Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende. Aldri har vi vel hatt flere numismatiske objekter, og objekter totalt av ikkefilatelistiske artikler. Vi starter med omfattende årgangsmynt inkl. god avdeling selv før Videre mange sølvmynter, hele fire myntsett 1968, mye gull på Norge, Danmark, og mange andre land. Seddelavdelingen Norge er også usedvanlig omfattende inkl. tallrike 5 kr Oscar! På avdelingen med diverse samleobjekter finnes det mange aksjebrev, smykker, sølvtøy, tegneserier, reklameeffekter og mye annet. Lørdagsauksjonen inneholder gode avdelinger på utenlandsk filateli med bl.a. Finland, tyske områder, og Britiske Samveldet. Videre så har vi som vanlig en omfattende avdeling postkort, denne gangen med tallrike jernbanepostkort, og ikke minst Hurtigruter! Norsk filateli er god på klassisk avdeling med mange NK 1, stor avdeling Antikva inkl. utstykking av utstillingssamling, tallrike, flotte prakt/luxstempler, god avdeling skipspost, gode samlinger, m.m. Vi minner også om avdelingene med «realisasjonslotter», alle med utrop kr,-!! Velkommen til en flott auksjonshelg i Oslo. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil s 194th public auction comprises more than 6 lot numbers. Total estimate is 8.2 mill. NOK, with starting prices ranging from to 00 NOK. The auction on Friday will be very extensive and eventful. We have over 1 numismatic items which is a record, as well as 1 other non-philatelic collectibles. We begin with old coins from Norway, even from pre-1875 and pre periods. We can also offer lots of silver and gold coins, no less than 4 coin set from 1968! Further, we have a wide range of other gold coins from Denmark, Sweden, RSA, USA, and more. Also good collections and coin sets as well as medals. This time, we can offer a very good selection of Norwegian bank notes, e.g. 5 kr Oscar! Later the same evening, we sell old collectable comic books, jewelry, silverware, old stock notes, WW II memorabilia, various antiques etc. On Saturday, we can offer good stamp collections from many countries, e.g. Finland, Iceland, England, British colonies and German areas. Next we sell mainly old collectable Norwegian postcards including cards with railway and ships, e.g. lots of old cards with Coastal Express ships from early 20th century. Lots of old history is on the auction block! Finally, we can offer a good section with Norwegian philately including many classics: Numerous NK 1, a wide range of Antikva stamps including items from an exhibition collection, many fine cancellations, mail by sea, various collections and more. We take the opportunity to remind you of our section realisasjonslotter. It s a FIRE SALE where all bids start at only NOK! Don t miss the opportunity for some great bargains! We especially welcome our foreign customers to our auction in April, and take the opportunity to enjoy a few days of Norwegian Spring weather. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 15. april kl Lørdag 16. april kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 15. april kl Internett: Fredag 15. april kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Friday April 15 Saturday April p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday April 15, 3.30 p.m. Internet: Friday April 15, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 09. april: Mandag - onsdag april: Torsdag 14. april: Fredag 15. april: Lørdag 16. april: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday April 09: Monday - Wednesday April 11-13: Thursday April 14: Friday April 15: Saturday April 16: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 16: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 195: fredag / lørdag juli 2016 Auksjon 196: fredag / lørdag oktober 2016 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 195: Friday / Saturday July 15-16, 2016 Auction 196: Friday / Saturday October 07-08, 2016 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud Bryns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 0,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4

5 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 194, fredag 15. april kl og lørdag 16. april kl Bidding Form Auction No. 194, Friday April 15, 4.00 p.m. and Saturday April 16, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! Kundenr/Customer number: Navn/Name: Adresse/Address: Tlf.: Dato/ Signatur/ Date: Signature: OBJEKTENE HENTES: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO I BERGEN (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst kr 0,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK 0,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeportefølje. Over 10 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgs-resultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende messer/turer: Møntbørs i Ålborg, Vejgårdhallen, 3/4 Samlermesse i Nykøbing Falster hallerne, 3/4 Stavanger, april/mai Innhold Fredag 15. april kl : Norske mynter 8 Norske sedler 12 Danske og utenlandske mynter 13 Sedler Norden/Hele verden 16 Myntbrev/minnebrev 18 Ca. kl (fra obj. 1263): Diverse samlegjenstander 18 Lørdag 16. april kl : Danmark (fra obj. 2706) 33 Grønland 34 Færøyene 34 Dansk Vestindia 35 Finland 35 Åland 35 Island 35 Sverige 36 Diverse Norden 37 Ca. kl (fra obj. 3191): Europa 37 Ca. kl (fra obj. 3758): Afrika 43 Amerika 43 Asia (inkl. China) 44 Brit. Kol./Samv.Stater 44 Hele Verden 46 Motiv/tema 47 Realisasjonslotter - Hele Verden 47 Ca. kl (fra obj. 4210): Postkort 48 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 55 Ca. kl (fra obj. 4781): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 65 Ca. kl (fra obj. 5975): Frimerkehefter 65 Portomerker 66 Returmerker 66 Tjenestemerker 66 Gamle brev 66 Diverse samleområder Norge 66 Førstedagsbrev 67 Hjemstedsfilateli 67 Norge, samlinger, lotter & engros 71 Realisasjonslotter - Norge 75 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 7

8 Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter 1 2 Fragmenter av braketater fra Grenåfunnet, Sverre Sigurdson, fire stk. opplimt, fra 80% til 30% av myntene. Olav Kyrre , penning, kv. 1+. Mynter fra dansketiden (før 1814) Obj.nr. Frederik IV ( ) Christian IV ( ) sk 1745 kv. svak sk 1779, 1780, NM. 96, 97, kv. 1+/01. Pene, i alt 2 stk. 24 sk 1755, NM. 11, kv. 1/ sk 1759 i kv sk 1764, NM. 21, kv. 1/1+, pen og tiltalende. 1 sk 1768 og 69 i kv sk 1771, 10 stk. i VK. Bl.a. 2 stk. Kongsbergtypen. 1 sk 1779 i kv. 1+ og kr 1980 i kv sk 1786 i kv. 0/01. 2 sk 1786 i kv. 0/01. 2 sk 1805 i kv. 0/01. 2 sk 1807 i kv. 0/01. 4 sk 1788 kv. 0, liten blankettfeil. 4 sk 1788 i kv sk 1788 i kv sk 1798 i kv sk 1775 i kv sk 1778, NM. 47, kv. 1/1+. 8 sk 1785 i kv. 1+/01. 8 sk 1796 HIAB i kv sk 1/15 spd. 1802, kv 1, liten skade. 24 sk 1767 i kv.1/1+ 24 sk 1773 i kv.1/1+ Christian VI ( ) Christian VII ( ) Spd i kv. 0/01, mørk patina. NM 47. Ex. Oslo Mynthandel. Obj.nr F 51 2/3 Spd i kv.1+ F 52 F Reisedaler 1788 i kv. 1+/01. 1 Spd 1777, kv. 1+. Pen. 1 Spd i kv.1+ F sk 1788 i kv sk 1798 i kv. 1+. F /3 Spd HIAB i kv /3 Spd HIAB i kv. 1+/ Frederik VI ( ) sk 1810, rosetter, NM. 5, kv. 0/01. Pen og tiltalende. 4 sk 1809 kobber, kv. 1+, rosetter. 8 og 4 sk 1809 i rimeligste typer, kv. 1 8 sk 1809, 1817, 1819, 1827 i kv. 1/1-. Union med Sverige ( ) Carl XIII /Carl XIV Johan ( ) F Spd i kv. 01, mørk patina. NM49. Ex. Oslo Mynthandel. Frederik III ( ) 1 sk 1654?, NM. 232?, kv. 1, litt mørk. 2 sk 1662 kv. 1, H 70E. 2 mark 1666, NM. 161, kv. 1+, tiltalende sk 1698 i kv. 0/01. 2 sk 1679, NM. 138, kv. 1/1+ Et par flekker og liten blanketfeil, men tiltalende. 2 sk 1688, NM. 231, kv. 1, delvis litt svakt preget. 2 sk 1692, NM. 235, kv. 1, liten blanketrevne. 2 sk 1693, NM. 236, kv. 1, delvis svakt preg. 2 sk 1699, NM. 242, kv. 1/1-, blankettfeil. 1 Spd 1693 Der klipperne yder..., NM 169B, kv /3 Spd i kv. 1/1+, renset. 1/2 Spd i kv Christian V ( ) F4 Utrop 1 12 sk 1717, NM. 12, kv. 1+. Tiltalende, stadig med en del myntglans. 16 sk 1715, NM. 9, kv. 1, tiltalende. 2 sk 1709 kv sk 1715 kv sk 1724 kv sk 1727, NM. 37, kv. 1, god type. 8 sk 1727, NM. 37, kv. 1. Frederik V ( ) F3 Utrop sk 1816 kv. 1+, blankettfeil. 2 sk 1822 kv sk 1825 kobber, kv. 1, blankettfeil. 2 sk 1834, NM. 57, kv. 1-, mange små merker (rigtig god årgang). 4 sk 1825 i kv sk 1842 kv. 1+/01. 1/2 speciedaler 1824 på 21, NM. 19, kv. 1/1+, blankettfeil ved kanten kl. 11. Pen og tiltalende

9 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr ører 101 F F /2 Spd 1827 kv /2 Spd 1844 kv. 1+, svake anhengsspor. 1 Spd i kv.1+, men loddespor på toppen + flere riper. 1 Spd 1835 kv sk 1846 i kv. god 1 og 52 i kv. 1/1-, flere hakk. 12 sk 1846 og 47 i kv sk 1846 og 56 i kv. 1+, medfølger 1845 i kv. 1-, sterkt tæret. 12 sk 1846, 52, 50, 54 i kv sk 1847, 48, 52, 53, 55, i kv. 1/ sk 1850 i kv. 1 og 54 i kv sk 1856, NM. 33, kv. 0/ sk 1845 i kv. 1 med noen små kanthakk. 24 sk 1845 i kv sk 1847, 53, 54 i kv. 1/ sk 1853, NM. 21, kv. 1. Blankettfeil advers, svake riss revers. 1/2 Spd i kv. 1+/ Oscar I ( ) ører F 84 1 Spd i kv Carl XV ( ) 2 øre 1877 kv øre 1877, 97, 1902 og 1 øre 1884 i VK, fra 01 til 1+, pene mynter. 1 2 øre 1915 kv øre 1917 dblstrek kv øre 1917 dobbeltstrek. Kv. 1, rust. 2 øre 1918, kv. 0/01, enkelte flekker. Meget pen glans, en av de flotteste vi har sett. 2 øre 1919 kv. 0/01. 2 øre 1920 kv. 0/01. 2 øre 1961 rull, litt sprukket papir i ene enden. 2 øre komplett (minus 1968) i VK dobbelstrek, kv. 1. Flere av Oscarmyntene er over snittet pene F øre 1912 kv. god 0/01. 5 øre 1918 kv øre 1918, i kv. svak 1. 5 øre 1920 kv. 1+/01. 5 øre 1921 kv. 0, ujevn kant. 5 øre 1922 kv. 0/01. 5 øre 1945 i kv. 1+/01. 5 øre jern 1945, kv. 1+. (1) x øre 1874 kv øre/3 sk 1875 kv øre 1875 kv øre 1877 kv. 1/ øre 1878/1922. Lott 10 stk i Hartberger, gradert og priset for noen år siden, VK. 10 øre 1883 kv. 0/ øre 1890 kv øre 1912 kv. 0, fin toning. 10 øre 1923 kv øre 1923 u/hull kv. god øre 1925 kv øre 1944 kv øre, samling i Siegalbum, 1876, 78-41, sink, i VK. Flere pene Oscar II. 10 øre, samling i Siegalbum, mange sølv. VK F /2 Spd i kv /2 Spd 1850 kv. god ører F Utrop 5 øre i Siegalbum, nær komplett, mangler de sjeldne typene i kv. 01, 96 i god 1+, flere i ok kvaliteter. 5 øre 1907 kv øre 1907, kv. 0/01, pent eksemplar. 5 øre 1911, kv. 0/01 advers, 01 revers. Pent, lyst eksemplar øre, komplett i Siegalbum i kv. 1+, flere svært pene, f.eks. 1889, 91, 1906 og 10 ligger rundt 0/01 alle sammen. Ellers VK, pen samling Spd 1861 kv. 1+/01, et par svake kh, ex OM. 10 1/2 sk 1867, NM. 24, kv. 0/01, meget pen med underliggende glans. 2 sk 1871 m/rosett i kv sk 1868 ros. 69 stj., 72 ros., 73 stj. 2 sk 1831, 70 og 71 ros. mest i kv. 1, + noe smått ører sk 1865 i kv. 0/ sk 1873 kv øre 1876, 78, , 08-14, 19-20, 25 øre 1915 og 19, som de best i 2 Siegbrett som bærer kjellerpreg. Mest brukskvalitet, så inspiser. 1 øre 1889, 1899 og 1902, kv. 01-0/01. 1 øre 1912 kv øre 1930 kv øre 1958 PRAKT. 1 øre 1961 rull. 1 øre 1968 i rull, fin stand. 1 øre 1968, 5 originale MYNTRULLER. En av de 5 er blindrull, men den kommer fra samme parti. Oscar II ( ) Norsk årgangsmynt 1-ører ører F øre 1876, 99 og 1 i kv øre 1896 og 98 i kv øre 1898 kv øre 1899, 1914 x 2, 18 x 3, 22 m/hull x 4, 23 m/hull x 3, mest i kv øre 1901 kv. 0/ øre 1902 og 04 kv øre 1912 kv øre 1912 kv. 1/ øre 1918 kv øre 1919 i kv. 0/ øre 1919 kv. 0/01, vakker mynt. 25 øre 1962 i rull, pen stand. 25 øre-samling i Siegalbum. 1909, 11, 13-40, sink, i VK. 50 øre 1874 kv. 01, nydelig mynt. 50 øre 1875 kv øre 1877 kv øre 1887 kv. god øre 1889 kv. 1+, rester av myntglans. 50 øre 1889 kv øre 1889, 1902, 14, 18 i ca. kv øre 1891 kv øre 1891 og 93 kv. 1/ øre 1893 kv

10 Obj.nr F kroner Utrop 50 øre 1895 kv øre 1895 kv. 1/ øre 1896 kv. 1, kh, og 97 kv øre 1896 kv øre 1897 kv øre 1898 kv. god øre 1899 kv. svak øre 1, 01 og 02 i VK, fra 1 til øre 1916 kv øre 1919 kv øre 1922 kv øre 1923 med hull kv øre 1923 uten hull kv øre 1939 kv øre 1942, kv. 0, et par minimale flekker. Utrolig pent glans, den flotteste vi har sett. 50 øre 1943 kv øre 1944 kv. 0. Medfølger 25 øre 1945 kv.0, flekk. 50 øre 1945 sink kv. 0, ex Per Hansen. Snasen mynt. 50 øre 1945 sink kv. god 01, utydelig 5-tall. 50 øre 1945 sink, kv. 0/01. Pen mynt. 5-tallet i 45 er svakt men lesbart. 50 øre 1955 kv øre sink VK fra 1+ til øre sink 1942 kv. 01 og 1943 kv. 0/ øre-samling i Siegalbum, , 14-41, sink, i VK kr 1875 kv kr 1875, 90, 92, 1917 i kv. 1- til 1. 1 kr 1877 kv kr 1877 skadet kv. 1-, 1 kr 1917 kv. 1 og 50 øre 1919 kv Obj.nr kroner Utrop 1 kr 1 kv. god 1. 1 kr 1901 kv. 1, riper. 1 kr 1901 kv kr 1904 kv. 1, pussestriper på portrett. 1 kr 1904 kv. god 1. Porøs overflate. 1 kr 1908 og 12 kv kr 1908 på plate i kv. 1, medfølger 50 øre 1941 i kv. 0/01. 1 kr 1910, kv. 1, flekkete. 1 kr 1912 kv. 01, ex OMG 1. 1 kr 1913 kv. 0/01, ex OM 68 lott kr i VK. 1 kr 1914 kv. 0/01, ex OM 68 lot kr 1914 og 17, 25 øre 1913, 15, i ca. kv.1. 1 kr 1917 kv. 0/01, ex OM 68 lot kr 1926 kv. 0/01. 1 kr 1958 kv. 0/01. 1 kr 1990, 91, 92 x 12 ruller, hele og revnede original ruller fra Norges Bank. Inkl. 1 uoriginal rull. Pålydende ca. kr 2 kr 1878 i kv.1, 1906, 07, 08, 14 jub x 4, 15, 17 x 2, i mest god kvalitet. Medfølger 2 kr 1906 med kraftige anhengspor på advers og 1907 m/ gevær med anhengspor på toppen og renset. Totalt 14 stk. 2 kr 1878, 1907 og 14 jub, 16 i kv. 1 til 1+, men renset. 2 kr 1885, kv. 1, et par kh Obj.nr F Londonsett i kv. 0/01. Londonsett, kv. 01, småflekker på 25 øre. 0 4 F kr 1902 i kv. 0/01. Pen mynt. 00 F 298 F F F F kr 1902, kv. 1+, tiltalende. 10 kr 1910 i kv kr 1874 i kv. 0/ kr 1874 i kv. 0/ kr 1874 i kv.0/ kr 1874 kv kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv.0/ kr 1875 i kv.0/ kr 1875 i kv kr 1875 kv kr 1876 kv. 0/ kr 1876 kv F kr 1877 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ Londonmynter F kr 1878 kv kr 1879 kv kr 1879 kv kr 1881 kv. 1, kanthakk. 1 kr 1881 kv. 1/1-. 1 kr 1882 kv F 239 F F F kr 1885 kv. 0. Ex. OMH61 obj kr 1885 kv. 1/1-. 1 kr 1887 i kv. 1/1-, kanthakk. 1 kr 1887 kv. 1, lite riss. 1 kr 1887 kv kr 1888 kv kr 1889 kv. 0, ex OMG 2 objekt kr 1889 kv kr 1889 kv kr 1889 kv. 1/1-. 1 kr 1890 kv. 1/1-. 1 kr 1890 kv. god 01, pen patina. 1 kr 1890 kv. god 1. 1 kr 1892 kv kr 1892 kv. svak 1. 1 kr 1893 kv. 1, renset. 1 kr 1894 kv kr 1895 kv kr 1897 kv kr 1897 kv kr 1897 kv kr 1898 kv kr 1898 kv. god 1. 1 kr 1 kv. 0, ex OMG 2 objekt 910, pen patina. 1 kr 1 kv. 1, lite kh. 1 kr 1 kv F kr 1888 kv. 1+/01, vakker mynt, med rester av myntglans. 2 kr 1890 kv. 1, liten kantskade. 2 kr 1890 kv. 1, svake riper, lite kh kl 8. 2 kr 1892 kv kr 1893 kv. 1, renset. 2 kr 1894 i kv. 1, innriss på halsen til Oscar. 2 kr 1894 kv kr 1897 kv. 01, vakker mynt. 2 kr 1898 kv kr 1 i kv. 1/1+. 2 kr 1 kv kr 1 kv. 1/1+, småriper. 2 kr 1902 kv. 1/1+. 2 kr 1902 kv. 1/1+. 2 kr 1902 kv. 1/1+. Riper. 2 kr 1904 kv. 1/1+. 2 kr 1906 i kv.0/01 2 kr 1906 jub kv. 0/ Utrop 2 kr 1906 jub. kv. 0/01, flott toning. 2 kr 1906 kv. 0, nydelig toning! 2 kr 1906 kv kr 1906 og 14 jub. i kv kr 1907 gev. kv. 0/01. 2 kr 1907 gev. kv. 1+, anhengsspor kl kr 1907 gev. kv. 1+, anhengt. 2 kr 1907 gevær kv kr 1907 gevær kv. 1+, anhengsspor kl kr 1907 gevær kv kr 1907 i kv. 0/01. 2 kr 1907 i kv. 0/01. 2 kr 1907 i kv. 01, med noe kanthakk. 2 kr 1907 jub kv. 0. Flott toning. 2 kr 1907 jub kv. 1/1+, anhengsmerke på randen. 2 kr 1907 jub. kv. 0/01. 2 kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/gevær i kv. 1+, men tydelig anhengspor på toppen. 2 kr 1907 m/gevær i kv.1+/01, ripe ved skjold. 2 kr 1908 i kv. 1/1+. 2 kr 1908 kv kr 1908, 13, 14 i kv. 1/1+, 08 med kanthakk og renset. 2 kr 1910 kv kr 1912 kv. 1/1+ 2 kr 1912, 13, 14, 15, 17 i kv.1 til kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913, 50 øre 1914, 16, 18 i ca. kv.1. 2 kr 1914 jub kv. 0/01. 2 kr 1914 jub. i kv. 0/01, renset. 2 kr 1914 jub. i kv.1+ og 16 i kv.1. 2 kr 1914 jub. kv kr 1914 kv kr 1915 kv kr 1915 kv kr 1915 kv. god kr 1916 og 17 kv kr 1917 kv. god 01. Gullmynter

11 må sees! 350 Haakon VII og Olav V samling i 3 Hartbergeralbum. Vi nevner 2 kr 1906, 13, 14 jub. 1 øre , 21 kobber, 27, øre , 20, 5 øre , 10 øre 1927, 45 sink, 25 øre 1915, 18, 19, 1945 sink, kr 1982, 50 kr 1978, 10 kr Blandet kvalitet hele veien, men mye pent på slutten, totalt over mynter. 351 Norges første kroner og øre, sett i skrin fra Samlerhuset. 2 kr 1878, 1 kr 1875, 50 øre/30 sk 1875, 25 øre 1876, 10 øre/3 sk 1874 i renset brukskvalitet. 352 God samling 1 øre - 5 kroner i PI-album, VK. Mange pene, en del bedre bl.a. 34 stk. før 1908, alle forskjellige, i alt 371 stk. 353 Samling med vekt på kobber helt tilbake til Oscar i 2 album + ca. 12 kg i løs vekt, mest brukskvaliteter. Må inspiseres da myntene bærer preg av plast kr 1994/5. Samling 10 ulike blisterpakninger i spesialkassett, inkl. 1 stjernemynt. (2) 355 Rotelott med selvpakkede ruller, noen originale, samt en haug med Siegalbum, mye mynter i varierende kvalitet, brutto over 16 kilo. 356 Samling mest 1920 og framover i 10 Siegalbum. Sitter noen Oscarmynter 1, 2 og 5 øre (noen er pusset), og fire eldre 10-ører 1892/1901. Flere mynter fra krigen, men to bedre mynter er replika inkl. 2 øre Album med 2-kronere er tomt røde myntalbum med alle valører. Til dels velfylt med mange årstall. 15 mynter fra Oscar II-perioden samt en del eldre Haakon VII. Jub. sølvmynt 1964 og Inspisèr. 358 Liten start i 10 Siegbrett 1 øre til 5 kr. Vi nevner 1 kr 1890, 50 øre 1923 u/hull, 10 øre 1923, 5 øre 1920, 1 øre 1945 som de bedre, mest brukskvalitet. Bør sees kr 1887 Restrike fra DKM. Ubrukte mynter 1964 i mykplast. 2 sett fra DNM. Medfølger kulepenn og brevåpner i stål, uten navn. 360 Restsamling norske og utenlandske mynter. Noe sølv observert. 361 Eske med mynter i nær proofkvalitet i kapsler. Med er: 14 stk. 5 kr, 30 stk. 1 kr og 25 stk. 50 øre. Fra proofsett. 362 Parti der 2-kroner, skillinger og en del sølv er observert. Norske og utenlandske. Mye gammelt i treeske kg med ymse innhold, bl.a. proofsett, div. myntsett, idrettsnåler + div. utland. Må sees sk 1847 og 3 sk 1869 i kv kr 1877, 5 øre 1899, 2 øre 1876, 1 øre 1884 og 85 i kv. 1/ kr 1970 x 2 i kv Liten eske med myntruller. 10 kr 1983 og 10 stk. 25-ører fra Norges Bank samt 1 rull 25-ører fra Kreditkassen kr 3-05, Hundreårsmyntene i etuier. 385 kr Hundreårsmynten 3, 4 og 5 i etuier. 386 kr Hundreårsmyntene sølv 3-5. Ligger i originale etui. 387 kr x 2, 1993, Sykkel VM sølvsett i org. etui kr 1991 Rødøymannen i kv. proof kr 1992 Birkebeineren i kv. proof kr 1993 Edvard Grieg proof, i original 0 eske kr 1993 Polarekspedisjon i kv. proof kr 1993 Sykkel VM i kv. proof kr 1993 Telemarkkjører i kv. proof kr 1 Nobel Fredspris i kv. proof kr 3 hundreårsmynten i gull nr. 1. Proof / - 15,5 g (1/2oz) gull. Alt for Norge med portrett av våre 3 siste konger på baksiden kr 3 hundreårsmynten i gull nr. 1. Proof / - 15,5 g (1/2oz) gull. Alt for Norge med portrett av våre 3 siste konger på baksiden kr 3 Hundreårsmynten i gull, montert i 0 myntbrev kr 3-05 Hundreårsmyntene i etuier kr 4 Hundreårsmynten i gull, montert i 0 myntbrev. 1 kr 4 Hundreårsmynten i gull, montert i 0 myntbrev kr 4 Hundreårsmynten i kv. proof kr 5 Hundreårsmynten i gull, montert i 0 myntbrev kr Nobel 1 i gull, i etui kr OL gull nr. 2, Birkebeinere, 1994 i Proof, 0 15,5 gr (1/2oz) 917/.# kr tusenårsmynten i gull. Proof i eske kr 8 Wergeland x 3 i etuier. 407 kr 9 Hamsun x 6 i etuier. kr 1980, 2 kr 1982 x 3, 50 kr 1978 x 4, 25 kr 1970 x 3 i kv. 0, 10 kr 1964 x 3 i kv kr 2014 Grunnloven, kr 2012, Harald 2 og Sonja 75 år, kr 8 Wergeland, kr 1 Nobel (med sprekk i kapsel), kr 1999 Tusenårsmynten, 50 kr 1995 Frigjøringen, i etuier kr FN 50 år Trygve Lie, i etui. Medfølger jub. medalje 350-årsjubileet for mynten i Christiania i bronse nr. 35/ Juni-settet. 411 Norsk/Svensk unionssett. Fra Norge 1 kr 0 og kr 4. Fra Sverige 0 kr og kr 5. Montert i skrin. Dist. av Samlerhuset. 412 OL Lillehammer 1994 sølvsett komplett, i originalt 2 tresskrin. x 413 OL Lillehammer 1994, gullmynt nr. 1 i lite treskrin. 0 God kval. x 414 OL Lillehammer 1994, gullmynt nr. 2 i lite treskrin. God kval. 0 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop kr 1878 i kv. 0/ kg med kobbernikkel-mynt fra 10 øre til 1 x 415 OL Lillehammer 1994, gullmynt nr. 3 i lite treskrin kr 1878, kv. 0/01. 0 krone. God kval kr 1879 i kv. 0/ kg med kobbernikkel-mynt fra 10 øre til 5 x 416 OL Lillehammer 1994, gullmynt nr. 4 i lite treskrin kr 1879 i kv. 0/01. 0 krone. Over 8 kilo er kun 1 kroner. God kval kr 1902 i kv. 0/ kg med norske mynter. 7 kilo kobbernikkel fra x 417 OL Lillehammer 1994, kpl. sølvpar 1-6 i etuier kr 1902 i kv. 0/ øre til 1 krone og ca. 3 kilo kobbermynt. God kvalitet kr 1902 i kv. 0/ kg med kobbernikkelmynt. Hovedsakelig OL Lillehammer 1994, sølvpar nr. 5, i etui. krone og 50 øre kr 1902 kv. 0/ OL Lillehammer Komplett sett med Samling i myntalbum på 17 sider organisert pr. gull- og 12 sølvmynter i org. tresskrin kr 1910 i kv valør og årgang. Mange forskj. fra 1 øre til 5 kr. 420 OL LILLEHAMMER, 50 kr (3 stk.) og kr (4 1 Varianter Flere Oscarmynter og andre halvgode. stk.) i proof sølv: 2 stk. i originaletui. De andre er kr 1999 uten hull kv ,5 kg bruksmynter , 5 øre-1 kr. løse (2 x langrenn, skihopp, skøyter, kjelke, familie kr 1999 uten hull kv kg bruksmynter, sortert i poser 1 øre-25 øre i på tur). I tillegg hundreårsmynten nr. 1 3 () kr 0 uten hull kv. 01. tiden Total kat.verdi 3,-, god sølvverdi kr 2 uten hull kv Eske med ca. 460 norske mynter 10 øre - 5 kr i Proofsett kr 3 uten hull kv. 01. perioden i nær 0-kvalitet fra myntsett. 421 Proofsett i perm. Fin kvalitet kr 6 uten hull kv Ruller og restruller 5,5 kg. 422 Proofsett exclusive 7 m/platinamedalje kr 7 uten hull kv. 0/ Samling i to Siegalbum for 1 kr og 2/5 kr, inneholder for det meste mynter fra 1924 og fremover, 423 Proofsett exclusive 2010 med bl.a. 14 karat øre 1947, skjevt hull, 95% av hullet utenfor gullmedalje (rent gull = 4,5 gr. = 1350). Nr. 148 av men har også 1 kr 1877, 2 kr 1878, og 5 kr er senter, kv. 1+. kun i opplag , VK øre 1948, skjevt preg, sjelden variant. kv Proofsett exclusive 2011 med bl.a. 14 karat Årgangsmyntsamling, for det meste satt inn i øre type , preget speilvendt på ene GULLMEDALJE (rent gull = 4,5 gr. = 1350,-). Nr. myntrammer på 33 løse myntark. 3,3 kilo, ca. 450 siden. Uvanlig på denne typen mynt. 33 av kun i opplag. mynter, mange forskj. årganger av for det meste øre 1956, skjevt preget, deler av randen er løs. Haakon-perioden. Alle øremynter, hovedsakelig i Årssett øre 1957, tre varianter, hvorav den ene er ca kv. 1 og 1+, men opp til kv. 0 observert. 4 myntbrev 425 DKM PRØVESETT 1974 i mykplast. Det spesielle 0 50% skjevpreget. medfølger. Inspiser. er at årgangsmynt fra forskj. år er forseglet inni øre 1960, skjevt preget, deler av randen er ikke 377 Lott med bl.a. 50 øre 1877, 1918, 25 øre 1919, samme mykplast sett fra Den Kongelige Mynt. truffet skikkelig av stempelet, og er derfor dobbel 21 og 22 m/hull, 10 øre 1922, 1 øre 1927 som Myntene 5 kr, 1 kr, 50 øre, 25 øre og 10 øre er fra tykkelse til høyre for teksten 2-øre. de bedre. 25 kr 1970 i kv.0. Medfølger svensk 1970 og 5-øren fra øre 1960, skjevt preget. 2 kr 1876, 77 og 78. Spania 5 pesetas 1871, 426 Kroningsjubileet 6, i fint skrin kr 1999 uten hull kv. 0/01. 1 Venezuela Bolivar noen medaljer. Bør 427 Myntsett 1965 mykplast. Litt ødelagt plast oppe og kr 1 uten hull kv sees. myntene bærer preg av plasten kr 2 uten hull kv Kasse med ca. 16 kg mynter fra Norge og verden 428 Myntsett 1966, mykplast kr 6 uten hull kv for øvrig i esker og punger. Gi bud. 429 Myntsett 1967, mykplast. F øre 1918 med hull! Denne ble funnet i en 379 REALISASJON: Eske med mynter, sett og minnemynter. Sølv observert. pose sammen med andre 50-ører fra Diameter på hullet, og stansingen gjør at vi føler 380 REALISASJON: Eske med restsamlinger, hovedsaklig Norge. oss trygg på at dette er ekte feilpreg. F øre 1956, svært skjevt preget, sjelden variant, kv. 01. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof 345 Rondell 1 kr type kr 1999 Tusenårsmynten og kr Rondell 1 øre jern. Hundreårsmynten i etuier. 347 Rondell 2 øre. 382 kr 1999 Tusenårsmynten, proof i eske. 348 Rondell til 5 øre stor type. 383 kr 3-05 Hundreårsmyntene x 3 sett (obs. 3 Samlinger og partier 4 x 5), kr 2011 Ski, kr 1 Nobels 349 Flott samling Haakon 7 i to bind. Flere i sølv, 0 Fredspris, kr 1999 Tusenårsmynten, alle uten svært tett etter Mange i bra kvalitet, 2 stk. fra 3 og 3 fra 4, i etuier. F 430 Myntsett 1968 i mykplast, meget pen og vel- 10 preget 2 øre. 431 Myntsett 1968 i mykplast, svært pent sett med tydelig og pen 2 øre. (OBS, settet er ikke tapet, det er lagt inn i plastlomme med tape på) 10 F 432 Myntsett 1968 i mykplast. 10 F 433 Myntsett 1968, myntene i topp kvalitet, men 10 sprekker i kassett. 434 Myntsett 1969, mykplast. 435 Myntsett 1971 og 80 bra kvalitet i mykplast , 91, med småriper. x 436 Myntsett og 1980 i myntplast. Videre og 1979 i hardplast. Markert sprekk i kassetten på 1975, eller bra/god kvalitet. (ca. 3) 437 Myntsett 1973 i hardplast (1). Små anm./flekk 350 på plasten. 438 Myntsett , 80 x 2, og 85 x 3, 86 x 2, alle med småriper + 80 x 1 med sprekk. 439 Myntsett 1981, 1988, 1-02, 6, 8-09, I tillegg 1974 i mykplast. Pen kvalitet. Total kat.verdi 2115,-. x 440 Myntsett 1981/2010. Nær komplett samling, minus 2. God kval. 441 Stor lott med hardplastsett med skader i perioden nokså jevnt fordelt, 1993, 0, 01 med kun 1, proofsett 1992 x 4 ok, medfølger 4 proofsett uten omslag. Må inspiseres. Totalt 133 sett. Minnemynter kr 1964 x 20 stk. i original rull fra DKM. 1 11

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Skanfils Storauksjon 201

Skanfils Storauksjon 201 15 456 5572 4698 5595 Skanfils Storauksjon 201 Fredag 19. og lørdag 20. januar 2018 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no -------------- 12 -------------- --------------------

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler 2792 2819 2503 2740 2991 Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler Fredag 13. oktober klokken 16.00 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils JUBILEUMSAUKSJON 200

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Skanfils Storauksjon 199

Skanfils Storauksjon 199 347 2334 345 2614 3616 4714 Skanfils Storauksjon 199 Fredag 14. og lørdag 15. juli 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no 630 335 770 629 862 906 993 1074 1420 1190 1426 1419

Detaljer

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below:

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below: Circular Number : 25/09 Subject : GUIDELINES FOR CONTRACTS OF DELIVERY FOR CONSUMPTION PURPOSES To : Buyers and fishing vessels dealing with mackerel, North Sea herring and Norwegian Spring Spawning herring

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 25. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND 1084 Kong Frederik V av Danmark Norge begravelsesmedalje 1766. Vekt 90 gr sølv. D. 54 mm. Noen 2 000,

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo.

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo. 83 613 4280 4804 5590 Skanfils Storauksjon 197 Fredag 13. og lørdag 14. januar 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils januar-auksjon er den største

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Skanfils Storauksjon 198

Skanfils Storauksjon 198 268 642 105 4155 1927 6873 Skanfils Storauksjon 198 Fredag 21. og lørdag 22. april 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no --------------- 65 ---------------- 432 437 452 451

Detaljer