Makro & bolig. Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september Harald Magnus Andreassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makro & bolig. Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007. Harald Magnus Andreassen"

Transkript

1 Makro & bolig Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007 Harald Magnus Andreassen

2 First og fremst hstort og bra meglerhus Brukthandel med aksjer + innhenting av ny kapital (corporate) Handel med alle renteinstrumenter/valuta - Swedbank 180 ansatte; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, deleier i Tromsø 21 analytikere Ca. 7-8% av inntektene på Oslo Børs Swedbank (Föreningssparbanken)/Sparebank1 Gruppen/ansatte eier hvi er flinke til å regne, ikke alltid flinkest til å drømme hvi gir normalt gode råd hvi er godt likt av kundene våre 2

3 Gode råd er ikke dyre! Firsts anbefalinger Juni 1999 = Ukeportefølje OSEBX - jan.99 jan.00 jan.01 jan.02 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 Kjøp mnd. Bred portef. Selg 3

4 Norge er et ganske lite land i verden Verden Norge Fed rentekutt skravert Source: EcoWin, First Securities h Vi svinger normalt sammen med de andre h De siste årene har vi fått drahjelp av Asia ++ (og en del krita..) 4

5 5 USA er et ganske stort land i verden

6 Verden er ikke helt som før! BNP i Verden Industriland vs. utviklingsland Bidrag til samlet vekst fra rike land og "fattige", herunder Kina Superoverraskelsen skapte en superoppgang i sykliske markeder 6

7 7 Fortsatt gode tider! (Hvorfor spørre økonomene???)

8 Fra Financial Times, om finanskrisen Towards the end of the party, a fight broke out, so the Federal Reserve ordered another round of drinks to calm the participants Stuart Bishop 8

9 Det har vært en spesiell tid Source: EcoWin, First Securities 9

10 Hvor startet det? h It-boblen sprakk, Federal Reserve i USA kuttet renten hardt h Sterk vekst i husholdningenes gjeld og i boligprisene h Mange flere fikk låne enn før 10

11 Subprime: En ganske utrolig historie Stor andel av nye lån de siste årene til subprime, Alt-A, ca 1/3 av lånene Pakket sammen, delt opp og solgt over hele verden 11 Noe gikk helt galt h Kredittvurderingene h Låneutmålingen h Salgsmåten, agentene h Lokkerenten (2&28) h Flere på flyterente enn før h Avdragsfriheten h Og til slutt, som vanlig: Skurkene

12 Subprime: En ganske utrolig historie 12 Nå får låntakerne trøbbel, uten h trøbbel i makro h høy rente h og før 2005 & 2006-årgangene får rentejustering men nå kommer den! Og långiverne taper 40 cent på dollaren ved tvangssalg h Uten særlig fall i boligprisene h 120 banker konk, store tap i mange fond og mange flere må rapportere snart! h Opptil 60% tap på obligasjonene

13 USA: Boliger & gjeld USD 1000 mrd Verdi av boliger 22 Boliggjeld 10..hvorav subprime, ca 1-1,3 13 Tap på 20% av subprimelån, 40% av pantet tapes: 100 mrd, ¾ % av BNP.. men tapene på 10 mrd samlet gjeld kan bli mye større Savings & loan-krisen ga tap på 150 mrd, 2,5% av BNP Nå: Andre enn bankene (også utlandet) må ta deler av tapene Spredningen av møkka er trolig en fordel mindre trøbbel i hvert segment Er det andre problemer i finanssystemet?

14 Er/blir tapene farlig store? h Ikke fra subprime kanskje USD 100 mrd, ¾% av BNP 1000 mrd i utlån, 10% vil være mye En liten bankkrise, ikke en stor h Tapene fordelt over hele verden, en god ting Ingen sektor blir påført dødelige tap h Men tapene kan bli større om andre ting går galt h OG ANGSTEN HAR BREDD SEG I ANDRE DELER AV FINANSSEKTOREN h DET ER DYRERE FOR ALLE BEDRIFTER Å FINANSERE SEG 14

15 Ikke dramatisk ennå, men det er ikke over h Uro for tap i andre sektorer, dyrere for bedriftene å låne, markeder tørket inn h Bankene mistet troen på hverandre, pengemarkedet tørket inn h Sentralbankene måtte tilføre likviditet, smøre markedet i gang men har ikke klart det ennå h Forventninger om at Fed vil kutte renten aksjemarkedene kommer seg 15

16 Fortsatt store problemer på pengemarkedet Pengemarkedsrente 3 mnd innskuddsrente til bank jun Can EMU UK jul aug sep 07 Norge USA Source: EcoWin, First Securities Samlet, inkl, finans 2.25 Utestående, USA 1000 mrd Source: EcoWin, First Securities h Store likviditetstilførsler fra sentralbankene, men pengemarkedet funker ikke h Vi vet ikke hvem som sitter med Svarte-Per h Mange lån som er løftet ut av balansene vil komme tilbake til bankene h Strukturert finans har ennå ikke bestått testen 16

17 En enkel, men nyttig inndeling? Fordringer & gjeld Realøkonomien Husholdninger Finanssektoren Banker Fond hedge.. Bedrifter (Off. sektor) 17 h Realkrise: Husholdninger og bedrifter klarer ikke å gjøre opp for seg, forsterkes via en krise i finanssektoren Er ofte vanskelig å kurere på en enkel måte h Finanskrise: Omfordeling av tap og gevinster innenfor finanssektoren, skaper friksjon og kan redusere funksjonevnen kredittskvis Kan normalt reddes av myndighetene likviditet, renter, lender of last.., garantier h Er faren for friksjon større enn før? Oppblåste bruttobalanser, også på derivater, mange nye aktører, nye (ingen..) relasjoner mellom låntakere og långivere

18 Fallet i boligprisene tiltar USA Boligpriser Case-Shiller/S&P byer, 2000 = Endring 12m og m/m, årlig rate Source: EcoWin, First Securities 18

19 Realprisen på bolig opp 70% 19 uten særlig realvekst i husleier eller byggekostnader

20 Førte oppgangen i prisene til at det ble bygget mer? 20

21 Førte oppgangen i prisene til at det ble bygget mer? 21

22 Ser vi tegn på overkapasitet? 22

23 USA: Boligprisene faller, men de er ikke lave USA - Boliginvesteringene Investering i nye og brukte boliger i % av BNP Prisoppgang uten høyere husleie eller byggekostnader Kraftig økning i boligbyggingen nå stuper den Det er svært mange boliger for salg Kreditten strupes, langvarig Dypt fall i prisene sannsynlig Source: EcoWin, First Securities 23

24 Boligprisene trenger ikke falle fordi ledigheten stiger vs. arbeidsledigheten 170 Realpris 1990 = FIRST Arbeidsledighet Source: EcoWin, First Securities 24 Arbeidsledigheten kan like gjerne stige fordi boligprisene faller! Lave renter trenger ikke hjelpe boligprisene, hvis de er for høye!

25 Det var da voldsomme saker 25 Source: EcoWin, First Securities Ca 20% av BNP i ekstra gjeld

26 Sparingen kan øke 15.0 % USA Boligpriser vs. sparing Prisvekst. vs. finansiell sparing (netto finansinvesteringer) Sparing % inntekt -5.0 Boligpriser (real) % år/år Source: EcoWin, First Securities 26

27 USA er et ganske stort land i verden 27

28 NORSK ØKONOMI & BOLIGMARKEDET 28

29 Norge er et ganske lite land i verden Verden Norge Fed rentekutt skravert Source: EcoWin, First Securities 29 h Vi svinger normalt sammen med de andre h De siste årene har vi fått drahjelp av Asia ++ (og en del krita..)

30 Hva driver Norge? ALT! Husholdningene mest 6 % 4 % 2 % Privat etterspørsel Avvik fra trend, % av Fastlands-BNP Fastlands-bedriftene Husholdningene 0 % -2 % Oljeinvesteringer -4 % -6 %

31 Hva driver husholdningene? Ikke bare økte inntekter.. 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -14 % Husholdningenes netto finansinvesteringer Prosent av disp. inntekt Justert for svingninger i utbytte Sparingen har falt like mye som sist gang 31

32 Sysselsettingen rett til værs 6 Vekst år/år Source: EcoWin, First Securities 32

33 og arbeidsledigheten rett ned h På tross av rekordhøy innvandring h Rekordstor mangel på alle typer arbeidskraft, overalt 33

34 Er det norske folk for lite? het land mangler ikke arbeidskraft! Målet for økonomisk politikk: Utnytte arbeidskraften best mulig, bedriftene skal føle at det er for lite arbeidskraft h.. Selv om bedriftene sier at de gjør det Fordi økonomien er overstimulert (sterk vekst ute, høy oljepris, for lav rente, for svak krone) het land er ikke en bedrift! hland konkurrerer ikke med hverandre, det er det bedriftene som gjør! 34

35 Og hva skjer da? Lønnsveksten tar av! Selvsagt Source: EcoWin, First Securities 35

36 Og veksten i produktiviteten dempes Source: EcoWin, First Securities 36

37 Hva skjer da? MYE høyere vekst i KOSTNADENE! 37 Enten blir prisstigningen høyere Eller så krymper marginene

38 Norges Bank kom seg i gang, til slutt 38 Satte opp farten, selv om prisstigningen var lav!

39 Norges Bank kom seg i gang, til slutt 39 Satte opp farten, selv om prisstigningen var lav!

40 Men økonomien tilsa mye høyere rente 40 Lav rente vs. veksten: Normalt ikke bra, penga blir brukt feil!! Gapet vil bli lukket, ganske sikkert Renteøkningene virker ikke før de virker på noen

41 Rentemarkedet er bekymret for veksten Veksten i verden rundt oss og delvis rentene ute vil være viktig for Norges Bank 41

42 Men hva med kronekursen? 2006 er ikke 2002!! 42 hvi trenger ikke 4 pp høyere rente enn andre som i 02 hnok ikke sterk, men det er verden, oljeprisen, bedriftene og børsen! hbedriftenes konkurranseevne er for god!

43 Ser du en klar sammenheng mellom rente og kronekurs? Fra 1995, uketall Source: Reuters EcoWin 43

44 Det er ikke bare i USA prisene har steget 30.0 Norge: kroner pr kv.m., byer Norge 27.5 USA: Rebasert til Norge i Etter lavrenten Norges Bank/Shiller/First Source: EcoWin, First Securities Hvor mye har husleiene steget? Hvor mye har byggekostnadene steget (permanent)? 44

45 Det er ikke bare i USA prisene har steget Boligpriser USA vs. Norge Norge: kroner pr kv.m., byer USA: Rebasert til Norge 1900 USA Etter lavrenten Norge Norges Bank/Shiller/First Source: EcoWin, First Securities 45

46 Og det er ikke bare i USA og Norge Source: EcoWin, First Securities.. Og vi kunne legge til mange andre land! 46

47 Har det vært boligmangel? 47

48 Bygges det boliger også andre steder? Danm Men nå stuper boligbyggingen i Danmark! Få tak i folk (og plank) derfra? Source: EcoWin, First Securities

49 Prisene er viktig for byggingen, her også 49

50 Bikker det nå? Hva er utfallsrommet? I 1000, sesongjustert Finn.no's markedsandel øker over tid - og utenlandske boliger er med Prisvekst m/m, årlig rate, glattet Source: EcoWin, First Securities

51 Source: EcoWin, First Securities 51

52 Vender kredittsyklen nesen sørover? 15.0 Vekst år/år Danmark Norge USA EMU Sverige Source: EcoWin, First Securities.. selv om rentene fortsatt er lave Fordi gjelden har blitt høy? Tåler vi mindre rente enn før? Ja! Boligmarkedene ikke like spreke --- et mulig felles sjokk?

53 Hvem er høna, hvem er egget? Henger i hop, gjør de Source: EcoWin, First Securities 53

54 Boligmarkedet på kort og lang sikt På kort sikt etterspørselen driver h Inntektsvekst, arbeidsledighet, rente, kredittilgang h Av og til: Forventninger om prisvekst h Tilbudet nesten gitt og det blir raskt dyrt å bygge h Prisutslagene kan blir svært store! På lang sikt tilbudssiden mye viktigere h Hva koster det å bygge nytt i en normal byggekonjunktur? h Hva er betalingsviljen for tomt når alle har kommet med sine prosjekter? Snobben kan ha stor betalingsvilje for å være sammen med annen snobb, men vi andre får tak i en billig tomt en dag 54

55 Den forunderlige beretningen om da mange fikk det for seg at Norge holdt på å gå tom for tomt Geilo, september 2010 Harald Magnus Andreassen

56 Det blir ikke dyrt å bygge, til evig tid h Sement og plank får vi etter hvert laget nok av h Polakker er det flere av h Fete marginer til evig tid kan vi drømme om h Svenskene kan bygge leiligheter for pr kv.m., inkl. tomt, sier de h Byggekost for enebolig i Norge i fjor var neppe over eks råtomt, 20 for leiligheter? Byggekostnader vs. konsumpriser vs. boliginvesteringene - nasjonalregnskapet Boliginvesteringer i % av BNP (volum) 3.0 Byggekostnad/konsumpris Byggekostnadene er sterkt sykliske Nå er vi altså i en høykonjunktur Source: EcoWin, First Securities 56

57 Norge går ikke tom for tomt se ned neste gang du flyr over h Det kan bygges boliger i Oslo, sier byplansjefen h Det kan bygges mer i hver av de mange omegnskommunene, sier jeg h I resten av landet er det god plass til å bygge enda mer Bak 100-m sonen og på fjellet kan det bygges uendelig mye h I Oslo har Eiendomsspar identifisert prosjekter for næringsbygg tilsvarende 35% av dagens areal, selv gitt gårsdagens tomtepriser Men tilbudsveksten er moderat i dag (bl.a. fordi det har vært mye mer lønnsomt å bygge næringsbygg) h Det er bare politikere som kan skape allmenn tomtemangel (ikke Gud) 57

58 God plass til hytter også h 201 kv.km i hyttefelt i 2002, sikkert 300 i dag h Tilsvarer 0,1% av landets areal h Mange vil selge tomt til dagens betalingsvillighet 58

59 Konklusjoner h Vi har hatt noen fantastiske år, og kineserne enda bedre h Kina m.fl. skal vokse raskt lenge, men nå overrasker det ingen h Deler av oppgangen har vært drevet av billig krita, i rikelige mengder h.. og en illusjon om at du blir rikere når boligprisene stiger h Jeg er urolig for boligprisene, både der og her Risikoen for betydelige prisfall er stor, fordi prisene har steget uvanlige mye h Lavere boligpriser få konsekvenser for resten av økonomien Fordi folk tror at de blir fattigere når boligprisene faller Fordi noen låntakere og långivere som har strukket seg langt kan komme i en skvis 59

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene CME, BI 17. desember 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Norge har tjent gode penger på oljeøkonomien Oljesektoren krever

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer