Tema: Kom i gang med Webfronter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Kom i gang med Webfronter"

Transkript

1 Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet: Oppdateringer av malen Universal Tema: Kom i gang med Webfronter... 1 Innledning... 2 Forord Eksempel på et ferdig nettsted opprettet med Webfronter Organisering av filer og mapper... 6 Mappestruktur Innholdsproduksjon Startsiden (Start Om oss) Eksempel på en Side med lenker til dokumenter Eksempel på en Side kombinert med en Liste Eksempel på en Side som inneholder bilder Eksempel på en Side som inneholder klikkbare bilder (lenker) Kjekt å kunne Oppsummering Opprettelse av selve nettstedet Basisinformasjon Utseende Topptekst Bunntekst Sidemeny Nyheter Flash-fane Tilfeldig visning av bilder Oversettelser Egentilpassede farger Filer Menyknappene Mal Publisering Administrators oppgaver Eksempel på nettsted med egenprodusert mal (Osloskolene) Eksempel på nettstedet Fronterhjelp ved Høgskolen i Lillehammer Versjonskontroll

2 Innledning Dette heftet tar for seg verktøyet Webfronter. Det gjennomgående eksempelet viser hvordan et nettsted kan settes opp ved å bruke Fronters nye mal, Universal. Videre vises det hvordan selve innholdet opprettes og organiseres. Eksempelet som vises bygger i svært stor grad på nettstedet til Torvmyrane skule i Florø ( De har velvilligst stilt sitt materiell til rådighet slik at vi har kunnet bygge et tilsvarende nettsted ved å hente ressurser derfra. Takk til skolen for denne rausheten! For den mer avanserte brukeren vil det være aktuelt å benytte tilpasning av en egen mal for et nettsted. Dette er ikke dekket i dette heftet. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvik mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronter 92. Lykke til. Trondheim, juli 2010 Steinar Hov/Ingun Vaglid/Jan-Helge Akersveen Forord Webfronter er et verktøy for å opprette et nettsted for en skole eller for å lage samt publisere hjemmesider for elever, ansatte, klasser osv. Målet med dette heftet er at hvem som helst skal bli i stand til å opprette og ajourholde et nettsted ved hjelp av Webfronter. Dette heftet er bygd opp i denne rekkefølgen: 1. Først vises et ferdig nettsted som i sin helhet er opprettet ved bruk av Fronters verktøyer samt den forhåndsdefinerte malen. 2. Deretter vises hvordan filer og mapper som sammen utgjør ressursene til nettstedet er organisert i Fronter. 3. Det neste vi ser på er hvordan ulike innholdsobjekter er laget med Fronters verktøyer. 4. Så kommer en den delen hvor selve nettstedet får sin form ved å velge mal, topptekst, innhold, menyer osv. 5. Den administrative delen kommer på slutten. Her ser vi på de innstillinger som må foretas for å stille verktøyet Webfronter til rådighet for brukerne. 6. Helt til slutt vises to eksempler: et nettsted hvor det er benyttet en egenprodusert mal (Osloskoler) samt et eksempel på et nettsted knyttet til Høgskolen i Lillehammer (ved bruk av malen Universal). Nettstedet til det gjennomgående eksempelet finner du på 2

3 Vær klar over at dette er et nettsted som er opprettet for å danne grunnlaget for denne dokumentasjonen. Det kan derfor forekomme endringer og lenker som tidvis ikke virker. Som tidligere nevnt baserer eksempelet seg på Torvmyrane skoles nettsted og det vil forekomme en blanding av ekte og konstruert innhold ta dette med i betraktningen! 1. Eksempel på et ferdig nettsted opprettet med Webfronter Før vi ser på de tekniske sidene av dette starter vi med et eksempel på et ferdig nettsted for den virtuelle skolen Elging skole. Det baserer seg på Fronters standardmal: Forside: Om oss: 3

4 Skolen: Barnehagen: 4

5 SFO: Elevsider: 5

6 2. Organisering av filer og mapper Et nettsted er vanligvis bygd opp med en åpningsside samt klikkbare knapper og lenker. Når vi bruker Webfronter sammen med malen Universal kan vi komponere hjemmesiden vår ved å velge følgende elementer førsteside fargekombinasjoner topp-, bunn og- flashbanner nyhetsmating både fra Fronter samt eksterne kilder (RSS) inntil 7 horisontale menypunkter med undermenyer egen meny på forsiden logg-inn boks til Fronter egne bilder på forsiden og i menyene Prinsippet er å opprette en mappestruktur hvor alle relevante ressurser er samlet. Generelt vil følgende Fronterverktøy være aktuelle: Side Artikkel Liste Nyheter/infofronter I tillegg kommer selvsagt dokumenter (pdf, doc osv) som det ofte lenkes til via verktøyene ovenfor. Legg merke til at følgende ikke kan benyttes i Webfronter: meldinger kalender fronterdokument forum avstemning læringsstier dynamiske dagens elementer Nedenfor skal vi se et eksempel på hvordan et nettsted for en skole kan bygges opp på denne måten. Først har vi opprettet et eget rom som skal inneholde de relevante ressursene. I Arkiv-verktøyet organiseres ressursene slik det er angitt nedenfor. 6

7 Mappestruktur Øverst på nettstedet kan vi ha en rad med inntil 8 knapper. Den første knappen vil alltid være Hjem(tilbake til førstesiden), mens de andre kan du velge tittel og innhold bak: Vi oppretter først alle hovedmappene som hver utgjør en hovedmeny i form av disse knappene: I dette tilfellet har vi 4 mapper som representerer hver sin knapp i topprammen, samt en mappe som representerer menyen i høyre marg. Det betyr at det vil være 3 ubrukte knapper igjen (de blir inaktive). Innholdet i hver av disse hovedmappene er først en rekke undermapper. Disse undermappene vil vises som menyvalg i høyre eller venstre marg: 7

8 Mappestrukturen under hovedmappen Om oss vil utgjøre menyvalgene som vist ovenfor: Fra innholdet i disse undermappene velger vi det som skal vises i hovedrammen når du foretar et valg i menyen: 8

9 I tilfellet ovenfor vises Tema og ritual. Tekst og bilder er montert sammen ved bruk av verktøyet Artikkel: Som du ser er ligger denne artikkelen i mappen Tema og ritual, og slik ser den ut: 9

10 Her ser du at dette er nøyaktig det samme som vises på nettstedet (med unntak av bakgrunnsfargen). 3. Innholdsproduksjon Det vi ønsker skal vises i hovedrammen oppretter vi ved hjelp av Fronters verktøyer som tidligere angitt. Her skal vi se noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. Åpningssiden (dersom man ikke velger å ha nyheter som åpningsside) er opprettet som en egen Side utenfor alle mappene: Mappen Om oss inneholder en rekke undermapper som presenterer skolen. Titlene på disse undermappene vises i venstre eller høyre marg når noen klikker på knappen Om oss. Rekkefølgen kan du selv velge i Webfronterverktøyet. 10

11 11

12 Startsiden (Start Om oss) La oss se på noe av selve innholdet. Vi begynner med det som vises i hovedrammen når nettstedet velges. Dette er Startsiden som er laget ved hjelp av Side-verktøyet: I redigeringsmodus ser det slik ut: 12

13 Dokumentet er sammensatt av tekst, bilder samt linjer for å skape et bra inntrykk; det lønner seg å legge litt flid i designet av disse sidene! Eksempel på en Side med lenker til dokumenter Her skal vi se på et annet eksempel: Siden Filosofi med barn i skolen skal inneholde en lenke til en.pdf fil. Fila det skal lenkes til laster vi opp i ei mappe under Filer i Ressurser. Siden med teksten ligger i menystrukturen, og inneholder tekst, en horisontal linje samt interne lenker til de to dokumentene: På nettstedet vil det vises på denne måten: 13

14 Dokumentet (pdf-format) vil nå være tilgjengelig for brukeren via den interne lenken. Eksempel på en Side kombinert med en Liste Liste kan være et praktisk verktøy når du skal lage en lenkesamling: Her har du et eksempel på en liste med informasjon vedrørende barnehagen. Det er viktig å velge de alternerende fargene (1) slik at de harmonerer med fargeuttrykket til selve nettstedet. I tillegg er det her også brukt visning av beskrivelse (2): 14

15 Detaljene for en oppføring ser du her: Lister er kjekt å bruke, både til eksterne kilder, men også til interne ved å benytte Intern lenke. Denne listen finner vi igjen i selve Siden: 15

16 Her har vi montert sammen tekst, linje og Liste i en Side. Eksempel på en Side som inneholder bilder I tillegg til å bygge opp en Side med tekst, linjer og lenker bruker vi selvsagt også bilder: I redigeringsmodus kan det se slik ut: 16

17 Det er viktig å avpasse størrelsen til bildene, både i forhold til hverandre og i forhold til teksten slik at inntrykket blir harmonisk. 17

18 Eksempel på en Side som inneholder klikkbare bilder (lenker) Dette siste eksempelet viser en Side som i tillegg til å inneholde tekst og linjer også inneholder bilder som er klikkbare. Dette betyr at bildene fungerer som lenker til forskjellige ressurser: Ved menyvalget Endre egenskaper til et bilde får du opp feltene for å knytte en lenke til et bilde: Ved å oppgi beskrivelse når bildet lastes opp vil både teksten og selve bildet være klikkbare. 18

19 Kjekt å kunne En meget praktisk funksjon er implementert i Webfronter: Du kan redigere innholdet direkte fra nettsiden: Nederst til høyre på hver side vil du finne et symbol (dette skal endres) som er en lenke til kildefilen. Dersom du allerede er pålogget Fronter vil du kunne redigere siden der og da: 19

20 Dersom du ikke er pålogget vil det kreves at det blir gjort: Etter påloggingen vil dokumentet bli åpnet i redigeringsmodus: 20

21 Husk at dersom automatisk publisering er satt på (omtalt senere i dette heftet) vil endringene automatisk komme på nettstedet. Oppsummering Du har nå sett en rekke eksempler på hvordan innholdselementene kan bygges opp ved hjelp av Fronters verktøyer. Det er viktig å planlegge denne jobben slik at mapper, filer, bilder osv. blir organisert på en ryddig måte. Alle mappene sammen med Sidene, Artiklene, Listene osv. utgjør det som skal vises på nettstedet. Det som gjenstår er å knytte de ulike objektene til de ulike knappene og mappene. Alt det som til nå er beskrevet kan gjøres uavhengig av om Webfronter-verktøyet er på plass eller ikke, men for å sy det hele sammen må administrator ha foretatt noen innstillinger, noe som er beskrevet i punkt Opprettelse av selve nettstedet Det rommet som skal administrere nettstedet må ha verktøyet Webfronter i innredningen: 21

22 Vi legger til dette verktøyet på vanlig måte: I vårt eksempel har vi opprettet et eget rom, Webfronter hvor alle ressurser er samlet. Fra Webfronter i venstre marg velger vi Nytt nettsted: 22

23 Vi velger nå hvilket mor -nettsted dette skal knyttes til (1), navnet på nettstedet (2) samt hvilken mal (3) som skal benyttes. Manualen vil beskrive bruk av malen Universal. For bruk av de øvrige malene, henvises til forrige utgave av dokumentasjonen. I nedtrekksmenyen som nå blir tilgjengelig skal du så designe og knytte mapper og filer til menyvalgene. I tillegg angir du hva som skal vises i topp-, bunn- og siderammen: 23

24 Vi ser nærmere på de enkelte punktene. Felles for alle er at du etter å ha endret dem publisere fra menyvalgene nederst til høyre. Dersom du kun velger Lagre, vil endringene bli lagret, men ikke publisert til webserveren. Basisinformasjon 1. Skolens navn: Skriv inn skolens navn 2. Egentilpasset tekst: Disse feltene kan du på et senere tidspunkt velge å legge til nederst på nettstedet ditt. For eksempel til å legge inn adresse, telefon, rektor og webredaktør. Utseende 24

25 1. Velg størrelse for nettside: 1 gir en bredde på 960 piksler mens 2 gir 770 piksler. 2. Skriv fargeskallnummer: Malen har 10 faste fargekombinasjoner (0-9). Ved å skrive en c i dette feltet, kan du under menypunktet Egentilpassede farger sette sammen din egen fargekombinasjon Legg til horisontal meny (y/n): Dette feltet lar deg legge til en horisontal meny på siden din. Denne menyen kan ha maksimalt 7 menypunkter med undermenyer. 25

26 4. Velg startside (vises dersom nyheter er inaktiv): Her kan du velge en presentasjonsside som skal være nettstedets forside dersom du ikke ønsker en nyhetsmating på førstesiden. Denne presentasjonssiden lager du i mappen Meny 5. Legg til nyheter på startsiden (y/n): Dette feltet lar deg legge til en nyhetsmating fra Nyhetsverktøyet i et valgt rom i Fronterinstallasjonen din. Det forutsetter at du har laget en Infofronterbruker, og at denne er medlem av det rommet som skal publisere nyheter til hjemmesiden (nærmere beskrevet under Nyheter). Topptekst 1. Høyde for topptekst (i piksler): Skriv inn høyden på det bildet du ønsker å bruke som toppbanner. 2. Vis skolenavn i toppen (y/n): Her velger du om skolens navn skal legges oppå det bildet du velger som toppbanner 3. Velg bakgrunnsbilde: Bildet du skal bruke må du på forhånd ha laget i et bildebehandlingsprogram og lastet opp i arkivet i publiseringsrommet. Deretter velger du bildet ved å klikke Velg. NB: Ta hensyn til hvilken bredde du har valgt for nettstedet når du lager bakgrunnsbildet! Bunntekst 1. Legg til bunntekst (y/n): Her velger du om du vil ha en bunntekst på åpningssiden din (Hjem) 26

27 2. Høyde for bunntekst (i piksler): Her velger du høyden på bunnteksten din. 3. Inkluder standardinformasjon i bunnen (y/n): Her velger du om du vil at informasjonen fra de 4 tekstfeltene i Basisinformasjon skal vises som bunntekst på åpningssiden (Hjem). 4. Velg bakgrunnsbilde: Dersom du ønsker å ha et bakgrunnsbilde, må du på forhånd ha laget et bilde i et bildebehandlingsprogram og lastet opp i arkivet i publiseringsrommet. Deretter velger du bildet ved å klikke Velg. NB: Ta hensyn til hvilken bredde du har valgt for nettstedet når du lager bakgrunnsbildet! Sidemeny 1. Legg til sidemeny (y/n): Her velger du om du vil ha et eget felt på siden av nettsiden din. Denne er en forutsetning dersom du ønsker undermenyer under de ulike menypunktene i den horisontale menyen. 2. Plassering av sidemeny (r: høyre, l: venstre ): Velg plassering av feltet med undermenyer, høyre eller venstre. 3. Legg til innloggingsboks (y/n): Velg om du ønsker at sidefeltet skal inneholde en innloggingsboks til Fronterinstallasjonen din. 4. Legg til innloggingsboks på undersider (y/n): Velg om innloggingsboksen skal vises på alle undersider, eller kun på startsiden (Hjem). 27

28 5. Legg til undermeny på startside (y/n): Her kan du legge til en egen meny som kun vises i sidefeltet på startsiden. 6. Legg til lenke til nyhetsarkivet (y/n): Her velger du om sidefeltet skal inneholde en lenke et nyhetsarkiv for Nyhetsverktøyet som Infofronterbrukeren din viser nyheter fra. 7. Legg til RSS-strøm (y/n): Her kan du velge å legge til en RSS-strøm i sidefeltet ditt. Denne kan komme fra hvilken som helst webside som tilbyr denne tjenesten. 8. Legg til et bilde (y/n): Kan du velge å legge til et bilde nederst i sidefeltet. 9. Velg bilde (175 x 100): Bildet du skal bruke må du på forhånd ha laget i et bildebehandlingsprogram og lastet opp i arkivet i publiseringsrommet. Deretter velger du bildet ved å klikke Velg 10. Tittel for RSS-strøm: Her legger du inn overskrift for RSS-matingen. 11. RSS strøm (URL-encoded syntax): Her legger du inn adressen til RSS-kilden 12. Tittel på undermeny: Her legger du inn overskrift for menyen du eventuelt vil legge til i sidefeltet. 13. Undermeny-type (1: Utvidet, 2: Kollapset): Her velger du om alle undermenyene eller bare det øverste nivået skal vises,. 14. Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den øverste mappen for menyen i sidefeltet. Lag denne mappen i Meny. Eventuelle undermapper blir undermenyer, og du velger rekkefølgen ved å nummerere dem i feltet til høyre for mappene. Dersom hver mappe inneholder mer enn ett element, velger du hvilket element som skal vises fra nedtrekksmenyen til høyre for rekkefølgen. Nyheter 1. Infobruker-bruker: Her skriver du inn brukernavnet til den Infofronterbrukeren du har laget. Du må altså opprette en (virtuell) bruker i Fronter, gi denne et brukernavn, hake av for Normal bruker: Tillat pålogging samt Tillat publisering Gi brukeren tilgang til å publisere nyheter. Dette siste valget finner du under Infofronter på kontaktkortet. 2. Antall nyheter som skal vises (startsiden): Velg hvor mange nyheter som skal vises på startsiden dersom du har valgt nyheter som startside under Utseende. 3. Beskrivelseslengde (antall tegn): Velg hvor mange tegn som skal vises som ingress før Les mer vises. 28

29 4. Antall nyheter som skal vises (Nyhetsarkivet): Velg hvor mange nyheter som skal vises i Nyhetsarkivet i Sidemenyen. Flash-fane 1. Legg til flash-fane på startside (y/n): Her velger du om du vil ha et Flashbanner som legger seg under toppbanneret. Flashbanneret kan for eksempel bestå av flere bilder som vises etter hverandre. 2. Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den mappen som inneholder bildene som skal vises i Flashbanneret. De må hete banner1.jpg, banner2.jpg osv. Dersom du kun legger inn ett bilde vil dette vises fast, men dersom du imidlertid legger inn flere bilder med navn som angitt ovenfor, vil disse automatisk vises etter hverandre i en evig løkke. Størrelsen på bildene må være 785x120 piksler. Tilfeldig visning av bilder 1. Legg til felt på startsiden som kan vise bilder i tilfeldig rekkefølge (y/n): Her velger du om du vil ha et felt som viser et nytt tilfeldig bilde hver gang siden åpnes. 29

30 2. Antall bilder (Maks 9): Her velger du hvor mange bilder det skal roteres mellom. 3. Bildetittel (liten skrift): Her kan du legge en overskrift med liten skrift over de tilfeldige bildene. 4. Bildetittel (stor skrift): Her kan du legge en overskrift med stor skrift over de tilfeldige bildene. 5. Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den mappen du har lagret de bildene du ønsker å vise. De må hete image1.jpg, image2.jpg osv, og være i stående format. Oversettelser Det finnes en rekke standardknapper i malen. Disse kan du legge din egen tekst på. 30

31 Egentilpassede farger 1. Bruk av denne funksjonen forutsetter at det er satt en c i feltet Skriv fargeskallnummer under Utseende. For alle de ulike valgene kan du enten klikke på fargen som står der for å få opp en fargepalett eller du kan skrive inn fargekoden for den fargen du ønsker. Fargekoden må begynne med #. 2. Generell tekstfarge: Velger den generelle tekstfargen på siden. 3. Tekstfarge for lenker: Velger fargen på alle aktive lenker i på siden. 4. Tekstfarge for meny: Velger fargen på teksten i den horisontale menyen 5. Tekstfarge for valgt meny: Velger fargen på teksten til den aktive menyen. 6. Tekstfarge for dato (i nyheter): Velger fargen på datoen i nyheter. 7. Bakgrunnsfarge for innhold: Velger bakgrunnsfargen for sidene. 8. Bakgrunnsfarge utenfor: Velger bakgrunnsfargen utenfor innholdet 9. Bakgrunnsfarge: Velger bakgrunnsfargen i feltet mellom elementene på nettstedet. 10. Bakgrunnsfarge for meny: Velger bakgrunnsfarge for den horisontale menyen. 11. Bakgrunnsfarge for valgt meny: Velger bakgrunnsfarge for den aktive menyen. 12. Bakgrunnsfarge for nyhetsområdet: Velger bakgrunnsfarge for nyheter. 13. Rammefarge for nyhetsområdet: Velger farge på rammen rundt innholdet i Nyheter. 14. Generell rammefarge: Velger farge på rammene rundt elementene i sidefeltet samt knappene i den horisontale menyen. 15. Velg rotkatalog for meny: Her kan du velge en mappe som inneholder en egenprodusert css-fil dersom du ønsker å gjøre tilpasninger av malen. 31

32 Filer Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den mappen som skal inneholde filer du ønsker å lenke til, og dermed publisere på nettstedet ditt. Lag denne mappen i Ressurser, og last opp alle filer her. Du kan godt lage undermapper for å strukturere dem. Menyknappene 1-7 Vi ser nå på hvordan menysystemet bygges opp ved å bruke den første knappen Meny 1 som eksempel: Vi velger først korrekt menyknapp Meny 1 vil være den første knappen etter Hjem. Deretter må vi angi tittel på knappen ved hjelp av valget Tittel på undermeny, og så hvilken mappe som inneholder de underliggende menyvalgene som vises i venstre eller høyre marg. 32

33 Her har vi valgt mappen Om oss som rot-mappe dette blir tittelen på menyknappen helt til venstre. Videre ser du alle undermappene som er opprettet under hovedmappen Om oss. Disse undermappene vil være menyvalgene som vises i venstre marg når noen klikker på knappen Om oss. Rekkefølge velges ved å sette inn tall i rutene til høyre for mappene. Siden hver undermappe kan inneholde mer enn en fil må du gå gjennom hvert punkt slik at du angir hvilken fil som automatisk skal vises når noen klikker på menyvalget: Sørg for at du kontrollerer alle undermappene slik at korrekt fil blir valgt! Mal Her kan du velge hvilken mal du ønsker å bruke. Under fanen Innstillinger har du følgende valg: Her kan du endre mor -nettsted, avgjøre om flere nettsteder skal kunne opprettes samt om autopublisering skal være aktivert. Dette siste punktet er praktisk: du kan endre innholdet på en side og publisere disse direkte ved hjelp av knappen Publiser øverst eller nederst på siden. Dette gjelder både når du redigerer sidene i 33

34 webfronterrommet og direkte fra hjemmesiden. Dette gir en raskere publisering, da det kun er den aktuelle siden som publiseres, og ikke hele nettstedet. Under valget Server kan du velge om du vil publisere nettstedet ditt til en egen FTPserver eller til Fronters webserver. Publisering Generelt anbefaler vi at autopublisering er aktivert, men når vi foretar strukturelle endringer må vi sørge for dette ved å bruke valget: 34

35 Da lastes alle filer opp på nytt slik at de siste endringene kommer med. Valget Følg lenke ute til høyre er snarvei til å vise nettstedet: 5. Administrators oppgaver Under Innstillinger vil administrator ha tilgang til verktøyet Maler for Webfronter: I den øvre delen av bildet ser vi at det er to forhåndsutfylte valg: Distribuere og Tillat publisering: 35

36 Disse valgene medfører at det kan opprettes alias på underliggende nivåer, og at disse nettstedene kan bli publisert. Dersom vi nå velger en skole (på et underliggende nivå) kan det opprettes et eget alias for den skolen: Her har vi valgt skolenoden Elging grunnskole og velger Legg til alias: 36

37 I dette tilfellet opprettes det et nettsted som får URL en og som tillater publisering av innhold. Siden det her ikke er haket av for Distribuere vil det ikke være mulig å opprette undernivåer under dette nettstedet. Dersom en skole ønsker at ansatte og elever skal kunne opprette egne nettsteder må det hakes av for dette valget. I den nedre delen av vinduet vises den tilgjengelige malen. I tillegg er det mulig å legge til en eller flere egenproduserte maler: Den nye malen må hentes inn fra ett av arkivene i Fronter: 37

38 Nedenfor ser du miniatyrbilder av maler Fronter leverer: 38

39 Eksempel på nettsted med egenprodusert mal (Osloskolene) Der er mulig å benytte en egenprodusert mal i forbindelse med Webfronter, noe Osloskolene har gjort. Her ser vi et eksempel på et ferdig nettsted fra Elvebakken videregående skole: Nettstedet inneholder 4 sentrale informasjonsområder, merket 1 4. (1) er menysystemet, (2) er nyheter, (3) er variert informasjon om skolen mens (4) er informasjon som kommer fra Utdanningsetaten i Oslo. Dersom vi ser litt nærmere på oppsettet i Webfronter vil vi finne bl.a. dette: 39

40 Her har vi de ulike elementene som skal publiseres på nettstedet. Vi vil kjenne igjen de grunnleggende prinsippene som er omtalt tidligere i dette heftet her er ett eksempel: Dette er innstillingene for menyvalget Skolens tilbud. På tilsvarende måte kan det bygges opp andre maler som blir benyttet. Dette forutsetter gode kunnskaper innen html og css. 40

41 Eksempel på nettstedet Fronterhjelp ved Høgskolen i Lillehammer Ved å velge adressen vil du få opp følgende nettsted: Dette er et relativt omfattende nettsted med ressurser knyttet til Fronter for både studenter og ansatte. Nettstedet er i sin helhet utviklet ved bruk av Webfronter. Ved å bruke egendefinert skin er det enkelt å få fargene til å være de samme som de som benyttes på HiLs ordinære nettsted, 41

42 Versjonskontroll Versjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Tema: Webfronter Steinar Hov Ingen endringer Steinar Hov Oppdatert med ny mal (Universal) Jan-Helge Akersveen Y Oppdatert Jan-Helge Akersveen QA Revisjon Dato Godkjent av Kommentarer Georg Ranhoff Gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid Godkjent Steinar Hov Gjennomgått, korrigert, lagt til noen bilder Steinar Hov Gjennomgått og korrigert. 42

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet:

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: FronterBro Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet: Det er ingen

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Tema: Fronterdokument

Tema: Fronterdokument Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView)

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Sem & Stenersen Prokom AS Versjon 1.0 Dokumentkontroll Oversikt Forfatter: Stian Haga / Eivind Olsen Dato opprettet: 25.01.2012 Siste endring: Versjon:

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Brukerveiledning DFS Grasrot hjemmesider

Brukerveiledning DFS Grasrot hjemmesider Brukerveiledning DFS Grasrot hjemmesider Innholdsfortegnelse Endringslogg... 1 Hva er Grasrot?... 2 Noen eksempler på lag som bruker Grasrot... 2 Bestilling av hjemmesider... 3 Administrer din nye side...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider 2016

Nettveiledning for krets- og gruppesider 2016 Nettveiledning for krets- og gruppesider 2016 Versjon 18.02.2013 Innhold 1. Forside 4 2. Artikler 5 3. Semsterplan 5 4. Kalender 6 5. Aktuelt, kontakt oss og bli med 7 6. Flytte artikler og kategorier

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Publiseringsveiledning lokallag NJFF

Publiseringsveiledning lokallag NJFF Publiseringsveiledning lokallag NJFF En brukermanual for basisbruk. Dette dokumentet er en veiledning for lokallag som skal publisere på nettsidene www.njff.no. Nettsidene er bygd i SharePoint 2013, et

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Makeweb...2 1.1 Innlogging...2 1.2 Hovedmeny / startside...2 1.2 Første gang:...3 2.0 Artikler i Makeweb...5 3.0 Menyoppsett...

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Brukerdokumentasjon for LabOra portal - administratorer Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukerveiledning Altibox Publisering

Brukerveiledning Altibox Publisering Brukerveiledning Altibox Publisering . Innledning Altibox Publisering (Publiseringsverktøy) er administrasjonsgrensesnittet for BRL-portalen. BRL-portalen gir borettslag og sameier en unik mulighet til

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Tema: Evalueringsmodulen

Tema: Evalueringsmodulen Tema: Evalueringsmodulen Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER Innhold BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER... 2 PÅLOGGING OG ORGANISAJONSSTRUKTUR... 2 REDIGERE EKSISTERENDE DOKUMENTER... 5 NYE DOKUMENTER... 6 IMPORTERE FILER... 12 NYHETER... 14 KAMPANJER... 17 KONTAKTER

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Fronter template room. UIT The Arctic University of Norway. Brukermanual. Tilpasning av rom i Fronter basert på en mal

Fronter template room. UIT The Arctic University of Norway. Brukermanual. Tilpasning av rom i Fronter basert på en mal Fronter template room UIT The Arctic University of Norway Brukermanual Tilpasning av rom i Fronter basert på en mal Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Nettsamfunnet for jazz i Norge jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Her er en kort bruksanvisning for deg som vil lage din egen blogg gjennom Jazzprofil. Vi forklarer

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/ Brukermanual Slik administrerer og gjennomfører du Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke

Detaljer

Blogg. En blogg kan sammenlignes med en nettbasert dagbok. Her kan du publisere tekst, bilder, videoer.

Blogg. En blogg kan sammenlignes med en nettbasert dagbok. Her kan du publisere tekst, bilder, videoer. Blogg En blogg kan sammenlignes med en nettbasert dagbok. Her kan du publisere tekst, bilder, videoer. Leserne kan kommentere det du har skrevet i din blogg, du kan også føre en diskusjon med dine lesere

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer