Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk"

Transkript

1 Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk For å sikre at du får best mulig resultat/gjengivelse av ditt produkt er det viktig at avissidene blir produsert i henhold til denne veiledningen. Våre krav til det digitale materiell som vi skal motta, oppleves av og til firkantede. Mange ønsker for eksempel å levere Quark-dokumenter med bilder og fonter vedlagt. Vi mot-tar ikke materiellet slik. Årsaken til at vi har regler for hvilket materiell vi vil motta er at vi vil: Unngå at sider ikke kan benyttes på grunn av mangler eller feil format og må sendes på nytt fra kunde. At sider med feil ikke kommer på trykk (for eksempel PostScript-feil eller fontfeil). Ha en effektiv produksjon, med kort tid fra siste side er mottatt til den er klar for utkjøring. Vi er et avistrykkeri og ikke et reprofirma i tradisjonell forstand. Derfor er det viktig for oss å yte servicen i forkant av produksjonen slik at vi kan produsere den store mengden produkter: Effektivt og med minst mulig feil. 24 timer i døgnet uten å måtte kontakte kunden. Uten forsinkelser. Hvis du er ny kunde eller en tidligere kunde som er usikker på hva vi kan motta, blir vi glad hvis du kontakter oss tidligst mulig. Vi vil hjelpe deg så godt vi kan, og prøver å holde oss oppdatert på programvare, filformat med mer. Det finnes i dag veldig mange måter å produsere sider på. Og selv om vi holder RIP-er og annen programvare oppdatert kan vi dessverre ikke motta alle typer filer. Noen fallgruver som bør unngås. -TrueType-fonter: Vi anbefaler å unngå bruk av TrueType-fonter i grafisk produksjon. Disse kan ikke legges ved EPS i PROscript, og ikke uten videre legges ved PDF i Distiller. Ved innstallering av programmer (f.eks. Adobe Illustrator) legges ofte mange TrueType-fonter inn på maskinen.

2 Ombrekkings program Dokumentformat/Document Setup, se Dokumentformat nedenfor. Mal til QuarkXPress og InDesign kan fås tilsendt eller lastes ned fra vår hjemmeside Direkte link: (http://web.nr1trykk.no/spesifikasjon/side=reprospesifik"). QuarkXPress En og en side eksporteres som PDF eller som PS eller EPS som konverteres til PDF i Acrobat Distilller (se PDF nedenfor). InDesign Benytt malen vår for InDesign og eksporter til PDF med innstillingen Press / Trykkpresse (Ikke Screen eller Print ) La valget for Compability / kompabilitet være acrobat 5 (PDF 1.4) Dokumentformat Vi vil motta en og en side som PDF, der hver side må sendes som egen PDF -fil. Sidene vi mottar som PDF sendes hos oss til en RIP som igjen sender separasjonene til et sideparringssystem. Sideparringssystemet skyter ut avisen, dvs: sorterer fortløpende ut de to tabloidsidene som skal ligge ved siden av hverandre (som angitt på våre fargeskjema). Her blir det også lagt på produktnavn, sidenr, dato, fargeform og punch-merker. For at sidene skal komme riktig ut er det derfor viktig at sidene har korrekt størrelse. Mal til QuarkXPress og InDesign kan fås tilsendt eller lastes ned fra vår hjemmeside Tabloid Vi har to alternative tabloid formater. Årsaken til at vi har to formater er at vi tidligere ikke hadde mulighet til å ha et større trykkgivende område enn 261 x 370mm. I dag har vi muligheten til å ha et litt større trykkgivende område. I tillegg ønsker noen kunder å jobbe på Nettoformat /trykkgivende område og noen er vant til å jobbe på Papirformat /Trykkgivende område + papirkant på tre sider. Det ene alternativet er det vi kaller Nettoformat. I denne malen vil dere jobbe innenfor det trykkgivende området som er 261 x 370 millimeter. Det andre alternativet er det vi kaller Papirformat. I denne malen vil dere jobbe på papirformat størrelsen og vil da kunne se visuelt bedre hvordan avisen faktisk blir.dokumentformatet her er 280 x 400mm, mens det trykkgivende område er 262 x 374mm) Alternativ 1: Nettoformat 261 x 370 millimeter Det totale Dokumentformatet må være: 261 x 370 millimeter.dette er et nettoformat, og det vil komme papir i ytterkant som vist nedenfor. Vi anbefaler 15 mm indre marg, men dette er valgfritt. Det kan være overgangs bilder og tekst over midten om ønskelig. NB! Elementer som legges utenfor dette formatet vil ikke bli med i PDFen.

3

4 Alternativ 2: Papirformat 280 x 400 millimeter (trykkgivende område 262 x 374 millimeter) Det totale Dokumentformatet må være: 280 x 400 millimeter, Dette er et bruttoformat, og papirkant i ytterkant er inkludert. Det trykkgivende området på dette formatet er 262 x 374mm. (markert med stiplet linje nedenfor) Alt som skal være med på trykk, må legges innenfor dette området. Vi anbefaler 14,5 mm indre marg, men dette er valgfritt. Det kan være overgangs bilder og tekst over midten om ønskelig. Broadsheet / fullformat Nettomal: 370 x 522 millimeter. Papirmargen over og under siden bli ca 19 millimeter og ytre og indre marg vil være ca 15 millimeter. Det er det ikke mulig å ha tekst eller bilder over to sider fordi det blir en hvit kant/marg i midten. Bruttomal: Bruttomal 400 x 560 millimeter. Malen er like stor som ferdig avis inkludert alle marger. Det er ikke mulig å trykke I margene 18 mm øverst og 18 mm nederst på siden, så trykkgivende objekter må ikke legges her. Det er heller ikke mulig å trykke I 15 millimeter I ytre marg. Det er mulig å trykke I indre marg, men det kan bli en mellomrom på opptil 2 millimeter eller opptil 2 millimeter kan forsvinne i evt. liming. Slik at tekst kan ikke gå over midten. Andre overganger bør planlegges ut fra at det ikke vil bli likt som på skjerm.

5 Bildebehandling og Oppløsning/Raster Vanlige produkter hos oss kjøres ut på CTP i 1016 dpi. Raster 100 lpi - 40 l/cm, punktform: Euclidean. Vi anbefaler bruk av ISO standard med farge-/icc-profilen ISO Newspaper. Men vi har fortsatt mulighet for å motta matriell som følger NADA-standaren Lineær avisproduksjon. Standarer Nada sin standard for Lineær avisproduksjon bla avviklet 1. januar Denne standaren baserte seg på en ICC-profil som ikke kompanserer for punktstigning i trykk. ISO-standaren med fargeprofilen ISO Newspaper er laget på grunnlag av tester i mange europeiske avistrykkerier og kompanserer for punktstigning i trykk. ICC-profiler benyttes ved konvertering av bilder fra RGB til CMYK. Det er mulig og kjøre profil-til-profil-konvertering også for bilder som allererede er konvertert til CMYK PDF\EPS (AcrobatDistiller\PROscript) Vi kan motta sidene som PDF-er. De må lagres enkelt-vis og inneholde alle fonter brukt i dokumentet. PDF AcrobatDistiller Ved å konvertere PS-filer/EPS-er til PDF kan man -downsample bilder slik at filene ikke blir unødvendig stor -komprimere bilder med bl.a. JPG -legge ved alle fonter i PDF-en -komprimering av koden slik at filstørrelsen i gjennomsnitt blir ca 1/10 Ved produksjon av PDF filer vennligst bruk job optionsfilter Press Optimized\Press som er en standard innstilling i AcrobatDistiller. Velg Compability / kompabilitet til acrobat 5 (PDF 1.4). Ved sider som skal være kun sort på trykk og siden inneholder farge (f.eks. i logoer) som ønskes trykt som gråtoner, må EPS-en lagres med innstillingen sort/hvit EPS (fra for eksempel Quark). Vi vil motta en og en side som PDF, der hver side må sendes som egen PDF-fil. Navngiving Vi mottar sidene enkeltvis som PDF-er. Hver fil bør da navngis på en måte slik at vi vet hvilken side det er og i hvilket produkt/utgave siden skal stå. Produktnavnet/koden får dere oppgitt fra kundesenter (KO)/Planleggingsavdelingen ved bestilling.

6 Kunder med få produksjoner Vi ønsker da filer med navn på følgende måte: ABC 01, ABC 02,, ABC 12, osv. Der ABC - er et eksempel på produktnavnet som dere får oppgitt fra kundeservice (KO)/Planleggingsavdelingen ved bestilling. Sidenummeret bør oppgis med to siffer. I tillegg bør sider som kun skal være sort merkes med bokstaven " K" til slutt i filnavnet (eks: ABC 04 K). Faste kunder For kunder som ofte sender produkter til oss ønsker vi at de bruker samme navnestruktur på sidene som vårt sideparrings-system bruker. Fordi vi da ikke behøver navne om filene manuelt, gir det mulighet for at sidene kan sendes automatisk ut med en gang filen er mottatt. Eks prod.kode: ABC11ONE. Disse tegnene er et eksempel på produktkoden som dere får oppgitt fra kundeservice (KO)/Planleggingsavdelingen ved bestilling. De skal stå først i filnavnet for hver side. (De tre første tegnene står for produkt, det første sifferet for format, det andre sifferet for utgave og de tre neste tegnene også for utgave (ONE - når avisen har kun en utgave). Etter disse tegnene settes for dagsaviser utgivelses-dato og for sivilprodukter trykk-datoen på formen år-måned-dato. Eks dato: ABC11ONE for 17. juni år Deretter kommer sidenummeret oppgitt med to siffer. Eks sidenummer: ABC11ONE side 1. Bak sidetallet settes tallet 0 tre ganger (disse kan brukes av sideparrings-systemet). På sider som kun skal være sort settes i tillegg bokstaven "K" til slutt i filnavnet. Eks fargeside: ABC11ONE førsteside i avisen ABC11ONE, den 17 juni år 2004, 4-farge. Eks sort/hvit side: ABC11ONE K side 12 i avisen ABC11ONE, den 17 juni år 2004, sort side. PS: Hvis dere ikke ønsker å navngi en og en side under produksjonen kan dere få tips/script (Macintosh) for å navngi sidene i etterkant på en enkel måte ved henvendelse til oss. Skal produktet trykkes i Nr1 Trykk Gjøvik benyttes G00 til slutt i stedet for 000 Skal produktet trykkes i Nr1 Trykk Tromsø benyttes T00 til slutt Skal produktet trykkes i Orkanger benyttes M00 til slutt i stedet for 000 Overføring Vi har mulighet til å motta filer på Internett FTP. Adresse: ftp://ftp.nr1trykk.no Brukernavn: sivil Passord: media

7 Kontakt oss Sidemottak Lillestrøm Mottak av sider Telefon Sidemottak er normalt bemannet fra 08:00 02:00. (Ikke lørdag og søndag formiddag). Leder sidemottak: Eindride Singstad, Telefon Har dere spørsmål ta kontakt! Kundeservice (KO) / Produksjonsplanlegging For bestilling av trykkoppdrag og evt. endringer på dagtid: Planlegger Lillestrøm: Bjørn Selbo Tlf Prod.leder kveld/natt Lillestrøm Telefon Trykkerisjef Biri: Einar Fodnes Telefon Trykkerisjef Tromsø: Sven Kåre Johansen Telefon Materiell sendes til: Repro-avdeling Rosevn. 1, Postboks Lillestrøm Sjekkliste For å sikre at vi kan levere et optimalt produkt vær vennlig å gå igjennom denne sjekklisten før oversending av sider: Tabloid Dokumentformatet skal være: PDF filen skal ha format: Acrobat Destillers Jobb Options Passmerker: 261x370 mm eller 280x400 mm 261x370 mm eller 280x400 mm (+\- 0,5 mm) Press optimized/press Nei Hver side er laget som en egen PDF fil (12 siders avis skal ha 12 PDF filer) PDF versjon på filene: Kompabilitet settes til PDF versjon 1.4 (Acrobat 5)

8 Anbefalinger - Typografi i i Nr1Trykk er opptatt av at produktet ditt skal bli best mulig. Derfor har vi tillatt oss å laget en liste over elementer det er viktig å ta hensyn til ved produksjon av sider til avis. Her er noen elementer som kan bidra til å heve trykkresultatet, og unngå at små passningsavik synes lett. Vi anbefaler at du unngår: Liten skrift i 4-farger (10-12 pkt) Tynne rammer i flere farger Liten negativ skrift i fler farge bakgrunn CMYK Det er viktig at alle elementer er CMYK. Når det CMYKes med icc-profilen ISO Newspaper vil parametere som total fargemengde bli innenfor anbefalte standarder. Filstørrelse Husk å kutte bildene i bildebehandlings-programmet. Eks. Om det tas et lite utsnitt av et stort fargebilde i Quark, ligger fortsatt det store fargebildet bak med x-antall Mb i filen. Det tar plass og det tar lengere overføringstid. Sort Sorte områder blir sort med bare sort. Det er ikke nødvendig å legge inn cyan i tillegg. Falske oppslag Ved falske oppslag bør man bestrebe seg mot å ikke dele bokstaver i sideovergangen. Raster/bakgrunn Vi anbefaler å lage raster i 98% i stedet for 100%. Dette for å få en finere og jevnere fargeføring.

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06.

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06. Brukerveiledning NOBB Mediabank - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer Sist oppdatert 09.06.08 INNHOLD ORD OG BEGREPER 5 FØRSTEGANGSINNLEGGELSE 9 SYMBOLER MED TILHØRENDE

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Nettveiledning for. krets- og gruppesider

Nettveiledning for. krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 18.02.2013 Innhold Support og spørsmål Denne veiledningen gir svar på mye, men det kan selvfølgelig dukke opp spørsmål likevel. 1. Idiums portalserver 4

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer