Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

2 Bakgrunn for ungdommens kulturmønstring. Norsk kulturråd tok i 1987 initiativet til Ungdommens kulturmønstring. Prosjektet UKM var kulturrådets satsning på barne og ungdomskultur. Rådet ønsket at prosjektet skulle gi signal om høyere prioritering av barne - og ungdomskultur, og på sikt gi ringvirkninger for fylkene og kommunen rundt i landet. De første landsmønstringene hadde tema musikk det første året. Senere var tema scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, film og foto. I 1990 valgte de temaet kultur på tvers. Den ideen var grunnlaget for at vi i dag har tverrkulturelle mønstringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Siden 1991 har den årlige landsmønstringen vært i Trondheim og det nasjonale sekretariatet, UKM Norge, holder også til der. Ungdommens kulturmønstring. Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år. UKM er inndelt i tre nivåer: Kommune -, fylkes og landsnivå. De kommunale mønstringene arrangeres tradisjonelt gjennom kommunenes kulturadministrasjon, men vi ser i enkelte kommuner at ungdommene selv får mer innflytelse på organisering og gjennomføring av mønstringa. Kommunemønstringene blir vanligvis arrangert i januar og februar. Til fylkesmønstringa i Nord-Trøndelag plukkes det ut mellom deltagere fra hver kommune, i ulike sjangere. Fylkesmønstringa varer ei hel helg, og arrangeres tradisjonelt i løpet av mars/april. I Nord-Trøndelag samles ca. 500 deltagere, ledsagere og arrangører til ei opplevelsesrik helg. Side 2

3 UKM-Festivalen er øverste nivå av UKM. Opp til 30 deltagere fra hvert fylke deltar på festivalen som arrangeres hvert år i Trondheim i slutten av juni. Alle kan delta i UKM når det gjelder uttrykksform. Enten du synger, tegner, skriver dikt, spiller klarinett, lager kniver, spiller teater, danser, kokkelerer eller lager hjemmesider. Nyskaping og nytenking verdsettes, samtidig er det positivt at barn og unge viderefører mer tradisjonelle uttrykksformer. UKM er ingen konkurranse. Det kåres ingen vinnere selv om noen går videre. Premien for de som går videre er å få opptre på en enda større og mer profesjonelt arrangert mønstring. I tillegg får de som går videre også muligheten til å treffe likesinnede fra hele landet. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt, geografi og kvalitet. Men først og fremst skal de utvalgte deltagerne speile bredden i de lokale mønstringene både i uttrykk og alder. Du kan også delta i UKM som konferansier, nettredaksjon, eller scenetekniker. Lokalnivå Alle fylkets kommuner (23 stk) arrangerte Ungdommens kulturmønstring i Noen av kommunene kan ha ulike former for samarbeid i forbindelse med lokalmønstringene. Samarbeidet kan bestå i å arrangere lokalmønstring med nabo kommunen eller bytte tjenester som f.eks i forbindelse med juryarbeidet. Hver enkelt kommune tilpasser arrangementet etter egne behov og ønsker. I år hadde Røyrvik og Lierne felles lokalmønstring i Røyrvik. Stjørdal hadde lokalmønstring sammen med Malvik kommune fra Sør- Trøndelag, mønstringa ble arrangert i Stjørdal. Side 3

4 Ungdommens deltagelse i UKM i Nord Trøndelag har vært stabil over flere år, og Nord Trøndelag ligger på toppen når det gjelder deltagelse i forhold til innbyggere. UKM blomstrer fremdeles i Nord-Trøndelag. Dette kan ha mange årsaker, men dyktige kommunekontakter og gode tradisjoner på gjennomføring av kommunemønstringer kan nevnes som sentrale årsaker. Vedlegg 1: Oversikt kommunekontakter. Arrangementene spenner vidt og er tilpasset hver enkelt kommune, enkelte gjennomfører lokalmønstringen på en dag i skoletida mens andre leier kommunens kulturhus og gjennomfører flere forestillinger i løpet av ei hel helg. Alle kommuner har egne kunstutstillinger og flere og flere velger å sette opp denne utstillinga i forkant av sceneforestillinga. Videoinnslagene blir som regel vist i sammenheng med sceneforestillinga. Aktiv og god deltagelse i UKM gir flere ringvirkninger til ett distrikt og region. Dette fordi flere får utviklet kunnskap og erfaringer i organisering og produksjon, i tillegg til det kunstneriske. Denne utviklingen har UKM på fylkes- og landsnivå oppmuntret til lenge, slik at UKM kan bedre sin kvalitet på ungdommenes premisser og trender, og komme på nye ideer til utvikling av arrangementet. Vedlegg 5: Oversikt datoer for lokalmønstringene. Side 4

5 Fylkesnivå. I 1999 overtok Nord Trøndelag barne og ungdomsråd (NTBUR) ansvaret for gjennomføring av fylkesmønstringa. Tidligere hadde Hovedutvalg for kultur ansvaret. Barne og ungdomsrådet har arbeidsgiveransvar for en koordinator, 50 % stilling. Koordinatorens oppgave er å organisere, planlegge, kvalitetssikre påmelding, sikre god kunstnerisk kvalitet og gjennomføring av fylkesmønstringa på en profesjonell måte. Koordinatoren er også en støttefunksjon for kommunekontaktene, et bindeledd mellom UKM Norge og kommunene, og er ansvarlig for distribuering av materiell ut til kommunekontaktene. Fylkeskomite for UKM. Det oppnevnes en ny fylkeskomité annethvert år, i tråd med rullering av fylkesmønstring. De har det overordnede ansvaret for fylkesmønstringa. Fylkeskomiteen har i år hatt 2 møter på Frosta, fylkeskomiteen fungerer som er kontrollkomité og er med på å kvalitetssikre innholdet i fylkesmønstringa. Komiteen bestod i år av Johan Petter Skogseth (Frosta), Hallstein Lysberg (NTBUR), Ola Morten Teigen (Fylkestinget), Trine Haug (Frosta), Øyvind Kveli (NTBUR), Elin Bjørnstad(Frosta), og Line Nordkvelle (NTBUR). Lokalkomite Det oppnevnes også en ny lokalkomité annethvert år i tråd med rulleringa av fylkesmønstringa. Lokalkomiteen arbeider tett opp mot fylkeskoordinator. Ansvarsområdet: Planlegging av alt som har med det tekniske rundt UKM Fylkesmønstring som overnatting, matservering, rom oversikt, vakthold, vertsfolk / crew og lignende. Lokalkomiteen jobber selvstendig med innhenting av avtaler, engasjerer lokale lag og foreninger, skrive kontrakter og passer på at alle oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte. Lokalkomiteen i Frosta med Elin Bjørnstad i spissen, Side 5

6 gjorde en formidabel jobb, og sikret at den første fylkesmønstringa i Frosta kommune ble styrt trygt i havn. Sekretariat. Funksjonen fylles av styret i NTBUR. Deres ansvarsområde er praktiske oppgaver under selve fylkesmønstringa som f.eks: Bemanne sekretariatet ca. 12 timer i døgnet. Stålkontroll på alle deltagerlistene fra kommunene. Kontinuerlig oppdatering for å sikre riktig antall på overnattingsstedene i forhold til brannvakter er viktig. Dele ut kommunepakker med deltagerbånd, program og ordensregler. Oppdatere telefonlistene fra lederne. Være et service organ. Side 6

7 Generelt om fylkesmønstringa UKM Fylkesmønstring i Nord-Trøndelag er fylkets største kulturarrangement for barn og ungdom. Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd (NTBUR) har det formelle ansvaret for gjennomføring av fylkesmønstringa. I 2012 kunne hver kommune sende inntil 5 sceneinnslag, 3 filmer og 5 kunstverk, og maksimalt 30 ungdommer. Dette på grunn av kapasitet hos arranger, økonomi og fordi de som går videre skal kunne oppleve en reel forskjell på opplegget og kvaliteten på fylkesmønstringen. Økonomi /Grovoversikt fylkesmønstringa 2012: Totalbudsjett i 2012 (inkl. lønn): Kroner ,- Overføringer fra NTFK (inkl. lønn): Kroner ,- Kommunen betaler egenandel pr. deltager på kroner 500,- Kommunen betaler egenadel på transportutgifter på kroner 3500,- Vedlegg 2: Regsnkap med rapport for UKM 2012 Fakta for fylkesmønstringa 2012 på Frosta, mars Fylkesmønstringa foregikk fra fredag formiddag til søndag ettermiddag. Deltakere: Drøyt 400 deltakere, og ca 30 personer i crew, ca. 30 personer i stab/ arrangørgruppe, og 10 stk i nettredaksjon. I tillegg deltok 20 studenter fra multimedia studiet på HiNT. Transport: Transport til fylkesmønstringa ble organisert av fylkeskoordinator, slik at det ble satt opp busser som fraktet ungdommene fra alle kommunene. Brustad transport var ansvarlig transportør. Aldersgruppe på deltakere: år Scener: Det ble benyttet to scener. Kulturscenen var i kulturhuset Magnushallen, mens rockescenen var i skolens gymsal. Side 7

8 Antall sceneinnslag: 108 stk Antall kunstbidrag: 93 stk Rockescene: 2 konserter Produsent: Jomar Ertsgård Kulturscenen: 3 forestillinger Produsent: Gudmind Staberg Lyd og lys: Stiklestad lyd og lys. Andre aktiviteter: Det ble satt opp scene i den lokale coop butikken på Frosta. I tillegg ble det en seksjon med åpen scene på søndag mens workshoppene foregikk. Lørdag kveld ble det avholdt discotek på rockescenen, noe som ble en stor suksess. Logistikk: All aktivitet (med unntak av intimscenen på coop) foregikk på Frosta skole/ kulturhus. Dette er ett og samme bygg, noe som gjorde at logistikken for fylkesmønstringa ble mye enklere enn tidligere år. Alt under samme tak, ingen forflyttning, og alt var nært. Overnatting: Foregikk i klasserom. De større kommunene fikk egne klasserom, mens kommunene med færre deltakere fikk dele. Vakthold: Arrangørkommunen stilte med frivillige som tok seg av vakthold på hele bygget på kveld og natt. Mat: Egen catering bestilt av arrangørkommunen. Servering i skolens kantine. Side 8

9 Dokumentasjon Ungint stilte med nettredaksjon. De leverte artikler og videoreportasjer til ungint.no. I tillegg var Hypervisjon med sammen med studenter fra multimedialinja på HiNT og leverte streaming fra alle forestillingene. Jury Arrangørkommunen tok ansvaret med å oppnevne juryer for kunst, kulturscene, rockescene og film. Disse juryene ble ledet av juryformann Rune Haug. Lokalt crew Frosta stilte med ca 30 ungdommer som crew. De bidro med bæring/ rigging av scenene, konferansierer, scenecrew, servering og oppvartning til jury m.m., informasjon til deltakere, og andre praktiske oppgaver. Trine Haug var hovedansvarlig for crewet. Utveksling De siste årene har UKM i Nord-Trøndelag hatt et samarbeid med Krokom Kommune, og deres ungdomskulturråd. De har et arrangement som heter Spotlight, som arrangeres årlig. For å gi flere ungdommer mulighet til å vise seg fram på nye arenaer, så har UKM i Nord-Trøndelag mulighet til å ta ut to bidrag fra fylkesmønstringa som får være med å vise seg fram under Spotlight. Det samme kan arrangørene av Spotlight gjøre, og sende sine to bidrag til fylkesmønstringa. Dette har blitt en fin tradisjon, som ungdommene fra Nord-Trøndelag som blir sendt til Krokom, setter stor pris på. Dette er et av tiltakene som kom på plass i kjølvannet av interreg-prosjektet Rondell. Side 9

10 Oppsummering av fylkesmønstringa 2012 i Nord-Trøndelag Fylkesmønstringa 2012 var første året Frosta sto som arrangør. I tillegg var det ny UKM koordinator på fylkesnivå, noe som gjorde at det var mange nye personer inne i arrangementet. Det ble jobbet meget godt i den lokale arbeidsgruppa på Frosta, noe som gjorde at koordineringsjobben på fylkesnivået ble enkel. En stor honnør rettes til Elin Bjørnstad, som dro hovedlasset i arrangørkommunen. Noe som ble svært godt mottatt både fra arrangører og deltakere, var muligheten til å ha hele mønstringa under samme tak. Frosta skole og kulturhus var som skapt for å arrangere UKM fylkesmønstring. Det var kort veg til alt, enten det var frokost, soverom, scener eller dusj og toalett. Været var den største utfordringa for fylkesmønstringa Fredag morgen da bussene skulle hente deltakerne rundt om i kommunene, var vegene til Lierne og Meråker, samt deler av Stjørdal stengt på grunn av ras og store vannmengder. Dette førte til en del forsinkelser i transporten, og at det måtte leies inn ekstra buss for deltakerne fra Lierne etter som de måtte kjøres en alternativ rute for å komme seg til Frosta. Men alle kom fram i løpet av fredagen. Scenene fungerte meget bra, og det var stor stemning under alle forestillingene. Jomar Ertsgård og Gudmund Staberg leverte som vanlig varene som produsenter, og sørget for at alle deltakere var trygge når de var på scenen både på tekniske prøver og under forestilling. Innsatsen til Stiklestad lyd og lys gjorde også at hele den sceniske biten fikk en profesjonell ramme. De lokale ungdommene i crewet gjorde en strålende innsats under hele mønstringa. Trine Haug som koordinerte alle ungdommene hadde god Side 10

11 kontroll, og dukket det opp utfordringer eller oppgaver, fant hun fort ledige ungdommer som raskt tok jobben på strak arm. Rammen for kunstutstillinga var også meget fin. Lokalene utstillinga ble holdt i var i glassgangen i 3. etasje på skolen. Der kunne deltakerne og publikum se på utstillinga i lyse og trivelige omgivelser, med panoramautsikt over Trondheimsfjorden. Det var god deltakelse på workshoppene på lørdag. En del mindre på søndag. Noe av grunnen til det kan være at lørdagsnatt ble det endret fra vinter til sommertid, og ungdommene mistet en time med søvn (i tillegg til at det for mange ikke ble mange timene i utgangspunktet). Det skal også sees på om workshoppene skal legges enda mer opp mot å gi faglig påfyll for deltakerne. For å dokumentere innslagene, og all den andre aktiviteten som foregikk på mønstringa, hadde Ungint ansvaret for tekst og foto som ble publisert på nett. Hypervisjon hadde i samarbeid med multimedialinja på HiNT, ansvaret for å ta opp, og streame sceneforestillingene. Resultatet ble meget bra. Gode artikler som viser bredden på mønstringa, og en flerkameraproduksjon som ligger tilgjengelig på nett, slik at deltakerne, og andre interesserte kan se innslagene i etterkant. Som en del av samarbeidet mellom UKM i Nord-Trøndelag og Spotlight i Krokom, så kom det bandet Pure Faith og duoen Sanna og Erika fra Krokom og deltok under fylkesmønstringa. To flotte bidrag som ble satt stor pris på av det norske publikumet. De svenske gjestene var til stede under hele helga, og spilte på hver sin scene på lørdag under forestillingene. Eneste forskjellen på gjestene og de norske deltakerne var at gjestene ikke ble vurdert av juryen. Side 11

12 Det ble avholdt evalueringer med lagene som hadde oppgaver under mønstringa, styret i NTBUR, og gruppa med hovedansvar for arrangementet, samt mottatt muntlige tilbakemeldinger fra reiselederne og en god del ungdommer fra kommunene. Det var stort sett bare positive tilbakemeldinger fra alle. Det var kun korrigeringer og ting av bagatellmessig karakter som ble tatt opp som ting som bør endres til neste år. Frosta er også arrangør for fylkesmønstringa i 2013, og vi ser fram mot å komme tilbake for å arrangere en ny flott mønstring for ungdommene i Nord-Trøndelag! Vedlegg 3: Program for fylkesmønstringa. UKM-Festivalen UKM-Festivalen ble arrangert på tradisjonelt vis i Trondheim juni. Nord-Trøndelag stillte i år med en forholdsvis liten gruppe på 19 personer (17 ungdommer, og 2 ledere), fordelt fra hele fylket. Ungdommene leverte flotte prestasjoner, var gode ambassadører, og gav et solid inntrykk av mangfoldet innenfor kulturen som finnes i Nord- Trøndelag. Deltakelse på workshoper, forestillinger, og bading i Pirbadet var noe av det dagene ble fylt med. Overnatting foregikk i Trondheim spektrum. Vedlegg 4: Deltakerliste UKM-Festivalen Steinkjer For UKM i Nord-Trøndelag Øyvind Kveli Side 12

13 Vedlegg: Vedlegg 1: Oversikt over kommunekontakter 2012 Kommune Flatanger Fosnes Frosta Grong Høylandet Leksvik Levanger Lierne Leka Meråker Inderøy Namdalseid Namsskogan Namsos Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Vikna Kontakt Kari Imsgard Ann Evy Duun Elin Bjørnstad Trond Martin Sæterhaug Geir Ove Brøndbo Rune Sandø Eva Gun Eide Øystein Moholt Venke Thorsen Knut Dolva Bodil Alstad Vivian Martinsen Odd Bakken Tor Moltu Øyvind Nordstrand Tone Lian Anne Bjørg Evensen Kristin Østgård Bjørn Gunnar Ericson Heidi Beitland Sven-Øyvind Bern Vibeke Skei Bjerkan Trine Kvalø Side 13

14 Vedlegg 2: Regnskap med rapport: Note: Regnskapet 2012 er for 14 måneder, og ikke 12 etter som budsjettåret tidligere gikk fra oktober oktober, men varte fram til desember ifm. overflytting til fylkeskommunalt system Derfor vises et merforbruk når det gjelder post 5000 lønn. Side 14

15 Side 15

16 Side 16 Årsrapport UKM i Nord-Trøndelag 2012

17 Vedlegg 3: Program Fylkesmønstringa Fredag 23. mars Innsjekking Frosta skole Teknisk prøve 1 Kulturscenen 1 Magnushallen Teknisk prøve 2 Rockescenen 1 Gymsalen Middag Kantina Teknisk prøve Kunstutstilling Glassgangen 3. etg Forestilling 1 Kulturscenen 1 Magnushallen Kveldsmat Kantina Forestilling 2 Rockescenen 1 Gymsalen Ledermøte Personal rom Ro og fred på rommene og i gangene Ansvarlige ledere God natt og sov godt. Alle inne på rommene Klasserom Lørdag 24. mars Frokost Kantina Jury gjennomgang Kunstutstilling Glassgangen Teknisk prøve Video Magnushallen Teknisk prøve 3 Rockescenen 2 Gymsalen Teknisk prøve 4 Kulturscenen 2 Magnushallen Workshop Diverse Intimscene i sentrum Coop-cafe Åpning kunstutstilling Glassgangen Lunsj Kantina Videoforestilling Magnushallen Forestilling 3 Kulturscenen 2 Magnushallen Middag Kantina Forestilling 4 Rockescenen 2 Gymsalen Diskotek Gymsalen Ro og fred i gangene og på rommene Ansvarlige ledere God natt og sov godt! Alle inne på rommene Klasserom Søndag 25. mars Frokost Kantina/ Klasserom Teknisk prøve 5 Kulturscenen 3 Magnushallen Workshop Diverse Lunsj Kantina Forestilling 5 Kulturscenen 3 Magnushallen Utsjekking av rom Klasserom Avreise bussene. Vel hjem! Skolen Side 17

18 Vedlegg 4:Deltakere UKM-Festivalen Navn Deltakere Alder Kommune Block Ove Anders Kværnø, år Overhalla Even Opdal, Martin Nordahl Bjørnes, Ole Thomas Christensen, Morten Lidbom Carina Carine Lie 15 år Namdalseid Daria Osipova Daria Osipova 16 år Frosta Marina Marina Wiggen 15 år Snåsa Iver R Iver R Tronstad 17 år Levanger Tronstad Banjo Daniel Arntzen, 18 år Frosta Produksjon Tor Aslak Folden Film-teamet Tiril Franciska Lysvand, 17 år Leksvik fra Læksvika Christina Svanem Rolitrø Sunniva Tønne Sunniva Tønne 16 år Namsskogan Gislaug Gislaug Østerås Sandberg 16 år Levanger Pranvera Pranvera Ramadani 15 år Grong Ramadani Margrete Spillum Margrete Spillum 14 år Namsos Side 18

19 Vedlegg 5: Datooversikt over lokalmønstringene 2012: Frosta, Namsskogan, Levanger Frosta Stjørdal Verran, Leksvik, Inderøy, Snåsa Nærøy Høylandet Flatanger, Lierne/Røyrvik, Namsos, Overhalla, Namdalseid Steinkjer, Grong, Leka, Meråker Verdal Vikna Side 19

20 Side 20 Årsrapport UKM i Nord-Trøndelag 2012

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

RAPPORT 2010 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2010 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2010 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORD-TRØNDELAG Sigrid Skaftesmo fra Nærøy sang An Angel UKM / Nord Trøndelag barne - og ungdomsråd 1 KAP.1. MÅL MED RAPPORTEN....3 KAP 2. HVA ER UKM?...4 BAKGRUNN

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013 Side 1 Fylkesmønstring 2014 Infohefte nr. 1 Oppdatert 14.10.2013 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post: moreogromsdal@musikk.no. Besøksadresse: Sandvegen

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag E-forum 12.4.13 Fylket og prosent kommuner i drift Steinkjer Verran (Inderøy) Lierne Grong Høylandet Namsskogan Snåsa Røyrvik Plo-tjenesten - fastleger Kommuner PLO.mld.

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2015 - kommunene Reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. 4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Evaluering av Landsmønstringen 2005

Evaluering av Landsmønstringen 2005 Evaluering av Landsmønstringen 2005 Landsmønstringen 2005 ble avholdt 19. til 22. mai. Heftet inneholder en oppsummering av de innsendte evalueringsskjemaene fra deltakere og ledere, med kommentarer fra

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Matrikkelen diverse problemstillinger. Geodatamøtet Olav Jenssen

Matrikkelen diverse problemstillinger. Geodatamøtet Olav Jenssen Matrikkelen diverse problemstillinger Geodatamøtet 2014-09-18 Olav Jenssen Stikkord Ny forskrift om utlevering Ny standard for bygningstyper Bygningspunkt i FKB Kvalitet i matrikkelen Vegadressering Ny

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Steinkjer 31.10.2014 Til Valgte utsendinger til Senterpartiet i Nord-Trøndelag sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2015 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Tlf: 74 60 00 60 Faks: 74 60

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

UKM fylkesfestivalen - Arctic Art Impuls 2015

UKM fylkesfestivalen - Arctic Art Impuls 2015 1 Fylkesfestivalen for Troms Finnsnes 17.-19. april 2015 UKM fylkesfestivalen - Arctic Art Impuls 2015 Velkommen til fylkesfestivalen for UKM i Troms. I år kan vi ønske velkommen til deltakere fra nesten

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

UKM KICK OFF konsert

UKM KICK OFF konsert Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med å lage: UKM KICK OFF konsert 26.- 27. November 2016 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt Satsing

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010 Velkommen til Nittedal Youth Camp 19. 21. mars 2010 1 Youth Camp Nittedal er en aktivitetshelg for ungdom i alderen 13-18 år. Alle kan melde seg på, så ta kontakt med din lokale forening/kommune/fritidsklubb/skolekorps/

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

Kjennskap til UKM (forkortelsen)

Kjennskap til UKM (forkortelsen) Kjennskap til UKM (forkortelsen) Vet du hva forkortelsen UKM står for? Ja, Ungdommens Kulturmønstring 63 Ja, annet Kjennskapen til hva UKM står for (uhjulpet) øker jo mindre området respondenten bor i

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Innhold: Rørvik skole teknisk info Kulturkontakten VRIMMEL 2011 Elevarrangør VRIMMEL 2014 Rørvik skole, Vikna kommune 1-10 skole, fordelt

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG TEVLINGSREGLEMENT KULTURMØNSTRING Revidert 09 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Regel og retningslinjer for kulturmønstring i NBU Mål med mønstringa: Målet med kulturmønstringa er i hovedsak å vise frem allsidighet,

Detaljer

Transporttjenesten funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Transporttjenesten funksjonshemmede i Nord-Trøndelag Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag 1. Formål Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT - ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord~Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming

Detaljer

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland PROSJEKTBESKRIVELSE Arrangør: Målgruppe: Kontaktperson: Filmverkstedet i Oppland ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland Innhold 1. Om Filmverkstedet i Oppland 2. Om

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.20 Analyser og statistikk, er datagrunnlaget godt nok? v/nibio 11.00 Pause 11.10

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Til Miljøverndepartementet 15.desember 2010 Via sekretariatet for Rovviltnemnda i region 6, Fylkesmannen

Detaljer

Evaluering av Landsmønstringen 2007

Evaluering av Landsmønstringen 2007 Evaluering av Landsmønstringen 2007 Landsmønstringen 2007 ble avholdt 7. til 10. juni i Trondheim. Heftet inneholder en oppsummering av de innsendte evalueringsskjemaene fra deltakere, referansegruppa

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Nord -Trøndelag Forum for Næringsutvikling. Årsmøtet

Nord -Trøndelag Forum for Næringsutvikling. Årsmøtet Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/04843-72 Jorunn Braseth 25.03.2014 Årsmøtet 19.3.2014. Referat fra Årsmøtet ble holdt på Zanzibar Inn, Lauvsnes 19.3.2014 kl 17.00 18.30. Det deltok

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Evaluering av Landsmønstringen 2006

Evaluering av Landsmønstringen 2006 Evaluering av Landsmønstringen 2006 Landsmønstringen 2006 ble avholdt 25. til 28. mai i Trondheim. Mønstringen markerte også UKMs 20-års jubileum, bl.a. med en jubileumskonsert. Heftet inneholder en oppsummering

Detaljer

Til eierkommunene ved rådmenn

Til eierkommunene ved rådmenn Til eierkommunene ved rådmenn Kopi: KomRev ved Tone Røttesmo, styremedlemmer, ordfører representantskap, Gaute Bakkan, styret Namdal Rehabilitering, varamedlemmer Namdal Rehabilitering Helse Nord Trøndelag

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Rapport fra Ungdomskonferansen 2011. Side: 1

Rapport fra Ungdomskonferansen 2011. Side: 1 Side: 1 Ungdomskonferansen 2011 Ungdomskonferansen er en fast møteplass for ungdom og politikere i Nord-Trøndelag på fylkesnivå. Det flotte med denne årlige konferansen, er at hele fylket er representert

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

SAK AU 7/ 2012: NYTT STED FOR FORDELING AV KULTURMIDLER

SAK AU 7/ 2012: NYTT STED FOR FORDELING AV KULTURMIDLER Til AU i NTBUR Ida Skogmo Borghild H. Kavli Steinkjer, 11. mai 2012 REFERAT FRA AU-MØTE Dato: TORSDAG 10. MAI 2012 Kl.sl.: 17.00-18.20 Sted: PÅ SKYPE SAK AU 7/ 2012: NYTT STED FOR FORDELING AV KULTURMIDLER

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2014 Statistikk 1 Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

V elkommen til HOVEDSPONSOR

V elkommen til HOVEDSPONSOR V elkommen til 2005 HOVEDSPONSOR Sunn idrettsglede BAMA har i en årrekke hatt et nært og tett samarbeid med idretten. Flere kjente idrettsutøvere har i denne tiden vært flotte ambassadører for våre produkter.

Detaljer