Komponenter til Fargestyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komponenter til Fargestyring"

Transkript

1 Fargestyring Profiler - oppskrift PCS - referansfargerommet Fargetilpasningsmetode (rendering intents) CMM - fargekalkulator Utgangspunktet er den kjensgjerning at menneskets hjerne kan oppfatte ca. 160 millioner farge-nyanser. 160 millioner! Men siden alle hjerner er forskjellige betyr det også at fargenyanser oppfattes forskjellig fra menneske til menneske avhengig av øynenes mottakerevne hos den enkelte. I tillegg spiller også lysforhold og materialstruktur en helt avgjørende rolle. Å se f.eks. et maleri i dagslys oppleves forskjellig fra å se det i lampelys. Likeledes oppleves maleriets farger med en grønn vegg som bakgrunn annerledes enn om veggen er rød eller hvit. Tilsvarende kan fargene på et skjermbilde «lure deg», særlig i forhold til det ønskede trykkresultat. Det skyldes at skjermbildet består av lys som stråler ut gjennom bilderøret, mens det trykte bildet skapes av lys som reflekteres fra papiret og filtreres gjennom trykkfargene. Dette påvirker måten øyet registrerer fargene på. Det avgjørende er hvordan fargenyansene i en ferdig trykksak oppleves. Svarer resultatet til ønsker og forventninger? Eller...? Det vi rent praktisk kan gjøre er å arbeide ut fra en felles standard for alle fargenyanser og så styre hele trykkprosessen etter denne standarden. I 1993 ble det etablert et samarbeidsorgan etter initiativ fra FOGRA som besto av Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft, Silikon Graphics, Sun og Taligent. Målet med dette ICC (International Color Consortium) var å definere en felles fargestandard. Den fastslo at skal utføres på operativsystemnivå. Alle utstyrsenheter i prosessen profileres, og profilene lagres i et plattformuavhengig dataformat. ICC -konsortiet har definert hva en fargeprofil må eller kan inneholde. Standarden skal støtte ulike skannere, digitalkamera, monitorer, printere, trykkpresser og skal kunne benyttes til programvare for uansett leverandør. ICC s normer er blitt en industristandard. Fargestyringssystemet (CMS) består av fire komponenter: fargemotoren (CMM), referansefargerommet (PCS), profiler og fargetilpasningsmetoder (rendering intents). RGB- eller CMYK-verdiene, som utstyrsenhetene våre bruker til å beskrive farge, noe om hvordan vi mennesker oppfatter farge. Like verdier gir altså forskjellige farger, avhengig av hvilken enhet vi sender dem til. Derfor må ssystemet kunne utføre to essensielle oppgaver: Det må først finne ut hvilke farger RGB- og CMYK-verdiene representerer, slik at disse verdiene gir samme farge uansett enhet. Fargestyringssystemet bruker profiler og referansefargerom til dette. Det må deretter holde disse fargene konsistente fra enhet til enhet. Fargestyringssystemet må altså forandre RGB- og CMYKverdiene slik at de gir samme farge uansett hvilken enhet de vises på. Til dette bruker ssystemet fargemotoren og fargetilpasningsmetodene. Det blir lagt mest vekt på den siste av disse oppgavene, men den siste kan ikke utføres før den første er gjort. Man kan ikke forandre (konvertere) en farge før man nøyaktig har identifisert fargen som skal konverteres.

2 Det kan være nyttig å vite at dette er de eneste to oppgavene et ssystem utfører. Noen programvarer får dette til å virke atskillig mer komplisert enn det i realiteten er. Det å forstå hva ssystemet gjør, kan hjelpe deg til også å forstå slike unødig kompliserte programmer. Profiler ICC-profiler Det finnes for tiden én åpen standard for, utarbeidet av International Color Consortium (ICC). Det meste av dagens er basert på denne standarden. Den fastlegger blant annet hvordan utstyrsprofilene (gjerne kalt fargeprofiler) skal være oppbygd og hva de skal inneholde. Alle de store produsentene av ut styr eller programvare som benyttes til reproduksjon eller fargebehandling, er medlemmer av ICC. Dette har muliggjort også når en benytter utstyr og applikasjoner fra flere leverandører. Videre skal vi gå nærmere inn på de forskjellige profilene, deres oppbygning og bruksområder. Basisprofiler, kilde- og målprofiler Vi kan dele ICC -profiler inn i flere varianter eller klasser. Inputprofiler beskriver hvordan den enkelte skanner eller digitalkamera gjengir farger. Skjermprofiler beskriver hvordan farger gjengis på monitorer og videokanoner. Output-profiler beskriver fargegjengivelsen til skrivere og trykkpresser. Vi har også kildeprofiler og målprofiler. Disse forveksles ofte med input- og outputprofiler. En kildeprofil er ikke nødvendigvis input-profil. Input- og outputprofiler er profiler som beskriver en spesiell utstyrsenhet, mens kilde- og målprofil har en midlertidig funksjon i forbindelse med en fargekonvertering. Profilenes hensikt Selv om profilenes oppbygning til tider kan være ganske kompleks, er prinsippet enkelt. Profiler kan beskrive en bestemt utstyrsenhet, som for eksempel en skanner, monitor, printer, eller et bestemt fargerom eksempelvis Adobe RGB eller CIELAB. De kan også beskrive mange enheter av samme fabrikat og modell som for eksempel Apple Cinema Displays eller en bestemt type trykkpresser. En profil er egentlig en oppslagstabell, med et sett med RGB- eller CMYK-verdier, og et sett verdier i referansefargerommet (CIELAB eller IEXYZ). Tabellen angir således ved hjelp av verdier i referansefargerommet nøyaktig hvordan et stort antall RGB- eller CMYK-farge blir gjengitt. En profil gir RGBog CMYK-verdiene i en bildefil «mening». Uten en profil vil fargene bli forskjellige, avhengig av egenskapene til den output-enheten vi sender en bildefil til. En profil alene endrer ikke RGB- eller CMYK-verdiene. Den forteller bare hvilke farger de ulike RGB- eller CMYK-verdiene representerer uttrykt i LABeller XYZ- verdier (referansefargerom). Profilen endrer ikke enhetens fargeegenskaper, den beskriver dem. Ved kalibrering endrer vi derimot enhetens fargegjengivelse. Kilde- og målprofiler En profil gjør ingenting på egenhånd. Det er først når en fargekonvertering skjer, at profilene kommer til nytte. Når en fargekonvertering foretas trenger ssystemet (CMS) som foretar konverteringen å vite hvor fargene kommer fra, og hvor de skal. Derfor trenger vi to profiler. I en fargekonverter-

3 ing er den profilen en konverterer fra en kildeprofil, og den en konverterer til en målprofil. Som tidligere nevnt, er ikke kilde- og målprofiler en type eller klasse av profiler, men en funksjon profilene inntar når ssystemet foretar en fargekonvertering. En input-profil er alltid en kildeprofil. Det gir mer mening å konvertere fra RGB-fargerommet til en skanner eller digitalkamera, enn å konverter til et skanner- eller digitalkamera-rgb-fargerom. Skjerm- og output- profiler kan derimot fungere som både kilde- og målprofiler. Hvis du konverterer en bildefil fra et digitalkamera for visning på skjerm, bruker du skjermprofilen som målprofil, men hvis du konverter et RGB-bilde fra skjerm til CMYK-fargerommet til ei trykkpresse, bruker du skjermprofilen som kildeprofil. Det samme gjelder output-profiler. Konverterer du fra skjermens RGB-fargerom til trykkpressas CMYK-fargerom, bruker du presseprofilen som målprofil. Men hvis du eksempelvis vil lage et prøvetrykk på en blekkskriver av det allerede Enveis og toveis profiler Basisprofilene kan være enveis eller toveis. Er profilen enveis lar den ssystemet bare konvertere fra enhetsfargerom til referansefargerom. Er profilen toveis lar den ssystemet konvertere fra enhetsfargerom til referansefargerom og fra referansefargerom til enhetsfargerom. En input-profil trenger bare å fortelle ssystemet hvilke farger input RGB-verdiene representerer. Siden man ikke kan vise outputfarger på en skanner eller et digitalkamera, er det liten vits i å konvertere til input- enhetens enhetsfargerom. Derfor er input-profiler nesten alltid enveis. Skjerm- og output-profiler må derimot være toveis. En skjerm er både en input og en output enhet. En skjermprofil forteller ssystemet hvordan den skal vise farger på skjermen (referansefargerom til enhetsfargerom), og den må la ssystemet oversette skjermens RGB verdier for reproduksjon på en output-enhet. (Enhetsfargerom til referansefargerom). Output-profiler må være toveis, fordi vi ikke bare vil konvertere fra referansefargerom til outputfargerom for trykking eller utskrift. Vi ønsker også kunne konvertere fra outputenhetens RGB eller CMYK til monitor-rgb for å kunne vise en «soft-proof» på skjerm. Vi ønsker også å kunne konvertere mellom forskjellige output-fargerom når vi eksempelvis fra en trykkpresse-cmyk skal fremstille en «hard-proof» på en blekkskriver. Embedded profiles «Embedded profiles» er profiler som ligger integrert i for eksempel en bildefil (Se figur 4.6). Embedded profiles omtales gjerne som «innbakte profiler». Utstyrsprofiler Ved å sammenligne hvordan ulike utstyrstyper faktisk gjengir farger i forhold til det ideelle, kan vi beskrive avviket for vedkommende utstyr. Dette gjøres ved hjelp av tall og formler, basert på CIE Lab-modellen. Dersom dette avviket er rimelig konstant over tid, kan vi lagre informasjon om avviket og bruke dette til å korrigere resultatet når vi bruker utstyret. Et slikt fargeavvik, lagret på en systematisk måte, er det som kalles en utstyrsprofil. En utstyrsprofil inneholder informasjon om blant annet de lyseste og mørkeste nyansene utstyret kan produsere og den maksimale tettheten for RGB og CMY. Til sammen skal disse verdiene utgi en identifikasjon på fargespekteret

4 utstyret kan vise, opprette og gjengi. En utstyrsprofil blir forklart som utstyrsenhetens fingeravtrykk. Det betyr at alt utstyr har sin særegne måte å beskrive farger på. Begrensninger ved profilgenerering Det er tre åpenbare begrensninger ved å generere utstyrssignaler 1) Profilgenerering kan ikke ta hensyn tila alle utstyrssignaler. F. eks. umulig for en printerprofilering å sende alle CMYK-kombinasjoner til printer -> 100cy x100 ma x 100 gul x 100 svart = patches. Interpolering er uomgåelig. 2) Profilen er ikke i stand til å trylle fram nyanser som utstyret ikke kan gjengi. Profilen beskriver fargerommet til utstyret, men kan ikke forstørre det. 3) Profilens nøyaktighet er basert på målinger. Profilen er et «fingerprint» av utstyrets oppførsel da målingene ble gjort. PCS (Profile Connection Space) Mellomledd mellom to profiler. I praktisk blir CIELAB brukt som referansefargerom. I dag har vi et stort antall utstyrsenheter for input og output. Og de har alle forskjellige egenskaper når det gjelder å registrere eller gjengi farger. Dette gjør at vi i en input-til-output-arbeidsflyt får et stort antall kombinasjoner av utstyrsenheter med forskjellige fargeegenskaper. Derfor trenger vi et referansefargerom (eng.: Profile Connection Space [PCS]) som koblingspunkt mellom alle de ulike utstyrsenhetene (Se figur 4.2 neste side) Dermed begrenser man antallet linker fra input-profil til output-profil til én. Alternativet ville være et stort antall linker for å dekke alle mulige kombinasjoner av utstyrsenheter (Se figur 4.3). Hensikten med referansefargerommet er således å forenkle konverteringen mellom alle de ulike utstyrsfargerommene som kan forekomme. Spesifikasjonene til ICC benytter to ulike utstyrsnøytrale referansefargerom CIEXYZ og CIELAB. RGB og CMYK er, som tidligere nevnt, utstyrsavengige. I en input-profil vil referansefargerommet bestå av XYZ- eller LAB-verdier. Dette er fargemetriske verdier, og forteller hvordan farger oppfattes av det menneskelige øye forutsatt et normalt fargesyn. I en output-profil vil referansefargerommet være LAB eller XYZ (som regel LAB) og fortelle hvordan CMYK eller RGB gjengis på den aktuelle utstyrsenheten. Tilpasning til fargeomfang Fargetilpasningen kan skje på forskjellige måter «Default Color Matching Method» tillater fire forskjellige fargetransformasjonsteknikker. Denne valgmuligheten er nyttig fordi utgangsfargerommet og målfargerommet ikke alltid er overenstemmende. Ofte kan outputsystemet gjengi et mindre fargeomfang enn inputenheten. Oppgaven til fargetransformasjonen er å ta hensyn til forskjellen mellom input- og outputsystem. Ideelt sett skal man ikke miste noe informasjon i bildene ved transformasjonen. Fargene som ligger utenfor målfargerommet trekkes innenfor ved hjelp av «Gamut Mapping» (fargetilpasningsmetode). En del av profilinformasjonen støtter denne beregningen.

5 ICC fastslår fire måter av CMM (Color Matching Method): Perseptuell (fotografisk): Fargetrinna blir prioritert. Saturation (metning): Metning blir prioritert. Gjengivelse med stor metning uten korrekt originalgjengivelse Absolutt kolorimetrisk: Fargelikhet blir prioritert. Fargene som finnes i begge rommene forandrer seg ikke. Simulere hvitt på papiret. Relativ kolorimetrisk: Fargelikhet blir prioritert. Fargene som finnes i begge rommene forandrer seg ikke. Perseptuell Alle farger som ikke kan gjengis i målfargerommet blir framstilt slik at reproduksjonen som blir trykt, er den som «følelsesmessig» ligner mest på originalen. Øyet vårt reagerer mer sensibelt på fargetrinn enn på absolutte farger. Dette blir tatt hensyn til med denne metoden. Til beregningen presses det større fargerommet sammen. D.v.s. at fargene fra det større fargerommet regnes til det nærmesliggende punkt i det mindre fargerommet. Men med denne beregningen blir det tatt hensyn til alle fargene i bildet. Denne fargeromstilpasningen sørger også for at man ikke mister noe fargeinformasjon. Saturation (metning) Fargetilpassningsmetoden «metning» legger vekt på reprodusere med mettede farger. Det stilles ikke krav om nøyaktig farge-gjengivelse. Metoden konverterer mettede farger i kildeenhetens fargerom til mettede farger innenfor målenhetens fargeomfang. Denne metoden er best egnet til diagrammer og grafikk brukt i presentasjonssammenhenger, der forskjellen mellom fargene er viktig. For eksakt fargegjengivelse egner metoden seg dårlig. Absolutt kolorimetrisk En tredje mulighet for fargetilpasning er absolutt kolorimetrisk. Kolorimetrisk gjøres omregningene veldig eksakt. Fargene fra utgangsfargerommet som ligger utenfor det andre fargerommet blir trukket inn i dette. Fargene som finnes i begge rommene forandrer seg ikke. Med en stor fargeforskjell mister man, ved tilpasningen, en del av fargene fordi noe informasjon går tapt. Gjengivelsen av hvitpunktet fra utgangsfargerom til målfargerom blir veldig bra med denne metoden. Relativ kolorimetrisk Den fjerde metoden fungerer nesten likt som absolutt kolorimetrisk. Hvitpunktet fra utgangsfargerommet blir ikke tatt hensyn til, men hvitpunktet i målfargerommet er relevant. De to første «komprimerer» fargene i konverteringen fra et stort fargerom til lite, de to siste «klipper». Klipping av fargerom Innebærer at alle fargene som befinner seg utenfor målenhetens fargeomfang, blir klippet til den nærmeste reproduserbare fargenyansen.de to sistnevnte har best resultater når det gjelder simulasjon av et konvensjonelt trykk med et prøvetrykk. Men generelle anbefalinger hvilken metode som egner seg best er vanskelig, praktiske anvendelse og erfaring gir svaret.

6 Alle disse fire fargetilpasningsmetodene ligger innenfor profilen. Vi må velge hvilken. CMM (Color Matching Module) En fargekalkulator Fargemotoren kalles som regel CMM. CMM blir gitt flere betydninger, men den mest brukte, og kanskje også mest betegnende, er Color Management Module. CMM er en «programvare-motor», et regneprogram som konverter RGB og CMYK verdier ved å bruke fargeinformasjonen i profilen. Du lurer kanskje på hvorfor vi i det hele tatt trenger en CMM. Det ville være svært upraktisk om profilene måtte lagre de mange millioner mulige kombinasjoner av RGB-verdier, og de enda mange flere mulige kombinasjoner av CMYK-verdier som referansefargeromverdier. Hvis de skulle inneholde alle mulige kombinasjoner ville en profil være fra en gigabyte og oppover. Dette ville vært lite praktisk, både med tanke på lagringsplass og datakommunikasjon. Oppsummert Fargestyringssystemet (CMS) består av fire komponenter: fargemotoren (CMM), referansefargerommet (PCS), profiler og fargetilpasningsmetoder (rendering intents). CMM color management module Fargemotor, en «programvare-motor», et regneprogram som konverter RGB og CMYK verdier ved å bruke fargeinformasjonen i profilen. Profiler Basistyper: Generelle profiler (generic profile): Profiler som beskriver fargeegenskapene til en bestemt modell eller gruppe av enheter (f.eks. alle printere av modell XeroxPhaser) Individuelle profiler (custom profile) til en bestemt enhet, substrat, nåværende situasjon Process profile: bestemte standarder, standard forhold. ISOnewspaper26v4. icc. Basis profiltyper Det finnes tre basis profiltyper som svarer til de tre grunnleggende forskjellige utstyrstypene: Inputprofiler: scanner, digital kamera, Displayprofiler: CRT, LCD Outputprofiler: printere, presse kilde/målprofil enveis/toveis

7 Profile Connection Space (PCS) referansefargerom Koblingspunkt mellom alle de ulike utstyrsenhetene. Dermed begrenser man antallet linker fra input-profil til output-profil til én. Fargetilpassningsmetoder (rendring intents) De metoder som brukes for å bytte ut farger som ikke kan gjengis, med farger som kan gjengis: Perseptuell (fargetilpassningingsmetode) Metoden forsøker å bevare den helhetlige fargegjengivelsen. Det gjøres ved å endre alle fargene i kildeenhetens fargerom, slik at de passer inn i målenhetens fargeomfang, og fortsatt bevarer forholdet mellom fargene. Saturation (metning): Metning blir prioritert. Gjengivelse med stor metning uten korrekt originalgjengivelse Absolutt kolorimetrisk En fargetilpassningsmetode som innebærer at alle fargene som befinner seg utenfor målenhetens fargeomfang, blir klippet til den nærmeste reproduserbare fargenyansen. Relativ kolorimetrisk (fargetilpassningsmetode) Metoden tar høyde for at øyet tilpasser seg det hvite på mediet vi betrakter. Denne metoden tilpasser det hvite i kildeenheten til det hvite i målmediet. Deretter reproduserer denne fargetilpassningsmetoden fargene som befinner seg innenfor fargeomfanget, korrekt. Fargene som ligger utenfor fargeomfanget blir klippet til den nærmeste reproduserbare fargenyansen.

PRAKTISK FARGESTYRING

PRAKTISK FARGESTYRING PRAKTISK FARGESTYRING Rapport 2 Malin Milder Mediedesign Vår 2008 1 Praktisk fargestyring Fargestyring er et viktig aspekt når det kommer til design, og noe som alle burde benytte seg av for å få best

Detaljer

Fargestyring. Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

Fargestyring. Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Fargestyring Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Sammendrag Mitt mål er å gi en kort oversikt over, og en lite innblikk i fargestyring. Hvordan man kan gjøre det, og hva man

Detaljer

Har du styring på fargene?

Har du styring på fargene? Har du styring på fargene? erling smemo 04hbmeda fargestyring høgskolen i gjøvik våren 2006 Sammendrag av øvelse del A og B Del A Først brukte vi fotospektrometeret GretagMacbeth SpectroScan og programvaren

Detaljer

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring 1 Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring Innledning Fargestyring er et viktig tema som lett blir glemt. De fleste har nok opplevde at de sitter bak skjermen og er veldig fornøyd med

Detaljer

Valg av PC-skjerm til fotobruk

Valg av PC-skjerm til fotobruk Valg av PC-skjerm til fotobruk De fleste har nok skiftet ut de svære kassene som CRT-skjermene var med flatskjermer av LCD-typen. Så jeg tenkte kjapt i gå igjennom litt om de ulike teknologiene som brukes

Detaljer

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

og sånn Guiden til kontroll over farger

og sånn Guiden til kontroll over farger FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet

Detaljer

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen PDF- og fargestyring Onsdag 18. april v/ Hanne Josefsen Hanne Josefsen 1 er et samarbeid mellom: Aktietrykkeriet AS Aller Trykk AS Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Color Print Norge AS I heatset rotasjon

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett...

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... Innhold Innledning...5 Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... 6 Basiskunnskap...15 Fargelære...16 Hva er farger?...

Detaljer

Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri

Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning: Resultat: Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning: Resultat: Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning:

Detaljer

INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING

INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING Kjersti Foss, Jan-Thore Strand, Thomas Bråten og Ann Kristin Sivesind INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING Pedagogisk Color Management Høgskolen i Gjøvik Hovedprosjekt

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

NADA europeisk trykkstandard

NADA europeisk trykkstandard NADA europeisk trykkstandard Eivind Arnstein Johansen Høgskolen i Gjøvik 1 Historisk: Europa Frem @l år 2004 ble mange nasjonale icc fargeprofiler utviklet i regi av IFRA. - QUIZ i Tyskland, CINCO i Spania,

Detaljer

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Fargejustering Utskriftsoppløsning 1 Manuell farge Utskriftsmodus Mørkhet

Detaljer

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene.

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Side 1 av 5 Fargekvalitet Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Quality (Kvalitet), meny Print Mode (Utskriftsmodus)

Detaljer

Farger Introduksjon Processing PDF

Farger Introduksjon Processing PDF Farger Introduksjon Processing PDF Introduksjon På skolen lærer man om farger og hvordan man kan blande dem for å få andre farger. Slik er det med farger i datamaskinen også; vi blander primærfarger og

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder

Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder Oppgave 1: Representasjon av et bilde Under har vi gitt et lite binært bilde, der svart er 0 og hvit er 1. a) Kan du skrive ned på et ark binærrepresentasjonen

Detaljer

INNHOLD. Å PRINTE MED ADOBE PHOTOSHOP 3 Tilgjengelige papirtyper på Bilder Nordic 3 Printmal 3 A3+ printmal 4 Draft Print på rull 4 Draft printmal 4

INNHOLD. Å PRINTE MED ADOBE PHOTOSHOP 3 Tilgjengelige papirtyper på Bilder Nordic 3 Printmal 3 A3+ printmal 4 Draft Print på rull 4 Draft printmal 4 PRINTHÅNDBOK INNHOLD Å PRINTE MED ADOBE PHOTOSHOP 3 Tilgjengelige papirtyper på Bilder Nordic 3 Printmal 3 A3+ printmal 4 Draft Print på rull 4 Draft printmal 4 LAYOUT 5 A4 Layout 5 New Guide Layout -

Detaljer

Fargestyring i produksjon og presentasjon av digital video

Fargestyring i produksjon og presentasjon av digital video Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2001 nr 2 Fargestyring i produksjon og presentasjon av digital video Forprosjektrapport til Prokom Sigmund Andresen, Ivar Farup, Jon Yngve Hardeberg, Jens Uwe Korten,

Detaljer

EKSAMEN. Informasjon og publiseringsteknologi. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag

EKSAMEN. Informasjon og publiseringsteknologi. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag KANDIDATNUMMER: EKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: Informasjon og publiseringsteknologi IMT1041 EKSAMENSDATO: 07.12.2005 SENSURFRIST: 28.12.2005 KLASSE: 05HBINFA, 05HBINDA/T, 05HBMEDA, 05HBMEMAA, 05HBMETEA TID:

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen Fargestyring Slik vi bruker ISO-standarden opererer vi med to basis papirtyper - bestrøket og ubestrøket. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dettefør

Detaljer

Hexachrome Color Management

Hexachrome Color Management Hexachrome Color Management kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrometrykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring. 23. mai 2002 Forfattere: Torleiv Tangen Robin Kvikshaug

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

Profesjonell utskriftskvalitet for krevende fotografer: PIXMA Pro9000 Mark II

Profesjonell utskriftskvalitet for krevende fotografer: PIXMA Pro9000 Mark II Pressemelding Profesjonell utskriftskvalitet for krevende fotografer: PIXMA Pro9000 Mark II Høyoppløselige versjoner av dette og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut. 1 av høy kvalitet. Du kan

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Spesifikasjoner for trykkunderlag

Spesifikasjoner for trykkunderlag 2015 Spesifikasjoner for trykkunderlag Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk versjon 1.0 13.03.2015 Innhold Spesifikasjoner for trykkunderlag versjon 1,0 2015 Spesifikasjoner

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Innhold Fargeinnstillinger Mine innstillinger Kalibrere skjermen med Adobe Gamma Kalibrering trinn for trinn Fargeinnstillinger Farge

Detaljer

Programmering i ActionScript 3.0 Flash CS3 Professional

Programmering i ActionScript 3.0 Flash CS3 Professional Oppdatering til boka: Programmering i ActionScript 3.0 Flash CS3 Professional Endringer i Flash CS4 Professional I denne oppdateringen går vi gjennom boka Programmering i ActionScript 3.0 Flash CS3 Professional

Detaljer

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning TRITA-NA-E03164 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute

Detaljer

5.1 Farger. Alle filer for print eller web skal lages i fargeprofilen

5.1 Farger. Alle filer for print eller web skal lages i fargeprofilen [ 54 ] 5.1 Farger Farger er en viktig del av Halden kommunes identitet. Profilfargene skal alltid gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt her. Farge kan påvirke tenkning, endre handlinger og fremkalle

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Giclée Fine Art Print

Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print, eller bare Giclée (zhee-clay), er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer,

Detaljer

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Fargejustering Utskriftsmodus 1 Manuell farge Tonermørkhet Merk: Verdier

Detaljer

Hvordan skanne bilder for useumsfor

Hvordan skanne bilder for useumsfor Hvordan skanne bilder for museumsf useumsfor ormål Høykvalitets fotoskannere er i dag kommet ned på et prisnivå som gjør dem tilgjengelige for mange fotointeresserte. Det betyr at mange i praksis kan levere

Detaljer

Hovedprosjekt våren 200

Hovedprosjekt våren 200 Hovedprosjekt våren 200 Tittel KiC Kompetanseheving innen Color Management Strengthen the competance in Color Management Nr: 6 Dato: 19.05.2003 Deltakere Lisa G. Løseth Heidi Bragerhaug Rine Beito Prestegård

Detaljer

Hovedprosjekt 2004. Tittel Color management uten testtrykk Color management without proof prints

Hovedprosjekt 2004. Tittel Color management uten testtrykk Color management without proof prints Hovedprosjekt 2004 Tittel Color management uten testtrykk Color management without proof prints Deltakere Øyvind Brovold Olav Voldhaug John Håvard Skundberg Veileder Sven Erik Skarsbø Oppdragsgiver Hjemmet

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

ISO-standardisering av trykk

ISO-standardisering av trykk ISO-standardisering av trykk Agenda ISO-standardene Prøvetrykk Trykktesting Andre trykktest Sammenligning trykk, prøvetrykk og fasit Veien videre Gjeldende trykkstandarder i Norge ISO 12647-2 for siviltrykk

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 9 - Delkapittel 9.2

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 9 - Delkapittel 9.2 Delkapittel 9.2 Rød-svarte og 2-3-4 trær Side 1 av 16 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 9 - Delkapittel 9.2 9.2 Rød-svarte og 2-3-4 trær 9.2.1 B-tre av orden 4 eller 2-3-4 tre Et rød-svart tre og et

Detaljer

Visuell profil for NARF / NARFXtra

Visuell profil for NARF / NARFXtra Visuell profil for NARF / NARFXtra 2003 2003 0.0 Innholdsfortegnelse: 1.0 Generelt: 0.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt 2.0 Logo og dekorelementer 2.1 Logo og dekorelementer 2.2 Logo og dekorelementer

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no

Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no Veien til PSO del 1: Standardisert grafisk produksjon Den grafiske bransjen har gjennom de siste 20 årene gått gjennom en stille revolusjon.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Utskriftsveiledning for digitale bilder

Utskriftsveiledning for digitale bilder Utskriftsveiledning for digitale bilder NPD3326-00 Opphavsrett og varemerker Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, lagres i et gjenopprettelsessystem eller overføres i noen form eller midler,

Detaljer

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 v/jim-arne Hansen Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 Innhold: Innledning Tekniske begreper og faguttrykk Formater krav til formater Skanneteknologi: Flatbedskanner Trommelskanner Filmskanner Digitaliseringsbord

Detaljer

Opprette et HDR bilde

Opprette et HDR bilde Opprette et HDR bilde Det er mange verktøy for å lage HDR (High Dynamic Range) bilder, Photoshop og Paint Shop Pro har begge verktøy for å gjøre dette men PhotomatixPro er mer sofistikert og resultatene

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling

Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling Notater til forelesninger over: Kapittel 1: Graphics Systems and Models i: Edward Angel: Interactive Computer Graphics Vårsemesteret 2002 Torbjørn Hallgren

Detaljer

Fargestyring & trykkekvalitet

Fargestyring & trykkekvalitet John Erik Johnsen ADCom Data AS john@mindware.biz 971 66 072 Pål Anders Thunæs MARKÉR AS foto@mab.no 901 71 385 6 ledd som må spille sammen Virkeligheten Avis trykkes på dårlig papir (42,5 / 45 gr pr kvm)

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BÆREKRAFTIG REISEMÅL LOKALT ENGASJEMENT I ET LANGT PERSPEKTIV

BÆREKRAFTIG REISEMÅL LOKALT ENGASJEMENT I ET LANGT PERSPEKTIV 2013 Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge som oppfyller strenge krav til reisemålets bærekraftige utvikling. Godkjente reisemål har god forankring av arbeidet og kan vise at de

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten INGEN OBJEKT UTEN DIGITALISERING Ny tittel: INGEN DIGITALISERING UTEN OBJEKT Presentasjon av oss selv: Anne

Detaljer

Retningslinjer for logoer. Desember 2013

Retningslinjer for logoer. Desember 2013 Retningslinjer for logoer Desember 2013 December 2013 02 Innholdsfortegnelse Fargepalett...3 Netflix retningslinjer: Digital/weblogo...4 Tretrinns fargeverifisering av logo for digital bruk/web...5 Retningslinjer

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

To-skjermløsning ved bruk av tynnklient

To-skjermløsning ved bruk av tynnklient To-skjermløsning ved bruk av tynnklient Det finnes mange metoder for å få to-skjermløsning. Det finnes mange forskjellige tynnklienter som igjen har ulike tilkoblingsmuligheter. Under følger den mest vanlige

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Aktiviteter registrert i Activities & Events kan presenteres grafisk i Activities Graphical modulen.

Aktiviteter registrert i Activities & Events kan presenteres grafisk i Activities Graphical modulen. Grafisk Aktivitetsplanlegger Aktiviteter registrert i Activities & Events kan presenteres grafisk i Activities Graphical modulen. Den grafiske aktivitetsplanleggeren åpnes ved å velge Activities & Events

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Forum Farge 2013 Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Kan man styre fargene? Peter Nussbaum NEI! 1 men vi kan prøve å kontrolle fargeføring til en hvis grad. Stop cmy cy cm my Paper 100 10 90 20

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

Lydintensiteten i avstand, R: L 1 = W/4 R 2. Lydintensitet i dobbel avstand, 2R: L 2 = W/4 R) 2 =W/(4 R 2 )4= L 1 /4. L 2 = W/4 R)h= W/(2 Rh)2= L 1 /2

Lydintensiteten i avstand, R: L 1 = W/4 R 2. Lydintensitet i dobbel avstand, 2R: L 2 = W/4 R) 2 =W/(4 R 2 )4= L 1 /4. L 2 = W/4 R)h= W/(2 Rh)2= L 1 /2 8-1 Støyberegning etter Nordisk beregningsmetode Det vises til Håndbok 064 Når du har gjennomgått denne modul skal du Kjenne til fenomet lyd generelt og måleenheten for støy, decibel (db). Kunne beregne

Detaljer