ÅRSRAPPORT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. www.bank.no"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Leder Jenny Klinge Nestleder Bergsvein Brøske Ragna Kvendset Tore Megård Nils Inge Aasgård Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Linn Wærdahl Schei Dordi Kjersti Mogstad Per Gudmund Bøe Odd Asbjørn Bævre Tor Rune Halset Anne Ragnhild Brøske Sverre Fiske Ruth Marit S. Dannevig Marit Fiske Nes Liv Dalsegg Allan Troelsen Anne Ma Nyheim Astrid Mogstad Gulla Brit Hansen Brit Jorid Stendahl Brit Marie Blekken Elisabeth Dale Røttereng Even Øye Evylyn Møst Finn Ranes Geir Tore Holter Grete Aarnes Gunnar Grimstad Ingrid Øyen Sponås Jan Arvid Jensen Johanne Vattøy Kathrine Mauset Kine Bjørseth Kirsti Cathrine Storvik Kjersti Berset Liv Dalsegg Maret Heggset Marit Bergan-Skar Marit Fiske Nes Martinus Grønnes Odrun Gjerstad Ola Krangnes Ole Magnus Løwe PK Øye Randi Røe Megård Ruth Marit Schei Dannevig Sverre Fiske Sverre Magne Viken Svanhild Bævre Tommy Pedersen Tor Faksnes Vidar Skogset Lyngvær (vikar) Magne Lidvar Snekvik (vaktmester) Gunn Sande Holtan (renhold) Karen Røe Megård (renhold) Kiflom Tekle Tseghu renhold) Kari Wolff Berge (perm) Lilly Gunn Nyheim (perm) Kontantstrømanalyse 29 KONTROLLKOMITE: Leder: Endre Seljebø Nestleder: Magnus Snekvik Medlem: Lina Mogstad Revisjonsberetning 30 Kontrollkomitéens beretning 31 STYRET: Leder: Inger Grete Lundemo Nestleder: Svein Settemsdal Styremedlemmer: Jarle Fiske Ella Sæter Harald Moen Ole Magnus Løwe Inger Grete Lundemo Svein Settemsdal Nestleder Ella Sæter Harald Moen Jarle Fiske Ole Magnus Løwe Ansattevalgt 2

3 Hovedtall Resultat: Netto renteinntekter (mill. kr.) 57,2 51,2 51,2 49,3 54,3 48,2 43,5 41,8 Øvrige driftsinntekter (mill. kr.) 19,4 21,1 15,2 11,7 12,1 12,4 11,6 9,6 Driftskostnader (mill. kr.) 48,7 48,5 43,8 47,2 43,3 40,0 38,7 31,3 Driftsresultat (mill. kr.) 27,9 23,8 22,7 13,8 23,2 20,6 16,5 20,1 Verdipapirer (mill. kr.) 3,5-2,5 2,9 7,3-4,2-2,1 3,5 3,0 Tap og nedskrivninger (mill. kr.) 5,6 12,1 7,9 5,2 8,3 3,7 0,0 1,8 Resultat av ordinær drift før skatt (mill. kr.) 26,0 9,2 17,6 15,9 10,7 14,8 20,0 21,3 Balanse: Utlån brutto inkl. Terra Boligkreditt (mill. kr.) Innskudd fra kunder (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forretningskapital (mill. kr.) Nøkkeltall: Rentenetto i % av GFK 1,81 % 1,64 % 1,70 % 1,80 % 2,14 % 2,21 % 2,45 % 2,78 % Kostnader i % av GFK 1,45 % 1,46 % 1,34 % 1,61 % 1,60 % 1,72 % 2,04 % 1,93 % Tap i % av brutto utlån 0,20 % 0,13 % 0,40 % 0,21 % 0,23 % 0,17 % 0,00 % 0,12 % Resultat f.skatt i % av GFK 0,82 % 0,29 % 0,59 % 0,58 % 0,42 % 0,68 % 1,12 % 1,42 % Kjernekapitaldekning 14,9 % 15,4 % 15,4 % 15,8 % 14,4 % 14,6 % 15,9 % 16,6 % Egenkapitalavkastning 6,9 % 1,4 % 5,1 % 5,0 % 2,5 % 4,9 % 8,1 % 8,4 % Innskudd i % av brutto utlån 75,3 % 76,5 % 69,7 % 62,7 % 65,8 % 68,7 % 73,7 % 71,6 % Vekst: Utlånsvekst inkl. Terra Boligkreditt 15,8 % 5,5 % 7,1 % 4,2 % 11,6 % 20,0 % 20,8 % 15,6 % Innskuddsvekst 9,2 % 10,3 % 14,6 % -2,9 % 6,8 % 11,9 % 24,3 % 6,5 % Forretningskapitalvekst 11,6 % 2,3 % 15,7 % 4,0 % 13,0 % 20,7 % 19,9 % 18,9 % Bemanning: Antall årsverk 37,6 38,4 38,9 36,0 34,1 33,3 29,6 25,5 ENDRINGER PÅ NØKKELTALL Netto renteinntekter økt med 6,1 mill. kroner Driftskostnader redusert med 0,2 mill. kroner Driftsresultatet økt med 4,1 mill. kroner Verdipapirgevinst økt med 5,9 mill. kroner Tap og nedskrivinger redusert med 6,7 mill. kroner Resultat før skatt økt med 16,8 mill. kroner Utlån inkl Terra Boligkreditt økt med 443 mill. kroner (15,8%) Innskudd økt med 178 mill. kroner (9,2%) Egenkapital økt med 18 mill. kroner (6,9%) Forvaltningskapitalen økt med 222 mill. kroner (7,3%) Forretningskapitalen økt med 387 mill. kroner (11,6%) 3

4 Leder har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor vekst innen både forsikring og utlån, og vi har skaffet oss et rekordstort innskuddsvolum. Alt dette har bidratt til at vi 2012 har fått tidenes beste regnskapsresultat. Dette er et resultat av meget godt fornøyde kunder, kompetente og dyktige medarbeidere og langsiktig satsing. Det er også gledelig at vi kan konstatere at våre betingelser er meget konkurransedyktige for våre kunder. I undersøkelsen Norges beste bank 2012, gjennomført av Norsk Familieøkonomi ble vi kåret til den 4.de beste banken for kundene i en totalvurdering av bankens produkter og betingelser. Surnadal Sparebank er en selvstendig, solid sparebank, med sterk forankring i lokalsamfunnet. Vi er organisert som en selveiende stiftelse, har full styring på bankens kapital og alle beslutninger tas lokalt. De gode resultatene vi leverer bidrar til å sikre dette også for fremtiden. Kundegrunnlaget, aktiviteten og veksten er av stor betydning for oss. Reduserte marginer på renten gjør vekst nødvendig for å opprettholde god nok inntjening. Veksten både innenfor og utenfor lokalmarkedet er nødvendig for at vi kan utvikle oss videre og også i fremtiden kan være en selvstendig lokal forankret sparebank med kompetente medarbeidere og konkurransedyktige betingelser. Myndigheter, långivere og innskuddskunder følger oss tett og er også opptatt av banken drives med god lønnsomhet. Samarbeid med andre banker er også av vesentlig betydning for oss. Sammen med 77 andre sparebanker er vi medeier og medlem av sparebankalliansen og finanskonsernet Terra Gruppen. Terra Gruppen som er Norges 3. største finanskonsern, har i løpet av 2012 gjennomgått vesentlige endringer og forbedringer. Endringene fører til at vi som lokal sparebank - og våre kunder - skal få enda større nytte av alliansen. Som en følge av disse endringene er det valgt å skifte navn på alliansen. I løpet av mars 2013 vil konsernet skifte navn til Eika, og vi er stolte og glade for at Surnadal Sparebank er en de første bankene som skal være med på profileringen av dette. I Midt-Norsk Sparebankgruppe har vi et tett samarbeid med de øvrige Terra-bankene i Midt-Norge. Vi deltar aktivt, og er i flere sammenhenger en sentral aktør i alliansen og i samarbeidet. Dette gir oss et utstrakt og nyttig nettverk, blant annet innen kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og felles prosjekter, som igjen bidrar til at Surnadal Sparebank blir en bedre bank. Teknologiutviklingen går i rasende fart. Denne utviklingen er det viktig at banken følger. Derfor har vi sammen med Terra valgt å være offensiv på utvikling av nye digitale kanaler. I 2012 har vi lansert flere tjenester som gjør det enklere og raskere for våre kunder å få tilgang på bankens tjenester. Et av de viktigste verktøyene er vår App, som vi få mange meget positive tilbakemeldinger på fra våre kunder. Vi har også valgt å være offensiv på sosiale medier, som viser seg å bli en stadig viktigere kanal for kommunikasjon med våre kunder. Med det arbeidet som er gjort og de aktiviteter som er gjennomført i 2012, har vi lagt et godt grunnlag for at vi også fremover skal være den beste banken for våre kunder, opprettholde vår selvstendighet og nå våre mål. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alle bankens medarbeidere for stor innsats, entusiasme og engasjement i arbeidet med å utvikle banken videre og for å sørge for at våre kunder skal være mest mulig fornøyd med oss. Vi håper at du som kunde også i kommende år vil sette pris på vår service og våre produkter og tjenester! Surnadal 15. februar 2013 Allan Troelsen Adm. banksjef 4

5 Styrets årsberetning 2012 Innledning Surnadal Sparebank har i 2012 oppnådd et resultat før tap og verdipapir på 27,9 mill. kroner, mot 23,8 mill. kroner i Resultat etter tap før skatt ble 26,0 mill. kroner, mot 9,2 mill. kroner i Resultat etter skatt ble på 18,7 mill. kroner som gir en egenkapitalavkastning på 6,9 %. Bankens innskudd fra kunder økte med 178 mill. kroner som gir en vekst 9,2 % og utlån til kunder inkludert lån plassert i Terra Boligkreditt økte med 443 mill. kroner som tilsvarer 15,8 %. Forretningskapitalen var ved årsskiftet mill. kroner. Banken har opprettholdt en solid kjernekapitaldekning i løpet av 2012 og ved utgangen av året var den på 14,9 %. I januar 2013 utstedte banken en fondsobligasjon på 40 mill. kroner som bidrar til å øke kjernekapitaldekningen til 17.1 %. Styret er godt fornøyd med bankens resultat, vekst, soliditet og aktivitet i Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 % for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 %. Husholdningene lånevekst var stabil, mens bedriftene låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lav, 0,8 % i 2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 %. Til tross god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Deres innskudd i bank økte markert. Utsiktene for neste år er i skrivende stund gode både for Norge og for norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. Rammebetingelser og makroøkonomisk utvikling Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 %. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 %. Regnskapet 2012 Driftsresultat før tap og verdipapir ble på 27,9 mill. kroner mot 23,8 mill. kroner i Resultatet før skatt ble på 26,0 mill. kroner mot 9,2 mill. kroner i fjor. Resultatet i fjor var preget av en engangs nedskriving av verdien av Terra Eiendomsmegling AS på 8,8 mill. kroner. Resultatet før skatt utgjør 0,82 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, som er vesentlig bedre enn i Bankens resultat for regnskapsåret etter skatt ble 18,7 mill. kroner, mot 3,7 mill. kroner i Styret er fornøyd med bankens driftsresultat og årsresultat. Driftsresultat (i tusen) Rentenetto i % av GFK (Gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,5% ,8% ,1% ,4% ,7% ,0%

6 Styrets beretning 2012 Driftskostnader i % GFK (gjennomsnittlig forvaltningskapital) 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% ,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Bokførte tap i % av brutto utlån Forretningsskapital (i mill. ) Utlån - brutto (i mill. inkl. Terra Boligkreditt) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble på 57,2 mill. kroner i 2012, mot 51,2 mill. kroner i Dette utgjør 1,81 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,64 % i Økningen skyldes i stor grad endret balansesammensetning. Balansesammensetningen er endret ved at mer av bankens overskuddslikviditet i 2012 var plassert direkte i rentepapirer i stedet for i rentefond. Dette ga økt rentenetto, og reduserte andre inntekter i 2012 i forhold til Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ble på 1,6 mill. kroner mot 5,4 mill. kroner i Nedgangen skyldes både endret balansesammensetning og vesentlig redusert utbytte fra Terra- Gruppen AS i Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 15,6 mill. kroner i 2011 til 16,3 mill. kroner. Økningen fra 2011 skyldes i stor grad flere kunder og økt salg av produkter som gir provisjonsinntekter. Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ble positivt med 3,7 mill. kroner, mot negativt 2,4 mill. kroner i Gevinsten skyldes god utvikling i rentepapirmarkedet og på Oslo Børs. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjorde 1,4 mill. kroner mot 0,0 mill. kroner i Økningen skyldes at det i 2012 ble en gevinst på salg av eiendom. Kostnader Samlede kostnader for banken ble 48,7 mill. kroner mot 48,5 mill. kroner i Kostnadene utgjorde 1,45 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og 62,1 % av inntektene i 2012, mot henholdsvis 1,46 % og 65,7 % i Kostnadene har ikke økt i 2012 i forhold til 2011 som en følge av kostnadsfokus og tross normal prisstigning og økte investeringer gjennom Terra Alliansen. 6

7 Styrets beretning 2012 Tap og mislighold Bokførte tap på utlån utgjorde netto 5,6 mill. kroner. Dette er en økning på 2,3 mill. kroner i forhold til De bokførte tapene utgjorde 0,20 % av brutto utlån i 2012, mot 0,13 % i Totale nedskrivninger på utlån var på 14,4 mill. kroner per , og utgjorde 0,52 % av brutto utlån. Tilsvarende avsetninger i 2011 var 18,5 mill. kroner og 0,73 % av brutto utlån. Av de totale nedskrivninger i 2012 var 5,5 mill. kroner individuelle nedskrivninger og 8,9 mill. kroner nedskrivninger på grupper. Summen av brutto misligholdte engasjement over 90 dager var 9,3 mill. kroner som utgjør 0,33 % av brutto utlån per , mot 20,3 mill. kroner og 0,81 % av brutto utlån ved utgangen av Sum dekket mislighold som er definert med andel nedskriving av engasjement i forhold til summen av misligholdte og tapsutsatte lån til er på 49,0 %, mot 42,3 % i Styret er fornøyd med den lave andelen mislighold og mener at det med de tapsvurderinger og nedskrivninger som er foretatt, er tatt høyde for den tapsrisiko som måtte ligge i bankens låne- og garantiportefølje. Balansen Bankens forvaltningskapital økte med 222 mill. kroner eller 11,6 % til mill. kroner per Tilsvarende var det i 2011 en reduksjon med 58 mill. kroner og en nedgang på 1,9 %. Bankens forretningskapital, som defineres som summen av bankens forvaltningskapital og utlån plassert i Terra Boligkreditt, utgjorde mill. kroner per , mot mill. kroner i Det tilsvarer en økning på 11,6 %. Utlån Bankens utlån i balansen økte med 278 mill. kroner eller 11,0 % til mill. kroner per Tilsvarende økning i 2011 var 9 mill. kroner og 0,3 %. I tillegg har banken i 2012 plassert lån for 165 mill. kroner i Terra Boligkreditt, og har dermed en totalportefølje i Terra Boligkreditt på 457 mill. kroner. Inkludert Terra Boligkreditt økte bankens utlån med 443 mill. kroner i 2012, som er en økning på 15,8 %. Inkludert Terra Boligkreditt har banken lånt ut mill. kroner. Inkludert Terra Boligkreditt økte utlån til personkunder med 16,9 %, utlån til landbruk ble redusert med 1,6 %, og lån til øvrig næringsliv økte med 17,0 %. Utlån til personkunder utgjorde 78,5 % av totale utlån ved årsskiftet, mot 77,7 % i Utlån til landbruket utgjorde 5,4 % og øvrig næringsliv 16,1 % Sum garantiansvar er økt til 134,2 mill. kroner, fra 89,3 mill. kroner ved utgangen av Garantiansvaret gjelder i hovedsak garantier ovenfor Terra Boligkreditt, kontraktsgarantier og garantier for valutalån som er tatt opp av våre kunder. Styret er godt fornøyd med utlånsveksten i Innskudd Bankens totale innskudd fra kunder økte med 178 mill. kroner og 9,2 %, til mill. kroner pr I 2011 var det en økning på 179 mill. kroner og 10,3 %. Innskuddsdekningen, som er totale innskudd i prosent av totale utlån, er redusert til 75,3 % fra 76,5 % i Styret er godt fornøyd med innskuddsutviklingen også i Verdipapirer Ved årsskiftet hadde banken sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer til en samlet verdi på 275 mill. kroner, mot 306 mill. kroner ved utgangen av Ved utgangen av 2012 hadde banken 59 mill. kroner i kombinasjonsfond, anleggsaksjer, omløpsaksjer og aksjefond, mot 57 mill. kroner ved inngangen av året. Av disse var11,6 mill. kroner i aksjefond, 1,9 mill. kroner i omløpsaksjer, og 45,4 mill. kroner i anleggsaksjer og grunnfondsbevis. Anleggsaksjer er vurdert som aksjer til varig eie og inngår ikke i bankens handelsportefølje. Banken har en avtale med Terra Kapitalforvaltning om aktiv forvaltning av bankens rentepapirportefølje, aksjefondsportefølje og enkeltaksjer. Innskudd (i mill) Kjernekapitaldekning % 16% 14% 12% 10%

8 Styrets beretning 2012 Disponering av overskudd Disponering av overskudd skjer i form av avsetning til sparebankens fond og avsetning til gaver. Årets resultat etter skatt ble på kroner ,-, som styret foreslår blir disponert på følgende måte: Overført til sparebankens fond: Kr ,- Overført til gavefond: Kr. 0,- Overført til gaver: Kr ,- Kapitaldekning og egenkapital Bankens egenkapital vil utgjøre 282,2 mill. kroner etter at årets resultat er disponert. Dette tilsvarer 8,7 % av forvaltningskapitalen, mot 8,4 % året før. Den vektede kjernekapitaldekningsprosenten er på 14,9 %, mot 15,4 % i Minstekravet er 8 %. Avkastningen på egenkapitalen etter skatt utgjorde 6,9 % i 2012, mot 1,4 % i I januar 2013 utstedte banken en fondsobligasjon på 40 mill. kroner som bidrar til å øke kjernekapitaldekningen til 17.1 %. God soliditet og inntjening bedrer bankens evne til å møte fremtidig risiko. Styret har en klar målsetning om å oppnå en god avkastning på egenkapitalen i årene som kommer. Risikostyring God risikostyring er en viktig forutsetning for at banken skal nå sine mål. Risikostyring er følgelig sentralt i den daglige driften og i styrets fokus. Surnadal Sparebanks vedtatte risikopolicy gir en overordnet beskrivelse av prinsipper for risikostyring i banken. Policyen er sammen med dokumentet Policy for styring og kontroll overordnet alt arbeid med risiko i banken. Det skal i tillegg være vedtatt policyer for alle risikoer, blant annet de viktigste enkeltrisikoene; kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. I bankens overordnet risikoprofil heter det at løpende inntjening skal være et resultat av bankens kundeaktiviteter og til en viss grad av finansiell risikotagning. Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgiving på grunn av at kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Dette er en av de risikoer som kan ha størst økonomiske konsekvenser for banken, og er dermed en av de risikoer banken skal ha mest fokus og oppfølging på. I 2012 har banken relativt stor nedgang i misligholdte lån og forholdsvis lite tap på utlån. Det er etablert gode rutiner og policyer som bidrar til at styret anser kredittrisikoen til å være lav til middels. Markedsrisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av rente- og kursutviklingen i markedet. I bankens policy for markedsrisiko heter det at hensikten med bankens eksponering i markedsrisiko er å sikre en sunn og langsiktig utvikling, og god avkastning uten at banken utsettes for risiko som truer dens eksistens, verken på kort eller lang sikt. Styret påser, på grunnlag av rapporter at bankens strategi og retningslinjer for området blir fulgt og er innenfor vedtatt rammer. Styret vurderer bankens markedsrisiko som moderat til middels. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall, uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra kostbar finansiering. Utover innskudd fra kunder er bankens utlån finansiert med egenkapital på 282 mill. kroner, langsiktige lån på 106 mill. kroner og gjeld stiftet ved utstedelse av langsiktige obligasjonslån på 705 mill. kroner. Banken har også en trekkrettighet i DnBNOR Bank ASA. I tillegg har banken januar 2013 både tatt opp et lån i Kredittforeningen for Sparebanker på 87 mill. kroner med 5 års løpetid, og utstedt en fondsobligasjon på 40 mill. kroner. Begge disse bidrar til ytterligere bedring av likviditeten. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til bankens likviditetspolicy. Likviditetspolicyen blir gjennomgått og revidert årlig av styret. Likviditeten og fundingsituasjonen følges opp daglig og rapporteres til styret månedlig. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som lav til moderat. Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Tiltak knyttet til operasjonell risiko skal være basert på en analyse av kostnad og nytte. Styret legger vekt på å ha gode rutiner og systemer for å forebygge og redusere den operasjonelle risikoen i banken. Dette utøves blant annet ved gjennomgang og oppdatering av interne systemer, rutiner, retningslinjer og beredskapsplaner. Internkontrollen som gjennomføres løpende er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen. På bakgrunn av den løpende rapportering av driften og risikosituasjonen gjennom året, mener styret at banken har hatt god oversikt over den operasjonelle risiko i Dermed vurderer styret den operasjonelle risiko som lav ved årsskiftet. Risikostyringen sett under ett skal Surnadal Sparebank til enhver tid ha kontroll på de risikoer som finnes for banken. I tilfeller der risikoen er større enn det banken aksepterer, skal det straks settes inn tiltak for å redusere denne risikoen. Det skal legges vekt på å ha fokus på de risikoer som har de største konsekvenser. I Surnadal Sparebank aksepteres en lav til moderat risiko totalt for bankens virksomhet. Styret legger stor vekt på å ha en løpende styring og oppfølging av alle risikoer banken er eksponert for. Det er etablert retningslinjer, rammer og fullmakter, samt en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at de overordnede rammer i strategiplanen og risikopolicyen etterleves. Rapporteringsrutinene i banken sørger for at dette blir gjennomført. 8

9 Styrets beretning 2012 Virksomhetsområder og marked Surnadal Sparebank er en selvstendig sparebank og i norsk sammenheng en mellomstor sparebank med et bredt tilbud av produkter og tjenester. Banken er lokalisert med hovedkontor i Surnadal sentrum, filial i Halsa, og avdelingskontorer i Kristiansund og Trondheim. Strategisk allianse og samarbeidspartnere Surnadal Sparebank eier sammen med 77 andre sparebanker, og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag), finanskonsernet Terra-Gruppen AS. Terra- Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger. Gjennom sine datterselskaper er Terra Gruppen AS leverandør av sentrale finansielle produkter og tjenester innen skadeforsikring, livsforsikring, spareprodukter som aksjefond og rentefond, leasing, finansiering, betalingskort og eiendomsmegling. I tillegg gir det muligheten for gode vilkår for effektiv drift. Dette med løsninger innen IT og infrastruktur, betalingsformidling, digitale løsninger, kompetanseutvikling, virksomhetsstyring og muligheter for økonomi og regnskapstjenester. I tillegg arbeider Terra Gruppen AS for banken innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankens næringspolitiske interesser. Surnadal Sparebank er medlem i Midt-Norsk Sparebankgruppe, bestående av 28 sparebanker i Terra-Gruppen AS. Gjennom denne gruppen er det etablert et samarbeid innenfor ulike fagområder, deriblant kompetanseheving og erfaringsutveksling. Det lokale næringslivet Samlet sett har styret et inntrykk av at 2012 har vært et relativt godt år for næringslivet i Surnadal. Men vi opplever likevel at det er enkelte som har større utfordringer med omsetning og resultat enn tidligere. En bred og langsiktig satsing på næringsutvikling har gitt et mangfoldig næringsliv, med mange små og mellomstore foretak innen flere bransjer. Dette bidrar til å redusere bankens kredittrisiko. I Surnadal kommune er det solide fagmiljøer innen kjøpesenterforvaltning, treforedling/møbler, plastindustri, entreprenørbransjen og transport, i tillegg til en solid og produktiv landbruksnæring. Det har i de siste årene vært stor aktivitet i forbindelse med bygging og utvikling av næringseiendommer i kommunen. Denne aktiviteten er redusert, men det har til gjengjeld blitt betydelig økt aktivitet i bygging av privatboliger. 1,6 mill kroner i For å dra nytte av utsatt skattefordel i selskapet er det fra banken overført konsernbidrag i forbindelse med årsregnskapet Nordmøre Kapital AS Nordmøre Kapital AS er et heleid datterselskap. Selskapet har ingen ansatte og det har ikke vært aktivitet i selskapet i Selskapet er under avvikling. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2012 var det 41 ansatte i Surnadal Sparebank, inkludert renholdspersonale. Av disse har 2 ansatte hatt permisjon hele året. Det ble i 2012 utført 37,6 årsverk mot 38,4 årsverk i 2011 i banken. I konsernet er det 41 fast ansatte ved utgangen av Det er ansatt 1 ny medarbeider, og 2 har sluttet i løpet av % av de ansatte er kvinner, 37 % er menn. Styret i banken har fokus på å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Sykefraværet for 2012 har vært på 2,6 %, mot 5,9 % i Sykefraværet er lavt og styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i banken er godt. Banken er medlem i Midtnorsk HMS-senter. Dyktige, motiverte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for at banken skal kunne nå sine mål. Derfor er det fokus på å legge til rette for samarbeid, engasjement, trivsel og kompetanseheving gjennom blant annet godt arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver. Etter styrets vurdering er bankens virksomhet ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø. Fortsatt drift Styret ser positivt på bankens videre drift, og anser forutsetningene for videre drift og ytterligere utvikling av banken som å være til stede. 10% Egenkapitalavkastning i % Bankens datterselskaper Terra Eiendomsmegling Nordvest AS Terra Eiendomsmegling Nordvest AS er et heleid datterselskap. Med utgangspunkt i dårlige resultater over tid, ble det våren 2011 besluttet å avvikle virksomheten i selskapet. Avviklingen har pågått gjennom 2012 og vil fortsette i Det har i 2012 ikke vært ansatte i selskapet. Selskapet omsatte for 0,0 mill. kroner og fikk et resultat etter skatt på 8% 6% 4% 2% 0%

10 Styrets beretning 2012 Framtidsutsiktene På nasjonalt nivå er det forventet at de gode konjunkturene fortsetter i 2013, men det er stor usikkerhet i hvilken grad verdensøkonomien og gjeldskrisen i Europa vil prege norsk økonomi. Nasjonalt antydes det at investeringene i tradisjonelt næringsliv kan bli redusert, men at investeringene i oljerelatert industri vil bli opprettholdt. I tillegg har myndighetene satt inn å sette inn tiltak for å redusere boligprisveksten. Dette kan føre til noe redusert utlånsvirksomhet og økt sparing, selv om mye tyder på at rentene skal holde seg på et lavt nivå fremover. Næringslivet i bankens lokalmarked har hatt blandet utvikling i Vi tror også det i 2013 vil være varierende utvikling avhengig av bransje, men at det totalt sett vil utvikle seg positivt. Det er fremdeles stor aktivitet i privat boligbygging, og det er fremdeles lav arbeidsledighet og god økonomi. Det forventes å fortsette i Banken er eksponert mot privatkunder i byer som Trondheim, Kristiansund og sentrale østland. Det er forventet generell god privatøkonomi for privatpersoner, med lav rente og gode lønninger, også fremover. Det vil virke positivt på våre kunders betjeningsevne. Det har vært en god innskuddsvekst og utlånsvekst i Vi forventer at den positive utviklingen vil fortsette også i Ut fra vurdering av bankens låneportefølje forventes det at nivået i 2012 på tap på utlån vil bli noe redusert i Med forventninger om flere nye kunder, økt forretningsvolum og økt salg av bankens produkter vil inntektene i 2013 øke. I tillegg vil det fortsatt være fokus på kostnader. Dermed forventes det et godt økonomisk resultat for banken også i Styret vil arbeide for at Surnadal Sparebank fortsatt skal være en selvstendig sparebank med sterk tilknytning til lokalsamfunnet. Sentrale fokusområder i 2013 vil være bedre lønnsomhet, bedre salgsresultater, kompetanseheving, virksomhetsstyring og for øvrig fokus på god kvalitet på arbeidet i alle ledd. Surnadal Sparebank vil også fremover fortsette med å være en viktig bidragsyter til lokal samfunns- og næringsutvikling. Med solid økonomi, høy kompetanse og engasjerte medarbeidere står banken godt rustet til videre positiv utvikling. Styret er optimistiske med tanke på driften av banken både i 2013 og i årene fremover. Takk Styret ønsker å takke kunder og forbindelser for tillit, samarbeid og god oppslutning om banken gjennom året. Styret er spesielt fornøyd med den positive utviklingen i alle bankens avdelinger og ønsker også å takke alle ansatte og tillitsvalgte for god innsats i Surnadal 31.desember 2012 / 12. februar 2013 Inger Grete Lundemo Styreleder Jarle Fiske Svein Settemsdal Nestleder Ella Sæter Ole Magnus Løwe Ansattevalgt Harald Moen Allan Troelsen Adm. banksjef 10

11 Banken og lokalsamfunnet Banken og lokalsamfunnet 2012 I mer enn 170 år har banken operert i lokalsamfunnet som en motor for finansiering og samfunnsutvikling. Denne oppgaven er vi svært bevisst på og opptatt av, og vi er samarbeidspartner i de fleste lag og organisasjoner, og en viktig medspiller for våre kunder i deres liv og levnad innen økonomi startet med næringslivsdag, der bl.a. Erna Solberg sto på talerstolen. Vi får stadig ros for å klare å skaffe kjente, aktuelle navn til arrangementet, men det er de lokale navnene som bidrar til helhet og god kvalitet på dagen. Terje Talgø er et godt eksempel på det, han hadde et svært interessant innlegg om Talgøs historie opp gjennom år og uår. Surnadal BU fikk Utviklingsprisen, begrunnelsen er det arbeidet de gjør med å arrangere store treff i Surnadal, der det sist ble samlet mer enn 400 til Høsttreff. I februar ønsket vi Velkommen til bords, og ca 150 deltok på den etter hvert tradisjonelle Landbrukskonferansen i regi av banken, kommunen og de lokale bondeorganisasjonene. Ellers har vi hatt flere store og små kundetreff i 2012, både i Surnadal, Halsa, Kristiansund og Trondheim. Vi kan nevne Kløverstukveld, Russetreff, Grundercamp og Åpen Dag i Kristiansund. I tillegg er sponsoraktiviteten som vanlig stor, der vi bl.a. står bak Alpingruppas Surnadal Sparebank Karusell og Golf-klubbens Challenge. Bank.no Squashliga var vi med og dro i gang sammen med Trollheimen Treningssenter, og vi er en viktig samarbeidspartner for alle de store festivalene i bygda. Vi deltok på åpningen av Paintballbanen på Kvanne, og vi er en tung bidragsyter til den nye ridehallen på Nymoen. Håndball, fotball, korsang og bueskyting er bare en del av en lang liste over det vi er med og støtter økonomisk. Vi er også sponsor for Dalapop først boken siden sceneoppsetningen. Henning Sommerro fylte 60 år, og hele bygda ble invitert til fest i Idrettshallen. Vi var sponsor og støttespiller til arrangementet. I oktober arrangerte vi årets Sparebankuke som ble en gedigen suksess med Øisteins Blyant på besøk ved hovedkontoret. Vi regnet over fem hundre besøkende store og små - innom oss i de to ettermiddagene Øistein holdt på! Surnadal Sparebank sammen med de øvrige lokalbankene i Terra ble kåret til Norges beste på kundeservice i Norsk Kundebarometers undersøkelse som ble presentert på nyåret. Dette beviser at lokalbankens unike posisjon blant sine kunder, der lokalkunnskap og raske beslutninger blir satt pris på. Vi gjennomfører mange kundemøter gjennom året, både drop-in og booket, og tilbakemeldingene fra kundene våre er at de setter pris på å få treffe en eller flere av våre rådgivere både for formell og uformell prat om privatøkonomi. Sparing Kravene til investeringsrådgivning er strenge, og autorisasjon gjennom AFR (Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere) er påkrevet. Vi har totalt 13 slike autoriserte rådgivere, og i 2012 tok vi i bruk et verktøy i kundemøtene våre Rådgiver +. Dette verktøyet sikrer en gjennomgang av alle nødvendige faser innen sparing og plassering, der kunden hele tiden er med gjennom de ulike trinn av aksepter. Tilbakemeldingene etter disse møtene er svært gode, Har vært i lokalbanken og fått proff veiledning på sparing m.m. Heia Surnadal Sparebank skrev en av våre kunder spontant på Facebook like etter besøket i banken. Som følge av disse kundemøtene opplever vi også en stigende interesse for fondssparing, noe vi synes er gledelig Ellers er fastrenteinnskuddene våre svært populære, og selvsagt BSU, der vi nå har lansert tilleggsproduktet bank.no BSU. I tillegg tilbyr vi gode tjenestepensjonsprodukt for næringslivet. Selvbetjening, kort og betalingsformidling. Våre kunder er svært begeistret for Appen vår, som du kan laste ned i applestore eller google play. Den gir muligheten for å sjekke saldo uten pålogging hvor enn du er. Appen utvikles stadig, og nå får du også oversikt over kredittkortene dine i tillegg til øvrige konti. Våre kredittkortkunder kan benytte seg av kundeprogrammet Terra lojalitet, der du oppnår hele 4 % bonus på alle korttransaksjoner innen forskjellige bransjer. Bransjekategoriene finner du i nettbanken eller i Appen, og samlet bonus er hele 2 500,- i løpet av året. Utlån Vi opplever en fin utlånsvekst ved alle våre kontorer, og det bekrefter at vi er konkurransedyktige også innen dette området. Via våre nettsider kan kundene søke om bil-lån- signaturfritt, ved bruk av bank-id. I bedriftsmarkedet er også veksten bra, og leasing er et område i stadig utvikling. Gjennom å kanalisere boliglån gjennom Terra boligkreditt kan vi gi våre kunder svært gode betingelser på lån innenfor 60% av takst. Forsikring Flere og flere kunder får glede av våre gode forsikringsprodukter, både på skade- og personforsikringssiden. Vi er totalleverandører innen dette området, og både privatkunder, bedriftskunder og primærnæringen kan ha forsikringene sine hos oss. Innen bilforforsikring kan vi nå tilby motorskade som en del av kasko-forsikringen, uten tillegg i prisen. Gjennom Terra har vi en sterk allianse i ryggen når det gjelder teknologi og produktutvikling. Derfor er vi en bank for alle, og kan tilby alt en bankkunde har bruk for både privat og næring. På nyåret ble vi kåret til 4. beste totalbank i Norge av Norsk Familieøkonomi, noe som bekrefter at vi er en bank det vel verdt å være kunde i! 11

12 Resultatregnskap 2012 (1000 kr) MORBANK KONSERN NOTE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10 d PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn mv Lønn 9 b Pensjoner 9 d Sosiale kostnader Administrasjonskostnader LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Ordinære avskrivninger 5 b Nedskrivninger AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån 2 i Tap på garantier 2 j TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Nedskrivning(-)/reversering av nedskrivning 4a Gevinst/tap(-) NEDSKRIVNING(-)/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEV./TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 10 a RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overført fra gavefond TIL DISPOSISJON DISPONERINGER Overført til Sparebankens fond 7 a Overført til gavefond Overført til gaver DISPONERT TOTALT 12

13 Balanse 2012 (1000 kr) MORBANK KONSERN EIENDELER NOTE KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån SUM UTLÅN FØR INDIVIDUELLE NEDSKRIVN. OG NEDSKRIVN. PÅ GRUPPER Individuelle nedskrivninger på utlån 2 g Nedskrivninger på grupper på utlån 2 h SUM NETTO UTLÅN ETTER INDIVID. NEDSKR. OG NEDSKR. PÅ GRUPPER OVERTATTE EIENDELER Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre SERT.,OBL. OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Aksjer, egenkapitalbevis og øvrige verdipapirer med variabel avkastning AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Eierinteresser i andre konsernselskaper EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER 4 e Utsatt skattefordel 10 a Andre immaterielle eiendeler IMMATERIELLE EIENDELER Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer VARIGE DRIFTSMIDLER Andre eiendeler ANDRE EIENDELER Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 9 d Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader FORSKUDDSBET. IKKE PÅL. KOSTNADER OG OPPTJ. IKKE MOTTATTE INNTEKTER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 8 d Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 8 c Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER 8 e Finansielle derivater Annen gjeld 10 e ANNEN GJELD PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATT IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Pensjonsforpliktelser 9 d Utsatt skatt AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER SUM GJELD EGENKAPITAL Sparebankens fond 7 a Gavefond Udekket tap/udisp. overskudd 7 a OPPTJENT EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Garantier 2 e Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende 10 c Sum betingede forpliktelser 10 c Surnadal, 31. desember 2012 / 12. februar 2013 Inger Grete Lundemo Styreleder Svein Settemsdal Ole Magnus Løwe Ella Sæter Jarle Fiske Harald Moen Allan Troelsen Adm. banksjef 13

14 Noter til regnskapet 2012 NOTE 1 - GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 a) Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Note 1 b) Konsolidering Konsernregnskapet omfatter sparebanken og to heleide datterselskaper, Terra Eiendomsmegling Nordvest AS som banken kjøpte med virkning fra 2. januar 2004 og Nordmøre Kapital AS som ble stiftet i november Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Hvis kostpris på aksjene overstiger denne verdien, og det skyldes forventning om framtidig inntjening, er dette ført opp i balansen som goodwill og avskrevet over 5 år. Datterselskap er medtatt i morbankens regnskap etter kostmetoden. Se nærmere omtale i note 4 d g. I noter hvor intet annet er angitt, er morbankens og konsernets regnskap identiske. Note 1 c) Valuta Surnadal Sparebank hadde pr en beholdning på kr i utenlandsk valuta. Note 1 d) Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond, sertifikater og obligasjoner. Det er delt mellom handel (trading) for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer (handelsportefølje), verdipapirer kjøpt til varig eie (anleggsmidler) og ordinære verdipapirer der formålet er å plassere overskuddslikviditet i kortere eller lengre perioder (omløpsmidler). Finansielle derivater er avtaler som inngås med finansinstitusjoner om fastsettelse av fremtidige rentevilkår og verdi av egenkapitalinstrumenter for bestemte perioder. Ved kjøp eller inngåelse av avtaler skilles det mellom handelsportefølje og sikringsportefølje. Handelsportefølje består av finansielle instrumenter som er omløpsmidler og hvor intensjonene er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg. Sikringsforretninger har til hensikt å nøytralisere en eksisterende eller forventet risiko. Det stilles derfor krav om at det er en høy grad av negativ samvariasjon i verdiendring mellom sikringsforretningen og den sikrede post. Sikringsforretninger og effekten av disse blir vurdert og registrert i sammenheng og samsvar med den sikrede post. Note 1 e) Periodisering Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, og utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. Forskuddsbetalte inntekter og ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres som et tilgodehavende i balansen. Gebyr inntektsføres løpende, i tråd med Finanstilsynets retningslinjer. Note 1 f) Regnskapsføring utlån og garantier Surnadal Sparebank vurderer og regnskapsfører utlån og garantier etter forskrift fastsatt NOTE 2 - UTLÅN, GARANTIER OG OVERTATTE EIENDELER NOTE 2 a) Verdsettelser forklaringer og definisjoner Utlån i konsernet er, utenom interne mellomværende, samsvarende med morbanken. Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter og provisjoner. Utlån - verdsettelse Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Finanstilsynets forskrifter. Hvert halvår skal det legges frem en rapport med risikovurdering av alle engasjementer over 3 mill. kroner, pluss alle engasjement over 1,5 mill. kroner med underdekning av kr Dette for å vurdere det enkelte engasjement, samt vurdere nødvendigheten av å foreta en tapsavsetning. Hvert kvartal blir alle misligholdte engasjement og øvrige tapsutsatte engasjement vurdert særskilt med hensyn til tapsavsetning. Det foretas tapsavsetning når det må påregnes at kunden ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Banken gir opplysninger om utlån i henhold til endringer i årsregnskapsforskriften for bank m.v. sist endret 18. desember Her skal det gis opplysninger om kredittrisiko, virkelig verdi, resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivninger for tap og spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivninger på utlån. Virkelig verdi og vurdering av verdifall på finansielle eiendeler Det vurderes fortløpende om det kan dokumenteres objektive bevis for at verdien på en finansiell eiendel er redusert. Verditap på en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler oppstår dersom det eksisterer objektive bevis på verdifall som kan medføre redusert kontantstrøm til betjening av engasjementet. Verdifallet vil være på grunn av en eller flere målbare, pålitelige hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. 14

15 Noter 2012 Objektive bevis på verdifall kan være følgende tapshendelser: Vesentlige finansielle vanskeligheter hos skyldner Mislighold av kontrakt, som manglende betaling av avdrag og renter Banken innvilger låntaker spesielle betingelser med bankgrunn i økonomiske eller andre grunner knyttet til lånetakers situasjon Sannsynlighet for at skyldner vil inngå gjeldsforhandlinger På grunn av finansielle problemer opphører de aktive markedene for den finansielle eiendelen Generell målbar usikker finansiell fremtid dokumentert, som bl.a. påvirker likviditeten hos skyldnere eller grupper av skyldnere. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Banken gjennomgår utlånsporteføljen for identifisering av kredittrisiko og tapsutsatthet. Vesentlige og spesielt utsatte engasjement gjennomgås kvartalsvis. Banken vurderer først om det eksisterer individuelle objektive bevis på verdifall for en finansiell eiendel, deretter om det skal vurderes i en gruppe med samme kredittrisiko. Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall, eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatt. Individuelle nedskrivninger på utlån Kriteriet for beregning av tap på individuelle utlån etter utlånsforskriften er at det foreligger objektive bevis for verdifall av et utlån. Individuelle nedskrivninger utgjør forskjellen mellom engasjementets bokførte verdi og nåverdien av neddiskontert kontantstrøm basert på effektive renter på tidspunktet det foretas individuell nedskrivning. I utlånsforskriftens 2-2 henvises til at utlån som er tapsutsatte skal vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode som er angitt i IAS 39 punkt 9. Dette er de prinsippene vi følger i våre vurderinger. Nedskrivninger på grupper av utlån I henhold til utlånsforskriftens 2-3 skal det ved vurdering av nedskrivning på grupper av utlån inndeles i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til verdireduksjon, historiske tap og debitorenes evne til å betale ved forfall. Banken har med bakgrunn i dette utarbeidet egne retningslinjer for behandling av gruppevise nedskrivninger. Konstaterte tap Tap blir klassifisert som endelige når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige. Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Der det blir vurdert å være en mulighet for at fremtidige endringer kan føre til en forbedring i betalingsevnen eller formuessituasjonen til kunden, legges saken til overvåking. Konstaterte tap som er dekket ved tidligere tapsavsetninger føres mot avsetningene. Konstaterte tap uten dekning i tapsavsetningene, samt over- eller underdekning i forhold til tidligere tapsavsetninger, føres til resultat. Overtatt eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjement. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse, eller revurdering av verdi på slike eiendeler, føres som tap/reduksjon i tap på utlån. Balansen viser en bokført verdi på 2,1 millioner i overtatte eiendeler. Dette er eiendeler banken overtok i 2009 og som ikke er realisert enda. NOTE 2 b) Risikoklassifisering av utlån og garantier De av bankens kunder som har lån, kreditter eller garantier skal risikoklassifiseres. I tillegg blir alle store engasjement valgt ut etter spesielle kriterier, vurdert og reklassifisert minst to ganger årlig. Risikoklassifiseringen blir foretatt av saksbehandler, og er en integrert del av bankens kredittvurdering. Den er også retningsgivende for de fullmakter som hver enkelt saksbehandler tildeles. For næringslivsengasjement blir selskapet klassifisert med bakgrunn i firmaets regnskapstall. Fra siste regnskap legges inn nødvendige tall for å beregne risikoklassen. Økonomi, representert ved Cash Flow, totalrentabilitet og egenkapitalandel teller 70%. Pantsatte sikkerheter teller 20 %. Til slutt foretar saksbehandler en forretningsmessig helhetsvurdering basert på erfaringer, kjennskap til styrets sammensetning og firmaet for øvrig, som teller 10 %. Til sammen danner dette en akkumulert risikoklasse. For personkunder vektes økonomi 70 % og verdi av pantsatte sikkerheter 30 %. I det klassifiseringssystemet som gjelder er klassene oppdelt i A, B, C, D og E. A er beste og E er dårligste rangering. I våre oversikter har vi satt at A og B er lav risiko, C er middels (normal) risiko og D og E er høy risiko. Banken har ved prising av sine utlån lagt vekt på risiko. Det tilstrebes en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av utlån lån med laveste rente har tilsvarende lav risiko. Brutto utlån Garantier Ubenyttede rammelån Individuelle nedskrivn. Risikogruppe Lav Middels Høy Ikke klassifisert Sum

16 Noter 2012 Banken hadde i 2012 en utlånsøkning på 11,0 % i egne bøker. Hvis vi tar hensyn til lån plassert i Terra Boligkreditt AS hadde banken en total utlånsøkning i 2012 på 15,8 %. Fordelingen mellom risikogruppene viser en reduksjon fra 3,5 % til 2,9 i andel høy risiko, en reduksjon fra 11,3 % til 9,7 % i middels risiko og en økning i lav risiko fra 84,4 % til 87,3 %. Dette vurderes som en positiv utvikling. I tillegg til risikoklassifisering overvåkes bankens kredittrisiko bl.a. ved misligholdsrapportering og rapportering av restanser. Kredittvurdering og oppfølging av tapsutsatte engasjement er et område som tillegges stor vekt. Nedskrivninger på utlån Det er utarbeidet vurderingskriterier, både når det gjelder gruppevise og individuelle nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger beregnes som en andel av de kunder som blir klassifisert med høy risiko, D og E kunder, og fordeles på de forskjellige næringsgrupper. Bankens tapskostnader for 2012 utgjorde i netto kr ,-. Tilsvarende tall i 2011 var kr ,-. Misligholdte engasjement ved årsskiftet utgjorde 0,33 % av brutto utlån. Dette betyr en nedgang da tilsvarende tall for 2011 var 0,81 %. Vi mener å ha god oversikt over den risiko som er knyttet til det enkelte engasjement. Større endringer i risikoprofil og bankens tapsnivå i årene fremover vil i stor grad være påvirket av ytre begivenheter. Det er ved kredittvurdering og behandling av nye låneengasjement lagt spesiell vekt på en potensiell fremtidig renteøkning. Av andre ytre faktorer som må vektlegges vil være enkeltbransjers konkurransemessige utvikling og de generelle konjunkturer. Om det ikke skjer uforutsigbare endringer i disse faktorer, regner vi ikke med at banken skal påføres tap ut over det vi må regne med i forhold til låneporteføljens størrelse. NOTE 2 c) Utlån og garantier fordelt etter geografi Brutto utlån Garantier Surnadal kommune Møre og Romsdal ellers Norge ellers Utlandet Sum NOTE 2 d) Utlån og garantier fordelt etter sektorer/næringer Brutto utlån Garantier Ubenyttede rammelån Lønnstakere/Pensjonister Jorbruk, skogbruk og fiske Industri, bergverk og vannforsyning Energiforsyning Bygg og anlegg Varehandel Transport og lagring Overnattings- og servicevirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom Tjenesteytende næringer m.m Andre Sum Misligholdte engasjem. Tapsutsatte engasjem. Individuelle nedskr Lønnstakere/Pensjonister Jorbruk, skogbruk og fiske Industri, bergverk og vannforsyning Energiforsyning Bygg og anlegg Varehandel Transport og lagring Overnattings- og servicevirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom Tjenesteytende næringer m.m Sum

17 Noter 2012 NOTE 2 e) Garantiansvar overfor kunder Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garantier for skatt Annet garantiansvar Av dette kontragarantert av andre banker Totalt garantiansvar overfor kunder NOTE 2 f) Misligholdte engasjement og garantier Misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdt engasjement Tapsutsatte engasjement Individuellle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement NOTE 2 g) Individuelle nedskrivninger på utlån til og fordringer på kunder endring i år 2012 Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden (friskmeldinger)/innbetalinger = Individuelle nedskrivninger Det er ikke foretatt individuelle nedskrivninger på garantier eller utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner NOTE 2 h) Nedskrivninger på grupper av garantier og utlån til og fordringer på kunder endring i år Garantier Utlån Totalt 2012 Nedskrivninger på grupper Nye nedskrivninger på grupper i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper i perioden = Nedskrivninger på grupper Det er ikke foretatt nedskrivninger på grupper på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. NOTE 2 i) Årets tapskostnader på utlån til og fordringer på kunder 2012 Periodens netto endring i individuelle nedskrivninger som påvirker periodens tapskostnad Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuellle nedskrivninger for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuellle nedskrivninger for - - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 109 = Periodens tapskostnader

18 Noter 2012 NOTE 2 j) Årets tapskostnader på garantier Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger for 0 = Periodens tapskostnader 0 Det er i perioden ikke bokført kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. NOTE 3 - SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER NOTE 3 a) Verdsettelse Obligasjoner og sertifikater deles i to porteføljer, Handelsportefølje og Øvrige omløpspapirer. Handelsporteføljen består av obligasjoner og sertifikater som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Obligasjonene blir vurdert til markedsverdi. Øvrige omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Alle bankens obligasjoner og sertifikater er i NOK og notert på Oslo Børs, og markedsverdi defineres som børskurs pr Verdifastsettelsen kan avvike fra de offisielle ligningskursene fastsatt av VPS og Norsk Fondsmeglerforbund. Obligasjonene blir nedskrevet i den grad det er usikkert om obligasjonene blir innfridd (kredittrisiko). NOTE 3 b) Fordeling av verdipapirporteføljen Pålydende Bokført Pålydende verdi verdi verdi Kjøpskost Handelsportefølje Sum handelsportefølje Gj.snitt eff. rente Øvrige omløpsobligasjoner Stat Fylkeskommuner/Kommuner Selvstendige kommuneforetak Kredittforetak/Banker Industri Sum omløpsmidler Sum sertifikater, obligasjoner m.v ,1 % Sum sertifikater, obligasjoner m.v ,5 % NOTE 3 c) Ansvarlig lånekapital i andre selskap Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner Ansvarlig lånekapital bokført under utlån - - Sum Av dette ansvarlig lånekapital i andre kredittforetak/banker NOTE 4 - AKSJER OG EIERINTERESSER NOTE 4 a) Verdsettelse Aksjer, andeler og egenkapitalbevis deles i tre porteføljer; Kortsiktige plasseringer i aksjer, Omløpsmidler og Anleggsmidler. Kortsiktige plasseringer i aksjer består av aksjer m.m. som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster ved kurssvingninger. Aksjene blir vurdert til virkelig verdi og er alle notert på Oslo Børs. Omløpsaksjer består av aksjefond/rentefond, hvor intensjonen ikke først og fremst er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger. Omløpsaksjene blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsaksjer, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie, er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for den ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs på balansedagen. På aksjer som ikke er børsnotert, og der virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 18

19 Noter 2012 NOTE 4 b) Opplysninger om aksjer, andeler og egenkapitalbevis *) børsnotert Aksje-kapital Antall aksjer Pålyd. verdi Bokført verdi Markedsverdi Kortsiktige plasseringer i aksjer * Aker Seafoods ASA Orkla ASA Marine Harvest ASA Kongsberg Gruppen AS Subsea Norwegian Air Shuttle ASA Statoil ASA DNB Bank ASA Schibsted ASA TGS Nopec Geophysical Group Seadrill Limited Gjensidige Forsikring ASA Høegh LNG Holding Ltd Sum kortsiktige plasseringer Kjøpskost Aksjefond/Rentefond (Omløpsaksjer)* Terra Norden Warren Wicklund World Terra Utbytte Terra Alpha Sum omløpsmidler NOTE 4 c) Aksjer til varig eie (anleggsaksjer) Antall Eierandel verdi verdi kost Pålyd. Bokført Kjøps- Markeds-verdi aksjer Varig eie (Anleggsaksjer/handelsportefølje) Sparebanken Møre, egenkap.bevis 1)2) ,03 % Nesset Sparebank, egenkap.bevis ,37 % Klepp Sparebank, egenkap.bevis 1)2) 800 0,07 % Hjelmeland Sparebank, egenkap.bevis ,38 % Spb. 1 Ringerike Hadeland, egenk.bevis ,06 % Kvinesdal Sparebank, egenkap.bevis ,61 % Grong Sparebank, egenkap.bevis ,30 % Sparebankmateriell AS 150 0,48 % Trollheimstunnelen AS 80 5,78 % Nordito Property AS Profero AS ,46 % Terra-Gruppen AS ,40 % Terra Boligkreditt AS ,24 % Destinasjon Kristiansund& Nordmøre AS 3 0,59 % 3 3 Sunndal Fjellheis AS 10-1 Eiendomskreditt AS ,27 % Indre Nordmøre Invest AS ,08 % Idrettsvekst AS 50 1,77 % Kristiansund Sentrum AS Syltøran Kunstgressbane 25 1,89 % Kvernberget Vekst AS Nets Holding AS VISA C-aksjer Sum anleggsmidler Sum aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis ) børsnotert 2) handelsportefølje 19

20 Noter 2012 NOTE 4 c) Aksjer til varig eie (anleggsaksjer) Bokført verdi Tilgang Avgang Reklassifisering (brutto) 97 7 Nedskrivning/reversering av tidligere års nedskrivning 0 0 Bokført verdi NOTE 4 d) Datterselskaper Firma Forretningskontor Stemme/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets årsresultat Terra Eiendomsmegling Nordvest AS Kristiansund 100 % Nordmøre Kapital Kristiansund 100 % NOTE 4 e) Investeringer ført etter kostmetoden Terra Eiendomsmegling Nordvest AS Nordmøre Kapital AS IB Aksjekapitalforhøyelse Konsernbidrag Nedskriving UB Totalt NOTE 4 f) Informasjon om virksomhetsområder Terra Eiendomsmegling Nordvest AS har drevet eiendomsmeglervirksomhet på Nordmøre. Meglervirksomheten ble avsluttet i Nordmøre Kapital AS har hatt til formål å drive formidling av banktjenester og bankprodukter for Surnadal Sparebank. Selskapet er under avvikling. Terra Eiendomsmegling Nordvest AS Nordmøre Kapital AS Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter Skattekostnad Årsresultat Eiendeler Gjeld Egenkapital NOTE 4 g) Konserninterne transaksjoner Resultatposter i morselskap Renter og lign. innt. av utlån av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. Innt. av innskudd fra og gjeld til kunder Administrasjonskostnader - Balanseposter i morselskap Utlån til og fordringer på kunder (nedbetalingslån) av dette ansvarlig lån til datterselskap - - Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Annen gjeld - konsernbidrag

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer