Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler"

Transkript

1 Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler Fredag 13. oktober klokken Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo

2 Kjære kunde! Skanfils JUBILEUMSAUKSJON 200 blir den største Storauksjonen vi har hatt noen gang, med et samlet utrop på nær 11,3 millioner kroner. Auksjonen pågår over tre dager, med diverse samlegjenstander torsdag 12. oktober, numismatikk fredag 13. oktober og filateli / postkort lørdag 14. oktober. Vi lager tre separate kataloger for å markere jubileet ytterligere. Takk til alle bidragsytere - mange innleverere har gravd ekstra godt i gjemmene til denne begivenheten, noe som har gitt en lang rekke spesielle og fine objekter. Denne katalogen er over Mynter og sedler og med et omfattende utbud på alle avdelinger, samt utrop alene på 4.4 millioner. Flotte avdelinger med tallrike årgangsmynter inkl. noen speciedalere, en del gullmynter tronet av 20 kr 1883 (!), mange Londonmynter, og mange myntsett. Den utenlandske myntavdelingen omfatter bl.a. uvanlig bra Danmark, meget uvanlige mynter fra England, og generelt mye sølv og gull i enkeltlotter og sett hele verden. Seddelavdelingen er fantastisk, toppet av gamle 50 og 100 kr Oscarsedler (se objekter 2792 og 2819), tallrike Londonsedler, erstatnings-sedler i antall og mange andre godbiter. Se også utenlandsavdelingen med mye bra Danmark med områder og Britisk Samvelde. Videre bra litteratur, stor samling norske myntbrev og tallrike medaljesett, herunder flere med gull. Dear customer! Skanfil s 200th ANNIVERSARY AUCTION, is the largest public auction ever, with a total estimate of almost 11.3 million kroner. The auction takes place over three days. Various collectibles on Thursday October 12th. Coins and banknotes on Friday October 13tt. Philately (incl. postcards) on Saturday October 14th. Three separate jubilee catalogues will be printed for this event. We thank numerous vendors for their contribution with lots of good material for this auction. This is the catalog for Coins and banknotes. It is Skanfil s biggest numismatic auction so far with a total estimate of 4.4 million kroner. Fine sections with classic Norwegian coins incl. speciedaler, several gold coins topped by a 20 kr 1883!, London issues and many coin sets. The section with Norwegian banknotes is by far the best ever, topped by 50 and 100 kr Oscar (lot 2792 and 2819), rare London issues and so much more. Foreign section comprises very good section Denmark, rare old British coins, and numerous gold and silver coins from all over the world. We have also a good selection of foreign banknotes, e.g. Denmark and British Commonwealth. Finally medals, coin letters and even attractive literature. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: Fredag 13. oktober: kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 13. oktober kl Internett: Fredag 13. oktober kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS The auction starts: Friday October 13: 4.00 p.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday October 13, 3.30 p.m. Internet: Friday October 13, 4.00 p.m. We can t guarantee bids after above listed deadlines. Visningstidspunkter: Mandag 9. oktober: Tirsdag 10. oktober: Onsdag 11. oktober: Torsdag 12. oktober: Fredag 13. oktober: Lørdag 14. oktober: 09 - auksjonsslutt Viewing: Monday October 9: Tuesday October 10: Wednesday October 11: Thursday October 12: Friday October 13: Saturday October 14: Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 42: Man-fre: NB! Lørdag stengt! 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 5 p.m 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction Våre neste offentlige auksjoner: Skanfils Moldenhauer-auksjon 76: november 2017 Lokalauksjon nr. 36 i Bergen: Onsdag 6. desember 2017 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Skanfil s Moldenhauer auction no. 76: November Local auction no. 36 in Bergen: Wednesday December 6, 2017 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our office locations: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud Bryns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout). Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 2 Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

3 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 2000,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. Jubilee auction Coins and banknotes - October 13th 2017 CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK 100,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and 250,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 3

4 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): IBAN: DE BIC: DNBDEHX We accept: Visa Eurocard Mastercard Budseddel Jubileumsauksjon til 14. oktober Bidding Form Jubilee auction 200, October 12 to October 14. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Kundenr/Customer number: Navn/Name: Adresse/Address: Tlf.: Dato/ Date: Obj. nr/ Lot no: Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! Bud/ Bid: Signatur/ Signature: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: OBJEKTENE HENTES: I SARPSBORG Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: I HAUGESUND I OSLO I BERGEN (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 4

5 Innleveringsbetingelser for Skanfils Storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst kr 2000,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr 250,-. Signering koster kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s Public auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK 2000,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK 250,- per item. Signature alone costs NOK ,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeporte-følje. Over 0 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgsresultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon, Skanfils Heureka-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. Jubilee auction Coins and banknotes - October 13th

6 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. Innholdsfortegnelse Fredag 13. oktober kl : Norske mynter 7 Norske sedler 14 Danske og utenlandske mynter 19 Sedler Norden/Hele verden 28 Myntbrev/minnebrev 30 Skanfil på tur! Vi planlegger følgende messer/turer: 24/9: Trekantsbytte Fredericia. Idrætshallen Fredericia Gymnasium 29/10: Copenhagen Coin Fair Scandic Hotel, Vester Søgade 6, København. Kl /10: NORDIA 2017 Vejle 11-12/11: Frimærke, Brev og Postkort Messe i København 6 Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

7 Obj.nr. Obj.nr. Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV ( ) sk 1643, NM. 135B, kv. 1/1+: Liten kantmangel og delvis svakt 0 preget, men tiltalende sk 1642, NM. 129, kv. 1/1+, ks. men riktig pen sk 1647, NM. 133, kv. 1, tiltalende sk 1648, NM 134, kv. 1. Renset og svakt bøyd, men pen og tiltalende Mark 1645 type IA (NM 114). Kv. 1. Flere riss. Reparert anhengsspor? sk 1687, NM. 227, kv. 1/1+, liten blankettmangel, men meget 750 tiltalende sk 1688, NM. 230, kv. 1+, pen og sjelden skarp sk 1691, 1712 og 1810 i ca. kv. 1/ sk 1691, NM. 234, kv mark 1681 kv 1+, randen rundt er filt mark 1693, kv. 1. Litt skitten. 3 F Spd 1641, type 2 (NM 42) i kv 1+. Anhengsspor. 12 Frederik III ( ) sk 1650, NM. 233, kv. 1/1+, kantskade sk 1659, NM. 242B, kv. 1. Delvis svakt preg, men pen sk 1642 i kv sk 1649, NM. 208, kv sk 1653 og 1659 i kv sk 1666 i kv sk 1666, NM. 225, kv sk 1666, NM. 225, kv. 1/1+. Liten flekk revers, men pen sk 1667 ( type 1) i kvalitet 1 +. Gode detaljer men noe tonet sk 1668, kv. 01, jordfunn sk 1670, NM. 231, kv. 1/1+. Rester av myntglans, svakt bøyd og 600 kantskade M 1654 i kvalitet 1/1+. NMD 154, Schou 34. Ex. OMH 46, lot F Spd 1694 (NM 173A) i god kv Frederik IV ( ) sk 1700 i kv. 01. Spor etter anhengfeste. Pen lukefyller sk 1700, 2 sk 1710, 13, 14 i slitte kvaliteter sk 1712, NM. 35, kv. 1/1+, juster-striper i kronen, men riktig pen sk 1709, i kv. 1+, NM sk 1711 i kv. 1+, type 1B (NM34) sk 1724 i kv. 1/ sk 1715 HCM, NM. 11, kv. 1, pen og tiltalende sk 1715 i kvalitet sk 1716 HCM, NM. 12, kv. 1+/01, renset?, men meget tiltalende sk 1717 HCM, NM. 13, kv. 1/ sk 1717 i kv. 1+. Spor etter anhengsfeste sk 1718, sjelden, samtidig forfalskning, kv. 1-, risset kryss på 800 begge sider. F mark 1700, kv. 1/1+. NMD 8. Schou mark 1725 i kv. 1/ mark/krone 1723 i kv F M 1658 i kvalitet 1+. NMD 158 B. 0 F Spd 1666 type 22 (NM 111) i kv. 1/1+ (Ex. Helge Reffs samling). Anhengsspor (sist solgt OMH 1988). 20 Christian V ( ) sk 1670, NM. 157, kv. 1. Årstall ikke lesbart, noe ru og svakt bøyd sk 1670, NM. 157, kv. 1/1+, svagt buklet og kantskader sk 1670, NM. 138, kv. 1/1+, partielt svakt preget, stadig en del glans sk 1677, 1 sk 1686, 1/2 sk 1687, 3 sjeldne fra jordfunn. Bør 2 inspiseres sk 1679, NM. 149, kv sk 1681, NM. 151, kv sk 1683, NM. 153, kv. 1/ sk 1684 i kv sk 1685, krone 10 mm. NM. 155, kv. 1/1+, den sædvanlige lidt firkantede blanket sk 1685, NM. 155, kv. 1, delvis svakt preget. 600 F2053 Reisedaler/6 mark 1704, type 1C i kv Christian VI ( ) sk 1733 i kvalitet 1/ Frederik V ( ) sk 1748, NM. 5, kv. 1, tiltalende sk 1753 i kv. 1/ sk 1753, NM. 10, kv sk 1758, NM. 15, kv. 1, pen sk 1760, kv. 1, riper sk 1760, NM. 17, kv. 1/ sk 1762, NM. 19, kv. 1, tiltalende. 800 Christian VII ( ) sk 1771 Kongsberg-type. Kv. god 1, korrodert sk 1778 HIAB, NM. 76, kv. 1+, pen sk 1805, NM 92, kv sk 1778 HIAB, NM. 48, kv sk 1780 i kvalitet 1+. NMD 50 A. Schou sk 1781, NM. 51A, kv. 1, pen. Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

8 Obj.nr. Obj.nr. F sk 1788 i kvalitet 01. Ripe advers. NMD 58. Schou sk 1773, NM. 33, kv. 1, renset /5 Sp 1797 i kvalitet 1+. NMD 39. Schou /5 speciedaler 1798 IGM, NM. 40, kv /3 Spd 1801 i kv. 1/ /2 speciedaler 1776 HIAB, NM. 18A, kv. 1/1+, renset Spd 1776 i kv. 1. (NM 4A, type IIA) 2400 F Spd 1827/26 i kvalitet 1+. NM F Spd i kv.1+/01 (4A) Spd i kv F Spd 1834 i kvalitet 01. NM Spd 1834 i kv Spd 1835 i kv.1+/01. Reparert hull, tidligere brukt som anheng Spd 1844 i kvalitet 1/1+. Innrisset W K advers. Litt skitten advers Oscar I ( ) sk 1845 (kv. 1+) og 1852 (kv. 1) sk 1855 i kv sk 1845 i kv sk 1846, kv. 1+, riss sk 1847 i kvalitet 01. NM sk 1847 kv sk 1853 i kv /2 Sp 1849 i kvalitet 1/1+. Små riper advers F Reisedaler 1788 i kv. 1 0 Frederik VI ( ) sk 1812, NM 8 B, kv. 1+, pen og tiltalende sk 1810, NM 5 B, kv. 01. Litt flat revers, men flott sk 1810, rosetter, i kvalitet 0. Distribuert av Samlerhuset. Kommer med ekthetssertifikat og original oppbevaringsboks sk 1809 m/rosetter. (NM 3A). Kv sk 1809 i kv. 1+ Union med Sverige ( ) Carl XIII ( ) sk 1817 i kv. 1/ sk 1817 i kv Carl XIV Johan ( ) sk 1825, NM 46A, kv. 01. Litt usentrert, men tiltalende sk 1825 JMK, NM. 44A, kv. 0/01, lidt blanketuvejr men smukt 750 eksemplar sk 1825 og 42 i ca. kv. 1, medfølger 1/2 sk 1841 x 2 med irr på sk 1825 i kvalitet sk 1819 i kv. 1/ F Sp 1849 i kv F sk 1827 i kv F sk 1830 i kv. 1+/ F Sp 1856 i kvalitet 01. NM 7. Riper advers. 1 Carl XV ( ) sk 1870, 1871, 1871, NM. 20, 21A, 21B, kv. 01, pene, i alt 3 stk sk 1869 med stor og liten rosett. Begge i kv sk 1865, NM. 16, kv sk 1865 i kv. 1/1+. Pen sk 1865 NM 13, i kv. god /2 Spd 1862 NM 9, i kv. svak 1+. Noen små anmerkninger. 0 Oscar II ( ) sk 1873 i kv sk 1873 kv. 1+/01. Norsk årgangsmynt 1-ører øre 1876, 1884 X 2 og Kv. mellom god 01 og 0/ øre 1877, 78 og 84 i kv.1+ til øre 1878 i kvalitet 0/01. Kanthakk øre 1878, kv øre 1885 i kv øre 1885 i kv. 1/1+. 8 Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

9 Obj.nr. Obj.nr øre 1885 i kv. 1/1+. Ujevn farge på forsiden øre 1885 i kv. god øre 1885, kv. 1/ øre 1885, kv. 1+, pen øre 1893, 99 og 1902 i kv. 01 til 0/ øre 1913 kv øre 1928 kv øre samling/lager i perioden , flere i meget god kvalitet her og der så inspiser med irrskader. 1 2-ører øre 1877 i kv. 01 og 2 kr 1915 i kv øre 1884 kv. 0/ øre 1913 kv. 0/ øre 1915 kv. 0/ øre 1917 i kv.1/1-, dobbeltstrek øre 1917 enkeltstrek kv. 3. Lukefyller, men definitivt enkeltstrek øre 1917 jern - dobbeltstrek. Også 5 øre VK øre 1917 jern i kvalitet 1. Dobbeltstrek i trikvetra-symbolene øre 1917, jern - dobbeltstrek. Svak kv øre 1917, jern dobbeltstrek i kv. 1. Flekket øre 1920, kv øre 1948 kv øre 1948, kv F øre 1968 i kv øre samling/lager i perioden mangler de sjeldne, noe i meget god kvalitet her og der så inspiser. 5-ører øre 1875 i kv øre Kvalitet 0/01. F øre 1878 i kv. 0/01, den peneste vi har hatt på lenge øre 1911 kv. 0/ øre 1915 i kvalitet øre 1917, 1918, Lott 3 eldre jernmynter. VK øre 1917, 1919, 1920, jern. VK øre 1918, jern i kv. 1. Revers m/rustflekk øre 1918, jern i pen kv øre 1918, NM. 152, kv. 1, flere rustpletter øre 1919 kv. 0/ øre jern i kv. 01 til øre 1880, 83 og 89 i ca. kv øre 1880/1923 x 14 stk i varierende kv sink i meget god kv øre Kvalitet 0/ øre 1882/1919, lott x34 stk. 25 øre 1896 og 1919, varierende brukskvalitet øre 1883, 1888, Lott 3 sjeldent pene Oscar sølvmynter. VK øre 1888, kv. god øre 1892 til 1903 i kv.1 til øre 1915 kv øre 1916, kv. 0, pusset øre 1921, kv. 0, svakt preg øre 1922 kv øre 1923 kv. 0, noe smuss øre 1939 kv øre 1942 London i kv. 0/01. Nikkelmessing. Pen i myntkapsel øre 1942 LONDON nikkelmessing. Kv. 01. Smussflekk øre 1944 og 45 sink i kv øre 1966 i pen originalrull øre 1968 i pen originalrull øre samling/lager i perioden , mangler de sjeldne, fler i god kvalitet her og der så inspiser. 25-ører øre 1876 i kv. 0/01. Patina øre 1876 i kv. 1, 43 i kv. 01. Medfølger anhengt 2 kr 1916 og 8 sk 1704 fra Danmark øre 1876 kv. 0/ øre 1876, 1896, VK øre 1876, 96, 98 og 1902 i kv.1 til 1/ øre 1898 i kv. 1+/ øre 1900, 01 og 04 i kv. 1+ til 01, alle renset øre 1904, kv. 0, flekk øre 1909, 11, 15 og 18 i kv. 1+ til øre 1912 i kv. 1/1+ og 1913 i kv øre 1912 i kv. 1/ øre 1912 i kvalitet øre 1912, kv. 1/ øre 1913 kv. 0/ øre 1913, kv. 1+/ øre 1917 i kv øre 1918 kv øre 1919 kv øre u/hull i kv.1+ til øre 1922 kv øre 1942 London i kv. 0/01. Lite fingeravtrykk. Nikkelmessing, pen 2000 i myntkapsel øre 1942 LONDON, nikkelmessing. Kv. 01, flekker øre 1943 og 45 sink i kv. 0, 44 i kv øre samling/dubletter i perioden på 2 HB ark, mangler de sjeldne, noen i god kvalitet her og der så inspiser. 50-ører øre 1874 i kv F øre 1945 i kv øre 1945 i god kv. 1. Revers m/liten rustflekk øre 1945 i kv øre 1945 jern. Kv øre komplett i kv. 01 til øre 1958 i kv. 0. Lys patina () øre 1973/82. Bakke med til sammen 60 ruller, ikke studert for kompletthet eller antall pr. år øre samling/lager i perioden , mangler de sjeldne, noen i 750 god kvalitet her og der så inspiser. 10-ører øre Kvalitet 0/ øre/3 sk 1874 og 75 i kv. 1/1+. F øre/15 sk 1874 sk i god kv øre/15 sk 1874 i pen kv øre/15 sk 1875 i kv øre/15 sk 1875 i pen kv øre 1875 i kv. 1/1+, renset og noen mørke flekker begge sider øre 1877 i kv. 1/1- og 1880 i kv. 1+, men 2 kraftige riper på revers øre 1880 i kv øre 1880 kv. 1/ øre 1885 i kv. 1/ øre 1885, kv øre 1888 i kv øre 1888 i kvalitet øre 1889 i kv. 01, renset øre 1889 og VK øre 1891 i kv. 01. Flott mynt, men renset UTGÅR øre 1891 i kv øre 1891 og 99 i kv.1/1+, mørk patina øre 1891, 95, 96 i kv. 1-, 1919 og 22 u/hull i kv øre 1893 i kv øre 1893 i kv F øre Kvalitet 0. Renset øre i kv.1 F øre 1877, kv F øre 1893 i kv.0/ øre 1893, 1898, VK øre 1893, 95,og Kvalitet 1. Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

10 Obj.nr øre 1893, kv øre stk i kvalitet 1/1- til øre 1895 i kv øre 1895 i kv. 1/ øre 1895, 1896, VK øre 1896 i kv øre 1896, 97, 98 og 1900 i ca. kv øre 1897 i kv øre 1897 i kv øre 1899, 1901, VK mellom kv. 1 til øre 1901 i kv øre 1901 i kv.0/ øre stk i kvalitet 1 til 1/ øre 1904 i pen kv øre 1909 og 11 i kv øre 1912, 18 og 19 i kv. 1+ til øre Kvalitet 0/ øre 1914, kv. 0/ øre 1918 kv øre 1920 uten hull kv øre u/hull i kv øre 1923 m/hull i kvalitet 01.NGC MS 61. Litt skitten. Ligger i 750 plasteske fra NGC øre 1923 med hull, kv øre 1923 uten hull kv. 0/ øre 1923 uten hull, kv. 0/ øre 1927 kv øre med hull. Alle kv øre 1942 London i kv. 0/01. Pen i nikkelmessing øre 1942 LONDON, nikkelmessing. Smuss/flekker øre 1943 sink. Kv øre 1945 i kv øre 1945 i sink, kv øre 1945 sink, NM. 273, kv. 1/ øre 1945 sink. Usirkulert mynt satt i kv. 01 pga. produksjonsanm. Sinkklumper på begge sider. Årstall 19 svakt, men tydelig preg 45. (mynt variant m/store vorter) F øre 1945, sink i kv øre 1955 kv øre samling/dubletter i perioden på 2 HB-ark, mangler de sjeldne, noen i god kvalitet her og der så inspiser. 1-kroner kr 1875 i god kv kr 1875 i kv. 1/ kr 1875 i kv.1/ kr 1875, kv kr 1877 i kv. 1-, 1900 og 17 i kv. god kr 1877 i kv.1/1- og 89 i kv Obj.nr kr 1904 kv. 1+, små skader kr Kvalitet 1+/01. Liten sort prikk advers. Små sorte prikker 1 revers kr 1908 (UP) 5 stk i kvalitet 1/ kr 1908 (UP). Kvalitet 0/ kr 1908 i kv kr 1908 på opphøyet plate. Kv kr 1908 på plate i kv 1+/ kr 1910 i kv kr 1910 i kv.1, renset kr 1910 i kvalitet kr 1910 i kvalitet 1. Litt skitten kr 1910 i kvalitet 1+. Litt skitten. F kr 1910 i kvalitet 1+/01. Liten ripe på halsen kr 1910 og VK kr 1910, kv. 1, riper kr 1912 i kv kr 1912 i kvalitet kr 1912 i kvalitet kr 1912 i kvalitet kr 1912 og VK kr 1912, 5 stk i kvalitet rundt 1 til 1/ kr 1913 i kv. 1+/01 med patina kr 1913 i kvalitet kr 1913 i kvalitet kr 1913, 15, 17 i kv. ca. 1/ /57 x 15 stk., flere i meget god kvalitet, så inspisèr kr 1913, 1916, Lott 3 Haakon sølvmynter i kv kr stk i kvalitet ca 1 til 1/ kr stk i kvalitet ca 1 til 1/ kr 1915, 1916, sølvmynter. VK kr 1916, kv kr 1940, 46, i kv kr 1954 kv kr 1997 med skjevt hull. Bulk i kanten. 2-kroner kr 1878 i kv. 1-, 1900 i kv. 1/1-, 14 og 17 i kv. 1/1+, alle noe renset kr 1878 i kv. 1/1+. Et par riss på flaten kr 1878 i kv.1-, 1910, 15 og 17 i kv.1, men ujevn patina kr 1878 i kvalitet kr 1885 i kv. 1/1-. 4 F kr 1885 i kvalitet F kr 1878 i kv kr 1878, kv. 1-, korrodert kr 1879 i kv kr 1879, kv. 1-, riss kr 1881 i kv. 1. Lite kanthakk kr 1882 i kv kr 1885 i kv. 1. Svake riper foran og kraftig ripe revers. Lite kanthakk kr 1885, kv kr 1888 i kv. 1/ kr 1889 i kv kr 1889 i kv kr 1889 i kvalitet 1+/01. Pen patina. Sort prikk revers kr 1890 i pen kv kr 1892 i pen kv kr 1893 i kv. 1/ kr 1894, 1895 VK kr 1897 i kv kr 1897 i kv. 1+/ kr 1897 kv. 1+, renset kr 1898 i god kv kr 1900 i kv kr 1900 i pen kv kr 1900, 01 og 04 i kv.1/1+, alle renset kr 1901 i kv kr 1901 i kv. 1/ kr 1901, kv kr 1904 i kv F kr 1887 i kv. 1/1-. 4 F kr 1887 i kvalitet 1/1-. Skitten, samt ripe revers kr 1887, RESTRIKE i sølv i forseglet Sandhillkassett, opplag stk. 10 Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

11 Obj.nr. Obj.nr. F kr 1888 i pen kv. 1-. Slitt på løven som vanlig (revers i kv. 1). Sår 0 under hammerskaftene kr 1890 i kv. 1. Kanthakk kr 1890 i kv.1/ kr 1902 i kvalitet 0/01. Renset kr 1902 i kvalitet kr 1902 i kvalitet 1/ kr 1902 kv. 1. Kanthakk kr 1902, kv. 1, små kanthakk kr God kv kr 1904 i kv kr 1904 i kv kr 1904 i kv. 1+. Pen kr 1904 i kv kr 1904 i kvalitet 1/1+. Sort prikk, riper advers. Noe skitten kr 1904 i pen kv kr stort skjold. Kv. 0/ kr 1906 jub. i kv kr 1906 jub. i kv. god 1+. F kr 1890 i kvalitet 01. Pen mynt kr 1890 i kvalitet kr 1890 i svak kv kr 1890, kv. 1, meget minimal kantstøt kl. 6 revers kr 1890, kv. 1+/ kr 1892 i kv. 1/ kr 1892 i kv kr 1892, kv kr 1892 i kvalitet 1/ kr 1893 i kv kr 1893 i kv kr 1893 i kvalitet 1/1+. Små kanthakk kr 1893, kv. 1, ørlite kanthakk kr 1893, kv. 1+, små kantskader kr 1894, kv kr 1894 i kv kr 1894 i kv kr 1894 i kv kr 1894 i kv. 1. Kanthakk kr 1894 i kvalitet kr 1894 i kvalitet 1. Kanthakk kr 1894, kv. 1+/01, lite kanthakk kl kr 1897 i kv kr 1897 i kv. 1/ kr 1897 i kvalitet 1/ kr 1898 i kv kr 1898 i kv kr 1898 i kv. 1/1+. 1 F kr 1898 i kvalitet 01. Renset kr 1898, kv. 1, kanthakk kr 1898, kv. 1/ kr 1898, NM. 26, kv. 1, lite kanthakk kl kr 1900 i kv kr 1900 i kv. 1+. Kanthakk. Ellers pen kr 1900 i kv F kr 1906 kv kr 1906 og 14 jub. i kv. 0/ kr 1906 og 14 jub. i kv. 1+/01 med skjolder fra plast kr 1906 og 1907, stort og lite skjold. 2 pene jub.sølvmynter. VK kr 1906 Unionsoppløsningen i kvalitet 01. Små kanthakk. 2 kr Unionsoppløsningen i kvalitet 0/ kr 1906, 07 og 14 jub. i kv. 01, renset kr 1906, kv. 0/01, pen patina kr 1906, NM. 3, kv. 0/ kr 1906, stort skjold i pen kv kr lite skjold. Kv kr 1907 GEVÆR, kv. 1/1+, renset kr 1907 jub. - lite skjold i kv. 0/01. Patina kr 1907 lite skjold i kv F kr 1907 m/gevær i kv. 0/01, renset kr 1907 m/gevær i kv. 01, renset kr 1907 m/gevær i kvalitet kr 1907 m/gevær renset, anhengt i brosje med kjede i sølv, uten 2 loddespor kr 1907 m/geværer i kv kr 1907 m/geværer. Forsiden har sår etter lodding + riper kanthakk. Revers er pen, kv kr 1907 med gevær, kv. 1+. Lite kanthakk og renset kr 1907 og 14 jub. i kv. 01 med nydelig patina. Medfølger liten pose 1 som bør innspiseres kr 1907, kv. 0/ kr 1908 i kv kr 1908 i kvalitet 1, samt 2 kr 1910 i kvalitet kr 1908, 1910, VK kr 1908, 1912, VK kr 1908, kv. 1+, pen kr 1910 i kv kr 1910, kv. 1+, minimal kantskade advers kr 1912 i kvalitet 1+. Skitten. F kr 1900 i kvalitet 0/ kr 1900 i kvalitet 1/ kr 1900, kv kr 1900, kv. 1/1+, lite kanthakk kr 1902 i kv kr 1902 i kv.1 renset 600 F kr 1912 kv. 0/ kr 1912 med riper, 15 og 16 med kanthakk i ca. kv kr 1912 og Kv kr 1912, 13 og 17 i ca. kv.1, 12 med riper og 17 med kanthakk kr 1913 i kvalitet 1+, samt 2 kr 1914 i kvalitet 1/ kr 1914 Mor Norge i kvalitet 01. Renset. 2 kr 1917 i kvalitet 01. Litt skitten kr 1914 jub. i kv. 01, pen. Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

12 Obj.nr kr 1914 Jub. i kv. 01, renset. Medfølger 8 div. i meget god kvalitet kr 1914 Jub. i kv. 01, renset. Medfølger 8 stk. relativt slitte skillinger kr 1914 Jub. i kv. 01, renset. Medfølger 9 div. i meget god kvalitet, men noe overvurdert i henhold til HB kr 1914 Jub. i kv. 01. og 1913 i kv. 1, begge noe skjoldet etter rens kr 1914 jub. i kv i kv. 1, men pusset. Medfølger liten pose blankmynt kr 1914 jub. og 17 i kv kr 1914 jub., 1915, Kv kr 1914 Mor Norge, kv. 0/ kr 1914 Mor Norge, kv. 0/ kr 1914 og 1916 i kv kr 1915 i kvalitet 0/01. Renset kr 1916 i kvalitet 1+/01. Liten flekk revers kr 1916, kv. 01, tiltalende kr 1917, 13 stk. Varierende kvalitet, et par er i kvalitet 1+/01, de øvrige er i området 1 og 1/ kroner kr komplett i Siegperm, de fleste i kv kr 1965 kv kr 1966 kv kr 1968 kv kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB kr 1975, originalrull med 1975 Kronemynten, totalt 40 mynter i kv kr 1975, originalrull med 1975 Utvandrerjubileum, totalt 40 mynter i kv kr 1975, originalrull med 1991 Norges Bank, totalt 40 mynter i kv /20-kroner kr 1983 og 1984, originalruller med totalt 50 mynter i kv kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB kr 2001 m/stjerne i blisterpakning. Kv. BU kr 2001 med stjerne i BU blisterpakning + ekstra plastetui 800 medfølger kr 2001 med stjerne i BU blisterpakning. 800 Londonmynter øre LONDON 1942, nikkelmessing. Kv. 0/ øre LONDON 1942, nikkelmessing. Kv. 0/ øre LONDON 1942, nikkelmessing. Kv. 0/ Obj.nr kr 1876 gull. Kvalitet 0/01. Små riper advers kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv kr 1877 i kv F kr 1877, gull. Kvalitet kr 1878 gull. Kvalitet 0/01. Små riper advers kr 1878 i kv. 0/01. Kanthakk kr 1878 i kv. 01, lite kanthakk kr 1878 i kv F kr 1879 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 01, i kapsel, med sertifikat og helt myntskrin fra SH OBS! 150 % størrelse F kr 1883 i kv kr 1886 i kv. 01, små kanthakk kr 1886 i kv kr 1902 gull. Kvalitet 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/01. Pen gullmynt kr 1902 i kv kr 1902 i kv. 0/ kr 1910 i kv F2475 Gullmynter LONDONSETT VK. 10 og 50 øre i kv. 0/ øre usirkulert men med kval.anm F kr 1874 i kv. 0/01. Lite kanthakk F kr 1877 i kv F kr 1902 i gull. Kv. 01. Kanthakk F kr 1902, kv. 0/ kr 1910 i kv. 1+/01, pusset, 2 små kraftige hakk i ansikte og på 4000 nakkesiden. Bør inspiseres kr 1910 i kv. 1+/ kr 1910, kv. 01, lite kanthakk kr (5 Sp) 1874 i kvalitet kr 1874 i kv. 0/ kr 1874 i kv. 0/ kr 1874 i kv kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv F kr 1910 i kv kr 1910, kv. 01, renset. 0 Varianter kr 1998 m/skjevt HULL, to stk.! VK (1+/01) kr 1998 UTEN HULL kv. 1+. Lite kanthakk kr 2002 SKJEVT HULL kv. 0/ kr med lite hull og hvor revers har samme preg men svakere. Ikke årstall. Spesiell. Samlinger og partier 2518 Lott på 73 løse ruller i kv. 0 fra Norge Bank. Vi nevner 10 kr komplett 5 kr 1984, 85 og 88 som det beste. Total nominal 3287, Olav V samling/lager i 3 HB-album, masse i god kvalitet, så inspiser Lott 8 orig. myntruller. Pål. verdi 2850,-: 5 kr jub. 2 ulike 1995, kr blindrull. 20 kr 1994 x 2, jub Restlager fra mynthandler, som må ses og hentes i Oslo. Starter med 2 noe tynt innhold 1876 til moderne ruller. Medfølger liten klikk utland Olav V nær komplett , uten de mest kostbare, men alle minnemyntene fra 1970 til 89, montert i 2 HB-album, mye i kv. 0 - så ta en titt DUBLETTLAGER ryddig sortert i myntrammer fra 1 øre til 1 kr i perioden 1914/1992. Mange ulike årganger. Over 250 jern- og sinkmynter. Kval. fra 1 til 0. Mest Haakon mynt. 12 KILO! 2524 NORGE m/utland. Skrin med 124 gamle, slitte mynter. Mest fra Norge. Skillingsmynter og sølvmynter. Var. kval. Må sees! mynter, fra 1-ører til 2 kr. Observert svært pen 2 sk 1871, 50 øre 1900, 1 kr 1897, 2 kr 1915,17, samt 3 stk 10 kr Eidsvold 1964 i sølv. Varierende kvalitet Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

13 Obj.nr. Obj.nr sk 1845 x 2, 50 øre 1893 og øre 1876, 98 og øre/3 sk øre 1877 og 88, flere slitte kvaliteter og renset. Medfølger 2-delt 2 sk fra Bør inspiseres Harald V komplett øre-20 kr i HB-album, mest i kv noen i proof kr 1910 i kv jub. i kv. 1+, 1 kr 1917 i kv. 1, 2 sk i 1 kv. 1+ noe skjoldet. 50 øre 1954 x 27 stk. i kv. 1, da har vi nevnt det beste. Medfølger 1,3 kg. div. land. Bør sees. x 2529 KONG HAAKON SAMLING i 2 Hartberger fortrykksalbum. Inneh sølvmynter fra 1 kr til 10-ører, jern og sink. Mange årstall selv om en del mangler. Kval. mest mellom 1 og 01. Flere halvgode Ca. 380 norske mynter i album. Samlingen omfatter 1-ører til 20 kr i 1 perioden 1876 til Videre medfølger en 25 kr i sølv fra 1970, og 5 sk.mynter. Varierende kvalitet Samling 50-ØRER i Siegalbum 1877/1987, dels fyldig etter fortrykk 1200 inkl. 10 sølvmynter til 1919, bl.a. 1877, 1893, i VK MYNTRULLER, 14 stk til pål. verdi 1075,-: 5 kr 1992, jub. 1986, 1997, blindrull, 1 kr blindrull, 50 øre 1991, 1996 x kr 1947 i liten treeske, i kvalitet 0. Ripe advers. BU myntsett 1999, 20 kroner Viking, og 5 dollar Canada i canadisk forpakning. Medfølger 2 krone 1914 Mor Norge i kvalitet 0/01. x 2534 Harald V, samling i pent Hartberger myntalbum m/mange jubileumsmynter og årgangsmynt fra 20 kr til 50 øre. VK. Pål. myntverdi 1100,- + album m/kassett. x 2535 OLAV V myntsamling 1958/1991 i 2 Hartberger myntalbum. Kpl. alle valører fra 1-øre til 10 kr (minus 50 øre 1959 og 2 øre 1968). VK. x 2536 Haakon samling bind II i fortrykksalbum inneh. 10 øre kpl. Mange årganger 5 øre 1907/ øre kpl (minus 1917). 1 øre kpl VK Oscar II. Samling mynter i brukskvalitet i album. Observert 2 kr 1878, 1 kr 1877, 10 øre Videre 5-ører komplett og 2-ører , men mangler 1906, Samling 2-KRONER i Siegalbum /17 (4 stk.), + 5-KRONER 1964/81 (kpl. etter fortrykk). VK, inkl i kv Lott på 17 kg, løst, i Hartberger og i 1 album. Observert noe eldre + minnemynter 100 kr 1992, 50 kr 1978 og 92 i kv kr 1970 og 10 kr 1964 i kv Noen myntsett, bør inspiseres SPENNENDE TRESKRIN inneholdende eldre norske mynter. Flere Oscar-sølvmynter observert. VK Samling 1-KRONER i Siegalbum 1912/1970, fyldig etter fortrykk inkl. 900 seks sølvmynter til øre samling kpl. (minus 6 årstall) i rødt Stenderalbum. 750 Inneh. bl.a. 7 Oscarmynter. VK. x 2543 KONG OLAV SAMLING i 2 Hartberger fortrykksalbum. Fra 10 kr til øre i kval. fra 1 til 0. Mange årstall selv om noen år mangler. x 2544 Haakon bind I samling i fortrykksalbum inneh. kpl. 1 kr øre 1914/1957 inkl. 4 sølvmynt. 25 øre 1915, 1919, 1921/ øre sølv kpl /1946 inkl. alle i sink. VK Samling 10-ØRER i Siegalbum 1874/1985, dels fyldig etter fortrykk 750 inkl. 17 sølvmynter til restruller i kv. 0. Nominal ca. kr øre samling kpl. i rødt Stender myntalbum (minus kun 3 mynter 1917/18/68)). VK Myntruller/restruller i isboks. Pålydende drøyt kr. 7,3 kg Myntruller 86 stk. 10,9 kg Bruksmynter i varierende kvalitet. Samlingen består av 1-, 2-, 10-, 50- og 1-kroner og 5-kroner. I tillegg en 2 krone 1878 i kvalitet 1-, og en 100 kr Oscar myntalbum inneh. 25 forskj. mynter fordelt på 1, 2, 5 og 10-ører, bl.a. 10 øre 1883, 1899, 1901, av 6 stk. 5-ører. Kpl. 2-ører. 7 av 11 stk 1-ører Lott på 0,6 kg. inkl. noe utland. Bør sees da vi har opdaget noe i sølv Pengeskrin med div. mynt. Bl.a. 5 kr utvandrer-jubileum 1975 i uåpnet rull samt en del 1 kr med hull (bl.a. 1936) Også en del 10ø og 25ø, mm. Noe fra utlandet kr 1910, kvalitet øre 2896, kvalitet øre ( 3 sk) 1875 kvalitet sh 1809, Rosetter, kvalitet 1+. 1/2 sh 1867 i kvalitet REALISASJON. Pappeske med 3 stk. album, 2 av disse album for 100 norsk sirkulasjonsmynt, inneholder noen mynter. I tillegg 3 tomme skrin fra Samlerhuset, og liten plastpose med div REALISASJON. Banankasse med div. album, esker fra Samlerhuset 100 og noe myntrekvisita. Må sees REALISASJON. Eske som inneholder ca. 40 myntruller i flere ulike 100 valører, veier ca. 9,8 KGM REALISASJON. Pappeske inneholdende ca. 130 myntruller i ulike valører, veier ca. 17 KGM. 100 Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof kr 1999 Tusenårsmynten i orig etui x 2 stk, samt 100 kr kr Tusenårsmynten 1999 i etui kr 2011 Norges Idrettsforbund 150 år, og 200 kr 2011 Ski-VM. 600 Kommer i eske med beskrivelse av myntene, kv. Proof kr 2011 Norsk Idrett 150 år og 200 kr Ski-VM Oslo. 2 proof sølvmynter, begge m/sprekk i myntkapsel. Også 20 kr jub i etui og 10 kr jub i spesialsett kr 2014 Grunnloven i etui og 200 kr Kong Harald 75 år 2012 i myntkapsel kr Hamsun 2009 og 200 kr Wergeland Begge i orig. etui i proof sølv kr Wergeland 2008 og 50 kr Frigjøringsmynt Begge i orig. etui i proof sølv kr 1993 Edvard Grieg. Proof i eske kr 1993 OL nr.2 i gull, i originalt treetui kr Nobel gullmynt i orig. etui. Proof kr Hundreårsmynten i gull kr OL Lillehammer gullmynt nr. 2 i treetui. 1/2 oz gull kr TUSENÅRSMYNTEN i gull, i originaletui kroner TUSENÅRSMYNTEN i gull 2000, i originaletui HUNDREÅRSMARKERINGEN komplett gull og sølv i treskrin. 0 F2581 OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i 17 originalt treskrin OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i 17 org. tresskrin Lott 8 sølv proof minnemynter i orig. etuier. Høy kostpris. Proofsett kroner 1989 proofmyntsett. Speilglans i kassett. (2475) Pent eks HARALD V EKSPORTSETT Opplag kun 2 m/20 kr Viking (1300). Ikke matt bakside. I tillegg vanlig myntsett Proofsett , , Totoalt 12 forskj. hvorav 10 i proofsett album. (4475). God kval Proofsett exclusive 2008, + 14 karat pregning i gull. (Opplag ) Proofsett exclusive 2009, + 14 karat pregning i gull. (Opplag ) Proofsett exclusive 2010, + 14 karat pregning i gull. (Opplag ) Proofsett exclusive Inneholder bl.a. en gullmedalje Proofsett exclusive 2011, + 14 karat pregning i gull. (Opplag ) Proofsett exclusive 2014, med en liten gullmedalje. Perfekt sett. Myntsett 2593 MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT 2002 inkl. 20 kr Abel. Nominal 1825, MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Inkl. 10 kr Wergeland. Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal 575, MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Nominal MYNTRULLÅRSETT Kun 10 kr Allmen stemmerett 100 år. 650 Nominal Myntsett 1963 og 1964 i mykplast. Uoffisielle sett er vakumforseglet. Hundreårsmarkeringen i orig. etui kr 1999 Tusenårsmynten, 200 kr Wergeland 2008, 200 kr 900 Hamsun Alle 3 proof sølv i myntkapsel og med sertifikat kr 2003, 2004, Hundreårsmarkeringen og 100 kr Nobel Alle i 1 unse 925/ sølv m/orig. etui kr 2004 i kapsel. 50 kr 1995 FN-50 år og Frigjøringen i etuier kr x 10 stk. inkl i prakt kr Hundreårsjubileum 1-3, samt 100 kr Nobel. Medfølger en 800 gullbelagt medalje Kongeriket Norge kr Hundreårsmyntene , samt 100 kr Nobel. Alle med 900 sertifikater kr Hundreårsmynt nr. 2 i gull kr OL 1994, sølvmynter nr. 3, 5 og 6, med sertifikater. (1800) 600 F2608 Myntsett 1968 i mykplast. Myntene er noe klebret til plasten. 17 Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

14 Obj.nr Myntsett 1969 i hardplast. Pent sett med noen få ubetydelige hårstråtynne sprekker på revers Myntsett 1970 i hardplast. Feilfritt, sjeldent pent eksemplar med noen 1200 mynter i høyglans/patina Myntsett 1970 med store sprekker i kassett, 74, 77, 80/94 x 23 stk, de fleste med riper i kasetter, 1979 x 6 i mykplast. Bør inspiseres Myntsett , forskj. sett i mykplast (2175). I tillegg 5 kr Utvandring jub i mappe Myntsett 1973, 74, i hardplast. Pene sett Myntsett pene sett i hardplast (3850) Myntsett , 77-78, i hardplast. Pene sett, noe riper i 75-settet Myntsett , 77-78, i hardplast. Pene sett Myntsett , i hardplast. Pene sett Myntsett , i hardplast. Pene sett Myntsett 1975, 1976, 1978, 1978, 1980, kv. 0, 1976 med revner i 800 kassetten ellers riktige pene sett Myntsett 1975, 77-78, hardplast. Pene sett Myntsett , i hardplast. Pene sett Myntsett kpl. Fra 1 til 3 stk av hver - de fleste dublisert. 2 God kval. Totalt 53 stk. (11,-) 2623 Myntsett Original, uåpnet eske fra Norges Bank med 50 sett i 1600 hardplast. (7.) 2624 Norges Myntutgivelser 2004, komplett sett med 100-årsmynt i gull og sølv, samt myntsett fra dette året. Utgitt i begrenset opplag på eks. Dette er nr Prima Minnemynter kr 1964 Eidsvoll jub. i sølv. 40 stk. VK kr 1964 i ORIGINALETUI, kv. 0 med patina. Sjeldent kr 1978 i sølv. 40 stk fordelt på 2 ruller. Kv kr 1978 i sølv. Rull på 20 stk. Kv kr 1978 i sølv. Rull på 20 stk. VK kr 1989, 9 stk. montert i HB på myntark, alle i utsøkt kv kr 1989, kv. speilglans i kapsel. Distribuert av Samlerhuset kr 1980 jub.sølvmynt. 11 stk = pål. 2200,-. VK, men de fleste i 2000 kv kr 1980 x 2, 100 kr 1982, 50 kr 1978 = pål. 550,- + stor Haakon 550 VII 45 g sølv minnemedalje kr 1980, 100 kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr Lott 5 sølvmynter. VK 2635 Gedigen og tung ramme 100 x 75 cm med pålimte Olav V mynter og minnemynter, noen har løsnet under transport. Må sees og HENTES OSLO Lott 10 stk. sølvmynter: 10 kr 1964 x 2, 50 kr 1978 x 8. VK/ oksidering. Div. spesialpakninger kr inkl med stjerne. BU i blisterpakninger, i flott 800 album kr inkl med stjerne. BU i blisterpakninger, i flott 800 album kr 2001 m/stjerne i blisterpakning. BU-kvalitet kr 2001 med stjerne i originalpakning. Prima kr 1970, kv. 0 i original Sandhillkassett. Sjelden kr Hundreårsmyntene , samt fem ulike sølv minnemynter 10/200 kr. Alle i kapsler, dels med sertifikater, i skrin fra SH BRILLIANTSETT med 20 kroner i blisterpakning, også kroner 2001 med stjerne. Totalt 10 stk. i kv. BU Ca. 35 spesialutgaver med norske mynter. Litt duplisert DET STORE GRUNNLOVSSETTET kr 2014 i proof sølv, 20 kr 2014 jub. GRUNNLOVSMEDALJEN i 925/ sølv - 67,25 gram, 60 mm, BU kval. Treskrin og ekthetssertifikat KONG HARALD V 70 ÅR Opplag - nr. 17 av 750 stk fra Det Norske Myntverket. Medaljen er i sølv og belagt med gull. Øvrig mynt i kv. 0/BU. Eierbevis. (2700) 2647 NORGES GRUNNLOV Jubileumsbarre i sølv 925/ (62,3 gr = 2 unse) og 200 kr 2014 i proof sølv. Pent treskrin + ekthetssertifikat fra Myntverket Norges Myntutgivelser 2003 komplett i noe slitt treskrin, med bl.a. 1 kr i gull og 100 kr i sølv. (kat.8000) 2649 Norges myntutgivelser Flott skrin med 1 kr gull og 100 kr sølv Hundrårsmyntene, proofsett, myntsett og 20 krone 2003 i blisterpakning. Alt i originalpakninger Tusenårsettet 2000 m/gullmedalje på 5 gr. 18 karat Tusenårssettet 2000 m/gullmedalje på 5 gr. 18 karat Tusenårssettet Trygvasson penning kopi i gull, 5 gram 917/ samt alle myntvalører gitt ut i år Pent treetui med sertifikater. (3000) 1200 Poletter *) 2653 KRISTIANIA DAMPKJØKKEN. Lot på ca. 40 poletter pålydende 15 øre. VK Lott 16 poletter fra Oslo Sporveier, hvorav to med solkors og fem 900 med gjennomslått S. Medfølger et klippekort fra Holmenkollbanen og en bunke billetter fra Oslo Sporveier. Også en billett fra Kristiania elektriske sporvei inngår MOSS KOMMUNALE SUPPEKJØKKEN, NP 135, alle 5 stk. (6000) NORGE. SVERIGE og FINLAND. Rigtig god samling transportpoletter m.m. i HB og album, VK. Alle pene, mange rigtig flotte, mange bedre, en god del rigtig gode, alle forskellige, i alt 186 stk Samling 14 ulike, norske, i HB på plansje. Bra kvaliteter. Obj.nr. F2658 SUNDBÅTENE KRISTIANSUND. Polett NP 14.3 med VARIANT SundbåtERNE, en sjelden polett, kv. 1. God kval. Norske sedler Rigsdaler og Specie F sk 1834 i kv. 1-, liten rift, meget sjelden. 0 F sk 1835 i kv. 1-/2, sjelden F sk 1840 i kv. 2, sjelden Riksdaler Courant, utgave. Type R s38-a. Litra Sjeldenhetsgrad SSS. Kvalitet god 1+. F Rigsdaler Kurant 1798 i kv. 1/1+ (A 51). Ujevn i venstre marg, kanthakk Een Rigsbankdaler 1814, litra b. Sjeldenshetsgrad SS. Kvalitet god 1-. Lite hull og blekkflekk. Fra Georg Pflumers samling. F rigsbankdaler 1814 a, NP A75a cs, Sieg 7, Pick A13, kv. 1. Noen flekker, ellers riktig pen Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

15 Obj.nr. Obj.nr. F rigsbankdaler 1814 a, NP A76a cs, Sieg 8, Pick A15, kv. 1. Litt flekker, ellers riktig pen kr 1948 L i kv. 0, lavt nummer kr 1948 M i kv kr 1949 M i kv kr 1950 N i kv. 0. Rel. lavt opplag og nr kr og 2 kr 1942 A London i kv.1 og kr kr 1918 i kv kr 1922 i kv kr 1942 A London i kv. 01, pen kr 1942 A London i kv kr 1942 A London kv. 01. Gradert PMG til kr 1942 A London, kv. 1-/ kr 1942 A London, lukefyller kr 1942 A London, lukefyller kr 1942 A London, lukefyller. F2667 1/2 sp utgave type 2. Litra Sjeldenhetsgrad RRR. Kvalitet 1-/2. Fra Peder Madsens samling F kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (utstedt i Oslo), litra 4000 A , med fire hull. Kv. 0/01. Litt bølget i papiret. SSS-seddel kr 1943 B i kv. 0. Vanskelig årgang/lavt opplag kr 1943 C i kv kr 1944 C i kv. 1+/ kr 1944 D i kv. 0/ kr 1945 D i kv. 0/ kr 1945 E i kvalitet kr 1947 E i kv. 0/ kr 1949 G. Kvalitet kr 1950 G i kv kr F Sp 1876, litra Sjeldenhetsgrad R. Kvalitet god 1. Fra Peder Madsens samling. 30 Norske årgangssedler 1-kr kr 1917, kv. nær kr 1917 B, kv. 01, litt bølgete i papiret kr 1917 D, usirkulert, men to svært svake hjørnebretter. Fargefrisk og fin. Kv. god 01. F kr 1897 D i kv. 1-/2, R-seddel sign. Bøgh. Denne signaturen er til nå kùn registrert i offentlig samling. 7 F kr 1940 A Meget lavt nummer i første produksjonsår Kvalitet 0-, tellemerke. Fra Peder Madsens samling kr 1941 B i kv kr 1941 C. Kvalitet god 0/ kr 1942 A London i kv. 01, pen kr 1942 A London kv kr 1942 A London kv. 1. Med påskrift kr 1942 A London kv. 1. Noe skitten kr 1942 A London, kv. 1-, rifter og flekker kr 1942 A London, kv. 1/1-, anmerkninger kr 1942 A London, lukefyller kr 1942 A London, lukefyller kr 1942 A London, lukefyller kr 1942 A London, lukefyller kr 1942 A London i kv. 1+/01, lavt nummer! 1250 F kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (utstedt i Oslo), litra 3 A , med fire hull. Kv. 0/01. Rustspor etter binders. litt bølget i papiret men ingen bretter. SSS-seddel kr 1943 E i kv kr 1944 F. Kvalitet 1-/2. Sjelden, men meget slitt med rift og flekker kr 1946 I i kv kr 1947 J i kv kr 1948 K i kv F kr 1914 E. H.V.Hansen. Sjeldenhetsgrad SSS. Kvalitet 01. En pen og sjelden seddel. 7 F kr 1923 H. Kvalitet 0. Nest siste tall (4)i seddelnummer høyre side 0 er noe skjevt. Mulig trykkfeil? Fra Peder Madsens samling kr 1925 J kv. 1+, frisk i farge og papir kr 1935 O i kv.1-. SSS kr 1936 O kv. 0/ kr 1937 O, NP. 12C, Pick 7. Bunt med 10 meget flotte sedler i nummerfølge , kv. 0/01 til 0, den foldede , kv kr 1940 R. Kvalitet 0/ kr 1940 S og 10 kr 1940 Æ, NP. 12C, 22C, Pick 7, 8, kv. 01, i alt 2 stk kr 1940 T i kv. 0. Liten gulning i øvre h. hjørne. Pen og sjelden seddel med lavt opplag. 2 Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

16 Obj.nr. Obj.nr. F kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (utstedt i oslo), litra A , med fire hull. Kv. 01. Rustspor etter binders. Fuktflekk i øvre venstre hjørne. RRR-seddel kr 1942 U i kv.1, 61 I i kv.1-, 2 kr 1944 D og 1 kr 1948 M i kv. 1. Medfølger slitt 1 kr 1917 C og 2 kr kr 1944 X London kv. 01. Gradert PMG til kr 1944 Y London kv kr 1945 A. Kvalitet 0/01, nær kvalitet kr 1946 B i kv. 0. Rel. lavt opplag kr 1946 B i kvalitet kr 1947 C i kv kr 1949 E. Kvalitet 0/01, nær kvalitet kr 1950 F. Kv. god 01, ubrettet kr 1951 G i kv.0/ kr 1957 D i kv. 0. Rel. lavt opplag, vanskelig i denne kval kr 1959 G. Kvalitet 0/01, nær kvalitet 0. Sjelden i denne kvalitet kr 1960 Z. Erstatningsseddel, sjeldenhetsgrad RR. Kvalitet 1-. Bretter, litt skitten, og kantrift kr F kr 1955 H. Kvalitet 1. Pen og meget sjelden seddel. Fra Peder 3 Madsens samling kr 1957 K. Kvalitet kr 1958 N. Kvalitet 1+. Pen og sjelden seddel kr 1967 X, ERSTATNINGSSEDDEL, kv kr 1972 L. Bundt med 10 sedler i nummerrekkefølge (L ). Ni er i kv. 0. En er brettet over kr 1972 QH. Erstatningsseddel. Kvalitet kr 1972 QH. Erstatningsseddel. Kvalitet kr 1972 QI ERSTATNINGSSEDDEL, 2 stk i nummerrekkefølge. 750 Kv kr 1972 QZ erstatning i kv kr 1972 QZ. Erstatningsseddel. Kvalitet god kr 1973 QZ 6 stk. erstatningssedler i nummerrekkefølge. Kv. 0/ kr 1973 QZ ERSTATNINGSSEDLER. Bunt på 10 usirkulerte 2000 sedler i nummerrekkefølge. Minst 5 i kv. 0. Resten i kv. 01 til 0/ kr 1974 AÅ i 10-bunt. Usirkulert i nummerrekkefølge med en seddel brettet over kr 1974 QD. Erstatningsseddel. Kvalitet pen kr 1974 QJ. Erstatningsseddel. Kvalitet kr 1974 QW. Erstatningsseddel. Kvalitet 0/ kr 1976 AU i 10-bunt. Usirkulert i nummerrekkefølge , med en seddel brettet over kr 1978 BP i kv. 0/01 til 0, dvs. de 9 første av denne litra i nummerrekkefølge! 2791 Lott 24 oransje 10 kroner 1954/1973. VK, men de fleste mellom kv. 1 til 01. De fleste er forskj. 50-kr F kr 1898 C i kv. 1+, brettrift nede. Meget sjelden R-seddel med unik signatur Rian kr 1911 C antikva. H.V.Hansen. Kvalitet 1. Pen seddel, men noe 3000 bleket kr 1919 G i kv. 1+/01, lyst trykk kr 1919 H. Kvalitet kr 1920 H i kv. 1. Fin seddel kr 1921 H i kv. 1+. Flott seddel kr 1921 J bredt årstall. Kvalitet god 0/01. Sjelden i denne kvalitet kr 1924 K. Kvalitet kr 1927 M i kv. 1/1-. Lavt opplag, R kr 1927 N i kv. 1+. Flott seddel kr 1928 N i kv. 1+. Lavt opplag. Pen seddel kr 1928 O i kv. 1+. Pen seddel kr 1929 O. Kvalitet god kr 1931 R, kv kr 1933 S, kv kr 1938 Y. Kvalitet 0/01, nær F kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (utstedt i Oslo), litra A , med fire hull. Pen kv. 1+. Avtrykkspor etter binders. Fuktflekk i øvre venstre hjørne. Sammentrykt nedre venstre hjørne med 2 rifter på ca. 4 mm. RRR-seddel kr 1944 X London kv kr 1944 Y London i kv. 1+. Bølget, men fast i fisken kr 1944 Y London i kv.1 /1- og 2 kr 1942 A tilsv. i kv kr 1944 Y London kv. 1+. Gradert PMG til kr 1944 Z London i kv. 1+/ kr 1944 Z London kv kr 1944 Z London. Kvalitet kr 1948 H. Kvalitet kr 1948 I. Kvalitet kr 1951 R. Kvalitet kr 1951 R. Kvalitet kr 1951 S i kv kr 1951 U. Kvalitet kr 1952 X. Kvalitet kr 1954 D. Kvalitet kr 1955 E, 5 stk. i nummerrekkefølge Kv. 0/01 eller bedre. F kr Oscar II, Specimen i nålstikk fra B.W. & Co London i kv. 0/ Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

17 Obj.nr kr 1940 C i kv. god 1+. (svak flekk bak) 50 kr 1941 C i pen kv. 1+. Obj.nr kr 1 50 kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (utstedt i Oslo), litra A , med fire hull. Kv. 01. Avtrykkspor etter binders. RRRseddel. 50 kr 1943 E i kv. svak kr 1944 C, 65 F, kr 1941 Å, 83 CJ, i mest brukskvalitet. 50 kr 1945 A, kv. 1/ kr 1945 A, kv kr 1945 A, kv. god kr 1945 D SPECIMEN. Kv kr 1947 A i kv. 1+, lavt opplag F F kr 1957 C, vannmerke 1, i kv. 0. Sjelden i denne kvaliteten. 50 kr 1957 C. Vannmerke type 2. Kvalitet svak 01. Sjelden i denne kvalitet. 50 kr 1958 C i kv. 1+, presset. 50 kr 1958 C. Kvalitet 0/ kr 1960 D i kv kr 1961 E i kv kr 1961 E. Kvalitet 0/ kr 1963 E i kv kr 1963 E. Kvalitet god 01. F kr kr kr kr 1948 B i kv. 0. Sjelden i denne kvaliteten A. Kvalitet 0/ B i kv C i kv. 01. Merk litranummeret F F F kr 1965 F. Kvalitet kr 1977 Z. Erstatningsseddel. Kvalitet kr 1995 x 6, 96 x 6 i kv. 01 til 0. Medfølger 1982 M i kv. 1/ kr Oscar II, Specimen i nålstikk fra B.W. & Co London i kv. 0/ kr 1938 B, 54 C og 50 kr 1960 D i kv. 1/ kr kr kr kr B i flott 01 kvalitet. Sjelden årgang. B, kv. 1, liten flekk, og ørliten rift i midtbrett nede. B, kv. 1/1-, små rifter. B. Kvalitet god Jubileumsauksjon - Mynter og sedler- - October 13. oktober Jubilee auction Coins and banknotes 13th

18 Obj.nr. Obj.nr. 100 kr 1983, tre stk. i kv. 0, i nummerrekkefølge. 100 kr 1986 i legg à 10 stk. 9 stk. i kv. 0 og 1 stk. i kv kr 1994 x 2 i ramme 56x46 cm fra Norges Bank. Må hentes hos Skanfil Sarpsborg eller Oslo. 200-kr -kr F F kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (utstedt i Oslo), litra A , med fire hull. Kv. 01. Avtrykkspor etter binders. RRRseddel. 100 kr 1943 C og 61 H i kv.1, småhakk i kr 1944 C, kv. 1/1+, tiltalende. 100 kr 1944 C, NP 42C, Sieg 8, Pick 10, kv. 1, pen og tiltalende. 100 kr 1945 A i kv. 01. En lettere, hor. midtbøy og en parallell, meget lett bøy. 100 kr 1945 A, kv. 1, litt smuss i bretter. 100 kr 1945 C SPECIMEN. Kv kr 1946 A i kv. 1-, lavt opplag. 100 kr 1947 B, kv kr 1949 A , 7 stk. i nummerrekkefølge, i kv. 01 eller litt bedre. Sjelden mulighet. 100 kr 1949 A i kv kr 1949 B i kv. 1+, pen og stiv seddel. 100 kr 1950 A i kv. 1+. Smussflekk i hjørne. 100 kr 1951 B i kv. god 01, meget pen. 100 kr 1951 B i pen kv kr 1953 C i kv kr 1956 E i kv. 1+/ kr 1956 E. Kvalitet 0/ Kr 1957 E i kv. 0/01. Vakker seddel. 100 kr 1958 F i kv. 01. Lett midtbøy, og svak bølgete papir sentralt, ingen faktiske bretter. 100 kr 1958 F. Kvalitet 0/ kr 1959 G i kv. 0/01. Vakker seddel. 100 kr 1959 G i kv. 1+/ kr 1960 G i kv. nesten 01. Rel. lavt opplag, pen. 100 Kr 1960 H i kv. 0/01. Vakker seddel. 100 kr 1960 H i kv kr 1961 H i kv. god kr 1962 A, 1963 A, 1964 B. Alle i kv kr 1962 I. Kvalitet 0/01. Sjeldenhetsgrad S. Sjelden i denne kvalitet. F2864 kr 1916 A. Sjeldenshetsgrad RR. Kvalitet svak 1. Fra Peder Madsens samling. F2865 kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (trykt i Oslo), litra A , med fire hull. Kv. 01. Rustspor etter 2 binderser. RRRseddel F kr 1944 A. Pen kv. 01 kr 1963 A. Kv. 1-, rifter. kr 1968 i kv. 0, sjelden i denne kval. kr 1972 A. Kv. 1/1+. kr 1974 A i kv. 01 Kr 1978 A i kv. 0. kr 1978 Z. Erstatningsseddel. Kvalitet 0-, tellemerke. Fra Peder Madsens samling. kr 1991 x 2 i ramme 56x46 cm fra Norges Bank, til minne om Edvard Grieg 150-årsjub. Må hentes hos Skanfil Sarpsborg eller Oslo. kr stk. men uvisst årstall for seddel nr. 2. Forseglet i glass og gullramme (56 x 46,5 cm). Får ikke sjekket kval., men sannsynligvis kv. 0 eller 0/ F kr 1962 Z. Erstatningsseddel. Sjeldenhetsgrad RR. Kvalitet kr 1962 Z. Erstatningsseddel. Sjeldenshetsgrad S. Kvalitet kr 1963 A, 1964 C, 1965 D. Alle i kv X Specimen i kv. 0-, R-seddel Z. Erstatningsseddel. Kvalitet 1, pen seddel X. Erstatningsseddel. Kvalitet 0/ AJ Serienummer 10, lavt nummer. Kvalitet F kr kr kr kr kr F2875 kr 1941 A i kv. 1+. S-seddel. 0 F2876 kr 1942 London. Sort SPECIMEN-overtrykk (trykt i Oslo), litra A , med fire hull. Kv. 1+. Rustspor etter binders. RRR-seddel. 00 F2877 kr 1946 A i kv. 0/ Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

19 Obj.nr. Obj.nr. F2878 kr 1949 X Specimen i kv. 1+/01, SSS-seddel kr 1970 A i kv. 1/ kr 1971 A i kv. 1/ kr 1971 G Lavt nummer. Erstatningsseddel Sjeldenhetsgrad R. Kvalitet 1-. Fra Peder Madsens samling kr 1972 A, kv. 1/1-, rifter kr 1973 A i kv kr 1978 A. Kv. 1, nålehull kr 1978 X ERSTATNINGSSEDDEL, kv. 1+/ kr 1980 A, kv kr 1980 X ERSTATNINGSSEDDEL, kv Kr 1982 B i kv kr 1982 B, kv kr 1983 C, kv. 1/1+, flekk kr 1983 Z, ERSTATNINGSSEDDEL. Kv. 1+, nålehull kr 1984 C, kv kr 1985 C, Skånland i kv. 01. Lavt opplag kr 1986 D, kv kr 1987 E, kv. 1+/ kr 1989 serienr , kv. 0/01. Litt bølgete i papiret kr 1989 serienr , kv. 0/01. Litt bølgete i papiret kr 1989 serienr , kv. 0/01. Litt bølgete i papiret kr 1989 serienr , kv. 0/01. Litt bølgete i papiret kr 1989 serienr , kv. 0/01. Litt bølgete i papiret kr 1989 serienr , kv. 0/01. Litt bølgete i papiret kr 1990 i kv. 0, prikk på revers. 100 kr 1994 i kv. 1+ medfølger kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) kr 1990 serienr , kv. 0- (tellemerke) Private betalingsmidler 2911 ANTON HAUGEN, Meråker. 2, 5, 10 øre i kvalitet 1+, 50 øre i kvalitet 01. F2912 F BJØRNØYA. 50 øre blankett, type 2. Uten dato. Sjeldenhetsgrad SS. Kvalitet 0. Sjeldenhetsgrad SS. Sjelden i denne kvalitet. Fra Peder Madsens samling. BJØRNØYA. 1 kr blankett, type 2. Uten dato. Sjeldenhetsgrad SS. Kvalitet 0. Sjelden i denne kvalitet. Fra Peder Madsens samling F2914 BJØRNØYA. 5 kr blankett, type 1. Uten dato. Sjeldenhetsgrad SSS Kvalitet 0. Sjelden i denne kvalitet. Fra Peder Madsens samling. F2915 BJØRNØYA. 10 kr blankett, type 2. Uten dato. Sjeldenhetsgrad S Kvalitet 0. Sjelden i denne kvalitet. Fra Peder Madsens samling KINGS BAY KULL COMP A/S. 50 øre 1947/48 A i kv. 1-/2 splittet % på mitten. 10 øre 1947/48 A i kv. 1-, småsplitter oppe og nede, begge sjeldne. Medfølger liten bunke div. men små spennende? 2917 KREDITTMERKER (9 stk), 2 utbyttekuponger fra DAMPSKIPET FISKEREN Inngangsbillett til Storliddalens Grube Compani. VK MERAKER SAMVIRKELAG. 1, 2, 10 og 25 øre, tilgodelapper. Kvalitet 1,1, 1 + og øren og 25-øren har noen flekker MOSTER KOMMUNE kr (N85) x 2. 2 kr (N86) x 2. 5 kr (N87). 5 sedler i kv MOSTER KOMMUNE. 1,2,5 og 10 kr krone i kvalitet 01, de øvrige i kvalitet 1 +. Flekk på 2, 5 og 10 kr NARVIK SPAREBANK - NARVIK betaler mot denne anvisning til Narvik kommune eller ihendehaveren -kroner fem-, Narvik, den 15. mai Beløp i rødt bankstempel. Kv. 1+. R-seddel STORD HERAD 1940 (N ). 1 kr, 2 kr, 5 kr og 10 kr. VK STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1929/30, 2000 serie O. Litranr i kv. 1/1+. Kraftig midtbrett, men ellers stiv og fast i fisken. (RR = 4-6 sedler kjent) 2924 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1955/ Ii i kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1957 Jj i 900 kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 krone 1955/56 1 li. Kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1978 og 10 kr 1976, pluss de 4 russiske Svalbardsedlene. VK mellom 0/01 og STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr Ss x 100 stk, nr i kv. 0, de 18 første med små håndteringsmerker. Ikke gjennomgått STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 kr 1968 Oo kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 178 Serie SS. Seddelnummer Meget lavt nummer. Kvalitet Seddelsamlinger 2931 kr 1985 A, 2 stk i kvalitet 1/1-, den ene med brettrift. 100 kr VI, 12 stk i kvalitet 01 til 0/ kr, 4 gule og en blå, slitte sedler i kvalitet Lott på 680 kr i utgåtte sedler, i meget varierende kvalitet. Medfølger ett lite antall, HV med vekt på førkrigs i slitt kvalitet Ca. 80 sedler i valører fra 1 kr til 10 kr. Mye dårlig kvalitet, verdt et gjennomsyn. Danske og utenlandske mynter Norden Danmark eldre mynter F2934 BISKOP SVEND Aarhus, Penning, MB. minus, kv. 1/1+, gr. sjælden CHRISSTOPHER I Penning, MB. 82, Hbg 5, kv. 1/1+, 1.05 gr. pen DANMARK. 4 stk. sølvmynter datert rundt Svak kvalitet Erik af Pommern Hulpenning ca , Næstved 1200 og Lund?, Sieg 2, Galster 5, kv. 1+, små irpletter, 0.34 gr Hans Hulpenning ca , København, Sieg 7, 1200 Galster 32, kv. 1, delvis svagt preget. F2939 HARALD BLÅTAND ca Halvbrakteat, Jelling?, Hbg. 2, 0 kv. 1+/01, 0.30 gr. irplet og samtidig knivperferering, Ex. Ahl. Auk. 15 / SVEND ESTRIDSEN /2 penning, Lund, Hbg. 6, kv. 1+, gr. Ex. Hgb VALDEMAR II SEJR Penning, Galster 17 var. GF 15 1 var. (øvre korsarm lige), kv. 1+/01, pen, stor kantskade, 0.62 gr. Ex. Sømod VALDEMAR II SEJR Penning, Galster 18, GF. 16c, kv , kantskade, 0.56 gr VALDEMAR II SEJR Penning, Galster 31, GF. 33, kv. 1/1+, lidt ir pletter, 0.37 gr VALDEMAR II SEJR Penning, Hbg. 27, GF. 27, kv. 1+, 1 noget rust, 0.61 gr VALDEMAR II SEJR Penning, Roskilde, Hgb. 23, kv , stor kantskade, 0.62 gr. Ex. Ernst 1966, Ex, DNF Auk. 407/2006 Danmark Christian III til Chr. VII /2 skilling 1755 PNVH, Sieg 1.1, Hede 40A, kv. 0/01, meget flott skilling 1611, Sieg 21.6, Hede 80C, kv. 1+, pen og tiltalende skilling 1686 GS, Sieg 6, Hede 85, kv. 1+/01, smuk, med en del 1200 møntskær skilling 1771, Sieg 2.1, Hede 37, kv. 1+/01, flot for typen, ex. Hede skilling 1782, Sieg 3, Hede 34, kv. 01, smukt eksemplar skilling (15)36, Aarhus, Sieg 5, Galster 96, kv. 1, delvis svagt 1200 preget, men tiltalende skilling 1611, Sieg 30.1 Hede 79A, Schou 24/25 var. kv. 1+, delvis 1600 lidt svagt preget men pen skilling 1613, Sieg 30.1 Hede 79A, Schou 22 var. kv F2954 F skilling 1618, Sieg 30.4, Hede 79D, kv. 01, smuk, delvis svagt preget, stort set som slået, meget møntglans. 2 skilling 1650, Sieg 14.3, Hede 124, kv. 1+/01, Sjælden iflg. Sieg, lidt kantskadet men flott og tiltalende Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

20 Obj.nr. Obj.nr. F skilling 1668, Sieg 23.4, Hede 140A, kv. 1, Sjælden iflg. Sieg, 3000 tiltalende sk 1715 i kv. 1+ (4.1-H 44A) sk 1783 i kvalitet 01. Sieg , 4, 6 og 8 skilling 1603, 1645, 1629, 1606 (trykmerke), Sieg 30.1, , 50.2, 54.1, Hede 79A, 150, 140B, 93A, kv. 1/1+, 1/1+, 1, 1, i alt 4 stk. med certifikat og i flot eske fra MH DK skilling (15)35, København, Sieg 10, Galster 104, kv. 1, buklet og 1200 blanket revne skilling 1617, Sieg 43.2, Hede 100B, Schou 31, kv. 1+, pen men 2 delvis lidt svagt preget kroneskilling 1620, Sieg 45.1 Hede 115A, kv. 1+, pen men delvis 1200 tynd blanket skilling 1729, Sieg 5, Hede 52, kv. 01, PCGS AU 50, smuk patina skilling 1563, Sieg 11, Hede 10, kv. 1, delvis svagt preget skilling 1608, Sieg 55, Hede 96, kv. 1/1+, buklet men tiltalende skilling 1701, Sieg 6, Hede 42, kv. 01, PCGS AU 53, smuk patina skilling 1622, Sieg 61.1, Hede 121, kv. 1/1+, pæn, med certifikat og æske fra MH DK skilling 1710, Sieg 9, Hede 43A, kv. 1+/01, PCGS XF 45, pen og 1 tiltalende skilling 1717, Sieg 10, Hede 43B, kv. 1+/01, PCGS XF 45, pen og tiltalende skilling 1720, Sieg 12, Hede 49, kv. 01, PCGS AU 58, meget flott skilling 1714, Sieg 15, Hede 47, kv. 1+/01, pen og tiltalende skilling 1731, Sieg 3.1, Hede 6A, kv. 1/ skilling 1732, Sieg 3.2, Hede 6B, kv. 1+/01, lille blanketrevne men 1800 pen skilling 1735, Sieg 4.2, Hede 7 B, kv. 1/1+, pæn, R iflg. Sieg, med 1800 certifikat og æske fra MK skilling 1742, Sieg 4.2, Hede 7B, kv. 1+/01, pen og tiltalende skilling 1778 CHL, Sieg 12.1, Hede 28 A, kv. 1/1+, grafitti advers, 1 R iflg. Sieg. med certifikat og æske fra MK /2 krone 1619, Sieg 79.7, Hede 107 B, kv. 1, pæn, med certifikat og 1 æske fra MH DK krone 1619, Sieg 84.9, Hede 106B, kv. 1/1+, lille blanketfejl kl tiltalende krone 1624, Sieg 86, Hede 127, kv. 1/ krone 1655, Sieg 49.1, Hede 95A, kv. 1+, meget minimale loddespor advers, pen og tiltalende. F Dukat Gull. Kvalitet 01. Medfølger oppbevaringsboks og ekthetsbevis fra Samlerhuset kurant dukat/12 mark 1761 W/K, GULD, Sieg 21.5, Hede 22E, kv. 1/1+, renset, med certifikat og i eske fra MH DK. F speciedaler 1632, Sieg 107.3, Hede 55C, Schou 6, bagsiden med hjerter i skjold, meget sjælden, iflg. Knudsen & Nielsen RRR, kv. 1+, partielt lidt svagt preget men pen og tiltalende speciedaler 1807, Sieg 45.1, Hede 39A, kv. 1/1+, et par minimale ridser, med certifikat, i kapsel og æske fra MH DK F2981 Mysteriekrone. 1 krone 1671, Aagaard M71-2, Sieg 34.1, Hede 7 67A, Schou 19, kv. 1+, blanket revne men rigtig pen og tiltalende krone 1690 BONDEDRENG, Sieg 45, Hede 88, kv. 1/1+, pen og 0 tiltalende, med certifikat og i box fra MH DK krone 1731, Sieg 5.2, Hede 4, kv. 1+, opgraveret på fladerne men 3 pen krone/4 mark Kv. 1, Loddespor men pen mark 1615, Sieg 68.3, Hede 99C, kv. 1+/01, usædvanlig pen, Ex Zink mark/16 sk 1715 i kv. 1+. Noe irr fra plast. F2993 CORONA DANICA. 2 krone 1618, Sieg 87.1, Hede 105 A, kv. 1/ Partielt lidt svagt præget men pæn og tiltalende, med certifikat og æske fra MH DK GLÜCKSTADT. 1 krone 1672, Sieg 137, Hede 121, kv. 1/1+, pæn, 800 med certifikat og æske fra MK GLÜCKSTADT. 3 skilling lybsk 1641, Sieg 170.2, Hede 176A, kv GLÜCKSTADT. 8 skilling 1694, Sieg 133.2, Hede 127 A, kv. 01, flot, med certifikat og æske fra MK Hvid (15)82, Aarhus, Sieg 2, Hede 29, kv. 1+/01, usædvanlig pen og 1800 tiltalende Hvid 1602, Sieg 5, Hede 86, Schou 12, kv. 1+/01, meget pen og tiltalende F2999 Hvid u/år, Sieg 31, Hede 7, Schou 2, kv. 1+, usædvanlig pen og 3000 tiltalende, med gammel etiket og pose Samling 1 skilling 1771, VK. flere pene, i alt 12 stk SLESVIG - HOLSTEN. 1 speciedaler 1795, Sieg 45.1, Hede 39 A, kv /1+, med certifikat og æske fra MH DK Slesvig-Holsten. 1/3 speciedaler 1787, Sieg 43.1, Hede 41A, kv /1+, rigtig pen for typen. F3003 Sølvafslag af 1 dukat u/år (1699), Sieg 35, Hede 2, Schou 5, kv. 1+, pen og tiltalende F mark 1644, Sieg 76.1, Hede 148, kv. 1+, sjælden variant uden krog på C ét mark 1667, Sieg 40, Hede 115, kv. 1/1+, pæn, sjælden iflg. Sieg, med certifikat og æske fra MK Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

21 Obj.nr. Obj.nr. Danmark Frederik VI til Chr. IX F Fredrik d or Gull. Kvalitet 1+/01. Medfølger oppbevaringsboks 8 og ekthetsgaranti fra Samlerhuset mark 1645, Sieg 76.2, Hede 148, kv. 1/1+, pæn og tiltalende, med 1 certifikat og æske fra MH DK rigsbankdaler 1813 IC, Sieg 26.2, Hede 24B, kv. 01, tiltalende rigsbankdaler 1844 FF, Sieg 12.2, Hede 4B, kv. 1, pen rigsdaler 1855 FF, Sieg 13.2, Hede 8B, kv. 01, flott. 800 F kr 1892 CS, Sieg 1.1, kv. 0, meget smukke spejlflader under skøn lys patina F rigsdaler 1854 FF, Sieg 14.2, Hede 6B, kv. 0/ rigsdaler 1863, TRONSKIFTESPECIE, Sieg 4, Hede 3, kv. 1+, 1 renset og et par ridser men rigtig pæn. Med certifikat og i eske fra MH DK R.B.S VS, Sieg 5, Hede 10, kv. 0/01, lille plet advers, men 2 meget smuk rigsbankskilling 1818 IFF, Sieg 20, Hede 33, kv. 0, lille blanketfejl 1 revers men meget flotte spejlflader rigsbankskilling 1818 CB, Sieg 22.2, Hede 31B, kv. 01, flott rigsbankskilling 1831 IFF, Sieg 24, Hede 30C, kv. 1+/ rigsbankskilling 1842 VS, Sieg 10, Hede 6, kv. 0/01, smuk rigsbankskilling 1820 IFF, Sieg 25.2, Hede 29B, kv speciedaler 1833 FF. Sieg 30.4, Hede 26D, kv. 1/1+, i kapsel og 1200 eske speciedaler 1838 FF, Sieg 30.4, Hede 26 D, kv. 1/1+, pæn og 800 tiltalende,med certifikat og æske fra MH DK speciedaler 1845 FF, Sieg 24, Hede 3C, kv. 1+/ speciedaler 1846 VS, Sieg 13.6, Hede 3 E, kv. 1+, pæn og skarp, med certifikat og æske fra MH DK Danmark årgangsmynter F kr 1875 CS, Sieg 1.1, kv. 0, meget smukke spejlflader under skøn 2 lys patina kr 1899, kv. 0/ kr 1877 i gull, kv. 01, i kapsel + sertifikat kr gull 1877, kv kr 1900 GULD, Sieg 1.2, Hede 9B, kv. 0/01, meget smuk, lidt 1200 justerstriber advers, i kapsel kr 1900 i kv. 1+, pusset kr 1900, 1908, 1913, 20 kr 1873, 1909, 1914, kv. 1+ til 0/01, i alt 6 0 guldmønter, med certifikat og i flot samlereske fra MH DK kr 1909 i gull i treeske og kapsel. Kvalitet kr 1909 i gull, kv. 01, i kapsel + sertifikat kr 1913 i gull, kv. 0/01, i kapsel kr 1986 sølv i originaletui, kv. Proof kr 2007 GULD, Eventyrmønt. Nattergalen. Sieg 15, PROOF, i 2200 kapsel (meget lille oplag) kr gull og sølv 2005, minnemynter H.C.Andersen - motiv den 2 grimme ælling. I originalt etuier kr gull og sølv 2005, minnemynter H.C.Andersen - motiv Den 2 Lille Havfrue. I originalt etuier kr gull og sølv 2005, minnemynter H.C.Andersen - motiv 2 Skyggen. I originalt etuier kr gull og sølv 2006, minnemynter H.C.Andersen - motiv 2 Snedronningen. I originalt etui kr gull og sølv 2007, minnemynter H.C.Andersen - motiv 2 Nattergalen. I originalt etuier og 20 kr 1913, 1917, GULD, kv. 1+/01, i alt 2 stk. I pen lille alu ramme med passepartout 16.5 x 20.5 cm kr 1873 GULD, Sieg 1.1, Hede 8A, kv. 0/01, med certifikat, i 2 kapsel og æske fra MH DK kr 1876 GULD, Sieg 1.1, Hede 8A, kv. 01, pæn, med certifikat, i 2400 kapsel og æske fra MK kr 1900 GULD, Sieg 1.2, Hede 8B, kv. 01, i kapsel og æske fra 2400 MK kr 1900 i gull, kv.01 2 F kr 1924, kv. 01, meget flot eksemplar af denne sjældne falske 2 kr fremstillet i Tyskland på bestilling af en mand fra Aarhus. Danmark Frederik VI til Chr. IX speciedaler 1848 VS, Tronskiftespecie Sieg 7, Hede 3, kv. 1+/01, renset men flot, med certifikat og æske fra MK speciedaler 1848 VS, Tronskiftespecie, Sieg 7, Hede 3, kv. 1+/01, renset?, men tiltalende Slesvig.Holsten. Oprørsregeringen. 1 sechsling 1851, Sieg 22, Hede 19, kv. 0/01, lille plet advers men flott Tronskiftespecie. 1 speciedaler 1848, Sieg 7, Hede 3, kv. 1+/01, pen og tiltalende Danmark årgangsmynter øre 1947, kv øre 1947, kv. 1+, pen og tiltalende. F kr 1909 i gull. Kv. 0/ kr 1911 i kv. 01, sort prikk i skjold kr 1912 i kv.01, noen sorte prikker kr 1914 GULD, Sieg 3.1, Hede 1A, kv. 1+, i kapsel kr 1914 gull, kv kr 1914 i gull kv kr 1914, gull, kvalitet kr 1915 i gull. Kv kr 2007 GULD, Polarmønt. Isbjørn. Sieg 1B, PROOF, i kapsel kr 2008 GULD, Polarmønt. Sirius. Sieg 2B, PROOF, i kapsel kr 2012 GULD, Dr. Margrethes 40 år Jub. Sieg 37, PROOF, med certifikat, i kapsel og original æske ( meget lille oplag). 0 F øre 1914, kv. 0/01, speilflater. 1 F kr 2012, minnemynt i GULD, PROOF, i kapsel, meget lille oplag Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

22 Obj.nr. Danmark samlinger og lotter 3064 PROOFSETT. Utrolig flot, komplet samling , alle 13 sett opsat i flotte sorte Leuchtturm holdere/hb-album. Alle sett med 7 meget lave oplag, meget høj katalogværdi VIDENSKABSMØNTER. Komplet PROOFSETT, 20 og kr Utrolig flot sett i flot eske fra MH. Alle med meget lave oplag POLARMØNTER. 100 kr 2007, 2008, 2009, kr 2007 Isbjørn 0 GULD, ARMENIEN. 100 dram 2006, FALKLANDS ØERNE. 1 Crown 2007, alle PROOF. Meget flot sett i kapsler og flot bakke fra MH. I alt 6 stk SKIBSMØNTER. Komplet PROOF SETT. Utrolig flot, komplet 4 samling samt kr Dannebrog 2008, i flot eske fra MH. Alle 20 kr med meget lave oplag, meget høj katalogværdi ERINDRINGSMØNTER. 20 og kr 2010, 2012, 2015, 2017, 4000 PROOF. Meget flot sett i kapsler og flot eske fra MH. 20 kr med meget lave oplag. I alt 8 stk øre til 20 kr , VK. flere pene, bla. 10 og 20 kr 1900, (guldmønter). I alt 9 forskellige, i flot samlereske fra MH DK Chr IX. 1 øre til 20 kr , VK. flere pene, bla. 10 og 20 kr , 1873 (guldmønter). I alt 9 forskellige, med certifikat og i flot samlereske fra MH DK ERINDRINGSMØNTER. 200 kr 1990, 1992, 1995, 1995, 1997, 2000, og kr. 2010, PROOF. Meget flot sett. I alt 8 stk SØLVMØNTER. Flot samling 10 - kroner , kv. 0/01 til 2 PROOF, en i kapsel resten i org. emballage, i alt 8 stk KOMPLET SAMLING. Erindringsmønter incl i 1200 sølv, VK. mange pene, i alt 18 stk ERINDRINGSMØNTER , komplet, 1+/01 til 0/01, mange 1200 pene, i alt 16 stk Myntsett 1976/87, minus x 3076 Myntsamling i 2 fulle album fra 1875 til moderne. 1 øre til 20 kr. Også rød Stendermappe for 2 kr 1875/1959. Mange ulike årstall. En del 2 kr og sølvmynt Fantastisk samling bus- og sporvognspoletter mm i HB og HB-album opsat efter JS-nr. VK. Alle pene, mange rigtig flotte, mange bedre, en god del rigtig gode, alle forskellige, i alt 181 stk kr samling i mest meget god kvalitet etter Start 1875 til 2015, vi nevner 1875, 92, 98, 1915, 16 i kv. 1 til 1+. Bør inspiseres kr samling i mest meget god kvalitet etter Start 1875 til 2015, vi nevner 1875, 76, 99, 1916 i kv. 1 til 1+. Bør inspiseres POLARMØNTER. Komplet PROOFSETT, 100 kr 2007, 2008, 2009, i kapsler EVENTYRMØNTER. Komplet PROOFSETT, 10 kr i sølv 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, alle i kapsler Samling 1 øre - 2 kroner , i 3 pæne blå HB fortryksalbum. VK. mange flotte, enkelte lidt bedre, bla. 1 kr 1954, 1959, 2 kr 1959 m.fl. I alt 360 stk Chr. VII. Rigtig pen samling 1 skilling 1771 (1 Norsk), Sieg 2.1, 1a.1, 750 Hede 37, kv. 1 til 1/1+, nesten alle pene, i alt 7 stk Eventyrmønter 10 kr komplet i sølv og alu. bronze, kv til PROOF, i Leuchtturmalbum, i flotte kort, i alt 10 stk KONGELIGE MØNTSÆT. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, kv. 0, i alt rimelig pæne sæt Komplet samling Fr. IX. 1 øre - 10 kroner incl. de erindringsmønter i PI fortryksalbum, VK. Mange pene, høj katalogværdi, i alt 167 stk KONGELIGE BEGIVENHEDER. Meget smuk samling med 600 møntbreve, 1. dagskuverter, miniark m.m., fra DK, Grønland, Færøerne m.m. Bl.a. ang. Mary og Frederiks Bryllup 2004 og Kronprinsens Grønlandsture, opsat på flotte ark, i fyldt og smukt blåt album med kassette fra Leuchtturm Myntsett , 5- og 50-øres samlinger 1874/2015. Flere halvgode. Bør inspiseres ERINDRINGSMØNTER. 2 kroner 1888, 1892, 1903, kv. 1+/01 til 01, rensede men pene, i alt 3 stk. i eske fra MH DK øres samling 1874/1973, vi nevner 1874, 89, 99, 1917, 20, 27 i kv. 1 til 1+. Bør inspiseres øres samling i mest meget god kvalitet etter Start 1874 til 2008, vi nevner 1874, 1900, 04, 05, 07, 13, 15 og 19 i kv. 1 til 01. Bør inspiseres øres samling 1874/1988, vi nevner 1874, 89, 94, 1903, 05, 07, 12, 17, 19 i kv. 1 til 01. Bør inspiseres. Sverige F Dukat Gull. Kvalitet 0/01. Medfølger oppbevaringsboks og ekthetsbevis fra Samlerhuset Riksdaler 1737 i kv. 1/1- ($ 175) Riksdaler 1865 i kv. 01. Kanthakk. (SM18) kr 1912 og 1914, kv kr 1899 i kv kr 1920 gull, kv kr 1920 i gull kv kr 1920 i gull, kv. 01, i kapsel + sertifikat kr 1920 i gull. Kv. 1+/ kr 1920 i gull. Kvalitet 01. Obj.nr kr 1920, gull, kvalitet kr 1874 i gull kv kr 1874 i kv kr 1876 i kv. 1+/ kr 1901 i gull, kv. 0/01, i kapsel + sertifikat kr gull 1901 i kvalitet 0/ kr 1881 i kv. 01, en del kraftige riper på advers kr 1884 i gull, kv. 0/01, i kapsel + sertifikat kr 1885 i kv. 0/01. (opplag 6250) 0 F kr 1885, kv. 0/01. Opplag kun Klassisk mynt i svensk 0 myntsamling. Flott speilglans. Eksklusivt etui og garantibevis kr 1887 i kv. 0/ kr 1889 gull, kv kr 1889 i kv kr gull 1889 i kvalitet 0/ kr 1899 i kv.0/01 2 F kr 1925 i gull. Pen i myntkapsel. Kv. 0/ kr gull Kv. 01. Sår på flaten Minnemynter komplett i sølv, minus 1999 og 2006 i 0 KARAT-album. Kv. 01 til BU, nesten alle kv. 0, i alt 42 stk. x 3122 Samling 2-kroner 1876/1966. Opptalt 67 stk. I tillegg noen sølv 10 og 5 kroner + litt annet. Bto. vekt 1,9 kilo. VK, fra kv. 1- til 0. Inspisèr. x 3123 Samling 2-kroner 1876/1971, nesten kpl. i perioden. Totalt 72 stk. sølvmynter. Brutto vekt ca. 2,1 kilo. VK, fra kv. 1- til 0. De fleste har sertifikat fra Ingemar Wallin Mynthandel AB. Inspisèr Parti 1 krone 1939 x 3, 1 krone 1940 x 5, 1 krone 1941 x 6, 1 krone x 12. Alle meget pene, kv. mellom 01 og 0. Totalt 26 stk Myntparti, mest Sverige inkl. en del sølvmynter. Også norsk 1 kr år Øvrig Norden 3126 DANSK VEST INDIEN. 12 skilling 1767, Sieg 9, Hede 8, KM. 12, kv. 1, pen og tiltalende, med certifikat, i kapsel og æske fra MK DANSK VEST INDIEN. 20 skilling 1845, Sieg 13.2, Hede 13, KM. 17, kv. 1/1+, renset, ridse og et par små mærker, med certifikat, i kapsel og æske fra MK. F3128 DANSK VEST INDIEN. Chr. VII. 24 skilling 1766, Sieg 10.1, Hede 7, KM. 10, kv. 1+, pen og tiltalende, sjælden kvalitet for typen F3129 DANSK VEST INDIEN. 20 francs/4 daler 1904 GULD, KM. 72. kv /01, ridse advers. Med certifikat og i eske fra MH DK. F3130 DANSK VEST INDIEN. 20 francs/4 daler 1904 GULD, Sieg 31, Hede , KM. 72, kv. 1+/01, pen og tiltalende, med certifikat, i kapsel og æske fra MK FÆRØERNE. C.F.Siemsen. 16 skilling i vare u/år, Sieg 1.2, kv /01, pen og tiltalende FÆRØERNE. J.F. KJØLBRO, KLAGSVIG. 10, 25 og 50 øre, 1, 2, og 10 kroner u/år (anvendt i ), kv. 1+ til 01, meget flott komplet sett, i alt 7 stk FÆRØERNE. S.P.Petersens Eftf. FUGLEFJORD. 5, 10, 25 og øre, 1, 2 og 5 kroner u/år (anvendt i ), Sieg 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3,10, kv. 1+ til 01, pent sett, i alt 7 stk FINLAND. 10 mark 1879 i kv FINLAND. 10 Mark 1882 i gull. Kvalitet FINLAND. 20 markka 1910 i gull, kv. 01, i kapsel + sertifikat FINLAND i gull Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

23 Obj.nr. Obj.nr FINLAND. Minnemynter komplett i sølv og bimetall, kv til proof. Nesten alle kv. 0, i alt 36 stk ICELAND. Ericsons first journey to America. krónur 2000, 750 PROOF, with certificate and in very Nice original box ICELAND. Ericsons first journey to Amerika. krónur together with the US 1 dollar 2000, PROOF, with certificate and in very nice original box ICELAND. President set 1994, 3 x krónur 1994, PROOF, with 2000 certificate and in very nice original box, (only 3000 sets) ICELAND. President set 1994, 3 x krónur 1994, qual. 0, with 1 certificate and in original box, (only 6000 sets) ISLAND. ALTINGET års jubilæum , 5, 10 kronur , Sieg 100, 101, 102, kv. 1+/01, pene, i alt 3 stk. Russia rouble 1884, KM. 25, qual. 1+, a very small edge damage F rubler 1899 i kv rubler 1899, gull, i kvalitet 1+/ rubler 1902, gull. Kvalitet 1+/ Rubler 1899 i hardplast. Gull. Kvalitet 01. Medfølger sertifikat på 1 Russisk Rubler 1899, gull, i kvalitet 1+. Noen flekker advers. 2 F Rubler 1899, gull, i kvalitet 1+/ Rubler 1899, gull, i kvalitet 1+/ Rubler 1899, gull, i kvalitet 1+/01. Noen riper advers Rubler 1900, gull, i kvalitet 1+/ Rubler 1900, gull, i kvalitet 1+/ rubler 1995 i gull med motiv av Fridtjof Nansen. 8,64 gram / i kapsel Collection of 28 copper coins, 1/4 kopek-5kopek, Including denga 1852 kv. 01, and kopek 1868 ca Peter I, Rouble 1724 CNB, Bit (R), kv WW II. Ten diff., commemorative silver coins mounted in folder 1995, 800 for various Battles and events during the war XXII olympiad in MOSCOW (6) and 10 (5) roubles , 1200 qual. 0. In capsules and 2 original boxes, totally 11 coins XXII olympiad in MOSCOW Complete set of 5 and 10 roubles (14 each), qual. 0, in capsuls and 5 original boxes, totally 28 coins. USA /2 $ dollar clad commemoratives , plated with 24 karat GOLD and PLATINIUM, qual. BU, in capsules and very nice box from 750 MH DK. Totally 15 pcs $ 1883 CC, kv. 0/ $ Morgandollar 1884 CC, kv. 0/ $ 1889 i kv. 01 og 1991 i kv. 0. To vakre sølvmynter /2$ 1851 i kv $ 1908 i kv. 1+/01. 0 F $ 1899 i kv. 1+/ $ 1904 i kv $ 1908 i kv $ Ultra High Relief Double Eagle Gold Coin $ 2006 i proof, i etui $ 1997 PLATINA 1 oz (31,1 gram) 9995/ mynt i pent treetui 6000 fra Samlerhuset $. American Eagle. En unse proof platina. Ligger i original eske 6000 m/garantibevis sølvmynter i treeske, 29 sølvdollars og 7 halfdollars. En del 3 minnemynter Very nice collection of silverdollars , PROOF. All different 3000 and in capsules and box from MH DK. Totally 23 pcs Samling med 1$ 1878/1921 x 23, 1/2$ 1904/63 x 15, 1/4$ 1902/ x 39, + nikkel, dimes og cent i brukskvalitet. Montert i 7 samlerbrett, så inspiser Nice collection of 1/2 (7) and 1 dollars (9) , qual. 1 to 1800 PROOF, mostly very nice, all different. Small book with certificates and in very nice wooden box, from MH DK. Totally 16 pcs Collection of 1/2 dollars (33 pcs.), dimes and quarters (6 and 12 pcs.) in HB and small NUMIS album, qual. 1 to 0/01, many very nice, all in silver, totally 51 pcs Collection of Kennedy Halfs, Goldplated and multicoloured, with 800 certificate and box from Morgan Mint, + 1/2 dollar 1943, 1963, 1964, 1982 and 1 dollar 1971, Diff. qual., near all very nice. All in capsules and different, totally 10 pcs Interesting collection of 1/2 dollars , qual. 1- to PROOF, 800 some in capsules, mostly in silver, all different and in red Lindner tray, totally 30 pcs Lott sølvdollar 1888, 89, 1900, 03. Kvalitet Very nice collection 1/2 to 1 dollar , qual. 1 to PROOF. 750 Near all different and in capsules and box (with scratches) from MH DK. totally 12 pcs HAWAII. 1/2 dollar / Hapalua 1883, KM. 6, qual. 1+, nice Trade Dollar 1876 S, KM. 108, qual. 1+, interesting coin with several 600 Asian chopmarks and 2 small attempts to drill holes USA I KRIG, 4 stk proof sølvmynter i pent treskrin med 600 ekthetssertifikat. 90% sølv Quarter dollar 1853, 1857 og 1876 S. VK. Mynter Europa 3206 ALBANIA. 25 leke 1969, KM. 52.2, PROOF, a few very minor hairlines, ø 60 mm, gr. o999 silver AUSTRIA. Leopold I. 1 thaler 1696, KM , Dav. 3243, qual. 1+, slightly bend, but very nice. 600 F3166 3$ 1854 i kv. 1+. (5.050 g 0,900) $ 1882 i kv F3168 5$ gull 1897 i kv. 1+. Små riper på årstallsiden $ 1897 i kv. 1+/ $ 1909 i kv $ 1986 Proof i gull. Frihetsstatuen $ 1988 Proof i gull. OL ringer og fakkel $ 1991 Proof i gull. Mount Rushmore $ 1992 W Proof i gull. OL-sprinter $ 1993 Proof i gull. Bill of Rigths $ 1994 Proof i gull. FIFA World Cup $ 1995 i gull til OL 100-årsjub., i myntbrev $ 1997 Proof i gull. Jackie Robinson $ 1999 W Proof i gull $ 2001 Proof i gull. First Convenning of Congress $ 2002 proof i gull. Salt Lake $ 2004 Proof i gull. Frihetsgudinnen $ 1901 i kv. 1+/ $, American Buffalo, En unse gull i proof. Mynten ligger i original eske m/ekthetsbevis. 0 F3208 AUSTRIA. SALZBURG. Hieronymus. 1 thaler 1801, KM. 465, Dav , qual. 01, very nice AUSTRIA. SALZBURG. Paris von Lodron. 1/2 thaler 1628, KM. 141, qual. 1+/01, nice BELGIA proof i gull BELGIA proof i gull. Opplag THE BRUSSELS HOARD. 2 longcross pennies from Henry III (ca ), Canterbury and London mint. In a nice wooden box, with COA DANZIG. 1 ort / 1/4 thaler 1625, KM. 15.2, qual DANZIG. Ort (1/4 thaler - 10 groszy) 1625, KM. 15.2, qual 1+, cleaned but very nice ENGLAND. Aethelred II , First hand type, Penny , Ipswich, H. 1098, N. 766, S. 1144, 1,69 gr. qual. 1/1+, some dirt around letters both sides, ex. Ahl Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

24 Obj.nr F3216 ENGLAND. Aethelred II , Penny, Crux type , 4000 Lydford, H. 3051, N. 770, S. 1148, 1,31 gr. qual. 1+, ex. E.B. Müller auc. 1979, nice patina, rare ENGLAND. Aethelred II , Penny, Helmet type , 2200 Dover, H. 392, N. 775, S. 1152, 1,36 gr. qual. 1+, a littel coating reverse, ex. Ahl F3218 ENGLAND. Aethelred II , Penny, Last small cross type , London, H. 2416, N. 777, S. 1154, 1,31 gr. qual. 1+, nice, ex. Glend 1977, ex. Mack (Syll. 1028), ex. Duke of Argyll ENGLAND. Aethelred II , Penny, Long cross type, 1,28 gr. 2 qual. 1+/01 a little dirt around letters, but very nice ENGLAND. Anglo - Gallic, Danish East Anglia, St. Edmund memorial 2 Coinage, Penny, Seaby 961, 1,32 gr. qual. 1+/01, very nice ENGLAND. ANGLO SAXON. Cnut the Great , Short 2 cross type, Penny, London, Moneyer eadric, 0.94 gr. qual. 1+, nice ENGLAND. Charles Darwin 2009 gullmyntsett. Opplag på 0 gullmynten gram fint gull. PROOF ENGLAND. Cnut the Great , Penny, Cross type, Norwich, 2 Br. 767, Type H, 1,21 gr. qual. 1+/01, small flan crack, reverse, but very nice ENGLAND. Cnut the Great , Helmet type, Penny, 2 London, Moneyer Leofwold, S. 1158, 1.35 gr. qual. 1+, nice patina ENGLAND. Cnut the Great , Helmet type, Penny, York, 2 S. 1158, 1.08 gr. qual. 1+/01, nice patina ENGLAND. Cnut the Great , Long cross type, Penny, gr. qual. 1+, nice patina ENGLAND. Cnut the Great , Pointed Helmet type, 2200 Penny, London, 0.98 gr. qual. 1/ ENGLAND. Cnut the Great , Pointed helmet type, Penny, 2 Lincoln, 1.11 gr. qual. 1+/01, very nice ENGLAND. Cnut the Great , Quartrefoil type, Penny, 2 London, Moneyer Wulfwine, S. 1157, 1.00 gr. qual ENGLAND. Cnut the Great , Quartrefoil type, Penny , London, H. 2787, N. 781, S. 1157, 0.96 gr. qual. 1+/01, very nice, ex. Hammerich ENGLAND. Cnut the Great , Quartrefoil type, Penny, 2 London, 1.03 gr. qual. 1+, very nice ENGLAND. Cnut the Great , Short cross type, Penny, Lincoln, H. 1747, 1.06 gr. qual F3233 ENGLAND. Cnut, Northumbria, Penny , N. 501, S. 993, 1.31 gr. qual. 1+, nice ENGLAND. Danish East Anglia, St. Edmund, Memorial Coinage, Penny , N. 483, S. 961, 1.37 gr. qual. 1+. F3235 ENGLAND. Danish East Anglia, St. Edmund, memorial Coinage, Penny , N. 483, S. 960, 1.35 gr. qual. 1+, ex. Guldstuen 1976, nice patina F3236 ENGLAND. Harold I (Harefoot) , Fleur de lis type, Penny , H. 322, N. 803, S. 1165, 1,12 gr. qual. 1+, small flan crack at the middel, but nice, ex. guldst. 1976, ex. Wilcke, rare. F3237 ENGLAND. Harold II, 6 jan oct. 1066, Penny, Steyning, N. 836, S. 1186, 1.34 gr. qual. 1+/01, very nice, ex. Glend 1976, very rare ENGLAND. Hiberno - Norse, Penny , Long cross type, 2 1,05 gr. qual. 1+, nice patina ENGLAND. Lincoln, Pointed Helmet type, Penny, H. 1631, 1.10 gr qual. 1+/01, ex. Hgb Auk. 231, very nice patina ENGLAND. 1 guinea 1793, kv. 01, bulker ENGLAND. 1/2 sovereign 1876 S i kv.01, fra DOURO -funnet i , garanti medfølger ENGLAND. Sovereign 1884 i kv. 1+/ ENGLAND, sovereign 1893 i gull, Dronning Victoria. Vekt 8,1 gram Kv ENGLAND. Sovereign 1893 i kv ENGLAND. Sovereign 1901 i kv. 1+/ ENGLAND, sovereign 1905 i gull, Edwards. Vekt 8,1 gram. Kv ENGLAND. Sovereign 1906 i kv. 1+/ Obj.nr ENGLAND. Sovereign gold 1911 i kv. 01. Vekt 7,98 g - nto 7,31 g 1750 (916/) 3249 ENGLAND. Sovereign 1911 i kv ENGLAND. Sovereign 1912 i kv ENGLAND. Sovereign 1918 i kv ENGLAND. Sovereign gold 1958 i kv. 0/01. Vekt 7,98/7,31 gram 1750 (916/) ENGLAND. Sovereign 1968 i kv. 0/ ENGLAND. Sovereign 2002 i kv ENGLAND. Sovereign 2005 i kv ENGLAND. 5 pounds 1999 Anno Domini i gull kv. proof i etui. ( g 0,917). Opplag ENGLAND. OL minnesett 2012 i gull. 100 pound + 25 pound x 2 fra Total g 22 carat, opplag EU. Very large collection of commemorative 2 euros , qual. 0 to BU, on 6 LINDNER coin trays, in 2 euro coinbox, special packagings and new unused 2 Euro albums. All different, many better, near all in capsules, totally 192 pcs F3259 EURO sett. De aller første minnemyntene i gull, montert i treskrin. 00 Frankrike (8,45 gr 0,920) Portugal (31,1 gr 0,916) Luxemburg (6,22 gr 0,999) Grekenland (10 gr 0,999) Monaco (6,45 gr 0,900) San Marino (6,45 gr 0,900) Belgia (15.55 gr 0,999) Østerrike (10 gr 0.986) Spania (13,8 0,999) Tyskland (15,5 gr 0,999) Nederland (6,72 gr 0,900) Finland (8,64 gr 0,900) Totalt 12 stk. Garantier medfølger EURO. De off. miniatyrgullmyntene i Euro-landene, fem stk. komplett 2000 sett i treskrin fra SH EURO. Lott 26 usirk. 2 minnemynter fra mange land i kapsler, derav 11 stk. med fargetrykk. Mange de andre tyske EUROmynter med stjerne, 12 sølvmynter i skrin, med ekthetsbevis Dist. Samlerhuset EUROmynter med stjerne, 24 sølvmynter i skrin, komplett serie?. 2 Dist. Samlerhuset, med perm med ekthetsbevis EUROPAS GULDARV. Danmark 10 kr 1900, ITALIA. 20 lire 1885, 3000 KM , 21, kv. 01. Begge gull, i kapsler og noe risset eske fra MH EUROPAS GULDARV. Frankrig. 20 francs 1813A, Sverige 10 kr , Danmark 10 og 20 kr 1909, 1914, alle GULD, kv. 1, 1+/01, 0/01, 1+/01, i alt 4 stk. (3 med certifikater), alle i kapsel og eske fra MH DK EUROPE. Very nice and interesting collection of silvercoins. PROOF, 2 all different and in capsules and box (with many scratches) from MH DK. Totally 24 pcs EUROPE. Very nice collection of commemorative 2 euros in nice album. Coinbox from Leuchtturm, with 5 trays, qual. 0/01 to BU, near all different, many better, totally 114 coins, all coins in capsules additional capsules EUROPE. Very nice collection of silvercoins. PROOF, all different 1 and in capsules and box from MH DK. Totally 14 pcs EUROsett x 24 stk. i sølv i skrin FRANCE. 2 francs 1927, KM. 877, qual. 1+, keydate FRANCE. 50 euro 2003 PROOF, 1 Kilo. In original box, with all 4000 certificates FRANCE. Napoleon I, 5 Francs 1811 A kv. 1+(gVF), nice patina, and 800 some luster. KM# FRANCE. Napoleon III, 20 francs 1865 A, GOLD, KM , qual FRANKRIKE. 20 centimes 1946 B, KM Kv. 0/01, noe ru overflate advers, og buklet, dette stammer mest sannsynlig fra produksjonen av mynten. Sjelden FRANKRIKE. 5 Franc, 17 stk. i sølv, fra 1831 til Varierende 2 kvalitet FRANKRIKE. 20 Francs 1792/1804 i kv. 1/ FRANKRIKE. 20 Francs 1825 i kv. 1/ FRANKRIKE. 20 Francs 1839 i kv. 1/ FRANKRIKE. 20 Francs 1851 i kv. 1/ FRANKRIKE. 20 Fr 1864 gullmynt Napoleon III. Kv FRANKRIKE. 20 Fr 1907 gull i kvalitet FRANKRIKE. 20 Fr 1911 gull. Kvalitet FRANKRIKE proof i gull FRANKRIKE proof i gull FRANKRIKE proof i gull FRANKRIKE proof i gull Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

25 Obj.nr. Obj.nr. F3287 FRANKRIKE. Albertville 92, franc x 10 gullmynter ( a 17 g 0,920) 00 i proof med motiver fra de olympiske leker, utgitt av Monnaie de Paris FRANCE. François I ( ), Ecu d or au soleil du Dauphiné, 2 n.d. Gold, cond FRANKRIKE. Stor sølvmedalje 50 Concorde proof i stor kapsel. Vekt gram 95% sølv FRANKRIKE. 14 stk. kobbermynter datert mellom 1853 til 1872, i valørene 1 centime til 10 centimes. Flere i meget pen kvalitet, bør sees GERMANY. BADEN. 1 thaler 1829, KM. 193, qual. 1+/ GERMANY. BADEN. 1 thaler 1860 Vereinsthaler, KM. 240, qual. 1+/01, small scratch but nice GERMANY. BADEN. 1 thaler 1863 Vereinsthaler, KM. 240, qual. 01, nice GERMANY. BAVARIA. 1 thaler 1863, KM. 852, qual. 0/01, very small flan crack reverse GERMANY. BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL. 2 thaler / 3 1/2 gulden B, KM. 1140, qual. 1+/01, a few minor marks, but nice GERMANY. FRANKFURT AM MAIN. 1 thaler 1859, KM. 359, qual. 01, very nice GERMANY. PORTUGAL. FRANCE and more. Very nice collection of 1 silvercoins. PROOF. all different and in capsules and box from MH DK. Totally 15 pcs GERMANY. PRUSSIA. 20 mark 1910 A, GOLD, KM qual GERMANY. SAXONY - ALBERTINE. 1 thaler 1606 HR, KM. 24, qual / GERMANY. THIRD REICH. 5 reichsmark 1930 A, KM. 68, qual /01, a few minor marks, but nice GERMANY. WEIMAR REPUBLIC. 3 reichsmark 1925 G, KM. 46, 600 qual. 01, very nice GERMANY. WEIMAR REPUBLIC. 5 reichsmark 1929 A, KM. 64, qual. 01, nice GERMANY. WEIMAR REPUBLIC. 5 reichsmark 1929 G, KM. 56, 750 qual 1+, nice GERMANY. WEIMAR REPUBLIC. 5 reichsmark 1929 J, KM. 64, qual. 1+/01, small spot under Hindenburgs nose but nice F3305 GERMANY. WEIMAR REPUBLIC. 50 pfennig 1924 A, KM. 41, qual , very nice (scarce coin). F3306 GREAT BRITAIN, Knut The Great , penny n/d ( ). Dover, short cross type, H SCBI 385, qual. 1+. small flan crack. cleaned, but very nice GREAT BRITAIN. 1 Sovereign 1861, GOLD, KM , qual. 1+, 3000 nice GREAT BRITAIN. Ethelred, penny n/d, long cross type, qual. 1/ GREAT BRITAIN. Very nice collection of 50 pence 2011 London Silver 50 P. Sports Collection, PROOF, with certificates and in collector box from The ROYAL MINT, all different, totally 29 pcs ISLE OF MAN /4 oz platina i pent treetui. Motiv av vikingskip 1 hvor seilet glitrer i farger ISLE OF MAN. Lord of the rings, 5 silver coin proofset Nice 800 case with a small ring in the middle ITALIA, 20 Lire 1882 i kv. 1+. Vekt 6,45 gram gull 900/ ITALY. 20 lire 1882, GOLD, KM. 21, qual ITALIA i gull (16,13 gr 0,900) til minne om EDVARD 4000 MUNCHs skrik, spesialsett fra Munch Museet/Munch-Ellingsen gruppen/bono 2007, med sølvmedalje + nål i gullbelagt sølv ITALY. VENICE. Alvise Mocenigo IV ducato n/d, KM. 663, Dav. 1561, qual LATVIA. 5 lati 1929, 1931, 1932, KM. 89, qual. 1+, 01, 0/01, totally pcs NEDERLAND. 1 Dukat 1727 i gull. Kvalitet NEDERLAND. 1 dukat 1928 x 4 i gull. (3.494 g 0,983) NEDERLAND proof i gull NEDERLAND proof i gull NEDERLAND i gull POLEN 200 Zloty 2009 i gull, 15,5 g 0,900, i eske POLEN 50 Zloty 2008 i gull, 3,1 g 0,999, i eske POLEN. 10 zloty minnemynt i gull i kv POLEN. Lott med 1/24 thaler x 13 i sølv, slitte så inspisèr PORTUGAL. 1 escudo 1910 (1914), KM. 560, qual PORTUGAL. 5 escudos 1937, KM. 581, qual. 1/1+, key date PREUSSEN. 20 mark 1873, bto. vekt 7,96 gram 0,900 gull. Kv SPANIA, 25 pesetas 1877 i kv. 1+. Vekt 8,06 gram gull 900/ SPANIA. 2 Escudos 1795 i gull. Kvalitet SPANIA proof i gull. Opplag SPANIA proof i gull. Opplag SPANIA proof i gull. Opplag SVEITS. 1 rappen 1853 til 1899, samt 5 rappen 1883, montert på 1 myntark. Kv. mellom 1/1+ og 0/01, flere meget pene, totalt 10 stk SVEITS. 20 Fr 1935 i gull. Kvalitet SVEITS. 20 Fr. gull 1935 i kv. 0/01. Ubetydelig kanthakk SWITZERLAND. 5 rappen 1850, without mintmark, KM. 5, qual SWITZERLAND. 20 francs 1911 B, GOLD, KM. 35.1, qual. 0/01, very 2 nice SWITZERLAND. 20 francs 1925 B, GOLD, KM. 35.1, qual. 0/01, 2 nice SWITZERLAND. LUCERN. 4 franken 1813, KM. 109, qual. 1+/01, 2 very nice TYSKLAND. 10 Mark 1874, gull. Kvalitet 1/ TYSKLAND. 20 mark 1888 A i kv TYSKLAND. 20 mark 1888 A i kv TYSKLAND, 20 Mark 1890 gullmynt Keiser Wilhelm II av Preussen Kv TYSKLAND. Frankfurt 3 1/2 Gulden 2 Thaler 1841, minnemynt montert løst uten loddespor i sølvskål på 124 mm i diameter TYSKLAND. Gullmynt tallet. Kvalitet 1. 2 x 3348 TYSKLAND. Nødmynter Samling med 13 usirkulerte 800 porselensmynter, bl.a. 3 Mark Kitzingen. Ligger i et Lindnerbrett VATIKANSTATEN. Offisielt Sede vacante -sett VATIKANSTATEN. Offisielt BU-sett VATIKANSTATEN. Offisielt BU-sett VATIKANSTATEN. Offisielt BU-sett VATIKANSTATEN. Typesamling bestående av 24 mynter i valører 600 mellom 5 centesimi og 2 lire, datert mellom 1930 og De aller fleste i kv. 0 og 0/01. Bør sees ØSTERRIKE. 100 corona 1908 i kv. 1+. (33.88 g 0.900) ØSTERRIKE. 100 Coronas 1915 i gull. Kvalitet 0/01, ca. en unse 0 gull ØSTERRIKE-HABSBURG. 20 Corona 1915 i kv. 0/01. Vekt 6,77 gram gull 900/. Restrike. 1 Antikke mynter 3357 ANTIKKE ROMERSKE KEJSERMØNTER. Fra Vespasian til Theodosius I (Den Store) ad. VK. mange pene, i alt 24 stk. (9 i sølv), nesten alle forskellige kejsere. Mappe med certifikater medfølger, alle i kapsler og 2 flotte esker, alt fra MH DK F3358 Isaac II ca , Hyperpyron. Bysantisk gullmynt. Kvalitet F3359 Theodosius II , Solidus. Bysantisk gullmynt. Kvalitet F3314 ITALIA. 50 lire minnemynt i gull , kv F3360 Heraclius , Solidus. Bysantisk gullmynt. Kvalitet Caria. Mylasa. Drakme sølvmynt ca f.kr. Kv. 1/1+ Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

26 Obj.nr JUDAEA, Pontius Pilatus e.kr. Æ lepton kv. 1/1-. Også Enkens skjerv, Lepton ca. 100 f.kr - 50 e.kr Mysa, Lampsakos. 4. århundre f.kr. Diobol sølvmynt på 1,1 gram. Kv ROME. Caria, Mylasa ca f.kr. Artig liten sølvmynt med løve 800 og skorpion motiv. Kv ROME. Faustina II e.kr. Pisidia, liten bronsemynt ROME. Julia Paula. Denarius i sølv preget i Roma e.kr. Kv Fin patina ROME. Miletos ca f.kr. Tetartemorion. Veldig detaljrik til å 700 være så liten. 0,2 gram sølv. Kv ROME. Plautilla e.kr. Denanus sølvmynt. Kv ROME. Septimus Severus ca e.kr. Denanus sølvmynt. 600 Uvanlig type. Flott patina. Kv. 1+/ ROME. Trajan e.kr. As. kobber. En av romerrikets beste keisere. Kv ROMERRIKET. 73 bronsemynter i til dels pen kvalitet, de aller fleste er identifiser bare, og flere svært pene ROMERRIKET. Mange hundre urensende romerske mynter! Ser spennende ut! VK ROMERSKE MYNTER. Samling på 14 mynter fra Claudius 2 montert i HB på myntark. Flere meget pene. Bør sees Senromerske bronsemynter. 5 stk, VK. Enkelte svært pene Lott 9 romerske mynter i perioden e.kr. m/ulike keisere. VK, men flere pene SYRIA. Demetrius II BC. Tetradrachme n/d. qual. 1, ø 30 mm, gr. somewhat rough. 600 Mynter Hele Verden 3377 ALBERTVILLE franske 100 francs sølvmynter i proof Anno Domino, 2000 år med mynthistorie. 20 mynter i lekkert etui Dist. av Samlerhuset ASIA / CHINA. Very interesting collection of knife-, spadecoins and more in cast bronce, qual. 1/1+ to 1+, totally 11 pcs AUSTRALIA. 1 florin / 2 shilling 1917, KM. 27, qual. 01, nice coin with beginning rainbow patina and with remains of mint luster AUSTRALIA. 1 penny 1917, KM. 6, qual. 0/01, very beautiful coin 800 with underlying mint luster AUSTRALIA. 1 shilling 1917, KM. 26, qual. 0/01, very beautiful coin 750 with beginning rainbow patina and underlying mint luster AUSTRALIA. 3 pence 1916, KM. 24, qual. 0/01, very beautiful coin with underlying mint luster F3384 AUSTRALIA. 6 pence 1916, KM. 25, qual. 0/01, very beautiful coin with rainbow patina and underlying mint luster AUSTRALIA. 30 Dollars Kookaburra 1997 i etui m/garantibevis. 1 kilo rent sølv 999/ AUSTRALIA. 30 Dollars Kookaburra 1997 i etui m/garantibevis. 1 kilo rent sølv 999/ AUSTRALIA. 30 Dollars Kookaburra 1998 i etui m/garantibevis. 1 kilo rent sølv 999/ AUSTRALIA KOOKABURRA. Flott samling av 20 stk. ulike 1 dollar 2009 proof 1 oz sølvmynter 999/ Obj.nr. F3394 BRAZIL reis 1900 (star with 16 rays), KM , qual. 1+/ The usual minor spots, but very nice BRAZIL. 960 reis 1820 R, KM , qual. 1+/01, nice CANADA. 1 dollar 1997 gull. Kvalitet 0/ CANADA 100 dollar 1996 Klondike gullmynt i kapsel. 1/4 oz rent gull 1800 (7,77 gram) CANADA. 100 dollar Gullmynt i original eske med sertifikat. 2 Utgitt i anleding 100-årsjubileumet for det første store gullfunnet i Klondike. Mynten inneholder 7,75 gram gull, 1/4 unse CANADA. 200 dollars 2007, near as KM 750 with 3 maple leaves, 8000 but with out T/E, qual ounce fine GOLD, with certificate and in nice box from MH DK CANADA. 350 dollar 2000, proof i eksklusivt etui. Vekt 38,05 gram 0 99,99% rent gull. Opplag 1971 stk. Diam. 34 mm CANADA. 24 stk. 1 dollar sølvmynter i treskrin. Myntene er fra 2 perioden Noen av kapslene har skader CANADA. Interesting and very nice collection 1 to 20 dollars in album, diff. qual. mostly 0/01 to BU. many better, 43 in silver totally 51 pcs CANADA. Minnemynter i proof sølv, 10 stk 10$ 2014 i egen eske CANADA. OL Vancouver 2010, 9 fargelagte 75$ gullmynter i skrin CANADA. OL Vancouver $ 2007 gull/sølv i etui, a 58.33% 0 gull og 41,67% sølv, totalt 60 gr. diameter 50 mm CANADA MONTREAL OL sølvmynter i stor mynteske CANADA. Serie $ 10 dollar 2014 x 10 stk, sølv proof. Trolig kpl. sekvens fra O Canada-serien. Mangeler samleesken, men med gar. bevis, i kapsler CENTENNIAL COIN PROGRAMME goldcoins karat 16,97 g, net each 1/2 oz pure gold. Also 10 large 1 oz proof silvercoins (weight 33,63 g 925 silver). Coins in capsules from different countries inside nice case with certificates. Official Olympic coins approved by the International Olympic Committee CHINA. The forbidden City 1997, 5 different 10 yuan proof. In a 1 nice wooden case, with COA and cardbord box CHINA. CHIGKIANG IMPIRE. 1 dollar n/d (1908), KM. 14, qual. 1+, nice CHINA. Nice collection with 34 silver proof coins, 5 Yuan from the 1980 s to the 1990 s. All coins in wooden box. 0 F3389 AUSTRALIA. Nugget 2002 proof issue. 5 mynter i gull i eksklusivt treskrin. (59,267 gr 0,999) 3390 AUSTRALIA. Sydney-OL, 8 gullmynter i anledningen lekene Alle er 100 dollar, total gullvekt er nærmere 80 gram. Katalogverdi iflg Krause er $ BAHAMAS. 25 dollars Stor sølvmynt 925/ m/63 mm diameter og vekt 129,6 gram. Opplag 0, sertifikat og orig. etui BAHAMAS. BERMUDA. COOK ISLANDS. NEW ZEALAND and more. Very nice collection of mostly Crown size coins in album, diff. qual. mostly BU. many better, 18 in silver totally 29 pcs BELIZE. PROOFSET 1974 KM. PS 2, PROOF, in original box. F3412 CHINA. Proofset Shengyang mint, in hard case. Perfect proof coins, including Year of the Rat. Small remarks on the harcover. Scarce set CHINA. Very nice and interesting collection, 10 yuan Beijing Olympics. PROOF, all different and in capsules and box from MH DK. Totally 7 pcs Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

27 Obj.nr. Obj.nr CILICIAN ANCIENT ARMENIA. King Hetoum I, Large copper coin. Qual. 1, ø 28 mm, 5.92 gr. Slightly bent, rather nice patina COLLECTORS LINE - spesialeske med 13 ulike blisterpakninger fra Den norske MYNTKLUBB. Inneh. bl.a. 200 år gml. Katarina den Store russisk mynt, Svalbardrublene, Enkens skjerv år gml. brukt på Jesu tid, fransk sølvmynt, Kina cashmynter, Diana, mynt fra 7.de århundre m.m. 750 F3416 COOK ISLANDS. Moby Dick. dollar, 2 kg sølvmynt. Montert i 0 flott koøye CUBA. 7 miniatyrgullmynter med motiver av de nye syv 2 underverkene i verden. Medfølger lupe FN Startsamling med 10 sølvmynter inkl. 50 kr Norge. I skrin FN 50 ÅR. 32 proof sølvmynter fra hele verden i anledning FNs årsjubileum i FOTBALL-VM franske sølvmynter i proof Frigjørings.jub. 1995, 11 mynter og 1 medalje i sølv. Dist. av Samlerhuset HELE VERDEN. Meget spennende samling mynter fra hele verden 2000 i gammelt skrin. Flere fra 1700-tallet, flere i sølv. Her har vi bl.a. observert norske Oscar sølvmynter, en perforert liten gullmynt og skillingsmynter. Bør sees INDIA. Lott på 4 mini gullmynter IRAN. 1/2 pahlavi SH 1355, GOLD. KM. 1199, qual JAPAN - OL NAGANO komplett proofsett nr. 1 med 4 gullmynt 15,6 gram 999/, sølvmynt og kobbernikkelmynt i flott originaleske JAPAN. 1 Bu Gin , kv. 0/01, valsestriper KINA. 150 Yuan gullmynt, innsatt i gullmyntbrev fra Samlerhuset. 1 Olympic Games i Beijing Opplag 300 stk KINA. 300 Yuan KILO PANDA 99,9% sølv. Opplag Flott treetui og sertifikat KON-TIKI Proofsett Komplett sett med gullmynt ( 7,5 gram 0 900/), samt 1 oz 0,999 palladium og sølvmynt i flott spesialetui. Opplag 3 i H.V. Medfølger kort signert av Thor Heyerdahl og museumsdirektør Knut M Haugland MEXICO. 2 pesos 1920, GOLD. KM. 461, qual MEXICO. 8 escudo 1868 i kv. 1/1+, noen kanthakk. (27.01 g 0.875) MILLENNIUM 2000 års mynthistore, med blant annet morgandollar, 1 sølvdenarer og en indisk gullmynt OL 100 år IOC Minnemynter, 10 sølvmynter i originalt 1250 treskrin OL 2006 Torino. 7 gullmynter i nydelig skrin OL Athen Skrin med serie på 24 sølvmynter div. land OL myntlott: Estland 10 krooni 1992 og 15 dollars Canada Begge store proof OL-sølvmynter i etui/ekthetssertifikat. Også SEOL minnemynter i sett i BU-kval./kobbernikkel OL SYDNEY. 36 proof sølvmynter i anledning OL OL TORINO stk. i treskin PANAMA. 20 balboa 1981, KM. 71, PROOF, a few hairlines, but 800 very nice PANAMA. PROOFSET 1975, 1 centesimo - 20 balboa, KM. PS 13, 800 PROOF, in original packaging but without box SALT LAKE CITY OL. 12 proof sølvmynter m/ekthetsbevis SIERRA LEONE. MICHAEL JACKSON s death. 10 dollars 2009, PROOF, 1.24 gr. fine Gold, in capsule, with certificate and in box from MH DK SKIP OG OPPDAGERE. 36 proof sølvmynter fra hele verden i 3 treskrin SOMALIA. ELEPHANT SET. 25, 50, 100 and 200 shillings 2007, 600 KM. 177, 178, 182a, 179, PROOF, very nice set with certificate, in capsules and very nice box SOUTH AFRICA. 2 1/2 shilling 1895, KM. 7, qual. 1/ SOUTH AFRICA. Krugerrand 1981, KM. 73, 1 ounce GOLD, qual. BU. 9 F3447 SOUTH AFRICA. Krugerrand 1983, KM. 73, 1 ounce GOLD, qual. 9 BU SOUTHERN RHODESIA. 2 shillings 1935, kv SPANIA. 0 Ptas 1989 proof sølvmynt, 5 oz 925/ sølv 600 (168,75 gram). Diam. 73 mm i myntkapsel SØR-AFRIKA. Natura Prestige Set 2002, 4 gullmynter i skrin, opplag (Totalt g 0,999) 3451 THE ALLIED FORCES. Silver PROOF Collection, 6 different 750 silvercoins, with certificate and in very nice wooden box THE ALLIED FORCES. Silver PROOF Collection, 6 different silvercoins, with certificate and in very nice wooden box THE ALLIED FORCES. Silver PROOF Collection, 6 different silvercoins, with certificate and in very nice wooden box TURKEY. 100 kurush 1923/51, GOLD. KM. 855, qual. 0/ TURKEY. 25 kurush AH 1327, GOLD. KM. 763, qual TYSK ØSTAFRIKA. 15 rupien 1916 T i kv USA. 1 Dollar 2002 i sølv, Salt Lake City, i original forpakning fra United States Mint. Den norske Myntklubb 2 sett, Nansen 1 Crown 1997, og East India Kobbermynter RBS 1842 fra Danmark, kvalitet kr Norge 1995, minnemynt BU i plastkassett fra Den Kongelige Mynt. 5 kr Norge 1986, minnemynt i kvalitet 0 i plastkassett fra Den Kongelige Mynt USA. GERMANY. GREAT BRITAIN and many more. Nice and very interesting collection of transportation tokens and more, in HB and album. Diff. qual. all nice, many very nice, many better, near all different, totally 245 pcs MANY COUNTRIES. Very nice and interesting collection of small 8 GOLD coins from The series of World smallest goldcoins, each around 1.25 gr finegold, PROOF, all different, on coin tray and in capsules, totally 16 pcs The Worlds smallest Goldcoins. Collection with 15 pcs PROOF, from 1.0 to 1.5 gr. near all 1.24 gr. - different and with certificates, in capsules and box (scratches)from MH DK Very nice and interesting collection of small GOLD coins from The 3200 series of World smallest goldcoins, each around 1.25 gr finegold, PROOF, all different, in capsules, totally 6 pcs Very nice and interesting collection of small GOLD coins from The 3200 series of World smallest goldcoins, each around 1.25 gr finegold, BU to PROOF, all different, totally 6 pcs Very nice and interesting collection of small GOLD coins from The 3200 series of World smallest goldcoins, each around 1.25 gr finegold, BU to PROOF, all different, totally 6 pcs Very nice and interesting collection of small GOLD coins from The 3200 series of World smallest goldcoins, each around 1.25 gr finegold, PROOF, all different, in capsules, totally 6 pcs Minimynter x 10 i gull, montert i forstørelsesglass Very interesting collection of tourist coins mostly from the 20 1 Century in green wooden military ammunition box. Diff. qual. many nice, many different, netto totally 23.8 kg Very interesting collection of silvercoins in cigar box. 1 Diff. qual. many nice and better, many different, netto totally 800 gr. (117 pcs) Bruksmynter ca 20 kg i flere album. Stor sett norske, men også noen utenlandske Stor og spennende samling Sjømannsmynt mest fra det 20. århundre, ikke mange fra Skandinavi, VK. Mange pene, riktig mange forskjellige, netto i alt + 21 kg Kasse med brutto 34.5 kilo blandingmynt fra alle land, inkl. Norge. Oppsamlet av storsamler, men skal ikke være nøye gjennomgått. Mye blankmynt sett fra D. N. Myntklubb. Minigullmynt fra Mexico 1994 på 1/ unza + 5 div. i sølv, er vel det beste. Medfølger VM på ski-medalje 1997 i nikkel, på plansje Spennende samling på 28 mynter fra hele verden fra 1700-tallet og fremover. Bør sees. VK Spennende lott med eldre mynter fra hele verden, ca. 550 gram Myntlott med alt fra antikke greske mynter, til moderne, inkl. sølvmynter fra middelalderen med mer. Ser spennende ut! Kopier kan forekomme. VK (brettet følger ikke med) WORLD MONEY. Samling i perm med 20 ulike lands myntsett med ulike årstall av nyere mynter, mest Oversjø. Prima. x 3476 Liten lott med 10 div. minnemynter i bl.a. sølv. Inngår en del crowns fra Br. Samveldet, m.m REALISATION. DANMARK med litt utland. Flyttekasse med album, flere mynter, mange gode kvaliteter. Meget stor samling, grundig gjennomsyn anbefales, i alt ca. 46 kg REALISATION. RIGTIG MANGE LANDE med kun lidt Norden. Flyttekasse med 23 album, flere 100 mynter, mange gode kvaliteter. Meget stor samling, grundigt eftersyn tilrådes, i alt ca kg. 100 Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

28 Obj.nr REALISATION. DANMARK med litt udland. Flyttekasse med 29 album, flere mynter, mange gode kvaliteter. Meget stor samling, grundigt eftersyn tilrådes, i alt ca. 45 kg.z 3480 REALISATION. DANMARK med en ret stor del udland. Flyttekasse med 25 album, flere mynter, mange gode kvaliteter. En del før 1924, mange lidt bedre, grundigt eftersyn tilrådes, brutto i alt ca. 47 kg REALISASJON. Eske med diverse restsamlinger. Bør sees. 100 Sedler Norden/Hele Verden Norden 3482 DANMARK, SVENDBORG SKIBSVÆRFT, Privat NØDSEDDEL, 1 krone u/år (1945), 2. udgave, DPP 2, kv DANMARK. 1 rigsdaler 1798, Sieg 40, DOP 31, Pick A29b, kv. 1/1+, en del papir mangel i toppen DANMARK. 1 rigsdaler 1801, Sieg 39, DOP 30, Pick A28, kv. 01 (ufoldet), et par rifter og noget afrundede hjørner i toppen, men pen og tiltalende DANMARK. 1 rigsdaler 1802, Sieg 39, DOP 30, Pick A28, kv. 1/1+, noget skjoldet i øverste højre hjørne, samt et par rifter i toppen men pen DANMARK. 5 rigsdaler courant 1799, Sieg 40, Pick A29b, kv. 01, ufoldet men en del papirmangel i toppen og til højre F3487 DANMARK. 50 rigsdaler 1813, Sieg 68, DOP 61, Pick A51, kv. 1/1+, blækskrift foroven advers men rigtig pæn. Originalt brev medfølger. Heri afslag fra Nationalbanken, hvor 1. Kurator Lorentz Schmidt har forsøgt at få tilsammen 300 rigsdaler vekslet, i , selv om sedlerne var ugyldige efter statsbankerotten i DANMARK. 5 kroner 1918 B, Sieg 100, Pick 20, kv DANMARK. 5, 10, 50, 100 og kr 1954, 1974, J, 1970, J, VK. 2 erstatningssedler, i alt 5 stk DANMARK. 50 kr 1928 A. Sieg 106, Pick 22, kv DANMARK. 50 kroner 1944 F, Sieg 123, Pick 38a, kv. 1, tiltalende 600 og farvefrisk DANMARK. 100 kr 1936 i kv. god 1-. (Pick-28d) DANMARK. 100 kroner 1946 h, Sieg 126, Pick 39, kv. 1, pæn. 750 Obj.nr ICELAND. 0 krónur n/d 2013 (Z ), Már Gunnarsson, 1 Sieg 71a, Pick 65a, qual 0. Very nice replacement note with very low number ISLAND. 5 kronur 1904, Sieg 15, Pick 10, kv mm. hull litt under 750 midten ISLAND. 5 kr 1920 med en signatur, kv ISLAND. 1 rigsdaler courant 1794, Sieg 3, Pick A5, kv. 1-/2, 15 mm 1200 revne i toppen til højre og en del papirmangel, ellers pæn. x 3516 SLESVIG. 10 plastplansjer med varierte nødsedler, samt et par plansjer med a la rasj.kort o.l. Må sees. Europa 3517 BELGIUM. francs / 100 belgas Pick 124, qual. 1/ CYPRUS. 250 and mils 1976, 1982, Pick 41c, 45a, qual. 0/01, 600 very nice, totally 2 pcs DANZIG. 1 and 10 pfennig 1923, Pick. 32, 35, qual. 1/1-, no holes 600 and tears, totally 2 pcs DANZIG. 10 millionen Mark 1923 i kv. 1+. (Pick-25b) DANZIG. mark Pick 14, qual. 1, a couple of 1 cm tears at 600 the middle fold DANZIG. millionen mark Pick 28a, qual. 1/ DANZIG. millionen mark Pick 28b, qual. 1/1+, nice ENGLAND. 10 pund 1938 i kv. 01. (Pick-336a) ENGLAND. 10 shilling (1915) i kv. 1+/01 (P-348a) Treasury Note, 2 andre utgave. Sign: John Bradbury ENGLAND. 10 Shilling (1918) i kv. 1+. (Pick-350a). Treasury note, 2000 tredje utgave ENGLAND. 10 shilling (1919) i kv. 1+ (Pick-356) Treasury Note, sign: N. K. Waren Fisher. (svakt skitten bak) 3528 ENGLAND. 10 shilling (1940) i kv. 0 (P-366). Emergency issue, sign: 600 K. O. Peppiatt ENGLAND. 10 shilling (nov. 1922) i kv. 1+. (Pick-358). Treasury 750 Note, sign: N. K. Waren Fisher ENGLAND. 10 shilling (nov. 1922) i kv. 1+/01. (Pick-358). Treasury 1 Note, sign: N. K. Waren Fisher ENGLAND. 2 x 10 shilling i rekkefølge (1934) i kv. 0 (Pick-362c). Bank of England (Britannia-utgave). F3532 ENGLAND. 10 shilling (1914) i kv. 0. (Pick-346) Treasury Note, første utgave. Sign: John Bradbury ENGLAND. 1 pund (1914) i kv. sv 1-. (Pick-349a). Treasury note, andre utgave F3494 DANMARK. kr 1944 d. Kvalitet DANMARK. kroner 1976, Sieg 144, Pick 52, kv. 0/01, smuk DANMARK. Esbjerg Kreditbank. 2. udgave, 10 kroner u/år , Sieg 11, Pick 165, kv. 1/1+, 3 stk. 7 mm. rifter men pæn FÆRØERNE, 5 kroner 1939 F, Svendsen / Sander, Sieg 7, Pick 1, kv. 1, pen og hel F3498 FÆRØERNE, 5 kroner 1939 F, Svendsen / Sander, Sieg 7, Pick 1, 7000 kv. 01, med lille rust mrk. fra clips til venstre, ellers rigtig pen FÆRØERNE. 5 kroner Sieg 16, Pick 10, kv FÆRØERNE. 5 kroner u/år (1955), Sieg 22B, Pick 13, kv. 0/01, flot, 1800 ses sjælden i smuk kvalitet FÆRØERNE. 10 kroner 1937 M, Svendsen / Hannibal, Sieg 9, Pick , kv. 1/1+, tiltalende FÆRØERNE. 10 kroner 1940 G. Sieg 17, Pick 11, kv GRØNLAND. 25 øre (1913) i kv. nær 0 (Pick-11c). Sign: D. Jensen/B Rasmussen 3504 GRØNLAND. 25 øre 1905 i kv. nær 0. (Pick-4b). Sign: Ryberg/Berg GRØNLAND. 50 øre u/år (1913). Sieg 59C, Pick 12, kv GRØNLAND. 5 kr (1926) i kv. sv 1+. (Pick-15d) GRØNLAND. 5 kr 1913, Sieg 62 (KM 14A), i kv. 0/01. Sign. 750 Daugaard Jensen/Barner Rasmussen (stor underskrift) GRØNLAND. 5 kroner u/år (1953), Sieg 62, Pick 14a, kv GRØNLAND. 5 kroner u/år (1953), Sieg 69, Pick 18, kv. 0/01, flot GRØNLAND. 10 kroner u/år (1926), Sieg 65, Pick 16a, kv. 1-, centerhul og en del revner, op til 6 mm GRØNLAND. 10 kroner u/år (1953), Sieg 70, Pick 19, kv. 0/01, flot. 600 F3534 ENGLAND. 5 pounds 1923 London i kvalitet nær 01. (Pick 312a) ENGLAND. 5 pund (1957) i kv. 0/01. (Pick-372a). Sign: L. K. O Brien ENGLAND. 10 pund 1937 i kv. god 01. (Pick-336a). Operasjon 750 Bernhard, forfalskning utført i tysk konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig ENGLAND. 50 pund ( ) i kv. nær 0. (Pick-388a) ENGLAND. Sett med 10 stk. 10 shilling i nummerrekkefølge ( ) i kv. 0. (Pick-373c) Utgitt av Barclays Bank FRANCE. Sheet with 20 uncut 50 sols 1793, Pick A70b, Very nice 600 quality GERMANY and more. Very interesting collection of inflation and 800 emergency notes with more Ceiling Faund, several 100 notes in diff. qual GERMANY. 10 reichsmark Pick 175, qual GERMANY. mark Pick 19, qual. 1, nice GERMANY. 20 reichsmark Pick 176, qual. 1-, no holes GERMANY. 50 rentenmark 1925, Pick 171, qual. 1/1-, 15 mm. tear at 1800 the left, but no holes. Rather low number GERMANY. milliarden mark 1923 on 0 mark. Pick 124, qual. 1, 7 tears 6 to 13 mm. but still rather crisp GERMANY. Interesting collection 50 pfennig - 50 milliarden mark in binder, diff. qual. many nice, several better, near all different, totally 70 pcs GERMANY. Interesting collection of EMERGENCY notes in binder, diff. qual. near all very nice, several better, near all different, totally 172 pcs GERMANY. Nice and very interesting collection of EMERGENCY 600 NOTES and more , diff. qual. near all nice. Many very nice, many better, all different, totally 56 pcs GIBRALTAR /75-utgaven datert , KM 19b, kvalitet GUERNSEY. 10 sh og , KM 42-43, kv. 1 og ISLE OF MAN. 50 pund (1983) i kv. 0/01-0. (Pick- 39a) JERSEY. 20 pund ( ) i kv. 0. (Pick-14bs) Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

29 Obj.nr. Obj.nr MEMEL. 50 M 1922, KM 7, kv. 1, flekker NEDERLAND. 100 Gulden 1922 i kv. 1-/1. (P-39a) 450 x 3555 NØDPENGESEDLER (Notgeld). Omfattende seddelsamling med 4000 oppgitt 811 stk inkl. litt dubletter. VK, men mange i pen kval. God variasjon. Sedlene sortert etter distrikt, inkl. 16 fra Østerrike og 9 fra Slesvig. x 3556 NØDPENGESEDLER. Omfattende seddelsamling montert på fulle sider i pent gammelt NOTGELD-album. Opptalt 730 stk, tilsynelatende ulike og nesten alt i kv. 0! Sjeldent utbud m/stor variasjon i motiv PORTUGAL. Esc 1961, KM 166, kv PORTUGAL. Esc , KM 172a, kv. (god) PORTUGAL. Esc , KM 175d, kv SPANIA. Pts 1940, KM 120a, kv. 1/ SVEITS. 50 Fr 1961/74, , KM 48c, kv. god 01. En av de 750 aller beste årstallene av denne SVEITS. 100 Fr 1924/49, , KM 35l, kv. god SVEITS. 100 Fr 1956/73, KM 49oc, kv TYSKLAND. Samling 380 nødsedler i eldre album + 25 andre. Fin kvalitet TYSKLAND. Samling på ca. 175 nødsedler i mange ulike valører og fra mange ulike områder. Svært mange i usirkulert kvalitet. Hele Verden 3566 AUSTRALIA. 5 pounds n/d (1941), Pick 27b, qual 1+/01, maybe washed, but very nice AUSTRALIA. 5 pounds n/d ( ), Pick 35, qual 1+/01, maybe washed, but very nice AUSTRALIA. 10 pounds n/d ( ), Pick 36, qual 1+/01, maybe washed, but very nice AUSTRALIA /32, KM 16a, i kv. 1-. Sign. J. Kell og J.R.Collins. (KM $300) x 3570 BERMUDA. 5 og 10 shillings 1. May 1957 i kval. 0. Sjeldne og 2 dekorative sedler BERMUDA. Serie SPECIMEN på 1975/88-utgaven, overtrykk og mak.hull, KM 28-33s, kv. 0. $20-verdien ikke prissatt i Krause, de andre $ BRITISH WEST AFRICA. 10 sh 1928-utgaven, datert , KM 7b, kv. (god) BRUNEI. 50 R 1967, KM 4, kv. 1+/01. Meget uvanlig CHINA. BANK OF CHINA. FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES. 10 fen, 1, 5, 10, 50 and 100 Yuan 1979, Pick. FX1, FX3, FX4, FX5, FX6, FX7, qual. 1 to 01, near all nice, totally 6 pcs CONFED. STATES OF AMERICA. 10 dollar 1864 i kv. 1+. (Pick-68) 350 Serie CONFED. STATES OF AMERICA. 20 dollar 1861 i kv. 1+, presset (Pick-31a) 3577 EAST AFRICAN CURRENCY BOARD. 100 sh 1958/60, KM 40a, kval. god FALKLAND ISLANDS, 50 pence and 1 pound 1974, 1982, Pick 10b, c, qual 0/01, totally 2 pcs FALKLAND ISLANDS. 1 Pound Pick 8a, qual FALKLANDSØYENE. 20 pund 1984 i kv. 0. (Pick-15) HELE VERDEN. Seddelalbum med ca. 130 sedler fra hele verden. Flere gode, VK MALAYA and NORTH BORNEO utgaven 1-5, KM 1-3a, kv. hhv. 0, 01 x2, alle laminerte NY-HEBRIDENE. Fr 1979, KM 19c, kv. 0. Litt bølgete papir i mindre deler av seddelen RHODESIA. $ , KM 33h i kv RHODESIA. $ utgaven, KM 40a, slabbed og gradert PMG EPQ (Gem uncirc.), kv RUSSIA. Very nice and interesting collection 1 kopek - 0 roubles 600 and more in binder, diff. qual. mostly very nice, many better, many different, totally 75 pcs SRI LANKA. rupees Pick 90, qual. 01, very nice ANDEN VERDENSKRIG. Fantastisk bok i kassett med historier fra 1 krigen med tallrike mynter og sedler og frimerker innsatt. Spennende bok med flere usedvanlige emner, inneholder 20 sider og ligger i pen eske, med sertifikat. Kassetten med et par små rifter, bok i perfekt stand.# 3600 BANKNOTES OF ALL NATIONS. Very nice and interesting collection 1200 from more 57 nations, qual. 0/01 to 0, all very nice, all different, also better. With certificate from Franklin Mint and in nice collectorbox, totally 58 notes. x 3601 Samling med 86 sedler fra ulike land i usirk. eller nær usirk. kvalitet. Bl.a. mellomgode fra Macau, Gibraltar, Danmark, Norge, Island, Spania, Komorene, Canada, Jersey, Cook Isl., Australia, Mosambik, etc. I tillegg ca. 100 andre sedler i var. kvalitet, derav en del Norden, spes. Island Samling: Fra serien Banknotes of all nations x 23 i mapper i kv. 0. Notgeld x ca. 100 alle ubrukte, Tyskland 1 VK x 45 i varierende kvalitet, + div. land x ca. 200 inkl. flere fra Norge i mest brukskvalitet. Denne bør inspiseres da flere er like The World s Greates Banknotes i sølv. Lekker samling på 50 stk. med tekst. Sertifikater medfølger.# x 3604 Seddelsamling i album inneh. 62 sedler inkl. dubletter. Enkelte uvanlige innslag. VK. Mange ekstra seddelark/skilleark medfølger. Medaljer *) Norske medaljer *) mai 1901 Tordenskjold BLY, uten hempe. JA37. Kv MAI. Grimstad 1914 i aluminium uten hempe, ca. kv. 1+. (Kvist d) MAI. Tordenskiold 1915 i krisemetall med forgylling, ca. kv (Kvist 81a) 3608 ALT FOR NORGE forgylte medaljer i flott treeske 3609 ALT FOR NORGE. Treskrin med 18 store, gullbelagte medaljer BERGENSDALEREN skrin med gullmedalje 7,77 gram i karat og sølvmedalje Christian IV og Haakon VII i sølv, kv. 0/01 i etui DE NORSKE ÆRESMEDALJER. 36 proof sølvmedaljer med portrett 3 belagt med gull DE NORSKE ÆRESMEDALJER. Komplett sett med 36 medaljer i sølv med innfelt gullportrett. Dist. Samlerhuset. 3 F3582 HONG KONG. $5 1956, KM 180a, kv HONG KONG. $5 1959/75 fire ulike sedler: , , og , KM 181 a/f, kv. fra 0 til 1+/01. Fine sedler HONG KONG. $ ti stk. i nummerrekkefølge!, KM 182g, kv HONG KONG. $ , KM 183a, slabbet og gradert PMG 58, kval. 0/01. Små, svake brunlige prikker i marger HONG KONG. $ , KM 186b, kv. 1-. (Krause $200 i VF) 3587 HONG KONG - The Chartered Bank. $5 og $10 ND 1962/70, KM 68c og 70c. Kval. hhv. nesten 1+ og 1+/ HONG KONG & SHANGHAI. $ , KM 184ba, slabbet og 600 gradert PMG 64 Choice UNC, kval HONG KONG and SHANGHAI Banking Company. $ , 1 KM 183A, kv. god HONG KONG The Chartered Bank. $ ND, KM 72c, flott seddel 1 i kv LIBANON Livres 2015 i kv. 0. Jubileumseddel, Hæren i 400 Libanon 70 år. Polymer MALAYA & BRITISH BORNEO. 10 dollars 1953, Pick 3, qual 1+, nice. 600 F3614 DET NASJONALSOSIALISTISKE AKADEMI FOR FOLKERETT. Flott 0 medalje fra det første møte på Nobel Instituttet i Med solkors i midten. Ø=5 cm. Med bånd DET STORE GRUNNLOVSSETTET m/ekstra stor 925s 750 sølvmedalje. 60 mm diameter i pent treskrin. Ved siden av er 200 kr minnemynt i 925s og 20 kr minnemynt i nysølv. Begrenset opplag FORSVARSMEDALJEN. Med laurbær. Fin medalje GULLMEDALJE 2003, KONG OLAV 100 ÅR. Gullmyntbrev fra 2 Samlerhuset med bakark. Opplag kun stk. Proof i 22 karat. Strøken. Høy kostpris H M Kong Olav V 75 år i 18 karat gull, vekt 23,2 g Harald og Sonja 1968 gullmedalje. 3,7 gram Harald og Sonja 1968 gullmedalje. 3,7 gram Harald og Sonja 1968 sølvmedalje. 15 stk à 20,2 gram 90% sølv. VK HØYDEPUNKTER I NORSK KRIGSHISTORIE. 3 stk. store sølvmedaljer, hver av dem på 125 gram (925S). Settet er utgitt i 100 eksemplarer (feilaktig informasjon angitt under medaljene). 1 Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

30 Obj.nr KAMPEN FOR FRIHET. 21 store og flotte medaljer utgitt av Samlerhuset. Høy kostpris KONG HAAKON VII minne sølvmedalje i etui. 6 stk. à ,2 gram 925 stirling sølv KONG HAAKON VII 1972 gullmedalje. Vekt 55 gram. 900/ gull. 0 Nr. 324 av 2000 i opplag. Inkl. etui og garanti. x 3626 KONG OLAV V minnesett Stort skrin (dette med slitasje) 800 med 9 medaljer i 999s, hvorav en er belagt m/24 k gull. Boken Fra et folk i takknemlighet, hvite hansker og ekthetssertifikat inngår også KONG OLAV V minnesett Stort skrin med 9 medaljer 900 i 999s, hvorav en er belagt m/24 k gull. Boken Fra et folk i takknemlighet og ekthetssertifikat inngår også KONGERIKET NORGE 100 ÅR forskj. store 1 sølvmedaljer i pent etui fra Samlerhuset. Eierbevis medfølger KRONINGSJUBILEET kilo 99,9% sølv belagt med 99,9% 4000 gull. Nr av totalt i opplag. Diam. 100 mm. Fra Det Norske Myntverket i pent treskrin + garantibevis LANDSUTSTILLINGEN 1928, Bergen. Medalje i aluminium m/hull og 300 bånd i toppen, ø = 35 mm, Th. Olsen. Kv MILORG D13. GRUPPE OVE. Sjelden medalje i forgylt 925s og 1200 emalje i org. eske fra Tostrup. Bak innskripsjon Takk for hjelpen Ove. Noe anløpet NORGE 1100 ÅR Gullmedalje 60 gram 900/, 45 mm, opplag 1 stk. I tillegg tilsvarende sølvmedalje, ca. 50 gram. Begge i hardplast kassetter NORGE I KRIG Kpl. 36 forskj. store sølvmedaljer 3 (99,99% sølv) i pent treskrin + 2 store skinnalbum med ekthetsgaranti og annen medaljeinformasjon NORGES FOTBALLFORBUND 100 ÅR flott 3000 jubileumssett i treskrin fra Samlerhuset med 6 sølvmedaljer og en gullmedalje 22,78 gram 585/. Sertifikat medfølger NORGES GRUNNLOV EIDSVOLL 1814, gullmedalje (16,2 gr ) 3000 fra serien Kongerike Norge, dist. Samlerhuset NORGES REDERIFORBUND. Medalje i 18 K gull fra Rui, i original 2000 eske. Norges heder, standens ære, med bilde av Constitutionen på advers. Utdelt i 1975 til navngitt person. Med aksessorier i esken NORGES REGENTER. 27 medaljer i 92,5% sølv (31,1 gram). Ligger 2 i samlerskrin fra Samlerhuset NORGES SØLVSKATT. 24 proof sølvmedaljer i skrin NORSK MYNT 100 år, Haakon VIIs første myntrekke. 10 og 20 kr 1910 i sølv belagt med 24 karat gull. 2 kr til 10 øre i sølv. Dist. Samlerhuset REALISASJON. FRONTKJEMPERMERKET i noe dårlig kvalitet. Jordfunn. 100 F3641 Roald Amundsen, kunstmedalje til 50-års minne 1978 i 18 karat gull, 10 vekt 71,3 g og sølv. (Opplag gull 2/100 sølv 52/750) 3642 Samlerhusets gullminnebrev. Norges første frimerke i 22 karat gull, 1 montert i myntbrev. Opplag 700 stk Samlerhusets gullminnebrev. Rubinbryllup, Kong Harald og Dronning 1 Sonja 2008 m/gullmedalje i 14 karat, innsatt ekte rubin. Opplag 250 stk Samlerhusets gullminnebrev. Signeringsjubileet Insatt 1 gullmedalje 22 karat i proof. Opplag 200 stk Sognefoged. Skilt, høyde 5 cm. x 3646 Samling 15 norske medaljer, hvorav 3 i sølv og en belagt med 24 karat gull og platina. 6 stk fra Sparebanken. Medfølger i stort pent album med noen garantiisertifikat og info Lott 3 medaljer: TORDENSKJOLD i 999/ sølv, 93 gram og 55 mm diameter. NORGES STARSMINISTRE poof sølvmedalje i kapsel. STOCKHOLMIA 1974 bronsemedalje. Obj.nr Medalje i sølv, Ole Chr Bjørnstad, 40 mm. Utgitt av Norsk Numismatisk Forening. Sonja Henie/Asker og Bærumsdaler, 100 daler i bronsje. 17. maimedalje Kopi av Norges første mynt som ble preget i Nidaros under Olav Trygvason nr av 3000, montert i ramme. Liten medalje fra OL Lillehammer Medfølger Specimen Eurosedler, 7 stk. fra 5 til 200 Euro i kvalitet 0. Utenlandske medaljer *) 3649 DANMARK. GULDMEDALJE. Dr. Margrethes 40 Reg. Jub. 2012, 14 karat, 4.75 gr. PROOF. med certifikat, i kapsel og æske fra MH DK. Oplag kun 200 stk DANMARK. GULDMEDALJER. Danmarks Regenter i ægte guld, 18 6 karat, 4.80 gr. Mat PROOF, flot album med certifikater, i kapsler og æske (ridset) fra MH DK. I alt 7 stk DANMARK. MEDALJER med 24 karats forgyldning. Flot samling 600 Danmarks regenter, PROOF, lille album med en del certifikater, i kapsler og æske (ridset) fra MH DK, i alt 25 stk DANMARK. Meget flot samling sølvkopier af mønter, nogle med karats forgyldning. PROOF, i kapsler og skuffe fra MH DK, i alt 12 stk DANMARK. Samling GULD (o750) medaljer à 4.8 gr. Mat PROOF. I 0 serien Danmarks Historie. Alle forskellige, i kapsler, i alt 7 stk DANMARK. Samling sølvmedaljer DANMARKS REGENTER, 600 PROOF, i alt 8 stk. Alle i kapsler og æske fra MH DK DANMARK. Samling sølvmedaljer DANMARKS SØLVSKAT, 750 PROOF, i alt 12 stk. Alle forskellige, med certifikater, i kapsler og æske fra MH DK DANMARK. Samling sterling sølvmedaljer. I serien Danmarks 1200 Møntskat mm. - nogle forgyldte, alle forskellige, i kapsler og eske fra MH DK, i alt 12 stk DANMARK. Smuk samling, DANMARKS HISTORIE i o750 guld 8000 (4.8 gr. pr. stk.), kv. 0, i alt 9 forskellige, i flot eske og med en del certifikater i flot mappe fra MH DK DANMARK. SØLVMEDALJER. Flot samling Danmark i krig mm., 600 PROOF, i kapsler og æske fra MH DK, i alt 12 stk DANMARK. SØLVMEDALJER. Flot samling Danmark under 1300 Besætelsen, PROOF, album med nogle få certifikater, i kapsler og æske (ridset) fra MH DK, i alt 18 stk DANMARK. SØLVMEDALJER. Flot samling Danmarks Historie, 1400 PROOF, album med certifikater, i kapsler og æske (lidt ridset) fra MH DK, i alt 19 stk DANMARK. SØLVMEDALJER. Flot samling H.C.Andersens 900 Eventyr, PROOF, album med certifikater, i kapsler og æske (ridset) fra MH DK, i alt 12 stk DENMARK and more. Goldmedals (o900), King Frederik IX and First Lunar landing 1969, around 3.3 and 3.5 gr. qual. 0/01, very nice, totally 2 pcs ECU medaljer belagt med gull. Ukjent utgiver uten stempler EURO. Forgyldte i o999 sølv. Pen samling, Eurolandenes pregninger PROOF, i alt 12 forskjellige, nesten alle med sertifikater. Alle i kapsler og flott eske fra Mønthuset DK FRANCE. Very nice collection of medals / emblems from THE FOREIGN LEGION, qual. 0/01. All very nice, totally 11 pcs, in nice original box GERMANY and more. Goldmedals (o900), Duisburg Ruhrorter Häfen jahre 1966 and First Lunar landing 1969, around 3.5 and 3.7 gr. qual. 0/01, nice, totally 2 pcs HELLAS The art treasures of ancient Greece. Samling med 50 gullbelagte bronsemedaljer i stort album. Totalvekt er over 6 kilo for denne samlingen NORMAN ROCKWELLS FONDEST MEMORIES, first edition utgitt 3000 av Franklin Mint i orig.emb. 10 plaketter i stirling sølv, totalvekt ca. 1 kilo STJERNETEGN. 12 sølvmedaljer utgitt av Franklin Mint i albumeske SVERIGE i gull SVERIGE. Sveriges regenter under år. 56 store sølvmedaljer 0 (48 g 0,925) i samlerskrin fra Sporrong. Medfølger bok av Lars O. Lagerkvist om regentene. Opplag sett SØLVMEDALJER. Fra serien VERDENS DYRESTE MYNTER 600 utgitt av MH Danmark, PROOF. Alle i finsølv, 7 stk. med 24 karats forgyldning. 11 med sertifikat, i flott, mørk skuffe, i alt 12 stk Lott tre tyske medaljer med bånd. Alle tre i esker, litt slitasje. Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev 3674 Bergen Mynt & Seddel. Telekortbrev 1-8, Posten minnemedalje 1-3 i sølv + 10 stk. div. i album m/kassett Bergen Mynt & Seddel nr i 2 album m/kassetter Bergen Mynt og Seddelforretning nr. 1 til 83 komplett myntbrev og nr. 1 til 8 komplett telekortbrev. Meget ryddig samling i 4 spesialpermer med kassetter. Meget høy kostpris OSLO MYNTHANDEL. 24 mynt/medaljebrev i 2 album. Lett duplisert Samlerhuset nr. 1-5, 7-20, 94. Medfølger 6 kongelige fra 90-tallet 0 inkl. 3 i sølv Samlerhuset nr 1-123, komplett i 8 album m/kassetter Samlerhuset nr. 1 til komplett samling i meget høy kvalitet med mange sølvmynter/medaljer pent satt inn i 10 album. Uvanlig utbud. x 3681 Samlerhuset nr. 3-6, 8-116, , 131, 133, , i bind, også ett bind kongelige Samlerhuset nr. 3/52. Samling i fire album: 3-5, 8-34, 36-38, God kvalitet. x 3683 Samlerhuset nr komplett inkl. de to litt bedre myntene i nr. 9 og 20. God kvalitet i to album Jubileumsauksjon Mynter og sedler oktober 2017

31 Obj.nr. Obj.nr Samlerhusets gullmyntbrev, Kronen 125 år, med 20 kr 1875 i kv. 3 0/ Samlerhusets gullmyntbrev - Kronprinsbryllupet 2001 med medalje 2 i gull Samlerhusets gullmyntbrev - Gulltransporten 70 år innsatt svensk 20 2 kr 1901 i gull. Kvalitet Samlerhusets gullmyntbrev. HM Queen Elisabeth Dronningmoren med britisk sovereign 2002 i proofkv Samlerhusets gullmyntbrev OL 100 år 1996 med amer. $ Samlerhusets gullmyntbrev Klondike med kanadisk $ Samlerhusets gullminnebrev. Norges Skiforbund 100 år 2008 m/ 1 gullmedalje i 14 karat. Opplag kun 150 stk Samlerhusets gullmyntbrev - nytt Operahus 2008 m/medalje i 14 1 karat gull proof. Opplag 250 stk Samlerhusets gullmyntbrev. OL i Torino 2006 med 20 Euro gull fra Italia. Opplag Samlerhusets gullmyntbrev. Den første Europa-Euro i gull Frankrike Samlerhusets gullmyntbrev, 60 år siden frigjøringen med 1 gullmynt Frankrike 10 Euro Samlerhusets gullmyntbrev - Martti Ahtisaari-Nobels Fredspris m/gullmedalje i 14 karat. Opplag 300 stk Samlerhusets gullmyntbrev - Ibsenåret 2006 med 20 pund gullmynt 1250 fra Sør-Georgia, innsatt i myntbrev. Opplag 700 stk Samlerhusets gullmyntbrev - Innføringen av Euro, med fransk Samlerhusets gullmyntbrev - Tsar Nikolai II med 5 rubel Samlerhusets gullmyntbrev - Dr. Sonja 70 år med liten gullmedalje. x 3700 Samlerhusets kongelige. Ett gullminnebrev og 13 i sølv, i album fra 2000 SH. Også ett bind vanlige kongelige Samlerhusets kongelige i 3 album m/kassetter. Minnebrev i album m/kassett. Flere like, totalt 8 i sølv. Inspisèr Samlerhusets kongelige, 12 stk. utgitt av Samlerhuset. Medfølger ører 1972 i myntrull, 50 brukte 1-ører 1952, 5 brukte 5-kroner 1986, en forgylt 1 krone 1950, samt en sølvmynt (kopi av antikk mynt) KONGELIGE MINNEBREV og KONGELIGE MYNTBREV - meget 1 velpleide samlinger fra starten bestående av henholdsvis 36 brev og 48 brev i 6 album med kassetter. Meget høy kostpris SVERIGE. 23 myntbrev i 2 album, hvorav 15 med sølvmynt. 750 Medfølger 2 myntbrev med 2 kr 1904, samt 50 kr sølv i myntbrev Carl XVI Gustaf och Silvia x dupliserte myntbrev + tre tomme album. GI BUD REALISASJON: Myntbrev, 43 stk. fra forskjellige utgivere, inklusive 9 i sølv medaljer/mynter. 100 Rekvisita numismatikk *) 3707 ABAXA MYNTALBUM. 13 grønne album med ca rum sider til 2 x 2 holdere, brugte men ret pene Lembit myntskap 25 cm x 26 cm med 8 skuffer med div. delinger. Leuchtturm myntskuffer til Hartberger x 5 stk, relativt pent brukt LINDNER LÆDER KUFFERT u / nøgler, med 8 røde / glasklare 800 møntbakker, med 2 x 35, 4 x 48 og 2 x 80 rum, brugte men alle rigtig pene, en virkelig flot møntopbevarings mulighed, 5.5 kg LINDNER LÆDER KUFFERT u / nøgler, med 8 røde / glasklare 800 møntbakker, alle med 20 rum, bla. til HB, brugte men alle rigtig pene, en virkelig flot møntopbevarings mulighed, 6.1 kg LINDNER røde / glasklare møntbakker, 1 x 35, 4 x 48 og 5 x 80 rum, 600 brugte og næsten alle rigtig pene, i alt 10 stk REALISASJON. Ca. 600 lett brukte myntkapsler i pappeske REALISASJON. Eske med ca. 300 pent brukte myntkapsler i ulike 100 størrelser REALISATION. Stor rotekasse med LEMBIT Junior kassette med 4 bakker. Leuchtturm Myntkuffert uden bakker (mange oprivninger i filt indv. efter limede lister). Lille myntkuffert med 5 bakker. 3 flotte album og 4 mindre. Polarmynt eske samt 7 Myntesker fra MH, alt brugt men næsten alt rigtigt pent. I alt 18 dele Stor skuffeseksjon med 66 skuffer, tenkt brukt til mynter av innleverer. Kan også brukes til andre småting. 63x138x20 cm. Må hentes i Oslo. Sendes ikke. Gi bud. 100 Litteratur 3716 Gold Coins of the World. From ancient times to the present. 7th edition. Friedberg. Utgitt Nesten som ny 3717 NORGES MYNTER av Bjørn R. Rønning, Universitetsforlaget 1971, fin stand (enkelte årstall er streket under). En bok en hver myntsamler bør ha i sitt bibliotek NORGES MYNTER av Ahlström, Brekke, Hemmingsson. Numismatiska Bokförlaget Referansebok i veldig fin stand Norges Mynter av Terje og Tore Sørensen komplett fra nr. 1 til 17 + nye utgivere til utgave 30. Noe anmerkninger, så inspiser NUMISMATIKK. Norges Mynter av Ahlström, Brekke og Hemmingson s. Medfølger vurderingspriser F3721 SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. The Royal Collection of Coins and Medals Danish National Museum. I 4 bind, 19 deler. Utg Medfølger liste på nett over historiske perioder og geografi på hvor myntene omtalt i bøkene. Veldig rikt ill. Fire store skinnryggbind. Tunge. Veldig rikt ill. Fra Einar Munksgaards eget bibliotek og med dedikasjon fra Niels Breitenstein til Munksgaard. Kjøpt på auksjon i Danmark i 2001 for kr. Et flott verk Vi fortsetter med Frimerker og postkort lørdag 14. oktober fra klokken 10:00. We continue with Stamps and postcards Saturday October 14th from 10 am. Jubilee Jubileumsauksjon auction Coins - Mynter and banknotes og sedler - - October 13. oktober 13th

32 Skanfil Auksjoner, postboks 2030, 5504 Haugesund / / 3237

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo.

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo. 83 613 4280 4804 5590 Skanfils Storauksjon 197 Fredag 13. og lørdag 14. januar 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils januar-auksjon er den største

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

------------------------------------ 322 ---------------------------------

------------------------------------ 322 --------------------------------- 13 14 77 16 17 86 216 50 107 115 ------------------------------------ 322 --------------------------------- 533 534 593 648 677 689 737 75 131 132 370 532 581 649 694 761 72 588 713 762 770 Kjære kunde!

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00

AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00 AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00 Del en av vεr store jubileumsauksjon. -1-1 mark(16 sk.) 1644 kv. 1/1+. NM117 Fra Ψ.Vassψys samling. Schou 66-2- 1 mark (16 sk.) 1644 kv. 1/1+

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta.

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta. RUNDSKRIV 11.12.13 Når vi startet rehabiliteringen måtte vi sende inn søknad til Planog bygningsetaten for å få lov til å starte opp med rehabiliteringen. Borettslaget må også sende inn søknad om brukstillatelse

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007 26. oktober 2007 TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING D2 PRISER OG FORMATER FOR 2008 1. Oppslag (560mm x 350mm ) Kr. 200.000,- eks. mva. 2. Oppslag (560mm x 350mm)

Detaljer