Skanfils Storauksjon 198

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skanfils Storauksjon 198"

Transkript

1 Skanfils Storauksjon 198 Fredag 21. og lørdag 22. april 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo

2

3 Kjære kunde! Vi takker for den fantastiske oppslutningen om januar-auksjonen vår, som ga flere rekorder, både for enkeltobjekter og totalsum, ca. 13 millioner kroner. Nå mener vi at vår 198. auksjon i april blir like spennende med over 7300 objekter og nærmere 9 millioner i samlet utrop, med utropspriser fra til kroner. Numismatikk-delen omfatter 1 objekter med bl.a. en herlig avdeling sedler, både Norge og andre land, mange gode gullmynter, flere myntsett 1968 (Norge), mange gode mynter fra dansketiden, m.m. Videre på fredag igjen omfattende antall objekter innen bøker, sølvtøy, reklameeffekter, uvanlige tegneserier, tobakiana, og ikke minst innenfor leketøy, inkl. høyst uvanlige lekebiler i skalamodeller i høyere prisklasse (obj ). Lørdag starter vi med bl.a. gode avdelinger Færøyene, Island, Sverige, videre også bra Tyskland inkl. sjeldenheter på tysk lokalpost, bra China-avdeling etter 1960, tallrike samlinger og bedre serier. Postkortdelen fortjener spesiell oppmerksomhet rundt 1. del av en utstykning «Hilsen fra»-kort, masse fine kort Trøndelag og med gamle skip. Norsk klassisk filateli omfatter bl.a. tallrike pene stempler, gode avdelinger bl.a. Skilling posthorn, 21 og 20-mm, Antikva, inkl. mange gode brev i denne klassiske perioden. Videre bra med fdc, samlinger, hjemsted/skipspost m.m., og ikke minst helark av returmerke nr. 2! Vi ser fram til en omfattende og vårlig auksjonshelg i Oslo! Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! We wish to thank you all for the incredible participation on our January auction, which gave several records, both for individual lots and in total, with a turnover of some 13 million kroner. We expect the 198th April sale to be just as exciting with again more than 7300 lots and close to 9 million kroner in estimate. The Friday Sale starts with another good numismatic section. We mention a superb section banknotes, both domestic and good items from other countries incl. Scotland, numerous gold coins from several countries, a couple of the scarce Norwegian year set of 1968, good coins from the joint Danish period, etc. Further on Friday many good comic books, tobaciana, toys, silverware, books, memorabilia and two model cars handmade and signed by Gerald Wingrove. The Saturday sale start with good offers on Iceland, Faroe Islands and Sweden. Also nice Germany incl. good Zones (e.g. Grossräschen collection), post-1960 China and much more. Then the usual section with postcards from mostly Norway, and nice all world lots incl. Scandinavia. Classic Norway philately starts with numerous fine cancels, better entires from the skilling period, good offers on skilling posthorn and 21 and 20 mm section. Also nice collections, local issues, collections, whole-sale lots, etc. Do not forget to visit our fine spring event in Oslo. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: Fredag 21. april: kl Lørdag 22. april: kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 21. april kl Internett: Fredag 21. april kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. The auction starts: Friday April 21 Saturday April p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday April 21, 3.30 p.m. Internet: Friday April 21, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Onsdag 19. april: Torsdag 20. april: Fredag 21. april: Lørdag 22. april: 09 - auksjonsslutt PS! Ingen visning lør. 15. april, man. 17. april og tirs. 18. april Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 17: 10-17, lørdag Våre neste offentlige auksjoner: Skanfils Heureka-auksjon nr. 2: Lørdag 13. mai 2017 Storauksjon 199: juli 2017 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Viewing: Wednesday April 19: Thursday April 20: Friday April 21: Saturday April 22: 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction PS! No viewing Sat. April 15, Mon. April 17 and Tues. April 18 Our next Public auctions: Skanfil s Heureka auction no. 2: Saturday May 13, 2017 Public auction 199: July 14 - July 15, 2017 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud Bryns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout). Trykk: Haugesund Bok & Offset AS Storauksjon april

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and 250,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4 Storauksjon april 2017

5 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): IBAN: DE BIC: DNBDEHX We accept: Visa Eurocard Mastercard Budseddel Storauksjon nr. 198 fredag 21. april kl og lørdag 22. april kl Bidding Form Public auction No. 198, Friday April 21, 4.00 p.m. and Saturday April 22, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Kundenr/Customer number: Navn/Name: Adresse/Address: Tlf.: Dato/ Date: Obj. nr/ Lot no: Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! Bud/ Bid: Signatur/ Signature: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: OBJEKTENE HENTES: I SARPSBORG Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: I HAUGESUND I OSLO I BERGEN (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils Storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst kr,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr 250,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s Public auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK 250,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeporte-følje. Over 0 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgsresultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon, Skanfils Heureka-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6 Storauksjon april 2017

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. Innhold Fredag 21. april kl : Norske mynter 9 Norske sedler 12 Danske og utenlandske mynter 15 Sedler Norden/Hele verden 17 Myntbrev/minnebrev 18 Ca. kl (fra obj. 1212): Diverse samlegjenstander 19 Lørdag 22. april kl : Danmark (fra obj. 2460) 32 Grønland 34 Færøyene 35 Dansk Vestindia 35 Finland 35 Åland 36 Island 36 Sverige 37 Diverse Norden 40 Ca. kl (fra obj. 3318): Europa 40 Ca. kl (fra obj. 3999): Afrika 48 Amerika 48 Asia (inkl. China) 49 Brit. Kol./Samv.Stater 51 Hele Verden 52 Motiv/tema 53 Realisasjonslotter - Hele Verden 53 Ca. kl (fra obj. 4444): Postkort 54 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 62 Ca. kl (fra obj. 5381): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 71 Ca. kl (fra obj. 6266): Frimerkehefter 71 Portomerker 71 Returmerker 72 Tjenestemerker 72 Gamle brev 72 Diverse samleområder Norge 73 Førstedagsbrev 73 Hjemstedsfilateli 74 Norge, samlinger, lotter & engros 78 Realisasjonslotter - Norge 83 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt Storauksjon april

8 Vil du bli vår kollega? Skanfil søker numismatiker Vi trenger flere kollegaer med på laget som kan være med å bidra til å videreutvikle vårt auksjonskonsept og til at vi skaper økt samlerglede og merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi leter etter deg som har genuin interesse for, og kunnskap om, numismatikk (mynter, sedler og medaljer). Har du i tillegg kunnskap om andre samlerområder innenfor våre segmenter - så er det et stort pluss. Våre verdier; folkelig, kunnskapsrik og troverdig etterleves av alle våre ansatte hver dag og dette vil være en selvfølge også for deg. Hovedarbeidsoppgavene vil være mottak, beskrivelse og kvalitetsvurderinger av objekter til våre auksjoner. Du må like å omgås mennesker og opptre på en redelig og troverdig måte som skaper tillitt og trygghet. Skanfil har i dag avdelinger i Oslo, Sarpsborg, Haugesund, Bergen og Trondheim, men vi kan også tilpasse annet arbeidssted hvis dette er ønskelig. Fortrinnsvis ønsker vi å ha deg ansatt i % stilling men dette kan også tilpasses og endres underveis i ansettelsesforholdet. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø som er preget av høy faglig kompetanse, stor frihet og ikke minst godt humør. Søknad og CV kan sendes til: Ønsker du å vite mere om stillingen eller Skanfil generelt så ta gjerne kontakt med Eldbjørg på tlf

9 Obj.nr. Obj.nr. Norske mynter Middelaldermynter Union med Sverige ( ) Carl XIV Johan ( ) 1 Hans hvid, Haakon V penning, Erik Menved penning, sk 1825 i kv. 1+. alle 3 med store skader. Må inspiseres sk 1825 kobber kv Sverre Sigurdsson Brakteat, bokstaven B med punkt på den ene side, sk 1833, NM. 56, kv. 1+, meget flott for typen. innenfor slette to ringer. Stammer sannsynligvis fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 1/1+, stor kantskade sk 1842 og 43 i kv sk 1819 i god kv Sverre Sigurdsson Brakteat, bokstaven B, innenfor slette to ringer sk 1825 i kv Stammer sannsynligvis fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 1+, lite hull og nesten halvert sk 1819 i kv Sverre Sigurdsson Brakteat, bokstaven h med punkt på begge sider, /2 Spd 1821 i kv. 1+. Riss. 4 5 innenfor slette to ringer. Stammer sannsynligvis fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 1+, 75 1/2 Spd i kv. 1/1+, renset og kantskade. kantskade og kantmangel. 76 1/2 Spd Kv. 1+. Kanthakk. 0 Sverre Sigurdsson Brakteat, Schive Tab VII, nr. 124, stammer sannsynligvis 77 1/2 Spd 1836 i kv fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 1+, en del kantskader. Tidligere opplimt, medfølger papirbit 78 1/2 Spd Kv. 1+. Kanthakk. 0 som den var limt på. 79 1/2 Spd 1844 i kv Spd Kv. 1/ Spd i kv Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV ( ) 6 2 sk 1641 i kv. 1+, har en bøy og er renset. 7 2 sk 1642 i kv. 1+, har en bøy sk NM. 131, kv. 1. Delvis svakt preget, men pen. 9 2 sk 1647 i kv sk NM. 134, Kv. 1/1-, buklet. Frederik III ( ) 11 1 sk 1660, NM. 243, kv. 1, delvis svakt preget, spesielt ved årstall sk 1659 (sjeldent år) i kv. 1/1-, jordfunn? 13 2 mark NM. 149, kv. 1, blankettfeil og delvis svakt preget mark 1667, NM. 167, kv. 1/1+, kraftig riss revers, ellers flott. 1 Christian V ( ) 15 1 sk 1670 type I (Nor Van Got Rex) i kv sk NM. 159, kv. 1/1-, delvis flatt preg sk 1673 i kv. 1/ sk 1678 i kv. 1/ sk 1678 i kv sk 1687 type III i kv. 1/ sk NM. 232, kv. 1/1-, svagt buklet sk 1677 i kv sk 1677 i kv mark 1681 i kv. 1+. (NM75) mark/1 krone 1678 PG i kv. 1+. (NM 72). Kantskade, kanthakk og riper mark/krone 1691 i kv. 1/1+. (NM 86) 3 Frederik IV ( ) 27 2 sk 1715, NM. 60, kv. 1/1+, svagt buklet men pen sk 1717 kv. 1/ sk 1703 i kv sk 1707 i kv sk 1708 i kv sk 1713 i kv sk 1715 HCM i kv. 1+. (NM 9) sk 1716 HCM i kv. 1/1+. H14 (NM 10) sk 1716 HCM. NM. 12, Kv. 1/1+, tiltalende sk 1717 HCM i kv. 1+, (NM 11) H sk 1717, 8 sk 1728 og 1802, samtidige forfaskninger?, bør studeres mark 1715 kv. 1/1-, blankettfeil i kant. Christian VI ( ) sk 1737 TL i kv. 1/1+ (NM 6) sk 1740 TL i kv. 1/1+ (NM 9) sk 1741 TL i kv. 1+ (NM 10) sk 1742 TL i kv. 1 (NM 11) sk 1745 TL i kv. 1/1+ (NM 14). H 4C. Riper ved kronen sk 1746 TL i kv. 1/1+ (NM 15). H 4C. Frederik V ( ) 45 1 sk 1764 renset og 2 sk 1783 m/hammer i kv. 1/ sk 1747 i kv. 1+ (NM 3). H 2A sk 1752 (NM 8) i kv. 1. (3.1-H 2A) sk 1753 (NM 9) i kv. 1/1+. (3.1-H 2A) sk 1754 i kv sk 1755 i kv sk 1757 i kv sk 1758 (NM 14) i kv. 1/1+. (3.1-H 2A) sk 1759 og VK. 1 Christian VII ( ) 54 1 sk 1771, KONGSBERG, 1a.2. (NM 98), kv sk 1802 kv. 0/ Lott 6 forskj. 2 sk kpl VK skill/1/15 Species 1795 i kv. 1+, blankettfeil i krona. (NM 65) sk 1773 i kv. 1/ /2 Sp 1776 i kv. 1/1+. Har hull for anheng. Lukefyller. 60 1/2 speciedaler 1776 HIAB. NM. 18A, kv. 1/1+, svake loddespor revers og renset, men tiltalende. 61 1/5 speciedaler 1797, NM. 38, kv. 1. Pen, men riss på reversflate Sp 1776 i kv. 1/ Sp 1778 i kv. 1. (NM 5) 1 Frederik VI ( ) 64 2 sk 1811 i kv. 01. F 65 4 sk 1809 m/stjerner, NM 3B, i kv. 1+/01. Mørk flekk over 4 og diagonal strek på advers 66 4 skille = 1809 i kv. 1+. F 82 1 Spd Kv F 83 1 Spd Kv F 84 1 Spd 1844 i kv. 1+. Pen. 7 Oscar I ( ) sk 1848 i kv sk 1845 i pen kv sk Kv sk 1846 i kv. 01. (NM 16) sk 1846 i kv sk 1850 i kv sk 1852 i kv sk 1853 i kv. 1-. Kanthakk sk Kv. 1/1+. Kanthakk sk 1855 i kv. 1-. Kanthakk /2 Spd Kv. 1/ Spd i kv F 97 1 Spd i kv. 1+. Pen Spd. 1849, kraftig reparert/spor etter hull. Tidl. brukt som anheng. Lukefyller Spd Kv Storauksjon april

10 Obj.nr. 1 Spd i kv F Spd Kv. 1+/01. 0 Carl XV ( ) sk 1868, 72 m/ros. og 72 m/stj. i kv sk 1869 m/ros. i kv. 1+. F sk Kv. 0. Prakt. 10 F Spd i kv Spd i kv.1+, men 2 anhengspor på advers + omsølvet. 0 Oscar II ( ) sk 1873 i kv. 01. Riss på forsiden. Ellers pen sk 1873 i kv. 1. Pen. Norsk årgangsmynt 1-ører øre 1885 i kv øre 1902 og Begge kv. 0, med flekker øre 1908 kv. 0, flekker øre 1908, kv. 0/ øre 1915 i kv øre 1915 og 21 jern i kv. 1+/ øre, samling i Siegbrett, starter , meget tett etter 1928, mest i brukskvalitet i kv. 1/1- med noe irr. 2-ører øre 1909 i kv. 0, miniripe på revers øre 1914 x 3 i kv øre 1917 dobbeltstrek i kv. 1/ øre 1917, jern dobbeltstrek i kv øre 1917, jern dobbeltstrek. Kv øre 1962, originalrull i kv øre samling i Siegbrett, starter , 13-15, komplett mest i brukskvalitet. 5-ører øre 1896 og VK øre 1917, kv. 0/ øre 1917 og 33, 2 øre 1918 i kv. ca øre 1918 i jern. Kv øre 1918 i kv øre 1918, jern. Kv øre 1945 i kv.1/1+, rustrester øre 1945 i kv øre 1945 jern. Kv. 1+. Kanthakk øre 1945, kv Partivare, hele 57 stk. 5-ører Uvanlig. VK. 134 TRAU MED RULLER. 5-ører ører øre 1874 i kv. 1+ og 75 type II i kv øre 1874 i kv.1+ og 75 type II i kv.1, renset øre 1875 begge typer i kv øre 1875 begge typer i kv.1+ og øre 1875 i kv øre 1875 type II og 1920 i kv øre 1899 kv øre 1920 i kv. 01. Obj.nr øre 1921 kv øre 1966, originalrull i kv. 0. Påskrevet øre 1968, originalrull i kv. 0. Påskrevet ører øre 1876 i kv øre 1876 i kv. 1 og 96 i kv øre 1898 i kv øre 1912 i kv øre 1912 i kv. 1/ øre 1912 i kv. god øre 1916 og 1917, begge kv øre 1922 m/hull, 23 u/hull, 45 sink i kv.1 til ører øre/15 sk 1875, kv. 1, pen øre 1897 kv. 1+, riss øre 1902 og 19 i kv. 1+ og øre 1920 med og uten hull. Kv øre 1920 med og uten/hull i kv øre 1923 uten hull. Kv øre 1923 uten hull. Kv øre 1923, NM. 57, kv. 1+, pen øre 1943 i kv øre 1943 og 44 i kv. 01, 43 noe skjoldet og småriper øre 1943 sink i kv. 0. Matt, svakt preg. 165 UTGÅR øre 1945 sink i kv øre 1945 sink kv øre 1945 sink kv øre 1970, originalrull i kv kroner kr / 30 sk 1875, kv. 1/ kr 1878 i kv. 1-/2. Sjelden kr 1879 i kv kr 1881 i kv. 1+. Pen kr 1881 kv. 1, renset og et par kanthakk kr 1887 i kv kr 1888 i kv. 1-. (forsiden i kv. 1) kr 1888 i kv. 1-. Riss på begge sider kr 1888, kv. 1, et par minimale riss, men tiltalende kr 1890 i kv kr Pen kv kr 1892 i kv kr 1892 i kv kr 1892 i kv kr 1893 i kv. 1/ kr 1893 i kv. 1+/ kr 1894 i kv kr 1894 i kv kr 1894, 1908 og 17 i kv. ca kr 1897 i kv kr 1897 i kv kr 1898 i kv kr 1900 kv kr 1901 i kv kr 1901 i kv. 1/ kr 1904 i kv kr 1908 på opphøyet plate + vanlig. 2 ulike. VK kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 kv. 0/01, riss. 1 kr 1912, 1913, 1914, VK, men kv. mellom 1 og kr 1915, 1916, 1917, kv. mellom 1 og kroner kr 1878 i kv kr 1878 i kv.1/ kr 1885 i kv. 1. Ripe til venstre for krone. Ellers pen kr 1885 i kv. 1/ kr 1887 i kv 1/ kr 1887 i kv riper på den ene siden. Lite kanthakk nederst kr 1887 RESTRIKE i sølv. Sandhillkassett. Opplag stk kr 1888 kv. 1/1-, kantskader kr 1890 i kv kr 1890 i kv kr 1890 i kv. 1/ kr 1890 i kv. 1+, renset kr 1890 i kv. 1+/ kr 1890 i kv.1/1-, riper på revers kr 1890 kv. 1/1-, kanthakk kr 1892 i kv kr 1893 i kv. 1. Kantskade kr 1893 i kv kr 1894 i kv kr 1894 i kv kr NM. 24, kv. 1/1+, tiltalende kr 1897 i god kv kr 1897 i kv kr 1897 i kv. 1. Ubetydelig kanthakk. Pen kr 1898 i kv. 1, renset kr 1898 i kv. 1/1-. Langt riss i mynten kr 1898 i kv kr 1900 i god kv kr 1900 i kv. 1/ kr 1900 i kv. 1/ kr 1900 i kv. 1+, pusset. 10 Storauksjon april 2017

11 Obj.nr. Obj.nr kr 1900 i kv kr 1900 i kv kr 1900 i pen kv kr 1900 kv. 1, renset kr 1902 i kv kr 1902 i kv. 1. Lite kanthakk kr 1902 i kv. 1/ kr 1902 i kv.1, renset kr 1902 i kv kr 1902 kv. 1+, kanthakk kr 1902 kv kr 1904 i kv. 1/1+, men små kanthakk kr 1904 i kv. 1/1+. Kanthakk kr 1904 i kv. 1+, renset kr 1904 i kv kr 1904 i kv. 1+/ kr 1904 i kv kr 1904 kv. 0/01, pusset kr 1906 i kv 0/ kr 1906 og 1907 jub. Kv kr 1907 gevær kv. 1+, renset kr 1907 gevær kv. 1+, reparert klokka kr 1907 gevær kv. 1+, svært pent repart loddespor klokken kr 1907 kv kr 1907 m/gevær i kv kr 1907 m/geværer. Inngravert Kristian Myrer. Ellers pen kval kr 1907 m/geværer. Kv kr 1908 og 16 i god kv kr 1910 i kv kr 1910, 14 og 15 i varierende kv.1, bør inspiseres kr 1912, 13, 14 jub. og 17 i varierende kv.1, bør inspiseres kr 1912, kv. 1+, tiltalende kr 1913 og 16 i kv kr 1914 kv. 01. Londonmynter 267 LONDONSETT 1942 i kv. 0/01. 0 Gullmynter F kr/2,5 Spd gull 1874 i kv kr/2,5 Spd i kv. 1+. Kanthakk. Flekker m/rødfarge. 17 F kr 1877 i kv kr Kv. 0/ F kr 1902 i gull, kv. 0/ F kr 1902 kv. 1+/ kr 1902 i kv. 1+/01. Sår i tinningen F kr 1910 i gull, kv kr 1910 i kv F kr Kv. 0/ kr/5 Sp 1874 i kv kr/5 Sp 1874 i kv. 1+/01. Små kant anm kr 1875 i gull, kv. 0/ kr 1875 i gull. Kv. 0/01. Montert i Norges første gullmyntbrev, nr. 393/. Lite opplag kr/5 Sp 1875 i kv. 01. Et par korte riper kr/5 sp kv kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv kr 1877 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 0/ kr 1879 i kv kr 1886 i kv. 0/ kr 1886 i kv. 0/01. Lite kanthakk. Ellers pen kr 1902 i kv. 0/01, men små kanthakk kr 1902 i kv. 0/01. Liten kantskade kr 1902 i kv kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 kv. 1+/01. 3 Varianter kr 1997 SKJEVT HULL kv kr 1998 SKJEVT HULL kv. 1+. Samlinger og partier 302 Olav V, komplett samling uten 2 øre 1968, alt i kvalitet 0 inkl. minnemynter i sølv, uten 1 kr og 5 øre 1958 som vi setter i kv. 0/01. Bør sees da vi kan ha oversett noe. 303 Originalmyntsett Norsk Mynt år, tre konger, Svært pent sett fra Samlerhuset, og inneholder f.eks. Hundreårsmynten 3 i gull, 2 kr 1906 og 15, totalt 39 mynter i kapsler. Svært pent oppsatt, noen småriper på treskrinet. 304 SVALBARD, SPITSBERGEN, Fantastisk samling 10 roubles 1-5. KURSK 1, 3 forskjellige preg. 9/11 1, 2 forskjellige preg, Moskva Teater 2, Lavine i Kakasus 2, Oversvømmelse 2, Helikopterredning 2, Tsunami 5, Pave John Paul II, ARKTIKUGOL. Videre private utgivelser, flere med meget lave opplag, PROOF, i alt 11 forskjellige. 305 STOR SAMLING. 1, 5 og 10 kroner , VK. Mange pene, meget høyt pålydende, i alt netto 19.2 kg. 306 Rester i album, 1 øre til 1 kr perioden, Haakon VII og Olav V. Flere i meget god kvalitet så her må det inspiseres. x kr samling 1877/2016 i flott myntalbum. Inneh. 3 sølvmynter, 1877, 1900 og Nesten kpl. 1925/2012. Mange kv. 0-mynter, inkl. Haakon og Olav. Mange pene , Anbefales insp. Medfølger ark for 2 kr. x 308 Samling i flott myntalbum. 10 ØRE 1874/1990 og 25 ØRE 1876/1982. Totalt 27 sølvmynter hvorav 13 Oscarmynter. Kval. fra 1 til 0, med et snitt på 1 til 1+. Også en del fine Olav-mynter. Høy katalogverdi. 309 Lott småskillinger i pose, mest slitte og beskadigede. Totalt 110 stk. inkl. flere i sølv tilbake til 1-tallet, må sees øre samling i flott myntalbum 1877/2011. Inneh. 9 Oscar/Haakon sølvmynter, 1877, 1880, 1902, 1909, , stk. 1920/23-med/uten hull, pen sink , 1955, mange kv. 0-mynt fra Olavperioden m.m. VK. x 311 Samling i flott myntalbum. 1 ØRE og 2 ØRE 1876/1972. Begge nær kompl. (manko 5 stk av hver). Kval. fra 1 til 0, med et snitt på 1+. Totalt 17 Oscarmynt, bedre jern m.m. Høy katalogverdi. x øre samling i flott myntalbum kpl. (minus 1908, 1918). Inneh. alle Oscar, jern 1945 med svakt årstall. VK, men mest kv. 1 til 0 med snitt på 1/1+. Høy katalogverdi. 313 SVALBARD. SPITSBERGEN. 10, 15, 20, 50 kopek 1946, KM. Tn.1, 2, 3, 4, qual. 1+ to 1+/01, 15 kopek with spot obverse, but all nice, totally 4 pcs. 314 Liten boks med ves. verdi i 11 stk. sølvmynter 25/ kroner i fine kval. Ellers mye smått Norge/noe utland, må sees! Genuint, fra frimerkesamlers dødsbo. 315 Samling 5 kr 1964/2012 (mangler kun 3 stk.). 10 kr (kpl. minus 1987, 9), og 20 kr 1994/2016 (27 forskj.). Kun pål. verdi er kr 5,-. De fleste er i kv. 0 inkl. noen eldre 5 kroner. 316 Olav V samling blankmynt i HB-album, flere i meget god kvalitet, må inspiseres kr 1989 i proof, pappomslag noe slitt. 2 kr 1914 Mor Norge i kv. 1+. Medfølger 2 kr 1906 med anhengshull og en liten globus med moderne mynter? 318 Myntsett, privatpakket, tilbake til Oscar II, frem til 90-tallet. Varierende kvalitet, men svært mange mynter. De nyere årstall ser ut til å være tatt ut av originale myntsett. Flere av myntene fra 60-tallet holder høy kvalitet, bør gjennomsees. 319 Restsamling i album, tett på kobberet, sølv er ikke observert. VK. 320 Samling prakt og proof. Merk 20 kr. Viking i proof er med. x 321 Samling Haakonmynt av 1 kr, 50 øre, 25 øre, 10 øre. Inneh. bl.a. kpl. 10 øre sølvmynt og sink, 50 øre sølv 1918, 1919, 5 stk /23 m/u hull, pen 1 kr 1940 m.m. VK. 322 Lott på brutto 10 kg. Observert starsamling på 5 øre i Siegbrett fra 1875 i mest slitt kvalitet. 10 kr 1964 x 2, masse 5 kr + div. Observert noe utland, bl.a fra Nederland. x 323 Samling OLAV V fra 1958/1991 i kongealbum. Nesten kpl. alle valører fra 1 øre til 10 kr. VK. 324 Brutto 6 kg. moderne mynter i HB og poser, 1 øre til 10 kr. mye i god kvalitet. 325 Samleropphør, rotekasse, brutto 20 kg, inneholder masse mynt, noe sortert i esker, samt en del rekvisita. Bør gjennomsees. 326 Samleropphør, brutto 16,7 kilo, en del mynter i VK, samt en del rekvisita. Bør gjennomsees. 327 Dublettsamling etter 1910 uten de sjeldne. Satt i Hartberger, pent montert i 3 Importaalbum m/kassetter + Norgesalbum fra Nordfrim med 64 moderne mynter i kv. 0. x 328 Myntsamling, hovedsakelig årgangsmynt Haakon 5, 2 og 1 øre. Mange halvgode. VK, men mest kv. 1 til Samling i 8 Siegbrett, 5 øre til 5 kr. Kun 10 kr 1964, 10-ører 1909/19 x 8 og 50 øre 1916 i sølv, mest i brukskvalitet. 330 Kobberlott Oscar og Haakon VII i brukskvalitet, duplisert og mest pakket i Hartberger. Brutto 0.9 kg. 331 Ca. 20 kilo i kilovare o.l. i poser og løst, mye 1 kr Haakon uten hull. VK. x 332 OLAV V bind I Fullt myntalbum fra 1 øre til 10 kr. Nær kompl. VK. 333 Startsamling 1 øre til 5 kr i brukskvalitet i 5 Hartbergeralbum. Bør sees kg diverse norske mynter. 335 REALISASJON. Ca. 165 originalruller, hovedsaklig 70- og 80-tallet. Bør sees. 336 REALISASJON. Lott myntruller, hovedsaklig fra 70- og 80-tallet. Bør sees. 337 REALISASJON. Diverse restsamlinger, både Norge og utland. Mange album, bør sees. 338 REALISASJON. Samling i 11 Siegpermer. Mye mynter bl.a. 13 tokroner. 339 REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter. 340 REALISASJON. Rotelott med kilovare o.l. Bør gjennomsees, funnmuligheter.. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof 341 kr 1993 Banesykling. Proof, med anmerkninger. 342 kr 1993 Landeveissykling. Proof, med anmerkninger. 343 kr 1993 Landeveissykling. Proof, med anmerkninger. 344 kr 1999 Millennium. Proof i eske kr 1 Nobel. 2 stk. i orig. etui. 346 kr Hundreårsmynten stk. i kapsel og 1 i etui. 347 kr Hundreårsmyntene 1-3 i etuier. 348 kr Hundreårsmyntene 3, 4, 5 i orig. etui. 349 kr Tusenårsmynten 1999 og kr Hundreårsmynten 4 (nr.2). Proof i etui kr speilglans i kassett, jubileumsmynt kr speilglans i kassett, jubileumsmynt. 352 kr 8, kr 9, kr sølvmynter i orig. etui av Wergeland, Hamsun, Kong Harald 75 år. x 353 kr 2011 Ski VM og NIF 150 År. Begge proof i spesialeske kr 1993 Edvard Grieg. Proof i eske med pappomslag Storauksjon april

12 Obj.nr kr 1993 Edvard Grieg. Proof i eske kr Grieg i original etui kr 1993, Grieg proof gull, i orig. treetui kr 1993 i gullmynt nr. 3, OL-94 i etui kr, Tusenårsmynten i gull i org. etui kr 1 Nobel Fredspris i kv. proof kr 5 Hundreårsmynten i gull Hundreårsmarkeringen for Unionsoppløsningen x 1 kr gull og 3 x 0 kr sølv 3-5. Proof i orig. treskrin. 363 Norsk/Svensk unionssett. Fra Norge 1 kr og kr 4. Fra Sverige kr og 7 kr 5. Montert i skrin. Dist. av Samlerhuset, innlag sertifikat, miniarkene fra begge land + svensk svartavdrag. 364 OL Lillehammer Komplett sett med 4 gullmynter og 12 sølvmynter i originalskrin, 17 prima. 365 OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i org. tresskrin OL Lillehammer komplett sett 12 sølvmynter i originalskrin med plass til 2 gullmyntene. 367 OL Lillehammer komplett sett 12 sølvmynter i originalskrin OL Lillehammer - komplett sett 12 sølvmynter i originalskrin OL 1994, sølvsett komplett serie i skrin, med plass til gullmyntene OL 1994 Lillehammer, komplett sølvsett med 12 mynter i treskrin OL Lillehammer - komplett sett 12 sølvmynter i originalskrin OL 1994 Lillehammer, kpl. sølvsett i treskrin OL 1994 sølvsett nr. 1. Medfølger lite album div. land + noe løst. 374 OL 1994 sølvpar nr OL 1994 sølvsett nr. 3, og 50 kr i original eske. 376 OL 1994 sølvpar nr. 3 og 4. Proof i orig. etui. 377 OL 1994 sølvsett nr.5 og 6 i etuier. 378 OL 1994 sølvpar nr OL 1994, fem stk. OL-mynter inkl. kr x2. Alle i kapsler. x 380 OL Lillehammer Ni ulike mynter i kapsler, kr x4, 50 kr x Sykkel-VM 1993, komplett med gull og sølv i originalt treskrin Sykkel-VM - komplett sett gull og sølvmynter i original eske Sykkel-VM 1993 komplett sølvpar Sykkel-VM 1993, sølvsett kr x2, i etui Tronskiftet, Kong Olav V og Kong Harald V 25 år Proofsett Juni 5-settet, Norge år. 387 HERITAGE Proofsett MYNTMESTERSETTET. 6 og 7, i treskrin. 389 Proofsett i album. 390 Proofsett exclusive 1. Den første utgivelsen i serien m/14 karat gullpreging i pent treskrin. Kat.verdi 2400,-. Nr. 602 av 1 i opplag. 391 Proofsett Exclusive Proofsett Exclusive 6. Med platinamedlje. 393 Proofsett Exclusive Proofsett Exclusive 2012, opplag 300! 1 Årssett 395 Myntsett 1965 i mykplast. (4). God kvalitet Myntsett 1966 i mykplast. God kvalitet Myntsett 1967 i mykplast. Matte kobbermynter. De øvrige pene. Plastomslaget i prima forseglet kvalitet. 398 Myntsett Mykplast med en del nålehull. Pen kvalitet på myntene. Obj.nr. 410 Myntsett kpl (minus år ). Kat.v. 5295,-. 22 forskj. år i god kval Myntsett kpl (minus år 1998 og ). Kat.v. 5095,-. 20 forskj. år i god kval. Minnemynter kr NM. 3, kv. 1+/01, pen kr 1914 Mor Norge i kv kr 1989 x 2 i kv. 0, 10 kr 1964 i kv. 01. Medføger 4 slitte 2 kr fra Sverige. x kr To ulike minnemynter i org.ruller. (4000) x kr 1986/97. Fem ulike minnemynter i org.ruller. (9) kr 1970 Frigjøringen. 120 stk. sølvmynter i orig.emb. Kv kr 1970 Frigjøringen. 40 stk. sølvmynter i orig. emb. Kv kr Kong Olav 75 år. 20 stk. i orig. myntrull. Kv kr 1989 x 2, kr 5 Hundreårsmynten x 2 i etuier. kr 1982 x 4, 50 kr 1978 x 5, 25 kr 1970, 10 kr 1964 x 6, mest kv. 0, noen anløpet. Myntsett og 5 med småriper. 5 kr x 6 minne div. kvaliteter. Div. spesialpakninger kr 1 med stjerne. BU i blisterpakning kr 1 med stjerne. BU kval. 422 GRUNNLOVEN år fra DNM, stor sølvmedalje + kr og 20 kr i lekker ramme. Opplag Myntsett. 7. juni 5-Norge år. I treskrin. 424 Myntsett. Kroningsjubileet, mynter preget 22. juni NORGES GRUNNLOV år fra DNM, stor sølvbarre med innlagt kr i lekker skrin. Opplag Norges mynthistorie. 10 forskjellige utgaver. 427 NORGES MYNTUTGIVELSER 5. Inneh. 1 kr gull og kr sølv (Hundreårsmarkeringen). Myntsett i proof, klassisk og moderne. 1 oz 999/ sølvbarre fra DNM. Ekthetssertifikat fra Samlerhuset. Opplag sett TRONSKIFTET 25 år Nytt skrin med div. mynt inkl. to stk kr OL-mynter i sølv, samt gullforgylt minnemedalje. Med sertifikater. 429 Tusenårssettet med gullmedalje (5 gr. 917) fra i treskrin med gar.bevis. 1 Poletter *) 430 Liten blekkeske. Ca. 90 poletter/tokens + div. som bør sees. Observert Sundbåtene Krs.N. 431 SUNDBÅTENE KRISTIANSUND. 26 stk. nummerert på albumark, noen like, totalt 12 forskjellige?. Bør sees. F 432 SUNDBÅTENE KRISTIANSUND. Polett NP 14.3 med VARIANT SundbåtERNE, en sjelden polett, kv. 1. God kval. Norske sedler Rigsdaler og Specie Rd. Kurant 1787 i kv. 1/1-, med fint vannmerke, skjevt beklippet h.siden. (A33 MS) Fra 0 Peder Madsen orginal samling. Unik da den ble anskaffet Rd. Kurant 1788 i kv. 1-, flere hull og brune flekker Rbd. Kurant 1813 sign. meget sjelden dato 19 juni, kv. 1-/2, tapeforsterket, kraftige 2 rifter flere steder og hull, må inspiseres. (A75a MS) Rbd. Kurant 1792 i kv. 1-, kraftige rifter flere steder, må inspiseres (A51 MS). Fra 3000 Georg Pflumers og Peder Madsens samling. F Rd No (A 55) i kvalitet 1- (15 mm rifter og senterhull + flere småhull). 0 F 438 F Rd. Kurant 1793 i kv. 1-, revner, hull, slitt kanter og brune flekker, må inspiseres. Fra Peder Madsen samling. Var registret som RR. 50 Rbd. 1814a i kv.1+/01, sjeldent pen (A76c S). Fra Ch. Holms og Peder Madsen samling F 399 Myntsett 1968 hardplast. Svært pent sett! F 440 Rd. Kurant 1798 i kv. 2, tapeforsterket revner og hull, brune flekker, må inspiseres Spd 1852 i kv. 2. Seddelen er delt (midten + en løs liten bit oppe). Tapestripe på 0 baksiden. Meget sjelden. Litra nr (kv. 1-/2=24000) F Spd i pen 1-, men flere nålhull og noen små kantskader. Fra Peder Madsen samling. (A112c MS) 0 F 400 Myntsett 1968 i hardplast. Godt preget 2 øre. Settet i prima kvalitet Myntsett 1968 hardplast. Godt preget 2 øre. Sprekker i plasten Myntsett , forskj. eldre mykplast sett. God kval. (3400). 403 Myntsett Hardplast, pen kvalitet i perm Myntsett 1973, stk i normal til god kval m/riper/slitasje. Kat.v. 2900, Myntsett hardplast, kpl. sekvens i god kval. (5) Myntsett Kpl. serie med 31 stk i plastboks, god kval. (drøyt 6300) Myntsett Komplett i varierende kvalitet Myntsett , perioden noe slitte, resten i album. Medfølger holdere til 1 utstilling enkeltvis. 409 Myntsett 1991 x50 i eske fra DKM F Spd 1864 i kv. 1-. Div. småhull i brettene. Meget sjelden. Litra nr F Spd i kv. 1-, hakk i øvre kant Storauksjon april 2017

13 Obj.nr. Obj.nr. Norske årgangssedler 10-kr kr B i kvalitet 1-. Seddelen er falmet på forsiden og litt skitten 1 1-kr på baksiden kr 1917 F, kv kr 1906 B i kv. 1/1- (S) kr 1917 i kv. 0, noe gul i kanten kr 1913 D. Kv. 1+. S-seddel kr 1917 i kv kr 1916 E i kv. 1-, skitten kr 1917, kv. 0/01, meget flott eksemplar kr 1916 E i pen kv. 1+ (S). Sign. H.V.Hansen kr 1917/47 x 17 i slitte brukskvalitet kr 1919 G i kv. 1+ (S) kr 1940 A i kv. 0/ kr 1919 H i kv. 0/01. 2 F451 1 kr 1940 A i kv. 0/01. OBS nr. A ! kr 1919 H. Kv. 1/1+ F452 1 kr 1942 A LONDON i kv. 0/ kr 1923 K i kv. 1+, aningen gul i kantene kr 1942 A, LONDON. Pen kv kr 1926 M i kv. 0/ kr 1942 A LONDON. Kv kr 1931 R i kv kr London 1942 A. Kv. 1+/01, litt skitten kr 1932 S i kv. 01, noen sorte ministriper på revers kr 1942 A London i kv. 1/ kr 1932 S i kv kr 1942 A LONDON i kv kr 1932 S i kv kr London 1942 A. Kv. 1-, nålehull kr 1933 S i kv. 0/ kr 1942 C i kv. 0/ kr 1933 T. Litt bølget i papiret, men ellers svært pen kr 1942 D i kv kr 1934 T i kv kr 1943 E i kv kr 1936 U i kv. (god) kr 1944 F i kv kr 1936 V i kv.1+ og 39 Z i kv kr 1944 H i kv. 0/ kr 1939 Z, 1943 C og 1943 D i kv kr 1946 I, to stk. kv. 0/01 i rekkefølge kr 1940 Ø, 43 C, 44 E, 52 V, mest i kv kr 1950 M, kv. 1+. Gulnet papir. Sjelden litra for årgangen kr 1942 B, tre stk. i mest kv. 0, i nummerrekkefølge med hjørnebrett, kv. god kr 1950 N i kv kr 1942 C, 1943 E, 1944 E, samt 5 kr 1942 U i kv. 1 til 1+ 2-kr kr 1943 D, 3 stk. i kv. 0/01, og en i stk totalt. Serienr. er nære hverandre kr 1918 i kv. 0, aningen gul i overkant kr 1944 F SPECIMEN, i kv. 0/ kr 1918, kv kr 1944 X LONDON i kv kr 1918, kv. 0/01, flott eksemplar kr 1944 Y LONDON i kv. 1-/ kr 1922, kv kr 1944 Z London i kv. 0/ kr 1940 A i kv kr 1944 Z LONDON i kv. (god) kr 1940 A, kv kr 1945 B i kv kr 1941 B, kv kr 1942 A LONDON. Kv kr London 1942 A. Kv 1+, smuss bak kr London 1942 A. Kv. 1, lett misfarget bakside kr 1942A LONDON i kv kr 1943 B i kv. nesten kr 1943 C i kv.0, liten gul flekk i ø.h. hj kr 1943 C, kv. 01. Pen kr 1944 C i kv kr 1944 D i kv kr 1945 E i kv. 1, begynnende rift i v. kant. Sjelden. 1 F kr 1945 D i kv. 0. OBS: Speilvendt trykk på revers! UNIK fra Peder Madsen orginale kr 1947 F i kv. 0. samling over feiltrykk. 5-kr F kr 1878 i kv. 1/1-, sjelden sign. Kamstrup, minirift oppe. (SS) Fra Peder Madsen 10 samling. F kr 1899 D i kv. 1, to margriss. En rel. fin seddel kr 1902 E i kv. 1/1-, minirift opp. 2 F kr D i kvalitet 1/1+. SS-seddel. Tiltalende seddel som muligens har 3 vært presset. Noen minimale nålehull i nedre venstre hjørne kr 1913 D. Kv. 1. SS-seddel kr 1917 F i kv. 0, ubetydlig flekk i hj kr 1918 F i kv. (god) kr 1918 F. Kv kr 1920 G i kv. 1/ kr 1920 G i kv kr 1924 J i kv. 1, litt smuss. SS-seddel kr 1927 K i kv.1, noe rødavsmittning i kanten kr 1933 M i kv. 1+/ kr 1933 M i kv. 1+/ kr 1936 O i kv kr 1941 T i kv kr 1942 V i kv kr 1943 V i kv. 0/ kr 1944 Y London i kv. nærmere kr 1944 Y, LONDON. Kv. 0/ kr 1944 Y, LONDON. Kv kr 1944 Y, London. Kv kr 1945 A F i kv kr 1945 A i kv. 0/ kr 1949 E i kv. 1+, gul flekk i hjørne på revers kr 1950 F i kv. 01, meget svake flekker kr 1950 F i kv. god kr 1951 G i kv. 1+/ kr 1951 H, kv kr 1952 I i kv. 01, miniflekk i overkant kr 1952 I i kv. god kr 1953 J i kv kr 1955 C og 57 D i kv. 0/ kr 1956 D i kv kr 1957 F i kv. 0/01. Min. kantbrett h/o kr 1960 G og H i kv. 0/ kr 1946 E Meldahl Nielsen i kv. god kr 1946 E Thorp i kv kr 1946 E, kv kr 1947 E i kv kr 1948 G i kv kr 1948 H i kv. 01, svakheten ligger i nederkant. 10 kr 1943 C i kv kr 1948 I i kv. 0/ kr 1949 J i kv. 0/ kr 1949 K i kv kr 1952 X i kv. 0/ kr 1951 U i kv kr 1952 V i kv kr 1954 A. Serie med ti stk. i nummerrekkefølge der er i kv. 0/01, er i kv. 01. Resten kv. 0! kr 1954 D i kv kr 1955 H i kv. 1-, sjelden kr 1956 H i kv.0/ kr 1958 L i kv kr 1961 X og 64 C i kv. 0/01, 62 Y i kv kr 1961 Z erstatning i kv. 1. Meget sjelden kr 1965 Z erstatning i kv F kr 1968 R med variant, grønt trykk. SJELDEN. Tidligere omsatt for ,- medfølger 0 tidligere kvittering kr 1969 og 71 X erstatning i kv. 0/ kr 1972 QH erstatning i kv kr 1972 QH, erstatningsseddel i kv. god kr 1972 QI erstatning i kv kr 1972 QO erstatningssedler i nummerrekkefølge x 10 stk. i kv kr 1972 QU erstatning i kv kr 1972 QU erstatningsseddel i kv kr 1972 QZ erstatning i kv. 0/ kr 1973 QC og QE erstatningsedler i kv kr 1973 QN og QR erstatningsedler i kv. 0/01 og kr 1973 QP erstatningsseddel i kv kr 1973 QV og QÅ erstatningsedler i kv kr 1974 QL erstatning i kv. 0/ kr 1974 QL erstatning i kv. 1/ kr 1974 QP erstatning i kv. 0/ kr 1974 QS erstatning i kv kr 1974 QW erstatning i kv. 0/ kr 1974 QY, erstatningsseddel i kv kr 1975 QH erstatning i kv. 0/ kr 1975 QL erstatning i kv. 0/ kr 1976 QJ og QV erstatningsedler i kv. 0/ kr 1977 HB, HC, HD, HE, HI, HJ, HK, HÅ, 1979 HT og 1981 HP. Totalt 10 erstatningssedler, VK kr 1977 QY, to erstatningssedler og..063, kv kr 1979, erstatningssedler HO og HÅ, kv kr erstatning. 17 forskjellige. VK. Storauksjon april

14 Obj.nr. 50-kr kr 1919 A. Kv. 1/1-. (SSS-seddel = stk. kjent) kr 1929 B. Kv. 1. En kraftig midtbrett. Ellers pen og fargefrisk. S-seddel kr 1930 B. Kv. 1+. S-seddel kr 1931 B i kv. 1+/ kr 1932 B. Kv fettflekker. S-seddel kr 1934 B i kv. 1-. Kraftig midtbrett og lite hull i midten kr 1934 B i kv kr 1934 B. Kv kr 1936 B. Kv kr 1937 B i kv kr 1937 B. Kv kr 1938 B. Kv kr 1939 B, kv. 1/1-, små rifter kr 1939 B. Kv. 1. Fettflekk øvre v. hj kr 1940 B, kv. 1, lite brettriss oppe kr 1940 C. Kv. 1/ kr 1941 C, kv kr 1941 C, NP. 32C, Pick 9, kv. 1/ kr 1941 C. Kv. 1/ kr 1942 C, kv kr 1942 C. Kv. 1/ kr 1943 C, kv. 1/ kr 1943 C, kv. god kr 1945 A i kv. 1-, flere små rifter. F kr 1945 A i kv. god kr 1945 A, kv. 0/01. Pen. Ingen bretter, kun litt avrundet i hjørne kr 1945 A, kv. god 1. Småriss ytterst i midtbrettene kr 1945 A, NP. 33A, Pick 27, kv. 01, meget flott kr 1947 A, kv kr 1948 B, kv. 1. Småflekker begge sider kr 1948 B, kv kr 1949 B, kv kr 1950 A i kv kr 1950 A, kv kr 1950 A i kv. god kr 1950 B, kv kr 1951 A i kv kr 1951 A i kv. 1+/ kr 1951 A i kv kr 1951 A, kv kr 1952 A i kv. 1+. Frisk seddel! kr 1953 B, kv kr 1954 B Jahn/Thorp i kv kr 1955 B, kv. 0. F kr 1955 Z erstatning i kv. 1 (RRR), ukjent! kr 1956 C i kv. nesten kr 1957 C, vannmerke 2, i kv kr 1958 C i kv kr 1958 C, kv kr 1958 D i kv. svak kr 1959 D i kv. 1/1+, noe slitasje v. kant kr 1959 D, kv kr 1960 D i kv. god kr 1961 E i kv. (god) kr 1961 E i kv kr 1963 E i kv. 1/ kr 1963 E i kv kr 1964 E i kv kr 1964 E i kv kr 1964 E i kv. god kr 1964 E i kv. god kr 1965 F i kv kr 1965 F i kv kr 1965 F i kv kr 1965 F, kv kr 1969 C i kv kr 1971 D i kv. 0/01, meget pen!! kr 1977 Z erstatning i kv kr 1977 Z, erstatningsseddel nr , kv kr 1977 Z, erstatningsseddel nr , kv kr 1981 Z erstatning i kv. 1+/01. -kr 669 kr 1918 A. Kv. 1/1+. Smussflekk på baksiden + mikroskopisk hull. SS-seddel kr 1919 A. Kv. 1+. S-seddel kr 1920 A. Kv. 1. (SS-seddel = stk kjent) kr 1921 A. Kv. 1-. Kraftig midtbrett. Skitten bakside. (S-seddel = stk kjent) kr 1923 A i kv. 1+, men noen flekker på revers kr 1923 A. Kv. 1. (SS-seddel = stk kjent) kr 1924 A, kv. 1. Senterhull, 1 mm slitasjerift i marg Obj.nr. 676 kr 1925 A, kv. 1+. (SSS-seddel = stk. kjent) kr 1928 A, kv kr 1930 A, kv. 1/1-. Blekkflekk på baksiden kr 1937 B E i kv kr 1944 C i kv kr 1945 A i kv. god kr 1945 A i kv. god 1+. Liten margflekk til v. for kr 1945 A x3 i nummerrekkefølge, kv. nesten 01, høyst uvanlig! kr 1945 SPECIMEN i kv. 0/ kr 1946 A, kv. 1/1+. Noe flekker kr 1946 B i kv. 1+. Brettriss oppe i midtbretten kr 1947 B i kv. 1-, flere små rifter. Medfølger 10 kr 1947 E, F x 2 i samme kvalitet. 688 kr 1947 B i kv. god kr 1947 B, kv. 1/1-. Kraftig midtbrett. Liten revne i midten. 690 kr 1948 B, kv kr 1949 A i kv kr 1949 A i kv. 1+, 2 mm margrift. 693 kr 1949 A i kv. god kr 1949 A, kv kr 1949 B i kv. 1+. Minimalt brettriss nede kr 1949 C E i kv. 1+/ kr 1950 A i kv kr 1950 A, kv kr 1950 Z erstatning i kv. 1/1+. (R) Meget sjelden kr 1951 B i kv. 1+/ kr 1952 B i kv kr 1952 B i kv kr 1953 C i kv. 1+/ kr 1953 C i kv. nesten kr 1953 C. Kv kr 1954 D i kv. 0/ kr 1954 D, kv. 01. Bølgete papir. 708 kr 1955 D i kv kr 1955 D i kv kr 1956 E i kv. 1+, ørlite smuss. 711 kr 1956 E i kv kr 1956 E, kv kr 1957 E i kv kr 1958 F i kv. 01. Uten bretter, men svakt bølgete papir sentralt (vertikalt). 715 kr 1958 F i kv. nesten kr 1958 F i kv kr 1958 F x2 i nummerrekkefølge, kv. god 01. Begge med en lettere midtbøy på 1 samme sted. 718 kr 1958 F, NP. 44B, Pick 33, kv. 0/01, pen. 719 kr 1958 G i kv. 1+/ kr 1958 G i kv kr 1959 G i kv kr 1960 G i kv kr 1960 H i kv kr 1961 H i kv kr 1961 H i kv. 1+/ kr 1961 H i kv. god kr 1962 I i kv.1+/ kr 1962 Z erstatning i kv kr 1962 Z, erstatningsseddel , kv kr 1962/77. Lott 18 ulike årstall/litra fra 5.utgave i kv. 1+ til 0/01, mye pent kr 1966 X erstatningsseddel i kv. 0/ kr 1968 Z erstatning i kv. 01, noen flekker på revers. 733 kr 1969 K, kv kr 1969 M i kv kr 1969 M kv. 1-, rift oppe. SJELDEN! 736 kr 1972 Z erstatning (0-million) i kv kr 1973 Z erstatning i kv. 0/ kr 1975 Å, legg 10 stk. i rekkefølge. Svært fin stand. 739 kr 1975 B, legg 10 stk. Fin stand, men et hopp i serienumrene. 740 kr 1975 Z , erstatningsseddel i kv. 0/ kr 1975 Z erstatning i kv. 0/ kr 1977 D, legg 10 stk i serie. Svært god stand. 743 kr 1977 erstatningsseddel. Brunt årstall og serienr. Kv kr 1977 Z, erstatningsseddel , kv. 0/ kr 1977 Z, erstatningsseddel 6389, kv kr 1979 HR erstatningsseddel med sorte tall, kv. 0/ kr 1986, legg 10 stk. i rekkefølge. Flott kvalitet. 748 kr 1995, 10 stk. i legg i nummerrekkefølge, der ni stk. er i kv kr 2014, åtte stk. med forskjellig litra. A-B-C-D-E-F-G-H-I. Kv. 0/01. -kr F kr 1941 A. 2. utgave. Kv. 1+. SS-seddel (16-25 stk. kjent) kr 1951 A, kv. 1/ kr 1954 A, kv kr 1958 A i kv. 1+/ kr 1960 A i kv. nesten 1+, 2-3 småriss, mest tilkn. de to hovedbrettene kr 1963 A, kv kr 1966 A, kv kr 1968 A. Kv kr 1972 A, kv. 1+/ Storauksjon april 2017

15 Obj.nr. Obj.nr. 759 kr 1976 A i pen kv kr 1976 G, erstatningsseddel 9785, kv kr 1976 G, erstatningsseddel , kv kr 1977 Z erstatning i kv. 0/ kr 1978 A. Kv. 1. Liten rift nede kr 1978A. Kv. 1. Liten flekk bak kr 1982 A. Kv. 1, stiftehull. 650 F 766 kr 1982 Z i kv. 1+. Flott utgave kr 1985 A kv. 1/1+. Blekkstrek bak kr 1985 A, kv kr 1994-VI i kv kr 1997, kv kr 1999, kv. 0. -kr 809 GENERAL WILLIAM STEFFENS 5 kr 1940, Litra A nr Pen kv. 1+. SS = eksemplarer kjent. 810 HOLLA SPAREBANK. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre 1941, VK. 811 Kings Bay Kull Comp A/S 10 øre 1947/48 A i kv.0/01. Blankett uten sign KINGS BAY. 10 øre 1949/50 C kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI 10 øre 1925/26 K kv. 1-/2. SS-seddel. 814 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 ØRE 1933/34 serie S. Litra nr Kv. 1/1-. (RR = 4-6 sedler kjent) 815 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1938/39 X i kv. 2, misfarget av blekk + div. skader. (Grad R) 816 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1933/34 serie S. Litra nr Kv. 1. (RRR = 2-3 sedler kjent). 817 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 50 øre 1947/48 Aa type II, i kv. pen STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1949/50 Cc, kv. 1-. Stort hull x5mm under nummer. Sjelden=R (7-10 eksemplarer kjent). Nr STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1933/34 serie S. Litra nr Kv. 1. Ukjent frem til i dag! Nå eneste kjente eksemplar. 0 F 772 kr 1918 i kv. 1+. SS-seddel. Ex. Peder Madsen 10 F773 kr 1921 A i kv. 1/1+, knappenålshull observert kr 1926 A. 2. utgave. Kv. 1. Tre små hull midt i bretten. (SS-seddel = stk. 0 kjent). 775 kr 1942 A i svært svak kvalitet, en fille. GI BUD!!! 776 kr 1943 A SPECIMEN, i kv kr 1945 A, kv F778 kr 1946 A i kv. 0/01. Fra Peder Madsens samling. Vår beste til dags dato! 20 F779 kr 1946 A i kv. 1+/01. Flott og crisp seddel. 0 F780 kr 1949 A i kv. nesten kr 1949 A, kv kr 1953 A i kv kr 1955 A i kv kr 1962 A, kv. 01. Ingen store bretter. Pen kr 1962 A, kv. 1. Liten rift i margen kr 1965 A i pen kv kr 1967 A i kv kr 1972 A. Kv, 1, stor rift kr 1973 A i kv kr 1974 A, kv. 0/ kr 1975 X, erstatning i kv kr 1982 B, kv. 1+/ kr 1982 D. Kv kr 1983 B kv kr 1984 C, kv kr 1984 Z, erstatningsseddel i kv. 1+/ kr 1985 D kv. 1+/ kr 1986 D, kv kr 1986 D, NP. 75C, Pick 40, kv. 1+/01, pen. 1 kr 1986 kv kr 1989, kv kr 1990 i tykk ramme av glass, kv kr 1990, brunt årstall/signatur, NP. 76A, Pick 45, kv kr 1998, kv kr 1998, NP. 76B, Pick 45, kv. 0/01, pen. 1 F 806 kr 1998-VI med variant manglende trykk bak, kv. 0. Flott seddel (9000) kr 1, kv Private betalingsmidler 808 BJØRNØEN A.S. 1 kr betalingsmerke, i kv. 01, men to margriss. Storauksjon april 2017 F 820 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1936/37 V i kv.1-/2, nr Sjelden RRR (2-3 eksemplarer kjent) 821 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1949/50 Cc i kv. 1- lite hull 4x4 0 mm under nummer og noen gule flekker. Sjelden R (7-10 eksemplarer kjent) Nr Store Norske Spitsbergen Kulkompani 5 kr 1073 Qq i kv Store Norske Spitsbergen Kulkompani 5 kr 1968 Oo i kv Store Norske Spitsbergen Kulkompani 50 kr 1973 Qq i kv Store Norske Spitsbergen Kulkompani 50 kr 1976 Rr i kv.0/01. OBS. lavt nummer Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 1978 Ss i kv. 0. Obs. lavt nummer Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 1976 Rr i kv Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 1978 SS i kv. 0. Obs. lavt nummer VERDAL SAMVIRKELAG. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker i kv. 1 til 0. Seddelsamlinger 830 Lott på kr. 2 kr til kr i perioden i mest brukssedler. Observert noe 1 pent og noen erstatning. Bør sees. 831 Lott på 436 kr fra 1 kr til kr, mest i brukskvalitet. Medfølger 55 kr fra Sverige og lire fra Malta, alt slitt. 832 kr 1980 B, kr 1977 HN, 10 kr 1951 U, 71 X, 76 ØX, 5 kr 1945 A, brukssedler 1250 i sorte rammer. Bør inspiseres. 833 D/S Bodø, minnetavle Pengesedler fra havets bunn kr 1942 og 10 kr 1942 i ramme på 40 x 32 cm. 834 Lott brukssedler 1917 til 1994, pålydende 701 kr. Må ses kr 1964 E, 10 kr 1943 C, 1 kr 1948 L og M i ca. kv.1/1-. Medfølger vrak av 5 kr Svensk 10 kr 1956 og østerriksk Kr Danske og utenlandske mynter Norden Danmark Christian III til Chr. VII krone 1618, Sieg 84.1, Hede 106A, kv. 1, tiltalende krone 1666, Sieg 59.1, Hede 113A, kv. 1/1+, delvis lidt svagt præget men pæn og 1 tiltalende sk Spennende samling, mange stempelvariasjoner, VK. I alt 20 stk sk 1719 kv. 1+. Sieg 11, Hede 48. Sjelden. Danmark Frederik VI til Chr. IX RBS 1842 VS, Sieg 5, Hede 10, kv. 1+, rigtig pæn for typen. Danmark årgangsmynter øre 1892, kv. 1+/01, pæn og skarp øre 1890, kv. 1/1+, minimalt kantstød, men pæn og tiltalende øre 1913, kv. 1/1+, lidt svagt ujævn kant, men pæn øre 1923, kv. 1+, pæn og tiltalende øre 1888, kv. 1+, tiltalende øre 1914, kv. 1/1+, stadig en del møntglans kr 1897, 1899, kv. 1, pæne, i alt 2 stk kr 1908, GULD, kv. 0/ kr 1913 GULD, kv. 0, meget smuk, i org. pakning fra DKM kr 1913, GULD, kv. 0/01, smuk kr 1873, GULD, kv. 0/ kr 1873, GULD, kv. 0/ kr 1873, GULD, kv. 0/ kr 1873, GULD, kv. 01. Små merker kr 1876, GULD, kv. 0/ kr 1876, GULD, kv. 1+/01. En ripe kr 1908, GULD, kv. 0/ kr 1911, GULD, kv. 0/ kr 1913, GULD, kv kr 1914, GULD, kv. svak ERINDRINGSMØNTER. 2 komplete sæt i NUMIS minialbum, VK. Mange rigtig 1250 pæne, i alt 24 stk. 862 ERINDRINGSMØNTER. Komplet sæt i flot træ-æske, VK. mange rigtig 1 pæne, i alt 16 stk. 863 PROOFSÆT 5, med certifikat og i flot org. æske. 864 PROOFSÆT 2014, smukt sæt i flot original æske. Danmark samlinger og lotter 865 God samling 1 øre - 20 kroner komplet incl. de 11 erindringsmønter, minus 10 øre 1947 og kr mønter, i 4 flotte IP fortryksalbum, følger også med. VK. mange rigtig flotte, meget høj pålydende. I alt 5 album med 531 forskellige mønter. Et grundigt eftersyn værd. 4 15

16 Obj.nr. 866 Rigtig god samling, 1 ø kr , i 3 pæne Termotex-kass. og 14 bakker, 4000 VK. Mange flotte, mange bedre bl.a. 1 ø. 1886, 1917, 2 ø. 1892, 1913, 1917, 1919J, 5 ø. 1875, 1884, 1919J, 10 ø. 1904, 1959, 1 kr. 1930, 1935, 1938, 1954, 1959, 2 kr. 1924, 1941, 1959, ialt 95 stk før 1924, totalt 505 stk. Meget høj katalogværdi, et grundigt eftersyn anbefales. 867 Pæn samling 1 øre - 2 kroner komplet, i pænt blå HB fortryksalbum med 3 kassette, VK. Mange pæne, i alt 137 stk. 868 Pæn og god samling 1 øre - 10 kroner komplet, i flot blå HB fortryksalbum 1 med kassette, VK. Mange flotte, i alt 196 stk. 869 Flot samling 5 øre - 20 kroner næsten komplet, i blå HB fortryksalbum med 1 kassette, VK. Næsten alle rigtig flotte, i alt 167 stk. 870 Pen startsamling i album, noe preg av plasten. Flere minnemynter i sølv. Bør sees ERINDRINGSMØNTER. Komplet samling , VK. Næsten alle rigtig flotte, især de 4 ældste, i alt 11 stk. 872 Flot samling 1 ø kr komplet minus sølv, dog med 10 kr. 1972, i pænt PI Album og HB, VK. Mange flotte, pålyd. ca..- kr. totalt 162 stk. 873 REALISATION. DANMARK med noget udland. Flyttekasser med 25 album, flere mynter oppsatt i album, mange bedre bla. 10 øre 1911, 1959 og 1/2 kr (flot) spottet og mange i flot kvalitet. Meget stor samling, må sees, i alt brutto 42 kg. 874 REALISATION. MEGET STOR SAMLING. 1 øre - 5 kroner ca til med enkelte ældre og lidt bedre. Delvis sorteret i poser, æsker m.m. VK, mange rigtig pene, i alt netto ca kg. Sverige Dukat 1852, GULD, kv. 0/ Riksb. daler 1782, kv.1+, kraftige spor over 3 kronor kr i perioden 1876/1966 x 29 stk. i brukskvalitet kr 1874, GULD, kv. 0/01. Ligger i myntkapsel kr 1876, GULD, kv kr 1876, GULD, kv kr 1884, GULD, kv. 0/01. Ligger i myntkapsel kroner 1992, 1995, 1996, 1997, Kv. 0 (PROOFLIKE), alle i org. kassetter, i alt 4 stk. 883 RIKTIG GOD SAMLING. 1 øre - 10 kroner 1857 til 6 i 2 PI fortrykksalbum. VK, mange rigtig pene, mange bedre, 21 før 1874, 9 x minnemynt, meget sølv (43 x 10 ø. 39 x 25 ø, 33 x 50 ø. 37/27 x 1 kr. 34/18 x 2 kr.). Alle forskellige, grundig gjennomsyn anbefales, i alt 601 stk. 884 Netto 2,9 kg sølvmynter, bør inspiseres da flere er i god kvalitet SAMLING SØLVMYNT. 10 øre - 10 kroner 1875 til 1968, VK, mange o400 men også en 3000 god del o og o, i alt netto 2.4 kg. x 886 Samling i 2 fulle myntalbum i perioden 1875/1990. Fra 10 øre til 5 kr. Mange sølvmynter, 1 1 og tidlig 1900-talls mynter. Mange forskj. årstall. En del i god kvalitet. 887 Netto 1,5 kg eldre kobbermynter i brukskvalitet. Masse fra 1-tallet, bør sees. 888 Pen startsamling i album, noe preg av plasten. Mye sølv inkl. noen minnemynter. Bør 900 sees. 889 MINNEMYNTER. Komplet samling , VK. Nesten alle riktig pene, i alt 9 stk. 890 Lott rigsdaler og sedler, vi nevner 1/16 og 1/8 rigsdaler 1831 x 2, 1835 x 2, 1/16 rigsdaler 1848 x 4, 1850 og 1855, 1/24 riksdaler 1777, 1778 x 2 + div. av sedler 5 kr 1947/56 x 7, 10 kr 1955/62 x kr 1914 og 21. Alt i slitt brukskvalitet. Medfølger ansalgsvis 80 mynter fra div. land og slitt 5 kr 1943 fra Norge. Må sees. 891 Lott 23 mynter: 12 stk- fra 1-/1-tallet og 11 stk. 50 øre sølv 1906/61. Innh. 1/6 øre daler /2 øre øre 1858, 1864, ør 1765, 1858, r.sp sølv. 1/16 r.sp 1852 sølv. Øvrig Norden 892 FÆRØERNE. 1, 2, 5, 10 og 25 øre 1941, Sieg 1, 2, 3, 4, 5, kv. 1+, pænt sæt, i alt 5 stk. 893 FINLAND. Pen startsamling på albumark, noe preg av plasten. Mest moderne, inkl. 400 noen jub. i sølv. Bør sees. 894 GRØNLAND. 25 øre - 5 kroner komplet, kv. 1 til 1++, pænt sæt, i alt 8 stk. 895 GRØNLAND. 25, 25 og 50 øre 1926, 1, 1 og 5 kroner 1926 (Sieg 4.2), 1957, 1944, kv. 1/1+ til 1+, i alt 6 stk. 896 GRØNLAND. Utrolig smuk samling i flot LINDNER-bakke, alle kv. 0/01 til 0, 2 på nær Sieg 2 og 4.3, i alt 9 stk. 897 ISLAND. kronur 1986, KM. 30a, PROOF, smuk, med certifikat og i flot org. eske. 898 ISLAND. 0 kr, GULD, PROOF, i etui. (Opplag 3000) ISLAND. Riktig god og pen samling, 1 e. - kr , komplett inkl. tykk 2 3 kronur 1966 (0/01) og enkelte minnemynter. I flott, brunt Læralbum og HB, VK. Mange flotte, totalt 198 stk., grundig eftersyn anbefales. 900 ISLAND. Rigtig god og stor samling 1 eyrir - 2 kronur , VK. Mange rigtig pæne, mange bedre, meget høj katalogværdi, i alt 170 stk. 901 ISLAND. Stor samling 1 eyrir , VK. mange rigtig pæne, meget høj katalogværdi, i alt 225 stk. 902 Trankebar fra Christian VII 5 stk. i relativ god kvalitet. 903 UNIONEN Norge/Sverige norske og svenske mynter fra skill., øre til sølv 2-kroner. 11 sølvmynter, bl.a. norsk 1 og 2 kr 1917 (1+). Flott skrin med garanti fra SH. 904 Kong Haakon VII og hans familie. Spesialsamling i album utgitt av Samlerhuset. Vi nevner fra Norge kr 4, 25 kr 1970, 1 kr Fra Sverige 2 kr 1907, 1 øre Fra Danmark 2 kr 1875 og 1916, 25 øre x mynter Norge, Danmark og Sverige montert i rammer. GI BUD. Russia rouble 1842 CNB AB, KM , qual. 1+/01, weak scratch under the crown reverse, but still nice rouble 1893, KM. 46, qual. 1/1+, nice rouble 1894, KM. 46, qual. 1. Very minor edge nick 6 o clock, but nice rouble 1913 BC, KM. 70, qual. 1+/01, very nice. 910 Very interesting collection of wire kopek and Denga from around 1450 to 1650, diff. qual. totally 10 pcs. USA 911 $1 Morgan Dollar 1879 S NGC MS63. Kv. 0/ $1 Morgan Dollar 1880 S PCGS MS65. Kv $1 Morgan Dollar 1882 PCGS MS63. Kv. 0/ $1 Morgan Dollar 1898 NGC MS65. Kv $1 Morgan Dollar 1904 O PCGS MS64. Kv dollar 1881 O, KM. 110, INS MS 65 toned, qual. 0/01, beautiful rainbow patina $ 1986 gull i kv /2$ 1910 gull i kv $ 1910 gull i kv. 1+/ $ 1897 gull i kv $ 1927 gull i kv $ 1928 gull i kv Obj.nr $ 1986 gull i kv $ 1986 gull i kv Lott 1$ i perioden 1880/1925 x 12, i sølv + en hel del annet som må inspiseres. 926 Samling med mange sølv proofsett USA:, 02, 03, 05-16, totalt 15 sett. Flere med kostpris ca,- pr stk. Medfølger også en samling med nyere dollar i serien Presidental 1 Dollars (ca 50 stk). 927 OL Salt Lake. 12 sølvmynter i skrin Samling Cents, Dime, Quarter i 18 samlerbrett. Må inspiseres. Mynter Europa 929 ANDORRA - 50 Dinarer 1995 (KM # 115) i originaleske. 5 Oz silver og 1 gram rent gull - proof. 930 CYPRUS. Euro pattern set 4 all in sterling silver, from INA, 1 cent - 5 Euro, set nr. 94 of 400, scarce, PROOFLIKE, with certificate, in org. plastic bags and very nice Box. Very nice set, totally 9 coins. 931 DANZIG. 2 gylden 1923, KM. 146, qual. 1+, nice. 932 DANZIG. 5 gylden 1923, KM. 147, qual. 1/ ENGLAND. 12 store sølvmynter, Queen Elizabeth II. Komplett i treskrin ENGLAND. Charles Darwin 9 gullmyntsett. Opplag på gullmynten gram 0 fint gull. PROOF. 935 ESTONIA. 10 krooni 6, KM. 42, PROOF, with certificate and in original box, scarce. 936 EU. Fantastic collection of commemorative 2 euros , qual. 0 to BU, on 6 LINDNER coin trays, in 2 euro coinbox, special packagings and new unused 2 Euro albums. All different, many better, near all in capsules, totally 192 pcs Europasett i gull 1. Tyskland 1 mark. Frankrike 1 franc. Finland 1 markka. Total 12 g 0, ,7 g 0,. Montert i småskadet skrin. Dist. av Samlerhuset. 938 EUROPE. Very nice collection of commemorative 2 euros in nice album. Coinbox from Leuchtturm, with 5 trays, qual. 0/01 to BU, near all different, many better, totally 114 coins, all coins in capsules additional capsules FRANKRIKE. Monnaie de Paris 1998 angående fotball-vm. Orig. etui kpl. med 7 store og 2 mindre proof sølvmynter. 940 GERMANY. 1 pfennig 1873 A, KM. 1, qual. 1/ GERMANY. 20 pfenning 1892 G, KM. 13, qual. 1+/01, nice. 942 GERMANY. IMPIRE. 1 mark 1909 E, KM. 14, qual. 1+/01, nice, scarce, one of the best in the series. 943 GREAT BRITAIN. 1 penny 1864 (crosslet 4 in date), KM , qual. 1+/01, very nice 2 reddish coin. 944 GREAT BRITAIN. 1 penny 1891, KM , qual. 0/01, reddish UNC, small spot reverse but very nice. 945 GREAT BRITAIN. 1/2 Crown 1746, KM , qual. 1+, very nice. 946 GREAT BRITAIN. EDWARD VI , Shilling n/d, qual. 1/ GREAT BRITAIN. GOLD PROOFSET, KM. PSA 115, 1/2 and 1 sovereign, 2 pounds, KM. 994c, 1, 2, very nice set (nr. 15 of 1250), with certificate and in original box GRØNLAND. 10 kroner u/år (1945), Eske Brun / Ole Pedersen, Sieg 66, Pick 16b, kv. 1-/ HVITERUSSLAND. Biathlon gull/sølvmyntsett. Gullmynten har opplag! 1 x 950 KRIGSSØLVET fra konvoi (SL64), 10 oz (310 gram 999/ sølv). 50 $ MYNT fra det BRITISKE SAMVELDET NIUE. Ser ut som en sølvbarre. Opplag 4 stk. i eksklusivt skrin LITHUANIA. 50 litu 1998, KM. 114, PROOF, without capsule, scarce. 952 PORTUGAL. 20 centavos 1922, KM. 571, qual 1+, nice, key date and quite rare RUNDEFUNNET - 5 mynter i skrin RUNDEFUNNET. Gulldukat 1724 og 4 sølvmynter, i skrin fra OMH SCHLESWIG-HOLSTEIN. 1 Sp (60 schilling) 1808 i kv. 1. Kanthakk. x 956 SPANIA. El Cazador 8 reales - Den første verdensvalutaen. Skipsvrakmynt i treskrin fra SH, skrin litt flekkete. 957 THE BRUSSELS HOARD. 2 stk. engelske penny fra Kong Henrik III. 958 VATICAN, Popes of the XX Century, 6 coins in extraordinary condition and capsule, box and certificate included. 959 VATIKANET. Proofsett VATIKANET. UNC Myntsett 4 med pave John Paul II. 961 VATIKANET. UNC Myntsett 5 uten pave. 962 ØSTERRIKE. 1 Thaler 1691 i kv.1+, mynten bærer preg å være plukket ut av kanne eller brosje. 963 Brutto 3,9 kg pakket i Hartberger, best på Sverige, men her er det mye spennende fra 2 flere land. Inkl. antikken og en god del i sølv. Fortjener gjenomsyn! mynter, 105 stk. forskj. fra flere årstall og mange ulike land. Alt i kv. 0 i eksklusivt skrin. 1 Pålydende verdi 210 = over kr 1,-. x myntsett mykplast t.o.m. 4. utvidelse fra 15 europeiske land i flott Euro-album. Antikke mynter 966 Antoninus Pius e.kr. Denar. Sølvmynten er en «minnemynt» som er laget noen år etter hans bortgang. Reversen viser et likbål. Keiseren blir titulert «Divius» som betyr at han er erklært gudommelig. 967 Arven fra Romerike, 20 stk. mest slitte, i maltraktert skrin. Dist. av Samlerhuset. 968 Arven fra Romerike, 20 stk. mest slitte, i maltraktert skrin. Dist. av Samlerhuset. 969 Keltisk drakme i sølv. Ca. 350 f.kr. Keltiske mynter var ofte laget i en stil som var inspirert 400 av makedonske mynter fra Aleksander den Store. 970 Lott på 14 stk. Byzants, Rom, India + div. Må inspiseres. 971 Nero e.kr. Kobber-reversen viser Viktoria som er ute og trasker rundt med 400 skjoldet sitt. Man kan kanskje ane hvor kristendommen fant inspirasjon til sine engler. 972 ROME. Sesterts struck under Marcus Aurelius with Antoninus Pius and his pyramidal crematorium. DIVUS ANTONINUS - CONSECRATIO SC, qual. 1+, very nice and beautiful patina, RIC ROME. Tiberius, As, minted in Romula, Spain, ad, Germanicus and Drusus reverse. qual. 1/1-, gr. RPC Vol Rare. EX. BR. F 974 ROME. Trajan, Silver drackme, minted in Rome ad, with Latin and Greek script, for use in the city of Caesarea, Cappadocia, (today s Kayseri in Turkey). qual. 1, 2.96 gr. RPC Vol Very rare, only a few registered. EX. BR. 975 ROMERRIKET. 6 flotte denarer fra Vespasian til Trajan Decius. Ligger i et skrin. Fin kvalitet. 976 ROMERRIKET. Lott med flere hundre urensende romerske mynter. Spennende lott. Ca. 1.2 kilo. 977 Trajan Dupondius e.kr. Messing Trajan med solstrålekrone, noe som indikerer at dette er en dobbel as, altså en dupondius. God mynt. Ex CNG. 978 VEKTLODD. 4 stk. bronsevekter/lodd fra Det Bysantiske Riket årh. Ca mm. Vekt: 1,7-4,2 gram Storauksjon april 2017

17 Obj.nr. Obj.nr FÆRØYENE. 50,, kr (1-03), kv. 0. Sieg 33, 34, 35. Mynter Hele Verden 1039 GRØNLAND. 5 og 10 kroner u/år 1953, Sieg 69, 70, Pick 18, 19, kv. 1/1+, 5 kr med 979 ANNO DOMINI. 20 mynter fra forskjellige århundre, komplett. 1 enkelte pletter og mini skade i øverste venstre hjørne, i alt 2 stk. 980 AUSTRALIA. 1 kg sølvmynt 8, Gemstone Edition GRØNLAND. 10 kroner u/år (1953) Sieg 70, Pick 19, kv AUSTRALIA. 1 kg sølvmynt 9, Gemstone Edition. Det ene festet på skrinet er løst GRØNLAND. 50 kroner u/år 1953, Sieg 71, Pick 20, kv. 1/1-, enkelte pletter men ingen 982 AUSTRALIA. 1 kg sølvmynt 2011, Gemstone Edition centerhul. 983 AUSTRALIA. 3 1 kilo Silver Year of the Goat, BU AUSTRALIA. Kookaburra kilo sølv 999/. 30 dollar i orig. etui BIAFRA. INDEPENDENT REPUBLIC. 3 pence, 1 and 2 1/2 shilling 1969, KM. 1, 2, 4, qual. BU. totally 3 pcs. 986 CANADA. Stor samling i 18 fortrykk pappalbum, den største samling vi har hatt på lenge. Vi nevner 1$ 1935/66 x 31 forskjellige i mest god kvalitet. 1/2$ 1911/60 x 39 forskjellige brukskvalitet. Medfølger noen eldre kataloger. Denne bør inspiseres CANADA 175 dollar 1992, 22 karat gull. Vekt 16,97 gram. Også 2 store 1 oz sølvmynter. 3 Kompl. sett i etui for OL jub CANADA. Samling i tre enkle skuffer med 48 sølv jub.mynter $ CANADA + områder. Vi nevner. Proofsett 1980 og 84, myntsett 1967, 71-72, 74-76, 79 i hardplast, 1966 x 2, 73, i mykplast. 1$ , , , minne og 1$ 1981 x 2, alle i separate etuier. Albumark div. inkl. en del sølv. Medfølger liten pose Norden. Denne bør inspiseres. 990 CANADA. 5 stk. $25 sølvmynter med dyremotiver, proof i eske. 991 CANADA. Maple Leaf 25 års minnesett. 5 mynter BU. 992 CHINA. Coll. 25 proof silver commemorative coins in box. Mostly 5 Yuan Coin Sets of All Nations, from The Franklin Mint. BU coin sets from 39 countries, many overseas, totally around 250 coins, all on cardboard pages and in cassette. 994 COOK ISLANDS 25$ Motiv: Yellowstone National park. Vekt 155,5 gr sølv. 1 Opplag stk. 995 COOK ISLANDS. Moby Dick dollar, 2 kg sølvmynt. Montert i stilig kuøye De store oppdagere - samling 21 sølvmynter i skrin, eierbevis, og 280 kr i sirkulerte 1 jubileumsmynter medfølger. 997 FIFA. Luksusskrin med 4 store sølvmynter FN 50 år - samling 36 sølvmynter i skrin. 999 FN. Myntsett 24 mynter, 2 brett. 2 FN-SETT. 29 mynter i sølv. Mangler 7 på komplett. Den norske er med HELE VERDEN. Samling på 6 Lindner-brett. Mye sølv. VK. 2 KINA. Den Forbudte BY. 5 sølvmynter 1997 i proof. Litt skadet skrin. 1 3 MANY COUNTRIES. Very interesting collection of silvercoins in old metal 3 chocolate Box. Diff. qual. many nice and better, many different, totally 2300 gr. 4 MILLENIUMSETT. Sølv, 29 mynter. Medfølger 1 titanmynt MILLENNIUM. Flott samling i treskrin med 29 ulike sølv-/proofmynter fra mange land Flere av myntene har uvanlige fasonger og preg. 6 OL år Skrin med 10 store sølvmynter OL Bejing forskjellige proofmynter på brett OL Sydney. Komplett sølvserie, 36 sølvmynter i proof. 4 9 OL Vancouver forskjellige proofmynter på brett OL. The Olympic Coin Collection Flere i proof. Totalt 20 mynter SAMOA. Kon-Tiki sett 1988, gull 7,5 gr 0,900, palladium 1 oz 0,999 og sølv 1 oz 0, Opplag 3 i H.V. F1012 SOUTH AFRICA. Krugerrand 1983, KM. 73, 1 ounce GOLD, qual. BU The Olympic Coin Collection , 20 stk. i sølv The olympic coin collection , 13 stk. i sølv USA 1$ 1903 i kv. 01. Canada 5$ 1 i etui. Nederland i proof. Norge 5 kr 1995 FN i rull fra DKM VERDENS MYNTHISTORIE. 13 sølvmynter, 7 bronsemynter og 1 minigullmynt i treskrin. Meget varierende kvalitet, som bør sees WW II Allied Coin Set Gold Nr. 050/: inneh. 4 gullmynter i etui (ca. 1/4 oz gull 7 hver = 31 gram gull) fra USA, Frankrike, England, Russland WW II, Den andre verdenskrig. Samlerhusets samling med 29 mynter fra div. land, inkl flere norske og mye tysk. I velholdt treskrin Samling 24 store sølvmynter i proofkvalitet. Mye fotball og euro. Mest -tallet Riktig god og spennende samling SØLVMYNTER fra 19. og 20. århundre fra mange land 1 i sigareske, VK. Mange pene, mange forskjellige. Netto 847 gr. i alt 95 stk Myntkoffert med ca mynter, for det meste sølv, observert en god del Morgandollars, 1/2 dollars, flere pene sølvmynter fra Danmark, samt et par norske 5 kr i kv. 0 fra 60-tallet. Stammer fra bo, funnmuligheter ,6 kg sølvmynter, som vanlig mye Sverige Rester i album + løsmynt i eske på 4,5 kg, observert fler i sølv + en god del eldre. Fortjener gjenomsyn! 1024 God og stor samling SJØMANNSMYNT i stålforsterket trekasse, VK. Nesten alle pene, mange riktig pene, mange forskjellige. Netto 13.4 kg, brutto 14.6 kg Liten lott div. Vi nevner stor sølvmynt fra Egypt 1898, 2 sk 1810 og 1 sk 1819 fra Norge. 50$ 1989 x 2 fra Marshall-øyene + div. Bør sees Lott på 84 stk. i mest meget god kvalitet. Mest ordinært, men ta en titt Lott på brutto 1,8 kg. alle myntene montert i Hartberger, mye gammelt. Obsevert noe Norge, bl.a. 6 myntsett 1980/90-tallet. Ta en titt kg diverse utenlandske mynter REALISATION. DANMARK med en del Norden og en stor del andre land, VK. Flyttekasse med 24 album, mange mynter oppsatt i album, mange i god kvalitet. En del bedre spottet, også en del sølv og enkelte sedler. Stor samling, fortjener grundig gjennemgang, i alt brutto 53.7 kg REALISATION. DANMARK med en del Norden og mange andre land, VK. Flyttekasse med 30 album, flere mynter oppsatt i album, mange i god kvalitet. Stor samling, grundig gjennemgang tilrådes, i alt brutto 42.9 kg REALISATION. DANMARK med mye utland (mange land), VK. Flyttekasse med 23 album, flere mynter oppsatt i album, mange i god kvalitet. Stor samling, grundig gjennomgang anbefales, i alt brutto 39.9 kg REALISASJON. Gammelt treskrin med mynter fra Mange spennende mynter, må sees REALISASJON. Roteeske med alt mulig. Sett og løse mynter, om hverandre. Spennende lott. Bør sees Realisasjon. Liten eske fra samleropphør, observert proof sølvmynter, amerikanske sølvmynter og bronsemynter, noe sedler utland, myntsett m.m. Bør gjennomsees. Sedler Norden/Hele Verden Norden 1035 DANMARK. 50 kroner 1954 n, Sieg 124, Pick 38, kv. 1+, flot og tiltalende DANMARK. og kroner 1988 (C1), 1992 (C4), kv. 0/01, 01, flotte DANMARK. kroner 1986 (C3861J og C3861H), 2 stk. i nummerfølge, Sieg 145, 3000 Pick 53, kv. 0/01, flotte GRØNLAND. kroner u/år 1953, Sieg 72, Pick 21, kv. 1/1-, ingen centerhul GRØNLAND. Den Kongelige Grønlandske Handel, 4 brugte hæfter med Kostbilletter (Morgenmad og Frokost eller Middag), påbegyndte men alle med kuponer tilbage. 3 hæfter med Rationeringskort Kl. 1, 2 og 3 samt 5 helark. 4 forskellige messingskilte. GRØNLANDS STYRELSE. Komplet checkhæfte med 25 checks (nr ), i alt 16 objekter GRØNLAND. NØDSEDLER. Grønlands Administration, repartitionsmærker ( ), 1, 2, 5, 25, 50 øre og 1 krone, i fireblokke. Nogle stemplet No. 12 Kavane på bagsiden, forskellige farver, nogle ustemplet, alle forskellige, pæn kvalitet, i alt 10 blokke GRØNLAND. NØDSEDLER. Grønlands Administration, repartitionsmærker 2 øre ( ), helark med stk. Alle stemplet No. 12 Kavane på bagsiden, i flot forseglet side. pæn kvalitet GRØNLAND. NØDSEDLER. Grønlands Administration, repartitionsmærker 2 øre ( ), helark med stk. Alle uden stempel på bagsiden, i flot forseglet side. pæn kvalitet GRØNLAND. NØDSEDLER. Grønlands Administration, repartitionsmærker 5 øre ( ), helark med stk. Alle uden stempel på bagsiden, i flot forseglet side. arket svagt falmet i siderne, men pæn kvalitet GRØNLAND. NØDSEDLER. Grønlands Administration, repartitionsmærker 50 øre ( ), helark med stk. Alle stemplet No. 12 Kavane på bagsiden, i flot forseglet side. pæn kvalitet GRØNLAND. NØDSEDLER. Grønlands Administration, repartitionsmærker 25 øre ( ), helark med stk. Alle stemplet No. 12 Kavane på bagsiden, i flot forseglet side. pæn kvalitet ISLAND. 5 kroner u/år (1919), Sieg 12a, Pick 7, kv. 1-, flere reparationer bl.a. 2 1 hullmakuleringer. Opptegnet (F i FIMM mangler) ISLAND. Republikken 50 år sølvmynter unc. Europa 1052 CLYDESDALE & NORD of SCOTLAND juli 1961 i kv.01. Pick 193b 1053 CLYDESDALE & NORD of SCOTLAND mai 1951 i kv.01. Pick 193a 1054 DANZIG mark 1923 on 00 mark, Pick 23, qual IRLAND i kv. 0. Pick 65c IRLAND i kv. 0. Pick 66d IRLAND i kv. 0. Pick 67c IRLAND i kv. 0. Pick 78a IRLAND. Belfast Banking Company Limited 10 1 jan i kv.1/1+. Pick 128b 1060 IRLAND. Northern Bank Limited 5 24 aug SPECIMEN, i kv.0. Pick 193s 1061 IRLAND. Ulster Bank Limited 20 2 june 1980 SPECIMEN, sign. Hamilton, i kv.0. Pick 328bs 1062 IRLAND. Ulster Bank Limited i kv.1/1+. Pick IRLAND. Ulster Bank Limited 1990 i kv. 0. Pick MALTA. 10 Shillings grønn 1963 i kv. 0. Pick MALTA. 10 Shillings rød 1968 i kv. 0. Pick PORTUGAL. 50 Escudos 24 juni 1960 i kv. 0. Pick PORTUGAL. Escudos 20 mai 1961 i kv. 0/01. Pick PORTUGAL. 0 Escudos 1996 i kv. 0. Pick 191a ROMANIA. 0 lei 1943 SPECIMEN, Pick 55, qual. 0/01, unlisted as SPECIMEN in Pick SKOTTLAND NORD. 1 1 mars i kv. 1+. Pick S638a SKOTTLAND NORD. 1 1 mars i kv. 01. Pick S SKOTTLAND NORD. 5 1 mars i kv. 01. Pick S SKOTTLAND. 1 2 jan i kv. 1+. Pick S323b SKOTTLAND. 5 1 okt i kv. 0. Pick 259d SKOTTLAND mars 1958 i kv. 0/01, usirkulert, men 2 pakke-bretter Pick 94f SKOTTLAND. 7 serienummer AA i kv. 0. Pick 128s SKOTTLAND. 19 Mai 1999 i kv. 0. Pick 123c SKOTTLAND. 5-7 komplett sett med samme nummer. AA i kv. 0. Pick SPANIA. 50 og 25 Pesetas 1928 i kv. 0. Pick 74a og 75b SPANIA. Pesetas 1954 i kv. 0. Pick 148. Hele Verden 1081 BAHAMAS. 4 shilling og 1 i kv. 0. Pick 13d og 15d BAHRAIN. 1/2, 1 and 20 dinars 1998, 1998, 1993, Pick 18, 19, 16, qual. 0, totally 3 pcs BELIZE. 20$ 1 jan 1976 i kv. 0. Pick 37c BOLIVIA. 50 Bolivianos 1911, Specimen i kv. 0/01. Pick 110s FIJI. 5 Shillings 1951 i kv.1+. Pick 37k 1086 HELE VERDEN. Eske med flere hundre sedler. VK. Bør sjekkes HONG KONG. 10$ 1 april 1941 i kv. 0. Pick 178c HONG KONG. 50$ i kv. 0. Pick ISLE of MAN i kv. 0. Pick MACAU. 10- Patacas i kv. 0. Pick MACAU. Patacas Specimen i kv. 0. Pick 74s MALAYA og BRITISH BORNEO. 1$ 1959 printer W&S i kv. 0. Pick MALAYA og BRITISH BORNEO. 5$ 1953 i kv. 0. Pick MALAYA og BRITISH BORNEO. 10$ 1953 i kv. 01. Pick NEW HEBRIDES. 5 Francs 1943 i kv. 0. Pick NEW ZEALAND. 10 Shillings 1 aug i kv. 1+. Pick NEW ZEALAND. 1 ( ) i kv. 01/0. Pick 159a NEW ZEALAND. 1 1 aug i kv. 1. Pick NEW ZEALAND /81 Specimen i kv. 0. Pick 170as. 1 NEW ZEALAND i kv. 1/1+. Pick 162a NEW ZEALAND /81 replacement (ZZ prefix) i kv. 0. Pick 180r NORTH KOREA. SPECIMEN. 0 won 2013, qual. 0, original bundle with pcs PORTUGISISK INDIA. 8 Tangas 1 okt i kv. 1-. Pick USA 1 dollar Issued by the Illinois and Michigan Canal Fund at Lockport. Sjelden. Kv. 1-/ USA. dollar 25/9 1862, Confederate States of America, serial number in red ink. Kv. 1+. Cancellation in the back with Interest paid to 1st Januray 1864 at Raleigh + another cancellation USA. 2 civil war notes. Confederate State. Richmond, Virginia. 1 dollar Also 3 dollar 1857 Rhode Island, N. Providence. Qual. in the range 1-/2 to Storauksjon april

18 Obj.nr USA. Military Payment Certificates, Series 471, 10 dollars n/d (1947), qual. 1, nice Over 300 sedler med mye fra 1. VK. Fra de store russiske til de små Notgeld, + en del 1 halvmoderne. Alle kvaliteter. Fortjener gjenomsyn! 1109 Many countries. Very interesting collection of notes around 1995, diff. qual. mostly hevy used, but also many nice, many better, totally around 450 pcs. Careful review recommended Ca. slitte. Må inspiseres Lott på 64 stk. stor variasjon på land, og noen halvgode. Innspiser Lott på ca. 150 stk. i brukskvalitet. Må sees, da flere like observert. Medaljer *) Norske medaljer *) kr 1906 i brosje uten nål, Tjalve Hederskors med bånd, i 925 sølv fra David Andersen. Tjalves IF Æresmedalje, rund med bånd. Norges Fridrettsforbund Hedersmedalje, stor og liten i sølv med bånd. Vika IF Hedersmedalje i sølv med bånd. Norsk Fridrett jubileumsmedalje med bånd. Norsk Politiidrettsforbund 1966 i bronse. Norges Fri-idrettsforbund 75 år i sølv. Norges Fridretts-forbund i bronse, + div. nåler og pins. Medfølger frimerkeklokke fra Sverige og myntbrev fra Barcelona Må sees ALT FOR NORGE. Startsamling med 16 ulike med. gullbelagte CuNi-med. i treskrin, + to 17.mai-medaljer 2010/ ALT FOR NORGE. Treskrin med 18 store, gullbelagte medaljer Båndstripe med 10 miniatyrmedaljer. Bl.a. St. Olavsorden, svenske Nordstjerneorden og Vasaorden mfl Båndstripe med 19 medaljer. Tre norske. Haakon VII Jubileumsmedalje og Erindringsmedalje og Olav V -års medalje. Forøvrig finnes det bl.a. engelsk, svensk, islandsk, italiensk, jugoslavisk, thailandsk medalje mfl. Medfølger en ekstra tøylapp med bånd til medaljene Båndstripe med 6 miniatyrmedaljer. Bla. St. Olavs orden med korslagte sverd, Dannebrog, fransk Æreslegionmedalje, svensk medalje mfl Belønningsmedaljer fra det Norske landbruk 1877, + et merket i båndet 1878, 79, 80. Begge sølvforgylt. Ø-30mm. G.Loos 1120 Christian IV. Christiania bys Grundlægger i tinn. Ø-51 med mer, E.H. Ekvall Christian Michelsen Revers: Framtid og lykke for Norge, stor i bronse Ø-120 mm. Sign. S.M. under halsen 1122 De første preginger på Kongsberg i 99,9% sølv, minnesett 6 montert som en søyle. 492/ sett 1123 De Norske Æresmedljer, 24 stk. à 1 unse sølv DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB. Lott 15 medaljer. Bla. Maximilian Guldberg, Jens Rathke, Axel Thue, Sophus Bugge mfl. Ø=3,5 cm DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB. Lott 15 medaljer. Bl.a. Henrik Wergeland, Jens Rathke, Axel Thue, Mathias Wilh. Sinding mfl. Ø=3,5 cm DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB. Lott 37 medaljer. Bl.a. 1 Christian Krogh, Jacob Aal, Niels Treschow, Ivar Aasen, Michael Sars mfl. Ø=2,5 cm DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB. Lott 41 medaljer. Bl.a. Niels Krogh, Christian Krogh, Jacob Aal, Niels Treschow, P. F. Suhm, Ivar Aasen, Johan Nordahl Brun m.fl. Ø=2,5 cm Fra Norske Museers Landsforbund til dets første formann A. W. Brøgger Stor i bronse Ø-150 mm Fra Norske Museers Landsforbund til Hans Aall Stor i bronse Ø 150 mm. Signert PS eller SP HAAKON VII FORTJENESTEMEDALJE. I sølv. Tildelt I eske HÆRENS SKYTTERMEDALJE i 925s og emalje, prod. av A. Frisch. Normalt anløpet HALVORSEN & THUNE LARSEN Papirhandel, papirindustri. Kobbermedalje. Gravør: Iv. Throndsen. Ø=6 cm. Meget pen Johan Hermann-Wessel , Revers: (På-viddets-vinger-), stor bronsemedalje Ø-120 mm, sign. RR på sokkel under. x 1134 KAMPEN FOR FRIHET store bronsemedaljer i treskrin. Vekt 106 gram og diam. 6 cm pr. medalje. Medfølger permer med omtale og eierbevis KASTEMYNT ved Carl XIV Johans kroning i Trondheim 1818, Ø29 mm medalje i sølv, kv. 1+, mørk patina KASTEMYNT ved Carl XV kroning 1860, kv. 1+, ujevn patina Kong Olav år minnesett. 9 sølvmedaljer + bok KRIGSKORSET. Med bånd, noe slitt Kronemyntsettet 125 år MARSJMERKET. Lott 7 merker. Tre store emaljerte i sølv, et i gull med bånd og tre små emaljerte NOBELS FREDSPRIS. 20 store sølvmedaljer dist. av Samlerhuset Norge år , minityrmedalje med bånd, ujevn patina uten stempler. Ø-20 mm. Medfølger samme i bronse, men meget slitt NORGE I KRIG. 10 ulike sølvmedaljer i proofkv. i kapsler, samt tre statsministre, også i kapsler Norges Fotballforbund år , 6 i sølv og 1 gullbelagt, i maltraktert skrin. Dist. av Samlerhuset. x 1145 NORGES MYNTREKKE. Treskrin med hele 29 stk., samt perm med dokumenter/ eierbevis. Innlagt en 5 øre jern 1944, en 50 øre 1918 i kv. ned mot 1-, og 10 kr minnemynt NORGES REGENTER. 33 store sølvmedaljer i treskrin. Eksklusivt skinnalbum med informasjon og ekthetsgaranti fra SH medfølger NORGES SØLVSKATT. To skrin med 24 sølvmynter. Dist. av Samlerhuset NORGES STATSMINISTRE. Komplett samling i album med 26 forskjellige i flott alb. med masse infoark fra SH Obj.nr OSLO MILITÆRE SAMFUND HEDERSTEGN. I sølv. Med miniatyr og bånd. Ny i eske Poul Edvard Pousson , revers: (Norsk Farmatologisk Selskap til) Stor i bronse Ø-97 mm. H. Rui 1152 Riksforsamlingen på Eidsvold 1814, Restauration, 50 kr VII-utgave store minnetavler i glass og rammer, SOM MÅ HENTES I OSLO ROALD AMUNDSEN. Nordvestpassagen, minneplaguette i bronse. H. Rui. 77 x 42 med mer, i original pose SIVILFORSVARETS HEDERSKORS. Flott medalje med miniatyr, som ny i eske. Kun 2 sett lagd SØLVSEDLER. 6 valører i treskrin med sertifikater. Utgjør Oscarsedlene komplett gr. 999-sølv St. Olavsmedaljen i sterlingsølv, Håkon VII, som NM. 95a men 30 mm. Samt miniature Ø 17 med mer, begge med org. bånd. Kv. 01, 1+/01, i alt 2 stk Stor 17.mai-samling på totalt 203 stk. i perioden , mange moderne i sølv + 2 noen restrike. Pent og oversiktlig montert med nr. og tekst, men mangler de beste, + flere moderne i esker. Fortjener gjenomsyn mai-medaljer. Lott som må sees, da flere er av eldre dato Anslagsvis medaljer med vekt på Norden og noe Europa i samlerkommode Observert flere Throndsen og H. Rui. Må sees, da flere er av eldre dato. Må hentes ved en av våre avdelinger Lott på 0,7 kg. med nåler, anheng + div. merker. Må sees, da flere er av eldre dato Medaljesett med sølvbarre. Norges selvstendighet år, nypregninger av unionsmedaljer fra 1905/1906. Alle i sølv. Utenlandske medaljer *) 1162 ALEXANDER II MEDALJE. Finsk medalje fra 1894 ifm. avduking av monument av monument i Helsinki. Bronse. Ø=7 cm ANCIENNE MÉDAILLE EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS Fin medalje i bronse. Ø=6,5 cm. Kommer i original eske Båndstripe med 6 miniatyrmedaljer. Bl.a. 2 Danebrog, svensk Nordstjerne m.fl BELGISK RIDDERSTJERNE. 2. verdenskrig. Med bånd med rosett i original eske CHINA. Charming Qingdao, 5 stk. à 10 gram 999/ rektangulære sølvmedaljer. Opplag 0 stk. Sertifikat medfølger DANMARK. Komplet samling STJERNETEGN. Rund treplate med 12 sølvmedaljer, Ø 50 mm m/slipte steiner (en mangler stein), èn for hvert stjernetegn. Kv. 0/01. Utgitt av Anders Nyborg A/S 1978, sett nr. 234/1, i alt ca gr. Samt 1 sett i bronze, nr. 1077/3, i alt 24 stk DANSKE MEDALJER. Lott to medaljer. Den ene ser ut som sølv, den andre i bronse. Nu stander striden under i utlandet på ene siden og og børen blæser ind for Danmark og til de frivillige fra broderfolket på den andre. Fra P. Petersen. Ø=4 cm. Uten stempler FRANSK SJØFORTJENESTE ORDEN. Fin medalje med bånd som er bleket helt hvit på forsiden. Ø=4 cm FRANZ JOSEPH I RØDE KORS OFFISERSMEDALJE. Østeriksk-ungarsk medalje, 1 kors, Ca. 4,7 x 6 cm GULLDUKAT. Utgitt av Hauptmünzamt Wien, Apollo 14, Third Lunar Landing 1971, PROOF. Et par små flekker, Ø 20, 3.5 gr. o900. med sertifikat ITALIENSK KRONEORDEN. Med bånd i eske. Ø=3,5 cm 1173 ITALIENSK KRONEORDEN. Med bånd i eske. Ø=5 cm 1174 LATVISK TRE STJERNERS ORDEN. Med bånd i eske. Den høyeste utmerkelsen i Latvia NORDSTJERNEORDENEN. I 18 K gull og emalje, med korslagte gevær og bånd. Ca. 40 x 60 mm. I original eske OL MÜNCHEN stk forskj. 999/ sølvmedaljer i orig. skrin. Totalt ca gram rent sølv SIMON BOLIVAR FRIHETSMEDALJE. Venezuela. Komplett sett i original eske SVERIGE. Lott med medaljer, flere store i sølv helt tilbake til Må sees SVERIGE. Stor lott med medaljer, nåler, militærknappert og div. som må inspiseres. Bl.a. fortjenestemedaljer i sølv fra Oscar II og Gustaf V USA BRONZE STAR. For heroisk eller meritter. Komplett sett i original eske VASAORDENEN. I 18 K gull og emalje. Ca. 40 x 60 mm. I original eske VILLE DE LAVSANNE. Lott to medaljer som hyller sport, den ene datert Bronse. Ø=5 cm XME FETE DU RHONE. To sveitsiske, like medaljer, men ulik størrelse, fra I bronse. Ca. 4,5 x 3,5 og 6 x 5 cm ØSTERRIKSK KORS. To medaljer i settet, ett med bånd samt knappehullsmerke. I 1 original eske Stor flott samling bronsemedaljer fra A. Nyborg, ISLAND x 5, FÆRØERNE x 4, GRØNLAND x 2, DANMARK x 6, NORGE x 5, FINLAND x 4, Sverige x 4, SVALDBARD x 1, Alle i org. esker, meget tunge, kv. 01/0, Ø 70. Alle forskjellige, i alt 31 stk Lott 7 div. medaljer. Noen med bånd. Bra kvalitet Spennende lott, bl.a. flere krigsmedaljer + liten eske nåler. Må sees Lott 9 div. medaljer. Se bilder Sølvmedaljer fra A. Nyborg, Sirius Patruljen og Post og Telegrafvæsenet , kv. 0/01, sterlingsølv 78 og 85 gr. i org. esker, kv. 01/0, Ø 50 mm Lott 8 div. miniatyrmedaljer, bl.a. en Danebrog mfl. Litt varierende kvalitet. Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev x 1191 GULLTRANSPORTEN 1-9. Sjeldent sett samling i spes.album og med boken Redd gullet som medfølger. Norske og utl.mynter som er innsatt i disse ni minnebrevene, ofte i bra kvaliteter. x 1192 KONGE AV VÅR TID. Ny temasamling med minnebrev, utgitt Ett brev med 650 kr Ski-VM i sølv, ett med ene Hundreårsmynten i sølv. Flere med dels forgylte mynter, m.m. Kostpris??? 1193 NUMIS BRIEFE - samling hele verden i 5 album, ca. 120 stk Samlerhuset nr dublett av nr. 2, samt 8-40 og i to album og løst Samlerhuset nr i album, prima stand, nr. 13 og 14 har liten bulk i bakarket x 1196 Samlerhuset nr komplett i 7 album. Mange sølvmedaljer Samlerhuset nr. 3-5, 8-30, inkl. 50 kr FN 1995 og 50 kr Harald, i 2 album m/kassetter. Småskader på enkelte bakark Samlerhuset nr i 3 album m/kassetter. Småskader på enkelte bakark Samlerhuset nr. 3/52. Samling i fire album: 3-5, 8-34, 36-38, God kvalitet. 1 Samlerhuset nr , inkl. kr Nobel 2, kr Hundreårsmarkeingen 3 + x 1201 flere sølvmedaljer, i album m/kassett. Småskader på enkelte bakark. Samlerhuset nr. 71/127. Liten samling med 13 brev inkl. alle tre med -årsmynter i sølv (nr. 71, 80, 87). Også rubinbrevet nr. 126, og andre med. i sølv! F 1149 NORGESHISTORIEN I GULL. Komplett sett 8 gullmedaljer (a gram 917/) i flott skrin fra Samlerhuset Storauksjon april 2017

19 Obj.nr. Obj.nr. Rekvisita numismatikk *) 1202 Flyttekasse, ca. 16 kg brutto, med 18 store myntesker. Gi bud! 1203 Lembit eiketre myntskap ca. 28 x 28 x 26 cm. Låsbart (2 nøkler) og med 16 bakker, alle med rød filt og akryl-lokk. Brukt, men pent.# 1204 LINDNER MYNTBAKKER, i mørkerødt filt og røykfarget plexiglass, med 12, 24, 2 x 35, 3 x 48, 2 x 80, 2 x 99 rom. Brukte, men pene, i alt 11 stk Stor rotekasse med pen samling rekvisita til mynt m.m. 3 Lindner- og 3 Leuchtturmbakker, 9 termotex-bakker, 3 Leuchtturmalbum, 2 PI-album, 8 myntesker, spændende kasse med i alt 28 enheder, generelt pæn stand, i alt brutto 19.7 kg REALISASJON. Flyttekasse med en myntkoffert og 13 skrin fra Samlerhuset REALISASJON. Flyttekasse med en myntkoffert og 14 stk myntskrin fra Samlerhuset REALISATION. Rotekasse med STOR samling rekvisita til mynt m.m. 5 Lindner-bakker, eske til Polarmynter, 5 myntesker, Lembit Juniorskab med 4 bakker, 2 HB fortryksalbum, og lidt andet, spændende kasse med i alt 218 enheder, generelt pæn stand, i alt brutto 15.9 kg. Litteratur 1209 Lot RUSSIAN/SOVIET litteratur regarding MONETARY HISTORY, SILVER COINS, MEDALS and DECORATIONS, KGB and MILITARY UNIFORMS, POSTAL CENCORSHIP etc. 8 books and over 8 kilos total Nationalbankens Historie samt af Axel Rubow. 2 originale bind med gullsnitt. 30 innklebede faksimile trykk av de i perioden utsendte sedler, ca. 15 med lim gjennomslag. Brukte men pene, i alt 2 bind SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. The Royal Collection of Coins and Medals Danish National Museum. I 54 bind, 19 deler. Utg Medfølger liste på nett over historiske perioder og geografi på hvor myntene omtalt i bøkene. Veldig rikt ill. Fire store skinnryggbind. Tunge. Veldig rikt ill. Fra Einar Munksgaards eget bibliotek og med dedikasjon fra Niels Breitenstein til Munksgaard. Kjøpt på auksjon i Danmark i 1 for kr. Et flott verk. 10 Diverse Telekort *) Brukte Telekort *) 1212 Brutto 8,1 kg div. utgivere plastkasse. Må sees Brutto 1,6 kg. div. utgivere. Må sees Brutto Telenor 4,1 kg. Må sees. x 1215 Lott ca. norske og utenlandske telekort. Mest brukt, men litt ubrukt. Spesielt nevnes X-FILES prepaid $ 10 phone card i forseglet orig. emb. En del dubletter. Utenlandske Telekort *) 1216 Brutto 12,75 kg i plastkasse. Må sees Brutto 4,6 kg skoeske. Må sees. Diverse samlegjenstander *) Diverse *) 1218 AFRIKANSK MANNSFIGUR. I tre. Stor figur, H=74 cm. Fin stand AFRIKANSKE SPYD. Lott på to eldre spyd, fra 1-tallet. Brakt til Norge av misjonær på tidlig 1900-tall. Den ene spissen løs. L=162 og 185 cm ALKOMETRE, ca. 50 cm lange. Fire gamle alkometre brukt på norske brennerier. Det eldste er datert To svenskproduserte og to tyske. Ene er solgt hos Wiig & Wraalesen, Kristiania. Ene har tilhørt Løitends brenneri. Alle er kalibrert etter Gay Lussac s metode. To i pappsylindre og to i etuier. Meget skjøre! Må derfor hentes i Oslo eller Sarpsborg! Sjeldne AUSTREVÅGEN. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 45 x 15 cm. Litt slitasje BADEVEKTER. To norskproduserte badevekter fra tallet merket Aanonsen. Nostalgiske objekter BAKARHAMN. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 60 x 14 cm. Litt slitasje BARNETRESKO. Et gammelt par, med dekor. Sprekk med reparasjon. L=22 cm BEDRIFTSVÆRNET. Plakat: INGEN ADGANG LIVSFARE. 38x22 cm. Noe smuss BENNETTS TIMETABLE/KURSBUCH. Norway/Norwegen Flott hefte på ca. s på engelsk og tysk. Rikt ill. og med kart BERGMANNEN. Suvenir i plast fra Kongsberg med en liten sølvstuff ved føttene. Langs basen står det Kongsberg 1623 Sølvverk Bergmannen. H=14,5 cm BOWLERHATT. Fin hatt merket Trio hattemagasin Torvgt 18. Strl. 57. Litt slitasje på kant i forkant BRANNMELDER av eldre type. Ingen utvendige produksjonsmerker BYNJA. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 40 x 14 cm. Litt slitasje BYSTE. Fin byste i bronsepatinert messing. Merket Kr. a. Kunst og Metalvarestøperi. H=36 cm CROSMAN 357. Flott luftpistol, i fin stand DRIKKEHORN. Flott drikkehorn med tinnbeslag, norsk håndarbeid. h=25 cm. Liten 900 anmerkning, sprekk i hornets øvre kant. Dekorativt DRIKKEHORN. Med tinnbeslag på hornet. H=23 cm EMALJESKILT. Før De tek til å lessa på eller av, må De ha lov til det av tenestegjerande personale. Går De bort frå arbeidsplasen, må De få lov på nytt før De tek opp att arbeidet. 50x21 cm. Noe slitt og skadet i de to øvre hjørnene EXCALIBUR. King Arthurs sverd. Flott kopi med balg. L=98 cm F. SOENNECKEN. Berlin, Bonn, Leipzig. Bokpresse. Eldre dekorativ presse i metall. Sortlakkert med gulldekor. Ca. 29 x 26 x cm FJELLKLATRERUTSTYR. Lott tre eldre isøkser (?). L 58 til 82 cm FLINTLÅSPISTOL. Nyere fin kopi med perlemor og dekor. L=34 cm FLINTLÅSPISTOL. Nyere kopi, fin modell, merket Hawkins. L=38 cm FLINTLÅSPISTOL. Nyere kopi. Med dobbelt løp, overliggende, og to flintlåser. Merket James. L=32 cm FLOSSHATT. Fin hatt merket Kristiania Hattemagasin Oslo inni. Fin stand. Kommer i hatteeske, med lite hull i lokk, esken er merket strl FRIMURERI. Lott to bånd, det ene med medalje og en medalje til. Fra tidlig 1900-tall FRIMURERI/LOSJELOTT. Bestående av 4 tallerkener, 1 skje, 2 glass, 3 krus og 3-armet lysestake, alt i flott kvalitet. Uvanlig lott FRIMURERI/LOSJELOTT. Bestående av 6 meget flotte krus og 1 vase, alt i flott kvalitet. Uvanlig lott FYRTÅRNLAMPE. Meget fin lampe håndlaget av kobber. Laget av den kjente modellbyggeren Kaare Nefven. H=45 cm. Glasset i lykten er dessverre knust GIFTSPRØYTEBEHOLDER for ugressmiddel etc. i messing med reim til å ha over skulderen. Eldre type fra dansk firma Holger Nielsen & Co København. Ca 40x50 cm. Morsom sak GRØNEVIKA. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 47 x 14 cm. Litt slitasje HENSETTING AV SYKLER FORBUDT. Flott skilt, ca. 30 x 15 cm HUSSKILT. Ca. år gammelt emaljeskilt i koboltblå farge 1. 11x11 cm. Litt reparert HØVLER. Lott på 10 div. høvler, de fleste eldre. Fin lott INDISK SABEL. Med balg i tre med fløyel og messingbeslag på. Sabelen er 87 cm lang, med dekor på bladet. På den ene siden av bladet står det noe på indisk og på den andre siden står det Made in India. Bra stand KAKEFAT. Gammelt kakefat i glass og metall. 20x26 cm. Dekorativt KARBIDLYKT for SYKKEL el. VOGN. Uten prod. merker. Noen bruksspor KOKSBOKS i flott utførelse med messingbeslag og bærehåndtak. 24x36x27 cm. Noe rusk oppi KONTOR. Gammelt og tykt emaljeskilt. 57x12 cm. Små anm LANDHANDLER. Liten PAPIRHOLDER til innpakningspapir for mindre ting. 28x27 cm LANDHANDLER. Sjelden og gammel pakkevekt som kan snus og brukes begge veier. Ca. 10 kg LANGØYSUND. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 58 x 14 cm. En del slitasje LAT ATT GRINDI. Gammelt treskilt fra tallet? Bærer preg av å ha vært utendørs en del år. 70x7 cm LUE. Fin lue med luemerke med riksvåpen og NB (Noreges Bank?), sydd METALLSKILT for tannlegekontor. TANDKLINIKKEN. 60x15 cm MINITRYKKERI. Et flott lite minitrykkeri med det du trenger. Bra kvalitet MORSENØKLER. Lott to stk. en meget spesiell Bencher og den andre merket HI-MOUND Made in Japan MUSKEDUNDER. Liten muskedunder-kopi. L=46 cm MYNTTELLEMASKIN. Manuell type fra bank. Stillbar. Sjelden omsatt. 2 F 1267 NATIONAL KASSA-APPARAT. National Kassa-apparat fra begynnelsen av 1900-tallet. 0 I 1906 begynte de med papirrull, noe som dette apparatet har. Knust glass samt liten bulk ellers i bra stand. De 4 manglende tallskivene ligger løse i skuffen. Er rette sorten med kassa på toppen NISSE. Fin gammel nisse i keramikk. H=30,5 cm. Fin stand, men mangler ant. en rake e.l. til å holde i hånda NISSE. Med sopp ( potteskjuler) og to separate potteskjulere som tilhører. Nissen med soppen ca. 20 x 12 x 22 cm. De separate pottene er ca. Ø=16 cm og H=7 cm NISSE. Stor flott nisse med vannkanne i keramikk. H=32 cm NORDISCHES VERKEHRS UND REISEHANDBUCK Tyskspråklig turistreklame på 394 s fra Dekker Norge, Sverige og Finland. Med beskrivelser av turer, hoteller, tidtabeller, mye reklame og kart. Brukbar stand NORGE. To fine samleralbum fra Mittet med samlermerker med billeder fra hele Norge. Totalt 192 merker NORSK PORTRÆT-GALLERI. En Cyklus Mindeblade om bekjendte norsk Mænd og Kvinder i ældre og nyere Tider, med kortfattede Biografier af forskjellige Forfattere. Udgivet af Chr. Tønsberg. Christiania Slitt skinnryggbd. med et grønt plastmatriale limt svakt på, kan fjernes NÅLER/MERKER. Lott noe over stk. Mye ulikt, noen få i sølv OKSYGENFLASKE. Liten oksygenflaske fra USA. Med måler som står på Refill. H=32 cm. Medfølger noe morken slange og ventil. Ligner på tilsvarende oksygenflaske amerikanske flygere må bruke om de skytes ut fra fly i stor høyde PILSPISSER (for blåserør). Nær antikk boks med åtte pilspisser innsatt med GIFT i nål, anskaffet i Sør-Amerika for mange tiår siden. Merket meget giftig. Bak pålimt norsk konvolutt som har inneholdt dokument vedr. objektet, men dette dessverre forlagt av innl PISTOL. Dobbeltløpet riflet pinfire pistol. Nedfellbare avtrekkere. Bra stand PRIVAT PARKERING. Fint skilt, ca. 79 x 11 cm RAY BAN. Fint eldre par i 11 K, ant. fra 1960-tallet. Kommer i originalt reparert etui. Slitasje RESERVERT KEMNEREN. Fint skilt, ca. 37 x 18 cm RØKNING FORBUDT. Fint emaljert skilt med etikett fra Cathrineholm på bakside. Ca. 50 x 15,5 cm RUSSISK TREESKE. Liten fin lakka treeske med fin dekor av mennesker på lokk og Tsarmerke på innside av lokk. Ca. 8,5 x 5,5 x 4 cm. Litt slitasje SABEL. Fin sabel, merket Nicols & sons London. L=96 cm SABLER. Et fint par, begge med balg. L=87 cm. Made in India SIGNETER. Parti med 6 signeter, alle med initialer, flere med monogram SIGNETSTEMPLER - SVERIGE. Samling trolig med datering til 1860-tallet med signetstpl./lakkstempler samlet på ark i gammel, tykk bok. Delt inn i Kungliga vapen (2 stk. Carl XIII og Carl XV), grevliga vapen, friherrliga vapen og adliga vapen. Alle disse tre siste kategoriene med stempler i antall, alle notert med familienavn under. Meget uvanlig og spennende, men boken boken og noen stempler med spor av tidens tann - må sees. Knapt 300 stk.! 1287 SIGNETSTEMPLER. Lott 5 gamle signetstempler. En i 830s. En uten skaft SKILT. Metallskilt 30x18 cm Tobaksrygning samt brug af åben ild og lys forbudt, noe rust langs kanter ellers rel. bra. Oppr. anskaffet som et gammelt, norsk skilt, men det er reist tvil om dette, og selges nå som sannsynligvis dansk, og prises etter dette. 1 Storauksjon april

20 Obj.nr SKINNSEKK. Gammel god typisk norsk sekk, men uvanlig i skinn. Hel, men en del slitasje SKINNVESKE. Stor fin eldre skinnveske med lås. Medfølger ikke nøkkel og den er låst. Revnet 15 cm øverst på ene kanten. Ca. 56 x 35 x 33 cm SKJEGGEDALSVEGEN. Flott skilt i aluminium fra 1920-tallet, laget på DNM-aluminium i Tyssedal. Ca. 47 x 8,5 cm 1292 SKRIN. Flott skrin med minityrmaleri på elfenben på lokket. Skrinet er ca. 11 x 10 x 6 cm og står på 4 kuleben. Maleriet er 5 x 6 cm. Uvanlig fint SKRIN. Stort fint skrin, ca. 30 x 19 x 21 cm. Inni er det 17 div. små flasker. Bla. noen få apotekerflasker SPASERSTOKK. Fin stokk i tre, hvor toppen er natulig formet som et hode med dype øyehuler og lang nese. Innrisset AB. Dette er eierinitialer til Abel Boxnes som i sin tid var eier av det meste av Husnes i Rosendahl i Kvikne. Innleverers bestmors onkel. L=87 cm SPASERSTOKKER. To gamle spaserstokker, ene til barn, (eller dverg?) med metallhåndtak, 52 cm lang. Den andre er 90 cm lang, merket Dybbøl med fem speidermerker. Ett fra Kretsleiren 1947 (norsk?), de andre er danske. Begge har noen bruksspor SPILLKORT. Lott 27 gamle kort, siste halvdel av 1-tallet. Fem med håndkolorerte billedkort. Muligvis norskproduserte SPILLKORT. Lott 4 meget tidlige kort. Sparkonge og hjerterkonge fra samme kortstokk 650 samt spar 9 og kløver 9 fra to andre kortstokker. Kongene er naivt utført og ganske sjarmerende STABBURSLÅS. Stor lås, ca. 27 x 18 x 13 cm. Medfølger nyere nøkkel som passer STEMPLINGSKORTHOLDERE. To gamle holdere for stemplingskort fra Fabritius trykkeri. 47x84 cm og 9x84 cm. Se stemplingsuret i egen lott. Uvanlig STEMPLINGSUR av eldre dato. Stammer fra FABRITIUS trykkeri i Oslo. Virker ikke. Uvanlig UTGÅR 1302 STOKKAVIK. Friluftsområde. Eldre aluminiumsskilt. Ca. 60 x 14 cm. Litt slitasje STRÅLINGSFARE. Radioaktive isotoper. Advarselskilt i aluminium. Ca. 30 x 30 cm. Bra kvalitet, med unntak for hjørnen med skruehull som alle er skadet SVERD/KORDE. Lott på 4. Tre sverd, alle med balg. L 70 til 85 cm. Det ene Made in China TELEVIMSEN. Fin Televimsenfigur i gips. Et par små amm. på øyenbryn, hår og halsen bak. H=22 cm TIL TILFLUGTSRUM. Gammel plakat, trolig fra 20-tallet, 64x24 cm. Merk skrivemåten. F 1307 TINE. Stor flott sveipet tine med proviniens KNUT HAMSUN. Den er dekorert med 0 KNUT HAMSUN JULEN 1912 SKOGHEIM GARD. Ca. 46 x 37 x 41 cm VARDALSGATA. Emaljert skilt Ca. 51 x 15 cm. Noe slitasje på kanter VIKINGSVERDKOPI. Stort flott sverd. Kopi av et sverd som skal være funnet i Dybek (Danmark?). L=95 cm VIKINGSVERDKOPI. Stort flott sverd. Skal være kopi av Snartemosverdet. L=96 cm WAKIZASHI. Flott japansk sverd med grep og slire med fantastisk utskårne detaljer, ant i ben. Sverdets L=48 cm og slirens L=38 cm. Litt slitasje WALTHER P5. Fin pistol i original eske. Plombert og med et ekstra magasin Rotelott div. brev, dokumenter m.m. fra tallet. Bl.a. dokument fra Politiedirecteuren i Kiöbenhavn datert 1838, 17.de mai program fra 1870 og 1873, div. brev, noe som ser ut som et dikt m.m. Vel verdt en titt Oppsamlingskasse med usolgte objekter fra tidl. auksjon med da oppr. utrop 2,-. Vekt på div. samleobjekter, men også glimt av frimerker/postkort. Alt mulig her! 1315 Lott to skilt. STRØMAVTAGER skal trekkes ned før skapdøren åpnes. Lite advarselskilt for elektriske skap. Ca. 18 x 11 cm. Pent. 10 påbud for elektriske anlegg. Ca. 14 x 20,5. Litt slitasje Rotelott. Fin lott med mye morsomt. Emalox, kniver, lykt, metallgjenstander m.m. Se bilde Rotelott div. keramikk, trefigur m.m. Se bilde Rotelott div. Bl.a. OL-ting, Tiedemanns askebegre, telekort m.m Se bilde Rotelott div. Bla. figurer, bestikk, treeske med dekor, fotballkort, glansbilder m.m. Se bilde Rotekasse. Flott lott med div. figurer m.m. Se bilde Rotelott inneholdende mye morsomt. Bl.a. klokker, mynter, skipskikkert (liten nyere), smykker, lightere, lommekniver m.m. Se bilde Rotelott div. sedler, plett, emalox, munnspill, nøtteknekker m.m Rotelott, et par stempel, to signeter m.m. Spesielt hjul i messing med 6 små signeter. Kommer i slitt treeske uten lokk med reklame for Freia Rotelott. Liten lott med div. Bl.a. militært armmerke i sølv, ID-merke, medalje i sølv, penn, sneppert, liten hammer i messing, polett fra Bergen gass m.m Rotelott div. Fin lott med dampmaskin fra Wilesco som mangler pipe, batteridrevet Bjørneleke som mangler lokk til batteriboksen, telefonbjelle, stativ til optisk utstyr, eske til sigarer, klesbørste i plett, 2 sneller, to bilskilt ant. fra syd-amerika, 39 sossidi m.m. Se bilde Rotelott div. plett, tinn m.m. Mye fint, se bilder. Obj.nr Lott ca. 110 div, merker/nåler/medaljer. En del militært/idrett/musikk m.m. Fin lott Lott ca. 45 div. militære og sivile jakkemerker/skulderklaffer. Mye nytt Lott fem emaljeskilt med morsomme tekster som: Vi røykere er mennesker vi også, om enn ikke så lenge som dere andre, Selgere ønskes lykke til - hos Naboen, Møterom. Vi møtes, ergo er vi og Kjærlighet gjør blind. Gift deg og du får synet tilbake. 20x10 cm. Små anm Lott div. bøker, papirer, fakturaer, postkort, blader m.m. En veldig spennende lott med litt av hvert. Bør sees, se bilder. x 1331 Liten eske med eldre papirer, dokumenter, hefter, reklame, oppskrifter, sanger, etc. Også et par gamle brev. Best en timeplan fra Fyffes i bananform? 1332 Flott liten eske med motiv fra bl.a. Rødhette. I esken er seks bilder i et spesiellt flettemønster, tre fra Rødhette og tre fra Snøhvit og de 7 dverger. De er ca. 25 x 25 cm. Ant. fra siste del av 1-tallet. Meget uvanlige Rotekasse med ymse ting og tang. Reklame, metall, tregjenstander, papirer, etiketter, m.m. Umulig lott å beskrive. Må sees! Realisasjon! Aksjebrev *) 1334 A/S D/S BAUTA. Bergen Pål. kr. No Kv. 0. Medfølger tegning av båten samt foto. Med vedtægter AALESUNDS OG OMEGNS AKTIETELEFONSAMLAG. Ålesund Pål. 400 kr. Nr. 55. Kv. nær 1 - ubretta! 1336 ARNTZEN SCHMIDT & CO. Christiania Pål. kr. No Kv. 0,1. Med kuponger BERGENS MEKANISKE VÆRKSTED. Bergen Pål. 560 kr. No Kv. 0,5. Dekorativt, utstedt til kjøpmann C. Sundt og senere transportert til Generalkonsul Conrad Mohr og videre til Godseier Wilhelm Mohr. Med talonger BRUSGAARD KIØSTERUDS. Drammen Pål. kr. Serie A. Blankett. Kv. 0. Dekorativt med båt/flagg DAMPBÅDENE BJOREN OG DØLEN. Christiansand Pål. 20 spd. No Kv. 1 2,3. Dekorativt med båtmotiv DAMPSKIBET VESTLAND. Haugesund Lott 9 brev pålydende 3 hver. Nr Kv DAMPSKIBSELSKABET JUNO. Holmestrand Pål. kr.. No Kv Sjeldent brev DEN NORSKE GALOSCHE- OG GUMMIVARE-FABRIK. Mjöndalen Pål. 2 kr. No. 7. Kv. 1. Dekorativt med flott ill. av fabrikken. Nedskrevet til kr DEN NORSKE KALOSJE- OG GUMMIVAREFABRIK. Mjöndalen Pål kr. Blankett. Kv. 0. Dekorativt med bilde av fabrikken DYRKORNANLÆGGENE A/S. Aalesund Pål. kr. Nr Kv. 1. Et sjeldent brev med ill av fabrikk og fin ramme EKEBERGBANEN. Kristiania Pål. kr. No Kv. 2. Dekorativt med trikk Med kuponger EKEBERGBANEN. Kristiania Pål. 0 kr. No Kv. 2. Dekorativt med trikk Med noen få kuponger HERMETIKFABRIKEN MIRA A/S. Originalt og unikt håndteget utkast fra trykkeriet til brev pål. kr. Uvanlig. Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt Stavanger (VLK ) 1348 HOLMENKOLBANEN. Vindern i Aker Pål. 120 kr. Nr Gruppe B Litra C. 1 Kv. 2. Dekorativt HOLMENKOLBANEN. Vindern i Aker Pål. 0 kr. Nr /11 Gruppe A 1400 Litra A. Kv. 0. Dekorativt HVALFANGERSELSKAPET MEXICO A/S. Sandefjord Pål. kr. Nr Kv. 0. Med hvalmotiv. Vedtegter og talonger. Egenhendig undrerskrevet av Anders Jahre HVALFANGSTSELSKAPET VELLEY. Sandefjord Pål. kr. Nr. 8. Kv. 0. Sjeldent med lavt nummer og vedtegter LAURVIGS KJØBSTADS KOMMUNELÅN AF Pål. kr. Obligasjon Litr. B. No Kv. 0,1. Gammel og meget sjelden LAXEVAAGS MASKIN & JERNSKIBSBYGGERI. Laxevaag Bergen Pål. 1 kr. No Kv. 0. Med utbyttekuponger. Flere oppskrivninger LORENTZ W HANSENS REDERI A/S. Bergen Pål. kr. No / Kv. 0,5. Med rederiflagg og kuponer. Nedskrevet til i NORWEGIAN RUSSIAN TRADING AND SHIPPING COMPANY ON SIBERIA. Kristiania Pål. kr. No. 6. Kv Utstedt til Joachim Grieg. Sjelden RØROS KOBBERVERK. Throndhjem Pål kr. Nr Kv. 1. Nedskrevet tre ganger. x 1357 SALTENS DAMPSKIBSSELSKAP Blankett pål. kr. Kv. nær 0. Meget pent, 300 uten kup. x 1358 SALTENS DAMPSKIBSSELSKAP Pål. 400 kr. Kv. 0/1 (liten hjørneanm. pga. stift). 350 Meget pent, med kuponger SIBERIAN STEAMSHIP MANUFACTURING & TRADING CO. Christiania Pål. kr. No Kv. 0,5. En dek. aksje med interessant historie SOLBERG SPINDERI A/S. Solbergelven Pål. kr. Nr Kv. 0. Dekorativt med ill. av spinneriet, nedskrevet til kr og med noen kuponger SVERIGE. Lott med 20 ulike aksjebrev fra 1897/1965. God kval UNITED STATES TREASURY Kv. 0. Meget dekorativ med Disneykarakterer som ramme VESTLAND D/S. Haugesund 1. mars Lott 20 stk. aksjebrev u/talong/kupong pålydende kr pr. aksje i nummerrekkefølge Kv Lott: J. Jacobsen & Co Kommandit aktieselskap, Larvik 1916 pål. kr. (nr 117) samt seks forskjellige aksjebrevblanketter fra Laurvigs Telefonselskab Antikviteter *) 1365 BARNE KUBBESTOL. Flott gammel kubbestol, ant. fra Telemark, første halvdel av 1-tallet. Ca. H=95 cm. Et par sprekker i rygg og litt slitasje, normalt med den alderen. Bør hentes i Oslo GJETERSTOKK (?). Gammel stokk/sak i tre, L=63 cm. Med en kule/kølleformet ende LÅSER. Fem gamle låser fra 17-1-tallet. Noe rust. Uten nøkler SKRIN. Lite skrin med skråstilt lokk. Med original maling datert En del slitasje. Ca. 31 x 25 cm, H bak er 21 cm og H i front er 15,5 cm. Originallås borte ØLKJENGE. Stor fin ølkjenge. Ikke dekorert eller merket, men gammel, ant. siste halvdel 0 av 1-tallet. Ø=21 cm og H=19 cm. Autografer *) 1370 BALLANGERUD, IVAR. Lott 4 autografer på 4 forskjellige veksler i perioden Noe slitte. Medfølger 2 div. papirer til Ballangrud, det ene med 12 omsetningsavgiftsmerker BERGENDAHL, LAURITZ Autograf på sigarettkort med Bergendahl i svevet. Kortet er limt på et papir BJØRGEN, MARIT. Autograf på reklamekort fra Fischer. Medfølger et tilsvarende fra Kowalczyk BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Original hilsen og signatur B.B. på portrettfotografi av Bjørnson fra fotograf Jacobsen i Bergen Storauksjon april 2017

21 Obj.nr. Obj.nr BONNA, NARVE Norsk skihopper med sølvmedalje i spesielt hopprenn i Chamonix i Boken om Holmenkollen fra 1971 med dedikasjon til Bonna ifm. 50-års jubileet for medaljen i Der ble også bronsmedaljen til Anders Haugen overlevert, den egentlige bronsemedaljevinneren i Chamonix. Medaljen ble overakt av Anne Marie Magnussen, datteren til Thorleif Haug Hun har også signert i boken. Signert av Anders Haugen, Johan Grøttumsbråten, Harald Økern mfl. bla. folk fra Norges olympiske komite og Mange hilsner fra Jakob (Jakob Vaage). Medfølger en portrettegning av Bonna signert Kelen Chamonix CARTER, JIMMY. Signatur i boken The Hornets Nest. Med sertifikat CHRISTIAN VII. Håndskrevet forordning ang. Søe-Chrolleringen (?) i Norge, Christiansborgs Slot Febr På 32 s. Sign. siste side CLAPTON, ERIK. Signatur på stort bilde, 38 x 27 cm COLLINS, PHIL. Autograf på pressebilde FLEETWOOD MAC. Pressebilde med autografen til alle 5 medlemmene GRØTTUMSBRÅTEN, JOHAN Langrenns,- og kombinertløper som tok 3 OL-gull Medfølger adgangstegn til den norske velkomsfesten for OL-utøverne til OL i 1932 i Brooklyn N.Y HAMSUN, MARIE. Postkort undertegnet Mama en, sendt til datteren Marie Sørensen i Danmark. Rimelig god kval Kong CARL XV - dokument som utnevner Johan H. Andresen til ridder av Wasaordenen, 1864, noe krøllete KONG OSCAR II. Norsk/svensk konge Signatur på dokument fra tre avgiftskvitteringer KONG OSCAR II. Norsk/svensk konge Signatur på dokument fra to stempelmerker Lott 42 autografer på postens OL-banner fra Lillehammer Både deltagere fra Lillehammer og eldre utøvere. Banneret er ca. 160 x 42 cm. Se bilde og liste over autografer på nett MADONNA. Autograf på forsiden av Vanity Fair november 96. Med garanti MODERNE NORSK MUSIKKHISTORIE. 25 ark med 69 originalautografer. Det er satt av plass til flere hundre, så denne samlingen kan man bygge videre på OSLO OL Lott 20 autografer av medaljevinnere fra Oslo-OL. Alle autografene på A-4 kopi av plakat fra Oslo-lekene. Se bilde og liste på nett OWENS, JESSE Vant tre OL-gull under OL i Berlin Autograf på feimerke på papir med Owens som motiv, utgitt av Ekvatorial-Guinea ifm. OL i München ROLLING STONES. BILL WYMAN/MICK TAYLOR/CHARLIE WATTS. Enkeltstående autografer fra disse tre Rolling Stones-medlemmene på bilder fra magasiner av Charlie Watts, Bill Wyman på bilder fra magasiner og M. Taylors på brev med hilsen SVERDRUP, JOHAN ( ). Ordfører i Larvik , Stortingsrepresentant , Statsminister og Den norske parlamentarismens far. Dokument datert SYKKELRYTTERE. Samling sykkelsport med ca. 25 autografer, over 28 postkort, noen foto og historikk WILDENVEY, HERMAN ( ). 4-sidig bursdagshilsen på kort til Sidsel Frølich signert H.W., Stavern Omfattende samling autografer på ca. stk. Fotballag, enkeltspillere og andre sportutøvere, musikere, filmstjerner og kjendiser fra Norge og utland. Vi kan ikke garantere for ektheten til alle. Noen kan være autopen. Denne samlingen bør sees. Se liste Norden. Godt parti med rel. kjente politikere og monarker i fokus, fra mange land i området, men lite fra Norge. Mange kjente. Partiet stammer fra tysk samler som har vært opptatt av autopen (som tils. er brukt på noe) til forskjell fra org.signaturer. Returkonv. fra etater og kongehus ofte vedlagt! 1396 Tyskland. Lott med ca. 30 signerte bilder av det som synes som overveiende politikere, bl.a. A. Merkel og andre utført ca. 9. En annen avdeling med fokus på ministerpresidenter i delstater. Svarbrev til samler vedlagt, pent montert. Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker 1397 ALT UND NEUES PREUSSEN. Hartnoch Christophori. Zwei Teile Frankfurt und Leipzig Original gammel historiebok fra s + 5 s tillegg + register. Rikt ill. med over 80 kobberstikk inkl. to kart. Senere innbinding. LIMIT ASBJØRNSEN OG MOE SAMLEDE EVENTYR. Norske kunstneres billedutgave 1936 i 3 bind. Vakker skinninnbinding. Bra stand ASBJØRNSEN, P. CHR. Lott to hefter. Om kaffen, dens nytte, værd rette behandling. Lite hefte på 60 s fra Usprettet, svak gjennomgående skjold i øvre høyre hjørne. De bedste og nyeste fremgangsmaader for Næringsmidlernes Conservering eller Opbevaring paa Land i By, for Skibsproviantering og paa reiser. Med træsnit. Lite hefte på 98 s fra Ill. Usprettet. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett ASBJØRNSEN, P. CHR. Lott tre hefter. Træ og udskjærings-arbeide, Husflidens fremme i Norge. Lite hefte på 46 s fra Ill. med tresnitt. Liten skade i ytterkant øvre høyre hjørne på foromslag, lett skjold i øvre høyre hjørne. Torv og torvdrift. Lite hefte på 139 s fra Liten skade i ytterkant nederst på foromslag og lett skjold i ytterkant/marg på de innledende sider, usprettet. Om skovtørk og markaat. Lite hefte på 61 s fra Ill. med tresnitt, usprettet. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett BJERKE, ANDRE. Lott 5 førsteutg. Eskapader 80 s. Oslo Aschehoug Orginalomslag. Prinsessen spinner i berget. Oslo Heftet. 77 s. Regnbuen. Dikt Orig. omsl. 158 s. Slik frøet bærer skissen til et tre -. Dikt Orig. omsl. 77 s. Fakkeltog 111 s. Oslo Aschehoug Orginalomslag. Tredje tusen CHRISTIAN DEN FEMTE. - DANSKE LOV. Kong CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV s. + Register (86 s). Senere skinnbd. Sprekk langs rygg og en del slitaje, materien bra. Mangler kobberstukket portrett. En meget sjelden og uvanlig bok DAMSLETH, HARALD. Lott to fine barnehefter med Per og Lise, begge ill. av Damsleth. Utg. på Børrehaug & Remen. Meget god stand, nesten som nye EGNERS LESEBØKER Nr Nr 3, 5 og 13 er førsteutgaver. Normal slitasje FAYE, ANDREAS. Norske Folke-sagn. Samlede og udgivne af Andreas Faye, Sognepræst til Holt og medlem af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.Christiania Andet oppl. 235 s + 5 s med trykkfeilliste og innholdsregiser. Samt. enkelt shrtbd. med klistermarmorert overtrekkspapir på permene. Ytre falser sprukket, men materien i hovedsak fast og fin. Sjelden og viktig bok sammen med Asbjørnsen og Moe i den nasjonale oppvåkningen KONUGARIKET NORIGE. Palmblad Vilhelm Fredr. Statistik, nyare historia och sociala förhållande med tillämpning å våra svenska. Upsala s. Noe statistikk. Senere skinnryggbd. med gulldekor. Litt slitasje MUNCH P. A. 1848, en kronologisk Oversigt over Aarets mærkeligste Begivenheder. Heftet. Løst omslag, egner seg for innbinding. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett NORGES HOTELLER I Fint hefte på 92 s. Rikt ill. med bilder og beskrivelse av en del hoteller samt mye fin reklame. Bra stand NORSKE BAD OG SANATORIER. Hefte udgivet av Lars Sundt, 1ste udgave s. Ill. og med beskrivelser av hoteller/bad/sanatorier POLITI. Eske med div. bøker, hefter o.a. fra en polititjenestemann ved Oslo Politikammer. Mye fra tallet og eldre. Se liste Lott ca. 30 bøker/hefter i liten koffert. Noe kongelig, samferdsel samt annet. Bra kvalitet. Se bilder Lott. Koffert med div. bøker, hefter m.m. fra bo. Se ufullstendig liste. Faktabøker 1413 AUTOUR DU MONDE med fotogravyrer. Motiver fra reiser i mange land. Redaktør: L. Boulanger. Utgitt i Paris u.år. 1-tallet? Noen bruksspor BERNTSEN, ARNSTEIN: Lys og lysstell gjennom år. Oslo s. Pen stand. # 1415 BRITTEN, F. J. Old Clocks and Wathces and Their Makers. A historical and descriptive account of the different styles of clocks and watches of the past in England and abroad. Fifth edition London s. Med 859 ill. Orig. dek. shrtbd. Litt slitasje BRYDE S.M. NORGES HANDELSKALENDER sider. Mange annonser. Normal slitasje BRYDE S.M.: NORGES HANDELSKALENDER sider. Mange annonser. Normal slitasje BRYDE, S. M. Norges Handelskalender II bind. Adressebok for handel, håndverk, industri og landbruk s. Bra stand COON: The races of Europe. Utgitt i New York s. Org. sjirtingbind. Små bruksspor DARWIN. To bind utgitt 1909: Bind 1 del 1: Selvbiografi 60 s. Del 2: Artenes oprindelse 512s. 2. utgave del 1: Artenes Oprindelse og Menneskets Afstamning, del 2: Menneskets afstamning og Parringsvalget. Dekorerte org. bind. Noe smuss FÆGRI: Norges Planter bind 1 og 2 utgitt 1958 og Pene, originale skinnryggbind med vareomslag KROHN-HANSEN, THV. Trondhjems gullsmedkunst Oslo., s. Ill. Forlagets røde skinnbd. med gulldekor på ryggen. Bra stand LOVETT, RICHARD. Norwegian Pictures drawn with pen and pencil. London sider NANSEN, FRIDTJOF: Nord i tåkeheimen. Faksimile Ringstrøms antikvariat, Oslo. Originalt blått helsjirtingbind med gulldekor og vareomslag. Meget pen NORGES COMMUNICATIONER. Rutetider og pristabeller for hele Norge utgitt av Post- og Telegrafvæsenet. 26. årgang Nr innbundet. Nokså slitt. Sjelden NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE. Lott publikasjoner/bøker, 58 stk. med smått og stort. Se bilde og lister på nett NORSK RIKSMÅLSORDBOK I-IV utgitt Pene originalbind med plastomslag NORSKE SLEKTSVÅPEN av Hans A. K. T. Cappelen, Oslo, 1969 utg. av Den norske Våpenring ved Didrik Rye Heyerdahl. Originalbind med gulldekor. 275s. Meget rikt illustrert med bl.a. figurer og fargeplansjer. Plastomslaget er litt skadet, ellers meget pen PEDERSEN, GUSTAV: Urmageriet i vor tid. Teoretisk og praktisk haandbog i urmageri. Udarbeidet efter de bedste udenlandske kilder og lang erfaring. Kristiania s. Shrt. ryggbd POSTADRESSEBOG FOR NORGE Norsk stedfortegnelse. 530 s. Orig. bd. Bra stand RIKSTELEFONKATALOGEN del 3 fra 1949 for HEDMARK og OPPLAND Fylker. November Normal brukskvalitet RIKSTELEFONKATALOGEN for TELEMARK og AUST-AGDER 1956 (5). Normal slitasje SAXTORPH, FRIDERICH: Electricitets-Lære, grundet paa Erfaring og Forsøg, og sammenlignet med de mest bekiendte Hypotheser, af Friderich Saxtorph, Regiments- Chirurgus. Bind 1-2. Kiøbenhavn, Arentzens og Hartiers Forlag, XXVIII (1) XII + (35) s. 8 kobberstukne foldede plansjer. Samt. skinnbd. Ryggdekor i gull. Navn på forsatsbl SCHEEL, HEINRICH OTTO. Almindelig udkast af krigens skueplads, eller geographisk, topographisk og historisk beskrivelse over kongerigerne: Danmark, Norge og Sverrig samt deres tydske provindser, som indledning til kong Frederik IV krigs-historie,... Fordansket ved Thomas Thaarup. København (14) (8). Kobberstukket tittelbl. Mangler kart. Veldig slitt skinnryggbd SCHIØTZ, JOHANNES. Elleveårskrigens militære historie. Bind I-III. Avslutningen av den store Nordiske krig Orig. skinnryggbd SKIKK OG BRUK. Hovedredaktør: Waldemar Brøgger. 1. opplag sider. Illustrert med plansjer i farger og s/h. Org. halvskinnbind med topp gullsnitt. Pen stand med plastomslag Storauksjon april

22 Obj.nr Lott 5 gml. BIBEL/religiøse skrifter: DEN HELLIGE SKRIFT innholdende Det gamle og Nye Testamente (Christiania 1886) sider skinn innb. Slitasje. PREDIKENER over KIRKEAARETS NYE EVANGELIETEKSTER. (Bergen 1887). Pen inni. Slitt utenpå. CHRISTENDOM - undervisning hvorledes man skal blive og vise sig som en sand kristen. (Christiansand 1836). Slitt. KVELDSLYS - interessante fortellinger fra det virkelige liv (1903, 400 sider). Religiøs bok trykt i Bergen. Tittel og årstall mangler da de første arkene mangler. Sidene løsnet fra innbindingen. Lokalhistoriske bøker 1438 AUST AGDER, VEST AGDER og ROGALAND. NORGES BEBYGGELSE, 814 sider med mye historie m/bilder. God kval BUSKERUD. DRAMMEN. PEDERSEN, TORD. Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie. 1-2 del i et bind. Drammen s. Ill. Orig. skinnryggbd BUSKERUD. EIKERS HISTORIE. Bind I-III. Johansen, Øystein Kock m.fl. Omhandler Øvre og Nedre Eiker kommune. Utgitt av Eiker Sparebank Origbind med smussomslag s. Rikt ill. Bra stand BUSKERUD. KRØDSHERAD. MØRCH, ANDREAS. Krødsherad. Bd. I - III. Bind II-III i et bind. Bygdehistorie. Drammen 1974/ s. Ill. Originale skinnbd. Pent sett! 1442 BUSKERUD. LIER. Liers historie Av Rolf Fladby, Ole Bjerkås og Steffen Gausemel. Lier Stor Orig. skinnbd. Illustrasjoner. Karter BUSKERUD. Ringerikske slekter. Bind I-III s. Ill. Orig. bd. Noe slitte, løse i fisken, særlig det tredje bindet som er meget slitt i ryggen BUSKERUD. Røyken Bygd Før og nu av A. Killingstad, originalutgave utgitt i Halden s. Shirtingbind. Noen flekker BUSKERUD. RØYKEN. Lott to bøker. KILLINGSTAD, A. Røyken Bygd før og nu. Halden s. Illustr. i s/h. Kartblad i to farger. Orig. dekorert helshirtingbd. En del slitasje. MARTINSEN, TERJE. Røyken. Bygda og menneskene Oslo s. Rikt ill. Origbd. med smussomslag FINNMARK. Lott 14 bøker Bra stand. Se liste FINNMARK. LUNDE, SØR-VARANGER. AAGE. Sør-Varangers historie. Med bidrag av Povl Simonsen og Ørnulv Vorren. Utgitt av Sør-Varanger kommune, Vadsø s. Illustr., kart. Orig. skb. med et slitt smussomslag HORDALAND. BU: Ættarbok for Øyfjord (Eidfjord, Kinsarvik og Odda). Opptrykk 1988 av Hardanger Historielag. Org. kunstskinnbind i pen stand HORDALAND. ODDA, ULLENSVANG, KINSARVIK i gamal og ny tid av Olav Kolltveit. Bind 3, i to deler utgitt Org. skinnryggbind i pen stand HORDALAND. SKÅNEVIK. HAUGLAND, ANDERS. Skåneviksoga. Bind I-IV s. Ill. Orig. skinnbd. Bra sett NORDLAND. Lott 18 bøker. Se liste. De fleste i god stand OSLO. BILKALENDEREN Hefte på 631 s med liste over biler registrert i Oslo samt redaksjonelt stoff og reklame. Ill. Bra stand OSLO. BILKALENDEREN Hefte på 653 s med liste over biler registrert i Oslo samt redaksjonelt stoff og reklame. Ill. Liten fuktighetsskade, ellers bra OSLO. RIKSTELEFONKATALOGEN Oslo og omland Utgitt april Telefonkatalog i normal brukskvalitet OSLO. RIKSTELEFONKATALOGEN Oslo og omland Utgitt DESEMBER Telefonkatalog i normal brukskvalitet OSLO. RIKSTELEFONKATALOGEN Oslo og omland Utgitt JUNI Telefonkatalog i normal brukskvalitet ROGALAND. A/S EGERSUNDS FAYANCEFABRIKS CO Red.: Olaf Lorentzen og Thor B. Kielland. Stavanger s. Illustrert. Ex libris ROGALAND. JÆDEREN M A Grude. 2 bind. 1ste Del Almene Fællesanliggender, 660 s. 2den Del - Herredsbeskrivelser, 1096 s. God kvalitet. # 1459 ROGALAND. NORGES BEBYGGELSE. Herredsbindet med søndre del, utgitt Bilder av flere tusen boliger sider. God kval SLEKTSHISTORIE. Karstad, Andreas. Henrikslekta. Frå Solheimsdalen, ei ættesoge frå Sunnfjord. Bergen s. Ill. Orig. skinnbd. Pen SOGN OG FJORDANE. GAULAR. Bygdebok for Gaular. Bind IV, V, VIa og VIb s. Ill. Orig. skinnbd. med smussomslag TELEMARK. Fortids kunst i Norges bygder. Telemark I-VI. Forum forlag i samarbeid med Selskapet til utgivelse av norsk fortidskunst, Oslo Ca. 400 sider (inkludert plansjer). Illustrert. Meget pene originalbind med vareomslag TROMS. Lott 12 bøker Bra stand. Se liste TROMS. TROMSØ. Lott 14 bøker og hefter. Se liste. De fleste i god stand TRONDHEIM. Lott 19 bøker Stort sett bra stand. Se liste VESTFOLD. BOTNE BYGDEBOK. Gårds og slektshistorie. Av Sigurd H. Unneberg. Utgitt s. Pent skinnbind VESTFOLD. HOLMESTRAND og omegn. En historisk oversikt av Doktor G. Graarud. 1. og 2. del i ett privatbind på 272s + 48 s + kart. Forlaget Norge, Kristiania Noen anm. Meget ettersøkt VESTFOLD. Lott 15 bøker og hefter om SANDEFJORD. Se liste. Bra stand VESTFOLD. Lott 21 bøker fra HORTEN. Se liste. Bra stand VESTFOLD. Lott 27 bøker og hefter om TØNSBERG, NØTTERØY. Se liste. Bra stand VESTFOLD. Lott 3 bøker om ANDEBU ved Arne Gallis. Bind I: Kulturbind + Gårds og Slektshistorie II og III. Alle er org. bind, utgitt 1975, 2250 s. Bra stand VESTFOLD. Lott 31 bøker fra LARVIK. Se liste. Bra stand VESTFOLD. Lott 4 bøker om NØTTERØ: Gårds og slektshistorie i 2 bind utgitt 1971, 1300s, Nøtterø i 1-årene, utgitt 1986, s disse av Sigurd H. Unneberg, samt Nøtterø av Lorens Berg (originalutgaven) utgitt 1922, 710 s VESTFOLD. NUMEDALSLÅGEN, Larvik-Kongsberg. Tre bøker: Allum: Hedrum 1956, 575s, Numedalslågens historie 1965, 344 samt Livet langs Numedalslågen 1, 315s. Bra stand VESTFOLD. RAMNES BYGDEBOK i to bind. Gårds og slektshistorie. Av Sigurd H. Unneberg. Utgitt Pene skinnbind VESTFOLD. TØNSBERGs historie i 4 bind utgitt (ulik innbinding), 1 sider. Samt SEM OG SLAGEN bygdebok , i to skinnbind. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1477 COWBOY komplett med 78 blader i fin kvalitet DETEKTIVMAGASINET. Lott 102 magasiner Nr , , 1018, , , , og Bra kvalitet DETEKTIVMAGASINET. Lott 45 stk. Nr. 537 (tapet i rygg), 625, 631, 638, 645, 655, 656, 661, 676, 694, 695, 719, 721, 723, 733, 735, 739, 743, 744, 747,, 752, 753, 761, 762, 764, 765, 767, 768, 773, 775, 779, 794, 796, 798, 812, 826, 827, 829, 841, 850, 854, 864, 895 og 928. Bra kvalitet, navn på bakside på alle blader fram tom. nr DETEKTIVMAGASINET. Lott 68 stk Nr. -703, , , 719, 720, , , , 764, 765, 768, 769, 772, 773, 789, 791, 793 og 795. Bra kvalitet Obj.nr DETEKTIVMAGASINET. Lott 69 magasiner nr Nr. -805, , 814, 815, , , , 838, 839, 841, 842, 844, 845, , 859, 863, 866, 867, 870, 871, 874, , og Bra kvalitet, noen få (ca. 4) med navn/rustne stifter DETEKTIVMAGASINET. Lott 95 magasiner Nr. 901, , Bra kvalitet FLYBLADER. Lott sju stk. Luftens helter og 10 stk. Vi Flyr Med er: 250 Luftens helter 1955/1 og 5 (1. årgang), 1956/6, 1957/8, 1958/1 og 8 samt 1959/8. Vi Flyr: 1961/1 og 5, 1965/1, 2, 3, 4 og 7 samt 1966 nr. 1. Stort sett god kvalitet KOMET. En westernserie i hefteform. Lott ca. 125 magasiner fra 1950-tallet. Nr. 2, 4-17, 20, 21, 23, 24, 26, 28-31, 33-50, 52-55, 57, , , 123, 125, 126, og Fin kvalitet LEK. Lott ca. 55 blader i meget god kvalitet. Skjønnlitteratur 1486 BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Det ny system. 1 utg. København Orig. dek. grønt bd. med gullsnitt. Ex Libris BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Lott 5 førsteutgaver, 3 i originalbind og to i hefter samt engelsk utgave av Fiskerjenten (1908). Se bilder og utførlig beskrivelse på nett BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Tre førsteutgaver: Det ny system 1879, Leonarda 1879 og Nye Fortællinger Noe varierende kvalitet EDVARD LARSSEN (IBSEN, HENRIK). Digte af... Christiania Lite hefte på 90 s. 1 Relatert til Ibsens Vilanden. Se bilde og utførende beskrivelse på nett HAMSUN, KNUT. Det vilde kor. Digte. København og Kristiania s. Håndbundet skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler HAMSUN, KNUT. Lott to 1. utg. Sværmere og Men livet lever. Se bilde og nøyere beskrivelse på nett HAMSUN, KNUT. Redaktør Lynge. 1. oppl. Kjøbenhavn Orig. brunt helshirtingsbind med gullsnitt. Litt slitasje HAMSUN, KNUT. SAMLEDE ROMANER i 14 bind fra Gyldendal Norsk Forlag, Oslo Innbundet, gullsnitt på ryggen. Falmete rygger, et par stykker med litt slitasje på ryggen. Alle pene. F 1494 HAMSUN, KNUT. Sult. København 1890, P. G. Philipsens forlag 333, s. Orig. grønt 2 helsjirtingb. med gullsnitt. Litt slitasje IBSEN, HENRIK. Bygmester Solness. 1 utg. København Orig. dekorert helshrtbd. 1 med gullsnitt IBSEN, HENRIK. Catilina. Drama i tre akter. Anden og gennemarbejdet udgave Fint blått dekorert helshrt.bd. med gullsnitt. Litt slitasje IBSEN, HENRIK. De unges forbund. 1 utg. København Orig. dekorert shrtbd. Litt slitasje IBSEN, HENRIK. En folkefiende. 1. utgave, utgitt i København Org. grønt, helshirtingbind med gullsnitt. Bra stand IBSEN, HENRIK. Et Dukkehjem. Skuespil i tre akter. 1. utgave Org. dekorert grønt 1 helshirtingbind. Rent eksemplar. Med helt gullsnitt. Lite slitasje. 1 IBSEN, HENRIK. Fruen Fra Havet. 1. utgave Originalt brunt dekorert helshirtingbind med gullsnitt. Bra stand IBSEN, HENRIK. Gengangere. Et familjedrama i tre akter. København Første utgave. Grønt helshirtingsbind med gullsnitt. Noen bruksspor IBSEN, HENRIK. Gildet paa Solhaug Ibsens andre bok. Skuespil i tre Akter af... Christiania utg. 1. oppl. Enkelt noe slitt samtidig brunt skinnryggbd. Beskåret til målene 18,8 x 12,3 cm. Gjennomgående skjold i øvre høyre hjørne, men rene sider. Godt eksemplar av den sjeldne førsteutgaven av Ibsens andre bok IBSEN, HENRIK. Hærmendene paa Helgeland. Skuespil i fire Akter af.. Christiania utg s. Enkelt noe slitt, litt småskadet samtidig brunt skinnryggbind. Lettere svakt småflekket, men rene sider. Beskåret til målene 18,1 x 13,5 cm. Utgave A, med følgende tekst siste side Tillægshefte til Illustreret Nyhedsblad, første halvaar IBSEN, HENRIK. Hedda Gabler. 1. utgave 1890, pent org. bind med helt gullsnitt IBSEN, HENRIK. John Gabriel Borkman. 1. utg. København Orig. dekorert blått 1 helshrtbd. med gullsnitt. Pen IBSEN, HENRIK. Kejser og galilæer. 1 utg. København Orig. dekorert shrtbd. Litt slitasje IBSEN, HENRIK. Kjærlighedens Komedie. Komedie i tre Akter af... Christiana utg. 1 oppl. 140 s. Enkelt noe slitt, litt småskadet samtidig brunt skinnryggbind. Lettere svakt småflekket, men rene sider. Stort eksemplar, nesten ubeskåret. Enkelte små pletter på noen få sider, ellers et fint og rent eksemplar. Utgave A, utgitt som Illustreret Nyhedsbladets Nytaarsgave for IBSEN, HENRIK. Samfundets Støtter. Skuespil i fire Akter. København utg. 1 oppl. 211 s. Innbundet i forlagets originale dekorerte røde helshirtingsbind med permer i blindtrykk og gull. Helt gullsnitt. Noe bleket rygg og litt slitt øverst og nederst på rygg. Svakt støtte hjørner. Men et pent og solid bind IBSEN, HENRIK. Vildanden. Skuespil i fem Akter. København utg., 1. oppl., 244 s. Innbundet i forlagets originale dekorerte grønne helshirtingsbind med permer i blindtrykk, sort og gull. Helt gullsnitt. Svakt bleket rygg og litt slitt øverst og nederst på rygg. Svakt støtte hjørner. Splitt indre fals, men pent og meget fast og solid bind KIELLAND, ALEXANDER L. Tre par. Lystspil i tre akter. 1 ut. Kjøbenhavn Orig. dekorert brunt helshirtingsbind, med gullsnitt. Bra stand KIPLING, RUDYARD. The Jungle Book & The Second Jungle Book. London; Macmillan and Co., First editions. Begge i første oppl s. Med ill. av Kipling, Drake og Frenzeny. Begge i originale helshrtingsbind med gulldekor. Litt slitasje. Fotografier, filmer, etc. *) 1512 NORGE/DANMARK/SVERIGE. 447 fotografier. Fotosamling utstykkes, fra årene Ca fordelt på Carte De Visite eller Kabinet-format For Fotografier/foto-card fra Norge/Danmark/Sverige er der en stor blanding af kvinner, menn og barn i prektige klær, gruppe og natur/by fotografier, samt 4 eldre album med plass til CDV og kabinetfoto. Kv. varierer. MÅ SES USA. 218 fotografier. Foto-samling utstykkes, fra årene Ca fordelt på Carte De Visite eller Kabinet-format For Fotografier fra USA er der en stor blanding av kvinner, menn og bar i prektige klær, enkelte gruppe- og naturfotografier. De fleste opdelt fra fotografer fra større byer som New York og Boston mv. MÅ SES Lott ca. 70 bilder, de aller fleste brukt som postkort. Noe jernbane, ellers hele Norge. De fleste ca. 24 x 16 cm PELSDYROPPDRETT. Unik dokumentasjon ang. oppdrett, foring, bygging av bur, pelsing, garving og slakting, dokumentert ved hjelp av ca. 130 gamle glass diasbilder. Kommer fra bo etter en pelsdyrinspektør. Mange er merket Norsk Sølvrevsavlslag. Alle i fin stand LATERNA MAGICA. 20 gamle positivbilder i glass med tegnede figurer, 15x4 og 17x4.5 cm. De fleste i flott stand. Skarpe, fine bilder. Gamle dagers underholdning TYSKLAND. 95 fotografier i samling utstykkes, fra årene Ca fordelt på Carte De Visite eller Kabinet-format. For fotografier fra Tyskland er der en stor blanding av kvinner og menn i prektige klær som soldater m.m. MÅ SEES Storauksjon april 2017

23 Obj.nr. Obj.nr FOTOGRAFIER. Stor koffert (ca. 20 kg) stappfull av fotografier i flere album, store og små, løse bilder, atelierfotografier, innrammede bilder fra hverdag og fest. Mye gammelt og mesteparten er norsk. Bør sees! 1519 STEREOBILDER. Lott 135 stk, hvorav 57 fra Norge. Litt varierende kvalitet VERDEN Fotografier. Foto-samling udstykkes på, fra årene ca fordelt på Carte De Visite eller Kabinet-format For Fotografier/foto-card fra Verdenen især Skottland/Irland/Wales samt Russland/Finland er der en stor blanding av kvinner, menn og barn i prektige klær også noen nyere enn 1925 mv. MÅ SEES FILMPLAKAT for OLSENBANDEN OG DYNAMITT-HARRY PÅ SPORET. Tegnet av Tore Stang Brettet og brukt på kino. 66x97 cm. Små anm FILMPLAKAT for Olsenbanden og Data-Harry sprenger Verdensbanken. Tegnet av Tore Stang x cm. Bra stand FILMPLAKAT for Men Olsenbanden var ikke død. Tegnet av Moseng, x68 cm. Brettet og brukt på kino. Bra stand Lott over 400 fotografier i to gamle album. Bilder med og om familie i USA som har sine røtter i Norge/Sverige. Bl.a. bilder fra besøk i begge land. Fra 1910-/1950-tallet Lott. Stor gammel koffert (litt over 15 kg brutto) full av fotografier i bl.a. 20-talls fotoalbum, noen innrammede og en del løse bilder, noen få er opplimt på papp. Eldste observert er fra Mye forskjellig fra hverdag og fest, transportmidler m.m. Bør sees. Foto og optisk utstyr *) 1526 ZENZA BRONICA Zenzanon EII mm 1:8 objektiv. Stort og tungt objektiv, pent brukt. 2 Medfølger også en Zenza Bronica Tele-Converter-E 2X, også denne i god stand MINOLTA. 13 stk. ulike kamera, hvorav 8 stk. er speilrefleks. 7 er med vesker, samt en 1 original fotobag medfølger. Var. kval. Inspisèr! 1528 FUJICA. Stor lott. Ett Fujica AX-5 og to Fujica AX-3, 10 div. objektiver, to blitser samt en 1 god del mer. Kommer fra en profesjonell fotograf OPOTICRON 60R. Fin kikkert i veldig bra stand. L=33 cm. Uten stativ STEREOSKOP. Gammelt stereoskop, komplett, men med noen bruksspor. Medfølger stereobilder PENTAX ME super. Analogt speilreflekskamera med objektiv Pentax-M 50/2 og frontdeksel. Kameraet fungerer perfekt og har ubetydelige bruksspor. Ligger i original beredskapsveske i en usedvanlig flott original lærveske. I bagen følger med et Pentax-M zoom 40-80/2,8-4 objektiv i en skinnpose, samt en Kepkor 2x auto tele-converter i originaleske. Norsk bruksanvisning til kameraet! CHINON CE-4. Analogt speilreflekskamera i utmerket stand. Medfølger det lyssterke objektivet Auto-Chinon MC 50/1,4, en Auto-Chinon zoom 35-70/2,7-3,5 med deksler, samt Tokina 80-/4 med deksler og i eget futteral. Dessuten en Vivitar 283 auto thyristor blitz. Alt pakket i en Snab 7-20 kamerabag MINOX C svart, med Minox 3,5/15 objektiv. Produsert Noen få meget svake riper, ellers meget pent. Ligger i pen eske. Medfølger original veske og svensk bruksanvisning DIGITALKAMERA. Lott med 9 ulike kamera, fra 1,3 til 5,1 megapixel. Bl.a. nytt ubrukt Kodak Zx1 Pocket video camera, kjøpt i 9 for kr 1995,-. Ellers fra pent brukte, til et par med defekter MIKROSKOP. Breitler Optic Biolab 10 mikroskop. Flott mikroskop, ser ubrukt og komplett ut i original eske STEREOSKOP. Fint, gammelt stereoskop, komplett, men med noen bruksspor. Medfølger 10 stk., noe slitte stereobilder Lott. Fotobag inneh. 3 kamera: PENTAX SFX m/pentax 35+70mm objektiv, MINOLTA SRTb, MINOLTA XG-1, TAMRON POPULAR 400MM teleobjektiv, MINOLTA MC TELE ROKKOR 135 mm objektiv, PENTAX-F ZOOM 24-50mm linse, PENTAX AF240FT blits MM FILMFRAMVISER. Noris 8-super- med fin kasse. Objektiv Noristar 20/1,5, lampe 12 V W. Trinnløs filmhastighetskontroll, og mulighet for stillbildevisning ved hjelp av en vedlagt snorutløser. Medfølger bruksanvisning på tysk, eske for tomspole, snorutløser, reservedeler og Luxe skjøteapparat RUSSISKE KAMERA. Lott 7 ves. ulike kamera. Bl.a. Zenit-E og Zenit speilreflekskamera. Litt var. kval MINOX A III, produsert En del bruksslitasje. I original veske FUJI FINEPIX S9. Fint kamera i bra stand. Ikke testet. Gamle dokumenter *) 1542 CARL JOHAN. Samling 22 lover og forordninger utgitt i perioden under Kong 900 Carl Johans styre. Var. kval HAUGESUND SPAREBANK. Stor lott Vexel-Obligasjoner fra 1880-tallet. Må være ca. 80- stk. Noe varierende kvalitet. x 1544 Lott fire Declationer og en Convention Stort sett bra kvalitet. x 1545 Samling 12 dokumenter vedr. skyssutgifter og 23 stk. vedr. Veivæsenet tallet. Stort sett bra kvalitet. 900 Gull, smykker og sølvtøy *) Smykker med diamanter *) 1546 RING. Meget pen, med 4 SAFIRER og 5 DIAMATER, 14 karat gull og hvitt gull, str. 4 58, i eske Ring i 14 k hvitt gull med tilsammen 0,78 ctw diamanter i fargen fancy blue og hvite Ø=17 mm. Ny og meget flotte Ring i 14 k hvitt gull med tilsammen 0,65 ctw diamanter i fargene fancy blue og hvite Ø=17 mm. Flott ring. Ny Ring i 14 k hvitt gull med 1,15 ct safirer og 0,15 ctw diamanter. Ø=17 mm. Flott klassisk 3300 ring. Ny Ring i 18 k hvitt gull med mange små diamanter på tilsammen 0,14 karat. Ø=17 mm. Ny Ring i totonet 14 k gull med 0,55 ct smaragd og 0,04 ct diamanter. Ø=18 mm. Ny og 2900 meget fin HALSKJEDE. Flott kjede i 925 s fra Esprit med små diamanter. Vekt 74 gr, L=45 cm ØREDOBBER i 14 K hvitt gull, prydet med flotte ovalslipte TANZANITTER. Omkranset 2 av i alt 40 pene diamanter RING. Meget flott brilliantring, 14 karat guld med 24 små DIAMANTER, str. 51, i flott 2 eske RING i 14 k hvitt gull med mange små diamanter på til sammen 0,07 ctw. Ø=16,5 mm. Ny. Spesiell og fin ring. Smykker av/med gull, - div. steiner *) 1556 Ring i 14 k rose gold med mange små rubiner satt sammen til et hjerte. Tilsammen 0,15 karat. Ø=16 mm. Ny Ørepynt i 14 k gult gull med 7,2 ct smaragder og 9,5-10,5 mm ferskvannsperler. 1 Nydelige. Nye SMYKKESETT med kjede med anheng og ørepynt i 14 k gult gull. Med sort onyx, 1 amasonitt og ant. jade. Anhengets H=7 cm. Kjede i double NÅL i 14 k gult gull, med to perler (sort og hvit). Ca. 4 x 3 cm MANSJETTKNAPPER. I 14 k gult gull. Fine Ringer. Lott to ringer i 14 k gult gull. Den ene med sort stein og liten diamant, Ø=18 mm, den andre med blå stein CAME. Som nål og anheng 14 k gult gull med med kjede i duble. E. Christoffersen Sandnes ARMBÅND OG KJEDE MED ANHENG. I 925 s. Inkakopi fra Peru. Med utsmykking i 18 K gult gull. Armbåndets L=18 cm, anhengets Ø=4,5 cm og kjedets L=42 cm. Smykker - øvrige *) 1564 HALSSMYKKE i Sterlingsølv, pent design med 80 meget flotte brilliantslepne TANZANITTER. I alt 20 karat. Lengde 44.5 cm Stor lott div. smykker, mest sølv, men også noe gull observert. Medfølger noe sølvtøy. Se bilde BIJOUTERI. Stor lott ca. 30 kg. Se bilde Lott 12 sølvringer i 925 s med zirkonia. Ø=17 mm RING i 10 k med til sammen ca. 0,50 ctw rubin og diamanter. Ny VIKINGSMYKKE. Brosje stemplet A.R. 830s. Birkebeinerne fører den unge Haakon Haakonssøn på ski til Trondhjem, Ø=6 cm Lott ring, tre kjeder med anheng og brosje, alt i sølv. 45,5 gr KJEDE. Med anheng. Gammelt kjede, ant. fra 1-tallet. Ikke edelt metall, men emaljert og meget spesielt. L=42 cm, anheng Ø=2,7 cm. Kommer i fin liten pappeske fra gullsmed i Drammen BIJOUTERI. Lott div. i to smykkeskrin SØLJE. Fin gammel sølje fra 1-tallet. Merket 13 1/4 på bakside. Glassteiner. Ø=4,5 cm. Litt slitasje Lott perlekjede L=40 cm, kjede i sølv med stor perle i anheng og to par ørepynt med perler Lott 4 div. nåler og 6 kjeder i sølv. Medfølger noe div. smykker. Vekt på sølvet 32,5 cm SOMMERFUGLER. Lott 3 forskjellige i 0,925 sølv med emalje. Den største på 54 mm fra David Andersen, de to andre kun merket med sølvstp. Sølvtøy *) 1577 ANITRA. Lott 12 stk. spisegafler i sølv, 18,6 cm RÅDHUS MED VIFTE. 12 stk. spiseskjeer 17,5 cm, i eske VALDRES. 12 stk. spiseskjeer 17,4 cm, i eske KONVALL. 12 stk. spiseskjeer 18.6 cm, i eske RÅDHUS MED VIFTE. 12 stk. spisegafler 17.4 cm, i eske LYSESTAKER. Et par med flotte trearmede lysestaker i 830 s fra Th. Martinsens 2 Sølvvarefabrikk i Tønsberg. H=21,5 cm. F 1583 LUKTEVANNSHUS i 13 1/3L sølv. Mester Peter Dessingthun og bystempel Bergen. Graverte initialer og 1860 på ene siden Sett med 6 skjeer, kniver og gafler i 830 s fra Oslo Sølvvarefabrikk. Ukjent mønster. Med inskripsjon og datering 1930 øverst på bakside av skaft. Et flott sett i fin eske JUVEL. Spisekniv, spiseskje og spisegaffel, 3 av hver. L = 20, 18,5 og 18,5 cm FLAT ROSE. 12 eldre spiseskjeer m/monogram, l = 17 cm, i 830s RÅDHUS MED VIFTE. 8 stk. kakegafler 14,6 cm, i eske RÅDHUS MED VIFTE. 6 kniver, l = 20 cm, fra David-Andersen RÅDHUS MED VIFTE. 10 deler: To skjeer 17 og 19 cm, kniv og gaffel 20 og 19 cm, fem 1300 teskjeer 11 cm og en syltetøyskje 12.6 cm. Trenger puss RÅDHUS MED VIFTE. 6 stk. spisegafler 19 cm TELESØLV. 6 stk. spiseskjeer 17,5 cm, i eske KRONESØLV. 6 stk. spisegafler 17,3 cm KRONESØLV. 6 stk. spiseskjeer 17,3 cm KRONESØLV. 6 stk. spisegafler 19,7 cm SØLVSKÅL. Flott, høy skål. Stemplet F.I.BRINCK (Frederik Julius Brinck født i 1 Christania 29/9 1808) - ø 195 mm. 132 mm høy, vekt 286 gr JUVEL. Anretningsskje og gaffel, ca. 22 cm KONVAL. Lott 8 gafler i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. L=20 cm. Medfølger to litt mindre Konval gafler KONVAL. Anretningsgaffel og potetskje i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. L=22, 8 og 22 cm KONVAL. Lott sauseøse, serveringsskje og to koldgafler i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. Sauseøses L=16,5 cm. 1 Lott to fine fyrstikketuier, det ene i Sterling med flott dekor med monogram, det andre enklere, samt en fyrstikkeskeholder Fyrstikkeskeholderen er for stor eske ca. 11 x 6 x 5 cm, med fin dekor og monogram på lokk fra Lott sukkerklype, 3 gafler, to små koldgafler, 4 forgylte teskjeer, lommekniv og serviettring. Alt i 830 s. Medfølger 4 div. i plett VIKINGSKIP. Med draghoder og flott dekor. Flott fullstemplet skip i 830 s fra Brødrene Lohne i Bergen. Skipet er 14 x 4,5 x 8,5 cm LYSESTAKE. Flott trearmet lysestake i 830 s fra David Andersen. H=16 cm TULIPANVASE. Fin tulipanvase i 830 s fra Th. Martinsens sølvvarefabrikk, ca. 24 cm høy. Gips i bunnen. Pen RÅDHUS MED VIFTE. Lott 6 spiseskjeer, L=17.5 cm RÅDHUS MED VIFTE. Lott 6 spisegafler, L=17.5 cm RÅDHUS M/VIFTE. Seks mellomstore skjeer, 17.8 cm. Pene (Nypris ca 0) LILLEMOR. Seks gafler, L=17.6 cm. Pene RÅDHUS M/VIFTE. Seks mellomstore gafler, 17.5 cm. Pene AASE. 12 stk. kaffeskjeer 11 cm, i esker ARVESØLV. 12 stk. kaffeskjeer 11,5 cm, i eske RÅDHUS MED VIFTE. 12 stk. kaffeskjeer 11,3 cm, i eske ANITRA. 12 stk. kaffeskjeer 11,6 cm, i eske Lott 8 div. skjeer. Alle i 830 s. L 12 til 18,5 cm Lott 4 flotte forskjellige serveringsskjeer i flotte mønstre. L fra 12,3 til 18,8 cm Lott to Odel skjeer L=14 cm, en kniv i Telesølv samt fire div. andre bestikk LILLEMOR kakespade, 21 cm RÅDHUS MED VIFTE. 2 serveringsskjeer, hhv. 19,5 og 24,5 cm. 830 s fra David Andersen KONVAL. Lott 12 dessertgafler i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. L=14,5 cm KONVAL. Lott 13 dessertskjeer i 830 s fra Th. Olsens eftf Bergen. L=15 cm MÄRTHA. Seks spiseskjeer. I 830 s. L=19,5 cm MÄRTHA. Seks gafler. I 830 s. L=19,5 cm MÄRTHA. Seks gafler. I 830 s. L=17,5 cm MÄRTHA. Seks spiseskjeer. I 830 s. L=17,5 cm ANITRA. Fiskespade i 830 s. L=24 cm TINE. Fantastisk, fin, liten tine i 925 med emaljert dekor. Ant. saltbøsse. Ø=3,5 cm og H=3 cm Lott fire div. i Åre samt tre div. koldgafler Lott 6 spiseskjeer i 830 s. L=18,5 cm Lott 10 div. teskjeer, bl.a. 2 emaljert, en dåpsskje m.m. L fra 9,5 til 12,5 cm Storauksjon april

24 Obj.nr TULIPANVASE. Stor flott vase i 830 s fra Th. Martinsens Sølvvarefabrikk Tønsberg. H=24 cm LYSESTAKER. Et fint par i 830 s fra David Andersen. H=12 cm RÅDHUS MED VIFTE. Serveringsskje 22 cm og kakespade 20,5 cm. 830 S. David- Andersen TESKJEER. Lott 12 skjeer, ser ut som mønster MÅNE, L=11 cm Lott sukkerklype i Telesølv, en Kloster serveringsskje, en serveringsskje med dreid skaft 650 samt en serviettholder i Anitra. Se bilde Lott 8 div. bestikk. Bl.a. 3 Odel syltetøyskjeer, èn Telemark koldgaffel m.m. Alt i 830 s TESKJEER. Lott 9 stk., alle merket 13 1/4. To merket F. I. Brinck 1854 og to M. Nielsen L ca. 14,5 cm. Trenger en puss TESKJEER. Lott 9 div. teskjeer i ulik mønster. Alle i 830 s. L fra 11,5 til 14,5 cm. Trenger 650 puss, èn skadet KONVAL. Seks skjeer i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen L=18,5 cm KONVAL. Lott 11 teskjeer i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. L=11,5 cm KONVAL. Kakespade og tomatspade i 830 s fra Th. Olsens eftf. Bergen. L hhv. 23,5 og 15 cm Lott to store skjeer i 830 s. Den ene L=24 cm, den andre L=21,5 cm, med Vern om dyrene øverst på skaft og Fra NKDB Oslo øverst bak. Medfølger et lite saltkar i gkass med liten saltskje L=5,6 cm i sølv med engel øverst MÄRTHA. Lott 6 teskjeer og 4 dessertskjeer. I 830 s. L=11 og 14,5 cm ÅRE. Lott tre kniver i 830 s. L=20 cm SUKKERKLYPER. Lott 4 div. klyper, alle i 830 s Lott 6 div. serveringsskjeer m.m. L fra 12 til 20 cm LYSESTAKER. To små meget vakre lysestaker i 925 s med flott emaljert dekor. H=5 cm og Ø=7 cm bunnen RÅDHUS MED VIFTE. Lott sausøse med krok L=17 cm og anretningsskje L=18 cm. Begge i 830 s fra David Andersen Lott 5 skjeer og en gaffel. En gammel merket P. Thoresen 13 1/4, L=16,5 cm bulkete, 4 div. skjeer i 830 s. To fra O. Domaas, en Ole Aas og en Olsen & Schanche. Gaffelen fra Th. Martinsen L=19 cm FIRST LADY. 12 pene teskjeer i 830s, l = 11 cm, sjeldent frembudt mønster FISKESPADE, Aase, 23,2 cm, fra Th. Olsens Eftf., Bergen EMALJERTE MOCCASKJEER. 6 stk. forgylte mokkaskjeer med emalje 9,6 cm. Stemplet HESTENES NORWAY 925S, i eske RÅDHUS MED VIFTE. 6 stk. mokkaskjeer i forgylt sølv og emalje, 9,8 cm. I eske. Emaljen er hel og fin Lott 4 skjeer, to Hardanger, alle i 830 s. To med inskripsjon på bakside. L ca. 20 cm Lott 4 skjeer, to gafler og en kniv, alle i 830 s, dåpsbestikk Lott 7 div. skjeer. L fra 10 til 15 cm FRAKKESKJOLD etc. Fem gamle frakkeskjold i sølv. En uten gravyr. En er kanskje for karaffel? 1657 Lott tre koldgafler og èn skje, alle i 830 s. Den lengste 26 cm SUKKERSKÅL/FLØTEMUGGE. I 830 s fra Thune. Ø=9 cm og H=4 cm KONVAL. Kakespade i 830 s. L=24 cm TELESØLV. Lott 6 stk. kaffeskjeer 11,2 cm. i originaleske HARDANGER. Sauseøse m/krok i 830 s. L = 16,5 cm Lott tre gafler L=18, 5 cm og to div. skjeer. Alt i 830 s Lott på 8. Tre div. teskjeer, koldgaffel Odel, opptrekker m.m. Alt i 830 s RÅDHUS M/VIFTE. Seks teskjeer, 11.2 cm. Pene VASE. Fin art noveau-vase i sølv. H=19 cm Lott 6 gamle svenske spiseskjeer i sølv, L=22 cm. Alle ant. 1-tall VASER. Et fint par i art noveau, begge med monogram fra H=14,5 cm. Noen små anmerkninger BRUDESØLV. Lott 12 kaffeskjeer i 830s cm. Pene LILLEMOR anretningsskje, 24 cm HARDANGER. Seks kaffeskjeer, ca. 11 cm. Trenger puss HARDANGER. Lott tre eldre skjeer L fra 17 til 20 cm. Medfølger en skje med tiur på toppen av halsen L=20 cm ROSE. Lott 6 div. eldre skjeer. L fra 12,5 til 20 cm. Trenger en puss, noen anm Lott tre små sølvgjenstander. En liten vugge ca. 4,5 x 3 x 3 cm. Et lite slags saltkar men med kran med fin dekor ca, 2,5 x 1,8 x 4 cm. En liten skål med filigransarbeid, ant. fra østen, ca. 7,5 x 7,5. Medfølger en liten lerke ant. i tinn, ca. 7 x 7 x 2 cm KANNE. Stor tung kanne i nysølv med ørneføtter. Ø=14 cm og H=19 cm. Vekt 1,8 kg SKJE. Stor skje, med flott dekor, med 5 ulike stempler. L=22,5 cm VALDRES. 6 stk. kaffeskjeer 11,5 cm, i eske RIFLET. 6 stk. kaffeskjeer 11,2 cm, i eske JUVEL. 12 stk. kaffeskjeer 11 cm, i esker TELESØLV. 6 stk. kaffeskjeer 11,5 cm, i eske TELESØLV. 6 stk. kaffeskjeer 11,5 cm, i eske ODEL. 6 stk. kaffeskjeer 11,3 cm, i eske AASE. 6 stk. kaffeskjeer 11 cm, i eske RÅDHUS MED VIFTE. 6 stk. kaffeskjeer 11,2 cm, i eske SONJA. Kakespade, l = 22,8 cm TELESØLV. Lott 6 mokkaskjeer i 830 s, L=9,5 cm KLOSTER. Serveringsskje m/buet skaft, l = 18,5 cm, i 830s fra Br. Lohne A/S SMØRBRØDKLYPER. Lott på 3 stk. i sølv. To av dem er reparert. Tidl. utrop. REALISASJON! Gull og sølv - øvrige gjenstander *) 1688 KAFFESETT i sølv og emalje laget av J.Tostrup bestående av kaffekanne, fløtemugge og sukkerskål. Kaffekanne, 19 cm høy, fløtemugge og sukkerskål. 6 cm høye. Totalvekt på settet er gram. Alle deler er stemplet 830S samt mesterstempel KAFFESETT. Kaffekanne, sukker og fløtesett. Laget hos Theodor Olsen. Totalvekt 954 gram. Høyde kanne: 26 cm. Høyde sukker og fløtesett: 9,5 cm. Stemplet 830S og mesterstempel KAFFEKANNE. Høyde 27,5 cm. 718 gram. Stemplet 830S, laget hos Th. Marthinsen 2 sølvvarefabrikk. Stemplet 830S og mesterstempel LUKTEVANNSHUS. 830 s. Bulkete. H=7,4 cm. Gammelt ALF BJERCKE. Liten rund pappeske merket Schmolz Gold Oslo. Inneholder gullstøv. Esken er Ø=5 cm og H)2,2 cm. Bruttovekt er 30,3 gr SIGARKUTTER. I 14 k gull. V-kutter. Ø=1 cm. Hvalfangst samlegjenstander *) 1694 Lott to ubehandlede hvaltenner og en fisk ant. skåret ut i ben. Fiskens L=27 cm Lott to små sel og en fisk i hvaltann. Den ene selen med skade. L 4 til 5,5 cm Lott. Hvaltann, hvaløre, rur fra hval. 3 3 Obj.nr. Jakt, fiske og fangstutstyr *) 1697 TOTENKNIV med slire i meget flott utførelse. Sølv? Bladet er merket CL. Total lengde 1 20 cm. Litt irr på beslaget FISKEFLUER. Kremmerlott på ca. fluer i varierende størrelse. Nye KULETENGER. Lott på 5 div. eldre tenger. Fin lott. 1 SLIREKNIVER. Lott sju eldre kniver med slirer. Var. kval SLIREKNIVER/LOMMEKNIVER. Stor lott på 19 stk. De aller fleste nye og ubrukte HELLE KNIV. Meget fin kniv med tinnbeslag og slire i original eske. Ikke brukt. L=23 cm 1703 PEER GYNT-KNIVEN. Produsert av David Andersen med sølv i beslagene på kniv og slire. Noe slitt, uten eske BRUSLETTO. To fine kniver med slire og i original eske, ubrukte. En Fisker n og en Hunter PUMA. Stor kniv med slire. Med skaft i ben. L=38 cm KASTESLUKREDSKAPET SNERTEN i tre ulike farger i originalesker HARDY Marquis 8/9. Fluesnelle med eksta spole og orginalt etui. Pent brukt ABU Ambassadeur 0 C, med eske og bruksanvisning. Slitt ytre, men fungerer bra ABU Ambassadeur 0 CL automatic 2 speed, med eske og bruksanvisning. Slitt ytre, men fungerer bra ABU Ambassadeur 0 C, med eske og bruksanvisning. Slitt ytre, men fungerer bra SHIMANO TLD 15, med eske og bruksanvisning. Slitt ytre, men fungerer bra SHIMANO LD, med eske og bruksanvisning. Slitt ytre, men fungerer bra DAIWA Sweepfire 30 LWA, ubrukt havfiskesnelle med eske og bruksanvisning DAIWA Seagate 40 H, ubrukt havfiskesnelle med eske og bruksanvisning. Jernbane/fly/buss/bil *) 1715 BENSINSTASJON. Plakat for MIL BP fra Norsk Brændselsoje AS. Illustrert med biler, trikk og bensinpumpe. 32x47 cm. Fra Brettet. Uvanlig BENSINSTASJON. Plakat for MIL BP SERVICE fra Norsk Brændselsoje AS. 32x47 cm. Blyantpåskrift av trykkeriet: 30/4-37 ekspl.. Brettet. Uvanlig BENSINSTASJON. Plakat fra 1937 for MIL BP fra Norsk Brændselsoje AS. Moderne biler krever moderne service. 32x47 cm. Påskrift fra trykkeriet: 30/4 ekspl. Brettet. Uvanlig BENSINSTASJON. Plakat fra 1937 for MIL BP fra Norsk Brændselsoje AS. 32x47 cm. Mil-service følger bilen overalt. Illustrert med bil i fjellheimen og bensinpumpe. Brettet. Uvanlig BENSINSTASJONSKILT i emalje: Traktor Petroleum. 18x6 cm. Noen bruksspor BENSINSTASJONSKILT. EMALJESKILT Ildsfarlig sone. Røkning og bruk av åpen flamme forbudt. Gnistdannelse må undgåes. Gult/sort. Ø=63 cm. Noen rustskader BENSINSTASJONSKILT. Emaljeskilt fra Norsk Brændselsolje A/S fra ca tallet. Ildsfarlig. Tobakksrøkning og all bruk av ild er strengt forbudt. Motoren stanses og lykter slukkes før er tappes bensin. 39x49 cm. Skader i hjørnene BENSINSTASJONSKILT. Meget gammelt emaljeskilt BP MIL BENZIN NORSK BRÆNDSELOLJE A/S PUMPE. Betydelige rustskader. 67x60 cm BERØRING AV LEDNINGENE MED FESTER LIVSFARLIG. Emaljert skilt fra jernbanen, ca. 20 x 12,5 cm. Slitt i ene festehull og noen små anm. rundt kant BILLØP. Plasteske med div. saker, brosjyrer o.a. vedr. billøp og bildeler. Bl.a. en samling 30 skilt, hvorav sju i aluminium (fem er montert på treplater) de øvrige i messing. De fleste relatert til FORD. Veteranbilløp, treff etc. fra 80-tallet til -tallet. Også en bunke på 10 store plakater vedr. billøp inngår i dette objektet (ves tallet). Var. kval BUSSBILLETTER. Åtte ruller bussbilletter, hvorav fire fra Torpa bilruter, en fra Hadeland Bilselskap, en fra Skipvedt Forenede Bilruterm en fra Ljungs Rutebiler, Sauda samt en liten rest fra Larsnes Auto. Bra stand BUSSBILLETTER. Åtte ruller bussbilletter, hvorav seks fra Torpa bilruter, en fra Hadeland Bilselskap og en fra Skipvedt Forenede Bilruter. Bra stand BUSSBILLETTER. Åtte ruller bussbilletter, hvorav seks fra Torpa bilruter og to fra Hadeland Bilselskap. Bra stand BUSSBILLETTER. Ubrukt billettbok fra SPYDEBERG BILRUTER, kr Meget sjelden BUSSBILLETTER. Ubrukt billettbok fra SPYDEBERG BILRUTER, kr Meget sjelden BUSSBILLETTHOLDER. Stor, unik bussbillettholder / hylle for busstasjon. Låsbar. 64x93 cm DAMPOPPVARMING. Før alltid handtaket så langt det går - til kaldt eller varmt. 11x8 cm. Respatexskilt fra togvogn. Pent DRAMMEN. Unikt metallskilt for TRIKKEN med bilde av trolleybussen, 34x16 cm. Noen skrammer EMALJESKILT NSB ca tallet fra Cathrineholm, Halden: Før De tek til å lessa på eller av, må De ha lov til det av tenestegjerande personale x21 cm. Pen stand EMALJESKILT: Opbevar Billetten under Turen. 29x4 cm. Fra 20-tallet el. tidligere. Prima stand HYLLE. Spesiell hylle i glass og messing, ant. for tog eller trikk. To glassrør fungerer som hylle med messingbeslag. Ca. 49 x 14 cm JERNBANELYKT. I bakelitt. Kommer med ekstra eske i bakelitt med ekstrautstyr som brenner, flere glass m.m. Lyktens H=24 cm KNA. Lott to nåler og en liten plakett, den største nåla i sølv, de to andre med emalje. Plaketten er ca. 3,5 x 6,5 cm LAMBORGHINI. MURCIÉLAGO COUPÉ / MURCIÉLAGO ROADSTER, fantastic information book / brochure of these two models, with specifications, interior and color options and much more, totally 94 pages, largely as new MAYBACH. PRESS INFORMATION for Maybach 57 and Maybach 62, fantastic information book / brochure of these two models, with all specifications, totally 72 pages, almost as new MERCEDES BENZ. Seldom seen brochure of model, D, 230 S, with specifications and loose sheets, totally 3 pcs. all as new MOPEDLUER. Lott med to ulike, fine luer i skinn. Litt slitasje NØDBREMS med håndtak for jernbanevogn. 10 x 18 x 4 cm NSB askebeger, liten type. 8x5x8 cm. Gammel logo NSB askebeger, stor type. 12x8x6 cm. Gammel logo NSB emaljeskilt: Før opp- eller avlessing begynner skal stasjonsbetjeningens tillatelse innhentes. Forlates arbeidsstedet, skal ny tillatelse innhentes før arbeidet gjenopptas. 50x21 cm. Laget på Cathrineholm, Halden. Som nytt NSB LUE. Med merke og kokarde. Litt slitasje NSB. Gammel signallykt for konduktør merket NIFE og nr NSB. Uvanlig og sjelden lykt fra Hamar Distrikt merket H.D.. 13x25x15 cm. Smuss, og noen bruksspor NSB-plakat vedr. tollbehandling av reisegods til Norge tallet? Mrk. H x14 cm i glass og ramme Storauksjon april 2017

25 Obj.nr. Obj.nr. 1 ROLLS ROYCE. Every legend has its mystery, fantastic information booklet on multiple different models, with specifications of Silver Spirit III, Corniche IV and Silver Spur III, largely as new SJÅFØRVESKE. Gammel bussjåfør, el. konduktørveske i skinn med myntholder. Medfølger også billettholder fra Fabritius for 6 billetter samt billett-tang STOPPESTED. Gammelt støpejernskilt for stoppested for buss. 55x22 cm STOPPSKILT. Lott to gamle stoppskilt fra jernbanen TRAFIKKOPPLÆRING. Tre store, eldre plakater fra Norske Esso vedr. opplæring av barn i trafikken. 45x65 cm. Fuktflekker og andre skader TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt Fare hjort, sidekant ca. 80 cm. Moderate bruksspor TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt Fare skolevei, sidekant ca. 80 cm. En del bruksspor og matt i rødfargen TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt innkjøring forbudt for bil og motorsykkel, Ø ca. 60 cm. Moderate bruksspor og et par matte felt i rød ring TRAFIKKSKILT. Noe eldre skilt innkjøring forbudt for lastebil, Ø ca. 60 cm. Moderate bruksspor TRIKK. Lott på to styrespaker til trikk. Den ene med sort håndtak fra Bergentrikk, L=20 cm TRIKK. Stort styringspanel til trikk fra Norsk A. S. Siemens-Schuckert. Ø=28 cm. Mangler styrespak TRONDHEIM SPORVEI. Scarpbook med tallrike halvgamle til nyere bilder, av trikker og situasjoner, ansatte, m.m. Videre førerkort, menyer fra jubileumsfester, kjøreruter, dokumenter, m.m. Spennende bok lagd av privatperson som jobbet i Sporveien VOGNEN STANDSER KUN VED HOLDEPLADSE. Gammelt emaljeskilt ca x4 cm. Et par rustskader Lott 16 fotoalbum med aller mest postkort med tog, men også litt av hvert annet bla. billetter, brosjyrer m.m. En del norske kort og ting. Til sammen 320 sider. Kart *) 1764 KONGERIGET NORGE. Kart utgitt 1761 med Kongelig Anbefaling og Bevilling forfærdiget af O.A. Wangensteen, Captein ved det Norske Artillerie-Corps. Dette er det første kartet som viser hele Norge og som var tegnet av en norsk kartograf. 48x59 cm. Kolorert. Gammel innramming med glass. Må derfor hentes i Oslo ABRAHAM ORTELIUS. Kobberstikk fra Theatrum Orbis Terrarum 1603 over områder i Frankrike. Ca. 49 x 34 cm Lott 6 gamle små kart fra 17-1-tallet. Bla. Svendborg kjøbstad, Scandinavie mfl. Klokker/ur *) 1767 Dobbeltkapslet herre lommeur i 14 karat, nr notert på innerlokk av metal. Uret ser nesten ubrukt ut, tikker og går ved minste opptrekk. Gitt i gave 1938, inngravert i innerlokk LONGINES lommeur i sølv med fin niello på baklokket (iris-mønster), meget god stand LONGINES (Swiss made) dame gull armbåndsur m/gullenke. 14 karat og brutto vekt ,6 gram. Klokken virker CERTINA automatic Blue Ribbon i 14 karat, går ved minste bevegelse. Notert på 2 baklokk, gaveur fra TISSOT 1853, Powermatic 80. Kvittering med garanti fra 2015 medfølger, antageligvis ubrukt. Kostet 6198, GENEVE. Dameur i 14 k gult gull med skinnrem. Nytt og ubrukt. Ligger i original eske OMEGA SEAMASTER. Calendar Automatic i stål, Calibre 353, første Omega med 1 datovindu. Urverknr (1951). Klokken fungerer, og det som evt. høres ut som noe løst i uret er kun lyden av hammerautomaten OMEGA De ville nr , 4-kantet dameur med kasse i 18 K, fuktskader og har stanset. Må inspiseres OMEGA Seamaster De Ville, caliber 562 automatic. Ref , tikker og går, men trenger skive, glass og reim. Må sees REGI 14 K gull dameur (Swiss) m/skinn rem. Den tikker og går. Brutto vekt 12,6 gram. Fra ca ZENITTH. Kr Herre lommeur i sølv, pent velholdt ur som tikker og går. Medfølger herre lommeur i sølv fra Edv. Kolberg Lillehammer, og som trenger rep., bl.a. stor skade på skive MITA incabloc, lite dame opptrekkerur nr som tikker og går, i 18 karat. Lenke i duble OMEGA Seamaster herre opptrekkerur, tikker og går, men ikke pent ytre. Må inspiseres LOMMEUR. Flott samling lommeur fra THE HERITAGE COLLECTION i tre esker. Alle forskjellige, flere med litt små merker, 1 med løst bakglass, men ellers ganske pene i alt 12 stk OMEGA, 2 lommeur i stål nr som har stanset, tikker og går. Begge er relativ pent brukt VARSLINGSUR el.l. mrk. IXAUTO. Sprekk i glasset CERTINA New Art i helstål nr , Ref , tikker og går, men trenger nytt glass. 400 Kobber-, messing- tinn- o.a. metallgjenstander *) 1784 BJELLE. Stor håndbjelle i messing. Til å varsle om mat på gård? Vekt 2,3 kg og H=29 cm DRIKKEHORN. Hele hornet i tinn. Med fin dekor, H=24 cm MESSINGBJELLER. Lott på 5 stk. H fra 10 til 17 cm MORTERE. Lott tre mortere i messing, datert 1706 (den minste), 1771 og Alle nyere. H 5,5 til 11 cm. To med støtere. Medfølger 8 div. støtere SØLVTALLERKEN. Til minde om Carl von Linne , ca. 240 gr. Nr. 229 av 1, med sertifikat, i org. emballage, meget flott, Ø=20 cm. Krigshistorie og militære effekter *) 2. verdenskrig *) 1789 BATTLEJAKKE 1943, size no 9 med armbind. Dødsmerke i brystlomma samt ørepropper og blyantstump. Bra stand BLEND-DE ER ANSVARLIG. Stor fin plakat utgitt av Det sivile luftvern. Ca. 68 x 105 cm. Litt slitasje i kant og bretter BLEND-DE ER ANSVARLIG. Stor fin plakat utgitt av Det sivile luftvern. Ikke tidligere registrert. Ca. 68 x 105 cm. En svak brett halveis inn fra siden DAGSPOSTEN. Trondhjem. Organ for Nasjonal samling. Lott 62 aviser fra Bra kvalitet på de fleste DANMARK. Frihedskæmper armbind. God samling med 4 forskellige, bla. 2 fra Aarhus, i alt 4 stk. medfølges af 2 stk. literatur DET FRIE NORGE. ILLEGALE HEFTER. Fire små progandahefter DET FRIE NORGE kamuflerte som intetsigende julehefte, sjakkhefte m.m., oppgitt lagd i England og forsøkt smuglet inn i Norge. Alle ca. 40/50-siders og i meget god stand FERNMELDEBETRIEBSORDNUNG für die Verkehersflugsicherung. (FBO). 5 auflage Med riksørn med svastika under på forside. Med mange tabeller og kart FRAM TIL MASSEDEMONSTRASJONEN. Papiroppslag for demonstrasjon Mot Sovjet for Norge! Forsvar Norge i Finland. Ca. 21 x 29 cm FRED FRIHET 8 MAI Lott tre fint dekorerte trefat. Med dekor og flagg ifm. med frigjøringen. Ø fra 24 til 31 cm FRONTKJEMPERE. Uvanlig innrammet arbeid. Fem frontkjempere med norsk flagg med kors og svastika i. Gjort med løvsag, flere utskårne soldater lagt oppå hverandre så det gir en 3D-effekt. Innrammet. Skal ha blitt lagd på tyskokkupert gård på Harkmark i Mandal kommune. Ca. 26 x 18 cm. Meget uvanlig HARALD DAMSLETH PLAKAT. Ønskedrømmen kan bli et mareritt. Antisovjetisk plakat. Litografi, ca. 50 x 70 cm. Trykt hos Copia Lithografiske Officin Kommer i papprør. 1 LUFTWAFFEDOLK. Med hakekors og ørn, initialer R.C. på, samt slitt portepe. L=39 cm. Bør sees MAJORUNIFORM: Skinnjakke str. 52, lue og bandolær. I meget god stand MUNIN Lott 4 blader. Nr. 6, 7, 8, og 16. Normal kvalitet MUNIN Lott 4 blader. Nr. 4, 8, 9 og Normal kvalitet MUNIN. Lott 3 blader. Nr. 1, og Julen Bra kvalitet NAZIVIMPEL. Vimpel med hakekors på bordflaggstang. Bredde ca. 30 cm. Noe slitt NORGE KALLER. Nasjonal Samling. Papirplakat. Den er 28 x 38 cm. Med små bemerkninger, ellers bra NS LUS, liten jakkenål merket J.Tostrup NS TAPPER OG TRO. Flott politisk/sivil medalje. Kors med korslagte gevær og solkors med ørn over, påloddet og med bånd. På bakside står det Tapper og tro. Dette er originalen laget i 1944 og ikke kopien som er laget senere. Korset er ca. 4,5 x 4,5 cm OPPROP. 9 APRIL Til det norske folk. Opprop fra regjeringen Nygårdsvold og kong Haakon VII ang. tyskernes krav om at kongen skal utnevne en tyskvennlig regjering. 28 x 46 cm. Noen svake bretter. Uvanlig PISK. Flott lang eldre pisk av skinn. Skal være tysk fra 2. verdenskrig. L=102 cm REICHMARINE. Ubåtmerke i miniatyr. 18x15 mm. Messing REICHMARINE. Ubåtmerke. 25 år. ca 20x16 mm. Messing SIGARETTETUI. Sigarettetui i 830 s med hakekors, datert Vekt: 83,5 gr. 10x8 cm SIGNAL. Lott 26 magasiner på tysk, Normal kvalitet SINK POLETT/MERKE. NSDAP Kopenhagen med hakekors, fra tysk nazipartis Kbh. kontor, ø 27 mm. Ensidig, pen STEINKAKE. Geschenk des Reichkommissars für die besetzten Norwegeichen gebiete an die deutschen Soldaten im Norden. Steinkake med låten Mit meiner mundharmonika. Platen merket med riksørn med hakekors under. Uvanlig STENGUN. Plombert stengun uten magasin, merket J.L&Co Ltd FC x 1818 SVERIGE. Lott rasjoneringskort 1940-tallet, i perm, uvanlige innslag. Uvanlig utbud! 1819 SÅRETMERKE. I stål. 45x37 mm 1820 TYSK HJEM. Med svastikamerke på ene siden og veldig slitt merke inni. Med innerhjelm 2 med skinn inni. Innenfor skinnet ligger det to sider fra en brettet tysk avis fra TYSKLAND. Krigsfortjeneste 1939 med og uten kors. Luftwaffe tøymerke. Krigsmarine, slitt aluminiumsmerke + div. Bør sees TYSKLAND. Krigskorset 1914 x 2 med nål og bånd klasse x 2 Bør sees TYSKLANDS UNGDOM. (Deutschlands jugend). Tysk magasin på norsk, utg. i februar s. Rikt ill. Uvanlig TYSKLANDSBRIGADEN Flott medalje med bånd. Båndet med nr Meget pent TYSKLANDSBRIGADEN. Flott priv. album med ca. 65 bilder, samt ca. 30 løse i konvolutt WEHRMACHT SOLDBUCH. Utførlig beskrivelse om bokens eier, en underoffiser, ligger ved sammen med bilder. Uvanlig WIR FAHREN GEGEN ENGELLAND. Utkast til den norske frimerkekonkurranse. Propaganda sluppet ut med fly fra de allierte over Norge. Innrammet. Ca. 13 x 21 cm. Noen få svake bretter som vanlig ØLKRUS. Merket 9/J.R.95 Erlangen, med riksørn over en hjelm mellom og over. Produsert av Lechtaler Keramik v.heider Schongau. Ø=9 cm og H=12,5 cm. Et par hårtynne sprekker og små anmerkninger Lott 5 tyske flyveblader fra i norsk oversettelse. Enkeltark i formatet 22,5 x 28,5 cm, med tosidig trykk. Se bilde og liste på nett Lott 3 tyske flyveblader fra I norsk oversettelse. Sterkt anti-semittiske og anti-kommunistiske. Se bilde og lengre beskrivelse på nett Lott 8 foto og et postkort med tyske soldater. Bl.a. bilder av General Dietl ved Narvik Lager, et ved Polarsirkelen, et i Halden mfl. Postkortet med tre tyske soldater utenfor Oslo cafeen. 900 Storauksjon april

26 Obj.nr Lott 15 stk. Die Woche normal stand, 3 Die Wehrmacht noe slitte og 6 div. andre slitte aviser Lott 5 originale små fotografier. Fra innmarsjen i Trondhjem. Bl.a. et bilde av øverstkommanderende Falkenhorst og Dietl med Woytasche i bilen. Bildene er ca. 10 x 6 cm Lott 6 hefter/aviser. Ett Nasjonalungdommen, 3 Utsyn (korrespondanse fra Berlin), Hvorfor krig med Stalin og en tysk avis Das Illustrierte blatt. Bra kvalitet på det meste Lott 8 bilder av tyske soldater på motorsykkel. Uvanlig lott Lott tysk fanetopp, riksørn i messingpatinert metall, H=8 cm og armstropp med merke, se bilde Lott. Tre fotografier fra et britisk raid i Lofoten x18 cm. Viser sprenging av fabrikker og briter som holder vakt over en SA-mann i sivil. Detaljer bak. Noen skrukker. Medfølger et krigskart over Europa (Blix forlag) (flekk), et par rasjoneringskort fra Bjørnskinn forsyningsnemnd og et H7 klistremerke. Øvrige *) 1838 BAJONETTER. Lott 6 døllebajonetter, montert tre og tre i kryss for veggoppheng. L på bajonetter er cm HJELM. Gammel tysk hjelm, med messing beslag og dekor. Merket FR og Mit gott für koenig und vaterland. Ant. 1-tall. Kommer montert på utstillingsdukkehode KAPTEINSUNIFORM. Hæren. Bukse, jakke, lue og slips. Størrelse 50K. Fin stand KAPTEINSUNIFORM. Komplett sommeruniform med bukse, skjorte, jakke, slips, belte, lue, bandolær samt frakk m.m. Ikke sko. Ser nesten ubrukt ut LOMMESEKSTANT (?). Flott, lite instrument i messing. Merket Atanley London 1936 No Lokket merket Maker to the Royal Navy og med kongekrone. Ø=8 cm og H=4,5 cm. Kommer i originalt lite skinnetui LUFTFORSVARET. Fin lue med luemerke. Strl. 56 fra Hordes, norsk fabrikat LUFTVÆRNS-MELDESTED. Uvanlig emaljeskilt fra tallet. 58x38 cm. Noen 1400 skader MAUSERBAJONETT. Med balg. Merket 42 crs. L=38 cm MILITÆRBRILLER. To sett militærbriller i gummi. Ukjent bruksområde. Begge har en knast mellom brilleglassene der en kan skifte mellom klart og rødfarget glass. Den ene har i tillegg et rødt deksel som kan felles ned over brilleglassene. Ligger i hver sin olivengrønne metalleske RØKNING FORBUDT. Gult/sort emaljeskilt fra Forsvaret. Ble brukt rundt bygninger hvor det ble oppbevart ammunisjon. Ø=31 cm. Produsert av Cathrineholm, Halden. Små anm SABELBAJONETT. Fra Wilkinson Swordcompany London. Med balg. L=61 cm SKJE OG BREVÅPNER. I messing. Med riksvåpen. Skjeen= 9X4,3cm. Brevåpner mrk. videseter, 16.5 x 2.0 cm UNIFORMER. Luftforsvaret. To sett med kapteinuniformer. Jakke og bukse str. 52 og 54 samt en vinterfrakk ca. samme str., tror vi VÅPENUNDERVISNING. Fire tyske instruksjonsplansjer fra 1961 for LKW kanon. Ca. 119 x 83 cm VÅPENUNDERVISNING. Tre tyske instruksjonsplansjer fra 1960 for maskingevær 12.7 mm x 99. Ca. 119 x 83 cm. Krigshistoriske bøker o.a. (momsfritt) 1853 BILDER DEUTSCHE GESICHTE. Nesten kpl.(198 av samlekort) i velholdt album. Gitt ut av Herausgegeben vom cigaretten-bilderdiest. Fra Altona-Bahrenfeld Bildekort fra eldre tysk militær storhetstid. I tillegg tykt hefte The Stamps of Germany Third Reich (1966) og en mappe med postfriske inflasjonsfrimerker inkl. tyske milliarder mark frimerker. Også 12 Schönbrunn postkort DEN NORSKE ARMEES TJENESTE-REGLEMENT Se bilde og nærmere beskrivelse på nett DIE DEUTSCHE WEHRMACHT. Samlerkort komplett 270 ulike i pent album fra Sjeldent kpl HITLER, ADOLF. Min kamp. Bind I-II innbundet og i 1 utg. i uavkortet form Med gulldekor. Begge bind med kun lett slitasje på rygg. Svakt fuktskjold i marg på noen innledende sider (ikke sjenerende). Materien ren og fin i begge bind, et fint sett Lott 18 bøker vedr. 2. verdenskrig. Tildels rikt illustrerte. Se liste Lott to bøker. Hitler Adolf. Mein Kampf/My Struggle. Utg RAUSCHING, HERMANN. Hitler speaks. Utg Se bilde og nøyere beskrivelse på nett NORGES KRIG. Hefter 1-23 tils. komplett i eske, red. Sverre Steen. De fleste velholdte, limt rygg. Kunst Kunst *) (+ 5% kunstneravgift over,-) 1860 BYSTE i gips. 46 cm høy. Skjør. Bør hentes i Oslo eller Sarpsborg FRITZVOLD, REIDAR Kulltegning. Europeisk brunbjørn. Sign. ntv. Innrammet med passepartout. Ca. 32 x 25 cm. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse FUGLER. To stilige fugler utført i horn av ukjent kunstner. Ca. 30 cm høye GRØSTAD, TERJE Fargetresnitt. Maikveld. Nr. 103/150. Blyantsign. og datert 1986 nth. Ca. 30 x 26 cm. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse GUSTAVSON, ARTHUR. Eddabilder. Utgitt av Kamban forlag et NS-forlag. Komplett mappe med 10 plansjer. 39 x 31 cm. Fra I fint omslag HOLTER, RIGMOR Bymotiv. Sign. og datert 25/4 84 nth. Innrammet med passepartout. Ca. 28 x 20 cm. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse IKON. Maria med jesusbarnet. Mest sannsynlig russisk KIHLE, HARALD Lito. eg ville bare sjå innom. Håndkolorert prøvetrykk. 2/3. Sign. og datert 1977 nth. Innrammet. Ca. 31 x 39 cm. Embalasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse MINIATYRMALERI. Av to kvinner. Malt på elfenben. Ca. 6,5 x 8,5 cm MINIATYRMALERI. Av ukjent kvinne. Malt på elfenben. Ca. 6,5 x 8 cm MINIATYRMALERI. Av ukjent kvinne. Malt på elfenben. Ca. 7,5 x 9 cm OSLO. Kjempestort oljemaleri på lerret med fint motiv fra området ved Grønland sign. AA som er ASBJØRN AAMODT ( , kjent maler fra Larvik med mange utsmykningsoppdrag). Eldre ramme. Str. ca 2 x 1.10 meter. Noen skader og reparasjoner. For kunde med stor veggplass. Må hentes i Oslo. Tidl. utrop 4-0! LAVT UTROP, GI BUD PETERS, WILHELM Sjelden originalradering av Mann med hest i skog. Blyantsignert nth. og signert i platen ntv. Ca. 60 x 48 cm. Emballasjetillegg på kr. tilkommer ved forsendelse ROM, N. C. Tegninger til Træudskæring i Dragestil. Udskæringsarbejde i norsk og islandsk stil. Tegnede af Valdemar Mattiassen. Kjøbenhavn plansjer med 55 ill. i heftet omslag SCHØYEN, CARL Skutemaleri. Olje på lerret. Ca. 88 x 58 cm. Malt i perioden da Schøyen var elev hos Hans Guse i Karlsruhe. Flott ramme, med et par småskader. Eldre rep. nedre del utenfor hovedmotivet. Signert ntv. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse. Obj.nr TØNSBERG, CHRISTIAN. Lott 6 kolorerte litografier fra serien Billeder i Norge. 27 x 18 cm. Enkelte beskrivelser medfølger. Bla. Gudvangen, Myrhorn, Bondalen, Lusterdalsbræ mfl Lott 10 malerier og 2 akvareller. Bl.a. Reidar Lampe, Erling Tjønn, Johannes Johnsen Helleland, E. Merton mfl. MÅ HENTES I OSLO ELLER SARPSBORG Lott 10 små div. bilder i ulike teknikker. Alle uinnrammede. Bla. Kåre Holt (Jord- to hirdmenn denger en bonde fra Re ca. 17 x 30 cm), original Galaaen-tegning m.m Lott 16 trykk. Bl.a. Karl Mydske, Arnt Christensen, Hallvard Storm, Margrethe von der Lippe, Erik Werenskiold, Dagfinn Werenskiold og Finn Hald. MÅ HENTES I OSLO ELLER SARPSBORG Lott ca. 25 div. bilder i ulike teknikker. Noe det meste innrammet. Bør hentes i Oslo eller Sarpsborg. Sendes evt. på kjøpers risiko. Bøker o.a. om kunst (momsfritt) 1880 BORGEN, JOHAN og GUTTORM GUTTORMSGAARD: Som tyver om natten. Utgitt av Bokklubben Boka er trykt i eksemplarer som er signert og nummerert (dette er nr 51). Signert av Borgen og Guttormsgaard samt fire signerte originaltrykk av Guttormsgaard. Pen stand med kassett. Sjelden bok å finne på antikvariatene NORSK KUNSTNERLEKSIKON. Bind 1-4. Bra stand, uten smussomslag. Leker, spill og barnebøker *) Leker og spill *) 1882 BAKKE, NORWAY. Mekanisk tog i originaleske. Eske merket BAKKE NORWAY NR 1. Inneholder Lok, kullvogn og passasjervogn. 6 skinner. Komplett, alt originalt. Eskens mål: 34 x 21 cm. Lokket noe slitt. Medfølger noen skinner BANANKASSE full av gamle leker. Bør sees! Realisasjon! 1884 BARBIE. I badedrakt. Made in Japan I fin original eske. Medfølger en jakke, et skjørt og et par ekstra sko BARNEY BEAR. The Drummer Boy (canît drum), with lightning eyes (OK) in original box, 25 cm high. Used but very nice, box with tape and heavily used DUKKE. Fin dukke med soveøyne og åpen munn. Kroppen i fylt stoff.h=49 cm 1887 DUKKEHODER. Sju dukkehoder fra den gamle dukkefabrikken på Hareid på Sunnmøre. Var. kval GLANSBILDER. Stor samling glansbilder i 10 album. Alle slags motiver: Donald, nisser, engler osv. Også noen helark. Ikke veldig gamle, men heller ikke helt nytt. Bør sees GLANSBILDER. Stor samling glansbilder i tre album og tre gamle sjokoladeesker. Variert innhold med Disney, Brødrene Grimm, fly, Zeppelin, kongelig. Store og små barn. Mange hundre. Bør sees KRØGER OG STENSRUD AS. Uvanlig elektromotor i originaleske. Esken i brukbar stand LÆRDAL. Lott 8 Lærdal julekalendre. Mange med innhold. Kommer i original Åsmund S. Lærdal Tomte Doll eske. Eskens lokk med noen rifter. Særdeles fin lott med sjeldne kalendre og nesten unik eske LAMO LEKETØYFABRIKK, STAVANGER, NORGE. Mekanisk jernbanetog. Nr 73 A. I original eske. Made in Norway. 37x33,5 cm. Inneholder lok, kullvogn, passasjervogn og godsvogn, samt skinner. Komplett eske. Medfølger en tyskprodusert vogn LANDHANDLER. Gammelt displayark med 48 små dukker i plast (komplett), ca 3 cm høye. Et Reisler Fabrikat (dansk produsent?). Arket er i noe dårlig stand, men dukkene er prima LEGO BYGGEPINNER. Flott brosjyre på 8 s fra 50-tallet. Som ny MOTORSYKLER. To like sykler merket L Foreign. Begge med friksjonsmotorer i bra stand. Ca. 16 x5 x 11 cm NORDLANDSBÅTEN. Stort flott byggesett, i tre, fra Wisløff Modellbygg A/S. L=73 cm. Flott stand PKE MODELLFLY. Stuntmodellen Lucky Star. Flott byggesett av fly i balsam. Fra Per K. Engebretsen Modellflyindustri Oslo. Komplett i original eske PUSLESPILL. Fire eldre, rel. enkle spill, alle utg. av Åsmund S. Lærdal. God kval SCHUCO. Ape som spiller trommer. Med opptrekk som virker. H=11 cm SIMON & HALBIG. Flott dukke merket 1039 Germany Simon & Halbig S&H 10 1/2. Porselenshode, brune ficting eyes, modellerte øyenbryn og hull i øret. Trekropp av fransk type med mekanisme. Dukken går, snakker, dreier hodet og sender slengkyss. Mørk blond ekte hårparykk. H=55 cm SKIPPER. Barbies lillesøster. Fin dukke med badedrakt i fin original eske, mande in Japan Medfølger ekstra jakke, lue, veske og et par sko SPILLKORT. Samling i to album med 432 spillkort med forskjellige baksider. 290 er med reklame TINTIN. Lott fire gummifigurer fra serien. TinTin, Kaptein Haddock, professor Tournesol og en av privatdetektivene Dupond og Dupont. H fra 12,5 til 15 cm. Fra 1970-tallet TWA. Flott fly i blikk og plast, Boeing Super-Jet lagd av Marx Toys Japan. Med batteridrift, som vi ikke får til å virke. Med fin original eske. L=38 cm og vingespenn 35 cm Lott 12 div. leker m.m. De fleste med opptrekk. Litt varierende kvalitet Lott 3 lekesymaskiner og to leke vaskemaskiner. Morsom lott Lott. Banankasse med en stor mengde leker. Se ufullstendig liste. Bør sees! 1908 Lott 4 brettspill m.m. Meget gammelt Stige-spill, Rundt i Norge, FP1 svarer ikke, det moderne spill med usynlig motstander og Matador, spillet for klökt og fantasi. Medfølger Den underlige spiral og et svensk puslespill i tre. Alt ser komplett ut, men ingen garanti Lott. Eske med en stor mengde utklippsdukker, figurer m.m. Det aller meste er sortert i plastlommer med navn på dukken. Også fem bøker med uklippsdukker, noen er klippet ut, andre ikke. Gammelt og nytt. Bør sees! 1910 Lott div. puslespill, lego, biler, Barbiedukker m.m. REALISASJON! 1911 Lott i flyttekasse, ca. 10 kg brutto, med div. leker, dukker og spill etc. Se ufullstendig liste. REALISASJON! Lekebiler *) 1912 ALFA ROMEO 1 GRAN SPORT. Metallbyggesett fra den Italienske produsenten Bosica. Komplett med tegninger i original eske BROOKLIN MODELS. Lott tre biler i scala1/43 made in England. En Studebaker, en Dodge og en Pontiac. Som nye i originale esker DINKY/CORGI. Lott 11 div. biler m.m. Se bilde. Slitasje. Kommer i fin treeske GALANITE. Original utstillingseske for disse bilene lagd i Sverige. Inneholder div. 28 biler m.m. Bra stand HAAG NORWAY. Bil støpt i aluminium. Ca. 19 x 7,5 x 8 cm. Gummidekk smuldret bort. Ant. sent 1940, begynnelsen av 1950-tallet IL TEMPO GIGANTE. Stor lott med en mengde reservedeler og en bil som ikke er helt komplett LAMO. Liten blikkbil fra Lamo, L 3245 Drosje. Ca. 10 x 4,5 x 3 cm. Litt slitasje MAMOD. Stor, fin bil med dampmaskin. Bra stand. Ca. 40 x 16 x 14 cm MATCHBOX SWITCHATRACK. Matchboxbane i original eske. Alle skinnene samt fjær m.m. Ikke testet. Esken i bra stand, hjørnene splittet. Fra Storauksjon april 2017

27 Obj.nr. Obj.nr SARPSBORG METALLVAREFABRIKK. Fin blikkbil med sving på forhjul. Ca. 16 x 7 x 4 cm. Hel og fin, men en del slitasje og smårust SCHUCO OLDTIMER. Mercedes Simplex anno Mint i superfin eske SCHUCO OLDTIMER. Opel Doktor Wagon Mint i superfin eske TOMTE. Flott utstillingseske for tomtebiler for det engelske marked, med 36 biler i. 2 Bra stand TOMTE. Lott 10 biler. De fleste i fin kvalitet VOLKSWAGEN. Flott Volkswagen Bus TCO-20 (Tipp & Company), ant. en slags brannbil. Med lys på taket og ant. fester til to stiger. Made in Western Germany. Blikkbil i meget god stand GRANAT (almandin). Kjempestuff på 17 kilo med tallrike 2-3 cm store krystaller, på begge sider av stuffen som måler 39x26 cm. God kvalitet, godt preparert, og framstår som meget vakker, museumskvalitet. Fra Fauske, Nordland SØLV. Fin stuff fra Kongsberg, ca. 3 x 2 x 1 cm, både friske og oksiderte partier med matriks WINGROVE, GERALD. Fantastic Alfa Romeo 1932 BC 2300 scale 1:15, model car hand made by Wingrove. Wingrove is a world leader in building model cars and boats. Every part is hand made. You can t get better model cars! Signed. Storauksjon april WINGROVE, GERALD. Fantastic BUGATTI 1934 Type 59 scale 1:15, model car, hand 00 made by Wingrove. Wingrove is a world leader in building model cars and boats. Every part is hand made. You can t get better model cars! Signed ZEPPELIN. Sennepsgul blikkzeppelin fra Lehmann, L 18 cm. Mgl. noen smådeler, men opptrekksfunksjonen virker Lott 16 div. biler. En Tekno Saab 96, 8 Corgi, 4 Dinky, en Lesney og en nyere blikk Citroen. Noe varierende kvalitet, noen dekkmangler og annet Lott 7 div. biler. En stor fin brannbil Made in Japan, litt skjevt hjul og småslitasje, resten bl.a. lagd i Japan, Frankrike og to i Kina. Litt varierende kvalitet. Medfølger en liten tanks i original eske made in China Lott 8 div. biler/busser, 7 i blikk. Litt varierende kvalitet Lott 25 Lesney Made in England, 1 Lego Esso tankbil og en Pilot. Mange gamle, noe varierende kvalitet, de aller fleste hele og komplette med hjul Lott 4 store fine plastbiler, alle 4 med fjernstyring med batteriboks med ledning. To testet og de virker, de to andre har vi ikke riktig batteri til. Den største bilen er ca. 36 x 19 x 8 cm. Frontrute på ene bil med skader. Barnebøker, mm (momsfritt) 1935 HANSEN, MAURITS CHR. Fabler med billeder for börn. Tildeels oversættelse efter Otto Speckters Tydske udgave. Bergen i mai Ikke komplett, men med 42 av 50 historier. Senere innbd. Slitt, men veldig uvanlig og tidlig (den første?) barnebok SJHELDERUP-EBBE, TH. Besök i Troldheimen. Billeder av Eivind Nielsen. Eberh. B. Oppi. Kristiania. 25 s. Rikt ill. bok med fine tegninger i farger. Litt skadet rygg nederst og litt blyanttegninger på bakside. Lover og forordninger *) x 1937 Lott på åtte gamle lover angående handelsvirksomhet. Bl.a. lov ang. haandverksdriften 1839, hefte på 24 sider. Stort sett bra kvalitet Lott: Fem gamle grunnlovsbestemmelser tre lover angående endringer i lover og forordninger 1824, 1842 og Stort sett bra kvalitet. Mineraler/smykkesteiner/fossiler *) 1939 AMETYST. Meget pen og stor, smaragdslipt, karat, 43 x 28 x 17 mm. HUE enchanged, med EGL sertifikat SMARAGD. Flott ovalslipt, 7.4 karat, 14.6 x 10.9 x 6.7 mm. Fra Colombia. EGL-sertifikat AMETYST. Stor stuff med støpt sokkel. Ytre mål 58 x 67 x 28 cm. Veier ant. opp mot kg. MÅ HENTES I OSLO BLÅ OPAL. Flott og stort råstykke av naturlig ubehandlet blå opal 488 karat, ca. 68 x 41 x 40 mm TANZANITT. Høyst uvanlig og stor stuff 13x9 cm, med flere deler av store xls i kvarts. Pene blå farger i nyanser og dels av smykkesteinskvalitet. Meget attraktiv stuff i et internasjonalt marked, og ypperste museumskvalitet for dette sjeldne materialet. Fra Tanzania TRILOBITTER, to store, ca. mill. år. Fra Atlas-fjellene i Marokko. 650 Modelljernbane *) 1947 FALLER START-SET H0. Ser komplett og ubr. ut i original eske. Litt slitasje på esken LOKOMOTIV. Håndlaget modelltog spor O, laget av modellbyggeren Kaare Nefven. Meget fint. x 1949 LOKOMOTIVER. Samleserie med 36 ulike lokomotiver i plastmateriale, montert på sokkel. Alle kommer i org. emballasje, fra serie utgitt i China. Infohefter om hvert tog medfølger MÄRKLIN 0970 STARTSETT. Komplett startsett i eske. En av vognene har løst hjulsett. Lokket er helt, men isoporen under transformatoren er borte, så der er det et hull. Ikke testet MÄRKLIN Historisk snälltog fra Jubileumsutgave ifm. at Märklin har vært 50 1 år i Sverige. Flott sett med lok og tre vogner i original eske MÄRKLIN Flott lok i original stand i original eske. I flott stand MÄRKLIN Flott lok i original stand i original eske. I flott stand MÄRKLIN Flott lok i original stand i original eske MÄRKLIN NSB lokomotiv i flott stand i original eske MÄRKLIN Flott lok i original stand i original eske MÄRKLIN Flott lok i original stand i original eske MÄRKLIN M.M. Lott 4 div. transportvogner spor 0 fra tallet MÄRKLIN SHELL TANKVOGN. Flott vogn til spor 0. I fin stand MÄRKLIN SKINNEBUSS. Spor 0. Gammel skinnebuss fra 1930-tallet. Litt slitasje. På det internasjonale markedet ligger prisen på mer enn det dobbelte MÄRKLIN. Analog DEMOSTRATIONSTOG SET, Scala HO. Nr Lokomotiv og 4 vogne. Meget flott og som nytt, i original eske MÄRKLIN. Analog Lokomotiv BR 41, Scala HO. Nr Som nytt, med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Analog Lokomotiv BR. 141 (kan køre både skinne- og luftlednings drift), Scala HO. Nr Nytt og ubrukt, med original bruksanvisning, i original eske MÄRKLIN. Analog Lokomotiv Serie 231 A, Scala HO. Nr Som nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i original eske MÄRKLIN. Analog Lokomotiv Serie 25, Scala HO. Nr Som nytt, med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Analog Lokomotiv Serie BB 7, Scala HO. Nr Som nytt, med original bruksanvisning, i original eske MÄRKLIN. Analog Lokomotivset Vognset og 41772, Scala HO. Fantastisk flotte og alt nytt, i originale esker MÄRKLIN. Analoge Lokomotiver, Burlington F Nr og 9788, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt, Nr som nytt, i flotte originale esker MÄRKLIN. Analogt DEMOSTRATIONSTOGSETT, Scala HO. Nr Lokomotiv BR 111 og 4 vogner. Meget flott og som nytt, i original eske MÄRKLIN. B-Unit vogn for Santa Fe tog, Scala HO. Nr Ny og ubrugt, i flott original eske MÄRKLIN. Digitalt diesel togsett, Scala HO. Nr Helt fantastisk togsett med ekstra vogn FUSSBALL - WELTMEISTER Som nytt og ubrukt, i flotte originale esker MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv BR 143, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i original eske MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv BR 152, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i original eske MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv BR 212, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv Serie 26 SNC B, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv Serie 55, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Digitalt og delta Lokomotiv Serie Re 446, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt med original bruksanvisning, i flott original eske MÄRKLIN. Flott analogt lokomotiv DB 41334, Scala HO. Nr Er som nytt, med servicehefte og i pen original eske MÄRKLIN. Flott, analogt lokomotiv Re 4/4IV, Scala HO. Nr Er som nytt, i original eske

28 Obj.nr MÄRKLIN. Lott 3 div. vogner i spor 0 fra tallet MÄRKLIN. Lott to transportvogner, par, spor MÄRKLIN. Lott tre div. vogner, spor MÄRKLIN. Meget flotr analogt lokomotiv Deutche Reichsbahn , Scala HO. Nr som nytt, med servicehefte og i flott original eske MÄRKLIN. Meget flott Berlin Commuter Service Set. Scala HO. Nr Med vogn, 400 buss og 3 reklamesøyler. Flott og som nytt, i flott, original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Er som nytt, med servicehefte og i flott original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Som nytt, 1250 med servicehefte og i flott original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv ÖBB , Scala HO. Nr Er som nytt, 1250 med servicehefte og i pen original eske MÄRKLIN. Meget flott analogt lokomotiv SNCF , Scala HO. Nr Nytt og 1250 ubrukt, med bruksanvisning og i flott original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt Lokomotiv BR 52, Scala HO. Nr Flott og som nytt, i original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt Lokomotiv med lyd MY - NSB med sneplog i begge ender, 1 Scala HO. Nr Flott og som nytt, i flott original eske MÄRKLIN. Meget flott digitalt Lokomotiv MY - SNCB. Scala HO. Nr Flott og som nytt, i original eske MÄRKLIN. Meget flott, analogt lokomotiv 1605, Scala HO. Nr Er som nytt, med 1250 servicehefte og i flott original eske (med revnet plast) MÄRKLIN. Meget flott, analogt lokomotiv SBB CFF FFS 10102, Scala HO. Nr Er 1250 som nytt, med servicehefte og i flott original eske MÄRKLIN. Meget pent analogt lokomotiv 5920, Scala HO. Nr Som nytt, med 1250 servicehefte og i flott original eske MÄRKLIN. Meget pent analogt lokomotiv BR 204, Scala HO. Nr Nytt og ubrukt, 1250 i pen original eske MÄRKLIN. Meget pent analogt lokomotiv DB , Scala HO. Nr Nesten som nytt, med servicehefte og i pen original eske MÄRKLIN. Meget pent togsett, Scala HO. Nr Helt fantastisk togsett med 1 damplokomotiv og 3 vogner. Flott og som nytt, i flott original eske MÄRKLIN. PRIMEX (et Märklin produkt). Fantastisk flott JUBILEUMTOGSETT (150-året for den tyske jernbane), Scala HO. Nr. 2. Nærmest som nytt og i pen original eske MÄRKLIN. Samling togvogner Scala HO. Herav 10 stk. i originalesker: 3131, 4002, 4005, 4502, 4503, 4513 x 3, 4517, 4610, alle som nye i pene esker. Medfølge ukomplett 3154G, kjølevogn samt dansk Esso-vogn, i alt 13 stk. MÄRKLIN. Spor 0. Lott lokomotiv R890 med opptrekk, godsvogn merket Fyffes, en lastevogn, en jernbaneovergang og et lite hus. Loket må repareres ltt, da ene hjulet er litt løst. 1 MÄRKLIN. Utrolig flott vognsett, Scala HO. Nr fantastiske vogner Schnellzugwagen set, som nytt, i flott, original eske. 2 MÄRKLIN. Utrolig flott vognsett, Scala HO. Nr fantastiske vogner Schnellzugwagen set, DIE GOLDENEN ZWANZIGER, som nytt, i flott, original eske. 3 Lott spor 0. Et opptrekks lokomotiv fra Karl Bub Nürnberg 1920-tall, en fin liten kranvogn, en vogn i plastikk, noen vogndeler, en signalmast, en bro med to signalmaster samt tre trapper. 4 Lott ca. 50 skinner og 6 buffere til spor 0. Bare rette skinner. 5 Lott to Märklin lokomotiv, 7 vogner, samt mye skinner. Brukt, ikke testet. Musikk *) Musikk. Partier med vinyl, cd-er etc. *) 6 POLYFONPLATER. Lott: 10 gamle polyfonplater i diverse utgaver. Største er 58 cm i diameter. Minste 22. Var. stand. 7 STEINKAKER. Lott på ca. 65 stk. Bl.a. Nora Brockstedt og Jens Book Jensen. Litt slitt, mange uten papiromslag. Sendes på kjøpers risiko. 8 SINGLER. Lott 34 singler tall. Bl.a. 4 Stones, 4 Small Faces, Kinks mfl. Kun tre med billedcover samt at Kinks ene har et originalt norsk cover. Litt varierende kvalitet. Se bilde og liste på nett. 9 SINGLER. Gammel perm med 21 singelplater. Flere like. Med og uten cover. Var. kval BEATLES/BEATLESMEDLEMMER. Lott 23 div. singler. Seks Beatles, 4 med covere, en god del Wings mfl. Medfølger 3 div. bl.a. èn Rolling Stones. Noe varierende kvalitet BEATLES. Lott 10 LP-plater. Syv Beatles, to George Harrison og en Ono/Lennon. Bla. Sgt. Peppers, The White album, Revolver, Rubber Soul mfl. Litt varierende kvalitet FONOGRAFRULLER. Lott sju gamle ruller med musikk. Edison Amberol Music PLATER. Gammel grammofonkasse med 30 steinkaker. En del norsk. Var. kval. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Gammel grammofonkasse med 30 steinkaker. En del norsk. Var. kval. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Album med 12 steinkaker. Bl.a. et par Åge Samuelsen og et par Louis Armstrong-plater, Arve Opsahl, etc. Var. kval. Sendes på kjøpers ansvar PLATER. Gammel grammofonkasse med 30 steinkaker. En del norsk. Var. kval. Sendes på kjøpers ansvar. Musikk Samleobjekter, inkl. gamle noteark etc. *) 2017 BEATLEMANIA. Fire plastfigurer i original emballasje. 8 cm høye BEATLES PÅ BRODWAY. Norskutgitt hefte fra s. Veldig rikt illustrert med bilder med norsk tekst. Noe rynker på omslag, ellers fint. Meget uvanlig MUSIC STAR. Lott ca. 85 blader Bra kvalitet på de aller fleste NOTER. Noteblad innbundet i 13 bøker. Mange dekorative forsider og kjente navn, Oscar Borg, Chat Noir, Edvard Grieg, Halfdan Kjerulf, Lyktemanden, Ernst Rolf, Oscar Straus, Christian Teilman, Reidar Thommessen m fl. Oldsaker *) 2021 Lott funn fra Romertiden. Første-tredje århundre. En bronsering (Ø=20 mm, 6,1 gr), beltedel med ornament (34 x 3 mm), beltespenne (37 x 33 mm), bronse fibula (L=47 mm, 9,2 gr) og forsølvet bronse fibula formet som armbrøst (L=51 mm, 10,5 gr) Lott 5 div. verktøy/våpen fra Romertiden. Fra første til sjette århundre. En pinsett (L=5,4 mm, 5,9 gr), meisel (L=51 mm, 38,1 gr), spiker (L=53 mm, 4,6 gr), jern pilspiss med dreid skaft (L=83 mm) og et dobbelt øksefeste (L=32 mm) ROMERSK URNE/VASE. Fra det 3. århundre. H=161 mm og Ø=122 mm. Polare samlegjenstander og bøker *) Polare samlegjenstander *) 2024 AMUNDSEN, ROALD. Portrett av Roald Amundsen tegnet av Werner A. Hoffman. Trykk nr 41/. 19x27 cm. Passpartout og ramme. Blyantsignert GRØNLANDICA. Meget flot udskåret TUPILAK av ben, Fabeldyr, H 12 cm. Fremstår i pen stand. Obj.nr GRØNLANDICA. Utrolig flott seælskinnskajakk med mann og mange fangstredskaper i ben og tre, 52 cm. lang ROALD AMUNDSEN platte i messing merket 1929 i n. h. hjørne. 15x29 cm ROALD AMUNDSEN. Gammel uinnrammet plakat med bilder av hans bragder og hans portretter. 37x47 cm. Noen brune flekker. Rull ROALD AMUNDSEN. Lott. Fin lott med byste i gips, sign. Gunder Larsen 1930, H=17 cm, kobber askebeger med luftskipet Norge, Amundsen og Ellsworth Ø=11,5 cm, askebeger i tinn Ø=12 cm, lighter i tinn H=9 cm (begge med flere fine motiver), munnspill med inskripsjon Paa Sydpolen, platte fra Figgo med Amundsen Ø=17,5 cm og en Erbe Silkedropsboks med motiv av Fram, H=13 cm 650 Polare bøker og annet (momsfritt) 2030 BALLONG, FLY OG LUFTFART. Lott 8 bøker fra flyvningens pionertid i Norge og våre nordlige områder. Se bilde og liste på nett BRUUN, DANIEL. Kampen om Nordpolen. Polarforskningens saga. København utg. Samt. shirtingbd. (6) s.rikt ill. i sort/hvitt og farger. 1 fargetrykt plansje. 1 foldet plansje. Foldet kart. To bøker sammenbundet i forlagets originale mørkeblå helshirtingsbind, med dekor og tekst i gull. Hjørner svakt slitt, ellers solid og fin stand, en flott bok BULL H. J. The Cruise of the Antarctic to the South Polar Regions. 1. utg. av boken 1896, på engelsk. 243 s + 32 reklame s. 12 plansjer. Orig. dekorert helsjirtingbd. Litt slitasje, men ikke mye. Dedikasjon inni Hr. Advokat Chr. Stang med høiaktelse. Forfatteren. Også med skrevet Kullebunden pr. Christiania Marts 1913 under dedikasjonen, ant. noe senere NANSEN, FRIDTJOF. Fram over Polhavet. 1. utgave Komplett i 34 hefter. Litt kantslitasje, ellers hele og fine. Ikke så vanlig i hefteform NANSEN, FRIDTJOF: Gjennem Armenia. 1. utgave. Jacob Dybwads forlag s. Ill. med bilder og kart. Pent orginalbind Lott 10 div. bøker fra ekspedisjoner. Bla. Ingstad, Høygard, Arenesen, Nansen mfl., 10 velkjente ekspedisjons- og/eller polarklassikere. Se bilde og liste på nett Lott 10 div. bøker fra ekspedisjoner, hovedsakelig sydpolområdet. Se bilde og, liste på nett Lott 13 bøker med polarlitteratur. Se liste Lott 5 fine bøker av Fønhus, Berset, Ebbell, Sverdrup og Flint. Se bilde og liste på nett Lott to bøker av Wolstad og Berset. Se bilde og liste på nett Lott tre bøker av Hoel, Greve og Østreng. Se bilde og liste på nett. Porselen, fajanse, stentøy, samt glass *) 2041 GLASSVASER. Et flott grønt par i Jugend med 6 kvinnelige aktmodeller som holder 1250 toppen oppe. H=13 cm. Ikke signerte KARAFFLER. Et par krystall. Begge med stoppere. Det er en ørliten forskjell i høyde på de to, stopperne er like, men også ulik høyde. H ca. 25,5 cm med stoppere BERGEN. Lott 4 veggplatter med motiv fra Bergen. Bl.a. Bakkesmauet, Bryggeteateret mfl. De tre største ca. 12 x 19 cm SAFTFLASKE. Fin gammel blåst flaske med dekor, H=22 cm. Medfølger stopper COGNAC. Fin gammel, blåst flaske med dekor, H=23 cm. Medfølger stopper FLASKE. Eldre rikt dekorert flaske, med noe naiv maling. Flasken er ikke blåst. Med hjemmelaget fin trekork. H=31 cm PORSGRUNN. Gammelt eggoppsats med grønt stempel. Mangler dessverre eggkoppene. Litt slitasje PORSGRUND PORSELEN. Sjokoladekanne. Modell 1640, dekor cm høy. Pen PORSGRUND PORSELEN. Sjokoladekanne. Modell 1760, dekor 0684, vannliljer. 26 cm høy. Pen PORSGRUND PORSELEN. Sjokoladekanne. Modell 970, dekor 0109, blåklokker. 20 cm høy. Pen PORSGRUND PORSELEN. Liten tekanne. Modell 404, gull, kløver dekor. 11 cm høy. Pen JAPANSK FAT. Imari. Flott fat, Ø=31 cm SELTERSFLASKER. Lott på to gamle flasker med liten glasskule i halsen. H=24,5 cm KREDITKASSEN. Sparebøsse i keramikk formet som gris fra Stavanger flint designet av Inger Waage. Fra 50-tallet. Den store størrelsen. H=21 cm JOHANSSON, WILLY Glassvase fra Hadeland sign. Hadeland 2046 WJ. flattrykt form, grålig kjerne under klart overfangglass. H=20 cm, vekt ca. 2,4 kg. Postale effekter *) 2056 CABINE TELEPHONIQUE. Eldre fransk emaljert skilt. Ca. 40 x 40 cm. Noe slitasje POSTKASSE. Stor fin postkasse, nyere. I bra stand. Ca. 34 x 19 x 49 cm POSTKASSE. Stor, fin, litt nyere kasse. 33 x 52 x 18 cm. Låsmekanismen defekt POSTKASSER. Fire eldre postkasser, hvorav tre i messing. En er svensk. Tre med nøkler POSTLUER. Lott to fine luer i fin stand POSTSKILT i aluminium med tekst FRIMERKER TIMBRES-POSTE STAMPS BRIEFMARKEN. 21x30 cm. Noen anmerkninger og slitasje i hjørnene. Radio, lydutstyr, etc. *) 2062 REISEGRAMMOFON. Merke CARUSO. Fungerer fint. Ekstra stifter i eget rom. En koffert med 19 stk. 78-plater som kan spilles på grammofonen inngår i dette objektet. Variabel kvalitet. Skjøre, sendes på kjøpers risiko TANDBERG. Radioforsatsen til Tandberg båndopptaker 2. Uvanlig. F 2064 VEGA TURISTRADIO Model 601A. Reiseradio som vi ikke har testet. Produsert av Klaveness Radiofabrikk i Uvanlig SYMPHONION. Verk til godt over år gammel Symphonion musikkspiller (til polyfonplater) COLUMBIA reisegrammofon i metallkasse. Går fint. Reklame *) Reklame. Bryggerieffekter, brus og øl. *) 2067 AKTIEBRYGGERIET STAVANGER BAYER ØL. Meget gammel flaskeetikett. Noe smuss CHRISTIANIA BRYGGERI BAYER-ØL. Meget gammel etikett. Det nevnes gullmedaljer i 1885 og CHRISTIANIA BRYGGERI ølkasse. Uvanlig COCA COLA. Sammenfor seier 94, plastskilt fra Lillehammer OL 1994 med logo og Håkon og Kristin på seierspallen. 88 x 27 cm COCA COLA. Fint blikkskilt Ta en pause Coca-Cola forfrisker best. Ca. 71 x 51 cm. 1 Bra stand COCA COLA. Flott tavle med reklame over. Ca. 51 x 69 cm. Litt slitasje COCA COLA. Gammel transportkasse med 24 flasker. Alle med innhold. Vi anbefaler 900 henting på Østlandet. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse COCA COLA. Gedigent emaljeskilt, 60 cm diameter. En rustflekk i venstre kant og i opphengspunktene Storauksjon april 2017

29 Obj.nr. Obj.nr COCA COLA. Stort emaljeskilt 46x138 cm. med logo, flaske og ISKALD nede. Et 2 meget velbevart skilt med bare mindre anmerkninger. Vi oppfordrer sterkt til henting på Østlandet, pga. størrelsen. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse COCA-COLA. Stor plakat fra tallet med mor og barn. 48x68 cm COCA-COLA. Uvanlig tosidig skilt fra landhandler. Sponplater og metallramme. 51x74 2 cm. Noe spor av vær og vind. x 2078 E.C. DAHLS Bayerøl. To meget gamle, trekantformede flaskeetiketter. Premier fra 1870, 1872 og E.C. DAHLS BRYGGERI, BOKØL. To meget gamle, ovale flaskeetiketter. Premier fra 1872 og Begge er skadet FRYDENLUND Gold Export Beer. Stor utstillingsflaske i plast stappfull av ølkorker, ca tallet? 78 cm høy, ca. 13 kg FRYDENLUND Vørterøl. To gamle glasskilt ene med OL-ringer, utgitt ifm. OL Oslo -52, 18x27 og 22x27cm. Skjøre. Bør hentes i Østlandsområdet. Sendes på kjøpers ansvar. Emballasjetillegg kr. tilkommer ved forsendelse. Noen anmerkninger FRYDENLUNDS BRIGG LETTØL. Eldre uthengsskilt i emalje tallet? Ca. 60x70 cm. Bra stand FRYDENLUNDS BRYGGERI. Fin juleølplakat med nisser fra 50-tallet. 22x32 cm. Bra stand FRYDENLUNDS BRYGGERI. Halvliterglass fra tallet. Liten anmerkning ifm. produksjonen. REALISASJON! 2085 FRYDENLUNDS BRYGGERI. Ølkrus med lokk. 9x12 cm. REALISASJON! 2086 FRYDENLUNDS PILSNER. Stor utstillingsflaske i plast halvfull av ølkorker. 78 cm høy, ca. 10 kg. F 2087 HANSA BREWERY VIKING STOUT. Flott etikett med vikingmotiv. Feilfri HANSA BRYGGERI. Fint keramikkrus med tinnlokk. H=14 cm. Merket H under JOLLY COLA - for it s a JOLLY good COLA. Aluminiumskilt fra tallet, 25x25 cm. Pen stand LARSEN COGNAC. Lott 4 Vikingskip-flasker. En grønn, en lysegrønn, disse to i esker, og to blanke LB (Lundetangens Bryggeri) ølkasse. Slitt og rust LUNDETANGENS nye ansikt. Plakat. 49x16. Noen flekker ODALS VÆRK, SANDER. Fire etiketter for hhv. Bokøl, Landsøl og to ulike Vørterøl. Stort sett pen stand OSLOBRYGGERIENE. Ca. gamle fotografier i s/hv fra tallet. Flere størrelser PEPSI COLA. Gammel transportkasse med 24 flasker. Noen med innhold. Noen med patentkorker. Vi anbefaler henting på Østlandet. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse RINGNES ØL. Dekorativt skilt fra 1950-tallet i metall, laget av Kraftex A/S i Moss. 24x25 cm. Noen skrammer RINGNES ØL. Trykkplate med Wenche Foss som bærer ølbrett i original innpakning. 6x9 cm RINGNES ølkasse. Fin grafikk RINGNES PILSNER. Flott emaljeskilt med ørn over jordklode. Merket E. Müller Lund. Oslo. Ca. 40 x 60 cm. 2 RINGNES VØRTERØL LAGERØL. Stort uthengsskilt i emalje, ca 55x60 cm. Uvanlig 900 type fra tallet. Noen skader RINGNES. Stor innrammet plakat med globus og fristende ølglass. 64x89 cm. Glass og ramme. Bør hentes i Oslo el. Sarpsborg. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse RINGNES. VÅRØL-plakat tegnet av Damsleth. En skål til solens pris. 46x62 cm. Glass og ramme. Bør hentes i Oslo el. Sarpsborg. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse SCHOU og RINGNES Vørterøl. To gamle glasskilt 20x25 og 21x33 cm. Skjøre. Bør hentes i Østlandsområdet. Sendes på kjøpers ansvar. Emballasjetillegg kr. tilkommer ved forsendelse SCHOUS / TUBORG. Uvanlig plakat med SKIPPER N-motiv. 42x58 cm. Dansk med norsk tekst bak. Noen bretter og rifter. REALISASJON! 2105 SCHOUS juleølplakat fra 30-tallet i glass og ramme. Kunstnersignatur moum. 21x31 cm. Bra stand. Uvanlig. F 2106 SCHOUS ØL. Friskt fra Schou. Flott uthengsskilt i metall og plastmateriale fra tallet. 50x80 cm. Mindre anm. Bør hentes i Østlandsområdet. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse SCHOUS ØLSORTER. Stort og uvanlig skilt fra 20-tallet fra landhandler. 68x27 cm Noe smuss og skader SCHOUS transportkasse for 12 helflasker. 46x32x23 cm. Fin grafikk. Uvanlig SCHOUS vørterøl. Plakat i kobbertrykk utført av Wardenær. Gutt med vørterølflaske. 30x43 cm. Original innramming med glass. Fuktflekker i kantene. Embalasjetillegg tilkommer ved forsendelse, evt kan det sendes uten ramme i rull SCHOUS. Diskplakat med dame som skjenker i et glass Vørterøl. 23x33 cm. Noe smuss SCHOUS. Fin plakat med Schousmannen og fabrikkområdet. 54x43 cm. Små anm SCHOUSMANNEN. Trykkplate i original innpakning. 6x9 cm SVITUN. Maskinhuset Stavanger. Meget uvanlig juleboks, med nisser på sykkel, moped og med barnevogn på lokk. Bilde av fabrikken på front. Ca. 20,5 x 11,5 x 8 cm. Litt slitasje TROPO appelsinbrus. Uvanlig plakat med tredimensjonal effekt. 28x35 cm. Noen brekker TRYKKPLATE for reklamesak for Oslobryggeriene Schous, Frydenlund og Ringnes. 15x32 cm TRYKKPLATE for Schous, str. 17x25 cm, montert på en tykk treplate. Unik TUBORG. Meget gammelt Tuborgskilt, trolig fra 1930-tallet. 52x70 cm. Endel skader. Kunstnersignatur. Bør hentes i Østlandsområdet. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse Ølkasse med utydelig logo (S-Borg Brygg? Infra...). Sjelden Lott tre enheter: De tosidige Vårøl- og juleølplakatene er tegnet av Damsleth, 32x24. Samt en nyere Ringnes plakat. 22x32 cm. Reklame, diverse *) 2120 A. DAHL & CO. Trondhjem. Gammel uvanlig fin kalender fra Ca. 15,5 x 27,5 cm AAS. Kaldt mineralvann her. Stort aluminiumsskilt. Ca. 50 x cm. Noen riper, småskader kant, ellers bra AASE MARGARIN, LILLEHAMMER. Speil med reklame. Trolig fra 50-tallet. 45x60 cm. MÅ HENTES i Østlandsområdet. SENDES IKKE AC RADIATOR PRESURE CAP. Reklameskilt på en slags bordholder til å ha esker i. Ca. 37 x 38 cm. Litt slitasje AGRA MARGARINFABRIKK A/S OSLO. Stort innrammet glasskilt for X-margarin billigmargarin. Ca. 56 x 117 cm. Noe slitasje, men framstår uvanlig bra. Må hentes i Oslo ALF BJERKE. ALF BJERKES SPRED. Satin for innendørs bruk. Flott reklameskilt med 1 lys og reklame på begge sider. Ca. 45 x 30 x 12 cm. Virker, og er bra ALF BJERKE. Spred-sett til å ha maling i. Formet som nistekurv. 23x16 cm. Noen bulker og rust ALF R BJERCKE, JOTUN. Lott: 10 eldre fargekart. Åtte fra Bjercke, to fra Jotun. Litt var. stand ALFA LAVAL, LARVIK. To gamle metallskilt Systeme Hyropulse og Ici Machine A Traire. Trekantform ca. 28x28x28 cm. Noen anmerkninger, bl.a. rustskader ALFA ROMEO. Flott lite emaljert blikkskilt med reklame. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje ANDELSBANKEN. SPAREBØSSE BUSS fra ANDELSBANKEN (Danmark). Meget 1300 god stand ARNE OG MARIANNE MARGARIN. Fint lite uthengsskilt, med motiv på to sider. Ant. papp innrammet i glass. Ca. 15 x 21 cm BANAN MATHIESEN. Flott sølv askebeger med emalje ifm. 75-årsjubileet BARBERBLAD DISPENSER FOR Æterna barberblader. Svensk produsert. Skal stå på et stativ. 23x40 cm. Fin stand BARBERBLADER. Lott 8 originale, fulle pakker med barberblad, samt ca. 150 løse i originalpakning BENSINPUMPE Ca fra Østlandske Petroleumscopagni som senere ble overtatt av ESSO. Flott museumsgjenstand. 125 cm høy. Bør hentes i Oslo el. Sarpsborg BORGAR MARGARIN. Gammel plakat i papp fra BORGAR MARGARINFABRIKK A/L Fredrikstad - Oslo. Linnea Plantemargarin. 32x47 cm. Innrammet, plakaten limt på større papplate BRYN & HALDENS TÆNDSTIKFABRIKKER. Formerly H. Jølsens tændstikfabrik. Flott engelsk reklame plakat på meget tynt papir. Ca. 35 x 51 cm. Fin stand BRYN TÆNDSTIKKER. Lott to fyrstikkesker. Great Mogul og The Rana. Begge med innhold og skrift på bakside BRØDRENE CLOETTA. Creme chocolade. Kristiania. Stor, fin eske i tre med fin reklame på innside av lokk. Noe på utsiden også. Ca. 34 x 17 x 6,5 cm BUGATTI. Flott lite ovalt emaljert skilt. Ca. 14 x 7 cm. Litt slitasje C.GEIJER & Co, Oslo. (Gjerdefabrikk og bilprodusent , produserte 25 biler totalt). Gammelt, grønt emaljeskilt, 13x13 cm. En skade i venstre kant + mindre flekker CASTROL MOTOR OIL. Flott lite emaljert blikkskilt. Ca. 12 x 9 cm. Litt slitasje CASTROL. Firkantet emaljert blikkskilt. Ca. 30 x 30 cm. Noe smårust langs kanter og 900 festehull CHEVROLET. Flott emaljert skilt i super stand. Ca. 51 x 25 cm CHEVROLET. Stor flott emaljert skilt. For økonomisk transport Chevrolet Autorisert Verksted Ekte reservedeler. Stort, ca. 132 x 76 cm. Noe avslag ved hullene og rundt kant, ellers fint CORVETTE. Flott lite emaljert skilt. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje. F 2147 DEN NORSKE DROPSFABRIK i CHRISTIANIA. Meget gammelt dropsspann uten lokk. Kontorer hos Hjul og Platoni, Prindsensgt. 10. En del rust. UNIK! 24 x 15 cm 2148 DET KGL. OCTROIEREDE ALM. BRANDASSURANCE-CO. Gammelt dansk agenturskilt Gamle Danske. Ca. 45 x 34 cm. Litt slitasje og smårust på kant DIPLOM-IS. Flott keramikkfat laget av Telemarkskunstneren Anton Kringlegaarden (sign.), 28 cm. diameter DODGE BROTHERS. Fint rundt blikkskilt. Ø=28 cm. Noe rustskader, men fint DYRLÆGE BARGUM S Kvegrensings-pulver. Meget gammel, original pakning som lekker litt. Morsom sak. F 2152 EMALJESKILT Pengelotteriets Kommisjonær, 29x19 cm i gedigen ramme. Dette er det 1 aller eldste kommisjonærskiltet fra 1920-tallet. Pen stand FABRIQUE NATIONALE D HERSTAL. Flott lite emaljert skilt med motorsykkelillustrasjon. Denne belgiske fabrikken er i dag mest kjent for sin våpenproduksjon, men produserte tidligere også motorsykler, sykler og biler. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje FABRIQUE NATIONALE D HERSTAL. Flott lite emaljert skilt med motorsykkelillustrasjon. Denne belgiske fabrikken er i dag mest kjent for sin våpenproduksjon, men produserte tidligere også motorsykler, sykler og biler. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje FORSIKRINGS AKTIESELSKAPET DOVRE AGENTUR. Flott emaljeskilt. 40x23 cm. 1 Ca FORSIKRINGSSELSKAPET BRAGE. Gammelt blikkskilt 31x21 cm. Ganske slitt FREDRIKSTAD PRESERVING JULESKRIN. Helt ubrukt stand, i original eske. 22 x 8 cm FREIA SJOKOLADE. Lite skilt i aluminium. 54,5 x 6 cm. Noe småbulkete FREIA sjokoladeselger fra tallet. Normal slitasje. Grafikken er flott FREIA. Freia Sjokolade. Fint plastskilt, ant. til et lysskilt. Bra stand. Ca. 68 x 39 x 7 cm FREIA. Fin boks, med Kurant blanding -etikett. Ø=26 cm og H=17 cm. Litt slitasje og et par små bulker FREIA. Gammelt samleralbum med samlermerker fra Mittet, med 87 div. merker, hvorav det er 59 fra Freia FREIA. Stor boks Freia Chokoladefabrik Oslo med to munker som prøvesmaker drikke på lokket. Ø=15 cm og H=24 cm FREIA. Sukkertøyskje L=21 cm i sølvplett. Noe slitt GLORIA PUSSEPULVER. To diskplakater samt originalpakning Gloria fra tallet GRESVIG. Lott 4 prishefter fra God kvalitet. Se bilder HADELAND GLASSVERK. Katalog s. Rikt ill HANSA. Fin klokke på tønnelokk i glassfiber. Ø=40 cm HARLEY-DAVIDSON. Flott lite rundt emaljert skilt. Ø=12 cm. Litt rust rundt det ene 900 festehullet HARLEY-DAVIDSON. Flott rundt emaljert skilt. Ø=61 cm. Små avslag rundt kant, noe 1 smårust, men fremstår som et usedvanlig fint skilt HESSISCHE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT. Emaljert skilt med Hessens (delstat i Tyskland) våpen. Ca. 14 x 22 cm. Litt anm HOLTERS LYS. Gammelt fint aluminiumsskilt. Ca. 63 x 24,5 cm. Noen små anmerkninger HOLTERS LYS. Plakat fra 50-tallet med gutt som bærer stearinlys. 33x48 cm. Stiftehull i kantene HOTELLMERKATER. Samling på plansjer, hvor over er norske HVALER CANNING A/S. Sju ansjosbokser. Gaffelbiter i vinsaus. Noen skrammer IDUN LIVSFORSKIRING stiftet Gammelt blikkskilt fra Kristianiaperioden. Merket Sandvikens blikvarefabrik, pr. Kr.a. Str 11 x 16 cm. Meget pent. Sjeldent IOGT. Norges Godtemplars Ungdomsforbund. Ant. hjemmelaget tre-skilt. Allikevel fint og dekorativt. Ca. 50 x 49 cm JAGUAR CAR SEVICE. Flott lite emaljert blikkskilt. Ca. 8,8 x 15 cm. Litt slitasje JAWA. Lite og fint ovalt emaljert skilt med reklame for denne tsjekkisk-produserte motorsykkelen. Ca. 14 x 7 cm. Bra stand JORDAN. Rød utstillingstannbørste. Verdens største? 140 cm lengde. Tidl. utrop. REALISASJON! 2181 JOTUN blikkskilt fra tallet. Dobbeltsidig. 53x17 cm. Noen skrammer JOTUN PINGVIN. Fra Egersund, uvanlig pent eksemplar av denne rariteten, ca. 20 cm høy og ca. 12 cm bred. Medfølger en liten pingvin H=4,5 cm. Storauksjon april

30 Obj.nr JØLSEN, ENEBAK. Fyrstikkeske med innhold merket Hovedoplag A. Hiort, Christiania på siden. Uten blyantnotater KAFFEBOKS. Meget gammel blikkboks fra Norsk Kaffe & The-Import, Pilestrædet 13, Christiania. 11x20 cm. Noen anmerkninger. Fin grafikk KAFFETÅRN fra Fridtjof Rasmussen, Oslo. Brændt Kaffe. Ganske slitt, men grafikken 1 er fin. Uvanlig type KAFFETÅRN, ca år gammelt, merket O. D. BRUUN. Uvanlig rund type. 35 cm 1 diameter, 57 cm høyt. Ganske slitt. Lesbar grafikk. Uvanlig KAFFETÅRN, ca år gammelt, uten angivelse av firma. Uvanlig rund type. 30 cm diameter, 69 cm høyt. Ganske slitt KIELLAND. Nesten komplett samlerserie fra Kielland med flagg, mangler kun nr. 44. Limt inn i et fint album for samlermerker fra Mittet KIELLANDS. To gamle Kiellands dropsbokser. 12x18x12 cm. Noen anm KODAK. Flott reklameskilt i plast med lys. KAMERA KODAK FILM. Virker fint. Ca x 39 x 11 cm KRISTIANIA KAFFEFORETNING. Flott blikkboks. Brændt Kaffe. 11x21 cm. En fjernet etikett har tatt noe av grafikken KRYDDER. Lott 12 ulike gamle krydderposer, hvorav åtte med afrikanermotiv. Var. stand LAMBRETTA SCOOTER 125/150 LD. To instruksjonshefter på norsk, 1 på dansk og en reservedelkatalog på engelsk fra Alle i fin stand. Uvanlig LILLEBORG. Lunaboken. Morsomt tegnehefte for barn fra Konkurranse. 1. premie: kr. Delvis fargelagt LILLEBORGS KRYSTAL. Flott papirplakat, stenlitografi. Innrammet med glass, bør evt. sendes uten ramme. Ca. 32 x 52 cm. Litt anm LILLEHAMMER. Metallskilt med Dølagutten, 48 cm høy. Pen stand LINCOLN BENNETT HATS. Flott tykt pappskilt med reklame for hattene fra Bennetts London. Ca. 30 x 43 cm. Kan også settes opp som bordplakat MATTIS bananoppheng med rasediskriminerende afrikanermotiv. Små anm. H=18 cm. Sjelden MERCEDES BENZ. Flott lite emaljert skilt. Ca. 9 x 15 cm. Litt slitasje. 2 MESNA BRUG, LILLEHAMMER. Gammelt støpejernskilt. 19x13 cm MISS ABU. Stor papplakat i naturlig størrelse av Miss ABU. Høyde på missen er cm. Meget dekorativ, hvor hun holder opp en stor gjedde. Nederste står det AB URFABRIKEN SVÄNGSTA SWEDEN. Liten skade nederst til høyre, ellers fin MOBILOIL. Fint skilt med Pegasus-hesten. Ca. 27,5 x 30 cm. Litt slitasje MOSS GLASSVÆRK. Lott åtte gamle prøveflasker i div. størrelser. Må hentes i Oslo eller Sarpsborg MOWINCKELS MARGARIN reklame på en gammel jo-jo. To ulike merker: Sol og Export. Tidl. utrop. REALISASJON! 2205 MOWINCKELS MARGARIN. Flott eldre emaljert skilt, ca. 45 x 15 cm. Noe småskader NILS NILSEN elektriske anlegg. Plakat. Adr. Strømsveien 125, Strømmen. Telefon Glass og ramme. Bør hentes i Østlandsområdet. Emballasjetillegg kr tilkommer ved forsendelse NORA Jordbærsyltetøy. Blikkskilt fra 60-tallet. 28x13 cm. Liten hjørnebøy NORSK UKEBLAD. Emaljeskilt. Landets flotteste. 30x17 cm. Prima NORSK UKEBLAD. Tosidig reklameplakat for utgaven med Kong Olav i USA. 32x48 cm. Flere skader NORSKE FORENEDE LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAP. Emaljeskilt. 30x15,5 cm. Med etikett fra Cathrineholms mek Verksted på bakside NYBØ PRESERVERING. Lott på to. Oksekarbonader i brun saus. Stavanger. Original håndtegnet og kolorert plakat som var utkast til boksemballasje. Ca. 36 x 5 cm. Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Dekorativ med ill. av okse og uvanlig. Faar i kaal. Stavanger. Original håndtegnet og håndkolorert plakat som var utkastet til boksembalasje. Ca. 38 x 10 cm. Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt (VTK). Dekorative og uvanlige O. CHR. KLAFSTAD. Oslo. Morsomt emaljeskilt med Regler for Vandklosetter. Reklame for O. Chr. Klafstad autoriseret rørlægger, Frognervn. 15 Oslo. Str. 17 x 9 cm OSLO BANANKOMPANI. Gammelt termometer. 11x15 cm. Meget små anm OSRAM. Flott papplakat med pære i profil i plast. Plakaten er ca. 48 x 98 cm. Bra stand PASTILLESKE i miniatyr fra CLOETTA med bjørnemotiv. 5 x 1.5 x 3 cm. Pen stand PERSIL. Tosidig emaljeskilt fra tallet. 48x32 cm. Noen anmerkninger. Ene siden 1 er ganske bra PRIMULA. Gammelt stativ for Primulabokser fra landhandler. 34x43 cm RADIONETTE. Stort flott lysreklame i plast. Tosidig. Ca. 78 x 24 x 16 cm. Virker ikke, ant. lett å få til å virke REMINGTON TYPEWRITERS. Fin reklameplakat med kalender fra India. Hovedkvarter for India og Burma i Calcutta. 31x47 cm tallet. Uvanlig ROBERTSON RADIO-ELEKTRO. Stort fint askebeger med sittende fisker. Fra Hartley Robertson LTD. Ø=18,5 cm og H=18 cm SACHS. Flott lite emaljert skilt med reklame for disse motorene som bl.a. ble brukt på Tempo motorsykkelmodeller. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje SAMLERMERKER. Lott ca. stk. Noen få festet i et album resten løse på to sider av ark og løse ellers. Bl.a. fra Freia og Fr. Meyers kjeksfabrikk SAMLERMERKER. Lott ca. 175 div. samlermerker, få norske, mest svenske og danske. I et gammelt samleralbum fra Mittet SAMLERMERKER. Med reklame. Totalt a. 140 merker, bl.a. 6 fra Fr. Meyers kjeks, 10 fra Cloetta chokolade m.m. Kommer i et fint samleralbum fra Mittet SCANDIA KJEMISKE. Usedvanlig morsom og dekorativt aluminiumsskilt med reklame for NARV skokrem. Ca. 29 x 48,5 cm. Litt smårust nederst ellers bra. Uvanlig SEEBERGS KLISTER. Eske med 25 ubrukte tomme tuber til Seebergs klister, skismurning. Uvanlig SHELL MOTOROIL. Fint blikkskilt, ca. 30 x 30,5 cm. En del slitasje SHELL. Fint lite trekantet reklameskilt. For det franske marked. Ca. 15 x 15 cm. Litt slitasje i hjørnene rundt festehullene SJEKKER/REMISSER. Lott ca. 135 stk. De aller fleste 1970-tallet fra mange banker som ikke eksisterer i dag. Noen få eldre. De fleste er makulert og sendt etter forespørsel på eksemplar fra banken. Morsom samling, mange småbanker STABBURET. To eldre spann, ene ifm. 40-årsjubileet 1976 med lokk. Det andre er kanskje eldre? Uten lokk. Høyde 15 cm. og 11 cm SUPER DUO. Glasskilt med reklame for penner. SUPER DUO, NP-penner vinner venner! 30x31 cm. Bra stand. Skjørt. Bør hentes i Oslo eller Sarpsborg. REALISASJON! 2232 SYRIN SÆBE. Gammel plakat 40x20 cm i papir fra Nordstrøm & Due. Svak brett. REALISASJON! 2233 SÆPOLIN. Beste Skuresæpe fra Sætersdal & Søn, Bergen. Blikkskilt fra ca , 20x8 cm. Pen stand SÅPE. To Nordstrøm & Due plakater 58x36 og 62x31 cm + en Sunlight plakat 49x36. Reproduksjoner. Rull. REALISASJON! 2235 TEXACO. La nouvelle Texaco motor oil. Flott lite emaljert blikkskilt. Ca. 9 x 12 cm. Litt slitasje. Obj.nr TEXACO. Lite flott rundt skilt. Ø=22,5 cm. Noe slitasje i festehullene og rundt kant, men sentrum bra THE AMERICAN BLUE STAR. Pussemidlet for metaller. Norsk fabrikat. Meget dekorativt 1 rundt blikkskilt. Ø=25 cm. Noe slitasje THYMOLIN. Stort, eldre emaljeskilt for tannpasta, x25 cm. Russisk tekst na zuby som betyr til tennene. Små anmerkninger TIDENS TEGN KOMMISJONÆR. Fint sjeldent emaljert skilt. Ca. 40 x 25 cm. Bulk og småskader TIDENS TEGN. Samleralbum for samlermærker. Inneholder 62 merker, 59 stk. fra Olaf Larsens Chocolade med dyr på TIDENS TEGN. Samleralbum for samlermærker. Inneholder ca. 110 div merker. Mange fine fra ulike serier TOBLERONE. Dekorativt skilt fra tallet. 32x40 cm. Små anm TORSKEROGN. Originalt og unikt håndtegnet fra trykkeriet, utkast til torskerognemballasje etikett. Ca. 32 x 11 cm. Fra Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt Stavanger (VLK) 2244 TRYKKSTEIN for litografisk trykk. Reklametrykksak for renserifirma i Oslo på ene siden, Fredriksstad Glasmagasin på andre siden. Vekt ca. 10 kg VAN DEN BERGHS. To blikkbokser fra Van Den Bergh s margarinfabrik, Skøyen Oslo. Aroma Margarin og Terne margarin. Vintermotiver. 18x10x18 og 18x19x18 cm. Noen skrammer VEEDOL. Flott lite emaljert skilt med dame som reklame for denne typen motorolje. 900 Ca. 10 x 20 cm VIKING ASKIM. To par ubrukte skisko, ene for barn, det andre for dame (str. 38) VIKING ASKIM. To plakater fra 50-tallet. Ene med brukket arm. Var. stand VON TANGEN. Victoria the. Meget uvnlig liten blikkboks fra Von Tangen Landets störste Theimportør. Victoria-Theen er pakket av norske arbeidere. Støtt norske foretagender. Ca. 6,5 x 6,5 x 10 cm ÅSHEIM & MIDTGÅRD A/S. Bergen. Lott 3 fine papplakater. Alle tre innrammet og limt på plate. C. 26,5 x 35,5 cm Lott tre sparebøsser formet som bok: Christiania Bank og Kreditkasse og to ulike fra Oslo Sparebank. Litt var. stand. Det skrangler i dem Lott ca. 70 div. tomme bokser/esker, det meste i blikk. Norske og utenlandske. Se bilder Lott Norske merkater. Samling med over 70 på 6 plansjer Lott to askebegre. Ene er gedigent i stentøy fra Agra margarinfabrikk med reinmotiv. Nr 756 under, Ø=13 cm. Det andre er prod. av Egersund for firma Brynildsen & Wenger, Oslo. Ø=15 cm. Bra stand Landhandlersaker. Kasse med en del bokser, emballasje og papirer. Over 4 kg. REALISASJON! 2256 Lott fem plastskilt, hvorav tre fra Norsk Tipping (to med skader), ett fra Frydenlund (dårlig bakside), og ett fra Norsk Sprengstoffinspeksjon. Var. kval. REALISASJON! Skipsfart, maritime effekter *) Skipsrelaterte gjenstander *) 2257 CHR. RADICH. Flott ferdigbygget modell i tre av dette skoleskipet. L=97 cm og H med mast 56 cm. Et par løse deler, ellers perfekt. MÅ HENTES I OSLO DEN NORSKE AMERIKALINJE. Lott div. papirer. Bl.a. anbefalingsbrev for en av kapteinene på et avskipene, fra bl.a. Statsminister Chr. Michelsen med tilslutning fra Fridtjof Nansen. Se bilde DFDS. Eldre stor plakat med turistreklame for Norge. Eventyrlandet. 61x99 cm. Små anm. Innrammet med glass. Bør derfor hentes i Østlandsområdet. Emballasjetillegg på kr tilkommer ved forsendelse Gammelt skutemaleri av Th. Dürendahl i ramme som er noe skadet i gulldekoren. Olje på plate. 32x21 cm. Innrammet av Th. Schau, Drammensveien 2, Christiania NAL. Fem innrammede fotografier 23x17 cm: Sagafjord, Stavangerfjord, Oslofjord x2 og Bergensfjord OFFISERSJAKKE for sjøoffiser født i Karakterliste (kopi) for Skibsførereksamen fra 11. mai 1908 og lægeattest datert Haugesund 2. mai 08. Jakken er merket Øglænd Sandnes og Ålgård super finish. Uvanlig ONE GALLON. Flott gammel kanne i tinn. Hang under taket i skipsoffiserens lugar med sprit. H=23 cm SKIPSHISTORIE, STAVANGER. Fire dokumenter (fartsoppgaver etc.)/brev, signert B. Bergesen JR. i tiden Vedrørende skutene Præsident x2, Birina og Dagny. Tre er postgått, men frimerkene er borte SOLSTREIF. Larvik. Skutemaleri av Erik Halmsjø. Ca. 35 x 17 cm. Sign. nth. Skipet ble torpedert i den engelske kanal i VARSELLAMPE. 32 cm høy + bøyle, merket Autronica, Trondheim (som er kjent for å produsere maritimt utstyr) VESTERAALENS DAMPSKIBSSELSKAP. Lokalruter gjeldende fra 10de november Arkivhull WILHELMSEN LINE. Fraktkart på stort kart som kan rulles opp. Ca. 130 x 90 cm. Fra Brukbar stand, rift på venstre side Lott maritime dokumenter. VESTERAALENS DS. Lott 16 dokumenter (regnskap) over skipsanløp, passasjerer og godstrafikk i Jennestad i året Mange skipsnavn. Bøker o.a. om skip (momsfritt) 2270 DEN NORSKE LODS. Overkomplett samling. Se bilde og utførlig beskrivelse på nett Lott: åtte bøker om skipsfartshistorie. Norsk Sjøfart i 2 bind fra 1989, 650s, På alle hav, om skipene i Anders Jahres rederi, 290s, DAMP, dampskipets æra i Vestfold 1, 300s, AS Framnæs Mek. Verksted , 400s og Norske Seilskuter bind 2, 3 og 4. Sort sett bra stand. Tegneserier *) Tegneserier - Disney*) x 2272 DONALD DUCK Nr. 1. Det aller første Donaldet utg. i Norge. Fa. Bladets forside og bakside er løse og revet fra hverandre DONALD DUCK Nr. 10. Fn. Minimal slitasje i rygg med noen få mm splitt oppe og 1 nede, en liten rift inni bladet, men ellers meget bra DONALD DUCK Nr. 10. Vg/Fn. Et fint blad, et par små brune flekker DONALD DUCK Lott 19 blader, noen dubletter. Nr. 1, 2, 3, 4 x 2, 5, 6 x 2, 7, 9, 10, 11 x 2, 12 x 2, 13 x 2, 14 og 15. Kv. Vg, noen få svakere DONALD DUCK Nesten komplett nr. 1-53, mangler nr stk. 21, og 2 av hhv. 29, 35, 51 og 53. Kv. G-Vg. Dr fleste Vg /g DONALD DUCK AND HIS FRIENDS fra 1949, Britisk udgave. Fin lille bog 16 x 21.5 cm. med 9 små historier, 102 sider, med billeder på ca. hver anden side, brugt men rigtig pen DONALD DUCK & CO: ca. 50 stk. 60-tallet. Noe slitasje på rygg. Kv. VG. Jevnt over DONALD DUCK & CO: ca. 160 blader fra Noe dårligere noe bedre Storauksjon april 2017

31 Obj.nr. Obj.nr DONALD DUCK. Den andre boken/bladet som ble utgitt i USA med Donald Duck fra Utg. av Walt Disney Enterprices dvs. Disney selv. 32 s. G/Fa. Ryggen veldig slitt og litt skittent omslag, men det henger godt sammen. Det mangler siste side inni, men en kopi av denne siden er limt inn DONALD DUCK. Det aller første amerikanske bladet med tegneseriefiguren Donald 4000 utgitt i USA i Kvalitet G, slitt rygg med splitt 6 cm oppe, noen flekker på omslaget og rust på stifter. Et uvanlig og morsomt blad med en stor ill. på hver side med tekst under. 14 s WALT DISNEY SERIER Nesten komplett 1-13, mangler nr. 9. Kv. G eller litt bedre WALT DISNEY S SERIER: Donald Duck & Co. Nr. 2, 4-5, Nr. 3-4, 6, Videre spesialhefte Nr , Nr. 12 Juleparade 1956, nr. 6 Ferie-parade 1955, nr. 4 Langbein 1956, nr. 11 Mikke Mus og elfenbenshundene Kv. VG/FN Lott i kasse proppet med moderne Disneyblader og -bøker, overveiende DD. Mange pocket både vanlig og spesial, dels med kostbar over kr pr. stk. Normalkvalitet for alder, dels meget velholdt. Tegneserier - øvrige *) 2285 ALLAN KJEMPE. Nr. 1 Fa, tapet i rygg, navn på forside og mangler siste side inni bladet. Nr. 2. G, omslag tapet fast i bladet, rynker og noe reparert DAMMS BILLED-SERIER Komplett fra nr til Kv. Vg+ til Fn EO S BILDE-SERIER. Samleutgave med nr. 1-3 utg Fn/Vf. Et usedvanlig fint eksemplar HAKKE HAKKESPETT Komplett , og nr Kv. 2 Vg til Fn+. Kommer i flott album med 4-delte plastlommer HELGENEN Lott 48 blader. Kvalitet Vg- til Fn. Se bilde og liste på nett HOPALONG CASSIDY Komplett fra til Kv. Vg til Fn. Navnestempel på de fleste JAMES BOND Lott 15 blader. Kv. G+ til Fn. Se bilde og liste på nett JUKAN Komplett. Kv Vg til Vg/Fn. Dette er hele første årgang av serien JUKAN Komplett nr Vg til Fn/Vg. Dette er hele andre årgang av serien JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn/Vg JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn/Vg JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Fn JUKAN Komplett årgang. Kv. Vg til Vg/Fn JUKAN og Komplette årganger. Kv. Vg til Vg/Fn JULEHEFTER: Nr.91 Stomperud 1950,51,52,57.+ våren Fiinbeck og Fia Knoll og Tott Haukepatruljens revy Kv. VG/FN 2307 KRIGSBLADER Lott ca. 70 blader. Ca. 35 stk tall. Mange ulike serier. Kv. G til Vg PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Begge årgangene komplette. Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett. Kv. Vg til Fn PRÆRIEBLADET Komplett nr til Kv. Vg til Fn PUTS OG GÅGGÅS. 1ste. samling Vg. Noe slitasje i rygg og noen anm. ellers. Sjeldent blad i bra kvalitet PUTS OG GÅGGÅS LIV OG LEVNET. Fra 1944, Vg. En liten rift i overkant, litt slitasje i rygg SKIPPERN Lott 59 blader i avisformat. Nr. 5, 11, 19, 22, 23, , 1, 11, 12, 17, , 1-3, 5-12, , 1-6, 10, 11, , 2-3, 5, 6, 10 OG Kv. G/Vg til Fn. De fleste Vg til Vg/Fn STÅLMANNEN Nr. 3. Vg. Et fint blad, noen små brune flekker nede til høyre i hjørnet og høyre hjørne nede på bakside litt musespist, ellers er bladet meget bra SUPERBLADER. Lott 9 blader Lynvingen og Kv.G, pga. flere svake navnstempler på hvert av bladene. Superserien 1967 G+. Demonen G TEXAS Lott ca. 120 blader, bla. nr Kv. Vg eller litt bedre TEXAS Lott 24 blader. Nr. 24, 28 og Kv. Vg til Fn TEXAS Nesten komplett Mangler nr. 8, 16, 21 og 50. Kv. Vg til Fn TEXAS Lott 55 blader. Nr. 7, 18, 22, 26, , 2-4, 7, 17, 19, 21, 23, 24, 35-41, 52, , 3-10, 1316, 18, 19, 27, 30, 31, 35, 37, 45, 47-49, , 2, 13, 23, , 19, og Kv. Vg til Fn TEXAS Lott 70 blader. Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Den første årgangen. Kvalitet Fn til Vf/Fn. Nr 1 med 1 et lite 2-tall skrevet på forside og en flekk på bakside (Vg/Fn). En flott årgang VILL VEST Komplett Kv. Fn til Vf/Fn. En flott årgang VILL VEST Komplett Kv. Vg/FN til Vf/Fn. En flott årgang. Navn skrevet med 1250 blyant på en del forsider VILL VEST Komplett Kv. Fn til Vf/Fn. En flott årgang VILL VEST Komplett Kv. Fn til Vf/Fn. En flott årgang VILL VEST Komplett årg Vg til Fn+. Flott årgang VILL VEST Komplett årg Vg til Fn+. Flott årgang VILL VEST Komplett årg Vg til Fn+. Flott årgang VILL VEST Komplett årg Vg til Fn+. Flott årgang VILL VEST Komplett årg Vg til Fn+. Flott årgang VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett nr Kv. Vg til Fn VILL VEST Komplett fra til Kv. Vg til Fn Flyttekasse med diverse tegneserier i blandet kvalitet. Se liste. Ca. 12 kg. brutto Tegneserier - andre land *) 2349 DONALD DUCK. Det aller første amerikanske bladet med tegneseriefiguren Donald utgitt i USA i Kvalitet Fn/Vf, med minimale anmerkninger, innholdet er flott uten rust på stifter. Et uvanlig og morsomt blad med en stor ill. på hver side med tekst under. 14 s. Hvis ikke det fineste, så et av de fineste vi har solgt KNOLD OG TOTS. Lott tre danske utgaver. Knold og Tot og Bukken G-, slitt rygg, rustne stifter, sider inni løse fra stiftene m.m., Knold og Tots billedbog fra 1922 Vg-, noe slitasje rygg og andre anmerkninger og Knold og Tots billedbog 1923, Vg, noe slitasje i rygg og andre anmerkninger WALT DISNEY COMICS AND STORIES. Lott ca. 60 blader 1950-tallet. Kvalitet Vg eller litt svakere. Tegneserier innbundet/i bøker 2352 CARL BARKS SAMLEDE. På norsk, 1-30 i ti kassetter. Kom i begrenset opplag på 2, 0 7 dette er nr Meget tungt, bør hentes hos Skanfil Oslo. Bra kvalitet. LIMIT DONALD DUCK. Carl Barks historier. Lott 13 bøker. Kv. Fn til Vf. Se bilde DONALD DUCK. De komplette årgangene Innbundet i 7 bøker. Alle Vf med smussomslag DONALDS LTTERATURHISTORIE. Nr. 1-6 innbundet. Medfølger Donalds jordomseiling 1. Kv. Fn+ til Fn/Vf DONALDS VERDENSHISTORIE. Nr. 1-6 innbundet. Kv. Fn+ til Fn/Vf. Disneyania - øvrige Disney-samleobjekter *) 2357 DISNEY. Tre puslespill produsert av Åsmund S. Lærdals forlag. Nr. 411 F, 411 M og 411 O. 19x16 cm. En liten rift i nedre kant på det ene. De to andre i meget god stand DISNEYFIGURER. Fire plakater til å henge opp i butikken. Juledekorasjoner cm høye. Donald, Dolly, Mikke og Minni. Meget god stand. Uvanlig? 2359 MIKKE MUS ARMBÅNDSUR. Produsert av amerikanske Ingersoll. Ca I original eske, med uoriginal lærreim. Armene er visere, defekt urverk PUSLESPILL. Fem eldre små DISNEY puslespill fra Åsmund Lærdal. Fire like størrelser, det femte noe større, men rift oppe på dette SNEHVIT OG DE SYV DVERGENE. Barnehefte som kom ut ifm. Disneys film som hadde offisiell premiere 8 februar s. Rikt. ill, hver andre side fargelagt. Liten fuktskade øvre hjørne til venstre på forside. Tepper/tekstiler/sko/vesker, etc. *) 2362 AFGAHAN. Flott teppe ant. fra 1940-tallet. Ca. x 128 cm. Fint teppe, som trenger en rens KASHMIR. Lang løper ant. silke. Ca. 300 x 75 cm. Flott løper, noe skittent, men vil bli flott etter en rens. (Se bilde av bakside for farger) SALGS/VAREPRØVER. Lott på ca. 65 prøver i tre album. Med tekst på islandsk. Se bilder. Telefoner, telegrammer, etc. *) 2365 TELEFONSKILT. Stort skilt i rødt og gult på metall. Betydelig skader/avslag rundt hjørnehullene, bra i sentralfeltet VEGGTELEFON fra L.M. Ericson Kasse med telefondeler. Bl.a. rester av Eiffeltårnet TELEFON. Norsk rikstelefonapparat i bakelitt SIEMENS interntelefon. Bakelitt. Sjelden Bordtelefon fra Elektrisk Bureau. Fin logo SENTRALBORDSWITCH. Fra et firma med navnelapper på personalet. Adm. dir. het Liv-Karin. Enkel utførelse. Produsert av Siera. Tobakiana *) 2372 A. ASBJØRNSEN A/S. Flott papplakat med reklame for Bristol og Bellona. Med eksotisk motiv ant. fra Afrika. Ca. 23 x 33 cm. Litt slitt og mørk flekk nede ved høyre kant. Innrammet. Kan sendes uten ramme, ellers kommer det et emballasjetillegg på kr. Uvanlig ALADDIN TYRKISK CIGARETT. Uåpnet blikkeske med sigaretter ALF TALLAKSEN. Arendal. Fint askebeger i bakelitt. Med plass til fyrstikkeske i midten. Ca. 14 x 11 cm. Sjelden.# 2375 ASBJØRNSENS RØKETOBAKK. Fin, original, gammel plakat på tynt papir. 30x21 cm. Småbrekker, ellers bra stand ASBJØRNSENS TOBAKSFABRIKK. Fin, original, gammel plakat på tynt papir. 30x21 cm. Småbrekker, ellers bra stand ASBJØRNSENS. Aromafrisk. Fint eldre skilt i aluminium. Ca. 48 x 48 cm. Litt slitasje BLACK PRINCE-skilt fra tallet Lilleprinsen. 33x48 cm. Kraftig falmet. REALISASJON! 2379 BLUE MASTER. Flott emaljert skilt med termometer. Meget god stand, men søylen er knekt.. Ca. 22 x 75 cm. Ant. nyere produksjon BLUE MASTER. Lott to t-skjorter M +XL, en vest S/M og to tøy skyggeluer. Ubrukt C. PEDERSEN & SØN, CHRISTIANSSAND. Lott på 50 gamle etiketter for store og små tobakkesker. Endel duplisert COMMERCE sigaretter. Reklameskilt. Svenska Tobakks AB. 48x67 cm. Små anm. REALISASJON! 2383 CONRAD LANGAARD, Christiania. Meget gammel snusdåse i tremateriale med flott dekor. Fin tekst på innside av lokk. Ca. 9,5 x 4,5 x 3 cm. Sjelden sak CONRAD LANGAARD. WINSTON sigarettreklame i metall fra 50-tallet. 30x40 cm. Noen flekker COOLY. Flott aluminiumsskilt. Ca. 50 x 66 cm. Bra stand DAGENS TOBAKK. Premier smoking mixture. Gammel plakat sign. Horgen. AIS-51. H-O. Pedersens lito. 47x67 cm. Pen. F 2387 EMALJESKILT fra Brandassuranseforeningen fra 1920-tallet eller tidligere: Opslag i 1 Arbejds- og Lagerrum samt paa Oplagspladser. Tobaksrygning og Brug af aabent Lys til Ombæring forbudt. 32x24 cm. Små anm FRISCO. Stort blikkskilt fra 50-tallet, 42x60 cm. Folk Forlanger Frisco. Små anm FYRSTIKKESKE fra 1-tallet fra CHRISTIANSENS TÆNSTIKKER, LAURVIG, med innhold. Uvanlig FYRSTIKKESKE REKLAME. Innrammet plakat fra USA, Ferndell Matches samt en uten ramme fra Haldens electric. 30x18 cm. Sistnevnte med noen flekker og småbrekker, ellers bra stand. REALISASJON! 2391 FYRSTIKKESKER. Lott åtte gamle fyrstikkesker fra Halden Electric med ulik reklame hvorav fire med rederier. Alle prima ubrukte med innhold FYRSTIKKESKER. Lott sju gamle fyrstikkesker fra Halden Electric og Nitedals med ulik reklame for div. tobakkprodukter/fabrikker. Alle prima ubrukte med innhold JEBES TOBAK. Uvanlig emaljeskilt fra 20-tallet. 60 x 15 cm. Noe rustskader. Sjeldent JOHANNES WITH S TOBAKSFABRIK. To gamle blikkbokser fra Christiania / Kristianiaperioden. 14x7x14 og 10x2x8 cm. Flott grafikk. Spesielt Cowboy-boksen som er meget fin også på innsiden. Storauksjon april

32 Obj.nr LANGAARDS BLÅ STREK. Papplakat. Bestseller for pipe og rulling. Så lett, så god, så rimelig. 50x34cm. Signert Thau. Uvanlig god kvalitet LIGHTER. Utformet som stor flott og meget detaljert MASKINKANON. Fungerer (tennes på avtrekker) og er i orden. 32 x 11 x 10 cm NETO. HENRI WINTERMANS. Lott to små uåpnede esker med sigarillos NORSK TOBAKK. Engrospakning med 50 uåpnede esker + en ekstra fra krigens dager NORSKE CIGARETTER. Engrospakning med 50 uåpnede esker + en ekstra fra krigens dager NORSKE CIGARETTER. Engrospakning med 50 uåpnede esker + en ekstra fra krigens dager PALL MALL. Uvanlig norsk utgave fra 60-tallet. Sort av sot eller noe, kanskje fra et fabrikklokale? 20x28 cm. REALISASJON! 2402 PETTERØE S BLANDING. Tosidig pappskilt. Ypperlig til rulling og i pipen. 24x33 cm tallet. Prima stand PETTERØEs snus. Engroslott med 15 uåpnede snusbokser REALISASIJON. KJEMPE PIPESAMLING i rotekasse. 1 langpipe + ca. 90 stk. div. piper og 5 pipestativer til 12, 12, 12 (flot karrusel), 9 og 4 piper, samt pose med ca. 10 div. deler, Se bilder RØKNING FORBUDT. Gammelt støpejernskilt. 42x10 cm. Trenger litt puss. REALISASJON! 2406 SIGARETTKORT. Lott vel norske sigarettkort med idrettsmotiver, trav og 1 galoppsport. Stort sett Tiedemann-reklame bak. Duplisert. Normalkvalitet TIEDEMANNS GUL. Rull selv - for smakens skyld. Stort flott lysreklameskilt, med 1 reklame begge veier. Plast med metallramme. Ca. 66 x 43 x 18 cm. Mangler lysrør, derfor ikke testet TIEDEMANNS TOBAK reklametermometer, trolig produsert på 1990-tallet. Pen stand TIEDEMANNS TOBAK, termometer. Fint termometer i bra stand, blyholderen i bunnen av termometerets beskyttese noe skjev. L=65,5 cm. Produsert i TIEDEMANNS TOBAK. 6 askebegre i PP-serien Tiedemanns tobak er dog den beste med skutemotiver. Ø=11 cm TIEDEMANNS TOBAK. Askebeger fra PP med tagget kant. Ø=13,5 cm. Reklame for div. merker: Bankett, Carter Mixture, Teddy og Perfect Havanna Whiffs. Grønt stempel. Bra stand TIEDEMANNS TOBAK. Fint skilt, med fiskeren, malt på treplate. Med ramme. Ca. 40 x 60 cm. Nyere produksjon TIEDEMANNS TOBAK. Gammelt emaljeskilt fra 20-tallet med fiskeren. Dessverre 1 kappet og noe restaurert. 49x74 cm TIEDEMANNS. Flott bordlighter i messing fra 150 årsjubileet i H=19 cm. Dekorativ, 3000 men dessverre bemalt. Maling kan ant. fjernes lett. Meget sjelden TIEDEMANNS. Lott fire nyere Tiedemann askebegre med båtmotiver, ø=11 cm + et gammelt askebeger fra Chr. Gjestvang Glasmagasin, Fredrikstad, 12x12 cm. Sistnevnte prod. av Egersund, de fire andre er PP. Bra stand WINSTON sigarettreklame. Aluminiumskilt. 30x40 cm. (Conrad Langaard). Pen stand Eske med vel 40 enheter. Bl.a. flere uåpnede pakker gamle sigarer av merke Sorte Mand og 10 pakninger norske sigaretter fra krigen Lott 7 uåpnede sigarettpakker Lott to fyrstikkesker fra 1-tallet fra NITEDALS TÆNDSTIKKER, J.L. SUNDT, CHRISTIANIA og BRYN, CHRISTIANIA. Med innhold. REALISASJON! OL og andre idrettsartikler *) OL-effekter og andre idrettsartikler (momspliktig) *) 2420 BERLIN Bok fra olympiaden, med to kopierte sider med autografer limt inn. Skal være autografer av de fleste gullvinnere. Bra stand BRATLIES SKISMØRINGER. Lite metallskilt fra tallet. Ta med Dem Bratlies skismørninger på turen. Høieste utmerkelse Guldmedalje. 5x15 cm. Meget pen DET OLYMPISKE FLAGG. Flott offisiellt stort IOC-flagg med OL-ringene. Ca. 290 x 180 cm. Som nytt DRILLOS. Landslagsdrakt fra Drillos-tiden med 13 autografer av Drillo og spillere. Se bilde og liste på nett FOTBALLKORT (ves.). Samling med innpå/ca. kort utgitt 1978/79. Duplisert FOTBALLKORT. Lott ca. engelske kort fra Normal kvalitet på det meste. Medfølger noen andre FOTBALLKORT. Lott mellom 5- engelske fra 1970-tallet. Bra kvalitet OL BERLIN Jakkenål med OL-ringene under Brandenburger Tor. Original OL LONDON Jakkenål i fin stand. Original OL OSLO 1952, dekorativ skjærf med OL-ringene og sportsmotiver. 70x70 cm. Trenger en omgang med strykejernet OL OSLO Offisielt dagsprogram nr. 11 for 24. februar. Bra kvalitet. Medfølger brukt billett til spesielt hopprenn samme dag OL OSLO Offisielt dagsprogram nr. 4 for 17. februar. Bra kvalitet. Medfølger brukt billett til kombinert hopprenn samme dag OL OSLO Offisielt dagsprogram nr. 9 for 22. februar. Bra kvalitet. Medfølger brukt billett til Canada-Sverige i ishockey samme dag OL OSLO 1952: ett stort glassfat med OL-logoen i senter og de ulike grenenes symboler rundt. Ø=26 cm. Små anmerkninger. Ett askebeger i glass, 11,5 x 11,5 cm OSLO Flott pressenål. Ø=3 cm OSLO Lott to fine nåler OSLO Official. Flott og sjelden nål. Ø=3 cm SKISMØRNING. Roteeske med vel 20 gamle skismørninger. Var. stand. Bør sees THE e SESSION IOC. Nål med sløyfe og tråd. Nålen er ca. 3,2 x 6,8 cm XI OLYMPIADE BERLIN. Flott, rundt merke. Med OL-ringer og riksørn med hakekors. Ø=4,5 cm. Brev og postkort med idrettsmotiver (momsfritt) 2440 AMSTERDAM Fin deltagermedalje. Ø=3 cm AMSTERDAM Sommer-OL deltagermedalje. Ø=5,5 cm. Bronse CHAMONIX MONT-BLANC. Medalje ifm. det første vinter-ol. Bronse. Ø=5,5 cm CONGRES OLYMPIQUE INTERNATIONAL. Holdt i Praha Bronsemedalje. Ø=4,5 cm EDSTRÖM, SIGFRID. Medalje fra den Internasjonale Olympiske Komite for å hedre denne svensken, som var den fjerde presidenten i denne komiteen. Brons. Ø=6 cm GARMISCH PARTENKIRCHEN Deltagermedalje til vinter-ol Ø=6 cm LAKE PLACID Fin deltagermedalje i bronse. Ca. 5 x 6 cm PARIS Sommer-OL deltagermedalje i bronse. Ø=5,5 cm ST. MORITZ Vinter-OL deltagermedalje i bronse. Ø=3,5 cm. Sportsbøker (momsfritt) 2449 LAKE PLACID Final Report + Official results. Komplett sett 1-2. Bind 1 innb., bind 2 heftet. Ill. Meget god stand. Obj.nr OLYMPIC WINTER GAMES OSLO Søknadsbok på engelsk og fransk for et OL i Oslo 1968 som ikke ble noe av. Uvanlig SPORT. Illustreret idrættsblad, årgang 1908, 1909 og 1910 innbundet. Bra stand. Pins *) 2452 Lott pins fra Ol-94 i perm. Flere sponsorpins Større antall pins i åtte rosa/blå esker, De fleste fra OL God kvalitet FAKKELMANNEN i gull, ligger i originaleske Lott 140 pins på korkplate. Noen fra Løten i Hedmark, men mest OL Lott 148 pins på fire plansjer. Mange flaggpins Lott 64 pins på to plansjer med 36 og 28 pins på hver. Komplett som innkjøpt på Lillehammer i -94. Piktogram, nedtelling m.m Lott Lillehammer x 189 i album, flagg, sponsor + div. Papplakat Fakkelstaffetten. Calgary-Albertville-Nagano x 160 i album, mest flagg. 3-M sponsorpins Albertville 1992, 3 identiske sett med 8 pins i hver. 300 gr i pose div. 4 kataloger fra Lillehammer Lott netto 1 kg pins og button. Må sees. Lørdag 22. april kl Frimerker Verden Norden (AFA & Facit) Danmark (AFA) Danmark AFA 1-59 (AFA) RBS AFA o/br 1. Flot samling på 5 albumsider, stort set alle fuldrandede til brede rande, flere prakt/ 4000 lux, par og breve o 1. 7 fullrandede, den ene ser ut til å være nøttebrun. Også to innklipte o 1 II, 3-7. Fin lott sju skillinger med to AFA 3. Mange med fine marger. (4450) 2463 * 1, 5-6. Tre gode, ustpl. merker med noe var. marger, og 16 sk. limløs. Meget bra eks. 8 sk, men limkval. bør kontrolles. Selges as is i forhold til dette. (12 som *) 2464 o 2b. 2 RBS Thiele. Pent merke med fine rande. Et par små hjørneknæk. F 2465 o 2b. 2 sk Thiele, smal nede, att.grønlund. (10.000) Øvrige kvadrater AFA 3-10 F 2466 ** 3. 2 sk. med arkmarginal, att Nielsen: prakteksemplar. () 2467 Br 3. Singel på brev med Fodpost-stpl., eldre attest Grønlund Lette bruksspor. (AFA 1) 2468 o 3,4, , 4 og 8 Sk. PARSTYKKER. Bl.a. to fuldrandede 8 Skilling o/br 3/ , 2, 8 og 16 sk. på albumside, alle løse fuldrandede o/br 4. 4 sk 1854 på 8 albumsider, alle fuldrandede-bredrandede, 10 breve * 7-8. Sett 1856, ustpl., med noen var. marger. (7250) 2472 o/br 7, 9, 4 sk. på 7 albumsider, næsten alle fuldrandede-bredrandede, fl. par og 3-striber 1 samt 5 breve. F 2473 o sk med gjennomstikk to stpl.slag, bra marger. (0) F 2474 o sk. 1863, meget pen. (7) F 2475 o Skilling stukken kant. Flot merke med centralt stempel, attest Nielsen (0) o Skilling stukken kant. Pent stemplet merke med attest Nielsen. 1 F 2477 Br 10,3,5,9. 16 Sk. stukken kant samt 2, 4 og 8 Sk. Korrekt 30 Skilling frankering til England Transitstempler Lübeck og Hamburg. Tæt klippet 2 Sk., rift i sydmargin på 16 Sk. (DAKA 20) AFA Br , 4 og 8 Skilling på flot brev nr.stempel 229 til London o/br , 3, 4, 8 og 16 sk. 1864, flot samling på 5 albumsider. 1 F 2480 o 12A. 3 Skilling linietakket. Flot parstykke med svensk stempel (1) 2481 **/* Skilling. 4-blok UTAKKET. Flot blok hvor øverste parstykke er hengslet * Serie tofarvet skilling til 16 sk med org.lim, dog dels tungt hengslet. Meget pen 16 sk! (5450) F 2483 o skilling, velsentrert og med god tagging, att. Nielsen. (2) Tofarget Øreutgave 2484 o Lott med 46 merker Br øre singel på lettstemplet ordre-kort Kjøbenhavn 4/ , til Trondhjem. Liten rift 1 oppe, ellers bra kvalitet. (0) Boktrykk F 2486 Br F 2487 * 54 w1. Fr. VIII 5 øre. Brevkort KLICHEBRUD pos.65 pl.c. Flot, sjældnere kort (4) 54 x. Fr. VIII 5 øre. Variant USKRAVERET FELT pos.46. Fint, meget lethengslet merke. (2) F 2488 ** 54. Fr.VIII 5 øre. Postfrisk marginalblok 389. Sjælden (3+) 2489 o/br/*55. Fr. VIII 10 øre. Side fra samling med KLICHEBRUD parstykke, diverse CRACK m.m. God planche! 2490 Br 55. Fr. VIII 10 øre. Værdibrev med 10 øre med SJÆLDEN VARIANT ROMBE øverst i højre 10. F 2491 ** 56. Fr. VIII 20 øre. MARGINALBLOK 405. Sjælden postfrisk blok, hængslet nederst i marg. (4000) 2 32 Storauksjon april 2017

33 Obj.nr. Obj.nr. 2 Danmark - stempler diverse 2492 **/Br 56. Fr. VIII 20 øre. Side fra udstillingssamling med to postfriske blokke samt brev. Nederste blok med 4 I MARGINAL. Sjælden enhed. F Fr.VIII 25 øre. Utakket marginalmerke med vandmerke. Sjældent merke. Attest 2 Grønlund. (0) 2494 ** 58. Fr.VIII 50 øre rødlilla. Postfrisk helark i god kvalitet - diverse varianter. Sjældent ark 0 påtrykt 1 i venstre marginal o/br 58. Fr.VIII 50 øre. Side fra udstillingssamling med positionsbestemte merker incl. singlefrankering på fint adressebrev o/**/ 58. Fr.VIII 50 øre. Side fra udstillingssamling med positionsbestemte merker incl. 1 Br postfrisk 4-blok og fint adressebrev med 5-stribe. F 2497 o 59,59x. Fr.VIII øre. Stemplet 3-stribe med den sjældne variant USKRAVERET FELT. 2 Attest Nielsen (8+) F 2498 ** 59. Fr. VIII øre, velcentreret, postfrisk. (+) 2499 o/br 59. Fr.VIII øre. Side fra udstillingssamling med meget flot 10-blok og adressebrev. Positionsbestemte merker. 2 ** 63. Fr. VIII 35 øre orange. Postfrisk helark i god kvalitet - diverse varianter. Danmark fra AFA 60 (AFA) 2501 * 67. Bra eksempler, men limkrak. (3000) 2502 o 67 (11), 81 (6). Lott posthus. Ujevn stempelkvalitet. (25) 3000 F 2503 o 67, kr., tre av hver. (7) 2504 o 67,81. Posthuse, planche med 3 merker, parstykke samt 4-blok. Incl. variant 67w PLET 2 I POSTHORN. F 2505 ** Chr.X 1 og 2 Kr, pene merker, postfriske (5) F 2506 ** kr postfrisk. (3) 2507 ** Provisorier i prima fireblokker. (3840) 2508 Br /8 øre single på R-brev Ærøskøbing til Norge. Udglattet fold. Godt brev! 2509 ** /41 øre prov. i halvark à 50 fra ø. del av arket med No (5) 2510 Br /10 Kr. single på R-brev Hadsten til Sverige. Lidt krøl i kuvert NV. Godt brev! F 2511 ** 177. Pent eks. 10 kr. (6) ** øre og 15+5 øre Dybbøl mølle i 35-blokker. (3) 2513 ** øre oransje Frederik IX type III i 40-blokk fra nedre del av arket. (0) 2514 ** 1643E. Dr. Margrethe 8 Kr. grå/karmin. Stålstik/offset. 10-blok hvor stålstiktrykket delvis og helt mangler. Normalblok medfølger. Danmark tjeneste, porto, etc. (AFA) 2515 * AP Kpl., ustpl. serie 1907, flekkete 5 kr, ellers bra/god kval. (ca. 5) 2516 ** AP 2a **. hor. 12-blokk 5 øre lys grønblå. (2.trykk) med nedre høyre hj.marginal. Sjeldent. (1) o/**/* PF 2/36. Lott 39 merker i god kval. Bl.a. AFA 7 x4, 8a x6 (1 stk. ubr). 5-6 stk. m/hengsel. 900 (AFA 6775) F 2518 Br R 13. G.M.C. Lastvogn. Meget fint brev København Attest Nielsen. (7) 1 F 2519 * TJ 1-3, 3A. Fire gode merker med god tagging for utgaver. Usikker på limkvalitet/ 1 regummering, men mener at i hvert fall 1 og 3 fintagget er trygge. Må ettersees! (8080) 2520 ** TJ øre brun i brettet helark à med ark No. 235-M. (1) 1 Danmark hefter 2521 ** Fyldig samling med 41 hefter i perioden HS 4 til 135, med oppførte verdier ved hvert hefte (trolig Facit). Dette summeres til ca. 6, Prøvetryk af hefte omslag 10 kr. H16 og H18, ark til 14 hefter m/tryk på begge sider samt sorttryk kraftigere karton af H16 tryk på 1 side, fra leverandøren til P&T. Danmark julemerker 2523 ** 1951/1950. Perfekt ufoldet flot helark (3) 2524 ** 1951/1950. Perfekt ufoldet, flot helark. (3) x 2525 ** God samling HELARK i perm, mgl , 45, 1991, fire helt nyere. 1 Blanding brettet og ubrettet, mange ubr. tilbake til de eldre! 2526 ** HELARK. To stk. ufoldede 1951/ dog med småfejl. Tre utakkede ufoldede 1950, fem do med lidt fejl, nogle skalatryk mm. GI BUD! x 2527 ** JULEMERKER i helark , 1973, komplett. Totalt 27 år og 29 helark. I tillegg 10 julemerker i hefte miniark 1984 og arkrest (AFA 5035,-). God kval. 900 x 2528 **/* Samling * til 1966, samt 24 helark div. nytrykk etc. GI BUD Samling helark. Alle kvaliteter. Defekt 1909 og 1924, ganske fine 1922 og 1923, ufoldet Også 1940,46,47,48, i alt 160 ark ukomplet. Desuden nytryk småark Danmark posthistorie 2530 Br Anbefalet lokalt R-brev København B (forløber for Kbn.21). 20 øre i gebyr for sen indlevering. Godt brev Br BANCOBREV, med indhold dateret Odense til København Aflægges i No: 60 paa Østergade, herudi 20 Lübsche Skilling, dobbelt forseglet med postsegl. ODENSE C7, både indvendig og udvendig! 2532 Br BANEGÅRDSBREV. Tidligt brev Nyborg-Faaborg sendt til Ringe. Afa nr. 246, 10 stk Br MODTAGELSESBEVIIS for pengebrev KJØBENHAVN PP P.K. afsendt 1300 Kjøbenhavn Postkontor V. Meget sjældent Br SCHLESWIG.HOLST= FELDPOST No. I, postmark on military cover dated Br SCHLESWIG.HOLST= FELDPOST No. II, fine postmark on military DS dated Br SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE FELDPOST, rare fine postmark on DS dated Br FRANKO-STEMPLER, 2 kuverter med PRØVETRYK 1925, sjældne 2538 Br NUMMERSTEMPEL K37, atq. Korsør 8.1 (1883) flot på Tjenestehelsagskort. Sign. CAM Br PAQUEBOT rammestempel samt Fra Tyskland L på Gruss aus Lübeck kort sendt til Upsala Br POSTHORNSTEMPLER. SKIVE NORD på flot julekort Skive Br SLAGELSE Ant.IIa 1½ ringsstempel i BLÅGRØN på 4 RBS brev. Merket oxideret. Attest Møller o Stjerne- og udslebne stjernestempler. Sjov samling med ca. 150 FORSKELLIGE MERKER opsat i godt SAFE-album. God stempelkvalitet Br STJERNESTEMPEL RUDME (STJ II-2 sjælden type). Spændende berejst kort sendt fra Fredericia Også stjernestempel Ellested samt diverse andre omdirigeringer, meget dekorativt men desværre fugtpåvirket (blød) o/bs Stort parti STEMPLER opsat i SAFE-album. Meget varieret lige fra stjernestempler til moderne kontorstempler. Danmark pene stempler 2545 Ca. 40 brev/kort av eldre dato med stjernestempler av ulike typer, og i bl. kvalitet. Må sees. Medfølger katalog for slike stpl., og for Brotypestemplerne, begge utg. av Skilling, da et par slike stpl. også inngår i lotten o/bs Plastlomme med større antall merker og klipp med STJERNESTEMPLER. Danmark, samlinger og lotter (AFA) F 2547 **/* Stor postfrisk/ubrukt samling i 3 Lindner Falzlos-album Lidt Skilling i bl. kvalitet, pene Tofarvede, begge Posthuse, alle Konger, Gl.Luftpost mm. Postfærge, Porto og Tjeneste etc. 50 merker Dansk Vestindien. Stor pålydende i nyere del o/**/* Skilling og tofarvede i overtal med undertyper, samlingen er fortrinsvis samlet stemplet på plancher i ringbind, og er noget nær komplet dog uden de dyreste, dog er den omfattende med merker i antal, varianter, samt afsnit med BOB, Island, Grønland og DVI. Desuden medfølger 6 indstiksbøger med varianter diverse stjernestempler dubletter med merker i antal fra DK. samt Norden og andre udenlandsk såsom england mv. MÅ SES o/** Samling 1851/8 i to som nye LT SF-album med kassetter. Starter med 15 kvadrater, bl.a. 4 RBS x4, 2 RBS, AFA 5, 6 og 8. Fra 1904 meget godt besatt med konger, begge posthus, luftpost 1925/29, prov. (inkl. 86x, 87x og 89x), m.m. God avd. BoB, bl.a. kpl. Avisporto. Noen varianter er med. Noen få merker er *. F 2550 o/**/* Fyldig, genuin samling i Davoalbum til Mest ustpl., men ves. * før 1935 (1 kr luftpost dog **), ves. ** deretter. Ca. 25 skillingsmerker er stpl. som det meste ellers før Mye i relativt god kvalitet, denne samlingen må sees **/* Samling postfrisk/ubrugt i to Stenderalbum. Pænt jævnt besat i bogtryk, meget velfyldt Stålstik. Også Tjeneste, PF og Porto. Stor pålydende i nyeste del **/* Samling/parti i perm/ringbind. Indeholder langt mest postfrisk. Noget Skilling */(*), mange mellemgode bogtryk incl. ubrugt Posthus og bedre blokke. Meget stålstik incl Postfærge etc. Godt lot med meget stor katalogverdi x 2553 **/* Samling i to bind, ca. komplett fra o/**/* Samling 1851/1989 inkl. TM/PM/AP/PF etc. i to Lindner-album med 16 skillingsmerker, 2 en del tofarget øre, Chr. IX og X, en del 27 øre prov. og 7 øre prov. noe luftpost m.m. Bak i et album 23 stk. FH/AH. x 2555 o/**/* Samling til i album, bl. kval. i starten. De siste 20 år er ** o/**/* Samling i tre bind. Flere skilling i bl. kvalitet, flot 30a, to Posthuse, Konger, 2 Provisorier Gl.Luftpost komplet, bedre porto mm ustemplede. Postfrisk i nyeste **/*/ POSTFRISK/UBRUGT arbejdsbog. Fyldt med bogtryk, stålstik, Slesvig, Grønland mm. (*) Et dejligt roteparti med meget stor katalogverdi. x 2558 o Samling i to bind, ikke langt fra komplett, noe var. kvalitet o BUNDTER. Stort parti bundter - mest Flest Billedmerker/særmerker. Stor 1 duplisering. Mange tusinde bundter. Fylder 3 stk. små flyttekasser o/** Mindre samling stp.: et par skilling, noget bogtryk og godt besat stålstik, og lidt BoB. Dubletbog stp. til 1997, dublet plancher med ** fra 70-erne til 1997, med miniark og hefter, mange i antal, nogen årsmapper og lidt andet, pålydende ca Br 4 RBS breve. Godt lot med 10 stk. breve med både Ferslew og Thiele II og 7 lyse Thiele III. De 7 er fuldrandede, 3 lidt tæt klippede Postfriske ark og arkdeler, hefter og pakninger, mye fra -tallet, eier oppgir pål. verdi 3.405, o BUNDTER. Meget stort parti bundter - mest Flest små merker. Meget stor duplisering. Mange, mange tusinde bundter. Fylder 5 stk. små flyttekasser. x 2564 o/* Samling stort sett o til 5 (ark til 9) i to Davo med lommer. Ark også for DVI og Færø/Grønland til **/* Ukomplet, men velbesat samling Danmark stålstik 1142 merker frem til 7, postfrisk med ganske få hengslede, pålydende opgivet til ca o/**/* Samling 1851/1989 i LT-album m/kassett. Starter med 17 sk.merker, deretter noe tynt. Fra 1930 nær kpl. hvor det meste er i postfrisk kval. Før 1930 er det meste hengslet + noe stpl. Også en god del TM, PM, PF etc. blandet med **/* ** MARGINAL-BLOKKE. Samling i indstiksbog med stk forskellige. Langt mest billedmerker. x 2568 Samling i Davo til 1981 med bob og bittelitt Grønland. Starter med 12 skillinger i normal/bra kval., samt en del andre mellomgode! Bl.a. friske AFA 5, 12, 14, 19, og rel. godt eks. avisporto 38 øre fintg. x 2569 o/**/* Mest stemplet samling til 1997 i LT-album med egeninnsatte lommer. Fyldig, i variabel 1 kvalitet o VARIANTER. 9 stk. små ringbind/permer - nogle næsten tomme, andre halvfyldte - med 1300 illustrerede AFA og SAVA-varianter. Megt fint lot til videreførelse/udbygning o To halvplansjer med merker, eldre merker fra AFA 1 til noe BoB. Noen duplisert utgaver, samlet AFA 2011 ca , x 2572 o/**/* Samling 1875/ BOB i LT-album. Starter med en del tofarget øre, deretter følger 1 noen bedre og mange mellomgode, bl.a 32-33, 47-51, 102, , 177, x 2573 o Større dublettlager til 1976 i innstikksbok x 2574 o Dublettert samling til ut på -tallet i to store innstikksbøker, fin avdeling 4 Rbs, tynt til 1920, så mange merker deretter o TJENESTE, Porto, Avisporto mm. Fint parti på sorte SAFE-sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter **/* GAMMEL LUFTPOST. Planche med POSTFRISK SÆT samt lidt ekstra! 2577 o/br , 2-farvet sk. flot samling på 4 albumsider o/** LT SF til 1998 med mye ** fra ca div. i innstikksbøker, se liste. x 2579 o/br TJENESTE. Spesialsamling på 14 albumark. x 2580 o Samling til 1955 (+ bob, Grønland m.m.) med en god del mellomgode, men også noe plukket. Starter med 19 skillinger i var. kvalitet, også bedre videre utover. Medfølger noen fdc osv av min. betydning. AFA 7 er oppgitt til 17, o/**/* Klembind starter med skilling/tofarvede i blandet kvalitet, herefter bedre konger, posthus lidt Gl. Luftpost, provisorier. Noget rodet opsat og i blandet kvalitet Storauksjon april

34 Obj.nr o/bs/ Stor, spændende kasse med forsendelser fra primært Danmark. Breve/kort, helsager/ Br FDC, adressekort. Også bedre Telegrampost/kvitteringer fra Grønland. Moderne posthistorie Oprydningskasse fra storsamler. Mest dansk materiale. Skillingsmerker, postfriske merker, mange breve og helsager, postkort, gamle aviser, postkort etc. God kasse til udstykning i smålot ** Postfriske 4-blokke. Lille samling bogtryk og tidlig stålstik. Afa talt som enkeltmerker , o/**/* Blandet parti i A5-indstiksbog 16 sider, bl.a. en del bogtryk /188. Gammelt utvalgshefte m/ca. merker i jevnt bra kval. (AFA minst 0) 2587 o Grunnsamling til 3 i Davo, stemplede årssett 4-13, stemplede hefter, 80 stk. til x 2588 o/bs/ Br 9, noen dubletter og liten samling Færøyene. Pent montert samling STJERNESTEMPLER i LT vriperm, oppsatt etter amt evt. overordnet postkontor. I alt over 75 forsendelser inkl. mange pene, samt noen klipp og enkeltmerker. Et par steder er et brev/kort tatt ut tidligere. Boken Stjernestempler (Skilling 1998) medfølger, velholdt o Lagerparti stemplede fra Tofarvede til ca. år. Tre indstiksbøger. x 2590 * Liten bok med mange merker til 1960-tallet, overveiende *. Dog mange mellomgode fra 900 tofarvet og fram, inkl noe bob. x 2591 o Eldre Stender med samling Starter med over 25 skillinger i bl. kvalitet, fin 900 side tofarget fintagget inkl. bra nyanser. Videre grunnsamling uten de dyre. x 2592 ** Samling 1938/88. Meget fyldig, slavisk og ryddig oppsatt på innstikksider. I per mangler kun to merker. God kval. (oppgitt AFA 8196) 2593 o FIRE RBS. Planche med 17 merker Ferslew, Th. I-III. Bedre stempler set. Lidt bl. kvalitet. x 2594 Br Større og velordnet samling HELSAKER i to gode bind med Brevkort-samling 1-49, + kortbrev, korsbånd, m.m. Det meste typet i hht. spesialkatalog, og i mest ubrukt, god kvalitet o BUNDTER. Eske med 10 cigaresker fyldt med bundter ca. 1 stk - mest små merker incl 16, 17, 22 og 24 Kr-verdier o/**/* Lagerbog med diverse. Ny Luftpost flere ** sæt, Kræft **/*/(*), Småark o/**, miniark, frimerkehefter og lignende bedre moderne. x 2597 o Lott. Samling til 1988 i LT-album med områder. Noen få mellomgode (+ AFA 19 og 21 med feil), men spredt besatt. Også vanlig i.bok med dubletter. Roteparti 1977/ca med ofte 2 av hver, det ene gjerne med noe uttak. Reelt pål. ca. 1050, inkl. ett kpl. hefte FH 45x2. I tillegg noen få svenske hefter med pål. Sek. Liten bok med div., mest **. Ca. 40 miniark, noen minneblokker, tre Int. Svarkuponger stpl. Namdalen 1957, arkdeler ca tallet inkl x22, noen nyere TM inkl. 92 x3. Ta en titt! 2598 o BOGTRYK mm. Uvanlig lagerbog hvor nogle udgaver forefindes i stort antal. Skal ses! 2599 o Skilling Lille parti på sorte SAFE sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter. 2 o Skilling Lille parti på sorte SAFE sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter o/**/* VARIANTER. Lagerbog med diverse bogtryk og stålstik, ca stk. AFA/SAVA. Også lidt slidt komplet serie Gl. Luftpost og andet. Sjov bog **/* Samling i Stenderalbum, lidt tynd i starten og blandet kvalitet, og frem til 1972 ubrugt/ postfrisk, incl. BoB og noget DVI. x 2603 o Samling til 1967 i album, bl. kval. Også minisamling Sverige. x 2604 o Grunnsamling oppsatt kronologisk i innstikkbok, til ca Uten bedre merker, men dertil grei, mindre samling Grønland bakerst i boka. Noen få skillingsmerker, mest normal/bra kvalitet, men klassisk del blandet. 650 x 2605 o/**/* Grunnsamling i Stender, til Starter med tre brune skillinger, men bra med tofarget og en del mellomgode videre, mye ** mot slutten, noen * i eldre del. I tillegg bok med noen 4-blokker, inkl. nyere blå. x 2606 Br 10 skillingsbrev i litt var., dels bra kvalitet, inkl. enheter med single AFA 6 og 16. Må sees o/**/* Dublettparti til helt moderne i to halvtykke i-bøker. Rel. ordinært utvalg, men noen sider ** 650 i ene boka og litt uoversiktlig miks der. En liten samling gammel bypost ligger i ene boka o Stemplet lagerparti i 5 indstiksbøger. To sider skilling i blandet kvalitet, en del bogtryk og fremover jævnt besat i stålstik. x 2609 o Dublettparti AFA 73, 101, 103 i antall 85/ca., oppsatt fra gammel massevare, ikke sjekket for varianter av norsk innleverere. (oppg. ca. 1) x 2610 ** Flere sider fulle av 4-blokker i innstikkbok, størstedelen med L-nummer, til litt utpå 1980-tallet. Innslag ellers av Polen og Grønland/Færøyene, også ** ** Postfriske 4-blokke mm. Indstiksbog velfyldt med mest forskellige moderne 4-blokke. Høj frankeringeverdi o/**/ Parti med mest eldre merker, tofargede, våpen og noen skillinger i ringperm og Br innstikkbok. En del ok stpl. Noe **/*. x 2613 ** Perm med arkdeler, stort sett med marger, oppg. AFA 8, Br Kvadrater på brev. Brevlot med diverse 4 Skilling samt 2 og 8 Skilling singlefrankeringer. I alt 9 forsendelser. Blandet kvalitet Br Skilling 1864 på brev. Brevlot med 5 mest fine breve. 2 Skilling, 2x3 Skilling samt tre med 4 Skilling. Incl. Landpostbrev og pent brev med STUMT STEMPEL BORUP Br Skilling 1870 på brev. Brevlot med 7 breve. 8 sk med fold gennem merket. Flot 4 sk fra Aarhus og bedre farver i 2 Skilling. x 2617 o/* Grunnsamling i Stender, til 1970, inkl. en del mellomgode, begge 8 sk tofarget. Meget fyldig etter 1930, men en del *, også bra BoB. x 2618 ** Innstikkbok med enheter/arkdeler, sett osv. En del fokus 70-tallet, med valører til 10 kr. Grovregnet nominal til 1425 dkr Br BREVE/FORSENDELSER. Spændende parti i tre små album. Lidt Tofarvede, Bogtryk Chr. X, helsager og en del eldre Grønland. x 2620 o/* Eldre grunnsamling til 1940 i enkelt, gammelt fortrykk. Starter med 12 ulike skillinger i meget bl. kvalitet, videre også mange mellomgode inkl. BoB. Samt tilsv., men mindre samling Finland i samme type album Br Blandet parti med over 70 danske breve/kort. x 2622 o/**/* Fyldig samling i 2 LT-album og , inkl. tj.m, portom., avisporto, Slesvig og litt Postfærge. Mest stpl. inkl. pene stpl. Litt tynt blant de eldste og nyeste. Var. kval o Samling , stemplet. 14 skillingsmerker i blandet kvalitet, enkelt Tofarvede. Stålstik velbesat. En samling med mange merker - uden dyre KARTOTEK. Større velfyldt kartotek - stålstik - i 6 stk. fiberesker. x 2625 ** Samling blokker/miniark 5/16. Pål. ca. 930 dkr. x 2626 o Påbegynt samling til 1999 i LT SF-album, uten BoB Br Tofarvede Øre på brev. Brevlot med 6 bedre breve. Bl.a. Rekommanderet 3x8 øre brev og 20 øre single til Finland. x 2628 Br Ca. 10 eldre, dels bra forsendelser inkl. to følgebrev, tre adressekonvolutter, ett brev med singel AFA 61, brev med AFA 69 + norske merker NK stpl. K.havn, etc o Liten lott med fem eldre, usolgte online-objekter med oppr. utrop Inkl. AFA 7 x6, 8, 16 x3 i nyanser, 32-33, 67, 81 og PF 2 og 7a. Noen mindre tg.anm. er innbakt i opprinnelig utrop! 2630 o TOFARVEDE. Fint parti på sorte SAFE sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter o Skilling kvadrater. Lille parti på sorte SAFE sider. Flere gode udgaver, alle kvaliteter o Skilling Skilling Afa 4. Lille parti på sorte SAFE sider. Ca. 60 merker incl. bedre stempler - et par Afa 7 iblandt. 650 Obj.nr ** POSTFRISKE BOGTRYK 4-blokke på to plancher incl. 2 varianter. x 2634 Br 10 forsendelser med TOFARVET, inkl. to enheter med 4 øre ultramain (inkl. ett par), ett adressebrev, ett med 8 øre med notert variant Fostfrim, m.m. Noe var. kval. x 2635 ** Ti ulike av Postens bøker, bl.a. Den Danske Flåde, Zoologisk Have, Frimerket 150 år. I tillegg boken I øverste høyre hjørne o Danmark mm. Kartotek i flere esker samt et par rester. Desuden eske NEDERLAND og eske NEW ZEALAND o/** 23 årssett til 1993, FDC etc. i eske, se liste. x 2638 ** 90 helark i album, nesten alt før ** MARGINAL-BLOKKE. Lille eske med ca 160 stk. øvre marginalblokke - almindeligt papir. Stærk duplisering o/br Blandet parti med danske helsager og breve/kort sammen med Grønland-mrk. og forsendelser og 2 ubrugte indstiksbøker 32 og 64 sider o/bs BUNDTER. God eske med ca. 400 bundter incl. 90 stk 1956 Provisorier (plus flere i poser). Også eske med gammelt afklip og poser med bl.a lidt Tofarvet og andet bogtryk. Godt lot! 2642 Br FDC. Samling med ca. 850 stk - enkelt og 4-blokke - opsat i 10 pene FDC-album Br Moderne breve. To sorte esker med flere hundrede små pene moderne breve. Bedre frankeringer iblandt. Godt Lindneralbum medfølger o/**/* Posekartotek i skoeske + div. på plansjer. GI BUD! 2645 o REALISASJON: Restparti med lille samling og 4 lagerbøger. Ta en titt. Diverse Danmark (AFA) x 2646 ** Årbøker , kpl. serie i eske x 2647 ** Årbøker 7-11, kpl. serie i liten eske ** Årssett komplett. (AFA 9555) x 2649 ** Årsmapper 1989 og kpl. God kvalitet Br Automatmerker 1a 7+3 øre PERLEGRÅ samt 5 øre. Pent brev fra Lille Skjensved (2). x 2651 Br FDC. Eske med ca. stk., vesentlig og 80-tallet, god kvalitet. Et min. antall eldre, vanlige forsendelser medfølger. x 2652 MERKATER. Ca. 400 stk. i innstikksbok. Grønland (AFA) Grønland Pakkeporto 2653 ** 1. 1 øre 1905 postfrisk, en kraftig brekk går gjennom hele merket i v. halvdel. 850 F 2654 ** 1. 1 øre olivengrønn., svak gummibrekk og hjørnebrekk n.v, postfrisk. (1) F 2655 ** øre mørk blå postfrisk, en brun flekk oppe mellom to tagger vises også på 1 baksiden. (15.000) F 2656 ** 8 I. 15 øre kartonpapir, postfrisk. (0) 1 F 2657 o øre violet PRAGT. (1++) 2658 ** 17. Schultz 70 øre. Postfrisk helark ** 18. Schultz 1 Kr. Postfrisk helark. 1 Grønland Enkeltmerker 2660 Br 1-7. FDC GODTHAAB , addr. til Norge (5) 2661 Br 1-7. FDC HOLSTEINBORG , addr. til China (5) 2662 Br 1-7. FDC JULIANEHAAB , addr. til København (5) 2663 Br 1-7. FDC UPERNAVIK (5) 2664 ** Amerikanerudgaven kompl. postfrisk. (2400) 2665 ** Am.utgaven kpl. 10 øre liten matt flekk i limet i v. marg. Kr 1.00 ørlten tynn flekk. (2) 2666 o Kpl. Am.utg. God rundstpl. kval. (2) 2667 Br FDC HOLSTEINSBORG (3000) 2668 **/* kpl. Am.utgaven med overtrykk. 7 øre og 30 øre postfriske, de øvrige med minimal 1300 hengselrest. (6) 2669 ** Danmark Befriet kompl. postfrisk. (9000) 1 F 2670 ** 20-25a. Am.utgaven med endrede overtrykksfarger, god kvalitet **, flere med eldre sign. (10) 4000 Grønland Samlinger og lotter 2671 o/**/* Samling 1905/2010 i et som nytt LT SF-album med kassett. Hovedsakelig komplett samling med alle bedre merker og serier. Bl.a. 22 PP (1-18), Am. utg., Danmark befriet og Danmark befriet med endrede overtrykksfarger. Blandet stpl. og ** til Deretter kpl. ** (uten selvklebende merker). Medfølger Thule kpl. F 2672 o/** Meget god samling til 1 i LT SF-album. Starter med alle pakkeporto minus AFA 1, denne avdeling alene nærmere 0. Også AFA 8-25 i bra kvalitet. Fra utpå 1960-tallet kun **, før kun stpl. God kvalitet på det aller, aller meste. Notert en variant på PP AFA F 2673 * PAKKEPORTO. Samling ubrugte Afa 1-12 (minus 11!). MEGET FIN KVALITET. Mest lethængslede - næsten alle VELCENTREREDE! Flot samling! o/**/* SAMLING/PARTI i et album. Både afsnit postfrisk/ubrugt incl. Amerikansk Udgave og 2 DANMARK BEFRIET, en del Pakkeporto samt stemplet afdeling. Også marginalblokke o/* PAKKEPORTO. To sider med i alt 22 merker. Flotte i blant! x 2676 o/** Samling til 5 på LT SF-ark, **/o (ett merke *), eier oppgir AFA tot. kr. 22.,-. 1 x 2677 ** Samling 4-blokker, kpl , der miniark finnes i antall 1-5 stk. av hver. De fleste /92 med marg.nummer, god/prima kvalitet. (oppg. Facit 20) x 2678 ** Samling , kpl. etter hovednummer ( ). Også eldre arksett men kun 1250 Thule og PP 9 tilstede. Synes som prima ** hele veien, og inkl. også tallrike hefteblokker. x 2679 ** Samling til 1 i LT SF-album. 5 postfriske PP 1937, deretter komplett uten Amerikautgavene. Eier oppgir AFA o/**/* Samling i Stender-album 1938/99 inkl. Am.utg. stpl. (8-16) samt Thule kpl. både o/*. Fra nær kpl. postfrisk på blanke plansjer **/* Samling ustemplet samt Færøerne Noget dubletmateriale bagest. Mange miniark begge lande. x 2682 o/** Samling i LT SF-album med defekt lås. Nesten alt **, ikke komplett. Også en perm med 7 ** og tre stemplede PP (AFA 3)+ litt annet. x 2683 ** Samling ** i LT SF-album, tilnærmet komplett uten Danmark Befriet, + ett hengslet PP. Oppgitt 14., o/**/* 2 småsamlinger henholdsvis **/* og o frem til 1988, og tilsvarende i dublettbok. Videre noen FDC og annet. x 2685 ** Komplett samling (uten Danmark Befriet, og 1946-utgaven er *) i LT SF-album ** Samling til i ett prima LT SF-album med ringsystem, innsatt komplett fra 1938 uten Danmark befriet, god kvalitet. x 2687 o Samling i to Classicpermer, ser komplett ut, noen få er ** Bs Grønlandske mærker på papir, ark 10 og 15 øre Chr. X afstemplet 1955, samt diverse senere udgaver afstp. først i 60-erne, flere bedre mærker bl.a. 140 stk. 50 øre Gustaf Holm, høj katalogværdi Storauksjon april 2017

35 Obj.nr. Obj.nr. x 2689 o Samling til 2010 i innstikkbok, kun billige utgaver, men etter hvert høyverdier med to ulike kr, og generelt bra avdeling etter 1995!! Normal/pen kvalitet med noen fullstpl. merker. (ca. 6400) 2690 o/** Samling 1938/97 i LT-album. Mangler 8-25 (Amerikaseriene) på kpl. både postfrisk og stpl. Bak i album en del PP-nytrykk i småark x 12 og 3 helark à 25 med PP-nytrykk + noe til. x 2691 o/* Ganske fyldig stemplet samling , tre Danmark Befriet er * ** Årssett komplett GRØNLAND/FÆRØERNE. Samlinger frem til 1997 i et album. Ikke komplette Postfrisk samling i Leuchtturmalbum m/lommer. Færøyene (AFA) Færøyene Enkeltmerker 2695 (*) utgaven i forsidepen 4-blokk, men limløs. Attest Lundegaard Nielsen nevner en tynnhet i n/h merke, vi nevner også noe fargeavsmitting bak, men uansett uvanlig enhet Notis medfølger og viser gammel kostpris på 7450,- for enheten. F 2696 Bs 1. 2/5 øre parstykke samt 1 øre på klipp Thorshavn Uvanlig 5 øre takst for lokale postkort jan-okt (resalg av obj. fra auk. 196) 2697 Br 1. 2/5 øre samt 5øre på fint lille brev THORSHAVN Attest Grønlund. F 2698 o 1. 5/5 øre + 5 øre på lille klip (3300) F 2699 Br 1A. 4 øre halveret samt 5 øre på fint brev Thorshavn Attest Grønlund (7) 1 F 2 Br 1A. 4 øre halveret samt 5 øre på pent brev Thorshavn Udglattet fold i midten. 1 (7) F 2701 Br 1A. Brev med halvert 4 øre + Danmark 68, attest Nielsen. (7) 1 F 2702 Br 1A. Halveret 4 øre samt 5 øre. Flot brev THORSHAVN Attest Nielsen (7) ** serien, prima. (7400) 2704 o/**/ 2A. 20/1 øre grønsort. Side fra udstillingssamling med 5 postfriske merker incl. 3 Br VARIANTER. Desuden fint censurbrev ** 2A. To fine 4-blokker, begge med hjørnemarger, ene med nr. 442 er sign Dr.Debo, den andre med mindre flekker. (4000) 2706 o 2A-6A. Fin serie på Safe albumark, med noe ekstra stæsj montert på arkene. (3) 2707 o 2A-6A. Kpl. serie 1. opplag med pos. attest C.A.Møller. (3) 2708 ** 2A-6A. Provisorier 1940/41. Kpl. ubrukt serie. 50/2 er 2. opplag (AFA 3++) o/br/*3a. 20/5 øre vinrød. Side fra udstillingssamling med 4 ubrugte parstykker, heraf 2 med sammenhængende højt/lavt overtryk samt brev med samme o/br 3A. 20/5 øre vinrød. Side fra udstillingssamling med to stemplede 4-blokke, visende LAVT og normalt overtryk samt brev Bs 4. 20/15 øre prøvetryk UDEN BJÆLKE på klip THORSHAVN Bemærk anført variant i grundmerket (0) F 2712 Br 4. 20/15 øre prøvetryk UDEN BJÆLKE samt 20/1 øre med højt overtryk. Flot rent brev THORSHAVN (0) F 2713 Br 4. Prøvetrykk UTEN BJELKE på 20/15 øre, på flott rekbrev fra Thorshavn Merk at 2A er med, og med egen variant HØVT OVERTRYKK (omtalt i Wovern). Flott objekt, i meget god kvalitet. (AFA 0 for førstnevnte på brev) 2714 o/br 5Ax, 5Ay. Enheter med variantene på hhv. par stpl og liten uadr. konvolutt med par Repr. arkpos. hhv og 6-7. (som single merker med var.tillegg: 3000,) F 2715 ** 5B, 6B**. 50/5 øre prov. og 60/6 øre prov. 2. oppl. 60/6 øre med hj.marginal. 50 øre litt gulnet,begge velsentr. (0) F 2716 Br 8. FRANCO BETALT 10 ØRE. Brev med sidestempel THORSHAVN (3) 2717 Br 8. FRANCO BETALT 10 ØRE. Brev med stempel tp.3 brugt i Thorshavn (3) 2718 Bs 8. FRANCO BETALT 10 ØRE. Klip med sidestempel THORSHAVN Br 9. FRANCO BETALT 20 ØRE. Brev med sidestempel THORSHAVN (4000) 2720 Bs 9. FRANCO BETALT 20 ØRE. Klip med sidestempel THORSHAVN F 2721 Bs 16B. Tallon med FRANCO BETALT uden værdiangivelse fra Klaksvik Bagside THORSHAVN DAKA 16B:4000. F 2722 ** 26z. 130 øre postfrisk variant FORSKUDT TEKST (DAKA ) F 2723 ** 26z. 130 øre postfrisk variant MANGLENDE RØD FARVE (DAKA ) 2724 Bs øre på lille klip. Markant variant FORSKUDT SORT FARVE. Attest Møller ** Udstillingsplanche med bl.a. DAKA 29x FORSKUDT BY. F 2726 ** 28z. 150 øre postfrisk FEJLPERFORERET. Attest Kaiser (DAKA ) F 2727 ** 136x. 270 øre postfrisk FEJLPERFORERET (DAKA 3000) 2728 Bs Provisoriestempler DAKA nr. 16A og 16B. Utstillingsplanche med 4 klip uden værdiangivelse incl. et fra Klaksvik (dette DAKA 16B:4000). Desuden stempelaftryk 5 ØRE. Ex-Einar Måseidvåg. Færøyske stempler på danske merker F 2729 Br Adressekort sendt fra EJDE R-etiket Thorshavn E (for Ejde). Meget flot objekt i fineste kvalitet med stjernestempel EJDE Br Anbefalet brev sendt fra THORSHAVN til Sverige. Stockholm på bagside. God og uvanlig frankering med automat 7+3 øre samt Afa 86. Flot brev. Færøyene posthistorie 2731 Br 2. Verdenskrig. Virkelig godt parti med ca. 28 stk. forsendelser til og fra Færøerne. De fleste censurerede. Bl.a. 2 med britisk R-label, 2 med postudvekslingen indstillet, og brev med OPENED BY MILITARY CENSOR. Ex-Einar Måseidvåg Br FRA FÆRØERNE. Maskinstempel. Lott med ca. 10 forsendelser ex-einar Måseidvåg Bs Klip TRANGISVAAG fra lokalbrev frankeret med 2+5 øre. Sjælden kombination fra Provisorietiden. (DAKA 0 for klip) 2734 Br Lille godt restlot med brev fra Islands Falk, ufrankeret brev 1927, PO brev 1932 mm. Ex-Einar Måseidvåg Br Neopost Metermark 18. Rudekuvert fra Færøernes Oppebørselskontor med 10 øre stempel 12.VI.43. DAKA 0,-. Sidstedagsstemplet 5 øre 20.VI.44 medfølger Bs Provisorie 6/5 øre. 6 øre Bølgelinie solgt som 5 øre. Fint klip med 2A, 20/1 øre THORSHAVN Br STATSMINISTERIET. Flot tjenestebrev 30.MAR.1940 fra Handelsministeriet. Kuvert klippet i venste side. Attest Nilsen Br To bra forsendelser. Paquebot rammestempel THORSHAVN på skipsbrev fra Leith, England frankert med 2½d til Sandevaag. Posthistorie etterkrigs: engelsk reketikett med trykt THORSHAVN på lokalt rek.brev THORSHAVN (DAKA 1) Br Udslebne stjernestempler, lot med 6 breve. Bl.a. flot MYGGENÆS. Et par lidt større kuverter. Færøyene skipspost og sensurpost 2740 Br BREVE. 10 forsendelser med diverse PAQUEBOT og Fra Færøerne-stempler. Godt lot ex-einar Måseidvåg Br Via Leith med S/S Island. Sjældent 3-liniestempel i flot kvalitet på brev stemplet Edingburgh Paquebot 193x (DAKA ) Færøyene Samlinger og lotter 2742 ARBEJDSBØGER. Meget godt og spændende parti i flere bind. Indeholder gode og flotte STEMPLER, moderne posthistorie, Perfin, varianter, nogle 1940-Provisorier, miniark og frimerkehefter. Ex-Einar Måseidvåg ** Rel. omfattende lager ** , ofte/minst 8-10 stk. av hver, inkl. miniark, en del i blokker/enheter. I tillegg noe småtteri til Overveiende prima kvalitet, pål. er beregnet til 16,-!! 2744 ** POSTFRISKE HELARK. Samling Ø001 - FR174. Nr. 12, 13 og 14 er foldede. Ikke helt komplet men flere ekstra ark specialiseret i A/B ark, ark med/uden marginalperforeing, bl.a. Fugleserien Ex-Einar Måseidvåg o/** Lager/arbejdsbøger med postfriske/stemplede/klip i STORE MÆNGDER. 13 stk. indstiksbøger Fint og uvanligt materiale - skal ses. Ex-Einar Måseidvåg. x 2746 o/** Samling nesten kpl. stpl. i Leuchtturm-album (ark mangler etter 4). Løst medfølger muligens kpl. miniark, enkeltmerker både stpl. og postfrisk for perioden div. Provisorie-serien stpl. nr. 2A-6A (AFA 3,-) er med. Samlet kat.verdi vurdert til ca. 10,-. I tillegg medfølger tomt Færøyene Stenderalbum o/** Postfrisk OG stemplet samling - begge komplet Desuden en del frimerkehefter. 1 x 2748 o/**/ God rotekasse med vekt på brev og ymse forsendelser. MEGET variert m.h.t Br frankering, stempler, dels rek. og annet. Også innslag av eldre brev (før 1975). Noe frimerkemateriale medfølger o/**/ Restsamling Over stk. udstillingsplancher specialiseret med varianter, papir 1 Br og takningsvarianter, forsendelser etc-. Fint og uvanligt materiale - skal ses. Ex-Einar Måseidvåg. x 2 ** Årsmapper , 1983, 1985, 1992, , stk. inkl. den første 1 som er mer uvanlig (AFA 10721). I tillegg årbok mappe 1989 og 1 ikke medregnet Prima samling kpl. i LT SF-album. Medfølger prov. AFA 2A og 3, også ** Br FORSENDELSER. Tre bind med mest brugsforsendelser Langt flest gode tidlige. Godt parti Ex-Einar Måseidvåg Br RESTKASSE med flere hundrede breve/kort/moderne posthistorie. Ganske spændende materiale med små godbidder inbygget! Også lidt andre lande. Ex-Einar Måseidvåg. x 2754 ** Samling svært nær komplett i LT SF-album, oppg. Facit o/** Samling kpl. på Davo albumark, overveiende ** serien o/bs i rimelig bra kvalitet **/* Samling 1938/98 på Davoark med lommer, mgl , men fin serie 8-16 **, som det aller, aller mest ellers (1. serien dog letth. samt et par andre helt tilfeldige halvgamle). God kval., et par pakkeporto-nytrykk medfølger ** Samling i to SAFE DUAL med kassetter, mangler 8 merker og tre miniark 7, medfølger 36 hefter og 11 MK o/** MARGINALBLOKKE samling FR25 - FR359. Virker komplet i BÅDE stemplet og postfrisk. Stor pålydende (over 0,-) i nyere del postfriske 4 -blokke! 2759 ** Lagerbog med postfriske merker. Pålydende kr. 4, o/** Samling i Lindneralbum kpl. postfrisk og nær kpl. stpl. til Fra 1996 kun 900 ** på blanke plansjer Br FORSENDELSER mm. Fint parti eldre breve - ca. 35 stk med danske merker anvendt på Færøerne. Desuden 25 stk. efter mest PAQUEBOT forsendelser. Næsten alt i flotteste kvalitet! x 2762 ** Prima samling i LT SF-album o/**/ Samling i prima LT SF-album, inkl. 22 ark julemerker, kpl. **. Medfølger en 650 Br Varioperm med et par hefter og noen firmabrev 1968 med frankeringsavtrykk, og en 3-stripe AFA 4 av 1940-provisoriene o PRAGT/LUX stemlet samling Næsten komplet - mange forskellige stempler. Noget postfrisk og marg.blokke medfølger. FLOT samling! x 2765 ** Lite, men godt parti moderne merker og ikke minst tallrike hefter 2766 Bs Eske med færøske stempler på danske merker fra adressekort, stort antall med mange forskellige byer Br Blandet parti med ca. 300 brev/postkort fra og til Færøerne FDC. Samling samt litt andet. ## x 2769 ** 1/83. Ett duplisert parti ark i 4 arkmapper. Vi har regnet pålydende til kr serier nr 47-48, som kleber seg sammen nede, merkene er uskadet. GI BUD Stempler, moderne varianter, posthistorie etc. Mindre restlott ex- Einar Måseidvåg. GI BUD! Færøyene Diverse 2771 ** Årssett 1981/99. Dublettparti med 44 stk., mest 1981/86 i antall, men noen mot slutten av 90-tallet. God kval ** Automat 2 Kr.-hefter m.m. Lille lot med diverse indklæbnings-variationer. Ex-Einar Måseidvåg. GI BUD. Dansk Vestindia (AFA) 2773 ** 8, 8y. 7 Cents, postfrisk tête-bêche parstykke ret og omvendt ramme, postfrisk. ( ) F 2774 * cents i rel. frisk utgave, men noen litt lave tg. oppe, og ø/v tagg løs. (0) F 2775 ** St.Thomas havn, flot postfrisk serie Br C51 on pair 4d plate 7 (one creased) on damaged cover from New York via St. Thomas to Demerara, Br. Guiana Br C51 ST.THOMAS on 4d plate 10 (creased) on cover from St. Thomas to Demerara, Br. Guiana. x 2778 **/* Samling ca. 65 ulike merker på albumark. Mest *, innslag av **, inkl. mange mellomgode merker. De aller dyreste mgl. Rel. god kvalitet, og lett utbygd med tagginger og nyanser på tofarget o/**/* Mest postfrisk, mindre samling på sorte plancher. Flere mellemgode merker og sæt samt lidt 4-blokke o/**/* Tre mindre plansjer med godt utvalg merker der ok/god kvalitet er oppgitt til ca. 7 etter AFA Mange mellomgode. I tillegg en fin vignett, samt noen bedre merker med feil - ikke regnet. Finland enkeltmerker (Facit) F 2781 o Kop. med blekkannullering, uttalelse Strandell. (3) F 2782 o 2v2. 10 kop. på bredrandet papir med to brede og to tette marger, flott stemplet RAUMO 9 okt 1859, att. Nielsen (20.000) 2783 Br 5. 5 p. brun på fin, liten trykt Sølvbryllupsinvitation SALO Uregelmessig tagging. (0) F 2784 o 7 V4C3. 10 kopek, god kvalitet, lettstpl. (3000) 2785 o 14. Nyanse-sett med 14a x3, b x2, bb x1, c x8. Mest bra kvalitet, men et par kval.anm. 900 inkl. omtagging på bb (h. side). (ca. 9) F 2786 * 19S. 1 Mk i god kvalitet, sign. Grobe. (0) ** mk. pen utagget hjørne 4-blokk, sjelden og postfrisk **/*/ M utagget, loddrette parstykker, 1 M er **, 5-10 M limløse (*). 1 (*) Storauksjon april

36 Obj.nr (*) M pen utagget hjørne 4-BLOKK sjelden, uten lim som utgitt (*) M pen utagget hjørne 4-BLOKK sjelden, uten lim som utgitt. 900 F 2791 * serie, 1 R er postfrisk, de andre ubrukte. (6) 1300 F 2792 o Høyverdier fra ring-utgaven, bra kval. (7) o God kval. (2050) 2794 Br 165. ZEPPELIN Parstykke på Zeppelinbrev 24.IX.30. Fridrichshafen på baksiden. Finland Samlinger og lotter (Facit) x 2795 o/**/* God og fyldig samling til 7 i to LT SF-album, ser ut til å være komplett ** fra F 2796 o/**/* Good, genuine collection in DAVO album to 1993 with well-filled section all the way Emphasis on unused with many UM way back. Starts with 10 fair/good large-toothed, further numerous better items, but some * in the beginning. Also BoB and Åland UM to late 90-ies **/* Samling fra slangetg. til 1992 i pent LT-album m/kassett, nær kpl. fra Før 1900 noe tynt, og for det meste med hengsel eller u/lim. Alt etter 1900 ser postfrisk ut, unntatt Zeppelin 1930 som har hengselspor. Også kpl. Busspakkemerker og Øst-Karelen kpl. postfrisk. Bra samling som bør sjekkes. 3 x 2798 o/**/* Mest stemplet samling til 1997 i LT-album med egeninnsatte lommer. Fyldig, ser komplett 3 ut fra Med Karelen-serien *. x 2799 o/**/* Samling 1875/1985, ark til noe Åland og BOB i to selvkomp. album. Bra utbygd 3 på våpen, både grovtg. og fintg. (ikke slangetg.). Bl.a */o x 5 serier. Mange nyanser. Sjekk. 2 o/**/* Samling 1860/ (noen etter og fortrykkark til 2010) i to som nye LT SF-album med kassetter. Starter med 6 slangetg. samt en del Våpen og russere før Deretter godt besatt med noen huller Hist og her. Også en avd. BoB samt noe Nordingermanland, Aunus og Øst-Karelen. Mest stpl Samling Meget spredt besatt i starten, nyeste del virker komplett postfrisk 1 med miniark m.m. Oppgitt Afa ca ,-. x 2802 Interesting whole-sale lot with some old (about 80/90% old ) stationary cards, well-sorted in shoebox, and overall good condition. Gross parti seems used, so potential on cancels, from old Norw. estate. 1 x 2803 o/**/* Samling fra to slangetg. (inkl. 1 Mark) til 1959 i Facitalbum. Medfølger dublettbok med 1 mange merker, + noe Sverige i denne (bl.a. stempler på O II). Mest stpl., og mye bra kvalitet i hovedsamlingen. x 2804 o/**/* Samling 1860/1986 i eldre LT klemalbum med bl.a. 10 stk. slangetagget, noe våpen, 1 fyldig Røde Kors osv. Mest stpl. med noe postfrisk og litt hengslet utover o/**/* Samling 1917/93 ganske fyldig i LT-album. Bra med røde kors 1930/40-tallet. Fra 1300 ca nær kpl. **. Noe BOB. Medfølger et album med litt Sverige fra 50/60-tallet, hengslet ** Årssett komplett + dubl. 1981, 1983 og o/**/* Samling/parti i perm/ringbind. Inneholder pen del klassisk inkl. 10 kop uattestert og noen slangetg. Dessuten Våpen og nyere utgaver. Også innsatt en del russisk materiale. Spennende lott! x 2808 o/**/* Bra samling 1970 på ark i Visiralbum. Starter med 3 slangetg., og videre en del mellomgode utgaver. Vekt på ustpl., og da overveiende ** - selv tilbake mot klassisk. På ene bildet er kun 10 M letth Br FDC. Samling med ca. 140 stk. eldre FDC Høj katalogverdi! x 2810 o/**/* Samling til ca i Davoalbum. Noe restpreg, men også mange sider med ekstramateriale, og generelt mange mellomgode. Starter med 14 slangetg. i normal/ bra kval. Må sees. x 2811 ** To innstikkbøker med med mye bra ** materiale 1950/80-tallet, en del fireblokker og andre enheter, noen mellomgode inkl. bruksmerker. God kvalitet. x 2812 ** Folder med ark og arkdeler, overv. bruksmerker 1940/60-tallet. Notis angir 12440,- (AFA??) ** Lott postfrisk ark/arkrester/div. ca. 1930/50. Inkludert 24-blokker Røde kors 1935, AFA 7,-. x 2814 Br HELSAKER - anslått minst 300 helsaker i tre Classic-permer, bl. kval. x 2815 ** BOOKLETS. Good collection in two books, starting with 23 regular issues inkl. Olympics 1952, Costumes 1972 and Science Then 135 slot machine booklets with 20 (out of 23) main numbers, with numerous diff. types: production numbers, markings, etc. All presented cronologically from Facit cat., all good condition. Scarce offer. (F 8) x 2816 o Lott med Saarinen o.a. på noen utv.ark, oppført med mange litt bedre merker. Vi har sjekket en antatt 128W3 tg. 14, men det var feil. Dog var en angitt 120W2 tg. 14 korrekt (alene 2400), så dette må studeres Br FDC og noen bruksbrev i skoeske, vi har summert 16 stk til F 3., o/**/* Grei grunnsamling i innstikkbok med noe bob, normal/bra kvalitet. Starter med 7 slangetg. som dog er i meget ujevn kval. Masse merker , så tynnere. x 2819 Br Liten lott FDC 1941/44, dels mellomgode. Samlet oppg. F 2011: Br BREV. Meget variert parti på ca. 60 forsendelser. Pen del sensur 1. verdenskrig, FFC og mye annet. x 2821 o/**/* Grunnsamling i Davo til Ingen dyre, men bra normalkvalitet, mest stpl o/br Two registered entires 1903 on Russian stat. cover, from Helsingfors to Wasa. Then censored cover from Salo 1916 to Tammerfors. Both nice. In addition a basic Collection to 1979 i older Lighthouse album. Finland Diverse (Facit) F 2823 * AUNUS 1-8. Ubrukt serie i god kvalitet (10) 4000 F 2824 Br FK 1. Helsagskuvert 10 kopek med rammestempel ÅBO 5 NOV sendt til 2 Tammerfors. Sjelden forsendelse i pen kvalitet (10.000) F 2825 Br KARELEN komplet serie på stort brev PRAKTSTEMPLET UHTUA Sendt rek. fra Suomussalmi Helsinki 19.II.22 på baksiden Åland (Facit) Åland samlinger og lotter 2826 o/**/ Omfattende abonnementsparti til 1 med merker, gutterpar, fdc, årssett, mapper, m.m Br x 2827 ** Samling til 2015 i LT SF-album, ikke komplett. x 2828 o/** Handlerlager fra nr noe på -tallet stpl. og postfrisk. God kval. x 2829 Br MAXIKORT. Uvanlig arkiveske med tallrike enheter sortert sirlig i konvolutter, stort sett 650 stpl , dels med gutterpar. Mange, mange ulike, noen lett duplisert. x 2830 o/** Komplett samling til 2011 (ark til 2014) i LT SF-album o Samling stemplet. Virker komplett i LT med lommer. x 2832 Samling årbøker 1/2013, kpl. sju stk. i perioden, + to stk. 1994/95-utgaven. Obj.nr. Island (AFA) Island AFA 1-82 (AFA) Skilling (AFA) F 2833 * 1. 2 sk blå, pent lethengslet merke. Attest G. Lundegaard Nielsen. (0) 1 F skilling, vakkert ubrukt merke i god kvalitet. (0) F 2835 * 2B sk rosa linjetagget 12½. LUX sentrering, letthengslet merke. (0) o 2B sk. rosa Linietakket 12½. Ordrestemplet merke. (5) 900 F 2837 o 2B. 4 sk linjetagget, meget god tagging for denne, eldre sign. (10) 3000 F 2838 ** , 8 sk brun. Pent sentreret merke postfrisk. (0) o 3. 8 skill brun med antikvastpl. Kort tagg o/h, desentrert. (8) F 2840 o skilling fintagget s/hn, avrundet ø.v. hjørne, uttalelse Nielsen : acceptabelt eksemplar (19000) F 2841 * skilling, vakkert ubrukt merke signert Bühler ( 1) ** sk. gul tk. 14 x 13½. Sjeldent sett postfrisk, skjevt sentrert merke. (20) F 2843 o 4B. 16 sk linjetagget s/h, signert Bühler. (4) F 2844 o 4B. 16 sk s/n, praktstemplet REYKJAVIK Att. Kaiser (4) 2845 o 4b. Bra 4-BLOKK med hjørnemarg, med ett, sentralt leil.stpl. ( ) F 2846 * 5. 3 sk med god tagging, s/o. (3) Aur (AFA) 2847 * aur blå, pent velsentrert merke letthengslet. (3) F 2848 * 6. 5 aur 1875 fintagget, fin gummi ( 3) F 2849 o 6. 5 aur pent stemplet (0) 900 F 2850 o 6. 5 aur fintagget, prima. (0) F 2851 o 6. Fintagget 5 aur i mer grålig nyanse, god tagging for utgaven, med to stpl.buer. (0) F 2852 o 6B. 5 aur linjetagget med prima tagging!! (5) 2853 o 6B aur blå linietakket 12½, stemplet. Attest. S. Grønlund. (5) 2854 * 6/17A. 14 forsk. merker/trykk tg De fleste er letthengslet inkl. 10a og 3 14a. (26450) 2855 ** 7B, 10, 13, 15. Fire merker i bra kvalitet **. (ca. 4000) 2856 ** 7B/22. 9 forsk. aurmerker alle tg. 12 3/4 inkl. 50 aur postfriske. (15185) F 2857 * Oval aur, pene, ubrugte (3) F 2858 * 10, 10a. Oval 20 aur, fiolett og lysfiolett pene, ubrukte. (8250) F 2859 o 10a. 20 aur lysviolet s/n, ellers prima. (3) F 2860 o 10a. 20 aur lysviolett stemplet ISAFJÖRDUR, velsentrert og prima (3) ** aur grønn, i bra kvalitet. Attest Nielsen (2) 2862 o 11. Tre fine 40 aur lettstpl., god kval. - ett med gammelt sign.stpl. bak. (5400) * 15b, c (Facit). To nyanser i gråblå og grønnaktig blå, den gråblå med mindre tynnhet. (F: 6) 2864 * 16B aur blå/rød tg. 12 3/4. Pent centreret, lethengslet merke. (3400) F 2865 * 16B. 50 aur grovtagget. (3400) 2866 ** 17A. Fint par med hjørnemarg, sentr. opp. (3 +) 2867 ** 17A. Pent par, meget god tagging, et par lette flekker bak. (3 +) 2868 o 18 A II. 3-thrir i stor stil på 5 aur fintagget, taggemangler. Signert Senf. (30.000) F 2869 o 18 BI. Thrir i liten stil, prima. (4) 1 F 2870 * 18 BI. 3-thrir i liten stil på 5 aur s/n, flere sign., og fotoatt. Witt. ( 0) F 2871 o 18 BII. Thrir i stor stil, att. Nielsen; meget godt eksemplar. (0) 1 F 2872 * 18 BII. 3-thrir i stor stil, velsentrert merke. (6) 1 F 2873 * 19 B I. Thrir i liten stil, s/v, vakkert. (6) 1 F 2874 Bs 19 BI. 3-thrir i liten stil på brevstykke. (4) F 2875 * 19 BII. Thrir i stor stil, s/n, fotoatt. Witt. (0) o 19BI. Lille Prir overtrykk på 5 aur, pent stemplet. Attest S. Grønlund og APS. (4) 2877 * 19BII Stort Prir overtryk på 5 aur lethengslet. Attest. S. Grønlund. (0) o 19BII Stort Prir overtryk på 5 aur stemplet. Attest. S. Grønlund. (0) F 2879 * 23. Tre aur I Gildi fintagget,s/o, letthengslet og prima. (10.000) F 2880 o 23 BI. 3 aur I GILDI, eldre sign. (3) 2881 **/* 23B/33. Tretten I Gildi 50 aur fintagget og noen billige er **. (3250) 2882 o 23B-33B. Kpl. Gildi tg. 12 3/4, inkl. 3 øre med lille 3-tall. God kval. (5) 2883 o 24/34. Komplett I GILDI uten de meget dyre (4300) F 2884 * 25. Fem aur I Gildi fintagget s/o, nesten postfrisk, og prima. (15.000) 3000 F 2885 o 26B. 5 aur grønn, tg. 12 3/4 med sort overtrykk GILDI. Sentr. h., lett rundet hjørne. (0) F 2886 * 26Bx. 5 aur grovtagget med svart overtrykk s/vo,letthengslet (2) 400 F 2887 * 27. Seks aur I Gildi fintagget, letthengslet og prima. (15.000) 4000 F 2888 ** 27Bx. Seks aur I Gildi grovtagget med svart overtykk, postfrisk og prima. (10.000) 2 F 2889 * aur I Gildi fintagget s/oh, noe svart offset i gummien. (11.000) 1 F 2890 * 30B (F 62 v3+v4). Par, venstre merke med og høyre med variant (F 0+) o Kpl. dobbelthoder, 5 kr er skjev (4206) Konger (AFA) 2892 ** Chr. IX. kpl. sett postfriske. (5430) 2893 ** Dobbelthoder kpl. sett postfriske. (14645) 2894 o Kpl. serie rel. lettstpl., normalkval. (ca. 4) 2895 ** aur 1907, prima ( 2) F 2896 ** aur 1907, prima. (3) 2897 o 63-68, kpl. serier i god kval. (3882) 2898 ** 69/75. Fr.VIII 6 forskjellige (mgl. 10 aur) postfriske 4-blokker. Afa ca , ** Fr. VIII. kompl. set postfriske. (5730) F 2900 ** 74, og 5 kr prima postfriske. (3050) 2901 ** Dobbelthoveder kpl. set postfriske. (7660) 2902 ** 79. Vertikal 10-blokk med marginal.( ) ** aur blå. Dobbelthoved pent centreret merke postfrisk. (4) 36 Storauksjon april 2017

37 Obj.nr. Obj.nr. Island fra AFA 83 (AFA) AFA (AFA) 2904 ** Chr. X. Brudte linjer kpl. sett postfriske. (31070) ** aur grå/lillarød. Pent sentrert merke postfrisk. (0) F 2906 ** kr på 1 kr **, lett flisetagget. (6) 900 F 2907 o kr på 1 kr, lettstemplet og prima. (4) F 2908 o kr. på 1 kr, prima (4) 900 F 2909 o /1 kr 1925, lettstpl., svakt flisetg. (4) 2910 ** kr/1kr gul prov. eiermrk. bak, postfrisk. (6) ** Landskab kompl. set postfriske. (5) 900 F 2912 o kr på 50 aur, prima (3) F 2913 o kr. på 50 aur, prima. (3) 2914 ** kr/50aur. lillarød prov. postfrisk. (5) 2915 ** EIN KRONA/40 aur blå prov. postfrisk med marginal, dog er marg lettere løsnet fra merket. (3) 2916 o 124, God kval. (3850) 2917 o kpl. Altingets -årsjub God kval. (6) 2918 ** Altigets -års jubilæum kompl. set postfriske. (6220) ** Kpl. serie, ves. ** i god kvalitet, men 20 aur limløs og 10 kr med fingeravtrykk 900 i limet. (6220) F 2920 o kr/5kr, prima. (4000) 2921 ** kr/5kr brun/blågrønn, med eiermrk. bak, postfrisk. (0) 2922 ** Alting luftpost kpl. med hjørne 4-BLOKKER. (14000) ** Altingsjubilæum. Luftpost kompl. set postfriske. (3) F 2924 ** Allting luftpost med SPECIMEN overtrykk., opplag serier, prima o Allting luftpost, prima. (3000) 2926 o Fint, lettstpl. Altinget luftpost. (3000) AFA (AFA) 2927 o 148 (Facit v). Fin 3-stripe med variant strek på 1-tallet på midtre merke. (Facit 4) 2928 Br og 2 kr på rekommandert Zeppelinkort til Wien ** Gullfoss kpl. sett postfriske. (3305) F 2930 ** Gullfoss, prima (3300) 2931 ** 156/166, Chr. X. Sett uten 2 kr., 10 kr. er med eiermerke bak, postfriske (23208) 2932 ** 156/ merker Chr. X 1931, 1 kr er i luksuskvalitet. (2900) F 2933 ** aur Chr. X 1931, prima. (4000) F 2934 ** aur Chr. X 1931, prima. (6) 1300 F 2935 ** øre lillarød, Chr. X tette linjer, prima, postfriskt merke. (7) 1 F 2936 ** kr Chr. X 1931, luksuskvalitet. (6+) 1 F 2937 ** kr Chr.X 1931, praktkvalitet ( 7) ** kr grønn/sort, med minimal prikk bak, postfrisk. (0) 1 F 2939 o kr. Hopflug Itala, prima (4) * kr. blå/brun. Hopflug Italia pent centreret merke hengslet. (1300) 2941 * Hopflug Italia lethengslet set sign. A. Diena, samt Attest. S. Grønlund. 3 F 2942 * Hopflug Italia - ubrukt serie, signert. (14.) * kr. brun/blå. Hopflug Italia hengslet. (4) F 2944 o kr. Hopflug Itala, s/n, ellers prima. (1) 2 F 2945 * kr Hopflug Itala, en matt stripe i limet tror vi er produksjonsbetiget, signert Brun en annen. (9000+) 2946 * kr. grøn/sort. Hopflug Italia pent centreret merke hengslet. (9000) 2947 ** Luftpost 1934 med begge tagginger, prima. (2335) 2948 ** Komplett, prima postfrisk. (4097) 2949 Br /35 aur prov. Jochumsson på sjælden FDC. Facit (0) 2950 ** 206/222. Begge N.Y.-seriene, prima. (2560) 2951 ** , /40. Begge NY-seriene prima postfriske. (2595) 2952 o , To serier EXPO, lettstpl., bra kvalitet. (5690) 2953 ** Tre fisker i helark, inkl. den gode 7 aur. (10) 2954 o NY 1940-overtryk pent stemplet. (4400) Br NY 1940-overtrykk på pen FDC. (F 0) 2956 Br /3 aur prov. Jochumsson på sjælden FDC. Facit (3) 2957 ** 231B. Vakker 4-BLOKK med hjørnemarg. (3 +) Island Tjenestemerker (AFA) F 2958 o 1. 4 sk. fintagget, skjevt sentrert, forbedrert tagging horisontalt ifølge fotoattest 3000 C.A.Møller. (65.000) 2959 **/* 1/ ubrukte tjenestemerker. (5) 2960 ** sk lilla tg. 14. Kort hjørnetg. n/v, postfrisk. (1) o 2. 8 skill lilla. Del av 3 små stpl. buer. En viser del av antikvastpl. Sentr. opp. (0) 2962 ** Pent kpl. set postfriske. (6) 900 F 2963 ** aur I Gildi fintagget, med v. marg, prima (4000) 2964 ** aur gul I GILDI fintakket, med små anmerkninger i limet. (4000) F 2965 ** aur I Gildi fintagget, ubrukt og prima. (3000) 2966 ** aur blå I GILDI fintg., med små anmerkninger i limet. (6) 900 F 2967 ** 1B. 4 sk luksus postfrisk ** 32. Flott kvartark (25) med ø/v hjørnemarg. (7 som enkeltmerker) 2969 ** 33-40/ Chr. X. kompl. set postfrisk. (6705) ** Provisorier kpl. sett postfrisk. (5350) 2971 o 44-53, valører Altinget, prima. (3900) 2972 ** 44-53/ Alting 3-40 aur inkl. luftpost merke postfrisk. (2050) 2973 o Kpl. Altingets -årsjub med overtrykk. (16400) * Tjeneste Altinget kpl. i mest bra kvalitet. 5 kr og ett billig med små limsår, ellers 900 god kvalitet. (ca. 0) 2975 o aur Allting, prima (2) 2976 ** kr Altinget, prima. (2) 2977 o kr Allting, prima. (2) 2978 o kr Allting, prima (2) F2979 ** kr Allting, prima (2900) 2980 o kr Altinget, prima. (2) Island - helark/engros. (AFA) 2981 ** aur fiolett med overtr. GILDI x stk. i striper par og enkl.merker. (7) 2982 o 35, 63. Begge i helark à, stpl. REYKJAVIK og (19) 2983 o 63. Helark à. Stpl. REYKJAVIK (10) 2984 ** 40 helark ISLAND hvor de fleste har spesielle arknummer. Mange kompl. arkserier mellom AFA 186/385. Eks. 186 m/lavt nr. 1313, 316 m/kontrollnr. 16 og 17, 330 m/nr , nr. 375 m/nr m.m. (AFA 14050). 1 Island Samlinger & lotter (AFA) F 2985 **/* Velbesatt samling postfrisk/ubrukt i to LT-album. 5 stk. skilling i blandet kvalitet, gode Ovalutgaver, I GILDI lite 3-tall, nesten alle Konger, gode Provisorier, Landskap, Altinget med Luftpostserien, NY 1940 samt godt avsnitt Tjeneste. Republikk komplett, postfrisk. Meget stor katalogverdi. x 2986 ** Samling til 1978 i eldre Lindneralbum. Vi har summert katalog til 1944 til (+ noen få * til ca. 5). Komplett fra x 2987 o/* En velpleiet og fullstendig samling til 1984 i Davoalbum. Samlingen er komplett med noen få unntak, inkl. nær kpl. tjenestemerker. En gjennomarbeidet samling med høy katalogverdi o Samling 1873/1990 ( ) i et LT-album. Starter med 3 skillinger og 21 ovaler før 1902, bl.a. 3 Thrir tg. 12 3/4. Bra besatt til 1920, deretter nær komplett unntatt Hopflug 1933, NY samt noen billige. En samlingen med mange gode merker og serier. Også en del TM. Blandet kval. på de eldste o Pænt besat, stemplet samling og 4 Sk. med fejl, Ovaludgaver, alle konger, de fleste provisorier incl. Kr.10/50a og Kr.10/5Kr, 15 Alting med Luftpost, Zeppelin, første miniark. Virker komplet Fint afsnit Tjeneste med pragt 5 Kr. og 6 stk Alting Pjonusta overtryk. På nær ganske få merker samlet i god kvalitet x 2990 o/**/* God og fyldig samling til i album. Alltingserie er **, samme med overtrykk er * **/* Samling/parti i perm/ringbind Inneholder pen del klassisk inkl. Ovalutgaven og andre klassiske i blandet kvalitet. Fra prakt til enkelte med feil. 4-blokker og arkrester i blant. Enorm katalogverdi! 4000 F 2992 o/**/* Omfattende og fyldig samling 1902/93 i Davoalbum med lommer. Noen få før dette, men videre tallrike bedre merker, høverdier m.m., men overveiende * før 1960 (deretter ves. **). Flere bedre i svært letthengslet kvalitet (som AFA 163 og 166), og noen innslag ** før 1960 bl.a. 254 og 278. Så dette må sjekkes o/**/* Samling 1876/2010 i et pent LT-SF album med kassett. Bl.a. 13 ovaler, komplett Chr. IX 1902, Jon Sigurdson 1911, Fredrik VIII 1912, Zeppelin 1931, m.m. Fra 1935 meget godt besatt med bl.a. begge NY 1939/40, Laxness gull, m.m. Bra avd. TM med AFA 13 ** (vi tror denne er regummiert), samt AFA 42 stpl **/* TJENESTEMERKER. Større parti/samling med diverse utgaver. Incl. nogle varianter, 4-blokke og helark. Meget stor kat.verdi o God samling provisorier på ark, inkl. alle de dyre 10 kr - rundstpl. Det meste ser bra ut. (ca. 10) 2996 o/**/* 8/ stk. gamle utvalgshefter m/mange merker igjen. Jevnt over bra kval. Mest stpl. (AFA ca ) x 2997 o/**/* Godt påbegynt samling til 1999 i LT SF-album (+ egenmontert til 3), ca. komplett etter 1943, postfrisk fra x 2998 o/**/* Samling til 1999 i LT SF-album, med en del mellomgode innimellom. Starter med en 8 sk fintagget *, bedre aur, gode 5 kr kongeutgaver (47 **, 62 o), men mest fyldig etter En viss overvekt av stpl. merker hele veien. x 2999 o/**/* Samling til 1998 i LT SF-album, noe spredt før 1940, men med flere bedre innslag, med 1 bedre postfriske. Komplett fra 1944, ** fra o Samling/parti i perm/ringbind. Inneholder pen del klassisk inkl. Skilling og andre 1 klassiske i blandet kvalitet og tynt besatt fremover. Også tjeneste. x 3001 ** Samling innsatt i innstikkbok. Fyldig, men mgl. noen her og der, god kval.! 1250 (oppg. F 12250) x 3002 o/* Dublettlott til år i to 64-siders innstikksbøker, katalogverdi før 1944 er langt over , mye merker deretter. 1 x 3003 o/**/* Bra parti eldre merker, mest litt bedre utvalg med enkeltmerker og serier, bl.a. Altinget 1 tjeneste kpl. *. Blandet stpl. og mest ustpl., og oppgitt AFA 7: 16,-. Må studeres. x 3004 ** Komplett postfrisk samling i LT SF-album ** Årssett komplett. x 3006 o/**/* Samling til ca. 3 i perm, med ulike ark-konsept. En del mellomgode merker, og i hovedperioden bra besatt. Mest god kvalitet, overveiende stpl. merker o/**/* Samling på 5 innstikkark til 1939, med mange mellomgode merker bl.a. to stk. 5 kr konger *. Blandet **/*/o, noen ** kan være overvurderte *, men gen. bra kvalitet på de fleste. Må sees. x 3008 o/**/* Samling til 1995 på eldre ark i perm, startende med aurutgaver i var. kvalitet. Generelt en del feilinnsatt og mange * i eldre del før Det er oppgitt Facit 39000,- alt regnet, men mange merker er feilidentifisert/overvurdert (og * regnet som **), så reell kat. er langt lavere ** FISK , sammenstilling med de forskjellige taggingstyper inkl. alle de sjeldne. 900 Katalogpris etter AFA-Special over 3. x 3010 o/** Ca. 40 miniark **, ca 35 o, samt ca. 60 hefter i Vario o Halvstor eske med stort antall perg.poser med dubletter. Dels kaotisk, men tusenvis av merker ** Dobbeltplansje med mye halvbra til godt materiale inkl. 222 **. x 3013 Br Fire mindre lotter med til sammen 300 bruksbrev 1950/90, samt FDC Tils. ganske så variert! x 3014 Br HELSAKER ca. 80 stk. inkl. noen dubletter i album, også noen moderne etc. x 3015 o/**/* Duplisert, enklere samling til 1980 i innstikkbok, dog noen mellomgode i eldre del inkl. tjenestemerker. I det nyere bl.a. seks stk. 50 kr ørn. Mest stpl., normal/bra kval Diverse på 5 plansjer. Island diverse (AFA) 3017 Br Brejefspjald skrevet om bord på HEKLA i Skagerak. Skriveren beder om et hjemmebagt franskbrød! Sjælden skibsforsendelse, annulleret ved ankomst til SKAGEN F 3018 ** HEFTE H7 i bra stand. (F 7) 3019 * Lott 6 tidlige ubrukte brevkort. 300 Sverige (Facit) Sverige Facit 1-67 (Facit) F 3020 o 1. 3 sk banco, en meget liten rep i ø.v. hjørne o 1. Markert omtagget oppe, ellers bra, del av boksstpl. Höganäs F3022 o 2. Bra merke med uvanlig stpl., rettv. TIERP 25/4-58 (Postal + 1). God merkekvalitet o eks. 4 sk bco, flere nyanser, dels med varianter. Mest normal/bra kvalitet, men et par meget skjeve Storauksjon april

38 Obj.nr o 2. 4 Sk.bco. 2 stk. meget flotte, 2 noenlunde, samt 3 stk. med feil Bs 2. To stk. på klipp med lette, rettvendte fyrkantstpl. ESKILSTUNA og UPSALA, svak dato. (Postal for stpl.) F 3026 o 2k3. 4 sk i sjelden nyanse, med attest (Befund) H.O.Wilèn som skriver at merket er ekte og ikke reparert. Ett noe rundet hjørne. (13000) 3027 o 2j2. 4 sk med sign. Sjöman, og nyintyg HOW. Små tg.anm o 2,3. Begge med ett rundt hjørne, 6 sk pent stemplet * 2, 6. 4 skill bco og Lokalmerke. To pene ettertrykk, ubrukte. (5) F 3030 o 3. 6 sk banco med liten tynnhet reparert, vakkert merke. F 3031 o 3. Pen 6 sk med eldre signatur (og derav lett rødavsmitting som også sees forfra, i 2250 hjørnet). God tagging og meget fargefriskt! F 3032 o 3. 6 sk bco angitt som nyanse c, som virker sannsynlig i være øyne, men merket må 1 sees og vurderes av ekspert. Mindre riss oppe, og svake flekker. (1, evt ) 3033 o 3-5. Lott med 7 stk. sk. bco. Alle vurderes med små kvalitetsmgl. Meget stor kat.verdi 2! Sold as is o 3a1. 6 sk bco med to deler av lett stpl., og reparasjon. Attest H.O.Wilèn. F 3035 o 4b. Bra 8 sk uten defekter eller rep., attest H.O.Wilèn: A very Nice and fresh copy, 2, 3, 2. F 3036 o 4f. 8 sk matt orangegul med to slag nummer 3 Lübeck (meget uvanlig). Eldre attestkopi 1 SFF (Göteborg) + sign. Sjöman, nevner en bøyd hjørnetagg n/v, men omtaler merke som Gott ex.. F 3037 o 4g. 8 sk. bco. orangegul, utflydende trykk. Pent merke med prima attest Nielsen. (9) 3038 * 4 E. 8 sk. nytrykk, liten feil i ø.h. hjørne 400 F 3039 o sk s/vn, ellers prima, eldre sign. (18.000) 2 F 3040 o 5b. 24 sk sidev. S.holmstpl Attest F. Obermüller: Mycket vackert og färgstarkt 3 märke, 2, 3, 3. Noe rundet hj. n/v. (10) F 3041 ** 5 E 4. Nytrykk s/v, postfrisk (4400) F 3042 o 6a1. Lokalmerke 1 sk tynt papir, sentr. ned. Ellers pent merke med flott stempel, attest 1 Nielsen (7) 3043 o 6a2. 1 skilling Lokalbref på mellomtykt papir, attest H.O.Wilèn: Mycket gott ex., 3, 4, o 6, 13. Begge hovedutg. Lokalbref med tg.mgl. (0) 3045 Br 7, Rek. Br. 2 (59 øre) fra Lund til Jønkøping. (14000) * Nytrykk 1885, ubrukte. (5) 3047 * 7-12 N1. Komplett serie nytrykk 1885, meget pen kvalitet. (5) F 3048 Br 9 x2, 14B x2. Flott rekommandert brev, med uvanlige WALSKOG (Postal ), med forseglingstråd. Bak PKXP bnr. 5. Ned 11/3 (Facit 1K). Meget uvanlig, konv. med bretter Br 10, øre porto på vakkert rek.brev med snøre og fem lakksegl!! (disse vises igjennom). Fra Stockholm til Söderhamn. (0) F 3050 Br 11b. 30 øre i flott 3-stripe bak på liten konvolutt fra Stockholm , til Nederland, 2 attest Sjöman: Godt till mycket godt objekt. En liten hjørneanm. på konvolutt er kommentert, men det nevnes også at konv. er sendt av Drotning Louisa. God stpl. historikk via Hamburg og ymse påtegninger. Meget flott objekt! (F 1) F 3051 ** 12h. Femtio øre sentr. opp, men postfrisk og fin tagging, attest H.O.Wilèn: ett mycket 3000 vacket og fräscht objekt (kopi av attest fra større enhet), 3, 3, 5. (13000) F 3052 o 13b. Bra eksemplar med sidevendt Carlshamn 18/ * 13. Lokalmerke, velsentrert, ubrukt. (5) F 3054 * 15. Liggende løve 17 øre grå, ubrukt, PRAKT. (6+) 3055 Br 17g, 19d, 22g. 28-øres frankering på skipsbrev-omslag til Finland. Blekk-makulering 2 over merkene, og finsk ANK 29/9. Attest H.O.Wilèn: Praktobjekt, 4 (2, 4, 5), (-), o stk. 24 øre i litt var. kval. F 3057 * 24. Ringtype 24 øre p. 14. Pent merke, ubrukt. (8) F 3058 ** 28g. Postfrisk, skjev 3-øre, grøtete trykk ned. (3) Br 29 x2, 33, øre porto på Wärde -brev fra Linköping 17/6-86, til Okna. Bak lengre erklæring fra postmesteren at brevet var ødelagt ved ankomst, meget interessant med transittstpl. Skärblagen 19/6. God posthistorie! 3060 Br 29, 30, 33 x2. 49-øres porto bak på større konv., sendt postförskott fra Stockholm 3 2/ øre + 24 øre dobbeltporto, meget sjelden forsendelse, Facit 1. Baksidefrankering med laggsegl. Ank.stpl. Karlstad 3/7 i rødt! F 3061 ** øre tg. 13, skjev, god tagging og lim! (3) F 3062 ** øre tg. 13, noe skjev, ellers bra. (3 som bill.) 3063 o 32. Godt over stk. på 4 plansjer med nyanser, varianter inkl. speiltrykk, og tallrike fine stempler (dels også utenlandske stpl.), m.m o stk. på plansjer med nyanser, mange fine stempler (også utenl. stempler), 650 varianter, m.m. Mye bra kval. F 3065 ** 33d. 20 øre i god kvaltiet, lett skjev høyre. (0) 1 F 3066 ** 36. Pen 50 øre med marg. (6) Br 36. Par og singel på adressekort fra Stockholm , noen kval.anm. på kortet. Dog sjeldent gummistempler På Afsändarens risk. Bak Westerås samme dag. F 3068 ** 38j. Friskt og fint eks. (3) F 3069 ** 38g. Ringtype p.13 1 Kr. postfrisk. PRAGTKVALITET. Attestkopi Wilen 4,4, (F.pragt:0) F 3070 ** 38f. Meget pent eksemplar. (10) 3 F 3071 ** øre rød type I. Postfrisk. Sentr. h/litt ned. Gummien er delvis manipulert (6) 3072 Br 47. Oppfrankering på brevkort bke7, sendt som postoppkrav fra S.holm 13/ til Jönköping. Sjelden forsendelse som ble behandlet som brevpostförskott i perioden før God kvalitet. F 3073 ** øre brun med posth. på baksiden. Sentr. v/ned. (4) 3074 ** øre - prakt. F 3075 ** øre karmin med posth. på baksiden. Sentr. litt v/ned. (0) 3076 ** 52C. Vm. 1 omv. vm. 5 øre blågrønn i vertikal 6-bl. med marg oppe. Sentr. ned. (2) F 3077 ** 59d. Oscar II 50 øre postfrisk. PRAKTKVALITET. Attest Wilen 4,4,5. (F prakt: 4000) F 3078 ** 60. Oscar 1 Kr. rød/grå. Velaentrert, postfrisk merke. Påskrevet kat.nr. på baksiden. (4400) Sverige fra Facit 68 (Facit) 3079 ** 79-91, 93, forskj. Gustav V i medaljong 1911/ øre og kr 1.00 med vm. KPV. 20 øre med lite riss oppe, ikke regnet. (6314) F 3080 o Landstorm komplett i pen kvalitet. (7900) 1400 Obj.nr **/*/ Kpl. serie II mest *, to merker ** er rettvendt på bilde (+ at 121 er limløs). Mest 650 (*) god kvalitet. (3900 som *) 3082 ** Landsstorm II kpl. 124 med var. Brudd på h. rammelinjer, noen meget skjeve (11720) 3083 ** Landstorm, to toppverdier, postfriske. (3) 3084 o/** 140 Aa etc. 4 bedre båndmerker, den stemplede med kort tg. ( Acx) 3085 o/** 140cx etc. 5 bedre båndmerker. (4775) F 3086 ** 142Abz. Flott merke med sign. KAN (Norsten), god tg. (7) F 3087 ** 142Acz. Flott merke med sign. KAN (Norsten), god tg. (0) 1 F 3088 ** 143Acz. 5 øre vm \ + KPV, prakt. (3) F 3089 ** 143Acz. Uvanlig merke, god kval. (3) 3090 ** 144Abz. Løve 10 øre med KPV, 3-stripe, postfrisk. (0) F 3091 * 144 Av4. Seksstripe tete-beche med KPV nede. Meget sjelden enhet, ubrukt enhet, men 2 mindre tynnhet etter ene hengselen i midten. (10) 3092 Br 144A, 208. Adressekort fra Skara 19/12-24 med meget uvanlig frankering, men en del smuss på taggingen av 208. Enheten i god kvalitet. F 3093 ** 156cxz. Vm. linjer + KPV midt på merket. (0) ** 157/71. Postemblem, 4 gode merker, postfriske (5) F 3095 ** øre på hvitt papir, god kvalitet. (3) 650 F 3096 o 175Acxz. Meget sjeldent merke sign. BG (Bo Grenstedt), god tg. Skjevt, maskinstpl. 2 (19000) 3097 ** 177Cc. Flott 4-blokk på A3-papir. (4000 +) 3098 ** 179 Ac. 20 øre ultramarinaktig violett på Av-papir i 5-stripe med to letthengslede og 3 postfriske, to med lett gulning, att. Svensson. (6) F 3099 ** 186c. Vakkert eksemplar på hvitt papir. (0) 1 F 3 ** 186c. 30 øre på hvitt papir, bra kvalitet. (0) 3101 * , To sekvenser 1924-utgaver, bra kvalitet. (3450) F 3102 o Postkongres komplett i pen kvalitet. (8) **/* Kpl., kongress, med fleste merkene ** inkl. 1 og 2 kr. Ellers knapt synlige h.spor på noen og lett spor på 5 kr. (estimert F ca. 0/0) 3104 * Kpl. serie Kongress hengslet. (5149) 3105 **/* Kpl. serie inkl. 197cx, mest ** (rettvendt på bildet), men et par av merkene med 1 ujevn limpåføring (inkl. 2 kr). Et par med tg.anm. (ca. 9) x 3106 ** Kpl. inkl. 197cx og 201a+b. (12900) 3107 o Postkongress kpl. til 5 kr, 1 kr med brett, ellers normal/bra kval o/** Kpl. serie stpl. med var. tg.kvalitet, inkl. på 2 og 5 kr. ( med vm. **) 3109 ** 196/215. Kpl. sekvens med flere bedre, god kval. (3846) o , Fin sekvens med mellomgode 1924-utgaver, utbygd med hele seks grønnblå 201b. FLere pent stpl., dels prakt. Normaltagging på mange, dels god tg. (ca for de seks 201b) F 3111 ** 210. Pent 5 kr Kongress, meget pen tagging. Antydet som *, men vi kan ikke se noen 900 hengselrest, sedvanlig litt ujevn limpåføring fra produksjonen. (4) 3112 o UPU kpl. til 5 kr i normalkval. (0) 900 F 3113 o UPU komplett i pen kvalitet. (0) 3114 **/* Kpl. serie inkl. 212cx, mest ** (rettvendt på bildet), men noen tg.anm. 5 kr pen 1350 og velsentrert, letthengslet. (ca. 8) 3115 ** Kpl. inkl. 212cx og 216a+b. 60 øre med diamanttg. h. side. 5 kr litt flate tagger oppe. (15300) 3116 **/* 212/25. Ni stk. UPU i bra kvalitet, der 212, 217, er **. (6485) ** Gustaf jub.utgaver med alle de gode BC/CB-parene, god/prima kval. (2725) F 3118 ** 273BC2, CB2. To pene par utan färgstreck. (3) 3119 o 320BC, CB. Lett maskinstpl. par i bra kval. (4400) 3120 ** Berzelius/Linnè med alle de gode BC/CB-parene, god/prima kval. (7320) ** 332. Posthus, 5 Kr. BC/CB parstykker, postfriske. (6) 3122 ** 337. Svaner 20 Kr, 4-blokk postfrisk. (4) 3123 ** 397Av1. To 15-ører, høyre merke med GUL FLOUR, sjeldent. (2) F 3124 ** 469v2. Par, UTAGGET HØYRE, meget visuell variant. 1 F 3125 ** Svært sjelden 9-stripe med variant UTAGGET VERTIKALT, ikke omtalt i Facit. Moderne raritet i god kvalitet. Sverige Porto- og Tjeneste (Facit) F 3126 ** L øre lysbrun postfrisk, sentr. h. (7 som billigste nyanse) 3127 **/* L 20. Flott 4-blokk med 3 stk. **, ø/v merke svak hengselrest. (3000 +) 3128 o/* TJ 1/26. Lott 77 lange tjenestemerker. Noen med små kval.anm. Flere prakt- og luxstpl. (F ca. 9,-) 3129 o TJ 1/9. Lott med 48 TM tg. 14 i blandet kval. Noen med pene stpl. (Facit 2014 minst 18300) 3130 ** TJ 4. 6 øre lilla. Sentr. h/opp. (5) F 3131 * TJ øre gul tg.14, ubrukt merke i meget fin kvalitet! Attest Nielsen. (8) ** TJ Kpl. inkl. 16A+B, 50 øre er type II, Kr 1.00 er 24B. God postfrisk kval. ( som billigste nyanse) 3133 Br TJ 12 x2, 18, 22A. Ass.brev fra Kristianstad , til Ousby. Lakksegl, åpnet tre sider og utst.montert. Uvanlig Br TJ 24B x16, 50 x2. Flott verdibrev fra Smedjebacken til Falun. Frankert foran 1250 og bak, noen merker nær prakt. Meget uvanlig brev, på monteringsark Br TJ 32, 34. Meget uvanlig forsendelse med militært brev sendt rek. fra Malmø , med mottakningsbevis - her brukt 10 øre TJ og frankert på selve brev - uvanlig! God kvalitet. 900 Sverige Samlinger og lotter (Facit) Samlinger fra,- (Facit) F 3136 o x 3137 o God samling i KABE-album til 1969, fyldig inkl. 4 og 8 sk, begge Lokalbref, 1 RD tg. 13, 1924-serier, tallrike BC/CD, etc. Mange merker utbygd med typer, dubletter, pene stempler, etc. Dette må studeres. Litt var. kvalitet i eldre del, hovedsaklig normal/god kvalitet, og oppg. F En meget omfattende samling til 2013 montert (etter motivgrupper) i 6 store Classicpermer. 3 sk er pen med tynn flekk i øvre marg, 6 sk reparert. Noen få ** kan forekomme ** HEFTER. Spennende dublettparti i tre kart.bokser 1950/70-tallet. En boksene velsortert, ellers uoversiktlig, men hefter i stort antall og tils. mye før Ikke sjekket for markeringer o.l. x 3139 o/**/* Samling til 6 i to LT SF-album, bl. kval. i starten. De siste 27 år er ** og komplett, uten Garbo-miniarket Storauksjon april 2017

39 Obj.nr. Obj.nr. x 3140 o Samling 1856 til 1903 i eldre album. Mye duplisert på det eldre med bl.a. mye våpen fra 5 øre til 50 øre, 4 stk. 17 øre fiolett, Ringtyp, Løsen, Tjeneste osv. Mange nyanser samt noen vakre stempler! 3 x 3186 o Innstikkbok med ca. 1 stk. FULLSTEMPLER, ves. fra O II til 1940-tallet. Mange prakt og en del lux inngår, fra norsk bo, og er ikke gjennomgått i nyere tid!! Medfølger annen bok med meget enkel standardsamling **/* LAGERBOK primært med postfriske merker. Mange mellomgode, bl.a. flere Båndmerker x 3187 o/**/* Innst.bok med interessant innhold med småark fra utv.hefter med mellomgode, perg. F 3142 o Mye materiale. Godt parti! God, eldre, genuin samling til 1974, meget fyldig uten de aller dyreste. Eldre både tg. 13 og 14, noen pene stpl., Våpen kpl, begge serier 1924 kpl. i rel. bra kvalitet, etc. Må studeres for evt. bra undertyper, tagginger, etc. Rel. bra kvalitet på det meste poser med eldre, parti */**, fine stempler, ok forsendelser, et par brev og to kpl./gamle utv.hefter. x 3188 o/**/* Roteparti i seks større og mindre bøker/permer. Mye materiale, men noe var. kvalitet og helt uoversiktlig - men ser mellomgode. x 3143 ** Samling i innstikkbok, kpl. til 5, men også bra videre. Noen mangler her 2 x 3189 o/** Variert parti ** i Lembitalbum med vekt på hefter og blokker, men også striper osv. Bl.a ** og der, gjennomgående god kval. (F 21400) HEFTER. Stort, duplisert parti i fire store permer fra ca. H140 til H514. Overveiende 2 hefte kr Jaktfalk. Til sammen grovt regnet ca SEK, i farten kun ett rabatthefte observert. Som vanlig mest og 80-tallet. Noen hefter med noe uttak, men vi med ymse markeringer, og oppsatt/typet i henhold til dette. Høy katalogverdi, da også vi ser rabatthefter. Må sees. har forsøkt å regne faktisk innhold. I tillegg annen perm med kun noen ord., nyere bruksmerker stpl Parti med delsamling med en del 1924 og flere tidlige parstykker 3+4-sidet tagging. 2 x 3190 Br Album med 20 normale/store brevfronter med ASS.FORSENDELSER, mange fine Dessuten innstikkbøker med mange parstykker og spesielt FLOTTE STEMPLER. Se fotoks. x 3191 o frankeringer fra Oscarperioden. Samling i egenmontert album, utbygd med mange par (inkl. noen BC/CB) og x 3146 Br PREFRIM. Fin samling 89 stk. med FYRKANTstempler, m.m. God kvalitet og få 2 enheter fra hefter. God og renslig kvalitet, inkl. mange prakt/lux spesielt i nyere del (da dubletter. abo.stemplet). Litt ekstramateriale ** HEFTER. Godt dublettparti mest , noe til Til sammen 14 RABATTHEFTER x 3192 Br God lott innpå enheter med helsaker og kort, bra innslag, og mye bra, stpl. kvalitet. 900 (3 ulike). Samlet pål. ca. 0 SEK, alle virker noenlunde med markeringer. x 3193 ** Samling meget fyldig med hovednummer og tallrike heftepar m.m o VÅPEN og LØVE. Fint parti på 5 stk. sorte plansjer. Flere gode utgaver - alle kvaliteter. x 3194 Br PREFRIM. FYRKANTstpl. HUDIKSVALL type 2 på luksus-brev til Kong Majts trotjenare Br BREV. Flyttekasse med et par tusen forsendelser. Bruksbrev, helsaker, FDC (kun Fältkamreren Högädle Herr Schöning Söderhamn, stpl få), postkort etc. Mellom 1837 og ca Hovedvekt på alminnelige brev x 3195 o/**/* Samling i 2 bind m/lommer frem til Rimelig velfylt med noen bedre, inkl. pene stpl. Spenndende og sjanserik lott! x 3196 ** Mindre eske med større antall halvgamle ruller og hefter, en del dubletter inkl. mange 3150 o/** FRIMERKEHEFTER. Stort parti i tre gode album. Mange hundre hefter. Kun få hefter Tegner. stemplede. Høyt pålydende i nyere del. x 3197 ** Parti med STK. H270, Nordiska Museet. Flere med ryggtrykk, men alt regnet 3151 o/**/ Sverige/Verden. Brev, helsaker, posekartotek. Flyttekasse stappet med primært svenske billigste. (F ) Br litt eldre brev og helsaker. Poser med især mange Båndmerker. Dessuten sett en del frimerker fra andre land inkl. brev sendt til Sverige ** HEFTER. Samling i perm, alle med MARKERINGER, fra Lunds Domkyrka til utpå 1970-tallet, over hefter i god kvalitet. Duplisert, men spennende. x 3152 o/**/* Eldre, genuin samling til 1950-tallet. Utbygd på Våpen, Ringtype, etc., og mange mellomgode, dels bedre merker. Noe var. kvalitet, men mest bra **/Br Spesialsamling FH samt FDC, brev, etc. fra 1962/1972 i 4 album. Mange FH med høy kat.verdi, samt godt pålydende Frimerkehefter. Eske med meget stort antall. Innlevert som **, men sett få stemplete og 3 o Bra dublettlager med mengder av merker fra Våpen 1858 til 1930-tallet. Avd. med litt andre land. MANGE hefter! båndmerker er oppdelt etter papirtyper. Også bra med tjenestemerker og Løsen Mest stemplet samling Tyndt besat i eldre del 1928 og frem er meget 3201 o Tre esker med massevare båndmerker, innleverer sier kat. minst velbesat i hovednumre. To gode LT-album med lommer. x 3202 Br Eske med oppgitt 2 brev 1930/90. Alt mulig, må sees o RINGTYPE. Fint parti på 9 stk. sorte plansjer. Flere gode utgaver - alle tre utgaver og ** Plansje med 22 bedre enheter , par og enkeltmerker. (F 5625) kvaliteter. x 3204 o Bra parti med nyere HEFTER i antall i ett album, samt mange perg.poser med merker og 3156 **/* TJENESTE/LÖSEN og bypost/jul. God bok med en del mellomgode utgaver samt større 1 hefter/blokker i antall. Det meste virker abo.stemplet, meget høy katalogverdi. avsnitt Bypost- og Velgjørenhetsmerker. x 3205 o Lite, gammelt utv.hefte med en del mellomgode, og oppg. AFA 2010: 11910,-). Ser bl.a. x 3157 o Bra restsamling til 1945 i Rex-album (papirbacktype) med tallrike mellomgode merker 1 5 kr UPU limløs, denne meget lavt regnet. x 3158 Br inkl. L/TJ. Innsatt ekstratyper, dubl., vannmerker, etc. Må sees! PREFRIM. FYRKANTstpl. BORGHOLM på konv , meget sjeldent (F 0), brett høyre o/br Rotekasse dom. av svenske fdc og massevare. Mange merker i større treskrin, samt div. uoversiktlige dubletter inkl. noe utland i småesker. FDC dels i album (+ ett album britiske). x 3159 o/**/* Bra samling til 1979 i DAVOalbum, startende med F 2, 7-12, og bra videre, men 1 x 3207 ** Rotelott med hefter 1970/80-tallet, dels dubplisert. Pål. ca. 1/1 kr, inkl. noen fort over på en periode med mest *. Herav mange mellomgode inkl. Båndmerker, TJ. Fra utpå 30-tallet med og mer **, og etter 1940 overveiende komplett etter fortrykk og ** Br rabatthefter. I tillegg noe annet småtteri. FDC - dublettparti vanskelige svenske FDC , innlevers liste viser F ,-. F 3160 Br PREFRIM. Fyrkantstpl. BORGHOLM POST STATION til S.holm, meget Br Stappet kartotekboks med oppgitt + helsakskort, , dels engrospreg. sjeldent, på mindre omslag. (Postal 0) Både stpl. og ustpl o DELSAMLING Noe klassisk og Tjeneste. Hovedverdi på BÅNDMERKER o LT SF til 8 i tre bind, innsatt o grunnsamling til med mange bedre VANNMERKER og tagginger. x 3211 o/** Mindre, men renslig og variert dubl.parti i to vanlige i.bøker. Noen mellomgode inkl. x 3162 o/**/* Mest stemplet samling til 1994 i to LT-album med egeninnsatte lommer. Fyldig, i variabel 1 klassiske og 1924-utgaver,og mange ulike videre til moderne. Mest stpl., men også noen kvalitet. sider nyere hefter ** med pål. ca. 850 SEK inkl. noen rabatthefter! x 3163 o/** Samling til 1999 (ark til 1) i to LT SF-album. Innsatt grunnsamling uten bedre merker. 1 x 3212 o/bs/ Rotekasse med småsamlinger, dubletter, løse merker, m.m. Grovsortert fra stor Komplett postfrisk Br samlerrydding. x 3164 o/**/* Påbegynt samling til 1993 i to fine Lindner T-album, også noe Finland på plansjer Br PREFRIM. FYRKANTstpl., blått LAHOLM på praktbrev til Götheborg, stpl x 3165 o/**/* Fin samling i eldre Estett-album til 1936 med en god del ustpl., og mange mellomgode/ 1 (Postal 2) bedre merker. Også bra med fine stempler. Må sjekkes Br Eske med sikkert godt over forsendelser, fra O II til nyere/80-tallet. Virker ganske o/**/* Pent besatt samling i to bind. Tynt besatt i starten, senere bl.a. begge Verdenspost variert inkl. en del rek, overveiende C6. Samling fra 1936 mest stemplet i to bind KJEMPErotekasse fylt med restsamlinger, lagerbøker, smårester, posekartotek etc. 1 x 3216 ** HEFTER. Samling H71/293 i Visirperm. Alle med markeringer av ymse slag, medf. liste Mange bøker og titusenvis av merker. med noe eldre Facit oppgitt 5247,-. x 3168 ** God samling med HEFTER, hovedsakelig i perioden H 350/400 oppsatt med en rekke 1400 x 3217 ** HEFTER. Samling H181/340 i Visirperm med ca. hefter, alle med RYGGTRYKK. dubletter, undertyper, markeringer, osv. Pål. grovregnet til rundt 4000 SEK: I tillegg noen Duplisert på hovednummer, men virker å kun være ulike undertyper. Pål. knappe 1400 billige, eldre ark/arkdeler og noen svært få moderne klipp/fil.emballasje! SEK? x 3169 ** Duplisert, uorg. vare HEFTER i liten eske, var. antall opptil ca. 20 stk. av noen. Pål. ca x 3218 Br Spesialsamling MORA i tre bind med tallrike brev C5 og C6 med varierte 4000 SEK, noen med markeringer. frankeringer, inkl. tallrike hefteblokker, mye rek, osv. God kvalitet, og meget uvanlig 3170 ** HEFTER. Samling ca. 1980/2 i perm, pål. ca SEK, + 8 stk. Inrikes/Brev. Skal 1250 utbud. være en god del markeringer i blant her. x 3219 Br Arkiv med kat.nummer på HELSAKSKORT 1870/1960, mest eldre, bl. br/ubrukt. x 3171 o Samling til 1990 i eldre Davo. Mange mellomgode før 1930, inkl. ca. 20 ulike 1250 Velordnet i stappfull boks utgaver, senere grunnsamling. Bra med TM/PM. x 3220 o/bs/ STOCKHOLM. Tykt album med mange Visirark med stempler på stort antall gamle 3172 o/bs/ Stappet flyttekasse med album med frimerker, dubletter, stempler, stempelklipp, brev i 1250 Br merker (mye O II), samt mange forsendelser, m.m. Br store antall. Krever mye arbeid dette. x 3221 o Bra roteparti eldre i konvolutt, mellomgode, stempler, vannmerker, TJ/L, m.m. Må sees o Tjeneste og Lösen. God lagerbok med begge tagginger etc. Også noen forsendelser. 1 x 3222 Br LUFTPOSTBREV. Samling 24 forsendelser 1924/52 pent montert i album, meget variert Fint parti i alle kvaliteter - fra prakt til defekt. og mange flotte, mest 1930-tallet. De fleste svenske, ett par sendt til Sverige o 1924 Verdenspostutgaver. Parti på 13 sorte plansjer. Diverse utgaver. Litt annet 1 x 3223 Br God samling BELÄGGNINGSSTÄMPLAR i perm, både enkle og doble Charta sigillta, medfølger. se omtale i Facit Dekker perioden , meget uvanlig utbud ROTEKASSER. Lager/roteparti i mange bøker, mest Sterk duplisering. Også ** HEFTER med pålydende verdi 1475,- + 4 tidlige rabatthefter. kurv med postkort (nye), moderne brev. Mye materiale, fyller to fl.kasser.# x 3225 ** Liten boks med 19 ruller av halvgamle utgaver, F oppgitt 15 som enkeltmerker ** VERDENSPOST To plansjer med postfriske merker. (14000) 1 Kval. virker god. x 3177 Br Fin samling POSTOPPKRAVS-forsendelser til ca. 1950, pent montert, 37 stk. Mange 1 x 3226 ** Parti med mange merker og en del hefter på noen plansjer med oppg. AFA fine, dels bedre, fra Oscar til båndmerker mest. Må sees, i tillegg to sider med et par 7,- (F normalt sett en del høyere!). God/prima kval. ulike etiketter ** HEFTER. Samling med en del hefter 1960/70-tallet i tre album, de aller flere med x 3178 ** Samling , tils. komplett etter fortrykk i DAVO LX, inkl. blokker. Prima kval. 1 markeringer i rygg eller marg. Noen notiser og to gamle auksjonsbeskrivelser, men vi x 3179 ** Samling 1997-aug på abo. innstikkskort, komplett (?). har ikke sjekket om dette stemmer. Prima kval o Eske med 5 album/ringpermer. Et album med stempel-samling, oppsatt alfabetisk, med 3228 To mindre esker med trolig langt over 0 stk. BÅNDMERKER, bare hevet oppi over 3181 ** mange merker fra ca. 1900/1930. En innstikkbok med mange merker i striper, en del er oppsatt etter fargenyanser (rundt 1940-tallet). Et album med en del klipp med stpl. fra ulike steder, m.m. AUTOMATHEFTER, HA1-HA26. Vel automathefter i 2 LT-album med kassett. Bl.a o tid. Angivelig ikke sjekket for vm., varianter eller stempler. Fortjener oppmerksomhet av spesialsamlere!! Mindre innstikkbok med vekt på RINGTYPE og lange tjeneste, + litt før og etter., noen fine stempler. Ikke sjekket. HA1 R+O, HA5 RV, alle HA6 samt mye annet bra. Høy kat. verdi o/**/* 4 innstikkbøker med mange merker/dubletter. Bl.a. bra med ringtyp og Oscar II 3182 Lager/roteparti i mange bøker. Mest Sterk duplisering. Også skoeske med (stempler). Også 4 sk bco, ett lokalmerke samt Facit 14-16, m.m. Et album med postkort(nye). Mye materiale! julemerker og merkater. Også noe fra utlandet Lager/roteparti i mange bøker. Mest , sterk duplisering. Mye materiale! 3231 Br Optima-album med bra antall gamle helsakskort. Innsatt noen eldre forsendelser USA og x 3184 Br/Bs Uvanlig samling med særstpl. på småkonv. og klipp, overveiende prakt/lux Finland også. Jernbanestpl. finnes, i tillegg til en del mindre orter. på merkene (overveiende fra 1940). Store antall, side opp og side nede i to tykke bind o Ringtype. Parti på 20 sorte plansjer. Diverse utgaver og kvaliteter. Dette må sees! 3233 Br BREV. Stor eske med ganske spennende parti brev og kort. Både nytt og gammelt. x 3185 **/*/ Bok med gamle til ca ustpl., fra (*) til mange **. Oppgitt F ca. 0, mange Bedre ting sett! Bl.a. Nordisk Rejsekort (*) ulike merker Gustav Studie/lagerparti for spesialisten. Oppsatt i 7 bøker Oscar II. Studie/lagerparti for spesialisten. Oppsatt i 4 bøker. Storauksjon april

40 Obj.nr Br Samling FDC , ca. 60 serier, bl.a. kpl. postjubl. 1936, 8 m/censurstp. og 2 m/ dansk efterkrigscensur. (AFA kat. værdi oplyst til ca. 3) 3237 o/** Stemplet lagerparti i 5 bind (4 gode med SAFE-sider). Mye Båndmerker **/*/ KLASSISK. 4 ustemplede merker - to er (*). Litt blandet kvalitet (*) x 3239 **/* Tykk innstikkbok halvfull av masse ** til ca. 1970, noen * i eldre del. Bra kvalitet, noen mellomgode. x 3240 Br Tykk perm med ca. 180 eldre firmakonvolutter, 1920/50-tallet. Mange ulike, mye fra den eldre perioden. x 3241 o/bs/ To tykke kontorpermer med halvgamle brev, klipp, dubletter. Mye materiale, men neppe Br noe dyrt. x 3242 o Ca. 20 gamle sytrådbunter ves. Ringtype, O II og noen lange TJ. Virker genuine! x 3243 o Fire innstikkbøker med stort antall merker. Ingen dyre, men ene boka med fokus for litt finere stempler. x 3244 o Nærmere 10 cm tykk bunke med albumark med (kun billige?) dubletter i antall på mange av arkene. Stempler? x 3245 ** Fin samling i Estettalbum m/lommer, komplett etter fortrykk. x 3246 o 82 BUNTER O II, mest 10 øre, men noen 5, 15 opg 30 øre. Buntene à 50/ stk. En bunt har sprukket opp. x 3247 o Samling i halvtykk innstikkbok med REK. og ASS-etiketter. Meget variert med mange småorter. x 3248 Br Liten samling HELSAKER i enkel perm, bl.a. bka 0, bkd 13, TjBk 1 (to stk.), m.m. Gamle og nyere, med mesteparten ubrukte. x 3249 o Grunnsamling i Davo til Ingen dyre, men bra normalkvalitet inkl. pene stpl. x 3250 o/**/* Samling i DAVO-album Mest stpl. I tillegg løsblad med heftepar/striper/ blokker. Litt tj.m. x 3251 Br HELSAK. Fk5 + F 50 fra S.holm , til Dresden, meget uvanlig forsendelse. x 3252 Br PREFRIM. FYRKANTstpl. AVESTA på konv. til Wasa/Finland, påtegnet Lösen 20 kop, uvanlig sak. God kval. x 3253 Br PREFRIM. FYRKANTstpl. FALKENBERG dobbelt på konv. til Göteborg. Ovanlig, og meget pen, litt stort omslag o Samling til ca på mange ark i klembind. Starter med noen TM og ringtype tg. 14/13, og så mange merker og noen enheter hele veien. Dog uten de dyre merkene ** Lott ca med en del bedre par og utgaver, oppg. AFA 3484,-. x 3256 ** Samling , mgl. ett merker på komplett etter AFA (men også rabattmerker mgl. da!), hvis katalog summeres til 2943 (dkr, en del høyere beløp om Facit brukes). God kval. x 3257 o/** Liten samling med en god del **, det meste før men mye attraktiv vare fra hefter!. Oppg. AFA 4215,-. x 3258 Br Rotekasse med et par tusen forsendelser hovedsaklig, fdc, minnespost, PT-kort og mye annet, framstår som lavt utrop selv om det er vekt på moderne. x 3259 Br PREFRIM. FYRKANTstpl., blått HALMSTAD type 4, til Stavanger, Br PREFRIM. FYRKANTstpl., blått LUND på int. brev til Utrecht (Nederland), med mange påtegningser/stpl. underveis/i Nederland foran og bak. x 3261 **/* Samling mange ** til 1970-album i tynnere perm med en del Visiraktige plansjer. Mange før ca er *, noen med svak fargeavsmitting i limet ** NYHETER m.m. Plansjer med postfrisk materiale. Samlinger under,- (Facit) x 3263 REALISASJON: Roteparti med vekt på spesialsamling Facit inkl. mange helark **, men også stpl. vare. Videre litt klipp, brev (inkl. en del utland) med ok innslag, m.m o REALISASJON: BÅNDMERKER. Mindre samling inkl. bedre tagginger og vannmerker. Sverige diverse (Facit) 3265 ** Frimerkehefter. Ca. 470 stk. 1960/92 i LT-album med 1-3 av hver. Flere hundre forskj Full banankasse. Mange merker. Mest i pergamentposer. Ca. 1900/1960, ikke 900 sortert for stempler. Ink. flere kort vesentlig Europa rund 1900/1950. Fra dødsbo Br Militærpost M 11A. Sjeldent med rosa ovalstpl. Fältpost OKT 51 Postmästaren, vedlagt erklæring som slår fast at dette er kjent kun i 10 eksemplarer. Meget god kvalitet på monteringsark Br Militærpost M1. Komplett brev stpl. Fältpost nr , merket sitter foran igjen - meget uvanlig. God kval Br Posthistorie. Fjærbrev 1838, Compagnie Ordres kronbrev, påskrevet Fortskafas med yttersa skyndsomhet man från man. God kvalitet, på mont.ark Velgjørenhetsmerker, Høstsol og De Blindas Dag. Lagerbok med flere hundre merker/ dubletter. Single, blokker, etc. En del eldre. Diverse Norden 3271 Danmark stemplet god samling Fire stk. pene 4 RBS, tre forskellige 16 Skilling samt flere Skilling. To posthuse, fleste Provisorier og Konger. Godt afsnit BOB med Tjeneste, Avisporto mm. Fine grundsamlinger ISLAND og FINLAND medfølger. x 3272 o/**/* Samling i et Davoalbum: DANMARK 1858/1995, oppgitt AFA 2017 kr 30300,-. FÆRØYENE 1975/1, velfylt, stpl./postfrisk, oppgitt AFA 6,-. GRØNLAND 1938/1, mest postfrisk, men stpl. i starten, oppgitt AFA 6,-. Totalt AFA 43,-. Mye merker, men mangler en del bedre. Gjennomsyn anbefales. x 3273 o/**/* Samling Grønland 1938-, ser komplett ut, begge serier 1945 er *, D.V.I med en del merker, samt komplett Færø x 3274 o NORGE/DANMARK. Bra grunnsamling i eldre fortrykk til tidlig 1990-tallet. En del mellomgode finnes, noe tynnere i moderne del. Noen feilinnsatte posthorn på Norden, men jevnt bra kvalitet på det meste, og oppgitt Facit 20,-. F 3275 o/* Generalsamling til 1972 for N/S/SF/DK i Rex-album med tallrike mellomgode og bedre merker. Best på Sverige og Norge, bra Finland, noe tynnere på Dk (+ litt omr.), men ofte feil og mgl. på mange av de eldste, bedre merkene NORDEN/VERDEN. Stor innstikkbok med revenues, cinderella, merkater fra især Danmark, Norge, Finland m.fl. Underholdende lott! 3277 Parti diverse i 8 bind. Norge, Sverige, Danmark. 1 x 3278 o/**/* Kurante, eldre samlinger Danmark og Sverige i eldre fortrykk. Videre småesker med dels 1 variert dublettvare samme land (+ noe Finland), poser, innstikkort m.m. Ser noen bunter og forsendelser, men mer underordnet. x 3279 o Tettpakket dublettparti NORGE og DANMARK i 32-s. innstikkbok. Mange mellomgode, spes. på Norge, men svært blandet kvalitet i eldre del. Noen Sverige, og noen få ** finnes i boka ROTEKASSE NORDEN m.m. Stor flyttekasse med rot. Eske med MANGE små auksjonslotter, innstikkbøker, poser m.m. Sett amerikansk utgave Grønland og annet mellomgodt. x 3281 o/**/ Oppsamlingskasse med mye Danmark og Færøyene, ves. ymse, mest nyere Br brevmatieriale. Kan være hyggelig innslag, også annet, dels ikke-nordisk materiale vil foreskommer. (ex-einar Måseidvåg) o/** Eske med vekt på Sverige, med årssett noen nyere, mange ukomplette og noen komplette hefter, også hefter fra andre land o/**/* Bl. parti Norden i 7 innstikkbøker/album, samt noen danske hefter Obj.nr. x 3284 NORGE samling før 1900 på 2 ark, og DVI/ISLAND på ett ark. x 3285 o/**/* Lott uten Norge og Sverige i to innstikksbøker, 110 svenske hefter, 25 eldre årssett, 13 souvenirmapper Danmark, i eske. x 3286 JERNBANEMERKER inkl. proofs etc. i innstikksbok **/* DANMARK/ÅLAND. Samling Åland samt Danmark med høyt pålydende i nyere del Meget varieret stor ROTEKASSE. Cigaresker, afklip, postkort, samling Røde Kors (Verden), 25 særmapper a la Resa i Norden og meget andet ROTEKASSE NORDEN m.m. Stor flyttekasse fylt med rot; innstikkbøker, småesker, poser m.m. x 3290 o/* Mindre samling til 1940 på ark, samt litt i en album. x 3291 o/**/* Samling FINLAND i eldre fortrykk med mange merker til ca. 1960, Danmarksamling til 1980-tallet med enkelt avd. før 1930 senere mange merker og mye ustpl./**. Sverige fortrykk ca med mange merker til 80-tallet. Generelt synes det å være en god del ** her, men må sjekkes. x 3292 o/**/* Div. plansjer med Norge, Island, Finland, Danmark/Grønland med mange merker og en del mellomgode. DK/GRL er oppgitt med priser på til sammen ca. 0 etter Facit, men virker høyt (i hvertfall er * regnet som **). Må sees, kurant også I/SF. x 3293 o/* DANMARK/SVERIGE. Mindre samling til 1960-tallet i eldre Facit-album, mange merker og noen mellomgode, de beste innslagene på Danmark. I det nyere noe *, men disse kleber. De stpl. i mest normal/bra kvalitet, men Danmark TJ 1 med feil, men en AFA 14 er i bra kval o/**/* Ålreit roteparti i halvtykk innstikkbok inkl. skillingsmerker NOrge og Danmark, og andre mellomgode. Island/Grl/Fær. mest nyere **. Medfølger bok med ord. innhold Danmark o/** FRIMERKEHEFTER. Lott med anslått frimerke/automathefter. Stor variasjon inkl. noen private og noen STEMPLEDE. x 3296 o DK/GRL/ISL. Pent, egenmontert grunnsamling i LT-vriperm, ca. 1880/1996 med noen mellomgode. x 3297 o Parti med kart.eske og tre kart. bokser med div. Sverige, Norge og Danmark i antall, noe kaotisk pga. lagringsform, men stort antall merker. Også litt småtteri annet av ringe interesse, dog restsamling Danmark med en del merker. x 3298 o/**/* ISLAND/FÆRØYENE. Grunnsamlinger i halvtykk innstikkbok, med mellomgode. Til 650 utpå 1990-tallet. x 3299 o/**/* To innstikkbøker med mange merker Sverige og Finland. Begge en hoveddel stpl., så 650 div. ustpl./diverse. Noen mellomgode på Sverige, samt bra stempler, og ok variasjon på Finland. x 3300 o/* Eldre samling Danmark m/grønland og noe Finland. Sitter en del mellomgode i eldre del, inkl. Danmark med ett Posthus, tre luftpost I, Grønland 8-16 *, m.m. Mye i bra kvalitet. x 3301 o/* Enklere samlinger Sverige og Danmark m/områder i halvtykk innstikkbok. Noen få, eldre halvbra, samt ok avdelinger med nyheter ** FRIMERKEHEFTER m.m. Mindre samling i godt album. Norge, Sverige, Grønland, Færøerne m.m. I alt ca. enheder o/**/* Liten lott Danmark: AFA og 81. Sverige Facit 52,52,54,56,58 og 60 hengslet og 57 og 59 postfrisk. Finland AFA buss 16 og ISLAND/SVERIGE og litt annet. Postfrisk Island Republik i bok, stor eske Sverige med PFA-produkter samt litt annet. x 3305 o 18 restutv.hefter S/DK/SF, mest Sverige inkl. flere hefter med pene stempler tilbake til O II-perioden. Ellers godt med merker antallsmessig, men ingen uvanlige innslag og mest 1930/70-tallet. x 3306 o/**/* Samling Grønland til 1994 i LT SF-album, med Amerikautgaven * og en god del merker, samt Færø til 7 med bare noen få merker innsatt. x 3307 o/bs NORGE/DANMARK. To kontorpermer og to innst.bøker med mye materiale, men ofte tunge dubletter. Svensk innlevering, ikke sjekket for stempler. x 3308 o/* Underlig, rotete, eldre restsamling Danmark, Island, Sverige (og litt annet, ves. Belgia) i perm. Noen mellomgode, mange merker, så dette må sees. Noen få eldre fdc Island er bl.a. innlagt. x 3309 o/**/* Div. NORGE i innstikksbok, også innslag Danmark + restutvalgshefter Danmark og Nederland. x 3310 o/**/* Enklere grunnsamling DANMARK og ISLAND i to Davo-album, noen spredte mellomgode o/br Finlandsamling i LT SF-album (ark med mange merker, tidl. utgaver få og på plansjer). Videre noen norske, nyere fdc, noen billige færøyske fdc, og noen svært få merker Island i bok. Verdien ligger på Finland o/**/ Samlinger og uåpnede abo. sendinger. Observert Færøyene, Sverige, Grønland, Br Danmark. Må sees flyttekasser fylt til randen, med spennende Danmarks Radio arkiv fra 60- til 80-tallet. Fortrinnsvis en masse klipp fra Norge(FLEST), Danmark, Grønland og Sverige sortert i poser MULIGHETER, idere er det ca. postkort oppdelt i motiver, fra erotiske motiver til turistkort fra Bornholm og mye mer. Et meget spennende parti, det skal også nevnes at det er flere innstikkbøker med diverse andre land, noen eldre mynter m.m. Et grundigt gjennomsyn må være å anbefale. Julemerker øvrige land x 3314 ** DANMARK/SVERIGE. To permer med ark og arkdeler i gode antall. Mye bra kval JULEMERKER Danmark, Grønland og Færøerne. Parti primært mange helark. Opsat i 7 bind incl. et par dyre lux-album. x 3316 o/**/* MERKATER, JULEMERKER, FYRSTIKKETIKETTER, i 12 innstikksbøker med varierende fyllingsgrad, men her er mye materiale!! x 3317 o/**/* MERKATER, JULEMERKER, FYRSTIKKETIKETTER, i 19 innstikksbøker med 1 varierende fyllingsgrad, men her er mye materiale!! Europa (Michel & Yvert) Diverse Europa (Michel) 3318 UTVALG. Lott med 60 stk. velfylte utvalgshefter oppsatt etter AFA. Estimeret AFA katalogverdi ,-! 3319 o/**/* Stor samling/parti i tre gode bind med miniark, småark og blokker. Meget stor mengde. Også noen sider med enkeltmerker. Mest Vesteuropa KJEMPErotekasse fylt med restsamlinger, lagerbøker, smårester etc. Mange bøker og titusenvis av merker o/** NYHETER. Godt parti i 5 velfylte innstikkbøger. 2 med Gibraltar, 3 med diverse lande. Mange MINIARK etc. Fineste kvalitet. x 3322 ** CEPT. Samling i 2 album ( ) i fin postfrisk kvalitet. Mangler Spansk Andorra 1972, og mange av miniarkene, ser ellers komplett ut EURORA/Verden. Stor kasse stappet med esker og permer med frimerker i poser, plansjer etc. Mange, mange tusen merker. Mest europeiske land med Kolonier. Sett ustempelt PEXIP-blokk (Frankrike). x 3324 o/* FRANKRIKE, SPANIA. Tykt Schaubekalbum til 1972 med helt klart best Frankrike med mange bedre merker, men sedvanlig noe bl. kvalitet. En relativt bra 5 Fr Napoleon er avbildet (kun noen små tynnheter å spore) Flyttekasse med små landesamlinger. Utmerkede startsamlinger Storauksjon april 2017

41 Obj.nr. Obj.nr. x 3326 o/**/* LUXEMBURG. Samling til 1963 i Scottalbum, ganske bra belagt, ca. komplett hengslet 1 etter Også noe ** på 8 sider i innstikksbok tallet. x 3327 o Påbegynte samlinger England til 1988 og Nederland til 1980 i to Davo. x 3328 o Rotekasse med mest tak i Storbritannia inkl. sett med tre tykke lagerbøker med restpreg, men til samme mange merker. Også ytterligere GB i annen innstikkbok, noe USSR, og ymse i tung kasse. x 3329 o/* Fillete perm med mest løse ark fra Portugal med mye Kolonier, Spania do., Hellas og litt annet. Spennende utvalg merker, men bl. kvalitet - må sees! x 3330 ** KOSOVO. Uvanlig parti KLEINBOGEN 8/11 (mest 8 og 2010), prima i kpl. serier. (drøyt ) x 3331 ** Mest miniark i to permer, dog med norske enheter 80-/90-tallet med pål. ca. 3, x 3332 o/* Eldre, enklere samling i Schaubek til ca. 1970, partier Hellas, ok Baltikum, Monaco og litt annet. Til sammen tre album/mapper. Mye er *, men rel. mye i bra kvalitet! 3333 Parti mest stemplede, forskjellige merker oppsatt landevis i innstikkbøker. Flest merker fra NEDERLAND og Spanien. Hovedvekt Diverse opprydning/oppsamlingsesker. Landevis sortert i 11 flate esker (rot i alle!) Mindre roteeske med innstikkbøker, utvalg etc Roteeske med 5 innstikkbøker, rotete oppsatt! x 3337 Br Album med 44 PREFRIMbrev fra flere land, må studeres på visning. Nye relatert til Tyskland dog. Var., men mye bra kvalitet. 650 x 3338 o/**/* Tykt LT klemperm med landepartier ofte tett-i-tett på tallrike sider. Lite Norden og Øst- 650 Europa. Trolig ikke store sjeldenheter. x 3339 o/**/* BELGIA, SLOVENIA, POLEN, BULGARIA, ROMANIA, TSJEKKOSLOVAKIA m.m. i innstikksalbum. Flere tusen merker. x 3340 o/**/* ØSTERRIKE, SPANIA, MALTA, POLEN, HELLAS m.m., inkl noen telekort i 6 album o/** ØSTEUROPA. Lott med mest postfriske miniark og komplette sett. Også noe stemplet o/**/* LIECHTENSTEIN. Tilsynelatende komplett ** i til dels hjemmelaget album, noe Grekenland i album, og Sovjet i to innstikksbøker. x 3343 o/**/* Visiralbum med bra antall merker HOLLAND og FRANKRIKE, eldre til nyere inkl. */**. x 3344 o BULGARIA og SVEITS - dubletter i to innstikksbøker FRIMERKEHEFTER. Lott med anslått 125 stk. fra mest England, Kanaløyene, Frankrike og Tyskland. Enkelte stemplede kan være i blant o/**/* Kasse med mange innstikkbøker med velordnede lagerpartier/samlinger. Bl.a. pen del Sveits. x 3347 o/**/* To Variopermer med noe tysk og dansk innhold. Noen få mellomgode eldre Berlin og 550 BRD, en del ** Berlin og do. Danmark o/* Mindre samlinger i 7 album, inkl. Romania og Italia o/** 32-siders lagerbok med Island, Sveits, Finland og Grønland, nærmest stappfull av merker etter Ser best ut på Sveits med mye postfrisk. x 3350 Diverse objekter i innstikksbok, noen bedre. x 3351 o Eske med to tykke bøker med dubletter Ungarn, to tynne bøker Jugoslavia (ene med mange merker, andre med få), og en halvtykk bok ymse land med ringe innhold. x 3352 o/**/* BULGARIA, ROMANIA. To ringpermer der Bulgaria er noen få eldre merker, men tallrike, nyere miniark! Romania enkel grunnsamling til 1960-tallet, samt noen få miniark bak. x 3353 o/**/* ØST-EUROPA. Vanlig innstikkbok med salig blanding av litt småkjekke, odde og uoversiktlige ting fra mange områder. Ikke Sovjet, ta en titt Stemplede frimerkehefter. Eske med mange hefter - visstnok mest/alle - stemplede samt litt annet. Noen med krøllete omslag men innhold fint o/**/ Flyttekasse stappfull, album, posearkiv, klipp, brever, postkort, OL-samlinger Br div. Norge. Må sees o/**/ AZORENE og MADEIRA komplett på LT SF ark i klemperm, Åland kpl. til Br + litt Alderney etc motivsamlinger, div brev/fdc etc. i flyttekasse CEPT. Flyttekasse full, FDC i 5 store album, medløpere i flere album, relativt svak i normale merker. GI BUD! 3359 o/** Tidlige helark fra Færøyene (kat. ca. 2), lett blanding i to innstikksbøker, noe klipp og løst i to plastbokser o/**/* REALISASJON: Mixed lot various countries in 4 stockbooks, mostly mint N/H. Albania (Michel) 3361 ** Plastlomme med CEPT 1992/8, ofte serie + sett Kleinbogen. Noen miniark er med, 900 og et par sett litt mangelfulle, men gj.gående god kvalitet. Sjeldent utbud!!(ca. ) 3362 Liten samling på løse sider inkl. bedre utgaver. Andorra (Michel) F 3363 * FRANSK ANDORRA Førsteserien i overveiende meget letthengslet, god kval. ( 2 som **) 3364 **/* FRANSK ANDORRA. Flott samling 1932/93 i Davo LX-album, overv. * til 1942 (men god, ofte meget letth. kvalitet), og mange bedre på landskapsserier og også portomerker. Videre tils. alle **. Kassetten til album med en del klebespor **/* SPANSK ANDORRA. Fyldig samling på Davo LX-albumark, bl.a. komplett 1.serie og bra på 1930/50-tallet. En del ** også i første del bl.a. Mi. 14, 41-42, og alt (?) fra Stort sett god kvalitet. Balkanstatene (Michel) Bosnia x 3366 o/* Dublettparti med bra utvalg fra den eldre perioden, samt noen sider øst. Levant, Lombardia o.l. Må studeres, også to sider av de aller første fra Jugoslavia. Medfølger også en ekstra bok med noen få ustpl. merker. x 3367 o/* Fyldig samling på 8 ark, oppg. 740 euro. Baltikum (Michel) Estland (Michel) x 3368 ** A superb collection to 2 on LT SF pages, cat. before 1941 is 3075 euro. 3 x 3369 o A very fine collection to 2 in LT SF album, cat. before 1941 is appr euro Latvia (Michel) x 3370 ** Superb collection to 2 in LT SF album, the Latvia-Africa set with photocert Wassman. 4 Cat. 3 euro x 3371 o Superb collection to 2 in LT SF album. Cat. 3 euro x 3372 o/**/* Samling til 8 i LT SF album, bedre ** før 1940 for euro + noe o/*, komplett ** fra Også noe 9-14 i album nr ** Komplett samling i LT SF-album med kassett. Litauen (Michel) x 3374 ** Superb collection to 2 in LT SF album, rather scattered to 1931, then miny fine sets. 1 Cat euro x 3375 o Superb Collection to 2 in LT SF album,, many fine sets, no expensive issues. Cat euro Parti på løse sider med bedre merker og komplette sæt incl. nogle utakkede Div. Baltikum (Michel) 3377 **/* Lagerparti postfrisk/ubrukt i velfylt innstikkbok - alle tre områder - til Samling delvis montert i 3 pene, hjemmelagde fortrykksalbum. Noe ekstra medfølger. Belgia (Michel) 3379 ** Prima serie. ( 300) F 3380 ** JERNBANE 297, 299, Seks bedre postfriske. ( 650) F 3381 ** BAGAGES-REISGOED The very rare set from 1936, the 6 fr. is hinged, all the others superb UMM and signed. Yvert 2 for ** set ( 950 for mint). ( 2485) o/**/* Mest ustemplet/postfrisk samling i innstikkbok til Dessuten mest stemplet samling 1 BOB i annen bok. Innimellom sitter PRAKTSTEMPLEDE. Flere mellomgode sett og noen miniark. x 3383 o/**/* Samling til 1994 i to LT-album med egeninnsatte klare lommer (ett bind med def. lås). 1 Variabelt belagt til 1940, fra 50-tallet mye *, ca. komplett fra x 3384 o/**/* Dublettert samling over 60 sider i to innstikksbøker, samt over dupliserte miniark i en tredje **/* BELGISK POST I TYSKLAND. Komplett samling ALLEMAGNE, EUPEN og MALMEDY samt de tyske merker med overtrykk (*) PROOFS 1867, 5 and 10 c, each in 10 colours x 3387 ** Ca. 950 ulike merker fra seint 50-tallet til ca. 1990, samt 36 miniark. Prima kvalitet, og oppg.. x 3388 o Meget pen samling med tallrike tilleggsserier i perioden. Videre enklere utvalg før 1955, men ok innslag her og der, dog meget tynn avd. bob. God og renslig kvalitet o Gammel, spennende samling klassisk oppsatt på løse sider. Må ses o Roteparti med masse poser, og noen plansjer, samt bok der det bl.a. finnes noen fine 650 stempler. Må sees. x 3391 o/** Meget ryddige og tykke lagerbøker , dog kun merker/mengder av betydning fra ca og framover. Da riktignok mye **. Meget gode permer! x 3392 o/**/* Samling egenmontert, med Kolonier!, i album til Ingen store sjeldenheter, men noen mellomgode, og rel. god kvalitet!! x 3393 o/**/* Samling eldre nyere med en del miniark i mellomstor innstikkbok, ves. stpl., samt bra 550 avd. bob. Ingen sjeldenheter, men fin avd. etter x 3394 o/* Samling i eldre fortrykk til seint 1940-tallet med mange kpl. serier, dog mest *. En del bob, samt noen rester i et annet album. Gammel (meget gammel?) notering på omregnet 5837 kr. x 3395 Br Lott med ca. 155 eldre til nyere brev (fra 1876), kort, helsaker. Fra bo, ikke sjekket. Bulgaria (Michel) 3396 Br Stockbook with rare collection of Bulgaria Rumelia/Eastern Stationery Aitos Postcard, 39 in total of which 33 cards are franked with an unused handstamped stamps with different types, incl. some single stamps. One card is cancelled with PHILIPPOPLE Some cards are in a very good quality, some with small tear. MUST SEE!!! 3397 o/**/* Samling til 1990 i fem innstikkbøker, med plass til mgl. merker. I perioder mye materiale, inkl. en god del miniark, også en del ** iblant. Fin avdeling , og generelt bra kvalitet o/**/* Bra samling til 1962 i Schaubek, overveiende *, men meget god kvalitet og mange merker. Oppgitt omregnet ca. 0 fra eldre katalog til Bl.a. sportsserie 1931 England (St.Gibbons) England enkeltmerker (St.Gibbons) 3399 o 2. 1 d penny black fine used ( 375) 3400 Br 2. Two covers, stamps with 3 margins o 8. Lott 20 merker one penny red med sort MC, var. blåfarging i papiret, mest bra kval. (oppg. ) 3402 o 8 m.m. Samling 140 merker på dobbeltplansjer med ymse, marger, nyanser, etc. ( 4) 3403 o 8. Tils. kpl. plateoppsett A-A til A-L og ned til T-A og T-L, 240 merker. Var. kvalitet 1250 og marger. F 3404 o 8. 1 d. red-brown, pl. 32. Fine used with almost complete distinctive MC of MULLINGAR. 0 Very rare MC, stamp with faults, certicate added. (SG: 3) F 3405 o 8. 1 d. red-brown, pl. 14. Fine used with almost complete distinctive MC of SETTLE. 2 Scarce MC, certicate added. (SG: 1) x 3406 o 43. Platenummersamling, mangler ti merker, relativt god kvalitet. ( 1) 3407 Bs 66, 73. Brevstykke med uvanlig oval-/duplexstpl. Liverpool 3 OC Kort tg. nede på 4 d, ellers bra. ( i merkeverdi) 3408 o 66/ stamps in mixed condition, but many fine. F 3409 o 101. Pent par med duplexstpl. 11, plate 4, god kvaltiet. ( ) F 3410 o /- plate lettstemplet. ( 1) F 3411 o /- vm. MC, kraftig stempel, sign. Roig. ( 3) 2 F 3412 o /- pl. 4 vm. Anker, to korte tagger i h. side ( 4) 1 F 3413 o stemplet BELFAST AP 9-85, tre korte tagger i v. side F 3414 * 142, pl /2 d bra ustpl., org.lim, god eks. ( 575) 850 F 3415 * 157, pl. 22. Bra, letth. merke med friskt lim. ( 450) 3416 o 197/211. Utbygd samling tofarget med nyanser og stempler, på 4 albumark med 105 merker. F 3417 o 266. Rel. pent lettstpl., et par mindre tg.splitter, ellers bra. Gammelt firmastpl. fra Hamburg. ( 825) England - brev og spesialiteter x 3418 Br FELTPOST Island/Færøyene. Åtte forsendelser 2. verdenskrig med dels sensurerte sendinger fra feltpostkontor 3, 307, 308, m.m. Ene kun en brevfront. x 3419 Br/Bs CENCORED MAIL WW II with emphasis on UK mail. Mainly from UK, also much to UK or with UK as transit for other International mail. About /110 entires + some label, info and notation with reference to a book by Torrance and Morenweiser. Very exciting and genuine from the work by the late Norw. Collection Einar Måseidvåg, must see!! 3420 Br MULREADY 1 d envelope, torn and repaired, and a letter sheet canc. KENDEL DE on reverse, in fine condition Storauksjon april

42 Obj.nr. x 3421 Br STEMPLER - samling i eske og liten album, samlet med blikk for stempler. Også noen postkort. x 3422 Br Samling 26 frimerkeløse brev , litt blandet kvalitet, men interessant. x 3423 Br Samling ca. 50 forsendelser, blandet kvalitet, også 7 innkommende. England samlinger/lotter (St.Gibbons) x 3424 o/**/* Samling til 1998 i to LT SF-album. Med mange platenummer, og utbygget med vannmerkestillinger etc. Kvaliteten er noe blandet. Innleverer har summert alt til x 3425 o/**/* Samling på egenmonterte ark i perm til KGVI-perioden (samt mindre samlinger Malta og Irland, av liten betydning). Utbygd med typer, nyanser og ikke minst platenummer. Starter med to penny black i kvaliteter under pari, videre ca. 300 QV-merker alt regnet, inkl. to ulike 5 sh. Mange bedre merker, men var. kvalitet. x 3426 o/**/* Samling til 1965, med stor vekt på rekonstruerte ark 1 penny red, få toppverdier. Kvaliteten er meget blandet, og innleverer har summert alt til x 3427 o/** Samling til 1971 i innstikkbok, en hoveddel til 1965 stpl., og så en del ** deretter. En del mellomgode og litt bedre merker, og oppgitt hele 3 (SG 2014), som dog inkl. et par tjeneste som må vurderes as is. Noen fosforstriper av QE jub.utgaver. x 3428 o/**/* Samling til 1998 i to LT SF-album, platenummer 1858 mangler bare 6 nummer, ellers spredt til 1959, derfra meget fyldig ** Samling/parti i perm. Inneholder masser av billige, klassiske utgaver men også en del mellomgode. Alle kvaliteter Mest stemplet samling pluss Kypros, Malta og noe Kanaløyer i mange bind. Uten de dyreste men mange, mange merker. Stappfull ½ flyttekasse. x 3431 o To store, meget tykke, svulmende dublettbøker, ca , overveiende billedmerker. Noe tynnere mot slutten, men enormt med merker. Noe var. kval. x 3432 o Samling SG 43/160 med egenmontert samling PLATENUMMER på mange ulike utgaver (derav kun noen få one penny red), mange mellomgode merker og høy kat.vedi. Noe var. kvalitet, men mange ok/bra. Må sees o Plansje QV med mange mellomgode men blandet kvalitet, dog ingen grønne. (oppg. 2) x 3434 o 43/44. One penny red plateoppsett på egenmonterte ark. Oppgitt samlet SG verdi Varierende kval Liten eldre samling på 2 løse sider. Flere klassiske utgaver. x 3436 o/bs Innstikkbok med interessant innhold eldre merker, fokus mot one penny red/two pence blue og tofarget -utgavene QV/KE. Mange i antall, og samlet høy verdi, samt noen andre bra innimellom. Stempler o/** Year sets and year books various in box. x 3438 o Samling 1841/1984 med kun bruksmerker og 3 brev. Hovedsakelig stpl. og delvis oppsatt på plater. Oppgitt AFA 1988/89 kr 20820,-. x 3439 o OFFICIALS - samling 42 forskjellige, kat. verdi over 3000, men selges as is o 66/152. Platenummersamling 43 merker i bl. kvalitet. (oppg. 6300) 3441 o LAGERPARTI. To store velfyldte 64-siders innstikkbøker, generelt fin stempelkvalitet. x 3442 o Dublettbok QV/KG VI med en del mellomgode merker, mange halvbra QV 4d, 6d, 1sh, 900 o.a. Blandet kvalitet, men høy katalogverdi o/** Collectors packs div. annet i banankasse, se liste o/** Dubletter i innstikksbøker, ganske mye ** inkl. 11 prestisjehefter o/**/* En innstikksbok med masse one penny red, inkl. opplating, ellers mest massevare, + div. ** /o i innstikksbøker, også to store med mye kolonier o Liten egenmontert samling eldre England. Oppgitt SG verdi. Tilsynelatende god kvalitet o Lagerbok med mange merker fra Victoria til moderne. x 3448 o/**/* Grunnsamling fra to def. SG 2 til moderne i tykk innstikkbok, inkl. avd. med regionale og enkelt parti Gibraltar, og litt annet. Blandet kvalitet, mange bedre QV, men flere med skader, KE VII til 2sh6, osv. Godt antall ulike i hovedperioden o Gammel regnebok (1952) m/ca. 150 merker + 40 fra IRLAND. Småfeil, men mange bra. Bør sees. (AFA ca. 1,-). x 3450 o/**/* Bra parti mest 1950/70-tallet i innstikkbok med god avdeling Machins (herav mye etter 70-tallet), bra avdeling ** billedmerker, noe Wildings, div. høyverdier, m.m. x 3451 ** Uvanlig samling LOKALUTGAVER, tema hovedsaklig CEPT, serier, miniark, m.m. God kvalitet, spennende! 3452 o/br Innstikkbok med eldre og halvgamle utgaver med mellomgode og høyverdier. Samt mindre bunke forsendelser tilbake til prefrim. Må gjennomgås. x 3453 o Liten samling 1854/1913 på 6 sider m/eldre bruksmerker, delvis oppsatt på plater. Oppgitt AFA 15,-. x 3454 o/** Et slags abo.parti med mest Kanaløyene (ves. IOM og Guernsey) med poser, foldere, løse merker, m.m., med vekt på ** 1980-tallet. Dels noe eldre og stpl. på England, men må sees. x 3455 Br FDC. Samling 60 stk med oppgitt x 3456 Br Gammel kart.eske med oppgitt ca. 450 forsendelser, ves. halvgamle og eldre materiale. 550 Mest KE VII/KG VI, inkl. en del helsaker, må sjekkes. x 3457 **/* Samling ubrukt/postfrisk i perioden 1924/1970 montert i album o -vis av merker fra ca. 1880/1950-tallet i poser. Bl.a. et par poser med 2,6 sh Seahorse, anslagsvis over stk. SG 201 (SG 0 GBP), anslagsvis 3000 stk. SG 230 (SG GBP). x 3459 o/**/* 11 sider i innstikkalbum med hovedsakelig bruksmerker, delvis oppsatt på plater. Oppgitt AFA 16180,-. Noen kval. anm o To restsamlinger QV/KG VI på to sett albumark med mange mellomgode merker, men var. kvaltiet, bl.a. KE VII til 5 sh. x 3461 o/**/* Liten innstikksbok med dubletter o/**/ ENGLAND OG EIRE. Samlinger og uåpnede abo. sendinger. Noe montert i 2 Br Schaubecalbum, vekt på perioden tallet?, postfrisk. Må sees. x 3463 o Tre restutv.hefter QV/tidlig QEII med en del gjenstående merker. Noen mellomgode, mange 1sh KE VII, wildings med vm.typer, etc. 400 x 3464 o/* En restsamling til 1937, bl. kvalitet. GI BUD! Frankrike (Michel) F 3465 o c. grønn, tett klippet, men fullrandet merke. ( 1) o 7. Fargefrisk 1 Fr, men var. marger og grunn tynnhet. GI BUD!!! F 3467 * 9. REPUB.FRANC. 25 c. blå. Flott, ubrukt merke. ( 3) Obj.nr o 9/16. Dublettparti på fem Visirark med mye materiale, og mange merker i god kvalitet, 3000 ex-spesialsamler og bl.a. gode utsikter for stempler som vi ikke har tatt stilling til. Samleren har satt feil-merker opp/ned på plansjer, og disse er ikke inkl. i vår oppgitt kat.verdi, men også noen andre merker har nok mindre feil. Inkl. sogar noen merker med privattagging P 7, inkl. shabby 11A og 15A (ikke medtalt). Må studeres, da dette er uvanlig utbud. (ca. 3000, + nyanser, stempler, etc.) Medfølger 6 lotter Frankrike fra auk. 197 med utop på 4-kr * c. brun, ubrukt merke, sentr venstre/ned ( ) F 3470 * 60 I. 10 centimes type I, med det vi helt klart mener er org.lim. Bra tekn. kvalitet. ( ) 3471 * 152. Fil.kongress, meget pent, letth. eksemplar ( 650 som **) 3472 o Stemplet samling i innstikkbok Velbesatt i klassisk, Pax-Mercur, amortisering, gode Luftpost, PEXIP-blok og meget annet. En samling med meget høy katalogverdi, men en del merker med kvalitetsanmerkninger. 0 x 3473 o/**/* Samling i Schaubekalbum fra start til franske kolonier på gml. løsblad og innstikksalbum m/eldre dubletter. Varierende kval. men rimelig fyldig. Verdt en inspeksjon. x 3474 o/** x 3475 o/* Samling til 2013 i seks store Classic-permer, en mengde merker, mest stemplet. Også dubletter i innstikksbok. Pen og genuin samling i to egenm. album til 1957, med mange mellomgode inkl. avd. bob. Bl. kvalitet i klassisk del som alltid, men bra 1 Fr Ceres. 5 Fr. Napoleon med flere feil. Noe utbygd Samling/parti, delvis montert, delvis i et stort rot. Inkl. dubletter, poser, kartotek m.m. Uten de dyreste, men flere mellomgode serier er sett. Riktig god stor kasse til å arbeide videre med! x 3477 o/**/* Samling ca. 1920/76 i tykt Yvertalbum, kun ustpl. Det er oppgitt AFA 2011: 10 til 1946, men vi vet ikke om det er redusert for (*) og *. Noen limløse og noen som kleber, men mest * og ** i bra kvalitet. Sitter en del * litt utover, men fra ca synes det meste **, og mange merker videre til slutten. x 3478 o Samling til 1989 i Davo, mye merker, bl. kval. i starten Br BREV. Innstikkbok med samling ca. forsendelser. Langt mest eldre inkl. klassisk. Spennende lott med hovedvekt før REVENUE/CINDERELLA. Stor bok ca. 1/2 fylt med allverdens merkater, stempelmerker, nytrykk/ettertrykk, utstillingstrykk m.m. Skal sees ** NYHETER. God innstikkbok fylt med frimerkehefter og miniark/småark Ca. 90 enheter. Også stor frankeringsverdi! x 3482 o Ryddig arr. dublettparti til ca. 1 i tre tykke og en tynn innstikkbok, mest merker etter x 3483 Br Selection 11 old, pre-philatelix covers 1749/1830 in overall good condition, mostly with texts/content. Some dated acc. to the French Revolutionary calendar. Deserves viewing. x 3484 o/**/* Liten samling på sju sider i bok til ca. 1965, der de fire første sidene er regnet til 780, da er * regnet 50%. Normalkval. x 3485 Br Kopipapireske stappfull av brev og kort, fra halvgammel til 1980-tallet. Kurant og variert blanding inkl. rek., samt liten avd. Portugal på toppen o/**/* Restparti salgskort med eldre og nyere franske merker/blokker, samt div. eldre franske kolonier og et par fra Storbriannia inkl. KE VII 2sh6. Mange mellomgode ting, et par Pax&Mercur er falske ** Samling div. ** eldre til moderne, fin blanding med attraktive serier. (oppg. Yvert: 425) 550 x 3488 o/* Samling i Schaubekalbum, nær komplett, noen få o, ellers *. Oppg. 1 euro som ** o/* Collection in album mixed unused/used incl. BoB and colonies ** NYHETER. Eske med prestisjehefter, frimerkehefter og lignende. Franske kolonier & territorier (Michel) x 3491 o/**/* FRANSK INDOKINA. Samling til ca tallet i innstikkbok med nærmere ulike merker, og avsatt plass til mgl. utgaver. Inkl. noe fra småområder, mest fra Kouang- Tsheou. Normal/bra kvalitet med noen mellomgode. F 3492 o FRANSK SOMALIKYST To pene merker fullstpl. OBOCK 26. SEPT ( 2) x 3493 GUADELOUPE, MARTINIQUE. Grunnsamlinger på gamle albumark, rel. bra kvalitet, og klart best og mest på Gua o/**/* KAMBODSJA. Komplett samling (uten blokker). F 3495 MAROKKO c. porto overtrykt til frimerke 1893, ubrukt med org. lim og eldre signatur. Dog noen slitte tagger ( 2), medf. et billig brev x 3496 o/**/* MAROKKO. Samling i innstikkbok, inkl. Fransk Post i Marokko, og Fransk Tanger. Blandet stpl. og ustpl. til 1957, deretter **. Det er noe bl. kvalitet i perioden til 1957, senere god kvalitet. (oppg. 1300) x 3497 ** SENTRALAFR. REPUBLIKK. Samling i innstikkbok, best repr. i første delen. I alt 275 merker og 2 miniark, inkl. høyverdier. God/prima kvalitet. ( 630) 3498 o ST. PIERRE & MIQUELON. Fire pene merker bestående av Mi. nr. 4-5, 8 og 16. (Mi. : 635) 3499 ** ZANZIBAR Serie 1897/1900-overtrykk i postfriske par, uvanlig lott i stort sett god kvalitet. (ca. 635 som *) 3 o/**/* Omfattende samling med merker fra Cuba, Puerto Rico, Indochina, Cameroun, St. Pierre & Michelon. Mange gode og mellomgode merker observert. x 3501 o/**/* To innstikkbøker med eldre partier fra mange land, mye bra, mange mellomgode og bra variasjon. Må gjennomgåes. x 3502 o/**/* Artig roteparti i vanlig innstikkbok med mye **, serier, enheter, uvanligheter, utaggete, etc. x 3503 **/* To gamle klempermer med en del merker her og der på nøytrale ark, virker renslig. Alt før 1950 virker det som. x 3504 o/* Innstikkbok med variert materiale ves. før 1960, skal ikke være dubletter, og det finnes noe mellomgode. Bl.a. tre stk. miniark Normalkval. x 3505 o/**/* Roteparti med ok innslag som gammel OL-serie Libanon, og vekt på perioden før 1960, mye * i bra kval. Også noen sider Spania i samme boka. Hellas (Michel) 3506 o/**/* Samling på løse sider. En del Hermeshoveder, OL Dr. med feil og jevnt besatt fremover. En samling i litt blandet kvalitet - med flere bedre innslag o HERMESHOVEDER. Bok med parti Hermeshoder samt litt annet. I alt ca. store og 275 små o/**/* Samling med områder fra 1861 til 1998 i innstikkbok. Bra med merker. Oppgitt katalogverdi AFA 2012 er DKK ,-. x 3509 o/* Fair, basic coll. to 1982 in two stockbooks with open spaces for missing stamps. s and s with a few medium-priced o/**/* REALISASJON: Bunke innstikkplansjer med bra utvalg merker, ves. 1940/80-tallet, inkl. tallrike serier og merker PJ/PP, noen miniark, en del **, m.m. Irland (St.Gibbons) 3511 o/** NYHETER. Tre innstikkbøker fylt med miniark/småark/sammentrykk postfriske/ stemplede. Ca. enheter Storauksjon april 2017

43 Obj.nr. Obj.nr. x 3512 o/**/* Grunnsamling til 1986 i LINDNER T, samt (nesten tomt) fortrykk til 2013 på PC-utskevne ark i plastlommer i to bind. Monaco (Michel) 3555 **/Br Usorterte FDC og ** i poser, sikkert høy kostpris ** NYHETER. Eske med forskellige frimerkehefter og lignende. Italia (Michel) 3514 o Manzoni lightly hinged, good condition! ( 650) 900 F 3515 Br B.L.P. 9,137. Sassone Cent, brown and Provisional 10/1 Cent, brown. Cover sent locally in ROE Certificate Enzo Diena ** G.N.R Sassone G.N.R.-Special Delivery. Complete set MNH. ( ) F 3517 * G.N.R. 117I-124I. Sassone G.N.R.- Airmail, Brescia complete set of 9. Lightly 0 Hinged. Certificate Dr. Virgilio Terrachini ( 9) F 3518 * G.N.R Sassone G.N.R. Verona Complete set of 20. Lightly Hinged. 3 Certificate Dr. Virgilio Terrachini ( 3350) 3519 o Stemplet samling i innstikkbok. Mest bedre enkeltmerker og komplette sett. AFA oppg. 2 Kr ,-. Mest fin kvalitet Liten, eldre samling på løse sider. Noe Stater og flere klassiske utgaver. x 3521 o/**/* Roteparti i overfylt innstikkbok til 1995, mye fint , men også mye halvgamle, dels tilbake til eldre inkl. en del **. x 3522 o/* Nice, duplicated assemblage in stockbook from classics til 1987, but mainly pre Some useful in between, incl. bob. Average cond Italia, Vatikanet m.m. Rotete bok med mange billige merker og bedre objekter innimellom. Bl.a. sett Vatikan miniark 1952 **. x 3524 Br Lott med ca. 180 eldre til nyere brev (fra 1878), kort, mange helsaker. Fra bo, ikke sjekket. Italienske Stater, Fiume og Triest (Michel) 3525 o/* FIUME. Liten, eldre samling på løse sider. Ganske mange merker - uten toppverdiene o/* OLTRE GIUBA. Liten samling, oppg Br PAPAL STATE 18. Lovely folded cover with singe 20 cent on pale paper. From Rome to Ancona (arr. cds 10.4.) x 3528 o/* TRIEST A og B. Restutvalgshefte med meget moderat uttak. Stort sett ulike merker både * og stpl. Angitt totalpris 5206,-, som i sin tid var ca. 60% av AFA, dels etter 50% reduksjon for *! Meget god kvalitet. Ca. estimert kat.pris i dag ca. 0, Jugoslavia (Michel) 3529 **/* KROATIA. Tilsynelatende KOMPLETT samling postfrisk/ubrukt Suppl. med x 3530 **/* en del utaggede og Kleinbogen. Samling i tykk innstikkbok. Blandet ** og * til 1959 (alle * regnet 50%), videre kun **. Ca. ulike merker og ca. 60 blokker/ Kleinbogen. Stort sett bra/god kvalitet. (oppg. etter reduksjon: ca. 3400) 3531 Samling i innstikkbok samlet dobbelt stemplet og ubrugt/postfrisk. Inkl. alle fire miniark 1949 og noen spennende brev ** MAKEDONIA. Plastlomme med CEPT-utgaver, ofte serie + sett Kleinbogen. Noen miniark er med, gj.gående god kvalitet. Sjeldent utbud!!(ca eksta hefte 8) 3533 SLOVENIA. Samling på Lindner T-ark, fyldig, + en del småark, samt lignende samling Makedonia til * MONTENEGRO 12 IIIa. Fine block of 4 with varieties incl. DOUBLE OVERPRINT, and antique 9 in the position 16. English cert. Dr. Velickovic. x 3535 o/**/ Usedvanlig samling OL SARAJEVO med tallrike utgivelsen 1982/84, brev/fdc i antall Br med ymse spesialstempler, merker stpl. og **, enheter, Kleinbogen, og meget mer. Egenmontert i tykkere album! God kval., må sees!# Kanaløyene (St. Gibbons) Guernsey (St. Gibbons) x 3536 o/** Meget godt besatt samling i Davo LX-album , vekt på ** ** Plastlomme med CEPT til ca. 9, ofte serie + sett Kleinbogen. Fyldig samling ** NYHETER. Eske med forskjellige frimerkehefter og lignende. Isle of Man (St. Gibbons) 3539 ** NYHETER. Eske med frimerkehefter og lignende Br Samling postkort fra ca. 1930/1970. Mest eldre. Partikort, stedskort, etc., men også noen kort med stempler fra IOM på engelske merker. Jersey (St. Gibbons) x 3541 o/**/* Ganske fyldig samling i LT SF-album til 1. Starter med de 8 okk.merker ** eller *, videre blandet ** og stpl. Også noen få senere på liten plansje. Mange blokker, også prima 1. portoserie ** Abo.parti ves. 1980/90-tallet i mindre eske, kun noen få eldre montert inn i et lite album, overveiende ** i poser fra leverandør. Kanaløyene diverse 3543 o/** NYHETER. God innstikkbok fylt med miniark/småark/sammentrykk postfriske/ stemplede. Ca. 300 enheter o/** NYHETER. God innstikkbok fylt med miniark/småark/sammentrykk postfriske/ stemplede. Ca. 220 enheter. Liechtenstein (Michel) 3545 ** stripe med variant DOBBELT OVERTRYKK, fin kvalitet. (Mi. Special 8: 420 som enkeltmerker) 3546 **/* 94/106. Ni ulike fra 1930-serien, kun 3 og 5 Rp er **, alle tg. 10 1/2. ( 1185 som **) 3547 o/* 94/332. Oppsett på innst.ark , x4, 285/332. Flere kpl. serier. Nr er m/lette h-spor. ( 1650 = ca. 14,- N.kr.) 3548 ** Serie 1930 i bra kvalitet. ( ) 850 x 3549 ** Fin samling med over 400 ulike og 10 blokker, i innstikkbok. Ujevnt besatt, dog god periode med tallrike serier. Jevnt god kvalitet, men det noteres en liten rift i nedre marg av Kleinbogen 427. (oppg. 1375) 1250 x 3550 o/**/* Dublettsamling over 30 sider i innstikkbok **/*/o. Bl.a. observert en del postfriske luftpostsett 1960, 2 Europamerker 1960 **, en del blokker mm Utmerket grunnsamling samt to større lagerbøker m.m. Pent materiale o Plastlomme med merker, blokker/arkdeler, par og i hovedsaklig. 650 Mye abo.vare i god kvalitet. (oppg. 1650) x 3553 o Samling 250 merker og 3 blokker, mest og Overv. god kvalitet, men en 96C med kort tg er ikke regnet i oppg o Bedre dubletter på 3 plansjer ** Halve og hele årganger , 17 mapper, 5 komplette årganger Plastlomme med bra materiale i arkdeler 1972/74 (+ to merker 1966), pent oppstpl., og til sammen Mi I tillegg noen få ** tidligere 1960-tallet, og et par fdc o.l. Nederland (Michel) 3558 o stamps in good condition ( 695) 3559 (*) different proofs, very fine. 1 F 3560 o 92B. 10 G 1913, very fine used. ( 950) 1 x 3561 o Samling til 1976 i eldre album, fyldig hele veien, litt blandet kvalitet, noen rulletagginger bak. 2 x 3562 o/**/* Samling til 1975, før 1945 i Davo med lommer, etter i LT SF. Meget fyldig, og stort sett renslig kvalitet 3563 ** Postfrisk samling i to bind Hovedverdi på gode små dagligserier i tagginger 1 etc. Også noen eldre blant disse. x 3564 ** Samling , fint og ryddig innsatt i innstikkbok (denne skadd), med ca. 900 ulike merker og 57 miniark/ Kleinbogen (inkl ). Godt belagt fra 1962, men få bruksmerker. Bra/prima kvalitet. (oppg. 1450) 1 x 3565 o/br Innholdsrik, variert, men uoversiktlig vare i fire ymse innstikkbøker. Fra klassisk til moderne, med en del ** i nyere perioder. Ser mellomgode, miniark, m.m. Må sees. x 3566 ** Collection in LT SF album, not far from complete. x 3567 o Samling til ca i to egenmonterte album med pretensiøst ark-oppsett. En del mellomgode merker finnes, og mange utbygd med tagginger osv. Mye bra kvalitet, men 25 Gld luftpost med rundt hjørne. x 3568 ** Parti med 725 ulike merker, og 53 miniark/ Kleinbogen fra 1950-tallet til litt utpå -tallet. God kvalitet og oppgitt 1085,-. x 3569 o/* Egenmontert samling i Esselte-album. Mgl. det dyre, men mye halvbra hele 650 veien fra 1920 og mange kpl. serier. x 3570 Br Lott med 162 eldre til nyere brev (fra 1872), kort, helsaker. Fra bo, ikke sjekket. Polen (Michel) x 3571 o/**/* Collection 1 different + 25 min.sheets to 1970 in old Yvert album. The 1946 and 1948 sets are **. x 3572 o/**/* Samling til 1989 i to store, gode Abriaalbum med masse merker. I eldre del bl.a. miniarksett 1937 *, men generelt noe dårligere belagt på miniark enn merker. Ves. stpl., bra kval o/** Complete ** collection in 5 Lindner T albums, + 93 and 94 used in addition o/**/* Samling i 7 bind til ca. 1995, sider til 5. Ganske fin grunnsamling pluss 9 dublettbøker. ½ fl.kasse Liten samling på løse sider inkl. bedre utgaver - bl.a. BL I AI postfrisk. (denne 350) 3576 ** Diverse lotter kjøpt på nettauksjon. x 3577 o/**/* Grunnsamling til 1990 i 4 Schaubekalbum. Portugal (Michel) 3578 o (AFA). Kpl. Kong Louis Stort sett bra kval. (AFA 5580) 3579 ** , 707, , (AFA). 16 bedre merker i god postfrisk kval. (AFA 3848) F 3580 ** (AFA). Natopakten Prima postfrisk kval. (AFA 3280) F 3581 ** 779. Prima 3.50 E Nato ( 440) 3582 ** , 834, 837, 839, , -02 (AFA). 14 gode postfriske merker. (AFA 3530) 3583 Samling på løse plansjer. Mange bedre merker og serier. Eldste er blandet 3000 o/*/(*), nyeste postfrisk. Stor katalogverdi. x 3584 o/* AZORENE. Rel. bra samling eldre periode på albumark, rel. få av de gamle overtrykkene med mye as is, ves. fra 1880-tallet og framover. Mye i bra/god kvalitet, oppg. fra SG Simplified ca o Stor velfylt lagerbok med stemplede merker startende i klassisk. x 3586 o 1 forskj. i stort plastomslag. Starter med 35 forskj. Dronning Marie og Kong Pedro utagget og tagget (se netteks.). Deretter fyldig til 1985 i mengder av kpl. serier. Mange bedre merker er med + 15 miniark fra -tallet. God kval. og høy kat.verdi. Flott startsamling ** forskj. i perioden 1940/59 på plansje med mange bedre, bl.a. AFA , , (AFA ca. 0) 3588 ** Europamerker 1960/80. Mangler AFA , 1269, på kpl. i perioden på halvplansje. Totalt 53 forskj. i god postfrisk kval. (AFA 4400) Romania (Michel) 3589 Liten samling på løse sider inkl. bedre utgaver - bl.a. mange bedre miniark o/**/* Samling i 7 bind. Ganske fin grunnsamling med bl.a. flere mellomgode miniark. Fint parti til utbygging ** Plastlomme med CEPT ca. 1992/8, ofte serie + sett Kleinbogen. Noen miniark er med, og et par sett litt mangelfulle, men gj.gående god kvalitet. Sjeldent utbud!!(over 550) x 3592 o/**/* Samling i Schaubekalbum, godt med merker, tynnere før En del ustpl., 650 inkl. noe ** bl.a. miniark. x 3593 o/* Samling i eldre fortrykk til ca med dels mange merker og en del kpl. serier, dog mest *. Hovedsamling rel. renslig og bra kvalitet, + noe ordinært ekstramateriale. Gammel (meget gammel?) notering på omregnet 6420 kr. x 3594 o/**/* Dublettparti 1945/1961 (oppg. AFA 984/2025), over halvparten i den int. perioden før Stort antall ulike merker! 3595 o/**/* Parti med ves. serier og merker før 1945 på noen plansjer. Mindre av det klassiske, mer av fine serier og merker 1910/40-tallet. Opptalt etter AFA til 14220,-, men ikke sjekket i detalj av oss. Lett duplisering vil forekomme. GI BUD. Russland (Michel) 3596 o/**/ /7 k. incl. rare red mute postmark on pair from Lutsk Ukraine, from a specialized Br Romanov collection o/**/ /7 k. incl. displaced and inverted overprints together with censored cover, from a Br specialized Romanov collection **/* 113 and /7 and 20/14 k. incl. displaced overprints and censored cover, from a specialized Romanov collection Bs 127 I, 130. Seks postsparemerker 1918 med tall 18, ett med 19. Ett merke med kraftig brett, ellers ok/bra. ( 530) 3 **/* Større samling/parti oppsatt i innstikkbok med mange både taggete og utaggete utgaver. Bak avsnitt klassisk ENGLAND. x 3601 o/**/* Fyldig samling enkeltmerker og noen enheter i to tykke Schaubek, blandet stpl., * og **. Overraskende mye *, men mot slutten mest **. x 3602 o/**/* Assemblage on 3 double pages from 1859 issue (10 kopek x11) to 1910-ies, many stamps, need good checkout. Condition looks rather good o/**/* Double stockpage with interesting accumulation with postage due issues, foreign offices, etc. Much unused, a few gumless, but also many **. Gross part in fair/good condition Storauksjon april

44 Obj.nr. San Marino (Michel) x 3604 o/**/* Grunnsamling til 1975 i ett Schaubek-album, ujevnt besatt. x 3605 ** Samling i innstikkbok (+ noen nyere miniark, i alt 15 slike)), ca. ulike merker, mest i kpl. serier. God kval., oppg Sovjetunionen (Michel) F 3606 ** 553 Hy. 80 kop Pusjkin ** på hvitt papir med marg. White paper - Attest Wassmann «bis heute nicht in Michel katalogisiert». x 3607 ** Superb collection in LT SF album, almost Complete. Incl. all min. sheets, the 0 Lenin sheet with fault has not been counted, in the cat. value of o Omfattende lagerparti i 5 tykke, stort sett SVÆRT fyldige lagerbøker fra ca tallet til Ene boka kun miniark. Enorme mengder spesielt etter x 3609 ** Superb collection appr in LT SF album with pages from 1857, rather scattered ranges. Cat. at least 2, not counted an unsigned 185B. x 3610 ** Superb collection appr in 6 LT SF albums. + two blue albums with year sets, not yet mounted. We have seen the green Olympic. min. sheet, but have not checked completeness, may be complete (?) o/**/* Samling til 1971 i to Abriaalbum, mye merker + ett bind med egenmontert fra 80-tallet, samt ganske omfattende samling ** Russland til ca. 2010, inkl. småark. På fortrykk og egne ark i to bind og perm + to bind republikker fra SH Stemplet samling med litt dubletter i mange bind. Uten de dyreste, men mange, mange 1 komplette årganger. Stappfull, ½ flyttekasse. x 3613 Samling med mange merker til 1967 i eldre, slitt Schaubek. Mange merker, og de fleste merker er stpl. og i rel. god kval. 1 x 3614 o/**/* Samling meget fyldig i tre gode innstikkbøker (èn ekstra, tom bok medfølger), 1 kun enkeltmerker. En del ustpl. i blant (ves. **). God kvalitet. x 3615 o/** Samling i tre store innst.permer, meget fyldig med miniark. En del ** utover, men mest stpl. x 3616 o/**/* Eske med innstikkbok full av materiale, oppgitt: 104 miniark (81 ulike) i per. BL 40/217, Kleinbogen og noen andre enheter, 275 kpl. serier (160 ulike). Videre to utv.hefter dels annet og dels eldre materiale. I dette materiale verdier for 1125 i følge selger, i tillegg poser med 7- gram løse merker, som ellers ves. nyere, stpl. materiale. x 3617 o/**/* Samling MINIARK i to tykke Schaubek, blandet stpl., * og **. En del Kleinbogen, og noen dubletter. x 3618 o/**/* OK parti med mindre samlinger i tre innst.bøker og et par eldre foldere med mest materiale 1940/50-tallet. En del ok merker * (samt en BL 13 innbrettet i folderen). Normalkvalitet. x 3619 o/* Årgang 1950 ganske fyldig på plansje, normal/bra kval. Overveiende stpl., et par * regnet %. To skyskrapere er med, men disse med kval.anm. (ca. 495) x 3620 o/* Dublisert parti i full 48-s innstikkbok , masse merker. I tillegg plansjer med ca merker mest før 1960, inkl. god del før og da en del ustpl. x 3621 o/** Årgang 1949 ganske fyldig på plansje, normal/bra kval. Overveiende stpl. (ca. 370) x 3622 o/** Perm og plansjer med betydelig antall KLEINBOGEN, både Sovjet-tiden, og etter 1992! Ca. 125 stk., ves. ** Br Four airmail entires 1931/32, some wear, both also decorative. Three with Zeppelin issues, one express, one registered. Eks-sovjetrepublikker (Michel) 3624 o/** AZERBAIJAN , Belarus and Ukraina , almost complete collections in 3 Schaubek hingeless albums, the first with a few used items, the others ** ** AZERBAIJAN. Plastlomme med CEPT ca. 1998/8, ofte serie + sett Kleinbogen. Noen hefter er med, gj.gående god kvalitet. Sjeldent utbud!!(ca. 560) x 3626 **/* UKRAINA. Samling ca. 150 merker på 6 gamle albumark med overtrykk ca. 1918, tils. alle med sign. Dr. Seichter. Flere høyverdier og noen enheter. Medfølger rek.brev til USA 1921, returned, mange påtegninger. Slovakia (Michel) x 3627 **/* Superb collection a good section mostly ** complete Czech Rep in LT SF album. x 3628 o/**/* Tilsynelatende komplett samling inkl. småark, + både stemplet og **/* samling eldre, på plansjer. Oppg. AFA Spania (Michel) F 3629 o R 1853, very rare stamp, fine used. Cert Bühler. ( 3) * set in fair, but somewhat variable unused condition. Mostly with gum (172 gumless), but a few heavily hinged. (approx. 1300) F 3631 * Don Quijote, fair/good unused cond. ( 900) **/* Very fine set Coronation surcharges, mostly lightly hinged. However a few UM incl , 357, etc. ( 1950 as **) 3633 **/* Montserrat, nice set, with basic selection cheapest perf. type. All to 30 cent. 1 UM, but a few gum creases. Top value hinged, with fine 4 and 10 Pts which holds nearly all value in the set. ( 2400 as **) 3634 * Both sets phil. Exhibition 1936, fine, lightly hinged. ( 640 as **) 3635 * Fine recess issue 1938 for the Rep. Militia, lightly hinged. ( 850 as **) 3636 ** Virgen del Pilar, domestic issue, good cond. ( ) 3637 ** Virgen del Pilar, airmail issue, fair/good cond. ( 550) 3638 o/* , Stamp anniv. in fine, very lightly hinged cond. ( as **). Caudillio with two * and airmail used (but suspicious cancel). ( 550 as **/o) 3639 **/* Legazpi fine UM, Bastida with hingemark. ( 950 as **) x 3640 ** Beautiful collection seemingly complete in four binders from FILABO. Good 1 cond. x 3641 o/* Two thicker stockbooks rather filled with classic to modern period, incl. good section bob with older and more modern - with severeal slot machine labels. Mixed condition, but rather comprising. 850 x 3642 o/**/* Roteparti i to vanlige innstikkbøker og èn folder. Sistnevnte spesielt artig med en del bob, eldre, innslag av kolonier m.m. Ellers noe nyere og vanlig også. En serie Caudillo 1950-overtrykk på et av bildene har meget tvilsom stempling, og er ikke beregnet. x 3643 **/* Coll ies on leaves mixed ** and * (counted approx. 40%). Many fine ** e.g. BL (approx. /520) Obj.nr. x 3644 o/**/* Interesting accumulation in old binder with mostly BoB, e.g. local issues incl. several 650 blocks! Quite many Barcelona, also Pro Segovia, telegraph issues, and more. Condition many be variable, but much is quite good, gumless issues occur ** Franquicia 3-7. Scarce UM set 1938, small dot in gum on no. 3, fairly good. ( 320) x 3646 Br Nice lot with 42 covers/entire incl. some registered items. Nice cond., mostly to Vienna. x 3647 * Small but interesting and scarce coll. LOCAL issues on five pages loaded with stamps with overprints. Sorted by cities. x 3648 o/* Small, old approval book with classics to 1910-ies with some medium-priced, fair/good cond. In addition some good classics with stated high values, but not in this cancellation state, sold as is. x 3649 o/**/* REALISASJON: Collection on smaller stacks of albumpages, with stated for the main part with complete sets etc. However numerous stamps uncounted. Fair to good condition. x 3650 Samling før 1900 på 9 ark, var. kval., gi bud! Sveits (Michel) Sveits enkeltmerker F 3651 o GENF 3. 5 c Kleines wappen 1845, konvolutt-papirrester på baksiden, smal i høyre side. ( 1) F 3652 o GENF 5 c. Grosser wappen 1848 på grønnlig oliven papir, mindre reparasjon, eldre 1 sign. ( 2) F 3653 o ZÜRICH 2 I. 6 rp med loddrett undertykk, bra kvalitet. ( 1) 1 F 3654 o ZÜRICH 2 II. 6 rappen 1843, reparert i v. marg, vakkert. ( 1) F 3655 o 2a. Waadt 5 c, innklipt oppe, ellers prima ( 1) F 3656 o 5 Ia. 2 ½ Rp Orts-Post Pent brukt merke med meget liten tynnhet ( 1.). 1 Tiny thin. F 3657 o 5 Ib. 2 1/2 rp. ORTS-POST gråsvart/brunligrød, vakkert stemplet PD, peparasjon i 1 venstr marg, fotoatt. Rellstab. ( 1) F 3658 o 7 II. 5 rp. Rayon I 1850, vakkert. ( 480) 3659 o 9. 5 rp. Rayon i 1851 i loddrett trestripe, annullert med sjelden grønn raute, reparert, fotoattest Eichele. F 3660 o Cts med gode marger, eldre sign. ( 950) 1400 F3661 o 14 II A zm. 10 Rp. on thin silk paper, touched at right, befund Sturm. ( 900) F 3662 o 18 IIy. 1 fr. Strubel med svart tråd, vakkert merke med eldre sign. ( 950) o 18 II. 1 Franc nær normalkval., lett tonet oppe. Flott stpl. ST. GALLEN 13 Marz 60. ( 850) F 3664 o 18 IIA ynb. 1 fr. med gul tråd, vakkert. ( 850) 3665 Br c. single på pent brev Geneve 1866 sendt til Annecy, Frankrike. F 3666 * 33a. 30 cent. blå i meget friskt eks. ( ) 3667 o Siddende Helvetia FASERPAPIR, komplett sett, stemplet, sjeldent. 40 og 50 c. og 0 1 Fr. er sign. 40 c. med mindre tg.unøyaktighet nevnt i attesten. ( 5) F 3668 o c 1882 på hvitt papir uten faser, stemplet i god kvalitet. ( 350) 3669 o til 15 c 1882 på hvitt papir uten fasertråder, i god kvalitet ( ) F 3670 ** 110. Helvetia 3 Fr. Very fine MNH. ( ) 3671 o Pax med kun de bedre utgavene, god kval., men en forstyrrenede, fiolett stpl. ring på 5 Fr. ( 1040) F 3672 ** I-III. Pro Juventute 1912, superb UMM, 10 c red is signed Rellstab BPP. ( 950+) 1 F 3673 o BL 1. NABA 1934, prima stemplet med utstillingstempel. ( ) 1 F 3674 o BL 1. NABA minisheet, fine used, Cert. SBPV ( ) o BL 2,4,8. Very fine used. ( 350) 3676 o BL 5. Pro Patria minisheet, fine used, cert. Marchand. ( ) ** BL 5. PJ 1940, prima miniark. ( 450) 3678 o BL 6. Pro Juventute minisheet, fine used. ( 450) 3679 o BL 6. PJ 1941, prima miniark stpl. 1. dag! ( 450 +) 3680 o P 1/ portomerker, der 10 og 20 c 1882 har omv. ramme, bra kvalitet. ( 970) 3681 o Porto 1K x22, 8K x6, 9K x15. Dublettlott med nyanser på diverse merker som alle har rammevariant K, derav flere signerte. Mi. Special 8 ca. 975 som billigste nyanser. Litt var., men mye bra kval o Porto Komplett sett FASERPAPIR. ( 1300) o Porto IIAxa BLÅGRØNN i komplett sett med FLOTTE STEMPLER. ( ) 3684 o P II AXa. 10- c blågrønne, 20 c med rettstående ramme, bra kvalitet. ( 735) 3685 o ONU/UNO Komplett, stemplet sett. ( ) Sveits samlinger/lotter 3686 o STÅENDE HELVETIA. Meget stort parti i tre bind. Flere tusen merker oppdelt etter kontrollmerke/vannmerke, tagginger og nyanser. Dessuten riktig mange varianter i 0 form av platefeil og retoucheringer. Meget fint parti til spesialisten! Enorm katalogverdi o/**/* Mest stemplet samling i to bind. Pent avsnitt klassisk, de fleste Pro Juventute og Pro 3 Patria, noen bedre Luftpost og miniark ** Sheetlets, booklets and stamps appr , face value appr. SFR 1150, x 3689 o/**/* En samling på innstikksark i Vario, materialrik, men i blandet kvalitet PARTI i to fylte, halve flyttekasser. Grunnsamling, dubletter og mange FDC. Disse i mange gode album. x 3691 o/**/* Samling til 1996 i to LT-album med egeninnsatte klare lommer. Meget fyldig, de fleste miniark er *. x 3692 o/**/* Bra samling til ca i Visiralbum. Mange bedre innslag, men et par dyre i starten 1 med feil, og mange miniark og seinere bedre serier er * (inkl. Pax og PJ/PP). En del samlet både stpl. og ustpl., noe ** i det nyere. Medfølger noe ekstramateriale i to andre bøker, av mindre interesse. x 3693 o/**/* Samling til 1975 i pent, selvtegnet album. Starter med to Rayon og inneholder en del mellomgode merker, dog uten BoB. Bl.a. fyldig PJ og Pax minus to merker, og et par bra miniark. Ves. stpl. i god kvalitet, men noe ustpl. utover. x 3694 o Grunnsamling til 1976 i eldre fortrykk, godt med merker fra 1920 (dog uten de dyre, miniark og org.utg.). Eldre del var. belagt, en gammel Rayon er defekt. Bra kvalitet i hovedperioden inkl. noen fine stpl. x 3695 o/**/* Samling ORG.UTGAVER på LT SF-albumark med mange merker, inkl. mange kpl. serier. Mange mellomgode utgaver, må sees. Mange bedre er mest * i god kvalitet, sett noen Zumsteinsign o Spesialsamling stående Helvetia, den gode 90 C med korte tagger, ellers god kvalitet. ( 2300) 3697 o Stemplet lagerparti i tre innstikkbøker. Kun klassisk/eldre materiale. Uten de dyreste, men mange mellomgode utgaver o Sittende Helvetia 1 Fr. gulbrun. 5 stk. stemplede alm. papir Mi: 28 og 2 stk. ustemplede, samt 3 stk. FASERPAPIR Mi: 44. Ingen er signertee, selges as is. Mi. over 4000! 3699 **/* Ubrukt/postfrisk samling i innstikkbok. Ganske mange merker - inkl. interessant avsnitt BOB. x 3 o/**/* Samling i eldre album, med fyldig samling, til dels samlet både o og */**. Mye ** etter Bør sees Storauksjon april 2017

45 Obj.nr. Obj.nr. x 3701 o/br Samling i tykk perm, med merker og brev utstillingsmontert på tallrike ark (3 diplomer medfølger 1972/75). Best miniark Lunaba 1951 og Lausanne Stpl., som det andre. Mange pene forsendelser i perioden, m.m. Må sees. x 3702 o/** SOLDATMERKER. Ca. merker ca på diverse plansjer o Dobbeltplansje med Pro Juventute , fyldig samling med oppgitt 540. x 3704 o To plansjer (A5 og A6) med bedre utvalg gamle/eldre merker. Noen stpl. Helvetia as is, og noe blandet kvalitet, men samlet oppgitt etter AFA ca. 10,-. Inkl. noen Strubeli typet av innlevert og ikke sjekket av oss. x 3705 o Grunnsamling til 1987 i eldre Schaubek, ganske fyldig 1940 og videre (uten miniark 550 og de dyreste dog), enklere før dette, men flere mellomgode. Samt minisamling på egne ark o 2 innstikkbøker med mange merker/dubletter fra 1850 til moderne. En del parkombinasjoner, noen organisasjonsutgaver samt noe porto etc o/**/ Usorterte FDC til ca i stor eske, det slenger litt ** og o innimellom. Br x 3708 o/* SOLDATMERKER på 5 sider x 3709 o/**/* Enklere grunnsamling 1870/1970-tallet, men ves. å regne fra 1920-tallet. Mest stpl Br BREV. Ringbind/perm med brev mest perioden omkring 2 WW. Flere med sensur. Også noen andre land. Tsjekkoslovakia (Michel) 3711 o/**/ Stor kasse med dubletter og abonnement med enkeltmerker, blokker, Kleinbogenserier, 4000 Br foldere, svartavdrag, bruksbrev, FDC og mye mer i innstikkbøker og konvolutter. Mye postfriskt innstukket. x 3712 o/**/* Stor smartposteske stappet med løst og fast eldre og nyere i permer, etc. Forsendelser, 1250 helark, osv. helt uoversiktlig fra samlerrydding. Virker bra o/**/* Samling i flere bind pluss tusenvis av dubletter i innstikkbøker. Godt lott i fylt ½ flyttekasse. x 3714 Br Samling FDC i ni Varioalbum fra ca til 92, er nummererte til nr. 13, og således med hull i perioden, men likefullt, mange, mange brev. reflekterer også albumpris! x 3715 o Samling til seint 80-tallet i tykk innstikkbok, uten nevneverdig med miniark, og tynnere før Medfølger annen, tjukk perm med tusenvis av dubletter. 900 x 3716 o/**/* Samling til 1987 i to store, gode Abriaalbum med mange merker. Mgl. mange miniark, og en god del merker her og der, rel. bra eldre del. x 3717 ** Complete collection in Lindner hingeless album. x 3718 ** Tilsynelatende komplett samling i to album. 650 x 3719 o Dublettlager enkeltmerker fra kat.nr. ca. til nyere i to meget tykke, svært bugnende 650 innstikkbøker o Fyldig restsamling i to Schaubekalbum med lommer, noe slitasje i 1. bind. x 3721 o/**/* Roteparti med fint SAFE-album ca tallet med mye materiale, to dublettbøker med mange merker, albumark, noe abo.vare inkl. Slovakia m.m tallet, osv. x 3722 o/** Samling mest **, 1960/68 med miniark i fyldig, eldre fortrykk. x 3723 o/** A minor dealers stock appr , in stockbook and glassines. Stated AFA x 3724 o/**/* Mappe med miniark/kleinbogen, Schaubek , montert noen miniark, gammel restsamling + noe i to innstikksbøker ** Innstikksbok med dubletter single, striper/4-bl. Mest 4-5 av hver. Fra 1969/70, alle postfriske AFA 1998 ca. 3,- 400 Tyrkia (Michel) F 3726 * 245. Ghr 1914, fine unused with old sign. J.Schl.. ( 900) 1 x 3727 o/**/* Samling i 2 bind. Pent montert og gjennomgående i god kvalitet. Velpleiet 7 med mange dyre merker/serier. Miniark, tj.merker og provisorier inkl. Oppgitt Michel ca. 0 euro. Inneh. ca. 50/50 mellom stpl. og postfrisk. Kun en mindre del hengslet. Anbefales nøye gjennomsyn av samlerne av dette området o/* Samling i eldre album med mange diverse overtrykk (halvmåne/bille), håndstempler, mange merker, og mellomgode Røde Kors-merker. Samlingen er i ok stand, stemplet og hengslet. (AFA ca. 30) 3000 F 3729 o/**/* 1/3000. Dubletter i tre innstikksbøker, god på første utgave. Bør sees. 1 x 3730 o/* Restsamling til 1950-tallet i gammel perm med mye uttatt (mange tomme sider), men også en del ok gjenstående, må sees Eldre mindre samling i album. Delsamling fra Hele Verdenssamling. Noen andre land medfølger **/* Fin samling på innstikksark med merker fra perioden 1950 til ca De fleste merker er **. Tyskland (Michel) Tyske stater (Michel) 3733 o BADEN 1a. 1 Kr på grågult papir, dels meget gode marger, men rammelinje berøres nede. Lett, sidev. fullstpl. 31 (?). ( ) x 3734 o/* BADEN. Samling med ca. 35 merker på albumark, var. kvaltiet, notert en del kat.priser som viser mange mellomgode. x 3735 o/br/*bayern 22/36. Collection arms issue , appr. 150 stamps on pages, stated cat. incl. one 32b that migth be incorrect. (stated 9950) 3736 o BAYERN. Bra samling på eldre LT albumark, bra med lettstpl. merker både før og etter Gammel AFA-notering på 30,-, men da er nok full kat.pris regnet på Inflaperioden, derfor moderat utrop. x 3737 o/**/* BAYERN. Omfattende, dog noe plukket samling på LT albumark, fortsatt tallrike merker og dels utbygd inkl. mange mellomgode/høyverdier. Mest normal/bra kval o/**/* BERGEDORF/SCHLESWIG. Samling med ca. 80 merker på ca. 10 albumark, fra småstater. Mange mellomgode i hht blyantnoteringer, men en del var. kvalitet og mange as is o/* HANNOVER. Samling med ca. 25 merker på albumark, var. kvalitet, notert en del kat. priser som viser mange mellomgode o/**/* NDP. Samling med ca. 60 merker på 4 albumark, var. kvalitet, inkl. en del Alsace/ Lorraine-utgaver. Noe as is, noen mellomgode, noen enheter, må studeres o/* PREUSSEN. Samling med ca. 45 merker på albumark, var. kvaltiet, notert mange kat. priser som viser mange mellomgode. Bra samling, dels utbygd Br SCHLESWIG-HOLSTEIN. Parti brev med og uten frimerker fra det nordtyske området. Varieret i både stempler og frankering - i mest god kvalitet. Dessuten avsnitt Danmark (mest stålstikk), moderne Island m.m. Spennende eske! 3743 o SCHLESWIG-HOLSTEIN. Bra parti med mange, som oftest ulike 1 1/2 sch., o.a. Litt var., dels bra kval. (oppg. AFA 201: 8400) 3744 STATER m.m. Lite restparti på 4 plansjer. Pene Bayern m.m., samt et par spesielle fra Soner. Kun bedre merker o THURN & TAXIS. Plansje med mange merker oppsatt og priset etter AFA til 10, stort sett normalkvalitet o/**/* THURN & TAXIS. Samling med ca. 50 merker på 3 albumark, var. kvalitet, notert en del kat.priser som viser mange mellomgode o WÜRTTEMBERG Kr med gode marger og to gamle sign., inkl. Dr. Hindrichs. ( 900) F 3748 o WÜRTTEMBERG Kr med silketråd 1857 på tykt papir, noe ujevne marger. ( 2) 3749 o/bs WÜRTTEMBERG 11 x2, 19x, 32-33, 36. Seks merker i bra kvalitet, ene 11 signert. ( 453) F 3 o WÜRTTEMBERG 20y. 18 Kr på tynt papir, noe slitte tagger på ellers uvanlig og vanskelig merke. ( 2) o/**/* WÜRTTEMBERG. God samling på løse sider. Flere gode utgaver i mest pen kvalitet. x 3752 o/**/* WÜRTTEMBERG. Omfattende, dog noe plukket samling i eldre LT-per, fortsatt tallrike merker og dels utbygd inkl. mange mellomgode/høyverdier. Mest normal/bra kval., men mange klassiske med marganmerkninger, og en del nyere Infla as is. Må sees Samling Stater i innstikkbok - uten Bayern. Ganske spennende samling som også 2 inneholder nytrykk. Krever gjennomsyn. x 3754 o/* Minisamling på halvplansje med mellomgode/bedre, notert etter AFA til sammen 9220,-. Noe as is, kval. variable, dels bra. Tyske Riket enkeltmerker/-serier (Michel) 3755 o Gr. meget flott blekkannullert. Sign. Krug BPP litt høyt, et par svake taggespisser. ( ) 3756 Br 19. Six folded covers with singel frankering with partly good cancels, all noted with varities on sheets. Ref. to old special catalogue and significant DM-values. Estimate quite moderat compared to these. Good cond. F 3757 **/* 19. Pen 4-blokk med nedre par **. Øvre h. merke med hj. brett ( som enkeltmerker, 350 som 4-blokk *) F 3758 o 93 IIa, IIb. Typesett stpl. som dette bak, meget uvanlig. ( 1) o 96 B IIaW. 3 Mark krigstrykk med vannmerke ringer, Gitterstemplet (?) Merket 0 med en liten tynnhet øverst. Fotoattest M. Jaschke-Lantelme, BPP. ( 0) F 3760 Br 141,159,162. INFLA. Meget uvanlig korsbånd (wrapper) med tête-bêche sammentrykk 6-stripe med HAN Baksiden med 10 og 30 pf. Sendt Dinglingen til Schilfach. Dekorativ sjeldenhey, inflasign Br 179 m.m. INFLA 15 pf grønnblå wm. II i parstykke på brev med blandingsfrankering. Frimwrkene er avtatt for attestering og påhengslet deretter. Prøvet InflaBerlin. ( ) 3762 ** Bruksserie til 60 pf, god kvalitet. ( 760) 3763 * X. Bra sett, hengslet. ( 730) F 3764 o 438Y. Prima ( 400) 3765 ** 440, , , Fire bra utgaver i god kval. ( 570) 3766 * Polarfarht kpl., bra kval. ( 900) o Chicagofahrt stemplet. ( Euro) o Chicagofahrt 1933 rel. god kvalitet, fullstpl.prima på 2 RM. ( ) 1400 F 3769 ** Wagner kpl. etter valører, god kvalitet. ( 2400) 3000 F 3770 o OSTROPA BL 3 in very fine used condition. ( 1) ** BL 1. IPOSTA minisheet. Fine MNH ( 1) o BL 3. OSTROPA-blokken i meget pen og velholdt kvalitet. Lettstpl ( 1) 1400 F 3773 ** BOOKLET. W 4. Postfrisk prima sammentrykk fra frimerkehefte. ( ) Tyske Riket samlinger/lotter 3774 TEMA. Nazismen, Hagekors, Svastika, Hitler. Stort, variert og sjanserikt parti - oppsamlet gjennom lang tid for oppbygning av samling. Inneholder stempler på merker og brev, frimerker, propagandakort, merkater inkl. DNSAP, Dansk Feltpost-sett og mye mer. Litt utenfor emnet forekommer. Skal ses * SAMMENTRYKK. Samling sammentrykk 1933/1941 i et Ka-Be fortrykkalbum. Komplett i perioden etter fortrykk, unntatt 3 Hindenburg-sammentrykk **/* Postfrisk/ubrukt samling ca Inneholder mange komplette serier inkl. Hindenburg og velgj.sett. Mange er ubrukte, men også dyre postfriske merker i blant! 3777 Br BREV/KORT. To store flotte bind (ikke fylte) med bruksbrev, postkort, helsaker, II WW og lignende. Enkelte utenfor Riket. Flere meget flotte forsendelser. Sjanserikt og meget varieret lott! x 3778 o/**/* Større, dels utbygd samling i gammel Schaubek. Litt rotete men mange mellomgode innslag: over 30 stk. Brystskjold, OL-miniarkene ustpl. (BL 1 ustpl. med feil), mye stpl. Infla (men usign. utfra stikkprøver), m.m. Må gjennomgåes nøye o/* Ganske spennende samling oppsatt i to innstikkbøker. Mange steder med supplerende nyanser etc. Uten de dyreste merker men meget fin til utbygning. To store bind med dubletter medfølger Br BREV/FORSENDELSER. Spennende parti i tre små album. Ca brev, kort etc. 1 Sensur, propaganda, alminnelige bruksforsendelser m.m. Meget variert og flere flotte Revenue, merkater, lokal/privattrykk. Spennende, mindre samling på 10 sider i innstikkbok. Må sees **/* Lagerparti postfrisk/ubrukt i velfylt innstikkbok - pen spredning hele perioden Mest ubrukt. Uten dyre merker o/**/* Parti med lagerbøker, mindre samling, plansjer. Fin, mindre lott. x 3784 o/**/* Bra, mest ustpl. samling gammelt, men velholdt LT-album, merkene stort sett i klemlommer. Også avdeling div. Soner i siste del. Mange mellomgode og mye bra kval., dog er overveiende andel av det ustpl. hengslet Br INFLA. Parti med flere hundre forsendelser. Blandet kvalitet. x 3786 o/**/ Perm og i.bok med med ymse merker, men mest brev, helsaker og kort med tema Br nazisme og nazi-propaganda. Mange enheter fra Riket, og litt omg. områder. Noen enh. med anm., men mye i bra kvalitet o/**/* Grunnsamling med mange merker, samt avdeling med øvrige områder før Var. kvalitet i eldre del, ellers normal/bra **/* Plansje med postfriske/ustemplede, bedre merker. Oppgittt Mi Br INFLA. Perm/pingbind med angitt 85 brev - alle frankert med TJENESTEMERKER Br INFLA. Parti med flere litt bedre forsendelser. Bl. kvalitet o/**/* Eldre samling med noe Brystskjold m.m. Senere noen mellomgode serier gjennom perioden Br BREV. Pose med ca 35 stk. forsendelser. Mest pene. Flere litt bedre som rek., luftpost etc. Primært o Tre mindre kart.esker stappet med perg.poser med tils. mest bruksbrev fra hele perioden. Mange gamle og tils. genuine poser. x 3794 o/* Gammel samling med ujevnt belegg, men bra med miniark inkl. OL og M. Riem ustpl., alle fire Hitlerarkene stpl. Ganske ujevn kvalitet Br MÜNCHEN. Flott sett med 13 gamle, frimerkeløse brev til ulike destinasjoner. Fra 1811 til 1870, og de aller fleste ligger i prefrim-perioden. Gjennomgående god kval. Tyske områder Europa (Michel) Tyske besittelser (Michel) 3796 Br BELGIA 21. Singel på rek/ekspressbrev fra Verviers (for fil. forsendelser ) Br BELGIA 25. Singel på rek.brev fra Brüssel til Lübeck. Prov. stpl. på rek.etikett, 550 ovalt sensurstpl., m.m. God kval., og eldre sign. Peinelt. ( 400) Tyske avstemningsområder (Michel) 3798 **/* AFSTEMNINGSOMRÅDER og BESÆTTELSE. Velfyldte samlinger fra bl.a. DANZIG, G.G., Kanaløer, O.Schlesien m.m Storauksjon april

46 Obj.nr ** DANZIG Vakker serie **. ( 250) F 3 ** DANZIG. Flott samling på LT SF-ark, prima kvalitet. ( 0) ** DANZIG-PORT GDANSK. Samling ** på LT SF-ark, prima kvalitet. ( 1) o DANZIG. Bra samling på eldre LT albumark, bra med lettstpl. merker både før og etter Gammelt AFA-notering på 10, o/**/* DANZIG. Samling på dobbeltplansje med en del kurante merker og bedre inkl III, men stpl. Infla er ikke signert. Så noen selges as is o DANZIG. Minilott med bl.a og 226, inkl. 219c til 320. (tot. 460) 650 x 3805 Br/Bs DANZIG. Appr. 40 covers, 10 German items used Danzig, and 10 unused postcards, mixed cond o GENERALGOUVERNEMENT. Samling tils. komplett enkeltmerker inkl. P/TJ, stort sett lettstpl., god kvalitet. F 3807 ** MEMEL. Flott samling på LT SF ark, prima kvalitet ( 6.) 0 x 3808 o/* MEMEL. Samling i gammel perm inkl. ca 65 stk. Klaipedautgaver. Notert en del priser, varianter og kat.nummer fra AFA ved flere merker, hvilket antyder god verdi, men må sees. Mye bra kval., mest * **/* PORT GDANSK Prima serie, nr 2 og 3 er *, også ekstra 15 gr hengslet. ( 450) 3810 ** SAAR To postfriske serier (89 er letthengslet). ( 438) 3811 ** SAAR Volkshilfe 1931 i toppkvalitet ( 450) F 3812 ** SAAR fr Madonna, superb UMM ( 900) 1 F 3813 ** SAAR. Praktfull, komplett samling inkl. noen b-nr, 5 Mk i første serie er * (signert), ellers er alt postfriskt, på LT SF-ark ( ) // Complete ** Coll., 5 mk. Luitpold is * (and signed), no 16 and also signed o/**/* SAAR. God og velbesat samling alle perioder. Især mange gode postfriske konplette serier og merker. Uten miniark. Stor kat.verdi. x 3815 ** Komplette postfriske samlinger Böhmen-Mähren, Gen.Govvern., Elsass, Estland Landespost, Kanaløyene, Kurland, Lothringen, Luxemburg og Ostland i LT SF-album. Tyske områder oversjø (Michel) F 3816 * CHINA 27 III SP. 5 Mark overtr. SPECIMEN, god attest Bach & Eichele (Basel) echt und einwandfrei. Meget lett hengslet. ( 300) 3817 * KAMERUN 7-19 SP. The 1900 set overprinted Specimen, 3 MK is defective. ( 1) * KAROLINEN 7-19 SP. The 1900 set overprinted Specimen, 20 and 30 pfg thinned and not counted. ( 990) 3819 ** KAROLINEN mk. ( ) + noen laverdier ** Bs KIAUTSCHOU V 37e. Forløper 2 M med pent TSINTAU 6/10 98, på klipp. ( ) 3821 * KIAUTSCHOU 1 II F II. Overtrykksutgaven uten blåstrek, trippelsign. inkl. Bothe BPP. Bra kval. ( 300) 3822 * KIAUTSCHOU Cpl. set of 1901 without wm., nice/fine condition. ( ) 3823 * KIAUTSCHOU Kpl. serie pf/m 1901, et par litt tungt hengslet, ellers bra kval. ( ) * KIAUTSCHOU 5-6, 8-17 SP. The 1900 set less 10 pfg., overprinted Specimen, some toning of most values. ( 1) 3825 o KIAUTSCHOU dollar er type 25B, sign. Steuer BPP, god kvalitet. ( 416) F 3826 ** MARIANEN 4 I. 20 Pf. ultramarin, postfrisk, sign. Steuer BPP. ( ) 3827 o MARIANEN Fin serie til 3 Mark, sign. Jäschke-L. BPP. God kvalitet! ( 467) * MAROKKO 7/19. Serie 1900 komplett uten 5 pf, bra kvalitet (10 pf med tynnhet ikke 650 nevneverdig) og med eldre signaturer. (ca. 400) 3829 o MAROKKO Bra sekvens der 37a, b, c er sign. Steuer BPP. ( 330) 3830 * MAROKKO Ok serie 1906 Marocco der 20 pf 40 pf og 1 M har (meget) små tynnheter, 80 pf trolig er regummiert, men 5 M er i meget pen og svært letth. kvalitet. ( 630) 3831 Bs SAMOA 1-6. Fine used on piece ( 260) 3832 ** SAMOA 1-6. Serie med hjørnemarger, hengslet i margen, 25 og 50 pfg. signert. ( 480+) o SAMOA God serie til 3 Mark, flere sign. Jäschke-L BPP, 3 M kun gammelt sign.stpl. 850 God kvalitet, dels praktstpl.! ( 456) 3834 * SAMOA 8-19 SP. The 1900 set less 3 pfg, 1, 2 and 3 MK are UMM, and five low vals 1 mint ( 1), + 3 values thinned and 5 MK defective ** SAMOA I, 20 IIB. 5 values , UMM. ( 520) 3836 * SAMOA British occ. 1-9, 7 PF II. Set to 9 d (5 pfg. defective, not counted), incl. var. 1 inverted 9 for 6. ( 1205) 3837 o SÜDWEST-AFRIKA Serie til 5 M i bra kvalitet, sign. Steuer BPP. ( 360) F 3838 * SÜDWESTAFRIKA Ia, Ib. Very good pair of hinged, but properly signed shades, both 1 Steuer BPP (the a shade even twice). Scarce offer ( 630) F 3839 Bs TOGO Mark stpl. Lome , på klipp. ( ) F 3840 ** TOGO Mk. uten vm, postfrisk, sign. Richter. ( 430) F 3841 o TURKEY 46b. 15Pia/3M, good shade identified by Ferchenbauer (signature + small 3 noted Attached), + one older Dresden sign. Nice cds Constantinopel , farbfrisch acc. to Ferchenbauer. ( 3000)Shade is carmine red in UV light. F 3842 Bs TYRKIA V37 d/e (?). Forløper 2 M i en nyanse vi ikke har bestemt, på klipp. Omv. Constantinopel 17/ God kvalitet. ( som billigste type e) F 3843 o TYRKIA 9a. Godt eksemplar sign. Steuer BPP. ( 350) o/bs TYRKIA 10b, c, d. To enkeltmerker og ett par på klipp, alle sign. Jäschke-L. BPP (10c også Bothe). Godt typesett. ( 536) 3845 o TYRKIA 12/23 II. Komplett, stemplet serie med overtrykk II strek over A. Toppverdien 1250 er signert. ( 1) x 3846 ** Superb collection in LT SF album, some sets are incomplete, but all in superb condition. Two stamps are *, and one regummed, otherwise very fine ( 13000). Also pages for States, mounted a few o/*/** stamps Obj.nr. Okkupasjons-soner (Michel) F 3847 ** ALL. SONE 52II-68II, Nettovertrykk, alle signert Schlegel BPP. ( ) 1 x 3848 o/**/* ALLIERT BESITTELSE. Tykk lagerbok med stort antall merker, satt opp med tagginger/ 650 vm.typer. Overveiende bygningsserien. Spennende for spesialist. x 3849 o ALLIERT SONE. Parti bygningsserien i del av innstikkbok + noen albumark med en del notering på typer osv. Må sees. x 3850 o/** GROSSRÄSCHEN - en kjempesamling montert på albumark. Av mange sjeldenheter nevnes V A 22 på klipp med to stk! (fotoatt), 3S, 6S og 10S ** med fotoattest, 22 B I ** (80 pfg. i stedet for 30 pfg (fotoatt)). Ellers vrimler det av bedre ting, de beste som regel signert. Vi har summert katalogverdi til euro. 50 F 3851 ** HERRNHUT - 6 sjeldne valører, alle signert Zierer BPP. (minst 2400) ** HERRNHUT Komplett inkl. 5a og b, alle signerte. ( 4190) Br HERRNHUT 5b, pfg på kort, sign. Preuss foran, og Zierer BPP bak. ( 470) 3854 Br/Bs MINDELHEIM 1,2. Samling på 4 ark, sjeldne saker! To filatelistiske brev med nr, 2 er 3000 regnet som enkeltmerker. ( 1940) 3855 ** NIESKY 5-7 y. Små sirkler i gummien, prima. ( ) **/* OPD, BERLIN, STADT BERLIN. Spesialsamling på løse sider. Enkeltmerker, parstykker 1 og blokker med diverse PLATEFEIL o.l. Uvanlig lott oppgitt Mi: 3, Bs PERLEBERG 1-5 type II på Gedenkblatt, sign. Sturm. ( +) 3858 Bs PERLEBERG 1-5 type III på Gedenkblatt, sign. Sturm ( +) 3859 Br PLAUEN - 4 rekbrev der tre har blandingsfrankering, sjeldne Br ROSSWEIN 1,2. På rekbrev med tilleggsfrankering, ankomststemplet bak ( 230+) o/**/* RÜNDEROTH spesialsamling på 5 albumark, meget uvanlig! (, etter at * = 50%). 3 I tillegg ett brev med 4x nr 1, der to merker har feiltagging ** SAULGAU I-XII og de to ekstra valørene, prima ( 620) 3863 ** SAULGAU XIII-XXIV. Overtrykk på tjeneste, sign. Richter, prima. ( 1300) o/bs SBZ, lokalutgaver i Sachsen. Ca. 170 merker på plansjer. Fra 1pf/80pf. Stpl. fra Olbernhau, Scharfenstein, Wolkenstein, etc. Stpl. juni eller juli De fleste på klipp. As is o/** SCHWARZENBERG 1-24 II. Serie til 1 RM, signert ZIERER BPP RM usignert, samt 10 pfg. i ståltrykk **, sign. Richter o/** SCHWARZENBERG 8 I, 22 IIB. Bruksbrev 12 pfg sign Hennig BPP, samt 3 RM ** fintagget sign. Richter **/*/ SONER øst + vest. Meget velfylt samling med nett/posthorn-overtrykk, Bygninger 0 (*) begge tg., Mark også i typer, fransk sone med miniark, russisk med flere gode miniark Thüringen m.m., samt Goethe miniark (stemplet). Meget stor kat.verdi **/* STRAUSBERG Spesialsamling, inkl. signerte 1-6, 27 I og 31-33, samt dramatisk 2 variant 3 MK, ikke katalogisert, diverse overtrykkstyper etc. ( 1650+) x 3869 o/** STRAUSBERG 34-BL II. Spesialsamling med blokkene tidsriktig stemplet 31-1, BL 1F 2 stemplet BL 2 I og II med PF II etc., på 11 sider. ( 1) 3870 STRAUSBERG. 7 brev og tre varianter, det ene brevet har hatt utrop på 400 DM! 3871 ** THÛRINGEN BL 2. Wohlfarth minisheet, fine MNH ( 1) ** WESTERSTREDE 1-XV, XVIII. Kompett inkl. begge nyanser 6 pfg (ikke i Mi.) + 80 pfg. fra ekstravalørerene, alle signert Zierer BPP eller Richter. ( ++) 3873 ** WESTERSTREDE XVI-XX. De 5 ekstraverdiene, signert Richter, opplag 325 for 2 RM. ( 1) 3874 WÜRZEN Komplett til 1 RM på signerte brevstykker ( 530) + 2 og 3 RM * og 5 RM **, signerte,samt nr 24 og 25 * usignerte, samt tre valører der overtrykker er 90 grader forskjøvet, med attest og sign., og 1 RM med dobbelt overtrykk, signert Br WÜRZEN IA etc. 2 RM grovtagget på brev signert BERGER, samt ett brev med 5 lavvalører. BRD (Michel) Flere spennende objekter fra tyske soner og lokalutgaver vil følge på Storauksjon o 179/260y. Heuss fluor, komplett, pen serie stemplet. ( 450) 3877 ** KOMPLETT postfrisk samling med alle gode sett inkl. Posthorn, Velgjørenhey 4000 og Heuss. Mi. ca o Samling 1949/2010 i 3 LT-SF album. Komplett etter fortrykk i perioden, unntatt 5 2 selvklebende merker fra 6 samt Mi Medfølger ca. 30 FH. x 3879 ** Collection in two LT SF albums to Complete UMM to 1960 in superb condition, 2 then mixed **/o to 1975 lacking a few issues, appr. complete ** thereafter. x 3880 ** Samling til 1974 i album, komplett i hovednummer minus 1951 velgjørenhet og 1956 Heuss suppleringsverdier. 15, 40 og 80 pfg. posthorn er *, ellers prima postfrisk ** New issues with face val. 370 euro o Bund 1949-ca.3. Tre lagerbøker med stemplede merker. Sterkest i det tidlige. Sett 1 flere gode STEMPLEDE, VANNRETTE PARSTYKKER blant dagligmerkerne. Disse Mi. opptil -250/stk. x 3883 o Dublettlager til 5 i tre tykke innstikkbøker, moderat før 1960, etter dette stort sett bungnende sider i bøkene!! 1 x 3884 o/**/* Samling til 1980 i eldre fortrykk. Meget fyldig og overveiende ** etter Også 1 noen sider All. Besittelse. De fleste gode før 1955 er stpl. inkl. platefeil 116 I. Noe ekstramateriale er innsatt. Må sees o/**/* Stor kasse med mange lagerbøker, delsamlinger, spesialsamlinger etc ** Postfrisk lagerparti i 2 store fylte innstikkbøker. Mange velgjørenhet og komplette sett Enorm katalogverdi. x 3887 ** Ganske fyldig samling ** til 1974 i tysk spesialfortrykk. Mange bedre i starten Overveiende god kvalitet, et par kval.anm. er sett o Stemplet samling i to bind. Stort sett komplett med alle de tidlige gode sett, 1 samt side med sammentrykk. x 3889 o/** Samling rimelig komplett i eldre type LT SF-album. Stort sett stpl. til 1960, 1 deretter overveiende **. Noen bedre med bølgestpl., ellers normal til god kvalitet på de aller, aller fleste ** Postfrisk samling i 4 bind. Virker komplett x 3891 o/** Dublettlager MINIARK (og Kleinbogen ) i to bøker, mest **, Oppg. Mi. 2014: x 3892 o/* Samling til 1968 i eldre LT-album. Meget fyldig inkl. alle fire Marx-blokkene - disse *, ellers ves. stpl. Også en avdeling Böhmen & M. bakerst o/**/* Parti med flere lagerbøker, delsamlinger, spesialsamlinger etc o/**/* Samling Samling i eldre Leuchtturm-album med flere bedre tidlige sett og velbesatt fremover ** Bedre dubletter på 3 plansjer. x 3896 o/**/* Samling til 1989 i tykk, eldre LT-perm med klemlommer. Mgl. kun noen svært få i starten på komplett. Ves. stpl. til 1960, så ves. * til 1965-ish, videre over. **. Mye i god kvalitet. x 3897 ** Samling kpl. etter fortrykk i LT SF-album , inkl. et par hefter o.l. Min. med stpl. 46 Storauksjon april 2017

47 Obj.nr. Obj.nr o Parti i mindre bøker med oppgitt ca. 1 merker fra fullstpl. til lux, flott parti /80-tallet, duplisert på kat.nr ** Offisielle årbøker med særmerker og sorttrykk. 15 forskjellige mellem 1977 og 1998 ( 1270) 3900 ** MINIARK. Parti postfriske miniark i antall. I alt ca. 230 stk o/**/* Samling Flere gode, tidlige udgaver, UPU 1949 med VARIANT og ellers pent besatt o/** Bunke med A5-plansjer med merker, serier og mange miniark. Stpl. (dels prakt 1. dag) og ustpl. God kvalitet, priset for småsalg, men i DM - fra gamle dager! Kurant og variert vare o/**/* MINIARK. Parti med ca. 195 stk. med god variasjon. Et par ubrukte - resten postfriske/ stemplede. Enkelte i blandet kvalitet o/** MINIARK. Lagerbok med fin spredning. I alt ca. 150 stk i fin kvalitet o Stemplet lagerparti i 4 innstikkbøker. Mange velgjørenhey og komplette sett. Enorm katalogverdi o Klembind med omfattende spesialsamling AUTOMATMERKER 1. hovedutgave. Samlet sirlig med ulike baksidenummer, side opp og side ned (stor andel med 10 pf-merker). De aller fleste med fullstpl./prakt DARMSTADT Dette må sees av spesialister. x 3907 ** Samling fyldig på albumark, oppg. ca.. Prima KUNSTTRYKK/SÆRTRYKK. 6 forskjellige i STORFORMAT nummererte med signering, 1987/1990-utgaver. Uvanlige. Gi bud! Berlin (Michel) 3909 o 17, Stemplet, ikke attestert. ( 740) 3910 o Rødt overtrykk, bruksstemplet i normalkvalitet, uten 60 pfg. ( 900) x 3911 ** Complete collection in LT SF album to 1990, but the red overprint set is regummed. All others in superb condition o/**/* Stemplet samling med rødt overtrykk, UPU, Goethe, klokker, Philh. og andre gode sett. 2 Dessuten ustemplet/postfrisk samling og lagerbøker m.m ** Omfattende lagerparti i tykk bok 1962/90, dels proppfull, det meste samlet 5-10 stk. av hver i god kval. (ca. 0) x 3914 o/**/* To mindre samlinger + dubletter i innstikksbok, også to album BRD med noen få bedre Br Fire utstillingskort med god frankering. x 3916 o Samling , overkomplett på bunke fortrykksark. Bra kvalitet, oppg F 3917 ** Booklet No.1 in fine condition ( ) x 3918 o/** I prinsippet ** samling til 1990, svart overtrykk til 3 DM, så noen stemplede/postfriske til 1954, deretter komplett ** o/**/* Berlin/Bund. Godt parti tidlige merker inkl. bedre på plansjer. Meget stor kat.verdi. x 3920 o/**/* Ganske fyldig samling i Safe klembind, mange bedre. Mest ustpl., derav stor andel **. Medfølger en notis om 2619 i 2013, men dette kan vi ikke bekrefte. DDR (Michel) 3921 ** KOMPLETT postfrisk samling med alle gode sett og miniark inkl. nye vannmerker 1952 og Femårsplan i forskellige utgaver. MI oppgitt God, stemplet samling med alle tidlige merker, sett og miniark. Dessuten mengder av ekstramateriale, noe postfrisk og eske med forsendelser. Fyller stor kasse. x 3923 ** Complete collection in three LT SF albums to 1990, lacking some officials, very fine condition **/*/ Samling 1949/1969 i et LT SF-album. Komplett (unntatt 3 billige merker fra 1960-tallet) (*) og noe utbygd. For det meste **, bl.a. alle miniatyrarkene. Noen få * og 50 pf Mao 1950 er (*). Gjennomgående god kval o/**/* Svært fyldig samling i Davo til ca. 1985, komplett uten fortrykk, men mangler nesten alle miniark (og ark for disse). Overv. stpl o/**/* Samling i to bind med mange merker, bl.a. stpl. og ustpl., men dels ** til bare til tidlig periode. Medfølger liten eske med et par utv.hefter, poser og annet ekstramateriale. Alle ustpl. på fotoplansje er **! 3927 Bs Spesialsamling i stor, gammel bok Verrechnung von Zustellgebühren. Meget uvanlig samling av avstemplinger av utbringningsgebyr med gummistempler fra de enkelte (ofte små) postområder. Inneholder ca. 370 stk. klipp. Se fotoeksempel ** POSTFRISKE MINIARK. Parti med ca. stk. med god variation. Alle i fineste 1 postfriske kvalitet. x 3929 ** Skoeske stappet av innstikkort med kpl. serier 1960/80-tallet. Variert og god kvalitet. x 3930 o/* Samling med masse merker i KABEalbum til 1968, inkl. en del fra sovjetisk sone. En del kurant materiale med mange mellomgode. Mye i bra kvaltiet, men de to Marxblokkene er hhv. * og (*) o/**/* Velbesatt samling i ett bind. Inneholder de tidlige gode udgaver, Debria, Marx (4) og Engels-miniarkene samt de øvrige miniark Liten, stappet eske med 550/ FDC 1960/80, mye adr. til Amerika. Mange bra frankering inkl. noen rek **/*/ Samling i LT klemperm til ca. 1985, med fin avd. ** 1980 og framover = fyldig. Videre (*) større antall ustpl. merker på mange plansjer tilbake til 1950-tallet, men hovedsakelig *. Vi har fått oppgitt en eldre notering på ** Div. bedre ** på plansje o/**/* Lager/roteparti, delsamlinger i mange bøker. Mye materiale inkl. bok fylt med miniark. x 3936 o/** Dubletter både ** og o i fire innstikksbøker, samt litt eldre ** i en annen. x 3937 o Mindre eske med stort antall innstikkort med stpl. serier 1960/80-tallet, også et bra antall miniark. God kval o Nesten A5-plansjer med serier, enkeltmerker, enheter, miniark etc. God blanding, overveiende etter Tyskland Diverse 3939 **/* Stort lagerparti i 7 store indstiksbøger. Rige med marginal, Danzig, Saar, Memel, 3940 **/*/ (*) Kroatien, lidt Kolonier, Zoner, Besættelser og meget andet. LOKALUTGAVER Fra stor Tysklandssamling selges innstiknbon med lokalutgaver. Inneholder ca. 450 merker - anslått 350 FORSKJELLIGE! Langt mest overtrykte Hitlerutgaver - postfriske, enkelte stemplede. Lotten selges as is, da kun enkelte merker er sign Tyskland-delen fra stor Europasamling. Bedre merker fra Stater, kolonier, Danzig, Memel m.m. Oppsatt på løse sider, litt bl. kvalitet Stor innstikkbok med litt av hvert. Avsnitt stempler, propagandamerker, miniark og meget annet. Boken inneholder pent materiale men også mange nytrykk, ettertryk og forfalskninger Br BREV. Stor kasse med bruksbrev, særstemplet, noen FDC m.m. Både Riket, Øst- og Vesttyskland m.m. Mange, mange hundre (tusener?) 1 x 3944 o/**/* Tykk Schaubekperm med samlinger Danzig og andre okkupasjoner, både 1. og verdenskrig, kolonier og ok grunnsamling Berlin. En del mellomgode, normal/god kval. x 3945 o/** Påbegynte samlinger Fransk Sone i album og liten innstikksbok, samt BRD til 1959 i en SAFE DUAL o/**/* 12 innstikkbøker med mengder av merker/dubletter. Mest og best fra Tyske Riket. x 3947 o Samling BRD og Berlin til 1990 i tre prima Davo med lommer og kassetter, BRD mangler bare 6 tidlige før 1988, Berlin mangler de fleste dyre, ellers bra til ROTEKASSE. Stor kasse med innstikkbøker med godt og variert innhold fra diverse tyske områder. Også lite parti brev o/**/* SONER, LOKALUTGAVER ETC. Utmerket samling i ett bind. Sett noen Fr. Sone uten verdiangivelse, Goethe miniark m.m. Bra samling. x 3950 o/* Samling Stater, Riket, All. Sone og BRD til 1977 i innstikkbok. En del mellomgode/bedre 900 på statene, men må sjekkes (dog fleste som vanlig Bay. og Würt.), videre grunnsamling spredt besatt med innslag av mellomgode. Normalkval. x 3951 o Eldre grunnsamling BRD, Berlin, til ca En god del mellomgode i starten, og jevnt bra med merker o/**/* Tykk innstikkbok BRD med mange merker til ca. 5, noen mellomgode i starten. Videre do. samling Berlin til 1990, samt tre sider nyere DDR inkl. 6 blokker. Mest stpl., bra kvaltiet, men noen bølgestpl. finnes. x 3953 o/* 11 innstikkbøker med dels mye innhold, mest Riket (og mest interessant her) og mye BRD. Uoversiktlig o/**/* STATER, OMRÅDER ETC. Utmerket samling i ett bind. Noe spredt besatt, inkl. Bayern, Danzig, Saar, Memel m.m o/**/* Liten samling med bedre merker i god kvalitet. Bl.a. de fire første fra Württemberg og innstikkskort med kolonimerker. x 3956 o/* Generalsamling i eldre album til litt etter Mye rotete innsatt og var. kvalitet da mange er tungt hengslet inn. 650 x 3957 o/**/* TYSKLAND i 3 innstikksalbum, både eldre og nyere. Få dubletter. Album 3 inneh. også 650 JAPAN m.m. Mange merker og verdt en inspeksjon. x 3958 o/**/* Enkel grunnsamling 1935/59 i Gripenalbum, samt vedlagt et par eldre utv.hefter, småplansjer, m.m. Her dels ok innhold, grei rotelott. x 3959 ** BRD/BERLIN. Bra parti hefter, blokker, enheter på bunke plansjer, variert o/**/* Bra grunnsamling BERLIN og BRD til 1987 i ett Davoalbum. Smått før 1955, senere fyldig inkl. pene stpl. x 3961 o/**/* Innstikkbok med dubletter fra ves. AVSTEMNINGSOMRÅDER, B&M, GG, Memel, litt 1.verdernskrig, osv. x 3962 o/bs Innstikkbok med alt mulig mest 1940/50-tallet fra mange områder, fra eldre DDR til en del klipp Saar, mange småområder/soner. Kaotisk innsatt i boka o Småspennende dobbeltplansje inkl. noen bedre/mellomgode, bl.a. pent sett Mariakirken. 4 M Chicagofahrt er noe slitt og har mye fargeavsmitting bak. x 3964 o/** BRD/BERLIN. To bøker med en del dublettvare 1950/70-tallet, noe **. Rotete BRD/BERLIN. Liten eske med / FDC 1960/80, en del adr. til Norge, bra andel FDC. Bra kvalitet. x 3966 o/**/* Fem mindre innstikkbøker med alt mulig, inkl. en del bedre/mellomgode. Liten avd. med Riket Infla - dels enheter, men mest på BRD Roteeske. Liten bok med avvaskete rullemerker med baksidetall, plansje Notopfer, m.m. Også noe fra andre land Småsamlinger - uten dyre merker - fra diverse områder. x 3969 o/**/* Halvtykk innst.bok med alt mulig, en del Bayern, avst.områder, noe fra andre land, bob. Blandet kvalitet Mindre eske med merker på små plansjer etc. Etter Enkelte med fuktskade. Sett noen tidlige DDR sammentrykk, Bund automatmerker med påtrykk og andre litt uvanlige objekter. Også mange postfriske dagligmerker, miniark etc. Ungarn (Michel) 3971 o/**/* Samling i 4 stk. store 64-siders innstikkbøker. Dobbeltsamling mange steder 1 med både stemplede og ustemplede/postfriske utgaver Liten samling i innstikkbok og på løse sider inkl. bedre utgaver - bl.a. flere bedre miniark og noen flotte brev o/**/* Samling 1871/ BoB i et tykt Schaubek-album. Anslagsvis ulike merker, og bra besatt i perioder. Også 16 miniatyrark (1934/1971), mest **. Block 1 er **. x 3974 o/**/* Egenmontert album med masse merker til x 3975 o/**/* Samling til 1967 noe spredt besatt i egenmontert Davoperm. Noen mellomgode, inkl. 550 miniark noen serier utagget 1960/61 **, og andre nyere serier **. Ellers mest stpl. og noe * o/br Kopipapireske stappet med stort antall forsendelser, helsaker, fdc, bruksbrev, m.m., samt 550 noen frimerker bl.a. fem små utv.hefter. Ser bl.a. en del rek.forsendelser. x 3977 o/* Albumark med porto, tjeneste og kurant samlnig div. Okkupasjoner. Bra kval. x 3978 o/**/* Samling meget velordnet i tykk i.bok. Oppsatt med plass til alle merker, men samlingen er vel kun 50% dekket, dog noen mellomgode i eldre del. Renslig, mest god kvalitet stpl. x 3979 o Samling 94 ulike MINIARK , stort sett pen kval. (Oppg. 610) Vatikanet (Michel) F 3980 o provisionals, very fine used. ( 1) 1 F 3981 ** 45-50, 52-55, Last set lacking 2 cheap values, superb UMM condition. ( 1190) ** World Press expo issue lacking only the cheap 5 cent., good cond. ( ) 3983 ** 148. Airmail L blue, MNH ( ) x 3984 o/**/* Samling til 1987 i to LT SF-album (noen blyantnotater), ganske mange merker montert. x 3985 ** Samling svært fyldig ** i eldre fortrykk. 650 Østerrike (Michel) F 3986 ** VI-VII. Blitz und Maske, two unissued stamps, superb with lower margin, mint never hinged. ( 2) 3987 o/**/* Godt, mindree parti tidlige - mest klassiske merker - inkl. bedre på plansjer. Spennende lott! x 3988 o/**/* Samling , fyldig mest ustemplet, men en del * i eldste del (før 1955). Alle på rad 1 er *, de øvre ** eller stpl. x 3989 o/**/* Tykkere bok med overveiende storformat 1950/-tallet. Nyheter i mengder, mest **, men meget kaotisk innsatt, ser mest * i eldre del. x 3990 o/**/* Samling til ca i egenmontert album uten dyre merker. Men pen kvalitet, og utbygd med tagginger o.l. i eldre del. Masse merker x 3991 ** Ca. 900 ulike merker fra seint 50-tallet til utpå 80-tallet, samt 11 miniark. Prima kvalitet, og oppg Storauksjon april

48 Obj.nr ** Postfrisk lagerparti i to gode store Lindner innstikkbøker. Pent velfylte - et par sider fra andre land inngår ** , Kpl. serie med oppg. 400, + for evt. papirtyper og for noen 4-blokker vedlagt. 550 x 3994 o/**/* Rotete parti i innstikkbok med en del eldre utgaver - noen halvbra, og en del jub.merker etter 1955/70-tallet både ** og stpl. 4-blokker o/**/* 3 innstikkbøker med mengder av merker/dubletter. Mest eldre/litt eldre. x 3996 Br FDC. Samling 300 stk. 1958/80 (inkl. tre tidligere) i tre pocketalbum. God kvalitet. x 3997 o/**/* Hjemmelaget albumkonsept til 1995 i 5 album, mye merker montert. x 3998 Samling før 1900 på 4 ark, var. kval. Gi bud! Afrika (Michel) x 3999 o/**/* BELGISK KONGO. Dublettbok med flere ulike til 1950-tallet inkl. høyverdier, men få av hvert merke (de fleste kun ett). Interessant. x 4000 o/**/* Dublettparti på ca. 10 sider i bok, mest eldre, spredt og tilfeldig i nyere del. Dog overveiende ustpl., med mye **. x 4001 o/**/* ETIOPIA samling 1894/1996. Oppgitt totalt 413 merker + 1 miniark. Aller mest postfrisk og litt stpl./ubrukt. 70 kompl. serier, inkl. bedre dyrere merker. Oppgitt kat.verdi $ 2017 = ca. 10,- NOK (Scott 2017). God kval. og ryddig oppsatt. x 4002 ** Fin, omfattende samling fra tallrike land, i to tykke innstikkbøker med oppgitt nærmere 4000 merker og 78 miniark, ves. 1960/80-tallet. Tallrike kpl. serier med mellomgode, høyverdier m.m., gjennomgående fin kvalitet Br MOSAMBIK. Rek., oppfrankert dobbelt helsakskort med ubrugt svardel, sendt til Tyskland Dekorativt, sjeldent og meget pent kort! x 4004 o/* Vanlig i.bok full av landevise samlinger, best kanskje en knapp side BIAFRA ** (inkl. Mi. 4-16) eller *. Videre en del Belg.Kongo med omegn, noe Etiopia, mye port. områder, og litt annet. Normalkval. Amerika (Scott) USA (Scott) USA - enkeltmerker F 4005 o 1. 5 c pale Brown, small nick in upper margin F 4006 o 1. 5 c 1847 brown with two strikes of blue cancellation. ($ 450) 1 F 4007 o c 1847, smal oppe, vakkert. F 4008 o c 1856 med feil. inkl. to lukkede rifter oppe F 4009 o c 1851, meget vakkert ($ 260) F 4010 o c type I, pent merke F 4011 o c type II, pent. ($ 275) F 4012 o c type IIIa, attest Weiss ($) + antatt type IV og V, dog uten garanti. F 4013 o c 1859 med rødt stempel. ($ 425) F 4014 o 32-33, c type II-IV i god kvalitet. ($ 465) F 4015 * c 1860 with very fresh gum, ligthly hinged. ($ 3000) 0 F 4016 o 78a. 24 c greyish-lilac ($ 425) F 4017 * 83. Kolumbus 50 c. unused. (Mi: ) F 4018 o c med F grill, lettstemplet. ($ 475) 900 F 4019 o c med F grill, mindre feil ifølge att. Weiss. ($ 900) 900 F 4020 o c med F grill. ($260) F 4021 o c med F grill ($ 275) F 4022 o c med F grill ($ 325) F 4023 o c med F grill, signert Richter. ($ 1) 2 F 4024 o c med F-grill, litt ujevn tagging. ($ 1) F4025 o. 30 c med F grill, attest Apex sier uren. ($ 950) o serie til 12 c, 1 c skjev, ellers riktig bra. ($ ) F 4027 o c 1869 type I, prima ($ ) 1 F 4028 o c type I noe skjevt sentrert, lett stemplet ($ ) F 4029 o c 1869 type II med mørk blått center, prima ($ 250) F 4030 o c type II mørk brun/blå, vakkert merke ($ 275) F 4031 o c 1869, litt skjev ($ ) F 4032 o c 1869, velsentrert og lettstemplet! ($ +) F 4033 o c 1869 i god kvalitet ($ 450) F 4034 o c 1869, litt skjev, ellers prima ($ 2) o merker NBC-trykk 1870, på tynt, hardt papir. ($ 655) 4036 o c NBC-trykk 1870, på tynt, hardt papir. ($ 230) 450 F 4037 o c NBC-trykk 1870, på tynt, hardt papir. ($ 300) F 4038 o $ Columbus, urent stemplet ($ 650) F 4039 o $ Columbus, pent stemplet ($ 650) 1300 F 4040 o $ Columbus, noe skjev, lettstemplet. ($ 650) F 4041 o $ Columbus, velsentrert ($ 900) 1 F 4042 o $ Columbus,stemplet ($ 1) F 4043 o $ Columbus, urent stemplet, liten avskrapning n. h. hjørne. ($ 1350) 1 F 4044 o 247/261. Serie uten vm. til 1 $, noe variabel stempelkvalitet, 1 $ er nydelig. ($ 730) F 4045 o 261A. 1 $ uten vm, type II, to stempler, ellers prima ($ 825) 1 F 4046 o $ 1894 uten vannmerke, skjev, og med ujevn tagging. ($ 1250) F 4047 o $ 1894 uten vannmerke, prima ($ 2) o A. Serie med vm. til 1 $ type I + II, stort sett pene. ($ 485) F 4049 o $ med vm, pent ($ 450) * Trans-Mississippi til 10 c i bra kvalitet. ($ 560) 4051 * 291. Trans-Mississippi 50 c med liten gummitynnhet. ($ ) F 4052 o $ Trans-Misisippi, en liten rift, attest Weiss. ($ ) F 4053 o $ Trans-Mississippi, skjev, litt uklart stempel. ($ 1) 1 F 4054 * $ Omaha, skjev, og litt kraftig hengslet, signert Jakubek BPP ($ 1900) 4055 * Pan-American Exp., 1,2 og 5 c er kraftig hengslet. ($ 397) F 4056 **/* Lousiana issue, 1 and 3 c *, the others superb UM. ($ 690) ** Jamestown issue 2 and 5 c UM. ($ 385) 4058 o Coil stamps tagget vertikalt. ($ 410) Obj.nr. F 4059 o c coil stamp tagget vertikalt. ($ 275) 4060 o c coil stamp tagget vertikalt. ($ 300) F 4061 ** c coil 1910 UMM. ($ 280) 4062 o 441/47. 7 coil stamps. ($ 640) o 448/ coil stamps Rotary printing complete, the rare 449 with shortish perfs. ($ 930) F 4064 ** c 1915 tagget 11 postfrisk ($ 290) F 4065 * c rød feiltrykk tagget 10, ubrukt. ($ 425) F 4066 * og 5$ 1917, pene merker ($ 380) 4067 ** 498/ stamps issue, 50 c With tiny hingemark, others UMM ($ 315) F 4068 * c rød feiltrykk tagget 11, ubrukt. ($ 300) F 4069 * c tagget 11 med vm doble bokstaver, ubrukt ($ 400) 4070 ** 526/30. 8 diff. offset printings, incl. 532, 534 and 534A. ($ 280) F 4071 ** $ 1920, prima ($ 280) 4072 ** 551/623. Bruksmerker til 30 cent, postfriske. ($ 580) 4073 ** Rotary press printing, UM. ($ 402) 4074 ** 630. Miniarket 1926 i toppkvalitet ** ($ ) 4075 ** Kansas prima postfrisk. ($ 431) 4076 ** Nebr prima postfrisk. ($ 530) 4077 o J 1-7. Portomerker 1879, 3 c er (*) ($ 350) 4078 o J Portomerker 1884, nyanse av 10 c ($ ) F 4079 o J Portomerker 1891 ($ 548) F 4080 o J 29. Portomerke 1894 i vermeil farge, uten vm. ($ 725) F 4081 * J 30. Portomerker 1894 dyp vermeil farge, prima ubrukt ($ 850) F 4082 * J c vinrød, ubrukt. ($ 350) F 4083 ** J c dyp vinrød postfrisk. ($ 675) 900 F 4084 * J 36b. 30 c rosa, tungt hengslet.($ 1250) Heavily hinged o J Portomerker 1895 og 1910, J 48 er ubrukt ($ 545) F 4086 o J Portomerker tg , den meget sjeldne 50 c er skjev med forutannullering 1 Chicago. ($ 1755) F 4087 o J 59. Portomerke 1 c rosa tg, ($ ). Også J 60 limløs. USA - brev og spesialiteter x 4088 o/br Brev-samling 1851/ forskj., bl.a. 3 cent Washington og 2 blå 3 cent brev (Scott 114). I tillegg 3 ark med eldre stpl. enkeltm./blokker og portomerker. Varierende kval. x 4089 Br Krigsskip. Album med 94 brev stpl. på krigsskip , og stort sett fine, relaterte vignetter! 4090 Samling FDC 1987/1989 i 3 pene, tykke album. Totalt ca. 150 forskj. USA - samlinger/lotter 4091 o/**/* Precancel, Bureau. Innstikkbok med 3635 (oppgitt) ulike precancel. Oppsatt alfabetisk. 2 x 4092 ** Samling , svært fyldig, vesentlig ** i Lindner T-album. 1 x 4093 o/* Samling til 1971 i eldre fortrykk med mange merker, inkl. en del mellomgode. Bl. kvalitet i eldre del, ellers bra med en del *. Noe utbygd/ekstramateriale. 1 x 4094 o/**/* Samling til 1969 i tre prima SAFE DUAL, innsatt mye merker etter år x 4095 ** Samling over merker grovsortert på valør, i tykkere innstikkbok. I tillegg over ulike sammentrykk, fra par til småark. God kvalitet. Til ca. 32-centsperioden, + noen luftpost og et par ekspress. x 4096 Br Eske med 1400 brev , dog overveiende etter 1940-tallet, mye til Skandinavia og mye i a la C6-format. x 4097 o To parallelle partier i Visiralbum, samt to foldere med div. Eldre til semi-moderne, bl. kval. 650 x 4098 ** Årssett rimelig komplett Commemoratives 1971/89, dels duplisert, samt to store bøker fra perioden med spesialtema o Gammel samling med kun eldre utgaver i to springbind. Litt utvidet med typer/tagginger. En del brev inngår. x 4 ** Noen sider mest nyere ** i to bøker, + et par helark m.m. Mye bruksmerker/porto osv., noen enheter, osv. Noen stpl. inkl. div. land helt ubetydelig mht verdi o Liten samling på løse sider med noen mellomgode merker. Dessuten dublettmateriale i innstikkbøker. Kun eldre merker. Sør- og Mellomamerika, Karibia (Michel) 4102 o/**/* ARGENTINA. God grunnsamling i perm/ringbind samt noen eldre forsendelser og dublettmateriale. x 4103 o/**/* BOLIVIA og PERU. Dublettsamling til ca o BRASIL. Innstikkbok samt noen poser med mengder av merker/dubletter fra 1850/ CUBA. Samling delvis montert i 6 pene hjemmelagde fortrykksalbum til Utmerket parti med en del både eldre og nyere merker. x 4106 o/**/* EL SALVADOR. God dublettsamling til ca x 4107 o/**/* GUATEMALA. God dublettsamling til ca. 1980, også en med Argentina. x 4108 o/**/* HONDURAS og PARAGUAY. Samlinger, den siste til ca. 1998, i stor innstikksbok Br MEXICO 5 I H I. Quartersected 8 R on folded cover dated 1859, with rubber cancel Franco Puebla. ( 260) 4110 Br MEXICO 7 I. Vertically bisected 1R on rather niced folded cover Unmentioned in Michel. Also nice cover with pair Mi. 21 IIa Br MEXICO 8 IH. Hor. bisected 2R on rather fine folded cover ( ) 4112 Br MEXICO 8 IH. Vert. bisected 2R on rather fine folded cover ( ) 4113 Br MEXICO 22 III H. Vert. bisected 4R green on very fine folded cover CDs Franco Durango 12 MAYO 66, to Palapa. Vertically crease and some disturbance to back, otherwise clean. Small canel E. Aguirre in corner on the cover (old sign.?). ( ) 4114 Br MEXICO 32. Singel BISECTED 50 c 1866 on cover front fine CDs 19 DIC Unlisted as such. Also four other classic front with various stamps MEXICO GUADALAJARA 4cB. 2 reales diag. bisected on cover front, with oval local cancellation (seemingly 1867), unmentioned in Michel, and scarce item. Nice cond o MEXICO. Int. lott med 22 ulike inkl. Mi. 146, A, omtg. 224A, 717z, porto 36-38, Guadaljara 4b. Mest normal/bra kvalitet, men et par kval.anm. (oppg. fra tidligere auksjonsvurdering 1322) x 4117 o/**/* MEXICO. Omfattende velpleiet samling i tykt klembind. En del eldre på albumblad, samt nyere blokker/ark m/papirtyper/varianter etc. I tillegg noe luftpostbrev og bruksbrev. Høy katalogverdi. x 4118 **/* NED.ANTILLER. Tilnærmet komplett ** samling (noen få *) , også brukte høyvalører på plansje NICARAGUA. Samling delvis monteret i pene, hjemmelagde fortrykksalbum inkl. BOB. Utmerket parti med en del eldre merker. x 4120 ** PARAGUAY. Sportsserier fra 60-tallet, 9 taggede og 7 utaggede + 10 miniark. ( ) x 4121 Br PERU. 125 stationary items + 50 covers/cards, all pre-1940, mixed condition. x 4122 o/* SALVADOR. Restsamling med mye merker, i Scottalbum til x 4123 o/* SALVADOR. Samling frimodig oppsatt på en del store, gamle albumark. Var. kvalitet, men masse merker - overveiende før SØR-AMARIKA. To store FYLTE flyttekasser med innstikkbøker, permer, noe brevmateriale. Et kjempespennende roteparti, kun grovsortert Storauksjon april 2017

49 Obj.nr. x 4125 Br Obj.nr. Pocketalbum med ca. bruksbrev 1910/70 til Europa. Variert og mange fine luftpostkonv. Noen Canada inngår. About 900 used blocks of 4 with Chinese stamps from 1930 s and 1940 s, included a part from the Japanese occupation. Collection classic with some better earliers as is, and useful numbers of stamps to approx in well-kept Scott album. Also Shanghai, regionals, Manchuria. Much fair/ good condition. Also section with other Asian countries of no value. NORDOSTCHINA Complete set of 5 without gum. 0 $ tp.ii. The four, 2, 0, 0 $ tp. I ( 950) Small coll. 180 stamps to 1947 on pages, + appr. 120 later to Appr. 850 cheaper issues appr. to 1965 in album and 2 stockbooks, also some from other countries Physical Exercises, set of 10 blocks of 4, first printing, thin almost transparent paper, mint, no gum as issued. ( ) 4000 Asia (Michel & Yvert) China 4126 o x 4127 o/* 4128 (*) x 4129 o/* x 4130 o/* China 1949 og nyere F 4131 (*) F 4132 ** Goldfishes, set of 12, very fine, mint never hinged ( 950) F 4133 ** 648A-655A. Mei Lan-fang, perforated, set of 8, very fine, mint never hinged ( 3000) F 4134 **/* 648B-655B. Mei Lan-fang, IMPERFORATED, set of 8, 4F and 10F with some creases and 30F and 50F unfortunately stuck together, remaining 4 values are very fine. ( 0) F 4135 ** Cuban Revolution, set of 6, very fine, mint never hinged ( ) F 4136 ** Landscapes, set of 16, some short perfs and 30F with small scrape on front, mint never hinged ( ) F 4137 ** Roses, set of 15, very fine, mint never hinged ( 670) F 4138 ** Oil Industry, set of 5, very fine, mint never hinged ( ) F 4139 ** Sports, set of 11, very fine, mint never hinged ( ) F 4140 ** Maos Thoughts, 2 strips of 5 and one single, the strips lightly folded once, very fine with fresh gold colour, mint never hinged. ( 3000) F 4141 o Maos thoughts, set of 11 (2 strips of 5 and 1 single), in PAIRS which means 2 complete sets, perfect condition, the strips are unfolded and with fresh gold colour, used. ( 4900) F 4142 ** Maos Thoughts II, set of 5, very fine, mint never hinged ( ) F 4143 o Maos Talks on Literature and Art, set of 3, very fine, used ( ) F 4144 ** Maos Talks on Literature and Art, set of 3, very fine, mint never hinged ( 1) Storauksjon april

50 Obj.nr. F 4145 ** Chinese Communist Party, set of 5, very fine, mint never hinged ( ) 1 F 4146 ** Mao Our Great Teacher, set of 3, very fine, mint never hinged ( 1400) 3000 F 4147 o Poems by Mao, set of 14, all in very fine PAIRS, some with margin, used. 0 ( 2) F 4148 ** Poems by Mao, set of 14, very fine, mint never hinged ( 6) 20 F 4149 ** Maos Direction for Revolutionary Literature and Art, set of 9, very fine, mint 0 never hinged. ( 2300) F 4150 o Maos directives, strip of 5, unfolded and fresh with upper right margin, 1 used. ( 5) F 4151 ** Maos Directives, strip of 5, lightly folded between the second and the third 0 stamp, very fine, mint never hinged. ( 0) F 4152 ** Industrial Products, set of 4, very fine, mint never hinged ( ) 1 Obj.nr. F 4153 ** MH. Gu Dong Fairy Tale, stamp booklet, mint never hinged. ( 900) F 4154 (*) BL 7. Table Tennis, souvenir sheet, very fine, mint, no gum as issued. ( 1) 4000 F 4155 ** BL 8. Mei Lan-fang, souvernir sheet, one light corner crease visible from the front and 0 some other tiny creases only visible from the reverse, mint never hinged. ( 20) F 4156 (*) BL 9. Roses, souvenir sheet, very fine, mint, no gum as issued. ( 4000) 0 F 4157 ** BL 10. Peoples Republic 15th Anniversary, souvenir sheet, very fine, mint never hinged. 10 ( 0+) F 4158 ** BL 11. National Science Conference, souvenir sheet, mint never hinged. ( ) 1 F 4159 ** BL 12. Horses, souvenir sheet, mint never hinged. ( 900) F 4160 ** BL 19. Children Science, souvenir sheet, very fine, mint never hinged. ( 2) Årssett , 99-2, 5, 8-11, samt noen spesialpakninger og løsmateriale ** Postfriske i innstikkbok Storauksjon april 2017

51 Obj.nr. Obj.nr. Japan x 4163 o/**/* Interessant parti Japan ca i stor flyttekasse, med 4 bøker/permer med 4000 mest stemplet materiale. Inneholder en del blokker uten de aller dyreste, pent oppsatt dublettlott med bl.a. Nasjonalparker fra 1936 og utover. Ellers kreti og pleti som posearkiv, store mengder klipp, kort, brev, litt ** osv. Samleren har en del notater og utklipp iblandet. Inspiser! x 4164 Br FDC. Collection with some 550 covers mainly A few back to 1949, and one vividly franked cover 1928 to Switzerland. Vintage Sakura catalogue summ. to Yen in 1986!!! Fairly good condition. x 4165 o Homemade selection with s of stamps self-mounted in Lighthouse binder. Then stockbook with some (?) modern issues Br Some 450 covers/entire mainly from 1970-ies. Midt-Østen x 4167 ** ISRAEL. Samling med 850 ulike merker (overveiende med full-tab, 20 med halv-tab 900 ikke kalkulert) og over 40 miniark/småark. Dekker tidlig 1960-tallet til 1997, og er fyldig i perioder, samt noe ekstra fosforstriper, m.m. Bra/god kvalitet. (oppg. 1250) x 4168 ** KUWAIT. Appr. 320 stamps ( 650) 4169 o/* LIBANON. Bra samling 1925/70-tallet på mange albumark, med en del noe uvanlig innslag inkl. avdelinger for luftpost og porto. Normal/bra kval o/**/* PERSIA/IRAN. Lagerparti i to innstikkbøker. Velfylte med kun eldre merker. 1 Øvrig Asia x 4171 o/**/* ASIA. Thick book with one part East Asia with Japan, China, Corea mainly in wild mixture, probably with some useful in between. Much China pre nd part India common ones in numbers FILIPPINENE. Samling delvis montert i pene, hjemmelagde fortrykksalbum. Utmerket parti med en del eldre merker og noen dubletter. x 4173 (*) INDONESIA. Scout issue in imperf proof blocks of 4, with cert. (Cat Zonnenbloem 1 3) F 4174 * KOREA 25 C. 2 won 1901 fine mint ( 2) 3000 F 4175 Br NED.INDIA JAP.OCC/ INDONESIA. Stockbook filled, incl. rare imperf items with cert., 0 stated cat from Zonnebloem. x 4176 o/**/* NEPAL. Samling eldre/moderne oppsatt i innst.bok med plass til mgl. merker, opptalt 690 ulike merker + 1 miniark. Noen ustpl., mest **, innimellom. Normal/god kvalitet. Uvanlig utbud NORDKOREA. Samling i flere bind med mange, mange merker og miniark. Stopfyldt ½ flyttekasse. x 4178 o/**/* PHILIPPINES. Quite comprising coll. in stockbook from early Spanish years to very recent. Gross part arranged cronologically, but some modern and recent contributions to the coll. unsorted. Lots of uncommon stamps, with some ** in between (* in early period), and good part Blocks. We estimate at least 1300 diff. stamps. x 4179 o/* PHILIPPINES. Smaller collection on leaves, with good start pre-1920 with 3 pages Spanish period. Post-1920 quite ordinary to x 4180 Br PHILLIPPINES JAP. OCC. 11 duplicated FDCs + 5 unused stationary items SØR-VIETNAM. Lagerparti i innstikkbok mest o TAIWAN. Basic coll. to 1980-ies with some s of stamps. x 4183 ** TAIWAN. SPECIMEN stamps appr on 30 pages o/br TANNU-TOUVA Cover 20-IX-30, canc. Moscow 28 -IX on reverse, + some stamps Større kasse med småsamlinger/partier fra bl.a. Hong Kong, Singapore, Malaya, Indonesia. Mye materiale - både nytt og gammelt Større kasse med småsamlinger/partier fra bl.a. Ceylon, Kina og mange andre land. Mye materiale - både nytt og gammelt. x 4187 o/* Mest mindre samlinger til ca i tykt, meget velholdt Scottalbum, som dekker bl.a. Japan, Thailand, Iran, Saudi-Arabia, Korea, og noe mer. Klart mest og best på Iran, til tross for mange merker as is. Bra kval. x 4188 VARIOUS older on 15 pages, mixed cond. Brit. Kol./Samv.stater (St.Gibbons) Diverse Br. Kolonier 4189 o/**/* Mange merker fra ulike Eng. Kol. i poser og på innstikkskort i full skoeske. Mest eldre Blandet kval., men mye ok. Også en del eldre England. Bør ses på. x 4190 o/**/* Diverse med vekt på Omnibus-serier, der 1948 Wedding ser komplett ut, i album + 2 innstikksbøker o/**/* Eske med mye merker fra ulike Eng. Kol. i poser, plansjer, et par innstikkbøker og noen innstikkskort. Det meste før Bra lott, bør ses. F 4192 o/* Småsamlinger fra noen områder i vanlig i.bok, mange fine innslag. Noe var. kvalitet (inkl. noen få limløse, klassiske), men kjekt parti o/**/* God ant. merker/dubletter med høyverdier fra ulike Br. Kol Britiske Øyer. Større kasse med samling/parti inkl. GIBRALTAR, KYPROS, MALTA og KANALØYENE. Ikke komplette samlinger, men masser av merker, hefter og miniark. x 4195 o/**/* Bra parti fra mange land i halvtykk innstikkbok. Inkl. et par sider med andre land bl.a. Tyske Riket og kolonier. Halvspennende bok inkl. en del ** og kpl. serier. x 4196 KARIBIA. Samling før 1900 på 15 ark, var. kval o/**/* Mange merker/dubletter fra ulike Br. Kol. i 2 innstikkbøker, i poser og på plansjer. Medfølger noen merker fra England (mest Victoria). x 4198 BR.GUIANA, CANADA PROVINSER. Samling før 1900 på 9 ark, var. kval. x 4199 o/**/* Innst.bok med meget variert innhold, merker, serier, perg.poser, m.m. Eldre til nyere, en del ** finnes. x 4 o/**/* Div. småsamlinger i innstikkbok med en del Canada, NZ, noe Omnibus inkl. noen 1935 SJ stpl., sørlige Afrika, stpl. samling nyere Zambia (her oppgitt alene 240) 4201 o Stor innstikkbok med noen merker hist og her. Også en del merker fra Canada 1859/. x 4202 o/* AFRIKA. Samling før 1900 på 9 ark, var. kval Kypros + Gibr. og Malta - eldre samling på 3 sider, inkl. pen Kypros nr. 4 *. x 4204 o/**/* REALISASJON: Noen eldre, usolgte onlineobjekter fra Antigua, Asc., Bahamas, Canada, Rhod. og sørlige Afrika. De fleste med org.beskrivelser vedlagt, oppgitt til oss nå at oppr. utrop var 1575,-. Australia og australske områder x 4205 ** AUSTRALIA. HEFTER - samling komplett utvidet med overtrykk, papirtyper og taggingsvarianter, i Vario m. kassett, medføler katalog på CD-ROM. 1 x 4206 o/**/* AUSTRALIA. Samling til 1965 i Seven Seas-album med lommer, ganske mange merker. x 4207 ** AUSTRALIA. Collection modern booklets, face val. 448 AuD o Australia og australske områder. 64-siders innstikkbok som begynner med mengder av merker og dubletter fra Australia ca. 1913/. Deretter med mange merker fra australske områder o AUSTRALIA. Tjenestemerker inkl. O 88 og O 98b, samt noen kenguruer med vm x 4210 o/* AUSTRALIA. Grunnsamling til 1998 i ett Davo-album, mange merker. x 4211 o/**/* AUSTRALIA. Samling i gml. Schaubekalbum Mye merker. x 4212 o/**/* AUSTRALIAN DEPENDENCIES. Mindre samling i innstikksbok. Oppgitt x 4213 ** AUSTRALSK ANTARKTISK TERR. Samling med overveiende ** merker, inkl. solid avdeling GUTTER-PAR, og noen miniark. F 4214 * NEW SOUTH WALES sh. blå ubrukt med Specimen-overtrykk. Fin kvalitet, frisk i fargen og sjeldent merke. x 4215 STATER. Samling før 1900 på 15 ark, var. kval o/* STATER, og litt områder. Parti i perm med god og renslig, men mindre samling South Australia med bra innslag, samt litt NSW, Victoria, m.m o/**/* STATER. Diverse eldre merker på 5 innstikkboker med ok variasjon, men dels meget bl. kvalitet. Innslag av Australia. x 4218 o TASMANIA. Eldre samling med en mengde nyanser på klassisk, 65 chalons etc.etc Meget blandet kvalitet. x 4219 o/* WESTERN AUSTRALIA. Gammel samling på 15 sider, kvaliteten på de eldste er meget blandet Canada og canadiske områder x 4220 o CANADA. God, egenmontert samling til 1975 i to bind, med fordypning i tagginger, 2250 nyanser m.m. Mange mellomgode, inkl. 18 stk. QV 1868/75-utgavene, og videre masse bra materiale. Også egen, mindre samling Newfoundland med noen bra innslag der også. Kvaliteten stort sett godt over det normale!! x 4221 Br CANADA. 75 brev, stort sett FFC, , i innstikksbok. x 4222 o CANADA. Utv.hefte med en del eldre merker inkl. mange bra, oppgitt SG 1992!!! til ca Normal/bra kval. x 4223 ** CANADA. Fin samling i to fine album, materialrik samling med mange blokker og enheter hele veien. Meget fyldige Lindner T-album **/Br CANADA. 14 yearbooks 1980/97 + unsorted FDC and stamps in glassines, in box. x 4225 ** CANADA. Fire halve lagermapper fulle av godt materiale fra 5/6-centsperioden med blokker, hefter, osv. Kan være tagginger og papirtyper av interesse her, ikke sjekket, prima. x 4226 ** CANADA. Samling , fyldig, i innstikkbok. God/prima kvalitet, inkl. tallrike blokker og enheter! (oppg. SG 7: 375) x 4227 o/**/* CANADA. 297 merker på småplansjer, vekt på moderne **. x 4228 o REALISASJON: Samling eldre/halvgamle merker på ca. 10 sider innstikkbok med noen mellomgode. Det er vedlagt enkelt regnskap som viser godt over 1, men dette framstår veldig høyt i våre øyne. x 4229 o/**/* REALISASJON: Samling i innstikkbok til 34-centsperioden, der de første tre sidene er regnet til ca.. Blandet stpl. og ustpl., og litt rotete innsatt, men alle sider fulle av merker! Falklandsøyene og øvrig britisk Antarktis 4230 * FALKLAND 1-4. Serie 1878 uten vm., men blandet kvalitet. Lim på 4 d og 1 sh., de to andre uten lim. Selges as is. ( 2350 som *) 4231 * FALKLAND 4, 34, 37. Tre bra merker, nr. 4 med uvanlig, høyt format og utg. nede. ( 215+) 4232 **/* FALKLAND Begge nyanser ** ( 115 som *), 36 svakt oksidert oppe, i tillegg to andre 35 * ( 110) 4233 **/* FALKLAND Oppsett forsøkt typet etter nyanser (liste vedlagt), og oppgitt fra selger med forbehold. Et par stk. er ** inkl ( 90 som *, min. 180 som **). Må sees * FALKLAND 49, 49b. Nyansetyper bestemt av selger, vi kan ikke overprøve det, begge ok kvalitet og hengslet. (som billigste 300, som to nyanser 330) F 4235 * FALKLAND 50. KE VII 1904, vakker 5 sh med kun meget svak spor etter hengsel. ( 220 +) F 4236 ** FALKLAND 67. Tre flotte, postfriske 5 sh KGV, foreslått som de tre fargetypene ( 550), men vi tror dette er 67 og 67b x2. Kvaliteten er utmerket, og samlet verdi da som hengslet!! F 4237 ** FALKLAND sh postfrisk 1914, flott eks. ( 190 som *) F 4238 ** FALKLAND 80. Prakteks. ** av 3 sh ( som *) F 4239 **/* FALKLAND Høyverdier 1929-serien, med dels litt flisetagging, ellers bra. 123 er 1 **, trolig også 124. ( 720 som *) 4240 * FALKLAND serien til 1 sh, bra kval. (ca. 240) 4241 * FALKLAND sh6 i god kvalitet, ( 250) F 4242 * FALKLAND 136. Hengslet 5 sh 1933 jub.utgave, god kvalitet, sjeldent, vakkert merke. ( 950) 2 F 4243 ** FALKLAND 137. Flott postfrisk 10 sh jub.utgave ( 850 som *) **/* FALKLAND Utbygd serie ustpl., med 147b, 150a, 153b, 155b, 158b, 161c. Mange **, men noen * i høyverdiavd., men 10 sh er **. Bra tekn. kvalitet. (basisserie 475 som ** + nyanser som selges as is ) 4245 ** FALKLAND Flott serie 1960 inkl. nyanser 193a og 195a. ( 208) 550 x 4246 o/* FALKLAND - samling til 1960 på albumark, god 1. side! o/* FALKLAND. Samling div. 1 d QV i mange nyanser. Rad 2-3 på bildet er forsøkt typet til SG 18, 18a, 19, 21, 24 (lett duplisert), og da angitt til 537, men fratrekk for et par limløse. Men dette presenteres veldig as is. I tillegg fire på rad 1 som ikke er kalkulert, men med bl.a. to margeks. fra arkkanten. Brit. kolonier - øvrige A-K x 4248 Br BAHAMAS. Ni forsendelser 1938/64, best rek.brev til Malta x 4249 o/**/* BANGLADESH. Samling i innstikkbok med avsatt plass til manglende merker, til ca.. Ca. 450/ ulike merker + 11 miniark. Blandet stpl. og en del **, bra kvalitet. Samlingen er uten de prod. overtrykkene på pakistanske merker! 4250 * BARBADOS Serie 1912 til 3 sh, bra kval. ( 228) x 4251 o/**/* BARBADOS. A very fine collection to Storauksjon april

52 Obj.nr. F 4252 o BARBADOS. To fine (1/2 d) gulgrønn med pin-hole perf, av selger angitt som SG 13 og 16 (igjen basert på tidligere spesialsamling), men perforeringer er bare så vidt målbare (dog intakt hullrekke høyre på den angitte 16), og selges noe as is i forhold til identifisering. (oppg. 1075) 4253 * BARBADOS. Liten samling på halvplansje , med høyverdier. Normal/god kvalitet. (oppg. 540) 4254 o/* BARBADOS. Samling til 1949 på plansje med mellomgode. Normal/god kvalitet. (oppg. 395) x 4255 o/**/* BASUTOLAND. Komplett samling i hovednummer + noe Leshoto til F 4256 * BERMUDA Top values ( 505) 1 F 4257 o BERMUDA. Three pence i overtrykkstype 6, riststpl. merke med noen (litt) lave tagger. ( 850) x 4258 o/* BR. LEVANT. Plansje med flere mellomgode, , mye i bra *-kvalitet. (oppg. 290) F 4259 ** BR. VIRGIN ISLANDS 14. Sjeldent, postfriskt eks. 1 sh 1867, sign. og uttalelse 1 Ferchenbauer. ( 275 som *) 4260 CAPE OF GOOD HOPE. Plansje med 9 stk. klassiske merker. Litt blandet kvalitet. 1 F 4261 o C.O.G.H d on deeply blued paper. ( 450) x 4262 o/* COGH. Seks albumark med mange merker, startende med seks trekanter, ellers utbygd 400 med dubl./nyanser. Blandet kval. F 4263 o FIJI 137a die II ( 325) 4264 o/**/* GIBRALTAR. Samling 1886/7 i 2 LT SF-album. En del merker før 1938, deretter 2 godt besatt. Flere ok utgaver og serier, bl.a. SG 85. Hovedsakelig postfrisk samling. Noen tidlige er limløse. x 4265 o/* GOLD COAST. Bra parti eldre og halvgamle på noen hjemmelagde ark, til ca. 1945, mange mellomgode finnes. x 4266 o/* HONG KONG stamps on stockcards. x 4267 o/br INDIA. Specialized collection on leaves to 1900, with diff. dies on halv and one anna 1854-issues (not verified by us), and a total of some 120 stamps from QV period. A few bob items with some stationary cards and some cancels o/br INDISKE STATER. Eske med noen tusen merker - massevare mest Hyderabad og noe x 4269 ** Cochin, inkl. noen forsendelser og telegrafmerker. Uvanlig utbud for spesialsamlere! JAMAICA. Fin samling på noen plansjer. Oppsatt hulter-til-bulter, men fin kvalitet og mange kpl. serier, og en del miniark i egen plastlomme. (oppg. Michel 8: 460) Brit. Kolonier - øvrige L-Z 4270 o/**/* LEEWARD ISLANDS. Fin samling til 1935, mange eldre er postfriske (Oppgitt ) x 4271 o/**/* MALAWI. Fin samling i ett klembind og i en innst.bok, til 1979, vekt på **. Fyldig, men kun et mindre antall miniark. Oppg. Mi. 2011: 417, når noen * er red. 50%. x 4272 ** MALAYSIA. Åtte dobbeltplansjer ca. 60/70-tallet, med innslag av stater (samtidige utgaver), og to fine bruksserier. God kval o MALTA. Lott gamle, bedre britiske merker med A25-stpl. fra Malta, inkl. ett par. Noen tg.anm., men habil lott Br MAURITIUS. Fantastisk, liten trykksaksforsendelse 3 MY 1911 sendt rek. til Tyskland. Tysk R-etikett. Meget, pent minibrev. Hannover-stempel bak ** NEW ZEALAND. Samling 1953/7 i 3 LT SF-album. En del hull til ca. 1980, deretter godt besatt med merker og miniatyrark. Også samling Ross Dependency 1957, 1982 og 1994/5. x 4276 o/**/* NEW ZEALAND. Masse merker i innstikkbok fra eldre til nyere, noe duplisert. Litt BoB, to sider Australia, m.m. x 4277 **/* NIUE. Samling med mange merker og miniark til ca Hovedsakelig * o/* NORDBORNEO på 8 plansjer. x 4279 o/* PALESTINA/TRANSJORDAN. Lott med halvplansje + eldre utv.hefte med bra med merker, int. område med oppgitt 3 omr. fra SG o/* SAMOA. Bra parti eldre og halvgamle på dobbeltplansje, med sedvanlige as is -utgaver innimellom. Normal/bra kval o/**/* SEYCHELLENE. Samling 1863/1985 i 3 innstikkbøker. Starter med 56 merker fra 7 Mauritius used in Seychelles. Deretter stor klassisk del, inkl. høyverdier (mye både stpl. og **/*). Godt besatt hele veien med totalt mange merker, noen brev og postal stationary. x 4282 o/**/* SEYCHELLES. God samling til ca (inkl. BIOT) i innstikksbok. Oppgitt 2. 3 F 4283 * SIERRA LEONE bicoloured, rather fine, only a very modest gum crease near 1 right margin. ( 950) x 4284 ** SOLOMON ISLANDS. Høyst uvanlig parti MINIARK 2012 i innstikkbok, tallrike, ulike med oppgitt Michel 847. Høyst uvanlig utbud. Prima kval ** S.NIGERIA different blocks of 4 incl. 6 d in the better shade ( 340 as *). x 4286 o/**/* SWAZILAND. Tilnærmet komplett samling i hovednummer, , forbehold for ekthet på 1. serie, 1933-serien er ** o/* SØR-AFRIKA. Dobbeltplansje eldre materiale med vekt på mange parstykker, studèr bilder. x 4288 o/**/* SØR-AFRIKA. God samling med stort antall ulike enkeltmerker fra klasssik til helt moderne (svært få par), ves. stpl. merker og mange kpl. serier. Hele verden Diverse Hele Verden x 4289 o/* Hele verden i gml. Schwanebergeralbum. Relativt fyldig generalsamling. Bra Norge med bl.a. 21 stk skill., kroneprov, Haakon kronem., NK 28, 183. Var. kval., men praktstpl. finnes. Svensk sølv 2-krone 1897 medfølger. x 4290 o/**/ En bra parti smålotter med 43 usolgte online-objekter, enkeltobjekter med smålotter/ Br småsamlinger. Mange ulike land inkl. noe fra Br. Kolonier, og et mindre antall objekter med forsendelser. Mest div. */**/o. Opprinnelig utrop var ca. 5, o/* A la generalsamling i tykt Schaubekalbum, med vekt på England og SAMVELDET. Men også Frankrike med kolonier, noe Asia, Latin-Amerika, m.m. Selges som mottatt fra boet, med et stort antall merker AFRIKA/ASIA. Kasse med små landesamlinger, delvis montert. En pen del Egypt og bok med KINA. Både nytt og gammelt materiale. I alt 14 bind. Muligheter! 4293 o/**/* Roteeske med mange merker fra ulike land i 8 innstikkbøker samt poser og plansjer. Også klipp og rasjoneringskort fra Sverige. En del ok materiale. Bør ses. x 4294 o/br Flyttekasse med mest brev og kortmateriale. Bl.a. en stappet, stor skoeske med restparti ex-jakob Bøe! Samlerrydding o/**/* Kaos i kasse med titusenvis av merker i poser i et voldsomt antall, noen bunter osv. Ikke vurdert av oss Br Større parti brev, kort, helsaker, litt FDC. Meget variert parti - mest Europa. Sett pen del ROMFART, KATAPULT, FLYVNING. x 4297 o/* Gammelt, gammelt, svensk HV-album med fin innbinding. Inni mer lurvete og helt klart best på Norden, og da helst Sverige med både F 2 og sort Lokalbref i habile kvaliteter. Ellers meget bl. kvalitet, og mange merker sitter godt fast - men da det meste er stpl. kan mye berges Obj.nr. x 4298 o/br Større rotekasse med vekt på ymse posearkiv med merker fra mange land. Også en del norske forsendelser, og ymse løst og fast Stappet banankasse med dels gamle posearkiv, noe landesortert, noe ikke. Ikke sjekket av hverken oss eller selger. x 4300 o/* THE IDEAL POSTAGE STAMP ALBUM. Tykt gammel album med en del merker til sammen, men framstår ofte spredt. Kan være interessant, se bl.a. noe bob -materiale flere steder. Medfølger tykt Schaubek Europaalbum med en del merker o/* Gammelt album Oversjø (vakker Schaubek-perm), ves. Amerika og Oseania med en del merker før Kanskje ikke de store verdien, men spennende pga. kvalitet og alder! MÅ sees OVERSJØ. Større kasse med småsamlinger/partier fra især afrikanske og sydamerikanske stater. Mye materiale - både nytt og gammelt. x 4303 o/**/* Tung kasse stappet med permer og innstikkbøker med alt mulig, ikke videre sjekket. 900 Lagerrydding? x 4304 o/**/* CANADA og USA. Grunnsamlinger til hhv og 1987 i hvert sitt album, mye merker o/bs/ Utsortering fra større bo, med vekt på materiale fra Norge og Norden (da helst danske Br områder), en del klipp og brev (dog variert med mye fil. innhold!). Må sees (ex-einar Måseidvåg) 4306 o/**/ Flyttekasse med 1/3 bestående av plastboks med variert innhold Norge og utland Br (*/**/o), videre rester mest Norden i noen bøker, en del kort og brev, postklipp-eske Norge (stpl.år 1979, plukket for nordnorske stempler) og litt annet rot. x 4307 o/**/* Hyggelig og variert utvalg merker i SAFE salgsperm, med fokus på Norden og spesielt Danmark. Intet dyrt, men en del halvbra merker og enheter. x 4308 * Liten skoeske med noen løse merker i plastlommer og noen innstikkort med noe av det bedre oppsatt. Hele veien brukbare ting, og meget variert vare, bra kvalitet. Vi ser bl.a. en del bra Frankrike Br BREV og KORT. Større eske med mange hundre, mest bruksforsendelser oppdelt landevis. Både Europa og Oversjø. Flest ca x 4310 Full banankasse med en del posearkiv (bl.a. Norden), mange plansjer, og ymse permer m.m. Samlerrydding o/**/* Innmari tung flyttekasse proppet med permer og album alt mulig med ymse bakgrunn, ikke videre sjekket av oss, men tils. en del Norden. Ikke mye brev/klipp her!! x 4312 o/**/* PORT. KOLONIER. 32-siders bok med småsamlinger med alle områder representert virker det som. Mosambik som vanlig størst antall. Normal til bra kvalitet, men klassisk varierende. Overveiende materiale før x 4313 Liten, men spennende eske med stpl.materiale fra samler av postfriske merker, basert på tallrike innkjøpt. Mye hyggelig og halvbra, dels på innstikkort, dels i poser med stort antall merker. Mest halvgamle til moderne merker, inkl. blokker/miniark Brev og frimerker i banankasse, inkl. nyheter etc. x 4315 o/* Eldre Hawe junior album med uvanlig mange merker hele veien, fra mange land, i normalkvalitet. Må sjekkes o/**/* Kurante grunnsamlinger USA og CANADA i halvtykk innstikkbok. Normal til mye i bra kvalitet, mest stpl., men bl.a. noen i nyere del Canada sogar **. x 4317 Br Kopipapireske stappfull av brev og kort fra Asia og mest Latin-Amerika, 1940/80-tallet, inkl. enormt antall luftpostkonvolutter. En del lange konv., men ellers variert mht. frankering og geografi o/**/* Parti mindre lotter/småsamlinger på ca. 20 dobbeltplansjer fra mange ulike land, eller 650 områder. Mest Vest-Europa og litt kolonier, bl.a. en lott Ned. Kolonier, Vatikanet, Fr. Kolonier, en side Brunei/Labuan, DDR, Danmark, Østerrike, Spania, m.m. Dels kurant lotter med normal vurderingpris à /150 kroner, dels noen allerede forsøkt solgte lotter. x 4319 o/**/* 29 restutvalgshefter OVERSJØ, mest storformathefter. Mye Asia, Amerika med USA, 650 men også innslag av Br. Kolonier bl.a. New Zealand. Noe kjedelig vare, men ofte hefter med mange ulike og dels ok innhold. x 4320 Br Skoeske stappet med 650 eldre og halvgamle forsendelser mest, mye i vanlig A6, fra 650 mange, mange land. Fra samlerrydding, virker ok. x 4321 o/br Kasse med større parti Sverige både i to permer (dels ordinært) og et stort antall brev (mange eldre, må sjekkes!), en del fdc Færøyene, noen miniark, noen utl./nyere postkort og et nesten tomt Europaalbum. 650 x 4322 o/**/* Eske med god bunke Visirark o.l. med ymse materiale, ser en del miniark. Nytt og 650 gammelt, noe bra innimellom? 4323 o/**/* Fire innstikkbøker med alt mulig dog en del halvnytt ** fra mange land, inkl. avd. CEPT i ene boken, samt poselott med mange merker, ikke sjekket. x 4324 ** HELARK i album, 27 fra ISLAND der ett 5 aur Hekla overtrykk er med var v3 Facit, med attest, 3 USA,2 Danmark, 21 Grønland og 19 Norge + to Tonga. x 4325 Br Album med 48 sensurbrev mest , startende med 8 norske, ellers god spredning (bl.a. fra Monacao, Cuba, Ceylon, Kroatia), og mange rel. fine/dekorative. x 4326 o/**/* Perm med småsamlinger ganske rotete ordnet på mange ark. Ves. eldre og halvgamle utgaver, bl.a. bra og mange innslag Frankrike og Tyskland inkl. Mariakirken stpl. i bra kval. Mest stpl. og * x 4327 Br Fint parti eldre og mest halvgamle forsendelser, USA, Amerika, Br. Kolonier, Tyskland, Østerrike, og i det hele tatt mest vestlige land. Et par stk i plastlommer. x 4328 Br Parti prefrim/portofri forsendelser fra mange land, dog mye V-Europa. Bra kval Halvstor eske full av stort antall perg.poser med ymse materiale. x 4330 o/**/* To halvtykke innstikkbøker med parti Tyskland i den ene, vill miks i den andre. Var. kvalitet. Best et merke Gelber Hund fra Riket, men et par taggesplitter. x 4331 Br Kopipapireske full av ok/bra brevmateriale fra mest Oversjø inkl. Br. Samvelde (herav mye Nigeria!), og en god del Belgia, Japan. x 4332 ** Postfriske motivmerker Oversjø over 139 sider i tre innstkksbøker o/* Roteparti med 4 dels tykke innstikkbøker, samt skoeske med tusenvis av merker i poser. Ves. nyere, noe rotete. x 4334 Br/Bs Oppsamlingslott med småpakker diverse: best 5 pakker à 50 fil. brev til norsk samler, 550 mest fra Norden med mye flott og moderne frankering (3 pk A6, 2 pk. A5), videre noen alminnelige frimerkerpåakker HV (inkl. 10 stk. à ulike), 1 kilo klipp Br. Kol., 43 sistedagsstpl. Færøyene , perm med 65 fdc FN NY til 1982, noen nyere kort Sverige (A5) og Danmark i tre pakker. Essensen i våre øyne er førstnevnte postering. x 4335 o/**/* Interessant parti i innstikkbok med fokus Asia og Midt-Østen, dels i perg.poser. Bør sjekkes. x 4336 o/**/* Kaotisk lott i to store innstikksbøker. x 4337 o/** Mange miniark på innstikkssider, noen ark, samt ** i perm, vekt på Sverige og hefter. x 4338 Noen brev og kort i lite album, over 30 tyske feltpostbrev Norge + litt annet i eske. x 4339 o/** Varioperm med mye materiale, med fokus på miniark og hefter, samt noe løst. Mye Norden/Sverige, men ellers alt mulig helt til Nagaland o.l. MÅ sees, da variasjonen er stor. x 4340 Br Fin lott med eldre og halvgamle brev i plastlommer, priset for småsalg. Mye V-Europa, Amerika, kolonier. Ca. stk., meget variert o/**/* Rotekasse med en del bøker/permer og mye løst, ikke sjekket fra handlerrydding! x 4342 o/* Gammelt parti i liten boks. Det meste med bunke med små, gamle albumark, med gamle merker fra mange land. En del ligger i konv., ikke sjekket. x 4343 o/(*) Liten bok full av mange gamle merker, inkl. mellomgode men meget bl. kvalitet. Må studeres. 52 Storauksjon april 2017

53 Obj.nr. Obj.nr. x 4344 o/**/* Rotelott i mindre eske med plansjer, foldere, div. merker/ark/arkdeler. Mest og best på Sverige inkl. 4 øre Landsstorm III i helark i glass og ramme o/**/ Bl. parti i 10 innstikkbøker/album samt noe løst. Br 4346 Br Mixed lot with 20 interesting censured covers from Spain, Italy, France, Switzerland and Morocco ** Plastlomme med godt antall miniark, blokker og serier. Virker som artig blanding, og kun (?) ** Bøker og permer i halvstor eske med ymse, mest ordinært materiale, men også større antall løse perg.poser landesortert. En enkel samling Liechtenstein med få merker. Må sees. x 4349 o/**/* Lott. Ni usolgte onlineobjekter, ves. landevise dobbeltplansjer, bl.a. Norge, Filippinene, Nederland, Island, og noe annet. Også lott ubrukte, eldre telekort. Oppr. utrop ca. 1300,-. I tillegg dobbeltplansjer med div. Britisk Midt-Østen, Jugoslavia, og årbok Færøyene o/**/* Div. varer i mindre kasse med fokus på England, inkl. kart.eske med tusenvis mest KGVI/ tidlig QE II - mest muliggens litt å lete etter for spes.samlere. Videre en god bunke div. mest Oversjø med dels småhyggelig innhold. M.m. x 4351 o/**/* Kasse med innpå (?) klubbauksjons -objekter med mest Europa, i konvolutter, små og store plansjer og et par innstikkbøker med det som stort sett virker som ordinært materiale. Tusenvis av merker, vel sortert av selger. Et større, gammelt HV-album i praksis uten merker. Var. kval Parti med 8 store innstikkbøker med merker og avklipp oppsatt. Dessuten frimerkehefter fra DDR (kun en slags) o/**/* Samling i diverse album, interessant med mange muligheter, bedre avsnitt diverse kolonier, samt USA og Norden med mye mer, blandet kvalitet. Grundig gjennomsyn anbefales!! F.N. (Michel) 4354 o/**/ Utmerket samling fra alle tre kontorer. NY med første miniark og flaggserien **, Geneve 1400 Br og Wien med mest postfriske samlinger og enkelte FDC. Afa ca. 10,- x 4355 o/** GENEVE og WIEN fra start til 1990-tallet inkl. miniatyrark stpl. og postfrisk. Det meste på løse innstikksark m/dubletter. Litt FN NEW YORK. Mye merker og høy kat.verdi **/Br NEW YORK, GENEVE, WIEN. 8 bind m/fdc flaggserien 1980/89. I tillegg en tykk bunke FN-mapper fra perioden inneh. postfriske miniark, enkeltmerker m.m. Nesten 10 kilo o/**/ Ganske omfattende samling til 5 i 4 album + en med FDC. Br x 4358 ** Svært fyldig samling i enklere LT-album, overveiende ** til 1992 for alle områder, men BL svært letthengslet. Også UNTEA-serien kpl. **. x 4359 ** Samling 1980/89 flaggserier merker og ark, samt menneskerettigheter til 1992 tilsv. i LT SF-album. Virker prima kpl. Luftpost / Zeppelin / Romfart 4360 Samling SAS førsteflyvninger fra tallet. Ca. 170 stk. totalt. Fin kvalitet. x 4361 Br USA. Album med 60 stk. FFC ca. 1970, ofte meget dekorative og varierte Br ROYAL AIR FORCE. Innpå 50 flotte konv. med fdc i kombinasjon med ulike luftpost/ luftforsvarsarrangement 1980-tallet. Fine vignetter, var. stempler, dels signaturer, god kval. Motiv/Tema Motiv samlinger/lotter 4363 FORENEDE NATIONER, UN/FN. Samling/parti med flere kontorer. Merker, FDC etc. Stappfull ½ flyttekasse FRA JORD TIL BORD. Alsidig samling i flere bind samt supplerende materiale - blandt 4000 andet mange brev. Pent oppsatt til utstilling. Både o,*,**,bs,br, pose mm FUGLER. Samling fugler - flere temaer i tre stk. permer/ringbind, pent oppsatt. Samlet o/*/**/(*),br,bs Br FØRSTE-FLYVNINGER. 225 stk tallet. Stor vekt på SAS. x 4367 o/**/* HESTER. 7 innstikksalbum i forskj. tykkelse m/ merker. Fin variasjon men trenger 650 organisering. Ett album inneh. også tema FJELL og BÅT. x 4368 o/**/* IDRETT, FUGL, BLOMST, PAVEN, JUL, SYKLER m.m. 7 innstikksalbum m/div. tema. 550 Ca merker m/stor variasjon, inkl. miniark o/** JAMES COOK. Lott ti usolgte online-objekter, ni av disse knytta opp mot mange ulike lands utgivelser med J.Cook (ves. Oversjø), oppr. utrop på disse obj. var 1900,-. Overveiende bra, postfriskt materiale. x 4370 o/** OL - samling i tykt selvmontert album. x 4371 **/Br POLARÅRET 7. Privatlagd samling i innstikkbok med mange lands frimerker og miniark **, samt noe fdc. Meget høy kostpris, og attraktivt materiale! 4372 Br ROMFART. Samling Sovjet med brev og helsaker Ca. 60 forsendelser SAS FØRSTEFLYVNING. Pen samling i 6 stk. ringbind/permer med ca 300 stk. kuverter x 4374 o/**/ SEILSKIP. Bra parti på sju dobbeltplansjer, mest ** og mye Br. Kolonier inkl. god serie Br Falklandsøyene. x 4375 o/** SKIP. Godt parti med noen kpl. og en del ukpl. serier fra mange land i tykkere innstikkbok, stor vekt på Br. Kolonier. Tallrike høyverdier og annen attraktiv vare, noen merker/utg. med dragning mot polar-tema. Ca. 90% er **, sett et par eldre * SKIP. Samling i ringbind/perm med 43 sider. Frimerker, brev etc oppsatt med beskrivelse. Et par bedre forsendelser ingår, bl.a. nordatlantisk brev o/** TOG/JERNBANE. Tykk bok med 1 merker, hulter-til-bulter, men en del ** og mye nytt. Noen miniark TUBERKOLOSE, Frankrike. Samling i innstikkbok med ca. 250 forskjellige enheter - inkl. merkater, srore merkater, hefter m.m UPU og CEPT. Samling/parti med flere gode innslag. Sett UPU Vestberlin 1949 i både stemplet og ustemplet sett. Mange miniark, et par omnibusserier etc. Hovedverdi på UPU. God lott i fylt, mindre flyttekasse o/**/* VELGØRENHED. 48-siders innstikkbok med diverse hjelpeorganisasjoner fra allverdens land, inkl. en stor del FDC/brev. Samlingen pent satt i orden Br ZEPPELIN. Mi. 347 Finland Südamerikafahrt ( 450) Rekvisita *) 4382 FALKLAND. LT SF-album til 6 i god sett god stand, men en del blyantnoteringer av kat.nr. i eldre del. Også arksett South Georgia Ikkeorig. kassett medfølger. x 4383 LEUCHTTURM SF-album til 2. To bind, virker butikknye! 4384 NORGE. 2 stk. som nye LT vrialbum m/kassetter SAFE PERFOTRONIC. Elektronisk taggemåler for strømnett. Pent brukt og fungerer utmerket. Nypris idag 3680,-. x 4386 SAFE Signoskope. Fra samlerbo, fullt funksjonsdyktig!! 4387 Stor lott med div. innst.kort, pergamynkonv., innst.bøker store og små. Meget høy kostpris. God kval. Oversiktsliste på internett. Realisasjonslotter - Frimerker (Verden) x 4388 o/** BERLIN. To tykke bøker med fyldig lagerparti mest , men også noen før/seinere. God andel er **! 4389 BUND. ½ flyttekasse fylt med brev, FDC, noen ETB og lignende fra Tyskland o/**/* 12/15 eldre, usolgte auksjonsobjekter, ves. plansjer/dobbeltplansjer med div. land eller områder. Opprinnelig utrop ca. 1650,-, i tillegg pose med noen eldre mest litt nyere bunter DANMARK (ca. /120 stk.) BUND/BERLIN. ETB 15 små permer/ringbind velfylte med ETB o/**/* DANMARK. Samling Ganske velbesat i perioder med nogle mellomgode merker og sæt. Også Tjeneste og Postfærge. x 4393 o/**/ DANMARK. Volumiøst parti i 14 tykkere kontorpermer med stemplede merker og brev, Br klipp, noen fdc, noe ustpl., etc. Mye materiale, men var. kvalitet, ca o/**/* EUROPA. Rotekasse med 7-8 album, permer, bl.a. Sveits, Norge, CSSR-samling, Tyrkia, m.m. Samt -vis av løse perg.poser med ymse. Greit parti dette! 4395 EUROPA/NORDEN. Flere gode rester fra meget stor innlevering. Flere spennende partier, brev etc. Må ses. x 4396 o/**/* FRANKRIKE. Samling i 2 Schaubekalbum frem til Bind II inneh. også TYSKLAND (god dekning) samt ÅLAND komplett o/**/* ISRAEL. Samling/dublettsamling ca. 1949/1970-tallet i en 32-siders innstikkbok og et klembind med hjemmelagde ark. Med og uten TAB. Single og 4-blokker. Anslagsvis 1- merker/dubletter. (Omregnet fra en Borek-katalog, 1977, til ca. 10 kroner, oppgitt). x 4398 o/* MALTA. Grunnsamling til 1980 på albumblad, * i moderne del, komplett fra Bl. kvalitet, oppg etter 50% red. for * etter x 4399 Br NED. INDIA og SURINAM. Ca. 90 helsaker i to FDC-album, også 9 små kataloger over oversjøiske aerogrammer. GI BUD! 4400 NORDEN. Norden/Verden. Roteparti i to fylte flyttekasser. Poser, innstikkbøker, FDC og mye mer! 4401 NORDEN. Større roteresteske fra samleropphør. Løse merker, bøker, poser og en del brev OVERSJØ. Stor kasse med 13 innstikkbøker - velfylte - landevis oppsatt. x 4403 o/**/* SOVJET. Rester fra handler med en del innstikkbøker med merker, samling mest * i to tykke album med mange merker. Tykk innstikkbok med gamle, russiske bruksmerker, m.m. Må sees o/**/* TYSKE RIKET Div. eldre og halvgamle merker og serier, mest RIKET, på noen Visirark. Det er oppgitt priser i, som er omregnet til ca. 60 sv. kroner. Dog er noen inflautgaver regnet full kat.verdi uten signatur, og kvaliteten er også noe variabel, og vi mener også mye er feilnotert TYSKLAND. Stor kasse med småpartier i mange bind. Bl.a to med miniark. Mest etter x 4406 o/**/* UNGARN. Fem store utvalgspermer med materiale til 1985, eldre ting sterkt plukket, etter 1960 gjenstår meget materiale. Mest stpl. x 4407 o/**/* UNGARN. Samling fullbesatt i 8 tykke 64-siders innstikkalbum + ett 16-siders album. Pene album m/svarte albumblad. Mange tusen merker. Dubletter finnes. 16 kilo! 4408 USA. Eske med ca. 240 Amerikabrev, de fleste adr. til N, S og DK. Var. kval. Gi bud! 4409 Br VATIKANSTATEN - Pavens reiser (og noen FDC) - en kjempesamling fra tallet i 8 album, også noen merker i innstikksbok o/**/* 2 store flyttekasser med diverse innstikkbøker, poser, småesker med mange mange frimerker, dubletter, bunter, pergamynposer fra mange forskjellige land men mest Norden. Sett en del Norge, Island, Sverige og Danmark, også postfrisk materiale, samt et fint sett Gl. luftpost (DK) og Amerikanerudgaven. MÅ SES!!! o/**/ Abo.vare inkl. FDC, Belgia, Irland, Israel, Balkan etc. i flyttekasse. Br x 4412 Album med brev og brevforsider Berlin, liten eske med norske brev i var. kval, div. inkl. Malta på plansjer Banankasse stappfull av frimerker, brev osv. fra flere land. Må sees! Realisasjon. Brutto 17 kg Div. på en god bunke plansjer samt noen brev og kort o/**/* Div. rester fra nettauksjon, vekt på ** Tyskland o/br/*diverse frimeker hele verden i 16 innstikkbøker/perm, også noen kort og brev innimellom o/**/* Diverse småkjøp fyller nesten flyttekasse, mye BALTIKUM, en del Sovjet og Tyskland med områder o/**/* Eske med Liechtenstein, Frankrike, Australia etc Eske med seks innstikksbøker med dubletter. Bl.a. en med norske merker med lesbare stempler, videre Sveits, Tyskland, USA, to med Br. Kolonier. Bør sees! Realisasjon Eske med utenlandske og noen norske merker. Bør sees. Realisasjon! x 4421 o/** Fire innstikkbøker, tre tykke med dubletter DDR og mest BRD. Stort sett 1960/80-tallet, dog innsatt noe **. Normal/bra kval. x 4422 o/**/* Flyttekasse fra samleropphør med mest småtterier i tallrike innstikkbøker, gammelt Norgesalbum med meget enkel samling, litt forsendelser, perg.poser etc. Fra samlerrydding HELE VERDEN RESTKASSE. Stor kasse med samlinger fra mange land. God bok AFRIKA, utmerket Polen, noe Commonwealth, litt telekort og meget annet. x 4424 o/**/* Kasse med noen mindre partier i bøker og en minisamling nyere Norge. Mest int. med stort antall merker sortert/usortert i tallrike konv. og perg.poser, og noen forsendelser. Fra samleropphør o/**/ Mest FN FDC i eske, men gode innslag småark USA etc. Br 4426 o/**/* Påbegynt samling VATIKANET til 1986 i to Lindner T, Romania dubletter i innstikksbok, og ditto Tsjekkoslovakia i to innstikksbøker. x 4427 o/**/* Parti med 12 eldre, usolgte onlineobjekter, fra enkeltobjekter til et par album. Mye Norden inkl. Norge (inkl. et par praktstpl.). Oppr. utrop 2300,-. Medfølger et angitt heftemerke NK 76, men underkjent av oss Br Plastboks med 5- utenlandske brev. Lite Norden. Bør sees. REALISASJON! 4429 Plastkasse (ca. 10 kg) med frimerker, brev o.a. fra mange land inkl. Norge. Flere album og løst. Bør sees. Realisasjon! 4430 Postkort album, poser, m.m. inkl. noe norsk REALISASJON. HELE VERDEN Banankasse med stemplede og postfriske frimerker i lagerbøker, album og konvolutter REALISASJON. 7 permer med WWF frimerker og førstedagsbrev REALISASJON. Flyttekasse med frimerkesamling, myntbrev og noe rekvisita REALISASJON. HELE VERDEN. Flyttekasse med samlinger i album, lagerbøker og konvolutter Salgsplansjer i eske. Fra handleropphør. Opprinnelig prismerket til kr ,-. x 4436 o/**/* Stappfull rotekasse med mest album og permer fra mange land. Fra samleropphør o/**/* Stor pakke Sovjet ** samling, noe Tyskland etc, i flyttekasse o/**/* To mindre verdenssamlinger, massevare moderne Island i innstikksbøker etc. Storauksjon april

54 Obj.nr o/**/* Tyskland i 5 album, diverse poser og plansjer i tre esker + noe annet. x 4440 o/**/* VERDEN. Stappfull rotekasse innlevert fra Sverige, med innstikkbøker, småesker, poser, etc, noe dragning mot svensk filateli. Liten lott med gamle, svenske almanakker VERDEN. Stor kasse med eldre merker i poser, noen eldre brev og diverse annet rot VERDEN. Stor kasse med frimerker og mange MINIARK i mange bind. Alverdens land, pen del eldre merker VERDEN/Europa. To store flyttekasser FYLT med rot. Herlig lott!! Postkort Kunstner- og kartongkort ABELSEN. Uvanlig uttrekkskort prod. av Lærdal, ubr., kv AUKRUST, KJELL. JHK A/S SERIE 2389/1. (1941). Same med hund. Ubr. kv AUKRUST, KJELL. OPPI 551/4 (1942). Katt sitter i døråpningen. Usign.!, postg. 1943, kv. nær 1, attraktivt kort AUKRUST. OPPI 551/2 (1942). Katt ser musespor i snøen. Br. frim. fjernet. Kv x 4448 AXE, NORA. Lott 82 kort overveiende småformat, alle ulike. Ubrukte og brukte med fokus 1950-tallet. Mye i god kvalitet BERGSLIEN, NILS. Kartongkort med jente i bunad og geitebukk, sign. N.B., brukt 1895, et lite nålehull, kv 2. F BLOCH. A: Kartongkort. Fint seilbåtmotiv (Kr.a. Lith. AB). Br., datert 1891, kv BLOCH. A: Kartongkort. Julebukker banker på døra (Kr.a. Lith. AB). Br., kv. 2. x 4452 CHR. K. (Kittelsen). 30 småformat, brukt (ca. 1943/70) og noe ubrukt. 400 x 4453 COUCHERON. 20 stk., de fleste småformat uten og med gullramme. Mange i kv. 1 og 1/ VK COUCHERON. Lott 16 julekort med barnemotiver. De fleste er postgått på tallet. Et par tilsynelatende like. Litt var. kv. x 4455 DAMSLETH. 40 ulike småformat, vi nevner bl.a. Børrehaug & Remen 5172/51, , , 5182, m.m., HL 5301, , etc. Serie H 202/49, 203, 206, 210, 213, sju stk. Saga Kunstforlag 2031/50 og noen andre. God kvalitet. x 4456 DAMSLETH. Album med 60 kort, mange nyere, men småformat DAMSLETH. Fiskenisser. Nisse drar opp en stor torsk i båten. Gutt ser forskrekket på. Signert d. (Damsleth 437), postgått 1942 m/julemerke som binder, kv DAMSLETH. Lott 42 småformatkort utgitt i 1949 og 50 på Børrehaug og Remen forlag. De fleste er postgått, kv. 2. x 4459 DAMSLETH. Lott 50 stk. småformat, ves. god kvalitet og postgått mest 1950-tallet DAMSLETH. Lott fire kort fra Copia-serien med plakater på postkort. Ubr. Kv. 2. Noe brunflekkete. F DAMSLETH. Minikort (6.5 x 12 cm) fra serien Barn om vinteren. Jente bærer grøtbolle til låven, katt tigger. Ikke vanlig bakside. Datert julen -45. Uvanlig ECKERSBERG, F.F. Kartongkort. Mann hilser på bunadskledd dame (P.O.). Br., kv. 1.# ENDER, AXEL. Kartongkort med jente i bunad og hund, (H. Abel, Chra), brukt 1891, hj.brekk, kv. 2. x 4464 GRAN, EGIL LILLO. 59 ulike kort derav 54 vanlige småformat, og 4 minikort. Ves. ubr. i 450 god kvalitet, noen poststpl. tidlig 70-tallet JOHNSEN, HJALMAR. To kartongkort: Et fint seilbåtmotiv fra Stavanger havn og et vintermotiv med hest og slede (JF). Br. 1901, kv F KROHG, PER. Fint reklamekort for DAGBLADET. God jul!. Usignert. Ikke vanlig pk. 300 bakside, kun Brevkort LÆRUM, GUSTAV. Kartongkort med rytter på hest som steiler (J.F.), ubr., kv. 1. F LÆRUM, GUSTAV. Kartongkort med sangtekst og noter til Ingerid Sletten av Bjørntjerne Bjørnsson. Bunadskledd dame. Br., kv. 1. F /2 LÆRUM, OSCAR. Kartongkort der gutt rir på gris, små nisser bærer juletre (J.F.). 250 Brukt, kv NIELSEN, EIVIND. Kartongkort. Gutt speider etter båten (J.F.), udelt baks., ubr., kv NIELSEN, EIVIND. Kartongkort. Peer Gynt (M. & Co.), ubr., kv. 1. x 4472 NIELSEN, ERLING. Samling 93 ulike småformat, derav 7 minikort. En del bunadskort er naturlignok inkludert, en del ubrukte, mens de stpl. er ves. fra 1940-tallet VK RØGIND, CARL. Lott 20 humorkort i småformat. Flere er postgått i Norge ca Var. kval. x 4474 SCHUMANN, GEORGE. Samling med 60 ulike kort, ves. småformat. Br (mye før 1960) og ubrukt, ofte god kval STRAY, Aa. Kartongkort. Vikinger hilser på hverandre (FR.N). Br., kv. 1.# x 4476 THORSRUD, JØRGEN. Samling med 44 småformat, 2 utbrettskort og 8 storformat. Ves. 1940/50-tallet VK THORSRUD. Lott: 66 småformat julekort. De fleste er postgått på tallet. Normalkvalitet /2 TIEDEMAND, ADOLF. Kartongkort. Mye aktivitet på gården (Eneret P.O.), datert Kv TIEDEMAND, ADOLF. Kartongkort. Stort brudefølge skal krysse en elv, Godt nyttaar. (Eneret P.O.), ubr., kv VK Eske med ca. 1 småformatkort, kunstnerkort, julekort, gratulasjonskort, etc. De fleste 1 brukte etter x småformat i album med mange signerte og med bra innslag, bl.a. flere Vatne, Damsleth selbuvott-type o.a., en del Thorsrud og Bratlie. God lott, god kvalitet Drøyt 70 mest småformat julekort, i praksis alle signerte. Ves. før Bl.a. Davidsen x2, Brantenberg x2, Chr. K. x2, bedre Bratlie, flere E.Nielsen inkl. sjeldent minikort, L. Lundberg x3, m.m. De fleste i kvalitet god 2 og bedre!, mange Trøndelags-stpl VK Eske med 155 julekort, signert og usignert. Alle er postgått i årene Var. kval. Bør sees! 4484 Lott 7 fine kartongkort. Bl.a. Ludv. Skramstad, Morten Müller, Axel Ender og Julius Holck. Kv. 1-2 på de fleste VK To kartongkort: Ludv. Skramstad med utsiktstårnet på Holmenkollen i bra kvalitet og et av Julius Holck fra Moldefjorden med båt (rift). Ubr., var. kval. Patriotiske- og kongekort 4486 VK Eske med 80 kongekort i småformat, flere fra begivenhetene i Br./ubr., litt var. kval /2 Lott 50 konge/patriotiske kort fra 1905, mange fine. Mest ubr., kv /2 Lott 21 kongekort ifm. begivenhetene i 1905 og Ubr./br. Kv VK Lott 32 kongekort , mange fine. Mest ubr., kv /2 Mappe med fem bilder utgitt Erindring om Kong Haakon VII s, Dronning Mauds og Kronprins Olav s inntog i Norge 25. November 1905, utgitt av John Fredrikson. Postgått 1905, kv. 2. Jernbanepostkort F 4491 AAMLI J.station. Nærbilde med en del aktivitet (Oppi 13). Postg. 1927, frim. noe skadd, kv. god 2 - noe smuss. F /2 BERGENSBANEN. Östen og Vestenfjeldske Skinner sammenbindes ved Ustaoset i Mange mennesker tilstede. (Eneberettiget H. Nic. Meyer Bergen nr 10414). Ubr. Ubetydelige flekker. Kv Obj.nr. F /2 BLEIKEN STATION med tog og folk (Eneret: Bleiken Kop. Selskab, Norsk American 300 Foto-Co, Randsfjord no 7-16), ubr., kv Meget uvanlig. F BRANDBU. Oversikt over jernbaneområdet med tog (NK 1247), ubrukt, monteringsmerker bak, kv BRENNHAUGEN Station. Nærbilde vinter med togsett (GB 735). Nær prima, ubr BØ st. Flott oversikt A6 med folkehav på perrongen og mange busser (Normann ). Postg. 1958, kv. god 2, lett smuss DOKKA - Valdresbanen. Toppmotiv med tog på sidesporet (NK 608), udelt baks. Brekk i hjørne. Stp. Dokka DOVRE Jernbanest. Vintermotiv med togsett (GB 732). Nær prima, ubr DRAMMEN JERNBANESTATION. Lott to mot perongen med tog og mye folk, det ene 300 kolorert, Det sort/hvite N.K. Nr. 437, ubr. kv Det kolorerte N.K. 863, ubr. kv. 2-3 (bakside med brune limrester. Medfølger et med jernbanerestaurantens interiør, ubr. kv EINA Jernbanestation. Stasjonsbygning og mye folk oppstilt rett på (NK 707). Stpl. 250 Gjøvikbanens Posteksp. A 1906, kv. 2, mindre bruksspor. F FLISEN. Fint nærmotiv (Alfarheim 79). Noe forsideskrift, stpl. GJESAASEN 1909 kv F FREDRIKSHALDS Jernbanestation. Landstormen vender hjem, masse folk og soldater 250 (M. Olsens Papirhandel no. 121, 1906). Flott motiv, stpl. Fredrikshald 1905, kv. 1. F GRAN STATION i fint nærbilde (W. W. Sundby, Dokka), stpl. Lunner 1936, kv GROVE Station, fra Bergensbanen. Toget forlater stasjonen (nr. 271), br. 1908, kv. 2/ Sist omsatt for (+ omk.) HEIMDAL Jernbanestation. Bilde tatt med togsett, god vignettmotiv. Frim. hardt fjernet, og en del flekker, kv. 3. Bak transittstpl. Selbustranden /2 HELLELAND. Fint oversikt over jernbaneområdet. (NLR / STP 828), stpl. Helleland 1912 til USA (grad 4). Kv F /2 JERNBANEULYKKE (Tønsberg?) ca Dramatisk motiv. Uten utgiver. Ubr., kv Sjeldent. F KORNSJØ Jernbanestation med flere togsett (uten utgiver), stpl. Kornsjø 1903, kv MAJORSTUENS STATION, Kristiania. Brukt småformat stpl Kv. 1. Svakt gjennomslag av stpl. F /2 NAMSOS, jernbanestasjonen. Flott motiv med to biler, togsett og reisende (O.C. Dahl). Stpl. Trondheim-Namsos C 1936 m/julemrk. Et lite hull og småflekker. Kv OFOTBANEN. Uvanlig og dramatisk motiv: Malmtåg nedkastadt från banan af Snöskred vid Hundalen (Erl. Groth). Ubr., kv RYGGE Station. Stasjonsbygn på liten avstand (Normann 1919). Br. 1930, frim. hardt avrevet, kv. derfor 2/3. Fint forfra. F 4513 RØRA stasjonsområde. Detaljrik oversikt med stasjonsbygn. sentralt (T. Næss), prima 230 ubrukt RØROS Station. To ulike småformat, sommerbilder (Normann 837, NK 1786), kv. 1, ubr SEL Station. Oversikt sommer med et par folk (GB 1137). Postg. 1913, frim. avrevet, 230 kv. 2. F 4516 SELL Station. Nærbilde vinter med togsett (utg.??). Nær prima, ubr. 250 F SIRNES STATION, FLEKKEFJORDSBANEN. Oversikt med jernbanebro (Horjen), postgått 1908 til Tyskland, kv /2 TØNSBERG. To bra kort med jernbanestasjonen. Ene med tog og passasjerer (Abel) er ubr., det andre fra 1922 (Normann 412) er postgått 1922, kv VINSTRA ST. Toppmotiv med damplok, busser, lastebil og folk (Normann ). Br (-frim.), kv. 2. Skips/båtkort 4520 VK Album med 300 postkort i småformatkort med skip og maritime motiver. Mange utenlandske. Br./ubr., var. kval. Bør sees Bark ALASTOR. M.F. Stray rederi, Kr. sand Solgt til Åland. Kv /2 Bark BAUNEN, Bygd 1899, kjøpt til Norge 1909 av H. Christensen, Langesund, hugget 1924, kv ROALD AMUNDSEN. Kaptein Gerhard Folgerø og mannskap ombord på vikingeskipet Roald Amundsen som seilte over Atlanteren Kortet er signert av ham. Kv Bark Glitre, Bygd i Rouen 1897, kjøpt til Norge 1907 av O. Godtaas rederi, hugget i Tyskland 1923, kv /2 Bark MARGA. ex Argi, fullrigger bygd Johan Brunsgaard rederi, Drammen Hugget Kv Bark SOCOTRA bygd 1890 i Scotland. O.T. Tømmervold rederi Grimstad Savnet i Sør-Atlanteren Kv BERLIN. Stor, tysk krysser i havn i Hommelvik (ST), to kort tatt hhv. vest- og østfra, på 250 kort stpl. hhv og Kv. god 2 og nær D/S BJØRNEN i Hasselvika (ST), flott nærbilde med mange sjøhus (Sødahl). Postgått Uttrøndelag E 1951 (?, svak årstall), kv. 2 - mindre brett, lett slitasje F 4529 D/S BONDEN og ST. OLAF ved kai på Snaasavatnet, privatlagd. Stpl. Snaasen 1910 og transittstpl. Haaland (RO). Kv. 2/3, men meget godt kort!! F 4530 D/S BONDEN ved Dampskibsbryggen Viosen (Snaasen). Godt motiv med noe akt. på brygga (G.M.Behrends). Ubr., kv. nær D/S EINAR TAMBARSKJELVE i Indre Sjørn (ST). Sjeldent kort av uvanlig identifisert båt, fra uvanlig sted (Sjønøst 130(NLT 1461). Stpl. samme stpl (gr. 7), knallobjekt, men gr. 3/2 pga. blekkflekker - ellers bra D/S HAAKON ADALSTEIN på reden i Tromsøsundet (NLR 1014). Stpl. Nordlands Postexp. 1908, frim. defekt. Kv. 1/ D/S HAAKON VII. Nærbilde med Munkholmen bak (rederiutg.). Kortet frankert og stpl. 1943, ikke postgått, kv. god D/S HAAKON VII. Vakkert kort med båten i Kr.sund havn (John Johnsen/fot. Engvik). Datert D/S Olaf Trygvesøn, og stpl. Nordlands Posteksp. U 31.XII.10, som dokumenter bruken. Kortet i kv. god D/S HANKÖ ved Hestviken (Hitra, ST), nærbilde (N:O 602). Litt mørkt, men aktivitet på brygga. Brukt, slitt og flekker, kv Storauksjon april 2017

55 Obj.nr. Obj.nr. F 4536 D/S HANKØ ved kai Eide, Aure (MR), identifisert av spesialsamler (utg. H. Ormset, 230 lokal). Uvanlig kort postg. 1926, kv. 2/1. F 4537 D/S HÅREK (senere Hansteen ) ved kai Selvær, Helgeland (med ekspedisjon/ 300 fiskeforr. Magnus Olsen). Utg. Benonisen, ubr., kv. nær 1. Meget bra kort!! 4538 D/S INDTRØNDEREN ved Venneshavn (Mosvik), under snuoperasjon. Uvanlig 250 høyformat (utg.?), udelt bakside, postg. 1906, kv. 1/2. F 4539 D/S INDTRØNDEREN. Båten i helprofil (med påtrykt info) (A.E.Carlsens forlag, Tr.hjem ), stpl. Klingsundet 1905, kv. svak 2 pga. smuss. Meget uvanlig. F D/S KOLBEIN. Rösvasdampskibet den 14. August Flott nærmotiv. (J.J. 400 Svendsen, no. 78). Uvanlig kort, brukt, men ikke postgått, kv. 1. Toppmotiv! F 4541 D/S KONG GUDRØD. Fargekort av fin båt (Mittet no. 9), båten gikk som hurtigrute Ubrukt, dog ett navnetrekk, kv. 2 pga. runde hjørner D/S MIRA (BDS) på russisk kort produsert Ubr., kv. 1. Meget sjeldent D/S NAMSOS. Nærbilde i smul sjø (L. Osc. Gausdal/Havanna-Mag., Ålesund). Ubr., 230 kv. god 2. Lett smuss. F 4544 D/S NAUMA (Namsos Dampskibsselskab). Nærbilde, trolig utfra T.hjem havn (Fot. 300 Hassel 59), stpl. Trondheim-Namsos 1910, kv. 2/ D/S NORD-ROLLNES. Sjeldent sett båt id. på A6-kort i Bodø (Normann 16-A-13). Ubrukt, kv. nær 1. F 4546 D/S ODIN (seinere Børøysund). Herlig kort med båten ved Avlösen, Sydfröyd (= 350 Frøya), uten utg., ubrukt. Kv. 1. F4547 D/S ORKLA som bakker ut fra kai i Thamshavn. Nærmotiv utgitt av Thamshavn- 250 Svorkmo-Løkkenbanen, ubrukt, kv D/S OTTO SVERDRUP. Identifisert ved brygga, stedfestet Vinjesöen, Mosviken, 250 meget sjeldent kort (utg.?). Stpl. på båt, kv. 2/1. F D/S SIGURD JARL. Hurtigruta med dampen oppe (Wilse/Schönberg 1556). postgått, kv. 2. F 4550 D/S SKJÆRSTAD I. Flott kort stedsfestet Indre Kvarøen (Helgeland) (K.P.Haukenæs , lokal). Poststpl. lokalt samme år (grad 4), meget bra objekt! D/S SKJOLD ved kai i Gamle Hellesund. Todelt høyformat (Steinkopf Wold), br. 1917, ikke postgått, kv. 2. F 4552 D/S STATSRAAD RIDDERVOLD. Nærbilde ved kai i Aure (Nordmøre), herlig kort (H. 300 Werner 689), stpl. svakt Søpostkontoret nr. 3, 1911 (?). Kv. 2/3 pga. lett smuss - ellers bra. F 4553 D/S STRØMMEN ved kai Lillestrøm, meget bra kort (Mittet 8062), ubr., kv. nær x 4554 DEN NORSKE AMERIKALINJE. Album med 33 stort sett fine båtkort, ves. småformat. Inkl. flest av de store pass.båtene, med noen få seinere frakteskip tilh. samme rederi. Mye i bra kvalitet DEN NORSKE AMERIKALINJE. Ni fine småformat, to ok A6 s/hv, samt ca. 15 enheter med (dels nyere) brev og fil. objekter tilknyttet rederiet (konv.logoer, stpl., og en sekkelapp!). Noen kval.anm. = noen kort kv. 2/3, men også mange god 2 og bedre. Hyggelig lott! F /2 EIDSVOLD. Privat fotokort fra styrhuset ombord i panserskibet. På roret står det Eidsvold 1900 og lua til matrosen har et bånd med Eidsvold. Interessant påskrift bak. Ikke postgått. Kv /2 FREDRIKSTAD. To seilskuter: Cimba bygd i Aberdeen 1878, solgt til Lars Hanglund (A/S Cimba ) 1906 strandet og ble vrak i St. Lawrence-elva 1915, ubrukt, og Dea, bygd i England 1854, Fredrikstad-eid da den sank i Nordsjøen, postgått 1904, var. kval Wellmanns Skib Frithjof med traadlös Telegraf, Virgo Havn Spitsbergen på lett kolorert kort i småformat. Ubr. med noen småbemerkninger kv M/S OSLOFJORD. Den Norske Amerikalinje. Lott 30 storformat. Br. og ubr. Jevnt over fin kvalitet. x 4560 M/S SAGAFJORD og VISTAFJORD. Større samling med fargekort av både norsk og utenlandsk produksjon, med norsk eller utenlandske bruk/frankering. I alt 90/ kort, mange med skipsstempler, og inkl. noen småformat NAL. Lott 25 postkort med NAL-båter, hvorav 10 småformat. Mest fargekort. Br./ubr. Eldste er datert Medfølger en koffertetikett og tre forsendelser med båtstempler. Var. kval. x 4562 NAL. Ustrukturert parti med ca. 50 kort i Vario med ymse utgaver av de meste kjente Amerikabåtene. Få småformat, noen få enheter mer filatelistiske PANSERSKIBET TORDENSKJOLD ( ). Mannskapet på dekk. (PA 1243), ubr., kv PANSERSKIPET NORGE ( ). Kolorert. Fint nærbilde (P. Alstrup 1905 nr 1245), postgått 1910, stpl. Brevik-Kristiansand og Grimstad. Liten påskrift Norge. Kv. 2. x 4565 S/S BERGENSFJORD. 11 ulike, dels fine kort med båten stort sett i helprofil, et par er tegnede. F 4566 S/S ERIK JARL. Nærbilde Første klasses fjordskib fra Indherreds dampsk.selskab. x 4567 Udelt baksiden, postg. 1904, kv. god 2 - noe svertesmuss. S/S KRISTIANIAFJORD. 10 ulike småformat, inkl. ett Oslofjord. Dette, og tre andre er tegnede motiver, to forsidelike - men ulike trykk bak og ett vakkert høyformat med frontlogo. Også flere fine fotokort. Kv. fra 1 til svak Storauksjon april

56 Obj.nr S/S NAMSOS, Rute Trondhjem-Bergen, i rolig fart, nærmotiv (Janssen & Co). Ubr., 250 kv. 1/2. F S/S NEPTUN. Hilsen Fra Norge, ombord paa S/S Neptun. 2-delt (Brevkortautomaten no 1533). Stpl. SØMNÆS 1904 til NEW ZEALAND! Ank.stpl. Auckland. Noen flekker og litt slitasje, kv. 3. Sjelden destinasjon. x 4570 S/S STAVANGERFJORD. 10 ulike småformat fotokort med båter mer eller mindre i nærbilde, fra ulike steder - dog flere fra Oslofjorden/Akershus festning. God kvalitet S/S STAVANGERFJORD. Den Norske Amerikalinje. Lott 20 småformat. De aller fleste 900 br. Litt varierende kvalitet, men mange fine. En flott lott. F Skipsvrak på fotokort i småformat. Fra tekst: Her ser du et stort skib som nylig stødte 300 paa et skjær og mange døde. Det var utenfor Haugesund. Stp. Stavanger , kv VK SVENSKA AMERIKA LINIEN. Lott 26 ulike småformatkort, Ubr./br., eldste fra 1917, 300 litt var. kval. x 4574 SVERIGE m.m. Samling 1900 til moderne i perm med 280 kort, flere uvanlige. Mange 900 mil. båter. F 4575 T/B SÆL. Meget sjeldent skipskort stedsfestet Valdersund (ST), med mannskap 300 oppstilt (utg.?), kv. 2/1. Ubrukt Motorbåten TRAFIK ved kai Levanger, ved Stabshaugen, mye folk (Abel). Postg ?, kv. god TYSKE KRIGSSKIP 2. VK. Lott på 5 postkort og ett bilde. Med Blücher, Admiral Hipper, Emden, Wilhelm Heidkamp og Lützow. Ubr. Kv WILHELMSEN LINE. Lott ca. 30 ubr. postkort med båter fra rederiet, samt noen bilder 300 m.m VK Samling postkort med norske og utenlandske båter. Alle er identifiserte. Br./ubr. Bør sees! 4580 VK Samling 70 postkort av gamle norske seilskuter der bare 10 er uidentifiserte. Mange uvanlige. Bør sees! 4581 Lott ca. 70 båtkort. Det aller meste utenlandske småkort. Br. og ubr. Noe varierende kvalitet, men mye fint Lott ca. 55 kort hvorav 14 småformat. Mest ubr, Både passasjerbåter og ferger. Bra kvalitet Lott 19 småformat, alle av norske båter. Br. og ubr. Bra kvalitet på det meste Lott 22 storformat norske kort. Br. 0g ubr. Bra kvalitet VK Blandet parti med 104 kort i småformat i perm med skips/båtkort/havner, VK VK Lott 37 kort med passasjerskip og Atlanterhavsdampere, bl.a. Cunard Line, White Star 400 Line og P & O line. 12 er A6. Br./ubr., mest bra kvalitet Mappe med 18 kort s/h m/båter fra P. MEIERS Rederi OSLO. Medfølger faktablad for hver båt. Alt i prima kval. 400 Utstykking av samling skipskort /2 ARENDAL. To seilskuter: Sørblomsten bygd 1807 foto Chattam 1876, eid av Arendalreder helt til 1892 da skuta ble forlatt, slept inn til Hull og kondemnert og Glimt bygd 1875 som Myrtle Holme solgt 1907 til Skobs A/S Glimt (Johan Klocker) senket av tysk ubåt U33 i Ubr., kv ATLANTERHAVSDAMPERE. ALLAN LINE. Fire kolorerte kort fra stor samling: Corsican, Victorian, Bavarian og Allan som er et reklamekort uten vanlig bakside. To er postgått , kv /2 ATLANTERHAVSDAMPERE. ANCHOR-DONALDSON LINE. Åtte kolorerte kort fra stor samling: Britannia, California, 2x Cameronia, Castalia, 2x Letitia og Transylvania, fire er postgått tallet, ett med Paquebot Belfast til Scotland, kv /2 ATLANTERHAVSDAMPERE. CUNARD LINE. Åtte kolorerte kort fra stor samling: Aquatania, Ascania, 2x Berengaria, Mauretania, Samaria, Scythia og Tuscana, ubr./br. 1927, kv /2 ATLANTERHAVSDAMPERE. CUNARD LINE. Åtte kolorerte kort: Carmania, 2x Franconia, Laconia, Lancastria, Samara, Scythia og en ukjent damper i North River, NY, fire er signert Ivan Rosenvinge. To postgått , kv VK ATLANTERHAVSDAMPERE. RED STAR LINE. 12 kolorerte kort fra stor samling: Bl.a. Belgenland, 3x Lapland, Zeeland. Resten er anonyme båter. Br./ubr tallet, var. kval ATLANTERHAVSDAMPERE. UNION CASTLE LINE. Fire kolorerte kort fra stor samling: Kildonian Castle, Armadle Castle og to ulike av Walmer Castle. To er postgått (-frim.), kv /2 ATLANTERHAVSDAMPERE. UNION CASTLE LINE. Fire kolorerte kort fra stor samling: Dunottar Castle, Arundel Castle, Norman, Dunbar Castle, ett postgått 1909, kv VK ATLANTERHAVSDAMPERE. WHITE STAR LINE. Lott: 12 kolorerte kort fra stor samling: Cedric, Cretic, Cymric, Doric, Homeric, Megantic, Oceanic, 2x Olympic, Pittsburg, Vedic, ubr./br , var. kval VK ATLANTERHAVSDAMPERE. WHITE STAR LINE. Lott: 12 kolorerte kort fra stor samling: 2x Adriatic, Baltic, Calgaric, Canopic, Cedric, Ceramic, Doric, Homeric, Laurentic, Majestic og Regina. Ubr./br , kv BDS. To båter: D/S Lyderhorn bygd 1906 for A. Sundsvall, solgt til Vilh. Torkildsen 1907, senket av tysk ubåt U 39 i 1916, og D/S C. Sundt bygd 1902, tilhørt Wilh. Hansen, senket av ubåt U-81 i 1917, begge i franske havner. Ene forsidefrankert, def. frim. Kv /2 BREVIK. To seilskuter: Cort Adelaer bygd 1868 i Brevik (Trosvik) hjemmehørende i Kragerø fra 1903, nedrigget til lekter og solgt til C. Larsen Fredrikstad 1913, postgått 1903 i Belgia, samt Planet bygd 1878 i Riga, solgt til A/S Planet 1901 (Otto Rudberg, Brevig), forlist i Nordsjøen 1906, ubr., kv D/S ANNAVORE av Farsund. Bygd 1883 som D/S Wally, solgt 1910 til Lundegaard & Stray, Farsund, videre solgt til Haugesund (A. Simonsen) 1916 og Kristiania (J. Jacobsen 1918) satt på land i Spania etter kollisjon. Kolorert kort. Kv D/S ASBORG av Kristiansand, bygd 1896, eid av Thv. B. Heistein, torpedert 1918 av tysk ubåt UC-75 i den engelske kanal D/S CAPRIVI av Bergen, bygd Eid av Kjær & Isdahl fra Minesprengt 1915, postgått i USA 1907, en smule beskåret v. side. Kv. 2. F /2 D/S ENA av Kragerø bygd 1908 av Fredrikstad Mek. Verksted for Haakon Kjerland, Kr.a., solgt til A.O. Lindberg 1909, sank 1911 ved Mull of Oa, Islay på vei til Wiborg med last. Sjelden. Ubr., kv /2 D/S EROS av Bergen. Bygd 1900 av Laxevaag Jernskibsbyggeri for Carl Konow, solgt 1917 til UK. Br., ikke postgått, kv /2 D/S HAVFRU bygd 1899 som Dag. Solgt til Helmer Staubo & co, Kr.a. Forliste i UK 1916, 13 personer omkom. Br., ikke postgått, kv D/S HELGA av Bergen. Bygd av Laxevaag Jernskibsbyggeri 1909 for Vilm. Torkildsen. Minesprengt under 1. verdenskrig. Kortet er postgått til Alger med forsidefrankering D/S JERV av Lyngør, Eid av T. Hansen, A/S Bjørn av Risør, Torpedert 1917, forsidefrankert, sendt i Frankrike F D/S MØRINGEN av Kristiansund, ved kai i Caen. Bygd Kolorert kort, postgått 1907 i Frankrike med forsidefrankering. Kv Obj.nr D/S PETER HAMRE, bygd 1901, eid av P.Hamre m.fl. i Bergen. Torpedert av 250 tysk ubåt UB omkomne. Kortet er utgitt i Belgia. Ubr., kv /2 D/S RENDAL bygd i Canada, ex Femund. 1924: Crisco Rederi, Kristiania, Rendal 250 fra 1928 for Ragnal Moltzau, Oslo i 1934 solgt til Bj. Tetlie, Trondheim som Einvik. Senket av tysk Ubåt 5. sept i Nord-Atlanteren. Konvoi SC-41. Kv /2 D/S RICHARD NORDRAAK bygd 1901 for Vilh. Torkildsen, Bergen. Torpedert Kortet er skrevet på i 1917, ikke postgått, kv D/S RYM av Bergen bygd 1908 ved Fredrikstad Mek. Verksted. Eid av et par 250 Bergensrederier. Gikk på mine fra tysk ubåt U 15 den , på vei fra Tyne til Rockfort med kull. 1 omkom. Ubr., kv D/S SANTIAGO i Calais. Bygd 1903 ved Fredrikstad Mek. Verksted. Eid av Otto Thoresens Linie, Kristiania. Solgt til Fred Olsen 1922, ubr., kv /2 D/S SARP bygd 1896 ved Akers Mek. Verksted. Eid av Brødr. Bjørnstad, Sarpsborg. Ubr., kv D/S STAMBOUL. Bygd 1908 i Newcastle. Eid av Otto Thoresen Line. Solgt til Italia 1920, senere til Latvia. Ubr., kv /2 D/S TELEMARKEN med dampen oppe i HOGGA sluser. (H. Wergeland), ubr., kv Uvanlig DRAMMEN. To seilskuter: Clan Graham bygd 1893 solgt til S. Bruusgaard Drammen 1911 og Nordlyset, tilhørt Bruusgaard & Kiøsterud. Ubr., kv /2 GRIMSTAD. To seilskuter: Løvspring bygd ved Gjømle Verft 1885, J. Jørgensen rederi til 1900, forlist i Australia samt Patria som ligger strandet på Chesil Beach, Deadman s Bay, England i Bygd 1898 i Fjære for A. Ribe, Grimstad. Ubr., kv KRAGERØ. To seilskuter: Forsete i Ostende havn postgått 1908 til Frankrike (satt i porto), samt Ispolen bygd i Tyskland 1865 eid av Jenselsen (A/S Jupiter ), solgt til Kristiania 1895, strandet og ble vrak i England Kv /2 LARVIK. To seilskuter: Araby Maid bygd 1868, eid av Engelstad i Larvik 1894, forlist 1903 og Inglewood bygd 1875 i England, solgt til Chr. Nielsen, Larvik 1899, eksploderte på Mandal havn Postgått fra Anvers (Antwerpen) til Liege Kv M/S BRANDANGER Bygd 1948 i Sunderland for Westfal-Larsen, Bergen. Solgt 1965 til Haiti, senere solgt til Bulgaria og hugget i Tyrkia. Br (-frim.). Kv /2 PORSGRUNN. To seilskuter: Salamis bygd 1875 i Aberdeen solgt 1898 til Leif Gundersen forlist 1905 i Stillehavet og Oberon bygd i Glasgow 1896, solgt til Peder Jacobsen 1908, solgt videre til Danmark 1916, kv /2 RISØR / LYNGØR. To seilskuter: Alcides bygd i UK 1892 solgt til Henrichsen i Risør 1912, senket av tysk ubåt U-54 i 1917, og Semantha, bygd i 1888, solgt til B.A. Olsen 1911, senket av hjelpekrysser Kronprinz Wilhelm 1915, ubr., kv To kort av D/S ROGN i Caen havn. Bygd Overtatt av Odfjell, Bergen Senket av tysk ubåt Ene datert 1915, ikke postgått, kv S/S ALF av Bergen. To mannskapsbilder ca Brukt, ikke sendt, kv S/S HARALD av Bergen. Mannskapet. Bygd av Bergen Mek. verksted Harald Irgens rederi. Solgt til Las Palmas Forliste 1930 utenfor Diego Suarez. Brukt, ikke sendt, kv /2 SANDEFJORD. To seilskuter, begge brukt i hvalfangsten: Fulwood, bygd 1885 i Southampton, kjøpt av Sandefjord Hvalfangstselskap 1910 og brukt som flytende hvalkokeri. Forsvant i 1920, 25 omkomne, samt Fortuna / Macquarie uten nærmere opplysninger. Ubr., kv /2 STAVANGER. To seilskuter: Bark Rackel bygd i Hoggenvik, Ryfylke 1886, Eid av E. Berentsen, Stvgr Solgt til SF 1908, samt Valerie (ex Clan Buchanan), bygd 1887 i Glasgow, eid av Ths. Berg , senket av tysk U-båt 1917 i Biskayabukta. Kv /2 TVEDESTRAND. To seilskuter: Bessel bygd 1869 i England, solgt til Christophersen i Tvedestrand 1900 forlist 1912 og Cambuskenneth bygd 1892 i Glasgow, solgt til Alex Bech, Tvedestrand 1909, senket av tysk ubåt 1915 (mannskapet berget). Kv /2 TØNSBERG. To seilskuter: Peterel bygd i Tønsberg/Nøtterøy 1876 for Otto Thoresen forlist 1903 på vei til Fr. stad, samt Cumberland ( Magnhild ) bygd i Canada 1876 solgt til G.C. Hansen Tønsberg 1891, forlist 1897 i USA. Julekort 4631 VK Stappfull skoeske med ca. julekort i storformat. Alle er brukte. Normalkvalitet. x julekort, derav 250 småformat, ves tallet og nyere. Videre album med 178 ubrukte kort jul/nyttår/gratulasjon, ves. småformat 1950/60-tallet VK Drøyt 80 norske jule- og kunstnerkort samt noen andre kategorier i småformat. Signerte og usignerte. Br./ubr. Noe var. kval. Bør sees Lott anslagsvis 300 småformat, fra frim.samlers rydding - ikke sjekket av spesialjulekortsamlere. Så det kan være ok innslag, ser en del signerte. Nyttårs- og påskekort inngår i en mindre grad. Mye stpl. i Trøndelag, og en del kort med julemerker som bindes. Mye god kvalitet. x 4635 VK Lott, ca. 215 jul- og nissekort 1940/2010. Det meste er eldre småformatkort. Observert over 30 sign. kunstnerkort, bl.a. Aukrust, Kittelsen, Gun, Elbjørg Øien, Coucheron, Erik von Krogh, Atelier Spange, Karl Dahl, Bernt Berntsen, Milly Heegaard, G. Elind, Rita L., George Schumann, Harrong, H. Tolstad, Lucie Lundberg, Karl Dahl, Ole Sigholt, Erling Nielsen, Trygve M. Davidsen m.fl. VK. x 4636 Ca. stk. nyere NISSEKORT, nesten alle A6 (ca. 15 stk. småformat). Fra stor samlerrydding, ves. god kvalitet, br/ubr VK Eske med julekort i småformat brukt mellom ca Normalkvalitet VK Lott 114 nyere nissekort, overveiende norske. Mest postgått, kv Gammelt brevalbum med 76 julekort, romantiske kort etc. Norske og utenlandske. Småformat. Fin kvalitet. Bør sees VK Eske med 160 julekort, nyttårskort etc. Signerte og usignerte, små og storformat, br./ubr tallet. Inkl. flere Thorsrud og Trygve Davidsen. Normalkvalitet Eske med vel julekort, gammelt og nytt, br./ubr. Bør sees VK Lott på ca. 135 julekort og andre kategorier, signerte og usignerte, de fleste postgått. Var. kval. Bør sees VK Lott på ca. 115 julekort, gamle og nyere, de fleste postgått. Medfølger 20 slitte stedskort. Var. kval. Bør sees Fin boks til julekort. Inneholder ca. jule- og kunstnerkort. Gammelt og nytt. Br./ubr. 400 Stort sett god kvalitet. Bør sees Lott ca. 310 småformat. Mange sign. Meste br. Brukbar kvalitet på det meste. 300 Reklame 4646 Franskspråklig reklamefolder for norsk tran fra Det Norske Fiskeriutsalg i Dunquerque. Samt en dekorativ etikett Huile de Foie de Morue. Fin stand VK Lott: 26 gamle og nyere reklamekort. Br./ubr. Litt var. kval. Bør sees. 56 Storauksjon april 2017

57 Obj.nr. Obj.nr. F FINMARKEN. Fint vignettkort med kirken (O. Østlyngen, Elvebakken 1901), postgått 250 Utstykking av samling Hilsen fra -kort Utstykking av dette materialet fortsetter videre på Storauksjon 199 (juli). F ALTENGAARD. 2-bilders med oversikt over militærleiren og innfelt bilde av 4 soldater 250 (O. Østlyngen, Alten 6, fotografert af trk. Jul e Nielsen, Alten), stpl. Alten 1901, kv. 2. Sjeldent. F ARENDAL. 1-bilders fargekort (No. 9). Postgått (-frim.), kv F /2 BERGEN. 3-bilders fargekort uten utgiver. Bergen er overstrøket slik at det blir Spitsbergen. Stpl. Vardø 1900, kv F /2 BERGEN. 3-bilders fargekort. (C & A Jordan, Torvet. No. 2428). Brukt, ikke postgått, 250 kv F /2 BIRKELUND. 2-bilders med bl.a. kirken. Uten utgiver, ubr., kv F BJARKØ. 2-bilders med motiver fra stedet (Lystryk O. Østlyngen, Elvebakken 1901 nr ), ubr., kv. 1. Uvanlig. F /2 BODØ. 3-bilders fargekort. (John Fredriksons kunstforlag No 1518), stpl. TUSTEREN 250 (MR - grad 5), kv F /2 CHRISTIANIA. 2-bilders fargekort. Soldater og oversikt (Emil Ellingsen & Comp., 250 Christiania). Postgått 1904, kv F /2 CHRISTIANIA. 4-bilders fargekort (Mittet & Roloff 936), postgått 1900, kv F CHRISTIANIA. 5-bilders fargekort (P.T. Mallings Boghandel). Postgått 1900, kv. 2. F 4658 CHRISTIANSSAND - 3-bilders fargekort. Brukt Meget tidlig kort. F CHRISTIANSSAND. 2-bilders fargekort (Bogbinder J. Johnsen, no 3174), stpl. 250 Byglandsfjord 1905, kv. 2. F /2 CHRISTIANSSAND. 3-bilders fargekort ( Faaes i Conradis Boghandel og hos V. 250 Simonsen, no 774), postgått 1899 til DK, kv F /2 CHRISTIANSUND. 2-bilders fargekort (Tilkjøbs hos Henrich Loennecken), postgått , kv F /2 DRAMMEN. Seddelkort (E. Jacobsen), stpl. Randsfj. Banens Postexp 1919, kv F /2 EGERSUND. 3-bilders s/hv. (Sven Larssens Bog Papirhandel / Granbergs K.A., Stockholm), postgått 1902, kv , kv. 2. F FLORØ. 2-bilders s/hv, bl.a. av Stabbens Fyr (J. Stephansen, Florø), postgått 1901, 250 kv. 2. F /2 FREDRIKSHALD. 5-bilders (E. Sem no 1422), ubrukt, litt skrift, kv F GLOPPEN. 3-bilders fargekort (F. Beyer 3555), ubr., slitte hjørner, kv F GUDVANGEN. 3-bilders fargekort (Brevkortautomaten 1524) postgått 1901 (-frim.), 250 kv. 2. F HAMAR. 2-bilders fargekort uten utgiver. Postgått 1899, kv F HAMMERFEST. 2-bilders fargekort. (Kristiania Lith. Aktiebolag) Postgått 1896 (!), kv F HAMMERFEST. 5-bilders fargekort. (G. Hagens forlag 1897) Postgått 1906 (-frim.), kv F HARDANGER. 3-bilders fargekort (F. Beyer), postgått 1897, horisontal brekk, kv. 2. F HARSTAD. 1-bilders med trykt jule- og nyttårshilsen fra C. Hansens (Chr. 250 Bergersen, Harstad), ubr., kv. 2. F HORTEN. 4-bilders fargekort (Hans I. Iversen, Horten), postgått 1895 (!), litt gulnet, kv, F KRAGERØ. 3-bilders fargekort (Møllers Bog og Papir), postgått 1902, kv F KRISTIANSUND N. 5-bilders fargekort (Forlagt av Kristian Kvande. No 1673), ubr., kv F LARVIK. 3-bilders fargekort (Theodor Lund, Larvik), postgått kv F4678 1/2 LILLEHAMMER. 3-bilders fargekort (Charlotte Barths Atelier), postgått 1901, kv F MANDAL. Seddelkort med sentrumsmotiv. Uten utgiver. Postgått 1907, kv F MOLDE. 2-bilders fargekort (Eilert Dahl), postgått 1899, kv F /2 NAMSOS. 2-bilders fargekort (O.C. Dahl), påtrykt nyttårshilsen, stpl. Fosslandsosen , kv F NORDLIGE NORGE. 3-bilders fargekort med Vardø, Svolvær og Nordkap (John 250 Fredriksson 1514), ubr., kv. 1. F /2 NORGE. 2-bilders fargekort med Maristuen Hotel og Jotunheimen (Brevkortautomaten ), postgått 1899 til Tyskland, kv F /2 NORGE. Med D/S Valkyrien og riksvåpenet. (Abel 30), stpl. TINGVOLD 1907, kv F /2 PORSGRUND. 1-bilders tysk utgitt kort med motiv fra Torvet. Postgått i Tyskland 1906, 250 kv /2 TRONDHJEM. 1-bilders med panorama (Brevkortautomaten 1530), postgått 1900 til 250 Italia, kv /2 TUNHEIM. 3-bilders s/hv. (M. Glückstadt & Münden, Hamburg 8311), ubr., kv Storauksjon april

58 Obj.nr. Stedskort Christiania/Oslo, gatepartier /2 HOMANSBYEN med trikk og folk (Abel 12), ubr., kv Uvanlig LANGGATEN. Fint motiv med Anette J. Nilsens butikk til venstre og med folk og barn i 300 gaten (Küenholdts kunstforlag no. 1110). Ubr. Kv Christiania/Oslo, øvrig F F F CHRISTIANIA. Flott lito, kartongkort med 3 motiver ca (Damm / Kr. Lith. Aktiebolag), ubr., kv. 1. CHRISTIANIA. ISSKJÆRING. Fint kolorert kort fra Østensjøvannet før 1905 (C. St. 1363) Postgått 1905 til Ostende. Ovalt firmastempel fra Lorentz Gjersöe Sailing & Steamship broker. Uvanlig. Kv. 2. Kartongkort fra 1893 fra firma GEORG BAUSBACK, forhandler av bl.a. sykler i Grændsegaarden. Ikke vanlig postkortbakside, men brukt som NOTA, datert Uvanlig tegnet motiv med sykkelkonkurranse i velodrom. F KRISTIANIA. Praktmotiv fra bryggen med folk og aktivitet i 1908 (J.A), liten påskrift, kv SKILLEBÆK. Gate-/parkparti kolorert, pent (M. Sørum 42), postg. 1910, kv. god 2. Christiania/Oslo samlinger/lotter 4695 VK Album med 243 ulike småformatkort, alle er i farger. Br./ubr., litt var. kval VK NORDMARKA. Eske med 180 kort, hvorav 167 småformat og 13 storformat i s/hv. Br./ ubr. Var. kval. Akershus 4697 AANEBY, HAKADAL. Myhrvold Landhandleri. Nærbilde med gammel bil utenfor. MIL bensinreklame og pumpe (Brødr. H. 563). Br Kv Uvanlig LANDHANDLERIET BERGMO. NESODDEN. Flott motiv, veldig uvanlig (u. utgiver). Br Kv LYSAKER HANDELSFORENING. Flott nærmotiv (Abr. Haraldsen). Br. ikke postgått. Kv x 4 Grei lott 18 småformat med var. innslag, bl.a. Aas (landbr.skolen), Drøbak, Hvitsten, Mellemfjeld, etc. Østfold FREDRIKSHALD. Skoleafdelingen i Vinterbivouak. Fint motiv med soldater (E. Sem). Postgått 1905, kv /2 FREDRIKSHALD. Fint kolorert kort med Colbjørnsens Støtte og forretninger (E. Sem), postgått 1902, kv FREDRIKSSTAD, ØSTRE. Fra Raadhuspladsen med marsjerende soldater (Østbergs forlag). Postgått 1904, kv. 2 pga. skrift VK FREDRIKSSTAD. Album med 84 ulike kort, hvorav 38 småformat, 12 storformat i s/hv og 34 i farger. Br./ubr., mest bra kvalitet HALDEN. Lott kort, mest storformat, et par små. Noe 1960-tall. Mest ubr. Bra kvalitet. Noen dubletter SARPSBORG. Lilletorvet med Victoria Hotel (L. Wang Henrichsen Bog og Papirhandel), postgått 1902, kv VK SVINESUND. Album med 57 ulike kort, hvorav 3 småformat, 14 storformat i s/hv og 40 fargekort. Ubr./br. Mest bra kval TISTEDALEN, FREDRIKSHALD. Kolorert med oversikt over bl.a. industriomr. (Jakob Olsen), udelt baks. Ubr., kv ØRJE, Rødenessjøen. Fint motiv med D/S Turisten sentralt (Normann 4). Brukt/ skriblerier, kv. god 2. Vestfold F FIVRING I JARLSBERG. Sjeldent kort med fint gårdsmotiv med folk, hest og kjerre 300 (SFF 1726 / A. Stensholt). Postgått 1908 til USA. Rødt linjestpl: Adresse incorrect - misdirected. Kv HORTEN, Storgaten. Flott sentrumsmotiv med basse kjøretøy (J.Sollies Bokh.), brukt, kv. 2/ HORTENS BAADBRYGGE. Udelt bakside. (Berg & Høegh 1903 nr 76867), postgått 1905, kv SANDEFJORD. Buttelnosfanger på seilbåt (Wilse / Schønberg 1328), postgått 1906 kv STAVERN. Meget uvanlig boligstrøk (Preutz 1044), ubr., kv. nær STUBBEN HOF. To meget uvanlige nærmotiver (begge Hornbæk). Br og Kv TØNSBERG, F. QUILLFELDT. Flott motiv fra butikkhjørnet til denne butikken på hjørnet 300 av Kammegaden, som solgte Manufactur, Herreudstyr, Undertøi, Skotøi m.m (u. utgiver). Br Kv TØNSBERG, Hötorvet. Uvanlig kort med en del handelsvirksomhet (I.M.Johannesen), ubr. 1913, kv. god TØNSBERG, Storgaten. Meget pent kort med mange detaljer (Küenholdt 1909), br. 1913, kv /2 TØNSBERG. Julehilsen fra Tønsberg. Fint tegnet kort med julenisser i gatene (Fredrik Winsnes 1908), postgått 1909, kv /2 TØNSBERG. Eske med 119 ulike storformatkort, hvorav 62 i farger, 56 i s/hv. Br./ubr. 300 Mest bra kvalitet /2 TØNSBERG. Tre bra kort med biler (Carl Falck, A. Mathiesen og privatkort), ett er 250 postgått 1936, kv TØNSBERG? Privatkort med to G-registrerte biler og deres sjåfører vinterstid. G skiltene ble brukt i Laurvig og Jarlsberg amt inntil Ubr., kv. 2. Uvanlig. x 4723 Fin lott 38 A6 s/hv med flere ok innslag, variert geografi. 450 x 4724 Grei lott 22 småformat med var. innslag, bl.a. flere Holmestrand. 450 Buskerud 4725 DRAMMEN. Lott 50 småformat. Br. og ubr. Mange fine. Litt varierende kvalitet DRAMMEN. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet Obj.nr HØNEFOSS. Uvanlig gateparti Hönengaten (J.H.K. 580). Ubrukt, noteringer, lette bretter, kv. litt svak NOREFJELL. Lott 48 kort, hvorav 6 småformat. Br. og ubr. Litt varierende kvalitet RINGERIKE. Fint kolorert Klevstuen (G. Hubert, 1903), postg. 1910, kv. 2. x 4730 Ca. 60 ulike A6 s/hv med flere ok innslag, bl.a. Nedre Buskerud. Mest bra kval. x 4731 Grei lott 19 småformat med var. innslag, bl.a. flere Drammen, Hvittingfoss, to Kongsberg 450 (disse krakilerte), Myking Sæter, etc VK Lott: ca 195 ulike storformatkort i farger fra BUSKERUD. Br./ubr. Litt var. kval. 300 Telemark KRABBESUND BEDEHUS. Indviet 22/8-20. Flott motiv med mange mennesker utenfor (H. Wergeland). Ubr. Kv. 1. F /2 KRAGERØ. Fra 250-årsjubileet 12. juli 1916 med mye folk og D/S HALDEN ved kai. Ingen utgiver. Ubr., kv Uvanlig KRAGERØ. Fra åpningen av AMTSUTSTILLINGEN 1909 (Eneret AFJ). Teksten omtaler resultatene av utstillingen. Stpl. Kragerø 1909 (-frim.), sendt til USA, kv KRAGERØ/BAMBLE. Lott 48 småformat i fint gammelt album. F /2 PORSGRUND. Fint 2-bilders farvekort av Hilsen-Fra -typen (H. Wergeland), postgått , kv PORSGRUND. Flott tobilders med sentrumsmotiver (H.Joh. Dyring 28429). Udelt bakside, brukt- ei postgått, kv. 1/ SKIEN. Flommen i 1927, dramatisk motiv, med mye av byen under vann (Erik St. Nilssen 571). Ubr., kv SVARTDAL. BLEKA KOBBERGRUBER (M.M. Lohne 237), datert 1908, ikke postgått, 250 kv. 2 pga flekk. Svært uvanlig Skoeske med ca. 575 ulike fargekort i storformat fra fylket. God kval. x 4742 Ca. 38 ulike A6 s/hv med flere ok innslag, bl.a. Hjuksebø, Rjukan, Kragerø. Mest kv og bedre VK Album med ulike storformatkort i farger. Br./ubr. Mest bra kvalitet. 300 Hedmark 4744 ELVERUM. Godt og uvanlig parti med etablissement Gudbr. Sætre til v. (2083/ Alfarheim 34). Br. 1907, kv. 1/2. F 4745 RØSTVANGEN. Nydelig fargekort over gruvesamfunnet (O 84, ellers uten utg.), ubr., 300 kv. nær VAALER Sparebank. Sjeldent sett bygning, tett på (Normann). Stpl. Solørbanens Postexp (grad 4), kv. nær 1. x 4747 Fin lott 33 A6 s/hv med flere ok innslag, variert geografi, og to stk. med Mjøsferga! Kv. fra 1 til 2/3. Oppland 4748 DOVRE. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet DÆHLIN, LUNNER (Hadeland). Fint gårdsmotiv med folk (NLR 356) stpl LUNNER 1911, til DK, kv GAUSDAL. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet JOHS. HAUGER Landhandleri. Ikke ellers stedfestet, uvanlig kort i vinterdrakt (Norsk Am. Foto-Co, Randsfjord), ubr., kv. nær JOTUNHEIMEN. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet. Noen dubletter. F 4753 LILLEHAMMER m/omegn. Mappe med 12 fotografiske prospekter utgitt av Vinsnes & Dahl. Mange fine motiver, bl.a. jernbanest. med damplok. Datert Balberg 1900 på omslaget. Litt løs LOM. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet NORD-FRON. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet. Noen dubletter SEL. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet /2 VAALEBRO. Fint motiv fra før 1905 med mann med håndkjerre og bebyggelse (GB 240), stpl. Ringebu 1904, kv VALDRES. Eske med 82 kort, hvorav 47 småformat og 35 i s/hv. Br./ubr. Litt var. kval ØYER. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet ØYSTRE SLIDRE. Lott ca. kort, storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet. x 4761 Eldre album med 96 småformat Gudbr.dalen, Jotunheimen, Rondane. Mange 650 GB-utgivelser, dog få sepia -utgaver. Bra variasjon med ok innslag Lott: 135 storformatkort i farger fra Oppland. Br./ubr. Mest god kvalitet VK Eske med ca. kort i storformat farger fra OPPLAND. Br./ubr., mest bra kval. x 4764 Fin lott ca. 45 A6 s/hv med flere ok innslag, variert geografi - dog mest oppi dalene. 450 x 4765 Grei lott 19 småformat med var. innslag, bl.a. Dombås, Valdres, Nordsæter. Kv. fra 1 til 3/ Aust-Agder F ARENDAL. Flott Hilsen fra Arendal med 5 småbilder (lokal utgiver: H. O. Nilssen, 250 Arendal 1060), postgått 1901 til Böhmen (ank. stpl. Weipert), kv ARENDAL. To bra kort: BLØDESKJÆR. Kolorert gateparti (uten utgiver) samt Barbu med Th. N. Throrsens forretning, (NK 1990). Ubr., kv. 1. F 4768 GJERSTAD. Meget flott lokalparti Egdalen, med veteranbil (Melaas), ubrukt kv STRENGEREID. Flott motiv fra fjordkanten med damper på vei ut (Carl Olsen). Ubr., kv. 1. Vest-Agder 4770 KR.SAND. Fint Markensgate med mange butikkskilt og detaljer (angitt Kr.sund!!!) (Oppi 22).Ubr., kv. god 2. F /3 MANDAL. 2-bilders fargekort Hilsen fra Mandal (Tilkjøbs hos K. Reiersen), br., ikke postgått, noe slitasje, kv MANDAL. Meget bra setrumsparti med vet.biler og folk (Oppi 115). Kv. 2 pga. skrift, postg Rogaland 4773 HAUGESUND. 23 ulike småf. med flere bra innslag, kv. 1 til 3/2, + noen nytrykk. F 4774 HAUGESUNDS HAVN. Meget uvanlig, kolorert og detaljrikt kort (S. Lothe nr. 1!!). Udelt bakside, ubr., kv. nær SAUDA. Flott, svært uvanlig havnemotiv med mange båter bl.a. M/S Tanafjord sentralt (ener. Figved), bak Muster -stempel fra tysk kortutgiver (Stengel). Noen noteringer, ikke postgått, kv. nær SAUDA. Kolorert oversikt med hus og en lokalbåt på litt avstand (Figved & Eide 1). Brukt, kv. 2. F 4777 SKJOLDEVIK. Nærbilde tettbebyggesen med damper (C. Storksen), ubr., kv F STAVANGER. Flott litho Hilsen fra Stavanger med 4 bilder (utg?.). Postgått 1897 til 300 Tyskland, skadet frim., kv. 2. F /2 STAVANGER. Litho HILSEN FRA STAVANGER med tre småbilder (John Fredriksons 250 kunstforlag 3255), ubr., kv SULDAL. For stedet uvanlig og kjekt motiv ved vannkanten (H. Hansen 1360). Ubrukt, kv. 2/ TUNGENÆS FYR. Uvanlig fotokort (Johs. Floor, Stavanger 6073), ubr., kv Storauksjon april 2017

59 Obj.nr. Obj.nr ØLEN. Fint lokalmotiv langs vei (Solheim & Lærdal/R. Mortensen). Stpl. SAUDE I RYFYLKE 23.XII.07 og postgått lokalt uten frimerke (!). kv ØLEN. God lott med 19 s/hv A6, med noe duplisering, ca. 12 ulike kort med flere gode innslag. Mest kv. 1-2, men et par pålimt papp/papir, og har/vil få en del mont.spor VK Album med 196 storformatkort, hvorav 114 farger og 82 s/hv. Br./ubr., mest bra kval. 300 Hordaland x 4785 BERGEN. Ca. 30 småformat med noen mellomgode / bra motiver. Mye kv. 2 og bedre. 400 F /2 BERGEN. Meget sjeldent tyskprodusert Grüss aus -kort med reklame for trykkeriet. 250 Litho. Ubr., kv /2 BERGEN. Uvanlig reklamekort fra SKIFER- & BYGGEARTIKEL-COMP. A/S med 250 hestekjøretøyer utenfor. Postgått 1914, kv F 4788 BJØRGUM skule, Voss. Sjeldent fotokort med nærmotiv, det er ant. friminutt da en del unger leker i skolegården (Fot. Braaten). Stpl. Mønshaugen 1928, kv. 1/ FANE. Næroversikt med husklynge (Eneret Fru Klokk, Fane pr. Bergen, 442). Postg. 1909, kv VK HARDANGER. Lott 44 småformat. Mange vanlige, noen brukbare. Br./ubr., var. kval. 450 F HILSEN FRA HARDANGER. 3-bilders fargekort. (Brevkortautomaten No. 1521), ubr., kv. 1.# F LØVVIK pr. SKAANEVIKSTRANDEN. Et par småbruk i 1912 (O. Ramsey, Bergen 2886). 250 Skrevet på, ikke postgått. Uvanlig TELLEVIK, Nordhordland. Liten husklynge ved fjorden, meget sjeldent sett sted (utg.?). Stpl. Indre Nordhordlands Posteksp. S 1926 med julemerke, kv. god TRANBRÆNDERIET PAA DØCHERHOLM. Uvanlig kort med 3-rings 277 = D/S Herdla, datert 1910, (skadet frim.), kv. 2. x 4795 Lott småformat med motiver ekskl. Bergen. Mye langsetter området ved Bergensbanen. 400 Knapt 30 kort + tre nytrykk /2 285 ulike storformatkort i farger. Ikke Bergen. Br./ubr., mest bra kvalitet. 350 Sogn og Fjordane EID. Fraa Aarsmøtet i Eid Starheim & Kjøllesdal hestelaug Med to flotte navngitte hester og mange tilskuere (Bakke Naustad). Ubr. Kv FARNÆS. Godt lokalmotiv med få hus (uten utgiver). Ubr., kv FLORØ, Strandgaden. God og uvanlig gateparti fra litt vanskelig sted (J. Stephansens 250 Bogh.). Postg. 1907, kv. 2/1. 4 VK LÆRDAL. Lott med 47 kort, hvorav 29 småformat, 6 s/hv storformat og 12 i farger. Ubr./ br. Var. kval. Bør sees SVÆRREFJORDEN. Godt lokalmotiv vinterstid med få hus (uten utgiver). Ubr., kv. 1/ VIKSDALEN. Meget spesielt postkort med Tunet-paa-Hetle og innfelt portrett av Mikal, Ole og Matheus Hetle (utgiver er H. Nic. Meyer, Bergen). Alle disse ble tiltalt i 1906 (og 2 dømt i 1907) for drap på naboen sin Henrik Hetle. Saken førte til omfattende presseomtale og en splittelse av lokalsamfunnet, da grunnlaget for dommene var utelukkende indisier, og de tiltalte hevdet hele tiden sin uskyld. Saken er blitt betegnet som den mest omstridte og omtalte strafferettssaken i norsk rettsvesens historie før Torgersen-saken i 1958, og Liland-saken i 1970, og de 2 ble frikjent på 1940-tallet. Se f.eks. og opi.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=8427&spraak_id=1&ptype=single. Stpl. NESTTUN 31.XII.07, kv. 1/ VK Lott: ca 425 ulike storformatkort i farger fra SOGN OG FJORDANE. Br./ubr. Mest bra kval. x 4804 Bra lott 38 A6 s/hv med noen ok innslag, bl.a. Grodås og Selje (begge to ulike), men også en del turistkort. Møre og Romsdal F 4805 EIDSBYGDA. Meget uvanlig lokalmotiv i farger med Eid, Haukeberg, Hatle og Eidsvold 300 (Joh. J. Eide 104). Stpl. meget uvanlige Eidsbygden (grad 8), et herlig kombiobjekt!!! 4806 FJÆRVAAGEN, Søndmør. Oversikt med brygge, kolorert, uten utgiver. Ubrukt men 230 påskrevet noe, gammel/feilskrevet navneform, meget uvanlig KRISTIANSUND N, Ramseygaden. Meget uvanlig gateparti (John Johnsen/fot. Engvig). Postg. 1909, kv. 2/3 pga. flekk og kantslit KRISTIANSUND. Brannen i Grand Hotel 1907, dramatisk og uvanlig kort. Ikke postgått, 350 påskrifter, privatlagd. Kv. 2. F 4809 KRISTIANSUND. Fint 5-bilders Hilsen fra (K. Kvande 1673), postg. 1899, kv. litt svak pga. lett svertesmuss. Ellers bra. F 4810 KRISTIANSUND. Flott kort med folkehav foran D/S Ganger Rolf og Hankø (G. 250 Sverdrup 560), ubr., kv. nær KRISTIANSUND. Vaageveien, kaien. Fint nærmotiv med to båter i 1909, ene heter Snap (H. Wærner no 1119), ubr., kv VK MOLDE. Lott 24 småformatkort. En del vanlige motiver. Noen brukbare. Br./ubr., mest 350 bra kvalitet SETNESMOEN. Uvanlig lott med 12 privatlagde, ubr. kort, de fleste med mindre bilder. 350 Ves. kv. 1. F 4814 SURNADALSØREN. Meget bra lokalmotiv Witeberg, med første postbilen på stedet 230 (Rex Simplex), utg. Skand. Kunstforlag No. 1). Postg. 1913, kv. 2, forsidepent, flekker bak /2 VALLDAL. Situasjonen i Valldal, efter Tafjordulykken (7. april 1934) (Enerett J. Ingv. Url.), ubr., liten hj.brekk, kv x 4816 VEIHOLMEN I SMØLEN. Godt tobilders, høyformat (A.B. No. 10/NLR), stpl. lokalt , kv VK ÅLESUND. Lott 20 småformatkort. Mest ordinært, men noe brukbart. Br./ubr., var. kval. x kort med overv. M&R, 22 småformat, 82 andre s/hv. Mange turistmotiver, mest Romsdal og Nordmøre. x 4819 Lott 47 A6 s/hv med en del bra innslag, samt 8 fargekort. Bl.a. en del Nordmøre, bl.a. 550 Valsøybotn, flere Sunndalsøra, Flemma, Surna, m.m. Mest kv /2 Eske med 244 kort fra Geiranger, Merok m/omegn, hvorav 116 småformat, 47 storformat i s/hv, øvrige storformat i farger. Br./ubr /2 Eske med 259 ulike storformatkort i farger fra Møre og Romsdal. Br./ubr., mest bra kvalitet. 300 Sør-Trøndelag AGDENES FYR. Uvanlig kort (ukjent utgiver nr 572). Stpl. med det spesielle toringsstpl. MØLNBUGT 1917, kv BARMANFJORD. Lokalmotiv gård Solbakken (Upu). Br. 1905, kv. 2 pga. allmenn 230 slitasje. F 4824 BERGET, Fröya. Knallkort med handelsstedet Benjaminsen og Sönner (utg.). Stpl. 300 Svellingen 1921, kv. 2 (lette hj.anm.) 4825 BJUGN. Lokalmotiv Furrunæs Meieri, godt (Brevold 61/NLR 648). Br. 1913, kv. 1/ BJUGN. Sjeldent lokalmotiv Brandvik, storgård med krøtter og folk (Brevold 251). Br , kv. 3/2 pga. noen nålestikk oppe. F 4827 BORÖHOLMEN FYR (Hitra). Svakt kolorert kort, meget uvanlig (utg.?), postgått 1918, kv. god 2, moderat kantslitasje BRÆKSTAD. Fin oversikt kaiområde med jekter og sviller på brygga (Fot. Jacobsen / NLR 527). Stpl. 1914, kv. nær BRÆKSTAD. Nærbilde Ørlandets Meieriskole, med folkeliv foran (NLR 900). Postg , mont.spor, kv. god 2. x 4830 CHARLOTTENLUND. Meget uvanlig Villa Solhaug (A, Røske), postg. 1908, kv svake flekker DALMÖENS SKOLE (Dolmøy). Flott og sjeldent nærbilde 4:de Kl (utg.?). Svakt 250 brukt, men slitt, kv. 2/3. F 4832 FLY. HOMMELVIK Sjøflyhavn (ST). Attraktivt kort med tre sjøfly, tankbil fra BP med 300 flybensin og passasjerer (Furunes). Meget uvanlig storformat med Skatval i bakgrunnen. Kv. 1, ubrukt, samme kort i kv. 2 kble omsatt for 3000,- (+ omk.) på vår 196-auksjon! 4833 FRØYA PRESTEGAARD. To sjeldne, privatlagde kort, ene vignettmotiv - dette ubrukt, 300 men kv. 2 pga. liten nålestikk. Det andre postg (Frøya, gr. 5), kv. god FRØYA, Stölan skole. Nærbilde, sjeldent sett (Skarbö, 3358), postg. 1937, kval. 2 pga. 250 lett smuss, ellers bra. F 4835 FÆVAAG (Fevåg). Meget uvanlig Smevigs Handelssted, gårdsanlegg (J.T.Sv.-Dr.). 275 Ubrukt, men lett kantslitasje og liten brett, kv. (svak) 2. F 4836 FRØYEN. Meget uvanlig lokalmotiv Vikan med gård ved sjøen (St. Wold), postg. 1912, 275 kv. 2/ HAMMERVIK, Frøein. Vakkert, kolorert to-bilders, men skjemmes av mye blyantskrift 250 (NLR 420). Stpl. på båt, kv. 3 - ellers meget god kval HASSELVIKEN. Meget bra oversikt bryggeområder (Oppi), prima ubrukt HASSELVIKEN. To gode lokalmotiv Næbb, vinter og sommerbilde (Stvgr. For og 300 Fot Hassel 53). Postg og 1912, kv. (god) HEIMDAL. Samme motiv tett på og på avstand, uvanlige! (ene B.R.Skjeflo 31), postg /13, kv. 2/svak 2 pga. skrift. Ellers bra HESTVIK (Hitra). Lokalmotiv Strandheim, med sjøhus osv. (Werner 1906), meget 250 uvanlig. Stpl. Søpostkontor No. 3 A Kv. 2/3 pga. ymse bruksspor HESTVIK (Hitra). Lokalmotiv Strandheim, meget uvanlig kort (Oppi 90), stpl. lokalt IIL , kv. 1/2. F 4843 HOLTAALEN. To meget uvanlige lokalmotiver Tronsaune (Aunegrenda) og Midtaune 250 (begge nr. 374, fra?). Postg. 1912/21, kv. nær 1/ HOMMELVIK Folkeskole. Nærbilde med skokkevis av elever (I. Granhus), meget uvanlig. Stpl. Levangerb. Posteksp. 1920, kv. god HOMMELVIK. 10 småformat med flere bra innslag, ett tobilder - men mye skrift, ett meget uvanlig over østsiden av fjordbotn, ett godt vinterbilder, flere Nahlin-kort, men også ett kort fra mappe. Mest kv. 1-2, de fleste brukte - poststpl. tilbake til HOMMELVIK. God og detaljrik oversikt mot øst (H. Ericsson), br. 1923, kv. 1/2. F 4847 HOMMELVIK. Høyst uvanlig, og fint kort tatt mot vest og Stavsjøfjellet (H. 250 Handelsforening/Thjems Kunstforlag 941). Postg. 1910, men kval.anm. bak, forsidepent, kv. svak HOMMELVIK. Meget sjeldent utbrettskort (3-bretter) med panorama mot nord (utgiver?), 300 ubrukt. Kv. nær HOMMELVIK. Oversikt mot nord, to like kort (D. Furunes), dog uten og med hvit ramme, 250 begge småformat. Ett postgått ca. 1947, kv. nær HOMMELVIK. Seks fine A6 oversikter s/hv, i tillegg ett av disse også i fargeutgave, samt 350 ett uvanlig kort Muruvik - oversikt mot vest. Br./ubr., kv. 1 og til god HOMMELVIK. Sentrumsparti med samme bygning i to vidt forskjellige utgaver: det 300 eldste postg (uten utg., frim. mgl, kv. 2/3 pga. krakilering). Det andre postg i kv. nær HOMMELVIK. To bra, og uvanlige vintermotiv, ett mot sør, ett mot nord, begge med 300 krysseren Berlin i havnebassenget (H. Wahl, A. Sandström). Ubr., kv. nær HOMMELVIK. To like gatepartier, ene med H. Aktie Handelsforrening til høyre, andre 325 (utg. Furunes) med H. Samvirkelag. Meget uvanlig og int. lott med tidsperspektiv, kortene i kv. (god) 2. Ingen brukte/daterte HOMMELVIK. Uvanlig utsnitt mot havneområdet (senere Djupvasskaia) (Hj.R.Johansen 186). Postg. 1921, kv. nær 2/ HOSTOEN, Orkedalen (Hoston). Nærbilde storgård fra meget sjeldent sett grend (NLR ), postg. 1919, kv. 2/ HOVDE, Lammø, Hitteren. Svært uvanlig lokalmotiv (J.P.Hovde), poststpl. Monsøen (gr. 6!), kv. 2/3 (svakt smuss + hj.brett) HÆGAASEN, Hitteren (Heggåsen). Nærbilde ved fjordkanten (St. Wold), stpl. på 250 stedet, kv. 2/ KJERRINGVAAG, Hitteren. Lokalmotiv, stor gård, meget uvanlig sted (St. Wold). 230 Skipstpl. 1909, kv. 2/1. F 4859 KJØLI GRUVE seet fra Syd (Reitan). Flott kort med vignettmotiv (NLR), stpl. Reitan , kv. 2/1. Svakt smuss KLÆBU PLEIEHJEM. Oversikt over datidens enklere bygningsmasse (A. Röske). Postg. 1934, kv KLÆBU. Oversikt gårder og kirken, sjeldent med bra bygdemotiv fra Klæbu (B.R.Skjeflo 28), postg. 1909, kv. 2/1. F 4862 KLÆBU. Oversikt kolorert med Plæie og Arbejdshjem med omgivelser, mot SV (Chr. 250 Andersen, Aalborg), postg Kv. nær 2, fargekort fra Klæbu fra denne tiden er meget uvanlige!! F 4863 LØKKEN VÆRK. Meget bra motiv fra Fagerlia, med malmtog i forgrunnen (K. Aug. 230 Berg 184), seint brukt LØKKEN VERK, Fagerlia. Sjeldent sett lokalmotiv av den nyere delen av gruva (Foto 230 Bayer), ubr., kv LØKKENS GRUBER i Meldalen. Uvanlig oversikt mot Bestyrerboligene. Utg. =?, flekkete bak, postg. 1908, kv. god 2 på fronten LÖKKENS VÆRK. Flott og uvanlig kort med oversikt over Faktori tilh. gruvene (H. 230 Werner 1199). Postg. 1910, kv. 2. Hjørnebrett LØKKENS VÆRK. Uvanlig tobilders (eneb. O.F., NLR). Poststpl. 4-rings 225 (Kvam), 300 sjeldent sett. Godt objekt. Kortkv. nær MALVIK Handelslag. Nærbilde av butikk (J. Benkow (meget uvanlig utg.)). Postg. 1942, frim. brutalt fjernet, derav kv. svak 2 - eller bra MALVIK kommune. Åtte ulike kort fra Vikhamar i vest, til Muruvik i øst, inkl. 4 bra fra Hommelvik, kv. 1 til svak 2. I tillegg ett gammelt kort med mannskapet på krysseren Berlin som lenge lå i fjorden ved Hommelvik MALVIK. Meget bra gårdsmotiv, og videre østover i bakgrunnen (M. Wangberg), stpl. lokalt Malvig Kv. nær MALVIK. Nærbilde Haugmarka Helseheim, meget uvanlig (Normann 10735), brukt, udatert, kv MALVIK. To meget uvanlige lokalmotiver, hhv. Vikhammar og Saksvik (Ericsson 179, br ), og Midtsan og Kindseth (Ericsson 182, br. 1914). Kv. god 2 og 1/ MALVIK. Tre gode, helt ulike oversikter mot nord, nordøst og øst, kv. fra 1 til god MELANDSJØ, Hitra. Godt lokalmotiv med kirken bak (Schrøder, tidlig fra disse!). 250 Påskrevet, kv. nær MELANDSØ, Hitteren. Rolig boligstrøk, uvanlig (IOGT norske forlag). Poststpl. Hitteren 1912, kv. 2 - lett smuss. Storauksjon april

60 Obj.nr MURUVIK. Tre småformat, to ganske like oversyn mot vest - ene kolorert (Mittet 46), 350 og ett uvanlig nede i havneområdet med del av industri (J.F.Svendsen 31899). Meget uvanlig lott NORDBOTN (Hitra). Meget uvanlig kort med vignettmotiv med brygge og hus, ikke 250 stedfestet, men stpl. her (grad 3) 1908, og påtrykk julehilsen. Flyfotobilde i dag matcher bildet. kv. nær NORD-DURÖY (Norddyrøy). Godt og uvanlig motiv med husgruppe ved sjøen (A. Chr. 250 Hagen). Stpl. lokalt 1935, kv. god 2. F 4879 NÆSSET, Kløven, Nordfrøyen. Meget uvanlig lokalmotiv med en del hus i bakgrunnen 275 (Stvgr. For. 3981), pent stpl. Uttrøndelagen Posteksp. D OPDAL, Aune. Godt motiv med Hotelströket (O 90), ubr., kv. 2/ OPHAUG, Ørlandet. Oversikt gårder og det som nesten ligner opptog (NLR 539), stpl. lokalt 1911, kv. nær ORKEDALEN. Nærbilde Landsgymnasiet Follo, meget uvanlig (utg.?). Påskrevet, kv ORKEDALSÖREN. Gateparti tett på Tandlæge Moxnes (privatlagd), brukt, kv. litt 250 svak ORKEDALSØREN. Meget uvanlig gateparti Kaares gate (NLR 592), postg Kv ORKEDALSÖREN. Vintermotiv ved Apotheket (utg.?, postg. 1908, kv. 1/ RAAKVAAG i Sjørnen. Bra oversikt fra sjeldent sett grend (Sjønøst 132/NLR 1505), br. 1912, kv. 3/2. F 4887 RAAKVAAG. Meget uvanlig og godt kort med meget svak kolorering (Stvgr. For. 3579), 250 stpl. på stedet 1909 (gr. 4), grad 2 pga. skrift ellers meget bra RAMSVIK (Skjørn). Meget uvanlig lokalmotiv med kirke (utg.?). Postg., men frimerke 230 brutalt fjernet, derfor kv. 3/ RANHEIM. Fire småformat, dels ikke-uvanlige, mens det beste Være i Strinda er 300 beklipt RISSA. Meget uvanlig tobilders med gårdsmotiver Gröning og Nijgard (utg.?). Brukt, 275 kv. 1/2. F 4891 RISSEN. Kolorert motiv mot brygge og sjøhus (utg.?). Postg., frim. mangler. Kv. svak pga. noe patina, ellers bra. x 4892 RØROS. 11 småformat med stort sett trad. motiver, noe VK /2 RØROS. Eske med 112 kort, hvorav fire småformat, 16 storformat i s/hv og 92 i farger. 400 En billedmappe inngår også. Ubr./br., mest bra kval. x 4894 RØROS. Stort lott med ca. 65 A6 s/hv, mange vanlige og lett duplisert, men ok innslag RØROS. Uvanlig 3-bilders i høyformat, storbildet med butikkhjørne (St. P. 70). postg. 1913, kv. god 2 - småflekker. F 4896 SAUØ I FROAN. Herlig motiv med små og store båter inkl. D/S Levanger (B. Sjønøst /R. 997). Stpl. på båt 1909, kv. 2/3 pga. smuss, ellers bra. F 4897 SAUØ i Froan. Meget bra tobilders bl.a. med fyret (B, Sjønøst nr. 116, 1907), stpl. IIL 250 Halten 1909 (grad 4), kv. 2/ STADSBYGDEN. Godt parti med husgruppe med Meieri og Handelssamlag (Anton 230 Röske), brukt, ikke datert, kv. nær STADSBYGDEN. Nærbilde Vemundstad Skole (utg.?), brukt, kv. 2/3 pga. kantslitasje og småprikker SULEN I FOSEN. Nærbilde bebyggele fra sjøsiden med brygger, postg. 1935, kv. 2/ SULEN I FOSEN. Oversiktsbilde over sundet, mot hovedbebyggelsen (utg.?). Ubr., kv. god SVORKMO Handelssamlag. Nærbilde (NLR 457), br., kv. 2, lette hj.bretter og svakt smuss SVORKMO. Nærbilde Villa Fjeldheim, nærbilde. Uten utg., udelt bakside av hovedhuset på dette myteomspundne byggverk i Meldal. Ubr., kv. god THAMSHAVN, Orkla Metal A/S. Uvanlig oversikt anleggene, mot SSV (Sødahl). Påskr, kv. 2/3 pga. tynnhet bak. Ellers bra. F 4905 TINBODEN, BJUGN. Vakkert lokalmotiv ved fjorden med brygger (Brevold 245/NLR ), lett brukt, kv TITRAN, Handelsstedet Georg Lund. Bra motiv av bygningsmasse (Shrøder), stpl. 230 Gurvikdal 1943, frim. avrevet, kv. svak TITRAN. Flott, kolorert kort over havneområdet, meget uvanlig (utg.?). Stpl. lokalt 1917, 300 kv. 2 - mindre forsideanm TITRAN. Tre ulike sommerbilder, fine havnemotiver, div. utgivere. Ubrukt, kv. fra 1 til 2/ TITRAN. Tre ulike vinterbilder, Ytre Havnen x2 og Indre Havnen, alle Fot. T. Næss/ener. 350 Math. Gaustad. Ett postg. 1917, de andre ubr., kv. fra 1 til god 2. x 4910 TRONDHEIM. God samling ca. 55 ulike småformat uten de fleste vanligste motivene, 650 bra gatepartier, dels uvanlige. Noen få kolorerte, kv F 4911 TRONDHEIM. Knall jernbanemotiv med togsett på bro mellom Heimdal og Selsbakk 250 (ca. Buenget?) (L.E.Hovde). Postg (?), kv. 2/3 pga. hardt fjernet frimerke og noe smuss TRONDHJEM, Kanalene. To rel. bra og uvanlige kort, ett kolorert, ett meget bra Fra 275 havnen. Br./ubr., kv. nær TRONDHJEM, Krambodgaden. Flott og ganske så uvanlig kort (S. Øyen 44), postg. 10, frim. hardt fjernet. Kv. 2/3. F 4914 TRONDHJEM. To fine Hilsen fra (Brevkortaut og 1530). Ubr., kv. nær UDHAUG. Detaljrik oversikt over bukta, mot øst (utg.?). Stpl. lokalt 1908, kv. 1/ VALDERSUND under Bankfisket. Flott motiv med hektisk liv på kaien (T. Næss). 230 Ubr., kv VALDERSUND Skipsverft. Meget uvanlig kort (utg.?), postg , kv. god VALDERSUND, Butikken. Flott tobilders med interiørscener med folk (utg.?), prima 250 ubrukt. F 4919 VALDERSUND, Telegrafstationen. Godt nærmotiv (Brevold 119 (eller 19)), postg. 1908, 250 kv. nær VALDERSUND. Fire ulike småformat med bra motiver, men kv. fra 1 til 2/3. Postg /34, ett med pent T.hjem-Namsos A VALDERSUNDS Skipsvarft. Nærbilde (T. Næss), ubr., kv. nær 1. Meget bra kort! VIKHAMAR. Oversikt over skrinn bebyggelse, men kort herfra i småf. er meget uvanlige x 4923 (Normann 10734). Prima ubr. Bra lott 30 A6 s/hv med mange ok innslag, bl.a. Oppdal, Dolmøy by, Garli, Kotsøy, Støren, Orkdal, m.m. Nord-Trøndelag 4924 FROSTEN. Meget uvanlig Gaarden Hjelde (2253 fra??), ubrukt, litt fargekritt bak, kv. god 2. F GJÆSLINGERNE. Oversikt over stedet. (Anthon M. Bradszægs forlag, Abelvær), stpl. 250 SØRGJESLINGERNE 1905 (grad 7), kv HØYLANDET. Meget uvanlig lokalmotiv Hjorten, vinterbilde (St. Wold). Postg. 1909, 250 kv. god LEVANGER. Sjeldent 4-bilders kolorert (B. Thurn-Paulsen), postgått 1907, kv. nær F 4928 NAMDALSEIDET. Meget bra kort paa automobiltur (A/S Indtrøndelagen), stpl. 300 Beitstaden Kv. nær RUNGSTADVANNET, EGGE. Meget bra kort med vet.biler fra utflukt (G.M. Behrends). Kv. 2, mindre hj.brett. 450 Obj.nr. F 4930 RØDHAMMEREN (sør for Namsos). Knallmotiv fra Dampskibsbryggen, med damper, 300 veteranbil nr. 1 og folk (G.M.Behrends). Ubrukt, kv. 1/2, toppkort!!! 4931 SKATVAL. To ulike Alstad Østre i forsk. retninger (Widerøes og 36182), br. 1952, 250 skadde frimerker. Kv. 2/ SKJELSTADMARKEN. Knallkort med Korstad Meieri og Hegra Samv. filial, nærbilde 300 (utg.?), ubrukt, kv. svak 2 pga. smånagg oppe. Medfølger et privatlagd familiebilde som også skal være fra samme grenda, kv. 2, ubr SKJELVAAGEN (Inderøy). Meget uvanlig kort mot brygge og husgruppe (Th. 230 Strandenæs/236 C. Sund). Ubrukt, kv. 2/ STENKJÆR. Flott motiv med vet.biler foran Postkontoret (G.M.Behrends). Brukt, kv. 2/3 pga. lite synlig midtbrett STENKJÆR. Nærbilde Langlies hotel, uvanlig gateparti (NK 2120). Ubr., kv. god /2 STIKLESTAD Tusenårsjubileet med masse folk. Kirken i bakgr. Uten utgiver. Stpl. Stiklestad 1931, kv STJØRDALSHALSEN 17. MAI Faneafsløring ved Brugseier Øverland. (NLR), ubr., kv. 1. Uvanlig VÆRNES (?). Sju meget uvanlige, privatlagde kort med dels bygging av leir, og leirområdet. Ubrukt, kv. ca. 2. Vi er noe usikre på stedsangivelsen, da vi savner en del topografi rundt leirområdet, men uansett uvanlig lott. Nordland ALSTAHAUGVAAGEN under Petter Dass-avsløringen (1908). Med et lite naust og endel båter på vågen. (NK 3018), ubr., kv. 1. F 4940 HERØHOLMEN. Meget godt motiv med damper ved kai og tekst folkeafstemningsdagen :de August 1905 (Harald Johansen, lokal utg.). Br., kv. 1/2. F /2 MOSJØEN 1STE MAI (1913) med større folkemengde ved Loge Haarek (J. Svendsen, Mosjøen no 55), postgått 1913, kv Uvanlig NARVIK. Første Malmudskibning 1903 (Narviks boghandel), postgått 1903, kv. 1. Uvanlig STØT. To meget uvanlige kort, ett Angbaaden i kv. 2, ett oversikt havnebassenget i kv pga. hjørneskade. Begge eneb. Sørensen, Støt, ubrukte STØVSET. Svært uvanlig privatlagd kort med vignettbilde og julehilsen, poststpl. I22 samme sted 1959, også uvanlig. Kv. god SULITJELMA. Bebyggelsen mot vest (Mittet 8). Ubr., kv SULITJELMA. Tre stk. Granhei, Saulo og Kirken, kv SVOLVÆR. For stedet meget uvanlig kort med Hotel Lofoten og annen aktivitet (Mittet 67). Postg. 1948, kv. god 2. x 4948 Mindre, men bra lott 20 A6 s/hv med ok innslag, bl.a. Fauske, Stamsund, Narvik, Mosjøen, m.m VK Lott: ca 250 ulike storformatkort i farger fra NORDLAND. Br./ubr. Litt var. kval. 300 Troms 4950 TRÄNÖ PRESTEGAARD. Oversikt storgård fra sjeldent sett sted (utg.?), poststpl. Senjen-Tromsø Posteksp. 1906, kv. svak 2 pga. skrift - ellers god kval.! 4951 VK Lott: ca 175 ulike storformatkort i farger fra TROMS. Br./ubr. Mest bra kval. 250 Finnmark HAMMERFEST. 22. JULI Bautaafsløringen paa hundredeaarsdagen til Minde om Borgernes forsvar mod Engelskmændene i Aaret 1809 (A. Kallands forlag), postgått 1909, kv. 1. Uvanlig /2 185 kort med 81 småformat, 19 s/hv storformat og 85 fargekort + en fotomappe, Nordkapp-diplom og 5 eldre fotografier. Regionale lotter x 4954 AGDER. Fin lott 35 A6 s/hv med flere ok innslag, variert geografi, best på Aust-A VK AGDERFYLKENE. Album med storformat i farger. Br/ubr., mest bra kvalitet. 300 x 4956 MIDT-NORGE. Fin lott eldre og nyere Møre, Trøndelag i hovedsak, med en del ok innslag NORD-NORGE. Fotoalbum med ca. storformat, noen s/hv, noen samisk motiver, grei blanding NORD-NORGE. Småhandlerlott med ca. (?) kort små- og storformat i prisete plastlommer, ves. fra byene. Småformat med mye turistkort, men ofte god kvalitet TRØNDELAG. Ca. 180 kort mest storformat i album, inkl. noen ok småformat Verdal, ellers mest nyere inkl. s/hv A6. Det meste er Nord-Tr.lag og generelt fokus rundt Verdal, men bak ca. 20 kort av nyere dato Røros /2 TRØNDELAGFYLKENE, ikke Trondheim. Lott 174 kort, hvorav 36 småformat, 28 storformat i s/hv og 110 fargekort. Var. kval. Samlinger/lotter postkort 4961 Stort, nyere album med 396 kort, vekt på norske småformat stedskort. Dog inngår mange typer kort her, men fin og variert blanding, med ok innslag Skoeske full av storformat stedskort mest fargekort, dels i plastlommer. Bra blanding Skoeske med stedskort alle typer, fra mange småformat (disse ves. turistkort), til 1 nyere fargekort. Mye bra kvalitet Lott ca. kort, løse og i div. album. Mye småformat. Stedskort, julekort og annet. Br. 1 og ubr. Litt varierende kvalitet, mye bra. Inkl. noe utenlandske. Fin lott Skoeske med stedskort, ves. storformat og stor andel fargekort x 4966 HOTELLER. Samling ca. 115 ulike hoteller og overnattingssteder, fra en god avd. med 1 gamle småformat til nyere. Noen få med kval.anm., mest god kvalitet VK Album med s/hv stedskort utgitt av NORMANN. Br./ubr., mest bra kvalitet Album med stedskort i storformat s/hv. Br./ubr., jevnt over god kvalitet Gammelt brevkortalbum med ca. 173 småformatkort. De fleste er stedskort. Br./ubr. Litt var. kval. Bør sees VK Samling 175 kort i album, hvorav 145 småformat. Stedskort og mange båtkort samt noen hilsen fra -kort. Blandet kvalitet. Bør sees. x 4971 Gammelt album med 150 småformat, vekt på KRISTIANSUND og motiver fra Kroningen i Trondhjem 1906, sendt til samme familie. Bl.a. 12/13 bra Kr.sund, noen gatepartier/ oversikter Molde, Trondhjem, Gudbrandsdalen, men også betydelig antall kort med romantiske motiver, snev av julekort, noe utland, etc. Må sees! x 4972 Skoeske med flere stedskort A6, noen svært få andre størrelser, samt noen få små 900 billedmapper Parti med ca. 150 småformat, overv. norske stedskort, fra stor innlevering, de fleste i plastlommer. Ikke de store bombene, men spredt geografisk Lott ca. 930 norske storformat stedskort. Ubr. Veldig bra kvalitet. x 4975 Eske med 4/ kort ves. stedskort med mindre andel julekort (kun småformat av disse). Stedskortene overveiende A6, men bra andel s/hv, og innslag av mellomgode kort. Fra bo. x 4976 Mindre, men kurant lott med 155 kort, derav 65 stk. småformat. God andel stedskort i begge størrelsene, og en del fra Møre & Romsdal. Generelt en del bra innslag, men også turistkort. Noen nytrykk stjeler ikke mye inntrykk Lott ca. 250 småformat i tre gamle album. Ulike typer kort, svært få stedskort. Br. Noen få utenlandske. Litt varierende kvalitet Storauksjon april 2017

61 Obj.nr. Obj.nr VK Blandet parti med ca. 85 norske kort div. motiv i småformat, VK VK Drøyt 80 norske kort i småformat og tre i storformat. Mest stedskort. Br./ubr. Noe var. kval. Bør sees Gammelt brevkortalbum med 178 kort av allehånde motiver. Romantiske, pregetrykk, humor, julekort etc. Ikke stedskort. Det meste er norsk. Mye gammelt. Ikke sjekket for baksider Eske med topografiske kort fra Norge. små- og 400 storformat. Bør sees Lott ca. 300 småformat, det meste julekort samt en del annet. Bra kvalitet. x 4983 En mindre antall halvbra kort fra usolgte onlineobjekter, for det meste enkeltkort. 18 objekter med til sammen 21 kort, bl.a. Harstad, Dale i Sunnfjord, Kirkenes, div. Agderkort, Stavern, Verdal, m.m. Oppr. utrop var 1950, Parti med anslagsvis nærmerer stedskort derav ca. 2/3 småformat. Overveiende turistkort og mange fra Christiania. Normal/bra kvalitet Isboks stappet av det som må være en del over 300 A6 stedskort, tils. bare fargekort. Ikke sjekket Eske med topografiske kort fra Norge. Overveiende storformat, ca. stk. Bør sees Lott ca. 350 norske storformat stedskort. Ubr. Veldig bra kvalitet Lott ca. 210 storformat s/hv stedskort. Br. Litt varierende kvalitet. x 4989 Restparti med vekt på Sørvest-Landet med noen mellomgode kort, inkl. ni usolgte enkeltkort-lotter fra online (tidl. utrop 950,-). Ingen av disse med i fotoeks. nå, dog er småformatene nokså vanlige inkl. Voss/Hardanger. Div. fra Haugalandet, noen moderne/ nytrykk, men vekt på s/hv-perioden NORD-NORGE. Album med fargekort i A6. Br./ubr., mest bra kvalitet SØR-NORGE. Album med nær fargekort i A6. Br./ubr., mest bra kvalitet Lott: 140 fargekort i A6, alle med hvit ramme, fra 50- tidlig 60-tallet. Br./ubr. Litt var. kval VK Blandet parti med 30 norske kort i småformat. VK. x 4994 VK 21 småformat (flere Narvik) og 5 storformat, litt var. kval Fotoalbum med kort, stedskort, kunstkort, m.m., mye i storformat. Mye bra kval Lott storformat stedskort i farger i lite album. Br. og ubr. Jevnt over god kvalitet Lott ca. 65 storformat stedskort. Br. og ubr. Noe varierende kvalitet Lott 50 stedskort hvorav 7 småformat. Br. og ubr. Bra kvalitet Lott 40 stedskort, hvorav 13 småformat. Br. og ubr. Bra kvalitet. 0 Parti med anslagsvis ca. A6 stedskort inkl. en viss andel s/hv, tils. Hele landet. x 1 50 småformat med noe ok innslag. 2 Lott ca. 210 småformat i to gamle album. Ulike typer kort, svært få stedskort. Br. Noen få utenlandske. Litt varierende kvalitet. 3 Lott ca. 400 storformat stedskort. De fleste ubr tall bra kvalitet. 4 Eske med vel norske stedskort. Stor- og småformat. Br./ubr. Bør sees! 5 Lott ca. 150 kort, mest småformat. En del stedskort og mye annet. Br. Brukbar kvalitet. 6 Fire flotte HILSEN FRA -kort; Hardanger, Chra., Geiranger og Gudvangen, ves. 3-bilders. Bl.a. tre stk. utg. Brevkortautomaten. Ubrukte, kv. 2 -, svake pressmerker i hjørner og svakt smuss. 7 Lott ca. 280 norske stedskort, hvorav 75 småformat. Bra kvalitet på det meste. 8 Eske med 4- norske topografiske kort og en del temakort. Stor- og småformat. Bør sees. 9 Lott ca. 40 stedskort, hvorav ca. 15 småformat. Flest br. I bra kvalitet Lott ca. 40 stedskort, hvorav 24 småformat. Br. og ubr. Bra kvalitet Lott 45 småformat stedskort. Mest br. Noe varierende kvalitet Lott ca. 115 småformat og 80 storformat. Det aller meste er julekort, ingen stedskort. 400 Mest br. Mye bra kvalitet Lott ca. 550 kort, ca. halvparten småformat. Mest julekort, og en del andre typer. Br. 400 Varierende kvalitet VK Album med 300 småformat i farger med motiver av barn, damer, romantiske etc. Br./ 300 ubr., normalkvalitet Lott 70 storformat stedskort. Br. Litt varierende kvalitet Lott ca. 110 storformat norske. Det aller meste stedskort, noen bunad og skipskort også. 300 Br. og ubr. Bra kvalitet Lott ca. 40 småformat, to båtkort, resten stort sett stedskort. Br. Litt varierende kvalitet. 300 Diverse 5018 Boks med 5- temakort, en del signerte. Bør sees! 5019 VK DAMER MED HATT. Uvanlig tema. Samling med 182 gamle kort i småformat. Varierende 400 kvalitet. Ubr./br. Bør sees DET NORSKE AMERIKA. Lita mappe med 50 private fotokort. Noen er postgått tidlig 400 på 1900-tallet. Litt var. kval ELVIS. Lott 12 div. storformat. Ubr. Kv FLY-kort. Tidlig kort i småformat Kiewit-Hasselt - Appareil Voisin (G. Hermans Anvers ), reklametekst på sideroret. Stp. Belgien , kv FRIMERKEKORT. Lott 23 gamle utenlandske kort med fine serier, mye Asia Gammelt, slitt fotoalbum med bilder fra Lappland og andre polare motiver. Mest fotografier, men også postkort. Noen ifm. fangst og fiske. Noen fra Trøndelag og Vestlandet samt Oslo. Ca. 250 enheter + 30 nyere samekort. Bør sees! 5025 VK HOTELLER. Ca. ulike storformatkort i farger med hoteller o.l. Br./ubr., mest bra kval VK KIRKER. Eske med 230 ulike storformatkort i farger. Br./ubr. Mest bra kval VK Lott 145 nyere temakort, mest norske nissekort i storformat. De aller fleste er postgått. Kv NILS OG BLÅMANN. Komplett hefte med 10 forskjellige kort. Flott kvalitet, uvanlig NILS OG BLÅMANN. Komplett hefte med 10 forskjellige kort. Flott kvalitet, uvanlig NILS OG BLÅMANN. Komplett hefte med 10 forskjellige kort. Flott kvalitet, uvanlig POLKORT. 3 postkort som var med FRAM m/roald Amundsen. Alle har dekorative 400 POLHAVET -stempel med flere merker, bl.a. NK 85 og SAS. Lott 36 ulike kort i samme serie, ant. komplett. Ubr. Kv VK SKI OG KJELKE. Album med samling småformatkort i farger med folk på ski eller kjelke. Mange er nok fra Nordmarka. Br./ubr. Normalkvalitet SYKEHUS, sanatorier, rekreasjonshjem. Lott 96 kort, hvorav 36 småformat, 24 s/hv storformat og 36 fargekort. Br./ubr., litt var. kval. Bør sees VK VINTERMOTIVER. Eske med vel 300 storformatkort med vintermotiver. Ca. er i s/ hv. Br./ubr. Bør sees. 300 Danmark og utland Danmark 5036 VK DANSKE SLOTTE & HERREGAARDE i 6 permer med over kort i småformat, mange kolorerede/farvetrykt, gennemgående pæn kvalitet. VK VK Gammelt kortalbum med 392 danske kort i småformat, hovedsagelig topografiske og fra Sjælland, gennemgående pene, men kvaliteten kan variere VK GRÆNSEKORT, samling i perm med 155 gamle grænsekort Danmark/Tyskland i småformat, mange bedre, gennemgående pæne, men også småfejl. VK VK GRÆNSEKORT, samling i perm med 28 gamle grænsekort Danmark/Tyskland i småformat, flere bedre, VK VK GRÆNSEKORT. Parti med 19 stk i småformat, flere bedre og usædvanlige motiver, blandet kvalitet VK JYLLAND. Perm med 180 kort i småformat, meget topografi, VK VK NISSEKORT. Blandet parti i perm med 172 danske kort, ca. ½-delen i småformat, VK VK ROYAL. God samling i album med ca. 140 stk. Lang flest gamle/eldre kort før Margrethe 1 blev dronning. Godt lot, bør ses! 5044 VK VEJLE. Samling i perm med 147 forskellige kort i småformat, en del bedre motiver, kvaliteten ganske pen, dog få med fejl, VK Danske områder og Island 5045 FÆRØYENE. Lott 82 kort hvorav 11 småformat, 11 julekort, 8 maxikort. I tillegg 5 private fotografier fra Var. kval GRØNLAND. Lott 36 kort, hvorav 12 småformat og 4 s/hv A6. I tillegg et par 300 kunstnerkort. Mest ubr., kv ISLAND. Lott 37 småformatkort samt 11 private fotografier fra Br./ubr., var. kval. 350 Sverige 5048 Stor samling med 400 svenske småformatkort i gammelt brevkortalbum. Bare stedskort. 1 x 5049 Noen kort i kartotekboks, derav mange eldre/småformat med en del ok motiver Album med 300 kort ca. 1920/60. Mest topografi fra Skåne til Midtsverige. Mange postgått. Pen lott Gammelt, slitt postkortalbum med svenske småformatkort. Sted-, kunstnerkort osv. Flere fine Samling med flere hundre svenske stedskort, tilsammen drøyt 1 kilo. Ca. 80 % småformat. Mest postgåtte. Jevnt over god kvalitet STRØMSTAD, Smøgen, Koster. Lott 61 kort hvorav 25 småformat og 36 A6 i farger. Br. / ubr., var. kval. Øvrige enkeltland 5054 VK AMERIKA. Drøyt 70 stedskort, de fleste fra USA, brukt i perioden samt 80 julekort i samme periode. Var. kval. Bør sees VK AUSTRALIA inkl. Tasmania, NEW ZEALAND. Lott 66 småformatkort. Br./ubr., var. kval VK CANADA. Lott: ca 270 småformatkort, hvorav 150 eldre. Br./ubr., var. kval VK DRESDEN. Eske med småformatkort + en mappe med 10 kunstkort. Bl.a. to fine 400 Grüss aus -kort fra 1898 og en god del andre fargekort. Br. / ubr. Var. kval. Bør sees. x 5058 FRANKRIKE. Stor samling med kort sendt ca. 1920/21 til Norge, både stedskort med gatepartier og kunst/bygninger/interiører VK HAMBURG. Skoeske med 310 kort, hvorav ca. 160 småformat (80 s/hv og 80 fargekort), gamle fotografier på kartong. Br. / ubr., var. kval VK JAPAN. Box with 96 old picture postcards. Most are unused. One is sent to England , mixed condition VK JAPAN. Small album with 21 old geisha picture postcards. 8 are hand coloured. Most are 300 unused. One is sent to Norway via Siberia 1904, Mixed condition. x 5062 NEDERLAND. Parti med ca. gamle/småformat, overveiende stedskort med mye fra Rotterdam. Ikke vanlig i slike antall VK NORD-AFRIKA. Eske med vel 400 småformatkort fra Egypt, Eritrea, Tunisia, Algerie og Marokko. 150 av kortene er i farger. Br./ubr., var. kval TYSKE RIKET. Fem A6 fargetrykte propagandakort, trolig fra før 1940, kun ett stpl. Til 400 dels meget offensive motiver. Ett kv. god 2 pga. hj.brett, ellers kval TYSKE RIKET. Seks småformat utgitt til ære for det t. infanteriet, med en viss 400 propagandafaktor. Ubrukt, kv. 1. Medfølger to fargetrykk A6 med mer propaganda VK TYSKLAND. Album med 52 tyske Grüss aus kort. Alle postgått, normalkvalitet USA. Tre flotte kort sendt av utvandrere tilbake til Norge ca Bl.a. med tog ved stasjonen i Arbor Vitae i Wisconsin. De andre er fra Medicine Lake i Montana og Palermo ND. Kv Generelle samlinger/lotter utland 5068 VK Blandet parti med ca. 7 A6-kort hele verden, meget Europe, hovedsagelig topografi, gennemgående pen kvalitet VK Eske med vel 400 utenlandske kort. Noen kongelige. Mest topografiske. Noen ok motiver. Br./ubr. Bør sees VK FANCY kort i småformat, samling med knapt 150 kort hvor mange er fra USA, en del engelske, enkelte franske og andre. Antagelig alle før VK Stappet flyttekasse med album med mest moderne Sverige, julekort, stedskort, m.m. Må sees, da antallet permer er høyt og med flere kort innsatt VK EUROPA. Eske med anslått mest eldre kort. Både litt gamle julekort, litt topografi, portrettkort, turistmotiver m.m. Også et omslag med noen meget gamle landekart! Uvanlig eske - skal ses VK Lott 65 utenlandske småformatkort med MARITIME motiver. Br./ubr. Normalkvalitet Gammelt brevkortalbum med 144 utenlandske småformatkort. Noen gamle Grüss aus kort inngår. x 5075 Tre større permer med noen kort, ves. eldre og mye Sverige, Tyskland, Frankrike. Mange stedskort, men også jule/nyttårskort m.m. Variert. I tillegg perm med noen hele alminnelige, dels eldre, norsk kort VK Parti med ca. 250 kort i småformat fra mange land men en del danske, noe varierende kvalitet VK Parti med ca. udenlandske hovedsaglig topografiske kort i småformat, også bedre og gennemgående pen kvalitet, dog flere med bemærkninger Lott 58 utenlandske kort, ves. stedskort. Et par Atlanterhavsdampere ( Moldavia og Caronia ) observert, de fleste br., var. kval. Bør sees. Realisasjonslotter - postkort x 5079 Eske med over (?) ymse kort fra mange land i salig rot/blanding, mange småformat og kval. virker rel. bra Gammelt brevkortalbum med 96 småformatkort i div. kategorier. Ikke stedskort. Julekort, dyr, barn, romantiske m.m. Litt var. kval VK ROMANTISKE. Album med 80 gamle småformatkort med par som kysser. Ikke bare norske. Noe var. kval. Gi bud Plastboks med 150- kort, mest tema, noen billedmapper og et større antall gamle visittkortfotografier på kartong, de fleste med reklame bak. Gi bud! 5083 Flyttekasse, ca. 17 kg brutto med 10 album og 3 skoesker med utenlandske postkort. Mye Sverige. Denne bør sees! Skal selges. Gi bud! 5084 REALISASJON. Kartong med 15 kg kort og brev fra Norge og Utland. Nyheter fra div. postverk Storauksjon april

62 Obj.nr. Frimerker Norge Pene stempler inkl. Prakt/Lux Pene stempler før NK 96 F Prakt 2 (Aalesund) 1 F 5086 o (Bergen), prakt, litt smal høyre, men mest meget gode marger. Bak notert pos. C22. F Fullstpl. rettv. 172 (Laurvig). Flott merke. 1 Obj.nr F Prakt 239 (Riisøer) F skill oransjegul. Prakt 253 (Sandefjord). F 5090 o 2. Prakt, blåligsort 253 (Sandefjord) på merke i god kvalitet. Vakkert merke! F Lux TJØMØ Gammel fotoatt. fra G.N. Nielsen. Prima tg./sentr. F 5092 o 3. Lux 2 (Aalesund). Sentr. h/opp. F Nær lux BERGEN på fargefriskt merke. Sentr. v/ned. F 5094 o 3. Prakt 317 (Tønsberg), sentr. h. 400 F 5095 o 3. 3 sk med prakt nr. 25, god tagging F 5096 o 3. Nær lux 160 (Kragerø) på 3 skill. Oscar. F Nær rettv. STØREN Grad 5 (ST), velsentr. 400 F Lux TVEDESTRAND F Fullstpl. rettv. SANNÆS Grad 6. (RO) F 5 4. Lux HOLDEN Grad 4. (TE) Fullstpl. rettv. KVINHERRED Grad 6. (HO) 250 F Lux DRAMMEN Fullstpl. rettv. LAURDAL I THELEM Grad 6. (TE) F Lux 2. (Aalesund) Nær rettv. 114 (Hiterdal), grad 6 (TE). Sentr. h. F Prakt 103 (Haugesund). F Nær rettv. SAUDE (type 2), grad 7. (TE) 300 F Litt svakt fullstpl. nær rettv. LEGANGER Grad 8. (SF) 300 F Prakt TØNSET type 1. Grad 4. (HE) F Nær prakt 315 (Tvedestrand), + sverte. F Prakt 312 (Tromsø) Lux 3-rings 318 (TØNSET). Grad F Lux THINGVOLD Grad 5. (MR) 300 F Prakt LOPPEN Grad 7. (FI) 400 F Prakt MOSKENÆS Grad 7. (NO) 400 F Lux LØDINGEN Grad 5. (NO) 300 F Lux STØREN Grad 5. (ST) 300 F Prakt RØDØ Grad 6. (NO) Sentr. h/ned. 300 F Prakt SILGJORD Grad 5. (TE) 250 F Prakt OVERHALVDEN Grad 8. (NT) F Prakt SANDTORV Grad 5. (TR) F Prakt KJERRINGØ Grad 7. (NO) x 4 stk. med fullstpl. 3-ringsstpl. 2, 14, 56, stk. fullstpl./prakt, de aller fleste forskj. i stort sett bra kval. 900 F a. Lux YTTERØEN Grad 6. (NT) a, b. Lux LAURVIG og prakt HITERDAL. (TE) 300 F c. 4 skill melkeblå. Prakt BODØ F c. 4 skill melkeblå. Prakt BODØ liten brun flekk på en hj.tg. 400 F c. 4 skill melkeblå. Luxstpl. BERGEN Sentr. kraftig h/opp. 300 F Lux 25 (Bergen), velsentr. 300 F Prakt BERGEN ? Sentr. ned. 250 F Fullstpl. rettv. CHRISTIANSSUND uten årstall. Prima tg./sentr. 250 F 5133 o 6. Renslig og pent fullstpl. BERGEN , merkebilde sentr. ned. God tg. F 5134 o 6. Fullstpl. rettv. TJØMØ ørliten svak bue. God tg./sentr. F 5135 o 6. Fullstpl. rettv. 364 (Chra Byp.), grad 7. F skill lillagrå. Nær fullstpl. rettv. CHRISTIANSSAND Fargefriskt merke, 3000 god tg. Sentr. litt v/ned. F Ia. Lux SURENDAL Grad 5. (MR) 250 F 5138 o 8 Ia. Prakt 189, grad 4. (Lyngdal) F 5139 o 8 Ia. Lux VARDAL Grad 6 (OP). Sentr. v/ned. 300 F Ia. Lux 372 (Lyngøer), grad II. Luxstpl. LÆRDAL Sentr. h/opp. F IIa. Lux FLEKKEFJORD Sentr. h/opp o 8 IIa. Rettv. 372 (Lyngøer), grad IIa. Fullstpl. rettv. KRAGERØ IIa, 9. Begge fullstpl. rettv. BERGEN og F IIb. Lux FLEKKEFJORD Grad 3. (VA) F 5147 o 8 IIb. Litt sidev. 4 (Aamot), grad 6. Sentr. h/opp. F Praktstpl. DRAMMEN Sentr. kraftig v/ned. 400 F Omv. fullstpl. CHRISTIANIA i blått. Sentr. h. 300 F Nær lux LILLEHAMMER Prima tg./sentr. 1 F5151 o 10. Prakt ARENDAL Velsentr. F 5152 o 10. Fullstpl. rettv. SANDØSUND svake bokstaver/tall. Sentr. v/opp. 550 F Prakt PORSGRUND Sentr. h. F Nær fullstpl. rettv. HAUGESUND Sentr. h/opp. 250 F Begge nær lux BERGEN. 11 velsentr. 12 sentr. v/ned, samt en ørliten svak hj.bøy. F Fullstpl. nær rettv. RINGSAGER 31.? Sentr. h. 300 F Prakt BERGEN Sentr. v. 300 F Fullstpl. rettv. LØITEN Grad 4 (HE), uvanlig godt sentr. og god tg , 14x. Prakt og lux BERGEN. Bra sentr. 350 F a. Fullstpl. rettv. AALESUND liten bue. F Nær lux AARNÆS Grad 3 (AK), sentr. opp. F 5162 Bs 14. Fullstpl. rettv. SAND I SENJEN på på lite brevstykke. Grad 8. (TR) o 14. Prakt NORDRE FRON Grad 4 (OP). F x. Lux AAL Grad 4 (BU), sentr. v/ned. 250 F x. Lux MOLDØEN Grad 7 (SF). Et par korte tg. 150 F x. Prakt 45 (Dal), grad F x. Fullstpl. rettv. KASTNÆSHAVN Grad 6. (TR) Sentr. ned. F 5168 o 14x. Prakt SPYDEBERG (ØF). Ikke notert i POSTAL II på dette merket. 300 F x. Luxstpl. KONGSVINGER Sentr. kraftig v/litt opp. Nabomerket syns i h. marg. F x, y. Begge hhv. prakt og lux ULLENSVANG og Grad 5. (HO) 300 F y. Prakt DRAMMEN Sentr. v. F b. Pent FLEKKEFJORD , + bue. Velsentr. 400 F b. Prakt VIGSNÆS Grad 6. (RO) F b. Pent fullstpl. DRAMMEN (+ liten bue på tg.spisser). Sentr. kraftig v/ned. 300 F b. Prakt BERGEN F 5176 o 17cX. Prakt CHRA 6E BYP F Lux TOLGEN (HE). Sentr. h/opp. F Nær fullstpl. rettv. SOPNÆS Grad 5, (FI), sentr. v/ned. F Prakt MOSS Sentr. h/opp. 150 F Pent par sentralt fullstpl. rettv. SKJÆRVØ Grad 6. (TR) 250 F Prakt TALVIG Grad 6. (FI) x 2 stk. Begge fullstpl./prakt CHRISTIANIA med to forskj. stpl.typer. F bY. St. vm.still. 5. Prakt MOSS Sentr. h/ned (SK som prakt/lux 5) Uvanlig i denne kvaliteten c. Nær fullstpl. rettv. FLORØ F c. Fullstpl. rettv. INGØ Grad 6 (FI), sentr. h/ned. 250 F c. 3 sk brunrød. Fullstpl. nær rettv. LAURVIG ørliten bue. F Id. Prakt SOON (AK) F Prakt CHRISTIANIA Sentr. opp. F Fullstpl. nær rettv. AA (ST). Sentr. v/ned. 350 F 5190 o 20. Prakt DRAMMEN (8) F 5191 o 20. Fullstpl. litt sidev. DRAMMEN F Prakt SØVEIEN (TR) F Prakt CHRISTIANIA Sentr. v/ned. 400 F Glassklart lux AALESUND 17.III.84. En ørlite kort hj.tg. venstre/oppe. F Prakt CHRISTIANIA ?. Pl.feil. Brudd på ytre og indre ramme oppe over 300 hjul 1. F Lux BERGEN 7.III F IIa. Lux CHRA 3E BYP Sentr. opp. F Lux SYLVARNES blekkryss. Grad 5. (SF) 5199 o 25 II. DPSK: FJALIR F Prakt ØDEGAARDENS VERK F Lux AARNÆS F Diag. fullstpl. GIMSØ Grad 7. (NO) 300 F Lux KRAGERØ F 5204 o 27. Pent/prima SIGDAL , glassklart. Merkebildet er skjevt. F 5205 o 27. Prakt MOSJØEN Skjev ned, ellers god kval. 300 F 5206 o 27. Prakt STOLMEN Gr. 6 (HO) 250 F Prakt TOLGEN Fargefriskt pent merke. F Fullstpl. rettv. BRANDBO Prima tg./sentr. F Prakt FLEKKEFJORD Fargefriskt merke. F Prakt HØNEFOS 13.VIII.92. F b. Prakt ETNE Grad 6. (HO) F b, 46b. Begge lux torings NAMSOS 20.I.91 og 3.IV F Lux RINGSAKER og prakt VIKERSUND. 300 F Prakt VOSS F Prakt MOLDE 26.V.94. F Prakt HAREID Grad 6. (MR) 250 F Lux BODØ 1.XII.83. F Prakt SANDER (HE). Sentr. h/opp. F Prakt MOSS 2.IX.86. Sentr. ned. 62 Storauksjon april 2017

63 Obj.nr. Obj.nr F 5220 o 30. Nær lux ØRSTEN F Prakt HAMMERFEST ? F Lux KRAGERØ 4.X F Prakt LILLEHAMMER 19.I.95. Sentr. v. 300 F Nær lux AALESUND 11.VII F 5225 o 32. Lux BERGEN 10.XI.96. Sentr. v/opp. 250 F Pent KRISTIANIA 2.III.98 PAKKEPOST + minimal bue ned. Liten fettflekk fra 350 hengsel. F 5227 o 33. Prakt FREDRIKSHALD 17.V F Prakt BERGEN 23.I F Prakt ARENDAL F Lux BODØ 15.V Prakt CHRISTIANIA 2.X.91 + liten bue. 300 F 5232 o 34. Prakt KRISTIANIA 31.XII F Prakt TROMSØ Litt svak dato/år. F Fullstpl. rettv. CHRA IE BYP Svak hj.tg.bøy. 400 F Prakt LILLESAND Sentr. h/ned. 300 F I. Prakt HEGGEN (BU) 300 F 5237 o 39. Nær lux GRONG , flott merke! (NT) 400 F Prakt HAUGESUND F Y. Prakt PORSGRUND 23.VIII F X. Prakt STJERNERØ Grad 6. (RO) 300 F Y. St. vm. Prakt LURØ Grad 6 (NO). 300 F Ia. Prakt GLOPPEN (SF) F Iax. Lux AALESUND 14.I F Ib. 20 øre mattblå. Prakt GRIMSTAD Prima tg./sentr., men en svak pennestrek ved N i Norge UTGÅR F IIbx. Prakt hullstpl. ODNÆS 4.VIII.83. F IIbyY. Prakt TOLGEN (HE), liten tynn flekk. 400 F 5248 o 40 IIbyX. Pent, nær prakt EGERSUND TL 15.VII.84, mindre papir skrukk i n. marg. (1375) F Prakt TUFT (BU) F Prakt CHRISTIANIA 16.I.86. F Lux torings TJELDE 14.X.84. Grad 8. (NO) 300 F øre mattgrønn. Fullstpl. rettv. litt svakt HOLMESTRAND F øre mattgrønn. Fullstpl. rettv. hullstpl. LAURVIG 9.VI.84. En splittet tg. oppe. F I. Prakt CHRISTIANIA 1.X F Prakt JONDAL (HO) 250 F a. Lux CHRISTIANIA 30.X.85. Flott merke. 300 F a. Nær lux torings SKIEN 13.IV F b. Lux ESPE 23.XI.86, grad 4. (HO) 250 F b. Prakt SKUDESNÆS 13.IV.87. (RO) F b. Lux KJØLLEFJORD Grad 6. (FI) 300 F b. Lux STRANDEN Håndskrevet dag/mnd. Velsentr. 250 F Prakt URE ? Grad 5. (NO) 250 F Prakt ODDE Grad 3. (HO) F Lux LÆRDAL (SF), lett flisetg. nede. F Fullstpl. rettv. AALESUND 6.II.85. Sentr. opp. 250 F 5266 o 47. Rettvendt fullstemplet LILLEHERRED 27 V 90 F II. Lux FRAMNES 2.V.96. (NO) F a. Lux PORSGRUND 2.VII.96. F IIa. Lux GUDAA 1.I.90. F 5270 o 51 IIa type 1 vm.st. 2. Rettvendt fullstemplet DRAMMEN 3 X 87. F 5271 o 51 IIa type 2 vm.st. 3. Rettvendt fullstemplet CHRISTIANIA 30 VI 87. F IIb. Vm.still. 4. Praktstpl. CHRISTIANSSAND *S* 16.XI.88. Rift h. side, sentr. h/opp. 300 F IIc. Lux CHRISTIANIA 22.XI F 5274 o 51 IIc type 1. Rettvendt fullstemplet SARPSBORG 14 V 89. Vakkert. F IIb. Lux GILDESKAAL (NO) 5276 o 52 IIb, type 5 (ekstratypen). LÆRDAL Merket med en litt kort tg. oppe. Også en liten rød og grønn flekk, nede og oppe. F 5277 o 52 IIc. St. vm. prakt GRIMSTAD Knekk på en hj.tg. nede. F I. Prakt ANDENÆS (NO) F I. Lux RINGSAGER F IIa. Lux HENNINGSVÆR (NO) F IIa. Prakt JARFJORD 20.V.89. Grad 4. (FI) 250 F 5282 o 54 IV. Rettv. fullstpl. KOLBU 25 XII 93. Perfekt plassert stempel, men kanskje en smule svakt. F IV. Lux ETNE Grad 6. (HO) F IV. Prakt ENGELØEN Grad 7. (NO) 300 F IV-V. Lux AALAND og ØLEN (HO). (gammelt og nytt navn på stedet) 300 F V. Lux LERVIG Grad 6. (SF) 250 F 5287 o 54 V. Lett, rettvendt fullstemplet RINGEBO o 54 x4. Prakt VIGSNÆS, LERVIG, BEIEREN og SKJÆRDALEN. 400 F Prakt NORDLIE Grad 7. (NT) F A. Nær prakt SØVEIEN (TR) F A. Prakt REENDALEN F A. Lux JENSVOLD Grad 6. (ST) F A. Rettv. fullstpl. ENGERDALEN 22.XI.94. Grad 5. (HE) 150 F A. Prakt GRIMSTAD 30.IV.95. Pl.feil. Hvit flekk på F i FRIM. F A. Prakt SPILLING 22.III.95. Grad 5. (VA) F A. Lux STANGVIK 24.IV.94. Grad 5. (MR) A, 63, 69. Lux og prakt REENDALEN, FREDRIKSTAD og REITAN A, 63, forskj. 20 øre antikva med lux REENDALEN, KRAGERØ og YTRE 300 RENDALEN A, 69. Begge (nær) prakt JENSVOLD og Grad 6. (ST) 250 F X type 2. Prakt VEFRING Dag/mnd. skrevet med blekk. Grad 5 (SF). 300 F 5301 o 62. Pent, rettv. ØXNA (gr. 3, HE) , 69. Prakt VINGELEN 19.IX.96 og 6.VII.98. Grad 4. (HE) 5303 o 64Y. Rettv. fullstpl. BARDO, meget uvanlig uvanlig på st. vannmerke. Merket med slitt 300 tg. venstre. Grad 4 (TR). F Prakt CHRISTIANIA 13.IX.98. Ørliten blå krittstrek under store F Nær lux CHRISTIANIA 23.II.97. F Lux CHRISTIANIA 30.V.03. F Prakt NOTODDEN 16.IV.00. F Lux LUNDE 16.XII.99. Grad 7. (TE) 300 F Lux KRISTIANIA 10.VII F Lux rundstemplet pakkestpl. KRISTIANIA 29.IV.98 PAKKEPOST. 300 F Prakt MOLDØEN 8.VII.11 (SF), litt flisetg. nede. F 5312 o 78. Lux NORHEIMSUND 13.VI F Y. Prakt TROMSØ 21.V.09. F I. Lux KRISTIANIA 8.XI.06. Sentr. v/opp. F 5315 o 87. Prakt KRAGERØ 27.VI.07, meget rent og vakkert for utgaven. Skjevt merkebilde, min. sandkornhull, god tagging! F I. Prakt TROMSØ 29.VII.05. Sentr. h/ned o 87 I. Prakt/lux HOLMESTRAND , god sentrering, meget god tg. men antydning til lav. tg. oppe. 2 F Prakt FREDRIKSHALD 13.II.23. Noe sent stpl. Velsentr. F Prakt SKIEN 12.VII.09. Sentr. kraftig opp. Pene stempler NK F 5320 o 103Dhn. Prakt SETESDALSBANEN A 22.XII o 109. Nær lux EIDSBYGDA 31.VII.25, grad 5 (MR). F I. Lux LANGESUND 23.I.11 på den mørkeblå nyansen. F Lux ØSTRE BOKN 20.V.14. Grad 8. (RO) 300 F Lux STAVANGER 2.IV.35. F 5325 o 151. Nær lux VALØYA I NAMDALEN 5.II.29. Grad 8 (NT), glassklart. F Lux LØKEN I ROMERIKE 10.IV.28. (AK) F X. Lux MANDAL 1.IV Y. St.vm. Diag. fullstpl. OSLO/ST.HANSHAUGEN 29.I Alle fullstpl. SKARSVÅG og 20 øre diag. fullstpl. 30 øre prakt. Grad 6 (FI), ikke vanlig stempel på denne serien. F Lux NORDKAPP LE CAP NORD. 150 F 5331 o Lux og prakt NORDKAPP LE CAP NORD. F Prakt LE CAP NORD. 400 F Lux NORDKAPP LE CAP NORD. Ø.h. hj.tg. litt snau. F Lux SKIEN Prakt det uvanlige SL TÅVÆR 25.II.39 (NO, gr. 7). F Nær lux KRISTIANSAND S , vanskelig merke , 235. Prakt OSLO og lux BERGEN. 250 F Legion, prakt SKUDENESHAVN 1.VIII dag. 900 F Legion. Fullstpl. litt sidev. 1.dag SKUDESNESHAVN 1.VIII.41. Mangler litt av stpl. ringen nede. F 5340 o 259. Diag. fullstpl. 1.dag SKUDENESHAVN 1.VIII.41. F Legion. Prakt 1.dag SKUDENESHAVN 1.VIII.41. F 5342 o 259. Legion. Prakt OSLO FØRSTEDAGSSTEMPEL. 1 F Prakt STAUBØ 8.XI.41. F Lux STAVANGER 22.IV F 5345 o øre fiolett. Lux 1.dag OSLO F 5346 o Kr-V kpl. prakt BERGEN og OSLO x 3. NK dag F 5347 o Kr. V kpl. prakt og lux OSLO. NK dag lux. F Lux 1. dag OSLO med fotoatt. Lasse Nielsen. F 5349 o 292. Fullstpl. rettv. TØNSBERG Stempel berører V. F 5350 o Kr V. Nær rettv. STAVANGER Nær fullstpl. rettv. ULLEVÅL F Nær fullstpl. rettv. HELL F Prakt SARPSBORG 26.IX F Prakt OSLO og NORDKAPP F Prakt OSLO FØRSTEDAGSSTEMPEL F Prakt OSLO ** (uten brudd på tverrbjelken som det falske stempel har) 250 F Lux GJØVIKBANENS POSTEKSP. B. 3.VI o Serie med prakt/nær lux OSLO Øvre tverrbjelke er hel Begge stor del av rettv. RØROS (1.dag) 300 F Lux OSLO (1.dag) + ørliten bue på hver side. F Nær fullstpl. rettv. STAVANGER 25.I.45. Pene stempler NK F øre brun posthorn, rettv. fullstpl. GRIMSTAD Vanskelig merke. F OL-52. Lux OSLO og prakt 1.dag STAVANGER Ø x 2. F 5364 o Lux OL-stempel OSLO F Prakt OSLO F Prakt motivstpl. NORDKAPP F Lux NORDKAPP F Lux motivstpl. NORDKAPP F Prakt/lux utstillingsstempler. F Lux OSLO dag. 300 F Lux OSLO Prakt motivstpl. NORDKAPP F Nær lux ØYE I VALDRES F Lux GALTNESET 4.XII.63 (gr. 5, NT) Lux MOSS x 2, VINDØLA og sidev. OSLO på 55-øren. 250 Pene stempler PM/TM/RM F 5376 PM 4X. Prakt YTRE RENDALEN Velsentr. 300 F 5377 PM 15. Prakt KARASJOK 11.XII.25. Grad 4. (FI) 5378 TM 11, 13. Lux SVENE og LEKSVIK. F 5379 TM 24. Prakt SAUØY 14.I.39. Grad 7. (ST) TM, 102, 105, 111. Alle lux torings OSLO i 73/74. Pen lott. Storauksjon april

64 Obj.nr. Frimerker Norge - Klassisk 4 skilling 1855 NK 1 etter platenummer F 5381 o A-18. Meget flott merke med svært gode marger og lett 12-streks. F 5382 o A-23. Bra merke med dels svært gode marger og lett svertete 10-streks. F 5383 o A Christiania. Sidevendt fullstempel. Stort sett gode til brede marger. Lys blå nyanse Bs A Pent par på klipp med diffuse, lett dobbeltslått riststpl. Typet på baksiden. H. marg smal, nedre marg meget bred. God kval o B Par med mest smalere marger, og to kraftige riststpl. Typet på baksiden inkl. B 6 primær o B-07. Int. merke med retouchert klisje, en litt smal, tre gode marger. Pent rettv (Porsgrund). F 5387 o C-32. Flott merke med gode marger. Del av datostpl. F 5388 o D-15, D-34. Den siste er varianten OPPGRAVERT HJØRNE, begge litt smale F 5389 * D-16. Sprukket plate, kraftig stempel, att. FCM F 5390 o D-16. SPRUKKET PLATE, pent, litt smal i h. side. Lite fremmedlegeme i papiret foran 3000 framfoten. F 5391 o D-28. Meget flott merke med gode marger og glassklart diag. 12-streks. Pos. attest Lasse Nielsen. 650 F 5392 o D-34. Oppgravert hjørne, litt kraftig riststempel. NK 1 riststempler F 5393 o streks riststpl. med bra sentr. F 5394 o streks på flott marginaleks. med 8 mm marg nede. Svakt spor av brett i denne 1 margen, men uansett uvanlig eksemplar fra pos. D o streks på merke med gode/brede og jevne marger o streks på merke med bra til meget bra marger o 1. 4 skill våpen 1855, normale til gode marger opp til 2 mm til venstre. Vakkert 12-streks riststpl Br 1. Brevomslag med tidlig avstempling TRONDHJEM til Christiansund. 12-streks riststempel på tildels bredrandet merke. F 5399 o 1. Ekstremt bredrandet. F 5400 o 1. Randeksemplar med 5 mm marg oppe. 11-streks riststpl o 1. To pene merker med 10 og 11 streker. x 5402 o 4 (NB, feilplassert objekt!!). Plateoppsett med kun 44 stort sett feil-merker, men sortert på A, B, C og D, samt medfølger noen litteratur-stensiler om dette. F 5403 o 1. Lux 2 (Aalesund), ca. 2 mm riss i ø. marg. 4 gode marger. F 5404 o 1. 6 (Aasen, gr. 10), omv. avtrykk, liten flekk o.v. Fotoattest Enger F 5405 o ARENDAL, omv. flott avtrykk på merke i mørk nyanse, med normale marger. 400 F 5406 o 1. Fullstpl. omv. 25 (Bergen) F 5407 Br 1. Omv. 42 på merke med ekstreme marger flere sider, på komplett brev, sidestpl. Chra , angitt pos. A-11. Flott objekt! F 5408 o 1. Diffust, antatt 42 sidevendt på merke med meget gode marger alle sider! Svertete avtrykk o 1. Pent merke med nummerstempel 43. F 5410 o 1. Godt, sidevendt fullstpl. 114 (Hitterdal) på merke med fine marger. Grad 7, sjelden, 1 litt svertete avtrykk o 1. Prakt 172 (Laurvig) i mørk nyanse. Noe smal marg oppe/høyre. F 5412 o (Levanger), att. FCM; luksuseksemplar o (Moss), diag., lett fullstpl. på flott merke med bra/meget gode marger. Uvanlig sign. bak. F 5414 o SANDTORVHOLM, gr o Sarpsborg. Fine marger. F 5416 o 1. Omv. 317 (Tønsberg), meget brede marger. F 5417 o (Vadsø, FI, gr. 5). Rettv., fullstpl./prakt på meget bredrandet merke!! Gammel signatur Pfenninger. NK 1 datostempler F 5418 o 1. Pent merke med nesten rettvendt KRAGERØ F 5419 o 1. Flott stemplet LEVANGER (3) 5420 o 1. MOSS Rettv., bra avtrykk på flott parstykke (oppgitt pos. B 45-46), med tre sider meget gode marger (smal nede). F 5421 o 1. Pent, fullstpl. RØRAAS på merke med bra/gode marger. NK 1 blekk- og skipsstempler 5422 Br 1. Dobbeltkryss på merke med normale/bra marger på lite omslag til Hjelmeland. Oppgitt pos. C-4, merk uvanlig fyldig trykk i øvre merke-del. F 5423 o 1. Bleket, men tydelig blekkryss på merke med tre gode marger. F 5424 o 1. Enkelt blekkryss på merke med gode marger. F 5425 o 1. Merket annulllert med loddrette blekkstreker. 3 brede + delvis litt smal v. marg. NK 1 øvrige enkeltobjekter F 5426 o 1. DOBBELTFOT, litt smal nede, vakkert merke F 5427 o 1. To svakere slag av meget sjeldent sett stpl. KDOPA HAMBURG, Gjelsvik type b Gammelt sign.stpl. bak, god kval o 1. Fem bra til mindre bra eksemplarer, to riststpl., et stedsstpl. to nr. stpl o 1. Fire pene merker med diverse stempler. F 5430 o 1 x 3. Et med sentralt 11-streks riststpl. og to med datostpl. det ene diag. fullstpl. 900 BERGEN liten bue på hver side. Stort sett normale marger. F 5431 o 1. Hjørnemargeksemplar med 11-streks riststpl. 6 mm venstre og 4 mm oppe o 1 x 4 stk. 3 stk. med riststpl. og ett med omv. 25. Alle med en smal marg. F 5433 o 1 x 2. Begge fullstpl. h.h.v. litt sidev. MANDAL og sidev. 197 (Mandal). Begge med brede marger Br 1. Brevomslag med 4 sk. Våpen sendt fra Bergen til Viig i Sogn. Litt smal marg h. s. Nedre marg er på over 3,0 mm. (NKP 1) 1300 Obj.nr o 1 x 3 stk. Alle med minst en litt smal marg. Ett merke med grøtete stpl o 1 x 3 stk. Ett med normale marger, de to andre med en tettklipt marg hver. Ett på lite klipp Dels meget bredrandet merke i frisk nyanse med uleselig nr.stpl., samt greie normaleks. NK 8 og o 1. To stk. med dato- og riststpl. 400 Skilling Oscar F 5439 * 2. Meget lite hengselspor, flott gummi, sign. Aune. (4400) F 5440 * 2. Letthengslet, noen matte flekker i limet. (4400) 1 F 5441 o (Sandefjord), glassklart, nær fullstpl o 2. 7 pene merker o 2. Fullstpl. omv. THRONDHJEM Velsentr. Gammel fotoatt. fra G.L.NIELSEN Br 2. Lok br. 1 med 2 sk Oscar II stpl. 364 samt sidestpl. Christiania Bypost i rødt. (NKP 1) F 5445 Br 2. Par 2 skill. Oscar på brev fra Trondhjem Pent. (NK 3000) o 2-3. Bra kval. (1575) 5447 o 2-3. To pene merker, 2 skill sentr. h. (1575) 5448 o 2-3, 5 x 2. 2 skill med omv. 364, en litt splittet tg. oppe. Et 8 skill med blekkryss. (2295) o 2-3, 5. NK 2 sentr. h/opp. (1935) 5450 (*) 2, 4. 2 skill regummiert, 4 skill u/lim. (1) 5451 o 2-4. God kval. (1690) 5452 o 2-4. God kval. (1890) 5453 o 2, 4-5, 10. Fire merker dels fullstpl., stort sett bra tg.kval. (2325) 5454 o 2-5. Alle fullstpl. NK 4 lux PORSGRUND (2050++) F 5455 o 2-5. Blekkrysset, praktkvalitet o 2-5. Kpl. inkl. 4a, b, c. 3 skill med liten, blå krittstrek nede. (2765) 5457 o 2-5. Kpl. Oscar i bra kval. (2050) 5458 o 2-5. Kpl. Oscar kpl. på hovednr. Bra kval. (2050) 5459 o 2-5. Kpl. Oscar på hovednr. Bra kval. (2050) 5460 o 2-5. Kpl. serie med blek 3 sk, ellers bra. Pene, rettv. Holmestrand og Bergen på 4 og o 2-5. Kpl. skill Oscar, alle fullstpl. 197 (Mandal) 5462 o 2-5. Lott 5 merker i normalkvalitet. Inkl. 4a og b. (SK 3875) o 2-5. NK 3 og 5 + bue. (2050) 5464 o 2-5. Oscar skill kpl. Bra kval. (2050) 5465 o 2-5. Plansje med merker o 2-5. Serie inkl. 4a+b. 8 skill i tydelig vinrød nyanse med naturlig papirbrett. F 5467 * 3. Meget pent ubrukt merke. (3.000) F 5468 * 3. 3 sk Oscar. Vakkert, letthengslet merke. (SK 3000) o 3. Bra vertikal 4-stripe med flere sidev. 42, alle midtperf. er forsterket med hengsel. F 5470 o 3. Flott par med ett, rettv. CHR.SAND , oppg. pos. B F 5471 o 3. Pen 4-BLOKK med fire sidevendte (full)stpl. TROMSØ Bra tekn. kvalitet. 2 (NK 0) 5472 o 3-5. Lott 11 skilling Oscarmerker i ok kvalitet, NK 3 x2, 4 x6 og 5 x3. (SK 3000) 5473 o/bs 3-5. Lott 14 Oscarmerker i normalkvalitet. NK 3x4, 4x5, 5x5 (SK 3950) 5474 o 3-5. Riststemplet. NK 3 med pinsett-klyp?. (NK 1850) F 5475 o 4. 5 Aas (gr. 10) eller 6 Aasen (gr. 9), omvendt, vi er ikke sikker 5476 o 4. Evindvig i par. SF/6 pkt o 4. Lett sidev. nr.stpl. 3 AALHUS på feilfritt merke. (Grad 8) 5478 o 4. Nær rettv. fullstpl. 321 (Undal, gr. 6). Svertete o 4. Noe tungt avtrykk 308 TJERNAGEL på godt merke. (Grad 9) 5480 o 4. Nr. 230 OS på godt merke. (grad 7) x 5481 o 4. Rettv. fullstpl. FOLDEN , prima tg.kval. Grad 8 (NO) Br 4. Singel med diag. fullstpl. 213 (Namsos), + datostpl fra samme i 300 grønnligsort farge. Meget pent brevomslag. Grad 3. F 5483 * 4a. 4 skill blå med såvidt synlig hengselspor. Velsentr. (2) o 4c (?). 381 (Digermulen - 8 pkt.). Vakkert fullstpl. på merke i diskuterbar melkeblå nyanse. Kval.anm. i nedkant o 4c x 5 stk. 4 skill melkeblå i god kval. med et stpl. (3000) 5486 o 4c x 6 stk. 4 skill melkeblå i god feilfri kval. med et stpl. (3) 5487 Br 4c. Flott, lite omslag med rettv. INDERØEN , inkl. prima avtrykk på det 400 melkeblå merket. Grad o 4 x7, 8 x18. God lott 25 blåskillinger i bra/meget pen kvalitet. Flere fullstpl., dels prakt! 5489 o 4 x 8 stk. med forskj. blekkannulleringer. Bra kval o merker, der 8 er stemplet i Nord-Trøndelag o stk., alle med lesbare nr.stpl. Bare feilfrie merker o 4. Plastlomme med stk., synes å være god vare i mest bra kval o stk. i striper og par: 3-striper x 4 (2 vertikale) og par x 8 (6 vertikale). (3 som 900 enkeltmerker) 5494 o 4 x 15 stk. Alle med blekkryss i god kval. (1725) 5495 o 4 x 15 stk. med blekkryss i god kval. (1725). NB, sjekk også objektnummer 5402! 5496 (*) 5. 8 sk s/hn, regummiert F 5497 o 5. 8 sk. Oscar med nær lux DRAMMEN Br 5. 8 sk. på litt medtatt brevomslag fra Trondhjem til Østersund. F 5499 o 5. Pen 4-BLOKK med lette, nær rettv. DRAMMEN Noe litt brunlig tg. nede på ene merket. Enheten dobbeltsign, inkl. Aune. (NK 4) Skilling våpen 1863 F 5 * 6. Vakkert ubrukt merke, att. Snarvold. (0) F 5501 * 6. Merke org.lim, men èn mgl. tagg nede. (0) F 5502 (*) 6. 2 skill gul, antatt regum. God tg. sentr. opp. (2150) 5503 (*) 6. Merket med mistenkelig gummiering. Regnet som limløs. (SK 2150) F 5504 o 6. 2 sk gul, lettstpl. Pl.feil, Hvit flekk i E i NORGE. God tg. Sentr. opp. (1) F 5505 o 6. 2 sk gul. God tg. Sentr. opp. (1) F 5506 o 6. 2 skill gul. Fullstpl. rettv. CHRISTIANIA minimal bue. Velsentr. (1++) F 5507 o 6. 2 skill gul. God tg. Sentr. v/opp. (1) F 5508 o 6. 2 skill gul. God tg./sentr. (1) F 5509 o 6. 2 skill gul. Lettstpl. prima tg./sentr. (1) F 5510 o 6. 2 skill gul. Pent velsentr. merke. (1) F 5511 o 6. 2 skill gul. Pent velsentr. merke. (1) F 5512 o 6. 2 skill gul. Sentr. h/ned. (1) F 5513 o 6. Lettstpl. god tg. sentr. v/opp. (1) F 5514 o 6. Nær fullstpl. rettv. FREDERIKSHALD 7.6.??. God tg. Sentr. h/o. F 5515 o 6. Nær fullstpl. rettv. KONGSBERG Sentr. h/opp. (1++) F 5516 o 6. Nydelig merke med del av Tjømø F 5517 o 6. Nydelig merke med sidevendt CHRISTIANIA , signert o 6. Pent, fargesterkt eks med god tagging, og liten del av rettv. Tjømø (??). F 5519 o 6. Sidev. fullstpl. CHRISTIANIA (1++) 64 Storauksjon april 2017

65 Obj.nr. Obj.nr o 6-7, 8 Ia, 10. NK liten bue, ellers OK kval. (6335) 5521 o 6-7, 8 Ia, 9. Pen fargefrisk kval. (5870) o 6-7, 8 IIb, NK 7 del av to stpl. og litt skittent. Ellers bra kval. (6735) 5523 Br 6, 8. Helbrev 2 sk og 4 sk stpl. Bergen på pen konv., sendt til Vestervik i 1 Sverige Bs 6, 8. Klipp med rettv. Throndhjem , 4 sk typet til IIA, t. 7 i følge eldre erklæring FCM. Et par bretter påvirker merkene i liten grad o 6, 8 Ia x 2, 8 IIa x 2, 10. God kval. med et rundstpl. (3195) o 6, 8 Ia, IIb, 10. God kval. NK 6 og 10 prima tg./sentr. (2985) o 6, 8 Ia, IIb, God kval. 2 skill gul med prima tg./sentr. (2060) 5528 o 6, 8 Ia, NK 9 på lite klipp med svak bøy. NK 6 og 10 med bue av annet stpl. (3295) 5529 o 6, 8 II skill gul. Sentr. v/opp. (2310) 5530 o 6, 8 IIa, 9. Noe skjevt sentr. ellers bra. (2310) 5531 o 6, 8 IIa, NK lett bue. God kval. (3245) o 6, 9. Begge sentr. v/opp. 8 skill + bue. (2210) 5533 o 6-9. Inkl. 8 I+II med fullstpl. TØNSBERG og GILDESKAAL, NK 9 prakt THRONDHJEM. 1 Bra NK 7, 2 sk med litt lav tagg (5970) 5534 o 6-9. Lott 10 stk. skilling våpen Med er: NK 6, 7, 8 x5, og 9 x3. NK 6 fullstpl., men med 2 avtrykk, NK 7 litt grå, men med ok tagging. (SK 6) 5535 o 6, 10. Begge + liten bue. God tg./sentr. (2675) 5536 o 6, 10. Begge rundstp. + bue. NK 6 velsentr. NK 10 sentr. h. (2675) 5537 o 6, 10. Lettstpl. god tg. (2675) F 5538 o 6, 10. Begge rundstpl. Sentr. h. Bra kval. (2875) 5539 o Kpl. våpen II på hovednr. i pen rundstpl. kval. (6735) 2300 F 5540 * 7. Pent merke, der v. taggerad er beklipt. Att. Aune F 5541 * 7. 3 sk sentr. v/n, prima, sign. FCM. (4) 1 F 5542 * 7. 3 sk. med store deler av originallim, ett par splittede taggespisser. F 5543 * 7. 3 sk. s/nh, god farge, sign Engel (4) F 5544 o 7. 3 sk i mørk nyanse, og to deler av T.hjemstpl. 1868, bra kval. F 5545 o 7. 3 skill 3 lillagrå, stor del av sidev. CHRIS(TI)ANIA Fotoatt. fra S.Kaiser. 1 (3++) 5546 o 7. 3 skill gråfiolett + liten bue. Sentrum. (3) F 5547 o 7. 3 skill lillagrå med diag. fullstpl. BERGEN liten bue. Fargefrisk, bra merke. (3) F 5548 o 7. 3 skill lillagrå med ørlite riss i h.marg. Sentr. v/ned. (3) F 5549 o 7. 3 skill lillagrå, sidev. BERGEN ? Fargefriskt, sentr. v/ned. (3++) 1 F 5550 o 7. 3 skill lillagrå. Bra tg./sentr., men liten tynn flekk. (3) 5551 o 7. 3 skill lillagrå. Fargefrisk. Liten bue av annet stpl. Sentr. v/opp. (3) F 5552 o 7. 3 skill lillagrå. Fargefriskt, god tg. Sentr. v/ned. (3) F 5553 o 7. 3 skill lillagrå. Sentr. v/opp. N.h. hj.tg. med brekk. (3) F 5554 o 7. Bra, lettstpl. 3 sk., svak toning mot hjørne 2. (3) 5555 o 7. Fargefrisk, men noe kraftig stpl. Sentr. v/ned. (3) F 5556 o 7. Flott 3 skill våpen med sidevendt fullstempel Christiania Uvanlig fin kvalitet for dette merket. F 5557 o 7. Fullstpl. sidev. CHRISTIANSSAND Liten tynn flekk. F 5558 o 7. Stor del av rettv. ARENDA(L) God tg. og farge. Sentr. v/ned. (3++) Bs 7 x2. Brevfront med to merker med betydelige skader, stpl. Chra Br 7, 8, 9 (2 stk i par). 23 skill. på helbrev stpl. Christiania , sendt til Bordeaux i Frankrike. På baksiden 2 stk. ank. stpl. Paris a Bordeaux hhv. 27 og 28. jan stk 8 sk. skadet Br 7, 8, 9 (2 stk). 23 skill. på helbrev stpl. Christiania , sendt til Bordeaux i Frankrike. På baksiden ank.stpl. Paris a Bordeaux Br 8. 4 sk m/loddrett 4-stripe stpl. Sogndal i Sogn , sendt til Christiania Deretter med båt, stpl. KIEL 24.5 Hamburg og videre til Minnesota i USA. 1 merke m/ tg. anm. (5 pkt) 5563 Br 8. 4 skill pent stpl. KJEØ Sendt til Kvalvaag. Pent brev. (8 pkt) 5564 Br 8. 4 skill. blekkannullert brev fra STAREIM , sendt til Visnes i Stavanger Br 8. 4 skill. håndannullert helbrev Leren med ank.stpl. Trondhjem På baksiden Molde stpl Br 8. 4 skill. på trykksak stpl. Trondhjem Br 8. 4 skilling i 3-stripe på rek. helbrev sendt fra Dønnæs til Bergen. Inntakt rødt 1 lakksegl på baksiden. Merkene har god tg Br 8. 4 skilling på pent rek. brev fra FOLDIN , stpl. Moss , sendt til Den 1 norske Creditbank i Christiania Br 8. Blekkannullert par 4 skill sendt fra STANGE til Lillehammer. (5 pkt) 5570 Br 8. CHRISTIANIA Dobbeltvektig brev til Kjøbenhavn. Par stemplet Sandvigen På baksiden stpl. Sandøsund og Kjøbenhavn Br 8. Christiania sendt til Trondhjem. UTILSTRÆKKELIG FORUDBETALT Br 8. Helbrev 4 skill LUX stpl. ALTEN , sendt til Trondhjem. Pent Br 8. Helbrev 4 skill på 4-stripe stpl. Stavanger , sendt til Lillesand (8 pkt). Pent 3000 brev Br 8. Helbrev 4 skill prakt. stpl. GJÆSVÆR Sendt til Hammerfest. Arkivbretter, men berører ikke merket. (7 pkt) Br 8. Omslag med HADSEL (sidestpl. dels blekksupplert dag), transittstpl. 300 HMRFST E. HMBRG 12.6., til T.hjem. Brett Br 8. Pent helbrev 4 skill. nær LUX stpl. REENDALEN , sendt til Elverum. (5 pkt) o 8 I. 26 stk. i pen, feilfri kval. med ett stpl. (4160,- som billigste) 5578 o 8 Ia x 14 stk. God kval. (2240) 5579 o 8 I+II, Bra kval. (1645) 5580 Br 8 IIa. Rek. br. 3 fra Kløven (Troms/6 pkt.) til Ibestad. 3-stripen av NK 8 holder 1 på å løsne. F 5581 * 8 IIb. 4 skill lys grønblå. Letthengslet. Prima tg./sentr. (1825) 5582 o 8 IIb x 22 stk. i god kval. (3300) 5583 Br 8, 9. Helbrev 4 sk og 8 sk stpl. Bergen sendt til Apenrade i nord-tyskland. Ank. 1 stpl. bak Apenrade Pent og rent brev o lett bue. NK 8 diag. fullstpl. SØNDRE LAND. (1485) 5585 Br 8, 12. Helbrev 4 sk og 2 sk stpl. Christiania , sendt til Uddeholm og Råda i 1 Sverige. Attest Lasse Nielsen, Købehavn jan. 8. Pent eksemplar o 8 x15. Lott med nyanser og fullstpl., dels prakt, samt sidev. SOLVORN (gr. 6, SF) o 8/15. Sju merker i var. kvalitet, men pent stpl. 8, og 13 og 15 i bra tekn. kvalitet. 400 F 5588 * 9. 8 sk med to hengselrester, prima, sign. og att. FCM. (6150) Bs 9. Hor. 3-stripe på klipp, med fullstpl. rettv. GRIMSTAD V. merke lux og midtre merke prakt. Sentr. h/ned. F 5590 * 9. Vakkert ubrukt merke. Attest Tysland. (6150) o 9, 10 x2, 15b. Småpen lott dels nær fullstpl., men noen få litt korte tg. Lys 15 er ikke 625 type a. (2710) 5592 ** 10. Prima fireblokk fra ø.v. hjørne ** 10. Typesett, prima. F 5594 o 10. Meget pent merke med rettvendt TVEDESTRAND F 5595 o 10. Fullstpl. sidev. SANDØSUND Prima tg./sentr. F 5596 o 10. Vakker fireblokk i fin nyanse med drøyt to, rettv., torings CHRA 10.IV.05. Blokken med hjørnemarg og er meget visuell o skill brun, fullstpl. sidev. CHRISTIANIA Pent merke. 400 Skilling våpen Br skill 1 på brev stpl. HAUGESUND Sendt til ordføreren i TRONDENES. Bak stpl. HMRFEST B Innhold gjelder bidrag til bygging av HARALDSTØTTEN som ble ferdig i Br 11. Fin TR. 1 fra Christiania til Melhuus. 5 o 11, 13a, 14y, 15b. Bra kval. (2740) Br 11, 14. Pent omslag til Danmark med rettv. avtrykk NK 14 praktstpl., men rundt hjørne o 11 x 5, 12 x 2, 13 x 6, 14 x 22, 15 x 5. Alle med feil/småfeil o 11/15. Lott 21 stk. skilling våpen Med er: NK 11 x4, 12 x8, 14 x7, 15 x2. 1 Normalkvalitet. (SK 6) o Kpl. våpen III på hovednr. (2270) o Sekvens inkl. 13 a+b, 14 x+y. 13 a + liten bue. (4220) 5606 ** 12. Flott 4-blokk med hjørnemarg. God tagging. (NK 1400) 5607 **/* 12. Hjørne 9-blokk med to merker *, ellers **, noe skjev ** 12. Postfrisk 16-blokk med hj.marg. (SK 6880) Br 12 x2. Par på omslag stpl. BORGE (NO, gr. 5). Èn lett hjørnebrett og ett skadd tg.hjørne på merkene, Postal, Br 12, sk. konvolutt sendt fra Christiania til København. Påskrevet 22 etter Geneve Jan Ankomstpl. bak o 12-13b. 12 fullstpl. rettv. BERGEN Begge + lett bue. (1390++) 5612 Br 12, (14 skill porto) på brev med innhold, stpl. THRONDHJEM til Newcastle med flere ank.stpl. bak. Arkivbrett + noe smuss o pene merker med etr stpl., men noe skjevt sentr. (1880) Br Dekorativt 3-fargers 15 sk helbrev fra Christiania til Frankrike. Div. stpl F 5615 * 13a. 3 sk med klart trykk, att. Aune. Rel. bra kvalitet. (9) 3000 F 5616 (*) 13a. 3 sk. rødviolett, klart trykk, velsentrert. Påsatt nytt lim, noen ujevne tagger. F 5617 o 13a. 3 skill 3 rødfiolett, klart trykk. Prima tg./sentr. med stor del av CHRISTIANIA? (1850++) F 5618 o 13a. 3 skill rødfiolett, klart trykk. Velsentr. Sign. F.C.M. (1850) F 5619 o 13a. Stor del av rettv. (CHR)ISTIANIA med positiv att. fra F.C.M som sier: Vakkert merke i meget god farge og feilfri tg. Del av to stpl. (1850) o 13a, b. 13a en løs hj.tg. (2850) F 5621 Br 13a, 14. Rek.br. 2 fra Kjeø (Nordland/7 pkt.) til Ibestad. Frankert med 2 stk. NK 13a (klart trykk) samt single NK 14, totalt 10 skilling (portokomb. er ikke reg. i NKP). Konvolutten med to arkivbretter, hvor bretten på midten utgjør stor risiko for at brevet knekker Br 13b. 3 sk. konvolutt fra Balestrand via Bergen til Samnanger. F 5623 o 13b. Nær fullstpl. rettv. HAMAR Pent velsentr. merke o 14. Spydeberg Ureg. i NKP. Merket med en svak hjørnebrett ø. h. hj * 14x, y. Begge med hengsel og litt flisetg. oppe. 14x sentr. h. (2350) 5626 Bs 14x. DRAMMEN (t.5) blokk på halvdelen av større konvolutt, 4-vektig porto (mellom 46,5 og 62,0 gram). (NK 0+) F 5627 Br 14x. SARPSBORG Bankobrev ( Banco Sp. ), konvolutt adressert til Hr. Ole Syversætre, Aasnæs I Solør. Transittstemplet KONGSVINGER på baksiden samt 5 røde lakksegl, hvorav to med postsignett SARPSBORGS POSTCONTOR. Smårifter I toppen er forsterket fra baksiden. ( postal 4.000,-) F 5628 * 14x. Sentr. litt h. (1) 5629 o 14y. 4-BLOKK med ett lett RISSØER , men smuss og tynnhet Br 14, 15 x2. Større del av brevomslag (inkl. to bakklaffer med stpl.) fra Christiania 29/ til Riga (Russland/Latvia). Dessverre har et NK 12 falt av. Jernbanestpl. i Tyskland + ank.stpl bak. (Postal 10 for komplett enhet) F 5631 o 15a. 8 sk rosa - klart trykk. Deler av 2 stpl. Tönsberg Særdeles god tagging og sentrering for utgaven. Sign. Pfenninger. (SK 3) F 5632 o 15a. Vertikalt par 8 skill rosa, klart trykk. Noe blekkskrift på baksiden som slår litt gjennom. Ø. merke med liten kval.anm Br 15b, 18a. 11 sk brevomslag fra Christiania til Langnau, Sveits. Div. stpl. og påtegninger. (NKP 2) Skilling posthorn 5634 o 16 Ia, 16 Ib. Begge merkene med variant E.EN. NK 16 Ib med klart trykk uten blindtg. NK 16 Ia med klart trykk og blindtg. Et av bevisene for at rekkefølgen i NK er ombyttet, da merker med blindtg. kommer etter merker uten blindtg. Nk 16 Ib med en svak hj.brett. Begge merkene med pos. 43, type 1. Vanskelig sett av variant o 16 Ia, 19 Ib, Id, II, 21. Stort sett normalkval. men 4 stk. + bue. (3810) 5636 o 16 Ib. 3-stripe stpl. Drammen o 16 Ib, 17aXt, 17cX, 18 x2, aX og 21 torings. (2390) 5638 Br 16 Ib, 18bx. 7 sk rek. br. 1 fra Christiania til Rakkestad. Konvolutten med linjestpl. Anbefalt ** 16 IIa. Postfriske 25-blokker x2 som utgjør halvark v. s. Pos. 53 og 81 med NK reg. varianter. Pos. 91 med klisjefeil manglende midt-strek på 1. E i EEN (ikke reg. i HB eller arbeidende til S. Jacobsen på 1980-tallet). (SK 7) 5640 o 16 IIa, 17cX, 18bX, 19 II, God rundstpl. kval. (2650) 5641 o 16 IIa, 18 x 2, skill ekstra langt. (1610) 5642 ** 16 IIb. Postfrisk 4-blokk med variant dobbeltg. oppe. Typer 11-8/2-12. Pos. 9-10/ Br 16 IIb. To stk. 1 skill. (ikke par) på trykksak fra Det Norske Veritas stpl. Christiania (NK 1) 1 Storauksjon april

66 Obj.nr o/bs 16 x7, 17 x4, 18, 19 I, 21 x4. 17 stk. i striper, par og enkl.merker. Bl. kval o 16/20. Lott 24 stk. skilling posthorn. Med er: NK 16 x9, 17 x4, 18 x8 og 20 x Normalkvalitet. (SK 7) o 16/20. Lott seks merker inkl. skjev 19 Ib, normal/bra kval., litt var. stpl.kval. 2 sk med torings, og samlet oppg. 3400, Br 17aX. Konvolutt stpl. CHRISTIANIA BYPOST Pen kval. (NK 1) 5648 o 17aY. 2 sk. PH blålig grå med stående vannmerke i stilling 7. Rufsete tg. (SK 2650) 5649 o 17aY. Par 2 sk PH med stående vannmerke i stilling 5. Stpl. Molde Br 17cX, 18bX. 7 sk brev fra Christiania til Leeds med steamship Hull. Forsiden med PD, baksiden ankomststpl. Leeds o 17cX, 19 Ib. Begge + bue. 4 skill sentr. v/opp. (1925) o 17cX. Pen vertikal 3-stripe. Typer Pos (pos. 25 er med variant 2 korte LL i skilling ) **/* 17cX. Vakker hjørne 12-blokk, ett merke * o 18 x stk. i pergamynkonv. Nyanser o 18 x 13 stk. med blekkannulleringer. Nyanser o 18 x 50 stk. 3 skill posthorn i nyanser. Noe bl. kval. (4 som billigste utg.) 5657 o enheter som flg.: 3-striper x 2 (en vertikal), par x 3 (ett vertikalt). Et par i c-nyansen o 18. Lott 32 merker 5659 o 18a. Hor. 3-stripe, 18c. Hor. 3-stripe. Hhv. svakt stpl. HOLMESTRAND og DRAMMEN o 18a. Vertikal 5-stripe stpl. Kragerø Typer Pos reg stripe i NK o 18bx. Ovalt dampskipsstpl. D/S Tromsø * 18bx. Pen ubrukt 4-blokk. Pos. 3-4/ Typer 4-4/ F 5663 ** 18bX. Prima (2) Br 18bx, 19 Id. Pent 10 sk rek. br. 2 fra Hemnæs (Nordland/6 pkt.) til Ibestad Br 18bx, 19 Id. 7 sk rek. brev fra Ankenæs (Nordland/8 pkt.) til Ibestad o 18by. 3-stripe 3 sk PH med stående vannmerke i stilling 7. Stpl. Vadsø Typer Pos Største kjente enhet o 18by. Par 3 sk med stående vannmerke i stilling 6. Stpl. Christianssund F 5668 o 18bY. St. vm.still. 5. Noe uren tagging h. side. (3250) F 5669 o 18bY. St. vm.stilling 5. Nær fullstpl. litt sidev. CHRISTIANSSUND Sentr. ned. 1 Del av nabomerket synes på taggene oppe. (3) 5670 * 18c. Ubrukt 4-blokk fra plate III o 19 Ia. Par stpl. Christiania (SK 2450) F 5672 * 19 Ia. Ubrukt, nesten postfriskt, med dyp farge. (4) o 19 Ia. Variant DIAMANT-TAGGET. Lettstpl. merke. F 5674 o 19 Ia+b, Id. 3 pene merker i god rundstpl. kval. (3) 5675 o 19 Ia, skill en litt kort tg. h/side. 6 skill diag. fullstpl. MOLDE o 19 Ib. Bra, dog noe skjevt merke med att. FCM * 19 Ib. Ubrukt merke med variant feilperforert. Sign FCM. (SK 4 for *) o 19 Ic. 4 skill grålig fiolett. Del av Christiania stempel. God sentr. (SK 2300) 5679 o 19 Id. 3-stripe stpl. Christiania Br 19 Id. 4 sk brevomslag fra Porsgrund til Uddevalla. Ankomststpl. bak o 19 Id. To single merker med stpl. fra dampskipet Christiansund ** 19 II. Postfrisk 18 blokk med hj.marg. (SK 5400) o stripe med stpl. fra Christianssand Typer 3-9-1, antatt pos Noen kt. tg Br 20. Brev fra Fredrikshald til Hamburg Br 20. Del av pakkeomslag med full frankering. Påskrevet 2.25 kg samt porto 80ø. Frankert 1 med 2 par NK 20 (24 skilling) som tilsvarer 80ø. Sendt fra Christiania til Seljord, som pakke med trykksaker. Et par med et defekt merke. F 5686 * 20. Meget pen ubrukt 6 skilling posthorn signert Brun. (3.) F 5687 o 20. Rettvendt stemplet GRIMSTAD o 21 II. 3-stripe stpl. Fredriksstad Et par kt. tg ** 21 II. Postfrisk 8-blokk med hj.marg. Blokken inneholder 6 ulike graveringstyper. (SK 0) 5690 **/* 21 II. Vertikalt par der øvre merke er * og har oppgravert sjallstykke. (1300+) 5691 (*) 21 IIvt1. 7 sk med variant utagget. Merket med del av marg oppe. Sign A. Berntsen Skravert posthorn I 5692 **/* 22. Pen 10-BLOKK med to merker *, de andre ** i normal/god kval o 22 x stk. på plansje inkl. en del par. Noe bl. kval. (0) 5694 o 22 x2, 23 x7, 24 x20, 25 x7, 37 I x2. Dublettparti med stort sett normal kvalitet, inkl. to fine 37 I. (5645) F 5695 Br 22 x5, 42. Høyst uvanlig frankatur på mindre konv. stpl. INDHITEREN (grad 4, ST). (Postal stpl.) 5696 o 22-23, 24 Ia, NK 22 og 30 + liten bue. (1845) 5697 o 22, 24 Ib forskj. skravert med et rundstpl. (2) o 22-25, 27-28, Bra rundstpl. kval. (2190) 5699 o 22/ stk. skravert med bl.a. NK 23 x2, 24 x9 (inkl. Ib), 25 x15, 26 x2, 27 x7, 30 x2. Mest bra kval. (3985) 5 Br 22, 30, 52. Flott kombi.frankering på bankobrev fra Lillehammer 10.VIII.91, til Sverige. God kval o stk. skravert, inkl. noen nyanser. Bl.a. NK 24 x 7 og pent NK 28. God kval. (Ca. 2) 5702 o Kpl. på hovednr pakkestpl. (1905) x 5703 o/(*) Duplisert parti med var. kvalitet, dels lukefyll. Men også ene fine, og ene 5-øren er SK øren er meget fargefrisk og fin men limløs (SK 1 alene) o stk. på dobb.sidig, liten plansje med feil/småfeil, bl.a. 23 x8, 24 x7, 26 x9, 28 x5, 29a o 22/ stk. skravert som flg.: NK 22 x 5, 23 x 3, 24, 25 x 11, 26 x 5, 27 x 9, 31 x 3. Mest bra kval. (3) 5706 ** 22/31. 4 postfriske, prima. (2525) 5707 o 22/31. Lott med dubletter, mest verdi i 24 x8 inkl. IIb x2, dog ingen 28. Medfølger en 35. (oppg. ca. 6) x 5708 o 22/31. Lott med var. antall, mgl. kun 10-ører! Med bl.a. 11 stk. 5-ører i nyanser. Mange 1 fargefriske merker, ok/god kvalitet. (oppg ) 5709 o 22/31. Omfattende lott skravert posthorn med NK 22 x18, 23, 3, 24 x12, 25 x71, 26 x11, x23, 28 x2, 29 x 6, 30 x11 og 31 x21. OK kvalitet. (SK 16350) 5710 o kpl Stort sett bra kval. Pent fargefrisk 25 øre. (2895) o 22/37. Lott med en del merker inkl. flere 24 inkl. Ib, 35-36, 47 I. Bra/meget god kvalitet. (3610) 5712 Br 23. Pen trykksak stpl. CHRISTIANIA 17.XII.81 til Communebestyrelsen o 23 (60). Lott: 60 merker 3 øre skravert posthorn i pergamynpose. Var. kval. (SK 15) 5714 o 23, 24 Ia+b, IIIa oppgr. x 2, IIIb x 2, et oppgr. 25, 29b, 31. Bra kval. (1940) 5715 o 23-24, God kval. Fargefriskt 25 øre. (1665) Obj.nr Bs 24 Ia. Par på underfrankert brev til Danmark, Chra. 15.IX.81, påtegnet 20 i blåkritt som straffeporto. Meget uvanlig o 24 Ib, 25 I, 26, 28, 29 x 2, 30 x 2, 31. Alle rundstpl. (2125) 5718 o 24 IIa, 29 a+b. Alle rundstpl. (2025) 5719 o 24 IIb, IIIa (oppgr.), 25 III, 27-28, Bra kval. (2) 5720 o 24, Bra kval. (1615) x 5721 Br 25, Studier på ark og plansjer o 25 I x 39, 25 II x 16, 25 III x stk. uspesifiserte på 7 innstikkort, totalt 135 stk. i god rundstpl. kval. (Minst 0) 5723 o 26 x 2, 27 x 8, 29 x 5, 30 x 4, 31 x 6. Totalt 25 stk. skravert. God kval. (2830) 5724 o 26 x21. God, rundstpl. kval. (3465) 5725 o 26 x5, 27 x12, 28 x3. Ett NK 26 med liten blå krittbue oppe, alle øvrige i bra rundstpl kval. (4845) 5726 Br 26, øre porto på rekommandert brev fra Christiania 15-VII-81 til Danmark. Noe beklippet i øvre kant. (NK 3000) 5727 o 26/31. Lite dublettparti skravert med 48 stk. på liten plansje, bl.a. NK 26 x 7, 27 x 12, 1 29 x 7, 30 x 16, 31 x Mest bra kval. (ca. 5) 5728 o Inkl. 35 øre sjøgrønn. God kval. (3310) 1 F 5729 * øre s/hn, friskt (3400) 5730 o 28. Fullstpl. rettv. GRIMSTAD Litt flisetg. 400 F 5731 o 28. Meget vakker 25 øre skravert med nær rettvendt HØNEFOSS Flott tagging og sentrering o 28, 29a+b. Prima kval. (2820) 1 F 5733 o 29a. 35 øre sjøgrønn,fullstpl. sidev. VEGØ (NO). Sentr. opp o 29a, b. Begge rundstpl. (1920) 5735 o 29a, b. God rundstpl. kval. (1920) 5736 o 29a, b. Sett med to lettstpl. merker o 29, 30, 31. Alle med 7 stk. av hvert merke. To 60 øre med pakkestpl. Alle de øvrige i god rundstpl. kval. (2255) F 5738 o 29a, 44. Sjøgrønn sign. Snarvold, liten tynnhet og lav. tg. nede h.side, 12-øren noe trimmet oppe, ellers bra o 29a+b. God kval. (1920) 5740 o 29a+b. Rundstpl., bra kval. (1920) o 29b x 15, 30 x 15, 31 x 15. Totalt 45 stk er rundstpl., alle NK 31 med pakkestpl. God kval. (4350) 5742 ** 29b. Postfrisk 8-blokk med hj.marg. (SK 3) F 5743 o 29b. Sjøgrønn stpl. LARVIK 23-V Br 29,56, øre porto på bankobrev kr. fra Christiania til Sverige 26-II øren er defekt. F 5745 ** 30. Luksus postfrisk, att. Nielsen o 30. Fin 6-BLOKK med pakkestpl. Chra F 5747 ** 30. Prima (1050) F 5748 Br øre skravert på bankobrev fra STEINKJÆR 9 X 83. (NK 2) o 30 x 40 stk. i god rundstpl. kval. Kun feilfrie merker. (3) 850 F øre i lys nyanse. Lux CHRISTIANIA 22.II.99. Sentr. h/opp. Krone Oscar 5751 o 32 x6, 33 x3, 34 x3. Alle i bra rundstpl. kval. (2460) F 5752 ** Alle med marg. 1 F 5753 ** Fin serie postfrisk, et par blindtagger, 33 nær prakt! (4300 +) **/* Komplett serie i 4-blokker. N. h. 1 kr med noen kt. tg. h.s. Baksiden med påførte 3 ark-pos. samt typer med blyant. (SK 8) 5755 ** Komplett serie Oscar II kronemerker. NK 32 med ørliten rubbing i limet. (SK 4300) F 5756 ** Krone Oscar, prima. (4300) 1 F 5757 ** Prima serie med h. marg o Typesett av alle valørene på monteringsark, med ett ekstra sett med blindtagger. 900 Åtte merker er pakkestpl. Rel. bra kvalitet. x 5759 o 32, øres porto på følgebrev til Danmark, fra Chra. 1896, ikke nevnt komb. i Postal. Dekorativ enhet i god kval. Skravert posthorn II 5760 o 35. Lott med 10 merker. (SK 6300) 5761 o 35 x2, 36, 37 II. Fire pene inkl. to med blekkryss. (1770) 5762 o 35 x12. Stort sett normal kval., men noen med en kort tg. eller to stpl. forekommer. 1 (7560) 5763 o 35, 36, 37 I og II. To av hver, prima o 35, 37 I, 39X, Y, 40 Iax. (1665) 21 mm elektrotypi 5765 (*) 37 I. Regummiert merke med 4 litt korte tagger oppe. (SK 8) o 38xX. 10ø 21mm elektrotypi på Mostue papir med vannmerke II i stilling 3. Vannmerkestillingen er liste med? i NK 2014, og sjeldnere enn merker med stående vannmerke. Uttalelse fra Enger o 38xX. 10ø 21mm elektrotypi på Mostue-papir med vannmerke II i stilling 2. Vannmerkestillingen er liste med? i NK 2014, og sjeldnere enn merker med stående vannmerke. Uttalelse fra Enger o 38xY. 10ø 21mm elektrotypi på Mostue-papir med stående vannmerke i stilling 5. Uttalelse Enger uten anmerkninger, men merket har et par litt kt. tg. v. s o 38xY. 10ø 21mm elektrotypi på Mostue-papir med stående vannmerke i stilling 5. Merket med del av stpl. fra Vestbanernes Posteksp. 7-IV Attest Enger som sier 1 litt kort tg. venstre side o 38xY. 10ø 21mm elektrotypi på Mostue-papir med stående vannmerke i stilling 5. Merket 1 med del av stpl. fra Chr.A-Bergen Postexp. 5-IV Feilfri attest fra Enger! 5771 o 38yX. 10 øre Bentse med ligg. vm., bra kvalitet, rett del av...ssand (1) 5772 o 38yX. 10ø 21mm elektrotypi på Bentse-papir. Vannmerkestilling 1. Hullstpl. Laurvig 5-IX- 83. Attest Enger sier ørlite sort stempelgjennomslag i et punkt o 38yX. Komplett sett med vannmerkestilliger 1-4 på 10ø 21mm elektrotypi på Bentsepapir. Alle merkene med uttalelser/attest fra Enger med mindre anmerkninger. Sjelden frembudt sett Br ø konvolutt fra Drammen 22-V-1883 til Nordre Undal via Mandal. Baksiden med stpl. fra Mandal 28-V o 39 x9, 40 x6. 15 merker i ves. god kvalitet, noen dels fullstpl. (minst 2) F 5776 ** 39Y. 20 øre luksus postfrisk F 5777 ** 39Y. 20 øre postfrisk (3) 1 F 5778 ** 39Y. 20 øre s/vo, postfrisk (3) F 5779 ** 39Y. 20 øre sentr. h/n, postfrisk. (3) 5780 ** 39Y. 20 øre sentrert ned, postfrisk. (3) Storauksjon april 2017

67 Obj.nr. Obj.nr Br 40. Tre brev, derav to bankobrev med hhv. plate I og II, samt ett brev pl. II til Hamburg stpl. SYdbanen Dels bra, dels bruksspor inkl. noe smuss o 40 I. 20 stk. i overveiende normal/god kvalitet. (drøyt 4300) F 5783 * 40 Iax. Forsidepent merke med org.lim, to ørsmå tynnheter, inkl. ytterst på hj.tagg o/v. (4150) F 5784 o 40 IaY. Bentse-papir og tydelig vm. 1. Lettstemplet. F 5785 o 40 Iay, IIbyX, IIbyY. Tre gode merker på Bentsepapir, bra kvalitet. (4400) o 40 Ib. Pent med større del Fredriksstad (1400) 5787 o 40 II. Lott 38 stk. ves. IIa på innstikkort, i mest bra kval. (ca./drøyt 0) 5788 o 40 II. Lott drøyt 60 stk, mest IIa, normal/god kvalitet. God lott med verdi ca./drøyt 9,-. 1 F 5789 * 40 IIa. 20 øre s/ov, attest Enger (3) Br 40 IIb. Brev fra Bergen 13-III-85 til Paris. Ank.stpl. Skadet klaff bak. (NK 1300) 5791 * 40 IIbx. Merke med noe bruntonet org.lim, hederlig/bra eks. (3650) 5792 o 40 IIbyX. Sjeldent par med blåkritt, + lette Chra-stpl. 30.IX.85. (2) 5793 o 40 IIbyX. Småpent merke med nær fullstpl. LØDINGEN En svak brett på èn hj.tagg. (1375) F 5794 o 40 IIbyX, IIbyY. To gode merker med Bentsepapir, bra kvalitet. (2) o 40 IIbyX, IIbyY. To gode merker med Bentsepapir, pen byx, byy med svakt spor etter rødkrittstrek (?). (2) o 40 IIbyY. To gode eksemplarer, lettstpl. (2450) mm stereotypi 5797 o 41 x 16 stk. i god rundstpl. kval. med et stpl. (2400) o 41 x2, 45 I, 45 II x5, 46 x7, 47 x10. Dublettparti på plansje, i normal/pen kvalitet. (oppg. ca. 5) 5799 o 41 x21. Alle i god, rundstpl. kval. med ett stpl. (3300) 5 * 41,43. 3 øre litt flisetg., 10 øre prima. (1725) 5801 o 41, 45 I+II, 46b, I. 6 forskj. 21 mm i bra kval. (1645) 5802 o 42 Iby. 5ø 21mm stereotypi med stående vannmerke i stilling 8. Merket med mindre taggemangel. Uttalelse Enger o 42 Iby. 5ø 21mm stereotypi med stående vannmerke i stilling 8. Stpl. Chra-1E-Byp Attest Enger sier En splittet tagg til venstre i nedre marg o 43 (?). To sytrådsbunter med 10 øre 21 mm på toppen. F 5805 o 43. God 4-BLOKK med flere svakere slag BERGEN 1886 (?). (NK 3300) 1 F 5806 * øre mattgrønn s/h, litt kraftig monteringsspor, frisk gummi. (9300) 2 F 5807 o øre mattgrønn med del av GREAKER 2.IX.84. God tg. Sentr. h. (2) o øre mattgrønn med liten svak tynn flekk. Stor del av rettv. BERGEN 29.VIII.84. F 5809 o øre mattgrønn med positiv fotoatt. fra F.C.M. Prima merke. (2) o øre mattgrønn med to stempelavtrykk. OK tagging. F 5811 o øre mattgrønn, del av to stpl. (2) F 5812 o øre mattgrønn, lettstpl. velsentr. god tg. med ørliten tynn flekk ø.h. hj. (2) 5813 o øre mattgrønn. God tg./sentr. men liten brett v. side. (2) F 5814 o øre mattgrønn. Lett flisetg. nede. Velsentr. (2) F 5815 o øre mattgrønn. Lettstpl. velsentr. men liten tynn flekk. (2) F 5816 o øre mattgrønn. Nær fullstpl. rettv. CHRISTIAN(IA) 5.V.84. (2++) 1 F 5817 o øre mattgrønn. Pent merke. (2) o øre mattgrønn. Pent utseende, men liten tynn flekk under hengselrest. F 5819 o øre mattgrønn. Pent velsentr. merke. (2) 1 F 5820 o øre mattgrønn. Prima lettstpl. merke. (2) F 5821 o øre mattgrønn. Prima merke. (2) 1 F 5822 o øre mattgrønn. Rundstpl. god tg. sentr. litt opp. (2) o øre mattgrønn. Rundstpl. velsentr. men lite riss i h.marg, synes knapt. (2) F 5824 o øre mattgrønn. Stor del av rettv. (CHRI)STIANIA 10.III.84. God tg. sentr. litt 1 ned. (2) F 5825 o øre mattgrønn. Stor del av rettv. G(RI)MSTAD God tg./sentr. litt 1 høyre. (2++) 5826 o 44. Fargefrisk, med omv. del av Chra. 13.V.8(4). F 5827 o 44. Fint eks. med noe diffust stpl., men flott VARIANT 1: stort brudd i posthornbøylen til høyre for store 2. Fra pos. H-25. Gammel sign. bak. F 5828 o 44. Meget pen 12 øre mattgrønn med hullstempel Laurvig 1.Vll F 5829 o 44. Merke med dansk nummer 1 (Kjøbenhavn) sidevendt, god tagging. Lite sign. stpl. bak. F 5830 o 44. Nær fullstpl. Chra. 12.V.84, bra normalkval., rel. sterk nyanse. 900 F 5831 o 44. Prakt HAMAR o 46a, 46b x17. Lott 20-ører med ymse stempler, fra fullstpl. til blekkannullering. Normal/ bra tekn. kval. (3250) 5833 Br 46b. Brev fra Vikersund 1886 (ikke lesbar dato, men tydet 8.VIII.) til Finland med ank. stpl. 13/8. Transitt Stockholm bak. (NK 46 ikke notert i Postal) F 5834 * øre s/vn, pent (2375) F 5835 * øre ubrukt (2375) 20 mm-utgaven 1 øre 20 mm 5836 o 49 (16). To sider fra utstillingssamling. Inneholder blant annet 9 ubrukte merker (hvorav 6 er postfriske inkl 4-blokk), variant 4 (Liten N) og et bygdebrev med par o 49 I, 49 II x 26 stk. i god rundstpl. kval. med et stpl. (2650) F 5838 Br 49x2, 50, 56x2. Brev fra Hønefoss 25-VI-94 til Sverige med 10 øre porto. Denne kombinasjonen er ikke registrert i NK. 2 øre 20 mm 5839 o 50a. To albumark med typesett 1-8 og vm.stillinger, i alt 32 merker, ikke sjekket o 50a x 10, 50b x 10, 50c x 10. Totalt 30 stk. i bra rundstpl. kval. (3050) 5841 o 50a x 26, 50b x 25. God rundspl. kval. (3565) 5844 o 51 I x2, IIa x11. God kval. (2715) 5845 o 51 I x 5, IIIa x 3, IIIb x 2, IVa, IVa x 3. Oppsatt i stigende rekkefølge. Stort sett bra kval. (3105) 5846 o 51 I, IIa, IIc, III, IV. Alle x 4 stk., bra kval. (3) o 51 I, IIa,b,c, III a+b, IV a+b. Kpl. 3 øre i bra rundstpl. kval. oppsatt i stigende rekkefølge. (2960) 5848 o 51 I, IIa,b,c, IIIa+b, IV a+b. 3 øre kpl. oppsatt i stigende rekkefølge. God kval. (2960) 5849 o 51 I. Komplett sett med graveringstypene 1-4 (SK 1) o 51 I/IV x 50 stk. flere pl./nyanser o 51 IIa, IIc v2. Begge merker oppgravert i venstre side. 350 F 5852 o 51 IIb type 1. Velsentrert merke, pent stemplet CHRISTIANIA 1 V 89. (SK 1) 5853 Br 51 IIb type 3 på trykksak stemplet CHRISTIANIA 23 III 89. Attest FCM.# 5854 o 51 IIb v2. Oppgravert i venstre side. Lettstemplet merke som er skjevt mot venstre/ned. Vanskelig variant å finne på IIb (1 av klisjéer i dobbeltarket). F 5855 o 51 IIb, t4. Lett sentrert mot hjørne 1. Diagonalt (CH)RISTIANIA -6 II 89. Sentralt vm. 1 stilling 2. Attest Flatheim. F 5856 o 51 IIb, t4. Velsentrert merke stpl. C(RI)STIANIA 8VI89. VM II st. 1. Minimal fuktflekk i hjørne 2 iflg attest Flatheim o 51 IIb. 3ø 20mm på Bentse-papir (vannmerke I i stilling 4) stpl. Christiania. (SK 1) 5858 o 51 IIb. Komplett sett med graveringstype 1-4 på klipp fra albumside med signatur av 2 FCM (kopi). Sjeldent utbud. (SK 0+) F 5859 o 51 IIb. Stor del av rettv. CHRISTIANIA 21.II.89. God tg. Sentr. h/ned. (1) o 51 IIc x 22 stk. i god kval. med ett stpl. (3850) 5861 o 51 III (). stk 3 øre 20 mm plate III i pergamynpose. En del merker med kval.anm. observert. (SK 8 etter billigste nyanse) 5862 o 51 III (57), IV (10). I alt 67 stk. på plansjer. (SK etter billigste nyanser) x 5863 o 51 III/IV. merker på plansjer. Flere pene stempler observert. (SK 0+ etter billigste nyanse) 5864 o/bs 51 III/IV. Lott: 65 merker på plansje og i pergamynpose. Flere pene stempler observert. (SK 5+ etter rimeligste nyanse) 5865 ** 51 IIIb. 3 øre s/o, postfriskt merke, dog med limgjennomslag i en tagg 5866 o 51 I-IV. 130 merker på 2 Visirark. Oppgitt SK ca Oppgitt plate I x10, IIa x33, IIc x8 samt 76 x III og IV (ikke sjekket). 3 merker oppsatt som NK 51 IIb med? bak er regnet som NK 51 IIa. Medfølger noen få merker med feil, ikke regnet o 51 IV (31). 31 stk 3 øre 20 mm plate IV på innstikkort. (SK 2480 etter billigste nyanse) 400 F5868 ** 51 IV Aa. 3 øre, liten ubetydelig limbøy, topp sentrering og tagging, postfrisk. (3) 5869 o 51 IV x 50 stk. på halvplansje i mest OK kval. (ca.4000 som billigste) 5870 o 51 IVa x 17, IVb x 15. God kval. på to innstikkort. (3240) o 51 x 50 stk. i div. pl./nyanser på halvplansje o 51 x 50 stk. på halvpl. vesentlig 51 III og IV. Stort sett OK kval., men noen småfeil forekommer. (Ca som billigste.) 5873 o 51IIa. Komplett sett med alle 4 typer i alle 4 vannmerkestillinger. I alt 16 merker. Pent sett der alle merkene har del av kun et rundstempel. (SK ) 5 øre 20 mm F 5874 ** 51 IIIa. 3 øre **, men noen flekker i limet, og flisetagget o 52. Ca 190 stk. 5 øre 20 mm i pergamynpose. Mest plate III og IV o 52. stk. 5 øre 20 mm i pergamynpose. Observert par og noen 5 øre 21 mm o 52 I, IIa, IIb, IIc. Alle x 10 stk. av hver i bra kval. (2340) 5878 **/* 52 IIb. Sterkt flistg. par. Nederste merke er postfriskt. (SK 4050) 5879 o 52 IIb/c x stk o 52 IIb/c x stk o 52 IIc x 50 stk. med st.vm. på halvplansje i god rundstpl. kval. (0) o 52 IIIa/b x stk. i god rundstpl. kval. i pergamynkonv. (3300,- som billigste) 5883 o 52 IIIa/b x stk. i god rundstpl. kval. i pergamynkonv. (3300,- som billigste) 5884 o 52 IV x stk. i god rundstpl. kval. i pergamynkonv. (2) 5885 o 52 IVB grovtg. 13 1/2 x 12 1/2. Merket er reparert. (SK med feil 3300) 10 øre 20 mm 5886 o 53 I. Ca. 120 merker på 3 Visirark. SK ca. 7. Medfølger noen merker med feil, ikke regnet o 53 I - VIII. 116 stk. på 6 innstikkort, alle platet i god kval. med ett stpl. (4) x 5888 o 53 I (178). 178 eksemplarer av 10 øre plate I. Observert noen pene stempler og noen 1 med kval.anm. (SK 10680) 5889 o 53 I x 30, 53 II x 20. Stort sett bra kval. (2) o 53 III. I underkant av merker på 14 Visirark. Oppgitt SK ca. 13. Oppgitt plate IIIa x140, IIIb x380, IIIc x272 (ikke sjekket). Medfølger ca. merker med feil, ikke regnet o 53 IIIc. Fireblokk med to klare, rettv. CHRISTIANIA pakkestpl. 3.XII.89. Noe flisetagging og litt hengselsforsterket o 53 IV. Ca. 390 merker på 9Vvisirark. Oppgitt SK ca Oppgitt plate IVa x77, IVb 2250 x252, IVc x60 (ikke sjekket). Medfølger noen merker med feil, ikke regnet o 53 IV x stk. i bra kval o 53 IVa x 22 stk. med st. vm. i bra kval. (1980) o 53 IVa,b,c. Albumblad med 13 merker, alle har iøynefallende varianter/platefeil, inkl. et pent eks. av type 3 (ekstratypen). F 5896 ** 53 IVa. 10 øre postfrisk, ujevn tagging venstre ikke nevnt i attest FCM. F 5842 ** 50b. Postfrisk 20-blokk i rødbrun nyanse. Posisjon 81- i arket med full marg i tre sider. (SK 7) 3 øre 20 mm 5843 o 51. Fin samling alle plater/nyanser, sjekket mot en av landets beste spes.samlere, ett par med svakt snev flisetg. Ellers bra, IIb med pent diag. Bergen 21.VII.88. (2865) 2 F 5897 o 53 IVc - 10 øre 20 mm matt karmin - 6-blokk (hengselsforsterket) stemplet Christiania 15.VII.91 med typesammensetning 1-1-1/2-2-3 fra arkposisjon / i høyre ark. Denne unike blokken inneholder brevkortklisje type 2 (H 99 sek.) og brevkortklisje type 3 (H sek.). Blokken er en av 20 mm-utgavens store sjeldenheter, og har tidligere vært solgt for over ! 0 Storauksjon april

68 Obj.nr o 53 IVc x 25 stk. i bra kval. (2250) o 53 V. Ca. 220 merker på 4 Visirark. SK 6. Medfølger noen merker med feil, ikke regnet. F 5900 * 53 VI. 10 øre s/hn, pent (2) 5901 o 53 VI. Ca. 1 merker på 18 Visirark. SK 19. Medfølger ca. merker med feil, 2 ikke regnet. x 5902 o 53 VII (187). Lott: 187 merker 10 øre 20 mm plate VII. Satt opp etter fellingstyper og til dels platefeil/oppgraveringer. Inneholder blant annet 21 stk. type 2 og 4 stk. fellingstype 6. (SK 7400) VII (31), t stk 10 øre 20 mm plate VII. Alle er fellingstype 6 på type 1, som er vesentlig sjeldnere enn type 2. Satt opp etter fellingstyper og til dels platefeil/ oppgraveringer. Ex Wiegand Hansen o 53 VII (49). 49 stk. 10 øre 20 mm plate VII type 2. Ex Wiegand Hansen o 53 VIII (54). I alt 54 stk. 10 øre 20 mm plate VIII i pergamynpose. (SK 8640) F 5906 * 53 VIII kt øre karminrosa. Sentrert høyre/ned. (SK 1900) 20 øre 20 mm x 5907 o 54. Ca. 140 stk. 20 øre 20 mm i pergamynpose og på innst.kort. Var. kval o 54 I. 84 merker på 2 Visirark. SK 4. Medfølger noen merker med feil, ikke regnet o 54 I x stk. (0) 5910 o 54 II. Ca. 360 merker på 7 Visirark. Oppgitt SK Oppgitt 38 xiic, 72 xiid og 48 xiie 3 (ikke sjekket). Medfølger ca. 75 merker med feil, ikke regnet o 54 II x stk o 54 II, III, IV. Lott med 8 stk. 3-striper samt 16 par i blandet kval o 54 IIa x 27, IIc x 9, IId x 2, IIe x 3. Totalt 41 stk. i god kval. (3160) 5914 o 54 IIb. Par 20ø 20mm på Bentse-papir (vannmerke I i stilling 4) stpl. Skudesnæs 21-XII- 88. Venstre merke med en litt tg. splitt oppe. (SK 0) x 5915 o 54 IIc (101). Gammelt oppsett med bl.a. to komplette sett vannmerkestillinger 1-4, og en 1 god del merker satt opp med beskrevne platefeil. (SK ) 5916 o 54 IIc (36). 36 stk. 20 øre 20 mm plate IIc. Noe varierende kvalitet. (SK 6120) x 5917 o 54 IId (27). Gammelt oppsett med blant annet komplett sett vannmerkestillinger 1-4, og en god del merker satt opp med beskrevne platefeil. Deriblant v3. (SK 4590+) F 5918 * 54 IId t øre hengselrest. Prima, liten hengselrest. (SK 2175) 5919 o 54 IIe (24). 24 stk. 20 øre 20 mm plate IIe. Varierende kvalitet. (SK 3840) o 54 III type 1 x 92 stk. i god rundstpl. kval. i pergamynkonv. (3400) 5921 o 54 III type 2 x 13 stk. Alle med mindre feil. (SK m/feil 4680) o 54 III, type 1. Ca. 121 merker på 2 Visirark. SK Medfølger ca. 35 merker med feil, ikke regnet o 54 III. Ca stk 20 øre 20 mm plate III i pergamynposer. (SK 3) 5924 o 54 IV (). Lott: stk. 20 øre 20 mm plate IV i pergamynpose. (SK 2) o 54 IV (232). Lott: 232 stk. 20 øre 20 mm plate IV i pergamynpose. (SK 4682) 5926 o 54 IV. Ca. 135 merker på 2 Visirark. SK Medfølger 17 merker med feil, ikke regnet o 54 V (137). Lott: 137 stk 20 øre 20 mm plate V i pergamynpose. (SK 2877) 5928 o 54 V (). I alt stk. 20 øre 20 mm plate V i gamle pergamynposer. (SK 4) 5929 o 54 V. Ca. 195 merker på 3 Visirark. SK Medfølger 7 merker med feil, ikke regnet o 54 x 20 stk. i div. nyanser, de fleste fullstpl./prakt. Noen småfeil forekommer. 25 øre 20 mm 5931 o 55 (60). I alt 60 stk. 25 øre 20 mm pergamynpose. Inkl. flere par. (SK 0+) 5932 o 55 x 20 stk. rundstpl. i stort sett OK kval. (2) 5933 Br 55. Følgebrev med trestripe og to enkle stpl. Christiania 21-II?, sendt til Vold pr. Molde. Svak brekk gjennom venstre merke i stripen, og øverste enkeltmerke ** 55. Postfrisk 4-blokk. (SK 2340) Div. 20 mm 5935 o 49 II (14), 50 (41), 54 (87). Lott 20 mm i pergamynposer inkl. striper på lavvalørene. 20 øre er sortert i pergamynposer plate II - V. (SK 0+) 5936 o 49 x2, 50 x11, 52 x16, 53 x117. I alt 148 stk. 20 mm i stort sett normalkvalitet, dels fullstpl. på noen o 49/55. Fin lott på flere innst.kort, inkl. alle plater 5-20 øre. Friske merker, noen fullstpl., 900 og noen spennende nyanser. Oppg. minst SK o 49/55. Liten innstikkbok med en del merker i blandet kval o 49/55. Lott 78 merker 20mm på to Visirark. Noe blandet kvalitet tekninsk sett, men stort sett alle med pent utseende. (SK 0) 5940 o stk. i forskj. pl./nyanser. Bl.a. 49 I+II, 50bb (nøttebrun), 51 I, IIa, IIc, 52 IIa+c. God rundstpl. kval. (ca. 2) 5941 o Parti 20 mm med 64 stk. bra fordelt på valører. God rundstpl. kval. Bra lott o 50a x 18, 50ba x 9, 50c x 2, 51 IIIa x 9, IIIb, 52 I, 52 III x 2, 52 IV x 20. God kval. (3450) 5943 o 51 x16, 52 x36. Duplisert vare på tre innstikkort med nyanser og typer, noen fullstpl. Bra/god kvalitet. (3000) x 5944 o Dobbeltplansje med ca 250 merker 20 mm. Deriblant 40 stk. 3 øre. Høy katalogverdi * 52 IV, 54 IIc, t øre sentrert mot hjørne 2. Litt kraftig hengsling. Kontrollert av Geir Flatheim. (SK 2175) 5946 o 54 x26, 55 x9. Bl.a. med oppgitt typesett 54 I og 54 IIa (ikke kontrollert), videre 54 III t. 2 (x2) og t. 3. (4) 5947 o 54 x74, 55 x16. Lott på to plansjer med bl.a. over 20 stk. 54 II (trolig inkl. en IIb). Normal/ 900 bra kvalitet, fullstpl. finnes. (oppgitt SK over 5300) x 5948 Br Følgebrev. 17 følgebrev med diverse kombinasjoner, var. kval., men mye bra x 5949 o Div. studiemateriell i tre små mapper, den ene med mange hundre 53 III o Innstikksbok med 258 merker, hvorav ører, 77 5-ører og 15 3-ører. (SK ca. 9000). 1 x 5951 o Lott med: NK 49 (2 stk. plate I, 4 stk. plate II), 50 (13), 54 (29), 55 (3) på albumark. (SK ca 3) Antikva 5952 o 56 (62). Lott: 62 stk. 3 øre fintagget antikva Centraltrykkeriet. Noen pene stempler observert. (SK 7920) 5953 o 56/84. Plansje med mange ulike merker, inkl. mange grovtg. En del fine, inkl. NK 64 med st. vm.. (oppg. over 5 ) 5954 o Kpl. serie med fullstpl. 61 og 72, bra kvalitet på grovtg. (SK 2961) 5955 o Samling med bl.a. pakkestpl. 64 og 75 med st. vannmerke. Normal/bra kvalitet. (SK ca. 5400) 900 x 5956 o/**/* 56/89. Mindre studie på ark og plansjer o øre Central i uvanlig 4-blokk men et par anmerkninger Obj.nr. F 5958 * blokk 10 øre Centraltr. fintagget, få kjente. Tre h.spor, det nedre med matt limparti 4 etter hengsel. Et par tg. noe korte, men rel. bra kval. på en så sjelden enhet. (SK 0 som enkeltmerker, NK 10 som 4-blokk *) 5959 o 57/69. Noen 5, 10 og 20-ører, inkl. ca. 20-ører. Alle grovtg. som ikke er 69 er 1 regnet som 63, dog finnes flere 58b. Normal/god kvalitet. (SK ) F 5960 * 58A. 20 øre, ubrukt. () F 5961 * 58B. 20 øre ultramarin. God tg. Sentr. v/ned. Svakt hengselspor. (2) 5962 o 59. Horisontal 5-stripe med omv. KRISTIANIA 23.VI.97. Prima tg./sentr. (1350++) 5963 ** 59, 65. Grovtg. 1-ører i stort sett bra kvalitet, èn taggerad noe slitt? F 5964 ** 60. Postfrisk 10-blokk. Venstre nedre merke med tg. anm. v.s. NK 2016 har 6-blokk som 10 største reg. enhet på dette merket. (SK for enkeltmerker) 5965 o Begge i 4-BLOKKER med to stpl.slag. Et par moderate papirstrukturer. x 5966 o 61a. Meget spesiell kladdebok med godt antall merker notert med varianter, platefeil, taggefeil og andre markeringer. Omslaget på boka med illustrasjonseeksempler o 61X, t. 2. Lott 14 merker i stort sett pen kvalitet. (3640) 5968 ** øre Centraltr., bra eks., svake tg.anm. høyre. (2150) F 5969 ** øre Centraltr., svært pent eks., nær prakt! (2150) 1 F 5970 ** øre, prakt ** F 5971 ** 62. Bra eks. uten spor av hengsling! (2150) F 5972 ** 64X. 50 øre postfrisk. En liten flekk i n.v. hjørne. (9000) o 65. Horisontal 5-stripe og 4-stripe. 5-stripen stpl. DRAMMEN 24.VII.99 og 4-stripen omv. VESTBANERNES P.EKSP.3. God kval. (2925 som enkeltmerker) 5974 o 65. Meget pen, vert. 6-BLOKK, med klare KRA. 25.IX ** postfriske (3195) 5976 * Knudsen, serie der 35 øre er (*). Noen mindre taggeanm. (SK 4350) F 5977 ** 66. Flott par, med venstre merke i praktkval. (2050) 650 F 5978 ** 66. Nær luksus postfrisk ** 66. Postfrisk 4-BLOKK, flisetagget, friskt lim. (SK enkeltmerker: 3300, NK fireblokk 2) 5980 o 66 x 50 stk. i god rundstpl. kval. på halvplansje. (3400) o 66 x 50 stk. 3 øre oransjegul, grovtg. Knudsen i god rundstpl. kval. med et stpl. (3400) F 5982 o 67. Par med høyre merke med ekstratypen!!, lettstpl. Overhalvden Flott enhet i god kvalitet av sjelden variant! 5983 o 67, plate II. Flott vert. 6-blokk stpl. Kra. 25.V.97, bra kval o/br øren i 4-BLOKK på brev Arendal 1897, samt 10-ører i singel 4-blokk Mandal samme pr. Bra kval. F 5985 ** 68. Prakt postfrisk. x 5986 o 68 I, II. Meget spes. samling med ca merker, alle med kjennetegn, både 2 registrerte og uregistrerte. Møysommelig beskrevet med notiser og illustrasjoner hele veien. F 5987 o øre grovtg. Knudsen i hor. 9-bl. med oppgitt ft / , samt arkpos / To merker med kval.anm. stpl. MOELVEN 2.XI.97. Største kjente enhet!!! 5988 ** øre Knudsen, prima. (3350) ** øre, prima (3350) o blokk med sidevendte Moelven 1897, et par kval.anm * 69. Uvanlig 4-blokk med alle *, dels med limanm. etter hengsel og èn tynnhet nede. 900 Baksiden må vurderes nøye! (SK 2400 som enkeltmerker, NK 0 som 4-blokk *!) F 5992 ** øre s/h, prima ** (3) F 5993 ** øre s/vn, ok eksemplar men et par svake flekker oppe. (3) o 70. Lettstpl., bra 4-BLOKK, et par tg.anm. oppe, liten hjørnebrett, meget uvanlig. F 5995 ** øre grovtg. Knudsen, meget pent eks.! (2 +) 1 F 5996 ** øre grovtg. Knudsen, svært pent eks., nær prakt! (2 +) Br 71. Pent bankobrev med sjeldent sett 35-øre grovtg., fra Kra. = 21.II.98, til Blakjer. 400 Transittstpl. IIL Kongsvingerbanen o 72. Grovtg. 4-BLOKK med flere Trondhjem 23.X.98, sjelden i slike enheter o 73/84. Større parti på en helplansje og to mindre plansjer, en del med st. vm. Lav tg. kommenteres på 75b, ellers mye bra. (oppg. SK 4825) 0 * Fintg. Knudsen kpl. på hovednr. Totalt 12 forskj. 50 øre med liten tynnhet. (2643) 1 Br 73x4, 74x3, 76x4, 77. Rek.brev til Frankrike med riktig porto 40 øre. Uvanlig frankering, ureg. i NK. Små anm. 2 o/**/ 75. Spesialsamling på tre monteringsark inkl. vertikale åtteblokker hhv. pakkestpl Br og ** med marg.dato (+ ditto 4-blokk!). Videre varianter, pent stpl. dels prakt og et par mindre enheter (inkl. 3-stripe Skjøtningsberg). 3 ** 76Y. 5 øre st. vm., god kvalitet! ** 76Y. 5 øre st. vm., god kvalitet! 225 F 5 (*) 77 I. Overtrykk Specimen, uten lim 68 Storauksjon april 2017

69 Obj.nr. Obj.nr. 6 ** 77 IIa. Pen 8-bl. m/god tg. og sentr. Uvanlig i så stor enhet. Noe gulnet F 7 ** 77 IIy. 10 øre stående vm. med marginal Prima postfrisk. F 8 ** øre postfrisk, lettere slitajse på 2-3 tagger. (2) F 9 ** øre s/h, postfrisk (2) F 6010 ** øre s/h, postfrisk. (2) 6011 ** øre s/v. (2) F 6012 o BLOKK med to lette stpl, et par tg.anm, men meget sjelden i 4-bl. F 6013 * 78. Meget pen, letth. 4-BLOKK, god tg. og sentrering. (SK 1 som enkeltmerker, NK 3 som 4-blokk *) F 6014 ** 78. Pent postfrisk 15 øre. (2.) F 6015 ** 80X. 25 øre matt fiolett, postfrisk. En litt kort tg. h. side. (3000) 1 F 6016 ** 80X. 25 øre s/ov, fin gummi. (2950) 900 F 6017 o 80X. Hor. 6-BLOKK med noe flisetagging, er største kjent enhet i følge NK. Flere 1 sidevendte Kongsvingerbanen F 6018 o 80Y. Vertikal 6-BLOKK i flott kvalitet med 2 1/2 slag KRØDEREN 10.IV.05. Dette er største kjente enhet. F 6019 ** øre postfrisk. (1900) 6020 ** øre, prakt (1900+) 6021 o 81. Pen, uvanlig 4-blokk, flere svakrere stpl. Løkkens Verk 1910 (?). Liten papirrest stikker fram bak noen få tg. nede. (NK 1400) 6022 ** øre med liten brun prikk i ø. marg. Begge bra sentr. (2240) 6023 o 82. Meget pen 4-BLOKK, med rettvendt Haugesund T-stpl (NK 1) 6024 ** 82. Postfrisk 25-blokk med del av hj. marg. Et merke med skrap i merkebildet. Et annet merke med litt rubbing i limet. (SK 8) F 6025 o 83X. Flott 10-BLOKK med sidev. IIL MELDALEN 29.IX.07 (ST, gr. 4). F 6026 ** 84X. Prima postfrisk 60 øre. (4.) Provisorier og Kronemerker 6027 Br 48. Femstripe på pent brev til Sverige 21-XI-91, bak to svenske stpl., merke 1 og 2 med platefeil o 48. Lott 71 merker bl.a., fireblokk, to 5-striper og én 4-stripe. (SK 2) 400 F 6029 ** Pen postfrisk serie Kroneprovisorier. (5.) 2 F 6030 ** Kpl. kroneprov. I+II med begge overtrykksfargene. To prima postfriske serier I+II og 86 I i prakt kval. 4 stk. med marg. (17650) 6031 o 85 I. 4-stripe stpl. Kristiania 10-IV merke med tg.anm. nede. 400 F 6032 ** 85 I. Pent postfrisk merke. God tg. sentr. litt ned. (1) F 6050 ** 86 II. Postfrisk 4-bl. med n/v. hj.marginal. God tg./sentr. (12) 0 F 6051 ** 86 II. Postfrisk merke med god tg. men sentr. venstre. (3) 1400 F 6052 ** 86 II. Prima vertikal 10-blokk med ø/v. hj.marginal. Et merke med svak bøy. God tg./sentr. 0 inkl. 2-3 prakt. Flott enhet. (3+) F 6053 ** 87 I. 2 kr Provisorie postfrisk. (2.550) F 6054 ** 87 I. 2 kr. postfrisk. (2) 900 F 6055 ** 87 I. Bra postfrisk merke. (2550) 1 F 6033 ** 85 I. Postfrisk 4-bl. med ø/v. hj.marginal. God tg. Sentr. venstre. (6400) o 85 I, 87 I x2. Begge Kr 2.00 med pakkestpl. (1550) F 6035 ** I. Serie, skjevt sentrert (5) 1 F 6036 **/* I. 1 og 2 kr er postfriske (4385) * 85 I - 87I. Kr-prov. kpl. (1605) 6038 o 85 I-87I. Kr-prov. Rundstpl. (1850) F 6039 ** 85 I+II, 86 I+II, 87 I+II. Kroneprov. kpl. med begge overtrykksfargene. Alle i praktkval. To 0 meget vakre serier som pynter opp i enhver samling. (21 som prakt) 6040 ** 85 I+II. Begge i prakt postfrisk kval. med marginaler. (6900) o 85 I, II x2, 86, 87 I x2, 93. Sju, mest pakkestpl. merker i bra kval. (4335) F 6042 ** 85 II. 1 kr Provisorium med olivengrønt overtrykk. Prima postfrisk. (3.000) o 85 II. 4-stripe med stempel fra Skien etter * 85 II, 86 I. Letthengslet. 85 II sentr. v. (1410) F 6045 ** 85 II - 87 II. Prima tg./sentr. Pen postfrisk serie. (8400++) o 85/93. Fire merker med to stk. rundstpl. 89 noe flisetg., ellers bra kval. (2375) F 6047 ** 86 I. 1,50 kr Provisorium prima postfriskt. (1.900) F 6056 ** 87 I. Postfrisk 4-bl. med ø/v. hj.marg. Sentr. noe h. (10) Br 87 I. Singel på Polkort med klare og reine avtrykk Polhavet. (NK 1) F 6058 ** 87 II. Luksus postfrisk. 1 F 6059 ** 87 II. Postfrisk 4-bl. med marg oppe. Sentr. venstre. God tg. (8) 3 F 6048 ** 86 I. Postfrisk 4-bl. med marg nede. God tg. Sentr. litt venstre. (7) o 86 I, 93, 95p. 86 og 93 rundstpl. (1845) Storauksjon april 2017 F 6060 ** 87 II. Vakker horisontal postfrisk 10-blokk med ø/h. hj.marginal. God tg. Sentr. noe 0 venstre. (2) 6061 o 89-90, 93. Alle rundstpl. NK 93 sentr. h/opp. (2025) F 6062 ** Prima postfrisk serie krone Haakon (7.675)

70 Obj.nr * Haakon 1907 kpl. letthengslet. (2170) 6064 * Haakon 1907 kpl. Letthengslet, velsentr. serie. (2170) 6065 o m/pakkestpl. (1890) 6066 o pakkestpl bue. (1819) 6067 o pakkestpl. 91 del av bue. (1900) 6068 o pakkestpl. 91 litt flisetg. oppe. (1725) 6069 o rundstpl. (1675) 6070 o med pakkestpl. (1510) 6071 o rundstpl. + bue. (1890) 6072 o pakkestpl. (1675) 6073 o Bra serie, rundstpl., to stpl.buer på 89. (1950) o Haakon 1907 kpl. rundstpl. (1950) 6075 o Haakon 1907 kpl. rundstpl. NK 89 + to små buer.(1950) 6076 o Haakon 1907 kpl. rundstpl. NK 91 del av to stpl. (1950) 6077 o Haakon Rundstpl. NK 91 prakt KRISTIANIA 17.X.07 + liten bue. (1950++) 6078 o Kpl. Haakon krone 1907 rundstpl. NK 90 + liten bue. (1950) o Kpl. rundstpl. NK 90 nær fullstpl. rettv. TRONDHJEM 6.V.12. (1950+) 6080 o Rundstpl bue. (1950) o Rundstpl. god tg./sentr. (1950) ** /2 kr Haakon 1907, sentrert litt opp (2125) F 6083 ** /2 kr, velsentrert (2125) F 6084 ** 90. Prima postfrisk 1½ kr. Haakon (2.125) 6085 o stripe med sidev. SVOLVÆR 3.VI.14, god sentrerting, litt gulaktig papir. (2025 +) 6086 o 90-91, 92a. God rundstpl. kval. (1755) 6087 o To flotte merker. Rundstpl. (1650) 6088 o 90, 92 a+b, 93. Alle rundstpl. NK 90 + minimal bue. (1879) 6089 o 90, 93, 95. Alle rundstpl. NK 90 liten antydning til flisetg. (1805) 6090 o 90, 93, 95. Alle rundstpl. + liten bue. (1805) 550 F 6091 ** kr s/ov, litt flisetagget (4150) F 6092 ** kr, sentrert o/v. (4) 900 F 6093 ** 91. Prima (4) o 91p, 93. Kr 2.00 med lett pakkestpl. (1) F 6095 ** 93. Prima postfrisk 1 kr. Haakon (4.400) * To pent hengslede Haakon (2.595) o Begge 1909 pakkestpl., normalkval. (2885) * Haakon hengslet (3845) 6099 o rundstpl. + bue. (4095) o/* letthengslet. (2) 6101 * Haakon 1909/10 kpl. letthengslet. (3845) o Haakon 1909/ noe kraftig pakkestpl. (3255) 6103 ** Komplett serie Haakon kronemerker II 1909/10. NK er **. NK 95 regnet som *, p.g.a. et matt parti og et mulig spor etter hengsel. (SK 7825) 6104 o Kpl. Haakon 1909/ m/pakkestpl. Kopistreker avsmittet på baksiden. Slår ikke gjennom. (3255) 6105 (*) Vakker regummiert serie, framstår som ** F 6106 ** /2 kr s/o, god kval. F 6107 ** 94. Bra postfrisk merke. God tg. Sentr. h. (2300) F 6108 ** 94. Litt skjevt, ellers meget pent eks. 850 F 6109 ** 94. Friskt eks. med godt lim og tagging, litt skjev. (2300) 850 F 6110 ** 94. Postfriskt merke med god sentrering. Prakt F 6111 ** 94. Bra postfrisk merke. God tg. Sentr. litt opp. (2300) 6112 * 94. To svært letthengslede 1½ kr. Haakon (2.940) F 6113 o 94. Bra rundstpl. kval. (3000) o 94. Del av to stpl. Velsentr. god tg. (3000) 6115 o 94. Kr 1.50 ultramarin med pakkestpl. (2125) F 6116 o 94. Litt skjevt, lettstpl. merke, normalkval. (3000) F 6117 Bs 94. Litt svakt fullstpl. rettv. KRISTIANIA 19.X.11 på lite brevstykke med fotoatt. fra F.C.M. 1 Sentr. h/ned. (3000++) F 6118 o 94. Meget pent merke med lett, rettv. fullstpl. HØNEFOSS 14.IV * 94. Pent letthengslet merke. (1470) F 6120 o 94. Rundstpl. + liten bue. Velsentr. (3000) 900 Diverse eldre merker 6121 o 1-2, 4-5. NK 1 med riststpl., liten brun flekk i h. marg. (2400) 6122 o 1-2, 4-5. NK 1 med 12-streks riststpl. Litt smal v. marg. (2400) 6123 o 1, 3, 12, 14-15, 16-18, 32-34p. NK 1 med tettklipt marg oppe og nede. Flere + bue o 1-5. Kpl. på hovednr. NK 1 med lite hakk i øvre marg. 3 og 5 fullstpl o og 3 + liten bue. NK 1 litt smale marger o 1-5, 9-10, 15b, forskj. gode sk.merker i dels bra kval., men NK 1 med smal 1 marg nede. (6060) 6127 o 1-5, 6, 8-10, 11-12, 14x+y, 15b. Inkl. 4a+b. Bra kval. (7770) o 1/15. Lott 1, 4, 8, 9, 12, 15b. NK 1 med litt smale marger høyre og venstre side o 2, 6. Begge + liten bue. (2675) 6130 o 2, sk sentr. h. (1850) 6131 o 3-4, 8 IIb, 13b, 16 IIa. 3 tk. + liten bue, ellers bra kval. (2275) 6132 o 3, 5 x2, 8 x2, 16 IIa, 39X, 40 IIbx, 85 I. Et par merker + bue. Normal kval. (2730) 6133 o 3, 12, 14x+y, 17cX, 18bX, 32-34p. (2360) 6134 o 3, 89-90, 95. God rundstpl. kval. (1680) 6135 o 4 x 2, 8 Ia+IIb, 9, Stort sett OK kval. (1790) 6136 o 4 x 2, 8, 11-12, 14-15, 16 Ia, forskj. skill merker i stort sett bra kval. inkl. 2-3 fullstpl. (2960) 6137 o 8 x3, 9, 12, 14, 20 x3. Mest god kval. Flere fullstpl. (2740) 6138 o 9-13, 18a + bx. Et par merker med kort tg. (3550) 6139 o 10, 12, 15, 19 Id, stk. + bue av annet stpl. (2) 6140 o 16/ stk. posth. Flere fullstpl o kpl. på hovednr , 39, 40 IIbx, 45 I+II, 47. God kval. (3900) 6142 o 22/31 (-25 øre), 32-34, 35. NK 35 + bue. (2455) 6143 o 22/ stk. i perioden, 1-2 av hver i bra kval. (Ca. 3300) 6144 o 22, 24 IIb, IIIb oppgravert, 28, 31, 40 I ax, med blå krittstrek i ø. marg. (2550) 6145 o 22, 26-31, 33p, 34. Bra kval. (1970) 6146 o 22/ forskj. i bra kval. bl.a 22-31, 32-34, 40 IIa, 49 I, o 22/ stk. herav 11 stk. skravert inkl. NK 28 x 2, 47, 59, 65. Bra kval o 23-27, 29-31, 32-34, forskj. i bra kval. (2) o 23/92a. 16 forskj. i stort sett bra kval. Bl.a. NK 23, 24 Ib, 32-34, 39, 41, 45 I, 47, 49 I.( 2740) 6150 o 24 IIb, 33, 36, 46a. (1875) 6151 o 24/ stk. inkl. bedre i stort sett bra kval. Bl.a 28, 33-34, 51 I. (3250) Obj.nr o 24 IIIa, IIIb, 27-29, 31, 32-34, 46b. NK 33 en kort tg. nede. (ca. 2) 6153 o 27 x 2, 29, 31p, 36 x 2, 37 II, 38, 39, 41, stk. i bra kval. (1730) 6154 o 32-34, 37 I+II, 38, 45 II par, 46a rimelige. (Ca. 1900) 6155 o 32/48. Lott på 3 innstikkort med mye kurant, inkl. 37 I, 41 x3, 47 x2, m.m. Normal/bra kval. (oppg. SK 3) 6156 ** 48 I+II, 49 I+II, 88x, 92b. 6 postfriske 4-blokker. (SK 3485) ** 96-98, , 105, forskj. postfriske posthornmerker 1909/19. (2226) ** Postfrisk serie. (6415) ** 96/109. Komplett postfrisk serie posthorn 1909 i god kvalitet. (6.400) 6160 ** 99/125. Ti postfriske. (3475) 6161 **. Pen postfrisk 8-blokk med del av marg **, 102b, , 125. Prima postfrisk kval. (2140) 6163 **, 103, , 109 II. 50 og 60 øre med sidemarg. God postfrisk kval. (3550) ** 102b. Postfriskt 8-blokk med del av marg. (SK ) F 6165 ** øre, s/ov, prima () 6166 ** 104. Postfriskt merke med del av marg. (SK ) 6167 ** 106. Postfrisk 4-blokk med del av marg. (SK 2400) 6168 ** 106, 108, 109 II. 50 øre med litt pepper i limen. Alle bra sentr. (2) ** 107 x4 postfrisk, var. sentrering. To er velsentrerte. (1250) ** 107, , postfriske. (1900) 6171 ** 108. Pen postfrisk 4-blokk. (SK 4000) x 6172 o/**/* 108. Spesialsamling på ett mont.ark med varianter, m.m. Best en meget pen 4-blokk ustpl. med tre merker ** (alene SK 3000) - derav ØRF i ett av disse. F 6173 ** 109 I. 60 øre mørk blå, godt eks. (3300) ** 109 I. 60 øre posthorn 1909, mørkeblå. Prima 3-stripe Pos. er postfrisk, pos. 80 og 90 *. (SK 4+) 1 F 6175 ** 109 I. 60 øre posthorn Mørkblå. Prima postfrisk 4-blokk August 1910 med 4 0 velsentrerte merker. Hengslet i marg. (SK 13 ++) F 6176 ** 109 I. 60 øre posthorn Mørkblå. Prima postfrisk. (SK 3300+) 1 F 6177 ** 109 II. 60 øre posthorn Prima. Opplag (SK 1) 6178 ** 109 II. 60 øre Posthorn. Prima postfrisk 5-blokk med marginal Merker postfriske, hengslet i marg. (SK 0+) 6179 ** 109 II. Postfrisk 4-blokk med del av marg. (SK 4) 1 F 6180 ** 110 IIa. Prakteksemplar, attestkopi FCM. (3) 1 F 6181 ** 110 IIa. Prima (2) ** Lott postfriske Haakon 1910 i blokker/striper. NK 110 x6, 111 x27 (inkl. 9-blokk), 112 x3 og 113 x3. (SK 2) 6183 ** , , 121, God postfrisk kval. (1684) 6184 ** 114 (2x50 i halvark) og 115 (50 i halvark + 25 bl.). Grunnlovsjub. (Kval. anm. hhv. 5 og stk. fratrukket). 20 % i praktkval. (SK 16460) 6185 ** , Eidsvoll og Løve I. NK 127 noe flisetg. (1985) 6186 ** , 125. Mangler kun 30 øre på kpl. (2249) 6187 ** Kpl. posth. 1919/29. Flere prima, inkl. 40 øre. (2449) ** Prima (2449) 6189 ** 120. Postfrisk 4-blokk med del av marg. (SK 1) 6190 ** 121. Postfrisk 26-blokk med del av marg h. s. (SK 6760) ** 123. Postfrisk 6-blokk og 4-blokk med del av marg. 6-blokken med marginaldato April (SK 2250) 6192 ** 124. Postfrisk 20-blokk med del av marg v. s. (SK 4000) 6193 **/* øre blå i pen 4-blokk med nedre par **. (2250) 6194 ** 125. Postfrisk 4-blokk med del av marg venstre side. (SK 3) 6195 ** 125. Postfrisk 4-blokk med del av marg. (SK 3) ** , Postfriske serier Løve I og Svalbard. (2045) 6197 ** Komplett serie Løve I i postfriske 4-blokker. (SK 5980) ** 126/ forskjellige. (2655) 6199 Br Polserien på filatelistisk brev, stpl. OSLO BR.II 22.V **/* 141. Løve 10 øre grønn. Parti med marginaldatoer. Parti med 39 enheter - 19 forskjellige datoer **/* 141/54. Løve II i 4-bl. med , , For NK 141, 145, 147, , 154 er det hengslet øvre par og postfrisk nedre par). (SK 3038,- tatt hensyn til de ubrukte) 6202 ** 141/54. Pent postfriskt sett Løve II. (3.960) ** Kpl. løve II. God postfrisk kval. (3963) ** Kpl. serie med merker i bra kval., et par nær prakt, inkl. fin 149. (3963) ** 144, 146. Postfriske 4-blokker med del av marg. (SK 4) F 6206 ** 149. Bra kval. (2300) F 6207 ** 149. Lett skjevt, ellers godt eks. 35 øre brun. F 6208 ** 149. Prima 35 øre Løve II postfrisk med hjørnemarginal og Liten hengselrest i marginalen ** 155 I+II, Kpl. luftpost I-II og Løveprov. God kval. (1560) 6210 ** , , , Seks dikter -serier o.l. i bra/prima kvalitet ** Prima postfriskt sett Nordkapp I. (1.570) ** Prima postfriskt sett Nordkapp I. (1.570) 6213 ** Prima (1570) 70 Storauksjon april 2017

71 Obj.nr. Obj.nr ** Nordkapp I. Postfrisk. (1570) ** Nordkapp I postfrisk. (1570) Brev med Nordkapp I i praktfull kvalitet. F 6217 Br Filatelistisk rek.brev til Oslo. Hvert merke prakt NORDKAPP LE CAP NORD. Rek.lapp med SKARSFJORD. F 6218 Br Filatelistisk rek.brev til Sveits med diag. fullstpl. på hvert merke NORDKAPP LE CAP NORD. Rek.lapp med SKARSFJORD ** , 184. Nordkapp I og Radium. (1945) ** Pen serie Nordkapp I samt Radiumhospitalet i postfriske 4-blokker. (SK 7780) 6221 ** Postfrisk lott med løvemerker m/vm i 5-blokker til 9-blokker enkeltmerker, bl.a. NK bl bl bl. (4983) F 6222 Br 246. Halvert 20 øre løve på lokalbrev fra HEMSEDAL Påskrevet sendt erklæring med blyant. Uvanlig o 259 par. Sentralt, nær rettv. OSLO FØRSTEDAGSSTEMPEL Br 259. Legion på bruksbrev stpl. Oslo (NK 1300) 6225 o 259. Pen fireblokk, alle merker sign. Enger ** 259. Prima hjørne fireblokk. F 6227 Br 259. To single som par på flott bruks-rek.brev til Sverige, fra Oslo Sensurert ** Postfriske 4-blokker med hj. marger. (SK 4) 6229 Bs 259, bl. Begge 1.dagstpl. på klipp (2) 6230 ** , 261/73 (-272), God postfrisk kval. (2025) 6231 ** 260. Universitet i en postfrisk 16-blokk. (SK 7) o 261/292. V-merker med og uten vm. Mangler bare 50 øre NK 272 på kpl. God kval. (SK 2789) 6233 ** , 330. V-MERKER kpl. serier i postfriske 4-bl. med og uten vm (minus NK 272) + Hertugkrone. (SK 3764) F 6234 ** øre V med vannmerke. Prima merke med attest FCM. 1 F 6235 ** 272. Fint eks., tydelig vm ** 272. Postfrisk 50 øre m/vm. (SK 3400) 1 F 6237 ** 272. Prima postfrisk merke med fotoatt. fra F.Aune. (3400) 1 F 6238 ** 272. Prima postfrisk merke med h. marg og tydelig vm. 2 både i marg og merke. (3) 1 F 6239 ** 272. Signert Berntsen * 272. Tydelig vm. 2. Letthengslet. Fotoatt. fra H.Witschi. (Sveits) (1) 6241 * 272. Letthengslet, eldre signatur. F 6242 o 272. Stpl. STAVANGER , att. Enger 1 F 6243 o 272. Del av vm. oppe og nede. Stempel berører V. (4250) o ø V med vannmerke. Attest FCM sier Merket har svekket farge i øvre høyre del av merkebildet. (SK 4250) F 6245 o 272. Pen 50ø V med vannmerke. Merket med stor del av rettvendt stempel fra FLEKKEFJORD Sign. FCM. (SK 4250) 6246 o 272. Vm synlig oppe, stemplet binder F 6247 ** øre med sterkt forskjøvet overtrykk, ** hjørneeksemplar, sign. ekte OFK F 6248 ** 279. Par med sterkt forskj. overtrykk, sign. FCM o Alle rundstpl. m/årstall Prakt og lux hhv. STAVANGER og ÅLESUND. (1353++) F 6250 ** 293. Hvit V i fireblokk med v. marg, prima ** Plansje med dublettvare mest Nordraak, men også noe Nansen II, m.m. Fin lott med min. 18 av hver av Nordraak. (3429) F 6252 ** Londonserien med overtrykk London 17/5/43. Prima postfrisk! ** ov. Londonmerkene med overtrykk. Alle merkene med marg og sign. OFK. 0 F 6254 Br ov. Ureglementert brev med Londonovertrykk, stpl. OSLO Br til Kr.sand. 0 Rift i konv. h. side, god merkekvalitet. F 6255 o øre London med overtrykk, stemplet Etter krigen 6256 ** LYKKEBREVET. Serie A, god kval ** LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie A. Prima postfrisk ** LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie A Br LYKKEBREVET serie B i deler på konvolutt ** , Tre gode serier! 6261 ** , 410, Haakon øremerkeserier kpl. i postfriske 4-bl. (SK 3352) 650 x 6262 ** , 414, , Postfriske 4-bl. serier kpl. av bl.a. Olav øremerker, OL 1952 og Märtha. (SK 2756) F 6263 ** Singel 25 kr Gerhardsen feiltagget hvor 2-3 mm av nabomerket over vises. Prima, stammer fra et ark som ble kjøpt på et mindre postkontor ved Ålesund i ** y. Prima hefte ** y. Ostehøvel/Binders m/blank papir overflate (Za-P2) og orig.eske flatpakket. 36 stk. 1348y og 23 stk. 1349y (SK 2950). Sjelden. Frimerkehefter Frimerkehefter ** 10 II. Lite hull mellom stiftene, prima. (3000) ** 14 IIa. Komplett hefte påskrevet med tusj. (SK 4400) 6268 ** 17 IInnA, 18 IIddA, 20 IIA, 21 IA, 22B, 23A. Seks prima hefter. (3035) 6269 ** 24 IIA, IIB. Prima. Motivhefter fra nr.43 x 6270 ** 43/125. Samling hefter i album, pål. verdi = 7190, ** 43/139. Svært mange i perioden 47/89, fyldig i det moderne. Bl.a. finnes 87 II, 111 I/II, total 64 ulike, med pål (A regnet etter pris ved utgivelse) ** 46x2. Europa kpl. hefte med GUL LUMINISCENCE. (2) 6273 ** 46Ax2kn. Europa 1977 med gul luminescens, festet i øvre marg med kontrollnummer. (SK 2) 6274 ** 63 IIa. Kpl. hefte postfrisk av perf.. type II. (1) 6275 y. Juleposten fosfor, god kval ** y. Prima hefte ** ykn1. Jul 1997 med fosfor og Antikva-nummer 6278 ** 110. Julefrimerker Kpl. hefte hvor omslagssiden står opp/ned i forhold til innholdet ** 115. Variant, ett merke mangler nesten hele fiskehodet! 6280 ** 120 Ix2. Komplett hefte med det uvanlige Za-P2 papiret. 1 x 6281 ** Samling hefter i album, dagens frankeringsverdi = 8620,-. der 63 % utgjøres av valørløse 3250 merker. x 6282 o/** Samling hefter i full Vario. Vi har beregnet frankeringsverdien til kr. 7020,-, og tilnærmet 3250 alle hefter finnes også stemplet ** Samling hefter i eske, oppg. pålydende kr 5400,-. x 6284 ** Parti til seint 90-tallet med mange hefter, og pål. ca 3,-. I starten dog noen bedre, inkl. FH 28A med skrift, 34 IIIB med skrift, 37 IIB og 41 IIB prima. Vi noterer videre ett hefter FH 55 feilskåret med nesten mlg. marg høyre ** Noe duplisert parti mest 1980-tallet, 75 stk. kpl. hefter med gammel notering HK 5: 0,-. I tillegg noen kpl. hefter Samling i Vario, ca. 1981/98, med pål. ca. 1550,-. x 6287 ** Parti hefter ca. 1980/ på noen plansjer med oppgitt pål. 1, o 48 forskj. FH fra 70/90-tallet med pålyd. 1160, ** Automathefte 1 A2. Prima. Private/lokale hefter x 6290 ** Samling LOKALHEFTER ryddig oppsatt i album. 48 forskj. God variasjon ** 26 lokale hefter. Heftemerker 6292 o 76,77,78. 3 heftemerker i god kvalitet. (3.060) F 6293 o 76BB2, DD2. To par, der 3-sidig par har maskinstpl. og rel. tung brett, 2-sidig par penere men lett brett. Meget uvanlige. (3350) 6294 o/** 99 Bv/Bh par, 99 Dvn/Dhn par, Bv/Bh par, Dvn/Dhn par, 102 Bv/Bh par, 102 Dvn/ Dhn par, 103 Bv/Bh par, 145 Bv/Bh par, Dvn/Dhn par. Begge parene med 10 og 15 øre er postfriske. Alle i god kval. (2745) F 6295 ** 103. Prima seksblokk s/h, sjelden! (0) F 6296 ** 103 Bv,BH. Prima par Br 103Bv, Bh. Par 3-sidige 20-ører på langt konv. fra Eidsvoll (singel SK ) o/** Div. på to plansjer o Større parti med NK 99-/103, 145 på dobbeltplansje inkl. noen par. Noen kval.anm., men mange bra og rundstpl. Portomerker 6300 o 1. Fire dels større enheter/blokker, rel. lettstpl., samt liten konv. med par, straffeporto fra Sverige o 1, 3, 5, 16. Dublettlott med bl.a. 3 x14 (inkl. fem bra 3c) og 5b x16. Stort sett bra kval. (oppg. 6900) 6302 o 1, 8. Lott med kpl. vannmerkestillinger av 1, 8a og 8b (12 merker), samt et par fellingstyper av begge 8. Ett sterkt flisetagget, mest normal/bra kval ** 1/14. Seks ulike enheter, inkl. 8-blokk PM 1, 4-blokk PM 5, m.m. Alle enheter med marg, og jevnt bra/god merkekvalitet. (oppg som enkeltmerker) 6304 o 1/15. Ni ulike merker på gamle monteringsark, alle med to ulike par, to ulike 3-striper og èn fireblokk! Må sees, bra kvalitet, ofte lettstpl ** 1/15. Ni ulike, fine 4-blokker, bl.a. PM 1, 5, 15, god/meget god kvalitet, de fleste med marg. (5860 som singelmerker) 6306 o 1/15. Plansje med portomerker. Bla. 6 stk. grovtg. samt ca. 20 stk. P3. Oppgitt SK til 1 over ** 1/16. Lott med k un **, inkl. 5 x2, 8b, 16, bra til meget god kvalitet. (SK 2284) 6308 ** 1/ portomerker postfrisk (3590) 6309 o 1/18. Dubletter på full plansje, bl.a. 2 x2, 7, 8b x2, 13 x4. Normalkvalitet, oppg. SK x 6310 o/**/* 1/18. Mange dubletter i perm med mange av de fleste, inkl. bra avd. Centraltrykkeriet. Mgl. dog 6-7. Må sees! 6311 ** 2. 4 øre 1889 i bra kval. (1) 6312 ** 2. Prima. (1) 6313 o 2. Meget pen, hor. 10-blokk, stpl. Kvande 1894 (MR, gr. 4) o 2. Vakker 9-BLOKK med gode avtrykk SL REIPAAEN 9.III.19 (gr. 5, NO) Br 2, 8, 11. To gode forsendelser. Først PM 2 i 5-blokk bak på ufrankert brev fra Chra. 16.IX.01, stpl. Rakkestad 18.IX, ikke vanlig. Så brev fra Østerrike 1927, portobelagt med høyst uvanlig kombo øre stpl.oslo 19.II o 2 x61. Plansje med betydelig antall 4-ører i normal/bra kvalitet. (SK 7340) Storauksjon april

72 Obj.nr. F 6317 o 3a. Vakker 15-blokk med mange rettv. Moelven 10.XII.97, notert med posisjonsnummer 1 inkl. oppgr. hjørner i pos. 81. Stort sett bra merkekvalitet, meget uvanlig enhet. F 6318 o 3c. Meget spesiell 17-BLOKK med svake avtrykk Skjerjehavn, noen mindre tg.anm. 1 F 6319 **/* 3c. Meget uvanlig 5-STRIPE som framstår som **. Fersk uttalelse H.J.Enger bekrefter at enheten ikke har vært hengslet, men påpeker ørsmå klebespor nede på tre merker, og ellers svake lagringsspor i gummien. God tagging. (20 som **, 3 som *) F 6320 ** 3c. Rel. pent, postfriskt merke. En noe kort tagg oppe. (4150) o 4. Flott og uvanlig 8-BLOKK med flere, lette/svake VÆRØ (1892??, gr. 5). 1 x 6322 o 5. Samling med 62 merker i plateoppsett på fire plansjer. Angitt som st. vannmerke på alle, stikkprøver bekrefter dette. Bl.a. inngår to 4-blokker, og kval. virker god. (5270) 6323 o 5Y. To fine enheter 10 og 6-blokk med st. vm. Ene notert med fellingstyper, bra/god merkekval. F 6324 Br 6. Unikt brev med 18 merker, derav en 8-blokk og dels andre enheter. Frankert bak på 2 bankobrev stpl. Chra. 1.XI.93, div. bruksspor på konv. F 6325 * 6X. Ligg. vm. Svakt hengselspor. () 6326 o 7. Meget pent par, nær fullstpl. LILLEHAMMER 8.III.01. (SK 1300) F 6327 o 7. Rel. pen 4-BLOKK lettstpl., noe hengselsforsterket, god sentrering o 8a, 8b. 10- og 20-blokker av de to nyansene som begge er stpl. FJELL, 1924 og F 6329 ** 9x. St. vm, att. Tysland. F 6330 o 13b. 4 øre å betale i mattlilla nyanse. Sitat fra NK: 13b sannsynligvis ikke utsendt eller brukt som portomerke, men kjent solgt fra frimerkeforvalteren til samlere. Kjent stpl. Sjeldent. x 6331 ** Fem bra merker, men 14 er flisetagget. (2350) F 6332 * 15b. 40 øre matt blå ubrukt. Merket har hengselrest og attest Lundegaard Nielsen. Pent merke. (1.300) F 6333 ** 15b. Prima (2850) 1 F 6334 ** 15b. Prima med marg (2850) ** Pene merker (1795) 6336 ** 10 enheter med ymse blokker fra 4/10-bl. To enheter 10-ører flisetagget, 10-blokken øre med slitt tg. venstre, og øvre par på ene 20-øres og 15-øresblokken er letthengslet. Ellers **, og mange enkeltmerker i god kval. (oppg. SK ca. 6300) 6337 o 178 stk. portomerker montert på nøytrale ark, noen i kpl. vm.stillinger, samt noen blokker, striper og par. Bl.a. P 10 med både ligg. og st.vm stillinger. Bra kval. x 6338 o Godt parti på to fulle plansjer inkl. 3 grovtaggete (derav to med ligg. vm.). Normal/god kvalitet, og SK minst 7, o T-stempler. Praktfull lott oppsatt på 4 albumsider , i alt 110 merker. Mye prakt/ lux **/* Lott enheter fra PM 1 i 6-blokk samt div. andre at betale. 20-øren *, og èn av 1-ørene 650 likeså. Ellers bra. (oppg. 2356) x 6341 o Fem utvalgshefter med hundrevis av portomerker bl.a. i blokker, striper og par. Mange med merkede platefeil etc.# 6342 **/* Liten ubrukt lott inkl. PM 5 og 15, disse tilsammen 1446,-. Videre noen * inkl. 2 x2, 3a og 17 for SK 1630,-. (3059) 6343 o Dublettparti fra bo, på tre sider, ikke studert av oss Br Komplett, ubetalt brev stemplet Fredrikshald og ved siden påstemplet stort 5-tall **/* En plansje postfriske (2) + 6 hengslede () Returmerker F 6346 ** 1y. Som ubesørget på rosalilla papir i praktkval. (4) 2 F 6347 ** 1y. Som ubesørget på rosalilla papir. Fargefrisk, god tg. Sentr. ned.(3) 1300 F 6348 ** 1y. Prima (3) F 6349 ** y. Vakker fargefrisk postfrisk 4-bl. Som ubesørget på rosalilla papir. God tg. Sentr. v/ned. (12) 4 Obj.nr. F 6350 ** 1y. Som ubesørget på rosalilla papir. Prima postfrisk, velsentr. merke. (3) 1300 F 6351 ** 1y. Som ubesørget Rosalilla papir. Sentr. litt ned. (3) * 1y. Som ubesørget rosalilla papir. Lett hengselspor, God tg./sentr. (1) 6353 * 1y. Pent ubrukt letthengslet merke. (1.) F 6354 o 1y. Enkel blekkannullering på merke i bra tekn. kval. (4) F 6355 Br 1y. Som ubesørget lillarosa papir på pent brev til Søvig pr. Aalesund, stpl. CHRISTIANIA 1 8.I.86. F 6356 * 1y, 2y. Begge letthengslet. (2435) 6357 * 1y, 2y. Begge med hengsel. Sentr. hhv. høyre og v/opp. (2435) F 6358 ** 1, 2. Begge postfriske med fin gummi. (5175) 1 F 6359 o 2x. Som uindløst mørk grønt papir med hor. blekkstrekannullering. Bra tg./sentr. (6) F 6360 (*) 2x. Som uindløst, mørk grønt papir u/lim. To små sorte flekker på baksiden, samt ørliten tynn flekk. Velsentr. god tg. Pent utseende. (2) F 6361 ** 2xvt1. Som uindløst utagget, litt smal i v. side, prima postfrisk gummi. (7350) F 6362 ** 2y. Som uindløst i postfrisk kval. Prima tg./sentr. (1675) 650 F 6363 ** 2y. Som uindløst i prakt postfrisk kval. (2) F 6364 ** 2y. Som uindløst Postfrisk 4-bl. med ø/h. hj.marginal. Sentr. h. (6) 2300 F 6365 ** 2y. Som uindløst. Pent postfrisk merke. (1675) 650 F 6366 ** 2y. Som uindløst. Prima tg./sentr. (1675++) 650 F 6367 ** 2y. Bra kval. (1675) F 6368 o 2y. Lett del av 3-ringsstpl. på merke i rimelig bra kvalitet (noe tg.slitasje venstre), meget 900 uvanlig. Velsentrert. (4) 6369 ** 2y. Merke med friskt lim og meget fin tg. (1675) F 6370 ** 2y. Pent postfriskt merke med venstre marg. F 6371 ** 2y. Postfrisk 4-bl. Som uindløst med v. marg. God tg. Sentr. v. (6) 2300 F 6372 ** 2y. Prima (1675) F 6373 ** 2y. Prima (1675) F 6374 ** 2y. Som Uindløst, prima postfrisk. (1.675) F 6375 ** 2y. V1. Som ubesørget på lys blågrønt papir. God tg. Sentr. v/ned. (0) F 6376 ** 2y,2y v1. Uindløst og ubesøget i par s/h. 1 Tjenestemerker 6377 o 1/137. Komplett på hovednummer med fra 1-12 av hver i 32-siders innstikkbok. Mange merker med pene/prakt/lux-stempler. Oppgitt SK-verdi til ca. 2 uten tillegg for stempler o 6. Fire merker, med to stk. i vanlige nyanser, ett merke åpenbart den gode 6b - i god, lettstpl. kvalitet (SK 1), samt et fjerde merke også i en nyanse som drar mot 6b - men denne må studeres. F 6379 ** 6b. Bra, postfrisk eks. med fersk attest Enger, som med rette angir noen slitte taggespisser nede. (8) F 6380 o 6b. 40 øre grønnblå. Bra rundstpl. kval. (1) F 6381 o 6b. 40 øre grønnblå. Pent rundstpl. merke. (1) F 6382 o 6b. Bra, lettstpl. eksemplar med fersk uttalelse H.J.Enger! 6383 ** Kpl. 1. serie lange i normal/bra kvalitet, inkl. de fire gode, men en 1 mm brun 850 flekk bak på 40-øren. (3545) 6384 ** Kpl. serie inkl. 10, 20 og 60 øre i meget gode kvalitet, 40-øren meget svak slitasje venstre t.rad ** Kpl. serie, litt var. limkval. inkl. en del limbretter o.l. på 10 og 60 øre av de gode. 20 og 40 øre i bra kvalitet. (3545) x 6386 ** Begge lange serier kpl. i normal/god kvalitet, pepperlim på 17. (ca. 3) 6387 o blokk med ø/h hj.marginal. Hvert merke fullstpl. rettv. BREISTEIN 29.III.38, grad (HO). De fleste prakt og lux. Noe flisetg ** 12, 14, (+ to billige). 60-øren regner vi som prakt, to andre er bra kvalitet, TM ok men et par limspor (avsmitting fra tagger hos annet merke). (3400) 6389 ** 17. Postfrisk 4-blokk med øvre høyre hj.marg. Enkelte gummibøyer (normalt), de 2 høyre 1 merkene m/prakt sentr. (SK 4) 6390 ** Innstikksbok med postfriske tjenestemerker, særlig fyldig og komplett på nyere med T x 18 og 137 x 20. (ca 10) 6391 o Dublettsamling på fire fulle Visirark med en del mellomgode, bl.a. mange 35 øre Solkort med bra stempling, noen 92, osv. Overveiende god, lett-/rundstpl. kvalitet, og samlet oppgitt SK over 0. x 6392 ** Lott tjeneste nær komplett uten de aller dyreste, dog med flere bra. Bl.a. par TJ 14 (denne dog limbøy). (SK over 5300) x 6393 **/* Dublettbok med uryddige dubletter, dog en del ok og summert for ** til ca. 4,-. I tillegg noen ubrukte, inkl. 12 stk. portomerker ** Dublettbok med mange merker, men mest etter 1940 bl.a. med TM 136 x3 og andre 5-kroner. Bra kval ** To plansjer med mye materiale, duplisert. Ves. Solkors og mange høye. (oppg. SK 4543) 6396 o Innstikksbok med noen hundre dubletter av tjeneste- og portomerker. Gamle brev Gamle brev - før 1854 F 6397 C 7 TUS, kongelig monogram (Chr. VII ). Komplett helbrev datert Trondhjem adr. til Roger ARnet og Hr. Sorenskriver Resch på Giemble. Kartering 7 (uvanlig), arkivbrett, men like fullt meget velholdt Betalt helbrev datert CHRISTIANIA 12. mars 1838 til Bordeaux via Helsingborg, stpl. Strømstad og Hamburg Ank. stpl Flere påtegninger og stempler Br Brev til Mandal fra Odense , håndskr. Odense sendt via Sverige, svensk porto 17 specie sk. = 27 Rbsk. ½ til hver land 13½ sk Br Ca. 30 brev samt noen kvitteringer fra 1828/1844. Stort sett uten poststempler og hovedsaklig innenlands. x 6401 HEDMARK. Perm med ca. 35 gamle brevomslag, dels innhold, til Lensmann Skogstad, med noen ulike adresser, bl.a. Tolgen. Tilbake til 1838 i hvertfall Kongelig Tjenestebrev fra Christiania 17. juli 1776 til Laurvigen. Privat lakksegl og kartering 17. Flott kvalitet Br Kongelig tjenestebrev fra Christiania 25-III Påskrevet C7-timus (Christian VII) Tidlig helbrev fra JARLSBERG 26. September 1798 påskrevet Embeds sag til Christiania. Avsenderens lakksegl og kartering 20 på baksiden. Prefrim 6405 Chra 2/1-45. Håndskrevet annullering på Kongelig Tjenestebrev til Tønsberg. To karteringer på baksiden. Det er kun kjent to brev med håndskrevet Christiania i prefrimperioden. F 6406 F 6407 CHRISTIANIA , type II og SVINESUND type I i blå farge på betalt helbrev til Bordeaux i Frankrike. via Hamburg. (Svinesund: NK ). CHRISTIANIA , type II på betalt helbrev til Bordeaux, Frankrike over Ystad. Stemplet STRØMSTAD og STRALSUND Storauksjon april 2017

73 Obj.nr. Obj.nr CHRISTIANIA , type II i blå farge på betalt helbrev til Frankrike via Hamburg. Sendt med D/S Prins Carl fra Fredrikshavn til Hamburg. Stemplet TT (Thurn & Taxis). Ank. stpl. og transittstpl. bak. 20 decimes å betale. (NK ) 6409 CHRISTIANIA , type II i blå farge på betalt helbrev til Dunfermline i Scotland. 10 d betalt. Ank. stpl. bak. Ifølge NK postal er det kjent 17 brev til England, men hvor mange av disse som er gått til Scotland vites ikke. Arkivbretter CHRISTIANIA , type II i blå farge på ubetalt helbrev til Saxiøbing i Danmark. Beregnet porto 49 RBS i Norge + 22 RBS skipspostporto. (NK ) Frimerkeløse brev etter Br Brev fra Christiania til Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden ankomstpl. Reimes samt Sandøsund i rødt Br Brev fra Christiania til Morlaix, Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden med 4 transitt- og ankomstpl. fra Paris og Morlaix samt Svinesund Br Brev fra Christiania til Morlaix, Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden med 4 transitt- og ankomstpl. fra Paris og Morlaix samt Sandøsund Br Brev fra Christiania til Morlaix, Frankrike. Konvolutten med fransk portotall. Baksiden med 4 transitt- og ankomstpl. fra Paris og Morlaix samt Sandøsund x 6415 RØROS. 18 gamle omslag 1859/65 til Handelsfulmægtig Christophersen på Røraas, datert mange ulike steder i omegn, og nedover Østlandet. Bra kval., alt virker privat befordret. Diverse samleområder Norge Bypost 6416 o/(*) BERGEN. Lott 14 enheter, med bl.a. I SA 1 P1, II SA 1, III SA 4 i 4-og 8-blokk. Ustemplet. # 6417 CHRISTIANIA BYPOST. Lott: 11 brev fra tallet. Var. kval F6418 (*) DRAMMEN III. SA 1. Ikke tidligere kjent prøvetrykk på lyst grønt papir (Attest Schøyen) F 6419 (*) DRAMMEN III. SA 5. P1. 3 øre. Prøvetrykk blå på rosa papir. Noen rustflekker * DRAMMEN. Lott 18 ubrukte enheter på to albumark o/* GRIMSTAD. 12 enheter på albumark, inkl. SA 1 og 2 i 9-blokker samt SA 3 og 4 med lux stempler o/* KRAGERØ. Ni enheter på albumark inkl. SA 1 i 16-blokk. 250 F 6423 * KRISTIANSUND I. SA 1. 2 øre svart på blått papir. Noen anm. Sjelden. F 6424 * KRISTIANSUND I. SA 3. 7 øre svart på fiolett papir. Rundt hjørne. Sjelden * KRISTIANSUND I. SA øre svart på gult papir * KRISTIANSUND I. SA 6 og 7. 7 og 10 øre ustemplet (SA ).# * KRISTIANSUND. Plansje med 38 enheter, inkl. 6-blokk. F 6428 Br MANDAL - sjeldent brev o/* MANDAL. 12 enheter inkl. SA 12 og 13 samt mange 4-blokker og to stemplede merker (*) N.M.S post på Madagaskar, 5 v, limløst som utgitt, bra kval. Medfølger en def. utgave av mer uvanlig valør 1/3, og noe annet design * TROMSØ. Dublettlott med 43 ustpl. enheter inkl. en 4-blokk. Stort sett ok kvalitet. 250 F 6432 (*) TRONDHJEM 4b. Provisorium, ubrukt uten gummi. Feilfritt og meget pent eksemplar av et vanskelig merke. F 6433 (*) TRONDHJEM 4c. Provisorium, ubrukt uten gummi. Feilfritt og meget pent eksemplar av et vanskelig merke. F 6434 * TRONDHJEM 4eb. Provisorium, ubrukt. Feilfritt og meget pent eksemplar av et vanskelig merke, avbildet i S/A. F 6435 o TRONDHJEM 49. Provisorie 2 øre på 4 øre. Meget pent merke med tilfeldig variant med punkt under 2-tallet. F 6436 * TRONDHJEM. SA 4c. Pent ubrukt provisorium B&Co fra F 6437 * TRONDHJEM. SA 5 P2 plate II. 1/2 sk. blå. Prøvetrykk i 4-blokk. Kun to 4-blokker er registrert hittil. Tynnhet og tg. anm. på øvre v. merke. F 6438 * TRONDHJEM. SA 7 P2. 2 skill. grønn. Prøvetrykk i 4-blokk * TRONDHJEM. SA 7. 2 skill. grønn i ustemplet 9-blokk **/* TRONDHJEM. SA 9A og 9b. 1/2 skill. blå i ubrukte 9-blokker * TRONDHJEM. Plansje med 46 ustpl. enheter, bl.a. SA 12 og 13 samt sju 4-blokker og en 6-blokk. Dubletter og nyanser o TRONDHJEM ca. 50 merker, Bergen ca. 15, mest ubrukt * TØNSBERG. Lott 22 ustemplede merker * VADSØ og VARDØ SA 1-4 på begge. Ustemplet. 250 x 6445 o/**/* Gammel, genuin samling i album, + div. dubletter etc. i mappe Br Samling 22 ubrukte bypost helsaker, inkl. noen dubletter. (Aune 2) Felt-, Sensur- og Krigspost Sensurpost fra/i Norge 6447 Br BODØ. Meget uvanlig brev med lukkeremse Postkontrollkontor nr. 13 (= Bodø) fra Svolvær 4.V.40. Jfr. Torstad tidligere kun kjent beskåret Br Brev fra Bergen til Torshavn, Færøyene. Sendt i retur pga. krigshandlingene. Flere stempler vedr. returen. Ank.stp. Bergen Br GEPRÜFT AUSHÄNDIGEN. Sensurstpl. på krigsfangepost i Bergen kretsfengsel, på brev fra Stavanger 18.III.41. Bra kval Br Luftpostbrev fra HAUGESUND til New York med både tysk sensur i Frankfurt og Britisk sensur, trolig på Bermuda. 85 øre porto. Meget sjeldent returstempel: Senderens navn og adresse mangler. Noe kval.anm Br Meget uvanlig håndskrevet tysk sensur på baksiden av forr. konv. fra Tønsberg til Trondheim. Ank.stpl. bak Trondhjem Brevet er blitt stoppet pga. invasjonen Br NARVIK-sensur Kontrollert nr. 31 (31 håndskrevet) på postkort (vanlig bymotiv), stpl. Tromsø til Sverige. Bra kval Br NARVIK-sensur Kontrollert nr. E.S. (Signatur i stpl.), på slitt postkort stpl , til Sverige Br OVERVÅKNINGSPOLITIET. Brev fra Oslo til Solør med arkiveringspåtegnelse 5x/9 vedr. innhold av 5 stk. illegal avis Norsk Tidene nr. 44. Uvanlig Br SENSURERT AV...2. Lite, dobbeltslått gummistpl. oppe på brevkort stpl. Feltpostktr. Nr P.Å. I. Dette stpl. gir ikke entydige oppslag i Poststedsdatabasen, men kortet har referanse bak til Øvre Salangen, samt adressat 2 mi tr. 6 Bilkomp.. Rift i kortet oppe, men trolig meget uvanlig sak! 6456 SIKKERHETSPOLITIET. Brev fra Oslo til Høyanger med arkiveringspåtegnelse 4x/44 for ulovlig innhold av 4 stk. illegal avis Fri Fagbevegelse nr. 44. Uvanlig SIKKERHETSPOLITIET. Brev fra Oslo med arkiveringspåtegnelse 2x/35 for ulovlig innhold av illegal avis Alt for Norge nr. 35. Uvanlig SIKKERHETSPOLITIET. Brev fra Oslo til Rena med arkiveringspåtegnelse 1x/93 for ulovlig innhold av ett eks illegal avis Tidens Tegn nr. 93. Uvanlig Sju brev med nøytrale lukkeremser (seks mørkebrune, èn lys), de fleste fra Norge (til Sverige). Et par kval.anm., men også flere fine inkl. vakkert brev fra Holandshamn Br SJURSNES. Uvanlig brev stpl. HOLDT TILBAKE AV ALLIERTE STYRKER I 1941, stpl , sendt rek. til Oslo. Britisk sensur Examiner 6650, + mindre brun lukkeremse i hjørnet. Medfølger dokumenter for annen, men lign. type forsendelser med div. påtegninger 1941, samt stpl. dokument 1946 vedlagte brev er sin tid blitt beslaglagt av de allierte styrker Br Spennende og meget uvanlig enhet med HAREID hjelpestpl til Portugal, men omadr. til Enland og tils. norsk båt der. Tre ulike lukkeremser, og høyst dekorativ sak i god kvalitet Br TROMSØ. Meget uvanlig lukkeremse Militær postkontroll + stpl. Kontrollert nr. 22. Brukt på brev fra Harstad til London, også britisk sensure. Brukt kun til ! 6463 Br TROMSØ. Rekommandert tjenestebrev til Trondheim påsatt både liten tysk (?), nøytral og britisk sensurstripe Opened By Examiner 6640 og stemplet Holdt tilbake av Allierte Styrker i Ø/h hjørne litt møllspist, ellers meget bra og dekorativ forsendelse. F 6464 Br VOSSEBANENS POSTEKSP B 21 IV 40. Stempelet ble brukt som feltpoststempel i aprildagene Sensurbrev til feltpostkontor nr 5 med sensurremse fra Voss. Uforsiktig åpnet. Sjelden. x div. sensurbrev ves. TIL Sverige. Mye ord. og noe var. konvoluttkvalitet, men ser to med nøytrale lukkelremser, og ett brev med Forsinkelse i viderebefordringen... bak. Diverse krigspost x 6466 Br 15 stk. ymse forsendelser, dels fra mindre steder (Gravdal, Seterstøa, Bysheim), dels med nøytrale lukkeremser inkl. èn rødorange. Alt til Sverige, mange i bra kvalitet Br KONTROLLERT Nr. 29. Rose remse fra Postkontrollkontor nr. 4, og stpl. brukt kun 8.5. til Tromsø/Narvik, brev stpl. Evenskjer , sendt Sverige. Meget uvanlig etterkrigssensur Liten klikk, vi nevner Krigsfange postkarte Oflag XXIc 5, Minnekonvolutt Bataille de Narvik korrespondanse. Medfølger ca. 75 FDC div. land Br Luftpostbrev fra Oslo til USA med 2 stpl. Zuruck Postverkehr eingestellt. Baksiden med brun remse samt sensur-stpl. fra Berlin Br Meget uvanlig krigsfangebrev fra offiser fanget på Hvalsmoen, til adresse i Oslo. Bak sensur/lukkeremse, og blåkritt Krigsfange foran, ufrankert, stpl. Oslo Med innhold. x 6471 Br NEDERLAND. Ca. 25 postkort/kort til Trondheim 1941/42 med rimelig ensartet sensurering. Må sjekkes, selges som funnet i mappe, i dødsbo Br NORSK SKIPSPOST HANDELSFLÅTEN 20 JUL som er M/S Haakon Hauan (også linjestempel bak). Ikke den vanligste å se. Sendt til USA med amerikansk sensurstripe Br NORSK SKIPSPOST HANDELSFLÅTEN 8 MAY som er LEIV ERIKSSON som lå i Manila på det tidspunktet. Adr. til Poste Restante, Manila Br TORONTO LITTLE NORWAY Nov på brev med 2-cents frimerke. Filatelistisk litteratur 6475 Håndbøkene og x2. Tre bøker med nytrykkene på plass, alle innbundne. Klebete avtrykk utenpå ene 1924, ellers bra kval Håndbøker. Lott 13 stk. fra Fil. Forlag, alle ulike, ves. innbundne. God kval. Førstedagsbrev FDC NK-nr Polmerker på stort FDC-brev Stavanger 1.IV.25. Ca. 2 cm rift i høyre side av konvolutten. (SK7) F Polmerker stemplet BERGEN 1-IV-25, 3 øre med litt brunlige tagger. (7) 3000 F Ibsen på pent, lite brev Oslo 20.III.28 (2950) Ibsen stemplet SKIEN på rek. konvolutt. (2950) Serie Ibsen på konvolutt stpl. Fredrikstad 20-III-28. (SK 2950) Serie Abel på konvolutt stpl. Oslo 6-IV-29. (SK 3900) , Hellige Olav med 3 av 4 merker i serien stpl. Nidaros Sendt til Oslo. (SK 7900 for komplett serie) F Hellig Olav, med fire flotte NIDAROS stempler! (7900) Bjørnson, prima. (2) Flott serie Bjørnson på konvolutt stpl. Oslo 8-XII-32. (SK 2) Bjørnson stpl. Oslo Ullevål Hageby på to konv. (2) Maskinsstpl. FDC Ålesund (1350) Turist på rek. konvolutt (1300) Turist på rek. konvolutt (1300) F Meget sjelden FDC på rek.brev til Sverige, meget moderate kantanm. på 0 konvolutt, men bra totalinntrykk. (13) Fin, liten konv. adr. til USA. (1) Nordkapp II på rek. konvolutt med stpl. og rek.etikett VI KAN. (1) Nordkapp II på rek. konvolutt. (1) ø PH på reklamekonvolutt stpl. Oslo (SK ) , 260. Legion og Universitetet på hver sin uadr. FDC. (1250) bl. på rek.brev med sentralt OSLO F / V-merker med vm. på to prima konvolutter, uttalelse på 272 fra FCM 2 medfølger. (6) F OSLO dag med garantistempel på baksiden av brevet. 2 svake hengselspor i hvert hj. oppe /84. 4 valører på prima uadr. konvolutt. (1350) Krone V på uadr. konvolutt. (6) øre hvit V stemplet OSLO (2900) ø hvit V på konvolutt stpl. Oslo Elisenberg (SK 1900) Storauksjon april

74 Obj.nr , To prima FDC (1900) London Exil sensurert, stpl. Handelsflåten 2, også ett brev 17. mai Londonmerkene i 4-blokker på FDC Norsk Skipspost Handelsflåten 1. Jan med sensurstempel. (SK 2250) Uadr., nøytral konv. stpl. Bergen , bra kval. (1425) , og 40 øre løve. (1) og 80 øre på rek. brev fra Fredrikstad til Sverige. (1175) Brev med uvanlig stempel til FDC å være: Trondheim-Kirkenes C (SK 1175) I, type 1 og 2. Parstykke av Røde Kors provisorium med stor avstand mellom bjelkene (type 1) og tilsv. med smal avstand mellom bjelkene (type 2, kun 10 stk i arket!) på uadr. konvolutt stpl. NORDSTRANDHØGDA Minimale konv.anm./ svertesmuss. Type 2 er høyst uvanlig på FDC! på 40 øre sendt rek. til Sverige, uklare stempler. (4) på 40 øre sendt til Sverige, prima. (4) /93. Posthorn og Haakon (2300) , og 20 øre (1275) , og 20 øre. (1300) , og 80 øre. (1650) , og 80 øre. (1650) F øre grå. (4) F øre grå. (4) øre grå. (4) ø Haakon VII stpl. Oslo (SK 4) / Haakon på rek.brev til Danmark. (1) øre. (1) ø Haakon VII på konvolutt stpl. Oslo (SK 1) øre blå (4000) 1 F øre Haakon (4000) ø Haakon VII stpl. Oslo (SK 4000) OL-52 x 10 stk. med forskj. vignetter eller stempler fra ulike steder. Et par med uvanlige vignetter. (2++) øre på 25 øre. (1300) øre prov., liten skade i merket (1300) øre provisorie (1300) på 15 øre. (1300) øre Haakon. (1) F øre Haakon (4000) , og 75 øre Haakon (3400) øre Haakon (1400) F BLOKK 40 øre Haakon + 1 kr. Haakon på rek. brev stpl. OSLO adr. til Belgia. Noe beskåret i nedre kant og uforsiktig åpnet oppe. Ikke priset som 4-blokk FDC i SK. (SK 4000 som enkeltmrk.) , øre med kulepennotat i n. v. hj. (2) , 457, , 35 og 50 øre Olav på Sanitetsforeningens konv. stpl. Nordstrand Uadressert. Prima. (1300) /62. Tre valører Olav inkl. par 35 øre på rek FDC til Sverige, fra PFS. (1300) /64. To gode Olav (2400) øre Olav på FRI-ME-CO konvolutt. (900) ,68. Flott stemplet. () øre Olav på brev stemplet Oslo på brev til Sverige. Meget pent. (1250) øre Olav i trestripe på rek. luftposkonv. til Etiopia. (1) Krone Olav på rek. konv. (1) F Krone Olav. (1) y, To bedre fireblokk FDC TM ø O.S. på konvolutt stpl. Oslo (SK 1) FDC Samlinger og lotter 6551 Ett omfattende lager ca , fin duplisering også av de nyere, bto. vekt 20,5 kg Stort dublettparti , eier oppgir 3310 stk., derav 454 med miniark UTGÅR kpl. i to LT-album m/kassetter i prima kval. (SK 8424,-/pålyd. 3975,-) FDC fra 1940/1960. Bl.a. Nansen II, Universitetet, Quisling, NK 375 og Norwex (SK 8) x 6556 Br Samling i album, vi har summert katalogverdi til SK 10. før x 6557 En samling til 2013 i 11 Vario med kassetter. Kat. SK 3,- før 1961, fra 1959 ofte satt 1 inn med to eller flere logoer på hver Samling i tiden 1940-/90-tallet, flere halvgode er det 2 av, men uten de beste bruksmerkene. Vi nevner Nansen 1940, Universitet 41, Landshjelp 43, Krigsforlis 44, Norwex 55, Nordkapp 53 og 57. Medfølger album bruksbrev helt tilbake til skillingsperioden antatt kpl. i 6 permer, i konvolutt, alt i plastkasse. God kval. uten 1300 addresse. Godt over stk Anslagsvis 150 stk. fra 1940 til 1970-tallet, mest verdi før Vi nevner NK Universitet x2, NK Landshjelp I x3, + flere halvgode. OBS, flere er stp. i Ørstavik blokksamling kpl i 2 fulle album. Mange med høy portoverdi. Høy katalogverdi kpl. i to LT-album. Prima kval. (SK 0,-/pålyd. 2882) Olav krone, prima rek.konv. (1) x 6564 Samling i fire Wisted-album, ikke komplett, men fulle album. Videre Postens fdc-årsmapper Oppgitt fra NK!, hhv og 1365, Fin konv. med vanlig vignett. (1150) 550 x 6566 Årgang Svalbardstpl. Fem kpl. sett stpl. hhv.: Sveagruva, Bjørnøya, Hopen, Pyramiden og Barentsburg. x 6567 Pocketalbum 1941/69, 64 stk. Bl.a , , (stpl. Rustene), , , , x brev (3045) x 6569 Samling 1970-tallet til noe etter, mye sortet i årganger, dels kpl. God kvalitet. Må sees. Fyller en god metallkasse , 463. Fin konv. med vanlig vignett. (1050) Fin uadr. konv. med vanlig vignett. (1050) x 6572 Samling til i tre fine Davoalbum. Ingen spesielt dyre, men i starten bl.a (pen, stpl. Svolvær), , , , etc. Oppgitt som kpl Mange adr., og uten vignett. Bra kval. x 6573 Parti mest 1970/80-tallet i eske, angitt 595 stk., mye adressert til Sverige. Grad av kompletthet og duplisering er ikke klart. Bra kval Samling i tre bind , 159 stk REALISASJON. Flyttekasse med norske FDC. Mange hundre! 6576 REALISASJON. Flyttekasse med 20 kg. førstedagsbrev. Obj.nr. Helpost 6577 Br BK 1-3, K 1-2. Samling med 40 brevkort og konvolutter. BK 1 brukt etter 1888 og noen få BK 2 til utlandet. (Aune ca. 0) 6578 o/* BK 35/43. Samling brukte og ubrukte kort med stolpeskrift, utstillingsmontert. Ex Paul H. Jensen. (Aune ca 4) 6579 o/* BK Samling brukte og ubrukte kort med posthorn antikvaskrift, utstillingsmontert. Ex Paul H. Jensen. (Aune ca 2) x 6580 Samling 250 helsaker noenlunde kronologisk i tre permer, brukt og ubrukt. Flere 1 til utlandet med oppfrankeringer, dobbeltkort, varianter. Spennende med noterte undertyper og mye bra kvalitet, selges som genuin samling oppsamlet over en årrekke av selger!! 6581 o/* Samling helpost, hovedsakelig brevkort med stolpeskrift, utstillingsmontert. Flere interessante kort her. Ex Paul H. Jensen. (Aune ca 4) 6582 Br BREVKORT. Lott m/ca. 110 kort fra nr. 3 og utover. Mange er brukt, en hel del adr. til 900 utlandet. Fortjener gjennomsyn * TB Samling Tjeneste-brevkort i to flotte Lindner-permer med kassett. Komplett etter hovednummer, med en del undertyper. (Aune 3000,-) 6584 Br Samling med over 50 eldre helsaker mellom BK 13 og 41, flere av hver, noen er sortert på typer. Br./ubr. (Aune over 3000) 6585 Br Samling med nær 50 ubrukte dobbeltbrevkort. Noen dubletter (Aune 3). x 6586 Br Duplisert samling 240 brevkort og kortbrev, samt deretter noen Aerogrammer, i tre album. x 6587 Br Ca. stk i album, inkl. private og bypost, samt oppfrankerte * Lott ca. 50 enheter, mest brevkort fra BK 1 og utover. Mange bra kort og god kvalitet. (Aune ca. 3) 6589 o Lott ca. 50 helsaker, hovedsakelig brevkort. Noen er oppfrankert. En del litt uvanlige. Bl.a. FDC Aerogram nr (Aune ca 3300) 6590 o Samling 75 forskjellige helpost. Gjennomgående pen kvalitet. Omfatter flere bedre kort. Bl.a. BK 5 IIba, 6 II, 13b, 19a, 19b, 26 t.1 og t.2, 31 I/II, 48, 54, 64z, 73, 77 og T 4 (alle avbildet på egen plansje). (Aune 4340) 6591 o Lott ca. 150 helsaker, hovedsakelig brevkort. Noen er oppfrankert. Duplisert. (Aune 350 ca 3) 6592 Br Fire uvanlige, private storformat tjenestebrev 40 øre. Hjemstedsfilateli Akershus og Oslo x 6593 o/bs/ Br F 6594 Br OSLO. Genuin samling fra storsamler, i stappet Vario med merker, klipp og forsendelser. Inkl. noen blanketter, noen få fdc, klipp med OL 1952-tms, øvrige tms, ministempler, m.m. Kun rene Oslo-stpl., ingen underkontorer, og må være spennende for spesialsamlere! TYDSKESTRANDEN. Meget uvanlig stpl. 28/ på brevkort til Rotterdam. Transittstpl. inne i Chra , grad 7. Østfold 6595 o RYGGE x 3. Prakt på NK 52 IV, 53VI og 54 II. 400 Telemark 6596 Br FOSSUMFJORDEN SL stpl på kort (9) o HOLDEN - 9 merker Br HOVIN Th. Stpl. på tre PM 3 på portolagd, lite omslag fra TINN Grad hhv. 3 og Kval. preges noe av en del påskrifter, men uvanlig sak Br KILEBYGDEN SL stpl på brev (8) Br SKAATØ SL stpl på kort (8) 250 Hedmark 6601 Br GARDÅSEN SL stpl. på brevkort. (8) 250 x 6602 Br 80 ulike stpl. på forsendelser, derav noen særstpl. Bl.a. Jessnes 1947, Ulvsjøen 1981, Kjernmoen 1947, Tynset 1913, Arneberg 1946, Garvik 1921, uvanlige Rudstad 1946, Stangebrua 1964 og mye annet halvgammelt. Oppland 6603 Br LESJESKOGEN Par 5 øre 21-mm (NK 42 Ia) på konvolutt fra til Lillehammer Br LOM. Meget sjeldent 1-rings (blekksupplert) på langt omslag til Molde (ank. stpl bak). Portofri sag, stpl. grad 9 i perioden!! 6605 Br NØSEN (SÆTER). To ulike SL-stpl. i fra 8 og 9, 1931 og 1935, samt TA-stpl. fra samme Alle på bruksbrev med slitasje, til samme mottaker, svært sjeldne!!! x 6606 Br 110 ulike stempler på eldre til moderne forsendelser, mest brukskvalitet, men også særstpl. og ymse. Bl.a. lux FLUBERG på NK 217 på kort, Gausdals H.san. 1904, Midtsnertingdal TA 1951, Eidsbugaren, Grotli TA 1961, div. I22-stpl., litt rek., m.m. Aust-Agder x 6607 Br LILLESAND. 21 sensurbrev til Sverige 1942/45, rel. ensartet sensurtype. Rogaland x 6608 o/bs/ HAFRSFJORD/MADLA. Lott med brev, klipp og merker i bra antall med mest moderne, Br pene stempler, mye prakt/lux. Innimellom en del forsendelser av mer moderat interesse o/bs/ KLEPPE OG TIME kommuner. Bra samling med 55 ulike stpl. på brev/forsendelser, samt Br noen få klipp og løse merker. Innl. frahever med rette et vuggestempel Pakkepost Bryne 9.III.23, og hjelpestpl. fra Vi ser også bra brev Time paa Jæderen 1918 SL. # 6610 o/bs/ SANDNES. Spennende samling med 111 ulike stpl. på brev/forsenseler. Bl.a. kph Li 1250 Br og Malmheim (litt svake avtrykk), videre SL Bersagel, Dale Asyl 1918, Ims, to ulike stpl. Sviland, m.m. Videre noen lipp og løse merker, derav klipp Høle i Ryfylke med hjelpestpl (eneste kjente dato i følge Rogalandsboka), og NK 14 med 254, m.m. MÅ SEES! 6611 Br SOLBAKKEN SL stpl på skadet konv. (9) Br STRANDEN. Fint brevomslag, portofritt, med rettv. avtrykk Dag/måned blekksupplert. Ikke notert i Postal for 1863-utgaven, men grad 9 i periodene rundt! 6613 Br SØRVAAG I RYFYLKE. SL-stpl på kort. (9) Br 30 brev, julekort, brevkort, ca. 1906/40-tallet med Rogaland-stpl. Bl.a. STORE SIREVÅG (gr.8) SIREVÅG, HELLVIK I EIGERSUND, HAUGE I DALANE, HELLELAND, EGERSUND, UTSIRA M.M Br 160 brev med stempel fra forskj. poststeder i Rogaland, stemplet i perioden Oppgitt å være mulig kpl. inkl. Kr.posth. i to små album. Hordaland 6616 o AALAND og ØLEN 8.II.94. Lux på NK 54 I og V Br AUSTFJORDGRÆNDEN, AUSTFJORDGREND. Sjeldne SL 1917 og 1956, grad 9 og 400 6, bra kval. på kort. (Lindås) 6618 o DALE I BRUDVIG 1.III.87. Lux på NK 46a o ETNE x 3 stk. Prakt på NK 52 IIb, 53 VI og 54 V. Grad Br FLOREVAAG og FLORVÅG PÅ ASKØY. SL på kort og brev (7) Br KVINÆS. IIL på helsak (8) o ODDE Nær prakt på NK Storauksjon april 2017

75 Obj.nr. Obj.nr. x 6623 o/bs/ Genuin samling fra storsamler, i stappet Vario Classic med merker, klipp og forsendelser. Br Stort antall ulike p.k., fra ca. 1940/50-tallet og til moderne, noe info fra noen steder innlagt. x 6624 Br 92 ulike stpl. på forsendelser, derav noen særstpl. Bl.a. eldre Finnås, Hop, Herdla, Strandebarm, og mange andre SL, TA Litlabø 1946 og Reimegrend 158, IIL Dimmelsvik, enrings Vøringsfoss, Varaldsøy, m.m. Ett Hard. Søndh. Posteksp. H Variert inkl. en del ulike postblanketter brukt i fylket. Sogn og Fjordane 6625 o AALHUUS x 3. Prakt på NK 52 III, 53 VI og 54 III. Grad Møre og Romsdal 6626 Br EIDSBYGDEN. Bra avtrykk på julekort 23.XII.18, grad 8. Samt EIDSBYGDA 1923, gr F 6627 o ELLINGSØEN 29.III.22. Grad 8, sentralt lux på NK 76 par. 250 x 6628 o/bs/ NESSET kommune. God kommunesamling med 48 ulike stpl. fra 11 poststeder på Br brev, klipp og merker, Bl.a. 1-rings Næsset (gr. 7), 2-rings Eidsøren med ny sistedato, Erisfjord 1892 (7), Vistdal (4, men ny førstedato). Videre SL-stpl. grad 4-7 i antall (bl.a. Boggestranda, Eikesdal, Ranvik i Romsdal, Rausand, Tjelle i Romsdal, hjelpestpl. Nauste i Romsdal 1948 og Eidsvåg i R. 1947, kph Gusjås og Ranvik, og x 6629 o/bs/ Br x 6630 o/bs/ Br x 6631 o/bs/ Br x 6632 o/bs/ Br mye mer. NORDDAL kommune. God kommunesamling med 47 ulike stpl. fra 8 poststeder på brev, klipp og merker, Bl.a. uvanlig 4-rings 577 og 30 (Haugsbugt), kph Raten, Linge på Sunnmøre og Smoge (dette kpl. følgebrev svært uvanlig fra sted med et par husstander!!!, + brevhusstpl. 1955), enrings Norddalen 1896 (gr. 6), Valdalen 1900, 2-rings Ytredal 1907 (gr. 5), Tafjord 1903 (7), SL-stpl. med flere grad 5-6 (Fjørå, Norddal, Tafjord, m.m. Må sees. SMØLA kommune. Spennende kommunesamling med 65 ulike stpl. fra 19 poststeder på brev, men mest klipp og merker, gammelt til moderne. Bl.a. 1-rings Edø på NK 53 (IV, t. 1, gr. 6), 2-rings Bratvær op NK 53 (III, t. 2, gr. 7), Indsmølen (4). Videre schw.stpl. Veiholmen (gr. 4, på kort), Nordviken i Nordmør (5), Edøy (7), Hallarøen i N. og Hallarøy i N. (grad 6 og 8), Nedvika (6), Odden på Nordmøre (6) og 12 andre i grad 5 eller høyre. Videre uvanlig Råket, kph Storneset (8) og Sætran, og hjelpestpl. oppgitt som ureg. Vestsmøla 1959, m.m. Dels fullstpl., attraktiv samling i mye bra kval. STORDAL kommune. God kommunesamling med 17 ulike stpl. fra 3 poststeder på brev, klipp og merker, Bl.a. uvanlig kph Alnås (gr. 6) på klipp sidestpl. 1958, 3 ulike Dyrkorn, Stordalen prakt på NK 27 med det stumme datostpl. (br ), 2-rings 1884, SL-stpl., og andre. ØRSKOG kommune. God kommunesamling med 21 ulike stpl. fra 3 poststeder på brev, klipp og merker, Bl.a. 3-rings 353 (Ørschoug) på NK 4, enrings på helbrev 1860 (tidlig) og NK , 2-rings 1904 og andre ulike. Langskibsø/Langskipsøy med 2-rings 1906 og SL 1947 (begge gr. 5). Vagsviken/Vagsvik med ulike SL 1909 og Mye i god kvalitet, og en del fullstpl Br/Bs ÅLESUND m/omegn. Parti mest forsendelser av nyere dato, men inkl. Post i Butikk-stpl., pene stpl., blanketter, rek. Godt over 50 enheter. x 6634 Br 93 ulike stempler på eldre til moderne forsendelser, mest brukskvalitet, men også særstpl. og ymse. Bl.a. Kjønø 1918, Daustad IIA 1946, et par følgebrev Aalesund/Volda, I22N Verma 1972, m.m. Noe var. kval. Sør-Trøndelag 6635 Br 14. Brev fra Ramsø (8 pkt.) til Christianssund via Trondhjem. x 6636 Br MALVIK kommune. Kommunesamling med mange forsendelser i Varioalbum. Riktignok vekt på Hommelvik, Malvik og Vikhamar, inkl. et par verdibrev, noen rek., kort, brev, helsaker m.m. Ser følgebrev 1946 med uvanlige SL Mostadmark, to kort med I22 Muruvik, ett kort IIA Midtsandan, eldre Malvig IIL dels med blå sverte. Rundt 50 enheter, ta en titt!! 6637 Br MOSTADMARK. Uvanlig SL-stpl. 15.I.52 på vakkert verdibrev. Grad x 6638 o/bs/ NIDAROS. Spesialsamling med vekt på brev fra den rel. korte bruksperioden ca Br 31, samt noen klipp, enkeltmerker og annet. En del ulike stempler, inkl. tur maskinstpl. Flere rek./banko osv., en del pent montert på ark. Fyller en perm, MÅ sees Br NYPAN. Tre konv. ca. 1917/18 med dette grad 7-stpl. på NK. Ene konv. i bra kvalitet 450 de andre røft åpnet ene siden og smuss på ett av disse o TRANVIK I FOSEN. Sjeldent SL-stpl. 25.X.23, sidev. klare avtrykk på postkort, grad God kval. x 6641 Br TRONDHEIM - ROMOLSLIA. Uvanlig samling med nyere forsendelser, blanketter, 550 kvitteringer osv., en del med Post-i-Butikk-stpl. M.m. Må sees. Flere plastlommer med materiale. x 6642 Br TRONDHEIM med omegn. Kasse full av forsendelser av alt mulig slag fra trøndersk samler opptatt av stempler. Dels en del postale forsendelser/blanketter, samlekonvolutter/ Postsak osv., i god variasjon. Dels maskinstpl. og frankeringsmaskin fra Trondheim, og egentlig alt mulig, men stor vekt på nyere ting. Må gjennomgås!!! 6643 o TRONDHEIM. Ca. 12 serier 1970-tallet med fullstpl., inkl. mange prakt/lux, alle stpl. 1. dag. Ett prøvesalg på onlineauksjonen i februar viste meget stor interesse for disse o TRONDHEIM. Plansje full av 1.dagsstpl., kpl. serier 1970-tallet, fra dels fullstpl. til mange prakt/lux! x 6645 Br ÅLEN. Perm med mest moderne forsendelser og rel. ensartig brevmateriale, men noen bra glimt, som NK 18 på omslag blekkrysset og håndannullert Aalen 5/6 73, bankobrev AALEN torings 1896, og to moderne Post-i-Butikkstpl og basert på disse fire. Noe avisutklipp/info inkl. om J.Ø.Hov, inkl. brev signert av han! x 6646 Svært spennende parti med minst (??) SEKKELAPPER, ves tallet med god spredning på stempler og bra spredning på type lapper. God kvalitet, og ytterligere, relatert materiale følger på auksjon o Lott 37 forskjellige enringsstempler fra Sør-Trøndelag på to albumark. Blandet stempelog merkekvalitet. Vi gjør oppmerksom på at vi utover i 2017 presenterer mye spennende, gjerne moderne hjemstedsfilateli med fokus på Trøndelagsfylkene, både på online- (bl.a. en del uke 16-17) og storauksjoner Nord-Trøndelag 6648 Aasen 25/9 (1849). Annullering bak på omslag til Frosten. Bra kval. (NT). (resalg av obj. fra auk. 196) x 6649 o/bs/ Br STEINKJER. Parti med merker, klipp og forsendelser samlet i Varioaktig album, mye materiale. Ser prakt/lux med flere perg.poser fulle av materiale er ikke sjekket for dette. Verdipost-sekkelapp 1999 er morsomt innslag, og flere gamle konv. fra S. Uldvarefabrik 1910-tallet. Må sjekkes av litra-samlere, da samlingen selges uten sjekk/fraplukk fra dødsbo URHOLMEN. To rel. like julekort 1918/19 (ene rel. svakt) der portomerke 8 er brukt som frimerker, 2 øre bygdeporto!! Interessant! Grad 7. Nordland 6651 o 235 (Reine) Grad 7. Diag. på NK F 6652 o 279 (Stamsund) Grad 9. Sidev. på NK Br ALSØYVÅG. Godt avtrykk SL 6.XI.25 på portofritt brev, grad Br FLAKSTAD. Meget pent skoleber (blekksupplert, grad 6), ank.stpl. Dovre 5.4. (gr. 3) Br Frimerkeløst brev fra Bodø Landsogn til Ibestad. Påskrevet 5. To arkivbretter og en liten rift øverst Br LOFOTEN. Godt stpl som transittstpl. på omslag fra Hadsel , til Kjærringø, sendt portofritt. Grad hhv. 7 og 5, fine, blå avtrykk Br NARVIK. Lott 20-talls enheter. Mange fra 2. verdenskrig inkl. tysk feltpost og bedre frankeringer. Noen nyere særstempler, rasjoneringskort, m.m. En brevfront med logo NS UF / NARVIK og solkors Br NUFSFJORD. Lett, rettv på 5-øres brevkort (notert som 41 II, t. 1), grad 6. Bra kval. x 6659 Br SALTEN. 82 ulike stpl. på forsendelser, derav flere mellomgode som Eggesvik, Klingenberg, Vokkøy, dels litt svake KPH (Ystrand, Eggesvik, Kines i S.). Medfølger skipsstpl. bl.a. Saltens Poesteksp. A-E, Salten A, B, D-F (verdikart, to ulike nødfølgebrev (Bl. 337a og 337b) og annet Sørarnøy, etc. Generelt godt antall, halvgamle blanketter brukt i området, MÅ SEES! 6660 Br STEGEN. Lette stpl på omslag med NK 14, grad 5. Senere GRØTØ, som er 275 repr. av konv. med dette stpl på NK 53 III, grad Br SØRNESØY. Bra SL 23.III.19 på bankobrev, grad Br YTRE BEIEREN. SL?.?.10 på NK 75 på postkort, meget uvanlig, grad Br Meget bra parti mest eldre forsendelser før 1960, ca. 150 stk. i plastlommer i god variasjon mht. geografi og typer av forsendelser. Vi ser en del mellomgode, bl.a. Steilo x2, Vennesund x2, kph Skånland, Alstad, Vågehamn, Øvre Vefsen x2, Svenningdal, Balstad x2, Sandvåg, m.m. Dels rek., følgebrev, m.m. Troms F 6664 Br 18bx. Br. 2 fra THRONDENÆS (type 1) til Ibestad. Dette stpl. på NK 18 er meget uvanlig. Konvolutten virker noe alderspreget. Arkivbretter F 6665 Br 18bx. Pent 3 sk brevomslag fra Søveien (type 1) til Ibestad. Svak arkivbrett. 0 Utstillingsobjekt Br 77, PM 1. 54ø verdibrev fra Klauven (8 pkt.)?-iv-09 til Ibestad. Baksiden med stpl. fra Senjen-Tromsø Posteksp. Antagelig på grunn av manglende 1-ører er PM 1 brukt som frimerker Br GAPØY. Vakkert rek.brev med klare, rettv. SL 27.V.22, grad Br HALVARDSØ 54 V. 20ø rek. br. 1 (9 pkt.) 3-VIII-94 til Ibestad Br VENGSØY. Meget fine avtrykk SL 5.IV.20 på brevkort. Grad Finnmark 6670 Br 15b. 16sk rekommandert brevomslag fra Vardø til Ibestad. 16 skilling porto 0 tilsier rek. br. 4, men omsalget er påskrevet Recommadert 2 lod?? Forsiden med stpl. fra Tromsø og baksiden med segl fra Vardø Postexpedit N. Frankert med par NK 15b (som holder på å løsne fra brevet). Arkivbretter Br IFJORD. Flotte SA-stpl på verdibrev, grad 6. Vakkert objekt! Br KIRKENÆS I VARANGER 18 I Grad 7-stpl. på brev med 53 pl. VII sendt til Tromsø. Forretningskonvolutt fra Distriktslæge Wessel o REINØY I MÅSØY. Nær rettv. fullstpl. på 35 øre løve III, grad 8. Attraktivt objekt Br SNEFJORD. Rettv. SL 27.IX.27 på brev med NK 144, grad Br ØKSFJORDBOTN. Flott SA-stpl på brev med NK 205, grad 6. Godt objekt! 300 Regionale lotter x 6676 Br NORD-NORGE. Et par SEKKELAPPER fra div. steder i nord, til Trondheim, ca. 1977/1, mange ulike slag (og et par andre type blaketter). Uvanlig. Storauksjon april

76 Obj.nr. x 6677 Br x 6678 Br x 6679 Bs NORD-NORGE. Tre-arkivkasse med mange SEKKELAPPER av mange ulike slag, mest stpl. større steder i landsdelen, mye fra 1990-tallet. Sjeldent utbud. Inkl. dels noen andre, små blankettyper også. Alt sendt Trondheim. Postområde (AK, OP, HE). Parti med et par SEKKELAPPER 1980/90-tallet, for post til Trondheim. Mye ulikt, uvanlig utbud!! TRØNDELAG. Postkiloeske full av grovsorterte Trøndelagsklipp, mye løve/40-tallet. Også litt Møre. Jernbane 6680 Br Jernbanen 22/7. 4 sk. Oscar II på litt medtatt konvolutt gått med Jernbanen til Aamodt i x 6681 o/br x 6682 Br x 6683 Br Album med ca. 30 forsendelser NORDBANERNES, og 7 do. BUREAU REEXP, samt noen få klipp/løse merker. Brukbar variasjon, og kun overfladisk gjennomgått. Vi ser dog et par bankobrev Nordbanernes, mange forsendelser til kvinnesakskvinnen Frederikke Qvam (Stenkjær). Sjekk denne! Album med stort sett ulike stempler og forsendelser, i alt 59 eldre og halvgamle enheter. Inkl. en 6-7 ulike, mest ubrukt jernbane-helsaker som vi ikke ser så ofte. Videre noen uvanlige stpl., og rel. mange strekninger representert inkl. tre ulike Kongsvingerbanen. Hyggelig lott 40 brev/kort inkl. en del eldre. Bl.a. Ofotbanens Posteksp. nr. 2 (6 pkt.), Från Norge, Nordban. IIF nr. 24 (7 pkt.), Oslo-Charlottenberg (to ulike 5-pkt.), m.m. Noe var. kval o KRANIA-RANDSFJORD III Fullstpl. rettv. på NK Br ØSTFOLDBANEN Ø.L. II NK 341 på brev med innhold som bekrefter datoen som er langt utenfor registreringen til Tiemer. Kilovare 6686 Postforseglet eske antatt å være fra rundt Postforseglet eske antatt å være fra rundt Postforseglet eske antatt å være fra rundt Tubfrim grønn og rød. Prima, forseglete esker, uten notering om årstall, men ligger noen en del år tilbake! Notert kostpris 550,- og 460,- på de to eskene Ca. 5 kilo, stort sett tettklipt vare fra mange kilder, fra ca til 1990-tallet mest. STORT ANTALL merker inkl. fullstpl Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes på Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes på Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes på. x 6694 Grov, men god vare 1990/-tallet med stort antall høyverdier, mye fra samlerkorrespondanse. Ca. 1 kilo netto, må sees. x 6695 Tubfrim grønn, datert januar x 6696 Tubfrim grønn, datert mars Tubfrim rød, innkjøpt aug Tubfrim grønn, innkjøpt sep Tubfrim grønn, innkjøpt nov Luftpost F 6 Br ZEPPELIN. Uvanlig fin forsendelse sendt rek. fra Oslo med 1. Südamerikafahrt 1932 til 1 Buenos Aires, Argentina. 137 øre porto. x 6701 FFC, m.m. Pocketalbum med ca. forsendelser , inkl. ca. 10 stk. før Variert og trolig flere mer uvanlige. Mye SAS, og derigjennom noen med utenlandsk frankering Br FFC. Luftpostruten HARSTAD-OFOTEN, LOFOTEN, VESTERÅLEN ste tur. Meget tydelig stempel på brev med NK Br THOR SOLBERG på brev fra Bergen 16-VII-35 til USA Marginaldatoer 6704 ** 104. Postfrisk 4-blokk med marginaldato September Splittet perf. til marginaldatoen. (SK 0) 6705 ** 105. Postfrisk flistg. 6-blokk med marginaldato Juni (SK 2) ** 108. Postfrisk flistg. 4-blokk med marginaldato Desember (SK 4000) 6707 ** 122. Postfrisk 10-blokk med marginaldato Juli (SK 3) 850 Massevare x 6708 o 25 x78, 37 II x14, 38 x60. Plansjer med mange merker i normalkvalitet, alle plate 25 skal være representert. (som billigste: ca. 0) 6709 o 40 I. Ca. 20 merker der 18 er regnet til bra kvalitet, to med feil inkl. merket med godt stpl. Skaalvær. (over 4000) 6710 o 40 IIa. Lott 41 stk. ves. IIa på innstikkort, i mest bra kval. (ca. 6) o 40 IIbx. Lott ca. 40 stk. på innstikkort, i mest bra kval. (ca. 7) 1300 x 6712 o 42 x137, 43 x93. Plansjer med mange merker i normalkvalitet, ca. 3 grågrønne 42 skal finnes. (som billigste: 3) 6713 o 48. Pose med stk. med begge nyanser, fra eldre parti. (2 +) o 56 x 26, 60 x 38. Noe bl. kval. (13640) o 57 x 275 stk. i pergamynkonv. (5225) o 62 x 400 stk. i pergamynpose. 400 x 6717 o 68. Noen merker i god kvalitet, inkl. pene stempler, obs. oppgraveringer, noen sortet 400 på taggefeil. Noen 62 kan forekomme o 73/ stk. på plansje, alle i feilfri kval. bl.a. NK 73 x27, 82 x5, 83 x22, 84 x5, 170 x23. (3) 6719 o 92ab. Ca. 210 merker på 3 plansjer. Mange med pene stempler. Også en pose med 38 merker, frasortert (og ca. 20 m/feil) o 96/1690. Posearkiv med Tusener på tusener av merker/dubletter fra 1909/8 i store esker. Meget godt besatt i perioden. Pene stpl. obs o 138 x15, 139 x30, 140 x6, 175 x26, 180 x21. Totalt 97 stk. i feilfri kval. med et rundstpl. Flott lagervare. (2470) 6722 o 165 x 53, 166 x 180. Nesten alle 15-ørene i 4-bl. og 6-bl., flere med marginaldato. (9690) 6723 o PM 9. merker på plansjer, derav 65 stk. i brunlig nyanse. (5250) o BUNTER. x bunter, alle forskjellige. Liste er vedlagt, dansk innlevering! o ANTIKVA 1893/1908, NK 56/84. Innstikkbok med ca. 3 merker/dubletter. Godt besatt. 0 Medfølger noen få NK og 103. Oppgitt HK 46 til ca o TJENESTEMERKER 1/137. Posekartotek med mange merker. Bl.a. T92 x132 og T111 1 x14 (disse med SK-verdi på kroner). Pene stpl. er obs Parti med mange mindre esker/kart.bokser med massevis fra NK 350 til moderne, inkl. èn eske tjeneste. Historikk/stempler/funn???? 6728 o BUNTER. 756 stykk á. Billedmerker, kongemerker og OFF. SAK m.m. x 6729 o Bok med over 450 røde 10-ører, mest NK 53. Må studeres o Bto. 2,3 kg bunter til ca 1960 I GOD KVALITET! 6731 o BUNTER stykk á. Småmerker o bunter. Bra med PH 1898/29 samt Løve-merker Obj.nr. Merkater, Cinderella Div. merkater, oblater etc ** 36 dels sjeldne, eldre merkater av ymse slag. God kval ** 38 dels sjeldne, eldre merkater av ymse slag. God kval ** Aksjemerker x3 for Ak.selskapet Neder Slotsgate No.l0. Limløse som utgitt. x 6736 **/* BELGISKE BØRN - 71 merker på plansjer, også ett privat ettertrykk Island tjeneste 6737 **/*/ Dobbeltplansje med sjeldne merkater i ark og enheter. Mest **, bra kval. (*) 6738 ** FRITT FOLK. To oblater Abonnement betalt i sort og rød farge. Begge med overtrykk 3 kr. Begge er feilperforert. x 6739 ** FYLKESBAATANE i Sogn og Fjordane. Seks lekre etiketter, meget sjeldne, fra Merkebyråets Arkiv. God kval ** KOFFERTETIKETTER. Ni sjeldne, meget velholdte etiketter i var. størrelse ** Møre og Romsdal. To sjeldne koffert-merkater for M & R Fylkesbåtar ** PAKKEMERKATER. Sju stk. flotte og sjeldne enheter. 400 Polarpost Antarktis/Arktis F 6743 * BOUVETØYA - 30 øre med del av marginal Ca. 125 enheter med brev/kort/spesialprodukter med overveiende tilknytning til Nordområdene, Svalbard, Nord-Norge, inkl. en del småpene, mest nyere eksepdisjonsbrev, stpl. moderne Svalbard, særkonvolutter, Post-produkter, m.m. Noe er duplisert, men god kvalitet, og hyggelig parti. 650 x 6745 o/bs/ SVALBARD. Parti med særkonv., klipp, bruksforsendelser inkl. mange postale blanketter/ Br sekkelapper, og litt ymse. Vekt på nyere materiale 6746 o/**/ Lott 90-talls enheter (brev/kort) i FDC-album, mye radioamatørkort hvorav en del med Br russisk tekst. særstempler, rek-brev, ubrukte telekort ( tellerskritt), postkort og ekspedisjonsbrev. Hovedsakelig nyere dato (rundt 1990). Også noen løse merker med antarktiske motiver o/* Spitsbergen E Uvanlige merker i mest bra kvalitet *, men svake limsår på 5 og 10 øre (2400). I tillegg to andre merker. Postkort Svalbard/polare motiver F 6748 Br AMUNDSENS POLARFLYVNING. N 25 kommer hjem efter å ha fløiet over Nordpolen (Mittet nr 11), ubr., kv Br LUFTSKIBET NORGE. To bra kort med motivene på vei mot Nordpolen (Wilse) og passerer Vardø (O. Skarbø 3432), sistnevnte er en smule beskåret, ubr./br., men ikke postgått, var. kval. 6 Polkort med FRAM fastfrossen i isen, frankert med NK 102a, , 107, stpl. POLHAVET. Noe uvanlig frankering. Kval Privatkort fra Tempelbunkten på Svalbard 1931 iflg. påskrift bak. Turister settes i land. Forøvrig ubrukt, kv Br WELLMANNS BALLON MOTORER, Spitsbergen. Fint nærbilde av arbeidet med montering av motorene til luftskipet (Schønberg 1697/Wilse), ubr., kv Skipspost 6753 o (D/S Helene). Prima avtrykk 3-rings på NK 43 med mindre tg.anm. Gikk i rute mellom T.hjem og Hevne Br 336 og 358. Sjeldne oblatstpl. både på Fosenrutene / Ut-Trøndelag, ene sidestpl. sistn men uklart fra hvilken båt. 358 brukt på Fru Inger, men denne konv. i svak kvalitet Br D/S HVALER. 3-rings 36 på postkort m/nk 76 sendt til Fredrikshald, sidestpl. 300 Fredrikstad F 6756 o DAMPSKIBET BERGEN med håndskrevet dato/år. NK var. v4 BKE Bs Foldin På brevstykke med blekkrysset NK Br Pr. Foldin. Regning fra Christiania Påtrykt sort portotall 5 samt påskrevet Pr. Foldin. Kart Br Pr Halden. 4 sk brev fra Fredrikstad med dampskipet Halden til Elverum via Christiania. F 6760 o HMRFST B. HMBRG Omv. fullstpl. på NK 6. Sentr. h/ned. x 6761 Br HURTIGRUTEN. Enormt parti med verdikart brukt på ulike hurtigruteskip ca (noe 1982). Alt sortert etter båter (og derav ulike litra) og tidspunkter, og møysommelig lagt i konvolutter. Mange, mange tusen stk. Tilsv. lott følger også på auksjon 199 (mest 1981). Mye i god kvalitet. 1 F 6762 o JUPITER Prakt på NK 4a. Sentr. venstre Br Pr. Jupiter. Frimerkeløst helbrev fra Bergen til Fehrnarn. Sidestpl. Altona samt påskrevet Pr. Jupiter og 24 i rødkritt o LOFOTEN Diag. fullstpl. på NK Br M/S AUSTRÅT. Gummistpl. 6 APR 1941 på 20 øre løve på meget pen firmakonv., ank. stpl. Trondheim Kort brukstid. F 6766 Br MJØSEN C (SL). Bra avtrykk 22.XII.17 (mnd. litt svak) på postkort m/nk 99 sendt til Kirkenær St. (Grad 8). x 6767 Br NAL. Brevsamling fra Den Norske Amerikalinjen, ca. 50 stk. med norsk eller utl. frankering på konv. med ymse logoer og skipsnavn fra rederiet. Dels Paquebot, dir. påskrifter m.m. Mange dekorative brev, et par dubletter Br NAL. Vakker Posisjonsliste (for Amerikalinjens båter) i 3-bretter, frankert med NK 126 og vanlig postgått som trykksak Meget uvanlig forsendelse, svært velholdt o/bs/ NAMDALENS POSTEKSP./TRONDHEIM-NAMSOS. Samling med 19 forsendelser, og Br en del flere klipp/merker med mange ulike litra. Ikke sjekket, på liten bunke Varioark. Normal/bra kval Br NIDAROS-NAMSOS D. Svært uvanlig stpl. SA på meget slitt bruksbrev (def. NK 145). Grad Br NORDLAND t. 5. Lettere, blått avtrykk? bak på lite omslag håndannullert Harstad 13/12 58 samme side. Til Stod (NT). Uvanlig Br NORDLAND t.2. Rettv (uklar måned) i sort på portofritt brev, bak håndannullert Sparbo 31/5 (NT) og kartering. Godt kombi-objekt Br NORDLAND, t. 4. Godt avtrykk som transittstpl på brev fra Beieren 9.6. (gr. 4). Rødkritt 1. God kval. x 6774 Br OSLO-TRONDHEIM/TRONDHEIM-Mo. To ulike litra på hver strekning, dvs. tils. 4 ulike stempler type IIA på bunke med SEKKELAPPER av flere ulike slag. Brukt i perioden 1981/83, innpå stk Br Postkort m/bilde av R.M.S. CUZO påskrevt KASSEBREV. Stpl. m/4-rings stpl. 612 (D/S TERNEN i rute på SKODJEFJORD), sidestpl. FJORDENES POSTEXP. E 5. IX 04. Kortet datert LOEN 1 sept 04. Frankert m/nk 73, 74, 75, og Poro 9 = 10 øre. Adr. til LONDON. Svak brett Br S/S NORDSTJERNEN. Havaripost med linjestpl. Skadd post fra... på brev fra Sortland , ligger i Bl. Nr. 16A - perg.konvolutter fra Posten Innl. brev er skadd under postbehandlingen. Svært uvanlig Storauksjon april 2017

77 Obj.nr. Obj.nr. x 6777 TRONDHEIM-KIRKENES J. Org.rull med REK.etiketter, nær kpl., fra nr. 011, med - vis av etiketter i blå, original metallboks. x 6778 Br TRONDHEIM-NAMSOS. Litrasamling A-D på bunke med mange verdikart 1943 til Vallersund, type SA, brukt som transittstpl. Videre en del tilsv. dokumenter med ymse stedsstpl. som transittsted (ves. Trondheim, div. stpl.typer). Bra kval Bs Trøndelag. Tre klipp med prov. gummistpl. fra båten på Tr.lagskysten ca. 1940/50-tallet: M/K Føyken, D/S Kjalken sidestpl og Globetrotter II. Også klipp med kph M/K Berdal. x 6780 Br UT-TRØNDELAG. Litrasamling A-F på bunke med mange verdikart 1943 til Vallersund, type TA, brukt som transittstpl Br UTTRØNDELAGENS POSTEKSP. Sjelden litra C på SL-stpl. 23.XIII.09 på postkort, grad 8. Pene avtrykk Br UTTRØNDELAGENS POSTEKSP./UT-TRØNDELAG. Lott litra på 10 forsendelser før 1950, inkl. to stk. av den sjeldent grad 8 SL-stpl. litra C. Noe var. kvalitet. F 6783 Br ÅNDALSNESRUTEN på rek.brev med par NK 221 til Trondhjem. Liten skade i høyre merke. x 6784 Br Bra parti forsendelser i to album med eldre og nyere brev og kort med variert innhold. Godt over enheter, men fokus på hurtirute-avstemplinger i ene albumet. Mye småpent, og mye i bra kval Lott: 66 verdikart med skipsstempler, linjestempler, håndannulleringer og KPH inngår (noen like). Mye (alt?) fra Nordland o Lott 113 merker + 3 konv., alle med båtstempler. Nesten alle kan tydes. Bra normal merkekval. Stempler på frimerker og brev Div. Stempler - Samlinger/lotter 6787 o Samling med 582 ulike ENRINGS-STEMPLER på røde stolpemerker. Mange merker med pene stempler. Mange bedre stempler, opptil 10 pkt. Blandet merke- og stempelkvalitet, men for det meste bra o Enringsstempler på NK 18. Samling med ca merker i hjemmelagd fortrykkalbum. Opptil 9 pkt. (Fredriksværn t. 1, også Aamot 8 pkt. og andre bedre). Blandet merke og stempelkval x 6789 o Tykkere innst.bok med angitt ca. drøyt 300 merker noenlunde fullstpl. En del prakt/lux 1400 finnes, mest nyere o Meget god lott med prakt/lux ca /2013 på tre fulle/stappfulle plansjer. God 1250 variasjon men noe dupl. på NK-nummer. Meget stor andel er stpl. SURNADAL, i rett tid! 6791 o 20ø STAVKIRKE. Innstikkbok med ca merker. Stedsstempler, reisende og noen få KPH. Bl.a. Vråliosen (TE/6 pkt.), Makkaur (FI/7 pkt.) og Finnkongkeila (FI/7 pkt.). x 6792 o Dobbeltplansje med over 150 merker 1925/50-tallet fullstpl., mange prakt/lux, mange småplasser. God lott. x 6793 o/br Meget bra lott moderne merker til ca med 198 stk. prakt/lux, mye Stavanger (Hillevåg). (også 9 brev med flotte stpl.). x 6794 o Fint parti med 259 pene stempler, mange prakt/lux, ca. 1955/85. MÅ sees. x 6795 o/bs Innstikksbok med en del HJELPESTEMPLER på forsendelser, klipp og enkeltmerker. Fra før krigen og frem til 90-tallet. Bør sees. x 6796 o Ca. stk. fullstpl. med en del prakt/lux, på noen innstikksider. Mye nytt. x 6797 o Ca. stk. fullstpl. med en del prakt/lux, på noen innstikksider. Fra halvgammelt til mye nytt (spes. per. 1995/99) o 46 x 12 stk. Alle fullstpl. prakt, bl.a. NAMSOS x 4, FLORØ, FLEKKEFJORD. Bra kval. x 6799 o Meget bra lott (helt) moderne merker til ca med 157 pene/prakt/lux, mye Stavanger (Hillevåg, Lura, m.m.). x 6 o/bs Oppsamlingsmateriale med mest klipp i halvtykk innstikkbok, bl.a. mye postklipp med løve III. Godt antall småplasser hele veien, og litt annet småsnacks her og der. Må sjekkes da fotoeks. ikke kan gjenskape innholdet Br Parti med over 400 minikonv. med 5 øre TM eller 5 øre posthorn ståltrykk, oppstemplet ca på overveiende småplasser i hele landet. En del med pene/praktstpl. på merker, men det er andelen småplasser som bærer lotten, bl.a. Vikevåg, Vestersjø, Dorgefoss, Høyvikbygda, Yset, Mork i Romerike, Årsund, og mye, mye mer. x 6802 Perm med ca. 110 SISTEDAGSSTPL: 1997/2 på konvolutter, grovsortert etter postnummer. MANGE med prakt/lux-stpl. på merkene. x 6803 o Ca. 300 merker med T-STEMPLER på fem plansjer o Samling pene stempler på TJENESTE, inkl. prakt OSLO på 60 øre Solkors. Mange 1.25 kr fra sisteserien, ellers ok blanding o Stempellott på 54 innstikkort + 2 små innstikkbøker i liteneske, inkl. Tj.merker. Mange pene. Mest eldre o 70-talls klassiske merker med dels pene stempler enrings og IIL mest, mange røde 10-ører, men skillinger finnes. Blandet tekn. kvalitet o forskj. på hovednr. Prakt og lux LEVANGER, SANDTORV, CHRA BYP., AALAND og ANDENÆS. x 6808 o Innstikkbok med antatt / eldre småformat med ca. fullstempler, fra lesbare til prakt, vekt på løve III. En del par og 3-striper. Mye stpl. Bergen, men også en del småplasser. x 6809 o/bs 12 fylkers stpl.lotter på plansjer, fra fulle til kun et fåtall pr. fylke. Overveiende halvgammel vare med en god del småplasser. Bra Nord-Trøndelag, Telemark, Buskerud, Akershus Br Skoeske med SA-stempler. x 6811 o Innstikkbok full av ves. halvgamle merker fullstempler fra lesbare til prakt. En del postjub., noen striper o.l. x 6812 Br Rundt 70 brev med mange forskjellige stempler, ofte fra mange mindre steder. De fleste fra 30-tallet. En del fra Nord-Møre observert. Bør sees o 54 I-V. Kpl. på hovednr. Alle fullstpl./prakt STRANDEN, KRØDEREN, LÆRDAL, ETNE og SØRFOLDEN rings nummerstempler 6814 Br 62 STRØMSNES på postkort fra stedet 1908, rundt hj. på merket. (SF) Br 112 FJONE. Sidestpl Vraadal 1910 på kort fra Bolkesjø Hotel. (Te) Br 198 (Løvaasen, Horg, ST). Sjeldent stpl. på ufrankert (frim. mgl. på poststedet?) 400 lokalkort, bra kval Br 232 (D/S Herløfjord, Bergen-Manger). 2 bra avtrykk på postkort sendt til Bergen, 300 datert Br 238 (Slette i Braataa, OP, ). Diag., svertete stpl. på brev med NK 77 til Kra. Sidestempel NORDBERGET 6.XI.08 (grad 4). Litt påskrift, men sjeldent. Merk at avsender er den kjente lyriker Tore Ørjasæter som bodde i Skjåk (og dermed kjent autograf bak!!) Br 275 (Lysthaugen, NT). Fin konv. med bra avtrykk, sidestpl. Verdal 16.VI.30. Sjelden på brev Br 361 FANA STASJON ( ) på brev som er sidestemplet OSBANEN 15 III 30. Frankert med NK 141 og 159. Noen kval.anm. på merkene pga. uforsiktig åpning. Uvanlig stempel Br 364 (Harsvik, ST). Flott avtrykk på NK, sidestpl. Stoksund 12.VI Br 438 (Lunde, HO). Fine, diag. avtrykk på postkort til USA, sidestpl. Tysnes 1907 (+ 300 ank.stpl.). Bra kval Br 552 (Bussleinan, ST). Klare avtrykk på liten konv. med NK 145, sidestpl. Heimdal C.36. En markert rift jager dessverre gjennom to av stemplene (oppe). F 6824 o 556 (SANDHAALAND, Skudenes/RO). Fullstpl. rettv. på NK 75. Uvanlig Br 615 (Nese, Aardal/Ro). Pent avtrykk på postkort med NK 74 og 75, sidestpl. RYFYLKE 300 POSTEKSP. A 21.XII.05. Vert. brekk i kortet, sjeldent stpl. F 6826 Br 616 (Videsæter, SF) på postkort til England, sidestpl. HJELLEDALEN 1907, motiv fra 250 Videsæter hotel, Opstryn Br 837 (D/S Innherred ). Lette avtrykk på kort med NK 145. Merket med smuss, ellers bra kval. 300 Håndskrevne annulleringer F 6828 o 87. Rettv. håndskrevet på NK 54 I. Ikke notert i POSTAL II. 300 F 6829 o 116 (Hjelmeland/RO). Rettv. håndskrevet på NK 25. Ikke reg. i Postal II på denne 250 utgaven. Et par litt korte tg. F 6830 o 157 (Komagfjord, FI), grad 6. Håndskrevet på NK 14y. Svak vertikal brett Br AAS på Brev-Kort, uregistrert i Postal. F 6832 B håndskrevet sidev. på NK F 6833 o (Brede)bygden 81, pent og feilfritt NK 25, attest Enger Br Borge 24/10 61 (NO). Annullering bak på lite, betalt omslag til Kjerringø, kart God kval Br Folden 25/5 70 (NO). Annullering foran på lite, portofritt omslag til Kjerringø, 350 småflekker. Ellers bra o Kobbervig 03. Fin ann. på mindre brevomslag sidestpl. Stavanger (forbehold for årstall, kan være 1859, studèr bildet), ingen annen datering. Kartering 6 - bak og lite 5 foran Br MAALSELVEN. 6 sk. br. 2 fra Maalselven poståpneri ( inni) til Ibestad med 0 D/S Tromsø. Frankert med par NK 18bx stpl. svakt 275 (D/S Tromsø). Arkivbretter berører merkene Br N. Aurdal 26/11. Brev fra Nordre Aurdal til Gjøvik. Frankert med NK 8 II 300 (type 5) med blekkstreker o S. FRON 14/8 96. Klar annullering på NK 62 med tg.anm. (OP) Br Størd 24/3 (1854). Mindre annullering bak på brevomslag til Støren Postaabneri, med transittstpl. Trondhjem 26.9., og enkel kartering. Velholdt Svorkmo postaab på betalt helbrev fra Aamodt & Høydal Mines Ørkedalen (firmastempel) til Ytterøens Værk. Via Trondhjem Datoen inne i brevet er 8. juni. Kronet Posthorn 6842 Br DALE I RENNESØY (RO). Sjeldent stpl. på fil. konvolutt, et par konv.anm., men grad 8! Br HAUGELI sidestpl. Kviteseid (Te 7) Br M/S TELLEVAAG, stpl. Bergen bak. (6) Br NAKKSJØ på julekort. (Te 7) Br OTERØYGRENDA sidestpl. Kragerø 1964 (Te 7). 250 x 6847 Br SLÅTTHOLMEN. Ni stk. Skotøykort og lign. kort i A5 ca. 1942, flere sidestpl. Svolvær. 650 Grad 7, bra kval. x 6848 Br STORÅRSTEIN (NO). Åtte stk. Skotøykort og lign. kort i A5 1943/44, dels sidestpl. Svolvær. Grad 7, bra kval Br VANGSÆTER på kort fra stedet, sidestpl. Hamar (He 9) 250 Varianter 6850 o 4 x 4 stk. med v1, v3, v4, v5. Alle fullstpl./prakt ** 8 IIb, vt1. 4 skilling Våpen 1863 variant utagget. En svak vertikal arkivbrett synes ikke fra forsiden. God farge og meget brede marger i alle sider. Et av de vakreste eksemplarer som er kjent. F 6852 o 37 II. DIAMANTTAGGET vertikalt, pent Kongsvinger God kvalitet. F 6853 o 67. V1. Ekstratype. Vanskelig variant å finne. (NK 1) F 6854 ** øre. Prakt/lux velsentrert merke. Variant: ØRF. (Merkeverdi 1 som prakt) 6855 ** 277vo1. Flott postfriskt merke med variant forskjøvet V. Del av arkmarg oppe. Sign. Ekte OFK. kjent. F 6856 * 282. Omvendt overtrykk, sign. Berntsen. Delvis tørr gummi ** 282vo1. 20ø Løve med omvendt V-overtrykk. Nr. 89 i det såkalte Rjukan-arket. Garanti 0 Berntsen og FCM ** 331, øre med de to n.v. merkene er delvis utagget p.g.a. brett på arket uner taggingen, også lignende mindre variant på 15 øre. F 6859 ** 413. Sterkt forskjøvet overtrykk, en litt lav tagg. F 6860 ** 471. Manglende trykk i venstre halvdel. F 6861 ** 609. Feilsentrert. F 6862 ** ,00 kr Malerkunst. Variant UTAGGET tre sider, tagget venstre. 5 merker kjent ** 803. Arkdel med 8 merker med med gjentagende tg.variant i vert. midtperforering med ett mgl. nålehull pr. rad! Uvanlig på moderne merker! 6864 ** 920. Helark med variant FARTSSTRIPER over en del merker, vesentlig da i hele rad 3 (og mange rad 4). Arket er brettet. F 6865 ** bl. m/kraftig feilperforering. Tagging nede er i merkebildet. Marg nede. F 6866 ** øre UTAGGET ** Singel 25 kr Gerhardsen feiltagget hvor 2-3 mm av nabomerket over vises. Prima, stammer fra et ark som ble kjøpt på et mindre postkontor ved Ålesund i Br Singel 25 kr Gerhardsen feiltagget hvor 2-3 mm av nabomerket over vises. Her 850 som del av korrekt frankert rek.brev fra Langevåg Unikat???, da dette stammer fra et ark som ble kjøpt på et mindre postkontor ved Ålesund i o 1316x. Variant utagget. Svake spor etter tg. v.s. Stpl. Biri F 6870 ** Fireblokk, feilsentrert. F 6871 ** Vertikalt par fra nedre/høyre hj. Trykket er forskjøvet ca. 1 cm opp. Nederste merke uten verdisiffer. Ikke reg. NK ** Norsk husflid kr 5,50 i 3-stripe der alle merkene er sterkt FEILPERFORERT, slik at N i Norge er oppe. Meget markant moderne variant Storauksjon april

78 Obj.nr. F 6873 ** kr Grunnloven År med variant Løve uten farge - Albinoløve. Varianten er 3000 funnet på et postkontor i Bergensområdet, og er kun kjent i 26 postfriske eksemplarer. F 6874 o Kraftig forskjøvet trykk til venstre. Referansemerke medfølger ** TM 128. Feilperforert par. x 6876 ** Samling postfriske 4-blokker med VARIANTER. Hele 124 bl. m/forskj. varianter ryddig oppsatt i album m/forklaring. Inneh. bl.a. NK 130, 219, Norwex, Haakon, Olav. Kat.verdi ca. 10, o/**/* Uoversiktlig dublettlager med mange merker fra skilling til moderne. Både merker med 1 platefeil og NK-reg. varianter. Bl.a. 6 stk. NK 174 med v2 Hensik. Også en NK 52 IVB grovtg. 13 1/2 x 12 1/2 med rundt hjørne, m.m. Blandet kval., men mye bra. Bør ses ** 2 innstikkbøker med vel 150 blokker (hovedsakelig 4-blokker) med NK-registrerte 1 varianter. Duplisert. Også noen single merker med varianter og platefeil. Noen få sider med o/** merker uten varianter medfølger. Ca. 1940/1970-tallet. x 6879 o/** 57 ulike NK-varianter (oppg. NK 3,-) x 6880 o/br Genuint parti i Vario med noen merker og noen forsendelser, ves. eldre merker og mye posthorn. Samlingen omtalt som feil og varianter, men den inneholder ikke noen noteringer og anvisninger av hva som er variant, så dette må studeres nøye! 6881 ** Fire eldre auksjonsobjekter med greie smålotter varianter fra mellomperioden, stort sett i enheter. Eldre beskrivelser knapt veiledende da oppr. innhold er endret og mest supplert! Se bilder. x 6882 o Eldre utv.hefte med ca. 80 VARIANTER o.l. på div. merker fra stolpe til 1950-tallet, inkl. en del grovtg. Antikva med taggefeil. Hyggelig og variert lott. x 6883 o Mindre samling i gammelt utv.hefte fra stolpe til 1950-tallet, bl.a. ekstratypen på NK 77 II notert. Mye i bra kval. Årssett/årbøker 6884 Årbøker kpl., inkl. OL-boken. Medfølger en liten plansje med noen billige dels halvgamle merker ** Årbøker Tils. komplett sekvens, 1994 utbygd med en ekstra vanlig dublett 2 + OL-boken. x 6886 Årbøker -06, kpl. sekvens. x 6887 Årbøker 7-10, kpl. sekvens Årbøker 8-09, God kval Årssett 1969, god kval Årssett (SK 2300). God kval Årssett Fint, klebefritt sett! Årssett (7) virker OK - øvrige mer eller mindre fuktskadet. Selges som besett. Bør sees ved gjennomsyn Årssett (SK 8720) Årssett 1970, god kval Årssett 1971, 74 og 75. (2320) x 6896 Årssett 1972 x2, God kval. (2740) 6897 Årssett , god kval. (ca. 2300) 6898 Årssett kpl. i liten eske. (7060) Årssett kpl. i prem. (pål. 3010) Årssett Kpl. sekvens i bra kval Årssett , 80, 84-86, stk. + Norske Byggverk Årssett komplett. 650 x 6903 Årssett -05, kpl Årssett -05. Kpl. sekvens Årssett -2, hefter (15175) 2 Div. samleprodukter fra Posten 6906 ** Postens Presentasjonspakker. PPP 1989 komplett til ** PPP. Full eske til 2015 inkl. noe duplisering ** Nyere presentasjonspakker - 96 stk. duplisert + noen PSS etc i eske **/Br PSS - 68 sett -6, ikke komplett. Diverse x 6910 o/** x 6911 o/** ATM 1-3. Dublettparti med mest lavverdier i antall, mest **. Halvannen side med ATM 1.4 og 2 med praktstpl. TRONDHEIM i antall. Også ca. en side med frankeringsetiketter, mest **. FRAMA. Fire bøker med til sammen stort antall merker, kraftig duplisert av de eldre utgavene. Mest **, noe stpl. og da overveiende prakt/lux (ves. Trondheim). Stammer fra spesialsamlers bo, og ikke kontrollert av oss. God kvalitet. Må sees. Norge, Samlinger, Lotter & Engros Engrosposter NK-nummer 6912 ** 10. Nederste halvark med 50 merker fra plate IV. (SK 32) ** 16 IIa (51), 17ax (32), 17cx (26). Ant. merker i parentes. NK 16 IIa med bl.a. pos. 46, 59 3 og 68 som er NK-reg. varianter. (SK varianter) 6914 ** 17a. Helark med et par margbretter, merkene i jevnt god kvalitet, men som vanlig litt 4 krøll mellom merkene i nedre del. Mange merker i praktkvalitet ** 49 I. Postfrisk 32-blokk fra høyre arket med hj. marg. Bl.a. pos. H65 og H87 som er reg. som varianter. (SK varianter) 6916 ** 110 IIb, NK i halvark med 50 merker. NK 110 IIb i 40-blokk. Alle blokkene med marginaldatoer. (SK 12300) 6917 ** Lotr 60 stk. 5-ører + 17 stk. 10-ører (2 stk. ikke medtalt). Par, blokker, enkeltmerker. God tg. (SK 4) 6918 ** 117ax. merker i et helark. 3 merker med splittet perf. (SK 0) 6919 ** , helark pol-serien. (SK 1) ** , 145, helark fra Løve II-serien. (SK 15300) ** merker av hver i hvert sitt helark. (SK 1) 6922 ** 155 II. 50 merker i et halv-ark med marginaldato September (SK 0) ** Helark-serie Hellig Olav NK 178 med variant ØRF. (SK variant) 0 Obj.nr ** merker i helark. Pos. 23 variant overskyet til venstre for N i Norge. (SK variant) 6925 ** 201y, 202y, 203, 204a. merker av hver i hvert sitt helark. (SK 9900) ** merker i et halvark. (SK 7) o blokk serie Haakon 1937/38 med marginaler. (3950) ** serier i 3x 20-blokker av hver. (SK 9480) ** 213 x 26, 214 x 30, 215 x 26, 216 x 20. Totalt 102 stk. i 10-blokker og 6-blokker m/ marginaler. (3388) 6930 ** 213, merker 1 kr. Haakon 1937 i arkrester. I tillegg serier Grieg. Alt prima **. (8.) 6931 ** 232. stk. i ubrettet helark. (SK 9000,-) x GP, 242GP. merker av begge i to helarksett med gutter-par ** 241 m/variant, 266 V-merke m/vm, (begge m/varianter), 332, 343, De 1 fleste i helark. (Kat.verdi 12400) 6934 ** 261, 265, 266, 267, 268a+b, 269, 270, 273. V-merker m/vm. 9 stk. forskj. helark. (SK 2 17) 6935 ** 393, 400, 401, 434, 437, 474, 390, 392, 314. (SK 3086) 6936 ** 393, 398, 400, 403. Haakon i ark a stk. (HK 7) ** , stk av hver i ark. (HK 5,-) 6938 ** blokk serie. (SK 6) ** blokk serie. (SK 4620) 6940 ** 438/578. Brettede ark og arkdeler , bl.a x Märtha, Sjømannsmisjon og VM på ski, nesten ikke bruksmerker. (26.000) 6941 ** NORDKAPP V serier i halvark. (HK 8) ** , Fin lott brettede helark, med merker av hver (19) ** Flykning i helark brettet to ganger (13) ** 491/548. Fin lott brettede helark, av hvert jubileumsmerke, mangler , og bare serier Nord Norge. (31.) 6945 ** Helarkserie Munch andre hel- og halvark (SK 3000) ** ,50 kr Olav V med fosfor i helark med merker. (SK 1) 6947 ** kpl. (-bruksmerkene) Alle i prima 4-blokker. Totalt 72 forskj. på 3 plansjesider. (3280) Y. Helark på 2. papiropplag. (SK 2) 6949 ** kr Nordia 2. stk. enkeltmerker ** FH 86 y. Torghatten på vanlig papir x 10. (0) 6951 ** FH xkn1. Uten fosfor, med Antikva-tall, 9 hefter. (3150) 6952 ** PM 8. Helark med marg.dato Februar Litt småkrøll i marg, ellers meget fin enhet med en del merker i praktkval ** PM 9Yb. Arkdel med marg.dato November 1911, 60-blokk i bra kvalitet, mange merker (nær) prakt. (4) x 6954 ** TM Dublettlager med postfriske tjenestemerker fra hele perioden. Godt besatt 1 spesielt på de siste seriene med flere av hver. Katalogverdi ca øre nr. 12 flisetagget ikke regnet. x 6955 ** TM 76/97. Nær komplett 1., høye serie i ves. 25-blokker, god kvalitet, oppg. HK ** TM 122/37. Dublettparti i antall: 122 x27, 123 x, 134 x68, 125 x8, 126 x, 127 x, 130 x66, 132 x, 133 x, 135 x, 136 x6, 137 x94. Prima. (SK 9497) F 6957 ** Returmerke 2y, R2yv1. Ubrettet helark. Løs perforering mellom 2 merker, ellers pent. (SK ) Engrosposter samlinger og lotter 6958 ** Dublettlager med postfriske merker fra med varierende antall og innslag innen de enkelte serier, inkludert noen blokker og striper. Det begynner med 2 stk. NK 12 og fortsetter videre med en del øremerker, Løve 1, en del Svalbard, Løve II, Løveprovisorier, Polmerker, 4 stk. Luftpost I, Ibsen, Portoprovisorier, Nordkapp I, Nansen 60 0 I mv. Katalogverdien ca x 6959 ** Arkdeler (og noen ark) Eier har summert katalogverdien etter AFA til ** Lott V-merker u/vm. 14 forskj. helark a stk: NK , 280, , (SK 0 27) 6961 ** 197/679. Dublettlager med postfriske merker fra med varierende antall og 3000 innslag innen de enkelte serier. Det begynner med 45 komplette serier krone Haakon 1937, Løve-merker og V-merker, Quisling, videre 40-talls-serier og utover. Katalogverdi x 6962 ** 532/668. Stort sett i 35-blokker i tidsperioden God bredde og kvalitet. (SK 19760) Storauksjon april 2017

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler 2792 2819 2503 2740 2991 Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler Fredag 13. oktober klokken 16.00 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils JUBILEUMSAUKSJON 200

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Skanfils Storauksjon 201

Skanfils Storauksjon 201 15 456 5572 4698 5595 Skanfils Storauksjon 201 Fredag 19. og lørdag 20. januar 2018 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no -------------- 12 -------------- --------------------

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Skanfils Storauksjon 199

Skanfils Storauksjon 199 347 2334 345 2614 3616 4714 Skanfils Storauksjon 199 Fredag 14. og lørdag 15. juli 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no 630 335 770 629 862 906 993 1074 1420 1190 1426 1419

Detaljer

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo.

Skanfils Storauksjon 197. Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo. 83 613 4280 4804 5590 Skanfils Storauksjon 197 Fredag 13. og lørdag 14. januar 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils januar-auksjon er den største

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps

Bouvet Island. The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. Birds. No. 1/2018 Norway Post Stamps No. 1/2018 Norway Post Stamps Bouvet Island The Norvegia expedition in 1927/28 declared the world s most isolated island as Norwegian area. NEW STAMPS Page 6 Birds NEW STAMPS Page 4 WEBSHOP Are you missing

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 25. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND 1084 Kong Frederik V av Danmark Norge begravelsesmedalje 1766. Vekt 90 gr sølv. D. 54 mm. Noen 2 000,

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

------------------------------------ 322 ---------------------------------

------------------------------------ 322 --------------------------------- 13 14 77 16 17 86 216 50 107 115 ------------------------------------ 322 --------------------------------- 533 534 593 648 677 689 737 75 131 132 370 532 581 649 694 761 72 588 713 762 770 Kjære kunde!

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below:

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below: Circular Number : 25/09 Subject : GUIDELINES FOR CONTRACTS OF DELIVERY FOR CONSUMPTION PURPOSES To : Buyers and fishing vessels dealing with mackerel, North Sea herring and Norwegian Spring Spawning herring

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer