ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD"

Transkript

1 ÅRSMELDING Styret NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

2 FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et år preget av nytenking, møtehyppighet og et brennende engasjement for ungdom og frivillighet! For styret har året både vært travelt og lærerikt, og vi har bidratt og gjort oss nye erfaringer på mange forskjellige arenaer. Dette er vi spesielt fornøyde med i år. Leder-trioen har hele veien vært klar på hvor takknemlige de har vært for den innsatsen og kunnskapen som styret sitter på; som de har bidratt med helg etter helg, kveld etter kveld. Den aller viktigste egenskapen som virkelig definerer årets styre, er evnen til å ta tøffe beslutninger. Vi har valgt å gå bort fra mye av det NTBUR har gjort tidligere og vært trygge på i mange år, og uten å ha sett resultatene av våre avgjørelser enda, både tror vi og håper at de blir utelukkende positive. Ungdomssatsningen i Nord-Trøndelag har i 2014 gjennomgått store endringer, og virkelig lagt grunnlaget for det som igjen skal bli en nasjonalt ledende satsning. NTBUR signaliserte tidlig i prosessen at styrets arbeidsoppgaver var for mange, og at NTBUR ville si fra seg biten som handler om medvirkning generelt for ungdom. Oppgaver vi ikke lenger har like stort ansvar for er for eksempel ungdomskonferansen, Tematinget og ungdomsrådssamlingen. Målet med denne oppdelingen er at NTBUR igjen skal kunne konsentrere seg om det som var tiltenkte fokusområder fra begynnelsen for over 30 år siden, nemlig frivillighet, kultur og spesielt våre medlemsorganisasjoner. Vi har allerede sett noen effekter av vår nye satsing på organisasjonene våre, blant annet at vi har lagt vår egen organisasjonssamling til fylkets nyopprettede «Frivillighets konferanse». Medlemmer av NTBUR, samt «voksne» organisasjoner får opplæring og skolering innenfor tema de selv har ønsket. For kanskje siste gang har vi også vært med å arrangert både ungdomskonferanse og ungdomsrådssamling, som i år ble arrangert på henholdsvis Stiklestad, og Grand hotell i Steinkjer. Det ble ikke en like vemodig avskjed som vi forventet, da vi så hvor mange fantastiske ungdommer dette fylket fortsetter å produsere. Alt dette kunne vi ikke ha klart alene, derfor vil vi sende en stor takk til fylkestinget og fylkesrådsleder for kultur og utdanning for den jobben de gjorde, og enda gjør rundt omorganiseringen av ungdomsavdelinga. Takk til alle som har deltatt på våre arrangement med et brennende engasjement for å gjøre ungdomshverdag bedre, enten det er gjennom politikk eller livlighet. Takk til Ung i NT-samarbeidet, sammen er vi sterke! Takk til alle som har gjort 2014 til det som vil være et vendepunkt i ungdomssatsingens historie, og vi håper progresjonen i det gode samarbeidet fortsetter i årene som kommer. Med vennlig hilsen NTBUR ombud for unge i Nord-Trøndelag v/ Linus Aune (styreleder) og Martine P. Müller (nestleder) 2

3 INNHOLD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT... 2 INNHOLD... 3 ÅRSMELDING STYRET... 5 STYREMØTER... 6 SEKRETARIAT / ANSATTE... 6 MEDLEMSORGANISASJONER... 7 TERMINLISTE OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN FOR NTBUR SKAL SKAPE MØTEPLASSER UNGDOM I MELLOM OG MELLOM UNGDOM OG POLITIKERE 10 ÅRSMØTET UNGDOMSKONFERANSEN LOKALE OG REGIONALE UNGDOMSKONFERANSER UKM MØTEPLASS FOR ORGANISASJONENE ANDRE ARRANGEMENT I UNG I NT TEMATING NTBUR SKAL VÆRE AKTIVE I SAMFUNNSDEBATTEN AKTIVE I MEDIA AKTIV DIALOG MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON DELTA I OG LEDE PROSJEKTER UNG TILTAKSLYST UNG I NT UNG KULTURPRIS OG UNG MEDIAPRIS DIALOG OG SYNLIGHET FOR ORGANISASJONENE FADDERORDNING BINDELEDD FOR LOKALE UNGDOMSRÅD NASJONALE SAMLINGER NETTVERK REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT NTBUR SKAL STYRKE OG IVARETA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SAMT LOKALE BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER FORDELING AV KREATIVE TILTAK OG GENERELLE TILSKUDD

4 HØRINGSORGAN PÅ FYLKESNIVÅ BEST MULIG VILKÅR FOR MEDLEMSORGANISASJONENE DELTAKELSE I DIVERSE KOMITEER OG GRUPPER PÅ FYLKESNIVÅ KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON PÅ FYLKESNIVÅ DELTAKELSE / MOTIVERE TIL FOREBYGGENDE ARBEID VOLD, MOBBING, RASISME OG RUS NTBUR SKAL VÆRE EN LÆRINGSARENA UNGDOMSRÅDSSAMLING OPPLÆRINGSKURS FOR ORGANISASJONENE KOMPETANSEHEVING FOR STYRET RAPPORT FRA UNG TILTAKSLYST RAPPORT FRA UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING VEDLEGG TIL ORIENTERING OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET REGNSKAP MED NOTER REVISJONSBERETNING BUDSJETT FOR ARBEIDSPLAN FOR Bilder i årsmeldingen er enten tatt av daglig leder, styret eller Ung i NT 4

5 ÅRSMELDING 2014 Årsmeldingen beskriver sammen med regnskapet aktiviteten i NTBUR det siste året. Regnskapsåret strekker seg fra januar og ut desember og årsmeldinga beskriver arbeidsåret til styret og administrasjonen som er i perioden fra måneden før årsmøte til måneden før årsmøte året etter (frist for å sende ut årsmelding 4 uker før årsmøtet). STYRET Styret fikk fra 2013 til 2014 fire nye personer inn i styret. Årets styre har bestått av: Leder: Linus A. Aune Repr.: NT Idrettskrets Nestleder: Martine P. Müller Repr.: NT Senterungdom Styremedlem: Hilje K. Jåma Repr.: NT Røde Kors Stine Marie Nilsen Repr.: 4H NT Are B. S. Bjøru Repr.: NT Sosialistisk Ungdom Stian H. Vik Repr.: Ungdomsråd Maja Sofie Fjellström Repr.: Ungdomsråd Sigrid S. Elverum Repr.: NT AUF Valgkomite: Mona Hjelmen (leder) Repr.: NT Unge Høyre Kevin H. Holmli Repr.: Ung Tiltakslyst Ida Skogmo Repr.: NT AUF Revisjon: Kontrollkomite: BDO As Tr.lag Søndagsskolekrets v/ Anna Marie Skei Nydal 4H Nord-Trøndelag v/ Lene Leira Styret under Ungdomskonferansen Fv.: Linus, Martine, Stian, Sigrid, Maja, Hilje, Stine og Are 5

6 STYREMØTER Siden årsmøtet er det gjennomført 8 møter. Styret har behandlet 55 saker og saksnummeret følger arbeidsåret. Enkelte saker blir behandlet på alle styremøtene, men har ikke fått nytt saksnummer av den grunn. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder og daglig leder og har i 2014 hatt 3 formelle møter samt en del dialog pr. mail. Totalt har AU behandlet 15 saker. I tillegg til styremøtene har styret / deler av styret vært samlet ved følgende anledninger: - Bli kjent tur, Snåsa hotell - UKM Fylkesmønstring, Verdal - Fordeling av Fylkeskommunale kulturmidler, Grong - Ungdomskonferansen, Verdal - Ungdomsrådssamling, Steinkjer - Generasjonskonferansen, Steinkjer - Frivillighetskonferansen, Steinkjer SEKRETARIAT / ANSATTE NTBUR har siden høsten 2013 hatt kontor hos Kulturavdelinga i 4. etasje på Fylkets Hus. Etter er det ikke lenger noen fast ansatte i NTBUR. Det ble da inngått en partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) og NTBUR hvor det blant annet står at NTFK skal ha arbeidsgiveransvaret for de tidligere ansatte i NTBUR, men at arbeidsoppgavene skal ivaretas som tidligere. Partnerskapsavtalen forplikter imidlertid NTFK å bidra med stillingsressurs til NTBUR. Den personen som har hatt ansvaret for NTBUR-arbeidet i 2014 er: - Line M. Nordkvelle, daglig leder NTBUR / Rådgiver i NTFK i 100 % stilling. Andre NTFK-ansatte samarbeidspartnere for NTBUR i 2014: - Øyvind Kveli: UKM og Ungdomskonferansen Før sommerferien - Espen Solheim: Ungdomskonferansen Etter sommerferien - Vegard Austmo: Ungdomskonferansen Etter sommerferien - Hilde L. Fossvik: UKM Etter sommerferien - Inga F. Rossing Før sommerferien - Mona L. Jønvik: Etter sommerferien - Birgitte S. Dillan: Ung Tiltakslyst Hele året - Torun Hegre: Elev- og lærlingombud Hele året 6

7 MEDLEMSORGANISASJONER Følgende organisasjoner står på medlemslisten til NTBUR i utgangen av 2014: RELIGIØSE ORGANISASJONER 1. ACTA barn og unge region Trøndelag 2. Det Norske Misjonsselskap barne - og ungdomsorg. 3. Frelsesarmeen, Nordre divisjon 4. Norges KFUK/KFUM, Trøndelag krets 5. Norges Kristelige Student - og Skoleungdomslag 6. Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Midt-Norge 7. Trøndelag Søndagsskolekrets 8. Ny Generasjon 9. Kristen Idrettskontakt (KRIK) SPEIDERORGANISASJONER 10. Norges KFUK KFUM Speidere, Trøndelag krets 11. Norges Speiderforbund, NT krets 12. Norges Speiderforbund, ST krets BY - OG BYGDEORGANISASJONER 13. Inntrøndelag Ungdomssamlag 14. Naumdøla Ungdomslag 15. 4H Nord-Trøndelag 16. Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag POLITISKE ORGANISASJONER 17. AUF i NT 18. NT Sosialistisk Ungdom 19. NT Unge Høyre 20. Nord Trøndelag Unge Venstre 21. Senterungdommen i NT ANDRE ORGANISASJONER 22. Framfylkingen i NT 23. LFK avd. NT (Landsforeningen for fritidsklubber) 24. Juvente 25. Håndverksted for barn og unge, K&F forbund 26. NT fylkeslag av DNT 27. NT Ungdommens Røde Kors 28. Norsk Ornitologisk Forening avd. NT 29. Trøndelag Natur og Ungdom 30. NT Idrettskrets 31. Nord-Trøndelag musikkråd 32. Ungdom mot EU 33. Nord-Trøndelag SOS Rasisme 34. Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag 7

8 35. AFS Nord-Trøndelag 36. Trøndelag Sjakkrets Ungdom 37. NT Husflidslag 38. Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge 39. Skeiv Ungdom 40. Barne- og ungdomsrevmatikergruppa i Nord-Trøndelag (BURG) 41. Hørselhemmedes landsforbund Ungdom Nord-Trøndelag (HLFU) KONSULTATIVE ORGANISASJONER 42. Nord-Trøndelag Teatersamlag 43. Voksenopplæringsforbundet i NT TERMINLISTE 2014 JANUAR: 10. Styremøte NTBUR, Steinkjer 15. Siste frist for å melde inn saker til årsmøtet 29. Siste frist for utsending av sakspapirer til årsmøtet 29. Siste frist for innbetaling av kontingent for å få stemmerett på årsmøtet FEBRUAR: Ungdomsrådssamling, Grand hotell Steinkjer Generasjonskonferanse, Grand hotell Steinkjer 26. Årsmøte i NTBUR, Steinkjer MARS: Bli kjentsamling NTBUR, Snåsa 8. Styremøte NTBUR, Snåsa 21. Storsamling 4H, Mære (stand og innlegg) BUR-samling, Tønsberg UKM Fylkesmønstring, Verdal APRIL: MNYN-samling, Sundsvall 29. Styremøte NTBUR, Grong MAI: 15. Søknadsfrist for Fylkeskommunale kulturmidler 20. Au-møte NTBUR, Skype JUNI: Styremøte / sommeravslutning NTBUR, Steinkjer UKM-Landsfestival, Trondheim 27. Au-møte NTBUR, Skype JULI: Kontoret er stengt 8

9 AUGUST: Styremøte NTBUR / Fordeling av fylkeskommunale kulturmidler, Namsentunet Grong SEPTEMBER: 9. Lunsjmøte med organisasjonene, Steinkjer 19. Forskningsdager HUNT, Levanger (innlegg) Styremøte NTBUR, Steinkjer OKTOBER: 16. Styremøte NTBUR, Steinkjer Ungdomskonferansen, Stiklestad Verdal 27. Dialogforum med Barne- likestillings og inkluderingsministeren, Oslo NOVEMBER: Frivillighetskonferanse, Grand hotell Steinkjer DESEMBER: 2. Styremøte NTBUR / juleavslutning, Steinkjer 3. Temating, Steinkjer 2015 JANUAR: 8. AU-møte NTBUR,Skype 14. Siste frist for å melde inn saker til årsmøtet Styremøte NTBUR, Namsos 17. og 24. Styrevervkurs 4H (innlegg) 28. Siste frist for å sende ut sakspapirer til årsmøtet 28. Siste frist for innbetaling av kontingent for å få stemmerett på årsmøtet FEBRUAR: Ungdomsrådssamling, Steinkjer 25. Styremøte NTBUR, Steinkjer 25. Årsmøte NTBUR, Steinkjer MARS: 21. Arrangementsopplæring vedr. UKM, Verdal APRIL: BUR-samling, Stjørdal UKM Fylkesmønstring, Verdal 9

10 OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN FOR 2014 Som vanlig har NTBUR vært involvert i mye det siste året. Noen tema og områder har imidlertid falt bort, mens nye arenaer og temaer har kommet til. Presentasjonen av arbeidsoppgavene følger i stor grad arbeidsplanen for 2014 sin rekkefølge. Arbeidsplanen for 2014 har sitt utgangspunkt i vedtatt langtidsprogram NTBUR SKAL SKAPE MØTEPLASSER UNGDOM I MELLOM OG MELLOM UNGDOM OG POLITIKERE ÅRSMØTET Årsmøtet ble gjennomført onsdag 26. februar på fylkets hus, Steinkjer. Totalt møtte 30 personer fordelt på 12 ulike organisasjoner. Det var 19 delegater og 11 personer uten stemmerett. Tidligere styremedlem og nestleder i NTBUR Ina B. Myran var møteleder. Fullstendig protokoll fra årsmøtet fås ved å henvende seg til kontoret, samt at den ligger på NTBUR sine hjemmesider under viktige dokument. UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomskonferansen er fylkets viktigste politiske møteplass mellom ungdom og politikere. 117 ungdommer, fylkestingspolitikere og ordførere fordelt på 20 kommuner var samlet på Stiklestad Nasjonale kultursenter / hotell, Verdal oktober for å gi konkrete føringer for framtidens Nord-Trøndelag. Hovedtemaet for konferansen var innspill til fylkes ungdomssatsingsområder: Skole, utdanning, kultur og medvirkning. Spørretime med fylkesrådet sto også på programmet. I tillegg ble det gjennomført en økt med innspill til utforming av UngHUNT4 som skal gjennomføres i Resultatene følger som vedlegg. LOKALE OG REGIONALE UNGDOMSKONFERANSER Det har i 2014 ikke kommet forespørsler om å bidra til / i lokale eller regionale ungdomskonferanser. UKM Verdal var arrangør for fylkesmønstringen som ble arrangert mars. Til sammen ble det gjennomført 5 sceneforestillinger fordelt på 2 scener, 1 videoforestilling samt egen kunstutstilling. Ca. 450 personer deltok. Ungint.no hadde ansvar for en oppegående nettredaksjon bestående av ungdom hele helgen. Styret hadde som vanlig sekretariatsansvaret i tillegg at de tok tak i det uforutsette som måtte dukke opp. For mer informasjon om UKM; se side

11 MØTEPLASS FOR ORGANISASJONENE NTFK tok i november 2012 initiativ til et frivillighetsmøte med frivillige organisasjoner i forbindelse med utarbeidelse av en ny frivillighetsstrategi i fylkeskommunen. Strategien ble vedtatt i 2013 og i 2014 kom handlingsprogram på plass. NTBUR har vært involvert i en arbeidsgruppe for å ferdigstille denne handlingsplanen. Et av tiltakene i handlingsplanen var å arrangere en Frivillighetskonferanse. Styret i NTBUR besluttet at høstens planlagte organisasjonssamling skulle innlemmes i nevnte Frivillighetskonferanse med bakgrunn i at organisasjonene da ville få en lengre og større konferanse å delta på. Frivillighetskonferansen ble gjennomført på Grand Hotell, Steinkjer november og hadde ca. 70 deltakere. 9 av NTBUR sine organisasjoner var representert. Nytt i 2014 var å invitere medlemsorganisasjonene til et lunsjmøte hvor informasjon og nettverksbygging var tema. Totalt var 5 organisasjoner tilstede og det ble enighet om at NTBUR skal etterstrebe å arrangere slike lunsjmøter 2 ganger i året fremover. ANDRE ARRANGEMENT I UNG I NT Entreprenørskapssamling i regi av Ung Tiltakslyst ble gjennomført på Straumen, Inderøy november. NTBUR har vanligvis en sentral rolle i denne samlingen, men i 2014 kolliderte den dessverre med «Frivillighetskonferansen» og NTBUR måtte prioritere denne konferansen i stedet. TEMATING Fylkets ordførere og to ungdommer fra hver kommune ble invitert til Fylkestingets Temating 3. desember i Steinkjer. Årets tema var «Kommunereformen». Bakgrunnen for temaet var at dette var et av temaene som kom opp på Ungdomskonferansen. Nestleder i NTBUR som også er leder for det nyetablerte «Ungdomsutvalget», var møteleder sammen med fylkesordfører og Ung i NT var med i planlegging og delvis gjennomføring av dagen. NTBUR SKAL VÆRE AKTIVE I SAMFUNNSDEBATTEN AKTIVE I MEDIA UKM har som tidligere år vært godt dekket i mange aviser i fylket. Dette gjelder både UKM lokalmønstring og UKM fylkesmønstring. I tillegg ble Tematinget dekket både i Trønderavisa (T-A) og Namdalsavisa (NA). Ungdomskonferansen fikk oppslag i T-A. Leder og nestleder fikk et større oppslag i både Levangeravisa og T-A ifm. sitt innlegg om UngHunt4 under Forskningsdagene. I tillegg har NTBUR vært i dialog med media om uttalelser ved flere anledninger. NTBUR opptatt av å benytte sosiale medier i sitt arbeid og da først og fremst Facebook, men NTBUR har både Instagram- og Twitterkonto. Følg NTBUR der! I og med at NTBUR er i nær dialog og samarbeid med profileres mye av sakene via ungint sine kanaler i 11

12 tillegg til NTBUR sine egne. Blant annet hadde egen nettredaksjon operativ både på Ungdomskonferansen og UKM Fylkesmønstring. AKTIV DIALOG MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON NTBUR er opptatt av å være synlige og å ha uformell dialog med politikere. Dette har blitt ivaretatt blant annet igjennom Ungdomskonferansen, samt å være tilstede på flere av Fylkestingene. NTBUR ser en stor fordel av å være lokalisert på Fylkets hus da vi ofte møter politikere i gangene samt at vi har mulighet til å gå innom de politiske kontorene for en kort dialog. I forbindelse med evaluering av Ungdomssatsingen i fylket, har både styret og daglig leder blitt invitert til dialog med fylkesråd for kultur og utdanning for å diskutere veien videre for ungdomssatsingen. DELTA I OG LEDE PROSJEKTER NTBUR har hatt hovedansvar for to større prosjekt / arrangement det siste året. Dette er «Generasjonskonferansen» og «Frivillighetskonferansen» som begge var 2-dagers konferanser finansiert av fylkeskommunen. Daglig leder i NTBUR har brukt mye arbeidstid på å lede disse arrangementene. Generasjonskonferansen ble arrangert februar på Grand hotell, Steinkjer og hadde ca. 80 deltakere. Dette var en samarbeidskonferanse mellom Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet og NTBUR. Temaet var «Grunnlovsjubileet» Frivillighetskonferansen ble som tidligere nevnt arrangert november og hadde ca. 70 deltakere. Styret i NTBUR hadde blant annet ansvar for sosiale aktiviteter og toastmasterrollen på begge konferansene. UNG TILTAKSLYST Daglig leder og styremedlem Sigrid har sittet i styringsgruppa for Ung Tiltakslyst i Totalt har det blitt behandlet 64 søknader. For mer informasjon om Ung Tiltakslyst; se side 19. UNG I NT Ca. hver annen uke møtes det selvoppnevnte arbeidsfellesskapet «Ung i NT» for diskusjon, planlegging og erfaringsutveksling. Nå som Ung i NT ikke lenger sitter samlet på fylket hus, er det viktig med faste møtepunkt. Ung i NT består av NTBUR, Elev- og lærlingombud, UKM, Ungdomskonferansen, Ung Tiltakslyst, samt «Ungdomsutvalget». 12

13 UNG KULTURPRIS OG UNG MEDIAPRIS Ung Kulturpris og Ung Mediapris ble ikke utdelt grunnet mangel på innkomne forslag. Styret har besluttet å erstatte prisene med en ny pris i Den nye prisen heter «Den Utvalgte» som er en hedersmarkering til enten en organisasjon eller enkeltperson tilknyttet NTBUR. Annen info om prisen: - Styret i NTBUR er nominasjonskomite - Prisen deles ut på årsmøtet - Kriteriene er: - Må være forbilde/ foregangsorg. - tilknyttet NTBUR - bidratt til framgang/ progresjon i organisasjonen (Stikkord: vekst, ryddighet, nye tiltak / nyskaping, engasjement, forbilde) - Prisen er på kr ,- inkl. blomst og blankett / pokal DIALOG OG SYNLIGHET FOR ORGANISASJONENE Det meste av kommunikasjonen med medlemsorganisasjonene går pr. mail, dette er både den enkleste og raskeste måten for å formidle det NTBUR har på hjertet. I enkelte tilfeller blir telefon benyttet. Når NTBUR sender invitasjoner, spørsmål etc. er det liten respons fra organisasjonene. Den meste av responsen fra organisasjonene er knyttet opp til tilskuddsordningene. Medlemsorganisasjonen 4H NT, har NTBUR hatt spesiell god dialog med det siste året, og NTBUR har etter invitasjon både vært tilstede på Storsamling, Rådgiversamling og Styrevervkurs. FADDERORDNING Å videreutvikle Fadderordningen var et av arbeidsoppgavene til styret i Mal for organisering av fadderordningen er nå laget og etter planen så skal alle aktive medlemsorganisasjoner få besøk av NTBUR på sin egen arena i dersom dette ønskes. Dette forutsetter at NTBUR har / får riktig kontaktinformasjon til organisasjonene slik at dialog i forkant kan opprettes. BINDELEDD FOR LOKALE UNGDOMSRÅD NTBUR har årlig arrangert Ungdomsrådssamling for ungdomsrådene. I tillegg har vi stått til disposisjon for dem. Ved jevne mellomrom har det kommet forespørsel om veiledning og drift samt forespørsel om opplæring i rådene og disse henvendelsene har vi fulgt opp så godt vi kunne. Mye av dialogen med ungdomsrådene har gått via mail eller telefon. Fra 2015 vil ikke NTBUR lenger fungere som bindeledd for de lokale ungdomsrådene. 13

14 NASJONALE SAMLINGER Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne inviterte 27. oktober en ungdom fra hvert fylke til et Dialogmøte. Temaene i møtet fikk ungdommen selv gi innspill til i forkant. Maja fra styret var Nord-Trøndelag sin representant. I forbindelse med møtet med statsråden hadde UngOrg (barne- og ungdomsrådet i Oslo) tatt initiativ til et møte hvor Ungdommens Storting og et organisert medvirkningsorgan for ungdom på nasjonalt plan var tema. Styremedlem Maja deltok også på dette møtet. Utfordringen er at Ungdommens Storting pr. i dag ikke er en arena hvor organiserte medvirkningsorgan på fylkesnivå møtes og kan ta felles beslutninger. NETTVERK REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT NTBUR er interessert i hvordan Ungdommens Fylkesting fungerer rundt i landet og i 2014 fikk NTBUR både invitasjon fra Ungdommens Fylkesting i Nordland og Ungdommens Fylkesting i Sør-Trøndelag. Nestleder Martine var på besøk i Nordland, mens styreleder Linus og styremedlem Stine var på besøk i Sør-Trøndelag. NTBUR er medlem av LNU (Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner) gjennom BUR-samarbeidet som består av alle regionale barne- og ungdomsrådene i landet. LNU tilrettelegger for samlinger for BUR-ene ca. 2 ganger i året. Årets vårsamling ble gjennomført i Tønsberg i mars med Martine, Are og Sigrid fra styret som deltakere. Samling nr. 2 i 2014 var kun for ansatte og ble gjennomført i Oslo i november. NTBUR har påtatt seg ansvaret for å være arrangør av vårsamlingen NTBUR har i 2014 vært representert i URG som er Ungdommens ReferanseGruppe for UKM på nasjonalt plan. Styremedlem Are har vært NTBUR sin representant i URG. URG har jevnlige samlinger og består av ungdom fra hele landet. Under landsfestivalen for UKM har URG en veldig sentral rolle med blant annet ansvarlig for egne arrangement. MNYN (Mid-Nordic Youth Network) er en komité som består av ungdommer fra midtregionene i Norge, Sverige og Finland. Komiteen jobber for å få ungdom mer interessert i demokrati og politikk, i tillegg til å gjøre dem bevist på at aktiviteter bidrar til utvikling i regionen. I april var MNYN samlet i Sundsvall. Are og Maja er representanter fra NTBUR i MNYN. NTBUR sa i 2014 ja til å være norsk partner i et internasjonalt prosjekt med tema «Likestilling og entreprenørskap». Regien på prosjektet har «Duero Douro» som NTBUR samarbeidet med ifm. «Youth in Hell» for noen år siden. «Duero Douro» er et interregionalt samarbeid mellom Spania og Portugal. Søknaden er nå til behandling i Spania. 14

15 NTBUR SKAL STYRKE OG IVARETA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SAMT LOKALE BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort på Namsentunet, Grong august og ble kombinert med et styremøte. I 2014 kom det inn 19 søknader; noe som er to færre enn i Alle søknadene ble innvilget. Den totale potten var på kr ,- og totalt kr ,- ble tildelt. To innvilgede søknader er ennå ikke utbetalt da medlemskontingent for 2014 ennå ikke er betalt. Søknadsrunden var også i år nettbasert og tilskuddet ble overført til organisasjonene i oktober så sant de hadde betalt medlemskontingent for i år. Noen organisasjoner fikk mindre enn de søkte om; dette for å få mest mulig rettferdig fordeling organisasjonene i mellom (i forhold til aktivitetsnivå etc.), samt en honorering til de organisasjonene som leverer enkle og oversiktlige søknader med alle påkrevde vedlegg uten purring. Klagefristen på tildelingen var tre uker, men ingen klager ble registrert. FORDELING AV KREATIVE TILTAK OG GENERELLE TILSKUDD Av innkomne søknader på Kreative tiltak hadde vi totalt 4 stk. i Alle søknadene ble innvilget I 2014 fikk NTBUR inn 5 søknader på Generelle tilskudd, men ingen ble innvilget da de ikke kunne forsvares innenfor kriteriene. HØRINGSORGAN PÅ FYLKESNIVÅ I løpet av året får NTBUR normalt tilsendt flere lokale og regionale høringer eller invitasjoner til å delta i arbeidsmøter til høringer / planer. Det vurderes i styret fra gang til gang om det er relevant for styret å sende inn et høringsnotat eller delta i disse arbeidsmøtene. Det siste året har blant annet styreleder Linus deltatt i arbeidsmøte tilknyttet «Regional plan for folkehelse» og daglig leder Line har deltatt i høringsmøter vedr. innspill til regjeringens «Frivillighetserklering». Den viktigste høringen for NTBUR i 2014 var «Evaluering av Ungdomssatsingen i Nord- Trøndelag». Styret og daglig leder lagde hver sin høring. «Evalueringen» ble behandlet i Fylkestinget i april og følgende nyorganisering av Ungdomssatsingen ble bestemt: 15

16 NTBUR skal heretter ha økt fokus på frivillighet og kultur, og ikke lenger «alt mulig». Det er to representanter fra hver av de fire komiteene (Entreprenørskap / arbeidsliv, Skole / Utdanning, Frivillighet / kultur og Ungdomsmedvirkning generelt) som utgjør det nye «Ungdomsutvalget» som er det nye navet i ungdomssatsingen i fylket. Styreleder og nestleder har vært NTBUR sine representanter i «Ungdomsutvalget» fra etableringen. Nestleder i NTBUR ble valgt til «Ungdomsutvalgets» første leder. BEST MULIG VILKÅR FOR MEDLEMSORGANISASJONENE I en hver dialog med politikere og administrasjon er ungdom og medlemsorganisasjonene med i tankene for mulig å snakke varmt om dem. Utenom økonomiske interesser er det vanskelig for NTBUR å vite hva organisasjonene egentlig ønsker av forbedringer / bedre vilkår da vi får liten respons fra organisasjonene. DELTAKELSE I DIVERSE KOMITEER OG GRUPPER PÅ FYLKESNIVÅ Daglig leder sitter i RUP-partnerskapet til fylkeskommunen samt i skrivegruppa for utvikling av programmet (Regionalt Utviklings Program). Som et resultat fra Ungdomskonferansen 2008, valgte Fylkesråd for Utdanning å etablere et utdanningspolitisk råd. NTBUR har en representant i dette rådet. Dette er et råd sammenslått av elevrådsledere i VGS i Nord-Trøndelag, representasjon fra NTBUR, fylkesråd for utdanning og andre viktige personer innen utdanning. Rådet tar opp aktuelle saker som pc`ene i videregående skolene, skoleruta og hva som fungerer og ikke fungerer i de videregående skolene i fylket. Dette rådet vil bli omorganisert i løpet av NTBUR sitter i fylkeskomiteen for Frivillighetsprisen, og det er denne gruppa som nominerer en kandidat til den Nasjonale Frivillighetsprisen som hvert år deles ut 5. 16

17 desember. Kandidaten fra Nord-Trøndelag for 2014 var sanger- / revygruppa «Jøa Sangerknaben» fra Fosnes. Markeringen av Nord-Trøndelag sin kandidat ble gjort under middagen på «Frivillighetskonferansen 2014». KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON PÅ FYLKESNIVÅ Daglig leder har ved flere anledninger vært tilstede under fylkestingene. Både daglig leder og styret i NTBUR møter både politikere og personer fra administrasjon i diverse møtesammenhenger og NTBUR har en god dialog med dem. Som tidligere nevnt har NTBUR og NTFK v/ Fylkeskultursjefen inngått en partnerskapsavtale som blant annet gikk på overføring av ansettelsesforhold av daglig leder og koordinator til NTFK med virkning fra 1. januar Dette for at NTBUR skulle få bedre forankring i det fylkeskommunale systemet, samt at styret i NTBUR kunne ha større fokus på sine hovedarbeidsoppgaver og ikke arbeidsgiveransvarsoppgaver. I nær fremtid vil daglig leder innlemmes i det nyetablerte funksjonsområdet «Idrett og Samfunn» i Avdeling for Kultur og Regionalutviklingsavdeling. DELTAKELSE / MOTIVERE TIL FOREBYGGENDE ARBEID VOLD, MOBBING, RASISME OG RUS NTBUR er med i kampanjen Venner av livet kjører rusfritt. Dette er en kampanje i samarbeid med blant andre Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen og MA rusfri trafikk. I oppstarten av 2014 ble det jobbet med utarbeidelse av en ny brosjyre samt hvordan å nå målgruppene. Daglig leder representerer for øyeblikket NTBUR i gruppa. Sommeren 2011 fikk NTBUR invitasjon til å delta med en person i kontaktforum for Samiske. Da ingen i NTBUR på dette tidspunktet hadde samisk bakgrunn, inviterte NTBUR Hilje Kristoffer Jåma fra Røyrvik til å sitte i dette forumet på vegne av NTBUR og dette har han også gjort i 2014, men siden 2013 som styremedlem i NTBUR. I desember ble det i fylkestinget vedtatt en «Plan for rusarbeid i videregående skoler i Nord-Trøndelag». Denne planen har NTBUR-representanter vært med å gi innspill til. Under Forskningsdagene i september ble NTBUR invitert til å holde innlegg med UngHunt4 som tema. UngHunt 4 er planlagt gjennomført i Det var styreleder og nestleder i NTBUR holdt innlegget og de fikk mulighet til å gi innspill til innholdet og organiseringen av denne helseundersøkelsen. Leder og nestleder var spesielt opptatt av at spørsmål knyttet til mobbing må være med i den neste undersøkelsen. Styreleder i NTBUR deltok 11. november på et miniseminar med Innvandrerrådet i fylket. Temaet for møtet var «Demokrati». NTBUR synes det er viktig å være på en slik arena for å få økt forståelse for at man har ulike utfordringer i samfunnet. 17

18 NTBUR SKAL VÆRE EN LÆRINGSARENA UNGDOMSRÅDSSAMLING En av satsningsområdene fra det tidligere interregprosjektet Rondell og oppfølging av Ungdomskonferansen, var 24 velfungerende Ungdomsråd innen utgangen av Dette målet ble nesten nådd, men man må hele tiden være på hugget for at rådene skal være velfungerende. Derfor har NTBUR valgt å arrangere en årlig Ungdomskonferanse og februar 2014 ble den 5. i rekken gjennomført. Konferansen ble gjennomført på Grand hotel Steinkjer og hadde ca. 50 deltakere. Ungdomsrådssamlingen ble lagt inntil Generasjonskonferansen slik at det var mulighet for ungdommen å delta på begge konferansene. Vinteren / våren 2014 holdt representanter fra styret i NTBUR eget opplæringskurs for Levanger Ungdomsråd. OPPLÆRINGSKURS FOR ORGANISASJONENE NTBUR arrangerte som tidligere nevnt Frivillighetskonferanse november. KOMPETANSEHEVING FOR STYRET Mye av tiden på styremøtene i NTBUR har fokus på generell opplæring i organisasjonen og samarbeidet med NTFK. NTBUR er opptatt av at det å være med i NTBUR er en læringsarena! «Free Hugs» er en populær aktivitet på NTBUR sine læringsarenaer. 18

19 RAPPORT FRA UNG TILTAKSLYST Ung Tiltakslyst er med og virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner og er et verktøy for ungdommelig skaperkraft. Vi jobber for: Å sette ungdom i kontakt med næringsliv og støtteapparat i kommunene Å ta vare på kreative, energiske og skapende ungdommer Å gi unge mulighet til å gjennomføre sine ideer Å skape utvikling for en bedre fremtid i Nord-Trøndelag Ung Tiltakslyst er et tiltak i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Gjennom at ungdom blir sett, hørt og tatt på alvor legges det til rette for at fylket skal framstå som attraktivt for dagens unge. Eierskap, finansiering og organisering Eierskapet til Ung Tiltakslyst utgjør NTFK, FMLA og. NTFK finansierer driften av Ung Tiltakslyst mens FMLA og Innovasjon Norge finansierer prosjektstøtten i tillegg til at sistnevnte også er medfinansiør av den årlige Entreprenørskapssamlingen. Fylkeskommunens småtterifond er lagt inn i fondet til Ung Tiltakslyst. Ung Tiltakslyst er organisert med en styringsgruppe bestående av tre voksne og fem ungdommer. Ungdommene i styringsgruppa er de viktigste premissgiverne for både utvikling og drift, og har blant annet hovedansvar for behandling av søknader og fordeling av tilskudd. Styringsgruppa har i 2014 bestått av følgende personer/instanser: Ole Martin Thorshaug-Kristiansen (styreleder): Student Trine Hustad: Selvstendig næringsdrivende Martin Munkeby: Selvstendig næringsdrivende Sigrid S. Elverum: Ungdomsrepresentant for NTBUR Andrea Nogva: Selvstendig næringsdrivende Line Nordkvelle: Daglig leder i NTBUR Jorunn Braseth: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling Siri I. Bruem: Fylkesmannens Landbruksavdeling Birgitte Skjørholm Dillan har i 2014 vært fast ansatt som daglig leder i 100 % stilling. Satsingsområder og prosjekter i 2014 En primæroppgave i Ung Tiltakslyst er behandling og oppfølging av søknader fra ungdom. Ung Tiltakslyst har i 2014 behandlet 64 søknader. Dette er en nedgang fra 2013 som var et rekordår med 87 søknader. Vi er nå nede på et mer normalt søknadsnivå. Antall innvilgede søknader ligger også på snittet fra tidligere. 19

20 Vi vet at mange prosjekter dør eller går over i andre faser i løpet av relativt kort tid. Vi vet samtidig at erfaringer med å skape noe selv, opplevelsen ved å bli tatt på alvor samtidig som det blir stilt krav, styrker selvbildet og senker terskelen for etablering senere i livet. Ung Tiltakslyst skal være en aktiv samfunnsaktør i spørsmål som angår ungdom, næring og bosetting i Nord-Trøndelag. Økt medbestemmelse og ansvar til ungdom øker trivselen hos den enkelte, og er et viktig bidrag i arbeidet med å øke bolysten. For at ungdom skal flytte tilbake, eller bli værende i Nord-Trøndelag, må de oppleve å bli tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes. Vi har gjennom 2013 deltatt inn i flere prosjekter og satsinger for å sørge for at ungdomsperspektivet blir ivaretatt. Ung Tiltakslyst har også i 2014 vært aktiv i arbeidsfellesskapet Ung I NT. Dette gjelder i forhold til felles strategiarbeid, arbeidet med utviklingen av ungdomssatsingen og Ung i NT, gjennomføring av den årlige ungdomskonferansen og temating, og bidragsyter opp i mot ekstern prosesskjøring. Entreprenørskapssamlingen med tema landbruk ble arrangert sammen med prosjektet «Kompetanseløft trøndersk landbruk» på Inderøy i november. Deltakere fra både Nord- og Sør-Trøndelag deltok på denne samlinga. Fullstendig årsrapport med statistikk og regnskap i Ung Tiltakslyst sin egen årsrapport 20

21 RAPPORT FRA UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2014 Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år. På arrangementene i kommunene så er det kommunene selv som bestemmer aldersgrensene, men for å delta på fylkesmønstring og landsfestivalen må deltakerne være mellom år. Alle kan delta i UKM, enten du synger, tegner, skriver dikt, spiller klarinett, lager kniver, spiller teater, danser, kokkelerer eller lager hjemmesider. Nyskaping og nytenking verdsettes, samtidig er det positivt at barn og unge viderefører mer tradisjonelle uttrykksformer. Du kan også delta i UKM som konferansier, nettredaksjoner eller scenetekniker. UKM er inndelt i tre nivåer: Kommune -, fylkes og landsnivå. Kommunemønstringene blir vanligvis arrangert i januar og februar og det er her den virkelige UKM gjennomføres. Her kan alle som vil delta og alle bidragene belønnes med en personlig vurdering etter fullført gjennomføring. Lokalmønstringa er ofte kommunenes største kulturarrangement for barn og unge, og det legges ned mye tid og ressurser slik at alle deltagerne skal føle seg som en stjerne denne kvelden. UKM er ingen konkurranse, det kåres ingen vinner men noen blir trukket ut til å representere kommunen på fylkesmønstringa. Utvelgelsen skjer på grunnlag av originalitet og kreativitet samt at bidragene skal gjenspeile bredden fra lokalmønstringa. Hver kommune oppretter en vurderingskomite som gjør denne oppgaven. Fylkesmønstringa arrangeres tradisjonelt i mars / april og den varer ei hel helg. Alle kommunene er representert med deltagere og til sammen samles det da ca. 450 deltagere til ei opplevelsesrik og spennende helg. Arrangementsstedet for fylkesmønstringa i Nord Trøndelag rulleres og den utvalgte vertskommunen har arrangementet i 2 år. På den måten er fylkesmønstringa i stadig utvikling samtidig med at ungdommene får sett mange nye og ukjente steder i sitt eget fylke. UKM Festivalen (som før het UKM Landsmønstringa) er øverste nivå av UKM. Opp til 30 deltagere fra hvert fylke kan sendes til UKM festivalen. I 2014 ble UKM Festivalen en større begivenhet enn vanlig. Dette på grunn av 200-års jubileum for grunnloven som ble markert i Trondheim med en massemønstring kalt UNG Målet var å løfte fram unge kulturutøvere, vise det arbeidet som gjøres for barn og unge på kulturfeltet, skape en arena for debatt og faglig utveksling og stimulere til samhandling på tvers av uttrykk. UNG 2014 bestod av UKM-festivalen, 2014-festivalen for korps, NM for skolekorps og Norsk kulturskolefestival. I tillegg blir det smakebiter av DKS produksjoner og utdeling av Gullsekken Et nasjonalt fagseminar for de som arbeider med ungdom og kultur og en demokratikonferanse for ungdom. Faktainformasjon for 2014 Lokalmønstringer i kommunene i 2014: Av fylkets kommuner 23 var det en kommune som ikke arrangerte egen lokalmønstring (Grong). Flere kommuner samarbeidet om å arrangere mønstring. Totalt deltakerantall i Nord-Trøndelag 2014: 1845 deltakere fordelt på 831 innslag. 21

22 Faktatall for UKM Fylkesmønstring 2014: Fylkesmønstringa foregikk på Verdal fra fredag 28. mars til søndag 30. mars Deltakere: Ca. 400 deltakere, og ca. 30 personer i crew, ca. 30 personer i stab/ arrangørgruppe, og 10 stk. i nettredaksjon. I tillegg deltok 20 studenter fra multimedia studiet på HINT. Antall sceneinnslag: 90 stk. Antall kunstbidrag: 91 stk. Antall filmer: 12 stk. NTBUR sin rolle i UKM 2014: NTBUR har hatt representanter i fylkeskomiteen, og URG. De hadde også tradisjonen tro ansvaret for sekretariatsfunksjonen som de løste på en flott måte. Fylkesmønstringa ble en stor suksess med stort sett gode tilbakemeldinger fra deltakere og ledere. Deltakere UKM-Festivalen juni Navn Deltakere Kommune Rockescene: Nephlim Olve Skjerve (16), Erlend Smurf Skjervold (16), Fredrik Heggdal (17), Gjermund Lyng (17) og Kevin Verås (16) Jo Gangstas Jonas Finanger (16), Karen Finanger (14), Lisbeth Finanger (12), Martin Oksdøl (16) og William Oksdøl (14) Inderøy Namdalseid Kulturscene: Sang/piano Viktoria Slapgaard (15) Inderøy Piano/gitar Lars Fornes Bjørgen(14) Namsskogan Dans - Black Marble Film: Stine Kristiansen (14), Idun Skillingstad (14), Selma Sitter (14), Sunniva Rørvik (14) og Vivian Bolkan (14) Namsos Søskenbarna Eline Ruud Kristiansen (16) Flatanger Filmproduksjon Kunst: (Untitled) / Ragnhild Tungen Holmstad (17) Verdal Desperation Hurt Sarah Smith (15) Leksvik Vegglampe Maidi Åhrén (16) Namdalseid 22

23 VEDLEGG TIL ORIENTERING - OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER - OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR - RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET: - REGNSKAP FOR 2014 M/ NOTER - REVISJONSBERETNING - BUDSJETT FOR ARBEIDSPLAN FOR

24 TIL ORIENTERING OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 24

25 OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR 25

26 RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomskonferansen 2014 ble gjennomført på Stiklestad, Verdal oktober. Her er oppsummering av spørsmål til Spørretimen og prosessarbeidet. Oppsummering av spørretimen Spørretimen ble gjennomført mandag morgen. Spørsmålene ble utarbeidet gjennom prosessarbeid søndag. De som skulle fremføre spørsmålene fikk også tilbud om å øve på og å få tilbakemelding på spørsmålene søndag kveld. Denne seansen ble ledet av Sara Kveli. Fylkesrådet ba om å få spørsmålene i forkant og fikk oversendt hovedspørsmålene søndag kveld. Følgende hovedspørsmål ble stilt under spørretimen: I flere fylker er det få idrettstilbud i for ungdom bortsett fra fotball, hva vil fylkesråden gjøre for at ungdom over hele fylket skal få flere tilbud for flere? Verden blir mer global og vi får mer bruk for engelsk. Vil fylkesråden kutte ut nynorsken /sidemålet i vgs og bruke tiden til å styrke engelsk? Psykisk sykdom er fortsatt tabu, få tør å gå til BUP: Hva gjøres for at ungdommene skal tørre å bruke BUP-tilbudene i skolen? Mye teorifag og samfunnet har blitt sittende: Hvorfor er det ikke høyere prioritet å arbeide for å få ekstra aktivitet/gym i skolesammenheng slik at det kan bli tilrettelagt for et bredere pensum, og mer alternativ og nødvendig aktivitet som selvforsvar, orientering og turer i naturen. Hvorfor får ikke elever i videregående skole samme muligheter til tilpasset opplæring, som i grunnskolen. Og hva vil dere gjøre med elever som ønsker seg mer hjelp. o Oppfølgingsspørsmål: tror du mangel på tilpasset opplæring kan være en grunn til at elever dropper ut av skolen? Bare 310 av 706 søkere fikk lærlingplass. Hva vil fylkesrådet gjøre for at alle skal få mulighet til å fullføre utdanningen sin med lærlingeplass? Hva kan fylkesråden gjøre for å bedre kollektivtilbudet i distriktene? 26

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 TILDELING I ÅRE 10. 11. SEPTEMBER 2011 INNLEDNING Årets tildeling ble gjort i Åre helgen 10. 11. september og ble kombinert med et styremøte. Til sammen kom det

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

SAK AU 7/ 2012: NYTT STED FOR FORDELING AV KULTURMIDLER

SAK AU 7/ 2012: NYTT STED FOR FORDELING AV KULTURMIDLER Til AU i NTBUR Ida Skogmo Borghild H. Kavli Steinkjer, 11. mai 2012 REFERAT FRA AU-MØTE Dato: TORSDAG 10. MAI 2012 Kl.sl.: 17.00-18.20 Sted: PÅ SKYPE SAK AU 7/ 2012: NYTT STED FOR FORDELING AV KULTURMIDLER

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2014 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort på Namsentunet, Grong 14. 15. august og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

FORORD NTBURÅRET 2012 FRA ET LEDERSYNSPUNKT

FORORD NTBURÅRET 2012 FRA ET LEDERSYNSPUNKT ÅRSMELDING Styret 2012 2012 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2012 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Så har enda ett år gått med NTBUR, og vi har fått opplevd mye, og vi har reist rundt i det ringe

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

N or d- T r ø ndel a g B ar n e- og U n gdom s r åd

N or d- T r ø ndel a g B ar n e- og U n gdom s r åd Årsmelding 2010 ÅRSMELDING Styret 2010 2010 N or d- T r ø ndel a g B ar n e- og U n gdom s r åd -1- FORORD NTBUR-ÅRET 2010 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Vi har gjennomgått de ungdomssatsinger som fylkeskommunen står bak i dag og har følgende innspill å komme med:

Vi har gjennomgått de ungdomssatsinger som fylkeskommunen står bak i dag og har følgende innspill å komme med: (Grong-Lokale innspill) Innspill til ny ungdomspolitikk Ordfører har i møte sammen med elevrådsleder Sander Mediå ved Grong barne- og ungdomsskole, eleverådsleder Kjartan Sklett ved Grong v.g. skole, klubbstyreleder

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Journalnummer: 15/03200

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Journalnummer: 15/03200 Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Journalnummer: 15/03200 LEDER HAR ORDET: Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til sine reglement og etter retningslinjer som

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag Bakgrunn for ungdommens kulturmønstring. Norsk kulturråd tok i 1987 initiativet til Ungdommens kulturmønstring. Prosjektet UKM var kulturrådets

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen Kontaktperson i fylkeskommunen: Forankring i prosjektet(flere muligheter) Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet... 2 1. Åpning av årsmøtet og konstituering... 2 2. Årsmelding 2015 (vedlagt)... 2 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt)... 2 4. Valg

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

Årsrapport for Ungdomskonferansen 2012

Årsrapport for Ungdomskonferansen 2012 Årsrapport for Ungdomskonferansen 2012 Ungdomskonferansen er en fast møteplass for ungdom og politikere i Nord-Trøndelag på fylkesnivå. På konferansen er hele fylket er representert - både med ungdom og

Detaljer

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland.

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland. Regionalt ungdomsråd - Helgeland Prosjektbeskrivelse 2014-2016 Formål med prosjektet: Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

NULLVISJON SELVMORD. Handlingsplan 2015-2020. Foto: Bjørn-Are Melvik

NULLVISJON SELVMORD. Handlingsplan 2015-2020. Foto: Bjørn-Are Melvik NULLVISJON SELVMORD Handlingsplan 2015-2020 Foto: Bjørn-Are Melvik Forord Fylkestinget vedtok i april 2014 å arbeide for en nullvisjon for selvmord i fylke. Saken har skapt og skaper stort engasjement

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer