En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på"

Transkript

1 FOKUSPAPIR En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på Web-to-Print Del I

2 En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på Web-to-Print blir stadig mer populært i markedsavdelingene. Fordi de reduserer produksjonskostnader, speeder opp prosessene, og øker kvaliteten på produserte medier. Temaet for dette fokuspapiret er; Hvor kan man dra nytte av Web-til-Print, og hvilke kriterier må vurderes når man velger et Web-til-Print system. Web-to-Print, "fra nett til trykkmaskin", beskriver en prosess som ved hjelp av moderne teknologi oppnår dramatiske effektivitetsøkning ved generering av trykt materiale: siden oppsett ikke lenger må opprettes manuelt, men kan være designet profesjonelt av markedsansatte. Fra et teknologisk synspunkt, Web-to- Print prosessen følger alltid samme prinsipp: basert på en mer eller mindre frivillig layout som vanligvis er laget av et byrå i Adobe InDesign, brukeren som ikke behøver å kunne layout programmer, kan dermed generere profesjonelle trykksaker via web, noe som resulterer i trykk-klare filer med profesjonell layout. Dette inkluderer vanligvis en PDF-fil med lavere oppløsning til forhåndsvisning eller korrektur, eller til Internettpublisering. Figur: Web-to-Print prosessen med BrandMaker Web-to-Print som eksempel Web-til-print gir store besparelsespotensiale når et større volum av enkelte trykksaker er opprettet. Dette er vanligvis tilfelle i desentralisert kommunikasjonsstrukturer, f.eks Trade Marketing, franchisenettverk, eller i selskaper med flere datterselskaper eller filialer. Brandet og CI (corporate identity) danner en paraply for BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 2

3 det eksterne firmabildet. Likevel må de desentraliserte forretningsenheter gis anledning til å tilpasse sitt trykte materiale til lokale krav, f.eks. priser, produktfokus, eller bare rett og slett for å kunne endre adresse. Typisk bruk Web-to-Print er brukt på ulike måter. I det følgende kapitlet beskrives noen av de mer viktige bruksområder: - Marketing materiell Annonser, innlegg, flyers eller brosjyrer kan tilpasses «automatisk» i Web-til-Print. Fordelen: Den sentrale markedsorganisasjonen angir et CI-konformt rammeverk for kommunikasjonen. Desentraliserte brukere som forhandlere, datterselskaper, franchising etc. kan enkelt foreta individuelle tilpasninger, og motta en print-klar fil generert direkte av systemet. Manuelle oppsett med uegnede Office-programmer, sats via lokale byråer, eller andre er dermed eliminert helt. - Interne trykksaker Interne trykksaker omfatter forskjellig materiell som f.eks. visittkort, brevark, stempler og dørskilt. Disse må være i samsvar med firmaets design og likevel gi rom for individuell informasjon. Ved hjelp av Web-to-Print, kan hver ansatt generere og bestille via intranettet. Selskapets brukere kan konfigurere sitt egen brevpapir, og leverandørene følger opp med bestillingsinformasjon i systemet. I tillegg kan Web-til-Print også brukes til å generere interne trykksaker for desentraliserte enheter: ansatte i filialer kan konfigurere sitt eget individuelle POS. Ved å bruke denne type selv-service tjeneste sparer man ikke bare kostnader for trykt materiale, men også en stor andel av administrativ innsats i selskapet. - Salgsmateriell Basert på oppsett, kan selgerne lage sitt eget profesjonelle salgsmateriell ved hjelp av Web-to- Print. Dette bidrar til å sikre at alle elementer har samme struktur og layout - kun innholdet er tilpasset til hvert enkelt tilfelle. - Mailinger Ved hjelp av Web-to-Print software kan markedsansatte, eller de som er ansvarlige for dialogmarkedsføringen kan laste opp CRM-data eller koble til CRM-systemer for å lage personifiserte utsendelser, og de ferdige filene er klare til å sende direkte til print. - Kataloger Omfattende publikasjoner, som for eksempel kataloger, kan også produseres ved hjelp av Web-to- Print basert på eksisterende oppsett. Reglene som lagres bestemmer hvordan innholdet (f.eks gitt via ERP-systemet) skal genereres automatisk. Manuell redigering er utført via et webgrensesnitt uten å kreve ekstra layout arbeid. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 3

4 Besparelser med Web-to-Print? Besparelsene blir tydelige når man sammenligner en konvensjonell annonseprosess med en annonse i en Web-til-Print prosess. I dette eksempelet gir hovedkontoret sine forhandlere en visuell nøkkel for tilpasning, i tillegg til en mulighet for lokal booking. Annonseprosessen uten Web-to-Print Mye arbeid, dårlig kontroll Figur: Lokal tilpasning av selskapets produksjon uten Web-to-Print Annonsene som er laget av hovedkontoret blir sendt til de lokale forhandlere for visning og utvalg, uten å bruke en Brand Management- eller Web-til-print system. Dette krever ofte involvering av et lokalt reklamebyrå, for som regel er originalen lagret i Adobe InDesign ), og kan ikke vises på mottakerens datamaskin. Byrået konverterer til visning, vanligvis en PDF-fil, og da kan bare annonsene velges og ikke redigeres. Som neste skritt legger forhandleren til en endring, eller tilpasning til PDFen, (som generelt er håndskrevet), og sender den videre til byrået. Etter ytterligere en kontrollsyklus kan da annonsen bli booket. Byrået kan nå sende originalen til valgte media parallelt. Når annonsen dukker opp, får forhandleren et prøvetrykk til gjennomsyn, men hovedkontoret har ingen anelse om hvilken visuell profil som faktisk ble brukt, heller ikke om disse annonsene oppfyller kravene til bedriftens retningslinjer. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 4

5 Annonseproduksjon med Web-to-Print: raskere, billigere og kvalitetssikret Figur: The Web-to-Print optimerer prosessen, øker effektiviteten og sikrer kvaliteten Hvis et selskap bruker en sentral markedsplattform med Web-til-Print, forkorter det prosessen fra igangsettelse til bestilling betraktelig. Samtidig blir kostnadene for typesetting fullstendig eliminert, og kvaliteten på resultatet er sikret i forhold til CI-overensstemmelse. Hovedkontoret legger inn annonseutformingene inn i Web-to-Print løsningen, ledsaget av regler om hvilke elementer i annonsen som kan endres eller tilpasses, og hvilke elementer som kan ikke endres. Innleggingen i systemet blir vanligvis håndtert av byrå eller andre tjenesteleverandører på vegne av hovedkontoret, slik at det bare trenger godkjennes. Etter godkjenning vises annonsene automatisk hos brukerne. Lokal tilpasning av annonsen kan nå håndteres i systemet: Resultatet er en utskrift-klar fil som kan videresendes direkte til media. Samtidig kan hovedkontoret få opp statistikk som gir informasjon om hvilke annonser som ble brukt av forhandlerne, og trenger ikke sjekke CI-konformitet siden systemet bare genererer CI-konformt materiell. Hvis hovedkontoret har 200 forhandlere, og kostnadene for å tilpasse en annonse uten Web-til-Print utgjør kr , og 12 annonser brukes over en periode på et år, så vil kostnadene for produksjon alene utgjøre kr Disse kostnadene elimineres helt ved bruk av web-til-print, og kostnadene for annen kommunikasjon er unødvendig. I stedet for 200 manuelt behandlet individuelle tilpasninger av en annonse, krever Web-til-Print bare å laste opp og konfigurere annonsefilene når det gjelder mulige endringer. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 5

6 Hvordan legges annonsene inn I systemet? Ett område der Web-to-Print systemer kan variere er måten som annonsene eller materiellet legges inn og konfigureres. "Konfigurere" betyr å bestemme karakteristikk eller egenskaper med hensyn til senere redigering av brukeren. Dette inkluderer regler for om bilder og tekst kan endres, angi nøyaktig definerte alternativer. Noen systemer krever at tjenesten utføres av leverandøren som samtidig fungerer som leverandør av konfigurasjon til Web-to-Print løsningen. Filene er som regel i utgangspunktet generert i Adobe InDesign, og blir deretter "konvertert" av systemleverandøren til egne formater, og deretter lagt inn i systemet. Avhengig av volumet av filer, kan dette bli betydelige ekstra kostnader for selskapet. Andre systemer tilbyr fasiliteter der filene kan bli lagt inn i systemet av kunden eller deres tjenesteleverandører uten programmering. Filer generert i InDesign blir lastet inn i systemet, der de konfigureres med de nødvendige reglene. For å gjøre denne prosessen så enkel som mulig for brukerne er programvaren og brukergrensesnittet enkelt. BrandMaker Web-to-print tillater opplasting av filer uten ekstra programmering, et kurs over to dager er mer enn tilstrekkelig for å lære hvordan du konfigurerer annonse maler. Sjekkliste Bestemme krav og finne den optimale løsningen For at en markedsorganisasjon skal oppå den optimale Web-to-Print løsningen, er det viktig å analysere de underliggende kravene til plattformen i detalj. Følgende sjekkliste dekker de viktigste kriteriene som må vurderes når du velger en web-til-print løsning, og er en innledende guide til hva som er viktig: - Programvare Bør det brukes standardisert programvare, eller bør en implementere en skreddersydd løsning? Kan et modulært system dekke alle krav? - Skreddersøm og tilpasning Hvilke tilpasninger er nødvendig og hvor fleksibel er tjenesteleverandøren? Er mindre tilpassinger nok, eller er det store tilpasninger som er nødvendig? - Skalerbarhet Hvor skalerbar bør Web-til-Print løsningen være, med hensyn til brukeren, maskinvare som kreves, og hvor mange typer trykte medier som skal inkluderes? - Roller og rettigheter Hvilke roller og rettigheter vil systemet kreve? Hvilke brukergrupper skal integreres og hva skal til for å imøtekomme de nødvendige kravene til rolle- og rettighetskonsepter? - Flere språk Hvilke språk skal benyttes i systemet, nå og senere? BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 6

7 - Mal prosessen Hvordan kommer originalfilene til å bli lastet opp? Hvilke typer filer (Adobe InDesign? Vil det være ekstra kostnader ved programmering? - Brukergrensesnitt Hvilke krav er det til brukervennlighet og forhåndsvisning? Må verktøyet tilby en WYSIWYG editor ("Hva du ser er hva du får"), det vil si en editor hvor endringene umiddelbart er synlige i forhåndsvisningen, eller er det tilstrekkelig å laste opp innholdet etterfulgt av en forhåndsvisning? - Type print media Hvilken type utskrifts materiell skal genereres av systemet, nå og senere? - Grensesnitt Hvilke grensesnitt til andre systemer bør være tilgjengelig for Web-til-Print systemet? Kommer til å bli knyttet opp til et CRM eller ERP system senere? - Hosting og sikkerhet Hvilke konsept krav er det til hosting og sikkerhet? - Arbeidsflyt Hvilken form for arbeidsflyt kreves av systemet, i tillegg til prosjektledelse og godkjenning? - Ekspanderingsmuligheter til f.eks. en Brand Management Portal Skal Web-til-Print plattformen utvides til en utvidet markedsplattform, f.eks. inkludere en media database eller en markedsplanlegger? Selskaper bør ikke tenke på Web-til-Print prosessen som et isolert element, men som en del av verdikjeden innen marketing. Web-til-Print er ofte brukt som en del av en hel Brand Management portal, som optimaliserer arbeidsflyten fra planlegging via etablering til medieproduksjon. For å kontrollere og fungere som et senter for ansattes markedsoppgaver. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 7

8 Om BrandMaker BrandMaker er den ledende leverandøren av Marketing Resource Management (MRM) systemer i Europa. Selskapet fokuserer utelukkende på utvikling og salg av krevende programvareløsninger for markedskommunikasjon for store og mellomstore organisasjoner. BrandMaker har hovedkontor i Karlsruhe og sysselsetter ca. 185 personer. BrandMakers Effeciency Cloud er en omfattende og modulær MRM løsning som optimaliserer hele markedsprosessen, gjør operativ markedsføring enklere, og øker produktiviteten. Velkjente selskaper bruker BrandMaker løsninger i sin kommunikasjons og markedsavdelinger. Selskaper som blant annet inkluderer: Bayer, Commerzbank, DekaBank, Ernst & Young, EnBW, GLS, SaraLee, Schenker Deutschland, UBS, og ZF. I Norge bruker blant annet selskaper som Gjensidige, Teller, Norges Sjømatråd og Stabburet MRM løsninger fra BrandMaker. Datterselskapet BrandMaker Inc. basert i Atlanta, Georgia, dekker det amerikanske markedet. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 8

Software for markedsplanlegging Hva kan du oppnå?

Software for markedsplanlegging Hva kan du oppnå? FOKUSPAPIR Software for markedsplanlegging Hva kan du oppnå? Et eksempel på integrert markedsplanlegging Software for markedsplanlegging: Hva kan du oppnå? Et eksempel på integrert markedsplanlegging,

Detaljer

Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren

Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren FOKUSPAPIR Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren Suksessfull Brand Management Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren En Corporate Brand Management Portal gir alle funksjoner, og alle

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Parallellpublisering av telefonkataloger

Parallellpublisering av telefonkataloger Hårvard Briskeby TRITA-NA-E04040 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology SE-100 44 Stockholm, Sweden Parallellpublisering

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon. Versjon 1.1.8 av 28. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon. Versjon 1.1.8 av 28. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2012 Versjon 1.1.8 av 28. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker iexcel's

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Web-to-print mot markedet

Web-to-print mot markedet Hovedprosjekt Web-to-print mot markedet Medlemmer Marianne Engum Stine Myklebust Anne Helene Jacobsen Petter Endresen Dato 19. mai 2005 Web-to-print mot markedet [ Web-to-print ] Marianne Engum Stine

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7 SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder Funksjoner i SuperOffice 7 OVERSIKT OVER NYE OG FORBEDREDE FUNKSJONER Dokumentet du nå leser inneholder

Detaljer