HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT"

Transkript

1 MILJØRAPPORT 2014 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om miljøarbeidet i sykehuset. Helse Bergen fikk godkjent sitt miljøstyringssystem i henhold til ISO standarden i september Miljøsertifiseringen gjelder for 3 år og omfatter årlig periodisk revisjon. Miljøstyringssystemet skal bidra til kontinuerlig miljøforbedring

2 2 INNHOLD Hilsen fra ledelsens representant... 3 Organisering av miljøarbeidet... 4 sammenstilling av miljøprestasjonen... 4 Miljømålene og resultat Miljømål: Ha miljøbevisste medarbeidere Miljømål: Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann Miljømål: Redusere miljøpåvirkningen fra produkter Miljømål: Redusere ressursforbruket Systematisk miljøarbeid Våre samarbeidspartnere... 13

3 3 HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT Vi har vært miljøsertifisert siden oktober 2013 og arbeider stadig med å forbedre miljøstyringssystemet slik at vi kan få miljøforbedringer. Sykehuset ivaretar viktige samfunnsoppgaver knyttet til behandling, forskning, opplæring og utdanning. Måten vi driver disse aktivitetene på skal i så liten grad som mulig påføre omgivelsene negative miljøeffekter. Dette krever at vi stadig må forbedre våre miljøprestasjoner gjennom å sette miljømål og legge til rette for kontinuerlig forbedring. Anskaffelser er en stor bidragsyter til klimagassutslipp. Reduksjon av utslipp knyttet til anskaffelser er derfor et satsningsområde framover. Vi er en stor aktør innenfor offentlige anskaffelser og valg vi gjør vil ha betydning for miljøet. Miljøstyringssystemet skal øke miljøbevisstheten i det daglige arbeidet gjennom gode rutiner og arbeidsmetoder. Det er derfor svært gledelig at våre eksterne revisorer trekker fram våre medarbeideres miljøengasjement som et særlig positivt funn. Revisorene mener det er stor bevissthet på egen miljøpåvirkning i organisasjonen. De trekker også fram miljøforbedringer knyttet til økt bruk av Lync, fokus på soneinnkalling og ikke minst at alle enhetene bidrar gjennom å sette egne miljømål og tiltak i sine HMS-planer. Takk til alle som bidrar i miljøarbeidet hver dag! Trond Søreide, Personal- og organisasjonsdirektør Ledelsens representant i miljøstyringssystemet

4 4 ORGANISERING AV MILJØARBEIDET Linjeledelsen er ansvarlig for bruk av miljøstyringssystemet og sikre at det blir fulgt opp i hele organisasjonen. Administrerende direktør Overordnede ansvaret for alt miljøarbeid i Helse Bergen Ledelsens representant Nivå- 2 ledere Miljørådgiver ved HMS senteret Miljøkoordinator Ansvarlig for å rapportere status i miljøarbeidet til øverste ledelse. Legge til rette for at: - Foretaket oppfyller sin miljøpolitikk, miljømål og handlingsplan - Implementere ytre miljø i ansvarsområdets HMS-planer Drifte miljøstyringssystemet og gjennomføre miljøprosjekter og interne revisjoner Være ressursperson i miljøspørsmål, samt bidra til å sette miljømål og tiltak inn i HMS-planene SAMMENSTILLING AV MILJØPRESTASJONEN Mål Indikator Vurdering Ha miljøbevisste medarbeidere Antall medarbeidere bestått e- læringskurset ytre miljø Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann Redusere miljøpåvirkningen fra produkter Andel restavfall (%) av total avfallsmengde Antall flyreiser Gjenvinningsfraksjoner Kg plast (mykplast, hardplast, isopor), Kg papir (aviser, tidsskrifter, papir, papp), Kg glass og metall Utslipp CO 2 - ekvivalenter (tonn) Samkjørte pasientreiser (km spart) Ant. anbud med miljøkrav av totale anbud Redusere ressursforbruket kwh/ m 2 Vannforbruk (m 3 ) Tabellen viser de 4 overordnede miljømål med tilhørende miljøindikatorer som gir et bilde av miljøprestasjonen til sykehuset Utviklingen vurderes som positiv Utviklingen vurderes som positiv, men bidrar ikke tilstrekkelig. Trenden er ikke entydig. Utviklingen vurderes som negativ

5 5 MILJØMÅLENE OG RESULTAT Helse Bergen har fire overordnede miljømål. Til hvert mål er det tilhørende indikatorer som viser utviklingen over tid. 1. Miljømål: Ha miljøbevisste medarbeidere Miljøindikator: Medarbeidere bestått e-læringskurset Ytre miljø Ved å ha miljøbevisste medarbeidere oppnår vi økt miljøgevinst ved at alle gjennom sin kunnskap på sitt arbeidsfelt kan fremme endringer som gir miljøgevinst. E læringskurs ytre miljø Antall medarbeidere bestått e- læringskurset ytre miljø Totalt antall inkl Antall medarbeidere 1547 I løpet av 2013 Antall medarbeidere 541 I løpet av 2014 Antall medarbeidere 643 Tabellen viser hvor mange som har bestått ytre miljø- kurset hvert år. Ytre miljø inngår også i HMS-kurs for ledere og verneombud, og det arrangeres miljøseminar for miljøkoordinatorene på våren og høsten.

6 ant. t/r billetter Kg CO Miljømål: Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann Sykehusdriften har en miljøpåvirkning gjennom utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann. Det er derfor viktig å arbeide for å minimere utslippene fra for eksempel reisevirksomhet, energiforbruk og avfall. 2.1 Delmål: 5 % nedgang i flyreiser fra 2012 tall innen 2014 Miljøindikator: Antall flyreiser I juni 2013 vedtok ledelsen at innen 2014 skal tallet på flyreiser reduseres med 5 % fra 2012-nivå. I 2012 var det 4381 tur/retur flyreiser. For å nå målet måtte vi ha en reduksjon på 220 flyreiser innen utgangen av Målet er ikke nådd og det har vært en jevn stigning av antall flyreiser i disse årene. En forklaring er økt aktivitet innen regionalt- og nasjonalt arbeid i sykehuset. Målet om 5 % nedgang er ikke nådd Flyreiser og CO2- utslipp halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2012 Antall tur/retur billetter 2.halvår halvår halvår 2013 Forbruk kg CO2 1. halvår 2. halvår Grafen viser at antall tur/retur billetter øker sammen med økt CO 2 -utslipp. Noe av variasjonen i CO 2 -utslippene kan skyldes en variasjon i lengden på flyreisene. Det er en økning i antall tur/retur billetter fra år til år. Kilde: ViaEgencia

7 7 Samkjøring av pasientreiser Miljøindikator: Samkjørte pasientreiser (sparte km) Helse Bergen skal sikre at pasienter med behov for tilpasset transport kommer til og fra behandling. Det er helsepersonell som vurderer transportbehovet og avdeling for pasientreiser som velger transportmiddel. Daglig er det reisende i foretakets ansvarsområde (taxi/helsebuss) og i snitt 120 reiseoppgjør med offentlig transport og egen bil. Samkjørte pasientreiser Sparte CO 2 - utslipp km 216,82 CO 2 -e (tonn) km 227,13 CO 2 -e (tonn) Kilde: Avdeling for pasientreiser Avfall Miljøindikator: Andel restavfall (%) av total avfallsmengde Gjenvinningsfraksjoner Kg plast, Kg papir, Kg glass og kg metall I dag gjenvinnes mye av avfallet og storparten av avfallet går til energigjenvinning. I 2014 genererte Helse Bergen kg avfall. Riktig håndtering av farlig avfall er viktig for å unngå at miljøgifter havner i naturen. Vi har en egen prosedyre for farlig avfall. Det er en naturlig forbindelse mellom anskaffelser og avfall. Alt vi kjøper blir til avfall. Derfor setter Seksjon for innkjøp miljøkrav ved anskaffelser og vurderer eventuelle farlige stoffer i produkter for å minimere avfallsproblemene. Andel restavfall (%) i forhold til total avfallsmengde ,6 % 69,6 % 62,5 % 68,5 % 66,3 % 58,8 % 64,5 % 58,4 % 56,8 % Kilde: Hospitaldrift Transport Avfall (kg) i Helse Bergen Glass og metall EE-avfall Plast Papir restavfall andre fraksjoner Grafen viser en relativ jevn avfallsmengde for de ulike fraksjonene gjennom flere år.

8 Gjenvinningsfraksjoner (Kg) i Helse Bergen Glass og metall EE-avfall Plast Papir Grafen viser fordelingen på de ulike gjenvinningsfraksjonene Kilde: Hospitaldrift Transport 2.2 Delmålet er nådd: 5 % av totalkostnadene på mat skal være økologisk innen 2014 I ledelsens gjennomgang i juni 2012 ble det vedtatt utredelse om bruk av 5 % økologisk mat. Året etter kom Hospitaldrift matforsyning (4K) med sine anbefalinger og høsten 2013 var det innført økologiske meieriprodukter som utgjør rundt 5 % av det totale matvareinnkjøpet. Produktene som kjøpes inn økologisk er lettmelk, kulturmelk, rømme og egg. Økt bruk av økologiske produkter gir miljøgevinst ved at man; minsker påvirkningen på klima, minsker giftspredning i naturen, minsker overgjødsling i sjø, hav og vassdrag, og bevarer biologisk mangfold 3. Miljømål: Redusere miljøpåvirkningen fra produkter Seksjon for innkjøp setter miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. Dette bidrar til mindre miljøbelastning innen: ressursbruk, energibruk, avfall og bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Tabellen viser at de stilles miljøkrav i mange anbud men at vi fortsatt må øke andelen. Miljøindikator: Antall anbud med miljøkrav av totale anbud Miljøindikator: Antall anbud med miljøkrav av totale anbud anbud med miljøkrav av 44 anbud anbud med miljøkrav av 36 anbud anbud med miljøkrav av 33 anbud anbud med miljøkrav av 52 anbud Miljøkrav: Skal-krav eller som tildelingskriterier i evalueringen. Kilde: Seksjon for innkjøp

9 9 Vinyl-hansker PVC og ftalater i produkter er et eksempel på bruk av varer som inneholder stoffer som er klassifisert som helse- og miljøskadelige. Den vanligste ftalaten DEHP er klassifisert som reproduksjonsskadelig, siden den kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Det er vanlig å finne PVC og ftalater i sonder, slanger, kateter, infusjonsposer og hansker. Helse Bergen arbeider for å minimere bruken av helse- og miljøskadelige stoffer i produkter Vinyl-hansker (stk.) Grafen viser en jevnlig nedgang av bruken på vinyl-hansker fra Kilde: Hospitaldrift Sentralforsyningen Miljøvennlige nybygg Prosjektkontoret utarbeider i dag miljøplaner for alle nye byggeprosjekter og den inneholder blant annet miljømål innen energiforbruk, avfallsmengder og materialvalg. Når miljøhensyn bringes inn i prosjektet fra starten av øker sjansen for en god miljøprestasjon. Sengebygg sør Miljøplanen for Sengebygg sør er ambisiøs og det er allerede før byggestart oppnådd mye ved å ha god miljødokumentasjon gjennom byggprosjektet. Dette har gitt muligheten til å gjøre gode miljøvalg. Sengebygg sør har som mål å bli passivhus, det totale klimagassutslippet gjennom byggets levetid skal reduseres med 30 % i forhold til dagens praksis og bruk av helse- og miljøskadelige stoffer skal være så lavt som mulig.

10 10 Etikk Alle helseforetak i Norge er nå medlem av Initiativ for etisk handel. Det betyr at helseforetakene skal være pådrivere for etisk handel og stille krav til en etisk leverandørkjede. I hovedsak er etisk handel frivillig arbeid som foretakene gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Alle de regionale helseforetakene samarbeider om etisk handel i et samlet prosjekt, ledet av Helse SørØst RHF. 4. Miljømål: Redusere ressursforbruket Døgndrift og bruk av høgteknologisk utstyr krever mye energi, det er derfor svært viktig at vi stadig har fokus på reduksjon av energiforbruket. Energiforbruket er en stor bidragsyter til utslipp av klimagassen CO 2. Helse Bergen arbeider kontinuerlig med å utvikle styringssystemer som kan kontrollere og styre ventilasjon, varme, kjøling og belysning i rundt 40 bygninger. Vestlandet har god tilgang på vann, og vi ser på vannforbruket som lite ressurskrevende. Vannet skal imidlertid transporteres til sykehuset, renses og varmtvannet skal varmes opp. Miljøindikatorer: Vannforbruk (m 3 ) kwh/ m 2 Det er forventet at Sengebygg sør er klar til bruk første halvår Kilde: Prosjektkontoret Miljøindikator: Vannforbruket (m 3 ) År Vannforbruket (kubikkmeter) Tabellen: Viser vannforbruket for Haukelandsområdet og noen ytre enheter. Kilde: Teknisk avdeling.

11 Antall kwh per kvm Grafen viser kwh/m 2 (her er det også tatt hensyn til utetemperatur, gradtallskorrigert). Kilde: Teknisk avdeling. SYSTEMATISK MILJØARBEID Internrevisjoner Det er gjennomført 12 interne HMS-revisjoner i Ytre miljø er en del av disse revisjonene. Funnene viser at vi fortsatt kan bli bedre til å bruke HMS-planene aktivt for å sikre måloppnåelse og kontinuerlig forbedring på HMS-området. Vi er blitt flinkere til å melde uønskede hendelser, men må bli bedre på saksbehandlingen og følge opp funn fra ekstern og intern revisjon. Internrevisjonene har avdekket flest funn knyttet til: - HMS-opplæring - Mangler ved HMS-planer/miljøplaner - Mangler ved saksbehandling av uønskede hendelser og oppfølging av interne og eksterne revisjonsfunn - Manglende oppdatering/risikovurdering av stoffkartotek HMS-årsrapport Nivå 2 enhetene rapporterer årlig sin HMS-aktivitet. Alle 28 nivå 2- enheter har levert HMS-årsrapport for Ikke alle nivå 2 og nivå 3- enheter har besvart alle spørsmålene, dette fører til at det i noen tilfeller kan være vanskelig å sammenligne med svarresultater fra tidligere år. Allikevel kan vi si at det utføres i stor og økende grad systematisk HMS-arbeid i alle nivå 2-enheter i tråd med Helse Bergens overordnede system. Miljømål og tiltak er lagt inn i HMS-handlingsplanen 2012: : : 235

12 12 For 2014 har enhetene rapportert på 2 nye kategorier; Ergonomi og forflytning samt Kjemikalier. I begge kategorier stilles spørsmålene på nivå 3. Håndtering og bruk av kjemikalier er viktig i både HMS - og miljøarbeidet. Ja nei Er alle kjemikalier registrert med oppdatert sikkerhetsdatablad i elektronisk stoffkartotek? Er alle kjemikalier risikovurdert i elektronisk stoffkartotek? Helse og miljø God helse er avhengig av et godt miljø, og derfor arbeider sykehuset også med miljøspørsmål. Helse Bergen vil arbeide videre for å redusere miljøpåvirkningen, spesielt innenfor utslipp av klimagasser og bruk av helse- og miljøskadelige stoffer. Offentlig sektor skal forvalte ressurser som vann, jord og luft, og passe på at fremtidens generasjoner får samme glede av naturressursene som vi har i dag. Miljøpolitikken viser at Helse Bergen har ambisjoner om gode miljøresultater og ønsker å være bidragsyter til å løse miljøproblemene som vi står overfor. Miljøpolitikken Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning. Dette vil vi oppnå ved å: arbeide aktivt innenfor de betydelige miljøaspektene: avfall, bygg, energi, innkjøp og utslipp til luft, vann og jord sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver på en miljøansvarlig måte sette strengere miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig ta i bruk tekniske og organisatoriske løsninger som er positive for det ytre miljø planlegge byggeprosjekter og ombygginger for å oppnå gode miljøløsninger Vedtatt i foretaksledelsen 17. juni 2014

13 13 VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Grønt sjukehus- Det nasjonale klima- og miljøprosjektet I 2011 gav Helse- og omsorgsdepartementet et oppdrag til alle helseforetak om etablering av miljøledelse og påfølgende miljøsertifisering etter ISO standarden i løpet av Etablering av miljøstyringssystem skal sikre god praksis for en «føre var-politikk» og en kontinuerlig forbedring av helseforetakenes miljøprestasjon. Oppdraget ble organisert som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Vest RHF. Med en slik organisering gjøres miljøinnsatsen i fellesskap. Dette gir muligheter til erfaringsutveksling og kompetansedeling på tvers av helseforetakene. Delprosjekter I regi av Miljø- og klimaprosjektet er det også iverksatt flere delprosjekter for å bidra til å øke kunnskapen om hvordan spesialisthelsetjenesten kan redusere sitt samlede «miljøfotavtrykk». Det er blant annet delprosjekter på temaene innkjøp, økologisk mat, legemidler, nybygg og renovering. Klimapartnere Hordaland Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter som ønsker å redusere sine klimagassutslipp og fremme grønn verdiskaping. 13 større virksomheter er med fra start og Helse Bergen er en av dem. Klimapartnere i Hordaland skal: Formidle klimakunnskap Utvikle og fremme grønne forretningsideer Skape møteplasser for klimadebatt Samhandle lokalt, nasjonalt og internasjonalt Partnere forplikter seg til: Utarbeiding av klimafotavtrykk Gjennomføring av miljøsertifisering Planer for reduksjon av klimagassutslipp Deltagelse fra toppledelse 4. Juni 2014 var det offisiell lansering av Klimapartnere Hordaland -Norges største offentlig-private nettverk for systematisk klimaarbeid

14 14 Urtehagen på Haukeland Klima=Helse er et prosjekt i regi av Norsk Medisinstudentforening (Nmf) som våren 2013 startet opp Urtehagen på sykehusterrassen i Sentralblokka. Visjonen for Urtehagen er at den skal inspirere individer til en mer miljøvennlig livsstil samt at sykehuset skal bli et forbilde innen klimaarbeid. Klima=Helse ønsker å inspirere til en klimavennlig livsstil og å skape en naturlig møteplass på sykehuset hvor vi kan ta et skritt ut av rollene som pasienter, helsepersonell og studenter for å forenes i en felles interesse. I Urtehagen på Haukeland dyrker studenter, ansatte og pasienter grønnsaker, urter og bær. Vi ønsker å gjøre Haukeland til et grønnere, mer miljøvennlig og innbydende sykehus for alle. I tillegg til denne miljørapporten for 2014 utarbeides det også et klimagassregnskap for Helse Bergen, klimagassregnskapet er presentert i en egen rapport. Klimagassregnskapet gir en oversikt over de store utslippskildene og bidrar til å identifisere konkrete forbedringstiltak. Klimaregnskapet er delt inn i tre nivåer: 1. Direkte utslipp ved bruk av fossilt brensel fra stasjonær bruk eller transportbehov 2. Indirekte utslipp knyttet til innkjøp av energi 3. Indirekte utslipp knyttet til varer og tjenester Du finner mer om miljøarbeidet på HMS-senteret sine intranettsider under ytre miljø. Har du spørsmål eller gode miljøtips kontakt HMS-senteret ved Kristin Blehr Patterson (mobil ) eller Oddrun Lunde Slettemark (mobil )

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT MILJØRAPPORT 2015 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om miljøarbeidet i sykehuset. Helse Bergen fikk godkjent sitt miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standarden

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT MILJØRAPPORT 2016 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om miljøarbeidet i sykehuset. Helse Bergen fikk godkjent sitt miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standarden

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014

Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 88/17

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 16.12.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Randi Skirbekk/Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 96/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 083-2014 MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN. STATUSRAPPORT 2011-2014 FRA DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Hvorfor et miljø- og klimaprosjekt? Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen,

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Referanse 2007/3108-45 15.10.2012 Dato Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12 Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen, sammen med bedre behandling og livsstilsendringer,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 098-2013 DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. RAPPORT FRA DELPROSJEKT "BYGG OG MILJØ"

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 098-2013 DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. RAPPORT FRA DELPROSJEKT BYGG OG MILJØ Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 098-2013 DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. RAPPORT FRA DELPROSJEKT "BYGG OG MILJØ" Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 54,00 Millioner kr.

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Bjørn Kjærstad Prosjektbeskrivelse Side 1 av 12 Sist oppdatert 18.07.2011 Dato for godkjenning av

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer