Norsk Sykepleierforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Sykepleierforbund"

Transkript

1 Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger November 2018

2 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste sykepleierstillinger. Analysen vektlegger: Stillingenes varighet Stillingsprosenten i utlysningene Hvem som utlyser stillingene Resultatene som kommer frem i analysen skal kunne anvendes i interne presentasjoner og rapporteringer. Avgrensninger Analysen bygger på stillingsutlysninger publisert på Nav.no, merket med «sykepleier» og lignende (se bakerst i analysen for fullstendig liste med søkeord), i den aktuelle perioden. For å ikke gå glipp av stillingsannonser med kort søknadsfrist, har vi registrert informasjon om hver annonse én gang i uken. Formål, avgrensinger og innhold 2 Nøkkeltall 3 Utlysning av heltidsstillinger over tid 4 Stillingstittel 5 Stillingsprosent 6 Varighet siste måned 7 Varighet akkumulert 8 Utlyser 9 Kommuner 14 Begreper i analysen og søkeordliste 15 Kontakt 16

3 3 Nøkkeltall Alle stillinger November Endring* Akkumulert** Ekskludert ekstravakter og sesong (uspesifisert) November Endring* Akkumulert** I løpet av november 2018 ble det utlyst stillinger på NAV.no. Antall utlyste stillinger % (100 %) (100 %) Antall utlyste stillinger % (100 %) (100 %) 959 av stillingene er heltidsstillinger, det vil si stillinger med en stillingsbrøk på 100 prosent. 719 av de utlyste stillingene har en stillingsbrøk på Antall heltidsstillinger % (48 %) (40 %) Antall heltidsstillinger % (55 %) (49 %) mindre enn 100 prosent. 254 av stillingene er ekstravakter eller sesongarbeid, mens 71 er helt uspesifiserte. Antall deltidsstillinger % (36 %) (36 %) Antall deltidsstillinger % (41 %) (44 %) I flere av stillingsannonsene er det oppgitt valgfri stillingsprosent. I november utgjør dette 166 stillinger. 24 prosent av deltidsstillingene denne måneden er Antall ekstravakter og sesong (uspesifisert) % (13 %) (19 %)? Antall uspesifiserte stillinger 71 0 % (4 %) (7 %) rene nattstillinger.? Antall uspesifiserte stillinger 71 0 % (4 %) (6 %) * Endring i antalll utlyste stillinger fremstilles i prosentuell endring. I de øvrige delene av tabellene fremstilles endringen i prosentpoeng. ** Akkumulert fra februar 2017.

4 februar mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli august september oktober november 4 Utlysning av heltidsstillinger over tid 60% 50% 47% 50% 45% 47% 46% 47% 47% 45% 50% 44% 46% 49% 52% 51% 50% 55% 50% 50% 47% 51% 47% 55% 40% 30% 20% 10% 0% Grafen viser hvor stor andel av stillingsutlysningene per måned som er heltidsstillinger. Ekstravakter og sesong er ekskludert fra oversikten. Den stiplede linjen er en lineær trendlinje som viser utvikling over tid. Heltid (andel) Lineær trendline (Heltid)

5 5 Stillingstittel akkumulert Tittel Heltid Deltid Ekstravakt/sesong Uspesifisert Akkumulert Sykepleier Helsesøster Utdanningsstilling Sykepleier Helsesøster Utdanningsstilling Intensivsykepleier 3% 2% 2% 84% Intensivsykepleier Jordmor 2% Jordmor Ledelse 2% Ledelse Psykiatrisk sykepleier Forskning/undervisning Psykiatrisk sykepleier Forskning/undervisning Operasjonssykepleier Annen tittel 1% 1% 1% 1% Operasjonssykepleier Anestesisykepleier 1% Annen tittel % 50% 100% Anestesisykepleier *Psykiatrisk sykepleier er skilt ut som egen kategori f.o.m. 1. september Tabellen og diagrammet viser antall stillinger innenfor ulike stillingstitler. Vi kategoriserer intensivsykepleier-, operasjonssykepleier-, anestesisykepleier-, og psykiatriske sykepleierstillinger for seg. Alle andre sykepleierstillinger kategoriseres under «sykepleier». I tillegg kategoriserer vi på visse andre stillinger der utlysningene har en annen stillingstittel. Blant disse stillingstitlene finner vi jordmor, helsesøster, lederstillinger og undervisningsstillinger.

6 6 Stillingsprosent Måned 1-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-99% 100% Ekstravakt/ sesong Uspes. Tabellen til høyre viser antall utlysninger for ulike stillingsintervaller, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte stillinger. Dette er for utlysninger hittil i Januar 3% 1% 1% 5% 3% 3% 10% 1% 0% 31% 36% 7% Februar 2% 0% 1% 5% 2% 2% 10% 2% 0% 33% 37% 6% Mars 3% 1% 1% 5% 3% 4% 11% 2% 0% 34% 33% 4% April 2% 1% 0% 5% 3% 4% 10% 3% 0% 39% 23% 9% Mai 2% 1% 0% 7% 4% 4% 12% 2% 0% 48% 13% 7% Juni 3% 2% 1% 6% 4% 4% 14% 2% 0% 46% 7% 11% Juli 5% 1% 1% 7% 3% 4% 13% 2% 0% 44% 12% 7% August 4% 2% 0% 8% 4% 5% 12% 2% 0% 42% 9% 11% September 3% 1% 1% 6% 4% 5% 12% 2% 0% 46% 11% 9% Oktober 5% 3% 1% 6% 3% 5% 14% 2% 0% 39% 18% 5% November 4% 2% 1% 6% 3% 5% 12% 2% 0% 48% 13% 4% November 2018 Oktober 2018 Akkumulert Ekstravakt /sesong 13 % Uspesifisert 3 % Ekstravakt /sesong 18 % Uspesifisert 3 % Ekstravakt /sesong 18 % Uspesifisert 6 % Heltid 48 % Heltid 39 % Heltid 40 % Deltid 36 % Deltid 40 % Deltid 36 %

7 7 Varighet november Per varighet Diagrammet øverst til høyre viser hvordan de ulike stillingsprosentene fordeles på varighet. Andelen heltidsstillinger er høyest i utlysninger av faste stillinger. Andelen stillinger med uspesifiserte stillingsbrøker er høyest i utlysningen av engasjementer. Diagrammet nederst til høyre viser hvordan stillingenes varighet fordeles mellom de ulike stillingsprosentintervallene. Diagrammet under viser den totale fordelingen mellom stillingenes varighet. Engasjement Vikariat Fast 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Deltid Heltid Ekstravakt/sesong Uspesifisert November Per stillingsprosent Vikariat 24 % Engasjement 14 % Fast 62 % Ekstravakt/sesong 100% 91-99% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30% 1-20% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fast Vikariat Engasjement

8 8 Varighet akkumulert Diagrammet øverst til høyre viser hvordan de ulike stillingsprosentene fordeles på varighet. Andelen heltidsstillinger er høyest i utlysninger av faste stillinger, etterfulgt av vikariater. Andelen deltidsstillinger er noe høyere i vikariater enn i faste stillinger. Per varighet Engasjement Vikariat Diagrammet nederst til høyre viser hvordan stillingenes varighet fordeles mellom de ulike stillingsprosentintervallene. Diagrammet under viser akkumulerte tall for den totale fordelingen mellom stillingenes varighet. Fast 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Deltid Heltid Ekstravakt/sesong Uspesifisert Akkumulert Per stillingsprosent Engasjement 22 % Vikariat 22 % Fast 56 % Ekstravakt/sesong 100% 91-99% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30% 1-20% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fast Vikariat Engasjement

9 9 Utlyser november Utlyser Heltid Deltid Ekstravakt/sesong Uspesifisert Totalt Oslo Universitetssykehus HF 59 % 39 % 2 % 0 % 158 Oslo kommune 67 % 29 % 0 % 3 % 92 Vestre Viken HF 16 % 23 % 61 % 0 % 88 Helse Fonna HF 95 % 5 % 0 % 0 % 56 Akershus universitetssykehus HF 51 % 36 % 11 % 2 % 55 Helse Stavanger HF 44 % 56 % 0 % 0 % 54 Helse Bergen HF 67 % 27 % 6 % 0 % 51 Nordic Care AS 21 % 2 % 76 % 0 % 42 St. Olavs hospital HF 52 % 19 % 7 % 21 % 42 Bergen kommune 53 % 47 % 0 % 0 % 36 Tromsø kommune 82 % 18 % 0 % 0 % 34 Helse Møre og Romsdal HF 23 % 68 % 10 % 0 % 31 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 63 % 10 % 0 % 27 % 30 Dedicare AS 3 % 0 % 86 % 10 % 29 Sykehuset Østfold HF 75 % 21 % 4 % 0 % 28 Bærum kommune 27 % 73 % 0 % 0 % 26 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i november Kolonnene viser andel utlyste heltids- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. Helse Nord-Trøndelag HF 38 % 25 % 38 % 0 % 24 Kongsberg kommune 57 % 43 % 0 % 0 % 23 Sykehuset Telemark HF 9 % 59 % 32 % 0 % 22 Sykehuset Innlandet HF 24 % 76 % 0 % 0 % 21

10 10 Utlyser akkumulert Utlyser Heltid Deltid Ekstravakt/sesong Uspesifisert Totalt Oslo Universitetssykehus HF 51 % 30 % 12 % 6 % Oslo kommune 59 % 31 % 7 % 4 % Helse Stavanger HF 46 % 46 % 6 % 2 % Vestre Viken HF 30 % 35 % 25 % 10 % Akershus universitetssykehus HF 47 % 37 % 9 % 7 % Universitetssykehuset Nord-Norge HF 66 % 19 % 10 % 5 % 999 St. Olavs hospital HF 61 % 26 % 12 % 1 % 949 Sykehuset Innlandet HF 21 % 60 % 17 % 2 % 878 Tromsø kommune 61 % 16 % 23 % 0 % 834 Bergen kommune 50 % 34 % 15 % 1 % 817 Helse Bergen HF 52 % 42 % 5 % 1 % 807 Dedicare AS 16 % 1 % 72 % 11 % 708 Helse Møre og Romsdal HF 25 % 63 % 9 % 3 % 589 Trondheim kommune 59 % 23 % 18 % 0 % 583 Sykehuset i Vestfold HF 23 % 50 % 22 % 5 % 561 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 30. november Kolonnene viser andel utlyste heltids- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. Sykehuset Østfold HF 50 % 38 % 7 % 5 % 547 Nordlandssykehuset HF 32 % 52 % 15 % 1 % 547 Centric Care AS 5 % 1 % 62 % 32 % 529 Sørlandet sykehus HF 48 % 38 % 13 % 0 % 520 Fredrikstad kommune 42 % 36 % 21 % 1 % 477

11 11 Utlyser ekskludert Utlyser Heltid Deltid Uspesifisert Totalt ekstravakter november Oslo Universitetssykehus HF 61 % 39 % 0 % 155 Oslo kommune 67 % 29 % 3 % 92 Helse Fonna HF 95 % 5 % 0 % 56 Helse Stavanger HF 44 % 56 % 0 % 54 Akershus universitetssykehus HF 57 % 41 % 2 % 49 Helse Bergen HF 71 % 29 % 0 % 48 St. Olavs hospital HF 56 % 21 % 23 % 39 Bergen kommune 53 % 47 % 0 % 36 Tromsø kommune 82 % 18 % 0 % 34 Vestre Viken HF 41 % 59 % 0 % 34 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 63 % 10 % 27 % 30 Helse Møre og Romsdal HF 25 % 75 % 0 % 28 Sykehuset Østfold HF 78 % 22 % 0 % 27 Bærum kommune 27 % 73 % 0 % 26 Kongsberg kommune 57 % 43 % 0 % 23 Tabellen viser de 20 utlyserne/arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i november Kolonnene viser andel utlyste heltids- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. Her er ekstravakter/sesong ekskludert Sykehuset Innlandet HF 24 % 76 % 0 % 21 Helse Førde HF 47 % 53 % 0 % 17 Stavanger kommune 29 % 59 % 12 % 17 Bodø kommune 75 % 25 % 0 % 16 Fredrikstad kommune 50 % 50 % 0 % 16

12 12 Utlyser ekskludert Utlyser Heltid Deltid Uspesifisert Totalt ekstravakter akkumulert Oslo Universitetssykehus HF 59 % 34 % 7 % Oslo kommune 63 % 33 % 4 % Helse Stavanger HF 49 % 49 % 2 % Akershus universitetssykehus HF 52 % 41 % 7 % 952 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 73 % 21 % 5 % 895 St. Olavs hospital HF 69 % 30 % 1 % 835 Vestre Viken HF 40 % 47 % 14 % 787 Helse Bergen HF 55 % 44 % 1 % 768 Sykehuset Innlandet HF 25 % 72 % 2 % 726 Bergen kommune 59 % 40 % 1 % 694 Tromsø kommune 79 % 21 % 0 % 646 Helse Møre og Romsdal HF 28 % 69 % 3 % 536 Sykehuset Østfold HF 54 % 41 % 6 % 506 Trondheim kommune 72 % 28 % 0 % 476 Nordlandssykehuset HF 38 % 61 % 1 % 463 Sørlandet sykehus HF 56 % 44 % 0 % 450 Tabellen viser de 20 arbeidsgiverne som har utlyst flest stillinger i perioden 1. februar 2017 til 30. november Kolonnene viser andel utlyste heltid- og deltidsstillinger, samt uspesifiserte per utlyser. Her er ekstravakter/sesong ekskludert. Sykehuset i Vestfold HF 29 % 65 % 6 % 435 Helse Fonna HF 43 % 57 % 1 % 387 Stavanger kommune 63 % 29 % 8 % 379 Fredrikstad kommune 53 % 46 % 1 % 378

13 13 Utlyser november Utlysere med flest utlyste deltidsstillinger Deltidsstillinger Utlysere med flest utlyste heltidsstillinger Heltidsstillinger Oslo Universitetssykehus HF 61 Helse Stavanger HF 30 Oslo kommune 27 Helse Møre og Romsdal HF 21 Akershus universitetssykehus HF 20 Vestre Viken HF 20 Bærum kommune 19 Bergen kommune 17 Sykehuset Innlandet HF 16 Helse Bergen HF 14 Oslo Universitetssykehus HF 94 Oslo kommune 62 Helse Fonna HF 53 Helse Bergen HF 34 Akershus universitetssykehus HF 28 Tromsø kommune 28 Helse Stavanger HF 24 St. Olavs hospital HF 22 Sykehuset Østfold HF 21 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 19 Antall utlysere med én eller ingen heltidsstillinger Antall Antall utlysere uten heltidsstillinger 73 Antall utlysere med kun én heltidsstilling 64 Tabellene viser hvilke aktører som har utlyst flest deltids- og heltidsstillinger. Tabellen nederst til venstre viser hvor mange utlysere som ikke har utlyst noen heltidsstillinger, samt hvor mange som kun har utlyst én heltidsstilling. Perioden er november 2018.

14 14 Heltid Deltid Ekstravakt/sesong Uspesifisert Totalt Kommuner akkumulert Oslo kommune 59 % 31 % 7 % 4 % Tromsø kommune 61 % 16 % 23 % 0 % 834 Bergen kommune 50 % 34 % 15 % 1 % 817 Trondheim kommune 59 % 23 % 18 % 0 % 583 Fredrikstad kommune 42 % 36 % 21 % 1 % 477 Bærum kommune 35 % 47 % 14 % 4 % 435 Stavanger kommune 59 % 27 % 5 % 8 % 401 Bodø kommune 47 % 28 % 23 % 2 % 321 Arendal kommune 46 % 40 % 10 % 3 % 315 Sarpsborg kommune 57 % 27 % 12 % 4 % 297 Ålesund kommune 34 % 53 % 12 % 1 % 283 Porsgrunn kommune 18 % 58 % 19 % 4 % 253 Kristiansand kommune 48 % 26 % 24 % 2 % 253 Sandnes kommune 41 % 51 % 5 % 3 % 251 Haugesund kommune 60 % 40 % 0 % 0 % 235 Larvik kommune 35 % 61 % 3 % 1 % 229 Tabellen viser de 20 kommunene som har utlyst flest stillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 30. november Kolonnene viser andel utlyste heltids- og deltidsstillinger, samt ekstravakter/sesong og uspesifiserte per utlyser. Drammen kommune 58 % 23 % 17 % 3 % 222 Ullensaker kommune 39 % 39 % 21 % 0 % 214 Ski kommune 57 % 30 % 11 % 2 % 204 Asker kommune 41 % 32 % 6 % 21 % 203

15 15 Begreper i analysen og liste over søkeord Stillingsprosent Fremstilles i analysen både som prosentintervaller (21-30 %, % etc.) og som heltid, deltid, ekstravakter/sesong og uspesifisert. Heltid inkluderer alle stillinger som er oppgitt å utgjøre 100 %, deltid inkluderer stillinger med stillingsprosent mellom 10 og 99 %, mens ekstravakter/sesong inkluderer stillinger som er oppgitt å være ekstravakter, ringevakter og tidsbegrenset sesongarbeid. Uspesifiserte inkluderer alle stillinger der denne informasjonen ikke er spesifisert. Varighet: Fast, vikariat og engasjement Angir stillingens varighet. Prosjektarbeid, ekstravakter og sesongarbeid inkluderes i kategorien engasjement. Stillingstittel Angir hvorvidt stillingen er oppgitt å være en sykepleierstilling eller en annen stilling. Andre stillinger inkluderes fordi utlyser har merket et av utdanningskravene til å være sykepleier. «Andre stillinger» kategoriseres som ledelse (alle typer lederstillinger), jordmor, helsesøster, forskning/undervisning og «annen tittel». Sistnevnte inkluderer alt annet. Liste over søkeord på Nav.no Anestesisykepleier Assisterende avdelingssykepleier Avdelingsjordmor Avdelingssykepleier Bedriftssykepleier Distriktsjordmor Distriktsleder (annet pleie- og omsorgspersonale) Distriktsleder (spesialsykepleier/helsesøster) Fagkonsulent (sykepleier) Fagutviklingssykepleier Geriatrisykepleier Helsesøster Hjemmesykepleier Intensivsykepleier Jordmor Kommunejordmor Ledende helsesøster Ledende spesialsykepleier Ledende sykepleier Onkologisk sykepleier Operasjonssykepleier Opplæringssykepleier Overhelsesøster Oversykepleier Røntgensykepleier Sjefshelsesøster Spesialsykepleier Sykepleier Sykepleier (psykisk arbeid)

16 Dag Mostuen Grytli Medieanalytiker Retriever Retriever Norge AS PB. 9 Sentrum 0101 Oslo

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Oktober 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar 2019 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger September 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mai 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Juli 2018 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert

Detaljer

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Desember 2017 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mars Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mars Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Mars 2018 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Januar 2018 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Februar Norsk Sykepleierforbund

Analyse av utlyste sykepleierstillinger Februar Norsk Sykepleierforbund Analyse av utlyste sykepleierstillinger Februar 2018 Norsk Sykepleierforbund Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) har Retriever registrert og analysert utlyste

Detaljer

«Stillingsannonser i norske kommuner» - oppsummering av utførte medieanalyser

«Stillingsannonser i norske kommuner» - oppsummering av utførte medieanalyser «Stillingsannonser i norske kommuner» - oppsummering av utførte medieanalyser På oppdrag fra partene i heltidserklæringen har Mynewsdesk/InterMedium foretatt medieanalyser av et utvalg utlyste stillinger

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Vedlegg 1 - Oversikt deltilbud Avtalen er inndelt i følgende deltilbud: Delområde Deltilbud A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester Delområde A1: Rådgivende

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2010

DNP Oversikt over forskning i 2010 DNP Oversikt over forskning i Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere av

Detaljer

Samfunnsmedisiner i regionalt helseforetak rolle, utfordringer, muligheter

Samfunnsmedisiner i regionalt helseforetak rolle, utfordringer, muligheter Samfunnsmedisiner i regionalt helseforetak rolle, utfordringer, muligheter Av Kristian Onarheim Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF Spesialist i allmen- og samfunnsmedisin Min bakgrunn F. 1979,

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00125-185 Overnatting i forkant av behandling tgående internt produsert, 10/00125-186 10/00125-185 - Overnatting i forkant av behandling Inngående eksternt

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge. Notat

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge. Notat Utvalgte helsetjenester til barn i Norge Notat 2017 SKDE notat Oktober 2017 Forfattere Toril Bakken og Bård Uleberg Oppdragsgiver Hans Petter Fundingsrud (UNN, Tromsø) Forsidefoto: Colourbox Alle rettigheter

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2848 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. 4 1.1 Nasjonal utvikling 4 1.2 Regional utvikling 6 1.3 Kostnad

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

(Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge )

(Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge ) Den regionale utviklingsplanen og finansieringens rolle - hvilke andre virkemidler kan være til hinder på veien for å skape den helsetjenesten vi ønsker oss (Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2017-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 11. januar

Detaljer

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for alle helseforetak og private sykehus

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ADM/PMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.2019-23.06.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 25.06.2019 Svar midlertidig landingsplass ved Arendal Helikopterplass -

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kostnadsvektarbeid basert på KPP

Kostnadsvektarbeid basert på KPP Kostnadsvektarbeid basert på KPP Jostein Bandlien Seniorrådgiver 18.03.2013 Kostnadsvektarbeid basert på KPP 1 Kostnadsvektarbeidet 2013 Kostandsvektarbeidet (KV) Kostnad per pasient (KPP) Bruk av KPP-data

Detaljer

Drukningsstatistikk. Januar Redningsselskapet

Drukningsstatistikk. Januar Redningsselskapet Drukningsstatistikk Januar 2019 Redningsselskapet 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Til fagdirektør: Informasjon om prosjektet revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Til fagdirektør: Informasjon om prosjektet revisjon av nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Drukningsstatistikk. Oktober Redningsselskapet

Drukningsstatistikk. Oktober Redningsselskapet Drukningsstatistikk Oktober 2018 Redningsselskapet 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk. Mai Redningsselskapet

Drukningsstatistikk. Mai Redningsselskapet Drukningsstatistikk Mai 2019 Redningsselskapet 2 Formål, avgrensning og innhold Innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03594-AB-30 Bekreftet fast ansettelse som fagutviklingsjordmor Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.12.2018 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01800-114 Vedrørende Regional sykehusplan - Høring på Rådhuset tirsdag 11092018 Generelle henvendelser til styret for Helse Sør-Øst RHF Lovisenberg Diakonale Sykehus Journaldato:

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Spesialistutdanning for leger. Kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3

Spesialistutdanning for leger. Kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved

Detaljer