Gjeldskrise og annen elendighet Er det håp?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldskrise og annen elendighet Er det håp?"

Transkript

1 Gjeldskrise og annen elendighet Er det håp? Norske Interne Revisorers Forening Ålesund, 3. juni, 2012 Harald Magnus Andreassen

2 De siste 100 år: Det går rett vei, stort sett Trend Faktisk Finanskrisen var ille, men ikke den verste nedturen 3% vekst i året. Men vi har hatt noen alvorlige nedturer 2

3 De siste 60 år: Det går rett vei, stort sett Trend Faktisk 3

4 Aksjer: De er ikke råbillige, men på den rimelige siden 550 P/B = P/B = Source: Ecowin, First Securities 20 First Securities Source: Ecowin, First Securities 4

5 Ikke rare greiene: Forventet, sikker avkastning svært lav 5

6 Det er dyrere enn normalt for bedriftene å låne, men nå tar de det de får Bedriftene har lært: Det kan være for sent å låne, når du virkelig MÅ ha pengene! 6

7 Også norske banker må betale mer enn før Mange kunder kan låne billigere i markedet! 7

8 Finanskrisen: Hvordan kunne det skje? 1) Finans fikk gå fri og gikk seg bort Som normalt. Ille 2) Låntakere skjønte ikke hva de gjorde Som normalt. Ille 3) Sentralbankene så feil vei og holdt renten for lav for lenge Ikke unormalt. Ille 4) Ratingbyråene så ingenting før det var for sent Som normalt. Ille 5) Kredittilsyn og politikerønsker var ikke like smarte Ikke unormalt. Ille 6) Asia og Opec sparte mer enn andre hadde godt av å låne Ikke normalt. Uflaks 7) Nå må myndigheter og skattebetalere rydde opp Som normalt. Ille Men mye bedre enn alternativet 8) Enden kan være nær, men er det neppe 8

9 Hva har vi lært? At vi lite har lært At vi av og til drømmer oss helt bort - At det ikke hjelper at ganske mange advarer underveis - At de enkleste modellene for økonomisk atferd ikke er dekkende At det er skrekkelig dyrt å rydde opp dagen derpå At vi trenger sterke institusjoner som bidrar til stabilitet At pengepolitikk er mer enn inflasjonsstyring 9

10 Det fundamentale: Grunner til optimisme Privat sektor rydder opp som aldri før, der de rotet for mye - Normalt et godt utgangspunkt for vekst Ubalanser innen EMU blir mindre Noen stater sliter, men bare Hellas er helt kjørt Veksten i verdensøkonomien ikke farlig svak - og inflasjonen faller, sammen med råvareprisene 10

11 Men alt går ikke bra nå: Trøbbel både her og der Bak det meste: Det er tungt å bli kvitt gjeld, enten du har lånt eller lånt ut for mye 1. Grekerne vet ikke hva de vil, og bankinnskuddene forsvinner Grexit? 2. Bankene i Spania sliter, landet i depresjon. Hvis Hellas, så - Pengene renner (sakte) ut av spanske og italienske banker 3. Ubalansene innen EMU kan løses, men noen må bestemme seg for det. Ikke lett - Og nå er det ny nedtur i EMU og ledigheten stiger videre 4. Kina bremser kraftig ned, kanskje investeringsboblen sprekker 5. Vi er ikke like sikre på Amerika heller 6. Iran & oljeprisen (gårsdagens ) 11

12 Ikke alt er galt 12

13 Privat sektor rydder opp Som aldri før! Kilde BEA, OECD, First 13

14 USA Folket kutter gjeldsbyrde 14

15 Disse amerikanerne, altså Men prisene er tilbake der de kom fra, og de stabiliseres nå! 15

16 Disse amerikanerne, altså Men ikke overalt 16

17 And the winner is? Nedsiden har i alle fall blitt mindre. Der ute. 17

18 Kan boligprisene virkelig falle 15%? Tilbake til der var for 2 år siden? Det er vel nesten det verst tenkelige! (jfr. Aftenposten fredag) 18

19 De fleste reduserer gjeldsbyrden! (Men ikke alle) just. for utb. 19

20 Næringseiendom: Det går opp og det går ned 20

21 Råvareprisene stiger ikke mer og global prisvekst dempes! Det blir neppe en konflikt med Iran, oljeprisen kan falle mer. Bra for verden! 21

22 Lavere prisvekst hjelper handelen. Handelen drar industrien Signaler for mai svakere global bråstopp? Vi tviler 10 9 % år/år Verdi Volum FIRST Vekst 3m/3m Industriproduksjon Detaljhandel

23 Fremvoksende økonomier gir gass: Kutter renten Kina har ikke kuttet renten, men reservekravet til bankene 23

24 Fremvoksende økonomier gir gass: Ekspansiv finanspolitikk Og Kina vil gjøre langt mer enn antatt, de har bestemt seg nå EMU vil etter hvert stramme inn mindre, USA noe mer, sum uendret 24

25 Fremvoksende økonomier gir gass: Ekspansiv finanspolitikk Og Kina vil gjøre langt mer enn antatt, de har bestemt seg nå EMU vil etter hvert stramme inn mindre, USA noe mer, sum uendret 25

26 Kina har bremset ned Kan bråstoppe, men politikken legges hardt om 26

27 Kina må investere mye for å vokse raskt. Men så mye?? 27

28 Kina Forbruket stiger fortsatt raskt Boligmarkeder er kjøligere, fordi myndighetene strammet inn 28

29 Kina: Har bremset (som ønsket), ikke bråstoppet Myndighetene har strammet godt inn: Finans-, penge- og kredittpolitikk Helomvending i politikken nå: Stimulansene vedtatt % 29

30 Kina vil vokse litt saktere, vil endre kurs Blir neste reise like grei for Norge? Kinas vekst kom overraskende, særlig investeringene - Etterspørselen steg mye raskere enn noen drømte om og drømmepriser på det Kina trengte - Kina produserte billige ting vi kunne kjøpe - Vinn-vinn for oss! Heretter blir det neppe like enkelt: 1)Tilbudssiden er beredt 2)Kina vokser litt saktere 3)Kina endrer kurs, fra investeringer til forbruk og Norge er ikke like godt posisjonert 30

31 Verden er OK (faktisk). Men fraktratene er rekordlave 31

32 Gjeldskrisen i Europa Ingen enkle veier ut og det kan ende riktig galt - men mye kan fortsatt gjøres 32

33 Hvorfor kjemper de fortsatt? De tror fortsatt på sitt prosjekt De tror at problemene kan løses/at de går over De frykter kostnadene av ikke å gjøre noe er større en kostnadene ved å prøve å berge prosjektet - De ser på EMU som en del av det europeiske fredsprosjektet - Erfaringene fra den lokale valutamodellen før EMU var ei de beste 33

34 Dagens EMU-modell er ikke laget for takle dagens problemer Kapitalstrømmene, landunderskuddene skaper store finansieringsbehov: Enten bryter EMU sammen, eller så endres modellen Hva kan gjøres? - En ny avtale med Hellas (Portugal, Irland), gi dem mer tid - ECB kan låne mer til bankene, kutte renten - ECB kan låne direkte til statene, (regelendring) - ECB kan kjøpe private verdipapirer (regelendring) - Felles innskuddsdekning og bankregulering (regelendringer) - Stabilitetsfond kan oppkapitalisere til bankene (regelendring) - Stabilitetsfond kan utvides, Spania kan få gjeldsordning - Fiscal compact etablert, felles eurobonds Så langt: MYE MER ER GJORT ENN DE FLESTE DRØMTE OM VAR MULIG! Men: Nye skritt tas ikke før det er nødvendig, fordi det er svært vanskelige beslutninger 34

35 Det skjer noe i finanspolitikken. I Europa! Men Spania sliter tungt (Og Hellas regner vi ikke på) Italia EMU USA Anslag OECD

36 Mye av de realøkonomiske kostnadene er tatt allerede En dag må det bygges mer igjen. Men det kan ta noe tid 900 In 1000s - annual rate Nye boliger pr. 100 person i arbeidsdyktig alder 2.50 Irland Spania Norge 1.00 USA Danm FIRST Sverige UK Boligbyggeboblen i Spania og Irland var noe helt for seg selv, takk og pris. 36

37 Look to Spain & Portugal!. and Greece!!! Handelsubalansene i EMU reduseres raskt. Og noen land klarer å øke eksporten kraftig EUR mrd Tyskland, Nederl, Belgia, Finland EMU samlet = 100 Hellas Portugal Spania Tyskland Italia Frankrike UK Irland Andre EMU-land (Irland er flinkere på tjenester) 37

38 Noen fikk for godt betalt. Nå må de tilbake betale, selvsagt. Kostnadene kommer ganske raskt i sør = 100 FR Hellas Spania EMU Irland Italia Tyskland Hellas Spania FR Irland Italia Tyskland = (Heller ikke) disse greske tallene er trolig ikke helt riktige Hva er din prognose? 38

39 Her er det reelle problemet Medisinen virker trolig, men den virker sent og har alvorlige bivirkninger 39

40 Noen har stort rom for forbedringer Nå har Frankrike, Italia, Hellas og Spania vedtatt å øke pensjonsalderen Sysselsettingsfrekvens år 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 40

41 Vi venter oppbremsing, ikke bråstopp Men bedriftene ble usikre i april og (trolig i) mai, noe skjedde First, Markit, JPMorgan

42 Bedriftene: Noe skjedde i april/mai Men det meldes fortsatt om bra ordreinngang Brazil USA Japan China Global ex EMU EMU EMU

43 Vi venter oppbremsing, ikke bråstopp Men usikkerheten på nedsiden er mye større enn vi liker! First, Markit, JPMorgan

44 HVA MED OSS DA? 44

45 Vi svinger normalt i takt! Bare en vond drøm Kniven stanses i fallet Det meste går galt 45

46 Is this time different? Hvorfor svinger vi i takt? Ikke på grunn av handel, men på grunn av vandel - Vandel: Bedrifter og husholdningenes adferd, banker/finansmarked/politikken - Mye viktigere enn handelen med utlandet Hva er forskjellig nå? - Statsfinansene - Vi kan kutte renten mer - Oljeinvesteringene stiger - Og kommer vi i knipa: Vi kan hjelpe bankene og vi har ikke rukket å legge en normal oppgangskonjunktur bak oss 46

47 Kredittsyklene er normalt ganske like Men det går feil vei i EMU nå! 47

48 Privat etterspørsel på vei opp, ennå ikke høy Investeringene i bedriftene på fastlandet ikke spreke Oljeinvesteringene drar bra målt i % av Fastlands-BNP FIRST

49 Dette er i alle fall ikke 2002 eller 2008! 49

50 Norsk industri melder bra vekst Og norske husholdninger svinger i takt med de andre Norway USA Sweden EMU St.dev, avg = 0 (from 95) Norway Sweden EMU Denm. US FIRST

51 En viss todeling i industrien FIRST

52 Selv eksportindustrien piper ikke så veldig! 52

53 Nordvestlandet ser ikke lysest på det Men klarte seg ganske bra under FK 53

54 Vi svinger stort sett i takt her til lands! Men ledigheten er lavest på Vestlandet! Registrert ledige i % Riket Arbeidsledigheten Oslo 1 0 Vestlandet

55 Men det er noe som uroer. Vi er ikke gjeldfrie, akkurat 55

56 Hva med rentene? Og kronen? 56

57 Nå må Norges Bank ha kuttet fra seg! Med mindre NOK går til himmels eller norsk økonomi til h Yellow bars: Excessive tightening. Blue bars: Excessive easing

58 Kronen er sterk, i hovedsak fordi vi fortjener det Men det er ikke sikkert vi vil fortjene det, til evig tid 58

59 Ikke alt som kan gå galt, går galt, hver gang Harald Magnus Andreassen