ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD"

Transkript

1 ÅRSMELDING Styret NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

2 FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle kanter i dette langstrakte fylket, helt fra Stjørdal til Røyrvik, men til tross for lange avstander og mye logistikk for å samle alle på samme plass, har vi klart å gjennomføre mye sammen. UKM fylkesmønstring, utdeling av fylkeskommunale kulturmidler, Ungdomskonferansen og Ungdomsrådssamling har vi arrangert i år som tidligere. I tillegg til dette har vi fått muligheten til å delta på andres arena, for å utvikle erfaringer og skape nye tanker og ideer sammen. Vi har besøkt Nordland og Sør-Trøndelag som begge arrangerer Ungdommens Fylkesting, og tatt turen ned til Bergen for å delta på BUR-samling. Det er alltid spennende å se hvordan det står til med de andre BURene her i landet I år har vi også i samarbeid med Ungdomspanelet i Møre og Romsdal og Ungdommens fylkesutvalg i Sør-Trøndelag arrangert en samferdselskonferanse med tema Hvordan kan barn og unge få reell medvirkning i større samferdselssaker. Med en god blanding av fagfolk, politikere og ungdom ble dette en innholdsrik og nyttig dag. I ettertid ble resultatet fra dialogkonferansen overlevert til Stortinget, der noen av oss også deltok. Årets største begivenhet må nok være Ungdomskonferansen. I år ble den avholdt på Grand Hotell i Steinkjer oktober, og for første gang fra en søndag til mandag. Vi har mange ganger erfart hvor vanskelig det er å komme seg hjem med kollektivtransport på en lørdag i dette fylket, så dette var en god løsning. Masse ungdom og politikere var samlet til en konferanse som i følge tilbakemeldingene fra alle deltakere ble en kjempesuksess- i år også! I år hadde vi lagt opp til spørretime med fylkesrådet. De opplevde at ungdommen utfordret de mer enn det de ellers blir, så dette var både nyttig og lærerikt for alle parter. Som et resultat av ungdomskonferansen ble det arrangert Temating den 4.desember. Medaljer ble delt ut til de kommunene som hadde fulgt opp oppgavene fra forrige temating som omhandlet mobbing. Årets tema ble rus og doping. Det blir spennende å se om enda flere kommuner følger opp det som ble jobbet frem under tematinget i år! Vi vil takke alle som har vært med å jobbe for og med ungdommen i år også, og ikke minst ungdommen selv som viser et fantastisk stort engasjement! Det er bra at mange ser at dette arbeidet er så viktig, og vi håper dette fortsetter i samme retning fremover blir et spennende år, og vi ønsker alle lykke til! Takk for året som har gått. Med vennlig hilsen NTBUR ombud for unge i Nord-Trøndelag v/ Ida Skogmo (styreleder) og Martine P. Müller (nestleder) 2

3 INNHOLD Innhold FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT... 2 INNHOLD... 3 ÅRSMELDING STYRET... 5 STYREMØTER... 6 SEKRETARIAT / ANSATTE... 6 MEDLEMSORGANISASJONER... 7 TERMINLISTE OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN FOR NTBUR SKAL SKAPE MØTEPLASSER UNGDOM I MELLOM OG MELLOM UNGDOM OG POLITIKERE 10 ÅRSMØTET UNGDOMSKONFERANSEN LOKALE OG REGIONALE UNGDOMSKONFERANSER UKM MØTEPLASS FOR ORGANISASJONENE ANDRE ARRANGEMENT I UNG I NT TEMATING NTBUR SKAL VÆRE AKTIVE I SAMFUNNSDEBATTEN AKTIVE I MEDIA AKTIV DIALOG MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON DELTA I OG LEDE PROSJEKTER UNG TILTAKSLYST UNG I NT ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE DIALOG OG SYNLIGHET FOR ORGANISASJONENE BINDELEDD FOR LOKALE UNGDOMSRÅD NASJONALE SAMLINGER NETTVERK REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT NTBUR SKAL STYRKE OG IVARETA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SAMT LOKALE BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER

4 FORDELING AV KREATIVE TILTAK OG GENERELLE TILSKUDD HØRINGSORGAN PÅ FYLKESNIVÅ BEST MULIG VILKÅR FOR MEDLEMSORGANISASJONENE DELTAKELSE I DIVERSE KOMITEER OG GRUPPER PÅ FYLKESNIVÅ KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON PÅ FYLKESNIVÅ DELTAKELSE / MOTIVERE TIL FOREBYGGENDE ARBEID VOLD, MOBBING, RASISME OG RUS NTBUR SKAL VÆRE EN LÆRINGSARENA UNGDOMSRÅDSSAMLING OPPLÆRINGSKURS FOR ORGANISASJONENE KOMPETANSEHEVING FOR STYRET RAPPORT FRA UNG TILTAKSLYST RAPPORT FRA UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING VEDLEGG TIL ORIENTERING OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET REGNSKAP MED NOTER REVISJONSBERETNING BUDSJETT FOR ARBEIDSPLAN FOR Bilder i årsmeldingen er enten tatt av daglig leder, styret eller Ung i NT 4

5 ÅRSMELDING 2013 Årsmeldingen beskriver sammen med regnskapet aktiviteten i NTBUR det siste året. Regnskapsåret strekker seg fra januar og ut desember og årsmeldinga beskriver arbeidsåret til styret og administrasjonen som er i perioden fra måneden før årsmøte til måneden før årsmøte (frist for å sende ut årsmelding 4 uker før årsmøtet). STYRET Styret fikk fra 2012 til 2013 fire nye personer inn i styret. Årets styre har bestått av: Leder: Ida Skogmo Repr.: NT AUF Nestleder: Martine P. Müller Repr.: NT Senterungdom Styremedlem: Hilje K. Jåma Repr.: NT Røde Kors Mona Hjelmen Repr.: NT Unge Høyre Linus A. Aune Repr.: NT Idrettskrets Tommy Raaen Repr.: Ungdom mot EU Sian H. Vik Repr.: Ungdomsråd Thea M. Iversen Repr.: Ungdomsråd Valgkomite: Mathilde Ø. Sjåvik (leder) Repr.: NT Idrettskrets Aurora Moum Repr.: Ung Tiltakslyst Kari Mette Linmo Repr.: NT Røde Kors Revisjon: Kontrollkomite: BDO As Tr.lag Søndagsskolekrets v/ Anna Marie Skei Nydal AUF v/ Ina B. Myran Styret fordeler kulturmidler 5

6 STYREMØTER Siden årsmøtet er det gjennomført 5 møter. Styret har behandlet 41 saker og saksnummeret følger arbeidsåret. Enkelte saker blir behandlet på alle styremøtene, men har ikke fått nytt saksnummer av den grunn. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder og daglig leder og har i 2013 hatt ett formelt møte samt en del dialog pr. mail. Totalt har AU behandlet 6 saker. I tillegg til styremøtene har styret / deler av styret vært samlet ved følgende anledninger: - Bli kjent tur, Jørem Gård, Grong - UKM Fylkesmønstring, Frosta - Fordeling av Fylkeskommunale kulturmidler, Stjørdal - Ungdomskonferansen, Steinkjer - Ungdomsrådssamling, Steinkjer - Fellesmøte med Steinkjer Ungdomsråd, Steinkjer - Dialogkonferanse, Trondheim SEKRETARIAT / ANSATTE NTBUR har i 2013 det meste av tiden holdt til i kjelleren på Fylkets Hus. I november flyttet imidlertid NTBUR kontoret sitt opp i 4. etasje og sitter nå sammen med kulturavdelingen. Ansatte tilknyttet NTBUR har vært følgende: Fra er det ingen lenger som er fast ansatt i NTBUR. Det er inngått en partnerskapsavtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) og NTBUR hvor det blant annet står at NTFK skal ha arbeidsgiveransvaret for de tidligere ansatte i NTBUR, men at arbeidsoppgavene skal ivaretas som tidligere. Til orientering så regulerer partnerskapsavtalen også at NTFK forplikter seg til å bidra med stillingsressurs til NTBUR. De personene som har vært nærest knyttet NTBUR-arbeidet i 2013 er: - Line M. Nordkvelle, daglig leder NTBUR / Rådgiver i NTFK i 100 % stilling - Øyvind Kveli, koordinator i 80 % stilling. Hovedarbeidsområdene har vært UKM og Ungdomskonferansen. 6

7 MEDLEMSORGANISASJONER Følgende organisasjoner står på medlemslisten til NTBUR i utgangen av 2013: RELIGIØSE ORGANISASJONER 1. ACTA barn og unge region Trøndelag 2. Det Norske Misjonsselskap barne - og ungdomsorg. 3. Frelsesarmeen, Nordre divisjon 4. Norges KFUK/KFUM, Trøndelag krets 5. Norges Kristelige Student - og Skoleungdomslag 6. Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Midt-Norge 7. Trøndelag Søndagsskolekrets 8. Ny Generasjon 9. Kristen Idrettskontakt (KRIK) SPEIDERORGANISASJONER 10. Norges KFUK KFUM Speidere, Trøndelag krets 11. Norges Speiderforbund, NT krets 12. Norges Speiderforbund, ST krets BY - OG BYGDEORGANISASJONER 13. Inntrøndelag Ungdomssamlag 14. Naumdøla Ungdomslag 15. 4H Nord-Trøndelag 16. Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag POLITISKE ORGANISASJONER 17. AUF i NT 18. NT Sosialistisk Ungdom 19. NT Unge Høyre 20. Nord Trøndelag Unge Venstre 21. Senterungdommen i NT ANDRE ORGANISASJONER 22. Framfylkingen i NT 23. LFK avd. NT (Landsforeningen for fritidsklubber) 24. Juvente 25. Håndverksted for barn og unge, K&F forbund 26. NT fylkeslag av DNT 27. NT Ungdommens Røde Kors 28. Norsk Ornitologisk Forening avd. NT 29. Trøndelag Natur og Ungdom 30. NT Idrettskrets 31. Nord-Trøndelag musikkråd 32. Ungdom mot EU 33. Nord-Trøndelag SOS Rasisme 34. Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag 7

8 35. AFS Nord-Trøndelag 36. Trøndelag Sjakkrets Ungdom 37. NT Husflidslag 38. Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge 39. Skeiv Ungdom 40. Barne- og ungdomsrevmatikergruppa i Nord-Trøndelag KONSULTATIVE ORGANISASJONER 41. Nord-Trøndelag Teatersamlag 42. Voksenopplæringsforbundet i NT TERMINLISTE 2013 JANUAR 6. Styremøte NTBUR, Steinkjer Ungdomsrådssamling 21. Ungdomskonferanse, Stjørdal 30. AU-møte NTBUR, Skype FEBRUAR 6. Siste frist for utsending av sakspapirer til årsmøtet MARS 6. Årsmøte NTBUR, Steinkjer 13. Frokostmøte LNU, Oslo Samling NTBUR, Grong 22. Styremøte NTBUR, Grong APRIL 5. Ansattesamling BUR, Bergen BUR-samling, Bergen UKM Fylkesmønstring, Frosta 19. Fellesmøte med Steinkjer Ungdomsråd vedr. Stemmerettsjubileet, Steinkjer 24. Ungdomskonferanse, Namdalseid MAI 6. Møte BLD for ansatte, Oslo 22. AU-møte NTBUR, Skype 24. Dialogmøte Samferdsel, Trondheim JUNI 17. Styremøte NTBUR, Inderøy 8

9 JULI og AUGUST Kontoret stengt / delvis stengt SEPTEMBER Fordeling av Fylkeskommunale kulturmidler, Stjørdal 29. Styremøte NTBUR, Stjørdal OKTOBER Ungdomskonferansen, Steinkjer 15. Fellessamling med Nordland Fylkeskommune, Steinkjer 17. Overlevering resultat Dialogkonferanse på Stortinget, Oslo NOVEMBER Ungdommens Fylkesting i Nordland og Sør-Trøndelag Ansattesamling BUR, Oslo 8. Entreprenørskapssamling, Statland Avlyst 8. Styremøte NTBUR, Steinkjer 9. Organisasjonssamling, Steinkjer DESEMBER 4. Temating, Steinkjer JANUAR 10. Styremøte NTBUR,Steinkjer 29. Frist for å sende ut årsmøtepapirer FEBRUAR Ungdomsrådssamling, Steinkjer Generasjonskonferanse, Steinkjer 26. Årsmøte NTBUR, Steinkjer MARS BUR-samling, Tønsberg UKM Fylkesmønstring, Verdal 9

10 OPPFØLGING AV ARBEIDSPLANEN FOR 2013 Som vanlig har NTBUR vært involvert i mye det siste året. Noen tema og området har falt bort, mens nye arenaer og temaer har kommet til. Presentasjonen av arbeidsoppgavene følger i stor grad arbeidsplanen for 2013 sin rekkefølge. Arbeidsplanen for 2013 har sitt utgangspunkt i vedtatt langtidsprogram NTBUR SKAL SKAPE MØTEPLASSER UNGDOM I MELLOM OG MELLOM UNGDOM OG POLITIKERE ÅRSMØTET Årsmøtet ble gjennomført onsdag 6. mars på fylkets hus, Steinkjer. Totalt møtte 30 personer fordelt på 14 ulike organisasjoner. Det var 18 delegater og 12 personer uten stemmerett. Tidligere styremedlem og nestleder i NTBUR Ina B. Myran var møteleder. Fullstendig protokoll fra årsmøtet fås ved å henvende seg til kontoret, samt at den ligger på NTBUR sine hjemmesider under viktige dokument. UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomskonferansen er fylkets viktigste politiske møteplass mellom ungdom og politikere. Ca. 135 ungdommer, fylkestingspolitikere og ordførere var i 2013 samlet på Grand hotell, Steinkjer oktober for å gi konkrete føringer for framtidens Nord-Trøndelag. Hovedtemaet for konferansen var Folkehelse og totalt 17 kommuner var representert. Ungdomskonferansen er Nord-Trøndelags svar på Ungdommens fylkesting. Resultatene fra Ungdomskonferansen 2013 fikk følgende 3 hovedprioriteringer: 1. Psykisk helse 2. Fysisk aktivitet 3. Rus/doping Resultatene følger som vedlegg. LOKALE OG REGIONALE UNGDOMSKONFERANSER Med jevne mellomrom blir NTBUR og arbeidsfellesskapet (Ung i NT) forespurt om å kjøre prosesser rundt i fylket. Prosesskjøring går ut på tilrettelegge for gruppearbeid på en spesiell arbeidsmåte. Det mest vanlige er å lage opplegg for møteplass mellom politikere og ungdom hvor ungdom, demokrati og bolyst er tema. Det siste året har det vært kjørt prosess for Stjørdal kommune hvor temaet var oppfølging av Ruspolitisk handlingsplan og hvilke fritidsaktiviteter som bør prioriteres. Det har også vært kjørt prosess i Namdalseid hvor temaet gikk på generell ungdomsarbeid og prioriteringer i kommunen. 10

11 Prosess Namdalseid Prosess Stjørdal UKM Frosta var arrangør for fylkesmønstringen som ble arrangert april. Til sammen ble det gjennomført 5 sceneforestillinger fordelt på 2 scener, 1 videoforestilling samt egen kunstutstilling. Ca. 450 personer deltok. Ungint.no hadde ansvar for en oppegående nettredaksjon bestående av ungdom hele helgen. Styret hadde som vanlig sekretariatsansvaret i tillegg at de tok tak i det uforutsette som måtte dukke opp. For mer informasjon om UKM; se s. 22. MØTEPLASS FOR ORGANISASJONENE 9. november inviterte NTBUR til organisasjonssamling for sine medlemmer. Temaet for samlingen var «Gamle organisasjoner nytt engasjement» og vi fikk besøk av LNU til å lede oss igjennom dette temaet. Det ble også jobbet med innspill til Handlingsplan for fylkeskommunens Frivillighetsstrategi. Utenom styret var 5 organisasjoner representert. NTFK tok i november 2012 initiativ til et frivillighetsmøte i forbindelse med utarbeidelse av en ny frivillighetsstrategi i fylkeskommunen. Mange av medlemsorganisasjonene var direkte invitert fra fylkeskommunen. I 2013 har denne strategien blitt jobbet videre med - blant annet via 2 fellesmøter med frivillige organisasjoner. Strategien er nå vedtatt og det har nå blitt jobbet med å få et handlingsprogram på plass. NTBUR har vært involvert i en arbeidsgruppe for å ferdigstille handlingsplanen. Handlingsplanen var et av temaene på Organisasjonssamlingen i november. 11

12 ANDRE ARRANGEMENT I UNG I NT Entreprenørskapssamling i regi av Ung Tiltakslyst skulle etter planen bli gjennomført på Statland november. Samlingen ble dessverre avlyst grunnet liten påmelding. TEMATING Fylkets ordførere og to ungdommer fra hver kommune ble invitert til Fylkestingets Temating 4.desember i Steinkjer. Årets tema var rus og doping. Bakgrunnen for temaet var at dette var et av de prioriterte oppfølgingsområdene på Ungdomskonferansen. Leder i NTBUR var møteleder sammen med fylkesordfører og Ung i NT var aktive i planlegging og gjennomføring av dagen. Temating

13 NTBUR SKAL VÆRE AKTIVE I SAMFUNNSDEBATTEN AKTIVE I MEDIA UKM har som tidligere år vært godt dekket i mange aviser i fylket. Dette gjelder både UKM lokalmønstring og UKM fylkesmønstring. I tillegg ble Tematinget godt dekket både i Trønderavisa og NA. Ungdomskonferansen fikk oppslag i TA flere ganger. NTBUR opptatt av å benytte sosiale medier i sitt arbeid og dette kan sees både på Facebook, Instagram og Twitter. Følg NTBUR der! I og med at NTBUR er i nær dialog og samarbeid med profileres mye av sakene via ungint sine kanaler i tillegg til NTBUR sine egne. Blant annet hadde egen nettredaksjon operativ både på Ungdomskonferansen og UKM Fylkesmønstring. Følg NTBUR på Instagram! AKTIV DIALOG MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON NTBUR er opptatt av å være synlige og å ha uformell dialog med politikere. Dette har blitt ivaretatt igjennom Ungdomskonferansen, å være tilstede på flere av Fylkestingene og gjennomføring av Temating som er nærmere omtalt et annet sted i rapporten. NTBUR ser en stor fordel av å være lokalisert på Fylkets hus da vi ofte møter politikere i gangene samt at vi har mulighet til å gå innom de politiske kontorene for en kort dialog. I forbindelse med evaluering av Ungdomssatsingen i fylket, har både styret og daglig leder blitt invitert til dialog med fylkesråd for kultur og utdanning for å diskutere veien videre for ungdomssatsingen. DELTA I OG LEDE PROSJEKTER I forbindelse med at det i 2013 var Stemmerettsjubileum hadde Steinkjer kommune blitt plukket ut til å være en av kommunene hvor jubileumet skulle være ekstra synlig. Dette skyldes at Fredrikke Marie Qvam kom fra Steinkjer. Daglig leder var med i en underkomite som hadde fokus på aktiviteter rettet mot ungdom og bevissthet rundt bruk av stemmeretten sin. Daglig leder og leder for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag var i februar på tur til Nordland for å delta på «Generasjonskonferanse». Dette var en samarbeidskonferanse mellom Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og 13

14 Ungdommens Fylkesting i Nordland; og var den fjerde konferansen i rekken. Målet om å få til en slik konferanse i Nord-Trøndelag ble skapt og daglig leder i NTBUR påtok seg hovedansvaret for å jobbe fram en slik konferanse februar 2014 blir den første Generasjonskonferansen i Nord-Trøndelag gjennomført og temaet er «Grunnlovsjubileet»! UNG TILTAKSLYST Daglig leder og styremedlem Tommy har sittet i styringsgruppa for Ung Tiltakslyst i Totalt har det blitt behandlet 87 søknader. Les mer om Ung Tiltakslyst på side 20. UNG I NT Ca. hver annen uke møtes det selvoppnevnte arbeidsfellesskapet «Ung i NT» for diskusjon, planlegging og erfaringsutveksling. I 2013 hadde også Ung i NT en dagsamling på Grand Hotell, Steinkjer. Nå som Ung i NT ikke lenger sitter samlet på fylket hus, er det viktig med faste møtepunkt. Ung i NT består av NTBUR, Elev- og lærlingombud, UKM / Ungdomskonferansen, Ung Tiltakslyst og ÅRETS UNGDOMSKOMMUNE Årets Ungdomskommune skulle etter planen deles ut under årets Ungdomskonferanse. Da fristen for nomineringen var ute, var det kun kommet inn ett forslag m/ begrunnelse. Dette forslaget / denne kommunen ble ikke funnet verdig prisen av styret. DIALOG OG SYNLIGHET FOR ORGANISASJONENE Det meste av kommunikasjonen med medlemsorganisasjonene går pr. mail, dette er både den enkleste og raskeste måten for å formidle det NTBUR har på hjertet. I enkelte tilfeller blir telefon benyttet. Når NTBUR sender invitasjoner, spørsmål etc. er det liten respons fra organisasjonene. Den meste av responsen fra organisasjonene er knyttet opp til tilskuddsordningene. NTBUR fikk i 2012 ny hjemmeside, og på disse sidene blir det lagt ut relevant stoff for organisasjonene enten det gjelder invitasjoner, eller andre viktige dokument. Den nye hjemmesiden gjør også behandling av søknader enklere. Ønsker en organisasjon å bli profilert ekstra på siden, er dette fullt mulig! Fadderordning er et av tiltakene som ble besluttet iverksatt i Medlemsorganisasjonene ble fordelt styret i mellom med enighet om at organisasjonene skulle følges pr. mail (skjema) og telefon. Dette ble en veldig utfordrende oppgave for medlemmene i styret da det enten var vanskelig å finne rett kontaktperson eller at det i hele tatt var vanskelig å få til en dialog. Videre arbeid med fadderordning var planlagt fulgt opp i 2013, men dette er ikke blitt gjort som planlagt. 14

15 BINDELEDD FOR LOKALE UNGDOMSRÅD NTBUR arrangerer årlig Ungdomsrådssamling for ungdomsrådene i tillegg står vi til disposisjon for dem. Ved jevne mellomrom kommer det forespørsel om veiledning og drift samt forespørsel om opplæring i rådene og disse henvendelsene følger vi opp så godt vi kan. Mye av dialogen med ungdomsrådene går via mail eller telefon. Når NTBUR får forespørsler om å kjøre lokale ungdomskonferanser er disse i stor grad forankret i de lokale ungdomsrådene. I tillegg har NTBUR sin støtteordning generelle tilskudd en oppfordring om samarbeid på tvers av kommunene. NASJONALE SAMLINGER Våren 2012 deltok to personer fra NTBUR på Ungdommens Storting på Stortinget, og dette var en «forberedende samling» til det første ordinære Ungdommens Storting som skulle bli gjennomført våren Dette forberedende møte ga sterke føringer på hvordan Ungdommens Storting skulle fungere / organiseres. Da våren 2013 kom og Ungdommens Storting skulle gjennomføres var nesten ikke noe av innspillene fra 2012 tatt til følge. NTBUR fikk ikke en gang delta grunnet en misforståelse. På bakgrunn av dette ble NTBUR invitert til å delta på et Frokostmøte i regi av LNU i mars hvor organiseringen og sammensetningen av Ungdommens Storting ble satt i et meget kritisk lys. Styreleder Ida deltok i panelet. Ida i panelet på Frokostmøtet Daglig leder deltok på fellesmøte i Barne- og likestillingsdepartementet 6. mai sammen med «likesinnede» fra andre fylker. Temaet for samlingen var status og erfaringsutveksling. NETTVERK REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT NTBUR er interessert i hvordan Ungdommens Fylkesting fungerer rundt i landet og i 2013 fikk NTBUR både invitasjon fra Ungdommens Fylkesting i Nordland og Ungdommens Fylkesting i Sør-Trøndelag. Styremedlemmene Linus og Stian var på besøk i Nordland, mens Thea var på besøk i Sør-Trøndelag. Siden 2012 har NTBUR samarbeidet med Ungdomspanelet i Møre og Romsdal og Ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag om å arrangere en Dialogkonferanse om Samferdsel. Denne konferansen ble gjennomført 24. mai i Trondheim og hadde «Hvordan 15

16 kan barn og unge få reell medvirkning i større samferdselssaker?». Både ungdom, administrative ansatte i fylkeskommunene, veivesenet etc. samt lokale-, regionale- og stortingspolitikere deltok. I oktober reiste 6 ungdommer (2 fra hvert fylke) til Stortinget for å overlevere resultatet fra konferansen. Fra Nord-Trøndelag og NTBUR deltok Hilje og Linus. Delegasjonen fikk treffe stortingspolitikere fra alle tre fylkene. Etter overleveringen deltok alle på et uformelt møte hos Barneombudet. Daglig leder var med som reiseleder / koordinator. Linus og Hilje utenfor Stortinget NTBUR er medlem av LNU (Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner) gjennom BUR-samarbeidet som består av alle regionale barne- og ungdomsrådene i landet. LNU tilrettelegger for samlinger for BUR-ene ca. 2 ganger i året. Årets vårsamling ble gjennomført i Bergen i april med daglig leder, styreleder Ida og styremedlemmene Linus og Thea som deltakere fra NTBUR. Før storsamlingen hadde de ansatte i BUR-ene en dagsamling samme sted hvor daglig leder deltok. Samling nr. 2 i 2013 ble kun for ansatte og ble gjennomført i Oslo over to dager i november. NTBUR har i 2013 vært representert i URG som er Ungdommens ReferanseGruppe for UKM på nasjonalt plan. Styremedlem Martine har vært NTBUR sin representant i URG. URG har jevnlige samlinger og består av ungdom fra hele landet. Under landsfestivalen for UKM har URG en veldig sentral rolle med blant annet ansvarlig for egne arrangement. RPP står for Regionalt Prioriterat Partnerskap og er øverste organ for Interregionalt arbeid i området Nordens Grønne Belte som består av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Jämtlands län og Vesternnolands län. I denne gruppa sitter repr. fra øverst adm. og politisk hold i fylket / länet. I dette partnerskapet har NTBUR også fått en av tre plasser og er representert med Ina B. Myran (tidligere styremedlem). MNYN er en komité som består av ungdommer fra midtregionene i Norge, Sverige og Finland. Komiteen jobber for å få ungdom mer interessert i demokrati og politikk, i tillegg til å gjøre dem bevist på at aktiviteter bidrar til utvikling i regionen. MNYN har hatt et uvanlig stille 2013-år, men flere møter og samlinger våren 2014 er under planlegging. Allerede i januar 2014 ble det gjennomført Skype-møe. NTBUR har to plasser til disposisjon i denne gruppa. 16

17 NTBUR SKAL STYRKE OG IVARETA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER SAMT LOKALE BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen september og ble kombinert med et styremøte. I 2013 kom det inn 21 søknader noe som er det samme som i Totalt 20 søknader ble innvilget. Den totale potten var på kr ,- (Kr ,- mer enn tidligere) og totalt kr ,- ble utbetalt, samt at kr ,- ble avsatt til en organisasjon i påvente av mottak av regnskap for endelig behandling. Dette regnskapet ble ikke mottatt før Søknadsrunden var også i år nettbasert og tilskuddet ble overført til organisasjonene i november så sant de hadde betalt medlemskontingent for i år. Noen organisasjoner fikk mindre enn de søkte om; dette for å få mest mulig rettferdig fordeling organisasjonene i mellom (i forhold til aktivitetsnivå etc.), samt en honorering til de organisasjonene som leverer enkle og oversiktlige søknader med alle påkrevde vedlegg uten purring. Klagefristen på tildelingen var tre uker, men ingen klager ble registrert. FORDELING AV KREATIVE TILTAK OG GENERELLE TILSKUDD Av innkomne søknader på Kreative tiltak hadde vi totalt 3 stk. Ingen av disse ble innvilget da de ikke kunne forsvares innenfor kriteriene. I 2013 fikk NTBUR inn 2 søknader på Generelle tilskudd og begge ble innvilget. HØRINGSORGAN PÅ FYLKESNIVÅ I løpet av året har NTBUR fått tilsendt flere lokale og regionale høringer og det vurderes i styret fra gang til gang om det er relevant for styret å sende inn et høringsnotat. Den kanskje viktigste høringen for NTBUR i 2013 var «Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom». Innspillene fra NTBUR ble tatt med av daglig leder inn i en arbeidsgruppe som skulle skrive en felles høring på vegne av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. BEST MULIG VILKÅR FOR MEDLEMSORGANISASJONENE I en hver dialog med politikere og administrasjon er ungdom og medlemsorganisasjonene med i tankene for mulig å snakke varmt om dem. Utenom økonomiske interesser er det vanskelig for NTBUR å vite hva organisasjonene egentlig ønsker av forbedringer / bedre vilkår da vi får liten respons fra organisasjonene. 17

18 DELTAKELSE I DIVERSE KOMITEER OG GRUPPER PÅ FYLKESNIVÅ Daglig leder sitter i RUP-partnerskapet til fylkeskommunen samt i skrivegruppa for utvikling av programmet (Regionalt UtviklingsProgram). Som et resultat fra Ungdomskonferansen 2008, valgte Fylkesråd for Utdanning å etablere et utdanningspolitisk råd. NTBUR har en representant i dette rådet. Dette er et råd sammenslått av elevrådsledere i VGS i Nord-Trøndelag, representasjon fra NTBUR, fylkesråd for utdanning og andre viktige personer innen utdanning. Rådet tar opp aktuelle saker som pc`ene i videregående skolene, skoleruta og hva som fungerer og ikke fungerer i de videregående skolene i fylket. NTBUR sitter i fylkeskomiteen for Frivillighetsprisen, og det er denne gruppa som nominerer en kandidat til den Nasjonale Frivillighetsprisen som hvert år deles ut 5. desember. Kandidaten fra Nord-Trøndelag for 2013 var «De frivillige rundt «Spelet» på Stiklestad». Vår kandidat kom helt til finalerunden og på direktesendt utdeling i «God Morgen Norge» vant de den nasjonale prisen! KOMMUNIKASJON MED POLITIKERE OG ADMINISTRASJON PÅ FYLKESNIVÅ Daglig leder har ved flere anledninger vært tilstede under fylkestingene. Både daglig leder og styret i NTBUR møter både politikere og personer fra administrasjon i diverse møtesammenhenger og NTBUR har en god dialog med dem. NTBUR og NTFK v/ Fylkeskultursjefen jobbet i slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 fram en partnerskapsavtale som gikk på overføring av ansettelsesforhold av daglig leder og koordinator til NTFK med virkning fra 1. januar Dette for at NTBUR skulle få bedre forankring i det fylkeskommunale systemet, samt at styret i NTBUR kunne ha større fokus på medvirkning og medbestemmelse og ikke lenger bruke tid på arbeidsgiverforhold slik de har hatt tidligere. DELTAKELSE / MOTIVERE TIL FOREBYGGENDE ARBEID VOLD, MOBBING, RASISME OG RUS Tematinget var som tidligere er nevnt en viktig arena for arbeid med forebygging av rus og doping. Alle ordførerne / kommunene lagde erklæringer og i løpet av året må ordførerne rapportere om hva som er fulgt opp av forebyggingstiltak. NTBUR er med i kampanjen Venner av livet kjører rusfritt. Dette er en kampanje i samarbeid med blant andre Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen og MA rusfri trafikk. I oppstarten av 2013 ble det jobbet med utarbeidelse av en ny brosjyre samt hvordan å nå målgruppene. Daglig leder representerer for øyeblikket NTBUR i gruppa. NTBUR fikk invitasjon til å delta med en person i kontaktforum for Samiske saker sommeren Da ingen i NTBUR hadde samisk bakgrunn inviterte NTBUR Hilje Kristoffer Jåma fra 18

19 Røyrvik til å sitte i dette forumet på vegne av NTBUR og dette har han også gjort i 2013, men nå som styremedlem i NTBUR. NTBUR SKAL VÆRE EN LÆRINGSARENA UNGDOMSRÅDSSAMLING En av satsningsområdene fra det tidligere interregprosjektet Rondell og oppfølging av Ungdomskonferansen, var 24 velfungerende Ungdomsråd innen utgangen av Dette målet ble nesten nådd, men man må hele tiden være på hugget for at rådene skal være velfungerende. Derfor har NTBUR valgt å arrangere en årlig Ungdomskonferanse og i januar 2013 ble den 4. i rekken gjennomført. Konferansen ble gjennomført på Steinkjer januar og hadde ca. 50 deltakere. På dag 2 ble det parallelt gjennomført en samling for Ungdomsarbeidere i samarbeid med Ung Tiltakslyst. Hovedfokus på årets Ungdomsrådssamling var bruk av sosiale medier i et markedsføringsperspektiv, hvordan skal et velfungerende ungdomsråd være samt dialog med Fylkesmannen og inspirasjon. Ungdomsrådssamlingen for 2014 arrangeres februar og er lagt opp til årets Generasjonskonferanse. OPPLÆRINGSKURS FOR ORGANISASJONENE NTBUR arrangerte som tidligere nevnt organisasjonssamling lørdag 9. november. KOMPETANSEHEVING FOR STYRET Mye av tiden på styremøtene i NTBUR har fokus på generell opplæring i organisasjonen og samarbeidet med NTFK. NTBUR er opptatt av at det å være med i NTBUR er en læringsarena! 19

20 RAPPORT FRA UNG TILTAKSLYST Ung Tiltakslyst er med og virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner og er et verktøy for ungdommelig skaperkraft. Vi jobber for: Å sette ungdom i kontakt med næringsliv og støtteapparat i kommunene Å ta vare på kreative, energiske og skapende ungdommer Å gi unge mulighet til å gjennomføre sine ideer Å skape utvikling for en bedre fremtid i Nord-Trøndelag Ung Tiltakslyst er en satsing i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Gjennom at ungdom blir sett, hørt og tatt på alvor legges det til rette for at fylket skal framstå som attraktivt for dagens unge. Eierskap, finansiering og organisering Eierskapet til Ung Tiltakslyst utgjør NTFK, FMLA og. NTFK finansierer driften av Ung Tiltakslyst mens FMLA og Innovasjon Norge finansierer prosjektstøtten i tillegg til at sistnevnte også er medfinansiør av den årlige Entreprenørskapssamlingen sammen med vertskapskommunen for samlinga. Ung Tiltakslyst er organisert med en styringsgruppe bestående av tre voksne og fem ungdommer. Ungdommene i styringsgruppa er de viktigste premissgiverne for både utvikling og drift, og har blant annet hovedansvar for behandling av søknader. Styringsgruppa har i 2013 bestått av følgende personer/instanser: Ole Martin Thorshaug-Kristiansen (styreleder): Går 3. året på studiespesialisering Rune Falck Moen: Går Vg2 Data og elektronikk Kevin Holmli: Bachelor i Økonomi og Administrasjon Tommy Raaen: Ungdomsrepresentant for NTBUR Andrea Nogva: Selvstendig næringsdrivende, Rørvik rorbuer Line Nordkvelle: Daglig leder i NTBUR Jorunn Braseth: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling Siri I. Bruem: Fylkesmannens Landbruksavdeling Birgitte Skjørholm Dillan har i 2013 vært fast ansatt som daglig leder i 100 % stilling. Satsingsområder og prosjekter i 2013 En primæroppgave i Ung Tiltakslyst er behandling og oppfølging av søknader fra ungdom. Ung Tiltakslyst har i 2013 behandlet 87 søknader. Dette er en økning fra 2012 da søknadstallet var 67 søknader. Antall innvilgede søknader har også økt. Vi vet at mange prosjekter dør eller går over i andre faser i løpet av relativt kort tid. Vi vet samtidig at erfaringer med å skape noe selv, opplevelsen ved å bli tatt på alvor samtidig som det blir stilt krav, styrker selvbildet og senker terskelen for etablering senere i livet. 20

21 Ung Tiltakslyst skal være en aktiv samfunnsaktør i spørsmål som angår ungdom, næring og bosetting i Nord-Trøndelag. Økt medbestemmelse og ansvar til ungdom øker trivselen hos den enkelte, og er et viktig bidrag i arbeidet med å øke bolysten. For at ungdom skal flytte tilbake, eller bli værende i Nord-Trøndelag, må de oppleve å bli tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes. Vi har gjennom 2013 deltatt inn i flere prosjekter og satsinger for å sørge for at ungdomsperspektivet blir ivaretatt. Ung Tiltakslyst har også i 2013 vært aktiv i arbeidsfellesskapet Ung I NT. Dette gjelder i forhold til felles strategiarbeid, arbeidet med Ung i NT og gjennomføring av den årlige ungdomskonferansen og temating, og bidragsyter opp i mot ekstern prosesskjøring. Entreprenørskapssamlingen som var planlagt sammen med Vrimmelfestivalener med tema kulturnæring ble avlyst pga lite påmelding. Fullstendig årsrapport med statistikk og regnskap i Ung Tiltakslyst sin egen årsrapport 21

22 RAPPORT FRA UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år. Alle kan delta i UKM, enten du synger, tegner, skriver dikt, spiller klarinett, lager kniver, spiller teater, danser, kokkelerer eller lager hjemmesider. Nyskaping og nytenking verdsettes, samtidig er det positivt at barn og unge viderefører mer tradisjonelle uttrykksformer. Du kan også delta i UKM som konferansier, nettredaksjoner eller scenetekniker. UKM er inndelt i tre nivåer: Kommune -, fylkes og landsnivå. Kommunemønstringene blir vanligvis arrangert i januar og februar og det er her den virkelige UKM gjennomføres. Her kan alle som vil delta og alle bidragene belønnes med en personlig vurdering etter fullført gjennomføring. Lokalmønstringa er ofte kommunenes største kulturarrangement for barn og unge og det legges ned mye tid og ressurser slik at alle deltagerne skal føle seg som en stjerne denne kvelden. UKM er ingen konkurranse, det kåres ingen vinner men noen blir trukket ut til å representere kommunen på fylkesmønstringa. Utvelgelsen skjer på grunnlag av originalitet og kreativitet samt at bidragene skal gjenspeile bredden fra lokalmønstringa. Hver kommune oppretter en vurderingskomite som gjør denne oppgaven. Fylkesmønstringa arrangeres tradisjonelt i mars / april og den varer ei hel helg. Alle kommunene er representert med deltagere og til sammen samles det da ca. 450 deltagere til ei opplevelsesrik og spennende helg. Arrangementsstedet for fylkesmønstringa i Nord Trøndelag rulleres og den utvalgte vertskommunen har arrangementet i 2 år. På den måten er fylkesmønstringa i stadig utvikling samtidig med at ungdommene får sett mange nye og ukjente steder i sitt eget fylke. UKM Festivalen (som før het UKM Landsmønstringa) er øverste nivå av UKM. Opp til 30 deltagere fra hvert fylke kan sendes til UKM festivalen som vanligvis arrangeres i Trondheim og Olavshallen. I 2013 ble den imidlertid arrangert i Larvik, like etter skoleslutt i juni. Alle fylkets kommuner (23 stk.) arrangerte Ungdommens kulturmønstring i To nabokommuner arrangerte felles workshop og lokalmønstring. Faktainformasjon for 2013 Oversikt over lokalmønstringene: Frosta Namsskogan Fosnes, Namsos Inderøy, Levanger, Verran Leka, Nærøy Høylandet, Overhalla Flatanger, Grong, Leksvik, Lierne, Røyrvik Steinkjer Snåsa 22

23 17.02 Verdal Stjørdal Vikna Namdalseid Meråker Totalt deltakerantall i nnord-trøndelag 2013: 1530 deltakere fordelt på 742 innslag Faktatall for UKM Fylkesmønstring 2013: Fylkesmønstringa foregikk på Frosta fra fredag 12. april til søndag 14. april. Deltakere: Drøyt 400 deltakere, og ca 30 personer i crew, ca. 30 personer i stab/ arrangørgruppe, og 10 stk i nettredaksjon. I tillegg deltok 20 studenter fra multimedia studiet på HiNT. Antall sceneinnslag: 108 stk Antall kunstbidrag: 94 stk NTBUR sin rolle i UKM 2013: NTBUR har hatt representanter i fylkeskomiteen, og arrangementskomiteen. De hadde også tradisjonen tro ansvaret for sekretariatsfunksjonen som de løste på en flott måte. Fylkesmønstringa ble en stor suksess med stort sett gode tilbakemeldinger fra deltakere og ledere. Deltakere UKM-Festivalen juni Navn Deltakere Alder Kommune Scene: Filip og Magnus Filip Strømmen, Magnus Bjøru 16 og 17 år Verdal The Dancers Marius Tomren, Sara Moholt Risan 14 år Frosta Sigrid Skaftnesmo Ida Ramstad, Sigrid Skaftnesmo 13 og 16 år Nærøy Ukulelejentene Sluddj Film: Freerunningteam Jøa Ane Svendsen, Ola Haugen, Ragnhild Haugen, Rebekka Høttmon Ida Myren, Jonas Finannger, Martin Oksdøl, Olav Monsen 13, 14 og 18 år Meråker 16 år Namdalseid Chris Aleksander Skjærvik, Kai Andre Karlsen 15 år Fosnes Team Kasper Kasper Abel 15 år Leksvik Kunst: BMR Bendik Aune, Marius Hanssen, Ruben Halmøy 15 år Flatanger Dreams and hopes Sonja Yaacoub Gulaker 15 år Stjørdal Veaskoe Lene Cecilia Sparrok 15 år Snåsa 23

24 VEDLEGG TIL ORIENTERING - OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER - OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR - RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET: - REGNSKAP FOR 2013 M/ NOTER - REVISJONSBERETNING - BUDSJETT FOR ARBEIDSPLAN FOR

25 TIL ORIENTERING OVERSIKT OVER TILDELING AV FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER FYLKESKOMMUNALE MIDLER 2013 ORGANISASJON TILDELING 2013 Søknad 2013 Tildelt 2012 Kristelige organisasjoner KRONER Kroner Kroner 1. ACTA barn og unge region Trøndelag Det Norske Misjonsselskap B & U, reg Tr. Lag Norsk Luthersk Misjonssamband - Region midt Tr.lag Søndagsskolekrets KRIK Speiderorganisasjoner 6. Norges KFUK KFUM-Speidere Tr.lag krets NT krets av Norges Speiderforb By- og bygdeorganisasjoner 8. Inntrøndelag Ungdomssamlag Naumdøla Ungdomslag Nord-Trøndelag 4H NT Bygdeungdomslag Politiske organisasjoner 12. Senterungdommen i Nord Tr.lag Sosialistisk Ungdom (SU) NT Unge Høyre AUF Ikke endelig Andre organisasjoner 16. Håndverksted (HFBU) Tr. Lag SOS Rasisme NT Røde Kors Trøndelag Natur og Ungdom NT Turistforening AFS Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Husflidslag Trøndelag Sjakkrets ungdom BURG Juvente 0 Avsatt til fond "Kreative tiltak" SUM

26 OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I NTBUR 26

27 RESULTAT FRA UNGDOMSKONFERANSEN Oppsummering av resultat fra ungdomskonferansen Ungdommene stilte følgende spørsmål til fylkesrådet (Spørretimen): Kultur: 1: Hva vil fylkesrådet gjøre for å ta bedre vare på kulturtalentene som finnes i fylket? Hva gjør dere i dag, og hva kan bli bedre? 2: Det står i kulturloven 4: «Fylkeskommunen og kommunen skal syte for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante virkemiddel og tiltak som fremgjør og legg til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheten regionalt og lokalt». Synes du dette blir gjennomført på en god måte? Hvorfor/ hvorfor ikke? Miljø og klima: 1: Målene i klima og energiplan for NT, sier at man innen 2020 skal ha kuttet klimautslipp i egen virksomhet med 50%. Ved rulleringen av klima og energiplan juni 2013: Bilkjøring ansatte: -2%, utenlandsreise med fly: + 16%Redusert 1tonn CO2 med bruk av egne el-biler. Bør ikke fylkeskommunen gå til innkjøp av flere el-biler for å minke klimautslippene? Hvordan ellers nå målet? 2: Vi mener Nord-Trøndelag bør satse mer på kollektivtransport. Vi ønsker flere busser i og imellom kommunene for et bedre miljø og mindre trafikk, særlig på steder der det er mye trafikk. Vi vil også, for å minske forurensingen ha biodiesel på disse bussene. Hva kan fylkesrådet gjøre for at folk skal benytte seg av kollektivtransporten, og vil dere bruke biodiesel eller vanlig diesel på bussene? Utdanning: 1:Fysisk aktivitet i skolen Forskning viser at kroppen utløser endorfiner som er en naturlig «lykkepille» Dette fører til bedre humør og prestasjoner i klasserommet. Ungdom i dag trenger å komme i bedre form for å sikre seg selv en bedre og sunnere fremtid. Det hjelper også på det sosiale i klassen. Hvorfor har vi ikke mer enn to timer med gym i uka? 2: Tilpasset opplæring. Det står i loven at hver enkelt elev og lærling har krav på tilpasset opplæring ut i fra sine egne evner og forutsetninger. Det finnes mange forskjellige måter å drive med tilpasset opplæring, en av dem kan være nivådeling i fagene, der elevene blir plassert i grupper basert på ferdighetsnivå. Synes du at elever i videregående skole får den tilpassede opplæringen de har krav på? Hvilke tiltak vil dere iverksette for å forbedre tilbudet for tilpasset opplæring i den videregående opplæringa? Regional Utvikling: 1: Vi ser at dere vil ha en økt satsing på kulturbasert næringsutvikling og at dere satser på aktørene. Hva har dere gjort for de næringene som er rundt kulturaktørene som lyd, lys og scene? 27

28 2: Det er stor forskjell mellom kommuner med tanke på rovdyr og beitenæring/reindrift. I rovdyrforliket var intensjonen at forvaltningen ikke skulle gå ut over næringen, og gi regionen større påvirkning. Bevisbyrden og ansvaret ligger i dag hos bonde/reineier. Kan dere gjøre noe for å få forvaltningen ned på kommunalt nivå? Samferdsel: 1: Siden pengene til utbygging av nett skal flyttes fra fylkeskommunalt nivå til statlig nivå, vil Nord- Trøndelag fåmindre påvirkning over hvor mye penger som skal brukes på utbygging av nett, i form av både mobilnett og fibernettet i vårt fylke. Derfor lurer vi ungdommen på hvilke argument skal dere politikere bruke for at fylke vårt skal klare å innfri punktet fra Nord-Trøndelag inn i fremtiden fra under Samferdsel og infrastrukturpunkt 14.» Vi vil bidra til å fullføre utbygging av moderne infrastruktur som bredbånd og mobiltelefoni over hele fylket? Tatt i betraktning av at fylket vil få innvilget mindre penger til dette? NTE er en stor aktør innen dette. Hvordan kan ungdom være med å påvirke utviklingen? 2: På Frosta så må det bestilles tilbringertjeneste 3 timer i forvegen, mens på Høylandet må det bestilles hele 6 timer før, og åpningstidene er dårlig tilpasset. På hvilken måte kan Nord-Trøndelag sine politikere lage bedre ordninger med tilbringertjenester for mindre kommuner som Frosta, der buss- og togtilbudet er dårlig? Under folkehelsearbeidet gjorde ungdommene følgende prioritering av ulike tema innen folkehelse: 1. Psykisk helse 2. Fysisk aktivitet 3. Rus/doping 4. Kosthold 5. Alkohol 6. Tobakk 7. Ulykker/skader 8. Tannhelse Tiltak som ønskes til de høyest prioriterte temaene: Kulepunktene er direkte avskrift fra det som ble skrevet under gruppearbeidet. 1. Psykisk helse: Obligatoriske samtaler med helsesøster/ rådgiver en gang i halvåret for alle. Dette for å gjøre det vanlig å gå dit, slik at en ikke er annerledes om en oppsøker disse ellers. Øke tilgjengeligheten til BUP og PPT. Må det være nødvendig å søke? Videreutvikle lavterskeltilbud som allerede finnes, og informere ungdom om de i skoletiden. Anonyme tilbud på nett Helsesøster tilgjengelig når ungdom har behov. (Ikke som eksempelvis hver tirsdag mellom ) Kompetanseheving av lærere slik at de blir enda bedre på å takle, gripe inn og oppdage ungdom som har problemer. 28

29 Utnytte MOT-ressursene som både fylkeskommunen og kommunene betaler for. Ungdom for ungdom trivselsledere i alle klasser som er ansvarlige for å passe på at det er et godt klassemiljø Styrke tilbudet ut mot hybelboere. Bedre hjelp til ungdommer etter ulykker/kriser i familiene (eks. skilsmisse, sykdom etc.) Økt sosial aktivitet mellom elevene i skoletida Større fokus på merkedager innen forskjellige psykiske lidelser, eks. depresjon. Oppsummering: Innenfor temaet psykisk helse etterspørres det åpenhet, informasjon, synlige ordninger og trygge voksne. Ungdommen ønsker at det skal være et tilgjengelig helsesøstertilbud på skolene som er der når ungdommen har behov, og at de skal slippe å vente til på den dagen helsesøster har kontortid ved skolen. Tilgjengelighet til hjelpeordningene etterspørres, og mer informasjon som gjør de trygge på hvor de skal henvende seg om de selv-, eller andre de vet om har behov for hjelp. Det er behov for proaktivitet fra hjelpeapparatet, for å detektere utsatte ungdommer i en tidlig fase. Dette bør sees i sammenheng med fjorårets resultat av ungdomskonferansen hvor fokus på å bekjempe mobbing ble brakt opp som det viktigste. 2. Fysisk aktivitet: Informasjon og opplæring i alternativ aktivitet på en god og inspirerende måte. Konkurranse mellom vgs i fylket: Hvem er den mest aktive skolen? Minimum doble antall gymtimer pr uke. Disse timene skal bestå av fysisk aktivitet, teori kommer i tillegg. Flere muligheter for aktiviteter etter skoletid Mer studentrabatt på trening Flere aktivitetsdager for alle på skolen Mer fysisk undervisning i andre fag. Forbud mot å bruke heis så lenge det ikke er nødvendig Gymlærere må ha utdanning innen faget, og må være i stand til å inkludere alle i undervisninga/ timen uansett utgangspunkt. Nivådelte gymtimer Elevmedvirkning i gymtimene Finne tiltak så det ikke er lett å skulke gymtimene (pisk/gulrot) Fokus på ergonomi i klasserommet for å unngå belastningsskader Oppsummering: Det er tydelige signaler fra ungdomskonferansen på at det ønskes et større tilbud om gym i den videregående skolen en det de har i dag. De vil minimum ha en dobling i timetallet. Men det pekes samtidig på at aktiviteten i de timene må brukes riktig, slik at det motiverer til aktivitet, og gir en mestringsfølelse til de som deltar, uansett nivå og utgangspunkt. Det kommer også forslag om å tenke helt nytt rundt gym-faget, som for eksempel å dele inn gymmen etter nivå på elevene, hvor den enkelte elev utfordres med utgangspunkt i sine ferdigheter/fysiske forutsettninger. Ungdomskonferansen melder også inn et ønske om mer fysisk aktivitet i andre fag, hvor det kan 29

30 være både motiverende, og gi en annen inngang til læringa. Kompetanse til lærere som skal ha gym, og deres evne til å motivere til fysisk aktivitet trekkes fram som en suksessfaktor for å øke aktiviteten blant unge i den videregående skolen. 3. Rus/ doping Tydelig informasjonsarbeid i skolen om både farer ved bruk, hva som brukes, men også hvor en kan søke hjelp Kompetanseheving av lærere for å oppdage brukere i sin klasse. Et prosjekt om nulltoleranse for rus/doping. Foredraget med Jan de Lange fra Antidoping Norge må ut i skolene Politiet må stikke innom skolene oftere og være synlig tilstede Alle kommuner må ha et rusteam Offentliggjøre, og støtte treningssentre som tydelig tar avstand fra doping Bruke MOT-systemet Forebyggende jobbing med opplegg fra eksterne som man vet virker preventivt i forhold til å starte med rus Gjøre varslingsmåtene mer synlige og tydelige for ungdom. Hvor kan vi si fra? Hva skjer om vi gjør det? Alle videregående skoler i fylket skal være Ren skole, et tiltak fra Antidoping Norge (ADN) Oppsummering: Holdningsskapende arbeid trekkes fram som et tydelig ønske fra ungdom omkring temaet rus/doping. Rusproblemer er et kjent tema, mens doping kanskje er et tema som ikke er like kjent verken i hele ungdomsmiljøet, og heller ikke i det voksne. Det at disse to temaene i en del tilfeller kan ha med hverandre å gjøre, fører til at det er behov for kjennskap til begge. Derfor ønsker ungdommene at det jevnlig gjennomføres opplæring av lærere på skolene, slik at de blir i stand til å oppdage om det er elever i deres klasse som kan ha behov for hjelp. I tillegg ønsker ungdommene at eksterne aktører (som Antidoping Norge) får plass i skoletida til å drive med informasjonsvirksomhet. De vil også at skolene skal være med å være ren skole (se kulepunkt). Varsling, og rutiner for dette blir også etterspurt. Ungdommene vil vite hvor hjelpen finnes, og hva som skjer om de melder fra. Tydelige innstanser, og retningslinjer for oppfølging, i tillegg til hyppigere besøk av uniformert politi på skolene blir etterspurt. 4. Kosthold Tydeligere felles sunnhetsprofil på kantinene i den videregående skolen Rabatt på frukt og grønt i kantinen Informasjon i skoletiden om kosthold Tilbud om kurs i kosthold/ matlaging for hybelboere Gratis frukt og melk i kantinene på videregående (i alle fall på morgenen) Tilgang på friskt kalt vann på skolen Noen felles frokoster i løpet av skoleåret Fylkeskommunen må eie alle kantinene på de videregående skolene slik at de kan ha påvirkningskraft på hvordan de skal drives Brusfrie skoler 30

31 Oppsummering: Under temaet kosthold er ungdommene tydelig på at de ønsker en tydelig styring på kantinetilbudet fra fylkeskommunen. Tilbudet må være like bra og sunt på alle fylkets videregående skoler, og de skal ha felles retningslinjer på hva som selges der. Tilgang på vann og frukt trekkes også fram i den sammenhengen. Også her etterspørres det informasjon, og at det spesielt blir gitt et tilbud om kostholdsveiledning/matkurs til hybelboere som ofte selv er ansvarlig for maten de spiser hjemme. 5. Alkohol Alkohol som jevnlig tema på foreldremøter på videregående Alkoholfrie tilbud på festkvelder som natt til 1. mai, og lignende, samarbeid vgs/ kommune. Øke foreldre sin bevissthet på alkohol gjennom kurs/rådgivning/informasjon Varsling om det oppdages alkoholproblemer i familier til elever Holdningsskapende arbeid i skolen Oppsummering: For å gi ungdom en sunnere holdning til alkohol, sier ungdomskonferansen at det er viktig å fokusere på foreldrenes holdninger. Det at skolen tar en aktiv rolle i foreldremøtene med å ta opp temaet, kan foreldre være med på å skape gode holdninger hos sine barn. Det vises til at det er viktig at den videregående skolen også bør spille en rolle i samarbeid med kommunen skolen ligger i når det gjelder festkvelder gjennom året, der en vet at mange minderårige elever inntar alkohol. 31

32 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET REGNSKAP MED NOTER 32

33 33

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen,

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer