Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal Telf fax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01"

Transkript

1 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal Telf fax Organiseringen av arbeidet mot et tryggere lokalsamfunn i 2011 er videreført i samme form som tidligere. Det er Utvalg for helsefremmende og skadeforebyggende tiltak som viderefører arbeidet i henhold til indikatorene for Trygt lokalsamfunn. Utvalget har i 2011 hatt følgende sammensetting: Reidun Joten Jarle Bråten Arne Dagfinn Øynes Knut Normann Mælen Grete Marie Steigen Hallvard Skogli Elisabeth Hafsten Repr. skolene Representant for helselagene Politisk representant og leder i utvalget, vararepresentant er Jonny Hagen Alvdal / Folldal lensmannskontor Repr. KFB (Kvinners frivillige beredskap) vararepresentant er Liv Randi O. Eggestad). Representant for kommunalteknikk Representerer Kommunehelsetjenesten og sekretær i utvalget. Det er ikke avsatt egen stillingsressurs til organisering av arbeidet. Utvalget tar initiativ overfor aktuelle samarbeidspartnere i ulike sammenhenger.

2 I tillegg til egne møter holdes uformell kontakt med ulike aktører. Utvalget er bredt sammensatt av medlemmer fra ulike tjenesteområder samt lag og foreninger. Det letter oversikten over aktiviteter og utfordringer som kommunen måtte ha. Langsiktige, bærekraftige programmer som er lagt opp for å sikre et trygt lokalsamfunn og som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljøer og situasjoner. I Partnerskap for Folkehelse har kommunen Trygge lokalsamfunn som et av satsingsområdene. Kommunen har utarbeidet en brosjyre / oversikt over aktiviteter / tilbud i kommunen. Trygge lokalsamfunn er nedfelt i kommuneplan for Alvdal (beskrevet i årsmeldingen for 2009). Skjematisk oversikt over langsiktige, bærekraftige programmer. Styringsdokument Målgruppe Startet Kommentarer Søknad status som Trygt lokalsamfunn Generelle programmer. K.plan strategidel K.plan arealdel Ferdigst. av veiprosjekt Grindegga Føre Var telefonen og infoblad Strøprosedyre som ivaretar sparkstøtting Feieren i det ulykkesforebyggende arbeidet ikke bare brannforebygging. Ulykkesforebyggende. arbeid i hjemmetjenesten. Egen informasjonsbrosjyre for Trygge lokalsamfunn Egen hjemmeside for Trygge lokalsamfunn Særlig eldre Godkjent Kontinuerlig Kontinuerlig Re - godkjenning? Ferdig h Oppfølging Det er H 2011 kjøpt inn flere strøsandbøtter for distribusjon til hjemmeboende Før 2001 Fikk Det nytter prisen i 1996 for dette tiltaket. Feieren er nå organisert i et interkommunalt selskap og arbeidet i dag er rent brannforebyggende. Brukere av hjemmetjenesten. Før 2001 Utvalget fungerer som pådriver holde varmt Delt ut til alle husstander i kommunen i 2006 og til alle nye innbyggere etter 2006 og frem til i dag. Ny mal for hjemmesiden i kommunen per jan jobber videre med siden. Områdeplan Alvdal tettsted Ferdigstilt Denne bygger på tekstdelen. Folkehelsepartnerskap Fra 2008 kontinuerlig

3 Programmer som er rettet inn mot høyrisikogrupper og miljøer og programmer som fremmer trygghet til utsatte grupper Skjematisk oversikt Handlingsprogram Målgruppe Overordnet styringsdokument Startet Kommentarer Myke Gang og sykkelveier 2011 Prioritert plan Trafikksikkerhet Sikker skolevei Diverse programmer mot mobbing, psyk. helse og rus Eldresikkerhet tiltak hjemmeboende eldre med hjemmetjenester. Ulykkesforebygging i helsestasjonen / helsefremmende veileding Diverse programmer i skolen, trafikk, vann, brann Rusforebygging trafikanter Russen Barn på vei til og fra skolen Grunnskole og VG skole Russen Eldre og uføre Vordende foreldre / foreldre/ barn og ung Barn i skolen og deres foresatte. Ungdom og unge voksne Eget undervisningsopplegg RV 29 Plassen Bru ved Plassen skole Plan for skolehelsetjenesten Planer i skolene Videreføres Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess Før 2001 Kontinuerlig prosess fra før 2001 kontinu erlig H2009 Justeres etter behov. er utarbeidet Gjennomføres hver vår. Politi og helse Hvert år Kartlegging i hjem Barne og ungdomsteam Barn og ungdom Interkommunal ruspolitisk handlingsplan årig prosjekt m. start i 2007 Lokal ruspolitisk 2009 Vedtatt mars handlingsplan 2010 Minimum 4 møter årlig 6 møter i 2011 Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader Ulykkesregistrering ved legekontoret videreføres. Tallmaterialet for 2011 er ennå ikke bearbeidet. Skolene har egen dokumentering av ulykker. Registrering av fallulykker i institusjon.

4 Internasjonalt Nasjonalt Deltagere fra kommunen / lokale lag og Utstilling foreninger Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer Fokus på evaluering av nytt veianlegg videreføres. Gjennom møter og samtaler med enheter, lag og foreninger, får man inntrykk av effekt. Meldinger på Føre Var telefonen som krever tiltak, iverksettes umiddelbart eller tas opp med rette instans, evt. følges opp videre av utvalget. Alvdal har ih fått frisklivsentral. Det er startet en prosess for å formalisere tiltak rettet mot risikogrupper hvor målet er å fremme folkehelsen og på den måten bidra til bedre livskvalitet. Kommunens deltakelse og medvirkning i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn Årstall Konferanser / arrangementer Foredrag og Nettverksmøte Oslo Nasjonal konferanse Tønsberg Skadeforebygging og Trygge lokalsamfunn Nettverkssamling Tønsberg Vi gjør Norge tryggere Kort om aktivitetsnivået i kommunen 1 X Nettverksmøte 1 X Nettverksmøte 1 X 2010 Konferanse Drammen Nettverksamling Oslo 1 X Konferanse i Falun 8-9 De 2 siste dagene Nettverksmøte i Oslo 1 X Fortsatt høy bevissthet rundt arbeidet mot et tryggere lokalsamfunn. Det kommer til syne gjennom kommuneplanens tekstdel, arbeidet med trafikksikkerhetsplan og i arbeidet med plan for Alvdal tettsted. Både administrasjon og politisk ledelse bruker Trygge lokalsamfunn som begrunnelser ved ulike tiltak.

5 Spesielt vellykkede tiltak. Føre Var telefonen, metoden med å strø halve fortauet om vinteren og ulykkesforebygging i hjemmetjenesten er 3 vellykkede prosjekter i vår kommune. Aktiviteter som er gjennomført i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Det årlige arrangementet rundt Verdensdagen for psykisk helse ble videreført. I samarbeid med KFB (kvinners frivillige beredskap) er det gjennomført følgende kurs: Førstehjelpskurs Psykisk førstehjelp 3 kurskvelder 12 deltagere ( også i samarbeid med DPS). Kurs for «finn meg» ledere For 2011 var det satt av kr ,- direkte til Trygge lokalsamfunn - arbeidet. Disse midlene er rene driftsutgifter og noe møtegodtgjørelse. Profilering av arbeidet med Trygge lokalsamfunn Nystartet nettavisa «Alvdal midt i væla» er en ny informasjonskanal som blir benyttet fra nov Arbeidet profileres fortsatt også gjennom aktuell informasjon i kommunens hjemmeside og gjennom informasjonsblad som sendes ut til alle husstander ca. 1 gang i måneden påminning om Føre Var telefonen. For Trygge lokalsamfunn Alvdal Elisabeth Hafsten

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Ann Oppheim Jørgensen SAKSMAPPE: 2007/3998 ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID Oppstart av prosjektet

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer