og sånn Guiden til kontroll over farger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og sånn Guiden til kontroll over farger"

Transkript

1 FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger

2 //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet (lysets farger). Vi finner det i blandt annet tv, pc skjermer, mobiler osv. Man kan si at RGB er farger man kan se, men ikke ta på fysisk. Ved å blande disse lysene i verdier mellom 0 og 255 kan vi gjengi ca 16,7 millioner ulike farger. En blanding av RGB i 0 vil gi svart, mens en blanding av RGB i 255 vil gi hvit. CMYK er forkortelse for Cyan, Magenta, Yellow og Black (Key-color) og betegner et subtraktivt fargesystem (fysiske farger). I utgangspunktet er CMY basisfargene, mens K er en hjelpefarge for å få skikkelig svart og for å slippe å blande tre farger for å lage f.eks svart tekst. Blanding av CMY i 100% gir nemlig en tilnærmet svart farge. 2 3 SPOT Med Spotfarger mener vi ferdig mixede farger alá et fargekart fra Jotun. Mange velger å jobbe med slike farger for så å konvertere dem til CMYK før trykking. Dette kan gi uønskede sluttresultater da ikke alle spot farger kan gjengis korrekt med CMYK farger. Det finnes i dag mange spotfarge-bibliotek utgitt av blandt andre Pantone. Det mest brukte er det systemet som kalles Pantone Solid. Da den samme fargeboksen naturlig vil gi forskjellig kulør ettersom hva slags papirtype vi trykker på er det laget tre utgaver av Pantone Solid med forskjellige LA B verdier. Coated C (Gloss), Matte M (silk-matt) og Uncoated U (Ubestrøket). Å trykke med spotfarger kan gi kreative resultater, men det er ofte en kostbar løsning. Svært mange av fargene i Pantone Solid kan faktisk gjenskapes med CMYK farger så det vil være en god idé og kontrollere dette først ved å konvertere eller softproofe hvordan LA B verdiene for spotfargen ser ut under den spesifikke ICC profilen man skal ut. Man må isåfall gå vekk fra standard CMYK verdier og heller bruk Standard LA B verdier. Standard CMYK verdi vil ikke ligne på Pantone bilbioteket og vil gi forskjellig resultat etter hvordan det trykkes. Ved å bruke LA B-CMYK vil kuløren bli så lik originalen som ICC profilen tillater. Mer om dette kan leses senere i Farger&Sånn. 100% av alle tre gir tilnærmet svart farge CieLA B CIELA B er forkortelse for organsiasjonen, Commision Inter nationale d Eclaireage (CIE) og Lightness A og B (LA B). CIELA B bygger på menneskelig fargeseperasjon, dvs. at den baserer seg på hva menneskeøyet klarer å oppfatte av fargenyanser. Det er dette som er den store forskjellen på RGB og CMYK profiler som forteller noe om hvordan farger bygges opp i bestemte utstyrsenheter (device icc), men ikke hvordan menneskeøyet oppfatter fargene. CIELA B har tre vinkelrette akser. De horisontale aksene A og B beskriver fargetonen. A går fra rød til grønn og B fra blå til gul. Den vertikale aksen, L beskriver lyshetsgraden og går fra hvor 100 er hvitt og 0 er svart. Dette betyr at en farge som er grønn aldri vil kunne være rød samtidig. Det samme gjelder for gul og blå. Enhver farge øyet kan se beskrives av de tre koordinatene LAB. Fargerom Med et fargerom mener vi et visst antall farger som en enhet (device color space) kan gjengi. ICC profiler styrer så hvordan disse fargene skal bygges opp etter valgte parametere. Når man lager CMYK icc profiler er det altså for å se hvor stort fargerom (hvor mange farger) papiret kan gjengi under gitte forhold som valgt punktstigning, density verdier, type gummiduk og type raster. For å gjøre dette må man trykke et testkart for så å måle dette med et spektrofotometer. Når dette er gjort bestemmes den ønskede totale fargemengden og svartgenerering (GCR/UCR) ut fra papirets egenskaper. I dag finnes det ISO standariserte icc profiler. For vurdering av farger må vi kalibrere våre skjermer og farger må sees under 5000Kelvin grader (dagslys). Det er også viktig å ha en skjerm som har et fargerom som er minst like stort som fargerommet til den enheten man skal ut på. En software kalibrert skjerm holder seg kalibrert i ca. 10 dager. En hardware kalibrert skjerm holder seg kalibrert i ca. 8 uker.

3 //A dobe CMS Konvertering mellom fargerom For å flytte oss fra et fargerom til et annet trenger vi et fargestyringssystem/ Color Management System (CMS) bestående av fire komponenter: 1 2 Fargemotor/color management method (CMM), referansefargerom/profile Connection Space (PCS), Fargemotor En fargemotor er enkelt forklart et regneprogram som konverterer f.eks RGB til CMYK verdier ved bruk av informasjonen i profilene. Vi anbefaler A dobes motor da A pples vil gi forskjellig resultat i Windows og MA C OS. Når vi konverter fra CMYK til CMYK bytter vi enkelt forklart CMYK verdier for å opprettholde Lab verdiene (kulørene) vi hadde under kildeprofilen. 3 4 ICC profiler og fargetilpasningsmetoder (rendering intents). Referansefargerom Med referansefargerom mener vi et koblingspunkt mellom alle de ulike utstyrsenhetene. Dette for å begrense og for å forenkle konverteringen mellom de ulike utstyrsfargerommene (device icc). ICC benytter CIELA B som referansefargerom. Når vi konverter går vi mao. gjennom CIELA B. ICC profiler 4 3 En icc profil beskriver en enhets fargeegenskaper. Det betyr at det er icc profilen som beskriver hvordan fargeverdiene vil se ut. 5 1 Ved en konvertering mellom to fargerom trenger fargestyringssystemet (CMS) å vite hvor fargene kommer fra og hvor de skal ende opp. Vi trenger mao alltid to profiler ved en konvertering. Vi kaller den ene for en kildeprofil (input) og den andre for en målprofil (output). Når vi konverter f.eks et bilde fra et digital kamera til et CMYK fargerom tenker vi oss at RGB bildet er input og trykkpressens CMYK fargerom er output. Skal man lage et prøvetrykk av det så ferdige CMYK bildet tenker vi oss at dette nå er input, mens prøvetrykkets profil er output. Hver gang vi konverterer mellom slike ulike profiler går vi via referansefargerommet (CieLab). Når vi konverterer ned til et mindre fargerom vil vi få et tap av farger. Det er derfor anbefalt å alltid beholde bilder i det store RGB fargerommet helt frem til vi vet hvilken enhet vi skal ut på. 4 Jobb med A dobergb eller ECIRGB som arbeidsfargerom og bruk softproof for å se hvordan det blir i CMYK fargerommet du skal ut på. Selve konverteringen kan gjøres helt til slutt ved PDF-eksport. A lle A dobes program har softproof muligheter, ikke bare Photoshop! Det er minst like viktig å benytte seg av dette i f.eks. Indesign.

4 //Fargetilpasningsmetoder Renderering Intents A lle enheter har som vi nå vet et begrenset spekter av farger de klarer å gjengi. En skjerm klarer eksempelvis ikke gjengi en mer mettet rødfarge enn fargen som blir produsert av monitorens røde fosfor. På samme måte kan ikke en printer gjengi en magenta som er mer mettet enn det magenta blekket til skriveren er. Summen av farger en enhet klarer klarer å produsere kalles et fargeomfang (color gamut). Farger som befinner seg i kildeenhetens (input) fargerom, men som ikke lar seg reprodusere av målenhetens fargeomfang (output) kaller vi for out of gamut colors. Når farger ikke kan reproduseres direkte må de erstattes med farger som befinner seg innenfor målenhetens fargerom. Denne prosessen med å tilpasse farger som er utenfor fargeomfanget kaller vi fargetilpasningsmetoder eller Rendering intents. Vi kan velge mellom fire forskjellige måter å tilpasse disse fargene: Perceptual, saturation, absolute colorimetric og relativ colorimetric. De mest vanlige er Perceptual og Relativ colorimetric. Perceptual Målet med perseptuell er å gjengi bildet så pent så mulig uten å sette krav til nøyaktig gjengivelse. Med denne metoden vil så å si alle farger endres. Farger utenfor fargeomfanget vil bli komprimert inn. 6 7 Relativ Colorimetric m/ Blackpoint Compensation Denne metoden vil reprodusere alle farger som befinner seg innenfor fargeomfanget korrekt. Farger som ligger utenfor vil bli klippet inn til den nærmeste reproduserbare fargenyansen. Ved en ren reproduksjon eller der vi vil gjøre minst mulig endringer vil dette da anbefales. Perceptual vil ofte være det beste valget dersom du skal ut på et lite fargerom fordi veldig mange av fargene vil være out of gamut ellers er Relativ Colorimetri/BPC det greieste valget.

5 //Fargeomfang Gamut Photoshop kan vise deg de fargene som befinner seg utenfor målenhetens fargeomfang ved å sette på Gamut Warning selv om ikke skjermen din har stort nok fargerom til å klare å visualisere dette. Det øverste bildet viser rgb bildet og det nederste bildet viser samme bildet med Gamut Warning påslått. Vi ser at Photoshop da vil tegne opp de områdene som ligger utenfor fargeomfanget som er valgt i Color Settings (her i grått). Info paletten vil også varsle deg ved å vise utropstegn bak verdien den foreslår når du setter markøren over området som befinner seg out of gamut. I dette tilfellet kan det være lurt å dempe metningen i den blå himmelen og det røde tauet frem til det ligger innenfor fargeomfanget vi skal ut på. Input 8 9 For seriøs og kritisk vurdering av farger på skjerm må man ha en skjerm som har et større fargerom enn det fargerommet man skal ut på. Vanlige skjermer kan ikke vise alle fargene en trykkmaskin kan gjenskape på et bestrøket papir. Output

6 //Soft Proof Proof Setup A lle A dobe programmer kan vise deg riktige farger dersom du sitter på en god og kalibrert skjerm med stort nok fargerom. Velger vi Proof Setup - Custom under View menyen får vi tilgang til å simulere CMYK fargerommet vi skal ut på. Det er også mulig å simulere hvordan svart vil ta seg ut på papir. Dette er nyttig da vi vet at svart på papir aldri vil være like svart som det en skjerm kan vise. Det samme gjelder for hvithet og dette kan også simuleres i A dobe programmer. Vi kan altså simulere hvordan farge-verdiene våre vil se ut på et hvilket som helst fargerom uten å nødvendigvis konvertere. (Det er viktig å vite at dersom man har PDF filer eller bilder som ikke har profiler vil de vises etter det du har valgt i din Color setting eller naturligvis i din softproof). 10 RGB Simulert CMYK fargerom 11 Snarvei til din softproof setup i Photoshop: apple+y. Husk også softproof i Indesign!

7 //Profiler Missing Profile Når vi åpner et bilde som ikke har innebygd profil vil denne dialogboksen kunne dukke opp. Vi har nå lært at dersom vi skal konvertere farger på et bilde så må vi altså ha noe å konvertere fra. Mao vi er nødt til å tildele/assigne en profil. Det er da viktig at bildet tildeles den profilen som var på bildet før den ble fjernet. På denne måten kan vi bytte verdier (konvertere) og opprettholde kuløren slik den var. Kildeprofil er ikke alltid så lett å spore, men i svært mange tilfeller vil det vise seg å være enten USWebCoated SWOP 2 eller Europe ISOCoated Fogra27. Grunnen til at det gjerne er disse kommer av at dette er standardprofilene i A dobecs og at det gjerne er de som kun har brukt standard instillinger som også tror det er en god idé å arkivere uten profil - det er det nemlig ikke. Assign Profile a nd then convert: Åpner du på denne måten vil du først tildele den profilen du velger i rullgardinen og så evt. konvertere til profilen du har valgt som CMYK arbeidsfargerom i Color Settings. Her kan og skal man altså tildele den profilen som var på bildet og kan deretter evt. velge å konverte før vi har åpnet bildet. Vær obs på at dersom du tildeler den samme profilen som du senere konverterer til vil det ikke skje noen konvertering. Det du ber om da er å konverte fra en profil du allerede har. Input og Output er mao lik og ingenting vil skje Leave a s is: Åpner du på denne måten vil det ikke skje noen endringer i fargeverdiene. Bildet tildeles heller ingen profil så farger vil vises etter den profilen du har valgt som CMYK arbeidsfargerom i Color Settings. Hvis du går videre til Convert to Profile i Edit menyen uten å tildele profil først vil den bruke profilen fra Color Settings som Input profil. edit - a ssign profile Her kan vi tildele en profil dersom vi f.eks skal konvertere. Når vi tildeler endrer vi ikke fargerverdier, men vi forteller hvordan de skal se ut og hvordan de skal tolkes ved en senere konvertering. EDIT - convert to profile Her kan vi konvertere mellom fargerom. Assing working CMYK: Åpner du på denne måten vil bildet bli tildelt profilen du har valgt som CMYK arbeidsfargerom i Color Settings. Ingen verdier endres, men visningen av farger skjer da etter profilen som tildeles. Disse valgene gjelder for alle A dobes programmer og er akkuratt like viktige i Indesign som i Photoshop!

8 //Tildeling av kildeprofil Hvordan vite hvilken icc profil vi skal tildele som input profil ved en konvertering? Dette er vanskelig å vite dersom man ikke kan få informasjonen fra kilden. Det er allikevel et par ting som kan avsløre hvilken profil som er brukt ved å studere svartgenereringen til profilene: Dersom vi måler de mørkeste skyggene/ felter som var RGB i bildet kan vi studere TA C oppbygningen: Er det 350% og svart ender på 100% kan vi anta at det er Coated FOGRA 27 fra A dobe. Er det 350% og svart ender på 90% kan vi anta at det er EuroscaleCoatedV2. Er det 300% og svart ender på 90% kan vi anta at det er U.S Web coated SWOP V2. Er det 300% og svart ender på 94% kan vi anta at det er ISOCoated V2 300 ECi. (Tallene er basert på Relativ Colorimetric/Blackpoint Compensation som Render intent!) ISOCoated V2 300 ECi (300%) Coated FOGRA 27 A dobe (350%) U.S Web Coated SWOP (300%) Euroscale CoatedV2 (350%)

9 //PDF Eksportering Ink Manager Det er mange valg og mye å ta hensyn til ved PDF exportering. Ved å laste ned vår joboptions fil får du alle valgene ferdig innstilt slik vi anbefaler. Det er allikevel flere måter å jobbe på uten noen rene fasitsvar. Felles for dem alle er å huske å konvertere eventuelle spot farger til CMYK før eksportering (med mindre du skal trykke spot fargene). Dette gjøres enkelt i Output fanen og Ink Manager så lenge man har brukt standard CMYK verdier. Huk av for A ll spots to process. Dersom det skal trykkes med spot farger eller man vil at CMYK fargene skal ligne mest mulig på en Pantone farge er det viktig å gå inn i Swatches menyen og Ink manager for å huke av for Use Standard Lab Values for Spots. Gjør du det vil nemlig fargene for Pantone fargen vises så korrekt som skjermen din tillater og CMYK verdiene du får ut blir så nærme Pantone fargen som icc profilen tillater. Dersom dette valget ikke brukes vil kulørene vises etter noen CMYK verdier som ikke har så mye med kuløren til spotfargen å gjøre. Disse CMYK verdiene stammer fra tiden før vi hadde icc fargestyring. Include A ll RGB and Tagged source CMYK profiles: Med disse valgene beholdes all plassert RGB med sin kildeprofil for en senere konvertering til riktig CMYK profil hos oss. Finnes det ingen kildeprofil vil working space tildeles. A ll plassert CMYK forblir urørt. Convert to Destination (Preserve Numbers): Dette er valget dersom du jobber med RGB og vil konvertere til CMYK ved export. A ll plassert RGB blir konvertert til den CMYK profilen du velger under Destination. Render intent blir hentet fra Color Settings. 18 A ll plassert CMYK forblir urørt. 19 PDF/X-4:2008: PDF/X er et undersett av PDF. En vanlig PDF fil kan inneholde en masse informasjon som ikke er relatert til trykk industrien. Eksempler på dette er aktive effekter som lyder, kommentarer, signaturer osv. I PDF/X er det satt noen regler for å unngå lite trykkervennlige PDF filer: Vil du bruke Standard Lab verdier for Pantone farger og konvertere dem til CMYK må dette gjøres manuelt ved å endre fargemodus til CMYK i Swatches paletten. Valget A ll Spot to Process fungerer nemlig ikke sammen Standard Lab verdier, desverre. Gjør du ikke dette manuelt vil Lab verdiene konverteres til riktig icc profil hos oss. PDF proofen du mottar som siste godkjenning vil så vise CMYK utgaven av Pantone fargen. Fonter må være innbakt RGB må være kalibrert Det må være spesifisert hvordan det skal trykkes (Output Intent) Mediabox (hele dokumentet), trimbox (netto format) og bleedbox (ved utfallende trykk) må være definert eventuelle kommentarer kan kun ligge utenfor bleedbox og samtidig innenfor mediabox Filen kan ikke passordbeskyttes

10 Fargerom srgb Lite fargerom som ofte gir litt skrikende farger. En standard skjerm kan gjengi srgb. Opprinnelig laget av FOGRA, HP og Microsoft til bruk på skjerm, printere og internett. De fleste kompaktkameraer bruker srgb. Dekker ca. 38% av CiELA B, men ikke hele ISOCoated v2 og er derfor ikke egnet som arbeidsfargerom mot ark-offset. ColorMatch RGB Ørlite større enn srgb og gir ofte nøytrale og helt ok farger. Hverken veldig slapt eller veldig bra. Colormatch bruker gamma 1.8. Ingen kameraer bruker dette fargerommet og det dekker ikke over hele ISOCoated v2. ISOCoated v2 (FOGRA 39) og ISOUncoated (FOGRA 29) Fargerom dersom man trykker etter ISO standard på papirtype 1, 2 og A dobergb 1998 Stort fargerom (større enn hele ISOCoated v2). Dette er derfor et godt utgangspunktet for trykk med CMYK farger. Iom at farge rommet er såpass mye større enn hva en trykkmaskin kan gjengi må man vite hva man gjør når man bevger seg inn i mindre fargerom. Opprinnelig laget for HD-TV. Kameraer som tilbyr RAW format kan tildeles dette fargerommet og det er nærmest blitt en standard hos fotografene. 6500Kelvin, Gamma 2.2. Dekker ca 50% av CieLab. 21 ProPhoto/WideRGB Her vises hvilke fargerom som dekker over hvilke. Dette illusterer hvorfor vi anbefaler A dobergb som arbeidsfargerom mot ISOCoated v2. Mini ordbok ICC: International Color Consortium CMS: Color Management System PCS: Profile Connection Space CMM: Color Management Method / Color Engine RGB: Red - Green - Blue CMYK: Cyan - Magenta - Yellow - BlacK CieLab: Commision Internationale d Eclaireage (CIE) og Lightness A og B (LA B) GCR: Gray Component Replacements (erstatter CMY gråtone med svart) UCR: Under Color Remove (svart erstatter CMY i skygger). UCA : Under Color A ddition (skygger bygges opp av fire farger) TA C: Total A rea Coverage (Maks total fargemengde) ECI: European Color Initiative FOGRA : Tysk Grafisk forsknings foretak UGRA : Sveisisk kompetansesenter for trykkteknologi Ekstremt store fargerom. Disse fargerommene er så store at primærfargene kun er teoretiske, det finnes ingen lyskilde som kan produsere disse fargene. Her må man være veldig varsom og vite nøyaktig hva man gjør. Det finnes nå papirer til fargeskrivere som kan gjengi mer enn hele A dobergb. Da vil ProPhoto/WideRGB komme til nytte. Vi anbefaler ikke dette som arbeidsfargerom mot CMYK. Kameraer som tilbyr RAW format kan tildeles dette fargerommet. Forhold deg til standariserte profiler og ha alltid en god dialog med trykkeriet.

PRAKTISK FARGESTYRING

PRAKTISK FARGESTYRING PRAKTISK FARGESTYRING Rapport 2 Malin Milder Mediedesign Vår 2008 1 Praktisk fargestyring Fargestyring er et viktig aspekt når det kommer til design, og noe som alle burde benytte seg av for å få best

Detaljer

Komponenter til Fargestyring

Komponenter til Fargestyring Fargestyring Profiler - oppskrift PCS - referansfargerommet Fargetilpasningsmetode (rendering intents) CMM - fargekalkulator Utgangspunktet er den kjensgjerning at menneskets hjerne kan oppfatte ca. 160

Detaljer

Valg av PC-skjerm til fotobruk

Valg av PC-skjerm til fotobruk Valg av PC-skjerm til fotobruk De fleste har nok skiftet ut de svære kassene som CRT-skjermene var med flatskjermer av LCD-typen. Så jeg tenkte kjapt i gå igjennom litt om de ulike teknologiene som brukes

Detaljer

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring 1 Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring Innledning Fargestyring er et viktig tema som lett blir glemt. De fleste har nok opplevde at de sitter bak skjermen og er veldig fornøyd med

Detaljer

Har du styring på fargene?

Har du styring på fargene? Har du styring på fargene? erling smemo 04hbmeda fargestyring høgskolen i gjøvik våren 2006 Sammendrag av øvelse del A og B Del A Først brukte vi fotospektrometeret GretagMacbeth SpectroScan og programvaren

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

Fargestyring. Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

Fargestyring. Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Fargestyring Rune Simensen, 04hbmeda Fargelære Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Sammendrag Mitt mål er å gi en kort oversikt over, og en lite innblikk i fargestyring. Hvordan man kan gjøre det, og hva man

Detaljer

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen Fargestyring Slik vi bruker ISO-standarden opererer vi med to basis papirtyper - bestrøket og ubestrøket. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dettefør

Detaljer

Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri

Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri Samarbeidet mellom trykksakkjøper og trykkeri Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning: Resultat: Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning: Resultat: Hva går galt og hvorfor? Kundens forventning:

Detaljer

Resultater Standardiseringsprosjektet

Resultater Standardiseringsprosjektet Resultater Standardiseringsprosjektet Hva er trykkstandardisering? Standardisering av viktige parametre Papirtyper Fargerom Punktøkning Gråbalanse ISO 12647 og PSO PSO: Process Standard Offset ISO 12647-2

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett...

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... Innhold Innledning...5 Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... 6 Basiskunnskap...15 Fargelære...16 Hva er farger?...

Detaljer

INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING

INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING Kjersti Foss, Jan-Thore Strand, Thomas Bråten og Ann Kristin Sivesind INNFØRING I FARGER OG FARGESTYRING Pedagogisk Color Management Høgskolen i Gjøvik Hovedprosjekt

Detaljer

Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no

Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no Veien til PSO del 1: Standardisert grafisk produksjon Den grafiske bransjen har gjennom de siste 20 årene gått gjennom en stille revolusjon.

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Modul 12 - Photoshop

Modul 12 - Photoshop Modul 12 - Photoshop Når man vil benytte Photoshop som verktøy i en arbeidsprosess som skal resultere i trykksaker eller nettsider må man ha kunnskap innen følgende temaer: farger/fargerom, størrelse/oppløsning,

Detaljer

ISO-standardisering av trykk

ISO-standardisering av trykk ISO-standardisering av trykk Agenda ISO-standardene Prøvetrykk Trykktesting Andre trykktest Sammenligning trykk, prøvetrykk og fasit Veien videre Gjeldende trykkstandarder i Norge ISO 12647-2 for siviltrykk

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Hexachrome Color Management

Hexachrome Color Management Hexachrome Color Management kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrometrykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring. 23. mai 2002 Forfattere: Torleiv Tangen Robin Kvikshaug

Detaljer

Farger Introduksjon Processing PDF

Farger Introduksjon Processing PDF Farger Introduksjon Processing PDF Introduksjon På skolen lærer man om farger og hvordan man kan blande dem for å få andre farger. Slik er det med farger i datamaskinen også; vi blander primærfarger og

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

Spesifikasjoner for trykkunderlag

Spesifikasjoner for trykkunderlag 2015 Spesifikasjoner for trykkunderlag Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk versjon 1.0 13.03.2015 Innhold Spesifikasjoner for trykkunderlag versjon 1,0 2015 Spesifikasjoner

Detaljer

Opprette et HDR bilde

Opprette et HDR bilde Opprette et HDR bilde Det er mange verktøy for å lage HDR (High Dynamic Range) bilder, Photoshop og Paint Shop Pro har begge verktøy for å gjøre dette men PhotomatixPro er mer sofistikert og resultatene

Detaljer

NADA europeisk trykkstandard

NADA europeisk trykkstandard NADA europeisk trykkstandard Eivind Arnstein Johansen Høgskolen i Gjøvik 1 Historisk: Europa Frem @l år 2004 ble mange nasjonale icc fargeprofiler utviklet i regi av IFRA. - QUIZ i Tyskland, CINCO i Spania,

Detaljer

Retningslinjer for logoer. Desember 2013

Retningslinjer for logoer. Desember 2013 Retningslinjer for logoer Desember 2013 December 2013 02 Innholdsfortegnelse Fargepalett...3 Netflix retningslinjer: Digital/weblogo...4 Tretrinns fargeverifisering av logo for digital bruk/web...5 Retningslinjer

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Fargestyring & trykkekvalitet

Fargestyring & trykkekvalitet John Erik Johnsen ADCom Data AS john@mindware.biz 971 66 072 Pål Anders Thunæs MARKÉR AS foto@mab.no 901 71 385 6 ledd som må spille sammen Virkeligheten Avis trykkes på dårlig papir (42,5 / 45 gr pr kvm)

Detaljer

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 v/jim-arne Hansen Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 Innhold: Innledning Tekniske begreper og faguttrykk Formater krav til formater Skanneteknologi: Flatbedskanner Trommelskanner Filmskanner Digitaliseringsbord

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon

Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon BACHELOROPPGAVE: Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon FORFATTER(E): ANITA HOVIND ULVEN KRISTIAN BJARG JØNDAL TINGTING WANG Dato: 20.05.2009 Sammendrag Tittel: Standardisering av fargestyring

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Innhold Fargeinnstillinger Mine innstillinger Kalibrere skjermen med Adobe Gamma Kalibrering trinn for trinn Fargeinnstillinger Farge

Detaljer

Hovedprosjekt 2004. Tittel Color management uten testtrykk Color management without proof prints

Hovedprosjekt 2004. Tittel Color management uten testtrykk Color management without proof prints Hovedprosjekt 2004 Tittel Color management uten testtrykk Color management without proof prints Deltakere Øyvind Brovold Olav Voldhaug John Håvard Skundberg Veileder Sven Erik Skarsbø Oppdragsgiver Hjemmet

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder

Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder Oppgave 1: Representasjon av et bilde Under har vi gitt et lite binært bilde, der svart er 0 og hvit er 1. a) Kan du skrive ned på et ark binærrepresentasjonen

Detaljer

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Fargejustering Utskriftsoppløsning 1 Manuell farge Utskriftsmodus Mørkhet

Detaljer

Farge Forpakn. Artikkel Kr pr. stk.

Farge Forpakn. Artikkel Kr pr. stk. Print Power Epple farge. Egnet for alle typer maskiner. Kassestabil. Slanger Farge Forpakn. Artikkel Kr pr. stk. Anm 4 x 2,5 kg boks/kartong Yellow 2,5 kg boks 885 045 4 x 2,5 kg boks/kartong Magenta 2,5

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Farge Forpakn. Artikkel Kr pr. stk.

Farge Forpakn. Artikkel Kr pr. stk. Trykkfarger Europaskalaen Trykkfarger og tilbehør New Series Slanger egetabilsk allround farge med utmerket og rask farge/fukt balanse. Kassestabil. Farge Forpakn. Artikkel Kr pr. stk. Anm 2,5 kg boks

Detaljer

Tips og veiledning fra Print House AS

Tips og veiledning fra Print House AS Tips og veiledning fra Print House AS Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte dukker opp igjen.

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

en ganske imponerende: veileder for skapende aktivitet

en ganske imponerende: veileder for skapende aktivitet en ganske imponerende: veileder for skapende aktivitet Helhet er fantastisk Det er lettere å dra lasset når alle drar i samme retning. I tillegg har folk lettere for å huske og bli glad i noe som er likt

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Institutt for informatikk Universitetet i Oslo

Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Informasjon fra IT-driftsgruppen Lokalguidetilfargeri L A TEX Dag Langmyhr 18. november 2010 Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Innhold 1 Angivelse av farger 1 2 Brukavfarger 2 2.1 Fargettekst...

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

borealis vignett Øyvind Kristiansen 2MKA Medieproduksjon 15. mars 2010

borealis vignett Øyvind Kristiansen 2MKA Medieproduksjon 15. mars 2010 Øyvind Kristiansen 2MKA borealis Medieproduksjon 15. mars 2010 vignett 2 poor is the pupil who does not surpass his master. -Leonardo DaVinci borealis 2010 Oppgaven var at vi skulle lage en vignett til

Detaljer

Hovedprosjekt våren 200

Hovedprosjekt våren 200 Hovedprosjekt våren 200 Tittel KiC Kompetanseheving innen Color Management Strengthen the competance in Color Management Nr: 6 Dato: 19.05.2003 Deltakere Lisa G. Løseth Heidi Bragerhaug Rine Beito Prestegård

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil INNHOLD Ordliste Førtrykk Filformat Farge Trykk Ferdiggjøring PDF Bilder Adressering Falsemetoder Galleri Spottlakk Stansing Foliepreg Blindpreg Kontaktinfo.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Bruker guide for TWO-CAM Analyser

Bruker guide for TWO-CAM Analyser Bruker guide for TWO-CAM Analyser 1 Oppsett Interplay-sports fra version 4.4.1.20 er nå oppdatert med 2 kamera analyser som kan benyttes på alle PC er med firewire og SmartCard (ExpressCard) port. Begge

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Giclée Fine Art Print

Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print, eller bare Giclée (zhee-clay), er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy. 1. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.html ) 2. TIPS TIL MATERIALE PÅ NETT 2 6 7 8 9-10 11 12 16 17 20 21 FORBEREDELSER

Detaljer

Dokumenter med mange bilder

Dokumenter med mange bilder Guide for studenter og ansatte Dokumenter med mange bilder Guiden viser planlegging og håndtering av dokumenter med mange bilder. Guiden viser og diskuterer komprimering og plassering av bilder i Word

Detaljer

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning TRITA-NA-E03164 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder

Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder Kartnormens krav til trykkekvalitet Spot colour offset er referansen Fargene må være riktige Alternativer må gi like god kvalitet Fargeblinde / fargesvake

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Forum Farge 2013 Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Kan man styre fargene? Peter Nussbaum NEI! 1 men vi kan prøve å kontrolle fargeføring til en hvis grad. Stop cmy cy cm my Paper 100 10 90 20

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag

Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag Hvorfor profilhåndbok? For en organisasjon er det viktig å ha et samlende uttrykk. Hva tenker vi for eksempel når vi ser tre striper på en sko? Jo, vi vet den er av

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2016

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2016 Norges eneste highend livsstilsmagasin Prisliste 2016 1 D2 Prisliste 2016 LESERE D2 har 240.000 lesere per utgave, blant dem er 42 prosent kvinner. D2-leserens gjennomsnittlige inntekt er kr 578.000, som

Detaljer

Få kontakt med SilverLink4 NB! All endring på innstillinger på PC n gjøres på eget ansvar.

Få kontakt med SilverLink4 NB! All endring på innstillinger på PC n gjøres på eget ansvar. Få kontakt med SilverLink4 NB! All endring på innstillinger på PC n gjøres på eget ansvar. Hvis du ikke får kontakt med SilverLink4 i DesignaKnit7, gå systematisk gjennom dette dokumentet. NB! Før du begynner

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer