ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD"

Transkript

1 ÅRSMELDING Styret NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

2 FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et år preget av nytenking, møtehyppighet og et brennende engasjement for ungdom og frivillighet! For styret har året både vært travelt og lærerikt, og vi har bidratt og gjort oss nye erfaringer på mange forskjellige arenaer. Dette er vi spesielt fornøyde med i år. Leder-trioen har hele veien vært klar på hvor takknemlige de har vært for den innsatsen og kunnskapen som styret sitter på; som de har bidratt med helg etter helg, kveld etter kveld. Den aller viktigste egenskapen som virkelig definerer årets styre, er evnen til å ta tøffe beslutninger. Vi har valgt å gå bort fra mye av det NTBUR har gjort tidligere og vært trygge på i mange år, og uten å ha sett resultatene av våre avgjørelser enda, både tror vi og håper at de blir utelukkende positive. Ungdomssatsningen i Nord-Trøndelag har i 2014 gjennomgått store endringer, og virkelig lagt grunnlaget for det som igjen skal bli en nasjonalt ledende satsning. NTBUR signaliserte tidlig i prosessen at styrets arbeidsoppgaver var for mange, og at NTBUR ville si fra seg biten som handler om medvirkning generelt for ungdom. Oppgaver vi ikke lenger har like stort ansvar for er for eksempel ungdomskonferansen, Tematinget og ungdomsrådssamlingen. Målet med denne oppdelingen er at NTBUR igjen skal kunne konsentrere seg om det som var tiltenkte fokusområder fra begynnelsen for over 30 år siden, nemlig frivillighet, kultur og spesielt våre medlemsorganisasjoner. Vi har allerede sett noen effekter av vår nye satsing på organisasjonene våre, blant annet at vi har lagt vår egen organisasjonssamling til fylkets nyopprettede «Frivillighets konferanse». Medlemmer av NTBUR, samt «voksne» organisasjoner får opplæring og skolering innenfor tema de selv har ønsket. For kanskje siste gang har vi også vært med å arrangert både ungdomskonferanse og ungdomsrådssamling, som i år ble arrangert på henholdsvis Stiklestad, og Grand hotell i Steinkjer. Det ble ikke en like vemodig avskjed som vi forventet, da vi så hvor mange fantastiske ungdommer dette fylket fortsetter å produsere. Alt dette kunne vi ikke ha klart alene, derfor vil vi sende en stor takk til fylkestinget og fylkesrådsleder for kultur og utdanning for den jobben de gjorde, og enda gjør rundt omorganiseringen av ungdomsavdelinga. Takk til alle som har deltatt på våre arrangement med et brennende engasjement for å gjøre ungdomshverdag bedre, enten det er gjennom politikk eller livlighet. Takk til Ung i NT-samarbeidet, sammen er vi sterke! Takk til alle som har gjort 2014 til det som vil være et vendepunkt i ungdomssatsingens historie, og vi håper progresjonen i det gode samarbeidet fortsetter i årene som kommer. Med vennlig hilsen NTBUR ombud for unge i Nord-Trøndelag v/ Linus Aune (styreleder) og Martine P. Müller (nestleder) 2

3 INNHOLD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT... 2 INNHOLD... 3 ÅRSMELDING STYRET... 5 STYREMØTER... 6 SEKRETARIAT / ANSATTE... 6 MEDLEMSORGANISASJONER... 7 TERMINLISTE OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN FOR NTBUR SKAL SKAPE MØTEPLASSER UNGDOM I MELLOM OG MELLOM UNGDOM OG POLITIKERE 10 ÅRSMØTET UNGDOMSKONFERANSEN LOKALE OG REGIONALE UNGDOMSKONFERANSER UKM MØTEPLASS FOR ORGANISASJONENE ANDRE ARRANGEMENT I UNG I NT TEMATING NTBUR SKAL VÆRE AKTIVE I SAMFUNNSDEBATTEN AKTIVE I MEDIA AKTIV DIALOG MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON DELTA I OG LEDE PROSJEKTER UNG TILTAKSLYST UNG I NT UNG KULTURPRIS OG UNG MEDIAPRIS DIALOG OG SYNLIGHET FOR ORGANISASJONENE FADDERORDNING BINDELEDD FOR LOKALE UNGDOMSRÅD NASJONALE SAMLINGER NETTVERK REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT NTBUR SKAL STYRKE OG IVARETA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SAMT LOKALE BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER FORDELING AV KREATIVE TILTAK OG GENERELLE TILSKUDD

4 HØRINGSORGAN PÅ FYLKESNIVÅ BEST MULIG VILKÅR FOR MEDLEMSORGANISASJONENE DELTAKELSE I DIVERSE KOMITEER OG GRUPPER PÅ FYLKESNIVÅ KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON PÅ FYLKESNIVÅ DELTAKELSE / MOTIVERE TIL FOREBYGGENDE ARBEID VOLD, MOBBING, RASISME OG RUS NTBUR SKAL VÆRE EN LÆRINGSARENA UNGDOMSRÅDSSAMLING OPPLÆRINGSKURS FOR ORGANISASJONENE KOMPETANSEHEVING FOR STYRET RAPPORT FRA UNG TILTAKSLYST RAPPORT FRA UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING VEDLEGG TIL ORIENTERING OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET REGNSKAP MED NOTER REVISJONSBERETNING BUDSJETT FOR ARBEIDSPLAN FOR Bilder i årsmeldingen er enten tatt av daglig leder, styret eller Ung i NT 4

5 ÅRSMELDING 2014 Årsmeldingen beskriver sammen med regnskapet aktiviteten i NTBUR det siste året. Regnskapsåret strekker seg fra januar og ut desember og årsmeldinga beskriver arbeidsåret til styret og administrasjonen som er i perioden fra måneden før årsmøte til måneden før årsmøte året etter (frist for å sende ut årsmelding 4 uker før årsmøtet). STYRET Styret fikk fra 2013 til 2014 fire nye personer inn i styret. Årets styre har bestått av: Leder: Linus A. Aune Repr.: NT Idrettskrets Nestleder: Martine P. Müller Repr.: NT Senterungdom Styremedlem: Hilje K. Jåma Repr.: NT Røde Kors Stine Marie Nilsen Repr.: 4H NT Are B. S. Bjøru Repr.: NT Sosialistisk Ungdom Stian H. Vik Repr.: Ungdomsråd Maja Sofie Fjellström Repr.: Ungdomsråd Sigrid S. Elverum Repr.: NT AUF Valgkomite: Mona Hjelmen (leder) Repr.: NT Unge Høyre Kevin H. Holmli Repr.: Ung Tiltakslyst Ida Skogmo Repr.: NT AUF Revisjon: Kontrollkomite: BDO As Tr.lag Søndagsskolekrets v/ Anna Marie Skei Nydal 4H Nord-Trøndelag v/ Lene Leira Styret under Ungdomskonferansen Fv.: Linus, Martine, Stian, Sigrid, Maja, Hilje, Stine og Are 5

6 STYREMØTER Siden årsmøtet er det gjennomført 8 møter. Styret har behandlet 55 saker og saksnummeret følger arbeidsåret. Enkelte saker blir behandlet på alle styremøtene, men har ikke fått nytt saksnummer av den grunn. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder og daglig leder og har i 2014 hatt 3 formelle møter samt en del dialog pr. mail. Totalt har AU behandlet 15 saker. I tillegg til styremøtene har styret / deler av styret vært samlet ved følgende anledninger: - Bli kjent tur, Snåsa hotell - UKM Fylkesmønstring, Verdal - Fordeling av Fylkeskommunale kulturmidler, Grong - Ungdomskonferansen, Verdal - Ungdomsrådssamling, Steinkjer - Generasjonskonferansen, Steinkjer - Frivillighetskonferansen, Steinkjer SEKRETARIAT / ANSATTE NTBUR har siden høsten 2013 hatt kontor hos Kulturavdelinga i 4. etasje på Fylkets Hus. Etter er det ikke lenger noen fast ansatte i NTBUR. Det ble da inngått en partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) og NTBUR hvor det blant annet står at NTFK skal ha arbeidsgiveransvaret for de tidligere ansatte i NTBUR, men at arbeidsoppgavene skal ivaretas som tidligere. Partnerskapsavtalen forplikter imidlertid NTFK å bidra med stillingsressurs til NTBUR. Den personen som har hatt ansvaret for NTBUR-arbeidet i 2014 er: - Line M. Nordkvelle, daglig leder NTBUR / Rådgiver i NTFK i 100 % stilling. Andre NTFK-ansatte samarbeidspartnere for NTBUR i 2014: - Øyvind Kveli: UKM og Ungdomskonferansen Før sommerferien - Espen Solheim: Ungdomskonferansen Etter sommerferien - Vegard Austmo: Ungdomskonferansen Etter sommerferien - Hilde L. Fossvik: UKM Etter sommerferien - Inga F. Rossing Før sommerferien - Mona L. Jønvik: Etter sommerferien - Birgitte S. Dillan: Ung Tiltakslyst Hele året - Torun Hegre: Elev- og lærlingombud Hele året 6

7 MEDLEMSORGANISASJONER Følgende organisasjoner står på medlemslisten til NTBUR i utgangen av 2014: RELIGIØSE ORGANISASJONER 1. ACTA barn og unge region Trøndelag 2. Det Norske Misjonsselskap barne - og ungdomsorg. 3. Frelsesarmeen, Nordre divisjon 4. Norges KFUK/KFUM, Trøndelag krets 5. Norges Kristelige Student - og Skoleungdomslag 6. Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Midt-Norge 7. Trøndelag Søndagsskolekrets 8. Ny Generasjon 9. Kristen Idrettskontakt (KRIK) SPEIDERORGANISASJONER 10. Norges KFUK KFUM Speidere, Trøndelag krets 11. Norges Speiderforbund, NT krets 12. Norges Speiderforbund, ST krets BY - OG BYGDEORGANISASJONER 13. Inntrøndelag Ungdomssamlag 14. Naumdøla Ungdomslag 15. 4H Nord-Trøndelag 16. Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag POLITISKE ORGANISASJONER 17. AUF i NT 18. NT Sosialistisk Ungdom 19. NT Unge Høyre 20. Nord Trøndelag Unge Venstre 21. Senterungdommen i NT ANDRE ORGANISASJONER 22. Framfylkingen i NT 23. LFK avd. NT (Landsforeningen for fritidsklubber) 24. Juvente 25. Håndverksted for barn og unge, K&F forbund 26. NT fylkeslag av DNT 27. NT Ungdommens Røde Kors 28. Norsk Ornitologisk Forening avd. NT 29. Trøndelag Natur og Ungdom 30. NT Idrettskrets 31. Nord-Trøndelag musikkråd 32. Ungdom mot EU 33. Nord-Trøndelag SOS Rasisme 34. Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag 7

8 35. AFS Nord-Trøndelag 36. Trøndelag Sjakkrets Ungdom 37. NT Husflidslag 38. Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge 39. Skeiv Ungdom 40. Barne- og ungdomsrevmatikergruppa i Nord-Trøndelag (BURG) 41. Hørselhemmedes landsforbund Ungdom Nord-Trøndelag (HLFU) KONSULTATIVE ORGANISASJONER 42. Nord-Trøndelag Teatersamlag 43. Voksenopplæringsforbundet i NT TERMINLISTE 2014 JANUAR: 10. Styremøte NTBUR, Steinkjer 15. Siste frist for å melde inn saker til årsmøtet 29. Siste frist for utsending av sakspapirer til årsmøtet 29. Siste frist for innbetaling av kontingent for å få stemmerett på årsmøtet FEBRUAR: Ungdomsrådssamling, Grand hotell Steinkjer Generasjonskonferanse, Grand hotell Steinkjer 26. Årsmøte i NTBUR, Steinkjer MARS: Bli kjentsamling NTBUR, Snåsa 8. Styremøte NTBUR, Snåsa 21. Storsamling 4H, Mære (stand og innlegg) BUR-samling, Tønsberg UKM Fylkesmønstring, Verdal APRIL: MNYN-samling, Sundsvall 29. Styremøte NTBUR, Grong MAI: 15. Søknadsfrist for Fylkeskommunale kulturmidler 20. Au-møte NTBUR, Skype JUNI: Styremøte / sommeravslutning NTBUR, Steinkjer UKM-Landsfestival, Trondheim 27. Au-møte NTBUR, Skype JULI: Kontoret er stengt 8

9 AUGUST: Styremøte NTBUR / Fordeling av fylkeskommunale kulturmidler, Namsentunet Grong SEPTEMBER: 9. Lunsjmøte med organisasjonene, Steinkjer 19. Forskningsdager HUNT, Levanger (innlegg) Styremøte NTBUR, Steinkjer OKTOBER: 16. Styremøte NTBUR, Steinkjer Ungdomskonferansen, Stiklestad Verdal 27. Dialogforum med Barne- likestillings og inkluderingsministeren, Oslo NOVEMBER: Frivillighetskonferanse, Grand hotell Steinkjer DESEMBER: 2. Styremøte NTBUR / juleavslutning, Steinkjer 3. Temating, Steinkjer 2015 JANUAR: 8. AU-møte NTBUR,Skype 14. Siste frist for å melde inn saker til årsmøtet Styremøte NTBUR, Namsos 17. og 24. Styrevervkurs 4H (innlegg) 28. Siste frist for å sende ut sakspapirer til årsmøtet 28. Siste frist for innbetaling av kontingent for å få stemmerett på årsmøtet FEBRUAR: Ungdomsrådssamling, Steinkjer 25. Styremøte NTBUR, Steinkjer 25. Årsmøte NTBUR, Steinkjer MARS: 21. Arrangementsopplæring vedr. UKM, Verdal APRIL: BUR-samling, Stjørdal UKM Fylkesmønstring, Verdal 9

10 OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN FOR 2014 Som vanlig har NTBUR vært involvert i mye det siste året. Noen tema og områder har imidlertid falt bort, mens nye arenaer og temaer har kommet til. Presentasjonen av arbeidsoppgavene følger i stor grad arbeidsplanen for 2014 sin rekkefølge. Arbeidsplanen for 2014 har sitt utgangspunkt i vedtatt langtidsprogram NTBUR SKAL SKAPE MØTEPLASSER UNGDOM I MELLOM OG MELLOM UNGDOM OG POLITIKERE ÅRSMØTET Årsmøtet ble gjennomført onsdag 26. februar på fylkets hus, Steinkjer. Totalt møtte 30 personer fordelt på 12 ulike organisasjoner. Det var 19 delegater og 11 personer uten stemmerett. Tidligere styremedlem og nestleder i NTBUR Ina B. Myran var møteleder. Fullstendig protokoll fra årsmøtet fås ved å henvende seg til kontoret, samt at den ligger på NTBUR sine hjemmesider under viktige dokument. UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomskonferansen er fylkets viktigste politiske møteplass mellom ungdom og politikere. 117 ungdommer, fylkestingspolitikere og ordførere fordelt på 20 kommuner var samlet på Stiklestad Nasjonale kultursenter / hotell, Verdal oktober for å gi konkrete føringer for framtidens Nord-Trøndelag. Hovedtemaet for konferansen var innspill til fylkes ungdomssatsingsområder: Skole, utdanning, kultur og medvirkning. Spørretime med fylkesrådet sto også på programmet. I tillegg ble det gjennomført en økt med innspill til utforming av UngHUNT4 som skal gjennomføres i Resultatene følger som vedlegg. LOKALE OG REGIONALE UNGDOMSKONFERANSER Det har i 2014 ikke kommet forespørsler om å bidra til / i lokale eller regionale ungdomskonferanser. UKM Verdal var arrangør for fylkesmønstringen som ble arrangert mars. Til sammen ble det gjennomført 5 sceneforestillinger fordelt på 2 scener, 1 videoforestilling samt egen kunstutstilling. Ca. 450 personer deltok. Ungint.no hadde ansvar for en oppegående nettredaksjon bestående av ungdom hele helgen. Styret hadde som vanlig sekretariatsansvaret i tillegg at de tok tak i det uforutsette som måtte dukke opp. For mer informasjon om UKM; se side

11 MØTEPLASS FOR ORGANISASJONENE NTFK tok i november 2012 initiativ til et frivillighetsmøte med frivillige organisasjoner i forbindelse med utarbeidelse av en ny frivillighetsstrategi i fylkeskommunen. Strategien ble vedtatt i 2013 og i 2014 kom handlingsprogram på plass. NTBUR har vært involvert i en arbeidsgruppe for å ferdigstille denne handlingsplanen. Et av tiltakene i handlingsplanen var å arrangere en Frivillighetskonferanse. Styret i NTBUR besluttet at høstens planlagte organisasjonssamling skulle innlemmes i nevnte Frivillighetskonferanse med bakgrunn i at organisasjonene da ville få en lengre og større konferanse å delta på. Frivillighetskonferansen ble gjennomført på Grand Hotell, Steinkjer november og hadde ca. 70 deltakere. 9 av NTBUR sine organisasjoner var representert. Nytt i 2014 var å invitere medlemsorganisasjonene til et lunsjmøte hvor informasjon og nettverksbygging var tema. Totalt var 5 organisasjoner tilstede og det ble enighet om at NTBUR skal etterstrebe å arrangere slike lunsjmøter 2 ganger i året fremover. ANDRE ARRANGEMENT I UNG I NT Entreprenørskapssamling i regi av Ung Tiltakslyst ble gjennomført på Straumen, Inderøy november. NTBUR har vanligvis en sentral rolle i denne samlingen, men i 2014 kolliderte den dessverre med «Frivillighetskonferansen» og NTBUR måtte prioritere denne konferansen i stedet. TEMATING Fylkets ordførere og to ungdommer fra hver kommune ble invitert til Fylkestingets Temating 3. desember i Steinkjer. Årets tema var «Kommunereformen». Bakgrunnen for temaet var at dette var et av temaene som kom opp på Ungdomskonferansen. Nestleder i NTBUR som også er leder for det nyetablerte «Ungdomsutvalget», var møteleder sammen med fylkesordfører og Ung i NT var med i planlegging og delvis gjennomføring av dagen. NTBUR SKAL VÆRE AKTIVE I SAMFUNNSDEBATTEN AKTIVE I MEDIA UKM har som tidligere år vært godt dekket i mange aviser i fylket. Dette gjelder både UKM lokalmønstring og UKM fylkesmønstring. I tillegg ble Tematinget dekket både i Trønderavisa (T-A) og Namdalsavisa (NA). Ungdomskonferansen fikk oppslag i T-A. Leder og nestleder fikk et større oppslag i både Levangeravisa og T-A ifm. sitt innlegg om UngHunt4 under Forskningsdagene. I tillegg har NTBUR vært i dialog med media om uttalelser ved flere anledninger. NTBUR opptatt av å benytte sosiale medier i sitt arbeid og da først og fremst Facebook, men NTBUR har både Instagram- og Twitterkonto. Følg NTBUR der! I og med at NTBUR er i nær dialog og samarbeid med profileres mye av sakene via ungint sine kanaler i 11

12 tillegg til NTBUR sine egne. Blant annet hadde egen nettredaksjon operativ både på Ungdomskonferansen og UKM Fylkesmønstring. AKTIV DIALOG MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON NTBUR er opptatt av å være synlige og å ha uformell dialog med politikere. Dette har blitt ivaretatt blant annet igjennom Ungdomskonferansen, samt å være tilstede på flere av Fylkestingene. NTBUR ser en stor fordel av å være lokalisert på Fylkets hus da vi ofte møter politikere i gangene samt at vi har mulighet til å gå innom de politiske kontorene for en kort dialog. I forbindelse med evaluering av Ungdomssatsingen i fylket, har både styret og daglig leder blitt invitert til dialog med fylkesråd for kultur og utdanning for å diskutere veien videre for ungdomssatsingen. DELTA I OG LEDE PROSJEKTER NTBUR har hatt hovedansvar for to større prosjekt / arrangement det siste året. Dette er «Generasjonskonferansen» og «Frivillighetskonferansen» som begge var 2-dagers konferanser finansiert av fylkeskommunen. Daglig leder i NTBUR har brukt mye arbeidstid på å lede disse arrangementene. Generasjonskonferansen ble arrangert februar på Grand hotell, Steinkjer og hadde ca. 80 deltakere. Dette var en samarbeidskonferanse mellom Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet og NTBUR. Temaet var «Grunnlovsjubileet» Frivillighetskonferansen ble som tidligere nevnt arrangert november og hadde ca. 70 deltakere. Styret i NTBUR hadde blant annet ansvar for sosiale aktiviteter og toastmasterrollen på begge konferansene. UNG TILTAKSLYST Daglig leder og styremedlem Sigrid har sittet i styringsgruppa for Ung Tiltakslyst i Totalt har det blitt behandlet 64 søknader. For mer informasjon om Ung Tiltakslyst; se side 19. UNG I NT Ca. hver annen uke møtes det selvoppnevnte arbeidsfellesskapet «Ung i NT» for diskusjon, planlegging og erfaringsutveksling. Nå som Ung i NT ikke lenger sitter samlet på fylket hus, er det viktig med faste møtepunkt. Ung i NT består av NTBUR, Elev- og lærlingombud, UKM, Ungdomskonferansen, Ung Tiltakslyst, samt «Ungdomsutvalget». 12

13 UNG KULTURPRIS OG UNG MEDIAPRIS Ung Kulturpris og Ung Mediapris ble ikke utdelt grunnet mangel på innkomne forslag. Styret har besluttet å erstatte prisene med en ny pris i Den nye prisen heter «Den Utvalgte» som er en hedersmarkering til enten en organisasjon eller enkeltperson tilknyttet NTBUR. Annen info om prisen: - Styret i NTBUR er nominasjonskomite - Prisen deles ut på årsmøtet - Kriteriene er: - Må være forbilde/ foregangsorg. - tilknyttet NTBUR - bidratt til framgang/ progresjon i organisasjonen (Stikkord: vekst, ryddighet, nye tiltak / nyskaping, engasjement, forbilde) - Prisen er på kr ,- inkl. blomst og blankett / pokal DIALOG OG SYNLIGHET FOR ORGANISASJONENE Det meste av kommunikasjonen med medlemsorganisasjonene går pr. mail, dette er både den enkleste og raskeste måten for å formidle det NTBUR har på hjertet. I enkelte tilfeller blir telefon benyttet. Når NTBUR sender invitasjoner, spørsmål etc. er det liten respons fra organisasjonene. Den meste av responsen fra organisasjonene er knyttet opp til tilskuddsordningene. Medlemsorganisasjonen 4H NT, har NTBUR hatt spesiell god dialog med det siste året, og NTBUR har etter invitasjon både vært tilstede på Storsamling, Rådgiversamling og Styrevervkurs. FADDERORDNING Å videreutvikle Fadderordningen var et av arbeidsoppgavene til styret i Mal for organisering av fadderordningen er nå laget og etter planen så skal alle aktive medlemsorganisasjoner få besøk av NTBUR på sin egen arena i dersom dette ønskes. Dette forutsetter at NTBUR har / får riktig kontaktinformasjon til organisasjonene slik at dialog i forkant kan opprettes. BINDELEDD FOR LOKALE UNGDOMSRÅD NTBUR har årlig arrangert Ungdomsrådssamling for ungdomsrådene. I tillegg har vi stått til disposisjon for dem. Ved jevne mellomrom har det kommet forespørsel om veiledning og drift samt forespørsel om opplæring i rådene og disse henvendelsene har vi fulgt opp så godt vi kunne. Mye av dialogen med ungdomsrådene har gått via mail eller telefon. Fra 2015 vil ikke NTBUR lenger fungere som bindeledd for de lokale ungdomsrådene. 13

14 NASJONALE SAMLINGER Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne inviterte 27. oktober en ungdom fra hvert fylke til et Dialogmøte. Temaene i møtet fikk ungdommen selv gi innspill til i forkant. Maja fra styret var Nord-Trøndelag sin representant. I forbindelse med møtet med statsråden hadde UngOrg (barne- og ungdomsrådet i Oslo) tatt initiativ til et møte hvor Ungdommens Storting og et organisert medvirkningsorgan for ungdom på nasjonalt plan var tema. Styremedlem Maja deltok også på dette møtet. Utfordringen er at Ungdommens Storting pr. i dag ikke er en arena hvor organiserte medvirkningsorgan på fylkesnivå møtes og kan ta felles beslutninger. NETTVERK REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT NTBUR er interessert i hvordan Ungdommens Fylkesting fungerer rundt i landet og i 2014 fikk NTBUR både invitasjon fra Ungdommens Fylkesting i Nordland og Ungdommens Fylkesting i Sør-Trøndelag. Nestleder Martine var på besøk i Nordland, mens styreleder Linus og styremedlem Stine var på besøk i Sør-Trøndelag. NTBUR er medlem av LNU (Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner) gjennom BUR-samarbeidet som består av alle regionale barne- og ungdomsrådene i landet. LNU tilrettelegger for samlinger for BUR-ene ca. 2 ganger i året. Årets vårsamling ble gjennomført i Tønsberg i mars med Martine, Are og Sigrid fra styret som deltakere. Samling nr. 2 i 2014 var kun for ansatte og ble gjennomført i Oslo i november. NTBUR har påtatt seg ansvaret for å være arrangør av vårsamlingen NTBUR har i 2014 vært representert i URG som er Ungdommens ReferanseGruppe for UKM på nasjonalt plan. Styremedlem Are har vært NTBUR sin representant i URG. URG har jevnlige samlinger og består av ungdom fra hele landet. Under landsfestivalen for UKM har URG en veldig sentral rolle med blant annet ansvarlig for egne arrangement. MNYN (Mid-Nordic Youth Network) er en komité som består av ungdommer fra midtregionene i Norge, Sverige og Finland. Komiteen jobber for å få ungdom mer interessert i demokrati og politikk, i tillegg til å gjøre dem bevist på at aktiviteter bidrar til utvikling i regionen. I april var MNYN samlet i Sundsvall. Are og Maja er representanter fra NTBUR i MNYN. NTBUR sa i 2014 ja til å være norsk partner i et internasjonalt prosjekt med tema «Likestilling og entreprenørskap». Regien på prosjektet har «Duero Douro» som NTBUR samarbeidet med ifm. «Youth in Hell» for noen år siden. «Duero Douro» er et interregionalt samarbeid mellom Spania og Portugal. Søknaden er nå til behandling i Spania. 14

15 NTBUR SKAL STYRKE OG IVARETA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SAMT LOKALE BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort på Namsentunet, Grong august og ble kombinert med et styremøte. I 2014 kom det inn 19 søknader; noe som er to færre enn i Alle søknadene ble innvilget. Den totale potten var på kr ,- og totalt kr ,- ble tildelt. To innvilgede søknader er ennå ikke utbetalt da medlemskontingent for 2014 ennå ikke er betalt. Søknadsrunden var også i år nettbasert og tilskuddet ble overført til organisasjonene i oktober så sant de hadde betalt medlemskontingent for i år. Noen organisasjoner fikk mindre enn de søkte om; dette for å få mest mulig rettferdig fordeling organisasjonene i mellom (i forhold til aktivitetsnivå etc.), samt en honorering til de organisasjonene som leverer enkle og oversiktlige søknader med alle påkrevde vedlegg uten purring. Klagefristen på tildelingen var tre uker, men ingen klager ble registrert. FORDELING AV KREATIVE TILTAK OG GENERELLE TILSKUDD Av innkomne søknader på Kreative tiltak hadde vi totalt 4 stk. i Alle søknadene ble innvilget I 2014 fikk NTBUR inn 5 søknader på Generelle tilskudd, men ingen ble innvilget da de ikke kunne forsvares innenfor kriteriene. HØRINGSORGAN PÅ FYLKESNIVÅ I løpet av året får NTBUR normalt tilsendt flere lokale og regionale høringer eller invitasjoner til å delta i arbeidsmøter til høringer / planer. Det vurderes i styret fra gang til gang om det er relevant for styret å sende inn et høringsnotat eller delta i disse arbeidsmøtene. Det siste året har blant annet styreleder Linus deltatt i arbeidsmøte tilknyttet «Regional plan for folkehelse» og daglig leder Line har deltatt i høringsmøter vedr. innspill til regjeringens «Frivillighetserklering». Den viktigste høringen for NTBUR i 2014 var «Evaluering av Ungdomssatsingen i Nord- Trøndelag». Styret og daglig leder lagde hver sin høring. «Evalueringen» ble behandlet i Fylkestinget i april og følgende nyorganisering av Ungdomssatsingen ble bestemt: 15

16 NTBUR skal heretter ha økt fokus på frivillighet og kultur, og ikke lenger «alt mulig». Det er to representanter fra hver av de fire komiteene (Entreprenørskap / arbeidsliv, Skole / Utdanning, Frivillighet / kultur og Ungdomsmedvirkning generelt) som utgjør det nye «Ungdomsutvalget» som er det nye navet i ungdomssatsingen i fylket. Styreleder og nestleder har vært NTBUR sine representanter i «Ungdomsutvalget» fra etableringen. Nestleder i NTBUR ble valgt til «Ungdomsutvalgets» første leder. BEST MULIG VILKÅR FOR MEDLEMSORGANISASJONENE I en hver dialog med politikere og administrasjon er ungdom og medlemsorganisasjonene med i tankene for mulig å snakke varmt om dem. Utenom økonomiske interesser er det vanskelig for NTBUR å vite hva organisasjonene egentlig ønsker av forbedringer / bedre vilkår da vi får liten respons fra organisasjonene. DELTAKELSE I DIVERSE KOMITEER OG GRUPPER PÅ FYLKESNIVÅ Daglig leder sitter i RUP-partnerskapet til fylkeskommunen samt i skrivegruppa for utvikling av programmet (Regionalt Utviklings Program). Som et resultat fra Ungdomskonferansen 2008, valgte Fylkesråd for Utdanning å etablere et utdanningspolitisk råd. NTBUR har en representant i dette rådet. Dette er et råd sammenslått av elevrådsledere i VGS i Nord-Trøndelag, representasjon fra NTBUR, fylkesråd for utdanning og andre viktige personer innen utdanning. Rådet tar opp aktuelle saker som pc`ene i videregående skolene, skoleruta og hva som fungerer og ikke fungerer i de videregående skolene i fylket. Dette rådet vil bli omorganisert i løpet av NTBUR sitter i fylkeskomiteen for Frivillighetsprisen, og det er denne gruppa som nominerer en kandidat til den Nasjonale Frivillighetsprisen som hvert år deles ut 5. 16

17 desember. Kandidaten fra Nord-Trøndelag for 2014 var sanger- / revygruppa «Jøa Sangerknaben» fra Fosnes. Markeringen av Nord-Trøndelag sin kandidat ble gjort under middagen på «Frivillighetskonferansen 2014». KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON PÅ FYLKESNIVÅ Daglig leder har ved flere anledninger vært tilstede under fylkestingene. Både daglig leder og styret i NTBUR møter både politikere og personer fra administrasjon i diverse møtesammenhenger og NTBUR har en god dialog med dem. Som tidligere nevnt har NTBUR og NTFK v/ Fylkeskultursjefen inngått en partnerskapsavtale som blant annet gikk på overføring av ansettelsesforhold av daglig leder og koordinator til NTFK med virkning fra 1. januar Dette for at NTBUR skulle få bedre forankring i det fylkeskommunale systemet, samt at styret i NTBUR kunne ha større fokus på sine hovedarbeidsoppgaver og ikke arbeidsgiveransvarsoppgaver. I nær fremtid vil daglig leder innlemmes i det nyetablerte funksjonsområdet «Idrett og Samfunn» i Avdeling for Kultur og Regionalutviklingsavdeling. DELTAKELSE / MOTIVERE TIL FOREBYGGENDE ARBEID VOLD, MOBBING, RASISME OG RUS NTBUR er med i kampanjen Venner av livet kjører rusfritt. Dette er en kampanje i samarbeid med blant andre Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen og MA rusfri trafikk. I oppstarten av 2014 ble det jobbet med utarbeidelse av en ny brosjyre samt hvordan å nå målgruppene. Daglig leder representerer for øyeblikket NTBUR i gruppa. Sommeren 2011 fikk NTBUR invitasjon til å delta med en person i kontaktforum for Samiske. Da ingen i NTBUR på dette tidspunktet hadde samisk bakgrunn, inviterte NTBUR Hilje Kristoffer Jåma fra Røyrvik til å sitte i dette forumet på vegne av NTBUR og dette har han også gjort i 2014, men siden 2013 som styremedlem i NTBUR. I desember ble det i fylkestinget vedtatt en «Plan for rusarbeid i videregående skoler i Nord-Trøndelag». Denne planen har NTBUR-representanter vært med å gi innspill til. Under Forskningsdagene i september ble NTBUR invitert til å holde innlegg med UngHunt4 som tema. UngHunt 4 er planlagt gjennomført i Det var styreleder og nestleder i NTBUR holdt innlegget og de fikk mulighet til å gi innspill til innholdet og organiseringen av denne helseundersøkelsen. Leder og nestleder var spesielt opptatt av at spørsmål knyttet til mobbing må være med i den neste undersøkelsen. Styreleder i NTBUR deltok 11. november på et miniseminar med Innvandrerrådet i fylket. Temaet for møtet var «Demokrati». NTBUR synes det er viktig å være på en slik arena for å få økt forståelse for at man har ulike utfordringer i samfunnet. 17

18 NTBUR SKAL VÆRE EN LÆRINGSARENA UNGDOMSRÅDSSAMLING En av satsningsområdene fra det tidligere interregprosjektet Rondell og oppfølging av Ungdomskonferansen, var 24 velfungerende Ungdomsråd innen utgangen av Dette målet ble nesten nådd, men man må hele tiden være på hugget for at rådene skal være velfungerende. Derfor har NTBUR valgt å arrangere en årlig Ungdomskonferanse og februar 2014 ble den 5. i rekken gjennomført. Konferansen ble gjennomført på Grand hotel Steinkjer og hadde ca. 50 deltakere. Ungdomsrådssamlingen ble lagt inntil Generasjonskonferansen slik at det var mulighet for ungdommen å delta på begge konferansene. Vinteren / våren 2014 holdt representanter fra styret i NTBUR eget opplæringskurs for Levanger Ungdomsråd. OPPLÆRINGSKURS FOR ORGANISASJONENE NTBUR arrangerte som tidligere nevnt Frivillighetskonferanse november. KOMPETANSEHEVING FOR STYRET Mye av tiden på styremøtene i NTBUR har fokus på generell opplæring i organisasjonen og samarbeidet med NTFK. NTBUR er opptatt av at det å være med i NTBUR er en læringsarena! «Free Hugs» er en populær aktivitet på NTBUR sine læringsarenaer. 18

19 RAPPORT FRA UNG TILTAKSLYST Ung Tiltakslyst er med og virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner og er et verktøy for ungdommelig skaperkraft. Vi jobber for: Å sette ungdom i kontakt med næringsliv og støtteapparat i kommunene Å ta vare på kreative, energiske og skapende ungdommer Å gi unge mulighet til å gjennomføre sine ideer Å skape utvikling for en bedre fremtid i Nord-Trøndelag Ung Tiltakslyst er et tiltak i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Gjennom at ungdom blir sett, hørt og tatt på alvor legges det til rette for at fylket skal framstå som attraktivt for dagens unge. Eierskap, finansiering og organisering Eierskapet til Ung Tiltakslyst utgjør NTFK, FMLA og. NTFK finansierer driften av Ung Tiltakslyst mens FMLA og Innovasjon Norge finansierer prosjektstøtten i tillegg til at sistnevnte også er medfinansiør av den årlige Entreprenørskapssamlingen. Fylkeskommunens småtterifond er lagt inn i fondet til Ung Tiltakslyst. Ung Tiltakslyst er organisert med en styringsgruppe bestående av tre voksne og fem ungdommer. Ungdommene i styringsgruppa er de viktigste premissgiverne for både utvikling og drift, og har blant annet hovedansvar for behandling av søknader og fordeling av tilskudd. Styringsgruppa har i 2014 bestått av følgende personer/instanser: Ole Martin Thorshaug-Kristiansen (styreleder): Student Trine Hustad: Selvstendig næringsdrivende Martin Munkeby: Selvstendig næringsdrivende Sigrid S. Elverum: Ungdomsrepresentant for NTBUR Andrea Nogva: Selvstendig næringsdrivende Line Nordkvelle: Daglig leder i NTBUR Jorunn Braseth: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling Siri I. Bruem: Fylkesmannens Landbruksavdeling Birgitte Skjørholm Dillan har i 2014 vært fast ansatt som daglig leder i 100 % stilling. Satsingsområder og prosjekter i 2014 En primæroppgave i Ung Tiltakslyst er behandling og oppfølging av søknader fra ungdom. Ung Tiltakslyst har i 2014 behandlet 64 søknader. Dette er en nedgang fra 2013 som var et rekordår med 87 søknader. Vi er nå nede på et mer normalt søknadsnivå. Antall innvilgede søknader ligger også på snittet fra tidligere. 19

20 Vi vet at mange prosjekter dør eller går over i andre faser i løpet av relativt kort tid. Vi vet samtidig at erfaringer med å skape noe selv, opplevelsen ved å bli tatt på alvor samtidig som det blir stilt krav, styrker selvbildet og senker terskelen for etablering senere i livet. Ung Tiltakslyst skal være en aktiv samfunnsaktør i spørsmål som angår ungdom, næring og bosetting i Nord-Trøndelag. Økt medbestemmelse og ansvar til ungdom øker trivselen hos den enkelte, og er et viktig bidrag i arbeidet med å øke bolysten. For at ungdom skal flytte tilbake, eller bli værende i Nord-Trøndelag, må de oppleve å bli tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes. Vi har gjennom 2013 deltatt inn i flere prosjekter og satsinger for å sørge for at ungdomsperspektivet blir ivaretatt. Ung Tiltakslyst har også i 2014 vært aktiv i arbeidsfellesskapet Ung I NT. Dette gjelder i forhold til felles strategiarbeid, arbeidet med utviklingen av ungdomssatsingen og Ung i NT, gjennomføring av den årlige ungdomskonferansen og temating, og bidragsyter opp i mot ekstern prosesskjøring. Entreprenørskapssamlingen med tema landbruk ble arrangert sammen med prosjektet «Kompetanseløft trøndersk landbruk» på Inderøy i november. Deltakere fra både Nord- og Sør-Trøndelag deltok på denne samlinga. Fullstendig årsrapport med statistikk og regnskap i Ung Tiltakslyst sin egen årsrapport 20

21 RAPPORT FRA UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2014 Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år. På arrangementene i kommunene så er det kommunene selv som bestemmer aldersgrensene, men for å delta på fylkesmønstring og landsfestivalen må deltakerne være mellom år. Alle kan delta i UKM, enten du synger, tegner, skriver dikt, spiller klarinett, lager kniver, spiller teater, danser, kokkelerer eller lager hjemmesider. Nyskaping og nytenking verdsettes, samtidig er det positivt at barn og unge viderefører mer tradisjonelle uttrykksformer. Du kan også delta i UKM som konferansier, nettredaksjoner eller scenetekniker. UKM er inndelt i tre nivåer: Kommune -, fylkes og landsnivå. Kommunemønstringene blir vanligvis arrangert i januar og februar og det er her den virkelige UKM gjennomføres. Her kan alle som vil delta og alle bidragene belønnes med en personlig vurdering etter fullført gjennomføring. Lokalmønstringa er ofte kommunenes største kulturarrangement for barn og unge, og det legges ned mye tid og ressurser slik at alle deltagerne skal føle seg som en stjerne denne kvelden. UKM er ingen konkurranse, det kåres ingen vinner men noen blir trukket ut til å representere kommunen på fylkesmønstringa. Utvelgelsen skjer på grunnlag av originalitet og kreativitet samt at bidragene skal gjenspeile bredden fra lokalmønstringa. Hver kommune oppretter en vurderingskomite som gjør denne oppgaven. Fylkesmønstringa arrangeres tradisjonelt i mars / april og den varer ei hel helg. Alle kommunene er representert med deltagere og til sammen samles det da ca. 450 deltagere til ei opplevelsesrik og spennende helg. Arrangementsstedet for fylkesmønstringa i Nord Trøndelag rulleres og den utvalgte vertskommunen har arrangementet i 2 år. På den måten er fylkesmønstringa i stadig utvikling samtidig med at ungdommene får sett mange nye og ukjente steder i sitt eget fylke. UKM Festivalen (som før het UKM Landsmønstringa) er øverste nivå av UKM. Opp til 30 deltagere fra hvert fylke kan sendes til UKM festivalen. I 2014 ble UKM Festivalen en større begivenhet enn vanlig. Dette på grunn av 200-års jubileum for grunnloven som ble markert i Trondheim med en massemønstring kalt UNG Målet var å løfte fram unge kulturutøvere, vise det arbeidet som gjøres for barn og unge på kulturfeltet, skape en arena for debatt og faglig utveksling og stimulere til samhandling på tvers av uttrykk. UNG 2014 bestod av UKM-festivalen, 2014-festivalen for korps, NM for skolekorps og Norsk kulturskolefestival. I tillegg blir det smakebiter av DKS produksjoner og utdeling av Gullsekken Et nasjonalt fagseminar for de som arbeider med ungdom og kultur og en demokratikonferanse for ungdom. Faktainformasjon for 2014 Lokalmønstringer i kommunene i 2014: Av fylkets kommuner 23 var det en kommune som ikke arrangerte egen lokalmønstring (Grong). Flere kommuner samarbeidet om å arrangere mønstring. Totalt deltakerantall i Nord-Trøndelag 2014: 1845 deltakere fordelt på 831 innslag. 21

22 Faktatall for UKM Fylkesmønstring 2014: Fylkesmønstringa foregikk på Verdal fra fredag 28. mars til søndag 30. mars Deltakere: Ca. 400 deltakere, og ca. 30 personer i crew, ca. 30 personer i stab/ arrangørgruppe, og 10 stk. i nettredaksjon. I tillegg deltok 20 studenter fra multimedia studiet på HINT. Antall sceneinnslag: 90 stk. Antall kunstbidrag: 91 stk. Antall filmer: 12 stk. NTBUR sin rolle i UKM 2014: NTBUR har hatt representanter i fylkeskomiteen, og URG. De hadde også tradisjonen tro ansvaret for sekretariatsfunksjonen som de løste på en flott måte. Fylkesmønstringa ble en stor suksess med stort sett gode tilbakemeldinger fra deltakere og ledere. Deltakere UKM-Festivalen juni Navn Deltakere Kommune Rockescene: Nephlim Olve Skjerve (16), Erlend Smurf Skjervold (16), Fredrik Heggdal (17), Gjermund Lyng (17) og Kevin Verås (16) Jo Gangstas Jonas Finanger (16), Karen Finanger (14), Lisbeth Finanger (12), Martin Oksdøl (16) og William Oksdøl (14) Inderøy Namdalseid Kulturscene: Sang/piano Viktoria Slapgaard (15) Inderøy Piano/gitar Lars Fornes Bjørgen(14) Namsskogan Dans - Black Marble Film: Stine Kristiansen (14), Idun Skillingstad (14), Selma Sitter (14), Sunniva Rørvik (14) og Vivian Bolkan (14) Namsos Søskenbarna Eline Ruud Kristiansen (16) Flatanger Filmproduksjon Kunst: (Untitled) / Ragnhild Tungen Holmstad (17) Verdal Desperation Hurt Sarah Smith (15) Leksvik Vegglampe Maidi Åhrén (16) Namdalseid 22

23 VEDLEGG TIL ORIENTERING - OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER - OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR - RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET: - REGNSKAP FOR 2014 M/ NOTER - REVISJONSBERETNING - BUDSJETT FOR ARBEIDSPLAN FOR

24 TIL ORIENTERING OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 24

25 OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR 25

26 RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomskonferansen 2014 ble gjennomført på Stiklestad, Verdal oktober. Her er oppsummering av spørsmål til Spørretimen og prosessarbeidet. Oppsummering av spørretimen Spørretimen ble gjennomført mandag morgen. Spørsmålene ble utarbeidet gjennom prosessarbeid søndag. De som skulle fremføre spørsmålene fikk også tilbud om å øve på og å få tilbakemelding på spørsmålene søndag kveld. Denne seansen ble ledet av Sara Kveli. Fylkesrådet ba om å få spørsmålene i forkant og fikk oversendt hovedspørsmålene søndag kveld. Følgende hovedspørsmål ble stilt under spørretimen: I flere fylker er det få idrettstilbud i for ungdom bortsett fra fotball, hva vil fylkesråden gjøre for at ungdom over hele fylket skal få flere tilbud for flere? Verden blir mer global og vi får mer bruk for engelsk. Vil fylkesråden kutte ut nynorsken /sidemålet i vgs og bruke tiden til å styrke engelsk? Psykisk sykdom er fortsatt tabu, få tør å gå til BUP: Hva gjøres for at ungdommene skal tørre å bruke BUP-tilbudene i skolen? Mye teorifag og samfunnet har blitt sittende: Hvorfor er det ikke høyere prioritet å arbeide for å få ekstra aktivitet/gym i skolesammenheng slik at det kan bli tilrettelagt for et bredere pensum, og mer alternativ og nødvendig aktivitet som selvforsvar, orientering og turer i naturen. Hvorfor får ikke elever i videregående skole samme muligheter til tilpasset opplæring, som i grunnskolen. Og hva vil dere gjøre med elever som ønsker seg mer hjelp. o Oppfølgingsspørsmål: tror du mangel på tilpasset opplæring kan være en grunn til at elever dropper ut av skolen? Bare 310 av 706 søkere fikk lærlingplass. Hva vil fylkesrådet gjøre for at alle skal få mulighet til å fullføre utdanningen sin med lærlingeplass? Hva kan fylkesråden gjøre for å bedre kollektivtilbudet i distriktene? 26

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING TVIBIT 2013

ÅRSMELDING TVIBIT 2013 ÅRSMELDING TVIBIT 2013 1 Redaktør Vilde Fjeldheim Wold Korrektur og språkvask Vilde Fjeldheim Wold Grafisk utforming Liv Ragnhild Kjellman Forsidefoto Bianca Emilia Fjellstad Tekst av Anette Tunheim Jakobsen

Detaljer