Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter og utrop på knapt 7.2 millioner, som fyller opp to auksjonsdager. Fredagsdelens auksjon er igjen meget imponerende med 1 objekter innen mynt, sedler, medaljer. Bl.a. igjen en ny, god avdeling med norske sedler, 1 og 2 kr sølv i antall, stort antall gode sølv- og gullsett fra hele verden (både mynter og medaljer). Også god avdeling Sverige og USA, m.m. Videre finnes fyldige avdelinger aksjebrev, sølvtøy, militaria, reklameeffekter, Donald Duck, m.m. Lørdag starter vi med nordisk filateli, og bl.a. meget bra avdeling Færøyene, videre Frankrike med kolonier, Sverige med sjeldne merker og nyanser, bra Danmark, meget bra objekter Bayern og Østerrike. Postkortavdelingen inneholder også tallrike lotter, samlinger, og enkeltkort. Fra sistnevnte grupper trekker vi fram flott utbud på Fosen (Sør-Trøndelag), og mange fine jernbanekort. Norgedelen inneholder ny bra avdeling Antikva og «20 mm», skipspost, massevare, to kjempesamlinger automatmerker (!), og mye annet. Vi gjør oppmerksom på endrede visningstider fra og med denne auksjonen. Det vil ikke bli avholdt visning lørdag før auksjonen samt mandag og tirsdag, men utvidet visningstid onsdag. Velkommen til en flott auksjonshelg i Oslo. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! We welcome all customers to our 195th, midsummer auction event in Oslo. This times close to 0 lots, with an estimate totaling nearly 7.2 million NOK, filling up two auction days. Friday sale starts with another overwhelming section numismatics, with strong section old 1 and 2 kr silver on Norway, very fine sections banknotes including private issues (e.g. Spitsbergen), a range of foreign silver and gold sets and single coins and medals (e.g. Sweden, USA, and much more). Later on Friday we mention numerous stocks, comic books, silwerware, gold, WW II collectibles, etc. Saturday sale starts with Denmark, and continues with strong section Faroe Islands (old period), very fine and rare stamps and shades on Sweden, good France with colonies, fine stamps and collections on others like Bayern and Austria. Postcard sale comprises mostly Norway, with fine lots and single picture cards from specific local areas. Norway philately makes up the last part of the auction, with good parts on 20 mm stolpe and other good posthorn issues, maritime mail, whole-sale lots, two significant collections with slot-machine issues, and of course a range of collections and many fine BID lots. Please note our new viewing hours! We welcome especially foreign customers to this fine July auction event. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 15. juli kl Lørdag 16. juli kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 15. juli kl Internett: Fredag 15. juli kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Visningstidspunkter: Onsdag 13. juli: Torsdag 14. juli: Fredag 15. juli: Lørdag 16. juli: 09 - auksjonsslutt PS! Ingen visning lørdag 09. juli, mandag 11. juli og tirsdag 12. juli. Friday July 15 Saturday July p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday July 15, 3.30 p.m. Internet: Friday July 15, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Viewing: Monday July 13: Thursday July 14: Friday July 15: Saturday July 16: Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 29: mandag - fredag 10-17, lørdag a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction PS! No viewing Saturday July 9, Monday July 11 and Tuesday July 12. Våre neste offentlige auksjoner: Storauksjon 196: oktober 2016 Skanfils Moldenhauer-auksjon nr. 75: november 2016 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Public auction 196: October 07-08, 2016 Skanfil s Moldenhauer auction #75: November 11-12, 2016 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud Bryns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 0,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4

5 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): IBAN: DE BIC: DNBDEHX We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 195, fredag 15. juli kl og lørdag 16. juli kl Bidding Form Auction No. 195, Friday July 15, 4.00 p.m. and Saturday July 16, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! Kundenr/Customer number: Navn/Name: Adresse/Address: Tlf.: Dato/ Signatur/ Date: Signature: OBJEKTENE HENTES: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO I BERGEN (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst kr 0,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK 0,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeportefølje. Over 10 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgs-resultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende messer/turer: Fredericia, Trekantbytte, 25/9 kl Innhold Fredag 15. juli kl : Norske mynter 8 Norske sedler 11 Danske og utenlandske mynter 13 Sedler Norden/Hele verden 16 Myntbrev/minnebrev 17 Ca. kl (fra obj. 1236): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 16. juli kl : Danmark (fra obj. 2450) 29 Grønland 31 Færøyene 32 Dansk Vestindia 32 Finland 33 Åland 33 Island 33 Sverige 33 Diverse Norden 36 Ca. kl (fra obj. 3076): Europa 36 Ca. kl (fra obj. 3): Afrika 43 Amerika 43 Asia (inkl. China) 43 Brit. Kol./Samv.Stater 44 Hele Verden 44 Motiv/tema 45 Realisasjonslotter - Hele Verden 45 Ca. kl (fra obj. 4073): Postkort 46 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 51 Ca. kl (fra obj. 4567): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 57 Ca. kl (fra obj. 5109): Frimerkehefter 57 Portomerker 57 Returmerker 58 Tjenestemerker 58 Gamle brev 58 Diverse samleområder Norge 58 Førstedagsbrev 58 Hjemstedsfilateli 59 Norge, samlinger, lotter & engros 62 Realisasjonslotter - Norge 66 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 7

8 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV ( ) sk 1643 kv. 1/1+, lett buklet. NM 123, Schou sk 1644, NM. 124C, kv. 1/1+. Svakt buklet ører ører ører F Spd 1632 i kv. 1+/01. Schou 8. Frederik III ( ) skilling 1657, 1659, 1663, VK. 2 sk 1654 kv. 0/01. 1 Mark 1 kv. 1+, NMD172 Schou mark 1660 kv. 1/1+, anhengsspor. NM160A sk 1691 kv. 1/1-, mørk. 2 sk 1670 kv. 1+, pen patina. 2 sk 1680 NM139, S.46. Kv sk 1691 kv sk 1699, NM. 242, kv. 1/1-, blankettfeil. 4 sk 1677 i kv krone 1679, NM. 73, kv. 1+. Liten blankettfeil, mørk patina. 1 krone 1687 HCM, NM. 179, riss advers, svake loddespor og renset. 4 Mark 1670 Kv 1+, riss. NMD 76A Schou sk 1709 i kv. 1+/01. 2 sk 1714 med gren. kv sk 1716 kv. 1, lite kanthakk. 2 sk 17Z4 kv. 1, lite kanthakk. 8 sk 1712 i kv sk 1727 NM37, kv. 1/1-, 8 sk 1730 i kv. 1+/ sk 1717 i kv sk 1721 i kv sk 1717 i kv sk 1765 kv sk 1761 kv. 1, lite kanthakk. 24 sk 1759 i kv sk 1786 kv sk 1807 kv. 0/01. 8 sk 1781 (årstall ikke synlig), Bauert stempel, med afrundet top i C i monogrammet, NM. 50, kv. 1/1+. Bestemt af Frank Pedersen, som kun har reg. 14 eks. 8 sk 1796 HIAB i kv /2 Spd i kv sk 1812 NGC MS64RB. Kv sk 1810, 6 stk, VK. 4 sk 1809 kobber, kv. 1+/01. variant med stjerner. 0 Christian V ( ) 15 Frederik IV ( ) Frederik V ( ) Christian VII ( ) Frederik VI ( ) Union med Sverige ( ) Carl XIV Johan ( ) sk 1825 sølv kv. 0/01. 2 sk 1827, 1828, 1831, og VK. 2 sk 1832 kv sk 1825 kv sk 1825 kv Spd 1835 kv sk 1873 kv sk 1846 i kv. 1/1-. 0 Oscar I til Oscar II ( ) Norsk årgangsmynt F3 24 sk 1852 i kv. 1-, med ripe. 1/2 Speciedaler 1862 kv ører ører ører F kroner øre 1876, 1877 (kv. 1-), 1889, 1891, 1893, 1897, 1899, 1902, , av 12 forskj. mynter i kv. 1 til øre 1876/1945 x 71 stk., inkl. jern i mest brukskvalitet. Bør sees, da 78 og 85 er mørke. 1 øre 1885 i kv.1. 1 øre 1908 kv. 0, små flekker. 1 øre 1913 kv øre 1968, pen rull, men påskrevet 1968 med penn. 1 øre kpl (minus 1885) i Siegalbum, VK. 2 øre 1876/1958 x 65 stk., uten jern i brukskvalitet. Må sees. 2 øre , kv. 1 til øre 1911 kv. 0, små flekker. 2 øre 1913 kv øre 1917 enkeltstrek, kv. 1/1+, rust. 2 øre 1960 kv. 0, speilglans. Liten flekk. 2 øre 1962, RULL, meget pen. 2 øre komplett i Siegalbum (1968 er kopi), VK øre/3sk kv øre 1874 i kv. 1/1+, 25 øre 1916 i kv øre 1874 i kv. 1/1+, 25 øre 1918 og 19 i kv øre 1876/1922, 16 forskjellige i mest kv øre 1909 kv øre 1912 kv øre 1918 kv øre 1922 kv øre 1924 og 39 i kv øre 1925 kv. 0, prakt. 10 øre 1943 og 1945 i kv øre i Siegalbum. Bra besatt fra 1911 til nyere inkludert noen svært pene. VK øre 1876, 99, 1904, 19, 23 m/hull i mest kv øre 1 kv. 01, renset. 25 øre 1902 kv øre 1904 kv. 0/ øre 1912 kv. 1+, riper. 25 øre , i kv. 1/1+ 25 øre 1916 kv øre 1917 kv. 0/ øre 1918 kv øre 1919 kv øre 1919 kv øre 1919, 21 og 22 u/hull i kv. 1+. Medfølger dansk 2 sk 1604 i kv. 1/ øre i Siegperm. 1876, dessuten nær komplett fra 1920, VK øre 1874 i kv. 150 øre 1874 kv øre 1875 kv. 1, småhakk. 50 øre 1877, 1891, 1895, forskj. i kv øre 1887, 93, 96, 98, 1-02, 09, 14, 16, i mest kv øre 1888 i kv. 1- og 25 øre 1 i kv øre 1899 kv. 01, renset. 50 øre 1913, 14 x3, 15, 16 x3, 18 x8, 19 i brukskvalitet. 50 øre 1918 kv øre 1919 kv øre 1920, 21 x2, 22 uten hull i kv. ca. 1+, noe irr på 2 stk. 50 øre 1921 kv øre 1921 u/hull, kv øre 1945 sink kv. 0/01, begynnende korrosjon på randen. 8 5 øre 1875, kv øre 1875/1940 x 32 stk., uten jern i brukskvalitet. medfølger 2 ruller fra 1973 små. Må sees. 5 øre 1907 kv. 0, nydelig mynt. 5 øre 1908 kv øre 1908 og 1917 i jern. Begge kv øre 1918 kv. 1/1-, korrosjon. 5 øre jern 1918, kv øre 1945 kv. 01, riss. 5 øre 1945 kv øre jern 1945, kv øre i Siegbrett, , 11-14, 19-20, 22-44, 51-70, totalt 53 stk. i varierende kvalitet. 1 kr 1875 kv 1. 1 kr/30sk kv. 1/1+. 1 kr/30sk kv kr 1877 i kv. 1- og 95 i kv. 1/1-. 1 kr 1877 og Begge kv F kroner kr 1878 kv kr 1879 kv kr 1879 kv kr 1881 kv. 1/1-. 1 kr 1882 kv. god 1. 1 kr 1885 i kv kr 1885, kv kr 1887 i kv kr 1888 kv kr 1889 kv kr 1890 i kv.11 kr 1892 kv. 1, kanthakk. 1 kr 1893 i kv. 1/1-. 1 kr 1893 kv kr 1894 kv. 1/1-. 1 kr 1894 kv. 1/1-. 1 kr 1894 kv.0, ex. OMH. 1 kr 1895 kv kr 1897 kv. 0/01. 1 kr 1897 kv kr 1897 og 1 i kv.1 1 kr 1898 i kv kr 1898 kv. 1/1+. 1 kr 1 kv kr 1 og 01 i kv.1 1 kr 1, kv kr 1901 kv kr 1901 kv. 1/1+. 1 kr 1901, kv kr 1904 kv. 1, lite kanthakk. 1 kr 1904 kv. god 1,kanthakk. 1 kr 1904 i kv. 1/1- småriper og 17 i kv. 1, begge mørke. 1 kr 1908 på plate og 14 i kv. 1 1 kr 1908, 13, 17 i ca. kv kr 1908, forskj. år i kv kr , 16 i kv. 1 1 kr i kv. 1 1 kr 1914 i kv. 1/1+ og 1916 i kv.1. 1 kr , 17 i kv. 1/1+. 1 kr 1937 kv. 0/01. 1 kr 1939 kv kr 1970, 10 øre 1951 m/hull, i kv u/hull i kv. 0/01. 1 kr 1999 med 2 hull, kv kr 1878 kv. 1/1+. 2 kr 1878 i kv. 1-, 1914 i ca. kv kr 1878 i kv. 1/1-, 1917 i kv kr 1878 i kv. 1+, 1913 i kv. 1, 14 jub. i kv. 1+, men kraftige pussespor. 1 kr 1912 i kv kr 1885 i kv F kr 1887 i kv kr 1888 kv.1/1+. 2 kr 1890 kv 1, lite kh. 2 kr 1890 kv. 0/01. 2 kr 1890 kv. 1, pusset. 2 kr 1890 med loddespor, 94 med riper ved skjold. 2 kr 1892 i kv. 1, små kanthakk. 2 kr 1892 kv. 1, riss. 2 kr 1892 kv

9 F kr 1893 kv. 1, renset. 2 kr 1894 i kv. 1, småskade ved halsen. 2 kr 1894 i kv. 1/1+, renset. 2 kr 1894 kv 1, kanthakk. 2 kr 1894 kv kr 1894 kv. god kr 1897 kv. 1, kanthakk 2 kr 1897 kv kr 1898 kv. 1, kanthakk. 2 kr 1898 kv. 1/1+. 2 kr 1 i kv. 1+, renset. 2 kr 1 i kv.1 2 kr 1 kv 1+, anhengsspor. 2 kr 1 kv. 1/1+. 2 kr 1 kv. god 1. 2 kr 1902 i kv. 1/1+. 2 kr 1902 i kv.1. 2 kr 1902, kv kr 1902 kv. 1/1+. 2 kr 1902 kv. 1+/01. 2 kr 1902 i kv. 1/1+ og 1913 i ca. kv kr 1902 m/kanthakk og 1914 i ca. kv kr 1904 i kv.1/1+. 2 kr 1904 kv. 1/1+. 2 kr 1904 kv kr 1904, kv kr 1906 kv. 0/01. 2 kr 1906, stort skjold, kv. 0/01. 2 kr 1906 i kv kr 1906 i kv.01 og 1917 i kv.1. 2 kr 1906 og 07 i kv.0/01 2 kr 1906 og 14 jub. i kv.0/01 2 kr 1906 og 14 jub i kv. 0/01. 2 kr 1906 og 14 jub. i kv kr 1907 gev. kv. 0/01. 2 kr 1907 gev. kv. 1+, anhengsspor og graffiti. 2 kr 1907 gev. kv. 1+/01, lite kanthakk. 2 kr 1907 i kv.0/01. 2 kr 1907 i kv.01, kraftig oksidert. 2 kr 1907 lite skjold, i kv kr 1907 m/gevær kv kr 1907 m/korslagte gevær. Kv kr 1907, lite skjold, kv. 1+. Små riss på overflaten. 2 kr 1908 i kv. 1+/01. 2 kr 1908 og 13 i kv. 1, noe skitne. 2 kr 1908 og Begge i kv kr 1910 i kv. 0/01. 2 kr 1910 kv. 1, kh. 2 kr 1910, kv kr 1910 og 17 i kv. 1, kanthakk og mørk revers på kr 1912 og 13 i kv.1 2 kr 1913 og 14 Mor Norge i kv.1+ 2 kr 1914 og 14 jub. i kv.1+ 2 kr jub. Begge i kv kr 1914 i kv.1 og 14 Mor Norge i kv.01 2 kr 1914 jub i kv øre 1914, 16 x 3 i kv kr 1914 jub kv. 0/01. 2 kr 1914 jub og Kv kr 1914 jub og Begge kv kr 1914 jub, kv. 0/01. 2 kr 1914 jub. Kv kr 1914 jub. kv. 1+, samt 175 kr 1989 kv. 0/01. 2 kr 1914 Mor Norge i kv. 0/01. 2 kr 1914 Mor Norge i kv.0, ikke vanlig! 2 kr 1914 Mor norge kv. 0/01. 2 kr 1914 Mor Norge og 17 i kv kr 1914 Mor Norge og 17 i kv. 1+/01. 2 kr 1914 Mor Norge x 2, i kv.0/01 2 kr 1914 og 15 i kv.1, renset. 2 kr 1914 og 16 i kv. 1, noe mørke. 2 kr 1914 x2, 17 x4 i kv. ca. 1, en 17 med kanthakk. Medføger liten samling 10 øre og 5 kr i Siegbrett + noe smått. 2 kr 1915 og 16 i kv. 1, lite kanthakk på kr 1915, 1916, 1917 i kv kr 1917 x 2, i kv.1+, renset kr 1 m/stjerne i blisterpakning. kv. BU. 20 kr 1 med stjerne i BU blisterpakning. 20 kr 1 med stjerne i BU blisterpakning. 20 kr 1 med stjerne i BU blisterpakning F /20-kroner Londonmynter Gullmynter 0 F F kr 1874 i kv Varianter F kr 1877 i kv. 01, i kapsel. 20 x 308 F kr 1877 i kv F kr 1902 i kv. 01, kanthakk. 10 kr 1902 i kv. 01, noe skjoldet, i kapsel kr 1902 i kv. 1+/ kr 1902, polert og rillene er fjernet. 10 kr 1910 i kv. 0/01, i kapsel F F 280 F kr 1910 i kv. 01, renset. 10 kr 1910 i kv.01. Ligger i etui, dist av Samlerhuset. 10 kr 1910 polert og rillene er fjernet. 20 kr 1874 i kv. 0/ kr/5 sp kv kr 1875 i kv. 0/01, svært pen mynt. 20 kr 1875 i kv. 0/01, svært pen mynt. 20 kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv.0/01, i kapsel. 20 kr 1875 i kv kr 1876 kv. 0/ kr 1876 kv. 0/ kr 1877 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 0/ kr 1886 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/01, flat løve. 20 kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv.0/01, i kapsel. 20 kr 1910 i kv. 0/ x F 253 Londonsett i kv. 0/01, flekker på 10 og 25 øre. 0 F kr 1910 i kv. 0/ kr 1910 i kv. 01, i kapsel. 20 kr 1910 kv. 01, renset øre 1957 skjevt preget, skitten. 1 øre 1957 skjevt preget, skitten. 1 øre 1957 skjevt preget, skitten. 1 øre 1957, skjevt preget. 10 øre 1957 på svært tynn blankett. 10 øre 1957 preget på for stor blankett. 25 øre 1958, skjevt preget. Liten samling med feilpreg, 1 øre 57, 58 og 60, samt 10 øre 57 med småfeil. Rondell 5 øre stor type Olav. Rondell 10 øre. Rondell 10 øre. Rondell 10 øre. Rondell 25 øre. Rondell 50 øre med hull. Rondell 1 kr Olav. Samlinger og partier 307 Stor samling uten de kostbare, noe sølv og Oscar observert, blandet kvalitet, men bedre på slutten som vanlig. Montert i 21 Leuchtturm myntskuffer. Medfølger slitt myntsett 2014 og noen kataloger. Myntalbum med 1- og 2-ører kpl (minus 2-øre 1968). Varierende kval. fra 1 til 0. 1 øre 1885 i kv øre 1917 kv. 1. Pen samling. Samling Oscar II i brun HB-album, svært mange sølvmynter, VK, f.eks. 50 øre 1877, 87, , komplett 25, 10, 5 og 2 øre. Samling Haakon VII i to HB-album, godt med mynter, f.eks. nær komplett 1 kr. VK, bør gjennomsees, mange mynter, mye sølv. Skillingslott på 30 stk, 17-1 tallet i brukskvalitet, må inspiseres. Norske skillingsmynter, skrin med 30 stk. mest slitte og ordinære. Bør inspiseres. Dist. av Samlerhuset. Liste på 29 stk. på nett. Brutto 15,6 kg. album og esker helt tilbake til Oscar, inkl. medalje i sølv fra Samlerhuset. + Noe svensk i esker, noe sølv observert. Må sees. Liten samling, hvor det beste er 50 kr 1978 x2, 10 kr 1964 x6, 5 kr 1986 i rull fra DKM. Bør sees da myntene ligger løst. Obsevert noe utland. 1/2 sk 1839, 67 x 2, 1 sk 1812, 2 sk 1786, og 1802 i kv. 1 til (1802 og 12) i kr Frigjøringen i originaleske. Medfølger også litt andre mynter og medaljer, f.eks. 50 pence til minne om D-dagen, en eske med forskjellige britiske minnemynter, samt suvenirsett 1999 og minnemedalje over Norges konger i krig og fred. 8 kilo, sortert/grovsortert bruksmynt i eske. Stor overvekt blankmynt, der det bl.a. er oppgitt kroner (66 med hull) og ører (99 med hull). Liten lott med vekt på store 5 kr. i meget god kvalitet. Men vi nevner også 1 øre 1921 og 2 øre 1920 i jern i kv. ca. 1. Medfølger 3 store sølvmynter fra div. land. 13 Siegbrett, album, poser og div. emb. Proofsett, årssett. Fra Oscar til moderne inkl. noe i sølv. Medfølger noe div. land. Brutto 22 kg. Denne skal selges. Myntalbum godt besatt fra Oscar til Olav (1 øre til 5 kr), inkl. eldre sølvmynt. Også 6 hardplast myntsett. Inspisèr. Samling i tre album, for det aller meste norsk mynt, samt noe kilovare, og tre sølvmedaljer fra Sporrong. Skillingslott i mest slitte kvaliteter. Vi nevner 12 sk 1852, 4 sk 1842, 3 sk 1872, 2 sk 1701, 1784, 1870 i sølv, resten kobber. Bør sees. Liten samling i album som bærer preg av plast. Liten sigareske div. Oscar og frem. best er 1 kr 1878, 50 øre 1893 og 96 i kv. 1/1-. 15,5 kg bruksmynter i esker/glass og poser etter kilo m/små 5-øringer, 10 ruller 10-øringer og 20 ruller x 25-ører, sirkulert. 10 kilo m/40 ruller små 5-øringer og 41 ruller 25-ører, sirkulert. 10 kilo med 105 ruller 25-ører, sirkulert. Brutto 12,7 kg. bruksmynter, inkl. medaljer og 2 myntbrev. Må innspiseres. 10 kilo m/40 ruller små 5-øringer og 41 ruller 25-ører, sirkulert. Brutto 3,6 kg. sjømann/turistmynter, observert noe svensk sølvmynt. Bør sees. Vel 10 kilo med sirkulerte små 5-øringer og 25-ører. 6 røde myntalbum m/1, 2, 5 og 50 øre, samt et fyldig album med kronevalører. Alt i Haakon/Olavperioden i varierende kval. Også en del jernmynt. I tillegg medfølger 7 tomme røde myntalbum. Ruller. Lotr 42 stk originalruller, blant annet 3 ruller 2 øre Mange blindruller. Trau med 5 øre ruller 1982, 60 ruller. 0 mynter! 27 kg. etter 1924 bruksmynter. Brutto 18,7 kg. i album og esker, bruksmynter etter 1924, inkl. noe utland og myntbrever. MÅ INSPISERES. Brutto 15 kg. bruksmynter etter 1924 på plastark og løst. MÅ INSPISERES. REALISASJON! Eske med orginale myntruller. Brutto vekt 19.35kg

10 Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof kr 1995 Frigjøringen x 3 i esker. Medfølger 5 stk. i Bu og Sandhill med småskader. 50 kr FN 50 år Trygve Lie, i etui. Medfølger jub. medalje 350-årsjubileet for mynten i Christiania i bronse nr. 35/101. kr 1999 Tusenårsmarkeringen. kr 8 Wergeland x 1, alle i etuier. kr 1999 Tusenårsmynten i etui. kr 1 Nobel, 3 Hundreårsmynten i kapsler. kr Tusenårsmynten i sølv 1999, samt 25 kr sølv kr Tusenårsmynten i sølv. Prima i eske. kr Tusenårsmynten i sølv. Prima i eske. kr Tusenårsmynten 1999 i originaletui, 925/ proof sølv. kr Tusenårsmynten 1999 i originaleske. kr Tusenårsmynten 1999 i originaleske. kr Tusenårsmynten 1999 i originaleske. kr Tusenårsmynten 1999 i originaleske. kr 1999 Tusenårsmynten, proof i eske. kr 1 Nobel, kr 3-05 Hundreårsmarkeringen, kr 8 Wergeland, alle i etuier. kr Nobel 1 i originaleske, x2. kr 3-04 Hundreårsmarkeringen i kapsler. kr Hundreårsmynten 3 og 4 x2 i orig. etui. kr 3-05 Hundreårsmyntene i etuier. Videre minnemynter kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964 x 5 i kv. ca. 01. kr Hundreårsmynten 3, 4, 5 i originaletuier. Proof sølv. kr Hundreårsmyntene 1-3 i sølv. kr Hundreårsmyntene 3-05 i etuier. kr 8 WERGELAND og kr HUNDREÅRSMYNTENE Nr kr 9 Hamsun, kr 1999 Tusenårsmynten, kr 5 x2 Hundreårsmarkeringen, 50 kr 1995 FN 50 år, alle i etuier. kr 1982 i kapsel. kr 9 Hamsun, 50 kr Frigjøringen i etuier. kr 9 i etui. kr 2012 Harald V og Sonja 75 år og kr 1999 Tusenårsmynten i kapsler. kr 2011 Ski VM og Norsk Idrett. Kong Harald V og Sonja 2012, Hamsun 9. Wergeland 8, alle i etuier. kr 2011, NIF 150 år og Ski VM, i spesialforpakning fra Norges Bank. kr 2011, NIF 150 år og Ski VM, i spesialforpakning. kr Harald og Sonja 75 år kr 3 og 05 Hundreårsmarkeringen, 1 Nobel år. 50 kr FN og Frigjøringen 1995, 50 kr 1978, 25 kr Mest i kapsler i noe varierende kvalitet. Medfølger Oslo-skillingen 2011 og 1914-medaljen i kobber/nikkel. kr Nobel 1, kr Hundreårsmynten 4, kr Grunnloven Proof sølv i orig. etui. kr Ski-VM 2011 og kr Grunnloven 2014 i orig. etui. Proof sølv. kr Ski-VM og NIF Begge i orig. etui. kr Wergeland 8 i orig.etui, samt kr Hamsun 9 i myntkapsel. kr Wergeland 8 og 50 kr FN-mynten kr Wergeland i etui. Prima/proof. Videre kr Akershus i plastlomme og 50 kr Olav 1978 i kapsel. kr Wergeland 8 og kr Hamsun 9 i orig. etui. kr 2011 Ski VM og Norsk Idrett, i spesialomslag fra Norge Bank kr 2013 i folder. 1 kr 1993 Edvard Grieg proof, i original eske. 1 kr 1993 Edvard Grieg, i kapsel. 1 kr Edvard Grieg 1993 gull, i kapsel. 1 kr 1991 OL 94, gullmynt nr. 1 i tresskrin. 1 kr 1991 OL-mynt nr. 1, i kapsel. 1 kr 1991 OL-mynt nr. 1, i kapsel. 1 kr 1992 OL-mynt nr. 2, i kapsel. 1 kr 1991 OL-mynt nr. 2, i kapsel. 1 kr 1993 OL mynt nr.3 i treskrin. 1 kr 1991 OL-mynt nr. 3, i kapsel. 1 kr 1993 OL-mynt nr. 3, i kapsel. 1 kr 1991 OL-mynt nr. 4, i kapsel. 1 kr 1993 nr 4. OL Lillehammer. 1 kr 1993 OL-mynt nr. 4, i kapsel. 1 kr Sykkel-VM gull i kapsel. 1 kr 1993 Sykkel-VM, i kapsel. 1 kr 1 Nobel i gull og kr 1 Nobel i sølv, i etuier. 1 kr 1 Nobel i gull og kr 1 Nobel i sølv, i etuier. 1 kr 1 Nobel i gull, i etui. 1 kr 1 Nobel, i kapsel. 1 kr 1 Nobelmynten i gull, i kapsel. 1 kr 1 Nobelmynten i gull, i skrin. 1 kr 1, Nobelmynten, 1/2 oz i gull, i original etui kr 3 Hundreårsmynten i kapsel. 1 kr 4 Hundreårsmynten i kapsel. 1 kr 5 Hundreårsmarkeringen i etui. 1 kr 5 Hundreårsmynten i kapsel. 1 kr Hundreårsmynten 5 i gull i originaleske. 1 kr Hundreårsmynten 5 i gull i originaleske. 1 kr Hundreårsmynten i gull F Årssett x kr Tusenårsmynten i gull i originaleske. 1 kr Tusenårsmynten i gull. 1 kr 0 Tusenårsmynten i gull, i kapsel. 1 kr 0 Tusenårsmynten, i kapsel. 1 kr Tusenårsmynten i gull. 7. JUNI-settet 5 m/gullmedalje (3). Opplag 5 sett. Hundreårssettet Komplett med 3 gull- og 3 sølvmynter i etui. Hundreårssettet Komplett med 3 gull- og 3 sølvmynter i originalskrin. Hundreårssettet Komplett sett med 3 gull- og 3 sølvmynter i etui. Norges minnemynter i gull. 8 stk. 1 kr. Ligger i etui, dist av Samlerhuset. Kroningsmyntsettet 6. (opplag 6) Lillehammersettet, med 1 gullmynt og 8 sølvmynt i originalt treskrin. Norsk/Svensk unionssett. Fra Norge 1 kr og kr 4. Fra Sverige 0 kr og kr 5. Montert i skrin. Dist. av Samlerhuset. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i org. tresskrin. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i org. tresskrin. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i org. tresskrin. OL Lillehammer 1994, sølvsett komplett i treskrin. OL Lillehammer, sølvsett nr. 1 i original eske. OL Lillehammer 1994 sølvpar nr. 1, etui. OL Lillehammer, sølvsett nr. 1 i original eske. OL Lillehammer sølvsett 1 og 2, samt 2 stk 50 kr FN Alle i originalesker. OL Lillehammer sølvsett nr. 1 og 3, noe slappe pappomslag ellers ok. OL Lillehammer, kr nr. 1-4 og 6, 50 kr nr. 1-2 og 4, i noe småslitte kapsler. Bør sees. OL Lillehammer 1994, kpl. sølvpar 1-6 i etuier. God kvalitet. OL Lillehammer, sølvsett nr. 2 i original eske. OL Lillehammer sølvsett nr i orginal eske. OL Lillehammer, sølvsett nr. 2 i original eske. OL Lillehammer, sølvsett nr. 2 i original eske. OL Lillehammer, sølvsett nr. 5 i orginal eske. OL Lillehammer 1994, sølvpar nr. 5, i etui. OL Lillehammer, sølvsett nr. 6 i original eske F F 461 Myntsett 1968, myntene i topp kvalitet, svært pent hardplastsett. Myntsett 1969 hardplast. Myntsett 1969 hardplast. Myntsett 1969, mykplast. Myntsett 1969, mykplast. Myntsett 1969, 71-73, i mykplast, pene sett. Myntsett 1970 i pen hardplastkassett. Nydelig patina på et par av myntene. Myntsett i mykplast, vk. Myntsett 1971 hardplast - meget pene mynter og kassett. Myntsett 1971, 72 x 2, 75 i mykplast, noe matte. Myntsett 1976 og 78, hardplast, bra kv. (1450) Myntsett i god kvalitet. Myntsett , 79-80, 91-0 i 2 permer fra DKM. Noen med skader, skader på ark, + skrift på album. Må inspiseres. Myntsett 1979/2012, totalt 41 sett i mest god kvalitet. Bør sees. Myntsett med riper, OK. Proofsett BU kr + 5$ Canada. Myntsett i album, 1975, 79, 89, 92, 98 x 2, 99-3, 05, Proofsett , eksport uten omslag div. BU/suvenirsett. Flere med riper og sprekker så inspektèr. Myntsett 1982/2015. Nær komplett i eske, mgl og 2, men ekstra Myntsett Prima, i eske, alle kassetter i egne plastlommer. (ca. 7) Myntsett , 89-90, stk. i bra kval. Myntsett 1983/95. Åtte ulike årstall i ulike antall, 1-6 stk. av hver. Til sammen 18 stk. Myntsett 1984 x 16, 92 x 9, 94 x 4, i god kvalitet. Myntsett 1988, orginal kasse med 50 stk. Myntsett Orginal eske med 50 stk. Myntsett , stk. i god kvalitet. (3315) Myntsett 1994 x 3, 7 x 3, 9-15, flere med riper, så inspiser. Myntsett i god kvalitet. Myntrullsett Pål. 575, kr 1914 jub i kv. 1+, x kr 1995 Trygve Lie og 50 kr 1993 OL (Barn leker) i proof. 25 kr stk. usirk. i liten plastbeholder, men èn noe anløpt. 50 kr stk. usirk. i liten plastbeholder. kr Åtte stk. usirk. i liten plastbeholder. 175 kr 1989, 50 kr 1978, 25 kr 1970 x 2, 10 kr 1964 x 2, i kv. mest 0. Medfølger konvulutt med div. smått kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. 175 kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. 175 kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. 175 kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, i pen org. pakning. 175 kr 1989 i Speilglans, begynnende patina, org. pakning med små merker. Proofsett i god kvalitet. Eksportsett 1999 m/20 kr Viking proof. (1) Proofsett Exclusive Myntsett 1968 i mykplast. 476 Proofsett 1 F F 438 Myntsett 1959 fra Andresens bank. Noe anm. Usirkulert. Uvanlig myntsett. Myntsett 1960 og 61 mykplast, privatprodusert. Myntene ser ut til å holde kv. 0. Av en eller annen grunn er 10 øre i 1961-settet fra Myntsett 1964 mykplast, uoriginalt sett x3, myntene holder kv. 0. Myntsett 1965 i mykplast. Pent sett. Myntsett 1965 i mykplast. Svært pent sett. Myntsett 1965, i mykplast. Noe tapeforsterket oppe til venstre. Myntene i god stand. Myntsett 1966 og 67 i mykplast, noe matte mynter. Myntsett 1967, mykplast. Myntsett 1968 hardplast, kobbermyntene er dessverre renset. Myntsett 1968 i hardplast. Plastbit i hjørne er borte. Pen 2 øre. 30 Sykkel-VM 1993, komplett med gull og sølv i etui. Sykkel-VM 1993, komplett med gull og sølv i etui F Proofsett exclusive 4 i skrin med 14 karat 7,77 gram gullmedalje. Proofsett 7 x 3, + Ekslusive export 0. Proofsett 8 og x Minnemynter

11 kr 1980 (anløpt), kr 1982 x2, 50 kr 1978, 25 kr 1970 og 10 kr 1964 x2. Samt 10 øvrige minnemynter i CuNi, ves. 5 kr. Det mest i kv. 0. Grunnlovmed medfølger. kr 1980 x 2, kr 1982, 50 kr 1978, 91 til OL, 25 kr 1970 x 2, 10 kr 1964 x 10, mest kv. 01, men en del kraftig oksidert. kr 1980 x2, kr 1982, 50 kr 1978 x3, 25 kr 1970 x2, 10 kr 1964 i kv. 1+ til 0. 5 kr i treskrin fra Samlerhuset. Medfølger div. løst. kr 1980, kr 1982 x 2, 50 kr 1978, 25 kr 1970 x 5, 10 kr 1964 x 9, i kv. 1+ til 0. kr 1980, 175 kr 1989, kr 1982 x 3, 50 kr 1978 x 4, 50 kr 1995 x 2, 25 kr 1970 x 3 + en del minne 5 kr. i plastark. Div. forpakninger. Medfølger Svalbardsett 1993 på 4 mynter. 27 norske SØLVMYNTER i album inneh. 4 x 175 kr 1989, 7 x 10 kr 1964, 5 x 25 kr 1970, 11 x 50 kr Minnemynter til frigjøringsjubileet Mangler 1 mynt. Samling med 2 kr 1914 jub., 50 kr 78, 175 kr 1989 x2 og kr 1980 i VK. Div. spesialpakninger kr 1 med stjerne. Perfekt i orginal pakning. 7 rammer med mynter, sedler og medaljer. Må sees og hentes i Oslo. 7. JUNI-settet 5 m/gullmedalje (3). Opplag 5 sett. Noe ripete skrin. 8 rammer med mynter og medaljer. MÅ SEES OG HENTES I OSLO. Brilliantsett 7 x 4, 08 x 2, 09 x 2, 10 x 2. Årssett suvenir 1998 x 2, 99 x 2, 09. BU blister sett 20kr/5$ 1999, 20 kr 2 Abel x 3, 04. Barnets myntsett 9, mest god kvalitet. Bør sees. GRUNNLOVEN år fra DNM, stor sølvmedalje + kr og 20 kr i lekker ramme. Opplag Liten lott med minne5-kr i Sandhill, en del forskjellige typer, samt noen blisterpakninger med 20 kr Viking, og et par forpakninger fra serien med ny norsk myntrekke. Det aller meste i prima kvalitet. Mappe for norske 20 kr blisterpakninger. Mangler 1998, men har 20 kr 1 m/stjerne i BU kval. Myntsett 1994 og 7. Suvenirsett BU forpakning 20 kr NORGES GRUNNLOV år fra DNM, stor sølvbarre med innlagt kr i lekker skrin. Opplag Norges Myntutgivelser komplett 5. Inkl. 1 kr 5 (0) Poletter *) Moss Kom. Suppekjøkken, NP 135 I kobber og IV i sink, god kvalitet. Polett fra det tyske krigsskipet Königsberg, pfennig kv. 1+, korrodert. Norske årgangssedler 1-kr Norske sedler Rigsdaler og Specie F 516 F RIGSDALER COURANT 1783 (S) No 59 (A 33) i kvalitet god RIGSDALER COURANT 1804 No (A 47) i kvalitet svak 01 (svak skrift på del av baksiden) RIGSDALER COURANT 1798 No (A 55) i kvalitet 1 (15 mm rift og lite senterhull) THOR MÖHLEN. 25 Riksdaler talong No. 325/b (A 3) i kvalitet 0/ kr kv kr 1917 A kv kr 1917 B i kv kr 1917 B kv kr 1917 C kv. 0/01. 1 kr 1917 D kv kr 1917 E kv. 0/01. 1 kr 1917 F.4665 kv. god kr 1940 A kv kr 1941 A kv kr 1941 B kv kr 1941 C kv kr 1942 A London kv kr LONDON 1942 A kv kr LONDON 1942 A kv. 1+. Medfølger 2 kr 1918 kv kr 1942 LONDON A kv kr LONDON 1942 SPECIMEN, litra A , med fire hull. kv. 01, med vanlige rester av hengsler på baksiden. SSS-seddel. 1 kr 1942 C kv. 0/01. 1 kr 1942 D kv kr 1942 E kv kr 1943 E kv kr 1943 F kv kr 1943 F kv kr 1944 F kv kr 1944 G og 44 H , begge i kv kr 1945 I.0473 kv. 0/01. 1 kr 1946 I kv kr 1947 I kv kr 1947 J kv kr 1947 K kv. 0/01, kun en liten brett på et par mm oppe i høyre hjørnet. 1 kr 1948 K og L i kv kr 1948 M og 49 M kv kr 1950 M kv. n kr 1950 N kv kr 1918 kv. god kr 1922 i kv kr 1922 kv. 0/01. 2 kr 1940 A kv kr 1941 A.7532 kv kr 1941 B kv kr 1942 A London kv. 1/1-. 2 kr 1942 B kv. 1+/01. 2 kr 1942 B kv. 0/01. 2 kr 1943 B i kv kr 1943 B kv. 0/01. 2 kr 1943 C kv. god kr 1944 C kv kr 1944 D kv. 0/01. 2 kr 1945 D kv. 0/01. 2 kr 1945 E kv kr sign. Knudtzon, kv. 1, pen seddel, 4 kjente med denne sign. S-seddel kr 5-kr F 514 F kr sign. Blom, kv. 1, flekk på venstre kant. SS-seddel. F kr 1898 D sign. Oxholm, kv. 1, lite hull ved siden av Oscar. 7 F kr 1899 sign Quale, D , kv. 1-, smårifter og noen slitasjehull. 5 kr 1917 F i kvalitet kr 1932 M i kv. 1/1-. 5 kr 1934 N i kvalitet 1+ - liten flekk på baksiden. 5 kr 1938 R i kvalitet 0/01. 5 kr 1942 U, 42 og 43 V i kv kr 1940 A og 44 G i kv. 1-, 2 kr 1943 C i kv. 1. kr 1988 i kv kr 1943 V kv. 0/01. 5 kr 1943 V kv. 1, 5 kr 1953 J kv. 1, 5 kr 1960 H kv kr 1944 X London kv. 1+/01. 5 kr LONDON 1944 Y kv. god kr 1951 H kv. 01. PRØVETRYKK. 5 kr 2. utgave uten årstall, signatur eller serienr. Ett makuleringshull. Kv. 0/01. SJELDEN! kr kr 1905 B kv. god 1+, SSS-seddel. Ikke registrert i Norske Pengesedler 2013 i denne kvaliteten tidligere. 10 kr 1906 B kv. 0/01, noe bølgete papir. S-seddel. 10 kr 1910 C kv. 0. S-seddel. 10 kr 1911 C antikva, kv. god 1+, rift på 0,5 mm nederste venstre hjørne. SS-seddel. 10 kr 1912 C , grotesk, kv. 1-. RR-seddel. 10 kr 1912 D antikva, kv. 1-, SSS-seddel. 10 kr 1914 D.7865 kv kr 1915 E kv. 1. SS-seddel. 10 kr 1916 E , kv. 1. S-seddel kr 1916 F kv. 0/01. SS-seddel. 10 kr 1917 F kv. 1, litt falmet. 10 kr 1918 F kv. 1, SS-seddel, stiv og fin i papiret. 10 kr 1918 G kv kr 1919 G kv. 1+. Flekk/fingeravtrykk nede til venstre. 10 kr 1919 H kv. 0/ kr 1920 H kv kr 1921 H kv. 0/ kr 1921 J bredt årstall kv. god kr 1922 J kv. 0/ kr 1922 J, 24 K og 25 L i kv kr 1922 K kv. nesten 01. SS-seddel. 10 kr 1927 N i kvalitet kr 1936 U i kv. 1+/ kr 1939 Z, Y, 42 B, 43 D, 44 E i kv kr 1944 E kv. 0., småbølgete papir. 10 kr 1944 Y London kv. 01, små flekker. 10 kr 1944 Z London kv. 0/01, liten flekk bak. 10 kr LONDON 1944 Z kv kr LONDON 1944 Z kv kr 1944 Z London. Kv. 1/ kr 1948 I , 5 stk. i nummerrekkefølge. Fire stk i kv. 0, en i kv. god kr 1972 QO , 6 stk. i nummerrekkefølge, fra kv. 01 og bedre F F kr 1893 C sign. Bøgh, kv. 1-. rift i midten nede 0 på ca 2,5 cm, samt smårift på toppen på 1 mm. Svakt lilla stempel på baksiden, SSS-seddel. 7 5 kr 1897 D sign Rohde, kv. 1-/2, må behandles svært forsiktig, midtbretten går nesten igjennom seddelen. R-seddel

12 kr 14 stk 10 kroner erstatning QV, 75QT, 77HJ, HÅ og QT, 1978 HJ og HS, samt 1979 HH, HJ, HN, HP, HV og HW. VK. 10 kr erstatningssedler 1977 Q0-2 stk. i nummerrekkefølge /4 i kvalitet kr erstatningssedler 1977 Q0-2 stk. i nummerrekkefølge 0772/3 i kvalitet kr erstatningssedler 1977 Q0-3 stk. i nummerrekkefølge /4/5 i kvalitet 0. Ca. 75 stk gule tiere. VK. -kr 645 F 646 F F F F F kr 1905 A kv. 1-, rift nede på midten 3 mm, lite midthull. RRR-seddel, så ikke så mange å velge i. Svært sjelden. 50 kr 1934 B i kvalitet 1-7 mm brett/rift oppe. 50 kr 1935 B i kvalitet svak kr 1941 C i kvalitet kr 1941 C kv kr 1942 C i kv kr 1942 C i kvalitet god kr 1942 C kv. 1/ kr 1943 C i kvalitet god kr 1943 C kv kr 1945 A i kv kr 1945 A i kvalitet 1/1-. Svakt skitten. 50 kr 1965 F, kv kr 1969 B, kv kr 1981 L og 1983 N kv kr 1981 Z, ERSTATNINGSSEDDEL, kv kr 1982 M, 9 stk i kv. 0 og 1 i kv sedler i litranr. rekkefølge. 50 kr 1983 N, 2 stk. i serie, kv. 0/ kr 1983 P, 2 stk i serie. Kv. 0/ kr, lott 8 stk. utg. 5, minimum kv F kr SPECIMEN 3, MEN ikke perforert eller stemplet. Litra , ikke registrert tidligere i NP, kv F kr SPECIMEN 8, MEN ikke perforert eller stemplet. Litra , ikke registrert tidligere i NP, kv kr 1932 A i kvalitet 1/1+ (1 mm brettrift nede). kr 1936 B i kvalitet 1+ (2 nålehull). kr 1939 B i kvalitet svak 01. kr 1940 B kv. 1/1-. kr 1941 B kv. 1/1-. kr 1942 B kv. 1/1-. kr 1942 C i kvalitet 1+. kr 1942 C kv. 1. kr 1943 C kv. 1. kr 1944 C i kv. 1+. kr 1944 C kv. 1/1-, liten rift. kr 1944 C kv. 1/1+, nålehull. kr 1944 C x2, er noe blek og flere minihull i mittbrett etter reparasjon. En med rift på 1,5 cm oppe og noe skjemmende i h. kant. kr 1945 A i kvalitet god 1+. kr 1945 A kv. 1-, smårifter på midten. kr 1946 A i kvalitet god 1+. kr 1947 B kv. 1-, begynnende midthull, del av fingeravtrykk i blekk på kanten oppe. kr 1947 B kv. 1. kr 1948 B.6302 kv. 1+. kr 1948 B kv. 1, smårifter i papiret. kr 1949 B i kvalitet god 1+. kr 1949 B kv. 1, fin og stiv i papiret. kr 1950 B , tre stk. i nummerrekkefølge. VK fra 01 til 0/01, noe bølgete papir. kr 1952 B kv. 1+. kr 1955 D kv. 1. Liten flekk bak. kr 1956 E kv. 01. kr 1958 F, i kv. 0/01. kr 1959 G kv. 1/1+. kr 1960 H kv. 1/1+. kr 1960 H kv. 1/1+. kr 1961 H kv. 1/1+. kr 1961 H kv. 1+. kr erstatning, 1966, 1971 og 1972 X, 1963 Z og 1977 Z. Vk. kr 1969 Z erstatning kv. 01, bindersmerke. kr 1972 X erstatning kv. 0/01. kr 1972 X erstatning. 2 stk. i serie. Kv. god 01, uten midtbrett. kr 1972 X erstatning. 4 stk. i serie, 1 stk. kv. 1+, 3 stk. kv. 0/01. kr 1976 C. 6 stk. i serie, kv. 0/01-0. kr 1977 K i kv. 01 og 1979 AR i kv. 0, 50 kr 1984 i kv. 0, 10 kr 1972 F i kv. 01, 10 kr 1983 CE i kv. 0. kr 1977 QD. Brunt serienr og litra. Kv. 0/01. kr 1977 QG kv. 0/01, brun skrift. kr 1977 QG, QI, QM. Pene kvaliteter. kr 1977 QH, sort litra og serienr. Kv. 01. kr 1977 QK kv. 0/01, svart skrift. kr 1977 Z 0-Million. Sign Getz Wold/ Søgård. Kv 1+/01. kr 1979 HE erstatning. 4 stk. i serie. Kv. 0. kr 1979 og 1980 H, erstatningssedler med forskjellig siste litra. VK. kr 1983 type II uten litra. 2 stk. 10-sifret seddelnr. i rekkefølge. kr 1983 type II uten litra. 2 stk. 10-sifret seddelnr. i rekkefølge kr 0 F 698 kr 1942 A kv. 1-, flekker. SSS. 10 F 699 kr 1942 A Kv. 1/1+. Tiltalende og sjelden. SSS. kr 1948 A kv. 1. kr 1954 A i kvalitet 1/1+. kr 1960 A i kvalitet 1/1+. kr 1964 A i kvalitet 1+. kr 1968 A kv. 1, liten rift oppe. kr 1968 i kv.1. Medfølger 50 kr 1989 og 10 kr 1977 i brukskvalitet. kr 1971 A kv. 1+. kr 1971 A kv. god 1. kr 1978 A i kv. 0/01. kr 1978 A i kv.1. kr 1989 misfarget/slitt og med rift. kr 1978 A kv. 0/01. kr 1978 A kv. 1, rift nede. kr 1991 kv. 1+/01. kr 1991 kv. 1+/01. kr 1991, kv kr 1999 SPECIMEN, litra , kv. 0, RRR-seddel 0 PRØVETRYKK. kr 2.utgave uten årstall, signatur eller serienr. Ett makuleringshull. Kv. 0/01. SJELDEN! 20 -kr kr 3 SPECIMEN, litra , kv. 0, ikke registrert i NP. Kr Collett erstatning. 5 stk., VK. 0 kr SPECIMEN?, MEN ikke perforert eller stemplet. Litra , ikke registrert tidligere i NP, kv. 0. Årstall er vanskelig å si på denne, men signaturen er Gjedrem og Eklund, så den må være fra mellom 3 og 9. Der årstallet skulle stått, står det kun Sammen med de andre SPECIMEN som er på auksjonen, gjør denne til at samlingen blir svært spennende, og unik. 0 F 644 PRØVETRYKK. 50 kr 2. utgave uten årstall, signatur eller serienr. Ett makuleringshull. Kv. 0/01. SJELDEN! F 716 F 696 kr SPECIMEN 9, MEN ikke perforert eller stemplet. Litra , ikke registrert tidligere i NP, kv. 0. F F 694

13 -kr F 717 kr 1932 A kv. 1+/01. 2 mm rift i margen nede. Meget tiltalende seddel. SS kr 1946 A i kvalitet 1+. kr 1946 A.0418 kv. god 1. kr 1955 A i kvalitet 1+. kr 1965 A i kvalitet 1. kr 1972 A kv. 1/1+. kr 1972 A kv. 1+. kr 1974 i kv. 1-. kr 1978 A kv. 1/1+. kr 1978 X kv. 1. kr 1980 B i kvalitet 0/01. kr 1982 B i kvalitet svak 01. kr 1983 C i kv. 1. kr 1984 C i kvalitet 1+/01. kr 1984 C kv. 0/01. kr 1984 C kv. 1+. kr 1989 i kv. 0/01. kr 1989 i kvalitet 0/01. kr 1990 i kvalitet nær 0 (tellemerke). Danske og utenlandske mynter Danmark Christian III til Chr. VII F 760 F LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG. 10 kr 1940 (N RR) i kvalitet 01 Norgeshjälpen i Göteborg. Middagskuppong no 84819, Serie A. kv. 01. RABATTMERKER - STOKKE PROVIANTERINGSRAAD - 1 kr 1918 i kvalitet nær 0. RABATTMERKER - VESTRE EINA PROVIANTERINGSRÅD - 2 kr 1919 i kvalitet 0. RØRVIK & FEDA HANDELSLAG - Til gode 1 øre - oransje. En del bretter. Uvanlig. SCHILDBERG 80 øre. Kv. 0/01, lite bindersmerke. N270. Brukt av norske offiserer i den tyske krigsfangeleiren Schildberg som lå i det tyskokkuperte Polen. Seddelen er signert av Hartvig Nissen, som var bankmann og lagde sitt eget pengesystem i leiren. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr 1940 (N SS) i kvalitet 1/1+. STORD HERAD. 1 kr x2, 2, 5, og 10 kr VK fra 1- til 1-/2. STORE NORSKE SPITSBERGEN - 10 øre 1924/25 J (SN 4 - SSS) i kvalitet 1+/01 (svakt skitten). STORE NORSKE SPITSBERGEN - 10 øre 1948/49 Bb (SN 7 - SS) i kvalitet 01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULLKOMPANI. 10 øre 1957, N-NP-SN 08, kv. 1. Litra nr Smuss/flekker på seddelen F F 787 kr 1 SPECIMEN, litra , kv. 0, kun registrert en tidligere omsetning av denne, står som UNIK i NP. Private betalingsmidler F F F 746 A/S NORSK ALUMINIUM COMPANY, HØYANGER. 1 kr 1940, litra 272 (N.A.C.O.). Kv. 1-/2. Har hull og rifter. Tidl. unik, nå RRR. ALFARHEIM Spareforening, Elverum. 6 forskjellige fra 1868 i kv.0/01. BERGEN KOMMUNE. 5 og 10 kr 1940 i kv. 1-. BJØRNØEN A.S. 1 kr betalingsmerke, SS, Kv. 0/01. Pen og sjelden seddel. K. GRUDES KONFEKSJONSFABRIKK A/S. 5, 10 og 25 kr blanketter 1940/41 (N 149v, N 150v og N 151v) alle i kvalitet 0. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1959/60 K i kv. 1. Ca. 7 mm brettrift nede, og skrift bak. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1959/60 K i kv. 1/1-. Ca. 7 mm brettrift nede. Merk avvikende, RØD signatur høyre (fargen slår igjennom papiret). KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1959/60 K i kv. 1+. R-seddel nr Spor av fukt nede/ høyre side. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1959/60 K i kv. 1. RR-seddel nr Skrift bak. KINGS BAY. 10 øre 1963/64 N (KB 1) i kvalitet 0/01. 0 F 788 F STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI 50 øre 1939/40 serie Y, nr. 902, kv. 2. Meget slitt og mangelfull, men UNIK! Svenska Norgeshjälpen. Detta kvitto ger för 1 krona danskt syltsocker åt NORGE. Kv. 1+. TRUST ARCTICUGOL, 1 Kopek 1957, kv. 0/01. TRUST ARCTICUGOL, 1 Kopek 1961, kv. 0/01. (AR60). TRUST ARCTICUGOL, 2 Kopek 1961, kv. 0. (AR61). TRUST ARCTICUGOL, 3 Kopek 1957, kv. 0. (AR49) TRUST ARCTICUGOL, 3 Kopek 1961, kv. 0/01. Svak rep. i hj. (AR62). TRUST ARCTICUGOL, 5 Kopek 1957, kv. 0/01. (AR50) TRUST ARCTICUGOL, 5 Kopek 1961, kv. 0. (AR63). TRUST ARCTICUGOL, 10 Kopek 1957, kv. 0/01. (AR51 S). TRUST ARCTICUGOL, 10 Kopek 1961, kv. 0. (AR64). TRUST ARCTICUGOL, 20 Kopek 1961, kv. 0. (AR65). TRUST ARCTICUGOL, 1 Rubel 1957, kv Siste utgave av kr seddel 1994 og 50 kr 1995 m/sort overtrykk på hvitt nytt nummer. Lott 1-10 kr i tiden , totalt 18 stk. i brukskvalitet. Medfølger 2 x 1$ fra USA. kr 1994 og 50 kr 1995 med sorte nummer, montert i folder Siste Utgave. Medfølger 4 slitte blå 10 kr og ripete plexiglass ramme med G.Krog, inhl. bl.a. 2 sølvmedaljer. 240 kr i brukskvalitet. Seddelsamlinger F 747 KINGS BAY. 25 øre 1963/64 N (KB 2 - RR) i kvalitet 01. Norden 785 F F 752 F KREDITMERKER - ARNE O. EIDE. 5 øre og 10 øre (K 42 c og d) i kvalitet 0. KREDITMERKER - AS RØDSKOG BRUG & GULDLISTEFABRIK - 1, 2 og 5 øre (K 176 a, b og c) i kvalitet 0/01. KREDITMERKER - HALVOR J. AASLAND - 1, 2, 5 og 10 øre (K 261 a, b, c og d) i kvalitet 0. KYRKJEBØ KOMMUNE. 10 kr 1940 (N 76 - R Type II) i kvalitet speciedaler 1787 DI/MF, Sieg 45.2, Hede 39B, kv. 1+/01, lidt flad præget, minimal kantskade, sjælden mønt, RR iflg. Sieg og et usædvanlig flot eksemplar med næsten fuld møntglans. 1 speciedaler 1788 H/MF, Sieg 45.3, Hede 39C, kv. 1/1+, lidt flad præget ved center, men et pænt eksemplar af denne gode mønt, S iflg. Sieg. 1 speciedaler 1789 M/MF, Sieg 45.4, Hede 39D, kv. 1+/01, et flot eksemplar med en del møntglans. 1 speciedaler 1794 B/MF, Sieg 45.1, Hede 39A, kv. 1+, et pænt eksemplar med en del møntglans. 1 speciedaler 1795 B/MF, Sieg 25.1, Hede 13A, kv. 1/1+, delvis lidt svagt præget, men et pænt eksemplar med flot patina. 1 speciedaler 1797 B/MF, Sieg 25.1, Hede 13A, kv. 1+, et flot eksemplar med meget glans og smuk patina. 1 speciedaler 1799 B/HIAB, Sieg 25.3, Hede 13C, kv. 1+/01, delvis lidt svagt præget, et flot eksemplar med smuk patina. 1 speciedaler 1799 PG/HIAB, Sieg 25.4, Hede 13D, kv. 1+, delvis lidt svagt præget, svag plet revers, et flot eksemplar med meget glans og smuk patina. 1 speciedaler 1807 B/MF, Sieg 45.1, Hede 39A, kv. 0/01, enkelte små blanketfejl, et sjældent smukt eksemplar med en fantstisk flot patina. 1 speciedaler 1808 B/MF, Sieg 45.1, Hede 39A, kv. 0/01, et sjældent smukt eksemplar med en fantstisk glans og flot patina. 0 5 øre 1913 i kv.1/1+, små irrflekker og kanthakk. 25 øre 1874 i kv. 0/ øre 1894 og 1 i kv.0/ øre 1914 i kv kr 1874 i kv. 01, liten ripe på kongens hals. 10 kr 1890 i gull, kv kr 1 i kv.0/01, i kapsel. 10 kr 1908 i gull, kv kr 1908, kv. 0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1909 i kv.0/01, i kapsel. 10 kr 1913 i gull, kv kr 1913 i kv. 0/01, i kapsel. 10 kr 1917 i kv. 0/ kr 1986, kobbernikkel, Sieg 17.2, PROOF, i pæn org. pakning. 20 kr 1873 i kv. 0/ kr 1873 i kv. 01, hakk mellom RO. 20 kr 1873 i kv.0/01, hakk i R. 20 kr 1873 i kv.0/01, i kapsel. 20 kr 1873 i kv.0/ kr 1873 i kv.0/ kr 1873 i kv.0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv.0/01, i kapsel. 20 kr 1913 i kv. 0/ kr 1915 i kv.0/01, i kapsel. 20 kr 1916 i kv. 0/01. Danmark årgangsmynter

14 Danmark samlinger og lotter album, 1 øre til 1 kr, mange eldre og mye sølv $ 1987 proof, i kapsel. 2 Må inspiseres, da en del av myntene bærer preg 817 Stor og rigtig god samling 1 øre - 5 kroner $ gull 1995 i proof, arena til Atlanta-OL. 0 av plast , i 4 brune HB fortryksalbum med 893 5$ gull 1995 i proof, fakkelløper til Atlanta-OL. 0 kasette (pæne), VK. Mange pæne også af de 855 Samling i 2 album 1 øre til 5 kr, mye sølv helt 894 5$ gull 1995 i proof, fakkelmannen til Atlanta-OL. 0 bedre, mange bedre bl.a. 1 ø. 1878, 79, 2 ø. tilbake til 1880, så inspiser $ gull 1995 i proof, flaggbærer til Atlanta-OL , 5 ø. 1875, 10 ø. 1882, 84, 86, 88, 59, stk. LATVIA sølvmynter fra svenskeperioden 896 5$ 1997 i gull, i etui. 2 kr. 1898, 54, 59, 2 kr. 1897, 99, 59 og 16 stk VK $ 1999 i gull, proofkvalitet i etui. 2 JUB samt Chr. X album God kobberlott Sverige, blant annet 10 stk komplet minus 2 ø ø. 1923, 25 øre nøddalere. VK $ 2 i gull, proof i etui , 17, i alt 86 stk. før 1924, alle forskellige, 858 Samling ca. 85 mynter 1875/1948 i Hartberger, 899 5$ 7 i proof. 2 meget høj katalogværdi, grundigt eftersyn sortert på valører i minieske. En del sølv, bl.a. 2 5$ gull, 1$ sølv og 1/2$ kobber/nikkel, 1994 i 2 anbefales, i alt 509 stk. kr 1, 1926, 1935 og 1938 x2. Også en god del proof, til fotball-vm. 818 God samling 1 øre - 10 kroner i 5 0 andre før Liste medfølger $ Half Eagle Gold 1986 W i proof. Statue of 0 brune HARTBERGER fortryksalbum (mønter uden Liberty Centennial. Øvrig Norden HB) (der mangler sider i FR. IX og Dr. Margrethe 902 5$ Half Eagle Gold 1987 W i proof. Constitution DANMARK, NORGE, SVERIGE m.m. Stor samling albummene, VK. Mange pene, mange bedre Bicentennial. mynter i HB (flere hundre), VK. Mange pene, en bl.a. 10 øre 1904, 1922, 1945, 1959, 1/2 krone del bedre, samt en del sølv, mange forskjellige $ Half Eagle Gold 1988 W i proof. Soul 0 komplet, 1 krone 1930, 1938, 1954, 1959, 2 kroner Olympiad. 1915, 1916, 1924, 1941, 1959, komplet sæt Jub. 860 FINLAND. 10 mark 1879 i gull, kv $ Half Eagle Gold 1989 W i proof. Congress (82 stk. før 1924), i alt 414 stk. Et 861 FINLAND. 10 mark 1913 i kv. 0/01. Bicentennial. grundigt eftersyn værd. 862 FINLAND. 20 mark 1879 i gull, kv $ Half Eagle Gold 1991 W i proof. Mount Samling 1 øre - 5 kroner , i 4 brune FINLAND. 20 mark 1913 i kv. 0/01. 1 Rushmore. HB fortryksalbum (pæne), VK. Mange pæne, flere 864 GRØNLAND. IVIGTUT. 5 øre i kv.1/1+. (Sieg 3 III) 906 5$ Half Eagle Gold 1992 W i proof. Columbus. 0 bedre bl.a. 10 ø. 1959, 1/2 kr. 1939, 1 kr. 1924, 865 ISLAND + 4 mynter fra GRØNLAND, liten, men 907 5$ Half Eagle Gold 1992 W i proof. XXV OL. 0 54, 59, 2 kr. 1915, 16, 24, 41, 59, og 16 stk. JUB. småspennende samling som bør inspiseres , i alt 64 stk. før 1924, alle forskellige, 908 5$ Half Eagle Gold 1993 W i proof. Bill og Righs ISLAND. kr proof, motiv Leif Ericson, i etui. mange rensede, eftersyn anbefales, i alt 455 stk $ og 10$ 1990 proof, i kapsel. 3 Produsert i USA. 820 Rigtig god samling 1 øre - 1 kr i $ 1984 i proof. Noe slitt kapsel Nobelprisen år kr fra album, VK. Mange pæne, flere bedre bl.a. 1 øre Sverige og kr fra Norge 1 i skrin. Dist. av $ 1987 proof, i kapsel , 1886, 2 øre 1913, 1917, 5 øre 1882, 1898, Samlerhuset $ 1 i kv J, 10 øre 1886, 1904, 1911, 1922, 1959, 868 NORGE OG SVERIGE. Unionsettet fra $ 1904 i kv. 1+/01, noen riper øre 1922, 1935, 1 krone 1892, Samlerhuset. 914 $ 1997 i platina, proof i etui. 0 komplet mm. (117 stk før 1924). Alle forskellige, et 915 Morgan-Dollar , inkl O, i meget 3 grundigt eftersyn værd, i alt 454 stk. Russia varierende kvalitet, sett på 26 stk. i skrin dist. 821 DANMARK, GRØNLAND og ISLAND. 1 av Samlerhuset. Typesamling mønter i album , flere 916 World Cup 1994 Coins. Sett med gull, sølv, 1 bedre bla. Komplet sæt Erindringsmønter 1888 kobber Grønland. 6 stk. bla. 5 kr. 1944, VK, de fleste rensede / pudsede, næsten alle forskjellige, 917 Samling med stor spredning, 1 cent til 1$ , medfølger gr. løsmynter + div. Må sees. i alt 149 stk. 822 DANMARK med lidt udland. Kæmpestor samling mønter i medtaget alukuffert, VK, mange pene, mange forskjellige, i alt 39.9 kg. 823 Samling 1 øre - 10 kroner i 4 flotte blå HB fortryksalbum (flotte), VK. Mange pene, en del bedre bl.a. 45 stk. før 1924, samt en del sølv, mange forskellige, i alt 351 stk. 824 Samling skillingsmynter, 1 øre - 2 kroner , i 2 pene LEUCHTTURM alu.kufferter med 12 bakker (uden nøgler), VK. Mange pene, en del bedre bl.a. 69 stk. før 1924, incl. en del sølv, mange forskellige, i alt 529 stk. 825 kr 4 og kr 8, begge i proof 999/ sølv, kr 1990 proof 80% sølv, 2 kr 1953 kv. 1+, 2 stk 10 kr 1967 i kv. 0 og kr 1875 og 76 i kv. 1, noe skittne. 1916, 30, 5 kr 1964, 10 kr 1967 i kv.1+. Fra Sverige 2 kr 1904 og 10. USA 1$ noe smått medfølger. 827 REALISATION. DANMARK med noget udland. 2 stk. halve flyttekasser med 27 album, flere mynter oppsatt i album, mange bedre og mange i god kvalitet. Meget stor samling, må sees, i alt brutto kg. 828 REALISATION. DANMARK med noget udland. 2 stk. halve flyttekasser med 28 album, flere mynter oppsatt i album, mange bedre og mange i god kvalitet. Meget stor samling, må sees, i alt brutto kg. 829 REALISATION. Kæmpesamling mønter i medtaget alukuffert, VK, mange pene, delvis sorteret i tutter og poser, mange forskjellige, i alt 31.8 kg. Sverige øre 1888 kort tekst, 1888 lang tekst (liten 1 blankettfeil kl. 13 revers), SM 149A, 149B. Kv. 1, 1-, i alt 2 stk øre 1910, kv kr 1876/1929. Lott 10 ves. ulike 2 kr i kv. 1 til kr 1881 i kv. 0/01, i kapsel kr 1881 kv. 1+, noe sotrester kr 1901 i kv. 0/01, i kapsel kr 1920 i kv. 01 noe pusset, i kapsel kr 1874 i gull og 2 kr 1897 i sølv, kv. 01/ kr 1874 i kv. 01. Noe skjoldet og noen småriper kr 1874 i kv. 1+/01, i kapsel kr 1874 i kv kr 1883 i kv. 0/01, i kapsel kr 1901 i kv. 0/01, i kapsel kr 1901 i kv kr 1901 i kv kr 1875 i kv. 0/01, i kapsel kr 1895 i kv. 0/01, i kapsel kr 1898 i kv. 0/ kr 1898 i skrin. Merket Gulltransporten 70 år Dist. Samlerhuset kr 1901 i kv. 0/01, i kapsel kr 1976 U, kv. 0/01 til BU, 50 stk. x 27 gr. 5 o925, i original pakning fra Myntverket. 851 Stor samling i Lembitskap + 4 album og div. løst 1 i brukskvaliteter. Mye sølv observert, og fortjener gjennomsyn. Brutto 14.2 kg. 852 Stor samling fra 1668 til 1973, inkl. mye sølv. 1 Må sees. 853 Over mynter 50 øre-5 kr, vekt på sølv i brukskvalitet. Perioden F rouble 1723, KM , qual. 1/ rubel 1899, 5 kopek 1865 og 72 EM. 10 rubel 1977, 1980 x 2, Svaldbardrublene 1993, + noen i sølv. Totalt 42 mynter rubel 1899 i gull kv rubel 1899 i gull, kv rubel 1995 i gull. Motiv Nansen. 1 USA 874 1/2$ 1925 Stone Mountain i kv /2 $ 1926 Oregon Trail i kv $ 1853 i gull, kv $ 1878 kv. 1+, 1881 kv. 1-, 1889 kv. 1 m/ kanthakk, 1922 kv. 1+, 1971 proof i etui. Halv dollar 1964 x 2. 7 stk. USA sølvmynter $ 1879 S i kv. 1-, 1921 D i kv. 1+, 22 i kv. 1, 7 i proof. 1/2$ 1893, 1963, 64, 82 i kv $ 1881, 90, 97-1 i kv. 01 (dog 0 i kv. 0). (1899 og 1901 O) 880 1$ 1884 CC i kv $ 1891, 1923, 1924, /2 dollar 1941, 1950, 2 x 1964, 1976, 25 cent 1952,64,67,69,76. I tillegg div. DANSKE, bl.a. 1/2 skill 1771 og 10 kr sølv $ 1 Proof i etui. (Buffalo Commemorative Coin) 883 1$ 2010 BU x 20, i NGC container $ 2013 BU x 20, i NGC container $ 2014 BU x 20, i NGC container $ x 11, 1/2$ x 6, alle i sølv. Mest moderne. Medfølger div $ 1898 S kv $ 1908 Indian Head i gull kv.1+, i treskrin $ 1909 i kv. 1+ (8,35 gr., 0, gull) $ 1909 i kv SØLVDOLLAR. 7 stk, bl.a. 1885, 1921 x 2 og 1971/7. 4 stk. 1$ i proofsett 7. 1/2 $ 1892, PROOF MYNTSETT: 1991, 94, 98, 1 $ sett 7-08, 16 stk. i perioden Totalt 21 proofsett og et par enkeltmynt i orig. etui. 920 Prestisjesett 1994 til Fotball-VM. Mynter Europa 921 ANDORRA 10 D. Vaticanets MILLENNIUMS myntsett i etui. 8 stor i skrin. 922 AUSTRIA. HALL. 1 thaler 1615 CO, KM , qual. 1+, very nice. F 923 AUSTRIA. HALL. TIROL. 1 thaler 1613, KM. 167, qual. 1+, very nice. 924 AUSTRIA. SALZBURG. 1 thaler 1798 M, KM. 465, qual. 01, flan crack obverse, but very nice. 925 AUSTRIA. Very nice PROOF SET 2, 5, 6, KM PS 53, 56 and 57, perfect sets with certificates and in original packaging, (KM value.- USD) BELGIA. 4 i gull. Ektehetssertifikat 0 medfølger. 927 ENGLAND 2 pound 1995 x 3. RUSSLAND 5 rubler 1995 x 2 til FN 50 år. Alle i proof. 928 ENGLAND M/KOLONIER. Queen Elizabeth II. 0 Golden Jubilee sett 2 med 12 store sølvmynter i flott treskrin. Nummerert 0068/. 929 ENGLAND. 3 Gold Proof, Three-Coin 0 Collection i 22 carat på 29,12 gr. 930 ENGLAND. 5 Gold Proof, Three-Coin 0 Collection i 22 carat på 27,94 gr. 931 ENGLAND. The 20 TH. Sovereign Collection gullmynter i skrin, totalt 55,86 gr. 22 karat. 932 ENGLAND. Victoria Sovereign 1896, 22 karat gull. 1 8 gram brutto. Kv ENGLAND/RUSSLAND. St. Georg and the 0 Dragon, gold prestige set. Soverign og 50 rubles 8 i nummerert skin, 0004/. 934 ENGLAND/RUSSLAND. St. Georg and the 0 Dragon, gold prestige set. Soverign og 50 rubles 7 i nummerert skin, 0033/. 935 EUROsett 2 i gull. Tyskland (31,5 gr 10 0,999), Frankrike 20 (17 gr 0,925), Nederland 10 (6,72 gr 0,). 936 EUROsett 2 x3, + div. sett, Noen minnemynter i sølv og 1,2 kg. div. sjømann/turistmynter. 937 EURO-sett i gull 1. Tyskland 1 mark. 1 Frankrike 1 franc. Finland 1 markka. Total 12 g 0, ,7 g 0,. Montert i småskadet skrin. Dist. av Samlerhuset. 938 EUROsett på 9 forskjellige, mest FOTBALL-VM. Sølvmyntsett mynter. 940 FRANCE. Complete set 10 francs and 1 franc 1997 in original packaging. WORLD CUP in SUCCER 1998, KM and 1211, PROOF and BU, very nice set, with 7 certificates and org. capsule and nice box, and outer cover. Totally 9 coins. 941 FRANCE. Very interesting collection of CASINO JETONS from Palais De Mediterranee in NICE, from around Including 2 different 0 francs, rather scarce. All different, totally 7 pcs. 942 FRANKRIKE i gull. Ektehetssertifikat 1 medfølger. 943 FRANKRIKE. 20 franc 1813 i gull kv

15 944 FRANKRIKE. 20 franc 1863 i kv Antikke mynter 1026 FRIGJØRINGEN. 12 mynter til jub FRANKRIKE. Franc i gull fra 1994 med bilde Ionid-Priene, 20 mm bronse, S FRIGJØRINGSJUBILEET , sett med 1 av Churchill. Over en halv unse gull. Opplag 12 minnemynter i sølv. Montert i tresskrin. Dist. av 0 stk. 987 ROME. Æ 19 with Faustina II, stroke in Nacrasa, Samlerhuset. Lydia, under marcus Aurelius , lydia of F 946 GERMANY. BRANDENBURG-ANSBACH. 1 thaler 1 Marcus Aurelius. qual. 1/1+, SNG Keckman 366, 1028 HAITI. 25 Gourdes 1967, 117,6 gram sølv. 60 mm 1777 G, KM. 304, qual. 1+/01, very nice. BMC 26. Apparently scarce local coin. i diameter. 947 GERMANY. LUBECK. BISHOPRIC. 2 schilling n/d, 988 ROME. Æ 20 with Marcus Aurelius, stroke in Hiero 1029 Historiske gullmynter fra Inkaene og 0 KM. 6, qual. 1/1+, nice. Caesarea , lydia of Marcus Aurelius. Aztekernes rike. Peru 1 libra 1917 (7.98 g 0.917) F 948 GERMANY. MANSFELD-FRIEDBURG. 1 thaler 0 qual. 1+, Paris 453, Waddington 7, SNG og Mexico 20 pesos 1959 (16,66 g 0,) i 1595 GM, qual. 1+, very nice. Leypold Apparently scarce local coin. skrin. Dist. av Samlerhuset. 949 GERMANY. PRUSSIA. 20 mark 1910 A, KM. 521, ROME. AE 25 with TAJAN, stroke in Seleucia, 1030 INTERNATIONAL POLAR YEAR qual. 01. SYRIA,, qual. 1/1+, very nice and well centered, stk proof sølvmynter i eksklusivt skrin. Bl.a GERMANY. SAXONY-ALBERTINE. 1 thaler 1627, RPC III (A in field). danske kr, belgisk 10 Euro, Australia $ m.m. KM. 132, qual. 1/1+, nice. 990 ROME. Æ 26, stroke in Marcianopolis, Moesia 1031 INTERNATIONAL POLAR YEAR. Kpl. samling i GERMANY. Very nice collection of commemorative 1 Inferior , portraits of Gordian III and god skrin med 26 proof sølvmynter fra diverse land til 5 mark coins 1952 (larger newer strike), 1955 Serapis, qual. 1+, nice, Varbanov minne om polaråret 7-8. (qual. 0/01), 1966 to 1986, qual. 01 to BU. All 991 ROME. Æ 26, stroke in Tomis, Moesia Inferior 1032 ISRAEL. 12 moderne minnemynter i sølv. Dist. av different, with certificates and in nice box with , portraits of Gordian III and Tranquillina. Samlerhuset. trays, totally 39 x 5 mark. qual. 1+, very nice, as Varbanov 5, but with 1033 JAPAN. 10 yen 1897/1910 i gull. (8,33 gr 0,) GIBRALTAR. Gullmynt 1995 og 1999, begge 1/25 slightly different lettering on on obverse MANY COUNTRIES. Interesting and very nice 0 oz gull, 999,9/. I tillegg 1/25 oz gullmedalje. 992 ROME. Æ 27, stroke in Anchialus, Thrakien 238 collection of coins in 33 album (in 2 x 1/2 moving Totalt 3,7 gram gull , portraits of Gordian III and Tranquillina. boxes). Around 140 different countries. Diff. qual. 953 GREAT BRITAIN. BULLION COINAGE. 2 pounds qual. 1+, Varbanov 715 or 716, with failure in the mostly very nice, several in UNC, many 2010, 2011, 2012, KM. 1134, 1230, 1029, PROOF. reverse inscription. better, near all different, maybe more than 0 All in capsules, totally 3 pcs. 993 ROME. Æ 27, stroke in Marcianopolis, Moesia coins, brutto 26.2 and 28.1 kg. deserve a careful 954 GREAT BRITAIN. BULLION COINAGE. 2 pounds Inferior , portraits of Caracella and Julia inspection. 2013, 2014, 2015, KM. 1029, qual. BU to PROOF. domna, qual. 1+, nice, Varbanov Meget flott Fugleøye treeske med fin samling 0 Totally 3 pcs. 994 ROME. Æ 28, stroke in Marcianopolis, Moesia store sølvmynter fra mange land, kv. 0/01 til BU. 955 GREAT BRITAIN. Gold Proof Three-Coin 0 Inferior , portraits of Caracelle and Julia I alt 11 stk. Sovereign set 2 i etui (27,94 gr 0,). 0 Domna. qual. 1/1+, nice, Varbanov MEXICO Onza. 1 OZ 2013 x 10 i rull sett i opplag. 995 ROME. Antoninus Pius, Æ 19, stroke in Antiochia 1037 MEXICO. Libertad gold series 5, 5 00 GREAT BRITAIN. Gold Proof Three-Coin 0 ad Orontem , qual. 1+, very nice patina, gullmynter på 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz, 1/20 Sovereign set 5 i etui (28,94 gr 0,). rather scarce with leftwards portrait. oz Opplag sett. 957 GREAT BRITAIN. SOVEREIGN 1907, KM. 805, ROME. AS with Faustina I, stroke in 142 in Rome, 1038 MILLENNIUM. Flott samling i treskrin med 27 2 qual. 1+/01. qual. 1+, very nice, RIC 1191B, Sear ulike sølv-/proofmynter fra mange land. Flere av 958 GREAT BRITAIN. SOVEREIGN 1958, 1962, KM ROME. Billon follis with Galeria Valeria, stroke myntene har uvanlige fasonger og preg. (Mangler 908, qual. 01, nice, totally 2 pcs. in Cyzicus , MK A in ex. qual. 1+, 2 stk på komplett) 959 GREAT BRITAIN. SOVEREIGN 2015, KM. 2, 2 uncommen and nice, Sear MILLENNIUM. Flott samling i treskrin med 29 0 PROOFLIKE. 998 ROME. Billon follis with Galeria Valeria, stroke in ulike sølv-/proofmynter fra mange land. Flere 960 HUNGARY. Rudolf II. 1 thaler 1601 KB, KM. 254, Cyzicus 308, M KV in ex. A in field, qual. 1+/01, av myntene har uvanlige fasonger og preg. qual. 1. uncommen and very nice, Sear OL år , sett med 10 store 961 ISLE OF MAN 1/5 crown 0 i gull + en liten ROME. Dupondius stroke of Antoninus Pius 158 minnemynter i sølv. Montert i tresskrin. perle. (6.22 gr 0.999) - 159, qual. 1, nice and well centered, RIC 859, 1041 OL 1996 ATLANTA. Sett med 25 sølvmynter. Dist ITALIA. 20 Lire 1862 i gull, kv Sear av Samlerhuset. 963 ITALIA i gull (15,5 gr 0,9) samt 2 ROME. Phillip II, Sesterts, VIRTUS AVGG SC, 1042 OL SALT LAKE CITY. 12 store sølvmynter i sølvmedalje og nål, alt med motiv fra Skrik. Maks qual. 1+, Sear 9285, Ric treskrin. sett. 1 ROME. Sesterts stroke under Marcus Aurelius with OL SYDNEY 0. Treskrin med 16 store ITALIA i gull (16,13 gr 0,) til 0 Antoninus Pius and his pyramidal crematorium. sølvmynter. minne om EDVARD MUNCHs skrik, spesialsett DIVUS ANTONINUS - CONSECRATIO SC, qual OL SYDNEY. 34 sølvmynter, i treskrin. Dist. av 3 fra Munch Museet/Munch-Ellingsen gruppen/ 1+, very nice and beautiful patina, RIC Samlerhuset. BONO 7, med sølvmedalje + nål i gullbelagt 2 ROME. Vespasian, denar, stroke in Rome 72, 1045 OL, m.m. 69 sølvmynter med vekt på Sydney- 0 sølv. qual. 1+, RIC 50, Sear OL i 2 treskrin. Dist. av Samlerhuset. 965 ITALY. VENICE. 1 zecchino n/d ( ), KM antikke mynter i treskrin fra Collector s line OL- år. IOC prestisjesett med 10 sølvmynter 402, 3.46 gr. fine gold (o999), qual. 1/1+, nice. De fleste i sølv, men også en 0,3 gram gullmynt. I fra div. land i skrin. 966 MILLENIUM COLLECTION. Komplett samling med 3 tillegg en sølvdollar fra 1878, kv POLARÅRET sølvmynter fra div. land 2 29 proof sølvmynter i flott skrin fra Samlerhuset. 4 3 slitte antikke fra serien Verdens mynthistorie, i treskrin. Dist. av Samlerhuset. 967 NEDERLAND. 1 dukat fra Rundefunnet, i gull 0 dist. av Samlerhuset. Se beskrivelseark på nett SALT LAKE CITY OL-2, 12 proof sølvmynter i kv div. ripete skrin fra Samlerhuset. 968 NEDERLAND. 2 Stuvier 1724 fra Rundefunnet. Mynter Hele Verden 1049 SAMOA I SISIFO. $ 1991 Proof i etui. (0,916 2 Ligger i spesialeske fra Samlerhuset. gull. 7,5 gr) Motiv: RA Ekpeditions. Opplag 0 5 AUSTRALIA. $ 1983, 10 gram 0.916, Ø NEDERLAND. Dukat 1724 i gull fra Rundfunnet, 0 stk. + 10$ i sølv, samme motiv. mm. Ligger etui fra Royal Austr. Mint. kv. 01/ SAMOA. Thor Heyerdal $ 1991 i 2 6 AUSTRALIA. Gold Rush. 5$ 1 + liten gullklump 970 SPANIA. 4 i gull. Ektehetssertifikat 0 gull (7,5 gr 0,917) og 10$ 1988 og 91 i sølv (31,1 i folder. medfølger. gr 0,999 pr. stk) i treskrin. 7 AUSTRALIA. KOOKABURRA. 10 dollars 2015, SVEITS. 5 Fr. x 9, 2 Fr. x 21, 1 Fr. x 18, i perioden 1051 SIERRA LEONE. $ 1997 i gull + en liten 0 PROOF, 10 ounze fine silver o999. in capsule. 1875/1966, mest god brukskvalitet. diamant. (6.22 gr 0.999) 8 AUSTRALIA. Nugget 2 proof issue SVEITS. Samling med stor spredning, 1 rappen 0 x 1052 SKIP OG OPPDAGERE. Samling med 12 ulike 1 mynter i gull i eksklusivt treskrin. (59,267 gr til 5 franken , mye i sølv. Flere i meget fine sølvmynter, inkl. polarrelaterte utgivelser, fra 0,999) god kvalitet. en rekke land. I tillegg en 1 P sølv-minnemynt fra 9 AUSTRALIA. Sovereign 1901 P (Perth) kv TYSKLAND, VOM THALER ZUR MARK. Historisk 2 Dom. Rep. med AUSTRALIA. Very nice and interesting collection 2 tysk sølvmyntsett, inneholder f.eks. SACHSEN 1053 SØR-AFRIKA. 2 Rand FIFA silver proof coin 6 of KOOKABURRA 1 dollars , PROOF, reichstaler 1594, FRIESLAND rechthaler 1643, og 7 i spesialforpakning. 1 ounze fine silver o999. in capsules, all different, BAVARIA thaler 1788, PRUSSIA thaler 1784, 1054 SØR-AFRIKA. 2 Rand FIFA silver proof coin 9 totally 11 pcs. PRUSSIA thaler 1861, PRUSSIA 5 mark 1901, og 2010 i spesialforpakning. HAMBURG 5 mark 1908J, BAVARIA 3 mark 1011 CANADA. 10 cents 1902 H kv. 0/ THE ALLIED FORCES, Silver Proof Collection. 1909D, 5 mark 1927A (eik), 2 mark 1933A(Luther) CANADA. 10 Dollar 1974, feilpreget mynt, årstallet 1 Seks mynter i flott trekasse, historie medfølger. I alt 12 mynter, utgitt av SAMLERHUSET, kapsel, i skulle vært Opplag på denne sjeldne 1056 TOKELAU. $ 1996 på 1 kg. sølv. 0 boks. Kostpris 12,- kr. mynten er 320 stk VERDEN I KRIG. Fra Alexander til VATIKANER i gull (6 gr 0.917) CANADA. $ 0 proof, i ekslusivt metallskrin. 2 Berlinermuren fall, innh. bl.a. 2 gullmynter og 975 VATIKANET i gull (15 gr 0.917) CANADA. 20$ Transport 0 proof x 3 32 sølvmynter, bør inspiseres da kvaliteten 976 ØSTERRIKE. 1 Ducat gull 1915, kv. 01. Vekt forskjellige i ekslusivt metallskrin. varierer. Samling fra Samlerhuset i trskrin. 3,5 gram CANADA. 25$ 7 x 3, 08 x 2, 09 i sølv, til 1058 Verdens minste gullmynter, totalt 41 stk. div ØSTERRIKE i gull (7,776 gr 0,999) og 2 Vancouver land. Dist. av Samlerhuset. Bevis medfølger. 1,5 i sølv (31,1 gr 0,999) i etui CHINA yuan 7 i proof WORLD MONEY COLLECTION. Fantastic Velkommen til EURO og Farvell til gammel valuta 0 x 1017 COLLECTOR S LINE. Samling med 20 foldere/ collection of coinsets in top quality. Near all fra de 12 første land. Montert i foldere med stor sett i eske, bl.a. mexikansk gullmynt i miniatyr. different countries, all in original packaging. Totally sølvmedalje i alle 24 sett. Prima kval. 119 sets and several coins in 7 albums sølvmynter i kapsel, fra SH-sett. Inkludert et COOK ISLANDS. 30 dollars 2014, SILVERBAR, WW II. 21 sølvmynter til minne om 2. verdenskrig, 0 sett med Britannia Silver Type Set i egen eske. gr. fine silver o999, with certificate. i treskrin. Dist. av Samlerhuset Leuchtturm myntskuffer med rimelige mynter COOK ISLANDS. $ 2, Crown Jewels, kg. sølvmynter, som vanlig vekt på Sverige, store og 24 små Leuchtturm-skuffer, med vekt Gold Locket Coin opplag 0 stk. ta en titt. på rimelige mynter. Observert noe i sølv DE STORE OPPDAGERNE. Sett med sølvmynter, mange i proof i forskj. størrelser, Leuchtturm myntskuffer med vekt på rimelige sølvmynter i ripete treskrin. Dist. av Samlerhuset. flere 1 unse, samt en del andre mynter. mynter, observert noe sølv turist/sovenier/ 1021 FABULOUS 12. Silver Collection. 27 proof/briliant/ Riktig god og spennende samling SØLVMYNTER 0 myntsett div. land. prooflike, mynter dist. av Samlerhuset i skrin. fra 19. og 20. århundre fra mange land i sigareske, sølvmynter til div. OL, i slitt kapsler. Kostpris VK. Mange pene, mange forskjellige. Netto Samling i 2 Termotex-kassetter og på 10 bakker, 1022 FN 50 år , sett med 36 minnemynter i 3 gr. i alt 163 stk. flere land, flest danske, VK. En del bedre, nesten sølv. Dist. av Samlerhuset God og meget stor samling SJØMANNSMYNT 0 alle forskjellige, i alt 495 stk FN 50 år, sett med 36 mynter fra SH. Inkl. 50 kr 3 (lite Norden) i grønn militær ammunisjonstrekasse x 985 Liten eske med brutto 1.8 kilo POLETTER, ves FN. med lokk, VK. Nesten alle pene, mange riktig Danmark og Tyskland. Bl.a. fra Tivoli. Pakket i 1024 FN 50 år, sett med 36 mynter fra SH. Inkl. 50 kr 3 pene, mange forskjellige. Netto 27.0 kg, brutto ruller, og en del duplisering antas. Men uvanlig 1995 FN kg. antall!! 1025 FN 50 år, sett med 36 mynter fra SH. Inkl. 50 kr FN. 15

16 myntmapper med forskjellig, f.eks ca 15 1 x 1103 TYSKE RIKET. 16 s. innstikkbok med Historiske sedler dist. av Samlerhuset, totalt 13 fra sølvmynter. Inneh. antikke mynter, Ra, Titanic, usirkulerte nødsedler fra slutten av første Korea, 2 fra Vietnam, under krigen 1965, Russland sølvdollar, kinesiske cash-mynter, skipsvrakmynter verdenskrig til ca Mange svært dekorative 2 store rubel 1912 og rubel 1910, fra 1-tallet, russisk 5 kopek 1784, de siste og flotte sedler. Alle forskjellige, flere i komplette Vatikanet, se foto. Medfølger Svalbardsedlene mynter fra USSR m.m. serier. God kval og fra Frankrike Asignat store sølvmedaljer Norges regenter og 9 1 store sølvmynter, bl.a. 25 kr 1970 og kr 1980 Norge, 2 Panda sølvmynt, Kina, Mexico, Japan, Cuba. Også fra 1 og tidl. 1-tallet i pent treskrin Sølvmynter distr av SH. Frankrike, Tyskland og 1 England (3 hver), Italia, Spania, Belgia. 6 stk. fra 1-tallet, flere andre tidl. 1-tallet Pent treskrin m/9 mynter, 2 norske medaljer og 1 oz sølvbarre. Ellers romersk sølvmynt, stor sølvmynt fra Latvia 1929, Mexico 1868, Filippinene 1903 m.m store og 25 små Leuchtturmskuffer, med vekt på rimelige mynter. Medfølger 12 myntsett i mykplast, div. Euroland God og stor samling SJØMANNSMYNT (lite Norden) i grønn militær ammunisjons-metallkasse med lokk, VK. Nesten alle pene, mange riktig pene, mange forskjellige. Netto 13.0 kg, brutto 15.4 kg Leuchtturm div. myntskuffer med vekt på rimelige mynter, observert noe sølv Minnemynter i SØLV fra ISRAEL, 11 av 12 mynter er i sølv år settet, fra spademynt til 20, 20 mynter, dist. av Samlerhuset. Noe ripete skrin Leuchtturm myntskuffer med vekt på rimelige mynter, observert noe sølv myntsett div. land store og 14 små skuffer, mest Leuchtturm, med vekt på rimelige mynter, observert noe i sølv. Medfølger 15 myntbrev med 1 + noen kataloger store Leuchtturm med vekt på USA fra 1/2$ og nedover, 16 små med vekt på rimelige mynter, observert noe sølv store sølvmynter fra div. land i perioden 1822/7. Se nettfoto Myntkoffert med anslagsvis mynter, verdiene ligger i nordiske minnemynter i sølv? 1079 Brutto 2.3 kg. flere sølvmynter observert. Denne må sees store sølvmynter fra England 1994/99, 1 fra New Zealand, Spania og Israel. 7 sølvmynter i et treskrin Brutto 0,7 kg med sølv, jern, sink, inkl. Norge. Mest før krigen. Spennende Brutto 7 kg. i blikkesker, glass + noe Norsk i Siegbrett, må inspiseres da det forekommer en del falske sølvmynter Parti med England 2 WWI 5, Portugal esc og Mongolia Tugrik begge i proof + 4 stk. div ringpermer/album inkl. 1 fra Norge. Stor spredning og noe sølv observert. Bør inspiseres da en del mynter bærer preg av plasten kg. turistmynter mynter, med enkelte i sølv fordelt på 23 land. Alle montert i HB Samling mynter fra mange land, bl.a. sølvmynt, 1-talls mynt og eldre, USA, England m.m Brutto 17.4 kg. koffert med skrin-innhold. MÅ INSPISERES REALISASJON! Sjømannsmynt. 21 kilo. Sølv og en del eldre er observert REALISASJON. 45 kg (inkl. emballasje) mynt i esker og poser, ser spennende ut, mest fra Norden og Europa!!! Sedler Norden/Hele Verden Norden 1091 DANMARK. kroner 1967 (A0673B), Sieg 138, Pick 47, kv. 1/1+, tiltalende DVI. 2 dollar VESTINDISKE DALERE underskrifter (nr. 8B). Kv. 1- (noen små hull) FINLAND. markkaa 1909, Pick 13a, qual. 01, very nice. Europa 1094 ENGLAND - originalbunt med magebånd med 10 stk. 1 pound P-377a ( ) i kvalitet ENGLAND - originalbunt med magebånd med 10 stk. 10 shillings P-373c ( ) i kvalitet ENGLAND. 10, 20 og 50 Pounds alle i kvalitet 2 0/01 (P 379d, P 380d og P 381a) ENGLAND. 10, 20 og 50 Pounds i kvalitet 0/ (P 86a, P 84a og P 88b) ENGLAND. 5 Pounds 1952 i kvalitet 1+ (P-344) ENGLAND. 5 Pounds og 10 Pounds begge i kvalitet 0/01. (P 375c og 376c) 1 GERMANY. Very nice and fantastic collection 0 of Krigsgefangenenlager notes 1 pfennig - 10 mark in old album and more, diff. qual. near all UNC. Many better, near all different, totally 180 pcs. Deserves a careful inspection GIBRALTAR. 50 Pounds 6 (Pick 34a) i kvalitet TYRKIA. 20 Kurush 1877 i kvalitet 0/01. 1 med mer merke i høyre kant. (P 49c) x 1104 Spennende parti med vekt på NØDSEDLER i flere bøker/permer (Tyskland, Danmark/Slesvig, og litt annet), mange. Også en del andre eldre sedler, ves. Europa, bl.a. liten, ok sekvens Spania. Innkommet seint og er ikke nøye vurdert. Hele Verden 1105 COMORES. Francs i kvalitet 0 (P 3b) COMORES. 0 Francs i kvalitet 0 (P 12a) KUWAIT. Komplett samling med seks usirkulerte sedler fra serien som ble utgitt i Valører: 1/4, 1/2, 1, 5, 10 og 20 dinar. (Kat. 420 USD) MACAU. 50 Patacas 1981 i kvalitet 0 (P 60a) MUSCAT OG OMAN. 1 Rial 1970 (nr. 4), kv MUSCAT OG OMAN. 1/2 Rial 1970 (nr. 3), kv NORTH KOREA. Won 1992 (1998), Pick 43a, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. Won 5, Pick 48a, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. Won 1998, Pick 44a, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. SPECIMEN SET. 5 to 0 Won , qual. 0, totally 10 pcs NORTH KOREA. SPECIMEN. 5 Won 2 (7), 0 Pick 50, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. SPECIMEN. 10 Won (1998), Pick 41 S, qual. 0, totally pcs NORTH KOREA. SPECIMEN. 10 Won 2 0 (7), Pick 51, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. SPECIMEN. 50 Won 2 0 (7), Pick 52 S, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. SPECIMEN. Won (1998), Pick 43 S, qual. 0, totally pcs NORTH KOREA. SPECIMEN. Won 8, 0 Pick 61, qual. 0, original bundle with pcs NORTH KOREA. The commemorative Paper Money Collection Book, with The saving bonds 0, 0, 00 and 00 won 3, and 5 to 0 won 2-8, qual. 0, overstamped with red Anniversary, 9 pcs. totally 13 pcs. (example photo) OMAN. 5 Rials 1995, kv. 0 (nr. 35b) og 10 Rials 450 0, kv. 0 (nr. 40) OMAN. 10 Rials 1993, kv. 0 (nr. 28b) OMAN. 20 Rials 1977, kv. 0 (nr. 20) OMAN. 20 Rials 1995, kv. 0 (nr. 37) 1126 OMAN. 20 Rials 0, kv. 0 (nr. 41) PORTUGISISK INDIA. 30 og 60 escudos 1959 KM 41 og 42 i kv. 1-, og flekkete. F 1128 SEYCHELLENE. 50 Rupees 1972 i kvalitet 01 (P 17d) ST. HELENA. 50 pence 1979, 1 Pound 1976, 5 Pounds 1981 og 10 Pounds 1985 (P 5a, 6a, 7b og 8b). Alle i kvalitet USA. 1 dollar New Jersey Newton 1850s - Remainder PMG graded USA. MILITARY PAYMENT CERTIFICATES. Very interesting collection 5 cents - 1 dollar in binder, diff. qual. some better, all different, 29 pcs Anslagsvis 550 sedler, flere like. Mest fra Europa, inkl. noen utgåtte fra Norge, Alle kvaliteter etter 1, montert i 3 album. Må inspiseres Anslagsvis 625 sedler mest forskjellige, i alle kvaliteter og fra mange land i 3 album, mest etter Må inspiseres. Medfølger World Paper Money , fra Samling m/vel sedler (kv. 0) fra mange eksotiske land i seddelalbum Samling med 116 sedler (mange i kv. 0) fra mange land i seddelalbum, inneh. bl.a. Aserbadsjan rubler 1920 og en av verdens største sedler (Thailand) Seddelsamling med over 160 stk. fra hele verden. De fleste i dårlig kvalitet, men flere interessante Very interesting collection of notes from many countries, 1910 to 1991 in nice Leuchtturm Optima album. Diff. qual. many very nice, several better, near all different, totally 147 pcs album full av utenlandske sedler. Sedler fra Asia, Afrika, nye Sovjet-stater m.m Medaljer *) Norske medaljer *) mai-medalje fra 1914 m/bånd og tekst et frit Norge. Inngravert CHICAGO. Produsert av Whitehead & Hoag Co. i New Jersey. Tekst på bånd Norges hundreaars jubileum. Brukt av utvandret norsk-amerikaner for over års siden i Chicago. I tillegg medfølger et IDENTIFIKASJONS MERKE fra The masonic Protective Assocn. fra Worchester i Massachusetts. ID nr. på baksiden mai 1915 i sølv i kv. 0. Christian Michelsen på revers ALT FOR NORGE , komplett sett med 32 forskjelling medaljer i kobbernikkel belagt med 24 karat gull, dist. av Samlerhuset ALT FOR NORGE. Startsamling i skrin fra SH, med sertifikater, 8 gullbelagte CuNi-medaljer BERGENSDALEREN 0 - gullmedalje på 7,7 gram 585/ og sølvmedalje i original trekasse BERGENSDALEREN 0-prestisjesett i gull (7,8 1 gr 0,585) og sølv i orginaleske CARNEGIES HELTEFOND. Prøvepregning i bronse, kv. 0/01, Ø 66 mm DE NORSKE ÆRESMEDALJER. Samling med 12 stk. i treskrin, alle med gullbelagt portrett Deltakermedalje Lillehammer-OL i originalt treetui DEN NORSKE KRONEMYNT 125 år, skrin med 8 i sølv og 2 gullbelagte. Opplag 0 sett. Dist. av Samlerhuset, i ripete treskrin DET NORSKE TRAVSELSKAP. Æresmedlem. Fin medalje, se bilde DET NORSKE TRAVSELSKAP. Hederstegn. Fin medalje i sølv, se bilde Dronning Sonja Jub. medalje i 22 K gull, vekt 2 7,807 gr i etui. Medfølger Oslodaler 1997 i sølv FORSVARETS MEDALJE FOR EDEL DÅD. 1 Forgylt 925s med bånd, som ny. Ø=30 mm Grenland Myntklubb Kopi av Gimsøydaler i sølv. Opplag stk GRUNNLOVSMEDALJEN i 14 karat 0 gull på 22,5 gr. i treskrin fra DKM HAAKON VII. Alt for Norge 1972 i gull, /0 (55 gr 0,). Garanti brettet rundt org.etuiet. Sist solgt for 12,- (+ omk.) Harald og Sonja 1968 i gull. (3.5 g 0.) 1158 Harald og Sonja 1968 i gull. (3.5 g 0.) 1159 Harald og Sonja 1968 i gull. (3.5 g 0.) 1160 Harald og Sonja i gull, liten type Harald og Sonja sølvmedalje 1968, vanlig og stor type HØYRE år 1984, stor (Ø 56 mm) sølvmedale fra DKM. Opplag stk KONG OLAVS FORTJENESTEMEDALJE. I sølv. Tildelt I eske KONGELIG BRYLLUP 25. august 1-flott sett 0 i original treskrin med gullmedalje på 15.5 gr , samt sølv og bronsemedalje KONGELIG PRESTISJESETT 1 i gull (15,55 2 gr. 0,917), sølv og bronse i treskrin. Dist. SH KONGENS FORTJENESTEMEDALJE I GULL. 0 Haakon VII, utdelt Konger av Norge, Olav Tryggvason, Magnus VII, Margareta, Christian II og III i sølv, Haakon VII i kobber/nikkel. Medalje for lang og tro tjeneste i sølv med bånd, i folder. Medfølger stor bronsemedalje fra Pellegruppa LEVE NORGE sølvmedaljer, dist. 2 av Samlerhuset LEVE NORGE. Skrin med 24 stk. ulike 0 SØLVMEDALJER, inkl. eierbevis NORGE div. serier fra Samlerhuset. 1 Totalt 17 sølvmedaljer i skrin NORGE I KRIG medaljer i 14 karat 3 gull, 7,4,gr pr. stk. Montert i skrin. Opplag sett. Dist. av Samlerhuset. F 1172 NORGE og DANMARK. Interesant samling medaljer fra Norsk Rødekors, Koreakrigen mm. Alle med bånd og pene, næsten alle forskjellige, i alt 13 stk NORGES MYNTHISTORIE. 8 sølvmedaljer (2 like av hver). Ekthetsgaranti medfølger + ett ekstra tomt treskrin Norges Myntrekke, mynter belagt med gull og platina, dist. av Samlerhuset NORGES SELVSTENDIGHET ÅR. 6 nypregninger av unionsmedaljer fra 1905/06 i gullbelagt 925s, pent sett i skinnetui fra Myntverket NORGES SØLVSKATT 1996/97. Orig. treskrin m/12 forskj. SØLVMEDALJER (925/). 3 norske konger på medaljen. Noen garantibevis medfølger NORGES SØLVSKATT. 12 forskj. minnemedaljer i sølv. Advers de 3 norske konger NORGES SØLVSKATT. 12 forskj. minnemedaljer i sølv. Advers de 3 norske konger NORGES SØLVSKATT. 24 sølvmedaljer, dist. av Samlerhuset. 0

17 1180 NORGES UAVHENGIGHET 5. De som ga x 1216 Samlerhuset nr Komplett i fire album DIESELPUMPE. Gammel tysk dieselpumpe oss selvstendigheten. Stor sølvmedalje dist. (derav tre fine blå standardalbum), + nr i montert på treplate. Merke Allweiler, i god stand. av Samlerhuset på 155 gr. i skrinskrin. Opplag dubletter. Inkl. da et par gode sølv minnemynter i 1251 DIKTAFONER, to stk. fra Transcribing stk. nr. 20 og 64, også sølvmedaljer m.m. Oppgitt ca. Machine, modell 10X, prod. i USA av the 1181 NORGES VIKINGARV. 11 sølvmedaljer dist av 0 etter Asker mynt sine priser. Dictaphone Corporation, New York. På den ene Samlerhuset Samlerhuset nr. 14, 15 x 2, 16 x 2, 27, 60, 94, sitter det mikrofon/høyttaler. Voksruller med skader 1182 NORSK MEDALJE. Med riksløven og datert , 04-06, 12, 14 x 2, 21, 23, + 5 kongelige og 1 sitter på begge maskinene. Det medfølger et stativ Emaljert. Merket David Andersen på bakside. Luftskipet Norge. Nr. 105 Ibsenåret 6 i gull. til voksruller med et par ruller i OLAV KYRRE PENNING. Kopi i gull i anledning Samlerhuset nr myntbrev som inneh DIVERSELOTT fra dødsbo. Liten koffert med Bergen bys -årsjub. (48 g 0.) bl.a. sølvmynt/-medaljer. bijouteri, smykker, forgylt, armbåndsur (deriblant 1184 OSLO år 0. 3 medaljer i 14 karat gull på Samlerhuset nr på løse monteringsark og et Seiko fra Lillehammer-OL 94), vekkerklokke, totalt 23 gr. i treskrin fra DKM. i et album. reisebarbermaskin mv. Totalt 40 gjenstander OSLO år. 12 sølvmedaljer dist. av 1220 Samlerhuset nr. 79, 86, 91-99, Delsamling 1253 DRIKKEHORN, over år gammelt. Meget 2 Samlerhuset. i album, inkl. god Hundreårsmynt i nr. 92. Også dekorativt OSLO år. 3 medaljer a 7,5 gr, 14 karat gull i 2 andre i sølv ELFENBEN. Flot utskåret elefant støtann på ca. treskrin. Opplag sett Samlerhusets gullmyntbrev Ibsenåret 6, med 1 42 cm. vekt på 142 gr. feil i utskjæring på den ene 1187 OSLO MILITÆRE SAMFUND HEDERSTEGN. I 2 gullmynt 20 fra Sør-Georgia. side. Med certifikat fra Skov- og Naturstyrelsen gull. Med miniatyr og båndstripe, ny i eske Samlerhusets gullmyntbrev Norges første 0 i Danmark OSLO MILITÆRE SAMFUNDS HEDERSTEGN. 0 kronemynt i gull 130 år, 6, med 20 kr EMALJESKILT fra før 1917: RØKNING OG 1 Medalje og miniatyr i bronse. Som ny i eske Samlerhusets gullmyntbrev Unionen Norge- 1 SPYTNING FORBUDT., 29x4 cm. Litt falmet OSLO MILITÆRE SAMFUNDS HEDERSTEGN. 2 Sverige oppløses Medalje i 2 deler, i 1256 EMALJESKILT med advarsel fra Brannvesenet. Medalje og miniatyr i sølv. Som ny i eske. 14 karat. Opplag stk. Røyking og bruk av vart lys eller fyrstikker er 1190 Oslo-daleren 2 i 14 karat gull og OL Samlerhusets gullmyntbrev, 60 år siden 1 forbudt på loft og i kjeller... 15x12 cm. i sølv. I skrin, dist. av Samlerhuset. frigjøringen med gullmynt Frankrike FAMILIEN CHRISTIAN KROGH. Lott noen hundre RALLY NORGE. 14 karat (4.13 gr) medalje i Euro. Nr. 346/. brev med korrespondanse til og fra medlemmer hjulformet etui Samlerhusets gullmyntbrev. 3 i familien C. Krogh. Med etternavn som Thrane, 1192 ROALD AMUNDSEN-sett oppl.. Inhl. fra 2 Hundreårsmarkeringen med 1 kr Holst, Krogh/Krohg og Solberg. Mengder av Belgia 50 euro i gull (6.22 gr ) og 10 euro i 5 i proofkv. Nr. 487/. konvolutter med innhold. Fra slutten av 1830-tallet sølv + sølvmedalje fra DKM. Dist. av DKM i noe 1226 Samlerhusets gullmyntbrev. Kroningsjubileet og fremover. De fleste frim. er fjernet. Kommer i småslitt skrin. 6 med fint 22 K gullmedalje (Ø 27 mm). hovedsak fra bo etter Lillemor Thrane, C. Kroghs niese. Spennende lott ROSENBORG 10 mesterskap Samlerhusets gullmyntbrev. Norges første frimerke 0 K gullmedalje dist. av Samlerhuset. Vekt 23 gr. 150 år 5 med medalje av NK 1 i 22 karat FINGERBØL. Lott ca. 80 stk. Det aller meste Opplag 1 stk. Opplag stk. suvenirer fra hele verden SIVILFORSVARETS HEDERSKORS. Flott Samlerhusets gullmyntbrev. OL i Torino 6 med FRIMURERDIPLOM fra Det Store Hjertes medalje med miniatyr, som ny i eske. Kun 20 Euro gull 5 fra Italia. Opplag. orden datert 28de Feb tegnet av kjent postkortkunstner Wilh. Peters. 30x47 cm. Glass og sett lagd Samlerhusets kongelige myntbrev, 24 ulike i ramme. Bør hentes SIVILFORSVARSMEDALJEN. Med miniatyr og to permer. Innsatt både med årgangsmynter, laurbær. Som ny i eske. Opplag skal være stk. minnemynter og minnemedaljer, dels i sølv. God 1260 HÅNDJERN. Gammelt jern med skrunøkkel til å 1196 SIVILFORSVARSMEDALJEN. Med miniatyr. Som kvalitet. åpne med. Nøkkel merket 26. I meget god stand. ny i eske Samlerhusets kongelige myntbrev. Album stappet 1261 HELIKOPTERVINGER. Lott på 4 inkludert store proof SØLVMEDALJER fra norske, 0 med 17 utgaver, inkl. ca. 10 av Slektstre -utgaven prøver. Bla. navigatør og pilot flyvåpenet. historiske begivenheter og kjente personer de med medaljer i rent sølv! 1262 HVALROSSTANN med japanske, EROTISKE 1 siste 150 år i orig. treskrin myntbrev i 2 album, div. utgivere. Flere i sølv. motiver, L ca. 26 cm. God stand, uvanlig De fire store, Ibsen, Bjørnson, Kjelland og To myntbrev med gull: Medalje Olav 3 og 10 Lie, 4 store medaljer i skrin fra Sporrong. Kong Euro 3. Olav V Fra DKM x 3. Haakon og Maud Rekvisita numismatikk *) Kroningen minne 1976, fra Sporrong. Alle i sølv, nye Leuchtturm myntskuffer nr ca. gr. Medfølger 5 stor i bronse fra DKM Parti med: Tidens norske mynter, 4 stk. dist. av Samlerhuset. kr seddel, Haakon minnemedalje 1972 i sølv + div. må sees. 17 mai 2011 og 12 + div. medfølger medaljer/plaketter. Flere eldre, må innspiseres sølvmedaljer fra div. Samlerhusets serier stk. de norske æresmedaljer i sølv stk. ALT FOR NORGE-medaljer i skrin Lott militære merker / medalje. H-7 luemerker (London?), fire stk. Værg dit land (to små, to store), div. ferdighetsmerker, to stk. fredsmarsjen -45, to HS nåler, nålemerke Hærens artilleri, H-7- nåler og forsvarets medalje for fortjeneste med båndstripe i eske kunstnerrammer med 2 sølvmedaljer, N. Astrup, Dass, G. Krogh, H. Backer, E. Munch. + Thor Møhlen kopi. Alle rammer 30 x 25 cm. Bør hentes forskj. MEDALJERAMMER m/2 sølvmedaljer i hver ramme forskj. MEDALJERAMMER m/2 sølvmedaljer i hver. Tema Kong Olav/Harald, Nansen. Tillegg 1 liten ramme. Utenlandske medaljer *) 1207 BELGIUM. Exposition et Congres d Hygiene et de Sauvetage Bronze ticket medal. Qual. 0/01. ex. Thomas Heftye BELGIUM. Order of the Crown. Knights cross with gold and enemal (damage at center obverse). Order of Leopold II, knights cross, all 3 orders very nice and in original boxes EUROPEISKE KONGEHUS. SH-skrin med 11 medaljer i sølv-/proof med gar. bevis FRANCE. Expostition Universelle de MDCCCLXVII. Napoleon III. Qual. 0/01, edge nick. Ex. Thomas Heftye GREAT BRITAIN. WW II medals. The star x 2, Atlantic Star, War Medal , Canadian Volunteer Service Medal and Arctic Star. All with ribbons but one, all very nice, totally 6 pcs MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA UPPFINNINGAR. Stor samling med ulike sølvmedaljer i to album, + infoalbum. Fra Franklin Mint. Høy sølvvekt, oppgitt kostpris engang på 00, sølvmedaljer og 10 i kobber/nikkel, i treskrin, mest Dist. av Samlerhuset Medaljer, poletter og lignende, mest moderne og noen dubletter, i alt 130 stk. Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev 1215 Samlerhuset nr. 2. Sørgebrev ved Kongens Død Opplag 4 stk. 0 2 (30x30) 1234 FLYTTEKASSE skrin/esker, liten lodde-vekt med lodd opp til 20 gr. + div. kataloger. 2 rammer med nordiske sedler på toppen. Litteratur 1235 RØNNING, BJØRN R. Norges mynter (Universitetsforlaget 1971), pen stand. Telekort *) Brukte Telekort *) 1236 LT-4 Lillestrøm 5 ts, meget pen kvalitet LT-6 Lillestrøm 40 ts, meget pen kvalitet. Utenlandske Telekort *) 1238 Danske telekort i perm FÆRØYENE. Komplett med 4 prøvekort, meget sjeldne, opplag antagelig 10 sett! 1240 Stort parti danske tefefonkort i eske, mange dubletter, men også mange forskjellige. Diverse samlegjenstander *) Diverse *) 1241 BERGMANNEN og STOROKSEN. BERGMANNEN. Suvenir i plast fra Kongsberg med en liten sølvstuff ved føttene. Langs basen står det Kongsberg 1623 Sølvverk Bergmannen. H=14,5 cm. I original eske, sølvstuffen er borte, men uvanlig med eske. STOROKSEN i bra stand, Storoksen finner sølvet på Kongsberg år BLUNDERBUSS. Ant. Engelsk. Perkusjon m/ hanestopper. Nedkortet. L=90 cm BOREKRONE. Brukt ved boring av produksjonsbrønn nr. 1, av i alt 24 mulige brønner, på Valhallfeltet. Produksjonsstart første brønn 1. oktober 1982 Amoco. Medfølger platte m/info. se foto. Vekt 37,4 kg. Må hentes i Oslo 1244 BRØDRENE GRIMM. Flott liten eske med motiv fra Rødhette. I esken er seks bilder i et spesiellt flettemønster, tre fra Rødhette og tre fra Snøhvit og de 7 dverger. De er ca. 25 x 25 cm. Ant. fra siste del av 1-tallet. Meget uvanlige BUDDAH. Stor flott fig. i metall, gullfarget med noe rødt nederst. H=44 cm. Ant. Laos, Thailand. Litt slitasje BUDDAH-HODE. Stort flott hode i metall, som er festet på treplate. H=46 cm BUNADS-KNIVEN fra Haugrud, som ny i eske. Total lengde på kniv 20,5 cm DANMARK. RECEPTKUVERTER. Meget stor og flot samling i 29 ringbind (3 flyttekasser), incl. 1 bind med 440 ældre, i alt mere end 0 forskellige. Meget velegnet til udstykning. Helt klart et eftersyn værd. Eftersyn i Århus (Visning på denne i Århus) DET NORSKE PENGELOTTERI. Trekning 52, Fem halvlodd fra 1922 i gjennomgående god kvalitet F 1263 IOGT. Flott sermonivest med rosett og to broderte merker for NORGES STORLOGE IOGT og Independent Order of Good Templars. Påsydd rosett. Påsatt også et jakkemerke for verdenslosjemøtet i Norge Meget uvanlig KAFTAN. Flott kaftan i fløyel, med silkeforing. Rikt utsmykket med gulltråd-dekor. I fin stand KONGEKRONE. Plakett i messing med riksløven øverst på kronen. Ca. 21 x 21 cm. Tung KONGSBERG. Morsom rotelott med div. bl.a. reklame, bilde, medaljer, Bergmannfigur i plast (uten fot og sølvstuff) m.m. Se bilder KONGSBERG. Uvanlig stort kobberstikk med 10 motiver fra Kongsbeg slutten av 1-tallet. Fra Erlandsens bogtrykkeri Kongsberg. Ca. 50 x 38 cm. Noe flekket og noen bretter. Innrammet. Kan sendes uten ramme LANDHANDLERUTSTYR. Kaffekvern med to hjul, laget i USA, stor og tung. Ca. 50 cm høy, 8.5 kg. Noen bruksspor LIGHTERE. Lott på 45. Noen få Ronson, et par pistoler m.m. Veldig varierende kvalitet MENYER. Lott ca. 60 stk. fra perioden Norske og utenlandske MORGENSTJERNE. Kopi av gammelt våpen, morgenstjernevariant, stokk med kjetting med kule med pigger i enden. Stokkens L=60 cm. Skumle saker NØKKEL. Gammel nøkkel, 1-tallet? + en gammel nålepute til å skru fast i bordkanten og en gammel borvinne ORNITOLOGI. Flott samling ca. 125 preparerte fugleegg i fin trekasse PAPPSKILT. Gammelt. Den som spytter på gulvet streber andre etter livet! 21x11 cm. Noen anmerkninger PISTOL. Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag 380. Pistolen er plombert, i god stand PISTOL. Mauser Z65, modell Plombert i god stand. 1 17

18 1277 PISTOL. Modell 1913 S & S (J.P. Sauer & Sohn) 32 auto 7,65. Pistolen er blombert. I fin stand med m/futteral i skinn POLITIKK. Lott 9 div. plakater for politiske partier. For bla. Bondepartiet, Arbeiderpartiet og Kr. Folkeparti. Litt varierende kvalitet PRESIDENT JOHN F. KENNEDY. Probably original funeral documents from 1963, incl. booklet The Mass on the Day of Funeral, Funeral Services card, Kennedy photo w/text reverse side, invitation envelope to the Danish Ambassador, entrance card to St. Matthew s Cathedral. All in MINT CONDITION. Also included Kennedy silver half dollar RIKSLØVEN. I sølv med emaljert norsk flagg. Ca. 4 x 4,5 cm RIKSLØVEN. I sølv med emaljert norsk flagg. Liten utgave ca. 2,2 x 2,6 cm RIKSVÅPENET. Brodert veggteppe 90 x 108 cm, med riksvåpenet sentralt. Meget dekorativt. Blåfargen bleket RIKSVÅPENET. Brodert veggteppe med riksvåpenet sentralt. 86 x 108 cm. Meget dekorativt RINGENES HERRE PIPE. 1 stk- pipe + fløyelspose og piperenser i flott stand SIGNETSTEMPLER. Lott på 6 stk. i meget god stand SMYKKESKRIN. Flott lite smykkeskrin med skilpaddeskall elfenben/ben dekor. Med løveføtter. Noen anmerkninger. Ca. 11 x 7 x 6 cm. Vi har ikke lykkes med å åpne den, må finnes en hemmelig måte, det er ingen lås på den. Skal inneholde noe, bla. øreklips fra David Andersen m.m SPASERSTOKK. Flott gammel spaserstokk m/ sølvhåntak som er i dragemønster m/gravyr. L 77 cm SPASERSTOKK. Uvanlig gammel spaserstokk i hvalbein, L 92 cm SPYTTEBAKKE. Stor tung flott spyttebakke i messing merket A/S Thunes Mek. Verksted Ø=19 cm og H=11 cm STETSON. Fin original hatt merket og fra John B. Stetson Company. Også merket 3 x Beaver strl. 7 5/8. Veldig bra kvalitet SVERD. Stor flott sverdkopi, i fin kvalitet. L=120 cm SYMASKIN. Meget gammel flott dekorert symaskin i jern. Ant. tysk. Også merket JOH. HAMMER TRONDHJEM. Forhandler/bedrift? Litt slitasje TAKLAMPE, flott taklampe fra ca i god stand, virker Tømmerverktøy kasse m/ div. innhold. se foto. Har tilhørt tømmermann Jacob Becken som var om bord på B/S Busen - Husvik Harbour South Georgia, ca Må hentes i Oslo 1295 Tømmerverktøy kasse m/ div. innhold. se foto. Har tilhørt tømmermann Jacob Becken som var om bord på B/S Busen - Husvik Harbour South Georgia, ca Må hentes i Oslo 1296 TRE-ARBEID/ELEFANTER. 2 store, dekorative utskåret fra et massivt trestykke og står på en solid tresokkel. Paret veier totalt over 10 kilo! 38 cm høy og 33 cm lang TYSKE KOLONIER. Meget uvanlig samlebok med 270 stk. komplett innsatte samlekort arrangert etter koloniområdene. Boken, lavt A4-format, er utg i Dresden og er på 72 sider, hvoran en del sider med historikk osv før samlekort-sidene. Velholdt VEKT. Uvanlig fin sammenleggbar vekt som pakkes i trekasse med skuff. H oppslått er 50 cm ØKS. Kopi av gammel øksmodell, våpen. L=60 cm. Øksehodets L=22 cm. 1 ØSTEN. Lott på 5. En elefant med rytter og elefantbarn, en slang og en kanin i mørkt tre (netsuker?), en liten hest i jade (?) og en krokodille i ben/elfenben L=26 cm Lott 4 små fine skrin. Et fra Thailand i ben med messingbeslag 10 x 7,4 x 4 cm, et med flott dekor av soldater på lokk 10 x 6 x 2 cm, et med intarisia 7,5 x 6 x 3 cm og et med flott utskjæring 9,5 x 5 x 3 cm, men lokket er løst Rotelott med div. Fin lott med tinn, esker, ting fra Østen i forskjellig materiale m.m. Se bilder Rotelott. Veldig artig lott med mye smått og morsomt. Langpipehoder, lommekniver, reklame m.m Rotelott. Fin lott med litt av hvert. Bok, blader, lysestaker, snusdåser, reklame defekt lekebjørn m.m. Veldig fin lott, se bilder Rotelott diverse. Bl.a. kaffekvern, singler, bilder, album basketballkort, reklame, blader m.m. Se bilde Liten fin lott. To par gamle dørhåndtak i messing, lampe i messing, horn i messing (blæren til å klemme på ødelagt) og en hammer for maritimt bruk Liten, men int. rotelott med to aksjebrev Hardanger-Søndhordlandske 1918 kr i svak kvalitet (+ ett samme selskap 1981), en del rasjoneringskort og deler av disse, Norsk-Amer. Sangbok (eldre udatert), noen svært få postkort av mindre interesse (men ett bra reklamekort A6 Agra Margarinfabrikk br. 1933), beskrivelse av 9 mm pistol Luger 1955, gammel konfirmasjonsbok, et par andre krigseffekter, morsom plakat i A5 Spytt ikke på kirkens og forgangeens gulver eller på trappene i halvkartong. Ta en titt Lott fire emaljeskilt med morsomme tekster. For eksempel: Selgere ønskes lykke til - hos Naboen og Møterom. Vi møtes, ergo er vi. 20x10 cm. Små anm Lott på 11. Mest små tiner, små esker, drikkehøne (blåmalt) m.m. 4-4 hele tiner, resten med skader, sprekker og mangler. Allikevel fin lott. Den største tinen ca. 19 x 10 x 11 (denne har skadet og løs del). Det meste 1 halvdel av 1-tallet Lott. Bl.a. mange gamle div. penner, barberbladsliper i eske, Kodak diaslupe, gammel teknisk nål med nåler i skaftet, tre fyrstikkeske holdere (store), en blikkeske med dekor 8,5 x 6 x 5 cm, blikkesker m.m Brutto 3,2 kg. samlergjenstander. Her er det alt mulig og denne må sees. Piper, knapper, pins, turistmerker, klokker, nåler, etc Forundringseske, her er det medaljer, pins, nåler, mynter + div., ta en titt. Aksjebrev *) 1313 A/S FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED. Sandefjord Pål. kr. No Kv. 0. Dekorativt med fin ramme A/S LARSENS VÅBENFORRETNING. Christiania Pål. kr. Nr.. Kv. 0. Dekorativt AASE DREIERI. Ganddalen Pål. kr. Blankett. Kv AKTIESELKABET ELG. Kristiania Pål. kr. No. 22. Kv. 1. Meget dekorativt med bilde av elg. Med kuponer AKTIESELSKABET ATLANTIS. Flekkefjord Pål. kr. No Kv. 2. Dekorativt AKTIESELSKABET BORGESTAD. Porsgrund Pål. kr. Nr Kv. 1. Dekorativt med skutebilde 1319 ALVØENS PAPIRFABRIK A/S. Alvöen Pål. kr. No Kv. 0. Meget dekorativt BÖMMELÖENS FORENEDE GRUBECOMPAGNIER. Kristiania Pål. 25 kr. N Litera A6153. Kv. 2. Dekorativt med gruvearbeider foran en knaus, med riksvåpen DAMPSKIBET VESTLAND. Haugesund Lott 10 brev pålydende 3 hver. Nr , 26 og Kv DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB. Stavanger Pål. kr. No. 50. Kv. 0. Meget dekorativt DRAMMENS JERNSTÖBERI. Drammen Pål. 0 kr. No Kv. 1,5. Meget dekorativt med ill. av støperiet DRAMMENS JERNSTÖBERI. Drammen Pål. kr. No Kv. 1. Meget dekorativt med ill. av støperiet EFFECTIV HUS. Stavanger u/år. Pål. kr. Blankett. Kv FOSEN AKTIE-DAMPSKIBSSELSKAB. Trondhjem Pål. 50 kr. No Kv. 1,2. Meget dekorativt med en flott ill i hvert hjørne og rederiflagg. Med kuponger FRIIS OG LUND S REDERIAKTIESELSKAP. Drammen Pål. kr. Nr Kv. 1. Med talonger G. R. FUGLESANGS SÖNNER. Chr.a Damp Vat og Teppefabrik. Christiania Pål. kr. No. 19. Kv. 1. Med love. Oppskrevet til kr Uvanlig HALDENS PRIVATBANK. Fredrikshald Pål. kr. No Kv. 0,2. Med kuponger HALDENS PRIVATBANK. Fredrikshald Pål. kr. No Kv. 0,2. Dekorativt med kuponger HAUGESUNDS DAMPSKIBSSELSKAB. Haugesund Pål. kr. No Kv. 2. Meget dekorativt med logo av skip HILLAVAAG CHEM. FABRIK. U. år. Pål. kr. Blankett. Kv. 0, INDHERREDS DAMPSKIBSSELSKAB. Steinkjær Pål. kr. Blankett. Kv. 1. Dek. med motiv av D/S Kong Oscar KRAGERØ OG OMEGNS PRIVATBANK. Kragerø Pål. kr. No Kv. 1. Et dekorativt og noe sjeldent brev. Med kuponger LIER MEIERI. Lier Pål. 2 1/4 aktie. No. 42. Kv. 3, MERCATOR DAMPSKIBSAKTIESELSKAB. Stavanger Pål. 2 kr. Blankett. Kv. 0, MIDNATSOLEN PRESERVERING CO. Harstad Pål. kr. Blankett. Kv MOSS PRIVATBANK. Moss Pål. 225 kr. No Kv. 0. Dekorativt med bankbygningen og fin ramme. Medfølger kuponger NARVESENS KIOSKKOMPANI. Lott 2 brev. Oslo Pål. 0 kr, nedskrevet til 0 k. Nr, 5 Klasse B. Kv. 1. Oslo 1952, Pål. kr. Nr Klasse A. Kv Begge stemplet Makulert og med stempelhull NATIONALTHEATRET. Christiania Pål. kr. No Kv. 1. Dekorativt med fin ill. av teateret. Med love NORDISK DAMP. Christiansand S Pål. kr. Nr Kv. 1. Dekorativ med ill, av båt. Med kuponger NORDLANDS FORENEDE ULDVAREFABRIKER. Melbo Pål. kr. No Kv. 2,1. Dekorativt med 3 ill av fabrkken NORDLANDS FORENEDE ULDVAREFABRIKER. Melbo Pål. kr. No Kv. 2. Meget dekorativt med ill. av 3 uldvarefabriker. Med kuponger PEIK CHOKOLADEFABRIK A/S. Kristiania Pål. kr. Nr. 33. Kv. 1. Med kuponger ROMSDALSKE VEXEL- OG LANDMANDSBANK. Molde Pål. 160 kr. No Kv. 0. Dekorativt, med kuponger ROMSDALSKE WEXEL OG LANDMANDSBANK. Molde Pål. 180 kr. No Kv. 0. Dekorativt med kuponger SIBERIAN STEAMSHIP MANUFACTURING & TRADING CO. Christiania Pål. kr. No Kv. 1. En dekorativ aksje med interessant historie. F 1348 SKIEN-TELEMARKENS DAMPSKIBSAKSJESELSKAB. Skien 1. Pål. kr. Nr Kv. 1. Meget dekorativt med ill. av en av kanalbåtene. Nedskrevet SOGGENDALENS SPINDERI & VÆVERI. Soggendalen Pål. 50 kr. No Kv. 2,4. Meget dekorativt. Uvanlig uten arkivhull SÆVAREID KARTON- OG PAPIRFABRIK A/S. Bergen Pål. kr. Nr Kv TANANGER BILSELSKAP SOLA. Tananger Pål. kr. Nr Kv. 0. Meget dekorativt med ill. av buss TOLGEN MEIERI. Tolgen Pål. 120 kr. Uten nr. Kv. 3,5. Dekorativt med bilde av meieriet TOLGEN PRIVATBANK. Tolgen Pål. kr. Nr Kv. 2,4. Med fin ramme og noen få kuponger TÖNSBERG OG HORTENS DAMPSKIBSSELSKAB. Tönsberg Pål. kr. Nr. 59 Litra A. Kv. 2,2. Dekorativt med ill av båt TROMSØ PRIVATBANK. Tromsø Pål. kr. Nr 214. Med kuponger. Ubrettet. Kv. 0. Dekorativt VALDERØ OG OMEGNS PRIVATBANK. Valderø Pål. kr. No Kv. 0. Med kuponger VESTLAND D/S. Haugesund 1. mars Lott 22 stk. aksjebrev u/talong/kupong pålydende kr pr. aksje i nummerrekkefølge Kv VESTLANDSKE KJÖMÆNDS ENGROSFORRETNING A/S. Bergen Pål. kr. No Kv. 1,2. Meget dekorativt. Med kuponger Lott to brev. THRONDHJEMS HANDELSBANK. Throndhjem Pål. kr. Nr Litra A. Kv. 0,2. DEN NORSKE HANDELSBANK. Trondhjem og Kristiania Pål. kr. No / Ltra B. Kv. 0,2. Historiske interessante brev. Se scan om denne historie på nett. Autografer *) F 1360 AABEL, PER ( ). Skuespiller. Et s/ hv bilde (8x11 cm) (som egentlig er et tilpasset postkort) fra hans 40-års dag i 1942 med hilsen til Mary på forsiden og tekst på baksiden der han beklager at han ikke har fotografier, datert 29/ Medfølger kopi av et brev stilet til resepsjonen i Hotel Norge, Bergen der hun jobbet samt to små lapper med signatur og 709 som refererer seg til rommet han bodde på GERHARDSEN, EINAR ( ) og RUNE GERHARDSEN (1946-). To signerte bilder (15x10 og 12x17 cm). Begge med konvoluttene de ble sendt i fra 1982 og Medfølger nekrolog om Einar og et visittkort fra Rune GUDE, HANS. Postkort skrevet og sign. av den kjente maleren, fra Berlin til bekjent i Sverige

19 1363 HIMMLER, HEINRICH. Signatur på Beförderung Lott ca. 20 div. barnebøker. Se bilder på nett. Lokalhistoriske bøker datert 7 oktober Medfølger Certificate of Faktabøker 1408 HEDMARK. ENGERDAL. Bygdebok for Engerdal. Authenticity fra rrauction.com hvor denne ble kjøpt på tidlig 0-tall AKTIESELSKABET TOU. Bryggeribok. Tou brug Bind I-III s. Ill. Orig Stavanger s + 20 pl. Orig. skinnbd HITLER, ADOLF. Signatur på brev fra 0 dekorert shrtbd. Bra stand HEDMARK. NORSKE GARDSBRUK. Hedmark sendt fra Generalleutnant und Chef des Heerespersonalamts. Datert 31 oktober BERGE, RIKARD. Norskt bondesylv. Med 80 1 fylke. I-II. Oslo Meget rikt illustrert. Orig. bd. Medfølger Letter of Authenticity fra PSADNA bilættavlur, 5 fargeprenta tavlur og tekstbilæte Bind I slitt i kant på forkant rygg og noe slitasje Authentication Services og Certificate of Risør Rikt ill. Orig. skinnryggbd. ellers. Authenticity fra rrauction.com hvor denne ble 1384 COLLETT: Norges Fugle i 3 bind. Christiania HEDMARK. NORSKE GARDSBRUK. Hedmark kjøpt på tidlig 0-tall sider. Org. bind. Pent sett. fylke. I-II. Oslo Meget rikt illustrert. Orig. bd KONG OSCAR II. Bestallingsbrev vedr. utnevnelse av Birger Brynjulf Thams til secondleutnant, datert Drottningshomls Slott den 5te September Egenhendig signert med kongens store segl KONG OSCAR II. Egenhendig signert bestallingsbrev for kaptein datert Kristiania slot 23. februar Med kongens store segl. Fin kvalitet KONGEBREV OSCAR II m/stort segl. Kongen har signert Oscar og datert Stockholms slott i forbindelse med utnevnelse av marineintendant. Pent eksemplar med to avgiftsstempel-merker. (41x22cm) 1368 KRONPRINS OLAV. Bilde 11,5x11,5cm. Personlig hilsen påskrevet på baksiden, signert Kronprins Olav STOLTENBERG, JENS. Signert s/hv. fotografi, 10x15 cm. (Tatt av fotografen Arve Ringen, Møllergaten 1, tlf ). Trolig fra 80 el. tidlig 90-tallet. Retningsnumrene ble endret i SYDOW MAX von (1929-). Svenskfødt, fransk skuespiller. Signert s/hv fotografi fra Flash Gordon (1980), 20x25 cm. Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker 1371 ASBJØRNSEN, P. CHR. Lott to hefter. Træ og udskjærings-arbeide, Husflidens fremme i Norge. Lite hefte på 46 s fra Ill. Lett musespist på de første sidene, langt fra teksten og ikke sjenerende. For øvrig ren og pen. Om skovtørk og markaat. Lite hefte på 61 s fra Bra kvalitet, usprettet ASBJØRNSEN, P. CHR. Lott to hefter. Om kaffeen, dens nytte, værd, rette behandling og forfatning... Lite hefte på 60 s fra Bra kvalitet, usprettet. De bedste og nyeste fremgangsmaader for Næringsmidlernes Conservering eller Opbevaring paa Land i By, for Skibsproviantering og paa reiser. Med træsnit. Lite hefte på 98 s fra Ill. Usprettet ASBJØRNSEN, P. CHR. Udvalgte Fortællinger for alle Aldere. I-III. Af Christoph v. Schmid. Udgivet af P. Chr. Asbjørnsen (med flere). Christiania, P. J. Steensballe, 1860 (Bind I. Andet forøget Oplag) s. Orig. typografiske omsl. Fine eks BERGSTRÖM. Ornamenter for norsk treskjærerkunst. Udgivne af Kunstindustrimuseet. Kristiania Mappe med løst tittelblad, forord og 15 plansjer. Ca. 35 x 51 cm GRAN, TRYGGVE. Lott 4 bøker. Slik var det. Eget forlag. Oslo s. Illustr. i s/h. Orig. rødt helgranolitbd Permer svakt buet, pen materie. En nokså uvanlig/sjelden utgave. Kampen om Sydpolen Oslo (Ernst G. Mortensen). 203 s. Illustrert. Forlagets orig. dekorerte mørkeblå helshrtbd. Første fly over Nordsjøen. Et femtiårsminne. Oslo s. Billedplansjer. Orig. helsjirtingbd. Fra tjuagutt til polfarer Oslo Mortensen. 329 sider. Heftet, orig. ill. omslag HOLBERG, LUDVIG. Epistler befattende adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske item etiemtsomme materier. Kiøbenhavn 1. Tomus III-IV i et bind s. Bra skinnbind med opphøyde bånd og gulldekor KJERULF, THEODOR. Lott tre hefter. Digte udgievne ved. Christiania (2) s. Orig. grønt typografisk omslag. Uåpnet/ulest eks. Kun lagringsspor/lett hylleslitasje. Fint eks. Digte udgievne ved. Christiania (2) s. Orig. rosa typografisk omslag. Uåpnet/ulest eks. Kun lagringsspor/lett hylleslitasje. Fint eks. Tre Digterkranse. Steenballes Forlag trykket hos Werner & Co Christianai s. Orig. blått typografisk omslag. Uåpnet/ulest eks. Kun lagringsspor/lett hylleslitasje. Fint eks 1378 STURLASSON, SNORRE. Norske kongers sagaer. Oversatte af Jacob Aall I ett samt. helskinnbd s. Portrett av Peder Claussøn, Tormod Torfæus og Aall. 10 stålstikk. 3 litograferte plansjer på 2 bl. Mangler et kart. Bra stand Stor koffert (brutto 22 kg) med diverse bøker, hefter m.m. fra bo. Eldste fra En ufullstendig liste finnes på nett. Bør sees! 1380 Lott 8 bøker som har tilhørt PER AABELS bibliotek. Alle med dedikasjoner til Per eller Hauk Aabel, noen med Ex Libris. Bla. Tegners Udgave af Ludvig Holbergs samtlige Comedier i to bind utg med dedikasjon til Hauk Aabel fra Alma og Johan Falström. Han var skuespiller og sammen drev de Fahlströms Teater i Kristiania. Boken Det gamle Bergen med dedikasjon til Per Aabel fra alle skuespillere han spilte sammen med i oppsetningen av Jean De France i Bergen i Ellers dedikasjoner fra Lillebil Ibsen, Stig Järrel, Victor Bernau, Kåre Fasting og Botten Soot COUCHERON-AAMOT, W. Det norske folk paa land og sjø. Norges politiske og militære historie fra Harald Haarfagre til Med illustrationer, 27 plancher og 5 karter. Chra s. Rikt ill. Solid rødt skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og ryggforgylling DET KONGELIGE FREDERIKS UNIVERSITET i to solide skinnbind s. Meget pene FJELLKLATRING/FJELLVANDRING. Lott 4 ettertraktede bøker. Se bilde og liste på nett FÆGRI, KNUT. Norges planter. I-III. Oslo s. Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. i litt slitt original kassett INGSTAD, OLAV. Urmakerkunst i Norge fra midten av 1-årene til laugstidens slutt. Oslo s. Illustrert. Pent eksemplar JERNBANE. ØSTVEDT, EINAR. De Norske Jernbaners historie I-III. Utg. av Norges Statsbaner Oslo s. Illustrert. Originale røde skinnbind. God stand JERNBANEN I NORGE av TROND BERGH, JON GULOWSEN OG HELGE RYGGVIK i to bind i kassett. Vigmostad & Bjørke. Bergen. 4. Pen stand MOGENS, VICTOR. Samlede kronikker perioden Komplett i 6 bind. Se bilde og utførlig liste på nett NORSK POMOLOGI i to bind. Bind I: Epler, Oslo 1939 bind II: Pærer Utgitt av Selskapet til Havedyrkningens Venner s. Bra stand NSB. Lott div. bøker og hefter. Bla. De Norske jernbaners historie i tre bind, ellers en stor mengde rundskriv, lærlingskontrakter, håndbøker, arbeidtegninger, lønnsbestemmelser m.m. Det meste av dette fra tallet OSLO BRANDVESEN. Brandmateriellet. Dets bruk og behandling s. Ill POLAK, ADA BUCH. Gammelt norsk glass sider + 96 plansjer. Gyldendal norsk forlag, Oslo Heftet. Illustrert PORSGRUNDS PORSELEN. HALVORSEN, JOSEF OG KJELL EGIL LARSEN. Gammelt Porsgrund. Klenodier verd å eie. Bearbeidet av Harald Bache Bystrøm. Porsgrunn s. Gjennomillustrert med smussomslag. Pent eksemplar SANKT OLAVS ORDEN Utgitt av ordenskanselliet ved O. Delphin Amundsen. Oslo s. Rikt ill. Orig. skinnbd. med gulldekor og opphøyde band. Pen SCHROETER, J. FR. Haandbog i Kronologi bind I+II i samme bind. Kristiania sider. Pen stand. 1 SPENCE, LEWIS. The myths of Mexico & Peru. London s. Ill. Forlagets originale grønne myke helskinnbind (semsket). Med tekst og flott dekor i gull og blindtrykk. Praktbind. Sprekk ved friblad, men innbindingen er meget solid. Uvanlig bok STUDIEBIBELEN, bind 1-5. Oslo Org. bind. Pen stand TØNSBERG, CHR. Norsk Portræt-Galleri. En Cyklus Mindeblade om bekjente norske Mænd og Kvinder i ældre og nyere Tider, med kortfattede Biografier af forskjellige Forfattere. Oslo Upaginert Litograferte plansjer. Portretter. Orig. bd. med gulldekor Innb. noe slitt. Litt slitasje rygg, noen flekker på omslag, men materien fin WALLEM, FREDERIK B. Lys og lysstel i Norske kirker og hjem. Norsk Folkemuseum Kristiania s. 248 ill. Org. dekorert halvshirtbind ØVERLAND, O. A: Illustreret Norges Historie. I-V i 7 bind. Praktutgaven Kristiania Tykke skinn innbundne bind. Dekker historien fra 1030 til 1814 Rikt ill. med tresnitt, sylografier, litografier og kart, noe i farger. 3 s. Noe slitasje, litt rifter men stort sett veldig fint til å være over 120 år gml. Nesten 13 kilo Eske med diverse bøker: Storgårder i Norge I og II, Kongeboliger og nasjonalskatter, Norges Kirker, Østfold, bind I og II, Nork prydkunst bind I og II, Norsk bondesølv 1920, heftet, Slekten Herlofsen gjennom år i 2 bind. Kriminal- og westernlitteratur 1406 Banankasse med ca 60 pocketbøker av eldre utgaver (17 kg brutto). Bl.a. Conquest, Maskebøker, George Simenon m.m. Noe var. kval. Bør sees Lott 4 hefter, 3 fra Helge Erichsen & co. RIVERTON,STEIN. Nr. 48, Den tredie, LIE, FINN. Nr. 45, Naar krigsfaklen luer, DAAE, PETER. Nr. 50, Den gamle laave, Den siste KRAG-JØRGENSEN, Mord efter kontortid, Litt slitasje HEDMARK. VINGER. LILLEVOLD, EYYVIND. Vinger bygdebok. Bind 1-3. Elverum s. Illustrert. Foldet kart. Orig. skinnbd HORDALAND. BERGEN. BENDIXEN, B. E. Nonneseter klosterruiner. Udg. af Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring Folio. Mappe. 8 s. 5 plansjer. Slitasje HORDALAND. BERGEN. Bergen bys historie. I - IV Av Knut Helle, Anders Bjarne Fossen, Egil Ertresvaag og Tore Grønlie. Bergen Orig. bd. Ill. Karter. Faksimiler HORDALAND. MASFJORD. NORDLAND, LARS. Masfjordboka. Bind I-II utgåva s. Ill. Orig. skinnbd. Pent sett HORDALAND. Større eske med lokalhistorie fra BERGEN. Totalt 31 enheter med stor spennvidde fra ca Se liste HORDALAND. TYSNES. Tysnes gard og ættesoge. Bind s. Ill. Orig. skinnbd., bind 3 og 4 med smussomslag NORD-NORGE. SLÆGTEN BENKESTOK. Af Wilhelmine Brandt. Christiania s. Org. skinnryggbind i bra stand OPPLAND. GUDBRANDSDALEN. Norske Gardsbruk Opland II-III s. Ill. Orig. skinnryggbd. Litt slitasje OPPLAND. GUDBRANDSDALSBOKA av Hallvard Ofingsbø. Oslo s. Navn. Org. bind. Noen bruksspor. Pen OPPLAND. Ivar Kleiven: Gamal Bondekultur i Gudbrandsdalen, LOM og SKJÅK. Org. bind. Det finnes flere innlimte og løse utklipp og tilføyelser i teksten av tidl. eier. Noe som gir boken et svært personlig preg OSLO. CHRISTIANIA & OMEGN. Stor mappe fra H. Abel s Kunstforlag Christiania. Med 25 s. med flotte ill. Forside med fargeill. Bra stand OSLO. Lott 18 div. bøker. Se bilder på nett. God kvalitet OSLO. NORDMARKA. Eske med stor lott bøker, hefter, kart etc. Se bilder og ufullstendig liste på nett ROGALAND. Telefonkatalog for HAUGESUNDS TELEFONSELSKAP Noe slitt SOGN OG FJORDANE. BALESTRAND. Bind II Gards og ættesoge gard s. Ill. Orig. skinnbd. med smussomslag SOGN OG FJORDANE. BREKKE HERRED. Bygdebok bind II-III. (uten bind I) s. Ill. Orig. skinnbd. Pent sett SOGN OG FJORDANE. GAULAR. Bygdebok for Gaular. Bind IV, V, VIa og VIb s. Ill. Orig. skinnbd. med smussomslag SOGN OG FJORDANE. HORNINDAL. SVAAR- SELJESÆTER, KNUT. Hornindal. Nordfjord. Ætteliste for hver gård i bygden. Nytt opplag omarbeid av Paul O. Tomasgaard s. Ill. Orig. dek. skinnbd SOGN OG FJORDANE. LEIKANGER. LYNGVÆR, ROALD. Leikanger bygdebok. Bind 2. Ættesoga. Bergen s. Orig. skinnbd. Pen SOGN OG FJORDANE. Lott to bøker. Ættebok for Kyrkjebø I oppl. 442 so. Orig. dek. skinnbd. Ættebok for Lavik s. Orig. dek. skinnbd SOGN OG FJORDANE. LUSTER. Gards og ættesoge I-V. Fot Fortun, Dale 1-2, Gaupne og Jostedal sokn s. Noen ill. + karter. Orig. skinnbnd. Et pent sett SOGN OG FJORDANE. Soga om Gloppen og Breim. Bind V s. Ill. Orig. skinnryggbd SØR-TRØNDELAG. TRONDHJEM. KREFTING, O.: Undersøgelser i Trondhjem. Indberetning. Kristiania Mappe. 11 s. 5 hels. s/h pl. Slitasje TELEMARK. Kragerø bys historie Jubilæumsskrift ved arkivar Krog Steffens. Kristiania s. Org. bind i bra stand TELEMARK. HITTERDAL. HOLTA, O. H. Hitterdalsboken. Gaarde og slegter. Porsgrund U.å. (1926). 535 s helsider med fotografier. Orig. dekorert helsjirtingbd. Pen TELEMARK. VESAAS, ØYSTEIN. Rosemaling i Telemark. Bind I - III. Faksimileutgav Oslo 1986 (Norske minnesmerker). Rikt ill. delvis i farger. Orig. skinnbd. med smussomslag. Fint sett TROMS. TROMSØ. YTREBERG, N. A. Tromsø bys historie. I-II Tromsø Ill. + karter. Noe slitasje på bind I VESTFOLD SLEKTSHISTORIE. WEGGER- BJERKESLEKTEN med sidegrenen Brevig- Retvedt. Oslo s. Stamtavle. Org. skinnryggbind. Noen bruksspor. Uvanlig. 19

20 1439 VESTFOLD. NØTTERØ. En bygdebok. Red REKLAMEFILMER. Lott på 22 stk. 35 mm 1484 Lott et Minolta Dynax 3 xi, et Agfa 8 mm kamera Lorens Berg. Kr.a. i kommisjon hos Nils S. Hauff reklamefilmer som har vært brukt på kino i og tre fine plakater med reklame for Ansco film Orig. bind. 708 s. Illustrasjoner. Kart. Litt og 90-årene: Bl.a. Bokklubben, Camel, Gjensidige, Plakatene er ca. 45 x 60 cm. slitasje. Hennig Olsen, Brynhild, Dagbladet, Sor Bits, 1485 FOTOKOPIERINGSBOKS. Meget gammel modell DeNoFa, Kilroy, Det Nye, Solo, Mekaniske i tre. Den er ca. 20 x 15 x 21 cm VESTFOLD. Nøtterøy. Gårds- og slektshistorie. Bind 1-2 av Sigurd H. Unneberg, Nøtterøy, To røde orig. bind i pen stand VESTFOLD. STOKKE BYGDEBOK. Komplett i 3 bind + tilleggs-hefte. Av Nils Olav Christensen og Olav Hagelund. En skade på smussomslaget på ene bindet, ellers bra VESTFOLD. To bøker av Lorens Berg: Stokke, originalutgaven fra 1928 på 586s og Andebu, utgaven fra 1995 på 345s + tillegg Kasse med 11 bygdebøker. Se liste. Bør sees. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1444 BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Norsk Folkeblad. 6de Aargang. Januar - December s. Rikt illustrert. Enkelt, samtidig skinnbind. Felles tittelblad og innholdsfortegnelse. Meget god stand for alderen DETEKTIVMAGASINET Lott 22 stk., noen lave numre. Nr. 55, 57,75, 76, 81, 83, 84, 203,433,624, 683, 760, 910, 942, 952, 967,972, 4, 6, 1027, 1069 og Bra kvalitet JULEHEFTER. Lott ca. 30 stk. inkl. noen få svenske. Fra perioden tallet. Veldig variert stand, noen med omslag løse og kanskje manglende bakside, men også en del fine. Veldig mye bra innhold JULEHELG. Lott ca. 30 hefter, inkl. noen få andre, i denne julehefte-serien fra tallet. Varierende kvalitet, men mange fine. Mye fint innhold KORSARENS AARSREVUE Innbundet i et bind med foromslagene s Tysk ingeniørtidsskrift: Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingeineure fra 1912 (del II) i flott innbinding med skinnrygg. Rikt illustrert VIKINGEN. Årgang innbundet i tre fine bind. Skjønnlitteratur 1451 ASBJØRNSEN, MOE, NAUTHELLA: (EHREN) Brudprovaren. Erotiska folksagor från Norge. Bibliofilutgave utgitt i 360 eksemplarer. Dette er nr. 82 med 18 nummererte og signerte linoleumsnitt av Svenolov Ehrén. Stockholm Orig. skinnryggbind i bra stand. Den originale kassetten er i dårlig stand. Topp gullsnitt BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Lott 5 bøker. Se bilde og liste på nett 1453 IBSEN, HENRIK. Johan Gabriel Borkman. Skuespil i fire akter af... København Forlagets dekorerte brune helshirtingsbd. med helt gullsnitt. Fint eksemplar KINCK, HANS E. Lott 4 praktutgaver. Se bilde og mer detaljert beskrivelse på nett SKOUGAARD, JONAS. Katalog over hans bibliotek, bøker og manuskripter. Utarbeidet av Asbjørn Lunge Larsen og Solveig Tunold. Bind I-IV, komplett. Oslo s. Store orig. ryggskinnbd. i bra stand. Uunværlig oppslagsverk for samlere av norsk skjønnlitteratur, manuskripter, eventyr, småtrykk m.v. Skougaard var en av vår tids største boksamlere. Bøkene hans ble etter hans død solgy for 2,6 millioner i perioden , en svimlende sum for ca. 45 år siden. Fotografier, filmer, etc. *) 1456 To gamle, slitte album med atelier og visittkortbilder. totalt 107 stk. fordelt på 96 små og 11 store. Bildene i jevnt over god kvalitet Koffert med stor lott fotografier. Innrammede bilder, negativkonv., større bilder på papp, atelierfotografier, bok: Oslo Kameraklubb , mange løse bilder, fem album med ymse bilder av biler, båter, hus, friluftsliv. Store mengder bilder, mesteparten norsk og i s/hv. Bør sees! 1458 Lott over 50 fotografier av kjente norske personer fra ca Alle med ark med tekst. Her er bl.a. Kong Haakon VII, Grieg, Nansen samt en mengde kjente politikere og næringslivsledere. Bildene er ca. 17 x 26 cm Lott 4 norske filmplakater. For Hurra for Andersen, Hustruer, Skjær i sjøen og Kjære lille Norge. Jevnt over bra kvalitet Eske med ca. samlebilder med mest amerikanske pop- og filmstjerner fra ca tallet. Litt var. kval Koffert stappfull med fotografier i album, negativkonvolutter, løse. 95 % er s/hv. fra beg. av 1-tallet og utover. 12 kg brutto. Bør sees! 1462 Gammelt, solid album med atelier og visittkortbilder. Inneholder 64 små og 10 store. Mange fine baksider. Låsen er defekt FILMSTILLS / LOBBY-CARDS. Lott med 175 originalbilder fra spillefilmer fra 1980 og årene. Mest utenlandske, noen norske. Bør sees FILMPLAKATER. Lott med 52 kinoplakater for utenlandske filmer fra og 90-årene. Plakatene er brettet og brukt på kino. Se liste. Verksteder, Ajungilak etc KONGSBERG. Fint breddformat oversiktsbilde over Kongsberg. Ca. 84 x 17 cm. Innrammet. Litt skadet, men uvanlig. Må hentes i Oslo WEISSMÜLLER, JOHNNY. Fantastisk flott papir filmplakat for filmen Jungle Jim fra Ca. 58 x 80 cm. Bra stand Lott 5 div. plakater for utenlandske filmer. Two rode together, Cheyenne autumn (disse to av John Ford), Commandos, Sierra Torride og Manfish. Litt varierende størrelse, men i bra kvalitet SKØIEN, MARTHINIUS Kjent norsk fotograf. Lott 8 fotografier tatt av M. S. Alle tatt før 1. Størrelse 28 x 22 cm. Alle fra Kristiania. Alle br. som postkort. Fin lott. Foto og optisk utstyr *) 1470 STJERNEKIKKERT. Flott gammel kikkert i messing på tre bein, med tre gradeskiver. F 1471 Kikkertens L=97 cm og H=108 cm. HASSELBLAD. Carl Zeiss 150/4 Sonnar chrome objektiv. Kosmetiske riper på metallet etter normal bruk, fine glass. Ikke testet. Medfølger originalt gulfilter. F 1472 MIKROSKOP. Fantastisk fint mikroskop fra E. Leitz Wetzlar no Med messing og original trekasse merket Christian Falchenberg Nedre Slottsgade 23 Kristiania BUSHNELL SPACEMASTER. Flott kikkert i original veske x 60 mm. Ubrukt LEICA IIIA. Fra Kamera i original veske. Et noe sjelden kamera i fin stand PANASONIC GF 1 LUMIX. Flott digitalt kamera med Lumix G Vario 1:3,5-5,6/14-45 Ø52 objektiv, lader, blits og veske i original eske. Nesten ubrukt TEODOLITT. Modell Kern DKM1 Made in Switzerland. Øverste del. I fin stand STEREOSKOP. Fint gammelt stereoskop i bra stand. Medfølgende 46 stereobilder, utenlandske MM FILMOPPTAKER. Eumig Electric R, dobbel 8mm kamera fra Batteridrevet med 3 roterbare objektiver med originalt objektivdeksel. Medfølger original lysmåler som virker! Fin veske, men noe slitt reim YASHICA TL. Analogt speilreflekskamera med skrufatning M42. Kamerahuset er i meget bra stand, god samlerkvalitet. På huset sitter originalobjektivet Auto Yashinon-dx 50/2 med frontdeksel. I tillegg følger en portrettlinser Soligor TELE AUTO 135/3,5 med begge deksler samt Soligor AUTO TELE CONVERTER 2X i eget futteral. Alt pakket i en fotoveske som kan trenge en rens NAVIGASJONSINSTRUMENT. Meget spesielt instrument, en form for vinkelmåler. I messing og original trekasse. Ø=12 cm BUSHNELL NATTKIKKERT. Modell ,5x42. Nesten ubrukt i original veske med instruksjonshefte som bør leses før bruk LEICA Mikroskop, mod 570, fra 0,7 til 4,2. Noe skittent, men det virker NIKKORMAT speilreflekskamera med Nikkor-S med Auto 1:2.8 f=35 mm objektiv + to andre objektiver i en spesialveske: Micro-Nikkor-P Auto 1:35 f=55 mm og Nikkor-P Auto 1:2.5 F=105 mm + div. ringer og et filter, m.m. Nesten ikke brukt LANTERNA MAGICA. Lott to esker med ca. 35 bilder for bruk i lanterna magica. I to riginale esker. Den ene merket Im romantischen Schwarzwald og Die Schöpfung der Welt und die Erzväter LANTERNA MAGICA. Lott ca. 35 bilder for bruk i lanterna magica. Her religiøse motiver, eventyr (i farger) m.m CHINON CE-3 med Carenar objektiv f=28 mm. Medfølger fire andre objektiver: Soligor - mm, Soligor f=180 mm, Tamron zoom f= mm og et Yashica 50 mm. Alt ligger i en nokså støvete fotobag Lott med åtte div. filmbaserte kamera: Polaroid SX 70 Land camera, Voigtländer Vitoret, Yashica minister III, Yashica Electro 35, to Olympus kameraer, et Adox Golf III A, og et gammelt Kodak Eastman belgkamera. Var. stand. Gamle dokumenter *) 1490 Lott 20 gamle norske lover i perioden (totalt 116 sider). Her er mye interessant og sjeldent lesestoff! Mye gaml. historie. Se ufulstendig liste på nett Lott div. korrespondanse m.m Frimerkeløse brevomslag, telegrammer, fakturaer, brev til Wulkans mek. verksted, skibs og verftsrelatert korr. m.m. Over 20 enheter To ringpermer med et stort antall gamle dokumenter (4-?). Mye fra tallet fra firmaer i Stavanger-området. Assuransedok. ifm skipsfrakt, befraktningskontrakter, jernbanetelegrammer m.m. Var. kval. Bør sees. Gull, smykker og sølvtøy *) Smykker med diamanter *) 1493 Ring 14 K hvitt gull med til sammen 0,78 ctw diamanter. Noen hvite og noen baguettslipte diamanter i fargen fancy blue. Ø=17mm. Flott ring. Ny Diamantring 18 karat gult gull, med rubiner. 7 små diamanter i sentrum, og 28 rubiner. 6,15 gram, størrelse ,5 mm i diameter Diamantring i 14 karat hvitt gull. 2 diamanter på 0,08 ct hver. 5,06 gram. Ringstørrelse 56, 17,5mm i diameter Diamantring 14 karat hvitt gull. 16 små diamanter. 5,2 gram, størrelse 53, 17 mm i diameter Diamantring i 14 karat gult gull. 16 små diamanter. 3,53 gr, størrelse mm i diameter Diamantring i 14 karat hvitt gull. Brilliant på 0.08 ct gr, størrelse 59, 19 mm i diameter Ring i 14 k hvitt gull med mange små diamanter på til sammen 0,07 ctw. Ø=16,5 mm. Ny. Spesiell og fin ring. 1 Diamantring 18 karat hvitt gull. Diamant 0,10ct. 1,96 gr. Ringstørrelse 58, 18.5 mm i diameter 1501 Anheng i 14 k gult gull med diamanter og safirer på til sammen 0,30 ctw. 6 x 11 mm. Nytt. Virkelig flott Gullring i 14 k hvitt gull med 0,07 ctw diamanter og 0,80 ctw ametyst. Ø=17 mm. Ny ANHENG. I 14 k hvitt gull med 0,02 ctw diamant. 5 x 11 mm. Nytt Brosje i 925 s med litt gull og en liten 8x8 cut diamant. Brosjen er ca. 4 x 4,5 cm Ring i 14 k hvitt gull med en 0,08 ctw diamant. Brutto 2 gr. Ø=17 mm. Smykker av/med gull, - div. steiner *) F 1506 Smykkesett fra Italia i 18 karat med små rubiner. Armlenke 17,5 cm, bredde 1 cm med 64 rubiner. Ring Ø-17 mm, rosett på toppen Ø-18 mm med 12 rubiner i ytterkant og 19 i senter. Ørepynt med 4 rubiner i hver, lengde 45 mm. Nål på 6 cm med 2 blomster og 8 kvister med totalt 18 rubiner. Total vekt 84 gr. Som nytt F 1507 Armlenke, justerbar som en klokkelenke, i karat, vekt 61.2 gr. Justerbar mellom 15 og 20 cm. Total lengde 23 cm og 2 cm bredde. Som nytt Lott. 14 karat (585 stempel) GULLKJEDE og 0 GULLARMBÅND = 92 gram, liten mexicansk gullmynt fra 1865 og 5 små poser med bladgull (2,5 gram). Rent gull tilsvarer 55 gram = over 10,- kr. Mini sølvbarre medfølger ARMRING. Meget flott og klassisk design, 14 0 K, 18 mm bred, innvendig diameter 57 mm. I flott eske Gullkjede 14 karat. 42 cm. 27,22 gram. 7

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skanfils Storauksjon 201

Skanfils Storauksjon 201 15 456 5572 4698 5595 Skanfils Storauksjon 201 Fredag 19. og lørdag 20. januar 2018 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no -------------- 12 -------------- --------------------

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler 2792 2819 2503 2740 2991 Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler Fredag 13. oktober klokken 16.00 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils JUBILEUMSAUKSJON 200

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Skanfils Storauksjon 199

Skanfils Storauksjon 199 347 2334 345 2614 3616 4714 Skanfils Storauksjon 199 Fredag 14. og lørdag 15. juli 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no 630 335 770 629 862 906 993 1074 1420 1190 1426 1419

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop 1 Danmark 1 skilling 1771 1/1+ 105 2 Danmark 1 skilling 1856 1 25 3 Danmark 1 øre 1916 1+ 20 4 Danmark 1 øre 1921 1+ 15 5 Danmark 1 øre 1933 1+/01 20 6 Danmark

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below:

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below: Circular Number : 25/09 Subject : GUIDELINES FOR CONTRACTS OF DELIVERY FOR CONSUMPTION PURPOSES To : Buyers and fishing vessels dealing with mackerel, North Sea herring and Norwegian Spring Spawning herring

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer