MEF AVD. SØR-ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEF AVD. SØR-ROGALAND"

Transkript

1 MEF AVD. SØR-ROGALAND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

2 ÅRSMØTET I AVD. SØR ROGALAND ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 ************************************************************* 1. Åpning ved fylkeslederen 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent DAGSORDEN 4. Valg av en til å underskrive protokollen i tillegg til møtelederen 5. Valg av telle komité 6. Styrets årsberetning for Regnskapet for Fastsettelse av kontingent for Innkomne forslag 10. Valg av fylkesleder 11. Valg av styremedlemmer og pers. Vara medlemmer. 12. Valg av nestleder (blant styrets medlemmer) 13. Valg av arrangementskomité 14. Valg av valgkomité 15. Valg av revisor 16. Valg av Landsmøtedelegater 17. Avslutning Side 2av 17

3 SAK 6 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS SAMMENSETNING Fylkesleder Martin Nordbø Nestleder Frode Byberg Pers. vara. Tor Kristian Thorsen Styremedlem Leon Stangeland Pers. vara Gry Stangeland Styremedl. Dag Fisketjøn Pers. vara Nils Reime Styremedl. Ole Bjelland Pers. vara Joakim Gismarvik VALGKOMITÉ REVISOR Helge Torjussen (Valgt 2008) Gunnar Kolnes (valgt 2009) Odd M. Mellemstrand (valgt 2010) BDO AS TUR OG ARRANGEMENT KOMITÉ Styret MEDLEMSSTATUS Vi har fått 2 nye medlemmer i Disse er: Gangenes Entreprenør AS og Stein og Betong Entreprenør AS Vi ønsker de nye medlemmene hjertelig velkommen i vår organisasjon, og håper de vil finne seg til rette. Ellers så har flere bedrifter henvendt seg og ytret ønske om medlemskap. Følgende firmaer er meldt seg ut.: Agder Maskinentreprenør AS,(fusjon med andre), Sigve Lothe (avviklet) og Ørsdalen Maskin AS (nedtrapping Antall medlemmer per er 99 MEDLEMMER I REGION SØRVEST PR AUST AGDER VEST AGDER SØR ROG MEDLEMMER Side 3av 17

4 MEDLEMMER I HELE LANDET PR ØST SØRVEST MIDT RESSURS MEDLM MØTEVIRKSOMHET Styret Styret har i 2011 hatt 6 styremøter og behandlet 30 saker. Det har blant annet vært følgende: Årsmøtet Regnskap og budsjett for avdelingen Kurs i regi MEF skolen Medlemsverving. Søknader om medlemskap. Lokale handelsavtaler. Representantskapssaker til møter i mai og november. Høringer sentralt og lokalt Næringspolitisk saker. Spesielt rettet mot offentlige anskaffelser i kommunene. Representasjoner. Planlegging og temaer til medlemsmøter og arrangermenter (rekrutteringsdager og julemøtet.) Avtale mht etterutdanning av yrkessjåfører. Hele styret med varerepresentanter var på kurs for tillitsvalgte i Oslo sammen med avdelingene Hordaland, Finnmark og Oppland. Videre jobbet mot arbeidsplanen vedtatt på årsmøtet i Som bla annet inneholder følgende: NÆRINSPOLITIKK 1. Møte med fylkeskommune og SVV spes. Mot prosjektene Rogfast og Ryfast samt stamveinettet i regionen. Utført ifm. Medlemsmøter og årsmøtet.. 2. Møte med de største kommunene ang. investeringsoversikt og annet. (Stavanger- og Sandnes kommune) Delvis Utført møte med Sandnes kommune ang konkurranseutsetting av off. tjenester. I samarbeid med juridisk avdeling. Ellers medlemsmøte ang. tema avlyst grunnet ingen påmeldinger.) 3. Medlemsmøter og annet med tema HMS/KS utført. Presentasjon av ny medlemsportal (utført) Invitere MEF, styreleder og Adm. Direktør. (måtte utgå pga avlysning av medlemsmøtet.) Sosial kveld med gründere. (ikke utført) Møter i distriktene (utført medlemsmøte på Titania i Dalane.9 Julemøte med ledsagere (utført og i samarbeid med Sr Finans. Møte med kabeleiere (ikke utført) Medlemsverving (utføres kontinuerlig) Side 4av 17

5 Styremøter i forkant av medlemsmøter og etter behov (utført) KURS 1. Satt av kr ,- til kurs som Juridiske kontraktstandarder og andre kompetansehevende kurs 2. Brukt kr ,- Sponset inntil to personer pr. bedridt for kompetansehevende og lovpålagte kurs gjennom MEF skolen. Forslaget om juridiske kontraktstandarder måtte avlyses grunnet ingen påmeldte. ORGANISASJON 1. Aktiv medlemsverving, økning på 3. Utført med økning på 2, men dessverre er det registrert 3 utmeldelser grunnet ulike årsaker. 2. Kvinner inn i ulike verv. (Utført, kvinnelig var, men er under kontinuerlig arbeid.) 3. Medlemspost, sendt fra Martin (ikke utført) 4. Delta og støtte opp om eventuell fagtur. Utført, vellykket Fagtur med Pon til Malaga. 5. Delta på felles styremøte i regionen. Utført. 6. Messestyret for MEFA2013 besøker MEFA2011 i Trondheim for utveksling av erfaringer. (utført) 7. Styret ambulerer på deltakelse ifm med rekrutteringsdagene (utført). 8. Positiv kontakt med media. (Pågår kontinuerlig) Årsmøtet ble gjennomført på Sola Strandhotell fredag den Etter lunsj og før selve årsmøtet var det samling til næringspolitisk foredrag. Totalt 42 personer inkl. handelsavtalepartnere, leverandører og inviterte gjester var samlet. Gjester var bla seksjonsleder i SVV avd Rogaland Øyvind Kummedal og Kommunalsjef i Sola Kommune Arve Nylund. Øyvind Kummedal tok for seg bla forvaltningsreformen, hvordan den fungerer i fylket etter ett års drift. Det rapporteres om et godt samarbeid med fylkeskommunen. Flere tok ord i saken spesielt mot investeringer rundt det som er planlagt. Arve Nylund, kommunalsjef i Sola kommune hadde vi invitert til møte og gitt temaet problematikken rundt tipplasser i kommunen spesielt og fylket generelt. Det rapporteres om stor aktivitet i området, og kommunen har stor tilflytting. Kommunen la fram sine tanker til løsning. Flere tok ord i saken ang. problematikken. I kommuneplanen fra har rådmannen bedt kommunen gå i dialog med MEF for å drøfte dette for om mulig komme frem til en felles løsning. Forslag kan være å be entreprenørene om driving av deponi. MEFs sjeføkonom Stein Gunnes og hovedstyrets representant i regionen Kjell Gilje orienterte til slutt forsamlingen om aktuelle saker som MEF har arbeidet med i og vil satse på fremover. Spesielt med fokus på MEFs næringspolitiske satsinger fremover. Seansen ble avsluttet med gruppearbeid på tilbakemelding til strategiutvalgets arbeid. Signalene tas med i det videre arbeid. Den tradisjonelle festen i forbindelse med årsmøte avslutningen ble denne gangen avlyst grunnet lite påmeldinger. Styret tar dette til etterretning. REGIONRÅDET Regionrådet består i utgangspunktet av regionens hovedstyremedlem samt lederne og nestlederne i regionens avdelinger. Regionrådet har ikke hatt egne møter i 2011, men erstattet dette med felles styremøte.. Dette ble arrangert helgen den nov Saker behandlet: Orienteringssaker fra HS og RS, der i blant strategisk plan, kontingentsystemet Side 5av 17

6 VA i kommunene Styrenes arbeidsplaner for 2012 Fastsettelse av årsmøtene. Landsmøtet i Alta Drøfting av fagtur som er planlagt november FAGTUR Regionen gjennomførte fagtur til Malaga i perioden sep Totalt 78 personer deltok på turen fordelt på medlemmer fra Agder og Sør-Rogaland. Det var PON Equipment AS som inviterte til nok en vellykket tur til Malaga. Av leverandører som bidro til det faglige innholdet forruten PON Eqipment AS var Ahlsell AS, Telenor, Telehuset Sørlandsparken, DnB Nor Finans, Pon Cat Rental. MEFs juridiske avdeling bidro med advokat Tone Gulliksen. REPRESENTASJON Hovedstyrerepresentant: Kjell Gilje (vara: Martin Nordbø) Representantskapet: Martin Nordbø (vara: Frode Byberg) Frode Byberg representerte under RS i mai Frode Byberg, Gunnar Kolnes, Nils Inge Tjelta og Tor Kr. Thorsen representerte også avdelingen under besøk av MEFA 2011 i Trondheim hvor de var invitert av avdeling Nord og Sør-Trøndelag. Frode Byberg representerer MEF i utvalget NRL/kommunene Martin Nordbø, Frode Byberg, Leon Stangeland, Ole Bjelland og Dag Fisketjøn representerte styret under felles styremøte med Agder under felles styremøte i London 5. nov, Helge Torjussen representerte valgkomiteen under samme møte. KURSVIRKSOMHET Følgende kurs er avholdt i regionen i 2011: 4 stk sikkerhetskurs anleggsmaskinfører, Stavanger og Kristiansand. 7 stk Arbeidsvarsling. Stavanger og Kristiansand 1 stk. Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap, Stavanger 1 stk. Komprimering, Stavanger 1 stk Grunnleggende stikking og tegn. Forståelse, Kristiansand. 2 stk NS 3420 Stavanger og Kristiansand 2 stk Prosesskode 1, Kristiansand og Stavanger 2 stk. HMS kurs for ledere, Kristiansand og Stavanger 2 stk, Risikovurdering Kristiansand og Stavanger 1 stk. Fagbrevkurs Anleggsfagene, Kristiansand 1 stk. Eksamensforberedende kurs bergsprenger, Stavanger 2 stk. Bergsprengingsleder overgangskurs Totalt har 426 personer i løpet av året gjennomført kursene. 346 av disse er fra medlemsbedriftene. En nedgan på 32 fra i fjor og med stort sett samme antall gjennomførte kurs. Fem kurs ble avlyst grunnet lite eller ingen påmelding. Det er kurs som Juridiske Kontraktsstandarder, ett eksamensforberedende kurs for bergsprenger, ett arbeidsvarsling modul 1, Avdelingen har sponset inntil to personer pr. bedrift pr. kurs for lovpålagte- og kompetansehevende kurs. Vi oppfordrer igjen medlemmene til å komme med ønsker om kurs, tid og sted i god tid før katalogen går i trykken. Dersom medlemmer samler sammen tilstrekkelig antall kursdeltakere, kan kurs arrangeres etter ønske uavhengig av kurskatalogen. Side 6av 17

7 REGIONKONTORET Regionkontoret, som også innbefatter opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, er betjent med 6 personer. Sekretær Bente Elisabet Olsen, Regionsjef Svein O. Myhrvold, opplæringsleder Frank Nygård, og opplæringskonsulent Oskar Tore Åsen ved OKAB Agder. Opplæringsleder Steinar Sævild og opplæringskonsulent Ragnhild Gjøse ved OKAB Sør-Rogaland. De viktigste arbeidsoppgavene har vært: Råd og veiledning vedrørende arbeidsgiverspørsmål. Informasjon og medlemsverving. Anbud og kontrakter herunder forberedelser av tvistesaker til juridisk avdeling. Kontakt med handelsavtalepartnere. Utvalgsarbeid av kurs og utvikling av og revidering av KS. HMS system. Møtevirksomhet, administrasjonssamlinger. Holde kurs og forelese på kurs. Enkeltkurs og gjennom mellomlederskolen. Næringspolitikk, kontakt med offentlige etater og kommuner. Kontakt med skoleverket og utdanningsavdelingene i fylkeskommunene. Samarbeid med andre organisasjoner. HANDELSAVTALER Sentrale. If skade, forsikring på MEF pakken. Statoil Norge AS Tess Norge AS Telenor Mobil og fasttelefoni. Storebrand Livsforsikring AS Kjedehuset (Telehuset) Rica Hotels. Det registreres stabil oppslutning rundt avtalene, hvor If skadeforsikring har den desidert største oppslutningen. Lokale avtaler. Bekken og Strøm, yrkesklær. (hele regionen) Ahlsell AS, VA (Sør-Rogaland) Dekk Partner, sagt opp (Dekkpartner overholdt ikke avtalen) Veiprodukter (Euroskilt) (hele regionen.) Avtalen sagt opp av Euroskilt med virkning pr Tess Vest på arbeidstøy og vern (Sør-Rogaland) Rammeavtale med Radisson SAS Caledonien Hotell, Kristiansand (hele regionen) I tillegg har avdelingen sponsoravtale med Norstone AS. Vi oppfordrer alle medlemmene til å slutte opp om de lokale handelsavtalene. De er gode for medlemmet, leverandøren og lokalavdelingen. Disse har gitt lokalavdelingen et stort og betydelig beløp. Refererer til regnskapet. Husk å oppgi MEF - medlemskap ved kjøp. Side 7av 17

8 REKRUTTERINGSARBEID Det er mange elever som blir uteksaminert fra våre landslinjer i regionen hvert år. Bransjen som helhet har et ansvar for å ta disse elevene i mot når de kommer fra skolen. Det oppfordres til MEF`s medlemmer å ta sin del av ansvaret for disse elevene. AVSLUTNING Styret hadde håpet om at flere hadde stilt til arrangementene. Styret syns det er beklagelig av en må avlyse medlemsmøter med gode agendaer og i henhold til arbeidsplanen som vedtatt på årsmøtet. Likeså at årsmøte festen måtte avlyses av samme årsak. Styret tar det til etterretning. Styret har likevel registrert en liten oppgang til noen møter slik som utflukt til Titania, møte med SVV og julemøtet med julebord sammen med ledsagere og leverandører. Denne gangen igjen med show på Quality Stavanger hotell. Det er svært viktig at MEF opprettholder sitt ry som en seriøs og slagkraftig organisasjon. Styret oppfordrer derfor medlemmene til å komme med innspill i saker som man mener MEF bør engasjere seg i. Både sentralt og lokalt. Organisasjonen blir enda sterkere og bedre med aktive medlemmer. Styret i avdelingen vil takke det enkelte medlem for den støtte som er gitt gjennom arbeidsåret Januar 2012 Styret MEF avdeling Sør Rogaland Martin Nordbø Frode Byberg Dag Fisketjøn Ole Bjelland Leon Stangeland (sign) (sign) (sign) (sign) (sign) Fylkesleder Nestleder Styremedl. Styremedl. Styremedl. Side 8av 17

9 SAK 7 REGNSKAP FOR 2011 Side 9av 17

10 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Sør-Rogaland Resultatregnskap Inntekter Note Lokalkontingent , ,00 Provisjonsinntekter , ,50 Inntekter fagturer/seminarer ,00 Inntekter messer 8 327, ,00 Inntekter møter , ,00 Sponsorer ,00 Sum inntekter , ,50 Kostnader Kostnader styret , ,00 Regnskap og revisjon Medlemsmøter , ,00 Styremøter , ,07 Årsmøte , ,00 Andre møter 7 937, ,50 Julemøte , ,00 Fagturer/Seminarer ,37 Messer Administrasjonsgebyr MEF , ,00 Kurs for medlemmer , ,00 Markedsføring/rekrutteringsdager ,00 Diverse kostnader 4 642,90 Gaver 6 141,90 429,60 Sum driftskostnader , ,07 Driftsresultat , ,43 Renteinntekter , ,92 Bankkostnader 107,00 18,50 Resultat av finansposter , ,42 Årsresultat / underskudd , ,85 Side 10av 17

11 NOTER TIL REGNSKAP2011 Note 1 Kontingent Kontingent , ,00 Note 2 Provisjoner Ahlsell ,00 Dekkpartner ,00 Euroskilt AS ,00 Dekkmann 510,00 Sandefjord Skofabrikk , ,00 Note 3 Bank driftskonto Denne kontoen stemmer med mottatt kontoutdrag Note 4 Egenkapital Egenkapital ,82 Årets overskudd ,39 Egenkapital ,21 Side 11av 17

12 Side 12av 17

13 SAK 8 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2012 Styret er av den mening at avdelingen har en sunn og meget god økonomi, og foreslår at lokalkontingenten på kr. 800,- pr. år bør stå uendret. SAK 9 INNKOMNE SAKER Forslag 1 Hvis det arbeides med å arrangere en ny fagtur i løpet av høsten 2012, ønsker styret og forsette å støtte opp om fagturen Forslag til vedtak: Styret foreslår å bevilge inntil kr. 2000,- pr. bedrift. Forslag 2 Styrets Arbeidsplan for Næringspolitikk Årsmøtet gjennonføres i februar 2012 på Sola. Invitere fylkesordfører og ordfører i Sola kommune. Temadag. Styret lager en agenda og oppretter en arbeidsgruppe. Målet er å samle konsulenter og byggherrer til å møte entreprenørene på en temadag. Starte kl 11 med lunsj, og starte selve møtet kl 1200 og vare til kl Målet for dagen er få frem entreprenørens synspunkter på f.eks kontraktsformer og vise hvordan entreprenøren ser på utviklingen som har vært på kontraktsformularene de siste årene. Vi må ha en møteleder og sørge for at det gjøres et grundig forarbeide, slik at dette kan bli en årlig begivenhet.. Mulig at en representant fra både byggherre og konsulent bør være med i arbeidsgruppen. Prosjekt jobbe intensivt med følgende saker, og i den forbindelse bruke ledig kapasitet i MEF mot vederlag for å styrke avdelingen. 1. Fokus på problematikken Tipplasser i regionen. 2. Konkurransegrunnlag/anbudsformer. 3. Kommunale foretak. Konkurrent eller samarbeidspartner? Sakene prioriteres i denne rekkefølgen. Medlemsmøter: 1. Arrangere et i mai, et i september og et i forbindelse med julebord i desember.. Styret vil satse på færre møter, men da sørge for å ha møter med gode innhold. 2. Kurs Styret støtter opp om kurs og støtter opp om gratis kurs for inntil 2 personer pr. bedrift for lovpålagte og kompetansehevende kurs fra MEF skolen. 3. Organisasjon Styret. 1. Sette frister for å løse saker. 2. Aktiv medlemsverving. Økning for å passere 100 medlemmer. 3. Fortsette med Innspill på kvinner til verv. Kartlegging av potensiale, å formidle valgkomité. Side 13av 17

14 Fagtur 1. Støtte opp om fagtur høsten 2012 Felles styremøte Delta samlet til felles styremøte med Agder høsten Positiv synliggjøring av MEF SR 1. Starte planleggingen av MEFA2013. Arrangeres helgen juni Positiv kontakt med media. Side 14av 17

15 SAK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 FORSLAG TIL VALG 2012 FUNGERT I 2011 FORSLAG 2012 STYRET Medlemmer Martin Nordbø, leder (på valg) Frode Byberg ( ikke på valg) Tor Kr. Thorsen pers. vara ( ikke på valg) Dag Fisketjøn (på valg) Nils Reime, pers vara(på valg) Ole Bjelland (på valg) Joakim Gismarvik, pers. vara (på valg) Leon Stangeland (ikke på valg) Gry Stangeland, pers. vara(ikke på valg) Dag Fisketjøn Frode Byberg Tor Kr. Thorsen Nils Reime Kenneth Rott Tommy Stangeland Joakim Gismarvik Leon Stangeland Gry Stangeland Forslag til nestleder. Frode Byberg. (Skal velges blant styrets medlemmer) ARRANGEMENTSKOMITÉ. Styret og dens varamedlemmer Styret og dens varamedlemmer VALGKOMITÉ Valgkomiteen har en funksjonstid på tre år, der en skiftes ut hvert år. Helge Torjussen valgt 2008 Gunnar Kolnes valgt 2009 Gunnar Kolnes valgt 2009 Odd M. Mellemstrand valgt2011 Odd M. Mellemstrand valgt 2011 Ole Bjelland REVISOR BDO (MEFs revisor) Landsmøtedelegater landsmøte 2012 Pr. dd. 5 delegater og vararepresentanter BDO (MEFs revisor) Januar, 2012 Helge Torjussen Gunnar Kolnes Odd M. Mellemstrand Leder, valgkomiteen Side 15av 17

16 MEDLEMSOVERSIKT PR FIRMA ADRESSE POSTSTED Akkar AS Brautveien Orre Arne M. Frafjord AS Adolph Tidemandsvei Stavanger Arne Møller Maskin Tunveien Sandnes B. Hareland Maskin Hølenesveien Sandnes Bent Johnny Mydland AS Industriveien Hauge i Dalane Bergene Maskin Orrevegen Bryne Bertelsen & Garpestad AS Hovlandsveien Egersund BG Suldal AS Vasshus 4230 Sand Bjarne Solli Graveservice AS Postboks Hauge i Dalane Bjelland Entreprenør AS Orstadveien Klepp Stasjon Bjørns hage og anlegg AS Postboks Nærbø Brødrene Jørmeland AS Breivikveien Tau Brødrene Torjussen AS Madlavn Stavanger Byberg Hage & Anlegg AS Kleppev Voll Byberg Maskin AS Randabergv Randaberg Erga Maskin AS Søylandsvegen Nærbø Erik Håland Maskin AS Klokkarveien Varhaug Finnøy Grave og Sprengn.service AS Judaberg 4160 Finnøy Ola Fisketjøn AS Olasmoen 4237 Suldalsosen Fiskå Maskin AS Sørskårveien Tau Fotland Maskin Øygardsholen Undheim Frafjord Graving og Transport Hålandsveien 29 B 4053 Ræge Gangenes Entreprenør Søredalen Sandnes Gard Maskin AS 4163 Talgje Geir Schmidt Maskin AS Ryfylkevegen Tau Georg Stangeland AS Fabrikkvn 2 Kvål 4323 Sandnes Johan Gismarvik Maskin Postboks Stavanger Grunn-Service AS Jærveien Bryne Hans Petter Særheim Fosse 4340 Bryne Hansen Maskin Sluppveien Sandnes Harveland AS Pb Tananger Haug Maskin AS Ordfører Scheiesgt Hundvåg Herabakka Maskin AS Postboks Sand T. Holand Maskin AS Ytre Torvhusvei Egersund Holmen Maskin AS Vatlandsvåg 4235 Hebnes Jarle Waldeland Maskin Kyrkjevegen Vigrestad Johnny Bråtveit Skruds-Eikeland 4308 Sandnes Jostein Egeland Maskin AS Postboks Sandnes Jostein Jespersen Maskin Revheimveien 207B 4043 Hafrsfjord Jåttå Maskinstasjon AS Jåttåveien 174 A 4020 Stavanger Klingsheim Maskin AS Kjelvene Kleppe Knut Harestad 4156 Mosterøy Kolnes Maskin AS Postboks Randaberg Kåre Lende Timevegen Bryne Kåsen Fjellsprengning Håbakkvn Tau Lars Petter Dahle Maskin AS Tufteveien Kvernaland Leggeteknikk AS Vestlibakken Ålgård Lerang Asfalt AS Stangelandsveien Sola LHV Tjenester AS Vestbø 4160 Finnøy Lillebø Sand og Transport AS Krogedalsvegen Sandnes Einar Lindanger Regeberget Vassøy Side 16av 17

17 Lindanger Maskin AS Stoggdalvn 22 Sørbø 4150 Rennesøy Magnar UR AS Sørskårveien Tau Magne Helland AS Vikesdal 4389 Vikeså Magnor Tengesdal Nordre Tengesdal Bjerkreim Magnus Nordmark Maskin Rydningen Kvernaland Tor Meling Hagavn Tananger Mellemstrand AS Stangelandsveien Voll Natland Graveservice AS Skiftun 4146 Skiftun Nedrebø Maskin AS Njå 4340 Bryne Odd Nevland Maskin A/S Borevegen Kleppe Nils Inge Tjelta A/S Gml. Tjelta veg Tjelta Nils Oma Maskin Oma 4340 Bryne Nils Reime Maskin Taksdal 4342 Undheim Leif Njærheim Eskemyrvn Hommersåk Nordbø Maskin AS Hjelmelandsgt Stavanger O. Mydland Maskin AS Industriv Hauge i Dalane Odd Fosse AS Tjødnaveien Bryne Ola Ramsland & Sønner AS Røyslandsdalen Bjerkreim Ole John Løland Austråttbanen Sandnes Oma Maskin Øygardsholen Undheim Vidar Omdal Maskin AS Hausmyrveien Sandnes Ove Djønne Agentur Pundsnes 4130 Hjelmeland Per Arvid Erga Brautvegen Orre Reidar Eie AS Kjøleviksveien Tau Risa AS Postboks Nærbø Rolandsen Maskin AS Laberget Stavanger Rygg Maskin AS Tangen 2 A 4070 Randaberg Rør & Maskin AS Hodnafjellveien Mosterøy Sandnes Maskin AS Tjeltavn Tjelta Seabrokers Entreprenør Service AS Forusbeen Stavanger Seldal Maskin Espelandveien Sandnes Serigstad Maskin AS Serigstad 4340 Bryne K. Sola Maskin AS Erlingveien Sola Sondre Aarsland Maskin AS Ævestvollmarka Varhaug Stein og Betong Entreprenør AS Sorgenfriveien Mosterøy Svein-Ove Fløisvik Alvasteinsveien Hafrsfjord T. Stangeland Maskin AS Postboks 21 Forus 4064 Stavanger Tor Einar Håheller AS Idsevegen Idse Torbjørn Reime Maskin Versland 4387 Bjerkreim Tore Jespersen Maskin Rødhettestien Sandnes Tullin Ree & Sønner AS Postboks Kvernaland Tunge Maskin AS Tungenesveien Randaberg Oddbjørn Ullestad Kirkhus 4137 Årdal i Ryfylke Vagle Maskin AS Vagleveien Sandnes Velde Fjellboring A/S Noredalsveien 4308 Sandnes Willy Førland Fjellboring AS Lindland 4460 Moi Aakre og Førland AS Tungland 4100 Jørpeland Vassbakk & Stol Forusbeen Sandnes Side 17av 17

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner Jæren Energi AS. Jæren Energi Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034, 4068 Stavanger Tel. +47 51 69 00 00 Faks: +47 51 69 00 01 E-post: torstein@vind.no helvig@vind.no Berørte myndigheter, grunneiere og

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NAMSSKOGAN STED: FRIVILLIGHETSENTRALEN, BREKKVASSELV DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 Forum Gris Rogaland Årsmøte 7.mars 2013 Innkalling til årsmøte torsdag 7.mars 2013 på Kafe Jærbuen kl.19.30 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell 2 18.04.2017

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1512048 Bane: Fotland Stevneleder: Kristian Fuglestad Dommer(e): Kristian

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Saksliste årsmøtet 1. Åpning 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 5. mai, 2017 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 5. mai, 2017 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen Velkommen til Årsmøte 2017 i Molde Næringsforum Tid: 5. mai, 2017 kl. 08.20 Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 05.05.17 kl. 08.20 08.40 Sted:

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS Velkommen til Årsmøte 2015 i Molde Næringsforum Tid: 2. juni kl. 08.20, 2016 Sted: Brunvoll AS mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 02.06.16, kl. 08.20 08.40 Sted: Brunvoll As Saksliste:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag Bjørn V Aanestad, 95942689

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Oversiktskart. Planområde. Kilde: Gule sider

Oversiktskart. Planområde. Kilde: Gule sider Oversiktskart Planområde Kilde: Gule sider Oversiktskart Planområde Kilde: Gule sider Naboliste Gnr Bnr Navn og adresse 55 38 ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 55 38 STATENS

Detaljer

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april 2017 - Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato 11119101025 G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 11111210001 G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 11112207004 G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Referat fra årsmøtet hos Furnes Jernstøperi AS.

Referat fra årsmøtet hos Furnes Jernstøperi AS. www.stange-næringspark.no Referat fra årsmøtet 04.02.16 hos Furnes Jernstøperi AS. Det deltok 10 representanter fra 11 medlemsbedrifter. Representantene var: Trond Rykhus og Oddbjørn Maurdalen - Furnes

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Aktuelle lærebedrifter Anleggsmaskinførerfaget

Aktuelle lærebedrifter Anleggsmaskinførerfaget Aktuelle lærebedrifter Anleggsmaskinførerfaget Det finnes to typer lærebedrifter; Selvstendig lærebedrift og lærebedrift i opplæringskontor (hvor det er opplæringskontoret som står som ansvarlig for lærlingen).

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET PROFO HÅLOGALAND 5. FEBRUAR ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENN ING AV SAKSLISTEN

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET PROFO HÅLOGALAND 5. FEBRUAR ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENN ING AV SAKSLISTEN 5. FEBRUAR 2014 PROFO HÅLOGALAND 9. AVSLUTNING 8. VALG 7. INNKOMNE FORSLAG 6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 5. STYRETS ÅRSBERETNING PROTOKOLLEN 4. VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Den 108.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Rica Maritim Hotell i Haugesund.

Den 108.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Rica Maritim Hotell i Haugesund. PROTOKOLL Fra den 108.ordinære Generalforsamling 2004 Rogaland Maler-og byggtapetsermesterlaug Lørdag 12.februar 2005 i Haugesund Den 108.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Rica Maritim Hotell

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer