Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær 6 millioner. I og med at denne auksjonen fokuserer på litt bedre og dyrere objekter, er utbudet av objekter i de lavere prisklasser nå formidabelt på våre helt nye Online-auksjoner. 18. september ble både Storauksjon 164 og de nye Online-auksjonene lansert på og vi håper alle kundene vil bli fornøyde med våre nye nettsider og nye auksjoner. Fra og med dags dato vil det bli innført noen endringer i auksjonsvilkårene. Minimumsbud vil heretter være 90% av utrop på storauksjonene, mens utropene på nettauksjonene vil være minimumsbud. På storauksjonene vil bud over utrop bli regulert ned til 90% av utrop (mot tidligere %), noe som vil komme enslige budgivere til gode. Dessuten vil bud som ikke følger de vanlige budintervallene automatisk bli høynet av Skanfil, dette vil nå også gjelde skriftlige/manuelle bud. Storauksjon inneholder mye spennende og godt materiale. Bl.a. gode avdelinger med mynter (inkl. mye flott i gull fra mange land), vår beste avdeling smykker noensinne, masse myntbrev, krigshistoriske effekter med mer. Frimerkeavdelingen inneholder mange gode samlinger utland, sjekk bl.a. Tyske Stater. Mange flotte postkort inkl. god avdeling Tromsø, og vår beste avdeling klassisk Norge på lenge med mye godt materiale fra flere gode innleveringer. Bl.a. første del av en meget god samling brev skravert posthorn. Også mange gode og uvanlige førstedagsbrev, samt fine avdelinger massevare og engros. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil is proud to finally present our new auction system, with emphasis on the new Internet presentation. Skanfil s large autumn auction event comprises more than 5 lots with an estimate of almost 6 million NOK. As our 164th auction has an emphasis on better and more expensive items, the offer of cheaper items on our new Online-auctions will be overwhelming. 18th September we opened the new system on both with the 164th and Online Auctions available. We hope that all customers will be satisfied with the new system. From this very date we also have been forced to make some changes in our auction conditions. Bids below 90% of the estimate will now be discarded, but all sole bids above estimate will be reduced to 90% as well. On our Online Auctions all estimates will be regarded as minimum bids. All bids will from now on also be adjusted upwards to the nearest bidding step, to make the whole bidding history simpler and in accordance with the new auction system. This will also be applied to all mail bids. Auction 164 comprises a lot of exciting and good material. In the Friday Sale we present numerous good coins and our best section with jewellery ever (gold, diamonds, silverware, etc.). The Saturday Sale sees some good foreign sections, including many fine collections (i.e. German States, Netherlands, topicals, etc.). The pre-1 on Norway is also very strong in this auction, thanks to several very good consignments. Pay special attention to the good section covers/entires on skravert posthorn /1877 issue. We also sell many rare first day covers, along with numerous good whole-sale items. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslolokaler; Starttidspunkt: Fredag 17. oktober kl Lørdag 18. oktober kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 17. kl Internett: Fredag 17. kl for at vi skal garantere at de blir medtatt. Prinsens gt. 6, 2. etasje, 0152 OSLO The auction starts: Friday 17th October Saturday 18th October 4.00 p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday 17th 3.30 p.m. Internet: Friday 17th 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 11. oktober: Man./Ons. 13./15. oktober: Torsdag 16. oktober: Fredag 17. oktober: Lørdag 18. oktober: og utover Viewing: Saturday 11th October: Mon./Wed. 13th/15th October: Thursday 16th October: Friday 17th October: Saturday 18th October: 10 a.m.-2 p.m. 10 a.m.-5 p.m. 10 a.m.-8 p.m. 10 a.m.-8 p.m a.m. and onwards Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 43: mandag - fredag 10-17, lørdag Auksjonsprogram 9 Auksjon 165: Lørdag 17. januar Auksjon 166: Lørdag 18. april Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Auction schedule 9 Auction 165: Saturday 17th January Auction 166: Saturday 18th April Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 894 Sentrum, Prinsens gt. 6, N-0104 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Torggt. 11, N-1702 Sarpsborg / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Jostein Aursland (lay-out og forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS Skanfil Auksjon /18. oktober 8 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Alle forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 3-4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attestutsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50, Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Mail bidding closes 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. The auction will normally be available on internet 3-4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sentor delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4 Skanfil Auksjon /18. oktober 8

5 DnB NOR Bank, Haugesund: Danmark (DnB NOR Bank): Sverige (DnB NOR Bank): Tyskland (DnB NOR Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 164, fredag 17. oktober kl og lørdag 18. oktober kl Bidding Form Auction No. 164, Friday 17th October, 4.00 p.m. and Saturday 18th October, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES:? Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils stor-auksjoner Terms of consignment for Skanfil s MAIN auctions Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg og Trondheim INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst,- FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,- TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,- WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6 Skanfil Auksjon /18. oktober 8

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue I = Foto på internett/photo on internett x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger nå følgende turer: okt.: Nordia 8 - Stavanger Ta kontakt for nærmere avtale (tlf ). Innleveringer i Bergensområdet kan til enhver tid formidles via Sigmunds Samlermarked, Øvregt. 10, Bergen, tlf Innhold Fredag 17. oktober kl Norske mynter 8 Norske sedler 10 Utenlandske mynter 10 Utenlandske sedler 12 Myntbrev/minnebrev 13 Diverse samlegjenstander 14 Lørdag 18. oktober kl Danmark (fra obj. 1891) 26 Grønland 27 Færøyene 27 Dansk Vestindia 28 Finland 28 Åland 28 Island 28 Sverige 30 Diverse Norden 31 Ca. kl (fra obj. 2419) Europa 31 Ca. kl (fra obj. 3134) Afrika 39 Amerika 39 Asia (inkl. China) 39 Brit. Kol./Samv.Stater 40 Hele Verden 41 Motiv/tema 43 Rekvisita 43 Realisasjonslotter 43 Ca. kl (fra obj. 3596) Postkort 44 Pene stempler inkl. prakt/lux 49 Ca. kl (fra obj. 4156) Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 56 Ca. kl (fra obj. 4906) Frimerkehefter 56 Portomerker 56 Returmerker 56 Tjenestemerker 56 Gamle brev 56 Diverse samleområder Norge 56 Førstedagsbrev 57 Hjemstedsfilateli 58 Norge, samlinger, lotter & engros 61 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt Skanfil Auksjon /18. oktober 8 7

8 I 39 2 øre samling , komplett til 1915, samt 32 og 43-45, totalt 25 mynter i kv. 1 til 1+. I 40 2 øre, fyldig samling i Siegalbum. De aller sjeldneste årstallene mangler, noen gode kv. innimellom. Fredag 17. oktober kl NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 2 sk Courant 1810 x4 i kv. 1 til 1+. I 2 2 sk 1810 x7, 1811 x2, i kv. 1- til 1/1+. 1 stk. defekt. I 3 4 sk 1809 og 1 sk 1812 i kv. 1+ I 4 8 sk 1705 kv.1+ og 1712 i kv.1, med riper. I 5 8 sk 1731, 2 sk 1669, 1709, 1786, 1871x2, 1 sk 1832 og 1870, kv. 1 til 1-. I 6 24 sk 1760 og 1 kr 1897 i kv.1 I 7 24 sk 1763 i kv.1 I 8 2 mark 1 i kv. 1. Vekt 10,81 gram. I 9 4 mark 1 i kv.1, rester etter anheng på toppen. F 10 1 Spd i kv. 1+, spor av anheng. 0 I 11 1 Spd 1777 kv 1/1+ Union med Sverige ( ) I 12 1/2 sk 1839, 1841x2, 1867x7, 2 sk 1842 og 70. VK, katalogverdi ca 1,- I 13 4 sk 1825 i kv.1, 2 sk 1871 m/rosetter i kv.01 I sk 1847 kv. 1. F 15 1/2 spd i kv. god 1+, liten ripe på advers. (4) 0 F 16 1 Spd 1864 i kv. 0/01, ørliten ripe i skjoldet, men en nydelig mynt. Norsk årgangsmynt 1-ører 0 I 17 1 øre 1876 i kv. 0 (). I 18 1 øre 1876, 77, 91x2, 99, 1902x3, 07, 08, 10, 18-20, 42-45, 68, mest i kv.1 I 19 1 øre 1885 kv. 1. I 20 1 øre 1885 kv. 1. I 21 1 øre 1911, 1914, 1919 jern x3, 1921 bronse og 1942, kv. fra 1- til 01. I 22 1 øre 1912 i kv 0/01, lys mynt. (1). I 23 1 øre 1922 i kv. 0, lys nyanse. I 24 1 øre 1925 i kv 0, lys mynt (550). I 25 1 øre 1935, 1938, 1946, 1950, og i kv. 0/01 og 0 (560). I 26 1 øre 1936, 1938, 1939, 1941, 1942 jern og 1946 i kv 0 (835). I 27 Samling komplett minus 1885, 1918, begge 1921 og 1922, mest kval 1, men enkelte pene innslag. 2-ører I 28 2 øre 1876, 1884, 1919x4, 34, 39 og 44, VK (ca ) I 29 2 øre 1906 kv. 0/01 (1) I 30 2 øre 1917 dobbelstrek i kv. 1 I 31 2 øre i kv. 1- til i kv. 1 og dobbeltstrek. I 32 2 øre komplett i kv med dobbelstrek. (1605) I 33 2 øre 1918 x3 kv. 1 (975) I 34 2 øre 1936, 1937 og 1938 i kv. 0 (1075). I 35 2 øre 1940, 1946 og 1949 i kv. 0 (575). I 36 2 øre i kv. 0 (705). 350 I 37 F 38 2 øre , , i kv 0 og 1960 i kv. 0/01. (630). 2 øre 1968 i kv. 0. Mynten ligger i originalt myntsett med de andre myntene, men settet har noen sprekker, og er tapet. Myntene holder alle kv. 0. I 41 5-ører 2 øre samling med 19 Oscar fra 1876 og div. andre årstall, samt 5 Haakon, f.eks VK, anslått verdi ca., F 42 5 øre 1875 i kv. 0, en svært pen mynt. (0) 0 I 43 5 øre 1875 x2 kv. 1. I 44 5 øre 1875x2, 76x3, 78x2, 96, 99x2, 1902x2, 07x2, 11, 13, 16, 28, mest kv.1- F 45 5 øre 1908 kv. 0. (0) 3 I 46 5 øre , i kv. mest 1-. I 47 5 øre 1918 kv. 1. (1) I 48 5 øre 1918 kv. 1/1-. I 49 5 øre 1919x6, 1920x2, 41, 43x2 og 44. VK, men for det meste kv. 1. En spennende jernlot med totalt 12 mynter. F 50 5 øre 1921 i kv. 0. (3) I 51 5 øre 1940 og 41 i kv. 0 og 0/01 (). I 52 5 øre 1945 i kv.1+ (1) I 53 5 øre komplett, minus 1918 og Noen pene innslag, verdt et gjennomsyn. I 54 5 øre-samling med 20 stk., mye Oscar II og Haakon VII, f.eks. 1878, 1907, 1908 x2, samt diverse andre ok årstall. VK. I 55 5 øre samling med 20 stk femører, mye Oscar II og Haakon VII, f.eks.1875, 1908x2, samt diverse andre ok årstall. VK. 10-ører F øre 1875 kv. 0/01. (4) 0 I øre 1875 og 1883 i kv. 1+. I øre 1876 kv. 1, 1898 kv. 1+ og 1899 kv 1+. I øre 1897 kv 1+, 1899 kv. 1+ og 1901 kv. 1. I øre 1903 kv. 01 I ører I øre samling, perioden , ikke komplett, men for det meste Oscar II i VK, her er mange forskjellige årstall, verdt et gjennomsyn. 25 øre 1876, 1921 u/hull x2, 22 u/hull, 23 m/hull og 1945 zink. Kv. fra 1 til 01. I øre 1909x2 kv. 1 og 1911 kv 1/1+. (ca ) I øre 1918 kv. 0/01. Medfølger også et par andre mynter, som f.eks. dansk 2 kr 1876 kv. 1-, 1 Peace Dollar USA 1926 kv. 1, samt et par andre norske kv. 1 og kv. 2 mynter. 50-ører I øre 1877, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 1, 01 og 02, de fleste i kv. 1. I øre 1888 i kv. nær 1. I øre 1904 i kv. 1, medfølger også 50 øre 1891 i kv. 1/1- I øre 1914, 16, 19, 21 x 2, 23 m/hull mest kv.1, + minnemynter kr 1980, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964 x 2 alle i kv.0. I øre 1954 i kv. 0, en pen mynt, sjelden utbudt i 0 denne kvaliteten. (0) 1-kroner I 70 1 kr 1892 og 93 i kv. 1 (1150) F 71 1 kr 1898 i kv.0/01 (3) I 72 1 kr 1904, 50 øre og 25 øre 1902 alle i ca. kv.1 I 73 1 kr 1908 på plate kv. 1. Medfølger 25 øre 1904 kv. 1+ I 74 1 kr 1913, 14 og 17 i kv. ca.1 I 75 1 kr 1913, 14, 16, i kv. 1, 2 kr 1878 i kv.1 med noen riper. I 76 1 kr 1925 i kv 0/01 (). 350 I 77 1 kr 1926 i kv 0/01 (1) kr 1947 i usirkulert kvalitet, ligger i kapsel og treskrin fra Samlerhuset. I 79 1 kr 1947 i kv 0. Montert i kapsel og eske. (). I 80 1 kr 1958 kv. 0/01, svake bagmarks. (1) I 81 1 kr 1964, 65, 68, 71, 72, 73 og 92, de fleste, utenom 68, i kv. 0. (ca. 1) 2-kroner I 82 2 kr 1878 kv. 1/1+, noen småspor etter rensing. (975) I 83 2 kr 1878 i kv.1/1-, 1914 i kv.1+ med små kanthakk, 1917 i kv.1 med rustrester. I 84 2 kr 1878 kv. 1. I 85 2 kr 1878 og 1894 i kv. 1 I 86 2 kr 1888 og 1908 i kv.1-, kanthakk på begge. 1 I 87 2 kr 1890 i kv.1/1- og 1914 Jub. i kv I 88 2 kr 1892 i kv.1 (1) F 89 2 kr 1892 kv. 0/01. En nydelig mynt med svært få 0 bemerkninger. (1) I 90 2 kr 1893 og 1908 i kv.1, rustrester på begge. F 91 2 kr 1894 i kv. 0/01, renset. 3 F 92 2 kr 1898 i kv I 93 2 kr 1898 og 1917 i kv. 1+, små kantskader på begge. I 94 2 kr 1 kv. 1, svakt kanthakk kl. 10. () I 95 2 kr 1 og 1904 i kv. 1, store kantskader på 1 (1) I 96 2 kr 1 og 14 i kv.1, noe rustrester på 14 (1350) I 97 2 kr 1 og 10 i kv.god 1, noe rustrester på 10 (1) I 98 2 kr 1902 og 14 i kv.1 (1350) I 99 2 kr 1902 og 1915 i kv. 1/1+ I 2 kr 1904 kv. svak 1+. I kr 1904 kv. ca 1+, renset. I kr 1904 og 08 i kv.1 (1575) 850 I kr 1906 jub i kv. 1+ (1) I kr 1906 og 1907 i kv. 01 I kr 1906 og 1915 i kv.1+ (1) 850 I kr 1907 jub i kv. 1+/01 (1) I kr 1907 i kv. 0/01 (2), medfølger en anhengt I kr 1907 jub med gevær i kv. 1/1+. F kr 1907 jub med gevær, kv. 0/01. (7) 4 I kr 1908 kv.1, mørk patina, 1915 og 1917 i kv.1/1+ I kr 1908, 10 og 17 i kv. 1 (1) I kr , 14 (mor Norge), 15 og 17, kv. stort sett 1+. I kr 1910 og 1913 i kv. 1/1+, minimalt kanthakk på 13 I kr 1910 og 1914 i kv.1, liten kantskade og riss i løveskjold på 1914 I kr 1913 kv. 1+/01. I kr 1914 jub. kv.01 F kr 1914 jub. i kv I kr 1914 Jub. x 2 i kv. 1+/01, en med mørk patina. I kr 1914 Jub.og 1917 i kv.1+ 5-kroner I kr , i kv.0 I kr 1964, 1969, 1972 og 1973 i kv. 0 (525). I kr 1968 i kv 0 () kr. Norsk Mynt år. Originalrull fra DKM. (2) kr originalrull Norsk mynt i tusen år, prima kvalitet. (2) F kr PRØVE m/hull og riller på randen. I følge DNM ble mynten laget for å teste pakkemaskiner v/ overgangen til den nye 5 kr. Vekt 8,1 g. 10-/20-kroner I kr 1 med stjerne i BU blister. I kr 1 m/stjerne i kv. BU i blisterpakning, prima. Londonmynter F 128 Komplett Londonsett i kv. 0/01. 4 Gullmynter I kr 1910 i kv. 0/01 (0) 0 F kr 1910 i kv I kr 1874 i kv.0/01 (6) 0 I kr 1874 i kv. 01, noen minimale kanthakk. (4) 2 I kr 1877 i kv. 0/01 (7) 0 I kr 1878 i kv. 0/01 (4) 0 I kr 1878 i kv.0/01 (4) 2 I kr 1879 i kv. 0/01 (4) 0 F kr 1879 i kv. 0/01. 0 I kr 1886 i kv. 0/01 (4) 0 I kr 1902 i kv. 1+/01, noen små kv. bem. 1 I kroner 1902 kv. 0/01. 2 I kr 1902 i kv.0/01 (4) 2 I kr 1902 i kv. 0/01 (4) 0 F kr 1902 i kv. 0/01. 2 I kr 1902 kv. 0/01, Sverige 10 kr 1901 kv. 0/01, 0 montert i Unionsettet (Kong Oscar II) I kr 1910 i kv. 01 (6) 0 I kr 1910 i kv. 01 (0) 4 8 Skanfil Auksjon /18. oktober 8

9 Samlinger og partier I 176 Liten samling i kv.0. Se internett. Vi kan nevne 10 I 240 Proofsett 1989, med store skader på papp og noe kr , 89-91, 5, 5 kr 69, 1 kr 67 og 69. riper på kassett. (2) 147 Eske med 5 HB-album med norske mynter, fra 2 Oscar II til Harald V. En god del mynter som 177 Samling med 1 kr og 5 kr på to Lindtnerbrett. 1 kr I 241 Proofsett Med omslag. fortjener et godt gjennomsyn. Bruttovekt på hele ser komplett ut fra , 5 kr nær komplett I 242 Proofsett 1990, 1991 (liten bem. på omsl.), 1992 samlingen er over 10 kg! (mangler 1979). VK. samt 20 kr 1994 i blisterpakn. og 5 kr 1991 Norges 148 Brutto 28.8 kg. i plastkasse. Inholder 1 øre til 5 kr Samling med 2-ører i to Lindnerskuffer med et Bank i Sandhill (liten bem.). (2). etter 1924, mye blankmynt. Medfølger en ringperm par Oscarmynter, samt en skuffe med 5 kr og div. 243 Proofsett 1990, 1991 x 3, 1 uten pappomslag, 1992, med noe eldre. + skrin Hele Verden Brutto 2.4 kg. minnemynter. Totalt 57 mynter., proofsett exclusive 1999 med merker etter Totalt 32.2 kg. 179 Samling med 5 Siegalbum, de laveste valørene, gnisninger fra medaljen. 149 Eske med en god del mynter pakket i ruller, noen inneholder noen mynter. Ta en titt. 244 Proofsett uten omslag. (2) 950 få originalruller. Her er det iflg innleverer pålydende 180 Gammel kakeboks med diverse mynter, noe kobber, 245 Proofsett 1990-, noen av omslagene har 1 for over 1,- i for det meste 1 kr fra og noe blankt, det meste norsk, men en og annen minimale slitasjespor. Katalogpris 6620,- diverse 5 kr. Bruttovekt over 15 kg. LIMIT. utlenlandsk slenger oppi. Ca 4 kg. 246 Proofsett 1991, 92 og 93, samt 1 med feil skrift Hartberger fortrykksalbum, 5 med kassetter. Fra Liten eske med diverse norske minnemynter på baksiden. 1 av disse settene har samme Oscar til Olav. Mest etter 1924, men mye pent. utgitt gjennom Samlerhuset. Noen amerikanske bakside som proofsett. (2) Medfølger noen kg. med 1-, 5- og 10-ører. + noen sølvmynter inkludert. 247 Proofsett , 2 og 03. poletter og medaljer. 182 Liten eske med myntsett 92x3, samt en originalrull 248 Proofsett 1994, 95 og 96. (1590) 151 Album med 5 kr, en del jubileum, totalt 112 stk, så 1 5 øre liten uten synlig årstall, samt en selvpakket 249 Proofsett og årssett og si alle i kv. 0. Av andre 5 kr er f.eks i kv. rull med 25 øre. Proofsett (2230) 0/01, 72 og 73 i kv. 0, av minnemynt Veien mot 183 Dubletter Olav i sigareske, samt en annen med jern vest, FN 50 år, en del fra 92. Medfølger også 10 kr og sinkmynt + div. utland. GI BUD! 251 Proofsett God kvalitet. (1350) 1964 x13 i diverse kv. Verdt et gjennomsyn. 252 Proofsett, samt et Haralv V eksport proofsett Minnemynter og spesialsett fra () 152 Samling med 12 Siegalbum, fra 1 øre til 10 kr. En god del mynter, mange forskjellige årstall, en Minnemynter og spesialsett i proof 253 Proofsett 2 x2, + årssett samling som fortjener et gjennomsyn kr FN 1995 i kapsel. 254 Proofsett 90, 92 og (2) 153 Samling med 11 Siegalbum, en god del mynter, fra I kr 1995 FN x 2 Proof, i noe slitte kapsler. (2) 255 Proofsett exclusive 1 opplag 1 (3) 1 1 øre til 10 kr kr FN 1995 i kapsel. Sprekk i kapselen, som har I 256 Proofsett Exclusive 1 (3) Samling noen nyere Haakon og vesentlig Olavmynter i album, oppsatt etter valører (kun 10, 25 og 50 øre, samt 1 kr). Det finnes en del angitte 0-mynter og ellers en god del bra kvalitet, men varierende. Bl.a. alle okkupasjonsmynter 10 øre og 25 øre og fin 50-øre Av vanlige utgivelser finne 25 øre i 0-kvalitet. Lavt utrop, skal selges! 155 Samling til 5 kr. (ingen 2 kr), i ti Siegbrett, med bedre her og der, som 5 øre 1945 med rust, begge 50 øre 1923 etc. Må sees. 156 Samling med 8 Siegalbum, fra 1 øre til 5 kr (full album). Et par av albummene er tomme, resten inneholder en del mynt, f.eks. 1 øre 1910, 13, 14, 18, 20, 22 og 68. Albummene er i ok stand. 157 Eske med brutto 14,7 kg mynter i album, poser og esker. For det meste norsk, flere minnemynter observert, men noe utland i et par småesker. Følger også med noen nyere, norske, postfriske frimerker. 158 Eske med diverse mynter og noen eldre 5 kr sedler i slitt kvalitet, noe sølvmynt og diverse spesialpakninger, f.eks. noen myntsett, noen suvenirsett, diverse spesialpakninger, noen med et par bemerkninger. Medfølger også en medalje til minne om Sonja og Harald. Vedlagt også liten eske med diverse spesialpakninger med mynter, f.eks. Maple Leaf sølvmynt fra Canada, samt minnemynt Diana. 159 Originalruller 5 kr 1986, 1 kr 1978, 25 øre 1974, 10 øre 1974, 5 øre 1973 (liten) og 75. (2440,-) Medfølger noen gram med utenlandsk mynt. 160 Originalruller fra DKM. 1 øre 1968, 2 øre 1969, 1 kr Årstall påskrevet på papiromslag på 1 og 2 øre. kr. 1982, kr. 1980x2. Alle 3 i kv. 0. Pose med godt brukte kobbermynt og en slitt 10 kr. seddel Eske med 12 kg brutto. Det aller meste er norsk blankmynt, men noe kobber og utland observert. Dette er fra bo, og er kun veid opp av oss, virkelig verdt en titt. I 162 Liten lott med 20 ok mynter, som f.eks. 50 øre 1916, 18, 19 og 21 med hull, samt 5 øre 1913, 30, 31, 32, og et par andre mynter. VK. I 163 Samling med Oscarmynt, fra 1-øre til 50 øre. Her er en del spennende årstall, flere 5 øre 1875, 50 øre 1877 og 1. VK. I , 5-, 10- og 25-ører etter krigen, totalt 94 mynter i pen kvalitet. I hullmynter i pen kvalitet. Se internett. I 166 Ca. mynter i album og løst, av noe verdi er en ripete 2 kr 1907, noen 1 og 2 øre Oscar, 5 kr 1991 i Sandhill, Medfølger medalje år av Røros kobberverk og bergstad. 167 Eske med tre album, en del norsk kobbermynt, samt noe utland. Flere 5 kr 1971, høyt pålydende. 168 Originalruller med 5 øre 1980x10, 81x10, 82x10 og 25 øre 1982x10. Katalogverdi 4,- 169 Brutto 4.5 kg. moderne mynter etter 1924 i syltetøyglass. På toppen lå en sølvmedalje fra 1818 med innskripsjon. Folkets kjærlighet min beløning. I kr, 1 kr, 5 og 2 øre 1967, 50 øre 1966 og 10 øre, 25 øre 1968 og 2 øre 1969, alt i kv siegbrett og 1 album, innholder noe Oscar, men 99% etter. Kvalitet mest NORGE OG UTLAND. Roteeske bto. 9 kg., mest kobber, også 17 myntbrev inkl. 15 forskj. The last national currencies, tre sett fra DNMK, album med 12 sedler oversjø fra Samlerhuset, albumen også med noen frimerker nye land i europa, samt 22 stk mark sedler overtrykt eine milliarde mark, div. nummertyper, i blandet kvalitet. 173 Liten eske med diverse norske mynter og medaljer, samt noen utenlandske. F.eks. kr 1982 x2 i kv. 0, samt en Norge i Krig medalje. Verdt et gjennomsyn. 174 Samling med 7 Siegalbum, inneholder noen mynter, f.eks. 50 øre 1954 og 1 kr Eske med tre myntalbum, for det meste norske mynter, men den ene med en del utland. medført at mynten har noe patina.(1) kr Frigjøringen 1995 i etui. (1) kr Frigjøringen 1995 i etui. (1) kr Frigjøringen 1995 i etui. (1) kr Frigjøringen 1995 i etui. (1) kr Frigjøringen 1995 og 50 kr FN 1995 i etuier. (2) 192 kr Hundreårsmynten 5 nr.3, kr. Nobel 850 1, i etuier. 50 kr 1978 x 2 i kv.0 (2020) 193 kr Hundreårsmynten nr. 1-3 i etuier (1) 194 kr Hundreårsmynten nr. 1, 2 og 3 i etuier. (1) 195 kr Hundreårsmynten nr. 1, 2 og 3 i etuier. (1) 196 Hundreårsmyntene (1) 197 Hundreårsmyntene (1) 198 kr Nobel 1 i etui, pappomslag med noe skader, kr Hundreårsmynten 5 i etui. (1) 199 kr Nobel 1 i etui. (1) kr Nobel 1 i etui. (1) 201 kr Nobel 1 i etui. (1) 202 Kr. Nobel i etui. (1) 203 kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (2) kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (2) kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (2) kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (2) kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (2) 1 I 208 kr. Tusenårsmynten i kapsel, uten etui. (2) I kr 1 Nobel i etui. (4) 0 I kr 1 Nobel i kapsel (4) 0 I kr 3 Hundreårsmarkeringen nr.1 i etui. 2 (3) I kr 1993 Edvard Grieg i etui. (0) 5 I kr Hundreårsmynten 3 nr.1 i etui. (3) 2 I kr Hundreårsmynten 3 nr.1 i etui. (3) 2 I kr Hundreårsmynten 4 nr.2 i etui. (3) 2 I kr Hundreårsmynten 5 nr.3 i etui. (3) 2 I kr Tusenårsmynten i etui (0) 0 I 218 Hundreårsmarkeringen gull og 3 7 sølv i etui. ( ) 219 OL sølvpar nr. 1 i etui. 220 OL sølvpar nr. 1 i etui. (1375) I 221 OL sølvmynt 50 kr nr 1 og kr nr 6. Sistnevnte satt i HB. 222 OL sølvpar nr. 2 i etui. (1375) 223 OL sølvpar nr. 2 i etui. (1375) 224 OL sølvpar nr. 2 i etui. (1375) 225 OL sølvpar nr. 4 i etui. 226 OL sølvpar nr. 5 i etui. 227 OL sølvpar nr. 6 i etui. 228 OL 1994 kr x 6 og 50 kr x 6 i kapsler, noen 3 med riper. (ca.8) I 229 OL Lillehammer. Kpl. sølvsett m/12 mynter i 4 original trekassett. (8). I 230 OL Lillehammer. Kpl. sølvsett m/12 mynter i 4 original trekassett. (8). 231 OL Lillehammer. Kpl. sølvsett med 12 mynter i 4 original trekassett. I 232 OL LILLEHAMMER. Komplett sett m/4 gull- og 1 12 sølvmynter i original trekassett. (25950) I 233 OL LILLEHAMMER. Komplett sett m/4 gull- og 1 12 sølvmynter i original trekassett. (25950) I 234 OL LILLEHAMMER. Komplett sett m/4 gull- og 1 12 sølvmynter. (25950) I 235 Sykkel VM. Sølvpar i spesialeske som ikke er notert 0 i Norges Mynter. (0 som enkeltmynter). 236 Sykkel VM. Sølvpar, begge i eske. (0) 0 I 237 Sykkel-VM. Komplett sett i trekassett. (1) 0 Proofsett 238 Proofsett 1989, 175 kr, speilglans, noen små riper på plasten. (2) 239 Proofsett 1989, med 175 kr 1989 i kvalitet Speilglans. (2) I 257 Proofsett exclusive 1. Nr. 1396/1, prima. (3). 258 Proofsett exclusive 2, svært lavt 1 utgivelsesnummer (0008/1) (3) I 259 Proofsett Exclusive 2. (3) Proofsett exclusive 2. Nr. 236/1, prima. 1 (3) I 261 Proofsett Exclusive 3 (3) Eksportsett 1997 og som vanlig klebet til en side. (2) Årssett I 263 Myntsett 1964 og 69 i noe sprukne kassetter. (64 i 69 kassett) I 264 Myntsett 1968 i hardplast. Små kv.anm. på 0 kassetten, men et meget pent sett. 265 Myntsett i to album og kassetter fra Den 0 Kongelige Mynt. Flere med riper i plasten og noen matte mynter, så ta en titt. (14825). I 266 Myntsett 1970 med minimale sprekker i kassett (2). I 267 Myntsett 1970 i hardplast, noen flekker på 2 øre. 950 God kvalitet på kassett. (2) I 268 Myntsett Hardplast, bra kval. (2) Myntsett 1972 mykplast x4, 1992x2, Barnets myntsett () 270 Myntsett 1972, bra hardplast. (1) 271 Myntsett 1972, 1979 i hardplast,1980 x 3 i mykplast, medfølger ripete Myntsett i prima kvalitet i album fra 2 DKM. (7225) 273 Myntsett i prima kvalitet i 2 album fra 2 DKM. Medfølger 1979 i mykplast og 2 ripete fra 1994 og 99 ikke regnet i kat. verdi.. (7) 274 Myntsett 1974, 79, 80 x 3, 81 x 5, 83, 84 x 2, 87 x 2, 90 x 2 og 91, flere med riper og store skader. Ingen returett. MÅ SEES! 275 Myntsett hardplast 1976, 77, 78, 79 x2, 80 x3, 81 x3. Noen anm. på 81-settene (ikke regnet), de blå er pene. (3). 276 Myntsett 1977, 1980, 81, og 96 x2. Noen med et par kv.bem. 277 Myntsett 1979 og 80, noe malerester i kanten på 79, medfølger noe smått, inkl 10 øre 1914, 5 kr 1967, 70, Myntsett i hardplast. () I 279 Myntsett ( x 1987). (2). 280 Myntsett 1981 x 3, 82, 85 med noen riper, 5 kr i Sandhillkassett FN, Norges Mynt år, Posten 350 år. 5 kr Posten 350 år 38 stk.i restrull. Medfølger 10 kr 1995 i blister, noe samentrykt. 281 Myntsett 1981, 88, 95, 96, 97x3, 98x2, 99 og. Et par med noen små kv. bem. (3) 282 Myntsett , og 2-05 i treboks og 88 x2. (0) 283 Myntsett 1981x8, 82, 83, 84,85, 87, 89, 92, 93x3, 94x2, 95x2. (4). Noen med kval. bemerkning i plasten. 284 Myntsett , 90-97, noen med et par svake kv. bem. (3350,-) 285 Myntsett 1982x3, 83x2, 84x4, 85x2, 87, 88, 89x2 og 93. Noen av settene har et par små kv. bem. (3525) 286 Myntsett 83 x2, 84 x2, 85 x5, 86 x2, 87 x2, 88. Noen med kv. bem. (3325) 287 Myntsett 86, 87, 90x3, 92, 93x2, 94, 95 og 96. Et par av settene har noen kv. bem. (2550,-) 288 Myntsett 94-96, 98, 99, 1-03 (2075) I 289 Tusenårssettet. Inneholder en gullpregning på 5 g (kopi av Norges første mynt) i tillegg til vanlige sirkulasjonsmynter i kv. 0. I 290 HARALD V 70 år 7, sett utgitt av myntverket med 10 og 20 kr i kv. BU, samt gullbelagt medalje med Harald V. (3950) Minnemynter kr 1964 x7 i kv. 1+/01, 25 kr 1970 x8 i kv. 0 til 01, 50 kr 1978 x5, kr x2 og kr 1980, alt i kv. 0. Medfølger 5 kr x9, div. år. Skanfil Auksjon /18. oktober 8 Denne gang starter fredagsdelen kl ! 9

10 kr 1978 x 10, 25 kr 1970 X 7 alt i kv.0, 10 kr I kr LONDON 1942 A i kv.0/01 (0) 1 I 382 kr 1976 i kv.1/1- (ca.) 1964 x 14 og 5 kr x 12 Div. i kv. ca.01 2-kr I 383 kr 1978 A og 85 i kv. 1+ (3) kr 1978 x 3, 25 kr 1970 x 2, Myntsett 1998 i I kr 1922 i kv.0 (2) 1 I 384 kr 1991 og 96 i kv. 0 (2) 1 souvenierforpakning, Canada forpakning 1999 i treetui, I kr 1940 A, 41 A, 42 B, 43 C, 44 C i kv.0 (5675) 0 -kr kr 1989 i originallomme. I kr 1940 A, 41 A, 42 B, 43 C, 44 C i kv.0 (5675) 2 I 385 kr 1969 A kv. god med en liten bøy. I kr 1989 Speilglans, i kapsel. I 386 kr 1972 A kv. 1+, en svært tiltalende seddel. 2 I kr London 1942 i kv. 01/1+, samt 1 kr London kr Grunnloven kv 0 i kapsel, samt I 387 kr 1974 i kv.1 (3) 1942 A, noe skitten, i kv. nesten 1. Hundreårsmynt nr. 1 i etui. (1) I 388 kr 1986 i kv. 0 (2475) kr i originallomme, medfølger også 10 kr kr I 389 kr 1989, 90, 98 i kv.0 noe trykkesverte bak 4 Begge myntene har små kv. bem. I kr A , kv. 1-, katalogverdi 2,-. 1 på en av sedlene. (6) I 298 kr 1980 x 2, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr I kr 1925 i kv.1+ (1350) Private betalingsmidler 1970 x 3 i kv. 0/01 I kr 1936, 39, 40 R, 42 U, 43 i kv.ca.1 til 1-., flere x 390 ALFARHEIM SPAREFORENING. Fem stk i 299 kr 1980 x 3, kr 1982 x 4, 50 kr 1978 x 2, 1 småhull i 36 valørene 6 2/3 øre, 40 øre, 80 øre og 4 kr i blå 25 kr 1970 x 3 alt i kv 0, 10 kr 1964 x 3, Div. 5 kr x 22 i kv. 0/01 til 0. I 341 I kr 1939 R, 40 S, 41 V, 42 U i kv.1 til 1-5 kr London 1944 i kv. 1. Noen kv. bem. I 391 farge samt 13 1/3 øre i rød farge. Uvanlige. DET NYE TEATER. Kreditmerke 25 øre med gyldig kr 1980, kr 1982 x 2, 50 kr 1978 x 4 i kv.0 I kr LONDON 1944 Y i kv. 1- og 5 kr 1943 V i kv. 2 stempel i kv. 0/01. Uvanlig. 301 kr 1980, kr 1982 x 2, 50 kr 1978, 25 kr I kr 1945 A og B, 47 C, 56 D og C, 57 E, 62 K x 3, I 392 FEDA KOOP HANDELSLAG. Kredittmerker pål i kv. ca.0 62 J x 2, i kv.1- til 1 og 50 øre på kartong. Usirkulerte, men tynnhet på I 302 kr 1980, 50 kr 1978, 3 stk 5 kr Kv kr 50-øren. Medfølger litt info. Medfølger også en Falkberget minnemedalje i sølv i etui. F kr 1899 C i kv. 1/1+. Lett smuss på advers, 1 I 393 MOSTER KOMMUNE. 1, 2 og 5 kr 1940, men et pent eksemplar sign. Arnet. trygdesedler i kv 1/1- og bedre. Det spesielle her er 303 kr x 8, de fleste i kv. 0. Medfølger også en 10 2 at alle har serienr I tillegg samme serie med kr 1964 i kv. 01. I kr A , kv. 1-, katalogverdi 1.350,-. ulike nr. i kv. 1/1-. I blisterpakninger med minnemynter fra 2 I kr 1926 M i kv. 1+. F 394 STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert Samlerhuset, f.eks. 175 kr, 50 kr FN, 50 kr I kr 1936 V, 37 W, 40 Ø x 2, 40 Æ. 40 Å, 42 B, 42 mai 1940 i kv. 0. Frigjøringen, kr OL sølvmynt 1994, samt en C, 45 D, 50 N, 47 G, 51 S, 52 W, 53 Y i kv.1 til 1- I 395 STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert del andre norske minnemynter. Alt står i pen I kr , totalt 20 stk. i pen brukt kvalitet. mai 1940 i kv. 0. treeske. Liste på nett. F 396 SVALBARD. Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Konvolutt med 10, 25, 50, og kr I kr 1944 Z London i nær kv. 01. Ren og pen 1 Kolfält. 50 øre blankett serie F i kv. 0 (NP nr. SS 7r). i kv. 0, samt 2 kr 1914 jub i kv. 01. (2210) seddel. Meget sjelden R-seddel. 306 NORSKE MINNEMYNTER, samling fra I kr London 1944 Y i kv. 1-, 2 kr London 1942 Samlerhuset i pent treskrin, medfølger også tre i kv. 1+ sølvmedaljer fra Leve Norge. I kr 1944 X i kv. 01 (3) Div. spesialpakninger I kr 1953 Y x 2, 54 E, 55 E, 57 I, 60 T, 63 Ø, 64 A, kr 1 m/stjerne, 2 og 03 i Blister, årssett 67 J, 68 P, 72 G i kv. 1 til i hardplast og suvenirforpakning. (2190) I kr 1954 E, 55 G, 63 Å, 65 Dx 2, 66 H x 2, 68 P x kr Sandhill 1986, 91, 95 Norsk mynt år, 95 2, 70 Y, 71 Å, 72 G, 73 R i kv. 01 til 0. FN og 96. Noen små kv. bem. (2) I 355 Samling med 10 kr 4. utg, minus 55, 57, 309 Liten lott med suvenirsett 98, 99 og x2, Fram 60 og 63. Kv. fra nesten 1- til medaljen i blisterpakning x2, 20 kr 1998 blister x8, I kr 5. utgave, 30 stk fra 1977 til 1982 i kv 0, F 397 SVALBARD. Kings Bay Kull Comp. A/S kr 2 blister, samt 5 kr år 1995 Sandhill noen i nummerrekkefølge. øre 1956/57 Serie H i kv. 0/01, kun en ørliten x2 og 5 kr 1986 Kongelig mynt år i Sandhill. hjørnebrett nede til venstre som trekker denne 50-kr (ca 3) seddelen litt ned. En RR-seddel som man svært I kr 1940 B i kv.1, men en liten sort flekk bak, 1 sjelden finner i denne kvaliteten! 310 Proofsett Blister 1999x2. (1890) i kv.1+ (2950) I 311 Nobelprisen år , kr 1 Norge og kr 1 Sverige i sett fra Samlerhuset. Poletter *) I 312 MOSS KOMMUNALE SUPPEKJØKKEN, NP mm, kobber. Litt irr. (1). F 313 MOSS KOMMUNALE SUPPEKJØKKEN, NP 135.1, variant: tynn plate. Kobber. (Sjelden). I 314 MOSS KOMMUNALE SUPPEKJØKKEN, NP 135.2, 25 mm, messing m/hull (1). I 315 MOSS KOMMUNALE SUPPEKJØKKEN, NP 135.3, 25 mm, messing, tykk blankett. (1). I 316 MOSS KOMMUNALE SUPPEKJØKKEN, NP 135.4, 25 mm, aluminium. (1). I 317 Sundbaatene 14-2 og Grand Hotel i kv. 1+, medfølger 1 kr Sverige 1897 i kv.1 -. Rekvisita mynter og sedler, kopier, etc. *) I 318 RAMMER. 3 dekorative rammer med mynter, medaljer og frimerker. Norges nye og gamle mynter, Harald og Sonja , samt Petter Dass. Høy kostpris. I 319 NORGES FØRSTE MYNT. Kopi i glass og ramme utgitt av DKM, opplag 0. Pen stand. 320 Stor kasse med tomme myntskrin, permer og div. rekvisita, det meste fra Samlerhuset, samt eske med div annet rekvisita. GI BUD! Diverse 321 KLOKKE 5 kr Hæren i gaveeske fra Den Kongelige Mynt. Klokken bærer preg av å ha vært brukt, noen småriper. I 322 NANSENJUBILEET. Myntramme med motiv av Fram, samt 2 medaljer, 2 frimerker og en 10 kr seddel I 323 EDVARD MUNCH, ramme med frimerker og medaljer i tilknytning til Edvard Munch. Nummer 0970/2 I 324 PETTER DASS, ramme med frimerker og medaljer i tilknytning Petter Dass. Nummer 0448/0. I 325 Kong Olavs siste mynter/kong Haralds første mynter. Dekorativ innramming i pen stand. (Nr av 1). I 326 OLAV V. Myntramme Norges konge med 20 usirkulerte mynter; for- og bakside av 1 øre - 10 kr. Dekorativ ramme. NORSKE SEDLER Rigsdaler og Specie I Spd. 18?? i kv. 1-/2. 0 Norske årgangssedler 1-kr I kr 1917 E i kv.1-, 40 A og 48 L i kv. 1+, 2 kr 1944 C x 2, en i kv. 1+ og en i kv 1- med gul skygge. I kr 1917 Lit E kv. 0 I kr 1917 F og E i kv.1, 2 kr 1945 i kv.1-, 10 kr 1945 B og 48 H i kv.1-/2 I kr 1940, 41 A, 42 D, 43 E, 44 G i kv.0 (3810) 1 I kr 1940, 41 A, 42 D, 43 E, 44 G i kv.0 (3810) I 358 I kr 1940 i kv. nesten 1. Medfølger også 5 kr 1961 i kv kr 1941 og 48 B i kv. 1, minimal rift til høyres mitt på 48 (3) F kr LONDON 1944 X i kv.1+ (20) 10 I kr 1951 A,1963 E og 1964 E i kv. ca.1 (ca.1550) I kr 1957 C Kv. 01 I kr 1973 E, 81 L og 82 M, alle i kv. 0, katalogpris 1225,- I kr 1996 x 7, Siste utgave med sort nummer. -kr I 365 kr 1935 i kv.1, men ett knappenålshull høyre side og rift på mitten ned i kv.1/1+ (ca.1) I 366 kr 1937 i kv.1, noen små brune flekker bak. kr 1961 H i kv. 1/1+ (ca.1) I 367 kr 1938 i kv.1+, 1954 C i kv. 1, men minimalt rift 1 nede på mitten. (1950) I 368 kr 1945, 48 og 49 B i kv. ca.1 (3625) I 369 kr 1949 A, 56 E, 58 E, 59 G og 61 H i kv. 1 til 1+. I 370 kr 1962 Z, 63 Z, 69 Z, 71 Z, 73 Z i kv. 1 til 1+. (Erstatningssedler) I 371 kr 1975 i kv. 0/01, 77 J i kv. 1, 1993 og 94 i kv. 0. I 372 kr i kv. 1, 1987, 88, 93, 94 i kv. 0 I 373 kr , i kv. 0, minimal bøy i kanten på 87 I 374 kr 1994 x 3, Siste utgave med sort nummer. I 375 kr 5. og 6. utg, totalt 10 sedler i VK, fra 1- til 0/01, fem fra hver utgave. 1 -kr I 376 kr 1948 i kv. 1/1-. (2) 1 I 377 kr 1956 i kv. 1 (2) 1 I 378 kr 1958 i kv. 1/1- (ca. ) I 379 kr 1966 i kv.1/1- (ca.1) I 380 kr 1972 i kv.1 (1) I 381 kr 1975 A i kv. nesten 1. F 398 I 399 I SVALBARD. Kings Bay Kull Comp. A/S. 50 øre 1956/57 Blankett Serie H i kv. 0. SVALBARD. Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 10 øre 1918/19 serie C i kv. 01. SVALBARD. Store Norske Spitsbergen kullkompani. 10 øre 1931/32 i kv. 1-, RR, medfølger 10 kr 1976 i kv. 0/01 F 401 SVALBARD. Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 50 øre 1917/18 blankett serie B i kv. 0. F 402 SVALBARD. Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 50 øre 1918/19 serie C blankett i kv. 0. I 403 SVALBARD. Store Norske Spitsbergen. 50 øre 1941/42 uten stempel i kv.1-/2 RRR I 404 SVALBARD. Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 5 kr 1978 serie Ss i kv. 0/01-0, 5 stk. i nummerrekkefølge. Seddelsamlinger 405 Album med sedler fra 1 rigsdaler 1798 i kv 1-/2 og 6 rigsbankskilling 1814 oppklebet i kv. 2, samt flere 1, 2, 5, 10, 50 og kr, fra perioden tallet. Svært mange forskjellige sedler, en god samling som er fint oppsatt, kjapt regnet over med en katalogpris ca 9.000,-, men noen av sedlene har noen kv. bem. Virkelig verdt et godt gjennomsyn. I 406 Samling med 1 kr 1944, 2 kr 1944, 5 kr 1960 og 61, en del 10 kr 4. og 5. utg, 50 kr 1983, kr 1940, 93 og 94, samt en nødseddel fra Stord Herad på Tvo kroner VK. I 407 Lott med sedler, 5 kr 1956, 62, 50 kr 1980, 83, kr 1976, 77 og kr 1978, fra kv. 1- til 01. I kr 1949 i kv.2, kraftig revne nede, 10 kr 1950 N i kv. 1, 1967 L og 1982 CY i kv.01, 5 kr 1962 J i kv. 01, 1 kr 1948 M i kv. 01 I 409 kr 1957 E i kv. 1+, 1974 Y, 1982 A, 50 kr 1973 E, 1987, 10 kr 1951 R, alle i kv. 0 I 410 Tyske invasjonssedler benyttet i Norge våren Valørene 1, 2, 5, 20 og 50 Reichsmark. De to laveste valører er usirk. Ellers god brukskvalitet. I 411 kr 1957 F kv. 1-, 50 kr 1983 P kv.0/01, 10 kr 1971 X kv.1-, 1972 H x 3 kv. 0/01, blå 10 kr x 13, div. år.og kvalitet. I kr 1942 A London, 2 kr 1941 B, 5 kr 1942 U, 5 kr 1961 I, 10 kr 1966 G, 68 M, 70 Æ x 2, kr 1960 G. Mest i slitt kvalitet UTENLANDSKE MYNTER Norden Danmark I sk, lott med 12 stk i VK. F kr gull 1890 i kv. 01. I kr gull 1908 i gull kv.01 I kr 1913 i gull kv. 01 I kr 1873 kv. 01 I Kroner gullmynt 1 kv I kr gull 1908 i gull kv.01 I kr 1910 i gull kv Skanfil Auksjon /18. oktober 8

11 F kr gull 1914 i kv. 1+/01. Lite loddespor oppe. I 471 ENGLAND Sovereign 3 i gull proof. I 516 SPANIA. Barcelona 1992 proof collection. 10 I kr 1917 og 10 kr 1 i gull, kv.01 1 I 472 ENGLAND. Sovereign i gull 8 Proof. Fantastisk samling i vakkert treskrin, utgitt i I minnemynter i sølv fra , alle i god 473 ENGLAND. Årssett i pappomslag + anledningen. Settet inneholder 12 gullmynter. kvalitet. USA proofsett. 4 forskjellige ptas, 4 forskjellige 20 Sverige I 474 EURO 12 lands først euro og 10 lands siste 000 ptas og 4 forskjellige ptas, alle i I Daler 1775 (type B), kv. 1, men med spor etter myntenhet. Montert i 2 album proofkvalitet. Katalogverdi over 00 kr, og gullvekt for hele settet er ca. 150 gram. Se anheng. 475 EURO. Album med de 12 første lands euroer. internettfoto. I Francs/1 Carolin 1868 i gull, kv. 0/01. I 476 EURO. Presidency set 2, Euro set fra 12 land I 517 STORBRITANNIA, 1/3 Guinea 1798 i kv I kr 1874 og 5 kr 1920 i gull, kv I 518 STORBRITANNIA, Guinea 1792 gullmynt, 7,6 gram I kr 1876 och, kv. 1+, med liten skade. 477 EUROPA, sett med 16 sølvmynter utgitt av 1 gull, kv. 1/1-. Samlerhuset i pent treskrin. Medfølger garantibevis. I kr 1901 og 5 kr 1920 i gull, kv. 01 I 519 STORBRITANNIA, Guinea 1795 kv. 1, pen gullmynt. 2 I 478 FN 50 ÅR Flott samling i treskrin fra 1 I Kronor gullmynt 1902 kv 01. SH med 18 ulike sølvmynter i proofkv. Garantibevis I 520 STORBRITANNIA, Gullmynt, Half Souvereign I kronor 1878 kv. 01 medfølger. 1828, kv. 1-. I 431 kr gull Ishockey-VM 1989, kv. 0. Ligger i I 479 FN 50 ÅR Flott samling med 35 sølv-/ 3 I 521 STORBRITANNIA, Half Guinea 1777 gullmynt i kv. Sandhillkassett. proofmynter i treskrin fra Samlerhuset. 1+, noen merknader. 432 kr 5 i gull, kr 1, 3 x 2, 5 i FN 50 ÅR, Eske fra Samlerhuset med 24 2 I 522 STORBRITANNIA, Half Guinea 1793 i kv. nær sølv. 50 kr 5 i nordic gold. minnemynter i sølv proofkvalitet, medfølger I 523 STORBRITANNIA, Half Guinea 1801 gullmynt i Samling med svenske mynter i perioden garantibevis. kv. 1. Her er en del halvskillinger, skillinger, 2 ører fra 481 FOTBALL-VM 1998, 9 sølvmynter i proofkvalitet I 524 STORBRITANNIA, Halv Sovereign 1869 gullmynt, 1-tallet, totalt ca. 80 mynter. En spennende lott. utgitt av Frankrike i tilknytning til Fotball-VM i 98, kv. 1/1+. Øvrig Norden garantibevis medfølger. I 525 STORBRITANNIA, Sovereign 1892 gullmynt i kv. I 434 FINLAND, 20 Marka gullmynt 1879 kv. 0/01 I 482 FRANKRIKE. 5 Franc 1809 A i kv , 0,2354 unse gull. I 435 Dansk og svensk prøvesett Euro i sølv. Utgiver I 483 FRANKRIKE. 20 Fr gull 1855 i kv. 1+. I 526 SVEITS 20 francs i gull 1949 kv.01 (6.45 gr 0.) INA Agency ltd. Medfølger 5 pund proof fra I 484 FRANKRIKE, 20 Franc gullmynt 1862B i kv. 1+. I 527 SVEITS 20 francs i gull 1949 kv.01 (6.45 gr 0.) England. (Dronningmoren) I 485 FRANKRIKE franc i gull i etui ( I 528 SVEITS, 1/2 dukat 1677 kv. 0/01. 2 I 436 FINLAND 10 mark i gull 1882 i kv. 01 gr 0,999). I 529 SVEITS, 1/4 dukat 1666 kv ISLAND sett , 3 i sølv. USA I 486 FRANKRIKE 655,957 franc i gull 1 i etui ( I 530 SVEITS, 1/4 dukat 1734 kv Commemorative quarter album , gr 0,999). I 531 SVEITS, 20 Franc 1927 kv. 01. komplett. + liten pose div. I 487 FRANKRIKE. Tour de France 3, Proofsett med 1 I 532 TYRKIA. 25 kurush i gull 1972 i kv. 01 (1,75 gr. 438 NORDEN i album. Inkl. 4 store sølvmynter. Totalt 1 gull og 5 sølv i etui. 0,917) Mexico 2 pesos i gull 1920 i kv. 01 (1.66 gr ca. mynter i perioden 1865 til 1999, 95 % I 488 FRANKRIKE, Sett med 8 1 mynter i proofkvalitet, 0,) Medfølger anhengt mynt fra Frankrige på Danmark og Sverige fra overgangen mellom Franc og Euro. Ligger i 3.3 gr. 0, 439 Eske med 24 stk. Sverige 2 kr 1950 i bra kvalitet + kapsler og fin eske fra Monnaie De Paris. Høy I 533 TYSKE STATER, Preusen, 20 Mark gullmynt 1888, noen andre nordiske mynter. kostpris. kv ,2304 unse gull. I 440 ISLAND myntsett 1946/1980 med 11 mynter + I 489 FRANKRIKE. Pen samling inkl. 12 store sølvmynter, I 534 TYSKLAND, Vom Thaler zur Mark, Sett med 1 myntsett ifm. 1-årsjub med to stk. totalt ca.120 mynter. sølvmynter utgitt av Samlerhuset med tyske mynter sølvmynter pål. og Kr. (Sieg 5: ). I 490 FRANKRIKE/ITALIA. 40 franc 1811 og 40 Lire 0 fra perioden Her er det 12 mynter, Antikke mynter 1811 i gull i kv. 1+. Monter i etui, med tekst kostpris på dette settet er ,- Napoleone I Bonaparte I 535 UNGARN 10 korona i gull 1892 i kv.1+ I 441 ARABIA, 1/2 Dinar gull, fra mellom århundre, Vikingmynt. I 491 FRIGJØRINGSJUBILEET , skrin fra I 536 ØSTERRIKE 1 dukat 1915 restrike x 2 (3,49 gr Samlerhuset med 12 proof sølvmynter, medfølger 0,98 pr. stk.) I 442 ARABIA. 1 dinar i gull, ca århundrede, garantibevis. tilvarende er funnet i norske vikingefunn, bra kvalitet I 537 ØSTERRIKE 1 dukat 1915 restrike x 3 (3,49 gr for denne type mynt. I 492 GIBRALTAR 1/2 crown 1994 World War II i gull , pr. stk.) (15,5 gr 0,) Medfølger Isle of Man 1 crown I 443 ARABIA. 1/2 dinar i gull, ca århundrede, I 538 ØSTERRIKE 20 coronas og 1 dukat 1915 restrike i sølv. tilvarende er funnet i norske vikingefunn, bra kvalitet (10,26 gr. totalt, 0.90 og 0,98)) for denne type mynt. I 493 GIBRALTAR, 1/2 Crown gullmynt 1994, I 539 ØSTERRIKE 4 Dukat 1915 restrike (13,96 gr 0,986) 1 proofkvalitet. 0,5 unse gull. F 444 ARABIA. 2 dinar i gull, ca århundrede, 1 I 540 ØSTERRIKE 4 dukat 1915 restrike i gull (13,96 1 tilvarende er funnet i norske vikingefunn, noen I 494 ISLE OF MAN Crown 1999 og NIUE 25$ 1994, gr 0,98) brekker, bra. miniatyrgullmynter i kapsel, 1/25 unse hver. I 541 ØSTERRIKE, 8 florin 1892 kv. 0. I 445 Arabisk gullmynt, ukjent opprinnelse, vekt 4,56 I 495 ITALIA, Venetarian gullmynt fra 16. århundre I 542 De 3 første Euro i gull 2. Frankrike, 6 gram. Zecchino, Duke Pasquale. Nederland og Tyskland i etui. Etuiet har noe I 446 BYSANTIN, Heraclius e.kr., Tremissis avskraping. i gull. I 543 LE TOUR DE FRANCE skrin med 6 1 F 447 BYSANTIN, JUSTIN I e.kr., Tremissis i 0 proofmynter fra Monnmaie de France gullmynten gull, svært god kvalitet. veier 8,45 gr. Også fire store sølvmynter til FIFA I 448 BYSANTIN, JUSTIN II e.kr., Tremissis World Cup 6. i gull. I 544 Rundeskatten Sett fra Samlerhuset. 1 i gull F 449 BYSANTS, Heraclius BC, Solidu, pen 2 og 3 i sølv. gullmynt i kv. 1/ THE LAST EDITION. Trehylle med 10 ulike sett F BYSANTS, Justin I., A.D., gull solidus, fra 10 ulike EU-land. Utgitt i forbindelse med kv 1+ F 496 NEDERLAND/Gelderland, 1 Florin i 3 overgangen til euro. Hvert sett inneholder de siste F 451 BYSANTS, Justinian I AV solidus gullmynt, kv. 1+. Arnold van Egmont, pen gullmynt. sirkulasjonsmynter + en minnemedalje i sølv/proof. e.kr. I 497 NEDERLAND 10 gulden 1913 i gull kv.01 (6,72 Distribuert av SH. Meget høy kostpris. I 452 BYSANTS, Maurice Tiberius, BC, gullmynt 2 gr 0.) I mapper fra Den Norske Myntklubb + 1 medalje på 2,19 gram, kv. 01. I 498 NEDERLAND. Liten samling inkl. 12 store fra fotball VM i Tyskland. Her er det fra Rubler I 453 CONSTANTINE IV gold semissis, ca AD, 1 sølvmynter , totalt ca. 120 mynter i til Euro. gullmynt i fin kvalitet. tiden 1724 til Mynter Verden utenfor Europa I 454 DENARIUS. Sølv, Elagebaldus e. Kr. I 499 PORTUGAL, Reis 1712, gullmynt i kv. 1/1+. I 547 ATLANTA-OL 1996, 25 store sølvmynter i 2 Sear:7528, Ric:3. Rev. Roma sittende, tekst: PM I PORTUGAL, Reis 1855, gullmynt i kv. 1+. proofkvalitet i skrin fra Samlerhuset. TRP COS PP. Nydelig mynt. I 501 RUSSLAND 5 rubles 1897 i gull kv. 01 (4,30 gr I 548 AUSTRALIA Nugget 2 proof sett i gull. 4 F 455 FOCAS, A.D., Gull solidus, kv ,) I 549 AUSTRALIA 25 $ 3 i gull proof. I 456 HEMIDRAKME. Sølv, sear Sikyon ca. I 502 RUSSLAND 5 rubles 1898 i gull kv. 01 (4,30 gr I 550 AUSTRALIA, dollar gullmynt i kapsel fra -323 f. Kr. Adv Chimaera, rev. due i flukt. 0,) år, med teksten Preperation, og Sydney I 457 Samling med 20 romerske mynter i perioden fra I 503 RUSSLAND 5 rubles 1898 i gull kv. 01 (4,30 gr OL. år f.kr til 1028 e.kr. Mange sølvmynter, denne 0,) I 551 AUSTRALIA, Sovereign 1872, fra forliset ved Douro lotten bør gjennomgås. I 504 RUSSLAND 5 rubles 1899 i gull kv. 01 (4,30 gr i 1882, kv. 1+. I 458 Arven fra Romerike, 20 mynter fra Vespasian 1 0,) I 552 AUSTRALIA, Sovereign 1887 gullmynt i kv. 1+. til Arcadius, i etui med noe skader. Medfølger I 505 RUSSLAND 5 rubles 1899 i gull kv. 01 (4,30 gr 553 AUSTRALIA. 10 sølvmynter fra OL i beskrivelse i hefte. 0,) medfølger 1 sett fra OL i Seoul 1988 i nikkel. I 459 Samling med 20 romerske/antikke mynter i 1 I 506 RUSSLAND 5 rubles 1 i gull kv. 01 (4,30 gr I 554 AUSTRALIA. 30 $ Sydney i etui (1 kg) perioden fra år 162 f.kr til det 12 århundret e.kr. En 0,) 555 AUSTRALIA. $ , 1 kilo Kookaburra i sølv. 2 spennende lot med mange forskjellige mynter. I 507 RUSSLAND, 10 Rubler gullmynt 1899, 0,2489 unse Et Perth Mint Product. I 460 Samling distribuert fra Samlerhuset med 18 stk. div. gull, kv. 1+/01. I 556 AUSTRALIA. Kookaburra 30$ 1999 i 1 kg. sølv. Se internett. I 508 RUSSLAND 50 rubler 1995 i gull (Nansen) Etuiet har noen riper. I stk. noe ordinære, men flere i god kvalitet. AUSTRALIA 5$ 1 i gull + en liten gullbit. Fra sett I 557 BERMUDA, 9$ i sølv fra 1999, vekt 155,52 gram. 350 I 462 Fem romerske mynter fra ca e.kr, iflg innleverer 150 Th Anniversary Celebration. I 558 CANADA. 10 $ i gull 3, proof. kostet disse,- pr stk for 10 år siden. I 509 RUSSLAND, 50 Rubel gullmynt 1995, viser Fridtjof Nansen og skuta Fram. 0,25 oz med gull. I 559 CANADA 350$ i gull 1 Proof. Mynten ligger i 3 Mynter Europa praktfullt skrin med garanti. 510 RUSSLAND. 50 R Fridtjof Nansen/Fram i gull/ I 463 ANDORRA. Jub. sett med 8 store sølvmynter. proof, i org. treetui. I 560 COOK ISLAND. $ 1 i 2 kg. sølv (opplag 4 I 464 BELGIA. Liten samling inkl. 10 store sølvmynter fra ). Mynten ligger i ett spektakulært etui. I 511 SPANIA 1/2 Escudo gullmynt fra 1758, kv til 1874, totalt ca. 150 mynter fra 1842 til 1998 I 561 COOK ISLAND. $ 2 med innlagt Crown I 512 SPANIA, 1/2 Escudo 1786, gullmynt i kv. 1/1+ I 465 ENGLAND 1/2 sovereign i gull 1872 i kv. 1+ Jewels (opplag 0). I 513 SPANIA Euro i gull 2 i etui. 3 I 466 ENGLAND 1/2 sovereign i gull 1925 kv. 0/01 (3,99 I 562 ENGELSKE KOLONIER. 9 moderne minnemynter 514 SPANIA, Pesetas Proof Sølvmynter, utgitt gr 0,917) i sølv. mellom 1990 og 1992, totalt 5 stk, katalogpris i I 467 ENGLAND 1 sovereign i gull 1981 kv. 0 (7,98 gr I 563 FIJI. Sputnik sølvmynt på 1 unse utgitt i 7 i Krause er 210$ 0,917) forb. med 50-års jubileet til den første satelitten i I 515 SPANIA, 25 pesetas gullmynt 1880 kv. 1+/01. I 468 ENGLAND Gold proof sovereign. 3 gullmynter i 0 verdensrommet. Esken rundt mynten er en liten 0,2333 unse gull. etui. 2. globus, som spiller av lyden man fikk fra satelitten når den gikk i bane rundt jorden. Artig objekt. I 469 ENGLAND Gold proof sovereign. 3 gullmynter i 0 etui. 3. I 564 HELE VERDEN, De store oppdagere, minnemynter i sølv, skrin med 12 stk store sølvmynter i proof, I 470 ENGLAND Sovereign 1872 i kv.01 utgitt av Samlerhuset. Skanfil Auksjon /18. oktober 8 11 Denne gang starter fredagsdelen kl !

12 I 565 HELE VERDEN, lite skrin med 4 proof sølvmynter i tilknytning til Olympiske Leker, fra land som New Zealand, Russland, Kina og Korea. 618 USA, Olympic coins of the Atlanta Centennial Olympic Games, 6 proof sølvmynter, samt en Mount Rushmore Aniversary coin. 651 HELE VERDEN, to album med totalt 156 sedler. Det ser ut til å være 156 forskjellige land/stater, og de aller fleste sedlene er i kvalitet 0, fortjener et 566 HELE VERDEN, liten roteeske med mynter i 1 album, skrin, single mynter osv. En del sølvmynter observert, mynter tilbake til 1-tallet, all slags kvaliteter. Denne esken fortjener et godt gjennomsyn, her er det Siegalbum, amerikanske sølvmynter, noe norsk og mye annet. I 567 HELE VERDEN, MILLENIUM, komplett sett med 0 29 stk mynter i tilknytning til Tusenårsskiftet. Sølvmynter og sølvmynter som er delvis gullbelagt. En del meget spesielle mynter, verdt et gjennomsyn. Høy kostpris. 568 HELE VERDEN, mynter preget til tusenårsskiftet fra en hel del forskjellige land. Her er spesielle trekantmynter, noen belagt med gull, en del spesielle mynter med hull til årstall osv. En spennende lot, totalt 21 forskjellige mynter, alle ligger i kapsel, og alle er i proofkvalitet. I 569 HELE VERDEN, sett med 24 sølvmynter, en del i 2 proofkvalitet i tilknytning til 2. verdenskrig. I 570 HELE VERDEN. Fabulous 12 Silver Collection, 1 12 sølvmynter i proofkvalitet i pent skrin. Myntene er fra 7. I 571 HONG KONG. 2 fargelagte traddollar 1997, 6 moderne minne sølvmynter, Svalbardrublene noe smått. Medfølger 2 medaljer. I 572 ISLE OF MAN 1/5 crown i gull proof. (6,22 gr. 0,999) I 573 ISRAEL 10 New Sheqalim i gull (16,9 gr 1 0,917) I 574 KINA 50 yuan 3 Panda (50oz sølv) I 575 KINA yuan 3 i gull proof. 576 KINA, sett utgitt av Samlerhuset med 12 kinesiske 1 sølvmynter, garantibevis medfølger. 577 KINA, skrin med 9 kinesiske proofmynter. I 578 KINA. 12 moderne sølvmynter 5 yuan tallet, + 1 fra Mongolia. 579 KINA, to album med forfalskninger fra Kina. Myntene er testet for sølvinnhold og vekt, her ble det funnet for store avvik til at de kan være ekte. Totalt 149 mynter. I 580 KOREA. Proofsett til VM i fotball 2, en gullmynt 2 1/2 unse + 4 sølvmynter i skrin. F 581 KRÜGERRAND 1979 kv 01/0. 0 I 582 LIBERIA 50$ i sølv 1998 proof i etui. (5 ounce) I 583 MEXICO 50 pesos i gull 1947 kv I 584 MEXIKO 1/4 onza 2 i gull. I 585 OL ATLANTA 1996, minnemynter til OL 1996 i 2 Atlanta, komplett sett med 24 sølvmynter i proof, medfølger garantibevis fra Samlerhuset. I 586 OL TORINO 6. Treskrin med 11 sølv-/ 1 proofmynter fra div. land i kapsler, distribuert av SH. Høy kostpris. I 587 THE OLYMPIC COIN COLLECTION - skrin med 20 sølvmynter i proofkvalitet. I 588 PERU 1/2 Dinero, 10 og 20 Soles 1960 i gull kv. 0/01. I 589 PERU Soles i gull 1961 kv.0/01 (46,8 gr 0 0,) 590 SALT LAKE CITY, OL-mynter i sølv, totalt 10 stk i kapsler og pent skrin. Alle i Proofkvalitet. I 591 SAMOA. KON-TIKI sett gull, palladium og 6 sølv. Medfølger, IRAN Rials i sølv I 592 SIERRA LEONE $ proof i gull 1997 i etui. I 593 SYDNEY-OL, skrin med 22 proofmynter i sølv i tilknytning til Sydney OL. Alle myntene er i kapsel. Høy kostpris! I 594 SØR AFRIKA 1/4 krugerrand 3 i gull proof. I 595 SØR AFRIKA 1/4 krugerrand i gull 3 Proof I 596 THAILAND bath i gull 1997 Proof I 597 TURKS OG CAICOS ISLANDS. Crowns 1977, proof gullmynt på oz. I 598 USA, 1 $ gullmynt 1851 kv. 1+. I 599 USA 1$ 1856 i gull kv.1+, montert på plansje med flere mynter, + en slitt sedel 10$ I USA 1$ 1921D, 1922, 1923, 1928 i kv. 1+, 1971, 1973, 1986, 1987, 1991, 1993 i proof, medfølger 1/2$ 1893 i kv.1 I 601 USA 5$ i gull 1882 og 1909 kv.1+. I 602 USA, 5 $ gullmynt 1901 S kv. 1+/ oz gull. 603 USA. $ Liberty Head.Medfølger sertifikat og skrin for Amerikanske gulldollar 604 USA. $5 gull 1913 Indian Head. Medfølger sertifikat. I 605 USA 5$ i gull 1986 Proof I 606 USA 5 $ 1986, NIUE 25 $ 1994 Kennedy x 2 stk, alle i gull og kv.0 I 607 USA 5$ i gull 1987 og 89 i proof. 1 I 608 USA 5$ i gull 1988 i Proof, 1$ i gull 1853 i kv I 609 USA 5$ i gull 1989 og 1991 i proof. 610 USA, 5 $ gullmynt 1995 i proofkvalitet, Torch Runner fra Olympiske myntutgivelser. 0,24 unse gull. 611 USA, 5 $ gullmynt 1995 i proofkvalitet, fra Olympiske myntutgivelser. 0,24 unse gull. I 612 USA 5$ 2 proof i etui, 1$ 1851 i gull kv.1+ I 613 USA 10$ i gull 1888 S kv I 614 USA 20$ 1907 i gull kv I 615 USA 20$ i gull 1904 kv I 616 USA 20$ i gull 1909 kv I 617 USA 50 $ 6 i gull. (Buffalo) i nydelig etui. 0 I 619 I 620 USA 8 stk.1 $ og 4 stk. 1/2 $ moderne minnemynter. USA. Proof 1 $ buffalo i sølv 1, 1 $ 6 proof, 1 $ 1885 O i kv. 01, Sedlel sett 2 $ 3 Distrikt sett. I 621 USA år - jub. prestisjesett i proof, kvartdollarsett 2, 3, 1$ 1921 i kv.1+, 1996 i kv. 0, 1/2 $ 1893, 1952, 1961, 1964 x2, 1965, i kv. ca. 1+, 1982 George W.x 2, 1995 OL x 3 i proof. + noe smått. I 622 USA 2 stk. sølvsett jub , 1 $ 1921, 1922 x 3, 1/2 $ x 12 stk. i tiden (alle slitte), 1982 G. Washington x2 i sett. I 623 USA, Elvis Presley colorized state quarters, ti mynter utgitt i 2 som en markering på 25-årsdagen for hans død. Artig sett! I 624 USA, Morgan Dollar 1880 S, satt til kvalitet MS65DMPL (Deep Mirror Prooflike) av PCGS. Katalogverdi $. I 625 USA, Morgan Dollar 1884 O, liten boks med 8 stk, samt 2 stk 1884, kvaliteter fra 0/01 til 1. En svært pen lot. I 626 USA, Morgan Dollar 1884 O, satt til kvalitet MS65 av PCGS. Katalogverdi 230$ I 627 USA, Morgan Dollar 1885 O, satt til kvalitet MS65 av PCGS. Katalogverdi 230$ I 628 USA, Morgan Dollar 1886, satt til kvalitet MS65 av PCGS. Katalogverdi 225$ I 629 USA, Morgan Dollar 1898 O, satt til kvalitet MS65 av PCGS. Katalogverdi 230$ I moderne og 8 eldre sølvmynter. Her er del OL, Div. minnemynter og ordinære. I mini gullmynter distribuert fra Samlerhuset. (Serien Verdens minste gullmynter) I 632 Forundringskasse. Her er myntsett, løse mynter sedler i album, Nordens siste tiere i ramme + div. fra Norge. Denne må sees kg. sjømannsmynter, mye Norden og ca. 1/2 kg. i sølv. I stk. forskjellige mini gullmynter. (Ca.1/20 dels unse pr. stk.) 635 Samling i to album med mynter fra hele verden. En god del sølvmynter observert i denne samlingen, flere fra 1-tallet. 636 Diverse blisterpakninger/spesialforpakninger med mynter fra hele verden. En del sølvmynter, flere utgitt av Den Norske Myntklubb, samt 50 states quarters fra -7, Berlinmurens fall, og flere ok objekter, ta en titt. 637 Plastkasse brutto 8,8 kg, med mengder dansk kobbermynt i Hartbergere og løst, 55 minnetokroner Norge, årssett 1972 i mykplast, USA sølvmynt i Hartbergere, pose norsk nikkelmynt etc Hartbergeralbum + liten eske med sjømannsmynter. Vi har observert flere store og små i sølv. Noe helt tilbake til 1 tallet. Brutto 7,7 kg. 639 Album med 285 stk. + eske 1 kg. sjømannsmynter, noe sølv observert. Medfølger slitt Dame gullur av merke Jos med reim. I 640 Sjømannsmynt, brutto 4,6 kg. Mynter fra hele verden, noen sedler følger med. Medfølger 0,6 kg poletter album og ca. 2 kg løse sjømannsmynter. Flere sølvmynter observert. Brutto 6,5 kg. I stk. suveniersett/-forpakninger fra div. land og utgivere. 643 Liten eske med brutto 2.6 kilo mynter, her er en god blanding med norsk og utland, en del store sølvmynter observert, f.eks. diverse eldre amerikanske 1$, noen i gode kvaliteter. Virkelig en spennende lott. I 644 Liten samling, vi kan nevne Canada årssett 1967 i mykplast, Polen zloty 1982, Panama 1 balboa 1947, Danmark 2 kr 1875 alt i sølv + div. I 645 USA 1 $ 1889, Belgia 5 F 1865, Portugal 40 reis stk. småmynter. Se internett. pene mynter. 646 Liten eske med diverse mynter og medaljer fra hele verden, primært distribuert av Samlerhuset. En miniatyrmedalje i gull, samt noen proof sølvmynter fra Israel med garantibevis. Ta en titt. UTENLANDSKE SEDLER Europa I 647 I 648 DANMARK. 10 Rd priscourant 1798, beklipt, ellers god kval. Se internettfoto. BULGARIA. To usirkulerte sedler fra 1943 pålyd. og leva med motiv av den seks år gamle barnekongen Simeon. Han kom tilbake til Bulgaria etter kommunismens fall og ble valgt til statsminister i 1. Tekst medfølger. Attraktive objekter. Verden utenom Europa 649 Fyldig samling med en god del sedler, mye Russland og eldre tyske, men også flere innslag med norske 10 kr sedler av siste utgave. Ca verdi I på sedlene er rundt regnet 0,- HELE VERDEN. Vel en halv kilo sedler, tils. ca. stk., med god spredning i tidsepoker og land. Sirkulerte sedler, men mange bra objekter. Partiet kommer fra en utenlandsk bank gjennomsyn. I 652 Ca.120 stk, mest slitte i album, gammelt og nytt. Noen i god kvalitet fra England stk. fordelt på 2 album fra Samlerhuset. 654 Album med mer enn sedler, fra land som Irak med bilde av Saddam Hussein, Afghanistan, samt noen 1 special vouchers for British Armed Forces. Så og si alle sedlene ser usirkulerte ut. Verdt et gjennomsyn. 655 Lite album med 72 sedler fra hele verden. Her er en del afrikansk, noe asiatisk, samt noen eldre fra Østerrike. I 656 Realisasjon. 24 sedler i blandet kvalitet. Gammelt og nytt. Se internet. MEDALJER *) Norske medaljer *) I medaljer i eske + ca 25 i pose. Ta en titt. I 658 De Norske Æresmedaljer, Grieg, Henni, Ibsen, Wergeland og Nansen. Alle i sølv. Medaljene ligger i et noe lurvete etui. I 659 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 År. Kopier av alle Oscar myntene. (kostpris 6) I 660 EUROPEISKE KONGEHUS, skrin med 16 1 sølvmedaljer i proofkvalitet. Kostpris 7145,- I 661 HARALD og SONJA 1968, liten gull. I 662 HARALD OG SONJA 1968, liten i gull. I 663 Haakon VII 1972 i sølv x 2 i etuier, Minnemedalje over signingen av Kong Harald og Sonja 1991 alle i sølv, medfølger Olav V 2 juli 1978 i kobber med grønnskjær. I 664 Haakon VII. Alt for Norge 1972 i gull, opplag (55 gr 0,) medfølger også i sølv. Trosdahl nr F 665 HAAKON VII s FRIHETSKORS mm sølv 1 med bånd og eske (J. Tostrup). Esken er noe slitt, ellers fin kval. I 666 Kong Olavs Minnesett medaljer i sølv, 1 gullbelagt. (opplag 0) I 667 KONGEHUSET ÅR 5. Treskrin med 9 små gullmedaljer i BU-kvalitet, hver med ø = 14 mm og vekt = 3 g (14 k). Utgitt av SH/DNM, ekthetsgaranti og lupe (!) inngår også. I 668 KONGEHUSET ÅR. 9 små 3 gr.gullmedaljer i 14 karat og 1 stor i sølv. Opplag sett. Treskrinet har store skader i lokket. I 669 Kongelig prestisjesett 1 til minne om bryllupet. Gull gr, sølv 1 oz og bronsje 14.2 gr. Opplag 1 stk. I 670 Kongerike Norge i gull, distrubert av Samlerhuset. 2 (Norges grunnlov Eidsvoll 1814) I 671 Kongerike Norge x 2, Kong Olav V 1958, Nobel x 4, Norge år, Leve Norge x 5, Vikingarv x 3, alle i sølv (Samlerhuset) I 672 Kongerike Norge. Norges grunnlov Eidsvoll 1814 i 2 gull (Ditribuert av Samlerhuset). I 673 Konglig bryllup Haakon og Mette - Marit, Sett med Gull, sølv og bronsje. (opplag 1) I 674 LEVE NORGE Komplett samling med 2 24 store sølvmedaljer i proof. Flott treskrin fra Samlerhuset med eierbevis. Høy kostpris. 675 LEVE NORGE Komplett samling med 2 24 store sølvmedaljer i proof. Flott treskrin fra Samlerhuset. Høy kostpris. I 676 Leve Norge.10 moderne i sølv fra Samlerhuset. I 677 Minnemedalje fra Pave Johannes Paul II sitt 350 besøk i Tromsø 1989, utgitt av Tromsø Stift, opplag kun 999, kostpris,-. Medfølger også en minnemedalje over Willy Brandt og en 25 kr 1975 i originalplast. I 678 NOBELS FREDSPRIS. 20 forskj. store sølvmedaljer (1 oz) i proofkv. Ligger i informative foldere og to esker fra DKM. Høy kostpris. I 679 Norge i Krig. 1 kg. minnemedalje (opplag ) I 680 Norge i Krig. 20 stk. sølvmedaljer i etui. I 681 NORGE I KRIG. 36 medaljer i sølv/proofkv. i 2 eksklusivt treskrin fra SH. Medfølger stor brun perm spekket med informasjon, faksimileavtrykk av historiske dokumenter, o.a. I 682 NORGES FOTBALLFORBUND ÅR 2. Flott sett i treskrin m/gjennomsiktig lokk. Inneholder 6 sølv- og èn gullmedalje (22 g, 0.585), alle i proofkv. Garantibevis fra SH medfølger, opplag stk. 683 NORGES SØLVSKATT, 16 medaljer i sølv, 1 medfølger også en medalje fra Norge i Krig. I 684 NORGES SØLVSKATT. 12 store sølvmedaljer i proof. Etui fra DKM. Høy kostpris Skanfil Auksjon /18. oktober 8

13 685 NORGES SØLVSKATT. 2 treskrin fra Samlerhuset I 715 SVERIGE. 8 frimerkemedaljer utført av Czeslaw Samlerhuset nr i album. med 24 sølvmedaljer i proofkvalitet. Medfølger Zlania og utgitt i gull 18 K i 779 Samlerhuset nr i blått alb. m/kass. (SH 5060) garantibevis. eksemplarer (3 sk. bco opplag ), vekt 216 gr. 780 Samlerhuset nr , 38, 47, og NORGES SØLVSKATT. Etui med 24 store 2 Serfikat. Medfølger også 5 kongelige myntbrev og tre brev sølvmedaljer i proof. Sertifikater medfølger. Høy F 716 SVERIGE. Frimerkemedalje utført av Czeslaw 0 fra Troms Fylke Dampskipsselskap. kostpris. Zlania og utgitt 1977 i gull 18 K i eksemplarer, 781 Samlerhuset nr i album og kassett. I 687 NORSK FOTBALL år. Sett fra DKM og 0 vekt 41 gr. Serfikat. Her er f.eks. Akershus festning med (nr. 35). Samlerhuset. (opplag ) Kostpris 8.-. I 717 TYSKLAND. 6 tyske Nobelpristagere + en med Samlerhuspris 5440,- I 688 Olav V 60-årsdag. Norges Konge, alt for Norge i 0 Rommel og en med Anvar Sadat alle i sølv. 782 Samlerhuset nr , 53, 60 og 62 i album og gull 42 gr, 0, (opplag ) Medfølger sølv og I 718 USA. 20 $ kopi 1933 i 14 karat, vekt ca.10 gram, kassett. Medfølger også og (71 m/ bronse. Trosdahl nr 165. opplag stk. kr nr 1). Medfølger også et kongelig 689 OSLO år, flott skrin med 12 sølvmedaljer utgitt myntbrev med Queen Elizabeth, samt noen MYNTBREV/MINNEBREV av Samlerhuset. frimerker fra OL på Lillehammer. I 690 Oslo år. 3 små i gull (opplag ) Distrubert 1 Norske mynt-/minnebrev 783 Samlerhuset nr i blått alb. m/kass. (SH 5991) 1 av Samlerhuset. I 719 Bergens mynt og seddelforretning, myntsett fra Samlerhuset nr i album og kassett. I 691 Oslo år. 3 små i gull (opplag ) Distrubert 1 hele verden, 144 stk. + 2 stk. andre. Innsatt i 3 Samlerhusets pris 4696,- av Samlerhuset. stk. røde album + noen løse, morsom samling. 785 Samlerhuset nr , og i blått alb. 1 I 692 Rosenborg Ballklub serimester i etui, 1 I 720 Samlerhuset nr. 1, uten bakark. m/kass. Nr. 87 inneholder kr Hundreårsmynten stor gullmedalje i 14 karat, vekt ca.22 gr. Opplag 721 Samlerhuset nr Medfølger 2 andre myntbrev. 1 stk. 722 Samlerhuset nr Samlerhuset nr , minus 64 i album 693 Tre kunstnerrammer med medaljer og frimerker; N. 723 Samlerhuset nr. 1. og kassett. Her er f.eks. kr 3 fra Astrup, H. Backer og E. Munch. Mindre glasskade 724 Samlerhuset nr Nr. 1 mangler albumark, et 0 Hundreårsmarkeringen (nr. 71). Samlerhuspris på sistnevnte. Opplag 2. par enheter med litt smuss på plastllommmen, er 5,- Utstykking av en stor medaljesamling *) men brevene i god kval. 787 Samlerhuset nr F MAI Wergeland III i sølv. Etter tegning 725 Samlerhuset nr Samlerhuset nr. 71 (-årsmynten 3), 79, 80 1 av Jonas Rasch. (Kvist 3a) 726 Samlerhuset nr (-årsmynten 4), 81-86, 87 (-årsmynten I 695 AVDUKINGEN AV CARL JOHAN MONUMENTET. 727 Samlerhuset nr ), 88-90, 92 (-årsmynten 4) og (SH 8012) Bronsemedalje 1875 signert G. Loos og E. I 728 Samlerhuset nr Weigand. Gravør Emil Weigand. ø 30 mm. Preget 789 Samlerhuset nr i blått alb. m/kass. I 729 Samlerhuset nr. 2. Noe bem. på bakarket, brevet 1 hos Berliner Medaillen-Munze. (Holst 24. Kvist 62) er prima. 790 Samlerhuset nr i album og kassett. Her er I 696 CHR. MICHELSEN - CARL BERNER. Medalje i f.eks. kr Hundreårsmarkeringen 4 (nr. 80) 730 Samlerhuset nr aluminium i anledning unionsoppløsningen og 5 (nr. 87) med. Samlerhuspris er 4622,- 731 Samlerhuset nr Design Ivar. Throndsen. ø 35 mm. (Støren/Holst 791 Samlerhuset nr i album og kassett. Her er 732 Samlerhuset nr ). f.eks. Kroningsjubileet (nr. ), samt Henrik Ibsen I 733 Samlerhuset nr F 697 DEN GRØNNES OVER GRØDE sølvmedalje (nr. 105). Samlerhusets pris er 6345,- Kunstner Johan Sebastian Welhaven. Berliner 734 Samlerhuset nr. 3, 4, 8, og 21. Samlerhusets Samlerhuset nr i album og kassett. Medaillen-Munze. Sign. G. Loos. Det Kongelige pris er 9375,- Her er f.eks. Polaråret 7-8 (nr. 108) med. Selskab For Norges vel. ø 42mm. Utdelt 420 stk i 735 Samlerhuset nr. 3-4, 9-10, 12, 14 x2, 15-18, 21, 23. Samlerhuspris er 5770,- sølv. (Holst 40). Totalt 13 stk., + 6 stk. kongelige myntbrev. 793 Samlerhuset nr. 119 x2, lavt opplag. I tillegg tomme I 698 DEN GRØNNES OVER GRØDE. Bronsemedalje 736 Samlerhuset nr. 3-5, 8-11, 21, 23-24, 27, 29-30, alb.ark til nr. 1, 7, 9 og Det Kongelige Selskab For Norges Vel , 39, 42, 44-46, 49-50, 57-62, i 3 album I 794 Samlerhusets gullmyntbrev. Australia årsdagen. 1 Kunstner Johan Sebastian Welhaven. Berliner m/kassetter. (opplag ) Mynten er i sølv og gull. Medaillen-Munze. Sign. G. Loos. ø 42 mm. Utdelt 737 Samlerhuset nr. 3, 5, 8-11, 24, 34, 46, 49, 59-60, I 795 Samlerhusets gullmyntbrev. De moderne Olympiske stk. i bronse. (Holst 40. Kvist 37) + Gardermoen og Slottet 150 år. Montert i album Leker år (opplag ) I 699 DEN NORDISKE INDUSTRI OG med kassett. I 796 Samlerhusets gullmyntbrev, Dronningmoren 1 KUNSTUTSTILLING, Kjøbenhavn 1872, Medalje i I 738 Samlerhuset nr (opplag ). tinn, ø 55 mm. 739 Samlerhuset nr. 4. I 797 Samlerhusets gullmyntbrev. EURO 1 år (opplag I DEN NORSKE BIAVLSFORENING Design 740 Samlerhuset nr. 4. ) Ivar Throndsen. Minnemedalje i sølv, ø 43 mm. I 741 Samlerhuset nr Samlerhusets gullmyntbrev F.D.Roosevelt, med 1 (Støren/Holst 369). 742 Samlerhuset nr. 4. Samlerhusets pris er 2,- $5 gull I 701 DEN OFFISIELLE KRONINGSMEDALJEN i bronse. 743 Samlerhuset nr. 4, 6, 8, 10, 11 og 35. Samlerhusets I 799 Samlerhusets gullmyntbrev. Hundreårsmarkeringen 2 Kong Oscar II og dronning Sophies kroning pris på disse er 7410,- Brevene er i svært god (opplag ). Ikke utdelte avslag ble laget sølv og bronse. kvalitet. I Samlerhusets gullmyntbrev Israel - tusenårsmynten 2 Gravør: Wilhelm Kullrich ø 39 mm. (Holst Samlerhuset nr i gull. (opplag ) Kvist 55). Irrflekker. 745 Samlerhuset nr I 801 Samlerhusets gullmyntbrev Klondyke. F 702 DET ALMINDELIGE NORSKE LANDBRUGSMØDE i Trondhjem 1902, design Ivar Throndsen. I 746 Samlerhuset nr. 5. Brevet har løsnet fra bakarket, 350 I 802 Samlerhusets gullmyntbrev, Klondike Gold Rush, Sølvmedalje ø 35 mm. men ser ellers bra ut. kostpris 4,-. Inneholder kanadiske dollar I 703 DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL. 747 Samlerhuset nr Bronsemedalje tekst: NORGES : VEL 748 Samlerhuset nr. 6. I 803 Samlerhusets gullmyntbrev. Gold Rush Klondike 2 : DETS : SØNNERS: ÆRE., tegnet av Henrik I 749 Samlerhuset nr (opplag ) Uten bakark. Bull, modellert av billedhugger Torbjørn Alvsåker I Samlerhuset nr. 6 og 7, medfølger ett fra England i I 804 Samlerhusets gullmyntbrev. Kong Olav , 1 og gravert av Ivar Throndsen, ø 60mm. (Støren/ samband med FN 50 år. kostpris 4,- Holst 352) 751 Samlerhuset nr. 6, 8, 10-19, i to album. I 805 Samlerhusets gullmyntbrev. Kong Olav V I 704 Foreningen til fjærkræavlens fremme i Norge Samlerhusets pris på disse myntbrevene er 13,- 3 (opplag ) Belønningsmedalje i bronse, ø 45 mm. Design Ivar Medfølger også en album med kongelige myntbrev. I 806 Samlerhusets gullmyntbrev. Kroningsjubileet 6 1 Throndsen. (Støren/Holst 140). Et par flekker. I 752 Samlerhuset nr med proofmedalje i 22 k, opplag kùn stk. I 705 FRIDTJOF NANSEN over Grønland i Medalje 753 Samlerhuset nr I 807 Samlerhusets gullmyntbrev. Kronprinsbryllupet 25 - i bronse utgitt 1889, design Ivar Throndsen. ø (opplag ) 754 Samlerhuset nr i to album. 1 (Støren/Holst 46). I 808 Samlerhusets gullmyntbrev. Krugerrand 30 år Samlerhuset nr I 706 KEISER WILHELM. Medalje Til Minde om Hans (opplag ) I 756 Samlerhuset nr Majestet Keiser Wilhelm II besøg i Norge. Design 809 Samlerhusets gullmyntbrev Krugerrand 30 år, med Samlerhuset nr. 7 og Ivar Throndsen. ø 31 mm. (Støren/Holst 62) en 1/2 KR 1997 gull. 758 Samlerhuset nr. 8, 10-15, 24 og I tillegg I 707 KRONPRINDS GUSTAV Kronprindsesse Victoria, I 810 Samlerhusets Gullmyntbrev, Krugerrand 30 years, tomme alb.ark til nr Innsatt i grått alb. m/ Sverige Sølvmedalje, ø 23 mm. Irrflekk. kostpris 4,-, inneholder 1/2 Krugerrand fra kassett (løse bøyler). (SH 5360+) (Støren/Holst 1). I 811 Samlerhusets gullmyntbrev. Lillehammer OL 10 år, Samlerhuset nr. 8 og i grått alb. m/kass. I 708 Norge år Minnemedalje i sølv m/hempe, kostpris 4,- ø 20 mm. Produsenten J.Tostrup har merket IT på 760 Samlerhuset nr. 8 og I 812 Samlerhusets gullmyntbrev. Myntverket i Perth 1 hempen. (Holst 35. Kvist 51, type II) 761 Samlerhuset nr. 8, i album og kassett fra år. (opplag ) Mynten er i sølv og gull. F 709 OSCAR II. Norges og Sveriges Konge. Medalje Samlerhuset. Samlerhusets pris er 4665,- I 813 Samlerhusets Gullmyntbrev, OL år Athen - 2 utgitt 1890, design Ivar Throndsen. Kun gitt til 762 Samlerhuset nr Atlanta, kostpris 4,- kongens og hans følge I Bergstaden. ø 31 mm. 763 Samlerhuset nr. 8-15, minus nr. 9 i album og I 814 Samlerhusets Gullmyntbrev, OL år Athen - 2 (Støren/Holst 59). kassett. Samlerhusets pris er 3665,- Atlanta, kostpris 4, Samlerhuset nr. 9 med 50 kr FN Utenlandske medaljer *) I 815 Samlerhusets gullmyntbrev Atlanta 96, år. 765 Samlerhuset nr. 9 med 50 kr FN. I 710 H. C. ANDERSEN - Eventyrserien. Etui m/8 store I 816 Samlerhusets gullmyntbrev. dager igjen til OL 1 og tunge bronsemedaljer fra 1976 (à 278 gram). I 766 Samlerhuset nr. 9 med 50 kr FN. i Sydney år (opplag 1) Motiver fra eventyr + portrett av H. C. Andersen i I 767 Samlerhuset nr. 9, med 50 kr FN. 817 Samlerhusets gullmyntbrev OL Sydney - 1 ulike vinkler på hver medalje. Gravert av Harald 768 Samlerhuset nr. 9. dager igjen. Opplag 1. Salomon, utgitt i Finland av Anders Nyborg A/S. 769 Samlerhuset nr , komplett i tre spes.album. 2 I 818 Samlerhusets gullmyntbrev. OL - ATHEN 4 1 år 1 I 711 Helmut Schmit, 1 liten 14 karat gull og 2 i sølv. 770 Samlerhuset nr. 14, 30, 35, 38, 40, 43-45, 49, igjen (opplag ) 712 Liten rotelott med ca. 15 medaljer i ymse metaller 55-56, 60-61, 69, 75, 79, 81-82, 86, 89-91, 94, 96 I 819 Samlerhusets gullmyntbrev. Prinsessebryllupet 24 - og innpakninger, dels blistepakning, dels i myntbrev. og 97. Følger også med et par dubletter. Noen av 5-2 (opplag ) Bl.a. skrin med spansk utgivelse Official Caravel arkene er noe brettet. Samlerhuset 8.287,-. I 820 Samlerhusets gullmyntbrev. Tsar Nikolai II av Collection. 771 Samlerhuset nr , 21, 22, 24, 38-41, 47, 48x2, Russland (opplag ) I 713 STJERNETEGN. Rund treplate med 12 49x2, (SH pris 5980,-) I 821 Samlerhusets gullmyntbrev. World Cup Frankrige bronsemedaljer m/innsatte perler (slipte steiner), 772 Samlerhuset nr i album og kassett. Her 1998 (opplag ) èn for hvert stjernetegn. Utgitt av Anders Nyborg er f.eks. 50 kr FN med (nr. 20), samt Kronprins 822 Samlerhusets kongelige myntbrev. Samling med 38 1 A/S 1978, opplag 3 nummererte. Haakon 25 år (nr. 29). Samlerhuspris er 5285,-. stk i fire album. Informative ark, svært mange pene F 714 SVERIGE. 6 frimerkemedaljer utført av 10 I 773 Samlerhuset nr. 20 med 50 kr FN. myntbrev, kostpris ca ,- Czeslaw Zlania og utgitt 1978 i gull 18 K i 774 Samlerhuset nr. 20 med 50 kr FN Samlerhusets kongelige. 22 stk. i album med eksemplarer, vekt 230 gr. Ekthetssertifikater 775 Samlerhuset nr. 20. kassett. medfølger. 776 Samlerhuset nr i blått alb. m/kass. (SH 2655) 824 Samlerhusets kongelige. 17 stk. fra div. kongehus, 777 Samlerhuset nr I tillegg 2 kongelige (Diana bl.a. flere fra det norske og det britiske. Alle på og Hussein). informative albumark. Skanfil Auksjon /18. oktober 8 13 Denne gang starter fredagsdelen kl !

14 825 Samlerhusets kongelige x10, + 16 andre utgivelser, I 855 DØRHAMMER. I kobber og messing. Gammel. F 883 Lott med diverse. Gammel speiderlue, speiderfløyte, mest Kongsberg. Alt ligger i 2 album. Motiv av seilskute. Den er 15 cm. høy og 8 cm. 8 gamle bilder 1-tallet, ca. utenlandske I 826 TRONDHEIM ÅR. Tre brev med bred. mynter, fin gammel brevkniv, et lite kakefat med medaljer i 925s. I 856 FILMSTJERNER. Lott på ca. 80 gamle kort fra håndarbeid innfattet i glass, 1 illegal avis 1945, 827 Samling 49 myntbrev fra Kongsberg, Bergen, Oslo tallet. Ca. 35 stk fra Ukebladet Hjemmets Gløtt av Norge 1969, 14 div. idrettsmerker, 8 div. Mynthandel og Samlerhuset + flere. Stjerneparade som var bilag i Hjemmet i norske og utenl. sedler, ca. 25 suvernirmerker, 4 I 828 Parti 10 myntbrev fra div. utgivere , Medfølger 36 kort med biler som var bilag til gamle togbiletter og lite sølvplettfat. hvorav halvparten med 20-kronere inkl. Nordia Hjemmet tallet i originalt rødt plast samletui Aksjebrev *) 2. I tillegg barnets myntsett 4 og et fra Hjemmet. I 884 A/S NORDMØR TJÆREFABRIK. Pålydende kr tørrfiskbrev. I 857 FLOSSHATT. I originaleske. Bunnen på esken er,-. Litr. B. no 245. Utstedt Tingvoll 15.februar løs. Lagd i england. Bra kvalitet. Hele verden Bemerkninger langs kanten ellers fint brev. I brev Farvel til gammel valuta og 15 brev I 885 Velkommen til Euro. Samling i 2 album fra Samlerhuset brev Farvel til gammel valuta og 15 brev Velkommen til Euro. Samling i 2 album fra Samlerhuset. 831 NEDERLAND, m.m. Perm med 35-talls nyere Ecu Brief ca og et par andre enheter fra andre land. I 832 Samlerhusets kongelige myntbrev. 7 stk, flere medaljer i sølv. TELEKORT *) Brukte Telekort *) 833 Samling fra grønn fiskebein til 87 i album. Totalt 115 stk. Vi kan nevne 150 ts. x 11 stk stk i perioden nr , montert i 2 lommealbum. 150 ts. x 12 stk. 835 UTLAND. Brutto 3,2 kg. Stor spredning i land, men mange like. Ubrukte Telekort *) I 836 A-1-3. De tre første abonnementskortene i fin kvalitet. (1) I 837 N-17. OL-skiskyting pressekort i plast. () 838 N-144. Lott med 10 stk. av det vanskelige isklatringkortet. (5) I 839 N-182. Aker Brygge 2. ENGROSPARTI ubrukte m/116 stk., kostpris 4640,- F 840 P-0. Smartkortet, meget uvanlig frambudt for salg. 1 God kval. (0) F 841 P-00. Meget spesiell rosa VARIANT av Haugesund Filmfestival, ikke omtalt i katalogen. Må være meget sjeldent. I 842 P-000. Tyholt 22. God kvalitet. (2) 843 P-000/P 33. Samling nær komplett promotionkort fra det gode Tyholt -22. Inkl. bl.a. begge P-21. Innsatt i album hvor det også sitter noen andre spesialkort inkl. et par fra magnetkortprosjektet. Alt skal være ubrukt slik vi kjenner bakgrunnen for innleveringen. I 844 T-2. Testkort brukt av montører. Trolig ubrukt. 845 Godt engrosparti i stappet treboks, bl.a. mange 1 ishockey N-6 og Ålesund N-8 og ymse opptil N-53. Også mange NSB-kort med pålydende over 4. Ikke sjekket for typer, osv. God kvalitet, fra bo. I 846 Plansje med åtte UBRUKTE (skrapefeltene urørte) kontantkort, av de eldre typene fra Telenor Mobil, tils. pålydende 2,-. I tillegg medfølger Kunstmappe 2. I 847 Samling fra rød fiskebein til nr.78, totalt 20 stk. Inkl. 2 p-kort. Vi kan nevne rød og grønn x 2, 150 telleskritt x Velfylt samling fra N-41 til N-167 i album. Innsatt noen få dubletter. Fin kvalitet. I tillegg mindre samling telekort Åland og litt annet. DIVERSE SAMLEGJENSTANDER *) Diverse *) I 849 I 850 I 851 I 852 BARNEVOGN. Meget gammel vogn. Med kalesje og porselenshåndtak. I tre, polstret inni. Metallhjul med gummi. Produsert av Kjell barnevognfabrikk A/S Oslo. Ant. fra tallet. Kalesjen har noen skader. BAROMETRE. Lott på 4 små barometre. 6-9 cm. i dia. Alle virker bra. Et har en liten løs skrue. BLYSEGL, 5 blysegl, to stk merket Møllerne paa Bodenhof plads, de tre andre er forskjellige. BRILLEINNFATNINGER. 6 stk. Nye og ubrukte brilleinnfatninger til dame og herre. Utsalgspris ca. 0,00 kr. F 853 BRONSESVERD. Persia-Luristan ca. f. Kr. Nydelig komplett objekt. Utrolig nok er det rester av treverk i skjeftet. Unikt objekt, dekorativt og ettertraktet. 41 cm. lang. I 854 DISNEY. Gradestokk med Donald og Dolly i keramikk fra tallet. Med lapp merket Walt Disney - Donald Galligani. Galligani er butikken i Oslo som forhandlet gradestokken. En liten skade på venstre hjørne av Dollys paraply. Den er ca. 19 x 13 cm. 0 GLOBUS. Norskprodusert globus. Prod. ved SAGERUDS GLOBUSINDUSTRI på Flisa. Med lys. Ikke testet. Produsert på tallet. I veldig god stand. I 859 HASLENISSE. Stor fin nisse med lusemønstret genser merket Arne Hasle Askim Norge under skoene. Nissen er ca. 48 cm. høy. I 860 HASLENISSE. Stor fin nisse med nissedrakt merket Arne Hasle Askim Norge under skoene. Nissen er ca. 48 cm. høy. I 861 JULEPYNT. To skoesker med gamle kuler, bjeller, fugler mm. I 862 KAFFEKVERN. Gammel hånddrevet butikkaffekvern. H = 45 cm. I 863 KARBIDLYKT. King. Ant. for montering på sykkel. Med blå/rød glass på sidene. 864 KLEBEMERKER. Eske stappfull av plansjer og album med ves. danske klebemerker, og innslag av litt annet materiale. Mye og variert materiale! I 865 KNIV med meget dekorativ slire. Knivblad av I.A.Lynne. Bruksspor, men bra stand. I 866 LAMPER. Lott to gamle lamper. En fransk parafinlampe i metall omgjort til elektrisk bruk. Ant. fra ca. 1890, stemplet Paris under. Ca. 38 cm. høy. En svensk gasslampe med glasskule. Merket Radius. Stockholm. Sweden. Ca. 37 cm. høy. I 867 MODELLKANON. Meget pen modellkanon ca årene på lavett, plast eiker i hjul. Lengde = 75 cm. Bredde 30 cm. Høyde 30 cm. Vekt 5,6 kg. (4 uorginale splinter) I 868 MUNK. Asiatisk figur av bedende munk i et slags keramikkmatriale på fot. Ca. 66 cm. høy. Noe slitasje på den. I 869 NEGERDAMELAMPE i god stand. Skjør. Bør hentes. 43 cm. høy. I 870 NISSE KAKEBOKS. Gammel boks med nisser, bl.a. en som løper etter en gris. Ca. 14 cm. høy og 25 cm. i dia. En del slitasje. Se bilder. I 871 NISSE. Gammel keramikk godte-/nøtteskål. Nisse som sitter og røyker ved siden av en skål det står God jul på. Ca. 20 cm. bred og 17 cm. høy. Noen avskalninger og skade på høyre ben på skålen. I 872 NISSER. Lott på 6 gamle nisser. Tre lysestaker. Den ene lysestaken har et par småskader. (Den som ser ut som en lysestake). De er ca cm. høye. I 873 PARAPLYHOLDER. I støpjern. Med fine dekorasjoner. Med avrenningskar som er emaljert. Gammel, ant tidlig 1-tall. Under holderen står det Mustershut? med nummer 20426, i tillegg er den nummerert 3016/4. Holderen har plass til 4 paraplyer med fjærbelastning for å holde dem på plass. Noe slitasje på karet. I 874 PIANOLAMPER/LYSESTAKER. Lott tre gamle lamper i bronsefarget metall fra tallet. To med figurer. Den ene med to barn den andre med? Alle lampene fungerer. Medfølger 12 lysestaker. Et par i støpjern ca sign. J. L. 242 høyde 19 cm. Et par kammerlysestaker i messing, høyde. 13 cm. 4 ulike kammerlysestaker, et par skipslysestaker, høyde 20 cm. og et par m/firtkantet fot, høyde 31 cm alle i messing. I 875 ROTEKASSE med diverse saker og ting fra bo. Se en ufullstendig liste på internett. Noen knuselige ting her, så denne bør hentes i en av våre avdelinger i Oslo, Haugesund eller Sarpsborg. I 876 SAFE/VERDISKAP, med 3 skuffer og seddelinnkast på venstre side, skuffene er med tidslås og fungerer, litt slitasje. Går på strøm. Høyde 65 cm, bredde 46 cm, dybde ca 50 cm,veier ca 70 kg. LAVT UTROP. MÅ HENTES I OSLO. I 877 SALUTTKANON. I messing. Flott liten gammel saluttkanonmodell i messing. L = ca. 21 cm. I 878 STEREOSKOP. Med 24 bilder fra Norge. Her er bilder fra Kristiania, Drammen, Trondheim, Bandak, Vinje mm. Bl.a. ett fra Kong Haakon VII kroning med 0 barn med flagg på torget i Trondheim. I 879 Stor trekasse med masse spennende. Bøker, politimerker, div. merker, kortstokker, tobakksesker, souvernirer, souvernirhefter, sigarettkort, OL-krus, fruktkniver, teskjeer, idrettsmerker, pins mm. Ta en kikk. I 880 SUVENIRSKJEER. Tilsammen 29 stk fra Norge og utland. Ves. sølvplett. I 881 VANNBØFFEL. Med diende barn. I et alabstlignende (?) matriale. Vakker figur som er ca. 20 cm. bred og 15 cm. høy. I 882 ØLKRUS. 18 cm høyt krus med tinnlokk, og patriotiske motiver rundt. Håndlagd av L. Rubach, tinnsmed. 14 Skanfil Auksjon /18. oktober I 886 I 887 I 888 I 889 I 890 AKTIESELSKAPET SKUDE. Tre aksjebrev med kupong i Aktieselskapet Skude Nr 1, 2, og 3, pålydende kr.. Utstedt i Skudeneshavn den 26. febr Kvalitet 3. Så vidt vi vet er disse aksjebrev ikke omsatt før. ALPHA. Dampskipsaktieselskab. Gods og persontrafikk mellom Moss og Christiania. Datert Moss Pål., (nr 512). Oppskrevet i 1971, 1982 og Brettet. Makuleringsmerker. Uvanlig. ARENDALS BOMULDSVAREFABRIK. Utstedt juli Nr. 356, pålydende kr.. Med love og kuponger DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB. Påplydende kr. Stavanger den 2den Mai No. 512.Kvalitet 1. Medfølger aksjebrev No i The Eastern Shipping Co. a/s, Oslo i mars Med utbyttetallonger. FRYDENLUNDS BRYGGERI AS, datert Christiania 1909, pål. kr (nr. 1011). Ubrettet, små anm. oppe, ellers pent. Sist omsatt på vår auksjon 162 for kr. 1 + salær. LOTT 6 aksjebrev. Morsom lott. Her er A/L Sørfold kraftlag (pål. ), A/S Tefas (pål.) 1947, Sørensens Kjøkken A/S (pål. KR.) 1962, Tønsberg Aktietrykkeri (pål. kr) 1921 Makulert (tapet), Jarlsberg Pelsdyrfarm A/S (pål. 50 kr) 1933, og Knarreviks Transportselskap (pål. kr) Antikviteter *) I 891 FERDASKRIN M/DIV. Gammelt skrin fra 17-1-tallet. Grønn originalmaling. Skrinet har mangler og skader. Med i skrinet følger div. stabburslås, kistelåser (u/nøkler), dørbanker (m/ løvehode), høvler, revesaks og gammel liten skadet sendingskurv. Alt stort sett 17-1-tall. I 892 GOROJERN. Gammelt gorojern fra 1tallet. F 893 HØVRE mrk. Ole Johnsen Aasen Noen 1 skader. Dekorativ. I 894 MANGLEBRETT. Med utskjæringer og flott utskåret 1 hest, med eierinitialer KL og datert L = 65 cm. I 895 PARAFINLAMPE. Hengelampe i metall med porselens parafinbeholder. (Kuppel mangler) 120 cm. høy og diameter på 30 cm. I 896 ROKK. Gammel rokk med original blåmaling. Komplett og fungerer. Normal slitasje på malingen. I 897 SKRIVESKRIN. Gammelt engelsk skriveskrin 1 (reiseskrin) i mahogni.. I 898 SPONESKE. Rosemalt fra 1-tallet. Ø = 29 cm. Trenagler har løsnet i bunnen og små skader på lokk I 899 TEGET KURV. Gammel stor flott kurv. Over år gammel. Den er 30 cm. i dia. og 14 cm. høy. Noen små skader. I VAFFELJERN. Gammelt vaffeljern fra 1-tallet, sjeldent. 59 cm. langt. I 901 VARMEBEKKEN. Gammelt varmebekken i messing og kobber. I 902 VEVEUTSTYR fra 1-tallet, initialer OEL (=Ole Eriksen Lømo ). I 903 Lott 3 gjenstander. En gammel tønneflaske med tønnestaver bundet sammen med vidjebånd. Den er 16 cm. i dia. og 10 cm. bred. Gammel. Noe løse bånd. Drikkepokal i tre med rosemaling. Ukjent alder. Ca. 11 cm. høy. Kaffekvern i metall, grønnmalt, med treskuff. Autografer *) Se også objekt nr: 1593 I 904 BAKER, JOSEPHINE ( ), amerikansk/ fransk artist. Signert hilsen, datert bilde på A4-ark. Uvanlig. I 905 BUBKA, SERGEI (1963-). Stavsprang. Gull OL Seoul 1988 og en rekke VM-gull Signert bilde fra magasin. I 906 BYKOVSKY, VALERY (1934-). Sovj. kosmonaut, satte rekord i 1963 med 5 dager i rommet ombord på Vostok 3. Samtidig var Tereshkova ute i rommet som første kvinne og de hadde radiokontakt på ferden. Han var senere også med på Soyuz 22 og Soyuz 31. I 907 CHARLTON, BOBBY (Sir). (Kjent engelsk fotballspiller f. 1937). To signerte kort + to andre kort ifm fotball-vm I 908 COSTNER, KEVIN (1955-), og MICHAEL DOUGLAS (1944-). Signerte fotografier. 20 x 26 cm. I 909 FITZGERALD, ELLA ( ), amerikansk jazzsangerinne. Signert lapp + foto på A4-ark. Uvanlig. I 910 FREDRIK IX OG INGRID. Tre innrammede bilder. To signerte. Et med Fredrik IX signert Et av enkedronning Ingrid datert Litt bleket signatur. Medfølger et bilde av Dronning Margrethes gemal Henrik fra ca Alle bildene er ca. 13 x 16,5 cm. 350

15 I 911 GUSTAV V, (Sveriges konge ). I 928 MUSIKERE. Lapper med signaturene til Ole I 956 OSLO-BØKER. Lott med 17 bøker/hefter, bl.a. Oslo Signert kongebrev og kongens store segl, Paus, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal og Sverre bys historie bind 2, 3 og 4, Oslo Byleksikon (3. datert Stockholms Slott 1919, påsatt 2 x 5 kr Kjeldsberg samt foto brukt som postkort med sign. utgave 1987) samt Oslos historie (Edv. Bull 1931), stempelmerker. Vedr. Utnevnelse av krigsdommer. av Kari Svendsen. To med vignettegninger. resten av lista på internett. Brettrifter. I 929 I 957 I 912 JORDET, LARS ( ). Kjent maler fra Lillehammer. Langt brev datert Høvringen Transkripsjon medfølger. I 913 MARVIN, LEE ( ). Amerikansk skulespiller. Signert s/hv foto datert 1981 med blyant bak. Uvanlig. I 914 MOORE, BOBBY ( ) + HURST, GEOFFREY (1941-). Gull VM i fotball Signert bildeutsnitt og lapp + avisbilde på A4-ark. I 915 PETERSON, OSCAR (1925-7). Canadisk jazzpianist. Signert lapp + bilde (avisutklipp) på A4-ark. I 916 SHERIDAN, TONY. Signatur på bilde, 10 x 12 cm. og på innside av vedlegget i et CD-cover (CD en Tony Sheridan live 7). Engelsk/tysk rock & rollsanger f Kjent for sitt tidlige samarbeid med The Beatles. Hans mest kjente melodier er My Bonnie og Ain t she sweet med Beatles i I 917 TERESHKOVA, VALENTINA (1937-). Første kvinne i rommet med Vostok VI den , samtidig med Bykovsky (Vostok V). Signert foto. I 918 VERA LYNN (1917-) og CHARLES AZNAVOUR (1924-), signaturer på lapper, sistnevnte med datering I 919 VESTLY, ANNE CATH ( ), forfatter (2 autografer) + Johan Vestly ( ), illustratør, montert med bilder. Datert I 920 AABEL, PER. Gode ønsker og vennlig hilsen på papirlapp montert med foto, datert F 921 APOLLO 15 MÅNEBREV. Phases of the Moon - brev (proveniens: ex. Herrick). Fløyet til månen. Brevet har alle nødvendige stempler og er signert av mannskapet: Dave Scott, Al Worden og Jim Irvin. To kort og et kopi av et brev/attest fra Al Worden til herr Herrick medfølger. Et toppobjekt for enhver romfartsamling. I 922 ROMFARTSAMLING med vekt på det sovjetiske romfartsprogrammet. Meget rikholdig samling i et album med over objekter med tilsammen 184 autografer på filatelistiske konvolutter, postkort etc. Mange kjente, bl.a. Gagarin, Tereshkova, Komarov, Belyajev, V. Volkov. Fra den tidligste perioden mangler bare Sojus 11. Samlingen strekker seg til ut i 1990-årene. Også noen amerikanske astronauter: Neil Armstrong, Stafford og White er inkludert. Innholdsfortegnelse som identifiserer de forskjellige kosmonautene er vedlagt. En meget bra samling som bør sees. 923 Samling OL-signaturbrev nr og i album. I VERDENSKRIG. Britiske krigshelter. John Cunningham (1917-2), RAF-pilot, Dudley Jaffray Hynman Allenby ( ), feltmarskalk i India, Richard William Annand (1914-4), 2. løytnant (Victoriakorset), Sir Harold Martin Burrough ( ), admiral, Sir Miles Christopher Dempsey ( ), general, Sir Charles Morton Forbes ( ) admiral. Ian Edward Fraser (1-), løytnant (Victoriakorset), to signerte fotografier, Thomas William Gould (1914-1) sign. på postkort (Victoriakorset), Baron Hill- Norton (1915-4) admiral og Sir Wilfrid Gordon LindselNoe biografi medfølger. I VERDENSKRIG. Danske krigshelter. Frode Jakobsen ( ), Jørgen Jespersen (1926-), Jørgen Røjel (1916-7). Medfølger. Div. krigshelter: John J. Tominac ( ) amerikansk oberst (Medal of Honor) samt to australske helter: Sir Roden Cutler (1916-2) og Edward Kenna (1919-), begge har mottatt Victoriakorset for sin innsats. Diverse bakgrunnsinformasjon medfølger. I VERDENSKRIG. Gerard R. Norton (1914-4), løytnant. Mottok Viktoriakorset, Arthur Ernest Percival ( ), generalløytnant i Malaya, Patrick Anthony Porteous (1918-), midlertidig kaptein, og G.P.B. Roberts ( ), bedre kjent som Pip, britisk general. Medfølger Tyske krigshelter: Otto Kretschmer ( ), ubåtkaptein, Hans-Günther Lange (1917-6), major i flyvåpenet og Otto P. Stammberger (1920-1), oberstløytnant i flyvåpenet. I 927 FORFATTERE. Clara TSCHUDI ( ). Brev skrevet i Bauker i Gausdal 1918 og Adolf SKRAMSTAD ( ), brev datert Nittedal 12/ I 930 I 931 I 932 I 933 I 934 I 935 I 936 I 937 MUSIKERE og scenekunstnere. Øivind Blunck, Geir Børresen, Mari Bjørgan, Dollie, Tore Hansen, Kine Hellebust, Rune Larsen, Liv B. Osa, Mari Marustad, Anita Skorgan og Kari Gjærum. 11 enheter. OL LILLEHAMMER Meny ifm. SAS-flyvning 22. februar 1992 signert Vegard ULVANG, Trude DYBENDAHL og Inger Helene NYBRÅTEN. Unik. POP/VISESANG. Jahn Teigen, Tramteateret (alle på bilde), Halvdan Sivertsen, Olav Stedje, Teddy Nelson, Tomas Ledin, Janniche, Kikki Danielson og Elisabeth Andreasson. Medfølger Lillebjørn Nilsen (foto, litt tvilsom - bør sjekkes). 10 enheter. POLITIKK. Bjartmar Gjerde, Einar Førde, Johan J. Jakobsen, Carl I Hagen, Jo Benkow, Sissel Rønbeck, Kåre Willoch (foto), Arne Skauge. Tils. 8 stk. SKUESPILLERE. Sign. på div. enheter av Lasse Kolstad, Henki Kolstad, Helge Reiss, Ella Hval, Bab Christensen, Ellen Horn, Anne Marit Jacobsen, Helge Jordal og et foto med sign. av Anders Hatlo. 9 stk. SKUESPILLERE/artister. Aud Schønemann (foto), Jon Skolmen, Rolf Søder, Britt Langlie, Rut Tellefsen, Ingerid Vardun, Sølvi Wang, Ulf Wengård. 8 enheter. SPORT. Odd Martinsen, Harald Grønningen, Ole Ellefseter, Gjermund Eggen, Toralf Engan, Lars Erik Erikssen, Reidar Liaklev, Per Bjørang og Lars Grini. Signaturer på lapper. SPORT. 3 stk: Egil Danielsen (OL 1956), Alf Hansen (OL 1976) samt Anders Gärderud (OL 1968 og 72) (S), TV-KJENDISER/artister. Harald Tusberg, Odd Gryte, Ada Haug, Anderas Diesen, Jon Skolmen, Trond Viggo, Egil Monn-Iversen, Birgitte Grimstad, Tom Mathisen. 9 enheter. Bøker, aviser, tidsskrifter Faktabøker I 938 ALLVERDENS FAUNA av Felix Rodriguez de la Fuente. 20 bind pluss innledning og dyr i fare. Alt i bra stand. I 939 ANTIKVITETER. 14 bøker og hefter vedr. antikviteter og samleobjeker. Litt var. kval. Bør sees. I 940 FETT, HARRY. Norges kirker i Middelalderen. Kristiania to. 148 s. Med 426 billeder og 16 blade plancher. Orig. dekorert helsjirtingbd. Pent. I 941 HEJE, KOLBJØRN: Vei- og jernbanebygging. Håndbok for undersvisning og praksis, Org. shirtingbind, 837 s + illustrasjoner, 3 foldede plansjer. Bruksspor, men pen. Dessuten 8 andre bøker om jernbane i litt var. kval. 942 JÄGERSKIÖLD, L.A. - KOLTHOFF, GUSTAF. Nordens Fåglar. Tavlor av Olof Gylling. 2 bd. Stockholm, Bonniers, s. ill. s/h tavler i farver. Indb. halvpergament med topguldsnit og skindtitelfelt. Folio format.(skinnet på den ene rygg er skadet, ellers i bra stand). I 943 LINDMAN, C. A. M: Nordens flora. Bind 1-10 med 663 plansjer i farger. Norsk utgave ved Birger Grenager. Oslo Orig. kartonerte bind. Bra stand. I 944 MUNCH, P.A. Det norske folks historie.1. del del del 1857 (løs i ryggen). 4 del hoveddel 1 del Alle bind i bra stand (untatt 3 del 1857). En del slitasje og flekker, men ikke mer enn man kan forvente i betraktning alder. Mangler et bind fra 1863 for å være komplett. I 945 MUSIKKENS VERDEN. Familiens musikkbok. Red. Sverre Hagerup Bull, 1963, 3263s. Org. skinnbind med mahogny innbindning. Bra stand. I 946 ROTELOTT med gamle skolebøker, matbøker, gamle lesebøker, regnebøker, sangbøker, kokebøker o.a.. Totalt 24 stk. Var. kval. I 947 Banankasse med ca 25 bøker og hefter. Bl.a. vedr. jakt, tre bøker vedr. Drammen, Oslo-Marka Bind I-III (shirtingbind), to stk. vedr. hester, Norske Storgårder o.a. praktverk. Mest bra stand. Bør sees. I 948 Banankasse med 30 bøker, mest fakta/varia, men også skjønnlitteratur. Bra stand. Bør sees. Lokalhistoriske bøker I 949 BERGEN. Sju bøker/hefter. Bl.a. Bergen Bys historie II og Jonas Dahl Cargadør Sahl (2. opplag 1898). Bra stand. I 950 BULL, EDV. - S.C. HAMMER OG VALBORG SØNSTEVOLD. Kristianias historie. Bind 1-5. Kra., Utgitt til -aars jubileet 1924 av Kristiania kommune. Bra stand. I 951 JULEHILSEN FRA FLEKKEFJORD. 32 utgaver i perioden Med illustrasjoner. I 952 LANGS LÅGEN. Lott på 52 blader. Et fra 1979, to fra 80-tallet og resten fra Bra kvalitet. Medfølger boken Langs Lågen I 953 NESODDENS HISTORIE bind I - III, Navn på friblad på to stk. Forøvrig pene bind. I 954 NORSKE GARDSBRUK. Buskerud I-II. Oslo s. Meget rikt illustrert. Originale skinnbind. Spes. bind I er slitt med flekker på omslaget. Attraktive bøker. I 955 NORSKE GARDSBRUK. Hedmark fylke. I-II. Oslo Meget rikt illustrert. Orig. bd. I 958 I 959 PEDERSEN, TORD - ODD W. THORSEN - BERIT NØKLEBY. Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie Drammen 1961/96. 4to s. Illustrert. Originalbind med vareomslag. Som nytt. TELEMARK. 11 bøker og hefter, bl.a. Rauland, Haukeli, Øvre Telemark, Lunde herad m.m. Var. stand. TOTENS bygdebok. Bind II. Red. O. Gjørvad Orig. skinnbind. 636 s. Illustrasjoner. Noen bruksspor. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter I 960 I 961 I 962 I 963 I 964 I 965 AFTENPOSTEN/MORGENBLADET Utg. som ble utg. i Ol-perodene for Oslo og Helsinki. For Helsinki følger kun Aftenpostenavisene, mens Oslo er dekket opp av både Aftenposten og Morgenbladet. Veldig god kvalitet. ALLERS. Ni utvalgte Allers-forsider tegnet av KURT ARD + 16 dubletter i en perm. Trykte sign. Noen anm. i kantene. Fine ved innramming. HUS OG HAVE. Innbundne årganger m/for- og baksider. Årgangene 1934 (løs), 1935 og Mye fin reklame. Bl.a. Damsleth og Havrevold. KOMMUNISTISKE magasiner. 10 stk. forskj. norske fra ves tallet. Mest bra kval. UKENS NYTT Aftenpostens landsutgaver. Komplett årgang innbundet. I usedvanlig god kvalitet. VI SELV OG VÅRE HJEM, innbundne årganger 1938, 1941 og Noe slitte bind. Mye fin reklame. Skjønnlitteratur I 966 IBSEN, HENRIK. Lille Eyolf utgave. 2 Skuespil i tre akter. Kbh., Gyldendalske Boghandel Forlag (F. Hegel & Søn). 8vo. Orig. dek. rødt shirtbd. med helt gullsnitt. I 967 LIE, JONAS. Samlede verker i fjorten bind, Kjøbenhavn Svært pent sett. I 968 LYRIKK. 41 bøker fra Litt var. kval. I 969 ØVERLAND, ARNULF. 11 div. bøker med og om Øverland. Fotografier, filmer, etc. *) I 970 KJØRHOLT KALKSTENBRUDD (Telemark). Fotoalbum med trykt navn: Dipl. Ing. E. Knudsen. Inneh. ca 90 fotografier fra ca Div. størrelser. Noen løse bilder inngår. Medfølger et par mapper med dokumenter vedr. gruvedriften på Kjørholt og andre steder i landet under NS-styret. Herr Knudsen ble, ifølge innleverer, likvidert av Milorg under krigen. Interessant dokumentasjon. I 971 SANDNESOMRÅDET. Åtte eldre innrammede fotografier fra luften. Minst to er fra Sandnes, de øvrige er antagelig i området omkring. Str. 30 x 42 cm i glass og ramme. Bør derfor hentes. I 972 Lott bøker og kataloger. Fotografen No. 1 feb Haandbog i brugen av Fotografiske Artikler AGFA ca Tabell over hastigheter for Kodak film og plater Sådan smalfilmer man. Bok utgitt Europa på skærmen. Bok om å forstå fjernsynet fra A til Å. Utg. i danmark To reklameark, et for Illingsworths Bromidpapir og et for Rodinal fra AGFA. I 973 Eske med gamle fotografier på papp, ves. portretter. Ca 230 stk. I 974 NERLIEN. J. L. AS. Lott på 3 bøker/hefter. Håndbok for amatørfotografen. Fra 30-tallet. 229 s. Rikt illustrert. Ca. 16 x 22 cm. En del slitasje på kantene. Kinematografer med tilbehør. Katalog fra s. Illustrasjoner på alle sider. Noen anmerkninger. Det er ca. 16 x 23 cm. Projektionsapparater (Laterna Magica) for skole og hjem. Utg. Christiania s. Rikt illustrert. En del slitasje. Ca. 16 x 24 cm. I 975 AMATØRFOTOGRAFEN. Håndbog for nybegynnere av C. W. Talen utg. Kristiania Tredie utg. 282 s. Rikt illustrert. Bra kvalitet. Medfølger Katalog for foto-artikler. Fra ca s. med masse illustrasjoner. Medfølger separat prisliste til katalogen. Veldig løs i ryggen og en del andre småanmerkninger og Katalog over oval og firkantede rammer og speil. 28 s. Rikt illustrert. Fra tallet. Noen anmerkninger. Blekkflekk nedre høyre hjørne gjennom hele baldet, vertikal brett midt på forsiden og noe rufs ellers. Ca. 16 x 23 cm. fra LUDVIGSEN, GERH. AS. Oslo. I 976 STEREOBILDER. Eske med ca 240 stk. Kun noen få Norske, mest Danmark og noe Sverige + resten av verden. kolorerte og gjennomsiktige, samt to stereotittere. Medfølger en litt defekt sådan. Uvanlig stor samling. Foto og optisk utstyr *) I 977 I 978 NIKON FM2 chrom fra 1982, med Nikkor mm F objektiv og motorfremtrekk Nikon MD-12. I tillegg medfølger vinkelsøker Nikon DR-3. Litt bruksslitasje, men fungerer fint. LEITZ/ZEISS. Fem objektiver for diasframvisere: Leitz Wetzlar mm (2stk), Leitz Elmaron 2,8/150, Leitz Elmaron 2,8/50 og Zeiss Diatar 2,5/. Et par adaptere medfølger Skanfil Auksjon /18. oktober 8 15 Denne gang starter fredagsdelen kl !

16 I 979 FOTOAPPARATER/FILMOPPTAGERE. Lott på 9 F 1017 HALSBÅND. Vakkert anheng i 585s, med seks 0 stk. Medfølger div. fotobøker.se liste på alt på nett. marquise-slipte SAFIRER á 6 x 3.5 mm med I 980 CANON EOS (filmbasert speilreflekskamera) god farge og meget god klarhet. Disse kringsatt med Canon EF 28-90/4-5,6. Ekstra blitz (Sunpak B av sju DIAMANTER på tils carat (oppgitt), 3 AF) og original veske medfølger. Apparatet er disse synes å være i meget god kvalitet, men vi kun brukt til 5 filmer og ser praktisk talt nytt ut. er ikke gemmologer. Anhenget er pent brukt. I 981 MINOLTA X- (filmbasert speilreflekskamera) påsatt Minolta MD 2/50. Medfølger blitz, Metz 30BCT4. Utstyret er meget pent behandlet (samlerkvalitet). I 982 NIKON kamera (FE ) for film med NIKKOR-Q C auto 1 : 4 f= mm objektiv (617281). Bra stand. I 983 AGFA Record I 6X9 belgkamera fra i god stand og med lærveske (bruksspor). Medfølger litt defekt Agfa Super Silette fra 1953 (lukkerfeil og manglende frontskilt), men ellers pent og med lærveske. I 984 ZEISS IKON Contaflex Super B (BC?) med Tessar 2,8/50 objektiv. Meget pent utseende, men med tregt opptrekk og lukkerfeil. Original lærveske med noe bruksspor. I 985 ZEISS Ikon Nettar 518/16. Pent 6X6 belgkamera med veske. I 986 VOIGTLÄNDER. 2 stk: Vito CL med veske og Vitoret DR uten. Begge er fra begynnelsen av 1960-tallet. Meget pen stand og fungerer bra. I 987 Objektiver for diasframvisere. Lott med 15 stk, herav 7 stk Projar og 1 stk Vario-Retinar. I 988 Diasframviser av merket Rotomatic ( GAF ) (mod 610 Automatic). Objektivet er 2,8/85 mm. Det medfølger fjernstyring og 5 stk rund-magasiner. Apparatet kan nok trenge en dråpe olje eller fem. I 989 Diasframviser av merket Simda (mod. 3240K) med Kodak Retinar 150 mm objektiv. Apparatet ser ut som, og betjenes som Kodak Carousel. Lampeskiftvender står fast, men kan sikkert ordnes. Det medfølger 6 stk 80 bilders rundmagasiner. I 990 MINOLTA X-. Med 3 linser. To Minolta, en av dem med Macro og en Cosina mm Macro. Kameraet er noe slitt og ikke testet. I 991 FUJICA ST605 speilreflekskamera fra ca 1977 med et Fujinon 1:2.2, f= 55 mm objektiv + et ekstra teleobjektiv: Soligor 1:2.8, f=135 mm (no ) og en lysmåler National PE-285. Meget bra stand. I 992 LYLDBILDEBETRAKTER av gammel årgang med 6 glassplater (eventyr). 1-tallet? I 993 DIASFREMVISERE. Projektorer. Lott 3 stk. mm. Noris V-26 halogen, m/projar 2,8/85 mm.linse. For stav-magasin med fjernk., filmkutter, veske og bruksanv. Tysk. Virker. Noris 150-A. Katagon 2,8/85 mm.linse. Med enkeltlader og veske. Mangler ledn/ ikke testet. Vico B-2. Gammel enkeltlader. Virker. Medfølger Agfa Opticus m/agomar 3,5/85 mm.linse, tysk, fungerer. Medfølger også to løse linser. Cinelux-Xenon 16mm71,3/35-65 mm. og Agfa agomar 85 mm, begge tyske. I 994 DIAS-FREMVISERE. Lott 4 stk. GAF-rotomatic 737 (autofokus)m/vario protar3,5/ mm.linse, belgisk, fungerer. GAF-(auto) m/wetzlar magasin 2,8/85 mm.linse (mangler ledn. ikke testet) Rollei P37E m/karusell-magasin og Rollei Protar 2,8785 mm. Tysk fungerer fint (Medfølger Q-slide ES-69 kontrollapp). Noris 150-A. M/katagon 2,8/85 mm.linse for enkeltslides. (Mangler ledn./ ikke testet). Gamle dokumenter *) I 995 I 996 I 997 I 998 I 999 Bunke med gamle dokumenter som ser tildels veldig interessante ut. 17- og 1-tallet, mest fra Trondhjemsdistriktet. KONGEBREV. Praktfull kvalitet med intakt segl. Vi Carl Johan, af Guds Naade Konge til Sverige og Norge..., Betalt med 10 Speciedalere. Dokumentet gjelder bevilling for å sitte i uskiftet bo, Trondhjemsdistriktet. Lott ca. fakturaer fra Mest fra tallet. Bla. 12 kviteringer fra BP 66 og 76 fra forskjellige stasjoner på østlandet. Medfølger ca. 25 gamle konvolutter, en del med trykt firmalogo. Lott ca. 80 gamle dokumenter. Her er obligasjoner, poliser, vitnemål,vigselsattest, svennebrev, skattesedler og mye mer. Det aller meste med tilknytning Ski og Kråkstad fra tidlg 1 til STOCKHOLM To kjempestore, dekorative og sjeldne kobberstikk av Erik Dahlberg. Består opprinnelig av 13 plater (1-13) som tilsammen viser begravelsesprosjesjonen til Kong Carl X den 3. november Trykt i Nurnberg Begge disse enhetene (platenr. 7-9 og 10-13) har anmerkninger i form av fuktflekker og rifter. Sammensatt blir størrelsen ca 220 x 30 cm (komplett ca x 30 cm). Lavt utrop. 0 Gull, smykker og sølvtøy *) Smykker *) Dette er vår største avdeling med smykker, gull, diamanter osv. noensinne. Stort sett er de fleste opplysninger basert på innleverers tall, slik som carat-vekt, butikkpriser, osv. Gullvekt (Karat) framkommer imidlertid som oftest alltid av selve smykket. For noen smykker er kvalitetsvurdering av smykkesteinene gjort av oss. Det er viktig at interesserte i størst mulig grad møter opp på visning for besiktigelse. Uansett, her skulle det være utallige julegavetips 4 F ØREDOBBER. Fantastisk vakkert par øredobber 0 i tofarget gull, tilsammen 2.84 ctw diamanter. Totalvekt 12.9 g, lengde 49.5 mm. (Oppgitt butikkpris over 10 $). F 1 HALSBÅND. Ca. 42 cm lang halsbånd i hvitt 18 1 K gull, med fine rubiner, samragder og safirer på ca. 20 carat, og små diamanter innimellom på ca. 1 carat. Steinene i fine, karakteristiske farger, og klarhet fra moderat til god, spesielt god klarhet på mange av safirene! Diamantene i bra, hvit farge, men ves. P1/3. F 2 SAFIRHALSBÅND. Ca. 42 cm langt halsbånd i 1 hvitt 18 K gull, med fine safirer på tils. ca. 20 carat, og små diamanter innimellom på ca. 1 carat. Safirene moderat/middels klarhet og fin dypblå farge. Diamantene i bra, hvit farge, men ves. P1/3. F 3 RUBINHALSBÅND. Ca. 42 cm lang halsbånd i 1 hvitt 18 K gull, med fine rubiner på tils carat, og små diamanter innimellom på 1.13 carat. Rubinene med moderat/middels klarhet og nokså homogen farge over hele smykket. Diamantene i bra, hvit farge, men ves. P1/3. F 4 DIAMANTRING. Ensteinsring i 14 K hvitt gull 1 med stein på 1.25 carat i god kvalitet. Ny! F 5 ARMBÅND. Bredt, vakkert armbånd i 14 K med 0 stort antall små, gulaktige DIAMANTER på tils. 5 carat. Fargen varierer fra I/J til gulbrun, klarheten mye P1 (var. fra SI til P3). Uansett et meget respektabelt smykke for en fin frue (eller frimodig herre). F 6 DIAMANTRING. Usedvanlig stor stein på carat i gråliggul nyanse, men VSI-klarhet. Ny og ubrukt, montert i 14 K-ring. I 7 GULL HALSKJEDE. Collier. Usedvanlig vakkert 0 kjede i 14 k hvitt gull med 1,00 ctw diamanter. Vekt 19,6 g. og lengde ca. 50 cm. Med sertifikat. Nytt. Butikkpris ca. 40 kr. F 8 RING. Vakker ring i 14 kt hvitt gull med 0 hjerteformet SAFIR i god kvalitet/klarhet og 3.05 carat (9.1x7.6 mm). Ø 17 mm. Dypt azurblå, en meget god stein i denne størrelse, og i henhold til fotobevis (Asia Gemological Research Lab., 7) er steinen uten varmebehandling. F 9 HALSKJEDE. Fint hvitt 14 K kjede med tallrike 8 DIAMANTER på tils. ca. 4 carat. Diamantene er jevnt gulbrune, klarheten varierer fra VSI på noen få til P3. F 1010 DIAMANTRING. Imponerende ring med stor carat stein på toppen, flankert av 20 mindre diamanter på tils. 2 carat. Steinene er i farger ca. H/J, hovedsteinen er i P3-kvalitet med en større inneslutning ( fearther ) som har utgående i kant av toppfasetten og gjør av steinen blir noe tåkete (nedre del på foto). Små-diamantene er ca. SI-kvalitet. Montert i 18 K hvitt gull, ny og ubrukt ring. F 1011 RING. Ring i hvitt gull 14 K med stor stein på ca. 0 1 carat. Steinen holder god SI-kvalitet (VSI?), men er noe hvit/tåkete, og har liten kantskade i kamén ved det ene loddepunktet. F 1012 ARMBÅND. Hvitt 14 K armbånd full av små 0 diamanter på tils. 2 carat. God farge H/I, klarhet vanskelig å vurdere med ca. SI/P1. Noen av diamantene er brillianter, noen smaragdslipte. F 1013 ØREPYNT. To dobber med fine brilliantslipte 0 steiner, tils carat, og farge ca. H (Wesselton)/I, pique 2/3. Montert i sølv. Nye og ubrukte. F 1014 DIAMANTRING. Svært vakker ring med én stor 0 grønn diamant på ca carat i meget god kvalitet (ca. VSI), + 12 små på tilsammen 0.51 carat (disse VSI/SI, 1-2 stk. er P1, fin farge. Montert i 14 K ring. Ny og ubrukt ring. F 1015 DIAMANTRING. 18 mindre diamanter princess 0 cut med farge ca. I/J, og SI-kvalitet, tilsammen 1.27 carat. Montert par i hvitt gull 18 K. Ubrukt, et godt kjøp! 1016 ANHENG m/diamanter. Sju steiner i var. størrelse, tils. oppgitt 1 carat. God kvalitet, kjede med gull (10 K) medfølger. 0 F 1018 ANHENG m/diamanter. Sju steiner i var. størrelse, tils. oppgitt 1 carat. God kvalitet, kjede i 10 K gull medfølger. 5 I 1019 RING. I 14 k. gult gull. Med 1,00 ct. diamanter. 0 Ø=17 mm. Med sertifikat. Butikkpris ca. 2 kr. I 1020 HALSKJEDE. Hvitt gull 585 med diamant på carat, montert i en klo med 2 faste ører. Total lengde 41 cm. Pent brukt. Kjøpt i Brussel for SF som ring senere omgjort til kjede i 1902 i Stavanger. Kvitteringer medfølger. F 1021 ARMBÅND. Fint sølvarmbånd med 20 SAFIRER 0 i fin farge men moderat klarhet, alle ovalslipte, og tils carat. Mellom disse 38 DIAMANTER på til carat, men ujevn klarhet/kvalitet på disse. F 1022 RING. Vakker ovalslipt safir med uvanlig god 0 klarhet og noe lys nyanse, 2.1 carat, kringsatt av 16 diamanter (tils carat i ves. SI-kvalitet). Ny og ubrukt 14 K-ring. F 1023 SAFIRRING. Pen ring med en stor ovalslipt og fire 0 små brilliantslipte steiner med moderat klarhet men vakker, dypt azurblå farge. Sertifikat fra US Jewelry Appraisal Auth. antyder carat. Videre to små diamanter på 0.04 carat, der sertifikat antyder farge F/H og SI/P1-kvalitet. Montert i 14 K ring. F 1024 RING. Flott akvamarin i ovalslip og hele 7.88 carat, 0 meget god klarhet. Montert i 14 K ring, med to diamanter i uvanlig skjoldformet slip. Disse to tils carat, farge ca. H/J, og SI-kvalitet. I 1025 GULLRING. I 14 k. gult gull med 0,65 ct. diamanter. 0 Ø 16 mm. Med sertifikat. Butikkpris ca. 17 kr GULLRING. Trestensring. I 14 k. hvitt gull med 0,50 0 ct. diamanter. Ø=17 mm. Som ny. Butikkpris ca. 15 kr. Takstbrev medfølger. I 1027 GULLRING. Flott ring i 14 k hvitt gull med 1,00 ctw 0 diamanter. Ø=17,5 mm. Med sertifikat. Butikkpris ca. 10 kr. I 1028 ØREDOBBER. Hver dobb med lys 3 champagnefarget, brilliantslipt stein; tils carat. God kvalitet. I 1029 Lott. Kjede i 14 K ca. 39 gr. Fire ringer brutto 3 18 gr. Et par øredobber med ukjente stiner. Et gullanhenghjerte med sølvkjede. Medfølger et par øredobber. F 1030 BROSJE. Pen, blomsteraktig brosje med 105 små 3 diamanter på tils. ca. 2 carat. Synes å være fin kvalitet, men litt små steiner til eksakt vurdering. Nytt og ubrukt smykke. F 1031 RING. DIAMANTRING i hvitt gull 14 kt, steinen i 3 uvanlig mørk champagnefarge (mattoliven) og god klarhet. Ripe i toppflate, pga. markert inneslutning som ender med hakk i kanten, ellers uten nevneverdige inklusjoner. Steinen er på hele 1.04 carat. Ø 16 mm. I 1032 HALSKJEDE. I 585 gull. Det veier 30 gr. og er 48 3 cm. langt. I 1033 GULLRING. I 14 k. hvitt gull. Med 0,30 ctw. 0 diamant. Ø=15,5 mm. Butikkpris ca. 13 kr. F 1034 ØREPYNT. Enkle diamanter i hver sin dobb, 0 tilsammen 0.50 carat. Brilliantslipte steiner i litt ujevn kvalitet, den ene ca. P1 og litt tåkete, den andre god SI-kvalitet og farge H/I. I 1035 Liten eske med 16 stk. div. smykker i gull. Bl.a. 0 ni par øredobber + 4 løse, hjerteanheng m/perle, anheng m/kjede, et kors, mansjettknapper, brosje, en glatt ring (gravyr), nål i hvitt og gult gull m/perle. I 1036 GULLRING. I 18 k hvitt gull med 1,00 ctw 2 diamanter. Ø=17 mm. Ny. Butikkpris ca. 0 kr. F 1037 BROSJE. Pent brukt smykke i 585s, med 4 2 DIAMANTER på tils carat og 3 dypt asurblå SAFIRER i marquise-slip. Steinene har god kvalitet! I 1038 DIAMANTRING. Pen alliansering i hvitt gull, med 2 tre diamanter, 3 x 0,05 = 0,15k Kvalitet tw/si. Ø = 18mm. Nypris ca kr 0. I 1039 DIAMANTRING. Vakker 1-stens ring i hvitt gull, 2 på 0,13k. Kvalitet W/us II. Ø = 17 mm. Nypris ca. kr. 0. I 1040 GULLRING. I 14 k. hvitt gull. Med 0,50 ctw 2 diamanter og ca. 1 ctw safir. Ø=17 mm. Høy butikkpris. I 1041 GULLRING. I 10 k gult gull. med 1,00 ctw 2 diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 12 kr. I 1042 GULLRING. I 10 k hvitt gull. med 1,00 ctw 2 diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca.12. I 1043 GULLRING. I 10 k. gult gull. Med 1,00 ctw. 2 diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 10 kr. I 1044 GULLRING. I 10 k. gult gull. Med 1,00 ctw. 2 diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 10 kr. I 1045 GULLRING. I 10 k. gult gull. Med 1,00 ctw. 2 diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 10 kr. I 1046 GULLRING. I 10 k. hvitt gull. Med 1,00 ct. 2 diamanter. Ø=18 mm. Butikkpris ca. 10 kr. F 1047 RING. 14 K hvitt gull, med stor RUBIN på ct. Dog svak klarthet/nær opak og to små hull i en av toppfasettene. Ring er også innsatt med 8 små diamanter i sidedekoren. F 1048 ANHENG. 6 x 5 mm ovalfasettert, mørkeblå SAFIR med moderat klarhet, også liten DIAMANT i anhenget, som er i 14 K hvitt gull. Nytt! 2 16 Skanfil Auksjon /18. oktober 8

17 F 1049 HALSBÅND. Forgylt sølv med ni blåsorte SAFIRER 2 I 1087 GULLRING. I 10 k blandet gull(både hvitt og gult) I 1129 GULL ANHENG med lys blå sten (akvamarin?), i noe var. størrelse og 8 små diamanter imellom, med 0,25 ctw diamanter. Ø=17,5 mm. Butikkpris knuter på kjedet. 5 gram totalt. disse 0.10 carat tilsammen. L=45 cm. ca. 0 kr. I 1130 ARMBÅND. 2 stk. Ett i akantusmønster 830s, det I 1050 RING. I 10 k. gult gull. Med 0,50 ct. diamanter. 2 I 1088 GULLRING. I 10 k gult gull med 0,19 ctw diamanter andre i sølv og sort emalje. L ca 17 cm. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 10 kr. og 0,81 ctw smaragder. Ø=16 mm. Butikkpris I 1131 ØRERINGER. I 14 k. hvitt gull med 0,16 ct. I 1051 GULLRING. I 14k. hvitt gull. Med 0,20 ct. diamanter. 2 0 kr. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. Ø=16,5 mm. Butikkpris ca. 8 kr. I 1089 GULLRING. I 10 k. gult gull. Med 0,14 ct. I sett øredobber i 14 karat gull. I 1052 ARMBÅND. Sølvsmykke med 30 ovalslipte, gule diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 3 kr. I 1133 GULLRING med 3 ukjente stener, hvitt og gult gull SAFIRER med middels/god klarhet. Nytt og ubrukt. I 1090 Lott. En gullring i 10 k hvitt gull med 0,01 ctw 585. ø 17 mm. Vekt 3 g. I 1053 ANHENG. Korsformet anheng i 18 K hvitt gull, med diamanter og 1,00 ctw safirer. Ø=19 mm. Butikkpris sju RUBINER, SAFIRER og SMARAGDER på 2.50 ca. 1 kr. Anheng med kjede i 9 k gult gull Sølvtøy *) carat og 14 små DIAMANTER på tils carat. med diamanter. Lengde ca. 48 cm. Butikkpris ca. I 1134 KAFFEKANNE. I 830 s. Med sukker og fløte-sett. 0 Nytt og ubrukt. 1 kr. Svensk. Stemplet under med tre kronor en S og I 1054 ANHENG. Korsformet anheng i 18 K hvitt gull, I 1091 GULLRINGER. To stk. i 10 k gull. Den ene i noe som ser ut som en enhjørning. Liten skade med sju RUBINER på 2.55 carat og 14 små hvitt gull med 0,01 ctw diamanter og 0,80 ctw på foten på fløtmugga. Kaffekannen er 22 cm. DIAMANTER på tils carat. Nytt og ubrukt. smaragder. Den andre i gult gull med 0,02 ctw høy. (se bilde). Må hentes i Oslo. F 1055 RUBINRING. Fin ring med ovalslipt stein på 2.95 diamanter og 0,45 ctw safirer. Begge Ø=17 mm. F 1135 TRAVPREMIE. Otto Hval. Stor pokal 830s, vekt 2 carat og med vakker farge og bra klarhet, montert i Nye. Butikkpris ca. 2 kr. 1085, h 16 cm + sokkel (brutto 22 cm), ø 23.5 cm. 14 K ring. I tillegg to brilliantslipte diamanter på 0.23 I 1092 Lott div. smykker. En gullnål og ca. 10 enheter sølv Noen bruksspor. carat, P3-kvalitet. (ca. 150 gr) bestående av nåler (bla. 2 emaljerte) I 1136 ANITRA 830s, Th. Olsen, Bergen. Tilsammen 15 1 I 1056 GULL ANHENG. Hjerteformet. Ca. 3 cm. bredt og og ringer. Medfølger også noen få andre smykker. deler bestående av 3 store skjeer, 1 stor gaffel, 2,5 cm. høyt. Med kjede i 10 k gult gull med 1,00 I 1093 Smykkeskrin med diverse 830s / 925s/emalje, 6 teskjeer, 3 koldgafler, 1 syltetøyskje og en kniv ctw diamanter. Kjede er ca. 45 cm. langt. Nytt. perler og bijouteri. (noe skadet). Butikkpris ca. 0 kr. I 1094 Halskjede i 10 k. gult gull med 0,20 ct. diamanter. I 1137 SØLVLOTT. Stor lott. 28 div skjeer, en sauseskje, 1 I 1057 GULLRING. I 14 k hvitt gull. med 0,50 ctw Ca.45 cm. langt. Som nytt. Butikkpris ca. 2 kr. en brevåpner og en liten kniv. Alt sølv. Det meste svensk. Mye gammelt. gr. Se bilde. diamanter. Ø=19 mm. Butikkpris ca. 10 kr. I 1095 ØRERINGER. I 14 k. gult gull med 0,20 ct. F 1058 ANHENG. Korsformet smykke 18 K hvitt gull med diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. I 1138 ANITRA. Tre gafler og tre skjeer, L =18,5 cm. 1 sju SAFIRER i ulike farger (tils carat, ves. I 1096 ØRERINGER. I 14 k. gullt gull med 0,20 ct. I 1139 FLAT ROSE. Seks skjeer med flat rose mønster, L 1 god klarhet) og 14 DIAMANTER på 0.14 carat. Nytt diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. 19,5 cm. Nypris pr. stk. ca. kr.,00 og ubrukt. I 1097 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,25 ct. I 1140 VALDRES. 6 spiseskjeer i 830 s. fra Th. Martinsen 1 F 1059 ANHENG. Korsformet smykke 18 K hvitt gull diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. sølvarefabrikk i Tønsberg. med fine dypblå SAFIRER (sju stk. tils I 1098 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,20 ct. I 1141 JUVEL. Seks spiseskjeer. L = 18,5 cm. 1 carat, moderat/svak klarhet (med mønster) og 14 diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. I 1142 SERVIETTRINGER. Åtte serviettringer i sølv.av 1 diamanter på 0.14 carat. Nytt og ubrukt. I 1099 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,20 ct. mønsteret Anita. x 1060 GULLRING. I 14 k.hvitt gull med 0,20 ct. diamanter. 1 diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. I 1143 SØLVLOTT. Ca. 10 enheter merket 830 s. Fat, Ø 16 mm. Butikkpris ca.7 kr. I 1 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,20 ct. pokal, lysestake mm. Netto ca. 1 kg. I 1061 GULLRING. I 14 k gult gull med vakre diamanter 1 diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. I 1144 FASETT. Seks spiseskjeer, alle med monogram. og rubiner ( 0,20 ctw d og 1,30 ctw r). Ø=17 mm. I 1101 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,20 ct. I 1145 ANITRA. Seks kakegafler i sølv, fem med Butikkpris ca. 0 kr. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. monogram. I 1062 ARMBÅND. Tre flotte armbånd med emalje, hvorav 1 I 1102 GULLRINGER. To stk. i 10 k. Det ene i gult gull I 1146 GRAVERTE GAFLER. Fire graverte gafler med to i 925 sølv og emalje. (L= ca 18 cm). Blå, turkis med 0,02 ctw diamanter og 0,80 ctw rubiner. Det monogram, fra ca og blåsort emalje. Ene mrk. Norne. Ene umerket. andre i hvitt gull med 0,02 ctw diamanter og 0,55 I 1147 FLAT ROSE. To serveringsskjeer i mønsteret flat Pen stand. ctw rubiner. Begge Ø=19 mm. Nye. Butikkpris ca. rose. Med eierinitialer bak. Vekt 133 gram. I 1063 Lott med 5 graverte gullringer opp til 21 mm (1 1 2 kr. I 1148 SKJEER. Fire fantatiske eldre skjeer med gravert klipt), 3 anheng (stjernetegn), 2 enkle øredobber og I 1103 GULLRINGER. To stk. i 10 k gull. Den ene i hvitt mønster, ca Med eierinitialer bak. 1 mansjettknapp (bøyd) Brutto 31,2 gr. ( 27,5 gull med 0,02 ctw diamanter og 0,35 ctw ametyst. I 1149 SØLVBESTIKK. To skjeer og to gafler med gr. uten stjernetegn) Den andre i gult gull med 0,02 ctw diamanter og inngravert mønster. Alle med monogram og årstall I 1064 GULLRING. Herrering. I 10 k gult gull med 1,9 ctw 1 0,55 ctw safirer. Begge Ø=16 mm. Nye. Butikkpris på baksiden: , år gamle. L = ca. 21 diamanter. Ø=19 mm. Butikkpris 8 kr. ca. 2 kr cm. Ny pris idag ca 0,00 kr. F 1065 HALSBÅND. Flettet kjede ca. 40 cm i 14 K, vekt 18 1 I 1104 GULLRING. I 10 k hvitt gull. med 0,12 ctw I 1150 TESKJEER. 12 stk. emaljerte teskjeer i 830 s. i gram. Medfølger øyepynt i samme mønster, totalt diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 3 kr. originaleske. Nesten ubrukte. Fra Th. Martinsen. 20 gram. Pent brukt. I 1105 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,25 I 1151 RÅDHUS M/VIFTE. 12 teskjeer i skrin. L=12 cm. I 1066 HALSKJEDE fra MASAMI i 585, grå farve. 1 ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. God stand u/gravyr. Totalvekt 117 g, lengde 45 cm. (Butikkpris ca 4). I 1106 GULL ØREDOBBER. I 14 k. gult gull. Med 0,25 ctw. I 1152 ANITRA. Sølvbestikk: 1 potetskje (med eierinitialer I 1067 Liten blikkeske med 8 stk. sølv/emaljesmykker. 1 diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. bak), 8 mokkaskjeer, 1 liten gaffel, samt barneskje Nåler, armbånd L=14 cm, brosje, øredobber etc. I 1107 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,16 ct. med påskriften: Pål sine høner. Pent brukt. Et par småskader i emaljen på to av objektene. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 2 kr. I 1153 LAILA. To skjeer og to gafler. (alle 18 cm). Bør sees. I 1108 GULLRING. Trestens ring med 0,06 ctw diamanter i I 1154 LUKTEVANNSHUS. Antakelig sølv uten stempel. Er I 1068 RINGER. To stk. i 14 k. gult gull. Med 0,20 ct k hvitt gull. Ø=17 mm. Butikkpris 2 kr. forgylt innvendig. diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 6 kr. I 1109 GULL ØREDOBBER. I 14 k. gult gull. Med 0,20 ctw. I 1155 SØLVLOTT. Konfektskål 7 cm. høy og 12 cm. i dia. I 1069 Lott 4 gullsmykker. En ring med klare stener (ant. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. Et par lysestaker (en med gips i bunn). To små diamanter), et korsanheng med små perler 3 x 2,5 I 1110 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,25 skåler. Alt i 830 s. Sigarettskrin med sølv lokk og cm, et anheng med blå stein og en slipsnål med ctw. fancy brown diamanter. Som nye. Butikkpris vegger og treeske. Netto vekt ca. gr. stor perle. Medfølger en came, en nål og et par ca. 1 kr. I 1156 PURE SILVER. Fire begre med stett merked med: øredobber. I 1111 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,16 Bhattei bat pure silver Vekt 506 gram. I 1070 GULLRING. Trestensring i 10 k gult gull med til 1 ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. I 1157 MÄRTHA. Seks kniver i 830 s. fra Th. Martinsens sammen 0,60 ctw diamanter. Ø=17mm. Butikkpris ca. 4 kr. I 1112 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,20 sølvfabrikk A/S i Tønsberg. ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. I 1158 MÄRTHA. Lott på ni deler i 830 s. fra Th. I 1071 GULLRING. Trestensring i 10 k gult gull med til 1 sammen 0,60 ctw diamanter. Ø=17mm. Butikkpris I 1113 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,16 Martinsens sølvfabrikk A/S i Tønsberg. Seks ca. 4 kr. ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. teskjeer, en koldgaffel, en sukkerskje og en liten 1072 GULLRING. Trestensring i 10 k gult gull med til 1 I 1114 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,16 kakespade. sammen 0,60 ctw diamanter. Ø=17mm. Butikkpris ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. I 1159 MÄRTHA. Lott på ni skjeer i 830 s. fra Th. ca. 4 kr. I 1115 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,16 Martinsens sølvfabrikk A/S i Tønsberg. To I 1073 HALSKJEDE. I 10 k tofarget gull. Kjedet er ca ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. størrelser. Seks stk. 17 cm. lange og tre stk. 15 cm. langt. Nytt. I 1116 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,16 cm. lange. I 1074 HALSKJEDE. I 14 k hvitt gull med 0,01 ctw 1 ctw. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. I 1160 MÄRTHA. Seks gafler i 830 s. fra Th. Martinsens diamant. Ca. 43 cm. langt. Butikkpris ca. 6 kr. I 1117 GULLRING. I 10 k. gult gull. Med 0,01 ctw. sølvfabrikk A/S i Tønsberg. I 1075 GULLRING. I 10 k gult gull. med 0,50 ctw 1 diamanter og 1,54 ctw granater. Ø=17 mm. I 1161 KLOSTER. To serveringsskjeer,(18 cm + 21,5 cm). diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 0 kr. Butikkpris ca. 2 kr. Meget høy nypris. (Totalt 170 gram) I 1076 Halskjede i 10 k. gult gull med 0,25 ct. diamanter. I 1118 Halskjede i 10 k. gult gull med 0,20 ct. diamanter. I 1162 TESKJEER. Seks teskjeer i dragemønster. Fra Ca.45 cm. langt. Som nytt. Butikkpris ca. 4 kr. Ca.45 cm. langt. Som nytt. Butikkpris ca. 2 kr. ca I 1077 Halskjede i 10 k. hvitt gull med 0,25 ct. diamanter. I 1119 ØRERINGER. I 14 k. hvitt gull med 0,10 ct. I 1163 VALDRES. Lott teskjeer i 830 s. 7 mokkaskjeer og Ca.45 cm. langt. Som nytt. Butikkpris ca. 4 kr. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. 8 teskjeer. Medfølger en marmeladeskje i sølv. I 1078 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,35 ct. I 1120 ØRERINGER. I 14 k. hvitt gull med 0,16 ct. I 1164 VALDRES. Lott teskjeer i 830 s. 6 mokkaskjeer og diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 4 kr. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. 8 teskjeer. Medfølger en sukkerklype i sølv. I 1079 GULLRING. I 10 k. gult gull med 0,25 ct. diamanter. I 1121 ØRERINGER. I 14 k. gult gull med 0,10 ct. I 1165 SØLVLOTT. 18 stk. div skjeer, en koldgaffel og Ø=18 mm. Som ny. Butikkpris ca. 4 kr. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. tre div. klyper. 6 stk. med forgylling. Det meste I 1080 ANHENG. Med kjede i 10 K, med 0,17 carat I 1122 ØRERINGER. I 14 k. hvitt gull med 0,16 ct. utenlandske bla. Sverige. Se bilde. diamanter og 0,68 carat rubiner. Nytt. Butikkpris diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. I 1166 TESKJEER. Lott 9 gamle. Tre fra Antonius Frisch ca. 0 kr. I 1123 ØRERINGER. I 14 k. hvitlt gull med 0,16 ct. Christiania merket 13 1/ En fra Ole Lauritz I 1081 GULLRING. I 14 k hvitt gull med til sammen 0,50 diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. Ødegaard Arendal merket Prøve 13 1/4. En fra Hans Olsen Christiania merket 13 1/ div. ctw diamanter og safir. Ø=16,5 mm. Butikkpris I 1124 ØRERINGER. I 14 k. hvitt gull med 0,16 ct. skjeer i sølv bla. 3 svenske og en gammel liten ca. 5. diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 1 kr. vakker klype, sukkerbiter? I 1082 Stort treskrin med smykker. Bl.a. sølv/emalje. I 1125 ØRERINGER. I 10 k hvitt gull med 0,06 ctw I 1167 FRANSKA LILJAN. Svensk.16 stk sølv teskjeer. Ufullstendig liste på internett. Noe var. kval. diamanter. Nye. Butikkpris ca. 2 kr. To forskjellige størrelser (8 + 8). Prod. i perioden I 1083 GULLRING.I 10 k gult gull med 0,15 ctw diamanter. I 1126 HALSKJEDE. I 14 k gult gull med kors med Ø=17 mm. Butikkpris ca. 3 kr. diamant. Ca. 45 cm. langt. Nytt. I 1168 TELESØLV. Stor øse. Lengde 25 cm. vekt ca. I 1084 GULLRING. I 10 k. tofarget gull. Med 0,13 ctw. I 1127 HALSKJEDER. To stk. Det ene med gr. diamanter. Ø=17 mm. Butikkpris ca. 3 kr. ferskvannsperler (5-6 mm), lengde ca. cm. Et I 1169 TESKJEER. 13 stk. Merket 830 s. Dobbel rokokko. I 1085 GULL ØREDOBBER. I 14 k. hvitt gull. Med 0,25 ct. med genuine glassperler med kjede og lås i 925 s. Medfølger en sukkerskje, dobbel rokokko merket diamanter. Som nye. Butikkpris ca. 3 kr. Ca. 42 cm. langt. 830 s. I 1086 GULLRING. I 10 k gult gull med 0,10 ctw diamanter I 1128 Perlekjede, lengde 37 cm. med kraftig gullås og I 1170 SØLVPLETT, ca 9 kg brutto, totalt ca 160 deler. og 1,12 ctw topaser. Butikkpris ca. 3 kr. perle i låsen. Medfølger 3 kunstperlekjeder og ett Fra div. bo. av ukjent matrial. Skanfil Auksjon /18. oktober 8 17 Denne gang starter fredagsdelen kl !

18 I 1171 LYSESTAKER. Par i 925 s. Tostrup. Foten 11 x 11 I 1215 GDS V. Farvefoto av hvalbåt i glass og ramme. I 1237 SIGNALLYKT for jernbane. Gedigen og dekorativ. cm, 11 cm høy. Liten bulk nede i fot på den ene. Noe falmet bilde. Str. 23 x 15 cm. Kan evt. sendes Ukjent bruksstand. Trenger en puss. Bunnen fylt med gips. uten ramme. I 1238 EMALJESKILT for tog/trikk fra tallet: Av- I 1172 Lott. Bestående av fem forskjellige eldre skjeer, to Hvalfangst brev, postkort etc. Momsfritt og paastigning under fart er forbudt. Str. 39 x 4 med monogram. I 1216 HVALFANGSTPOSTKORT. To fine små: Hvalen cm. Bra stand. I 1173 KONVAL. Fire deler. En med eierinitialer. hives op med Dampkraft (Kallands Forlag), samt I 1239 EMALJESKILT: Rökning tillatt, str 34 x 5 cm. En I 1174 JUVEL. Seks kaffeskjeer, og en paispade. Blaahval (4496 uten utgiver), ubr., kv rustflekk ved K, ellers ok. I 1175 ARVESØLV. Kompottskje. I 1217 SPEKNING AV KOBBEHUDER. Fint 150 I 1240 BILETTER/KLIPPEKORT. Lott på 13 stk. 2 I 1176 ARVESØLV. To desertskjeer samt sukkerklype. arbeidslivsmotiv. (G.Hagen 73/NLR 1199), ubr., rabattkort og en bilett fra Holmenkollbanen, 2 I 1177 LYSESTAKER. Et par fra Brødr. Lohne i 830s, art kv. 1. klippekort Oslo sporveier Bærumsbanen og deco stil, H=6 cm, pent sett. Ekebergbanen, tileggskort Oslo sporveier 1972, Jakt, fiske, fangst *) NSB bilettkort Oslo V-Blommenholm og en I 1178 SØLVPLETT. Eske med brutto ca 7 kg sølvplett, bl.a. speil og børstesett, toarmet lysestake og et Jakt, fiske og fangstutstyr *) enkeltbillett Oslo-Drammen, to klippekort fra par andre lysestaker, salt/pepperkar m/glass, vaser, I 1218 MUSTAD. Katalog over laks og ørretfluer med 2 Norsk Jernbaneklubb og to enkeltbiletter fra hhv. askebeger, sukker/fløtesett m.m. Var. stand. farveillustrasjoner fra O.Mustad & Sön. I tillegg Hardanger rutebillag AS og Jotunheimen og I 1179 FLØTEMUGGE OG SUKKERSKÅL. Gammelt en plakat med oversikt over fluer. Dreyer Trykk. Valdresruten (Byrå-bilett). sukker og fløtesett i 830 s. fra Thostrup. Medfølger Str. 49 x 39 cm. Noen bruksspor, men meget I 1241 Utklippsbok. Ca. 150 s. proppfull med div. biletter et brett i sølvplett. uvanlig. (bla. SAS og KLM), turistbrosjyrer, bilder, fakturaer I 1180 Sølvlott. 6 deler. 5 div. skjeer og en serviettring. Bla. I 1219 FIN-NOR NO:3.Fiskesnelle med originalt etui. Ø 1 mm. Fra reise til Egypt, Israel, Sveits, Jugoslavia og en dobbel rokokko skje 16,5 cm. lang. Medfølger = ca. 9 cm. Nord-Norge Må sees. 9 deler sølvplett, seks gaffler, to skjeer og en I 1220 FISKESNELLER. 3 stk: Record no 1 modell I 1242 Utklippsbok. Ca. 150 s. proppfull med div. biletter opptrekker. C, Record no 1 (manko: mutter til sveiv) + (bla. SAS og KLM), turistbrosjyrer, bilder, fakturaer I 1181 MÄRTHA. Smørbrødklype i 830 s. fra Th. fluesnelle av ukjent merke. mm. Fra reise til Østerike, Spania, Frankrike og England Må sees. Martinsens sølvfabrikk A/S i Tønsberg. I 1221 KRUTTHORN OG KULEPUNG. Gammelt krutthorn I 1182 ODEL. Anretningskje i 830 s. fra Oslo og kulepung med gammelt kruttmål. Sjarmerende I 1243 Utklippsbok. Ca. 150 s. proppfull med div. biletter, sølvarefabrikk. 24 cm. lang. gamle objekter fra 1tallet. turistbrosjyrer, bilder, fakturaer mm. fra reise i Sveits, Italia, Frankrike, Belgia, Holland og Tyskland I 1183 VALDRES. Fire suppeskjeer i 830 s fra Th. I 1222 KRUTTHORN. To stk. fra 1-tallet. (begge Må sees. Martinsens sølvarefabrikk A/S i Tønsberg. Små mangler propp) I 1244 NSB uniformsjakke med tre striper (ukjent str.), lue bulker på to av skjeene. I 1223 LARSENS VÅBENFORRETNING, KRISTIANIA. med to striper (fullmektig) og en lue for utearbeider. I 1184 KLOSTER. Fire deler. Se bilde på nett. Gammelt reklametrykk på plate (1-tallet). På den Noen bruksspor. I 1185 KONVAL. To syltetøyskjeer (13 cm), to andre siden reklame for Reguleringsgardinfabrikken påleggsgafler (15 cm), og kakegaffel med AS. Datidens kontaktliste som skulle stå i et I 1245 NSB. Rød uniformsjakke ifm. OL Med NSB monogram. roterende stativ på kontorpulten. til OL 94. Str. XL. Pen stand. I 1186 KONVAL. Seks kaffeskjeer. I 1224 RECORD NO.1. Fiskesnelle fra A. B. I 1246 SAS. Oljepeilepinne for Main tank SAS DC 3 / Urfabrikken Svängsta, modell c, i bra bruksstand. I C-53. Pinnen er i tre med metall på to sider med I 1187 VIKING ROSE. Tre deler, en med påskrift bak. Se originaleske med bruksanvisning. mål. Målestokken går fra L eller 130/192 bilde på nett. U.S.G. Den er 2 x 2 cm. og 67 cm. lang. I 1188 HARDANGER.Tre skjeer 18 cm, en gaffel 18 cm og Jakt, fiske og fritidsbøker (momsfritt). I 1247 OSLO SPORVEIERs tidsskrift Trikk og Buss, 1. en skje på 20cm. Alle med monogram på baksiden. I 1225 FISKEBØKER. Lott 8 stk. Om ørret og laksefiske, og 2. årgang , kpl. 24 hefter, red.: Lyder I 1189 KOMPOTTSKJE. Fra ca 1, med monogram. fluebinding, ferskvannsfiske og saltvannsfisker. Bra Solem. Rustne stifter. Litt anm. på første nummer, I 1190 PRYDMØNSRER. Tre deler, hvorav en med kvalitet. Se bilde og liste på nett. ellers bra. gravering. Se bilde på nett. I 1226 HOLE, PER. 4 bøker fra villmarksliv. Vassfaret, I 1248 EMALJESKILT med morsom tekst: Av- og I 1191 ANITRA. Fem forskjellige deler (med monogram). 1964, Fra Vassfaret til Ararat, 1967, paastigning under fart er forbudt. 39 x 4 cm. Bra Se bilde på nett. Manndraperen i Nerdalsjuvet, 1975 og Høyfjell stand. og villmark, To med dedikasjoner. Alle m/ I 1192 ANITRA. Seks teskjeer. I 1249 NSB. Gammelt glass til kupélampe med original vareomslag og ganske pene. I 1193 ARVESØLV. Seks teskjeer i Arvesølv. Pent brukte. logo Norges Statsbaner Kupé 15. Bra stand. I 1227 JAKT FISKE FRILUFTSLIV av Ragnar Frislid Meget sjelden. Må hentes i en av våre avdelinger. I 1194 ANITRA. Kompottskje og Knut Rom, bind 1-5, Tiden forlag , 1. I 1195 FLAT ROSE. Seks deler i mønsteret flat rose. Med opplag. Org. bind m/vareomslag. Bra stand. Kart *) eierinitialer. Se bilde på nett. I 1228 VILLMARKSLIV. Finnskogen m.m. 3 bøker: I ARMENIA Flott kart av Ph. De la Rue, I 1196 FLAT ROSE. Sauseøse med krok bak, i flat rose Finnskogen av Rolf Sørensen 1981, videre Sunde: Paris, str. 52 x 39 cm + gode marginer. Kolorert. mønster. Med eierinitialer på forsiden. Møte med Puken, 1996 og Rustad: Minner Sjeldent. I 1197 TELESØLV. Stor potetskje og to smørkniver i 830 s. fra fjell og skog Pen stand. Dessuten tre I 1251 ASIA. Tre 1-tallskart. Ett av kjente Johann fra Mylius AS i Kragerø. biografiske bøker om Mikkjel Fønhus og en bok om Baptis Homann u.år (ca 1707), to stk av Joh. Matth. I 1198 SØLV MINIATYRER. Lott 6 objekter. En vakker liten Trollelgen. Bra kvalitet. Hasio ett fra 1730 og ett fra Det fra 1730 trakt med sisselering 3,5 cm. høy. Tre små vakkert dekker Russland. Var. kval. Jernbane/fly/buss/bil *) dekorerte skjeer ca. 6 cm. lange. Lite vakkert etui til I 1252 BELGIA, NEDERLAND, TYSKLAND. Fem fyrstikker 7 cm. langt. Liten sølvblyant 8 cm. lang. I 1229 BILKLUBBMEKER. Lott 6 stk. To franske, et 1 kolorerte kart av kartograf Nicolaum Visscher belgisk, et sveitsisk, et nederlandsk og et østerisk. I 1199 TELESØLV. Potetskje og to smørkniver i 830 s fra ca : 1680: Leodiensis Episcopatus, Veldig fine i bra stand. Mylius i Kragerø. 1690: Tractus Inter Sabim et Mosam, ca 1: I 1230 EMALJESKILT. Tre stk. for trikk/jernbane. Uvanlig I 1 TRANSCHER-SETT. I sølv. Merket med løve og Flandriæ Comitatus og Brabantiæ Batavæ pars skilt med teksten 20 SIDDEPLADSER, str. 20 x krone. Lagd i Sheffild I originaleske. occidentalis, ca 1720: Bruxellensis Tetrarchia. 6 cm, videre: Konduktørens plass str. 22 x 4 cm Svært varierende stand. Bør sees. I 1201 TESKJEER. I 830 s. 6 dekorative teskjeer i sølv samt Livsfårleg å koma innåt leidningane eller med en liten sukkerskje og spade. I originaleske. I 1253 BELGIA. To gamle kart. Ene tegn. av Tob. Maiero festet deira. Str.20 x 13 cm. Bra stand. Lagd i sverige. datert 1747 i bra stand, str 57 x 50 cm. Det andre I 1231 HOLMENKOLLBANEN. 5 enheter: Ruteplan fra av Matthüs Seutter u.år (ca årene) med I 1202 SØLVVASE. Flott høy vase i 830 s. Lagd av K. og med 13. oktober 1947 for Sognsvannsbanen, større anmerkninger, bretter. Str. 58 x 52 cm. Anderson Sverige. Pokalform med tykk kant øverst rutetider for St. Hans kveld (u. år), en vedr. med flott dekor. (Ikke med gravyr). Vasen er 23 I 1254 BELGIA. Tre kart, hvorav to kolorerte store kart fra Transport av sykler (u.år), oppslag: Foreldre, cm. høy. 1-tallet. Ukolorert fra 1638 Belgii sive Germania banens stasjoner benyttes nu... (Stamnes IX-49), inferioris, str. 36x30 cm, ett kolorert fra 1690 av I 1203 SØLVLOTT. Stort sølvfat i 830 s. ca. 28 cm. i dia. samt en plakat med vedtekter for Holmenkollbanen. F.De Witt, Amsterdam. Str. ca 56 x 48 c det andre og 6 cm. høyt. Tre føtter. Veier ca. gr. En stor Noe anm. over BRABANT (Brabaniæ) av Carolum Allard. pokal i 830 s.ca. 25 cm. høy. Bunnen med gips. I 1232 BILSKILT. Amerikanske bilskilt fra tallet, Slitte kart som bør sees. Bruttovekt ca. 175 gr. Noe bulker. to stk. i metall samt 1 stk. i et pappliknende I 1255 EUROPA. Stort kart av Jean Matthias Has i I 1204 KAKEGAFLER. 5 stk. med emalje. Fra Tostrup, materiale. (antakelig et slags prøveskilt) (etter kart av Homann Heirs 1737). Kolorert. Str. ca merket Sterling. Medfølger en liten skje og 55 x 48 cm. Brettet, men bra stand. Kartets fulle koldgaffel med emalje merket 925 s. I 1205 SØLVLOTT. Kakespade merker Thune 13 1/4. Potetskje, kakespade, kompottskje, smørkniv og tomatspade, alle 830 s. Medfølger to sukkerklyper, tre teskjeer og en liten øse uten merking. I 1206 SØLVPLETT. Tilsammen ca. 230 deler sølvplett i div. mønstre. Liste på internett. I 1207 LYSESTAKE. Velholdt, toarmet lysestake, med innfylt sokkel. I 1208 TESKJEER. Seks teskjeer i sølv. Husholdningsgjenstander *) I 1209 BESTIKKSETT. 13 sett, kniver/gafler etc., de fleste i org. esker Skaugum, Grace, Märtha. Tidl. 3 lotter med utrop 1. I 1210 HØVLER. To gamle langhøvler lengde 60 og 53 cm, samt to spesialhøvler til ukjent bruk. Medfølger en liten treting med ukjent bruksområde. I 1211 KAFFE. Gammel, solid kaffebrenner beregnet på vedkomfyr med ringer, en artig kaffekvern i aluminium merket AJA Norsk kvalitet samt to små kaffekjeler på 1,1 l og 0,7 l fra Høyang. I 1212 KAFFEKVÆRN. Fin gammel kvern for veggoppheng. I porselen med glassskuff. Dekorativ. I 1213 Lott div. Høyang melkespann 5, 3 og 2 L og et 1/2 l-mål. En gammel kjøttkvern, to gml. siler, gammelt vaffeljern to gml. strykejernstativ i støpjern mm. Hvalfangst Hvalfangst samlegjenstander *) I 1214 HVALTANN, ubearbeidet, L = ca 15 cm, et hvaløre (liten skade) og en barde. Uvanlig lott. 550 F 1233 HERRE-BILLETT, Adgangstegn til Jernbarnearbeidets Aabning den 8de August Teksten videre på billetten er : De inbudne Herrer anmodes om at ville møde i Oslo Bispegaard Kl 12 1/2, for derfra at begive sig i Procession til den bag Bispegaarden værende Lökke hvor Ceremonien vil finde Sted. Noen smårifter, men dette er et sjeldent utbudt objekt! Lavt utrop! Svært sjelden. I 1234 NORGES BILBOK Komplett liste over alle registrerte bileiere med bosted og type bil. Mye reklame. Red. Reidar W. Eriksen. Utgiver C. Eriksen Drammen. 896 s. En del slitasje. I 1235 EMALJESKILT Advarsel. Det er forbudt å ferdes på banelinjen utenfor overgangene. Laget på Cathrineholm, Halden ca Str. 25 x 20 cm. Pen stand. I 1236 EMALJESKILT med tekst: Luk døren!. 16 x 6.5 cm. Meget gammelt og pent skilt. 18 Skanfil Auksjon /18. oktober 8 I 1256 I 1257 I 1258 I 1259 I 1260 I 1261 tittel på internett. FRANKRIKE, Johannes Bleauw. Flott kolorert kart fra 1640 med tittel: Cadvrcivm Vernaculé Qverci, 50 x 39 cm. Fuktskader. Samt et annet kolorert kart over nordlige Frankrike mrk. Apud Guiljelmum Bleauw, ca samme tidsperioden. Skade i høyre marg. To dekorative kart. FRANKRIKE. Fire kart fra 1-tallet av den kjente kartograf J.Bleauw: Metz, Sedan, Nevers og Bourbonnais. Alle er i s/hv og stammer fra atlas. Tekst på latin bak. Dekorative. FRANKRIKE. To flotte kolorerte kart: LOTHARINGIA DUCATUS ca 1619, Per gerardum Mercatorem com privilegio (fransk tekst bak), str. ca 47 x 36 cm, samt Bressia Vulgo Bresse mrk. Guiljelmus Blaeuw, utgitt i Amsterdam 1 (hollandsk tekst bak), str. 50 x 39 cm. Rifter i kantene. HEDMARK. 11 tyske kart fra krigen. Bl.a. Engerdal, Osen, Rena, Rendal, Røgden, Solør, Trysil, Aastdalen. HELE VERDEN. 15 kart fra atlas utgitt i Leipzig 1837 tegnet av Dr. F.W. Streit: Frankrike, Italia, Nederland, Bayern/Württemberg, Preussen (2 deler), Hannover, Saksen, Sveits, Spania/Portugal, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia, Var. kval. ITALIA, Napoli. Ukolorert kart fra ca 1640 av M. Merian over REGNO DI NAPOLI med 12 våpenskjold. 36 x 27 cm, kval.anm.

19 I 1262 ITALIA, SPANIA. Tre sammenbrettede kart i lerret: I 1287 GULLUR. Geneve dameur i 14 k gult gull. Nydelig 2 I 1322 SØLV LOMMEUR. Dobbeltkapslet sølv Lombardia & Venezia 1850 av R.A.Schulz, Nordog klokke. Helt ny i originaleske. nøkkeltrukket lommeur. Merket på støvdeksel: I 1263 mellom-italia 1853 av H.Kiepert (1:00) I 1288 TISSOT GULL DAME ARMBÅNDSUR. 14 K gull. 2 Robert Geneve No Echappment á Ancre, samt Spania/Portugal 1834 av D.H. Berghaus Pent brukt, med gull lenke. Nypris ca. 1 kr. 15 rubis. Fra ca Funksjonstestet (1:000). I 1289 Dobbeltkapslet gull lommeur ANCRE med 15 2 i 48 timer, holder tiden bra. Ø = 46 mm. ITALIA. Flott kart fra atlas over regionene CITRA rubiner i meget god stand. Opptrekksnøkkel og kjede medfølger. (tidlegere og ULTRA av kartograf W.BLAEU ( ). 50 I 1290 ATLANTIC KRONOGRAF. Suisse. Double eller 2 reperarert i lokket) x 39 cm. Gode marginer. Kobberstikk. Hollandsk gull på stål. Går perfekt. 17 Rubis. God stand. Flott I 1323 VEGGUR. Fra 1930tallet. 62x29x13 cm. tekst på baksiden. urskive. Kronograffunksjonen fungerer fint, med I 1324 LOMMEUR. Dame. 6 Rubis. Nøkkeltrekk, men I 1264 ITALIA. To ukolorerte kart av G. Blaeuw fra nullstilling kl. 12. Manuelt opptrekk. U/lenke. nøkkel mangler. Fungerer godt. 1-tallet: Regno di Napoli med våpenskjold og I 1291 VEGGUR. Gammelt veggur fra slutten av REALISASJON. 24 Defekte/rep. armbåndsur. Ca. Stato Della Chiesa con la Toscana, str. 50 x 39 1-tallet av T. Hegelund nr 286. (tau til det ene 60 % Quartz. cm. Tysk tekst bak. Førstnevnte med brettrift. Ellers lodd er røket). Dekorativ. ganske bra. Kobber-, messing- tinn- o.a. I 1265 MIDTØSTEN. To kart. Et dekorativt kolorert kart med tittel: Imperium Alexandri Magni per Europam, Asiam, et Africam, Venetiis 1785, kartograf Antonio Zatta. Str. 43 x 32 cm. Det andre et kart over det tyrkiske imperiet, trykt i Augsburg Kartograf T.C.Lotter, str. 58 x 50 cm. Stor skade i øvre del og fuktflekker i kantene. I 1266 NEDERLAND. FLANDRIA COMIT. Kolorert kart av G. Mercator/J.Hondius 1630, str. ca 48 x 33 cm. Fransk tekst bak. Original kolorering? Festet forsiktig på plate med tapebiter i to øvre hjørner (Ca $ i nettbutikker). I 1267 NORD-TYSKLAND, DANMARK. Svensk utgitt kart med tittel Belli Germanici Praesentis datert Upsala 1758 dedikert til Joh. Jennings av A. Åkerman. Str. 43 x 28 cm. Rifter og fuktflekker i marginene Utgår I 1269 PARIS. Kobberstikk fra boken Middleton s Complete System of Geography, 1778, ukolorert. Str. 26 x 20 cm. + passpartout. I 1270 RUSSLAND. To kart. Ett fra 1666 av Issaco Massa str. 54 x 47 cm og et kart over KAMTCHATKAhalvøya med Kurilene, gravert av Laurent for kartograf J.Bellin Ukolorert. Str. ca 30 x 51 cm. Brettet. I 1271 SVERIGE Kolorert kart tegnet av Antonio Zaffa, Venezia. Str. 32 x 42 cm. Bra stand. Dekorativt. I 1272 TRØNDELAG og VESTLANDET. Tyske kart fra krigen, tils. 13 stk, bl.a. Melhus, Røros, Brekken, Holtaalen, Stuesjø samt Florø, Bergen, Åndalsnes og Aardal. I 1273 TYSKLAND. 3 lerretskart: 1799 Preussische Staaten, Rheinischen Bunde 1813, samt et postkart over Tyskland fra 17-1-tallet, ca 110 x 90 cm. Alle kolorerte og sammenbrettede. I 1274 TYSKLAND. 5 gamle kart. Ett fra 1660 i s/hv av Tavernier, ett fra 1783 over Oberschlesien av Güffefeld samt 3 kart fra 1-tallet over Bayern 1859, to kart over BÖHMEN (ett 1836), samt hele Tyskland Var. størrelser og kvalitet. I 1275 TYSKLAND. 6 kart, hvorav 3 kolorerte kart og et s/hv kart fra 1-tallet. Preussen, Mecklenburg, M-Schwerin/Strelitz, Braunschweig og generelt over Tyskland. Var. størrelser og stand. I 1276 TYSKLAND. Kart over Mansfeld fra 1574 med tittel Mansfeldiae Comitatus Descriptio auctore Tilemanno Stella Sig. Fra verket Theatrum Orbis Terrarum. Str. ca 43 x 38 cm. Fuktflekker og rifter i margene. Latinsk tekst bak. I 1277 TYSKLAND. Tre ukolorert kart fra 1638 over Alsatia Inferior, HASSIA INFERIOR og HASSIA SUPERIOR av kartograf Matthaus Merian, basert på tidligere kart av Bleauw. To med riksvåpen. Str. 30 x 21 cm. Noen anm. Dekorative. I 1278 ØSTERRIKE. Kolorert kart fra 1588 av Wolfgang Lazio, Amsterdam med tittel: Austriae Ducatus Chorographia, str. ca 46 x 34 cm. Gode marginer, brettrift i nedre margin + reparert rift. Latinsk tekst bak. Kraftig kolorering (uoriginal?). Meget dekorativt. I 1279 Lott: Ni kart tegnet av A.K.Johnston fra Royal Atlas of Modern Geography som utkom i 1861: Palestina, Afrika, Nubia & Abyssinia, Canada, Vest-India, Stillehavet, New Zealand, Nord- og Sør-Amerika, samt verdens to halvkuler. 51 x 61 cm. Bra stand. I 1280 Lott: Sju mindre kart, flere av Ioh. Walch, Augsburg. Kolorert. Ca 17-1-tallet. Bl.a ett krigskart fra Napoleonskrigene, viser stillingene ved Leipzig Ca. str. 22 x 19 cm. Litt var. kval. Liste og bilder på internett topografiske med god geografisk spredning i god kvalitet, samt 7 Christiania/Oslo ca i variabel kvalitet. Klokker/ur *) I 1282 I 1283 I 1284 I 1285 I 1286 J. W. C. GULLUR. Dobbeltkapslet. I 585. Klokken tikker og går. Med monogram, 16 stener. Liten bemerkning på opptrekkerkronen. GULL LOMMEUR. Med kjede i gull. Både ur og kjede i 14 K gull. Verket 17-steiners sveitsisk urverk med J C R inngravert. Tilnærmet ubrukt med flotte graveringer og coinedge. Urskive i perlemor, som er gravert og fargelagt. Ø = 47 mm, Tykkelse 10 mm. Et flott ur. LUCIEN PICCARD GULLUR. Lucien Piccard herreur i eske. Med diamant i kl. 12. Som nytt. GENEVE. Gull herrearmbåndsur i 14 k gull. Ny i originaletui. Tikker og går. LUCIEN PICCARD GULLUR. Dameur i originaleske, nytt. I 14 k hvitt gull med ekte diamant i kl I 1292 I 1293 I 1294 I 1295 GENEVE. Damme armbåndsur i 14 K gull. Nytt i originaleske. VEGGUR. Gammelt loddregulatorur fra tallet. VEGGUR. Gammelt veggur fra århundreskiftet. 66 x 25 x 10 cm. Rep.objekt. Armbåndsur i 18 kt gull, herremodell med liten, sans. uoriginal damelenke. Merket Club, 17 rubies, automatic. Går fint. Bruksspor, bl.a. merker i urskiva ved 9-tallet. I 1296 ARMBÅNDSUR. Boss herreur i originaleske. Ubrukt, som nytt. I 1297 GULL DAMEUR. Dame 14 K gull lommeanhengsur. Klokken er i bra stand, tikker og går. I 1298 CERTINA DAME ARMBÅNDSUR. Fra 1965, i 14 k gull. Tikker og går. Med originalreim og i originalemballasje. Veldig pent brukt. I 1299 MOVADE. Dameur med Movada 15-steners urverk. Urverket har fire justeringer, så det er av god kvalitet. Tikker greit, men anbefales en rens. Fin hengslet urkasse, men topplokket lukker ikke helt over urskiven. Selve topplokket samt lenkefester er innsatt med steiner. Det mangler to steiner, men det synes ikke så veldig. Urskiven har mindre aldringstegn. Flott lenke. I 1 LOMMEUR. Herreur i stemplet sølv. Alcala fra Sveits. Presisjonsurverk. Meget flott. Få bruksmerker ARMBÅNDSUR. Aquaswiss dameur i eske. Ubrukt, som nytt. I 1302 SØLVUR. 2 stk. Slitte, men de går, fra ca Zenith og Invar uten lenker. I 1303 TISSOT. Herrearmbåndsur modell Seastar. Bruksstand. I 1304 ARMBÅNDSUR. Cross dameur i eske. Ubrukt, som nytt. I 1305 ARMBÅNDSUR. Lott på 5 herreur. Tre sportsklokker, et Montres Carlo og et gullfarget ur. Ubrukte, som nye. I 1306 ORIENT. Herrearmbåndsur med lenke, ubrukt, butikkpris kr. 2. I 1307 SØLV LOMMEUR. Klokken tikker og går. (Avslag på glasset kl. 1130). I 1308 LOMMEUR. Engelsk militærlommeur. G S T P, honefat. Uret går. I 1309 Invar sølv lommeur ca som går og ser pent ut, men eierinitial (AB) bak. Vineta stål lommeur som ikke går medfølger. I 1310 A. Sederberg, Ystad. Sølv lommeur som går. Invendig lokk merket (prima kvalitet og 3 år garanti) Ligne Droite 16 rubins sølv lommeur med skade på tallskive. Men den går. Begge uten lenker. I 1311 A. Kron Import, Bollnæs. Sølv lommeur som tikker og går, uten lenke. Ca Eweko 17 rubins inkablock, stålur med skrulokk som tikker og går. Medfølger et ukjent stålur uten nøkkel. I 1312 Gustav Gullberg, Gøteborg. stål lommeur, merket Polhem innvendig? Klokken tikker og går ok. Carl Andesson, Christianstad, sølv lommeur uten lenke fra ca. 1920, spekk i urskiven, og som trenger en Uri Geller. I 1313 HERREUR. 2stk. Et David Jordan, mekanisk. Som ny i originaleske. Et Majestron til å feste i belte. På dette er det også termometer. Som nytt i originaleske. I 1314 LOMMEUR. To stk. Hanslien herre lommeur. Det ene sølvbelagt og det andre gullfarget. Hhv. 3,5 og 4 cm. i dia. I 1315 ARMBÅNDSUR. To stk. herreur. Et Montres Carlo ur i originaleske. Det andre et Ian Daniels med originaleske. Begge nye. I 1316 MONTRES CARLO OG PARIZIAN. 2 stk. armbåndsur. Et dame og et herreur. Dameuret (M. Carlosuret) med krystaller og perlemor. Begge er nye i originaleske. I 1317 MONTRES CARLO. 2 stk. armbåndsur. Et dame og et herreur. Dameuret med krystaller og perlemor. Begge er nye i originaleske. I 1318 MONTRES CARLO. To dameur. Begge med krystaller, det ene ogå med perlemor. Begge er nye og ubrukte i originaleske. I 1319 U S MARINES. Klokke i gave-eske med lommekniv, lommebok, penn og kompass på klokkearmbåndet. Nytt. I 1320 U S MARINES. Klokke i gave-eske med lommekniv, lommelykt og kulepenn. Nytt. I nye quartz lommeur med lenker, fra Franklin Mint, med motiv Tiur, Hjort, Abbor, Laks, medfølger skinnvesker til alle metallgjenstander *) I 1326 DRIKKEKANNE TINN. Hengslet lokk med kuleformet jekk. Stripet dekor på korpus. Eiernavn og utydelig årstall på lokk: Ane Cristens Datter fra midten av 1-tallet, samt dekor. H = 22,5 cm. Reparert med lodding på lokk. I 1327 KOBBER. Stor kobberkjele med stempler på hank: 8 L og M. (høyde med hank 26 cm). I 1328 LYSEKRONE. I kobber med glasskuppel. Lampen er i fin stand, og har hel kuppel. Ø = kopperkuppel 41 cm. Må hentes i Oslo. I 1329 LYSESTAKER. Et par lysestaker i messing. England 1-tallet. H = 24,5 cm. I 1330 LÅGKRUS. I tinn med initialene til Christian VIII og årstallet 1840, med inngravert dekor. Kuleformet jekk med stempel på lokk med Kjøbenhavn d. 6. april Diameter 13 cm. og høyde 23 cm. I 1331 MELKESPANN uten lokk, høyde 48 cm. Flott gammelt og sjelden kobberbelagt melkespann. Dekorativ og praktisk til for eksempel paraplystastiv. Utydelig stemplet. Nummerert med 52. I 1332 MESSINGMORTER. Gammel messingmorter med støter, og dekor på siden. Ø = 16,5 cm, H = 13,5 cm. I 1333 MÅLEBEGER. I tinn merket 1/2 pott, 1 pegl (utydelig merket) samt to på 1/2 pegl. Alle med stempler fra slutten av 1-tallet, Christian V og krone. I 1334 MÅLEBEGRE. Fra 1tallet: 1 pott, 1/2 pott, 1 pægel, 1/2 pægel, og 1/4 pægel. Med stempler fra slutten av 1-tallet og Chistian 5 og krone. I 1335 SAMOVAR. Stor flott samovar i messing. Gammel. Flott merket med mange stempler av den russiske dobbeltørn og tsaren, ant. fra 1890-tallet. I 1336 TEVANNSKJELE. Eldre tevannskjele med brenner og stativ. Alt i messing. Jugendstil, H = 41 cm. I 1337 Tinn og sølvplett. Lott med Vikingskip (23 cm), to øser, en 33 cm, den andre 22 cm, to salatsett og diverse annet i tinn. I tillegg 8 skjeer (3 størrelser) i plett og et blankt fat (50 x 40 cm). Kongerelaterte samlegjenstander Kongerelaterte gjenstander *) I 1338 BILDELOTT. 10 innrammede bilder av Haakon, Olav(som gutt) og Maud. De fleste eldre. Fra 25 x 32 cm. til 42 x 52 cm. store. I 1339 BILLEDMAPPER med kongelige. Tils. 8 stk med Kronprins Harald, Raghild og de andre prinsessene. Eiernavn i noen, ellers bra stand. Detaljert liste på internett. I 1340 DET ENGELSKE KONGEHUS. Kasse med ca. 40 ulike platter. Ulike produsenter og størrelser. I 1341 DET NORSKE KONGEHUS. Lott 13 platter. 12 i porselen og en i tinn. Forskjellige prod. og størrelser. Bla. Porsgrunn og Figgjo. I 1342 DIANA-DUKKER. Tre flotte porselensdukker av Diana. De er ca.44 cm. høye og i fantastisk stand. I 1343 DRONNING MAUD og PRINSESSE ASTRID. 4 enheter, bl.a. Dronning Mauds julealbum 1916, utgitt av Abel Kunstforlag med 48 bilder innsatt. Dessuten et hefte ifm begravelsen av Maud, et notehefte Prinsesse Astrids vals av Hans Erichsen samt Kong Haakon VIIs og Dronning Mauds stamtavle. I 1344 HARALD OG SONJA, 25 års bryllupsdag, ramme med frimerker og medaljer i tilknytning til denne begivenheten. Nummer 0/2. I 1345 HARALD OG SONJA. 5 bilder. Et innrammet av det unge paret 16 x 23 cm, tre fra signingen i 1991 to ca.20 x 25 cm og et ca.17 x 12 cm. og en innrammet platte (flis) ca. 15 x 15 cm. Medfølger et hefte utg. av Philips radio med 7 bilder fra Skaugum 28 x 23 cm. fra 30-tallet og Olav og Märthas bryllupsalbum utg I 1346 HARALD. Platte fra Figgjo med prins Harald som tenåring. 28 cm. i dia. Sjelden. I 1347 HAAKON VII. Lott 6 obj. To fra St. Flint, hhv. 19 og 30 cm. i dia, en fra Egersund 22 cm. i dia. og en fra Figgjo 28 cm. i dia. Medfølger to vaser med H7 monogram med blå og rosa blomster på, ca. 12 cm. høye. I 1348 HAAKON VII. Stort portrett i relieff av gips. Med monogram. Noen småskader, mest på bakside. Meget uvanlig objekt. Ca. 42 x 57 cm. I 1349 KONGEHUS. Rotekasse med lott på 28 objekter. 13 ulike platter, 11 ulike krus og 4 bokser. Mest engelsk. I 1350 KONGELIGE bilder og artikler fra gamle SKILLINGSMAGASINET ca i en perm. Tils. ca 70 enheter Skanfil Auksjon /18. oktober 8 19 Denne gang starter fredagsdelen kl !

20 I 1351 KONGEMØTE MALMØ Platte fra Rørstrand. Med de tre konger Haakon VII, Gustav V og Christian X. Dia. 24 cm. Må være veldig sjelden. I 1381 FLYKART. 9 stk tyske flykart 1940, fra HEDMARK/ OPPLAND, mrk Luftwaffen Meldenetz, bl.a. Hamar, Lillehammer (2), Lesja, Dovrefjell, Vangsmjøsen I 1406 NS. KO jakkenål, forgylt m/emalje. Nr bak. Ble gitt til særdeles aktive medlemmer i NS s kamporganisasjon sammen med en bok. Boken og I 1352 KONGEMØTE MALMØ Trekantet platte fra Royal Copenhagen. Med de tre konger Haakon VII, Gustav V og Christian X. Med de tre lands riksvåpen. Må være veldig sjelden. I 1353 KRONPRINS OLAV. Platte fra Figgjo. Dia. 28 cm. Sjelden I 1354 KRONPRINSESSE MÄRTHA Platte fra Stavanger Flint. Dia. ca. 30 cm. Sjelden. I 1355 PLATTE. Med Kong Harald, Dronning Sonja og Kronprins Haakon Magnus. Opplag. Dia. 28 cm. Uvanlig. I 1356 PRINSESSE ASTRID. Platte fra Figgjo. Dia. 28 cm. Sjelden. I 1357 PRINSESSE DIANA. Lott på 12 ovale platter. Komplett engelsk serie. Nummererte. De er ca. 16 x 22 cm. I 1358 PRINSESSE DIANA. Lott på 16 platter. Ulike produsenter og størrelser. Fra cm. i dia. I 1359 PRINSESSE DIANA. Princess of Wales. Lott på 14 platter. Komplett engelsk serie. Nummererte. Ca. 21 cm. i dia. I 1360 PRINSESSE MÄRTHA. LOTT med tre platter. En fra Stavangerflint, ø 19 cm., en fra Egersund ø 23 cm. og en fra Figgjo ø 28 cm. Medfølger en vase fra Egersund, 16 cm. høy og 2 små minneplaketter fra hhv. Stav. Flint og Figgjo. I 1361 PRINSESSE RAGNHILD. Platte fra Figgjo. Dia. 28 cm. Sjelden. I 1362 SVERIGES KONGEHUS. Lott på 24 platter. Mest Gustav og Silvia, men også noen Gustav Adolf. Div. produsenter og størrelser. Medfølger et krus. I medaljer fra de moderne kongelige i Europa. Mest i Sølv. Kongerelaterte bøker o.a. (momsfritt) 1364 Banankasse stappfull med 12 album + div. fra nesten hele Europa. Her er alt en samler kan ønske I 1365 seg. Brev/blokker/myntbrev/fdc. Ingen signaturer. BILLEDHEFTER. Lott på 6 hefter fra Abels Kunstforlag Oslo. Kronprinsfamilien på reise og hjemme, Prinsessene Ragnhild og Astrid i sport og lek, Ragnhild prinsesse av Norge, Kronprinsesse Märthas julealbum, Harald prins av Norge og Trekløveret på Skaugum. Alle fra 30-tallet. Veldig bra kvalitet. Medfølger et hefte med bilder fra Kong Haakons hjemkomst DEN NORSKE KONGEFAMILIE. To banankasser med ca. 65 bøker om den norske kongefamilie. Bra kvalitet DEN SVENSKE KONGEFAMILIEN. Banankasse med ca. 80 bøker og hefter om den svenske kongefamilie, Mest nytt, men også noe eldre. Bra kvalitet. I 1368 DET DANSKE KONGEHUS. Banankasse med 39 bøker og hefter om det danske kongehus. Mest nyere i bra kvalitet DET ENGELSKE KONGEHUS. Banankasse med ca. 80 bøker og hefter om det engelske kongehus. Nytt og gammelt i stort sett veldig bra kvalitet EUROPEISKE KONGEHUS. Kasse med 26 bøker og hefter. Mest Nederland. Bra kvalitet. I 1371 PRINSESSE DIANA. Lott på 20 bøker om den populære prinsessen. Krigshistorie og militære effekter *) Militære effekter og samlegjenstander 2. verdenskrig *) Se også objekt nr: 970 I VERDENSKRIG. Tysk fat, skrin og luftfoto. Fat med følgende inngravering: Unserm 1a L. G. K.Norwegen die geburtstagrunde 2. april Fire luftfoto av byer, hvorav et er fra Oslo, med følgende stempel på baksiden Freigegeben durch Luftgaukommando Norwegen Nr Alt samlet i et treskrin med påskrift Norwegen og motiv av Oslo rådhus. Innvendig skrevet Zur erinnerung an die Kriegsweinacht 1941, Luftgaubildstelle Oslo I 1373 BEFRIELSEN. Fotoalbum med nær 150 bilder og tekst ifm. frigjøringen 1945 frem til 4. juli. Fotografer: Odd Helland og Edmund Johansen, red. Arne Larnøy, Trykk: Oslo Emballasjefabrikk AS. Omslaget noe fuktskadet, en side er løs, ellers i bra stand. I 1374 BORGERVAKT. Innrammet, stort foto av NS-vakter ved Bryn stasjon fra nov Alle er navngitt. Bildets str. 29 x 22 cm. I 1375 DAMSLETH. Dekorasjonsplakat for germanske 3 SS i Norge. Vår ære er troskap. Sign. Damsleth -43. Format 33 x 43. Litho. Opplag 20. Rift v. side, ellers bra stand. Sjelden. I 1376 DAMSLETH-PLAKAT. Seiersmilet. Fra utstillingen i Grandvinduet på Karl Johan. Litho. Mindre brettrift nede, ellers fremstår den i pen stand. Opplag 0. I 1377 DEN NORSKE LEGIONEN. Verveplakat ved 0 stiftingen av Den Norske Legionen av Harald Damsleth. (43 x 62,5 cm.). Med bretter samt rift og stiftehull. Ellers bra og sjelden plakat. I 1378 DER DEUTSCHEN MUTTER. Med bånd. Mødrekors for tre fødte barn. Med hakekors. Innstiftet desember I 1379 FELTTELEFON. Tysk felttelefon fra I 1380 FELTTELEFON. Tysk felttelefon som senere er ombygget av O. Østmo A/S Oslo. I 1382 (2) og Gjøvik. FLYSIKTEINSTRUMENT i messing på stativ fra 2. v.-krig. Detaljer på internett. Unikt og sjeldent objekt. Må hentes. 20 Skanfil Auksjon /18. oktober 8 1 I 1383 FOTOALBUM. Flott fotoalbum med ca. 150 flotte bilder. Tatt av en norsk soldat med et Leicakamera. Fra perioden 9 april til tidlig juni 40. Bildene følger norske tropper fra Oslo over Gjøvik- Lillehammer-Elverum (via. Hamar) gjennom både Gudbrandsdalen og Østerdalen til Åndalsnes. Bilder fra Åsta og Einund bru, et bombet Elverum og Åndalsnes. Bilder av tyske tropper etter at de norske ble arrestert. Unikt objekt. MÅ SEES. I 1384 FRONTKJEMPERNE. Plakat for innsamling til 0 frontkjemperne av Harald Damsleth. (35 x48 cm). Med stiftehull og svak brett. Ellers i bra stand. I 1385 FØRSTEHJELPSVESKE. Nr. 2 for Fly/ Luftforsvaret. Full med div. gasbind, enkeltmannspakninger mm. Ant. fra 1940-tallet. I 1386 HERØYA Lite fotoalbum med Hydroemblem. Med 26 bilder fra bombingen av Herøya I 1387 HERØYABOMBINGEN. Fotografisk rapport med 25 innlimte org. bilder fra bombingen av Eidanger Salpeterfabrik på Herøya 24. juli Unik. I 1388 KAMINUR stemplet inni: Hirdens førerskole Uorg. merke utenpå. Sjelden. I 1389 KASSE med masse ting fra en person som har 0 vært i marinen under krigen og i Nortraship etter krigen. Bl.a. en kpl. sivil marineuniform med jakke, bukse og lue (m/anm.). Et naziflagg erobret i Laksevaag. En mengde dokumenter, flere medaljer, et stort antall idrettspremier, to fotoalbum bl.a. med bilder fra Kong Haakons hjemkomst etter krigen, innr. bekreftelser fra Kong Haakon og forsvarssjef Olav. Innr. bilder av kongens hjemkomst, jageren Stord og vedkommende som matros, m. m. En svært spennende lott som absolutt må sees! I 1390 KOMPANI LINGE tøy jakkemerke. 350 I 1391 KORNSEKKER/TEPPER. Seks kornsekker splittet opp og sydd sammen to og to til tre tepper. Merket H.VPFL (= Heeres Verpflegung - hærens matforsyning), gråhvit. Med ørn og svastika. Teppene er ca. 130 x 187 cm. store. Merkingene er noe bleket og teppene har vært en del brukt med slitasje. I 1392 KRIGSFORTJENESTEKORSET. Fra 2. verdenskrig. 2. klasse, bronse uten sverd. I 1393 LANTERNE fra 1942, brukt ifm flydropp i Østerdalen iflg. innleverer. Mrk. Telford Grier MacKay & Co, Glasgow. Messing. Ukjent bruksstand. Pære mangler. Dekorativ. F 1394 MARINEOFFISERSDOLK. I meget bra stand. Med gravering på bladet og gehäng. Produsent: Eckhorn, Solingen. Med hakekors og ørn, samt anker. I 1395 MOT LYSERE TIDER. Plaket av Harald Damsleth (35 x 48 cm) Med stiftehull og svak brett, ellers i bra stand. I 1396 NARVIK HAVN. Innrammet firefarvetrykk etter akvarell av Ernst Ludwig von Aster fra 1941 ( ). Innrammet m/glass. Noe falmet. Str. 44 x 31 cm. Bør hentes. I 1397 NS i Østerdalen. Tre dokumenter, hvorav to brev med tilh. rek. konv. datert Elverum 1942 og 1943, det tredje er en ubrukt opptagelsessøknadsblankett for NS. Dessuten en møteinnkalling datert Elverum Videre medfølger noen få rasj. kort, et grenseboerbevis og 1 kr seddel 1942 D, kv. 1-. I 1398 NS jakkemerke for 8. riksmøte Oslo sept I 1399 NS KVINNEORGANISASJON. Verveplakat tegnet av Kaare Sørum, str. 50 x 70 cm. Opplag 0. Skade i ø. h. hjørne, ellers mindre anmerkninger. Uvanlig. I 1 NS propagandaplakat Mot bolsjevisme og pengevelde, tegnet av Kåre Sørum, str. 50 x 70 cm. Rift v. side, og en brekk i nedre del. I 1401 NS RAVN. Luemerke. Forgylt messing og emalje. Forgyllingen er delvis borte. Sjelden. I 1402 NS. DAMSLETH-plakat Enten Eller str 33 x 46 cm. Rift h. side. I 1403 NS. DAMSLETH-plakat Vi vil oss et land, str 50 x 70 cm. rift v. side. I 1404 NS. Grått armbind i vadmelstøy fra offiser i KVINNEHIRDEN i full lengde og med tekst LANDSLEDELSEN. Bra stand. Meget sjelden. I 1405 NS. Jakkemerke ifm det første NS-møtet i HAFRSFJORD Noen bruksspor. Sjeldent I 1407 I 1408 I 1409 I 1410 nålen hadde samme nr. NS. Sort armbind fra JENTEHIRDEN med tekst VESTFOLD. Full lengde. Sjelden. NSH. Et lite tøy jakkemerke for Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon. Mangler nål. NS-PLAKAT. ALT FOR NORGE. Artist Harald Damsleth. (50 x 70 cm). Meget bra stand. NS-REGJERINGEN. Lovforslag, undertegnet av innenriksminister HAGELIN, datert 8. des. 1943, vedr. dobbeltbeskatning av inntekt og formue i Norge og Stor-Tyske riket. I 1411 NS-ring i 830s med solkors i emalje ø 18 mm. Sans. damering. Uvanlig. I 1412 PLAKETT som har vært festet til en treplate, sølvfarvet, med ørn og svastika, ø = 50 mm. Et feste har røket. Dessuten et jakkemerke med ørn og svastika: TAG DER POLIZEI fra I 1413 PLAKETT. Hitlerportrett i tynn messing med tekst Was uns nicht bricht das macht uns stark. Str. 8 x 12 cm. I 1414 RØDE KORS armbind og et jakkemerke fra 2. verdenskrig. Medfølger et ukjent merke, antagelig fra 1. verdenskrig. I 1415 SIGNALFLAGG. 4 stk signalflagg fra krigen. Tydelige bruksspor. I 1416 SVENSK KRIGSPLAKAT: Har du gjort ditt för NORGE. Trykket hos Ervaco / Ivar Hæggstrøms lito Ukjent opplag. Tre flekker, hjørneanm. og mindre rift. Uvanlig. I 1417 TEMPERATURMÅLER. Tysk temperaturmåler fra 2.verdenskrig. Flott og originalt instrument for måling av vannntemperaturer,. Objektet er utført i messing og kobber med lærbelte rundt slik at det ikke ble skadet og/eller laget lyd på skutesiden. Produsent: C. Plath Hamburg. no 312. Merket med: ørn og hakekors og M 524 N. Vi har fått opplyst at disse temperaturmålere ble brukt på ubåter. F 1418 I 1419 F 1420 I 1421 I 1422 I 1423 I 1424 TROMME. Tysk tromme fra 2. verdenskrig. Originaltromme i flott stand med originalt belte med spenne (med ørn og hakekors) og trommestikker i lærfuteral. Brukt av NS. TYSK HJELM fra 2. verdenskrig, med dekal. Hakereim mangler og noe slitasje. TYSK OFFISERDOLK med innskripsjon i bladet Das II Inf. Regt. 20 seinem scheidenden Gast. Med org. gehäng i flott stand. Meget sjelden. TYSKE FLYKART fra stk., bl.a. Arendal, Egersund, Evje, Filefjell, Flesberg, Larvik, TYSKE KART OVER NORGE. Lott på 13 kart, de fleste fra Noen truppenausgabe. Noe slitasje på noen. ÄLTESTENRAT. Armbind for Der jüdiscen ghettogemeinde i Vilijampole i Litauen. Unikt. I veldig bra stand. Lott: et rødt nazi armbånd (ekte?), en ørn med svastika i sink og en del av en kokarde til offiserslue (forsølvet sink). Bra stand. GI BUD!! Militære effekter og samlegjenstander - øvrige *) I 1425 BAJONETT. Til Remington gevær. (med tre små hakk i eggen). Stemplet med en K med krone over I 1426 BAJONETTER. 5 stk diverse bajonetter. En mrk. Modelo Argentino Bør sees. I 1427 FRANSK SABELBAJONETT. Med messinghåndtak, dekorativ. L = 70 cm. I 1428 GEVÆRER. Tre stk. En Lee Enfield Rifle.303, en Mauser karabin 7,62 og en Kongsberg salongrifle 5,6. Noe slitasje og vedlikehold nødvendig. Lisenspliktig. I 1429 LØYTNANT. Marineuniform. I 1430 OFFISERSSABEL fra Württemberg, ca årene. Bladet med flott gulldekor og innskripsjon: E. Freiherr von Güllhingen 3. Württembg. inf. Regt. No 121. s/l. Schmidt. Bladets l=82 cm, totalt 97 cm. I 1431 SERBIA. Kobberstikk fra 1717 som viser den nøyaktige stillingen mellom den keiserlige og den tyrkiske leir. Str. 55 x 39 cm. Ukolorert. Opplimt på slitt plate. Fullstendig originaltittel på internett. I 1432 SJØSLAG Innrammet trykk med slaget mellom Nederland og Frankrikes flåter 22 mai Utg. av Frans Buffa i Amsterdam. Med passpartout. Ca. 38 x 22 cm. I 1433 SLAGET VED SLUYS. Kobberstikk fra sjøslaget mellom England og Frankrike 24 juni Stikket er antageligvis tatt ut av en bok da det er brett på midten og skipene har bokstaver på seg. Det er innrammet med passpartout. Det er ca. 36 x 24 cm.

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til:

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til: Invitasjon til Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening Innkalling til årsmøte og auksjon 28. februar 2008 kl. 1900, også med valg. Myntauksjonen innholder 239 objekter, mye bra. Ønsker tilbakemelding om

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til myntmøte Ålesund Numismatikerforening GODT NYTTÅR Velkommen til medlemsmøte torsdag 25. januar 2007 kl 19.00 på IOGT huset, 3 etg. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til møte med

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 2/2015 Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! 24 1 Ø M E R KE T ILJ 0 Trykksak 6 0 M Trykket hos miljømerket trykkeri Velkommmen til ny butikk

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 29. oktober 2014 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Det er 178 objekter denne gangen,

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Invitasjon til. Medlemsmøte. Torsdag 29. november 2007 kl. 19.00

Invitasjon til. Medlemsmøte. Torsdag 29. november 2007 kl. 19.00 Invitasjon til Medlemsmøte Ålesund Numismatikerforening Torsdag 29. november 2007 kl. 19.00 Ønsker alle velkommen til året siste myntmøte med auksjon i IOGT bygget ved rutebilstasjonen i Ålesund, torsdag

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 25. januar 2012 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Godt nyttår! Velkommen til årets

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009 I 61 0/01 50 øre 1923 kv. 0/01, noen flekker. (2) 1 I 136 1+/01 2 kr 1914 Jub. i kv. 1+/01, medfølger 7 stk. eldre Norske mynter I 62 50 øre 1941-44 sink VK, fra 1 til 1+. mynter og 5 kr Stord hered 1940;

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til myntmøte Ålesund Numismatikerforening Velkommen til medlemsmøte torsdag 30. november 2006 kl 19.00 på IOGT huset, 3 etg. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til møte med auksjon.

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 24. april 2013 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Velkommen til årets siste auksjon

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. Januar 2013, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Godt nyttår og velkommen til vårhalvåret i Romsdal Myntforening.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra parkeringstunnelen

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. mars 2006, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste medlemsmøte som også var foreningens årsmøte var 22

Detaljer

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop 1 Danmark 1 skilling 1771 1/1+ 105 2 Danmark 1 skilling 1856 1 25 3 Danmark 1 øre 1916 1+ 20 4 Danmark 1 øre 1921 1+ 15 5 Danmark 1 øre 1933 1+/01 20 6 Danmark

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Så er vi endelig snart i gang med et nytt halvår i myntforeninga.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 6. mai 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Medlemsmøtet 1. april var godt besøkt med stor omsetning på auksjonen.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Velkommen til et nytt år som medlem av Romsdal Myntforening. Året 2008 ble avsluttet med et svært godt besøkt julemøte. 25 medlemmer var til stede. Auksjonsresultatet

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Det nye året startet med et hyggelig januarmøte der Petter Malme fortalte om sin samling og viste fram mange flotte objekter. Auksjonsomsetninga ble ca. kr. 38.000. Meget bra. Styret har vært samlet siden

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 34 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 73 Nær komplett samling med 5 øre i to Siegalbum, I 35 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. mangler 1918 og 45. Flere i ok kvalitet,

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. november 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde et svært vellykket oktobermøte med hele 25 medlemmer

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til Medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Ønsker dere velkommen til første medlemsmøte etter sommeren, torsdag 28. august 2008 kl.19.00. Sted som vanlig I.O.G.T. Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje.

Detaljer