VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD"

Transkript

1 1 VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD Vahakõnnu vanade perekondade genealoogia aluseks on võetud Rapla meetrika alates Esmamaininguga seal või hingeloendis on perekond arvatud Vahakõnnu kogukonda. Lisanduvad pered, kes on püsivalt elanud Vahakõnnus või kelle esivanem on surnud seal, kuna järglasi seiratakse teistes lätetes ideaalselt aastani Sinnani on tulnud abiks tarvitada ms. Geni.comi ja juhuseid, mistõttu ei tuvasta mitte kõigi perekondade käekäiku. Üksikuid, sugukondadega liitmatuid, ühegi seoseta inimesi ei ole arvestatud, kuid on eraldi arvesse võetud. Ainult teatud tingimustel selgitab nendest midagi. Vahakõnnu mõisapiirkonda on loetud Ahekõnnu, Lihuveski ja Purku küla ning hajatalud. Et ala on sama omaniku kaudu olnud tugevalt seoses Järvakandi ja Lellaperega, leiduvad vahakõnnulased peatselt nendes mõisavaldades või vastupidi. Liikumine on olnud lisanimede aegu sageli jälgitamatu. Vahakõnnu perekonna kriteeriumi ähmastudes on piirjuhtumid lülitatud töösse järjekindlalt kogutud andmestiku õigustusega. Rapla meetrika on alal hoidunud kahetsetavalt hilise ja lünklikuna. Vanemad kirikuraamatud oleksid pakkunud täiendusi, ent enam oletusi, kui neid lahutaks aastate tühik adramaarevisjon tõendagu, kui ühendamatu või ühendatav sõna siin väljendab vaid suhtumust, on varasem edasisega. Vähestel õigeusku siirdunutel on õnnestunud samuti kaduda, milleks ainsad nõrgad viited Geni.comis just tuge ei anna. Algses plaanis tuli kirikuraamatuid jälgida aastani 1900, ent personaalide seisukorra ja kogemuste tõttu Põltsamaa-Laiuse raamatutega osutus tarvilikuks töötada meetrika läbi lõpuni. Täielikult ei saa sedagi usaldada kannete puududes, mis pole Raplas liiga märgatav, kuid vigu leiab esmaseks allikaks loetavais kirikuraamatuis ometi, või küsitavusi. Uurimus on vormistatud sugukonnatabelitena neljas perioodis. Esimene hõlmab Vahakõnnus aastaks 1800 elanud perekondi, teine aastani 1846 siia asunuid, kes seostuvad enamasti kindla taluga, kolmas pärast 1846 tulijaid, kellega talunimed kirikuraamatute põhjal harilikult ei ühine. Esimesse perioodi loetavate sugukondade genealoogia on võimalusel täielik, st. pole välistatud uuemaaegne puuduv andmestik, isikute kadumine personaalides ja väljailmumine teisal, kust neid ei tea otsida. Lõplik pole uurimus sellegi poolest, et eraldi ei otsita sugukondadesse lisandunud naiste sünniandmeid, vaid lähtutakse abielukuupäevast kui edasise genealoogia alusest. Aukliku materjali najal ei ole parimadki kavatsused teostatavad. Oluline on täpsustada, et XVIII sajandi aineses tavaliselt tuvastab külad kui võimalikult vähima asula, kuid XIX sajandi keskpaiku, õieti varem kirikuraamatud üldistuvad ja uurimuses saab sestsaadik kasutada külanimesid juhtudel, kui perekond on kahtluseta elanud samas, so. enamasti põlistalus. Uurimuse mõistes loetakse külanimi samaseks mõisapiirkonna nimega vastupidi mitte, nõnda ka abielunaiste sünnikoha puhul. Kogemus näitab lisanimede ajastul tihti võimatust leida õiget sünnikannet abielukande põhjal personaalraamatus. Sugukonnale on lisatud tema esmamainingu aasta. Meetrikas võib üksikut meest nimetatud olla varem, sugukonna maininguks käib abielukuupäev. Ei tähtsustata nimetamisi vaderina, kuna puudub kindlus isikute samasuses. Teise ja kolmanda perioodi perekondade eellugu on uuritud piiratult, peamiselt personaalraamatute sisu täpsustades. Kolmanda perioodi eelduseks on perekonna aastaks 1918 vähemalt 30-aastane kanne meetrikas. Lühem tähtaeg tähendaks personaalraamatute ümberkirjutamist olulisemat teavet lisamata, sest XIX sajandi lõpuks oli rahva liikumine muutunud tihedaks. Uuritavaga ühendamatud sünnid-surmad aastani 1900 on koondatud neljanda perioodi tabelisse. Erandina kantakse eelnevaisse loenditesse juhuslikud andmed naisliini kaudu, et võimalikult vähe hoida perekonnanimedeeelsest ajast seostamata. Perekonnanime evivad võimaluse korral kõik, kes elasid aastal 1818, talunime kuni 1834 sündinud, mil see kadus Liivimaa meetrikaist üldisena, kuigi Eestimaal kestis. Rõhutatagu: perekonnanimi ei ole pärisorjusest vabastamise märk, vaid tollase Euroopa valdava, mitte aga universaalse nimesüsteemi nähe. Eesti vana nimevormel (lisanimi + isanimi + isiku [üksik]nimi) toimis ühtaegu sarnase läti süsteemiga ja selle põhimõttel on kohandatud uurimusse. Vaadeldava sugukonna isanimesid ei rõhutata, need selguvad ilma. Lisanimi (talu-, koha-, isaisa- vm. isiku nimi) on võetud sugukonnanimeks, selle esinedes mitmes sugukonnas rooma järgarvuga varustatult. Eriti hargnenud sugudel on lisanimede hulk märkimisväärne. Sugukonnanimedele järgnevad perekonnanimed teisenditega, pärast tähistust uued nimed nn. eestistamisel.

2 2 Märgistust selgitatakse vajadusel: * Sündinud ristitud Mainitud, kui on teadmata sünnipäev, samuti sõna ristitud asemel. # abiellunud kooselu Järjekorras loetakse abielu või kooselu võrdseks. ~ suhe surnud maetud Mainitud, kui on teadmata surmapäev või matmiskoht erineb surmakohast, ka sõna maetud asemel. Eeldatav matmiskoht oli koguduse kalmistu ja seda ei lisata. > nimemuudatus e. enne p. pärast u. umbes NN eesnimi teadmata Ladina nomen nescio ma ei tea nime puuduva eesnime korral. Puuduvat talu- või perenime asendab kolm punkti. 00. (kuupäevades) teadmata kuupäev või kuu Kursiivis Allajoonitud (Sulgudes) [Nurksulgudes] antakse märkmed, kogutust tehtud järeldused, sugukonda mittekuuluvad, kuid perekonda (mitte statistiliselt) arvatud isikud (abikaasade lapsed), erandina tütarde abielust Vahakõnnus enne perekonnanimede panekut sündinud lapsed, kes liigituksid juhuslike hulka. on teadaolev põhieesnimi mitme eesnime korral. võib asuda nimeteisend, iseseisev hüüdnimi (igapäevanimi), rööbitine õigeusunimi, väimeeste perenimi pärast eestistamist või hilisem eestistatud kuju. esitatakse naise perekonnanimi abielu kestel muutunud eesnimega või perekonnanimega, mille naine on saanud perenimede panekul või eestistamisajal pärast mehe surma. Elama asumine kuskile tähendab tavaliselt kihelkonda. Uurimusosale on lisatud liignimede (nii perekonna- kui talunimed) ja kohanimede register, allikate loetelu ning arvandmestik. Purku Kubja Liverpoolide teadmata ristinimega peremehe üheksandast põlvkonnast Raivo Seppo, Paastukuu kahekümne kolmandal aastal.

3 3 ESIMENE PERIOOD PEREKONNAD AABRAMI vt. KÕRTSI II AADUMA vt. KANGRU I ADLER, 1782 Vahakõnnu 1. Karl Gustav Adler, *1721, e Vahakõnnu, vaba, Vahakõnnu mõisa kingsepp, # Gerdrutha Helena Stein, *1730, Vahakõnnu Dorothea Adler, *1766, e vaba teenija Lohus, revisjonis puudub Magnus Johann Adler, *1770, e kõrtsisell Tallinnas, revisjonis puudub. ADRA vt. KUBJA I AHEKÕNNU vt. JÜRI I ALESMAA vt. TUGEDEPERE II ALLIKU I (HALLIKU; HINNASAARE IV, OJA, SEPA I, TIRITU III, UUETOA III), 1773 Ahekõnnu perekond DÜNA (DÜÜNA, TÜNA, TÜNNA, TÜÜNA) // EENSALU, KULMET, KÕRGESAAR 1. Halliku NN Alliku (Halliku) Jüri, *1712, Ahekõnnu, #...Kai, *1726, Ahekõnnu Alliku Mats, *1745, 1812 Ahekõnnu, 1774 Kubja Mardi sulane, 1782 Alliku peremees Ahekõnnus, # I...Kai, *1752, Ahekõnnu; # II...Kai, *1757 Kaisma; # III Anu, * Alliku Tiiu, * Ahekõnnu, # e. 1816? Alliku Ann, * Ahekõnnu, 1795 Ülevainu Mardi tüdruk Kärplas, # Otsa Mardi Hans Alliku (1816 revisjonis Oja) Jüri Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu, Alliku ehk (1816) Oja peremees Ahekõnnus, revisjonis ära, # Matsi Mihkli Hansu Mari, *1787 Kehtna, Ahekõnnu Alliku Mats Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu, Alliku peremees Ahekõnnus, # Rapla Tugedepere Jüri Madli Sabin, * Järvakandi, Vahakõnnu Jüri Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Hans Düna, * Ahekõnnu, Järvakandi, 1877 Järvakandi mõisasulane, # Rapla Kai Jõulu, * Lellapere, Järvakandi Jaan Düna, * Järvakandi, # Rapla Mari Jüürmann, * Järvakandi NN Düna, poeg, */ Järvakandi (surnultsündinud) Mats Düna, * Järvakandi, Poola, soldat Hans Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Helene Marie Rahkema, * Raikküla Bernhard Düna, * Raikküla, Raikküla Meta Düna, * Raikküla Arnold Düna, * Raikküla Villem Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Ann Düna, * Järvakandi Mihkel Düna, * Ahekõnnu, Järvakandi, soldat Eeva Düna, * Ahekõnnu Anton Düna, * Vahakõnnu, # Julie Vilhelmine Martinoff, * Aino Düna, * Mari Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Aadu Richter Jaan Düna, * Ahekõnnu, Järvakandi, soldat Alliku Hans Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, vabadik, # Rapla Kõrtsi Mihkli Ann Kilk, * Kehtna, Vahakõnnu Alliku Kai Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Jüri Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, # Rapla Soobli Jaani Leenu Pahlberg, * Järvakandi, Vahakõnnu Hans Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu.

4 Jüri Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Jaan Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Ann Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Hans Reismann Aadu Düna, * Vahakõnnu, Kehtna, # Järva-Madise Anna Veinmann, * Roosna-Alliku Otto Düna, * Kaalepi, asus Tallinna Marta Düna, * Kaalepi, Kaalepi Anna Düna, * Kaalepi, Kaalepi Adine Düna, * Kaalepi, Kaalepi Alliku Ann Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Mari Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Madise Tõnise Mart Särekanno Alliku Mart Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Mihkel Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Alliku Jaan Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Aadu Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Juhan Düna, * Ahekõnnu Alliku Anu, * Ahekõnnu, Alliku Anu, * Ahekõnnu, e müüdud teadmata kellele Alliku Toomas, * Ahekõnnu, 1806 nekrut Alliku Mihkel Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, Alliku saunik Ahekõnnus, # Kalbu Kõrtsi Kaarli Liisu, *1791 Kehtna, Vahakõnnu Alliku Mats Düna, * Ahekõnnu, asus 1842 Rakasse, lahkunud e Alliku Kai Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Alliku Mari Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Liisu Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Mihkel Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Hans Düna, * Ahekõnnu, Tallinn, 1854 nekrut, # Rapla Mailukse Jüri Liisu Bachmann, * Järvakandi, Vahakõnnu Jaan Düna, * Kehtna, rätsep, asus 1894 Kattilasse Alliku Ann Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Jaan Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Jüri Düna, * Ahekõnnu, Kabala, asus 1860 Väänasse, Kabala mõisasulane, Lelle peremees Väänas, # Vändra Riina Viedermann, * Viluvere, Kabala Liisa Düna, * Vana-Vändra, # Rapla Jaan Ahnefer Raikkülas Hans Düna, * Vana-Vändra, # Rapla Ann Kuusmann, * Sikeldi Ann Düna, * Kabala Riina Düna, * Vana-Vändra, # Rapla Jüri Rahkema Kabalas Jüri Düna, * Kabala, Kabala Alliku Leenu, *1788 Ahekõnnu, # e. 1816? Alliku Kai Düna, *1792 Ahekõnnu, Ahekõnnu, 1834 vend Alliku Jüri tüdruk Alliku Jaan > Sepa Jaan, *1748, 1804 Ahekõnnu, vend Matsi sulane, 1785 peremees, 1795 Madise Mihkli vabadik Ahekõnnus, # Vändra [Jalaka] Leenu, *1757, Jalaka Jaani kasvandik Vändras Sepa Ann, * Ahekõnnu, 1795 Madise Mihkli tüdruk Ahekõnnus, # Matsi Hansu Mart Sepa Kai, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa (Alliku) Jüri, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa Tiiu Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa Hans, * Ahekõnnu Sepa Jüri, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa Madli, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa Leenu, *1787 Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa (Hinnasaare) Jaan Düna, *1790 Ahekõnnu, 1811 Alliku Matsi kasvandik Ahekõnnus, 1816 Kõrgemaa Juhani sulane, 1834 Hinnasaare peremees, 1836 saadetud Siberisse, # Alliku Hansu Mari, *1793 Järvakandi, asus Järvakanti (Mari tütar?) Sepa Eeva Düna, *1812. Üksnes vaherevisjonis Sepa Jüri Düna, * Vahakõnnu Sepa Leenu Düna > Leenu Tüna, * Vahakõnnu, # Kose Jürg Viikmann Võles Kustav Tüna > Gustav Düna, * Saumetsa, # Haljala Ann (Anna) Koopi, * Idavere Juhan Tüna, * Kihlevere, e

5 Aleksander Düna, * Kreenholm Sepa Hans Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu, vabadik, # Rapla Reinu Aadu Madli Rostok, * Lihuveski, Vahakõnnu Jaan Düna, * Vahakõnnu, Viluvere, soldat, Viluvere mõisasulane, Tõhu peremees Viluveres, # Rapla Madli Friede, * Ahekõnnu Jaan Düna, * Vahakõnnu, Viluvere, # Vändra Maria Angerjas, * Lelle Hermann Düna, * Viluvere, Viluvere Johannes Düna, * Viluvere, Viluvere Linda Düna, * Viluvere Arnold Düna, * Viluvere Maimu Düna, * Viluvere Jaan Düna, * Viluvere NN Düna, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) NN Düna, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) NN Düna, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) Hans Düna, * Vahakõnnu, Uue-Vändra, Kiisa peremees Uue-Vändras, # Vändra Anna Pütt, * Vana-Vändra NN Düna NN Düna Alide Düna, * Vana-Vändra, # 1910 Lelle Anton Esko, õigeusklik Elsa Eleonore Düna, * Vana-Vändra Juuli Düna, * Uue-Vändra, # Vändra Johannes Toomasson Hans Düna, * Uue-Vändra, # Vändra Helene Kuura, * Taali Endel Düna, * Uue-Vändra Hans Düna, * Uue-Vändra, Uue-Vändra Martin Düna, * Uue-Vändra Oskar Düna, * Uue-Vändra Leo Düna, * Uue-Vändra Martin Düna, * Särevere Madli Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Jaan Hollberg Järvakandis Mari Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Jüri Düna, * Vahakõnnu, asus 1917 Tallinna, tööline, # Märjamaa Mari Virma, * Valgu NN Düna, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) Jüri Düna, * Vahakõnnu NN Düna, tütar, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) Maria Elise Düna, * Vahakõnnu, # Tallinn (Kaarli) August Voldemar Eilmann Tallinnas Alide Düna, * Järvakandi Sepa Mari Düna, * Vahakõnnu, 1845 Jüri Matsi tüdruk, # Rapla Tooma Mardi Juhan Vaksmann Sepa Jaan Düna, * Vahakõnnu, 1836 koos isaga Siberisse Sepa Mart Düna, * Vahakõnnu, e Vahakõnnu Sepa Aadu Düna, * Vahakõnnu, 1836 koos isaga Siberisse Sepa Anu Düna, *1791 Ahekõnnu, # Rüütja Tõnise Mats Rüdja Järvakandis Sepa Kai Düna, *1793 Ahekõnnu, # Aaduma Aadu Priidik Adoma Sepa Hans, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa Mats, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Sepa Aadu Düna > Aadu Tüna > Aadu Tünna, * Ahekõnnu, Kirna, 1811 Oja Matsi kasvandik Ahekõnnus, 1832 Alliku Jüri sulane Vahakõnnus, 1834 Aaduma Aadu saunik, asus 1839 Kirnasse, # I (tõenäoliselt) Hinnasaare Aadu Mari Sturm, *1802 Lihuveski, Ahekõnnu; # II Rapla Saariste (Soariste) Hansu Anu Soaristi, *1807 Raikküla, Kirna Sepa Jaan Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, Kirnas Hans Düna > Hans Tünna, * Vahakõnnu, Kirna, # Türi Eeva Pohlak, * Kirna (# II Jaak Veitmann) Aadu Tünna, * Kirna, Kirna Anna Tünna, * Kirna, Kirna Mihkel Tünna, * Kirna, # Türi Liisa Veimann, * Alliku Hans, Ahekõnnu. 5

6 Alliku Jüri > Uuetoa Jüri (1804), *u. 1759, 1817 Lihuveski, 1777 leeris, 1801 Matsi Jüri Matsi sulane Ahekõnnus, 1804 Uuetoa peremees, 1816 Hamburgi Matsi sulane Lihuveskil, Jüri Matsi saunik, # Mihkli Leenu, *1776, e Vahakõnnu Alliku Ann, * Ahekõnnu, Uuetoa Tõnis, * Vahakõnnu Uuetoa Liisu, * Vahakõnnu Uuetoa Mari, * Vahakõnnu, e Vahakõnnu Uuetoa Leenu, *1815 Vahakõnnu, Vahakõnnu Alliku Kai, *u. 1764, leeris Alliku Jaan, *1717, Ahekõnnu, Alliku peremees Ahekõnnus, #...Madli, *1727, Ahekõnnu Alliku Mari Allliku Kai, *u. 1759, leeris Alliku Jüri > Tiritu Jüri, *1764 Ahekõnnu, 1804 Vahakõnnu, 1795 Tiritu Mihkli sulane Vahakõnnus, #...Madli, *1767, p. 1826, Madise Tõnise tüdruk Ahekõnnus (1782) Tiritu Ann Düna, *1787 Vahakõnnu, # Rapla Hiietaguse Sauna Mihkel Kehtnas Tiritu Jaan, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Tiritu Jaan Düna, *1790 Vahakõnnu, Vahakõnnu, 1834 Tiritu peremees Vahakõnnus, # I Mihkli Liisu, *1790, e Vahakõnnu; # II Jaani Riinu (Triinu), * Kaisma, Kaisma Tiritu Madli Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Kangru Aadu Anton Adoma Tiritu Ann Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Säärekõnnu Aadu Jüri Särekanno Järvakandis Tiritu Jüri Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu, Tiritu peremees Vahakõnnus, 1851 nimetatud Jüri Matsi Jaani Jüri, # Rapla Rätsepa Jüri Leenu Isakanno, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Jaan Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu, Ahekõnnu, # Rapla Kai Reismann, * Järvakandi, Vahakõnnu Jüri Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Madli Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Jüri Nobel Leenu Düna, * Vahakõnnu, # Kergu Mart Haas Kõnnus Ann Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Jaan Düna, * Vahakõnnu, Kuuda, pidalitõbine, # Rapla Maria Tõnismann, * Järvakandi, Vahakõnnu (mürgitus) Hilda Düna, * Vahakõnnu Liisu Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Ann Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Mats Isakanno Leenu Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Mari Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Hans Lübek Jüri Düna, * Ahekõnnu, 1884 peremees Vahakõnnus, 1899 Järvakandi metsavaht, # I Rapla Leenu Jõulu, * Lellapere, Järvakandi; # II Rapla Krõõt Vaksmann, *1866 Lellapere, Vahakõnnu (põletushaavad) (I) Ann Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Jüri Düna, * Vahakõnnu, p Haimre mõisakaplan Dilthey juures, # Rapla Anna Maria Pahlberg, * Raikküla Osvald Düna, * Järvakandi Elmar Düna, * Kõpu Elfriede Marie Düna, * Kehra Linda Melanie Düna, * Raikküla Jaan Düna > Jaan Kõrgesaar, * Vahakõnnu; perekonnanimi muudetud Järvakandis , # Rapla Anna Vilhelmine Põlma, * Hertu Arnold Düna > Arnold Kõrgesaar, * Järvakandi Leena Düna, * Vahakõnnu, asus 1904 Türile, # Rapla Jakob Feldmann Türil Ida Pauline Düna, * Vahakõnnu, Türi (II) Julie Alvine Düna, * Järvakandi, # Rapla Johannes Vetti Rannus Aleksander Düna, * Järvakandi, Järvakandi Tiritu Liisu Düna, * Vahakõnnu, 1834 Ahekõnnu Mihkli tüdruk Ahekõnnus, # Rapla Säärekõnnu Aadu Aadu Särekanno (Särekond) Järvakandis Tiritu Madli Düna, *1792 Vahakõnnu, 1816 lell Alliku Jaani tüdruk Ahekõnnus Tiritu Mari Düna, * Vahakõnnu, 1816 Rostoki Aadu kasvandik Lihuveskil, # Atla Jüri Aadu 6

7 (Vulvisepp, Wohlbrück) Kehtnas Tiritu Jüri Düna, * Vahakõnnu Tiritu Anu Düna, * Vahakõnnu, # Reinu Aadu Hans Rostok Alliku Jaan Düna, *1768 Ahekõnnu, 1819 Ahekõnnu, Alliku peremees Ahekõnnus, #...Hansu Ann, *1768 Pärnu-Jaagupi, Ahekõnnu Alliku Hans, *1792 Ahekõnnu, Ahekõnnu Alliku Aadu Düna, * Ahekõnnu, Lellapere, 1834 Alliku peremees Ahekõnnus, Uustalu peremees Lellaperes, # Uuetoa Tõnise Leenu, * Kehtna, Lellapere Alliku Jaan Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, Vanapere peremees, al kadunud?, # I Rapla Peetri Jüri Kai Lübek, * Lihuveski, Ahekõnnu; # II Rapla Rae Aadu Matsi Ann Jõulu, * Lellapere, Vahakõnnu Kai Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Ann Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Mihkel Vedevik Kehtnas Aadu Düna, * Ahekõnnu, Kehtna, 1886 peremees Vahakõnnus, 1894 Kilgi peremees Kehtnas, # Rapla Mari Stark, * Järvakandi (# II Rapla Jüri Gutmann Lellaperes) Jaan Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Juhan Düna, * Vahakõnnu, 1925 peremees, # Rapla Miina Mõisnik, * Lellapere Arvid Düna > Arvi Düna, * Kehtna Johannes Düna, * Kehtna Helve Düna, * Kehtna Ann Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Anton Anvelt Lelles Amalie Marie Düna, * Kehtna, Kehtna Jaan Düna, * Ahekõnnu, Tallinn, soldat, asus 1885 Tallinna, # Tallinn (Kaarli) Anna Jaanilind, * Nurme, Tallinn, teenija Anna Marie Düna, * Tallinn, Tallinn Martha Susanna Düna, * Tallinn Philipp Johannes Düna, * Tallinn Viktor August Düna, * Tallinn, Tallinn Hulda Hermine Düna, * Tallinn Arthur Aleksander Düna, * Tallinn, drogist, # Tallinn (Kaarli) Erna Eleonore Tammik, * Esna Verner Düna, * Tallinn Rudolf Boris Düna, * Tallinn, Tallinn Leenu Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Alliku Ann Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Tõnis Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Villem Düna, * Ahekõnnu, e Ahekõnnu Alliku Aadu Düna, * Ahekõnnu, asus 1864 Kelbasse, # I Rapla Koka Aadu Ann Tedre, * Kehtna, Vahakõnnu; # II Rapla Leenu Tedre, * Kehtna, Anne õde (II) Ann Düna, * Järvakandi Mari Düna, * Vahakõnnu, Lellapere Leenu Düna, * Maidla, Tallinn, asus 1887 Tallinna Alliku Jüri Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu (hobuse kabjalöögist), Isakõnnu peremees Vahakõnnus, # Rapla Mari Stark, * Järvakandi, Vahakõnnu Aadu Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Ann Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Mats Hamburg Jüri Düna, * Vahakõnnu, # Pärnu-Jaagupi Mari Martson, * Pööravere Aline Düna, * Vahakõnnu, asus 1909 Pärnu-Jaagupisse Jaan Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu, soldat Mari Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Hans Etva-Volasberk Kivi-Vigalas Leenu Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Hans Düna, * Vahakõnnu, soldat, asus 1899 Pärnu-Jaagupisse Mart Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Madli Düna, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Hans Düna, * Ahekõnnu, 1882 kadunud, # Rapla Kai Tulp, * Kehtna Aadu Düna, * Vahakõnnu, Hageri. 7

8 NN Düna, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud; ema eksitavalt Ann?) Leenu Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Jüri Arnover Madli Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Ott Matthiesen Maidlas, lesk Mari Düna, * Ahekõnnu, Lellapere Tiiu Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Jüri Tedre Kehtnas Alliku Madli Düna, * Ahekõnnu, # Laane Juhani Mart Friede Alliku Mari Düna, *1802 Ahekõnnu, Ahekõnnu Alliku Jaan Düna, * Ahekõnnu, Ahekõnnu, Alliku peremees Ahekõnnus, # Rapla Metsavahi Jüri Tiiu Rehfeldt, * Kehtna Jüri Düna, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, peremees, # Rapla Ann Neare, * Lellapere (# II Rapla Aadu Krüger Lellaperes) Jaan Düna, * Vahakõnnu, Järvakandi, ~ Madli Rostok; # I Järvakandi Ann Hollberg, * Järvakandi, Järvakandi (tbc); # II Järvakandi Ann Tiitso, * Lellapere (ema: Madli Rostok) Jaan Rostok, * Vahakõnnu, Kehtna Elvine Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Oskar Bormeister Järvakandis Erich Düna > Erich Eensalu, * Vahakõnnu; perekonnanimi muudetud Järvakandis , # e Liidia Osvald Düna > Osvald Eensalu, * Ohekatku; perekonannimi muudetud Järvakandis Magdalene Düna > Magdalene (Magda) Eensalu, * Valtu, põllutööline; perekonnanimi muudetud Järvakandis , # Oskar Rüdja (Rüütja) Helve Düna, * Järvakandi Linda Düna, * Valtu Mart Düna, * Vahakõnnu, # Rapla Maria Leppik, * Järvakandi Martin Düna, * Järvakandi, Järvakandi Osvald Düna, * Järvakandi, asus 1923 Tallinna, põllumees, # I Rapla Lisette Benita Grünling, * Tallinn; lahutatud 1932; # II e Hilda Bachmann Eeva Düna, * Lellapere Ants Düna, * Järvakandi Emilla Marie Düna, * Järvakandi, # I Tallinn (Kaarli) Tõnis Oolberg; lahutatud 1930; # II Eduard Heinrich Tivas Tallinnas Helga Rosette Düna, * Järvakandi, # Endel Laagus Jüri Düna, * Vahakõnnu, 1918, asus 1908 Haljalasse, # 1909 Alide Johanna Nirgi, * Alma Düna, * Liisa-Ann Düna Marianne Düna, *1913, # Martin Kuusik Erich Düna > Aldo Kulmet, * Rasivere, # Alma Mäns, *1910 (# I Arved Agger) Ants Kulmet Jaan Düna, * Ahekõnnu, soldat, 1884 Kehtna mõisatööline, # Rapla Tiiu Saulep, * Kehtna Sohvi Düna, * Vahakõnnu Mart Düna > Mart Tüüna, * Vahakõnnu, # Leena, * Eduard Tüüna, *1909, # Olga, * Hugo Tüüna, * Edna Tüüna Vilhelmine Tüüna, # Jaan Tammiste Jaan Düna > Jaan Tüüna, * Kehtna, # Maria, *1891, õigeusklik Anastasia Tüüna, * Nikolai Tüüna, * Liisa Tüüna Elfriede Tüüna Ann Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Mart Rummo Kehtnas Mari Düna, * Ahekõnnu, # Rapla Jaan Laube Järvakandis Madli Düna, * Ahekõnnu, asus 1883 Tallinna, # Tallinn (Kaarli) Mats Linzmann NN Düna, poeg, * Ahekõnnu, Ahekõnnu (ristimata) Tiiu Düna (Tüüna), * Ahekõnnu, # Kose Jakob Eduard Villig Ravilas Ida Düna, * Peningi Mart Düna (Düüna), * Ahekõnnu, Peningi, 1873 Allikupere sulane, Lameda metsavaht, # I Rapla Ann London, * Vahakõnnu, Vahakõnnu; # 8

9 9 II Kose Mari Kross, * Palvere (I) Jaan Düna, * Vahakõnnu (II) Martin Aleksander Düna, * Peningi, 1940 autasustatud Valgetähe teenetemärgi I klassi medaliga, # Tallinn (Jaani) Miina Soltner, * Kose-Uuemõisa Oskar Düna, * Paunküla, Paunküla Eevi Düna, * Paunküla, # Arnold Ersto Otto Düna, * Peningi, metsavaht, # Kose Annette Leoke, * Pikavere Einar Düna, * Nõmbra Harri Düna, * Kiviloo August Düna, * Peningi, asus Tartumaale Hugo Johannes Düna, * Peningi, # Pauline Arthur Düna, * Peningi Alliku Hans, * Ahekõnnu, e Alliku Ann Düna, * Ahekõnnu, 1850 Alliku Aadu tüdruk Ahekõnnus Alliku Leenu, * Ahekõnnu, e Alliku Aadu > Uuetoa Aadu Düna, *u Ahekõnnu, e Vahakõnnu, 1800 Uuetoa Jüri sulane, 1819 Isakõnnu, 1821 Innasaare, seejärel Isakõnnu Matsi saunik. Revisjonides puudub, ent võib olla Alliku Jaani poegi. Selle hüpoteesi kohaselt oli tema tütar Kaie ristiema Aadu vanema venna Jaani naine, tütre Kreeda ristiema vanima venna Jüri poja Jaani naine Liisu. Teised seosed vaderite hulgas tohivad heita valgust Maie päritolule. Isakõnnu Jaani tütrena oli tema poeg Reinu ristiisa Maie vend Rein, tütar Annel vend Jaani naine Mari ja vend Hindrik. Personaalraamatu teave Maie sünnikohast sobitub eelnevaga, kuigi sünniaeg hõljub, tehes ta kuus aastat vanemaks; # Isakõnnu Jaani Mai, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Uuetoa Jaan, * Vahakõnnu, Uuetoa Rein, * Vahakõnnu, Uuetoa Ann, * Vahakõnnu, Uuetoa Kreet, * Vahakõnnu, e Vahakõnnu Uuetoa Kai Düna, * Vahakõnnu, e Vahakõnnu Alliku Madli, * Ahekõnnu, Ahekõnnu. ALLIKU II vt. VAHARU I ALLIKU III, 1782 Ahekõnnu 1. Mats Alliku Jüri, e Ahekõnnu?, 1782 Madise Tõnise sulane Ahekõnnus, 1795 Tiritu Mihkli saunik Vahakõnnus, 1812 Alliku Matsi saunik Ahekõnnus, # Matsi Jüri Madli, * Lihuveski Alliku Mai, *1808 Ahekõnnu Alliku Kai, * Ahekõnnu, e (isa teadmata) Alliku Madli, * Ahekõnnu. ALLIKU IV vt. ISAKÕNNU I ALLIKU V vt. LAANE II ALLIKU ÜLEOJA vt. KUUSEMAA III ALTTOA vt. KODARA II BRISTOLI I vt. MIHKLI I BRISTOLI II vt. KUUSEMAA III BRISTOLI III vt. MIHKLI III BRISTOLI IV vt. Teine periood ERMA vt. JAANI II HALLIKU vt. ALLIKU I HAMBURGI vt. MATSI I HIIE, HIIEKANGRU vt. VAHAKÕNNU II HINDREKU vt. MATSI I HINNASAARE I (INNASAARE), 1782 Vahakõnnu 1. Hinnasaare Mihkel, *1700, Ahekõnnu, 1782 Jüri Matsi manuline Ahekõnnus, # Ellu, *1717, Ahekõnnu, lesena Isakõnnu manuline Ahekõnnus. HINNASAARE II (INNASAARE; HINNUSAARE), 1794 Vahakõnnu

10 10 perekond HINNOSAR (INNOSAR, INNUSAAR) 1. Vahi Jaan > Hinnasaare Jaan, *1727, Vahakõnnu, 1782 Uustalu Jüri manuline Liival (Järvakandi), # Anu, *1739, Vahakõnnu Hinnasaare (Innasaare) Mihkel (Mehkel) > Hinnusaare Mihkel Hinnosar, *1770 Liiva, Seliküla, 1795 Hinnasaare (Innasaare) peremees Vahakõnnus, 1804 müüdud perekonnaga Karinule, kus s.a. Aadama sulane Selikülas, 1806 põgenenud, 1813 tagasi, Hinnusaare saunik, 1836 kirikusant, # I Vändra Jaani Andrese Eeva, *1770 Viluvere; # II Järva-Jaani [Tilu] Mari, * (1789?) Karinu, Tilu Jaani kasvandik Selikülast, sünniaeg, võimalik, et ka -koht ei vasta tegelikkusele (I) Hinnasaare Hindrik, *1793 Vahakõnnu, Seliküla Hinnasaare NN, */ Vahakõnnu Hinnasaare NN, */ Vahakõnnu Hinnasaare Ann > Hinnusaare Ann Hinnosar, *1798 Vahakõnnu, # Järva-Jaani Mihkli Jaani Aadu Illeveres, lesk Hinnasaare Jaan, * Vahakõnnu, Karinu Hinnasaare Mihkel, * Vahakõnnu (II) Hinnusaare Jüri Hinnosar (Innosar), * Karinu, Karinu, # Järva-Jaani Andrekse Madise Madli Luuk, * Ageri, Metsla, neiuna Karinus Mihkel Hinnosar, * Karinu, Karinu Madis Hinnosar, * Metsla, Metsla, # Koeru Mari Pohla, * Põltsamaa (# II Järva-Jaani Hans Krukberg Ervital) Jakob Hinnosar, * Metsla, Ramma, # Järva-Jaani Marie Nogo, * Karinu, Hans Hinnosar, * Metsla, # Järva-Jaani Aline Lees, * Reigi Jüri Hinnosar, * Metsla, Metsla Johannes Hinnosar, * Metsla, # Järva-Jaani Liisu Kelgo, * Karinu Marie Karoline Hinnosar, * Metsla Hinnusaare Mari Hinnosar, * Karinu, # Järva-Jaani Jaak Pitkalik Metslas Hinnusaare Leenu Hinnosar, * Karinu, # Järva-Jaani Jüri Eisenberg Metslas Hinnusaare Mai Hinnosar, * Karinu, Karinu Hinnusaare Kreet (Krõet) Hinnosar, * Karinu, # Järva-Jaani Jaan Midri Karinul Hinnusaare Ann Hinnosar, * Karinu, e Hinnusaare Kai Hinnosar, * Karinu, # Järva-Jaani Mart Teedo Metslas Hinnusaare NN Hinnosar, tütar, * Karinu, Karinu Hinnusaare Mart Hinnosar, * Karinu, Karinu, # Järva-Jaani Leenu Eymann, * Haljala, Karinu Kaarel Hinnosar, * Metsla, Metsla Mari Hinnosar, * Metsla, Metsla Liisu Hinnosar, * Metsla Anna Katharina Hinnosar, * Karinu, Karinu Mart Hinnosar, * Karinu, Karinu Aleksander Hinnosar, * Karinu, Karinu Villem Hinnosar, * Metsla, 1868/1869 (kanne puudub meetrikas) Leena Marie Hinnosar, * Metsla, 1868/ Kustav Hinnosar, * Metsla, 1868/ Anna Katarina Hinnosar, * Metsla Preedik Hinnosar (Innusaar), * Metsla, # Koeru Leena Neudorf, * Aruküla, Karinu Martin Johann Hinnosar, * Aruküla, # Järva-Jaani Marie Leppik, * Võhmuta Adolf Ferdinand Hinnosar, * Aruküla, Aruküla Osvald Hinnosar, * Aruküla, # Ella Elle Hinnosar? Rudolf Hinnosar, * Aruküla Elmar Hinnosar, * Karinu Helene Marie Hinnosar, * Karinu, Karinu Julie Helene Hinnosar, * Metsla, Karinu. HINNASAARE III vt. RÄTSEPA I HINNASAARE IV vt. ALLIKU I

11 11 HINNASAARE V vt. MADISE IV HINNASAARE VI vt. LAANE IV HINNASAARE VII, VIII vt. Teine periood HINNUSAARE vt. HINNASAARE II INNASAARE vt. HINNASAARE ISAKÕNNU I (ALLIKU IV, KOOTJA II, LEPAPÕLMA III, MADISE VI, PÕLMA, TAADI), 1775 Ahekõnnu perekonnad GRUBE, JOHANSON, POVAR, RUBEN // PAESTE, PAJUMAA, PALANDI, POOLAR, REIDMA 1. Isakõnnu Mats, *1717, Ahekõnnu, 1775 Isakõnnu peremees Ahekõnnus, # I NN; # II Vändra Kuriste Sepa Jaani Anu, *1727 Vändra, Ahekõnnu Isakõnnu Jaan, *1749, 1804 Ahekõnnu, 1775 Reinu Jaani sulane, 1776 sulane isatalus, 1786 Isakõnnu peremees Ahekõnnus, #...Krõõt, *1757, Ahekõnnu Isakõnnu Mart, * Ahekõnnu Isakõnnu Mats, * Ahekõnnu, 1810 nekrut, #...Ann Isakõnnu Mari, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Isakõnnu Jaan Povar > Isakõnnu Jaan Grube (1844 Povar), * Ahekõnnu, 1849 Vahakõnnu?, 1816 Selja Reinu kasvandik Vahakõnnus, 1827 Madise Jaani sulane Ahekõnnus, 1834 Rätsepa Jaani sulane Vahakõnnus, 1835 Rätsepa saunik, # I Rätsepa Mardi Ann Isakanno, * Vahakõnnu, Vahakõnnu (sünnitusel); # II Rapla Sepa Mihkli Ann Kellmann, *1812 Kehtna Isakõnnu Mats Grube, * Ahekõnnu, 1854 nekrut Isakõnnu Madli Grube, * Ahekõnnu, Vahakõnnu Isakõnnu Mart Grube, * Ahekõnnu, 1855 nekrut Jaan Grube, * Vahakõnnu, Vahakõnnu, asus 1862 Raikkülla, # I Rapla Eeva Kleinfürst, * Lellapere, Vahakõnnu; # II Rapla Anu Schmidt, * Raikküla, Vahakõnnu NN Grube, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) NN Grube, tütar, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) Mihkel Grube, * Vahakõnnu, Rava, asus 1862 Kukeverre, # Ambla Krõõt Kutsari, * Purdi, Järva-Madise, asus 1909 pojaga Tallinna Leena Grube, * Rava, # Ambla Peeter Seppa Helsingis NN Grube, tütar */ Roosna (surnultsündinud) Aadu Grube, * Rava, # Tallinn (Kaarli) Eline Jalak, * Võnnu Karl Grube, * Haapsalu Saima Grube, * Albu Hilda Grube, * Tallinn Ann Grube, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Mari Grube, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Aadu Grube, * Vahakõnnu, Rava, asus 1862 Kukeverre, # Ambla Madli Martin, lesk Priedemann, * Prümli, Rava, Jaagup Priedemanni lesk Mihkel Grube, * Rava, asus 1911 Raplasse, # Rapla Mari Luts, * Kuusiku Leida Grube, * Kuusiku Helga Grube, * Kuusiku Juhan Grube, * Rava, Rava Liisa Grube, * Rava, asus Narva, sealt Tallinna Isakõnnu Mats Povar, * Ahekõnnu, Vahakõnnu, 1811 Isakõnnu Kaarli kasvandik Ahekõnnus, 1816 Kootja Jaani kasvandik Järvakandis, vabadik Vahakõnnus, # Rapla Kõrgemaa Juhani Kai Richter, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Juhan Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu, 1876 Vahakõnnu mõisasulane, # Rapla Liisu Hollberg, * Järvakandi, Vahakõnnu Jaan Povar, * Vahakõnnu, vigane Kai Povar, * Vahakõnnu Liisa Povar, * Vahakõnnu, # Järvakandi Juhan Hamburg Leenu Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Liisu Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Anna Pauline Povar, * Vahakõnnu, asus 1925 Tallinna Dauni Povar, * Tallinn Juhan Povar, * Vahakõnnu, peremees, # Rapla Juuli Reikop, *

12 Viluvere Marie Elisabeth Povar, * Vahakõnnu, # Rapla Johannes Lustig (Orutalu) Järvakandis Johannes Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Aleksander Povar, * Järvakandi, # Rapla Helene Mathilde London, * Vahakõnnu Anton Povar > Anton Paeste, * Vahakõnnu; perekonnanimi muudetud Järvakandis Ella Elfriede Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Julie Emilie Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Eduard Povar, * Järvakandi Ärmilde Johanna Povar, * Järvakandi Helmi Povar, * Järvakandi Arnold Povar, * Järvakandi Jüri Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Hans Povar, * Vahakõnnu, Järvakandi ( Järvakandi), 1925 asunik, # Rapla Anna Lustig, * Järvakandi Hilda Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu NN Povar, poeg, */ Vahakõnnu (surnultsündinud) Alvine Johanna Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Helmut Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Elvine Povar > Elvine Pajumaa, * Järvakandi; perekonnanimi muudetud Järvakandis Arnold Povar > Arnold Pajumaa, * Järvakandi; perekonnanimi muudetud Järvakandis Maria Povar, * Järvakandi, Järvakandi Helene Vilhelmine Povar, * Järvakandi, Järvakandi ( Järvakandi) Hilja Povar, * Järvakandi, Järvakandi Lehte Povar, * Järvakandi, Järvakandi ( Järvakandi) Anton Povar, * Järvakandi, Järvakandi ( Järvakandi) Hans Povar, * Järvakandi, Järvakandi Vaike Povar, * Järvakandi, Järvakandi Ann Povar, * Vahakõnnu Mats Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Hans Povar, * Vahakõnnu, Vahakõnnu Isakõnnu Rein Povar, * Ahekõnnu Isakõnnu Ann Povar, * Ahekõnnu Isakõnnu Mai, * Ahekõnnu, # Uuetoa Jaani Aadu Isakõnnu Tiiu, * Ahekõnnu Isakõnnu Jaan > Kootja Jaan Povar, * Ahekõnnu, 1818 Järvakandi, asus 1810 Järvakanti, 1811 Kootja peremees Järvakandis, # Mari, *1789, e Kootja Tõnis, *1809 Järvakandi, 1817 Järvakandi Kootja Mart, *1810 Järvakandi, 1813 Järvakandi Kootja Ann, * Järvakandi, e Järvakandi Kootja Jaak, * Järvakandi, Kootja Jaan Povar, * Järvakandi, 1857 Võle? (kanne puudub), Järvakandi mõisa aedniku sulane, asus 1842 Võlesse (Haljala), # Tallinn Oru Jüri Leenu Bachmann, * Järvakandi, p. 1858, tüdruk Kurtnas (Hageri) Kootja Hans, * Järvakandi, Kootja Ann, * Järvakandi, Isakõnnu Rein, * Ahekõnnu, 1811 Ahekõnnu Isakõnnu Hindrik > Kootja Hindrik Povar, *1788 Ahekõnnu, Järvakandi, asus 1810 Järvakanti, 1811 vend Kootja Jaani sulane Järvakandis, 1834 peremees, # Kangru Mardi Madli, *1794 Vahakõnnu, Vahakõnnu Kootja Kreet Povar, * Järvakandi, e Järvakandi Kootja Mari Povar, * Järvakandi, Järvakandi Kootja Ann Povar, * Järvakandi, # Rapla Kõrgemaa Jüri Juhan Baroni Kootja Madli Povar, * Järvakandi, # Rapla Kaera Hansu Jaan Reismann Kootja Jaan Povar, * Järvakandi, Järvakandi eksitav eesnimi Hindrik Kootja Jüri Povar, * Järvakandi, Ohekatku, 1863 Tojaka sulane Raikkülas,

13 Järvakandi mõisasulane, # Rapla Uuetoa Kaarli Liisu Pikner, *1833 Kuusiku, Kehtna, neiuna Raikkülas Kaarel Povar > Kaarel Palandi, * Raikküla; perekonnanimi muudetud Kehtnas , # Rapla Ann Gatterer, * Hõreda, neiuna Ohekatkus Jaan Povar > Jaan Palandi, * Kehtna, tööline; perekonnanimi muudetud Kehtnas , # Rapla Adele Kristine Oltorp, * Jälgimäe Uno Povar > Uno Palandi, * Ohekatku Johannes Povar > Johannes Palandi, * Ohekatku, põllumees, # Rapla Meta Vilhelmine Klein, * Tammiku Helvi Povar > Helvi Palandi, * Keava Mati Povar > Mati Palandi Ilme Palandi Elise Johanna Povar, * Ohekatku, Ohekatku ( Järvakandi) Hilda Katharina Povar, * Ohekatku, # Eduard Sikka Karl Heinrich Povar > Karl Palandi, * Ohekatku, Kehtna vabatahtliku tuletõrjeühingu päästesalga pealik, # Elvine Pallas, * Milvi Palandi, * Elmet Palandi, * Eduard Povar > Eduard Palandi, * Ohekatku Marie Adeline Povar > Marie Palandi, * Ohekatku Helmi Vilhelmine Povar > Helmi Palandi, * Ohekatku Martin Viktor Povar > Martin Palandi, * Ohekatku Hindrek Povar, * Raikküla, Tallinn, # Tallinn Miina Uulberg, * Ravila, Tallinn Arnold Johannes Povar > Arnold Johannes Poolar, * Tallinn; perekonnanimi muudetud Tallinnas , # I Tallinn (Kaarli) Gertha Elfriede Vilklin, * Tallinn, Tallinn; # II Aleksandra, * Helmo Fridolf Povar > Helmo Poolar, * Tallinn Aino Margot Povar, * Tallinn, Tallinn, Vilma Valentine Povar > Vilma Poolar, * Tallinn Erna Vilhelmine Povar > Erna Vilhelmine Poolar, * Tallinn; perekonnanimi muudetud Tallinnas , # Johannes Morn Evald Voldemar Povar, * Tallinn Rudolf Heinrich Povar, * Tallinn Emilie Johanna Povar > Ene Poolar, * Tallinn; nimi muudetud Tallinnas , # Ago Neo Miralda Benita Povar > Meelike Poolar, * Tallinn; nimi muudetud Tallinnas Elfriede Marie Povar, * Tallinn, # Artur Kübar Madli Povar, * Raikküla, # Rapla Jaan Gatterer Ohekatkus Jüri Povar, * Järvakandi Kootja Tiiu Povar, * Järvakandi, # Rapla Selja Otto Hans Sturm Kootja Rein Povar, * Järvakandi, 1854 nekrut Eeva Povar, * Järvakandi Anu Povar, * Järvakandi Isakõnnu Ann, *1792 Ahekõnnu Isakõnnu Krõõt, *1757 Ahekõnnu, # Peetri Mihkel (Mehkel) Kärplas Isakõnnu Jüri, *1762 Ahekõnnu, e põgenenud Isakõnnu Juhan (Jaan) Grube, *1769 Ahekõnnu, 1824 Ahekõnnu, Isakõnnu peremees, 1811 Madise Mardi sulane Ahekõnnus, #...Mari, *1776. (arvatavasti Juhan kui Madise Mardi sulane Jaan # Vändra [Könni] Mai, Könni Jaani tüdruk Lelles, erineb vaid eesnimi.) Isakõnnu Mats, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Isakõnnu Priidik, * Ahekõnnu, Ahekõnnu Isakõnnu Mats Grube > Mats Ruben, * Ahekõnnu, Atla, 1830 Rüütja Jüri sulane Järvakandis, 1834 Ahekõnnu Mihkli sulane Ahekõnnus, asus 1839 Atlasse, seal Leti peremees, # Peetri Kõrtsi Mardi Kai, * , Atla Isakõnnu Mari Grube > Mari Ruben, * Järvakandi, # Juuru Vanaaseme Jaani Mats Bergstein Isakõnnu Leenu Grube > Leenu Ruben, * Järvakandi, # Juuru Mihkli Matsi Jüri Hans Koplemik Valtus Mart Grube, * Ahekõnnu,. 13

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Resultatliste LM 10. mars

Resultatliste LM 10. mars Lindåsmeisterskapen 212 Resultatliste LM 1. mars 6 år og yngre 5 m 1 - Emma K. Kalnes 6 år IL Alvidra 1 2 - Viljar Hølleland 6 år Seim IL 1 3 - Jonas Marthinussen 6 år Eikanger IL 1 4 - Malin Marthinussen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

EESTI KINNISVARATURG AASTAL

EESTI KINNISVARATURG AASTAL EESTI KINNISVARATURG 216. AASTAL Tallinn 217 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 ÜLDINE STATISTIKA 5 REGIONAALNE STATISTIKA 13 I ELAMUMAA 13 Hoonestamata elamumaa 13 Hoonestatud elamumaa 2 II MAATULUNDUSMAA 26 Hoonestamata

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Sonerenn Vensmoen. Offisiell resultatliste 24.01.2016. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Øystein Demmo Skjerstad Il 50

Sonerenn Vensmoen. Offisiell resultatliste 24.01.2016. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Øystein Demmo Skjerstad Il 50 24.0.206 Gutter 8 2,5 km Øystein Demmo Skjerstad Il 50 0:56 Jenter 5 år 0,7 km Bentsen, Mathea Il Vinger 0 Erland, Martha M Il Vinger 8 Ingvaldsen, Mathilde Børø Il Vinger 7 Kristensen, Agnes Il Stormfjell

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Bakkeby IK Bakkeby 9153 ROTSUND Dato 28.2.214 Nummer 1 Kundeid: 64535 Forfall: 14.3.214 Kontingentliste Sonerenn dato: 1.3.14 kaiool@hotmail.com 6 Olsen Eirill Helene J 13 år 12:29:3 77 Olsen Helge Menn

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

Øvelse 1. 25m bryst, damer

Øvelse 1. 25m bryst, damer Øvelse. m bryst, damer Heat Marie Sæther 0 Kongsvinger S&LK,39 3 Victoria Lien 0 Elverum Svømming 9, Eline Vig 0 Kongsvinger S&LK 39,7 3 Johanne Nyutstumoen 00 Stange SK,6 Aurora Øiungen 0 Kongsvinger

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

1 Internasjonalt. 2 Nasjonalt. 3 Kultur. 4 Sport. 5 Nasjonalt. Runde 10 I denne runden får dere spørsmål fra både uke 12 og 13.

1 Internasjonalt. 2 Nasjonalt. 3 Kultur. 4 Sport. 5 Nasjonalt. Runde 10 I denne runden får dere spørsmål fra både uke 12 og 13. Møre Ungdomsskule - 8 - Lag 1 Markus, Kristine, Joar Møre Ungdomsskule - 8 - Lag 2 Maria, Martine F, Johannes Møre Ungdomsskule - 8 - Lag 3 Andre, Maria H, Christian, Marte Møre Ungdomsskule - 8 - Lag

Detaljer

Eiker Ski Karusellrenn 2016

Eiker Ski Karusellrenn 2016 J 8 år 11 Marianne Haug Teigen Eiker-Kvikk, IF 18:05:30 911* 12 Johanna Magnusson Mjøndalen IF - Ski 18:06:00 912* 13 Linnea Ørmen Johannessen Vestfossen IF 18:06:30 913* 14 Frøy Bøe Løkke Eiker-Kvikk,

Detaljer

Røyken skikarusell 8

Røyken skikarusell 8 SMÅTROLL susanne amundsen Bødalen IF 13 02:38 Annie Bekkelund Bødalen IF 6 03:18 Aksel Bruksås Graabein Ski 10 02:16 Tea Dyrhaug Bødalen IF 3 03:44 Henrik Geicke IL ROS 8 03:23 Amund Guttormsen Hyggen

Detaljer

RESULTATER FRA EIKERKARUSELLRENN PÅ MIF-HYTTA

RESULTATER FRA EIKERKARUSELLRENN PÅ MIF-HYTTA RESULTATER FRA EIKERKARUSELLRENN PÅ MIF-HYTTA 23.02.2016 Gutter 8 år 243 Adrian Fagerås Eiker kvikk 2009 G8 17:51:30 18:10:56 00:19:26 211 Aleksander Henriksen IBK 2009 G8 17:34:30 17:47:06 00:12:36 311

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Innstrandarennet i Misvær

Innstrandarennet i Misvær G 8 år 1 km klassisk Edvard Megård Olsen Fauske IL Ski 6 07:29 J 9 år 1 km klassisk Ingrid Bentsen Vinger IL 11 06:39 Ingrid Fagnastøl Kaski 12 07:09 Frida Elisabeth Haugland 10 06:18 Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

ASKER SKIKLUBB, FRIIDRETT G11/12 4 x 100m stafett

ASKER SKIKLUBB, FRIIDRETT G11/12 4 x 100m stafett ASKER SKIKLUBB, FRIIDRETT G11/12 4 x 100m stafett ASKER SKIKLUBB, FRIIDRETT G11/12 4 x 100m stafett Andreas Drivenes G12 200m Andreas Drivenes G12 600m Andreas Drivenes G12 60m Andreas Drivenes G12 kule

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200

Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200 RESULTATER SONESVØM 15.01.15 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Klasse født 01 - Alfabetisk Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200 Signe Hadler-Olsen 02 Tromsø svømmeklubb 3.22,00 209 Anne Josefine

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

SPYD Vetle Brunvatne Søgne MS 62,95 800

SPYD Vetle Brunvatne Søgne MS 62,95 800 Resultater lagmesterskap i friidrett Agder 26.mai Søgne Sted:Søgne Stadion Arrangør: Vest Agder FIK/Søgne IL Stevneleder:Tor Ingvar Njerve Starter:Jon Fjeld Tidtaker: Rune Bergem Ansvarlig kast: Gunn Storsveen

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Esimestena pälvisid Kalevi auliikme nimetuse

Esimestena pälvisid Kalevi auliikme nimetuse 1963. aastal kinnitas VSÜ Kalevi Kesknõukogu presiidium ühingu auliikme statuudi. 4. jaanuaril 1964 Kalevi hallis aset leidnud pidulikul koosolekul, millega tähistati kahekümne aasta möödumist eesti muinaskangelase

Detaljer

Han giftet seg med med Magdalena Andersdatter #7660, født 1768 (datter av Anders Andersson Smed #7659). 2. Generasjon

Han giftet seg med med Magdalena Andersdatter #7660, født 1768 (datter av Anders Andersson Smed #7659). 2. Generasjon Av Trond Ballo http://www.pasma.no/webfamilier/tornio_families.htm 1. Lars 1 Smed #7661, født 06.10.1761, yrke som soldat. Han giftet seg med med Magdalena Andersdatter #7660, født 1768 (datter av Anders

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste Resultatliste 0.09.006 G-0 00 m Vind: -.0 Jan Henrik Vedeler Asker SK, 8 Johan T. Røkaas Tyrving IL 6,8 Jon Simon Bø Asker SK 0,6 G-0 60 m Vind: -.0 Jan Henrik Vedeler Asker SK 0,9 8 Johan T. Røkaas Tyrving

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 1.39, Selena Schwenche 00 Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 1.45,00 144

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 1.39, Selena Schwenche 00 Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 1.45,00 144 Resultater sonesvøm 18.09.14 100m fly Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 1.39,00 171 Selena Schwenche 00 Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 1.45,00 144 Klasse født 01 - Alfabetisk Jorid Karlsen

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

PUURMANI GÜMNAASIUMI JA MÕISAKOOLI LÕPETANUD LENNUD 1. LEND: 1958

PUURMANI GÜMNAASIUMI JA MÕISAKOOLI LÕPETANUD LENNUD 1. LEND: 1958 PUURMANI GÜMNAASIUMI JA MÕISAKOOLI LÕPETANUD LENNUD 1. LEND: 1958 1. Ants Alabert 2. Valdur Aarand 3. Leili Juhkam 4. Helgi Junts 5. Silvi Kepp 6. Ilmar Koppel 7. Mart Lillemägi 8. Heino Mauer 9. Lembit

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Startliste: 600 m terreng - G-11. Startliste: 600 m terreng - G-12. Startliste: 800 m terreng - G-13. Startliste: 800 m terreng - G-14

Startliste: 600 m terreng - G-11. Startliste: 600 m terreng - G-12. Startliste: 800 m terreng - G-13. Startliste: 800 m terreng - G-14 Startliste: 600 m terreng - G-11 415 Magnus Vonen Varegg Fleridrett 320 Sander Salamonsen Ask Friidrett 331 Mads Ulrich Mjanger Bjarg IL 359 Herman Hovland Gneist,IL 360 JOHANNES MØLLERUP Gneist,IL 313

Detaljer

Poenfordeling kvalifisering Skolecup klasse 1 Ponni III

Poenfordeling kvalifisering Skolecup klasse 1 Ponni III Poenfordeling kvalifisering Skolecup klasse 1 Ponni III Merk: klasse 1 og klasse 2 er slått sammen pga. få startende. Poenfordeling kvalifisering Skolecup klasse 2 1 Amalie Marie Litland Buddy BRGN 16

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Marianne Stigen Leikanger 5 X9 *XX 49 * *9 *9 48 XX9XX 49 146 XX9X*XX*XX 99 245 (6*) 2. Svein Kåre Furre Leikanger 5 * *X*X 50 XX989 46 XX*X* 50 146 X9X9 *XXXXX 98 244 (6*) 3. Tone

Detaljer

Aleksander Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.04,00 191 Sigurd Martin Berger Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.11,00 171

Aleksander Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.04,00 191 Sigurd Martin Berger Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.11,00 171 Resultater sonesvøm 24.09.15 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Aleksander Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.04,00 191 Sigurd Martin Berger Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.11,00 171 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

1p Christoffer G. Skaaland 97 Delfana 3.13, Sebastian H. Mikkelsen 97 Bergens SLK 3.17, Hans Ole Bergh 97 Stord IL DISK

1p Christoffer G. Skaaland 97 Delfana 3.13, Sebastian H. Mikkelsen 97 Bergens SLK 3.17, Hans Ole Bergh 97 Stord IL DISK Øvelse 1. 50m butterfly, herrer 1p Tord Pagani Vavik 02 Vestkantsvømmerne 46,87 100 2p Kasper Krohn-Dale 02 Vestkantsvømmerne 49,06 87 3 Vebjørn Fjeldstad 02 Stord IL 49,41 85 4 Sondre Fjeldstad 02 Stord

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

Side 1 av 5 Utskrift av påmeldte til Bamselekene Klubbens påmeldte: Navn Klasse Brikkenummer Øvelse Dato Agnete Winsnes Astrup Jenter 15 200 meter 09.03.2008 Agnete Winsnes Astrup Jenter 15 60 meter 08.03.2008

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen Etterkommere av: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født 1580. Han giftet seg med (Ukjent). Barn av i. 2. Gunder Holsen ble født 1606. 2. Generasjon (barn) 2. Gunder Holsen ( 1606. Han giftet seg med (Ukjent).

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

GT karusellen 2017 løp 5 ØTS Karidalen

GT karusellen 2017 løp 5 ØTS Karidalen 1 km Bib Name Mål Diff G8 Registered: 2 - Started: 2 - Completed: 2 - Prices: 0 11 William Waarnes Barthel 05:33 00:03 4 Torgrim Haga Flesvig 05:30 00:00 G9 Registered: 5 - Started: 5 - Completed: 5 -

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

KM Skiskyting Normalprogram

KM Skiskyting Normalprogram J10 Nybeg og yngre 1 Inger Hjelmeset Markane IL 13:00:00 51* 2 Helene Nærum Wold Volda Turn og IL - Allidrettsl 13:00:30 52* 3 Synne Melle Lundberg Volda Turn og IL - Allidrettsl 13:01:00 53* 4 Ronja Haughovd

Detaljer

Trippelrenn 18.01.12

Trippelrenn 18.01.12 Klasse 4 år NC Syver Briskeby NOIL 5 NC Espen Hjelmås Molden Gran IL 3 NC Jenny Hval-Granlund Søndre Ål Spk 2 NC Andreas Koller Gran IL 7 NC Sondre Molden Alm Gran IL 4 NC Magnus Rustaden Søndre Ål Spk

Detaljer

Røyken Ski-karusell 24.01.2012

Røyken Ski-karusell 24.01.2012 NOCLAS 1 998 A2 Ukjent løper NOTEAM 998 00:00 00:00 2 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 999 00:00 00:00 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 SMÅTROLL susanne amundsen bødalen 12 05:46 Magnus bjørnstad ros 24

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Kristelig Folkeparti 1 Svein Atle Roset 1948 2 Svanhild Kvernberg 1966 3 Per Magne Brakstad 1959 4 Gudbjørg Frisvoll 1949 5 Knut Toven 1957 6 Eli Langset Gjermundnes 1956 7 Vigdis Aandalen

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1.

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1. Øvelse 1. 200m fri, damer Klasse født 97 1p Pedersen, Linda 1997 Sørreisa SK 2.18,80 513 32,04 (32,04) 1.07,18 (35,14) 2.18,80 (1.11,62) 2 Bjørkli, Stine 1997 2.27,07 431 32,77 (32,77) 1.09,75 (36,98)

Detaljer

RESULTATER SAMMENLAGT Hjallis`Æresløp, Sol, vindstille, 0 C

RESULTATER SAMMENLAGT Hjallis`Æresløp, Sol, vindstille, 0 C RESULTATER SAMMENLAGT Rekrutt 1 100 m (1) 100 m (2) Ida Lundhaug-Fagerbekk Sp.kl. Falken 17,73 17,86 Astrid Skjæveland Jøssing Sp.kl. Falken 33,87 MT 29,02 Sarah Marie Furseth TSK 33,61 MT 35,06 Mats Digernes

Detaljer

Midt-Norsk Dansekrets - Konkurranse

Midt-Norsk Dansekrets - Konkurranse Barn II STD KONKUANSE - TVUNGET OPPYKK VED 31 POENG, FIVILLIG VED 24 POENG / 4 SEIE 6,00 Andreas Myraune - Juliana Vårvik Frosta 6 4,00 Vegard Hervik Juberg - Otelie Hyndøy Frosta 4 5,00 Maksim Smirnov

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

Mia Lunndal Knudtsen 03 Tromsø svømmeklubb 3.28,00 192

Mia Lunndal Knudtsen 03 Tromsø svømmeklubb 3.28,00 192 Resultater sonesvøm 18.02.16 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Lars-Kristian Astad 02 Tromsø svømmeklubb 3.47,00 102 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 206 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.25,00

Detaljer

Fornavn Etternavn Tittel Bosted F.dt F.år F.sted D.dt D.år D.sted B.dato B.år Kjønn Merk

Fornavn Etternavn Tittel Bosted F.dt F.år F.sted D.dt D.år D.sted B.dato B.år Kjønn Merk s Olufsen Kruse Brattvær 1308 1904 Brattvær 0511 1905 Brattvær 1111 1905 m 1 1 Mikkel Hermann Olufsen Kruse Brattvær 1510 1901 Brattvær 1611 1905 Brattvær 2411 1905 m 1 2 Edvard Lorentsen 1912 1905 1912

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Mathis Gundersens etterkommere

Mathis Gundersens etterkommere Mathis Gundersens etterkommere 2016 Magne Grasto Table of Contents Person Index 2 21 1 (1) 1 Mathis Gundersen Death: Father: Mother: Father: Mother: 19 Dec 1838, Kirkeng, Degernes, Rakkestad 27 Mar 1927,

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Vestre Akers Skiklub 2011

Vestre Akers Skiklub 2011 Resultatliste for Gutter 2004 og yngre (

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

SKJEMAER/HELSEPERSONELL/TRANSPORT/FESTMIDDAG

SKJEMAER/HELSEPERSONELL/TRANSPORT/FESTMIDDAG Navn Adrian Myhre Aliona Titarenko Alisa Hjelmås Amalie Raudeberg Amanda Hodne Anastasia Gerasimova Andrea Wessel Flatval Astrid Lille Aurora Heyerdahl Camilla Gjersem Celine Berge Foyn Celine Strømme

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3186459 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:45:12 00:00 0 () Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 3 09:54 Emilian Henden Stårheim IL 8 12:31 Esekiel Henden

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

Seriestevne 4 Resultatliste

Seriestevne 4 Resultatliste G- 60 m Vind: +, Seriestevne Resultatliste 0.0.0 Teodor Andreas Valle (0) BUL-Tromsø, Friidrett 0,6 8 Jonas Pedersen (0) BUL-Tromsø, Friidrett, 60 Petter Rognmo (0) BUL-Tromsø, Friidrett, 0 Ulrik Flaa

Detaljer

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 Setermoen Svømmeklubb skal fra 2012 starte å bruke www.tryggivann.no for påmelding, registrering og fakturering av kurs. For å få dette i gang har vi satt opp kursgruppene

Detaljer

OTS-rennet (rulleski)

OTS-rennet (rulleski) Menn senior (3 x 3,3km) 3 Tommi Luchsinger IL Bevern 11:00:45 3024288 4 Per Buttingsrud Aas-Eng Tolga IL 11:01:00 3140522 5 Håvard Petterson Østre Toten Skilag/ Gjøvik/Toten Langrenn 11:01:15 3185881 6

Detaljer

Lääne-Virumaa kõigi aegade top 10 kergejõustikus

Lääne-Virumaa kõigi aegade top 10 kergejõustikus Lääne-Virumaa kõigi aegade top 10 kergejõustikus Mehed 100 m 10,48 +0,5 Kristjan Rahnu 29.08.79 Kadrina 10.05.2002 Arlington 10,81 +0,2 Mikk Joorits 12.02.81 Rakvere / EPMÜ 08.06.2002 Olofström 10,90-0,6

Detaljer

Klubbrenn Offisiell resultatliste

Klubbrenn Offisiell resultatliste Klubbrenn 3.02.6 03.02.206 Nymorunden Fellesstart Amund Sigstad Hernes IL - Ski 4 44:0 2 Ole Andreas Grøtting Hernes IL - Ski 2 44:49 00:39 3 Rolf Bakken Hernes IL - Ski 3 46:26 02:6 4 Adrian Gjærum Hernes

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Fredag 1-17 19:00 18-34 20:00 35-50 21:00 51-56 22:00 Lørdag 61-74 08:00 75-88 09:00 89-102 10:00 103-116 11:00 117-130 12:00 131-144 13:00 145-158 14:00 159-172 15:00 173-186

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer