MEF AVD. SØR-ROGALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEF AVD. SØR-ROGALAND"

Transkript

1 MEF AVD. SØR-ROGALAND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

2 ÅRSMØTET I AVD. SØR ROGALAND ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 ************************************************************* 1. Åpning ved fylkeslederen 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent DAGSORDEN 4. Valg av en til å underskrive protokollen i tillegg til møtelederen 5. Valg av telle komité 6. Styrets årsberetning for Regnskapet for Fastsettelse av kontingent for Innkomne forslag 10. Valg av fylkesleder 11. Valg av styremedlemmer og pers. Vara medlemmer. 12. Valg av nestleder (blant styrets medlemmer) 13. Valg av arrangementskomité 14. Valg av valgkomité 15. Valg av revisor 16. Valg av Landsmøtedelegater 17. Avslutning Side 2av 17

3 SAK 6 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS SAMMENSETNING Fylkesleder Martin Nordbø Nestleder Frode Byberg Pers. vara. Tor Kristian Thorsen Styremedlem Leon Stangeland Pers. vara Gry Stangeland Styremedl. Dag Fisketjøn Pers. vara Nils Reime Styremedl. Ole Bjelland Pers. vara Joakim Gismarvik VALGKOMITÉ REVISOR Helge Torjussen (Valgt 2008) Gunnar Kolnes (valgt 2009) Odd M. Mellemstrand (valgt 2010) BDO AS TUR OG ARRANGEMENT KOMITÉ Styret MEDLEMSSTATUS Vi har fått 2 nye medlemmer i Disse er: Gangenes Entreprenør AS og Stein og Betong Entreprenør AS Vi ønsker de nye medlemmene hjertelig velkommen i vår organisasjon, og håper de vil finne seg til rette. Ellers så har flere bedrifter henvendt seg og ytret ønske om medlemskap. Følgende firmaer er meldt seg ut.: Agder Maskinentreprenør AS,(fusjon med andre), Sigve Lothe (avviklet) og Ørsdalen Maskin AS (nedtrapping Antall medlemmer per er 99 MEDLEMMER I REGION SØRVEST PR AUST AGDER VEST AGDER SØR ROG MEDLEMMER Side 3av 17

4 MEDLEMMER I HELE LANDET PR ØST SØRVEST MIDT RESSURS MEDLM MØTEVIRKSOMHET Styret Styret har i 2011 hatt 6 styremøter og behandlet 30 saker. Det har blant annet vært følgende: Årsmøtet Regnskap og budsjett for avdelingen Kurs i regi MEF skolen Medlemsverving. Søknader om medlemskap. Lokale handelsavtaler. Representantskapssaker til møter i mai og november. Høringer sentralt og lokalt Næringspolitisk saker. Spesielt rettet mot offentlige anskaffelser i kommunene. Representasjoner. Planlegging og temaer til medlemsmøter og arrangermenter (rekrutteringsdager og julemøtet.) Avtale mht etterutdanning av yrkessjåfører. Hele styret med varerepresentanter var på kurs for tillitsvalgte i Oslo sammen med avdelingene Hordaland, Finnmark og Oppland. Videre jobbet mot arbeidsplanen vedtatt på årsmøtet i Som bla annet inneholder følgende: NÆRINSPOLITIKK 1. Møte med fylkeskommune og SVV spes. Mot prosjektene Rogfast og Ryfast samt stamveinettet i regionen. Utført ifm. Medlemsmøter og årsmøtet.. 2. Møte med de største kommunene ang. investeringsoversikt og annet. (Stavanger- og Sandnes kommune) Delvis Utført møte med Sandnes kommune ang konkurranseutsetting av off. tjenester. I samarbeid med juridisk avdeling. Ellers medlemsmøte ang. tema avlyst grunnet ingen påmeldinger.) 3. Medlemsmøter og annet med tema HMS/KS utført. Presentasjon av ny medlemsportal (utført) Invitere MEF, styreleder og Adm. Direktør. (måtte utgå pga avlysning av medlemsmøtet.) Sosial kveld med gründere. (ikke utført) Møter i distriktene (utført medlemsmøte på Titania i Dalane.9 Julemøte med ledsagere (utført og i samarbeid med Sr Finans. Møte med kabeleiere (ikke utført) Medlemsverving (utføres kontinuerlig) Side 4av 17

5 Styremøter i forkant av medlemsmøter og etter behov (utført) KURS 1. Satt av kr ,- til kurs som Juridiske kontraktstandarder og andre kompetansehevende kurs 2. Brukt kr ,- Sponset inntil to personer pr. bedridt for kompetansehevende og lovpålagte kurs gjennom MEF skolen. Forslaget om juridiske kontraktstandarder måtte avlyses grunnet ingen påmeldte. ORGANISASJON 1. Aktiv medlemsverving, økning på 3. Utført med økning på 2, men dessverre er det registrert 3 utmeldelser grunnet ulike årsaker. 2. Kvinner inn i ulike verv. (Utført, kvinnelig var, men er under kontinuerlig arbeid.) 3. Medlemspost, sendt fra Martin (ikke utført) 4. Delta og støtte opp om eventuell fagtur. Utført, vellykket Fagtur med Pon til Malaga. 5. Delta på felles styremøte i regionen. Utført. 6. Messestyret for MEFA2013 besøker MEFA2011 i Trondheim for utveksling av erfaringer. (utført) 7. Styret ambulerer på deltakelse ifm med rekrutteringsdagene (utført). 8. Positiv kontakt med media. (Pågår kontinuerlig) Årsmøtet ble gjennomført på Sola Strandhotell fredag den Etter lunsj og før selve årsmøtet var det samling til næringspolitisk foredrag. Totalt 42 personer inkl. handelsavtalepartnere, leverandører og inviterte gjester var samlet. Gjester var bla seksjonsleder i SVV avd Rogaland Øyvind Kummedal og Kommunalsjef i Sola Kommune Arve Nylund. Øyvind Kummedal tok for seg bla forvaltningsreformen, hvordan den fungerer i fylket etter ett års drift. Det rapporteres om et godt samarbeid med fylkeskommunen. Flere tok ord i saken spesielt mot investeringer rundt det som er planlagt. Arve Nylund, kommunalsjef i Sola kommune hadde vi invitert til møte og gitt temaet problematikken rundt tipplasser i kommunen spesielt og fylket generelt. Det rapporteres om stor aktivitet i området, og kommunen har stor tilflytting. Kommunen la fram sine tanker til løsning. Flere tok ord i saken ang. problematikken. I kommuneplanen fra har rådmannen bedt kommunen gå i dialog med MEF for å drøfte dette for om mulig komme frem til en felles løsning. Forslag kan være å be entreprenørene om driving av deponi. MEFs sjeføkonom Stein Gunnes og hovedstyrets representant i regionen Kjell Gilje orienterte til slutt forsamlingen om aktuelle saker som MEF har arbeidet med i og vil satse på fremover. Spesielt med fokus på MEFs næringspolitiske satsinger fremover. Seansen ble avsluttet med gruppearbeid på tilbakemelding til strategiutvalgets arbeid. Signalene tas med i det videre arbeid. Den tradisjonelle festen i forbindelse med årsmøte avslutningen ble denne gangen avlyst grunnet lite påmeldinger. Styret tar dette til etterretning. REGIONRÅDET Regionrådet består i utgangspunktet av regionens hovedstyremedlem samt lederne og nestlederne i regionens avdelinger. Regionrådet har ikke hatt egne møter i 2011, men erstattet dette med felles styremøte.. Dette ble arrangert helgen den nov Saker behandlet: Orienteringssaker fra HS og RS, der i blant strategisk plan, kontingentsystemet Side 5av 17

6 VA i kommunene Styrenes arbeidsplaner for 2012 Fastsettelse av årsmøtene. Landsmøtet i Alta Drøfting av fagtur som er planlagt november FAGTUR Regionen gjennomførte fagtur til Malaga i perioden sep Totalt 78 personer deltok på turen fordelt på medlemmer fra Agder og Sør-Rogaland. Det var PON Equipment AS som inviterte til nok en vellykket tur til Malaga. Av leverandører som bidro til det faglige innholdet forruten PON Eqipment AS var Ahlsell AS, Telenor, Telehuset Sørlandsparken, DnB Nor Finans, Pon Cat Rental. MEFs juridiske avdeling bidro med advokat Tone Gulliksen. REPRESENTASJON Hovedstyrerepresentant: Kjell Gilje (vara: Martin Nordbø) Representantskapet: Martin Nordbø (vara: Frode Byberg) Frode Byberg representerte under RS i mai Frode Byberg, Gunnar Kolnes, Nils Inge Tjelta og Tor Kr. Thorsen representerte også avdelingen under besøk av MEFA 2011 i Trondheim hvor de var invitert av avdeling Nord og Sør-Trøndelag. Frode Byberg representerer MEF i utvalget NRL/kommunene Martin Nordbø, Frode Byberg, Leon Stangeland, Ole Bjelland og Dag Fisketjøn representerte styret under felles styremøte med Agder under felles styremøte i London 5. nov, Helge Torjussen representerte valgkomiteen under samme møte. KURSVIRKSOMHET Følgende kurs er avholdt i regionen i 2011: 4 stk sikkerhetskurs anleggsmaskinfører, Stavanger og Kristiansand. 7 stk Arbeidsvarsling. Stavanger og Kristiansand 1 stk. Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap, Stavanger 1 stk. Komprimering, Stavanger 1 stk Grunnleggende stikking og tegn. Forståelse, Kristiansand. 2 stk NS 3420 Stavanger og Kristiansand 2 stk Prosesskode 1, Kristiansand og Stavanger 2 stk. HMS kurs for ledere, Kristiansand og Stavanger 2 stk, Risikovurdering Kristiansand og Stavanger 1 stk. Fagbrevkurs Anleggsfagene, Kristiansand 1 stk. Eksamensforberedende kurs bergsprenger, Stavanger 2 stk. Bergsprengingsleder overgangskurs Totalt har 426 personer i løpet av året gjennomført kursene. 346 av disse er fra medlemsbedriftene. En nedgan på 32 fra i fjor og med stort sett samme antall gjennomførte kurs. Fem kurs ble avlyst grunnet lite eller ingen påmelding. Det er kurs som Juridiske Kontraktsstandarder, ett eksamensforberedende kurs for bergsprenger, ett arbeidsvarsling modul 1, Avdelingen har sponset inntil to personer pr. bedrift pr. kurs for lovpålagte- og kompetansehevende kurs. Vi oppfordrer igjen medlemmene til å komme med ønsker om kurs, tid og sted i god tid før katalogen går i trykken. Dersom medlemmer samler sammen tilstrekkelig antall kursdeltakere, kan kurs arrangeres etter ønske uavhengig av kurskatalogen. Side 6av 17

7 REGIONKONTORET Regionkontoret, som også innbefatter opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, er betjent med 6 personer. Sekretær Bente Elisabet Olsen, Regionsjef Svein O. Myhrvold, opplæringsleder Frank Nygård, og opplæringskonsulent Oskar Tore Åsen ved OKAB Agder. Opplæringsleder Steinar Sævild og opplæringskonsulent Ragnhild Gjøse ved OKAB Sør-Rogaland. De viktigste arbeidsoppgavene har vært: Råd og veiledning vedrørende arbeidsgiverspørsmål. Informasjon og medlemsverving. Anbud og kontrakter herunder forberedelser av tvistesaker til juridisk avdeling. Kontakt med handelsavtalepartnere. Utvalgsarbeid av kurs og utvikling av og revidering av KS. HMS system. Møtevirksomhet, administrasjonssamlinger. Holde kurs og forelese på kurs. Enkeltkurs og gjennom mellomlederskolen. Næringspolitikk, kontakt med offentlige etater og kommuner. Kontakt med skoleverket og utdanningsavdelingene i fylkeskommunene. Samarbeid med andre organisasjoner. HANDELSAVTALER Sentrale. If skade, forsikring på MEF pakken. Statoil Norge AS Tess Norge AS Telenor Mobil og fasttelefoni. Storebrand Livsforsikring AS Kjedehuset (Telehuset) Rica Hotels. Det registreres stabil oppslutning rundt avtalene, hvor If skadeforsikring har den desidert største oppslutningen. Lokale avtaler. Bekken og Strøm, yrkesklær. (hele regionen) Ahlsell AS, VA (Sør-Rogaland) Dekk Partner, sagt opp (Dekkpartner overholdt ikke avtalen) Veiprodukter (Euroskilt) (hele regionen.) Avtalen sagt opp av Euroskilt med virkning pr Tess Vest på arbeidstøy og vern (Sør-Rogaland) Rammeavtale med Radisson SAS Caledonien Hotell, Kristiansand (hele regionen) I tillegg har avdelingen sponsoravtale med Norstone AS. Vi oppfordrer alle medlemmene til å slutte opp om de lokale handelsavtalene. De er gode for medlemmet, leverandøren og lokalavdelingen. Disse har gitt lokalavdelingen et stort og betydelig beløp. Refererer til regnskapet. Husk å oppgi MEF - medlemskap ved kjøp. Side 7av 17

8 REKRUTTERINGSARBEID Det er mange elever som blir uteksaminert fra våre landslinjer i regionen hvert år. Bransjen som helhet har et ansvar for å ta disse elevene i mot når de kommer fra skolen. Det oppfordres til MEF`s medlemmer å ta sin del av ansvaret for disse elevene. AVSLUTNING Styret hadde håpet om at flere hadde stilt til arrangementene. Styret syns det er beklagelig av en må avlyse medlemsmøter med gode agendaer og i henhold til arbeidsplanen som vedtatt på årsmøtet. Likeså at årsmøte festen måtte avlyses av samme årsak. Styret tar det til etterretning. Styret har likevel registrert en liten oppgang til noen møter slik som utflukt til Titania, møte med SVV og julemøtet med julebord sammen med ledsagere og leverandører. Denne gangen igjen med show på Quality Stavanger hotell. Det er svært viktig at MEF opprettholder sitt ry som en seriøs og slagkraftig organisasjon. Styret oppfordrer derfor medlemmene til å komme med innspill i saker som man mener MEF bør engasjere seg i. Både sentralt og lokalt. Organisasjonen blir enda sterkere og bedre med aktive medlemmer. Styret i avdelingen vil takke det enkelte medlem for den støtte som er gitt gjennom arbeidsåret Januar 2012 Styret MEF avdeling Sør Rogaland Martin Nordbø Frode Byberg Dag Fisketjøn Ole Bjelland Leon Stangeland (sign) (sign) (sign) (sign) (sign) Fylkesleder Nestleder Styremedl. Styremedl. Styremedl. Side 8av 17

9 SAK 7 REGNSKAP FOR 2011 Side 9av 17

10 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Sør-Rogaland Resultatregnskap Inntekter Note Lokalkontingent , ,00 Provisjonsinntekter , ,50 Inntekter fagturer/seminarer ,00 Inntekter messer 8 327, ,00 Inntekter møter , ,00 Sponsorer ,00 Sum inntekter , ,50 Kostnader Kostnader styret , ,00 Regnskap og revisjon Medlemsmøter , ,00 Styremøter , ,07 Årsmøte , ,00 Andre møter 7 937, ,50 Julemøte , ,00 Fagturer/Seminarer ,37 Messer Administrasjonsgebyr MEF , ,00 Kurs for medlemmer , ,00 Markedsføring/rekrutteringsdager ,00 Diverse kostnader 4 642,90 Gaver 6 141,90 429,60 Sum driftskostnader , ,07 Driftsresultat , ,43 Renteinntekter , ,92 Bankkostnader 107,00 18,50 Resultat av finansposter , ,42 Årsresultat / underskudd , ,85 Side 10av 17

11 NOTER TIL REGNSKAP2011 Note 1 Kontingent Kontingent , ,00 Note 2 Provisjoner Ahlsell ,00 Dekkpartner ,00 Euroskilt AS ,00 Dekkmann 510,00 Sandefjord Skofabrikk , ,00 Note 3 Bank driftskonto Denne kontoen stemmer med mottatt kontoutdrag Note 4 Egenkapital Egenkapital ,82 Årets overskudd ,39 Egenkapital ,21 Side 11av 17

12 Side 12av 17

13 SAK 8 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2012 Styret er av den mening at avdelingen har en sunn og meget god økonomi, og foreslår at lokalkontingenten på kr. 800,- pr. år bør stå uendret. SAK 9 INNKOMNE SAKER Forslag 1 Hvis det arbeides med å arrangere en ny fagtur i løpet av høsten 2012, ønsker styret og forsette å støtte opp om fagturen Forslag til vedtak: Styret foreslår å bevilge inntil kr. 2000,- pr. bedrift. Forslag 2 Styrets Arbeidsplan for Næringspolitikk Årsmøtet gjennonføres i februar 2012 på Sola. Invitere fylkesordfører og ordfører i Sola kommune. Temadag. Styret lager en agenda og oppretter en arbeidsgruppe. Målet er å samle konsulenter og byggherrer til å møte entreprenørene på en temadag. Starte kl 11 med lunsj, og starte selve møtet kl 1200 og vare til kl Målet for dagen er få frem entreprenørens synspunkter på f.eks kontraktsformer og vise hvordan entreprenøren ser på utviklingen som har vært på kontraktsformularene de siste årene. Vi må ha en møteleder og sørge for at det gjøres et grundig forarbeide, slik at dette kan bli en årlig begivenhet.. Mulig at en representant fra både byggherre og konsulent bør være med i arbeidsgruppen. Prosjekt jobbe intensivt med følgende saker, og i den forbindelse bruke ledig kapasitet i MEF mot vederlag for å styrke avdelingen. 1. Fokus på problematikken Tipplasser i regionen. 2. Konkurransegrunnlag/anbudsformer. 3. Kommunale foretak. Konkurrent eller samarbeidspartner? Sakene prioriteres i denne rekkefølgen. Medlemsmøter: 1. Arrangere et i mai, et i september og et i forbindelse med julebord i desember.. Styret vil satse på færre møter, men da sørge for å ha møter med gode innhold. 2. Kurs Styret støtter opp om kurs og støtter opp om gratis kurs for inntil 2 personer pr. bedrift for lovpålagte og kompetansehevende kurs fra MEF skolen. 3. Organisasjon Styret. 1. Sette frister for å løse saker. 2. Aktiv medlemsverving. Økning for å passere 100 medlemmer. 3. Fortsette med Innspill på kvinner til verv. Kartlegging av potensiale, å formidle valgkomité. Side 13av 17

14 Fagtur 1. Støtte opp om fagtur høsten 2012 Felles styremøte Delta samlet til felles styremøte med Agder høsten Positiv synliggjøring av MEF SR 1. Starte planleggingen av MEFA2013. Arrangeres helgen juni Positiv kontakt med media. Side 14av 17

15 SAK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 FORSLAG TIL VALG 2012 FUNGERT I 2011 FORSLAG 2012 STYRET Medlemmer Martin Nordbø, leder (på valg) Frode Byberg ( ikke på valg) Tor Kr. Thorsen pers. vara ( ikke på valg) Dag Fisketjøn (på valg) Nils Reime, pers vara(på valg) Ole Bjelland (på valg) Joakim Gismarvik, pers. vara (på valg) Leon Stangeland (ikke på valg) Gry Stangeland, pers. vara(ikke på valg) Dag Fisketjøn Frode Byberg Tor Kr. Thorsen Nils Reime Kenneth Rott Tommy Stangeland Joakim Gismarvik Leon Stangeland Gry Stangeland Forslag til nestleder. Frode Byberg. (Skal velges blant styrets medlemmer) ARRANGEMENTSKOMITÉ. Styret og dens varamedlemmer Styret og dens varamedlemmer VALGKOMITÉ Valgkomiteen har en funksjonstid på tre år, der en skiftes ut hvert år. Helge Torjussen valgt 2008 Gunnar Kolnes valgt 2009 Gunnar Kolnes valgt 2009 Odd M. Mellemstrand valgt2011 Odd M. Mellemstrand valgt 2011 Ole Bjelland REVISOR BDO (MEFs revisor) Landsmøtedelegater landsmøte 2012 Pr. dd. 5 delegater og vararepresentanter BDO (MEFs revisor) Januar, 2012 Helge Torjussen Gunnar Kolnes Odd M. Mellemstrand Leder, valgkomiteen Side 15av 17

16 MEDLEMSOVERSIKT PR FIRMA ADRESSE POSTSTED Akkar AS Brautveien Orre Arne M. Frafjord AS Adolph Tidemandsvei Stavanger Arne Møller Maskin Tunveien Sandnes B. Hareland Maskin Hølenesveien Sandnes Bent Johnny Mydland AS Industriveien Hauge i Dalane Bergene Maskin Orrevegen Bryne Bertelsen & Garpestad AS Hovlandsveien Egersund BG Suldal AS Vasshus 4230 Sand Bjarne Solli Graveservice AS Postboks Hauge i Dalane Bjelland Entreprenør AS Orstadveien Klepp Stasjon Bjørns hage og anlegg AS Postboks Nærbø Brødrene Jørmeland AS Breivikveien Tau Brødrene Torjussen AS Madlavn Stavanger Byberg Hage & Anlegg AS Kleppev Voll Byberg Maskin AS Randabergv Randaberg Erga Maskin AS Søylandsvegen Nærbø Erik Håland Maskin AS Klokkarveien Varhaug Finnøy Grave og Sprengn.service AS Judaberg 4160 Finnøy Ola Fisketjøn AS Olasmoen 4237 Suldalsosen Fiskå Maskin AS Sørskårveien Tau Fotland Maskin Øygardsholen Undheim Frafjord Graving og Transport Hålandsveien 29 B 4053 Ræge Gangenes Entreprenør Søredalen Sandnes Gard Maskin AS 4163 Talgje Geir Schmidt Maskin AS Ryfylkevegen Tau Georg Stangeland AS Fabrikkvn 2 Kvål 4323 Sandnes Johan Gismarvik Maskin Postboks Stavanger Grunn-Service AS Jærveien Bryne Hans Petter Særheim Fosse 4340 Bryne Hansen Maskin Sluppveien Sandnes Harveland AS Pb Tananger Haug Maskin AS Ordfører Scheiesgt Hundvåg Herabakka Maskin AS Postboks Sand T. Holand Maskin AS Ytre Torvhusvei Egersund Holmen Maskin AS Vatlandsvåg 4235 Hebnes Jarle Waldeland Maskin Kyrkjevegen Vigrestad Johnny Bråtveit Skruds-Eikeland 4308 Sandnes Jostein Egeland Maskin AS Postboks Sandnes Jostein Jespersen Maskin Revheimveien 207B 4043 Hafrsfjord Jåttå Maskinstasjon AS Jåttåveien 174 A 4020 Stavanger Klingsheim Maskin AS Kjelvene Kleppe Knut Harestad 4156 Mosterøy Kolnes Maskin AS Postboks Randaberg Kåre Lende Timevegen Bryne Kåsen Fjellsprengning Håbakkvn Tau Lars Petter Dahle Maskin AS Tufteveien Kvernaland Leggeteknikk AS Vestlibakken Ålgård Lerang Asfalt AS Stangelandsveien Sola LHV Tjenester AS Vestbø 4160 Finnøy Lillebø Sand og Transport AS Krogedalsvegen Sandnes Einar Lindanger Regeberget Vassøy Side 16av 17

17 Lindanger Maskin AS Stoggdalvn 22 Sørbø 4150 Rennesøy Magnar UR AS Sørskårveien Tau Magne Helland AS Vikesdal 4389 Vikeså Magnor Tengesdal Nordre Tengesdal Bjerkreim Magnus Nordmark Maskin Rydningen Kvernaland Tor Meling Hagavn Tananger Mellemstrand AS Stangelandsveien Voll Natland Graveservice AS Skiftun 4146 Skiftun Nedrebø Maskin AS Njå 4340 Bryne Odd Nevland Maskin A/S Borevegen Kleppe Nils Inge Tjelta A/S Gml. Tjelta veg Tjelta Nils Oma Maskin Oma 4340 Bryne Nils Reime Maskin Taksdal 4342 Undheim Leif Njærheim Eskemyrvn Hommersåk Nordbø Maskin AS Hjelmelandsgt Stavanger O. Mydland Maskin AS Industriv Hauge i Dalane Odd Fosse AS Tjødnaveien Bryne Ola Ramsland & Sønner AS Røyslandsdalen Bjerkreim Ole John Løland Austråttbanen Sandnes Oma Maskin Øygardsholen Undheim Vidar Omdal Maskin AS Hausmyrveien Sandnes Ove Djønne Agentur Pundsnes 4130 Hjelmeland Per Arvid Erga Brautvegen Orre Reidar Eie AS Kjøleviksveien Tau Risa AS Postboks Nærbø Rolandsen Maskin AS Laberget Stavanger Rygg Maskin AS Tangen 2 A 4070 Randaberg Rør & Maskin AS Hodnafjellveien Mosterøy Sandnes Maskin AS Tjeltavn Tjelta Seabrokers Entreprenør Service AS Forusbeen Stavanger Seldal Maskin Espelandveien Sandnes Serigstad Maskin AS Serigstad 4340 Bryne K. Sola Maskin AS Erlingveien Sola Sondre Aarsland Maskin AS Ævestvollmarka Varhaug Stein og Betong Entreprenør AS Sorgenfriveien Mosterøy Svein-Ove Fløisvik Alvasteinsveien Hafrsfjord T. Stangeland Maskin AS Postboks 21 Forus 4064 Stavanger Tor Einar Håheller AS Idsevegen Idse Torbjørn Reime Maskin Versland 4387 Bjerkreim Tore Jespersen Maskin Rødhettestien Sandnes Tullin Ree & Sønner AS Postboks Kvernaland Tunge Maskin AS Tungenesveien Randaberg Oddbjørn Ullestad Kirkhus 4137 Årdal i Ryfylke Vagle Maskin AS Vagleveien Sandnes Velde Fjellboring A/S Noredalsveien 4308 Sandnes Willy Førland Fjellboring AS Lindland 4460 Moi Aakre og Førland AS Tungland 4100 Jørpeland Vassbakk & Stol Forusbeen Sandnes Side 17av 17

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

Iskald start på 2010

Iskald start på 2010 anleggs Langfingret gravejobb toyota Landcruiser tok tyvene med gps 26 34 56 nr. 1-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Iskald start på 2010 Vi ønsker velkommen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

ListerBHT`s historie fra etablering i 1985

ListerBHT`s historie fra etablering i 1985 ListerBHT`s historie fra etablering i 1985 1985 Konstituering skjedde på generalforsamling Utsikten Turisthotell, Kvinesdal 25. mars 1985. 33 ansatte fra 57 innkalte bedrifter møtte. Det fremgår ikke av

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer