EESTI KINNISVARATURG AASTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EESTI KINNISVARATURG AASTAL"

Transkript

1 EESTI KINNISVARATURG 216. AASTAL Tallinn 217

2 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 ÜLDINE STATISTIKA 5 REGIONAALNE STATISTIKA 13 I ELAMUMAA 13 Hoonestamata elamumaa 13 Hoonestatud elamumaa 2 II MAATULUNDUSMAA 26 Hoonestamata maatulundusmaa 26 Haritav maa 33 Metsamaa (koos metsaga) 35 Hoonestatud maatulundusmaa 38 III ÄRIMAA 42 Hoonestamata ärimaa 42 Hoonestatud ärimaa 43 IV TOOTMISMAA 44 Hoonestamata tootmismaa 44 Hoonestatud tootmismaa 45 V KORTERIOMANDID 47 Korterid maakondades 48 Korterid suuremates asulates 49 Korterid Tallinna linnaosades 52 Korterid Tartu linnaosades 57 Korterid Pärnu linnaosades 57 KOKKUVÕTE 59 Maa-ameti kinnisvara amise osakond 2

3 SISSEJUHATUS Käesolev ülevaade on järjekorralt kahekümnes Maa-ameti poolt koostatud aastakokkuvõte kinnisvara võõrandamistehingutest. Analüüsi eesmärgiks on vaadelda üldiseid trende esitada kinnisvaraturul toimunut, mitte ennustada tulevikku. Tehingu andmetele juurdepääs on piiratud, andmebaasi andmetest on õigus saada väljavõtteid ainult maa ajatel korralise ja erakorralise amise läbiviimiseks. Maa ajaks loetakse isikut, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise amise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Tehingu õiendid esitatakse elektroonilisel teel. Tehingu andmed, mida notar on kohustatud katastripidajale esitama on loetletud maakatastriseaduse 9 lõikes (2 2 ). Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute õiendid aastast. Ajavahemikul laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ja kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad. Sellest on tingitud tehingute arvu madal tase neil aastatel. 23. aasta teisest poolaastast hakati tehingute andmebaasi edastama kõigi kinnisvara võõrandamistehingute andmeid s.h korteriomandite tehingud, mida varem ei kogutud. 75 Kinnisvara tehingute arv tehingute andmebaasis Maa-ameti kinnisvara amise osakond 3

4 Käesolevas ülevaates on mõiste kinnisvara all silmas peetud kõiki kinnistuid. Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus. Aruannetel on keskmise hinna/ arvutamise aluseks aritmeetiline keskmine. Aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse tunnuste kõikide väärtuste summa ja objektide arvu jagatist. Oleme jätkanud senist ülevaadete koostamise põhimõtet, mille kohaselt on ülevaates vähem kirjeldavat osa ning rohkem tähelepanu pööratud andmete edastamisele. Üldise statistika osas on välja toodud kõigi kinnisvara võõrandamistehingute (ostmüük, kinkimine, vahetamine, muu tehing) andmed, regionaalse statistika osas on aga aluseks ainult ostu-müügitehingud. Regionaalse statistika osas tuuakse välja kinnisvara tehingute keskmised näitajad erinevate sihtotstarvete lõikes. Analüüsi on kaasatud kõik kinnisasjad, kus tehinguga on võõrandatud terve kinnisasi ning analüüsitava sihtotstarbe osakaal moodustab kogu kinnisasjast 1%. Regionaalse statistika osas on esitatud kõik piirkonnad, kus on toimunud vähemalt 5 tehingut. on arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju. Kui variatsioonireas on paaritu arv liikmeid, siis mediaaniks on selle rea keskmine liige. Kui variatsioonireas on paarisarv liikmeid, siis mediaaniks on andmerea keskpaigas asuvate liikmete aritmeetiline keskmine. Standardhälve iseloomustab rea liikmete paiknevust keskväärtuse suhtes. Standardhälve on positiivne ruutjuur üksikväärtuste ja aritmeetilise keskmise vaheliste hälvete ruutude summast, mis on jagatud kas elementide arvuga n või ühe võrra väiksema arvuga n-1 (olenevalt valimi suurusest). Käesolevas aastaülevaates on kinnisvara tehingud esitatud seisuga Andmetes võivad esineda ebatäpsused, mistõttu Maa-amet ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas ülevaates avaldatud infot kasutades. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 4

5 ÜLDINE STATISTIKA Kinnisvara tehingute aktiivsus maakondade lõikes 216. aastal Kinnisvara tehingute koguväärtuse osatähtsus maakondade lõikes 216. aastal Maa-ameti kinnisvara amise osakond 5

6 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Kinnisvara tehingud kuude lõikes Kuu Kogupind Koguväärtus jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Kokku Kõikide võõrandamistehingute arv kuude lõikes Kõikide võõrandamistehingute koguväärtus kuude lõikes (mln ) Maa-ameti kinnisvara amise osakond 6

7 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Tehingute arv Tehingute koguväärtus (mln ) Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus kuude lõikes Tehingute arv Tehingute koguväärtus (mln ) Tehingud tehinguliikide järgi Kogupind Koguväärtus Ost-müük Kinkimine Muu tehing Vahetus Kokku Tehingute arv Tehingute koguväärtus 81,7% 89,9%,9% 3,8% 13,6%,6% 3,2% 6,3% Ost-müük Kinkimine Ost-müük Kinkimine Muu tehing Vahetus Muu tehing Vahetus Tehingud tehinguobjekti järgi Koguväärtus Korteriomand Kinnisasi Korterihoonestusõigus Hoonestusõigus Kokku Maa-ameti kinnisvara amise osakond 7

8 Kõik võõrandamistehingud Ostu-müügitehingud 52,4% 54,%,4% 47,2%,4% 45,6% Korteriomand Korteriomand Kinnisasi Kinnisasi Hoonestusõigus (s.h korterihoonestusõigus) Hoonestusõigus (s.h korterihoonestusõigus) 5 Ostu-müügitehingute arv aastate lõikes Kinnisasi Korteriomand Kinnisasja tehingud hoonestatuse järgi Kinnisasjadega toimunud kõik võõrandamistehingud Kinnisasjadega toimunud kõik ostumüügitehingud 42,9% 37,2% 57,1% 62,8% Hoonestamata Hoonestatud Hoonestamata Hoonestatud Maa-ameti kinnisvara amise osakond 8

9 Kinnisasjadega toimunud ostu-müügitehingud aastate lõikes Hoonestamata Hoonestatud Kinnisasja tehingud sihtotstarvete järgi 1 Kogupind Koguväärtus Maatulundusmaa Elamumaa Muu Tootmismaa Segamaa Ärimaa Kokku Tehingute arv 7,6% 39,3% 2,1% Tehingute koguväärtus 17,9% 37,1% 47,2% 2,% 3,9% 7,4% 17,5% Elamumaa Ärimaa Elamumaa Ärimaa Tootmismaa Maatulundusmaa Tootmismaa Maatulundusmaa Ülejäänud sihtotstarbed Ülejäänud sihtotstarbed 1 Muu sihtotstarve sihtotstarbeks on määratud üks ülejäänud üheksast sihtotstarbest (veekogude maa, transpordimaa, jäätmehoidla maa, riigikaitsemaa, kaitsealune maa, sihtotstarbeta maa, mäetööstusmaa, turbatööstusmaa, sotsiaalmaa) või sihtotstarve on määramata. Segamaa ühegi sihtotstarbe osakaal ei ole 1% ning kinnistu koosneb mitmest sihtotstarbest. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 9

10 Tehingud võõrandajate järgi 2 Võõrandaja liik Kogupind Koguväärtus Eraisik Eraõiguslik juriidiline Välismaalane Riik Munitsipaal Mitu Kokku Tehingute arv Tehingute koguväärtus 56,5% 41,% 5,% 7,6% 3,9% 3,3% 5,1% 5,6% Eraisik Eraõiguslik juriidiline Eraisik Eraõiguslik juriidiline Välismaalane Muu Välismaalane Muu Tehingud omandajate järgi 2 Omandaja liik Kogupind Koguväärtus Eraisik Eraõiguslik juriidiline Välismaalane Mitu Munitsipaal Riik Kokku Eraisik Eesti Vabariigi kodakondsust omav eraisik. Välismaalane Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav era ja eraõiguslik-juriidiline isik (s.h kodakondsuseta või Venemaa kodakondsust omav alalise elamisloa omanik). Mitu mitu erinevat võõrandajat/omandajat (näiteks eraisik ja eraõiguslik-juriidiline isik koos). Maa-ameti kinnisvara amise osakond 1

11 Tehingute arv Tehingute koguväärtus 7,1% 4,6% 6,8% 5,% 3,5% 5,5% 27,5% 41,% Eraisik Eraõiguslik juriidiline Eraisik Eraõiguslik juriidiline Välismaalane Muu Välismaalane Muu ostu-müügitehingu Eesti keskmine ostu-müügitehingu ostu-müügitehingu Harju-, Pärnu- ja Tartu maakonnas Harju maakond Pärnu maakond Tartu maakond 3 ostu-müügitehingu ostu-müügitehingute koguväärtus on jagatud tehingute arvuga. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 11

12 Harju maakond Hiiu maakond Ida-Viru maakond Järva maakond Jõgeva maakond Lääne maakond Lääne-Viru Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Rapla maakond Saare maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Eesti keskmine ostu-müügitehingu ülejäänud maakondades Ostu-müügitehingute osakaal linnades Ostu-müügitehingute osakaal linnades (%) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 12

13 REGIONAALNE STATISTIKA I ELAMUMAA Hoonestamata elamumaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, milles võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestamata elamumaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestamata elamumaa maakondades Piirkond Standardhälve Harju maakond ,69 8,5 75,15,1 1 12,5 Harju maakond ilma Tallinnata ,23 14,56 18,3,1 19,1 Hiiu maakond ,8 1,48 2,25,12 8,43 Ida-Viru maakond ,65 4,14 5,92,21 38,51 Jõgeva maakond ,21 1,59 2,27,2 9,38 Järva maakond ,89,99 1,94,21 6,77 Lääne maakond ,1 1,1 11,74,19 13,74 Lääne-Viru maakond ,46 2,74 6,94,5 3, Põlva maakond ,19,36 1,44,7 5,11 Pärnu maakond ,14 6,97 15,87,9 131,72 Pärnu maakond ilma Pärnuta ,74 6,46 5,59,9 43,6 Rapla maakond ,32 4,97 4,76,6 21,49 Saare maakond ,69, 7,99,1 29,13 Maa-ameti kinnisvara amise osakond 13

14 Hoonestamata elamumaa omavalitsustes Piirkond Piirkond Standardhälve Tartu maakond ,37 1,83 23,75,6 194,31 Tartu maakond ilma Tartuta ,28 8,25 11,59,6 55,82 Valga maakond ,8,82 8,43,21 42,19 Viljandi maakond ,23 1,58 4,34,3 25,21 Võru maakond ,68 2,81 3,27,9 17,14 Standardhälve HARJU MAAKOND Aegviidu vald ,11 8,75 7,,48 2, s.h. Aegviidu alev ,11 8,75 7,,48 2, Anija vald ,16 2,19 3,5,35 9,88 Harku vald ,34 17,9 12,38,31 59,2 s.h. Tabasalu alevik ,29 28,98 13,23 12,75 52,97 Jõelähtme vald ,15 1,73 9,63,64 44,86 Keila linn ,56 23,33 18,19 16, 63,92 Keila vald ,85 12,35 6,71 2,76 26,29 Kernu vald ,64 2,8 2,33,9 7,67 Kiili vald ,3 16,28 11,17,84 71,33 s.h Kiili alev ,22 18,42 16,69 8,58 71,33 s.h Luige alevik ,99 14,41 1,5 5,56 34,3 Kose vald ,42 6,93 4,43,17 21,28 s.h Kose alevik ,76 7,1 4,27 2,1 21,28 Kuusalu vald ,25 4,54 4,1,26 18,45 Maardu linn ,43 36,68 12,3 14,67 57,18 Padise vald ,72 1,27 1,83,11 7,5 Raasiku vald ,24 1,42 6,99,1 22,7 s.h Aruküla alevik ,77 8,23 8,2,1 21,29 Rae vald ,73 33,45 21,54,34 19,1 s.h Peetri alevik ,84 51,2 2,99 34,68 19,1 Saku vald ,86 15,38 13,77,4 51,79 s.h Saku alevik ,2 1,61 17,23,86 41,4 Saue vald ,89 23,79 18,67,29 84,91 s.h Laagri alevik ,71 31,71 21,44 5,84 84,91 Tallinn ,55 96,42 164,69 7, ,5 s.h Haabersti linnaosa ,52 76,85 81,2 19,97 37,37 s.h Kesklinna linnaosa ,99 496,57 315,14 57,5 1 12,5 s.h Kristiine linnaosa ,6 124,29 47,9 8,66 19,19 s.h Nõmme linnaosa ,61 75,13 32,17 15,78 128,4 s.h Pirita linnaosa ,59 86,49 58,39 7,62 251,74 s.h Põhja-Tallinna linnaosa ,23 229,31 192,85 52,22 633,63 s.h Lasnamäe linnaosa ,23 64,13 121,31 18,3 331,9 Vasalemma vald ,75 2,3 1,46,2 5,56 s.h Vasalemma alevik ,61 3,9 1,37 2,29 5,56 Viimsi vald ,26 28,25 2,85 3, 13,2 s.h Haabneeme alevik ,42 62,12 18,21 23,38 75,81 Maa-ameti kinnisvara amise osakond 14

15 ja mediaan Tallinna lähiomavalitsustes Harku vald Jõelähtme vald Kiili vald Rae vald Saku vald Saue vald Viimsi vald Harku vald Tallinna lähiomavalitsustes Jõelähtme vald Kiili vald Rae vald Saku vald Saue vald Viimsi vald 16 Tallinna linnaosades Haabersti Kristiine Nõmme Pirita *Esitatud on vaid linnaosad, kus on igal aastal toimunud vähemalt 5 tehingut hoonestamata elamumaaga. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 15

16 Tehingute arv Hoonestamata elamumaa tehingute arv ja mediaan Harju maakonnas Tehingute arv I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Piirkond Standardhälve HIIU MAAKOND Hiiu vald ,28 2,85 2,6,14 8,43 Pühalepa vald ,79,5,83,12 3, IDA-VIRU MAAKOND Alajõe vald ,78 5,18 2,68 2,33 1,33 Iisaku vald ,25 7,6 3,6 1,61 9,6 Jõhvi vald ,61 5,3 6,45 1,17 2,12 s.h Jõhvi linn ,61 5,3 6,4 1,17 2,12 Narva linn ,4 6,98 5,8 1, 16,64 JÕGEVA MAAKOND Mustvee linn ,8 2,64 2,79 2,2 9,38 Põltsamaa linn ,3 1,45 2,1 1,2 6,66 LÄÄNE MAAKOND Lihula vald ,86,91,49,21 1,59 s.h Lihula linn ,86,91,49,21 1,59 Lääne-Nigula vald ,79,58,58,19 1,79 Noarootsi vald ,65,8 3,67,23 16,54 Nõva vald ,61 1,11 1,37,26 3,24 Ridala vald ,66 1,56 2,72,27 9,66 LÄÄNE-VIRU MAAKOND Rakvere linn ,38 14,11 6,7 4,48 21,68 Rakvere vald ,63 1,57 1,58,5 3,6 Sõmeru vald ,72 4,82 2,51 1,28 8,93 s.h Sõmeru alevik ,24 5,53 1,87 3, 7,97 Tapa vald ,42 1,5 1,36,1 4,5 Vihula vald ,94 16,43 1,31,5 3, Vinni vald ,28 5,54 2,73 1,6 8,32 Viru-Nigula vald ,43,94 2,6,16 5,98 PÕLVA MAAKOND Põlva vald ,84 1,9 2,8,7 5,11 Maa-ameti kinnisvara amise osakond 16

17 Piirkond Standardhälve PÄRNU MAAKOND Audru vald ,89 6,98 2,51,87 17,37 s.h Audru alevik ,91 6,98,84 4,51 9,21 Paikuse vald ,95 7,14 4,49 1, 19,69 s.h Paikuse alev ,42 7,87 5,15 1, 19,69 Pärnu linn ,15 28,29 27,97 9,73 131,72 Sauga vald ,26 3,32 6,27,9 29,74 Sindi linn ,82 5,72 4,17 1,14 14,75 Tahkuranna vald ,23 6,83 8,4,75 43,6 Tori vald ,1 6,26 14,45 1, 39,68 ja mediaan Pärnu linnas ja tema lähiomavalitsustes Pärnu linn Sauga vald Tahkuranna vald Paikuse vald Audru vald Pärnu linnas ja tema lähiomavalitsustes Pärnu linn Sauga vald Tahkuranna vald Audru vald *Esitatud on omavalitsused, kus on igal aastal toimunud vähemalt 5 tehingut hoonestamata elamumaaga. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 17

18 Tehingute arv 15 Hoonestamata elamumaa tehingute arv ja mediaan Pärnu maakonnas Tehingute arv I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Piirkond Standardhälve RAPLA MAAKOND Kohila vald ,97 6,86 4,78,1 21,49 s.h.aespa alevik ,9 7,53 4,32,99 21,49 Märjamaa vald ,28,9 1,9,6 3,38 Rapla vald ,16 2,72 4,29,29 14,22 SAARE MAAKOND Kihelkonna vald ,74,42,63,16 1,9 Kuressaare linn ,8 19,6 7,3 6,31 29,13 Laimjala vald ,49,2,43,13,96 Lääne-Saare vald ,14 1,97 1,92,12 6,16 Orissaare vald ,42,24,35,23 1,17 TARTU MAAKOND Elva linn ,76 6,34 6,3 1,7 21,86 Haaslava vald ,52 5,23 3,72,6 16,62 Luunja vald ,43 15,6 14,13,7 47,96 Nõo vald ,94 7,51 4,4,61 13,6 s.h. Nõo alevik ,51 9,91 3,38 2,8 13,6 Rõngu vald ,43 1,37,79,13 2,62 Tartu linn ,9 45,8 39,8 4,15 194,31 Tartu vald ,26 7,76 9,58,7 38,49 s.h Kõrveküla alevik ,48 1,38 2,92 6,88 16,49 s.h Vahi alevik ,9 13,17 12,29 2,8 38,49 Tähtvere vald ,13 5,65 3,84,65 12,36 Ülenurme vald ,8 15,84 12,16,6 55,82 s.h Külitse alevik ,7 5,94 4,78 2,99 2,62 s.h Räni alevik ,4 12, 1,4 5,61 38,24 s.h Tõrvandi alevik ,48 15,56 2,55 1,53 18,21 s.h Ülenurme alevik , 22, 1,84,6 55,82 Maa-ameti kinnisvara amise osakond 18

19 Tehingute arv ( //m²) ja mediaan Tartu linnas ja tema lähiomavalitsustes Haaslava vald Luunja vald Tartu linn Tartu vald Tähtvere vald Ülenurme vald Tartu linnas ja tema lähiomavalitsustes Haaslava vald Luunja vald Tartu linn Tartu vald Tähtvere vald Ülenurme vald Hoonestamata elamumaa tehingute arv ja mediaan Tartu maakonnas 15 Tehingute arv I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 19

20 Piirkond Standardhälve VILJANDI MAAKOND Suure-Jaani vald ,66,34,65,3 1,6 Viljandi linn ,6 4,37 7,25 2,88 25,21 Viljandi vald ,44 2,28 3,3,22 9,73 VõRU MAAKOND Võru linn ,27 3,27 4,49 1,37 17,14 Võru vald ,59 3,87 2,32,36 9,67 Hoonestatud elamumaa 4 Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. 1 4 Hoonestatud elamumaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestatud elamumaa maakondades Piirkond Standardhälve Harju maakond Harju maakond ilma Tallinnata Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Andmete analüüsil on lähtutud maa sihtotstarbest (elamumaa). Maa-ameti kinnisvara amise osakond 2

21 Piirkond Standardhälve Pärnu maakond Pärnu maakond ilma Pärnu linnata Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Tartu maakond ilma Tartu linnata Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hoonestatud elamumaa omavalitsustes Piirkond Standardhälve HARJU MAAKOND Aegviidu vald s.h Aegviidu alev Anija vald s.h Kehra linn Harku vald Jõelähtme vald Keila linn Keila vald Kernu vald Kiili vald s.h Kangru alevik s.h Kiili alev Kose vald Kuusalu vald Loksa linn Maardu linn Nissi vald Padise vald Paldiski linn Raasiku vald s.h Aruküla alevik s.h Raasiku alevik Rae vald s.h Peetri alevik Saku vald s.h Saku alevik Saue linn Saue vald s.h Laagri alevik Tallinn s.h Haabersti linnaosa s.h Kesklinna linnaosa s.h Kristiine linnaosa s.h Mustamäe linnaosa s.h Nõmme linnaosa s.h Pirita linnaosa s.h Põhja Tallinna linnaosa Vasalemma vald Viimsi vald s.h Haabneeme alevik Maa-ameti kinnisvara amise osakond 21

22 Piirkond Standardhälve s.h Viimsi alevik HIIU MAAKOND Hiiu vald s.h Kärdla linn Käina vald Pühalepa vald IDA-VIRU MAAKOND Alajõe vald Aseri vald s.h Aseri alevik Iisaku vald Jõhvi vald s.h Jõhvi linn Kiviõli linn Kohtla vald Kohtla-Järve linn Kohtla-Nõmme vald Lohusuu vald Lüganuse vald Mäetaguse vald Narva linn Narva-Jõesuu linn Sillamäe linn Sonda vald Toila vald s.h Toila alevik Vaivara vald JÕGEVA MAAKOND Jõgeva linn Jõgeva vald Kasepää vald Mustvee linn Pajusi vald Pala vald Palamuse vald Põltsamaa linn Põltsamaa vald Tabivere vald Torma vald JÄRVA MAAKOND Albu vald Ambla vald Järva-Jaani vald s.h Järva Jaani alev Koeru vald Koigi vald Paide linn Paide vald Roosna-Alliku vald Türi vald s.h Oisu alevik s.h Türi linn LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn Hanila vald s.h Virtsu alevik Lihula vald s.h Lihula linn Lääne-Nigula vald s.h Risti alevik Noarootsi vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 22

23 Piirkond Standardhälve Ridala vald Vormsi vald LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald Kadrina vald s.h Kadrina alevik Laekvere vald Rakke vald Rakvere linn Rakvere vald Rägavere vald Sõmeru vald s.h Sõmeru alevik Tamsalu vald s.h Tamsalu linn Tapa vald s.h Tapa linn Vihula vald s.h Võsu alevik Vinni vald Viru-Nigula vald Väike-Maarja vald s.h Väike Maarja alevik PÕLVA MAAKOND Ahja vald Kanepi vald Mikitamäe vald Põlva vald s.h Põlva linn Räpina vald Valgjärve vald Vastse-Kuuste vald Veriora vald Värska vald PÄRNU MAAKOND Are vald Audru vald Halinga vald Häädemeeste vald Paikuse vald s.h Paikuse alev Pärnu linn Saarde vald s.h Kilingi Nõmme linn Sauga vald Sindi linn Surju vald Tahkuranna vald s.h Võiste alevik Vändra vald (alev) s.h Vändra alev Vändra vald RAPLA MAAKOND Juuru vald Järvakandi vald s.h Järvakandi alev Kaiu vald Kehtna vald Kohila vald s.h Aespa alevik Maa-ameti kinnisvara amise osakond 23

24 Piirkond Standardhälve Märjamaa vald Raikküla vald Rapla vald s.h Rapla linn SAARE MAAKOND Kihelkonna vald Kuressaare linn Leisi vald Lääne-Saare vald s.h Nasva alevik Muhu vald Orissaare vald Pihtla vald Pöide vald TARTU MAAKOND Alatskivi vald Elva linn Haaslava vald Kambja vald Laeva vald Luunja vald Meeksi vald Mäksa vald Nõo vald s.h Nõo alevik Puhja vald Rannu vald Rõngu vald Tartu linn Tartu vald s.h Vahi alevik Tähtvere vald Vara vald Võnnu vald Ülenurme vald s.h Külitse alevik s.h Räni alevik s.h Tõrvandi alevik s.h Ülenurme alevik VALGA MAAKOND Hummuli vald Karula vald Otepää vald s.h Otepää linn Palupera vald Puka vald s.h Puka alevik Põdrala vald Tõlliste vald s.h Tsirguliina alevik Tõrva linn Valga linn VILJANDI MAAKOND Abja vald Halliste vald Karksi vald s.h Karksi Nuia linn Kolga-Jaani vald Mõisaküla linn Suure-Jaani vald s.h Suure Jaani linn Maa-ameti kinnisvara amise osakond 24

25 Piirkond Standardhälve Tarvastu vald s.h Mustla alevik Viljandi linn Viljandi vald Võhma linn VõRU MAAKOND Antsla vald s.h Antsla linn Haanja vald Urvaste vald Vastseliina vald Võru linn Võru vald s.h Kose alevik Maa-ameti kinnisvara amise osakond 25

26 II MAATULUNDUSMAA Hoonestamata maatulundusmaa tehingute line jaotus kõlvikute kaupa 216. aasta tehingute põhjal 52,5% 31,3% 8,5%,1% 7,6% haritav maa metsamaa looduslik rohumaa õuemaa muu maa Hoonestamata maatulundusmaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. 3 5 Hoonestamata maatulundusmaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 26

27 Hoonestamata maatulundusmaa maakondades Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Harju maakond 253, , , , Hiiu maakond 32 1, , , , Ida-Viru maakond 36 1, , , , Jõgeva maakond 81 1, , , , Järva maakond 32 1, , , , Lääne maakond 55 1, , , , Lääne-Viru maakond 63 1, , , , Põlva maakond 11 1, , , , Pärnu maakond 71 1, , , , Rapla maakond 52 1, , , , Saare maakond 169 1, , , , Tartu maakond 128 1, , , , Valga maakond 35 1, , , , Viljandi maakond 65 1, , , , Võru maakond 9 1, , , , Hoonestamata maatulundusmaa valdades 5 Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha HARJU MAAKOND Anija vald 15 1, , , , Harku vald 32, , , Jõelähtme vald 2 1, , , Keila vald 13, , , , Kernu vald , , , Kiili vald 5 1, , Kose vald 2 1, , , , Kuusalu vald 34 1, , , , Nissi vald 8 1, , , , Padise vald 15 1, , , , Raasiku vald , , , Hoonestamata maatulundusmaa tabelites on esitatud andmed vaid nende omavalitsuste kohta, kus ühe vahemiku kohta on toimunud vähemalt 5 tehingut. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 27

28 Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Rae vald 14, , , , Saku vald 15 1, , , , Saue vald 22 1, , , , Viimsi vald 28, HIIU MAAKOND Emmaste vald 6 1, , , , Hiiu vald 7 1, , , , Käina vald 1 1, , , , Pühalepa vald 9 1, , , , I.-VIRU MAAKOND Alajõe vald , , Aseri vald , Avinurme vald , , , Iisaku vald , , , Illuka vald , , , Jõhvi vald , Kohtla vald , , , Lohusuu vald , , Lüganuse vald 6 1, , , , Mäetaguse vald , , , Sonda vald , Toila vald , Vaivara vald , , JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald 15 1, , , , Kasepää vald 7 1, , , Pajusi vald 6 1, , , Pala vald 1 1, , , , Palamuse vald , , , Puurmani vald , , , Põltsamaa vald 7 1, , , , Saare vald 11 1, , , , Tabivere vald 1 1, , , , Torma vald 8, , , , JÄRVA MAAKOND Albu vald , , , Ambla vald 5 1, , , , Imavere vald , , , Järva-Jaani vald , , , Kareda vald , , , Koeru vald , , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 28

29 Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Koigi vald , , , Paide vald , , , Roosna-Alliku vald , , Türi vald 12 1, , , , Väätsa vald 5 1, , , , LÄÄNE MAAKOND Hanila vald , , , Kullamaa vald 8 1, , , Lihula vald 6 1, , , , Lääne-Nigula vald 7 1, , , , Martna vald , , , Noarootsi vald 11 1, , , , Nõva vald , , , Ridala vald 12 1, , , , Vormsi vald 6 1, , , , L.-VIRU MAAKOND Haljala vald , , , Kadrina vald 6 1, , , , Laekvere vald 5, , , , Rakke vald 5, , , , Rakvere vald , , , Rägavere vald , , Sõmeru vald , , Tamsalu vald , , , Tapa vald 6 1, , , , Vihula vald 14, , , , Vinni vald 5 1, , , , Viru-Nigula vald , , , Väike-Maarja vald 9 1, , , , PÕLVA MAAKOND Ahja vald , Kanepi vald 13 1, , , , Kõlleste vald 8 1, , , , Laheda vald , , Mikitamäe vald 1 1, , , , Mooste vald , , , Orava vald , , , Põlva vald 16 1, , , , Räpina vald 14 1, , , , Valgjärve vald , , Vastse-Kuuste vald 6 1, , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 29

30 Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Veriora vald 6 1, , , Värska vald 17 1, , , , PÄRNU MAAKOND Are vald , , Audru vald 1 1, , , , Halinga vald , , , Häädemeeste vald 5 1, , , , Kihnu vald 6, Koonga vald , , , Paikuse vald , , Saarde vald , , , Sauga vald 6 1, , Surju vald , , , Tahkuranna vald 6 1, , Tori vald 9 1, , , , Tõstamaa vald 5 1, , , , Varbla vald , , , Vändra vald , , , RAPLA MAAKOND Juuru vald , , , Kaiu vald , , , Kehtna vald 7 1, , , , Kohila vald , , , Käru vald , , , Märjamaa vald 1 1, , , , Raikküla vald 8 1, , , , Rapla vald 11 1, , , , Vigala vald 8 1, , , , SAARE MAAKOND Kihelkonna vald 8 1, , , , Laimjala vald 1 1, , , Leisi vald 18 1, , , , Lääne-Saare vald 39 1, , , , Muhu vald 32 1, , , Mustjala vald 6 1, , , , Orissaare vald 11 1, , , Pihtla vald 13 1, , , , Pöide vald 11 1, , , , Salme vald 11 1, , , Torgu vald 5 1, , , , Valjala vald 5 1, , , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 3

31 Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha TARTU MAAKOND Alatskivi vald 17 1, , , , Haaslava vald 7 1, Kambja vald 1 1, , , Konguta vald , Laeva vald , , Luunja vald 5 1, , , Meeksi vald , , , Mäksa vald 5 1, , , , Nõo vald 1, , , Peipsiääre vald 1, Puhja vald 8 1, , , , Rannu vald , , Rõngu vald 8, , , , Tartu vald 13 1, , , , Tähtvere vald , , Vara vald , , , Võnnu vald , , , Ülenurme vald 21, , , VALGA MAAKOND Helme vald 8 1, , , , Hummuli vald , , , Karula vald , , Otepää vald 7 1, , , , Palupera vald , Puka vald , , , Põdrala vald , , , Sangaste vald , , , Taheva vald , , , Tõlliste vald 8 1, , , , VILJANDI MAAKOND Abja vald , , , Halliste vald , , , Karksi vald , , , Kolga-Jaani vald 11 1, , , , Kõo vald , , Kõpu vald , , Suure-Jaani vald 7 1, , , , Tarvastu vald 9 1, , , , Viljandi vald 32 1, , , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 31

32 Piirkond -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha VÕRU MAAKOND Antsla vald 5 1, , , , Haanja vald , , , Lasva vald 11 1, , , , Meremäe vald 2, , , , Misso vald 13, , , Mõniste vald , , Rõuge vald 5 1, , , , Sõmerpalu vald , , , Urvaste vald 5 1, , , , Varstu vald , , , Vastseliina vald 1 1, , , , Võru vald 11 1, , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 32

33 HARITAV MAA 6 Haritav maa maakondades Piirkond Tehingute summa Harju maakond ,2 11, Hiiu maakond ,4 12, Ida-Viru maakond ,5 19, Jõgeva maakond ,7 1, Järva maakond ,3 9, Lääne maakond ,8 11, L.-Viru maakond ,5 13, Põlva maakond ,9 6, Pärnu maakond ,4 11, Rapla maakond ,2 8, Saare maakond 71 42,5 5, Tartu maakond , 6, Valga maakond ,7 8, Viljandi maakond ,8 9, Võru maakond ,3 5, Eesti kokku ,3 1, Haritav maa omavalitsustes Piirkond Kogu Standardhälve Kogu Tehingute summa Standardhälve HARJU MAAKOND Anija vald 7 62,9 9, Jõelähtme vald 6 46,4 7, Kernu vald ,9 16, Kose vald 11 11,5 1, Nissi vald 7 76,8 11, Padise vald 5 55,6 11, Raasiku vald 7 69,5 9, Rae vald 7 56,2 8, Saue vald 9 65,1 7, HIIU MAAKOND Käina vald 21 39,7 14, Pühalepa vald 8 73,6 9, Avinurme vald 8 76,3 9, Kohtla vald ,4 29, Lüganuse vald 9 77,7 8, Vaivara vald 6 46,8 7, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald 12 81,8 6, Pajusi vald 5 92,2 18, Pala vald 5 41,3 8, Palamuse vald ,8 8, Põltsamaa vald 23 29,4 12, Tabivere vald 8 86,3 1, Torma vald 5 62,4 12, JÄRVA MAAKOND Albu vald ,1 11, Ambla vald 12 12,3 8, Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldga kinnistuid, kus põhikõlviku (haritav maa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 1%. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses, kus maa oli põllumaana kasutamiseks liiga kõrge. Samuti on välja jäetud vabaturu tingimustele mittevastavad tehingud. Võrreldes päringukeskkonnaga on aastaülevaate koostamisel analüüsitud põllumaad põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 33

34 Piirkond Tehingute summa Kogu Standardhälve Imavere vald ,1 11, Järva-Jaani vald 6 71,8 12, Kareda vald , 9, Koigi vald 5 5, 1, Paide vald 11 69,4 6, Roosna-Alliku vald 6 43,4 7, Türi vald , 8, Väätsa vald 5 49,5 9, LÄÄNE MAAKOND Kullamaa vald 5 39,5 7, Lääne-Nigula vald ,2 13, Martna vald 8 93,7 11, Noarootsi vald 5 14,1 2, Ridala vald 14 14,7 1, Haljala vald 9 115,8 12, Kadrina vald ,2 16, Laekvere vald 6 82,1 13, Rakke vald 9 6,4 6, Sõmeru vald ,8 21, Tamsalu vald 7 17,7 24, Tapa vald ,9 14, Vinni vald 2 26,1 1, Väike-Maarja vald ,8 13, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 7 37,9 5, Kõlleste vald 5 24,2 4, Mikitamäe vald 8 34,5 4, Orava vald 5 33,6 6, Räpina vald 12 84,7 7, PÄRNU MAAKOND Are vald 6 57,8 9, Audru vald 13 11,7 8, Halinga vald ,1 13, Häädemeeste vald 11 62,1 5, Koonga vald ,8 15, Tahkuranna vald 5 41,9 8, Tori vald 12 19,7 9, Vändra vald 16 22, 13, RAPLA MAAKOND Juuru vald 12 7,6 5, Kehtna vald ,5 8, Kohila vald 9 84,7 9, Käru vald 5 78,6 15, Märjamaa vald 15 97,4 6, Rapla vald ,3 14, SAARE MAAKOND Kihelkonna vald 8 33,8 4, Laimjala vald 8 34, 4, Leisi vald 16 68,8 4, Lääne-Saare vald ,3 8, Pihtla vald 5 3,5 6, Valjala vald 6 37,6 6, TARTU MAAKOND Alatskivi vald 5 43,5 8, Mäksa vald 8 47, 5, Puhja vald 5 28,5 5, Rannu vald 5 28,3 5, Rõngu vald ,8 9, Tartu vald 1 59,6 6, Vara vald 9 42,9 4, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 34

35 Piirkond Kogu Tehingute summa Standardhälve VALGA MAAKOND Helme vald 6 52,7 8, Puka vald ,9 9, Põdrala vald ,7 9, Tõlliste vald 6 47,3 7, VILJANDI MAAKOND Halliste vald 5 36,4 7, Karksi vald 1 7,1 7, Kolga-Jaani vald 8 65,7 8, Kõo vald 5 57,2 11, Suure-Jaani vald ,5 8, Tarvastu vald ,5 7, Viljandi vald ,4 15, VÕRU MAAKOND Antsla vald 12 14,8 8, Meremäe vald 7 23,4 3, Urvaste vald 5 17,6 3, METSAMAA (koos metsaga) 7 Metsamaa maakondades Tehingute summa Standardhälve Piirkond Kogu Harju maakond ,8 11, Hiiu maakond ,8 6, I.-Viru maakond 87 93,8 1, Jõgeva maakond ,1 7, Järva maakond ,3 8, Lääne maakond ,2 11, L.-Viru maakond ,2 9, Põlva maakond ,2 6, Pärnu maakond ,5 1, Rapla maakond ,5 8, Saare maakond ,3 7, Tartu maakond ,1 7, Valga maakond , 8, Viljandi maakond ,1 8, Võru maakond ,3 6, Eesti kokku ,1 8, Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldga kinnistuid, kus põhikõlviku (metsamaa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 1%. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses, samuti vabaturu tingimustele mittevastavad tehingud. Sarnaselt haritava maaga on võrreldes päringukeskkonnaga aastaülevaate koostamisel analüüsitud metsamaad põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 35

36 Metsamaa omavalitsustes Kogu Tehingute summa Standardhälve Min. Piirkond HARJU MAAKOND Anija vald , 9, Keila vald 9 55,9 6, Kernu vald 7 183, 26, Kose vald ,5 1, Kuusalu vald ,5 7, Nissi vald 6 23,1 38, Padise vald ,3 7, Raasiku vald 1 226,4 22, Rae vald 6 176,3 29, Saku vald 15 1,6 6, Saue vald 11 87,4 7, HIIU MAAKOND Emmaste vald 12 5,5 4, Hiiu vald ,2 1, Käina vald 12 49,1 4, Pühalepa vald 7 63,1 9, I.-VIRU MAAKOND Alajõe vald 1 97,4 9, Avinurme vald ,6 1, Iisaku vald 13 95,7 7, Illuka vald 9 97,4 1, Lüganuse vald 11 5, 4, Tudulinna vald 5 27,1 5, Vaivara vald 9 242,9 27, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald ,1 9, Kasepää vald 9 43,6 4, Pajusi vald 9 123,8 13, Pala vald 6 28,9 4, Palamuse vald 5 34, 6, Puurmani vald 5 39,7 7, Põltsamaa vald 13 13,3 7, Saare vald 6 41,6 6, Torma vald 17 87,7 5, JÄRVA MAAKOND Albu vald 11 7,7 6, Imavere vald 12 11,9 8, Järva-Jaani vald 9 52,3 5, Kareda vald 6 36,5 6, Koeru vald 1 48,3 4, Koigi vald 12 14,1 8, Paide vald ,7 9, Türi vald ,7 9, Väätsa vald ,6 9, LÄÄNE MAAKOND Hanila vald 6 38,3 6, Lihula vald ,3 8, Lääne-Nigula vald 31 26,3 8, Martna vald 6 69, 11, Noarootsi vald 16 27,1 12, Nõva vald 9 161,9 18, Ridala vald 9 176,2 19, Vormsi vald 5 37,5 7, L.-VIRU MAAKOND Kadrina vald ,4 1, Laekvere vald ,7 9, Rakke vald 9 95, 1, Maks. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 36

37 Kogu Tehingute summa Standard -hälve Maks. Min. Piirkond Tamsalu vald 9 117,3 13, Tapa vald ,7 6, Vihula vald 7 29,8 4, Vinni vald ,2 9, Viru-Nigula vald 6 45,7 7, Väike-Maarja vald 13 8,4 6, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 22 16,3 4, Kõlleste vald 11 68,2 6, Mikitamäe vald 11 8,9 7, Mooste vald 6 21,6 3, Orava vald 9 11,1 12, Põlva vald 7 44,4 6, Räpina vald 7 96, 13, Värska vald ,3 6, PÄRNU MAAKOND Audru vald ,1 12, Koonga vald ,9 9, Paikuse vald 6 27,6 4, Saarde vald 9 71, 7, Surju vald 12 19,1 9, Tori vald 9 77,4 8, Tõstamaa vald 5 177,4 35, Varbla vald ,2 9, Vändra vald 24 23, 9, RAPLA MAAKOND Juuru vald 12 52, 4, Kaiu vald 5 76,7 15, Kehtna vald ,2 7, Kohila vald 1 73,2 7, Käru vald 7 87, 12, Märjamaa vald 5 559,5 11, Raikküla vald 14 11,8 7, Rapla vald ,2 1, Vigala vald 26 12,7 4, SAARE MAAKOND Kihelkonna vald ,4 7, Leisi vald ,1 8, Lääne-Saare vald ,1 7, Muhu vald 18 91,3 5, Mustjala vald ,5 6, Orissaare vald 13 88,6 6, Pihtla vald ,6 7, Salme vald 7 53,9 7, Torgu vald 9 58,4 6, Valjala vald 14 84,1 6, TARTU MAAKOND Alatskivi vald ,9 5, Luunja vald 6 17, 2, Meeksi vald 6 23,3 3, Puhja vald 7 73,7 1, Rõngu vald 5 24,4 4, Tartu vald 15 25,8 13, Vara vald 11 77,1 7, Võnnu vald 5 45,1 9, VALGA MAAKOND Helme vald 6 34,1 5, Hummuli vald 5 75,9 15, Otepää vald 1 151,2 15, Puka vald 8 29,1 3, Tõlliste vald 11 76,1 6, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 37

38 Kogu Tehingute summa Standard -hälve Min. Maks. Piirkond VILJANDI MAAKOND Abja vald 8 7,6 8, Halliste vald 7 41,3 5, Karksi vald 11 76,3 6, Kolga-Jaani vald 2 12,3 5, Suure-Jaani vald ,6 1, Tarvastu vald , 1, Viljandi vald 28 23,5 8, VÕRU MAAKOND Lasva vald 6 38,2 6, Misso vald 7 6,2 8, Rõuge vald 12 71,2 5, Sõmerpalu vald 9 83,5 9, Urvaste vald 7 52,1 7, Varstu vald 5 28,4 5, Vastseliina vald 1 68,8 6, Võru vald 13 78,3 6, Hoonestatud maatulundusmaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. 4 Hoonestatud maatulundusmaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 38

39 Hoonestatud maatulundusmaa maakondades Standardhälve Piirkond Harju maakond 74 7, Hiiu maakond 8 4, Ida-Viru maakond 41 8, Jõgeva maakond 58 9, Järva maakond 38 11, Lääne maakond 54 8, Lääne-Viru maakond 72 1, Põlva maakond 65 9, Pärnu maakond 15 7, Rapla maakond 58 11, Saare maakond 6 5, Tartu maakond 98 8, Valga maakond 68 9, Viljandi maakond 88 1, Võru maakond 94 1, Eesti kokku 982 9, Hoonestatud maatulundusmaa omavalitsustes Piirkond Standardhälve HARJU MAAKOND Anija vald 6 6, Harku vald 5 8, Jõelähtme vald 5 3, Kose vald 8 3, Kuusalu vald 15 6, Nissi vald 6 14, Padise vald 6 9, HIIU MAAKOND Hiiu vald 5 5, IDA-VIRU MAAKOND Avinurme vald 7 9, Lüganuse vald 11 3, JÕGEVA MAAKOND Pala vald 12 11, Palamuse vald 5 11, Puurmani vald 9 5, Põltsamaa vald 1 14, Saare vald 5 8, Tabivere vald 6 6, JÄRVA MAAKOND Kareda vald 7 1, Türi vald 1 8, LÄÄNE MAAKOND Hanila vald 9 5, Kullamaa vald 6 3, Lihula vald 5 1, Lääne-Nigula vald 1 16, Noarootsi vald 5 11, Ridala vald 15 4, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 39

40 Piirkond Standardhälve L.-VIRU MAAKOND Kadrina vald 6 3, Laekvere vald 8 11, Rakke vald 7 13, Tamsalu vald 1 2, Vinni vald 7 11, Viru-Nigula vald 7 9, Väike-Maarja vald 9 14, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 5 3, Kõlleste vald 5 9, Laheda vald 5 2, Mooste vald 6 4, Põlva vald 6 8, Räpina vald 7 6, Valgjärve vald 5 25, Veriora vald 8 15, Värska vald 8 11, PÄRNU MAAKOND Audru vald 21 9, Halinga vald 8 4, Häädemeeste vald 12 5, Koonga vald 5 6, Saarde vald 15 6, Surju vald 5 7, Tori vald 6 8, Varbla vald 9 4, Vändra vald 8 1, RAPLA MAAKOND Kaiu vald 5 9, Kohila vald 7 6, Märjamaa vald 2 16, Raikküla vald 6 8, Rapla vald 8 11, SAARE MAAKOND Laimjala vald 5 1, Leisi vald 5 7, Lääne-Saare vald 11 6, Muhu vald 6 4, Mustjala vald 5 3, Orissaare vald 6 3, Pihtla vald 8 3, Pöide vald 6 4, TARTU MAAKOND Alatskivi vald 9 5, Kambja vald 7 12, Konguta vald 6 6, Luunja vald 9 6, Mäksa vald 1 7, Nõo vald 9 1, Rõngu vald 7 12, Tartu vald 8 5, Vara vald 5 12, Ülenurme vald 6 28, VALGA MAAKOND Helme vald 8 7, Hummuli vald 5 9, Karula vald 9 12, Otepää vald 1 9, Puka vald 8 11, Sangaste vald 6 9, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 4

41 Piirkond Standardhälve Taheva vald 6 11, Tõlliste vald 1 9, VILJANDI MAAKOND Abja vald 6 7, Halliste vald 7 16, Karksi vald 9 6, Kolga-Jaani vald 5 8, Suure-Jaani vald 1 7, Tarvastu vald 27 12, Viljandi vald 17 12, VÕRU MAAKOND Antsla vald 1 12, Haanja vald 12 8, Lasva vald 7 9, Meremäe vald 6 9, Misso vald 5 12, Rõuge vald 9 1, Sõmerpalu vald 6 8, Urvaste vald 7 16, Varstu vald 7 8, Vastseliina vald 12 7, Võru vald 9 5, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 41

42 III ÄRIMAA Hoonestamata ärimaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestamata ärimaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV *Hoonestamata ärimaa tehingute suur hulk 213. aasta IV kvartalis on tingitud riigipoolsest mobiilsidemastide aluste maade müügist. Hoonestamata ärimaa maakondades Piirkond Standardhälve Harju maakond ,98 36,98 383,37 1, ,55 s.h Rae vald ,4 31,6 34,36 6,6 99,92 s.h Tallinn ,11 16,48 455,5 1, ,55 Hiiu maakond Ida-Viru maakond ,28 3,35 8,35,3 22,36 Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond ,38 8,8 4,13 1,89 1,32 Lääne-Viru maakond ,75 6,18 75,71, 181,18 Põlva maakond Pärnu maakond ,8 12,54 2,35 2,94 54,53 Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond ,69 28,37 137,29,75 514,83 s.h Ülenurme vald ,37 22,3 17,1 1,12 53,4 Valga maakond Viljandi maakond Maa-ameti kinnisvara amise osakond 42

43 Hoonestatud ärimaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestatud ärimaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestatud ärimaa maakondades Piirkond Standardhälve Harju maakond s.h Kose vald s.h Tallinn Hiiu maakond s.h Hiiu vald Ida-Viru maakond s.h Jõhvi vald s.h Kohtla-Järve linn s.h Narva linn Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond s.h Rakvere linn s.h Vihula vald Põlva maakond s.h Põlva vald Pärnu maakond s.h Pärnu linn Rapla maakond Saare maakond s.h Kuressaare linn Tartu maakond s.h Tartu linn Valga maakond s.h Valga linn Viljandi maakond s.h Viljandi linn Võru maakond s.h Võru linn Maa-ameti kinnisvara amise osakond 43

44 IV TOOTMISMAA Hoonestamata tootmismaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestamata tootmismaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV *Hoonestamata tootmismaa tehingute suur hulk 213. aasta IV kvartalis on tingitud riigipoolsest rajatiste aluste maade müügist. Hoonestamata tootmismaa maakondades Piirkond Standardhälve Harju maakond ,84 11,77 67,72,2 55,56 s.h Harku vald ,6 11,76 9,51 1,43 27,78 s.h Maardu linn ,45 13,2 1,32 5,11 32,28 s.h Paldiski linn ,6 24,48 17,38 7,73 45,98 s.h Saku vald ,51,3 25,83,2 58,62 s.h Tallinn ,26 21,72 111,1 7,29 55,56 s. h Viimsi vald ,92 1,81 114,65 2,77 317,95 Hiiu maakond Ida-Viru maakond ,82 2,6 14,65,34 52,83 Jõgeva maakond Järva maakond ,66,77 7,94,25 21,58 Lääne maakond Lääne-Viru maakond ,32,85 5,4,3 19,5 s.h Sõmeru vald ,36 1,1 1,25,3 3,28 Põlva maakond ,45,45 21,72,2 49,26 Pärnu maakond ,97 2,49 5,27,1 22,22 s.h Pärnu linn ,35 7,6 6,49 3,84 22,22 s.h Sauga vald ,62 2,4 2,79 2,4 9,3 Rapla maakond ,51 2,78 4,12,8 12,5 Saare maakond ,34 2,56 6,8,6 19,2 Tartu maakond ,13 3,13 11,96, 66,89 s.h Tähtvere vald ,8 3,61 5,44 3,13 15, s.h Ülenurme vald ,97 8,4 3,25 1,93 9,6 Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Maa-ameti kinnisvara amise osakond 44

45 Hoonestatud tootmismaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. 25 Hoonestatud tootmismaa tehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestatud tootmismaa maakondades Piirkond Standardhälve Harju maakond s.h Harku vald s.h Jõelähtme vald s.h Kiili vald s.h Kose vald s.h Maardu linn s.h Rae vald s.h Saue vald s.h Tallinn s.h Viimsi vald Hiiu maakond s.h. Emmaste vald s.h Käina vald Ida-Viru maakond s.h Jõhvi vald s.h Kohtla-Järve linn s.h Lüganuse vald s.h Narva linn s.h Narva-Jõesuu linn Jõgeva maakond s.h Jõgeva vald Järva maakond s.h Türi vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 45

46 Piirkond Standardhälve Lääne maakond s.h Lääne-Nigula vald s.h Ridala vald Lääne-Viru maakond s.h Rakvere vald s.h Sõmeru vald s.h Tapa vald s.h Vinni vald s.h Väike-Maarja vald Põlva maakond s.h Põlva vald Pärnu maakond s.h Audru vald s.h Halinga vald s.h Pärnu linn s.h Vändra vald Rapla maakond s.h Kehtna vald s.h Märjamaa vald s.h Vigala vald Saare maakond s.h Lääne-Saare vald Tartu maakond s.h Tartu linn s.h Tartu vald s.h Ülenurme vald Valga maakond Viljandi maakond s.h Suure-Jaani vald s.h Viljandi vald Võru maakond Maa-ameti kinnisvara amise osakond 46

47 V KORTERIOMANDID Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 216. aastal Koguväärtus Eluruumid Mitteeluruumid Kokku Korteriomandite ostu-müügitehingud 216. aastal 17,5% 82,5% Eluruumid Mitteeluruumid 6 Eluruumide ostu-müügitehingute arv kvartalite lõikes I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV *Edaspidi on tabelites esitatud vaid võõrandatud eluruumide andmed, välja on jäetud tehingud, millega võõrandatakse eluruumist vaid osa ning samuti tehingud, mis oma olemuselt ei vasta vabaturu tingimustele (osapooled on äriliselt või sugulussidemete poolest omavahel seotud, suured plokktehingud, liisingujäägiga võõrandamised jne). Maa-ameti kinnisvara amise osakond 47

48 Korterid maakondades Maakond üldpind Harju maakond , Harju maakond ilma Tallinnata , Hiiu maakond 4 57, Ida-Viru maakond , Jõgeva maakond , Järva maakond , Lääne maakond , Lääne-Viru maakond 793 5, Põlva maakond 27 57, Pärnu maakond , Pärnu maakond ilma Pärnuta , Rapla maakond , Saare maakond , Tartu maakond , Tartu maakond ilma Tartuta 75 66, Valga maakond 289 5, Viljandi maakond , Võru maakond , Korteritega toimunud ostu-müügitehingute aktiivsus 216. aastal Maa-ameti kinnisvara amise osakond 48

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

EESTI VABARIIGI TEEDE- JA SIDEMINISTEERIUM LÄÄNE-VIRU MAAKONNA BUSSILIINIDE SÕIDUPLAANID

EESTI VABARIIGI TEEDE- JA SIDEMINISTEERIUM LÄÄNE-VIRU MAAKONNA BUSSILIINIDE SÕIDUPLAANID EESTI VABARIIGI TEEDE- JA SIDEMINISTEERIUM LÄÄNE-VIRU MAAKONNA BUSSILIINIDE SÕIDUPLAANID 1996. e. EEST! VABARIIGI TEEDE- JA SIDEMINISTEERIUM LÄÄNE-VIRU MAAKONNA BUSSILIINIDE SÕIDUPLAANID 1996. a. LUGUPEETUD

Detaljer

KÄNGURU 2015 EKOLIER(3. 4. klass) Max 120 Koht Nimi Klass Kool Kokku 1 Karl Erich Sooaru 4 Tallinna Reaalkool Kris-Robin Metsoja 4 Tabasalu

KÄNGURU 2015 EKOLIER(3. 4. klass) Max 120 Koht Nimi Klass Kool Kokku 1 Karl Erich Sooaru 4 Tallinna Reaalkool Kris-Robin Metsoja 4 Tabasalu KÄNGURU 2015 EKOLIER(3. 4. klass) Max 120 Koht Nimi Klass Kool Kokku 1 Karl Erich Sooaru 4 Tallinna Reaalkool 114 1 Kris-Robin Metsoja 4 Tabasalu Ühisgümnaasium 114 1 Jan Sebastian Tammekun 3 Tallinna

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

Harju maakond BALTIC SEAL OÜ PUNANE 6, TALLINN

Harju maakond BALTIC SEAL OÜ PUNANE 6, TALLINN Harju maakond A.V. & KO OÜ MÄNNIKU TEE 98B, TALLINN AFFA ADVISORY OÜ TREPI 6, TALLINN A-ILUSTUUDIO - ÜLEMISTE KESKUS SUUR-SÕJAMÄE 4, TALLINN AL MARE GRILL MÕISA 4, TALLINN ALCOSTOCK.EE VANA-VIRU 4, TALLINN

Detaljer

Alaosa nr. Alaosa pealkiri Lk.

Alaosa nr. Alaosa pealkiri Lk. Vahur Kull - referentsid Lehekülg: 1 (18) REFERTSID Vahur Kull Nimi: Sünniaeg: 17.07.1975. a. Telefon: +372 6778 970 Telefaks: +372 6778 971 GSM: +372 5566 9740 E-post: vahur.kull@acto.ee SISUKORD Alaosa

Detaljer

Tegevusluba omavad jaekaubandusettevõtted. Ettevõtte asukoha aadress. 1 AS Jiang Xia Kaubanduse restoran China Inn Viru 9, Tallinn 3002 T Harjumaa

Tegevusluba omavad jaekaubandusettevõtted. Ettevõtte asukoha aadress. 1 AS Jiang Xia Kaubanduse restoran China Inn Viru 9, Tallinn 3002 T Harjumaa Lühendid: Vt Vk T J L Pk Toidu valmistamine eesmärgiga turustada toit otse tarbijale Toidu valmistamine eesmärgiga turustada toit teisele käitlejale/käitlemisettevõttele Toitlustamine Jaemüük Toidu ladustamine

Detaljer

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg PRITSUMEES 2014 TULEMUSED Tõrva, 9.08.2014 Võistleja nimi asutus Vanuserühm I ALA II ALA I - II ala kogu III ALA I - III ala kogu IV ala Võistluse kogu Üld järjestus Alor Kasepõld Tõrva PK I M30 01:20,0

Detaljer

Teavitamisele kuuluvad ettevõtted

Teavitamisele kuuluvad ettevõtted Toidu ladustamisega tegelevad teavitamisele kuuluvad ettevõtted /List of storages (incl wholesale)/ Esitatud seisuga 31. märts 2011 Jrk nr/ No Õiguslik vorm/ Status Käitleja nimi Registrikood / Isikukood

Detaljer

ERAOMDIS OLEVATE VIIMSI VALLA TEEDE NIMEKIRI

ERAOMDIS OLEVATE VIIMSI VALLA TEEDE NIMEKIRI Jkn Tee nimetus Tee omanik 1 Andrese tee Mittetulunduslik Tehnovõrkude Ühistu Miidu tel. Tee pikku s/m Maa liik 70 TRM Omaniku aadress Miiduranna küla, Viimsi vald, Laineoru tee 1,74015 Harjumaa Tel. 60

Detaljer

Lääne-Virumaa kõigi aegade top 10 kergejõustikus

Lääne-Virumaa kõigi aegade top 10 kergejõustikus Lääne-Virumaa kõigi aegade top 10 kergejõustikus Mehed 100 m 10,48 +0,5 Kristjan Rahnu 29.08.79 Kadrina 10.05.2002 Arlington 10,81 +0,2 Mikk Joorits 12.02.81 Rakvere / EPMÜ 08.06.2002 Olofström 10,90-0,6

Detaljer

Alt er like om hjørnet

Alt er like om hjørnet lt er like om hjørnet www.visitestonia.com 1 F N L N D B K N F ohni Pärispea ps htju Lahemaa nasjonalpark Juminda ps Prangli Vaindloo K ala Käsmu ps ksi egna Naissaar Viimsi ps Haabneeme Viimsi N abasalu

Detaljer

Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga

Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga 24.03.2017 Alljärgnevas nimekiras on toodud kõigi HK poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused.

Detaljer

MAANTEEAMET AAsTArAAMAT 2011

MAANTEEAMET AAsTArAAMAT 2011 MAANTEEAMET Aastaraamat 2011 Esikaane foto: Andi Roost (objekt: Nasva sild) Austatud lugeja Kui kogu Eesti jaoks oli 2011. aasta meeldejäävaim sündmus euro kasutuselevõtt, siis Maanteeameti jaoks jäi kõige

Detaljer

Eesti Matemaatika Seltsi liikmemaksude arvestus (seisuga ) '*' märgib arvestatud liikmemaksu

Eesti Matemaatika Seltsi liikmemaksude arvestus (seisuga ) '*' märgib arvestatud liikmemaksu Lk. 1 (7) Kokku 252 nime 1 Aasamets, Anne 2004 * * * * Kilingi-Nõmme Gümnaasium anne.aasamets@gmail.com 2 Aasma, Ants 1994 * * TTÜ ants.aasma@ttu.ee 3 Abel, Elts 1987 * P, TÜ matemaatika ja statistika

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

EESTI SPORDIREGISTER Koondaruanne

EESTI SPORDIREGISTER Koondaruanne EESTI SPORDIREGISTER 2012 Koondaruanne SISUKORD SISUKORD...1 EESTI SPORDIREGISTER...3 SPORDIORGANISATSIOONIDE ALAMANDMEKOGU...4 ÜLEVAADE...4 MÕISTED...5 METOODIKA...6 STATISTILISED TABELID...8 Tabel 1.

Detaljer

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002-

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002- seisuga 4.08.2015 AJALEHED valik - Raamatukogud bibliografeerivad valikuliselt, lähtuvalt teemavaldkondadest TABEL 1 bibliografeeritavad ajalehed TABEL 2 mitte-bibliografeeritavad ajalehed TABEL 3 ilmumise

Detaljer

siden EFC har med sitt team vært aktive på byggmarkedet siden 2006.

siden EFC har med sitt team vært aktive på byggmarkedet siden 2006. Katalog av verk 2010/2011 siden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2011 Aiandi tee 18 Salve 2D Ehitajate tee 1 Deichmans Gate 15B Deichmans Gate 15A Lahti, Finland Myntinsyrjä 3 Produksjon av betongdetaljer

Detaljer

VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD

VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD 1 VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD 1773-1940 Vahakõnnu vanade perekondade genealoogia aluseks on võetud Rapla meetrika alates 1773. Esmamaininguga seal või hingeloendis on perekond arvatud Vahakõnnu kogukonda.

Detaljer

VKC ENGINEERING OÜ YAV EE Lehekülg: 1 (1). ELEKTRIPAIGALDISTE PROJEKTEERIMINE EKSPERTIIS JÄRELEVALVE KONSULTATSIOON KAASKIRI

VKC ENGINEERING OÜ YAV EE Lehekülg: 1 (1). ELEKTRIPAIGALDISTE PROJEKTEERIMINE EKSPERTIIS JÄRELEVALVE KONSULTATSIOON KAASKIRI VKC GINEERING OÜ YAV-01.02-EE Lehekülg: 1 (1). ELEKTRIPAIGALDISTE PROJEKTEERIMINE EKSPERTIIS JÄRELEVALVE KONSULTATSIOON Meie: 24.07.2009. a. KAASKIRI Käesolevaga VKC Engineering OÜ esitab andmed oma peamise

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

Featured. Nikolaikirken og museet. I dette imponerende 1200-talls-byggverket finner vi nå et museum over kirkek... Tallinns bymur

Featured. Nikolaikirken og museet. I dette imponerende 1200-talls-byggverket finner vi nå et museum over kirkek... Tallinns bymur Photo: Kadi-Liis Koppel Tallinn Gjennomsyret av middelaldermagi, men alltid i fremste rekke blant moderne: Tallinn tilbyr dagens reisende mye. Byen er stor og interessant nok til å fylle dager med utforsking,

Detaljer

Featured. Jomfrutårnet. Utforsk dette robuste 1300-talls-tårnet, nipp til kaffe i den fasjonable kaf... Kalevs marsipanmuseumsrom

Featured. Jomfrutårnet. Utforsk dette robuste 1300-talls-tårnet, nipp til kaffe i den fasjonable kaf... Kalevs marsipanmuseumsrom Photo: Kadi-Liis Koppel Tallinn Gjennomsyret av middelaldermagi, men alltid i fremste rekke blant moderne: Tallinn tilbyr dagens reisende mye. Byen er stor og interessant nok til å fylle dager med utforsking,

Detaljer

FESTIVALIDE KALENDER 2013

FESTIVALIDE KALENDER 2013 FESTIVALIDE KALENDER 2013 Festivalide kalender 2013 Festivalide kalender 2013 toob Eesti Instituudi ja veebipõhise kultuur.info kultuurisündmuste kalendri häälekajana külastajateni 2013. aastal Eestimaal

Detaljer

Ärinimi Regkood Töötlemise põhjus Aadress Telefon* E-Post* Amalaia OÜ Liinihooldustööd Ehitaja Tõrva

Ärinimi Regkood Töötlemise põhjus Aadress Telefon* E-Post* Amalaia OÜ Liinihooldustööd Ehitaja Tõrva Elektrilevi OÜ volitatud töötlejad Volitatud töötlejad on Elektrilevi koostööpartnerid, kes võivad Elektrilevi volitusel töödelda kliendi isikuandmeid. 15. juuni 2015. a. Ärinimi Regkood Töötlemise põhjus

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

AS, OÜ, FIE. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmete nimekiri. EMTAK kood KOV

AS, OÜ, FIE. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmete nimekiri. EMTAK kood KOV MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmete nimekiri Nr Organisatsiooni nimi esindaja nimi Asukoht/aadress kontakt e-post või telefon EMTAK kood KOV 1 ABJA VALD Peeter Rahnel Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja 69403 peeter@abja.ee

Detaljer

KOV AS, OÜ, FIE. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmete nimekiri. 1 ABJA VALD Peeter Rahnel Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja

KOV AS, OÜ, FIE. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmete nimekiri. 1 ABJA VALD Peeter Rahnel Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmete nimekiri Nr Organisatsiooni nimi esindaja nimi Asukoht/aadress kontakt e-post või telefon EMTAK kood KOV 1 ABJA VALD Peeter Rahnel Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja 69403 peeter@abja.ee

Detaljer

Kultur i Estland. Noe for enhver smak! Kultur i Estland 1. www.visitestonia.com

Kultur i Estland. Noe for enhver smak! Kultur i Estland 1. www.visitestonia.com Kultur i Estland Noe for enhver smak! www.visitestonia.com Kultur i Estland 1 Et kulturelt destillat av historie og okkupasjon Den nye verdens særegne gatefestival Moderne estisk kultur har blitt formet

Detaljer

Nimi Kaardinumber auhindu Kodupood Aare Marmor Jõgeva Selver Aare Vihul Peetri Selver Addi Rull Järve Selver Ahti Kruus

Nimi Kaardinumber auhindu Kodupood Aare Marmor Jõgeva Selver Aare Vihul Peetri Selver Addi Rull Järve Selver Ahti Kruus Nimi Kaardinumber auhindu Kodupood Aare Marmor 0059 1 Jõgeva Selver Aare Vihul 0690 1 Peetri Selver Addi Rull 9870 1 Järve Selver Ahti Kruus 0413 1 Järve Selver Ahto Saks 6306 1 Merimetsa Selver Aigar

Detaljer

Nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, täitmine Eestis

Nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, täitmine Eestis Nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, täitmine Eestis 2004-2007 KESKKONNAMINISTEERIUM Tallinn 2008 Keskkonnaministeeriumi veeosakond Info-

Detaljer

En kilde til livskraft

En kilde til livskraft Velværeferie i Estland En kilde til livskraft www.visitestonia.com Velværeferie i Estland 1 Tallink Spa & Conference Hotel Meriton Grand Conference & Spa Hotel Medisinsk spa og velvære-spa i Estland Kalev

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Hinnangute koostamine ja andmete analüüs

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Hinnangute koostamine ja andmete analüüs Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015 Hinnangute koostamine ja andmete analüüs Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Hinnangute koostamine ja andmete

Detaljer

Kinnisvara. v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus V Raamatupidamisteenus V Avariiteenus 24 h V Väiksemahulised remonttööd

Kinnisvara. v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus V Raamatupidamisteenus V Avariiteenus 24 h V Väiksemahulised remonttööd Kinnisvara KINNISVARAHALDAJATE JA-HOOLDAJATE TOP september 2014 nr7 (71) ITATOIJS Müügiinfo: andero.mardo@bcghaldus.ee + 372 581 39 639 www.bcghaldus.ee v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Esimestena pälvisid Kalevi auliikme nimetuse

Esimestena pälvisid Kalevi auliikme nimetuse 1963. aastal kinnitas VSÜ Kalevi Kesknõukogu presiidium ühingu auliikme statuudi. 4. jaanuaril 1964 Kalevi hallis aset leidnud pidulikul koosolekul, millega tähistati kahekümne aasta möödumist eesti muinaskangelase

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet) Rahandusministri 04.04.2017. a määrus nr 21 Mitteresidendi Rahandusministri ja investeerimisfondi 04.04.2017. deklaratsioonide a määruse nr 21 Mitteresidendi ning füüsilise isiku ja investeerimisfondi

Detaljer

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu ILMUB 2 KORDA KUUS! Asutatud 1932 P U K A vald P A L U P E R A vald Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Reede, Nr 16 (261) SANGASTE vald O T E P Ä Ä vald Otepää vallavalitsus jätkab

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

TALLINNA ARENGUKAVA

TALLINNA ARENGUKAVA TALLINNA ARENGUKAVA 2009 2027 1 2 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn 19. juuni 2008 nr 129 Tallinna arengukava 2009 2027 kinnitamine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 7, 37 lõike

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS Viljandi osakonna kavatsusest tähistada Seltsi juubeliaastat ka Viljandis oli juba pikka aega ette teada. Nii toimuski laupäeval 15. aprillil k.a. Viljandi Kultuurikolledžis genealoogialalane

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015

Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 1 Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 Tabel 1 Üldkasutatavate raamatukogude arv Maakonna/linna Elanike arv Üldkasutatavate Harukogude arv Kokku nimi (01.12.14) raamatukogude arv Lääne-Virumaa

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

Below: Norbatts UN neighbours are the Austrians in the UN Disengagement Observation Force. UNDOF has stayed on top of

Below: Norbatts UN neighbours are the Austrians in the UN Disengagement Observation Force. UNDOF has stayed on top of Nepbatt UN Teamworking Left: The UN puts up teams to have the service run smoothly: UNIFILs INSPection Team makes sure the motors are handled properly by all units. Below: Team Sierra of Observer Group

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

ülevaade Eesti rõiva- ja tekstiilitööstusel läheb Euroopa Liidu keskmisega võrreldes paremini

ülevaade Eesti rõiva- ja tekstiilitööstusel läheb Euroopa Liidu keskmisega võrreldes paremini erileht Tekstiilitööstuse TOP Rõivatööstuse TOP 16. oktooberr 2002 Edu ilma allhanketa Lasterõivaid tootva OÜ Lenne on teinud rõivatööstuse edukaimaks firmaks omanike Meeli Leemani (keskel) ja Urmas Leemani

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

PÄRNUMAA VANASÕNADEST JA MÕISTATUSTEST Arvo Krikmann

PÄRNUMAA VANASÕNADEST JA MÕISTATUSTEST Arvo Krikmann KEEL JA PÄRIMUSKULTUUR PÄRNUMAA VANASÕNADEST JA MÕISTATUSTEST Arvo Krikmann Praeguse Pärnumaa piirid kattuvad ligikaudu etnilise Põhja-Pärnumaa piiridega, seepärast tuleb siinses kirjutises juttu tegelikult

Detaljer

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN NÕUKOGUDE KOOL Nr. 6 1946-3S- RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN SISUKORD: Juunivõidu kuuendaks aastapäevaks... 325 Vihalem, P. Nõukogude rahva elatustaseme tõstmine IV viisaastakul... 328 Abiks õpetajale.

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Nõmme tähistas juubelit

Nõmme tähistas juubelit Linnaosa tunnustuse pälvisid Piret Loide ja Mart Poom LK 2 25. november 2016 Nõmme Sõnumid nr 21 (521) Järgmine number ilmub 9. detsembril 2016 LÜHIDALT Nõmme tähistas juubelit Nõmme Kevade kevadlaat toimub

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

VÄÄRT ELU HARITUD MAAL. Tartu maakonna arengustrateegia Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia

VÄÄRT ELU HARITUD MAAL. Tartu maakonna arengustrateegia Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia VÄÄRT ELU HARITUD MAAL Tartu maakonna arengustrateegia 2014 2020 Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia Tartu 2012 Sisukord 1 Strateegia taotlused ja sisu... 8 1.1 Taotlused... 8

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

Ansambel FIX jätab hüvasti. ÄP indeks 822,72-0,33% HEX indeks 6319,26 +1,92%

Ansambel FIX jätab hüvasti. ÄP indeks 822,72-0,33% HEX indeks 6319,26 +1,92% Äripäeva online-uudised: www.aripaev.ee 06.11.2003 ÄP indeks 822,72-0,33% 822,72 06.11.2003 HEX indeks 6319,26 +1,92% Tänases Puhkepäevas: Ansambel FIX jätab hüvasti reede 7. november 2003 nr 202 (2507)

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

STUDIETUR TIL TALLIN OG VÕRU I ESTLAND 29.9-5.10.2011

STUDIETUR TIL TALLIN OG VÕRU I ESTLAND 29.9-5.10.2011 STUDIETUR TIL TALLIN OG VÕRU I ESTLAND 29.9-5.10.2011 Bakgrunn Vadsø videregående skole ved OPUS-avdelingen gjennomfører Leonardomobilitetsprosjekter med samarbeidspartnere i Italia, Portugal, England

Detaljer

Tartu Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring

Tartu Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring Tartu Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring (Koostatud projekti Postitee perspektiivse väljaarendamise kava ja sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüsi koostamine raames) Koostanud: Marge Rennit, Eesti

Detaljer

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõidukikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

BALTIKUMI SUURIM AUTOSPORDISÜNDMUS

BALTIKUMI SUURIM AUTOSPORDISÜNDMUS www.rallyestonia.ee www.rallyestonia.com ETTEKANNE LÕUNA-EESTI TURISMIKONVERENTSIL 7.12.2011 BALTIKUMI SUURIM AUTOSPORDISÜNDMUS 20.-21. JUULI 2012 MIS ON RALLISPORT? RALLISPORDI ALUSTALAD 2 juhilubadega

Detaljer

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Hansa Financials Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Installeerimine, Töökeskkond, Töö alustamine, Kliendid, Artiklid,

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer