Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no"

Transkript

1 strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg Veien til PSO del 1: Standardisert grafisk produksjon Den grafiske bransjen har gjennom de siste 20 årene gått gjennom en stille revolusjon. På veien har vi sluttet å være en håndverksbransje, og driver i dag med industriproduksjon. Denne måten å produsere på stiller nye og annerledes krav til det moderne trykkeriet. Statoil er det første større, norske selskapet som krever PSO-sertifisering av trykkeriene de bruker. S amtidig med at utviklingen har gått i industriell retning ber nå kundene også om trykksaker på mange forskjellige plattformer. Det samme materiellet brukes gjerne til digitaltrykk, arkoffset, plott og i enkelte tilfeller også rotasjonstrykk. En annen trend er at kundene i mindre grad enn tidligere er lojale mot ett trykkeri og forventer å kunne handle fritt i et åpent marked. De forventer kanskje også å kunne ta «sene valg» om leverandør, eller levere originalen til en broker som forhandler med aktører både innen- og utenlands. Kravene til kvalitet ligger likevel fast. Utfordringen. Den store utfordringen disse tre viktige trendene skaper er å ivareta en gitt kvalitet uavhengig av plattform. Kundene bryr seg i liten grad om produksjonsmetode eller underleverandør, men er opptatt av kvalitet og at deres visuelle identitet blir ivaretatt. NHO Grafisk: PSO i norske trykkerier status per 12. august 2010: NHO Grafisk har (med støtte fra Grafisk Utdanningsfond) samarbeidet med Palografen første halvår i år, der målet har vært å definere en vei til grafisk produksjon i overensstemmelse med internasjonale standarder. Det har så langt vært avholdt 9 informasjonsmøter distriktsvis over hele kongeriket. 125 deltagere fra 35 bedrifter har deltatt. Per i dag har i alt 30 medlemsbedrifter fått hjelp til optimal arbeidsflyt, kalibrering og standardisering av trykk. 24 I AGI 184 august 2010 Løsningen. Den grafiske bransjens organisasjoner har sett disse utfordringene lenge. Derfor har man internasjonalt blitt enige om en lang rekke standarder som styrer hvordan trykksaker fremstilles, fra kunde til trykkeri i hele trykksakens verdikjede. Ved å overholde standardene vil man kunne sikre god og riktig kvalitet. Selv om det finnes mange nasjonale og regionale standarder, som for eksempel NADA-standarden for avisproduksjon i Norge, er det likevel bare ett sett med standarder som er internasjonale, nemlig de standardene som ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, fastsetter. Hva er PSO? PSO er en forkortelse for Prosess Standard Offset. Dette er et uttrykk som brukes

2 strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg Puslespillet PSO Bård B. Sandstad er konsulent og arbeider for trykkerier og trykksakskjøpere i Europa og USA. Han driver også fargestyringsbloggen Optirep Blog (www. optirep-blog.com). Bård er utdannet PSO auditør for FOGRA. Per Arne Flatberg er konsulent og lærer hos Palografen i Bergen. Han arbeider med reklamebyråer, aviser og trykkerier i hele Norge. Per Arne er Norges eneste Ugra-sertifiserte PSO-ekspert. av både de tyske og sveitstiske bransjeinstituttene FOGRA og Ugra. Tanken bak PSO er at det ikke er tilstrekkelig å bare standardisere enkelte deler av produksjonen etter ISO-normene. For å sikre likt trykkresultat og lik vurdering av trykkresultatet er det nødvendig å standardisere og dokumentere hele verdikjeden. Ugra og FOGRA tilbyr å sertifisere trykkerier i henhold til PSO. En slik sertifisering er først og fremst et bevis på at trykkeriet har kontroll på sine prosesser og er i neste omgang et markedsføringsverktøy. Et slikt kvalitetsbevis vil kunne berolige kundene med at trykkresultatet blir som forventet hver gang. Dermed kan det også bidra til større kundelojalitet. I Norge er det Høgskolen i Gjøvik (HiG) som gjennomfører PSO-sertifiseringer i samarbeid med Ugra. ISO Den viktigste av standardene for grafisk produksjon er ISO Denne standarden regulerer hvordan sluttresultatet skal se ut. I vurderingen som gjøres av trykkvalitet i denne ISOnormen legges det vekt på tre viktige elementer for at farger i en trykksak skal oppleves riktige og like: Fargerom Toneverdiøkning (punktstigning) Gråbalanse Et hvilket som helst trykkeri må normalt holde disse verdiene konstante på sine forskjellige produksjonsplattformer for at trykkvaliteten skal oppleves lik. Hvis kundene i tillegg skal få den kvaliteten de forventer, må disse tre parametrene også være i tråd med målene som er definert i ISO PDF/X ISO Riktig lys ISO 3664 Standard skjerm ISO12646 Prøvetrykk ISO Produksjon av trykkplater Trykkfarge ISO 2846 PSO er et puslespill av mange standarder som skal passe sammen for at trykkeriet skal kunne produsere sikre at produksjonen er etter standard. Trykk ISO Elementene i PSO Ved en PSO-sertifisering sjekkes trykkeriets kunnskaper og tekniske tilstand i forhold til åtte viktige parametre: Organisasjon, kunnskap og dokumentasjon Mottak av elektronisk materiell Egenfremstilling av elektronisk materiell Monitorer og prøvetrykk på skjerm Fremstilling av digitale prøvetrykk Fremstilling av trykkplater Trykkvalitet Betraktningslys for visuell vurdering av trykk og fargeprøver Viktige ISO-standarder i grafisk produksjon Det gjelder en lang rekke standarder i grafisk produksjon. I en PSO-standardisert produksjon skal man minimum forholde seg til disse standardene: ISO Levering av digitalt materiell som PDF/X-filer ISO Trykkfargers egenskaper ISO 3664 Standardisert betraktningslys ISO Skjermprøvetrykk ISO Trykkvalitet i siviltrykk ISO Digitale prøvetrykk AGI 184 august 2010 I 25

3 tekst og bilder Per Arne Flatberg VEIEN TIL PSO DEL 2: PSO for kunder og førtrykk Korrekt sluttresultat i trykkeriet krever at forarbeidet i repro og førtrykk er gjort korrekt. I denne artikkelen ser vi på hva som skal til for at man arbeider etter Pso-retningslinjene når man designer trykksaker. Reproarbeidet er avhengig av at man kan stole på fargevisningen på skjermen. Her er det tre forutsetninger som må være på plass: Skjermens fargeomfang må være stort nok til å vise de trykkbare fargene Skjermen må være kalibrert Skjermen må stå i lokaler hvor det er nøytrale omgivelser og gode betraktningsforhold (for eksempel ikke innfallende sollys på skjermen) Et godt verktøy til å validere skjermen og den aktive kalibreringen av den er Ugras UDACT software (Ugra Display Analysis and Certification Tool). Mange profesjonelle skjermer leveres også med dette som en del av sin kalibreringsprogramvare. Repro til PSO-trykkerier. Det finnes forskjellige ICC-profiler som er laget for trykkerier som trykker i henhold til ISO og PSO. Alle er basert på de samme måledataene som er offentliggjort av FOGRA. Måledataene baserer seg på korrigerte gjennomsnittsmålinger fra en rekke tyske trykkerier. Dem som vil gjøre det så enkelt som mulig, kan bruke ECI (European Colour Initiative) sine ICC-profiler (se egen sidespalte). Kommunikasjon En av de viktigste oppgavene for et trykkeri som vil ha fornøyde kunder er å kommunisere ut riktige ICC-profiler og PDF-innstillinger. Dette kan gjøres gjennom både websider og egne trykksaker som forklarer kundene hva som gjøres, hvordan det gjøres og hvorfor det gjøres. Ugras programvare UDACT validerer fargevisningen på skjermen. AGI 185 september 2010 I 19

4 tekst og bilder Per Arne Flatberg standardisering tekst og bilder Per Arne Flatberg En av de viktigste oppgavene for et trykkeri som vil ha fornøyde kunder er å kommunisere ut riktige ICC-profiler og PDF-innstillinger. Når gjøres reproen? Siden mange bilder vi bruker skal i forskjellige trykksaker er det fordelaktig å arbeide i RGB-fargerommet så lenge som mulig og konvertere til den relevante ICC-profilen på et sent tidspunkt. Ved konvertering under eksport fra Adobe InDesign eller i Acrobat vil man oppnå akkurat de samme fargeseparasjoner som man gjør i Adobe Photoshop. PDF-filen. PSO-standarden stiller krav om at trykkeriet er i stand til å ta imot PDF/X-filer. De fleste trykkerier har nå gått vekk fra å ta imot åpne dokumenter og ber heller om «riktige PDF-filer». En riktig PDF-fil vil ofte kunne være en PDF/X-fil. En PDF/X-fil er som en vanlig PDF-fil, men en rekke funksjoner er ulovlig i PDF/X. Samtidig vil det ofte ligge ytterligere krav om blant annet hvilket fargerom som skal brukes med i PDF/X-filen. PDF/X er en fordel i den forstand at man kan luke ut mange potensielle feil tidlig i prosessen. Mange trykkerier stiller for eksempel krav om at filene skal være i varianten PDF/X-1. I denne varianten er det ikke tillatt med andre fargerom enn CMYK og gråtone. Det er heller ikke tillatt med gjennomsiktighet. Det er opp til hvert enkelt trykkeri å si hvilken PDF-standard de foretrekker og lage innstillinger for dette. Det vil uansett være viktig at kunden overholder trykkeriets standard for å unngå feil i produksjonen. Bård B. Sandstad er konsulent og arbeider for trykkerier og trykksakskjøpere i Europa og Usa. Han driver også fargestyringsbloggen Optirep Blog ( Bård er utdannet PSO auditør for FOGRA. Prøvetrykk. For at et digitalt print skal kunne kalles prøvetrykk, må det inneholde en kontrollstrip som kan måles opp til kontroll av at fargereproduksjonen er korrekt. De aller fleste programpakker til prøvetrykkskontroll kan måle Ugra/FOGRA MediaWedge 3. Den samme kontrollstrippen brukes uansett hvilken trykmetode og papirkvalitet som simuleres, men fargesimuleringen blir selvfølgelig annerledes når man f.eks. simulerer trykk på ubestrøket papir i stedet for bestrøket papir. Programvaren som brukes til å måle prøvetrykket vil måtte ta hensyn til dette. Per Arne Flatberg er konsulent og lærer hos Palografen i Bergen. Han arbeider med reklamebyråer, aviser og trykkerier i hele Norge. Per Arne er Norges eneste Ugra-sertifiserte PSO-ekspert. Betraktningslys. De som kan sin fargelære vet at farger henger sammen med lys. Uten lys er det ingen farger, og uten standardisert lys er det ingen standardisert fargestyring. Matematikken som styrer fargekonverteringer i Adobe Photoshop og som brukes i alt måleutstyr og programvare er basert på at man bruker standardiserte lyskilder. I PSO er lysstandarden D50, som gir en fargetemperatur på 5000 Kelvin. Leverandørene forsøker å lage lysstoffrør som simulerer D50 så godt som mulig. Hvor godt de faktisk klarer dette defineres ofte i Color Rendering Index (CRI) og Metamerism Index (MI), to indekstall som bør opplyses i leverandørenes produktblader. Det er viktig å ha så gode CRI og MI-tall som mulig for å minimere metamerisme-problemer. (Se egen boks «Metamerisme i praksis».) Her har både kunden og trykkeriet en felles interesse i å få samkjørt retningslinjene og standardisert betraktningsforholdene, så man ikke får unødvendige diskusjoner eller klager i etterkant av trykkingen. Programvare til validering av prøvetrykk måler en Ugra/ FOGRA Media- Wedge og gir en rapport som indikerer om prøvetrykket er akseptabelt eller ikke. ICC-profiler Preflight BILDE 1: Prøvetrykk A til venstre, prøvetrykk B til høyre, i naturlig dagslys. Metamerisme i praksis Mange problemer med fargereproduksjon skyldes metamerisme. Her er et eksempel på metamerisme i det virkelige liv. Bilde 1 viser et utsnitt fra to prøvetrykk gjort på inkjet. Vi har klippet over prøvetrykk A og lagt det ovenpå prøvetrykk B og fotografert de to i nøytralt dagslys. De to prøvetrykkene er produsert på utstyr fra forskjellige printerleverandører med ulike blekk- og papirkvaliteter, men fargene ser like ut på de to fargestyrte prøvetrykkene. Begge to er oppmålt og gir godkjent reproduksjon av Ugra/FOGRA MediaWedge. Deretter har vi tatt de to prøvetrykkene med inn i normalt BILDE 2: Prøvetrykk A til venstre, prøvetrykk B til høyre. Denne gang fotografert i typisk kontorbelysning. kontorlys og fotografert dem på nytt (bilde 2). Her ser vi først at begge print blir mye mere rødlig. Det er naturlig når vi går i et mere rødlig lys. Det som er mere problematisk er at det nå er stor forskjell på de to printene. Dette er et eksempel på metamerisme: To fargeprøver som matcher under en type belysning, men er ulike under en annen belysning. Årsaken i dette tilfellet er at blekket fra de to printerfabrikantene har forskjellige egenskaper. Metamerisme problemer kan også skyldes egenskapene til lyskilder som lysstoffrør. European Color Initiative (ECI) har utarbeidet disse standardprofilene: isocoated_v2_300_eci for bestrøket papir (Papirttype 1 og 2) PSO_Uncoated_ISO12647_eci for ubestrøket papir (Papirtype 4) PSO_LWC_Improved_eci for LWC-papir i rotasjonstrykk (Papirtype 5) Disse er tilgjengelige for nedlasting på org. Med Adobe Creative Suite følger disse profilene med: CoatedFogra39 for bestrøket papir UncoatedFogra29 for ubestrøket papir WebCoatedFOGRA28 for LWC-papir Man skal imidlertid være oppmerksom på at Adobe-profilene har høyere maksimal fargemengde enn ECI-profilene, slik at sjansen for avsmitting øker. For avis vil man i Norge bruke NADA 4-profilen, mens resten av Europa i all hovedsak bruker ISOnewspaper26v4 som profil. Et Pso-sertifisert trykkeri vil alltid kvalitetssikre mottatte filer før de går til trykkpressen. Dette gjøres for å avdekke eventuelle feil før de faktisk kommer på trykk. Også avsender kan sjekke disse tingene med preflight-funksjonen i Acrobat eller med tilleggsproduktet Pitstop. Hvis ikke trykkeriet har definert egne preflightprofiler de ber kundene bruke, kan man utmerket godt bruke Ghent PDF Workgroups preflightprofiler som er forhåndsinstallert i Adobe Acrobat og Enfocus Pitstop (vist her). 20 I AGI 185 september 2010 AGI 185 september 2010 I 21

5 TEksT Per Arne Flatberg standardisering TEksT Per Arne Flatberg For god prosesskontroll og riktig trykkresultat i trykkeriet er det viktig å ha programvare som kontrollerer de viktige faktorene i trykket. Programmer som Mellow- Color Printspec, GMG PrintControl og Bodoni PressSIGN som vises her hjelper alle til med dette. Et måleinstrument som kan skanne hele kontrollstripen på trykkarket er et krav for å få PSOsertifisering av Ugra. Gråbalanse er faktisk ikke helt presist definert i Iso men er helt avgjørende for trykkresultatet. Veien til PSO del 3: PSO i trykkeriet Som vi har sett i del 1 og 2 er Pso et sett retningslinjer for hele produksjonsprosessen. Kjernen er kravene til trykkvalitet, fastsatt i standarden Iso for offsettrykk. Når man skal sette opp retningslinjer for å justere og vedlikeholde trykkvalitet er det greit å bruke prinsippet om de tre G-ene som huskeregel. De er de tre grunnleggende parametrene i trykkvalitet: Gamut, Gradasjon og Gråbalanse. Gamut. Gamut betyr fargeomfang og beskriver hvor mange fargenyanser man kan gjengi, og det dynamiske omfanget (kontrasten) i bildene som trykkes. Fargeomfanget bestemmes av hvilken papirkvalitet det trykkes på, hvilken trykkfarge som benyttes og hvor mye farge som påføres arket. Når man produserer etter PSO-standarden skal man først sjekke at fargeserien man bruker er produsert etter ISO 2846, som beskriver hvilken kulør de rene trykkfargene skal ha. De fleste trykkere er vant til å kjøre etter densitetsverdier. I PSO-sammenheng må dette suppleres med spektral måling og CIELAB-verdier. Bruk av riktig farge og riktig fargeføring er det som gir de riktige CIELAB-verdiene på ferdig trykk. Hvilke densitetsverdier disse tilsvarer i daglig produksjon avhenger både av hva slags densitometer man bruker, og av hvor kraftig inntørring det er på fargene på gitte papirer. Kunden er interessert i hvordan det ferdige, tørre trykket ser ut, og derfor er det CIELAB-verdiene på tørt trykk som viser om man er innenfor eller utenfor standardverdiene. Det er viktig at man ikke bare har kontroll på trykkfargene cyan, magenta, gult og sort. I fotografiske motiver er røde, blå og grønne nyanser ofte mere fremtredende enn cyan og magenta. For at bildene skal se riktige ut må trappingen (overtrykket) mellom de rene trykkfargene være god, slik at sekundærfargene rød, grønn og blå ser riktige ut. I de blå nyansene er det en stor fordel hvis man kjører med cyan før magenta i trykkrekkefølgen, og ikke bruker omvendt rekkefølge med magenta før cyan. Gradasjon. Gradasjonen beskriver hvordan de enkelte rasterpunktene blir på trykk. De fleste bilder Digitaltrykk og PSO? Også digitaltrykkerier kan sertifiseres i henhold til Pso-standarden. Ettersom det ennå ikke er utviklet en egen ISO-standard for digitale produksjonstrykk, vil Ugra sertifisere digital trykkproduksjon ut fra de samme kravene som gjelder i offsettrykk. Lages det stort sett digitale prøvetrykk på produksjonsutstyret, må disse imidlertid sertifiseres i henhold til en annen standard, ISO og designelementer består ikke av fulltoner, men av raster. Derfor er korrekt gradasjon viktig for at trykket skal se riktig ut. Neste skritt etter at man har etablert korrekte densitetstall for våt produksjon er derfor å justere punktstigningskurvene. I ISOstandardene for trykk snakker man om toneverdistigning, eller Tone Value Increase (TVI) på engelsk. Dette er det samme som punktstigningsverdiene som et klassisk densitometer utregner. Gråbalanse. Gråbalanse er faktisk ikke helt presist definert i ISO men er helt avgjørende for at trykkresultatet skal se godt ut. Et trykk med fargestikk vil ikke være akseptabelt for kunden selv om man har trykt de rene CMYK-feltene helt etter standard. Det er en stor fordel hvis man bruker kontrollstrips på trykkarket med gråbalansefelter og kan bruke disse som et ekstra hjelpemiddel for trykkerne. Gråbalansen påvirkes av både densitet, punktstigning, trapping og pasning. Et gråbalansefelt er derfor veldig avslørende for feil i prosessen, og et av de mest nyttige feltene til prosesskontroll. Verktøy til implementering. Erfaringen viser at det er vanskelig å styre trykkvaliteten etter PSO hvis man ikke har et automatisert måleinstrument på styrepulten som kan skanne kontrollstripen. Dette behøver ikke nødvendigvis å Per Arne Flatberg er konsulent og lærer hos Palografen i Bergen. Han arbeider med reklamebyråer, aviser og trykkerier i hele Norge. Per Arne er Norges eneste Ugra-sertifiserte PSO-ekspert. 34 I AGI 186 oktober 2010 AGI 186 oktober 2010 I 35

6 TEksT Per Arne Flatberg De fleste trykkere er vant til å kjøre etter densitetsverdier. I PSO-sammenheng må dette suppleres med spektral måling og CIELAB-verdier. være et spektrofotometer. Hvis måleinstrumentet man bruker er et densitometer, er det nødvendig at man i tillegg har et håndholdt spektrofotometer til å kontrollere CIELAB-verdiene. Håndholdte spektrofotometre som X-Rites SpectroEye og Techkons SpectroDens fungerer både som densitometer og spektrofotometer. Mange kaller dem derfor spektrodensitometre. Disse instrumentene er nyttige til PSO-kontroll, siden de både kan måle densitet og punktstigning, og også kan måle trykket etter CIELAB-verdiene i ISO Begge instrumentene har også funksjoner som hjelper med å oversette CIELAB-verdier til densitetstall som er lettere å bruke når trykkeren skal justere fargeføringen i pressen. Å kalibrere ctp og trykkmaskin etter PSO er ikke noe man bare gjør en gang, men en kontinuerlig oppgave. De fleste trykkerier som bruker standarden i daglig produksjon bruker derfor hjelpeprogrammer til å måle kontrollstriper og generere kompensasjonskurver til rippen. Disse brukes enten sammen med et håndholdt spektrodensitometer eller X-Rites EyeOne instrument som også kan brukes til målinger og skjermkalibrering i førtrykk. PSO krever også at man har rutiner til å jevnlig kalibrere disse måleinstrumentene. Stabile forhold i trykkeriet. Offsettrykking er en komplisert prosess som er avhengig av mekaniske og kjemiske prosesser under produksjon i høy hastighet. Vedlikeholdsrutiner i trykkeriet er en viktig del av dette, akkurat som klimastyring og rutiner for kondisjonering av papir. Like viktig er det at man bruker gode og stabile forbruksvarer, og sammen med leverandørene får testet og utvalgt huspapir, fuktevannstilsetning og fargeserie. Alt dette er grunnmuren som PSO-systemet er bygget på. Bård B. Sandstad er konsulent og arbeider for trykkerier og trykksakskjøpere i Europa og Usa. Han driver også fargestyringsbloggen Optirep Blog ( Bård er utdannet PSO auditør for FOGRA. PSO i avistrykk? Det finnes også en egen internasjonal standard for avistrykk, ISO I Norge forholder imdlertid avistrykkeriene seg i stedet til NADA-retningslinjene. Tidligere var NADA basert på prinsippet om lineær reproduksjon, som betyr at man simulerte en lav punktstigning i pressen. De første NADA ICC-profilene var derfor også basert på en lav punktstigning, men man har gradvis nærmet seg ISO NADA-profilen som gjelder i dag (versjon 4) er basert på en punktstigning på 22%, mens ISO Newspaper ICC-profilen som brukes i resten av Europa er basert på 26%. I praksis medfører dette at man kan bruke prinsippene og metodene i Pso i norske avistrykkerier, med den lille tilpasningen at man må ta hensyn til en litt lavere punktstigning for å kunne bruke NADAs ICC-profil til CMYK-separasjon. Måleutstyr og programvare kan som regel lett tilpasses NADA verdiene. Det er mulig for et norsk avistrykkeri å bli Psosertifisert av Ugra og Høgskolen i Gjøvik. Det krever at man ikke bare følger de tekniske retningslinjene fra NADA, men at trykkeriet også forholder seg til de andre grafiske standardene som Pso bygger på. 36 I AGI 186 oktober 2010

Resultater Standardiseringsprosjektet

Resultater Standardiseringsprosjektet Resultater Standardiseringsprosjektet Hva er trykkstandardisering? Standardisering av viktige parametre Papirtyper Fargerom Punktøkning Gråbalanse ISO 12647 og PSO PSO: Process Standard Offset ISO 12647-2

Detaljer

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett...

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... Innhold Innledning...5 Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... 6 Basiskunnskap...15 Fargelære...16 Hva er farger?...

Detaljer

ISO-standardisering av trykk

ISO-standardisering av trykk ISO-standardisering av trykk Agenda ISO-standardene Prøvetrykk Trykktesting Andre trykktest Sammenligning trykk, prøvetrykk og fasit Veien videre Gjeldende trykkstandarder i Norge ISO 12647-2 for siviltrykk

Detaljer

Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri

Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning: Resultat: Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning: Resultat: Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning:

Detaljer

Prosess-standard offset (PSO)

Prosess-standard offset (PSO) Sven Erik Skarsbø Prosess-standard offset (PSO) Foredrag ved Trykkernes Landssammenslutnings konferanse i Lillestrøm 4. og 5. mai 2011 Disposisjon Hva er annerledes nå enn før? Hva kan vi glemme? Hva må

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen PDF- og fargestyring Onsdag 18. april v/ Hanne Josefsen Hanne Josefsen 1 er et samarbeid mellom: Aktietrykkeriet AS Aller Trykk AS Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Color Print Norge AS I heatset rotasjon

Detaljer

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen Fargestyring Slik vi bruker ISO-standarden opererer vi med to basis papirtyper - bestrøket og ubestrøket. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dettefør

Detaljer

PRAKTISK FARGESTYRING

PRAKTISK FARGESTYRING PRAKTISK FARGESTYRING Rapport 2 Malin Milder Mediedesign Vår 2008 1 Praktisk fargestyring Fargestyring er et viktig aspekt når det kommer til design, og noe som alle burde benytte seg av for å få best

Detaljer

NADA europeisk trykkstandard

NADA europeisk trykkstandard NADA europeisk trykkstandard Eivind Arnstein Johansen Høgskolen i Gjøvik 1 Historisk: Europa Frem @l år 2004 ble mange nasjonale icc fargeprofiler utviklet i regi av IFRA. - QUIZ i Tyskland, CINCO i Spania,

Detaljer

Fargestyring. Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

Fargestyring. Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Fargestyring Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Sammendrag Mitt mål er å gi en kort oversikt over, og en lite innblikk i fargestyring. Hvordan man kan gjøre det, og hva man

Detaljer

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring 1 Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring Innledning Fargestyring er et viktig tema som lett blir glemt. De fleste har nok opplevde at de sitter bak skjermen og er veldig fornøyd med

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

Har du styring på fargene?

Har du styring på fargene? Har du styring på fargene? erling smemo 04hbmeda fargestyring høgskolen i gjøvik våren 2006 Sammendrag av øvelse del A og B Del A Først brukte vi fotospektrometeret GretagMacbeth SpectroScan og programvaren

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

Valg av PC-skjerm til fotobruk

Valg av PC-skjerm til fotobruk Valg av PC-skjerm til fotobruk De fleste har nok skiftet ut de svære kassene som CRT-skjermene var med flatskjermer av LCD-typen. Så jeg tenkte kjapt i gå igjennom litt om de ulike teknologiene som brukes

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Spesifikasjoner for trykkunderlag

Spesifikasjoner for trykkunderlag 2015 Spesifikasjoner for trykkunderlag Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk versjon 1.0 13.03.2015 Innhold Spesifikasjoner for trykkunderlag versjon 1,0 2015 Spesifikasjoner

Detaljer

og sånn Guiden til kontroll over farger

og sånn Guiden til kontroll over farger FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet

Detaljer

Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk

Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk For å sikre at du får best mulig resultat/gjengivelse av ditt produkt er det viktig at avissidene blir produsert i henhold til denne veiledningen. Våre

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Komponenter til Fargestyring

Komponenter til Fargestyring Fargestyring Profiler - oppskrift PCS - referansfargerommet Fargetilpasningsmetode (rendering intents) CMM - fargekalkulator Utgangspunktet er den kjensgjerning at menneskets hjerne kan oppfatte ca. 160

Detaljer

Forprosjektrapport. Prøvetrykk

Forprosjektrapport. Prøvetrykk Forprosjektrapport Prøvetrykk Rolf Otterbech 06HBMEMAA HIG 2008 Innhold: Bakgrunn Mål Problemstilling Prosjektgruppen Fremdriftsplan Budsjett Oppfølgning og rapportering Kvalitetssikring Oppdragsgiver

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Fargestyring & trykkekvalitet

Fargestyring & trykkekvalitet John Erik Johnsen ADCom Data AS john@mindware.biz 971 66 072 Pål Anders Thunæs MARKÉR AS foto@mab.no 901 71 385 6 ledd som må spille sammen Virkeligheten Avis trykkes på dårlig papir (42,5 / 45 gr pr kvm)

Detaljer

Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon

Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon BACHELOROPPGAVE: Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon FORFATTER(E): ANITA HOVIND ULVEN KRISTIAN BJARG JØNDAL TINGTING WANG Dato: 20.05.2009 Sammendrag Tittel: Standardisering av fargestyring

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Forum Farge 2013 Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Kan man styre fargene? Peter Nussbaum NEI! 1 men vi kan prøve å kontrolle fargeføring til en hvis grad. Stop cmy cy cm my Paper 100 10 90 20

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Helsider Tekstside uplassert Kr. 154.000,- Høyreside ved innholdsfortegnelse Kr. 207.900,- Nest siste side Kr. 184.800,- Siste side Kr. 231.

Helsider Tekstside uplassert Kr. 154.000,- Høyreside ved innholdsfortegnelse Kr. 207.900,- Nest siste side Kr. 184.800,- Siste side Kr. 231. prisliste 2014 DN lørdag MAGASINET Priser Helsider Tekstside uplassert Kr. 154.000,- Høyreside ved innholdsfortegnelse Kr. 207.900,- Nest siste side Kr. 184.800,- Siste side Kr. 231.000,- Oppslag Oppslag,

Detaljer

Tips og veiledning fra Print House AS

Tips og veiledning fra Print House AS Tips og veiledning fra Print House AS Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte dukker opp igjen.

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL TRYKKERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL TRYKKERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL TRYKKERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Produksjon Hovedområdet omfatter produksjonsplanlegging, framstilling av trykkformer, klargjøring,

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder

Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder Kartnormens krav til trykkekvalitet Spot colour offset er referansen Fargene må være riktige Alternativer må gi like god kvalitet Fargeblinde / fargesvake

Detaljer

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag

Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag Hvorfor profilhåndbok? For en organisasjon er det viktig å ha et samlende uttrykk. Hva tenker vi for eksempel når vi ser tre striper på en sko? Jo, vi vet den er av

Detaljer

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene.

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Side 1 av 5 Fargekvalitet Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Quality (Kvalitet), meny Print Mode (Utskriftsmodus)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K A

P R O F I L H Å N D B O K A PROFILHÅNDBOKA INNHOLD Hvordan bruke profilhåndboka side 2 Logo side 3 Farger side 3 Fonter side 5 E-post side 6 Konvolutter side 7 Diplomer og kursbevis side 7 Pressemeldinger side 8 Sentrale arrangementer

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Modul 12 - Photoshop

Modul 12 - Photoshop Modul 12 - Photoshop Når man vil benytte Photoshop som verktøy i en arbeidsprosess som skal resultere i trykksaker eller nettsider må man ha kunnskap innen følgende temaer: farger/fargerom, størrelse/oppløsning,

Detaljer

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil INNHOLD Ordliste Førtrykk Filformat Farge Trykk Ferdiggjøring PDF Bilder Adressering Falsemetoder Galleri Spottlakk Stansing Foliepreg Blindpreg Kontaktinfo.

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING.

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. Det finnes flere måter å strekkodemerke varer på: Ved å integrere strekkoden i emballasjedesignen Ved å sette på en forhåndstrykt

Detaljer

En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på

En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på FOKUSPAPIR En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på Web-to-Print Del I En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på Web-to-Print blir stadig mer populært i markedsavdelingene.

Detaljer

Hexachrome Color Management

Hexachrome Color Management Hexachrome Color Management kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrometrykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring. 23. mai 2002 Forfattere: Torleiv Tangen Robin Kvikshaug

Detaljer

Evaluering av prøvetrykksystemer

Evaluering av prøvetrykksystemer BACHELOROPPGAVE: Evaluering av prøvetrykksystemer FORFATTER(E): Rolf Otterbech Vidar Øksendal Dato: 20.mai 2009 Sammendrag Tittel: Evaluering av prøvetrykksytemer Dato: 20.05.09 Forfattere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Innhold Fargeinnstillinger Mine innstillinger Kalibrere skjermen med Adobe Gamma Kalibrering trinn for trinn Fargeinnstillinger Farge

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Modul O55 (oppslag) Oppslag uplassert Kr. 232.162,- Kr. 262.595,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 278.594,- Kr. 315.114,-

Modul O55 (oppslag) Oppslag uplassert Kr. 232.162,- Kr. 262.595,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 278.594,- Kr. 315.114,- prisliste 2013 annonsepriser MANDAG- TORSDAG FREDAG - LØRDAG Modul 55 (helside) Tekstside uplassert Kr. 133.500,- Kr. 151.000,- Spesialside 3 (mandag til fredag) Kr. 200.000,- Kr. 226.000,- Spesialside

Detaljer

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus 1 Validering Jo-Atle Karlsen Ingeniør Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr 2 Anskaffelse 1. Kjøp

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Hjelp til å lage godkjente PDF-filer

Hjelp til å lage godkjente PDF-filer Tittel: Hjelp til å lage godkjente PDF-filer Utgiver: Norge digitalt Utarbeidet av: Kartverket Versjon: 1.0 Dato: 08.05.2014 1 Innhold 1. Universell utforming og PDF 1.1. Forskrift om universell utforming

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

5.1 Farger. Alle filer for print eller web skal lages i fargeprofilen

5.1 Farger. Alle filer for print eller web skal lages i fargeprofilen [ 54 ] 5.1 Farger Farger er en viktig del av Halden kommunes identitet. Profilfargene skal alltid gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt her. Farge kan påvirke tenkning, endre handlinger og fremkalle

Detaljer

RGB-arbeidsflyt i heatset

RGB-arbeidsflyt i heatset RGB-arbeidsflyt i heatset Anita Dalgaard Kjetil Engen Rolf Anders Storset Jostein Syvertsen Gjøvik, 19.05.2005 RGB-arbeidsflyt i heatset Del 1 Faglig utredning RGB-arbeidsflyt i heatset RGB workflow

Detaljer

= HVIT RGB. Farger. Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB)

= HVIT RGB. Farger. Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB) Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB) RGB Rød-grønn-blå er et additivt fargesystem som brukes i digitale bilder og for visning for skjerm. På skjerm:

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne?

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne? Trender i mediebransjen 2014 På tide å våkne? Hanne Josefsen 15. mai 2014 Papirforbruket er redusert 40% de siste 5 årene (*Helge Rosbach, Antalis) Vi leser fortsatt! 1 789 000* 1 777 000* 1 709 000*

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Modul 11- Illustrator

Modul 11- Illustrator Modul 11- Illustrator I modul 11 skal foreleser holde et foredrag som viser hva som skal læres om Illustrator. På det kvarteret som er satt av beregnes det at man rekker kun en gjennomgang av programmet,

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen

Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen Viten BLI ABONNENT LOGG INN ANNONSE Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen ARNT INGE VISTNES FØRSTEAMANUENSIS, FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO OPPDATERT: 23.NOV. 2015 15:28 PUBLISERT:

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Hvorfor velge etiketter fra PSI?

Hvorfor velge etiketter fra PSI? ETIKETTER TIL ALLE FORMÅL ETIKETTER TIL ALLE FORMÅL PSI er en av Skandinavias ledende produsenter av etiketter. Trykkeriene våre i Norge og Sverige følger alle kvalitetssikringsrutiner og miljøkrav

Detaljer

Oppslag uplassert Kr. 239.987,- Kr. 267.812,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 287.985,- Kr. 321.374,-

Oppslag uplassert Kr. 239.987,- Kr. 267.812,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 287.985,- Kr. 321.374,- prisliste 2014 annonsepriser MANDAG- TORSDAG FREDAG - LØRDAG Modul 55 (helside) Tekstside uplassert Kr. 138.000,- Kr. 154.000,- Spesialside 3 (mandag til fredag) Kr. 207.000,- Kr. 231.000,- Spesialside

Detaljer

Densitometriske og planimetriske målinger av rasterstrukturer. Maria Sunde Wroldsen

Densitometriske og planimetriske målinger av rasterstrukturer. Maria Sunde Wroldsen Densitometriske og planimetriske målinger av rasterstrukturer Maria Sunde Wroldsen Masteroppgave Master i Teknologi - Medieteknikk 30 ECTS Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

LARS-ERIK ULHEIM PORTFOLIO

LARS-ERIK ULHEIM PORTFOLIO LARS-ERIK ULHEIM PORTFOLIO INNHOLD CV... 3 Magasin... 4 Firmaprofilering... 6 Brosjyre / folder... 8 Plakat... 10 Skoleoppgave... 12 Storformat... 14 Privat... 16 Født: 9. april 1979 Bosted: Claude Monets

Detaljer

Institutt for informatikk Universitetet i Oslo

Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Informasjon fra IT-driftsgruppen Lokalguidetilfargeri L A TEX Dag Langmyhr 18. november 2010 Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Innhold 1 Angivelse av farger 1 2 Brukavfarger 2 2.1 Fargettekst...

Detaljer

Stortingets dokumenter Gruppe 3 1

Stortingets dokumenter Gruppe 3 1 Stortingets dokumenter Gruppe 3 1 Bilag 1 Vedlegg B Gruppe 3 Innstillinger, lovvedtak, lovanmerkninger, vedtak til lov, dokumentserien og oversikt over vedtatt budsjett førtrykk, trykk og distribusjon.

Detaljer