Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember Norsk Sykepleierforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember Norsk Sykepleierforbund"

Transkript

1 Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember 2017 Norsk Sykepleierforbund

2 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste sykepleierstillinger. Analysen vektlegger: Stillingenes varighet Stillingsprosenten i utlysningene Hvem som utlyser stillingene Resultatene som kommer frem i analysen skal kunne anvendes i interne presentasjoner og rapporteringer. Innhold Formål, avgrensinger og innhold 2 Nøkkeltall 3 Stillingstittel 4 Stillingsprosent 5 Varighet siste måned 6 Varighet akkumulert 7 Utlyser 8 Kommuner 13 Begreper i analysen 14 Kontakt 15 Avgrensninger og metode Analysen bygger på stillingsutlysninger publisert på Nav.no, merket med «sykepleier» og lignende (se bakerst i analysen for fullstendig liste med søkeord), i den aktuelle perioden. For å ikke gå glipp av stillingsannonser med kort søknadsfrist, har vi registrert informasjon om hver annonse én gang i uken. 2

3 Nøkkeltall I løpet av desember 2017 utlyses det stillinger på Nav.no. 634 av de utlyste stillingene er heltidsstillinger, det vil si stillinger med en stillingsbrøk på 100 prosent. 653 av de utlyste stillingene har en stillingsbrøk på mindre enn 100 prosent, 451 av stillingene er ekstravakter eller sesongarbeid, mens 84 er helt uspesifiserte. Flere av stillingsannonsene oppgir valgfri stillingsprosent. I desember utgjør dette 39 utlysninger. 22 prosent av deltidsstillingene i desember er rene nattstillinger. Alle stillinger DESEMBER ENDRING* AKKUMULERT** Ekskludert ekstravakter og sesong (uspesifisert) DESEMBER ENDRING* AKKUMULERT** ANTALL UTLYSTE STILLINGER % (100%) (100%) ANTALL UTLYSTE STILLINGER % (100%) (100%) ANTALL FULLTIDSSTILLINGER % (35%) (40%) ANTALL FULLTIDSSTILLINGER % (46%) (47%) ANTALL DELTIDSSTILLINGER % (36%) (39%) ANTALL DELTIDSSTILLINGER % (48%) (45%) ANTALL EKSTRAVAKTER OG SESONG (USPESIFISERT) % (25%) (14%)? ANTALL USPESIFISERTE STILLINGER % (6%) (8%)? ANTALL USPESIFISERTE STILLINGER % (5%) (7%) *Endring i prosentpoeng fra forrige måned. **Akkumulert fra februar

4 Stillingstittel akkumulert Tabellen og diagrammet til høyre viser antall stillinger innenfor ulike stillingstitler. Vi kategoriserer intensivsykepleier-, operasjonssykepleier-, anestesisykepleier-, og psykiatriske* sykepleierstillinger for seg. Alle andre sykepleierstillinger kategoriseres under «sykepleier». I tillegg kategoriserer vi på visse andre stillinger der utlysningene har en annen stillingstittel. Blant disse stillingstitlene finner vi jordmor, helsesøster, lederstillinger og undervisningsstillinger. Tabeller og diagrammer i analysen inkluderer data fra samtlige stillingsutlysninger. Tittel Heltid Deltid Ekstra/sesong Uspesifisert Totalt Sykepleier Intensivsykepleier Operasjonssykepleier Anestesisykepleier Psykiatrisk sykepleier* Forskning/undervisning Helsesøster Jordmor Ledelse Utdanningsstilling (trainee) Annen tittel Andel per stillingstittel Operasjonssykepleier 1 % Intensivsykepleier 3 % Anestesisykepleier 1% Annen tittel 1 % *Psykiatrisk sykepleier skilt ut som egen kategori f.o.m. 1. september Sykepleier 94 %

5 Stillingsprosent Diagrammet til høyre viser antall utlysninger for ulike stillingsintervaller, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte stillinger. Diagrammene under viser andelsfordelingen mellom heltidsstillinger, deltidsstillinger og de uspesifiserte stillingene. Deltidsstillinger inkluderer alle stillinger med en stillingsbrøk lavere enn 100 prosent Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Desember Andel heltid- og deltidsstillinger November Andel heltid- og deltidsstillinger Akkumulert Andel heltid- og deltidsstillinger Ekstravakter/ sesong 25% Uspesifisert 5% Totalt stillinger Heltid 35% Ekstravakter/ sesong 10 % Uspesifisert 8 % Totalt stillinger Heltid 40 % Ekstravakter /sesong 14 % Uspesifisert 7 % Totalt stillinger Heltid 40 % Deltid 36% Deltid 42 % Deltid 39 % 5

6 Varighet - desember Per varighet Diagrammet øverst til høyre viser hvordan de ulike stillingsprosentene fordeles over varighet. Vi ser at andelen heltidsstillinger er høyest i utlysninger av faste stillinger. Andelen stillinger med uspesifiserte stillingsbrøker er høyest i utlysningen av vikariater. Engasjement Vikariat Fast 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Deltid Ekstravakter/sesong Heltid Uspesifisert Diagrammet nederst til høyre viser hvordan stillingenes varighet fordeles mellom de ulike stillingsprosentintervallene. Diagrammet under viser tall for den totale fordelingen mellom stillingenes varighet. Engasjement 27 % Desember totalt % Ekstravakter/sesong 100% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% Per stillingsprosent Vikariat 19 % Fast 54 % 31-40% 21-30% 1-20% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 6 Fast Vikariat Engasjement

7 Varighet - akkumulert Per varighet Diagrammet øverst til høyre viser hvordan de ulike stillingsprosentene fordeles over varighet. Vi ser at andelen heltidsstillinger er høyest i utlysninger av faste stillinger, tett etterfulgt av vikariater. Andelen deltidsstillinger er litt høyere i vikariater enn i faste stillinger. Engasjement Vikariat Fast 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Deltid Ekstravakter/sesong Heltid Uspesifisert Diagrammet nederst til høyre viser hvordan stillingenes varighet fordeles mellom de ulike stillingsprosentintervallene. Diagrammet under viser akkumulerte tall for den totale fordelingen mellom stillingenes varighet. Ekstravakter/sesong 100% % 81-90% Per stillingsprosent Engasjement 18 % Akkumulert 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% Vikariat 23 % Fast 59 % 31-40% 21-30% 1-20% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fast Vikariat Engasjement 7

8 Utlyser - desember Utlyser Heltidsstillinger Deltidsstillinger Ekstra/sesong Uspesifisert Totalt Nordlandssykehuset HF 4 % 15 % 80 % 1 % 75 Oslo kommune 51 % 45 % 4 % 0 % 71 Oslo Universitetssykehus HF 54 % 31 % 15 % 0 % 68 Sørlandet sykehus HF 13 % 33 % 54 % 0 % 61 St. Olavs hospital HF 60 % 24 % 16 % 0 % 58 Helse Fonna HF 11 % 32 % 58 % 0 % 57 Sykehuset Telemark HF 12 % 31 % 58 % 0 % 52 Sykehuset i Vestfold HF 10 % 10 % 80 % 0 % 50 Helse Bergen HF 50 % 50 % 0 % 0 % 48 Rauma kommune 20 % 80 % 0 % 0 % 41 Sykehuset Innlandet HF 26 % 66 % 9 % 0 % 35 Helse Førde HF 9 % 9 % 83 % 0 % 35 Helse Stavanger HF 42 % 58 % 0 % 0 % 33 Arendal kommune 42 % 12 % 45 % 0 % 33 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 53 % 19 % 28 % 0 % 32 Akershus universitetssykehus HF 41 % 44 % 9 % 6 % 32 Helse Nord-Trøndelag HF 14 % 43 % 43 % 0 % 28 Skien kommune 33 % 33 % 33 % 0 % 27 Finnmarkssykehuset HF 41 % 4 % 56 % 0 % 27 Backup Helsepersonell AS 0 % 0 % 38 % 62 % 26 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i desember Kolonnene viser andel utlyste heltid- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. 8

9 Utlyser - akkumulert Utlyser Heltidsstillinger Deltidsstillinger Ekstra/sesong Uspesifisert Totalt Oslo Universitetssykehus HF 51 % 29 % 9 % 10 % 1168 Oslo kommune 57 % 34 % 4 % 5 % 746 Helse Stavanger HF 48 % 43 % 7 % 3 % 516 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 65 % 22 % 11 % 2 % 435 Vestre Viken HF 27 % 32 % 29 % 13 % 406 Akershus universitetssykehus HF 46 % 40 % 6 % 9 % 393 Bergen kommune 46 % 37 % 15 % 2 % 370 Sykehuset Innlandet HF 21 % 61 % 17 % 2 % 362 Tromsø kommune 60 % 22 % 18 % 1 % 360 St. Olavs hospital HF 56 % 33 % 10 % 0 % 353 Helse Bergen HF 49 % 45 % 5 % 1 % 350 Trondheim kommune 59 % 22 % 19 % 0 % 344 Nordlandssykehuset HF 31 % 46 % 22 % 0 % 287 Centric Care AS 9 % 0 % 52 % 39 % 280 Sykehuset i Vestfold HF 16 % 50 % 24 % 10 % 269 Helse Møre og Romsdal HF 23 % 57 % 15 % 5 % 268 Sørlandet sykehus HF 43 % 37 % 20 % 0 % 220 Stavanger kommune 59 % 26 % 3 % 11 % 208 Sykehuset Telemark HF 12 % 42 % 45 % 2 % 204 Helse Fonna HF 21 % 48 % 31 % 1 % 200 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i perioden 1. februar til 31. desember Kolonnene viser andel utlyste heltid- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. 9

10 Utlyser - ekskludert ekstravakter - desember Utlyser Heltidsstillinger Deltidsstillinger Uspesifisert Totalt Oslo kommune 53 % 47 % 0 % 68 Oslo Universitetssykehus HF 64 % 36 % 0 % 58 St. Olavs hospital HF 71 % 29 % 0 % 49 Helse Bergen HF 50 % 50 % 0 % 48 Rauma kommune 20 % 80 % 0 % 41 Helse Stavanger HF 42 % 58 % 0 % 33 Sykehuset Innlandet HF 28 % 72 % 0 % 32 Akershus universitetssykehus HF 45 % 48 % 7 % 29 Sørlandet sykehus HF 29 % 71 % 0 % 28 Helse Fonna HF 25 % 75 % 0 % 24 Trondheim kommune 57 % 43 % 0 % 23 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74 % 26 % 0 % 23 Sykehuset Telemark HF 27 % 73 % 0 % 22 Nordlandia care 0 % 0 % 100 % 20 Kristiansand kommune 47 % 53 % 0 % 19 Skien kommune 50 % 50 % 0 % 18 Arendal kommune 78 % 22 % 0 % 18 Backup Helsepersonell AS 0 % 0 % 100 % 16 Fredrikstad kommune 50 % 50 % 0 % 16 Helse Nord-Trøndelag HF 25 % 75 % 0 % 16 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i desember Kolonnene viser andel utlyste heltid- og deltidsstillinger, samt uspesifiserte per utlyser. Her er ekstravakter/sesong ekskludert. 10

11 Utlyser - ekskludert ekstravakter - akkumulert Utlyser Heltidsstillinger Deltidsstillinger Uspesifisert Totalt Oslo Universitetssykehus HF 56 % 32 % 11 % 1067 Oslo kommune 59 % 36 % 5 % 716 Helse Stavanger HF 51 % 46 % 3 % 480 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 73 % 25 % 2 % 388 Akershus universitetssykehus HF 49 % 42 % 9 % 371 Helse Bergen HF 52 % 47 % 1 % 333 St. Olavs hospital HF 62 % 37 % 0 % 316 Bergen kommune 55 % 43 % 2 % 315 Sykehuset Innlandet HF 25 % 73 % 2 % 302 Tromsø kommune 72 % 27 % 1 % 297 Vestre Viken HF 37 % 44 % 18 % 290 Trondheim kommune 73 % 27 % 0 % 278 Helse Møre og Romsdal HF 27 % 67 % 6 % 227 Nordlandssykehuset HF 40 % 59 % 0 % 223 Sykehuset i Vestfold HF 21 % 66 % 13 % 204 Stavanger Kommune 61 % 27 % 11 % 201 Sykehuset Østfold HF 37 % 54 % 9 % 183 Sørlandet sykehus HF 54 % 46 % 0 % 177 Fredrikstad kommune 48 % 51 % 2 % 166 Arendal kommune 46 % 53 % 1 % 147 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i perioden 1. februar til 31. desember Kolonnene viser andel utlyste heltid- og deltidsstillinger, samt uspesifiserte per utlyser. Her er ekstravakter/sesong ekskludert. 11

12 Utlyser - desember Utlysere med flest utlyste deltidsstillinger Utlyser Deltidsstillinger Rauma kommune 33 Oslo kommune 32 Helse Bergen HF 24 Sykehuset Innlandet HF 23 Oslo Universitetssykehus HF 21 Sørlandet sykehus HF 20 Helse Stavanger HF 19 Helse Fonna HF 18 Sykehuset Telemark HF 16 Akershus universitetssykehus HF 14 Utlysere med flest utlyste heltidsstillinger Utlyser Heltidsstillinger Oslo Universitetssykehus HF 37 Oslo kommune 36 St. Olavs hospital HF 35 Helse Bergen HF 24 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17 Arendal kommune 14 Helse Stavanger HF 14 Trondheim kommune 13 Akershus universitetssykehus HF 13 Bergen kommune 12 Antall utlysere med færrest heltidsstillinger Antall Antall utlysere uten heltidsstillinger 72 Antall utlysere med kun én heltidsstilling 65 Tabellene over viser hvilke aktører som har utlyst flest deltidsstillinger og flest heltidsstillinger. Tabellen nederst til venstre viser hvor mange utlysere som ikke har utlyst noen heltidsstillinger, samt hvor mange som kun har utlyst én heltidsstilling. Perioden er desember

13 Kommuner - akkumulert Heltidsstillinger Deltidsstillinger Ekstra/sesong Uspesifisert Totalt antall Oslo kommune 57 % 34 % 4 % 5 % 746 Bergen kommune 46 % 37 % 15 % 2 % 370 Tromsø kommune 60 % 22 % 18 % 1 % 360 Trondheim kommune 59 % 22 % 19 % 0 % 344 Stavanger kommune 59 % 26 % 3 % 11 % 208 Arendal kommune 38 % 44 % 17 % 1 % 177 Fredrikstad kommune 46 % 49 % 4 % 2 % 173 Sarpsborg kommune 59 % 32 % 4 % 5 % 147 Bærum kommune 42 % 45 % 8 % 5 % 146 Sandnes kommune 39 % 48 % 7 % 6 % 135 Bodø kommune 47 % 31 % 17 % 4 % 127 Haugesund kommune 65 % 35 % 0 % 0 % 124 Kristiansand kommune 56 % 26 % 16 % 2 % 121 Ålesund kommune 37 % 48 % 13 % 3 % 120 Porsgrunn kommune 16 % 55 % 22 % 7 % 119 Ski kommune 55 % 33 % 9 % 3 % 116 Rana kommune 42 % 47 % 11 % 0 % 113 Larvik kommune 33 % 62 % 4 % 2 % 113 Ullensaker kommune 32 % 37 % 30 % 1 % 112 Drammen kommune 63 % 26 % 11 % 1 % 104 Tabellen viser de 20 kommunene som har utlyst flest stillinger i perioden 1. februar til 31. desember Kolonnene viser andel utlyste heltid- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. 13

14 Begreper i analysen og liste over søkeord Stillingsprosent Fremstilles i analysen både som prosentintervaller (21-30 %, % etc.) og som heltid, deltid, ekstravakter/sesong og uspesifisert. Heltid inkluderer da alle stillinger som er oppgitt å utgjøre 100 %, deltid inkluderer stillinger med stillingsprosent mellom 10 og 99, mens ekstravakter/sesong inkluderer stillinger som er oppgitt å være ekstravakter eller sesongarbeid uten at stillingsprosenten er oppgitt. Uspesifiserte inkluderer alle stillinger der ingenting er spesifisert. Varighet: Fast, vikariat og engasjement Angir stillingens varighet. Prosjektarbeid og sesongarbeid inkluderes i kategorien engasjement. Stillingstittel Angir hvorvidt stillingen er oppgitt å være en sykepleierstilling, eller en annen stilling. Andre stillinger inkluderes fordi utlyser har merket et av utdanningskravene til å være sykepleier. «Andre stillinger» kategoriseres som ledelse (alle typer lederstillinger), jordmor, helsesøster, forskning/undervisning og «annen tittel». Sistnevnte inkluderer alt annet. Liste over søkeord på Nav.no Anestesisykepleier Assisterende avdelingssykepleier Avdelingsjordmor Avdelingssykepleier Bedriftssykepleier Distriktsjormor Distriktsleder (annet pleie- og omsorgspersonale) Distriktsleder (spesialsykepleier/helsesøster) Fagkonsulent (sykepleier) Fagutviklingssykepleier Geriatrisykepleier Helsesøster Hjemmesykepleier Intensivsykepleier Jordmor Kommunejordmor Ledende helsesøster Ledende spesialsykepleier Ledende sykepleier Onkologisk sykepleier Operasjonssykepleier Opplæringssykepleier Overhelsesøster Oversykepleier Røntgensykepleier Sjefshelsesøster Spesialsykepleier Sykepleier Sykepleier (psykisk arbeid) 14

15 Kontakt Om Retriever Retriever er Nordens ledende leverandør av medieovervåkning, verktøy for redaksjonell research og medieanalyse. Retriever har kunder i alle bransjer av nordisk næringsliv og offentlig forvaltning, og eies av TT og Norske NTB. Therese Wærholm Medieanalytiker Tel Siri Kaborg Ellegård Key Account Manager Tel Retriever Norge AS Havnelageret, Langkaia 1 P.B 9, Sentrum 0101 Oslo

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar 2018 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Februar Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Februar Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Februar 2018 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mars Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mars Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mars 2018 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mai 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Juli 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger September 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger November 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Oktober 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar 2019 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

«Stillingsannonser i norske kommuner» - oppsummering av utførte medieanalyser

«Stillingsannonser i norske kommuner» - oppsummering av utførte medieanalyser «Stillingsannonser i norske kommuner» - oppsummering av utførte medieanalyser På oppdrag fra partene i heltidserklæringen har Mynewsdesk/InterMedium foretatt medieanalyser av et utvalg utlyste stillinger

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet nuar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2018

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2018 Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2018 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2018

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2018 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2018 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2018

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2018 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2018 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Avtalen er inndelt i følgende deltilbud: Delområde Deltilbud A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Delområde A1: Rådgivende

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2018

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2018 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2018 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Til fagdirektør: Informasjon om prosjektet revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Til fagdirektør: Informasjon om prosjektet revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2010

DNP Oversikt over forskning i 2010 DNP Oversikt over forskning i Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere av

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2848 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. 4 1.1 Nasjonal utvikling 4 1.2 Regional utvikling 6 1.3 Kostnad

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.2019-23.06.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 25.06.2019 Svar midlertidig landingsplass ved Arendal Helikopterplass -

Detaljer

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for alle helseforetak og private sykehus

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Spesialistutdanning for leger. Kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3

Spesialistutdanning for leger. Kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00125-185 Overnatting i forkant av behandling tgående internt produsert, 10/00125-186 10/00125-185 - Overnatting i forkant av behandling Inngående eksternt

Detaljer

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge. Notat

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge. Notat Utvalgte helsetjenester til barn i Norge Notat 2017 SKDE notat Oktober 2017 Forfattere Toril Bakken og Bård Uleberg Oppdragsgiver Hans Petter Fundingsrud (UNN, Tromsø) Forsidefoto: Colourbox Alle rettigheter

Detaljer