Prosess-standard offset (PSO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosess-standard offset (PSO)"

Transkript

1 Sven Erik Skarsbø Prosess-standard offset (PSO) Foredrag ved Trykkernes Landssammenslutnings konferanse i Lillestrøm 4. og 5. mai 2011

2 Disposisjon Hva er annerledes nå enn før? Hva kan vi glemme? Hva må trykkeriet ha for å bli PSO-sertifisert? Prosessen fram til sertifisering (og resertifisering) og sertifiseringsrevisjonen hos EKH Sven Erik Skarsbø 2

3 Hva var annerledes før? Plateproduksjonen var filmbasert og repro ble tidligere distribuert som film. Prøvetrykkmetodene var analoge (dvs. film-basert). Vi manglet gode (og automatiserte) målemetoder. Standardene var ikke tilstrekkelig utviklet. Sven Erik Skarsbø 3

4 Montasje og kopi. Sven Erik Skarsbø 4

5 Filmbasert, fotomekanisk «prøvetrykk» (Fuji Color Art) Sven Erik Skarsbø 5

6 Håndholdt densitometer (Techkon R410 SB) Sven Erik Skarsbø 6

7 Håndholdt spektrofotometer (Gretag SpectroEye) Sven Erik Skarsbø 7

8 Online spektrofotometri / densitometri Sven Erik Skarsbø 8

9 100 % 80 % Optimal fargeføring er den fargeføringen som gir størst relativ trykk-kontrast mellom heldekk og en rasterflate på 80% Sven Erik Skarsbø 9

10 100 % 80 % Optimal fargeføring ut fra absolutt trykk-kontrast K abs = D h D r Sven Erik Skarsbø 10

11 K rel = D h D r D h 100 % 80 % Optimal fargeføring ut fra relativ trykk-kontrast Sven Erik Skarsbø 11

12 Identifikasjon av optimal fargeføring ut fra teorien om maksimal trykk-kontrast. Sven Erik Skarsbø 12

13 Sven Erik Skarsbø 13

14 Hva er PSO? «Prosess-standard offset», forkortet PSO, er ikke noen ny internasjonal standard, men elementer fra en rekke ISO-standarder, satt sammen til en konsentrert, men tilstrekkelig «pakke», som gjør at trykkerier på en hensiktsmessig måte kan oppfylle kravene i ISO og trykke standardisert offset. Derfor betegnelsen «Prosess-standard offset» Sven Erik Skarsbø 14

15 Hvem sertifiserer? Sertifiseringsorgan er Swiss Center of Competence for Media and Printing Technology (Ugra) i samarbeid med Fargelaboratoriet, Høgskolen i Gjøvik (HiG), som får lisens fra Ugra til å revidere og sertifisere grafiske bedrifter i Norge ut fra prinsipper og retningslinjer fastlagt av Ugra. Sven Erik Skarsbø 15

16 Sven Erik Skarsbø 16

17 Denne kontrollstripa med 72 felt skal gjengis likt på monitor, på prøvetrykk og på trykk, og fargenes måleverdier skal være i henhold til ISO /7 Sven Erik Skarsbø 17

18 Ved å måle MediaWedge V3.0 med et spektrofotometer og overføre måledataene til en pc, får en vite hvorvidt standardens krav blir overholdt eller ikke. Sven Erik Skarsbø 18

19 Sven Erik Skarsbø 19

20 Sven Erik Skarsbø 20

21 Sven Erik Skarsbø 21

22 Sven Erik Skarsbø 22

23 Heidelberg Prinect Axis Control Sven Erik Skarsbø 23

24 KBA Genius 52 (Aniloxfargeverk) Sven Erik Skarsbø 24

25 Heidelberg SM 52-4 with Anicolor inking (Aniloxfargeverk) Sven Erik Skarsbø 25

26 Sven Erik Skarsbø 26

27 Sven Erik Skarsbø 27

28 Swiss4color Visual Print Reference (testformer / referansetrykk) Sven Erik Skarsbø 28

29 Standardisert betraktningslys i henhold til ISO 3664 Sven Erik Skarsbø 29

30 Hvilke standarder? Foruten ISO offsettrykk, som er selve kjernen i «pakken», består PSO av elementer fra følgende ISO-standarder: ISO Trykkfarger ISO Spektrale fargemålinger ISO Densitometri og fargemetriske målinger ISO 3664 Standardisert betraktningslys ISO Densitometer ISO 5-4 Optisk tetthet ISO Monitorer ISO Skanner-testkart ISO Testkart for skrivere og trykkpresser ISO Analog trykkplateeksponering ISO Digitale proofs Sven Erik Skarsbø 30

31 Oppstart 12. oktober 2007 I et møte mellom EKH (Tomas Amsrud og bedriftsledelsen) og Sven Erik Skarsbø ble en enig om å implementere ISO og aller helst å lage et system som var sertifiserbart etter PSO. Kvalitetsansvarlig Tomas Amsrud ble utnevnt til prosjektleder med alle nødvendige fullmakter, og Sven Erik Skarsbø ble hyret inn som veileder. Arbeidet startet med en enkel situasjonsanalyse. Sven Erik Skarsbø 31

32 Utgangspunktet En enkel situasjonsanalyse fortalte oss at utgangspunktet ikke var så helt ille. Color management var implementert og de fleste medarbeiderne hadde en viss innsikt i hva det dreide seg om. EKH hadde også en liten kvalitetshåndbok hvor det stod mye riktig. Men likevel ble ikke alltid resultatet som ønsket. Årsaken var i første rekke manglende konsistens. Hver enkelt medarbeider i produksjonen og i salget hadde private oppfatninger av hvordan systemet fungerte og hvordan ting skulle løses. Og summen av differanser i disse private oppfatningene gjorde at det oppstod for store variasjoner i produksjonen. Den var bare delvis i henhold til standard. Sven Erik Skarsbø 32

33 Hvorfor PSO-sertifisering hos EKH? ISO er i dag en forutsetning for illustrasjonsoffset i hele Europa. Dette er et udiskutabelt faktum. Men er det nødvendig å være sertifisert? Tvingende nødvendig er det bare dersom kundene forlanger det. Og det gjør stadig flere trykksakkunder ihvertfall på kontinentet, hvor de fleste trykkerier av betydning er sertifisert. Sven Erik Skarsbø 33

34 29. november 2007 var Peter Nussbaum fra HiG hos EKH og holdt orienteringsmøte for bedriftsledelse, prosjektleder og veileder. Det ble gjort avtale om at EKH skulle gjennomføre et pilotprosjekt med sikte på sertifisering etter PSO, system Ugra, med HiG som sertifiseringsorgan. Sven Erik Skarsbø 34

35 Arbeidet med dokumentasjonen tok utgangspunkt i de ni hovedpunktene i Ugras veiledning 1. Organisasjon og dokumenter 2. Mottak av elektronisk materiell 3. Egenfremstilling av elektronisk materiell 4. Monitorer / softproofing 5. Hardproofing (fremstilling av simulerte trykk) 6. Fremstilling av trykkplater 7. Trykk 8. Normlys for visuell vurdering av trykk og fargeprøver 9. Fargeparametere for proofs og trykk slik de er fastlagt i ISO /7. Sven Erik Skarsbø 35

36 36

37 Prosess-standard offset 37

38 Internseminar Torsdag 27. mars holdt Tomas Amsrud og Sven Erik Skarsbø et internseminar for alle med funksjoner i PSO. Gjennom arbeidet med prosedyrer og implementering av PSO ble kompetansen hos alle med spesielt ansvar spisset mot den funksjonen de har i organisasjonen. Sven Erik Skarsbø 38

39 Hver medarbeider har et fåtall prosedyrer å forholde seg til og noen sjekk-lister. Disse er slått opp på relevante steder. Sven Erik Skarsbø 39

40 Dokumentasjonen ble levert til Fargelaboratoriet ved HiG 9. april 2008 Revisjonen (auditen) ble berammet til onsdag 23. april. Sven Erik Skarsbø 40

41 Ugra hadde utarbeidet et detaljert program for auditen som skulle vare fra kl til 1700 Sven Erik Skarsbø 41

42 Sertifiseringen ble startet med informasjonsmøte kl Deretter ble det delt ut oppgaver for framstilling av proofs, plateframstilling, bildebehandling og RIP-kontroller. Sven Erik Skarsbø 42

43 Deretter startet intervjuing av 12 utvalgte personer. Først prosjektleder om pkt 1, dokumentasjon og organisasjon. Sven Erik Skarsbø 43

44 Daglig leder trakk seg tilbake til sitt kontor. 44

45 Salgsavdelingen intervjues om punkt 2, mottak av elektronisk materiell, og Joachim om verifisering av mottatt elektronisk materiell Sven Erik Skarsbø 45

46 Irene intervjues om punkt 3, egenframstilling av elektronisk materiell. Sven Erik Skarsbø 46

47 Tomas intervjues om punkt 4, monitorer softproofing. Sven Erik Skarsbø 47

48 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 4, monitorer softproofing. Sven Erik Skarsbø 48

49 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 4, monitorer softproofing. Sven Erik Skarsbø 49

50 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Åge intervjues om punkt 5, hardproofing. I alt 9 proofs med Ugra/Fogra Media Wedge måtte produseres og verifiseres. Sven Erik Skarsbø 50

51 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Verifisering Ved å måle Media Wedge med spektro - fotometer og sette verdiene inn i et regneark eller et dataprogram, får en vite om verdiene er iflg. standard. Sven Erik Skarsbø 51

52 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 5, visuell vurdering av proofs mot referansetrykk under normlys iflg. ISO Sven Erik Skarsbø 52

53 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 5, visuell vurdering av proofs mot referansetrykk under normlys iflg. ISO Sven Erik Skarsbø 53

54 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 5, framstilling av trykkplater. Sven Erik Skarsbø 54

55 55

56 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punktøkingskurver definert i ISO Sven Erik Skarsbø 56

57 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk ISO_Uncoated ISO_Coated_v2_300 Sven Erik Skarsbø 57

58 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punktøking (i 50 %) og rasterfrekvenser hos EKH Papirtype 1 og 2 Papirtype 4 (og 5) * Svart inntil 3 % høyere. 14 %* ± 4% (70 lpcm**) 20 %* ± 4% (60 lpcm**) ** 60 lpcm and higher for commercial/speciality printing. Sven Erik Skarsbø 58

59 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Rastervinkler Rastervinkler definert i ISO for kjedepunkt. Sven Erik Skarsbø 59

60 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Elisabeth viser kontroll av rastertoneverdier på platen ved hjelp av CCDot punktmåler. Sven Erik Skarsbø 60

61 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Elisabeth måler konduktivitet Sven Erik Skarsbø 61

62 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Praksis vurderes i forhold til prosedyrer. Sven Erik Skarsbø 62

63 Papirtyper Prosess-standard offset Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 7, trykk Sven Erik Skarsbø 63

64 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Fra Lab til densitet Sven Erik Skarsbø 64

65 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Klar til start Sven Erik Skarsbø 65

66 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 66

67 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 67

68 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 68

69 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Trykk vurderes mot referanseark under normlys ISO 3664, P1 kritisk vurdering Sven Erik Skarsbø 69

70 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Trykk vurderes mot proof Sven Erik Skarsbø 70

71 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 8, kontroll av normlys mot krav i ISO 3664 Sven Erik Skarsbø 71

72 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 72

73 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Kl debriefing Sven Erik Skarsbø 73

74 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Punkt 9, kontroll av fargeparametere for proofs og trykk slik de er fastlagt i ISO /7 foregikk seinere i fargelaboratoriene på Gjøvik og St. Gallen. Sven Erik Skarsbø 74

75 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 75

76 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 76

77 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 77

78 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 78

79 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 79

80 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Sven Erik Skarsbø 80

81 Prosessen fram til sertifisering hos EKH Trykk Takk for oppmerksomheten! Sven Erik Skarsbø 81

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer