Hva i all verden har skjedd i realfagene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva i all verden har skjedd i realfagene?"

Transkript

1 Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv Sissel Grønmo

2 Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Singapore 14, Korea 14, Hongkong 14, Taiwan 14, , Belgia (Fl) 14, Nederland 14, Estland 15, Ungarn 14, Malaysia 14, Latvia 15, Russland 14,2 7 el Slovakia 14, Australia 13,9 8 el USA 14, Litauen 14, Sverige 14, Skottland 13, Israel 14, New Zealand 14,1 8 el Slovenia 13,8 7 el Italia 13, Armenia 14, Serbia 14, Bulgaria 14, Romania 15, Int. gj.snitt 14, , Moldova 14, Kypros 13, Makedonia 14, Libanon 14, Jordan 13, Iran 14, Indonesia 14, Tunisia 14, Egypt 14, Bahrain 14, Palestina 14, Chile 14, Marokko 15, Filippinene 14, Botswana 15, Saudi-Arabia 14, Ghana 15, Sør-Afrika 15, Matematikk 8.klasse

3 Endring i matematikkprestasjoner i 8. klasse Hongkong USA Korea Nederland Skottland Ungarn Romania Slovenia Australia Singapore Iran New Zealand Kypros Belgia (Fl) Russland Slovakia Sverige

4 Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Matematikk 4.klasse Singapore 10, Hongkong 10, , Taiwan 10, Belgia (Fl) 10, Nederland 10, Latvia 11, Litauen 10, Russland 10,6 3 el England 10, Ungarn 10, USA 10, Kypros 9, Moldova 11, Italia 9, Australia 9,9 4 el Int. gj.snitt 10, New Zealand 10,0 4 el Skottland 9, Slovenia 9,8 3 el Armenia 10, , Iran 10, Filippinene 10, Marokko 11, Tunisia 10, Prosentiler Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

5 Endring i matematikkprestasjoner i 4. klasse England Kypros New Zealand Hongkong Slovenia Ungarn Australia Singapore Iran USA Skottland Nederland

6 Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Singapore 14, Taiwan 14, Korea 14, Hongkong 14, Estland 15, , Ungarn 14, Nederland 14, USA 14, Australia 13,9 8 el Sverige 14, Slovenia 13,8 7 el New Zealand 14,1 8 el Litauen 14, Slovakia 14, Belgia (Fl) 14, Russland 14,2 7 el Latvia 15, Skottland 13, Malaysia 14, , Italia 13, Israel 14, Bulgaria 14, Jordan 13, Int. gj.snitt 14, Moldova 14, Romania 15, Serbia 14, Armenia 14, Iran 14, Makedonia 14, Kypros 13, Bahrain 14, Palestina 14, Egypt 14, Indonesia 14, Chile 14, Tunisia 14, Saudi-Arabia 14, Marokko 15, Libanon 14, Filippinene 14, Botswana 15, Ghana 15, Sør-Afrika 15, Naturfag 8.klasse

7 Endring i naturfagprestasjoner i 8. klasse Hongkong USA Australia Korea Skottland New Zealand Slovenia Ungarn Singapore Nederland Russland Iran Kypros Slovakia Belgia (Fl) Sverige

8 Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Naturfag 4.klasse Singapore 10, Taiwan 10, , Hongkong 10, England 10, USA 10, Latvia 11, Ungarn 10, Russland 10,6 3 el Nederland 10, Australia 9,9 4 el New Zealand 10,0 4 el Belgia (Fl) 10, Italia 9, Litauen 10, Skottland 9, Moldova 11, Slovenia 9,8 3 el Int. gj.snitt 10, Kypros 9, , Armenia 10, Iran 10, Filippinene 10, Tunisia 10, Marokko 11,

9 Endring i naturfagprestasjoner i 4. klasse Singapore Iran Hongkong Kypros Slovenia Ungarn New Zealand England Australia Nederland USA Skottland

10 Fra 1995 til 2003 Stor tilbakegang siden 1995 på begge klassetrinn og i begge realfagene Norske elever i dag ligger mellom et halvt og ett år etter det nivået like gamle elever lå på i 1995 på tross av at Elevene i 4.klasse har ett år mer på skolen i 2003 enn i 1995

11 Prestasjoner ulike områder i matematikk 8. klasse Tall Målinger Datarepr. Geometri Algebra Nederland Slovenia USA

12 Eksempel påp prestasjoner i Tall 8. klasse M Alice løp en strekning på 49,86 sekunder. Beate løp den samme strekningen på 52,30 sekunder. Hvor mye lengre tid enn Alice brukte Beate? a b c d 2,44 sekunder 2,54 sekunder 3,56 sekunder 3,76 sekunder Nederland Slovenia USA Int. gj.snitt

13 Eksempel påp prestasjoner i Tall 4. klasse M = Svar: Nederland Slovenia USA Int. gj.snitt

14 Prestasjoner i matematikk 4. klasse og 8. klasse Norske elever skårer lavere enn internasjonalt gjennomsnitt Svakest på områdene Tall og Algebra/Mønstre Norske elever presterer spesielt svakt i formell matematikk For eksempel på oppgaver som stiller krav om eksakte utregninger med tall Ingen signifikante kjønnsforskjeller i prestasjoner i Relativt sett best på området datarepresentasjon (over internasjonalt gjennomsnitt)

15 Prestasjoner påp ulike områder i naturfag 8. klasse Biologi Kjemi Fysikk Geofag Miljølære Nederland Slovenia USA

16 Prestasjoner påp ulike områder i naturfag 4. klasse Biologi Fysikk/kjemi Geofag Nederland Slovenia USA

17 Prestasjoner i naturfag Norske elever skårer litt over internasjonalt gjennomsnitt i 8. klasse, litt under internasjonalt gjennomsnitt i 4. klasse Små signifikante kjønnsforskjeller i guttenes favør både i og internasjonalt i 8. klasse. Ikke signifikante kjønnsforskjeller i 4. klasse I 8. klasse, relativt best på geofag og dårligst i fysikk og kjemi I 4. klasse relativt best i biologi og dårligst i fysikk/kjemi

18 Selvoppfatning i naturfag 8. klasse Samlevariabel prosentandel av elevene som er påp høyt nivå Tunisia Egypt Skottland Israel Saudi-Arabia Ghana Italia Jorda USA Bahrain Palestina Australia Iran Chile Botsw ana Sør-Afrika Singapore Filippinene New Zealand Malaysia Hongkong Taiw an Korea

19 Holdninger og selvoppfatning Norske elever betydelig mindre positive til realfag enn gjennomsnittet internasjonalt i 8. klasse, som gjennomsnittet i 4. klasse Elevene mer interessert i naturfag enn i matematikk Norske elever markerer seg internasjonalt med høy selvoppfatning/selvtillit i realfagene

20 Faglige bakgrunn hos de som underviser i matematikk i 8. klasse Nederland Slovenia USA Int. gj.snitt Matematikkdidaktikk Matematikk

21 Faglige bakgrunn hos de som underviser i matematikk i 8. klasse Int. gj. USA** Slovenia Nederland** Annet Pedagogikk Naturfag Nat. Didaktikk

22 Etter- eller videreutdanning de siste to årene. Naturfag 8. klasse Faglig innhold Metoder Læreplan IKT og naturfag Utforsking Vurdering Nederland Slovenia USA Int. gj.snitt

23 Lærernes faglige bakgrunn Norske lærere har et generelt høyt utdanningsnivå Norske lærere i matematikk og naturfag har lite fordypning i disse fagene sammenlignet med lærere i andre land De deltar også i påfallende liten grad i ettereller videreutdanning som er faglig relevant. Problemet er størst i matematikk

24 Hvor ofte gjøres dette i matematikktimene Elever 8. klasse Arbeide sammen i små grupper Løse oppgaver på egenhånd Høre på at læreren snakker lenge om et emne Nederland Slovenia USA Int. gj.snitt

25 Oppfølging av lekser Lærere om matematikk 8. klasse Sjekker lekser Retter lekser med tilbakemelding Elevene retter selv Diskuterer lekser Lekser teller i karakteren Nederland Slovenia USA Int. gj.snitt

26 Matematikkundervisning i Norske elever hører i mindre grad enn i andre land på at læreren forklarer Elevene arbeider i stor grad på egen hånd med oppgaver Undervisningen er i liten grad preget av noen gjennomgående faglige temaer God tilgang på datamaskiner. Men: De blir lite brukt i undervisningen Elevene får like mye lekser som i andre land, men leksene følges i liten grad opp av lærerne

27 Hvor ofte eksperiment i naturfagundervisningen Lærere 8. klasse Demonstrerer Planlegger Gjennomfører Eksperiment i grupper Skriver rapport USA Int. gj.snitt

28 Naturfagundervisning i Mindre eksperimentell undervisning i enn gjennomsnittet internasjonalt Elevene arbeider i stor grad på egen hånd med oppgaver God tilgang på datamaskiner. Men: De blir lite brukt i undervisningen Under internasjonalt gjennomsnitt når det gjelder å gi lekser, og spesielt lavt på å følge opp leksene

29 Prestasjoner og hjemmebakgrunn i Svak sammenheng mellom hjemmets økonomiske ressurser og elevens faglige prestasjoner Sammenheng mellom kulturelle ressurser og elevenes prestasjoner er sterkere Tendens til at betydningen av hjemmebakgrunn har økt fra 1995 til 2003

30 Hva i all verden har skjedd i realfagene? PISA-resultater TIMSS-resultater Evalueringer av L97

31

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen: Hva er PIRLS? Bakgrunnen for PIRLS Bak Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA var i 1991 ansvarlig

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Kvantitativ vs. kvalitativ forskning TIMSS komparativ skoleforskning basert på kvantitativ metode PISA+ - klasseromsstudie fortrinnsvis basert på kvalitative forskningsmetoder

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen ALL (Adult Literacy and Life Skills) er en omfattende internasjonal kartlegging av voksnes kompetanse på sentrale områder som lesing, tallforståelse og

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater»

Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater» Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater» Øyvind Wiborg, Clara Åse Arnesen, Jens B. Grøgaard, Liv Anne Støren og Vibeke Opheim

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?

Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Utdanning 2009 Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Anders Bakken, NOVA Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn? Innledning Det er vel kjent at hjemmet spiller en vesentlig

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

UNGDOMS VALG. Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke. Nr 1 2008

UNGDOMS VALG. Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke. Nr 1 2008 En skriftserie fra Naturfagsenteret UNGDOMS VALG Nr 1 2008 Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke Nr 1/2008 Innhold 1/08 4 1. Innledning 4 1.1 Problemstillinger og avgrensninger

Detaljer