Skanfils Storauksjon 199

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skanfils Storauksjon 199"

Transkript

1 Skanfils Storauksjon 199 Fredag 14. og lørdag 15. juli 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo

2 ex

3 Kjære kunde! Skanfils juliauksjon omfatter ca objekter og 7.8 millioner i samlet utrop, med utropspriser fra til kroner. Fredagauksjonen inneholder en ny, bra avdeling med norske sedler inkl. mange flotte 10-kroner, gamle skillingssedler, en del erstatningssedler, m.m. Også fine avdelinger på norske mynter, men merk spesielt utbudet denne gangen av sjeldne gullmynter og -myntsett fra mange land, bl.a. god avdeling USA og Danmark. Videre på fredag en god avdeling med Donald Duck (inkl. to stk. både av første norske og amer. bladet), stort antall reklameskilt og -effekter, vi selger et stort og uvanlig isbjørnskilt, en meget stor og uvanlig mineralsamling (obj. 1845), igjen tallrike lotter med sølvtøy og mye mer. Lørdagsauksjonen inneholder en fyldig avdeling utenlandsk filateli med gode avdelinger Grønland, Finland, Sveits, Kroatia, tyske områder, USA, Mexico, m.m. Postkortavdelingen har tallrike objekter jernbanekort og «Hilsen fra»-kort, mye bra Agder og Trøndelag, kunstnerkort, m.m. Norsk filateli omfatter bl.a. en spesialutstykking NK 8, mange fine, klassiske brev, bra avd. portomerker, gode hjemstedavdelinger Agder og Finnmark, bra avdeling skipspost, og samlinger opp til 00, for å nevne en liten brøkdel. Ta en samlerverdig sommerferiehelg i Oslo i år, vi har gode visningstidspunkter som alltid. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: Fredag 14. juli: kl Lørdag 15. juli: kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 14. juli kl Internett: Fredag 14. juli kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Dear customer! Our SKANFIL auction July offers 6550 lot numbers for a total bid price of 7.8 million NOK. You will find starting bids from NOK to 80,-. On FRIDAY, we have a good numismatic selection starting with Norwegian banknotes, especially a wide selection of 10, 50 and kroner notes. We also offer many rare old skilling notes as well as coins from many parts of the world. We may mention many gold coins and coin sets from Europe but also good coin sections from Denmark, USA and itish Commonwealth. In addition you will find a large polar bear skin for sale and a large collection with mineral specimens from all over the world (lot 1845). We have a lot of silverware as well, and old and rare comic books including several 1st issues of Donald Duck. On SATURDAY, we have this time good stamp selections from Finland, Iceland, Switzerland, USA, Croatia, German areas incl. Zones & Colonies. Mexico with rare covers. Postcard collectors will also this time find hundreds of lots including many rare Norwegian cards. Norwegian philately consist of many fine old covers, a collection of no. 8 with numerous rare cancellations, local postal history from several parts of Norway and shipping mail. In addition many collections up to NOK 00,-. Please take the opportunity to attend our SKANFIL auction and ombine it with a summer holiday or weekend in Oslo. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS The auction starts: Friday July 14 Saturday July p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday July 14, 3.30 p.m. Internet: Friday July 14, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Onsdag 12. juli: Torsdag 13. juli: Fredag 14. juli: Lørdag 15. juli: 09 - auksjonsslutt PS! Ingen visning lør. 8. juli, man. 10. juli og tirs. 11. juli Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 29: 10-17, lørdag Våre neste offentlige auksjoner: Skanfils Heureka-auksjon nr. 3: Lørdag 9. september 2017 Storauksjon : oktober 2017 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Viewing: Wednesday July 12: Thursday July 13: Friday July 14: Saturday July 15: 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction PS! No viewing Sat. July 8, Mon. July 10 and Tues. July 11 Our next Public auctions: Skanfil s Heureka auction no. 3: Saturday September 9, 2017 Public auction : October 12 - October 14, 2017 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud yns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout). Trykk: Haugesund Bok & Offset AS Storauksjon juli

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 0,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and 250,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4 Storauksjon juli 2017

5 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): IBAN: DE BIC: DNBDEHX We accept: Visa Eurocard Mastercard Budseddel Storauksjon nr. 199 fredag 14. juli kl og lørdag 15. juli kl Bidding Form Public auction No. 199, Friday July 14, 4.00 p.m. and Saturday July 15, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Kundenr/Customer number: Navn/Name: Adresse/Address: Tlf.: Dato/ Date: Obj. nr/ Lot no: Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! Bud/ Bid: Signatur/ Signature: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: OBJEKTENE HENTES: I SARPSBORG Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: I HAUGESUND I OSLO I BERGEN (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils Storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst kr 0,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr 250,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s Public auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK 0,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK 250,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeporte-følje. Over 0 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgsresultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon, Skanfils Heureka-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6 Storauksjon juli 2017

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi). kolonier/. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. ukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. ukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. Skanfil på tur! Vi planlegger følgende messer/turer: : Byttedag for frimærker og mønter i Kulturhuset, 8 Grenaa (kl ) : Trekantbytte i Fredericia, Idrætshallen, Fredericia Gymnasium. Innhold Fredag 14. juli kl : Norske mynter 8 Norske sedler 10 Danske og utenlandske mynter 13 Sedler Norden/Hele verden 16 Myntbrev/minnebrev 17 Ca. kl (fra obj. 1121): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 15. juli kl : Danmark (fra obj. 2347) 32 Grønland 34 Færøyene 34 Dansk Vestindia 35 Finland 35 Åland 36 Island 36 Sverige 37 Diverse Norden 40 Ca. kl (fra obj. 3196): Europa 41 Ca. kl (fra obj. 3793): Afrika 48 Amerika 48 Asia (inkl. China) 49 it. Kol./Samv.Stater 49 Hele Verden 50 Motiv/tema 50 Realisasjonslotter - Hele Verden 51 Ca. kl (fra obj. 4118): Postkort 51 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 58 Ca. kl (fra obj. 4746): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 66 Ca. kl (fra obj. 5586): Frimerkehefter 66 Portomerker 66 Returmerker 67 Tjenestemerker 67 Gamle brev 67 Diverse samleområder Norge 67 Førstedagsbrev 67 Hjemstedsfilateli 68 Norge, samlinger, lotter & engros 73 Realisasjonslotter - Norge 78 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt Storauksjon juli

8 Obj.nr. Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV ( ) mark 1645, NM. 114, kv Frederik III ( ) 2 1 sk 1666 kv. 1+/01, litt ujevnt preg mark 1653, NM. 153, kv mark 1658, NM. 158, kv. 1, svagt preget. 2 Christian V ( ) F krone 1671 FG, NM. 77A. kv. 1+. Delvis litt svakt preget, minimalt riss ved årstall, men meget flott og tiltalende. F 6 1/1+ 1 krone 1694, NM. 188, kv. 1/1+, noe ujevn kant og riss ved krone og monogram advers sk 1670, NM. 157, kv. 1/1+, svagt buklet og kantskader sk 1687, NM. 227, kv sk 1688, NM. 230, kv. 1, delvis svagt preget sk 1691 KOBBER kv mark 1689 kv. 1+, korrodert. Schou Frederik IV ( ) sk 1 i kv sk 1702 i kv. 1. 2,29 gram sk 1702 i kv. 1. 3,06 gram sk 1703 kv sk 1705 i kv sk 1713, NMD 36, i kv. 1/ sk 1724 i kv /01 16 sk 1716 HCM, NM. 12, kv. 1+/01, renset?, men meget tiltalende mark/16 sk 1715 i kv sk 1729, NMD 42, i kv. 1. Blankettfeil. Christian VI ( ) sk 1732 i kv sk 1733, NMD 21, i kv /1-24 sk 1744 i kv. 1/ sk 1744, NMD 15, i kv. 1/1+. Ujevn patina. Frederik V ( ) 26 2 sk 1764, NMD 29A (liten blankett), i kv sk 1757, NMD 14, i kv. 1/ sk 1762, NMD 19, i kv. 1+/01. 0 Christian VII ( ) 29 1 sk 1771, 39 stk VK. Flere i god kvalitet sk 1778, 1779, 1782, 1787 og 1788, VK sk 1807 kv. 0/ sk 1778, NMD 74B (liten blankett), i kv. 1. Buklet sk 1788, NMD 75, i kv. god sk 1778 og 1779, NMD 48 og 49, i kv sk 1782, NMD 52, i kv. 1/ /15 Spd. 1799, NMD 70, i kv. 1/ /5 Spd. 1798, NMD 40, i kv. 1/ /2 speciedaler 1778 kv. 1+, reparte loddespor. Frederik VI ( ) 39 2 sk 1810, lott bestående av 19 stk. VK, mange pene og mange ulike varianter sk 1810, NMD 5A, i kv. 01. Lite kantmerke sk 1809 kobber, med rosetter. Kv. 1, liten kantskade. Union med Sverige ( ) Carl XIII ( ) sk 1817 i kv sk 1817 i kv. 1/ Obj.nr. Carl XIV Johan ( ) 44 1 sk 1819, 1/2 sk 1867 x 2, 1 øre 1884 i mest kv sk 1824 ompreg, kv. 1-. Sjelden sk 1824 ompreget. Uleselig årstall, men punktum etter S sk 1827 i kv VK 2 sk kobber kpl. 9 forskj. i kv. 1- til 1+, bl.a i sk 1825 kobber i kv. 1. Blankettfeil/merker sk 1825 sølv i kv. 1/ sk 1825 sølv kv. 0/01, variant uten punkt sk 1831 i kv. 1/ sk 1819 i kv sk 1825 i kv. 1/ sk 1825 i kv /1-24 sk 1819 i kv. 1/ sk i kv. 1+. Loddespor på kanten oppe /01 24 sk. 1827/5 i kv. 1+/ /2 Sp. 1844, kv. 1/1+, ripe. Oscar I ( ) sk 1847 i kv. 1 og 1848 i kv sk 1847 i kv. 1+, i NGE-kassett merket AU /1+ 24 sk 1846 i kv. 1/ sk i kv /01 24 sk 1848 i kv. 1+/ sk 1850 i kv /1-24 sk 1852 i kv. 1/ /01 24 sk 1853 i kv. 1+/ /1-24 sk 1855 i kv. 1/1-. Carl XV ( ) 69 1 sk 1870 kv. 0/01, flott farge og glans! sk 1865 i kv. 1, svake riper sk 1865 i kv Oscar II ( ) sk 1873 i kv sk 1873 i kv. 1+/01. 1 Norsk årgangsmynt 1-ører 74 1 øre komplett i Siegperm. VK, en del pene øre 1885 i kv øre 1889 kv. 0. Liten flekk øre 1922 i kv. 0. Flott patina. 2-ører 78 2 øre 1917 dobbelstrek kv. 1/ øre 1917 dobbelstrek, NM. 188, kv. 1+, lidt svagt preget, rustplet advers, men tiltalende øre Kv. 0, misfarget. 5-ører 81 5 øre 1918 kv. 0/01, lett rust øre 1918, kv. 1, noe rust øre 1945 kv. 0/ øre 1945 kv. 01, oppfarget øre 1968, originalrull, noe skadet i den ene enden. 10-ører 86 0/01 10 øre 1903 i kv. 0/ øre 1925 kv øre 1951, type 2. Kv øre 1966, 1968 og to stk ORIGINALRULLER øre 1966, originalrull øre 1968, originalrull øre 1968, originalrull. Medfølger en blindrull, antakeligvis øre 1970, originalrull. 25-ører øre 1900, kv. god øre 1912 kv øre 1912, kv øre 1919 kv øre 1927 kv VK 25 øre sink 1943 (ikke sjekket om noen få andre årstall kan finnes). stk i gj.snitt kv. 1+ = kat.v. 0,-. 50-ører 50 øre/15 sk 1875 kv. 1+, plugget hull øre/15 sk kv øre 1880, kv. 1/ øre 1885 kv. 1/ øre 1885 kv øre 1889 kv øre 1891 kv øre 1893 kv. 1+/ øre 1895 i kv. 01, renset øre 1897 i kv øre 1901 kv. 1+/ øre 1904, kv. 1. Riss og korrosjon øre 1913 kv. 0/ øre 1918 kv øre 1919 kv VK 50 øre 1920 (kv. 1), 1921 (kv.1), 1922 (kv. 1+), 1923 (kv. 1/1+) med hull. 116 VK 50 øre 1921 (kv. 1), 1922 (kv. 1+), 1923 (kv. 1) uten hull øre 1941 kv. 0, flott! øre 1941 sink kv. 0, uvanlig øre 1943 kv øre 1943 sink i kv. 0. Matt, svakt preg. 8 Storauksjon juli 2017

9 Obj.nr. Obj.nr. 121 VK 50 øre sink fra krigen. Ca. 150 stk. Nesten alt tilsynelatende fra 1942, men ikke sjekket årstall om f.eks finnes. Mest kv. 1 til 1+. (F.eks. kat.v i kv. 1 = 7). 1-kroner kr/30 sk 1875 i kv kr 1885, kv kr 1887, kv kr 1889, kv. 1/1-, kanthakk kr 1892 i kv kr 1895 kv. god kr 1895, kv. 1, lite riss kr 1897 i kv kr 1898 i kv kr 1900, kv kr 1900, kv kr 1904 i kv kr 1908 u/ plate, kv. 01, renset kr 1908, 1913, Kv kr 1910 kv. 0/ kr 1912 kv. 0/01, tynt riss kr 1915 kv. 0/ kr 1916, 1917 og 50 øre Kv kr 1936, kv kr 1953 kv kr 1971, originalrull, litt løs i papiret kr 1971, originalrull, pen kval. 1 2-kroner kr 1878 i kv. 1-, 1908, 13-14, 17 i mest kv kr 1878 i kv kr 1878 og 97 i kv. 1/ og 17 i kv kr 1917 x2 i kv kr 1885 i kv. 1. Slitt på løven som vanlig kr 1885, kv. 1/1-. Riss advers. 0 F kr 1887 i god kv. 1. Ubetydelig kanthakk kr 1887 i kv kr 1887 RESTRIKE i bronse. Sjelden kr 1887 RESTRIKE, i originalkassett kr 1888 i kv. 1. Slitt på løven som vanlig kr 1890 i god kv kr 1890, kv kr 1892 i kv kr 1892 kv. 1+, små kantskader kr 1892, 1906, 08, 13, 14 jub. i kv. 1 til 1+, mørk patina kr 1893 i kv. 1, renset kr 1893 i kv kr 1893 kv. 1, kantskader kr 1894 i kv kr 1894 kv. 1, riss kr 1894, kv. 1, riss revers kr 1894, kv. 1+/01, store kantskader kr 1897 i kv kr 1897 i kv kr 1897 kv. 1, kantskader kr 1898 kv. 1, graffiti kr 1900 i kv kr 1900 i kv /1+ 2 kr 1900 i kv. 1/ kr 1902 i god kv /1+ 2 kr 1902 i kv. 1/ kr 1902 kv kr 1902, kv. 1, lite kanthakk kr 1904 i kv. 0/01, renset kr 1904 i kv. 1/1+, renset kr 1904 i kv kr 1904 i kv.1, renset 181 VK 2 kr 1906 i kv og 1915 i kv VK 2 kr 1906 og 1907 Unionsoppløsningen. VK kr 1906, 07, 14 jub. i kv kr 1906, kv. 0/ kr 1907 i kv. 01. Pen patina kr 1907 kv. 1+, små kantskader kr 1907 m/gevær i kv.01, renset kr 1907 m/geværer i kv kr 1907 m/geværer. Inngravert Kristian Myrer. Ellers pen kval kr 1907 med gevær i kv. 1+. Små kanthakk kr 1908 i kv.1+, renset kr 1908 og 13 i pen kv.1, renset kr 1908 og 17 i pen kv.1, renset kr 1910 i kv. 1+, renset kr 1910 i kv. 1+/01, renset og noe ripete i ansiktet kr 1910, kv. 1, lite kanthakk kr 1912 kv. 0/ kr 1914 kv. 0/ kr 1914 x 2, 17, 10 kr 1964 i brosjer og anheng. 2 kr 1914, 3 stk. 2 kroner Mor Norge, kv. ca. 1+/ kr 1916 kv. 0/ kr 1916 kv kr 1917, kv. 0/01. 5-kroner 204 Originalrull med 5 kr Originalrull med 5 kr stk. originalruller med 5 kr Norsk mynt år stk. originalruller med 5 kroner 1996 Fram stk. originalruller med 5 kroner 1996 Fram stk. originalruller med 5 kroner 1997 Posten. 10-/20-kroner kr 1985, originalrull. Londonmynter 211 LONDONSETT komplett: 10 øre, 25 øre og 50 øre 1942, kv. 01 og 0/01, noen flekker. 0 Gullmynter kr 1877, kv kr 1902, kv kr 1910 kv. 1+, renset kr/5 Spd i gull. Kv kr 1874 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv.0/ kr 1876 i kv /01 20 kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 0/ kr 1879 i kv.0/ kr 1886 i kv. 0/ kr 1886 kv.01, ripe på kongens hals kr 1902 i kv kr 1910 kv. 1+, renset kr 1910, kv. 01, riss. 0 Varianter kr 1997 kv. 01, to hull kr 1998 SKJEVT HULL kv kr 1998, kv. 1+, FEILSENTRERT hull. 232 VK Lott 2 varianter: 1 kr 1997 med SKJEVT HULL i kv. 1+. Også 10 øre 1949 med SKJEVT HULL og forskjøvet preg. Kv. 1. Samlinger og partier kr jub. myntruller 1975 (norsk utvandring), 1991, 1995 ( år), 1995 FN x 2, (Fram). 6 orig. myntruller i kv. 0. (13) 234 Proof SVALBARD, SPITSBERGEN. Fantastisk samling 10 roubles 1-5. KURSK 0 1, 3 forskjellige preg. 9/11 1, 2 forskjellige preg, Moskva Teater 2, Lavine i Kakasus 2, Oversvømmelse 2, Helikopterredning 2, Tsunami 5, Pave John Paul II, ARKTIKUGOL. Videre private utgivelser, flere med meget lave opplag, PROOF, i alt 11 forskjellige. 235 Samling i 7 moderne Leuchtturmalbum. Vi nevner 1 øre komplett, 2 øre , minus 68, resten ujevnt besatt , kr 1914 jub. x 2, 1 kr en god del blandet sølv fra Sverige og noe Dansk. Bør inspiseres nøye da alt er i brukskvalitet. Dubletter i eldre Siegpermer + løst i poser medfølger. 2 x 236 VK Samling i 9 myntalbum inneh. alle valører mellom 1 øre til 10 kr. Mange årganger inkl. 2 dubletter. Mest Haakon og Olav, men også Oscar, skilling, sølv, sink og jern mynt. VK. 15 kilo. 237 VK STOR SAMLING. 1, 5 og 10 kroner , VK. Mange pene, meget høyt 2 pålydende, i alt netto 19.2 kg. 238 VK Lott inneh. pålydende for ca. 1650,-, bl.a. gml. 50 øre og 1 kr Haakon hull mynt 1 (noen pene), 5 kr Olav årgangs -og jubileum, 10 og 20 kr jub. Harald (kr 575,- fortsatt gangbar mynt). VK fra 1 til 0. Over 5 kilo. 239 Samling i 2 Hartbergeralbum, helt tilbake til skillingsperioden, observert 8 sk 1798, sk 1742 og 1871 i kv. ca.1, + dansk 2 sk 1649?. En del moderne i god kvalitet. Observert noe utland her og der. Denne bør inspiseres. x 240 VK Samling i myntalbum inneh. 20 kr 1994/2, 10 kr 1983/0, 5 kr 1978/0, 1 kr /1, 50 øre 1980/1. VK, men mange i kv. 0. En del jub.mynt og dubletter. Pål. verdi 977,-. Pent album. 241 VK Samling i 4 pene myntalbum, Olav bind I+II, Harald bind I samt album for Haakonmynter. Også sølv 2 kr 1914 jub. og 50 kr 1978 samt noen jern- og sinkmynter. VK. x 242 VK Myntsamling i 3 album fra 1 øre til 10 kr av Haakon, Olav og litt Kong Harald til VK, men noen nyere i kv. 0. Ca. 6 kilo og pål.= 360,-. Mange forskj. årstall inkl. ekstra jern og sink fra krigen. 243 Fra en storsamlers opprydding, brutto ca. 105 kg bruksmynter. Liste på nett. BØR HENTES VED EN AV VÅRE AVDELINGER kr 1878, 1907, kr 1877 x 2, sk en del skillinger og eldre øremynter, totalt ca. 90 stk. i koffert. Må inspiseres. x 245 VK Samling 1876/1991 fra 1 øre til 1 kr montert i myntrammer på 18 store myntark. Inneh. bl.a. 7 Oscar mynt inkl. sølv, sink, jern. VK fra 1 til kv. 0. Variert. Grei stresskoffert medfølger stk. Norges mynter-album inneholdende hhv. 1 øre/2 øre, 10 øre/25 øre og 50 øre (album nummer 1, 3 og 4). De sjeldne mangler og ikke noe sølv, men enkelte bedre Oscar-mynter og noe bedre Haakon-mynter. Bør sees. 247 Parti 20 skillingsmynter fra 1-tallet i var. kval. Må inspiseres. 248 Lott blankmynt + 3 stk. i 50 øre i sink, montert i Hartberger. Flere i kv. 0, så inspiser. utto 0,7 kg. Storauksjon juli

10 Obj.nr sk 1850 i kv. 1, 1 kr 1882 i kv. 1-, 1915, 50 øre 1914 og 23 m/hull i kv. 1. Medfølger noe svensk og dansk i sølv. 250 VK Lott 10 øre sink fra krigen. stk. Mest 1942, men andre årstall observert. VK, men vurdert gj.snitt = kv. 1+ = kat.v. ca. 0,-. x 251 VK Samling hovedsakelig Olav og Haakon fra 1 øre til 1 kr, VK. Ca. 190 stk. inkl. flere pene 1-kroner. Inspisèr kr 1898, 1 kr 1888, 89, 50 øre 1899 med skader, 1901, 1918 x 2 i mest kv. 1- og renset. Medfølger 5 svenske sølvmynter med metallverdi. x 253 VK Samling Norge 1874/1980 i skinninnbundet album. Avsatt plass til en av hvert myntdesign. Av totalt 85 er 52 mynter på plass, bl.a. sølv 10 øre/3 sk 1874, 4 Oscarmynter, sink- og jernmynt, 3 Haakon sølvmynter m.m. VK. 254 VK Samling fra 1 øre til 1 kr i 11 røde Stenderalbum. Uryddig montert og dels dublisert. Inneh. 25 øre sølv 1913, 14 Oscarmynter, 70 kr i jub. 5-kroner m.m. VK. 255 Liten samling i album, vi nevner kr 1982 x 2, 10 kr 1964 x 2 i sølv, resten bruksmynter, inkl. noe utland. 256 VK Lott fra krigen: stk 10 øre sink - mest Også 160 stk. 1 øre jern VK fra 1 til 0. (Eks. gj.snitt kv. 1+ = ca. 0,-). 257 POLETTER. Originalrull med 40 stk. passeringsmerker E18 Kjellstad. x 258 VK 5-øres samling 1896/1982 i rødt Stenderalbum. (kun 10 stk. mangler for kpl.) VK. x 259 VK Samling fra 10 øre til 5 kr i 7 røde Stender myntalbum. God dekning i perioder, men de dyreste mangler. Inneh. bl.a. 3 sølv 10-ører, 1 kr kpl., 5 kr kpl. VK, inkl. kv Plastboks ca. 24 kilo med mest kobbermynt, dels grovsortert (?). Innslag av blankmynt inkl. 50 øre hull, og jern, samt bittelitt utland som kan forekomme. Restparti fra bo, ikke sjekket av oss. x 261 VK Myntsamling i album og på myntark. Haakon og Olav fra 1 øre til 1 kr. Mange forskj. årstall, inkl. 4 sølvmynter observert. VK. 262 Salgsalbum med flere mynter, mest norske, inkl. hullmynter. Ikke sjekket, men raskt overblikk tilsier ves. bruksmynter etter Medfølger annet, tomt album og eldre myntkat, og liten mappe med flere norske mynter. 263 Lott norske og danske skillingsmynter, totalt 11 stk. VK, bør sees. 264 Lott bestående av 7 originalruller. 10 øre 1972 og øre 1972, -73, -74 og -75. Dessuten en blindrull med 25-ører, antakeligvis kr 1877, 1914, 15, 50 øre 1901, 10 øre 1883, 1901, 16 og 19 i kv. 1- til Konvolutt med ører , flere like og kv. 1- til 1. Må sees. utto 0,4 kg kg bare norske mynter. 268 REALISASJON. Ca ruller. 14,5 kg. 269 REALISASJON. Myntsamling i 4 fine album. Ca. kr i pålydende, ellers mest billigmynt. 270 REALISASJON. Samling i 13 Siegpermer. Blant annet 18 stk. tokroner, 13 stk. 50 og 25 øre Oscar! VK. Må sees! Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof 271 kr 1999 Tusenårsmynten og 50 kr 1995 Frigjøringen i etuier. kr 1982 og 25 kr 1970 i kv.01, 10 kr seddel 1972 L i brukskvalitet + rester i eske. Medfølger smykkesett. 272 kr 5 Hundreårsmarkeringen x 2 stk. i etuier. 273 Proof kr Tusenårsmynten stk i orig. etui. 274 Proof kr Tusenårsmynten, kr 1999 og kr 3 av Hundreårsmynt nr. 1. Begge i proof med orig.forpakning kr 1993 Edvard Grieg. Proof i eske med pappomslag kr 1993 Edvard Grieg. Proof i eske kr TUSENÅRSMYNTEN i gull, i originaletui kroner 1993, Edvard Grieg 150 år. Proof i originalforpakning kroner 1993, Edvard Grieg 150 år. Proof i originalforpakning OL 1994 sølvpar nr Proof OL Lillehammer komplett sett 12 sølvmynter i originalskrin Proof OL Lillehammer komplett sett 12 sølvmynter i originalskrin OL Lillehammer Hele sølvserien komplett i kapsler i originaletui, totalt 12 mynter i kv. PROOF. 284 OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i org. tresskrin PROOF COINS OF NORWAY EXCLUSIVE 7. Inneholder bl.a. en gullmedalje. 286 PROOF COINS OF NORWAY EXCLUSIVE Inneholder bl.a en gullmedalje. Proofsett 287 Proofsett 1989, 175 kroner speilglans i kassett. 288 Proofsett 1989, 175 kroner speilglans i kassett. 289 Proof Proofsett år kpl. i pen kval. (7775) Proofsett 9 x2. Begge prima PROOF EKSPORTSETT 1997 og 1998 i org. emballasje PROOF EKSPORTSETT 1999 med 20 kr Viking. Matt bakside som vanlig. Årssett 293 Myntsett 1968 i mykplast, god kvalitet Myntsett 1969 hardplast. Noen riper. 295 Myntsett 1970 m/små kval.anm. samt pen 1974 i hardplast. (3) 296 Myntsett 1972 i hardplast. Småsprekker i øvre høyre hjørne. Ellers pent eksemplar. 297 Myntsett pene sett i hardplast (3850) Myntsett , noen anmerkninger etter 80, så inspisèr Myntsett , noen anmerkninger spesielt etter 80, så inspisèr. 1 Myntsett ulike i hardplast. Gode kval. (3950) 301 Myntsett Komplett i varierende kvalitet Myntsett , 28 år kpl. i pen kval. (6270) Myntsett , 36 år kpl. + ekstra God kval. (8095). (Ekstra 1990 ikke 1 medregnet pga. skade) 304 Myntsett 1982/ ulike år nær kpl. minus 1987/88, 90, 91. God kval. (5555) 305 Myntsett år kpl. Ekstra God kval. (5530) 306 Myntsett 1986, 88, 93x2, 94x4, 95x2, 96x2, 97, 1x4, alle med noen anmerkninger, så inspiser Myntsett moderne (suvenirforpakn.) år kpl dubletter 1998/2. (3845) Barnets myntsett år kpl. + 4 dubletter av 1999/0. God kval. (0) 309 MYNTRULLSETT år 0, uten minnemynten. Pålydende kr MYNTRULLSETT 1. Pålydende kr MYNTRULLSETT 2, inkl. 20 kroner Abel. Pålydende kr Obj.nr. 312 MYNTRULLESETT Originalruller med 10 kroner 2010 Ole Bull, 1 krone 2010 og 50 øre Minnemynter kr 1906 i kv.01, renset. Også 50 kr 1995 Frigjøringen i etui kr 1907, kr 1982 x 2, 50 kr 1978 x 6, 25 kr 1970 x 6, 10 kr 1964 x 5, fler med 0 mørk patina så inspiser. kr 5 Hundreårsmynten i etui. Medfølger en del pene blank mynt + 25 kr 1970 og 10 kr 1964 med anheng kr 1964 Eidsvoll i sølv. 20 stk i orig.rull. I tillegg 2 stk kr sølv Kv kr sølv stk i orig. plastkapsel kr sølv stk frigjøringen. Kv kr sølv stk i kv. 0. Flere er anløpt kr sølv Frigjøringen. 20 stk i rull. Kv kr original plastrull med 10 stk. i kvalitet kr 1982 x 5 i kv kr 1964 x 2 i kv. 01. Medfølger 2 kg. kobber og jern. 322 VK 175 kr stk. sølvmynt i kv. 01 til kroner 1989, 8 stk. i utsøkt kvalitet 0. 6 stk. i originalemballasje, 2 stk. i kapsler kr original plastrull med 20 stk. i kvalitet kr 1980 x 2, 50 kr 1978, 10 kr 1964 x 2 i kv. 1+ til 01. Medfølger 7 myntbrev fra Samlerhuset,9 sedler fra Sovjet-unionen noen div. mynter med ringe verdier. 326 kr 1980, 175 kr 1989, kr 1982, 25 kr 1970, 5 kr 1991 x 10, mest kv. 0. Myntsett 1982, 86-91, 91 x 2 mest god kvalitet. Medfølger fra USA 1$ 1925 S pusset og 71 i kv kr sølv 1980, 175 kr sølv Eidsvoll 1982 (2 stk. i kv. 0), kr sølv 1982 (4 stk. i 1 kv. 0). 328 VK Lott 13 sølvmynter; 10 kr 1964 x 3, 25 kr 1970 x 5, kr 1982 x 5. VK, men mange i kv VK Lott 6 sølvmynter: 10 kr 1964, 25 kr 1970 x 2, 50 kr 1978 x 2, kr De fleste i kv VK Lott 7 sølvmynter. Hundreårsmynten 3/04 x 3, 10 kr 1964, 25 kr 1970, 50 kr 1978, kr Proof/kv. 0. Noen SH garantibevis. Div. spesialpakninger 331 BU 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakn. BU-kval. 332 Proof 20 kr 1 med stjerne i originalpakning. Prima. 333 VK Norges myntrekke. Lott 8 stk. i myntkapsel forgylt med rhodium/platina: 5 øre x 2, 1 kr 450 x 4, 10 kr x 2. Garanti fra Samlerhuset medfølger. 334 Ny myntrekke kpl og 20 kr minnemynt BU kval. kpl (- år 1). Totalt 16 av 17 forskj. prod. inkl. canadisk forpakn. (1) Spesialforpakning Norges Myntrekke I-X kpl. 10 forskj. (1-6) Fram 5 kr og medalje x 2 og kr Oslo Int. coin show x 5. Totalt 17 stk. (2975) 336 Tusenårsettet 0 m/gullmedalje på 5 gr. 18 karat 1 Norske sedler Rigsdaler og Specie sk/1/5 spd I utg. Type A-99 i kv. 1-/2 - rifter, slitasjehull og flekker. Meget 10 sjelden med unik signatur. Fra Peder Madsens samling Rd i kv. 1-, rifter Rd. 1801, 24 sk 1810, 12 sk 1809 x 2 i kv. 1-/2. Bør inspiseres da 1 Rd. nesten delt i Rd. Island 1794 på blått papir 3-utg. Type A-48 S III i kv.1-/2 rifter og flekker. 0 Sjelden. Fra Peder Madsens samling Rd. kurant 1792 serie II på hvitt papir, i kv.1-, noen nålhull + 2 mm hull i 0 nederkant. Meget sjelden RRR. Fra Peder Madsens org. samling Rigsdaler 1799 i kv. 1/1+. (A 49). Delvis slitt øvre høyre hjørne, to bretthull. Pen seddel. 2 F Rigsdaler Kurant 1798 i kv. 1/1+ (A 51). Ujevn i venstre marg, kanthakk Riksdaler Kurant 1808 kv. 1-/2, tapeforsterket på baksiden. 0 F 345 1/2 Spd utg. i kv. 1-/2 rifter, slitasjehull og flekker. UNIK. Mer sjelden enn 1 Spd. Fra Peder Madsen org. samling Storauksjon juli 2017

11 Obj.nr. Obj.nr Spd. håndskrevet utg. A104 i kv.2, store brannskader. UNIK da årstallet ikke er registret i Norges pengesedler. Fra Peder Madsens org. samling kr 1952 J i god kv /01 5 kr 1953 K i kv. 1+/ kr 1954 K i kv kr 1957 E i kv. 0/ kr 1961 I i kv. 0/ kr 1962 J i kv. 0/01 10-kr F Spd utg. A114a i kv. 1, usedvanlig pen med meget gode kanter, lite rift nær midten. Meget sjelden. Fra Peder Madsens org. samling. 348 MØHLEN-SEDDELEN. Komplett sett med kopier av alle fem Møhlen-sedlene pålydende 10, 20, 25, 50 og Rigsdaler. Produsert av Norges Banks Seddeltrykkeri i 1995 i anledning -års jubileet for Norges første pengeseddel. Storauksjon juli Norske årgangssedler 1-kr kr 1917 A i kv. 0/ kr 1917 F i kv.0/ kr 1940 A i kv.0/01. OBS. lavt nr kr 1942 A LONDON kv kr 1942 A LONDON kv. 1, smuss kr 1942 A LONDON kv. 1+/01. F355 1 kr 1942 A London, i kv. 0/01. Ørsmå flekker her og der /1-1 kr 1942 A London, kv. 1/1-. Krøllet, men relativt ren kr 1942 D i kv kr 1942 E i kv.0/ kr 1944 F i kv kr 1944 H i kv.0/ kr 1945 I i kv. 01. Kun midtbrett og litt bølget papir kr 1946 I. Kv kr 1950 N i kv kr kr 1940 A i kv. 0, svak rød skygge på revers /01 2 kr 1940 A i kv. 0/ kr 1940 A i kv. 0/ kr 1941 B i kv. 0/ kr 1942 A LONDON kv kr 1942 A London, kv. 1+. Et par 3 mm rifter i kanten. Lite bretter og relativt frisk i papiret kr 1942 A London kv. 0/ kr 1942 B i kv kr 1943 B i kv kr 1944 D i kv /01 2 kr 1946 E i kv. 1+/ kr 1946 E kv. 1/1+, smuss kr 1950 G kv. 0/01. 5-kr kr 1911 C i kv.1-/2, rifter og flekker. (R) kr 1920 G i kv. 1/ kr 1920 G i kv kr 1920 G i kv.1/1+, slitasjeflekk revers kr 1930 L i kv kr 1938 P i kv kr 1939 R i kv kr 1941 T i kv kr 1943 V i kv kr 1943 V i kv. 0/ kr 1944 X LONDON kv. 1+/ kr 1944 Y London i kv. 1-, rift på 3 mm i overkant kr 1944 Y LONDON kv. god 1+, mikrorift kr 1945 A i kv kr 1945 A kv kr 1945 A kv. god 01, kun et eseløre og et litt rundt hjørne kr 1945 A. Ingen bretter, kun bølget papir kr 1946 B i kv kr 1948 D i kv. 0/ kr 1949 D i kv. 1+/ kr 1949 E i kv kr 1949 E i kv kr 1949 E kv kr 1950 E i kv kr 1950 F i kv. 0/ kr 1950 F i kv kr 1951 G i kv kr 1951 H i kv.0/ kr 1952 H i kv kr 1952 I i kv. 01, brun miniflekk i overkant kr 1952 I i kv kr 1952 I kv. 1+/ kr 1952 I kv. god 1+. F kr 1897 C i kv. 1, svak kantskjold (PMG VF 30 - stains). Sign. Quale, 10 NPS har kùn en registrering med denne signaturen tidligere kr 1914 D i kv. 1/1+, sign. H.V. Hansen kr 1916 E i kv. 1-, skitten kr 1916 E i kv. 1/1+, sign. H.V. Hansen kr 1919 G i kv. 1+/01, lyst trykk kr 1919 H i kv kr 1919 H i kv kr 1922 J i kv kr 1925 M kv kr 1926 M i kv kr 1928 N i kv. 1. (S) kr 1929 O i kv kr 1929 O i kv kr 1931 R i kv. 1+, svak gul flekk i kanten kr 1931 R i kv kr 1933 S i kv. 1+/ kr 1933 S i kv kr 1933 T i kv kr 1934 T i kv kr 1934 T kv. 1/ kr 1936 U i kv. (god) kr 1936 U i kv kr 1937 W i kv.god kr 1938 X i kv kr 1940 Å i kv kr 1941 Å i kv. 0/ kr 1942 B i kv. 0/ kr 1942 C i kv. 0/ kr 1943 D i kv. 0/ kr 1943 D i kv kr 1944 E i kv. 0/ kr 1944 X London i kv kr 1944 Z LONDON kv kr 1945 B i kv kr 1945 B i kv.0/ kr 1945 C i kv. 0. Ett butt hjørne kr 1945 C i kv.0/ kr 1945 C kv. 0/ kr 1947 F i kv. 01, noe slitte kanter kr 1948 G i kv. 0/ kr 1948 H i kv. 0/01, bindersmerke i nederkant? kr 1948 I i kv. 0/ kr 1949 J i kv kr 1950 L i kv. 0, litt falmet kr 1950 M i kv. 0/ kr 1951 U i kv kr 1951 U i kv. 0/ kr 1952 V i kv kr 1952 V i kv. 0/ kr 1953 X, kv kr 1953 Y i kv.0/ kr 1954 A i kv kr 1954 A. Serie med ti stk. i nummerrekkefølge der ni stk. er i kv. 0/01 (strengt 1 bedømt, men en ørsvak bøy høyre er nesten gjennomgående i bunten, dels kv. 0), er i kv kr 1954 B i kv kr 1954 C i kv kr 1954 D i kv kr 1954 E i kv kr 1955 E 7 stk i serie, hovedsaklig kv kr 1955 E kv kr 1956 H i kv kr 1957 K i kv kr 1958 M i kv. 0, tellemerke? kr 1959 N i kv kr 1959 P i kv kr 1960 S i kv kr 1960 T i kv

12 Obj.nr kr 1972 QH erstatningsseddel i kv kr 1972 QT erstatningsseddel, kv. 1/ kr 1972 QU erstatningsseddel i kv kr 1972 QZ erstatningsseddel i kv kr 1974 QQ SPECIMEN erstatningsseddel. Kv. 0/01, litt overskuddsfarge 0 øverst revers kr 1974 QW erstatningsseddel i kv kr 1979 HØ og HÅ, erstatningssedler i hhv. kv. 1+/01 og kr x 10 i meget god kvalitet kr i slitt kvalitet, medfølger 3 tyske fra 1920-tallet, bør sees kr gul 1954/72 x 33 i varierende kvalitet, bør sees. 491 VK Lott 65 blå 10 kr sedler fra 1976, 1979, Mange i litranummer-rekkefølge. VK, men de fleste i kv kr kr 1920 i kv.1/1+ små skygger. (SS) kr 1934 B i kv. 1-. Kraftig midtbrett og lite hull i midten kr 1939 B kv. 1-, slitasjehull i sentrum kr 1940 B, kv. 1, lite brettriss oppe kr 1940 C kv. 1-, uvanlig litra kr 1942 C i kv. 1+. Et par gule flekker kr 1942 C kv. 1-, lite hakk i venstre marg kr 1942 i kv. 1/ kr 1944 C i kv mm rift i venstre marg kr 1949 B i kv kr 1951 A i kv kr 1952 A i kv kr 1952 A i kv.1+/ kr 1953 B i kv. god 1+. Pent eks. fra vanskelig årstall kr 1954 B i kv kr 1956 C i kv mm rift i nedkant, men ellers pen seddel kr 1957 C i kv kr 1957 C x 2 i kv. 1/ kr 1958 C i kv. 0/01 ubrettet, mini-prikk revers kr 1958 D i kv. 1, presset. Lavt opplag kr 1959 D i kv. god kr 1960 D i kv kr 1960 D i kv mm rift i høyre marg kr 1960 D i kv. 1+/ kr 1960 D kv. 1+/ kr 1961 E i kv kr 1963 E i pen kv kr 1964 E i kv kr 1964 E i kv kr 1964 Z erstatningseddel i kv. 1-, midthull Ø 3 mm, smårifter og skitt. 0 Fra Peder Madsens samling kr 1965 F i kv kr 1965 F kv kr 1977 Z erstatningseddel i kv. 1+/ kr 1977 Z, erstatningsseddel nr , kv. 01, ubrettet. 526 Samling på 11 stk. 50 kroner Alle forskjellige årstall, VK. -kr kr 1926 A i kv. 1. SS-seddel (16-25 eks.kjent) kr 1928 i kv.1+, men brun gjenomgående flekk 13 x 5 mm i nederkant + skygge kr 1931 A i kv kr 1932 A i kv kr 1933 A i kv kr 1933 A kv. 1/ kr 1933 i kv /01 kr 1934 B i kv. 1+/ kr 1935 B i kv kr 1936 B i kv kr 1937 B i kv kr 1938 B i kv kr 1939 B i kv kr 1940 B i kv. 1. På revers fuktmerker i ytterkanten kr 1940 B i kv mm rift i midtbretten kr 1941 B i kv. 1+. Litt rufset langs venstre kant kr 1942 B i kv. 1+. Kun 3-4 bretter. 1 mm rift i midtbretten kr 1942 C kv kr 1943 C i kv kr 1944 C i kv /01 kr 1945 A i kv. 0/ kr 1946 B i kv kr 1947 B i kv kr 1948 B i kv kr 1948 B kv. 1, lite hakk i midtbrett nede kr 1949 B i kv kr 1949 C E i kv kr 1949 C i kv kr 1950 B i kv. 1+/ kr 1951 B i pen kv kr 1952 B i kv kr 1953 C i kv. 01, antydning til trykksverte i kanten /1+ kr 1953 C i kv. 1/ kr 1953 C i kv. nesten kr 1953 C i kv.1/1+, noen småflekker på revers kr 1954 C i pen kv kr 1954 C kv kr 1954 D i kv. god /01 kr 1955 D i kv. 1+/ kr 1956 E i kv kr 1956 Z erstatningseddel i kv. 1. (RRR) /01 kr 1957 E i kv. 1+/ kr 1958 F i kv. 0/ kr 1958 F kv. 01. Obj.nr kr 1958 G i kv kr 1960 G i kv.0/ kr 1960 H i kv kr 1960 H i kv kr 1961 H i kv. 0/ kr 1961 H i kv kr 1962 Z erstatningseddel i kv kr 1963/77. Lott 29 stk. i VK J x8, ellers mange ulike årstall/litra kr 1965 Z erstatningseddel i kv. 1+/01, noe flekker i kanten. (SS) kr 1977 AB i kv. 0. OBS, nr kr 1977 AG, brunt serienummer, hvilket også er meget lavt. Kv. 0/ kr 1977 HA erstatningseddel i kv kr 1979 HL kv. 1+/ kr 1980 HO kv. 0/ kr 1986, 10 stk. i serie. De aller fleste kv. 0. Pent legg kr 1988 Vi i kv. god 1, med variant vannmerke opp/ned. F 587 DE HEMMELIGE SEDLENE. kroner serienr Kv. 0. Omtales i Norske Pengesedler , side 222. Vi kjenner noen få omsetninger, hvorav dette er det desidert beste eksemplaret. 00 -kr 588 kr 1994 kv. 0/01. 3 stk i serie. -kr 589 kr 1964 A i kv kr 1969 A kv. 1/ kr 1970 A i kv. nesten kr 1973 A i kv. 0/ kr 1974 A i kv. nesten kr 1976 A i kv. god kr 1976 G, erstatningsseddel 9601, kv kr 1985, kv. 1, 1 cm rift nede. -kr 597 kr 1941 i kv. 1+, på revers notert 30 + lite merke med blekk? Inspiser kr 1942 A. Diverse feil og mangler. 1 F 599 kr 1946 A i kv. 1/ kr 1962 A i kv kr 1966 A kv. 1, teipet rift, og blekkskrift kr 1972 A kv. 1, liten rift i margen kr 1974 A i kv. 0/ kr 1975 A kv. 01, 2 stk. i serie kr 1978 X kv. 0/ kr 1978 X kv. 0/ kr 1978 X kv. 01 og 0/01. Fire stk i serie kr 1978 Z 0-mill. kv. 1-, smårifter kr 1980 A kv. 0/ kr 1980 A kv. 0/ kr 1980 B kv. 0/01. Den ene med et par små bretter. 3 stk. i serie kr 1980 B kv kr 1980 X kv kr 1982 B kv kr 1984 C kv kr 1985 B kv kr 1985 C kv kr 1985 C, Skånland i kv kr 1986 D kv kr 1987 E kv Storauksjon juli 2017

13 Obj.nr. Obj.nr. Private betalingsmidler 621 ALBYE GAARD - 1 Mark privatseddel blankett i kvalitet god ARNE O. EIDE Heskestad 1-50 øre + MOSTER Kommune 10 kr, også 6 tyske okkupasjonssedler brukt i Norge. 623 FLEKKEFJORD Meieri 1-10 øre + T.T.NJAA 10 øre, samt 5 kr. NARVIK Sparebank etc. 624 GYLAND Handelslag 1-50 øre, KVINESDAL Samyrkelag 5-25 øre + diverse annet. 625 JONAS ØGLÆND. 25 kr 1940 i kv. 1-, småhull og rifter. R-seddel. F 626 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1949/50 Serie C i kv. 1+. RRR-seddel sign. 0 Slåtto/Skjørland. 627 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1961/62 serie L i kv. 1+. RRR-seddel. 2 mm 4 kantrift oppe, litt løs midtbrett. 628 LEVANGER meieri. 2, 5, 25 øre kredittmerker i god kvalitet. F 629 SAUDA BOK- & PAPIRHANDEL. Blankett for tilgodehavende i varer, kv. 01 (2 mm riss), sjelden. F 630 Spesialtrykk av Griegseddel i anledning Norges Banks Familiedag uten valør, kun 000. Prima /1- STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1933/34 serie S. Litra nr Kv. 1/1-. (RR = 4-6 sedler kjent) /1- STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1933/34 serie S. Litra nr Kv. 1/1-. (RR = 4-6 sedler kjent) 633 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1950/51 Dd i kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1951/52 Serie Ee i kv. 1, litt smuss. 635 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1952/53 kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1955/56 serie Ii i kv. 1+/ STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1919/20 D i kv. 1-/2, bl.a. 1 tapemerker i hjørner, RRR-seddel STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1933/34 serie S. Litra nr Kv. 1-. (RRR = 2-3 sedler kjent). 639 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1948/49 serie Bb i kv. 2 01/1+, R-seddel. 640 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1968 Oo i kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1978 SS i kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1978 Ss i kv. 1, svak flekk sentralt. 643 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1978 Ss i kv.0. OBS. lavt nr STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1976 Rr i kv /01 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1978 SS i kv. 0/ Ubetydelig tellemerke. 646 STRINDA Provianteringsraad. Rabatkort på 5 kr i kv.1+, rift/brett i høy. kant. 647 SVALBARD. 50 og kroner 2015, Privat udgivelse med Jo Nesbø og R. Amundsen, i 2 plexiglassrammer. Største ramme 28 x 23 cm. 648 VERDAL SAMVIRKELAG 1, 2, 10, 50 øre i varierende kvalitet. F 649 VERDAL SAMVIRKELAG. 50 kr april 1940, i følge katalogen unikat, dette nummer 36 (i kat. avbildet nr. 35). Et par vert. bretter, men rel. fin seddel. Har vannmerker i motsetning til hva katalogen forfekter. 0 Seddelsamlinger x 650 VK Seddelsamling blå 10 kr 1973/ stk hvor nesten alt er i kv. 01 til 0. Mange ulike litrabokstaver og en del i serienr. rekkefølge. (kr 50,-/stk i gj.snitt = 8,-) og pål. 1,-. Pent album m/25 blad. 651 ARKTIKUGOL SVALBARD. 10 kopeks- rubler Kv. 01 til vrak, totalt 11 sedler. Enkelte dubletter, bør sees. 652 kr 1954 C, 58 G. 10 kr 1969/84 x 12 i brukskvalitet. Medfølger 5 stk. fra USA og Sverige kroner - 10 kroner , totalt 6 stk. VK kr 1953 J, 1 kr 1917 B, 47 I i VK. Medfølger 23 fra div. land. Må sees. Danske og utenlandske mynter Norden Danmark Christian III til Chr. VII /01 Kurantdukat 1762, kv. 1+/01. Medfølger solid ramme hvor mynten er montert i egen kapsel. 24 x 18 cm ramme. 656 VK Samling 1 skillinger 1771, VK. i alt 10 stk. 657 SCHLESWIG-HOLSTEIN. 1 speciedaler 1794, kv. 1/1+. Danmark Frederik VI til Chr. IX 658 VK 1 Rd. 1829, kv. god 1 og 10 øre 1874 x 2, svak kv Sp. 1848, kv. 1+. Danmark årgangsmynter øre 1892, kv øre 1887 kv øre 1913, kv. 0, liten flekk øre 1918, kv. 0, lys og flott øre 1947, kv. 0, speilflater. Nydelig mynt øre 1913, kv. 1+, lite kanthakk øre 1923, kv. 0, flott! øre 1950, 1951 og 1955, kv øre 1947, kv /01 25 øre 1914, kv. 0/01, speilflater øre 1917, kv kr 1924, kv. 1, pæn og tiltalende kr 1924, kv kr 1944 og Begge kv kr 1948, 1949, 1951, 1952, 1954 og Alle flotte kv /01 10 kr 1873, kv. 1+/ /01 10 kr 1874, kv. 1+/ /01 10 kr 1877, kv. 1+/ kr 1890, kv kr 1898, kv kr 1900, kv /01 10 kr 1909, kv.0/ kr 1913, kv kr 1977, kv.1+, pudset 684 Proof 10 kr 5, gull, H.C.Andersen, proof i kapsel Proof 10 kr 6, gull, H.C.Andersen, proof i kapsel Proof 10 kr gull 5, minnemynt H.C.Andersen - motiv Den lille havfruen. I originalt etui Proof 10 kr gull 5, minnemynt H.C.Andersen - motiv Den stygge andungen. I originalt 0 etui. 688 Proof 10 kr gull 6, minnemynt H.C.Andersen - motiv Skyggen. I originalt etui Proof 10 kr gull 6, minnemynt H.C.Andersen - motiv Snedronningen. I originalt etui Proof 10 kr gull 7, minnemynt H.C.Andersen - motiv Nattergalen. I originalt etui kr 1873, kv kr 1873, kv /01 20 kr 1874, kv. 1+/ kr 1877, kv kr 1890, kv kr 1900 i gull, kv /01 20 kr 1900, kv. 0/ /01 20 kr 1910, kv. 0/ kr 1911 i gull, kv. 01, noen sorte prikker kr 1914 gull, kv kr 1914 i gull. kv kr 1914, kv Proof kr 8, gull, Polarår, proof i kapsel. 0 Danmark samlinger og lotter 704 VK Nesten komplet samling Chr. IX. Fr. VIII og Chr. X. 1 øre - 2 kroner incl. de 6 erindringsmønter, men mangler 1 ø. 1876, 81, 5 ø. 1890, 1913, 23, 10 ø. 1923, 25 ø. 1894, 1914, 1917, 2 kr. 1899, i PI fortryksalbum, VK. Meget høj katalogværdi, i alt 144 stk. 705 VK Rigtig god samling, 1 ø kr , i 3 pæne Termotex-kass. og 14 bakker, 3 VK. Mange flotte, mange bedre bl.a. 1 ø. 1886, 1917, 2 ø. 1892, 1913, 1917, 1919J, 5 ø. 1875, 1884, 1919J, 10 ø. 1904, 1959, 1 kr. 1930, 1935, 1938, 1954, 1959, 2 kr. 1924, 1941, 1959, ialt 95 stk før 1924, totalt 505 stk. Meget høj katalogværdi, et grundigt eftersyn anbefales. 706 VK Pæn samling 1 øre - 2 kroner komplet, i pænt blå HB fortryksalbum med 0 kassette, VK. Mange pæne, i alt 137 stk. 707 VK Næsten komplet samling 5 øre - 20 kroner i 2 flotte blå HB fortryksalbum 2 med kassette (Margrethe I og II), VK. Næsten alle meget smukke, alle forskellige, pålyd. 1680,- DKR. I alt 268 stk. 708 VK Komplet samling Chr. X. 1 øre - 10 kroner incl. de 3 erindringsmønter i 2 PI fortryksalbum, VK. Mange pæne også af de bedre, meget høj katalogværdi, i alt 137 stk. 709 VK Flott samling i 4 kongealbum. Flere vanskelige, og mange fine kvaliteter VK Stor og god samling 1 øre - 2 kroner på 10 Termotexbakker og i 2 0 kassetter, VK. Mange pene en del bedre bl.a. 2 ø. 1913, 5 øre 1884, 1898, 1904, 10 ø. 1959, 25 ø. 1925, 1933, 1935, 1939, 1/2 kr. 1926, 1 kr. 1930, 1935, 1938, 1954, kr. 1941, 1959 m. fl. (74 stk. før 1924), i alt 391 stk. 711 VK 1-kr samling i mest meget god kvalitet etter Start 1875 til 2015, vi nevner 1875, 1 92, 98, 1915, 16 i kv. 1 til 1+. Bør inspiseres Storauksjon juli

14 Obj.nr. 712 VK 2-kr samling i mest meget god kvalitet etter Start 1875 til 2015, vi nevner 1875, 1 76, 99, 1916 i kv. 1 til 1+. Bør inspiseres. 713 VK Pæn og god samling 1 øre - 10 kroner komplet, i flot blå HB fortryksalbum 1 med kassette, VK. Mange flotte, i alt 196 stk. 714 VK 25-øres samling i mest meget god kvalitet etter Start 1874 til 8, vi nevner 1874, 1900, 04, 05, 07, 13, 15 og 19 i kv. 1 til 01. Bør inspiseres. 715 VK 5-kr samling komplett i mest kv. 0. Bør inspiseres. 716 VK 10-øres samling 1874/1988, vi nevner 1874, 89, 94, 1903, 05, 07, 12, 17, 19 i kv. 1 til 01. Bør inspiseres , 5- og 50-øres samlinger 1874/2015. Flere halvgode. Bør inspiseres. 718 VK Komplett samling ERINDRINGSMØNTER , kv. 01 til 0, meget flott sett, i alt 16 stk. 719 VK Komplet samling 10 ører , 1911 og 1922 i HB og Leuchtturm Matrix side, VK. I alt 12 stk stk. bedre danske mynter, blant annet 2 øre 1876 og 25 øre VK God samling 1-25 øre i HB og album, VK, mange pæne, en del rigtig flotte. Mange noget bedre 110 stk. før 1924, meget høj katalogværdi, i alt 270 stk. 722 VK Flot samling 5 øre - 20 kroner næsten komplet, i blå HB fortryksalbum med kassette, VK. Næsten alle rigtig flotte, i alt 167 stk. 723 Proof EVENTYRMYNTER. 10 kr 5-07 Den Grimme Ælling, Den Lille Havfrue, Skyggen, Snedronningen og Nattergalen, KOMPLET SÆT, PROOF, med certifikat og i org. æsker, alle sølv, i alt 5 stk. 724 VK 1-øres samling 1874/1973, vi nevner 1874, 89, 99, 1917, 20, 27 i kv. 1 til 1+. Bør inspiseres. 725 VK Komplet samling Fr. IX. 1 øre - 10 kroner incl. de 6 erindringsmønter i PI fortryksalbum, VK. Mange pene, høj katalogværdi, i alt 167 stk. 726 VK Pen startsamling i album, noe preg av plasten. Flere minnemynter i sølv. Bør sees. 727 VK Flot samling 1 ø kr komplet minus sølv, dog med 10 kr. 1972, i pænt PI Album og HB, VK. Mange flotte, pålyd. ca..- kr. totalt 162 stk. 728 VK Samling 1 øre - 20 kroner i Leuchtturm-kuffert med 8 bakker (u/nøgler), VK. Enkelte bedre (29 stk. før 1924), i alt 290 stk. 729 VK Samling 5 ører komplet minus 1890 men med 1902 x 2 i HB og Leuchtturm Matrix side, VK. I alt 12 stk. 730 Proof PROOFSETT 5, med sertifikat og i flott org.eske. 731 VK REALISATION. DANMARK med ganske litt udland. Flyttekasse med 26 album, flere mynter, mange gode kvaliteter. Meget stor samling, grundigt eftersyn tilrådes, i alt ca. 42 kg. 732 VK REALISATION. DANMARK med en god del udland. Flyttekasse med 28 album, flere mynter, mange gode kvaliteter. Meget stor samling med en del før 1924, flere lidt bedre, grundigt eftersyn tilrådes, i alt ca. 55 kg. 733 VK REALISATION. MEGET STOR SAMLING. 1 øre - 2 kroner ca til 0 med enkelte ældre og lidt bedre. Delvis sorteret i poser, æsker, ruller m.m. VK, mange rigtig pene, i alt brutto ca. 48 kg. Sverige /3 riksdaler 1787, KM. 525, kv. 1+, blankettstriper begge sider, men pen Riksbankdaler 1782, kv. 1+, kraftige spor over 3 kronor /01 5 kr 1899, 1901 og 1920, kv. 0/ kr 1901, gull, kv kr Fra gulltransporten, i myntkapsel. Kv /01 5 kr 1920, gull, kv. 0/ kr 1874, kv.01, små kanthakk og pusset kr 1883, kv.01, små kanthakk /01 10 kr 1901, kv.0/ kr 1874, gull, kv kr 1874, kv kr 1875, kv.01, små kanthakk kr 1878, kv /01 20 kr 1884, kv. 0/ /01 20 kr 1885, gull, kv. 0/01. OBS, lavt opplag /01 20 kr 1886, kv. 0/01. Nummerert eksemplar fra gulltransporten. Etui fra Samlerhuset kr 1887, gull, kv /01 20 kr 1889, kv. 0/ /01 20 kr 1901, kv. 0/ VK SVERIGE m.m. Stor og god samling 1/2 øre - 10 kroner i 6 hvite 0 matrixalbum med kassetter fra LEUCHTTURM, VK. Mange pene og mange bedre bl.a. flg. sølv - 10 kr. x 1, 5 kr. x 7, 2 kr. x 19 og 37, 1 kr. x 36 og 28, 50 ø. x 20, 25ø. x 54, 10 ø. x 46, (115 stk. før 1908), i alt 527 stk. (grundigt eftersyn anbefales) 754 VK Stor samling 1 øre - 2 kroner i pen Leuchtturm kuffert( u/nøgler), mange i 1 HB, VK. Mange pene og mange i sølv - 2 kr x 4, 1 kr x 38 og 58, 50 ø x 30, 25 ø x 68, 10 ø x 150, i alt ca. 1 stk. 755 Samling i 2 album + liten eske, vi nevner 2 kr x 17, 1 kr x 78, 10 og 25 øre x 57 stk. alt 1250 i sølv. Mye annet + en del i god kvalitet. Denne bør inspiseres. 756 VK Stor samling skillingsmynter fra 1- og 1-tallet, VK. Mange forskjellige, i alt stk /1- Erik XIV. 2 mark / 16 øre 1563, SM. 17, kv. 1/ VK utto 1,3 kg sølv i Hartberger, løst i aluminiumskoffert. Noe Oscar. Må inspiseres. 759 VK 4 svenske kr jub. mynter: 3: Birgitta, 3: Konge i 30 år, 4: Slottet, 5: Dag Hammarskjöld. Alle i prima org. esker. 760 VK 4 svenske kr jub.mynter: 1989: Ishockey, 1990: Vasa, 1992: Gustav III, 1996: Gustaf 50 år. 761 VK Samling skilling- og øremynt , alle i HB og MATRIX sider fra Leuchtturm, VK. I alt 52 stk. x 762 VK Myntsamling Sverige, Danmark, Sovjet og litt andre land. En del svenske sølv 1 -og 2 kr fra 1 og 1900-tallet + 1/3 sk. 1839, danske sølv 2 og 5 kr, 3 stk- Desert Storm 1991-mynter m.m. i album. Øvrig Norden 763 0/01 DANSK VESTINDIEN. 1 cent 1859, Sieg 15, KM. 63, qual. 0/01, nice for the type. 764 VK FÆRØERNE. 1, 2, 5, 10 og 25 øre 1941, kv. 1+ til 1+/01, i alt 5 stk /01 FINLAND. 10 mark 1882 i gull, kv. 0/ Proof FINLAND. 2, proof i gull Russia /01 1 kopek 1823 EM / ØRX, KM , qual. 1+/01, nice kopeks 1727 KA, KM. 179, qual. 1+, flan crack but scarce coin. 0 Obj.nr kopek 1772 EM kv. 0/01. Svært uvanlig i så god kvalitet. F kopeks 1852 EM, KM , qual. 0, with beautiful luster, but some shadow at the 1 left top, reverse Rubel 1798 CM Mb i kv. 1. Stor sølvmynt. ($ 120) Rubel 1803 i kv. 1. Pen stor sølvmynt /1+ 1 rouble 1893, KM. 46, qual. 1/1+, nice rouble 1894, KM. 46, qual. 1. Very minor edge nick 6 o clock, but nice roubles 1901 og 09 i gull, kv Rubel 2 i gull (7.78 g 900/). Motiv: Kunstløp. 777 Proof OL i Salt Lake City 2. 4 store sølvmynter (1/2) i proof. 2 plastkapsler skadet. USA cent 1857 og 1858, 2 cents 1864, -65 og -66. VK, totalt 5 stk cent 1859, -60, -63, -64 og -65. VK, totalt 5 stk /1+ 5 cents 1886, KM. 112, qual. 1/1+, slightly polished $ 1851, 54, 57 i kv. 1/1+. Typesett i gull total g 0, $ 1852 gull i kv. 1+, men skade på 1-tallet $ 1881 O og 1923 i kv. 1+, 1/2$ 1893, 1952, 63 i kv. 1+ til 01, 6982, 93 i kv. proof, men småflekkete/ripete kapsler $ 1884 O x 5 i kv x 2 i kv. 0/ $ 1887 O i kv og 72 i proof. 1/ i kv.1, 66 i kv $ 1971, 86, 89, 91, 9 i kv. proof, men småflekkete/ripete kapsler /2$ 1909 i kv /2$ 1914 i kv $ 1854 i kv. 1+. (5.050 g 0,900) $ 1861 i kv.1/ $ 1881 S gull i kv $ 1909 gull i kv $ 1986 proof i gull. Frihetsgudinne $ 1987 proof i gull $ 1989 proof i gull $ proof i gull. Soldat $ 1992 proof i gull. Christpher Columbus $ 1995 proof i gull $ 1995 proof i gull. Arena OL Atlanta 0 5$ 1995 proof i gull. Fakkelmann OL Atlanta $ 1995 proof i gull. Fakkeltenning OL Atlanta $ 1996 proof i gull. Flaggbærere OL Atlanta $ 1996 proof i gull. James Smithson $ 1997 proof i gull $ 4 proof i gull. Frihetsgudinne $ 8 i kv. proof $ 1847 i kv $ 1914 i kv $ 1858 S i kv. 1/ $ 1898 S i kv. 1+. (33.43 g 0.900) $ 1915 i kv $ Ultra High Relief Double Eagle Gold Coin VK Lott sølvdollar 1878/ forskj. årganger i kv. 1- til 0/01. Pen lott med mange 0 eldre i god kval Serie sølvdollar kpl. 17 årganger. Kv VK Lott 5 stk. sølvdollar 1922, 5, 8, Også 7 forskj. sølv halvdollar 1893/1982. Eierbevis/garanti for noen medfølger. VK. 816 Morgan Dollar 1883 CC kv. 0/01, kantanmerkning. 817 Quarter dollar 1853, 1857 og 1876 S. VK. 818 VK Lott 1/2 dollar Kennedy 1964/ stk. hvorav 16 i sølv. VK. Mynter Europa 819 ANDORRA - 50 Dinarer 1995 (KM # 115) i originaleske. 5 Oz silver og 1 gram rent gull - proof. 820 ANDORRA. 50 Dinarer 1995 (KM # 115) i originaleske. 5 Oz silver og 1 gram rent gull - proof. 821 ANDORRA. Grand Jubileu de IAny 0, 8 store i sølv, flott etui. 822 BELGIA proof i gull BELGIA proof i gull BELGIA Proof i gull BELGIA. 2 proof i gull DANZIG. 2 gylden 1923, KM. 146, qual. 1+, nice. 827 DANZIG. 25 gulden 1930 i kv. 01, gullmynt i etui fra Samlerhuset ENGLAND. Sovereign 1862 i kv ENGLAND. Sovereign 1864 i kv. 1+/ ENGLAND. Sovereign 1891 i kv. 1+/ ENGLAND. Sovereign 1896 i kv ENGLAND. Sovereign 1910 i kv ENGLAND. Sovereign 1925 i kv ENGLAND. Sovereign 1928 i kv ENGLAND. Sovereign 1980 i kv. 0/ ENGLAND. Sovereign 1 i kv ENGLAND. Sovereign 8 i kv ENGLAND. 1 Crown 1965, Sir Winston Churchill. 78 stk. i kv ENGLAND. 5 Pund 1887 i kv. 1+. (39.94 g 0.917) ENGLAND. Gold Proof, Three-Coin Soverign set 7. (27,94 g 0.900) ENGLAND. Gold Proof, Three-Coin Soverign set 3. (27,94 g 0.900) ENGLAND. Charles Darwin 9 gullmyntsett. Opplag på gullmynten gram fint gull. PROOF EU. Very large collection of commemorative 2 euros 4-14, qual. 0 to BU, on 6 LINDNER coin trays, in 2 euro coinbox, special packagings and new unused 2 Euro albums. All different, many better, near all in capsules, totally 192 pcs EURO. Lott 26 usirk. 2 minnemynter fra mange land i kapsler, derav 11 stk. med fargetrykk. Mange de andre tyske. 845 Proof EUROPE. Very nice collection of 2 euros 2012 TEN YEARS OF THE EURO, qual. 0/01 to BU, in nice collector box, all different, totally 21 pcs /01 EUROPE. Very nice collection of commemorative 2 euros in nice album. Coinbox from Leuchtturm, with 5 trays, qual. 0/01 to BU, near all different, many better, totally 114 coins, all coins in capsules additional capsules Storauksjon juli 2017

15 Obj.nr. Obj.nr. 847 EUROPEAN COIN COLLECTION. Ett album med 19 lands The last national coins of.., og et annet album med tilsvarende The Euro coins of.... Prima FRANKRIKE. 5 francs ANXIA - Napoleon Bonaparte ( ). Sølvmynt i kv. 1+ = $ FRANKRIKE. 20 Francs 1815 i kv. 1/ FRANKRIKE. 20 Francs 1818 i kv. 1/ FRANKRIKE. 20 Francs 1866 i kv. 1+/ FRANKRIKE. 20 Francs 1905 i kv. 1+/ FRANKRIKE. 40 Francs 1811 A kv. 1+, i gull FRANKRIKE. 50 Francs 1904 i gull, i kv. 01 (17,93 g 0,917) FRANKRIKE. Francs 1858 i kv. 1+. (32.26 g 0.900) FRANKRIKE proof i gull FRANKRIKE Proof i gull FRANKRIKE proof i gull /1+ GERMANY. 1 pfennig 1873 A, KM. 1, qual. 1/1+, scarce coin GERMANY. BREISACH. 48 kreuzer 1633, KM. 3.1, qual. 1+. Many fine scratches both 2 sides, but rather nice for the type GREAT BRITAIN. 1/2 farthing 1844, KM. 738, qual. 0, with beautiful luster, originally struck for use in Ceylon. F GREAT BRITAIN. 1/2 penny 1771, KM. 601, qual. 01, very nice /01 GREAT BRITAIN. 1/2 penny 1862, KM , qual. 0/01, very nice GREAT BRITAIN. TOKEN COINAGE. 1 dollar 1804, KM. Tn1, qual. 1+, weak polished but nice Proof GREAT BRITAIN. Very nice collection of 50 pence 2011 London 2012 Silver 50 P. 0 Sports Collection, PROOF, with certificates and in collector box from The ROYAL MINT, all different, totally 29 pcs. 866 GREKENLAND. 4 proof i gull GREKENLAND. OL Athen, 4 i proof, 6 gullmynter i treskrin /01 IRELAND. 1/2 penny 1781, KM. 140, qual. 1+/01, very nice. 869 IRLAND og 08 proof i gull. 870 ITALIA proof i gull LES BONAPARTE, La Grande Nation. 8 gullmynter i brukskvalitet montert i esklusivt 20 skrin. Opplag sett. 872 LUXEMBURG. 5 3 proof i gull MALTA proof i gull MONACO proof i gull MONACO. 20 euro 2 i gull. (6.45 g 0.900) NEDERLAND. Dukat 1928 i gull, kv NETHERLANDS. 25 cent 1892, KM. 115, qual. 1+, nice. 878 NEDERLAND proof i gull NEDERLAND proof i gull OL LONDON stk. store 5 sølvmynter i kapsler, ikke kpl. serie PORTUGAL. 8 3 proof i gull (31.1 g 0,916). Minnemynt til UEFA år /01 SPAIN. 10 centimes 1878, KM. 675, qual. 0/01, nice luster. 883 SPANIA. 2 proof i gull SPANIA. 7 proof i gull SPANIA. 8 proof i gull TYSKLAND. 2 proof i gull TYSKLAND. 8 proof i gull VATICAN, Popes of the XX Century, 6 coins in extraordinary condition and capsule, box and certificate included. 889 VATIKANET i gull (6 g 917/). Motiv: Johannes Paulus VATIKANET 50 2 i gull (15 g 917/). Motiv: Johannes Paulus ØSTERRIKE, 4 Florin 1892, trolig restrike. Kv. 0/ ØSTERRIKE. 1 Dukat 1915, KM 2267, gull, restrike, kv. 0/ ØSTERRIKE proof i gull ØSTERRIKE proof i gull Proof Lott 7 europeiske sølvmynter. England, Irland, Tyskland, Nederland, Italia, Spania, Bosnia Hercegovina. 896 Eldre mynter fra bl.a. Danmark og Sverige, også noen romerske. Totalt 25 stk. i VK, bør sees. x myntsett mykplast t.o.m. 4. utvidelse fra 15 europeiske land i flott Euro-album. Antikke mynter 898 Constantin I. Solidus AD i gull, kv VK Lott: 2 ROMERSKE sølv Antonianske og to bronsemynter i var. kval. 900 VK Lott: 4 ROMERSKE denarer i sølv. Var. kval VK Lott: 6 GRESKE mynter, hvorav 4 i sølv. Var. kval. 902 Makedonia. Alexander den store gull stater AD i kv ROME. Galerius ad, Follis, RIC. 42, RCV 3717v, qual. 01, very nice ROME. Magnentius ad, Æ, RCV 4023, qual. 01, very nice /1- ROME. Tiberius, As, minted in Romula, Spain, ad, Germanicus and Drusus reverse. qual. 1/1-, gr. RPC Vol Rare. EX. BR. F ROME. Trajan, Silver drackme, minted in Rome ad, with Latin and Greek script, for use in the city of Caesarea, Cappadocia, (today s Kayseri in Turkey). qual. 1, 2.96 gr. RPC Vol Very rare, only a few registered. EX. BR VK ROMERRIKET. 50 romerske bronsemynter, mange i svært god kvalitet. Blant annet en 1 Domitian Sesterts. VK. 908 ROMERSKE MYNTER. Ca. 910 gram romerske mynter rett fra funnsted. Studielott. Mynter Hele Verden 909 VK En del av skatten fra AKERENDAM (år 1725) i flott etui med opprinnelsesbevis fra Oslo Mynthandel. 11 mynter som er autentiske mynter fra RUNDE-funnet i 1972/73. Myntene er identifisert som deler av den lasten som gikk ned med skuta Akerendam. Flere store sølvmynter. 910 VK En del av skatten fra AKERENDAM (år 1725)i flott etui med opprinnelsesbevis fra 0 Oslo Mynthandel. 11 mynter som er autentiske mynter fra RUNDE-funnet i 1972/73. Myntene er identifisert som deler av den lasten som gikk ned med skuta Akerendam. Flere store sølvmynter. 911 ANNO DOMINI. 20 mynter fra forskjellige århundre, flere i sølv og 1 mini i gull, 0 komplett. Dist. av Samlerhuset. Garantibevis medfølger. 912 AUSTRALIA Lunar gullsett , i etui. 12 stk. 1/20 unse 0, AUSTRALIA. 15 dollar 1991 kenguru, 1/10 unse gullmynt kv AUSTRALIA. 15 dollar 1992 kenguru, 1/10 unse gullmynt kv AUSTRALIA. 15 dollar 1997 kenguru, 1/10 unse gullmynt kv. 0 i slab AUSTRALIA. $ proof gullmynt 1993 i forbindelse med OL, halv unse gull $ proof gullmynt 0 motiv kenguru. (3,13 g 0,999) 917 Proof AUSTRALIA. 5 dollar Sydney OL 0. 4 store sølvmynter, proof i myntkapsel. 918 AUSTRALIA. Fire 1 oz. Kookaburra sølvmynter 2012/14 i proof (i kapsler). 919 AUSTRALIA. Flott samling 20 stk. 1 oz. Kookaburra sølvmynter 9 i proof, i 3 LT-skuffe. 920 AUSTRALIA Gold Proof set. 6 mynter med vekt totalt på 113,56 g BRASIL 00 reis i gull 1851, i kv.1+ (17,93 g 0,917) CANADA. 1 dollar 1949, KM. 47, Specimen PROOFLIKE. 923 CANADA. $ 1996, motiv Klondike (13,338 gr. 0,585). Mynten ligger i myntbrev fra 1 Samlerhuset. 924 CANADA - OL Vancouver sett 3 fargelagte gullmynter a 31,16 gram / i spesialskrin fra Royal Canadian Mint. 925 CANADA - OL Vancouver $ 7 gull/sølv i etui, a 58.33% gull og 0 41,67% sølv, totalt 60 gr., Ø 50 mm. 926 CANADA - OL Vancouver $ 8 gull/sølv i etui, à 58.33% gull og 0 41,67% sølv, totalt 60 gr., Ø 50 mm. 927 CANADA - OL Vancouver $ 9 gull/sølv i etui, à 58.33% gull og 0 41,67% sølv, totalt 60 gr., Ø 50 mm. 928 CANADA. Five-coin Viking Heritage Privy Mark Gold Maple Leaf set, 5 gold 17 coins, 1 ounce, 1/2 ounce, 1/4 ounce, 1/10 ounce and 1/20 ounce of gold. Limited set, only made. A total of 1,9 ounce of gold, a total of 59 grams of gold. 929 CANADA. Serie $ 10 dollar 2014, sølv proof. Trolig kpl. sekvens fra O Canada-serien. 1 Mange samleesken, men med gar.bevis, i kapsler. 930 Proof CANADA. Very nice collection of 10 dollars 2014 not all in KM, PROOF, with 1 certificates and nice collector box from The Royal Mint. All in fine silver, all different, totally 10 pcs. 931 CHINA 10 yuan 1985 i gull, kv CHINA. 10 yuan gold 1/10 ounce 1995 panda, sealed in small pocket. 933 CHINA. yuan 2 i 1 kg. sølv. Treskrin med skader CHINA. yuan 2 Panda Proof, 1 kilo. In original wooden box, with COA CHINA. yuan 6 1 Kilo Fifa Worldcup Proof CHINA. Panda Gold and Lunar Premium set CHINA. Sølvsett Panda , 8 stk. i eksklusivt treskrin ETIOPIA. 1 Birr Stor sølvmynt i pen kv. 01. ($ 165) 939 FIFA år , 4 proof gullmynter i tresskrin med garanti. Opplag 2 0 sett. 940 FN Startsamling med ni sølvmynter inkl. 50 kr Norge. I skrin. 941 FN 50 ÅR samling 36 forskjellige sølvmynter i skrin fra Samlerhuset FN 50 år, komplett minnesett på 36 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset HAITI. 25 cent AN 14 / 1817, KM. 15.2, qual. 1+, nice. 944 LIBERIA. 50$ 1998 RMS TITANIC, i etui. Miniripe på kapsel. 945 MEXICO 8 escudos 1850 i kv.1. Stor gullmynt til markering av grunnleggelse og 0 frigjøring. (26,90 g 0,875) 946 MEXICO. 2 pesos 1945, KM 461, gull, trolig restrike. Kv VK MEXICO. Hacha cerimonial stk. 1 unse proof sølvmynter i org. eske. Med sertifikater. Prima /01 MEXICO. MEXICO CITY. 1 real 1826 Mo IM, KM , qual. 0/01, a couple of spots reverse, but very nice. 949 MILLENNIUM. Flott samling i treskrin med 29 ulike sølv-/proofmynter fra mange 0 land. Flere av myntene har uvanlige fasonger og preg. 950 OL år IOC Minnemynter i sett. 5 i gull og 10 i sølv. Små 10 klemmskader på etui. x 951 OL 1994 Atlanta. Skrin med serie på 24 sølvmynter div. land. God kval. 2 x 952 OL SYDNEY 0. Tolv store, ulike sølvmynter i kapsler OL Bejing forskjellige proofmynter på brett Proof PANAMA proofsett 1978 m/9 stk i proof inkl. flere sølvmynter, bl.a. 130 gr sølv 925/ 20 balboas. Totalt ca. 190 gram sølv. 955 VK RUNDESKATTEN. Fem store sølvmynter i eske. Var. kval /01 SARAWAK. 1 cent 1863, KM. 3, qual. 1+/01, nice. 957 BU SOUTH AFRICA. Krugerrand 1983, KM. 73, 1 ounce GOLD, qual. BU SØR-AFRIKA. Krugerrand Set 5, 4 gullmynter i skrin, opplag. (Total g 0,916.67) 959 SØR-AFRIKA. Natura Prestige Set 3, 4 gullmynter i skrin, opplag. (Total 17 57,547 g 0,999) 960 SØR-AFRIKA. Wild Cats Set 2, 4 gullmynter i skrin, opplag. (Total 57,547 g 0,999) Proof THE ALLIED FORCES. Silver PROOF Collection, 6 different silvercoins, with certificate and in very nice wooden box. 962 The Magnificent Seven Gold. 3 sett på 19 gullmynter i skrin med tekst. Dist. av 00 Samlerhuset. Må sees da ikke alle er feilfrie. 963 The Olympic goldcoin collection, Summer Olympic. 8 gullmynter 1976/4 i eksklusivt treskrin. Limited Edition 002/ VK USA 50 cent 1858 (o), 20 cent 1875, 10 cent 1875, 1895, 1908, 5 cent CANADA 1 cent 1858, 10 cent 1885, 25 cent ENGLAND token 1689, Romersk sølvmynt. Pen, gml. lott på 12 mynter. VK. 965 VK WORLD WAR II 60th anniversary collection. Med 6 sølvmynter fra forskjellige land. 966 Klassiske sølvmynter, 12 i skrin. Dist. av Samlerhuset To skrin med div. nyere mynter og medaljer i stort sett sølv fra ymse serier og land. 1 Bl.a. minnemynt Nobel Norge og annet ok, i alt 2 enheter og bra metallvekt. Medfølger ekstra, tomt plastskrin fra Monnaie de Paris. 968 Lott eldre på ca. 275 mynter tilbake til antikken i 2 aluminiumskofferter. Må inspiseres. 969 utto 11 kg sjømann/turistmynter, inkl. 0,5 kg, svensk sølv. Må inspiseres. 970 VK Very nice collection of coinsets i blisterpackaging and nice box from Leuchtturm with keys, many countries. Qual. 0 to BU, near all different, totally 59 pcs. 971 Skrin med div. sølvmynter og en del medaljer, mest fra norske serien Kongerike Norge, 12 stk. 972 VK Lott 10 sølvmynter, hvorav 6 store, bl.a. 5$ Sydney OL 0, 5 pund Diana/Elizabeth 1999, 1$ Canada 1978, 2 pund England 1996, Lire Italia 1990, 25 øre Sverige 1914, Nederland, Kina, Israel. De fleste i myntkapsel/orig. etui. VK, men mest proof eller kv sett fra D. N. Myntklubb. Minigullmynt fra Mexico 1994 på 1/20 unza + 5 div. i sølv, er vel det beste. Medfølger VM på ski-medalje 1997 i nikkel, på plansje. 974 VK Lott Den norske myntklubb. 9 stk. inneh. bl.a. Svalbard-rublene, Indisk sølvstykke ca. 250 f.kr., franske og svensk sølvmynt, East India kobbermynter 1908 m.m. Storauksjon juli

16 Obj.nr. 975 Proof Lott 4 store sølvmynter fra Mali, Congo, Mocambique, Liberia. x 976 VK Den norske Myntklubb inneh. 11 temasett, bl.a. 0 år gml. mynter, antikke bronsemynter, skipsvrak mynt 1732/1790, kinesiske cash mynter, Nansen 1 crown 1997, Sovjets siste mynter, norsk flaggmedalje m.m. 977 Plastboks ca kilo blanding fra Norden med bittelitt Norge, noe USA (sett bl.a. sølvdollar) og litt ymse i poser og bokser. Mye blankmynt, men ves. nyere kg sjømannsmynt. 979 Stor plastkasse, 21 kg brutto, med mynter fra mange land + noen sedler og ei bok om norske pengesedler. Gi bud! 980 REALISASJON. Banankasse bestående av 10 album, samt noe løst, med mynter fra hele verden. Noe sølv observert. Bør Sees. 981 REALISASJON. Eske med 8 myntpermer. Ta en titt. En god del sølv observert. 982 REALISASJON. Kasse med 10 album, samt noe løst, inneholdende mynter fra Norge, Sverige, Danmark, m.fl. Noe sølv observert. Bør sees. Sedler Norden/Hele Verden Norden DANMARK. 12 skilling 1809, Sieg 45, Pick A41, kv. 1, lille hul i toppen til venstre DANMARK. 1 rigsdaler courant 1787, Sieg 31, Pick A24c, kv. 1, tiltalende DANMARK. 1 rigsdaler courant 1792, Sieg 31, Pick A24c, kv. 1-, kun et enkelt hul og få revner i papiret DANMARK. 1 rigsdaler courant 1801, Sieg 39, Pick A28, kv. 1+. Enkelte svage pletter, samt rifter og papirmangel i toppen til højre /1+ DANMARK. 1 rigsdaler courant 1804, Sieg 39, Pick A28, kv. 1/1+, enkelte pletter, men 1 tiltalende /2 DANMARK. 2 rigsdaler 1808, Sieg 52, Pick A38, kv. 1-/2, mange rifter og revner, men 0 tiltalende DANMARK. 5 rigsdaler courant 1799, Sieg 40, Pick A29b, kv. 01, ufoldet men en del papirmangel i toppen og til højre DANMARK. SLESVIG HOLSTEN Kassen-Schein, 1 thaler / 2 1/2 mark 1848, Sieg 14, 1 Pick A488, kv /01 FINLAND. SPECIMEN. 5 markkaa 1963, Pick 99, 103, qual. 0/01, very nice, totally 2 pcs /1+ GRØNLAND. 5 og 10 kroner u/år 1953, Sieg 69, 70, Pick 18, 19, kv. 1/1+, 5 kr med enkelte pletter og mini skade i øverste venstre hjørne, i alt 2 stk. F ISLAND. 5 kr 1920 med en signatur, kv ISLAND. 5 kr u/år (1919), Sieg 12a, Pick 7, kv. 1-, flere reparationer bl.a. 2 hullmakuleringer. Opptegnet (F i FIMM mangler) SVERIGE. 16 schillingar 1833, kv. 1-. Små hull i rustflekker SVERIGE. 16 skilling 1848, kv. god 1. Europa 997 1/1+ DANZIG. mark 1923, Pick 16, qual. 1/1+, a little brown discoloring /1- DANZIG. DANZIGER ZENTRALKASSE. First issue. 10 Danziger Gulden 1923, 2 Pick 41, qual. 1/1-, a couple of tears, a small hole a little low near the middle /1- DANZIG. DANZIGER ZENTRALKASSE. First Issue. 5 Danziger Gulden 1923, Pick 40, qual. 1/1-, 10 mm tear upper middel. 2 1/1- DANZIG. DANZIGER ZENTRALKASSE. Second issue. 5 Danziger Gulden 1923, 2 Pick 50, qual. 1/1-, small tear at the left. 1 ENGLAND. 10 shillings (1914) i kv. 1, 22 mm brettrift oppe og 2 mm nede. (P-346) 1 2 ENGLAND. 10 shillings (1915) i kv. 01. (P-348a) 4 3 ENGLAND. 10 shillings (1919) i kv. 1+/01. (P-356) 1 4 ENGLAND. 10 shillings ( ) i kv. 0. (P-362a) 0 5 ENGLAND. 10 shillings ( ) i kv. god 1+. (P-362b) ENGLAND. 10 shillings ( ) i kv. 0. (P-368b) ENGLAND. 10 shillings ND ( ) i kv. 0/01. (PMG MS-64). Pick 368a 8 ENGLAND. 5 pounds 1923 London i kvalitet nær 01. (Pick 312a) 4 9 ENGLAND. 5 pounds 1925 London i kvalitet 01. (Pick 320a) ENGLAND. 5 pounds 1952 London i kvalitet 1+ (Pick 344). To store svake flekker ENGLAND. 10 pounds ( ) i kv. 0. (P-379b) ENGLAND. 20 pounds ( ) i kv. 0. (P-380b) ENGLAND. 20 pounds ( ) i kv. 01. (P-380c) 1014 VK GERMANY and more. Very interesting and rather nice collection of mostly emergency notes from 2nd half of 1923 in Leuchtturm album. Diff. qual. High nominal value, many very nice, many better, near all different, totally 255 notes GERMANY. 1 billionen / mark 1923, Pick 129, qual. 1+, very nice VK GERMANY. milliarden / mark 1923, Pick 124 on 87, 127, qual. 1+, 1, totally 2 pcs /1+ GERMANY. ALLIED OCCUPATION WW II. 1 mark 1948, Pick 2d, Stamped and perforated B, qual. 1/ /01 GERMANY. ALLIED OCCUPATION WW II. 20 mark 1948, Pick 6a, qual. 1+/01, very nice GERMANY. BANK DEUTCHER LÄNDER. mark 1948, Pick 15, qual. 01, very nice VK GERMANY. Fantastic collection of EMERGENCY NOTES, 0-10 billion mark 1923 in album, diff. qual. near all very nice, many UNC, many better, near all different, totally 183 pcs VK GERMANY. Great collection of EMERGENCY NOTES, 1 pfenning - 2 mark in album, diff. qual. near all very Nice. Many UNC, many better, many different, many variations, careful inspection is advised, totally 460 pcs VK GERMANY. Great collection of EMERGENCY NOTES, 10 pfenning - 2 mark in album, diff. qual. near all very nice, many UNC, many better, near all different, totally 265 pcs VK GERMANY. Nice and very interesting collection of EMERGENCY NOTES and more , diff. qual. near all nice, many very nice, many better, all different, totally 56 pcs VK GERMANY. Nice and very interesting collection of EMERGENCY NOTES, 10 Goldpfenning - 50 goldmark , diff. qual. near all very nice, many better, all different, totally 65 pcs VK GERMANY. Very nice and fantastic collection of Krigsgefangenenlager notes 1 pfennig - 20 mark in album, diff. qual. mostly UNC. Many better, near all different, totally 103 pcs. Deserves a very careful inspection VK GERMANY. Very nice and interesting collection of EMERGENCY NOTES , diff. qual. near all UNC, many better, near all different, totally 182 pcs Obj.nr VK GERMANY. Very nice and very interesting collection mark in album, diff. qual. near all very Nice. Many UNC, many better, near all different, totally 54 pcs LIECHTENSTEIN. 10, 20 og 50 Heller 1920, alle i kv MEMEL. 20 mark 1922 i kv. 1+/01, små rifter. (P-6a) NEDERLAND. Gulden 1922 i kv. 1-/1. (P-39a) PRISONERS OF WAR (POW) - NEDERLAND, Westerbork. Sett med 3 sedler 1944 i 1 kv. 0. Tysk gjennomgangsleir i Nederland, her satt bl.a. Anne Frank i mange måneder i påvente av å bli sendt til en tysk konsentrasjonsleir. Sjelden sett med 3 sedler i usirkulert kvalitet RUSSLAND. Rubler 1898 i kv. 1. Flekker, 12 mm rift TYRKIA. 50 Kurush 1877 i kv. 0/01. (Pick 50b) TYSKLAND. mark stk usirkulerte. Mange av dem i serie. Gjennomgående kv. 0/ UKRAINA. 0 Gryven 1918 i kv. 0/ VK FLERE LAND. Samling BRØDMERKER, KØBEKORT, RABATTKORT, NØDSEDLER m.m i album, VK. Mange pene, mange gode, flere riktig gode, nesten alle forskellige, i alt ca. 90 stk. Hele Verden /01 BARBADOS. SPECIMEN. dollars n/d 1973 Pick 35s, qual. 0/01, very nice BELIZE. 2 dollars 1975, kv. 0 (liten flekk) 1039 FRENCH SOMALILAND-DJIBOUTI. francs 1920 i kvalitet 1. (Pick 5) VK GERMAN EAST AFRICA. EMERGENCY WW I ISSUES. Nice and interesting collection 1-20 rupien , diff. qual. near all Nice. Many very nice, several better, all different signature/litra, totally 14 pcs KUWAIT. Komplett samling med seks usirkulerte sedler fra serien som ble utgitt i perioden i valørene 1/4, 1/2, 1, 5, 10 og 20 dinar. (Kat. 420 USD) NORTH KOREA. SPECIMEN. 0 won 2013, qual. 0, original bundle with pcs /1+ QATAR & DUBAI. 1 riyals n/d, Pick 6. qual. 1/1+, rather nice RHODESIA. 5 pound 1966, Pick 29a. qual. 1+, nice /01 RHODESIA and NYASALAND. 1 pound 1960, Pick 21b. qual. 1+/01, nice. 1 x 1046 ST. HELENA. To usirkulerte specimensedler som ble utgitt 4, pål. 10 og 20 0 pund. Meget sjeldne. (Kat. hhv. 220 og 290 USD) STRAITS SETTLEMENTS. 10 cents 1919, Pick 8b. qual. 01, only a little handling, very nice /01 STRAITS SETTLEMENTS. 10 cents n/d ( ), Pick 6c. qual. 1+/01, only 1 vertical fold VK USA. Fractional Currency. Interesting collection 5 to 50 cent 1863 and 10 dollars 1864, RICHMOND. diff. qual. several nice and better than normal seen, totally 15 pcs /01 USA. VIRGINIA TREASURY NOTE. 1 dollar 1862, Pick S3681c, kv. 0/01, nice. x 1051 WORLD MONEY. Flott serie på albumark, ett album med 23 fra div. land (ves. Oversjø, inkl.. Kolonier), ett album med 15 moderne myntsett fra eks-sovjetiske republikker 1052 ZIMBABWE, trillioner dollar 8, 5 sedler i nummerrekkefølge, i kvalitet 0. (P-91) 1053 VK Coll. very nice and better notes in Krause album. Diff. qual. near all very nice, 2 mostly UNC, many better, near all different, totally 330 pcs VK Coll. very nice and interesting notes in damaged album. Diff. qual. near all very nice, mostly UNC, many better, near all UNC, many better, many different, totally 320 pcs VK Coll. very nice and better notes in Leuchtturm-album. Diff. qual. near all very nice, mostly UNC, many better, near all different, totally 86 pcs. x 1056 Album med over 120 ulike sedler fra ulike land. Mye vanlig, men noen litt bedre inkl. litt Norden - bl.a. Norge 10 kr 1972 og 1981, Danmark 10 kr 1977 og 20 kr 1981, Island kr Alt usirkulert eller nær usirkulert Pakke med ca. gram sirkulerte sedler fra mange land. Stammer fra en europeisk sentralbank. Var. kval Pakke med ca. gram sirkulerte sedler fra mange land. Stammer fra en europeisk sentralbank. Var. kval Pakke med ca. gram sirkulerte sedler fra mange land. Stammer fra en europeisk sentralbank. Var. kval Lott: over forskjellige usirkulerte sedler fra mange land i en 16s. innstikksbok.# 1061 Lott: over forskjellige usirkulerte sedler fra mange land i en 16s. innstikksbok.# Medaljer *) Norske medaljer *) MAI. Grimstad 1914 i aluminium uten hempe, ca. kv. 1+. (Kvist 72d) MAI. Tordenskiold 1915 i krisemetall med forgylling, ca. kv. 1+. (Kvist 81a) 1064 ALT FOR NORGE. Treskrin med 18 store, gullbelagte medaljer ALT FOR NORGE. Treskrin med 20 store, gullbelagte medaljer, + album med ekthetsbevis osv BERGEN 900 ÅR Gullmedalje (15,5 gram 900/) med ø = 25 mm og 0 opplag nr. 589 av stk BERGENSDALEREN 0 - skrin med gullmedalje 7,77 gram 585/ og sølvmedalje HKH Prinsesse Ingrid Alexandra. Prestisjesett i pent skrin med medaljer i bronse (14.2 gram), sølv 999 (20 gram) og gull 14 K (7.78 gram). Utgitt av DKM. Prima HØYDEPUNKTER I NORSK KRIGSHISTORIE. 3 stk. store sølvmedaljer, hver av dem på 125 gram (925S). Settet er utgitt i eksemplarer (feilaktig informasjon angitt under medaljene) Kampen for friheten, 5 store i bronse + 1 fra serien Grunnlovsmedaljen, alle dist. av Samlerhuset. Medfølger gullbarre på 1 gr. x 1071 KONG OLAV V minnesett Stort skrin (dette med slitasje) med 9 medaljer i 999s, hvorav en er belagt m/24 k gull. Boken Fra et folk i takknemlighet, hvite hansker og ekthetssertifikat inngår også KONGEHUSET ÅR - 9 gullmedaljer hver på 3 gram 585/ med faktablad i flott skrin fra Samlerhuset Kongelig bryllup Haakon og Mette-Marit Gull, sølv og bronsje. Medaljene ligger i nydelig treskrin. Opplag 1. Dist. Samlerhuset. F 1074 KVIST 47. Ville d Orleans. Medalje fra 1871 ifm. den mislykkede franske ballongferden som landet i Krødsherrad i Medaljen er laget av metall fra ballongen. Noen flekker NASJONAL SAMLING. Politisk/sivil Tapper og tro-medalje. Uten bånd. Kv NASJONAL SAMLING. Tapper og tro 1. klasse. Kv Storauksjon juli 2017

17 Obj.nr. Obj.nr Nobels fredspris 75 år x 2 forskjellige, Harald og Sonja 1968, Olav 5 og Märtha 1979, Haakon VII 1972, Tønsberg 1 år. Alle i sølv. Medfølger 2 i bronse på 1 milliard! 1078 NORGES FOTBALLFORBUND ÅR flott jubileumssett i treskrin 3 fra Samlerhuset med 6 sølvmedaljer og en gullmedalje 22,78 gram 585/. Noen anmerkninger på gullmedaljen og treskrinet NORGES REDERIFORBUND. Medalje i 18 K gull fra Rui, i original eske. Norges heder, standens ære, med bilde av Constitutionen på advers. Utdelt i Lite kanthakk Proof NORGES REGENTER. 12 medaljer i 92,5% sølv (31,1 gram). Stort skinnalbum m/ 1 ekthetsgaranti medfølger NORGES SELVSTENDIGHET ÅR. 4 unser sølvsett i skrin, fordelt på 6 medaljer og 1 barre NORGES SØLVSKATT - komplett serie med 24 store sølvmedaljer i spesialskrin NORGESHISTORIEN I GULL. Åtte gullmed. à 15.5 g 0.917, komplett serie i 20 treskrin. Utgitt 1997/ Norsk emaljert medalje med riksløven i midten, datert Fra David Andersen. Sang/foreningsmedalje? Ca. 3,6 x 3,6 cm Norsk Mynt år, Haakon VIIs første myntrekke. 10 og 20 kr 1910 i sølv belagt med 24 karat gull. 2 kr til 10 øre i sølv. Dist. Samlerhuset POLITIETS HEDERSKORS. Innstiftet stk er tildelt, bla. til Gunnar 0 Sønsteby. Ca. 46 x 55 mm ST. OLAV STORKORSBÅND. Meget pent akselbånd for St. Olav storkors, uten ordenstegn UDSTILLINGEN I BERGEN Flott medalje i sølv fra Thronsen. I original eske fra 0 M. Hammer juveler Bergen. x 1089 VERDEN I KRIG. Kpl. serie med 36 sølvmed. i skrin, + to solide permer med historikk osv Lott 8 sølvmedaljer (7 forskj.), 203 gram SØLV = ca.,-. Se foto. Utenlandske medaljer *) 1091 DANNEBROG. Flott miniatyrmedalje i 18 k gull, CRX DANNEBROG. Flott miniatyrmedalje i sølv, CRX FRANZ JOSEPH I RØDE KORS OFFISERSMEDALJE. Østeriksk-ungarsk medalje, kors Ca. 4,7 x 6 cm FRANZ JOSEPH I RØDE KORS OFFISERSMEDALJE. Østeriksk-ungarsk medalje, 1 kors, Ca. 4,7 x 6 cm ITALIENSK KRONEORDEN. Med bånd i eske. Ø=3,5 cm 1096 SIMON BOLIVAR FRIHETSMEDALJE. Venezuela. Komplett sett i original eske SVERDORDENEN. Svensk militær miniatyrmedalje, sølv forgylt, med bånd SVERDORDENEN. Svensk, militær miniatyrmedalje i sølv, med bånd. Sjelden Proof SØLVMEDALJER. Fra serien VERDENS DYRESTE MYNTER utgitt av MH Danmark, PROOF. Alle i finsølv, 7 stk. med 24 karats forgyldning. 11 med sertifikat, i flott, mørk skuffe, i alt 12 stk. 1 VASAORDENEN. Miniatyr i gull med emalje og bånd Skrin med div. sølv, mest fra norske serien Kongerike Norge, 12 ymse sølvmedaljer (og et par mynter). Videre noen få foldere fra Den norske myntklubb. Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev 1102 Samlerhuset nr. 1. Gorbatsjov uten bakark. 1 x 1103 Samlerhuset nr komplett i tre album Samlerhuset nr i 6 album + 4 album Bergen mynt og seddel. 0 x 1105 Samlerhuset nr komplett i 7 album. Mange sølvmedaljer Samlerhuset nr. 2. Kong Olav , uten bakark Samlerhuset nr. 3/52. Samling i fire album: 3-5, 8-34, 36-38, God kvalitet Samlerhuset nr. 3-4, Kongelige x 7 stk , hvorav 3 i sølv. Totalt 5 album m/kassetter Samlerhuset nr. 9-31, Samling i ett album, inkl. de noe bedre sølvmyntene i 650 nr. 9 og 20. x 1110 Samlerhuset nr. 17/122. Inneh. 23 stk, herav 8 mynt/medaljer i SØLV. Noen få utenlandske + minnebrev i 2 album Samlerhuset nr. 98/144. Lott 19 stk., bl.a. nr. 98, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 110, 111 og 144 i album Samlerhusets kongelige. Lott ca. 15 brev i album inkl. ett par relatert fra den andre hovedserien. Bl.a. inngår 50 kr FN minnemynt i sølv Grunnlovsjub. x 6, Gulltransporten x 3, første serien nr 14 x 2, 15 x 2 og 16. Alle fra serier fra Samlerhuset. Totalt 8 i sølv og vi nevner 175 kr 1989 og kr 2014 som de beste. Rekvisita numismatikk *) 1114 MYNTKOFFERT. Stor, flott og låsbar alu.koffert med 15 bakker i rødt filt (1 x 77, 2 x 60, 4 x 40, 6 x 24 og 2 x 15 rom), 2 nøkler, ca. 35 x 25 x 17 cm. Ny og ubrukt myntesker i flyttekasse. Gi bud! myntesker i flyttekasse. Diverse størrelser. Gi bud! 1117 Stor skuffeseksjon med 66 skuffer, tenkt brukt til mynter av innleverer. Kan også brukes til andre småting. 63x138x20 cm. Vi anbefaler henting i Østlandsområdet. Betydelig frakttillegg tilkommer ved forsendelse. Gi bud! 1118 REALISASJON. Flyttekasse med 14 stk. tomme skrin fra samlerhuset. Litteratur 1119 RØNNING, BJØRN R. Norges mynter (Universitetsforlaget 1971), pen stand SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. The Royal Collection of Coins and Medals Danish National Museum. I 4 bind, 19 deler. Utg Medfølger liste på nett over historiske perioder og geografi på hvor myntene omtalt i bøkene. Veldig rikt ill. Fire store skinnryggbind. Tunge. Veldig rikt ill. Fra Einar Munksgaards eget bibliotek og med dedikasjon fra Niels eitenstein til Munksgaard. Kjøpt på auksjon i Danmark i 1 for kr. Et flott verk. 12 Diverse Diverse samlegjenstander *) Diverse *) 1121 ALKOMETRE, ca. 50 cm lange. Fire gamle alkometre brukt på norske brennerier. Det eldste er datert To svenskproduserte og to tyske. Ene er solgt hos Wiig & Wraalesen, Kristiania. Ene har tilhørt Løitends brenneri. Alle er kalibrert etter Gay Lussac s metode. To i pappsylindre og to i etuier. Meget skjøre! Må derfor hentes i Oslo eller Sarpsborg! Sjeldne BADEVEKTER. To norskproduserte badevekter fra tallet merket Aanonsen. Nostalgiske objekter BANKEBRETT. Gammelt fint bankebrett med utskjæringer og eierinitialer datert Dekorativ objekt. L=31,5 cm 1124 BEDRIFTSVÆRNET. Plakat: INGEN ADGANG LIVSFARE. 38x22 cm. Noe smuss BERGENS UDSTILLINGEN Fin, liten kopp fra Egersund med rik dekor bl.a. med reklame for Cloetta. Ø=6 cm og H=7 cm BRANNALARM. annvarsler til å trykke og varsle brannvesenet med. Ca. 17 x 24 x 13 cm. Glasset borte BRANNHJLEM. Russisk hjelm med hammer og sigd med stjerne på merke på front. Ant. fra 1930-tallet. Med innerhjelm og stropp. Noe slitasje BYNGJA. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 40 x 14 cm. Litt slitasje CAMPINGHYTTER. Skilt som peker vei. Metall. Ca. 75 x 31 cm CHANEL. Fin original Chanel lommebok i mykt sort skinn. Plass for sedler, mynter og kredittkort. a stand CROSMAN 357. Flott luftpistol, i fin stand DANMARK. Meget stor samling recepter m.m. (240 stk. primært fra 1930 til 1950) og Apotekeretiketter (480 stk.) i 2 ringperm. Generelt riktig pene DOMBJELLER. Flott skinnrem med 24 dombjeller DRIKKEHORN. Flott drikkehorn med tinnbeslag, norsk håndarbeid. h=25 cm. Liten anmerkning, sprekk i hornets øvre kant. Dekorativt EMALJESKILT fra tallet? MÅ IKKE INNKOBLES. Der arbeides. 30x15 cm, prima stand EMALJESKILT m.m. Lott på div. skilt, norske og utenlandske. En jernbanerelatert Farlig aa bøye seg ut. Også to gamle plakater fra Tsjekkoslovakia i papp inngår i denne lotten på seks enheter. Var. størrelser og kval EMALJESKILT m.m. Lott på sju div. skilt, gammelt og nytt. Ett er jernbanerelatert EMALJESKILT. Gammelt og uvanlig emaljeskilt fra fabrikkområde: STOPP FOR RØDT LYS OG NÅR KLOKKEN RINGER. 64x46 cm. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse 1139 EMALJESKILT. Lott fem nyere skilt med morsomme tekster som: Vi røykere er mennesker vi også, om enn ikke så lenge som dere andre, Selgere ønskes lykke til - hos Naboen, Møterom. Vi møtes, ergo er vi og Kjærlighet gjør blind. Gift deg og du får synet tilbake. 20x10 cm. Små anm EMALJESKILT. Lott seks nyere emaljeskilt fra slutten av 1900-tallet EMALJESKILT. Lott seks nyere emaljeskilt fra slutten av 1900-tallet EMALJESKILT: Høispenningsrum fra 30-tallet. 25x12 cm. Mindre anm EMALJESKILT: Innkjørsel forbudt fra 30-tallet. 25x12 cm. Noen skader EMALJESKILT: Uvedkommende adgang forbudt 31 cm diameter. Pen stand EROTIKA. Lott to små orientalske dufteflasker med erotisk motiv. En i keramikk og en i ben. H hhv.8 og 7,5 cm FLINTLÅSGEVÆR. Engelsk flintlåsgevær, Blunderbuss, med springbajonett. 10 Produsert av T. Ketland & co, London L=74 cm. Et meget flott gammelt våpen i god stand FLINTLÅSPISTOL. Med springbajonett. Produsert av Sharpe London Flott 0 våpen i god stand. L=30 cm. F 1148 FLINTLÅSPISTOL. Produsert av Tower England Flott våpen i god stand L=32 cm FLINTLÅSPISTOL. Produsert av Walker London Flott våpen i god stand. 0 L=32 cm FLOSSHATT. Fin Chapeau Claque. Eldre Richmond fra Hans H. Holm, Karl Johans gt. 23. Strl. 57/58. Kommer i original eske FRELSESARMEEN. Stor eske fra bo med div. relatert til frelsesarmeen. Bl.a. Krigsropet, inkl. 4 jule/påskenr. Den unge soldat, inkl. 3 jule/påskenr., spennende utgave av Krigsropet 1946 omhandlende gjenreisningen av Norge, mye foto, korrespondanse, hefter, logobroderi, distinksjoner, merker (et par i sølv) m.m tallet. Spennende lott FRIGJØRINGEN Platte i blank metall utgitt ifm. frigjøringen 7. juni / 13. august 1905 med relieffer av Michelsen og Berner. Ca. 10 x 13 cm. Noen flekker. Ikke så vanlig FRIMURERGLASS. Stort flott glass med god dekor. H=19 cm FRIMURERI. Lott to bånd, det ene med medalje og en medalje til. Fra tidlig 1900-tall FRIMURERI/LOSJELOTT. Bestående av 4 tallerkener, 1 skje, 2 glass, 3 krus og 3-armet lysestake, alt i flott kvalitet. Uvanlig lott FYRSTIKKESKER - SVERIGE. Større parti med mange i eske, samt stensilert kopi av tykk katalog over slike esker (svensk). Må sees, uvanlig utbud HUGGERT. Stor huggert med balg. L=90 cm. Noe slitasje HUSSKILT. Ca. år gammelt emaljeskilt i koboltblå farge 1. 11x11 cm. Litt reparert. 900 Storauksjon juli

18 Obj.nr IKONER. Lott to ikoner. Det minste med sølvskjerm foran. Størrelse hhv. 9 x 11,5 og 13,5 x 18 cm INSEKTSSPRØYTER. Lott 4 gamle, flotte insektssprøyter. Var. stand INSEKTSSPRØYTER. Lott 4 gamle, flotte insektssprøyter. Var. stand KAFFEPOSER. Fin lott på ca. 40 like og ubrukte kaffeposer KAKEFAT. Gammelt kakefat i glass og metall. 20x26 cm. Dekorativt KASSAAPPARAT. Gammelt kassaapparat i tre. På denne skriver du på kassalappen med penn. Fint apparat med noe messingbeslag, bla. på alle hjørner. Litt slitasje. Ca. 40 x 50 x 22 cm KOFFERT, fra bo i Kristiansand. Full av kvitteringer/fakturaer, korrespondanse, en bunke postkort, div. bøker/hefter (noe teknisk radiorelatert), fotografier, negativer m.m tall KONGSBERG 350 ÅR Fin plakett i kobber. Designet av Øyvind Hansen. Ø=21 cm KONTOR. Gammelt og tykt emaljeskilt. 57x12 cm. Små anm KONTORSTEMPLER. Lott på 7, inkl. et stempel til å lage serienr. og et lakksegl med monogram og lakk til dette i eske. Ett er mrk. Ringsaker Veiarbeiderforening avd Var. stand KUVÅGEN. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 45 x 14 cm. Litt slitasje KVINNEFIGUR. Stor figur i gips, uten armer. Noen avskalninger. H=64 cm KÅRDER. Tre ulike kårder av eldre årgang. Ca cm lange. Noe slitasje. Bør hentes LANDHANDLER. Liten PAPIRHOLDER til innpakningspapir for mindre ting. 28x27 cm LANDHANDLER. Sjelden og gammel pakkevekt som kan snus og brukes begge veier. Ca. 10 kg LAT ATT GRINDI. Gammelt treskilt fra tallet? Bærer preg av å ha vært utendørs en del år. 70x7 cm LILLEHAMMER. Gammelt byvåpen støpt i metall. 18x24 cm. Små anm LOMMEKNIVER. Lott 55 nye og eldre (7 nye og ubrukte). Morsom lott med mange spennende kniver. I tillegg et par multifunksjonsverktøy. Overveiende bra kvalitet LOTTERIDRIFT. Lott 4 håndkolorerte lotteriplakater/sedler fra ca Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt. Disse er trykkeriets originale prøver. Litt varierende kvalitet LOUIS VUITTON. Original Louis Vuitton Bucket Bag. Logopreget canvas og 1 cognacfarget skinn. To innvendige lommer samt sikkerhetslenke for pengepung eller mobiltelefon. Sikkerhetskode VI Ca. 26 x 24 cm. Framstår i bra stand utvendig, noe slitasje innvendig LØNØY. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 39 x 14 cm. Litt slitasje LÅSER. Tre gamle låser fra 1-tallet. Ene med nøkkel MORVIK. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 42 x 14 cm. Slitt MYNTTELLEMASKIN. Manuell type fra bank. Stillbar. Sjelden omsatt MÅNESKINNSLAMPE. Flott, grønnlig lampe montert til el. H=34 cm NISSE. Fin nisse i keramikk. H=30 cm NISSE. Med sopp ( potteskjuler) og to separate potteskjulere som tilhører. Nissen med soppen ca. 20 x 12 x 22 cm. De separate pottene er ca. Ø=16 cm og H=7 cm PERKUSJONSGEVÆR. Blunderbuss-type, ombygd fra flintlås. Opprinnelig 0 1-tallet. Finner ingen stempler, fungerer tilsynelatende bra. L=66 cm PILSPISSER (for blåserør). Nær antikk boks med åtte pilspisser innsatt med GIFT i nål, anskaffet i Sør-Amerika for mange tiår siden. Merket meget giftig. Bak pålimt norsk konvolutt som har inneholdt dokument vedr. objektet, men dette dessverre forlagt av innl PÅHENGSMOTOR. Damprevet påhengsmotor, med spesiallaget stativ. Trolig et svennestykke fra 1. halvdel av 1900-tallet. H ca. 78 cm. Flott arbeid i riktig god stand. Motoren fungerer RAY-BAN. Gullbelagt Pilot-brille med G-15 krystallglass og UV-beskyttelse. Ikke brukt i originalt etui. F 1190 RIKSLØVEN. Flott løve på metallskjold. Ca. 24 x 32 cm RIKSVÅPEN 17 MAI. Stort skilt som nok har vært på et offentlig bygg. Værbestandig plastmateriale, 31x70 cm. Litt sprukket i sveisingen i sidene RIKSVÅPENET. odert veggteppe 84 x 112 cm, med riksvåpenet sentralt. Meget dekorativt. Litt slitasje RØDHETTE OG ULVEN. Gammelt norskprod. spann uten hank. Prod. av Stavanger Blikkenslagerverksted AS. 17x15 cm SADEL. Flott, gammel sadel med 4 tasker SIGNETRING. Gammel ring i messing, ant. 1-tallet SIGNETSTEMPEL. Trolig 1-tall. Med et slags våpen, ant. tysk og 4 bokstaver, to på hver side. Jern og messing. H=4,5 cm SIGNETSTEMPLER. Lott 5 gamle signetstempler. En i 830s. En uten skaft SKILT. Lott seks mindre skilt, gamle og nyere. Bl.a. et husnr. skilt 5, Til Folkeskolen..., Adgang Forbudt, Slaa av lyset efter dem, Spyt ikke i trappen. Noen med skader SKILT. Lott seks mindre skilt, gamle og nyere. Bl.a. et husnr. skilt 1, Utgangsdør Sjå deg fyre, Luk Døren, Badstue, og et svensk emaljeskilt All tvättning eller förberedelse därtill är under arbetstiden förbjuden. Var. størrelser. 1 SKOLEPLANSJER. To skoleplansjer fra Fabritius vedr. plantenes liv, 70x cm i bra stand samt en plansje fra Aschehoug om menneskets indre organer, 78x60 cm, denne er noe slitt i kantene SNIPPSTRYKEJERN. Lott på to små, begge i messing. Med rom for varmestein. a stand med fungerende åpningsmekanismer. Det minste litt slarkete i håndtaket. Ca. L 6 og 8,5 cm SPAREBØSSER. Lott på 4 fine sparebøsser. Bla. Solan SPASERSTOKK. Fin stokk i tre, hvor toppen er natulig formet som et hode med dype øyehuler og lang nese. Innrisset AB. Dette er eierinitialer til Abel Boxnes som i sin tid var eier av det meste av Husnes i Rosendahl i Kvikne. Innleverers bestmors onkel. L=87 cm SPASERSTOKKER. Lott på to. Den ene laget av ben hele stokken (med sølvbeslag?). Den andre med håndtak i ben. H hhv. 89 og 91 cm. Medfølger en fin ridepisk med håndtak i skinn SPASERSTOKKER. To gamle spaserstokker, ene til barn (eller dverg?), med metallhåndtak, 52 cm lang. Den andre er 90 cm lang, merket Dybbøl med fem speidermerker. Ett fra Kretsleiren 1947 (norsk?), de andre er danske. Begge har noen bruksspor SPILLKORT. Lott 4 meget tidlige kort. Sparkonge og hjerterkonge fra samme kortstokk samt spar 9 og kløver 9 fra to andre kortstokker. Kongene er naivt utført og ganske sjarmerende. Obj.nr STOKK. Fin stokk med metallbeslag. Inni stokken er det en korde som kan trekkes ut. Kordens L=62 cm. Litt slitasje, men bra SVERD. Et fint par, litt korte sverd i balg. Ant. suvernirsverd fra Østen. L=43 cm SVERD. Et par litt korte sverd i slire. Ant. suvernir fra Østen. L=67 cm SVERD. Stort flott, rikt dekorert sverd, montert på treplate. Ant. Franklin Mint. L=90 cm SØLVPLETT. Stor lott i eske. utto 24 kg. Mye fint SØVIKVÅG. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 45 x 14 cm. Litt slitasje TIL TILFLUGTSRUM. Gammel plakat, trolig fra 20-tallet, 64x24 cm. Merk skrivemåten TOSKA. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 40 x 14 cm. a TRAFIKKOPPLÆRING av barn. Tre gamle plakater fra tallet. Gave fra A/S Norske Esso og Trafikksjefen. Nr. 5/6, 8 og 9 i en serie. Instruksjoner på baksiden. 45x64 cm. Noen fuktflekker TRUNK. Stor flott skinnveske. Flott dekor i skinnet med indianere i profil. Ca. 70 x 35 x 43 cm. Uvanlig og spesiell UNDER KØRSELEN ER DET VOGNFØREREN FORBUDT AT BESVARE SPØRGSMAAL FRA PASSAGERERNE. Flott gammelt malt blikkskilt fra gammel trikk. Ca. 47 x 6 cm VANNPUMPE. For dampmaskin. Flott gammel pumpe i messing, med håndtak i jern, montert på treplate. H=23 cm og håndtakets L=51 cm VED UDSTIGNING VENT TIL VOGNEN STANDSER HOLD FAST MED VENSTRE HÅND. Flott buet emaljert skilt fra gammel trikk. Ca. 10 x 22,5 cm VEKTLODDSETT. Fint sett med 20 lodd fra 10 mgr. til gr. Medfølger pinsett. Muligens russisk VIFTE. Eldre elektrisk vifte, industripreg tall. H=44 cm VIKINGSKIP. Stor flott håndlaget modell i tre. Med tre vikinger i stavnen og tre akter. L=62 cm, B=15 cm og H=48 cm. Skal ha blitt laget til verdensutstillingen i Oslo i Må hentes pga. skjørhet VINTREKKERE/KORKETREKKERE. Lott ca. 80 stk i trekasse. Mange veldig morsomme Rotelott. Liten fin rotelott. Med snus/tobakksesker, netsuke, lightere m.m. Se bilde Rotelott div. brev, dokumenter m.m. fra tallet. Bl.a. dokument fra Politiedirecteuren i Kiöbenhavn datert 1838, 17.de mai program fra 1870 og 1873, div. brev, noe som ser ut som et dikt m.m. Vel verdt en titt Lott to skilt. STRØMAVTAGER skal trekkes ned før skapdøren åpnes. Lite advarselskilt for elektriske skap. Ca. 18 x 11 cm. Pent. 10 påbud for elektriske anlegg. Ca. 14 x 20,5. Litt slitasje Lott div. eldre dokumenter, fraktbrev, en del hefter/blader relatert til 2. verdenskrig og kongefamilien m.m. Se bilder Lott ca. 110 div, merker/nåler/medaljer. En del militært/idrett/musikk m.m. Fin lott, noe småskader Lott div. relatert til Bl.a. stemmeseddel, flyveblad, aviser m.m. Til sammen 10 enheter Lott div. objekter i liten sigareske. Full av div. små objekter, bla. saltbøsse i sølv, Ronson lighter, blikkeske fra Dropsfabrikken Mercur Bergen, medaljer, mynter m.m Lott med div. gamle papirer, dokumenter, hefter, almanakk 1902 m.m. i stor perm. Blanding av dansk og norsk. Vel verdt en titt Rotelott div. porselen/keramikk/glass/trefigurer m.m. Se bilde Rotelott div. bl.a. blå jaktflaske, glass, trebilder m.m. Se bilde Rotelott med litt av hvert. Morsom og fin lott, se bilde Rotelott med litt av hvert. Morsom og fin lott, se bilde Rotelott. Fin liten rotelott med skilpaddeskall, ca. 18 x 14 x 6 cm, sauebjelle, munnspill, to Shell-Service løftebenker, en liten tinnfigur fra Sag og en liten lommeurholder i messing ant. for dameur Rotelott. Fin og morsom lott. En pingvin i sort keramikk fra Rörstrand, med skade ytterst på nebb, H=22 cm, maskot i tre på skøyter fra Oslo idrettskrets H=17,5 cm, liten trebåt Fjord design, liten byste av Bjørnson, sigarettholder i form av mannshode og boks i aluminium God kaffe Rotelott. Stor lott med litt av hvert småtteri. Morsom og fin lott, se bilde Rotelott. Bl.a. Cobra telefon, liten radio, to høvler m.m. Se bilde REALISASJON. Fin lott div. Se bilder. Aksjebrev *) 1241 A/S D/S JARL. Haugesund Pål kr. Nr. 51. Kv. 1. Statutter, flagg. Medfølger utskrift fra skibsregisteret. Kun utstedt brev A/S S/S ST. HELENS. Trondhjem Pål. 2 kr. No. 16. Kv Lover. Utskrift fra skibsregisteret medfølger. Kun 50 utstedte aksjer AND. H. KIÆR & CO LTD. Fredrikstad Pål. 0 kr. No Kv. 0,5-1. Et dekorativt brev med høyt pålydende AVANCE DS. Flekkefjord Pål. kr. No Kv. 1. Med love CHRISTIANSUNDS BRYGGERI. Kristiansund Pål. kr. Nr. 68. Kv. 0, DANSK DAMPSKIBSSELSKAB. Kjöbenhavn Pål. dkr. No Kv. 1. Dekorativt. Med kuponger DRAMMENS JERNSTØBERI. Drammen Pål. kr. No Kv. 0. Dekorativt 850 med ill av støperiet EKEBERGBANEN. Ø. Aker Pål. kr. No Serie B. Kv. 2. Dekorativt 1 med trikk. Med kuponger FREIA. Oslo Uvanlig Arbeideraksje. Pål. 3 x 25 kr. Nr Kv FYLKESBAATANE I SOGN OG FJORDANE. Lott to brev Partialobligasjon. En pål. 0 kr. Litra A. Nr Kv. 0. En pål. kr. Litra B. Nr Kv. 0. Meget dekorativt med flagg. Med kuponger HARDANGER SØNDHORDALANDSKE DS. Bergen Pål. kr. No Kv Dekorativt med båtmotiv HOLMENKOLBANEN. Vindern i Aker Pål. kr. Nr /3152. Gruppe B 1 Litra B. Kv. 2. Dekorativt HOLMENKOLBANEN. Vindern i Asker Pål. 120 kr. Nr Gruppe B Litra C. 1 Kv. 1. Dekorativt INDRE NORDHORDALANDS DAMPBAATLAG L/L. Bergen Pål. kr. Nr Lutbrev. Kv. 1, KABELVAAGS SKJÆRPEKOMPAGNI. Kabelvaag Pål. kr. Nr. 63. Kv. 0. Sjeldent KVEFJORD SILDOLJE & KRAFTFORFABRIK A/S. Borkenes Lott 5 brev. Alle pål. kr. Nr Kv. 2, LANGØ DAMPSKIBSSELSKAB. Toften Pål. kr. Kv. 1. Dek. med skipsmotiv. 18 Storauksjon juli 2017

19 Obj.nr. Obj.nr LISLEBY BRUG AS. Fredrikstad Pål. kr. Nr. No Kv. 0. Flott motiv av industriområdet NATIONALTHEATRET. Christiania Pål. kr. No. 12. Kv. 2. Dekorativt med ill. av teateret. Tapet noen steder. Sjelden NORWEGIAN RUSSIAN TRADING AND SHIPPING COMPANY ON SIBERIA. Kristiania Pål. kr. No. 6. Kv Utstedt til Joachim Grieg. Sjelden OPLANDSKE KREITBANK I HAMAR. Hamar Pål. kr. No Litra B. Kv. 0. Dekorativt med ill. av banken. Med kuponger OPLANDSKE KREITBANK I HAMAR. Hamar Pål. 125 kr, no Litra C, kv. 0. Dekorativt med ill. av banken POLLY. (Skonnerskib). Sigerfjord Pål. 250 kr. No. 54. Kv. 1. Havarerte Dokumentasjon ved forlis/oppkjøp og spesifikasjon over skipet medfølger PORSA. (Gruveselskapet til statsminister Chr. Michelsen). Gamlehaugen Pål. kr. Nr Kv. 0. Fin ramme SKIB ILMATAR S REDERI. Tønsberg Pål. kr. No. 11. Kv Bygget 1898, med statutter. Kun 12 utstedte aksjer SKIEN-TELEMARKENS DS. Skien Pål. kr. No Kv. 2. Dekorativt med båtmotiv SVELVIK PAPIRFABRIK. Svelvik Pål. kr. No. 57. Kv. 2. Meget dekorativt TORP BRUGS AKTIESELSKAB. Fredriksstad Pål. kr. No Kv. 0,5. Veldig dekorativt med ill. av fabrikken. Høyre kant litt rufsete. Nedskrevet TROMSØ PRIVATBANK. Tromsø Pål. kr. Nr 203. Ubrettet. Kv. 0,5. Dekorativt TÖNSBERG OG HORTENS DAMPSKIBSSELSKAB. Tönsberg Pål. kr. No. 41 Litra A. Kv. 0,5. Utskrevet til N. Bugge, som også har undertegnet brevet. Meget dekorativt med skipsmotiv UNITED STATES TREASURY Kv. 0. Meget dekorativ med Disneykarakterer som ramme WINNIPEG. Skibsaktieselskap. Christiania Pål. kr. No. 16. Kv. 0. Bygget år evet er utstedt til statsråd for Høyre, godseier Johan Thorne. Hans originale signatur finnes på brevet. Antikviteter *) 1273 FERDASKRIN. Flott skrin med rikt utskåret dekor, ant tall. Jernbeslag. Ca x 33 x 14 cm. Sprekk i lokk (se bilde), ellers bra GJETERSTOKK (?). Gammel stokk/sak i tre, L=63 cm. Med en kule/kølleformet ende LØVEKANNE. Flott kanne i valbjørk, med utskåret løve på lokk, øverst på håndtak og tre liggende løver som føtter. H=23 cm (øverst på løven på håndtak) og Ø=13 cm SKRIN. Lite skrin med skråstilt lokk. Med original maling datert En del slitasje. Ca. 31 x 25 cm, H bak er 21 cm og H i front er 15,5 cm. Originallås borte TREHYLLE. Gammel fin hylle, pyramideform. H=59 cm, B nede 60 cm og dybde 13 cm. Litt slitasje. Autografer *) 1278 FALKBERGET, JOHAN. Dedikasjon: Min hilsen følger med! Johan Falkberget i boken Nattens ød utgitt 1959 (1. utg) HAAKON VII. Lott to innrammede trykte brev på en side, på brevpapir med HVII-logo. Datert julen 1943 og Nov KONG HAAKON VII. Dokument datert Kristiania Slot 1. mai 1914 vedrørende særeie ifm. vedheftede ektepakt inngått i Skaanevik 9. Martz 1914 hvor det er betalt 8 kr. i stempelavgift. Medfølger en skatteseddel fra Stord kommune Meget uvanlig MODERNE NORSK MUSIKKHISTORIE. 25 ark med 69 originalautografer. Det er satt av plass til flere hundre, så denne samlingen kan man bygge videre på ROLLING STONES. BILL WYMAN/MICK TAYLOR/CHARLIE WATTS. Enkeltstående autografer fra disse tre Rolling Stones-medlemmene på bilder fra magasiner av Charlie Watts, Bill Wyman på bilder fra magasiner og M. Taylors på brev med hilsen. x 1283 Lott mest politikere fra 90-tallet, innsatt i to tykke kontorpermer med avisutklipp og annet materiale. GI BUD! 1284 Tyskland. Lott med ca. 30 signerte bilder av det som synes som overveiende politikere, bl.a. A. Merkel og andre utført ca. 9. En annen avdeling med fokus på ministerpresidenter i delstater. Svarbrev til samler vedlagt, pent montert. Norden. Godt parti med rel. kjente politikere og monarker i fokus, fra mange land i området, men lite fra Norge. Mange kjente. Partiet stammer fra tysk samler som har vært opptatt av autopen (som tils. er brukt på noe) til forskjell fra org.signaturer. Returkonv. fra etater og kongehus ofte vedlagt! Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker 1285 ALMANAKKER m.m. Lott med gamle almanakker, eldste fra 1836, Med er forøvrig: lommealmanakk 1905, 1911 og 1925, almanakk 1889, 1901, 1903 og over 20 svenske almanakker og Politikalenderen Var. kval ASBJØRNSEN, P. CHR. Lott to hefter. Om kaffen, dens nytte, værd rette behandling. Lite hefte på 60 s fra Usprettet, svak gjennomgående skjold i øvre høyre hjørne. De bedste og nyeste fremgangsmaader for Næringsmidlernes Conservering eller Opbevaring paa Land i By, for Skibsproviantering og paa reiser. Med træsnit. Lite hefte på 98 s fra Ill. Usprettet. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett ASBJØRNSEN, P. CHR. Lott tre hefter. Træ og udskjærings-arbeide, Husflidens fremme i Norge. Lite hefte på 46 s fra Ill. med tresnitt. Liten skade i ytterkant øvre høyre hjørne på foromslag, lett skjold i øvre høyre hjørne. Torv og torvdrift. Lite hefte på 139 s fra Liten skade i ytterkant nederst på foromslag og lett skjold i ytterkant/marg på de innledende sider, usprettet. Om skovtørk og markaat. Lite hefte på 61 s fra Ill. med tresnitt, usprettet. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett BIBLIA SACRA. Gammel bibel fra s. Ill. på tittelblad. Senere innb. Noe slitasje, men en meget gammel bibel BIBLIA, det er Den gandske Hell. Skriftes Bøger, Efter den 1699 udgangne Huus- og Reyse-Bibel. Kiøbenhavn, udi det Kongel. Waysenhuses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag, trykt af Gerhard Giese Salikath, Aar s. Skinnbd. Litt slitasje CHRISTIANSEN, G. E. De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin Et bidrag til norsk industris historie. Bd. I-III. Oslo s. Få ill. Orig. dekor. helshirtingbd. m/alle orig. omsl DASS, PETTER. Nordlands trompet - eller beskrivelse over Nordlands Amt. Christiania Tredie oplag. 183 s. Senere skinnryggbd EGNER, GJELSETH, PRØYSEN OG SIEM. Lott 4 visebøker, komplett serie. Den første store viseboka, 1. oppl. Den gule store viseboka Den blå store viseboka, 2, oppl Den røde store viseboka, 6. oppl Alle i fin stand ERKEN, HENRIETTE SCHØNBERG: Stor kokebok for større og mindre husholdninger. Kokning - Baking - Sylting - Råsylting - Vinleggning - Slagtning - Hermetikk - Sykekost og dietkost - Menyer - Anretning. Med illustrasjoner. Anden forøkede utgave s. Omslag medbundet. Ill. Skinnryggbd. Noe slitasje FANEBUST, FRODE. Lott 5 hefter og en bok. Omhandler Fanebusts sak mot riksadvokat Arntzen ifm. oppgjøret etter krigen. Se bilde og mer detaljert beskrivelse på nett HAUKENÆS, TH. S. Huldrefolk og Kristenfolk. Kulturvidenskab og morskabslæsning for unge og gamle. Bergen s. Sammenbundet med Gammelt Bondeliv. 31s. Uvanlig HOJERN, ANDREÆ. Kurfgesaste Dännemärckiche Geschichte. Flensburg s. Med 7 utbrettbare tabeller, bl.a. slektstavler. Skinnbd. Noe slitasje KRISTENSEN, EVALD TANG. Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder, komplett i 7 hft. bind. Originalutgaven utgitt i Århus og Silkeborg Noe slitasje LANDBRUKSBOKEN. En samlet fremstilling av læren om landbruket, dets forskjellige grener. Redaktør: N. Ødegaard. Bind I-II (komplett). Kristiania (16)s., 822 sp., (3) s., 504 sp., 569 sp. + (16) s., 544 sp., 1014 sp., (1 blank), 446 sp. s. + billedplansjer, delvis i farver. Rikt illustrert også i teksten. Orig. skinnbd. med gulldekor på ryggen MUNCH P. A. 1848, en kronologisk Oversigt over Aarets mærkeligste Begivenheder. Heftet. Løst omslag, egner seg for innbinding. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett. 1 NORGES HOTELLER I 1925/26. Fint hefte på 112 s. Rikt ill. med bilder og beskrivelse av en del hoteller samt mye fin reklame. a stand NORSK INDUSTRIFORBUND. ochyrer og særtrykk. Den norske fællesforening for haandverk og industri Innbundet i 4 bind. 10 brosjyrer, 20 særtrykk og et par andre hefter, lover m.m. Fine skinnryggbd SÆLEN, FRITHJOF. To bøker. Snorre sel. En fabel i farger for voksne og barn. Bergen s. Boka kom ut høsten 1941, og ble forbudt en måned senere. Tre kalde karer. Et vintereventyr i ord og farger. Bergen Omtaler Tyskland, Japan og Italia. 48 s. Tegninger av forfatteren. Boken ble stoppet etter en stund av tyskerne pga sitt innhold SKIKK OG BRUK. Hovedredaktør Waldemar øgger. 1. opplag sider. Illustrert, plansjer i farger og s/h. Org. halvskinnbind med gulltrykk. Med plastomslag og i original kassett. Uvanlig med kassett SMIDS, HINRICK. Lægebog. Ant. midten av 1-tallet. Med kopi av tittelblad samt de 5-6 neste s. Medfølger noen få løse sider. Tykk liten bok med orig. skinnbd. Noe slitasje, men henger godt sammen. Uvanlig SNORRE. Snorre Sturlasons Kongesagaer. Stormutgaven. Oversettere. Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip. Med illustrasjoner av: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold, Wilhelm Wetlesen. Oslo (J.M. Stenersens forlag). 687 s. Orig. helskinnbd. med dekor i gull- og blindtrykk i orig. sjirtingkassett. Topp gullsnitt, meget pen TÖNSBERG, CHRISTIAN/TIEDEMANN, ADOLF. Norske folkelivsbilleder Tverrfolio. (4) (4) s. Litografert tittelbl. 12 fargelitografier etter malerier og tegninger av Adolf Tidemand. Noe brunplettet særlig i kantene, men stort sett pene billeder. Sjelden bok Stor koffert full av bøker o.a. fra bo. Flere bøker og gamle dokumenter fra 1-tallet. Ufullstendig liste. Bør sees. Over 22 kg Eske med bøker og hefter om antikviteter, porselen, Prishåndboka 7 o.a. Se liste Samling 33 bøker fra 17-/1-tallet. Se liste. Var. stand. Faktabøker 1310 ALF BJERCKE. Firmaet gjennom 75 år , Paletten , bedriftsavis for Alf Bjercke AS. 47 nummer i to solide bind (meget uvanlig) + Alf Bjerckes farvetoner (notehefte) ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE I NORGE i 6 bind. Red. Edv. Bull m.fl. Oslo , ca. 3s. Rikt illustrert. Pent sett med smussomslag BERGERSEN, OLAV. Nøytralitet og krig Bind I-II s. Skinnryggbd BRØNDEGAARD, V. J. Folk og flora. Dansk etnobotanik København udg. Orig. helshirtingbd. med smussomsl. Ill BUNADER. Lott 6 bøker samt 4 hefter. Se bilde, god kvalitet BYGGEHÅNDBOK, 5. UTGAVE. Oslo (Norske Arkitekters landsforbund). 491 s. Meget rikt ill. Orig.omsl. Svakt slitt. Håndbok for arkitekter, håndverkere og alle andre innen byggebransjen. Spesielt interessant er Materialavdelingen med byggevarer og inventar. med bilder, mål, utførlige beskrivelser, egenskaper, behandling og leverandører. Et fascinerende tverrsnitt av produktene som ble tilbudt FILM OG KINO. Lott 22 bøker og hefter inkl. 13 nummer av Filmjournalen fra Se liste FRIMURERI. Lott 5 bøker og et hefte. God kvalitet, se bilde FUGLER. Samling med 19 bøker om fugler tallet. Litt var. kval. Se liste. (17 kg brutto) GJÆRDER PER. Norske drikkekar av tre. Oslo s. s. Rikt ill. Orig. 1 hellerretsbd. med smussomsl., med litt slitasje GLØERSEN, KRISTIAN. Dyreliv i Norge. Kristiania s. Ill. av Karl Uchermann. Noen bruksspor. Uvanlig HANSEN, DR. ANDR. M. Oltidens nordmænd ophav og bosætning Heftet, s. Ill., usprettet. God stand HAUGLID, ROAR. Akantus I-III. I: Fra Hellas til Gudbrandsdal. II -III Mestrene i norsk tresurd. Oslo s. Rikt ill. Orig. skinnryggbd. Røykskader utvendig, ellers meget fine HAUGLID, ROAR. Norske stavkirker. 1. Dekor og utstyr. / 2. Bygningshistorisk bakgrunn og utvikling. Bind I-II. Oslo 1973/1976. (Norske Minnesmerker) s. + plansjer, også i farver. Meget rikt illustrert også i teksten. Orig.bd. med smussomsl. med litt slitasje HAYDEN, ARTHUR: Royal Copenhagen Porcelain. It s history and development from the eighteenth century to the present day. London Orig. dekorert helshirtingbind. Topp gullsnitt. 452 s. 109 plansjer, 5 av disse i farver og 70 ill. i teksten. Ex libris. Noe smusset. Medfølger 3 hefter: Om platter, 1970, Den kngl. Porcelainsfabrik og Fayancefabriken Alumnia AS 1938, og Den Kongelige Porslainsfabrik. Underglasur. 32 s. Rikt illustrert. Var. kval HEJE, KOLBJØRN: Vei- og jernbanebygging. Håndbok for undervisning og praksis, Org. shirtingbind, 837 s + illustrasjoner, 3 foldede plansjer. Meget pen stand. 1 Storauksjon juli

20 Obj.nr HELLWALD, FRIEDRICH VON. AMERIKA IN WORT UND BILD. To store bøker urgitt i Leipzig u.år (ca. 1895). 786 sider og 323 illustrasjoner. Noen bruksspor. Uvanlig HØEG, OVE ARBO. Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge Oslo s. Illustrert. Orig. bd. med smussomslag HUITFELDTS KUNSTHÅNDVERKSBØKER. Lott på 20 stk. Meget god kvalitet KROHN-HANSEN, THV. Trondhjems gullsmedkunst Oslo., s. Ill. Forlagets røde skinnbd. med gulldekor på ryggen. a stand NANSEN, FRIDTJOF. Gjennem Kaukasus til Volga. 1. utg. Oslo, Jacob Dybwads Forlag, s. Illustrert. Kart. Org. bind med vareomslag. Navn på friblad NANSEN, FRIDTJOF: Nord i tåkeheimen. Faksimile Ringstrøms antikvariat, Oslo. Originalt blått helsjirtingbind med gulldekor og vareomslag. Meget pen NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING Ved N. A. inchmann (utst. generalsekretær). 2 bind s. Il. Orig. dek. skinnryggbd. Litt slitasje, hjørneskade NORGES MUSIKKHISTORIE. Bind 1-5. Hovedred. Arvid O. Vollsnes Orig.bd. med smussomsl. Illustrasjoner, delvis i farger. Noter. 10 CD-plater i lommer NORSK HANDELSKALENDER Udgivet af B. O. Erkmann, Kristiania. Meget uvanlig. Normal slitasje for alderen NORSK POLITIRAPPORTLÆRE. Kvalsund, Ola. Kristiania 1924, 234 s. ukbar stand NORSK TELEGRAM-ADRESSEBOK 6te udgave fra Utgitt av yde. Annonser. Uvanlig. Normal slitasje PEDERSEN, GUSTAV: Urmageriet i vor tid. Teoretisk og praktisk haandbog i urmageri. Udarbeidet efter de bedste udenlandske kilder og lang erfaring. Kristiania s. Shrt. ryggbd RIKSTELEFONKATALOGEN del 3 fra 1949 for HEDMARK og OPPLAND Fylker. November Normal brukskvalitet SKIKK OG BRUK. Hovedredaktør: Waldemar øgger. 1. opplag sider. Illustrert med plansjer i farger og s/h. Org. halvskinnbind med topp gullsnitt. Pen stand med plastomslag TELEFON. Lott med en gammel sort bordtelefon og sju bøker om Telefonen i Norge, inkl. telefonkatalog for Tønsberg og omegn Se liste VESAAS, ØYSTEIN. Rosemaaling i Telemark. Bind I-III. Oslo (Norske Minnesmerker) , (3) s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. skinnryggbd. Meget pent sett. Ex Libris VIKINGTID. Samling 18 bøker tallet. Se liste. De eldste i var. kval. Lokalhistoriske bøker 1343 AGDERFYLKENE. Stor kasse (25 kg brutto) med 35 bøker og hefter fra Sørlandet og 15 bøker og hefter fra Kristiansand. Se liste AKERSHUS. AKERSHUS ADRESSEBOK. Med skatteligninger Med bransjeavdeling til slutt s. Meget bra stand AKERSHUS. ÅS. VIK, TRYGVE. Ås bygdebok. Gårdshistorie I - II Orig. skinnbd s. Ill. Kart AKERSHUS. FROGN. Frogn gårdshistorie. Haakon Falck Myckland s. Ill. Orig. skinnbd. Litt slitasje AKERSHUS. LILLESTRØMS HISTORIE komplett i 2 bind utgitt 1978, ca. sider + 7 andre bøker og hefter om Lillestrøm. a stand AKERSHUS. Sæter: GJERDRUM Jubilæumsskrift s. Org. bind. God stand. Uvanlig AUST-AGDER FYLKES Adressebok med skatteligninger. 1. utgave. Utgitt av Hans G. Moes forlag, Trondheim. a stand. Annonser AUST-AGDER, TELEMARK. Adressebok for Telemark og Aust-Agder med skatteligninger. ukbar stand AUST-AGDER. ARENDALS BRYGGERI. Jubileumshefte s. Med 7 til 1 dels sjeldne etiketter løst innsatt bakerst. Sjelden AUST-AGDER. HOLT. Sv. Svensen. Holt, en bygdebok s. Noen få ill. Shrtbd BUSKERUD. AAL BYGDESOGE 4 bind. Av Helge Fonnum, Kristen Svarteberg og Lars Opsata. Utg. av Ål Sparebank Navn på tittelbladet på to av bøkene, ellers pene skinnryggbind BUSKERUD. EIKER. Lott 7 bøker/hefter. JOHANSEN, ØYSTEIN KOCK - OLE GEORG MOSENG - OVE BJARNAR. Eikers historie Rikt ill. Orig. bd. med smussomslag. Fire div andre bøker/hefter i bra kvalitet. Se bilde BUSKERUD. Norske Gardsbruk Buskerud Fylke I og II Ca. 1 sider. Org. bind med normal slitasje BUSKERUD/VESTFOLD. RIKSTELEFONKATALOGEN for Buskerud og Vestfold 1957 og Normale bruksspor. Smuss BUSKERUD/VESTFOLD. RIKSTELEFONKATALOGEN for Buskerud og Vestfold 1965 og Normale bruksspor. Smuss FINNMARK. Lott 12 lover relatert, fra perioden Se bilde. a kvalitet HEDMARK. ALVDAL. STEIMOEGGEN, EINAR. Alvdal. Ei bygdebok II, 1-2. Garden og ætta. Av... Alvdal Bygdeboknemd, s. Ill. Orig. skinnryggbd HEDMARK. NORSKE GARDSBRUK. Hedmark fylke I-VI. Redaktør Advokat L.K. Storhaug. 6 bind. Drammen s. Rikt illustr. Origb. Flott sett HEDMARK. RENDALEN. Dens historie og bebyggelse av Jacob B. Bull. Første bind. Kristiania u.år. s. Flere ill. i farger. Org. skinnbind HORDALAND Adressebok utgave. Utgitt av yde. a stand. Annonser HORDALAND. Adressebok for Hordaland med Bergen 1942 med skatteligninger. ukbar stand. Reklame HORDALAND. ODDA, ULLENSVANG, KINSARVIK i gamal og ny tid av Olav Kolltveit. Gards og ættesoge. Bind 3, i to deler utgitt Org. skinnryggbind i pen stand NORDLAND. LOFOTEN OG VESTERÅLENS HISTORIE i 3 bind, ved Øystein Bottolfsen og Kari Lindbekk s. Skader på tittelbladene etter fjernede navne-etiketter, ellers bra stand med smussomslag NORDLAND. Steigen bygdebok I-II av Svein Fygle, utgitt Hhv. 277 og 385s. Orig. skinnbind med smussomslag. Bind II har litt skjev rygg, ellers pen stand OPPLAND. HELLAND, AMUND: Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians amt, 1-3 (av 4), Samt. skinnbd. XI s. Foldet amtskart. Foldet kart over Jotunheimen OPPLAND. To spiralhefter: Hadelands Vinglass og Karafler Hadeland OSLO ADRESSEBOK bind 1 og 2. To tykke bind. Mye lokal reklame. a stand. Obj.nr OSLO. CHRISTIANIA. Lott 17 lover fra mellom Se bilde, stort sett bra kvalitet OSLO. KRISTIANIA, Oslo. Amund Helland: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kristiania. Komplett i 3 bind, utgitt 1917, 1550 sider + seks andre Oslobøker fra tallet. Se liste OSLO. KRISTIANIA. ELEPHANT APOTHEKET gjennem 250 aar Kristiania Dette er nr. 140 av nummererte. Innb. 29 sider + 8 sider illustrasjoner. God stand for alderen OSLO. RIKSTELEFONKATALOGEN Oslo og omegn, del 1 april Normal brukskvalitet OSLO. RIKSTELEFONKATALOGEN Oslo og omland To stk. utgitt JUNI 1946 og DESEMBER Begge er slitte ROGALAND. ÆTT OG HEIM. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. 12 årganger innbundet i 12 bøker, resten enkeltvis. Meget god stand SLEKTSHISTORIE. Karstad, Andreas. Henrikslekta. Frå Solheimsdalen, ei ættesoge frå Sunnfjord. Bergen s. Ill. Orig. skinnbd. Pen SOGN OG FJORDANE. Adressebok 14. utgave 1942 utgitt av yde. Medfølger Fortegnelse over Næringsdrivende i Oslo Normale bruksspor SOGN OG FJORDANE. Soga om Flora fram til 1801 av Albert A. Joleik. Før: Eikefjord, Florø, Kinn og u kommuner, nå: Flora kommune. Utgitt av Flora boknemnd 1980, 792s. Meget pen stand SØR-TRØNDELAG. Banankasse med 22 bøker fra 1925 til 0-tallet, de fleste er Trondheimsbøker. En om Løkken verk år inngår. Se liste. Mest bra stand. Over 20 kg. brutto SØR-TRØNDELAG. MELDAL BYGDEBOK i 2 bind. Red.: Olaf Havdal. Bind 1: 900 Bygdesoga til omkring 1, 455 s, Bind 2: frå omkring 1 til våre dager, 494 s. Begge rikt illustrert. Pene skinnbind SØR-TRØNDELAG. RØROS. Røros boka bind s. Ill. Orig. skinnryggbd. Litt slitasje SØR-TRØNDELAG. Trondhjems adressebog s. Reklame. Litt slitasje TELEMARK, TINN SOGA. Bind I-II. Av Halvor H. Einung. Ny utgave (faksimile) 1978 med skinnrygg Ill. Meget pen TELEMARK. Drangedal med Tørdal. Originalutgaven fra 1924 av Olav Sannes. 730s. Normal slitasje. Medfølger åtte andre Telemarkbøker. Se liste TELEMARK. Fortids kunst i Norges bygder. Telemark I-VI. Forum forlag i samarbeid med Selskapet til utgivelse av norsk fortidskunst, Oslo Ca. sider (inkludert plansjer). Illustrert. Meget pene originalbind med vareomslag TELEMARK. HOLLA. YTTERBØE, S. Holla I. Omarbeidet og utvidet utgave ved Sverre Liestøl. Utgitt av Nome kommune, s. Ill., innklebet foldekart, i farger på bakre, forsats. Origb TELEMARK. SKIENS HISTORIE. I 3 bind av Ivar Seierstad og Einar Østvedt. Utgitt av Skien kommune Org. skinnbind i meget pen stand VESTFOLD, BUSKERUD. Telefonkatalog for Horten og Omegn 1954, med navneetikett, og Rikstelefonkatalogen for Buskerud og Vestfold Normal slitasje 1389 VESTFOLD. BORRE. LILLEVOLD, EYVIND: Borre bygdebok. Hovedredaktør:... Medarbeidere: Charlotte Blindheim, Gunnar Semb, Per Størmer, Sven Oppegaard, Kr. Øverland, Olav Hem og Asbjørn Bakken. Utgitt av Borre kommune, s. Ill. foldeplansje, foldekart i farger. Orig. skb 1390 VESTFOLD. Lott 15 bøker og hefter om SANDEFJORD. Se liste. a stand. REALISASJON VESTFOLD. Lott 21 bøker fra HORTEN. Se liste. a stand. REALISASJON VESTFOLD. Lott 31 bøker fra LARVIK. Se liste. a stand. REALISASJON VESTFOLD. Lott 4 bøker om NØTTERØ: Gårds og slektshistorie i 2 bind utgitt 1971, 1s, Nøtterø i 1-årene, utgitt 1986, s disse av Sigurd H. Unneberg, samt Nøtterø av Lorens Berg (originalutgaven) utgitt 1922, 710 s VESTFOLD. Sandeboka, bygdebok for Sande i Vestfold. 867s. Mørch, Andreas. Drammen utgave (1969?) med viktige rettelser VESTFOLD. Stokke bygdebok, komplett i 3 bind + tilleggshefte Ca 1 sider. Pen stand med smussomslag. Medfølger Arv og Ætt, årsskrift fra Stokke historielag i 15 bind (komplett) Pen stand VESTFOLD. TØNSBERGs historie i 4 bind utgitt (ulik innbinding), 1 sider. Samt SEM OG SLAGEN bygdebok , i to skinnbind ØSTFOLD. DEHLI, MARTIN. Fredrikstad bys historie. I-III. Fredrikstad s. Rikt illustrert. Karter. Stamtavler. Orig. helsjirtingbd. Et fint sett ØSTFOLD. EIDSBERG. RUDIE, GUNNAR OG SIGURD SENJE. Bygdebok for Eidsberg 1-2. Mysen Originale skinnryggbind sider. Illustrert. Bind I med smussomslag. Et bra sett ØSTFOLD. To bøker fra 1914 i ett bind: Glemminge og Kraakerøy Herreder , 191 sider + kart og Fredrikstad , 203 sider + kart. Medfølger 4 andre bøker om Fredrikstad Se liste. 1 ØSTFOLD. To sjeldne Halden-bøker: Kirker og kirkegods i Berg Smaalenene av Ivar Satrang, trykt hos E. Sem 1915, 680s + kart Navn på tittelblad, ellers ok samt ID HERRED En grændseygds historie av Harald Bakke, trykt hos E. Sem s + kart. Heftet. Løs og noe slitt Eske med 8 div. lokalhistoriske bøker fra Hedmark, Troms, Nordland, Buskerud, Bærum, Nes. Se liste. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1402 COCKTAIL. Lott 18 blader Nr. 1, 2, 4-7, 9-11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25 samt høst- og julenummer. a kvaltet på de fleste COWBOY Lott 7 blader. Nr , 2-6 og God kvalitet. x 1404 DAMM S BILLEDSERIER komplett. Vg, noen med slitte rygger, men også flere bra. x 1405 DAMM S BILLEDSERIER komplett + nr 10 og Vg eller litt svakere DEN NYE LÆDERSTRØMPE. Små hefter med indianerfortellinger fra tidlig 1900-tall. Heftene kostet øre. Fine ill. på forside. Hvert hefte med avsluttende historier på 40 s. Samlingen består av 199 hefter av totalt 222 forskjellige. a kvalitet. Se bilde og liten oversikt på nett NORSK IDRÆTSBLAD. Årgangene 1907, 1909 og 1910 innbundet i tre bind. a kvalitet SKILLINGSMAGASINET Hele årgangen innbundet i en bok. Uvanlig fint omslag med uvanlig fin dekor med gulldekor SKILLINGSMAGASINET Hele årgangen innbundet i en bok. Uvanlig fint omslag med uvanlig fin dekor med gulldekor. 20 Storauksjon juli 2017

21 Obj.nr. Obj.nr. Skjønnlitteratur 1410 BJØRNEBOE, JENS. Røde Emma. Forlaget Bjørnsons grav, Oslo s. Hefta, originalt omslag. Et flott eksemplar BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Det ny system. 1. utg. København Orig. dek. grønt bd. med gullsnitt. Ex Libris BORGEN, JOHAN. Eske med 11 bøker, alle 1. utgaver, inkl. debutboka Mot Mørket I tillegg Lillelord 1972, illustrert med gamle Christianiabilder. Litt var. kval. Se liste DUUN, OLAV. Eske med 10 bøker , hvorav 8 førsteutgaver. Se liste EDVARD LARSSEN (IBSEN, HENRIK). Digte af... Christiania Lite hefte på 1 90 s. Relatert til Ibsens Vilanden. Se bilde og utførende beskrivelse på nett HAMSUN, KNUT. Det vilde kor. Digte. København og Kristiania s. Håndbundet skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler HAMSUN, KNUT. REDAKTØR LYNGE. 1. utg Privat skinnryggbind med org. omslag medbundet HAMSUN, KNUT. Samlede verker i 15 bind med smussomslag. Utgitt Ulest HAMSUN, KNUT. Siesta. København oppl. Orig. dek. shrtbd. med gullsnitt. 238 s. F 1419 HAMSUN, KNUT: Mysterier. 1. utgave s. Org. bind. Bleket rygg. Små 0 bruksspor forøvrig. F 1420 HENRIK IBSEN. Når vi døde vågner. Dekorert 1. utgave, utgitt i København og Berlin Helt gullsnitt. Meget pent eksemplar HOLT, KÅRE. Stappfull banankasse med 43 bøker. Dette er nærmest komplett samling av hans bøker. Mange er 1.utgaver med smussomslag IBSEN, HENRIK. Byggmester Solness. 1. utgave Originalt dekorert rødt helshirtingbind med gullsnitt. Pen stand IBSEN, HENRIK. Byggmester Solness. Org. burgunder, rikt dekorert 1. utgave, utgitt i 1 København Helt gullsnitt. Dedikasjon inni (ikke fra forfatter). Pent eksemplar IBSEN, HENRIK. En folkefiende. København utg. Skuespil i fem akter. 219 s. 1 Orig. dek. bd. med gullsnitt. Pen stand IBSEN, HENRIK. Et Dukkehjem. Skuespill i tre akter, 1. utgave Org. dekorert 1 grønt helshirtingbind. Rent eksemplar. Med helt gullsnitt. Lite slitasje. F 1426 IBSEN, HENRIK. Hedda Gabler. Dekorert 1. utgave, utgitt i København, Helt 1 gullsnitt. Meget pent eksemplar IBSEN, HENRIK. John Gabriel Borkman. 1. utg. København Orig. dekorert 1 blått helshrtbd. med gullsnitt. Pen IBSEN, HENRIK. Lille Eyolf. 1. utgave Originalt dekorert helshirtingbind. a 1 stand. F 1429 IBSEN, HENRIK. Vildanden. Dekorert 1. utgave, utgitt i København, Helt 1 gullsnitt. Meget pent eksemplar. F 1430 IBSEN, HENRIK: John Gabriel Borkman. Dekorert 1. utgave, utgitt i København, Helt gullsnitt. Meget pent eksemplar. F 1431 IBSEN, HENRIK: Lille Eyeolf. Dekorert 1. utgave, utgitt i København, Helt 1 gullsnitt. Meget pent eksemplar KJELL AUKRUST SAMLEDE VERKER Oslo 1993 (4. opplag). Rikt illustrert av forfatteren. Som nye LIE, JONAS. Lodsen og hans hustru. København Orig. blått helshirtingbd. 298 s. Ekstra xylografert tittelbl. Litt slitasje PRØYSEN, ALF. Samlede verker. Bind Forord av Nils Johan Rud. 12 bind. Origb. med smussomslag VESAAS, TARJEI. Eske med 13 førsteutgaver og 4 biografier. Litt var. kval. Se liste WILDENVEY, HERMANN. Eske med 24 bøker og hefter. Se liste Samling med 23 norske 1.utgaver Se liste. Var. kval. Fotografier, filmer, etc. *) 1438 USA. 218 fotografier. Foto-samling utstykkes, fra årene Ca fordelt på Carte De Visite eller Kabinet-format For Fotografier fra USA er der en stor blanding av kvinner, menn og bar i prektige klær, enkelte gruppe- og naturfotografier. De fleste opdelt fra fotografer fra større byer som New York og Boston mv. MÅ SES TYSKLAND. 95 fotografier i samling utstykkes, fra årene Ca fordelt på Carte De Visite eller Kabinet-format. For fotografier fra Tyskland er der en stor blanding av kvinner og menn i prektige klær som soldater m.m. MÅ SEES LATERNA MAGICA. 20 gamle positivbilder i glass med tegnede figurer, 15x4 og 17x4.5 cm. De fleste i flott stand. Skarpe, fine bilder. Gamle dagers underholdning Gammelt fotoalbum med atelier/visittkortfotografier. Inneholder 7 store og 64 små bilder. Mange fine baksider TARZAN. Svensk filmplakat for Tarzan den uovervinnelige med Gordon Scott i hovedrollen. Fra slutten av 1950-tallet. Ca. 69 x cm. Litt slitasje I HETASTE LAGET. Flott svensk filmplakat fra denne filmen med Marilyn Monroe i en av hovedrollene. Ca. 69 x cm. Kommer innrammet, har to kraftige horisontale bretter. Må hentes hos Skanfil, eller kan tas ut av ramme og sendes som rull VASKESEDLER. Lott ca. 170 div. vaskesedler inkl. noe annet. Mye norske filmer, men mest utenlandske. Noe dubletter SKØIEN, MARTHINIUS Kjent norsk fotograf. Lott 29 fotografier tatt av M. S. Alle tatt før Størrelse 28 x 22 cm. Bilder fra Oslo, øst,- og vest-landet. Alle brukt som postkort OLSENBANDEN. Flott plakat fra filmen Olsenbandens siste stikk. Ca. 70 x cm. Horisontal brett, ellers bra stand. Foto og optisk utstyr *) 1447 CARL ZEISS JENA TELESKOP. Stort og kraftig teleskop. L=135 cm. Flott optikk 0 og veldig god forstørrelse. Med originalt stativ. Lavt utrop på et slikt objekt MINOLTA. 13 stk. ulike kamera, hvorav 8 stk. er speilrefleks. 7 er med vesker, samt en 1 original fotobag medfølger. Var. kval. Inspisèr! 1449 LEICA. NIKON. CANON kameraer og linser. 12 kameraer hvor mange har linse og 4 løse linser, flere tasker medfølger, generelt pen stand DIVERSE KAMERAER inkl. PENTAX, KONICA, RICOH, OLYMPUS, MAMIYA og flere andre. 41 kameraer og noen løse linser, generelt pen stand dog noen brugte STEREOSKOP i fin stand med 16 stereobilder OPOTICRON 60R. Fin kikkert i veldig bra stand. L=33 cm. Uten stativ FILMFRAMVISER. Eumig Mark 501 (super 8, single 8, standard 8) i god stand. Med apparatet følger brukerveiledning, tomspole, skjøteapparat og ekstra pære CHINON CE-4. Analogt speilreflekskamera i utmerket stand. Medfølger det lyssterke objektivet Auto-Chinon MC 50/1,4, en Auto-Chinon zoom 35-70/2,7-3,5 med deksler, samt Tokina 80-/4 med deksler og i eget futteral. Dessuten en Vivitar 283 auto thyristor blitz. Alt pakket i en Snab 7-20 kamerabag MINOX C svart, med Minox 3,5/15 objektiv. Produsert Noen få meget svake riper, ellers meget pent. Ligger i pen eske. Medfølger original veske og svensk bruksanvisning DIGITALKAMERA. Lott med 9 ulike kamera, fra 1,3 til 5,1 megapixel. Bl.a. nytt ubrukt Kodak Zx1 Pocket video camera, kjøpt i 9 for kr 1995,-. Ellers fra pent brukte, til et par med defekter Lott. Fotobag inneh. 3 kamera: PENTAX SFX m/pentax 35+70mm objektiv, MINOLTA SRTb, MINOLTA XG-1, TAMRON POPULAR MM teleobjektiv, MINOLTA MC TELE ROKKOR 135 mm objektiv, PENTAX-F ZOOM 24-50mm linse, PENTAX AF240FT blits TENTO kikkert 7x35 laget i Sovjetunionen. Kommer i originalveske. Dekselet til ene øyet mangler og gummien rundt dette er noe slitt STEREOSKOP. Fint, gammelt stereoskop, komplett, men med noen bruksspor. Medfølger 10 stk., noe slitte stereobilder PENTAX ME super. Analogt speilreflekskamera med objektiv Pentax-M 50/2 og frontdeksel. Kameraet fungerer perfekt og har ubetydelige bruksspor. Ligger i original beredskapsveske i en usedvanlig flott original lærveske. I bagen følger med et Pentax-M zoom 40-80/2,8-4 objektiv i en skinnpose, samt en Kepkor 2x auto teleconverter i originaleske. Norsk bruksanvisning til kameraet! 1461 AGFA kameraer og linser, mange forskellige og generelt pen stand, i alt 12 stk. Gamle dokumenter *) x 1462 Lott 8 forordninger etc + ett skjøte, i bl. kval. x 1463 Lott på over 30 gamle dokumenter som tidligere var 4 objekter. Declationer , Convention 1842, diverse lover , og skipsdokumenter fra VESTERAALENS DS. Stort sett bra kvalitet. Tidl. utrop 0. Realisasjon! Gull, smykker og sølvtøy *) Smykker med diamanter *) 1464 Ring 14 k hvitt gull med tilsammen 0,78 ctw diamanter i fargen fancy blue og 4 hvite. Ø=17 mm. Meget flott, ny ring Herre gullring på 18 karat med uren diamant på 0,80 ct. Diameter 20 mm, vekt 0 17,9 g, plate 15x15 mm. Pent brukt Ring i 14 k hvitt gull med diamanter på tilsammen 0,56 ctw. I fargene fancy 3 blue og hvite. Ø=16,5 cm. Fin og spesiell ny ring Ring i 14 k hvitt gull med diamanter på til sammen 0,45 ctw. Noen hvite og noen med 3 fargen fancy blue. Ø=17 mm. Flott ny ring Ring i 14 k hvitt gull med 1,15 ct safirer og 0,15 ctw diamanter. Ø=17 mm. Flott 2 klassisk ring. Ny Ring i totonet 14 k gull med 0,55 ct smaragd og 0,04 ctw diamanter. Ø=18 mm. Ny 2 og meget fin Ring i 18 k hvitt gull med mange små diamanter på tilsammen 0,14 karat. Ø=17 mm. 2 Ny HALSKJEDE. Flott kjede i 925 s fra Esprit med små diamanter. Vekt 74 gr, L=45 cm Ring i 10 k med 0,10 ctw diamant. Ø=17 mm. Klassisk, fin, ny ring Ørepynt i 14 k gult gull med 0,15 ctw diamanter. Nye Ring i 10 k med 0,13 ctw. diamanter. Ø=17 mm. Fin ny ring Ring i 10 k med 0,07 ctw diamant. Ø=17 mm. Ny ANHENG med diamant i A-en i 14 k gull, kjede 44 cm, i double. Fremstår som nytt og ubrukt RING i 14 k hvitt gull med mange små diamanter på til sammen 0,07 ctw. Ø=16,5 mm. Ny. Spesiell og fin ring. Smykker av/med gull, - div. steiner *) 1478 Armbånd i 14 k. Leddet med mønster. Dobbel lås cm, 20 g Ring i 14 k rose gold med mange små rubiner satt sammen til et hjerte. Tilsammen 1 0,15 karat. Ø=16 mm. Ny LOSJERING i 14 karat gull med mesterstempler C.Berg, lett brukt, vekt 4.4 g ANHENG. 14 k hvitt gull, kjede 40 cm i sølv. Fremstår pent Ring i 14 k gult gull med fiolettblå stein ARMBÅND OG KJEDE MED ANHENG. I 925 s. Inkakopi fra Peru. Med utsmykking i 18 K gult gull. Armbåndets L=18 cm, anhengets Ø=4,5 cm og kjedets L=42 cm ANHENG. 14 k gull, kjede 44 cm, i double. Fremstår som nytt og ubrukt. Smykker - øvrige *) 1485 Smykkeskrin med mye fint i 830s og 925s inkl. med emalje og noe bijouterie. Bør 0 sees Smykkeskrin med mye fint i 830s og 925s inkl. med emalje og en del bijouterie. Bør 0 sees ARMRING. Meget flott med glatt design, 10 k. Ca. 6.5 x 6.0 cm. Fremstår som ny og 1 ubrukt SØLJE. Fantastisk fin sølje med filigransarbeid i tre lag, to lag forgylt. I 830 s merket 1250 E. Juul. Ø=6 cm COLLIE med ØREPYNT. Meget pen design, sterlingsølv. L=40 cm. Fremstår som nytt og ubrukt HALSKJEDE i bikubedesign. Meget pent, sterlingsølv, 40 cm. Fremstår som nytt og ubrukt NÅLER. Lott et fint par nåler, begge i sølv. Ca. 6 x 6,5 cm hver ARMRING. Meget flott med vridd design fra SKRIVER, sterlingsølv, ca. 7.5 x 6.0 cm. Fremstår som nytt og ubrukt HALSKJEDE. Meget pent, upolert rav. 54 cm langt, vekt 75 gr. Fremstår som nytt og ubrukt ARMRING. Meget flott design fra SKRIVER, sterlingsølv, ø 63 mm innvendig. Fremstår som ny og ubrukt Stor lott med bijouterie og smykkedeler av mange slag i plastkasse. Også en del esker til smykkeproduksjon. Kuler, anheng, monteringsringer og oppheng. Bør sees BROSJER. Lott 4 rikt dekorert brosjer i tre. Alle 4 med malt dekor. Russiske, 2 med papirer, alle signerte Smykkesett i 925 s. Armbånd, halskjede og ring. Alle tre med geitehoder som dekor. Greske, med kvittering og kart, med plassering av butikken de er kjøpt i HÅRSPENNE. Pen sølvspenne med nål i kjede, 8.5 x 4.0 cm. Fremstår som ny og ubrukt. Storauksjon juli

22 Obj.nr ARMBÅND i V-form. Meget flott design, sterlingsølv, ca. 17 cm. Fremstår som nytt og ubrukt. Sølvtøy *) 1 SAGA: Diverse bestikk og serveringsdeler. 73 deler, Vekt: 2 gram IRIS. Diverse bestikk og serveringsdeler. 74 store deler, Vekt: 3113 gram KLOSTER: Diverse bestikk og serveringsdeler, 81 deler. Vekt 2411 gram VIKING ROSE: Diverse bestikk og serveringsdeler. 107 deler, Vekt: 2 gram KONVAL. Diverse bestikk og serveringsdeler. 97 deler, 3312 gram KAVALER. Diverse bestikk, 25 deler, 1023 gram MINNESØLV. Kniv, spisegaffel, spiseskje og teskje komplett til 6 personer. Ca gram, pent bestikk TAFFEL. Diverse bestikk og serveringsdeler. 19 deler ANITRA. Lott 12 stk. spisegafler i sølv, 18,6 cm GAFLER. Lott 12 gafler, 6 med monogram, i 830 s. L=21 cm LILLEMOR. 8 spiseskjeer i 830s. L=18cm (Nypris ca. 0,-) BAROKK. Diverse sølvtøy, 18 deler FLAT ROSE. 12 eldre spiseskjeer m/monogram, l = 17 cm, i 830s LILLEMOR. 8 gafler i 830s. L=17.6 cm. (Nypris ca. 0,-) SKJEER. Lott 12 skjeer, 6 med monogram, i 830 s. L=18,5 cm SKJEER. Lott 12 sølvskjeer, utenlandske, merket Silver Ligner litt på Odel. 1 L=18,5 cm GAFLER. Lott 11 sølvgafler, utenlandske, merket Silver Ligner litt på Odel. L=19 1 cm KNIVER. Lott 12 sølvkniver, utenlandske, merket Silver Ligner litt på Odel. L=21 1 cm LILLEMOR. 8 kniver 830s. (Nypris ca. 0,-) L = 21cm ARVESØLV. Lott 9 dessertskjeer, L=15 cm. I 830 s SERVERINGSBESTIKK. Med dekorativt mønster i massivt 830s. Stor kakekniv 1 (26,5cm). Stor gaffel (22,2cm), 212 gram RÅDHUS MED VIFTE: 6 stk. spiseskjeer 17,3 cm RÅDHUS MED VIFTE: 6 stk. spisegafler 17,3 cm RÅDHUS MED VIFTE. 6 stk. spisegafler 19 cm Lott 6 stk. spiseskjeer 19,2 cm AASE. 6 kakegafler, l = 15,1 cm, i 830s RÅDHUS MED VIFTE. 10 deler: To skjeer 17 og 19 cm, kniv og gaffel 20 og 19 cm, 1 fem teskjeer 11 cm og en syltetøyskje 12.6 cm. Trenger puss RÅDHUS MED VIFTE: 6 stk. dessertskjeer 14,8 cm ARVESØLV. Lott 6 kniver, L=19,5 cm. I 830 s RÅDHUS MED VIFTE. 6 kniver, L=20 cm, i 830 s fra David-Andersen SØLVSKJE. Stor skje L ca. 36 cm, 140 gram, bak merket COHR TELESØLV isskje/kompottskje. 12 stk i 830s. L = ca. 12,5 cm KRONESØLV. 6 stk. spisegafler 17,3 cm KRONESØLV. 6 stk. spiseskjeer 17,3 cm KRONESØLV. 6 stk. spisegafler 19,7 cm AASE. 12 stk. kaffeskjeer 11 cm, i esker ARVESØLV. 12 stk. kaffeskjeer 11,5 cm, i eske RÅDHUS MED VIFTE. 12 stk. kaffeskjeer 11,3 cm, i eske ANITRA. 12 stk. kaffeskjeer 11,6 cm, i eske SUPPEØSE. Stor lang øse i sølv, L=33,5 cm. Med monogram øverst TESKJEER. Lott 12 sølv teskjeer, utenlandske, merket Silver Ligner litt på Odel. L=12 cm KONVAL. Lott sauseøse, serveringsskje og to koldgafler i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. Sauseøses L=16,5 cm Lott sukkerklype, 3 gafler, to små koldgafler, 4 forgylte teskjeer, lommekniv og serviettring. Alt i 830 s. Medfølger 4 div. i plett ARVESØLV. Lott tre gafler L=17,5 cm, en spiseskje L=17 cm og en opptrekker. Alt i 830 s SERVERINGSSKJE. Flott gammel lang skje i sølv, dansk, med tre tårn. L=37 cm. Med initialer øverst ODEL. 6 pene teskjeer l = 11 cm, samt smørspade l = 14,5 cm og koldtgaffel l = 11,8 cm Lott 4 flotte forskjellige serveringsskjeer i flotte mønstre. L fra 12,3 til 18,8 cm Lott 8 div. skjeer. Alle i 830 s. L 12 til 18,5 cm FLAT ROSE i 830s. Sauseskje m/krok (15,5 cm), syltetøyskje (13,5 cm) og koldtgaffel (13,3 cm) Lott 10 div. teskjeer, bl.a. 2 emaljert, en dåpsskje m.m. L fra 9,5 til 12,5 cm Lott fire div. i Åre samt tre div. koldgafler TESKJEER. Lott 12 skjeer, ser ut som mønster MÅNE, L=11 cm TELESØLV i 830s. 6 stk. kaffeskjeer (L = ca. 11,3) samt sukkerklype KONVAL. Lott 11 teskjeer i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. L=11,5 cm Lott 5 div. små skjeer, alle i 830 s. Medfølger 5 div. bestikk i plett LUKTEVANNSHUS. Lite hus i sølv. Ø=3 cm MOKKASKJEER. Lott 12 stk i sølv, svensk mønster m/monogram A inngravert på baksiden EMALJERTE MOCCASKJEER. 6 stk. forgylte mokkaskjeer med emalje 9,6 cm. Stemplet HESTENES NORWAY 925S, i eske. Anm. på den røde skjeen Boks i valnøtt med lokk laget i 830 s av ødrene Lohne. Ø=15 cm og H=18 cm Lott to store skjeer i 830 s. Den ene L=24 cm, den andre L=21,5 cm, med Vern om dyrene øverst på skaft og Fra NKDB Oslo øverst bak. Medfølger et lite saltkar i gkass med liten saltskje L=5,6 cm i sølv med engel øverst Lott 6 div. serveringsskjeer m.m. L fra 12 til 20 cm TESKJEER. Lott 9 div. teskjeer i ulik mønster. Alle i 830 s. L fra 11,5 til 14,5 cm. Trenger puss, èn skadet Lott 4 skjeer, to gafler og en kniv, alle i 830 s, dåpsbestikk KONVAL. Kakespade i 830 s. L=24 cm KLOSTER, stor anretningsskje i 830s. L = ca. 21,5 cm RÅDHUS M/VIFTE. Seks teskjeer, 11.2 cm. Pene ÅRE. 6 stk. teskjeer 12,2 cm RÅDHUS MED VIFTE: 6 stk. teskjeer 11, AASE. Potetskje, l = 20 cm, i 830s SMØRBRØDKLYPE i 830s. L=20,5 cm. 450 Gull og sølv - øvrige gjenstander *) 1570 KAFFESETT. Kaffekanne, sukker og fløtesett. Laget hos Theodor Olsen. Totalvekt 954 gram. Høyde kanne: 26 cm. Høyde sukker og fløtesett: 9,5 cm. Stemplet 830S og mesterstempel. 4 Obj.nr. Hvalfangst Hvalfangst samlegjenstander *) 1571 HARPUN. Med linemontering for harpungevær. L=57 cm HARPUN. Med linemontering for harpungevær. L=63,5 cm HVALØRER. Lott på to ubehandlede. Det største ca. 15 x 11 x 8 cm HVALTANN. Stor fin ubehandlet hvaltann. L=14 cm, vekt 530 gr HVALTENNER. Lott på to ubehandlede. L 14 og 12,5 cm Lott div. hvalfangstrelatert: Stort fotografi av NORHVAL med et par hvalbåter ved siden av. 41x31 cm i glass og ramme. Også et sigarettskrin i tinn med lokk med hvalmotiv samt åtte hvalfangstrelaterte bøker Bør hentes i Østlandsområdet pga innrammingen med glass. Emballasjetillegg kr. må påregnes ved forsendelse Lott to hvaltenner utskåret som pingviner. H=11,5 cm PINGVIN. Utskåret av hvaltann. H=14 cm. Lite avslag på det ene benet SEL. Fin sel utskåret av hvaltann. Ca. 16 x 5 x 9,5 cm. Jakt, fiske, fangst *) Jakt, fiske og fangstutstyr *) 1580 SLIREKNIV. Flott bunadskniv med sølvmonteringer på slire og skaft. Kniv signert AE 0 og slire signert Olav Tveit Vegårdshei Aust-Agder. L=18,7 cm SLIREKNIV. Flott bunadskniv, merket Jarle Eliassen, Svelvik. Med sølvmonteringer på 0 slire og skaft. L=16,2 cm SLIREKNIV. Flott bunadskniv signert både slire og kniv KaK, Kjell Arne Pedersen 1 Vestfold, med sølvmonteringer på slire og skaft. Filigransarbeid. L=18 cm SLIREKNIV. Flott samekniv med dekorert ben i slire og skaft. Slire signert SS Knivblad fra usletto SLIREKNIVER. Lott 16 div. slirekniver. Medfølger 6 eldre lommekniver, 9 tomme 1 knivslirer og et signert knivblad samt en fallkniv og et par knivhåndtak. Varierende kvalitet. Kommer i fin aluminiumskoffert SØLVKROKEN. Original salgsplakat for Sølvkroken sluker. 44x35 cm. Noe slitt SLIREKNIV. Flott kniv med slire i horn, med nysølv. Usignert. Ant. Dahl, Toten. L=20,8 cm. Flott kniv SLIREKNIV. Flott kniv signert Hermanrud, V. Toten. Flott kniv med nysølv. L=18,5 cm SLIREKNIV. Flott kniv med ben i skaft og slire og med nysølv. Usignert. L=17 cm. Flott kniv SLIREKNIV. Flott kniv med nysølv. Knivblad signert TM og slire AP (Arne Wang Pedersen). L=18,5 cm SLIREKNIV. Flott bunadskniv med nysølv på slire og skaft. Utydelig signert på knivblad. L=18,2 cm KNIV Meget flott med meget vakkert treskaft. David Andersen, NORWAY. Pen skinn- slire. Både slire og kniv med sterling sølv-montering. Lengde 21.5 cm SAMEKNIV. Flott kniv, STENHUS med meget pent ben/horn-skaft med tre-innlegg. Pen skinn/benslire med pen dekorering og E. Poggats Lengde 22.5 / 27.5 cm FISKEFLUER. Grossistlott på 360 fluer i varierende størrelse i trekasse med 900 skyvelokk. Nye MUSTAD. Lott 13 originale esker/mapper med gamle fiskekroker. Alle med mer eller mindre originalt innhold. Flere sjeldne gamle fiskekroktyper. Spennende lott MUSTAD. Lott 6 stk. gamle salgsplansjer med forskjellige fiskekroktyper fra 1. halvdel av 1900-tallet. Flere sjeldne typer kroker, bla. Doble langhalsede needle-eye -kroker, gjeddekroker etc. Fin lott Lott 4 gamle utskårne fiskesnører (marksnører) fra 1-tallet. Tre stk. med rom for agn (mark), samt eierinitial på et av snørene. Gamle og sjeldne objekter Lott 3 gamle utskårne fiskesnører (marksnører) fra 1-tallet. Et med skyvelokk og plass for agn (mark) samt eierinitialer, samt eierinitial på et av de andre snørene datert Gamle og sjeldne objekter HARDY FLUESNELLEFUTERAL. Eldre originalt futeral i lær for fluesnelle opp til Ø=9 cm. Uvanlig god stand KNIVBLADER. Lott 6 stk. til slirekniver. Alle med merke. Sønderål, Slettemo, Haugland, H(Nils Heistad Kviteseid), TR og HOH(?). Alle brukte. 1 Lott to kniver og en bok. En O. Mostad Gjerstad Aust-Agder og den andre G. Engkvist Lakene. Boken er Tollekniven, Tradisjon og håndverk av Øystein Køhn. Utg s. Orig. kart. bd SLIREKNIV. Fantastisk flott stor kniv med hvaltann i skaft. L=38 cm SLIREKNIVER. Lott på tre. En signert AA Moland (Arndt Åsulf Moland) fra Risør i Aust-Agder og sliren sign. Saxlund, en med ben (delvis defekt) og en usletto. L 17,5 til 19 cm SLIREKNIVER. Lott på to kniver. Den ene utydelig signert på knivbladet, den andre signert Ø. J. Berg på bladet. L 20 cm SLIREKNIVER. Lott 5 kniver. Bl.a. et par eldre Hellekniver, en Eskilstuna, en Dahlgren og en signert P. Dybdahl på knivbladet. ukbar kvalitet. L 16 til 23 cm OLJE PÅ LERRET. Maleri av ørret, sign. V. D. Innrammet. Ca. 48 x 32 cm. Emballasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse FLUELINETØRKER. Gammel modell montert med engelsk starback fluesnelle i mahogni og messing. Fint objekt SLIREKNIV. Flott kniv med håndsmidd blad som er merket ØM og flott slire. Ca. 20 cm lang LOKKEAND. Fin utskåret and i tre med glassøyne. Ca. 38 x 14 x 18 cm REVESAKS. Eldre saks i bra stand. ULOVLIG TIL BRUK. Ca. 20 x 16 cm KRUTTBEHOLDERE. Tre gamle kruttbeholdere i metall. En merket Curtis s & Harvey s Gunpowder, Hounslow and London med slitt etikett på ene siden, på den andre siden er merket helt borte. Den andre er norsk fra Askvoll ug i tinn (?) med jaktmotiver. Den tredje er i messing eller kobber med jaktmotiver uten prod. merker. Noe irr SLIREKNIV. Fin kniv, knivblad K.U., Knut Utistog i Byrte Telemark og slire signert N. Valle. L=19 cm SLIREKNIVER. Lott på to. Den ene merket Telemarkkniv på sliren, den andre OOG på knivbladet. L l20,5 og 18 cm. ukte SLIREKNIVER. Lott på to stk. Den ene med blad fra C. W. Dahlgren Eskilstuna, den andre signert O. O. Mostad, Aust-Agder, på bladet. L 18,2 og 19,4 cm KNIV. Flott, med mørkt treskaft. JEJ HELLE, NORWAY. 18/8 + High Carbon Edge. Pen skinn slire med skriften Hellebard. L=22 cm DOLKER. Samling inkl. 1 foldekniv. Bl.a. meget stor og flott Original Bonnie Knife med skinnslire. Lengde 33 cm. I alt 5 stk SAMURAISVERD Samling nyere sverd i 440S Steel. Alle med slire i sort plastikk. Lengde 45, 70 og 92 cm. I alt 3 stk. 22 Storauksjon juli 2017

23 Obj.nr. Obj.nr LAKSEBAG. I stråflett med håndtak. Trolig produsert i England. Ble brukt i gamle dager for bæring/oppbevaring av laks/sjøørret under fisketuren. Ca. 68 x 23 cm, sjelden objekt i så bra stand KLEPP. Fin gammel klepp i messing med enden av håndtak som priest, trolig engelsk. Med teleskoputtrekk. L 35 til 90 cm. Flott gammelt objekt i fin stand FLUESNELLER. Lott på 4 stk. En Haakon H. Finnestad mod. Sjø-Aure, en Record Standard fra ABU, samt to engelske hvor den ene er i messing og produsert av Allcook & co. Ø 7,5-10 cm. Snører på to av snellene FLUESNELLER. Lott på 4 stk. En Record Standard fra ABU, en norsk mod. Trout fly (Hørgård?), samt to messingsneller hvor den ene er merket T. Ø 6-9 cm. Gamle snører på 3 av snellene FLUESNELLER. Lott 4 stk. norske. To Haakon H. Finnestad modell Stor-Aure og Sjø-Aure, en benevnt Fiskerklasse Made in Norway samt en Trout fly (Hørgård?). Ø 8,5-10 cm. Alle 4 fungerer PFLEUGER. Fiskesnelle. Eldre snelle med gammel backline. Ø=12 cm MUSTAD FISKEKROKER. Gammel salgsplakat med grønne merkater. Str. 20x12 cm. Noen flekker KNIVER. Lott. Fire gamle kniver. En med slire i benmateriale og metall med løst skaft og brukket spiss. En merket R.Hole på bladet KRUTTHORN. To gamle krutthorn og en gammel fantekniv. Var. stand LOKKEAND. Fin, rustikk lokkeand. Ca. 25 x 16 x 17 cm HAIKROK. Stor haikrok fra Mustad. H=39 cm og med litt kjetting SLIREKNIVER. Lott på to. Den ene er Lillehammer Håkon-kniv. a kvalitet PENN International II 16 S, brukt og noe slitt, men virker ok PENN International II 12 LT, brukt og noe slitt, trenger service. Eske og bruksanvisning medfølger PENN REELS 875 L C, brukt og noe slitt, trenger service. Adapter og bruksanvisning medfølger SHIMANO Torium 20, brukt og noe slitt, men virker ok. uksanvisning og eske medfølger. Jakt, fiske og fritidsbøker (momsfritt) A BOOK ON ANGLING av Francis Francis, 1867, mange fargelagte plansjer av insekter, krokere og fluer. 504 sider, brukt, løs rygg på omslag, lett slitasje ellers på innbinding. Solgt for 1,- på tidligere Skanfilauksjon FISKESPORT. Organ for Norges sportsfiskerforbund. Årgang , 1946 og årganger. a stand HARDYS ANGLERS GUIDE Heftet. 374 s. Rikt ill. Mye ulikt utstyr. I tillegg flere artikler, bla. om laksefiske i Norge. a stand HARDYS ANGLERS GUIDE Heftet. 258 s. Rikt ill. 12 fargeplansjer. Mye ulikt utstyr. I tillegg flere artikler. a stand JAKT. Samling med 19 bøker om jakt tallet. Mest fin kvalitet. Se liste. (14 kg brutto) 1638 Lott 5 bøker om fiske. Se bilde og liste på nett. a lott Lott 5 bøker om fiske. Se bilde og liste på nett. a lott Lott 6 hefter. Sportsfiske Bærum s. Ill. Stangfiskeren. 5 stk. 1945, 1950, 1961 og Til slutt Fisk og fangst i ferskvann av Simon Myrberget. 141 s. Ill NORWEGIAN ANGLINGS. Scotch and other sporting estates s. Utbrettkart over Norge og Sverige. Fyldige omtaler av fangstrapporter og foto fra Mandalselva, Namsen, Orkla, Gaula, Lærdalselva, Nidelva mfl. Egen seksjon for jakt, elg-reinsdyrrype og polarjakt. Mange reklamesider. OK stand, men slitasje rygg og en løs side. Jernbane/fly/buss/bil *) 1642 ADVARSELSSKILT fra NSB: ÅTVARING. Det elektriske anlegget for spora utanfor lasteområdet fører høgspenning... 50x27 cm. Laget på Cathrineholm. Prima stand BENSINSTASJONPLAKATER. Lott: 3 plakater for MIL BP fra Norsk ændselsoje AS fra ca x47 cm. En har påskrift fra trykkeriet 30/4 ekspl. ettet BUSS/TOG/TRIKK. Eske med bøker, billetter, sanghefte HKB, reisehåndbøker, rutebok NSB 1931, avisutklipp m.m. Arendal og Opland reisehaandbog 1914 er vel den eldste i denne lotten BUSSBILLETTHOLDER. Stor, unik bussbillettholder / hylle for busstasjon. Låsbar. 64x93 cm BUSSJÅFØRVESKE. Fin, gammel veske. Velbrukt Emaljeskilt: Før opp- eller avlessing begynner skal stasjonsbetjeningens tillatelse innhentes. Forlates arbeidsstedet, skal ny tillatelse innhentes før arbeidet gjenopptas. 50x21 cm. Laget på Cathrineholm, Halden. Som nytt Emaljeskilt: Konduktør, 23x5 cm. Små anm Emaljeskilt: Til brugte Billetter 26x4 cm. Meget pent JERNBANELYKT fra Hamar distrikt. Ingen prod. merker. Noe rust og smuss JERNBANELYKT fra Kongsberg. Modifisert til å gå på lysnettet. Dekorativ JERNBANELYKT merket Hamar distrikt og Elverum. Noe rust og smuss JERNBANELYKT. Stor toveis jernbanelykt fra HAMAR DISTRIKT. Merket H.D. 12. Prod. i USA: The Nonsweating Adlake lamp, Chicago. H=40 cm. Noe smuss KRISTIANIA SPORVEISSELSKAB. Lott div. ca Bla. flott Vognførercertifikat for vognfører fra 1914 og medfølgende bla. vognførernummer til å feste på uniform til samme fører (fører nr. 82), medlemsbog for Kristiania sporveisselskabs funktionærsforening for samme mann, knapper, samt div. andre papirer. Flott lott. x 1655 NORDLANDSBANEN. Meget uvanlig lott med ca. 50 avis-sekkelapper fra Adresseavisen, for levering langsetter banen nordover. Mange ulike lapper og destinasjoner. Dels meget bra kvalitet NSB askebeger. Liten type, 7x7x5 cm. Gammel logo. Noe slitasje NSB askebeger. Liten type. 7x7x5 cm. Gammel logo. Små bruksspor NSB askebeger. Stor type. Ca. 11x8x5 cm. Gammel logo NSB askebeger. Stor type. Ca. 11x8x5 cm. Gammel logo. Trefeste i bakkant NSB. Fin menu innrammet på messingstativ. H=33 cm. Menuen er fra en offisiell NSBmiddag på Grand Hotel 15 september NSB. Gammelt jernbaneskilt laget på Cathrinheholm, Halden: Det er livsfarlig å bestige lokomotivtaket uten at bryteren for kontaktledningen er utkoblet og låst. 31x15 cm, meget pen stand STOPPSKILT. Lott to gamle stoppskilt fra jernbanen. Gi bud! 1663 TRAFIKKOPPLÆRING. Tre store, eldre plakater fra Norske Esso vedr. opplæring av barn i trafikken. 45x65 cm. Fuktflekker og andre skader TRAFIKKSKILT. Litt eldre påbudsskilt sykkelretning, sidekant ca. 60 cm. Fire monteringshull, en del krakelert, men bra på avstand! 1665 TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt Elg, sidekant ca. 80 cm. Markert ripe i øvre del, ellers bra, fire monteringshull TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt innkjøring forbudt for lastebil, Ø ca. 60 cm. Krakelert, og andre bruksspor TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt Veiarbeid, sidekant ca. 80 cm. En del bruksspor, fire monteringshull TRAFIKKSKILT. Nyere, velholdt fareskilt Tunnel, sidekant ca. 80 cm. Fire monteringshull VARA DEG FOR TOG. LAT ATT GRINDA. Blikkskilt fra 1930-tallet. 50x15 cm. Noen anmerkninger. Uvanlig VOGNEN STANDSER KUN VED HOLDEPLADSE. Gammelt emaljeskilt ca x4 cm. Et par rustskader Lott to skilt for trikk el. buss: Publikum må selv gi stoppsignal. Trykknapper mellom vinduene 32x4 cm og Medtar inntil 4 barnevogner. 26x9 cm. Små anm. Kart *) 1672 FYEN (FYN) Danmark, 1882, originalt kart i kraftig omslag med velour og gulltrykk (delvis løs i ryg). Omarbeidet kart fra 1855, lett koloreret og med jernbaneangivelser (56 x 41,5 cm) ABRAHAM ORTELIUS. Kobberstikk fra Theatrum Orbis Terrarum 1603 over områder i 650 Frankrike. Ca. 49 x 34 cm Lott 6 gamle små kart fra 17-1-tallet. Bla. Svendborg kjøbstad, Scandinavie mfl OSLOMARKA. Nordmarka, Østmarka. Fem eldre kart Noen bruksspor, men brukbar stand Lott 4 div. bøker om gamle kart og trykk. Fin lott. Se bilde, bra kvalitet NORDMARKA/HOLMENKOLLEN. Kart utgitt av A/S Holmenkollbanen Ved Oberstløytnant Toralv Øyen. Viser: Søndre del av Nordmarka med strøket rundt Holmenkollen, Songsvansbanen og Røabanen. Emil Moestue, 59x53 cm. Rull. Klokker/ur *) 1678 OMEGA. Herre armbåndsur i 14 K gull, kasse nr , alm. opptrekk, lagd omkring Meget velholdt, original omega lærreim og spenne. Meget attraktivt samlerur som går fint GIRARD PERREGAUX 18 karat herre armbåndsur fra 1975 m. gull lenke, kasse nr. 9669MA, verk caliber Lenke 18 cm. Pent brukt i eske. Forsikringstakst fra 2011 på 00.- kr medfølger TISSOT 1853, Powermatic 80. Kvittering med garanti fra 2015 medfølger, meget pent brukt. Kostet 6198, DAMEUR. LE JAYE. Meget flott guldduble ur, med lenke og 1 sten, L=20 cm. Fremstår som nytt og ubrukt, men trenger nytt batteri DAMEUR. LE JAYE. Meget flott guldduble ur, med lenke, L=20 cm. Fremstår som nytt og ubrukt, men trenger nytt batteri LOMMEUR. Fin samling, 2 med kasse av sølv, og går, bl.a. 1 ZENITH, samt lille MORA som også går. Generelt i riktig så pen stand, i alt 4 stk LOMMEUR. Spindel med kjedetrekk. Stockholm, 1-tallet. Glasset og skiven er sprukket. Må overhales DAMEUR. Lite fint guldduble ur, med lenke, L=18 cm. Fremstår som nytt og ubrukt, men trenger nytt batteri Ancre nr rubins breguet spiral, 0. sølv lommeur som tikker og går. ukspor, må sjekkes for funksjonalitet LONGINES. Lott to armbåndsur, som begge nok trenger en reparasjon. Det ene med 4 diamanter. En original eske medfølger GUCCI. Lott to armbåndsur. Begge ser pene og tilnærmet ubrukte ut. Trenger batterier LONGINES lommeur med lenke i stål som tikker og går, med skrubaklokk. Medfølger 2 damelommeur med ringe verdi. Bør sees. Kobber-, messing- tinn- o.a. metallgjenstander *) LYSSKJOLD. Flott lysskjold i messing med stearinlysholder. Ca. 27 x 37 cm VEGGBJELLE. Stor bjelle med oppheng for veggfeste ant. i kobber. Tung, ca. 5,3 kg. Bjellens H=17 cm. Flott lyd. Kongerelaterte samlegjenstander 1692 Lott 12 adresselapper for julepakker med kongelige motiver utgitt av Abel + en lang remse med 27 lands flagg der Kong Haakon troner på toppen. Denne er naturlig nok brettet, ellers prima NORSK UKEBLAD. Tosidig reklameplakat for utgaven med Kong Olav i USA. 32x48 cm. Flere skader ROYAL. Eske med div. bøker om Kong Haakon og Kong Olav, aviser, blader, postkort, Dronning Mauds julealbum 1916 med innlimte fotografier, bok om prinsessene på Skaugum med tegninger av Milly Heegaard m.m. Krigshistorie og militære effekter *) 2. verdenskrig *) 1695 AFRIKA KORPSHJELM brukt under 2. verdenskrig. Malt tropehjelm m/tysk nazimerke og flaggsymbol. 3 lufteventiler i hjelmen. Mangler hakestropp/små kval.anm. Velholdt innerlær. Merket str. 56 på innsiden ARMBÅND. Med norsk flagg og stemplet LONDON i enden. L=60,5 cm. Noen få flekker, ellers fin stand ARMBIND fra D 13 i fin stand. 31 cm ARMBIND. Med nr i fin stand. 39,5 cm DEKORFRAGMENT. Flott gammelt gjennombrutt med utskjæringer av vinranker, 0 drueklaser og et hakekors. Dyktig utført håndverk i eik eller mahogni. Rester av gammel maling. Stammer angivelig fra en vinstue i München. Feks. over inngangsparti, bar el. Unikt og sjeldent objekt. Ca. 114 x 23,5 cm. 1 FAT. I sølvplett. Med hakekors og anker og inskripsjon Zur erinnerung meine Lehrgang m. Segelschule Hamburg. Otto Fehler Papir på bakside Kommandant Ca. 26 x 14 cm FLAGG med svastika. ukt som bordflagg? 27x20 cm. Noe smuss JAKKEMERKE. Flott tysk jakkemerke med riksørn og svastika. Også merket NSKK. Landesführung Schlesien. Nachtorienterungsfahrt KANONHYLSE. Stor hylse, 28/22 mm M16 C5S/30Sm. Ø=23 cm og H=43 cm KIKKERT. Merket med riksørn og svastika med bokstaven M under. Ant. fra artilleriet. 7 x 50. L=20 cm. Mangler en del, defekt. Slitasje Storauksjon juli

24 Obj.nr KRIEGSMARINE. Originalt flagg angivelig fra tysk marinebase i emerhaven. Flere 0 kulehull i flagget. Merket Textilindustrie G. Bukiet. Litzmannstrat. Ca. 4 x 2 m. Spesielt og sjeldent objekt. x 1706 KRIGSHISTORIE. Montert i 8 permer, aviser, illegale aviser, filateli, opprop etc. Vi 0 har tatt ut noen nødmynter (se der), sedler og sensurbrev. Spennende lott LUFTWAFFE. Voltmeter, merket med svastika og riksørn samt FI. U. V Ø=5,5 cm MEDALJESETT fra østerrisk offiser som deltok i både 1. og 2. verdenskrig. De 0 fleste av de 7 medaljeutmerkelsene er fra 1. verdenskrig, bl.a. Jernkorset i sølv I tillegg 7 ulike nåler fra krigen. Pen kval. Sjeldent utbudt som kpl. sett MINEFELTSKILT. Tysk skilt i metall preget Achtung Minen og med dødningehode. 1 Festet på en stolpe med rester av piggtråd. Skiltets størrelse ca. 41 x 36 cm. Stolpens H=150 cm. Stammer angivelig fra østfronten under 2. verdenskrig. Spesielt og sjelden objekt MOBILISERING. Lott en liten mobiliseringslapp, Cirkulære nr. 12 ang. forholdsregler under mobilisering fra Postmesteren i Bergen, Instruks om personalets forhold under mobilisering og krig for posten og militæres myndighet over landets poststeder m.m NAZIVIMPEL. Vimpel med hakekors på bordflaggstang. edde ca. 30 cm. Noe slitt NORDKAP-FLOTTILLE. Flott lite crest i aluminium. Ca. 11 x 13,5 cm NORSK HJELM. ukt av polititroppene i Sverige. Merket N NS LUS, liten jakkenål merket J.Tostrup ORDONANSVESKE merket DLU Tyskprodusert. Noe oljesøl utvendig og innvendig ORDONANSVESKE. Tyskprod. merket Franz ehme, Walsrode Navn på innsiden PISK. Flott lang tysk pisk av skinn fra 2. verdenskrig. L=102 cm RASJONERINGSKORT. Stor lott, de fleste i uåpnede konvolutter RIISNÆS, SVERRE. Nasjonalsosialistens livssyn. Hefte på 49 s utg Med dedikasjon fra Riisnæs. Uvanlig og bra kvalitet SS BELTESPENNE. I jern, med riksørn og svastika. Meine Ehre Heist True. Slitasje og litt rust. Sjelden SS TOTENKOPF. Luemerke. Stempler på bakside. Ø=2 cm. x 1722 SVERIGE. Lott rasjoneringskort 1940-tallet, i perm, uvanlige innslag. Uvanlig utbud! 1723 TYSK HJELM. Original tysk hjelm fra krigen brukt av norsk politi etter krigen, påsatt riksløven. Mrk. 57 utenpå. Pen stand TYSK HJELM. Wehrmacht. Særdeles god kvalitet. Med innerhjelm WEHRMACHT SOLDBUCH. Utførlig beskrivelse om bokens eier, en underoffiser, ligger ved sammen med bilder. Uvanlig ØLBRIKKE. ikke i anledning Adolf Hitlers femtiårsdag Fra Hofbrauhaus Berchtesgarden. Med riksørn og svastika Lott 5 tyske flyveblader fra i norsk oversettelse. Enkeltark i formatet 22,5 x ,5 cm, med tosidig trykk. Se bilde og liste på nett Lott ca. 25 div. tyske magasiner fra krigen. Mange forskjellige. Se bilde. Medfølger div. aviser Lott 3 tyske flyveblader fra I norsk oversettelse. Sterkt anti-semittiske og anti-kommunistiske. Se bilde og lengre beskrivelse på nett Lott div. i eske. Bla. bøker, hefter m.m. Se bilde. Øvrige *) 1731 ARTILLERIKANONMODELL. Stor fin eldre modell i bra stand. Merket UEHA 50n. 50K. Justerskrue for høyde og sidestilling. Fjærbelastet avfyringsmekanisme. L=45 cm og H=15 cm FELTFLASKE. Gammel feltflaske i tre. Ø=22 cm. Et par av lærreimene er slitt i stykker FELTTELEFOER. To telefoner fra Ene er ombygd med dreieskive. Ser fine ut FREMMEDLEGIONEN. To kepier for menig soldat i den franske fremmedlegionen. Str 57 1/2. Mulig ca tallet (?) Begge i fin stand innvendig. Små anm. på bremmen KOREAKRIGEN. Diplom fra 1954 til soldat ved det norske feltsykehuset i Korea. 1 A4-format. Glass og ramme. Litt falmet. Sjelden KOREAKRIGEN. Diplom utstedt av det koreanske Forsvarsdepartementet på koreansk 1 og engelsk. Glass og ramme i A4-format LUFTVÆRNS-MELDESTED. Uvanlig emaljeskilt fra tallet. 58x38 cm. Noen 1 skader MILITÆRBRILLER. To sett militærbriller i gummi. Ukjent bruksområde. Begge har en knast mellom brilleglassene der en kan skifte mellom klart og rødfarget glass. Den ene har i tillegg et rødt deksel som kan felles ned over brilleglassene. Ligger i hver sin olivengrønne metalleske PISTOLHYLSTER etc. Lott fem eldre hylster / tasker i skinn. To mangler hempe til belte på baksiden. Dessuten tre magasinbeholdere. Var. stand PISTOLHYLSTER. Lott sju hylstre / tasker i skinn. En mangler hempe til belte bak. Litt var. stand ROYAL AIR FORCE SQUADRON. 18 forskj. jakkemerker, inkl. en mer sjelden m/ påsydd tekst a pres moi le deluge SABLER/KÅRDER. Lott mm. bla. 5 stk. med slire, lengde på cm. I alt 8 stk SKYTTERMEDALJE. Medalje i gull, 1937, med smalt bånd. Meget pen i 830 s med forgylning. Ca. 26 mm. Medaljen fikk i 1937 bånd med to innvevde metall gullstriper VERKTØYVESKER til MG 34/42. To stk.: Ene med ørn og svastika samt fabr. merke DLA x18x6 cm. Den er også påmalt et nr. S 418. Den andre har vært innom det norske forsvaret og pånaglet en metallplate på siden Liten lott med militære jakkenåler. Her er bl.a. NS 8. Riksmøte -42 (uten nål),2 infanterimerker (ene er knappehullsnål), Værg dit land (liten utgave), 2x Fredsmarsjen -45, Skimerke 830s og bronse + div. ferdighetsmerker. Tils. 16 enheter + et tøy jakkemerke Stor kasse (ca 15 kg brutto) med div. militæreffekter. Belter, tasker etc. F 1747 Stor transportkasse med diverse militært materiell. Flere spader, gassmaskebeholdere og ymse annet, noe fra krigen, noe etterkrigs. Bør sees. Vi anbefaler henting i Østlandsområdet. Frakttillegg tilkommer. Vekt: ca. 40 kg. Krigshistoriske bøker o.a. (momsfritt) 1748 DIE DEUTSCHE WEHRMACHT. Samlerkort komplett 270 ulike i pent album fra Sjeldent kpl HAUGE, ANDREAS. Kampene i Norge I tegninger og tekst av -. I-II. Oslo Dreyers Forlag s. Orig. bd. med smussomsl. Pent sett. 1 HITLER, ADOLF. Min kamp. Bind I-II innbundet og utg Med gulldekor og smussomslag. Det peneste eksemplaret vi har sett LIE, JONAS. Over Balkans syv blåner. Oslo 1942 (Blix forlag). Heftet. 111 s. Ill. med fotografier. Orig. omslag. a stand. 1 Obj.nr MILORG Gruppens historie og opplevelser. U.år. Dette er nr 38 av 250 nummererte utgaver. Eiernavn trykt i boken. Topp gullsnitt. 142 sider. Litt slitasje i underkant ellers meget god stand. Uvanlig bok NORSK FANGELEKSIKON. Grinifangene, 786 s. Gjertsen, Børre R Cappelen, Oslo. Originalt grønt sjirtingryggbind m gulldekor. Litt slitasje NORSK FORSVARSHISTORIE. Bind 1-5. Bergen s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med smussomsl. Et fint sett URENS, JOSEF. Männer und Waffen des Deutschen heeres. Berlin s + 40 flotte ill. Orig. shrtbd. med emblem med svastika og riksørn på forside VORE FALNE komplett i 4 bind + Nortraships flåte i 2 bind og Innstilling fra Forsvarskommisjonen av 1946, komplett i 6 deler (3 bind, hft.) Stor eske, brutto 23 kg, med bøker og hefter om 2. verdenskrig og eldre krigsrelaterte bøker. Eldste fra 1896 (reglement for utskrivning av hester Se ufullstendig liste. Kunst Kunst *) (+ 5% kunstneravgift over 0,-) 1758 AKT. Olje på plate. Usignert. Med ramme. Ca. 40 x 29,5 cm. Emballasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse BADENYMFER. Olje på lerret. Usignert. Med ramme. Ca. 50 x 30,5 cm BERG, ÅKE. F Før St. Hans. Litografi. E. T. Innrammet med passepartout. Sign. og datert 1994 nth. Ca. 63 x 35 cm. Emballasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse BILDER, Landvigs dal i Aust Agder samt 3 like motiv fra innsjø. Format 42 x 26cm. Noen trykk er frynset/rifter i ytterkanten BYSTE i gips. 46 cm høy. Skjør. Bør hentes i Oslo eller Sarpsborg. Realisasjon! 1763 CROWELL, GINGER. Amerikansk kunstner. Lott tre innrammede ill. med frosker i sportslige aktiviteter. Håndkolorerte(?). Datert Innrammet med passepartout. Ca. 13 x 18 cm. Artige og dekorative motiver. F 1764 FRITZVOLD, REIDAR. ( ). Maleri. Olje på plate. Bekk i sommersol 26x21 cm. Signert n.t.h FRITZVOLD, REIDAR Kulltegning. Europeisk brunbjørn. Sign. ntv. Innrammet med passepartout. Ca. 32 x 25 cm. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse GOUACHE. Flott bilde, ant. fra 1880-årene, usignert. Motiv av havn med kirke og et stort hus på toppen. Gammel fin ramme med glass, innrammet av Hartv. Blix Bodø. Ca. 54 x 35 cm. Embalasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse GRANUM, EINAR. Fasade. Olje på plate. Innrammet. Signert nth. Ca. 73 x 59 cm. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse GULBRANDSEN, NICLAS. Korset. Tresnitt. 87/150. Innrammet med passepartout. Sign. og datert 73 nth. Ca. 10 x 18 cm Jaktscene. Stor flott jaktscene Grouse shooting. Trykk, engraved by T. Sutherland. Innrammet med passepartout. Ca. 68 x 25 cm. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse JAPANSKE AKVARELLER. Lott på to malt på silke. Begge signerte. Ca. 22 x 19 cm LANGFELDT, KJELD. F. Høllen i Søgne Lott to oljemalerier på plate. Lofoten-motiver. Usignert, men attestert av bobestyrer på bakside. Mål hhv. 31,5 x 20 cm og 24,5 x 23 cm. Langfeldt var utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo. Flyttet til Svolvær i 1927 og var primus motor for opprettelsen av Kunstnerhuset i Svolvær i 1952 og var dets første intendant LUND, HENRIK Originalt lito med motiv av General Douglas Haig, britisk øverstkommanderende på vestfronten under 1 vk Blyantsign. nth. Ca. 34 x 47 cm. Embalasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse NØST, ARNE. Silent, trykk 65/. 17x17 cm + passpartout og ramme ROLFSEN, KARI. F Fra Kristin Lavransdatter, nr. 94/. Innrammet med passepartout. Sign. nth. Ca. 21 x 13 cm ROM, N. C. Tegninger til Træudskæring i Dragestil. Udskæringsarbejde i norsk og islandsk stil. Tegnede af Valdemar Mattiassen. Kjøbenhavn plansjer med 55 ill. i heftet omslag ROSSELAND, JARLE. Solsikker. Litografi, innrammet nr. 2/250. Sign. og datert 72 nth. Ca. 45 x 39 cm. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse SØRENSEN, HANS GERHARD Tresnitt. Hellemyrsfolket Prøvetrykk. Sign. nth. Innrammet med passepartout. Ca. 12 x 21 cm SØRENSEN, HANS GERHARD Tresnitt. Hellemyrsfolket. Sign. nth. Innrammet med passepartout. Ca. 12 x 21 cm STIXRUD, CHRISTOFFER Setermotiv. Oppl. sign. nth. Ca. 34 x 26 cm. Påskrevet Sulsetra bak. Stixrud malte mye fra Sulsetra i Gudbrandsdalen. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse STRAUME, KARL Oppl. Sign oth. Betegnet bak Fra Stranda i Sunnmøre. Tafjord til venstre, Geiranger til høire Ca. 44 x 34 cm. Kjent vestlandsmaler. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse TØNSBERG, CHRISTIAN. Lott 6 kolorerte litografier fra serien Billeder i Norge. 27 x 18 cm. Enkelte beskrivelser medfølger. Bla. Gudvangen, Myrhorn, Bondalen, Lusterdalsbræ mfl Lott ca. 25 div. malerier, både olje på plate/lerret, litografier, tegninger m.m. De aller fleste signerte. Det største er ca. 48 x 29 cm. Signaturer bl.a. Richard, Bjarne Loa, Eikhorn, Rudlang, Johan M. Nilsen, F. Shwarz mfl Lott på fem div. innrammede trykk. Bl.a. ett av Tryve M Davidsen fra 1930 ifm. KNA s julefeiring, ett sign. F. Tiedemann Johannessen Hvit Jul 30x25 cm, en sign. E.W. med mann med sverd og troll som kommer inn i stua, samt en plakat med motiv fra Charles Dickens og en nyere Monet plakat. Var. størrelser (største er 35 x 44 cm) og kvalitet. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse. Bøker o.a. om kunst (momsfritt) 1784 ARNEBERG, HALFDAN. Norsk prydkunst. Ornamenter fra norsk folkekunst samlet og tegnet til praktisk bruk. Org. bind. Kristiania Upaginert. Gjennomillustrert. De fleste ill. i farger BORGEN, JOHAN og GUTTORM GUTTORMSGAARD: Som tyver om natten. Utgitt av Bokklubben Boka er trykt i eksemplarer som er signert og nummerert (dette er nr 51). Signert av Borgen og Guttormsgaard samt fire signerte originaltrykk av Guttormsgaard. Pen stand med kassett. Sjelden bok å finne på antikvariatene NORSK KUNSTNERLEKSIKON. Bind 1-4. a stand, uten smussomslag Storauksjon juli 2017

25 Obj.nr. Obj.nr. Leker, spill og barnebøker *) Leker og spill *) 1787 BARBIE. I badedrakt. Made in Japan I fin original eske. Medfølger en jakke, et 650 skjørt og et par ekstra sko BARNEVOGN. Fin liten sportsvogn fra A. GREAKER Fredrikstad. Litt slitasje. Ca. 33 x 26 x 65 cm BILJARDKULER. Tre meget gamle biljardkuler i elfenben. Ligger i original, dekorativ blikkeske. Prod. av J. B. Dorfelder, Mainz BOWMAN SPEEDBOAT. Modell Aeroboat I. Made in England. L=83 cm. I tre. Mangler motor, men tannhjuldriften for propellen virker fint. Litt slitasje maling på ene side, men ser ellers tight og tett ut. Uvanlig DUKKE. Fin dukke med soveøyne og åpen munn. Kroppen i fylt stoff.h=49 cm 1792 DUKKEHODER. Seks gamle dukkehoder fra dukkefabrikken på Hareid ELASTOLIN. Lott 12 gamle fine soldater fra ca God stand ELECTOR/STRUCTATOR. To veldig gamle esker med byggesett. Elector stort sett komplett, Structator med lite innhold. Fra ca GLANSBILDER. Fire album med eldre glansbilder, bl.a. en del Disney og glans tegnet av Heegaard, Schumann og Damsleth GLANSBILDER. Stor samling glansbilder i 10 album. Alle slags motiver: Donald, nisser, engler osv. Også noen helark. Ikke veldig gamle, men heller ikke helt nytt. Bør sees GLANSBILDER. Stor samling glansbilder i tre album og tre gamle sjokoladeesker. 1 Variert innhold med Disney, ødrene Grimm, fly, Zeppelin, kongelig. Store og små barn. Mange hundre. Bør sees KLOVN på esel, blikkleke fra D.R.G.M./D.R.P.a. USA pend. Mgl. del av sokkelen LEHMANN. Flott blikkbåt, krigsskip, med opptrekk som virker. Båten heter St. Vincent, muligens H.M.S. St. Vincent. L=34 cm. Litt slitasje, men bra allikevel. 1 MECCANO. Lott tre sett, 2 stk. nr. 2 og 3 A samt Motor nr. 1. Fra ca MODELL UNTERSEE-BOOT. Flott undervannsbåt i blikk, fra GBN Bavaria i original eske. Med nøkkel og opptrekk som ikke virker. L=31 cm PKE MODELLFLY. Stuntmodellen Lucky Star. Flott byggesett av fly i balsam. Fra Per K. Engebretsen Modellflyindustri Oslo. Komplett i original eske SIMON & HALBIG. Flott dukke merket 1039 Germany Simon & Halbig S&H 10 1/2. 0 Porselenshode, brune ficting eyes, modellerte øyenbryn og hull i øret. Trekropp av fransk type med mekanisme. Dukken går, snakker, dreier hodet og sender slengkyss. Mørk blond ekte hårparykk. H=55 cm SJAKK / BACKGAMMON. To spill i en fin trekasse, 20x40x8 cm. Ikke brukt SKIPPER. Barbies lillesøster. Fin dukke med badedrakt i fin original eske, mande in Japan Medfølger ekstra jakke, lue, veske og et par sko SONICON ROCKET. Fin blikkleke Made in Japan på 1950-tallet. Med batteridrift. Lysene virker, men hjulframdrift virker ikke. Mangler en antenne. Ca. 36 x 16 x 16 cm. Fin stand STAR WARS. Lott 19 div. fig m.m., 5 div. figurer m.m. i forpakning og et Revall byggesett TINNLEKER. Tidlig 1900-tall. Lott 5 små båter, 5 elefanter, ett tog samt 44 div. soldater TINNSOLDATER/BÅTER. Lott 16 tinnbåter og 50 tinnsoldater. Medfølger 8 div. støpeformer Lott i flyttekasse med en mengde leker, mest dukker. Se ufullstendig liste Lott div. gamle spill. Et Flyverspill og krigsspil 1814, Kristiania, begge med brett, brikker og spilleregler. Regnelotteri, tilsynelatende komplett i fin original eske. Kortspillet Busteper i eske. Medfølger div. andre spill og spilldeler, bl.a. liten tresylinder med ulike pinner i ben, ant. gamle dager plukke/mekado-spill. Det meste fra Se bilder Lott div. leker. Gamle leker fra og noen nyere fra 1950-tallet. Bl.a. tom eske til Lehmann Karitas 727 lekebil, gammel karnevalsdrakt, pistol og gevær, noen blikkleker m.m Lott. Eske med en stor mengde utklippsdukker, figurer m.m. Det aller meste er sortert i plastlommer med navn på dukken. Også fem bøker med uklippsdukker, noen er klippet ut, andre ikke. Gammelt og nytt. Bør sees! REALISASJON! 1814 Flyttekasse med store og små teddybjørner og andre dyr (hunder, elefanter, apekatter etc.). Mange gamle med halm inni. De fleste trenger en vask. Gi bud! Lekebiler *) 1815 ALFA ROMEO 1 GRAN SPORT. Metallbyggesett fra den italienske produsenten Bosica. Komplett med tegninger i original eske. Esken mangler en klaff CORGI. Modelbil Nr Container Truck. Produsert GB , Mint, i flott original eske CORGI. Modelbil Nr Aerial Rescu Truck. Produsert GB , Mint, i flott original eske IL TEMPO GIGANTE. Stor lott med en mengde reservedeler og en bil som ikke er helt komplett MÄTCHBOX/LESNEY. Lott ca. 30 div. biler. Varierende kvalitet, lekt med PILOT. Lott fire biler i original plasteske. En Mercedes, en Opel Olympia, en DKW og en Opel Captän. Som nye SCHUCO OLDTIMER. Lott to modeller. En Opel Doktorwagen 1928 og en Mercer type 35 J Begge i flott stand SCHUCO. Mirakomot Opptrekkbar motorsykkel Made in Western Germany. Med opptrekk som ikke virker. a stand ellers TEKNO FALCK AMBULANSE. Fra den gamle serien prod a stand TEKNO FALCK. Bil fra den gamle serien prod a stand TEKNO FALCK. Bil med kran. Fra den gamle serien prod a stand TEKNO FALCK. Bil med lyskaster. Fra den gamle serien prod ukbar stand TEKNO. Lott to Tekno lastebiler. Begge i bra stand. F 1828 F 1829 WINGROVE, GERALD. Fantastic Alfa Romeo 1932 BC 2 scale 1:15, model car hand made by Wingrove. Wingrove is a world leader in building model cars and boats. Every part is hand made. You can t get better model cars! Signed. LIMIT. WINGROVE, GERALD. Fantastic BUGATTI 1934 Type 59 scale 1:15, model car, hand made by Wingrove. Wingrove is a world leader in building model cars and boats. Every part is hand made. You can t get better model cars! Signed. LIMIT Lott to Märklinbiler og seks Corgi toys. Litt varierende kvalitet. Barnebøker, mm (momsfritt) 1831 HANSEN, MAURITS CHR. Fabler med billeder for börn. Tildeels oversættelse efter Otto Speckters Tydske udgave. Bergen i mai Ikke komplett, men med 42 av 50 historier. Senere innbd. Slitt, men veldig uvanlig og tidlig (den første?) barnebok PRØYSEN, ALF. Teddybjørnen og andre viser. Tegnet av Willie Nordrå. 1. utgave. Oslo Navn på tittelblad. Små flekker på baksiden, ellers et uvanlig pent eksemplar. Medfølger Drengstuviser fra 1948 i bra stand SJHELDERUP-EBBE, TH. Besök i Troldheimen. Billeder av Eivind Nielsen. Eberh. B. Oppi. Kristiania. 25 s. Rikt ill. bok med fine tegninger i farger. Litt skadet rygg nederst og litt blyanttegninger på bakside. Lover og forordninger *) 1834 Lott 25 div. lover fra alle relatert til steder i Norge. a kvalitet, se bilder LOVER 1-TALLET. Liten grossistlott ca. 50 lover fra 1-tallet. Lover for det meste, utstedt hovedsakelig i Stockholm. Fin lott, lavt utrop PLACATER/FORORDNINGER/DECLARATIONER M.M. Flott lott med 23 stk. fra årene. Mye spennende. Mineraler/smykkesteiner/fossiler *) Slipte smykkesteiner *) 1837 CITRIN. Stor og meget pen, fasettslipt stein, karat, 49 x 38 x 14 mm. Hue Enhanced, laboratoriestein??, med EGL-sertifikat LAPIS LAZULI. Meget stor og flott ovalslipt stein, 1310 karat, 84 x 54 x 26 mm. Med EGL-sertifikat MOISSANITT. Meget pent trillion -slipt stein, 9.05 karat, antatt syntetisk SMARAGD. Vakkert smaragsslipt stein på 0.62x0.5 cm, og 1 carat. Meget frisk og med rel. god kvalitet (små inneslutninger). 1 Mineraler og fossiler (ubearbeidet) *) 1841 FLOURITT. Flott gul råstein på 943 karat, ca. 56 x 46 x 53 mm. Ubehandlet, fra asil OPAL. Flott grønn råstein på 666 karat, ca. 115 x 30 x 20 mm. Ubehandlet, fra Afrika TANZANITT. 22 råsteiner på i alt 67 karat, fra TANZANIA. 650 Storauksjon juli

26 Obj.nr. F 1844 TANZANITT. Høyst uvanlig og stor stuff 13x9 cm, med flere deler av store xls 0 i kvarts. Pene blå farger i nyanser og dels av smykkesteinskvalitet. Meget attraktiv stuff i et internasjonalt marked, og ypperste museumskvalitet for dette sjeldne materialet. Fra Tanzania. x 1845 Kjempestor MINERALSAMLING med grovregnet ca stuffer fra 50 micromounts til ca. 10 cm i tallrike esker, velsortert etter Danas klassifikasjons-system. Gjennomført systematikksamling med vesentlig ulike species, men ikke oppdatert med aller nyeste nomenklatur etter IMAs system (f.eks. innen amfiboler). Tallrike bedre og sjeldne mineraler, da samleren har hatt en forkjærlighet for Langesundsfjorden, Kola-halvøya og lignende provinser, men også forekomster i Midt-Sverige (Långban, Garpenberg, m.m.). Vi kan bl.a. nevne fine stuffer carletonitt, behoitt og berboritt i samme stuff, holtedahlitt, praktstuff trimeritt, sophiitt, hainitt, thortveitt, dixenitt, hundholmenitt, og store mengder andre bra. Samlingen selges med basis i, og må hentes i Trondheimområdet pga. omfang, liste fra Access-database kan skaffes av selger BLEKKSPRUT. Vakkert slipt stein rundt fossilet. L=29 cm. Modelljernbane *) x 1847 LOKOMOTIVER. Samleserie med 36 ulike lokomotiver i plastmateriale, montert på 1 sokkel. Alle kommer i org. emballasje, fra serie utgitt i China. Infohefter om hvert tog medfølger MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv BR 212, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Lott 3 div. vogner i spor 0 fra tallet MÄRKLIN. Lott modelbane, 2 sorte lokomotiver fungerer ok, samt et rødt med løs forbindelse som må repareres, 3 lange togvogner (den ene gods) og 5 små vogner, transformator samt mange skinner: 6 skiftespor (2 elstyrt), 2 kryss (ett elstyrt), 25 rette, 34 buede, 12 stor bue, 4 mellomstykker og én stopp. ukt, men i pen stand MÄRKLIN. Lott tre div. vogner, spor MÄRKLIN. Meget flott analogt Diesellokomotiv V 160, DB , Scala HO. Nr Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv , Scala HO. Nr Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Som nytt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr. 3. Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv SB - FFS Roter Pheil, Scala HO. Nr Som nytt, med bruksanvisning og i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt AEG lokomotiv , Scala HO. Nr Som nytt, med bruksanvisning og i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt AEG lokomotiv DB, Scala HO. Nr Som nytt, med bruksanvisning og i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt lokomotiv SB , Scala HO. Nr Som nytt, med bruksanvisning og i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt lokomotiv SBB CFF FFS, Scala HO. Nr Som nytt, med bruksanvisning og i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott, analogt lokomotiv DB Krokodil, Scala HO. Nr Lett brukt, men flott og feilfritt, i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott, analogt lokomotiv SBB CFF FFS 10102, Scala HO. Nr Er som nytt, med servicehefte og i flott original eske MÄRKLIN. Rotelott lokomotiv, vogner/deler, planovergang, m.m til spor 0. Medfølger flott kran og div. utstyr til spor H0 og en del kataloger. Obj.nr MÄRKLIN. Spor 0. Lott lokomotiv R890 med opptrekk, godsvogn merket Fyffes, en lastevogn, en jernbaneovergang og et lite hus. Loket må repareres ltt, da ene hjulet er litt løst SPOR 0. Lott med ett opptrekkslokomotiv fra Karl Bub Nürnberg 1920-tall, èn fin liten kranvogn, èn vogn i plastikk, noen vogndeler, èn signalmast, èn bro med to signalmaster samt tre trapper SPOR 0. Rotekasse med noen lokomotiver, vogner, hus i originale esker, samt noe løse vogner og div. annet til spor 0, bla. mennesker m.m. Alt fra div. produsenter, IKKE noe fra MÄRKLIN, men produsenter i andre land, bla. Spania. Mye ubrukt. Musikk *) Musikk. Partier med vinyl, cd-er etc. *) PLATER. Lott 35 steinkaker. Med og uten cover. Noen norske. Var. stand. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Lott 35 steinkaker. Med og uten cover. Noen norske. Var. stand. Sendes på kjøpers ansvar GRAPHOPHONE/VOKSRULLER. Gammel voksrull-avspiller. Mangler deler og fungerer ikke. Det følger med ca. 40 voksruller JAZZ. Større kasse, 80x40x20 cm, med haugevis av jazzkonsertplakater fra en lang karriere, ves. fra tallet. Prominiens: Paul Weeden som var en legende i Club 7-miljøet på 70-tallet. Denne må sees! 1874 SINGLER. Lott ca. singler, av dem ca. 60 norsk-pressede, bla. 5 Beatles tallet. a kvalitet, de fleste med billedomslag Mappe med 20 singler fra tallet. De fleste med covre. Var. kval PLATER. Lott 50 steinkaker. Tre har musikk bare på èn side og i tykkere utførelse enn normalt. Med og uten cover. Var. kval., skjøre. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Lott på 35 steinkaker. Mange med norske artister. Med og uten cover. Var. kval. Skjøre. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Lott på 40 steinkaker. Noen norske artister. Med og uten cover. Var. kval. Skjøre. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Lott på 35 steinkaker. Noen norske artister. Med og uten cover. Var. kval. Skjøre. Sendes på kjøpers ansvar THE BEATLES COLLECTION. Boks med 14 LP-plater. a stand SINGLER. Lott ca. 220 singler tallet. Mest tallet. Jevnt over bra kvalitet. Mange med billedomslag SINGLER. Lott ca. 220 singler tallet. Mest tallet. Jevnt over bra kvalitet. Mange med billedomslag. Musikkinstrumenter *) 1883 FIOLIN. Nyere, svært lite brukt fiolin i original koffert. Medfølger bue KLARINETT. Fin Yamaha klarinett med veske. Medfølger nye blad OTWIN. Flott liten gitar/ukulele. L=66 cm. a stand RAIMUNDU GITAR. Flott gitar Made in Spain I meget god stand. Med bæreveske SANDVIKENS STRADIVARIUS. Spesiallaget stor sag fra Sandvik, til å spille med medfølgende bue. I originaleske. Ubrukt. Sagens L=88 cm TVERRFLØYTE. Merket The smflute 203 Japan. I original koffert. Polare samlegjenstander og bøker *) Polare samlegjenstander *) 1889 AMUNDSEN. To plaketter. Ene oval til å henge på vegg 11x13 cm, den andre er 4.5 x cm med bordstøtte. Begge gjenspeiler Amundsens ekspedisjoner FABRIKKEN NORDPOL. Sjelden og dekorativ blikkboks for E. O. Stokke s Lædersmørelse. 5x2 cm. Flott kvalitet FRAMLAMPER. Fire gamle lamper med motiv av polarskuta FRAM. Tre store og en mindre. Tre er med glass. Ikke testet GJØA. Flott halvmodell i tre av polarskuta Gjøa, bygget i Rosendal L=44 cm, montert på treplate 55 x 20 cm. Liten plakett med anvnet til Lars Roar Langslet fra Gimle Rotary klubb GRØNLANDICA, Meget flot dolk/papirkniv av tann og bein, med utskåret kvinne, L x B x 4.0 cm. Fremstår i flott stand GRØNLANDICA, TUPILAK av hvalrosstann med utskåret ansikt, H 13 cm. Framstår i pen stand dog med noen få små sprekker GRØNLANDICA, TUPILAK av hvalrosstann med utskåret isbjørn og ulv, H 10 cm. Fremstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK av tann forestiller mann med pil og skjold, H 10 cm. Framstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott fanger-figur, utskåret av kleberstein, H 14 cm. Fremstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott fantasiansigt pent utskåret av tann, H Fremstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott fantasidyr, pent utskåret av tann, H Fremstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott fantasifigur pent utskåret av tann, H Fremstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott og detaljeret fanger med sel, av tann, H. 9.5, sel 6.0 cm. Fremstår i pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott og detaljeret isbjørn av tann, H. 12.5, harpun 11.0 cm. Fremstår i meget pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott og detaljert fanger med harpun av tann og bein, H. 11.5, harpun 11.0 cm. Fremstår i meget pen stand GRØNLANDICA, TUPILAK. Meget flott, med 4 fantasidyrs ansikter, pent utskåret av tann, H Fremstår i pen stand GRØNLANDICA. Flott krum tann, H 9.5 cm. Fremstår i pen stand KART over ADVENT BAY i ISFJORDEN paa SPIDSBERGEN 1878, optaget af kaptein i marinen C.F.Wille og J. Grieg. Litt kval.anm., men gjennomgående pent eksemplar. Format 26 x 35cm KART over isbre på SPITSBERGEN Du Grand Glacier au fond de la Baie de la Madeleine. Utgitt av Arthus Bertrand (Frankrike). Årstall ikke oppgitt, men sannsynligvis 1-tallet. Frynset og rifter i ytterkanten, men berører ikke kartbildet. Format 35,5 x 55cm KART, ARKTIS - NORDPOLEN. Stort fransk kart, sannsynligvis fra 1-tallet, men årstall ikke påtrykt. Fullt utbrettet format 59 x 94cm. une aldersflekker, men i god stand. Dekorativt Storauksjon juli 2017

27 Obj.nr. Obj.nr KART, Grønland. Kobberstikk. Trykt i England. Påskrevet år 1625 m/blyant på baksiden, men utgivelsesår kan ikke bekreftes. Dekorativt. Format 38,5 x 31cm KART, GRØNLAND. Stort flott, velbevart kart i format 84 x 54 cm. En 4,5cm rift, men som ikke berører kartbildet. Årstall ikke oppgitt, men muligens fra 1-tallet KART, SPITSBERGEN. Stort kolorert kart, påskrevet m/blyant fra år ca Tekst nederlandsk og portugisisk? Fullt utbrettet format 58 x 46cm. God kval. m/ubetydelige kval. anm. Dekorativt NANSENMUGGE. Flott mugge fra Egersund, med to ill. av Nansen. H=21 cm. a kvalitet PORSGRUNN. Fin gammel platte med Roald Amundsen og 5 ill. av bl.a. Fram, Gjøa og Norge rundt. Ø=27 cm PORTRETT AV FRITJOF NANSEN. Sign. av Jon Bøe Paulsen 1986 nth. Nr. 54/150. Innrammet. Ca. 52,5 x 42,5 cm. JBP er utdannet ved Statens kunstakademi Oslo og har deltatt på en rekke utstillinger både i inn- og utland. Emballasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse ROALD AMUNDSEN. Lott. Fin lott med byste i gips, sign. Gunder Larsen 1930, H=17 cm, kobber askebeger med luftskipet Norge, Amundsen og Ellsworth Ø=11,5 cm, askebeger i tinn Ø=12 cm, lighter i tinn H=9 cm (begge med flere fine motiver), munnspill med inskripsjon Paa Sydpolen, platte fra Figgo med Amundsen Ø=17,5 cm og en Erbe Silkedropsboks med motiv av Fram, H=13 cm 1916 ROALD AMUNDSEN. Sjelden blikkboks med Roald Amundsens sydpolferd som illustrasjon. Ægte Hvalrav Skosmørelse. 8x3 cm. Noen anm SOUVENIRGLASS Håndmalt sjablongdekor av emalje. Til minne om Roald Amundsens polferd (sydpolen). H=12 cm. Polare bøker og annet (momsfritt) 1918 AMUNDSEN, ROALD. Lott 8 bøker. Oppdagelsesreiser 1-4, pene med smussomslag. Gjennem luften til 66 grader 1 utg, Roald Amundsen siste ferd 1934, Den første flukt over polhavet utg. (priv. innbd) og Mitt liv som polar forsker utg. Pene ASTRUP, EIVIND. Blandt Nordpolens Naboer. Med Illustrationer af Th. Holmboe efter Fotografier og Skitser af Forfatteren. Folkeutgaven, utgitt i Kristiania s. + kart. Noen flekker DRIVENES og JØLLE: Norsk Polarhistorie. Bind I-III s. Ekspedisjonene, Vitenskapene, Rikdommene. Oslo. Gyldendal 4. Prima stand med vareomslag NANSEN, FRIDTJOF: Farthest North Being the record of a Voyage of Exploration of the Ship Fram and of a fifteen months sleigh journey. Appendix by Otto Sverdrup. About one hundred and twenty full page and numerous text illustrations. Vol. I - II. London, George Newnes s. Ill. noen få i farger samt utbrettkart. Forlagets orig. dek. bind. Meget bra eksemplar NANSEN, FRIDTJOF: Paa ski over Grønland. En skildring af Den Norske Grønlandsekspedition Med Illustrationer af A. Bloch, Th. Holmboe, Eiv. Nielsen og E. Werenskiold. Samt 4 farvelagte Karter. Kristiania XII s + foldekart. I senere skinnryggbd POLARÅRBOKEN Utgitt av Norsk polarklubb. 116 s. + reklame. Illustr. a stand THE HEART OF THE ANTARCTIC. Being the story of the itish Antarctic expedition by E. H. Shackleton C.V.O. Vol I-II. Utg s. Ill. + karter. Orig. dek. skinnbd. Begge bøkene med rygg uten skinn. Ellers er materien bra Samling 22 polarbøker fra nordområdene. Grønland, Svalbard Se liste. Litt var. stand på de eldste. 15 kg brutto. Porselen, fajanse, stentøy, samt glass *) 1926 PORSGRUND JULEPLATTER. Eske med platter med og uten org. esker. Inkl som er sjelden. Med er: 1990 u., 92 m., 93 u., 94 u., 95 m., 96x2 m. og u., 97 x2 m., 98 u., 99 m., 0 m., 1 u, 2 m PORSELENSFIGUR. Stor, fin figur av liten pike stående på knærne med hunden sin. Ca. 27 x 17 x 30 cm EGERSUND. Flott vannmugge, modell Lassokasteren. H=17,5 cm. I meget god stand, ikke krakelering EGERSUND. Fin vannmugge med stråmønster. H=16 cm. a stand PORSGRUNN. Fint krus, i Nordisk mønster. Ø=10 cm og H=10 cm. Med blått stempel PORSGRUNN. Liten nissekanne, H=14,5 cm. a stand GJØVIK. Flott koboltblå blåst vase. H=16 cm PORSGRUNN. Lite staup i mønster Nordisk. Ø=8 cm og H=13 cm. Blått stempel PORSGRUNN. Liten kubbestol i mønster Nordisk. H=10 cm. Grønt stempel KARAFFEL. Fin karaffel med slepen dekor og med stopper, H=28 cm. Medfølger tre fine glass i samme mønster, H=13,5 cm KRYSTALLVASER. Lott på to store, den største Hadeland Atlantic sign. W. Johansson og med etikett fra Hadeland. H hhv. 26 og 25 cm. Tunge STAVKANNE. Ant. Porsgrunn. Flott blomsterdekor. Noe slitasje i gullet. H=22 cm NORA GULBRANDSEN. Flott vase fra Porsgrunn, med NG-signatur. H=20 cm. Hårtynn sprekk øverst KAFFEKANNE. Ant. fra Porsgrunn, gulldekor og merket Juleaften. H=21 cm PORSGRUNN. Ølkjenge med blomsterdekor. Ca. 17 x 12 x 11 cm. Med blått og grønt stempel SAFTFLASKE. Fin gammel blåst flaske med dekor, H=22 cm. Medfølger stopper COGNAC. Fin gammel, blåst flaske med dekor, H=23 cm. Medfølger stopper FLASKE. Eldre rikt dekorert flaske, med noe naiv maling. Flasken er ikke blåst. Med hjemmelaget fin trekork. H=31 cm RIKSVÅPEN. Lott med liten bolle fra Porsgrunn Ø=14 cm. En skål merket Norge , Ø=15 cm TIL ERINDRING. Lott 5 flotte håndmalte asjetter fra Willeroy & Boch. Med riksløven og norske flagg i kryss med girlandre rundt kanten. Ant. fra Ø=16 cm. Fine. Postale effekter *) 1946 POST. Stort flott emaljeskilt med litt slitt etikett fra Cathrineholm på bakside. Ca. 47 x 50 cm. Noen få kantanmerkninger, ellers meget fint POSTENS MINIATYRBILER. Lott 8 stk. Bil 1, 2, 3, 4, 6 x 2, 8 og 9. Som nye i originalesker POSTKASSE. Rød postkasse. 33x49x13 cm. Defekt lås. Norsk og engelsk tekst POSTKASSER. Fire eldre postkasser, hvorav tre i messing. En er svensk. Tre med nøkler. Realisasjon POSTLUER. Lott to fine luer i fin stand POSTSKILT. I aluminium med tekst FRIMERKER TIMBRES-POSTE STAMPS BRIEFMARKEN. 21x30 cm. Mindre anmerkninger POSTVEKTLODD. 1-talls treskrin til gamle vektlodd for Posten. Medfølger sju messinglodd, 10- gram. Alle preget med posthorn og norsk løve UNGARSK POSTSKILT. Fra tallet. Budapest 62, ovalt 40x60 cm. Meget dekorativt. Radio, lydutstyr, etc. *) 1954 SALONGGRAMMOFON fra Mrk. Boston Symphony Butler s. Tremon st. Boston Mass. Følger med flere nåler. I meget pen stand og fungerer utmerket. Må hentes i Oslo ZENETTE: Super-Heterodyne. fra Made by Zenith Radio corp. Usa. I pen stand CROSLEY RADIO Crosley model cathedral. I meget pen stand KOMMUNIKASJONSRADIO Kenwood R- produsert i Japan Dekker frekvensområdet Mhz. Ikke testet da strømkabel mangler PHILIPS. Liten Philipsradio produsert av A/S Radioindustri, Oslo uten nærmere betegnelse. Med mellombølge, fiskeribølge og kortbølge, altså før FM radioens inntog. Ikke testet tallet? Reklame *) Reklame. yggerieffekter, brus og øl. *) 1959 CARLSBERG. Stort og gammelt emaljeskilt med en del anmerkninger, 150x66 cm. 1 Prod. i Kjøbenhavn. Frakttillegg på kr. tilkommer ved forsendelse CHRISTIANIA BRYGGERI. Gammel ølkasse. Uvanlig. Realisasjon! F 1961 CHRISTIANIA BRYGGERI. Unikt fotografi ca med personalet ved fabrikken. Utv. ca. 27x21 cm. Innrammet med glass. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse COCA COLA. Flott tavle med reklame over. Ca. 51 x 69 cm. Litt slitasje COCA COLA. Gammelt emaljeskilt fra 50-tallet, Ø 41 cm. Noen mindre flekker. 1 F 1964 COCA COLA. Stort emaljeskilt 46x138 cm med logo, flaske og ISKALD nede. Noen skrammer og skader ifm. oppheng. Vi oppfordrer sterkt til henting på Østlandet, pga. størrelsen. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse COCA-COLA. Stor plakat fra tallet med mor og barn. 48x68 cm COCA-COLA. Uvanlig tosidig skilt fra landhandler. Sponplater og metallramme. 51x74 1 cm. Noe spor av vær og vind E.C. DAHLS Bayerøl. To meget gamle, trekantformede flaskeetiketter. Premier fra 1870, 1872 og FRYDENLUND vørterøl gir kraft i kroppen. Plakat med OL-ringene på etiketten. Utgitt av Grafia Oslo, ifm. Olympiske Leker, illustrert med norsk turner. 43x56 cm. Glass og ramme. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse FRYDENLUND Vørterøl. To gamle glasskilt ene med OL-ringer, utgitt ifm. OL Oslo -52, 18x27 og 22x27cm. Skjøre. Bør hentes i Østlandsområdet. Sendes på kjøpers ansvar. Emballasjetillegg kr. tilkommer ved forsendelse. Noen anmerkninger FRYDENLUNDS LANDSØL. Plakat i glass og ramme signert KITT-. Trykt hos Emil Moestue. 44x55 cm, fin stand. Må hentes i Oslo eller Sarpsborg. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse FRYDENLUNDS VANDREPOKAL i Gaza. To unike plakater fra Bildene er 17x23 cm FRYDENLUNDS VIKING BRYGG. To flotte gamle ølglass med logo. Ett med rød logo med gullkant og det andre med hvit logo. H=19,5 cm. Uvanlige FRYDENLUNDS vørterøl gir kraft i kroppen. Plakat utgitt av Grafia Oslo, ifm. Olympiske Leker, illustrert med norsk turner. 43x56 cm, glass og ramme. Frakttillegg på kr. tilkommer ved forsendelse HANSA BRUS. Dobbeltsidig butikkplakat fra 50-tallet med to barn på skitur: Husk Hansa brus til turen. 34x47 cm. Pen stand HANSA. Lott to tønnelokk i glassfiber, den ene med klokke. Ø=39 cm JOLLY COLA - for it s a JOLLY good COLA. Aluminiumskilt fra tallet, 25x25 cm. Pen stand LAGERØL. Tre skilt fra Schous, Frydenlund og Ringnes ca tallet i celluloid. 35x40 cm. Små anm. Dekorative LB (Lundetangens yggeri) ølkasse. Slitt og rust LUNDETANGEN. 7 UP. Fint aluminiumskilt fra 50-tallet: Your fresh up, 25x35 cm. Prima LUNDETANGENS BRYGGERI A/S, Skien. BARE SOLO ER SOLO. Lite skilt i aluminium fra 50-tallet. 18x50 cm. Mindre anmerkninger LUNDETANGENS nye ansikt. Plakat. 49x16. Noen flekker LUNDETANGENS ØL. Et godt kort på hånden. Med kongemotiv, 33x47 cm. Anmerkninger: Noen brekker og stiftehull. Baksiden brukt til resultatnotering ifm. skyting ODALS VÆRK, SANDER. Fire etiketter for hhv. Bokøl, Landsøl og to ulike Vørterøl. Stort sett pen stand OSLOBRYGGERIENE. Ca. gamle fotografier i s/hv fra tallet. Flere størrelser OSLO-BRYGGERIENE. Flott bjelle i messing med trehåndtak. Rundt kanten står det TILHØRER OSLO-BRYGGERIENE. Ø=12 cm i bunnen og H=23 cm RINGNES metallskilt fra 90-tallet. 34x48 cm. Prima stand RINGNES ØL. Trykkplate med Wenche Foss som bærer ølbrett i original innpakning. 6x9 cm RINGNES ølkasse med gamle murere. Mest Ringnes-flasker, men også flasker fra Frydenlund, Schous og Moss fra tallet. Frakttillegg tilkommer ved forsendelse RINGNES ølkasse. Fin grafikk RINGNES. Fint speil med fabrikkområdet. 54x34 cm. MÅ HENTES I ØSTLANDSOMRÅDET. SENDES IKKE RINGNESMANNEN. Fin nyere støpt kopi av en eldre, meget sjelden og dyr figur. H=45 cm SCHOUS ølkasse med gamle engelske ølflasker. Frakttillegg tilkommer ved forsendelse SCHOUS vørterøl. Plakat i kobbertrykk utført av Wardenær. Gutt med vørterølflaske. 30x43 cm. Original innramming med glass. Fuktflekker i kantene. Embalasjetillegg tilkommer ved forsendelse, evt kan det sendes uten ramme i rull SCHOUS. Flott diskplakat fra 1930-åra: friskt fra Schous med Schousmannen og bryggeriet i bakgrunnen. 54x43 cm. Pen stand SCHOUS. Sjeldent blikkskilt fra 1920-tallet med reklame for Vørterøl. 34x49 cm. Endel skader. 1 1 Storauksjon juli

28 Obj.nr SCHOUS. Stor, innrammet plakat som viser fabrikkområdet på ca tallet. Gammel innramming. 92x62 cm. Fuktflekk i ene hjørnet. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse SCHOUSMANNEN. Trykkplate i original innpakning. 6x9 cm SOLO. Stort aluminiumskilt BARE SOLO ER SOLO. Todelt, en del slitasje. Ca. 45x90 cm SOLO. Stort aluminiumsskilt fra Lundetangen på 1950-tallet. Bare Solo er Solo. 40x76 cm. Fin stand. 0 TROPO appelsinbrus. Uvanlig plakat med tredimensjonal effekt. 28x35 cm. Noen brekker. 1 TSJEKKOSLOVAKIA. Gammelt tsjekkisk ølskilt fra omkring tallet? Velkopra ské Pivo. 72x50 cm, meget slitt. 2 TSJEKKOSLOVAKIA. Stort, gammelt tsjekkisk emaljeskilt for Tovarna Nakable (fabrikken Nakable) i atislava fra omkring tallet? x25 cm. Noen rustflekker. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse. 3 TØNSBERG BRYGGERI. Appelsin-marmelade. Stor boks med lokk og hank. Uvanlig. Ø=23 cm og H=25 cm. 4 VØRTERØL OG IDRETT. Gammel plakat fra 20-tallet. 50x73 cm. Glass og original ramme. Frakttillegg på kr tilkommer ved forsendelse. 5 Ølkasse med utydelig logo (S-Borg ygg? Infra...). Sjelden. Realisasjon! 6 ØLKRUKKER i keramikk. To store krukker fra engelske bryggerier i Bolton og Winsford 1930-tallet, H=37 cm. 7 ØLREKLAME. Lott tre enheter: De tosidige Vårøl- og juleølplakatene er tegnet av Damsleth, 32x24. Samt en nyere Ringnes plakat. 22x32 cm. Realisasjon. 8 Lott. To plastskilt fra tallet. Nora brus med sitronsmak og Draiv grapesoda. 41x35 cm. Sprekk i sistnevnte. Reklame, diverse *) 9 A/S SMØRFABRIKKEN HEIMDALSTAVANGER. Stort originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK) på tynt transparent papir. Meget flott og dekorativ. Ca. 32 x 30 cm AASE MARGARIN, LILLEHAMMER. Speil med reklame. Trolig fra 50-tallet, 45x60 cm. MÅ HENTES i Østlandsområdet. SENDES IKKE AKTETRYKKERIET STAVANGER. Album med ca. 60 div. innlimte etiketter samt to 1 løse. Disse er fra trykkeriets eget arkiv ALF BJERCKES HURTIG-LAKK. Pappeske, formet som lakkboks. Den er flat og ikke brettet sammen. Noe skitten. Ca. 62 x 32 cm ALF BJERCKES PAUM HORNILAKK. Pappeske, formet som lakkboks. Den er flat og ikke brettet sammen. Noe skitten. Ca. 62 x 32 cm ALF R BJERCKE, JOTUN. Lott: 10 eldre fargekart. Åtte fra Bjercke, to fra Jotun. Litt var. stand ALFA ROMEO. Flott lite emaljert blikkskilt med reklame, ukjent alder. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje ANDELSBANKEN. SPAREBØSSE BUSS fra ANDELSBANKEN (Danmark). Noen 1 bruksspor: Skadet støtfanger foran, sprekk i et vindu og småskrammer ANSJOSBOKSER. Lott fire gamle bokser. Tre små fra Hvaler Canning, Gaffelbiter i vinsaus og en større fra Fredriksstad Preserving. 11x6 cm. Noen anmerkninger ASOLA. Rådhuskonfekt. Eske med fint motiv fra Rådhuskaia. 26x18x4 cm. God stand. Dekorativ BAKERI. Lott tre originale håndkolorert utkast med motiver fra bakeri fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 13 x 13 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned BARBERBLAD DISPENSER FOR Æterna barberblader. Svensk produsert. Skal stå på et stativ. 23x40 cm. Fin stand BARNESTRØMPER. Fint, eldre butikkskilt med reklame for STAFET junior barnestrømper. Illustrasjon sign. W.G. Et FDB produkt. 33x48 cm. Prod. av Vang Rasmussen. Mindre flekker BENSINPUMPE. Ca fra Østlandske Petroleumscopagni som senere ble overtatt 1 av ESSO. Flott museumsgjenstand. 125 cm høy. Bør hentes i Oslo el. Sarpsborg BERNT J. OLSEN TOBAKSFABRIKK. Flott blikkeske med fin dekor Original blanding. Reklame på innside av boks også. Ca. 20 x 11,5 x 6,5 cm BJELLANDS COCKTAILSILD. Butikkplakat fra tallet. Frisk som en nyblandet Martini. Ill. signert Gun. 27x38 cm. Meget pen BJELLANDS. To gamle utstillingsbokser. 10x6 og 11x12 cm. Noe rust BJELLANDS. To gamle uvanlige utstillingsbokser. 8x11 cm og 11x12 cm. Noe rust BP MIL SMØREOLJER. Gammelt emaljeskilt fra Nosk ændselsoje A/S, ca tallet. 66x61 cm. Bærer preg av å ha hengt ute i årevis. Rustskader BRÖDRENE CLOETTA. Kgl. Hof-Leverandeurer Chocoladefabriker Kjøbenhavn & Malmø. Flott lite krus fra Nordisk Industriutstilling H=7,5 cm. Meget uvanlig BUGATTI. Flott lite ovalt emaljert skilt, ukjent alder. Ca. 14 x 7 cm. Litt slitasje CASTROL MOTOR OIL. Flott lite emaljert blikkskilt, ukjent alder. Ca. 12 x 9 cm. Litt slitasje CHEVROLET. Flott emaljert skilt i super stand, ukjent alder. Ca. 51 x 25 cm. 1 F 2032 CHEVROLET. Stor flott emaljert skilt. For økonomisk transport Chevrolet Autorisert 6 Verksted Ekte reservedeler. Stort, ca. 132 x 76 cm. Noe avslag ved hullene og rundt kant, ellers fint CORVETTE. Flott lite emaljert skilt, ukjent alder. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje DE NORSKE GJÆR OG SPRITFABRIKKER AS, Oslo - Bergen - Trondheim. Fint og uvanlig termometer tallet. Meget pent DEN NORSKE CREDITBANK. To ulike sparebøsser. Den ene har løs bunn. Den andre i bokformat har noe slitasje. F 2036 DEN NORSKE DROPSFABRIK i CHRISTIANIA. Meget gammelt dropsspann uten lokk. Kontorer hos Hjul og Platoni, Prindsensgt. 10. En del rust. UNIK! 24 x 15 cm. REALISASJON! 2037 DET KGL. OCTROIEREDE ALM. BRANDASSURANCE-CO. Gammelt dansk agenturskilt Gamle Danske. Ca. 45 x 34 cm. Litt slitasje og smårust på kant DIPLOM-IS. Flott dobbelsidig reklame i plast. H=110 cm. Fra tallet. Skal stå på fot og ant. kunne rotere. Mangler foten DIPLOM-IS. Flott keramikkfat laget av Telemarkskunstneren Anton Kringlegaarden (sign.), 28 cm. diameter DODGE BROTHERS. Fint rundt blikkskilt. Ø=28 cm. Noe rustskader, men fint DRAMMENS SPAREBANK. To ulike sparebøsser. a stand DYRLÆGE BARGUM S Kvegrensings-pulver. Meget gammel, original pakning som lekker litt. Morsom sak. REALISASJON. Obj.nr. F 2043 EMALJESKILT Pengelotteriets Kommisjonær, 29x19 cm i gedigen ramme. 1 Dette er det aller eldste kommisjonærskiltet fra 1920-tallet. Pen stand ETIKETTER M.M. Lott over små reklameetiketter m.m. Mye relatert til Trondhjem. Litt varierende kvalitet. Kommer i liten pappeske fra Nidar Cognac praliner FABRIQUE NATIONALE D HERSTAL. Flott lite emaljert skilt med motorsykkelillustrasjon. Denne belgiske fabrikken er i dag mest kjent for sin våpenproduksjon, men produserte tidligere også motorsykler, sykler og biler. Ukjent alder. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje FISKEBOLLER I KRAFTSUPPE. Originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 35 x 10 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned FORSIKRING. Gammelt emaljeskilt for Nordisk Liv Ulykke tallet, 40x30 cm. Noen reparerte rustskader FORSIKRINGSSELSKAPET BRAGE. Gammelt blikkskilt 31x21 cm. Ganske slitt. REALISASJON FREDRIKSTAD PRESERVING JULESKRIN. Helt ubrukt stand, i original eske. 22 x 8 cm FREIA trekasse med seks gamle Freiaemballasjer. Var. kval FREIA. Freia Sjokolade. Fint plastskilt, ant. til et lysskilt. a stand. Ca. 68 x 39 x 1 7 cm FREIA. Gammel konfekteske, 21x13x3 cm. God stand. Dekorativ FREIA. MELK CHOKOLADE. Gammelt skilt, utskåret av ett pappstykke. 44x26 cm. Noen anm FREIA. Stor boks Freia Chokoladefabrik Oslo med to munker som prøvesmaker drikke på lokket. Ø=15 cm og H=24 cm FRØJA. Stor kvinnefigur i gips, knestående. Ant. fra klesbutikk, reklame for noe solgt der. H=70 cm. Små avskalninger på hæler, hode, albue og fingre, ellers meget fin. Meget skjør, bør hentes i Oslo, sendes på kjøpers ansvar FYRSTIKKESKE-ETIKETTER. Tre fulle innstikksbøker med svenske etiketter. Til sammen ca. 80 sider. Flott utvalg Fyrstikk-etiketter. Lott ca. 4- stk. fra hele verden - mest engelskspråklig. Ser spennende ut! // Matchbox labels GLORIA PUSSEPULVER. To diskplakater samt originalpakning Gloria fra tallet GRESSHOPPA. Uvanlig sak. Lite gammelt telt i lerret montert på treplate. På teltet står det REST, samt merke fra Gresshoppa. Teltet er ca. 25 x 25 x 28 cm. F 2060 HARLEY-DAVIDSON. Flott lite rundt emaljert skilt, ukjent alder. Ø=12 cm. Litt rust rundt det ene festehullet HOLTERS LYS. Plakat fra 50-tallet med gutt som bærer stearinlys. 33x48 cm. Stiftehull i kantene IDDISER. Lott ca. stk. i tykk instikksbok. En del dubletter IDUN LIVSFORSIKRING. Lite blikkskilt 11x16 cm. Prod. av Sandvikens Blikkvarefabrik, Kristiania JAWA. Lite og fint ovalt emaljert skilt med reklame for denne tsjekkisk-produserte motorsykkelen, ukjent alder. Ca. 14 x 7 cm. a stand JOTUN blikkskilt fra tallet. Dobbeltsidig. 53x17 cm. Noen skrammer JOTUN FENOM. Pannebånd i tynn papp med indianerfjær til å ha rundt hode. Ca. 29 x 20 cm. Meget god stand og uvanlig KIELLAND, KRISTIANIA. Gammel blikkboks med dyremotiver. 31x13x18 cm. Små anmerkninger KIELLANDS. Liten dropseske WEEK-END BLANDING, trolig tallet. 9x11x6 cm. Noen anmerkninger KIELLANDS. To gamle Kiellands dropsbokser. 12x18x12 cm. Noen anm KNEIPBRØDFABRIKKEN. To mapper fulle med tils. ca. 208 små bilder fra rundt omkring i landet. Mange fine motiver. Litt var. kval KRISTIANIA KAFFEFORETNING. Flott blikkboks. ændt Kaffe. 11x21 cm. En fjernet etikett har tatt noe av grafikken KRYDDER. Lott 12 ulike gamle krydderposer, hvorav åtte med afrikanermotiv. Var. stand LANDHANDEL. Lott ca. 25 fine tomme esker fra landhandel. God kvalitet, fin lott LARS B. NEDBERGE. Saftpesseri. Originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 12 x 8,5 cm. Liten skade i ene hjørnet og noen flekker, men usedvanlig flott ill. ant. av en vestlandsbygd. Ca. år, trykkeriet lagt ned LARVIK. ALFA LAVAL. To gamle metallskilt Systeme Hyropulse og Ici Machine A Traire. Trekantform ca. 28x28x28 cm. Noen anmerkninger, bl.a. rustskader. Realisasjon! 2076 MARIANNE MARGARIN. Stor tavle til å skrive med kritt på med logo øverst. Ca. 54 x 95 cm MESNA BRUG, LILLEHAMMER. Gammelt støpejernskilt. 19x13 cm. REALISASJON! 2078 MOSS GLASSVÆRK. Lott åtte gamle prøveflasker i div. størrelser. Må hentes i Oslo eller Sarpsborg. REALISASJON! 2079 NILFISK. Stor papplakat i to deler for denne støvsugerprodusenten. Ca. 70 x 80 cm. Medfølger en liten Nilfisk pappreklame med skade til. Alt med litt slitasje NILS NILSEN elektriske anlegg. Plakat. Adr. Strømsveien 125, Strømmen. Telefon Glass og ramme. Bør hentes i Østlandsområdet. Emballasjetillegg kr tilkommer ved forsendelse NORA Jordbærsyltetøy. Blikkskilt fra 60-tallet. 28x13 cm. Liten hjørnebøy. REALISASJON! 2082 NORGES BRANNKASSE. Stort skilt fra tallet. 105x30 cm. Mindre anmerkninger. Frakttillegg på kr. tilkommer ved forsendelse NORSK VACUUM OIL COMPANY A/S. Prisliste nr. K (1929). På blikkplate. Ca. 16 x 22 cm. Litt slitasje ODAHLLS KONDITORI. Tønsberg. Fin tine, Ø=44 cm og H=19 cm OSLO KOMMUNALE LYSVERKER, merket O.K.L. Filipstad. H.s.p. Sandv.-Oslo. (Sandvika Oslo), 28x11 cm. Emaljeskilt fra 30-tallet. Meget pent OSLO KOMMUNALE LYSVERKER, merket O.K.L. Lysaker. H.s.p. Sandv.-Oslo. (Høyspent Sandvika-Oslo), 28x11 cm. Emaljeskilt fra 30-tallet. Meget pent OSLO KOMMUNALE LYSVERKER, merket O.K.L. Filipstad. H.s.p. Oslo-Sandv. (Høyspent Oslo-Sandvika), 28x11 cm. Emaljeskilt fra 30-tallet. Meget pent OSRAM. Blikkskilt, 39x18 cm, og to klyper med Osramreklame. a stand OSRAM-plakat fra 1920-tallet. 34x24 cm. Pen PALNATOKE FORSIKRING. Flott emaljeskilt fra tallet for agentur for forsikringsaktieselskabet 1 PALNATOKE. 44x24 cm, ubetydelige anmerkninger PERSIL til allslags vask. Blikkskilt med dame som bærer kurv med vask. 40x60 cm. Ca Noen reparerte skader Storauksjon juli 2017

29 Obj.nr. Obj.nr PRIMULA. Gammelt stativ for Primulabokser fra landhandler. 34x43 cm REMINGTON TYPEWRITERS. Fin reklameplakat med kalender fra India. Hovedkvarter for India og Burma i Calcutta. 31x47 cm tallet. Uvanlig RIC. BJØRN. Sjeldent og dekorativt skilt fra byggfirma med avdelinger i Tromsø, Finnsnes og Birtavarre. 26x35 cm. Små anm ROGALAND OSTECENTRAL STAVANGER. Meget gammelt speil med reklame. Trolig beg. av 1900-tallet etter telefonnr. å dømme. 26x24 cm. Ganske slitt. Hull etter oppheng. Sjeldent RØDE KORS. Plakat fra tallet med sign. H-T-K. Trykt hos Emil Moestue. Ca 35x50 cm. Små hjørneanm RØGET SILD I BOUILLON. Originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 34 x 3,5 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned SAASÆD RENSERI. Gammelt emaljeskilt for rensing av såkorn fra tallet, 48x33 cm. En rustflekk, ellers bra. Dansk? 2099 SAMLERKORT. Eske med div. samlekort. Bl.a. Liebig, Rich s, sigarettkort, Hjemmets bilserie. Lite norsk ellers, dog noen Tiedemannskort. En del dansk. Trolig omkr. stk. Var. kval. 2 SEEBERGS KLISTER. Eske med 25 ubrukte tomme tuber til Seebergs klister, skismurning. Uvanlig SHELL. Lite emaljeskilt. Ø ca. 12 cm. Noe smårust SHELL MOTOROIL. Fint blikkskilt, ca. 30 x 30,5 cm. En del slitasje SKIENS HAANDVÆRKER FORENINGS 16DE UTLODNING Originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 10 x 13,5 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned SKISMØRNING. Roteeske med vel 15 gamle skismørninger m.m. Var. stand. Bør sees STABBURET. To eldre spann, ene ifm. 40-årsjubileet 1976 med lokk. Det andre er kanskje eldre? Uten lokk. Høyde 15 cm. og 11 cm. REALISASJON! 2106 STAVANGER PATENTSMURNING. Originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 35 x 16 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned STAVANGER SMØRFABRIK OG SMØRFABRIKEN HEIMDAL STAVANGER. Lott to originale håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flotte og dekorative. Ca. Ø=11,5 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned STAVANGER SMØRFABRIK. Stort originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ. Ca. 10 x 13,5 cm. Ca. år, trykkeriet lagt ned STAVANGER. Lott 6 stk. gamle visittkort/reklamekort fra Stavangerfirmaer. De to største, begge flott kolorerte, er 11 x 17 cm STOREBRAND FORSIKRING. Fint aluminiumsskilt fra med maritimt motiv. Jørgen Pedersen tlf (hvor?) tallet? 22x33 cm. Små flekker SÆPOLIN. Beste Skuresæpe fra Sætersdal & Søn, Bergen. Blikkskilt fra ca tallet, 20x8 cm. Pen stand SØRLANDETS DROPSFABRIK, LYNGDAL. Dropsspann, ca. 20x20 cm. Mindre skrammer.# 2113 SØRLANDETS DROPSFABRIK. Lyngdal. Fint spann med lokk og hank. Ca. Ø=20 cm og H=20 cm TEXACO. La nouvelle Texaco motor oil. Flott lite emaljert blikkskilt, ukjent alder. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje THE HALLELAND CANNING FACTORY. Originalt håndkolorert utkast fra Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Meget flott og dekorativ, med flotte miniatyrtegninger. Ca. 22 x 13 cm THYMOLIN. Stort, eldre emaljeskilt for tannpasta, x25 cm. Russisk tekst na zuby som betyr til tennene. Små anmerkninger TRYKKSTEIN for litografisk trykk. Reklametrykksak for renserifirma i Oslo på ene siden, Fredriksstad Glasmagasin på andre siden. Vekt ca. 10 kg VAN DEN BERGHS. To blikkbokser fra Van Den Bergh s margarinfabrik, Skøyen Oslo. Aroma Margarin og Terne margarin. Vintermotiver. 18x10x18 og 18x19x18 cm. Noen skrammer VERKTØYMASKINER M.M. Stor lott på ca. 120 div. små hefter og ark, med reklame for store maskiner m.m. Det meste tyske 1950-tall VIKING ASKIM. To plakater fra 50-tallet. Ene med brukket arm. Var. stand ØVRE SMAALENENE. Papp-plakat med reklame for Smaa-annoncer. Gammel. Ca. 43 x 33 cm Lott 6 flotte gamle etiketter. Bl.a. snus, tobakk, barnesepe mfl. Fra tidlig 1900-tall. Vestlandske Lithografiske Anstalts originale prøver Lott 3 innrammede plakater fra tallet med fine motiver (repro). Kielland, Christiania yggeri og Coca Cola. 31x23 cm Lott 8 bokser. Bl.a. èn Christiania dropsfabrikk, tre Bjelland, èn Erbe mfl. Se bilde Lott gamle blikkbokser, bl.a. fra Freia, Mowinckel kaffe, Kielland og en Sætre boks med mindre enheter i. Fra Landhandel. Var. stand Lott sju gamle / halvgamle reklameplakater fra ymse firmaer. Eldste er nok atlie Skismørninger. Ellers finnes Alf Tallaksen Arendal, Gloria pussepulver, Ringnes og Frydenlund Lagerølskilt i plast, Sunmaid rosiner og en innrammet plakat med bilder av div. øletiketter fra Denne i størrelse 52x60 cm, de andre i mindre størrelser Lott to engelske skilt, CRAVEN A Virginia Cigarettes. Celluloidskilt fra 50-tallet 27x37 cm + et nyere Bell Telephones-skilt. 30x41 cm. Små anm. Skipsfart, maritime effekter *) Skipsrelaterte gjenstander *) 2128 ARROW STAR. Flott stor bjelle i messing, fra denne båten som ble kjøpt fra Frankrike og så gikk som fraktbåt rundt på Vestlandet i årene. H=18 cm. Vekt 3,65 kg BALLASTFLASKER. Vrakfunn. Lott på 3 gamle ballastflasker fra seilskutetiden. Flaskene ble fylt med vann til vanlig drikke samtidig som de gjorde tjeneste som ballast. H=19 cm BAROMETRE. Lott med fem eldre barometre. Ikke testet BRENNEVINSDUNK FRA SEILSKUTETIDEN. Inneholder one gallon, i tinn. Hang under taket i skipsoffiserens lugar med sprit. H=23 cm. F 2132 D/S ROAR av Kristiania. Fred Olsens rederi. Såkalt bøyebilde malt av E. 0 Gulbrandsen. Bildet er 14 cm i diameter. Totalt 22 cm DAMPSKIPET UNICORN. Olje på plate. Sign. G. Race 1897? Innrammet. Ca. 44 x 27 cm DFDS. Eldre stor plakat med turistreklame for Norge. Eventyrlandet. 61x99 cm. Små 1 anm. Innrammet med glass. Bør derfor hentes i Østlandsområdet. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse GULBRANDSEN, R. Gammelt maleri av D/S KONGSFOS (NAL). Bygd 1914 i Sunderland, 36x20 cm. I gammel innramming MARINE. Olje på lerret montert på plate. Usignert. Innrammet. Ca. 31,5 x 20 cm. Fint maleri MARINEMALERI. Flott maleri av skonnertskib PLANET. Olje på lerret. Innrammet. Ca. 64,5 x 44,5 cm. Dekorativt. Emballasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse NAL. Eske med gjenstander relatert til Den Norske Amerikalinje. Suvenirer, bruksting, luebånd, noen postkort m.m. a lott som bør sees! 2139 NAL. Fem innrammede fotografier 23x17 cm: Sagafjord, Stavangerfjord, Oslofjord x2 og Bergensfjord NATTHUS. Med kompass. Stort natthus i messing med kompass fra Bergen Nautik. 0 Komplett med magneter. Total bredde 77 cm og H=44 cm. Flott og dekorativt objekt NAVIGASJONSINSTRUMENTER. Lott på to engelskproduserte. En parallellforskyver fra H. Huges & son. En rullelinjal av ibenholt i trekasse fra W. H. Harling Ltd. London. Linjelens L=47 m OFFISERSJAKKE for sjøoffiser født i Karakterliste (kopi) for Skibsførereksamen fra 11. mai 1908 og lægeattest datert Haugesund 2. mai 08. Jakken er merket Øglænd Sandnes og Ålgård super finish. Uvanlig PEILEKOMPASS. I treeske. Produsert av R. J. Sørensen Copenhagen. Første del av 1900-tallet. Kassen med plakettmerke Iver C. Weilbach & Co. Kompasset er komplett med alle tilhørende deler, noe som er sjeldent. Flott objekt SEKSTANT. Flott sekstant i original eske. Merket C. Plath Hamburg. Meget fin stand SEKSTANT. Prod. av Cornelius Knudsens eftf. København. Solgt av Iver C. Weibach 1 & co på 1950-tallet. Komplett med alle sikterør i mahognykasse. Reiseetikett fra The East Asiatick Company LTD medfølger (slitt). Flott objekt SKIPS- OG FISKERIARTIKLER. To prislister fra Cornelius Munchs EFTF i Kristiania, u. år, men trolig 1920-tallet. Mange illustrasjoner, noen få i farver. Hhv. og 105s. Løse i permen SKIPSKLOKKE. Vrakfunn, i messing. H=20 cm og Ø ca. 19 cm. Fin patina. Mangler hammer inni SKIPSLOGG. Fin logg i messing merket Walkers Patent, CHERUB Mark II. L=26 cm SKIPSLOGG. Komplett sett i original kasse. Fra Thomas Walker s Excelsior IV Log, 1 Birminghavn England SKIPSRATT. Stort skipsratt fra ukjent skute med et lite skilt: Fr. W. Bauger, Steuerratfabrik Vegesack emen Diameteren på hjulet er 110 cm. Vekt ca. 30 kg. Vi anbefaler sterkt henting i Østlandsområdet. Frakttillegg tilkommer ved forsendelse SKULDERKLAFFER. Lott 9 par. Ulike grader. Ant. ikke norske SØR-HELGELAND. God bunke med et par Kart 1930-tallet fra skipstrafikken i området Sømna/Bindal. Noen med gummistpl. fra båter, noen med tilsv. fra avs.sted, men mest håndskrevne navn på disse dokumentene i lite A4-format. Bl.a. Vegtind, Ramtind, Heilhorn. Bør være av historisk interesse Lott i flyttekasse med alt mulig av papirer tilknyttet skipsfart (ves. Norden/Skandinavia), 650 bl.a. masse dokumenter, brosjyrer, ølbrikker, turlister. Halvgammel til nytt, inkl. norsk materiale, selv om partiet stammer fra Sverige Lott over foto/bilder, med båter og maritimt tilsnitt. Bøker o.a. om skip (momsfritt) 2155 BERGERSEN, OLAV. Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt. Utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til Bind 1-4. Trondheim (1956) s. Billedplansjer. Shrtryggbd DEN NORSKE SJØFARTS HISTORIE. I 4 bind: Bind 1, 2 del 1, 3 del 1 og 2 utgitt 1923, ca. 0 sider. Noe slitasje GØTHESEN, GØTHE/DENNECHE, FREDRIK. Norske båter. Bind s. Ill. Orig. bd. med smussomslag. Storauksjon juli

30 Obj.nr NAUTISK LITTERATUR. Lott med hovedvekt på navigasjon/astronomi. Bl.a. 6 utg. av Tables of Computed Altitude and Azimuth utg. av US Navy, 4 utg. av Nordisk Atronomisk Tidsskrift fra 1920-tallet samt en del mer. Medfølger også en mappe stjernehimmel-skiver, med tittel Star Finder and identifier no 212-C utg. av US Navy REDERIHISTORIE. Uvanlig samling med 23 bøker om norske rederier tallet, brutto over 20 kg. Se liste SKIPSFART. Banankasse med 20 store bøker om norsk skipsfartshistorie tallet. Se liste. a stand. Over 20 kg brutto SKIPSREGISTRE o.a. vedr. sjøfart. Lott 10 bøker og hefter. Bl.a. Emil Diesen: Norske skibs- og fangstselskaber, juni 1916, 236 s. om 411 større skipsselskaper (sjelden) samt to supplement til denne boken utgitt Var. stand. Se liste THE BLUEJACKETS MANUAL Utg. av US Navy. 748 s. Ill. God stand. Speider *) Speiderrelaterte samlegjenstander *) 2163 Lott tre båtluer og en lue med brem, alle 1. halvdel av 1900-tallet SPEIDER. Eske med div. skjorter, luer, skjerf, sangbøker, speiderguttboka i flere utgaver, magasiner, fotografier, luebånd for OSLO KFUM sjøkorps, klistremerker, postkort m.m. Bør sees. Tegneserier *) Tegneserier - Disney*) 2165 BAMBI. Et blad i Walt Disney serier fra Vg. Litt slitasje i rygg og annet DE TRE SMÅ GRISER. Et blad i Walt Disneys serier fra Vg+. Litt slitasje rygg, rift 0,5 cm nede og 1 cm oppe ellers meget fint DONALD DUCK & CO: ca. 160 blader fra Noe dårligere noe bedre DONALD DUCK OG PETER PAN. Et blad i Walt Disney serier fra Vg. Litt rullet rygg med litt slitasje ellers brukbart DONALD DUCK PÅ GRØNLAND. Et blad i Walt Disney serier fra Vg. Litt slitasje i rygg, rynke langs rygg, noen småanm. langs kant, ellers bra DONALD DUCK Nr. 1 Det aller første bladet utg. i Norge. G/Fr. For- og 0 bakside har vært løse, men er stiftet fast langs rygg DONALD DUCK Nr. 1. Det aller første bladet. Fair. Bladet er innrammet i en eldre gedigen ramme. Bladet er ikke tatt ut for kvalitetsvurdering, den er basert på omslagsinntrykk. Bladet har vært sydd. Bør hentes DONALD DUCK Nr. 1. Vg. Rift 1 cm nede, litt rynker, flekker i øvre kant på bakside, se bilde DONALD DUCK Nr. 2. Vg. Litt rynker, hjørnebrett forside, litt gulnede flekker bakside og ant. til rust på stifter DONALD DUCK Nr. 3. Vg. a forside, noe gule flekker bakside og ant. til rust på stifter DONALD DUCK Nr. 4. Vg. Minimal slitasje i rygg og ant. til rust på stifter ellers fint DONALD DUCK Nr. 5. Vg. Splitt 5,5 cm nede og 2,5 cm oppe, ant. til rust på stifter, ellers brukbart DONALD DUCK Nr. 6. Vg. Splitt nedenfra og 16 cm opp, vertikal brett på forside, ellers brukbart DONALD DUCK Nr. 7. Vg. Noen små flekker forside, litt rust på stifter, ellers braukbart DONALD DUCK Nr. 8. Vg. Noen små flekker på bakside, ellers ikke mye å 1 utsette. Et fint blad DONALD DUCK Nr. 9. Vg. Et fint blad, med liten flekk ved øvre kant og litt rust på nedre stift som har smittet noe over til bladet DONALD DUCK Nr. 10. Liten ripe på forside, liten flekk øverst ved rygg, ellers et fint blad DONALD DUCK Nr. 11. G. For- og bakside tapet sammen med tape, noen anm. ellers DONALD DUCK Nr. 12. Vg. Litt slitasje i rygg, to små hjørnebretter ellers bra DONALD DUCK Nr. 1. Vg. Litt slitasje og rynker i rygg, ellers bra DONALD DUCK Nr. 2. Vg. Splitt 3,5 cm nede, litt slitasje i rygg, ellers bra DONALD DUCK Nr. 3. Vg-. Litt slitasje i rygg, et par vertikale bretter forside, ellers brukbart DONALD DUCK Nr. 4. Vg. Litt slitasje og rynker forside, ellers bra DONALD DUCK Nr. 5. Vg-. Splitt 4 cm nede og 1 cm, noen rynker på forside DONALD DUCK Nr. 6. Vg. Litt slitasje i rygg med 2 cm splitt nede, ellers bra DONALD DUCK Nr. 7. Vg-. Splitt 4,5 cm nede, 4 cm opp, noe slitasje rygg og noe rynker DONALD DUCK Nr. 8. Vg. Minimal slitasje i rygg, noen få andre anmerkninger DONALD DUCK Nr. 9. Vg. Litt slitasje og små anm. ellers bra DONALD DUCK Nr. 10. Vg. Litt slitasje rygg, ellers bra DONALD DUCK Nr. 11. Vg. Litt slitasje rygg og noen små anm., ellers bar DONALD DUCK Lott 6 blader. Nr , 2 og Disse tre bladene har delte og løse for- og baksider. Nr. 1 G/Vg, 6 G/Vg og 9 G DONALD DUCK Nr. 1 Vg-. Slitt nedre rygg med 3 cm splitt, ellers bra DONALD DUCK Nr. 2 Vg. Slitt rygg med 5,5 cm splitt nede og 3,5 cm oppe, ellers bra DONALD DUCK Nr. 4 Vg-. Slitt rygg, og noen flekker på forside DONALD DUCK Nr. 5 Vg. Slitasje rygg, ellers bra. 2 DONALD DUCK Nr. 7 Vg. Minimal slitasje rygg og ellers kun et par små anm DONALD DUCK Nr. 8 Vg-. Slitt rygg med 2 cm splitt oppe, noe rynker, ellers bra DONALD DUCK Nr. 9 Vg-. Slitasje rygg, hjørnebrett og litt rust på stifter DONALD DUCK Nr. 10 Vg. Lite slitasje rygg, ant. til rust på stifter, ellers bra DONALD DUCK Nr. 11 Vg/g. Minimal slitasje rygg, skrapet ved kant oppe i venstre hjørne og litt ant. til rust på stifter DONALD DUCK Nr. 12 Vg-. Svak rullet rygg med minimal slitasje, litt rust på stifter og rynke vertikalt på forside DONALD DUCK Nr. 2 Vg. Litt slitasje i rygg med 1 cm splitt nede DONALD DUCK Nr. 3 Vg. Litt slitasje i rygg, 1 cm splitt nede, ant. til rust på stifter, ellers ganske bra DONALD DUCK Nr. 4. Vg. Litt rynker langs rygg og ant til rust på stifter, som sitter litt ut fra rygg, se bilde DONALD DUCK Nr. 5 Vg. Litt slitasje rygg, rynker ved rygg og ant. til rust på stifter, ellers bra. Obj.nr DONALD DUCK Nr. 11. Vg/Fn. Et bra blad, et par anm. Mangler særark DONALD DUCK Lott 5 blader. Nr. 1 Vg, 4, 7, 9 og 12. De fire siste med noe tape i rygg DONALD DUCK Lott 6 blader. Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Nr 10 Vg, de andre fine, men alle tapet i rygg DONALD DUCK Lott 8 blader. Nr Kv. Vg DONALD DUCK Lott 8 blader. Nr. 3 G, 4 Vg-, 5 Vg-, 6 Vg, 7 Vg, 9 G/Vg, 10 Vg 1250 og 11 Vg. Medfølger Walt Disney s Ferieparade 1954 Vg.# 2215 DONALD DUCK Lott 58 blader. Kv. G til Vg. Flesteparten mot Vg. Se bilde og liste på nett DONALD DUCK tallet. Lott ca. 450 blader. Kv. Vg eller litt bedre DONALD DUCK. Det aller første amerikanske bladet med tegneseriefiguren 12 Donald utgitt i USA i Kvalitet Vg/Fn. Veldig fint eksemplar MIKKE OG BØNNESTENGELEN. Et blad fra Walt Disney serier fra Vg. Litt limt oppe og nede i rygg og liten tapebit nede på siden bakerst i bladet SNEHVIT OG DE SYV DVERGER. Blad nr. 2 i Walt Disney serier som kom ut i Fn/Vg. Minimal slitasje i rygg og et par andre små anm WALT DISNEY SERIER. Lott 4 blader. Donald Ducks familealbum 1952, G tapet i rygg og har vært sydd. Juleparade 1953 G, tapet i rygg og noe slitt for og bakside. Peter Pan 1953 G, tapet i rygg, har vært sydd og noe slitt omslag. Mikke Mus & negergutten Torsdag 1953, Vg-, slitt i rygg, merke på forside, ellers bra WALT DISNEY SERIER. Lott 5 blader. Davy Crockett Præriens beste menn Fn, Davy Crockett og piratene Fn, Den afrikanske løven Vg/Fn, Beverdalen Fn og En verdensomseiling under havet Fn WALT DISNEYS ALICE I EVENTYRLAND. Et blad i Walt Disney serier fra Fn/ Vf. Et meget pent blad WALT DISNEYS ASKEPOTT. Det første bladet i Walt Disney serier fra G. Bladet har splitt i rygg nedenfra og 14 cm opp, noe slitt rygg, ellers brukbart WALT DISNEYS FERIEPARADE. Et blad fra Walt Disney serier fra Fn. Minimal slitasje rygg WALT DISNEYS JULEPARADE. Et blad i Walt Disneys serier fra Vg. Litt slitasje rygg og noen rynker ellers bra. Tegneserier - øvrige *) 2226 DÅDI OG BAMSI. Lott to blader, de to første i serien. Nr og , begge i kv. Vg DAFFY Lott ca. 75 blader. Kv. Vg eller litt svakere DAMMS BILLEDSERIER Lott 23 blader. Nr. 2, 4, 6-9, 11, , 9, 10, , 2-4, , , 1 og Kv. Vg EPOS Lott 7 blader. Nr. 1-6 og 9. Kv. Vg eller litt svakere. Litt slitasje i rygg, navn øverst på bakside og noen andre små anmerkninger, men veldig sjeldene blader i bra stand ellers FANTOMET OG DE KVINNELIGE PIRATER Kv., Fn. Et uvanlig sjeldent blad i 0 fin stand. Bladet er litt bølget, men dette er mulig å fjerne ved press over tid HAN OLA OG HAN PER. Ottende samling. Utgitt i Iowa på norsk i Tegnet av P. J. Rosendahl. Kv. Vg/G. Noe slitasje. Et meget uvanlige hefter HAUKEPATRULJEN Fn/Vf. Et bra blad HAUKEPATRULJEN Lott 3 blader Vg, 1950 Vg og 1952 Vg HAUKEPATRULJEN Lott 9 blader og Fn til Vf. Mange 0 fine blader HOPALONG CASSIDY Nr. 1. Vg+. Et bra blad ILLUSTRERTE KLASSIKERE. Nr i 1. oppl. Nr. 1-5 og 7-10 i kv. Vg eller litt svakere. Litt rullede rygger, rynker og andre små anmerkninger. Nr. 5 og 6 med for og bakside tapet fast ILLUSTRERTE KLASSIKER. Nr. 4. Vg. Et fint blad, anm. i Illustrerte klassikere -feltet på forside. Se bilde ILLUSTRETE KLASSIKERE. Nr opplag. Vg. Litt rullet rygg, ellers bra ILLUSTRETE KLASSIKERE. Nr opplag. Vg. Litt slitasje langs rygg, ellers bra ILLUSTRETE KLASSIKERE. Nr opplag. Vg. Litt rullet rygg, ellers bra ILLUSTRERTE KLASSIKERE. Nr , Nr , 20, 21, 23, 26, 28-31, 35, 36, 40, 50-52, 60, 62, 63, 81, 112. Alle untatt 10 (2 oppl) i 1 oppl. Kv. G til Vg, de fleste midt i mellom. Medfølger 7 amerikanske Classics Illustrated i kv. G til Vg ILLUSTRERTE KLASSIKERE. Lott ca. 60 stk. Kv. G til Vg, jevnt fordelt. 1 og senere utgaver INGENIØR KNUT BERG Lott 7 blader G, 1947 eller 1948 uten omslag, 1949 G, 1950 Vg, 1951 Vg, 1952 Vg- og 1953 Vg JUNIOR EVENTYRBLADET. Lott 14 blader. nr. 3, 10, 11, 17, og Kv. Vg til Fn KNOLL OG TOTT SETTER FARTEN OP Vg-. Rust på stifter, splitt 1 cm nede, noen brune flekker, ellers bra KNOLL OG TOTT Vg-. Rust på stifter, noen flekker utenpå og inni, ellers bra KNOLL OG TOTT Vg. Rust på stifter, ellers bra KNOLL OG TOTT Lott tre blader Vg, 1950 Vg og 1951 Vg LYN-GORDON OG JUNGELDRONNINGEN. Julehefte fra Vg/Fn. Et meget fint blad, minimal slitasje i rygg og en liten anm. på høyre hjørne oppe, eller flott. Et meget uvanlig blad LYNVINGEN Nr. 11. Vg. Svak rullet rygg, ellers fint NILS OG BLÅMANN. Julen Vg. Et bra blad NILS OG BLÅMANN. Lott to blader Vg og 1951 Vg NR. 91 STOMPERUD Vg-. Ruster på stifter og flekker på forside, ellers bra PUTS OG GÅGGÅS LIV OG LEVNET. Fra 1944, Vg. En liten rift i overkant, litt slitasje 4 i rygg REX-SERIEN. 1953, nr. 3. Vg. Litt snm. rygg, ellers bra SERIEMAGASINET Lott 3 blader. Nr Fn, Fn og Fn SMØRBUKK. Lott 5 blader Kv. Vg eller litt svakere STÅLMANNEN. Nr , det første blad i serien. Fn/Vg. Svak rullet rygg, ant. til rust på stifter ellers meget bra STÅLMANNEN Nr. 2. Kv. Fn. Et meget pent blad, ant. til rust på stifter, en liten flekk på bakside ellers meget bra STÅLMANNEN Nr. 3. Fn. Svak ant. til rust på stifter ellers et fint blad TARZAN Lott tre blader Vg/G, 1949 Vg og 1951 Vg VANGSGUTANE. Hefte nr. 8 (1950). Kv. Vg VANGSGUTANE. Lott 3 hefter. Hefte Vg-, hefte Vg og hefte Vg. 30 Storauksjon juli 2017

31 Obj.nr. Obj.nr VILL VEST Komplett årg Vg til Fn. 11 blader mangler samlesiden, nr. 1, 2, 4, 6, 8, 11, og 23, ellers en fin årgang Lott 28 blader/hefter Fantomet-hefte , to Spøk og spenning 1952, 5 Seriemagasinet , 7 Texas , 5 Hoppalong Cassidy 1954, 7 Vill Vest og et Jukan Kv. Vg til Fn, mange flotte blader Lott 7 julehefter. umle og Per på skauen 1942 Vg, Soldat nr Vg, Nr. 91 Stomperud påsken 1950 Vg og Julen 1963 Vg-, Smørbukk 1975 Fn, Vangsgutane 19 hefte Vg- og Tuss og troll 1981/82 Fn Lott 22 div. blader/julehefter Knoll og Tott 1954 G-, Blondie 1956 Vg-, Vangsgutane hefte 18 Vg-, 3 stk. Nr. 91 Stomperud (Vår 1957) Vg- til Vg/G, 7 Dennis Vg-, 4 Lille Lulu og Bassen Vg til Vg- mfl. Se bilde. Medfølger to amerikanske blader G/Vg Lott ca. 25 blader, hvorav 13 Dennis, div. Eventyrbladet, Alt i bilder mfl. Ca Kv. Vg eller litt svakere. Tegneserier - andre land *) 2269 DONALD DUCK. Det aller første amerikanske bladet med tegneseriefiguren Donald utgitt i USA i Kvalitet Fn, med små anmerkninger ved hjørner, innholdet er flott, med litt rust på stifter. Et uvanlig og morsomt blad med en stor ill. på hver side med tekst under. 14 s. Et fint blad. Tegneserier innbundet/i bøker 2270 BIBELEN FORTALT I BILDER. Forord og innledninger: Professor dr. theol. Arvid S. Kapelrud. I tekstredaksjonen Svein Erik Søland, Svein Helge Birkeflet, Inge S. Kristiansen. Ansvarlig redaktør Harald Dyrkorn. Bind 1-8. Oslo Utg. av Familien s. Gjennomillustrert i farver som tegneserie. Orig. hvite helbind i kunstskinn med gulldekor. Alle med smussomslag CARL BARKS SAMLEDE. På norsk, 1-30 i ti kassetter. Kom i begrenset 0 opplag på 2, dette er nr Den er nærmest % uåpnet og ligger i originalboksene. Både lykkemynt og eierbevis medfølger. Meget tungt, bør hentes hos Skanfil Oslo. LIMIT PONDUS ELITESERIEN. Nr Vf. 1 Disneyania - øvrige Disney-samleobjekter *) 2273 DONALD DUCK. Bilag til hjemmet nr. 49/ Reklameark om det første Donald som kom ut i 1948 samt brev fra Bladsentralen til forhandlerne om det kommende nye ukebladet (tegneserien) Donald Duck. Fin stand DONALD DUCK. Stor bladselger til å ha på disken, med Donalds overkropp. H=48 cm DVD-FILMER. Flott lott 20 DVD-er samt 3 div. bokser. Mange forseglede. Høy kostpris PUSLESPILL. Fem eldre små DISNEY puslespill fra Åsmund Lærdal. Fire like størrelser, det femte noe større, men rift oppe på dette. Disneyania - øvrige objekter (momsfritt) 2277 Lott 77 Disneypostkort. Eldste fra 1951, de fleste er nyere storformat brukt i Norge. WD produksjon, kv NOAHS ARK. Disney barnebok utg. på Cappelen s. Rikt ill. noen få i farger. Litt slitasje på kantene SNEHVIT OG DE SYV DVERGENE. Barnebok som kom ut ifm. Disneys film som hadde offisiell premiere 8 februar s. Rikt. ill, hver andre side fargelagt. Meget god kvalitet. Tepper/tekstiler/sko/vesker, etc. *) 2280 AFGAHAN. Flott teppe ant. fra 1940-tallet. Ca. x 128 cm. Fint teppe, som trenger en rens SILKESKJERF. Lott på tre, sign. Hermes (Paris), BBQ og Longchamps, begge Italia. Telefoner, telegrammer, etc. *) 2282 VEGGTELEFON. Liten, gammel veggtelefon. Ingen produksjonsmerker. Uvanlig type GAMMEL BORDTELEFON: Mrk. Telegrafverkets verkstad Nynäshamn. I pen stand TELEFONER. To forskjellige norske bordtelefoner. Ene med Elektrisk Bureau logo den andre med Riksløven. Ukjent stand. Smuss Emaljeskilt: ALARMTELEFON for melding av brann og annen ulykke. 19x11 cm. Små anm SENTRALBORDSWITCH. Fra et firma med navnelapper på personalet. Adm. dir. het Liv-Karin. Enkel utførelse. Produsert av Siera BORDTELEFON. Elektrisk Bureau. Med sveiv og logo. Mangler en av føttene. Litt slitasje BORDTELEFON. Med sveiv og uten logo. Noe slitt Lott gammel telefon og lue med merke fra telefonverket. Tobakiana *) 2290 ASBJØRNSENS EVENTYR BLANDING. Den eventyrlige. Flott aluminiumsskilt i ramme. Ca. 55 x 43 cm ASBJØRNSENS EVENTYR BLANDING. Flott klokke. Batteridrevet klokke innfelt i plast. Ø=40 cm ASBJØRNSENS KARVET BLAD. Flott innrammet papirplakat, original (denne har også kommet i nytrykk). Ca. 36 x 55 cm. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse ASBJØRNSENS TOBAKSFABRIKK. To fine plakater på tynt papir. 30x21 cm. Småbrekker, ellers bra stand. REALISASJON! 2294 BLUE MASTER Ekstra Mild Toasted. Stort, rundt butikkskilt i aluminium. Ø=49 cm. Merket Printex. Kun minimale skrammer BLUE MASTER. Flott rundt glasskilt. Noen få anm., men i veldig god stand. Ø=40 cm C. PEDERSEN & SØN, CHRISTIANSSAND. Lott på 50 gamle etiketter for store og små tobakkesker. En del duplisert. REALISASJON! 2297 Conrad Langaard A/S Gull snitt i blå rekameeske på 23 cm. lang/bred. 2 brukte ligther fra Malboro i relamekartong. Escort hylsetobakk med ligter, esken virker ukomplett da den mangler hylseapparat? 2298 CONRAD LANGAARD, Christiania. Meget gammel snusdåse i tremateriale med flott dekor. Fin tekst på innside av lokk. Ca. 9,5 x 4,5 x 3 cm. Sjelden sak CONRAD LANGAARD. Blå Strek - en strek bedre! Aluminiumsskilt 50x33 cm. Pen stand. Dekorativt. 2 CONRAD LANGAARD. LONG FELLOW. HVIT pakke med filter. Aluminiumskilt fra 50-tallet. 50x67 cm. Meget pen stand CONRAD LANGAARD. Stort, ubrukt aluminiumsskilt for WINSTON sigaretter. 50x70 cm. Noe av det originale overtrekkspapiret henger på fortsatt COOLY. Flott aluminiumskilt fra Conrad Langaard. 50x66 cm. Meget pen stand DAGENS TOBAKK. Premier smoking mixture. Gammel plakat sign. Horgen. AIS-51. H-O. Pedersens lito. 47x67 cm. Pen. REALISASJON! 2304 FRISCO. Flott aluminiumsskilt i ramme. Ca. 59 x 44 cm. Fin stand FYRSTIKKESKE fra 1-tallet fra CHRISTIANSENS TÆNSTIKKER, LAURVIG, med innhold. Uvanlig FYRSTIKKESKER. Lott 7 gamle fyrstikkesker med innhold. Fem med blyantnoteringer fra 1913, 1916, 1917 og 1918 på undersiden (fra produksjonen?). Var. kval J.L.Tiedemannîs Mixture, Rød 3 med lighter merket Rød 3 i gaveeske?. Askebeger J.L.T. Old Classic med reklame for KEF JOHANNES WITH S TOBAKSFABRIK. To gamle blikkbokser fra Christiania / Kristiania-perioden. 14x7x14 og 10x2x8 cm. Flott grafikk. Spesielt Cowboy-boksen som er meget fin også på innsiden LANGAARDS BLÅ STREK. Papplakat. Bestseller for pipe og rulling. Så lett, så god, så rimelig. 50x34cm. Signert Thau. Uvanlig god kvalitet LANGPIPER/PIPEHODER. Ggenerelt pen stand, dog noen med skader, flest av porselen og utrolig mange forskjellige, i alt 129 pipehovder MARLBORO. Stort aluminiumsskilt, 85x55cm fra Conrad Langaard. Ca Meget pent MOTORMIX FRA NETO. Flott sjelden innrammet papirplakat. Ca. 31 x 47 cm. Litt bleket NAL. Eske med ca 230 fyrstikkesker, alle med reklame fra NAL. Så og si alle er ubrukte NICOMINUS TYRKISK. J. L Tiedemann. Flott gammel innrammet papirplakat. Ca. 46 x 67 cm. Uvanlig. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse PREMIER SMOKING MIXTURE. Fra NETO. Flott gammel innrammet papirplakat. Ca. 31 x 47 cm. Uvanlig Sigarettgaveesker. Biltmore med lighter, Barclay Ultra Lights med 2 pakker, Downtown Ekstra Mild stor eske, lengde på 40 cm med 2 pakker. Stor Prince pakke høyde 14 x 9 cm med normal 20 pakkning inni. Småskader her og der så inspiser SIGARETTKORT. Lott vel norske sigarettkort med idrettsmotiver, trav og 1250 galoppsport. Stort sett Tiedemann-reklame bak. Duplisert. Normalkvalitet SOSSIDI. Lott på 150- gamle BONZO sigarettkort med Sossidi reklame. Noe var. kval SOUTH STATE. Uvanlig plakat fra 50-tallet (?) i glass og ramme. Fuktflekker i kantene. Ill. sign. H-O. 21x29 cm TIEDEMANN. Del av stort, gammelt emaljeskilt med fiskeren. Beskåret og reparert. Ovalt 37x50 cm Tiedemannîs Mixture, stor reklameeske med 2 pakker Gul og Rød nr. 3 innvendig + reklamehefte. Lengde/bredde 26 cm.# 2322 TIEDEMANNS jubileumsspeil fra 1928 i ramme. 38x78 cm. Dessverre skader. MÅ HENTES I ØSTLANDSOMRÅDET. SENDES IKKE TIEDEMANNS KARVET BLAD. Er dog den beste. Med fiskeren. Flott emaljeskilt 1 produsert på tallet, 48x66 cm. Pen stand TIEDEMANNS TOBAKSFABRIK. Lite emaljert skilt. Ca. 40 x 10 cm. Noe avslag langs kanter TOBAKKESKER. Stor lott på vel 60 uåpnede sigarettesker og sigaresker. En tom pakke medfølger TOBAKKSESKER. Lott 5 gamle esker, hvorav fire tomme. En med Heimavla Trønderrøik er uåpnet med avgiftsmerke. En liten eske fra Sverre Ryen Zwitzent inngår VESLEFRIKK KARVA BLAD. Uvanlig og morsom papplakat for denne tobakken fra T. M. Nielsen & søns Tobakksfabrik Larvik. Ca. 22 x 47 cm. Litt slitasje og flekker WESTMINSTER. Lott på 140 gamle sigarettkort i serien Adamson s oplevelser. a stand Lott ca. div. sigarettkort. Bl.a. ca. 495 sportskort, 20 historiske personer, 40 nasjonaldrakter, 23 filmstjerner fra Metro Goldwyn Mayer (Glott), 20 eventyr, 25 norske filmstjerner, 45 KNS-sigaretter med seilbåter, 80 siluett-tegninger av kjente personer og utenlandske filmstjerner (utenlandsk serie) mfl. Litt varierende kvalitet. Noen dubletter Lott to askebegre. Ene er gedigent i stentøy fra Agra margarinfabrikk med reinmotiv. Nr 756 under, Ø=13 cm. Det andre er prod. av Egersund for firma ynildsen & Wenger, Oslo. Ø=15 cm. a stand. Utstoppede dyr og fugler *) 2331 HAUKUGLE. Fint utstoppet haukugle fra Nord-Trøndelag. Montert på pinne med treplate for veggoppheng. Fuglens H=32 cm HORNUGLE. Fint ugle fra Østerdalen utstoppet montert på grein. Til å henge på vegg. H=23 cm ISBJØRNSKINN. Stort skinn fra 1960-årene, med utstoppet hode, til å legge på gulv (eller henge på vegg). Ca. 210 x cm. Pelsen bra, litt gulnet og slitasje i kantene, to av potenes ytterklør ligger ved løse, kan sikkert syes på. OL og andre idrettsartikler *) OL-effekter og andre idrettsartikler (momspliktig) *) 00 F 2334 CHAMONIX MONT-BLANC. onsevinner,- og deltagermedalje ifm. det første 00 vinter-ol. onse. Ø=5.5 cm FOTBALLKORT 1978 (England). Restparti med ca. kort i mest god kvalitet. Storauksjon juli

32 Obj.nr FOTBALLKORT. Stor samling på store og 160 små fotballkort. Engelske fotballspillere fra tallet. Obj.nr. F 2355 o 15A. 16 sk. LINIETG. 12½, rift i en hjørnetagg og mindre anmerkninger ikke nevnt i attest Grønlund. (1) F 2356 o sk. stemplet 70. (2) F 2337 GARMISCH PARTENKIRCHEN Deltagermedalje til vinter-ol Forsølvet bronse. Ø=6 cm. F 2338 LAKE PLACID Fin deltagermedalje i bronse. Sjelden. Ca. 5 x 6 cm LILLEHAMMER. OL-kniven Håkon. Lott på to stk., begge i originale esker SQUAW VALLEY. Damefrakk for deltagere. Produsert av Master Tailoring. Litt slitasje. ev og postkort med idrettsmotiver (momsfritt) x 2341 x 2342 Pins *) FOTBALL signaturbrev. Album med komplett serie med Norske fotballprofiler, alle med org. signaturer inkl. avdøde Odd Iversen. Prima kvalitet. Noe ekstramateriale relatert medfølger, inkl. enheter med perfins, myntbrev SH 62. OL signaturbrev. Album med komplette serier 1-30 og med Norske OL-mestere, alle med org. signaturer. Prima kvalitet Lott ca. forskjellige med vekt på Lillehammer OL Montert i 3 spesialalbum JULEKURVEN. Lillehammer Den originale pinsen som ble omsatt for skyhøye priser under OL Nå har du sjansen til å skaffe deg den til en adskillig lavere pris Lott ca. 250 ulike pins i album, overveiende til OL Variert med mange reklame- 650 og nedtellingspins bl.a PINSSAMLING. Ca. stk. Samlingen består mest av offisielle OL-pins fra Lillehammer En del dubletter. Spennende samling. Se foto. Samlet vekt: 3,2 kg. Lørdag 15. juli kl Frimerker Verden Norden (AFA & Facit) Danmark (AFA) Danmark AFA 1-59 (AFA) 2347 o 1 II, 3-7. Fin lott sju skillinger med to AFA 3. Mange med fine marger. (4450) 2348 o 1. 7 fullrandede, den ene stpl. 38 ser ut til å være nøttebrun. Også to innklipte F 2349 o 2b. 2 RBS Thiele pl.i pos.64. Central stemplet 1 samt del af fodpoststempel. 3 Både attest Nielsen og Møller: PRAGT o/ 3/ , 2, 8 og 16 sk. på albumside, alle løse fuldrandede * 7-8. Sett 1856, ustpl., med noen var. marger. (7250) F 2352 o sk. 1863, meget pen. (7) 2353 **/* Skilling. 4-blok UTAKKET. Flot blok hvor øverste parstykke er hengslet. F 2354 ** 14A. 8 Skilling gulbrun, linietakket. Postfrisk flot marginalmerke. Attest Nielsen PRAGTEKSEMPLAR. (10++) 7 0 F 2357 o 21y. 48 Skilling OMVENDT RAMME. Sjældent merke, stemplet 0 63:SKANDERBORG. Prima attest Møller (10) øre singel på lettstemplet ordre-kort Kjøbenhavn 4/ , til Trondhjem. Liten 1 rift oppe, ellers bra kvalitet. (0) F w1. Fr. VIII 5 øre. evkort KLICHEBRUD pos.65 pl.c. Flot, sjældnere kort 0 (4) F 2360 ** 54. Fr.VIII 5 øre. Postfrisk marginalblok 389. Sjælden (3+) ** 54-59, 63, 63a. Fin serie med et par nyanser. (3810) 2362 **/* 54/63. Fr.VIII. Komplet sæt i 4-blokke. Øverste 4 blokke er postfriske, nederste række med et eller to hengslede merker. (13) o//* 55. Fr. VIII 10 øre. Side fra samling med KLICHEBRUD parstykke, diverse CRACK 0 m.m. God planche! Fr. VIII 10 øre. Værdibrev med 10 øre med SJÆLDEN VARIANT ROMBE øverst i højre 10. F 2365 ** 56. Fr. VIII 20 øre. MARGINALBLOK 405. Sjælden postfrisk blok, hængslet nederst i marg. (0) **/ 56. Fr. VIII 20 øre. Side fra udstillingssamling med to postfriske blokke samt brev. 2 Nederste blok med 4 I MARGINAL. Sjælden enhed. F Fr.VIII 25 øre. Utakket marginalmerke med vandmerke. Sjældent merke. Attest 2 Grønlund. (0) 2368 o/ 58. Fr.VIII 50 øre. Side fra udstillingssamling med positionsbestemte merker incl. singlefrankering på fint adressebrev o/**/ 58. Fr.VIII 50 øre. Side fra udstillingssamling med positionsbestemte merker incl. 1 postfrisk 4-blok og fint adressebrev med 5-stribe o/ 59. Fr.VIII øre. Side fra udstillingssamling med meget flot 10-blok og adressebrev. Positionsbestemte merker. Danmark fra AFA 60 (AFA) 2371 ** prima postfriske, inkl. par 25 øre (4) 2372 ** Frederik VIII, 20- øre prima. (3) F 2373 ** 66, 66a. 20 øre mørk blå og sortblå, prima. (3) F 2374 ** kr pos. 37 med variant ekstra streg, fotoatt. Nielsen : pragteksemplar * 67. a eksempler, men limkrak. (0) o 67 (11), 81 (6). Lott posthus. Ujevn stempelkvalitet. (25) ** Serie 1913 med begge 15-ørene. 70a og 73 med limkrak. og 75 med èn, litt kort tg. (8) 2378 ** Serie Chr. X 1913, inkl. begge 15 øre, prima kvalitet. (8) kr. Chr. X samt 8 øre porto 208 øre for værdipakke 50 kr. på 3,150 kg. fra København til Stockholm. F 2380 ** 79a. 3 øre perlegrå, praktkvalitet (2) F 2381 ** 85-89x. 27 øres prov. grovtagget med vm. krone, prima ** (5) 900 F 2382 ** 85-89x. De fire gode X-ene, 86x med et par matte flekker i limet - produksjonsbetinget. a kval. (5) 2383 ** /41 øre prov. i halvark à 50 fra ø. del av arket med No (5) 2384 ** Serie Chr. X 1918/20, stort sett bra kval. (7250 inkl. to ulike 40-ører) o , Luftpost 1 komplett, mest bra kvalitet, men kval.anm. på 146. (6) ** , Luftpost I i bra kvalitet. (6) F 2387 ** kr, fotoatt. Nielsen: pragteksemplar (6) 1 F 2388 * 202a. 10 øre type I på tysk papir, to hengselspor. (10) 1 F 2389 ** øre Karavel, prøvetrykk, att. Nielsen: meget godt eksemplar ** øre og 15+5 øre Dybbøl mølle i 35-blokker. (3) ** øre oransje Frederik IX type III i 40-blokk fra nedre del av arket. (0) o 625. Hafnia 76 bl. III med variant delvis manglende rødbrun farve (Michel Bl. 3 F -,-). Enkelte kendes med utstillings stp , sjælden. Danmark tjeneste, porto, etc. (AFA) 2393 ** AP 2a **. hor. 12-blokk 5 øre lys grønblå. (2.trykk) med nedre høyre hj.marginal. 1 Sjeldent. (10) F 2394 ** PF øre olivengrå, prima (3) F 2395 ** PF 8a. 1 kr. type II,prima (0) 2396 TJ 2A. 4 Skilling rød, linietakket 12½, brev med kombineret nr.stempel 58: ROSKILDE (lige 6POST), sendt til kirkekontoret, Frederiksværk, attest Møller (0) ** TJ øre brun i brettet helark à med ark No. 235-M. (10) 1 Danmark julemerker 2398 ** Flot UFOLDET helark (10) Samling helark i perm. Indeholder samt (sidste periode komplet). Alle kvaliteter forekommer. x 2 ** God samling HELARK i perm, mgl , 45, 1991, fire helt nyere. 1 Blanding brettet og ubrettet, mange ubr. tilbake til de eldre! 2401 ** 1951/1950. Perfekt ufoldet, flot helark (3) x 2402 ** JULEMERKER i helark , 1973, komplett. Totalt 27 år og 29 helark. I tillegg 10 julemerker i hefte miniark 1984 og arkrest (AFA 5035,-). God kval. 900 Danmark posthistorie 2403 Fodposten, Klædedragter i København. Håndkoloreret originalt tryk ca. 17,5 x 24 cm, indrammet, rammen med slitage, patina /Bs Jernbanestempler. Del fra stor samling jernbanestempler på brev og kort. Samlingen har fokus på tognummer og tidlige/seine avstemplinger. Lott med 178 forsendelser + en del klipp. Noe blandet kvalitet og duplisering forekommer. Fra S-V: Silkeborg til Vestjydske Storauksjon juli 2017

33 Obj.nr. Obj.nr /Bs Jernbanestempler. Del fra stor samling jernbanestempler på brev og kort. Samlingen har fokus på tognummer og tidlige/seine avstemplinger. Lott med 265 forsendelser. Noe blandet kvalitet og duplisering forekommer. Alle Fredericia -Padborg/Struer/ Flensborg /Bs Jernbanestempler. Del fra stor samling jernbanestempler på brev og kort. Samlingen har fokus på tognummer og tidlige/seine avstemplinger. Lott med 425 forsendelser og lidt klip. Noe blandet kvalitet og duplisering forekommer. Fra Aa-F: Aalborg - Fyen /Bs Jernbanestempler. Del fra stor samling jernbanestempler på brev og kort. Samlingen har fokus på tognummer og tidlige/seine avstemplinger. Lott med 520 forsendelser + en del klipp. Noe blandet kvalitet og duplisering forekommer. Fra H-R: HAARLEV til RØNNE Originalt Post- og Vejlængde-Kort 1849 med angivelser i mil, med postruter og poststeder, lidt småbemærkninger (47,5 x 61,5 cm) F 2409 Originalt POST=KAART 1796 over Danmark med afstandsangivelser i mil for postveje, ekstrapost veje samt poststeder. Meget sjældent Danmarks kort, bemærk fortegnelsen i NV. Indrammet (ramme 40,5 x 56,5 cm). Danmark, samlinger og lotter (AFA) F 2410 **/* Stor postfrisk/ubrukt samling i 3 Lindner Falzlos-album Lidt Skilling i bl. kvalitet, pene Tofarvede, begge Posthuse, alle Konger, Gl.Luftpost mm. Postfærge, Porto og Tjeneste etc. 50 merker Dansk Vestindien. Stor pålydende i nyere del o/**/* Velbesat samling /7 i to album. Afsnit skilling i bl. kvalitet og fra ca stort set komplet. Afsnit Tjeneste, Avisporto og Postfærge ** Postfriske merker - langt mest efter år 0. Årsmapper til 2015, selvklæbende, mapper mm. Mange værdier mellem kr. 7,- og kr. 19,-. Nominal over kr. 9000,-. Desuden Årbøger 1992, 1999, 0 og 2012,13,14, o/**/* Samling Danmark , stor del postfriske i stålstik, af indleverer optalt til 3 AFA 40. F 2414 o/* Eldre klembind med samling til ca med områder. Mange gode innslag, men to 0 stk. AFA 2 er begge med feil, AFA 10 noe blek og litt rundet hjørne, og andre anm. - men også en god del bedre i ok/god kvalitet. I alt 28 skillinger, og mange andre mellomgode. På Grønland 4 PP og AFA 8-16 *, noen bra DVI, m.m Stemplet lagerparti i to bøger. Imponerende parti med især bogtryksutgaver i stort 0 antal. Merkerne sidder tæt pakket i mange lag! Bøgerne er ikke gennemgået for varianter eller stempler. Desuden mange Postfriske julemerker (kun 1906!) Anslået kat.verdi langt over kr ,-! Lidt blandet moderne medfølger o 26, 26B. Lott med 285 merker i blandet kval. på plansjer. De fleste er trykkbestemte, etc. (ikke sjekket). 2 F 2417 o/**/* Fin samling i SAFE Dual til 1959 (uten bob ). Mange bedre merker, og selges uten 2 fraplukk fra norsk dødsbo. Bl.a. mange skillinger inkl. bra 14-15, 19, begge 5 kr Posthus, luftpost I, etc. Dels både ustpl. (ves. * før 1930) og stpl. på flere utgaver. Noe utbygd tofarget og brune skillinger, må vurderes o/**/* Samling 1851/1989 inkl. TM/PM/AP/PF etc. i to Lindner-album med 16 skillingsmerker, 2 en del tofarget øre, Chr. IX og X, en del 27 øre prov. og 7 øre prov. noe luftpost m.m. Bak i et album 23 stk. FH/AH ** Samling komplet. Lidt andet helt nyt medfølger o/**/ 22 usolgte mindre lotter med onlineobjekter, kun eldre. ev, postfrisk, stemplet. Litt 0 duplisert. Opprinnelig utrop var kr 5075, o 28. Lott med 97 merker i blandet kval. på plansjer. De fleste er trykkbestemte, etc. 0 (ikke sjekket) Mest stemplet samling i to ringbind/permer. Pent besatt i eldre del. Dessuten flere 0 bøker og kartotek med dublettmateriale - i alt stor eske RBS breve. Godt lot med 10 stk. breve med både Ferslew og Thiele II og 7 lyse Thiele III. De 7 er fuldrandede, 3 lidt tæt klippede o/**/* Parti danske årsmapper , pålydende over o/bs Rammestempler, LAP VI stempler, liniestempler, violette stempler m.m. Godt og 1 varieret lot opsat på ca. 50 stk. auktionskort med beskrivelse. x 2426 o/** Samling 1961/99 i tre gode, dels overlappende (eldre del) SAFE Dualalbum. Stor 1 del komplett **, også en del innsatt med ekstra, stpl. merker, og bind tils. komplett dobbeltsamling! En LT-perm for ark medfølger. x 2427 o/** Dubletter 1993/5 i tykkere innstikkbok. Mest stpl. og variert, etter hvert en del ** - 1 disse grovt regnet til ca dkr. (mange av de ** x3) 2428 FDC i stort parti med 10 permer Danmark FDC , også miniark og blokke, høj katalogværdi, samt lidt Sverige o/**/* Samling Danmark , stor del postfriske i stålstik, af indleverer optalt til AFA ** Årbøker o/** Samling i to bind - primært Enkelte bogtryk. KOMPLET i stålstik med 1 mange miniark, småark etc. Postfrisk eller pent stemplet ** MARGINAL-BLOKKE. Samling i indstiksbog med stk forskellige. Langt mest billedmerker o/**/* Samling 1851/1989 i LT-album m/kassett. Starter med 17 sk.merker, deretter noe tynt. 1 Fra 1930 nær kpl. hvor det meste er i postfrisk kval. Før 1930 er det meste hengslet + noe stpl. Også en god del TM, PM, PF etc. blandet med **/*. x 2434 o/** Fin samling i SAFE Dual 0-14, med overkpl. samling 0-10 (kpl. **, samt litt 1250 stpl.) ** Samling med ca. 60 merker/enheter med mye bra materiale med blokksett, provisorier, m.m. Ves. bra/god kvalitet, og oppgitt AFA 14540,-. x 2436 o Påbegynt samling til 1995 i fint LT SF-album. (oppg. 28.) o 22, 22B, 22C. Lott med 190 merker i blandet kval. på plansjer. De fleste er 1 trykkbestemte, etc. (ikke sjekket) o 23. Trykkoppstilling av 4ø. Trykk Pent oppsatt og god kval. 1 x 2439 o/**/* Samling 1875/ BOB i LT-album. Starter med en del tofarget øre, deretter følger 1 noen bedre og mange mellomgode, bl.a 32-33, 47-51, 102, , 177, x 2440 o Samling i fem tykke innstikkbøker, med fin, personlig montering, til 8. Ganske tynt etter 1998/99, og generelt få bedre merker, men fire 4 RBS i starten. Mye bra kvalitet, også en tynnere bok med enkle dubletter o 27, 27B. Lott med merker i blandet kval. på plansjer. De fleste er trykkbestemte, etc. (ikke sjekket). x 2442 FDC. Samling i åtte gode, røde Varioalbum fra 1941 (ett brev 1937) til utpå 0-tallet, framstår som fyldig! 2443 ** Liten samling med en del mellomgode merker, i normal til ofte bra/god kvalitet! (oppg. AFA 12615) o 17 virkelig stappfulle innstikksider (+ 4 mindre sider) med duplisert vare, eldre til nyere, oppgitt AFA 30920,- av selger o Lagerparti stemplede fra Tofarvede til ca. år 0. Tre indstiksbøger. x 2446 o Grunnsamling i pent SAFE-album til 1. Starter med noen skillinger inkl. bra AFA 5 og 8 (AFA 6 med god farge, men småfeil), ok 11-12, meget god 14, skadd 15. Videre bra AFA 32, men stort sett uten bedre merker videre. Jevnt og bra belagt til moderne, men mgl. noe her og der **/* GAMMEL LUFTPOST. Planche med POSTFRISK SÆT samt lidt ekstra! 2448 ** Årssett frimerker , frimerker og miniark x 2449 o/**/* Påbegynt samling til 1980 i album. x 2450 o/** Fyldig og genuint dublettlager i tykk bok med en del **. Videre tre vanlige i.bøker med hovedinnhold 4-BLOKKER, dels på 1.dagsstpl. klipp til ca inkl. mange skjeve verdier, blåmerker, etc. x 2451 o Samling til 1960 på ark, bl. kval. i starten. Også litt DVI. x 2452 * Liten bok med mange merker til 1960-tallet, overveiende *. Dog mange mellomgode fra tofarvet og fram, inkl noe bob. x 2453 o/**/* Dubletter i innstikksbok (oppg. 20+), påbegynt samling **, div. dubl. i innstikksbøker o 23, 23B. Lott med ca merker i blandet kval. på plansjer. De fleste er trykkbestemte, etc. (ikke sjekket) o 25, 25B. Lott med vel merker i blandet kval. på plansjer. De fleste er trykkbestemte, etc. (ikke sjekket). x 2456 ** Samling 0-10 i innstikkbok, attraktiv periode og hele 26 miniark/blokker, også hefte HM9 (Facit), best de siste årene. God kval. (Facit 5350) x 2457 o/* DANMARK. Samling til 1990 i eldre Schaubek med noen mellomgode, gammel notering 0 virker litt lavt?? Normal/bra kval. på det meste, men noen eldre med feil o/**/* Samling til 5 i LT-album + dubl. i to permer, en mengde merker evlot med 23 stk. Chr. X bogtryks-frankeringer, hovedsagelig udsøgte bedre som rec. og værdi. x 2460 o Eldre Stender med samling Starter med over 25 skillinger i bl. kvalitet, fin side tofarget fintagget inkl. bra nyanser. Videre grunnsamling uten de dyre Blandet parti med mere end forsendelser/kort, meget varieret! x 2462 ** Samling i fyldig besatt LT SF-album, noe løst bl.a. mye Pål. ca. 1 dkr, + merverdi i album. x 2463 o/**/* Grunnsamling i Stender, til Starter med tre brune skillinger, men bra med tofarget og en del mellomgode videre, mye ** mot slutten, noen * i eldre del. I tillegg bok med noen 4-blokker, inkl. nyere blå o/**/* Dublettparti til helt moderne i to halvtykke i-bøker. Rel. ordinært utvalg, men noen sider ** i ene boka og litt uoversiktlig miks der. En liten samling gammel bypost ligger i ene boka o Samling , stemplet. 14 skillingsmerker i blandet kvalitet, enkelt Tofarvede. Stålstik velbesat. En samling med mange merker - uden dyre. x 2466 Større og velordnet samling HELSAKER i to gode bind med evkort-samling 1-49, + kortbrev, korsbånd, m.m. Det meste typet i hht. spesialkatalog, og i mest ubrukt, god kvalitet. x 2467 ** Flere sider fulle av 4-blokker i innstikkbok, størstedelen med L-nummer, til litt utpå 1980-tallet. Innslag ellers av Polen og Grønland/Færøyene, også ** Kvadrater på brev. evlot med diverse 4 Skilling samt 2 og 8 Skilling singlefrankeringer. I alt 9 forsendelser. Blandet kvalitet Skilling 1864 på brev. evlot med 5 mest fine breve. 2 Skilling, 2x3 Skilling samt tre med 4 Skilling. Incl. Landpostbrev og pent brev med STUMT STEMPEL BORUP Skilling 1870 på brev. evlot med 7 breve. 8 sk med fold gennem merket. Flot 4 sk fra Aarhus og bedre farver i 2 Skilling Blandet parti med over 70 danske breve/kort o/** Dubletparti i tre bøger. Danske postfriske nyheder, Grønland lignende og noget Færøerne. Stor indkøbspris! 2473 o Eldre restsamling med en del mellomgode merker, men de fleste skillinger med feil. Et 550 akademisk antall Grønland er med. x 2474 o/* Grunnsamling i Stender, til 1970, inkl. en del mellomgode, begge 8 sk tofarget. Meget 550 fyldig etter 1930, men en del *, også bra BoB. x 2475 o/* Eldre grunnsamling til 1940 i enkelt, gammelt fortrykk. Starter med 12 ulike skillinger i 550 meget bl. kvalitet, videre også mange mellomgode inkl. BoB. Samt tilsv., men mindre samling Finland i samme type album. x 2476 o/ Halvstor roteeske med hefter, blokker, fdc, smålotter, pergamynposer, m.m. Fra større rydding o/ Mange dubletter i innstikkbøker, permer, m.m. Store antall bruksmerker en ett, stappfullt album, noe diverse materiale. Fra samlerrydding i Norge. x 2478 Kort brev og helsaker i to alb. + løst, også ca. bruksbrev Grønland fra tallet. x 2479 o/**/* Parti eldre og bob i innstikkbok med de fleste bedre med feil, men noen mellomgode i bra kvalitet dels **. x 2480 o/** Samling 4-BLOKKER med tallrike ulike ofte både ** og stpl. Noen ** med marg.nummer, noen stpl. på klipp stpl. 1. dag. a kvalitet, mange enheter o/**/* Samling Postfærge, Porto, begge SF-merkene og bittelitt annet bob, bl.a. PF 14 ** og 12a lettstpl, flere andre mellomgode inkl. begge 7 øre porto Ca. 40 brev/kort av eldre dato med stjernestempler av ulike typer, og i bl. kvalitet. Må sees. Medfølger katalog for slike stpl., og for otypestemplerne, begge utg. av Skilling, da et par slike stpl. også inngår i lotten. x skillingsbrev i litt var., dels bra kvalitet, inkl. enheter med single AFA 6 og 16. Må sees. x 2484 ** Div. ** med pålydende oppgitt til 1, o Skilling Lille parti på sorte SAFE sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter o Grunnsamling til 8 innsatt i to LT SF-album med ark til o Skilling Lille parti på sorte SAFE-sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter o/**/* VARIANTER. Lagerbog med diverse bogtryk og stålstik, ca stk. AFA/SAVA. Også lidt slidt komplet serie Gl. Luftpost og andet. Sjov bog Danmark mm. Spennende rotekasse med overveiende dansk materiale. Masser av gamle og moderne forsendelser, posthistorie, gamle aviser og mye annet. x 2490 o Tykk, velordnet lagerbok til tidlig 90-erne, uten de bedre merker. x 2491 Ca. 10 eldre, dels bra forsendelser inkl. to følgebrev, tre adressekonvolutter, ett brev med singel AFA 61, brev med AFA 69 + norske merker NK stpl. K.havn, etc. x forsendelser med TOFARVET, inkl. to enheter med 4 øre ultramain (inkl. ett par), ett adressebrev, ett med 8 øre med notert variant Fostfrim, m.m. Noe var. kval ** MARGINAL-BLOKKE. Lille eske med ca 160 stk. øvre marginalblokke - almindeligt papir. Stærk duplisering. Storauksjon juli

34 Obj.nr o Påbegynt samling til 1997 i LT album, noen pene stempler. Også dubl. i perm, og en liten stempelsamling Norge på kr. 3,50 Trollfeltet. GI BUD Plastboks med anslått 4- brev i variabel kvalitet. GI BUD o/**/* Blandet parti i A5-indstiksbog 16 sider, bl.a. en del bogtryk. REALISASJON! Diverse Danmark (AFA) x 2497 FDC. Eske med ca. stk., vesentlig og 80-tallet, god kvalitet. Et min. antall eldre, vanlige forsendelser medfølger LAKSEGL. Spændende parti/samling delvis monteret, delvis løst i poser. Meget varieret og interessant parti. x 2499 Merkater ca samling ca. stk. F 2 o Rulle-sammentryk 1a. 7+3 øre PERLEGRÅ, 7 øre med variant 98y Spaltet C, luxcentr.stp. Kbh. Ø (2+) 2501 o Rulle-sammentryk 3a. 3 øre PERLEGRÅ + 7 øre, pos , stp. Aars (2) 2502 ** SLESVIG. 5 kr i postfrisk par med variant: stærk forskudt overtryk. x 2503 ** Ti ulike av Postens bøker, bl.a. Den Danske Flåde, Zoologisk Have, Frimerket 150 år. I tillegg boken I øverste høyre hjørne. 450 Grønland (AFA) Grønland Pakkeporto F 2504 ** 1. 1 øre 1905, prima postfrisk (10) F 2505 ** 1. 1 øre olivengrønn, postfrisk. PRAKTKVALITET, attest Nielsen. (1+) 0 F 2506 o 2. 5 øre 1905 utagget oppe. (0) F 2507 ** 2. 5 øre brun, postfrisk. Prima merke, attest Nielsen. (10) 2 F 2508 * 2A. 5 øre 2. trykk på kartonpapir, prima ubr. Att. CAM. (0) F2509 o 2 A I. 5 øre 2. trykk utagget venstre 900 F2510 * 2 A1. 5 øre andre trykk, variant snebold, prima ubrukt, att. Nielsen. F 2511 * øre 1. trykk 1905, letthengslet og prima (0) F 2512 ** øre blå, postfrisk. PRAKTKVALITET, attest Nielsen. (10+) 3 F 2513 * 3A. 10 øre andre trykk, nesten postfrisk, att. Nielsen : prakteksemplar. (0) F2514 * 3 A1a. 10 øre blå, ustemplet. Officielt eftertakket i nord. (Afa Sp: 0) 1 F2515 * 3 AI. 10 øre andre trykk, ubrukt i god kvalitet, att. Nielsen. F 2516 ** 4A. 1 øre 1915 på medium tykt papir, prima. F2517 ** 4 AI. 1 øre 1915 tresidig tagget, postfrisk, att. Debo. (0) F2518 o 4 A2. 1 øre tosidig tagget 1915, variant bule på ramme. F 2519 ** 5A. 2 øre 1915, prima. (0) 1 F 2520 ** 5B. 2 øre tresidig tagget 1915, prima postfrisk, att. Debo. (9000) o 5C. 2 øre tosidig tagget ** 6B, C. Begge prima * 7 I,9 I. 10 og 20 øre på kartonpapir, hengslet (7) 900 F2524 * 8 A2. 15 øre 1915 utagget på to sider, att. Nielsen: prakteksemplar. F 2525 ** 8 I. 15 øre fiolett, kartonpapir. Postfrisk PRAKTKVALITET. Attest Nielsen. (0+) 0 F 2526 ** 8 I. 15 øre på kartonpapir 1923, prima, att. CAM.(0) o merker stemplet med datostempler. F 2528 ** øre violet. Postfrisk PRAGTKVALITET. Attest Nielsen. (0+) ** Thiele 1930 komplett, prima (7850) 1 F 2530 o Begge datostemplet 2531 ** postfriske med platefeil klassifisert etter Wowern o Datostemplet. 1 Grønland Enkeltmerker FDC GODTHAAB , adr. til Norge (5) FDC JULIANEHAAB , adr. til København (5) Seriebrev stemplet Angmassalik årskonvolutten ** Danmark Befriet, komplett sett, postfrisk. (0) 0 F 2537 ** 20a-25a. Danmark Befriet, Ændrede Farver, komplett sett, postfrisk, attest Niesen. 0 (10) F 2538 ** 283x. Omvendt overtrykk, prima. Fotoattest CAM. (7) 0 Grønland Samlinger og lotter x 2539 o/** Godt lager 0-16 i innstikkbok, inkl. betydelige antall **. Samt en del 1985/97 i annen bok tilsvarende. Pål. ca. 11 dkr for **, samt mye stpl., inkl. noen prakt/ lux, dog færre merker de siste årene. God kvalitet, prima vare FDC. Duplisert samling inkl. fireblokker til 5, eiers liste viser 2581 stk., AFA ,-. Også en eske med særstempler (150?). x 2541 ** Parti med merker, dubletter, enheter, arkdeler, 4-blokker, til godt utpå 1990-tallet. Meget grovt regnet ** ca. 10 dkr, som dels inkluderer noen høyverdier, men mye verdi i pålydende 2.50/8.50 kr! Prima kvalitet, og noe katalogverdi i perioden 1950/65, også tre stk. PP 9. Neglisjerbart innhold */o er ikke medtalt/vurdert. x 2542 ** Komplett samling fra 1937 til 5 i LT SF-album, (ark fra starten, mangler de tre siste hefteblokkene), alt i prima kvalitet. Også helark julemerker x 2543 FDC. Komplett samling i tre album, det dyre fra 1946 med noe toning av 40øresmerket (AFA før 1960 = 17.) o/** Leuchtturm-album , stemplet. Blokker, miniark postfriske postfriske julemerkehelark (Afa julemerker) 2545 o/**/* Samling mest stemplet Velbesatt inkl. Amerikansk Udgave og 7 stk Danmark Befriet. Også 13 stk. Pakkeportomerker Obj.nr o/**/* Salgskassett med noen innstikkort priset for småsalg, rel. mye nytt og variert. Fin 1 kvalitet. Salgssummene summeres til ca. 10,-, hvilket nok er ca. 60/65% av AFA i dag. Mest stpl. og en del **. x 2547 o Samling med 8 PP, deretter komplett til 3, uten Befriet, i LT SF-album. 1 x 2548 o Samling i tre tykke innstikkbøker, med fint, personlig montering, Virker 1250 svært fyldig etter hovednummer utenom Am.utg., inkl. alle (?) miniark) og par fra hefter. Stort sett meget bra kval o/** Samling KOMPLETT uten Samlet postfrisk/pent stemplet. Mange miniark/småark etc x 2550 o/**/* Samling til 6 i to album, 4 PP, ca. komplett fra 1938 minus Befriet, også noen 1 dubletter etc. x 2551 o Samling i LT SF-album (+ et par eldre inkl. AFA 18. Svært fyldig (inkl. 1 tallrike småark og miniark), abostpl. for det meste, ark og noen merker 2015 medfølger Stemplet samling med et par Pakkeporto, Amerikansk Udgave postfrisk samt god 1 lagerbog med 37 stk. postfriske frimerkehefter incl. de første o/**/* Samling i Stender-album 1938/99 inkl. Am.utg. stpl. (8-16) samt Thule kpl. både o/*. 1 Fra 1950 nær kpl. postfrisk på blanke plansjer ** Årsmapper komplett. Inkl. alle tre typer Litt ekstra medfølger. 1 x 2555 o/** Komplett samling (uten Befriet ) i Lindner T-album + 3 ** PP, samt 8 sider fireblokker i innstikksbok (+ litt Danmark) FDC. FIREBLOKKER - komplett samling i fire album. (Før 1960 = 6450) x 2557 o/** Samling til 5 på LT SF-ark, **/o (ett merke *), eier oppgir AFA tot. kr. 22.,-. x 2558 o Samling i fin Classic-perm, fyldig, ca. 110 merker/miniark med lux-stempler o/**/* 2 småsamlinger henholdsvis **/* og o frem til 1988, og tilsvarende i dublettbok. Videre noen FDC og annet **/* Samling ustemplet, samt Færøerne Noget dubletmateriale bagerst. Mange miniark begge lande Eske med noen forsendelser, både fdc og bruksbrev, mange er C65-størrelse. Også noen merker, julemerker, m.m. Fra bo o/**/* Lite roteparti med en del ** på innstikkort og i årssett, mange PP nytrykk i ark, vanlig PP 5 med ovalstpl. - normalkvlaitet, og litt annet. x 2563 ** Samling til 1998 spredt i fint LT SF-album, ves. ** og flere miniark og en del hefter i perioden - dels på ekstra plansjer. x 2564 ** Bok stappet med MARGINALBLOKKER av ves. rimelige utgaver 1960/70-tallet. Enkelt i store antall, men også 9 kr x3 blokker o/** Samling 1938/97 i LT-album. Mangler 8-25 (Amerikaseriene) på kpl. både postfrisk og stpl. Bak i album en del PP-nytrykk i småark x 12 og 3 helark à 25 med PP-nytrykk + noe til Moderne stempelsamling i eske. GI BUD. Grønland Diverse 2567 ** Årssett frimerker F 2568 EKSPEDITION. ev dateret Christianshaab 18.maj 1936 sendt fra Kolonibestyrer H.D.Møller. Kuverten forseglet med Pakkeporto 10 øre og Grønlandstyrelse ovalstempel. Liniestempel ANGMAGSSALIK Sendt til Fanø. Af brevet fremgår at dette er sendt med franske indlandsisekspedition til Angmagssalik.. SJÆLDEN FORSENDELSE. ev fra samme korrespondance maj 1945 medfølger. Færøyene (AFA) Færøyene Enkeltmerker 2569 (*) utgaven i forsidepen 4-blokk, men limløs. Attest Lundegaard Nielsen nevner en tynnhet i n/h merke, vi nevner også noe fargeavsmitting bak, men uansett uvanlig enhet. Notis medfølger og viser gammel kostpris på 7450,- for enheten øre prov. + 5 øre Chr. X på lett beskåret brev, noe utflytende overtrykk /5 øre samt 5øre på fint lille brev THORSHAVN F A. Halveret 4 øre samt 5 øre. Flot brev THORSHAVN (7) o 2-6A. Provisorier 1940, pent stemplet serie. (3) 2574 ** 2-6A. Provisorier 1940, postfriske, prima. (7) o 2-6A. Provisorier, komplet stemplet sæt ** 2-6A+B. Provisorier 1940 komplet, BEGGE UTGAVER, postfriske, prima. (16) /15 øre prøvetryk UDEN BJÆLKE samt 20/1 øre med højt overtryk. Stemplet 1 Kollefjord og THORSHAVN (0) F 2578 ** 5B, 6B**. 50/5 øre prov. og 60/6 øre prov. 2. oppl. 60/6 øre med hj.marginal. 50 øre litt gulnet,begge velsentr. (0) Storauksjon juli 2017

35 Obj.nr. Obj.nr o 4 C1, 4 C2. To nærmest feilfrie merker i nyanser. C1 fullstpl. rettv. NYSLÅTT Færøyene Samlinger og lotter x 2579 o/** Samling i fem tykke innstikkbøker, med fint, personlig monteringspreg, 1975 til inn i Virker komplett samlet både ** og stemplet!! Inkl. miniark, småark, hefteblokker, og vanlige utgaver. Medfølger en innstikkbok med enkel dublettsamling ** Årsmapper 1975/ komplet. 1 x 2581 o/** Samling til 2012 I LT SF, komplett fra 1975, er o, ellers **, også noen 2013 og brev x 2582 ** Årsmapper , 1983, 1985, 1992, , stk. inkl. den første som er mer uvanlig (AFA 10721). I tillegg årbok mappe 1989 og 1 ikke medregnet. x 2583 o/**/ God rotekasse med vekt på brev og ymse forsendelser. MEGET variert m.h.t. frankering, stempler, dels rek. og annet. Også innslag av eldre brev (før 1975). Noe frimerkemateriale medfølger ** Lagerbog med postfriske merker. Pålydende kr. 4, o/** Samling KOMPLET. Samlet postfrisk/pent stemplet. Alle miniark o/** Samling i Lindneralbum kpl. postfrisk og nær kpl. stpl. til Fra 1996 kun 900 ** på blanke plansjer **/* GRØNLAND: Samling 1938/98 på Davoark med lommer, mgl , men fin serie **, som det aller, aller mest ellers (1. serien dog letth. samt et par andre helt tilfeldige halvgamle). God kval., et par pakkeporto-nytrykk medfølger. x 2588 Årbøker , komplett sekvens! x 2589 o/** Lott inneh. 2 innstikkalbum stpl./postfriske enkeltmerker og 4-bl. i perioden 1975/0, årssett div. Høy kat.verdi. x 2590 ** a dublettlager til 1992, dom. av ** som er grovregnet til pål. ca. 0 dkr. Mange 4-blokker. x 2591 ** Komplett samling i LT SF med kassett. x 2592 ** Komplett samling fireblokker til 1999, også 2-4 av hvert hefte, og 4 av miniarkene ** Årssett frimerker årbøker o/**/ Samling i prima LT SF-album, inkl. 22 ark julemerker, kpl. **. Medfølger en Varioperm med et par hefter og noen firmabrev 1968 med frankeringsavtrykk, og en 3-stripe AFA 4 av 1940-provisoriene FDC. Duplisert samling inkl. fireblokker, eiers liste viser 881 stk., AFA 43635,-. Også en mindre eske med noen fra Danmark. Dansk Vestindia (AFA) F 2596 * 1 A. 3 Cents mørkkarmin, HVID GUMMI. Pent merke med harmoniske rande, 00 ustemplet. Sjælden udgave med attester Møller og Nielsen. (30) F 2597 o cent lilla/grønn. Del av to lette stumstpl. a merke for utgaven. (10) 0 F 2598 * cents i rel. frisk utgave, men noen litt lave tg. oppe, og ø/v tagg løs. (0) F 2599 ** cents, 2. tryk mat gråviolet. Postfrisk 4-blok merke med attest Møller: 7 pragtkvalitet. Facit for 4-blok ,-. F 2 ** Cents, 2.tryk mat gråviolet. Postfrisk LUXUS merke med attest Møller. Facit for 2 pragteksemplar 9000, C51 on pair 4d plate 7 (one creased) on damaged cover from New York via St. Thomas to Demerara,. Guiana C51 ST.THOMAS on 4d plate 10 (creased) on cover from St. Thomas to Demerara,. Guiana ** Postfrisk lott på to plansjer. Finland (Facit) Finland Facit 1-66 (Facit) F 2604 o 1 Ib. 5 Kopek blå, SMÅ PERLER, praktfullt merke med rettvendt stempel 0 HELSINGFORS og blekkryss, attest Reinikainen. (20 for pragtkvalitet) 2605 o kop cut to shape. The stamp has the rare ávirasskarvö-watermark mentioned in Facit. This is a 7 mm wide horizontal strip with fine lines. Rare stamp. F kop. karmin, på flott brev fra Wiborg til Borgå, håndskrevet 4. 0 Fotoattest Oesch. F 2607 o kop. karmin. Helsingfors og blekkryss. Flott merke med fotoattest 1 Gummesson (4) Bs 2 v1. 10 kop. karmin. Helsingfors og blekkryss. Flott merke med fotoattest Oesch (4). F2609 o 3 C1. 5 Kopek blå. Flott parstykke med lavt rammestempel Uleåborg 20 APR o kon grønnblå (-1tg.) 10 kon karminrosa, prima. (2150) 2611 o 3, 5 x 3, 6 x 2, 7 x 2, 8 x 3, stk slangetg. i nyanser. De fleste med tg.anm. noen med halv tg. Medfølger defekt 1 Mark. Høy kat.verdi (1900) 2613 Bs 5. 5 penni brun. Pen 4-STRIPE på klipp. F 2614 o 5 v5. FEJLTRYK 10 PENNI KARMINBRUN. Sjelden variant, flott utseende. En kort 0 tg. NØ. Attest Reinikainen (30.000) 2615 o 6 x 2, 9 x 2 i nyanser. alle med en halv tg o pen svart, nærmest perfekt tg. F 2617 o pen. svart på stripet papir. En halv tg. v.side. F 2618 o 7 C3. 10 p. stripet papir i meget flott parstykke o 7 C3. Vakker 10 p på vanlig papir med svakt blått stempel, signert Calves. F 2620 o 7 V4C3. 10 kopek, god kvalitet, lettstpl. (0) p. blå på flott brev fra Kristinestad til Bjørneborg o 8 v2 C4. 20 p. blå med det sjeldnere gjennomstikk C4. En manglende tagg. Attest Tuori (4) 2623 o 8, 9 x 2 i nyanser. Begge 40 pen med garantistpl. RUDOLPH BPP. Alle i prima feilfri kval p. karmin på brev fra Helsingfors til Jacobstad (8) 2625 o 9 v1 C4. 40 p. karmin med det sjeldne gjennomstikk C4. To kortere tagger. Sjelden 0 utgave med attest Gummesson (8) F 2626 o 10 C3. 10 Mark brun. Flott, lettstemplet og fulltagget merke med prima attest 1 Reinikainen. F 2627 o 11. Flott 32 p Københavnertrykk godt sentrert og pent rundstemplet. Svak brett i en hj.tagg. F 2628 o 11. Våpen, 32 p. Københavntrykk. Fint merke med svakt stempel samt blekkannullering (0) F 2629 o 11. Våpen, 32 p. Københavntrykk. Flott, lettstemplet merke, uttalelse Schwenson. (0) 2630 o 12/19. Kpl. (-15) tg. 11. a kval. (2755) 2631 o 14. Nyanse-sett med 14a x3, b x2, bb x1, c x8. Mest bra kvalitet, men et par kval.anm. inkl. omtagging på bb (h. side). (ca. 9) F 2632 o 25. Våpen 5 Mark. Pent stemplet merke (3) (*) Mark gulbrun/rød. Regummiert. (4 som *) 550 F 2634 o 26. Våpen 10 Mark. Feilfritt, stemplet merke. Attest Gummesson (5) ** mk. pen utagget hjørne 4-blokk, sjelden og postfrisk **/*/ M utagget, loddrette parstykker, 1 M er **, 5-10 M limløse (*). 1 (*) 2637 (*) M pen utagget hjørne 4-BLOKK sjelden, uten lim som utgitt (*) M pen utagget hjørne 4-BLOKK sjelden, uten lim som utgitt. 900 x 2639 o Kpl. serie med ringer m/garantistpl. Pen serie. (9000) o 46. 3,50 Rubel, black/grey. Fine used (0) 2641 o 46/47. 3,50R og 7R i bra kvalitet. Begge merkene har signatur (6). I tillegg to falske merker o a kval. (2050) Finland fra Facit 67 (Facit) F Fria Finland FDC. (0) F 2644 o 143. Løve, 1 M. orange, UTEN VANNMERKE, stemplet Helsingfors Vanskelig merke! Attest Grønlund (1973)(4) F 2645 o 165. ZEPPELIN Lettstpl. (2) Alexis Kiwi par på FDC (). Også 2 mk. blå som i følge Facit utkom , par på brev stemplet Røde kors 1939 FDC, liten flekk i hjørnet. (0) ,230. To FDC 1939 og (2) Røde kors 1940 FDC. (2) Fire FDC 1941, noe rødfarge på Røde kors 3,50 Mk. (0) / bedre FDC (2900) FDC høyverdier (0) 2653 / bedre FDC (2950) 2654 ** 307 v. Løve, 6 Mark. Postfriskt parstykke UTAGGET. (0) Finland Samlinger og lotter (Facit) x 2655 o/**/* 108/557. Samling i Lindner T-album, både postfrisk og stemplet, hvor de stemplede er montert med hengsler under plastarkene. Gjennomgående pen postfrisk (inkl. Zeppelin) og stemplet kvalitet. Noen få tidlige merker er letthengslet. I tillegg noen stemplede eldre merker og noen postfriske Saarinen i 4-blokker etc. Katalogverdi etter Facit 6 ca x 2656 o/** Komplett dobbeltsamling **/o i Lindner T-album (defekt perm). 0 x 2657 o/**/* a samling i eldre fortrykk til ca Inneholder noen bedre merker (3 slangetg. 0 i meget bl. kvalitet), og mange mellomgode. Noe utbygd, noe samlet dobbelt stpl. og ustpl. (ves. **). Anført en voldsom katalogverdi foran i albumet, her er nok noe feilregnet, men samlingen må sees Samling Meget spredt besatt i starten, nyeste del virker komplett postfrisk 1 med miniark m.m. Oppgitt Afa ca. 20,-. x 2659 o Collection in two nice Lighthouse hingeless binders to 0. Several better items, 1 starter with mostly ok/good serpentines (10 pen black on yellow even fine *), and thereafter quite wellfilled. Most used, some *, and only few missing after Good condition! x 2660 o/** Komplett samling ** i Lindner T-album + nesten komplett stemplet. 1 x 2661 Interesting whole-sale lot with some old (about 80/90% old ) stationary cards, 1350 well-sorted in shoebox, and overall good condition. Gross parti seems used, so potential on cancels, from old Norw. estate o/**/* Samling 1917/93 ganske fyldig i LT-album. a med røde kors 1930/40-tallet. Fra 1 ca nær kpl. **. Noe BOB. Medfølger et album med litt Sverige fra 50/60-tallet, hengslet. x 2663 o/** Samling til 5 i to album, mye merker, men stort sett * til 1979, deretter **. Også årssett litt dubletter. 1 0 Storauksjon juli

36 Obj.nr. x 2664 o/* Godt påbegynt samling til 1986 i album, 5 mk er (*). x 2665 o/* Samling til 1944 på ark fra Europaalbum. x 2666 o Grunnsamling til 1967, mange merker. x 2667 o/** Samling fefter og hefteblokker , 68 stk. ** samt 270 ATM ** i Lindner T-album. Også litt stemplet. x 2668 ** To innstikkbøker med med mye bra ** materiale 1950/80-tallet, en del fireblokker og andre enheter, noen mellomgode inkl. bruksmerker. God kvalitet o Mindre, pent stemplet samling fra Våbenudgave til Flere Våbenutgaver, 5 og 10 Mark 1889, Vasa komplet, 2 stk. Løve 25 Mark, tidlige Velgørenhed. Pen lille samling Nine old entires Russian mail to Finland, from pre-philatelic to 1890-ies, on sheet. 850 Interesting and uncommon offer RUSSISK UTGAVE. Lott med ca. 35 forsendelser. Mange med sensur FELTPOST. WW II. Ca. 65 forsendelser. Inkl. bedre motivkort. x 2673 o Samling på albumsider, nesten komplett fra Interesting lot with entire from ca to 1950-ies, with stationaries, cards and covers in nice mixture. Some censored items, and many with cancel interest. Average to nice condition. About 150 entires, or more ** Seks, dels stappfulle Visirark med ** fra ca til nyere, samt ytterligere en del i konv. Må sjekkes! x 2676 Smaller lot with some 70/80 entires, more than half are older to semimodern stationaries. Rest regular covers 1910/20-ies. Needs viewing, can use useful as we are not too familiar on Finnish entires. x 2677 Thick binder with approx. entires Postanvisning/følgebrev (Postiosotus/ Postiennakko-osoitekortii), etc. 1916/30 in good condition. x 2678 o/* Samling til 1984 i album, mye merker, var. kvalitet ** Liten engroslott, inkl x 38. (ca. 5) 2680 o 27 slangetaggede i bl. kvalitet **/*/ STADSPOST. Div. enheter med tre ulike merker, god, ustpl. kvalitet. Oppgitt, (*) mest bra kval FINLAND. Blandet parti med 44 brev/forsendelser, de eldste fra 1902 og frem til 60-tallet. Dansk innleverer. x 2683 o/**/* Noen få, men større utv.hefter med eldre, men ofte billige merker. Liten samling til 1946 på albumark, og Visirblad 1930 til nyere med bra kat.verdi. Dels massevare på noen eldre merker, interessant? x 2684 Approx. 30 WW II covers to Sweden, with censorship with a few diff. cancels etc. Mainly regular covers with stamps. Finland Diverse (Facit) 2685 ** Årssett frimerker , F8. Meget pent brev med feltpostmerke stemplet september ** FELTPOST 8-9. Begge prima postfriske. (2) 2688 ** KARELEN Prima postfrisk ** KARELEN komplett, postfrisk serie (3) 2690 o NORDINGERMANLAND. 1-7 kpl. 6 stk. med eierstpl./garantistpl.? I tillegg et 50 penni 1 blå* sterk forskjøvet til høyre. God kval. (0) 2691 Plastboks med anslått 4- brev. Åland (Facit) Åland samlinger og lotter 2692 ** 1/ forskj merker i perioden, alle i kpl helark. (AFA 16580) 2 x 2693 o/** Samling i tre tykke innstikkbøker, med fint, personlig monteringspreg, Virker komplett samlet både ** og stemplet!! Inkl. miniark, hefteblokker, hefter. Prima kval. 1 x 2694 o/** Komplett ** samling til 2014 i Lindner T-album, inkl. ATM, noen hefter etc. Også innsatt 1 noe stemplet ** Årssett frimerker og årbøker x 2696 o Samling i DAVO LX-album til Tils. komplett med litt ekstra innstikk av papier og 900 arksett også x 2697 ** Komplett samling til 2013 i LT SF med kassett. x 2698 Samling FDC, virker rimelig komplett til noe inn i 2016! x 2699 o/** Handlerlager fra nr noe på 0-tallet stpl. og postfrisk. God kval. 2 ** Årssett dubl. 9-12, to årbøker 0-3, + Finland hefter 1993 og frimerker og hefter 1999, samt Norge Nobels Fredspris ** Hefter og løse merker, oppgitt som pålydende 250- euro. x 2702 Samling årbøker 1/2013, kpl. sju stk. i perioden, + to stk. 1994/95-utgaven. 450 Island (AFA) Island AFA 1-82 (AFA) Skilling (AFA) F 2703 o 1. 2 skill blå velsentrert og nydelig stemplet Reykjavik. Uvanlig i denne 0 kvaliteten. Signert Bühler.(10) F 2704 o 2. 4 sk., prima merke ekte stemplet, litt bleket (7) 1 F 2705 o 2. 4 skilling s/h, ujevn tagging og lite nålehull. (7) F 2706 o 2B. 4 skill rød grovtagget etterstemplet. Liten signatur bak. (5) o 3. 8 Skilling brun. Stemplet merke med eldre attest Witt. Lidt urent stempel, sent. mod venstre (8) F 2708 o sk s/n, prakt ordreavstemplet. (4) F 2709 o sk stemplet med Reykjavik type 1 stempel s/vo, litt ujevn tagging n.v. (19000) 1 F 2710 o skill gul fintagget etterstemplet Reykjavik s/h. To signaturer.(4) F 2711 o skilling fintagget ekte stemplet, kort tagg, og uren. (19000) F 2712 * 4. Vakkert merke, regummiert. F 2713 o 4B. 16 sk linjetagget s/h, ujevn tagging høyre, signert Bühler. (4) F 2714 o 4B. 16 sk s/n, praktstemplet REYKJAVIK Att. Kaiser, men i ettertid er n.v. hjørne skadet (4) GI BUD! Obj.nr. F 2715 o 4B. 16 skill gul grovtagget med del av Reykjavik. Litt ujevn tg. (4) F 2716 o 5. 3 sk stemplet, riktig bra. (1) 1 F 2717 o 5. 3 skill grå grovtagget. Meget bra tagging, mindre anmerkninger oppe. Liten signatur bak. (4 som leilighetsstpl) Aur (AFA) F 2718 o 6. 5 aur blå fintagget, skjev. Signert Pfenninger. (0) F 2719 o 6B. 5 aur blå grovtagget. Meget bra merke.(5) F 2720 o 6B. 5 aur linjetagget, bra kvalitet for denne (5) F 2721 * 6B. 5 aur linjetagget,platefeil prikk i 5 + linje i v. oval, signert. (2) 2722 * 6/17A. 14 forsk. merker/trykk tg De fleste er letthengslet inkl. 10a og 3 14a. (26450) 2723 o 6B/ grovtaggede i normalkvalitet (7650) 2724 o 7/ fintaggede, inkl. 20 øre mattultramarin (7250) 900 F 2725 o 10a. 20 aur lys fiolett. (3) F 2726 * 10a. 20 aur lysfiolett ubrukt. (0) F 2727 o 10a. 20 øre mattviolett, prima, fotoattest Grønlund (3) 2728 ** 10C (Facit). 5 aur lysgrønn, 3. trykk 1891 med ø.h. hj.marginal. Prakteksemplar iflg. fotoatt. fra Carl Aage Møller. (1) F 2729 ** aur, perfekt ** gummi. (1+) Singel på konv. til Freiburg (Ty.), fra Reykjavik Tapemerker og skader v. 0 konv.del, ellers bra. Meget uvanlig ** 16,17. Begge noe skjeve, postfriske. (3) F 2732 o 16B. 50 aur grovtagget, lettstemplet. (0) F 2733 o 18 AI. 3 - thrir i liten stil, fintagget. En litt uregelmessig tagg oppe. Signert Wahl 0 BPP. (10) F 2734 o 18 BI. 3- thrir i liten stil, skjevt merke. 3 signaturer.(4) 2735 o 18 BI. 3/5 lille prir, tg. 12. Eldre attest Grønlund. (4) F 2736 ** 18 BI. 3-thrir i liten stil, prima postfrisk. (10) 3 F 2737 * 18 BI. 3-thrir i liten stil, prima. (0) 1 F 2738 o 18 BI. 3-thrir i liten stil, s/v. (4) F 2739 o 18 BI. 3-thrir med liten stil, noen brune flekker. (4) F 2740 o 18 BII. 3 - thrir i stor stil, grovtagget. Signert Jaeger.(0) 1 F 2741 * 19 BI. Thrir i liten stil, att. Kaiser. (6) 1 F 2742 * 19 BI. Thrir i liten stil, sign. Senf. (6) 1 F 2743 o 19 BI. Thrir med liten stil, velsentrert og prima. (4) F 2744 o aur gul fintagget med I Gild-overtrykk s/ov. Signert Dr. Debo, attest Møller. 0 (10) 2745 ** I GILDI sæt, postfrisk BERN NYTRYK. F 2746 Bs 23B. 3 aur I gildi s/n på brevstykke, sign. Dr. Debo BPP. (3) 2747 ** 24/ forskjellige I Gildi, postfriske. (3330) 2748 o 24/ forskjellige I Gildi i god kvalitet (4) 2749 o 24/34. Komplett I GILDI uten de meget dyre (4) F 2 o 26B. 5 aur grønn, tg. 12 3/4 med sort overtrykk GILDI. Sentr. h., lett rundet hjørne. (0) F 2751 ** 26Bx. 5 aur med svart overtrykk s/vn, prima gummi. (0) F 2752 ** 26Bx. 6 aur med svart overtrykk, prima. (10.000) 0 F 2753 o aur brun fintagget med I Gildi overtrykk. Skjevt merke med ørliten tynnhet. 1 Signert Svensson og to andre. (10) F 2754 ** 48 (Facit). 3 aur gul med lille 3 med overtrykk Ì GILDI î02-î03, tg. 12 3/4. Vakkert 1 postfrisk merke i praktkval. med hj.marg. Fotoatt. Lasse Nielsen. (5) F 2755 * 51 v2 (Facit). Vertikalt par, nedre merke uten overtrykk. Sentr. v/ned. (4) Konger (AFA) F /44. Sju-merkers, god og meget uvanlig frankering på rek.brev fra Reykjavik til Bupapest. Ank.stpl. og to transittstpl. Storbritannia. a kvalitet på dette sjeldne brevet!! F 2757 ** serien, 20 aur er *, ellers prima **. (5) , 41x. Trestripe med midtre merker Pjonusta, på vakkert rek.brev stpl. Patreksfjordur , ank.stpl. bak. 27.III BLOKK på stort rek.brev fra Reykjavik , til Budapest, via London. Raritet!!! F 2760 ** Dobbelthoder, prima ** (14.) o Kpl. dobbelthoder, 5 kr er skjev. (4206) , 54 x4. God frankering på uvanlig bankobrev fra Akureyri , til Sverige, flotte 900 lakksegl bak x4. Firestripe på brev til Canada, stpl. Edinburgh JY 15 12!!! Noe slitasje i øvre del. Meget uvanlig. F 2764 ** Frederik VIII, 5 aur med ett par brunlige tagger, ellers prima. (5730) 900 F 2765 ** Dobbelhoder med vm. kors, prima. (7180) ** 79. Vertikal 10-blokk med marginal.( ) 2 Island fra AFA 83 (AFA) AFA (AFA) F 2767 ** Chr. X prima postfriske, 2 kr. med fotoatt. Nielsen. (31070) x4, 106 x4, 110, 123. Meget uvanlig og frisk frankering på lite rek./luftpostbrev fra Rey. 6.VII.1929 til Sverige. F 2769 ** kr på 1 kr, fotoattest Roland Deber BPP. (6) 900 F 2770 o /1 kr 1925, lettstpl., svakt flisetg. (4) 650 F 2771 o kr/1kr gul Provisorium. Meget pent stemplet merke. (4) F 2772 ** Landskap, prima **. (5) 2773 o kr på 50 aur stemplet (3) F 2774 o kr. på 50 aur, pent (3) F 2775 o kr/50aur Provisorium. Meget pent stemplet merke. (3) 2776 o 119. Provisorie Kr.10/50 aur stemplet. Attest Nielsen (3) F 2777 ** kr på 25 aur, velsentrert og med god tagging, signert Miro, prima. (0) F 2778 ** 121. Ein krona på 40 aur, prima. (3) 2779 o Alltinget år. Meget pen stemplet serie. (6) ** Kpl. serie, ves. ** i god kvalitet, men 20 aur limløs og 10 kr med fingeravtrykk i limet. (6220) F 2781 o kr. på 5 kr, pent (0) F 2782 o kr/5kr, prima. (0) F 2783 o kr/5kr dobbelthode s/v., pent stemplet. (0) 2784 o 141. Provisorie Kr.10/5 kr. stemplet (0) F 2785 ** kr. på 5 kr., s/h, att. Nielsen: very fine copy. (0) x6, 150, 165 x2, 182, 186 x2. Flott frankering bak på tolldokument, stpl. Reykjavik 14.C.36, Tollur på de fleste merkene. Meget uvanlig. 36 Storauksjon juli 2017

37 Obj.nr. Obj.nr Bs Allting luftpost i flott kvalitet på brevstykker. (0) 2788 ** Allting luftpost, prima (3) 2789 o Alltinget Luftpost Meget pent stemplet serie. 35 aur med svak brett. 50 aur og 1 kr praktstemplet (0) AFA (AFA) 2790 ** Gullfoss, prima. (3) , 163 x2, 164, 165 x2, 166 x2. Flott frankering på tollavgiftsdokument inkl. tre par, stpl. Reykjavik 11.I.34, + Tollur på flere av merker ** 156/166, Chr. X. Sett uten 2 kr., 10 kr. er med eiermerke bak, postfriske. 0 (23208) F 2793 ** serie til 25 aur, prima. (0) F 2794 ** aur med tette linjer, postfrisk. (7) 1 F 2795 ** kr med tette linjer, postfrisk. (6) 1 F 2796 ** kr med tette linjer, prima, fotoatt. Nielsen (som blokk). (0) 1 F 2797 * Hopflug Itala 1 og 5 kr, prima * (5) 1 F 2798 * Hopflug Itala, ubrukt (14) F 2799 o Hopflug Itala. Vakker stemplet serie. (36.) 10 F 2 * kr Hopflug Itala, en matt stripe i limet tror vi er produksjonsbetinget, ikke 2 hengslet, signert un + en annen. (9000+) 2801 ** Komplett inkl. taggingsvarianter, prima. (4630) Serie og miniark Chr. X komplett på stort rek.brev til Danmark, fra Reykjavik Vi.37. Meget uvanlig bruk, litt kantslitasje på miniarket ** Utstilling N.Y. i prima fireblokker (3) 2804 ** Tre fisker i helark, inkl. den gode 7 aur. (10) Kpl. serie på flott rek.brev til England, ank.stpl. og fin merkat bak o kr 1940, lett hjørnestempel. (3) F 2807 o kr 1940-overtrykk med praktstempel Reykjavik 14 V (3) /3 aur prov. Jochumsson på sjælden FDC. Facit (3) 2809 ** 231B. Vakker 4-BLOKK med hjørnemarg. (3 +) Island Tjenestemerker (AFA) F 2810 Bs 1A. 4 skill grønn Tjonusta fintagget på brevstykke. Førsteklasses tagging og 10 stempling. Meget sjeldent merke i denne kvaliteten. Signert H. Richter o 2. 8 skilling lyslilla, stemplet. Eldre attest Witt (0) ** 5, aur er prakteksemplar. (2250) 2813 o/** 7, 9b, 12b postfrisk i blokker. Tj 5 og 10 i enkeltm./blokker. AFA etter fratrekk for kval. anm. ca. 9. F 2814 o aur gul Tjonusta fintagget med I Gildi overtrykk. Attest Nielsen. (9) x4, 21. Sjelden frankering på tjeneste verdibrev fra Eskifjordur 21/7, n/v hjørne 1 mangelfullt. F 2816 ** aur I Gildi fintagget, prima, att. Kaiser. (6) 900 F 2817 o aur I Gildi fintagget, eldre sign. (5) 2818 ** aur blå I GILDI fintg., med små anmerkninger i limet. (6) Frontfrankering Reykjavik 7.XI.21 på godt postkort med gateparti, sendt lokalt. Meget uvanlig, god kval , 21 x2. Sjelden frankering på tjeneste verdibrev fra Reykjavik 26.III ** 32. Flott kvartark (25) med ø/v hjørnemarg. (7 som enkeltmerker) ** 41, 41a. Begge 2 kr (2350) 450 F 2823 o 44/59. Alltinget år. Meget vakker stemplet serie. (16) ** 44-53/ Alting 3-40 aur inkl. luftpost merke postfrisk. (2050) F 2825 Bs Allting stemplet Thingvellir på klipp. (15.) 0 x 2826 o Kpl. Altinget tjeneste m/overtrykk i god rundstpl. kval. Udtalelse Møller (AFA 16) o kr Altinget, prima. (2) 2828 o kr Allting, prima (2) Island - helark/engros. (AFA) 2829 ** aur fiolett med overtr. GILDI x stk. i striper par og enkl.merker. (7) o 63. Helark à. Stpl. REYKJAVIK (10) ** 40 helark ISLAND hvor de fleste har spesielle arknummer. Mange kompl. arkserier mellom AFA 186/385. Eks. 186 m/lavt nr. 1313, 316 m/kontrollnr. 16 og 17, 330 m/nr , nr. 375 m/nr m.m. (AFA 14050) ** Parti 1984/1995, mest 10-blokkserier, en del miniark og 10 frim.hefter. AFA 15900,-. Flere dyrere merker. Island Samlinger & lotter (AFA) x 2833 ** Samling til 1978 i eldre Lindneralbum. Vi har summert katalog til 1944 til (+ noen få * til ca. 5). Komplett fra o Samling 1873/1990 ( ) i et LT-album. Starter med 3 skillinger og 21 0 ovaler før 1902, bl.a. 3 Thrir tg. 12 3/4. a besatt til 1920, deretter nær komplett unntatt Hopflug 1933, NY samt noen billige. En samlingen med mange gode merker og serier. Også en del TM. Blandet kval. på de eldste. x 2835 o/* Samling til 1958 i eldre album, bra belagt, mest stemplet. (70.000) 0 x 2836 o Samling til 1997 i LT-album. De beste merkene er tatt ut, men fremdeles med meget godt innhold. AFA ca uten å regne 8 sk. tjeneste med kort tagg o/**/* Stemplet/ustemplet samling i to bind Tynt besatt klassisk, herfra 4 pent besatt med flere mellomgode merker. Virker komplett fra Bak avsnitt tjeneste o/**/ 18 usolgte lotter med onlineobjekter. Mest eldre merker. Blant annet ca. 20 helark. Opprinnelig utrop var kr 9,-. F 2839 o/**/* Omfattende og fyldig samling 1902/93 i Davoalbum med lommer. Noen få før dette, men videre tallrike bedre merker, høverdier m.m., men overveiende * før 1960 (deretter ves. **). Flere bedre i svært letthengslet kvalitet (som AFA 163 og 166), og noen innslag ** før 1960 bl.a. 254 og 278. Så dette må sjekkes x 2840 o/**/* God samling til 2014 i to fine bind Davo LX. Svært fyldig ** i bind II inkl. miniark (men 0 mgl. Laxness gull). I eldste del med * og stpl., men flere mellomgode som Altinget luftpost og Zeppelin (ves. *). Best fra, og tils. alt ** etter 1960! x 2841 o/**/* a samling til 1992 i LT SF-album. En del mellomgode, og etter hvert mye **. Noen 2250 bedre i starten med småfeil, uklart om dette er innbakt i oppgitt verdi 00,-, og når denne verdien er beregnet. x 2842 o/**/* Påbegynt samling til 1988 i LT SF-album, katalogverdi før 1944 er ,-, deretter 0 fyldig, de siste 10 år postfrisk. Siste linje på fotoet viser 5 postfriske merker. x 2843 o Samling til 1968 på ark, inkl. komplette serier , Alting luftpost og Blokk ejefspjald skrevet om bord på HEKLA i Skagerak. Skriveren beder om et hjemmebagt franskbrød! Sjælden skibsforsendelse, annulleret ved ankomst til SKAGEN o/**/* 8/ stk. gamle utvalgshefter m/mange merker igjen. Jevnt over bra kval. Mest 0 stpl. (AFA ca. 22) x 2846 FDC-samling 1949/3 i 3 album + løse. Ca. 580 stk inkl. litt dubletter. AFA-verdi vurdert til AFA ca. 10,-. Flere bedre observert. 1 x 2847 o/**/* Godt påbegynt samling til 1999 i LT-album med egeninnsatte klare lommer (+ 1 egenmontert til 3), ca. komplett etter 1943, postfrisk fra x 2848 o/**/* Tre dublettbøker fra handleropphør med en del ok materiale, og dels mye. Innslag av 1250 en del ** i nyere del. Må sees. x 2849 o/**/* Samling til 7 (ark til 2013) i to LT SF-album (ett med def. lås), montert en del 1 merker før 1945, deretter ca. komplett **/o. Også dubletter i Vario. x 2850 o/**/* Grunnsamling til 1980, dobbelt */o, med ganske mange merker, mye * etter krigen. 1 x 2851 o Samling i LT SF-album Svært fyldig, abostpl., ark og noen merker 2015 medfølger ** Årssett dubletter til o/** Komplett samling på LT SF ark 9-13, samt ditto stemplet ark for 2013, samt mye dubletter i poser x 2854 o/**/* Samling til ca. 3 i perm, med ulike ark-konsept. En del mellomgode merker, og i 900 hovedperioden bra besatt. Mest god kvalitet, overveiende stpl. merker. x 2855 o/**/* Samling til 1980 i album, mye merker, var. kvalitet. x 2856 o/**/* Grunnsamling i LT SF-album til 0, mange merker etter 1945, mer spredt tidligere. Dog ok innslag. Mest stpl., og i hovedsak normal/bra kval. x 2857 ** Komplett på 4 albumsider, prima. (6650) 2858 ** FISK , sammenstilling med de forskellige takningstyper incl. nesten alle de sjældne typer, katalogpris efter AFA-Special over 2. x 2859 o Samling i LT SF-album Fyldig, abostpl., ark og merker 2015 medfølger. x 2860 Fire mindre lotter med til sammen bruksbrev 1950/90, samt FDC Tils. ganske så variert! 2861 ** Samling 47 hefter til ca. 3. x 2862 o Dubletter ca , oppg ,- Gi bud. Sverige (Facit) Sverige Facit 1-67 (Facit) F 2863 o 1. 3 sk banco, en liten rep i ø.v. hjørne o 2, 4. 4 og 8 sk med mindre defekter, 8 sk rimelig bra med et par hj.taggbretter og skjevt sentrert. F 2865 o 2 a1. Nær lux STOCKHOLM 2/6 1856, variant blå flekk til v. for kronen. Minimal 900 papiranm. bak o 2j2. 4 sk med sign. Sjöman, og nyintyg HOW. Små tg.anm o 3a1. 6 sk bco med to deler av lett stpl., og reparasjon. Attest H.O.Wilèn. F 2868 o 4f. 8 sk matt orangegul med to slag nummer 3 Lübeck (meget uvanlig). Eldre attestkopi SFF (Göteborg) + sign. Sjöman, nevner en bøyd hjørnetagg n/v, men omtaler merke som Gott ex * 6 N1. Pent eks. med meget god tagging, kun limrester, nær (*) , Rek.. 2 (59 øre) fra Lund til Jønkøping. (10) 2871 * 7-12 N1. Komplett serie nytrykk 1885, meget pen kvalitet. (5) F x2, 14B x2. Flott rekommandert brev, med uvanlige WALSKOG (Postal + ), med forseglingstråd. Bak PKXP bnr. 5. Ned 11/3 (Facit 1K). Meget uvanlig, konv. med bretter , øre porto på vakkert rek.brev med snøre og fem lakksegl!! (disse vises igjennom). Fra Stockholm til Söderhamn. (0) 2874 o 10, 13, 14B, 16. Lott mest våpen inkl ører i flere nyanser, og flere fine stempler. 3-øren i par. a kvalitet. F b. 30 øre i flott 3-stripe bak på liten konvolutt fra Stockholm , til Nederland, attest Sjöman: Godt till mycket godt objekt. En liten hjørneanm. på konvolutt er kommentert, men det nevnes også at konv. er sendt av Drotning Louisa. God stpl. historikk via Hamburg og ymse påtegninger. Meget flott objekt! (F 1) F 2876 o 14B. Vakker 4-stripe med hvert merke fine NORSJÖ 29/ God kvalitet og meget uvanlig objekt. Stripen er dog rekonstruert/kraftig hengselforsterket. F 2877 o 14A, 15, 15c. Tre gode merker med fullstpl., men alle med småfeil/feil * 26d. Vanskelig nyanse/valør som ustpl., bra tagging x2, 33, øre porto på Wärde -brev fra Linköping 17/6-86, til Okna. Bak lengre erklæring fra postmesteren at brevet var ødelagt ved ankomst, meget interessant med transittstpl. Skärblagen 19/6. God posthistorie! F x2, 45. Uvanlig PS-kort med 18-øres frankeing for verdiforsendelse til Leipzig, fra Gefle , 30, 33 x2. 49-øres porto bak på større konv., sendt postförskott fra Stockholm 2/ øre + 24 øre dobbeltporto, meget sjelden forsendelse, Facit 10. Baksidefrankering med laggsegl. Ank.stpl. Karlstad 3/7 i rødt! F 2882 ** 31. Flott 6 øre med god tagging, antydet nyanse k (må studeres av spes.saml.). (3 som grunnpris) F 2883 ** øre tg. 13, noe skjev, ellers bra. (3 som bill.) F 2884 ** øre tg. 13, skjev, god tagging og lim! (3) 2885 o 32. Godt over stk. på 4 plansjer med nyanser, varianter inkl. speiltrykk, og tallrike fine stempler (dels også utenlandske stpl.), m.m o stk. på plansjer med nyanser, mange fine stempler (også utenl. stempler), varianter, m.m. Mye bra kval , 35, 39. ev i 3. vektklasse, fra S.holm 17/ til Finland. a kvalitet, på mont. ark, uvanlig. F 2888 ** 33d. 20 øre i god kvaltiet, lett skjev høyre. (0) 1 F 2889 ** 34. Flott eksemplar vurdert som prakt. (2) 2890 * øre 1877, letthengslet men noe brunlig lim. (3) F 2891 * 36. Flott, og meget letth. 50 øre tg. 13. (2 +) Storauksjon juli

38 Obj.nr Par og singel på adressekort fra Stockholm , noen kval.anm. på kortet. Dog sjeldent gummistempler På Afsändarens risk. Bak Westerås samme dag. F 2893 ** 36. Pen 50 øre med marg. (6) 1 F 2894 o kr RD tg. 13 i bra kvalitet stpl (0) F 2895 ** 38g. Pent, postfriskt eks, god tagging. (10) o 39. Pent par inkl. variant v7, rettv. SKARA , 45 x4, 48 x2, 49 x30. Usedvanlig frankering på begge sider av adressekort til 900 Sundsvall, for 000,-!!! Fra S.holm 11/4 1891, på monteringsark Singel på Eftertyaxeringskort F45 vedrørende feilfrankert rek.brev. Uvanlig sak, fra Nyköping 9/ Uvanlig rekbrev i 3. vektklasse, meget uvanlig, fra S.holm , til Tyskland * 48. Meget vakkert, utypet 50-øre med prakt sentr./tagging, og ørsvakt spor av hengsel x11, 52, 59. Verdibrev fra Ludvika 8/4 1896, bra kvalitet, på monteringsark. Dels baksidefrankert , 54 x2. Meget uvanlig rek.brev med UTAGGET par 10 øre O II, fra Stockholm , Inlämningsbevis medfølger. Litt sverte, men ellers bra * Serie O II med nyanser, og eldre attest på de seks høyverdier (Rendon) x2, Adressekort til pakke, til Finland, fra Göteborg 12/3-04. På monteringsark, bra kval (*) 54. Utagget tete-beche med mellomsteg, meget uvanlig enhet. Limløs Par pent stpl. Lund på brev til CEYLON!, uvanlig, ank.stpl. Vanskelig destinasjon R x2. Par på brev til SAMOA, fra S.holm , meget uvanlig. Monteringsark, god stpl.historikk. F 2908 ** øre i god kvalitet. (2) x8. Dobbeltvektig brev fra S.holm til Ceylon, sjeldenhet R4. Ett merke skadd, men konv. omadressert der nede, og div. stempler bak. F 2910 ** 65. Fin 5 kr Posthus med god tagging. (0) Sverige fra Facit 68 (Facit) 2911 (*) 71, 74. Sjeldent trykksak fra Malmø , til BRITISK GUYANA!! Sjeldenthetsgrad R , 86, 91. a frankering på rek./ekspressbrev fra Oleby , til Norge ank.stpl. Frediksstad 6/10. Uvanlig ** 79-91, 93, forskj. Gustav V i medaljong 1911/ øre og kr 1.00 med vm. KPV. 20 øre med lite riss oppe, ikke regnet. (6314) F 2914 * øre Medaljong med en noe kort tg. oppe, ellers meget pen og svært letth. kvalitet. Attest Svensson: Ett fräscht exemplar, praktcentr, 2, 4, F Singel 1.98/5 kr på paket-adressekort til Russland, fra Stockholm 8/ Vakker raritet i utsøkt utstillingskvalitet! Transittstpl. Wiborg 15.IX. (00) F , 115, 124. Høyst uvanlig og attraktiv frankering på rek.brev fra Malmö , 3 god, positiv attest fra H.O.Wilèn medfølger **/*/ Kpl. serie II mest *, to merker ** er rettvendt på bilde (+ at 121 er limløs). Mest (*) god kvalitet. (3900 som *) F 2918 ** 141Bz. Meget godt eksemplar med vm. (2) 2919 * 142bz. Flott, velsentrert og letth. eks. (2) F v2. Tete-beche 3-stripe på postanvisning fra Fyrås 17/9 1921, meget 9000 uvanlig. Attest H.O.Wilèn: Mycket vacker och fräscht objeket, 3 (3, 3, 3), (2,3) 3. Lett anm. på tagging på høyre merke er kommentert. Høyst uvanlig og godt utstillingsobjekt. F 2921 ** 144Cbz. Fint eksemplar med utmerket tagging, vm. KPV. (3) A, 208. Adressekort fra Skara 19/12-24 med meget uvanlig frankering, men en del 650 smuss på taggingen av 208. Enheten i god kvalitet A, 172 x2, 233A x7. Meget uvanlig løsenblankett Avi, En med lösen belagd.. ) i 900 A6, stpl. Stockholm * Serie i dels bra kval., attest Diena. F 2925 ** øre på hvitt papir, god kvalitet. (3) F 2926 ** 163b. 60 øre i meget godt eksemplar. Prakt/lux ** 163cx. 60 øre i godt eksemplar med vm. (2) 2928 ** 167a. 90 øre i meget godt eksemplar. Nær lux. F 2929 ** 167b. 90 øre i meget godt eksemplar. Prakt! 650 F 2930 ** 167c. 90 øre skifferblå i meget pen kvalitet. (3) Obj.nr. F 2931 ** 171. Prakteks., med eldre sign. (0) , 183, 187, 190. Flekkete, men like fullt flott rekommandert, Zeppelinbrev til Argentina, fra Stockholm Rett porto, meget uvanlig, god stpl.historikk bak ** 177Cc. Flott 4-blokk på A3-papir. (0 +) 2934 * , To sekvenser 1924-utgaver, bra kvalitet. (3450) 450 F 2935 o Overkomplett serie med 197cx og cxz, samt 201b. Ves. bra kvalitet, inkl. 1 noen pene stempler (bl.a. 1 og 2 kr). (12) F 2936 **/* Overkomplett serie med 197cx og cxz, samt 201b. Ves. bra **-kvalitet, mend 1 197,, 202, 205 er *. (ca. 1) 2937 **/* Kpl., kongress, med fleste merkene ** inkl. 1 og 2 kr. Ellers knapt synlige 900 h.spor på noen og lett spor på 5 kr. (estimert F ca. 0/0) 2938 **/* Kpl. serie inkl. 197cx, mest ** (rettvendt på bildet), men et par av merkene 1350 med ujevn limpåføring (inkl. 2 kr). Et par med tg.anm. (ca. 9) 2939 * Kpl. serie Kongress hengslet. (5149) 2940 ** 196/215. Kpl. sekvens med flere bedre, god kval. (3846) x 2941 ** Kpl. inkl. 197cx og 201a+b. Postfrisk. (12900) ** 197. Meget uvanlig enhet, 10-BLOKK med fem stk. cx og fem stk. cxz. Limbrett langs nedre marg på cxz-ene, ellers bra. (0) 2943 ** 197cxz. Fin, og uvanlig 4-stripe fra nedre marg, bra kval. (4) 2944 ** 202/10. Sekvens med div. Kongress ** inkl. alle krone-verdiene. a kvalitet. (11650) 1250 F 2945 ** 210. Pent 5 kr Kongress, meget pen tagging. Antydet som *, men vi kan ikke se noen hengselrest, sedvanlig litt ujevn limpåføring fra produksjonen. (4) 2946 o Overkomplett UPU 212cx og cxz, samt 216b. Ves. bra kvalitet. (8900) 2947 * Sekvens med 4-blokker *, alle vertikale par midt-hengslet. Et par tg.anm., mest bra kval. (oppg. ca. 0) 2948 Bs Forening med spesialstempler på ark. (0) 2949 **/* Kpl. serie inkl. 212cx, mest ** (rettvendt på bildet), men noen tg.anm. 5 kr pen 1 og velsentrert, letthengslet. (ca. 8) 2950 ** Kpl. inkl. 212cx og 216a+b. 60 øre med diamanttg. h. side. 5 kr litt flate 1 tagger oppe. (15) 2951 ** 216b. 30 øre i den gode nyansen, i uvanlig 4-BLOKK, bra kval. (0) 2952 ** , 2 og 5 kr Kongress i mest bra kvalitet, men noen korte tg. på 5 kr. 900 F 2953 ** Høyverdier UPU i bra kvalitet, og postfrisk! (9) o 224. Fin 4-BLOKK i god kvalitet, lettstpl., rettv. BORÅS. F 2955 o 225. Fin 4-BLOKK med marginal, god kvalitet, lettstpl * 233b. 5 kr hvitt papir, attest Diena, nær normal tg.kval * Basisserie i god kvalitet med attest Diena Flott luftpostbrev til Chile med lett, rødt Zeppelinstpl., fra Örebro Riktig porto, og god kval. F 2959 ** 273BC2, CB2. To pene par utan färgstreck. (3) F 2960 ** v kr med papirvariant, attest og sign. Raubaudi ** 324. Kpl. hefte H53. God kval ** 397 v1. 15 øre på gul fluor, normalm. medfølger. God kval. (2) F 2963 ** Svært sjelden 9-stripe med variant UTAGGET VERTIKALT, ikke omtalt i 0 Facit. Moderne raritet i god kvalitet. x 2964 ** H415, åtte kpl. rabatthefter Sverige Porto- og Tjeneste (Facit) F 2965 o L 4. 6 øre tg.14 med nær lux EKSJÖ 21/2 1877, uvanlig vakkert for denne utgaven! En hj.tagg med bøy og halv tagg tilknyttet **/* L 20. Flott 4-blokk med 3 stk. **, ø/v merke svak hengselrest. (0 +) TJ 4c. Uvanlig som par på litt langt omslag med uvanlig FORSSA 17/4 1879, til Bollnäs. Pene stempler!! 2968 * TJ 6d. Meget bra, og uvanlig, letth. 20 øre, god tagging * TJ øre ubrukt, ett par svarte prikker i limet. (4) 2970 ** TJ Kpl. inkl. 16A+B, 50 øre er type II, Kr 1.00 er 24B. God postfrisk kval. 0 (14620 som billigste nyanse) 2971 TJ 12 x2, 18, 22A. Ass.brev fra Kristianstad , til Ousby. Lakksegl, åpnet tre 450 sider og utst.montert. Uvanlig o TJ 16. Meget vakkert WING nær lux på 3 øre i meget god kvalitet på 350 enkelt brevomslag. F 2973 TJ 22B. 50 øre type II singel på adressekort til pakke, fra FRÖVI Raritet!!! (F 00) 2974 TJ 24B x2, 43, 47. Adressekort for verdipakke fra Uppsala 13/ , til Kristiania. Meget dekorativ, på monteringsark TJ 32, 34. Meget uvanlig forsendelse med militært brev sendt rek. fra Malmø , med mottakningsbevis - her brukt 10 øre TJ og frankert på selve brev - uvanlig! God kvalitet. F 2976 o TJ øre med OMVENDT VANNMERKE, lettstpl., god kval. (0) Sverige pene stempler F 2977 o 10d2. Vakkert STOCKHOLM 9/ F 2978 o 16. Nær lux SUNDSVALL 29/ F 2979 o 24a. Nær praktstpl. MALMÖ 27/ på vanskelig nyanse, liten, lav tg. oppe. F 2980 o 37. Flott NÄSSJÖ 18/ på et vanskelig merke, svakt smuss. a kvalitet. F 2981 o 46b. Nær lux uvanlig ÖFVERSELÖ Sverige Samlinger og lotter (Facit) Samlinger fra,- (Facit) x 2982 ** Lager i 6 innstikksbøker, noen få * i starten, ellers **, oppg. Facit 283. der ca gjelder merker fra 1974 og nyere. F 2983 o/**/* Flott, nær komplett samling i album til 1969, utbygd med dubletter i innstikkbok. Inneholder 8 signerte, bl.a. attest på br F 3 og 5, F 1 er signert, slik som 13 og 37, o.a. Blandet stpl. og ustpl. inkl. noe bob. Mye i bra kvalitet, men noen * inngår inkl. en del F 2984 o God samling i KABE-album til 1969, fyldig inkl. 4 og 8 sk, begge Lokalbref, 1 RD tg. 13, 1924-serier, tallrike BC/CD, etc. Mange merker utbygd med typer, dubletter, pene stempler, etc. Dette må studeres. Litt var. kvalitet i eldre del, hovedsaklig normal/god kvalitet, og oppg. F x 2985 ** 2986 o/**/ Stor og god samling i seks gode heftealbum fra H9 til H 581. Mange med ulike markeringer og stort sett god kvalitet, mange bedre H 25 II, 31, 34, 39 (kval. anm.), 57, 99B2, 211, 329, og noen rabatthefter. Alt regnet som billigste, uten tillegg for markeringer: F 56,-! Samling OSCAR II, flott og genuin samling nyanser, stempler, varianter, utaggede, forsendelser, enheter, m.m., på god bunke monteringsark Storauksjon juli 2017

39 Obj.nr. Obj.nr. x 2987 **/*/ (*) x 2988 Samling i LT SF til 1979 med mye bra, overveiende ustpl. matriale. Dog er alle utgaver før 1870 nytrykk, eller vurdert som dette, men dels ** på flere av disse. Fra Ringtype og en periode videre mest * (noen limløse i eldre del, 1924-seriene bl. ** og *), fra 1935 overveiende ** inkl. BC/CB. Fyldig etter fortrykk, men må gjennomgåes nøye. FDC-samling 1960/2010 ryddig sortert i 10 store album. Opptalt 868 stk inkl. litt dubletter. 50 år muligens kpl., men ikke kontrollert. En del dyrere FDC observert. Facit ca. 00,-. x 2989 ** HEFTER. Omfattende dublettparti 1970/80-tallet mest (noen eldre og nyere), med 0 oppgitt 1 hefter!! a variasjon inkl. hefte med markeringer o.l. God kval., og forsiktig stk.pris ** Årssett frimerker , og hefter x 2991 ** Lagerparti HEFTER i kart.boks 1988/99, de fleste dog. Mange i gode antall, 2 men noen noteringer på konv. mht. antall er dels feil og forvirrende. Vårt pål. er dog utregnet nå: ca SEK. Nesten ingen rabatthefter dog (4 stk. sett?) 2992 **/* Omfattende lager med ** (og en del * i starten) i to tykke i.bøker, fra 1938 til ca (+ noen senere inkl. miniark). I tillegg en 3. bok 1910/70 med ytterligere materiale, her mest * i eldre del. F 2993 o/* Samling til 1963 i Normaalbum, med mye bra. Bl.a. 4 sk, våpen, 14B, 15-16, alle serier 2 Landstorm, 1924-seriene (minus 210), og mye mer. Normal/bra kvalitet, overveiende stemplet o Flott samling til ca i tre LT SF-album (dels feil på låsemek.), fokus på pene 2 stempler det meste av tiden. Noen mellomgode, inkl. BC/CB, og mye bra kvalitet. Noen merker seint stemplet. x 2995 PREFRIM. Fin samling 89 stk. med FYRKANTstempler, m.m. God kvalitet og få 2 dubletter. x 2996 ** Samling presentasjonsark 2-12 i album, oppgitt nominal 4542, **/* LAGERBOK primært med postfriske merker. Mange mellomgode, bl.a. flere 0 Båndmerker. Mye materiale. Godt parti! x 2998 o/**/ Fyldig og fin samling MILITÆRPOST i album, med M 1 x5 ustpl. og ett stpl., M8 to 1 ustpl. og seks stpl. Videre mange fine brev, dubletter, typer, nyanser, m.m. MÅ SEES x 2999 o/** Samling til 1999 i to bra LT SF-album med vekt på fyldig parti ** Før dette 1 mer sporadisk, med kun få merker, og da mest stpl. 0 o a, genuin samling til 1987 i to Facitalbum. Starter med F 2 (denne tg.anm.), mange 1 ringtype, mellomgode 1924, mange BC/CB-par og mange nyere enheter. Noe utbygd i flere perioder, bra kval. på det meste. x 1 o/ Samling BÅNDMERKER på egenmonterte ark i perm, tilsynelatende godt 1 SPESIALISERT med tg., vannmerker, stempler, m.m. Også noen sider jub. utgaver 1924/35 inkl. mellomgode Upu/Kongress. Dette må sees!! x 2 o/ Samling fra Våpen til Medaljong kraftig utbygd med nyanser, varianter og noen 1 forsendelser. Tallrike merker inkl. pene stempler og mye i bra kvalitet. x 3 Samling med ca. 75 eldre til noen få nyere POSTANVISNINGER, flott montert i album. 1 Fra Ringtype tg. 13, via mange O I, mange småorter og mange merker praktstemplet. I tillegg noen umontert med Ringtype. Kvalitetssamling. x 4 o/**/* a samling til 1979 i DAVOalbum, startende med F 2, 7-12, og bra videre, men 1 fort over på en periode med mest *. Herav mange mellomgode inkl. Båndmerker, TJ. Fra utpå 30-tallet med og mer **, og etter 1940 overveiende komplett etter fortrykk og **. x 5 PREFRIM. FYRKANTstpl. BORGHOLM på konv , meget sjeldent (F 0), 1350 brett høyre. x 6 o/**/* 30-talls store utv.hefter, ofte med mye gjenstående materiale, meget variert inkl. en 1 god del **. Dels mye fokus på stempler, en del enheter, m.m. Denne må sees. x 7 ** Samling meget fyldig ** i LT SF-album. Mgl. noe i eldre del, nyere del 1 svært fyldig. 8 ** To permer med større andel HEFTER til medio 1990-tallet. God variasjon, med 1250 dubletter. 9 o DELSAMLING Noe klassisk og Tjeneste. Hovedverdi på BÅNDMERKER 1250 med mange bedre VANNMERKER og tagginger o/bs/ Stappet flyttekasse med album med frimerker, dubletter, stempler, stempelklipp, brev i 1250 store antall. Krever mye arbeid dette. x 3011 o/* Interesssant roteparti Ringtype-Medaljong (+L/TJ) med nyanser, varianter, stempler, 1 enheter, osv. MÅ SEES, hundrevis av merker! 3012 **/* TJENESTE/LÖSEN og bypost/jul. God bok med en del mellomgode utgaver samt 1 større avsnitt Bypost- og Velgjørenhetsmerker. x 3013 ** Samling RABATTHEFTER kpl., 15 stk. God kval. (5980) 3014 o Samling RINGTYPE på noen få plansje, fra alle 3 hovedutgavene, inkl. varianter og mange pene stempler. a lott! 3015 o Godt parti med eldre med pene stempler, og vekt på mange par inkl. tallrike BC/CB 1930/40-tallet også i bra kval. I alt 3 plansjesider med materiale. x 3016 o/bs Samling på seks monteringsark med spesielle stempler på Ringtype og noen O II. Bl.a. Katrineholm kron och pärlcirkel. MÅ sees. x 3017 o/**/* Påbegynt samling til 1993 i to fine Lindner T-album, også noe Finland på plansjer. x 3018 o/** Flott samling i LT SF-album, hovedsakelig pent stpl. inkl. tallrike PRAKT/LUX, mot slutten ves. **. x 3019 **/* JERNBANEMERKER over 16 sider + 4 dokumenter ** AUTOMATHEFTER, HA1-HA26. Vel automathefter i 2 LT-album med kassett. Bl.a. HA1 R+O, HA5 RV, alle HA6 samt mye annet bra. Høy kat. verdi. x 3021 Fin samling POSTOPPKRAVS-forsendelser til ca. 1950, pent montert, 37 stk. Mange fine, dels bedre, fra Oscar til båndmerker mest. Må sees, i tillegg to sider med et par ulike etiketter ** Større parti hefter i perm og skoeske, pålydende ca o/ Samling MEDALJONG på mange albumark med nyanser, stempler, varianter, forsendelser. God kval. x 3024 o Samling OSCAR II, varianter m.m. i godt antall i innstikkbok, trivelig samling. En del pene stempler inngår ** Flott samling i tre Lembitalbum, pent egenmontert. Noe utbygd med par o.l., flere bedre i eldre del, men der litt tynnere besatt. x 3026 **/* a samling ustpl. til 1960-tallet, med mange mellomgode fra 1910/40-tallet. Bl.a. dels postfrisk Kongress, Föreningen, BC, osv. Noe var. kvalitet i starten, ellers mye bra, men andel * og ** er noe uklar, så det må sjekkes. x 3027 o a dublettbok med bl.a. mange RINGTYPE og tjeneste, en del fine stempler, og generelt mange merker. x 3028 o/**/ a grunnsamling til 1979 i nyere, fint LT SF-album. I tillegg perm med div. nyere, enheter, dubletter, noen innslag hefter/brev osv. MÅ sees o/**/* Restsamlinger og dublettpartier i mange bøker/permer/album i flyttekasser. Mest stpl o/bs/ Større parti i 11 tykke kontorpermer ca med brev, kort, klipp, dubletter, enheter, merker, fdc, etc i stort antall hele veien. Interessant parti. x 3031 o Grunnsamling til 1975 i eldre album. x 3032 o/* Samling stpl. og ustpl. på gamle albumark til 1940, flere mellomgode. Normal/god kval o/**/ Mindre, men god lott LOKALPOST, med merker */**/stpl., og ca. 30 forsendelser (mest 900 fdc). God kvalitet og høy katalogverdi o Fin lott 33 stk. lange tjeneste med PENE STEMPLER, inkl. mange 24-ører, både tg. 14 og 13. Mye i god kvalitet. 900 x 3035 o/**/* Samling BÅNDMERKER i album med omfattende og godt studiemateriale, nyanser, 900 typer, vannmerker, enheter, m.m. Fra storsamler, mest stpl. x 3036 /Bs Uvanlig samling med særstpl. på småkonv. og klipp, overveiende prakt/ 900 lux på merkene (overveiende fra 1940). Store antall, side opp og side nede i to tykke bind. Dette må sees! x 3037 o/**/* Roteparti i seks større og mindre bøker/permer. Mye materiale, men noe var. kvalitet 900 og helt uoversiktlig - men ser mellomgode. x 3038 o Samling i egenmontert album, utbygd med mange par (inkl. noen BC/CB) og 900 enheter fra hefter. God og renslig kvalitet, inkl. mange prakt/lux spesielt i nyere del (da abo.stemplet). Litt ekstramateriale. x 3039 Samling med 19 REK. brev fra O II til båndmerker, + et par andre postale dokumenter tilknyttet. Pent montert i album, god kval. x 3040 ** Parti med STK. H270, Nordiska Museet. Flere med ryggtrykk, men alt regnet billigste. (F 10 +) 3041 HELSAKSARKIV velordnet i eske med mange, mange enheter, overveiende svenske. God kval HELSAKER. Flott samling velarrangert, sortert og typet i arkiveske, overveiende ubrukte i godt antall. God kval o/ Samling LILLA RIKSVAPNET på seks mont.ark med pene stempler, 70 med omv. vannmerke! (F 1), to feiltaggete enheter, m.m ** Samling hefter til ca. 1985, ves. nyere, bl.a. 6 rabatthefter. Anslagsvis 125/140 hefter, alle ulike? x 3045 o/** Liten, men bra roteeske med vekt på bra Sverige, ves. mange moderne hefter ** og F 320CB-par stpl. Må sees. x 3046 o/* Samling eldre/nyere egenmontert i klembind, nyanser, stempler, mellomgode, vannmerker, etc. Mange merker! x 3047 o Samling LÖSEN (og Landstorm II) på noen utstillingsark, ca. 75 merker med nyanser osv. x 3048 o Dublettparti i tre innstikkbøker, mange merker, og bra eldre del med mellomgode inkl. seks 24 øre Våpen, en del fine stempler, m.m. Må sees. x stk. C6 forsendelser, i stappet, liten eske. Synes å være ves. alminnelige forsendelser, og spennende mht. stempler? Norsk innlevering, men trolig innkjøpt på auksjon i Sverige på 1980-tallet o Dublettsamling fra våpenutgaven til år 5. Noe TM/militærpost osv. i siste boken. Masse ulike merker, men litt ustrukturert innsatt. x 3051 o/**/ Samling på ark i fine gode permer overveiende ** og fyldig med mange hefteblokker. Utbygd også med noen brev og foldere fra perioden o Roteeske med div. album og permer, mest Sverige, fra Ringtype til moderne. x 3053 **/* Åtte sider med eldre til halvgammelt materiale USTEMPLET, inkl. en del **. Fra Ringtype (dels svak limkvalitet) til 1960, inkl. BC/CB-par. Samlet høy kat.verdi. x 3054 Samling i album med brev 1890 til moderne, mange bra innslag! Men også noen særstpl. o.l., må sees, innpå/ca. enheter o/** 10 virkelig stappfulle innstikksider med duplisert vare, eldre til nyere, oppgitt AFA 18245,- av selger. Og da med 265Cv som beste merket?, alt er stpl. Videre 36 postfriske hefter for AFA 352, **/ Spesialsamling FH samt FDC, brev, etc. fra 1962/1972 i 4 album. Mange FH med høy kat.verdi, samt godt pålydende. x 3057 ** Samling meget fyldig med hovednummer og tallrike heftepar m.m. x 3058 ** Mindre eske med større antall halvgamle ruller og hefter, en del dubletter inkl. mange hefter Tegner. x 3059 o/** Variert parti ** i Lembitalbum med vekt på hefter og blokker, men også striper osv. Bl.a. hefte kr Jaktfalk. Til sammen grovt regnet ca. 2 SEK, i farten kun ett rabatthefte observert. Som vanlig mest og 80-tallet. Noen hefter med noe uttak, men vi har forsøkt å regne faktisk innhold. I tillegg annen perm med kun noen ord., nyere bruksmerker stpl o/**/* Tre permer med restsamlinger med vekt på ** Blandet parti med mer end forsendelser/kort, meget variert! x 3062 o/** Ett abonnement ca , dubl. ** ca , årssett litt til ** Liten lott nyheter, oppgitt nominal = 2086, ** Dupliserte hefter, og noen merker i album. Småspennende lott. x 3065 evkort nr sterkt duplisert i tykt album, noen varianter, stempler? 3066 o/ Rotekasse dom. av svenske fdc og massevare. Mange merker i større treskrin, samt div. uoversiktlige dubletter inkl. noe utland i småesker. FDC dels i album (+ ett album britiske). x 3067 o Gammel perm med plansjer og albumark med eldre merker med 650 JERNBANESTEMPLER! Mange, mange merker, så utrop virker lavt!! Mange prakt/lux inngår. x 3068 o Omfattende dublettparti med TJENESTE og LÖSEN, overveiende TJ. Mange mange 650, og en del fullstempler, men også mye blandet kvalitet, særlig på tagging 14. x 3069 ** Uvanlig parti med prøvetrykk, sorttrykk og mye relatert materiale, dels med 650 normal utgaven sammen. Mange presentasjonsark, dels løst, hefter, m.m. x 3070 Eske med oppgitt 2 brev 1930/90. Alt mulig, må sees PREFRIM. FYRKANTstpl., blått LAHOLM på praktbrev til Götheborg, stpl (Postal 2) x 3072 ** Rotelott med hefter 1970/80-tallet, dels dubplisert. Pål. ca. 1/1 kr, inkl. noen 650 rabatthefter. I tillegg noe annet småtteri. x 3073 o Samling i eldre Stender til ca En del mellomgode inkl. begge 1 kr 1924, div. ringtyper, m.m. Mange merker, men mye restpreg etter x eldre til nyere forsendelser, både bruksbrev, følgebrev, rek, militærpost, fdc, og annet, alt i C6-størrelse. x 3075 o Liten, 32-siders innstikkbok rimelig full av fullstempler, eldre og mye nytt materiale, mye pent. Mange småplasser, mange prakt. x 3076 o/**/ Full, god Visirperm med vekt på 1936/40-utgaver inkl. mange par inkl. BC/CB i gode antall, fdc, mye ustpl. (mest **), etc. MÅ SEES! x 3077 ** Lager ** 1940/60 i èn a la skoeske, og èn mindre boks. Masse merker. Storauksjon juli

40 Obj.nr. x 3078 o Perm startende med ca. flotte stempler på eldre og nyere merker, mye lux. Så en bra avdeling med enheter pent stpl., fra par til kpl. hefteblokker - inkl. moderne. x 3079 ** Samling i to fine SAFE Dualalbum, bind I nesten uten merker, men godt besatt ** fra ca. 1974! x 3080 Gammel genuin samling med helsakskort ca. stk oppsatt med masse TYPER. De fleste stpl. inkl. uvanlige orter (?), bra kval. x 3081 LITTERATUR. Atlas Handbok över svenska Maskintilverkade Posthäften og Svenska automathäften, i tre bind, meget uvanlig utbud av håndbøkere som trolig er ute av produksjon. Velholdte Stappet kartotekboks med oppgitt 0+ helsakskort, , dels engrospreg. Både stpl. og ustpl. x 3083 o/bs/ STOCKHOLM. Tykt album med mange Visirark med stempler på stort antall gamle merker (mye O II), samt mange forsendelser, m.m. x 3084 o/**/* Samling ca i LT-album med innsatte lommer, ganske fyldig, men blandet * (opp/ned på bildet), mye ** og trolig enda mer stpl. Normalkval. x 3085 o/bs/ Rotekasse med småsamlinger, dubletter, løse merker, m.m. Grovsortert fra stor samlerrydding. x 3086 Engrosparti i full skoeske med noen få ulike militærbrev i større antall, et par sorter 550 brukte, et par sorter ubrukte Samling fra 1936 mest stemplet i to bind. 550 x 3088 Spesialsamling MORA i tre bind med tallrike brev C5 og C6 med varierte 550 frankeringer, inkl. tallrike hefteblokker, mye rek, osv. God kvalitet, og meget uvanlig utbud. x 3089 Arkiv med kat.nummer på HELSAKSKORT 1870/1960, mest eldre, bl. br/ubrukt. 550 Velordnet i stappfull boks. x 3090 God samling BELÄGGNINGSSTÄMPLAR i perm, både enkle og doble Charta 550 sigillta, se omtale i Facit Dekker perioden , meget uvanlig utbud. x 3091 ** Liten boks med 19 ruller av halvgamle utgaver, F oppgitt 15 som enkeltmerker. 550 Kval. virker god MAXIKORT. Stappfull skoeske med mange småpakninger med serier, løse kort og annet, relatert materiale. x 3093 o Samling BÅNDMERKER på egenmona grunnsamling i eldre Lindneralbum med mange merker. Noen mellomgode fra Våpen til Lösen, noen tagger, osv., men få bedre par. x 3094 ** Stock UM ** 1950/70-ies i s of glassines, somewhat untidy in shoebox, often 5-15 of each per stamp, so totally large number of stamps. A few used items occur. x 3095 o/ Roteparti i eske, bl.a. brevparti med små orter i Nord-Sverige, en del helsaker, Ringtype-materiale, m.m. Noen ustpl. kan forekomme. framstår som moderat FDC Sverige stk av kun de dyreste i prisklasse,-/250,- pr. stk. Facit 2310,-. x 3097 ** Samling heftepar BB 1939/69, samt hefteblokker HA fra 1954 (+ par fra disse) og noen andre hefteblokker mot 1969, i eldre Lindneralbum med bra kvalitet. Mange ulike, god kval o/ Roteparti i mindre eske/boks, samling stpl., dubletter på kort m.m., en del eldre merker, noen få brev. MÅ sees. x 3099 Trivelig brevlott med ca. 30-talls enheter. Bl.a. ringtype tg. 13 med 42-øres frankering rek, 20 øre til Tyskland, 35 øre kongress på postoppkrav (arkivhullet), flere andre med 1924-utgavene, m.m. Må sees. x 3 Usedvanlig lott med ni forsendelser med FORSØKSTEMPLER, derav 7 stk. Norrköping bikubestpl., og to stk. fra jernbane. Meget uvanlig ** Fint, mindre utvalg med flere mellomgode og bra serier. (oppg. AFA 0) 3102 o Tykk dublettbok oppsatt etter SG (?), til 1980-tallet. Mange merker, men uten dyre, noen typet på båndmerker. x 3103 Liten (19 stk.) men god samling postkort med bedre frankering, eldre til halvgammelt. Bl.a. Landstorm I, BC og CB, ett par Oscar på kort til Lübeck, etc. x 3104 o a roteparti eldre i konvolutt, mellomgode, stempler, vannmerker, TJ/L, m.m. Må sees. x 3105 PREFRIM. FYRKANTstpl. FALKENBERG dobbelt på konv. til Göteborg. Ovanlig, og meget pen, litt stort omslag. x 3106 ** Parti halvgammelt til nyere i tre permer. En del presentasjonsark A4 med ** merker og serier i ene permen. Må sees for vurdering. x 3107 o/**/* MERKATER. Større parti med mest svenske merkater og etiketter fra samleropphør. Virker variert, men noe fremmed materiale å vurdere. basert på antall, normalkval. x 3108 o Liten restsamling + massevare etc. i to permer. x 3109 ev, med mange båndmerker i to permer. x 3110 o Dubletter til 1936 i innstikksbok. x 3111 Fem plansjer med div. OBLATER, inkl. flere postale. Må sjekkes, uvanlig lott! x 3112 Liten samling HELSAKER i enkel perm, bl.a. bka 0, bkd 13, TjBk 1 (to stk.), m.m. Gamle og nyere, med mesteparten ubrukte. x 3113 **/* Tykk innstikkbok halvfull av masse ** til ca. 1970, noen * i eldre del. a kvalitet, noen mellomgode. x 3114 o/bs/ To tykke kontorpermer med halvgamle brev, klipp, dubletter. Mye materiale, men neppe noe dyrt. x 3115 o Fire innstikkbøker med stort antall merker. Ingen dyre, men ene boka med fokus for litt finere stempler. x 3116 Rotekasse med et par tusen forsendelser hovedsaklig, fdc, minnespost, PT-kort og mye annet, framstår som lavt utrop selv om det er vekt på moderne Optima-album med bra antall gamle helsakskort. Innsatt noen eldre forsendelser USA og Finland også. Jernbanestpl. finnes, i tillegg til en del mindre orter. x 3118 ** 269BC, CB. To fine par. (2) 3119 o Samling til ca på mange ark i klembind. Starter med noen TM og ringtype tg. 14/13, og så mange merker og noen enheter hele veien. Dog uten de dyre merkene. x 3120 HELSAKER. Samling fra FK 1 (flere av denne) til 1920-tallet med mange ulike, pent montert. Også beskrevet med typer, inkl. Fk8 med partielt speiltrykk!! x 3121 Mindre, men bra brevparti (og kort m.m.) O II + Medaljong, MÅ SEES! 3122 o/ Samling SIFFERTYPE på seks mont.ark med mange pene stempler, spes. på 3-øren, to lokale trykksaker med 2-øren, m.m o Samling OSCAR II med UTENLANDSKE stempler på mont.ark. 11 enheter med variert innhold. God kval Samling OSCAR II, 19 flotte forsendelser dels rek., noe innland. Men mange bra destinasjoner som Russland, Australia, Japan, Argentina. Fine, på monteringsark.9 Samlinger under,- (Facit) x 3125 HELSAK. Fk5 + F 50 fra S.holm , til Dresden, meget uvanlig forsendelse. 450 Obj.nr PREFRIM. FYRKANTstpl., blått HALMSTAD type 4, til Stavanger, PREFRIM. FYRKANTstpl., blått LUND på int. brev til Utrecht (Nederland), med mange påtegningser/stpl. underveis/i Nederland foran og bak. x 3128 o Samling i halvtykk innstikkbok med REK. og ASS-etiketter. Meget variert med mange 450 småorter ** Lott ca med en del bedre par og utgaver, oppg. AFA 3484, x 3130 ** Samling , mgl. ett merke på komplett etter AFA (men også rabattmerker mgl. 450 da!), hvis katalog summeres til 2943 (dkr, en del høyere beløp om Facit brukes). God kval. x 3131 o/** Liten samling med en god del **, det meste før men mye attraktiv vare 450 fra hefter!. Oppg. AFA 4215,-. x 3132 En saming 15 militærbrev HELSAK. Sjelden sak, dobbelt krigsfangekort fra S.holm til tysk krigsfange i Russland. Sendt via nøytral bank i Sverige (penningsforsendelse). Påstemplinger HELSAK Fk 15. Meget vanskelig, liten 3/2-øres kuvert, sjeldent - angitt kun ca. i opplag i følge notering fra eldre, svensk handler **/* Liten eske med løsmateriale. GI BUD FDC - dublettparti vanskelige svenske FDC , innlevers liste viser F ,-. GI BUD! x 3137 o/bs/ VAXHOLM. Liten samling i perm. GI BUD ROTEKASSER. Lager/roteparti i mange bøker, mest Sterk duplisering. Også kurv med postkort (nye), moderne brev. Mye materiale, fyller to flyttekasser. GI BUD! 3139 Gustav Studie/lagerparti for spesialisten. Oppsatt i 7 bøker. GI BUD! Sverige diverse (Facit) Nordamerika Fahrt rekommandert kort stemplet Stockholm Luftpost sendt med Deutsche Luftpost til U.S.A., 3141 ADRESSEKORT for pakke til Finland, ufrankert og satt i porto med 1M+5p, meget uvanlig. Fra Stockholm 15/6 1892, bretter, men bra - på monteringsark FDC. Mindre flyttekasse med stort antall forsendelser, overveiende FDC 1960/90-tallet. 650 x 3143 FDC. Samling 1939/93 i fem album, overveiende etter 1970, dog , , i eldre del. God kvalitet, og godt antall brev ** HEFTE H 53. Bellmann-hefte, god kvalitet. F 3145 HELSAK FK 1 (Norrköpingsemissionen). Meget uvanlig konv. med vakkert stpl. 900 UPSALA 11/2 1872, i 2. måned etter utgivelsen, vanskelig å finne i denne kvaliteten Militærpost M 11A. Sjeldent med rosa ovalstpl. Fältpost OKT 51 Postmästaren, vedlagt erklæring som slår fast at dette er kjent kun i 10 eksemplarer. Meget god kvalitet på monteringsark Militærpost M1. Komplett brev stpl. Fältpost nr , merket sitter foran igjen - meget uvanlig. God kval POSTBLANKETT. Rariert med MOTTAGNINGSBEVIS vedr. brev fra St.Petersburg til Laholm, med både konvolutt og selve dokumentet. God kvalitet, og beskrevet på utstillingsark! 3149 Posthistorie. Fjærbrev 1838, Compagnie Ordres kronbrev, påskrevet Fortskafas med yttersa skyndsomhet man från man. God kvalitet, på mont.ark PS 1. ev til Køpenhamn med merkat, sidestpl. Stockholm Fint, på mont.ark, men åpnet tre sider for monteringen PS 2. ev til Køpenhamn med merkat, stpl. Postinpektionen 18/6 1896, + fin oblat bak, uvanlig Velgjørenhetsmerker, Høstsol og De Blindas Dag. Lagerbok med flere hundre merker/ dubletter. Single, blokker, etc. En del eldre. x 3153 ZLANIA-mappen. x 3154 ** Årssett 1975/83. Fint sett med ubrudt forsegling! 8 stk., der 1982 og 1983 er både vanlig og hefte-typen! (4425) x 3155 ** Årssett Kpl., plastomslag i et par tilfeller litt slitte, men mappene virker å ha fullt innhold! (6810) Diverse Norden 3156 o Flyttekasse med diverse samlinger fra Norden, bl.a. bedre Danmarksamling med stemplede tofarvede, småtal, konger, posthus og Gl. luftpost (hengslet) m.m. Videre samlinger fra Norge, Sverige, Island og Grønland med Danmark befriet også noe postfrisk materiale m.v. Fortjener et grundig gjennomsyn. x 3157 o/**/* Samling i et Davoalbum: DANMARK 1858/1995, oppgitt AFA 2017 kr 30,-. 3 FÆRØYENE 1975/1, velfylt, stpl./postfrisk, oppgitt AFA 6,-. GRØNLAND 1938/1, mest postfrisk, men stpl. i starten, oppgitt AFA 6,-. Totalt AFA 43,-. Mye merker, men mangler en del bedre. Gjennomsyn anbefales. x 3158 o/**/* Fine collection in Schaubek binder, very well-filled (incl. some East Karelia, 1 and Åland). Mostly UM in small pockets. (old notation Facit 10) 3159 NORDEN/VERDEN. Stor innstikksbok med revenues, cinderella, merkater fra især 1 Danmark, Norge, Finland m.fl. Underholdende lott! x 3160 o/**/* Mindre, men god rotelott, mange eldre og halvgamle merker. Spes. bra på Sverige inkl. gode BC/CB. Inkl. og noen få fdc. MÅ sees. x 3161 o/**/ Større parti fra bo med vesentlig nordisk materiale med småsamlinger, danske og grønlandske fdc, bøker, diverse, må gjennomgåes Godt parti i 7 innstikkbøker. Finland, Island, Grønland og Færøyene. Mange miniark og hefter i blant. x 3163 o/**/* Lott uten Norge og Sverige i to innstikksbøker, 110 svenske hefter, 25 eldre årssett, 13 souvenirmapper Danmark, i eske. x 3164 o/**/ JERNBANEMERKER og litt annet på 18 sider o/**/* Blandet parti Norden i 7 innstikksbøker, samt noen danske hefter. x 3166 o/**/* Enklere grunnsamlinger SVERIGE, DANMARK og ISLAND i tre Davo-album, noen spredte mellomgode. x 3167 ** Samling Færøyene , og Grønland , i Schaubek klemperm. Innsatt 900 i sorte klemlommer, kun Am.utgavene Grønland mgl. i henhold til fortrykk. Ellers komplett, god kvalitet **/* DANMARK/ÅLAND. Samling Åland samt Danmark med høyt pålydende i nyere del Spennende rotekasse med overveiende dansk materiale. Masser av gamle og moderne forsendelser, skillingsmerker, posthistorie, gamle aviser og mye annet. Gody til nett-salg. x 3170 ** Mindre poster med oppgitt katalogverdi ** Den norske Frimerkeklubb. 21 store temamapper fra Norden + noen andre land. Eksklusivt skinn album. Abonnementsinnkjøp for mange tusen Storauksjon juli 2017

41 Obj.nr. Obj.nr. x 3172 o/**/ Oppsamlingskasse med mye Danmark og Færøyene, ves. ymse, mest nyere brevmatieriale. Kan være hyggelig innslag, også annet, dels ikke-nordisk materiale vil foreskommer. (ex-einar Måseidvåg) o/** FRIMERKEHEFTER. Lott med anslått frimerke/automathefter. Stor variasjon inkl. noen private og noen STEMPLEDE. x 3174 **/ Vel 60 frimerkehefter + noen ukomplette, + noen helt moderne kpl./ukpl. norske med frankeringsverdi vel,-, + noen FDC Island, og div. Norden på småplansjer Roteeske Norden m.m. Bøker, omslag m.m. Bl.a. sett en del eldre brukbart Finland. x 3176 o Samling Island og Færøyene med dels mye merker i nyere, meget tynt før 1960 på Island (og uten merker de nyeste årganger). Sitter i LT SF-album! x 3177 o/* DANMARK/SVERIGE. Mindre samling til 1960-tallet i eldre Facit-album, mange merker og noen mellomgode, de beste innslagene på Danmark. I det nyere noe *, men disse kleber. De stpl. i mest normal/bra kvalitet, men Danmark TJ 1 med feil, men en AFA 14 er i bra kval. x 3178 FDC-parti i mindre kasse. Mest verdi i samling Danmark 4-blokker fra seint 60-tallet til seint 90-tallet, i større perioder tils. komplette årganger pakket i konvolutter. Videre pose med en del nyere Sverige, og et mindre andtall grønlandske. x 3179 o/**/* Div. plansjer med Norge, Island, Finland, Danmark/Grønland med mange merker og en del mellomgode. DK/GRL er oppgitt med priser på til sammen ca. 00 etter Facit, men virker høyt (i hvertfall er * regnet som **). Må sees, kurant også I/SF. x 3180 o x 3181 o DK/GRL/ISL. Pent, egenmontert grunnsamling i LT-vriperm, ca. 1880/1996 med noen mellomgode. Gamle grunnsamlinger Danmark og Sverige til 1950-tallet i gamle, enkle album. Flere bedre, men klassisk del i svært blandet kvalitet. Dog habil 8 sk på Sverige (men skjev og dobbeltstpl.), men dette må sees. x 3182 o/**/* Uoversiktlig parti innstikkbok med mest og best på Island med mellomgode og avd. ** (herav et par sider med attraktiv, helt moderne utgivelser). Fem mellomgode DVI stpl. er med, samt mindre partier Færøyene og Grønland o Blandet parti med innstikkbok Danmark og 3 dublettkartotek, Danmark (små merker), Finland (stor spredning) og div. Norden. x 3184 o Parti med kart.eske og tre kart. bokser med div. Sverige, Norge og Danmark i antall, noe kaotisk pga. lagringsform, men stort antall merker. Også litt småtteri annet av ringe interesse, dog restsamling Danmark med en del merker. x 3185 o/**/* To innstikkbøker med mange merker Sverige og Finland. Begge en hoveddel stpl., så div. ustpl./diverse. Noen mellomgode på Sverige, samt bra stempler, og ok variasjon på Finland. x 3186 o/* Enklere samlinger Sverige og Danmark m/områder i halvtykk innstikkbok. Noen få, eldre halvbra, samt ok avdelinger med nyheter o Tre småesker med godt antall BUNTER, mest S/SF, men også innpå 20 bunter med storformat 1950-tallet Norge. x 3188 o Enkle grunnsamlinger til seint 70-tallet Norge, Finland og Sverige, egenmontert med kun med plass til faktiske merker. Uten dyre, men mange merker. x 3189 evlott 70 stk Grønland, Danmark og litt Sverige + div. Flere sensurbrev og mange brev fra utland til Norge. Fin lott. x 3190 o/bs NORGE/DANMARK. To kontorpermer og to innst.bøker med mye materiale, men ofte tunge dubletter. Svensk innlevering, ikke sjekket for stempler. x 3191 o 18 restutv.hefter S/DK/SF, mest Sverige inkl. flere hefter med pene stempler tilbake til O II-perioden. Ellers godt med merker antallsmessig, men ingen uvanlige innslag og mest 1930/70-tallet o/ Lott 7 dublettalbum med mest Danmark. Muligheter for pene stpl. Også Sverige FDC til oppgitt verdi ca. 1,-. REALISASJON. x 3193 Div. Danmark/Grønland i innstikksbok, noen årssett og FDC i eske. GI BUD. Julemerker øvrige land x 3194 ** DANMARK/SVERIGE. To permer med ark og arkdeler i gode antall. Mye bra kval ** FINLAND Tuberkuloseforeningen. Så godt som komplett samling de fleste med skalatrykk og utaggede merker er med i utagget 10-blokk. Omfatter mange litt bedre merker. AFA julemerkekatalog 2012: Ca. Dkr. 2,- regnet etter rimeliste utgaver. Europa (Michel & Yvert) Diverse Europa (Michel) x 3196 SLANIA - 4 raderinger, 7 signerte utkast Monaco,4 usign. ex-libris, + litt annet, 0 samt en del utgitte merker, og en liten samling Vatikan komplett ** o/** NYHETER. Godt parti i 5 velfylte innstikkbøger. 2 med Gibraltar, 3 med diverse 0 lande. Mange MINIARK etc. Fineste kvalitet. F 3198 * FRANSK ANDORRA Førsteserien i overveiende meget letthengslet, god kval. 1 ( 2 som **) x 3199 o/* Samling Belgia, Bosnia, Bulgaria, Frankrike, Grekenland etc. i eldre album. 1 x 3 o/** CEPT. Fint parti med merker, mest **, fra 9-10 ulike land 1956/moderne. For Liechtenstein er 2010-Michel brukt (her inkl både ** og stpl.), ellers 2013/15-katalogen, som da har fanget opp prisfallet rett før. Samlet oppgitt 1, og god kvalitet Lagerbøker/grunnsamlinger. God kasse med landevis sorterte partier fra mange land, i innstikkbøker. Også noen rester diverse land Godt opprydningsparti med bedre samling England med eldste del stemplet, moderne postfrisk. Avsnitt med Danmark, en del Sverige. Noe Norge og Tyskland moderne samt gamle postkort fra Baltikum og et par danske. x 3203 o/**/ Kasse med England årbøker sju ulike ca. 1985/91, fem årbøker Norge, kartotek Sverige, noen norske fdc, men volummessig med noen permer og noen tykke, bra innstikkbøker = rekvisita. x 3204 o/**/* ALBANIA. Samling i mindre innstikkbok til 1970-tallet, mange ulike. a avdeling før 1950 med mange mellomgode merker og serier. Normal/god kval. x 3205 o/* Samling land L-U i eldre album. Også litt Norge i Davoalbum. x 3206 ** MINIATYRARK. Lott 320 stk. fra Europa i 2 fulle album. Stor variasjon og mange land. x 3207 o/**/* 20-sider innstikkbok med mest IRLAND (mest litt eldre, noen halvbra), men best på FINLAND med bra innslag som Karelen 1-15 ** (et par flisetagget), 363 i 5-stripe **, noen gamle i antall, m.m. x 3208 o/** SLOVENIA. Samling egenmontert, ikke komplett. Oppgitt 950, x 3209 o Rotekasse med mest tak i Storbritannia inkl. sett med tre tykke lagerbøker med restpreg, men til samme mange merker. Også ytterligere GB i annen innstikkbok, noe USSR, og ymse i tung kasse. 900 x 3210 ** ÅLAND og ALDERNEY- komplett samling fireblokker til 1997, inkl. en del dupliserte hefter x 3211 o/**/* BULGARIA, ROMANIA, SOVJETUNIONEN. Tre permer og plansjer der Bulgaria er noen få eldre merker, men tallrike, nyere miniark! Romania enkel grunnsamling til 1960-tallet, samt noen få miniark bak. SOVJETUNIONEN med et betydelig antall KLEINBOGEN o.a. x gamle PREFRIMBREV , bl.a. Sverige, Frankrike, Italia. Stort sett bra kvalitet ** Innstikkbok med samlinger Sveits 1947/85, og Luxemburg ca. 1965/81. Tallrike fine serier, noen blokker på Sveits, mange tillegsserier, etc. God kval. x 3214 o/**/* Samling Luxemburg over 14 sider + Vatikan på 12 sider. x 3215 o BULGARIA og SVEITS - dubletter i to innstikksbøker FRIMERKEHEFTER. Lott med anslått 125 stk. fra mest England, Kanaløyene, Frankrike og Tyskland. Enkelte stemplede kan være i blant. x 3217 o/**/* Visiralbum med bra antall merker HOLLAND og FRANKRIKE, eldre til nyere inkl. */** ** BULGARIA - CEPT. Parti 1991/9 med noen ark, en del hefter og sammentrykk m.m. Best er 1-hefte. (ca. 425) 3219 o/**/ Tjuetalls halvstore utv.hefter mest Norden. Mest Sverige, Norge og Danmark, neppe mange sjeldenheter men variert! x 3220 o/ Liten, men kurant roteeske med bl.a. årssett Østerrike, mange blokker Tyskland, hefter fra Nederland, øvrige miniark, foldere, m.m. x 3221 o/**/* Rotelott i tykk, fyldig innstikkbok med merker single, i perg.poser, på småark fra utv. hefter, m.m. Angitt som ves. billigere, men vi synes boka er variert og småspennende, bl.a. sett NK 4. Så vurderes på visning o/**/* ØST-EUROPA. Noen eldre samlinger Sovjet, CSSR, Ungarn, Polen, på flere sett gamle albumblader. Må sees. x 3223 o/** Enklere parti Liechtenstein (delssamling **, + div. i innstikkbok) og Vatikanet ** delsamling i eldre fortrykk Stemplede frimerkehefter. Eske med mange hefter - visstnok mest/alle - stemplede samt litt annet. Noen med krøllete omslag men innhold fint o/**/* Engelske dubletter til 1970 i tre innstikksbøker, også lignende Frankrike, noe tynnere, i tre andre. x 3226 o Eske med to tykke bøker med dubletter Ungarn, to tynne bøker Jugoslavia (ene med mange merker, andre med få), og en halvtykk bok ymse land med ringe innhold. x 3227 Ett mindre antall brev Østerrike, Holland og Italia i to album. GI BUD. Balkanstatene (Michel) Bosnia x 3228 o/* Dublettparti med bra utvalg fra den eldre perioden, samt noen sider øst. Levant, Lombardia o.l. Må studeres, også to sider av de aller første fra Jugoslavia. Medfølger også en ekstra bok med noen få ustpl. merker. x 3229 o/* Fyldig samling på 8 ark, oppg. 740 euro. Montenegro 3230 ** Samling CEPT-utgaver med blokker 6/09, best 6-utgivelsen med mange ulike enheter inkl. to ulike BL 2B (dette året alene 270). Totalt ca., sjeldent materiale o/**/* Samling med mange merker inkl. tg.typer. Noen as is, et par tysk okkupasjon er nytrykk/falske. Baltikum (Michel) Litauen (Michel) F 3232 * MELLOMLITAUEN The nov 1920 set, 4 M on 30 Sk faulty. ( 6 as **) 0 x 3233 o/**/* Samling til 2010 (ark til 2014) i to LT SF-album, påbegynt i bind I, deretter komplett. Div. Baltikum (Michel) 3234 Covers/cards , 45 in interesting mixed lot Samling delvis montert i 3 pene, hjemmelagde fortrykksalbum. Noe ekstra medfølger. x 3236 o/**/* ESTLAND. Fyldig eldre samling på blad, inkl. BL 1-4 ** etc o/ Grunnsamling alle områder i full innstikksbok, mest fra før Best på Litauen inkl. stpl. miniark Noen forsendelser. En side med div. annet. Mest stpl. Kval. virker bra. Belgia (Michel) Belgia - samlinger/lotter 3238 KJEMPE ROTEPARTI på plansjer, innstikkbøker, samlinger etc. Ganske spennende parti med hovedverdi på klassiske merker og jernbanemerker. Skal ses. x 3239 o Lagerparti fra klassisk Leopold (2. utgave) til 1980 i tre, dels stappa innstikkbøker (uten bob ). Mange mellomgode, tilleggsverdier, m.m. Tils. alt stpl., og mye i god kvalitet!! 3240 o/**/* Mindre, men småhyggelig roteparti på noen plansjer fra klassisk til nytt. En del miniark/ blokker, noen mellomgode merker og serier, der * er redusert med 50% i det samlet, oppgitt 1585 (derav 297 for **). x 3241 o Dublettparti i 11 innstikkbøker. Ikke de store sjeldenheter, men noen halvbra, og samlet mange merker til ca. 0, og meget velordnet oppsatt etter katalognummer. Normal/bra kval o Roteparti med masse poser, og noen plansjer, samt bok der det bl.a. finnes noen fine stempler. Må sees. x 3243 o/** Meget ryddige og tykke lagerbøker , dog kun merker/mengder av betydning fra ca og framover. Da riktignok mye **. Meget gode permer! x 3244 o/**/* Samling eldre nyere med en del miniark i mellomstor innstikkbok, ves. stpl., samt bra avd. bob. Ingen sjeldenheter, men fin avd. etter x 3245 Lott med ca. 155 eldre til nyere brev (fra 1876), kort, helsaker. Fra bo, ikke sjekket LITTERATUR: La poste Maritime - praktverk 575 sider. GI BUD! England (St.Gibbons) England enkeltmerker (St.Gibbons) 3247 o 2. Eks. med gode marger (nabomerke oppe sees) i glass og ramme fra Samlerhusets utgivelse. F Singel på brevomslag med rødt MC, gummistpl. T.P. Croydon, oppgitt som pl. III. Inni datert Merke med utflytende, rødt MC, og tre gode (og en smal marg), bak lyseblått 900 Newcastle OC , til Harwich. En del skriftpreg Utgår F 3251 o 5. 2 d blue, litt smal, prima ( 900) F , 55. Scarce combination on folded cover 1853 to Sweden. On back greenish Newcastle Staff JY , arrival Helsingborg 14/7. Also red transitt cancel on back. Fairly good condition Storauksjon juli

42 Obj.nr. F (?), 60. God frankering på liten konv. nummerstpl. 23 til Dresden, bak HB 28 1 De 1854, samt andre, dels diffuse påstemplinger. Merkene i god kvalitet, ellers aldersspor. Meget uvanlig , 59 (?). Uvanlig kombinasjon til 8 d porto, men bleket 59. Sendt 1855 til France 900 med ank.stpl., kval.anm (?). Pair on part of folded cover to France, with fine red cross cancel LS 28 JY 1855 on back, with French transit CDs. We think wm. in small Crown looking to transmitted light (?), 60 (?). Uncommon frankering on cover to Dublin, with unreadable number cancellation, on back Por-Arlington FE The 6 d embossed cut to shape, also other remarks. Sold as is. F (?). Scarce Block of 8 on small cover to Paris. Numerical 21, and London on back, and arrival Crease through upper row of minor importance for this striking entire! (?), 66, 72 (?). Interesting folded cover with scarce mix of stamps, making up 1sh5p registered postge to Rostock (Germany), from Grimsby JU Numerous transit CDs, etc. some wear (?), 45 pl. 7, 72 (?). Fine folded cover with scarce mix of stamps on 1sh3p postage to Sweden Franco, good transit and arr. postmarks all over. Fairly good condition, but 1p stamp is faulty. F 3260 o 54. 1/- pale green med brede marger ( ) 3261 Utgår 3262 Utgår 3263 Bs 66, 73. evstykke med uvanlig oval-/duplexstpl. Liverpool 3 OC Kort tg. nede på 4 d, ellers bra. ( i merkeverdi) Singel, wing-margined 1 sh 1856 med diffust nr.stpl. 351, bak Helston , til USA. Tils. satt i porto der borte med to påstpl. ( 425) Singel on folded cover from London AU 23 62, to Lyon, transit cds on both sides. Rather nice condition for this age! ( 425) pl. 4, x2. Two items, one wing-margined, on folded cover from Newcastle SP 20 66, to Sweden. Worn perfs on top of the wing, otherwise fair/good. Some transit markings, incl. German Railway cds on back. (singel on cover ) 3267 Utgår F 3268 o 101. Pent par med duplexstpl. 11, plate 4, god kvaltiet. ( ) 3269 Utgår F 3270 o /- brun, god tagging, lett men uklart stempel ( 4) Utgår 3272 Utgår F 3273 o / pale rose pl. 2 fine used ( 1) 1 F 3274 Utgår F 3275 o /- pl. 4 vm. Anker, to korte tagger i h. side ( 4) 3276 Utgår 3277 Utgår 3278 Utgår 3279 Utgår F 3280 * 142, pl /2 d bra ustpl., org.lim, god eks. ( 575) 3281 Utgår 3282 Utgår F 3283 o 183a. 10/- pale ultramarine vakkert rundstemplet ( 550) 3284 Utgår 3285 Utgår 3286 o 197/211. Utbygd samling tofarget med nyanser og stempler, på 4 albumark med 105 merker Utgår 3288 Utgår 3289 Utgår 3290 Utgår F 3291 * OFFICIALS O 68/ - 3 fine mint stamps ( 925) + 2 1/2 d Admiralty with heavy gum crease. England - brev og spesialiteter 3292 MULREADY. One penny-brev med sort MC, bak Waterford o.a.. Betydelig x 3293 monteringsspor bak, ellers bra. Samling 26 frimerkeløse brev , litt blandet kvalitet, men interessant. GI BUD! England samlinger/lotter (St.Gibbons) F 3294 o a samling i eldre fortrykk til 1960-tallet med stort antall merker. Omfattende 0 avdeling QV med ca. merker, og i tillegg en bra samling platenummer på one penny red!!! Videre også mange mellomgode merker. Spennende mht. platenummer som ikke er sjekket, blandet kval. som vanlig men ofte rimelig bra kvalitet også i klassisk del. En notis foran i albumet sier 20, men vi antar en del godbiter er tatt ut i ettertid. x 3295 o Duplicates , owner states euro, but three 10/- Seahoses har been 0 counted as adbury, they are De La Rue. x 3296 o Samling til 1937, på ark fra Europaalbum Større samling i flere bind. Bl.a. spesialisert Machin og flere andre utgaver. Også kartotek og lagerbøker. Stor eske. 0 x 3298 o/**/* Samling til 1973 i Borekalbum, inkl. ganske pen 2 d 1840, ellers bl. kval og noe spredt 0 besatt, mye bra ** fra x 3299 o/** Samling til 1971 i innstikkbok, en hoveddel til 1965 stpl., og så en del ** deretter. En 1 del mellomgode og litt bedre merker, og oppgitt hele 3 (SG 2014), som dog inkl. et par tjeneste som må vurderes as is. Noen fosforstriper av QE jub.utgaver. 3 ** Samling 1 forskj.mrk.og 6 miniark utgitt i perioden Prima kvalitet (SG 1 850) x 3301 o Samling til 1980 i album. x 3302 o/**/* Påbegynt samling til 1966 på ark, dog flere pene merker o Plansje QV med mange mellomgode men blandet kvalitet, dog ingen grønne. (oppg ) 3304 o 66/152. Platenummersamling 43 merker i bl. kvalitet. (oppg. 6) 3305 ** Samling i to LT SF-album med kassetter, innsatt noe til 1990, ser deretter komplett ut, dog bare 4 smilers o Gammel regnebok (1952) m/ca. 150 merker + 40 fra IRLAND. Småfeil, men mange bra. Bør sees. (AFA ca. 1,-) o Liten egenmontert samling eldre England. Oppgitt SG verdi. Tilsynelatende god kvalitet. Obj.nr ** Lott mrk utgitt , fyldig. (SG 330) ** Årganger 2-04, fyldige. (SG ) x 3310 o/**/* a parti mest 1950/70-tallet i innstikkbok med god avdeling Machins (herav mye etter 70-tallet), bra avdeling ** billedmerker, noe Wildings, div. høyverdier, m.m ** Fyldig lott utgitt (SG 275) 550 x 3312 o/** Et slags abo.parti med mest Kanaløyene (ves. IOM og Guernsey) med poser, foldere, 550 løse merker, m.m., med vekt på ** 1980-tallet. Dels noe eldre og stpl. på England, men må sees Parti forsendelser i lite, tykt album med gamle rek.brev, postkort, helsaker, en del fdc (mye tidlig 60-tallet med mellomgode), etc. Hyggelig lott. x 3314 o Dobbeltplansje med penny reds, samt div. brev og brevforsider + noe brev fra koloniene i perm ** Lott mrk. utgitt serien Fotballhelter I fra 2013 (SG 230) x 3316 o OFFICIALS. 27 different + some dupl., sold as is o a minilott med mest verdi i SG 8, 14, 110 (evt. 111) og 154 i normal/bra kvalitet, dog svertete 154 ( 720). I tillegg div. andre 1880-/90-tallet ** Årgang 7, komplett bortsett fra en serie. (SG 210) 450 x 3319 Gammel kart.eske med oppgitt ca. 450 forsendelser, ves. halvgamle og eldre 450 materiale. Mest KE VII/KG VI, inkl. en del helsaker, må sjekkes ** Komplett årgang 6. (SG ) 3321 ** Komplett årgang 5 (SG 190) x 3322 o LT-album til 1969, lite merker montert, samt plansje recess printed + tre poser 1 d GI BUD! 3323 REALISASJON: Banankasse inkl. kolonier. MÅ SEES Frankrike (Michel) F 3324 o 7. 1 fr. 1847, eldre sign. ( ) /32. 7 klassiske, 5 fr. med liten tynn flekk og to litt korte tagger o Stemplet samling i innstikkbok Velbesatt i klassisk, Pax-Mercur, amortisering, gode Luftpost, PEXIP-blok og meget annet. En samling med meget høy katalogverdi, men en del merker med kvalitetsanmerkninger. 0 x 3327 o/**/* Samling i Schaubekalbum fra start til franske kolonier på gml. løsblad og innstikksalbum m/eldre dubletter. Varierende kval. men rimelig fyldig. Verdt en inspeksjon o 9/16. Dublettparti på fem Visirark med mye materiale, og mange merker i god kvalitet, ex-spesialsamler og bl.a. gode utsikter for stempler som vi ikke har tatt stilling til. Samleren har satt feil-merker opp/ned på plansjer, og disse er ikke inkl. i vår oppgitt kat.verdi, men også noen andre merker har nok mindre feil. Inkl. sogar noen merker med privattagging P 7, inkl. shabby 11A og 15A (ikke medtalt). Må studeres, da dette er uvanlig utbud. (ca. 0, + nyanser, stempler, etc.). Medfølger 6 lotter Frankrike fra auk. 197 med utop på 4 kr. x 3329 o Samling ca. 0 merker fyldig i innstikkbok, overveiende etter 1955 med fin moderne avdeling. Ser merker til 25, men vurdert kun til ca. 1 til på hvert merke som snittpris - hvilket er plausibelt. Normal/bra kvalitet. (ca. 10,-) 3330 o/**/* Innstikkbok med opptalt 1504 merker , inkl. en avdeling flere ** i det nyere. Videre 186 merker Algerie. Selger har regnet F til flatt à 1.30, og Algerie tilsv Til sammen ca Selger mener denne summen er lav, vi tror summen er sånn noenlunde ok! Ser også et bra merke TAAF ** eldre brev, luftpost, o.a. fra 1797/1982 i album. Mest før 1900 og vel 20 brev før REVENUE/CINDERELLA. Stor bok ca. 1/2 fylt med allverdens merkater, stempelmerker, nytrykk/ettertrykk, utstillingstrykk m.m. Skal sees. x 3333 o/**/* Samling med kolonier i innstikkbok, opptalt 813 merker F (eldre til nyere, mest stpl.), og 973 merker kolonier (ves. før 1960, mye *). OK innslag og variasjon, og det er lagt til grunn en snittpris på 0.70, som i våre øyne virker ok. Kvaliteten normal/bra på det meste. (ca. 1250) 3334 o/**/* Eldre, usolgte objekter med dels enkeltmerker, dels lotter, inkl. kolonier og en fin lott Fransk Sone etterkrigs Tyskland. Oppg. utrop summ. til 2,-, samt en upriset samling gamle Ceres på Frankrike o/**/* 11 eldre, usolgte onlineobjekter, sju Frankrike (bl.a. Mi. 425a i fin fireblokk, men også heldekt Mi. 32), fire fra Monaco/kolonier. Var. kvalitet, men dette allerede innbakt i oppr. utrop på 2, o Dobbeltplansje med samling klassisk til 1950-tallet, med en del mellomgode - dels noterte typer på fredsutgaven. Var. kvalitet i det eldre, ellers ok/bra. Oppg. hele 987. x 3337 Selection 11 old, pre-philatelix covers 1749/1830 in overall good condition, mostly with texts/content. Some dated acc. to the French Revolutionary calendar. Deserves viewing. x 3338 o Tykk dublettbok 1982/98 med mange merker, men var. stpl.kvalitet. x 3339 o/**/* Fint, nyere Yvertalbum (fortrykk) til ca med noen ** i det nyere, ellers tynt/uten merker. Dog noen ekstra plansjer med ymse materiale */**/o, må sees. x 3340 o Duplicates to 1930, owner states 3. euro, some older in poor condition. x 3341 Accumulation with approx. 60 prephil. covers to 50-ies. Much in good condition. x 3342 o/**/* Samling på dobbeltplansje med flere mellomgode inkl. Caisse -utgaver. Noen * og ** etter hvert, men alt regnet som stpl.!, da totalt oppg x 3343 Kopipapireske stappfull av brev og kort, fra halvgammel til 1980-tallet. Kurant og variert blanding inkl. rek., samt liten avd. Portugal på toppen. Franske kolonier & territorier (Michel) x 3344 o/* ALGERIE, MAROKKO, TUNISIA. Samling til 1955 i eldre album. x 3345 o/* MADAGASCAR. Liten samling på fortrykksark, oppg. euro. F 3346 MAROKKO c. porto overtrykt til frimerke 1893, ubrukt med org. lim og eldre signatur. Dog noen slitte tagger ( 2), medf. et billig brev x 3347 MAROKKO. En samling brev i perm. x 3348 TAAF. Ca. 50 brev og kort, stort sett 70-/80-tallet. x 3349 o/**/* Grunnsamling i tre album o/* Restsamling på en del gamle albumark ASIA/MIDT-ØSTEN, bra kvalitet og noen mellomgode. Ta en titt på denne. x 3351 o/**/* Artig roteparti i vanlig innstikkbok med mye **, serier, enheter, uvanligheter, utaggete, etc. Hellas (Michel) 3352 o/**/* 24 usolgte lotter med onlineobjekter. Fra hermeshoder til moderne hefter. God variasjon. Opprinnelig utrop var kr 8125, o Liten samling med flere bedre, komplette serier, bl.a. OL. Mest god kvalitet - dog fejl på 10 Dr Storauksjon juli 2017

43 Obj.nr. Obj.nr o HERMESHOVEDER. Innstikkbok med utgavene oppsatt og nummerert etter Michel. Mange mellomgode merker. Litt blandet kvalitet ** Good lot CEPT issues, with singles in sets, blocks/ Kleinbogen and booklets, running to ca. 8. Much material, attractive. x 3356 o Stock until 0 in 5 normal stockbooks, + one thick and one small. Very systematically arranged, not many better though. s and s of diff. issues. From private collector! 3357 o/* Stockbook with some (?) diff. stamps running to 1989, starting with 22 large and 17 small Hermes heads. Mixed condition, some good, in the early stage, later average/ good. Irland (St.Gibbons) x 3358 Samling FDC i 4 album, virker komplett (?) ** Godt parti CEPT til ca. 8 med bl.a. mange Kleinbogen, overv. prima kval. 650 Italia (Michel) II, Sardinia 11. Nice combi on small cover from Bologna 1868 to France, several transit cds o Manzoni lightly hinged, good condition! ( 650) F 3362 B.L.P. 9,137. Sassone Cent, brown and Provisional 10/1 Cent, brown. Cover 0 sent locally in ROE Certificate Enzo Diena x 3363 o Stock until late 1990-ies in 12 normal stockbooks. Very systematically arranged, and some medium-priced. s and s of diff. issues, two books with bob. From private collector! x 3364 o/**/* Roteparti i overfylt innstikkbok til 1995, mye fint , men også mye halvgamle, dels tilbake til eldre inkl. en del **. Italienske Stater, Fiume og Triest (Michel) 3365 Bs FIUME Carnaro 1/17. Basic set to 10 Lire (less no. 14), all nice cds on pieces. (approx. 460) 3366 Bs FIUME Carnaro/Arbe 18/25 I + II, 27. Incpl. sequenze with 3 values both overprint types, unsigned though. ( 595) 3367 Bs FIUME Carnaro/Veglia 28/32 I + II, 35. Incpl. sequenze with 3 values both overprint types, unsigned though. ( 515) x 3368 o/**/* FIUME. Collection unpicked with some 205 diff. stamps in average to nice condition PAPAL STATE 1. Pair on small folded cover with line cancel LUGO on the pair, however not tied to the cover. On back Ferrata arr. cds. Some wear, as is. F 3370 PAPAL STATE 7, 9 x4. Scarce cover with 38 Baj postage to USA, from Roma Good cancel history, and fairly good overall cond, incl. two pairs of no. 9. Smaller creases on cover, which also holds the org. content! ** SAN MARINO postage due Nice Lire issue 1925 UM, scarce as such. ( 405) SARDINIA 10. Nice strip of 3 on folded cover from Solmona 6 Apr Fine margins except bottom. Part of address hidden with ink. x 3373 o/* TRIEST A og B. Restutvalgshefte med meget moderat uttak. Stort sett ulike merker både * og stpl. Angitt totalpris 5206,-, som i sin tid var ca. 60% av AFA, dels etter 50% reduksjon for *! Meget god kvalitet. Ca. estimert kat.pris i dag ca. 0,-. Jugoslavia (Michel) 3374 **/* KROATIA. Tilsynelatende KOMPLETT samling postfrisk/ubrukt Suppl. 7 med en del utaggede og Kleinbogen (*) KROATIA BL 7. 6 colour proofs (*)(?) + two issued blocks * MONTENEGRO 12 IIIa. Fine block of 4 with varieties incl. DOUBLE OVERPRINT, and 450 antique 9 in the position 16. English cert. Dr. Velickovic ** Samling CEPT-utgaver med blokker/kleinbogen 1969/0, bl.a. år 1969, 1980, , 1998, 0. Ikke komplett, og et par serier ukomplett. (ca. 780) Kanaløyene (St. Gibbons) 3378 ** IOM. Godt parti småark CEPT til ca. 9, noen enkeltmerker innimellom. Prima IOM. Samling postkort fra ca. 1930/1970. Mest eldre. Partikort, stedskort, etc., men også noen kort med stempler fra IOM på engelske merker ** JERSEY. Abo.parti ves. 1980/90-tallet i mindre eske, kun noen få eldre montert inn i et lite album, overveiende ** i poser fra leverandør ** JERSEY. Godt parti småark CEPT til ca. 9, noen enkeltmerker innimellom. Prima. Liechtenstein (Michel) 3382 ** stripe med variant DOBBELT OVERTRYKK, fin kvalitet. (Mi. Special 8: som enkeltmerker) 3383 **/* 94/106. Ni ulike fra 1930-serien, kun 3 og 5 Rp er **, alle tg. 10 1/2. ( 1185 som **) o/* 94/332. Oppsett på innst.ark , x4, 285/332. Flere kpl. serier. Nr er m/lette h-spor. ( 1650 = ca. 14,- N.kr.) 3385 * Grunnserie 1930 til 2 Fr, bra kval. ( 0 som **) * Fin serie luftpost 1930, som ** ** D 1-8. The 1932 officials, 1,20 fr. With sligtly irregular perfs, all with superb gum. ( 1 1) F 3388 ** D Officials 1933 in superb condition. ( ) x 3389 ** Superb collection in two stockbooks, complete from 1975, face value SFR 1, o Bedre dubletter på 3 plansjer. GI BUD! Luxemburg (Michel) 3391 o 1/ forskj mrk. i perioden. God/normal kvalitet (Michel 3).# ** 86/2027. Uvanlig stor samling nesten kpl. Oppsatt i katalogorden på 2 store innstikkskort. (Michel ca 1) x 3393 o Some very fine used sets in stockbook ( 1250) * BL 1. Hinged in margin, small thinning from hinge, stamp **. Monaco (Michel) 3395 ** Godt parti CEPT til ca. 8 med bl.a. mange Kleinbogen, ser ett ark med margbrett, men overv. prima kval o/** CEPT. BL. 8, 10 ** and 9 used Blocks, BL 10 6 ** and 6 o Blocks ( 875) x 3397 ** MINIARK. Samling med 52 ulike, prima ark, ca. 1975/99. Nederland (Michel) F 3398 ** Top values ( ) 1 x 3399 o Collection to 1960 in album, mostly in fine condition. ( 0+) 3 x 3 ** Collection in stockbook, face value appr. G euro. (without 1 surcharge) x 3401 o Nesten komplett samling inkl. mange småark x 3402 o/**/* Grunnsamling til noe nyere på innstikksark, samt noen portomerker i perm ** Postfrisk samling i to bind Hovedverdi på gode små dagligserier i 1 tagginger etc. Også noen eldre blant disse. x 3404 ** Påbegynt samling i innstikksbok, kat. før mange merker deretter. x 3405 o/* Påbegynt samling på utprintede ark i kontorperm, til x 3406 o/* Egenmontert samling i Esselte-album. Mgl. det dyre, men mye halvbra hele veien fra 1920 og mange kpl. serier. x 3407 o/**/* Smaller coll. COLONIES on pile of albumpages, mainly Antilles and Surinam quite well-filled ** 1965/75, but also some older issues present. x 3408 o Dublettparti i 9 innstikkbøker. Ikke de store sjeldenheter, men samlet mange merker til ca. 0, og meget velordnet oppsatt etter katalognummer. Normal/bra kval. x 3409 o/* Kolonier - påbegynt samling på utprintede ark i kontorperm. x 3410 o/** Mindre parti nyere/dels helt moderne, derav en del postfrisk inkl. mange miniark ( 197). (tot. 425) x 3411 ** NEDERLAND. Parti med 725 ulike merker, og 53 miniark/ Kleinbogen fra 1950-tallet til litt utpå 0-tallet. God kvalitet og oppgitt Tidl. utrop. REALSIASJON! Polen (Michel) 3412 o/** Uoversiktlig parti mest nyere merker/dubletter/miniark i sju innstikkbøker og èn perm. En del ** innimellom o Roteparti med mange ulike merker i 6 bøker og 1 perm, mest nyere. To av bøkene med attraktivt, moderne materiale o Samling i tre fine, egenmonterte album, virker meget fyldig - i hvert fall i nyere del. God kval. Portugal (Michel) 3415 o (AFA). Kpl. Kong Louis Stort sett bra kval. (AFA 5580) 3416 * 96/105. Sju merker 1898, bra kval. ( 420) 3417 * y. Kpl. 1.serie Ceres, med tils. alle på krittpapir, ca. normalkvalitet. ( 1) 1250 F 3418 ** (AFA). Natopakten Prima postfrisk kval. (AFA 3280) F 3419 ** 779. Prima 3.50 E Nato ( 440) 3420 ** , 834, 837, 839, , -02 (AFA). 14 gode postfriske merker. (AFA 3530) 3421 o/**/* 14 usolgte lotter med onlineobjekter. Alle tidsperioder. Også områder. Fra klassisk til 0 moderne. Opprinnelig utrop var kr 4850, o/* Portugal/Colonies Album pages and a stockbook with several issues, mostly older stamps in a mixed quality. 0 x 3423 o/**/* Samling til 1980 i album, mye merker. 1 x 3424 o/**/* 8 miniark fra 40-tallet, de fleste med mangler, nr. 1 og 2 med tynn flekk, også div. inkl. kolonier på en bunke ark ** Europamerker 1960/80. Mangler AFA , 1269, på kpl. i perioden på halvplansje. Totalt 53 forskj. i god postfrisk kval. (AFA 4) Romania (Michel) x 3426 o/** Parti med masse merker og serier, og en del miniark på mange halve innstikkplansjer, 1350 eldre til mest nyere. Dog bra andel med **, og totalt oppg Kvaliteten virker normal/god. x 3427 o Dubletter til 1910 over 20 sider, bl. kval, noen falske finnes. Russland (Michel) x 3428 ** God og renslig samling i fin innstikkbok, meget fyldig på enkeltmerker, 1900 samt inkl. ca./over 160 miniark og andre blokker/ Kleinbogen. God/prima kvalitet. (oppg. 2) 3429 ** Samling år med merker, ark, hefter, etc, oppgitt som nær komplett og ** Samling år 4-05 med merker og mange blokker, tils. fyldig og oppgitt 478. Prima 725 kval o/* Samling på dobbeltplansje , mest stpl. inkl. mange kpl. serier. Noe * red. 50%. (oppg. 599) 3432 ** Samling år 8-09 med merker, ark, hefter, etc, tils. fyldig og oppgitt 414. Prima 675 kval ** Samling år 0-01 med merker og tallrike blokker inkl. gulltrykk (med sert.), nær kpl., 650 oppgitt 395. Prima kval ** Samling år med merker og tallrike miniark/ Kleinbogen, fyldig, oppgitt Prima kval ** Samling år med merker og tallrike miniark/ Kleinbogen, fyldig, oppgitt Prima kval. x interesting entires ca. 1906/16 (and one older) to Sweden. Several with int. cancels, censorship, labels, etc. Must see, condition variabel, several Nice items! 3437 o/* Dobbeltplansje med samling 1883/1952, en del mellomgode. En del * dog, men disse stort sett red. 50%, til sammen oppgitt Covers/cards , 10 in small mixed lot some with Russian censorship ** Samling år 6-07 med merker og mange blokker, tils. fyldig og oppgitt 296. Prima kval. Sovjetunionen (Michel) F 3440 o BL 11A. Cancelled LENINGRAD (first day)in superb condition, with original gum. Cert. Hovest: FDC canc. are unusual. x 3441 o Velordnet og renslig dublettparti 1923/91 i 23 vanlige innstikkbøker, noe tynnere før 1945, men videre bra med merker, og stort antall ulike. x 3442 o/**/* Samling 1768 merker, 70 miniark/blokker til Kronologisk oppsatt og mange kpl. serier, mest int. med ca. 650 merker før 1950!! Noen ** og * inngår, men selger har regnet flatt à 1.10 pr. enhet, som virker fair/gunstig. Da til sammen 1945, denne må sjekkes!! x 3443 o/** Bok med oppgitt 1558 merker, over miniark og Kleinbogen, og 20-talls andre enheter. Ves tallet og fram til Det er angitt en snitt enhetspris på 1.1 Euro (totalt 1859, inkl. de mange arkene), som KAN være litt høyt. Sjekkes på visning, god kval. x 3444 o/** Samling i tre store innst.permer, meget fyldig med miniark. En del ** utover, men mest stpl o/**/* Dobbeltplansje med samling med mye bra. En del * er red. 50%, til sammen oppg o/* Dobbeltplansje med bra utvalg ca. 1906/38. Dels, ellers trolig kun komplette serier i normal/bra kvalitet. Overv. stpl. (oppg. 665) 3447 o/* Samling 1940-tallet tett på dobbeltplansje med mange kpl. serier, noen få * er red. 50%. a parti, med oppg x 3448 ** Samling Sovjet fra 60-tallet og utover, samt Russland deretter i to innstikksbøker, oppg. katalog = Storauksjon juli

44 Obj.nr. x 3449 o Bok med 1141 merker, og ca. 50 miniark/enheter. Fra 1880-tallet til ca (miniark o.l. stort sett etter 1960). Det er angitt en snitt enhetspris på 1.1 Euro (totalt 1255), men dette må vurderes på visning. Normal/bra kval. x 3450 o/**/* Samling 1907 merker 1956/74, ves. stpl., noen ** og *, alt regnet snitt 0.55 inkl. noen utaggede (vanskelig å vurdere for oss). Videre 76 miniark regnet à Til sammen da oppgitt 1163, bra kval o Dobbeltplansje med samling , mye bra og to miniark (oppgir 609). a kvalitet, medfølger seks enkle forsendelser o/* Samling på dobbeltplansje , mest stpl. inkl. mange kpl. serier. (oppg. 557) 3453 o/**/* Dobbeltplansje med samling , bra med flere miniark. Noen * er red. 50%, til sammen oppg o/* Dobbeltplansje ca. 1914/58 med mange merker, dels i kpl. serier, noen * red. 50%. (ca. 470) x 3455 o Bok med 1348 merker, 47 miniark og et par andre enheter. Ves. 1960/70-tallet. Det er angitt en snitt enhetspris på 0.9 Euro (totalt 1258), som vi mener er for høyt, derfor moderat utrop o/* Two stokcards hinged mint, incl. 7 out of 8 skyscapers, + some used. x 3457 o/* Noen små og store plansjer med mye før-1960-materiale, noen mellomgode og variert. Samt sliten bok med rester fram til tidlig 60-tallet. Eks-sovjetrepublikker (Michel) 3458 ** GEORGIA. Liten, men godt parti CEPT ca. 1995/8 med bl.a. mange Kleinbogen, dels bra verdier på disse! Prima ** MOLDOVA. Godt parti CEPT ca. 1995/8 med bl.a. mange Kleinbogen, dels bra verdier på disse! Prima. Spania (Michel) F 3460 o Cs on very thin paper fine used. ( ) F 3461 o Cs. 1865, narrow at left, hinge visible on top. ( ) 3462 o R 1865 centered Down, used. ( ) 3463 * Cu 1870, fine mint. ( ) 3464 o E M 1870, rounded corner. ( 1) F 3465 * 154, P 1975 fine mint, off centered, and 10 P fine but with brownish stain on 1 front (signed H.W (Wennberg).( 2) 3466 * set complete unused, all with what we consider to be original gum except gumledd 209. Partly rather large hingemarks, otherwise fair/good. (some 1) * serien i bra, ustpl. kvalitet. ( 380) * 278,79. 4 P UPU fine mint, 10 P creased (with contol no. 0000). ( as **) 3469 * 281/96. Totally 24 items from this Alfons XIII 1922/30 issue, with shades and presumably perf. type, which however is not investigated. ( 550 +, as *) 3470 * Railway congress mint. ( 1 for **) 3471 ** Kjempelott med hele 2 forskj pfr merker. Pent oppsatt i rekkefølge på store 3 innstikkskort. (Michel 2) 3472 o AIa/4174. Uvanlig stor lott på hele 2 forsk. mrk og 64 miniark/heftesammentrykk utgitt i perioden Oppsatt på store innstikkskort i katalogorden. God kvalitet x 3473 o/**/* Restsamling til 1948 med fortsatt en del mellomgode merker, etterhvert vekt på ustpl. merker med noe ** innimellom. Ikke sjekket for nyanser og tagginger osv. I starten mange med sekunda annulleringer (og da rel. lave verdier), noen nytrykk/forfalskninger finnes, men teknisk kvalitet er noe bedre enn normalet. Må sees ** Innstikkort med årganger angitt som komplette! God kvalitet. 650 x 3475 **/* Coll ies on leaves mixed ** and * (counted approx. 40%). Many fine ** e.g. BL (approx. /520) x 3476 o/**/* Interesting accumulation in old binder with mostly BoB, e.g. local issues incl. several blocks! Quite many Barcelona, also Pro Segovia, telegraph issues, and more. Condition many be variable, but much is quite good, gumless issues occur. Sveits (Michel) Sveits enkeltmerker F 3477 o 6 I. 2 1/2 rp Posta Locale, eldre sign. ( 1) 1 F 3478 o Cts 1852, riktig bra. ( 950) F 3479 o 13 Ia. 5 rp. first pr. Zum:22Aa. Scarce issue, fine used. Small thin. Opp. Marchand 1 BPP ( 1). F 3480 o 17 Ia. 40 rp. first pr. Zum:26Aa. Scarce issue, fine used copy with minor faults. Cert. Renggli. ( 1) 3481 o 18 IIByn. 1 Fr. grey fine used. At Little close NE corner. Opp. Rellstab. ( 850) 3482 o/ Sittende Helvetia alm.papir. Sider fra samling med overkomplett, stemplet serie. Utvidet med nyanser og brev c. single på pent brev Geneve 1866 sendt til Annecy, Frankrike Sitting Helvetia 60 c. copper bronze single on fine cover Prima cert. Moser o Sittende Helvetia FASERPAPIR. Side fra samling med stemplet serie. Meget høy katalogverdi. Ikke sign., sold as is o Sittende Helvetia FASERPAPIR, komplett sett, stemplet, sjeldent. 40 og 50 0 c. og 1 Fr. er sign. 40 c. med mindre tg.unøyaktighet nevnt i attesten. ( 5) 3487 o 45, Tre merker på hvitt papir 1882, 2 rp. med sign. og fotoattest Lininger. ( 460) F B. Standing Helvetia, 50 c. perf. 9. Fine small Reg. cover Novaggio 5.II.90. Cert. Marchand. ( ) 3489 ** 95/ different never hinged mint ( 383) 3490 ** 133/ different both air mail stamps signed, never hinged mint ( 650) 3491 ** 153/238. A range of never hinged mint ( 515) 3492 ** x. uksmerker 1924 på vanlig faserpapir fra 1. opplag, prima. ( ) F 3493 o BL 5. Pro Juventute miniark stemplet, prøvet og signert. ( ) o BL 6. Pro Juventute minisheet, fine used. ( 450) Sveits samlinger/lotter x 3495 ** Complete coll to 2013 incl. some booklets and duplicates in two stockbooks, face falue (without surcharge) SFR. 1950, Obj.nr. x 3496 o 3497 o/bs/ Innstikkbok med dubletter og merker frem til ca , alt sirlig sortert. Hovedvekten ligger på stående Helvetia hvor merkene er satt opp med katalognummer etter Zumstein. Stikkprøver som er tatt har stemt med beskrivelsene selv om man må påregne feilsortering. Katalogverdien for Stående Helvetia alene ligger på ca. CHF , selv om det er en del vekslende kvalitet? det varierer fra feil til meget bra. Her finnes blant annet 1 Fr. 71 E med tydelig kontrolltegn form B (CHF 460). Av øvrige avdelinger begynner det med to defekte Poste Locale og Orts-Post, deretter noe Rayon I, II og Sittende Helvetia i noe vekslende kvalitet samt noen andre dubletter til ca a eksemplar av 5 Rp mørk blå med sentralt PD stempel. STRUBEL-UTGAVEN. Arbeidsbok med Stående Helvetia, utagget. Sjanserikt parti med i alt ca. merker og 13 stk. brev/brevforsider. Alle verdier er representert inkl. 1 Fr. og 2 Rp. Kvaliteten er blandet, men også tidlige trykk er pent forekommende. Skal ses! 3498 o/ Stående Helvetia Del av utstillingssamling - 16 sider. Inneholder de fleste typer og tagginger, flere retoucheringer og bl.a. alle grovtaggete (58/63B), HELVETTA (60Y II) og 30 c (90C). Flere flotte forsendelser inngår. Meget fin lott, til videre utbygning. x 3499 ** A very fine never hinged mint collection , almost complete, and incl. all better issues ( 2) 0 3 o/**/* KLASSISK. Mest stemplet lagerbok med UTAGGEDE, sittende og stående Helvetia, 2 UPU 1900 i antall. Enorm katalogverdi, alle kvaliteter. x 3501 Samling til 1980 i 3 album + ett med FDC, ser komplett ut fra 1910, variabel kvalitet. 2 Det er montert en mengde brev, også en del løsmateriale Stor eske stappfull med hundrevis av eldre brev og helpost. Bør sees! o/bs/ Restsamling Virkelig god rest fra utstillingssamling. Det dyreste er utstykket 0 men stadig mange gode utgaver. Spesialisert i typer etc. Alle tidlige Juventute, parstykker, brev, etc. inngår. Skal ses! 3504 PARTI i to fylte, halve flyttekasser. Grunnsamling, dubletter og mange FDC. Disse i 0 mange gode album Flyttekasse med innstikkbøker, brev, årssett og mye annet. Godt roteparti som må ses o/**/* MINIARK. Lagerbok med mest ustemplede utgaver. Flere gode i blant! 1 x 3507 o Samling på en bunke ark, fyldig, bare ett miniark, 30 c luftpost 1920 er 1 signert Richter o/ Luftpost. God samling Luftpost med alle eldre merker - i begge papirtyper. Flere brev 1 inngår. Uten propell-overtryk. Del av utstillingssamling - fin kvalitet o/**/* Samling 1851/ BoB i et Biella-album. Ca. 50 merker før Fra materialrik og til dels bra besatt. Bl.a. omtrent komplett PJ 1913/1985. Også en del sammentrykk, Tete-Beche, noe UN, etc. Noen få miniatyrark ** 328/398. A range never hinged mint incl v and BL.5 ( 990) o Mest pent stemplet lagerparti, fint i 4 innstikkbøker. Primært år Masser av 1 mellomgode merker og sett inkl. Pro Juventute og Pro Patria o Samling PRO JUVENTUTE , overv. stpl. på to plansjer. Mye i pen kvaltiet og mange fullstpl./prakt, god lott. (oppgitt AFA 11) 3513 o PRO JUVENTUTE. Stemplet samling + løse side med gode dubletter. Virker overkomplett x 3514 o/* Ganske innholdsrik samling til 1949 i album, bl. kval ** 247/BL 4. A range never hinged mint. ( 840) 3516 o Sittende og Stående Helvetia. Spennende parti i innstikkbok med de fleste verdier representert. Flere mellemgode merker, varianter og bedre typer REST/ROTEeske. Flere delsamlinger og mange brev. Mest eldre utgaver, flere spesialisert. Også noe Back of the Book. Godt parti o/**/* God plansje med halvgamle jub.utgaver, mest verdi i serie PAX som rimelig 900 lettstemplet. Mest bra kvalitet, oppg. AFA 8855, o/ Delsamling på 15 løse sider. Spesialisert med nyanser og typer. Inkl. de gode glatt krittpapir 50, 60 og 80 c. fra 1940/41. Dessuten flotte forsendelser Mest stemplet kartotek i tre esker. Fra klassisk til moderne samt noe BOB o/**/* LUFTPOST. Lagerbok med mest ustemplede utgaver. Bak en del brev. x 3522 o Stort sett FULLSTEMPLER over 28 sider ** Samling PRO JUVENTUTE , stort sett god kvalitet. (oppgitt AFA 6) o/**/* God plansje med mange mellomgode luftpostutgaver, ves. stpl. Et par * regnet som ** i oppgitt AFA x 3525 o/* Grunnsamling med masse merker, men uten de dyre, til 1987 i Schaubek. Normalkvalitet, mest stpl. x 3526 o To plansjer (A5 og A6) med bedre utvalg gamle/eldre merker. Noen stpl. Helvetia 550 as is, og noe blandet kvalitet, men samlet oppgitt etter AFA ca. 10,-. Inkl. noen Strubeli typet av innlevert og ikke sjekket av oss o/**/* God dobbeltplansje med eldre og halvgamle ORGANISASJONSutgaver m.m. a kvalitet, mange ustpl. er **! (oppg. AFA 3 som **/o) 3528 o/** PRO PATRIA. Fint parti i tre innstikkbøker. Flere komplette sett tidlige, både stemplede og postfriske. x 3529 o Dublettparti i 7 innstikkbøker (uten bob ). Ikke de store sjeldenheter, men noe halvbra, og samlet sett mange merker til ca. 2, og meget velordnet oppsatt etter katalognummer. a kval Lager/roteparti i 4 innstikkbøker. Mange mellomgode settt Pro Juventute og Pro Patria m.m o Dobbeltplansje med Pro Juventute , fyldig samling med oppgitt 540. x 3532 o Grunnsamling til 1987 i eldre Schaubek, ganske fyldig 1940 og videre (uten miniark og de dyreste dog), enklere før dette, men flere mellomgode. Samt minisamling på egne ark o UPU-utgaven år Spesiallott med platede merker etc. Bl.a. over 40 stk. 30 c blå (Mi. 73 á 40). x 3534 o/**/* Enklere grunnsamling 1870/1970-tallet, men ves. å regne fra 1920-tallet. Mest stpl o/**/* REALISASJON: Bunke innstikkplansjer med bra utvalg merker, ves. 1940/80-tallet, inkl. tallrike serier og merker PJ/PP, noen miniark, en del **, m.m. Tsjekkoslovakia (Michel) x 3536 o/* Flott samling til 1974 i tre, egenmonterte album med det meste på plass. 0 Inkl. en spennende avdeling Posta Ceskoslovenska -overtrykk 1919 der bl.a. flere bedre har gamle signaturer (bl.a. Gilbert). Gjennomgående god, ves. stpl. kvalitet. Mange miniark er med, og noen få forsendelser, bl.a. fdc Mi Medfølger gammel auksjonsbeskrivelse og referanse til ca. 0 SEK i forhold til Zumstein 1974!!!. et beholdes nå i dag:! x 3537 o/**/* Stor smartposteske stappet med løst og fast eldre og nyere i permer, etc. 1 Forsendelser, helark, osv. helt uoversiktlig fra samlerrydding. Virker bra Storauksjon juli 2017

45 Obj.nr. Obj.nr o Samling til seint 80-tallet i tykk innstikkbok, uten nevneverdig med miniark, og tynnere før Medfølger annen, tjukk perm med tusenvis av dubletter. x 3539 o/* Gammelt album til 1960 med fyldig, genuin samling, noen både stpl. og ustpl. spes. i eldre del. Mange mellomgode og spennende med noe utbygd materiale. Noe ekstra, løst i konv. x 3540 o/**/* Samling til 1987 i to store, gode Abriaalbum med mange merker. Mgl. mange miniark, og en god del merker her og der, rel. bra eldre del. x 3541 o/** Samling mest **, 1960/68 med miniark i fyldig, eldre fortrykk. Tyrkia (Michel) F 3542 * 245. Ghr 1914, fine unused with old sign. J.Schl.. ( 900) * Top values with capitulation overprints 1914, nice cond. ( 270) 3544 * SIVAS-serien 1930 kpl., god kvalitet, dels meget lette hengselsspor. ( 1 som **) 900 x 3545 o/**/* Samling i 2 bind. Pent montert og gjennomgående i god kvalitet. Velpleiet 7 med mange dyre merker/serier. Miniark, tj.merker og provisorier inkl. Oppgitt Michel ca. 0 euro. Inneh. ca. 50/50 mellom stpl. og postfrisk. Kun en mindre del hengslet. Anbefales nøye gjennomsyn av samlerne av dette området o/* Samling i eldre album med mange diverse overtrykk (halvmåne/bille), håndstempler, mange merker, og mellomgode Røde Kors-merker. Samlingen er i ok stand, stemplet og hengslet. (AFA ca. 30) x 3547 o/**/* Dubletter i tre innstikksbøker, to restsamlinger, samt fin samling Tyrkisk Kypros. x 3548 o/**/* Dubletter i tre innstikksbøker, samt 24 ** miniark. Tyskland (Michel) Tyske stater (Michel) x 3549 o/* BADEN. Samling med ca. 35 merker på albumark, var. kvaltiet, notert en del kat.priser 550 som viser mange mellomgode o BAYERN 6-7. En prima 12 kr og 7 bra til riktig bra 18 kr ( 1860), også 4 stk. 12 kr 1250 med feil o BAYERN 38/87 I. Lott nyanser og typer, alle typet og/eller sign. Dr. Helbig BPP. ( 343) 3552 o BAYERN. Lott bedre, SIGNERTE utgaver i mest ok/bra kval. (oppg. 451) o/**/* NDP. Samling med ca. 60 merker på 4 albumark, var. kvalitet, inkl. en del Alsace/ 650 Lorraine-utgaver. Noe as is, noen mellomgode, noen enheter, må studeres o SCHLESWIG-HOLSTEIN. a parti med mange, som oftest ulike 1 1/2 sch., o.a. Litt 650 var., dels bra kval. (oppg. AFA 201: 8) 3555 o THURN & TAXIS. Plansje med mange merker oppsatt og priset etter AFA til 10, stort sett normalkvalitet o WÜRTTEMBERG 3y. Fire single satt sammen til 4-blokk, silkepapir. ( 110 x4) 3557 o WÜRTTEMBERG Kr med gode marger og to gamle sign., inkl. Dr. Hindrichs. 850 ( 900) 3558 o/bs WÜRTTEMBERG 11 x2, 19x, 32-33, 36. Seks merker i bra kvalitet, ene 11 signert. ( 453) o/**/* WÜRTTEMBERG. God samling på løse sider. Flere gode utgaver i mest pen kvalitet Grunnsamling med mange merker fra mange forskjellige stater. Alle kvaliteter Lagerparti. Velfylt bok med mest Bayern. x 3562 o/* Påbegynt samling i album, meget bl. kval. x 3563 o/* Minisamling på halvplansje med mellomgode/bedre, notert etter AFA til sammen 9220,-. Noe as is, kval. variable, dels bra. Tyske Riket (Michel) F 3564 o 93 IIa, IIb. Typesett stpl. som dette bak, meget uvanlig. ( 1) m.m. INFLA 15 pf grønnblå wm. II i parstykke på brev med blandingsfrankering. Frimerkene er avtatt for attestering og påhengslet deretter. Prøvet InflaBerlin. ( ) 3566 ** uksserie til 60 pf, god kvalitet. ( 760) 3567 o Chicagofahrt stemplet. ( Euro) 1 F 3568 ** Wagner kpl. etter valører, god kvalitet. ( 2) ** BL 1. IPOSTA minisheet. Fine MNH ( 1) 0 F 3570 o BL 1. IPOSTA, prima. Sidestemplet Bonn som indikerer at blokken er postalt anvendt. ( 0) 2 Tyske Riket samlinger/lotter F 3571 o Samling til 1932 i eldre LT-album med mange bedre merker, inkl. bedre ystskjold 5 M Reichpost i god kvalitet, bra luftpost, høyverdier Nothilfe, m.m. Det er oppgitt eldre AFA til 70,-, men det er nok inkludert Infla stpl. uten signaturer bak. Ellers fra fullstpl. til et par falskstpl. også utenfor inflaperioden. Derfor moderat utrop o/**/* RIKET Ganske pent besatt, mest stemplet samling. ystskjold i vanlig blandet kvalitet. Uten Zeppelin, men inkl. flere Velgørenhetsutgaver. Også avsnitt Tjeneste o/**/* Velbesatt samling med bl.a. 8 miniark (uten BL 2-3). Også avsnitt Tjeneste og besatte områder **/* Postfrisk/ubrukt samling ca Inneholder mange komplette serier inkl. Hindenburg og velgj.sett. Mange er ubrukte, men også dyre postfriske merker i blant! 3575 o Restsamling Alle dyreste merker er uttatt. Stadig ca. merker spesialisert i nyanser og typer. Inkl. tjeneste. Ca. 90% er infla-signeret eller typebestemt! x 3576 ** Samling ** , med 425 merker inkl. noen mindre sammentrykk (fra hefter, samt blokk 4-6 ). De sistnevnte * i margen, og regnet kun som enkeltmerker. Ellers jevnt god kvalitet, oppgitt o/* Ganske spennende samling oppsatt i to innstikkbøker. Mange steder med supplerende nyanser etc. Uten de dyreste merker men meget fin til utbygning. To store bind med dubletter medfølger. x 3578 o/* Genuin og god dublettparti fra samleropphør, dog vekt på bruksmerker. Store antall og overveiende stpl. vare, inkl. fra infla-perioden. Noen mellomgode finnes, og trolig en del potensiale. Stpl. sett SA/SS er som vanlig fullstpl. as is. x 3579 o/* a samling i gammelt album til ca med en del mellomgode. Gammelt notering AFA ca. 988 til 20,-, men vi aner ikke om dette er basert på innholdet i samlingen nå, men kan være veiledende. Normal/bra kvaltiet, en del * på Infla, noen miniark også *. x 3580 o/**/* Samling SAMMENTRYKK fra hefter, ruller, osv., til sammen 140 enheter. Mest *, kun et par stpl. enkelter. Flere tungt hengslet, og noen med beskårne taggerader fra heftekanter, men ellers mest ok/bra kvalitet. Flere bedre enheter finne, uvanlig lott, som må sees. Noen enkeltmerker er **, samlet oppgitt o/* Til dels vel besatt samling 1872/ TM i et KaBe-album. Ofte både stpl. og ubrukt. Noen miniatyrark og en del sammentrykk. Ubrukte merker kan klebe noe. Blandet kval x 3582 o/**/* Tykk dublettbok med masse merker, også litt fra noen områder inkl. 4-blokker ** Danzig, m.m. Må sees da det er mange merker, men litt uryddig innsatt o/**/* Parti med lagerbøker, mindre samling, plansjer. Fin, mindre lott INFLA. Perm/pingbind med angitt 85 brev - alle frankert med TJENESTEMERKER Revenue, merkater, lokal/privattrykk. Spennende, mindre samling på 10 sider i innstikkbok. Må sees. x 3586 o/**/* Samling gammelt/nyere i tykk innstikkbok med mellomgode innslag. Mange merker. 650 Duplisert, men uten tjeneste. Best etter 1933 med en del **. x 3587 o Samling uten de aller dyreste på albumark, overveiende pen, lettstpl. kvalitet. Noen mellomgode og også de siste tjenesteseriene inkludert (i disse noen stpl. as is ). x 3588 o/**/* Grunnsamling i to Lindneralbum med mest * og stpl. Mange merker, et par miniark, normalkval. x 3589 o/* Restparti i gammelt klembind med noen * Infla, men best på stpl og framover med noen mellomgode. Også bittelitt annet inkl. to spesialark A4 med OL 1936-serien o Small, but good and interesting assemblage with older entires, e.g. several classics with two Shield issues. All to Norway. The 1933 reg. cover with good franking but tear in envelope (bottom). Several items in good cond Tysk feltpost WW II. Perm med 24 forsendelser, de fleste med innhold ** HEFTE MH 31. Wohlfahrt 1932, bra kval. ( ) Tyske områder Europa (Michel) Tyske avstemningsområder (Michel) 3593 **/* AFSTEMNINGSOMRÅDER og BESÆTTELSE. Velfyldte samlinger fra bl.a. DANZIG, G.G., Kanaløer, O.Schlesien m.m BELGIA 21. Singel på rek/ekspressbrev fra Verviers (for fil. forsendelser ) 3595 o/**/* DANZIG, Memel. Samling Danzig samt noe Memel i SAFE dual-album. Ganske fint besatt. Noen ustemplede er sett uten gummi o/**/* DANZIG. Samling på dobbeltplansje med en del kurante merker og bedre inkl. 206 III, men stpl. Infla er ikke signert. Så noen selges as is o DANZIG. Lott med div. signerte, dels typede merker, Mi. 45 I/xa + ett tjeneste (+ ett annet usign med brett). Et par kval.anm., mest bra, uvanlig lott. ( 742) x 3598 o/* DANZIG. Mindre samling på LT SF-ark, det meste ordreavstemplet, dog noen bruksstempler observert. x 3599 o SAAR. a samling på eldre LT albumark med mange mellomgode. Oppgitt fra (eldre?) AFA ca. 20,-, men noen stempler osv. as is. a kvalitet. x 3 o/**/* SAAR. Dublettparti med mange merker, men ikke mange bedre. Normal/god kvalitet - mest stemplet, oppgitt etter (eldre?) AFA 9,-. x 3601 o/**/* SOVJETISK SONE. Liten, men stappet i.bok med mange ulike merker, inkl. en del **. Bl.a. mye Sachsen, Mecklenburg, Thüringen. Må vurderes av spesialist. x 3602 o/bs Liten, men variert og småinteressant bok. Bl.a. en del lokalovertrykk All. Besittelse as is, noe Stater, hefter og hefteenheter, noen odde ting. Ta en titt på dette. Tyske områder oversjø (Michel) F 3603 o KAROLINEN 1 I. 3 pfg. with part of Ponape cancellation, signed Pfenninger and 1 Lantelme. ( 850) F 3604 o KAROLINEN 2 I. 5 pfg superb used, cert. and sign. Lantelme. ( ) 1 F 3605 o/bs KAROLINEN 3 I, 4 I. Both superb used, signed. ( 320+) F 3606 o KAROLINEN 5 I. 25 pfg fine used, doubly signed Bothe BPP ( 3) 0 F 3607 o KAROLINEN 6 I. 50 pfg 1899 superb used on piece, cert. Steuer: zeitgerechten 0 Entwertung. ( 1) F 3608 o/bs KAROLINEN The 1900 set, very fine to superb, all top values signed. ( +) **/* KAROLINEN issue complete, the 5 mk 22 I A is mint, all others UMM in superb condition. ( ) 3610 Bs KAROLINEN. Vorläufer Mi. 52, 2 pf. på klipp stpl. YAP , sjelden * KIAUTSCHOU 1 II F II. Overtrykksutgaven uten blåstrek, trippelsign. inkl. Bothe BPP. a kval. ( ) 3612 * KIAUTSCHOU 5-13 SP set to 80 c with SPECIMEN overprint, 50 pfg. is **, 80 c with tiny thin. ( ) 3613 * MARIANEN set with SPECIMEN overprint, some toning, 5 values with faults o MAROKKO serien til 1.25 Pts, bra kvalitet, flere signerte inkl. Bothe på 1350 Mi. 43. a kval. ( 820) 3615 * MAROKKO Ok serie 1906 Marocco der 20 pf 40 pf og 1 M har (meget) små tynnheter, 80 pf trolig er regummiert, men 5 M er i meget pen og svært letth. kvalitet. ( 630) F 3616 Bs MARSHALL-INSELN 1 I b. 3 pfg used with superb best type of cancellation 1 JALUIT/MARSCHALL-INSELN 15/11-99, multiple signatures, photo cert. Lantelme. ( 6) F 3617 Bs MARSHALL-INSELN 1 II. 3 pfg Berlin issue, used with second best canc. on 1 piece, cert. Lantelme. ( 850) F 3618 Bs MARSHALL-INSELN 2 II. 5 pfg. Berlin issue 1899, cancellation 2. Best type, signed and typed Lantelme. ( 650) 3619 ** MARSHALL-INSELN 3 II a. 10 pfg. UMM, old sign. ( ) 3620 * MARSHALL-INSELN 3 IIb. 10 pfg. lilarot, cert. Lantelme. ( 260) o MARSHALL-INSELN 3I, 4I. 10 pfg. with better type canc., Marchall with ch, 20 pfg with second best canc., both signed sev. times, incl. Lantelme. ( 310) 3622 o/* MARSHALL-INSELN 4 II, 5 IIa. 20 pfg. with second best type canc., both signed. ( 340) Storauksjon juli

46 Obj.nr Bs MARSHALL-INSELN 5 IIa. 25 pfg. Berlin-issue 1899 orange, may be dunkelorange?, cancelled with second best canc. type Marshall Inseln, large crease on top before use. ( 1) F 3624 Bs MARSHALL-INSELN 6 II. 50 pfg used with best type of cancellation JALUIT/ MARSCHALL-INSELN multiple signatures, photo cert. Lantelme. ( 1) 3625 o/* MARSHALL-INSELN Complete, incl. shades of 1899 set, where the three 10 pfg. shows different glows in ultraviolet light, the 2-5 mk are signed * MARSHALL-INSELN The 1901 set less 3 pfg. overprinted Specimen, 20 pfg. thinned, some toning of gum. ( 1) 3627 * OSTAFRIKA SP set with SPECIMEN overprint, top values toned, 1 R thinned, 3 R tiny thin. ( two faulty) F 3628 * OSTAFRIKA- G.R.MAFIA c on 2 1/2 to 45 heller with violet overprint, 20 H 10 somewhat unfresh, otherwise fine mint. Photo cert. BPA. ( 13.) F 3629 o/bs OSTAFRIKA. Collection cancellations on numerous stamps, acc. to special litterature 1250 some 1 for canc. only!! (+ some extra for the stamps). Scarce offer. F 3630 * SÜDWESTAFRIKA Ia, Ib. Very good pair of hinged, but properly signed shades, both 1450 Steuer BPP (the a shade even twice). Scarce offer ( 630) 3631 * SÜDWESTAFRIKA Ib. 25 pf med Befund Steuer einwandfrei!, bra lettstpl. eks. ( 350) 3632 * SÜDWESTAFRIKA SP set with SPECIMEN overprint, toning on most values, 3,20 and 80 pfg. and 5 Mk faulty * TOGO SP set with SPECIMEN overprint, toning of gum. ( 1040) F 3634 Bs TOGO Mark stpl. Lome , på klipp. ( ) F 3635 Bs TYRKIA V37 d/e (?). Forløper 2 M i en nyanse vi ikke har bestemt, på klipp. Omv. 650 Constantinopel 17/ God kvalitet. ( som billigste type e) 3636 o/bs TYRKIA 10b, c, d. To enkeltmerker og ett par på klipp, alle sign. Jäschke-L. BPP (10c også Bothe). Godt typesett. ( 536) 450 F 3637 o TURKEY 46b. 15Pia/3M, good shade identified by Ferchenbauer (signature + small noted Attached), + one older Dresden sign. Nice cds Constantinopel , farbfrisch acc. to Ferchenbauer. ( 0)Shade is carmine red in UV light Dublettbok med et par hundrede merker. Okkupasjons-soner (Michel) 3639 o ALL. SONE Godt parti engelsk trykning, utbygd med mange merker på 900 halvplansje, alle typet og signert Hettler BPP. Meget uvanlig utbud, oppg. da 648. x 3640 ** BAUTEN - på to ark og plansje, høyverdiene er type II. Også dobbelplansje med mange ** AM post o FRANSK SONE. Lott ekte stemplede MINIARK. Würt. BL 1, Rheinl/P BL 2 og 0 Baden BL 1A+B og BL 2. Fem gode miniark. Fire er sign. Schlegel. Alle har tynnheter etter hengsel. ( 5960) F 3642 **/* GLACHAU Overtrykk på tjenestemerker, opplag serier! Meget 0 letthengslet, 39, 41 og 42 ser ut til å være postfriske. Alle sign. Dub, samt fotoattest Karl Heinz Penning. ( 0 for **) 3643 ** HERRNHUT Komplett inkl. 5a og b, alle signerte. ( 4190) HERRNHUT pfg. + 12pfg. med schwärzung på brev signert av to. ( 340) 3645 LÖHNE 1-2. Rekbrev., porto 42 pfg. ved 3x6 pfg og 2x12 pfg, stemplet , ank. stpl bak (*) LÖHNE 1-3. Komplett område, kontrollstemplet slår litt igjennom på 1 RM, signert Richter og Zierer BPP. ( ) 3647 (*) LÖHNE 1-3. Komplett på rekbrev stemplet Löhne , ankomststempler bak. ( 450+) F 3648 (*) LÖHNE 3 I. Feiltrykk 1 i ø.h. hjørne i stedet for RM, signert Ricter og STURM BPP. ( 350) 3649 o/** LÖHNE. Spesialsamling med 1, 1 III, 1 F **, 2 I og II. ( 490) 3650 ** LT-klembind med en del merker og noen miniatyrark fra div. soner. Hovedsakelig **, noen få er stemplet. F 3651 o LÜTJENBURG 1. Prima merke signert ZIERER BPP. ( ) o/**/* MECKLENBURG. Stor spesialisert restsamling med VARIANTER m.m. Uvanligt 00 lott med oppgitt kat.verdi 35-00,-. Ca. 140 merker er signerte /Bs MINDELHEIM 1, 2. Samling på 4 ark, sjeldne saker! To filatelistiske brev med nr, 2 er 2 regnet som enkeltmerker. ( 1940) 3654 NETSCHKAU-REICHENBACH 2 I. uksbrev med fireblokk 3 pfg. Sjelden sak! ( +) Obj.nr o/**/* NETSCHKAU-REICHENBACH. Flott spesialsamling, alle merker er signert, to merker 0 er * (regn 50%). ( 0) 3656 ** NIESKY 5-7 y. Små sirkler i gummien, prima. ( ) 3657 Bs PERLEBERG 1-5 type II på Gedenkblatt, sign. Sturm. ( +) 3658 o RHEINLAND-PFALZ Valørløs serie, bra kvalitet. ( 550) 3659 **/*/ (*) SONER øst + vest. Meget velfylt samling med nett/posthorn-overtrykk, Bygninger begge tg., Mark også i typer, fransk sone med miniark, russisk med flere gode miniark Thüringen m.m., samt Goethe miniark (stemplet). Meget stor kat.verdi o/**/* STADT BERLIN og THÜRINGEN. Stor, spesialisert restsamling med VARIANTER 0 m.m. Uvanlig lott med oppgitt 1,- Ca. 50 merker er signerte ** THÜRINGEN BL 2x. Minisheet Weihnachten MNH. Photo cert. Zierer - two minor 0 quality remarks. ( 2) 3662 ** THÜRINGEN BL 4. Minisheet ücken MNH. ( 420) x 3663 o/* Eldre, genuin generalsamling fra alle områder, fra samleropphør. En del bra innslag, bl.a. Hannoverblokken stpl., en del bra franske soner, èn Thüringen-blokk, m.m. Mye i god kvalitet, men også noen as is mht. stempling. Notering fra (eldre?) AFA ca. 30,-. 2 x 3664 o Velordnet og renslig dublettparti i 11 vanlige innstikkbøker, inkl. sperreverdier. Godt antall ulike merker, og mange merker totalt. BRD (Michel) x 3665 ** Samling i perioden Mi. 132/2144 i fyldig innstikkbok med 1484 ulike merker, miniark. Stort sett god/prima kvalitet, og oppg. Mi ca. 2. x 3666 o Svært fyldig, og god samling til 0 i to Davo-permer, inkl. en god del Alliert Sone. Tallrike bedre utgaver hele veien, mye renslig kvalitet. Tils. komplett i hovedperioden BRD o/**/* Stor kasse med mange lagerbøker, delsamlinger, spesialsamlinger etc. 1 x 3668 o Komplett samling til 1992 i to LT-alb. med egeninnsatte svarte lommer ** Offisielle årbøker med særmerker og sorttrykk komplett. ( 2775) 1 x 3670 ** Samling ca på albumark i plastlommer i perm, fyldig e/1965, og bra kvalitet. Oppg. hele x 3671 o/**/* Samling til 1980 i eldre fortrykk. Meget fyldig og overveiende ** etter Også 1350 noen sider All. Besittelse. De fleste gode før 1955 er stpl. inkl. platefeil 116 I. Noe ekstramateriale er innsatt. Må sees. x 3672 o Dublettlager til 5 i tre tykke innstikkbøker, moderat før 1960, etter dette stort sett 1350 bungnende sider i bøkene!! x 3673 o Samling i to bøker med oppg ulike + 22 miniark. (oppg. Mi ca Euro) 3674 o Samling 1949/1990 i et Schaubek-album. Komplett i perioden foruten et miniatyrark 1250 fra OL x 3675 o Samling til 1984 i to fine Schaubek med lommer og kassetter, mangler bare 1 Wupperthal, samt ditto album Berlin til 1990, her med grunnsamling innsatt. x 3676 ** Ganske fyldig samling ** til 1974 i tysk spesialfortrykk. Mange bedre i starten. 1 Overveiende god kvalitet, et par kval.anm. er sett ** Samling eldre, kun bedre serier på plansje. (oppg. AFA 9542) x 3678 ** Fin samling i to egenmonterte album. Godt med merker fra 1960, før dette tynt og tilfeldig dog flere mellomgode serier o/**/* Nesten komplet samling Mest stemplet men også **/*. x 3680 o/** Godt parti med samling ** og o til 1960-tallet i god perm, inkl. tallrike bedre serier. Inkl. alle bra Wohlfahrt, dels både ** og stpl. Videre betydelig antall ** nyere i innstikkbok, samt annen bok med stpl. dubletter - mer ordinære denne. x 3681 o/** Samling rimelig komplett i eldre type LT SF-album. Stort sett stpl. til 1960, deretter overveiende **. Noen bedre med bølgestpl., ellers normal til god kvalitet på de aller, aller fleste o/**/* Parti med flere lagerbøker, delsamlinger, spesialsamlinger etc. x 3683 o/** Dublettlager MINIARK (og Kleinbogen ) i to bøker, mest **, Oppg. Mi. 2014: ** Offisielle årsammenstillinger komplett. Jahressammlung der Post...mit Ersttagstempel BONN ( 1) x 3685 o Samling til 1995 egenmontert, mangler en del av de beste, ellers meget fyldig hele veien. x 3686 o/**/ Dubletter i mange innstikkbøker, inkl. en bra bok med mye nytt, en liten bok med miniark (inkl. to Beethoven) og litt annet, ellers dels massevare. Også litt fra andre områder o/*/**, samt liten eske forsendelser. x 3687 o Samling i eldre LT-album til I starten bl.a , 116, , 150, 161, Fra 1954 velfylt, fra 1970 kun ** innsatt i klemlommer. Mest bra stpl.kvalitet, et par defekt helt i starten. x 3688 o/**/* Samling til 1989 i tykk, eldre LT-perm med klemlommer. Mgl. kun noen svært få i 650 starten på komplett. Ves. stpl. til 1960, så ves. * til 1965-ish, videre over. **. Mye i god kvalitet ** H 14d. Hefte inkl. Auslandsporto 50 pf, uvanlig, mindre hj.brett. ( ) 3690 ** H 3/19. Samling nær komplett etter hovednummer med 14 ulike i bra kval. (oppg ) 3691 o/**/* MINIARK. Parti med ca. 195 stk. med god variasjon. Et par ubrukte - resten postfriske/ stemplede. Enkelte i blandet kvalitet o/** Bunke med A5-plansjer med merker, serier og mange miniark. Stpl. (dels prakt dag) og ustpl. God kvalitet, priset for småsalg, men i DM - fra gamle dager! Kurant og variert vare ** Enklere parti 1949/0 i 4 innstikkbøker med en del merker her og der, men flere tommer sider og ganske tilfeldig. Starter med fin frim.jub.serie 1949, ellers ves og nyere. En del tilleggsserier finnes o/** BUND/BERLIN. Uvanligt parti med tusenvis av stemplede og litt postfriske merker innlagt i gamle frimerketidskrifter. Riktig mange merker i antall i meget fin kvalitet. Sterk duplisering. Primært Berlin (Michel) 3695 ** Svart overtrykk prima postfrisk signert Peinelt. ( 360) 3696 o Rødt overtrykk, bruksstemplet i normalkvalitet, uten 60 pfg. ( 900) 3697 ** Rødt overtrykk, prima postfrisk, signert Peinelt for alle til 1 Mk, 2 Mk med liten 1 feil i n.h. hjørne er usignert. ( 1) F 3698 ** uksmerker prima postfrisk, 2-5 mk. signert Schlegel BPP. ( ) 1 F 3699 ** BL 1. Valutablokker prima postfrisk. ( 950) 1 3 o/**/* Stemplet samling med rødt overtrykk, UPU, Goethe, klokker, Philh. og andre 2 gode sett. Dessuten ustemplet/postfrisk samling og lagerbøker m.m. x 3701 o Samling til 1990, uten de to første seriene og valutablokken, deretter nesten komplett Storauksjon juli 2017

47 Obj.nr. Obj.nr. x 3702 o/** Samling i DAVOalbum, svært fyldig fra 1955 til slutt, en god del samlet både stpl. og 1 **, mye i god kval. (oppg. 2420) x 3703 ** Fin samling med mange bedre i egenmontert album. x 3704 o Komplett samling 1950 til 1990 i LT-alb. med egeninnsatte svarte lommer, også 4 utgaver x 3705 o/**/* Fyldig samling i en Schaubek med mange bedre merker. Høyverdier sort overtrykk i sekunda kval., også noen andre med kval.anm. (inkl. noe ujevn stpl.kval.). BL 1 kun repr. av nytrykket. x 3706 o Samling , overkomplett på bunke fortrykksark. a kvalitet, oppg o/**/* Berlin/Bund. Godt parti tidlige merker inkl. bedre på plansjer. Meget stor kat.verdi. x 3708 o/**/* Grunnsamling i eldre fortrykk, meget fyldig fra 1955 og mye **. Noen eldre mellomgode, her ves. stpl. Også avdeling med tysk okk. 2. verdenskrig, bl.a. Generalg., Elsass, Lothringen o.l. (denne perioden dog overv. *) Fire utstillingskort med god frankering. x 3710 o/**/* Tre bøker permer med ymse materiale, inkl. en del **. Best er nok 2 M rødt overtrykk (tg.anm.) stpl. Også en del prakt/lux abo.stpl. i det nyere. DDR (Michel) x 3711 o Fin og renslig, stemplet samling i to Abriaalbum, komplett inkl. alle 4 0 Marxblokkene (dog uten tjeneste og bob ) **/*/ (*) Samling 1949/1969 i et LT SF-album. Komplett (unntatt 3 billige merker fra 1960-tallet) og noe utbygd. For det meste **, bl.a. alle miniatyrarkene. Noen få * og 50 pf Mao 1950 er (*). Gjennomgående god kval o/**/* Svært fyldig samling i Davo til ca. 1985, komplett uten fortrykk, men mangler nesten 1350 alle miniark (og ark for disse). Overv. stpl. x 3714 o/** To noenlunde parallelle samlinger ** (noen svært få * i eldre del), og stpl., inkl. SBZ, i hver sine 32-s. innstikkbøker med mange merker i hver del. Mest bra kvalitet inkl. mange kpl. serier. Må sees, da det finnes flere mellomgode o/**/* Samling i to bind med mange merker, bl.a. stpl. og ustpl., men dels ** til bare til tidlig periode. Medfølger liten eske med et par utv.hefter, poser og annet ekstramateriale. Alle ustpl. på fotoplansje er **! 3716 ** Skoeske stappet av innstikkort med kpl. serier 1960/80-tallet. Variert og god kvalitet. x 3717 o/* Samling med masse merker i KABEalbum til 1968, inkl. en del fra sovjetisk sone. En del kurant materiale med mange mellomgode. Mye i bra kvaltiet, men de to Marxblokkene er hhv. * og (*) ** Eske med noen innstikkort med ves. kpl. serier og noen miniark i god kvalitet o/** Eske med noen innstikkort med ves. kpl. serier og noen miniark i god kvalitet. Ca. 60% er stpl., dels fullstpl. Prima vare Liten, stappet eske med 550/ FDC 1960/80, mye adr. til Amerika. Mange bra 650 frankering inkl. noen rek o Eske med noen innstikkort med ves. kpl. serier og noen miniark i god kvalitet o/**/* Lager/roteparti, delsamlinger i mange bøker. Mye materiale inkl. bok fylt med miniark o/** MINIARK m.m. Fin, liten lott med bedre tidlige miniark m.m. Stemplede og postfriske. x 3724 o Mindre eske med stort antall innstikkort med stpl. serier 1960/80-tallet, også et bra antall miniark. God kval o Nesten A5-plansjer med serier, enkeltmerker, enheter, miniark etc. God blanding, overveiende etter **/*/ (*) Samling i LT klemperm til ca. 1985, med fin avd. ** 1980 og framover = fyldig. Videre større antall ustpl. merker på mange plansjer tilbake til 1950-tallet, men hovedsakelig *. Vi har fått oppgitt en eldre notering på. Tyskland Diverse x 3727 o Samling Berlin og BRD til 1956, komplett minus valutablokken (valutaserien er 0 **, ellers alt pent stemplet). Ingen Berlin er signert, men ser ekte ut i våre øyne. Også noe soner. F 3728 o Fine, meget fyldige samlinger BRD og BERLIN Best trolig Berlin 0 33 pent stpl. og attest Lippschütz. Begge svært nær komplette inkl. Berlin BL 1 (enkeltmerkene fra denne i tillegg er dessverre åpenbart falskstpl.). Gjennomgående bra kvalitet. F 3729 o/* Bunke albumark med mest egenmonterte samlinger Stater, noen 3250 Avstemningsområder, litt Kolonier og okkupasjoner 1. verdenskrig. Mange mellomgode og bedre merker, mye i bra kvalitet. Eldre notering på AFA 50 medfølger, men noe as is er da inkludert. Like fullt anbefales gjennomsyn! x 3730 o/* Samling stater, Riket og områder til 1945 i album, mye merker, og mye i bra kvalitet **/* Stort lagerparti i 7 store indstiksbøger. Rige med marginal, Danzig, Saar, Memel, Kroatien, lidt Kolonier, Zoner, Besættelser og meget andet. 0 x 3732 o/**/* Duplisert parti i tykkere innstikkbok, med mest Bayern. Denne del oppgitt AFA 25,-, 2 men da uten fratrekk for inflamerker uten signatur. Resten av Stater oppg. 30,-, samt 6 på Franske Sone og bittelitt nyere Berlin. Blandet kvalitet på mange eldre utgaver fra statene o/**/* Schaubek-album med; Tyske Riket med godt besatt samling 1872/1945. Bl.a ystskjold-merker (blandet kval.), Wagner Nødhjelp 1933 og Nødhjelp 1934 komplett ubrukt, men hengsler gir brun flekk i merkebildet. 6 miniatyrark 1936/37 med bl.a. Block 11 postfrisk. Tyske besetninger komplett fra Luxemburg, Ostland, Polen (Gen. Gouv.), Bøhmen & Mahren samt Ukraina. x 3734 o/**/* Sju store til små innstikkbøker/-album med vekt på Riket, Soner, Avstemmingsområder 1 og noe nyere BRD/Berlin. Variert og underholdende lott med en del **, og mellomgode merker. Må studeres Stor innstikkbok med litt av hvert. Avsnitt stempler, propagandamerker, miniark og 1 meget annet. Boken inneholder pent materiale men også mange nytrykk, ettertryk og forfalskninger. x 3736 o/* Samling RIKET, Soner og de tre hovedområder til Mange merker, ingen 1250 sjeldenheter, men noe halvbra, og da spesielt i perioden , som fotoeks. viser. x 3737 o/** Parti med seks stappfulle sider BRD, mest stpl. for oppgitt ca. 1 (noe dubplisert 1250 parti), èn side er ** ( 276). Samt 2 A4- og 4 A5-sider DDR med stemplede merker for 710, god variasjon på begge land, og ves. bra kval. ( 2529) x 3738 o Samling til 1980-tallet i to innstikksbøker, mye merker o/* Samling inkl. kolonier og områder, i flere album og innstikksbøker o/** Eske med en del bra materiale ca. 1945/60 på en del A5-plansjer, mye Berlin og d med mellomgode. Videre bunter A6-innstikkort med mye Berlin ** og stpl, samt en del tilsv. DDR **. Må sees, mye i meget god kval Roteeske med samlinger fra forskjellige områder, bok med brev - mest Riket. Sett flere mellomgode utgaver i blant o/* Samling Riket, samling Bund og samling Berlin. Alle pent tilvelbesatte med noen mellomgode merker. Alle har vært utsatte for fukt og flere merker kleber til underlaget. Bør sees Kolonier og avstemningsområder. Spredt besatt grunnsamling i perm/ringbind KJEMPE-ROTEPARTI fra diverse tyske områder. Stor kasse med innstikkbøker med mange tusen merker. Alt fra Stater til Østtyskland Mixed lot Reich & Bund with app. 95 covers, many better. 900 x 3746 o/* Samling Stater, Riket, All. Sone og BRD til 1977 i innstikkbok. En del mellomgode/ bedre på statene, men må sjekkes (dog fleste som vanlig Bay. og Würt.), videre grunnsamling spredt besatt med innslag av mellomgode. Normalkval. x 3747 o Eldre grunnsamling BRD, Berlin, til ca En god del mellomgode i starten, og jevnt bra med merker o/** Parti nyere BRD ** i to innstikkbøker med noe stpl., og noe Østerrike innimellom. Også årbok God kval. Videre div. Tyskland i fem bøker med en del DDR, Soner, osv o/**/* BES.SONER, BUND m.m. Velfylt innstikkbok med flere mellomgode utgaver. x 3 o/* 11 innstikkbøker med dels mye innhold, mest Riket (og mest interessant her) og mye BRD. Uoversiktlig o/**/* Tykk innstikkbok BRD med mange merker til ca. 5, noen mellomgode i starten. Videre do. samling Berlin til 1990, samt tre sider nyere DDR inkl. 6 blokker. Mest stpl., bra kvaltiet, men noen bølgestpl. finnes. x 3752 o/**/* Parti mest BRD i to bøker, ene med d/berlin med noen mellomgode 1950-tallet, 650 samt litt ymse. Andre albumet samling ca. 1960/88 med stort antall prakt/lux fra abo (mest Frankfurt). x 3753 o/**/* Parti områder, stater og soner i innstikkbok. Det nevnes Baden 1b, Bayern 5 og 12, Saar 194, Sachsen 4 og 8. Flere av disse og andre eldre med skader og dels betydelig fradrag er gjort i eller samlet oppgitt 1, notis er vedlagt om dette. Må sees, da en del as is -materiale inngår. x 3754 ** BERLIN. Komplett samling 1960 til 1990 i LT SF-alb., samt div. arkdeler mest 60-tallet fra DRD og Berlin, i arkmapper. x 3755 o/**/* To tykke i.bøker med romslig og ryddig innsatte samlinger (med dubletter) fra Riket, Soner og litt annet før x 3756 o/**/* Enkel grunnsamling 1935/59 i Gripenalbum, samt vedlagt et par eldre utv.hefter, 550 småplansjer, m.m. Her dels ok innhold, grei rotelott. x 3757 o/* Generalsamling i eldre album til litt etter Mye rotete innsatt og var. kvalitet da mange er tungt hengslet inn. 550 x 3758 o/**/* Halvtykk innstikkbok med mye nyere og rel. ordinært bl.a. DDR, men mange stappfulle sider. Dels bra innslag inkl. fransk sone En eske med mange brev BRD/BERLIN. Liten eske med / FDC 1960/80, en del adr. til Norge, bra andel FDC. a kvalitet. x 3761 o/**/* Fem mindre innstikkbøker med alt mulig, inkl. en del bedre/mellomgode. Liten avd. med Riket Infla - dels enheter, men mest på BRD o/**/* a grunnsamling BERLIN og BRD til 1987 i ett Davoalbum. Smått før 1955, senere fyldig inkl. pene stpl o Småspennende dobbeltplansje inkl. noen bedre/mellomgode, bl.a. pent sett Mariakirken. 4 M Chicagofahrt er noe slitt og har mye fargeavsmitting bak. x 3764 BRD og BERLIN, ca. brev/kort i perm, en del bedre fra 50-tallet Småsamlinger - uten dyre merker - fra diverse områder. Ungarn (Michel) 3766 BL Serie med miniark på FDC, lette bruksspor, men uvanlige. ( 320) 3767 ** Samling i fire Lindner-permer, fyldig med tallrike kpl. serier, god kval. (oppg. AFA 2014: 10,-) o/**/* Samling i 4 stk. store 64-siders innstikkbøker. Dobbeltsamling mange 1 steder med både stemplede og ustemplede/postfriske utgaver Liten samling i innstikkbok og på løse sider inkl. bedre utgaver - bl.a. flere bedre miniark og noen flotte brev ** Parti med mange kpl. serier, og noen miniark 1982/97 i fem vanlige i.bøker. Uvanlig periode og bra kvalitet, oppg. AFA ca. 6,-. x 3771 o/**/* To album med mange merker og noen miniark, innslag av ** og noen *. a kval., klemlommer o Lott oppstemplet Ungarn i ark og arkdeler, fordelt i eske og perm, mange forskjellige. x 3773 o/**/* Egenmontert album med masse merker til x 3774 o/**/* Samling til 1967 noe spredt besatt i egenmontert Davoperm. Noen mellomgode, inkl. miniark noen serier utagget 1960/61 **, og andre nyere serier **. Ellers mest stpl. og noe *. Vatikanet (Michel) F 3775 o provisionals, very fine used. ( 1) 1 F 3776 ** 45-50, 52-55, Last set lacking 2 cheap values, superb UMM condition. ( 1190) ** World Press expo issue lacking only the cheap 5 cent., good cond. ( ) 650 Østerrike (Michel) Østerrike - enkeltmerker (Michel) 3778 * Jub.serie 1910 til 5 Kr, normal/god kvalitet. (ca. 380) A. Wipamerke på faserpapir på kort pent stemplet med utstillingsstempelet fra 1 Wipa i juni ( 650+) 3780 ** B. Rennerbogen. Sett med øvre høyre marginaler fra arket prima **. Østerrike - samlinger/lotter x 3781 **/* Påbegynt samling i innstikksbok, oppgitt som postfrisk AFA 9 til 1940 (dog er en del hengslet), og deretter (stikkprøver viser **). x 3782 o/**/* Samling , fyldig mest ustemplet, men en del * i eldste del (før 1955). Alle på rad 1 er *, de øvre ** eller stpl. x 3783 o/**/* Samling oppg ulike fra eldre (bl.a. 42 IIA, 44B, 208IA (- 50%) er oppgitt)) til seint 90-tallet. Overv. antall etter 1955 og mye pent stpl. da. Et par eldre as is, men oppg. til sammen 922. x 3784 o/* Samling inkl. områder til 1937, på ark fra Europaalbum o/**/* Ofte eldre restsamling og -dublettpartier, abo.materiale , noe Bosnia, m.m. Kurant parti i liten eske. x 3786 o/* Gammelt, innholdsrikt roteparti inkl. Feltpost og Levanten, noen mellomgode finnes, men dette må sjekkes, da det er flere parallelle delsamlinger her. Noe var. kval. 650 x 3787 o/**/* Tykkere bok med overveiende storformat 1950/0-tallet. Nyheter i mengder, mest **, men meget kaotisk innsatt, ser mest * i eldre del ERSTTAGBLÄTTER. Samling med anslått 6- forskjellige i perioden Samlet i to stk. LUXUS treesker Lager/roteparti i 4 innstikkbøker. Mest eldre merker. Muligheder! 3790 ** , Kpl. serie med oppg., + for evt. papirtyper og for noen 4-blokker vedlagt. Storauksjon juli

48 Obj.nr. x 3791 ** Ca. 900 ulike merker fra seint 50-tallet til utpå 80-tallet, samt 11 miniark. Prima kvalitet, og oppg Mest FDC i 6 album, fra 60-tallet og utover Afrika (Michel) x 3793 o/**/* EGYPT forskjellige i innstikksbok, stort sett o. x 3794 o/* EGYPT. Grunnsamling til 0 på PC-utprintede ark i plastlommer, også lignende tynnere samling Indonesia til x 3795 o/* ETIOPIA. Ca. forskjellige til 0 i innstikksbok. x 3796 o ETIOPIA. Grunnsamling til 5 på PC-utprintede ark i lommer, ganske mange merker. x 3797 ETIOPIA. Appr. 75 covers covers around , some 40 are mounted on pages. x 3798 o/**/* ETIOPIA. Liten innstikkbok med en del merker med bl.a. ** 6-blokk av høyverdien i førsteserien. 2 utvalgshefter med bl.a. noen av de tidligste, nytrykk, osv. I tillegg noen merker på små kort. x 3799 **/* ETIOPIA. Samling **/* på albumsider ca med diverse oppsatte serier. 3 o LIBERIA. Dels velorg. dublettparti til ca i tre innstikkbøker. To av bøkene med få merker, kun tjeneste i den ene, tynne av disse. Hovedboken med ganske mye materiale! Uvanlig utbud. x 3801 o/* MOSAMBIK. Samling på portugisiske fortykksark. x 3802 o/**/* Roteparti med dels mange merker i seks innstikkbøker, vekt på Fr. Kolonier (herav noe utenfor Afrika). Bl.a. en del eldre og varierte avdelinger flere steder, men uryddige og må sjekkes. En del nyere ofte poststemplet. Dette må sjekkes. x 3803 o/**/* Dublettparti på ca. 10 sider i bok, mest eldre, spredt og tilfeldig i nyere del. Dog overveiende ustpl., med mye **. Amerika (Scott) USA (Scott) USA - enkeltmerker F 3804 o c 1847, narrow margin at right, fine ($ 1050) 1 F 3805 o c 1856, gode marger, litt uren ($ ) F 3806 o c 1851, superb used ($ 260) 3807 o 24/37. 5 stamps, to different 10 c, perf faults on 1 and 24 c. ($ 690) F 3808 * c 1861, two short perfs, very fine gum ($ 1) F 3809 o c 1861 fine used. ($ ) F 3810 o c red brown fine used ($ 475) 3811 o 76-77, 112. Tre mellomgode merker, 76 med hj.tg. brett, og 112 med utbedret brett, fin 77. ($450) 3812 * c 1866, two short perfs, some brownish colour in beard, large part original gum ($ 4) 3813 o 78, 78a. Two fine shades. ($ 775) F 3814 * 83. Kolumbus 50 c. unused. (Mi: ) 3815 o c With E grill used ($ 475) 3816 o stamps with E grill, 2 c with perf. faults. ($ 557) 3817 * c With F grill, off centered, fine brownish original gum ($ 3) 3818 o c with F grill, very fine ($ 260) 3819 o c with F grill, on very thin paper, very fine. ($ 280) 3820 o cents grønn med vaffel, lettere korkstpl., bra kval. ( 250) F3821 o. 30 c med F-grill, attest Apex sier uren. ($ 950) 3822 o 112/19. 4 valører 1869 ($ 765) + 10 c med kort tagg o to 12 c 1869, fine copies ($ 505) F 3824 o c 1869, velsentrert og lettstemplet! ($ +) 1 F 3825 o c 1869, litt skjev ($ ) 3826 o c 1869, off-centered, fine. ($ 450) F 3827 o c 1869, off-centered, very ligthly used, old sign. ($ 2) o 146/54. 9 different 1870 issue on thin hard paper, good to very fine used ($ 1290) F 3829 o c svart NBC-trykk 1870, på tynt, hardt papir. ($ ) o 156/68. 6 values 1873, good to fine ($ 514) + 30 c with thin spot o 210/18. 8 stamps good to very fine used ($ 488) 3832 * 220/29. 8 stamps 1890 issue, mostly heavily hinged($ 1340) + faulty 5 c **/* Columbian issue to 15 c, 3 and 5 c UMM, the others fine mint. ($ 790) * Columbian issue to 30 and 50 c, off-centered. ($ 740) 3835 **/* 246/82. 7 stamps, both pink stamps are UMM ($445). Also 2 c carmine with part gum. F 3836 o $ 1895 off-centered, heavily hinged. ($ 950) 3837 * 285/90. Fem stk. to stk. Trans-Mississippi, bra kval. ($450) **/* Fin serie 1901 der kun 1 c er **, bra kval. ($514) 3839 * Pan-American Exp., 1,2 og 5 c er kraftig hengslet. ($ 397) F 3840 o c Close in upper right corner, fine used. ($ 1268) 1 F 3841 **/* Lousiana issue, 1 and 3 c *, the others superb UM. ($ 690) ** Jamestown issue 2 and 5 c UM. ($ 385) F 3843 ** c coil 1910 UMM. ($ 280) 3844 * 397-A. Fem merker inkl. to 10 cents i klare nyanser, bra kval. ($405) 3845 ** Rotary press printing, UM. ($ 402) 3846 ** 630. Miniarket 1926 i toppkvalitet ** ($ ) 3847 **/* C 1-6. No. 6 is UM. ($ 450) F 3848 o J 29. Portomerke 1894 i vermeil farge, uten vm., s/ho ($ 725) F 3849 * J 30. Portomerker 1894 dyp vermeil farge,s/v, prima ubrukt ($ 850) F 3850 * J c vinrød, ubrukt. ($ 350) F 3851 ** J c dyp vinrød postfrisk. ($ 675) F 3852 * J 36b. 30 c rosa, tungt hengslet.($ 1250) Heavily hinged. USA - brev og spesialiteter 3853 FDC-samling 1949/1976 i tykt album. Ca. 220 stk. og nesten ingen dubletter Four very fine classic covers. USA - samlinger/lotter 3855 o/**/* Well filled collection, with a lot of old stamps and covers, but in a very mixed quality. One cover sent from NEW YORK 1906 to NORDBY FANØ (cut in cover under the stamp) but still a very interesting Collection. Also some BoB, airmail covers and some stamps from Philippine islands. (there are 2 empty Schaubek albums, high value!!!) 3856 o/**/* Samling ca. 1860/ BoB i 2 LT-album med hjemmelagde ark. Godt ant. merker før 1930 i blandet kval. Perioden 1930/1965 omtrent komplett etter fortrykk. Fra 1960 mer spredt besatt, men med mange merker. Medfølger et dublettalbum. Mest stemplet. 3 1 Obj.nr. x 3857 o/**/* Samling 1861/1987 i Schaubekalbum. Rimelig god dekning fra slutten av årene til ca Mest stpl. Noen bedre eldre innslag. Varierende kval. Anbefales inspeksjon. x 3858 o/* Samling til 1971 i eldre fortrykk med mange merker, inkl. en del mellomgode. Bl. 1 kvalitet i eldre del, ellers bra med en del *. Noe utbygd/ekstramateriale. x 3859 ** Samling , svært fyldig, vesentlig ** i Lindner T-album. 1 x 3860 ** Samling postfrisk (ark fra starten) i LT SF-album, ca. komplett fra 1936 (mgl bruksmerker 1954) o Samling eldre til 1954 på to småplansjer med mange merker. Noen småfeil er kommenter, men mye normal/bra kval. (oppg. ca. $1350) x 3862 **/* Samling 1948/1980 postfrisk/ubrukt i Schaubekalbum inkl. blokker og miniark. x 3863 o Grunnsamling 2 forskjellige til 7, også noe FN o/** i to innstikksbøker o Dublettlager i 3 album og eske m/merker sortert i pergamyntkonv. frem til ca Varierende kval. Mye gammelt verdt inspeksjon. Mange merker. x 3865 o Spesialsamling i gml. Scottalbum frem til ca (perforering, vm, flypost, minneutgivelser m.m.). Fra tomme til fulle sider ** Jubileumsmerker i årssett (19 kpl. år), samt en del forskj. helark, bl.a. OL fra 1980-tallet. Postfrisk m/noen få kval.anm o Minilott eldre, mellomgode 1862, 1901, noen tg.anm., ellers bra. (oppg. $595) x 3868 o/* Samling i eldre klembind, mye merker. x 3869 Eske med 1 brev , dog overveiende etter 1940-tallet, mye til Skandinavia og mye i a la C6-format o Mini-restlott med fem eldre usolgte online objekter, med SC 117 og 119 i ok/bra kvaliteter (15 c. dog tungt stemplet). Videre fire stk. av hver 63, 71, 76 i studiekvalitet, et par ok, mest feil/lukefyll (disse 12 alene ca. $1). Videre en lott med ymse merkater. Oppr. utrop for disse 1150, ROTEKASSE med 10 bøker med mest eldre utgaver. x 3872 ** Parti 1929/1990 inneh. enkeltmerker, par, blokker, miniark, litt hefter - mest fra årene. Montert uoversiktlig i et foto flippalbum. Sør- og Mellomamerika, Karibia (Michel) 3873 ARGENTINA 5. Singel 5 cent. rose 1862, corner marginal copy on a fine folded cover with Correo Nacional del Rosario + CDs Rosario 23. FEb. 63 to Buenos Aires. x 3874 o BRASIL. Grunnsamling til 1980 i eldre Schaubek, mange merker o/* CHILE. Very interesting accumulation on some sheets, with emphasis on the first issues in numbers. Especially many 5 and 10 cent, incl. some units, unused, etc. Must see!! 2 x 3876 o CUBA. Samling i stappet innstikkbok (+ et par plansjer). Noen få eldre, men hovedsakelig nyere cto, ofte i kpl. serier. Oppgitt 2040 ulike, dels i noen enheter, til år Oppg CUBA. Samling 190 ulike MINIARK , ofte fyldig, spes God kvalitet cto, uvanlig utbud Bs MEXICO 2 H. 1 Real yellow bisect on piece of cover ( 9000 for cover) 3879 MEXICO 5 I H I. Quartersected 8 R on folded cover dated 1859, with rubber cancel Franco Puebla. ( 260) 3880 MEXICO 8 H. 2 reales black on rose bisect on enclosure cancelled Veracruz marzo 27, dated 1862 inside. ( ) 3881 MEXICO 8 IH. Hor. bisected 2R on rather fine folded cover ( ) F 3882 MEXICO 13 IH. 8 reales green on flesh quadrisect on enclosure cancelled Franco 0 Puebla, dated 1863 inside. ( 00, ext. for exp. granted of course) 3883 MEXICO I. Monterey issues to 6 Reales on folded cover, item sold as is due to the high cat. value for handstamped issues. Boxed cancel Monterey Mayo 3, handwritten date in lower margin. Fair condition, probably scarce item MEXICO 22 III H. Vert. bisected 4R green on very fine folded cover CDs Franco Durango 12 MAYO 66, to Palapa. Vertically crease and some disturbance to back, otherwise clean. Small canel E. Aguirre in corner on the cover (old sign.?). ( ) 3885 MEXICO 32. Singel BISECTED 50 c 1866 on cover front fine CDs 19 DIC Unlisted as such. Also four other classic front with various stamps MEXICO 52 H. 50 c 1868 bisect on enclosure cancelled Franco Mexico oct 68 (Yvert 0, ext. for exp. granted of course). Also no 50 in a strip of 3 on fine cover MEXICO 53 H. c 1868 quadrisect on enclosure cancelled Franco Mexico, to Puebla ( 0, ext. for exp. granted of course). Also a fine cover MEXICO. Scarce cover front with local issues Guadalajara Mi. 4Ab + 5Bb, with modest oval cds PARAGUAY. Fin grunnsamling med over 275 ulike merker på eldre albumark. x 3890 o/* SALVADOR. Samling frimodig oppsatt på en del store, gamle albumark. Var. kvalitet, 450 men masse merker - overveiende før SØR-AMERIKA. To store FYLTE flyttekasser med innstikkbøker, permer, noe brevmateriale. Et kjempespennende roteparti, kun grovsortert. 0 x 3892 o/**/* URUGUAY. Større samling i 32-siders innstikkbok, ofte tett i tett. Hoveddelen 1 oppsatt etter Michelnummer, men en del nytt og miniark litt mer løst bakerst. En del mellomgode, og god avdeling moderne med mye ** der til ca. 3, inkl. miniark, og høy katalogverdi. Må være minst 1 ulike merker ** VENEZUELA Complete collection may 1960 to march 1970 in album, 1 some very few * items from 1960, otherwise never hinged mint. 22 air mail covers included. x 3894 o/* Restsamling til 1965, samt egenutprintede ark med påsatte lommer til Storauksjon juli 2017

49 Obj.nr. Obj.nr. Australia og australske områder Asia (Michel & Yvert) China 3895 (*) NORDEAST CHINA Mi Complete set of 5 without gum. 0 $ tp.ii. The four, 2, 0, 00 $ tp. I ( 950) 3896 o/* Stockbook with mixture old to fairly modern (incl. a few neighbouring counties of minimum interest). Emphasis on pre-1930 period (more than 50% of the content), with some useful and interesting items o/**/* forskj i konvolutt. Ikke sjekket av oss. Ser ut til å være mest eldre mrk. x 3898 o/* Cheap duplicates on 16 pages. China 1949 og nyere 3931 ** AUSTRALIA. Yearbooks , Bicentennial Collection. F 3932 * NEW SOUTH WALES sh. blå ubrukt med Specimen-overtrykk. Fin kvalitet, frisk i fargen og sjeldent merke * STATES. Small mint range. Canada og canadiske områder 3934 ** CANADA, årbøker kpl. (22 årganger) + milleniumårbok. 25 kilo! 2 x 3935 o CANADA. Fyldig restsamling til 1965, inkl. noen brev CANADA. Mest stemplet samling i to ringbind/permer. Dessuten 4 bøker med 1 dublettmateriale og fire bøker med USA og Australia. x 3937 ** CANADA. Fire halve lagermapper fulle av godt materiale fra 5/6-centsperioden med blokker, hefter, osv. Kan være tagginger og papirtyper av interesse her, ikke sjekket, prima. 550 x 3938 ** CANADA. Samling , fyldig, i innstikkbok. God/prima kvalitet, inkl. tallrike blokker og enheter! (oppg. SG 7: 375) o/**/* CANADA/Newfoundland. Collection with mostly Kings and Queens in differnt shades, 0 and also a lot of covers and 1st day issues, mostly good quality. x 3940 o/**/* NEWFOUNDLAND - fyldig samling til 1935, litt blandet kval. i starten, deretter fyldig 0 og i god kvalitet. x 3941 o/* NEWFOUNDLAND. Samling 175 merker montert på LT SF-ark F 3899 o BL 9. Scarce flower Block 1964, cachet 1st day , clean and fine item. 0 ( 2) F 3900 ** BL 19. Children Science, souvenir sheet, natural paper crease by lower right side of 2 stamp, also visible from front, and tiny gum crease by l.l. corner of stamp ( 2) 3901 o/bs Mixed lot on stockcard, 4 on paper, 3 used and 1 mint hinged. Euro o/** Appr. 20 modern sheetlets around various loose and postcard in small box. Midt-Østen 3903 o/**/* ISRAEL - påbegynt samling med tab til 1993 i to LT SF-album, en god bunke helark tallet, også en bok med platefeil, og noen FDC fra 50-tallet. x 3904 o/**/* ISRAEL - samling til 1986 i to LT SF-album (ark til 88). Starter med 1. serie uten tab o, så 5 gode taggevarianter o/**, deretter variabelt til 1952, de fleste med kort tab, deretter tilnærmet komplett ** med full tab. Øvrig Asia 3905 ** HONG KONG. Flott samling i 4 bind. Komplett etter fortrykk i perioden. Her er; Velur-merker, gull- og sølvmerker, miniark, frimerkehefter, prestisjehefter, sammentrykk og helark/småark. Også noen FDC. Høy kostpris. God kval o/**/* JAPAN. Smaller accum. with small collection used, some old stamps, some unused on cards, some covers and onpaper items. Needs viewing, from collector s clearance. F 3907 * KOREA 25 C. 2 won 1901 fine mint ( 2) 2 x 3908 o/**/* PHILIPPINES. Quite comprising coll. in stockbook from early Spanish years to very recent. Gross part arranged cronologically, but some modern and recent contributions to the coll. unsorted. Lots of uncommon stamps, with some ** in between (* in early period), and good part Blocks. We estimate at least 1 diff. stamps * SOUTH COREA - 40 different flags, lacking GD and the better Italy set ** SØR-KOREA. Mindre, men bra parti på 2 dobbeltplansjer med merker , inkl. 14 miniark/ Kleinbogen. Mest god kvalitet, noe flisetg. i eldre del hvilket er helt normalit. Fokus på 1960-tallet. Oppg o TAIWAN. Basic coll. to 1980-ies with some s of stamps. x 3912 o/**/* Thick book with one part East Asia with Japan, China, Corea mainly in wild mixture, 650 probably with some useful in between. Much China pre nd part India common ones in numbers. it. Kol./Samv.stater (St.Gibbons) Diverse. Kolonier x 3913 o/**/* Parti eldre og halvgamle i to Visiralbum, samt bunke flere Visirark. Fra dels massevare 1 til mange interessant innslag. x 3914 o/* Ryddige småsamlinger i 16-siders innstikksbok, oppgitt x 3915 **/* OSEANIA i Minkusalbum o/* + NEW ZEALAND - div ** på 9 sider + plansje eldre * o/**/* Dublettsamling ulike Eng. Kol. i 4 stk. 32-siders innstikkbøker. Også noen albumark 1 med serier fra Tristan. x 3917 o/* Ryddige småsamlinger i 16-siders innstikksbok, oppgitt x 3918 o/** ASIA i album, stemplet, best på Hong Kong. Også tre ** serier o AUSTRALIA, NEW ZEALAND. Innstikkbok med samlinger, det selger oppgir at Aus. er mest med ca. 745 (bl.a. SG 178), merker til år 0. Mest nyere merker i normalkvalitet o/**/ Mindre parti med fire album/permer med RHODESIA, SØR-AFRIKA med omegn inkl. Homelands. Fra ** serier til mange fdc, en del halvbra KARIBIA. Stort antall brev i lite format ca tallet til mottaker på Barbados, dertil noen C65-konv. fra mest AFRIKA til Sarons Dal!! x 3922 o/**/* Genuint, mindre dublettparti i en tykk og to vanlige i.bøker, oppsatt etter land. En del India med Stater, div. Omnibus 1937, 1946 og 1953, Canada, etc. Dels bra parti nyere * i serier inkl. Tonga, PNG, Cook, Solomon, St. Helena, Gilbert, m.m o To innstikkbøker med utelukkende eldre merker, en bok Aust. områder, en bok diverse stater. x 3924 o/**/* Rotelott på 62 plansjer. x 3925 o/* Samling Kenya i innstikksbok, og SWA på Scott fortrykksark til 0. x 3926 o Diverse i full 64-siders innstikksbok, + mindre bok med Malaya/Singapore. x 3927 o/* Samling Canada, Falkland og Egypt i eldre album. x 3928 **/* Diverse i 16-siders innstikksbok. x 3929 o/** OMNIBUS Churchill, Fotball, WHO og Unesco i innstikksbok. Også småsamlinger o Australia og Canada i to bøker + litt annet. x 3930 o Dubletter i 4 innstikksbøker, Singapore, Tanzania etc + en med litt Viet-Nam F 3942 PRINCE EDWARD ISLAND d. rose BISECTED on cover to Southport APR Cover light shortened east egde. (SG 3) Falklandsøyene og øvrig britisk Antarktis 3943 * FALKLAND d med vm. sidevendt ( utgaven eneste med dette), god 850 kvalitet * ( 450). I tillegg fire andre 4 d med st. vm., ves. SG 32 (?, derav to stk. tørre) **/* FALKLAND 30 (?). Seks stk. 2 1/2 d i nyanser (noen av de bedre, bl.a. merke nr. to er foreslått som preussisk?). Merke nr. seks på bildet er **. ( som kun */billigste) 3945 **/* FALKLAND Oppsett forsøkt typet etter nyanser (liste vedlagt), og oppgitt fra selger med forbehold. Et par stk. er ** inkl ( 90 som *, min. 180 som **). Må sees o/**/* FALKLAND. Samling 1878/0 i et LT-album. Vel merker før Deretter 0 omtrent komplett uten de beste. Medfølger noen dubletter på innstikkskort og på plansjer. Flere mellomgode merker og serier. x 3947 o/* FALKLAND. Samling til 1960 på albumark, god 1. side! 0 x 3948 o/**/* FALKLAND. Samling moderne til ca. 1991, første overtrykkserie er *, en serie på 6 merker er o, ellers postfrisk. Oppgitt ** FALKLAND DEPENDENCIES og FALKLAND. Falkland Dep. med god samling 1944/1985. Bl.a. SG G Falkland med vel besatt (virker komplett) samling 0/2016 med merker, miniatyrark, sammentrykk, etc. it. kolonier - øvrige A-K x 3950 ** ALDERNEY. Komplett samling til 2011 minus 3 småark og ett merke. x 3951 BAHAMAS. Ni forsendelser 1938/64, best rek.brev til Malta x 3952 o/**/* BARBADOS. A very fine collection to o/* BARBADOS. App. stamps from 1852/1897 on homemade pages. Mixed qual. F 3954 o BERMUDA. Three pence i overtrykkstype 6, riststpl. merke med noen (litt) lave tagger. ( 850) F 3955 ** BR. VIRGIN ISLANDS 14. Sjeldent, postfriskt eks. 1 sh 1867, sign. og uttalelse 1 Ferchenbauer. ( 275 som *) x 3956 o/* CEYLON. Samling på 12 sider + plansje klassisk, og større plansje *. F 3957 o C.O.G.H d on deeply blued paper. ( 450) F 3958 o COGH 7. 6 d very fine used ( ) F 3959 o COGH 8b. Fargefrisk og dels godmarget 1 sh. ( 550) 900 x 3960 ** GHANA. Samling , fyldig til Mange miniark inkludert, bl.a. Mi. BL og 39. God/prima kvalitet. (Mi. 580) 3961 o/* GIBRALTAR. Samling , inkl. gode toppverdier, oppg ** GIBRALTAR. Godt parti CEPT til ca. 8 med bl.a. mange Kleinbogen, overv. prima kval o/* GIBRALTAR. Samling , oppg., dog ikke red. for *. x 3964 o/** HOMELANDS. Meget fyldige, ves. ** samlinger VENDA, BOPHUTHATSWANA, CISKEI og TRANSKEI i to innstikkbøker, velordnet. god kvalitet. x 3965 o/**/* HONG KONG. Stemplede dubletter i innstikksbok + litt */** in en annen. x 3966 o INDIA. Dubletter på ca. 60 sider + dobbeltplansje med 75 Revenues fra delstater o/* KYPROS. Flott samling , oppgitt o/**/* KYPROS. Samling , postfrisk (+ litt o) fra 1948, oppgitt x 3969 o/**/* KYPROS. Samling til 1990, fra 1953 i Schaubekalbum, en god del merker, inkl. speiderminiarket ** KYPROS. Godt parti småark CEPT til ca. 9, og en del enkeltmerker, også hefter. Tils. kun gresk del av øya. it. Kolonier - øvrige L-Z 3971 o/* MALAYSIA. STRAITS SETTLEMENTS. Stockbook with many early issus a very nice collection also with other Malyan areas, incl.. India and some states on stockpages. All in all a good collection in mostly god quality from cancelled to hinged stamps. 0 0 Storauksjon juli

50 Obj.nr o MALTA 4/1540. mrk og 20 miniark, alle forskj. Satt opp i nummerrekkefølge på store innstikkskort. God kvalitet. Høy katalogverdi 3973 ** MALTA 417/1543. Fyldig samling i perioden inkl miniark, 13 sider A4 innstikkskort. 1 Prima kvalitet (AFA 2015 ca kr 6) x 3974 ** SOLOMON ISLANDS. Samling , ser komplett ut. x 3975 ** ST. HELENA. Samling , ser komplett ut. x 3976 o/* STRAITS SETTLEMENTS. Samling i album, bl. kvalitet, men ganske bra belagt. x 3977 o/**/* SØR-AFRIKA. God samling med stort antall ulike enkeltmerker fra klassisk til helt moderne (svært få par), ves. stpl. merker og mange kpl. serier. x 3978 o/**/* UGANDA. Samling til 1994 i innstikkbok med fin oppsatte merker og miniark, og med plass til manglende merker. Ca. ulike merker, og 45 miniark (ves. til 1983), startende med 1898-serien til 5 sh (mest ustpl). Mange fine serier med høyverdier før 1985, og mye **, senere meget spredt. I tillegg liten plastlomme og plansje med nyere og/eller usjekkete merker. Normal/god kval. Hele verden Diverse Hele Verden x 3979 o/* a samling HV i tre tykke, Schaubek Lücke -album 1920-tallet. Rel. bra med merker hele veien, og en rel. interessant samling som fortjener gjennomsyn. På Norge bl.a. flere skillingsmerker,. Samveldet også med en del merker o Box with collections in 4 album and 12 stockbooks, with several stamps from many many contries around the world, mostly good quality. Please inspect!!! 3981 o/**/* 30 usolgte lotter med onlineobjekter. Blant annet fire album med Sovjetunionen, klassisk USA og luxstempler Åland. Opprinnelig utrop var kr 6785, o/**/* 17 usolgte lotter med onlineobjekter. Mest eldre merker fra britiske kolonier, men også Europa og Sør-Amerika. Opprinnelig utrop var kr 5515, o/**/* Tung flyttekasse med 52 innstikkbøker med alle verdens land, variert og ok materiale, så dette må sees. x 3984 o/* Samling oversjø til 1940 i tre Schaubekalbum, tynn på Latinamerika. Selger oppgir 5675 merker fra 223 stater o/**/ Rotekasse på vel 17 kilo inneh. flere pene album, Europa 50 år, FDC, brev, klipp, blokker, serier, eldre og nyere enkeltm. m.m o/**/ Tung flyttekasse med dublettvare i tallrike i.bøker, noen forsendelser inkl. Sverige, m.m. Må sees. x 3987 o/(*) Meget gammelt, dekorativt HV-album Ill. iefmarkenalbum, Schaubek, Leipzig Inneholder en lang rekke bra merker, men tilsynelatende er alle fastlimt i albumarkene, i tillegg til å at merkekvaliteten også er meget blandet. På Norge alle skillinger, og på Danmark bl.a. AFA 2. Meget interessant samling for nostalgikere, de med gode løsemidler, eller de som ønsker kurant referansemateriale o/**/* Stappfull kasse med Visirpermer, album, m.m. med en del Norden inkl. Norge og Danmark. Mye materiale, må gjennomgås o/**/* 22 eldre, usolgte onlineobjekter, med oppr. utrop i overkant av 3,-. God, internasjonal spredning av smålotter og enkeltobjekter, inkl. noen forsendelser o/**/ Oppsamlingskasse fra hyllerydding, mye Norge med en del bra, moderne klipp, dublettvare, osv. Også noe rekvisita inkl. tallrike innstikkort ca. A6, en minnekortleser for pc (brukt, mange år gammel) og do. PC Acer Laptop med strømledning!!! Noe tysk og annet utland, m.m o/**/* To store og en normal kartotekboks med landesorterte merker i større antall, fra bo. Usjekket. x 3992 o/* PORTUGISISKE kolonier, påbegynt samling på utprintede ark i to kontorpermer. x 3993 o/**/* Div. på ca. 30 plansjer, inkl. BRD * posthorn til 80 pfg o/**/* Interessant flyttekasse stappet med bl.a. Danmark, USA, Grønland, frimerker, fdc, også. Mye materiale ** Nyhetsparti med mye England inkl. 13 prestisjehefter, samt en del USA o En god del merker i to gamle verdensalbum, få bedre merker. Også noen dubletter Sverige Lott innh mange hundre brev fra mange land inkl. Norge. Fra eldre til halvgamle, mange filatelistisk stpl. Flypost m.m Større parti brev, kort, helsaker, litt FDC. Meget variert parti - mest Europa. Sett pen del ROMFART, KATAPULT, FLYVNING. x 3999 o/**/* Samling Sverige ** komplett etter fortrykket + div litteratur, liten samling Danmark, noe o N.Z., div. i perm. 0 o/**/* Ord. roteparti i to a la skoesker med perg.poser, konvolutter, m.m. i antall fra mange land, inkl. en del Norge (i hvert fall i ene eska). Fra bo. 1 o/bs/ Flyttekasse med massevare, fdc, kilovare, poser, småbokser, m.m. Ikke sjekket av oss!! 2 o 5 stockbooks with several stamps from itish, French colonies and some African countries with more, the oldest part in a very different quality. Also some stamp catalogs Stanley Gibbons BREV og KORT. Større eske med mange hundre, mest bruksforsendelser oppdelt landevis. Både Europa og Oversjø. Flest ca x 4 Riktig så gammelt parti med over helsaker, brevkort, postkort, m.m. fra mange land, bl.a. Norge,. Samveldet, Sverige, USA, Japan, m.m. Var. kvalitet, men muligheter for ok ting her. Lotten er funnet i bo. x 5 o/** Samling i to bøker, ene boka overv. ** inkl. miniark, noe lett duplisert. Også et par sider bra Palestina, litt Yemen etc. til ca Småspennende lott, med også miniark i den stpl. boka (som er kun med eg. utgaver). x 6 o/**/* Ganske variert lott i innstikksbøker. x 7 Innstikksbok med ca. 30 sider mest **, Europa + 5 sider Mexico. Også noen tyske brev etc. x 8 o/**/* Hyggelig og variert utvalg merker i SAFE salgsperm, med fokus på Norden og spesielt 650 Danmark. Intet dyrt, men en del halvbra merker og enheter. x 9 o/** Parti med ark og arkdeler mest **, sortert på land i store konv. mest 1950-/60-tallet. Mest Øst-Europa, og Øst-Asia, dog herav China gymnastutgaven i stort antall (trolig over alene), mindre antall Korea (Nord, eldre ustpl., uvanlige??, Sør, halvgamle arkdeler stpl.), og en del Indonesia **. Må sees. x 4010 Uvanlig parti med ca. 125 forsendelser ilagt STRAFFEPORTO, en del til/tilknytta Skandinavia/Norge, ca Variert og småspennende, men litt var. kvalitet. x 4011 Perm med over 45 sensurbrev 1. verdenskrig, fra Spania, eller latin-am. land, ves. til land i Europa. Uvanlig vare. x 4012 o/**/* 29 restutvalgshefter OVERSJØ, mest storformathefter. Mye Asia, Amerika med USA, men også innslag av. Kolonier bl.a. New Zealand. Noe kjedelig vare, men ofte hefter med mange ulike og dels ok innhold Obj.nr. x 4013 Kopipapireske stappfull av brev og kort fra Asia og mest Latin-Amerika, 1940/80-tallet, inkl. enormt antall luftpostkonvolutter. En del lange konv., men ellers variert mht. frankering og geografi. x 4014 o/ Kasse med større parti Sverige både i to permer (dels ordinært) og et stort antall brev (mange eldre, må sjekkes!), en del fdc Færøyene, noen miniark, noen utl./nyere postkort og et nesten tomt Europaalbum. 550 x 4015 o/**/* Eske med god bunke Visirark o.l. med ymse materiale, ser en del miniark. Nytt og 550 gammelt, noe bra innimellom? x 4016 o/**/* To halvtykke innstikkbøker med parti Tyskland i den ene, vill miks i den andre. Var. 550 kvalitet. Best et merke Gelber Hund fra Riket, men et par taggesplitter. x 4017 Ca. 35 brev sendt til Norge ca x 4018 o/ Stappet skoeske med fem dublettbøker Sverige, og brevparti hele verden med mest halvgammelt, ok blanding. x 4019 brev C5 og C6 (ca. 50/50) med moderne, filatelistisk materiale til Norge, meget god variasjon både med geografi og frankering, men flere litt grove forsendelser. Bunke på 50 stk. er Norge, som er det mer ordinære innslag her. Mye HELT moderne! x 4020 o/ Eldre verdensamling i protokoll, en del brev fra Tsjekkoslovakia + noen moderne brev fra Baltikum. x 4021 Parti ca. forsendelser fra storsamler, bare oppsamlet gjennom mange, ymse auksjonskjøp. Var. kvalitet og innhold, men en mindre andel ansees som mer spennende - og vi gir noen eks. av dette. Noen fra Norge, ellers blandet brev, helsaker, fdc, postkort, m.m. x 4022 o/* Eldre, tykkere perm med landesamlinger der Norden og spes. Sverige er best (men ikke Norge). Flere mellomgode, noe var. kvalitet, men meget fornuftig utrop o/**/* Fire innstikkbøker med alt mulig dog en del halvnytt ** fra mange land, inkl. avd. CEPT i ene boken, samt poselott med mange merker, ikke sjekket o/** TOGO. Komplett samling **, samt **/o dubletter Nederland i poser ** Plastlomme med godt antall miniark, blokker og serier. Virker som artig blanding, og kun (?) ** o/* Roteparti med 4 dels tykke innstikkbøker, samt skoeske med tusenvis av merker i poser. Ves. nyere, noe rotete Mixed lot with 20 interesting censured covers from Spain, Italy, France, Switzerland and Morocco. x 4028 o/**/* Halvspennende roteparti på noen Visirark og mindre plansjer, bl.a. Port. Kolonier, en god del eldre Øst-Europa inkl. mellomgode, noe halvgammel Israel ** inkl. enheter, m.m. Må sees! x 4029 o/* EGYPT OG SYRIA i full 16-siders innstikksbok Ett album med mange euromerker, ett med Hong Kong, tre album med OL , uten merker men med gullfargede replika frimerker, samt 4 norske motivsamlinger. x 4031 o/**/* Rotelott i mindre eske med plansjer, foldere, div. merker/ark/arkdeler. Mest og best på 450 Sverige inkl. 4 øre Landsstorm III i helark i glass og ramme. x 4032 o/* Liten rotelott England og kolonier + litt annet 4033 o/**/* REALISASJONSLOTT fordelt på Norge, England, Hele verden klipp. Album Danmark m/merker, julemerker, bypost og 110 brev. 20 gml. kort inkl. julemotiv. 7,5 kilo. F.N. (Michel) 4034 o/**/ Utmerket samling fra alle tre kontorer. NY med første miniark og flaggserien **, Geneve og Wien med mest postfriske samlinger og enkelte FDC. Afa ca. 10, **/ NEW YORK, GENEVE, WIEN. 8 bind m/fdc flaggserien 1980/89. I tillegg en tykk bunke FN-mapper fra perioden inneh. postfriske miniark, enkeltmerker m.m. Nesten 10 kilo. x 4036 o/** GENEVE og WIEN fra start til 1990-tallet inkl. miniatyrark stpl. og postfrisk. Det meste på løse innstikksark m/dubletter. Litt FN NEW YORK. Mye merker og høy kat.verdi. x 4037 o/** NY. Samling til 4 i innstikkbok med plass avsatt til mgl. merker, omfatter ca. 730 merker (inkl. 15 c preussisk blå luftpost) og 22 miniark (inkl. prima BL 1 **). Blandet stpl. og ustpl., men i nyere vekt på **. God kvalitet, + noen få nyheter umontert i pose. x 4038 ** Svært fyldig samling i enklere LT-album, overveiende ** til 1992 for alle områder, men BL 1 svært letthengslet. Også UNTEA-serien kpl. **. x 4039 ** Samling 1980/89 flaggserier merker og ark, samt menneskerettigheter til 1992 tilsv. i LT SF-album. Virker prima kpl. Luftpost / Zeppelin / Romfart 4040 North Pole Mail kort fra Kings Bay 1925, samt tre tyske Zeppelin flyvn. + ett katapultbrev x 4041 FFC, o.l. Pocketalbum med nærmere variert forsendelser, mye fra 1950-tallet, fra Norge og Norden til fjerne strøk. Mange pene brev/kort! 4042 AIRCRAFT CRASH Singapore covers. x 4043 USA. Album med 60 stk. FFC ca. 1970, ofte meget dekorative og varierte. x 4044 CANADA. 75 brev, stort sett FFC, , i innstikksbok. GI BUD!! Motiv/Tema Motiv samlinger/lotter x 4045 ** DIANA. Meget omfattende samling i 8 spes.album rundt Royal Wedding 1981, med serier, hefter, miniark, ministerblokker, gutterpar, specimen, utaggede utgaver, m.m. God kvalitet!! x 4046 o/**/* FAUNA. Innstikkbok med bra utvalg, mest kpl. serier inkl. flere bedre innslag, mest **. Bl.a. en del Falkland med områder. I tillegg bok med ord. hunde- og hestemerker stpl., og et par foldere bl.a. med noen miniark tilknytta. x 4047 o/**/ FISK og FISKERIER - samling mange hundre brev, og merker løst og montert, uvanlig lott! 4048 FORENEDE NATIONER, UN/FN. Samling/parti med flere kontorer. Merker, FDC etc. Stappfull ½ flyttekasse o/** FUGLER - umontert samling, sortert i tre arkivskuffer, etter art + diverse i konvolutter etc. Mye merker her!! x 4050 **/* HESTER. Album med rel. godt utvalg vesentlig ** merker og serier. Noen miniark, noen få eldre er *. God kval. x 4051 o/**/* HUNDER. a parti, overv. ** i Visiraktig perm. Tallrike kpl. serier, mange miniark/ x 4052 **/*/ (*) 4053 o/**/ blokker. LUFTPOST/FLY. Fint parti i innstikkbok med ca. 1 ulike merker, med fokus 1930/60-tallet. Mye materiale vi ikke ser så ofte, men mest *, noen merker med småfeil. Mange mellomgode. MARX & LENIN. Temasamling med bedre innhold Øst-Europa og Øst-Asia */**/o, inkl. to Marxblokker DDR, blokkserier USSR 1970, serier Marx 1933, Kina bl.a. Mi , 441, 873, m.m. (angitt grovregnet + Kina, + noen forsendelser) Storauksjon juli 2017

51 Obj.nr. Obj.nr. F 4054 o/**/* POLAR FAUNA. Meget bra parti i tykk Visirperm (+ noe i perm 2 med helt moderne, trolig ikke medtalt). Ves. flotte, dels uvanlig serier og enheter fra mange land, ves. ** og med mye fra. Kolonier (inkl. antarktiske områder). Også god avdeling TAAF med mange bedre. Oppgitt 40 SEK basert på SG og Michel Sør-Amerika. Hovedsakelig fokus mot seler, hvaler og pingvinger. (en utfyllende bok med mest ukpl. serier finnes i en annen lott til utrop,-) x 4055 POLARBREV-samling i album, 62 stk. - norske og utenlandske inkl. en del fra Sovjet. Mange dekorative brev og stempler fra eksotiske plasser. Fin lott TUBERKOLOSE, Frankrike. Samling i innstikkbok med ca. 250 forskjellige enheter - inkl. merkater, srore merkater, hefter m.m. Rekvisita *) 4057 LEUCHTTURM NORGE. Prima album med kassett (grønn), virker ubrukt. x 4058 NORGE. Davo normalalbum med ark til 2014, samt do. Skanfil Norgesalbum (dette med lommer). Rimelig velholdte, noen hengselrester i Davoen SOVJET. Fortrykksalbum Schaubek (6 pene, brune klempermer). Lavt utrop. Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) 4060 o/**/* BALKAN. Mindre, men variert og småinteressant roteparti på plansjer og ark; Bulgaria, Serbia, Jug., Kroatia, m.m. Mye eldre og halvgammelt materiale o/**/* BRD Samling i eldre Leuchtturm-album med flere bedre tidlige serier og velbesatt fremover. Tidl. utrop. REALISASJON! 4062 o/**/* CEPT - påbegynt samling til 1981 i to SAF album (mest verdi som rekvisita?), tom KA BE Danmark , + noe Sveits etterkrigs, uten dyre merker DANMARK m.m. Flyttekasse med hovedverdi på dansk materiale. Lagerbøker, poser, esker m.m. Store mengder små klubbauksjonslotter, roteposer og meget annet. Skal ses! 4064 DANMARK. Mindre eske stoppet med især julemerker - enkeltmerker og helark incl erne og 1950-erne. Også frimerker mm. x 4065 o DANMARK. Samling til 1988 i LT-album med områder. Noen få mellomgode (+ AFA 19 og 21 med feil), men spredt besatt. Også vanlig i.bok med dubletter. Roteparti 1977/ca med ofte 2 av hver, det ene gjerne med noe uttak. Reelt pål. ca. 1050, inkl. ett kpl. hefte FH 45x2. I tillegg noen få svenske hefter med pål. Sek. Liten bok med div., mest **. Ca. 40 miniark, noen minneblokker, tre Int. Svarkuponger stpl. Namdalen 1957, arkdeler ca tallet inkl x22, noen nyere TM inkl. 92 x3. Ta en titt! REALISASJON. x 4066 o/**/* EL SALVADOR. God dublettsamling til ca EUROPA/Verden. Kasse med flere bedre samlinger og merker og sett. Hovedvekt Europa med Sveits, Finland, Tyskland. Må ses! 4068 ** FÆRØYENE. Rel. omfattende lager ** , ofte/minst 8-10 stk. av hver, inkl. miniark, en del i blokker/enheter. I tillegg noe småtteri til Overveiende prima kvalitet, pål. er beregnet til 16,-!! - Tidl. utrop REALISASJON! 4069 ** FÆRØYENE, GRØNLAND. Duplisert parti årssett ca. 1977/87 med 66 stk. x 4070 **/* JUGOSLAVIA. Samling i tykk innstikksbok. Blandet ** og * til 1959 (alle * regnet 50%), videre kun **. Ca. 0 ulike merker og ca. 60 blokker/ Kleinbogen. Stort sett bra/god kvalitet. (oppg. etter reduksjon: ca. 3) Tidl. utrop 2. REALSIASJON! x 4071 o/**/* MAROKKO. Samling i innstikkbok, inkl. Fransk Post i Marokko, og Fransk Tanger. Blandet stpl. og ustpl. til 1957, deretter **. Det er noe bl. kvalitet i perioden til 1957, senere god kvalitet. (oppg. 1) TIDL. UTROP - REALISASJON! x 4072 ** NEDERLAND. Samling , fint og ryddig innsatt i innstikkbok (denne skadd), med ca. 900 ulike merker og 57 miniark/ Kleinbogen (inkl ). Godt belagt fra 1962, men få bruksmerker. a/prima kvalitet. (oppg. 1450) Tidl. utrop 1. REALSIASJON! 4073 o/**/ NORDEN. Mindre plastkasse med div. materiale fra bo, mye brevmateriale inkl. Danmark og litt Norge, en del løse danske merker og enheter, dels i et par innstikkbøker, må sees o/**/* NORDEN. Posekartotek i to esker + litt Finland i to innstikksbøker NORDEN. Nesten 10 kilo inneh. innstikksalbum Norge og Danmark, bl.a. fin/grovtg. Knutsen 5-10 øre, store mengder med norske vaskede merker, dansk FDC etc. x 4076 ** SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK. Samling i innstikkbok, best repr. i første delen. I alt 275 merker og 2 miniark, inkl. høyverdier. God/prima kvalitet. ( 630) Tidl. utrop. REALSIASJON! x 4077 o/**/* SVEITS. Samling i eldre album, med fyldig samling, til dels samlet både o og */**. Mye ** etter SVERIGE. Opprydningseske fra svensk butikk, FDC og særstempler og brev med vekt på Sverige ** SVERIGE. Plansje med 22 bedre enheter , par og enkeltmerker. (F 5625) Tidl. utrop. REALSIASJON! x 4080 o/** SVERIGE. Mindre, men renslig og variert dubl.parti i to vanlige i.bøker. Noen mellomgode inkl. klassiske og 1924-utgaver,og mange ulike videre til moderne. Mest stpl., men også noen sider nyere hefter ** med pål. ca. 850 SEK inkl. noen rabatthefter! x 4081 o/**/* TSJEKKOSLOVAKIA. Roteparti med fint SAFE-album ca tallet med mye materiale, to dublettbøker med mange merker, albumark, noe abo.vare inkl. Slovakia m.m tallet, osv. REALISASJON! 4082 o/**/ TYSKE RIKET. Perm med ca. 90 sider (mange dobbelte!) spesialiseret samlet Mc. nr ( ). Mange striper, blokker, marginalblokker, over stk. brev/kort inkl. mange flotte. Samlet o/*/**/. x 4083 o/**/* TYSKLAND - merker på en mengde plansjer, mange bedre o/**/* 34 eldre, usolgte ONLINEobjekter, ves. singelobjekter med enkeltmerker eller serier, dels et par forsendelser fra mange ulike land. Mye eldre, noe utagget vare, stpl.lott Danmark, og noen lotter på plansjer. Oppr. utrop ca. 3, Banankasse med kreti og pleti, bl.a. en frimerkesamling fra hele verden i gammel Schaubekalbum, noe gammelt inkl. et par norske skillingsmerker (NK 4 stpl. 56 ), videre over postkort og brev fra mange land, inkl. norske og danske og h.v., en mengde telegrammer innbundet i album fra 1952, noen førstedagsbrev, eldre aksjebrev samt noen sedler fra flere land og norske pengelodd. Denne bør sees. REALISASJON! 4086 Banankasse, ca. 17 kg brutto, med frimerker fra mange land inkl. Norge i innstikksbøker og løst. Også brev, FDC, utvalgshefter etc. samt noen eldre kataloger og frimerkeblader. Realisasjon. x 4087 o/**/* Diverse på en bunke småplansjer Eldre samlers etterlatenskaper, Søramerika og diverse annet En liten roteeske. x 4090 o Eske med 13, dels tykke innstikkbøker med bl.a. Belgia, CSSR (best?), Østerrike og Dubai. Stort antall merker!! 4091 Eske med klipp og vaskede merker. Uoversiktelig, 3.5 kg brutto. Realisasjon Eske med over 6 kg utenlandske brev. Realisasjon! 4093 o/**/* Godt parti med 26 dobbeltplansje med mest landesamlinger forsøk solgt som egne objekter à /150,- på online tidligere. Mye (Vest-)Europa, og litt oversjø inkl. USA og. Kol. Kurant og variert geografi, dels mye ** i flere lotter (sporadisk et par forsendelser). Tidligere utrop drøyt 0, o/**/* HEFTER i eske, oppg. ca eske med plansjer, mest rimelig vare Hele Norden i 21 innstikkbøker/lagerbøker, mange merker Hele Verden i 21 innstikkbøker/lagerbøker, mange merker HELE VERDEN. God, mindre eske med mange mellomgode merker og sett på plansjer og i innstikkbøker HELE VERDEN. Større eske med innstikkbøker og plansjer. Herlig rotekasse med utgaver fra mange forskjellige land. Hovedvekt på Europa Liten opprydningseske Grønland/Færø/Åland. 4 Liten opprydningseske, litt OK Thailand observert Opprydningseske fra svensk butikk, FDC og særtempler Norden med vekt på Sverige Opprydningseske fra svensk butikk o/**/* Opprydningskasse, inkl. en del **/o arkdeler Sverige, etc o/**/* Posearkiv i 8 esker + plansjer i en, noe litt bedre her og der REALISASJON. Flyttekasse med utenlandske samlinger 20 kg REALISASJON. Utenlandske frimerker i kartong på 17 kg. x 4107 o/* Restsamling med noe spredt materiale i eldre HV-album, noen albumark, rel. ord. dubletter Norge, og flere småbokser med norske og utenlandske, ofte eldre dubletter. Må sees, usjekket restparti fra bo Rotekasse på 23 kilo. Åland og Frankrike-samlinger i pene album, gutterpar i fortrykksalbum, LOOC 1994 I+II, postfrisk Norge og andre land + mer. Mange fine album. REALISASJON! 4109 Stor plastkasse, litt over 10 kg brutto, med frimerker, noen postkort og brev. Bl.a. en eske med norske klipp med pene stempler observert. Posearkiv. Bør sees! Realisasjon Sveits, Færøerne og Danmark. Stort parti i flyttekasse + mindre kasse med omfattende materiale fra primært disse land. Mange danske forsendelser, samlinger og ABO-kuverter fra Færøerne. Også flere permer, sigarkasser med blandet materiale. Spennende parti for å gå på oppdagelse i! x 4111 o/* Tre tykke Schaubekalbum med skrint materiale, men rimelig gode album, mest Europa. Det med ark til 1960-tallet. x 4112 ** Tre vanlige innstikkbøker med bra antall ** merker fra mange land, ene boka kun litt nyere Spania jub.merker o/** Tung opprydningseske fra svensk butikk, SVERIGE, FINLAND, BRD. x 4114 o Tusenvis av merker løse, i poser og innstikkbøker fra storsamlers rydding, Hele verden. Litt klipp i en pose. Må ses. x 4115 o Tusenvis av merker på side opp og side ned i sju, mest tykke innstikkbøker, mye duplisert, mye cto dels fra sheikdømmer og lignende. Også noen alminnelige kort VERDEN/EUROPA. Stor kasse med småsamlinger og partier. Set en del Norden, Nederst esker med moderne postkort o/**/* Vilt kaos i eske, en del Tyskland etc. Postkort Militære motiver 4118 GARDERMOEN. Lott 6 forskjellige kort med militære motiver. Alle brukt 1908, stemplet FELTPOSTKONTORET/GARDERMOEN (3), HURDALEN, JESSHEIM og GJØVIKBANENS POSTEKXP./A VÆRNES SYKHUS skjult bak trær. (Sødahl), postgått Frimerket er falt av, men følger med. Stpl. Feltpostkontoret Værnes. Kunstner- og kartongkort 4120 AUGUST, J. Flott kartongkort med to jeger på ski, med jaktbytte hengende på geværet (Eneret J. F).. Kv F /2 AUKRUST, KJELL. Gutt bærer julenek, sign. Aukrust -42 (Mittet Serie N 2736), postgått 1943, kv AUKRUST, KJELL. Lott med 7 ulike kort. 350 F AUKRUST, KJELL. Mittet Serie N 2736 (1942). Mann med hest og slede kjører 250 tømmer på gårdstun. Sign. Aukrust -42. God Jul Kv. 2. F /2 AUKRUST, KJELL. Nisse røyker langpipe (Oppi 612/2). Postgått Kv F AUKRUST, KJELL. Nisse sover i julekurv (Mittet serie 2687). Stpl. Sandvika 1940, kv. 1. F /2 AUKRUST, KJELL. Nisse står foran tom øltønne (Oppi 583/4). Postgått Kv AUKRUST, KJELL. OPPI 568/3, nisser dirigerer kor med tre nisser. Sign. Aukrust Kv F AUKRUST, KJELL. Vinterlandskap. Hytte med norsk flagg og ekorn i snøen (JHK A/S SERIE 2366/2 utgitt 1938). Usignert på forsiden. Tegnet av K. Aukrust på baksiden.., ikke postgått, kv. 2 pga. flekk. F /2 AUKRUST. JHK A/S SERIE 2389/2 (1941). Skispor. Nordlys. Postgått 1944, kv Storauksjon juli

52 Obj.nr /2 AXE, NORA. Lott 21 kort hvorav 2 storformat. Ubr./br., kv BERGSLIEN, NILS. 3 pene budeier og gutt på kartongkort m/hvit ramme (J.F.). Sign. 250 N. Bergslien 1897, brukt, kv. 1/ BERGSLIEN, NILS. Lott 5 kartongkort. Et med hjørnebrett. Tre br. Kv BONZO. Lott 11 Bonzo postkort hvorav 5 postgått i Norge på 30-tallet. Ett med 350 snømann som lingner på Bonzo medfølger. Litt var. kv., mest BRATLIE, GUNNAR. 50 ulike småformat, de fleste brukte - mye på 50-tallet /2 BRATLIE. Lott 27 kort. Ubr./br., kv x 4137 DAMSLETH. 40 ulike småformat, vi nevner bl.a. Børrehaug & Remen 5172/51, , , 5182, m.m., HL 5301, , etc. Serie H 202/49, 203, 206, 210, 213, sju stk. Saga Kunstforlag 2031/50 og noen andre. God kvalitet. x 4138 DAMSLETH. Album med 60 kort, mange nyere, men småformat DAMSLETH. Bil på vei mot høyfjellshotell (Damsleth 598), postgått Stempelsverte, kv DAMSLETH. Bondens yrke folkets styrke. Nasjonal samling (Copia). Ubr., med de sedvanlige brune prikkene. Kv /2 DAMSLETH. Bunadserien. Lott: 8 bunadskort. Finmarken (samer), Voss, Østerdalen, Hallingdal, Fana, Hitterdal, Hardanger og Setesdal. Ett br. (ikke stemplet), kv /3 DAMSLETH. Det er grotid i Norge! Bli med i NSUF! (Copia). Med de sedvanlige brune prikkene. Trykk vedr. innbydelse til lagmøte i Solheim skole 1943 Heil og Sæl + sign. (adressatens navn er anonymisert), ikke postgått, noe beklippet /2 DAMSLETH. Fem kort i Selbuvottserien. Nr 366, 367, 368 og ett uten nr som er stpl. Åmot på Modum 1936, kv. 2, ellers ubr., kv DAMSLETH. Fiskenisser (DAMM 435). Nisse seiler i øsekar med julegaver. God Jul. ukt 1943 (!) (-frim.), kv F /2 DAMSLETH. Juletradisjoner (Damsleth nr. 233). Gutt foran med grisehode på fat, gutt med grøtbolle og bakerst jente med tallerkner. Stpl. Lillestrøm Kv DAMSLETH. Juletradisjoner. Damsleth 232. Samejente bærer grøtbolle sammen med tre nissebarn. Stpl. Dovre Stempelsverte, kv. 2. F /2 DAMSLETH. Juletradisjoner. Mor og barn kjøper juletre (Damm u/nr.), stpl. Lillestrøm -35, kv DAMSLETH. Naturserien. DAMM. Vinternatt med nordlandsbåt og høye fjell. Uklare stpl. trolig 1949, kortets kval. 2/ DAMSLETH. Nissebarnerien. Damm nr Utforkonkurranse med 4 nisser. God jul. Postgått 1933, kv DAMSLETH. Nissenyttår. (Damm u. nr). Nisse sitter i toppen av klokke, smånisser skåler. Godt Nytt År. Stpl. Oslo 1937, kv. 2 pga. stpl. sverte DAMSLETH. Postkort utgitt ifm. Håndverks- og Industriutstillingen i Oslo 12.mai-18. sept Samme motiv finnes på brosjyre o.a. Ubr., kv Obj.nr. x 4162 GRAN, EGIL LILLO. 59 ulike kort derav 54 vanlige småformat, og 4 minikort. Ves. ubr. i god kvalitet, noen poststpl. tidlig 70-tallet HARRONG. Lott 8 forskjellige med samemotiv og fiskemotiv (med i serien er nr. 1-6 samt to større 7-8). Ubr. kv /2 HEEGAARD, MILLY. Lott 30 julekort hvorav 12 småformat. De fleste postgått. Fin 350 samling i stort sett god kvalitet KARTONGKORT. Lott 10 div. fine kartongkort. Noen sign. De aller fleste br. Litt varierende kvalitet. Kv. 1-2 til KARTONGKORT. Lott 7 div. fine kartongkort. Noen sign. Alle br. Litt varierende kvalitet, 4167 KARTONGKORT. Lott 8 div. fine kartongkort. Noen sign. Alle br. Litt varierende kvalitet. Kv KITTELSEN, THEODOR. 25 ulike småformat, ubrukt og brukt (ves. 10/40-tallet). Mest kv /2 LILLO STENBERG. Lott 38 julekort i småformat. Alle postgått tallet. a samling i mest bra kvalitet NYSTRÖM, JENNY. Lott 4 fine kartongkort. Alle br. Kv NYSTRØM, JENNY. Lott 5 fine småformat.. og ubr. a kvalitet /2 NYSTRØM, JENNY. Samling 44 julekort hvorav 17 småformat. Alle fra hennes norske produksjon. Mange er postgått. Mest god kvalitet OLLESTAD. Fint kartongkort med fem fiskere (Eneret J. F).. Kv F 4174 SPANGE, KNUT. Nisser på pakketur i D/S JULIUS (N. W. Damm & Søn). Postg. 1935, kv. 1/ /2 ØIEN, ELBJØRG. Lott 22 julekort i småformat med barn. De fleste postgått tallet. Fin lott i god kvalitet. # 4176 Lott:70 kunstnerkort, sign. og usign. Alle postgått, de fleste tallet. Mange fine nissekort. Var. kval. 10 går opp i limingen. F 4177 VK Lott 25 kartongkort, svenske og danske. Ett med pk.bakside. Mange fine motiver. Litt var. kval Lott 10 div. fine kartongkort. Noen sign. De aller fleste br. Litt varierende kvalitet, ett med hjørnebrett, et klipt i hjørner, men flere fine. Kv. 1-2 på 5-6 av kortene VK Lott: 9 små overrekkelseskort, et par er datert Litt var. kval To mapper med prospekter (store kartongkort) fra Kristiania (19x14.5 cm) og Kristianiafjorden (18x13 cm) utgitt av Kristiania Lit. Aktiebolag og Abel. Med 12 flotte fargelitografier i hver. Litt slitasje på mappene, kortene i flott kvalitet VK 5 kartongkort, ett i normal størrelse med reklametrykk fra Bolkesjø hotell i Telemarken, fire i halv størrelse, br., litt var. kval. Patriotiske- og kongekort 4182 FALSEN Grundlovens Fader Meget uvanlig minnekort 1914 i farger, med påtrykt julehilsen! (J.A. 7), stpl. uvanlig SL Sjønstaa 1914 (NO, gr. 4) KONG HAAKON med følge på Haugsæter i Fotokort uten utgiver. Stpl. Feltpostkontor no 1 og Drammen 1906, kv KONGESERIE tegnet av A. Bloch, utgitt av John Fredrikson s EFTF. Åtte kort som tilsammen utgjør et stort bilde (se ill.). Ubr., prima kvalitet. Uvanlig enhet Lott 18 fine kartongkort. Ulike størrelser, nesten alle i fin kvalitet. Bl.a. 2 Nystrøm, A. Bloch mfl. Jernbanepostkort F AAMOT JERNBANESTATION vinterstid med folk (Eneret Ramstad & Præsterud), stpl. Aamot paa modum 1905, satt i porto med 10 øre. Kv. 2. Toppmotiv! ARENDAL. Monkestø. Uvanlig motiv ved sundet (SFF 1532). Postgått 1911, kv F F AURDAL JERNBANESTATION, VALDRES. Flott motiv med dampende tog og mye folk, trolig ifm. Valdresbanens åpning i 1906 (Aune, Valdres nr 58), stpl. Valdresbanens P.Eksp adr. til USA 1906, ank.stpl. på forsiden, kv. 2. BAARDSHAUG Station, Thamshavnbanen. For banen et relativt uvanlig kort (J. Sødahl/NKR), også stpl. Baardshaug 1911, et uvanlig stpl. i grad 6! Kv. god F /2 DAMSLETH. Samebarn kommer ut av snøhule (Damm), postgått 1936, kv /2 DAMSLETH. The Grand Window. Lott på 16 kort: Med er: Nr. 1, 2, 9-14 og Noen er en smule beklippet uten at det går utover motivet. Ubr., kv DAMSLETH. Vår sak er din sak - gå med i kvinnehirden! (Copia). Ubr., med de sedvanlige brune prikkene. Kv DAMSLETH. VIDKUN QUISLING portrett (Copia). Ubr., med de sedvanlige brune prikkene. Lang hjørnebrett. Uvanlig DAVIDSEN, TRYGVE M. 30 ulike småformat, ubrukt og brukt (40/60-tallet). Mest kv DAVIDSEN, TRYGVE M. To nissekort signert og datert Hemsedal -44 (Oppi 7254/14 og 7254/20), postgått 1948, kv. 2. Uvanlige GJERDING, G. 18 stk. småformat, alle ulike, alle utg. Damm. De fleste brukte rundt 1950, kv F BERGEN. ROTHAUGEN. Trikk nr 16 Nygaardsbroen - Sandviken runder svingen. Fint 250 kolorert kort (AIK 792), ubr., kv. 1. F BERGEN. Trikken Sukkerhusbryggen-Sandvigen med mange passasjerer ved Rothaugen. (Mittet 53), skrevet på, ikke postgått, kv. 1. Uvanlig. F /2 BERGENSBANEN. Lott 16 småformatkort. Alle ubr., god kvalitet. 52 Storauksjon juli 2017

53 Obj.nr. Obj.nr. F BJØRGEN STATION. Oversikt over området i 1908 (Fot. Anton Røske), ubr., kv F BLAKSTAD STATION, Arendal - Aamlibanen. Fint motiv med tog og reisende (Oppi 10), ubr., kv BLOMMENHOLM STATION med tog (ukj. utgiver) Kv Uvanlig. F BRAASTAD JERNBANESTATION med tog. Fint nærmotiv. (Oppi 18), ubr., kv Uvanlig. F DOVRE. Det første toget over DOVREFJELD. Med arbeidere. Uten utgiver. Stpl. Fokstuen 1915, kv. 1. Sjeldent DRAMMEN. Flott Hilsen fra Drammen med flere togsett og reisende (E. Jacobsen 8890), udelt baks., ubr., kv EGERSUND. Jernbanebroen med tog (Sven Larsen 70), ubr., kv /2 EKEBERGBANEN. SÆTER STATION med folk (JHK 706). Postgått til Sverige 1919, kv Uvanlig. F EVANGER. VOSSEBANEN. Flott kolorert kort (NK 1350), ubr., kv FAGERNES STATION med reisende i 1920 (Normann 121), frankert med 15 øre 250 løve og stpl. STORSAND I HURUM 30 III 34 og SÆTRE dagen etter hvor det er blitt påsatt 5 øre ph (dette har overlevd til tross for perifer plassering). Adr. til Tyskland, kv. 2. Uvanlig. F /2 FLISEN Jernbanestation. Flott motiv med dampende togsett (N.K. 173). Stpl. Kirkenær 1904, kv F FREDRIKSTAD. Nærmotiv av dampende tog og reisende (Abel 1), postgått 1909, 250 kv FROLAND STATION. Fint oversiktsbilde med tog og vogner og folk (J. Henrichsen). Ubr. Kv. 2. F GAUKAAS ST. PR. ARENDAL. Flott nærmotiv med dressiner. (PMD 22), ubr., kv Sjeldent GJERSTAD Jernbanestasjon før paafylningen (Eneret Melaas), ubr., kv. 1. Uvanlig GRIMSTAD JERNBANESTATION. Nærmotiv med kvinne og barn utenfor (N. K. Nr. 1) Kv. 2. Skrevet på forside F /2 GRUA med stasjonsområdet. (JHK 1465), stpl. Grua 1916, kv F /2 GRUA. Oversikt over stasjonsområdet og hotellet med personalet på trappa i forgrunnen. (M. Andersen), stpl. Grua 1907, kv F HAMAR. Storflommen 1927 hindrer ikke toget å passere. (Norman 2028), ubr., kv. 1. F /2 HERADSBYGDEN STATION (AB 207), stpl. askereidfoss 1912, kv Uvanlig. 250 F HOV STATION. VALDRESBANENS AABNING og Kong Haakon VIIs ankomst i Masse folk og flagg (Norsk Kunstforlag nr 2), flott motiv. Rettv. stpl. Bjørnerud 1906, kv /2 HUNDALEN, OFOTBANEN. Fint motiv av malmtog vinterstid (Erl. Groth, Narvik), ubr., 250 kv F /2 HURTIGTOGET TIL OTTA. Fint nærbilde (GB 232), udelt baks., stpl. Harpefoss 1905, kv F HØGFOSBROEN. Aamli-Tveitsundbanen. Med tog og folk (Eneret: Løvfold), stpl. 250 Arendal 1913, kv. 2. Uvanlig ISE STATION i 1904 (N.T.), stpl. Charlottenberg (SE) 1905, kv F /2 JERNBANEBRO mellom HEIMDAL og SELSBAK. Fint vignettkort med dampende tog på broen (L.E. Hovde s forlag no 5), postgått 1901 til Ler (tidlig!). Kv JERNBANEBROEN, HØNEFOSS med passerende tog (Joh. E. Bye), ubr., kv KARLSAABROEN ARENDAL. Tveitsundbanen. (PMD 32), ubr., kv. 1. Uvanlig KIRKENES med dampende lok i forgrunnen (NLR 738), ubr., kv KIRKENES. Farvekort fra A/S Sydvarangers Lastekai med tog (Utgitt av Finnmark 250 Fylke / Mittet 2), ubr., kv. 1. F KJØNNEFOSS ST. PR. ARENDAL. Nærmotiv. (PMD 28), ubr., kv. 1. Uvanlig. 250 F KOPPANG JERNBANESTATION. Fint kolorert kort med tog (NK 1212), ubr., kv. nær 1 (liten anm. bak). F KRAGERØ. Passasjertog på vei inn 23/ Mange tilskuere. Kongebesøk? Postgått 1927, kv F /2 LEIRSUND VOSSEBANEN. Flott kolorert kort på jubileumsdagen (50 år) (NLR), ubr., kv LILLEELVEDAL STATION med malmtog i forgr. (lokal utgiver: Olvine Kveberg), postgått 1907, kv. 3 pga hj.brekk og rift. Uvanlig LILLESTØM Jernbanestation med tog og folk (NK 526), postgått 1904 (-frim.), kv MOI med stasjonsområdet. Fotokort uten utgiver. Ubr., kv F /2 MORK STATION i nærbilde (Kr. Bakke), stpl. Mork i Romerike 1921 (grad 5), kv Uvanlig /2 MYRDAL med hestedrosjer og reisende. Et for stedet uvanlig kort med tysk tekst (Hulda Berntzen ), postgått 1912, kv MYRDAL. Nærmotiv av tog og tre personer. Ikke av de vanligste motivene (JHK 1052). Ubr., kv NARVIK. L.K.A.B. Malmbanegaard med flere malmvogner (Foto Erl. Groth, Narvik), 250 ubr., kv. 1. Uvanlig NYGARD Station (Gjøvikbanen) (Normann), stpl. Nes i Hedemarken 1916, kv F OPPEGAARD. Flott vintermotiv med tog og folk (C&L.R.), stpl. Oppegaard 1904, kv F PRÆSTEBAKKE med offiserer fra 1. Landstormskompani (Eneb. Karlsson, Sarpsborg), stpl. Sarpsborg 1908, sendt til USA, kv. 2. Uvanlig. F 4237 REITSTØEN (Rørosbanen). Oversikt med stasjonen til h. (utg.?), stpl. Budalen 1920, 250 uvanlig. Kv RIKSGRENSEN STATION vinterstid med malmvogner og folk (Groth, Narvik), ubr., kv. 1. F /2 RINNAN STATION. Tobilders med bl.a. Aabningstoget 14. november (NLR). Stpl. Rinnan 1907, kv Sjeldent RISE ØIESTAD. Grimstadbaens første Passagertog med Kommunestyre og Damer 23 Juni Flott motiv med togsettet og mange mennesker foran (P.M. Danielsen) Stemplet Froland. Kv RJUKANBANEN - Rollag st. og Færgebrygge (NLR 1512) Kv Skrevet 250 på forside. F RØROS station. Flott vintermotiv med damplok og godsvogner (NK 1788), ubr., kv /2 SANDEFJORD, JERNBANESTATION. Kolorert, brukt i SANDNES. Jærnbanestationen. Fint motiv med mange folk og toget på vei inn på stasjonen (Ingvald Dahlen) Kv. 2. Skrevet på forsiden. F SKJØNSTU STATION, Sulitjelmabanen. Ved Øvrevandet. Fint motiv før 1905, (NK 393), ubr., kv. 1. Meget uvanlig. F SKOGN. Flott vintermotiv med damplok og godsvogner. Privatkort, ubr., kv SNÅSA STASJON med togsett (uten utgiver), ubr., kv. 1. F SOLBERG STATION (Lier) på tobilders kort. Øverste bilde viser Solberg Kirke. Ca 1906 (Sjønøst forlag no 110), skrevet på. ikke sendt, kv. 1. F /2 STENKJÆR med tog og reisende (Mittet), postgått 1939 til Tyskland, kv STRØMMEN. Flott motiv med mange fra NSB ventende og en del melkespann (7076). Ubr. Kv Uvanlig. F SUNNAN. Fotokort, trolig ifm. åpningen 15. november 1905 (Max Behrends, Steinkjer) Stpl. LEVANGERBANENS POSTEXP B 23 XII 05 sendt til Ytterøen. Kv. 2. Meget uvanlig. F SVORKMO Jernbanestation. Godt oversiktsmotiv med stasjonsområdet (NLR 457). Postgått 1920, kv. 1. F THAMSHAVN med tog i forgr. To skip, ene forlater kaia (Utgitt av Thamshavn Svorkmo - Løkkenbanen) stpl. Thamshavn 1910, kv. 1. F TVEITSUND ST. PR. ARENDAL. Flott nærmotiv med tog. (PMD 23), ubr., kv Sjeldent. F /2 TØNSBERG. Dramatisk motiv fra jernbaneulykken vinteren Postgått 1916, kv VEGARDSHEI ST. Flott bilde med vogn og buss og noen få folk (Melaas) Kv /2 VESTERHAUG STATION (SOLØRBANEN), fint oversikt. (Normann), postgått 1915, kv VESTFOLDBANEN. Motiv fra togulykke. Enerett Joh. M. Henriksen, Tønsberg. Ubrukt, antatt VINSTRA ST. Toppmotiv med damplok, busser, lastebil og folk (Normann ). Ubr., kv VÆRDALEN. Uvanlig vignettkort med tog (H. Werner 59 / NLR), stpl. Værdalen 1906, 250 kv. 2 pga. blyantskrift over bildet Lott 30 kort med dieselloket No-hab Di3. Disse er solgt til Øst-Europa. Ett småformat. Ubr. Flott kvalitet. Skips/båtkort D/S BARBRO av Kristiania. Håndmalt kort! Ubr., kv. 2 pga. hj.brekker. F /2 D/S BUNDEFJORD på vei ut fra Blylaget på Nesodden i 1906 (Kunstforlaget National nr 6), ubr., kv D/S HARALD, fotokort i småformat, brukt 1914, kv. 2. Storauksjon juli

54 Obj.nr F D/S KOLBEIN. Rösvasdampskibet den 14. August Flott nærmotiv. (J.J. Svendsen, no. 78). Uvanlig kort, brukt, men ikke postgått, kv. 1. Toppmotiv! F /2 D/S KONG HARALD. Fint vignettkort fra NFDS, skrevet på, men ikke postsendt. Kv D/S LILLEHAMMER. Mjøsbåt ved kai i Lillehammer (Normann 288), ubr, kv. nær 1. Obj.nr Ca. småformatkort, ves. julekort, ofte usignerte (men ser et par Aukrust med hvit ramme i starten), få nissekort, bør sjekkes Skoeske med omkr. 580 julekort. De fleste er postgått. Mange med julemerker. 4 VK Lott 114 nyere nissekort, overveiende norske. Mest postgått, kv Eske med vel julekort, gammelt og nytt, br./ubr. Bør sees. Reklame /2 BRUK KALKKVÆLSTOF. To kort fra Cyanamidfabriken, Odda (Nr. 1 og 5 i serien). Ene med lasting av grønnsaker ombord i båt, det andre med stor avling med bil. Ene postgått 1934, kv Utstykking av samling Hilsen fra -kort F /2 AALESUND. 3-delt (Alb. Gjørtz boghandel), stpl. Søpostktr No 3 B 1902, kv F ARENDAL. 5-bilders fargekort (O. H. Nilssen, Arendal, No. 1060), ubr., kv F D/S LYNGEN. Fem bilders montasjekort. Rederiflagg. Hurtigrutetrafikk dette er uten utgiver. KPH stempel SVALBARDRUTEN T.F.D.S., dog ikke postgått, kv. 1. Uvanlig. F 4269 D/S MIDNATSOL. Nærbilde i fart, uvanlig (K.KNudsen), stpl. Nordlands Posteksp XII.10 litra F, kv. god 2. F D/S MIRA i nærbilde. Rederiflagg. (Mittet 17/30), stpl. Nordlands Posteksp L 1932, kv /2 D/S NORDSTRAND på kolorert kort fra Kjørbo i Christianiafjorden med Skaugumåsen i bakgr. (Abel 126), postgått 1903 til Tyskland, kv Uvanlig. F /2 D/S SANCT SVITHUN, Stavanger DSD. Hurtigrute. Rederiflagg (Mittet 17/26). Bygd Senket av britiske bombefly Stemplet Trondheim-Kirkenes R 1934, kv D/S SAND ved Jelse i Ryfylke (Figved & Eide 1). Postgått 1907, kv. 2/3. F /2 D/S VESTERAALEN med dampen oppe. Hurtigrute. Flott motiv. (Eneret A.M., 1904), stpl. Nordlands Postexp E 1905, kv Uvanlig. x 4275 DEN NORSKE AMERIKALINJE. Album med 33 stort sett fine båtkort, ves. småformat. 900 Inkl. flest av de store pass.båtene, med noen få seinere frakteskip tilh. samme rederi. Mye i bra kvalitet H/B SIR JAMES CLARK ROSS at Los Angeles. Hvalbåt. Privatkort. Skrevet på, ikke postgått. Kv. 2. x 4277 HURTIGRUTA. Samling med 45 nyere kort ofte pent montert på ark med historikk og tekniske data for båtene, + 20 løse kort. Det angis at det er flere hurtigruter med dubletter her, men da helst med ulike skorsteinen! God kvalitet, og uvanlig lott til tross for rel. moderne alder på materialet M/S OSLOFJORD. Den Norske Amerikalinje. Lott 30 storformat.. og ubr. Jevnt over fin kvalitet. x 4279 NAL. Ustrukturert parti med ca. 50 kort i Vario med ymse utgaver av de meste kjente Amerikabåtene. Få småformat, noen få enheter mer filatelistiske NFDS. Gammelt kort med dampskipsmotiv (ikke navngitt båt). Stpl. Hjelvikvaag (Ho 4). Udelt baks. En del skrift utover det vanlige feltet. Kv NORDCAP. Vignettmotiv med båt, utg. Nordenfjeldske, postgått 1890 til England. Kv. 230 svak 3 pga. 7 mm rift oppe, ellers bra POSTBAADEN KVIK, Tvedestrand. Nærmotiv (NK 164), stpl. BREVIK-KR.SAND.S A 1910, liten rift nede, kv ROALD AMUNDSEN. Privat fotokort i forbindelse med sjøsettingen av vikingskipet i Korgen, Hemnes Båten seilte bl.a. over Atlanteren. Ubr., kv. 1/2. F S.S. SIGURD JARL med dampen oppe. Fint nærmotiv. (Mittet). Ubr., nær kv. 1. Svak hj. slitasje. x 4285 S/S BERGENSFJORD. 11 ulike, dels fine kort med båten stort sett i helprofil, et par er tegnede S/S FINMARKEN, farvetrykt kort i småformat, brukt 1914, kv SVERIGE, m.m. Stort parti i kasse, med løse kort og flere permer fulle av 1 skipsmotiver, samt bittelitt annet, relatert materiale (bl.a. noen fyrstikkmapper). Innl. fra Sverige, og tils. mest svenske kort, men dette må studeres /2 Skoleskibet TORDENSKJOLD ved Munkholmen i Kolorert. (H. Werner 682), postgått 1907 til USA, kv F /2 VRANGFOS / BANDAKKANALEN. Lott 8 kort med kanalbåter. Et par med udelt bakside. Ubr./br , kv Fotoalbum med ves. utenlandske kort, dog vekt på ca. 90 båtkort inkl mye fra Sverige og noen norske. Ellers folklore og bygninger fra mange land, nyere Lott 22 storformat norske kort.. 0g ubr. a kvalitet Lott 43 div. kort, inkl. noen få foto av norske skip. a kvalitet. Medfølger tre små brosjyrer bla. om fiske Lott litt over skipskort, storformat. Det meste norske. Mest ubr. a kvalitet. Julekort 4294 Skoeske med omkr. 850 julekort. Mange småformat. De aller fleste er postgått. Mest bra kvalitet Skoeske med omkr. 670 julekort. Mange småformat. De aller fleste er postgått. Mest bra kvalitet. x 4296 VK Samling 192 stk, mest nisse og julekort i gml. postkortalbum. Flere bedre inkl. kunstnerkort VK Drøyt 80 norske jule- og kunstnerkort samt noen andre kategorier i småformat. Signerte og usignerte../ubr. Noe var. kval. Bør sees F BERGEN. 3-bilders fargekort (No. 2). Ubrukt, kv F BERGEN. 3-bilders fargekort. (Johs. Andersen, Bergen No. 1527). Postgått 1902, kv F BERGEN. 4-bilders fargekort (No. 1526). Ubrukt, kv F /2 CHRISTIANIA. 3-bilders fargekort (John Fredriksons Kunstforlag, No. 1546). ukt, 250 ikke postgått, kv F CHRISTIANIA. 3-bilders fargekort. (F. Beyers Boghandel). Tidlig kort. Postgått (!) Kv. 2. F CHRISTIANIA. 5-bilders fargekort (Bennetts Turist-office no. 2155). Postgått 1903, 250 kv. 2. F CHRISTIANSSAND. 4-bilders fargekort ( Faaes hos C F. Berge og J. Berge, nr. 931), 250 postgått 1905, en smule beskåret oppe og nede. F /2 CHRISTIANSSAND. 4-bilders fargekort ( Faaes hos V. Simonsen, nr. 930), postgått , kv F HAMAR. 2-bilders fargekort (evkortautomaten 1549), ubr., kv F HAMMERFEST. 5-bilders fargekort (F. Hermansens Vorlag H.fest 97), ubr., kv. 2. F /2 HARDANGER. 3-bilders fargekort (evkortautomaten 1519), br., ikke postgått, kv F HARDANGER. 3-bilders fargekort (evkortautomaten 1521), postgått 1902, kv F /2 HORTEN. Carljohansværn. Oversikt. (L. A. ønlunds EFTF), postgått 1902, kv F4318 1/2 KRISTIANSUND N. 3-bilders s/hv. (9065 Aas & Knudsen), postgått 1901, kv F /2 NAMSOS. 2-bilders fargekort (O.C. Dahl), påtrykt nyttårshilsen, stpl. Fosslandsosen 1903, kv F ROMSDALEN. 3-bilders farvekort. Ubrukt (Mittet & Roloff. No. 1525). Ubrukt, kv F /2 SANDEFJORD. 3-bilders (Backlins forlag). Postgått kv F SARPSBORG. 3-bilders farvekort (Nils Tomte, Sarpsborg 1945). Ubrukt, kv F SKAARØ. Ehrenpforte für Kaiser Wilhelm II Postgått 1904, kv F /3 SKAARØ. Harpunkanon. Stpl. Senjen Tromsø Posteksp. 1903, noe slitt, kv Uvanlig. F SKAARØ. Hval på land. Der Kaiserwal. Ubr., kv. 2. F SKIEN OG TELEMARKEN. 5-bilders farvekort (G.G. Beilegaard, Skien 3827). Ubrukt, 250 kv. 1. F SPITSBERGEN. 3-bilders med bl.a. Andreés luftballong. (No 622), ubr., kv F SPITSBERGEN. 5-bilders med bl.a. Fram og Andreés luftballong. (Bøgh XII), postgått 1901, kv. 2. F /2 STAVANGER. 6-bilders farvekort (evkortautomaten, no 1080), postgått 1901, kv F /2 SULITJELMA. 2-bilders farvekort (Harald Hagen & Co Kristiania), stpl. Sulitjelma til England, kv F /2 SVELVIK. 2-bilders med bl.a. kirken. (Uten utgiver), stpl. Svelvik 1902, kv F TELEMARKEN. Flott 4-bilders fargekort med lokalbåten Finn. (evkortautomaten ). Stpl. VESTFJORDDALEN 1902, kv 2. F THRONDHJEM. 3-bilders påtrykt dato 1897, (A. Holbæk Eriksen), ubr., stpl. S.S. 250 Augusta Victoria Spitzbergen 10. JULI 1897 og påsatt stempelmerke 20 øre blå. To hj. brekker. Kv. 2. F /2 THRONDHJEM. 4-bilders (W.B. Bøghs forlag), postgått 1894 (!), kv Storauksjon juli 2017

55 Obj.nr. Obj.nr. F THRONDHJEMS TIVOLI. 3-bilders uten utgiver. Postgått 1903, kv F /2 TROMSØ. 2-bilders (W. Holmboes forlag), ubr., kv F /2 TROMSØ. 3-bilders (evkortautomaten No 1513), postgått 1903, kv F TROMSØ. 5-bilders (W. Holmboes forlag), ubr., kv F TRONDHJEM. 1-bilders med panorama (W.B. Bøgh XI No 1787), postgått 1899, kv F /2 TRONDHJEM. 2-bilders (A. uuns Boghandel), postgått 1898, kv F TØNSBERG. 4-bilders (Tilkjøbs hos Carl Falck, Tønsberg), brukt, ikke postgått, kv F /2 USKEDALE. Havnemotiv med fiskebåter (S. Kannelønning 1903), datert 1904, ikke 250 F postgått, kv VEGAARDSHEIEN. Todelt med gårdsmotiv og kirken (Fryxells Boghandel 2196), ubr., kv. 1. Stedskort Christiania/Oslo /2 AGATHE GRØNDAHLS GATE, TORSHOV. Uvanlig gateparti (JHK 2885), br., men ikke postgått, kv SØGADEN. Fint motiv med to trikker i gaten (Peter Alstrup) Kv F /2 THORSHAUG med trikk nr. 501, Sagene Ring (Mittet 701), ubr., kv. 1-2 pga. lett 250 hjørneslitasje. F CHRISTIANIA. Fint 4-bilders Hilsen fra (evkortautomaten 935), postgått 1902, kv. 2. F CHRISTIANIA. Flott lito, kartongkort med 3 motiver ca (Damm / Kr. Lith. Aktiebolag), ubr., kv CHRISTIANIAFJORDEN i Isproblemer. To båter sitter fast. Folk hjelper til. Uten utgiver. Ubr., kv HOVEDØEN. Tredelt panoramakort (triptykonkort) (Oppi 9), postgått 1921 til Wien (-frim.), henger sammen, men bare såvidt (forsiktig). Uvanlig To album med tils. 124 stk. små og storformatkort fra Kristiania/Oslo, s/hv og farger. Mest småformat../ubr., mest god kvalitet Parti med rundt 150 kort, mest A Lott 40 kort, hvorav 38 småformat.. Litt varierende kvalitet. Akershus 4354 DRØBAK. 4 ulike i småformat. Ubr., kv. 1/2. Telemark BREVIK. Fint torvmotiv med folk (Berg & Høegh ), postgått 1906, kv EIDSFOS. Uvanlig kort med dampbåt ved demningen. Tre menn i forgr. (Sørfonden), ubr., kv SKOTFOSS. Flott fargekort, oversikt mot tettbeb. (NK 1324). Postg. 1909, kv. god 2. F TELEMARKEN. Flott 2-bilders Hilsen fra (evkortautomaten 1522), postgått 1903, kv ULEFOSS. Tre ulike med en del detaljer, slusesystem, elva, etc. Mye skrift og slitasje, 225 kv. 3 og kanskje noe svakere på det ene i hvert fall. x småformat i var. kvalitet, fra mange steder inkl. Kragerø, Krossobanen, Gvarv, Kragerø. Dels ok innslag. I tillegg ett bilde og tre nytrykk Skien. x A6 s/hv fra mange steder, noen ok innslag. I tillegg 3 som er lett beklipte. 350 Hedmark 4382 ASNÄS, FINNSKOG. Handelsbod med folk, godt motiv (J.E.Nahlin, Stockholm). ukt, kv. svak 3 pga. en del slitasje m.m BRUMUNDALEN. Godt gateparti med gammel bebyggelse (L-N no. 1/NLR 1118). Postg. 1915, kv. 1/ INDBYGDEN, Trysil. Tett på Apothek (Normann), poststpl. Hernes 1912, kv. god 2. x småformat fra mest mindre steder, et par bra Tolga, Trysil, ett fint Vang, etc. Mye 450 bra kval. x 4386 Ca. 30 storformat (derav 17 s/hv) fra mange steder, bl.a. to Tangen, fint Namnå, et par Hamar, et par ok også på fargeavd. To beklipte ikke talt. 350 Oppland 4387 FAGERNES/LEIRA. Lott 4 storformat. Et med Valdresekspressen (toget) mellom Leira- Fagernes, Sommertrafikk ved Fagernes med gamle busser, Gateparti og Leira. Alle ubr. Kv Leirakortet kv. 2 noe brunflekket. Medfølger et fra Gjendesheim GJØVIK. Sentrumsnært, uvanlig vinterfolk med aktivitet (Baggethuns Papirh/NK 1538). Ubrukt, kv. 2/3 pga. mindre hjørneanm RÖIKENVIKEN. Hadeland, Roand Hotel, fra sjøen (M. M. Lohne X-sand S No. 169). 250., kv Lott: 135 storformatkort i farger fra Oppland../ubr. Mest god kvalitet. x storformat s/hv med bra variasjon, noen mellomgode, og mest bra kval Lott 20 småformat. Ubr. Flott kvalitet. Alle utgiver G. B. Medfølger 3 fra Romsdal. Aust-Agder 4393 VK ARENDAL. Lott seks forskjellige HILSEN FRA -kort med anmerkninger. Fire er kolorerte. Ubr./br., var. kval. Uvanlig samling. F 4394 ARENDAL. Meget vakkert, og ganske uvanlig lokalmotiv Helle, Øiestad, kolorert! 250 (P.M.Danielsen). Stpl. evik-kr.sand 1912 (?), kv ARENDAL. Samling med hele 175 kort i små og storformat i et Varioalbum. Ca er småformat. Inkl. et par av Hilsen Fra -typen fra omkr /ubr. Mye bra. Bør sees! 4396 ARENDAL. Utbrettskort, kolorert (Mørlands Papirforetning) Kv ARENDAL. Uvanlig sentrumskort Langbryggen (2) ved bl.a. J.Henrichsen Fotograf 250 (P.M.Danielsen). Hullstpl. Stokke 1909, kv. 1/2. I tillegg moderat kolorert oversikt Barbu, postg. 1910, kv BENDIKSKLEIV. Arendal. Flott motiv med påtrykt Glædelig jul hilsen på forside (P. M. Danielsen) Kv DØLEMO PR ARENDAL (ÅMLI). Flott kort med mange mennesker utenfor noen hus (P. M. Danielsen) Kv Skrevet på forside og noen anmerkninger, men meget uvanlig. 4 1 EIVINDSTAD Froland pr. Arendal. Kraftstasjon før 1905 (PMD nr 1), ubr., kv KIRKEBY. To oversikt fra sjeldent sett sted (NLT /Chr. Sandaker), ubr., men noe EYDEHAVN. Flott motiv med dampskip ved kai og masse folk i pene klær. Spesiell slitasje, kv. god 3 eller 2/3. anledning. (PM Danielsen 34655), ubr., kv. 1.# Østfold 4402 FIANE, HOLT. Fint motiv med bebyggelse (P. M. Danielsen).. ikke postgått. Kv DILLING MEIERI. Nærbilde (utg.?), postg. 1937, kv. 2/ FROLAND PR. ARENDAL. Fint motiv med oversikt over bebyggelse (A/S Sigv FREDRIKSTAD. Lott 7 småformat.. Litt varierende kvalitet. Medfølger et fra Kanalen forenede Fotografer. No. 1502) , stemplet Froland. Kv. 2. Liten brun flekk i Moss. overkant /2 RØDSBRUG. Utsikt fra Græsvikvjeldet over Rødsbug Hutesundet. Med seilbåt MJAAVATTEN. Nr. 2 pr Arendal (Åmli). Fint motiv (P. M. Danielsen) Kv Trelastindustri i forgr. og på avstand (lokal utgiver Joh. A. Jakobsen /JBS), ubr., kv Uvanlig F /2 MYRA, VEGAARSHEI. Fint oversikt med noe bebyggelse (J. Madsen). Ubr., kv. nær 1. NERGAARDEN I AAMLI. Fin oversikt Hilsen fra, med kirken (2193 Fryxells ØRJE. Fin, industrirelatert oversikt (J. Olsen no. 12), udelt bak, kv. nær 1. Ubrukt. Boghandel, Risør), stpl. Aamli 1904, kv x småformat fra mange steder, flere bra innslag. Kv. fra 1 til 3/4, mye bra RISE ØIESTAD. Med jernbanespor, fra leggingen av sporene som slutter og folk i x storformat s/hv fra mange steder, bl.a. to Rømskog, bra Moss, ett morsomt fra om bord Bastøyferja, Mysen, etc. Mest kv. 1-2, et par svakere. sporet. Ant. helligdag for det er folk som er pyntet som står i sporet (P. M. Danielsen) Kv. 2. Uvanlig Lott ca. 40 storformat, 21 ubr. a kvalitet på det meste. Et par dubletter RISØR BRYGGE, TANGEN med fire orlogsfatøyer (Oscar Michelsen, Risør 5854), Vestfold postgått 1909 (udelt baks.), en del skrift, kv /2 LARVIK. Tre fine kort. Bl.a. dampbåt ved brygga (Oppi 93), Sigurdsgade, kolorert (M SKJULESTAD. Ø. Moland pr. Arendal. Med noen gårder (P. M. Danielsen) Andersen) og Herregaardssletten før 1905, to er skrevet på, ikke sendt, ett postgått 1907, kv Kv. 2. UBERGSMOEN. Vegaarsheien. Med broen og folk i krysset (P. M. Danielsen) NEVLUNGHAVN, nordre Havn. Uvanlig småformat med liten vik, pent stpl. samme Kv sted 1910, kv. 3/2, noe skrift og småflekker VK Stor postkortsamling i 3 Varioalbum med vel 350 kort, hovedtyngden er fra SANDEFJORD. Samling med ca. 150 kort. Ca. 60 i småformat. 1 Arendal og øvrige Aust-Agder, noe Vest-Agder + litt annet. Medfølger en KABE SANDEFJORD. Samling med vel kort. a med småformat. 0 postkortalbum med noen lommer. Denne samlingen bør sees! /2 TØNSBERG. To kort, havna med flere båter (Carl Falck), ubr., kv. 1, Hilsen fra x småformat fra mest Arendal og Risør, ellers litt forskjellig, dog kystnært. Tønsberg (J. Falck Dessen), postgått 1902, kv samt ett fra Tjømø 1924 Vest-Agder (Normann 7203), ubr., kv. 1. F FLEKKEFJORD havn med et par dampbåter (Kjønig Hansen K 8119), udelt bakside, 250 x småformat i ganske så kvalitet, mange Larvik i bra kvalitet, mange Horten men skrevet på, ikke sendt, kv. 2. meget bl. kvalitet, noe Tønsberg og litt annet spredd. F FLEKKEFJORD. Fint motiv med småbåter og bro (OPPI 32), postgått 1920, liten flekk, 250 x storformat s/hv fra mange steder, men storbyene dominerer. Like fullt flere ok 425 kv. 2. innslag her. F FLEKKEFJORD. Fint motiv med småbåter og bro. (OPPI 32), postgått 1920, liten 250 x storformat s/hv fra mange steder, bl.a. flere Horten, Nevlunghavn, Sandefjord, m.m. flekk, kv. 2. OK innslag, mye bra kval HIDRA. Meget uvanlig Fritun, Hitra (eldre navneform) med folk utenfor (Hangård), Buskerud ubr., kv. svak 2 - lett hjørneslitasje DRAMMEN. Flott fargekort agernæs Torv stappet av folk og vogner (NK 1796), /2 KRISTIANSAND og omegn. Lott 9 forskjellige kort, et er Hilsen fra. postg. 1909, kv. 2/1. Rogaland 4372 DRAMMEN. Uvanlig motiv fra elvebredden med liten båt og noe avventende publikum 4418 EGERSUND - Dampskibsbryggen. Meget godt motiv med aktivitet og større båt (PA 250 (Mittet 250). Ubrukt, kv. 1/2. 205), postg. 1903, kv. 2/3 pga. en del skrift - ellers bra TRONSTAD, LIER. Uvanlig kort fra lita grend (NK 3238), stpl. Tronstads uk 1913, 4419 FISKAA. Nydelig, kolorert næroversikt (uten utgiver). Ubr., kv. 2. kv VK HAUGESUND. Lott 18 småformat, mest brukte. (RO) x 4374 Ca. 30 storformat s/hv med bra variasjon, noen mellomgode, og mest bra kval. Bl.a. Vikersund, flere Drammen, Vasstulan, Krekjahytta, Gol, m.m. F 4421 HAUGESUND. Vakkert fargekort Hauges slip og skibsbyggeri (utg.), svak datering 230 foran 1914, eller uten bruksspor, kv. 1/2. F JØSINGFJORD FABRIKKER. Lastebåt ved kai. (SFF 7270a), med meget sjeldent stpl. JØSSINGFJORDEN 1913 (grad 8!), kv SAUDE I RYFYLKE Uvanlige parti med industribebyggelse/fabrikkanlegg (Fot. Jørgensen). Ubr., kv. 2. F 4424 STAVANGER. Flott hilsen fra tobilders med tegnede motiver (utg.?), postg til Tyskland. Kv. nær STAVANGER. Nymandsgaten 92, privat fotokort. Postg. 1912, kv. 1/2. Storauksjon juli

56 Obj.nr /2 VADLA, Ryfylke. Meget uvanlig motiv med litt av bebyggelsen og kaianlegg fra sjøsiden (Johs Floor), stpl. Stvngr 1936, kv x småformat fra mest Haugesund og Stavanger. Mest kv. ca. 2, ofte bedre. 350 Hordaland 4428 VK BERGEN og omegn. Lott 39 kort + to fotografier. Kun 3 er s/hv storformat../ubr., var. kval /2 FINSE med jernbanen. Lott 10 forskjellige kort. Alle er brukt, stemplet Finse ROSENDAL/HARDANGER. 9 ulike i småformat. Alle brukt, kv. 1/ RUBBESTADNESET MOTORFABRIK. Fint motiv med flere båter. Uten utgiver. Ubr., kv VALEN. 2 ulike i småformat av asylet. Postg. 1910/14, kv. 1/ /2 ÆNES HUSMORSKULE VITJA BONDHUSBRÆEN (Kvinnherad). Fint gruppebilde (Gausvik, Mauranger), stpl. Øistese 1910, kv x 4434 Ca. 65 storformat s/hv fra flere steder, men dominert av turistmotiver. Noen ok innslag, bl.a. to fine, ulike ferjekort fra Kinsarvik. Sogn og Fjordane 4435 VIK i SOGN. Nærbilde av folkeliv på dampskibskaien med båt ( Fot. Jacobsin Bergen 1908 ). Stpl. Sogns Posteksp. 1908, til USA. Kv. 2, meget bra kort! Møre og Romsdal 4436 VK AALESUND. To kort: osundet med mye folk, biler og båter (Johs Havnevik 8), ubr., kv. 1 og et parti ved broen med folk ved kiosk. (Alb. Gjørtz) Forsidefrankert. postgått 1912 til Belgia, kv. 2. F /3 KRISTIANSUND. Tyskerne begynner bombingen i april 1940 (Storformat av Hj. Barman), postgått (-frim.), kv Noe slitt. Meget uvanlig MEISAND BRUK (Meisal). Meget uvanlig lokalmotiv ved Eidsøra (Svenska Lith.), 230 ubrukt, kv. 1/ MOLDE. To kort, ene med orlogsfartøy og D/S Antwerpen, udelt baks., det andre er kolorert (CAE 205), ub., kv. 1. F RIMSTAD. TINGVOLDS ULDVAREFABRIK i nærmotiv (Svenska Litografiska), stpl. Eide I Nordmør og Battenfjordsøren 1919 (omadr. til Hjælset) kv RØDSAND GRUBER (Nesset). Separationsverket. Uvanlig industrimotiv (NLR 362) stpl. Rausand 1918, kv. 2. F SÆSBØ (Sunndalsøra), nærmotiv av en gård (Steinkopf Wold, Stavanger), stpl. JORDALSGRÆNDEN 1914, sendt lokalt. Kv. 1. Uvanlig VK ÅLESUND. Lott 20 småformatkort. Mest ordinært, men noe brukbart../ubr., var. kval. x /55 storformat s/hv fra mange steder, bla. to fra Foldfjorden!, ett Grip, flere Sykkylven/Stranda, Kr.sund, m.m. Flere ok innslag. x småformat med noen ok innslag, inkl. fargekort fra Sækken! (dog kv. svak 3). Noen 450 turistmotiver i blant. x 4446 Lott 47 A6 s/hv med en del bra innslag, samt 8 fargekort. Bl.a. en del Nordmøre, bl.a. Valsøybotn, flere Sunndalsøra, Flemma, Surna, m.m. Mest kv Sør-Trøndelag 4447 BJUGN. Gårdsmotiv andvik med dyr og folk (evold 251). Prima ubr BLOKHUS, OPDAL. Uvanlig lokalmotiv (ved Lønset?) (Joramo). Postg. 1942, kv BRATTØRA. Privat fotokort med båter/hus ytterst på piren i brann. Ubr., kv BREKSTAD. For stedet uvanlig lokalmotiv inkl. hestekjerrer (St. P. 464), stpl. lokalt 1910, kv. 2/ DAHLØEN, Frøien. Oversikt mot liten husgruppe ved sjøen, meget uvanlig sted, med 250 småbåter (ST. WOld), NK 76 pent stpl. SL Frøien Kv. 3, to lette hjørnebretter ERVIK, Bjugn. Oversikt mot vest (evold 20/NOR 1385), stpl. lokalt 190?. Kv FEVAAG, Skjörnfjorden. Uvanlig kort, svakt kolorert mot fjordbebyggelsen, stpl. IIA 230 FÆVAAG 1917, kv. god FILLAN. Meget uvanlig, privatlagd kort mot liten, fjordbebyggelse. Ubrukt, kun lette blyantnotiser. Kv. god HASSELVIK. Lokalt motiv/ gateparti (Sødahl), uvanlig. Ubr., kv. 1/ HASSELVIKEN. Fint, landlig motiv (Fot. Hassel 56), stpl. 1914, kv. 2/ HOMMELVIK. Seks fine A6 oversikter s/hv, i tillegg ett av disse også i fargeutgave, samt ett uvanlig kort Muruvik - oversikt mot vest../ubr., kv. 1 og til god HOPSJØ, Hitra. Flott nærbilde av tett, liten bebyggelse (Skarbø 3311), postg. 192?, 230 kv. god HYTTEFOSSEN, Klæbu. a og svært uvanlig oversikt med elva og industri (Stvgr. 250 forenede 7544b), postg. 1928, kv. god LUNDAMO. To ulike, privatlagde av samme huset, postg 1926 og 1932, kv. god Sjeldne! 4461 LØKKEN VERK. Oversikt med hus og gruveanlegget bak, i uvanlig vinkel (P. Langeng), ubr., kv LØKKEN VERK. Uvanlig gateparti ved T. Resells Bokhandel (K.Aug.Berg), ubrukt, kv. 1/ LØKKEN VERK. Uvanlig kort Løfshus med både hovedgården og skolen (utg.?), ubr., kv. nær LØKKENS VERK. VASKERIET. Fint industrimotiv. (Skandinavisk Kunstforlag 192), ubr., kv MELANDSØ, Hitteren. Vintermotiv fra handelsstedet (Stvgr For. 3439a, fot. Melandsø). Påskrevet, udatert, uvanlig. Kv. 2/ Obj.nr MELDAL SYKEHJEM. To småf. med ulike versjoner av stedet, ene br. 1918, andre 230 ubr., kv. 2 og bedre! 4467 MELDALEN. Flott og uvanlig fargekort fra Grudt (utg.?), udelt bak, udatert. Kv. svak 3 pga. markert hjørnebrett og litt småtteri /2 MOSTADMARK HANDEL OG PENSJONAT. Fint nærmotiv med folk. Sjeldent storformat uten utgiver.., ikke postgått, kv NORD-DYRØ. Godt lokalmotiv med sjøhus (utg.?), postg. 19?, frim. fjernet, kv. 3 - festespor foran OPDAL. Lott 4 småformat og 9 storformat.. og ubr. a kvalitet. Medfølger 4 småformat bla. Kongsvoll st. og 3 div. storformat. a kvalitet ORKANGER. Kåres gt., en rolig dag (Sødahl), postgått 193?, mont.spor osv. bak (ett frim. defekt), ellers kv RAAKVAAG i Sjørnen. Fin og uvanlig oversikt (B.Sjønøst 132/NLR 1505), brukt, udat., 230 kv. 1/ /2 RØROS. Eske med 112 kort, hvorav fire småformat, 16 storformat i s/hv og 92 i farger. En billedmappe inngår også. Ubr./br., mest bra kval /2 RØROS. Fint Hilsen fra Røros med Kongens Grube (Amneus Bogh., Røros), 250 postgått 1902 til Holland, kv. 2. x 4475 RØROS. Stort lott med ca. 65 A6 s/hv, mange vanlige og lett duplisert, men ok innslag. 450 x 4476 SKJEGSTAD, Høylandet (= Hølonda). Meget uvanlig gårdsmotiv (O.F. 67), stpl. Korsviene 1915, kv. god SULA I FOSNA. Oversikt mot havneområdet, postg. 1954, kv. 2/ SVELLINGEN, Frøien. Oversikt mot liten husgruppe ved sjøen, uvanlig (Stvgr For. 3980a), postg. 1912, kv SVORKMO. Oversikt stasjonsområdet og hosliggende bebyggelse, meget bra kort (J 250 & Cos. Eftf. C.J.Jr), brukt, udatert. Kv. god TRONDHJEM, Indherredsveien. Utradisjonelt kort i småformat (Sverre Øyen Nr. 43) stp. 1913, kv. 2. F TRONDHJEM. Fint 2-bilders i hilsen fra-stil HOTEL BRITANNIA. Postgått 1901 til 250 Sveits. Hj. brekk, skrift, kv. 2. F /2 TRONDHJEM. Fint 4-bilders Hilsen fra Trondhjem (W.Bøghs forlag III), sendt til Tyskland, kv TRONDHJEM. Lott 62 forskj. småformatkort. Endel ok motiver. Mest bra kvalitet../ ubr. Bør sees! F 4484 UDHAUG, Ørlandet. Flott kort A. Lund Sild- og Fiskforretning - bryggeområdet, brukt, 230 udat. Kv UTHAUG. Fint havnebasseng bilde med småbåter og stor brygge bak (J.F.S.Thj.), postgått 1912, frim. hardt avrevet. Kv. svak 3, rift v VALDERSUND. Uvanlig gårdsmotiv Birkeli (Cato Normand). Svakt stpl det uvanlige Risvær i Namdalen (gr. 6). Kv. 2/ VALDERSUND under Bankfisket. Detaljrikt motiv fra bryggeområdet (T. Næss). Datert 1935, kv. god 3 (brett) WOGNILD (Oppdal). Storgård med handelssted (utg.?), ubr., kv. nær 1. x småformat med flere ok innslag, uten Trondheim, bl.a. flere Hommelvik, flere Orkdal/Meldal, noe Gauldalen. Flere bra innslag. I tillegg 5 stk. Røros. Nord-Trøndelag 4490 BUØ. Oversikt over sund og stor holme med hus (L.N. 119), br. 1910, ikke postgått. Kv FRØVIK (Leka). Meget uvanlig kort med oversikt på bryggeområdet (Benonisen). Stpl. kph fra stedet (grad 4), men stygge tapemerker på skriftsiden, derav kv. 3/2. Forsidepent GJÆSLINGERNE. Meget uvanlig med noe bebyggelse (lokal utv. antdzæg), ubr., kv. nær LEKA. Meget uvanlig Husby, Lækka, gårdsmotiv (Emil Hansen/NLR 371). Postg. 1919, frim. hardt fjernet, og øvrig slitasje/bruksspor, kv. svak SALSBRUGET. God oversikt med brygge og industri (utg.?). Postg. 1911, frimerket brutalt fjernet og tynnhet i kortet. Kv. derfor svak 3, ellers bra /2 STJØRDALSHALSEN. Tobilders sentrumsmotiv med gata (AOMI), skrevet på, ikke sendt, kv URDHOLMEN i Flatanger. Flott og meget uvanlig kort med sjøhus og kai (Chr. Andersen, Aalborg), brukt først 1952, med belegg fra montering på hele skriftsiden. Medfølger kunstkort som er stpl. URHOLMEN 1913, bra kvalitet, grad 7! x småformat med flere ok innslag, bl.a. to Leksvik, et par Steinkjer, Lierne, m.m. x storformat s/hv fra flere steder, men dominert av Levanger/Steinkjer-området, og Lierne. Flere ok innslag!! Nordland BODØ, Grand Hotel på kort i småformat (Oppi 299) Stp i kv F 4 BODØ. Meget bra hilsen fra tobilders og patriotisk motiv (Kiosken). Ubrukt, kv. 2 - et par små tynnheter bak. F 4501 BODØ. Meget bra hilsen fra tobilders og patriotisk motiv (Kiosken). ukt, datert 1913, kv BODØ. Seks småformat inkl. bra Norges Bank, Storgaten, Bodin fra Alberthaugen. VK BRETTESNES. Oversikt med industri og havneområde, sjeldent (utg.?). Postg., med frim. mangler, kv BRØNNØY. Godt og uvanlig lokalmotiv med Privat logi i forgrunnen (363 fra?). Ubrukt, kv. 1/ Storauksjon juli 2017

57 Obj.nr. Obj.nr BRØNNØY. Sjeldent motiv ved sundet, ikke stedfestet, men angitt av lokalsamler (nr. 268), ubr., kv. 2/ BRØNNØYSUND. Åtte var. småformat inkl. ok oversikt, bl.a. bra Kirkehaugen. VK, 350 men mange kv. 2 og bedre BRØNNØYSUND. Meget uvanlig høyformat med butikk, angitt som Edv. Nilsens 250 butikk. Postg. 1909, kv. nær BRØNNØYSUND. To meget uvanlige, privatlagde med sort ramme av/mot 250 bryggeområdet. Ene postg. 1926, kv. god 2 og svakere FINEID. Oversikt mot utskipninganlegget fra Sulitjelma gruver (Malvik & Co), god motiv. Ubrukt, kv. 3/2 pga. flekker. F 4510 RØST. Svært uvanlig 4-bilders (Helge Helgesen, lokal). Udelt bakside, frim. hardt 250 fjernet, kv. god 3. Litt småflekker osv SORTLAND. Parti fra, utradisjonelt kort i småformat (enebr Stokmarkens Aktietrykkeri) ubr. i kv. 2. x 4512 TORGHATTEN. Samling med ca. 45 stort sett ulike kort i album, startende med ett uvanlig Hilsen fra nordlige Norge der Torghatten er hovedmotiv. Uvanlig samling, men generelt sett ikke videre uvanlig kort ellers - mange småformat. x småformat med flere ok innslag, bl.a. Berg i Helgeland, flere Narvik, ønnøy, 450 Bodø, m.m Lott ca 250 ulike storformatkort i farger fra NORDLAND../ubr. Litt var. kval. Troms HARSTAD. Flott gateparti med kø foran Elias Hoels forretning på hjørnet i 1906 (H. Werner 129), ubr., kv SALANGSVÆRKET. Meget bra kort med 1ste Maitoget, 1912 (nr , fra??). 250 Datert 1940, men er eldre, kv. god TROMSØ. HAUPTSTRASSE. Tysk utgitt kort av Hamburg Amerika Linie. Postgått 1907 fra Tyskland til Belgia (udelt baks.), kv TROMSØ. Ni ulike småformat med bra innslag, gj.gående bra kval. 350 x storformat s/hv fra mange steder, og mange bra innslag, bl.a. M/F Jæggevarre, 425 Gibostad o.a. Lenvik, Furøy i Sørreisa, bymotiver, Sørkjosen, m.m. x småformat med flere ok innslag, men stort fokus Tromsø, Harstad, Lyngen VK Lott ca. 175 ulike storformatkort i farger../ubr. Mest bra kval. 250 Finnmark F /2 HAMMERFEST. Hilsen fra Hammerfest. 3-delt fargekort (evkortautomaten 1517). 250 x 4523 Postgått fra Lødingen 1905 til Tyskland, kv storformat s/hv fra flere steder, bl.a. to ved Alta (ett Bukta, under gjenreisningen), flere Hammerfest, m.m. Samlinger/lotter postkort 4524 VK Bl. parti stedskort med 38 i småformat og ca. 240 storfortmat hvor ca. ½-delen er s/ 1 vhv, gjennomgående pene, VK JULEKORT. Ca kort. a med kunstnerkort og noen kartongkort. Mest før Eske med ca kort (2.6 kilo) norske stedskort i A6 farger. Fordelt på ca Sør- 1 Norge, 60 Nord-Norge, 40 Midt-Norge.. /ubr., mest bra kval Gammel brevkortalbum med 144 stedskort i småformat, mest br. Var. kval Ca. - kort i eske, rester fra større parti. Ves. stedskort småformat, men overveiende ordinære turistmotiver osv., i bl. kvalitet, sporadisk noen halvbra kort. I tillegg stedskort A6, noen julekort (småformat) o.l. Må gjennomgås Album med 96 småformatkort, hvorav ca. 50 julekort og andre kategorier enn norske stedskort. Mange fine stedskort fra Steinkjer og andre steder. Men litt var. kvalitet. Bør sees! 4530 Samling med over norske stedskort i småformat + ca. 60 kort i s/hv storformat../ubr., litt var. kval Prøvebok M&C, album med 104 forskellige opklæbede kort i småformat 4532 Gammelt kortalbum med 70 sted kort i småformat og 3 i storformat, størstedelen norske og flere bedre motiver. Kvaliteten varierende, også defekte kort Lott. Ca 90 småformatkort, hvorav over 50 norske stedskort, og 40 julekort/ kunstnerkort. En mappe med 12 bilder fra Åndalsnesområdet medfølger. Noen brukbare motiver. Var. kval. x 4534 VK Samling 185 postkort i album inneh. julekort, kunstnerkort, folk og begivenheter, litt stedskort, utland m.m Album med 72 norske stedskort i småformat, br./ubr. Mest god kval Slitt brevkortalbum med 72 norske stedskort i småformat, br./ubr. Mest god kval Skoeske med ca. stedskort i A6 farger fra Vest-Norge../ubr. Mest god kval VK Drøyt 80 norske kort i småformat og tre i storformat. Mest stedskort../ubr. Noe var. kval. Bør sees. x mindre, usolgte onlineobjekter med stort sett norske stedskort, ofte kun ett kort i 650 lotten. Mye småkurant bør det være, oppr. utrop ca. 2, Ca. småformat overveiende turistmotiver og landskaper Gammelt postkortalbum med 98 småformatkort. Mest Bergen og Hordaland../ubr., bør sees! 4542 VK Lott 240 storformat, ves. stedskort fra det ganske land s/hv. og farger + 13 småformat fra Voss og 17 småformat med folkedrakter fra Hardanger../ubr. Var. kval Ca. 75 stedskort Nord-Norge, både små- og storformat lagt i plastlommer og priset for småsalg. Ok innslag, mye i bra kval. x 4544 Godt over kort både stedskort og julekort inkl. signerte, gratulasjonskort, noe utenlandsk, osv. Var. kvalitet, men flere ok innslag Fotoalbum med over 150 norske stedskort, mest storformat. Mye ordinært, men noe ok innslag Slitt brevkortalbum med 60 stedskort i småformat../ubr. Var. kval Album med 80 norske stedskort i s/hv storformat, br./ubr. Mest god kval VK Lott med 80 stedskort. 38 i småformat Lott 126 småformat i album. Det meste stedskort.. og ubr VK Lott 35 kort i småformat fra mange deler av landet Kunstnerkort og diverse. Lott ca 130 kort i småformat. Bl.a. Kittelsen, Axel Ender, Hansteen, m.m. Genuin lott fra bo! 4552 VK Gammelt kortalbum med 94 gratulasjonskort og lignende, størstedelen norske. Kvaliteten varierende inkl. også defekte kort Lott på over 50 småformatkort. Allehånde motiver, mest stedskort. En del fjord og fjell../ubr. Litt var. kval Lott ca. 140 storformat stedskort. Fra tallet. Mange postgått til DDR/ Tyskland. Overveiende bra kvalitet VK Blandet parti med over kort i storformat, de fleste fra Oslo, kv Også 20 turistfoldere Lott ca. 110 kort. Ca. 95 stedskort, hvorav ca. 40 småformat.. og ubr. Varierende kvalitet Lott på vel stedskort fra Harstad kunstforlag. 10 er småformat stedskort og 10 med blomstermotiver, øvrige i s/hv storformat. Stammer trolig fra nedlagt kortevarehandler. Ubr., kv VK Samling med ca. 190 norske stedskort i storformat farger../ubr. Kv x 4559 Restparti med vekt på Sørvest-Landet med noen mellomgode kort, inkl. ni usolgte enkeltkort-lotter fra online (tidl. utrop 950,-). Ingen av disse med i fotoeks. nå, dog er småformatene nokså vanlige inkl. Voss/Hardanger. Div. fra Haugalandet, noen moderne/nytrykk, men vekt på s/hv-perioden SØR-NORGE. Album med nær fargekort i A6../ubr., mest bra kvalitet Vel kort. Div. motiver. En del småformat Lott mellom 900- div. kort. Mye julekort. Storformat.. og ubr. a kvalitet Lott over div. kort. Mye julekort. Storformat.. og ubr. a kvalitet Kortvarelager, ca. ubrukte. Mange dubletter av de fleste - ca. 35 ulike motiv Nyere fotoalbum med stedskort, inkl. s/hv og småformat, normalblanding uten de store innslag. Dog ser vi hoteller, eldre fargekort, båter, m.m Lott ca. 350 storformat stedskort. Nye og eldre.. Jevnt over bra kvalitet Lott ca. 130 norske stedskort i A6 farger../ubr. Mest Sør- og Sørvestlige Norge Lott ca. 65 kort i gammelt album. Mest norske, stedskort, noen kartongkort m.m. Litt varierende kvalitet VK Blandet parti med 30 norske kort i småformat. Var. kval Lott 34 kort, 33 småformat stedskort.. Noe varierende kvalitet Lott ca. 90 småformat stedskort i nyere album.. og ubr. En del Kristiania, ellers hele landet. Litt varierende kvalitet Lott ca. 60 småformat, hvorav 40 stedskort.. Noe varierende kort /3 Ca. 80 kort. Mest før Blandet kval. Noe fra utlandet Lott ca. 125 småformat. En god del signerte julekort.. a kvalitet på det meste. 250 Diverse 4575 evkortalbum med 144 postkort i småformat. Ikke stedskort, men mye annet. Bør sees evkortalbum med 96 postkort i småformat. Ikke stedskort, men mye annet. Bør sees Eske med et par hundre gamle overrekkelseskort og julekort, pluss et gammelt album med vel monterte temakort for et tysk forlags selger (Moderner Kunstverlag, Berlin). Ca halvparten er postkort. Også 15 konfirmasjonskort medfølger VK Eske med nærmere kort i div. kategorier. Norske stedskort, julekort, utland m.m. Små og storformat, br./ubr., litt var. kval. Mye bra. Bør sees Eske med over kort. Julekort (signerte og usignerte), stedskort utland og noe Norge, gammelt og nytt. Bør sees GODT NYTTÅR. Uvanlig parti med stk. småformat med kun dette temaet, mye i bra kval VK HOTELLER. Ca. ulike storformatkort i farger med hoteller o.l../ubr., mest bra kval KIRKER. Album med 150 storformatkort i farger, flest av Borgund (27) og Heddal (11) stavkirker, enkelte dubletter../ubr., mest god kvalitet LIREKASSEMANNEN Ludvig Berg Torellie, portrett (Eneret 1906 / NK 124), ubr., kv. 1. Sjeldent motiv VK Lott 145 nyere temakort, mest norske nissekort i storformat. De aller fleste er postgått. Kv Lott ca. 350 norske julekort i storformat. De fleste postgått. Medfølger 160 kort med lettkledde damer (utenlandske) og en bunke diverse annet (julemerker og filatelistiske objekter). Gi bud! 4586 Lott ca. + mest norske temakort i plasteske../ubr. Små og storformat. Bør sees Lott ca. + norske temakort i plasteske../ubr. Små og storformat. Bør sees NORSKE SKUESPILLERE Lite album med 72 kort med portretter og autentiske scenebilder fra Nationaltheateret. Kjente skuespillere som Hauk Aabel, Ragna Wettergreen, Henrik Klausen, Søstrene Sandberg, Johanne Dybwad, Ingolf Schanche, Gerda Egede Nissen m.fl. Uvanlig samling teaterhistorie OLDSMOBILE. Fint reklamekort med trykt tekst bak fra Christiansen & Co, Oslo, ubr., kv. 2. x 4590 POLAR FAUNA. Samling ves. moderne postkort med motiv av mye sel og pingviner, m.m. Ser ett gammelt Spitsbergenkort med hvalskrott. Uvanlig utbud. I tillegg egen perm med mye arts-bekskrivelser m.m SYKEHUS, sanatorier, rekreasjonshjem. Lott 96 kort, hvorav 36 småformat, 24 s/hv storformat og 36 fargekort../ubr., litt var. kval. Bør sees VK TEMAKORT. Ca. 120 kort med div. kunst (Rembrandt), gratulasjonskort, dyr, katter. Noen pregetrykk. Norske og utenlandske. Var. kval. REALISASJON /2 TERJE VIGEN. 12 kort med motiver og tekst fra filmen som kom i 1917 (Oppi) (ikke komplett). To er postgått , kv VINTER/VINTERAKTIVITETER. Lott ca. 60 småformat, de aller fleste norske. En del signerte.. Jevnt over bra kvalitet. Danmark og utland Danmark 4595 VK GRÆNSEKORT, samling i perm med 155 gamle grænsekort Danmark/Tyskland i småformat, mange bedre, gennemgående pæne, men også småfejl. VK VK AARHUS, Landsudstillingen 1909, samling i perm med 92 kort i småformat, rigtig mange bedre motiver, gennemgående pene, kv VK AARHUS, samling i perm med 112 kort i småformat med flere bedre gadekort og Riis Skov Station, rigtig mange bedre motiver, gennemgående pene, kv VK Blandet parti i perm med 106 danske topografiske kort i småformat, flere gode motiver og gennemgående pene VK Blandet parti med over kort, derav 430 i småformat, også bedre motiver, gennemgående pæne, VK. 4 VK GRÆNSEKORT, samling i perm med 28 gamle grænsekort Danmark/Tyskland i småformat, flere bedre, VK Arkivboks med en ca. 25 cm høy bunke danske postkort i stor- og småformat../ ubr. Gi bud! Sverige 4602 VK Blandet parti med over 0 svenske vykort, gamle til nyere, ca. halvdelen i småformat Storauksjon juli

58 Obj.nr Ca. 6- postkort i skoeske. Små- og storformat. Kunstnerkort, inkl. nissekort og stedskort../ubr Stor samling med svenske småformatkort i gammelt brevkortalbum. Bare stedskort. x 4605 Noen kort i kartotekboks, derav mange eldre/småformat med en del ok motiver Lott svenske topografiske kort i en plastkasse. 24 cm høy bunke, små- og storformat, br./ubr. Bør sees. Generelle samlinger/lotter utland 4607 STEREOKORT fra AS Norsk Steroskopforlag Bergen. Eske med 10 mapper kort i hver. Fra bl.a. Kairo, Monte Carlo, Haifa, Athen, Bethlehem m.m. Mappene er noe slitte, men kortene er i prima stand. Uvanlig utbud VK USA. Better mixed lot small size with Valentine, Halloween, Thanksgiving, July 4, 1 Christmas, New Year and Nationals, Unused kv Banankasse full med flere tusen postkort, hovedsakelig stedskort. Hele verden med 1 god represntasjon av Tyskland, Sveits og US. Stor andel småformat. Noe foto i tillegg Eske med ca gamle stereokort fra mange land. Minst 15 er svenske. Noe var. kval EUROPA. To genuine p.k.album med ca. 180/190 gamle kort, ene albumet med overveiende fargekort har fokus på RUSSLAND bl.a. mye fra Odessa, og framstår som spennende og uvanlig. Album 2 med mer ord. kort Vest-Europa (ikke Norden) Seks gode fotoalbum med inntil kort i hvert, fra mange land. En del fra Sverige, og ene albumet (ikke fullt) med kun blomstermotiv (herav noen norske?) 4613 Lott over kort, hvorav ca. 130 småformat. Alle stedskort, hvorav ca. 370 fra Danmark, forøvrig hele verden. Overveiende bra kvalitet Lott 4- stk. utenlandske stedskort og temakort. Mest stedskort../ubr., bør sees Lott 6- utenlandske småformatkort, mest stedskort, men også temakort (Ikke Norden)../ubr., bør sees VK TEMAKORT. TYSKLAND. Ca. kort relatert til alkohol. Øl, vin, sjampis, ølstuer, barer og restauranter etc../ubr., litt var. kval. Realisasjon! 4617 VK TEMAKORT. Eske med 1.5 kg kort, ca 2-? fra ves. DK, S og DE, bygninger, blomster, gratulasjonskort, m.m../ubr. Var. kval. Realisasjon! 4618 VK Eske med stedskort i småformat, ca 2-? fra ves. Italia, DK, SE, DE, USA m.m../ ubr. Var. kval. Realisasjon! Realisasjonslotter - postkort 4619 utto 2.5 kg norske julekort i eske. Realisasjon! 4620 Eske med brutto over 3 kg utenlandske postkort. Realisasjon! 4621 Genuin lott utland. Ca. postkort i småformat + 4 tykke kortmapper. Mest Tyskland (mye Lübeck) og Frankrike. Frimerker Norge Pene stempler inkl. Prakt/Lux Pene stempler før NK F 4622 o (Levanger), pos. A 20, flott merke. F 4623 o 1. Fullstpl. sidev. (Hammerfest) F 4624 o 1. Fullstpl. sidev. 234 (Rakkestad/ØF), grad 7. Smal marg nede. 1 F 4625 o 1. Nær lux CHRISTIANSSUND F 4626 o 1. Prakt 35 (evig) Svak vertikal bøy, synes knapt. 1 F 4627 o 1. Prakt 63 (Farsund) F 4628 o 1. Lux 172 (Laurvig). Glassklart, vakkert stempel. 1 F 4629 o 1. Prakt 239 (Risør). 1 F 4630 o 1. Fullstpl. rettv. 234 (Rakkestad/ØF), grad 7. Litt smale marger. 1 F 4631 o 1. Prakt 217 (RØRAAS), sign. F.Aune. 1 F 4632 o 1. Diag. fullstpl. 317 (Tønsberg) F 4633 o 1. Lux 12-streks riststpl. F 4634 o 1. Pent fullstpl. sidev. 94 (Grue/HE) Grad 5. 4 jevne marger. F 4635 o 1. Nær fullstpl. litt sidev (Holmestrand) Gode marger. F Prakt 160 (Kragerø) F Prakt 2 (Aalesund) F Fullstpl. rettv Litt stpl.sverte på 3-4 tg. v. side. (Namsos) F x 2. Prakt datostpl. BERGEN og 3-rings 25 (Bergen) F Lux 25. (Bergen) F 4641 o 3. 3 sk med prakt nr. 25, god tagging o 3. BERGEN bue. (1475) F 4643 o 3. Flott HAMMERFEST F Diag. fullstpl. LOFOTEN Grad 8. En kort tg. nede Diag. fullstpl. 217 (Nærstrand/RO). Grad Fullstpl. rettv. GILDESKAAL (NO), grad Prakt STANGVIG (MR). Grad 6. F Nær lux 247. (Røraas) 250 F Fullstpl. sidev. 345 (Værdalen/NT), grad 5. Glassklart. 250 F Fullstpl. rettv. 180 (Levanger) F Nær fullstpl. rettv. REPVAAG (FI), grad 8. Sentr. venstre. F Fullstpl. rettv. SELBO (ST) Grad 6. Velsentr. F Fullstpl. omv. 283 (Stegen) (NO) Grad 6. F Prakt 189 (Lyngdal/VA), grad x 2. Prakt STENKJÆR og KOLVEREID. (NT) x 2. Fullstpl. nær rettv. MANDAL og TJØMØ Prakt BERGEN (lille stpl.) og 25 + liten bue. (Bergen) F 4658 o 5. Rettv. JUPITER liten bue på hver side og fargesmuss. F 4659 o 5. Prakt 189 (Lyngdal), sentr. opp o 5. Diag., pent fullstpl. PORSGRUND Min. tg.slitasje h. F Nær lux 25 (Bergen) 250 F Prakt 172 (Laurvig) Sentr. h/opp. 1 Obj.nr. F Prakt BERGEN F 4664 o 6. Fullstpl. rettv. 364 (Chra Byp.), grad 7. F skill lillagrå. Nær fullstpl. rettv. CHRISTIANSSAND Fargefriskt 0 merke, god tg. Sentr. litt v/ned. F 4666 o 8. Flott HAMMERFEST F Ia. Prakt MAALSELVEN Grad 7 (TR). Sentr. opp. F 4668 o 8 Ia. Nær lux VARDAL Grad 6 (OP). Sentr. v/ned IIb x 2 stk. Begge fullstpl. sidev. NAMSOS og THRYGSTAD. F 4670 o 9. Prakt BERGEN Sentr. h/ned. F Noe skjevt fullstpl. LILLEHAMMER Prima tg./sentr. 1 F4672 o 10. Prima ARENDAL Velsentr o 12. Nær prakt GJØVIG 15.XII.95 (2-rings). F 4674 o 15. Nær prakt BERGEN F Fullstpl. sidev. 3-rings 12 (Kaupanger/SF), grad 8. F Prakt ARENDAL F skill lysbrun. Fullstpl. nær rettv. STØREN 15.?.(18)74. Velsentr. (ST) 4678 o 25 II. Flott Stenvigen (mørk farge). F Fullstpl. rettv. SKIEN 5.II.84. Normal tg. for utg. Fargefrisk. F Fullstpl. nær rettv. HØRSAND 11.3.(18)83. F Prakt BERGEN 29.I.94. F 4682 o 34. Prakt KRISTIANIA 31.XII.04. F 4683 o 38xX. Pent DOVRE (OP) F X. Nær fullstpl. rettv. HOLMESTRAND Velsentr. F øre mattgrønn, nær prakt AARNÆS uvanlig for dette merket!. 0 God tg./sentr. F øre mattgrønn. Fullstpl. rettv. hullstpl. LAURVIG 9.VI.84. En splittet tg. oppe. F I. Fullstpl. rettv. CHRA 8F BYP o 51 I type 3. Pent fullstemplet CHRISTIANIA 17 VI 87. F I. Prakt BERGEN 20.VIII.87. F VII type 1. Ft.3. Lux LILLEEIDET 3.I.94. Grad 9 (NO). Hvit prikk mellom RG i NORGE. Sjeldent. F III type 2. Fullstpl. rettv. REENDALEN F III type 2. Prakt REENDALEN F III type 3. Nær fullstpl. rettv. VIKERSUND 3.IV.92. F Prakt LANGFJORDDALEN 30.XII.97. Grad 5. (FI) F Fullstpl. rettv. NORSKHOLMEN 22.IX.03. Grad 6. (FI) 250 F Nær prakt GRÆNDSE-JAKOBSELV 7.II.97. Grad 6. (FI) 250 F 4697 o 66. Nær prakt NORDRE HAMMERØ 20.III.99, på vanskelig merke. (gr. 4, NO) F X, 74X. Prakt KRISTIANIA og FREDERIKSVÆRN o 80X. Prakt TL NAMSOS 4.VI.10, litt urein tg. venstre. 4 o 80. Nær prakt SULITJELMA 1.II.10. (NO) F I. Nær fullstpl. rettv. POLHAVET. Velsentr I. Prakt KRISTIANIA 8.XI.06. Sentr. v/opp. F I. Nær fullstpl. litt sidev. (A)RENDAL 11.VII.07. F Prakt SKIEN 12.VII.09. Sentr. kraftig opp Lux TANEN TL 2.XII.09. Grad 3 (FI). F Prakt SKIEN II 10.I.12. Pene stempler NK F 4707 o 102a. Prakt FELTPOSTKONTORET VÆRNES 23.V.16. F Nær prakt GREEN HARBOUR 18.VI / forskj. løve II med prakt og luxstpl. bl.a. LONGYEARBYEN, ÅLFOTEN, SKOTSELV, KIRKENES. F Prakt LÆRDAL F 4711 o 179. Prakt NIDAROS-NAMSOS , litra D, meget uvanlig stpl. Dog flate tg. venstre. F Prakt og lux NORDKAPP LE CAP NORD. 20 og 30 øre lux. F , 183. Begge prakt NORDKAPP LE CAP NORD. F Nær lux SKIEN F Pent, fullstpl. OSLO * Prakt HAMMERFEST F Lux STAVANGER 6.V.42. F 4718 o øre oransje. Prakt KRISTIANSAND S F øre oransje. Lux STAVANGER 10.VI.44. F Prakt STAVANGER 25.IX.43 F 4721 o Kr-V kpl. prakt BERGEN og OSLO x 3. NK dag F 4722 o Kr. V kpl. prakt OSLO. NK dag lux. 0 F 4723 o. Glassklart lux INNVIK 21.II.42 (SF), meget vakkert. F 4724 o 309. Prakt ORRE 5.XI.42. (RO) Pene stempler NK F 4725 o 342, 374 I. MANDAL OG Røde Kors 1945 og Røde Kors overtrykk 1948, begge prakt/luxstemplet de respektive utgivelsesdager! F 4726 o HOLUM Komplett serie stemplet utgivelsesdagen! Luksus o MANDAL Komplett serie Postjubileum, hvert merke rettvendt stemplet på utgivelsesdagen. F 4728 o MANDAL Komplett serie stemplet utgivelsesdagen! Prakt til lux avstempling. 30 øre litt ujevn tagging n.v o , MANDAL og Frimerkejubileum 1955 og Norges vel To komplette serier som begge er fullstemplet på utgivelsesdagen. Prakt/luxstempler. NK 427 med et par korte tagger o NORWEX med pent stemplet, seint 9764 Nordkapp F II. Vakkert fullstpl. OSLO-RODELØKKA på den gode trykningen. Pene stempler fra 1960 F 4732 o MANDAL Komplett serie stemplet utgivelsesdagen! Luksus. F Prakt OSLO F Glassklart luxstpl. GJØVIK Meget vakkert. 58 Storauksjon juli 2017

59 Obj.nr. Obj.nr. F 4735 o 549. BERGEN / NORDISK POSTSANGERSTEVNE Luksus stempel o Serie med flotte Trondheim, kph Utstein Kloster, Skoppum (postnr. svakt dobbeltslått) og Farsund o Serie med fine fullstpl., to lette SKOPPUM og prakt I22 det megetuvanlig STORESANDØY. F Lux HILLEVÅG STAVANGER. Ett av de virkelig vanskelige i denne kvaliteten! Pene stempler PM/TM/RM F 4739 o PM 1. a, fullstpl. SØRSKOGBYGDEN 29.X.13 på vanskelig merke. (gr. 4, HE) F 4740 PM 3bX. Rettv. HØGSFJORD 24.X.96. Grad 7 (RO), sentr. ned. 250 F 4741 PM 4X. Prakt LILLEHAMMER 6.VII F 4742 o PM 5X. Nær prakt LEVANGER 3.VI.99. F 4743 PM 6X. Usedvanlig vellykket FELTPOSTKONTOR No VII.98 på velsentrert merke, rel. god tagging. F 4744 TM 49, 58. Prakt HOL og TØNSBERG F 4745 o TM 70. Nær lux HONGSAND TA , høyst uvanlig og vellykket på et slikt merke. (ST) Frimerker Norge - Klassisk 4 skilling 1855 NK 1 etter platenummer 4746 o A-02, 34, 39 i normalkvalitet. F 4747 o A streks riststpl. Meget gode marger. F 4748 o A Par stemplet Trondhjem F 4770 o LEVANGER, pent. F 4771 o 1. Fullstpl. sidev. 210 (Moss). a marger. F 4772 o 1. Fullstpl. rettv. 253 (Sandefjord). Litt grøtete i ringene. 900 F 4773 o 1. Fullstpl. nær sidev. 315 (Tvedestrand) Gode marger. 1 F 4774 o (Vadsø, FI, gr. 5). Rettv., fullstpl./prakt på meget bredrandet merke!! Gammel signatur Pfenninger. 1 F 4775 Bs 1. Praktfull 3-stripe på brevstykke med 2 lette nr-stempler. Normal til meget gode marger. Fin og fargefrisk! NK 1 datostempler 4776 o 1. Sidevendt Bergen variant: Innhakk i nedre venstre hjørne. Pene marger o 1. BERGEN nær fullstpl Smal oppe, ellers ok/bra marger. Merke tydelig sprukket plate -aktig platefeil i hjørne o/h, F 4778 o 1. LEVANGER , vakkert F 4779 o 1. Fullstpl. rettv. noe svakt SANDEFJORD. 4 jevne bra marger o 1. Flott fullstpl. SARPSBORG F 4781 o 1. Diag. fullstpl. STAVANGER 3.? Gode marger. NK 1 blekk- og skipsstempler F 4782 o 1. Blekkryss, delvis noe kraftig. Gode marger. F 4783 o 1. a merke med blekkryss. NK 1 øvrige enkeltobjekter 0 F 4749 o A Trestripe med litt uklare riststempler. 1 4 o B-07/50. 5 bra merker o C-09/48. 7 merker i var. kvalitet F 4752 o C-22. Riststemplet prakteks. F 4753 o C-38. Fullstpl. omv. 306 (Trondhjem) o D-14/50. 5 merker i var. kvalitet o D-16. Variant 2 Sprukket plate. Merket med litt smale marger oppe og nede. Stpl Bergen o D-34. Variant 3 Oppgravert hjørne. Merket med gode/brede marger o D-34. Variant 3 Oppgravert hjørne. Merket med litt smal marg venstre side o D-40. Variant 1 Dobbelfot. Smale marger. 2 NK 1 riststempler F 4759 o streks riststpl. sentralt plassert. Pent merke med 4 jevne marger. (1650) streks på merke med tre bra marger (dels tett oppe h. side) på brevomslag. Sidestpl. BERGEN i blått, ok kvalitet. F 4761 o streks riststpl. 4 brede marger. F 4762 o 1. Pent merke med 11-streks riststpl. Normale/bra marger F 4763 Bs 1. Horisontalt par med 11-streks ristpl. på hvert merke på brevstykke. Høyre merke med pos. C 29. Vakkert par med gode marger. F 4764 o 1. Margeksemplar med 6 mm marg nede og gode øvrige marger med 11-streks riststpl. Svak vannrett brett nedre del. (Ex.Aune) F 4765 o F 4766 o Margeksemplar med 8,5 mm marg v. side, og gode øvrige marger. 11-streks riststpl. (Ex. Aune) 1. Margeksemplar med 7 mm marg oppe, og brede øvrige marger. Sentralt 12-streks riststpl. (Ex. Aune) F 4767 o 1. Noe kraftig, fullstpl., rettv. 12-streks riststpl. NK 1 nummerstempler F 4768 o 1. Omv. 35 (evig). a marger. F 4769 o 1. Margeksemplar med 10 mm marg h. side og 3 mm nede med sidev (Chra.), pos. 50 (Ex. Aune). Meget vakkert. Storauksjon juli F 4784 (*) 1. Vakkert og fargefriskt ubrukt merke med 3 brede og en normal marg. Attest 20 Aune. F 4785 o 1. To svakere slag av meget sjeldent sett stpl. KDOPA HAMBURG, Gjelsvik type b. 2 Gammelt sign.stpl. bak, god kval o merker i var. kvalitet o 1 x8. Lott sekunda, mest smale marger, det peneste ellers med tynnhet nede (notert 1 D17) o 1. Interessant eks. med fine marger, og håndannullert 8-rist o 1 x2. Ett med 5 loddrette blekkstreker + del av datostpl. 3 normale, men innklipt v. side. Det andre med 3 normale, og tettklipt nede. Stor hvit flekk i n/venstre ornament, del av 3-rings. Skilling Oscar F 4790 * 2. Letthengslet. Litt ujevn tagging oppe. (SK 4) 1 F 4791 o 2. DRAMMEN min. bue, svak brekk oppe i merket o 2. Fire merker, to i par på klipp med 306, et par små tg.anm. Videre to enkeltmerker med underlige taggeskader nede (prod.feil?) småpent stpl. Tønsberg , til Laurvig. Også en frim.løs forsendelse med blått Arendal F 4793 o 2. Fullstpl. nær rettv. 364 (Chra.byp.). Sentr. h. F4794 o 2. Nydelig par 2 skill. Oscar stemplet ALTEN o 2-3, posisjonsbestemte o 2-3, posisjonsbestempte inkl. par og striper (*) 2-4. Alle regummiert. NK 5 med noen beklipte tagger v. side medfølger. (2625) 4798 o sk og 8 sk + svak bue. (2050) o skill og 8 skill + liten bue. (2050) 4 o 2-5. Alle fullstpl. NK 4 lux PORSGRUND (2050++) 4801 o 2-5. Kpl NK 6 del av 3 stpl.buer, NK 2 + svak bue. God merkekval. (3) o 2-5. Kpl. inkl. 4a, b, c. 3 skill med liten, blå krittstrek nede. (2765) 4803 o 2-5. Kpl. Oscar i bra kval. (2050) 4804 o 2-5. Kpl. Oscar komplett (2050) o 2-5. Kpl. Oscar på hovednr. a kval. (2050) o 2-5. Lott 5 merker i normalkvalitet. Inkl. 4a og b. (SK 3875) 4807 o 2-5. Overkpl. serie med sju merker mer eller mindre fullstpl. inkl. sidev. osv. a kvaltiet, og flere fargefriske. (3205 +) 4808 o 2-5. Serie inkl. 4a+b. 8 skill i tydelig vinrød nyanse med naturlig papirbrett. 450 F 4809 * 3. Farvefriskt, vakkert. (SK 0) o 3. 3 skilling nær fullstemplet Kongsvinger o 3. a vertikal 4-stripe med flere sidev. 42, alle midtperf. er forsterket med hengsel Bs 3. Femstripe annullert med 14 Arendal på brevstykke F skillings porto fra 14 Arendal til Isle of Man 1859, noe medtatt. Att. FCM o/bs 3-5. Lott 14 Oscarmerker i normalkvalitet. NK 3x4, 4x5, 5x5 (SK 3950) F 4815 o Høland (AK, sj. 4). Må være undervurdert da vi bare har sett 1 merke med dette stempel tidligere. F 4816 o Kaafjord (Fi/7). Sidevendt fullstempel. F 4817 o Ulfsten (Mr/6). Omvendt fullstempel. F 4818 o Vaagen (No/5). Prakt/lux stempel. Merket sentrert høyre/opp. F 4819 o 4. 6 Aasen (gr. 9), omvendt (nedre del av 6 står nært indre ring, dvs. ikke nr. 9!, jfr. attest på lott 5404 på auksjon 198. GI BUD! F 4820 o 4. 8 Aasnæs (He/7). Luksusstempel. Et par lave tagger under. F 4821 o Gloppen (Sf/7). Rettvendt stempel i BLÅ farge o/bs pent stemplede. 59

60 Obj.nr o posisjonsbestemte merker stk. med blekkannullering, herav 2 stk. med blekkryss + dato/år og Det siste med rent blekkryss F skill Oscar på kpl. brev til Christiania med ovalt signetstpl. Avsender 0 H.Hansens enke. Det finnes et tilsvarende stpl. avtrykk i postmuseet. Att. Finn Aune. (Se T.Gjelviks bok Oscar side 225) F 4826 o 4. 4 skilling rettvendt nær fullstemplet Nykirke (6 pkt.) o 4. Arkpos fra D-blokken. Alle 3 nyansene er med, minst ett 4c og èn var. sett. Flere fullstpl. (2875 som billigste.) 4828 o 4. Lott: 19 stk., alle med lesbare nr.stpl. Bare feilfrie merker. F 4829 o 4. Nær lux NØTTERØ (4). F 4830 o 4. Pent annullert med blekkstreker i stjerne som er typisk for dampskibet Nordstjernen Pent brevomslag med nær prakt 247 (Røros) på merker, og sidestpl. i blått samme 5/ x 4832 o 4. Plateoppsett med kun 44 stort sett feil-merker, men sortert på A, B, C og D, samt 450 medfølger noen litteratur-stensiler om dette o 4. Prakt NISSEDAL (7) 4834 o 4. Rettv. LEKØ ?, litt svakt men uvanlig stpl. i grad 6 (NT), bak pos. C12. F 4835 o 4. Rettvendt HAVØSUND (7). F 4836 o 4. Rettvendt OVERHALVDEN (8) Singel på lite omslag med fullstpl. 213 (Namsos, + samme datostpl. 25/ Sendt Vigten, og bak Nordland 25/8 i blått, utfra dato sendt med D/S Gustaf. Lette papirrester under/bak merket forstyrrer bitteltit, men stort sett meget pen enhet! F 4838 o 4b. HOF I SOLØR Luksus 4839 o 4c x 5 stk. 4 skill melkeblå i god kval. med et stpl. (0) F 4840 (*) 5. Ubrukt merke, uten lim. (SK 2) 4841 o 5. 8 sk. Oscar, 81 stk. inkl. par og striper, ser stort sett bra ut o 5. 8 skilling rettvendt nær fullstemplet Hølen? Bs 5. Ni overlappende 8 sk. på brevstykke, stpl. 14 Arendal. Skilling våpen 1863 F 4844 * 6. Merke org.lim, men èn mgl. tagg nede. (0) F 4845 (*) 6. Pent, regummiert merke. (SK 2150) F 4846 o 6. 2 sk gul. Stor del av SKI(EN) Sentr. h/opp. (1) F 4847 o 6. 2 skill gul. Fargefrisk. Sentr. v/opp. (1) F 4848 o 6. 2 skill gul. Fullstpl. rettv. CHRISTIANIA bue. Velsentr. (1++) F 4849 o 6. 2 skill gul. Fullstpl. sidev. CHRISTIANIA BYPOST FM (1++) F 4850 o 6. 2 skill gul. Lettstpl. Prima tg./sentr. (1) F 4851 o 6. 2 skill gul. Sentr. h/ned. (1) F 4852 o 6. 2 skill gul. Velsentr. bra merke. (1) 4853 o 6. Kpl. typesett 1-4. Alle del av CHRA.stpl. To stk. + bue. God merkekval. (0) 1 F 4854 o 6. Nær fullstpl. rettv. KONGSBERG Sentr. h/opp. (1++) F 4855 o 6. Nydelig merke med sidevendt CHRISTIANIA , signert Par på brev fra Arendal , litt urent o 6. Pent, fargesterkt eks med god tagging, og liten del av rettv. Tjømø (??) o 6-7. Begge rundstpl. + bue. God tg. og farge. (5250) 4859 (*) 6, 8 Ia. 2 skill gul delvis u/gummi, 4 skill regummiert. (3375) o 6, 8 Ia, IIb, 10. God kval. NK 6 og 10 prima tg./sentr. (2985) 4861 o 6, 8 Ia, IIa + b, IIb og 10 del av to stpl. NK 6 prima tg./sentr. (3060) 4862 o 6, 8 IIa, NK lett bue. God kval. (3245) o 6-9. Lott 10 stk. skilling våpen Med er: NK 6, 7, 8 x5, og 9 x3. NK 6 fullstpl., men med 2 avtrykk, NK 7 litt grå, men med ok tagging. (SK 6) 4864 o 6, 10. Begge rundstp. + bue. NK 6 velsentr. NK 10 sentr. h. (2675) 4865 o 6-10, inkl. begge 4 sk, 24 sk. skjev, pene merker (6945) o sk med tynn flekk o Overkomplett serie med 15 merker inkl. 2 sk x3 og èn 3 sk. Noen stpl.buer og et 0 par ørsmå feil (inkl. en noe kort hj.tagg på 3 sk), ellers normal/bra kval. (12850) 4868 * 7. 3 sk s/n, ujevn tagging oppe, og en urenhet. F 4869 * 7. 3 sk s/vn med full marg venstre, to korte tagger oppe. F 4870 * 7. 3 sk. s/nh, god farge, sign. Engel. (4) F 4871 * 7. 3 sk. våpen s/hn, meget letthengslet, fin gummi. (4) F 4872 * 7. 3 skill lillagrå, sentr. h/ned. Litt limkrakelering. (4) (*) 7. 3 skill lillagrå. Regummiert. God farge. Sentr. v/ned. (1) 4874 (*) 7. 3 skill lillagrå u/gummi. Fargefriskt, god tg. Sentr. v/ned. (1) o 7. 3 skill gråfiolett, mindre taggeanmerkninger F 4876 o 7. 3 skill lillagrå, sidev. BERGEN ? Fargefriskt, sentr. v/ned., litt ujevn tagging venstre F 4877 o 7. 3 sk rettv. fullstpl. HOLDEN (Te) + bue, uvanlig stempel på dette merket! Butt hj.tg. (strengt bedømt), flott farge o 7. 3 skill lillagrå. Del av to stpl. Sentr. v/ned. (3) F 4879 o 7. 3 skill lillagrå. Sentr. v/opp. N.h. hj.tg. med brekk. 450 F 4880 o 7. Diag. fullstpl. CHRISTIANIA Sentr.h. Liten tynn flekk. 3) F 4881 o 7. Flott 3 skill våpen med sidevendt fullstempel Christiania Uvanlig fin 1 kvalitet for dette merket. F 4882 o 7. Fullstpl. sidev. CHRISTIANSSAND Liten tynn flekk o 7. Komplett typesett 1-4. Type 2 med kval.anm. ikke regnet. (SK 10350) 2 F , 15b. Meget uvanlig miksfrankatur med 3 sk i bra kvalitet, 8 sk med mindre skade h., til Sveits! Stpl.Chra , transittstpl. tog Kiel-Hamburg 12.11, og ank.stpl. 13.XI. Lettere påtegninger, skrivebrett, rel. bra kvalitet. (Postal 4) 1 Obj.nr Prakt EIDSSKOG på merket som sitter på rekt. omslag med bruksspor, også do. pent sidestpl., grad 4 (HE). Merk adressat, den kjente kunstneren Thomas Fearnley! Par + enkeltmerke stpl. SKIEN Pent brev. Lakksegl på baksiden Flott brevomslag med fullstpl. SANDTORV på merket (prakt, svakt dobbeltslått). I tillegg samme stpl. på brevkort Bs 8. Christiania på brevforside sendt til Trondhjem. UTILSTRÆKKELIG 0 FORUDBETALT. (Ikke notert i Postal) ev stpl. TØNSBERG Type 1c?, arkivbrett gjennom merket. GI BUD! skill. på sjelden korsbaandsending stpl. Trondhjem Fra firma Peter 0 Petersen i Christiania. Adr. til Røraas. Se innhold o 8 I. 26 stk. i pen, feilfri kval. med ett stpl. (4160,- som billigste) 4892 o 8 I. Samling med ca. 90 merker fra plate I. Oppsatt på typer, samt noen med platefeil 0 og retusjer. Bl.a. Asker og Skarnes med håndskrevne annulleringer. Noen merker med pene stempler. Noen med mellomgode stempler opptil 6 pkt. Også en 3-stripe. (Ex. Wiegand-Hansen) 4893 o 8 Ia x 14 stk. God kval. (2240) o 8 Ia. 4-stripe stpl. Christiania Typer Kun 5 reg. 4-striper fra plate I o 8 Ia. 4-stripe stpl. Skien Typer Kun 5 reg. 4-striper fra plate I o 8 I, II. Samling med stedstempler på NK 8. Opptil 7 pkt. Noe blandet merke og 0 stempel-kvalitet, dog mye ok. Noen merker med nummerstempler. Totalt 155 merker. F II. Helbrev med 4 stk. 4 skill våpen (16 skill. porto) stpl. Stavanger på pent 0 brev til Lillesand. (NK postal: 5) * 8 II. Merket med blått SPECIMEN Bs 8 II. Vertikal 5-stripe stpl. Sarpsborg ett gjennom et merke. Kun 4 reg. 5-striper fra plate II ** 8 IIa, t Postfriskt par med del av nedre hjørne-marg (ex Arnold Nyman). Pos. 0 med retusj. Attest fra Postiljonen. (SK 16) 4901 o 8 IIa. 4-blokk stemplet Stordøen Noen tg.anm. Attest FCM. (NK 0) o 8 IIa. Riststemplet merke o 8 IIab. 2 stk. 4-striper stpl. h.h.v. Christiania (typer ) og Molde (typer ). F 4904 * 8 IIb t.7. Meget vakkert merke. (SK 1825) 4905 o 8 IIb x 22 stk. i god kval. (3) 4906 * 8 IIb. Ubrukt 4-stripe. Typer (SK 7) o lett bue. NK 8 diag. fullstpl. SØNDRE LAND. (1485) 4908 o 8 x15. Lott med nyanser og fullstpl., dels prakt, samt sidev. SOLVORN (gr. 6, SF) o 9. Kpl. typesett 1-4. (1840) F 4910 * 9. Sentrert venstre/ned. Pent. (SK 6150) TRE-stripe med to flotte HMRFST D. HMBRG , dog mindre tekn. feil på merke 1 og * 9-10 */(*). 8 skill rosa u/gummi, god tg./sentr. (2175) 4913 o 9, 10 x2, 15b. Småpen lott dels nær fullstpl., men noen få litt korte tg. Lys 15 er ikke type a. (2710) 550 F Vakker 15-blokk med hjørnemarg, klare, rettv. IIL KRA. 21.XII F På brev fra Arendal , adr, navn er skåret ut og pent skjøtet inn ** 10, 12, 17a, 22, postfriske i god kv. (1410) 4917 ** Pen postfrisk kval. NK 12 prakt. (1340) Stempler på Våpen sk 4918 o 12 Amble, SF/8 pkt o 45 Dal, AK/6 pkt o 62 Evindvig, SF/8 pkt o 117 Hjertdal, TE/7 pkt o 129 Hougsund, BU/10 pkt o 133 Hvideseid, TE. Merket med en liten rubbing i papiret bak. Stemplet i blått. Nr.stpl. 133 er ikke reg. i NKP på dette merket. Uttalelse Enger o 152 Kjøllefjord, FI/9 pkt. Blått stempel, attest Enger o 244 Romedal, HE/9 pkt. Håndskrevet o 275 Sopnæs, FI/8 pkt o 287 Storelvedalen, HE/5 pkt o 292 Strømmen Jernbanest., AK/6 pkt o 294 Støren, ST/9 pkt. Merket med del av stempel fra Christiania o 321 Søndre Undal, VA. Pent stemplet på defekt merke. Ikke reg o 342 Vinje, TE/8 pkt o 366 Spydeberg, ØF/8 pkt o 372 Lyngøer, AA/7 pkt o AARNÆS , AK/9 pkt. Håndskrevet. Svake hjørnebretter oppe o BERGEN Dampskipet Bergen med håndskrevet dato på NK 8 II o BLAKJER , AK/6 pkt. Håndskrevet o FJALLIR Håndskrevet dampskips-annullering. Attest FCM o GLOPPEN , ST/9 pkt. Håndskrevet o HERØ , MR/8 pkt. Håndskrevet o LEBESBY , FI/9 pkt. Håndskrevet o LEREIM , MR/8 pkt. Håndskrevet o MOLDØEN , SF/9 pkt. Håndskrevet. Tynnhet øvre venstre hjørne o NIDELVEN 16-4, 9 pkt. Litt utflytende håndskrevet dampskips-annullering o OFOTEN , NO/8 pkt. Håndskrevet o OPDAL , ST/9 pkt. Håndskrevet o POLMAK , FI/8 pkt. Håndskrevet o RAULAND , TE/8 pkt. Håndskrevet. Svak horisontal bøy o SANDER, HE/9 pkt. Håndskrevet. Svak bøy over øvre venstre hjørne o SKARNÆS , HE. Håndskrevet o SKJOLD , RO/6 pkt. Håndskrevet o STADSBYGDEN , ST/9 pkt. Håndskrevet o STORDØEN , HO/8 pkt. Håndskrevet. ett venstre side samt to korte tagger o TANEN , FI/8 pkt. Håndskrevet o ULFSTEN, MR/9 pkt. Håndskrevet. Kort tagg høyre side o AAL , BU/4 pkt. Et ørlite knappenålshull o AARNÆS , AK/5 pkt o BALSTAD , NO/4 pkt o BJUGN , ST/6 pkt. Et ørlite knappenålshull o BOLSØ 1867, MR/6 pkt. Uten dato o BREMANGER , SF/6 pkt o DOVRE , OP/7 pkt o ELDEN , NT/6 pkt o FLORØ , SF/5 pkt. 60 Storauksjon juli 2017

61 Obj.nr. Obj.nr Bs GAMVIG ?, FI/8 pkt. På klipp med NK 8 Ia o GARDERMOEN , AK/9 pkt. Litt kort øvre, høyre hjørnetagg o HAMMERØ ?, NO/6 pkt o HASVIG , FI/7 pkt o HEGRE , NT/7 pkt o HITERDAL , TE/4 pkt. Sentr. høyre, praktstemplet o HOLTAALEN , ST/6 pkt o HORNINGDAL , SF/7 pkt. Uttalelse Enger o HØLAND , AK/4 pkt. Praktmerke o KARLSØ , TR/7 pkt o KINN? , NO/7 pkt o KJELVIG , FI/7 pkt o KJERRINGØ , NO/7 pkt o KJØLLEFJORD , FI/7 pkt. I blått o LAURDAL I THELEM , TE/6 pkt o LESJE , OP/5 pkt o LUNDER , BU/6 pkt o MAALSELVEN , TR/7 pkt o MELØ , NO/8 pkt o MOSTERHAVN , HO/5 pkt Bs NORDLAND (t. 6) Vertikal 3-stripe (t ) på NK 8 Ia med skipsannullering o NORDRE ODALEN , HE/5 pkt o NÆRØ I NAMDAL , NT/7 pkt. Praktmerke, attest FCM o OFOTEN , NO/6 pkt o OPDAL , ST/5 pkt. Praktmerke o ROSENDAL , HO/6 pkt o SANDØSUND Skips-annullering på NK 8 II o SANDTORV , TR/5 pkt o SKRAAVEN , NO/7 pkt o SLIDRE , OP/6 pkt o STANGVIG , MR/6 pkt o STEGEN , NO/5 pkt o STRAND , RO. Håndskrevet dato, stemplet er ikke reg o STRANDEN , MR. Håndskrevet dato, stemplet er ikke reg o STRYN , SF/6 pkt o SVELVIG (62A) , VF/9 pkt. Blått stempel, kort hjørnetagg. 0 o SVELVIG (62A) , VF/9 pkt. 1 o SVINESUND , ØF. Ikke reg. 2 o SVOLVÆR , NO/6 pkt. 3 o SVORKMO , ST/10 pkt. Merket med papir-rest. 4 o THRONDENÆS , NO/6 pkt. 5 o THRONDHJEM (61A) , oppført med? i NK. THRONDHJEM (58A) , ST/3 pkt. 6 o TJØTØ , NO/7 pkt. 7 o ULLENSVANG , HO/5 pkt. Blått stempel. 8 o ULVIG , HO/9 pkt. Papir bak. 9 o VAAGEN , NO/6 pkt o VAALER I SOLØER , HE/5 pkt o VEFRING , SF/6 pkt o VEFSEN , NO/6 pkt Bs VEGØ , NO/10 pkt. På klipp o VINJE , TE/7 pkt o YTTERØEN? , NT/6 pkt. Skilling våpen 1867 F 5016 ** skill svart. God tg. sentr. (2) F 5017 ** sk med prima gummi. Att. Enger som fireblokk. F 5018 ** skill 1 i mørk nyanse, sentr. høyre. (2640) 5019 o/ 11-12, 14. Plansje med enheter (SK 2380 som enkeltmerker) og ett brev fra Gausdal med par NK 14 (men smussete). F 5020 * 11, sk. velsentrert, 3 sk s/n (3950) 5021 o 11, 13a, 14y, 15b. a kval. (2740) o 11, 13a. Lettstpl. Begge sentr. litt h/ned. God tg. (2250) , 14. ev fra Chra , til Danmark, NK 14 med tg.skade o 11/15. Lott 21 stk. skilling våpen Med er: NK 11 x4, 12 x8, 14 x7, 15 x2. Normalkvalitet. (SK 6) /15. To brev fra Arendal til Helsingør, hhv. 5 og 8 sk. porto 5026 o Overkpl. i bra kvalitet, med to 13 inkl. ene svært nær a-typen. Et par litt slitte tg.spisser. (3280) 5027 o Overkpl. i dels bra kvalitet, åtte merker, et par med mindre kval.anm. (4080) 5028 o Sekvens inkl. 13a+b, 14x+y. 13a + liten bue. (4220) 5029 ** 12. Flott 4-blokk med hjørnemarg. God tagging. (NK 1) F Fullstpl. NÆSSEBY (+ bue), noen korte tg. Dog ikke reg. på 1867-utgaven. Spennende Finnmarksobjekt. F 5031 o 12. Par med det meget sjeldne stempelet fra AASGAARDSTRAND (VF/10 0 pkt. på NK 14) o 12-13b. 12 fullstpl. rettv. BERGEN Begge + lett bue. (1390++) 5033 o pene merker med etr stpl., men noe skjevt sentr. (1880) 650 F 5034 o 13a. 3 skill rødfiolett, klart trykk. a tg./sentr. (1850) 650 F 5035 o 13a. 3 skill rødfiolett, klart trykk. Liten bue av annet stpl. Ekstra høyt merke, dobb.tg. begge sider nede. (1850) F 5036 o 13b. HAMAR Vakkert fullstempel på feilfritt merke b. Singel 3 sk lettstpl. TROMSØ på omslag til T.hjem, mindre tg.skade nede på merket. (Postal 1) b. Singel i ok kvalitet (lett hj.taggbøy), med rettv., lette Throndhjem (Postal 1) Liggende merke på omslag til T.hjem med bra avtrykk KJERRINGØ , grad 7 (NO) Bs 14x. DRAMMEN (t.5) blokk på halvdelen av større konvolutt, 4-vektig 1 porto (mellom 46,5 og 62,0 gram). (NK 0+) 5041 * 14x, y. Begge med hengsel og litt flisetg. oppe. 14x sentr. h.og med kort tagg F 5042 ** 14y. Prakt/lux velsentrert. (SK 7 som prakt) 0 F 5043 ** 14y. Meget vakker vannrett 3-stripe med arkmarg høyre side. Letthengslet, god sentrering for utgaven. (Merkeverdi SK 2550) , 15 x2. Større del av brevomslag (inkl. to bakklaffer med stpl.) fra Christiania 29/ til Riga (Russland/Latvia). Dessverre har et NK 12 falt av. Jernbanestpl. i Tyskland + ank.stpl bak. (Postal 10 for komplett enhet) Singel på småpent omslag fra Bergen , til Berlin. Trasittstpl Hmfst-Hmbrg 10/6, + tyske stpl. bak. ( ++) 5046 o 15a. 8 skill rosa, klart trykk med to lette stpl.buer. Sentr. v/ned. (3) 5047 o 15a. Vertikalt par 8 skill rosa, klart trykk. Noe blekkskrift på baksiden som slår litt gjennom. Ø. merke med liten kval.anm. F 5048 * 15b. 8 skill rosa med sign. F.C.M. Sentr. h. (3) 1 F 5049 (*) 15b. God sentrering for utgaven. (SK 1035) b. Singel på rel. renslig omslag fra Christiania , sendt REk., litt smuss på/ rundt merket. (postal 1) Skilling posthorn F 5051 * 16 Ia. Sentrert venstre/opp. (SK 2) 5052 o 16 Ia, 19 Ib, Id, II, 21. Stort sett normalkval. men 4 stk. + bue. (3810) F 5053 o 16 Ib. 1 skilling blågrønn nær rettvendt nær fullstemplet Tvedestrand F 5054 (*) 16 Ib. Uten lim. Vakkert! (SK 650) 5055 o 16 Ib, 17aXt, 17cX, 18 x2, aX og 21 torings. (2390) 5056 o 16 Ib, 18a, 21. God kval. (1440) 5057 o 16 Ib, 18bX, 19 Ib, 20-21, 19 Ib + bue. Et par med kort tg. (3130) F IIa. TRØTTEN (Op). 1 øre korsbånd-sending (subskripsjonsinnbydelse) til ordførereren i Haugsund (Hokksund). Transittstemplet CHRISTIANIA (IS) og KRANIA-RANDSFJORD I (IS) på forsiden. Dette er første året enrings TRØTTEN var i bruk! (NK +) 5059 ** 16 IIa, 17aX, 19 II, 21 II. God postfrisk kval. 7 skill med v1, oppgravert under sjalgstykket. (1495++) 5060 **/* 16 IIa, 17aX/cX. Begge i kpl. typesett 1-12, inkl. et par var. Alle NK 16 IIa er **, 7 stk. 17cX **. (3550) F 5061 ** 16 IIb. Luksus velsentrert. (SK som prakt) 5062 o 16 IIb, 17cX, 18bX, 19 Ia, 21. Stort sett bra kval. (2905) 5063 o 16 IIt, 17cX, 18bX, 19 II, IIt 3-stripe. a kval. (2815) 5064 o 16/20. Lott 24 stk. skilling posthorn. Med er: NK 16 x9, 17 x4, 18 x8 og 20 x3. 1 Normalkvalitet. (SK 7) o 16/20. Lott seks merker inkl. skjev 19 Ib, normal/bra kval., litt var. stpl.kval. 2 sk med torings, og samlet oppg. 3, **/*/ Kpl. posth. skill på hovednr. NK 20 er regummiert og med pl.feil hvit flekk i (*) sjalstykket. NK 16 er postfrisk. (2525 som billigste) 5067 o Overkomplett med bl.a. 16 Ib, 19 Ib. 2 sk med feil, ellers normalkvalitet til 1 mange bra. (oppg. 6350) F 5068 o sk posthorn, grønnblå. Del av pakkepost stpl. Tg.anm. Sentr. v. Sjelden nyanse o 17aX + ay. Det siste + liten bue. (4550) 5070 o 17aX, 17cX x 2. Det ene i lysblå nyanse. (2950) aX, 19 II, 21. a kval. (3010) o 17ay, vm.st sk posthorn med stående vannmerke. Del av to stpl. fra Christiania God merkekval o 17ay, vm.st sk posthorn med stående vannmerke. Del av stpl. fra Christiania o 17ay, vm.st. 7, t.1. 2 sk posthorn med stående vannmerke. Del av stpl. fra Christiania. Flistg o 17ay, vm.st sk posthorn med stående vannmerke. Del av 2-ringsstpl. fra Christiania 22-II-04. F 5076 o 17b. 2 sk PH med meget god prøyssisk blå farge. Stor del av stpl. fra Skien Pent utseende på tross av en større tynnhet. F 5077 o 17bb. 2 sk posthorn, matt grønnblå. Uvanlig dyp nyanse for dette merket. 0 Blindtg. fra 3 VR. Noen tg.anm. oppe. Del av stpl. fra Chr Byp. F 5078 ** 17cX. 2 sk sterk ultramarin på tykt gullig papir. Prima postfrisk. Type 4. Sjeldent merke da 99 % av merkene på markedet er fra restopplaget på tynt hvitt papir. F 5079 o 17cX. Hor. 5-stripe med torings, noe svakt KRISTIANSAND TUR 4 med omv. 4-tall. Sentr. h skilling stemplet Alten på helbrev sendt til Talvig skilling stemplet ønø på brevomslag sendt til Bergen skilling stemplet Strømmen Jernbst: på brevomslag sendt til Christiania skilling stemplet Surendal (5 pkt.) på helbrev sendt via Throndhjem til Ytterøen o 18. evomslag sendt fra Næsset (håndskrevet) til Sundalen o 18. Uvanlig samling med 12 stk. 3-rings nummerstpl. på 3 sk posthorn. Varierende stpl. og merkekval. Best er vel 206, D/S Helle eller Moland (TE) , 19 Ia. Småpen konv. til Altona (Tyskland), fra T.hjem med god 4 sk, 3 sk dog skadd o 18a. 206 (Moland/Te). Uregistrert etter NK 4. Rettvendt fullstempel, lett rundet hj.tagg. F 5088 * 18a. 3 sk. på tynt grålig papir, nesten postfrisk (2) 5089 o 18a, 19 Id, NK 20 ekstra langt. (1840) Storauksjon juli

62 Obj.nr. F 5090 ** 18bx. a postfrisk merke. God tg. sentr. venstre. (2900) * 18bx. Pen ubrukt 4-blokk. Pos. 3-4/ Typer 4-4/ o 18bx. Rist-stemplet merke. Påsatt hj.tg bx, 19 Id. Pent 10 sk rek. br. 2 fra Hemnæs (Nordland/6 pkt.) til Ibestad. 0 F 5094 o 18bY. St. vm.stilling 5. Nær fullstpl. litt sidev. CHRISTIANSSUND Sentr. 900 ned. Del av nabomerket synes på taggene oppe. (3) 5095 o 18by, vm.st. 5, t sk posthorn med stående vannmerke. Del av stpl. fra Bergen Flere kt. tg o 18by, vm.st. 6, t sk posthorn med stående vannmerke. Del av stpl. fra 1 Holmestrand i God merkekval o 18by, vm.st. 7, t. 10. Pen 3 sk posthorn med stående vannmerke. Del av stpl. fra 1 Christiania o 18by, vm.st. 8, t.7. 3 sk posthorn med stående vannmerke. Del av stpl. fra Sandefjord Flisetg. Hakk oppe * 18c. Ubrukt 4-blokk fra plate III. 0 5 o 19 Ia. Variant DIAMANT-TAGGET. Lettstpl. merke o 19 Ia, Id, II, stk. + bue. (2850) 5102 o 19 Ia, skill en litt kort tg. h/side. 6 skill diag. fullstpl. MOLDE o 19 Ib. a, dog noe skjevt merke med att. FCM o 19 Id. 3-stripe stpl. Christiania F 5105 o 19 Id. Glassklart fullstpl. sidev. STAVANGER Sentr. ned o/* 19 Id. Typesett i var. kvalitet, ikke kontrollert av oss. F 5107 ** 19 Id, II. To stk. 4 sk posthorn hvor papiret er h.h.v. 0, mm og 0, mm tykt. Førstnevnte litt gullig tone øvre del. (SK 5680) 5108 ** 19 II. Flott 6-blokk med hjørnemarg, merkene dog skjeve mot venstre. Hengslet i margen, merkene **. (1) 5109 ** 19 II. Kpl. typesett Fargefriske merker i god kval. (3) o skilling nær fullstemplet Syd=Krogø * skilling posthorn, med ureg. variant: sløyfe på K i skilling. F 5112 * 20. Kort tagg. Vakkert merke. (SK 3) 5113 o 20 x 6 stk. i stort sett normal kval. 3 stk. + bue av annet stpl. (0) F 5114 ** 21. Abklatsch, prima ** Obj.nr IIIba. 5 øre på helsak BERGEN sendt til Frankrike, påstpl ukjent adr. bak og returnert. Att FCM **/*/ 24/31. Montasje ubrukt på albumark, samt liten plansje inkl. to ** par. 0 (*) 5150 o 25. Diamanttagget, litt urent merke + privatstpl Guldbrandsen Christiania KAUPANGER, brev til Tyskland, returnert, bak etikett ikke å finne etter hjelp fra politiet o 25. Kpl. typesett 1-12, 26. Kpl.typesett 1-6 og 27. Kpl. typesett a kval. (2610) 5153 o 25 I x 39, 25 II x 16, 25 III x stk. uspesifiserte på 7 innstikkort, totalt 135 stk. i god rundstpl. kval. (Minst 0) F 5154 * 25 II. Vakkert merke. (SK 850) x 5155 o 25, Studier på ark og plansjer o 26 x 2, 27 x 8, 29 x 5, 30 x 4, 31 x 6. Totalt 25 stk. skravert. God kval. (2830) 5157 o 26 x21. God, rundstpl. kval. (3465) 5158 o 26 x5, 27 x12, 28 x3. Ett NK 26 med liten blå krittbue oppe, alle øvrige i bra rundstpl. kval. (4845) 5159 o 26/31. Lite dublettparti skravert med 48 stk. på liten plansje, bl.a. NK 26 x 7, 27 x 12, 29 x 7, 30 x 16, 31 x Mest bra kval. (ca. 5) 5160 o Inkl. 35 øre sjøgrønn. God kval. (3310) øre (blek) på brev fra Flekkefjord til USA o 28. Kpl. typesett 1-6 med 25 øre mattfiolett med et rundstpl. Fargefriske merker i god 1 kval. (5) F 5163 o 29a. 35 øre i tydelig sjøgrønn nyanse. God kval. (1) F 5164 o 29a. 35 øre med tydelig sjøgrønn nyanse. (1) F 5165 o 29a. Tydelig sjøgrønn nyanse. Prima tg./sentr. (1) F 5166 o 29a+b. 35 øre sjøgrønn og blågrønn. (1925) 5167 o/** 29b. Kpl. typesett 1-6, 30 kpl. typesett 1-6, 31 kpl. typesett 1-6. God kval. Ett NK 29b er **. (2345) 5168 o 29b x 15, 30 x 15, 31 x 15. Totalt 45 stk er rundstpl., alle NK 31 med pakkestpl. God kval. (4350) ,43,51 II. Bankobrev fra Christiania 1887 til Sverige F 5170 o øre skravert luksus-stemplet Aarnæs øre skravert på bankobrev fra STEINKJÆR 9 X 83. (NK 2) Krone Oscar 5172 o 32 x6, 33 x3, 34 x3. Alle i bra rundstpl. kval. (2460) 5173 ** Prima postfriske i meget god kvalitet, begge med blindtg. (0) o serier 5175 o/* Kpl. typesett Oscar Krone 1-6. Totalt 6 serier. NK 34 x 2 er *. (4260)### F 5176 ** Oscar Krone kpl. postfrisk. God tg. NK 32 sentr. venstre. (4) 1 F 5177 * Prakt/lux velsentrert serie. Letthengslet. (SK 1125+) F 5178 ** 34. Kr 2.00 rosa i praktkval. Blindtg. v. side. (1925) Skravert posthorn II F 5115 ** 21 I. Sentrert / ned. Type 7 (posisjon 82). Stammer fra oppdelt 4-blokk. Meget sjeldent 2 merke ustemplet! Fotoattest Aune. (SK 3+) 5116 o 21 II. 3-stripe stpl. Fredriksstad Et par kt. tg. F 5117 ** 21 III. Horisontal 8-blokk med typene , pos og Høyre vertikale par med varianter v1. oppgr. under sjalgstykket. Lett limbrett gjennom venstre vertikale par. Sentr. ned. (10) F 5118 ** 21 III. Vertikalt par med ø/v hj.marginal, type 11 og 4. Sentr. h/ned. (2) F 5119 ** 21 III par, type 17 og 20 med nedre marg. Høyre merke med blindtg. oppe og nede. Sentr. h/ned. (2) Skravert posthorn I 5120 o 22. Kpl. typesett 1-6, 23 kpl. typesett 1-12 og 24 kpl. typesett 1-12 (mest 24 III). 1 Montert på albumark. (5) 5121 **/* 22. Pen 10-BLOKK med to merker *, de andre ** i normal/god kval ** 22, 24 IIa, 29b, God postfrisk kval. NK 22 og 29b prakt. (4095) o 22, 24 x4, 25 x3, stk. skravert i stort sett bra kval o 22, 24-26, 28, 29b, øre fullstpl. rettv. YTTERØEN (1525) 5125 o 22-25, 27-28, a rundstpl. kval. (2190) 450 x 5126 o 22/31. Duplisert parti med over 50 merker, uten 10 og 25 øre, alt lettstpl. Ellers normalkvalitet, og oppg. SK minst o 22/31. Lott med dubletter, mest verdi i 24 x8 inkl. IIb x2, dog ingen 28. Medfølger en 35. (oppg. ca. 6) x 5128 o 22/31. Lott med var. antall, mgl. kun 10-ører! Med bl.a. 11 stk. 5-ører i nyanser. Mange fargefriske merker, ok/god kvalitet. (oppg ) 5129 o 22/31. Omfattende lott skravert posthorn med NK 22 x18, 23, 3, 24 x12, 25 x71, 26 2 x11, 27 x23, 28 x2, 29 x 6, 30 x11 og 31 x21. OK kvalitet. (SK 16350) x 5130 o 22/31. Samling mange merker, ser bra ut på 5 øre med 8 sider. x 5131 o 22/31. Sammenstilling på plansjer, ser spennende ut o Kpl Stort sett bra kval. Pen, fargefrisk 25 øre. (2895) 5133 o Serie med tre stk. 24 inkl. Ib, og fargefrisk 25-øre. Et par småflekker, mest bra/ lettstpl. (oppg. 3125) 5134 o Mest bra kval. (2620) o 22/37. Lott med en del merker inkl. flere 24 inkl. Ib, 35-36, 47 I. a/meget god kvalitet. (3610) F 5136 * 23. Luksus velsentrert. Nær postfrisk. (SK +) F MOSS 20 VIII øre korsbåndsending til Lunde i Thelemarken. Luksus, merket med platefeil høyre ramme, øvre del. F 5138 * 23,24. Overtrykt SPECIMEN, 5 øre uten lim o 23, 24 IIIa, 25, forskj. skravert. 3 og 60 øre + bue. (1890) øre oppfrankert på helsak BERGEN 2-XI-83 sendt til ROMANIA! 5141 * 24 Ia + Ib. God tg./sentr. (2775) 5142 o 24 Ia, God kval. NK 27 prakt DRAMMEN, NK 28 fargefrisk, sentr. ned. (1625) 5143 * 24 Ia, 26, 29b, forskj. skravert med hengsel. (2315) 5144 o 24 Ib, 25 I, 26, 28, 29 x 2, 30 x 2, 31. Alle rundstpl. (2125) 5145 o 24 IIa, 29 a+b. Alle rundstpl. (2025) 5146 * 24 IIIa (oppgr.). Pent letthengslet merke. (1) F 5147 **/* 24 IIIa. Trestripe, hengslet på miderste merket, begge de ** med svak brekk over hele merket F 5179 * 35. 5ø skravert posthorn 1979, ekte ustemplet. Attest Enger sier; Hengselrester/ 7 spor dekker ca. 50% av baksiden. (SK 22) F 5180 * 35. Ustemplet merke med noe lim. Enger beskriver litt smuss i øvre marg. Det er 0 minimalt og merket har fin teknisk kvalitet for øvrig. Noe skjevt sentrert, perfekt tagging. Attest Enger og signert Moldenhauer. F 5181 (*) 35. Ubrukt uten gummi, ujevn tagging 5182 o 35. Lott med 10 merker, noen med småfeil. (SK 6) 5183 o 35-36, 37 I+II, 38 xx. God kval. (1609) F 5184 * ø skravert posthorn 1882, ekte ustemplet. Attest Enger sier; Mindre hengselrest øverst samt noen sorte prikker i gummien. (SK 30) Par på brev fra TRANØ til Irland, omadr. til Wales. Klaffen bak mangler 21 mm elektrotypi 5186 * 37 II. Pent ubrukt merke. (SK 6350) Singel, omv. på liten konv. med sjeldne HØIVAAG 15.V.84, grad 8. uksspor, bra 350 objekt o 38xX. Komplett sett med vannmerkestillinger 1-4. Vannmerkestilling 2 og spesielt 3 er mer uvanlig enn merker med stående vannmerkestilling. Begge listet med? i NK Merkene med vannmerkestilling 2 (en kort tagg oppe) og 3 med uttalelse fra Enger. Sjeldent utbudt o 38xY. 10ø uskravert 21 mm 1882/83, Mostue papir med stående vm. i stilling 5. Merket med stor del av stpl. fra Tønsberg 4-VIII-83. Feilfri attest fra Enger o 38yX. 10ø uskravert 21 mm 1882/83 på Bentsepapir med vm.st. 2. Merket med stor del av stpl. fra Christiania 17-IX-83. Feilfri attest fra Enger o 38yX. 10ø uskravert 21 mm 1882/83 på Bentsepapir med vm.st. 4. Merket med stpl. fra Christiania 21-XI-83. Feilfri attest fra Enger o 38yX. 10ø uskravert 21 mm 1882/83 på Bentse-papir med vm.st. 1. Merket med stpl. fra Laurvig 10-VII-83. Attest fra Enger som bemerker noen ørlite slitte taggespisser nede o 38yX. Komplett sett med vannmerkestillinger 1-4 på 10ø 21mm elektrotypi på Bentsepapir. Alle merkene med uttalelser/attest fra Enger med mindre anmerkninger. Sjelden frembudt sett * 39X. 20 øre rødbrun. (1850) * 39Y, 45 II. Begge med hengsel. (1475) Tre brev, derav to bankobrev med hhv. plate I og II, samt ett brev pl. II til Hamburg stpl. SYdbanen Dels bra, dels bruksspor inkl. noe smuss. F 5197 * 40 I ax. Prima. (4150) F 5198 * 40 Ib. 20 øre mattblå. Frisk og fin gummi. Svak diagonal brekk øvre del. Fotoattest 0 Aune. (SK ) 5199 o 40 Ib. Pent Flekkefjord 8.VII.85 (+ min. bue). 5 o 40 Ib. Pent lettstpl.merke. God tg./sentr. (1) Storauksjon juli 2017

63 Obj.nr. Obj.nr o 40 II. Lott 38 stk. ves. IIa på innstikkort, i mest bra kval. (ca./drøyt 0) 5202 o 40 II. Lott drøyt 60 stk, mest IIa, normal/god kvalitet. God lott med verdi ca./drøyt 1 9,-. F 5203 (*) 40 IIa. Vakkert, regummiert merke. (SK 850) IIb. ev fra Bergen 13-III-85 til Paris. Ank.stpl. Skadet klaff bak. (NK 1) 5205 o 40 IIbx, IIbyY. Rundstpl. (1440) F 5206 o 40 IIbyX, IIbyY. Sett med lettstpl. merker i normalkvalitet, to stpl.deler på yy. (2650) F 5207 o 40 IIbyX, IIbyY. To gode merker med Bentsepapir, bra kvalitet. (2) F 5208 o 40 IIbyX. Ligg.vm. Stor del av rettv. BØ I VESTERAALEN 8.VI.84. (1++) 21 mm stereotypi F 5209 * 41. Pen 3 øre 21mm. (SK 900) 5210 o 41 x 16 stk. i god rundstpl. kval. med et stpl. (2) 5211 o 41 x2, 45 I, 45 II x5, 46 x7, 47 x10. Dublettparti på plansje, i normal/pen kvalitet. (oppg. ca. 5) 5212 o 41 x21. Alle i god, rundstpl. kval. med ett stpl. (3) 5213 o 41, 44, 45 I+II, øre mattgrønn med tynn flekk. (4015) o øre mattgrønn med ørliten tynn prikk i nedre marg. To stk. fullstpl. (3778) o Kpl. på hovednr. 12 øre mattgrønn med del av to stpl. NK 46a flisetg. medfølger. (3670) 5216 o 42 Iby. 5 øre 21mm 1983 med stående vannmerke i stilling 8. Stpl. Chra-6E-Byp Attest Enger sier Liten kopipåskrift bak og et par dårlig utstansede taggehull o 43 (?). To sytrådsbunter med 10 øre 21 mm på toppen o 43. Ca. 250 stk. 10-ører. Noe vekslende kvalitet Utsøkt brev hvor merket er luksusstemplet GRUE 23.IV.84. evet er sendt til Elverum. F 5220 * 43bY. 10 øre anilinrød, sentrert venstre/ned. Letthengslet. (SK 950) F 5221 * øre mattgrønn, sentrert litt opp, frisk litt brunlig gummi (9) 2 F 5222 o øre mattgrønn med litt svakt diag. fullstpl. STAVANGER Prima tg./ 1 sentr. (2) 5223 o øre mattgrønn med to stempelavtrykk. OK tagging. F 5224 o øre mattgrønn stpl. Stavanger. Lett flisetg. nede. Velsentr. (2) 5225 o øre mattgrønn, del av to stpl. (2) F 5226 o øre mattgrønn, del av to stpl. Sentr. v/ned. (2) F 5227 o øre mattgrønn, pent rundstpl. velsentr. (2) 1 F 5228 o øre mattgrønn, rundstpl. velsentr. men en ørlite kort hj.tg. nedre h. hjørne. (2) 5229 o øre mattgrønn, st. Florø 3 II Ett par bokstaver fremkommer ikke o øre mattgrønn. -1 tg. oppe. (2) F 5231 o øre mattgrønn. a merke. (2) 1 F 5232 o øre mattgrønn. Pent rundstpl. Sentr. ned. Liten knekk på en hj.tg. (2) F 5233 o øre mattgrønn. Pent velsentr. merke. (2) 900 F 5234 o øre mattgrønn. Prima rundstpl. merke. (2) 1 F 5235 o øre mattgrønn. Rundstpl. god tg. sentr. litt opp. (2) F 5236 o øre mattgrønn. Stor del av rettv. G(RI)MSTAD God tg./sentr. litt 1 høyre. (2++) 5237 o 44. Del av omv. Drøbak. (2) F 5238 o 44. Meget pen 12 øre mattgrønn med hullstempel Laurvig 1.Vll F 5239 o 44. Rettvendt (Hammerf)est F Hamburg , attest FCM o 44. To deler av rettv. Chra. 24.VII.84, rel. bra kval. Ukjent sign. med blyant (Fischer?) **/* 45 II. Fireblokk, 3 merker prima ** (2775) 5242 o 46a, 46b x17. Lott 20-ører med ymse stempler, fra fullstpl. til blekkannullering. Normal/ bra tekn. kval. (3250) b. ev fra Vikersund 1886 (ikke lesbar dato, men tydet 8.VIII.) til Finland med ank. stpl. 13/8. Transitt Stockholm bak. (NK 46 ikke notert i Postal) 20 mm-utgaven 1 og 2 øre 20 mm x 5244 **/* 49 I (25). Gammel samling på albumark satt opp etter platefeil inkl. v1 i 3-stripe. Inneholder også tre 4-blokker. (SK 4305+) 5245 o 50a. To albumark med typesett 1-8 og vm.stillinger, i alt 32 merker, ikke sjekket **/* 50a, ba, c. Alle i 4-blokker. 1-2 merker i hver blokk er hengslet. (1516) 5247 o 50a x 41 stk. i 10-bl. x 2, 5-stripe, 4-stripe, par x 5 og to enkeltmerker. Alle typebestemte på nøytrale ark. a kval. (2656) 5248 o 50a x38, ba x5, bb x2, c. Totalt 46 stk. Noen få merker med del av to stpl., ellers mest bra kval. (ca. 0) 5249 ** 50b. Fireblokk med st.vm. i rødbrun nyanse, bra kvalitet. (som enkeltm. SK 3) 3 øre 20 mm 5250 o 51 I. Komplett sett med graveringstypene 1-4. (SK 1)# 5251 o 51 I. Kpl. typesett 1-4. type 2 med pl.feil, skadet O i NORGE. (1) 5252 o 51 I. Vakkert stpl. Kragerø Del av bue o 51 I, IIa, IIc, III, IV. Alle x 4 stk., bra kval. (3) 5254 o 51 I/IV x 50 stk. flere pl./nyanser o 51 IIa. Utstillingsark med komplett sett med alle 4 typer i alle 4 vannmerkestillinger. 16 merker. Pent sett der alle merkene har del av kun et rundstempel. (SK ) 5256 o 51 IIb. Pent rundstpl. merke. (1) F 5257 o 51 IIb type 1. Velsentrert merke stemplet CHRISTIANIA 1 V 89. (SK 1) IIb type 3 på trykksak stemplet CHRISTIANIA 23 III 89. Attest FCM.# 5259 o 51 IV (31). 31 stk 3 øre 20 mm plate IV på innstikkort. (SK 2480 etter billigste nyanse)# 5260 o 51 IV x 50 stk. på halvplansje i mest OK kval. (ca. 0 som billigste) 5261 o 51 IVa. 24 merker typet av Flatheim o 51 IVa x 17, IVb x 15. God kval. på to innstikkort. (3240) 5263 o 51 IVa/b. Spesialoppsett på nøytrale ark med 17 stk. 3-ører med graveringstyper, fellingstyper blokk A 1-4, blokk B 1-4, vm.still (1360) F 5264 ** 51 IVb. 3 øre oransje i postfrisk kval. Sentr. h/ned. (3650) o 51 x 40 stk. på halvplansje i mest bra kval. (3 som rimeligste utg.) 5 øre 20 mm 5266 o 52 I+II x 90 stk. på 7 ark. og plansjer, herav 52 I x 25, IIa x 5, IIb/c x 60 stk. De aller fleste typet og med vm.still. F 5267 * 52 IIa. 5 øre smaragdgrønn. En litt kort tg. v.side. a sentr. (1) 5268 o 52 IIc. 50 stk. med st. vm. på halvplansje, i god rundstpl. kval. (0) 5269 o 52 IIc. Kpl. typesett 1-4, hvert typesett med kpl. st. vm.still. 5-8 på lite ark. (1) F 5270 ** 52 IIc. Variant: NOROE. Stående vm. (merkeverdi SK 5) o 52 III+IV x 123 stk. på 8 ark/plansjer, de fleste er typet og med vm.still. 10 øre 20 mm x 5272 o 53 I (179). Lott: 179 eksemplarer av 10 øre plate I. Observert noen pene stempler og 1 noen med kval.anm. (SK 10740) 5273 o 53 I, II. 27 merker pl. I, 52 pl. IIa og 46 pl. IId. (SK 5) 5274 o 53 II. Lott med ca. 230 merker. Oppgitt NK 53 IIa x60, IIb x50 og IId x120. Medfølger 1 25 merker med feil, ikke regnet. Oppgitt SK ca. 9, da er alle IIb regnet som IIby o 53 IIc, t. 1. (vm. IV i stilling 4). Uvanlig merke med stor del av stempel fra Skjærdalen Attest fra Flatheim gir SFF-kvalitetsnormering: F 5276 ** 53 IId. 10 øre rød i postfrisk kval. En litt kort tg. v.side. a merke. (4) o 53 III. 187 stk. typebestemte merker i nyanser på 5 plansjer o 53 IIIc. 9 stk. pos.bestemte merker på ark med pl.feil og NK-var v2, v3, v5 + 6 merker fra IIIa x 2 og IIIb x 4, typebestemte o 53 IIIc. Spesialoppsett på 9 monteringsark med 172 stk. pos.bestemte merker, inkl. v1 1 Museøre. a lott å jobbe videre med. F 5280 o 53 IVb. To vertikale par satt sammen til 4-bl. Stpl. KONGSVINGER POSTEXP. B 4.II o 53 V. Ca. 220 merker på 4 Visirark. SK 6. Medfølger noen merker med feil, ikke regnet o 53 VI. Ca. 65 stk. med beskrevne pl.feil/var stk. med vm.still. 1-4 på 5 innstikkort. Totalt 77 stk. x 5283 o 53 VII (37). 37 stk 10 øre 20 mm plate VII type 2. Ex Wiegand Hansen. 650 x 5284 o 53 VII (97). 97 stk. 10 øre 20 mm plate VII type 2. Var. kval. Ex Wiegand Hansen o 53 VII type 1 + 2, 53 VIII. Totalt 55 stk. på halvplansje. Ca. 2/3 deler er pl. VIII, men også noen pl. VII type 2. Høy kat o 53 VII type 1 x 10, VII type 2 x 10, VIII x 10. Totalt 30 stk. i god rundstpl. kval. (3880) 5287 o 53 VII type stk. på 4 spesialark med fellingstyper, oppgraveringer, platefeil etc. inkl. brev til Tønsberg stpl. VESTBANERNES POSTEXP. 16.III.94. F 5288 ** 53 VII t2. Postfriskt merke med nedre marg. Litt ujevn tagging. Meget sjeldent 0 postfriskt! Et nydelig og fargefriskt merke. (18.000) 5289 o 53 VII type 2 x 16 stk. i feilfri rundstpl. kval. Flott lagervare. (3380) 5290 o 53 VII type 2 x 16 stk. i feilfri rundstpl. kval. Flott lagervare. (3380) 5291 o 53 VII type 2 x 16 stk. med graveringstyper og pl.feil på nøytralt ark. (2520) 5292 o 53 VII type 2 x 5, 53 VIII x 5. God rundstpl. kval. (1850) o 53 VII type 2 x 8 stk. rundstpl. inkl. 3 stk. fullstpl. (1680) 5294 o 53 VII type stk. på innstikkort, mest bra kval. (2310) 5295 o 53 VIII x 20 stk. i god feilfri kval. (3) 5296 o 53 VIII. 50 stk. typet på plansje med type 1 x 14, type 2 x 5, type 3 x 22, type 4 x Noen med feil forekommer. (0) 5297 o 53 VIII. Fellingstypene 1-4, hver fellingstype med kpl. vm.still. 1-4 på monteringsark. (2560) 20 øre 20 mm 5298 o 54 x 20 stk. i div. nyanser, de fleste fullstpl./prakt. Noen småfeil forekommer o/bs 54 x 64 stk. 20 øre, mest pl. II, herav 33 stk. på klipp. Flere fullstpl. 5 o 54 II x stk. F 5301 (*) 54 IIa. 20 øre, Lyche-papir. Pent regummiert merke. Velsentrert. Vanskelig merke. 250 (SK 415) x 5302 o 54 IIc (101). Gammelt oppsett med bl.a. to komplette sett vannmerkestillinger 1-4, og 1 en god del merker satt opp med beskrevne platefeil. (SK ) 5303 o 54 IIc (36). 36 stk. 20 øre 20 mm plate IIc. Noe varierende kvalitet. REALISASJON! (SK 6120) F 5304 (*) 54 IIc. Pent regummiert merke. (SK ) 5305 o 54 III type 1 x 92 stk. i god rundstpl. kval. i pergamynkonv. (3) 5306 o 54 III type Type 1 prakt HAUGESUND. (1487) 5307 o 54 III type 2 x 13 stk. Alle med mindre feil. (SK m/feil 4680) F øre 20 mm 54 V. BREMANGER 1 IV 94 (Sf/4). Vakkert bankobrev til Sandshavn. Tidligste kjente dato! (opprettet ). Transittstemplet FJORDENES POSTEXP. / H (D/S Hornelen ) 1 IV 1894 på baksiden samt AALESUND 3 IV 94 (IIL) og FLORØ 2 IV 94 (SL). To lakksegl med postsignetter: BREMANGERS POSTAABNERI o merker på plansje Følgebrev med trestripe og to enkle stpl. Christiania 21-II?, sendt til Vold pr. 1 Molde. Svak brekk gjennom venstre merke i stripen, og øverste enkeltmerke. Div. 20 mm 5311 ** 49 I, 50a, 50bb. Sekvens med nøttebrun i praktkval. (1387) 5312 o 49 x2, 50 x11, 52 x16, 53 x117. I alt 148 stk. 20 mm i stort sett normalkvalitet, dels 650 fullstpl. på noen o stk. i forskj. pl./nyanser. Bl.a. 49 I+II, 50bb (nøttebrun), 51 I, IIa, IIc, 52 IIa+c. 450 God rundstpl. kval. (ca. 2) 5314 o stk. montert på 4 spesialark med div. plater/nyanser. a kval. (Ca.3) 5315 o Spesialoppsett på 4 stk. albumark med plater, typer, nyanser, flere pene 1 stpl. etc. Ikke alt er riktig. Kvaliteten ser bra ut. Totalt 109 stk o Spesialsamling på nøytrale ark, en del er typet, varianter, pl.feil, pene stpl. 0 sett. Totalt 260 stk o 51 x16, 52 x36. Duplisert vare på tre innstikkort med nyanser og typer, noen fullstpl. a/god kvalitet. (0) 5318 o 54 I/V x 106 stk. i varierende antall + NK 55 x 14 stk. Totalt 120 stk. på 11 ark/plansjer. De fleste er typet og med vm.still. og pl.feil. Medfølger 57 stk. med div. 20 mm i pose. # 5319 o 54 x26, 55 x9. Bl.a. med oppgitt typesett 54 I og 54 IIa (ikke kontrollert), videre 54 III t. 2 (x2) og t. 3. (4) 650 Storauksjon juli

64 Obj.nr o 54 x74, 55 x16. Lott på to plansjer med bl.a. over 20 stk. 54 II (trolig inkl. en IIb). Normal/bra kvalitet, fullstpl. finnes. (oppgitt SK over 5) Antikva 5321 o 56. Fellingstypene 1-4, hver fellingstype med vm.still Totalt 16 stk. i bra kval. (2160) 5322 o 56-58, Kpl. fin og grovtg. Centraltr. inkl. 61X type 1+2 og Y, 63 I+II, 64 X+Y på to monteringsark. Prima kval. (3367) x 5323 o 56/84. Roteparti med trolig godt over 1 merker, inkl. 78 x24, 80 x27, 81 x34, 82 x18, 84 x16, m.m. Mange grovtg., mange med st. vannmerke, og mulig eksemplar av ekstratype 77. MÅ sees, da kat.verdien er høy! 5324 o Kpl. serie med fullstpl. 61 og 72, bra kvalitet på grovtg. (SK 2961) 5325 o øre Central i uvanlig 4-blokk men et par anmerkninger. 350 Obj.nr. F 5365 ** øre grå. Prakt. 2675) Provisorier og Kronemerker 5366 o 48. Lott 71 merker bl.a., fireblokk, to 5-striper og én 4-stripe. (SK 2) 5367 * 48 II, 85 I - 87 I, 88, 92 a+b. 7 forskj. prov. letthengslet. (1886) 5368 o 85 I. 4-stripe stpl. Kristiania 10-IV merke med tg.anm. nede. F 5369 ** 85 I. a postfrisk merke. God tg. Sentr. venstre. (1) F 5370 ** 85 I. God tg. sentr. høyre. (1) 5371 **/* 85 I - 87 I, 88. Det siste **. (1657) 5372 o 85 I - 87 I. Kr-Prov. kpl. rundstpl liten bue. (1925) 5373 o 85 I -87 I, 88 X+Y og 88Y pakkestpl. (1787) 5374 o 85 I, 89, 92a-b + 64Y. a kval. 64Y med lett 3-kantet pakkestpl. (1629) 5375 o 85 II, 89p, 91. a kval. (2115) F 5326 * blokk 10 øre Centraltr. fintagget, få kjente. Tre h.spor, det nedre med matt 3 limparti etter hengsel. Et par tg. noe korte, men rel. bra kval. på en så sjelden enhet. (SK 0 som enkeltmerker, NK 10 som 4-blokk *) 5327 o 57/69. Noen 5, 10 og 20-ører, inkl. ca. 20-ører. Alle grovtg. som ikke er 69 er regnet som 63, dog finnes flere 58b. Normal/god kvalitet. (SK 11 +) 5328 o 58A. 34 stk. rundstpl. i feilfri kval. (2788) o 58B. Fellingstypene 1-4, hver fellingstype med vm.still NB! Ft. 2 med vm.still. 1, samt ft. 4 med vm.still. 4 er NK 58A. Totalt 16 stk. a kval. (Ca. 2) 5330 ** 59, 65, 66, 67, forskj. postfriske antikva. (3695) ** øre noe flisetg. 3 øre med tg.var. Begge postfriske. (4) o 60/92. Dublettlot med hovedsakelig antikva på plansje med 65 stk. De aller fleste med markerte fellingstyper og vm.stillinger. Inkl. NK 88 x 3 og 92b x 4. F 5333 o 61a. CHRISTIANIA 27 II stripe hvor hvert merke er annullert med et rettvendt fullstempel o 61X type 2. Fellingstypene 1-4, hver fellingstype med vm.still Totalt 16 stk. (4160) ** 61, 67, forskj. 5 øre grønn Antikva postfrisk. Nk 67 m/et par flekker uten lim. (SK 3570 for alle postfrisk) F øre Centraltr., meget pent eks., nær prakt! (2150) 5337 o 65. Horisontal 5-stripe og 4-stripe. 5-stripen stpl. DRAMMEN 24.VII.99 og 4-stripen omv. VESTBANERNES P.EKSP.3. God kval. (2925 som enkeltmerker) 5338 * kpl. grovtg. Knudsen med hengsel. 35 øre u/lim. (4755) * Knudsen, serie der 35 øre er (*). Noen mindre taggeanm. (SK 4350) GI BUD! 5340 o 65-72, Kpl. grovtg.og fintg. Knudsen på 3 monteringsark, inkl. merkene med st. vm.stillinger, unntatt NK 73Y. a kval. (2240) 5341 o/ øren i 4-BLOKK på brev Arendal 1897, samt 10-ører i singel 4-blokk Mandal samme pr. a kval o blokk med sidevendte Moelven 1897, et par kval.anm * 69. Uvanlig 4-blokk med alle *, dels med limanm. etter hengsel og èn tynnhet nede. Baksiden må vurderes nøye! (SK 2 som enkeltmerker, NK 0 som 4-blokk *!) F 5344 o øre Knudsen grovtagget rettvendt nær fullstemplet Kabelvaag 3.IV.02. Uvanlig i denne kvaliteten o 70. Velsentr. 4-blokk med sidev. LESJESKOGEN 4.II.00 (OP). Nedre høyre merke med tynnhet F øre grovtg. Knudsen, meget pent eks.! (2 +) 1 F (2), 74(4). TROMSØ 6 X 01 (SL). 10 øre porto på vakker konvolutt til Kristiania. Frankert med par 1 øre og to par 2 øre antikva. Ank.stpl. KRISTIANIA / * TUR 5 * på baksiden o 73/84. Dubl.lott med fintg. antikva Knudsen som flg.: 73 x 10, 74 x 6, 83 x 11, 84 x 24. God rundstpl. feilfri kval. (3412) 5349 o 73/84. Større parti på en helplansje og to mindre plansjer, en del med st. vm. Lav tg. kommenteres på 75b, ellers mye bra. (oppg. SK 4825) 5350 * Fintg. Knudsen kpl. på hovednr. Totalt 12 forskj. 50 øre med liten tynnhet. (2643) 5351 ** 73X-77 IIX, 79X. God postfrisk kval. (1812) 5352 * 74/ stk. fintg. Knudsen, 1-2 av hver. 2, 5, 25 og 60 øre med både ligg. og st.vm. 1 (4528) , 77. To uvanlig rek.trykksakbrev til 13 øre, fra Bergen og Fred.stad 1907, til Haugesund. God kvalitet på utst.ark. (Postal ) , 77 II, øres oppfrankering på 2 sk helsakskonv, stpl. Larvik 1907, til Hamburg rekommanderte. Påsatt etikett Alt for Norge, som berører av rek.stpl. Frankering utgjør 41 skilling, dvs. 1 øre overfrankert. Meget spesiell sak, utst.montert. F5355 ** 76X. Luksus velsentrert. Kort-attest Aune. (SK 360 som prakt) Y. 5 øre st. vm., god kvalitet! 225 F 5357 (*) 77 I. Overtrykk Specimen, uten lim. GI BUD! F 5358 o 77 II ekstratype. Pen pakkestemplet 3-stripe med Kristiania Pakkepost stemplet i oktober Det midterste merket er ekstratypen ** 77 IIa. Pen 8-bl. m/god tg. og sentr. Uvanlig i så stor enhet. Noe gulnet ** 77 IIX. Vertikal 6-blokk med marg nede. Sentr. opp. (2310) 5361 ** 77 IIy. 10 øre postfrisk med stående vannmerke og øvre høyre hjørnemarginal innskripsjon Utsøkt objekt. F 5362 ** øre brun, velsentr. (2) F 5363 * 78. Meget pen, letth. 4-BLOKK, god tg. og sentrering. (SK 1 som enkeltmerker, NK 3 som 4-blokk *) F 5364 ** 80X, øre sentr. v/ned, 35 øre litt v/opp. (3340) F 5376 ** 85 II. 1,00 kr Kroneprovisorie 1905 med olivengrøn overtrykk. Luksus velsentrert. (SK 2 4 som prakt)# 5377 o 85 x2, 89 x4, Åtte kronemerker i mest bra, teknisk kvalitet, men flere med pakkestpl. (3215) 5378 o 85/93. Fire merker med to stk. rundstpl. 89 noe flisetg., ellers bra kval. (2375) 5379 o I. Tre av hver, var. sentrering (3) o I, 88, 92a. 4 stk. rundstpl. 85 I pakkestpl. (2122) o I. 87 med pakkestpl. (1) o I. Rundstpl. 85 med liten hj.bøy. (1925) 5383 o II. Rundstpl. 85, 87 + bue. (3125) F 5384 ** 86 I. 1,50 kr Kroneprovisorie Luksus velsentrert. (SK 2) 1 F 5385 ** 86 I. a postfrisk merke. God tg. Sentr. venstre. (0) F 5386 ** 86 I. God tg. sentr. v/opp. (0) F 5387 ** 87 I. God tg. sentr. høyre. (2) F 5388 ** 87 I. Rødt overtrykk. God tg. Sentr. h/opp. (2) 5389 o 87 I,II. Pl. II skjev, og med meget svakt overtrykk. F 5390 ** 87 II. Velsentrert merke. Mindre matt flekk i limet. (SK 2) o 87 II, 92a, II del av to buer, sentr. v. 93 god tg./sentr. (2305) ** 88-89, 92b. Kr 1.00 Haakon prima. (1860) 5393 ** 88y x6, 92a x6, 92b x5. a, postfrisk kval. inkl. 4-bl. x 2, 3-stripe og par x 2. (3240) 900 F 5394 o 89. Par med vakkert fullstpl. pakkestpl. CHRISTIANIA 5.XI * Letthengslet serie Haakon (2170) 5396 * Haakon 1907 kpl. letthengslet. (2170) 5397 o m/pakkestpl. (1890) 5398 o og 91 pakkestpl. 90 prima rundstpl. (1640) 5399 o rundstpl. (1675) 5 o med pakkestpl. (1510) 5401 o med pakkestpl. (1510) 5402 o rundstpl. + bue. (1890) 5403 o pakkestpl. (1675) 5404 o Haakon 1907 kpl. m/pakkestpl. (1450) 5405 o Haakon 1907 kpl. rundstpl. Kr 2,- + bue. (0) o Haakon 1907 kpl. rundstpl. NK 89 + to små buer.(1950) 5407 o Kpl. rundstpl. NK 90 nær fullstpl. rettv. TRONDHJEM 6.V o Rundstpl. god tg./sentr. (1950) 5409 o stripe med sidev. SVOLVÆR 3.VI.14, god sentrerting, litt gulaktig papir. (2025 +) F 5410 ** 90. Prakt velsentrert. (SK 2850) o Prima rundstpl. kval. Velsentr. (1) 5412 o To flotte merker. Rundstpl. (1650) 5413 o 90-91, og 93 med pakkestpl med liten antydning til flisetg. (2160) 5414 o 90, 93, 95. Alle rundstpl. NK 90 liten antydning til flisetg. (1805) 5415 o 91, 93p. NK 91 rundstpl. + bue. (1760) 5416 o 91p, 93. Kr 2.00 med lett pakkestpl. (1) 5417 ** kr. s/ho, **. 900 F 5418 * 93. Prakt velsentrert. Nær postfrisk. Signert F.C.Moldenhauer. (SK 1250+) 5419 * To pent hengslede Haakon (2.595) 5420 o Pene merker stp. i rett tid. Attest på 94 fra FCM. (4050) 1250 F 5421 ** serien **, 1 kr er skjev, fotoattest Nielsen. (11.) * Haakon 1909/10. Kr 2.00 med kort hj.tg. (3845) 5423 * Letthengslet serie Haakon 1909/10. (3845) * Haakon 1909/10. Letthengslet. (3855) F 5425 * Haakon 1909/10 med hengsel. a kval. (3845) 5426 o kr med en splittet tagg, 1,50 skjev og pakkestemplet o serien o to stempler 5429 o/* letthengslet. (2) 5430 o Haakon 1909/10 kpl. med pakkestpl. Kr 1 og Kr 2 med korte tg. (2930) 5431 o Haakon 1909/ pakkestpl bue. (3840) o Kpl. Haakon 1909/ m/pakkestpl.og kopistreker avsmittet på baksiden. 1 kr. med nålehull. F 5433 o Kpl. Haakon 1909/10. NK 94 erklæring fra FCM. Del av to stpl. (4110) 1 F 5434 ** 94. Kr 1.50 ultramarin. God tg. sentr. ned. (2) 5435 ** 94. Pent postfrisk merke. (2) 900 F 5436 * 94. Prakt/lux velsentrert. (SK 1470) F 5437 * 94. Svakt hengselspor. Sentr. v/opp. (1470) 5438 o 94. Kr 1.50 ultramarin med pakkestpl og urenheter. F 5439 o 94. Diag., nær fullstpl. FLEKKEFJORD 1911, meget pent merke. 1 Diverse eldre merker 5440 o 1-2, 4-5. NK 1 med riststpl., liten brun flekk i h. marg. (2) 5441 o 1-5. Sekvens inkl. 4a + b. God kval. (3165) o 1-5 kpl. NK 1 normale marger med litt grøtet 42 NK 3 og 5 + liten bue. (3125) 64 Storauksjon juli 2017

65 Obj.nr. Obj.nr o 1-5. Kpl. på hovednr. NK 1 med lite hakk i øvre marg. 3 og 5 fullstpl o 1-5, 6, 10, 13b, 14x, 15b. 10 forskj. sk.merker. NK 1 del av datostpl., litt smal marg 1 nede. NK 2 og 6 +bue. (7365) 5445 o 1-2, 4-5. NK 1 med 12-streks riststpl. Litt smal v. marg. (2) o 1, 3, 12, 14-15, 16-18, NK 1 med tettklipt marg oppe og nede. Flere + bue o med lesbare 3-rings i normal kval. (3) 5448 o 1-5. NK 1 med vertikal bøy, gode marger. (3) 5449 o 1-5, 9-10, 15b, forskj. gode sk.merker i dels bra kval., men NK 1 med smal 1 marg nede. (6060) 5450 o 1-5, 6, 8-10, 11-12, 14x+y, 15b. Inkl. 4a+b. a kval. (7770) o 1, 6, 9, 16 IIb, IIb med v1 E.EN, 1 med vertikal bøy, bra marger. Påskrevet A o 2, 6. Begge + liten bue. (2675) o 2, sk sentr. h. (1850) 5454 o 3, 5 x2, 8 x2, 16 IIa, 39X, 40 IIbx, 85 I. Et par merker + bue. Normal kval. (2730) 5455 o 3/32. 9 stk. med minimale feil som flg.: NK 3, 5, 7 (litt grått), 9-10, 15 b x 2, 21, 32. (SK m/feil 3445) 5456 o 3, 89-90, 95. God rundstpl. kval. (1680) o 4 x 2, 8 Ia+IIb, 9, Stort sett OK kval. (1790) 5458 o 4/ stk. i perioden. NK 17cX m/torings. (2109) 5459 o 5, 8 Ia, 16 Ia, IIa x 3, 17cX. a kval. (2815) 5460 o 5, 10, 15b, 20. NK 10 og 15b + bue. (2185) 5461 o 6, 19 Ia. Sentr. hhv. v/ned og v/opp. 4 sk fullstpl. rettv. DRAMMEN (2995) 5462 o 8 II, 10t, NK torings. (2110) 5463 o 8/54. Liten dubl.lott med følgende merker: NK 8 II x6, 9, 11, 12 x2, 14x x3, 17cX, x3, 39X, 54 III type 2. Noen med minimale kval. anm. (4325) 5464 o 9, 12 x2, 14 x4, 16t, 17aXt + cxt, 18 x2, 19t, Totalt 15 stk. sk.merker. 2-3 med mindre tg.anm. (ca. 3) 5465 o 9-13, 18a + bx. Et par merker med kort tg o 10, 12t, 22, 24 IIIb (oppgr.), 25, 27, 28, 29b, forskj. i god kval. (2725) 5467 o 10, 12, 15, 19 Id, stk. + bue av annet stpl. (2) o 10/86. Liten dubl.lot med NK 10, 31 x 9, 40 IIbx, 51 IIc, 65, 71, 72 x 3, 86 I. Stort sett bra kval., men noen med to stpl. (3945) 5469 o/bs 12 x3, 93 (klipp) og bue. Et par med småfeil. (2925) 5470 ** 16 IIa, 17cX 4-bl., 22 x 7 stk. God postfrisk kval. (2) 5471 ** 21 II, 24 IIb, 77 IIX. 7 skill sentr, v/ned. (1835) 5472 o 22/31 skravert posthorn, NK 32, 37. Normal kval./kval.anm. (SK ca. 0) o kpl. på hovednr , 39, 40 IIbx, 45 I+II, øre med hjørneanm., ellers god kval o 22/31 (-25 øre), 32-34, 35. NK 35 + bue. (2455) o 22, 26-31, 33p, 34. a kval. (1970) o 22/ stk. i perioden, 1-2 av hver i bra kval. (Ca. 3) 5477 o 22/ forskj. i bra kval. bl.a 22-31, 32-34, 40 IIa, 49 I, o 22/ stk. herav 11 stk. skravert inkl. NK 28 x 2, 47, 59, 65. a kval o 23-27, 29-31, 32-34, forskj. i bra kval. (2) 5480 o 23, 24 IIa, 26, 29 x 3, 31 x 4, 35, 40 II x 2. a kval. (2255) o 23/92a. 16 forskj. i stort sett bra kval. Bl.a. NK 23, 24 Ib, 32-34, 39, 41, 45 I, 47, 49 I.( 2740) 5482 o 24 x 6, 25 x 5, 26, 27 x 2, 28, Bl.a. 24 I+II og pent NK 28, bra kval. (ca ) 5483 o 24/ stk. inkl. bedre i stort sett bra kval. Bl.a 28, 33-34, 51 I. (3250) 5484 o 24 IIIa, IIIb, 27-29, 31, 32-34, 46b. NK 33 en kort tg. nede. (ca. 2) 5485 o 27 x 2, 29, 31p, 36 x 2, 37 II, 38, 39, 41, stk. i bra kval. (1730) 5486 o 27, 32-34, 37 I+II, 40 Iax, IIa, IIbx, 41, 46a, 51 I+IIa, 72 x 2. Totalt 15 stk. gode og 900 mellomgode merker. God kval. (3) 5487 o 29b x 2, 30-31, 32-34, 40 II, 45 I, 46a, 47, 72p. 12 stk. i god kval. 31, 32-34, 72 er pakkestpl. (2170) 5488 o 32-34, 41, 42 par, 45 I, 46a, 47. a kval. (1793) 5489 o 32-34, 37 I+II, 38, 45 II par, 46a rimelige. (Ca. 1900) o 32/48. Lott på 3 innstikkort med mye kurant, inkl. 37 I, 41 x3, 47 x2, m.m. Normal/bra kval. (oppg. SK 3) 5491 o 32/ forskj. i bra kval. bl.a , 41, 45 I, 46-47, 49 I+II, 51 IIa. (2470) 5492 o 32/92a. 12 forskj. bl.a , 41, 47, 49 I, 85 I. Normal kval. Ca o 36, 40 IIa, 47, 51 I+IIa. a kval. (1455) 5494 o 37 I+II, 40 Iax, IIa, IIbx, 41, 45 I, 46a. a kval. (1930) 5495 o 38/ merker oppsatt og beskrevet. Alle oppsettene er antagelig ikke riktige, blant annet de dyreste som stående vannmerker og 54 III type 2 og type 3, men et interessant utvalg merker ** 99-, 102b, 103, 105, 107, , forskj. postfriske i god kval. (2330) 5497 ** Kpl. på hovednr. 60 øre er NK 109 II (6418). Medfølger NK 102a ** 15 øre 2 rødbrun flisetg ** 96/109. Komplett postfrisk serie posthorn 1909 i god kvalitet. (6.) **, 102b, , 125. Prima postfrisk kval. (2140) F 5 ** 102a. 15 øre rødbrun s/h, fin gummi (2) F 5501 ** 102a. 15 øre rødbrun. Prima postfrisk. (SK 2) 1 F 5504 ** øre lilla. Prima tg,/sentr. men lett diag. limbøy. (0) F 5505 ** øre lilla. Prima tg./sentr. men lett diag. limbøy. (0) F 5506 ** øre lilla. Sentr. h/opp. (0) F 5507 ** 104. Prakt velsentrert. Farvefrisk. (SK 2) F 5508 ** 108. Prakt/lux velsentrert. (SK 1) 5509 **/* 109 I. 60 øre posthorn på gullig papir m/marginal Januar De to nederste mrk er pfr. De to venstre mrk med litt kraftig krakelering. (SK 7) F 5510 ** 109 I. Horisontal 10-blokk med nedre venstre hj.marginal med marginaldato 0 Marts God tg./sentr. inkl. 2-3 prakt. Vakker blokk. (30++) F 5511 ** 109 I+II. 109 I med svak antydning til flisetg. (4) ** Lott postfriske Haakon 1910 i blokker/striper. NK 110 x6, 111 x27 (inkl. 9-blokk), 112 x3 og 113 x3. (SK 2) 5513 o , , , forskj. i god postfrisk kval. (2770) 5514 ** , Eidsvoll og Løve I. NK 127 noe flisetg. (1985) 5515 ** 115 x3, 139 x11. Lott med dels enheter og rel. mange fine Svalbardmerker. (3130) 5516 ** 116 x 8 stk. i god postfrisk kval. (2160) 5517 ** 116, 216, , 259, og PM 13b. 9 forskj. i god kval. (2070) 5518 ** Kpl. posthorn 1919/29. (2449) ** , 125. Mangler kun 30 øre på kpl. (2249) 5520 ** Løve I kpl. Prima tg./sentr. (1515) 5521 ** 128/ forskj. bl.a NK 128, , 151, 155 I+II, 159. God postfrisk kval. (3090) Kpl. serie på flott luftpostbrev til Sveits, fra Oslo Elisenberg 12.VIII ** , , 155 I+II. God postfrisk kval. (2950) 5524 ** bl.serie av denne (16-blokk), bl. + par, stripe. NK noe flisetg. (4) 5525 ** 140 x 8, 158 x 10, 166 x 5, 192 x 8. Alle i striper. (2095) 5526 **/* 141. Løve 10 øre grønn. Parti med marginaldatoer. Parti med 39 enheter - 19 forskjellige datoer **/* 141/54 (-146), 155 I+II, , NK 149 er*. (3918) ** 141/54. Lott postfrisk Løve II 1926/34, inneh. NK 141, 143, , i enkeltm. og blokker m/marginaldato. (SK 2923) 5529 **/* 141/54. Løve II i 4-bl. med , , For NK 141, 145, 147, , 154 er det hengslet øvre par og postfrisk nedre par). (SK 3038,- tatt hensyn til de ubrukte) 5530 ** kpl. Løve II. a sentr. flere prakt. (3963) ** 155 I+II, , , kpl. postfriske serier. (2690) ** 158, Alle i prima 4-blokker. (2160) 5533 ** 159 x9, 161, 184 x2, 189. Div i normal/bra kvalitet. (3740) ** bl. 168a par, 168b 4-bl. 169X 4-bl. 169Y par, bl. God postfrisk kval. (2260) 5535 ** 168/ forskj. bl.a. 169, , 183, 184, (2870) 5536 ** 169Y. Vakker 14-blokk med st. vm.still. 5, med v. marg. Velsentr. (3) ** kpl. serier. a sentr. inkl. prakt. (3428) ** Nordkapp I. Postfrisk serie. (1570) F 5539 Bs store klipp med store spesialstpl. (38 mm) NORDKAPP *** 12 AUG Tilsvarende serie med dette stpl. ble solgt for 1900,- + salær på Engers auksj. 103 iflg. innleverer ev med Nordkapp I i praktfull kvalitet. F Filatelistisk rek.brev til Sveits med diag. fullstpl. på hvert merke NORDKAPP LE CAP NORD. Rek.lapp med SKARSFJORD Kpl. på rek.brev med etikett Skarsvåg, stpl. SA ** , Lott gode utgaver, to stk. 181, 183 med prod.bet. limstripe. Ellers god kval. (2595) 5544 **/* * og ** m. fl. Sjumerkers frankering på lagd konv. pent stpl. NORDKAPP (to ulike), inkl. prakt på 182. Liten variant notert på NK 97, lette konv.struktur, men dekorativ sak o øre Nordkapp I luksus-stemplet Nordkapp Le Cap Nord F 5547 o øre Nordkapp I luksus-stemplet Nordkapp Le Cap Nord ** 184/228. Mangler NK på kpl. (2970) 5549 ** 185, 189, , , forskj. postfriske, inkl. Legion og Universitetet. (1890) 5550 (*) øre uten valør, maskinprøvetrykk i vertikalt par med nedre marg. Trykt uten gummi og kun få kjente. 0 F 5502 ** 102a. 15 øre rødlig brun i vertikal 10-blokk med øvre høyre hj.marginal med 8 marginaldato Oktober Prima tg. Sentr. litt høyre. (20) F 5503 ** øre lilla i mørk nyanse og god tagging, skjev h. (0) Storauksjon juli

66 Obj.nr Obj.nr. Heftemerker F 5551 ** 205, og 25 øre V uten vannmerke. Begge merkene i luksus kvalitet med 0 venstre marg. Attest FCM ** Kpl på plansje og halvplansje, inkl. NK , 272 med sign. 2 A.Berntsen Norge. God postfrisk kval. Totalt 103 forskj. (6783) F Halvert 20 øre løve på lokalbrev fra HEMSEDAL Påskrevet sendt erklæring med blyant. Uvanlig o 259 x 2, 260. Alle del av torings, ett 1.dag. (1850) 5555 o 259, Kr V med riktig årstall. Legion del av torings. (2053) o 260, Kr V med årstall. (1) 450 F 5557 ** øre V med vannmerke. Tydelig vannmerke i stilling 2. (NK 3) 5558 ** 272. V-merke m/tydelig vm. Garantistpl. 1 F 5559 ** 272. Tydelig vm. 2 med tysk fotoatt. J.P.Bach og M.Eichele fra 2. (3) 1 F 5560 ** 272. Tydelig vm 2. fotoatt. fra H.Tysland. Merket kommer fra delt 4-bl. (H.merke) Kval.: (3) F 5561 ** øre V med vm., to ørsmå prikker i gummien ** 272. a eks. med marg og tydelig vm., lett tropisk påvirkning i limet * 272. Tydelig vm 2. Svakt hengselspor. (1) 5564 * 272. Tydelig vm 2. Sign. på baksiden. (1) F5565 o øre V med vannmerke. Fotoattest Aune. (SK 4250) 1 F5566 o øre V med vannmerke. Fotoattest Aune. (SK 4250) o 272. Erklæring fra FCM. Rundstpl. + liten bue. (4250) 1 F 5568 o 272. Stemplet HJART --, attest Enger nevner ikke at fargen slår delvis gjennom til baksiden. F 5569 o 272. Tydelig vm. 2. Erklæring fra FCM medfølger. (4250) 1 F 5570 o 272. Tydelig vm. 2. Stor del av omv. OSLO hvor flere deler av stpl. berører 1 V. Pent merke. (4250) F 5571 o 272. Tydelig vm.2. Sign. Melby. (4250) 1 F 5572 o 272. Tydelig vm.2. Stor del av sidev. OSLO 30.?.41 som berører overtrykket. Garantistpl. A.Berntsen. Norge i rødt. (4250) 1 F 5573 ** Londonmerkene med overtrykk, alle blyantsignert. 0 Etter krigen 5574 ** LYKKEBREVET - komplett i 3 deler serie A. (SK 1.) 5575 ** LYKKEBREVET. Serie A i tre deler ** LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie B. (1) 5577 o LYKKEBREVET. Serie B i tre deler LYKKEBREVET. ev, alle tre tallonger, serie B. Stpl. OSLO LYKKEBREVET serie B i 3 deler på konvolutt ** , 410, Haakon øremerkeserier kpl. i postfriske 4-bl. (SK 3352) ** Dupl. parti med enheter, bra lott med SK hele 6424, ** 393/438. Dublettparti Haakon småformat, bl.a. 436 x20 (+ 2 med feil uregnet). Ves. 900 god kval. (oppg. 6710) 5583 ** 597 IIx. Fireblokk, påstemplet type av Enger. (2) 5584 ** 912y. 4-blokk 15 kr Munnharpe med det sjeldne Hs5-papiret. Marginaldato 31.VII.90. (SK 1+) 5585 ** Helark à 50 stk. hvorav de øverste 15 mrk er feilperforert, se bilde. 1 Frimerkehefter Frimerkehefter IIdnA. Ørliten anm. bakre omslag, forsiden prima. (SK 1) 5587 ** 30 IIA v1. Variant, 3. og 4. side byttet om, prima (1950+) Motivhefter fra nr. 43 inkl. private x 5588 ** 43/111. Mindre samling i Vario med pål. litt over 1,- for komplette hefter, + noen smått ekstra ** 43/ ulike i antall 1 til 6 stk. av hver (FH 50 = 12 stk). Oppgitt kat.verdi 2590, ** 63 II. Flott eks. perf.type II. (1) 650 x 5591 ** Dupl. samling til 0, pålydende = 3.475,-. 1 x 5592 ** Samling dupliserte hefter pål. 3682,- 1 x 5593 ** Samling til år 0 med pål. 3312,- inkl. en 86y, + ett med 10x Innland ** Årssett , dubl. 1. (5075) x 5595 o Lott 30 moderne kpl. hefter pent stpl. i perioden 4/2010. Litt div. medfølger ** HVALFANGST-hefter. Samling med 114 stk. 1999/2016. Selvkost for heftene er på 9850 kroner. 0 F 5597 **/* øre grønn. 6-blokk fra frimerkehefte. Minimalt hengselmerke i marg berører noen tagger i øvre kant. Meget sjelden blokk o 99,, 102b, 103, heftemerker, hvert med alle 4 beskjæringer. 5 øre i 4-bl. (1) F 5599 ** øre blå. 6-blokk fra frimerkehefte. Postfrisk. Meget sjelden blokk. 0 5 o Større parti med NK 99-/103, 145 på dobbeltplansje inkl. noen par. Noen kval.anm., men mange bra og rundstpl. Portomerker 5601 ** 1, 5X, 8a, 9Yb, 10-12, 13a+b, 14-16, forskj. i prima postfrisk kval. (2666) 5602 o 1. Fire dels større enheter/blokker, rel. lettstpl., samt liten konv. med par, straffeporto fra Sverige ** 1-2, 5X. God postfrisk kval. (1955) 5604 * 1-2, 3bX, 4X, 5X, 8a, 9Ya, 9Yb, 10-12, forskj. portomerker, alle med hengsel. God kval. (2640) 5605 * 1-2, 3 ax, 5 X, 8-12, forskj. portomerker med hengsel. a kval. (1875) 5606 o 1-5. Lott med antall, hhv. 10, 15, 2, 6 og 5 stk., bra/god kvalitet på de fleste. (4) 5607 ** 1/14. Seks ulike enheter, inkl. 8-blokk PM 1, 4-blokk PM 5, m.m. Alle enheter med 650 marg, og jevnt bra/god merkekvalitet. (oppg som enkeltmerker) 5608 ** 1/15 **. Dublettlot på plansje med 67 stk. inkl. blokker og striper. Bl.a. 11 x8, 12 x17. (Ca. 4900) 5609 ** 1/ forskj. i god postfrisk kval. Bl.a. 5X, 13a+b, 14-16, 18. (2666) 5610 o 1/ stk. PM montert på 3 spesialark. Mangler P 7 på kpl. De fleste med både ligg./st. vm.stillinger. Litt bl.kval o 1/18. God lott med mange nyanser, og st. + ligg. vm. på PM 3-5, 10 og 12. Hjelpestpl. Hønefoss på PM 12 kan ikke være vanlig (st. vm.). Oppgitt SK 3358, o/**/* 1/18. Plansjer med vel merker. Bl.a. ** 4-blokk PM 13 samt noen PM 3 og et par 1250 grovtg. (SK ca. 10) F 5613 ** 2. a postfrisk merke. Sentr. v. (1) F 5614 ** 2. 4 øre blålilla å betale. God tg. Sentr. v/ned. (1) 5615 * 2 x 3, 5 x 4, 9 yb, 10 x 3, 11 x 3, 12 x 5, 13b, 14 x 2, 17 x 3, 18. Totalt 26 stk. letthengslet. (2980) , 8, 11. To gode forsendelser. Først PM 2 i 5-blokk bak på ufrankert brev fra Chra. 16.IX.01, stpl. Rakkestad 18.IX, ikke vanlig. Så brev fra Østerrike 1927, portobelagt med høyst uvanlig kombo øre stpl.oslo 19.II o 4X. Horisontal 5-stripe med svakt omv. BODØ. Uvanlig enhet. F X. Prakt NORDRE FRON (OP) ** 5X, 8a, 11-12, 14, 15a, 18. Alle i prima 4-bl. 15a med marginaldato Oktober (4) 5620 ** 5X, 9X, 10-12, 14, øre prakt. (1655) o 5xy. Påbegynt opp-plating med 85 merker. I tillegg vel løse merker, ofte med påsatte vm.st. og pos. Ok kval o 5Y. To fine enheter 10 og 6-blokk med st. vm. Ene notert med fellingstyper, bra/god merkekval o 6 x3, 7. Fire merker med ett 6 med liggende vm. Noe smussete, ellers bra. (3) 5624 o 7. Meget pent par, nær fullstpl. LILLEHAMMER 8.III.01. (SK 1) 5625 ** 13a x4, 13b x8. Flere i praktkval. (2720) F 5626 o 13a, b. 13b matt lilla er sansynligvis ikke utsendt eller brukt som portomerke, men er kjent solgt fra frimerkeforvalteren til samlere. Sjeldent, tilsvarende merke ble solgt på Skanfilauksjon 198 for 7,- + prov. Medfølger 13a som referanse ** Kpl. å betale. P 13a og P 17 prakt. (2550++) 5628 ** 15a, stk. med marginal. (2065) 650 F 5629 ** og øre å betale. God tg./sentr. (1825) ** 10 enheter med ymse blokker fra 4/10-bl. To enheter 10-ører flisetagget, 10-blokken 1 4 øre med slitt tg. venstre, og øvre par på ene 20-øres og 15-øresblokken er letthengslet. Ellers **, og mange enkeltmerker i god kval. (oppg. SK ca. 6) 5631 o Dublettlott med ca. merker i liten innstikkbok. En del PM 6-7 sett. Litt bl.kval. x 5632 o/**/* Parti på noen mindre plansjer og et par albumark, et par merker i lett blanding, spesielt mange 1-ører inkl. PM **/* Lott enheter fra PM 1 i 6-blokk samt div. andre at betale. 20-øren *, og èn av 1-ørene 550 likeså. Ellers bra. (oppg. 2356) 5634 o Dubl.lott på halvplansje med 1 x7, 7 x8, 8 x6, 9 x11, 12 x30. Litt bl. kval. (5) x 5635 o/bs Tre halvplansjer og tre innstikkort fulle av T-STEMPLER i god blanding Storauksjon juli 2017

67 Obj.nr. Obj.nr. Returmerker F 5636 (*) 1x. Som Ubesørget. Mørk lilla papir uten lim. Feilfritt merke uten feil. Meget sjeldent 0 ubrukt. F 5637 * 1y. Som ubesørget. Letthengslet. Sentr./ned. (1) F 5638 * 1y. Som ubesørget. Sentr. h/opp. (1) y. Singel påsatt 2 sk helsakkonv. og sidestpl. Chra. 19.III.81 som ikke berører merket ( = (*)). Sendt Farsund. F 5640 * 1y, 2y. Begge med hengsel. Sentr. hhv. h/ned og venstre. (2435) 5641 o 2. Som uindløst. Skjevt sentrert, med mørk grønt papir med horisontal blekkstrek (SK 0 6) F 5642 ** 2y. Som uindløst på lys blågrønt papir. God tg. Sentr. litt h. (1675) F 5643 ** 2y. Som uindløst. Pent merke. (1675) F 5644 ** 2y. Som uindløst. Postfrisk, god tg. Sentr. opp. (1675) 650 Tjenestemerker 5645 ** 1-7, 8a, 9-16, 19-20, Mangler kun TM på kpl. i perioden. TM 12 noe 650 flisetg. (2575) 5646 o 1/134. Vel besatt dublettsamling med over merker. Bl.a. T 92 x11, samt mange merker med pene/prakt/lux-stempler. F 5647 o 6b. 40 øre grønnblå, rundstpl. Positiv attest fra H.J.Enger. God tg. Sentr. venstre. (1) 5648 ** 12, 14, gode lange tj.merker. velsentr. (3250) 5649 ** 57/137. Dubletter på stappfull dobbeltplansje. Bl.a. TM 6 4 x15. (SK 5086) 5650 ** Innstikksbok med postfriske tjenestemerker, særlig fyldig og komplett på nyere 1 med T 136 x 18 og 137 x 20. (ca 10) x 5651 o/** Innstikkbok med serier og noe duplisert, mest ** - bl.a. sisteserien kpl. i 4-blokker! 900 Starter dog ved TM 21, men samlet oppgitt HK 8,-. x 5652 ** Fire innstikksider fra eldre til moderne, bl.a. 101 x32 cm. En litt interessant TM 6 er 650 trolig ikke den gode. Oppg. SK x 5653 **/* Dublettbok med uryddige dubletter, dog en del ok og summert for ** til ca. 4,-. I tillegg noen ubrukte, inkl. 12 stk. portomerker o Over Tj.merker montert på nøytrale ark, 1926/50-tallet, noen med fellingstyper, typer og nyanser. Noen pene stpl. Ca. 40 stk. 4-blokker. 6 stk. av de gode solkorsmerkene i 4-bl. er falskstpl. SANDNES, ikke medregnet ** Dublettbok med mange merker, men mest etter 1940 bl.a. med TM 136 x3 og andre 5-kroner. a kval. 550 Gamle brev Gamle brev - før Ca. 30 brev samt noen kvitteringer fra 1828/1844. Stort sett uten poststempler og hovedsaklig innenlands Gaarden Hægstad Helbrev adressert til Sorenskriver Lie til Gilstad. Påtegnet 350 E.S. (Embeds sag), som skulle indikere portofrihet. Portofrihet er underkjent og brevet satt i porto. Kartering / porto 2-3- på baksiden (= 3 lybske skilling). Prakt Kongelig tjenestebrev fra Christiania 25-III Påskrevet C7-timus (Christian VII) KONGELIG TJENESTEBREV med Christian 7. monogram sendt fra Bergen 3. august 1774 til ecke. Avsenderens lakksegl på baksiden Lott 3 brev som tydelig viser myntreformene rundt 1814: 1) Bie LS (lybske skilling). 2) Grilstad RBS (danske rigsbankskilling). 3) Bie sk (norske specieskilling). Alle tre brev er forsøkt sendt som Kongelig Tieneste (portofritt), men med underkjent portofrihet. Således behandlet som portobrev (ubetalte brev). Prefrim 5661 CHRISTIANIA , type II i blå farge på betalt helbrev til Dunfermline i Scotland. 10 d betalt. Ank. stpl. bak. Ifølge NK postal er det kjent 17 brev til England, men hvor mange av disse som er gått til Scotland vites ikke. Arkivbretter CHRISTIANIA , type II i blå farge på ubetalt helbrev til Saxiøbing i Danmark. Beregnet porto 49 RBS i Norge + 22 RBS skipspostporto. (NK ) Frimerkeløse brev etter ev fra Christiania til Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden ankomstpl. Reimes samt Sandøsund i rødt ev fra Christiania til Morlaix, Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden med 4 transitt- og ankomstpl. fra Paris og Morlaix samt Svinesund ev fra Christiania til Morlaix, Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden med 4 transitt- og ankomstpl. fra Paris og Morlaix samt Sandøsund ev fra Christiania til Morlaix, Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden med 4 transitt- og ankomstpl. fra Paris og Morlaix samt Sandøsund x 5667 RØROS. 18 gamle omslag 1859/65 til Handelsfulmægtig Christophersen på Røraas, datert mange ulike steder i omegn, og nedover Østlandet. a kval., alt virker privat befordret. ev fra utlandet til Norge 5668 ALTONA. Ubetalt brev fra KDPA Altona 3. mars 1840 til Christiania. Totalt 52 sk. sp. porto. (Se detaljer) FRANKRIKE. Ubetalt dobbeltvektig brev fra Bordeaux til Arendal 4. okt via Paris, Hamburg og Sverige. Total porto 144 sk. sp. Se detaljer for beregning av porto TYSKLAND. Delvis betalt brev fra Frankfurt am Main til Bergen 2. april 1838 med tilsammen 18 sk. sp. porto. Se detaljer. Diverse samleområder Norge Bypost 5671 ** AALESUND 6-8. Sett med komplette helark 3, 5 og 7 øre. Rel. god kvalitet på merkene, lettere marganm.. (S/A 7) 5672 ARENDAL 7 på pen trykksak (0) 1 F 5673 ARENDAL BK 1 oppfrankert med NK 42x2 og sendt til Italia 1888! 5674 ARENDAL BK 1. evkort 1 brukt 1891 (1) x 5675 ARENDAL. Samling på 4 sider + 5 ubr. helsaker o/(*) BERGEN. Lott 14 enheter, med bl.a. I SA 1 P1, II SA 1, III SA 4 i 4-og 8-blokk. Ustemplet. # 5677 DRAMMEN bypost I. 5 øre helsak konvolutt adressert til bypostens eier J.B. Hagen og datert 12/5 86 med svart blekk. Små anm. Uvanlig o/**/* Ca. 75 merker fra mange byer på småplansjer, mye ustpl. Vesentlig bra kvalitet Samling 22 ubrukte bypost helsaker, inkl. noen dubletter. (Aune 2) REALISASJON! Felt-, Sensur- og Krigspost Sensurpost fra/i Norge 5680 ev fra Keianes til Mortenhals, påsatt gul lukkeremse Postkontrollkontor nr 8. (Troms) 5681 Hullet brevkort fra Tårnvik til Bodon, stemplet Passert kontrollkontor nr. 13 (Bodø). F 5682 Konv. til Sverige med par av NK 333 stpl. FELTPOSTKONTOR No 9 1.VIII.45 + stor K i fiolett Linjestpl. Lhamr.postk på sending 1941 som har inneholdt illegal avis Luftpostbrev fra HAUGESUND til New York med både tysk sensur i Frankfurt og itisk sensur, trolig på Bermuda. 85 øre porto. Meget sjeldent returstempel: Senderens navn og adresse mangler. Noe kval.anm Luftpostbrev sendt fra Trondheim til Den Norske Legation i Lisboa med 45 øre porto. Omadressert til Det Norske Forsvarsdepartementet i London. Flere sensurstempler. Slitasje. Uvanlig Passert Postkontrollkontor nr. 5. Diskre, lite, rødt gummistpl. med blyantsign. på flott verdibrev fra Ballangen til Tromsø. Transittstpl. Lødingen 2.VI.40 bak. Fine lakksegl, meget uvanlig Ofot-sensur! 5687 SIKKERHETSPOLITIET. ev fra Oslo med arkiveringspåtegnelse 2x/35 for ulovlig innhold av illegal avis Alt for Norge nr. 35. Uvanlig Sju brev med nøytrale lukkeremser (seks mørkebrune, èn lys), de fleste fra Norge (til Sverige). Et par kval.anm., men også flere fine inkl. vakkert brev fra Holandshamn. Diverse krigspost usolgte lotter med onlineobjekter. Helsaker fra krigen. Alt relatert til Lofoten. En del dubletter. Opprinnelig utrop var til sammen på kr 2125, (*) FLYGEBLAD. 4 ulike småmerker, samtlige valører fra propagandaflygebladene som ble sluppet over Bergensområdet under 2. verdenskrig. 15 øre, øre, 30 øre og 30 stk. sølv. Uvanlig god kval. for disse! x 5691 NEDERLAND. Ca. 25 postkort/kort til Trondheim 1941/42 med rimelig ensartet 450 sensurering. Må sjekkes, selges som funnet i mappe, i dødsbo To brev fra ORANIENBURG til Arendal Filatelistisk litteratur 5693 o Eske med div. bøker fra klubb-bibliotek, inkl. flere håndbøker (derav to røde), m.m. Må sees Portotakst 1906 pakker,og 1907 brev, noe slitasje Postreglement 1888 og 1899, samt portotakster 1895 Førstedagsbrev FDC NK-nr. F ø posthorn 1918 i 4-blokk på konvolutt maskin-stemplet Kristiania Norge R. Feilfri attest fra Enger sier: Ekte og samhørende Singel på postkort stpl. SKROVEN 10.V.14, meget uvanlig FDC, men kortet med en del slitasje og skader. (3650) F Polmerkene på konvolutt stemplet OSLO -1 IV øre praktstemplet. (SK 0 7) Maskinsstpl. FDC Ålesund (1350) Turist (1350) Fin fireblokk på rek.brev Quisling maxikort stpl. Stavanger + NS-stempel! F Wergeland stemplet, uadressert konvolott hvor hvert merke rettvendt stemplet 250 POSTKONTORET N.L. / * STOCKHOLM * (15 og 20 øre prakt/lux). 4-linjers rødt stempel 1:r Jour d Emplol / First Day Cover / ERSTTAG-BRIEF / FÖRSTADAG- BREV , 393. Fin, litt stor konvolutt adr. til Sverige. a kval. (2) 450 Storauksjon juli

68 Obj.nr , og 80 øre på Esperanto konv. til Sverige. (1650) øre grå pene Oslo **** på Dethloffkonv. Meget god kval. (4) /. 5 valører Haakon, flott stemplet. (1) /. Fem Haakon på rek. Esperanto konvolutt (nålehull) til Sverige. (1) øre Haakon stemplet Greåker, litt slitasje. (1) øre provisorie. (1) , og 75 øre Haakon. (3) øre Haakon (1) øre Haakon. (1) , øre med kulepennotat i n. v. hj. (2) /62. 3 valører Olav. (1) /62. Tre valører Olav inkl. par 35 øre på rek FDC til Sverige, fra PFS. (1) /73. Tre FDC Olav. (2950) , og 60 øre Olav (1) øre Olav. (1025) øre Olav. (1250) FDC Samlinger og lotter 5721 Lott FDC 1942/8 inkl. FDC nr. 519/525, dubletter og miniark. Kpl (Oppgitt SK over 10,-) 5722 Lott 520 FDC 1942/2010 inkl. dubletter. Kpl og (Oppgitt SK over 1 10,-) 5723 Samling til 4 i fire flotte Davoalbum. Vi har summert katalogverdien før 1961 til ,-, deretter komplett uten de to gode Lott FDC 1942/8 inkl. dubletter og miniark kpl. (Oppgitt SK over 1 10,-) x 5725 Diger sekvens med års-sorterte brev i stabel i eske, ca. 1980/2016. Stort sett god 1 kvalitet, et par storformat med kantbretter. Tilsynelatende meget velfylt! x 5726 Komplett samling fireblokk FDC apr juni 1, i tre flotte Davoalbum Samling til 2010 i 7 album. Vi har summert katalog før 1961 til 3560,-, ser deretter komplett ut minus de tre gode x 5728 Samling hovedsakelig 1975/0 i 4 fulle Varioalbum. Over brev m/abonnement på både FDC i 4-blokk og enkeltmerke. x 5729 Samling 1996/6 inneh. FDC - inkl. 4-bl., en del LUXstpl. merker, spesialstpl. brev, kort m.m. i 2 pene album. Totalt 164 stk Eske med 992 brev inkl. noen dubl. og fireblokker. Eier har lagt ved liste som viser kat. etter NK kr 8880,-. x 5731 Parti 1988/7 i eske. Noe småfallent etter 0 (svært få 3-07), før dette ofte 2 kpl. årganger + noe ekstra, og alt overkomplett Rundt en brev totalt, svært grovt anslått. 550 x 5732 Parti med FDC og noen særstpl , oppg. 280 stk. i to tette permer, også eldre særstpl. Av eldre fdc nevnes (brett), x2, , , x2, , x Samling 1941/80-tallet i to fine Vario, bl.a , , , , x 2. Også en del løse, mest til 90-tallet, men et par halvgamle i blant Vel FDC fra 1940/1995 i album. 17 før 1960, bl.a. Nansen II, Skogselskapet, 1948, OL-52 og Norwex x 5735 Dobbeltplansje med dels mellomgode 1940/50-tallet inkl. begge NK 259 og 260 i bra kvalitet, ellers noe med rødfarging på konv. To stk brev dog bra. Medfølger noen særstpl., minneark, rekbrev med 4-bl. 1 (men vi mener dette er x-typen) Samling i tre bind , 159 stk. Helpost x 5737 o/* 48 eldre til nyere, inkl. ett brukt 6 øre brun dobbeltkort, stort sett bra AEROGRAMMER. Interessant lott 11 stk. sendt til i Nigeria 1954! Flere ulike valører, typer og frankeringer BREVKORT. Lott m/ca. 110 kort fra nr. 3 og utover. Mange er brukt, en hel del adr. til utlandet. Fortjener gjennomsyn * Lott ca. 50 enheter, mest brevkort fra BK 1 og utover. Mange bra kort og god kvalitet. (Aune ca. 3) 5741 MILITÆRT TJENESTEBREVKORT. Lott 19 stk. Alle er ulike og postgått i perioden Samling med over eldre helsaker, hvorav ca 50 brevkort mellom BK 13 og 41 og ca 50 dobbeltbrevkort../ubr. (Aune over 7) 5743 * TB Samling Tjeneste-brevkort i to flotte Lindner-permer med kassett. Komplett etter hovednummer, med en del undertyper. (Aune 0,-) Hjemstedsfilateli Akershus og Oslo x 5744 AKERSHUS. 140 forsendelser med dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. x 5745 o/bs/ x 5746 o/bs/ KRISTIANIA. Album fra stor, norsk stempelsamling (mest og best på Trøndelag), med 7 gamle frim.løse forsendelser, en del løse merker og klipp, mange helsaker og andre forsendeler til slutten av Kristiania-perioden. En del pent, og mye i bra kvalitet, inkl. firmalogoer på gamle konv., men også en del rel. ordinære forsendelser. Må sees. OSLO- UNDERKONTORER. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser. Spennende for litrasamlere og tallrike perg.poser med mange merker og klipp overhodet ikke sjekket av oss for fine stpl.! Må sees! Genuint fra bo. x 5747 OSLO. 330 dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. x 5748 /Bs OSLO. Eske med ca./over 150 SEKKELAPPER og litt andre, rel. postale blanketter. En god del ulike 80/90-tallet, ves. sendt Trondheim. Uvanlig materiale. x 5749 o/bs/ Postområdet 1/1499 med tallrike forsendelser, klipp, postblanketter inkl. mange sekkelapper og enkeltmerker. Mye ligger i perg.poser sortert på poststedene, og er ikke gjennomsett nå for praktstpl. osv. Mye artig litra for lokalsamlere. Østfold x 5 o/bs/ Postområdet 1/1999 med tallrike forsendelser, klipp, postblanketter inkl. mange sekkelapper og enkeltmerker. Mye ligger i perg.poser sortert på poststedene, og er ikke gjennomsett for praktstpl. osv. Mye artig litra for lokalsamlere, mange småsteder. Innslag av Akershus. x forsendelser dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Vestfold 5752 SANDEFJORD. Samling med ca. prefrim, skillingsbrev, stolpebrev, reklamekonvolutter, sensur, telegram, helsaker, etc. Hovedsakelig fra 1824/1940-tallet (noen etter). 0 x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet Obj.nr. Buskerud x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Telemark x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Hedmark x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Oppland 5757 AURDAL - tre forskjellige stempler på brev. x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. F 5759 Samling 123 forsendelser stemplet fra Oppland. Mye i bra kvalitet. Eldre og nyere. Bør sees. Aust-Agder (ekken Skole, Tromø/Aa). Postkort frankert med 5 øre (NK 76) adressert til Moss. Sidestemplet ARENDAL 9 X 17. Sjelden. Kortet med motiv: Gatebilde fra Blødekjær, Arendal (P.M.Danielsen). x 5761 ARENDAL. Samling postkort og noen brev og merker i album. x 5762 LILLESAND. 21 sensurbrev til Sverige 1942/45, rel. ensartet sensurtype. 450 x 5763 Samling postkort brev og merker i album, var. kval. 1 x 5764 Samling postkort brev og merker i album, var. kval. x 5765 Samling postkort brev og merker i album, Valle, Vegårdshei, Åmli. x 5766 Samling postkort brev og merker i album, var. kval. x 5767 Samling postkort brev og merker i album, var. kval. x 5768 Samling postkort, brev og merker i album. x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Vest-Agder x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Rogaland x 5771 o/bs/ BJERKREIM kommune. Samling 15 brev med ulike stpl., bl.a. 4-rings 136 (Kløgtveit, begge Ørsdalen-stpl. Noen klipp m.m. også, herav kph Fjermedal og hj.stpl. Vikeså. Mest nyere fra Bjerkreim og Vikeså, dog Birkrem 189?. F 5772 o HELVIK. Fine avtrykk dels omv. fullstpl. på NK 53 og, begge typer med åpen og lukket stjerne, begge grad 7. x forsendelser dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. 1 x 5774 o Lott 80 LUX-stpl. merker fra 0-tallet stemplet Kopervik, Haugesund m.m. x 5775 o Lott 50 merker m/pene stpl., de fleste i LUX. Stemplet i Åkrehamn og Kopervik. 450 Hordaland x 5776 o/bs/ BERGEN med omegn. a samling stempler på enkeltmerker, postsaker inkl. sekkelapper, klipp og mangfoldige forsendelser. Spennende for litrasamlere og tallrike perg.poser med mange merker og klipp overhodet ikke sjekket av oss for fine stpl.! En del småplasser rundt Bergen, bl.a. IIA Øvre Hålandsdal, TA Davanger og Ovågen, SL Sæle, I22 Vinneseidet, m.m. MÅ sees! 5777 FOLLESØ I NORDHORDLAND. Greie SL 14.X.11 på bankobrev til Y. Arne, grad 8 - meget uvanlig!! 5778 FOLLESØY. Dels svake SL 1.II.27 på bankobrev til Y. Arne, grad 8 - meget uvanlig!! Dog en del kval.anm. på konv., transittstpl. båt bak (Indre N.hord. S). x 5779 dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. 1 Sogn og Fjordane F 5780 o 18. Rettvendt fullstempel UNDERDAL (Gr.10) 5781 HOLMØIENE 17 XI 20 (Sf/7). Bankobrev til Hopland. Porto 30 øre ved 2 stk. 15 øre (NK 121). Transittstemplet NORDFJORDEIDET 17 XI 20 (SL) på baksiden. To lakksegl på baksiden med postsignet HOLMØIENE. x 5782 o/bs/ Album fra stor, norsk stempelsamling, sortert på poststeder og postnummer med mye materiale fra ca og til rundt 0, mange klipp, merker og forsendelser inkl. postale blanketter. Bl.a. Tredal og Torvund i flere eksemplar på klipp, verdipost-sekkelapp Florø, TA Opstryn, Helgheim SL på shabby tjenestebrev 1930, Indre Hornindal, deler av to merker med uvanlige I22 Enstad, m.m. Flere perg.poser med mange merker/klipp ikke sjekket for pene stempler. x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. 900 Møre og Romsdal 5784 STRANDEN. Fint brevomslag, portofritt, med rettv. avtrykk Dag/måned x 5785 o/bs/ blekksupplert. Ikke notert i Postal for 1863-utgaven, men grad 9 i periodene rundt! Godt parti i seks album (mest varioaktige) med brev, stempler, klipp, kort, blanketter (bl.a. noen sekkelapper (ves. fra storbyene, men da i gode antall og variert)) sortert på poststeder (bl.a. mye Nordmøre). Mest fra 1940 til moderne, inkl. tallrike postklipp med løvemerker osv. inkl. mange mindre postkontor (men også stor brevfront Chr.sund med NK 8). Spennende for litrasamlere, og mange perg.poser med merker og klipp fra mange steder er ikke sjekket for evt. prakt/ lux. Spennende del av stort livsverk med stempler Norge. x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. x 5787 Liten eske med større antall nyere SEKKELAPPER (og noen få andre postblanketter o.l.) fra mest (seint) 90-tallet. Mange ulike lappe-typer, og en del variasjon i stpl. Sør-Trøndelag (Veiskillet, ST??). Omv. avtrykk på NK 99 på postkort. Kan være mange steder, men kortet er datert Amtskolen - men uten årstall. Det var i hvert fall en slik skole i dette området/moholt o ANSTEINSUNDET. Fine SL 28.VII.26 på komplett følgebrev i rel. god kvalitet (lite hull som vanlig på disse), grad DOLMØEN. Rettv., litt svake SL 24.VIII.11 p NK 99 på postkort med noe uvanlig sentrummotiv Tromsø. Merket med feil og kortet i kv. 3. Grad 7. x 5791 o/bs/ FLÅ/OPPDAL/DRIVDALEN. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser langsetter Dovrebanen i ST (samt nedi noen sidedaler). Mange småplasser tilbake til 1940-tallet mest, bl.a. ett PiB-stpl., et kph, mange ulike postsaker og -blanketter, verdibrev, kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer. En a la brevfront med NK 8 med pent Støren på merket. Noen perg.poser med mange merker og klipp ikke sjekkes av oss for fine stpl.! Må sees, i to varioaktige album GARLI. Verdibrev i mindre format, stpl. 8.X.42, god kvalitet, grad Storauksjon juli 2017

69 Obj.nr. Obj.nr. x 5793 o/bs/ x 5794 o/bs/ x 5795 o/bs/ GAULDALEN. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser, fra Rognes opp til Rørosområdet (men ikke Røros). Mange småplasser tilbake til 1940-tallet mest, et par kph inkl. Koian, noen moderne PiB-stempler, mange fine og var. postsaker (inkl. et par sekkelapper). Sitter en NK 13b fullstpl. Holtaalen, men skade på merket. Noen perg.poser med mange merker og klipp ikke sjekkes av oss for fine stpl.! Må sees, i to varioaktige album. HEIMDAL. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og forsendelser, fra eldre SL-stpl. på flere kort/brev til moderne vare. Mange artige postsaker, to PiB, noen pene stempler, osv. Må sees. I ett Vario-aktig album. Noen løse merker og klipp i perg.poser ikke sjekket for pene og/eller uvanlige stpl. MELHUS. Del av kommunesamling med en del litra og stpl-interesse inkl. ett Posti-Butikk Korsveien, hjelpestpl. Melhus 1943, kph Ånøya, en del bra postblanketter i ymse størrelser, nyere bruksbrev, noen eldre forsendelser, m.m. Ett gammelt kort med angitt 4-rings 552 (Mo) selges as is, da vi ikke kan verifisere stpl NIDAROS BKO. Ministpl. sidev. på komplett på vakkert rek.brev til Sverige, Meget uvanlig sak. x 5797 o/bs/ x 5798 o/bs/ x 5799 o/bs/ x 5 o/bs/ x 5801 o/bs/ x 5802 o/bs/ x 5803 o/bs/ ORKDAL/MELDAL/SKAUN m.m. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser med postnummer 73xx. Mange småplasser tilbake til 1940-tallet mest, mange ulike postsaker og -blanketter, verdibrev, kort, pene stempler, eldre schw.stpl. (bl.a. del av meget uvanlig Solbusøi på NK 99), og mye mer. Noen perg.poser med mange merker og klipp ikke sjekkes av oss for fine stpl.! Bunke med hjelpestpl. Nerskogen oppstpl. på konv. er inkl. Må sees, i to varioaktige album. POSTOMRÅDE 7/7199 i to Varioaktige permer, fullt av materiale fra masse poststeder, sortert på postnummer. Her finnes enkeltmerker, pene stempler, ymse forsendelser, mange postale blanketter!!, sett hjelpestempler og en del uvanlige ting. Spennende for litrasamlere, og kanskje noen ok stempler i noen av perg.posene vi ikke har sjekket? Materiale ves tallet til moderne, noen få eldre enheter. POSTOMRÅDE 72.. (Hemne, Frøya, Hitra). God samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser. Riktig småplasser tilbake til 1940-tallet mest, bl.a. to PiB-avtrykk fra havgapet, noen postsaker og -blanketter, kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer. Noen perg.poser med mange merker og klipp ikke sjekkes av oss for fine stpl.! Må sees, i ett Varioaktige album. RØROS. Godt hjemstedsparti i fullt, Varioaktig album med klassisk til moderne; brev, kort, helsaker, klipp, løse merker. Starter med noe førfilateli, men privatbefordrete brev (bl.a. fra Engzeliusarkivet). Flere perg.poser proppet med merker/klipp, ikke sjekket for evt. prakt/lux. Spennende på litra, da det også inkl. noen postale blanketter. Også noen avisutklipp og annet historikk om stedet. SELSBAKK. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og forsendelser, fra eldre SL-stpl. på flere kort/brev til moderne vare. Stort antall varierte postsaker og blanketter, noen pene stempler, osv. Må sees. I ett Vario-aktig album. Noen løse merker og klipp i perg.poser ikke sjekket for pene og/eller uvanlige stpl. TRONDHEIM UNDERKONTORER. God samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser, i 4 Varioaktige album. Stort antall ulike kontorer (inkl. et par ulike Sentralstasjonen), med materiale tilbake til 1940-tallet mest, stort antall postsaker og -blanketter (bl.a. mange kontainer- og sekkeetiketter), kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer. Tallrike perg.poser med mange merker og klipp ikke sjekkes av oss for fine stpl.! Må sees, meget attraktivt hjemstedsobjekt! TRONDHEIM. God samling UNDERKONTORER i varioaktig album med postale blanketter, klipp og enkeltmerker, brev og kort. Bl.a. følgebrev Moholt 1920, postkort med motiv Høibakken i Skjørnen med transittstpl. 4-rings 11 (Veiskillet) - men kortet med mange harde bretter, verdibrev, sekkelapper, postsaker (bl.a. flere ulike stpl. Bjørkmyr), ubrukte verdietiketter 7070 Bosberg, tre klipp kph Åsbygda i svakere kval TRONDHEIM. NK 263, 275, 291 på meget dekorativt Ilbud/rek/lufpostbrev til Tyskland. Flott firmakonv., betalt 2.04 kr, meget uvanlig frankering. Toll- og sensuråpnet i Berlin. Øremerkene løftet for kontroll, rift nede/h. x 5805 o/bs/ x 5806 x 5807 o/bs/ TRONDHEIM. Spesial samling med post, postblanketter, dokumenter tilknytta Trondheim hovedpostkontor/postterminalen/sluppen, med vekt på 1990-tallet. I tre vario-aktige album, det ene dog ves. særstpl. fra Trondheim. Dels uvanlig materiale og trolig en del uvanlige stpl.typer og litra!! Ikke nøye sjekket. TRONDHEIM. Trolig unikt utbud av mange, mange SEKKELAPPER (og en del tilsv. fra trådcontainere o.l.) sortert i antall på byens underkontorer og distriktskontorer i kommunen (bl.a. Ranheim) Det meste (seint) 1990-tallet, men god kvalitet, mange litra, mange ulike typer lapper (spennende for blankettsamlere), osv. TRONDHEIM/NIDAROS. Full varioaktig pem med forsendelser, postsaker, dokumenter, merker, klipp etc inkl. en mindre avdeling med Nidarosperioden. Uten underkontorer o.l., dog noe fra Bud /Budavdelingen Trondheims-trikken. Såkalt scrap-book laget av en av førerne på trikken gjennom mange år. Omfatter drøyt foto (hovedsakelig originale bilder) av forskjellige trikker og situasjoner opp gjennom tidene. Omfatter også 2 førerkort for trikk og 2 fribilletter for trikk samt andre interessante papirer o Lott 37 forskjellige enringsstempler fra Sør-Trøndelag på to albumark. Blandet stempel- og merkekvalitet. x 5810 /Bs Samling avtrykk av LANDPOSTBUDSTPL. 1977/78 og KVITTERINGSSTPL fra mange titalls ulike steder i fylket. Alle på ufrankerte, uadr. tjenestekort BL. 76, i god kvalitet! I tillegg ytterligere en del klipp, blanketter, brev med LP-stpl., her dog mer hele landet (fortsatt inkl. Sør-Tr.lag). Meget uvanlig lott. x forsendelser dupliserte SL-stempler + 80 fra Klæbu, i eske. Var. kvalitet. Nord-Trøndelag 5812 Aasen 25/9 (1849). Annullering bak på omslag til Frosten. a kval. (NT). (resalg av obj. fra auk. 196) LEKØ. Lette enrings 16/ på omslag til Molde, med NK 8, dels blekksupplert, grad 6. Transittstpl. Hmrfest?. Hmbrg samme dag ROSVIKVAAGEN. Rettv., godt avtrykk SL 22.XII.20 på NK (med liten skade) på julekort. Grad 8! 5815 RØREN 25/11. Håndann. som transittstempel bak på portofri sag, som først av annullert Ringebo 22/11 foran, på vei til Ytterøen. Også transitt Trondhjem 27/ Også karteing som drukner i noen påtegninger etter ankomst. Spesiell sak! 5816 SKAGE. Bankobrev 4.IV.87 med 20 øre stolpe, til Foldereid, grad 7. Sidestpl. Namsos 7.IV x 5817 o/bs/ x 5818 o/bs/ STEINKJER. Parti med merker, klipp og forsendelser samlet i Varioaktig album, bra med materiale. Kan være prakt/lux da flere perg.poser fulle av materiale er ikke sjekket for slikt. Verdipost-sekkelapp 1999 er morsomt innslag, og flere gamle konv. fra S. Uldvarefabrik 1910-tallet. Må sjekkes av litra-samlere, da samlingen selges uten sjekk/fraplukk fra dødsbo. STJØRDAL. Hjemstedsamling i Varioaktig perm med stpl. på brev, klipp, enkeltmerker, blankett. Starter med nær fullstpl. NK 14 til helt moderne ting. Bl.a. sekkelapper, fdc 19.XII.45, brev stpl. Fktr. Værnes x forsendelser med dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Nordland 5820 DØNNÆS. Enrings på liten konv. med NK 14, grad 6. Transittstpl. Hmrfest D. Hmbrg 10.11, Florø Småflekker, og smuss på tagger, ellers bra FLAKSTAD. Meget pent skoleber (blekksupplert, grad 6), ank.stpl. Dovre 5.4. (gr. 3) FOLDEN. Portofri konv. 4/ (?, sverte i årstall), samt br. verdikart 3/ Begge med dag+måned blekksupplert. Grad GILDESKAAL. ev med NK 43 med lette enrings , grad 6. Videre fint, eldre brevomslag datert samme sted inni, men omslag med NK 4 blekkrysset, og så blått, sidestpl. NORDLAND (t. 1). NK 4 med mindre tg.anm., ellers pen sak. F 5824 Bs HAAKABOGEN (Hadsel). Rettv. SL 10.V.00 på NK 77 på klipp. I følge Postal grad 5, hvilket framstår som meget lavt vurdert, av spesialsamler vurdert som et av de vanskeligste SL/SA-stpl. i regionen. a kval. x 5825 HERØ I HELG. Håndann på flott, lite portofritt omslag til Inderøen. Transittstpl. Namsos HOLLØY I VESTERAALEN. Meget uvanlig SL 30.IV.22 på NK 122 på vanlig brev, men mye stpl.sverte. Dog grad 8!! 5827 KLEIVEN I VESTERAALEN. Meget uvanlig SL på bankobrev til Jennestad, bak Lofoten og Vesteraalens Posteksp. C samme dag. F 5828 LEINESFJORDEN. Lettere IIL-stpl. 26.III.94, som er etter reg. i Postal, på NK 57. Høyst uvanlig, grad LOFOTEN. Godt stpl som transittstpl. på omslag fra Hadsel , til 350 Kjærringø, sendt portofritt. Grad hhv. 7 og 5, fine, blå avtrykk LONKAN (I VESTERAALEN). To like postsaker Bl. 73 stpl. hhv. 5.II.28 i grad 6 og X.28 i grad 7, rundt navneskiftet, begge SL-stempler. God kval SELØEN I HELGELAND. Rettv. SL 3.IV.08 på NK 77 på bruksbrev, grad 8!! SØR-HELGELAND. To gamle org.bunter med et par tusen (?) Kart 1930-tallet fra skipstrafikken i området Sømna/Bindal. Noen forventes med gummistpl. fra båter, noen med tilsv. fra avs.sted, men mest håndskrevne navn på disse dokumentene i lite A4-format. Bør være av historisk interesse, og buntene er ikke åpnet av oss. Fra bo TORBERGSKOGEN. Omvendte, svært uvanlige IIA-stpl på julekort. 350 (Helgeland) 5834 VENSMOEN. Sjeldent stpl. på seks slitte konv. 1917/18. Grad 8, men konv. dels kraftig medtatt. x forsendelser dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. x 5836 /Bs Parti brev/forsendelser m.m. fra mange ulike steder i Nord-Norge, vekt på Lofoten og Vesterålen, og noe Helgeland. Mange eldre schweitzerstpl. o.a., mye i bra kval o 26 stk. 10 øre stolpe, fullstpl./prakt, bl.a. STRØMMEN I BODØ, KORSNÆS, NUFSFJORD, NÆSNE, LOFOTEN, OFOTEN. x gamle kort med dels bedre SL- (dels IIL-) stpl. til grad 6, 1900/20-tallet. Bl.a. et par reisende, Sjonen, Mid-Helgeland B, Aasvær, m.m. Dels bra kvalitet Fem skotøykort o.l. med KPH Svartskard, Storårstein x2 og Slåttholmen x2. I alt fem stk. i A5-format, bra kvalitet. Sidestpl. Skrova eller Svolvær 1941/42. Troms F bx.. 2 fra THRONDENÆS (type 1) til Ibestad. Dette stpl. på NK 18 er meget uvanlig. Konvolutten virker noe alderspreget. Arkivbretter F bx. Pent 3 sk brevomslag fra Søveien (type 1) til Ibestad. Svak arkivbrett. Utstillingsobjekt. 0 Storauksjon juli

70 Obj.nr ELGSNES. a avtrykk 20.XII.15 på postkort, gradert til 6 i Postal, men er nok langt 250 vanskeligere enn det FINLANDSNESET. Glassklart SL 20.XI.05 på postkort, grad LAKSELVBUGT. Vakre avtrykk SL 13.IX.16 på brevkort, grad o/bs/ LENVIK. Fint parti i innstikkbok med merker, klipp, 17 forsendelser, 9 kort, innslag av kph, LP, luxstempler, m.m. Bl.a. to enheter med kph Grønjord, uvanlig TA Målsjorda på klipp, to enheter Tennskjer, m.m TULLENGEN. Rettv., bra 16.II.09 på NK 76 på kort, grad 7. x 5847 o/bs/ 900 a parti i to album med brev, stempler, klipp, helsaker, blanketter sortert på poststeder fra 9015/9492 (ikke Tromsø). Mest fra 1940 til moderne, inkl. tallrike postklipp med løvemerker osv. inkl. mange mindre postkontor. Spennende for litrasamlere, og mange perg.poser med merker og klipp fra mange steder er ikke sjekket for evt. prakt/lux. Spennende del av stort livsverk med stempler Norge. x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Finnmark 5849 Austertana 21/2-40. Fiolett krittannullering + kryss på NK 246, på konv. til Varsø. Provisorisk førkrigs-løsning, meget uvanlig sak. F 5850 Boftsa 30/7 45. Provisorisk annullering på uvanlig Bladpostanvisning med NK (som er kun blekkrysset). Meget uvanlig sak ynilen Post & Dampskipseksped. ev med grønt, provisorisk linjestempel, brukt på slutten av krigen og like etter. Adr. til Tromsø, frankert med 2 x NK 333. Vertikal brekk på midten, ellers pent. Uvanlig Jfr.botn 12/7-45 (Jarfjordbotn). Prov. annullering ved siden av NK 341 som er blåkrittkrysset, på konvolutt (med innhold), til Mosjøen. Lett skrivebrett. Pen sak KIRKENAS. Høyst uvanlig blåkrittannullering på div. posthorn 1-5 øre på postkort til Tyskland. Kortet datert Kirkenäs 28/7 11. Fint p.k.motiv Svolvær med dampbåter (Mittet 208), kv. nær Masjok 20/7 45. Provisorisk blekkannullering (blyant) som ankomstannullering på postanvisning med NK Meget uvanlig bruk, en del bruksspor på enheten Nesseby 19/7 48. Provisorisk blekkannullering på postanvisning med NK 333 x Meget uvanlig sak, bruksspor på enheten Skipag (Skipagurra). Prov. blåkritt-annullering ved siden av NK 246 som er krysset, på konvolutt som er sterkt medtatt. Oppr. schw.stpl. forsvant under brenningen av Finnmark, og vanlig stpl. kom ikke på plass før Skipagurra 27/-45. Provisorisk blekkannullering (blyant) på grønn postanvisning med NK Meget uvanlig bruk, bruksspor på enheten BEKKARFJORD. Gode, sidev. SL 11.III.42 på NK 246 på bruksbrev, meget sjeldent, grad 8! 5859 BERGSFJORD. Blåfiolett gummistpl., provisorisk på NK 333 på brev til Oslo som er maskinstpl. på vanlig måte ved ankomst. Dekorativt sak BIGGELUOBAL. Høyst uvanlig IIA-stpl på rek.brev i bra kvalitet. Etikett uten p.k.navn BUGØYFJORD. Prov. gummistpl. på Postanvisning med NK , datert inntektsført 23/ Til Bodø, med ministpl. derfra som utbetalingsstpl. Arkivhull sentralt, ellers bra. F 5862 ELVENES 19.VII.45. Renslig, fiolett gummistpl. på bruksbrev med med NK 333. Stilrent og flott hjemstedsobjekt med dette prov. stpl GUNNARNES. Rettv., bra SA på bruksbrev med NK 221, grad KISTRAND. Gummistpl. på NK 337 og rek.etikett på fint brev til Oslo, i perioden da ordinært stpl. manglet pga. krigsherjingene. Merket med skade, ellers bra KORSFJORDEN. Meget flott verdibrev med to NK 145, pent stpl. SA KORSFJORDEN Grad MAKKAUR. Meget uvanlig SL 28.V.27 på NK 144 på vanlig brev, omv. og noe svakt. 350 Dog grad 8, meget uvanlig! 5867 RUSSENES. Svake, små, blå gummistpl., provisorisk på bruksmerker på rek.brev til Trondheim. Udatert, uvanlig TØMMERVIK. a SL 22.XI.39 på NK 205 på bruksbrev, meget sjeldent, grad 8! 350 x 5869 o/bs/ a parti i ett album med brev, stempler, klipp, helsaker, blanketter sortert på poststeder fra 9/9999. Mest fra 1940 til moderne, inkl. tallrike postklipp med løvemerker osv. inkl. mange mindre postkontor (ser bl.a. Skogfoss, Holmfoss, Leirpollskogen, Kjæs, Finnes i Finnmark, Persand, Gåshopen. Spennende for litrasamlere, og noen perg.poser med merker og klipp fra mange steder er ikke sjekket for evt. prakt/lux. Spennende del av stort livsverk med stempler Norge. x dupliserte SL-stempler i eske. Var. kvalitet. Regionale lotter x 5871 o/bs/ x 5872 o/bs/ x 5873 x 5874 o/bs/ OPPLAND/HEDMARK. Større parti postnr. 0/2699 i tre Varioaktige album sortert på poststeder. STORT antall enheter merker, klipp, helsaker, kort, brev, blanketter (inkl. tallrike sekkelapper) m.m. Mye litt i perg.poser som kan inneholder mange pene stempler. Fra gammelt til mest nyere materiale, mange småplasser! Postsone 2 (nr ). a parti i to album med brev, stempler, klipp, kort, blanketter (bl.a. noen sekkelapper) sortert på poststeder fra Hedmark og Oppland. Mest fra 1940 til moderne, inkl. tallrike postklipp med løvemerker osv. inkl. mange mindre postkontor. Spennende for litrasamlere, og en del perg.poser med merker og klipp fra mange steder er ikke sjekket for evt. prakt/lux. Spennende del av stort livsverk med stempler Norge. Postsone 3. Godt og meget uvanlig parti med SEKKELAPPER av en del ulike slag, stort sett til Trondheim, stpl. 1980/90-tallet. Ca. stk.?, bra kval. Postsone 3. Godt parti i tre album med brev, stempler, klipp, kort, blanketter (bl.a. noen sekkelapper) sortert på poststeder fra tre fylker. Mest fra 1940 til moderne, inkl. tallrike postklipp med løvemerker osv. inkl. mange mindre postkontor. Spennende for litrasamlere, og en del perg.poser med merker og klipp fra mange steder er ikke sjekket for evt. prakt/lux. Spennende del av stort livsverk med stempler Norge. x 5875 /Bs Postsone 4. Godt og meget uvanlig parti med SEKKELAPPER av en del ulike slag, stort sett til Trondheim, stpl. 1980/90-tallet. Ca. stk.?, bra kval. I tillegg noen stpl. klipp fra samme område. x 5876 /Bs Postsone 4. Godt parti i to permer med brev, stempler, klipp, kort, blanketter (bl.a. noen sekkelapper) sortert på poststeder fra tre fylker. Mest fra 1940 til moderne, inkl. tallrike postklipp med løvemerker osv. inkl. mange mindre postkontor. Spennende for litrasamlere, og en del perg.poser med merker og klipp fra mange steder er ikke sjekket for evt. prakt/lux. Meget spennende del av stort livsverk med stempler Norge. x 5877 Postsone 5. Et godt antall SEKKELAPPER og noen andre postale blanketer 1980/90-tallet, med en del variasjon i lappe-typer, og bra geografisk fordeling. Kan være uvanlig stpl./litra i slikt materiale Obj.nr. x 5878 o/bs/ x 5879 x 5880 x 5881 o/bs/ Jernbane TRØNDELAG (Øst-Trondheim til Meråker, også Selbu/Tydal). a samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser langsetter Meråkerbanen (m.m.). Mange småplasser tilbake til 1940-tallet mest, et kph, mange ulike postsaker og -blanketter, verdibrev, kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer. Noen perg. poser med mange merker og klipp ikke sjekket av oss for fine stpl.! Må sees, i to varioaktige album. TRØNDELAG. Skuffeseksjon i tre, med ene skuffa rimelig full av SEKKELAPPER og andre, lignende blankett fra mange steder i Trøndelag, dog mest fra nærområdet rundt Trondheim, til Trondheim. En del ulike typer representert. Mange, mange! TRØNDELAG. Større parti SEKKELAPPER fra mange steder i fylkene, til Trondheim, og mange ulike type lapper. Ves tallet og god kvalitet, i full skoeske. TRONDHEIM-KIRKENES. a samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser - KUN FRA stoppesteder fra Hurtigruten. Materialrikt i to varioaktige permer, mange ulike postsaker og -blanketter, verdibrev, kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer. Tallrike perg.poser med mange merker og klipp overhodet ikke sjekket av oss for fine stpl.! Må sees! Genuint fra bo. x 5882 /Bs 55 kort og brev + noen klipp, noen er montert. x 5883 DOVREBANEN. Varioaktig perm med mye materiale med ymse stpl. og litra på merker, postale blanketter (en del sekkelapper) og forsendelser. Eldre og nyere, 5884 o/ VESTFOLDBANEN. Samling med brev, kort, helsaker, etc. Stempler fra bl.a. Jaaberg (7 pkt.), Horten-Skoppum, etc. Spredt i tid ØSTFOLDBANEN Ø.L. II NK 341 på brev med innhold som bekrefter datoen som er langt utenfor registreringen til Tiemer. x 5886 o/bs/ Stor samling stempler på enkeltmerker, klipp og mangfoldige forsendelser 1 - fra mange ulike strekninger i hele Norge, bl.a. en del Nordlandsbanen, Bergensbanen, men også mange småstrekninger. Materialrikt i 4 varioaktige permer, mange ulike postsaker og -blanketter (inkl. div. litra på mange sekkelapper), kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer. Noen perg. poser med mange merker og klipp overhodet ikke sjekket av oss for fine stpl.! Må sees, del av omfattende stpl.samling. x 5887 o/ Album med ca. 30 forsendelser NORDBANERNES, og 7 do. BUREAU REEXP, samt noen få klipp/løse merker. ukbar variasjon, og kun overfladisk gjennomgått. Vi ser dog et par bankobrev Nordbanernes, mange forsendelser til kvinnesakskvinnen Frederikke Qvam (Stenkjær). Sjekk denne! x 5888 Hyggelig lott 40 brev/kort inkl. en del eldre. Bl.a. Ofotbanens Posteksp. nr. 2 (6 pkt.), Från Norge, Nordban. IIF nr. 24 (7 pkt.), Oslo-Charlottenberg (to ulike 5-pkt.), m.m. Noe var. kval o/bs/ Enklere, egenmontert samling med eldre helsaker, kort, brev, enkeltmerker fra en del ulike strekninger, bl.a. Jærbanen (inkl. praktstpl. litra A på 221), div. Vossebanen, Vestbanernes, Randsfjordb., og noe annet. Ok innslag, inkl. to bankobrev Vosseb. Kilovare 5890 Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes på Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes på Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes på. Luftpost F 5893 ZEPPELIN. ev fra Trondheim med 4. sydamerikaflygning på postkort. F 5894 KRASJPOST. KØBENHAVN-OSLO-KIRKENES. Rel. uvanlig FFC 14 MAJ 1950 på konv. med danske merker, ank.stpl. Kirkenes foran og bak. Mest viktig: påskrevet Flyhavariet Bamse akar i Harstad 15/ gummistpl. fra Kirkenes Postkontor. Rel. god kvalitet mtp historikken. F 5895 Lott 66 førsteflyvninger, mest ulike. Mest årene. Bør sees. F 5896 ZEPPELIN. Postkort sendt til Norge med Graf Zeppelin Nordlandfahrten 1930 stpl. Friedrichshaven og Bergen. Motiv av luftskipet i hangaren Ca. 50 FFC 1950-tallet og nye, dels duplisert. Overveiende 70-tallet. Marginaldatoer 5898 ** 73X 6-blokk x2, 74X 6-blokk x3, 75X 6-blokk. Alle med forskj. marginaldatoer. (2226) 5899 ** 77 IIX. 4-bl. med marginaldato Marts (1540) 5900 ** 77 IIX. Vertikale 3-striper x 2 med marginaldatoer April-1906 og APRIL Den siste litt flisetg. (2310) 5901 ** 77 IIX. Vertikal 5-blokk med marginaldato Oktober Ø/h. merke med rundt hjørne. (1925) 5902 ** 105. Postfrisk flistg. 6-blokk med marginaldato Juni (SK 2) ** 108. Postfrisk flistg. 4-blokk med marginaldato Desember (SK 0) 5904 ** 163b, 164a, 165, 166, 167, 168a, TM 8b. 8 forskj. portoprov. herav 6 stk. i 4-blokker og 2 stk. i 6-bl. Alle med marginaldatoer. God postfrisk kval. (1870) 5905 ** , kr Olav med trykningsdatoer hhv. 17-VIII-76, 11-XI-75, , 27-II-79, 8-XI-77 og 2-X-77, 1 kr og 1,5 kr med brekk i margen. Massevare 5906 o BUNTER. 1 bunter a merker alle forskjellige, flere gode iblandt Lister er vedlagt, dansk innlevering! AFA Katalog pris.000 Nkr o ANTIKVA 1893/1908, NK 56/84. Innstikkbok med ca. 3 merker/dubletter. Godt besatt. Medfølger noen få NK og 103. Oppgitt HK 46 til ca o Stor flyttekasse m/ca. 20 lagerbøker (mange 64-siders), for en stor del fullstappet m/ titusenvis av mrk., vesentlig nyere, også mange høyverdier o Eske m/ ca. 290 forskj. mrk. i -poser. Overveiende del (alle?) mrk. rundstp. og ves. jub.mrk. Spes. mange i perioden NK inkl. veldig mange høyverdier. Meget bra sammenstilling o Eske m/hundrevis av bunter (brutto 2,3 kg) i ulike str. Mange litt eldre jub.mrk. (inkl. blåmerker) og helt tilbake til Spennende vare fra dansk lager o Større parti med norske -stk bundter, både stor- og småformat o Eske m/ca 265 bunter (= 26 mrk.). Størstedelen er jubileumsmerker o Eldre kart.boks med merker NK 38/409 i ugjennomsiktige konv., + tjeneste. Stort antall merker, funnmuligheter? MÅ sjekkes o TJENESTE. Titusenvis av tjenestemerker i eske. Mest off.sak I-III. Stempelmuligheter! 5915 o Massevare 1898 og 1909 i full skoeske + en mindre med 10-øringer, enormt antall. GI BUD! 5916 o Ett meget stort antall merker i 4 esker. GI BUD!! 5917 o 25/38. Ca røde stolpe-merker på plansjer. Blandet kval o 40 I. Ca. 20 merker der 18 er regnet til bra kvalitet, to med feil inkl. merket med godt stpl. Skaalvær. (over 0) Storauksjon juli 2017

71 Obj.nr. Obj.nr o 51 I. 3 øre posthorn 20 mm pl I. Albumside med ca 135 stk. Alle med defekter. Stort ant. av dette uvanlige merket. (SK 00) 5920 o 53. Ca. merker på plansjer. Oppsatt på typer og plater. Blandet kval. x 5921 o 68. Noen merker i god kvalitet, inkl. pene stempler, obs. oppgraveringer, noen sortet på taggefeil. Noen 62 kan forekomme o øre Løve I. Ca. 2 rundstpl. mrk. oppsatt på innstikksark. Mange pene stempler, inkl. prakt/lux. Fin lot! (SK 0) 5923 o øre Løve I. 0 mrk. i poser og bunter. Ugjennomgått vare fra gammelt lager o 204/ øre dyptrykk. 0 stk. fra gammelt massevarelager. Ugjennomgått, kan være alle typer (inkl. 204b) og stempler/varianter o kr Haakon VII. Ca. 10 stk. Stempler/varianter? 5926 o Postjubileum. Anslått over 00 merker, fordelt på alle verdier 5927 o øre Poliomyelitt merker pent rundstemplet med 1 stempel. Fin kvalitet. (SK 6) 5928 o 453/73. Olav V. 18 stk. a fordelt på nær alle verdier. Bl.a. x NK 459 (SK 0) og mange NK o øre bruksmerke. 00 mrk. i bunter, pakket i Danmark og ugjennomgått for stempler o 642/45. Over 00 stk. Olav ståltrykk i poser og bunter. Papirtyper/stempler? 5931 o 1045/ forskj høyverdier bunter pakket i Sverige. Superb kval., stikkprøver fra samme parti viser flest m/pene stempler, inkl. prakt/lux (SK 5) o Porto 1-5. Lott med antall, hhv. 10, 15, 2, 6 og 5 stk., bra/god kvalitet på de fleste. (4) 5933 o Sommerfugler. Ca. heftepar (SK 4) + ca 10 enkeltmerker. Stempelmuligheter! 5934 TM 75,76. 4 merker 5 øre og 3 10 øre i poser. Fin kvalitet med bredt utvalg stempler inkludert prakt/lux. Pakket for mange titalls år siden og ikke gjennomgått etter det! 5935 TM 85, merker 45 øre og 3 50 øre i poser. Fin kvalitet med bredt utvalg stempler inkludert prakt/lux. Pakket for mange titalls år siden og ikke gjennomgått etter det! 5936 TM merker 60 øre. Fin kvalitet med bredt utvalg stempler inkludert prakt/lux. Pakket for mange titalls år siden og ikke gjennomgått etter det! 5937 TM 95, merker 1 kr. og 6 1,25 kr. Fin kvalitet med bredt utvalg stempler inkludert prakt/lux. Pakket for mange titalls år siden og ikke gjennomgått etter det! Merkater, Cinderella x 5938 Ca. veksler, 50 med 20 øre, 250 med 10 øre, og med frankeringsmaskinstempler Lott 58 veksler m.m. ca tallet, hvorav 34 med stempelmerker. Bør sees ** Den norske Legion i helark uten marger på to sider FAGFORENINGSMERKER. Lott på anslagsvis et par hundre merker. Ves. Norsk Jern og Metallarbeiderforbund fra årene. Gi bud! 5942 ** FRITT FOLK. To oblater Abonnement betalt i sort og rød farge. Begge med overtrykk 3 kr. Begge er feilperforert Lott med 43 merkater på ark Lott med 60 eldre merkater. Noen like eller tilsynelatende like. Prima kvalitet Lott med 60 eldre merkater. Noen like eller tilsynelatende like. Prima kvalitet Lott med 60 eldre merkater. Noen like eller tilsynelatende like. Prima kvalitet Lott med over 60 eldre merkater. Noen like eller tilsynelatende like. De fleste i prima kvalitet Lott over div. løse merkater/oblater/julemerker. Medfølger lite album med ca. 120 tilsvarende, samt flere ark/deler av ark/hefter med juelmerker. Noe utenlandske merkater, men mest norske ** NSH kontingentmerke 3 kr i helark. Polarpost Antarktis 5950 (*) Komplett sett med de 12 polarmotivene æroald Amundsen am Südpol» med tysk tekst. Merke nr. 6 på bildet er defekt, for øvrig fin kvalitet. Arktis F 5951 E øre Polar Post. Flott tegnet postkort fra Smeerenburg, Spitsbergen, sendt av selveste KAPTEIN BADE, datert Kong-Harald 11. aug. 1898, stpl. Eisfjord Spitzbergen 12 VIII 98 og adressert til Frankfurt am Main. En kraftig vertikal brett trekker ned inntrykket på dette sjeldne objektet SVALBARD Oppfrankert aerogram sendt med Catalinafly til poste restante Tromsø. Bak stpl. Longyearbyen ved avgang 30 VI øre porto Ca. 125 enheter med brev/kort/spesialprodukter med overveiende tilknytning til Nordområdene, Svalbard, Nord-Norge, inkl. en del småpene, mest nyere eksepdisjonsbrev, stpl. moderne Svalbard, særkonvolutter, Post-produkter, m.m. Noe er duplisert, men god kvalitet, og hyggelig parti POLARPOST i 4 album m/kassett fra Samlerservice. Mange filatelistisk stpl. brev fra Antarktis, Arktis, Svalbard/Spitsbergen m.m SVALBARD ev sendt med Catalinafly til poste restante Tromsø, stpl. Oslo Bak stpl. Longyearbyen ved avgang øre porto Frimerkeløst postkort fra Jan Mayen maskinstemplet Ny-Ålesund , sendt til Frankrike. Satt i porto med franske frimerker som er blekkrysset og påskrevet T. Postkort Svalbard/polare motiver F 5957 SPITSBERGEN. 4-bilders i Hilsen-fra -stil (G. Hagen 1897), postgått 1899 med 10 øre antikva, stemplet Advent Bay og påsatt 5 øre Spitsbergenmerke (E 12) som er stemplet Spitsbergen Adressaten er visket ut. F 5958 SYDPOLENS OPDAGELSE. Tegnet kort. Roald Amundsen og hans Fæller planter 250 Norges Flag (utgitt i Danmark. Est. 1912), ubr., kv Uvanlig. Posthistorie 5959 Haparanda -brev, antatt sendt med denne ruten, 1832 som var før dampbåtene begynte å gå nordover (1838). Datoen 27 MARS tilsier også (vinterhalvåret) at transporten skulle gå over Haparanda, men utenfor Hamburgstpl. ingen postale anm. God teknisk kval INTERNATIONAL POSTANVISNING sendt fra Drammen 1917 til Charlottenberg, Sverige frankert med 2xNK 102. Ank.stpl. bak. Kval.anm. på merker og noe slitt, men uvanlig Trekasse full med blanketter, blader og dokumenter fra nedlagt poståpneri. 0 x 5962 /Bs Usedvanlig parti med tema skipspost, jernbanepost, dampskipshistorier, og noe annet. Eske med antall avis- og tidsskriftutklipp, stpl.avtrykk, stpl.oversikter (dels duplisert), noen filatelistiske produkter (ves. nyere), m.m. Stammer fra spesialsamlers arkiv, og bør ha interesse for videre studie av reisende postekspedisjoner. Prøvetrykk/Essay F 5963 ** F 5964 * F 5965 (*) Skipspost 217/220. Fiolett farge. Frimerkeutkast fra Emil Moestue A/S i rasterdyptrykk basert på fotograf Wilses bilder. 3. Nymanns prøvetrykk 3 skill Oscar i blå farge. En liten brun flekk ved R i FRIMÆRKE. Letthengslet, noe ujevn tg. høyre Vikingskip, valør 10 øre (i stedet for 20). Komplett sett prøvetrykk / test-trykk i de 5 forskjellige fargene. Alle utagget. F 5966 o 521 (D/S Trip I, Fredrikstad-Sandesund). Vakkert diag. 4-rings på NK 141. Sjelden! 5967 BERGEN - STAVANGER NATTRUTEN B / * (Danielsen 13G 08) (sj.8). 90 øre porto (NK 567) på konvolutt til Vest-Tyskland. F 5968 CONSTITUTIONEN , en bit av omslaget er borte oppe til høyre o DAMPSKIPET ARENDAL. På NK o DAMPSKIPET FJALIR På NK 18. F 5971 Damp Moss 9/7. Ekte håndskrevet påtegning gjort ombord i skipet. evomslag adressert til Christiania, ca Merket annullert med blekk-kryss som binder til brevet. Meget vakkert o DAMPSKIPET NOR 6/6 74. På NK 18. F 5973 Dampskib Trafik ARENDAL-GRIMSTAD på helsak 1887, brekk i kortet o DAMPSKIPET TROMSØ. På NK 18 med kt. tg. F 5975 FJORDANE II / D 19 IX 31 (Danielsen 11E 07). 60 øre porto på rek. konvolutt adressert til Trondheim. Rek-etikett Fjordane II. B.. Ank.stpl. TRONDHEIM på baksiden. Avsenderlogo: HANDELSDEPARTEMENTET, POSTSTYRET. Vannrett arkivbrett berøer ikke merkene HAMMERFEST B HAMBURG / * -12 III 98 (Danielsen 04A 11). 20 øre porto (NK 69), bankobrev adressert til Sandshavn. Avsenderlogo for Nidarø Fabrik, Trondhjem. Transittstpl. AALESUND 14 III 98 (IIL) og to røde private lakksegl på baksiden. Sjelden. F 5977 HARDANGER - SUNNHORDLAND / L -17 IV 1935 (Danielsen 12O 21). 5 stk 20 øre Løve II (NK 145), øre porto på bankobrev adressert til Norheimsund. Rek./bankoetikett Hardanger-Sunnhordland L. og avsenderlogo: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap HARDANGERS / POSTEXP. -9 VIII 98 (Danielsen 12M 01a). 10 øre porto (NK 77 I) på konvolutt til Enæs I Hardanger. Flott reklame på baksiden HMRFST A HMBRG / * -6 IV 93 (Danielsen 04A 10). 5 øre trykksakporto på korsbåndsending 250 til Frankfurt, Tyskland. Et arkivhull venstre side. F 5980 o HMRFST B. HMBRG Omv. fullstpl. på NK 6. Sentr. h/ned o HMRFST-B-HMBRG På NK 18by med stående vannmerke i stilling 6. Ujevn tg. x 5982 HURTIGRUTA. 60 brev, derav 18 verdibrev. x 5983 HURTIGRUTEN. Enormt parti med verdikart brukt på ulike hurtigruteskip 1981/83. Alt sortert etter båter (og derav ulike litra) og tidspunkter, og møysommelig lagt i konvolutter. Mange, mange tusen stk. Tilsv. lott følger også på auksjon 199 (mest 1981). Mye i god kvalitet, se også obj på aprilauksjonen! 1 x 5984 x 5985 o/bs/ HURTIGRUTEN. Høyst uvanlig lott med ca. 250 stk. Blankett 222 (stensilerte kopier) vedr. melding om posttrafikk på hurtigruteseilaser, adr. til Trafikkseksjonen i Trondheim, stpl. og håndutfylt om bord på mange ulike båter 1980/81. Spennende materiale for den spesielt skips-interesserte. HURTIGRUTEN. Stort parti med 13 permer i kasse, basert på den moderne utgivelsen til Samlerhuset i grå permer. Dog kraftig UTBYGD med mye ekstramateriale, fra gamle brev med KDOPA Hamburg stpl. til moderne særstempler, bruksbrev, og betydelig med avisutklipp om båtene, dokumenter, postale blanketter. Spesielt mange brev med Trondheim-Kirkenes -stempler, av ulike slag. Dette hoveddelen av et livsverk rundt temaet, så dette må sees. F 5986 MIDTRE HELGELANDS POSTEKSP./A -8 XII 10 (Danielsen 08I 01). To praktfulle stempelavtrykk på reklamekonvolutt til Gelin. Frankert med 10 øre (NK ). Attraktiv MJØSDAMPSK. / POSTEXP. 9 XII 93 og MJØSENS POSTEXP. / * -26 V 00 (Danielsen 14A 02b og 14A 03a). H.h.v. 5-øres brevkort (BK 41 I) og konvolutt med 10 øre porto (NK 77 IIX). Førstnevnte er senere notering enn Danielsen MJØSEN A (D/S Gjøvik) på brev (8) 5989 MJØSEN C (D/S Hamar) på brev (8) x 5990 o/bs/ MØRE & ROMSDAL. Litraparti div. ruter på merker, klipp og noen forsendelser, mest eldre og noen ok innslag. Bl.a. 3-rings 19 på NK 77, SL Voldsfjorden A på NK fullstpl., div. Åndalsnesruten, fullstpl. etc. Innpå 50 enheter NIDAROS-BERGEN C. Meget bra SA-stpl på flekkete konv. til Nordfjord. Grad NORDENFJ. RESERVEPOSTEKSP. / I -22 VI 50 (Danielsen 16C 01) (sj.8). 25 øre porto (NK 354) på brevforside til Bodø. 2 Storauksjon juli

72 Obj.nr. F 5993 NORDENFJ. RESERVEPOSTEKSP. / II -13 II 74 (Danielsen 16C 02) (sj.8). 70 øre trykksakporto på konvolutt til Tyskland. Stempelet er ikke registrert brukt etter iflg. Danielsen (stempelet meldt tapt). Men iflg. Tiemer/ Ånensen er stempelet i 1950 registrert brukt som hjelpestempel for stempel nr.6: MERÅKERBANEN / *B* (sj.10). Usikkert hvor stempelet ble brukt i NORDLAND / X -2 II 20 (Danielsen 04C 41). 15 øre porto på konvolutt til Målselv. Tidligere enn Danielsen. Merket med ørliten anm. på grunn av uforsiktig åpning. Sjelden NORDLAND POSTEKP. / U -21 XI 08 (Danielsen 04C 29a). Praktfullt avtrykk på 10 øre (NK 77 II), konvolutt adressert til Jennestad. Flott reklame for Miwinckels Kaffe på baksiden NORDLANDS POSTEKSP. O/ * -19 V 02 (Danielsen 04I 01). Tydelig avtrykk på baksiden av bankobrev til Søndmøre. Frankert med 20 øre (NK 79) stemplet VADSØ 18 V 02 (SL). Baksiden også transittstemplet BERGEN-TRONDHJEM / A -23.V.02 (Danielsen 04C 15). Sjeldent stempel som gikk tapt ved brann I d/s Orion januar Kjent brukt okt.1900 til aug.1903 iflg. Danielsen NORDMØRE / E (SA) og NORDMØRE / F (IIA) (Danielsen 10A 15 og 10A 16). To flotte brevkort 1937 og (Sj. 7 og 6). Førstnevnte med lukket arkivhull SALTEN / A og SALTEN / D (Danielsen 09F 09 og 11). Lott to brev, h.h.v. bankobrev (60 øre porto) og rek-brev (40 øre porto) - begge med rek-etiketter SALTEN A. og SALTEN D. Et merke defekt på sistnevnte. Uvanlige. F 5999 SENJA-TROMSØ /E -7 II 41(Danielsen 07B 12) 40 øre porto (NK 209 på rekommandert konvolutt adressert til Oslo. Rek-etikett Senja-Tromsø E.. Vannrett arkivbrett I overkant av rek-etiketten. F 0 SENJA-TROMSØ /J (Danielsen 07B 16) 55 øre porto på rekommandert konvolutt adressert til Oslo. Rek-etikett Senja-Tromsø J.. To røde Postoblater på baksiden. F 1 STAVANGER-BERGEN DAGRUTEN / A 23 XII 18 (Danielsen 13F 01) 10 øre porto (NK ) på konvolutt til Bestum st. pr. Kristiania. Sjelden. ( ) F 2 SUNNHORDLAND / B (Danielsen 12O 37). Konvolutt adressert til Oslo, 70 øre porto. Ekstremt sjeldent stempel ( ) 3 SØNDMØRES / POSTEXP. -29 VII 89 (Danielsen 10E 01b) (sj.8). 10 øre 20mm (NK 54 III) på konvolutt med fullt innhold adressert til Sandshavn pr. Vaagsø. Påtegning på forsiden: Vedkommende postaabner anmodes høfligst om at besørge dette brev snarest mulig til adressaten. Forløper for express-tjeneste? Litt kant-slitasje. ( ) F 4 SØNDMØRES / POSTEXP. -30 X 00 (Danielsen 10E 01b) (sj.8). 3 øre porto (NK 74X- 75X) på privat brevkort til Sandshavn. To flotte avtrykk av stempelet - som er senere registrering enn Danielsen. ( ) 5 SØNDMØRS POSTEKSP. / B -18 VIII 03 (Danielsen 10E 03) (sj.8). Praktfull konvolutt til Sandshavn frankert med 10 øre (NK 77 IIX). Logo A. Riise - Aalesund, Agenturforretning - Coonial en gros & en detail. Senere enn Danielsen. ( ) 6 SØNDMØRS POSTEKSP. / B -31 XII 01 (Danielsen 10E 03) (sj. 8). Flott avtrykk på 10 øre (NK 77 II) samt på baksiden av bankobrev til Sandshavn. Det andre merket stemplet ROVDE 31 XI 01 (SL). ( ) 7 SØPOSTKTR No.3 / B 10V06 (Danielsen 09F 04b). Flott avtrykk på baksiden av bankobrev til Sandshavn. Frankert med to stk. 10 øre NK 77 IIX stpl. KRISTIANSAND Transittstemplet AALESUND 12V06 på baksiden. Tidligste kjente avtrykk av det reparerte stempel (= tidligere enn Danielsen). Sjelden. ( ) F 8 TRONDHEIM - NAMSOS / D (Danielsen 09B 13). Bankobrev til Oslo, 1,25 kr porto. Verdietikett TRONDHEIM-NAMSOS D. 9 ** TRONDHEIM-KIRKENES J. Org.rull med REK.etiketter, nær kpl., fra nr Denne er tapet til nr. 014, for å holdes på plass, ellers god kval. x 6010 o/bs/ TRONDHEIM-KIRKENES, BERGEN-TRONDHEIM. Godt litrasamling med enkeltmerker, klipp, forsendelser eldre til nyere i Varioaktigperm. Også dokumenter, info, stpl.avtrykk, postblanketter inkl. en del sekkelapper. Artig kort med TA litra I til Colombia og returnert. Må sees, mye materiale. x 6011 ** TRONDHEIM-KIRKENES. Litrasamling REK.ETIKETTER på 2 1/2 innstikkside. Tils. god kvalitet. x 6012 o/bs/ TRONDHJEM-NAMSOS. Div. stpl. på ca. 10 forsendelser, + en del klipp/merker, og to brevkort Innherreds Posteksp. Tilfeldig i Varioperm UTTRØNDELAGENS POSTEKSP./UT-TRØNDELAG. Lott litra på 10 forsendelser før 1950, inkl. to stk. av den sjeldent grad 8 SL-stpl. litra C. Noe var. kvalitet. F 6014 ØSTFINMARKEN. Klart, sidev. fullstpl på NK 8, Postal +,-! Merket dog med et par flekker og en antatt rep. tagg venstre. F 6015 ØSTFINMARKENS POSTEKXP. / * 5 I 95 (SL) (8 punkt), fint avtrykk på baksiden av bankobrev til Larsnes. Frankert med 20 øre 20mm pl. V, stemplet VADSØ 23 XII 94. Øvrige transittstempler: NORDLANDS POSTEXP. 10 I 95 og AALESUND 11 I 95. To røde lakksegl, hvorav ett med postsignet VADSØ / POSTKTR ÅNDALSNESRUTEN på rek.brev med par NK 221 til Trondhjem. Liten skade i høyre merke. x 6017 o/bs/ Stor samling stempler på enkeltmerker, klipp, artikeler/avisutklipp og mangfoldige forsendelser - fra mange ulike ruter i hele Norge, dog fokus på Trøndelag i ene permen som er full av materiale. Materialrikt i 3 varioaktige permer (ene noe begrenset innhold), kort, pene stempler, eldre schw.stpl., og mye mer for litrasamlere. Noen perg. poser med mange merker og klipp overhodet ikke sjekket av oss for fine stpl.! Må sees, del av omfattende stpl.samling. x 6018 Samling mest postkort, og en del brev/merker i perm. Stempler på frimerker og brev Div. Stempler - Samlinger/lotter 6019 o Enringsstempler på NK 18. Samling med ca merker i hjemmelagd fortrykkalbum. Opptil 9 pkt. (Fredriksværn t. 1, også Aamot 8 pkt. og andre 7 bedre). Blandet merke og stempelkval o Samling med ca ulike enringstempler, toringstempler, hullstempler og 0 Schweizerstempler i fortrykkalbum. Også en del dubletter. Blandet merke- og stempelkvalitet. Hovedsakelig på 10ø røde stolpe og antikva-merker. x 6021 o/ Samling ENRINGSSTPL. på 22 sider i album, var. kval. 1 x 6022 o Tykkere innst.bok med angitt ca. drøyt 0 merker noenlunde fullstpl. En del prakt/lux 1 finnes, mest nyere. KORRIGERT TEKST, er 0!!# x 6023 o Noen innstikkplansjer med 227 fullstpl. merker, moderne/helt moderne merker, overveiende prakt/lux. Mye med div. stpl. i Stavangerområdet! Attraktiv lott da merkevariasjonen er stor! Obj.nr. x 6024 o Innstikkbok med - merker noenlunde fullstpl. Salig blanding eldre og nyere, ok spredning av NK-nummer inkl. noe blått, mens noen merker finnes i dubletter. Mange pene, inkl. prakt og noen lux, og en del småplasser hele landet. x 6025 o Lott i lite, fullbesatt innstikkalbum inneh. mange pene stpl. inkl. prakt/lux. Fra NK 14, en del posthorn og frem til 1960-tallet. Anbefales gjennomsyn for stpl.samleren. x 6026 o 127 pene/prakt/lux på helt moderne merker, inkl. mange høyverdier. Dels på enkeltmerker i blokker o.l. Vekt på Kristiansand Henrik Wergelands fødeby -stpl o Noen innstikkplansjer med 457 fullstpl. merker, noen eldre, mest nyere. Mye fint, mange småplasser, må sjekkes! x 6028 o Noen innstikkplansjer med 151 fullstpl. merker, moderne/helt moderne merker, overveiende prakt/lux. Mye med div. stpl. i Stavangerområdet! Attraktiv lott da merkevariasjonen er stor! x 6029 o Samling NK 670/1288 med mange pene rundstpl./prakt/luxmerker på Visirark i album. x 6030 o Ca. stk. fullstpl. med en del prakt/lux, på noen innstikksider. Fra halvgammelt til 650 mye nytt (spes. per. 1995/99). x 6031 o/bs Fire halvplansjer og tre a la innstikkort, og ett brev fra England, fulle av T-STEMPLER i god blanding o Ca. ves. nyere bruksmerker (1960-tallet til moderne) med mest pene stempler, inkl. god andel prakt/lux. To flotte sider med små blomstermerker, men her og mye etter (svært) seint stemplet. Totalt merker! x 6033 o Tre halvplansjer og tre innstikkort fulle av REISENDE, fra Antikva til ca Ikke studert men ser en del fullstpl. x 6034 o Liten, god stpl. lott på eldre/halvgamle tjeneste, og noen andre rundt løve II (bl.a. flere 25 øre rød). Mange prakt/lux og mange småplasser. Et par merker o Lott 55 merker, hvorav nesten alle er LUX-stpl. fra 0/ o Samling pene stempler på TJENESTE, inkl. prakt OSLO på 60 øre Solkors. Mange 1.25 kr fra sisteserien, ellers ok blanding o 70-talls klassiske merker med dels pene stempler enrings og IIL mest, mange røde ører, men skillinger finnes. Blandet tekn. kvalitet. x 6038 o Innstikkbok full av ves. halvgamle merker fullstempler fra lesbare til prakt. En del postjub., noen striper o.l rings nummerstempler 6039 o 9. (ant. aastadbakken, Vestre Thoten/Op). Diag. fullstpl. på NK 48, meget sjeldent! F t.2. KVALNES (Dverberg, Nordland ca ) på fint postkort fra stedet (dog litt 250 kval. anm.). Sidestemplet Senjen-Tromsø Posteksp A Meget uvanlig (Kiran, ST). Sidev. avtrykk på verti. 5-stripe NK 73, kortet dat Uvanlig på brev/kort (Løvaasen, Horg, ST). Sjeldent stpl. på ufrankert (frim. mgl. på poststedet?) lokalkort, bra kval o 285 (Sagesund, AA). Fine fullstpl. på par NK 77 på brev, sidestpl. Tvedestrand 1903, til Mexico! Mange transittstpl. bak, utst.montert (derfor åpnet tre sider). Uvanlig!! (Gornitak, FI). Fint firmabrev sidestpl. Vadsø 14.VI.30. Salig Gangdal sin notering i hjørnet på konv.! F Raael (Sem/Vf). Postkort 10 øre antikva (NK 77 IIX) adressert til S/S Barden, Mjøfjord Island, Grangemouth. Sidestemplet TØNSBERG /* TUR 4 * 29 JUN Tidlig bruk av IV bare 4 mnd etter tildeling av stempel! Mindre patina (eksillan, NT). Postkort, med rettv., noe tvetydig, men Gangdal sin notering i hjørnet på kortet (farget motiv av Nordbottens Kirke, Hitteren!). a kombiobj (Strøm i Bjørnør, ST). Meget uvanlig stpl. dels meget utflytende på brevkort, 250 signert av brevhusbestyrer Sivert Strøm, datert ukstid kun ca. 3 år. Arkivhull (t. 2, enna, FI). Sidev., men glassklart avtrykk på NK 145, sidestpl. Leirpollen CIII.29 (gr. 6). Flott objekt. x 6049 o Èn halvplansje og to innstikkort fulle av 4-rings, fra knapt tydbare til fullstpl., dels detektivlott med spenning. Ca. 70 enheter på mest posthorn. Hjelpestempler 6050 o HONGSAND (ST). Prakt på TM 82, uvanlig. F 6051 LOEN I NORDFJORD 7 VIII 29 (HJSL) (Sf). To flotte sidevendte avtrykk på postkort adressert til Hamburg. Frankert med 20 øre fiolett Løve II (NK 144). Motiv fra Lønvand (Carl Müller & Sohn, nr.120). Håndskrevne annulleringer F 6052 o 129 (Hougsund/BU), grad 4. Sidev. håndskrevet på NK 1. Delvis smale marger ned 1 mot høyre hj. F (Skarsvaag) Grad 8. (FI) til Hammerfest, datert 21 januar Vertikal arkivbrett som går gjennom merket Aasen 5/2 (1856). Portofri sag med flott annullering bak, også 17, til Frosten. God kvalitet Borge 11/5 62. Annullering med kartering 8 - bak på frankobrev stpl. NORDLAND 14/5 1861, type 1. Til Beitstaden (NT). (NO) F 6056 o (ede)bygden 81, pent og feilfritt NK 25, attest Enger. x 6057 Buksnæs 31/1 52. Betalt helbrev med fin, lett annullering, fra uvanlig sted (Lofoten, NO), til Bodø Dønnæs 26/ (NO). Håndskrevet både på frimerket (NK 14, lett blekksmuss) og i omslaget ø. marg. Fin og meget uvanlig, ikke reg. som håndskrevet i Postal. F 6059 Dørrum 19/1 85 (St). Blekk-krysset 10 øre 21mm (NK 43a) på konvolutt til Lillehammer. Dørrum fikk enringsstempel fra o Herø , MR/6 pkt. På NK 18c med en kt. tg. h.s Inderø 18/8 (1858). Annullering med kartering 12 bak på portofritt brev, til Ytterøem, transitt Levanger både 12 og F 6062 o Kjeø 17/ blå loddrette krittstreker. (NO) Grad 9. F 6063 Ofoten 15/ Flott og sjelden annullering + kart , bak på omslag til Bodø. Med innhold. (NO) 6064 Sortland 24/1 54. Portofri sag med flott annullering bak også N 4, til det lokalt sorenskriveri. Med innhold, meget velholdt Toten 1/5 55. Portofri sag med flott annullering bak også 2 -, til Trondhjem Uhre 16/3 58. Baksideann. med kart. 5, foran pent, blått LOFOTEN 21/ Mindre bruksspor, men bra brev o Vig 4-8-7? på NK 18. Stpl. er ikke reg. i NKP, hverken under sted eller skip. F 6068 o Ørsvaag 23/1-63 (NO) grad 9. Prima tg. sentr. Kronet Posthorn 6069 o HADSELSAND. Flott fullstpl. på NK 362 (+ bue), grad 8 (NO) HODDØY I NAMDALEN (NT). Lette avtrykk på fil. konv. sidestpl. Namsos , grad 8! Rest av hengsel sentralt. 72 Storauksjon juli 2017

73 Obj.nr. Obj.nr HOLMFJELL (FI, t. 1). a, rettv. stpl. på 20 øre løve på bruksbrev. Grad ** Hhv. 6-blokk, 10-blokk, 9-blokk, 10-blokk. 138 flisetg. ikke medregnet i kat HOVIKJA. Lette, nær rettv. på Gundersenbrev med NK 360, sidestpl. Fosslandsosen prisen. (3930) (gr. 7, NT) 6118 ** blokk, bl. 10-bl. og 5-striper x 2. (1805) MIERONJAVRE. Vellykkete, sidev. avtrykk av dette sjeldne stpl., på NK 205, sidestpl ** 225/28. 0 serier Maud i brettede helark. Prima ** vare. (90.000) 10 Alta 28.VIII.39. Grad 8, meget pent brev. x GP, 242GP. merker av begge i to helarksett med gutter-par SJOUSJAVRI. Meget uvanlig stpl. med fine avtrykk på fil. trykksaks-konvolutt x 6121 ** Helarksett Nordkapp III i god kval. (2) sidestpl. Karasjok , grad 9!!! x 6122 ** Helarksett i god kval. (2) F 6075 o SYNNEVÅG. Nær lux I på NK 490. Hengselrest lager noe bøy i merket, 6123 ** kr oransje i brettet helark à. (0) 1 kan vaskes! x 6124 ** 513/ sett prima postfriske bruksmerker i pergamynkonvolutter (uten 30 øre TØTTDAL (NT). Sverte, rettv. avtrykk på fil. konv. sidestpl. Namsos , grad 8! tosidig). (14.250) Rester av hengsler sentralt ** uksmerker vanlig papir. serier i kpl. helark. (SK 35) ØVRE NEIDEN (FI). Rettv. fine avtrykk på V-merker multifrankering, sidestpl. Neidan 5.I.42, grad 6. Flott konv ** 6127 ** 576/ helark i perioden (12 forskjellige) to merker defekt i ark NK 601 (SK 9380) 619 x1a + x1b. 15 øre brun og 15 øre mørk brun. Begge i brettet helark à. (3) ** Bergen 900 år. serier i kpl. ubrettede helark à 50 stk. (SK 4) Varianter 6129 ** FH 45 x12, 46 x19 og 50 x50. (SK 4230) 6078 * 8 IIbvt1. Ubrukt utagget par. Som vanlig med en horisontal bøy i margen. Garantibevis fra BFK ** TM 122/37. Dublettparti i antall: 122 x27, 123 x, 134 x68, 125 x8, 126 x, 127 x, 130 x66, 132 x, 133 x, 135 x, 136 x6, 137 x94. Prima. (SK 9497) 6079 o 18by, vm.st. 5, t. 6, pos. 86. Blekkrysset merke med stående vannmerke. Variant 1 Rammebrudd over G i Norge. Merket er etter vår mening omtg. Sjeldent. Engrosposter samlinger og lotter 6080 o 18c. Diamanttagget ** Dublettlager med postfriske merker fra med varierende o 18bx. Sprukket plate. antall og innslag innen de enkelte serier, inkludert noen blokker og striper. Det 6082 o 18c. Dobbeltagget. begynner med 2 stk. NK 12 og fortsetter videre med en del øremerker, Løve 1, F 6083 o 52 IIb. V1. Type 5. God kval. () en del Svalbard, Løve II, Løveprovisorier, Polmerker, 4 stk. Luftpost I, Ibsen, 6084 o/** 174 V1 + v2, 181 v4, 246 I v1, 282 v1 stpl x 4 serier ** med kpl. vo1-vo4 i Portoprovisorier, Nordkapp I, Nansen I mv. Katalogverdien SK hver serie. (2320) 6132 ** Lott V-merker NK 266/291 i 18 forskj. ubrettede helark à stk (SK 42) o 181 V1, v2, v4, 182 v1, 183 v1, v2. God rundstpl. kval. (NK 1960) x 6133 ** Lott, hovedsakelig fra krigen til rundt 1980-tallet. Mest helark og større enheter, 0 bl.a. Haakon og Olav øremerker. (SK ca. 45) x 6134 ** Arkdeler (og noen ark) Eier har summert katalogverdien etter AFA til ** 513/762. Samling hel- og halvark fra 1962/1975. a besatt og noen gode 0 papirtyper. (SK 47768) 6136 ** 242/465. Samling blokker, halvark, etc. fra ca. 1940/1960. a med 25-blokker. 4 (SK over 40) x 6137 ** Lott V-merker NK i 3 forskj. ubrettede helark à stk. (SK 17) o/** Ca. stk. miniark i perioden BL 2-40 i liten eske, mest postfrisk. Høyt pålyd ** Helarklott, 35 stk i perioden NK 576/741 (1966/74). (SK 12150) 0 x 6140 ** 532/668. Stort sett i 35-blokker i tidsperioden God bredde og kvalitet. (SK ) ** 96/548. Mange merker i helark og arkrester fra 1909/1963. (SK ca. 20) ** Postfrisk parti 1962/84 i perm med enheter, blokker og striper. (HK 10) F 6086 o 277 Vo1. Sterkt forskjøvet overtrykk med sign. F.C.M. 0 x 6143 ** Dublettparti TJENESTE, ves. eldre inkl. mest SOLKORS, mange enheter. a kval., 900 F 6087 o 754. Mangler rødfargen på skiløperne og valøren Referansemerke medfølger. og oppgitt SK 7. F 6088 ** 1180 v2. 10 kr. Harald Variant: Uten valør. Prima postfrisk, sjelden ** Lite parti Polmerker som flg.: NK 130 x 23, 131 x 16, 132 x 3, 133 x 7, 136 x 4. Alle i 900 F 6089 o 1259 Bh. Begge sider med NORGE!! blokker og striper på plansje. (3690) 6090 ** kr prestekrage kraftig FEILPERFORERT slik at nabomerket vises nede, marg x 6145 ** Dubletter inkl. fireblokker, oppgitt HK til høyre ** 65 forskj. 10-striper med marginaler, mange med marginaldato fra 60-tallet, de fleste F 6091 o ,30 øre posthorn med dobbelttrykk, prima kval., sjelden stemplet! Normalmerke i serier. (6) medfølger. x 6147 ** Div. ** uorganisert i innstikksbok, vel verdt en kikk. F 6092 ** ,30 øre posthorn. 4-blokk fra øvre høyre hjørne med variant: dobbelttrykk. Uvanlig * Lott delvis duplisert med hengslede merker hvorav noen veldig letthengslet. Bl.a. en del 49 I, noe 1909, noe mellomkrigs som 2 serier Nordkapp I, 3 stk. Luftpost I, noe Pol osv. Videre en egen bunke som inneholder V-merker, OL, Tjeneste osv ** Kraftig forskyvning av merkebildet. Uvanlig o/**/* Samling med i underkant av varianter fra 1856/ BoB i et hjemmelagd 4 LT-album. Bl.a. NK 144v1 Øglehodet, NK 174v1 og v og Hensik, NK 176vo1 Kraftig forskjøvet overtrykk, NK 178v1 ann i koret og NK 180v1 Hvit rotte. Alt er ikke sjekket så feil kan forekomme. Årssett/årbøker x 6095 Årbøker i kasse. Prima, komplett sekvens Årssett (2) 6097 Årssett 1971, 74 og 75. (2320) x 6098 Årssett 1972 x2, God kval. (2740) 6099 Årssett (1900) 6 Årssett , god kval. (ca. 2) 6101 ** Årssett ,99-02,05 og 2010, en del dubletter, se liste. (SK ) Årssett i 3 album. Dels duplisert, bl.a x2, 1975 x3, 1978 x2, Pålydende beregnet til ca. kr Årssett kpl. i liten eske. (7060) 1 x 6104 Årssett 0-08, kpl. i album Hefteårssett 1995,96,97,98 og 99. Div. samleprodukter fra Posten 6106 ** PPP (Postens presentasjonspakker). Samling 69 ulike PPP med 4-blokker og miniatyrark fra 6/2013. Hovedsakelig A-verdier eller over. Pålydende er på 6334 kroner. x 6107 ** PPP. Samling med 4-BLOKKER i ett Varioalbum, regnskap antyder pål. til ,-. x 6108 ** PPP. Samling i fire album (inkl. to Vario). Ikke detaljsjekket, men framstår 1 rimelig komplett. x 6109 ** PPP 1/92-12/98 FIREBLOKKER i fint album **/ PSS. 108 dupliserte + 84 PPP, opp til 8. Diverse 6111 ATM. Engroslott stk FDC stk hver av valørene: 0010, 0025, 0050, 0, 0125 og (Merkeverdi SK 4) 6112 HVALFANGST. Samling med ca. 180 kort, noen brev og fotografier fra ca /1960-tallet. Også noe nyere o MB 1b, 2. Nødblokk stpl. NORDISK FRIMERKE-UTSTILLING OSLO samt NORWEX 55. Prima. (SK 1275) Norge, Samlinger, Lotter & Engros Engrosposter NK-nummer 6114 o merker på plansje 6115 ** GRUNNLOVSJUBILEUM. Fine helark 10 og 20 øre (brettet) + 44 prima 5 0 øre. (SK 24380) 6116 ** Lott: 60 stk. 5-ører + 17 stk. 10-ører (2 stk. ikke medtalt). Par, blokker, enkeltmerker. God tg. (SK 4) 2 Pålydende/portolotter 6149 ** Dublettlott, ca. merker 1997/2011 i 32-siders innstikkbok, inkl. mange 4-blokker og par. De fleste med 2-4 av hver. (pål. over 0) 6150 ** Kasse med 168 årssett 1973/88. Se liste. Pålydende kr x 6151 ** Samling dupliserte hefter i Vario + på plansjer pål. 8257, ** Pål. porto 6,-. Fullt album inneh. enkeltmerker og blokker fra krigen til 0-tallet. 2 Noe tjenestemerker medfølger ** Pål. porto ca. 0,-. Inneh. årssett 1977/1994 inkl. dubletter + frimerkehefte årssett , 7. x 6154 ** Samling dupliserte hefter i to Vario med kassetter, til 8, dagens frankeringsverdi = 1 kr. 4290,-. Også 6 eldre der 3 er ukomplette ** Pål. porto 3,- inneh. årbøker x 6156 ** Pål. porto 3066,- fra 1990-/0-tallet, inkl. en del høyverdier, miniark og heftebl x 6157 ** Porto for over 2,-. Inneh. småark fra 0-tallet samt helark fra 1980-tallet. Variert, 1 grei porto ** Pål. porto over 0,-. Inneh. mest årssett/hefteårssett 1988/ ** kpl. x 10 stk. av hvert merke på 4 plansjesider. (pål. 3025) ** kpl. (- miniark) x 10 stk. av hvert merke på 4 plansjesider. (Pålyd. 0) ** kpl. (- BL 28 og 29) x 10 stk. av hvert merke på 4 plansjesider. (Pålyd. 1 minst 0) 6162 ** nær kpl. (- BL 23) x 10 stk. av hvert merke på 4 plansjesider. (pål. 2780) ** Pål. porto 2680,-. Inneh. 18 årssett 1981/1998 inkl. noen frimerkehefte årssett ** kpl. x 10 av hvert merke på 4 plansjesider (- BL 20 og FH 87). (Pålyd. 2520) 6165 ** kpl. x 10 av hvert merke på 4 plansjesider. (pål. Ca.2) 6166 ** Pål. porto 2628,-. Inneh. hovedsakelig 1995/1999 med frimerkehefter ** kpl. x 10 stk. av hvert merke (- BL 21) på 4 plansjesider. (pål. 2450) 950 x 6168 ** Samling dupliserte hefter i Vario, pål = kr. 2478, ** kpl. (- FH 96) x 10 stk. av hvert merke på 4 plansjesider. (Pålyd. 2308) ** 1609/32 23 forskj. x 10 av hvert merke på 3 plansjesider. (Pålyd. 2315) ** Pål. porto 2,- fra årssett , 1987, dubletter ** kpl. x 10 av hvert merke på 4 plansjesider. (pål. 2183) ** kpl. x 10 stk. av hvert merke (ikke miniark) på 4 plansjesider. (Pålyd. 2108) ** 941/1091. Stappfull dobb.sidig plansje med 4-blokker, striper, par og enkeltmerker. (Pålyd. over 2,-) x 6175 ** Porto/frankeringsverdi ca. 2,-. Inneh. mange nyere og eldre miniark, litt frim.hefter og div. x 6176 ** Merker, dubletter, små enheter på fire tette sider 1980/90-tallet, oppg. pål. 2029,-. x 6177 ** Pål. porto 2170,-. Inneh. fin samling moderne frimerkehefter i pent Leuchturm Varioalbum m/kassett ** kpl. (- FH 93) x 10 av hvert merke på 4 plansjesider. (Pålyd. 6) x 6179 ** Merker, dubletter, enheter på fem tette sider 1980-tallet/ca. 2012, oppg. pål. 1914, ** kpl. x 10 stk. av hvert merke (- BL 19) på 4 plansjesider. (Pålyd. 1890) 6181 ** Dubl.lott ca. 70/90-tallet i 32-siders lagerbok med mange merker, inkl. blokker, striper og enheter. Bl.a. helark med NK 222Y. (Pål. ca. 1870) 0 Storauksjon juli

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler 2792 2819 2503 2740 2991 Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler Fredag 13. oktober klokken 16.00 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils JUBILEUMSAUKSJON 200

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Skanfils Storauksjon 202. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo.

Skanfils Storauksjon 202. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo. 563 566 1415 2507 5415 5432 6665 Skanfils Storauksjon 202 Fredag 20. og lørdag 21. april 2018 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no 88 104 145 627 350 692 ------------- 990 --------------

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Skanfils Storauksjon 198

Skanfils Storauksjon 198 268 642 105 4155 1927 6873 Skanfils Storauksjon 198 Fredag 21. og lørdag 22. april 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no --------------- 65 ---------------- 432 437 452 451

Detaljer

Skanfils Storauksjon 201

Skanfils Storauksjon 201 15 456 5572 4698 5595 Skanfils Storauksjon 201 Fredag 19. og lørdag 20. januar 2018 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no -------------- 12 -------------- --------------------

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo.

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo. 83 613 4280 4804 5590 Skanfils Storauksjon 197 Fredag 13. og lørdag 14. januar 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils januar-auksjon er den største

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 25. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND 1084 Kong Frederik V av Danmark Norge begravelsesmedalje 1766. Vekt 90 gr sølv. D. 54 mm. Noen 2 000,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps No. 1/2018 Norway Post Stamps Bouvet Island The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. NEW STAMPS Page 6 Birds NEW STAMPS Page 4 WEBSHOP Are you missing

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

------------------------------------ 322 ---------------------------------

------------------------------------ 322 --------------------------------- 13 14 77 16 17 86 216 50 107 115 ------------------------------------ 322 --------------------------------- 533 534 593 648 677 689 737 75 131 132 370 532 581 649 694 761 72 588 713 762 770 Kjære kunde!

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below:

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below: Circular Number : 25/09 Subject : GUIDELINES FOR CONTRACTS OF DELIVERY FOR CONSUMPTION PURPOSES To : Buyers and fishing vessels dealing with mackerel, North Sea herring and Norwegian Spring Spawning herring

Detaljer