Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Ungdommens Kulturmønstring i Nord-Trøndelag

2 Bakgrunn for ungdommens kulturmønstring. Norsk kulturråd tok i 1987 initiativet til Ungdommens kulturmønstring. Prosjektet UKM var kulturrådets satsning på barne og ungdomskultur. Rådet ønsket at prosjektet skulle gi signal om høyere prioritering av barne - og ungdomskultur, og på sikt gi ringvirkninger for fylkene og kommunen rundt i landet. De første landsmønstringene hadde tema musikk det første året. Senere var tema scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, film og foto. I 1990 valgte de temaet kultur på tvers. Den ideen var grunnlaget for at vi i dag har tverrkulturelle mønstringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Siden 1991 har den årlige landsmønstringen vært i Trondheim og det nasjonale sekretariatet, UKM Norge, holder også til der. Ungdommens kulturmønstring. Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år. UKM er inndelt i tre nivåer: Kommune -, fylkes og landsnivå. De kommunale mønstringene arrangeres tradisjonelt gjennom kommunenes kulturadministrasjon, men vi ser i enkelte kommuner at ungdommene selv får mer innflytelse på organisering og gjennomføring av mønstringa. Kommunemønstringene blir vanligvis arrangert i januar og februar. Til fylkesmønstringa i Nord-Trøndelag plukkes det ut mellom deltagere fra hver kommune, i ulike sjangere. Fylkesmønstringa varer ei hel helg, og arrangeres tradisjonelt i løpet av mars/april. I Nord-Trøndelag samles ca. 500 deltagere, ledsagere og arrangører til ei opplevelsesrik helg. Side 2

3 UKM-Festivalen er øverste nivå av UKM. Opp til 30 deltagere fra hvert fylke deltar på festivalen som arrangeres hvert år i Trondheim i slutten av juni. Alle kan delta i UKM når det gjelder uttrykksform. Enten du synger, tegner, skriver dikt, spiller klarinett, lager kniver, spiller teater, danser, kokkelerer eller lager hjemmesider. Nyskaping og nytenking verdsettes, samtidig er det positivt at barn og unge viderefører mer tradisjonelle uttrykksformer. UKM er ingen konkurranse. Det kåres ingen vinnere selv om noen går videre. Premien for de som går videre er å få opptre på en enda større og mer profesjonelt arrangert mønstring. I tillegg får de som går videre også muligheten til å treffe likesinnede fra hele landet. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt, geografi og kvalitet. Men først og fremst skal de utvalgte deltagerne speile bredden i de lokale mønstringene både i uttrykk og alder. Du kan også delta i UKM som konferansier, nettredaksjon, eller scenetekniker. Lokalnivå Alle fylkets kommuner (23 stk) arrangerte Ungdommens kulturmønstring i Noen av kommunene kan ha ulike former for samarbeid i forbindelse med lokalmønstringene. Samarbeidet kan bestå i å arrangere lokalmønstring med nabo kommunen eller bytte tjenester som f.eks i forbindelse med juryarbeidet. Hver enkelt kommune tilpasser arrangementet etter egne behov og ønsker. I år hadde Røyrvik og Lierne felles lokalmønstring i Røyrvik. Stjørdal hadde lokalmønstring sammen med Malvik kommune fra Sør- Trøndelag, mønstringa ble arrangert i Stjørdal. Side 3

4 Ungdommens deltagelse i UKM i Nord Trøndelag har vært stabil over flere år, og Nord Trøndelag ligger på toppen når det gjelder deltagelse i forhold til innbyggere. UKM blomstrer fremdeles i Nord-Trøndelag. Dette kan ha mange årsaker, men dyktige kommunekontakter og gode tradisjoner på gjennomføring av kommunemønstringer kan nevnes som sentrale årsaker. Vedlegg 1: Oversikt kommunekontakter. Arrangementene spenner vidt og er tilpasset hver enkelt kommune, enkelte gjennomfører lokalmønstringen på en dag i skoletida mens andre leier kommunens kulturhus og gjennomfører flere forestillinger i løpet av ei hel helg. Alle kommuner har egne kunstutstillinger og flere og flere velger å sette opp denne utstillinga i forkant av sceneforestillinga. Videoinnslagene blir som regel vist i sammenheng med sceneforestillinga. Aktiv og god deltagelse i UKM gir flere ringvirkninger til ett distrikt og region. Dette fordi flere får utviklet kunnskap og erfaringer i organisering og produksjon, i tillegg til det kunstneriske. Denne utviklingen har UKM på fylkes- og landsnivå oppmuntret til lenge, slik at UKM kan bedre sin kvalitet på ungdommenes premisser og trender, og komme på nye ideer til utvikling av arrangementet. Vedlegg 5: Oversikt datoer for lokalmønstringene. Side 4

5 Fylkesnivå. I 1999 overtok Nord Trøndelag barne og ungdomsråd (NTBUR) ansvaret for gjennomføring av fylkesmønstringa. Tidligere hadde Hovedutvalg for kultur ansvaret. Barne og ungdomsrådet har arbeidsgiveransvar for en koordinator, 50 % stilling. Koordinatorens oppgave er å organisere, planlegge, kvalitetssikre påmelding, sikre god kunstnerisk kvalitet og gjennomføring av fylkesmønstringa på en profesjonell måte. Koordinatoren er også en støttefunksjon for kommunekontaktene, et bindeledd mellom UKM Norge og kommunene, og er ansvarlig for distribuering av materiell ut til kommunekontaktene. Fylkeskomite for UKM. Det oppnevnes en ny fylkeskomité annethvert år, i tråd med rullering av fylkesmønstring. De har det overordnede ansvaret for fylkesmønstringa. Fylkeskomiteen har i år hatt 2 møter på Frosta, fylkeskomiteen fungerer som er kontrollkomité og er med på å kvalitetssikre innholdet i fylkesmønstringa. Komiteen bestod i år av Johan Petter Skogseth (Frosta), Hallstein Lysberg (NTBUR), Ola Morten Teigen (Fylkestinget), Trine Haug (Frosta), Øyvind Kveli (NTBUR), Elin Bjørnstad(Frosta), og Line Nordkvelle (NTBUR). Lokalkomite Det oppnevnes også en ny lokalkomité annethvert år i tråd med rulleringa av fylkesmønstringa. Lokalkomiteen arbeider tett opp mot fylkeskoordinator. Ansvarsområdet: Planlegging av alt som har med det tekniske rundt UKM Fylkesmønstring som overnatting, matservering, rom oversikt, vakthold, vertsfolk / crew og lignende. Lokalkomiteen jobber selvstendig med innhenting av avtaler, engasjerer lokale lag og foreninger, skrive kontrakter og passer på at alle oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte. Lokalkomiteen i Frosta med Elin Bjørnstad i spissen, Side 5

6 gjorde en formidabel jobb, og sikret at den første fylkesmønstringa i Frosta kommune ble styrt trygt i havn. Sekretariat. Funksjonen fylles av styret i NTBUR. Deres ansvarsområde er praktiske oppgaver under selve fylkesmønstringa som f.eks: Bemanne sekretariatet ca. 12 timer i døgnet. Stålkontroll på alle deltagerlistene fra kommunene. Kontinuerlig oppdatering for å sikre riktig antall på overnattingsstedene i forhold til brannvakter er viktig. Dele ut kommunepakker med deltagerbånd, program og ordensregler. Oppdatere telefonlistene fra lederne. Være et service organ. Side 6

7 Generelt om fylkesmønstringa UKM Fylkesmønstring i Nord-Trøndelag er fylkets største kulturarrangement for barn og ungdom. Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd (NTBUR) har det formelle ansvaret for gjennomføring av fylkesmønstringa. I 2012 kunne hver kommune sende inntil 5 sceneinnslag, 3 filmer og 5 kunstverk, og maksimalt 30 ungdommer. Dette på grunn av kapasitet hos arranger, økonomi og fordi de som går videre skal kunne oppleve en reel forskjell på opplegget og kvaliteten på fylkesmønstringen. Økonomi /Grovoversikt fylkesmønstringa 2012: Totalbudsjett i 2012 (inkl. lønn): Kroner ,- Overføringer fra NTFK (inkl. lønn): Kroner ,- Kommunen betaler egenandel pr. deltager på kroner 500,- Kommunen betaler egenadel på transportutgifter på kroner 3500,- Vedlegg 2: Regsnkap med rapport for UKM 2012 Fakta for fylkesmønstringa 2012 på Frosta, mars Fylkesmønstringa foregikk fra fredag formiddag til søndag ettermiddag. Deltakere: Drøyt 400 deltakere, og ca 30 personer i crew, ca. 30 personer i stab/ arrangørgruppe, og 10 stk i nettredaksjon. I tillegg deltok 20 studenter fra multimedia studiet på HiNT. Transport: Transport til fylkesmønstringa ble organisert av fylkeskoordinator, slik at det ble satt opp busser som fraktet ungdommene fra alle kommunene. Brustad transport var ansvarlig transportør. Aldersgruppe på deltakere: år Scener: Det ble benyttet to scener. Kulturscenen var i kulturhuset Magnushallen, mens rockescenen var i skolens gymsal. Side 7

8 Antall sceneinnslag: 108 stk Antall kunstbidrag: 93 stk Rockescene: 2 konserter Produsent: Jomar Ertsgård Kulturscenen: 3 forestillinger Produsent: Gudmind Staberg Lyd og lys: Stiklestad lyd og lys. Andre aktiviteter: Det ble satt opp scene i den lokale coop butikken på Frosta. I tillegg ble det en seksjon med åpen scene på søndag mens workshoppene foregikk. Lørdag kveld ble det avholdt discotek på rockescenen, noe som ble en stor suksess. Logistikk: All aktivitet (med unntak av intimscenen på coop) foregikk på Frosta skole/ kulturhus. Dette er ett og samme bygg, noe som gjorde at logistikken for fylkesmønstringa ble mye enklere enn tidligere år. Alt under samme tak, ingen forflyttning, og alt var nært. Overnatting: Foregikk i klasserom. De større kommunene fikk egne klasserom, mens kommunene med færre deltakere fikk dele. Vakthold: Arrangørkommunen stilte med frivillige som tok seg av vakthold på hele bygget på kveld og natt. Mat: Egen catering bestilt av arrangørkommunen. Servering i skolens kantine. Side 8

9 Dokumentasjon Ungint stilte med nettredaksjon. De leverte artikler og videoreportasjer til ungint.no. I tillegg var Hypervisjon med sammen med studenter fra multimedialinja på HiNT og leverte streaming fra alle forestillingene. Jury Arrangørkommunen tok ansvaret med å oppnevne juryer for kunst, kulturscene, rockescene og film. Disse juryene ble ledet av juryformann Rune Haug. Lokalt crew Frosta stilte med ca 30 ungdommer som crew. De bidro med bæring/ rigging av scenene, konferansierer, scenecrew, servering og oppvartning til jury m.m., informasjon til deltakere, og andre praktiske oppgaver. Trine Haug var hovedansvarlig for crewet. Utveksling De siste årene har UKM i Nord-Trøndelag hatt et samarbeid med Krokom Kommune, og deres ungdomskulturråd. De har et arrangement som heter Spotlight, som arrangeres årlig. For å gi flere ungdommer mulighet til å vise seg fram på nye arenaer, så har UKM i Nord-Trøndelag mulighet til å ta ut to bidrag fra fylkesmønstringa som får være med å vise seg fram under Spotlight. Det samme kan arrangørene av Spotlight gjøre, og sende sine to bidrag til fylkesmønstringa. Dette har blitt en fin tradisjon, som ungdommene fra Nord-Trøndelag som blir sendt til Krokom, setter stor pris på. Dette er et av tiltakene som kom på plass i kjølvannet av interreg-prosjektet Rondell. Side 9

10 Oppsummering av fylkesmønstringa 2012 i Nord-Trøndelag Fylkesmønstringa 2012 var første året Frosta sto som arrangør. I tillegg var det ny UKM koordinator på fylkesnivå, noe som gjorde at det var mange nye personer inne i arrangementet. Det ble jobbet meget godt i den lokale arbeidsgruppa på Frosta, noe som gjorde at koordineringsjobben på fylkesnivået ble enkel. En stor honnør rettes til Elin Bjørnstad, som dro hovedlasset i arrangørkommunen. Noe som ble svært godt mottatt både fra arrangører og deltakere, var muligheten til å ha hele mønstringa under samme tak. Frosta skole og kulturhus var som skapt for å arrangere UKM fylkesmønstring. Det var kort veg til alt, enten det var frokost, soverom, scener eller dusj og toalett. Været var den største utfordringa for fylkesmønstringa Fredag morgen da bussene skulle hente deltakerne rundt om i kommunene, var vegene til Lierne og Meråker, samt deler av Stjørdal stengt på grunn av ras og store vannmengder. Dette førte til en del forsinkelser i transporten, og at det måtte leies inn ekstra buss for deltakerne fra Lierne etter som de måtte kjøres en alternativ rute for å komme seg til Frosta. Men alle kom fram i løpet av fredagen. Scenene fungerte meget bra, og det var stor stemning under alle forestillingene. Jomar Ertsgård og Gudmund Staberg leverte som vanlig varene som produsenter, og sørget for at alle deltakere var trygge når de var på scenen både på tekniske prøver og under forestilling. Innsatsen til Stiklestad lyd og lys gjorde også at hele den sceniske biten fikk en profesjonell ramme. De lokale ungdommene i crewet gjorde en strålende innsats under hele mønstringa. Trine Haug som koordinerte alle ungdommene hadde god Side 10

11 kontroll, og dukket det opp utfordringer eller oppgaver, fant hun fort ledige ungdommer som raskt tok jobben på strak arm. Rammen for kunstutstillinga var også meget fin. Lokalene utstillinga ble holdt i var i glassgangen i 3. etasje på skolen. Der kunne deltakerne og publikum se på utstillinga i lyse og trivelige omgivelser, med panoramautsikt over Trondheimsfjorden. Det var god deltakelse på workshoppene på lørdag. En del mindre på søndag. Noe av grunnen til det kan være at lørdagsnatt ble det endret fra vinter til sommertid, og ungdommene mistet en time med søvn (i tillegg til at det for mange ikke ble mange timene i utgangspunktet). Det skal også sees på om workshoppene skal legges enda mer opp mot å gi faglig påfyll for deltakerne. For å dokumentere innslagene, og all den andre aktiviteten som foregikk på mønstringa, hadde Ungint ansvaret for tekst og foto som ble publisert på nett. Hypervisjon hadde i samarbeid med multimedialinja på HiNT, ansvaret for å ta opp, og streame sceneforestillingene. Resultatet ble meget bra. Gode artikler som viser bredden på mønstringa, og en flerkameraproduksjon som ligger tilgjengelig på nett, slik at deltakerne, og andre interesserte kan se innslagene i etterkant. Som en del av samarbeidet mellom UKM i Nord-Trøndelag og Spotlight i Krokom, så kom det bandet Pure Faith og duoen Sanna og Erika fra Krokom og deltok under fylkesmønstringa. To flotte bidrag som ble satt stor pris på av det norske publikumet. De svenske gjestene var til stede under hele helga, og spilte på hver sin scene på lørdag under forestillingene. Eneste forskjellen på gjestene og de norske deltakerne var at gjestene ikke ble vurdert av juryen. Side 11

12 Det ble avholdt evalueringer med lagene som hadde oppgaver under mønstringa, styret i NTBUR, og gruppa med hovedansvar for arrangementet, samt mottatt muntlige tilbakemeldinger fra reiselederne og en god del ungdommer fra kommunene. Det var stort sett bare positive tilbakemeldinger fra alle. Det var kun korrigeringer og ting av bagatellmessig karakter som ble tatt opp som ting som bør endres til neste år. Frosta er også arrangør for fylkesmønstringa i 2013, og vi ser fram mot å komme tilbake for å arrangere en ny flott mønstring for ungdommene i Nord-Trøndelag! Vedlegg 3: Program for fylkesmønstringa. UKM-Festivalen UKM-Festivalen ble arrangert på tradisjonelt vis i Trondheim juni. Nord-Trøndelag stillte i år med en forholdsvis liten gruppe på 19 personer (17 ungdommer, og 2 ledere), fordelt fra hele fylket. Ungdommene leverte flotte prestasjoner, var gode ambassadører, og gav et solid inntrykk av mangfoldet innenfor kulturen som finnes i Nord- Trøndelag. Deltakelse på workshoper, forestillinger, og bading i Pirbadet var noe av det dagene ble fylt med. Overnatting foregikk i Trondheim spektrum. Vedlegg 4: Deltakerliste UKM-Festivalen Steinkjer For UKM i Nord-Trøndelag Øyvind Kveli Side 12

13 Vedlegg: Vedlegg 1: Oversikt over kommunekontakter 2012 Kommune Flatanger Fosnes Frosta Grong Høylandet Leksvik Levanger Lierne Leka Meråker Inderøy Namdalseid Namsskogan Namsos Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Vikna Kontakt Kari Imsgard Ann Evy Duun Elin Bjørnstad Trond Martin Sæterhaug Geir Ove Brøndbo Rune Sandø Eva Gun Eide Øystein Moholt Venke Thorsen Knut Dolva Bodil Alstad Vivian Martinsen Odd Bakken Tor Moltu Øyvind Nordstrand Tone Lian Anne Bjørg Evensen Kristin Østgård Bjørn Gunnar Ericson Heidi Beitland Sven-Øyvind Bern Vibeke Skei Bjerkan Trine Kvalø Side 13

14 Vedlegg 2: Regnskap med rapport: Note: Regnskapet 2012 er for 14 måneder, og ikke 12 etter som budsjettåret tidligere gikk fra oktober oktober, men varte fram til desember ifm. overflytting til fylkeskommunalt system Derfor vises et merforbruk når det gjelder post 5000 lønn. Side 14

15 Side 15

16 Side 16 Årsrapport UKM i Nord-Trøndelag 2012

17 Vedlegg 3: Program Fylkesmønstringa Fredag 23. mars Innsjekking Frosta skole Teknisk prøve 1 Kulturscenen 1 Magnushallen Teknisk prøve 2 Rockescenen 1 Gymsalen Middag Kantina Teknisk prøve Kunstutstilling Glassgangen 3. etg Forestilling 1 Kulturscenen 1 Magnushallen Kveldsmat Kantina Forestilling 2 Rockescenen 1 Gymsalen Ledermøte Personal rom Ro og fred på rommene og i gangene Ansvarlige ledere God natt og sov godt. Alle inne på rommene Klasserom Lørdag 24. mars Frokost Kantina Jury gjennomgang Kunstutstilling Glassgangen Teknisk prøve Video Magnushallen Teknisk prøve 3 Rockescenen 2 Gymsalen Teknisk prøve 4 Kulturscenen 2 Magnushallen Workshop Diverse Intimscene i sentrum Coop-cafe Åpning kunstutstilling Glassgangen Lunsj Kantina Videoforestilling Magnushallen Forestilling 3 Kulturscenen 2 Magnushallen Middag Kantina Forestilling 4 Rockescenen 2 Gymsalen Diskotek Gymsalen Ro og fred i gangene og på rommene Ansvarlige ledere God natt og sov godt! Alle inne på rommene Klasserom Søndag 25. mars Frokost Kantina/ Klasserom Teknisk prøve 5 Kulturscenen 3 Magnushallen Workshop Diverse Lunsj Kantina Forestilling 5 Kulturscenen 3 Magnushallen Utsjekking av rom Klasserom Avreise bussene. Vel hjem! Skolen Side 17

18 Vedlegg 4:Deltakere UKM-Festivalen Navn Deltakere Alder Kommune Block Ove Anders Kværnø, år Overhalla Even Opdal, Martin Nordahl Bjørnes, Ole Thomas Christensen, Morten Lidbom Carina Carine Lie 15 år Namdalseid Daria Osipova Daria Osipova 16 år Frosta Marina Marina Wiggen 15 år Snåsa Iver R Iver R Tronstad 17 år Levanger Tronstad Banjo Daniel Arntzen, 18 år Frosta Produksjon Tor Aslak Folden Film-teamet Tiril Franciska Lysvand, 17 år Leksvik fra Læksvika Christina Svanem Rolitrø Sunniva Tønne Sunniva Tønne 16 år Namsskogan Gislaug Gislaug Østerås Sandberg 16 år Levanger Pranvera Pranvera Ramadani 15 år Grong Ramadani Margrete Spillum Margrete Spillum 14 år Namsos Side 18

19 Vedlegg 5: Datooversikt over lokalmønstringene 2012: Frosta, Namsskogan, Levanger Frosta Stjørdal Verran, Leksvik, Inderøy, Snåsa Nærøy Høylandet Flatanger, Lierne/Røyrvik, Namsos, Overhalla, Namdalseid Steinkjer, Grong, Leka, Meråker Verdal Vikna Side 19

20 Side 20 Årsrapport UKM i Nord-Trøndelag 2012

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest.

For å bekrefte at du skal delta må du fylle ut skjemaet nederst etter du har lest infoen snarest. Kjære deltaker! Gratulere med uttaket til UKM Fylkesmønstring 2017! Vi regner med at du er informert om at du/dere er blant de som får reise til UKM fylkesmønstringen for å representere deres kommune.

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

Kjære deltaker! Sceneopptreden: Program for sceneforestillingene finner du på. Utstilling: Kunstutstillingen vil finne sted i ARTendal, rett ved

Kjære deltaker! Sceneopptreden: Program for sceneforestillingene finner du på. Utstilling: Kunstutstillingen vil finne sted i ARTendal, rett ved Kjære deltaker! Nå er det straks klart for årets fylkesfestival i Aust-Agder. Vi gleder oss til å møte deg helgen 21.-22. april i Arendal. Vi lover deg innholdsrike dager med forestillinger og ting du

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

RAPPORT 2010 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2010 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2010 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORD-TRØNDELAG Sigrid Skaftesmo fra Nærøy sang An Angel UKM / Nord Trøndelag barne - og ungdomsråd 1 KAP.1. MÅL MED RAPPORTEN....3 KAP 2. HVA ER UKM?...4 BAKGRUNN

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

UKM nettverkssamling Finnmark

UKM nettverkssamling Finnmark UKM nettverkssamling Finnmark 28.09.16 UKM året 2016 UKM året 2016 forts.. På fylkesmønstringa i år: Antall deltagere totalt: Antall deltagere på UKM Festivalen: Antall pr. sjanger: 267 26 18 UA 8 filmer

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

RAPPORT 2011 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2011 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING I NORD-TRØNDELAG UKM 2011: RAPPORT RAPPORT 2011 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING I NORD-TRØNDELAG Arbeidslaget i Nærøy: GI JÆRNET fra Nærøy UKM / Nord Trøndelag barne - og ungdomsråd 1 Kap.1. Mål med rapporten....3 Kap 2. Hva

Detaljer

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013

Fylkesmønstring 2014. Infohefte nr. 1. Oppdatert 14.10.2013 Side 1 Fylkesmønstring 2014 Infohefte nr. 1 Oppdatert 14.10.2013 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post: moreogromsdal@musikk.no. Besøksadresse: Sandvegen

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/07398-1 Oddrun Grande 31.08.2017 Meldefrist 1. oktober fra kommune til fylkeskommune om inntak til videregående opplæring med fortrinn

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Agenda Mål for dagen Nytt felles nasjonalt tilsyn hva og hvorfor Nytt felles nasjonalt tilsyn hvordan Tilsynsplan Nord-Trøndelag 2014 Foreløpige tilsynsplaner 2015 2017

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

DELTAGERINFORMASJON UKM FYLKESFESTIVALEN 31. MARS - 2. APRIL

DELTAGERINFORMASJON UKM FYLKESFESTIVALEN 31. MARS - 2. APRIL DELTAGERINFORMASJON UKM FYLKESFESTIVALEN 31. MARS - 2. APRIL Gratulerer som deltager på UKM fylkesfestivalen for Oppland! Håper du gleder deg og snart er klar for å ta turen til Hadeland. Vi som arrangører

Detaljer

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag E-forum 12.4.13 Fylket og prosent kommuner i drift Steinkjer Verran (Inderøy) Lierne Grong Høylandet Namsskogan Snåsa Røyrvik Plo-tjenesten - fastleger Kommuner PLO.mld.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og Steinkjer) Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Norge digitalt møte - Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Norge digitalt møte - Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Norge digitalt møte - Steinkjer 2017-10-03 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Innenriks Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Regionmøter hjortevilt vår 2011 Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Mål for forvaltningen, j.f. fylkestingsvedtak Hjorteviltet skal forvaltes på en bærekraftig måte,

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjett etter en rådmanns hjerte Forutsigbart følger opp kommuneprop en og «revidert» Mye

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Matrikkel fagdag Trondheim 2017-10-17/Steinkjer 2017-10-08 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/00879-11 Anders Bjøru 26.09.2016 Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Lise Eriksen

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Lise Eriksen Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/06402-46 Lise Eriksen 13.08.2015 Samarbeidsmøter mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Vi viser til nylig inngåtte samarbeidsavtaler

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2015 - kommunene Reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. 4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst

Detaljer

Evaluering av Landsmønstringen 2005

Evaluering av Landsmønstringen 2005 Evaluering av Landsmønstringen 2005 Landsmønstringen 2005 ble avholdt 19. til 22. mai. Heftet inneholder en oppsummering av de innsendte evalueringsskjemaene fra deltakere og ledere, med kommentarer fra

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Statsbudsjett 2009 Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 8,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

UKM KICK OFF konsert

UKM KICK OFF konsert Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med å lage: UKM KICK OFF konsert 26.- 27. November 2016 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt Satsing

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal Olavstevnet 2015 19.-20. juni. Arr. skytterlagene: Verdal søndre Stiklestad og Vuku Helgådal Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik 50 48 49 99 98 344 16* Aksje i vandrepremie og grunnl.pok

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Matrikkelen diverse problemstillinger. Geodatamøtet Olav Jenssen

Matrikkelen diverse problemstillinger. Geodatamøtet Olav Jenssen Matrikkelen diverse problemstillinger Geodatamøtet 2014-09-18 Olav Jenssen Stikkord Ny forskrift om utlevering Ny standard for bygningstyper Bygningspunkt i FKB Kvalitet i matrikkelen Vegadressering Ny

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG TEVLINGSREGLEMENT KULTURMØNSTRING Revidert 09 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Regel og retningslinjer for kulturmønstring i NBU Mål med mønstringa: Målet med kulturmønstringa er i hovedsak å vise frem allsidighet,

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Velkommen til Januarkonferansen 2018 26. 28. januar 2018 Scandic Hell Velkommen til Januarkonferansen 26. 28. januar 2018 Scandic Hell (Stjørdal) Norges Korforbund Sør-Trøndelag arrangerer Januarkonferansen

Detaljer

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Steinkjer 31.10.2014 Til Valgte utsendinger til Senterpartiet i Nord-Trøndelag sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2015 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Tlf: 74 60 00 60 Faks: 74 60

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer