Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS"

Transkript

1

2 Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen starter med et rikholdig utvalg mynter, sedler og medaljer, bl.a. mange 2 kr. sølv og 10/20 kroner gull på Norge. Videre gode avdelinger på «diverse samlegjenstander» bl.a. sjeldne aksjebrev, mye sølvtøy, objekter fra 2. verdenskrig, osv. På lørdag starter auksjonen med den beste avdelingen dansk filateli vi har hatt noensinne med en rekke gode og sjeldne objekter, dels i utstillingsklasse. Også på Grønland og Færøyene finnes gode objekter. Av utland ellers vil vi nevne gode avdelinger med Tyske Stater, Sovjetunionen, China,. Kolonier med en stor utstykking fra Kappprovinsen. Selvsagt også tallrike, spennende samlinger og «realisasjonslotter». Norgedelen inneholder mange gode postkort, et stort utbud med prakt/luxstempler og en særdeles god avdeling NK 1 med mange sjeldenheter av høy kvalitet. Videre godt utbud innen mange avdelinger som julemerker, engroslotter (merk utvalg av ulike papirtyper på bruksmerker), gode brevlotter, osv. Legg ferieturen innom vårt utvidede lokale i Oslo for en fin auksjonshelg i juli. Mvh SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil s 183rd public auction is our main summer event, with an estimate of more than 8.7 million NOK, and close to 7 lots. Including some 290 lots with low estimate NOK, and up to 30 NOK. The Friday s sale starts with an ample selection coins, banknotes and medals, including numerous 2 kr. silver with 10/20 kr. gold coins on Norway. Also good selection Sweden, Russia and USA. Further interesting collectibles incl. good section WW II memorabilia, first US Donald Duck comic book, silverware, and much more. On Saturday we present the best section Danish philately we have had for ages, with rare items, several for exhibition purposes. Even Greenland and Faroe Islands have a number of good lots. Outside Scandinavia we mention in particular German States, China, USSR and. Commonwealth (the latter with many good items on Cape the Good Hope). Also numerous collections on many countries. The Norway section holds a waste number of fine cancellations, very strong section Norway no. 1 with very scarce items in between. Also good on Christmas labels, Polar history, whole sale lots, collections etc. Foreign holiday visitors to Oslo are specially welcome in our viewing room in July. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: Fredag 19. juli kl The auction starts: Friday 19h July 4.00 p.m. Lørdag 20. juli kl Saturday 20th July a.m. Forhåndsbud bør være oss i hende: Bids should be received by: Skriftlig/telefonisk: Fredag 19. juli kl Mail-bid/phone/fax: Friday 19th July 3.30 p.m. Internett: Fredag 19. juli kl Internet: Friday 19th July 4.00 p.m. for at vi skal garantere at de blir tatt med. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 13. juli: Mandag - onsdag juli: Torsdag 18. juli: Fredag 19. juli: Lørdag 20. juli: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday 13th July: Monday - Wednesday July: Thursday 18th July : Friday 19h July: Saturday 20th July: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 30: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 184: fredag / lørdag 11./12. oktober Auksjon 185: fredag / lørdag 17./18. januar 2014 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 184: Friday / Saturday 11th/12th October Auction 185: Friday / Saturday 17th/18th January 2014 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Knud yns vei 9, N-1702 Sarpsborg / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Løtevegen 93, 5337 Rong Auksjonsobjekter kan også leveres til vår samarbeidspartner Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, / fax: ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Villundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto: landskap i Toscana, Italia) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 2 Skanfil Auksjon / 20. juli 2013

3 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. Skanfil Auksjon / 20. juli 2013 CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 3

4 DnB NOR Bank, Haugesund: Danmark (DnB NOR Bank): Sverige (DnB NOR Bank): Tyskland (DnB NOR Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 183, fredag 19. juli kl og lørdag 20. juli kl Bidding Form Auction No. 183, Friday 19th July, 4.00 p.m. and Saturday 20th July a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES: Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 4

5 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg og Trondheim INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst,- FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,- TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,- WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. Skanfil Auksjon / 20. juli

6 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue I = Foto på internett/photo on internett x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi). kolonier/. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. ukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. ukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende turer: Stavanger; august / september Møre og Romsdal; august / september Trekantbytte, Fredericia Gymnasium; 29/9 kl Ta kontakt for nærmere avtale på Innleveringer i Bergensområdet kan til enhver tid formidles via: Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, tlf: Innhold Fredag 19. juli kl : Norske mynter 8 Norske sedler 10 Danske og utenlandske mynter 12 Sedler Norden/Hele verden 14 Myntbrev/minnebrev 16 Ca. kl (fra obj. 907): Diverse samlegjenstander 16 Lørdag 20. juli kl : Danmark (fra obj. 2119) 30 Grønland 36 Færøyene 37 Dansk Vestindia 38 Finland 38 Åland 39 Island 39 Sverige 41 Diverse Norden 43 Ca. kl (fra obj. 3321): Europa 44 Ca. kl (fra obj. 4324): Afrika 55 Amerika 55 Asia (inkl. China) 55 it. Kol./Samv.Stater 57 Hele Verden 58 Motiv/tema 60 Realisasjonslotter - Hele Verden 60 Ca. kl (fra obj. 4932): Postkort 61 Pene stempler inkl. prakt/lux 66 Ca. kl (fra obj. 5744): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 73 Ca. kl (fra obj. 6566): Frimerkehefter 73 Portomerker 74 Returmerker 74 Tjenestemerker 74 Gamle brev 74 Diverse samleområder Norge 74 Førstedagsbrev 75 Hjemstedsfilateli 76 Norge, samlinger, lotter & engros 80 Realisasjonslotter - Norge 86 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 6 Skanfil Auksjon / 20. juli 2013

7 I 20 1/3 speciedaler 1797, NM. 23, kv. 1. Norske mynter I 21 1/5 speciedaler 1797, NM. 38, kv. 1+, meget pen 1 Middelaldermynter og tiltalende. F 1 akteat, Sverre Sigurdson, Schive 93, stammer 0 I 22 4 sk 1809, NM. 3, kv. 1+/01. Utrolig pen og fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01. Har vært særdeles velpreget. opplimt. I 23 2 sk 1810 kv. 01. F 2 akteat, Sverre Sigurdson, Schive 103, stammer 0 F 24 2 Skilling Courant 1810 slått på 1 Spd 1777, 2 fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01. meget uvanlig overpregning. Stempelsprekk Mynter fra dansketiden (før 1814) mest sannsynlig oppstått når den ble overpreget. I 3 8 sk 1643, NM. 123, Schou 22, kv. 1+, partielt 0 Spesiell sak, ganske artig egentlig. Kv 1+. dobbeltpreg. Pen og tiltalende. Union med Sverige ( ) I 4 1 mark 1654, NM 171, kv. 1+, ex OM. 4 F 25 1 Spd 1827 kv. 1+, svake spor etter montering, 0 I 5 2 mark 1655, NM. 150, Schou 35, kv. 1/1+, partielt 1 reparert på randen. dobbeltpreg, Pen og tiltalende. F 26 1/2 Spd 1821 kv. 1+, svært pen patina, en del 3 myntglans. F sk 1823 kv I sk 1854 kv. 1/1-. I 29 4 sk 1825, 2 sk 1871, 1 sk 1812 i kv. 1- til 1. I 30 1 Spd Godt brukt + noen riper (0 i kv 1-). 0 I sk 1865, NM. 13, kv. 1/1+, minimal kantskade 1 advers, pen. F 6 1 krone 1670, NM. 65 A, Schou 14, kv. 1+, 0 partielt dobbeltpreg. Meget tiltalende. I 7 2 sk 1673, NM. 131, kv. 1, pen. 1 I 8 2 sk 1689, NM. 232, kv. 1. Liten blankettsprekk, 1 pen og tiltalende. I 9 2 sk 1689, NM. 232, kv. 1/1-. I 10 8 sk 1711, 2 sk 1763, 1 sk 1771, 1 sk 1820, 2 sk 1833, 3 sk 1869, 4 sk 1871 i noe slitt kvalitet. I sk 1717, NM. 11, kv. 1+. Blankettfeil, men tiltalende. I 12 1 krone 1726 HCM, NM. 5, Schou 4, kv. 1/1+, 1 blanketstriber, men pen og tiltalende. I 13 8 sk 1727, NM. 37, kv. 1, blanketuvejr, sjælden i 1 følge Sieg. I sk 1741, NM. 10, kv. 1/1+. Blanket uvejr, men pen. F 15 Reisedaler 1749 kv. 1+/01, (NM 34B). Ex. Th. 10 Frogn. I sk 1773, NM. 32, kv. 1. Minimale blankettfeil og 1 kantskader, men pen. I 17 1 speciedaler 1777, NM. 4, Schou 2, kv. 1/1+, pen. I 18 1/2 speciedaler 1778, NM. 19, kv. 1, tiltalende. 1 I 19 8 sk 1788, NM. 57, kv. 1, blankettfeil, men pen. 1 F skilling 1873 i kv 0. Flott patina (0). 0 I 33 Skilingslott. 1/2 sk 1841, 49, 67, 1 sk 1816, 2 sk 1831, 12 sk 1856, samt 1 sk VK. Norsk årgangsmynt 1-ører I 34 1 øre , , jern, jern, 2 øre , i brukskvalitet. Flere pene av Oscar. I 35 1 øre , komplett totalt 51 stk. flere i kv. 1+, kun 1918, 19 og 20 i kv. 1-. I 36 1 øre 1922 i kv 0. Flott glans. I 37 1 øre 1968 originalrull. 2-ører I 38 2 øre (x2), 11, 13 x2, 14, 18 x2, 19, 20 x2, 22 x2 og 43. Totalt 34 mynter i VK, alle i HB øre 1969 originalrull. 5-ører I 40 5 øre i kv. 1-, , minus jern, mest i kv.1. I 41 5 øre , 21-44, i brukskvalitet. Flere slitte av Oscar. I 42 5 øre 1875/1943, totalt 16 mynter, noen i meget god kvalitet. Vi nevner 1875 i kv. 01 og 1943 i kv. 0/01. I 43 5 øre 1896 kv. 01. I 44 5 øre jern i kv. 1- til 1+. (17 i kv. 1+ og 18 i kv. 1-) F 45 5 øre 1918 kv. 0/01, liten kantskade. 0 I 46 5 øre jern i kv. 1 til 01. (45 i kv.1/1+) 1 I 47 5 øre 1945 i kv. 1+. I 48 5 øre 1945 kv. 1+/ ører I øre 1874 og 75 (3 sk) i kv. 1 og 1+. I øre 1876, 83, 94, , 14-17, 19, 24-26, 37-42, kun 41 og 42 i sink i brukskvalitet. Flere slitte av Oscar. I øre 1880 kv. god 01. I øre 1890 kv. 0, satt til MS 64 i slab av NGC. I øre kv. 1 til 1+. I øre 1912 i kv 0. Flott glans. I øre , uten sink, kv. 1 til 1+. I øre 1927 i kv. 01, den peneste vi har hatt på lenge. I øre sink kv. 1+ til 0, (45 i kv. 0). 50-ører I øre / 15 skilling 1874, NM. 50, kv. 1, pen og tiltalende. I øre 1918 kv. 0/01. 1-kroner I 60 1 krone / 30 skilling 1875, NM. 30, kv. 1, pen. 1 I 61 1 kr 1878 kv. 1/1-, hakk og noe bøyd. 2 I 62 1 kr 1895 kv. 1. I 63 1 kr 1912 kv. 1+. I 64 1 kr 1913, 14 og 16 kv. 1. I 65 1 kr 1914 og 16 kv I 66 1 kr 1917 kv I 67 1 kr 1917 kv kroner I 68 2 kr 1878, 1890 og 1914, alle med kval. anm., ellers fine. I 69 2 kr 1878 i kv. 1-, 1 i kv. 1, men flere riper. I 70 2 kr 1878 i kv.1, og 17 i kv.1/ I 71 2 kr 1878 i kv. 1/1-, 1913 x2, 1915 i kv. 1, alle renset i kv. 1+. I 72 2 kr 1878 x2, kv. 1 og I 73 2 kr 1885 i kv.1/1-, småflekker. 0 I 74 2 kr 1887 kv F 75 2 kr 1887 kv I 76 2 kr 1887 Restrike bronse i Sandhillkassett, opplag 120. Etikett på kassetten. I 77 2 kr 1887 Restrike sølv, proof, i Sandhillkassett, opplag. I 78 2 kr 1887 Restrike sølv i Sandhillkassett, opplag. Etikett på kassetten. I 79 2 kr 1890 kv. god I 80 2 kr 1890 og 1902 i kv I 81 2 kr 1893 i kv.1. 1 I 82 2 kr 1894 og 50 øre 1901 i kv.1, men renset. I 83 2 kr 1897 kv. 1, kanthakk. I 84 2 kr 1898 i kv.1. I 85 2 kr 1898 i kv. 1, men noe irr/smuss. I 86 2 kr 1898 i kv. 1. Smuss. I 87 2 kr 1 i kv I 88 2 kr 1 i kv.1+. I 89 2 kr 1 kv. 1, to små kh. I 90 2 kr 1 og 06 i kv.01. I 91 2 kr 1902 i kv.1, og 17 i kv.1/ I 92 2 kr 1902 i kv.1/1+, renset. I 93 2 kr 1902 kv. 0/01. 0 I 94 2 kr 1902 kv. 1+. I 95 2 kr 1902 kv. 1. I 96 2 kr 1904 i kv. 1. Fin mynt. 650 I 97 2 kr 1904 kv. 1/1+, renset. I 98 2 kr 1904 og 17 i kv. 1/1+. I 99 2 kr 1906, kv. 0/01, rester av myntglans. I 2 kr 1906 i kv. 01, 1907 m/gevær med anhengspor på toppen, 1914 Jub. i kv. 1+. I kr 1906 i kv.01 med lite kanthakk, renset. I kr 1906 i kv.01 og 15 i kv.1/1+, renset. F kr 1906 jub. i kv. 0 (3). 1 I kr 1906 jub kv. 0/01, samt 2 kr 1907 jub.anhengt. I kr 1906 jub kv. 0/01 og 14 jub kv. 01. I kr 1906 kv. 1+/01 og 14 jub i kv. 1/1+. I kr 1906 og 07 i kv. 1+/01. I kr 1906 og 14 jub. i kv.0/01 I kr 1906 og 14 jub. i kv.01 I kr 1906 og 15 i kv I kr 1906 og 17 i kv I kr 1907 i kv.0/01. Nydelig patina. (2) 1 I kr 1907 i kv. 01, renset. I kr 1907 jub kv. 0/01. 1 I kr 1907 m/gevær, anhengspor på advers og topp og 1914 anhengspor på toppen. I kr 1907 m/gevær i kv I kr 1907 m/gevær i kv. 01, renset. 0 I kr 1908, i kv. ca I kr 1908 i kv.01, begynnende patina. I kr 1908 i kv I kr 1908 kv. 01, renset. I kr 1908 og 12 kv. 1. I kr 1908 og 13 i kv.1, mørk patina.. I kr 1908 og 14 i kv.1. I kr 1908 og 14 i kv.1. I kr 1908 og 17 i kv.1+. I kr 1910 i kv.1. I kr 1910 i kv. 1. I kr 1910 kv. 1. I kr 1910 kv. god 01. I kr 1910 og 17 i kv.1, renset. I kr 1912 og 13 i kv.1. I kr 1912 og 14 i kv.1. I kr 1912 og 15 i kv.1. I kr 1912 og 16 i kv I kr 1913 kv. 1+, 14 kv I kr 1913 kv. god I kr 1913 og 15 kv. 1. I kr 1913 og 16 i kv I kr 1913 og 16 kv. 1. I kr 1913 og 1914 i flott kvalitet 01 (1+). Skanfil Auksjon / 20. juli

8 I kr 1914 jub. kr 1980 i kv. 0/ kr 1964 x I kr 1910 i kv I 216 Liten samling i 2 Lembit Myntkabinetter i plast. 3 i kv. 01, men alle renset. I kr 1910 i kv Noe slitt Oscar observert, men mye pent av I kr 1914 jub. kr 1980 i kv.0/ kr 1964 x I kr 1910 i kv moderne. må sees. 3 i kv.01, men alle renset. I kr 1910 i kv I kg hullmynter. Må sees. I kr 1914 jub. i kv. 1/1+, 5 øre 1875 og 78 i kv I kr 1910 kv I øre 1876, 89, 1902, 2 øre 1876 x 2, 84, 91, 93, I kr 1914 jub. og 17 i kv x 2, 1913, 20, 5 øre 1878, 96, 99, 1907 x 2, 13, I kr 1915 og 16 i kv.1. Varianter 2 sk Danmark 1 sk 1808, 42, 4 sk 1869 i I kr 1915 og 16 kv. 1. F kr 1998 med feilpreg. Meget svakt trykk på 1 mest brukskvalitet. Ta en titt. årstallsiden. Uvanlig. I kr 1915 og 16 kv. 1. I 219 Startsamling i Haakon HB-album 1-10 øre, vi I kr 1916 i kv. 1, men renset i kv. 0/01, men Samlinger og partier nevner 1 øre 1921 i kobber, 23, 27. Blandet kvalitet. risett inn liten p på hver side av krone. I 190 KJEMPEsamling ruller alle fra DKM. 1, 2, 5, 0 I kr 1917 kv. 0/01. 10, 25, 50 øre, 1 og 5 kr , UNC. i alt I 220 Rester i eske, årssett, gavesett, moderne ruller, I kr 1917 x2 i kv. 1/ ruller, alle i forskjellige årganger, må sees. noen sølvmynter, noe Oscar. MÅ SEES. (20.5 kg) I 221 Drøyt 30 ruller, 2 øre-10 kr., mest fra DKM/Norges 5-kroner I 191 Rullesamling fra DKM og Norges Bank. Vi 3 Bank. I kr 1963, 1969 og 1970 i kv. 0. (975) nevner 5 kr 1980, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95 I 222 Liten eske med litt diverse mynter og sedler, I kr 1970 originalrull, liten rift i ene enden. Viser 3 Lie, 96, + ca. ruller småmynt i ca. samme observert en slitt 2 kr 1917, noen minnemynter i begge sider av mynten. Pen kvalitet. periode. sølv, samt noe utland kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. I 192 Samling i 2 HB-album, en god del Olavmynt, 2 I Siegbrett, 6 diasesker m/hartberger og 1 album Pent innsatt i HB. observert en god del sølvmynter i det ene albumet, med mest blankmynt etter krigen. Mye bra kvalitet. I kr Hæren 1978 originalrull x4, total 160 mynter også observert flere gode kvaliteter på noe Medfølger ripete årsdett fra 1980, Bør sees. i kv. 0. Oscar II, to album som bør gjennomsees. Flere I 224 utto 10 kg. utgåtte mynter inkl. noen kg.?? Hele 10-/20-kroner skillingsmynter observert. Vel verdt et gjennomsyn. verden i moderne trekiste. Medfølger også en del pins i en pose. De fleste i I 225 Samling med flere norske og utenlandske I kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. tilknytning til OL. sølvmynter med perforeringer, anheng, graveringer Pent innsatt i HB. I 193 Rett fra bankvelv, brutto 50 kg. utgåtte mynter, i 2 o.l., totalt 173 gram kr komplett (-1 m/stj.), inkl. skrin, stort antall egenpakkede ruller + div. emb., I kg. utgåtte mynter, observer en del pene 1 kr. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. inkl. noe utland og noen slitte sedler. MÅ SEES. med hull. Bør sees. I kr 1 m/stjerne i blisterpakning. I 194 Samling i fire album, fra 1 øre til 5 kr. Observert I kg. brutto utgåtte mynter, i poser og glass, I kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 1 kr og 50 øre Oscar II. Varierende kvalitet, men observerr en del pene 1 kr. med hull. Bør sees. I kr 1 m/stjerne i blisterpakning. pent oppsatt samling. To av albumene er tykke I kg. brutto utgåtte mynter, i poser og glass. Londonmynter PI-Møntsamleren album, de to andre noe tynnere Bør sees. besatt. En del sølv observert på 25 og 10 øre I kr 1989, kr 1982, 50 kr 1978, 10 kr 1964 også. Bør gjennomsees. + pålydende ca. kr i moderne blankmynt, I 195 Norske ører i sølv. Stor samling distribuert av mest 5 kr. samlerhuset, med 10-, 25- og 50-ører i sølv fra I kr 1914 jub. i kv. 01. Oscar II og Haakon VII. VK, 17 stk. 50 øre, 10 stk. I kr 1914 jub. i kv. 01. Danmark 2 kr 1903 minne, 25 øre og 20 stk. 10 øre. Sverige 2 kr 1946 og 5 kr 1935, alle renset. I 196 utto ca. 35 kilo med norsk mynt, sortert etter 1 I 232 Stor samling 1, 2, 5, 10, 25, 50 øre, 1 kr valør i poser, mye Haakon VII. Myntene er sortert i 1980, i HB og Leuchtturmesker. Ca. mynter, alt fra små poser til store papirbager. må ses. I 197 Rotelott med kilovare, for det meste norsk, men 1 I 233 Grei samling med 5 kr til 10 øre, observert flere 350 F 161 Londonsett i kv. 0/01. 0 noe utland observert. utto ca 25 kilo. sølv 10-ører, medfølger også et albumark med F 162 Londonsett i kv. 0/01. 0 I øre til 10 kr, etter 1924 i album. Pålydende ca. 1 utenlandske mynter. F 163 Londonsett kv. 0/01, flekk på 50 øre, pent sett. 0 kr. Noe i bra kvalitet, men myntene bærer I kr 1970, 10 kr 1964 x kg. mest 350 preg av plasten og bør sees. Gullmynter blankmynt. I 199 Samling i tre HB-album, hvor det er observert 1 I 235 Proofsett Eksport kraftig misfarget, 2 kr 1917, 2 stk. 175 kr 1989, samt noe annen myntsett 1982 x 2 med riper, medfølger 7 stk. sølvmynt. Verdt et gjennomsyn. med div. skader på omslagene og noe småmynt. I Samling blankmynt etter 1924, vi nevner, kr 1 MÅ SEES. 1980, 175 kr 1989, kr 1982, 50 kr 1978 x 2, I 236 REALISASJON. Banankasse med ca 20 kg div. 25 kr 1970 x 2, 10 kr ca. kr i nominal mynt. Mye norsk. Et par skrin fra Samlerhuset på resten. Myntene er monteret i HB-album. medfølger. Bør sees. Gi bud! I 201 Samling med norsk mynt, starter med mange sølv I 237 REALISASJON. Samling med flere pene 1-ører, minnemynter, f.eks. 50 kr 78x8, kr 82x3, noen slitte skillingsmynter, 17.mai-medalje F kr / 2 1/2 specie 1874, NM 10, kv. god kr 80x2, samt noe Oscar II og Haakon VII mynt (Wergelandspokalen), samt en polett fra Ta en titt. Christiansunds Dampbaadssamlag (5 øre). I 202 Rotelott med kilovare, for det meste norsk, men I 238 REALISASJON. Liten samling med diverse mynter noe utland observert. Også observert et par 10 kr og forpakninger dist. av Samlerhuset i treskrin. originalruller, samt en tykk lommebok med mange 10-kr sedler i, de fleste 5.utg, men også noen 4. I 239 REALISASJON. Rester i poser, noen slitte utg. utto ca. 16 kilo. Oscar, noen moderne ruller 5-25 ører, flere 5 kr minnemynter i HB. Glass moderne 10-ører. I 203 Liten samling med f.eks. kr OL-mynt nr. 5, Bør sees. 50 kr OL-mynt nr. 5, samt noen andre norske minnemynter og litt annet. Totalt 9 mynter og en I 240 REALISASJON. Samling med en del proofsett F kr 1902 i kv. 0/ kopimynt. fra 90-tallet, noen myntsett, samt noe mynter F kr 1910 kv i HB-rammer av nyere årganger, samt noen I 204 kr 5, 25 kr 1970, årssett 1980 i mykplast, F kr 1910 kv Sandhillkassetter med 5 kr. 3 kg. vekslemynt etter /2 kg. turist/ F kr 1910 kv sjømannsmynter. Medfølger fra I.S.M. 1 Crown I 241 REALISASJON. Samling i eske med flere F kr 1875 i kv. 0/ , Frankrike 1 F HB-album, varierende kvalitet, men observert noen godbiter, som f.eks. 2 øre 1917 i et album. Noe I kr 1875 i kv.0/01. 4 I 205 utto 24,7 kg. sortert i portmonner og noe løst. kilovare inkludert også, bør gjennomsees. I kr 1876 i kv. 0/01. 3 Medfølger noen ordinære medaljer. I 242 REALISASJON. stk. bruksmynter, 5 øre til 50 I kr 1876 i kv. 0/01. 3 I album fra 1 øre til 5 kr. Av de nyere er mange øre i perioden i kv. 0. I 243 REALISASJON. Liten samling med noe sølvmynt, I ruller moderne småmynt, uoriginale og sølvmedaljer og noe løsmynt. originale. Proofsett 7, myntsett 1994, myntsett 8 i souvenierforpakning. Rester i album. I 244 REALISASJON. Samling med noe Oscar II, Medalje fra serien Norske regenter. Oslodaler Haakon, medaljer, myntsett osv, liten eske på totalt 2. OL-sett fra Vancouver. 1,7 kilo, ser småspennende ut. F kr 1877 i kv. 0/ F kr 1877 i kv. 0/ I kr 1878 i kv F kr 1878 i kv I kr 1886 i kv. 0/01. 0 I kr 1902 i kv. 0/01. 3 I kr 1902 i kv. 0/01. 3 I kr 1902 i kv.0/01. 3 I kr 1902 i kv. 0/01. 3 I kr 1910 i kv. 0/01. 0 I kr 1910 i kv I kg. brutto utgåtte mynter i 2 treskrin. Kan sendes i ett skrin! I 209 Samling med for det meste myntsett, en del fra 80-tallet, men også eldre observert. Følger også med noen utenlandske sett fra England og Spania. Verdt en titt. I 210 Rotelott med kilovare, for det meste norsk, men noe utland observert. utto ca. 16 kilo. I 211 Startsamling 1 øre til 10 kr i perioden uten sølv i 11 stk. Siegbrett. Vi nevner 1 øre 1877, 84, 91, øre , 10-15, øre , 16, øre kr. komplett, meget varierende kvalitet, så ta en titt. I 212 Album 1-ører til kr. Vi nevner kr 1980, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr ca. 275 kr. moderne pålydende etter Myntsett i ripete kassetter. I kr 1914 jub. i kv. 1+, renset. Myntsett 1982 x3, x2, 88 alle med riper. Album med noe rester, inkl. div. land. Må sees. I 214 Skoeske med en del myntsett, 1 kr, 50 øre og 25 øre Haakon m/hull, svært mange sortert etter årstall, samt noen originalruller og diverse spesialforpakninger. Verdt et gjennomsyn. I små album, med utgåtte mynter etter 1924, bra kvalitet på det moderne. Noen poser div. må sees. utto 5 kg. 8 Skanfil Auksjon / 20. juli 2013 Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof I 245 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui. 1 I 246 kr 1999 Tusenårsmynten i kapsel. 1 I 247 kr 1999 Tusenårsmynten og kr 1 1 Nobel i etuier. I 248 kr 1999 Tusenårsmynten og kr 1 1 Nobel i etuier. I 249 Tusenårsmynten 1999, Nobel 1, Hundreårsmynten 5, FN-50 år 1995, alle i etuier. I kr 1 Nobel i eske uten lokk. I 251 kr 1 Nobel i eske uten lokk. I 252 kr 1 Nobel i etui. I 253 kr 1 Nobel i etui. I 254 kr 3-05, Hundreårsmynten nr. 1-3, i etuier. I 255 kr 3-05 Hundreårsmynten, 1-3 i etuier. I 256 kr Hundreårsmynten 3 i etui. I 257 kr Hundreårsmynten 3 i etui. I 258 kr Hundreårsmynten 3 i kapsel. I 259 kr Hundreårsmynten 4 i etui. I 260 kr Hundreårsmynten 4 i etui. I 261 kr Hundreårsmynten 5 i etui. I 262 kr Hundreårsmynten 5 i etui. I 263 kr Hundreårsmynten 5 i etui.

9 I 264 kr Hundreårsmynten 5 i etui. 335 Harald V eksportsett 1997 og Perfekt kval., I 376 Norges Myntutgivelser 9, komplett sett med kr Hundreårsmyntene 1-3 i etuier. ligger fortsatt i original pappemballasje fra DKM. Hamsun kr, og myntsettene. 266 kr Hundreårsmyntene 3-05 i etuier. Lave opplag på disse! I 377 Norges Myntutgivelser 2010, komplett sett m/bl.a. 1 I 267 kr Hundreårsmyntene 4 og 5 i etuier. I 336 Proofsett , 92, 94-96, 99, 175 kr 1989, kr originalrull Ole Bull, og myntsettene. I 268 kr Nobel 1, kr 1999 Tusenårsmynten, 2 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964, 5 kr 1978 Hæren, I 378 Norges Myntutgivelser 2011, komplett sett med kr 5 Hundreårsmynten x 2 i etuier. 50 kr 5 kr 1986 DKM, 5 kr 1995 FN. Alt i prima kvalitet. originalrull 10 kr, proofsett, brilliantsett, myntsett og 1978 og 5 kr 1975 løst i kv.01., I 337 Proofsett , Medfølger 20 kr 1994, 1 kr Ski-VM og kr Norsk Idrett. I 269 kr Nobel 1, proof, i etui. 96 x3 i BU, noen omslag med småskader. I 379 Norges Myntutgivelser 2012, komplett sett med 1 I kr 1992, OL gullmynt nr. 2 i kapsel. 0 I 338 Proofsett (3190) Sonja og Harald kr og myntsettene. I kr 1993, OL gullmynt nr. 3 i kapsel. 0 I 339 Proofsett 1991,92,94,98,99,01,,03 i album. (4220) I 380 Samling i DKM-album med årssett i hardplast I kr 1993 Edvard Grieg i originaleske. 0 I 340 Proofsett 1992, 98, 1, Norges Mynthistorie, Pen kvalitet. (4775). (2) sett nr. 4, innehl. 50 kr 1978, 25 kr 1970, 1 kr. I 381 Samling i to DKM-album med myntsett i hardplast Småskader på alle pappomslag , 94-99, -03 samt noen løse: 1983, I kr 1993 Edvard Grieg i originaleske. 0 (2) I 341 Proofsett , i flott oppbevaringseske. I x3, 93, 94, 4, 05, 06, 07 og 08. Noen få alt 10 perfekte sett. med småriper. (Tils. 31 stk.) (Kat. 7525). I kr 1993 Grieg i gull. Prima kvalitet, men 0 skade på pappomslag. I 342 Proofsett 1995, 1996, 1997, 1998, I meget 1 Minnemynter flott album, i alt 5 perfekte set. I kr 4 Hundreårsmarkeringen, på 2 I kr Fram To ruller i halvfull, original myntbrevark. I 343 Proofsett 9 og Prima. (Utsalgspris 1450). plastpakke. (0) I kr 5 Hundreårsmarkeringen, i etui. 2 I 344 Proofsett exclusive 4 med miniskader på etui. I kr Hæren To originalruller. (2) Nr. 515 av sett. (2950) I kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 3 i skrin. 0 I kr Norsk Mynt Fire ruller i original 1 I 345 Samling i DKM-album med: 1 kr proof 1990, I kr gull, Hundreårsmynt nr. 2 4 i skrin. 0 plastpakke med 4 ruller. (9) proofsett 1991, 2x1992 (ene uten omslag), 1993, I kr gull, Hundreårsmynt nr. 3 5 i skrin kr minnemynter i treskrin og med garantibevis, 1994, 10 kr 1995x2, 50 øre Det kan være komplett sett. I 280 kr Hamsun 9 i org eske. litt slitasje på omslagene. (Kat når ene 1992 I kr 1964x3, 25 kr 70x2, kr 82x3. I 281 kr Wergeland 8 i kapsel. ikke er regnet). I kr 1964x7 i VK. I 282 kr Wergeland 8 i kapsel. I 346 Samling proofsett , de fleste i prima 0 I 283 kr Wergeland 8 i org.eske. kvalitet med lett slitasje på omslaget (Kat I kr 64x2, 25 kr 70x2, kr 82x3 og 175 kr I 284 kr Wergeland 8 proof i org.eske. 9855) VK fra 01 til 0. I kr 64x4, 25 kr 70x4, 50 kr 78x4 og kr 80x4, 1 I kr Frigjøringsmynten i etui. Proof. Årssett totalt 341,6 gram sølv, pålydende I kr 1995 Frigjøringen i etui. (1) I 347 Myntsett 1967, i mykplast. Tysk utgave - pakket i I kr 64x4, 25 kr 70x4, 50 kr 78x4 og kr 80x4, 1 I kr 1995 Frigjøringen i etui. 175 kr 1989 i kv. 0. Tyskland. Enkelte brudd i plasten. totalt 341,6 gram sølv, pålydende I kr 1995 Frigjøringen x 2 sett. 5 kr 1991 x 2, 1 I 348 Myntsett 1967 i mykplast. Påskrevet 1 svakt 1 I kr 64x4, 50 kr 78x4, kr 80x4 i VK, samlet 1 96 x 2, 97 x 6 i Sandhillkassetter, noen med riper. med kulepenn på plasten. (2) sølvvekt 240,12 gram, pålydende (0) I 349 Myntsett Godt preget 2 øre. Settet i god 0 I kr 70x2 i blister, 50 kr 78x2 i blister, samt I kr FN 1995 i etui. kvalitet, liten sprekk i plasten. myntsett 3, 10$ Kon-Tikimynt i sølv, og en I kr FN 1995 i etui. I 350 Myntsett 1969, pent sett. bronsemedalje med Charles og Diana. I kr Frigjøringen I 351 Myntsett 1970 (msny) og 72 (msny) i hardplast, 650 I kr 1978, 25 kr 1970 x 3, 10 kr 1964, komplett I kr Frigjøringen samt 1970 og 72 i mykplast. Alle i svært god store 5 kr. i eske, 10 kr Wergeland 8 i I kr Frigjøringen 1995 i etui. kvalitet. pappomslag, Canada sett Viking Medfølger I kr Frigjøringen 1995 i etui. I 352 Myntsett 1970 med småriper i kassett, 1972 i 1 kr Eurovisonsdaleren I kr Frigjøringen 1995 i kapsel. mykplast. I kr 1978 x 3, 25 kr 1970 x 7, myntsett, 5 kr I kr Frigjøringen x2 I 353 Myntsett 1971 i hardplast, liten sprekk i plasten Fram x 4 i plastomslag. I 297 Hundreårsmarkeringen , Komplett 12 sett med 3 i gull og 3 i sølv. Noe ripete skrin. (23) I 298 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. I 299 OL 1994 sølvpar nr. 1. I OL 1994 sølvpar nr. 1. I 301 OL 1994 sølvpar nr. 2. I 302 OL 1994 sølvpar nr. 2. I 303 OL 1994 sølvpar nr. 2. I 304 OL 1994 sølvpar nr. 2. I 305 OL 1994 sølvpar nr. 2. I 306 OL 1994 sølvpar nr. 2, pappomslag til nr. 1. I 307 OL 1994 sølvpar nr. 3. I 308 OL 1994 sølvpar nr. 3. I 309 OL 1994 sølvpar nr. 4. I 310 OL 1994 sølvpar nr. 4. I 311 OL 1994 sølvpar nr. 4. I 312 OL 1994 sølvpar nr. 5. I 313 OL 1994 sølvpar nr. 5. I 314 OL 1994 sølvpar nr. 6. I 315 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 0 sølvmynter i uoriginal trekassett. (12) I 316 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 0 sølvmynter i original trekassett. Noe skittent pappomslag (12) I 317 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 0 sølvmynter i original trekassett. (12) I 318 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 0 sølvmynter i original trekassett. (12) I 319 OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 1. (0) 0 I 320 OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 2. (0) 0 I 321 OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 3. (7) 0 I 322 OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 4. (7) 0 I 323 Spesialsett i sølv. Sykkel VM 1993 kr x 17 2, OL-94 komplett, Frigjøringsmynten, FN-50 år, Hundreårsmyntene x 3, Tusenårsmynten, Nobel, Wergeland, Hamsund, 175 kr 1989, kr NIF 2011, kr Ski VM (36350) I 324 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 (18) I 325 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 (18) I 326 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 (18) I 327 Tusenårsettet i etui. (4) 1 Proofsett I kr 1989 i Speilglans. (2) kr 1989 i Speilglans i originalforpakning. I 330 Eksportsett 1997, 98,. Proofsett , alt i prima kvalitet. I 331 Eksportsett 1997, 98, prima. 350 I 332 Eksportsett 1997, 98, prima. Proofsett , 92 uten pappomsslag. I 333 Eksportsett 1997, 98 med noe merker etter medaljen. Prima. Proofsett 1991 x 2 i prima kvalitet. I 334 Eksportsett 1997 x 2 i prima kvalitet. x 354 (3) Myntsett 1973, innsatt i tre ulike album/ kassett-konsepter (to av disse merket DKM). God kvalitet. (8175 for settene) 355 Myntsett Stort sett pen kvalitet, alle i plast. (8725) I 356 Myntsett 1974, 76-77, 81-94, 96 i varierende kvalitet. Må sees. I 357 Myntsett , 3-09, bra kvalitet på de fleste. I 358 Myntsett stk. inkl og 80 i mykplast. inkl. 99 og. Ser bra ut ved en rask sjekk. 359 Myntsett 1977/92. Eske med 80 stk. i meget var. antall i perioden, stort sett meget god kvalitet. Inneholder , 80, 82 x10, 85 x9, 86 x2, 88 x2, 89x9, 91 x23 og 92 x20. (19) I 360 Myntsett , -06, 08, 10-11, flere med riper, så innspisér. I 361 Myntsett 1980 i hardplast med ekstra 3 stjernemynter! Uvanlig. 362 Myntsett 1981/. Engrosparti med 18 ulike årganger i antall 1-8 av hver (bl.a x8, 1987 x6 og 1999 x5). Noen med riper og lett slitasje, men flere 1989-sett med skadd kassett, mange fine. (22225) 363 Myntsett 1981/3. Ukpl. serie (mgl. 1998, 1-02) i stort sett god kvalitet. (5150) I 364 Myntsett 1983/ duplisert sett, rimelig jevnt fordelt og bra kval. (mange i plast). 365 Myntsett 1988/. Ukomplett sekvens med 25 myntsett i god kvalitet. I junisettet m/gullmedalje 5 - Norge år, i pent spesialskrin. (3) I 367 Norges Myntutgivelser 3, nær komplett sett, med -årsmynten i sølv, samt myntsettene. Gullmynten mangler. I 368 Norges Myntutgivelser 4, nær komplett sett, med -årsmynten i sølv, samt myntsettene. Gullmynten mangler. I 369 Norges Myntutgivelser 5, nær komplett sett, med -årsmynten i sølv, samt myntsettene. Gullmynten mangler. I 370 Norges Myntutgivelser 6, komplett sett, med originalruller og myntsett. (3) I 371 Norges Myntutgivelser 6, komplett sett med 5 myntruller, en sølvbarre og myntsettene. (Opplag, kat. 3). I 372 Norges Myntutgivelser 7, komplett sett med 5 myntruller, en sølvbarre og myntsettene. (Opplag, kat. 3650). I 373 Norges Myntutgivelser 7, komplett sett med originalruller, proofsett, brilliantsett og myntsett. (3650) I 374 Norges Myntutgivelser 8, komplett sett med Wergeland kr, samt 10 kr originalrull med jub. mynt, en sølvbarre og myntsettene. (Opplag, kat. 4050) I 375 Norges Myntutgivelser 8, komplett sett med Wergeland kr, samt 10 kr originalrull med jub. mynt, en sølvbarre og myntsettene I 395 kr 1982 x 10 stk. i rull, kv I 396 kr 1982 x 10 stk. i rull, kv I kr 1989 i kv. 0, 10 kr 1964 x3 i kv kr med hull x stk. i brukskvalitet. 90 kr i minne 5 kr. I kr i kv. 0. I kr i kv. 0. I 175 kr i kv. 0. I kr i kv. 0 i forpakning fra Samlerhuset. I 402 kr 1980, kr 1982, 50 kr 1978 x 8, 25 kr x 6 i kv. 0, 10 kr 1964 x 4 i kv. ca. 01. I 403 kr 1980 x 10, kr 1982 x 19, 5 kr DKM x 40, 5 kr 1997 Posten x 40, alle fra rull. I 404 Samling med minnemynter og noe utland/medaljer i skrin. F.eks. 175 kr 1989 i kapsel, 25 kr 1970, 10 kr 64, USA 1$ 1922, samt flere. Også 2 kr 1914 jub. i kapsel. VK. Div. spesialpakninger I 405 I 406 I 407 I 408 I juni-settet m/gullmedalje 5, Norge år, i pent spesialskrin. (Opplag 5 eks., kat. 3) HARALD V 70 år 7. Flott sett utgitt av DKM. Med 10 og 20 kr i BU, samt gullbelagt medalje med Harald V i proof. (kat. 3950) KRONINGSJUBILEET 6. Flott sett i begrenset opplag (dette nr av 6 utgitte). (Utsalgspris: 2460) Kroningsjubileet 6, sett med mynter og forgylt sølvmedalje, i nydelig skrin fra Det Norske Myntverket. Myntsett 1982, 87-88, 91-92, 96 med riper, + 98 i souvenierforpakning. Vikingsett, 5 kr 1998 og 99 i BU, 3 sett fra Den Norske Myntklubb, myntbrev 65 år siden frigjøringen, 5 kr 1975, småanmerkninger observert så ta en titt. Norske sedler Rigsdaler og Specie I 410 Een Rigsdaler Courant 1790 kv. 1- I 411 Een Rigsdaler Courant 1803 kv. 1-. I 412 Een Spd 1860, påskrevet Falsk på baksiden, og påført segl fra BANK ADMINISTRATIONEN I DRAMMEN. Noen derfra burde kjøpe denne. Kv. 1-, noen rifter. F 413 Een Speciedaler 1866 nr , kv. 1-, sjelden. 7 Norske årgangssedler 1-kr I kr 1917 F i kv. 0 (1). Skanfil Auksjon / 20. juli

10 I Kr 1917 i kv. 0/01. Medfølger 2 kr 1922, 1950 G, I kr 1936 B, NP. 32C, kv. 1, pen og tiltalende. 1 og Moster kommune 1 kr 1940, alle meget slitte. I kr 1942 C kv I kr 1942 A LONDON kv I kr 1942 C i kv.1-. I kr 1942 A LONDON kv. 1. I kr 1942 C kv. 1. I kr 1942 E kv. 0/01. I kr 1945 A i kv.1, 2 små brune flekker på revers. 2-kr I kr 1945 D SPECIEMEN kv. 0. I kr 1942 A LONDON, i kv I kr 1954 B i god 1, men et par små kantriss. I kr 1942 A LONDON kv I kr 1957 C kv. 1. I kr 1942 A LONDON kv I kr 1964 E i kv. 1/1-, 83 N, 95, 95 med sort, 98 I kr 1942 A LONDON kv i kv. 01 til 0. I kr 1942 A LONDON kv I kr 1947 F, 48 F x 2, 49 G, 1 kr 1948 K, M x 2, 50 N i kv. 1- til kr 10 Skanfil Auksjon / 20. juli 2013 I kr 1899 E kv. 1. RR-seddel. Signert Rian. 10 F kr 1942 V i kv. 0 (2). 1 I kr 1944 W SPECIEMEN kv I kr 1944 X LONDON kv I kr 1944 Y LONDON kv I kr 1952 H i kv. 1, meget lavt opplag. Samt 1 kr 1951 G i kv. 1. I kr 1955 A i kv A og 52 J, begge meget slitte. I kr 1955 B kv 0. I kr 1956/ stk. i varierende kvalitet. 1 I kr 1956 D kv. 0. I kr 1959 F kv. 0. I kr 1959 G kv. 0. I kr 1962 J kv kr I kr 1914 E, NP 22A, SS, kv F kr 1922 J kv. 1. FALSK, en av de 0 kjente samtidsforfalskningene av disse sedlene. Medfølger en 10 kr 1943 D i kv. 1 for å kunne sammenligne. I kr 1943 D i kv. 1+, men hull. Videre 47 F i kv. 1-, 72 L i kv. 01, 84 CU i kv. 0. I kr 1944 F SPECIEMEN kv I kr 1944 X LONDON kv I kr 1944 Y LONDON i kv. 1+/01. 1 I kr 1944 Z LONDON kv I kr 1944 Z LONDON kv. 1. I kr 1954/ stk. i perioden, i kv. 1- til 1+. I kr 1957/83 x 13 i topp kvalitet. 57 K x 2, 68 P, 70 Y, Æ x 2, 72 G, 76 AV, 79 BD, 81 BZ, 83 CØ, CX, CJ. x kr 4.utg 45 stk. 1964/72 i VK. I kr 1968 R x 3, 73 N og P i kv.0/01 til 0. I kr 1972 L og 1983 CF i bunter av 10 stk. i rekkefølge. x kr Engrosparti med ca. 170 sedler, definitivt meste De fleste usirkulerte, men buntet 10 og 10 med en seddel brettet rundt hver bunt. I kr 1983 CT x 12 bunter a 10 stk. stk. og 3 20 stk. i rekkefølge. I kr 1983 C x 150 stk. ubrettet og kv.0/01 til 0. 3 I kr 5.utg x 173 stk. i alle kvaliteter. 1 x kr 5.utg, ca stk. 1973/83 i meget god 1 kvalitet, mange bokstavkombinasjoner, og én erstatningsseddel 1973 QW. I kr 5.utg x 35 stk. 1973/81, i brukskvalitet. I kr 5.utg x 35 stk. 1973/82, i brukskvalitet. I kr 4.utg 1959/ stk. i perioden, i kv. 1- til 01. I kr 4.utg x 30 stk. 1954/72, i brukskvalitet. 50-kr F kr 1927 A kv. 1. R-seddel. 0 -kr I 470 kr 1917 A, NP. 42B, kv. 1/1-, minimalt hull 0 i midten. I 471 kr 1935 B i kv. 1+, men brettrift sentralt og 1 kantriss oppe og nede. Også flekk. (0) I 472 kr 1938 B i kv. 1/1+. I 473 kr 1943 C kv. nesten 01. I 474 kr 1943 C i kv.1/1-. I 475 kr 1945 C SPECIEMEN kv I 476 kr 1949 B i kv. 1+. (3) I 477 kr 1950 A i kv. 1/ J, 77 AN, 77 HS Erstatningssedel, 94 med sort nummer i kv. 1+ til 0. I 478 kr 1954 D i kv. god 1+. I 479 kr 1960 G kv. 1-. I 480 kr 1960 H kv. 1. -kr I 481 kr 1944 A SPECIEMEN kv I 482 kr 1966 A kv. 1+. I 483 kr 1968 A kv. 1-. I 484 kr 1969 A i kv I 485 kr 1971 A i kv.1. I 486 kr 1971 A kv I 487 kr 1973 A i kv.1. I 488 kr 1973 A kv. 1-. Et par smårifter. I 489 kr 1974 A kv. 1 1 I 490 kr 1975 A kv. 1, rift 7 mm nede på midten. I 491 kr 1976 A kv I 492 kr 1976 A kv I 493 kr 1976 i kv.1, meget ren. 1 I 494 kr 1978 i kv. 1-, noen smårifter i margene. I 495 kr 1985 A i kv I 496 kr 1985 A i kv kr I 497 kr 1943 A SPECIEMEN, kv I 498 kr 1971 A i kv I 499 kr 1971 A kv I kr 1974 A kv I 501 kr 1984 C i kv.1/1-. 1 I 502 kr 1985 C Wold/Sagård, kv. 1/1-. 1 I 503 kr 1986D, kv. 1-. I 504 kr 1990 i kv.0. 1 F 505 kr 1990 i kv. 0. Variant: Mangler blåfiolett trykk med tekst og tall på revers. Private betalingsmidler 0 I 506 AALVIK PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr rabatmerke Fiolett linjestpl. p.p. A/S Bjølvefossens Handel. Kv. 01. Uvanlig. F 507 ALBY GÅRD, 1/2 Spd. Blankett. kv. 0. F 508 ALBY GÅRD, 1 mark. Blankett. kv. 0. I 509 ARNE O. EIDE, Heskestad. Kredittmerker, 2, 5, 10, 25 og 50 øre, alle i kv. 0. I 510 BERGEN Kommune 5 kr 1940 i kv. 1. I 511 BERGEN Kommune 5 kr A i kv.1/1-. I 512 BJØRNØYA. 5 kr 1920/21 (Blankett), NP. BJ 4r, 1 kv. 01, tiltalende. I 513 HALVOR J. AASLAND, kredittmerker, 1, 2, 5 og 10 øre, alle i kv. 0, utenom 10 øre i kv. 0/01. I 514 HOLLA SPAREBANK. Komplett sett nødsedler 1941, VK. F 515 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1956/57 1 Serie H i kv. 0. Blankett signert Johan H. Thornæs. I 516 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1957/58 2 Serie I, kv. 1, kraftig midtbrett, nr 897. RRRseddel. I 517 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1959/60 1 Serie K, kv. 1, nr 743. R-seddel. Noe blyantskrift på baksiden, I 518 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1959/60 0 Serie K, kv. 1, nr 322. RR-seddel. F 519 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1957/58 2 Serie I, kv. 1-, nr 975. RRR-seddel. I 520 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1959/60 3 Serie K, kv. 1, nr 856. RR-seddel. Noe skrift på baksiden. I 521 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1959/60 Serie K, kv. 1, nr 832. SSS-seddel. Noe skrift på baksiden. F 522 MOSS. RYGGE SPAREBANK. 10 kr 1940, nr 23. kv. 1+. RRR-seddel. 0 F 523 MOSS. RYGGE SPAREBANK. 5 kr 1940, 0 tidl. registrert som unik (nr 2 er avbildet i seddelkatalogen), her er nummer 5. kv. 01. M.a.o. en svært sjelden sak. I 524 MOSTER KOMMUNE. 1, 2, 5 og 10 kr i kv. 0/01. I 525 OSLO STANIOL- & METALKAPSELFABRIK A/S. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre, 1 og 2 kr, hele rekka med kredittmerker, svært god kvalitet på samtlige. I 526 POLARIS FABRIKKER. 5 kr 1940 (9/5-1940) kv. 1+. I 527 POLARIS FABRIKKER. 10 kr 1940 ( ) kv. 1+. I 528 POLARIS FABRIKKER. 25 kr 1940 blankett kv. 0. I 529 ROMSDALS FELLESBANK A/S. 50 kr 1940 (11. 1 april) kv. 0. I 530 STORD HERAD. 1, 2, 5 og 10 kr nødsedler i ves. kv. 1-. I 531 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1925/26 serie K kv. 1-. I 532 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI, 10 øre 1934/35 T i kv. 1-/2. 1 kr 1917 i kv. 01, men små gule flekker. I 533 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI, 10 øre 1934/35 T i kv. 1/1+. F 534 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI øre 1940/41 Serie Z i kv. 1+. SS-seddel. I 535 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1951/52 Serie EE nr 4 kv. 1-. I 536 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1952/53 Serie Ff nr 0942 kv. 1-. I 537 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI øre 1952/53 serie Ff nr 2416 kv. 0/01. I 538 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1957 serie Jj nr 3614 kv. 1-. I 539 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI, 2 50 øre 1934/35 T i kv. 1+. I 540 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 2 1 kr 1941/42 Serie Æ blankett kv. 1+. Står som R-seddel som normal seddel, blankett ikke registrert. F 541 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1954/55 Serie Hh i kv. 1-, små rifter. SS-seddel. F 542 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 5 kr 1959 Serie Kk nr 2151, kv. 1-, en del signaturer bakpå seddelen. I 543 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1970 Serie Pp i kv. 0/01. Type 1 med ovalt stpl. på revers. F 544 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 kr 1941/42 Serie Æ blankett kv. 1+. Står som RRR-seddel som normal seddel m/stempel, blankett ikke tidligere registrert. 7

11 F 545 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 kr 1951/52 Serie Ee, nr 1217 kv. 01. Registrert i NP som unik. 0 F 546 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI kr 1941/42 Serie Æ blankett kv. 1. Står som RRR-seddel som normal seddel, blankett ikke registrert. F 547 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 kr 1973 Pq i god 1+. Meget pen seddel! I 548 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 2 kr 1976 Rr SS rød farge, 5 kr 1978 SS, i kv. 0. I 549 TRUST ARCTICUGOL 1 kopek 1957, AR 48 kv. 0. I 550 TRUST ARCTICUGOL 1,2,3,5,10,20 kopek og 1 rubel 1961, VK, fra 1- til 1-/2. I 551 TRUST ARCTICUGOL 3 kopek 1957, AR 49 kv. 0/01. I 552 TRUST ARCTICUGOL 5 kopek 1957, AR 50 kv. 01. I 553 TRUST ARCTICUGOL 10 kopek 1957, AR 51 kv. 0. S-seddel. I 554 TRUST ARCTICUGOL 20 kopek 1957, AR 52 kv. 01. S-seddel. I 555 TRUST ARCTICUGOL 1 Rubel 1957, AR 53 kv. 1 0/01. S-seddel. F 556 VOSS. 5 kr General Steffens 1940 No 3704 kv F 557 VOSS. 10 kr General Steffens 1940 No 1718 kv. 1-. I 558 VOSS. 10 kr General Steffens 1940 No 2827 kv. 1-. Seddelsamlinger I kr 1947 F, 10 kr 1945 C, D, 47 F og G, samt en 25 øre 1957 på opphøyd plate. VK på sedlene, de fleste 1-. I kr med utgåtte sedler. Inkl. 16 stk. 10 kr 1984 i kv. 0/01 til 0. Medfølger 2 stk. utland. I kr 1947 I, Jx2, K, 48 Kx3, 2 kr 47 E, 10 kr 73 M, 77 AZ i VK. I 562 REALISASJON. Kjempesamling med utgåtte sedler. 1 kr 1942 E, 2 kr 49 G, 5 kr 55 C, 59 F, 61 Ix2, 10 kr 1952 V, 4.utg 31 stk, 5. utg 46 stk, 50 kr 74 F, 75 F, 75 G, 76 H, 84. kr 5. utg 90 stk, 85, kr 1978 A, 80 B, 83 B, C, 84 Cx2, 85 C og D. Ca i pållydende. VK, noen i nummerrekkefølge. Danske og utenlandske mynter Norden Danmark Christian III til Chr. VII F 563 1/6 Spd 1648, H 48, kv. 1, monteringsspor. F Dukat 1748, kv. 1+/01, Sieg 36, Hede 15, pen 0 og tiltalende. I krone 1620, tidligere påmontert nål. F krone 1651, Sieg 42.2, Hede 84A, kv. 1+. pen 0 og tiltalende. I kurant dukat 1758, H22C, kv I kurant dukat 1760, Sieg 21.3, Hede 22C, kv. 0 1/1+. I kurant dukat 1761, Sieg 21.5, Hede 22E, kv. 01, 0 delvis svagt præget. I kurant dukat 1762, H 22E, kv I kurant dukat 1762, H 22E, kv. 1. F Spd 1647 kv. 1/1+. (H 55D) Ahlstrøm auksjon 0 april 1974, obj 967. I mark 1667 forgylt og påmontert nål. I mark 1692 forgylt, og montert som smykke. I 575 GLÜCKSTADT, 1 kr 1692, H 125A, med anhengsspor og innriss. I 576 GLÜCKSTADT, 1 krone 1679, kv. 1+, Hede 121, 1 Schou 13, partiel dobbeltpræget. I 577 GLÜCKSTADT, 1 skilling 1694, Hede 130, kv. 1, sjælden iflg. Sieg. I 578 GLÜCKSTADT, 2 mark 1645, kv. 1/1+, Hede 179, 1 Schou 47, tiltalende. I 579 Kastemønt, 1/6 speciedaler 1671, kv. 1+, Sieg 152, Galster 199, et par små mærker i bunden, men tiltalende. 0 Danmark Frederik VI til Chr. IX I rigsbankdaler 1851, Sieg 5, Hede 5, kv. 1+, pen. F frederik d or 1828 IFF, Sieg 35, Hede 3, Kv. 10 1/1+. I rigsdaler 1863 RH, Sieg 4, Hede 3, kv I 583 LAUENBORG, 2/3 thaler / zweidrittel 1830 FF, Sieg 44, Hede 1, kv I 584 Prøvemynt. 1/6 Spd u/år i kobber, kv I 585 Prøvemynt. 2/3 Spd u/år i kobber, kv Danmark årgangsmynter I øre 1947, kv. 01/0, meget smuk. 1 I kr 1898 gull i kv. 01. I kr 1877 i kv.0/01. I kr 1 kv I kr 1915 i kv. 01. I kr 1917 kv Danmark samlinger og lotter I 592 Stor samling med innslag av Grønland. Totalt 12 stk. Siegbrett + noe løst. Vi nevner 2 kr , kr 1875, 1915 og øre 1874, 91, 94, 1905, 07, 11, 15, øre 1891, 97, 1903, 07, 16 og øre 1891, 94, 98, 1906, 12. Minnemynter 2 kr 1906, 23, 30, 53, kr kr 1967, 68, 72, myntene bærer preg av omslag, irr. Slitt på de eldste og bedere etter I 593 I 594 I 595 Sverige hvert. Må sees. Stor samling. Totalt 13 stk. Siegbrett + noe løst og noen myntsett. Vi nevner 2 kr x 36 stk. 1 kr x 43, 50 øre x 24 stk. alle i sølv og 25 ører, myntene bærer preg av omslag, irr. Slitt på de eldste og bedere etter hvert. 50 kr 1975, 76. kr 1985 x 2 forskjellige. Må sees. Møntsæt, Den Kgl. Mønt , komplet, i alt 12 stk. Lille samling danske årgangsmønter. Indeholder bl.a. 1 krone 1929 N, 2 kroner 1925 HCN og 2 kroner 1926 HCN. F 596 1/2 Rigsdaler 1726 kv. 1/1+. 0 I Mark 1 kv I 598 1/2 Riksdaler Specie 1846 på 1845, merknader på rand etter montering. Kv. 1+. I 599 1/4 Riksdaler 1830 kv. 1, 1 Riksdaler 1857 med langt skjegg kv. god 1. I 1/6 Riksdaler 1804 kv. 01. I 601 1/6 Riksdaler 1814 kv. 01, blankettfeil. I Riksdaler 1805 kv. 1+, riper. I Riksdaler 1818 kv I Riksdaler 1844 (Oscar I) kv. 01. I Riksdaler Riksmynt 1857 kort pipskägg, kv. 1/1+. I Riksdaler Specie - 4 Riksdaler Riksmynt kv. 0/01. I Francs/1 Carolin 1868 kv I øre 1761 kv. god 01, 1/12 Riksdaler og 1/24 Riksdaler 1777 kv. 1. I kr 1882 i kv. 0/01. I kr 1886 kv. 01. I kr 1920 i kv.01. I kr gull 1901 i kv 1+/01. Kanthakk og renset. I kr 1901 i kv. 0/01. 1 I kr 1901 kv. 01 I kr gull 1874 i kv. 1+. Skanfil Auksjon / 20. juli

12 I og 20 kr 1895, SM. 32, 18, kv. 0/01. Pene, 2 3 I $ 1871, KM, qual. 1/1+, nice. I 714 RUNDEFUNNET. Etui med 6 sølvmynter fra funnet stk. i flott eske. I $ 1 Paris (Lafayette dollar) i kv ved Runde. VK. I kr 1889 i kv.0/01. I 661 1$ x 27 stk. en 1898 S, resten moderne 0 I 715 RUNDEFUNNET. Sett med 1 gullmynt 1724 og 0 F kr 1890 i kv. 0/01. proofmynter. 1/2$ x 3 stk. 1 fra 1893 minne, resten 8 store og små sølvmynter. Bærer preg av å ha I 619 Stor lott med svenske sølvmynter, over 7 proof. Sett dist. av Samlerhuset. vært i sjøen. 3,5 kilo med mynter, her bør man ta et I /2 $ 1861 (Gold), KM. 72, Fb. 11, qual. 1+. x 716 SOVJETUNIONEN. Ett større og ett lite skrin 0 godt gjennomsyn. Lavt utrop i forhold til I 663 5$ 1893 gull kv. 01. med til sammen 30 stk. sølvmynter 5/10 rubler til katalogverdi. VK. Majoriteten er 1 kr, sortert i I 664 5$ 1893 gull kv. 01. sommer-ol Sjeldent utbud. God kvalitet. poser delvis etter konge. Scarce offer with 30 silver commemorative coins I 665 5$ 1894 gull kv. 01. I 620 Kjempelott med 2 kr, totalt 54 stk i VK. Bør 0 to summer Olympics in Moscow, in two boxes. I 666 5$ 1897 S i gull, kv. 01. gjennomsees, fra 1876 og frem til 1946 er I 717 SPANIA. 20 Reales 1861 kv. 1. observert. I 667 5$ 1899 gull kv. 01. I 718 SPANIA. 25 pesetas 1880 i kv. 0/01. 1 I 621 Lembittskap og portemonne, brutto 5 kg. Mest I 668 5$ 1907 D gull kv. 01. I 719 SPANIA. Fem stk. Pesetas 1996 i sølv moderne, men flere i sølv, så ta en titt. I $ 1910 i gull, kv proofsett: UNESCO Patrimony of Humanity. I 622 Sigismund III, svensk besitning i Polen, 1 I $ 1986 x 2, 87, 88 i kv. proof, i kapsel. 0 Sertifikater. Litt slitasje på omslaget. groschen 1590, 94, 96, i varierende kvalitet. I $ 1899 gull kv I 720 STORBRITANNIA. 1/2 Guinea 1808 kv. 1. Øvrig Norden I $ 1913 gull kv I 721 STORBRITANNIA. 1 Guinea 1798 kv. 1. I 623 FINLAND. 10 Mark 1878 i kv. 0/01. I $ 6 S i gull, kv. proof. I 722 STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1891 kv I 624 FINLAND. 22 minnemynter i sølv, flere like. Liste I $ 8 proof gullmynt, 1/4 unse gull. I 723 STORBRITANNIA. Myntsett 1970, 71x2 og 76, på nett. I $ 1898 gull kv samt to minnemynter Island kr og kr I 625 FINLAND. 2 stk. Lembittskap og 2 portemonneer, I 676 $ 1997 i platina brutto 6 kg. Mest moderne, men ta en titt. I 724 SVEITS. 10 Franc 1922 gullmynt, kv. 0/01, vekt Mynter Europa I 626 FINLAND. Euromyntsett 2-9 i prima 3,22 gram. I 677 BELGIA. 20 franc 1914 i kv. 0/01. 1 kvalitet. I 725 SVEITS. 10 Franc 1922 gullmynt, kv. 0/01, vekt I 678 DANZIG. 2 gulden 1923 kv ,22 gram. I 679 ENGLAND. Sovereign 1888 i kv I 627 FINLAND. Liten eske, inneh. bl.a. 10 euro 4 proof i etui, 10 euro 5 i kv. 0. mark 1989 Billedkunst x 2, 1989 VM på ski, 50 mark 1977, 1981, 1982, 1983 x 2, 1985 x mark 1978 x 2, Myntsett 1983 og 5. Liten pose bruksmynt. Åland mark 1991 i proof. Enkelte mynter bærer preg av plasten. I 628 I 629 Russia F 630 ISLAND. Republikken 50 år Tre sølvmynter, pål. kr, á 30 g, i org.eske med gar.bevis. Opplag 0. Prima. ISLAND / USA. Leif Eriksson jubileet. kr sølv, proof, i etui, samt 1 $ sølv, kv. 0, i kapsel. Peter III, Rouble 1762, Moscow. Bitkin 0 9 (R), kv. 1- I 631 Peter III. Rubel 1762, St.Petersburg, Bitkin Kv. 1+. I 632 Katharina II. Rubel 1765, St.Petersburg, Bitkin Kv. 1+/01. I 633 Katharina II. Rubel 1766, St.Petersburg, Bitkin (R1). Kv. 1+. I 634 Katharina II. Rubel 1778, St.Petersburg, Bitkin Kv. 1+. F 635 Katharina II, Rubel 1780, St. Petersburg. 23,75 g. 0 Bitkin 228. kv. 1+. I 636 Paul I. Rubel 1801, St.Petersburg, Bitkin 46. Kv. 1. I Rouble 1888 kv. 1/1-. I Rouble 1896, 97x2, 98x4. Quality Fine. I Rubel 1995 Fridtjof Nansen g / gull. Kapsel. I Rubel gull proof 1997 (opplag 2) og to ulike 3 rubel sølv, proof 1997 (opplag 0, Den Russiske Ballett - Svanesjøen). I fint skrin med gar.bevis. I 641 Minnesett World War II, liten skade på pappomslag. I 642 Collection, about 45 notes (about 42 different), and about 140 coins (all different). Qual. var., nearly all nice. 2 I 680 ENGLAND. Sovereign 1 i kv I 681 ENGLAND M/KOLONIER. Queen Elizabeth II Golden Jubilee sett 2 med 12 store sølvmynter i flott treskrin. Nummerert 0007/. Med sertifikat. I 682 EURO. 25 store i sølv. Dist. Samlerhuset. 2 I 683 EUROMYNTER. Proof sølvmynter fra flere Euroland, 1 samt 1$ USA og 1 Crown fra Gibraltar. Dist. av Samlerhuset. 12 stk. i treskrin. I 684 EUROPA. Samling 24 Euro sølvmynter i fint skrin. 2 I 685 FRANCE. Ludvig XIV, 1/2 ecu 1656 E, Tours, KM qual. 1+, very nice. I 686 FRANKRIKE. 20 franc 1811 i kv I 687 FRANKRIKE. 20 Franc 1865 i gull kv I 688 FRANKRIKE. 20 franc 1865 i kv I 689 FRANKRIKE. 20 franc 1866 i kv I 690 FRANKRIKE. 20 franc 1867 i kv I 691 FRANKRIKE. 20 Franc 1869 i gull kv. 0/01 (0. 1 6,45gr.) I 692 FRANKRIKE. Franc 1991 i gull (15,64 gr ). Opplag 0 stk. Ligger i etui. I 693 FRANKRIKE. Franc 1991 i platina (20 gr 0 999,5). Opplag stk. Franc 1991 i sølv. Begge ligger i etui. I 694 FRANKRIKE. 6,55957 franc 1999, 4 stk. proofmynter i etui. I 695 FRANKRIKE. Fotball-VM 1998, sett med 9 store 1 sølvmynter. I 696 FRANKRIKE. Moderne kunst, 8 sølvmynter, utgitt av Monnaie de Paris. I 697 FRANKRIKE. Ni sølvmynter Franc proof i etui til Albertville 92, mgl. én mynt i etuiet. I 698 FRANKRIKE. OL-sett 1998 i kassett. 9 sølvmynter. Dist. Samlerhuset. I 699 GIBRALTAR. 2 pounds 1999, millenium i titan. Verdens første titanmynt. I GREAT BRITAIN. 1/2 Crown 1712, Spink 3607, qual. 1/1+. I 701 GREAT BRITAIN. Collection of florins , all different dates and many extraordinary conditions. 23 pcs. in silver and some better dates, displayed in LINDNER coinbox, totally 41 pcs. I 726 TYSKLAND. 20 mark 1888 A i kv I 727 TYSKLAND. 5 mark 1907 (Wuertemberg), 14 (Preussen), 5 Reichsmark 1934, 35x2, 36x2, 37, 38 og 39 i VK. F 728 VATICAN. Coinset Stato Della Città del Vaticano. Monete MCMXXIX Serie Commemorativa. 9-coin set, included is the Lire All coins UNC. I 729 Sølvmynter i lite tinnskrin. Vi nevner: fra Sverige 2 kr 1897 minne og Fra Danmark 2 kr 1875, 20 kr og 10 kr 1. Fra Norge 25 kr 1970 x 2, 20 kr 6. Fra Tyskland 5 mark 1970 og 74. Fra Portugal 5 euro 3 i folder. Fra Estland sett med gammel og ny valuta. Lite skrin sjømannsmynter. 4 stk. foldere fra den Norske Myntklubb med såkalte mynter!! Antikke mynter I 730 Samlerhuset samling antikke/gamle mynter, 13 stk. i kapsler. 0 Mynter Hele Verden I 731 AUSTRALIA. 1 $ 4 Moon Walk, i etui. I 732 AUSTRALIA. 5$ x 5 stk. til OL-. I 733 AUSTRALIA. $ i gull. (10,021 gr 0.999) 0 Opplag 00 stk. Ligger i etui. I 734 AUSTRALIA. Kokkaburra kg. sølv. 0 I 735 AUSTRALIA. OL-sett i småripete kassett. 10 sølvmynter. Dist. Samlerhuset. F 643 SIBERIA 15 kopek 1764, KM N20, qual. 01, novodel($ 0 in Krause 5th edition). USA 0 I 644 1/4$ 1893 Isabella quarter, kv I 645 1/2$ 1892 Worlds Columbian Exposition og 1920 Main Centennial, i kv. 1+/01. I 646 1/2$ 1934 Maryland Tercentenaty, 1935 Daniel Boone Bicentennial i kv. 0/01. I 647 1/2$ 1935 Hudson N.Y. Sesquicentennial, i kv. 2 0/01. I 648 1/2$ 1935 Old Spanish Trail, i kv. 1+/01. 2 I 649 1/2$ 1936 Arkansas centennial-robinson og Calefornia Pacific intern. Exposition, i kv. 0/01. I 650 1/2$ 1936 Delaware Tercentenary, i kv.0/01. I 651 1/2$ 1936 Nordfolk-Virginia Bicentennial, i kv. 1 0/01. I 652 1/2$ 1936 San-Francisco, Opening Oakland. B. idge, i kv.0/01. I 653 1/2$ 1937 Battle of Antietam Anniversery i kv. 0/01. I 654 1/2$ 1937 Roanoke Island, N. Car. 350th. Anniversery, i kv.0/01. I 655 1/2$ 1938 New Rochelle, N.Y. 259th. Anniversary i kv.0/01. I 656 1/2$ 1946 Iowa Centennial og 1951 Booker T. Washington Momorial, i kv.0/01. I $ 1849 O, (Gold), KM. 73, Fb. 87, qual. 1+. I $ 1860 i kv. 1+, reparert lite hull over hodet. F 702 GREAT BRITAIN. Eadred, Silver penny, Small 10 cross, Moneyer: Theodmaer, Spink 1113, qual. 1+/01, nice. I 703 GREKENLAND. 20 drakmer 1884 i kv I 704 LITAUEN. Denar , column gate/cross 650 and spearhead. Kv. 1. I 705 NEDERLAND. 10 gulden 1877 i kv.0/01. 1 I 706 NEDERLAND. 10 gulden 1879 i kv. 0/01. 1 I 707 OL ATHEN 4, komplett samling med 24 2 sølvmynter i småripete etui. Dist. Samlerhuset. Kostpris kr. I 708 OL TORINO proof sølvmynter i etui. 1 I 709 OL TORINO 6, komplett samling med 18 sølvmynter i småripete etui. Dist. Samlerhuset. Kostpris kr. F 710 POLEN. SIGISMUND III, Thorn, Thaler 1632, kv. 1. I 711 POLEN. Stanislaus Augustus Poniatowski Thaler 1766, Warsaw, Davenport 1618, kv. 1/1+. I 712 RUNDEFUNNET - totalt 11 mynter fra Rundefunnet, 6 stk. 2 Stuvier, 2 stk. 8 Reales, 3 stk. Dukaton. I 713 RUNDEFUNNET - totalt 12 mynter fra Rundefunnet, 6 stk. 2 Stuvier, 3 stk. 8 Reales, 3 stk. Dukaton. F 736 CANADA. $ 7 i gull (60 gr ). Opplag 953 stk. Ligger i etui, med dokumentasjon. Limit. I 737 CHINA. Collection with silver proof coins from the Olympic Games 8, and some coins from Torino 6 and Salt Lake City 2. All proof silver, 36 coins Skanfil Auksjon / 20. juli 2013

13 I 738 CHINA. Small collection with 1 dollars, 4 pieces, I miniatyrgullmynter i proofkvalitet i kapsler. 1 gr. I 807 Samlerhusets Verdens pengesedler. Bunke and a few other Aasian silvercoins. For instance, hver. Motiv: Vi nevner. Ibsen, Operahus i Sydney. albumark med 93 stk. sett fra ulike land. God kval. 1 dollar I 775 Sjømannsmynt, 16,6 kilo i eske, bør gjennomsees. I 808 Samlerhuset Verdenssamling, ca stk. I 739 DE STORE OPPDAGERE. 24 store i sølv. Dist. 2 I 776 Sjømannsmynter i album + løst. utto 12,9 kg. i 3 album. Samlerhuset. Må sees. I 809 Sedler div. land. Fra Norge: Rasjoneringskort, I 740 FN 50 år. 36 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. 3 I Numisalbum, velfylte, vekt på Europa og brev, Fdc, stempelmerker. Liten lott som må sees. I 741 Fra Antikke til Euro. Sett med 20 mynter. Dist. moderne. Observert noe sølv her og der. I 810 USA. $ The Confederate States of America, Samlerhuset. I 778 Myntskrin med ca. - mynter, flere i sølv og in VG condition. Minor damages. I 742 HELE VERDEN. 2,65 kilo mynter, svært mye mest Sverige. I 811 USA. $ The Confederate States of America, sølvmynt, VK, her bør man bruke litt tid på å se i I kg. sjømannsmynter, observert noe sølv. in VG condition. Some small needle head holes. gjennom, funnmuligheter. I 780 utto 6,4 kg. i treskrin. Må sees. I 812 USA. $ The Confederate States of I 743 HELE VERDEN. 7 proof sølvmynter i skrin fra America, in F condition. Minor damages. Samlerhuset, samt 1 proof sølvmedalje, f.eks. 5 Sedler Norden/Hele Verden I 813 USA. $ The Confederate States of pound til minne om Milleniumsfeiringen. Norden America, in VG condition. A couple of tears on 744 HELE VERDEN. Fabulous 12 Silver Collection, 1 F 781 FÆRØERNE, 10 kroner 1940 (3. provisoriske upper edge. 17(!) sølvmynter i proofkvalitet i pent skrin. udgave), No C, Sieg 17, Pick 11, kv. 1. I 814 USA. $ The Confederate States of 745 HELE VERDEN. Fabulous 12 Silver Collection, I 782 FÆRØYENE. kr 1994 i kv. 0. America, in VG condition. Serial number (!) sølvmynter i proofkvalitet i pent skrin. Nice. I 746 HELE VERDEN, FN 50 år. 7 gullmynter fra 0 I 815 USA. $ 1864 The Confederate States of Belgia, Hviterussland, Kina, Argentina, America, in F condition. Serial number Frankrike, Storbritannia og Russland (50 Rubel Very nice! 1995), i skrin. Total vekt av myntene er 84,84 I 816 gram. Medfølger garantibevis i mappe. I 747 HELE VERDEN. Liten lott med 11 store sølvmynter fra Nederland, Frankrike og Peru i VK. Ca. gram. I 748 HELE VERDEN. Lott med 17 sølvmynter og medaljer fra mange forskjellige land. Bør gjennomsees, VK, totalt gram. I 749 HELE VERDEN. Minnemynter i proof sølv, samt 1 noen minnemedaljer og minnemynter fra samlinger dist. av Samlerhuset. Totalt 12 stk. I HELE VERDEN. Samling med 20 sett med mynt 1 og medaljeutgivelser distribuert gjennom Den Norske Myntklubb. Bl.a. Grunnloven år, Keiser Wilhelm, WHO 50 år, Sveriges første 20 ECU 1995, Fransk sølvmynt overgang til Euro, Tour De France år 3, Ra-ekspedisjonen 30 år, år gammel sølvmynt fra Sigismund III, m.m. I 751 INDIA. Minimynt i gull. 0,4 gr. I 752 KINA. 5 store sølvmynter Fire med sportsmotiver (3 er like). Skrin medfølger. I 753 LIBERIA. 50$ 1998 RMS TITANIC, i etui. Miniripe på kapsel. I 754 MALAYSIA and STRAITS SETTLEMENTS. 1 Collection in 3 blue HB-albums with cassettes and a small album. Including 1 dollar 1907 (KM 26), 1 st. North Borneo and 2 st. Sarawak. Totally 101 coins. I 755 MEXICO. 25 Pesos 1996 i gull, 10 Pesos 1996 i 0 sølv. Begge i etuier. I 756 MILLENNIUM COIN COLLECTION. Påbegynt samling med 8 mynter i flott innpakning fra Franklin Mint. Inneholder mynter fra 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16., og 18. århundre. Trolig meget høy kostpris. I 757 OL. Flere proof sølvmynter fra diverse OL, f.eks. 1 Beijing 8 og Torino 6. Totalt 14 stk, samt en medalje fra serien Norges Regenter. I 758 OL jubileumssett utgitt av IOC. VIP-sett 1 med 10 store sølvmynter. sett solgt i Norge. I 759 PERU. Ferdinand IV, 1/2 real 1755 L, KM. 51, qual. 01, nice. I 760 SJØMANNSMYNTER. Stor samling mynter fra mange forskjellige land. Mange pene og utsøkte kvaliteter og mange eldre i gammel kasse med nøkkel. Spennende lott som må ses, i alt 25,4 kg. I 761 SKIPSVRAKMYNTER fra Sao José -forliset 0 i 1622 med spanske 4 og 8 Reales i flott eske, distribuert av Samlerhuset. Med sertifikat. (utsalgspris 12) I 762 SOUTH AFRICA. Krugerrand 1981, KM. 73, 1 9 ounce GOLD, qual. 0-BU. I 763 SYDNEY-OL. 31 stk. sølvmynter, div. land. Flest 3 fra Australia. Dist. Samlerhuset. I 764 SYDNEY-OL. Samling med 6 sølvmynter i kapsel, distribuert av Samlerhuset. I 765 THE ALLIED FORCES. Gold Proof Collection. 0 USA 10$, England 2 pounds, Frankrike 10 euro, Russland 50 rubles, alle fra 5. Nydelig treskrin. I 766 Verdens minste gullmynter x 12 stk. i skrin. Dist. 3 Samlerhuset. I minimynter i gull, liste på nett. 0 I Wonders of the World, 7 miniatyrgullmynter i proofkvalitet i kapsler. 1 gr. hver. I 769 Spennende samling med en god del sølvmynter 1 fra hele verden, samt diverse vanlig mynt. En lott som må sees. Ca 1,5 kilo. x 770 Parti med en del mynter i større, hjemmelagd 1 kassettboks med ves. europesiske mynter. Samt samling med ymse inkl. Norden/Norge i tre mindre album. Ser mye variert og bra kvalitet i boksen, inkl. innslag av sølv. Norge i det ene albumet ves. lavvalører inkl. noen pussede kobbermynter. Må sees, og boks med affeksjonsverdi og stor nytteverdi! I 771 utto 14 kg. sortert i portmonner og noe løst. Observert flere store minnemynter i sølv, og flere gavesett. I 772 Rester fra storsamler i myntskrin. Vi nevner ca. 40 stk. i sølv + div. Liste på nett. I 773 Samling med anhengte og monterte sølvmynter fra mange forskjellige land. Totalt 10 stk, flere ganske store mynter. F 783 GRØNLAND, 24 skilling rigsmønt 1856, No. 5480, Sieg 35, Pick A35, kv. 1, lidt papirmangel i højre side, pæn, sjælden. I 784 GRØNLAND, 25 øre 1875 (blanket), Sieg 39, Pick A39, kv. 1, flere store rifter og opklæbet, annuleret med div. overstregninger. F 785 GRØNLAND, blanket til 25 øre 1875, Sieg 39, Pick A39, kv. 1+, pæn. I 786 GRØNLAND, 25 øre 1875, No , Stephensen / Petersen, Sieg 39, Pick A39, kv. 1-/2, flere store revner og huller hvor sedlen er foldet. I 787 GRØNLAND, 25 øre 1892, No , Stephensen / Ryberg, Sieg 46, Pick 2b, kv. 1-. I 788 GRØNLAND, 25 øre 1905, No , Ryberg / Bergh, Sieg 48, Pick 4, kv. 01. I 789 GRØNLAND. 25 øre 1913, Sieg 58 B, Pick 11, kv. 0/01. I 790 GRØNLAND, 1 krone 1874, No. 8906, H. Rink / Nyholm, Sieg 38, Pick A38, kv. 1-/2, flere store rifter og huller, hvor sedlen er foldet. I 791 GRØNLAND, 1 krone 1883, No , Stephensen / Ryberg, Sieg 40, Pick 40, kv. 1-/2. I 792 GRØNLAND, blanket til 1 krone 1913, Sieg 60, Pick 13, kv. 1/1-, enkelte meget små huller og en del pletter. F 793 GRØNLAND, 5 skilling (1941), Sieg 78, Pick M6, kv. 1+. I 794 GRØNLAND. 5 kroner 1913, 43145, Sieg 62B, Pick 15A, kv F 795 GRØNLAND, blanket til 5 krone 1887, Sieg 41, 3 Pick A41a, kv. 1+/01, lidt skævt skåret i nederste venstre hjørne, meget tiltalende, særdeles sjælden. I 796 ISLAND. 5 kr 1904, Pick 10, kv. 1-. En liten rift. I 797 ISLAND. 5 Kroner 1904, Sieg 15, Pick 10, kv. 1/1-, blekkflekker. I 798 ISLAND. 50 kr 1916, Pick 9, kv. 1-/2. Hullmakulert. I 799 SVERIGE. 32 skilling banco 1853 kv. 1-. Ingen rifter. I SVERIGE. Rikets Standers Bank. 20 Riksdaler i kv 01. Blankett. Meget pen! Europa I 801 GERMANY. Thick old album with very interesting collection of inflation and emergency notes , nearly all UNC. Many better, all different. Totally 369 pcs. I 802 TYSKLAND. Over nødsedler i bra kvalitet. I 803 TYSKLAND. Samling med 680 nødsedler i album. a kvalitet. 2 I 804 ØSTERRIKE. Samling med ca. nødsedler i album. a kvalitet. Hele Verden I 805 BERMUDA. 5 Pounds 1952, Pick 21a, qual. 1+, I 806 nice ($ 2 in Pick 1961-present, 18th edition). Album med ca 170 sedler fra mange land, inkl. dubletter. Bl.a. finnes flere norske 1 kr - -kr (Collett), svenske og finske. Sterkt varierende kvalitet. 1 0 VERDENS PENGESEDLER. Samling med ca. forskjellige usirkulerte sedler fra mange land. Samlingen er distribuert av Samlerhuset med beskrivende bakark til hver enkelt seddel. Album med kassett. Medaljer *) Norske medaljer *) F 817 F mai-medalje 1922 JOHN LUND i forgylt bronse. Kvist 87 a. God kvalitet. 17.mai-medalje 1896, FRED MELLOM FOLKENE, sjelden 17.mai-medalje, utgitt av Det norske Arbeiderparti. Små merknader, et lite hakk i blanketten under O og L i FOLKENE, noe skitten. Ref. Kvist 32 a. F mai-medalje 1896 og 97, begge NORSK LØVE, aluminium. F mai-medalje 1901, OLE BULL, bronse Ref. Kvist 47 c. kv. 01. I mai-medalje 1912, MICHELSEN OG STANG, forgylt bronse med bånd. Medfølger Porsgrunn 17. mai komite I mai-medaljer 1977, 1978 og 1979 i kapsler, utgitt av Sporrong. Alle i 925 sølv, totalt g. Prima. I Mai , nypreginger (restrike) i sølv. fra DKM i nydelig dekorativt skrin. Medfølger litt historie i hefte. Totalt 27 stk. i sølv. I 824 ALT FOR NORGE. Komplett sett med 32 gullforgylte medaljer. Dist. Samlerhuset. Noe ripete etui. F 825 ANDERS JAHRES MEDISINSKE PRIS. Gullmedalje produsert av H.Rui, medaljen kommer i originaleske. Vekt 110,5 gram, 18 karat gull. LIMIT Skanfil Auksjon / 20. juli

14 I 826 BERGEN. Buekorpsorden. Ørneorden. 830 sølv I 843 NORGE I KRIG. 36 sølvmedaljer i skrin. 3 I fra SANDVIKENS BATALJON utdelt I følge I 844 Norges nye tronarving 4 i 14 K gull, med liten foreningens hjemmeside er det delt ut tre stk. diamant på forsiden. Opplag stk. Utgitt som dette året. Meget pen. myntbrev av Samlerhuset i serien Gullmyntbrev. F 827 Den internationale fiskeriudstilling i Bergen 1865, stor bronsemedalje, Ø=80mm. Adv. Bilde av Carl XV, Rev. Bilde av Byvåpen Bergen samt en haug med fisk og hummer. Noen fra Bergen burde kjøpe denne. I 828 DEN NORSKE KONGEMYNT 125 år. Kopier av Oscar-myntene i småripete treskrin. Dist. Samlerhuset. I 829 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 År. Kopier av alle krone- og ørevalører av Oscar II-myntene i 925s, hvorav 10 og 20 kr er gullbelagt. Ligger i org. treskrin (små riper) sammen med 2 hefter (garanti og historikk fra DKM). (kostpris 6) I 830 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 år. Kopier av Oscar II-mynter i småripete treskrin. Dist. Samlerhuset. Kostpris 6,-. I 831 DET NORSKE KONGEHUS. Haakon VII, Olav V, Ingerid Alexandra, 3 miniatyr gullmedaljer i kapsel. 1 gr. hver. I 832 FN jubileumsmedalje i 999s, utgitt 1975 av Sporrong, 74.8 g. I kapsel med sertifikat. I 833 HÆRENS SKYTTERMEDALJE i 925s. Tre stk., hvorav to fra David Andersen og en fra A.Frisch. Sistnevnte mangler nål. I 834 IBSEN-medalje utgitt av Sporrong 1978 i 925s samt MÄRTHA også i 925s av Sporrong. Totalt g. Prima. I 835 KONGENS FORTJENSTMEDALJE I SØLV. Haakon VII, utdelt 1927, pent eksemplar med noe patina i org. eske. Medfølger deltagermedaljen i bronse. I 836 KONGENS FORTJENSTMEDALJE I SØLV. Haakon VII, utdelt I 837 LEVE NORGE. 13 stk. i sølv. Dist. Samlerhuset. I 838 LEVE NORGE. Sett med 24 stk. i sølv. Dist. Samlerhuset. I 839 MARSJMERKET i sølv. Lott 4 stk, hvorav 3 med emalje i 925 s og ett uten emalje i 830s. Mrk. A.Frisch el. AF. En med privat inskripsjon datert I 845 NORGES REGENTER. Komplett samling med 34 proof sølvmedaljer i treskrin fra Samlerhuset. I 846 NORGES REGENTER. Samling 16 proof sølvmedaljer i skrin. Distribuert av Samlerhuset. Høy kostpris. I 847 NORGES SØLVSKATT. 10 stk. i etui. Dist. Samlerhuset. I 848 NORGES SØLVSKATT. 24 stk. i 2 kassetter. Dist. Samlerhuset. I 849 NORGE VÅRT NORGE. Samling med 20 sølvmedaljer, utgitt av Samlerhuset. I 850 NORSK FOTBALL år, 1 i 14 karat gull, vekt 22,9 gr. 6 stk i sølv, vekt 33,9 gr. stk. Eksklusive treskrin med vindu. Opplag sett. LIMIT. I 851 OSLO år, 4 forskjellige. Dist. av Samlerhuset. Medfølger plansje med FDC Flyktning I 852 OSLO år. 12 stk. sølvmedaljer i skrin. Dist. av Samlerhuset. I 853 OSLO år 12 stk. sølvmedaljer i skrin. Ikke ofte frambudt. I 854 Tidenes Norske Mynter, sett av 4, Norge i krig x 3, Leve Norge x 1, Norge Vårt Norge x 2, alle i sølv. I 855 VERG DIT LAND. 3 stk Tre Verg dit land i 830 og 925 s med bånd laget av A. Frich samt en spansk medalje fra Ant. en utstillingsmedalje til verdensutstillingen i Barcelona 1888 merket Exposicion Universal De Barcelona. Ø=5 cm. Meget hakkete. Utenlandske medaljer *) I 856 APOLLO , gullmedalje, 9,48 gram, 90% I 857 gull. DANMARK. Ca. medaljer/poletter, vi nevner Den Nordiske Industri og Kunstutstilling 1872, + noe div. Må sees. utto 1 kg OL STOCKHOLM 1912, Gullmedalje. Stammer fra 1.plassvinner turn, lagkonkurranse fritt system, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen, død Medaljene i lagkonkurranser ble utdelt på en slik måte, at lagleder fikk medaljen i helt edelt metall, mens de andre utøverne fikk, slik som denne, utdelt i gullforgylt sølv. Medaljen kommer i original eske, og medfølger i bånd. Anhengt på toppen av randen. I 873 OL STOCKHOLM 1912, deltagermedalje i sølv. Stammer fra 1.plassvinner turn, lagkonkurranse fritt system, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen, død Kvalitet 0/01, har små spor etter lim på baksiden etter å ha vært montert på tøy. I 874 OL ANTWERPEN i BELGIA 1920, 1 deltagermedalje, kv. 01. F 875 OL PARIS 1924, deltagermedalje, kv F 876 OL AMSTERDAM 1928, deltagermedalje, kv I 877 OL BERLIN 1936, deltagermedalje, kv I 878 ROMANIA. Offisersorden, brystnål, gitt av kongen av Romania, innstiftet 14. mars Tekst: Prin Noi Insine. Sølvstempel på nålen. Trolig uvanlig. F 879 SVERIGE. För långvarig trogen tjänst, gullmedalje. Gustaf V, vekt 20,8 gram. 3 F 840 I 841 I 842 NOBELS FREDSPRIS. Medaljen preget i tinn, laget av Gustav Vigeland. Noen eksemplarer ble gitt til numismatiske samlere en del år tilbake. Denne medaljen stammer fra en tidligere storsamler. NORGE. Emblemer, fem forskellige, med nåler og kjeder. Flotte. Dessuten USA/Canada, International Association of idge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers. Pin, banners. NORGE I KRIG. 35 stk. sølvmedaljer i lekkert treskrin, dist. Samlerhuset. Medfølger 25 kr 1970 i kapsel. 2 0 F 858 DANMARK. Chr. V. Sølvmedalje, SLAGET VED KØGE BUGT, UÅ (1677), Galster 125, Christopher Schneider, Ø 30 mm. Kv. 1+/01, tiltalende. Sjælden. I 859 DANMARK. Fredrik III s død 1670, godt slitt og med monteringsspor. 33x33 mm. I 860 DANMARK. Fredrik IV. Reformationsfesten 31. oktober I tinn, vekt 31 gram, 42 Ø. Kv. 1, småhakk. I 861 DANMARK. Hans Gram. Tin-medalje 1748, Galster 439, Arbien, Ø. 43, kv. 01, pen. I 862 DANMARK. Hvad djævelen nøler I efter. Bagsiden: indgraveret Erindring SAMT nm 702. oche, med nål, vægt 43,6 gram, diameter cirka 68 mm. I 863 DANMARK. Kongehusets jubilæum, Fr. V. Sølvmedalje 1749, Galster 397, Whal, Ø. 40, kv. 1/1+, en del kantskader. I 864 FN-medaljer i bjelke, UN, UNEF, FN-Fredsbevarende Styrker, Nobels Fredspris 1988, sølv og bronse, De Blå Baretter, FN-Soldaterforening, 25 år, bronse, emaljemerke med nål bak. Alle i utsøkte kvaliteter, i alt 3 sett. I 865 FRANCE. Napoleon I, once medal 1814, Slg. Julius Ø 41 mm, qual. 01, nice. I 866 ITALY. Renaissance medal in bronce, about 1445, Novello Malatesta , Antonio Pisano, newer strike. Ø 83 mm, qual. 1+, nice. F 867 LAOS. ORDER OF THE MILLION ELEPHANTS AND THE WHITE PARASOL, Officer/Jadutaphon in original box. F 868 MINIATYRER. Samling med 9 miniatyrer, f.eks. St. Olavsorden, Danebrog, Lègion d honneur, Ordre des Palmes Académiques (Chevalier), pent oppsatt i rekke. I 869 OL LONDON 1908, medalje for 2.plass. Stammer fra 2.plassvinner turn, mangekamp lagkonkurranse, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen, død Medaljene i lagkonkurranser ble utdelt på en slik måte, at lagleder fikk medaljen i helt edelt metall, mens de andre utøverne fikk, slik som denne, utdelt i bronse. Medaljen kommer i original eske, og medfølger i bånd. Anhengt på toppen av randen. F 870 OL LONDON 1908, deltagermedalje i sølv. Stammer fra 2.plassvinner turn, mangekamp lagkonkurranse, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen, død Kvalitet 0/01, har små spor etter lim på baksiden etter å ha vært montert på tøy. I 871 OL LONDON 1908, deltagerpins, god stand, nummerert Stammer fra 2.plassvinner turn, mangekamp lagkonkurranse, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen, død F 880 SVERIGE. FÖR TROHET OCH FLIT, gullmedalje, GUSTAV V SVERIGES GÖT O VEND KONUNG. A. Lindberg. Vekt ca. 55 gram. I 881 THAILAND. The Most Exalted Order of the White Elephant in original box. I 882 TUNISISK MEDALJE. Gitt til norsk generalkonsul. Litt skade på emalje. Ø=6,5 cm. I 883 TYSKLAND, 18 sølvmedaljer i serien Grosse Musiker i 2 slitte skrin. Bærer preg av patina. 884 USA. 20 $ kopi 1933 i 14 karat, vekt ca. 10 gram, opplag stk. I 885 VATIKANSTATEN. Ordre du Saint-Sepulcre Commandeur, Orden fra Vatikanstaten med originalt bånd med tau. F 886 VERDENSUTSTILLINGEN I BRUXELLES Art Deco plakett i bronse. 8x6.5 cm. Småflekker. I 887 Lott 23 div. medaljer/merker. Noen merker fra Christian IX På den gule bla. Dagens luemerke for beret, Prinsens livregiment, 11 bataljon, og 13 bataljon. På den røde bla. Hærens matriellkommando (dette merket har på den brennende bombe Christian 4ds monogram), Trenavdelingen, senere Sjællandske Trænregiment, Forsvarets intendanturkorps. Fin lott Skanfil Auksjon / 20. juli 2013

15 Myntbrev/Minnebrev Ubrukte Telekort *) F 943 MÅNESKINNSLAMPE. Uvanlig ampel. Ø=40 cm. I 916 Startsamling i GM-album, vi nevner H=22 cm. Må hentes hos Skanfil. Norske mynt-/minnebrev fiskebein, 17 OL-kortet, Gokstad 1-3, + flere. Alle I 944 NELSON BROTHERS. Limited Colonial Meat. x 888 Samlerhuset nr i sju grå album. Ser 7 ubrukte. Emaljert blikkskilt. 44 x 28 cm. Noe slitasje og rust komplett ut for oss, god kvalitet!! rundt kant. I 889 Samlerhuset nr. 2. Uten albumark. Diverse samlegjenstander *) I 945 NISSER. Lott på 7 små nisser fra tallet. H I 890 Samlerhuset nr i tre album. Også ark for 0 Diverse *) fra-7,5 cm. Medfølger stearinlys i originaleske. nr. 1. I 917 BOKPRESSE. Gammel fin, og TUNG, bokpresse. I 946 NØKLER. a lott på 220 gamle og nyere nøkler. I 891 Samlerhuset nr. 3-5, 14-19, 21-36, 38-56, 58-60, 26 x 42 x 39 cm. Må hentes hos Skanfil Oslo Noen store. 67 i tre album m/kassetter, pga. tyngden. I 947 PARAFINOVN/LAMPE. Liten uvanlig sak i I 892 Samlerhuset nr. 4, 9-12, 14-16, 18, 21 (SH I 918 BRANN. Rundt emaljert skilt fra Chatrineholm. støpejern. Med åpning til slippe lys ut og stativ til verdi for disse 8475). Totalt 19 myntbrev, inkl. Med etikett på bakside. Ø=32 cm. Nesten som å sette kjeler/gryter over. Med meget bred veke. Trondhjem år i sølv I og II m.m. nytt. Noen mangler, bla. herdet glass. H=25 cm. x 893 Samlerhuset nr i album. Noen albumark med 850 noe kantslitasje nede. I 894 Samlerhuset nr i album. I 895 Samlerhuset nr , 21-28, 30, 32, 36, 38, 43-44, 51, 53, 58-59, mange i sølv, montert i 3 album m/kassetter. Noen ark med småskader. I 896 Samlerhuset nr , 23, 29, 53, 58, 107. Kongelige x 11 stk. i tiden , flest fra 5. Montert i 2 album. I 897 Samlerhuset nr , , , , 131 II, 133, , 141, Ole Bull år, 70 år siden 9 april 1940, Astrid Lindgren -årsmarkering, OL i Vancouver Montert i 3 album m/kassetter. I 898 Samlerhuset nr i fire album, samt Kongelige i 4 album. Lavt utrop! 0 I 899 Samlerhusets gullmyntbrev i 14 karat. H.K.H. Ingrid Alexandra. I Gullmyntbrev 60 år siden frigjøringen 5 med 10 1 Euro fra Frankrike. Opplag brev. I 901 Gullmyntbrev i 22 karat. Elizabeth x 902 Samlerhusets gullmyntbrev Klondyke. $ Kanada 1996 (oppl. ) fra Samlerhuset. x 903 Samlerhusets gullmyntbrev Krugerrand 30 år, 2 med en 1/2 KR 1997 gull. 16,97 g i 91,7 % gull. x 904 Album med diverse minnebrev, medaljebrev, steinbrev o.l. I alt 32 norske bl.a. kpl. serie Trondheim Medaljebrev med store sølvmed., et par med Hurtigruten, vanlig SH-myntbrev nr. 67. I tillegg sju KINESISK myntbrev inkl. sølv- og gullreplika En del uvanlige, en del vanlige. I myntbrev div. utgivere, kun noen få fra Samlerhuset. Noen like. # Hele verden I 906 WWF. 12 myntbrev fra ett fra 1982, 86 og ca. 120 vanlige motivbrev i perioden 1986/98. Totalt 5 sorte album m/kassetter. Rekvisita numismatikk *) I 907 I 908 I 909 I 910 I 911 I 912 Litteratur I 913 I 914 REALISASJON. 2 stk. FLYTTEKASSER med rekvisita til mynter i pen stand, med bakker, album, æsker med mere, må sees, i alt kg. REALISASJON, NUMISMATISK LITTERATUR fra NORGE og DANMARK samt andre land. Inneholder oppslagsverk, auksjonskataloger, artikler, medlemshefter fra mange forskellige. Generelt god stand og mange ut over det alminnelige. To fylte flyttekasser med 35,5 + 43,9 kg. REALISASJON. Stor porsjon myntesker fra Samlerhuset, alle pene eller lett brukte. Mange forskjellige modeller, i alt 2 flyttekasser. REALISATION. Jean Elsen, H.D. Rauch, James Elmen, Poinsignon m. fl. Meget spændende samling auktionskataloger, alle forskellige, alle i meget pæn stand, i alt 95 stk. og 33.5 kg. REALISATION, RIIBE, B.AHLSTRÖM, HORNUNG, E.B. MÜLLER, HOLMASTO m.m. Meget spændende samling auktionskataloger, alle forskellige, alle i meget pæn stand, i alt 90 stk. og 26.5 kg. REALISATION. Thomas Høiland Auktionskataloger fra nr. 1 / 1998 til Nr. 137 / 2010, mange specialsamlinger og særauktioner, spændende samling med mange forskellige, meget pæn stand, i alt 84 stk. og 29.5 kg. Auksjons/priskataloger fra 70-tallet og oppover, ca 150 stk fra forskjellige leverandører, som Oslo Mynthandel, Norrtälje mynt, Invest Nytt, A/S Myntboden, Moldenhauer osv, svært mange salgslister og lignende på mynter. Stammer fra en eldre samling fra tidligere banksjef og samler. Bør besiktiges. REALISASJON. Stor kasse med over 60 kilo med kataloger og bøker med numismatikk, en del auksjonskataloger, men også priskataloger over medaljer o.l., stammer fra bo fra tidligere storsamler. Svært lavt utrop, bør gjennomsees. Se flere bilder på nett. Diverse Telekort *) ukte Telekort *) x 915 Eske med mange, mange brukte telekort i to bokser. Vesentlig N hovedserie, og noen bunter etter hovedserien, men skal ikke være gjennomgått for baksidenummer (stikkprøve viste mange ulike) og chipper. Medfølger litt papir, dog meget velholdt telekortkatalogn 5. I 919 I 920 I 921 I 922 I 923 x 924 I 925 I 926 F 927 I 928 I 929 I 930 I 931 I 932 I 933 I 934 I 935 I 936 I 937 I 938 I 939 I 940 I 941 F 942 BRANNSLANGE. Merket 0904H/1 Angus S2 Centurion med messing munnstykke og kopling. Slangens innvendige Ø=35 mm. Lengde ca. 30 m. BUTIKKVEKT. Flott eldre butikkvekt fra Van Berkel Rotterdam Holland. Lovlig til bruk fra 55 gr. til 2 kg. Emaljert. 25 x 38 x 56 cm. TUNG. Bør hentes hos Skanfil. DRIKKEHORN. Stort gedigent horn med sølvplett fot og beslag og med lokk i sølv. Det største vi har sett. H=47 cm. Liten sprekk øverst mot lokk som har reparasjon. Inskripsjon og datering 1894 i beslaget. Flott sak. FIGURER. Sju figurer i div. materiale, bl.a. Tittentei i plast. Ellers en stupende dame, en basspillende Hillbilly, en ung jente i stentøy, et damehode i gips? og to nesten like metallfigurer med gubbe som drikker av flaske under lykt. Noen er skjøre (gips/stentøy). Bør derfor hentes. FLOSSHATT. Importert av Hans. H. Holm, Kongl. Hofleverandør Oslo. Str. 57 1/2. Kommer i flott hatte-eske i skinn. FOTBALLKORT. Eske med trolig over 1 kort med kort fra en rekke forskjellig utgivelser, men hele veien vekt på britisk fotball. Mest etter 1990, noe duplisert. Mye i god kvalitet, mye nostalgi. FRIGJØRINGSSPEIL. Flott speil med ramme i støpjern. Malt i messingfarge. Med kongekrone, sabler og guirlandre rundt. Selve speilet et ant. nyere. 32 x 53 cm. En sprekk i godset. FRIMURERI. Lott 3 div. bånd, et merke, silkehansker m.m. Se bilde. FRIMURERI. Seremonielt sverd som har tilhørt Harland M.Smith i Knights Templar-ordenen i USA. Finner ham på listen over kommandører Flott dekor både på balgen og sverdet, men noe slitt emalje på enkelte steder. Må sees! FRIMURERI. St. Olaus til de tre søiler. Tre lysestaker i tinn, h=23 cm. Utgitt til -årsjubileet for St. Olausordenen i 3. Første støpning. Et lite hefte på 32s som fulgte med de første eksemplarene er signert Ivar A.Skar, Ordførende mester. Trolig kostbare. GLANSBILDER. Flyttekasse med glansbildesamling i 32 album, mange fra 50-/60- /70-årene, men også noen eldre. Flere gode sett. Meget stor mengde, inkl. noen kravlenisser og annet. GYLDENLÆR. Lott på 4 flott dekorerte skinn. Det største er 72 x 66 cm. HUSHOLDNING. Fiskesett bestående av 12 kniver og gafler i elektroplated. Gammelt og dekorativt. KAFFEKVERN. Gedigen kaffekvern for landhandel, ca Uvanlig. KAFFEKVERN. Stor elektrisk kvern for profesjonell bruk i butikk eller kafé. Merket ASC M45 fra A. Jørgensen & Co Kjøbenhavn. Veier ca. 25 kg. Må hentes hos Skanfil. KOMMODEBESLAG. Lott på ca. 30. div. gamle beslag i messing. Fin lott. LASERDISC. Lott 41 stk. Her er filmer, musikk og spill. a kvalitet på det meste. LIGHTERE. Lott 15 stk. hvorav 7 Ronson lightere. Litt varierende kvalitet. LOMMEKNIVER. Lott på 10 stk. små morsomme kniver med perlemor, den største en fiskekniv. Bla. dekorert med naken dame og to med cowboyer. L utslått fra 6,5 til 22 cm. Litt slitasje. LOUISIANA PURCHASE EXPOSITION SWORD. Sverd i balg og belte med dekor lagd til vaktene som holdt vakt ifm. -årsjubileet i 1904 for USAs kjøp av Louisiana fra franskmennene i Klingen med dekor, merket Jefferson Guard på ene siden og Louisiana Purchase Exposition og number 569 på andre siden. L=67 cm. Litt slitasje. MASKER fra BURMA, kan rekke tunge når man trekker i snoren. Monteret på sokkel og begge pene, højde ca. 27 cm på begge, i alt 2 stk. MEDALJER. Lott over 150 medaljer og noe pins. Mest idrettsmedaljer, noen sangermedaljer m.m. Et par i sølv observert. Se bilde. Kommer i morsom liten treeske. MERKER/NÅLER. Lott på 90 div. Bl.a. militære marsjmerker, skyttermerker, idrettsmerker m.m. Se bilde. MJØSDAMPSKIBENE SKIBLADNER OG FÆRDESMANDEN. Pål. 25 Spd. Lillehammer En god del transportnotater inni, bla. ifm. Statsråd Konows dødsbo (tidl. eier av aksjen). 4 bretter og noe slitasje, men uvanlig og dekorativt I 948 PENGELOTTERI/D.N.P. Komplette hefter, 472 trekning 1957, halvlodd. 682 trekning 1975, hellodd. Defekte fronter på begge. I 949 PRESIDENTAL BUTTONS. Lott på 219 buttons for presidenter og presidentkandidater i USA. Ant. alle brukt ifm. presidentkampanjene. De fleste fra tallet. I 950 RIKSVÅPENET. Stort veggteppe med riksvåpenet påsydd. Uvanlig stort. Flott farge. 150 x 175 cm. I 951 SKRIVESKRIN. Fint eldre militært skriveskrin med skriveplate. Messingbeslag. Har skader som er reparerte. 30 x 25 x 10,5 cm. I 952 SPASERSTOKK. Med håndtak i 830 s. L=90 cm. Stokken litt slitt. I 953 TELEVIMSEN-figur. Rød jakke, grønne bukser. H=21 cm. Mrk. c.r. Caprino bak på sokkelen (dvs. ekte). a stand. I 954 TREARBEIDER. En liten tønne med messingkran og beslag på stativ, Ø=11 cm og H=17 cm. En liten sortmalt boks med lokk, Ø=7 cm og H=10 cm. En liten sveipet boks Ø=11 cm og 9 cm, med lite firkantet hull på toppen. I 955 USA-flagg. Stars and Stipes med 50 stjerner. 1 m x 1,8 m. Bør renses. Medfølger gammelt gummistempel, M/S Tampa, 3 diplomer fra Bergensfjord, og foto av M/S Kronoland. I 956 VEKT. Stor flott vekt i messing på treplate. Postvekt? Lovlig fra 10 gr-5 kg. Medfølger over 50 div. lodd fra 1 gr. til 2 kg. H=65 cm. I 957 VEKTERVÅPEN. Kopi av gammelt våpen, morgenstjernevariant, stokk med kjetting med kule med pigger i enden. Stokkens L=45 cm. Skumle saker. I 958 VEKT MED LODD. Noratell vekt med komplett sett lodd i treeske merket A/S Viig & Vraalsen & A. P. Foss Oslo. Inneholder 12 lodd fra 1- gr. I 959 Banankasse stappfull av diverse papirer, bøker, hefter m.m. fra bo. Bl.a. gamle konfirmasjonstelegrammer, julekort, brev, reisebrosjyrer, sanghefter, bok om Hellig Olav fra 1897, skolehefter, kvitteringer, fakturaer, Norsk Barneblad årgang 1904, Bonytt årgang 1943, Fra Fjell og Dal 1875, Hvem Hva Hvor 1949 m.m. Bør sees. I 960 Diverse. Pins, emblemer og sportspremier, hovedsakelig fra Norge. Dessuten smykker med mere. I alt cirka 82 stk. Interessant. I 961 Liten, spennende rotelott i sigareske. Her er bl.a. 2 ringer i 10 K med hhv. rød og blå stein, saltkar i sterling, mynter, jakkemerker, penn m.m. Vel verdt en titt. I 962 Banankasse stappfull av diverse papirer fra bo. Aksjebrev, små bøker, hefter, album med innlimte bilder, glansbilder, atlas 1885, barnebøker, reisebrosjyrer, aviser fra frigjøringen, kalender, rutetabeller, prgrammer, fakturaer m.m. Bør sees. I 963 Lott to dolker og en machete. Alle med slirer. a stand på alle tre. Dolkene er L=36 cm lange, machetens L=64 cm. I kr VII utgave 1997, Nansen Jubileet , Petter Dass , Thor Møhlen kopi. Pins-sett Athens stk. rammer som BØR HENTES. I 965 Lott tannlegeutstyr. Tre litt uvanlige verktøy, og en del annet div. Se bilde. Aksjebrev *) I 966 AKTIESELSKABET FLID. andval Pål. 25 I 967 I 968 I 969 I 970 I 971 I 972 I 973 kr. No. 90. Tre bretter. AKTIESELSKABET NUT OG FJÆR. Drammen Pål. kr. No Kv. 1. AKTIESELSKAPET HENRY LUND. Lott 4 aksjer. Tre pål.. Christiania 18 nov og et pål. kr 28 mars a kvalitet. ATLANTIS. Flekkefjord Pål. kr. Med flott båtmotiv, lover og 6 kuponger. Kv BANKAKSJER. Lott på to aksjer. SARPSBORG AKTIEKREDITBANK. Sarpsborg Pål. kr. Dekorativt. STAVANGER HANDELS-OG INDUSTRIBANK. Stavanger Pål. kr. Fin logo. Kv BANKAKSJER. Lott på tre aksjer. PORSGRUNDS HANDELSBANK. Porsgrunn Pål. kr. DEN NORSKE HANDELSBANK. Trondhjem/ Kristiania Pål kr. HAUGESUND KREDITBANK. Haugesund Pål. kr. Kv BERGEN. Lott to skipsbrev. BERGENS ELEKTRISKE FERGESELSKAB. Bergen Pål. 25 kr. SS OLAV KYRRE. Bergen Pål. 1 kr. Med lover. Kv. 1. BERGEN PRIVATBANK. Bergen/Oslo Pål. aktier a kr. Fin logo. Sjelden grå farge. Sjelden med så mye pål. Kv Skanfil Auksjon / 20. juli

16 I 974 BERGEN PRIVATBANK. Bergen/Oslo Pål. I 1010 OVERHALLEN TORVSTRØSAMLAG. Overhallen I 1039 HAAKON VII. Signatur på dokument, også 10 aktier a kr. Fin logo. Sjelden gul farge Pål. kr 20. No 60. ettet flere ganger. påmontert 5 frimerker. Kv Tidligere ukjent. I 1040 HEYERDAHL, THOR. Signert dedikasjon i boken I 975 BERGENS PRIVATBANK. Bergen/Oslo I 1011 SALOMON S SKOFABRIK. Kristiania Pål. The Ra expedtions, datert London Aktie a kr. Fin logo. Sjelden blå farge. Kv. 1. kr. Dek. motiv av 3 av selskapets fabrikker. Medfølger et foto og avisutklipp fra Dagbladet. I 976 BERGENS PRIVATBANK. Bergen/Oslo Pål. Kv. 1. I 1041 MICHELET, MARIE Norsk aksjer a kr. Logo. Sjelden med så stort I 1012 SENJEN PRIVATBANK. Lott tre aksjer. Harstad forfatter og organisasjonskvinne. ev til Hr. pål. Kv , 1916 og Pål. kr. Kv Redaktionssekretær Schmid ang. et vedlagt I 977 BERGENS PRIVATBANK. Bergen/Oslo Pål. I 1013 SIBERIAN STEAMSHIP MANUFACTURING & bilde av forfatterinnen som skal brukes ifm. 5 aktier a kr. Fin logo. Sjelden rød farge. TRADING CO. Christiania Pål. kr. Et bokutgivelse. Datert 19/ Kv meget dekorativt og historisk dokument. Kv I 1042 NANSEN, FRIDTJOF. Lite brevark datert 30 aug. I 978 DAMPSKIBSAKTIESELSKABET LØVEN. I 1014 SKIENS-TELEMARKENS D/S, datert Skien 1, 89 signert av Nansen Sandefjord Pål. kr. Formål frakt Larvik- pål. kr, (no 2492), brettet flere ganger. Meget I 1043 OLAV V og HARALD - signaturer på deler av Sandefjord-Kristiania. Med lover. Kv. 0. dekorativt. dokumenter, også påmontert frimerker. I 979 DEN NORSKE INDUSTRI OG VEXELBANK. I 1015 SKIPSAKSJEBREV. Lott på to. NORSK I 1044 OSCAR II. Underskrift på dokument, også Christiania Pål. kr. Dekorativt. Kv. 1. TRANSATLANTIC. Oslo Pål. kr. Med påmontert 4 frimerker. I 980 DEN NORSKE SKOFABRIK. Christiania rederiflagg. SOLVANG. Stavanger Pål. I 1045 SANDEMOSE, AKSEL ( ). ev datert 1. Pål. kr. I tillegg medfølger et lånebevis til kr. En side. Kv april 1936 til Lilly Odberg i Sandefjord angående fabrikken datert Oslo 1929 pål. 390 kr. Kv. 0. I 1016 SKIPSBREV. Lott på tre. SKULE. Kristiania tidsskriftet Årstidene. I 981 DET OVERSØISKE COMPANIES Pål. 12,50 kr. Med vedtækter og noen kuponer. F 1046 SIBELIUS, JEAN ( ). Finsk komponist INDUSTRISELSKAP. Kristiania Pål. kr. NORSK TRANSATLANTIC. Oslo Pål.. som bl.a. tonesatte Finlandia. ev med Meget dekorativt. Kv. 0. Med noen kuponer. SKIPS S/S BRAAHOLT. Oslo konv. datert Järvenpää 25. juni 1947 til Odd I 982 DET OVERSÖISKE COMPAGNIE S INDUSTRISELSKAP. Christiania Pål. 0 kr. Meget dekorativt og sjeldent. Kv. 0. I 983 DET OVERSÖISKE COMPAGNIE. Christiania Pål. kr. Dek. og flott brev. Kval. 0. I 984 DET OVERSÖISKE COMPAGNIE. Christiania Pål. kr. Meget dekorativt. Kv. 0. I 985 FARSUND OG OPLAND BANK. Farsund Pål. kr. Dekorativt med vedtekter. Kv. 0. I 986 HARDANGER SØNDHORDLANDSKE Dampskibsselskap. Pål. kr. Udstedt 1. November Repareret. I 987 HOLMESTRAND-VITTINGFOSBANEN. Datert Holmestrand Pål. kr.. Unummerert. Ubrettet. Pen. I 988 HVALFANGERSELSKAPET GLOBUS 1925 pål. kr, kv 1/2 + Hvalfangerselskapet POLARIS pål. kr a kval. Begge nedskrevet flere ganger. I 989 HØGSFJORD RUTELAG. Stavanger Pål. 25 kr. Nr Dekorativt med flagg. Sjelden. Kv. 1. En brett. I 990 HØIRES HUS. Kristiania Pål. kr. (Høires organisasjon) Vedtegter. Kv I 991 INDHERREDS AKTIE-DAMPSKIBSSELSKAB. Steinkjær Pål. kr. Flott brev med motiv av D/S Kong Sverre. Kv Sjeldent. I 992 INDUSTRI/DATA. Lott 15 nyere brev. Ingen like. Kv. 0. Se bilder. I 993 KRISTIANIA. Lott tre skipsaktiebrev. CYGNUS Pål. kr. SKULE Pål. 1 kr. THOR THORESEN LINJE Pål.. Kv I 994 KRISTIANIA/OSLO. Lott tre aksjebrev. ETTERSTAD MASKINVÆRKSTED Pål. kr. UNIVERSAL MASKINFORETNING Pål. kr. BRYNJULF NILSEN Pål. kr. Kv. 0. I 995 KVAM PRIVATBANK. Øystese Lutbrev. Pål. kr. Sjelden. Kv. 0. I 996 LARVIKS TELEFONSELSKAP. 8 ulike blanketter Pål. fra -. Ubrettet og pene. I 997 LIER MEIERI. Datert Lier Pål. 2 1/2 aksje, tilsammen kr (nr 7). ettet flere ganger, brettrift og flekker. Meget sjelden. I 998 LIPPESTAD A/S G. Von der Lippe. Standardbrev datert Oslo 1956, pål. kr (nr 6). Ikke tidligere registrert. Medfølger 8 brev fra tallet: 2x Borregaard, Orkla Borregaard, Storebrand, 2x DNC, G. Block Watne, Actinor. Litt var. kval. I 999 L/L ALVERSUND & MANGER DAMPBÅTLAG. Lutbrev. Bergen Pål. 10. Sjelden. Fin kvalitet. I Andelsbevis LYN Ski og Fotballklubb, kr interimskvittering på kr. for obligasjoner vedrørende Stadionanlæg ved Ullevaal Pen kvalitet. I 1 MESNALIENS KURSTED FOR BRYSTSVAGE. Christiania 15 Nov. 1. Pål. kr. Noen oppskrivniger og transporter. Fire bretter og noe slitasje. I 2 NAMDALENS SILDOLIE OG KRAFTFORFABRIK. Namsos Pål. kr. No 23. Noen kuponger. ettet 2 ganger. Rifter og kantanmerkninger. Ikke tidligere omsatt. I 3 NAMDALS PRIVATBANK. Namsos Pål. kr. Litra A. No 133. ettet. Noen kuponger. Rifter og noe slitt. Ikke tidligere omsatt dette året. I 4 NAMDALS PRIVATBANK. Namsos Pål. kr. Litra A. No 159. Noen kuponger. ettet. Ikke tidligere omsatt dette året. I 5 NAMDALS PRIVATBANK. Namsos Pål. kr. Litra A. No 237. Noen kuponger. ettet. Ikke tidligere omsatt dette året. I 6 NATIONEN LANDMANDSPOSTEN. Oslo Pål. kr. Nr Tre bretter og litt slitasje. I 7 NEDRE EKERS AKTIEBANK. Nedre Eker Pål.. Sjelden. Kv. 0. I 8 NORDISK BANKINSTITUT A/S. Kristiania Pål. kr. Dekorativt. Kv. 0. I 9 NORSK KINEMATOGRAF-AKTIESELSKAB. Christiania No aksjer á. Pål.. Lover. Kv I 1017 F 1018 I 1019 I 1020 I 1021 I 1022 I Pål. kr. Kv SKIPS/SKIPSRELATERTE. Lott 10 aksjer. Ingen like. Nyere. Kv. 0. Se bilder. STAVANGER KREDITBANK. Stavanger Pål. speciedaler. Litra C. No Medfølger to små hefter, Love og reglement for banken datert 1864 samt 6 kuponer. Kv. 1. Et par svake bretter, litt slitasje i kant, men totalt sett et veldig fint, attraktivt og sjeldent brev. TEIGMYRENS GRUBEKOMPAGNIE. Haugesund Pål. 40 kr. (1/ part). Noe dek. Svært sjeldent. Kv. 3. TORP BRUGS AKTIESELSKAB. I Fredrikstad. 1 nov Pål.. Nr Nedskrevet og forhøyet. Meget dekorativt med ill. av bruget øverst. Litt slitasje rundt kanten. ØSTERDALENS PRIVATBANK. Rena Pål. kr. Nr Med kuponger. Ubrettet og pen aksje. Dekorativ. Lott 5 bankaksjer. Laurvigs Privatbank. Larvik Dekorativt. Haugesund Kreditbank. Haugesund Fredrikstad Privatbank. Fredrikstad Dekorativt. Mandal og Oplands Privatbank. Mandal Senjens Privatbank. Harstad Kv Lott 12 nyere skips/skipsrelaterte brev. Ingen like. Kv. 0-0,5. Se bilder. Antikviteter *) I 1024 F 1025 I 1026 I 1027 I 1028 I 1029 I 1030 Autografer *) ELEKTRISK MASSAGEAPPARAT fra det tidlige 1-tallet, WAPA STRAHLER made in GERMANY. Meget fint sett med mange forskjellige glassrør og i spennende org.koffert (40 x 25 x 10 cm). JESUS PÅ KORSET. Kors med Jesusfigur skjært ut i tre. Ant. 1-tall eller eldre. Med en del skader og reparasjoner. Korsets H=44 cm og Jesusfigurens H=14 cm. Uvanlg sak som ant. har vært festet oppå noe annet. MANGLETRE. Gammelt mangletre, med hest som håndtak og karveskurd. Ca. 1. Med reparasjon, ant. fra 1-tallet. L=64 cm. MANGLETRE. Med mange flotte utskjæringer og original bemaling utført i 1781, lengde 60 cm, lett brukt stand. MANGLETRE. Med mange flotte utskjæringer utført på 1 tallet, lengde 62 cm, lett brukt stand. MANGLETRE Med mange flottee utskjæringer utført i 1748, lengde 62 cm, lett brugt stand. MANNSFIGUR. Skjært ut i tre. Muligens 1-tallet eller eldre. I et ganske lett tremateriale. Mangler den ene armen, et par sprekker ellers brukbar. H=54 cm. I 1031 Astronautene Khrunov og Vladislav Volkov. Volkov er sjeldnere enn Gagarin (Sojus 7, Sojus 11), han omkom ved landing av Sojus 11 i juni I 1032 AUKRUST, KJELL. Dedikasjon i boken Emanuel Desperados, budbringeren fra Morgedal. Dedikasjonen lyder November 92. Gledelig jul til Elisabeth i November fra Emanuel Desperados og n Kjell. Emanuel Desperados skrevet med skjelvende hånd. Boken som ny. I 1033 AUKRUST, KJELL. Dedikasjon i boken Hallstein fra Flåklypa Tidende hilser Kjersti. Kjell. Boken som ny. I 1034 BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE ev på en side. Til Frölich. Signert Bj. Bj. I 1035 BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE ev på to sider datert Aulestad Til Konsul Frölich. Signert Bjørnstj. Bjørnson. I 1036 BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE ev på tre sider datert Aulestad juni Til Konsul Frölich. Signert Bj. Bj. I 1037 COLLET, JONAS. Norsk politiker, jurist, Norsk statsminister (Førstestatsråd) Signatur i boken Don Quixote utg i Kjøbenhavn med Charlotta Biehl som oversetter. Boken har 302 s med 10 helsides kobberstikk. I 1038 GRAN, GERHARD Norsk litteraturhistoriker som grunnla tidskriftet Samtiden i 1890 og Edda i evark på en side fra Morgenbladets Redaktion I 1047 I 1048 I 1049 I 1050 Bull-Hansen, Oslo. Meget sjelden. STANG, ULRIK Kjent norsk tollinspektør og kjent jurist/politiker. Sign. i boken Den græske og romerske mythologie av Christian Tobias Damm og utg. i Kjøbenhavn Boken har 276 s. og 29 kobberstikk. WILDENVEY, HERMAN. Signatur og lang hilsen til William A. Hartung i 1. utgave av På Ville Veier, Album m/120 autografer fra fotballspillere, håndball og friidrett. Bl.a. LSK seriemestre 1986, Tromsø Cupmestre mange andre. 16 forskj. autografer fra jentene på håndball landslaget fra en tid tilbake, bl.a Susan Gogsør, Anette Skotvoll, Karin Pettersen, Tonje Sagstuen, Kristine Duvholt, Ingrid Steen m/fl. Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker I 1051 BATPAXOMTOMAXIA. THEODOR KITTELSEN. Striden mellan grodorna och mössen. Oversatt fra gresk av Elof Hellquist, Stockholm u.år. Illustrasjoner av Kittelsen og Helge Thiis. 32s i et anonymt omslag. Bilag til Ord och Bild, 37. årgang. Uvanlig. I 1052 EIDSVOLDSMÆNDENE Flott lite hefte på 20 s. med illustrasjon og beskrivelse av alle mennene. Uten år, uvanlig. Et par små fuktighetskader, ellers bra. I 1053 FRIMURERI. Banankasse full av div. blader, bøker, matrikler m.m. Bør sees. I 1054 FRIMURERI. Oberst SVERRE FERMANN HERMANSEN: St. Andreas Logen Oscar til den flammende Stjerne. Festskrift i anledning 125- års jubileet 25. april april Trykt som manuskript for r. Frimurere. Oslo s. Meget rikt illustrert. Originalt bind med rik gulldekor. Et velholdt eksemplar. I 1055 KART. GINSBERG, WILLIAM B. Lott to bøker, begge som nye i originalplast. Maps and Mapping of Norway Hardcover, full shirting. 317 s. Ill. Printed Maps of Scandinavia and the Arctic New York s. Ill. Begge bøkene uåpnet i originalplast. I 1056 KRIGEN I ØSTEN. Den Russik-Japanske krig i Hefte 1-36 komplett. Ble kjøpt som billige hefter og siden innbundet. Disse kommer løse, noe som er uvanlig. Rikt ill. I 1057 KRIM. Samling med 20 gamle krimbøker av norske forfattere Var. kval. Se liste. I 1058 NORSK BOKTRYKK KALENDER Lott 16 stk. 121, , og a kvalitet. I 1059 OSLO SKATTETAKST MATRIKKEL S + 51 Pl. Orig. shirtingsbnd. Litt slitasje. I 1060 OSLO SKATTETAKST MATRIKKEL s + 51 Pl. Orig. shirtingsbnd. Litt slitasje. I 1061 REFLING HAGEN, INGEBORG. Fedrenes Guder. Illustrert av Per Teigen og Valborg Sirnes. Utgitt Lang dedikasjon og hilsen fra forfatteren på friblad, datert Ikke lest. I 1062 SANGBØKER. Lott på 20 sangbøker Se liste. I 1063 SLEKTSHISTORIE. DREYER, RUDOLF. SUKKA. Sukka-Ætta. Olav i Sukka i Suldal og hans etterslekt. Oslo 1952 (Rogaland historie- og ættesogelag). 496 s. Portretter, 1 foldet plansje og orig. helsjirtingbd. I 1064 STURLASON, SNORRE. Norges kongesagaer. Stormutgaven. Redaktør Finn Hødnebø. Oslo s. Med tegninger av Halvdan Egedius, Christian Krogh, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. Orig. helskinnbd. med helt gullsnitt i orig. kassett. Meget pen. I 1065 Lott tre barnebøker. En flytur til drømmeland, På tur med motorbåt og På biltur. Alle tre i meget god stand. Det morsomm med alle tre er at de har hhv. et fly, en båt og en bil som brettes til side for hver side og legges ned så det blir et nytt motiv i bakgrunnen hver gang. 16 Skanfil Auksjon / 20. juli 2013

17 I 1094 NORDLAND. NARVIKS HISTORIE. Komplett i 2 Faktabøker I 1121 KRYDDER. Lott 34 stk tallet. Meget bind, av N.A.Ytterberg. Utgitt av Narvik Kommune I 1066 BILBØKER. 14 bøker om biler. Bl.a. VW Golf og god kvalitet Litt falmede rygger. Små bruksspor Polo, Toyota Corolla, Volvo div. modeller, Saab ellers. I 1122 LOVE. Jenteblad. Lott litt over blader fra m.m. God stand. Se liste Litt varierende kvalitet, men mange I 1095 OSLO/KRISTIANIA. Lott 4 bøker. KRISTIANIA I 1067 BILBØKER. 14 bøker om biler. Bl.a. VW Golf og fine. CICERONEN. En veileder for publikum Polo, Toyota Corolla, Volvo div. modeller, Saab Med 95 illustrationer, 2 plansjer og 4 kart. I 1123 MAGASINET FOR ALLE Lott 131 m.m. God stand. Se liste. Kristiania s. Die kontaktmetamorphose magasiner. Meget god kvalitet. I 1068 BOTANIKK. FÆGRI, KNUT: Norges planter. I-II. im Kristianiagebiet von V. M. Goldschmith mit I 1124 NORSK BARNEBLAD. 1894, 7. årg., kpl Oslo Meget rikt illustrert, delvis i farger. 84 abbildungen im text, 2 tafeln und 5 farbigen Ubeskåret. a kvalitet. Originale skinnbind med små bruksspor. karten. Utgit for Fridtjof Nansens Fond Kristiania I 1125 NORSKE GUTTER. Lott ca. 90 stk. fra I 1069 DE NORSKE JERNBANER OG DERES Tysk hefte, 482 s. Ill. Litt slitasje. Stor-Oslo. Normal kvalitet. PERSONALE. 4 bind Driftshistorie, Forslag til generalplan Hefte 218 s. Ill. I 1126 POPULÆR MEKANIKK. Komplette årganger s ill. Tre bind peronal biografier, kart. Generalplan for Oslo Hefte. 99 s. Rikt fra 1951 til 1970 innbundet i 39 solide bind (2 492 s. a sett. ill., m/kart. banankasser). Et meget uvanlig utbud og trolig det F 1070 FLEISCHER, ESAIAS, Forsøg til en almindelig 1 I 1096 ROGALAND. Lott 7 bøker og 5 div. Hefter. Bl.a. mest omfattende tilbudet på markedet på veldig Naturhistorie, Syvende deel 1795, RYFYLKE. FOLK OG NATUR. Stavanger mange år. Pen stand. sider, omhandler Fiskene og Amphibierne. ugt 328 s. Gjennomillustrert, og ÆTT OG HEIM I 1127 SANDEMOSE, AKSEL. Årstidene I stand med lidt misfarvning og enkelte pletter, hefte. Utgitt av: Rogaland historie 10 hefter. Orig. omsl. a kvalitet. højde 19, bredde 12, tykkelse 12 cm. og ættesogelag, Stavanger Se bilde. a I 1128 TEKNIKK FOR ALLE. Komplette årganger fra 1 I 1071 HAUGLID, ROAR. Akantus. Bind 1-3. Heftet. 1. kvalitet til 1958 innbundet i 12 røde bind med Fra Hellas til Gudbrandsdal. 197 s. Løs i rygg. II: I 1097 gulldekor. Et meget uvanlig utbud. Bladet har 1-2. Mestrene i norsk treskurd. Oslo Norske ikke vært tilbudt i en slik god kvalitet på mange Minnesmerker s. Usprettet. år. Tillegg i første bind: 5 utgaver (alle utgitte) av I 1072 I 1073 I 1074 I 1075 I 1076 I 1077 I 1078 I 1079 I 1080 I 1081 I 1082 I 1083 HISTORIE. ØVERLAND, O. A.: Illustreret Norges historie Christiania, Folkebladets Forlag, Rikt illustrert. Plansjer i gull og farger. Bundet i 7 samtidige skinnbind. Ryggdekor i gull. Riksvåpen på fronten. Noen flekker på enkelte av ryggene. HVEM HVAD HVOR Tredje årgang av Aftenpostens Oppslagsbok (Redaksjonen avsluttet 25. nov. 1937). 413s. Originalbind. Små flekker på omslaget, ellers et pent eksemplar. INGSTAD, OLAV: Urmakerkunst i Norge fra midten av 1-årene til laugstidens slutt Originalbind med vareomslag. 428s. Billedplansjer, delvis i farger. Figurer. Ser helt ubrukt ut. KLEE, FR. De europeiske Staters Historie siden Etter de interessanteste og bedste Skrifter og andre Hjælpemidler. kjøbenhavn, pp. Indbundet i pent samtidig halvlærbnd. NICOLAYSEN, N. Kunst og haandverk fra Norges fortid. Udgivet af Foreningen til norske mindesmerkers bevaring, ved... Kristiania Pl. I-LXXI i 10 løse hefter. Litt slitt, men generelt veldig morsomt. NORGES HANDELSKALENDER Bind II. ansje-avd. 1 sider. Reklame og adresser. Topp stand. Firmastemplet Gustav A Ring AS. NORGES KIRKER. 8 bøker i serien Norske Minnesmerker. Buskerud 2 bind, Akershus 2 bind, Østfold 2 bind og Domkirken i Trondheim 2 bind. Meget pen stand. NORGES STATSBANER OG DERES PERSONALE Oslo s. Rikt illustrert. Meget pent sett. NORGES STATSKALENDER Helt gullsnitt. 1587s. a stand. Uvanlig. NORSKE KRAFTVERKER. Utg. av Teknisk Ukeblad ved dets -års jubileum april Red. Arne Solem. Fagred. Ragnar Heggstad Orig. skinnbd. 440 s. Fotografier. Tegninger. Kart. NORSK KUNSTNERLEKSIKON. Bildende kunstnere - arkitekter - kunsthåndverkere. Bind 1 A-G. Oslo Redigert av Nasjonalgalleriet. 851 s. Med vareomslag. Normale bruksspor. TELEFONKATALOG. Rikstelefonen for Oslo og omegn, Nr. 30, Del I Normale bruksspor. Lokalhistoriske bøker I 1084 AKERSHUS. ASKER. Forhandlingsprotokoll for Asker Kjøbmandsforening I 1085 AKERSHUS. Lillestrøms historie i 2 bind. Av Harald Hals Skinnbind i topp stand. I 1086 BUSKERUD. DRAMMEN. PEDERSEN, TORD - ODD W. THORSEN - BERIT NØKLEBY. Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie Drammen 1961/ s. Illustrert. Med smussomslag. Meget pene. I 1087 BUSKERUD. DRAMMEN. Rundtom Drammen. Lott på 49 stk. av disse lokalhistoriske tidsskrifter. Komplett sett fra prøvenr tom. nr. 4. Meget pen stand. I 1088 BUSKERUD. DRAMMEN. THORSON, ODD W. OG BERIT NØKLEBY. Drammen historie. Bind I-V. Bind IV og V med smussomslag Ill. Meget pent sett. I 1089 BUSKERUD. Norske Gardsbruk 1948 I og II, noe slitt. I 1090 CHRISTIANIA BYS MATRIKUL v/utgangen av året Oplysning om Eiendommenes Skattetaxter og Bygningernes and og forsikringssummer. Noe slitt omslag. I 1091 HEDMARK. SÆTHER,IVAR: Storelvedalen. Kristiania 1908, 131s + illustrasjoner. Org. gratinolbind. Reparert ytre fals. Stempel fra NKLs bibliotek bl.a. på tittelbladet. Sjelden bok. I 1092 HORDALAND. BERGEN. Bergen historiske forening skrifter. Lott 12 hefter Nr. 7, 29/30, 32, 33, 39, 41, 43, 44,46, 47, 52 og 53. a kvalitet på de fleste. I 1093 MØRE OG ROMSDAL. Grunn og Gror. NORDDAL bygdebok. Bind I-IV Bind I og II er litt slitt, ellers et pent sett. Uvanlig. ROGALAND. STAVANGER. GUNDERSEN, ERIK S. Stavangers Retsprotokoller i utdrag efter A.E. Erichsens og Axel Kiellands manuskripter ved -. Bind III (av 4) av: Samlinger til Stavangers Historie. Stavanger (Utgitt av Stavanger kommune). 516 s. Heftet. I 1098 ROGALAND, STAVANGER. Velholdt bok/mappe fra St. Turistforening 1927 Hilsen til Deltagerne i 6te Nordiske Handelskursus. Med tekster og mange bilder (noen større kolorerte) fra Stavanger og noe innover i Ryfylke. I 1099 ROGALAND. Telefonkatalogen for Stavanger, Sandnes, Egersund, Flekkefjord og store deler av resten av Rogaland s. Noe slitasje. I 1 ROGALAND. ÆTT OG HEIM. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. 12 årganger 1953 til , , 1966 og a kvalitet. I 1101 SLEKTSHISTORIE. WESSEL, ELLEN, OG LULLI KNUDSEN. Våre besteforeldre, Guro og Christen Knudsen. Deres barn og barnebarn s. Illustrert. Slektstavle. Originalt skinnbind. Pent eksemplar. I 1102 SOGN OG FJORDANE. Bygdebok for VIK I SOGN i 2 bind (Bind III) av Olav Hoprekstad, Prima stand. I 1103 SØRLANDET. Lott 8 stk. Sørlandsheftet stk., 1929, stk., 1935 og ukbar kvalitet. Medfølger 4 div. andre småhefter i varierende kvalitet. I 1104 TELEMARK. EIDANGERS HISTORIE i 2 bind av Harald Hals Skinnryggbind i prima stand. I 1105 TELEMARK. Vinje og Rauland av Rikard Berge, bind I og II, 2. opplag. Stavanger To pene kunstskinnbind. I 1106 VEST-AGDER. Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tid. Bind II-V (heftet), 6-8, og register. a kvalitet. I 1107 VESTFOLD. ANDEBU HISTORIE komplett i 3 bind av Arne Gallis, Shirtingbind. Små bruksspor. I 1108 VESTFOLD. NORGES GARDSBRUK, Vestfold Fylke I og II. Oslo Skinnryggbind med normale bruksspor. I 1109 VESTFOLD. Unneberg: NØTTERØY. Gårds og slektshistorie i 2 bind. Gjøvik Pene org.bind. I 1110 ØSTFOLD. CHRISTIE, SIGRID OG HÅKON. Norges kirker. Bind 1-2. Oslo 1959 (norske minnesmerker) s. Rikt illustrert. Originalbind med smussomslag. Et meget pent sett. Som nytt. I 1111 ØSTFOLD. DEHLI, MARTIN. Fredrikstad bys historie. I - V. Fredrikstad s. Rikt illustrert. Karter. Stamtavler. Orig. helsjirtingbd. Et fint sett. I 1112 ØSTFOLD. JACOBSEN, A. J. J. N. Jacobsen. Lastehandleren, samfunnsborgeren og hans tid. Bind Illustrert. Originalbind. Meget pent sett. I 1113 ØSTFOLD. Slektshistorie. Familien Due fra Aremark, Larvik ved Olaus J. Fangø. Larvik s. Stamtavle. Navn på forsiden, ellers bra stand. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter I 1114 COCKTAIL. Årgang Hele årgangen innbundet med Nyttårsnummer og Julenummer. a kvalitet. Medfølger en kortstokk med Poker Girls. I 1115 FOLKEVENNEN Årg Innbundet i 4 samtidige bind. Litt slitasje. I 1116 FOTOMAGASINET. Dansk kvalitetsblad Nr. 6+ jul 1958, jul komplett, jul komplett, nr. 1-5, 7, 10+jul 1961 og Medfølger nr 1 og 11 av det svenske magasinet FOTO fra Totalt 38 magasiner i meget pen stand. x 1117 HESTER. Ca. 40 eksemplar av Program for Trøndelag Travsportforening, Mange bra kvalitet, men noen med bretter og rullet rygg. Uvanlig utbud. I 1118 ILLUSTRERTE TIDENDE. Kjøbenhavn Lott ca. 60 blader. Litt varierende kvalitet. I 1119 JULEHEFTER. Lott 38 stk. de fleste tallet. Stort sett veldig bra kvalitet. x 1120 JULEHEFTER MED HESTER. 12 større hefter ca. 1942/59, stort sett jule-/vinternummer av Våre hester og Trav og galopp. Mye i bra kvalitet. 1 1 I 1129 bladets forløper Min Hobby. ØSTLENDINGEN Lott 22 stk. ukbar kvalitet. Skjønnlitteratur F 1130 IBSEN, HENRIK. Byggmester Solness. 1. utgave Originalt dekorert helshirtingbind. Pen stand. I 1131 IBSEN, HENRIK. Et Dukkehjem. 1. utgave Org. dekorert helshirtingbind. Noen bruksspor. Forsatsblad delvis sprukkert i fremre fals. Sprukket og limt i bakre fals. F 1132 IBSEN, HENRIK. Fruen Fra Havet. 1. utgave Originalt dekorert helshirtingbind. Sprukket forsatsblad. Normale bruksspor. F 1133 IBSEN, HENRIK. Lille Eyolf. 1. utgave Originalt dekorert helshirtingbind. Ex Libris. Navn. Pen stand. I 1134 INGEBORG REFLING HAGEN, OLAV BJØRGUM og HENRIK WERGELAND, Fantastisk samling med mange bøger/hefter, originale tegninger, raderinger, manuskripter samt utgitte bøker, spenndende samling fra IRH s familie med IRH s personhistorie og mange manuskripter av IRH eller oversatt av IRH samt mange originale innrammede tegninger og raderinger av Olav Bjørgum og andre, hvor flere er brukt til illustration i bøker. Omfangsrikt i flyttekasse + løse bilder, bør sees, anbefales. Fotografier, filmer, etc. *) Fotografier, filmer, etc. generelle objekter *) I 1135 Banankasse stappfull med fotografier fra ca. 1 til 50-tallet. Stort sett alt norsk og i s/hv. Fulle fotoalbum, negativer, filmruller, atelierfotografier, visittkortfotografier, samt mye løst. Foruten private finnes en del krig, militært, biler, begivenheter og dagligliv etc. Bør sees. I 1136 I 1137 Full banankasse med 12 fotoalbum, negativkonvolutter, atelierfotografier, visittkort, glassnegativer. Et album inneholder private fotografier med Kronprins Olav, tatt i Harstad To innrammede bilder med hovslagere m.m. Mye interessant her. Ca. 15 kg brutto. Bør sees! JAMES BOND I JAPAN (Sean Connery). Plakat overtrykt med norsk tekst (style B) fra Kommunenes Filmcentral 67x102 cm. ettet, penneskrift i v. kant, og noen flekker, ellers ganske bra stand. Foto og optisk utstyr *) F 1138 KODAK. Dobbeltsidig, tungt emaljeskilt for KODAKS VERICHROME film fra 1930-tallet. Småskrammer. Sjeldent Utgår I 1140 KIKKERT. Flott kikkert i messing på stativ av tre med tre føtter. Finner ikke noen merker. I meget fin stand. I 1141 KAMERAER. Stor lott på til sammen 29 fotoapparat og to filmkameraer. Se bilde og liste på nett. I 1142 DELTA BELG PLATEKAMERA fra Krügener, Bockheim/Frankfurt. Produsert i Platestørrelse 9 x 12. Hel belg og alt fungerer, men ingen plater medfølger. En del bruksspor, men et gammelt og fint objekt. I 1143 CANON EOS 50E. Solid kamera med et utmerket objektiv og batteripakke Canon BP-50. Objektivet kan også benyttes på Canon digitale speilreflekskameraer. Dessverre er låsen på baklokket i stykker så det må holdes fast med en tapebit. Kan sikkert fikses. I 1144 RICOH MIRAI mm zoom. Et tungt, meget spesielt kompakt speilreflekskamera med autofokus, godt objektiv. En rekke finesser. Batteri i håndtaket som er svingbart. Quick guide medfølger. a stand. I 1145 PENTAX SF 7. Et av de første speilreklekskameraene med auto-focus og innebygd blitz. Med Pentax F Zoom 3,5-45/28-80 objektiv. Dette skal passe også til Pentax digitalkameraer. Noen bruksspor på vesken Skanfil Auksjon / 20. juli

18 I 1146 NIKON EM. Filmbasert speilreflekskamera med 2 I 1167 Lott papirer som har tilhørt en norsk visekonsul. I 1190 Ørepynt i 14 k gult gull med 3,50 ctw topas. objektiver, Tokina 4/35-70 som sitter på kameraet En del papirer relatert til skipsfart (cruise etc), Butikkpris 2 kr. Nye. og Nikon serie E 2,5/35. Medfølger en Hanimex invitasjoner m.m. Vel verdt en titt. I 1191 Ørepynt i 14 k gult gull med 2,40 ctw topas. 6 x 20 TZ*2 blitz i originalemballasje og bruksanvisning. I 1168 POSTKONVENSJONER med Russland 1846 og mm. Meget fine. Nye. Alt fungerer som det skal. omhandlende Dampskipspost 1847, samt Tabeller I 1192 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 2,80 ctw topas. I 1147 PENTAX ME super. Analogt speilreflekskamera vedkommende Norges Postvæsen Det Butikkpris 2 kr. Nye. fra begynnelsen av 1980-årene med objektiv medfølger en trykksak Norske Aviser I 1193 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 1,40 ctw ametyster. Cosinon-Z 35-70/3,5-4,5. Lysmåler muligens I 1169 REALISASJON. Eske med mange Nye. defekt, men ellers fungerer det andre. Meget pent rasjoneringskort, flere i originalbunter, I 1194 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 1,30 ctw topas. Nye. kamera. sannsynligvis bortimot stk. Medfølger også I 1195 Ørepynt i 14 k gult gull med 1,55 ctw ametyst. I 1148 MINOLTA 0. Et slitesterkt, analogt mange gamle dokumenter og direktiver i tilfelle Nye. speilreflekskamera med normalobjektiv 1,7/50. behov for rasjonering i forhold til krig. Stammer Kameraet er sjekket og funnet i orden. Uten fra et eldre lager. Er også med flere sjekkhefter I 1196 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 2,80 ctw topas. Nye. batterier. Meget pen stand. for rasjonering av bensin, anvisninger, regnskap I 1197 Ørepynt i 14 k gult gull med 1,30 ctw ametyst. I 1149 RICOH XR-P. Filmbasert multiprogram osv. Spennende eske med svært mange eldre Nye. speilreflekskamera med objektiv Rikenon zoom dokumenter. Bør gjennomsees, her er det ganske I 1198 Ørepynt i 14 k gult gull med 2,30 ctw citrin. Nye. 3,5-4,5/ Fotobag inneholder også blitz Ricoh mye. I 1199 Slipsnål i 14 k gult gull med blå stein B=6 cm. XR Speedlight P, samt bruksanvisninger til alle I 1170 SVERIGE. Ett større parti eldre kunngjørelser- I 1 Ørepynt i 14 k hvitt gull og 1,45 ctw topas mystic. enhetene og bred nakkereim. Fungerer fint. høyst uvanlig utbud! Nye. I 1150 YASHICA FR I. Analogt speilreflekskamera Gull, smykker og sølvtøy *) I 1201 Halskjede i 14 k gult gull med korsanheng på 16 x fra 1980-tallet, produsert i Japan. 3 originale 7 mm. Kjedets L=46 cm. Nytt. objektiver: 2/55 på kameraet, 2,8/135 og 2,8/28. Smykker med diamanter *) I 1202 HERRERING. NTH-ring. Innvendig ring i Sammen med en liten Sunpak blitz ligger det hele Ø=21mm. i en stiv beige kamerakoffert. Selvutløser virker Smykker - øvrige *) ikke. men ellers ser det ut til å være i orden. Ikke sjekket lysmåler (mangler batteri). Normale I 1203 Stor lott i flere små esker. En del sølv observert. 1 bruksspor. Mye artig. I 1151 FED 2. En av de mange kopiene av Leica I 1204 Lott smykker. En mengde smykker i smykkeskrin III. Russisk utgave produsert i 1956 med samt en småeske. En del sølv observert. serienummer Originalobjektivet Fed I 1205 Lott i sølv. Bl.a. 4 kjeder, 2 ringer, 1 armbånd, et 2,8/52. Utstyrt med original veske. uksspor på par ørepynt m.m. Se bilde. veske og apparat. I 1206 Øreringer i 14 k gult gull. Ø=20 mm. Nye. I 1152 PENTAX MG. Analogt speilreflekskamera med 3 objektiver: Pentax-A 1.7/50, Vivitar 2.8/28 MC Close focus og Auto Kepcor Zoom 4.5/80-. Lysmåler er ikke sjekket. Veske, bruksanvisning og andre papirer medfølger. I 1153 NIKON F-401S. Autofocus speilreflekskamera med AF-Nikkor 35-70/3,3-4,5. Original bred nakkereim. Alle funksjoner er i orden. I 1154 CANON EOS F. Filmbasert speilreflekskamera med EF objektiv. Kameraet er sjekket og alt er i orden, men batteri medfølger ikke. Objektivet passer også til Canons digitale speilrefleks. ed, original nakkereim, norsk instruksjonsbok og frontdeksel følger med. I 1155 KIKKERT. Ant. en nivelleringskikkert. Merket Sigurd Baalsrud Oslo 1053 B s III. I 1156 Engelsk kikkert, trolig fra 1-tallet. Mrk. P.F.Perry & Co LTD, West Hartlepool. 77 cm fullt uttrukket. Noen anmerkninger i ytterste glasset, men fungerer fint. I 1157 FILMFRAMVISER. 8 MM. Paillard-Bolex 18-3 DUO. Sveitsisk kvalitetsprodukt som kan spille av de ulike 8 mm formatene. Stillbar filmhastighet fra 18 til 3 bilder i sekundet. Skilt med navn og markering for start/lysstyrke mangler, for øvrig bra stand. Medfølger redigeringsapparat av merke Erno modell E- dual-8 og skjøteapparat ISE. Begge sistnevnte i originalesker og med bruksanvisninger. I 1158 AGFA OPTIMA II. Fra begynnelsen på 60-tallet. Med Agfa Color-Apotar 2,8/45 og Prontormator. Helt ubetydelige bruksspor på så vel kamera som veske. I 1159 OLYMPUS WIDE med Olympus Zuiko-W 3,5/3,5 cm objektiv fra Både apparat og veske har normale bruksspor. Fungerer fint. I 1160 VOIGTLÂNDER BESSY AK. Produsert i aunschweig, Vest-Tyskland. Et artig kamera med noen spesielle løsninger bl.a. utsvingbar blitz på enden av kameraet. Strømkilde 18 V batteri under bunnplata. Trenger nytt batteri. Bildeformat 28x28 på 126 filmkassett. Objektivet er Color-Lanthar 2,8/38 med Pronto-Matic. Meget pen stand. I 1161 KIKKERTER. To stk. En made in England av merke Kershaw, The Olympic. Extra Wide Angle 8x30 i org. lærveske. Den andre er fransk, merket Haute Precision Tiranty Ingenieur Constructeur, Everest, Paris 8x. Begge med bruksspor. I 1162 ZENIT TTL. Russisk bygd speilreflekskamera med Helios-44m 2/58 objektiv i etui + ekstra objektiv Carenar 1:2.8 f=135 mm. a stand. Gamle dokumenter *) I 1163 I 1164 I 1165 I 1166 ADELSPATENT signert Kong Frederik den VI. Tildelt Anker Wilhelm Frederik Bornemann, Ridder af Dannebrogen. ( ). Datert Frederiksberg den 9. juli Komplett med stort segl. Bornemann var justitiarius i Høyesterett. Sjelden frembudt. LIMIT! DANMARK. AAPENRAA. Perm med interessante familiedokumenter. Daterede fra 1746 og indtil Diverse dokumenter med påtrykte dokumentafgifter, soldaterpapir (1871), vandrebog (1867), vacination/dåbsattester. Overvægt 1-tal. Begravelsessparebog (1950) og meget andet spændede. I alt ca 40 objetter. SKAL SES! FORORDNING 1624 OG Forordning om Post-Budene ofver Danmarck og Norge 1653, samt Forordning om Post-budde KRISTIANSAND. Lott div tallet. Bla. to postkvitteringsbøker, mange Kringkastingskort poststemplet Kristiansand, telegrammer, rasjoneringskort, reseptkonvolutt m.m. 18 Skanfil Auksjon / 20. juli F 1171 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,70 ctw diamanter. Meget flotte. Sertifikat medfølger. Butikkpris kr. 23. kr. Nye. F 1172 Enstens diamantring i 14 k hvitt gull med 0,36 ctw diamant i SI kvalitet. Nydelig ring. Ø=17 mm. Sertifikat medfølger. Butikkpris 20. kr. Ny. F 1173 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,55 ctw diamanter. Flott glans. Sertifikat medfølger. Butikkpris 11. kr. Nye. I 1174 Diamantring i 14 k gult gull. Med 0,46 ctw diamanter i SI kvalitet. Ø=17 mm. Meget flott. Butikkpris 13 kr. Ny. I 1175 Ring i 14 k hvitt gull med 0,12 ctw diamanter og 1,0 ctw rubin. Fantastisk flott ring. Butikkpris 11 kr. Ny. I 1176 Ring i 14 k hvitt gull med 0,28 ctw diamanter. Flott ring. Butikkpris 10. kr. Ny. I 1177 Ring i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamanter. Nydelig ring. Ø=17 mm. Butikkpris 10. kr. Ny. I 1178 Ring i 14 k hvitt gull med 0,18 ctw diamanter. Meget flott og spesiell ring. Ø=17 mm. Butikkpris 9. kr. Ny. I 1179 Diamantring i 14 k hvitt gull. Med 0,22 ctw diamanter. God glans. Butikkpris 8 kr. Ny. I 1180 Halskjede i 14 k gult gull med anheng i 14 k gult med 0,25 ctw diamanter i SI-kvalitet. L=45 cm. L=0 kr. Nytt. I 1181 Enstensring i 14 K hvitt gull med 0,11 ctw diamant. Klarhet VS1. Ø=17 mm. Ny. Butikkpris 5 kr. I 1182 Diamant solitairering i 14 K hvitt gull prydet med brillantslepet diamant på ca ct. I 1183 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamanter. Nye. I 1184 Sølvring i 925 s med 0,02 ctw diamanter og 1,58 ctw topas. Ø=17 mm. Ny. Smykker av/med gull - div. steiner *) I 1185 Ring i 14 k gult gull med 1,90 ctw smaragd og 3 0,09 ctw diamanter. Sertifikat medfølger. Ø=17 mm. Butikkpris 15. kr. Ny. I 1186 MANSJETTKNAPPER. I 585. Vekt 13 gr. Pene. 1 I 1187 Halskjede i 14 k hvitt gull med anheng i 14 k hvitt 1 gull med 0,10 ctw hvit topas og 1,92 ctw topas i fargen mystic. Kjedets L=46 cm anheng 18 mm. Butikkpris 5 kr. Nytt. I 1188 Herrering i 14 K gult gull med greskt motiv innrisset i hematitt (blodstein), indre Ø 19 mm. Velholdt. I 1189 Ørepynt i 14 k gult gull med 3,10 ctw topas. Nye. I 1207 I 1208 Lott med smykker i en NAL-blikkboks. En del sølv observert, perlekjeder, pilgrimsmykke m.m. Lott sølvsmykker. To halskjeder, to ørepynt og to emaljerte nåler (begge med liten skade i emaljen). Nålenes Ø=5,5 cm. I 1209 Øreringer i 14 k hvitt gull. Ø=9 mm. Nye. I 1210 Lott. Tre armbånd, to emaljerte og to brosjer. Se bilde. I 1211 RAVSMYKKER. Lott to par øredobber og en ring med 925 s. I 1212 Juvelsett i 925 s. Ørepynt med 2,40 ctw ametyst, halskjede med 3,50 ctw ametyst. Kjedets L=46 cm. Nytt. I 1213 SOLHEIM, JAHN VIGGO. Designersmykker. Ring, kjede, nål og ørepynt i 925 s. Alt i originalesker. I 1214 MANSJETTKNAPPER. I 925 s fra Studio Else og Paul. Spesielle. I 1215 HALSKJEDE. I sølv. Flott kjede bestående av 38 kuler med filigransarbeid. Kulene øker og avtar i størrelse fra Ø=5 til 13 mm. L=50 cm. I 1216 Armbånd. Sølvarmbånd belagt med 14 K gull, med 0,9+ ctw ametyst, 0,04 ctw diamant, 2,00 ctw citrin og 0,64 ctw peridot. L=20 cm. Nytt. I 1217 Øreringer i 14 k gult gull. Ø=9 mm. Nye. I 1218 Øreringer i 14 k hvitt gull. Ø=9 mm. Nye. I 1219 Sølvring i 925 s med 2,05 ctw ametyst og 1,80 peridot. Praktfull sølvring. Ø=18,5 mm. Ny. I halskjeder, 2 nåler og 2 ringer i sølv. Alt av eldre dato. I 1221 Dronning Viktoria 60 år på tronen, nål merket , V.R.+ krone på 2 hjerter. 39x18 mm, noen utydelige stempler, men sannsynlig i sølv. Sølvtøy *) I 1222 SØLVBEGER utført 1 med sølvguardein 1 Conrad Ludolf( ), Sølvsmedestempel antaglig Jørgen Diolisen( ), både stempel fra København og Næstved, Vædderens tegn, dekorert med bladkrans og monogram, h 11 cm, vegt 196 g, pen stand. I 1223 ÅRE GAFFEL. 11 middagsgafler (17 cm), som 3 nye. (Butikkpris ca. 10) I 1224 KANNE av sølv med mesterstempler, H=30 cm, 2 vegt 482 g, lett brukt stand. I 1225 ÅRE SKJE. 7 skjeer (17 cm), som nye. (Butikkpris 2 ca. 6) I 1226 ÅRE KAFFESKJE OG KAKEGAFFEL kaffeskjeer (11 cm) og 8 kakegafler (15 cm), som nye. (butikkpris ca. 9) I 1227 WILKENS. Meget pent sett i 835s med sukkerskål, sukkerklype, fløtemugge og fat i 835s. I 1228 ODEL. 6 store skjeer, ca cm. Nypris Pene. I 1229 MORMOR. 6 kniver, 21 cm. Pene. 1 I 1230 ODEL. 6 mellomstore spiseskjeer, ca. 18,5 cm. 1 Nypris ca 0. Pene. I 1231 ODEL. 6 større gafler, ca cm. Nypris ca Pene. I 1232 ÅRE ANRETNINGSSETT. Anretningsskje (22 cm) 1 og anretningsgaffel (22 cm), som nye. (Butikkpris ca. 4) I 1233 Peer Gynt-kniven fra David Andersen, beslag i sølv, som ny. Total lengde 24,5 cm. I 1234 Kongskniven fra Haugrud som ny, 925 sølvbeslag. 1 Total lengde 23 cm. I 1235 ÅRE DESSERTSKJE. 6 stk. skjeer (15 cm), som 1 nye. (Butikkpris ca. 4) I 1236 ODEL. 6 mindre spiseskjeer, ca. 18 cm. Nypris ca 1 0. Pene. I 1237 ODEL. 6 gafler, ca. 18 cm. Nypris ca. 0. Pene. 1 I 1238 ÅRE SAUSESKJE OG SMØRGAFFEL. Sauseskje 1 med krok (ca. 16,5 cm) og 3 små anretningsgafler (ca. 13,5 cm), som nye. (butikkpris ca. 4) I 1239 ÅRE. Lott 11 gafler i 830 s fra Tostrup. L=18,5 cm. 1

19 I 1240 MORMOR. 6 gafler, 18 cm. Pene. 1 I 1280 ÅRE KAKESPADE OG SYLTETØYSKJE. I 1324 LOMMEKNIV. Liten kniv i gull. L=9 cm utslått. I 1241 STILSØLV. 6 dessertskjeer el. barneskjeer i 830s 1 Kakespade (ca. 22 cm) og to syltetøyskjeer (ca. Litt slitt. uten gravyr. 14,5 cm. Pene. 15 cm), som nye. (butikkpris ca. ) I 1325 Lott 6 teskjeer i 830s i etui cm lange. To I 1242 OPPHØYD ROSE. Seks store spiseskjeer i 830 s. 1 I 1281 SKJEER. Lott på seks stk fra Thune merket 13 1/4 ulike mønstre (2 mrk. David. Andersen, 4 mrk. L=20,5 cm. Monogram øverst L=21 cm. Alle med lite monogram øverst. A.H.). Alle med svakt innrisset K bak. Var. kval. I 1243 OLDEL. 6 pene skjeer. (18 cm). Pene. 1 I 1282 Lott. En sukkerskje med tvunnet skaft og blad i I 1326 ODEL. 6 kaffeskjeer i 830s, i etui. 11 cm lange. I 1244 KAFFESKJEER. 12 små skjeer i forgylt 925s med s. Seks div. teskjeer, alle med tvunnet skaft Pen stand (Nypris: 2). emaljerte blader på enden av skaftet. Ca. 10 cm. 830 eller 925 s. I 1327 Tre mindre kremskjeer eller syltetøyskjeer. Ca. Meget pene. I 1283 ÅRE. Lott 5 kniver i 830 s fra Tostrup. L=20 cm cm lange. To mrk. Lohne nr. 143 og 144 I 1245 BANKETT store gafler i gammel 1 I 1284 RÅDHUS MED VIFTE fra David Andersen. 6 med løve på skaftet. Den tredje er dansk (tre tårn) bankettstil, hvorav 5 i 19.5 cm lengde, 1 i 20.5 cm. kaffeskjeer i forgylt 830 s. 10 cm. Meget pene. med blomstermønster. Pen stand uten gravyr. Ca. 280 g. Pene. I 1285 KAFFESKJEER. 6 forgylte små skjeer i 925s med I 1328 MÄRTHA. 6 kaffeskjeer ca 11.5 cm, nypris 2. I 1246 Teskjeer. Lott 12 små fine emaljerte og forgylte emaljert skaft. Ca. 10 cm. Meget pene. Pen stand. skjeer fra David Andersen i Sterling. L=9,5 cm. I 1286 Lott på 11. Konvall skje L=20 cm, Dobbel rokokko I 1329 ANITRA. 6 kaffeskjeer ca 11.5 cm, nypris I 1247 LAILA. Lott 6 kniver i 830 s. Ii eske. L=21,5 cm. 4 teskjeer L=10,5 cm, en gaffel og 5 div. skjeer. Pen stand. I 1248 Lott på 12 div. små serveringsbestikk i ulike Alt i 830 s. I 1330 SUKKERSKJEER. To ulike i 830s. Spesielle mønstre. Her er bl.a. litt Telesølv og Dobbel I 1287 ODEL. Kakespade i 830s, ca 21 cm lengde. mønstre. Rokokko. Alt i 830 s. Bladet er 7 cm. Pen stand. I 1331 ODEL. 6 mokkaskjeer i 830s. Ca. 9.5 cm. Pen I 1249 Lott på 10 i div. mønstre. Mest skjeer, bla. en I 1288 FLAT ROSE. Smørbrødspade L=23 cm og stand uten gravyr. gammel med litt naiv slottsdekor på. Vel verdt en serveringsskje L=20,5 cm i 830 s. Monogram I 1332 ODEL. Stor potetskje el. salatskje, ca 20 cm. titt. Se bilder. på skjeen. Nypris ca.. Pen stand. I 1 Lott 6 sølvskjeer fra 1-1-tallet. Bl.a. sanns. I 1289 FLAT ROSE. Lott på 4 koldgafler, tre L=19 cm. I 1333 ODEL. Anretningsgaffel el. l., ca. 27 cm. Nypris ca. tre fra Johan Poul Haverin Christiania tidlig med monogram og en L=17 cm. Alle i 830 s Pen stand. 1-tall, en fra Carl Andreas Mordt Christiania I 1290 ÅRE. Lott på 7. To skjeer L=17 cm, en kniv L=21 I 1334 LYSESTAKE. J. Tostrup. 925 s med røde ringer. sent 1-tall, en Terje Landaas Kristiansand tidlig cm, en kakegaffel L=15 cm, to teskjeer L=10,5 cm Diameter på fot 85 mm, høyde 127 mm. 1-tall og en ukjent. og en liten serveringsskje L=12,5 cm. Alt i 830 s. I 1335 Lommekniver. Lott to fine lommekniver i sølv. Den I 1251 OPPHØIET ROSE. Lott 6 store spiseskjeer i 830 I 1291 TELESØLV. Paispade i 830 s. fra Mylius AS ene med navn på. s. L=21 cm. Kragerø. L=27,5 cm. I 1336 Teskjeer. Lott på syv i 830 s. Bl.a. 4 stk. Märtha. I 1252 ELISABETH. Lott 12 teskjeer i 830 s fra ødrene I 1292 TONE. Lott 8 teskjeer L=11,5 cm, en koldgaffel I 1337 APOSTELSKJE. Meget fin skje i 830 s. L=18 cm. Lohne. L=11,5 cm. L=10,5 cm og en sukkerklype L=9,5 cm. i 830 s fra I 1338 Teskjeer. Lott på 8 div. skjeer. Tre emaljerte. To I 1253 SAMISKE TESKJEER. Lott på 4 uvanlige teskjeer, ødrene Lohne AS Bergen. med monogram. L fra 12,5 til 15 cm. Alt i 830 s. med svensk sølvstempel. Med dekor øverst av I 1293 TONE. Lott Kakespade L=22 cm, serveringsskje en samekvinne, krone øverst og i skjeen av et L=18,5 cm, en gaffel L=17,5 cm og to små Gull og sølv - øvrige gjenstander *) reinsdyr. L=11,5 cm. Uvanlige. serveringsskjeer L=13 cm, alt i 830 s fra ødrene I 1339 MANSJETTKNAPPER. Et par mansjettknapper 2 I 1254 Toalettsett i sølv. Speil diam. 15 cm, 2 børster Lohne AS Bergen. med isbjørner i 14 K gull. Vekt 19,2 gram. lengde 24 og 17 cm, skål lengde 22,5 cm. Meget I 1294 Lott. En sukkerskje, fem teskjeer Rose L=12 cm Stammer fra Grønland, derav isbjørnfigurene. kraftig og fint dekorert med papegøyer. og 6 like teskjeer L=12 cm. Alt i 830 s. I 1340 Lott. 9,9 gr. 14 karat gull fordelt på 4 ringer og par 1 I 1255 Thomas Mathisen m/401. Lysestaker med I 1295 LILJE. Seks kniver i 830 s fra Th. Olsens Eftf. øredobber, medfølger rester i liten eske. Noe sølv småriper (0,830). Diameter på fot 98 mm, høyde Bergen, L=20,5 cm. og krimskrams. Bør sees. 124 mm. I 1296 ANITRA. Lott 4 gafler. I 830 s fra A/S Th. Olsens I 1341 ØSTERDAL. 4 skjeer og 4 gafler, 17 cm. fra 1 I 1256 Vodkaberger merket MA 84. BC 1865 og 1870, Eftf. Bergen. L=18,5 cm. Tostrup. Pene. høyde 70 og 74 mm, muligens russiske. I 1297 Lott 6 kniver i 830 s fra David Andersen. L=19 cm. I 1342 SIGARETTHOLDER. I gull. Flott utført med I 1257 SAGA. Salatbestikk, 20/21 cm. ødr. Mylius. Tils. klatrende ape. H=8 cm. I 1298 ANITRA. 6 koldgafler i originaleske. I 830 s fra Th. ca. gr. Trenger puss, ellers meget pene. Olsens Eftf. A/S Bergen. L=13 cm. I 1343 DANMARK - KONGEMÆRKE, Chr. X, I 1258 RÅDHUS MED VIFTE. Lott på 9 teskjeer i 830 s Herreudgave i 14k guld, Georg Jensen. I 1299 SKJEER. Lott på fem eldre skjeer. Fire i 830 s, fra David Andersen. L=12 cm. Medfølger tre div. Indgraveret VIBBER-KISSER den siste eldre. L fra 18 til 21 cm. Ulike mønstre, andre også Rådhus med vifte. Se bilde. fire med monogram, én på forside. Hvalfangst I 1259 Lott på syv. Fire skjeer og en gaffel i 830 s. To I 1 FREDSSKJEEN. I 830 s. L=19,5 cm. Hvalfangst samlegjenstander *) lange kniver hvor bladet er merket Jean Mette I 1301 ÅRE. Paispade i 830 s. L=26,5 cm. og hvor jeg ikke finner noen sølvmerker, men tror I 1344 FLENSEBLAD. Sanns. til å partere hval. Merket I 1302 TESKJEER. Lott på 6. To Anitra, en Lillemor og tre temmelig sikkert det er sølv. Polar Helios. 20 x 20 cm. andre. Alle i 830 s. I 1260 Lott på 6. div. i 830 s. To spiseskjeer, og div. I 1345 HVALØRER. Lott på to bemalte. Mann og dame. I 1303 LAILA. Stor smørbrødspade i 830 s. L=22,5 cm. serveringsbestikk. Se bilde. H=13 cm. I 1304 KLOSTER. Stor smørbrødspade i 830 s. L=22 cm. I 1261 LAILA. Gaffler. 6 stk. I 830 s fra ødrene Lohne I 1346 PINGVIN utskåret i hvaltann? samt et fint 450 AS Bergen. L=18 cm. I 1305 Teskjeer. Lott 6 små fine emaljerte og forgylte sigarettskrin med rederilogo fra PELAGOS. Lokket skjeer fra Tostrup i 830 s. L=9,5 cm. må loddes på i hengselfestet. Ellers bra stand. I 1262 ELISABETH. Lott 8 gafler i 830 s fra ødrene Lohne AS Bergen. L=17,5 cm. I 1306 DOBBEL ROKOKKO. Paispade i 830 s. fra I 1347 SKIPSSEKK fra hvalfanger. Har tilhørt ødrene Lohne Bergen. L=25,5 cm. O.Henriksen, Sandefjord. Hel, men trenger en I 1263 ELISABETH. Lott 10 dessertskjeer i 830 s fra ødrene Lohne AS Bergen. L=14,5 cm. I 1307 LYSESTAKER. Et par små staker i 830 s. H=6 cm. vask. Gips i bunn. I 1348 TREKKPAPIRRULLE. Utskåret i hvaltann. Med to I 1264 DIPLOMAT. 5 pene skjeer, 18 cm. I 1308 Lott. Fire stk. Juvel, to gafler L=15,5 cm og to sel som ligger på og hval, hvalross, sel, isbjørn I 1265 Lott. Liten pilleboks i 830 s med navnet Signy koldgafler L=11 cm. Tre skjeer, to syltetøyskjeer og m.m. utskåret i relieff. 16 x 6 x 9cm. Gammelt og på. 8,5 x 4 cm. Liten dråpeformet sak fra David en suvenirteskje, samt penn. Alt i sølv. forseggjort arbeid. Andersen. Med to bulker. 7 x 5 x 5 cm. Svensk pokal H=8,5 cm med forgylt innside. 3 premie fra I 1309 MOKKASKJEER. Seks flotte små emaljerte Jakt, fiske, fangst *) Inskripsjon. Liten svensk sølvboks med lokk mokkaskjeer i 925 s. L=10 cm. med akantusdekor på lokket. Ø=7 cm og H=4 cm. I 1310 Serviettringer. 5 stk. i 830 s. Fine ringer som utgjør Jakt, fiske og fangstutstyr *) Vekt på de fire er 245 gr. Medfølger et engelsk den lille ekstra forskjellen. Svenske sølvstempler. I 1349 Landmarks Marine 4 (Liner) ombygd til sivil 0 cigarskrin i plett med dekor og monogram på lokk. I 1311 Lott 4 skjeer. En Rødhette dåpsskje L=15 cm, en i 1860-årene, noe rep. trenges. Produsert i I 1266 ANITRA. Lott 6 dessertskjeer i 830 s fra Th. Smørbukk dåpsskje L=16,5 cm, og to andre skjeer Danmark. Olsens Eftf. Bergen, L=14,5 cm. L=15 cm. Alle 4 i 830 s, I 1350 GEVÆR. Norsk bondegevær. Dekorativt. 2 I 1267 Lott 7 eldre div. skjeer i ulike mønstre. L fra 12,5 til I 1312 OSEBERG. Lott 5 gafler i 830 s fra David I 1351 GEVÆR. Dobbeltløpet hagle fra 1-tallet cm. Alle i 830 s, 6 med monogram på bakside. Andersen. L=17 cm. Fransk. Perkusjon. Dekorativ. I 1268 Lott. Fem div. sigarettskrin/eske, hvorav i hvert fall I 1313 TELESØLV. Lott på tre små serveringsskjeer. I 830 I 1352 GEVÆR. Perkusjonsgevær fra 1-tallet. 1 tre i sølv. Tre pokaler (den høyeste 12,5 cm) med s fra Mylius. En L=16 cm og to L=10,5 cm. Dekorativt. inskripsjoner og et lite barnekrus, alt i sølv. I 1314 FISKESPADE. I 830 s fra T. Olsen Bergen. I 1353 GEVÆR. Fransk perkusjonsgevær fra 1-tallet. 1 I 1269 LYSESTAKER. Lott to par. Det ene H=8,5 cm og L=27,5 cm. Militært, omgjort til jaktgevær. Dekorativt. base Ø=10 cm. Det andre paret H=6 cm og base i I 1315 SKJEER. Lott 5 skjeer i 830 s fra Sunde merket I 1354 GEVÆR. Tysk, sivilt jaktgevær fra 1-tallet. 1 bunn Ø=5,5 cm. Begge tynne med gips i bunn. IDUN på bakside. Alle med monogram på forside. Perkusjon. Dekorativt. I 1270 Lott. En fiskespade L=22,5 cm i 830 s fra David L=19 cm. I 1355 Kongsberg Remington 1875/23733, omgjort til 1 Andersen, en lengre skje L=21 cm i 830 s fra I 1316 Lott. Tre gamle gafler, to merket 1851 og med jaktgevær, sentrering 12 mm. a stand. Theodor Olsen, og en lengre kniv i 830 s hvor monogram L=21 cm, én i 830 merket A. M. B I 1356 GEVÆR. Belgisk perkusjonsgevær fra 1-tallet. 1 skaftet er løst fra bladet. L=17,5 cm. Dessuten et sigarettskrin i 830 s. 11 x Militært. Dekorativt. I 1271 SKJE. Stor skje i 830 s fra David Andersen. 9 x 3,5 cm. Treske med bunn inni. Med monogram I fluesneller, inkl. Trout Fly og Haakon Finnestad L=38,5 cm. Vekt 205 gr. og datering 1955 på lokk. modell Sjø Aure, 3 bokser fluer, 2 pilkestikker, liten I 1272 TESKJEER. Lott 12 små skjeer i 830 s fra Tostrup. I 1317 FLAT ROSE. Sauseøse i 830s. Fra Tostrup. L=ca klepp, noen pilker, 6 små esker med sluker + div. L=9,5 cm. 17 cm. God stand uten gravyr. MÅ SEES. I 1273 Lott. Vase i Jugend med bulk H=26 cm, mindre I 1318 Lott på 7. 6 div. små skjeer samt en gaffel som I 1358 VÅPENSTOKKER. Lott på 7 våpenstokker i tre. To pokal med inskripsjon H=10 cm, suppeøse samt passer til en av skjeene. Alt i 830 s. L fra 11 til uferdige, de andre brukte. Medfølger det som er tre div. Alt i sølv. 15,5 cm. et låsbart våpenstativ. Ant. komplett. MÅ HENTES I 1274 FLAT ROSE. Lott på tre. En sauseøse L=18 cm, I 1319 Lott med 18 diverse deler hvorav 16 i plett eller HOS SKANFIL OSLO. en suppeøse L=17 cm og en skje L=15 cm, alle alpakka. En 12.5 cm høy vase og ei sukkerklype I 1359 KNIV. Flott kniv, total lengde 18.5 cm, laget av med monogram. Alle i 830 s. er i 830 s. Består bl.a. av et stort fat (ca 50x40 knivmaker Ole G. attlid, Kongsberg. Stålet (9 I 1275 Lott. FLAT ROSE. Tesil i 830 s. Med monogram. cm), et par kanner, fløtemugge, sukkerskål, flere cm), er smidd av knivsmed Steffan ostrøm, L=14,5 cm. Fem div. andre mønstre, av dem mindre fat o.a. Trenger puss. Luleå, Sverige. Skaft: Almtre. Foran på skaft: fire div skjeer, alt i 830 s. Bla. en Pål sine høner I 1320 Teskjeer. Lott på seks flotte emaljerte skjeer i 925 Elghorn og sort vulkanfiber. Knapp i valbjørk på dåpsskje L=14 cm. Et par med monogram. sterling. Fire fra David Andersen og to fra Th. slireoppheng. I 1276 ELISABETH. Lott på 5. Paispade L=26 cm, to Olsens Eftf. Bergen. L=10 cm. I 1360 Asbjørn Hørgård. Splitcain fluestang, Golden Fly 9 kniver L=20 cm, en serveringsskje L=21,5 cm og I 1321 Lott på tre skjeer, to i samme mønster. To 1/2 med 2 tupper, som ny, men skade på en ring, en liten saltskje L=6,5 cm. Alt i 830 s fra ødrene syltetøyskjeer L=13 cm og en serveringsskje L=20 med futteral. Lohne AS Bergen. cm. Alle i 830 s fra tidlig 1-tallet. I 1361 BIRKEBEINERKNIVEN. Slirekniv fra Haugrud, I 1277 ODEL. Stor kremskje i 830s. L ca. 24 cm. Pen I 1322 Lott på tre. To syltetøyskjeer L=13 cm og made in Norway. Som ny i noe medtatt stand. en koldgaffel L=13 cm. Alle i 830 s fra tidlig originaleske. I 1278 ODEL. 6 koldgafler, 13.5 cm. Nypris Pene. 1-tallet. I 1279 MANIKYRSETT i 6 deler. 830 sølv. Org. skrin. I 1323 Lott 12 teskjeer. Det er to sett på 5 like og to enkle. Alt i sølv. L=12 til 14,5 cm. Skanfil Auksjon / 20. juli

20 I 1362 Shakespeare no 1926 Direct Drive. South Bend I 1398 Dobbelkapslet lommeur nr , i 14-karat, 2 I 1432 Lommeur av ukjent merke. 15 stener. Nøkkeltrekk nr. Perfectoreno. South Bend nr. 350 B Anti- liten skade på begge sider, tikker og går. (nøkkel mangler), ca. 5 cm i diameter. Sølv. Back-Lash. South Bend nr. 450 B Level Winding I 1399 LOMMEUR mærket BREVET EXCLUSIF, Rejseur 2 Trekkes og stilles greit. Pen skive. Lenke ikke i Antibacklash, alle 4 i brukskvalitet. Abu Record med Exposition Internationale Milano 1906, edelt metall. 1 meget slitt og en ukjent delesnelle. stålkasse med dekoreret skive med mindre skade, I 1433 Lott på 22 herre/dameur som trenger rep. batteri. I 1363 Afrikansk spyd, lengde 127 cm. Prosjisjonspyd kasse lett brukt, glass i pen stand, kan gå. Ett Termpus Automatic, går men meget slitt. med dekor av kobbertråd, lengde 112 cm. I 1 LONGINES. Kraftig lommeur, 5.5 cm i diameter. 2 Observert Omega med rust, Certina isto 195, Afrikansk pil, lengde 99 cm, noe slitt surring. Sølv. 149g. Dyrefigur i bronse el. kobber bak. Sector 450, Timex, Revue sport, Citizen, Sunrice I 1364 GEVÆR. Norsk bondegevær fra 1-tallet. Trekkes og stilles lett. Flott skive. Safir, tungsten dameur + flere. Perkusjon. Rustskadet. Rep.objekt. I 1401 Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat Boliden 2 I 1434 Hovard og Equity, enkeltkapslet double ur som I 1365 GEVÆR. Engelsk karabin fra 1-tallet omgjort Guld nr Gaveinnskripsjon på innerlokk tikker og går. 2 stk. dameur, ett i sølv med til perkusjon Tikker og går. Ø-52 mm brutto vekt 84 gr. nøkkeltrekk, og hestemotiv på bak lokk, ett trenger I 1366 KNIVER. To bra brukskniver. En med fin dekor på 650 I 1402 HERRE LOMMEUR merket LARPENT & rep. Manglende glass og skader, så rep. må sliren, merket Saglia på bladet, den andre merket JÜRGENSEN, Kiøbenhavn. Skive med reparert påregnes. Bør sees. Sv. Kaasa på bladet. Begge med bruksspor. mindre skade, kasse lett brukt, glass pen I 1435 Fra nytt til vrak. Totalt 22 stk. vi har observert I 1367 KNIVER. To bra brukskniver. En merket SE på stand. Skive og kasse original, men ny krone Omega vrak, Seamaster opptrekker som tikker bladet, den andre merkert JH 79 på sliren og og innerkapsel fjernet for å gi plass til nytt verk, og går, Certina, Seiko, Olma, 2 Lommeurs vrak, Bastian på bladet. kan gå. Dameur (inkl. 2 ubrukte/nye). MÅ SEES. I 1368 LOKKEAND. Ser svært lite brukt ut. L=36 cm. I 1403 HERRE LOMMEUR med kasse i sølv merket I 1436 LARGA. Sveitsisk lommeur med meget flott I 1369 GEVÆR. Gammelt gevær, umerket, med med en GALONNE med 8-dagers verk. Skive i pen stand, dekorert skive med bl.a. kyr. Også siselert bakside del slitasje på det meste. L=127 cm. kasse lett brukt, glass lett brukt og mørkt. Kan gå, med motiv fra fjøs. Ukjent materiale. Ytre baklokk I 1370 Haakon M. Finstad, modell H-Laks, Ø-115 mm., original eske medfølger. med defekt på hengsel, men sitter allikevel godt nær ubrukt i eske. Kostpris 115,- den gang. I 1404 Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat nr.v- fast. Trekkes lett. I 1371 RIVER-RUNT. Lott på 4 woblere i originalesker Inngravert på frontlokk. Tikker og går ved I 1437 Rep.objekter. Ubrukt Rado herreur med knust Ubrukte. minste opptrekk. Ø-51 mm brutto vekt 81 gr. kant. Eldre Timex Quartz fra England. Tissot I 1372 KULETANG. Fra slutten av 1-tallet. L=27. Fin. I 1405 Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat nr. A635/735K pent dameur. Certina slitt dameur. VW Gaveinnskripsjon på innelokk Rent reklameur, 4 lommeur, hvorav 3 i sølv. I 1373 KRUTTHORN. Gammelt krutthorn i tre / jern. og pent, men løst plastglass, tikker og går ved I 1438 TAFFELUR. Reparasjonsobj. I messing, med Spesiell løsning for strøing av kruttet. Ser minste opptrekk. Ø-49 mm brutto vekt 67,6 gr. mann på toppen og med rik dekor. H=41 cm. hjemmelaget ut. I 1406 Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat 1 Urverket ikke merket. Mangler visere og tallene I 1374 South Bend nr. Perfectoreno, onson nr , uten sekundviser og løst glass, men er nedslitt. Medfølger trefot, men glassklokke Commander no.3, begge noe slitte, ABU tikker og går. Ø-52 mm brutto vekt 80,4 gr. mangler. Record 1 grønn emaljert. Abu 150 lukket haspel, begge pene. Medfølger 2 rimelige og slitte. I 1407 Herre enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr.77367, 1 I 1439 Longines nr enkelt kapslet lommeur i 15 rubins Ancre med tykt glass. Fint ytre og tikker sølv 0., som trenger rep. Skjeve visere, men I 1375 Afrikansk (øks) verdighetstegn, gammel og og går. Ø-47 mm vekt 79,2 gr. den tikker og går. dekorativ (antikk). Total lengde 70 cm. I 1408 Herre enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr , 1 I 1440 Lott. Strato 7 Jewels Stopperur 1/10 sek. I 1376 Russisk dykkerkniv fra siste verdenskrig. Må sees. inngravert LL på baklokk. Gave 1928 på innerlokk. opptrekker. Uranus quarts Jordmor-ur med klype, Total lengde på kniv 31 cm. Fint ytre og tikker og går. Ø-50 mm vekt 78,8 gr. trenger batteri?. Uranus 17 Jewels lommeur, som I 1377 GEVÆR. Gammelt gevær med bemalt løp m.m. I 1409 Herre enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr , 1 tikker og går, men mangler lenkeholder. Perkusjon. Restaureringsobjekt. inngravert innerlokk gave Fin kvalitet og Kongerelaterte samlegjenstander I 1378 MUSTAD FLUEBINDER SETT i org. eske (trolig tikker og går. Ø-50 mm vekt 76,8 gr. ikke helt komplett) + div. andre Mustad fiskesaker. Kongerelaterte gjenstander *) I 1410 Herre Lommeur i 14 K kasse, tikker og går. Ur 1 I 1379 KNIV. En fin kniv fra Helle med slire i tinn mrk. nr.26461, uten andre kjennetegn. Slitt glass og I 1441 Lott på 7 div, vaser og skjold med kongelige bilder EIK. 22 cm. Flott dekor på sliren. skive. fra Egersund, Stavanger Flint og Figgjo. Fin stand, I 1380 CURTIS S & HARVEY S GUNPOWDER, se bilde. I 1411 Tissot Goldrun, opptrekker herreur i 14 K gull. 1 Hounslow, London. meget gammel beholder i tinn Gave fra Freia 1982, tikker og går, men slitt og I 1442 OSCAR II. To gullfarvede løver i støpejern fra 0 med treplugg i toppen. Endel skrammer. Uvanlig. trenger ny lenke. Kong Oscar II-perioden. Ene høyrevendt, den I 1381 FLYCRAFT, Made in England. Splitcain fluestang 350 andre venstrevendt. Noen skrammer. Sjeldne. I 1412 Omega Seamaster 120 m. Quartsur med nytt 1 3-delt med 2 topper. Meget god stand. batteri. Blåtonet skive, noe slitt. I 1443 RIKSVÅPENET. Kjempestor, gammel brodering med riksvåpenet med krans og flagg. 90x110 Jakt, fiske og fritidsbøker (momsfritt). I 1413 HERRE LOMMEUR med kasse i sølv merket 1 cm. I glass og gedigen ramme som har noen I 1382 NORWEGIAN ANGLINGS Scotch and other LONGINES. Skive pen, kasse lett brukt, glass lett småskader. Må derfor hentes hos Skanfil Oslo Sporting Estates s. Rikt ill. Med reklame brukt, kan gå. eller Sarpsborg. og kart. Noen sider henger sammen nederst pga. I 1414 HERRE LOMMEUR med kasse af sølv mærket 1 fuktighet. Uvanlig. THE EXPRESS ENGLISH LEVER, J. G. Krigshistorie og militære effekter *) GRAVES SHEFFIELD og ZENITH, begge ur Jernbane/fly/buss/bil *) 2. verdenskrig *) fremstår pene men går ikke, nøkle til optrekk I 1383 FLYKOMPASS. Gammelt kompass med base i I 1444 ANTIKRIGSPLAKAT med tekst NAKKESKUDD! medfølger, i alt 2 stk. jern og messing ring, merket Type 06 A No NORSKE MOR! TENK PÅ DIN MANN OG DINE I 1415 ETERNA, enkeltkapslet lommeur i 14 karat gull, 1 D. Ø=10 cm og H=5 cm. BARN! (dobbeltsidig). Dramatisk bilde med innerlokk i metall. Slitt og trenger pleie, men tikker I 1384 FLØYTE til DAMPLOKOMOTIV i messing. L 35 henrettede fanger. Ukjent utgiver. 35x 47 cm. Stiv og går. Eierinitialer på lokk, cm, lett brukt stand. papp. Et par kraftige brekker. Trolig sjelden. I 1416 Dobbelt kapslet 14 karat gullur nr. O232523G 1 I 1385 LYKT. Jernbanelykt? Uvanlig lykt med utvendig I 1445 ANTI-NAZISTISK plakat som ble laget av merket DKB, løst bak lokk, småbulkete, skade på messingreflektor. H=20 cm. Oslogjengen og hengt opp i nattens mulm skive, men tikker og går. og mørke. Sønsteby har bekreftet muntlig at I 1386 LYKT. Muligens NSB. 7 x 13 x 15 cm. I 1417 HERRE LOMMEUR med kasse i sølv merket 1 beskjæringen i øvre høyre hjørne ble gjort for I 1387 NORSKE JERNBANEMÆNDS ZENITH, C. USSING & Co, ÅLBORG. Bøyle lettere å finne riktig vei plakaten skulle henges AVHOLDSFORBUND. Lott 6 innrammede bilder mangler, skive pen, kasse og glass lett brukt, opp. Motiv: Himmler ved siden av giljotin og fra årsmøter i perioden Ca. 23 x kan gå. avhogde hoder. 20x28,5 cm. God kvalitet og noe 17 cm. I 1388 NSB. Ringeklokke med NORGES STATSBANERS gamle logo. I 1389 NSB-LYKT. Flott lykt merket med N.S.B OSLO D. FAGERNES ST. 9 x 16 x 25 cm. I 1390 SCHIØNNING & ARVÉ. Flott emaljeskilt for dansk bildekkfabrikk som lå på Nørrebro og var i virksomhet x33 cm. Noen småskrammer. Kart *) I 1391 I 1392 I 1393 Klokker/ur *) PONTOPPIDAN, Carter over den nye Landevei mellom Kiøbenhavn og Corsøer, samt til Fredensborg. Originale kart fra 1782 til 1786, 2 kart god stand og 3 kart med slitasje i den ene enden, i alt 5 kart. NORVEGIA REGNVM. Et gammelt kolorert kart, 50 x 41 cm, noe slitasje, men dekorativt. NORVEGA. Lott 4 div. kart. Et Das Konigreich Norwegen 27 x 23 cm. Et Tabla Portv um Occidenta Lium Norwegiæ et Spizbergi, kolorert, 55 x 25 cm. To små kolorerte kart, ant. klipt ut av gamle bøker, begge ca. 6 x 5 cm. I 1394 Repetition Cronographe nr , kraftig dobbeltkapslet herreur (brutto 103 gr.) i 14 K gull. Tikker ved opptrekk, men kan ikke stilles inn. Stoppeklokke/ringeklokke-funksjon ikke testet. trenger rep. Småbulkete kasse. I 1395 Pent Certina ur med gullenke. Lengde 18 cm. Vekt 32,7 gram. Tikker og går. Lett bruksslitasje. Medfølger taksering fra Westby Gullsmed fra 9 med anslått verdi på kroner I 1396 Omega Seamaster quarts 150m/ ft. Watch. no , calibre Nytt i eske fra 8. I 1397 Enkeltkapslet lommeur i 18 karat, ukjent merke nr.10241, Hc9885 i lokk. Mangler minuttviser og er slitt I 1418 LOMMEUR. Lott på 5. Viking, Helvetia, Billodes, Geneve + umerket, alle 5 i sølv. Manglende glass og skader, så rep. må påregnes. Bør sees. I 1419 VEGGUR av nyere dato. Merket Warmink, Holland. Meget dekorativt. I 1420 Lott 6 lommeur som trenger rep. Gullduble og sølv + lenkedeler. Vi nevner Innvar, Zenith, Crane. I 1421 Dame enkeltkapslet lommeur i 18 karat nr , 10 rubins nøkkeltrekker, nøkkel mangler så ikke testet. Inngravert TT på baklokk. Ø-38 mm, vekt brutto 36,7 gr. I 1422 ELGIN dobbeltkapslet lommeur, ca. 5 cm i diameter. Gullbelagt. Flott dekor på for- og bakside. Trekkes meget lett, pen skive. I 1423 Dame enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr L.J, 15 rubin, tikker og går. Inngravert S.H. på baklokk. Ø-35 mm, vekt brutto 33,5 gr. I 1424 LONGINES lommeur, 5.3 cm i diameter. Sølv i begge lokk. Trekkes meget lett. Flott skive. I 1425 HERRE LOMMEUR med kasse af sølv mærket OMEGA, hele uret er i pæn stand men mangler en viser.. I 1426 Ca. klokker fra konkursbo, VK, mange forskjellige, lavt utrop. I 1427 Modema Watch, 6 stk. moderne lommeur som trenger batteri/glass/rep. Bør sees. I /2 CHRONOMETRE med nøkkeltrekk. Sølv i begge lokk. Trekkes og stilles lett, men plastikkglass som er løst. Kjede i ukjent metall. Pen skive. I 1429 LUOR 1A lommeur, 5 cm i diameter. Sølv i begge lokk. 15 stener. Trekkes lett. Noen småskrammer i åpningen. Pen skive. I 1430 OMEGA lommeur, ca. 5 cm i diameter. Gulleblagt (20 mikron). Trekkes meget lett. I 1431 ILLINOIS lommeur, 5 cm i diameter. Sølvlegering? Trekkes lett. Meget pen. I 1446 lim på baksiden. ANTI-NAZISTISK plakat som ble laget av Oslogjengen og hengt opp i nattens mulm og mørke. Sønsteby har bekreftet muntlig at beskjæringen i øvre høyre hjørne ble gjort for lettere å finne riktig vei plakaten skulle henges opp. Motiv: Kråke som hakker på nazisymbol og en gjennomhullet hjelm. 19x27 cm. God kvalitet og lim på baksiden. I 1447 ARMBÅND. Gult armbånd fra 2. verdenskrig NORGES STATSBANER, 45 cm lengde, 8 cm bredde. To svake stempler på hver sin side av teksten. I 1448 AT. Lott skuldeklaffer, armbånd, sangbok m.m. Se bilde. I 1449 BARBERHØVEL og blader i org. emballasje fra Wehrmacht. Sjelden. I 1450 BARBERSKUM i originalforpakning for SS-offiserer. Svært sjeldent frembudt. I 1451 BELTE på cm lengde, noe som er meget uvanlig, da beltene normalt er 95 cm lange. Eiernavn på innsiden. Dette er en estisk soldat som ble innrullet i den tyske hær i Finnes i off. registre i Estland. Produksjonsår Fin stand. I 1452 BELTESPENNE med lærfeste. Gott mit uns. Ørn og svastika. Sølvfarget. Pen stand. I 1453 BELTESPENNER. Lott på 14 hvorav flere fra 2. verdenskrig. En AT-spenne og 5 tyske. I 1454 BELTESPENNER. Tre stk., hvorav 2 med ørn og svastika: En med slitte detaljer (kopi?). En i sortmalt metall er helt ubrukt og meget sjelden i denne kvalitet. Den tredje med tekst Gott mit uns, noe slitt ørn og svastika. I 1455 BJELLE med tysk emblem. Stammer fra offisersmessen til ubåtmannskapene som var stasjonert på Melkeplassen i Bergen og tilhørte ubåtbunkeren. Sjelden. 20 Skanfil Auksjon / 20. juli 2013

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 34 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 73 Nær komplett samling med 5 øre i to Siegalbum, I 35 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. mangler 1918 og 45. Flere i ok kvalitet,

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. desember 2015, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte står for

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009 I 61 0/01 50 øre 1923 kv. 0/01, noen flekker. (2) 1 I 136 1+/01 2 kr 1914 Jub. i kv. 1+/01, medfølger 7 stk. eldre Norske mynter I 62 50 øre 1941-44 sink VK, fra 1 til 1+. mynter og 5 kr Stord hered 1940;

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet. I 47 1 øre samling i Siegbrett, 1876, 91, 93, 99, I 101 25 øre 1945 sink i kv. 0. 1958 i kv. 0/01. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. I 102 25 øre 1957 på plate, 6 stk. i kv. 1. I 48 1 øre, lott

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 2/2015 Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! 24 1 Ø M E R KE T ILJ 0 Trykksak 6 0 M Trykket hos miljømerket trykkeri Velkommmen til ny butikk

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til:

Invitasjon til. Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening. Vell møtt. Ove Wikeby Formann ove.wikeby@mimer.net. Skriftlige bud kan sendes til: Invitasjon til Årsmøte i Ålesund Numismatikerforening Innkalling til årsmøte og auksjon 28. februar 2008 kl. 1900, også med valg. Myntauksjonen innholder 239 objekter, mye bra. Ønsker tilbakemelding om

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Så er vi endelig snart i gang med et nytt halvår i myntforeninga.

Detaljer

Romsdal Myntforening

Romsdal Myntforening Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN USSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 15. mars 2014 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Denne storauksjonen erstatter medlemsmøte

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Det nye året startet med et hyggelig januarmøte der Petter Malme fortalte om sin samling og viste fram mange flotte objekter. Auksjonsomsetninga ble ca. kr. 38.000. Meget bra. Styret har vært samlet siden

Detaljer