og sånn Guiden til kontroll over farger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og sånn Guiden til kontroll over farger"

Transkript

1 FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger

2 //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet (lysets farger). Vi finner det i blandt annet tv, pc skjermer, mobiler osv. Man kan si at RGB er farger man kan se, men ikke ta på fysisk. Ved å blande disse lysene i verdier mellom 0 og 255 kan vi gjengi ca 16,7 millioner ulike farger. En blanding av RGB i 0 vil gi svart, mens en blanding av RGB i 255 vil gi hvit. CMYK er forkortelse for Cyan, Magenta, Yellow og Black (Key-color) og betegner et subtraktivt fargesystem (fysiske farger). I utgangspunktet er CMY basisfargene, mens K er en hjelpefarge for å få skikkelig svart og for å slippe å blande tre farger for å lage f.eks svart tekst. Blanding av CMY i 100% gir nemlig en tilnærmet svart farge. 2 3 SPOT Med Spotfarger mener vi ferdig mixede farger alá et fargekart fra Jotun. Mange velger å jobbe med slike farger for så å konvertere dem til CMYK før trykking. Dette kan gi uønskede sluttresultater da ikke alle spot farger kan gjengis korrekt med CMYK farger. Det finnes i dag mange spotfarge-bibliotek utgitt av blandt andre Pantone. Det mest brukte er det systemet som kalles Pantone Solid. Da den samme fargeboksen naturlig vil gi forskjellig kulør ettersom hva slags papirtype vi trykker på er det laget tre utgaver av Pantone Solid med forskjellige LA B verdier. Coated C (Gloss), Matte M (silk-matt) og Uncoated U (Ubestrøket). Å trykke med spotfarger kan gi kreative resultater, men det er ofte en kostbar løsning. Svært mange av fargene i Pantone Solid kan faktisk gjenskapes med CMYK farger så det vil være en god idé og kontrollere dette først ved å konvertere eller softproofe hvordan LA B verdiene for spotfargen ser ut under den spesifikke ICC profilen man skal ut. Man må isåfall gå vekk fra standard CMYK verdier og heller bruk Standard LA B verdier. Standard CMYK verdi vil ikke ligne på Pantone bilbioteket og vil gi forskjellig resultat etter hvordan det trykkes. Ved å bruke LA B-CMYK vil kuløren bli så lik originalen som ICC profilen tillater. Mer om dette kan leses senere i Farger&Sånn. 100% av alle tre gir tilnærmet svart farge CieLA B CIELA B er forkortelse for organsiasjonen, Commision Inter nationale d Eclaireage (CIE) og Lightness A og B (LA B). CIELA B bygger på menneskelig fargeseperasjon, dvs. at den baserer seg på hva menneskeøyet klarer å oppfatte av fargenyanser. Det er dette som er den store forskjellen på RGB og CMYK profiler som forteller noe om hvordan farger bygges opp i bestemte utstyrsenheter (device icc), men ikke hvordan menneskeøyet oppfatter fargene. CIELA B har tre vinkelrette akser. De horisontale aksene A og B beskriver fargetonen. A går fra rød til grønn og B fra blå til gul. Den vertikale aksen, L beskriver lyshetsgraden og går fra hvor 100 er hvitt og 0 er svart. Dette betyr at en farge som er grønn aldri vil kunne være rød samtidig. Det samme gjelder for gul og blå. Enhver farge øyet kan se beskrives av de tre koordinatene LAB. Fargerom Med et fargerom mener vi et visst antall farger som en enhet (device color space) kan gjengi. ICC profiler styrer så hvordan disse fargene skal bygges opp etter valgte parametere. Når man lager CMYK icc profiler er det altså for å se hvor stort fargerom (hvor mange farger) papiret kan gjengi under gitte forhold som valgt punktstigning, density verdier, type gummiduk og type raster. For å gjøre dette må man trykke et testkart for så å måle dette med et spektrofotometer. Når dette er gjort bestemmes den ønskede totale fargemengden og svartgenerering (GCR/UCR) ut fra papirets egenskaper. I dag finnes det ISO standariserte icc profiler. For vurdering av farger må vi kalibrere våre skjermer og farger må sees under 5000Kelvin grader (dagslys). Det er også viktig å ha en skjerm som har et fargerom som er minst like stort som fargerommet til den enheten man skal ut på. En software kalibrert skjerm holder seg kalibrert i ca. 10 dager. En hardware kalibrert skjerm holder seg kalibrert i ca. 8 uker.

3 //A dobe CMS Konvertering mellom fargerom For å flytte oss fra et fargerom til et annet trenger vi et fargestyringssystem/ Color Management System (CMS) bestående av fire komponenter: 1 2 Fargemotor/color management method (CMM), referansefargerom/profile Connection Space (PCS), Fargemotor En fargemotor er enkelt forklart et regneprogram som konverterer f.eks RGB til CMYK verdier ved bruk av informasjonen i profilene. Vi anbefaler A dobes motor da A pples vil gi forskjellig resultat i Windows og MA C OS. Når vi konverter fra CMYK til CMYK bytter vi enkelt forklart CMYK verdier for å opprettholde Lab verdiene (kulørene) vi hadde under kildeprofilen. 3 4 ICC profiler og fargetilpasningsmetoder (rendering intents). Referansefargerom Med referansefargerom mener vi et koblingspunkt mellom alle de ulike utstyrsenhetene. Dette for å begrense og for å forenkle konverteringen mellom de ulike utstyrsfargerommene (device icc). ICC benytter CIELA B som referansefargerom. Når vi konverter går vi mao. gjennom CIELA B. ICC profiler 4 3 En icc profil beskriver en enhets fargeegenskaper. Det betyr at det er icc profilen som beskriver hvordan fargeverdiene vil se ut. 5 1 Ved en konvertering mellom to fargerom trenger fargestyringssystemet (CMS) å vite hvor fargene kommer fra og hvor de skal ende opp. Vi trenger mao alltid to profiler ved en konvertering. Vi kaller den ene for en kildeprofil (input) og den andre for en målprofil (output). Når vi konverter f.eks et bilde fra et digital kamera til et CMYK fargerom tenker vi oss at RGB bildet er input og trykkpressens CMYK fargerom er output. Skal man lage et prøvetrykk av det så ferdige CMYK bildet tenker vi oss at dette nå er input, mens prøvetrykkets profil er output. Hver gang vi konverterer mellom slike ulike profiler går vi via referansefargerommet (CieLab). Når vi konverterer ned til et mindre fargerom vil vi få et tap av farger. Det er derfor anbefalt å alltid beholde bilder i det store RGB fargerommet helt frem til vi vet hvilken enhet vi skal ut på. 4 Jobb med A dobergb eller ECIRGB som arbeidsfargerom og bruk softproof for å se hvordan det blir i CMYK fargerommet du skal ut på. Selve konverteringen kan gjøres helt til slutt ved PDF-eksport. A lle A dobes program har softproof muligheter, ikke bare Photoshop! Det er minst like viktig å benytte seg av dette i f.eks. Indesign.

4 //Fargetilpasningsmetoder Renderering Intents A lle enheter har som vi nå vet et begrenset spekter av farger de klarer å gjengi. En skjerm klarer eksempelvis ikke gjengi en mer mettet rødfarge enn fargen som blir produsert av monitorens røde fosfor. På samme måte kan ikke en printer gjengi en magenta som er mer mettet enn det magenta blekket til skriveren er. Summen av farger en enhet klarer klarer å produsere kalles et fargeomfang (color gamut). Farger som befinner seg i kildeenhetens (input) fargerom, men som ikke lar seg reprodusere av målenhetens fargeomfang (output) kaller vi for out of gamut colors. Når farger ikke kan reproduseres direkte må de erstattes med farger som befinner seg innenfor målenhetens fargerom. Denne prosessen med å tilpasse farger som er utenfor fargeomfanget kaller vi fargetilpasningsmetoder eller Rendering intents. Vi kan velge mellom fire forskjellige måter å tilpasse disse fargene: Perceptual, saturation, absolute colorimetric og relativ colorimetric. De mest vanlige er Perceptual og Relativ colorimetric. Perceptual Målet med perseptuell er å gjengi bildet så pent så mulig uten å sette krav til nøyaktig gjengivelse. Med denne metoden vil så å si alle farger endres. Farger utenfor fargeomfanget vil bli komprimert inn. 6 7 Relativ Colorimetric m/ Blackpoint Compensation Denne metoden vil reprodusere alle farger som befinner seg innenfor fargeomfanget korrekt. Farger som ligger utenfor vil bli klippet inn til den nærmeste reproduserbare fargenyansen. Ved en ren reproduksjon eller der vi vil gjøre minst mulig endringer vil dette da anbefales. Perceptual vil ofte være det beste valget dersom du skal ut på et lite fargerom fordi veldig mange av fargene vil være out of gamut ellers er Relativ Colorimetri/BPC det greieste valget.

5 //Fargeomfang Gamut Photoshop kan vise deg de fargene som befinner seg utenfor målenhetens fargeomfang ved å sette på Gamut Warning selv om ikke skjermen din har stort nok fargerom til å klare å visualisere dette. Det øverste bildet viser rgb bildet og det nederste bildet viser samme bildet med Gamut Warning påslått. Vi ser at Photoshop da vil tegne opp de områdene som ligger utenfor fargeomfanget som er valgt i Color Settings (her i grått). Info paletten vil også varsle deg ved å vise utropstegn bak verdien den foreslår når du setter markøren over området som befinner seg out of gamut. I dette tilfellet kan det være lurt å dempe metningen i den blå himmelen og det røde tauet frem til det ligger innenfor fargeomfanget vi skal ut på. Input 8 9 For seriøs og kritisk vurdering av farger på skjerm må man ha en skjerm som har et større fargerom enn det fargerommet man skal ut på. Vanlige skjermer kan ikke vise alle fargene en trykkmaskin kan gjenskape på et bestrøket papir. Output

6 //Soft Proof Proof Setup A lle A dobe programmer kan vise deg riktige farger dersom du sitter på en god og kalibrert skjerm med stort nok fargerom. Velger vi Proof Setup - Custom under View menyen får vi tilgang til å simulere CMYK fargerommet vi skal ut på. Det er også mulig å simulere hvordan svart vil ta seg ut på papir. Dette er nyttig da vi vet at svart på papir aldri vil være like svart som det en skjerm kan vise. Det samme gjelder for hvithet og dette kan også simuleres i A dobe programmer. Vi kan altså simulere hvordan farge-verdiene våre vil se ut på et hvilket som helst fargerom uten å nødvendigvis konvertere. (Det er viktig å vite at dersom man har PDF filer eller bilder som ikke har profiler vil de vises etter det du har valgt i din Color setting eller naturligvis i din softproof). 10 RGB Simulert CMYK fargerom 11 Snarvei til din softproof setup i Photoshop: apple+y. Husk også softproof i Indesign!

7 //Profiler Missing Profile Når vi åpner et bilde som ikke har innebygd profil vil denne dialogboksen kunne dukke opp. Vi har nå lært at dersom vi skal konvertere farger på et bilde så må vi altså ha noe å konvertere fra. Mao vi er nødt til å tildele/assigne en profil. Det er da viktig at bildet tildeles den profilen som var på bildet før den ble fjernet. På denne måten kan vi bytte verdier (konvertere) og opprettholde kuløren slik den var. Kildeprofil er ikke alltid så lett å spore, men i svært mange tilfeller vil det vise seg å være enten USWebCoated SWOP 2 eller Europe ISOCoated Fogra27. Grunnen til at det gjerne er disse kommer av at dette er standardprofilene i A dobecs og at det gjerne er de som kun har brukt standard instillinger som også tror det er en god idé å arkivere uten profil - det er det nemlig ikke. Assign Profile a nd then convert: Åpner du på denne måten vil du først tildele den profilen du velger i rullgardinen og så evt. konvertere til profilen du har valgt som CMYK arbeidsfargerom i Color Settings. Her kan og skal man altså tildele den profilen som var på bildet og kan deretter evt. velge å konverte før vi har åpnet bildet. Vær obs på at dersom du tildeler den samme profilen som du senere konverterer til vil det ikke skje noen konvertering. Det du ber om da er å konverte fra en profil du allerede har. Input og Output er mao lik og ingenting vil skje Leave a s is: Åpner du på denne måten vil det ikke skje noen endringer i fargeverdiene. Bildet tildeles heller ingen profil så farger vil vises etter den profilen du har valgt som CMYK arbeidsfargerom i Color Settings. Hvis du går videre til Convert to Profile i Edit menyen uten å tildele profil først vil den bruke profilen fra Color Settings som Input profil. edit - a ssign profile Her kan vi tildele en profil dersom vi f.eks skal konvertere. Når vi tildeler endrer vi ikke fargerverdier, men vi forteller hvordan de skal se ut og hvordan de skal tolkes ved en senere konvertering. EDIT - convert to profile Her kan vi konvertere mellom fargerom. Assing working CMYK: Åpner du på denne måten vil bildet bli tildelt profilen du har valgt som CMYK arbeidsfargerom i Color Settings. Ingen verdier endres, men visningen av farger skjer da etter profilen som tildeles. Disse valgene gjelder for alle A dobes programmer og er akkuratt like viktige i Indesign som i Photoshop!

8 //Tildeling av kildeprofil Hvordan vite hvilken icc profil vi skal tildele som input profil ved en konvertering? Dette er vanskelig å vite dersom man ikke kan få informasjonen fra kilden. Det er allikevel et par ting som kan avsløre hvilken profil som er brukt ved å studere svartgenereringen til profilene: Dersom vi måler de mørkeste skyggene/ felter som var RGB i bildet kan vi studere TA C oppbygningen: Er det 350% og svart ender på 100% kan vi anta at det er Coated FOGRA 27 fra A dobe. Er det 350% og svart ender på 90% kan vi anta at det er EuroscaleCoatedV2. Er det 300% og svart ender på 90% kan vi anta at det er U.S Web coated SWOP V2. Er det 300% og svart ender på 94% kan vi anta at det er ISOCoated V2 300 ECi. (Tallene er basert på Relativ Colorimetric/Blackpoint Compensation som Render intent!) ISOCoated V2 300 ECi (300%) Coated FOGRA 27 A dobe (350%) U.S Web Coated SWOP (300%) Euroscale CoatedV2 (350%)

9 //PDF Eksportering Ink Manager Det er mange valg og mye å ta hensyn til ved PDF exportering. Ved å laste ned vår joboptions fil får du alle valgene ferdig innstilt slik vi anbefaler. Det er allikevel flere måter å jobbe på uten noen rene fasitsvar. Felles for dem alle er å huske å konvertere eventuelle spot farger til CMYK før eksportering (med mindre du skal trykke spot fargene). Dette gjøres enkelt i Output fanen og Ink Manager så lenge man har brukt standard CMYK verdier. Huk av for A ll spots to process. Dersom det skal trykkes med spot farger eller man vil at CMYK fargene skal ligne mest mulig på en Pantone farge er det viktig å gå inn i Swatches menyen og Ink manager for å huke av for Use Standard Lab Values for Spots. Gjør du det vil nemlig fargene for Pantone fargen vises så korrekt som skjermen din tillater og CMYK verdiene du får ut blir så nærme Pantone fargen som icc profilen tillater. Dersom dette valget ikke brukes vil kulørene vises etter noen CMYK verdier som ikke har så mye med kuløren til spotfargen å gjøre. Disse CMYK verdiene stammer fra tiden før vi hadde icc fargestyring. Include A ll RGB and Tagged source CMYK profiles: Med disse valgene beholdes all plassert RGB med sin kildeprofil for en senere konvertering til riktig CMYK profil hos oss. Finnes det ingen kildeprofil vil working space tildeles. A ll plassert CMYK forblir urørt. Convert to Destination (Preserve Numbers): Dette er valget dersom du jobber med RGB og vil konvertere til CMYK ved export. A ll plassert RGB blir konvertert til den CMYK profilen du velger under Destination. Render intent blir hentet fra Color Settings. 18 A ll plassert CMYK forblir urørt. 19 PDF/X-4:2008: PDF/X er et undersett av PDF. En vanlig PDF fil kan inneholde en masse informasjon som ikke er relatert til trykk industrien. Eksempler på dette er aktive effekter som lyder, kommentarer, signaturer osv. I PDF/X er det satt noen regler for å unngå lite trykkervennlige PDF filer: Vil du bruke Standard Lab verdier for Pantone farger og konvertere dem til CMYK må dette gjøres manuelt ved å endre fargemodus til CMYK i Swatches paletten. Valget A ll Spot to Process fungerer nemlig ikke sammen Standard Lab verdier, desverre. Gjør du ikke dette manuelt vil Lab verdiene konverteres til riktig icc profil hos oss. PDF proofen du mottar som siste godkjenning vil så vise CMYK utgaven av Pantone fargen. Fonter må være innbakt RGB må være kalibrert Det må være spesifisert hvordan det skal trykkes (Output Intent) Mediabox (hele dokumentet), trimbox (netto format) og bleedbox (ved utfallende trykk) må være definert eventuelle kommentarer kan kun ligge utenfor bleedbox og samtidig innenfor mediabox Filen kan ikke passordbeskyttes

10 Fargerom srgb Lite fargerom som ofte gir litt skrikende farger. En standard skjerm kan gjengi srgb. Opprinnelig laget av FOGRA, HP og Microsoft til bruk på skjerm, printere og internett. De fleste kompaktkameraer bruker srgb. Dekker ca. 38% av CiELA B, men ikke hele ISOCoated v2 og er derfor ikke egnet som arbeidsfargerom mot ark-offset. ColorMatch RGB Ørlite større enn srgb og gir ofte nøytrale og helt ok farger. Hverken veldig slapt eller veldig bra. Colormatch bruker gamma 1.8. Ingen kameraer bruker dette fargerommet og det dekker ikke over hele ISOCoated v2. ISOCoated v2 (FOGRA 39) og ISOUncoated (FOGRA 29) Fargerom dersom man trykker etter ISO standard på papirtype 1, 2 og A dobergb 1998 Stort fargerom (større enn hele ISOCoated v2). Dette er derfor et godt utgangspunktet for trykk med CMYK farger. Iom at farge rommet er såpass mye større enn hva en trykkmaskin kan gjengi må man vite hva man gjør når man bevger seg inn i mindre fargerom. Opprinnelig laget for HD-TV. Kameraer som tilbyr RAW format kan tildeles dette fargerommet og det er nærmest blitt en standard hos fotografene. 6500Kelvin, Gamma 2.2. Dekker ca 50% av CieLab. 21 ProPhoto/WideRGB Her vises hvilke fargerom som dekker over hvilke. Dette illusterer hvorfor vi anbefaler A dobergb som arbeidsfargerom mot ISOCoated v2. Mini ordbok ICC: International Color Consortium CMS: Color Management System PCS: Profile Connection Space CMM: Color Management Method / Color Engine RGB: Red - Green - Blue CMYK: Cyan - Magenta - Yellow - BlacK CieLab: Commision Internationale d Eclaireage (CIE) og Lightness A og B (LA B) GCR: Gray Component Replacements (erstatter CMY gråtone med svart) UCR: Under Color Remove (svart erstatter CMY i skygger). UCA : Under Color A ddition (skygger bygges opp av fire farger) TA C: Total A rea Coverage (Maks total fargemengde) ECI: European Color Initiative FOGRA : Tysk Grafisk forsknings foretak UGRA : Sveisisk kompetansesenter for trykkteknologi Ekstremt store fargerom. Disse fargerommene er så store at primærfargene kun er teoretiske, det finnes ingen lyskilde som kan produsere disse fargene. Her må man være veldig varsom og vite nøyaktig hva man gjør. Det finnes nå papirer til fargeskrivere som kan gjengi mer enn hele A dobergb. Da vil ProPhoto/WideRGB komme til nytte. Vi anbefaler ikke dette som arbeidsfargerom mot CMYK. Kameraer som tilbyr RAW format kan tildeles dette fargerommet. Forhold deg til standariserte profiler og ha alltid en god dialog med trykkeriet.

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

Hexachrome Color Management

Hexachrome Color Management Hexachrome Color Management kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrometrykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring. 23. mai 2002 Forfattere: Torleiv Tangen Robin Kvikshaug

Detaljer

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning TRITA-NA-E03164 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute

Detaljer

LIGHTROOM 5. En innføring. Adobe Photoshop. Av profesjonell fotograf og sertifisert Adobe-ekspert Lars Åke Andersen

LIGHTROOM 5. En innføring. Adobe Photoshop. Av profesjonell fotograf og sertifisert Adobe-ekspert Lars Åke Andersen Adobe Photoshop Lightroom er det ideelle program for fotografer for å ha oversikt over bildene, behandle dem, printe og mye mer. Kom raskt i gang med Lightroom med denne guiden på norsk. Alle modulene

Detaljer

Utskriftsveiledning for digitale bilder

Utskriftsveiledning for digitale bilder Utskriftsveiledning for digitale bilder NPD3326-00 Opphavsrett og varemerker Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, lagres i et gjenopprettelsessystem eller overføres i noen form eller midler,

Detaljer

Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap...

Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap... Photopolymertrykk... 2 Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3 Rastreringsmetoder under Bitmap... 4 Frekvens... 5 Vinkel på rasternettet og form på punktene...

Detaljer

Svaner Tid og sted: Feltmetode:

Svaner Tid og sted: Feltmetode: Innhold Forord... 7 m forfatterne... 9 1. Fugl vs. fotograf... 10 2. Det grunnleggende... 18 3. Utstyr... 30 4. Eksponering... 48 5. Skarpe bilder... 64 6. Bildekomposisjon... 78 7. Kom innpå fuglene...

Detaljer

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Innhold Fargeinnstillinger Mine innstillinger Kalibrere skjermen med Adobe Gamma Kalibrering trinn for trinn Fargeinnstillinger Farge

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS MERETE JÅSUND, IGM AS WORKSPACE: WEB Illustrator har et eget workspace, spesiallaget med de panelene du oftest trenger når du jobber mot web. Velg Web, fra rullemenyen til høyre i Kontrollpanelet. OPPRETTE

Detaljer

Bruk av grafiske program i PR arbeid

Bruk av grafiske program i PR arbeid Bruk av grafiske program i PR arbeid Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Fargestyring & trykkekvalitet

Fargestyring & trykkekvalitet John Erik Johnsen ADCom Data AS john@mindware.biz 971 66 072 Pål Anders Thunæs MARKÉR AS foto@mab.no 901 71 385 6 ledd som må spille sammen Virkeligheten Avis trykkes på dårlig papir (42,5 / 45 gr pr kvm)

Detaljer

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014 Bildebehandling KONSULENTEN Reidar Nygård 1 Camera RAW Eksempel på behandling av bilder i Adobe Camera RAW for Creative Suite. Forhåndsvisning av RAW-bilder i Adobe Bridge.

Detaljer

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06.

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06. Brukerveiledning NOBB Mediabank - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer Sist oppdatert 09.06.08 INNHOLD ORD OG BEGREPER 5 FØRSTEGANGSINNLEGGELSE 9 SYMBOLER MED TILHØRENDE

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012

Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Side 1 A-formatene Standardisert papirformatserie der sidene forholder seg som 1 til roten av 2. A5 = 148 mm X 210 mm, A4 = 210 mm X 297 mm, A3 = 297 mm X 420

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

k u r s Grafisk arbeid

k u r s Grafisk arbeid kurs Grafisk arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE GRAFISK ARBEID 6 PERSEPSJON OG OPPMERKSOMHET 6 A1 6 ENSIDIG OG TOSIDIG ARGUMENTASJON 6 PYRAMIDE-, KLIMAKS- OG ANTIKLIMAKSOPPBYGGING 7 RASJONELL, EMOSJONELL OG MORALSK

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer