Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded"

Transkript

1

2 Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært større. Til denne auksjonen har vi fått inn flere virkelige gode enkeltinnleveringer både innen numismatikk, filateli og diverse samlegjenstander. Spesielt vil vi trekke fram medalje- og frimerkesamlingen etter Max Gelink (Bergen), som presenteres i to hovedavdelinger. En egen utstykking med medaljer, samt et eget bilag (midtsidene 55-66) for hans omfattende samling TYSKE OMRÅDER tallet. Likeledes har vi også fått inn en samling med eldre norske helark og arkdeler (bl.a. NK 10, 17, 32), samt en samling Hele Verden etter Leon Andersen, bror av Roald Amundsen. Videre ønsker vi å lede oppmerksomheten mot en, for Skandinavia, høyst uvanlig samling av de lekreste opaler fra Australia. Ellers en sjelden seddel kr 1946 i flott kvalitet (obj. 481), større avdelinger tobakiana, originale filmplakater (innrammet), sølvtøy og leketøy. På frimerkesiden vil vi også nevne gode avdelinger Danmark og Grønland, England, Ungarn, øvrige Tyskland, Br. Kolonier (inkl. flott samling Falklandsøyene), Spania, Egeiske øyer og mye annet. Vi mener dette blir en meget spennende auksjonshelg i Oslo. Mvh SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil s spring auction event #178 will be very exciting and comprising more than 7 lots and a total estimate of 8.5 million + NOK. The number of lots exceeding 0,- NOK have probably never been higher! For this auction we have received some very special consignments, both numismatic, philatelic and on various collectibles. We want to emphasize the large medal and stamp estate from the late Max Gelink (Bergen). We present two separate categories with his material, one with the medals (Norwegian and North European items) and one with his collection GERMAN AREAS 1910/40ies (central part of catalogue, pg ). We have also received some very good material after Polar researcher Roald Amundsen s brother Leon Amundsen, including good sheets with Norwegian stamps from skilling period to 1920ies. Also a section all-world collection from this estate. Further we have a unique collection Australian opals with superb quality, in an elevated price segment. The Friday sale also include some rare Norwegian banknotes, good collection Danish coins, large sections tobaciana, comic books, silverware and the first part of fine, original cinema posters. The Saturday sale comprises good Denmark and Greenland, Great Britain, Italy with areas, Spain, Br. Commonwealth (incl. strong Falkland Islands) and many others. This will certainly be a very special auction weekend in Oslo. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 13. april kl Lørdag 14. april kl Friday 13th April Saturday 14th April 4.00 p.m a.m. Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 13. april kl Internett: Fredag 13. april kl for at vi skal garantere at de blir medtatt. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday 13th April 3.30 p.m. Internet: Friday 13th April 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Tirsdag 10. april: Onsdag 11. april: Torsdag 12. april: Fredag 13. april: Lørdag 14. april: 09 - auksjonsslutt Viewing: Tuesday 10th April : Wednesday 11th April: Thursday 12th April: Friday 13th April: Saturday 14th April: 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 09. a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 16: mandag - fredag 10-17, lørdag Auksjonsprogram 2012/13 Auksjon 179: fredag/lørdag 13./14. juli Auksjon 180: fredag/lørdag 19./20. oktober Auksjon 181: fredag/lørdag 18./19. januar 2013 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Auction schedule 2012/13 Auction 179 Friday/Saturday 13th/14th July Auction 180: Friday/Saturday 19th/20th October Auction 181: Friday/Saturday 18th/19th January 2013 Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Knud Bryns vei 9, N-1702 Sarpsborg / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Løtevegen 93, 5337 Rong Auksjonsobjekter kan også leveres til vår samarbeidspartner Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, / fax: ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 2 Skanfil Auksjon /14. april 2012

3 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med - objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Alle forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 3-4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attestutsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. Skanfil Auksjon /14. april 2012 CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with - lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Mail bidding closes 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. The auction will normally be available on internet 3-4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and 250,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sentor delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 3

4 DnB NOR Bank, Haugesund: Danmark (DnB NOR Bank): Sverige (DnB NOR Bank): Tyskland (DnB NOR Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 178, fredag 13.april kl og lørdag 14. april kl Bidding Form Auction No. 178, Friday 13th April, 4.00 p.m. and Saturday 14th April a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES: Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 4

5 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg og Trondheim INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst,- FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,- TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr 250,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,- WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK 250,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. Skanfil Auksjon /14. april

6 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue I = Foto på internett/photo on internett x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende turer: Møre og Romsdal; uke 17/18 Nordland / Mo i Rana; uke 24 / 25 Stavanger; april / mai (dato ikke satt, vil bli annonsert i Stavanger Aftenblad) Ta kontakt for nærmere avtale på tlf eller mail: Innhold Fredag 13. april kl : Norske mynter 8 Norske sedler 10 Danske og utenlandske mynter 13 Sedler Norden/Hele verden 14 Myntbrev/minnebrev 16 Ca. kl (fra obj. 1011): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 14. april kl : Danmark (fra obj. 2155) 31 Grønland 34 Færøyene 34 Dansk Vestindia 35 Finland 35 Åland 35 Island 35 Sverige 37 Diverse Norden 38 Ca. kl (fra obj. 2909): Europa 38 Ca. kl (fra obj. 4514): Afrika 52 Amerika 52 Asia (inkl. China) 53 Brit. Kol./Samv.Stater 54 Hele Verden 68 Motiv/tema 70 Realisasjonslotter - Hele Verden 71 Ca. kl (fra obj. 5170): Postkort 72 Pene stempler inkl. prakt/lux 75 Ca. kl (fra obj. 5731): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 83 Ca. kl (fra obj. 6531): Frimerkehefter 83 Portomerker 83 Returmerker 84 Tjenestemerker 84 Gamle brev 84 Diverse samleområder Norge 84 Førstedagsbrev 85 Hjemstedsfilateli 85 Norge, samlinger, lotter & engros 89 Realisasjonslotter - Norge 93 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 6 Skanfil Auksjon /14. april 2012

7 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 skilling 1647, NM.139, kv. 1/1+, svagt buklet. 1 I 2 2 sk 1642, NM.129, kv. 1+, kraftig buklet. 1 F 3 1/8 Spd 1629 kv. 1, ex OM 46, obj F 4 1/2 Spd 1639 kv. 1+. Sjelden mynt, RR. 00 I 5 1 sk 1651?, NM. 229?, kv. 1/1+. I 6 1 sk 1659 (NM 237 B) kv. god 1, smådeler mangler på mynten. I 7 1 sk 1662, NM. 240, kv. 1, kantskade. I 8 1 sk 1670, NM. 146, kv. 1/1+. I 9 2 sk 1653 kv. 1, 1669 kv. 1-, anhengt på baksiden, samt 1 sk 1780 med stor blankettskade. I 10 2 sk 1666, NM. 220, Kv. 1, pen. I 11 2 sk 1670, NM. 220, kv. 1/1+. I sk 1653, NM 170, Schou 73, kv. 1, pen. 1 I 13 2 Mark 1657, NM 152, Schou 40, kv. 1+, liten 2 blankettrevne. I 14 2 sk 1675, NM. 133, kv. 1. I 15 2 sk 1681, NM.140, kv. 1/1+. I 16 2 sk 1691, NM 234, kv. 1+, tiltalende. 2 I 17 2 sk 1691 kv. 1. I 18 2 sk 1693, NM 236, kv. 1. Stor irrflekk på advers. 1 I 19 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 20 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. 1 I 21 2 sk 1698 kv. svak 1. I 22 2 sk 1699, NM 242, kv. 1/1-, bukl, revers pen. I 23 4 mark 1671 i kv. 1+. F 24 1 krone 1678, NM 72, Schou 11, kv I 25 1 krone 1689, NM 84, Schou 11, kv. 1/1+. 0 I 26 2 sk 1702 og 11, VK. I 27 2 sk 1705, NM. 47, kv. 1, svakt buklet. I 28 2 sk 1708(?) kv. god 1, men vanskelig å lese årstall, og 12 i kv. 1. I 29 2 sk 1709, NM. 51, kv. 1/1+. I 30 2 sk 1715, NM. 58, kv. 1. F 31 8 sk 1708 kv. 01, pen mynt. I 32 8 sk 1709 kv. 1+. I 33 8 sk 1712 kv. 1+. I 34 8 sk 1714 kv. 1, samt 12 sk 1856 kv. 1/1+. I sk 1717, 8 sk 1729, 2 sk 1706 og 08 i kv. ca. 1/1+. I sk 1718 kv. 1/1+, samt 2 sk 1709 kv. 1. I sk 1720 kv. 1. I sk 1722 kv. 1, flekker. I sk 1715, NM. 9, kv. 1, pen. I sk 1717 kv. 1, samt en dansk 3 sk lybsk 1669 kv. 1, buklet. I 41 4 mark 1725 i kv I 42 1 krone 1725, NM 4, kv. 1/1+. 2 I 43 1 sk 1762, NM.30, kv. 1, buklet, kantskade. 0 I 44 1 sk 1765, 2 sk 1762 og 63, VK. I sk 1754 kv. 1, pen. I sk 1761 kv. 1, noe tæring. x 47 6 Mark 1749 W, Sieg 15, Hede 33, Schou 4, 10 kv. 1+/01. Rester av myntglans, et utsøkt eksemplar av Wahls meget pene reisedaler, som ble preget i forbindelse med kongens reise til Norge. I 48 2 sk 1779, 85, 86, 87 og 88 i VK. I 49 2 sk 1780, 81, 82, 83 og 84 i VK. I 50 2 sk 1, 01 og 02, VK fra 1+ til 1. I 51 2 sk 1803 kv. 1- og 8 sk 1779 kv. 1. Medfølger 1 sk 1763 kv. 1. I 52 2 sk 1805 og 07, begge i kv. ca. 1+, ujevn patina på 05. I 53 4 sk 1778 kv. 1-, 88 kv. 1+. I 54 8 sk 1778, 82 og 84 i kv. 1- I sk 1774 kv. 1/1+, svake spor kl 3 og 9, 1 muligens etter anheng. Pent reparert. x 56 1/15 Spd 1797 kv. 01, svakt kanhakk kl. 12 rev. I 57 1/15 Spd 1797 (mørk) og 99 m/hakk i kv. 1. I 58 1/2 Spd 1776 kv. 1/ I 59 1/2 Spd 1776 kv. god I 60 1 riksdaler 1788, H 25, Schou 7, NM 102, slått i 2 anledning av kongens reise til Norge. Kv. 1/1+, polert i felt over løven. x 61 1 sk 1809 m/rosetter i kv. 01, små kantmerker. Merk at det er 8 blader på rosettene. I 62 1 sk 1809 m/ovaler perforert, 1812 type I kv. 1 og III kv. 1+/01, 2 sk 1811 kv. 1/1+. I 63 2 sk 1810 kv. 1+/01 m/irrflekker, 4 sk 1809 kv. 1/1- med hakk og blankettfeil. I 64 4 sk 1809, 8 sk 1809, samt 12 sk 1813 kobber. Alle i kv. 1. Union med Sverige ( ) I 65 1 sk 1816, 8 sk 1817, begge i kv. 1. Med disse to myntene får man en komplett samling med Carl XIII sine mynter i Norge :) I 66 1 sk 1819, 20 og 24 i VK fra 1+ til 1-. I 67 1 sk 1832 kv. 1, 33 kv. 1, men korrodert. I 68 1 sk 1839, 40, 41 m/stj. og 41 u/stj. i VK. I 69 2, 4 og 8 sk 1825, alle i kv. 1/1-. I 70 2 sk 1822 kv. 1+, 24 kv. 1-. I 71 2 sk 1828 og 32, VK. I 72 2 sk 1831 kv. 1+. I sk 1856 og 1 kr 1915 i kv. ca. 1. I sk 1823 i kv. 1+. x 75 1/2 Spd 1824/1 kv. 01, ex OM 46 obj I sk 1845 og 46 i kv. 1, 46 noe buklete. I sk 1847 og 48 i kv. 1. I sk 1850, 52 og 54 i VK. I sk 1853 og 55 i kv. 1. I 80 2 sk 1842 og 43, 4 sk 1842, alle i kv. 1. I sk 1856 i kv. 1/1+ og 4 sk 1842 i kv. 01. I sk 1846 kv. 1. I sk 1853 kv. 1. I 84 1/2 sk 1863, 67, 1 sk 1870 i VK, 2 stk. 1 skilling 1771 i kv. 2, 1/2 sk 1771 kv. god 1, samt en 12 sk 1856 med hakk og skader. I 85 1 Spd i kv. god I 86 2 sk 1870, 71 (begge typer), 3 sk 1872 (begge typer), 73, 4 sk VK I 87 3 sk 1868 kv. 1, 69 m/stj. kv. 1+. I sk 1873 kv. 0, prakt. Nydelig mynt. 0 Norsk årgangsmynt 1-ører I 89 1 øre 1885 i kv ører I 90 2 øre 1893 i slab, gradert til MS 63 BN av NGC. I 91 2 øre 1907 kv. 0/01. I 92 2 øre 1917 ENKELTSTREK. Sjeldent frembudt. 1 Kv. 1/1+. I 93 2 øre 1917, NM. 188, kv. 1+, dobbeltstrek. I 94 2 øre 1917 dobbeltstrek. Kv. 1/1+. I 95 2 øre 1917 dobbeltstrek kv. 1. I 96 2 øre 1919 i kv.0/ ører I 97 5 øre 1875 kv. 01. x 98 5 øre 1876 i kv. 0/01. 1 I 99 5 øre 1915 kv. 01, mulig kjemisk behandlet, spesiell patina, bør sees for rett inntrykk. I 5 øre 1917 kv. 0/01, nydelig mynt. I øre 1918 kv. 1/1+, svakt preget I øre 1918 i kv. 1-. I øre 1945 kv I øre 1945, NM. 286, kv. 1+. x øre 1945 jern i kv. 1+, pen. I 106 Nær komplett samling med 5 øre, mangler de sjeldneste typene. Satt i albumet Norges Mynter. VK, flere pene. Fortjener et gjennomsyn. 10-ører I øre 1874 kv. 01, pen mynt. I øre/3 sk 1875, 78 og 80 i VK, 80 i kv. 1+, men med riper. I øre/3sk 1874 og 75, 10 øre 1876 og 1883 kv. 1. I øre 1875 kv. 1+. I øre 1875 kv. 1/1+. I øre 1876 og 77 i kv. god 1. I øre 1877 og 78 kv. 1. I øre 1880, 82 og 88 i VK fra 1/1+ til 1-. I øre 1882 kv. 1-, 83 kv. 1 og 88 kv. 1+/01. I øre 1889, 90, 92, 94, og 97 i VK. I øre i kv. 1. I øre i VK. I øre 1898 kv. 01, 99 kv. 1+, 1901 kv. 1 og 03 kv. 01. Pene mynter. I øre i VK, fra 0/01 til 1-, en lott som 1250 fortjener et gjennomsyn. I øre komplett , minus 1920 og 23 samt LONDON, dublett av For det meste kv ører I øre 1876, 96 og 1904 i VK. I øre 1876 kv. 01. I øre 1896, 98 og 99 i VK. I øre i VK. I øre 1, 01, 02, 04, samt 1921 u/hull i VK. I øre 1904 kv. 0. I øre 1909, 11, 13 og 14 i VK. I øre minus 12 i VK. I øre 1912 kv. 1. I øre 1912 kv. 1/1+. I øre i VK. 50-ører I øre 1874 kv. 1-. I øre 1874 kv. 1-/2, 1888 kv. svak 1. I øre 1874 perforert, 80 i kv. 1-. I øre 1875 kv. 1/ I øre 1877, 87, 96 og 97 i VK. I øre 1877, 89, 91, 93 og 96. I øre 1880 kv. 1. I øre 1885 kv. 1. I øre 1885 kv. 1. I øre 1887, 95 og 98 i VK, fra 1 til 1+. I øre 1887, 96, 98 og 99 i VK. I øre 1888 kv. 1. I øre 1889, 91, 93 og 95 ca. kv. 1. x øre 1895 i kv. 0/01 med flott patina (2). 1 I øre i VK. I øre 1898, 99, 1902x2 og 09 i VK. I øre i VK. I øre 1904 kv. 1. I øre 1904 kv. 1. I øre samt 1920 u/hull i VK, fra 1 1- til 0/01. I øre 1912 og 13 kv. 1. I øre 1914, 16, 18 x3 og 19 i mest kv I øre 1914x2, 15, 16, 18 og 19 i VK. I øre 1915, 16, øre 1911, 14, 16 i kv. ca. 1. I øre u/hull, m/hull. 25 øre u/hull, 22-23, 29 x2 m/hull totalt 12 mynter i kv. ca. 1. I øre med og uten hull i mest kv.1. I øre sink i kv. 1+ til 01. x øre 1945 sink kv. 0, pen mynt, liten flekk på 0 baksiden. x øre 1945 sink i kv I øre 1945 sink i kv. 01. x øre 1945 sink kv. 1+/01 m/småriper. Skanfil Auksjon /14. april

8 I 164 Nær komplett samling med 50 øre etter 1919, I kr 1907 jub i kv. 0/01, nydelig mynt. 1 mangler de sjeldneste typene. Satt i albumet I kr 1907 jub kv. god Norges Mynter. VK, flere pene. Fortjener et gjennomsyn. I kr jub 1907 kv kroner I kr 1875, samt 1915 i kv. 1 1 I kr 1875 kv. 1-. I kr 1877 kv. god 1+, småriper. F kr 1878 kv. 1+/01, svært pen mynt i sjeldent god kvalitet. Små hairlines, pen, jevn patina. 20 F kr 1878 kv. 1/1-. 0 I kr 1879 i kv. 1-, 1892 i kv. 1. I kr 1881 kv. 1. I kr 1882 kv. 1/1-. I kr 1887 og 1894 kv. 1/1-. I kr 1888 kv. 1/1-. I kr 1888 og 1914 i kv. 1/1-. 1 I kr 1889 med kraftige riper, 93 og 1 i kv. 1. I kr 1889 og 90 i kv. 1, 89 med riper. I kr 1893 m/hakk, 85 m/riper, samt 98 i kv. 1. I kr 1895 og 97 i kv. 1. I kr 1898, NM 46, 1+/01, tiltalende. I kr 1 og 01, begge i kv. god 1. I kr 1904 kv. 1+. I kr 1908, 1912, 1913 og 1915 i kv. 1. I kr 1908 med og uten plate i kv. 1. I kr 1910 kv. 1. I kr 1912, 13 og 14 i kv. 1. I kr og 17 i kv. 1. I kr 1915, 16 og 17 kv. 1. I kr 1940 i kv. 0. I kr 1955 i kv. 0, ørsmå bem. I 191 Komplett samling med 1 kr Satt i albumet Norges Mynter for 1 kr og 2 kr. VK, flere pene. Fortjener et gjennomsyn. 2-kroner I kr 1878 kv. 1, og 1 kv. 1/1+, begge med en del innrisset. I kr 1878 kv. 1/1- og 1917 kv. 1/1+. I kr 1878 og 1908 i kv. 1. I kr 1885 kv. 1/1-. I kr 1887 kv. 1/1-, liten skade i skjold. 2 I kr 1888 kv I kr 1890 kv. 1. I kr 1890 kv. 1, kanthakk kl 12. I 2 kr 1892 kv. 1/1-. I kr 1893 i kv. 1. I kr 1893 kv. god 1, flere riper. I kr 1894 i kv. god 1. I kr 1894 kv. 1. I kr 1894 kv. 1. I kr 1897 kv. 1/1-. I kr 1898 i kv. 1, miniskade på toppen. I kr 1898 kv. god 1. I kr 1902 i kv. 1. I kr 1902 kv. 1. I kr 1902 kv. 1, pen mynt. x kr 1904, NM 29, 01, meget pen. 1 I kr 1904 kv. 1/1+, renset. I kr 1904 kv. god 1, småhakk. I kr 1906, NM. 3, kv. 1+/01. I kr 1906 i kv. 01 og 13 i kv. 1/1+. I kr 1906 i kv 0/01, flott patina. () I kr 1906 jub. i kv. 0/01. I kr 1906 jub kv. 01, renset. I kr jub 1906 kv. 0/01. I kr 1907 i kv. 0/01, men anmerkning: Gravert A nede på stammen, revers. (2) 8 Skanfil Auksjon /14. april 2012 I kr 1907 jub/m gevær, anhengt, og med kanthakk. I kr 1907 m/geværer i kv.01, men lite loddespor (lengde 7 prikker) på toppen. I kr 1908 (renset) og 13 i kv. 1. I kr 1908 og 12 kv. 1. I kr 1908 og 15 kv. 1. I kr 1908 og 1912 i kv. 1, noe renset. I kr 1910 i kv kr 1947 og 50 øre 1946 i kv. 0. I kr 1910 i kv. 1. I kr 1910 kv. god 1. I kr 1910 og 15 kv. 1. I kr 1912 og 13 i kv. 1. I kr 1913 og 15 kv. god 1. I kr 1914 jub. i kv. 0/ I kr 1914 jub. renset og 1917 i kv. ca. 1. I kr 1914 kv. 1+, 1914 jub kv. 0/01, svært pen I kr 1914 Mor Norge i kv. 0/01, (1) I kr 1914 og 14 jub i kv. 1. I kr 1916 (m/ belegg i midten) og 17, kv. 1. I kr 1916 kv. 1/1+ og 17 kv. 1+. I kr 1916 og 1 kr 1916, kv kroner kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. I kr 1991 x2 ruller, 92 og 93 x1 rull, fra Norges Bank. x kr PRØVE m/hull og riller på randen, vekt 8,05g. Etter våre opplysninger brukt bl.a. til å teste pakkemaskin for myntruller. 10-/20-kroner kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB kr komplett (-1 m/stj.), inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. I kr 1 med stjerne i BU blister. Ligger i eget etui. Londonmynter I 251 Londonsett i kv. 0/01. 0 x 252 Londonsett i kv. 0/01. 0 I 253 Londonsett i kv. 0/01, men fargestrek på 25 øre. 0 Gullmynter x kr / 2 1/2 specie 1874, NM 10, F kr 1902 i kv. 0/ x kr 1910 kv. 0/01. 0 x kr 1910 kv. god I kr 1874 i kv. 0/01. 0 I kr 1875 i kv. 0/01. (8) 0 I kr 1875 i kv. 0/01. (8) 0 I kr 1876, NM. 3, kv. 1+/01. F kr 1879 kv. god 01. x kr 1902 i kv. 0/01. 0 x kr 1902 kv I kr 1910 i kv. 0/01. 0 Varianter I kr 1959 med skjevt preg. I kr 1998, skjevt hull 95% ute av senter kl. 3. I kr 1998 i kv. 01, med skjevt hull. I kr 1998, skjevt hull 50% ute av senter kl 10. I kr 1998 med skjevt hull. I kr i kv. 01, med skjevt hull. I 272 Rondell til 1 øre i kobber. I 273 Rondell til 5 øre kobber? Vekten er noe lav (7,30 g), selges as is. I 274 Rondell til 10 øre i kobbernikkel. I 275 Rondell til 50 øre brukt fra 1996 og fremover. I 276 Rondell til 50 øre i kobbernikkel. Samlinger og partier I 277 Originale ruller fra DKM/Norges Bank 0 pålydende 7682,50 kr. Innholder bl.a. 20 kr , 98, 99 Akershus. 10 kr 1986, 87x4, 88, 90, 96, kr 1982, 83, 88, 93, 94, ukjent år, 86 DKM, 97 Posten 350 år, kr 1981, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 98 og 3 stk. uten år. Div. småmynt i resten. I 278 Nær komplett Olav-samling i 2 HB-album. Mangler 2 kun 2 øre Svært mange 0-mynter, verdt et gjennomsyn. Pent oppsatt. I kr 1914 jub. i kv. 01, kr 1980 x2, kr 1982 x3, 50 kr 1978 x2, 25 kr 1970, 10 kr 1964, 11 stk. minne 5 kr. Lembit skap med noe rester, bl.a. noe slitte sølvmynter, 10- og 25- ører, noen slitte skillinger. 6 stk. Siegbrett etter 1921 i brukskvalitet, det beste er 1 øre 1921, 23 og 27. Proofsett 1990 i god kvalitet, og myntsett 1982 og 93 med riper i plasten. Medfølger 2 sett Berlinmynten. I kg etter Må sees.

9 I 281 Samling i 7 Siegbrett, inneh. bl.a. 1 øre 1906, 1 I 381 Proofsett eksport 1998 x 5 stk. (3) , 12, 23, øre , , 12, 15, I 382 Proofsett eksport x 5 stk. () 19-20, 45, øre 1876, 96, 12, øre I 383 Proofsett exclusive 1, med gullmedalje. (3) , 17, 20 i mest kv øre til 1 kr etter I 384 Proofsett exclusive 2, med gullmedalje. (3) Medfølger ca. 12 kg. dubletter inkl. noe sjømannsmynter. Bør sees da vi har observert Årssett noen pene kvaliteter. I 385 Myntrullsett 6 med alle valører. 1 I 282 kr 1980, kr 1982 x 3, 50 kr 1978 x 4, 25 1 kr 1970 x 4 i kv. 0. Medfølger pose med moderne pålydende ca. kr. Pose div. observert noe slitte skillinger. 2 stk. album med sjømannsmynter som bærer preg av plasten. Bør sees. I 283 5/10/20 kr i Norges Mynter album. 5 kr , kr dubl, 20 kr (ikke stj), 02-05, 07-09, samt noen minne og dubl. VK. I 284 Nær komplett samling med 1 og 2 øre, mangler de sjeldneste typene. Satt i albumet Norges Mynter. VK, flere pene. Fortjener et gjennomsyn. I 285 Koffert med 5 album Norge og Norden, ves. etter Bl.a. noen pene kvaliteter og svenske sølvmynter, besiktige. I banankasser med tilsammen 43 stk. myntbokser (totalt ca. 4 mynter) fylt med 1 øre til 5 kr. i Hartberger. Mange i god kvalitet og noe sink og jern. I kr i vekslepenger etter I kr i mest blankmynt etter I kg kobber mest etter 1. Må sees. I 290 Olav V, 2 HB-album tett belagt 1 øre til 10 kr, mye i meget bra kvalitet. I 291 Pen lott med 1 øre, 2 øre, 10 og 25 øre 1945 i jern og sink i kv. 0. I 292 Nær komplett samling med 10 og 25 øre etter 1920, mangler de sjeldneste typene. Satt i albumet Norges Mynter. VK, flere pene. Fortjener et gjennomsyn. I 293 Lott på 7 HB albumark, mange pene jernmynter. I 294 Originalruller. 50 øre 1974, 1 kr 1984, 5 kr 1975 (Veien mot vest, tapet), 92 og 93. Lavt utrop. I øre x 140 stk x stk. 10 øre x stk. 25 øre x stk. 50 øre x 32 stk. 1 kr x 13 stk. Varierende kvalitet. Vekt 4,8 kg. I 296 Samling 1-50 øre Mange spennende og mange sølv, samt flere bedre, i alt 51 stk. I 297 Samling 1 øre - 1 krone Overordnet i virkelig god kvalitet med mange usirkulerte, noe sølv og mange forskjellige, i alt 165 stk. I 298 Plansje hullmynter i bra kvalitet. + 1 kg. div. helt tilbake til 1-tallet. I kg. blankmynt inkl. noe kobber og jern. Mye pent av moderne. I 3,5 kg. jernmynt fra med rust, i rustent pengeskrin. Må sees. I 301 REALISASJON. Myntsett 1981x5, samt et par medaljer i sølv og bronse. I 302 Eske med 4 stk. myntalbum, 1 Samlerhuset trekasse med noen sølvmedaljer, ett myntsett - Farewell to the.s.d. system, samt noe løsmynt, sedler og 4 myntkataloger i miniformat. Både norsk og utenlandsk. Verdt en kikk. I 303 REALISASJON. Liten eske med to album, en pose med diverse mynter, alt fra antikke mynter til norsk sølv minnemynt. Flere mansjettknapper med norske myntmotiv, kinesisk suvenirsett med eldre mynter, samt noen medaljer. Verdt et gjennomsyn. I 304 Oppryddningslott. Myntruller/myntsett div. utgivere, medaljer, myntbrev, brev, frimerker + div. i banankasse. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof I 305 kr Hundreårsmynten 3 i etui. I 306 kr Hundreårsmynten 3 i etui. I 307 kr Hundreårsmynten 3 i etui. I 308 kr Hundreårsmynten 3 i etui. I 309 kr Hundreårsmynten 3 i kapsel. I 310 kr Hundreårsmynten 3 i kapsel. I 311 kr Hundreårsmynten 4 i etui. I 312 kr Hundreårsmynten 4 i etui. I 313 kr Hundreårsmynten 4 i kapsel. I 314 kr Hundreårsmynten 5 i etui. I 315 kr Hundreårsmynten 5 i etui. I 316 kr Hundreårsmynten 5 i etui. I 317 kr Hundreårsmynten 5 i kapsel. 318 kr Nobel 1 i etui. 319 kr Nobel 1 i etui. 320 kr Nobel 1 i etui. I 321 kr Nobel 1 i kapsel. I 322 kr Sykkel-VM banesykling i kapsel. I 323 kr Tusenårsmynten 1999 i etui, medfølger 1 kr 1982 i kv. 0. I 324 kr Tusenårsmynten i sølv 1999 i etui. 1 I 325 kr Tusenårsmynten i sølv 1999 i etui. 1 I 326 kr Tusenårsmynten i sølv 1999 i etui. 1 I 327 kr Tusenårsmynten i sølv 1999 i kapsel. 1 I kr gull, Hundreårsmynt nr (0) I kr gull, Hundreårsmynt nr (6) I kr gull, Hundreårsmynt nr (6) I kr Nobel 1 i gull. (7) F kr Tusenårsmynten i gull (13) 0 I 333 kr 9 Hamsun 150 år i etui. I 334 kr Wergeland 8. Proofkv. Org. eske. I 335 kr Wergeland 8. Proofkv. Org. eske. I 336 kr Wergeland 8 og Hamsun 9 i origial eske. I 337 kr Wergeland 8 og Hamsun 9 i origial eske. I kr FN 1995 x 2 i etuier. I kr FN 1995 i kapsel. I kr FN 1995 i kapsel. I kr FN 1995 i kapsel og org. eske. I kr FN 1995 i kapsel og org. eske. I kr FN 1995 i pappetui. I kr FN 1995 i pappetui. I kr Frigjøringen 1995 i etui. I kr Frigjøringen 1995 i etui. I kr Frigjøringen 1995 i kapsel. I 348 Hundreårssettet med 3 gull og 3 0 sølv (23). I 349 Hundreårssettet med 3 gull og 3 0 sølv (23). I 350 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. I 351 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. I 352 OL 1994 kr nr. 6 og 50 kr nr. 5, begge i kapsel. I 353 OL 1994 komplett sølvsett i originalt treskrin. 0 I 354 OL 1994 sølvpar nr. 1. I 355 OL 1994 sølvpar nr. 2. I 356 OL 1994 sølvpar nr. 2 i etui. I 357 OL 1994 sølvpar nr. 3. I 358 OL 1994 sølvpar nr. 4. I 359 OL 1994 sølvpar nr. 4, i kapsel. I 360 OL 1994 sølvpar nr. 5. I 361 OL 1994 sølvpar nr. 6. I 362 OL LILLEHAMMER Kpl. sett m/12 0 sølvmynter i proofkv. i org. trekassett. I 363 OL LILLEHAMMER Kpl. sett m/12 sølvmynter i proofkv. i org. trekassett. 0 F 364 OL LILLEHAMMER Kpl. sett m/4 gull- og sølvmynter i proofkv. i org. trekassett. Det medfølger en pins. I 365 OL Sølvmynt 50 kr nr. 1, 2 og 6, kr nr. 3, alle 1250 i kapsel. I 366 OL sølvmynt 50 kr nr. 5, kr nr. 6, samt et par sølvmedaljer fra diverse SH-serier, gullmynt 10 dollar Cook Islands 9 med motiv av Hamsund, samt 2 kr Sverige 1876 kv. 1/1-. I 367 Proofsett Exclusive 2. (3) I 368 Sykkel-VM sølvsett, 1993 i etui. Proofsett I 386 Myntrullsett 8 med alle valører. I 387 Myntsett , flere med riper og sprekker, må sees. (12325) I 388 Myntsett , 79 x3, 80 x3, 81 x8, 82, 85-86, 89, 91, 92 x2. Alle med til dels store og små riper. Må sees. I 389 Myntsett , 2 stk. av 76, 1981 x2, 98, - 02, riper på flere så ta en titt. I 390 Myntsett 1974 x3, 75, 76 x2, 77 x2, 78 x4, 79 x3, 81 x2, 82, 84, 85, 86 x2, 88 x2, 2, alle med riper og sprekker. Medfølger 1977 x2 i mykplast. Må sees. I 391 Myntsett 1974 x5, 1975 x3, 1976 x4. I alt 12 stk., alle i mykplast, noe var. kval. I 392 Myntsett 1977 x 3, 78 x 2, 80 x 2 i god kvalitet 1250 (kat. 3). Medfølger 1981, 82 x 2, 83 med småriper. I 393 Myntsett 1980 hardplast, MEN, med både 0 vanlige mynter fra 1980, samt 1980 med stjerne. Settet er svært sjeldent, utgitt fra DKM i 1980 i anledningen med overgang til ny leder av Den Kongelige Mynt. Opplagstall ukjent, men mellom 20 og 30 eksemplarer. Et sett man svært sjeldent ser ute på markedet. Inneholder 5, 10, 25 og 50 øre av begge typene. 1 kr og 5 kr 1980 ble kun preget uten stjerne. I 394 Myntsett 1980 mykplast, MEN ubeskåret lott med 2 6 stk. Det er kun registrert 2 slike feilproduksjoner, hvorav begge er fra Meget sjeldent objekt. 395 Myntsett God kvalitet. (3775) I 396 Myntsett , 86-88, 90, 93x3, 94x2, 95-97, 1-2 i god kvalitet. 397 Myntsett God kvalitet. (2550) 398 Myntsett 1991/4. Engrosparti med 40 sett: x2, 94 x5, 95 x7, 96 x9, 98 x4, 99 x2, x5, 01 x3 og 04 x3. I 399 Tusenårssettet inkl. gullmedalje. Uten gar. bevis. (4) I 7. junisettet m/gullmedalje 5 - Norge år. Nydelig spesialskrin. (3250) I 401 Tusenårssettet m/gullmedalje. (4) Minnemynter I kr. Flotte skrin med Norges 5-krone minnemynter - komplett sett, ni 5-kroner i kapsler, med garantibevis, samt samlingen Oldtidens sivilisasjoner distr. av Samlerhuset, med mynter fra oldtiden. I kr 64 x10, 25 kr 70 x2, 50 kr 78, kr 82 x2, kr 80. VK, utrop pålydende. Sølvvekt 318,53 gram. I kr 64 x3, 25 kr 70 x3, 50 kr 78, kr 82 x2, kr 80. VK, de fleste i kapsel. Total 218 gram sølv. I 405 kr 1982 x 10 i plastrull. 1 I 406 kr 1982 x2, kr 80 x3. VK. I kr 1989 i kv. 0. I kr 1989 i kv. 0/01 i kapsel. I kr 1989 i kv. 0/01 i kapsel. I 410 kr 1980 x 11 i div. omslag. I 411 IBSEN 6. Sett med mynt, plakett, medalje i skrin. Det Norske Myntverk. Opplag. I 412 Samling med en del minnemynter i pappfoldere, samlingen er duplisert, f.eks. 50 kr 1978, 10 kr 64, samt 6 forskjellige minne 5-kr. Totalt 16 foldere. Medfølger også kr Hamsun 9 i originaletui. Poletter *) I 413 KRISTIANSUND Sundbåtpoletter. Lott ni stk. typet: 13.8, 13.9, 13.10, 13.12, 13.16, 14.1, 14.2, 14.6 og Kv. mest 1/1+. Diverse I 414 STØREN og HOLST: Myntgravør Throndsens Medaljer etc. Oslo Innbundet bibilofilutgave med pregetrykk på omslaget og ryggtittel i gullskrift. s + 43 plansjer illustrasjoner. Prima stand. Attraktiv bok. Norske sedler Rigsdaler og Specie I sk 1809 i kv. 1, flekker. I sk 1809 i kv. 1-. x Rd 1791, A49, i kv. 1/1-, kantskade/små rifter. 1 I Rd 1797 i kv. 1-, små rifter. I Rd 1798, 1799 og 1. 3 medtatte sedler. I 369 Proofsett 1989, 175 kr i speilglans. Brekk i pappen (baksiden). (2) I 370 Proofsett 1989, 175 kr speilglans. (2) I 371 Proofsett 1989, 175 kr speilglans. (2) I 372 Proofsett i prima kvalitet. 0 I 373 Proofsett i album. (15560) 0 I 374 Proofsett i album. (15560) 0 I 375 Proofsett , enkelte småskader på pappomslag. I 376 Proofsett 1991, Noe slitt papp, settene ser fine ut. I 377 Proofsett , 1-2, enkelte småskader på pappomslag. 2 med skader i plastkanten som bør innspiseres. I 378 Proofsett, 01, 03 x 2 stk. av hver. (3780) I 379 Proofsett eksport 1997, 98,. Proofsett, og 03. (3990) I 380 Proofsett eksport 1997 x 5 stk. (3) 1250 x Rd 1798, A51, i kv. 1/1-. 0 Skanfil Auksjon /14. april

10 Norske årgangssedler I 479 kr 1978 i kv. 01. liten flekk til høyre x 518 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. I 480 kr 1982 i kv øre 1934/35 Serie T i kv. 1/1-. 1-kr I kr 1942 A London i kv. 1/1-, ørliten margrift oppe. -kr I 519 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1941/42 Serie Æ u/stempel i kv. 1, skitten Merk lavt nr., A advers, notat på revers. 5-kr I 520 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. I kr 1914 E, NP 12A, Pick 7, kv øre 1946/47 Serie Ø u/stempel i kv. 1-/2. I kr 1925 J i kv. 1-, blyantskrift på revers. I 521 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI I kr 1927 K i kv øre 1949/50 Serie Cc i kv. 1, butte hjørner oppe, R. I kr 1940 S, NP 12C, Pick 7, kv. 1+/01. x 522 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI x kr 1944 Y London i kv. 1, lette skjolder i kant øre 1951/52 Serie Ee i kv. 1. I kr 1951 G og H, 52 I i kv. ca.1/1-. x 523 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. I kr 1952 I, 53 J og K i kv. ca.1/ øre 1951/52 Serie Ee kv. 1- nr kr I kr 1899 C, sign Strøm. Kv. 1-, smårifter i 7 midten. I kr 1917 F i kv. 0/01, ingen bretter. 2 I kr 1926 M i kv N i kv. 1-. I kr 1934 T, NP 22B, Pick 8, kv. 1+, 2 blekkbokstaver på baksiden. I kr 1938 X x2, 1940 Å x2 i VK, fra 1-/2 til 1. I kr 1939 Yx2, 39 Zx5 i VK fra 1- til 1-/2. I kr 1940 Æ, 41 Åx2, 42 A, 42 Bx3 i VK fra 1- til 1. I kr 1940 Æ, NP 22C, Pick 8, kv. 01. I kr 1940 Ø, NP 22C, Pick 8, kv. 01/0. I kr 1940 Ø x6 i kv. 1-. I kr 1940 Å x2, begge kv. 1+. I kr 1944 X London i kv. 1/1-. I kr 1952 W, 53 X og Y, 50 kr 1972 D i kv. ca. 1/1-. I kr gul , 40 stk. i varierende kvalitet. I kr 1972 QC kv. 1-. I kr 1972 QL og QW kv. 1-. I kr 1972 QO kv. 01. I kr 1972 QX kv. 1+, knappenålshull oppe i kanten. R-seddel. I kr 1972 QY og QZ kv. 1-. I kr 1972 QZ kv. god 01. I kr , 27 stk. i varierende kvalitet. I kr 1973 AA-AÅ, minus AQ. Hele alfabetet x 28 stk. i varierende kvalitet. I kr 1973 Q erstatningssedler x 6 stk. i ca. kv. 1. I kr 1974 AA-AÅ, minus AQ. Hele alfabetet x 28 stk. i varierende kvalitet. I kr 1977 AA-AÅ, minus AQ. Hele alfabetet x 28 stk. i varierende kvalitet. I kr 1979 BA-BÅ minus BQ. Hele alfabetet x 28 stk. i varierende kvalitet. 50-kr I kr 1937 B kv. 1. I kr 1937 B kv. 1. I kr 1937 B kv. 1. I kr 1937 B kv. 1-. I kr 1937 B kv. 1-/2 og 42 C kv. 1-. I kr 1938 B kv. 1-. I kr 1940 B kv. 1-, småflekker. I kr 1941 C kv. 1. I kr 1941 C kv. 1. I kr 1941 C kv. 1. I kr 1941 C kv. 1. I kr 1941 C kv. 1-. I kr 1941 C kv. 1-. I kr 1942 C kv. 1-. I kr 1944 C kv. 1, øvre høyre hjørne mangler en liten bit. I kr 1944 D kv. god 1+. I kr 1955 B i kv. 1. I kr 1960 D kv. 1, kr 1961 H kv x kr 1971 Z erstatning (5-million) i kv. 1-, RR. 1 -kr I 474 kr 1941 B kv. 1-. x 475 kr 1955 Z erstatning (0-million) i kv. 1, RRR, 0 sjelden mulighet. I 476 kr 1957 F i kv. 01. I 477 kr 1980 HL og HS Erstatningssedler i kv. 01 -kr I 478 kr 1974 i kv Skanfil Auksjon /14. april 2012 x 481 kr 1946 A i kv. 0/01, ikke en brett, men 0 minimale runde hjørner. I 482 kr 1947 A kv. 1-, R-seddel. Pen 10 seddel. I 483 kr 1967 A i kv I 484 kr 1978 A (Wold/Sagård) i kv I 485 kr 1980 B i kv. 1. Ørliten brettrift oppe. Private betalingsmidler I 486 K-GRUDES KONFEKSJONSFABRIKK A/S. 25 kr 1940 i kv. 0, avsneid nedre v. hjørne. Etterdatert seddel som må betraktes som blankett. x 487 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1948/49 Serie B i kv. 0/01, signert Johan Sylow. I 488 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1949/50 Serie C, samt 10 øre og 1 kr 1952/53 Serie F. 3 sjeldne sedler i begredelig kval. GI BUD! I 489 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1951/52 Serie E i kv. 0, nr RR-seddel. x 490 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1956/57 Serie H i kv. 01. Blankett signert Johan H. Thornæs. I 491 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1956/57 Serie H i kv. 1-/2, nr 685. RR-seddel. I 492 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1957/58 Serie I i kv. svak 1, nr.. RRR-seddel. I 493 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1958/59 Serie J i kv. 1-/2, nr RR-seddel. I 494 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1961/62 Serie L Nr. 0971, kv.2, kraftig midtrift, skader på høyre kant av seddelen. R-seddel. I 495 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1963/64 Serie N i kv. 1-, rifter/skjolder. I 496 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1948/49 Serie B i kv. 1+. Blankett signert K. Engan. I 497 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1951/52 Serie E i kv. 01, nr RR-seddel. I 498 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1957/58 Serie I i kv. 1-/2, nr. 251, rifter/skjolder. RRRseddel I 499 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1958/59 Serie J i kv. 0/01, nr RRR-seddel. I KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1951/52 Serie E i kv. 1-/2, nr 105. RRR-seddel. x 501 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1954/55 Serie G i kv. 1-, årstallet er overstrøket og 1 cm brettrift oppe, RR. I 502 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1956/57 Serie H i kv. 01, nr 175. RR-seddel. I 503 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1957/58 Serie I i kv. 01, nr 648. RRR-seddel. I 504 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1951/52 Serie E i kv. 1+, nr RR-seddel. I 505 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1957/58 Serie I i kv. 1, nr RRR-seddel. x 506 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1959/60 Serie K i kv. god 1, SSS. I 507 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 5 kr 1951/52 Serie E i kv. 01, nr 473. RR-seddel, ikke registrert i denne kvaliteten. I 508 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 5 kr 1958/59 Serie J i kv. 1+, nr UNIK. I 509 KINGS BAY KULL COMP. A/S. kr 1957/58 Serie I i kv. 1+, blankett. Kun kjent 2 stk. av denne blankett I 510 MALCHIN JACOBSEN. Til gode-seddel 10 øre, sort trykk på brunorange papir, kv. 1. x 511 MIKELSENS MØBELFABRIK. 5 kr 1940 i kv. 1, merke etter binders. x 512 SARPSBORG KOMMUNE. 50 kr blankett 1940 i kv. god 1+. Del av vannmerke er synlig oppe, hverken dette eller 50 kr som blankett er nevnt i NP. x 513 SCHILDBERG. Seddel pålydende 0,80 i kv. 0/01, liten brun flekk. Brukt av norske offiserer i den tyske krigsfangeleiren Schildberg som lå i provinsen Posen. Seddelen er signert av Hartvig Nissen, som var bankmann og lagde sitt eget pengesystem i leiren. F 514 STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. F 515 STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. F 516 STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. x 517 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1917/18 Serie B, blankett med trykt nr. i kv. 0/ I 524 I 525 I 526 I 527 x 528 x 529 x 530 x 531 x 532 I 533 I 534 x 535 x 536 x 537 x 538 x 539 x 540 x 541 x 542 I 543 x 544 x 545 x 546 x 547 x 548 x 549 I 550 I 551 I 552 I 553 I 554 I 555 x 556 x 557 I 558 x 559 SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1952/53 Serie Ff i kv. 1-. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1952/53 Serie Ff i kv. 1. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1955/56 Serie Ii i kv. 1-, skjold. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1957 Serie Jj i kv. 1/1-. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 25 øre 1941/42 Serie Æ kv. 0/01 nr. 1501, skåret i gjennom, lite synlig flenge på 4 cm gjennom 5-tallet på seddelen. RR-seddel. 10 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI øre 1917/18 serie B, blankett i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI øre 1918/19 serie C, blankett i kv. 0/01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI øre 1935/36 Serie U kv. 1-. RRR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1936/37 Serie V kv. 1-. RR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1948/49 serie Bb i kv. 2, R-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1957 serie Jj i kv. 1-, ingen rifter. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1917/18 Serie B, blankett i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 0 1 kr 1926/27 Serie L kv. 1-. RR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1935/36 Serie U kv. 1-. RR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1936/37 Serie V, nr 2476 kv. 1-/2. UNIK. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1946/47 Serie Ø kv. 1, minimal rift i midten. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 2 1 kr 1948/49 Serie Bb kv. 1, nr 3437, rift i midten. RR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1949/50 Serie Cc kv. 1 Blankett, kjent i 1 eksemplar. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 1 kr 1957 Serie Jj i kv. 1, litt smuss. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 1 kr serie Jj 1957 i kv. 1-. SS-seddel (2). STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 7 5 kr 1920/21 serie E, blankett i kv. 0, RRR. STORE NORSKE SPITSBERGEN 10 KULKOMPANI. 5 kr 1926/27 Serie L, nr 668 kv. 1-/2. Tidl. ukjent! STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 2 5 kr 1949/50 Serie Cc kv. 1 Blankett, kjent i 1 eksemplar. Ukjent som seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 0 5 kr 1951/52 Serie Ee, nr 4370 kv. 1. UNIK. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1968 Serie Oo i kv. 01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI, kr 1970, Serie Pp, nr kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1970 Serie Pp i kv. 0/01. Nr m/stpl. på revers. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1970 Serie Pp med stpl. på revers i kv. 1, fremtrer pent. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1970, NP. SN 33, kv. 1+/01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI kr 1970 Serie Pp med stpl. på revers i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1978 Serie SS. 6 stk. i nr.rekkefølge, en i kv. 0/01, resten i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1978 Serie SS i kv. 0. Nr , og en av de sedlene som ved en feil ble satt i sirkulasjon uten signatur. STORE NORSKE SPITSBERGEN 0 KULKOMPANI. 10 kr 1946/47 Serie Ø, nr 2576 kv. god 1-, flekker. UNIK. STORE NORSKE SPITSBERGEN 0 KULKOMPANI. 10 kr 1952/53 Serie Ff, nr 4688 kv. 1-, noe skrift på baksiden, samt spor etter stempel på forsiden. RRR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 kr 1976 Serie Rr og 5 kr 1978 Serie SS. 2 av hver i kv. 0 i nr.rekkefølge. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI kr 1926/27 Serie L, nr 169 kv. 1. UNIK.

11 x 560 STORE NORSKE SPITSBERGEN 0 I 567 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. I kr 48 K, 2 kr 44 C, 5 kr 42 U, 62 J, 10 kr 64 C, KULKOMPANI. 50 kr 1949/50 Serie Cc kv. svak kr 1978 Serie SS i kv BJ, 82 BJx3, CH, kr 1976 C og 77 E. VK, 1, blankett, ukjent som seddel, kun kjent med x 568 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 2 de fleste kv. 1 og bedre. Medfølger også et par en blankett. kr 1976 (1978) Serie Rr i kv. 0/01. Se notat utenlandske sedler. x 561 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 0 i NP. I kr i pålydende, fra 1 kr til 50 kr i meget 50 kr 1951/52 Serie Ee kv. 0/01, blankett, ukjent x 569 SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET 2250 blandet kvalitet. Må sees. Medfølger liten bunke som seddel, denne kjent i tre eksemplar. SPETSBERGEN. 1 kr blankett fra serie III med nr. H-Verden I 562 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI (NP SS 16r) i kv. 0, èn underskrift. Sjelden I 576 Omslag til bunt med stk. 5 kr 1945A og 10 kr 50 kr 1973 serie Pq i kv. god 1+. SSS-seddel. 1945B med papirsegl fra Norges Bank, dekorative. x 563 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 I 570 SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET Det medfølger en papirpose for 5-ører fra Den 50 kr 1973 serie Qq i kv. 0/01, R-seddel. SPETSBERGEN. 5 kr blankett fra serie III med nr. norske Creditbank. x 564 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI (NP SS 17r) i kv. 0, èn underskrift. I 577 PRØVETRYKK fra Norges Banks Seddeltrykkeri kr 1949/50 Serie Cc kv. 1-, blankett, ukjent I 571 VESTRE EINA provianteringsråd. 5 kr rabatmerke med del av prøvetrykk oppe. Viser portretter av som seddel, kun kjent med en blankett 1919 i kv. 0. Edvard Grieg og Petter Dass. Rødbrunt trykk på x 565 STORE NORSKE SPITSBERGEN 0 blåhvitt papir. Seddelsamlinger KULKOMPANI. kr 1951/52 Serie Ee kv. 0/01, I 578 PRØVETRYKK. Rosa prøveseddel med portrett blankett, ukjent som seddel, denne kjent i tre I 572 PRØVESEDLER fra AB Tumba Bruk i valørene av av E. Grieg på papir med vannmerke, utført av eksemplar. 50,, og som synes å ha rimelig Tumba Bruk, kv. 0. likt format som de nyere norske pengesedlene, I 566 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. I 579 PRØVETRYKK fra Norges Banks Seddeltrykkeri samt en noe større 50-lapp på et litt annet papir. kr 1973 serie Qq i kv. 1+/01. med portretter av Edvard Grieg og Peter Dass. Spennende. Grønt trykk på blåhvitt papir, dato oppe til venstre. I kr 1941 Bx4, 5 kr 41 T, 10 kr 41 Ax2, 44 E. VK, fra 1- til 1+. Bør gjennomsees Skanfil Auksjon /14. april

12 I 580 kr 1975 A, 50 kr 1983 P, 10 kr 1969 S, I 606 GLÜCKSTADT. 1 Søsling 1642, Sieg 164.2, Hede I 650 ISLAND. Samling af private tokens mm. Olafur 7 CN, 5 kr 1957 E, slitte. Medfølger 5 nødsedler fra 178A, kv. 1/1+. Arnason, J.R.B.Lefolii, P.J.Thorsteinsson, og Tyskland 1918/20 og en Ten Yuan fra China. I 607 GLÜCKSTADT. 3 sk 1643, H 176A, Schou 37, Keflavik Airport. Interessant samling generelt i kv. 1+. virkelig god kvalitet, i alt 16 stk. Danske og utenlandske mynter I 608 GLÜCKSTADT, 3 sk lybsk 1665, H 152, kv. 1+. I 651 ISLAND. Meget fin og komplett SAMLING Norden I 609 GLÜCKSTADT. 3 sk lübsk 1644, H 177, Schou sirkulationsmynt i blått HB-album med Danmark eldre mynter 105, kv. 1/1+, buklet. kassett, i god stand. Inneholder mange rigtig pene, I 610 GOTLAND. 1 hvid u. år, H 13, kv. 1+, ujevn kant, alle forskjellige, i alt 165 mynter, må ses. I 581 KØBENHAVN, skilling, Hans( ), G. 32, Schou 26, vekt 2,004 g, kv. 1, blanketrevne, ex. velpreget. I 652 Liten lott eldre slitte fra Norden, og noe antikk. N&T 771 lot 25. I 611 OLDENBORG. 2 mariengroschen 1763, H 7B, Flere bærer preg av plast. MÅ SEES. Medfølger kv. 1+. fra Norge: 25 kr 1970 x 3, 10 kr 1964 og 1 kr 1917 I 582 ROSKILDE. Penning, Erik Menved( ), D-seddel. MB 350, kv. 1, sølvholdig. I 612 OLDENBORG. 4 pfennige 1762, H 15, kv. 1+, pen. Danmark Christian III til Chr. VII F 613 SLESVIG-HOLSTEN-GOTTORP. 1/4 Dukat 1711, Russia x dukat 1647, Sieg 128.2, Hede 33, Schou 1, kv. 10 roset under portræt, Karl Friederich( ), I 653 RUSSIA. Very interesting collection, , 1+, buklet og let renset. Lange 452, Storgard 13.2, F 3087, kv. 1/1+, let near all different, some choice, totally 119 pcs. buklet, kapsel, box. I dukat 1761, H 22C, kv. 1, pen, kapsel, box. USA I 614 Samling med skillingsmynter fra 1- til 1 I krone 1619, Sieg 84.2, Hede 106B, Schou 62, 1-tallet med mange sølv og mange pene, i I 654 1$ 1886 x2, 88, 96, 1 og 22 i VK. kv. 1/1+, tiltalende. alt 57 stk. I $ 1885 i kv. 1/1+. 2 I krone 1620, H 106C, kv. 1, loddespor. I $ 4 proof gullmynt på 1/4 unse. I krone 1655, H 95B, Schou 29, kv. 1+, pen, let Danmark Frederik VI til Chr. IX I 657 USA. GREAT COLLECTION i blue HB Albums poleret i felt. I Specie 1840, Sieg 13.2, Hede 3B, kv. 1/1+. with cassette, extraordinary condition (totally 6 I Krone 1660, Sieg 49.1, Hede 95A, Schou 26, kv. I Speciedaler 1846 VS, Sieg 14, Hede 3F, kv. 1 albums). Including silver and 19th century, totally. 1/1+, pæn, kraftig dobbeltpræg. 1+, pæn. coins, must see. I Kurant Dukat 1761 W, Sieg 21,4, Hede 22D, kv. I Speciedaler 1849 VS, Sieg 6.1, Hede 4A, kv. 1 1+/01, pæn, 2 små blanketfejl i kanten. Mynter Europa 1+, tiltalende, lidt svage ridser revers. I specie 1853, H 4A, kv. 1+/01, små filemærker I 658 BELGIA. Euro 4, proof gullmynt, halv 0 I sk 1771, spennende samling med mange 2 unse gull. stempelvariasjoner, i alt 48 stk, bør gjennomsees. I Speciedaler 1854 VS, Sieg 6.1, Hede 4A, kv. 01, 0 ex. Hede 1, lot 440, smuk, lille ridse avers felt. I 659 CELTIC. Coll. with silver, potin and bronce coins, 1 x sk 1771 m/feilpreg DANAKE, H 37c, kv. 1-. containing items from KARLSTEIN, GERMANY, x sk 1771 m/feilpreg DANKSE, H 37b, kv. 1+. I Rigsdaler 1863, Sieg 4, Hede 3, kv. 1+/01, pæn. 1 SENONES, several AR, totally 26 pcs. x sk 1771 m/feilpreg DANKSE, H 37b, kv. 1, bøyd Danmark årgangsmynter I 660 CYPRUS. Hugh IV, 1 Gigliato, ND, Metcalf 556. blankett. I øre 1884, H 16A, kv. 1+/01. qual. 1+. x sk 1771 m/feilpreg DNASKE, H 37d, kv. svak I øre 1919, H 19B, kv. 01 eller bedre samt 2 stk. I 661 CYPRUS. Peter I, , 1 Gigliato, ND, x sk 1771 m/feilpreg SKILLIING M K, H 37e, kv. 10 øre. Alle udsøgte, i alt 12 stk. Metcalf 594. qual. 1+, nice. 1 m/riper. I kr 1897, H 13B, kv. 1+, pæn, lille kanthak. I 662 ENGLAND. Sovereign 1912 kv I sk 1648, H 122, Schou 15, electus rex, kv. I kr 1873, H 8A, kv I 663 ENGLAND. 1/2 Sovereign 1912 i kv. 0/01. 1, pen. I kr 1, H 8B, kv. 0/01. I 664 ENGLAND. Sovereign 4 i proof, ligger i kapsel. 1 F sk 1664, H 133B, kv. 01. I kr 1913, H 1A, kv. 01, mange små hak. 2 I 665 ENGLAND. Sovereign 5 i proof, ligger i kapsel. 1 I sk 1, Hede 42, kv. 01. I kr 1915, H 1A, kv. 0/01. I 666 ENGLAND myntsett 8 x 4. Euro-sett I sk 1704, Hede 42, kv. 1+/01, tiltalende. Danmark samlinger og lotter fra Østerrike, Tyskland, Spania, Belgia, myntene x 1 Speciedaler 1628, Hede 55A, Schou 14, kv. 0 I 628 FANTASTISK SAMLING i blå HB fortryks album 3 bærer preg av mykplasten. 1/1+. med kassette, i god stand (i alt 5 album), I 667 EURO-sett i flott Leuchthurm-album. Samling indeholder mange sølvmønter. Velbesat, myntsett fra 12 forskjellige EU-land, flere dog uden de dyreste. I alt 625 mønter, alle forskjellige årganger i samme sett, montert i forskellige, bl.a. 6 x Kroner. 10 Kroner. kassett. Alle utsøkte, i alt 12 sett i sølv, bør ses. I 668 FRANCE. 20 francs 1811A, KM 695.1, kv I stk. småskillinger i slitt kvalitet. Må sees. I 669 FRANKRIKE. 10 Euro 5, proof gullmynt, vekt I 630 REALISATION, DANMARKSSAMLING ,45 gram, 92% gull i PI album, Bla. 10 øre 1959, 1/2 Kr. 1926, I 670 FRANKRIKE. 10 Euro 6, proof gullmynt, vekt 1Kr. 1959, 5 øre 1941 Færøerne, 4 Grønlandske, 8,45 gram, 92% gull. høj pålydende, 43 stk. møntsæt, mange tutter med I 671 FRANKRIKE. 20 Euro 4, proof gullmynt, ca 0 1 Kr. mange udsøgte, grundigt eftersyn anbefales. en halv unse gull. Sverige I 672 FRANKRIKE. franc 1995 proof gullmynt, 22 karat, 17 gram. I Riksdaler 1776 i kv. 1/1+, anhengsspor. I 673 FRANKRIKE. Jules Verne-serie 5. 3 stk. store i I Rigsdaler Riksmynt 1862, SM 15, Sieg 10, kv. 1 sølv, ligger i nydelig etui. F Specie 1704, Sieg 24.1, Hede 34A, Schou 6, 30 kv. 1+/01. I Specie 1788 B, Sieg 45.1, Hede 39A, kv. 1/1+. 1 F Speciedaler 1669, Hede 81, Schou 8, kv. 1+, pen. F 604 GLÜCKSTADT. 1/2 Speciedaler 1623, Hede 160, Schou 37, kv. 1, pen. I 605 GLÜCKSTADT. 1 krone 1693, H 125A, kv. 1/1+, svag montering på kant , pen. I øre 1628, NYKÖPING, SM. 3, kv. 1+/01, pen. x kr 1904 i kv. 1+/ x kr 1907 i kv x kr 1915 i kv. 0/ I kr 1882, kv. 1+/01, SM 35, tiltalende. I kr 1894, SM 38, kv. 1+/01. I kr 1920 i kv. 01. I kr 1 i kv. 0/01. I 641 Stor samling 1 øre til 10 kr i perioden i brukskvalitet. Totalt 61 x 2 kr, 83 x 1 kr, 44 x 50 øre alt i sølv. Må sees. Medfølger ett album WWF med minnebrev. I 642 GOD SAMLING i blå HB album med kassetter, i god stand (i alt 4 album). Indeholder meget sølv, alle forskellige. Mange udsøkte, i alt 370 mynter, må ses. Øvrig Norden I 643 DANSK VESTINDIEN. 10 skilling 1845, H 14, 2 kv. 1+. I 644 DANSK VESTINDIEN. 20 Skilling 1816, Hede 10, KM 15, kv. 1/1+. I 645 DANSK VESTINDIEN. 24 Skilling 1764, Hede 6, KM 9, kv. 1, pen. I 646 FINLAND. 10 mark 1882, KM 8, kv. 01. I 647 FINLAND. FANTASTISK SAMLING i brune HB-album med kassetter, i god stand (i alt 3 album). Indeholder mange sølvmønter, alle forskellige, mange udsøkte. Bl.a. 11 stk. jub , i alt 444 mønter, må ses. 1 F 648 GRØNLAND. ANGMAGSSALIK, 50 øre, Sieg 42, med hul, kv. 1+, smuk. F 649 ISLAND. 50 Kroner 1987, variant, slået på en tyk blanket, vægt 9,54 G. Sieg 66, KM 31. I følge numismatiker ved Central Bank Island er den antagelig unik, dokumentation medfølger, kv I 674 FRANKRIKE. Siste 1 franc, Un Ultime Franc 5 1. i gull, 26.1g, Under 0 produsert og sølv, 17.7 g, 33 mm. (KM 1290). Begge proof, i kapsel. I 675 FRIGJØRINGEN sølv minnemynter i 2 skrin. Dist. Samlerhuset. I 676 GERMANY. 5 Mark 1928A, KM. 56, qual. 1+, nice. I 677 GERMANY, BRANDENBURG. 1 schilling 1693HS, KM 590, qual. 1+/01. I 678 GERMANY, BREMEN. 1 Thaler 1863, KM 246, qual. 01, minor edge nick. F 679 GERMANY, BREMEN. Heinrich II , 1 Goldgulden, N.D, Jungk 50 var., qual. 1+, mounted. I 680 GERMANY, HOLSTEIN-SCHAUENBURG- PINNEBERG. 1 schreckenberger ND, Ernst III, Lange 868, qual. 1+. I 681 GERMANY, LÜBECK. 48 Schilling 1752, KM 168.2, qual. 1+, nice. I 682 GERMANY, MAGDEBURG, Albrecht von Käfernburg ( ), BRAKTEAT, Mehl 426J, qual. 1+. I 683 GERMANY, MERGENTHEIM. 1 Körtling 1690, Neuman 147, qual. 01/0. I 684 GERMANY, OLDENBURG. 1 Thaler 1866, KM 196, qual. 1+. I 685 GERMANY, RAVENSBURG, 1 BRAKTEAT, ND, Berger 2544, qual. 1+, nice. I 686 GERMANY, SLESVIG-HOLSTEIN-GOTTORP. 1/8 taler 1635, Lange 337, qual. 1/1+. I 687 GREAT BRITAIN. Edward VI , 1 Shilling, ND, 1788 B, Seaby 2482, qual. 1/1+, weakly bended. I 688 GREAT BRITAIN. FANTASTIC COLLECTION in blue HB albums with cassettes, extraordinary condition (totally 9 albums). Including many silver, totally 570 coins, all different, must see Skanfil Auksjon /14. april 2012

13 I 689 GREAT BRITAIN. Gold Proof Three-Coin 0 I 728 Diocletian Argentus sølv, 3,0 gram, 18 mm. 2 I 764 MALAYSIA and STRAITS SETTLEMENTS. Coll. Sovereign set 2 i etui. (27,94 gr 0,) 0 Svært pen. in blue HB albums with cassettes, extraordinary sett i opplag. condition (totally 3 albums). Incl. 1 Dollar 1907 I 690 GREAT BRITAN. Henry VII & Archbishop Savage, KM. 26, totally 71 coins, all different. Inspection YORK, Halfgroat, ND, Seaby 2214, qual. 1. recommended. I 691 HUNGARY, 15 krajcar 1676, KM 192, qual. 01/0. I 692 HUNGARY, 1 Dukat 1735, KM 306.2, kv. 1+, mounted. I 693 ITALIA. 20 Euro 5, proof gullmynt, 6,45 gram, 1 90 % gull. I 694 ITALIA. 20 Euro 5, proof gullmynt, 6,45 gram, 1 90 % gull. I 695 ITALIA. 20 Euro 5, proof gullmynt, 6,45 gram, 1 90 % gull. I 696 ITALIA. 50 Euro 6, proof gullmynt, 16,13 3 gram, 90% gull. I 697 ITALIA. 50 Euro 6, proof gullmynt, vekt 3 16,13 gram, 90% gull. I 698 ITALIA. Imarenghi del sole Spesialsett med 10 sølvmynter i skrin. I 699 ITALY (VATICAN). Calixtus III , 1 GROSSO, ND, Muntoni 6, qual. 1+. I ITALY. Collection of coins from 18th and 19th century, many silver and many better. All different types and several different states, including 5 lire 1872, 1873, 2½ sildini ND, totally 23 pcs. I 701 ITALY, VENICE, 1 Zecchino , KM. 1 C.140, kv. 1+/01, mounted. I 702 ITALY, VENICE. Andrea Gritti , 1 MOCENIGO, ND, CNI VII qual. 1/1+. I 703 NETHERLANDS + COLONIES. GREAT 1 COLLECTION in blue HB albums with cassettes, extraordinary condition (totally 7 albums). Including quite a lot of silver, totally 295 coins, all different. Close inspection recommended. I 704 NETHERLANDS. Very interesting collection, , near all before 1950, mostly different, some choice, totally 250 pcs. I 705 NETHERLANDS - CAMPEN. 1 Løvethaler 1648, KM 35.2, qual. 1. I 706 NETHERLANDS - WESTFRIESLAND. 3 Gulden 1793, KM 141.2, qual. 1+, nice. I 707 POLEN. 1,5 rouble/10 Zloty 1835 kv. 1. I 708 POLEN. Zloty 6, proof gullmynt, vekt 15,5 gram, 90% gull. I 709 RHODOS. Juan F. de heredia, Gigliato, ND, Metcalf 1215 var. qual. 1, nice. I 710 RHODOS. Philibert of Naillac, Gigliato, ND, Metcalf 1219 var. qual. 1. I 711 RHODOS, Philibert of Naillac, Gigliato, ND, Metcalf 1219 var. qual. 1. I 712 SCOTLAND. Alexander III , 1 Sterling, ND, Seaby qual. 1+, nice. I 713 SLESVIG-HOLSTEN-PLÖN. 2/3 Gulden 1678, 1 Lange 506, kv. 1/1+, pen. I 714 SPAIN. Great and well-filled coll. in blue HB 1 albums with cassettes, extraordinary condition (totally 3 albums). Including quite a lot of silver, many better and choice, all different. Totally 404 coins, close inspection recommended. I 715 SPANIA. proof gullmynt 4, 13,5 gram gull. I 716 STORBRITANNIA. Five pounds Millennium 0 proof, 22 karat, gram. Nr. 1886/2. F 717 SWITZERLAND. 5 francs 1904, KM 34, qual. 1+, nice. I 718 SWITZERLAND. Interesting and well-filled 1 collection in brown HB albums with cassettes, extraordinary condition (totally 4 albums). Much silver, all different, very high face value. Totally 627 coins, close inspection recommended. I 719 TYSKLAND. 58 stk. moderne minnemynter i 2 sølv, (Mark), mest i meget god kvalitet, + div. Også noen mynter fra andre land. I 720 TYSKLAND. Netto ca. 27 kg småmynt etter ca. 1. MÅ SEES. I 721 TYSKLAND. Preussen, 2 mark 1, 04 og 13, 3 mark 1913 (KM 534), 3 mark 1913 (KM 535), samt Ein Thaler VK, flere av 3 markene i gode kvaliteter. I 722 TYSKLAND. Årssett i mykplast med forskjellige myntmerker D, F, G, J. Album med løse mynter inkl. minnemynter i sølv. I 723 Collection of silver and bronce coins from 16th to 19th century, SWEDEN, NETHERLANDS, POLAND, GERMANY, many old silver, totally 30 pcs. I 724 Collection of silver and bronce coins from 16th to 19th century, SWEDEN, NETHERLANDS, POLAND, GERMANY, many old SWEDEN, totally 30 pcs. Antikke mynter I 725 F 726 I 727 Aspendos. Stater. Ca. 330/25-/250 f.kr. Sølv. 9,88 gram. 25 mm. Advers: To brytere,?o mellom beina. Revers: Slyngekaster mot høyre. Frampart av hest over stjerne til høyre. Ref: Tekin Series 5; SNG France 114. Mørk patina. Nydelig grasiøs stil. En svært attraktiv utgave av denne typen. Attica, Athen. Ca f.kr. Tetradrakme sølv 24 mm, 17,2 gram, med testkutt. Noe slitt kvalitet. BYZANS, Michael I, 1 Miliaresia AD, Ratto 1782, Sear 1616, qual F 729 KYRENE ( BC). Litra or 1/10 stater, gold, weight 0,852 g, Head of Zeus/Head of Kyrene, qual. 1/1+. I 730 L. Thorius Balbus, Denarius. 105 f.kr. Sølv. 3,9 gram. Advers: Portrett av Juno Sospita. Revers: Okse til høyre. Fin 1+ mynt med flott irredissent tone. I 731 Markus Aurelius, e.kr. Sear 4936 Ric 191. Rev: Antiguitas TRP XII impvcos III Denarius sølv. I 732 Massalia, Gallia. Ca. femte til fjerde århundre f.kr. Obol Sølv 0,5 gram 9 mm Ca. femte til fjerde århundre f.kr. Advers: Apollo til venstre. Revers: M A i hjul. Meget attraktiv patina. Kval: 1/1+. Mynter Hele Verden I 733 ALDERNEY. 50 Pund 1994, halv unse proof gullmynt. I 734 ANNO DOMINI. år med mynthistorie, 18 1 mynter i treskrin. I 735 AUSTRALIA. Sovereign 1888 M kv I 736 AUSTRALIA. Sovereign 1911 S kv I 737 AUSTRALIA. Sovereign 1914 M kv I 738 AUSTRALIA. Sovereign 1920 P kv I 739 AUSTRALIA. 25 $ 4, 1/4 unse gull. I 740 BOLIVIA. 2 reales 1738, COB-coin, potosi, KM 29a, qual. 1. I 741 BOLIVIA. 4 reales ND (Philip II ), COBcoin, 2 Potosi, KM 4.2, qual. 1. I 742 BOLIVIA. 8 reales 1699, COB-coin, Potosi, KM 26, qual. 1-. F 743 BRAZIL. 6 Reis 1779, KM 199.2, qual I 744 CANADA, 1 Cent 1886, KM 7, copper-nickel, 2 weight 5.51g. presumably patterns and rare, qual. 1. I 745 CANADA. 10$ 4, 1/4 unse gull. Ligger i kapsel. I 746 CANADA. $ 8 proof gullmynt, 14 0 karat, 60 gram. Ligger i kapsel og pen eske, i anledning Vancouver-OL x 747 CANADA. MAGDALEN ISLAND. Penny 1815, kv. 1-. I 748 CANADA. Maple leaf sett 1 med 1, 1/2, 1/4, 10 1/10 og 1/20 unse gullmynter, total over 59 gram rent gull. I 749 CANADA. NICE COLLECTION in blue HB albums, with cassettes, extraordinary condition (totally 5 albums). Including many nice silver, totally 295 coins, all different. Close inspection recommended. I CANADA. Samling i skrin med 12 Canada dollar, de fleste i proof og sølv. I 751 CANADA. Sovereign 1911 O kv I 752 CEYLON, HONG KONG and SINGAPORE. Interesting coll. in blue HB albums with cassettes, extraordinary condition (totally 6 albums). Totally 259 coins, all different, close inspection recommended. I 753 CHINA. Yuan 4 with Pandas, 1/4 oz gold. I 754 CHINA. Yuan 7 Chinese Panda 0 Commemorative Silver Coin, 1 kg silvercoin proof, in small wodden box. I 755 CHINA. The forbidden city, set with five 5 yuan silver proof coins in wooden box, with certificates. I 756 EAST AFRICA & UGANDA Interesting coll. in blue HB album, with cassette, extraordinary condition. All different, several better and some choice, totally 66 coins. Close inspection recommended. I 757 FN 50 år, komplett minnesett på 36 sølvmynter 0 i ekslusiv forpakning. Den norske 50 kr er også med. Medfølger hefte. 758 FRIGJØRINGEN Samling 36 sølvmynter 3 fra div. land i treskrin, fra Samlerhuset. Medfølger garantibevis. I 759 FRIGJØRINGSjubileet , 12 stk. sølvmynter 1 i skrin. Dist. Samlerhuset. I 760 GIBRALTAR, 1/2 Crown 1994, halv unse proof gullmynt. I 761 INDIA. Sovereign 1918 I kv I 762 ISLE OF MAN, 1/2 Crown 1994, halv unse proof gullmynt. I 763 LIBERIA, 250 dollar 1995, halv unse proof gullmynt. I 765 MEXICO. 1/4 onza oro puro 4. 1/4 unse gull. I 766 MEXICO. Dos peso 1945 i kv. 0/01. I 767 MILLENNIUM. Flott samling i treskrin med 12 1 proof sølvmynter. I 768 OL 6 Torino. 18 stk. sølvmynter i nydelig skrin. I 769 SAMOA. KON-TIKI sett $ gull (7,5 g), 50 $ palladium (1 unse) og 10 $ sølv (1 unse). I 770 SJØMANNSMYNTER. Stor samling mynter fra mange forskjellige land. Mange utsøkte kvaliteter og mange fra 1-tallet. Spennende lott som må ses, i alt 22.2 kg. I 771 SJØMANNSMYNTER. Stor samling mynter fra mange forskjellige land. Mange utsøkte kvaliteter og mange fra 1-tallet. Spennende lott som må ses, i alt 32.2 kg. I 772 SJØMANNSMYNTER. Stor samling mynter fra mange forskjellige land. Mange pene kvaliteter og rigtig mange fra 1-tallet. Spennende lott som må ses, i alt 31.8 kg. I 773 SØR-AFRIKA. 1/4 Krugerrand 4, 1/4 unse gull. I 774 SØR-AFRIKA. 2 rand 1966 i kv. 0/01. I 775 SØR-AFRIKA. Sovereign 1927 SA kv I 776 SØR-AFRIKA. Sovereign 1928 kv I 777 SØR-AFRIKA. 7 Krugerrand launch set, 40 0 years anniversary Krugerrand i en unse gull, samt sølvmedalje, lekkert presentert i nydelig treeske. I 778 SØR-AFRIKA. Sovereign 1928 kv I 779 TURKEY. Kurush, AH 1327/1, mounted with 2 loop, 8.7 G. Qual. 1+/01, cleaned. I 780 TURKEY. Kurush, AH 1327/2, mounted with 5 loop and chain (22 Carat), 19.5 G. Qual. 01. I 781 USA, SALT LAKE CITY, 12 sølvmynter i anledningen De Olympiske vinterleker 2, fra mange forskjellige land. Alle er i kapsel. Eierbevis medfølger. I 782 VERDEN I KRIG. Stor samling med mynter fra 1 Alexander den store til Berlinmurens fall. 13 mynter og 2 myntsett. Høy kostpris, myntene ligger i stort pent treskrin. I 783 VM I FOTBALL stk. proof sølvmynter i 2 treskrin, én av myntene i plast. I kg sjømannsmynter, lite før 1. Må sees. I 785 Rotekasse. Stor samling mynter og medaljer og poletter og sedler samt mange andre fra mange forskjellige land. Mange utsøkte kvaliteter og mange fra 1-tallet. Spennende lott som absolutt må ses, i alt 16.6 kg. I 786 Lot Canada, Russia, Newfoundland, Nova Scotia and more. 8 different coins, small collection with different coins from all over the world. I 787 Coin Sets of All Nations fra Franklin Mint. 62 årssett i perioden på kartongark med ett frimerke. I 788 Album med et par hundre mynter og 10 sedler ca. 1920/70. Bl.a. 2 amerikanske sølvdollar og dansk 2 kr jub Mest Norden. I 789 Kasse (brutto 20 kg) med mynter fra mange land inkl. Norge. Også noen sedler. Ugjennomgått materiale fra diverse bo. Bør sees. Gi bud! I 790 REALISASJON. En del proof sølvmynt, noe norsk observert, f.eks. 2 kr montert i brosje, noe Kina, litt utland, en del distribuert av SH. Virkelig en spennende lott. I 791 REALISASJON. Svensk platemynt, noen myntsett privatprodusert, mansjettknapper, klokke med myntmotiv, en liten samling myntbrev, kopi av Donald duck nr. 1, Magnum Spesialt nr , liten samling med Præriebladet og Vill Vest i VK. Noe for enhver. I 792 REALISASJON. Myntsett div. land. Blikkeske hele verden inkl. noe USA og Sovjet, noe sølv observert. England: 3 sølv minnemynter i etui. Østerrike 6 stk. i sølv. 2 stk. Araberland i sølv. 2 stk. til OL i Salt Lake City 2 + div. frimerker og myntbrev. I 793 REALISASJON. Samling med en del blisterpakninger/pappforpakninger fra diverse distributører, en del SH, samt andre. Her er sølvmynter, eldre mynter, norsk og utland i en salig blanding. Verdt et godt gjennomsyn. I 794 REALISATION. FANTASTISK samling mynter og medaljer i treeske, nesten alle forskjellige og mange usedvanlige og mange bedre mynter. Mynter fra mange forskjellige land og mange crown-size mynter, flere myntsett og mange mynter i kassetter. I alt 9,5 kg, grundig gjennomsyn anbefales. Sedler Norden/Hele Verden Norden I 795 DANMARK. 5 Rbd 1814, Sieg 7, kv. 1-. I 796 DANMARK. 10 Kr 1911, Sieg 95, Pick 7, kv I 797 DANMARK. 10 Kr 1922 I, Sieg 103, Pick 21, kv. 1+/01, få små pletter. I 798 DANMARK. 10 Kr 1945 A, Sieg 121, Pick 37A, kv. 01. I 799 DANMARK. 10 Kroner 1971, C0710K, Sieg 133, Kv. 1, usædvanlig erstatningsseddel. Skanfil Auksjon /14. april

14 I DANMARK. 50 kr 1951 K, Sieg 124, Pick 38, 1 x 872 KONGEHUSETS -ÅRSMEDALJE. Stor Medaljer *) kv. 01. medalje og miniatyr i 925s. Innstiftet 5 til minne I 801 DANMARK. SØNDERJYLLAND, HADERSLEV, Utstykking av stor samling medaljer, om det norske kongehusets hundreårsjubileum og 10 mark 1918, Sieg 46, blanket uden nummer og tildelt ca. 370 personer. Meget pen kval. underskrift, kv. 01/0. merker, m.m. *) x 873 KONGENS FORTJENESTEMEDALJE I GULL. 1 I 802 DANMARK. SØNDERJYLLAND, HADERSLEV Herved har vi gleden av å presentere første Utgave med Harald V i forgylt 925s, ugravert. Pen Bank, 1 drink/50 kroner 1925, Lodberg 134c, trykt del av en større utstykking av samlingen til kval., men lette hairlines etter rensing. hos Slots Tryk A/S - Haderslev, kv. 01. I 874 KONGENS FORTJENESTEMEDALJE I SØLV. Max Gelink (Bergen), se nærmere omtale I 803 DANSK VESTINDIEN. 2 vestindiske Daler 1898, Haakon VII, utdelt Meget pent, patinert eks. Sieg 14, Pick 8 B, kv. 01/0, smuk, blanket med 3 under utstykking av Tyskland frimerker. I 875 KONG HAAKON VIIs FRIHETSMEDALJE. Meget underskrifter. Samlingen med medaljer omfatter også en del pent sett med stor medalje, miniatyr og båndstripe F 804 FÆRØERNE. 5 kr 1939 F, Sieg 7, Pick 1, kv med H7-monogram. Begge medaljene merket andre merker/nåler, hovedsakelig fra Norge. I 805 FÆRØERNE. 10 kr 1937 M, Sieg 8, Pick 2, kv. 01. J. Tostrup. Bl.a. en del materiale fra 2. verdenskrig. I 806 FÆRØERNE. kr 1952, Sieg 20, Pick 15 B, I 876 KOREAKRIGEN. Medalje i kobber med bånd, kv. 1+, pen. Mange av objektene er riktig så sjeldne, utdelt til de som var med i NORMASH (Norwegian I 807 GRØNLAND. 25 øre 1913, Sieg 58 C, Pick 11, og har dels aldri vært frambudt på Skanfil Mobile Army Surgical Hospital), samt en kv. 01/0, smuk. miniatyrmedalje av samme, men trolig nyere Auksjoner tidligere. produksjon. I 808 GRØNLAND. 50 øre 1888, Sieg 44, P 1b, Ryberg/ Krenchel, nr , kv. 2, papirtap i høyre side. x 877 KRIGSKORSET M/SVERD. Miniatyr i meget 1 I 809 GRØNLAND. kr , Sieg 72, Pick 1 I 847 ARMLENKER fra Forsvaret. 3 stk. Den eldste pen stand. 21, kv. 0, nålestukket SPECIMEN, gummistemplet er fra før skrivereformen 1917 med teksten I 878 KRIGSMEDALJEN med stjerne (utdelt 2 ganger) annuleret. For Konge Fædreland og Flagets Hæder med og tilhørende båndstripe. Bruksspor, men bra kval. I 810 ISLAND. 5 kr 1904, Pick 10, kv. 1-. En liten rift. noe skadet emalje, videre LUFTFORSVARETS x 879 KRONINGSMEDALJEN Offisiell armlenke med vinge og riksløven uten emalje bronsemedalje med bånd utdelt under kroningen, I 811 ISLAND. 5 kr 1904, Pick 10 kv. 1-/2. To små rifter. samt en annen med riksløven i emalje som er bl.a. til de som hjalp til under selve seremonien. I 812 ISLAND. 5 kr 1919, Pick 12, kv. 1-. Hullmakulert. noe skadet og bokstavene IØA? Siste bokstav Ø = 29 mm, gravert av Throndsen. Medaljen I 813 ISLAND. 5 kr 1920, Pick 15, blankett i kv. 0/01. er skadet. er dessverre noe beskadiget på revers, men Kun 1 underskrift. I 848 AT. Kvinnelig AT armmerke i tøy med gul skrift. vanskeligere å oppdrive enn utgaven i sølv. I 814 ISLAND. 5 Kroner 1904, Sieg 15, Pick 10, kv. 1/1-, Ø=7.5 cm. (S&H 284) x 815 blekkflekker. ISLAND. 5 kroner 1920, Pick 15, blanket med en underskrift. Sjelden og meget pen kvalitet, kv. 0/ Skanfil Auksjon /14. april 2012 I 816 ISLAND. 50 kr 1916, Pick 9, kv. 1-/2. Hullmakulert. I 817 ISLAND. Lott på 256 sedler i VK. Verdt et gjennomsyn. Europa I 818 GERMANY. Theresienstadt Concentration Camp, 1 - Kronen 1943, not in Pick, kv. 01/0, totally 7 pcs. - very nice set. I 819 IRLAND. 10 pund 1974, KM 66 c, kv. 1. I 820 SPANIA. 50 Pesetas 1907, samme kongehode som på norske 5 og 10 kr 2. utgave. Kv. nesten 1-. Hele Verden I 821 I 822 I 823 I 824 I 825 I 826 I 827 I 828 I 829 I 830 I 831 I 832 I 833 I 834 I 835 I 836 I 837 I 838 I 839 I 840 I 841 I 842 I 843 I 844 I 845 I 846 Album med drøyt 150 sedler. Mange fra Asia, Sør-Amerika, Øst-Europa og Afrika, hovedsakelig usirkulerte. ASIA. Lot with banknotes from Asian countries (e.g. China, India, Japan and Vietnam). Various quality. ASIA. Lot with banknotes from Asian countries (e.g. China, India, Japan and Vietnam). Various quality. ASIA. Lot with banknotes from Asian countries (e.g. China, India, Japan and Vietnam). Various quality. Historiske Sedler dist. Samlerhuset. 51 stk. i nydelig album med historik. LATIN-AMERICA. Lot with banknotes from countries in Latin-America (e.g. Mexico, Cuba, Argentina and Brazil). Various quality. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på stk. sedler fra hele verden. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. Lott på 171 militær-sedler fra hele verden (Storbritannia, USA, Danmark, Frankrike, Italia, Japan etc.) i varierende kvalitet. Funnmuligheter! Lott på ca. 70 stk. sedler fra hele verden, for det meste Asia, en del China. Varierende kvalitet. Funnmuligheter. MYNTSETT OL 6 Torino. 7 gullmynter i nydelig skrin. Samling i album med 36 sedler fra hele verden, med bakark, utgitt av Samlerhuset. Samling i album med 50 sedler fra hele verden, med bakark, utgitt av Samlerhuset. Samling i album med 86 sedler fra hele verden, med bakark, utgitt av Samlerhuset. Samling i album med 87 sedler fra hele verden, med bakark, utgitt av Samlerhuset. Sedler dist. av Samlerhuset. 133 stk. usirkulerte med historikk, i 2 album m/kassett. Sedler dist. av Samlerhuset. 58 stk. usirkulerte med historikk, i album m/kassett. ST. PIERRE & MIQUELON, 10 Nouveaux Francs på Francs, overtrykk, kv. 1-, uvanlig seddel. USA. Fire Fractional Currency sedler i VK, fra 1863/75. VK I 849 AT. Kvinnelig fylkingsfører halsbrosje. Noe forsølving. I 850 AT. Kvinnelig sveitfører halsbrosje. Forsølvet. Medfølger en annen som er ubehandlet og trolig halvfabrikata ifølge en katalog. (Katalogen som er benyttet er Nasjonal Samlings metallmerker av Ilmari Erko). I 851 AT. Kvinnelig troppfører halsbrosje. Litt forsølving. Medfølger en annen som er ubehandlet og trolig halvfabrikata ifølge en katalog. (Katalogen som er benyttet er Nasjonal Samlings metallmerker av Ilmari Erko, utg. i Finland 3). I 852 AT. Skyttermerke i 925 sølv. Pent. I 853 AT BEFAL, KONTROLL. Ø=45 mm. Flott stand. Et lite AT merke uten emalje medfølger. I 854 AT PRESSEMERKE. Fin stand. I 855 AT VAKTSKILT. Fin stand. F 856 CCCP. To sovjetiske medaljer med bånd. Sølv? Ene med tanks og fly (ø=36 mm) den andre med gevær og sverd (ø=30 mm). Begge med serienr. bak. Dessuten en gullfarvet medalje ifm 40-årsjubileet for freden i I 857 DELTAGERMEDALJEN. Stor medalje, miniatyr og båndstripe med rosett for 2.gangs fortjeneste. Den store merket J. Tostrup. Pen kval., dog noe blass rødfarge på miniatyren. x 858 DEN NORSKE KOREAMEDALJEN. Bronse med bånd og nål. Utdelt for tjeneste ved det norske feltsykehuset i Korea under Koreakrigen. Pen kval., uvanlig. I 859 FN. Fantastisk samling FN-medaljer /-tallet i 2 album. Hovedsakelig ulike bronsemedaljer m/bånd i vanlig størrelse, men også noen miniatyrer og enkelte andre merker/ effekter, totalt ca. enheter. Sjelden mulighet som absolutt fortjener et gjennomsyn! I 860 FORSVARETS INNSATSMEDALJE BALKAN. Stor medalje og miniatyr med inskripsjon For din innsats, meget pen kval. x 861 FORSVARETS MEDALJE FOR EDEL DÅD. Forgylt 925s med bånd, meget pen kval. I 862 FORSVARETS MEDALJE FOR INTERNASJONALE OPERASJONER. Pent sett med stor medalje, miniatyr og båndstripe. I 863 FORSVARETS OPERASJONSMEDALJE IRAK. Stor medalje og miniatyr med inskripsjon Semper paratus (alltid beredt), meget pen kval. I 864 FORSVARETS VERNEDYKTIGHETSMEDALJE for hæren, marinen, luftforsvaret og HV, alle med tilhørende båndstripe med unntak av sistnevnte. Pen kval. I 865 FORSVARSMEDALJEN med laurbærgren. Tildeles for helt spesiell tjeneste i min. 25 år i forsvaret. Meget pen kval., uvanlig. F 866 FRANKRIKE. To franske medaljer i bronse ifm. innsatsen i Norge under 2. verdenskrig. En med to sølvfarvede skilt: Norvége og Libération. En annen med bare Norvége, Dessuten en tredje medalje uten skilt. Alle tre med denne teksten bak: Republique Francaise Guerre I 867 H. M. KONGENS ERINDRINGSMEDALJE. Haakon VII i sølv, gravert av Throndsen. Medfølger umontert spenne for 20 års tjeneste. Fremtrer pent, men brukket nål og noen hakk i flatene. I 868 H. M. KONGENS ERINDRINGSMEDALJE. Miniatyr med Haakon VII i sølv, gravert av Throndsen. Pen patina, men et par små kanthakk. I 869 HAAKON VII 70-ÅRS MEDALJE. Meget pent sett med stor medalje, miniatyr og båndstripe. Begge medaljene merket J. Tostrup. I 870 HAAKON VIIs FRIHETSKORS. Miniatyr med langt mørkeblått bånd og smale hvite striper, meget pen stand. I 871 IDRETTSMEDALJER. Lott 22 diverse idrettsmedaljer. Eldre og nyere. Litt var. kval. Bør sees. Gi bud! F 880 MEDALJEN FOR ÆDEL DAAD. Haakon VII i sølv m/krone. Innskripsjon H.R.BRUUN under kongens nakke, stpl. J.T. 925s på revers. Flott eksemplar i kv. 0/01, dog renset, sjelden. I 881 NAIS. Samling bronse-, sølv- og gullmedaljer i nordisk trap, grovkaliber, 25 m pistol, 10, 15 og m rifle, viltmål, samt uten innskripsjon. I tillegg bronse-, sølv- og gullmerke. Totalt 27 enheter, alle nyere produksjoner fra Argus i Moss og trolig ingen i 925s. Flott samling i meget god kval. x 882 NORGE REDERIFORBUND. Gullmedalje i 18 K (stpl. på randen, totalvekt 15,8 g) med motiv av Constitutionen, gravert av H. Rui, utdelt Dessuten forgylt miniatyr (uten stempel/gravering) og båndstripe. Kv. 01, meget uvanlig. x 883 NORGES (SPORT)SKYTTERFORBUNDS 1 HEDERSTEGN. Utgave i gull (stjernen) som etter våre opplysninger kun utdeles èn gang per år. Godkjent til bruk på militær uniform. Fremstår i meget pen stand med helt inntakt emalje, dog med lett smuss på båndet (trolig gjennomslag fra platen nålen er montert på) og butt spiss på nålen. Sjelden! I 884 NORGES RØDE KORS minnemedalje Tildelt utenlandske borgere som medvirket i humanitært arbeid blant norske fanger i Tyskland under andre verdenskrig. Revers med teksten Takk for din innsats under krigen og J.Tostrup 925s. Ikke offisiell norsk medalje, men sjelden. Pen kval. I 885 NS. FRONTKJEMPERMERKET i miniatyr i 830s. Pen stand. I 886 NS. FRONTKJEMPERMERKET i sink. Dette ble produsert etter krigen og tilbudt for salg til frontkjempere som hadde mistet sitt under krigen. I 887 NS. Hirdens bedriftsvern luemerke med ravn og solkors samt ekeløv (offiser?). Sølv på sort bunn. I 888 NS. Politiets hederstegn, 1. klasse. Anmerkninger i emaljen. Uvanlig. I 889 NS. RIKSHIRDENS idrettsmerke i bronse med 0 rød emalje som er helt feilfri. Dette stammer fra Dereks Militaria som har oppgitt proviniens Per Carlson (førergardens sjef). Sjelden. I 890 NS. Riksmarsjmerket samt Norsk-Tysk Selskap ungdomsavdelings merke og to ulike merker for Nasjonalhjelpen. I 891 NS. Tapper og tro, Ridderkors med sverd klasse, første type. Uvanlig. I 892 NS. Tapper og tro, Ridderkors med sverd. 2. klasse. Andre type. I 893 NS. Tapper og tro, Ridderkors med sverd. 2. klasse. Første type med bånd. Uvanlig. I 894 NS Politiluemerke Sølvfarvet. Farven er 1 litt slitt enkelte steder. Medfølger en treplate som det har vært montert på. Uvanlig. Medfølger samme i litt mindre størrelse med en ravn som har brukkede vinger. Forsølvingen er helt borte på denne. I 895 NS RIKSHIRDENS MERKE i 925s og emalje. Nummerert 343 og merket Brilliant. Pent. Medfølger jakkenål som har litt skraper i bemalingen. I 896 NS SPORT. SOMMERSTEVNE Drammen 1941 merke i bronse. Fin stand. I 897 NS UNGHIRDMERKE i 925 sølv Pen stand. Uvanlig. I 898 NS VERNEIDRETTSMERKET i bronse. Pent. I 899 OFFISERSLUEMERKER. 6 høyluemerker og en annen. En er meget gammel. De andre nyere. Bl.a. Garden, kystartilleriet, sjøforsvaret. I OL Det avlyste OL i Helsinki. Plakett i aluminium fra Høyang med tekst NORGE Gravert av Rui tegnet av T.Dammen, Pen stand. x 901 OLAV Vs JUBILEUMSMEDALJE Miniatyr i 925s i forbindelse 25-årsjubileet for kongens tronbestigelse. Meget pen kval.

15 I 902 PINS. Drøyt 350 ulike pins og noen få andre I 932 JARLSBERG OG LAURVIGS AMTS I 970 ST. OLAV. Miniatyr fra Oscar II med bånd. (Ret enheter i 2 album. Meget variert, både i størrelse Landhusholdningsselskab, stiftet 4. november og Sannhet) og opprinnelse, og vi så nesten ingen fra OL Bronsemedalje, 43 mm, gravert av Ivar I 971 UDSTILLINGEN I ARENDAL 1911, to medaljer av (!). Hovedsakelig av nyere dato, men noen litt Throndsen (S&H 125), kv. 01. Anløpet på en Throndsen i sølv og bronse, 43 mm, kv. 0/01. Org. eldre innimellom. Spennende samling som må side. Org. eske. esker. (S&H 372) besiktiges! x 933 JARLSBERG OG LAURVIGS AMTS I 972 Østersø-Serien. Etui med 4 flotte bronsjemedaljer F 903 POLITI LUEMERKE brukt av Sysselmannen Landhusholdningsselskab, stiftet 4. november preget av Nils Aas i på Svalbard. Mrk. Tostrup og nr Liten Sølvmedalje, 43mm, 13g, gravert av Ivar I stk. medaljer. flest relatert til sport. Noe i sølv. anmerkning. Uvanlig? Throndsen (S&H 125), kv. 0/01. Org. eske. I 974 Liten eske med 2 kg. medaljer/nåler, mest Norge, I 904 POLITIMEDALJEN. Stor medalje og miniatyr for I 934 KASTEMYNT ved Carl XIV Johans kroning i noen i sølv. Medfølger noe sjømannsmynter. 25-års tjeneste i politet. Meget pen kval. Trondhjem Sølv, 29 mm, 4g, Pen patina, kv. I 975 Roteparti i skoeske med mest utenlandske og I 905 R.N.A.F jakkemerke fra krigen med emalje og en 01. (Kvist i 2) noen norske medaljer, litt mynter inkl. eldre, et annen offisiell vinge for flyverlue, med riksløven I 935 KASTEMYNT ved Carl XV kroning (Kvist 33 par sedler, etc. Et gjennomsyn kan kanskje lønne uten stempel. Fin stand. ), kv. 01, flott patina. seg(?). x 906 SIVILFORSVARETS HEDERSKORS. Revers I 936 Kongelig pretisjesett. Haakon og Mette-Marit 25/8- med teksten Honor et caritas (ære og 1. Gullmedaljens vekt 15,55 gr 0,917. Utenlandske medaljer *) nestekjærlighet). Den fremste av etatsmedaljene i I 937 KONGENS FORTJENESTEMEDALJE. I gull, i 0 I 976 BOLIVIA. Goldmedal 1854, M.Y. Belzu Presidente Sivilforsvaret. Meget pen og sjelden. originaletui, utdelt i Constitucional, Ø 19mm Gram, qual. 1/1+. I 907 SIVILFORSVARSMEDALJEN. Stor medalje og 938 KONG OLAVS Minnesett medaljer i I 977 DANMARK. Broncemedalje 1753, Galster 442, miniatyr for mer enn 25-års tjeneste, begge i sølv, 1 gullbelagt, uten bok. (opplag ) portrætmedaille af Jacob Riies, Fatig inspecteur meget pen kval. I 939 KONGSBERG. Første pregninger på Kongsberg, ved Conventshuset i København, Ø 37, kv. 1+/01, x 908 ST. OLAVSMEDALJEN. Nydelig, patinert pent sett, kun eksemplar, med 7 kopier av særdeles sjælden. eksemplar med Olav V. Merket 925s på randen, de første pregningene av mynter og medaljer fra I 978 DANMARK. Den Nordiske industri og gravert av H. Rui. Sjelden! Kongsberg. kunstutstilling 1872 i sølv Ø 53 mm. Proof kvalitet, I 909 ST. OLAVSMEDALJEN. Tildelingsbevis datert 6.juli I 940 KRONINGEN I NIDAROSDOMEN ulike revnet eske til Fru Katherine Lyon Mix. Underskrevet av utgaver av kroningsmedaljen (S&H 286), bl.a. org. I 979 DANMARK. Fortjenestemedalje i sølv med tekst Haakon R (signaturen er blass p.g.a. lyspåvirkning sølv og restrike i 998s. Også aluminium og forgylt FRIDERICUS IX REXS DANIÆ og FORTIENT e.l.) og Ingvald Smith-Kielland (hoffsjef). Innsatt i bronse. Meget pene, kv. 0/01. på revers. Utgitt i perioden Inngravert eldre glass og ramme, sjeldent utbud! I mottagers navn på randen. Signert gravør: H. x 910 I 911 F 912 I 913 x 914 I 915 I 916 I 917 I 918 ST. OLAVSMEDALJEN m/ekegren. Miniatyr med Haakon VII og rel. stor ekegren. Trolig støpt sølv (ustemplet). Sign. H. Rui under nakken. Kv. 01 m/lite kanthakk. TOLLTEGN i sort metall med tekst Norsk Tolltegn, mrk. H.Rui. 46x58 mm. Intakt nål. TOLLTEGN med løve fra Oscar II-perioden med teksten: Kongeligt Toldtegn. 45x58 mm. Noe slitt. Et hull for snor til å henge rundt halsen. Vi tror denne er sjelden. TOLLTEGN med riksløven på rød bakgrunn som er noe falmet Mrk. Tostrup. Intakt nål. TOLLTEGN med teksten: Kongeligt Toldtegn fra H7-perioden før x58 mm. Bra stand. Et hull for snor til å henge rundt halsen. Spor bak etter nål. TOLLTEGN med teksten: Norsk Tolltegn. 45x58 mm. Mrk. H.Rui og nr Intakt nål. Bra stand. TYSKLANDSBRIGADENS VETERANMEDALJE. Utført i messing med brigadens avdelingsnummer. Pen kval., dog lett grønnlig av plast. VIETNAMKRIGEN. Amerikansk medalje i kobber med bånd og salat, 32 mm, samt en miniatyrmedalje av samme, 16 mm, Begge i pen stand. Lott 30 diverse medaljer og pins. Bl.a. KNA, Norsk Sykepleierforbund, Frimureriet 250 år, Industriens Luftvern, Buekorpsenes Dag 1986, o.a. Gi bud! Norske medaljer *) I 919 I 920 I 921 I 922 I 923 I 924 I 925 I 926 I 927 I 928 I 929 I 930 I MAI 1905 i 925s av Throndsen med tekst Vi vil os et land som er MIT og DIT og Til Enig Vagt om Norge 27 mm, kv. 0/01. (S&H 269/JA 43) BELØNNING FOR DET NORSKE LANDBRUG Bronsemedalje 42 mm,, grav. G.Loos. Anløpet på ene siden (Kvist 68). Org. eske. BELØNNING FOR DET NORSKE LANDBRUG 1877 sølvmedalje i kv. 0/01 med flott patina (Kvist 68). DEN 8DE ALMINDELIGE LANDBRUGSMODE Trondhjem 1887, sølvmedalje, 35 mm, 20g, kv. 0/01. (S&H 26) DEN GRØNNES OVER GRØDE. Det Kongelige Selskab For Norges vel. To medaljer i hhv. sølv (0/01) og bronse (01) utgitt Gravør: G. Loos. 42mm. Meget flott patina på sølvmedaljen. (Kvist 37) Den Norske Kronemynt 125 år. Kopier av Oscarmyntene i nydelig treskrin. Dist. Samlerhuset. DE NORSKE ÆRESMEDALJER, komplett sett med 36 flotte proof sølvmedaljer med innfelt portrett i gull. Samlerhusets pris for dette komplette settet er ,-, medfølger garantibevis. DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL STIFTET 29DE DECEMBER Throndsenmedalje i sølv og bronse, 43 mm. Sølv ligger i org. eske. Meget fin patina på sølvmedaljen. (S&H 95) EUROPAS KONGEHUS. 14 sølvmedaljer i skrin. Dist. Samlerhuset. FORENINGEN TIL FJÆRKREAVLENS FREMME I NORGE. To medaljer i sølv og bronse, 43 mm, gravør Throndsen, Meget pene. (S&H 140). FORTJENESTEMEDALJE For lang og tro tjeneste fra Selskabet for CHRISTIANIA BYES VEL. Sølvmedalje, 43mm, 17g, Mottagers navn inngravert i randen. Noe patina og små kh, kv. 01. Org. eske. FORTJENESTEMEDALJER i sølv. For lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Tre stk. med bånd i esker. Utdelt 1948 (David Andersen), 1966 (DKM) og 1977 (DKM). HARALD OG SONJA 40 ÅR store medaljer (ø = 45 mm) i 925s, samt tilsvarende i bronse. Utgitt av Sporrong i fine treetui. 1 1 KRONINGSJUBILEET. Gullbelagt sølvmedalje på 1 kg rent sølv, utgitt i 6. I flott skrin med eierbevis. I 942 KUNST OG INDUSTRIUTSTILLINGEN I CHRISTIANIA Sølvmedalje 41 mm, 26g, kv. 0/01 med fin patina. (Kvist 82) I 943 LEVE NORGE Komplett samling med 24 store sølvmedaljer i proof. Flott treskrin fra Samlerhuset. Høy kostpris ca. 1,-. I 944 NATIONALTEATRET CHRISTIANIA Medalje av Throndsen i sølv og forgylt sølv. Meget pene. (S&H 181) I 945 NORD-TRØNDELAG LANDBRUKSSELSKAP stiftet 6te Mars Throndsenmedalje i sølv, 43 mm, 29 gram. Pen i org. etui. I 946 NORGE kg sølv. Opplag, denne er nummerert Ligger i treskrin. I 947 NORGE I KRIG. 1 kg sølv. Opplag, denne er nummerert Ligger i kapsel i treskrin. I 948 NORGE I KRIG , 3 stk. 14 K gullmedaljer, 7,4 gr. pr.stk. i nydelig skrin. Opplag sett. I 949 NORGESHISTORIEN I GULL, Feiringen av 17. mai 1824, 22 karat, 15,5 gram. I 950 NORGESHISTORIEN I GULL, Frigjøringen 1945, 22 karat, 15,5 gram. I 951 NORGESHISTORIEN I GULL, Kongelig bryllup 1968, 22 karat, 15,5 gram. I 952 NORGESHISTORIEN I GULL, Kroningen 1906, 22 karat, 15,5 gram. I 953 NORGESHISTORIEN I GULL, Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, 22 karat, 15,5 gram. I 954 NORGESHISTORIEN I GULL, Svalbard blir norsk 1920/25, 22 karat, 15,5 gram. I 955 NORGESHISTORIEN I GULL, Troneskiftet 1991, 22 karat, 15,5 gram. I 956 NORGESHISTORIEN I GULL, Unionsoppløsning 1905, 22 karat, 15,5 gram. I 957 NORGES KANINAVLSFORBUND Stiftet 6. Nov Medaljer i sølv (16g), bronse og messing (evt. forgylt bronse?), 43 mm gravert av Throndsen 1894, (S&H 327). Meget pene. Dessuten en liten medalje fra Oslo Og Omegns Kaninavl Forening, stiftet 1908, gravert av Rui, 29 mm. Trolig ikke sølv. I 958 NORGES SØLVSKATT. 24 medaljer i samlerskrin, dist. Samlerhuset. I 959 NORGES SØLVSKATT. 24 medaljer i to samlerskrin, dist. Samlerhuset. Bevis medfølger i liten album. I 960 NORGES SØLVSKATT. Ripete skrin med 12 forskjellige. I 961 NORGES SØLVSKATT. Ripete skrin med 12 forskjellige. I 962 NORGES SØLVSKATT/Kongerike Norge + div. alle i sølv. 22 forskjellige i eske. I 963 NORGES VIKINGARV, medaljesett i sølv og proofkv. utgitt av Samlerhuset, komplett med 24 stk. medaljer. Høy kostpris. Medfølger bevis. I 964 NORSKE SØLVSEDLER stk. i nydelig eske fra Samlerhuset. Høy kostpris. I 965 NORSKE SØLVSEDLER kr 1929, kr 1913, kr 1941 og kr 1919, alle i plastetui. Opplag 5 stk. I 966 NORSKE SØLVSEDLER kr 1929, kr 1913, kr 1941 og kr Opplag 5 stk. I 967 OSLO ÅR. 12 sølvmedaljer i skrin. Dist. Samlerhuset. I 968 OSLO år. 3 gullmedaljer i etui fra Samlerhuset (7,5 gr. 0,585 pr. stk.), opplag. Skrinet er vannskadet. x 969 ROMSDALS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB Stiftet mars Sølvmedalje, 43 mm, 11g, sign. Throndsen (S&H 124), kv. 0/01. Org. eske SALOMON. Uten bånd i org. eske. 45 mm, 39 g. I 980 DANMARK. Sølvmedalje 1793, Galster 499, portrætmedaille af Statsminister Andreas Peter Bernstorff, Ø 57, 88.0 gr. kv. 1+, svagt pudset, mange små mrk. I 981 I 982 I 983 I 984 I 985 I 986 ENGLAND. Tre krigsmedaljer 2. verdenskrig med monogram Kong Georg VI: The Burma Star, The Italy Star og The Africa star. GREAT BRITAIN, THE KINGS AND QUEENS COLLECTION, Collection of medals in goldplated sterling silver, all medals in PROOF and all in cases and in original book, FANTASTIC collection of royal medals from Franklin Mint, history book included, totally 43 medals, silver weight app. 730 g. Grønland 1975 og 77, Island 1975, Norge 1975, Færøyene, Danmark, Bellman, store bronsjemedaljer fra Sporrong. Medfølger 3 stk. div. Kunstskatter fra Prado. 50 gullbelagte, store medaljer i megaalbum fra Franklin Mint. Ø 50 mm. QUELLE INTERNATIONAL. Gullmedalje (/, 22,5 g) med motiv av Gustav Schickendanz i forb. med hans 75-års dag i Schickendanz var grunnlegger av denne tyske postordregiganten. Etui. SALVADOR DALI. De ti bud 10 store medaljer lagt inn i 2 glassrammer. Noe ripete rammer. Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev I myntbrev med sølvmedaljer, div. utgivere stk. div. I 988 Bergens Mynt og Seddel, 30 stk. i ringperm. Perioden I 989 Samlerhuset nr. 1. I 990 Samlerhuset nr. 3, 5, 8, 35, 40, 43 og 89. I 991 Samlerhuset nr. 3-4, prima. I 992 Samlerhuset nr. 4, 7-8, 10-19, 21-29, 49 og 58 i album m/kassetter. I 993 Samlerhuset nr. 7. Uten alb.ark, prima. I 994 Samlerhuset nr. 7 - uten bakark. I 995 Samlerhuset nr. 7, 11-13, i album m/kassett. 996 Samlerhuset nr. 8, 10-19, Ca. 50 minnebrev innsatt i tre spesialalbum, god kvalitet. (SH listepris er ca.: 17,-) I 997 Samlerhuset nr. 9. I 998 Samlerhuset nr , 18 x2, 19 og i 2 alb. 1 m/kassett, god kval. I 999 Samlerhuset nr. 10/79. Myntbrev i 4 album, totalt 46 stk. i perioden. Bør sees da flere ark er med anmerkninger. Mangler de kostbare, dog meget lavt utrop! Samlerhuset nr. 12, 14-16, samt dublett av 14, 15 og 16. I 1 Samlerhuset nr. 20, prima. I 2 Samlerhuset nr. 20 m/50 kr FN Samlerhusets gullmyntbrev. Den første Europa- 1 Euro i gull. 10 Frankrike. Nr 67/. I 4 Samlerhusets gullmyntbrev. 3 Hundreårsmarkeringen med 1 kr 3 i proofkv. Nr. 342/. I 5 Samlerhusets gullmyntbrev, OL år Athen - 2 Atlanta, kostpris 4,-. 6 Samlerhusets gullmyntbrev. OL - ATHEN år igjen (opplag ) I 7 Samlerhusets gullmyntbrev. Salt Lake 2 med amerikansk 5 $ 2 i proofkv. Opplag stk. I 8 Samlerhusets kongelige (det norske kongehus). 9 ulike i blått alb. m/kassett, alle med sølvmedaljer. Maud, Mette-Marit, kronprins Haakon, Haakon VII, Sonja, Olav V, Märtha, Harald V og Ingrid Alexandra. Pen kval. Skanfil Auksjon /14. april

16 I 1038 PENNESPLITTER. Lott på 10 div. esker med I 1059 Stor kasse med diverse. Her er bl.a. Lud-flaske, Rekvisita numismatikk *) pennesplitter. 8 uåpnede. Se bilde. Mikke-sparebøsse (noe defekt), div. reklame, I 9 7 album for sedler, de fleste pent brukt. I 1039 RESEPTKONVOLUTTER. Eske med 516 jadesmykke, elfenbensarmbånd, OL-plakat 1994, I 1010 Auksjonskataloger. OMH nr 3, 6, 17, 22x2, 32, 33, konvolutter, derav 139 ulike, fra 1980-tallet. Ol-grafikk m.m. BJØLVEFOSSEN. Aksje Litra 44, 46, 48 og 58, Riibe nr. 12,14 15 og 17, Holger Uvanlig omsatt materiale i Norge. A. Oslo 1941, pål. kr., No /192. Hede 2. VK. I 1040 RESEPTKONVOLUTTER. Samling 317 ulike fra Ubrettet. Pen innramming med passpartout. Diverse 197 ulike norske apotek, 1980-tallet. Uvanlig, TØNSBERG. Lott på innrammede bilder, to bra kvalitet. innrammede trykk og en stor innrammet plakat Diverse samlegjenstander *) I 1041 RYTTERE. Keltiske symbolske rytterfigurer i 1 med tresnitt av Gerhard Sørensen. Bør hentes Diverse *) bronse. Komplett i to deler, rytter og hest. Uvanlig hos Skanfil. I 1011 AL HANDEL OG OPBÆRING AF VARER AD HOVEDTRAPPEN FORBYDES. Gammelt emaljeskilt. 8 x 14 cm. Bra stand. I 1012 APOTEKERFLASKER. Lott 10 stk. av varierende alder og størrelse. 9 i brunt glass og 1 i klart glass. 3 av flaskene umerket. Den største er Ø=17 cm og H=32 cm. Den minste Ø=4 cm og H=14 cm, med etikett Nyco-Jod. De 6 minste med originale stoppere. Medfølger et lite glass merket Slevikkilen og Fredrikstad Seilforening H=14 cm. I 1013 ARABISK KNIV. Flott ubrukt kniv, med vakker dekor. Innrammet i glassramme. Veldig dekorativ. Rammen 59 x 22 x 5 cm. I 1014 ASIA. Asiatisk figur, ant. i kleberstein. H=23 cm. Dekorativ. Har hull i foten på baksiden av foten den står på, ant. for ledning og lys. I 1015 BISMERVEKT. Gammel bismervekt med håndtak, og loddet sitter på vektstangen. Vektloddet er stemplet med krone, tallet 7 (med ramme) og 12. Kan veie opp til 20 kg. L=14 cm. I 1016 BLIKKBOKSER. Flyttekasse med ymse blikkbokser, ca. halvparten med reklame. Bl.a. Norex Terningen, margarinboks fra Agra, to jordbærbokser fra Bernh. Sælbæk, stort Rohdespann, Parkolin bonevoks (med noe innhold), fin grønn boks Lykkes Kaffe, Nidar-Erbe, m.m. I 1017 BLÅSELAMPE. Merket Scandia fabricacion Sueca. H=22 cm. I 1018 BLÅSELAMPE. Stor blåselampe merket Fuhrmeister Lodde og motorlampe No. 4. Egil Fuhrmeister metalvarefabrik & co Norge. 1 liter. H=24 cm. I 1019 BLÅSELAMPE. Stor blåselampe modell Primus no H=27 cm. Merket A/B B.A.Hjort Sweden. I 1020 BRANN. Lott ca. 30 hefter og brosjyrer relatert til brannvern. Her er brannbiler, brannslukningsapparater m.m. Se bilder. Bra kvalitet. I 1021 FRIMURERSTOKK/MANSJETTKNAPPER. Spaserstokk med sølv håndtak med frimurersymbol. L=88 cm. Mansjettknapper i sølv med ridderkors. I 1022 FYLLEPENNER. Eske med 11 ulike penner, derav fire med GULLSPLITT: Parker Vacumatic, Parker 45, Waterman s, Miller Streamline. Vider Pelikan MK 20, Hoover-sett med blyant og iridiumsplitt!!, Ero, to ulike Pan, m.m. Meget velholdte, mange i etuier. I 1023 HASLENISSE. Gammel uvanlig nisse. Med hvite støvler. Merket Latex under støvlene. H=26 cm. I 1024 HENSTILLEN AF CYKLER OG BARNEVOGNE FORBUDT, FJÆRNES UDEN ANSVAR. Gammelt emaljeskilt. 22 x 7 cm. Bra stand. I 1025 KARBIDLYKT. I messing. Umerket. Med porselen i lyshuset. H=16 cm. I 1026 KINA. Kinesisk figur, ant. i jade. Flotte detaljer. H=15 cm. I 1027 KINESISKE figurer. En dame skåret ut av ben og en Buddhafigur i tre. Begge ca. 30 cm høye. Ukjent alder. Litt slitasje. I 1028 KNIVER. Lott 6 div. kniver. Indiansklignende kniv L=24 cm med slire. To fiskekniver L ca. 24 cm med treskaft og treslire så begge kan flyte. En kniv L=25 cm også med treskaft og treslire. To brevkniver. En i ben med litt dekor og en i metall, muligens bronse med fin dekor. L=21 cm. I 1029 KNIV MED SLIRE. Samekniv med slire og skaft i ben/horn. Med ulvehode på skjeftet og utskårne motiver på sliren. Meget bra arbeide. L = 48 cm. I 1030 KORTSTOKKER. Banankasse med ca. 250 forskjellige stokker. Det meste vanlige spillkort, mange med reklame, men også div. annet. Noe nytt, mange nesten ikke brukt. I 1031 LAMPE. Eldre lampe i svensk tinn. Mrk. Svensk Tänn Handarbete på undersiden. Uten skjerm. Fin dekor. I 1032 LAMPE. Stilig vegglampe (downlight) i moderne stil. Halogenpære. Stål. Kostet 0 for noen år siden. I 1033 LUFTGEVÆR. Lott på to, godt brukte luftgevær. Et merket ELMEK L=89 cm, det andre ROJA L=111 cm. Ikke testet. Medfølger noen kuler. I 1034 MIKROSKOP. Nyere binokular-mikroskop med alt utstyr. Nypris 5-0 kr for 5 år siden. Kommer med original isoporpakke. Alt ligger i en flott blikkasse som passer akkurat. Kassen er Toolbox fra Bauhaus. H på mikroskopet er ca 40 cm. Ser ubrukt ut. I 1035 NEGLESETT. Manikyr/pedikyr, 9 deler i org.eske med speil. Gammelt. I 1036 OLDSAKER. En del merkede danske eldre stenaldergjenstander, økser, skraper, avslag etc. Noen med patina. Totalvekt 2,4 kilo. I 1037 PARKER. Lott penner. 9 stk. i 5 originalesker. En eske med tre i, to esker med to i og to i hver sin enkelteske. Veldig bra kvalitet. 1 1 I 1042 I 1043 I 1044 I 1045 I 1046 I 1047 I 1048 I 1049 I 1050 I 1051 I 1052 I 1053 I 1054 I 1055 I 1056 I 1057 I 1058 pen med fin patina. SERVIETTER. UNIK KJEMPESAMLING med ca. ulike, komplette PAKKER med servietter, stort sett alle i standardstørrelse. Samlet inn i løpet av siste ca. 35 år, i Norge og utland. God kvalitet, og ordnet etter bl.a. produsent. Samlingen beror hos selger i Molde-området, og må hentes der, eventuelt etter annen avtale med selger. Grovt regnet vil det kreves ca. 15 flyttekasser for å frakte samlingen! Kjøper vil etter all sannsynlig bli servert kaffe e.l. ved henting. SJAKKBRIKKER. Lott. Alt i elfenben. Et ukomplett sett med hvite og røde brikker. Rød dronning, en hest og en bonde skadet og mangler 3 bønder. Hvitt tårn mangler, en hest skadet og mangler 2 bønder. Resten ca. 30 div. brikker, mest hvite, noen med skader. KINESISK SJAKKSPILL. Fantastisk flott sjakkspill med brikker i elfenben. Fra tidlig 1-tall. Spillebrettet i tre med lakkarbeid. Noe slitasje og småskader. Brikkene, som er hvite og røde, ligger i en fin egen eske som passer inni brettet. Tre av brikkene med små mangler. Medfølger også hvite og røde brikker i elfenben til backgammon som også kan spilles på brettet. SKOLEPLANSJER. Lott på 4 stk. med menneskekroppen som tema. Ant. fra Hele kroppen på to plansjer, og to plansjer med indre organ bla hjerte og lunger. Fra A. Bruns boghandels forlag Trondhjem. 59 x 78 cm. Noe slitasje. SKOLEPLANSJER. Lott på 4 stk. med menneskekroppen som tema. Ant. fra Hele kroppens muskler på to plansjer, og to plansjer med indre organer bla tarmsystem. Fra A. Bruns boghandels forlag Trondhjem. 59 x 78 cm. Noe slitasje. SKOLEPLANSJER. Lott på 5 stk. med bla. bløtdyr fra sjøen som tema. Ant. fra Bla. sjøstjerner, kråkeboller, blekksprut m.m. Fra A. Bruns boghandels forlag Trondhjem. 59 x 78 cm. Noe slitasje. SKOLEPLANSJER. Lott på 5 stk. med dyr som tema. Ant. fra Bl.a. elefant, sjiraff, ape m.m. Fra A. Bruns boghandels forlag Trondhjem og Kristiania lithografiske aktiebolag. 59 x 78 cm. Noe slitasje. SKOLEPLANSJER. Lott på 5 stk. med insekter som tema. Ant. fra Bl.a. flue, edderkopp, skorpion m.m. Fra A. Bruns boghandels forlag Trondhjem og Kristiania lithografiske aktiebolag. 59 x 78 cm. Noe slitasje. SLIREKNIV. Kniven produsert og merket GEILO. Sliren i skinn med preget Prins Harald med krone over og preget portrett av prins Harald lenger ned på sliren. L=18 cm. Kniven noe slitt. SPASERSTOKKER. Lott på 6 stk. og medfølgende et håndtak til spaserstokk i Art Noveau-stil i Alpakka. En stokk i glass (!) L=85 cm. Resten av stokkene i div. tresorter. En med flott håndtak formet som and i messing H=89 cm. De fire siste L fra 84 til 115 cm. Den lengste hjemmelaget. STRENGEINSTRUMENT. Originalt instrument med skilpaddeskall som kasse. Ant suvernir. Med hals av utskåret tre og for 3 strenger. Strenger mangler. L=61 cm. Skilpaddeskallet er ca 20 x 14 x 9 cm. TANDBERG. Båndspiller serie 82 modell 826, two track. Ubrukt med beskrivelse og bruksanvisning. Mikrofon medfølger (det er en durelyd som kommer og går). TANNLEGEBOR. Gammelt pedaldrevet tannlegebor. I støpjern. Merket MK. H=82 cm. Mangler reim og ellers ikke helt komplett. VEKT. Gammel vekt i jern med marmorplate som er skadet og 16 vektlodd, hvorav 11 i messing og 5 i jern opp til 5 kg. Vekta er merket V&V. Bør hentes. ØREGANGMODELL. Fra Nerliens Kemisktekniske aktieselskap Oslo. Ant. brukt i undervisning. 35 x 16 x 22 cm. Lott. En spytteflaske med blått glass merket Dr. Detzweiller. H=10 cm. Gammelt høreapparat i blikk. L=17 cm. Lott. Spennende lott med 8 div. saker. En liten boks (sylinderform) med preget dekor (maskinlagd) i alpakka Ø=3 cm og B=7,5 cm, gammel nøkkel L=15 cm, gammel defekt brille i etui, to gamle hattepinner L=10 cm, to dommerfløyter, et lite bærbart askebeger i tinn L=8 cm og H=2 cm og en gammel sigarettrullemaskin I 1060 I 1061 I 1062 I 1063 I 1064 Aksjebrev *) Lott. Hadeland nattbordskaraffel med glass, karaffels H=19 cm. Med håndmalt blomsterdekor. Tre blekkhus. Ett i sølv, en del småbulker og slitasje. To i keramikk, et par, begge med kongelig dekor. Den ene med Kong George V og Queen Mary. Begge med slitt og smårustent beslag, det ene lokket løst. Et par trearmede messinglysestaker, meget tynne, den ene med skade, H=36 cm. Medfølger 4 div. hefter fra med kongelige. Lott tre utenlandske emaljeskilt. Et O. Wieland & Sohn Sanitäre Anlagen KRIENS & LUZERN 15 x 9 cm. Et KRAMIT AG Sanitäre Anlagen LUZERN Denkmalstrasse x 15 cm. Et WAITING ROOM 15 x 4 cm. Lott pengeskrin og 4 sparebøsser. Et lite pengeskrin i jern, med nøkkel, men låsen er i stykker. 16 x 12 x 8 cm. To små sparebøsser i tre, hhv 12 x 7 x 5 og 11 x 6,5 x4 cm. To sparebøsser fra Kongsberg sparebank, den ene i originaleske. Liten lott fra bo. Div. brev, foto, negativer, småbøker (fotorelatert), brevkniv i ben med utskjæring, to barberkniver m.m. Verdt å se på. 4 lommekniver, 4 lommeur, 3 Harley ørnefigurer alt som nytt fra Franklin Mint. Ny barneklokke, utskjært treskulptur, gammelt drikkekar + div. Må sees. I 1065 FREDRIKSTAD Privatbank 1919, 3 kr, kr, 175 kr, kr fra 1917, med noen talonger, alle i meget god kvalitet. I 1066 FRYDENLUNDS BRYGGERI AS, datert Christiania 1909, pål. kr (nr. 1244). Meget pent. Kv. 0. I 1067 KRISTIANSSUNDS KREDITBANK. Datert Kr.sund 1917, pål. kr. 250, Litra A no 229. Prima. Kv. 0. I 1068 LUKSEFJELL (skipsfart) datert Kristiania 1919, pål. kr. (no 496), kv. 1. I 1069 SKIEN-TELEMARKENS DAMPSKIBSAKSJESELSKAB. Datert Skien 1. Pål. kr (nr. 1607), Nedskrevet flere ganger. Flott og dekorativt aksjebrev. Kv. 2. F 1070 STAVANGER-EKERSUND JERNBANE. Aksjebrev utstedt 1881, kr, med 20 kuponger. Bretter og betydelige marg-anmerkninger. Ikke reg. tidligere oppsatt! I 1071 VORMENS FORENEDE TEGLVÆRKER, datert Eidsvold 1912, pål. kr (no 116), med kuponger og vedtekter. Kv. 0. I 1072 ØSTERDALENS PRIVATBANK RENA 1917, pål. 250, nr Med kuponger. Kv. 01. Autografer *) I 1073 AUKRUST, KJELL. med hilsen fra Kjell Aukrust i Flåklypa Tidende fra Med 3 uvanlige stempler. Et rundt med Christiania Mark &soppkontroll, et flott med Slidre Dampysteri og et Solan -stempel. Medfølger boken Relsa Fus I 1074 AUKRUST, KJELL. Aukrustkalender for året Med pappomslag. På pappomslaget står det Til... fra Kari og Kjell som ønsker God Jul. Underst på kalenderen står det også Med gode hilsner fra Kari og Kjell. Kalenderen er 34 x 45 cm. I 1075 KONG OLAV V. Julekort til Jespersen, Orlogskaptein, formann i KNS og venn av Kong Haakon. Signert OLAV. Ant. fra I 1076 KONG OLAV V. Julekort til Jespersen, Orlogskaptein, formann i KNS og venn av Kong Haakon. Signert OLAV. Ant. fra I 1077 KONG OLAV V. Julekort til Jespersen, Orlogskaptein, formann i KNS og venn av Kong Haakon. Signert OLAV. Ant. fra I 1078 KONG OLAV V. Julekort til Jespersen, Orlogskaptein, formann i KNS og venn av Kong Haakon. Signert OLAV. Ant fra I 1079 KONG OLAV V. Julekort til Jespersen, Orlogskaptein, formann i KNS og venn av Kong Haakon. Signert OLAV. I 1080 KONG OLAV V. Postkort med bilde av Prins Harald, sendt som julehilsen til Jespersen som var venn av Kong Harald. x 1081 LIE, JONAS (norsk forfatter ). Signert kort fra Paris 1893, adressert til Chefen paa det norske Dampskib pr. Fredrikshavn. Teksten er transkribert. Sjelden signatur fra en av de fire store forfatterne. I 1082 NILSEN, OTTO ( ) og søsteren Gerd. Signert fotografi hilsen fra Gerd og Otto. I 1083 NORSKE FOTBALLPROFILER. Kpl. samling med 40 ulike signaturbrev. Prima kval. med faktakort. I 1084 PRINS HARALD. Signaturen til Harald på offesielt brevpapir fra Oslo slott 2 mars Takkekort til Orlogskaptein Yngvar Jespersen for gave til Harald ifm. Haralds 30-årsdag Skanfil Auksjon /14. april 2012

17 I 1085 THAULOW, HARALD, ( ), norsk 1 I 1104 DEN NORSKE TURISTFORENING Årbog 1893 I 1125 Utvandringen til Amerika. Lott 16 bøker forfatter, sønn av maleren Fritz Thaulow. 4-sidig utg. av W.V. Munthe af Morgenstierne med tallet. Liste på nettet. maskinskrevet brev fra 1949 og et tosiders illustrasjoner og et kolorert bilde. Kristiania 1893, håndskrevet brev fra 1950, begge signert. 274 s. Innbundet i samtidig halvskinnbind. Eierstpl. Kriminal- og westernlitteratur Arkivhull. Interessant innhold i begge. Uvanlig. på friblad og tittelblad. Noen bruksspor MACLEAN, ALISTAIR. 33 innbundne bøker, utgitt 1 Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker I 1086 AARS, SOPHUS: Skovinteriører. Naturskildringer. Kristiania, H. Aschehoug & Co, vo. 186 s. Med vignetter af Ludv. Skramstad. Originalt, flott dekorert helsjirtingbind. Meget pen stand. I 1087 ANDERSEN, H.C. Eventyr af H.C. Andersen. Verdensudgave illustreret af Hans Tegnér. Med Karakteristik af H.C. Andersen som eventyrforfatter af Georg Brandes. 2 bind. Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen, København sider. Skinnrygg og hjørner. Små anm. I 1088 ASBJØRNSEN, P. CHR. Norske Folke- og Huldre-Eventyr i udvalg. Med illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet oplag Kjøbenhavn s. Originalt dekorert helsjirtingbind med rik gulldekor, (Nissebindet). Navn på friblad, Noe sprukket i ryggen og hjørner er en anelse støtt. I 1089 BIBELEN ELLER DEN HELLIGE SKRIFT. Det gamle og det nye testamentets kanoniske bøker , 281, 25 s plansjer i farger + 16 kart i farger. Originalt helskinnbind med helt gullsnitt. Familieopptegnelser er delvis utfylt. Fint eksemplar. I 1090 BRYDE, S. M. Norges Handelskalender I bind. Adresse-avdeling s. Bra stand. I 1091 FRIIS, J. A. Hans Majestæt kong Oscar II.s reise i Nordland og Finmarken aar Christiania s. Med 20 træsnit efter fotografier. Noe slitasje på omslag. Ellers et rent og pent eks. I 1092 KART. GINSBERG, WILLIAM B. Printed Maps of Scandinavia and the Arctic New York s. Ill. Ny i originalplast. I 1093 NORGE I DET NITTENDE AARHUNDRE. Komplett i 50 hefter Noe slitasje. Uvanlig. I 1094 NORGES HAANDVÆRKS OG INDUSTRIKALENDER s. Rikt ill. med reklame, noen få i farger. I bra stand, litt slitasje. I 1095 NORGES HAANDVÆRKS OG INDUSTRIKALENDER s. Rikt ill. med reklame, noen få i farger. I bra stand, litt slitasje. I 1096 NORGES HAANDVÆRKS OG INDUSTRIKALENDER s. Rikt ill. med reklame, noen få i farger. I bra stand, litt slitasje. I 1097 SNORRE STURLASSON: Kongesagaer. Oversat af Gustav Storm. Kristiania Med illustrationer af Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Petersen, Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. 683 s. + 2 kart. Skinnrygg og hjørner. Eiernavn på friblad. Noen bruksspor ellers. I 1098 Lott 15 bøker fra 1-1-tallet. Bl.a. Baron Ludvig Holbergs Geografie. København Femte del om kongeriget Danmark og Hertugdom Slesvig. 976 s. Dansk Retskrivningslære (81 s) og dansk haandbog (474 s) innbundet i et bind. København Betragtninger of Walburger s. Historie de la Revolution francaise Thiers s, m. div kobberstikk. Publii ovidii nansons tristum libri V av Johan Min-ellii i Hafnie Veiledning i hekling. Kristiania e og 2e hefte mec 90 mønstre ill. og 141 s tekst. I 1099 Lott 5 gamle bøker 1-1-tallet. Relatert til matematikk, landmåling og geologi. Niedern und höhen algebra Berlin 1796, 312 s. Geometrie, stereometrie og trigonometrie av Th. Bugge, s med 19 kobberstikk. Landmaaling av Th. Bugge, s med 14 kobberstikk. Minstadqvadrat-methoden af Wilh. Neovis Lynells geologie. London s. m. div. ill. og et kart i farger. Var. kval. I 1 Lott 5 gamle bøker med reisebeskrivelser fra 1-1-tallet. Samling reisebeskrivelser, København 1793 (jorda rundt reise). 553 s. Wien und die Oestenreicher-Reisenbildern, Leipzig 1838, 271 s. Kjøbenhavn, Melbourne, Paris, av Robert Watt Kjøbenhavn 1867, 367 s. Maanedsskrift for Reisebeskrivelser, hele verden, Christiania 1840, 248 s. Reise durch einen teil Deutschland, Schweiz, Italien und Frankreich nach Paris, Berlin 1816, 512 s. Faktabøker I 1101 I 1102 I 1103 AMUNDSEN, O. DELPHIN. Den kongelige norske Sankt Olavs Orden Utgitt av Ordenskanseliet ved s. Meget rikt illustrert. Org.bind med skinnrygg og hjørner. Topp gullsnitt. Pen stand. BOKEN OM HESTEN. Avl og oppdrett - bruk og sport. Redaksjon: Oberstløytnant, vetrinær Per Gjestvang, Anders Fridrichsen, Arne Kristiansen og Esben Kr. Aamot. Vårt Forlag A/S, Oslo s. Rikt illustr. Orig., svakt falmet, brunt helskinnb. CAPPELENS MUSIKKLEKSIKON 1-6. Redaktør Kari Michelsen. Oslo 1978/80. Rikt illustrert. Sett uten smussomslag. I 1105 DEN NORSKE TURISTFORENING Årbog 1894 utg. av Edvard Aanensen med 2 kartskisser og 2 billeder. Kristiania 1894, 224 s. Innbundet i samtidig halvskinnbind. Eierstpl på friblad og tittelblad. Noen bruksspor. I 1106 DEN NORSKE TURISTFORENING Årbog 1895 utg. av Edvard Aanensen med 1 skisse og 16 bilder. Kristiania 1895, 235 s. Innbundet i samtidig halvskinnbind. Eierstpl på friblad og tittelblad. Noen bruksspor. I 1107 DEN NORSKE TURISTFORENING Årbog 1896 utg. av Edvard Aanensen med 13 bilder. Kristiania 1896, 245 s. Innbundet i samtidig halvskinnbind. Eierstpl på friblad og tittelblad. Noen bruksspor. I 1108 FOLKEDRAKTER. LEXOW, EINAR: Joh. F. L. Dreiers norske folkedragter. Delvis med benyttelse av riksarkivar Kr. Korens materiale. Med 24 farveplancher og 55 billeder i teksten. Kristiania (Cammermeyer) s + plansjer. Meget rikt illustrert. Originalbind med dekor. I 1109 HAGE OG PLANTER. Lott 12 bøker. Bl.a. HANSEN, EGIL. Prydbusker og trær for norske hager. Oslo s. Meget rikt illustrert i farver. NORDHAGEN, ROLF. Norsk flora. Illustrasjonsbind del 1. Tegninger av Miranda Bødtker. Oslo Orig. shirtingbd. 638 s. Ill. JOHNS, LESLIE OG VIOLET STEVENSON. Hygge med blomster. Om stueplanter og blomsterdekorering. Overs Orig.bd. med smussomsl. 195 s. Illustrasjoner i farger. Se bilder. I 1110 HISTORIEN OM ROCK. Hovedredaktør Tor Marcussen. Bind Oslo Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med smussomsl. I 1111 HVEM HVAD HVOR Utg årgang. Bra stand. I 1112 JERNBANE. ØSTVEDT, EINAR. De Norske Jernbaners historie I-III. Utg. av Norges Statsbaner Oslo s. Illustrert. Originale røde skinnbind. Små skrammer på ryggene, ellers pen stand. # I 1113 KIELLAND, THOR: Norsk guldsmedkunst i middelalderen. Oslo 1927 (Steenske Forlag). 509 sider. Meget rikt illustr. med strektegninger i teksten og 340 fotografiske gjengivelser. Priv. sjirtingbd. med orig. omsl. medbundet Ryggen bleket, forøvrig pen. I 1114 KOKEBØKER. Eske med 9 bøker, bl.a. Hanna Winsens kokebok fra 1872, 9. utgave og Marie Landbarks Kogebog for Land og By fra 1890, 6. utgave. Ellers mest fra tallet. Se liste. Var. kval. I 1115 NORGE Øket folkeutgave av Norge i det XIX aarhundrede. Tekst og billeder av norske forfattere og kunstnere, Alb. Cammermeyers Forlag, Kristiania Montert portrett av kongefamilien. Tre originale, røde skinnryggbind. Meget rikt ill. Pen stand. I 1116 OL OSLO To magasiner: De VI. OLYMPISKE VINTERLEKER i tekst og bilder. Nr s, samt OLYMPIA REVY utgitt i samarbeid med Organisasjonskomitéen. 30s. Rikt ill. Bra stand. I 1117 PORSELEN. Sjelden tysk bok utgitt i Berlin 1910 på 306 sider med oversikt over stempler fra porselen og fayansefabrikker fra hele verden. Org. dekorert helshirtingbind. Tysk tittel: Führer für sammler von Porzellan, Fayence etc., 13. auflage. Bearbeitet von E. Zimmermann. Navn på omslagsside 2, og tittelblad + tidl. eierstempel. Ellers bra stand. I 1118 POSTHISTORIE. Berrum, Hans: Norges posthistorie , 1. utg., Kristiania s + kart. Skinnryggbind i bra stand. I 1119 POSTHISTORIE og numismatikk. Lott 10 bøker/ hefter tallet. Bra stand. Bl.a. praktverket Alltid Underveis i 2 bind 1996, s. Liste på nettet. I 1120 REISEHÅNDBØKER, brosjyrer, kart. Lott med litt over 30 enheter tallet. Var. kval. Liste på nettet. I 1121 SLEKTSVÅPEN. Norske slektsvåpen av Hans A.K.T.Cappelen, Oslo, 1969 utg. av Den norske Våpenring ved Didrik Rye Heyerdahl. Originalbind m/ gulldekor. 275s. Meget rikt illustrert med bl.a. figurer og fargeplansjer. Meget pen. I 1122 STORTINGET. 7 hefter med beretninger for årene Stortingsboken 1924 av O. Johan Vasbotten. Historisk interessant materiale. Meget bra stand! I 1123 TANDBERG, G. Kortfattet veiledning i bygningsvæsen paa landet. Tredie omarbeidede og forøgede udgave s + XXXXV PLADER (skisser av hustegninger). Noe slitasje og noe fuktighetskader inni. Medfølger BROCHMANN, ODD: Hus i Norge Orig. omsl. 118 s. Tegninger av forf. Noe slitt. I 1124 TROELS-LUND: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. Bind Fjerde udgave. Bundet i 7 bind.. København og Kristiania (Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag). Illustrert. Originale skinnbind med bare små bruksspor I tallet. Velholdte. STEIN RIVERTON. Lott 20 utgaver på svensk fra stk. fra , resten Slitasje på alle, varierende kvalitet. Se bilder. Lokalhistoriske bøker I 1128 AKERSHUS. Bind I. Red.: Professor dr. Paul Borgedal og diplomingeniør Lars Berg. Oslo sider. I serien Norske Gardsbruk. Meget rikt illustrert. Originalt dekorert bind med skinnrygg. Pen stand. I 1129 AKERSHUS, Slektshistorie. Etterkommere av Peder Brynildsen Barbøl i Enebakk. Litt gårds- og slektshistorie av Jens Jensen, utg s. Pent skinnryggbind. I 1130 AKERSHUS. VIK, TRYGVE. Ås bygdebok. Gårdshistorie bind s. Ill. Liten rift nede i rygg, ellers veldig fin. I 1131 AUST-AGDER. ARENDAL Fra fortid til nutid, utgitt ved byens -aars jubileum som kjøbstad 7. mai Gyldendal 1923, 766s. Dekorert org. bind med noen anmerkninger i ryggen. Ellers meget pen. I 1132 BUSKERUD. DRAMMEN. PEDERSEN, TORD - ODD W. THORSEN - BERIT NØKLEBY. Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie Drammen s. Illustrert. I 1133 BUSKERUD: Kongsberg som bergkoloni, bergstad og kjøpstad I-II. Av John K. BERGWITZ. Grøndahl & Søns Boktrykkeri Kristinaia s. Illustrert. Originale shirtingbind. Bortsett fra litt smuss er det et pent sett. I 1134 BUSKERUD FYLKE I-II fra serien Norske Gaardsbruk bind VII-VIII. Oslo Orig. skinnryggbind. 1949s. Gjennomill. i s/hv. Små anm. på skinnryggen. Meget pent sett. I 1135 HEDMARK. KONGSVINGER BY ved Nils P. Vigeland. Utgitt av Kongsvinger kommune s. Rikt illustrert. Org. bind med byvåpen i farger. Topp gullsnitt. Små bruksspor på omslaget. I 1136 HEDMARK. LILLEVOLD, EYVIND. Åmot Bygdebok, bind 1 (Garder og slekter) utgitt 1967 og bind 3 (Med bidrag om geologien) utgitt Hhv. 608 og 692 s. Originalt skinnbind, foldekart i bind 1. Litt bruksslitasje i permen på bind 1, ellers er bøkene i meget god stand. I 1137 HEDMARK. NORSKE GARDSBRUK. Hedmark fylke. I-II. Oslo Meget rikt illustrert. Orig. bd. Litt slitasje. I 1138 HORDALAND (Bergen). Amundsen: Slekten Arentz i Norge. Oslo s. Illustrert med portretter. Orig. omslag. I 1139 HORDALAND. BERGEN. Holck, Julius : Tyskebryggen i Bergen. Ant. J. Karlsens Kunstforlag. U. å. (Ca. 1890). I original rikt dekorert shirtingmappe. Med 27 plansjer samt en tekstplansje. I 1140 HORDALAND. VOSS. Historie om udvandringen fra Voss og Vossingerne i Amerika. Utg. Madison US 1930 av K. A. Rene med støtte av Vosselaget. 830 s. Ill. Orig. bind med gullskrift. Stygg bakside, ellers fin. Uvanlig. I 1141 NORDLAND. HERØY. RABBEN, BJARNE. Herøyboka. Gardar og folk bind II-III. Av... Herøy Sogelag, s. Illustr. Kart. Origb. skb. I 1142 OSLO. NORDSTRAND. Kjell Lynau: De gav sitt liv. Minneskrift over falne i Nordstrand Sogn, krigen , utg av bl.a. Bekkelagshøgda vel. Hft 128 s. Org. brunlig omslag. Pen stand. Uvanlig. I 1143 OSLO. OSLO BYS MATRIKKEL. tillikemed oplysning om eiendommenes skattetakster og bygningenes brandtakster ved utgangen av Oslo s. og 52 s/h kartpl. Fargetr. byvåpen. Annonsesr. Orig. helshirtingbd. pen. Uvanlig. I 1144 ROGALAND. STAVANGER 5 bøker : Bilder fra en svunnen tid 1973, 256s, Byen og menneskene 1974, En gammel by full av nytt, 1975, 256s, 256s og Mellom Sild og Olje. Hermetikkbyen i 2 bind 1988, s, med vareomslag, Alle er meget rikt illl. Org. bind med byvåpen i blått og gull på forsiden. Pene. I 1145 ROGALAND. Øglænds Familiebok. Slektsbok for Familiene Øgland, Svendsen og Lunde av Sandnæs og Høyland i Rogaland fylke av Ola Ukrenes, Oppr. utgitt til firmaets 75-årsjub. i 1943, Trykt i Stavanger s. Dekorert org.bind. Pen stand. I 1146 SOGN OG FJORDANE. Soga om Gloppen og Breim i 3 bind av Per Sandal. I: Frå de eldste tider til om lag år 1, s, II: Frå om lag 1 til vår tid, 1979, 738s, III: Gardar og ætter del I. Gimmestad sokn, del II. Hyen sokn, 1988, 344s Alle med org. bind med skinnrygg, Bind 3 med liten anm. på omslaget, ellers meget pene. Skanfil Auksjon /14. april

18 I 1147 SOGN OG FJORDANE. ÅRDAL I SOGN av Jon I 1193 POSSE. Am western (1975). Regi Kirk Douglas 2 Laberg, utgitt av Årdal Sogelag s. Meget med bl.a. Kirk Douglas og Bruce Dern. Innrammet pent skinnbind med vareomslag. originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært I 1148 TELEMARK. EIDANGER. HALS, HARALD. Eidanger bygdehistorie Porsgrunn s. Illustrert. Et meget pent sett. I 1149 TELEMARK. Hitterdalsboken, gårder og slegter av O.H. Holta. Porsgrund 1926 (Brødr. Dyvings boktrykkeri), 535 s. Rikt illustrert. Originalt dekorert shirtingbind. Ex. Libris stempel. Ellers pen TROMS. To bøker Kulturbilder fra gamle Hillesøy I-II av C.Bertheussen og J. Solvang Innbundet, god kvalitet med påskrevet hilsen inni. Smussomslag med noe slitasje. I 1151 VESTFOLD. Andebu bygdebok. Bind III. Gårds- og slekshistorie.høyjord og Kodal, av Arne Gallis, Utg. av Andebu kommune 1979, 827 s. Rikt illustrert. Org. helsjirtingbind i meget pen stand. I 1152 VESTFOLD. BORRE BYGDEBOK. Hovedredaktør Eyvind Lillevold. Borre s. Illustrert. Org. dekorert skinnryggbind i pen stand. I 1153 VESTFOLD. Carl W. Schnitler: Fredriksværn, et norsk militæranlæg fra rokokotiden. Kristiania s. Meget rikt illustrert. Org. bind i pen stand. I 1154 VESTFOLD. Horten. Todelt bind: Kort omrids af stedets historie.og Fra Hortens næringsliv ved begyndelsen af det 20. aarhundrede. Kristiania s. Meget rikt illustrert. Foldet kart. Originalt bind. Eiernavn på tittelblad, del 2 merket med rødt. Noe slitt. I 1155 ØSTFOLD. FREDRIKSTAD. DEHLI, MARTIN. Fredrikstad bys historie. I-III s. Illustrert. I 1156 ØSTFOLD m.m. Slektshistorie: Ingeborg Bjerknes: Hans Nilsen Hauge og hans slekt, Oslo 1963, Upaginert. Oppdatert slektsregister i forhold til tidligere utgave. Rift i ryggen er limt. Meget uvanlig. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter I 1157 LEK nummer litt tilfeldig innbundet i en bok. Veldig god kvalitet. I 1158 LEK nummer innbundet i en bok. Veldig god kvalitet. I 1159 MAGASINET FOR ALLE. Komplett årgang 1944, nr Lagd i plastpakke, men kvaliteten virker meget pen, inkl. svært lite slitte rygger. I 1160 Diverse magasiner fra rene: Tyrihans nr. 1, Humoristen fra 1947, og nr.5-6 fra 1953, Alle Mennîs påske 1947, Kryder nr 9 fra 1952, og På folkemunne Enogtjuende samling. Alle i bra bruksstand. Skjønnlitteratur I 1161 BULL, JACOB. Verker I - XV. Kristiania/København Original innbinding med skinnrygg og hjørner, gullskrift på rygg. God stand. Ex Libris. I 1162 FALKBERGET, JOHAN. Urtidsnat. Kristiania oppl., 160 s. Orig. bind. Litt slitasje. I 1163 FØNHUS, MIKKJEL. Samling på 26 bøker. Noen førsteutgaver inngår. Stort sett bra stand. I 1164 HAMSUN, KNUT. Aftenrøde. Slutningsspil. Trykt hos Jørgensen & Co. (M.A. Hannover). Gyldendalske Boghandels Forlag, København s. Litt slitasje. I 1165 HAMSUN, KNUT. En Vandrer spiller med Sordin. Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel, s. Samtidig sort helshirtingbnd. med gulldekor på rygg. Noe slitasje. I 1166 HAMSUN, KNUT. Redaktør Lynge. København s. Priv. bnd. Noe slitasje. I 1167 HAMSUN, KNUT. Samlede Romaner og Fortællinger. Folkeudgave. Bind I-V Grønne bind med dekor i gull og rødt. Meget pent sett. I 1168 IBSEN, HENRIK. Kejser og Galilæer - et verdenshistorisk skuespil. 512 s. København. Den Gyldendalske boghandel Orginalb. Slitt omslag og en del gulflekket inni. I 1169 MYKLE, AGNAR. Tre førsteutgaver: 1: Tyven, tyven skal du hete. (1. utg., 1. oppl.) Oslo s. Mykles første roman. 2: Kors på halsen. Historier i utvalg. 1. utg. Oslo s og 3: Sangen om den røde rubin. 1. opplag, Oslo s. Org. bind. Noen bruksspor. Det Norske Pengelotteri og andre lodd I 1170 DET NORSKE PENGELOTTERI 1STE TRÆKNING 10DE MARS Litra A No Vertikal brett på midten, 5 mm rift oppe og 2 mm rift nede på bretten. Svak horisontal brett på midten også. Navn skrevet med blekk på bakside. Se scanning. Fotografier, filmer, etc. *) Fotografier, filmer, etc. generelle objekter *) I 1171 I 1172 Album med 23 oppklebede fotografier av AXEL LINDAHL fra 1890-tallet. Str. 29x23 cm. Motiver fra Trondheim, Nordland, Tromsø og Finnmark samt Advent Bay på Spitsbergen. God kvalitet. Samling med 60-talls fotografier av AXEL LINDAHL fra 1890-årene, str. ca 15x11 cm. Bare norske motiver. Flere er senere kjent på postkort. 18 Skanfil Auksjon /14. april I 1173 DANMARK. 2 fine fotoalbum med ca. 380 fotografier fra rundt 1. Det meste er dansk, men muligens noen norske innimellom. Her er bymotiver (mange København), topografi, portretter, etc. Også flere interessante med maritime motiver. Generelt god fotokvalitet. I 1174 I 1175 I 1176 I 1177 I 1178 I 1179 I 1180 STEREOSKOP + ca. 60 gamle stereokort, de fleste norske. Lott på 20 gamle fotografier av Væring. Fra ca. år 1 med stavkirker, interiører og eksteriører samt oversiktsbilder fra Christiania og omegn. Ca. 21 x 17 cm. God kval bilder med vekt på motiver fra frigjøringen av Tromsø Også noe fra Svalbard, div. eldre bilder, etc. Uttatt fra album derfor betydelige monteringsspor bak. Flere er bildene er faktisk postkort, derav luftballonger og båter! PORTRETTFOTOGRAFIER. Gammelt album med ca. 80 gamle portrettfotografier. Kommer fra en familie. De fleste med navnet på personene notert under bildet. TRONDHEIM rundt århundreskiftet. Samling ca. 315 bilder i A4-format med fotografier fra ca. år 1, i opptrykk fra ca Alle ulike og i prima kvalitet. Album med 33 kabinettfoto fra tallet. Gammelt album i god stand med spenne. De fleste foto fra Gøteborg, mange kjente fotografer. To gamle album med kabinettfotografier. Begge fine album med presset dekor. Ca. 75 fotografier, de fleste fra Christiania og Bergen, mange kjente fotografer. Utstykking av kjempesamling filmmemorabilia *) Vi har fått i oppdrag å selge en stor samling filmplakater, originalbilder, og annen reklame ifm. presselansering av filmer. Samlingen strekker seg over en 40-års periode frem til utpå 80-tallet. Det stammer fra Kinoloftet i Oslo hvor det var pressevisninger. Samlingen består av omkr. 00 enheter, så det vil også bli en god del materiale på onlineauksjonene i ukene og månedene som kommer. De største, originalt innrammede bildene og plakatene vil komme på hovedauksjonene. I 1181 AMOROSA. Svensk film (1986). Regi Mai Zetterberg med Stina Ekblad og Erland Josephson. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1182 DEN SISTE ENHJØRNINGEN. (1982). Barnefilm/tegnefilm. Regi Jules Bass. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. Kan sendes uten innramming. I 1183 DEN STORE BARNEDÅPEN Norsk klassiker. Regi: Tancred Ibsen og Einar Sissener med Aase Bye, Einar Sissener og Hauk Aabel. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1184 DØDEN PÅ OSLO S Norsk ungdomsfilm/ krim. Regi: Eva Isaksen. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. Kan sendes uten innramming. I 1185 FOR HARDE LIVET! Norsk dokumentarfilm fra Regi; Sigve Endresen. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1186 FRIDAY THE 13th: Part V. A New Beginning. (1985). Am. skrekkfilm. Regi: Danny Steinmann, Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1187 GULLREGN eller BLIKKBOKSMYSTERIET Dansk/Norsk ungdomsfilm. Regi: Søren Kragh- Jacobsen. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. Kan sendes uten innramming. F 1188 JAMES BOND I HEMMELIG TJENESTE George Lazenby, Innrammet original kinoplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil, I 1189 JAMES BOND I JAPAN, Sean Connery, James Bond Film Festival. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil, I 1190 JAMES BOND I SKUDDLINJEN, Timothy Dalton, 1987, Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil, I 1191 KARACHI. Norsk thriller fra Regi: Oddvar Einarson. Med Jon Eikemo, Amanda Ooms i hovedrollene. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. Kan sendes uten innramming. I 1192 PINK FLOYD, The Wall Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil I 1194 brettet. Bør hentes hos Skanfil. REISEN TIL JULESTJERNEN (1979). Regi: Ola Solum, med Hanne Krogh, Knut Risan m.fl. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1195 REVOLUTION. Am./Br. drama/krigsfilm Regi Hugh Hudson, med Al Pacino i hovedrollen. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1196 ROMEO & JULIET. A Paul Czinner production (1969). Med Margot Fonteyn og Rudolf Nureyev. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1197 RONJA RØVERDATTER Regi Tage Danielsson, med Hanna Zetterberg og Dan Hafström i hovedrollene. Etter Astrid Lindgrens bok. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1198 SHOWBIZ eller Hvordan bli kjendis på en-totre! (1989). Regi: Jon M.Jacobsen, med bl.a. Tom Mathiesen og Herodes Falsk. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1199 SIGURD DRAKEDREPER Norsk. Regi: Knut W.Jorfald med Kristian Tonby i hovedrollen. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I TARZAN THE APE MAN (1981). Regi John Derek, med Bo Derek og Richard Harris. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1201 THE BEATLES: A Hard Day s Night (1964). Innrammet s/hv bilde. 25x20 cm + passpartout. I 1202 THE JERK Am. komedie med Steve Martin. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1203 TOGET TIL FORT HUMBOLDT. med Charles Bronson, Etter Alistair Maclean s roman. Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. I 1204 ZEPPELIN. Norsk barnefilm fra 1981, regi Lasse Glomm, med Silvia Myhre og Preben Skjønsberg i hovedrollene. Filmen vant en av tre gullpriser under barnefilmfestivalen i Salerno, Italia i Innrammet originalplakat i høykvalitets innramming. Har vært brettet. Bør hentes hos Skanfil. Foto og optisk utstyr *) I 1205 I 1206 I 1207 I 1208 Canon AE-1program med 3 objektiver: normalobjektiv Canon FD 1,8/50 med front- og bakdeksel, langzoom Canon FD 5,6/- (begge dekslene) og den gode Canon FD 3,5/ med påsatt Cokin P filterholder med deksler. Av filtre er det: 026, 056, 057, 086, 121, 151, 160 og 198. I tillegg følger det med Canon Power Winder A 2 og Canon Speedlite 188 A, begge i originaletuier. Husdeksel, bred nakkereim og pussesaker følger også med i CPC fotobagen. Nytt batteri i kameraet. Samtlige enheter er i topp kvalitet og fungerer som det skal. Ebner 4 ½ x 6 (halvformat) bakelitt belgkamera fra Kameraet mangler imidlertid objektivet (Meyer-Gørlitz Trioplan 4,5/7,5 cm), men er ellers i rimelig god stand. Det har Vario blender og en særegen søkerramme. Denne typen kameraer regnes som uvanlige, og et tilsvarende eksemplar (med objektiv) ble solgt for 395 euro i september NIKKORMAT FT speilreflekskamera fra Med Nikkor-HC 50 mm f:2 objektiv. Lett bruksslitasje og litt skittent, men ser ut til å fungere fint. Lott 4 kamera. Praktica IV fra ca 1960, Balda Baldini Prontor S fra ca 1950, Olympus IS-5 deluxe fra 1990-tallet, samt Kodak Brownie No 2a kasse. Fra slitt (Kodak) til fin kvalitet (Olympus). Medfølger også to Rollei-filter i etui, liten skulderbag, samt at to av kameraene har originale vesker. Gamle dokumenter *) I 1209 I 1210 DRACHMANN, HOLGER ( ) OG BAUDITZ, SOPHUS ( ). 4 brev fra to berømte danske forfattere. Et håndskrevet brev fra Drachmann til vennen Bauditz fra 1887, 1 s. Et håndskrevet brev fra Bauditz (påtrykt eget brevpapir) datert 1884, 1 s. Et håndskrevet interessant brev fra Drachmann til boghandler Wisbach vedr. manuskriptet til fortallingen Antipoler (en sømandshistorie) datert 17 juni 85, 1 s. Håndskrevet brev fra Bonditz til Cancellerirådet Høst datert 17/11 77 vedr. literaturanmeldelser i Jyllandsposten, 1 s. Medfølger romanen Hjortholm av S. Bonditz, utg 1896, 424 s. GJELLERUP, KARL.( ). Dansk forfatter og nobelprisvinner i litteratur. Interessant 4-siders brev håndskrevet og signert til avisredaktør datert 7 mars

19 I 1211 KONGELIGE BREV. Lott på tre. Et av prinsesse I 1229 Cocktailring i 14 k hvitt gull med 0,07 ctw 1 I 1268 UNI-David Andersen, Anheng med lenke i sølv Marie af Orleans ( ) og to av prins diamanter i SI-kvalitet og 0,80 ctw topas. Meget merket 925s. Anheng H-50 og B-43, lenke ca. 45 Valdemar af Danmark ( ). To av flott. Ø=18 mm. Butikkpris 6 kr. Ny. cm. Vekt 34,8 gr. brevene på brevpapir med kongelig monogram. 1 I 1269 MANSJETTKNAPPER. Lott på 9 par og 7 single Håndskrevne og signerte. mansjettknapper i 830 og 925 s. De er av eldre I 1212 PRINS HARALD AF DANMARK. ( ). Sønn av Kong Fredrik 8 av Danmark ( ) og bror til kong Haakon VII. 3 siders håndskrevet og signert brev fra 28/ til general Hegermann. Brevet har sørgerand for deltagelse og hjelp ifm. kong Fredrik 8 s plutselige død. I 1213 PRÆMIE OBLIGATION. Lott ti stk, serie 1139, no 1-10 fra 5 juni Ti kr stk. Obligationssummen paa syv og en halv million kroner til fordel for Fridtjof Nansens fond, Det nye Nationalteateret, Bergen museum og Trondhjem domkirke. Vertikal brett gjennom midten på alle og noe slitasje rundt kantene. Gull, smykker og sølvtøy *) Smykker med diamanter *) I 1214 F 1215 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,70 ctw diamanter. Meget flotte. Sertifikat medfølger. Nye. Butikkpris 20 kr. Ring i hvitt gull m/33 brillianter vekt 1.00 carat. Vekt 4,3 gr. Som ny. Ø 18 mm. Assuransetakst Thune ,-. F 1216 ØREPYNT. Dobber, med imponerende diamanter på tils. ca carat, også disse i 18 K hvitt gull. Steinene er svakt tonet, og ser veldig bra ut, men forstørrelse avslører en del piquetering ca. P2/3. Nye! I 1217 RING. Ensteinsring med solid brilliant på 1.01 carat i 18 K hvitt gull. Steinen er dog noe piquetert og noe tonet gullig/ Cape. Ny ring med Ø 17 mm (innvendig mål). I 1218 Aliansering i 14 K hvitt gull, vekt totalt 4,8 gr. med 22 stk. brillianter beregnet vekt 2,0 ct. Ø 20 mm. Assuransetakst Einar Marthinsen, Tønsberg : 20,-. I 1219 Ring i 14 k hvitt gull med 0,65 ctw diamanter i SI-kvalitet. Meget fin klarhet og glans. Ø=17 mm. Sertifikat medfølger. Butikkpris 18 kr. Ny. I 1220 Ring i hvitt gull, total vekt 6,9 gr, m/4 smaragder og 3 brillianter beregnet til 0.22 ct. 22 stk. 8/8 diamanter beregnet vekt 0,22 ct. Ø 18 mm. Assuransetakst Einar Marthinsen, Tønsberg : 0,-. F 1221 RING. Enkeltbrilliant i 18 K hvitt gull, lys gul farge og framstår lett tåkete, men hele 1.23 carat. God klarhet, VSI. Ø 17 mm. I 1222 Enstens diamantring i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamant i SI-kvalitet. Ø=15,5 cm. Ny. Flott glans. Sertifikat medfølger. Butikkpris 11. kr. I 1223 RING. Fin ring i 18 K gult gull, Ø 17 mm. Tresteins ring med brillianter på tils carat. Varierende kval SI/P3, og farge C/TC. I 1224 Ring i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamanter, 0,30 ctw safirer og en 1,35 ctw topas. Ø=17 mm. Ny. I 1225 RING. Sju diamanter (tilsammen 0.5 carat) i gult 18 K gull, steinene noe piqueterte, men ringen er ny og framstår som riktig så dekorativ. Ø hele 20 mm! F 1226 RING. Tresteinsring med diamanter på tils carat i 18 K gult gull. Steinene med god farge, SI/ P2. Ny ring. I 1227 RING. Fin clusterring med 7 brillianter i 18 K gult gull, midtsteinen er størst. Ca. TC og klarhet SI/ P1. Ny ring. Ø 16 mm. I 1228 RING. Ensteinsring med én brilliant på 0.20 carat i SI-kvalitet, solid fattet i 18 K gult gull. Ø 16.5 mm. Ny I 1230 Halskjede i 14 k hvitt gull med anheng med 0,25 ctw diamanter i SI-kvalitet. Kjedets L=45 cm og anhengets L=20 mm. Sertifikat medfølger. Nytt. Butikkpris 0 kr. I 1231 Ring i gult og hvitt gull med brilliant i 0,09 ct. Ø=15 mm. I 1232 RING i 14 k hvitt gull med til sammen 0,04 ctw diamanter i SI-kvalitet og en safir på 0,56 ct. Ø=17 mm. Sertifikat medfølger. Ny. Butikkpris 4 kr. I 1233 Halskjede, 10 K som inneholder 41,7% gull. Med anheng 0,30 ctw diamanter og 0,49 ctw topas. L=45 cm, anhengets H=1,4 cm. Nytt. I 1234 Ring i 14 k gult gull med 0,08 ctw diamanter og 0,43 ctw smaragder. Ø=17 mm. Flott ring. Ny. Butikkpris 0 kr. I 1235 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,12 ctw diamanter i SI-kvalitet og 0,70 ct citriner. Nye. Butikkpris 4 kr. I 1236 Halskjede i 14 k hvitt gull med anheng med 0,10 ctw diamanter. Kjedets L=45 cm og anheng 18 mm. Nytt. I 1237 Halskjede i 14 k gult gull med anheng med 0,03 ctw diamanter og 1,77 ctw topas. Kjedets L=45 cm og anhengets L=17 mm. Nytt. Butikkpris 2 kr. I 1238 Ørepynt i 14 K hvitt gull med 0,16 ctw diamanter. Nye. I 1239 Ørepynt i 14 k gult gull med 0,01 ctw diamanter og 1,10 ctw peridot, slipt som små hjerter. Butikkpris kr. Nye. I 1240 Korsanheng i 14 k hvitt gull med 0,10 ctw diamanter i SI-kvalitet. H=16 mm. Nytt. Butikkpris 2 kr. Smykker av/med gull - div. steiner *) 1 1 I 1241 Gedigent fleksibelt armbånd på 64,6 gr. i karat gull. Mål 19 x 2,8 cm. Pent brukt, assuransetakst Einar Marthinsen, Tønsberg : 30,-. I 1242 ANHENG. Dekorativt anheng i 18 K hvitt gull med 2 tallrike blanke zirkoner, med kjede. Nytt smykke. I 1243 Gullring i gult gull, 14 karat med 17 små stener i forskjellige størrelser, mest sannsynlig zirkon. Totalvekt 17,3 gram, Ø=19 mm. I 1244 SLANGERING. I 18 k gult gull. Vekt 6,1 gr. 1 I 1245 RING i 14 k gull med citrin og med mesterstempel, Ø=17,5 mm, vekt 6,44 g, pen stand. I 1246 Kraftig gullring med rød stein. Vekt 8,3 og Ø 22 mm I 1247 RING i 14 k gull med citrin og med mesterstempel, Ø=17 mm, vekt 5,81 g, pen stand. I 1248 RING i 14 K gull med klar smykkesten og perle. Vekt 5,86 g, Ø 17½ mm, pen stand. Eske medfølger. I 1249 Damering i 14 K hvitt gull m/1 smaragd, 6 stk. 8/8 diamanter beregnet vekt 0,06 gr., Ø 17 mm. Assuransetakst Einar Marthinsen, Tønsberg : 3,-. I 1250 Juvelsett i 14 k gult gull. Halskjede med anheng med 1,50 ctw peridot. L=45 cm og anheng 26 mm. Ørepynt med 0,80 ctw peridot. Butikkpris 2 kr. Nytt. I 1251 Juvelsett i 14 k gult gull. Kjedets L=45 cm. Anhengets L=26 mm med 1,50 ctw citriner. Ørepynten med 0,80 ctw citriner. Nytt. I 1252 Ørepynt i 14 k gult gull med 3,10 ctw topas i fargen mystic. Nye. I 1253 NÅL. I 585 med kulturperle. B=4 cm. I 1254 Halskjede i 14 K gult gull med anheng i 14 K gult gull med 2,20 ctw granat. L=45 cm. Anheng 13 mm. Nytt. I 1255 Ørepynt i 14 k gult gull med 3,10 ct topas i fargen mystic, nye. I 1256 Øreringer i 14 k gult gull med 18,40 ct ametyst. Nye. Butikkpris kr. I 1257 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 4,50 ctw røyktopas. Nye. I 1258 Ørepynt i 14 k gult gull med 5,0 ctw topas. Nye. I 1259 Nål i 585 s med ukjent stein (spinell?). B=6 cm, bruttovekt 2,6 gr. I 1260 Ring i 925 s med 2.90 ctw ametyst. Flott farge. Ø=17 mm. Ny. I 1261 Ankerkjede i 14 karat gull, lengde 42 cm. vekt 1,8 gr. I 1262 Stangnål i 14 K gult gull, vekt 1,2 gr. lengde 40 mm. Assuransetakst Einar Marthinsen, Tønsberg : 1,-. Smykker - øvrige *) I 1263 NÅLER. Lott 15 nåler i 830/925 s. En del emaljerte, et par filigransarbeid, en spesiell lagd av H. Møller lagd i Trondheim med motiv av St. Georg og dragen Ø=5,5 cm. I 1264 SØLVSMYKKER. Lott. Det aller meste i 830/925 s. Emaljert armbånd L=20 cm, 7 nåler, to kjeder (ett med korsanheng), 5 anheng, en stor bronsenål, et ferskvannsperlekjede m.m. I 1265 Hals- og armbånd i sølv. (830). Gedigent. Lengde 45 cm og 14 cm, bredde 2 cm. Vekt 85 gr. I 1266 Lott smykker, mest sølv. Her er div. ringer, kjeder, armbånd, ørepynt m.m. Se bilde. I 1267 HERRESMYKKER i 925 sterling og EMALJE: To par gamle mansjettknapper og en slipsnål. Meget god stand. I 1270 I 1271 dato. Brosje og ørepynt i 925s og hvit emalje. Prod. av Edel Metall, Norway. Meget god stand. DAVID ANDERSEN. Brosje og øreklips i 925s og mørkerød emalje. Formet som blader. Meget god stand. I 1272 SØLVNÅL. Stor fin nål med gjeter og en geit omkranset av akantusranke. Stemplet 830 s. Ø=6 cm. I 1273 NÅL. Gaudernacklignende nål i 925 s. B=4,7 cm og H=1 cm. I 1274 Sett med 7 par ørepynt i 925 s. Alle med ekte edelstener, peridot, granat, citrin, akvamarin, ametyst og topas. Nye. I 1275 KJEDE. Med stort KORSANHENG. I sølv. Kjedets L=66 cm, korsets H=7 cm. Vekt 42 gr. I 1276 Halskjede i sølv. Tungt. 93 gr. L=42 cm. I 1277 Titanringer. Lott på tre. En med 0,09 ctw safir. Sertifikat. Ø=22 mm. Ny. Butikkpris kr. En med safir på 0,09 ctw. Ø=0,16 mm. Ny. En med mange små cubic zirkonia. Ø=18 mm. Ny. I 1278 KNAPPER. Lott 4 gamle gullbelagte knapper for kjole og hvitt To par. Ø er hhv. 14 og 17 mm. I 1279 Brosje i sølv, med stor perle. 925 s. L=8 cm. Bruttovekt 15 gr. I 1280 Lott. Tre stk. armbånd laget av ferskvannsperler i diverse størrelser. L=18 cm. Nye. Ørepynt i 925 s og lapissteiner. Nye. Sølvtøy *) I 1281 DOBBELTRIFLET BESTIKK av sølv utført hos 10 C. M. Cohr, FANTASTISK samling sølvtøy i usedvanlig god stand. Nesten alle deler i original, forseglet emballasje eller i original bestikkasse, nesten alle deler fremstår ubrukte. Omfatter: Kniver 16 stk., Middagsskjeer 16 stk., Middagsgafler 16 stk., Frokostskjeer 16 stk., frokostgafler 8 stk.. I alt 75 deler, vekt i alt 4,3 kg. I 1282 KAFFEKANNE MED FLØTEMUGGE OG 0 SUKKERSKÅL. I 830 s. Merket med løve. Ant. tysk. Kannens H=26 cm. Med gravering på alle deler. F 1283 PUNSJBOLLE på stett og 4 ben, i 830s, ø=21 cm, h=11.5 cm samt 6 punsjbeger i hamret 830 sølv. Svensk sølvstempel. Pent sett som bør sees! I 1284 Fruktfat i sølv (830) fra David Andersen. Meget lite 2 slitt. Vekt 566 gr. diameter 22 cm, H 7 cm. I 1285 HARDANGER. 6 spisekjeer i 830s fra Th.Olsens 2 eftf. L=20 cm. Nypris kr 1130 pr. stk. Trenger en puss, ellers meget god stand. I 1286 LYSESTAGE i sølv utført hos Karl Jorgen 2 Ottersen, tre armer og med stempler i bunnen. Framstår i god stand, høyde 27 cm, vekt 732 g. F 1287 LYSESTAKER. Et par lysestaker i 830s med rik 2 dekor laget av J. Tostrup. H=17 cm. Sølvvekt 432 g. Meget vakre. I 1288 SØLVFAT. I 830 s fra Tostrup. Ø=27 cm og H=6 cm. Vekt 579 gr. I 1289 APOSTELSKJEER. Lott på 5 gamle apostelskjeer i sølv, fire er danske og en er italiensk (uten stempel). De fire andre med tre tårn. Samlet vekt 254 gram. I 1290 SALT OG PEPPERBØSSE i 830s med rød og lys 1 blå emalje, h=4 cm, soppformet. Axel Holmens AS. Meget pene og uvanlige. I 1291 LYSESTAKER. Tre stk. lysestaker i forgylt 925s 1 og emalje. To hvite og en mørk rød. H=3 cm, foten er 4,5 x 4,5 cm. Trenger en liten vask, ellers pen stand. Rhoar Prydz AS/Oslo. I 1292 SALATBESTIKK i forgylt 925s og lyseblå emalje 1 prod. av J. Tostrup. L=ca. 20 cm. Pen stand. F 1293 KANNE. Slank og 28 cm høy kanne for vin e.l. i 1 sølv. Vekt 342g. Meget pen. I 1294 SKJELL. Seks sølv fruktkniver. Bladene er også i 1 sølv, men ingen sølvstempler å se (testet). Pene. I 1295 ODEL. 6 skjeer i 830s, L=18,2 cm. Uten gravyr. 1 Pene. I 1296 ODEL. 6 gafler i 830s, l=19.5 cm. Uten gavyr. 1 Pene. I 1297 BESTIKK. 6 spiseskjeer i 13 1/4 sølv, merket 1250 C.Andersen Monogram D og dato på forsiden. 4 bokstaver på baksiden: G.O D.O er kanskje en tidlig gravyr. L=22.5 cm. I 1298 FLAT ROSE fiskespade i 830s. 27 cm, 111g. Trenger en puss, ellers meget pen stand. I 1299 MYRTE. Seks skjeer i 830s, ca 18.2 cm. I 1 LYSESTAKER. Et par lysestaker i 830s. Bredde 12.5 cm nede, H ca. 6.5 cm. Hver lysestake veier 450 g. Et par småbulker på stetten på begge. I 1301 LYSESTAKER i forgylt 925s og grønn emalje på 1 fot av krystall. Foten er 4,5 x 4,5 cm. H=3 cm. Prod. av Rhoar Prydz AS, Oslo. Trenger en puss, ellers pene. I 1302 ANRETNINGSSETT fra David Andersen, ca 23 1 cm, vekt over g. Pent. I 1303 ANITRA. 6 skjeer i 830s med monogram O, ca cm. I 1304 SØLVFAT. I 925 s med løvemerke. Ø=20 cm, H=5 cm og vekt 297 gr Skanfil Auksjon /14. april

20 I 1305 SØLVFAT. I 830 s fra A/S Th. Martinsens I 1347 Fat i 830s og motiv av dådyr i emalje. Inngravert: I 1389 sølvvarefabrikk Tønsberg. Ø=23 cm, H=6 cm og Minne fra Wilhelm Clemp 1960 (Oslofirma), ø=17 vekt 279 gr. cm. Pen stand. I 1306 MÄRTHA. 12 fruktkniver i 830 s fra A/S Th Martinsens sølvvarefabrikk Tønsberg i eske. L=16,5 cm. I 1307 TELESØLV. 6 spiseskjeer i 830 S, ca. 19 cm lange produsert av Mylius of Norway. (Nypris ca. 4) I 1308 FLØTEMUGGE og sukkerskål i 13 1/4 sølv fra Thune 1850 og P.A.Lie, Christiania Inngravert Louise. Sukkerkoppen også inngravert dato 1. jan på andre siden. I 1309 DANSK SØLV. Tre deler gammelt dansk sølv med diverse mesterstempler og tre tårn. I 1310 JUVEL. 12 kaffe-/teskjeer (11 cm) i org.eske, samt syltetøyskje. I 1311 SKJE i sølv? med gravyr fra 1747, ca 20 cm lengde. Ingen sølvstempel å se. Kun 10 prikker i kryss. Pen stand. I 1312 RÅDHUS M/VIFTE. Stor serveringsskje i 830s fra David Andersen, 97 g, 25 cm. Trenger en puss, ellers meget pen stand. I 1313 LOMMELERKE. I Sterling 950 S. Vekt 221 gram. H = 18 cm, B = 13 cm. Med dekor og eierinitialer på forsiden. I 1314 ANITRA. 6 dessertskjeer i 830s med monogram O, ca. 15 cm samt to kaffeskjeer også merket O. I 1315 DOBBEL ROKOKKO. Kakespade i 830s fra Brødrene Lohne, Bergen, L=21 cm. Trenger puss, ellers meget pen. I 1316 SØLVVASE. Fin vase i 830 s fra Brødrene Lohne AS Bergen. H=21 cm og Ø i bunn og topp ca. 9 cm. Med gips i bunnen. Bruttovekt 279 gr. I 1317 OPPHØYD ROSE. 10 deler i 830s, hvorav 6 uten gravyr. Trenger puss, ellers god stand. Ca. 250 g totalvekt. I 1318 SALT OG PEPPERBØSSE. Fem stk. i krystall og lokk i Sterling 925s og emalje. Ulike farger. Meget pene. I 1319 COCKTAILSKJEER. Seks lange skjeer i s, mrk. PAMOR, l=16.5 cm. I 1320 Lott 15 suvenirskjeer, 9 i 925 s, 6 i 830s. Pene. I 1321 LYSESTAKE. Stilren lysestake i 830s, ø=8.5 cm nede, h=15.2 cm. Meget pen stand. I 1322 SØLV LYSESTAKER. Et par. Basen 11,5 x 11,5 cm og H=11,5 cm. Med inngravert dato. Med gips i bunnene. Bruttovekt 670 gr. I 1323 Sølv armbånd. Bredt. B=3 cm. Flott dekor. Ikke merket, men testet og det er sølv. Vekt 90 gr. I 1324 LYSESTAKER. Ett par lysestaker i 830s, h=7.5 cm, fotplate ca. 11 cm. Meget pene. I 1325 FLAT ROSE. Lott 6 deler i 830s, hvorav 2 syltetøyskjeer, koldgafler og saltskje. Alle trenger puss. To m/gravyr. I 1326 OLDEMOR. 6 teskjeer i 830s i org.eske, samt 2 ulike syltetøyskjeer og påleggsgaffel. I 1327 ANRETNINGSSETT i et ukjent norsk mønster, 830s, ca 21 cm. Pent. I 1328 TELESØLV. 8 kaffeskjeer i 830s, ca cm. Pene. I 1329 DESSERTSKJEER, 6 skjeer i sølv merket 813H. Finsk design TURVA med fuglemotiv. L=16.2 cm. Pene. I 1330 LYSESTAKER. Et par i 830s fra Th. Marthinsen, 650 h=6.5 cm. Trenger puss. I stk. emaljerte sølv dessertskjeer fra Martin 650 Sunde i eske. Minimal skade på emaljen på én. I 1332 KNIVER. Fire kniver med skaft i dansk sølv (3 tårn) cm. Meget pene. I 1333 Sølvskjeer. To like, spesielle gamle skjeer. Med vridd skaft og spesiell topp på skaftet. Merket 830 s og K. Bingen Kristiania. L=25 cm. I 1334 ARVESØLV. 6 teskjeer i org.eske, samt syltetøyskje og påleggsgaffel. I 1335 AASE. 6 teskjeer (11 cm) i 830s i org.eske, samt syltetøyskje og påleggsgaffel. I 1336 SÆTERSDALEN. 2 sett teskjeer i 830s med bunadsdrakter fra Sætersdalen, meget uvanlig. I 1337 SUVENIRSKJEER. Sett med 6 suvenirskjeer i 925s med motiver av norske bygninger. Som nye. I 1338 SMØRBRØDKLYPE i 830s fra Thune. L=16 cm. 550 Trenger puss, ellers pen. I 1339 SIGARETTSKRIN. Laget av David Andersen. Med mørkt tre inni. Gravering på lokket, gave. Bunnen ikke dekket av sølv. Skrinet er 14 x 9 x 4 cm. I 1340 DRONNING. Serveringsskje i 830s fra Tostrup, Oslo. L=20,5 cm, 54 g. Trenger puss, ellers pen stand. I 1341 KÅPESKJOLD. Fire ulike med graverte navn. Ett er datert 1944 med vikingskip. Var. stand. I 1342 Teskjeer. 6 flotte emaljerte teskjeer fra David Andersen i sterling silver. Mønsteret likt rådhus med vifte. Kommer i eske med plass til 12 teskjeer. L= 10 cm. I 1343 Teskjeer. 6 teskjeer i samme serie med uvanlige hoder på skaftet. Bla tekanne, vogn, og termos. I 925 s. L=11 cm. I 1344 Teskjeer. 6 emaljerte teskjeer i 925 s fra Tostrup. L=9,3 cm. Kommer i originaleske. I 1345 Teskjeer. 6 emaljerte teskjeer i 925 s merket W. Kommer i eske. I 1346 LUKTEVANNSHUS. To flotte emaljerte luktevannshus i 925 s fra Thune. H=5,4 cm. Et par småskader på emaljen på begge. I 1348 SUKKERSTRØER i dansk sølv, 3 tårn. 16 cm. Meget pen. I 1349 BAROKK. 8 deler i 830s fra Thune, hvorav 4 koldgafler, syltetøyskje og 3 teskjeer. Pen stand uten gravyr. 20 Skanfil Auksjon /14. april 2012 I ARMET LYSESTAKE. I 3 tårn dansk sølv. Foten er reparert. I 1351 Sølv armbånd. Bredt. B=5,5 cm. Ikke merket, men testet og det er sølv. Vekt 52 gr. I 1352 Pokal/vase i 830s, H=19 cm. Diameter fra 9,5 til 11 cm. Gravyr på sokkelen til gullbrudeparet. Trenger en puss, ellers god stand. I 1353 TESKJEER. 6 teskjeer i 830s fra P. Børke, datert på baksiden og inngravert monogram på forsiden. L=12 cm. Gammel eske fra gullsmed Osc. Larsen, Oslo. I kompottskjeer på 14 cm i 830s m/motiv fra Karmøy og Jæren. I kompottskjeer på 14 cm i 830s m/motiv av Roald Amundsen/Tromsø og Nord-Norge. I 1356 SYLTETØYSKJEER. En vridd fra 1889 (IH) og en i telesølv. I 1357 MÄRTHA. 6 kaffeskjeer (11,4 cm) i 830s i org. eske, samt påleggsgaffel. I 1358 LILJE. 7 teskjeer og påleggsgaffel i 830s i org. eske. I mokkaskjeer i forgylt 830s i org.esker. I 1360 TELESØLV. 6 teskjeer (11,5 cm) og 2 påleggsgaffel i 830s i org.eske. I 1361 Lott. Liten mugge H=5,5 cm merket under E. W. Molde og 5 teskjeer. Vekt 157 gr. I 1362 SALATGAFFEL i 925 s og gul emalje fra David Andersen. Ca 19 cm lengde. Pen. I 1363 TESKJEER. 5 gamle teskjeer fra første del av 1-tallet. To med skjellmønster. L cm. I 1364 SKJEER. To gamle spiseskjeer i 13 lod. Mrk. T. Børg 1856, l=21.5 cm. Pene. I 1365 SKJEER. To gamle spiseskjeer fra Christiania 1841, l=22.3 cm. Trolig Fredrik Julius Brinch (virksom mellom ). Pene. I 1366 KAKESPADE fra 1845 i 13 1/4 sølv, merket F.B. I 1367 SYLTETØYSKJEER i 830s med kraftig sisselering. Merket A.P. L=13 cm. Uvanlige. I 1368 TESKJEER. Seks teskjeer i 830 s, L=ll.2 cm. Mønster nr fra Th. Martinsen. Uten gravyr. Pene. I 1369 ODEL. 6 kaffeskjeer i 830s, l=11 cm i eske. Uten gavyr. Pene. I 1370 ODEL. 6 mokkaskjeer i forgylt 830s, l=9,5 cm i eske. Uten gravyr. Pene. I 1371 SKJELL. 6 forgylte mokkaskjeer fra David Andersen. 9.5 cm. Pene. I 1372 SKJEER. 4 skjeer i 13 1/4 sølv fra 1825, ca 13.4 cm. Uten gravyr. Pene. I 1373 PRINSESSE. 6 kaffeskjeer i 830s, ca cm. Uten gravyr. Pene. I 1374 ANITRA. 6 forgylte mokkakjeer, ca 10 cm. Uten gravyr. Pene. I 1375 ANITRA. 6 kaffekjeer, ca cm. Uten gravyr. Pene. I 1376 RÅDHUS MED VIFTE. 6 kaffekjeer, ca 11.2 cm. Uten gravyr. Pene. I 1377 LILLEMOR. 6 kaffekjeer, ca 11.6 cm. Uten gravyr. Pene. I 1378 FISKESPADE. Stor, gammel fiskespade uten stempel. Sølvtestet. Mangler litt gips mellom skaft og blad. L=33.5 cm. I 1379 SPASÉRSTOKKHÅNDTAK i sølv (testet) rikt sisselert cm. Meget vakkert. I 1380 TESIL i 830s og underskål, denne trolig ikke i sølv (ikke sølvstempler å se). Th.Martinsen. Gull og sølv - øvrige gjenstander *) F 1381 EMALJERT BROSJE. Stor brosje i 925s med 1 flerfarget emalje laget av Øystein Balle, Stavanger, ca. 5.5 x 4 cm. Metet pen stand. F 1382 EMALJERT BROSJE. Stor brosje i 925s med blå emalje laget av K.A.RASMUSSEN, ca 5.5 x 4 cm. Meget pen stand. I 1383 EMALJERTE SMYKKER. 11 enheter i 925 s og emalje. Bl.a. brosje med reinsdyrmotiv, nåler formet som blomst, sommerfugl, isbjørn, anheng med stjernetegnmotiv skorpion, bladformede øredobber og et sett skjell med pærler. God stand. I 1384 Rederinål, CCL i gull, med liten diamant.0,020 ctw. Vekt 9,3 gr I 1385 BLADGULL. Pose med ca. 3 gram netto. 550 I 1386 BLADGULL. 10 flakonger med bladgull. I 1387 Smykkeskrin med div. smykker. En god del sølv, bl.a. 7-8 ringer, noen anheng, mansjettknapper, kjede m.m. Også ca. 20 gamle bunadsknapper medfølger. Jakt, fiske, fangst *) Jakt, fiske og fangstutstyr *) I 1388 SLIREKNIVER. Lott på fire ubrukte. Et par i originaleske merket The Zachary Crockett Signature Series, L hhv. 40 og 30 cm. En stor kniv merket Fjellkniv med slire i originaleske L=30 cm. En umerket ny kniv med slire L=33 cm. FISKESNELLER. 5 stk. Bl.a. en Record 1550 i org. eske, Abumatic 60 i org. eske m/ bruksanvisning, Abumatic 20 m/bruksanv., en norskprod. Trout Fly fluesnelle og en TOKOZ fluesnelle. Bruksspor, bremsen har en feil. I 1390 SPORTSFISKE. Tre reklameplakater, hvorav to fra Gresvik. PLATIL, den beste nylon sene. Og Olympicane / Blackie, komplett utstyr for fluefiskere. Dessuten en plakat for ABU Svängsta Ambassadeur Sikrer fangsten samt en brosjyre for ABU Ambassadør og 10 kort som er sammenrullet med plakaten. Plakatene er ca 69x49 cm. Bra stand. I 1391 Hardy Marquis 7 og Hardy River 4 delt bambus fluestang, i følge innleverer fra Kong Georgs tid ca Snellen er noe slitt, men virker ok. Stangen omlakkert og tykkeste stangskjøt har løsnet. Medfølger stangfutural og 2 forskjellige snellefutural. Må hentes ved en av Skanfils avdelinger. I 1392 Fluefiske, 3 stenger, Hardy Grafite De luxe 617, Kunnan Grafite Classic 96, RST m3 med en ny og en med knekt topp. 2 sneller Britiske Leeda, begge ok. Fiskeskrin, Håv med åpning på 50 cm, 2 skoesker med alt du trenger + masse løst fluematriell. Må hentes ved noen av Skanfils avdelinger. I 1393 Innlandsfiske, 4 stenger + en del løse stangdeler, Abu pro max consept Grafite 275 cm. Acua Pro Spinn 7, Fish Locic 7 i pen kvalitet, en eldre YDE 9 fot. 4 sneller, Abu Cardinal Cambo 5, Cardinal Max 4 black, (rep.obj. 444 medfølger). Okuma Calaxy GXR 20 og Sporty 130, alle trenger nok en rens, men virker OK. Fiskeskrin med det meste du trenger, inkl. klepp! Må hentes ved noen av Skanfils avdelinger. I 1394 Hunting-kniv i sett a 2 stk. + singel med nylon skaft ca. total lengde 38 og 30 cm. Fjellkniven, ca. 30 cm. med treskaft og slire, settene i esker. I 1395 ABU Ambassadur 6 C i orig. skinnfuteral med olje og dele-flaske. Meget pen. I 1396 Daiwa Graphite Sensor Boat SGEB-20 LB, Abu Garcia Commodore Pirker Special 50, 5 fot opp til gr. Havfiskestenger, som nye. I 1397 Asbjørn Hørgård, sort fluesnelle 3 1/2 i orig. eske, meget lite brukt. I 1398 Effzett 495, liten snelle i sink/aluminium? Rousek med fiskemotiv på siden i messing. Umerkede sneller i messing byttet sviv og flere mangler. Medfølger liten parafinlampe. Jernbane/fly/buss/bil *) I 1399 AV- OG PAASTIGNING UNDER FART ER FORBUDT. Gammelt emaljeskilt fra sporveiene. 39,5 x 4 cm. Bra stand. I 1 EMALJESKILT: Advarselsskilt fra sporveien. ADVARSEL Det er forbudt å stige på eller av en vogn mens den er i fart. 25x20 cm. Liten anm. nth. Ellers ok. I 1401 EMALJESKILT: Advarselsskilt fra sporveien fra før OBS!! ADVARSEL OBS!! Sporveien er ikke ansvarlig for skade foraarsaget ved av-eller paastigning under fart. 25 x 6.5 cm. Små anm. i festepunktene, ellers ok. I 1402 EMALJESKILT fra før skrivereformen 1917 med teksten LUK DØREN! 16x5 cm. Mindre bruksspor. I 1403 KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUBB. Skilt til å sette på panser? Emaljert med løve og kongekrone. Kun på den ene siden. H=11 cm, Ø=6,5 cm. Litt slitasje på metall. I 1404 NSB LOK 272. På Nordlandsbanen. Innrammet bilde av loket med mange jernbanearbeidere oppstilt på og rundt toget.23 x 16 cm. Sans. ca. 1. I 1405 RALLY/BIL-NÅLER. Lott på 15 nåler og to små skilt. Bl.a. fra RAC-rally, KNA midnattløpet, Glommaløpet, KNA-rally, Jyvaskylan-løpet mfl. JAW, SHELL, FORD-nåler. Et lite blikkskilt fra Rallye Monte-Carlo x 4 cm. Et lite skilt fra Smålandsrallyet x 2,8 cm. Merkene er nok alle fra rundt I 1406 RJUKANBANEN. Lott fire prima billetter. 1 øre, Kr. 1, Kr. 2, og Kr. 10. I 1407 RØKNING TILLATT i emalje for trikk/tog. 35x4.5 cm. Prima. I 1408 Kart *) I 1409 I 1410 I 1411 Klokker/ur *) I 1412 SAS. Et par flotte lysestaker i 925s. Gave til ansatt etter 25 år i 2. Inngravert navn og dato på den ene og SAS logo på den andre. H=9 cm, ø=9 cm ved foten. Meget pene i org. eske. TOPOGRAFISKE KART. Lott 30 stk. Bl.a. Oslo og omegn I-VI, resten hele Sør-Norge. Medfølger 10 div. andre kart. Se bilder. RUSSLAND. Kolorert kart over Usbekistan og nordre del av Persia. Nova Maris Caspii et Regionis Usbeck av A.Maas, x50 cm. Noen kant.anm. nede. RUSSLAND. Kolorert kart. Imperii Moscovitici av Matthäus Seutter etter Guillaume de l Isle. Ca Ca. 58 x 50 cm. Bra stand. IWC, dobbeltkapslet lommeur fra ca i god stand, med lenke (33 cm) i 14 karat. Skiftet skive og visere ca

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Det nye året startet med et hyggelig januarmøte der Petter Malme fortalte om sin samling og viste fram mange flotte objekter. Auksjonsomsetninga ble ca. kr. 38.000. Meget bra. Styret har vært samlet siden

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 34 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 73 Nær komplett samling med 5 øre i to Siegalbum, I 35 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. mangler 1918 og 45. Flere i ok kvalitet,

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 2/2015 Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! 24 1 Ø M E R KE T ILJ 0 Trykksak 6 0 M Trykket hos miljømerket trykkeri Velkommmen til ny butikk

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til:

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til: Invitasjon til Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening Innkalling til årsmøte og auksjon 28. februar 2008 kl. 1900, også med valg. Myntauksjonen innholder 239 objekter, mye bra. Ønsker tilbakemelding om

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. desember 2015, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte står for

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop 1 Danmark 1 skilling 1771 1/1+ 105 2 Danmark 1 skilling 1856 1 25 3 Danmark 1 øre 1916 1+ 20 4 Danmark 1 øre 1921 1+ 15 5 Danmark 1 øre 1933 1+/01 20 6 Danmark

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009 I 61 0/01 50 øre 1923 kv. 0/01, noen flekker. (2) 1 I 136 1+/01 2 kr 1914 Jub. i kv. 1+/01, medfølger 7 stk. eldre Norske mynter I 62 50 øre 1941-44 sink VK, fra 1 til 1+. mynter og 5 kr Stord hered 1940;

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet. I 47 1 øre samling i Siegbrett, 1876, 91, 93, 99, I 101 25 øre 1945 sink i kv. 0. 1958 i kv. 0/01. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. I 102 25 øre 1957 på plate, 6 stk. i kv. 1. I 48 1 øre, lott

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer