Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

2 Bakgrunn for ungdommens kulturmønstring. Norsk kulturråd tok i 1987 initiativet til Ungdommens kulturmønstring. Prosjektet UKM var kulturrådets satsning på barne og ungdomskultur. Rådet ønsket at prosjektet skulle gi signal om høyere prioritering av barne - og ungdomskultur, og på sikt gi ringvirkninger for fylkene og kommunen rundt i landet. De første landsmønstringene hadde tema musikk det første året. Senere var tema scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, film og foto. I 1990 valgte de temaet kultur på tvers. Den ideen var grunnlaget for at vi i dag har tverrkulturelle mønstringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Siden 1991 har den årlige landsmønstringen vært i Trondheim og det nasjonale sekretariatet, UKM Norge, holder også til der. Ungdommens kulturmønstring. Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år. UKM er inndelt i tre nivåer: Kommune -, fylkes og landsnivå. De kommunale mønstringene arrangeres tradisjonelt gjennom kommunenes kulturadministrasjon, men vi ser i enkelte kommuner at ungdommene selv får mer innflytelse på organisering og gjennomføring av mønstringa. Kommunemønstringene blir vanligvis arrangert i januar og februar. Til fylkesmønstringa i Nord-Trøndelag plukkes det ut mellom deltagere fra hver kommune, i ulike sjangere. Fylkesmønstringa varer ei hel helg, og arrangeres tradisjonelt i løpet av mars/april. I Nord-Trøndelag samles ca. 500 deltagere, ledsagere og arrangører til ei opplevelsesrik helg. Side 2

3 UKM-Festivalen er øverste nivå av UKM. Opp til 30 deltagere fra hvert fylke deltar på festivalen som arrangeres hvert år i Trondheim i slutten av juni. Alle kan delta i UKM når det gjelder uttrykksform. Enten du synger, tegner, skriver dikt, spiller klarinett, lager kniver, spiller teater, danser, kokkelerer eller lager hjemmesider. Nyskaping og nytenking verdsettes, samtidig er det positivt at barn og unge viderefører mer tradisjonelle uttrykksformer. UKM er ingen konkurranse. Det kåres ingen vinnere selv om noen går videre. Premien for de som går videre er å få opptre på en enda større og mer profesjonelt arrangert mønstring. I tillegg får de som går videre også muligheten til å treffe likesinnede fra hele landet. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt, geografi og kvalitet. Men først og fremst skal de utvalgte deltagerne speile bredden i de lokale mønstringene både i uttrykk og alder. Du kan også delta i UKM som konferansier, nettredaksjon, eller scenetekniker. Lokalnivå Alle fylkets kommuner (23 stk) arrangerte Ungdommens kulturmønstring i Noen av kommunene kan ha ulike former for samarbeid i forbindelse med lokalmønstringene. Samarbeidet kan bestå i å arrangere lokalmønstring med nabo kommunen eller bytte tjenester som f.eks i forbindelse med juryarbeidet. Hver enkelt kommune tilpasser arrangementet etter egne behov og ønsker. I år hadde Røyrvik og Lierne felles lokalmønstring i Røyrvik. Stjørdal hadde lokalmønstring sammen med Malvik kommune fra Sør- Trøndelag, mønstringa ble arrangert i Stjørdal. Side 3

4 Ungdommens deltagelse i UKM i Nord Trøndelag har vært stabil over flere år, og Nord Trøndelag ligger på toppen når det gjelder deltagelse i forhold til innbyggere. UKM blomstrer fremdeles i Nord-Trøndelag. Dette kan ha mange årsaker, men dyktige kommunekontakter og gode tradisjoner på gjennomføring av kommunemønstringer kan nevnes som sentrale årsaker. Vedlegg 1: Oversikt kommunekontakter. Arrangementene spenner vidt og er tilpasset hver enkelt kommune, enkelte gjennomfører lokalmønstringen på en dag i skoletida mens andre leier kommunens kulturhus og gjennomfører flere forestillinger i løpet av ei hel helg. Alle kommuner har egne kunstutstillinger og flere og flere velger å sette opp denne utstillinga i forkant av sceneforestillinga. Videoinnslagene blir som regel vist i sammenheng med sceneforestillinga. Aktiv og god deltagelse i UKM gir flere ringvirkninger til ett distrikt og region. Dette fordi flere får utviklet kunnskap og erfaringer i organisering og produksjon, i tillegg til det kunstneriske. Denne utviklingen har UKM på fylkes- og landsnivå oppmuntret til lenge, slik at UKM kan bedre sin kvalitet på ungdommenes premisser og trender, og komme på nye ideer til utvikling av arrangementet. Vedlegg 5: Oversikt datoer for lokalmønstringene. Side 4

5 Fylkesnivå. I 1999 overtok Nord Trøndelag barne og ungdomsråd (NTBUR) ansvaret for gjennomføring av fylkesmønstringa. Tidligere hadde Hovedutvalg for kultur ansvaret. Barne og ungdomsrådet har arbeidsgiveransvar for en koordinator, 50 % stilling. Koordinatorens oppgave er å organisere, planlegge, kvalitetssikre påmelding, sikre god kunstnerisk kvalitet og gjennomføring av fylkesmønstringa på en profesjonell måte. Koordinatoren er også en støttefunksjon for kommunekontaktene, et bindeledd mellom UKM Norge og kommunene, og er ansvarlig for distribuering av materiell ut til kommunekontaktene. Fylkeskomite for UKM. Det oppnevnes en ny fylkeskomité annethvert år, i tråd med rullering av fylkesmønstring. De har det overordnede ansvaret for fylkesmønstringa. Fylkeskomiteen har i år hatt 2 møter på Frosta, fylkeskomiteen fungerer som er kontrollkomité og er med på å kvalitetssikre innholdet i fylkesmønstringa. Komiteen bestod i år av Johan Petter Skogseth (Frosta), Hallstein Lysberg (NTBUR), Ola Morten Teigen (Fylkestinget), Trine Haug (Frosta), Øyvind Kveli (NTBUR), Elin Bjørnstad(Frosta), og Line Nordkvelle (NTBUR). Lokalkomite Det oppnevnes også en ny lokalkomité annethvert år i tråd med rulleringa av fylkesmønstringa. Lokalkomiteen arbeider tett opp mot fylkeskoordinator. Ansvarsområdet: Planlegging av alt som har med det tekniske rundt UKM Fylkesmønstring som overnatting, matservering, rom oversikt, vakthold, vertsfolk / crew og lignende. Lokalkomiteen jobber selvstendig med innhenting av avtaler, engasjerer lokale lag og foreninger, skrive kontrakter og passer på at alle oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte. Lokalkomiteen i Frosta med Elin Bjørnstad i spissen, Side 5

6 gjorde en formidabel jobb, og sikret at den første fylkesmønstringa i Frosta kommune ble styrt trygt i havn. Sekretariat. Funksjonen fylles av styret i NTBUR. Deres ansvarsområde er praktiske oppgaver under selve fylkesmønstringa som f.eks: Bemanne sekretariatet ca. 12 timer i døgnet. Stålkontroll på alle deltagerlistene fra kommunene. Kontinuerlig oppdatering for å sikre riktig antall på overnattingsstedene i forhold til brannvakter er viktig. Dele ut kommunepakker med deltagerbånd, program og ordensregler. Oppdatere telefonlistene fra lederne. Være et service organ. Side 6

7 Generelt om fylkesmønstringa UKM Fylkesmønstring i Nord-Trøndelag er fylkets største kulturarrangement for barn og ungdom. Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd (NTBUR) har det formelle ansvaret for gjennomføring av fylkesmønstringa. I 2012 kunne hver kommune sende inntil 5 sceneinnslag, 3 filmer og 5 kunstverk, og maksimalt 30 ungdommer. Dette på grunn av kapasitet hos arranger, økonomi og fordi de som går videre skal kunne oppleve en reel forskjell på opplegget og kvaliteten på fylkesmønstringen. Økonomi /Grovoversikt fylkesmønstringa 2012: Totalbudsjett i 2012 (inkl. lønn): Kroner ,- Overføringer fra NTFK (inkl. lønn): Kroner ,- Kommunen betaler egenandel pr. deltager på kroner 500,- Kommunen betaler egenadel på transportutgifter på kroner 3500,- Vedlegg 2: Regsnkap med rapport for UKM 2012 Fakta for fylkesmønstringa 2012 på Frosta, mars Fylkesmønstringa foregikk fra fredag formiddag til søndag ettermiddag. Deltakere: Drøyt 400 deltakere, og ca 30 personer i crew, ca. 30 personer i stab/ arrangørgruppe, og 10 stk i nettredaksjon. I tillegg deltok 20 studenter fra multimedia studiet på HiNT. Transport: Transport til fylkesmønstringa ble organisert av fylkeskoordinator, slik at det ble satt opp busser som fraktet ungdommene fra alle kommunene. Brustad transport var ansvarlig transportør. Aldersgruppe på deltakere: år Scener: Det ble benyttet to scener. Kulturscenen var i kulturhuset Magnushallen, mens rockescenen var i skolens gymsal. Side 7

8 Antall sceneinnslag: 108 stk Antall kunstbidrag: 93 stk Rockescene: 2 konserter Produsent: Jomar Ertsgård Kulturscenen: 3 forestillinger Produsent: Gudmind Staberg Lyd og lys: Stiklestad lyd og lys. Andre aktiviteter: Det ble satt opp scene i den lokale coop butikken på Frosta. I tillegg ble det en seksjon med åpen scene på søndag mens workshoppene foregikk. Lørdag kveld ble det avholdt discotek på rockescenen, noe som ble en stor suksess. Logistikk: All aktivitet (med unntak av intimscenen på coop) foregikk på Frosta skole/ kulturhus. Dette er ett og samme bygg, noe som gjorde at logistikken for fylkesmønstringa ble mye enklere enn tidligere år. Alt under samme tak, ingen forflyttning, og alt var nært. Overnatting: Foregikk i klasserom. De større kommunene fikk egne klasserom, mens kommunene med færre deltakere fikk dele. Vakthold: Arrangørkommunen stilte med frivillige som tok seg av vakthold på hele bygget på kveld og natt. Mat: Egen catering bestilt av arrangørkommunen. Servering i skolens kantine. Side 8

9 Dokumentasjon Ungint stilte med nettredaksjon. De leverte artikler og videoreportasjer til ungint.no. I tillegg var Hypervisjon med sammen med studenter fra multimedialinja på HiNT og leverte streaming fra alle forestillingene. Jury Arrangørkommunen tok ansvaret med å oppnevne juryer for kunst, kulturscene, rockescene og film. Disse juryene ble ledet av juryformann Rune Haug. Lokalt crew Frosta stilte med ca 30 ungdommer som crew. De bidro med bæring/ rigging av scenene, konferansierer, scenecrew, servering og oppvartning til jury m.m., informasjon til deltakere, og andre praktiske oppgaver. Trine Haug var hovedansvarlig for crewet. Utveksling De siste årene har UKM i Nord-Trøndelag hatt et samarbeid med Krokom Kommune, og deres ungdomskulturråd. De har et arrangement som heter Spotlight, som arrangeres årlig. For å gi flere ungdommer mulighet til å vise seg fram på nye arenaer, så har UKM i Nord-Trøndelag mulighet til å ta ut to bidrag fra fylkesmønstringa som får være med å vise seg fram under Spotlight. Det samme kan arrangørene av Spotlight gjøre, og sende sine to bidrag til fylkesmønstringa. Dette har blitt en fin tradisjon, som ungdommene fra Nord-Trøndelag som blir sendt til Krokom, setter stor pris på. Dette er et av tiltakene som kom på plass i kjølvannet av interreg-prosjektet Rondell. Side 9

10 Oppsummering av fylkesmønstringa 2012 i Nord-Trøndelag Fylkesmønstringa 2012 var første året Frosta sto som arrangør. I tillegg var det ny UKM koordinator på fylkesnivå, noe som gjorde at det var mange nye personer inne i arrangementet. Det ble jobbet meget godt i den lokale arbeidsgruppa på Frosta, noe som gjorde at koordineringsjobben på fylkesnivået ble enkel. En stor honnør rettes til Elin Bjørnstad, som dro hovedlasset i arrangørkommunen. Noe som ble svært godt mottatt både fra arrangører og deltakere, var muligheten til å ha hele mønstringa under samme tak. Frosta skole og kulturhus var som skapt for å arrangere UKM fylkesmønstring. Det var kort veg til alt, enten det var frokost, soverom, scener eller dusj og toalett. Været var den største utfordringa for fylkesmønstringa Fredag morgen da bussene skulle hente deltakerne rundt om i kommunene, var vegene til Lierne og Meråker, samt deler av Stjørdal stengt på grunn av ras og store vannmengder. Dette førte til en del forsinkelser i transporten, og at det måtte leies inn ekstra buss for deltakerne fra Lierne etter som de måtte kjøres en alternativ rute for å komme seg til Frosta. Men alle kom fram i løpet av fredagen. Scenene fungerte meget bra, og det var stor stemning under alle forestillingene. Jomar Ertsgård og Gudmund Staberg leverte som vanlig varene som produsenter, og sørget for at alle deltakere var trygge når de var på scenen både på tekniske prøver og under forestilling. Innsatsen til Stiklestad lyd og lys gjorde også at hele den sceniske biten fikk en profesjonell ramme. De lokale ungdommene i crewet gjorde en strålende innsats under hele mønstringa. Trine Haug som koordinerte alle ungdommene hadde god Side 10

11 kontroll, og dukket det opp utfordringer eller oppgaver, fant hun fort ledige ungdommer som raskt tok jobben på strak arm. Rammen for kunstutstillinga var også meget fin. Lokalene utstillinga ble holdt i var i glassgangen i 3. etasje på skolen. Der kunne deltakerne og publikum se på utstillinga i lyse og trivelige omgivelser, med panoramautsikt over Trondheimsfjorden. Det var god deltakelse på workshoppene på lørdag. En del mindre på søndag. Noe av grunnen til det kan være at lørdagsnatt ble det endret fra vinter til sommertid, og ungdommene mistet en time med søvn (i tillegg til at det for mange ikke ble mange timene i utgangspunktet). Det skal også sees på om workshoppene skal legges enda mer opp mot å gi faglig påfyll for deltakerne. For å dokumentere innslagene, og all den andre aktiviteten som foregikk på mønstringa, hadde Ungint ansvaret for tekst og foto som ble publisert på nett. Hypervisjon hadde i samarbeid med multimedialinja på HiNT, ansvaret for å ta opp, og streame sceneforestillingene. Resultatet ble meget bra. Gode artikler som viser bredden på mønstringa, og en flerkameraproduksjon som ligger tilgjengelig på nett, slik at deltakerne, og andre interesserte kan se innslagene i etterkant. Som en del av samarbeidet mellom UKM i Nord-Trøndelag og Spotlight i Krokom, så kom det bandet Pure Faith og duoen Sanna og Erika fra Krokom og deltok under fylkesmønstringa. To flotte bidrag som ble satt stor pris på av det norske publikumet. De svenske gjestene var til stede under hele helga, og spilte på hver sin scene på lørdag under forestillingene. Eneste forskjellen på gjestene og de norske deltakerne var at gjestene ikke ble vurdert av juryen. Side 11

12 Det ble avholdt evalueringer med lagene som hadde oppgaver under mønstringa, styret i NTBUR, og gruppa med hovedansvar for arrangementet, samt mottatt muntlige tilbakemeldinger fra reiselederne og en god del ungdommer fra kommunene. Det var stort sett bare positive tilbakemeldinger fra alle. Det var kun korrigeringer og ting av bagatellmessig karakter som ble tatt opp som ting som bør endres til neste år. Frosta er også arrangør for fylkesmønstringa i 2013, og vi ser fram mot å komme tilbake for å arrangere en ny flott mønstring for ungdommene i Nord-Trøndelag! Vedlegg 3: Program for fylkesmønstringa. UKM-Festivalen UKM-Festivalen ble arrangert på tradisjonelt vis i Trondheim juni. Nord-Trøndelag stillte i år med en forholdsvis liten gruppe på 19 personer (17 ungdommer, og 2 ledere), fordelt fra hele fylket. Ungdommene leverte flotte prestasjoner, var gode ambassadører, og gav et solid inntrykk av mangfoldet innenfor kulturen som finnes i Nord- Trøndelag. Deltakelse på workshoper, forestillinger, og bading i Pirbadet var noe av det dagene ble fylt med. Overnatting foregikk i Trondheim spektrum. Vedlegg 4: Deltakerliste UKM-Festivalen Steinkjer For UKM i Nord-Trøndelag Øyvind Kveli Side 12

13 Vedlegg: Vedlegg 1: Oversikt over kommunekontakter 2012 Kommune Flatanger Fosnes Frosta Grong Høylandet Leksvik Levanger Lierne Leka Meråker Inderøy Namdalseid Namsskogan Namsos Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Vikna Kontakt Kari Imsgard Ann Evy Duun Elin Bjørnstad Trond Martin Sæterhaug Geir Ove Brøndbo Rune Sandø Eva Gun Eide Øystein Moholt Venke Thorsen Knut Dolva Bodil Alstad Vivian Martinsen Odd Bakken Tor Moltu Øyvind Nordstrand Tone Lian Anne Bjørg Evensen Kristin Østgård Bjørn Gunnar Ericson Heidi Beitland Sven-Øyvind Bern Vibeke Skei Bjerkan Trine Kvalø Side 13

14 Vedlegg 2: Regnskap med rapport: Note: Regnskapet 2012 er for 14 måneder, og ikke 12 etter som budsjettåret tidligere gikk fra oktober oktober, men varte fram til desember ifm. overflytting til fylkeskommunalt system Derfor vises et merforbruk når det gjelder post 5000 lønn. Side 14

15 Side 15

16 Side 16 Årsrapport UKM i Nord-Trøndelag 2012

17 Vedlegg 3: Program Fylkesmønstringa Fredag 23. mars Innsjekking Frosta skole Teknisk prøve 1 Kulturscenen 1 Magnushallen Teknisk prøve 2 Rockescenen 1 Gymsalen Middag Kantina Teknisk prøve Kunstutstilling Glassgangen 3. etg Forestilling 1 Kulturscenen 1 Magnushallen Kveldsmat Kantina Forestilling 2 Rockescenen 1 Gymsalen Ledermøte Personal rom Ro og fred på rommene og i gangene Ansvarlige ledere God natt og sov godt. Alle inne på rommene Klasserom Lørdag 24. mars Frokost Kantina Jury gjennomgang Kunstutstilling Glassgangen Teknisk prøve Video Magnushallen Teknisk prøve 3 Rockescenen 2 Gymsalen Teknisk prøve 4 Kulturscenen 2 Magnushallen Workshop Diverse Intimscene i sentrum Coop-cafe Åpning kunstutstilling Glassgangen Lunsj Kantina Videoforestilling Magnushallen Forestilling 3 Kulturscenen 2 Magnushallen Middag Kantina Forestilling 4 Rockescenen 2 Gymsalen Diskotek Gymsalen Ro og fred i gangene og på rommene Ansvarlige ledere God natt og sov godt! Alle inne på rommene Klasserom Søndag 25. mars Frokost Kantina/ Klasserom Teknisk prøve 5 Kulturscenen 3 Magnushallen Workshop Diverse Lunsj Kantina Forestilling 5 Kulturscenen 3 Magnushallen Utsjekking av rom Klasserom Avreise bussene. Vel hjem! Skolen Side 17

18 Vedlegg 4:Deltakere UKM-Festivalen Navn Deltakere Alder Kommune Block Ove Anders Kværnø, år Overhalla Even Opdal, Martin Nordahl Bjørnes, Ole Thomas Christensen, Morten Lidbom Carina Carine Lie 15 år Namdalseid Daria Osipova Daria Osipova 16 år Frosta Marina Marina Wiggen 15 år Snåsa Iver R Iver R Tronstad 17 år Levanger Tronstad Banjo Daniel Arntzen, 18 år Frosta Produksjon Tor Aslak Folden Film-teamet Tiril Franciska Lysvand, 17 år Leksvik fra Læksvika Christina Svanem Rolitrø Sunniva Tønne Sunniva Tønne 16 år Namsskogan Gislaug Gislaug Østerås Sandberg 16 år Levanger Pranvera Pranvera Ramadani 15 år Grong Ramadani Margrete Spillum Margrete Spillum 14 år Namsos Side 18

19 Vedlegg 5: Datooversikt over lokalmønstringene 2012: Frosta, Namsskogan, Levanger Frosta Stjørdal Verran, Leksvik, Inderøy, Snåsa Nærøy Høylandet Flatanger, Lierne/Røyrvik, Namsos, Overhalla, Namdalseid Steinkjer, Grong, Leka, Meråker Verdal Vikna Side 19

20 Side 20 Årsrapport UKM i Nord-Trøndelag 2012

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

RAPPORT UNGDOMSKONFERANSEN 2010

RAPPORT UNGDOMSKONFERANSEN 2010 RAPPORT UNGDOMSKONFERANSEN 2010 UNGDOMSKONFERANSEN 2010... 2 Bakgrunn... 2 De som står bak... 3 Deltakere... 3 Representasjon:... 4 GJENNOMFØRING... 4 Sekretariatet / Styret i NTBUR... 4 Nettredaksjonen:...

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34.

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34. Parkinson Nr. 2. juli 2010 årgang 10 Vinn en reise for 2 til New York side 34. bladet Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33 God sommer MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO LEVANGER KOMMUNE Evalueringsrapport Tema: HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO Innholdsfortegnelse Sammendrag- anbefalinger 3 1. Bakgrunn, mål og mandat 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Mål for prosjektfasen

Detaljer

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok.

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 48 artikler Nyhetsklipp Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Matfestival og Frostadag Frostingen 15.03.2012 14:13 4 Frostingen

Detaljer

Evaluering av Biblioteksvar

Evaluering av Biblioteksvar Evaluering av Biblioteksvar Deichmanske bibliotek 10.11.2011 Ansvarlig: Jonas Svartberg Arntzen Saksbehandlet av Vidar Krumins 1. Innledning... 3 1.1. Målsetting for rapporten... 3 1.2. Historikk... 3

Detaljer

FESTIVALRAPPORT 2011.

FESTIVALRAPPORT 2011. FESTIVALRAPPORT 2011. Utarbeidet høsten 2011. Festivalen gjennomført 11. til 14. august. 1 Innledning. Det ble i 2009 vedtatt på årsmøtet til Langesund Fiskefestival å starte et eget arbeidsutvalg som

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Parkinson. bladet. Langs Rallarvegen med Parkinson i bagasjen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 3. okt 2010 årgang 10

Parkinson. bladet. Langs Rallarvegen med Parkinson i bagasjen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 3. okt 2010 årgang 10 Parkinson Nr. 3. okt 2010 årgang 10 bladet Langs Rallarvegen med Parkinson i bagasjen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 3. okt Innhold

Detaljer

Fellesnemndas medlemmer (5)

Fellesnemndas medlemmer (5) Fellesnemndas medlemmer (5) I Kommunen vår har vi gjennom hele 2006 gitt en kort presentasjon av fellesnemndas medlemmer. Våre spørsmål til representantene var: Navn; Yrke; Politisk parti; Politisk erfaring;

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Forord Foretakets årsberetning er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale

Detaljer