Tema: Kom i gang med Webfronter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Kom i gang med Webfronter"

Transkript

1 Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet: Oppdateringer av malen Universal Tema: Kom i gang med Webfronter... 1 Innledning... 2 Forord Eksempel på et ferdig nettsted opprettet med Webfronter Organisering av filer og mapper... 6 Mappestruktur Innholdsproduksjon Startsiden (Start Om oss) Eksempel på en Side med lenker til dokumenter Eksempel på en Side kombinert med en Liste Eksempel på en Side som inneholder bilder Eksempel på en Side som inneholder klikkbare bilder (lenker) Kjekt å kunne Oppsummering Opprettelse av selve nettstedet Basisinformasjon Utseende Topptekst Bunntekst Sidemeny Nyheter Flash-fane Tilfeldig visning av bilder Oversettelser Egentilpassede farger Filer Menyknappene Mal Publisering Administrators oppgaver Eksempel på nettsted med egenprodusert mal (Osloskolene) Eksempel på nettstedet Fronterhjelp ved Høgskolen i Lillehammer Versjonskontroll

2 Innledning Dette heftet tar for seg verktøyet Webfronter. Det gjennomgående eksempelet viser hvordan et nettsted kan settes opp ved å bruke Fronters nye mal, Universal. Videre vises det hvordan selve innholdet opprettes og organiseres. Eksempelet som vises bygger i svært stor grad på nettstedet til Torvmyrane skule i Florø (www.torvmyrane.no). De har velvilligst stilt sitt materiell til rådighet slik at vi har kunnet bygge et tilsvarende nettsted ved å hente ressurser derfra. Takk til skolen for denne rausheten! For den mer avanserte brukeren vil det være aktuelt å benytte tilpasning av en egen mal for et nettsted. Dette er ikke dekket i dette heftet. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvik mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronter 92. Lykke til. Trondheim, juli 2010 Steinar Hov/Ingun Vaglid/Jan-Helge Akersveen Forord Webfronter er et verktøy for å opprette et nettsted for en skole eller for å lage samt publisere hjemmesider for elever, ansatte, klasser osv. Målet med dette heftet er at hvem som helst skal bli i stand til å opprette og ajourholde et nettsted ved hjelp av Webfronter. Dette heftet er bygd opp i denne rekkefølgen: 1. Først vises et ferdig nettsted som i sin helhet er opprettet ved bruk av Fronters verktøyer samt den forhåndsdefinerte malen. 2. Deretter vises hvordan filer og mapper som sammen utgjør ressursene til nettstedet er organisert i Fronter. 3. Det neste vi ser på er hvordan ulike innholdsobjekter er laget med Fronters verktøyer. 4. Så kommer en den delen hvor selve nettstedet får sin form ved å velge mal, topptekst, innhold, menyer osv. 5. Den administrative delen kommer på slutten. Her ser vi på de innstillinger som må foretas for å stille verktøyet Webfronter til rådighet for brukerne. 6. Helt til slutt vises to eksempler: et nettsted hvor det er benyttet en egenprodusert mal (Osloskoler) samt et eksempel på et nettsted knyttet til Høgskolen i Lillehammer (ved bruk av malen Universal). Nettstedet til det gjennomgående eksempelet finner du på 2

3 Vær klar over at dette er et nettsted som er opprettet for å danne grunnlaget for denne dokumentasjonen. Det kan derfor forekomme endringer og lenker som tidvis ikke virker. Som tidligere nevnt baserer eksempelet seg på Torvmyrane skoles nettsted og det vil forekomme en blanding av ekte og konstruert innhold ta dette med i betraktningen! 1. Eksempel på et ferdig nettsted opprettet med Webfronter Før vi ser på de tekniske sidene av dette starter vi med et eksempel på et ferdig nettsted for den virtuelle skolen Elging skole. Det baserer seg på Fronters standardmal: Forside: Om oss: 3

4 Skolen: Barnehagen: 4

5 SFO: Elevsider: 5

6 2. Organisering av filer og mapper Et nettsted er vanligvis bygd opp med en åpningsside samt klikkbare knapper og lenker. Når vi bruker Webfronter sammen med malen Universal kan vi komponere hjemmesiden vår ved å velge følgende elementer førsteside fargekombinasjoner topp-, bunn og- flashbanner nyhetsmating både fra Fronter samt eksterne kilder (RSS) inntil 7 horisontale menypunkter med undermenyer egen meny på forsiden logg-inn boks til Fronter egne bilder på forsiden og i menyene Prinsippet er å opprette en mappestruktur hvor alle relevante ressurser er samlet. Generelt vil følgende Fronterverktøy være aktuelle: Side Artikkel Liste Nyheter/infofronter I tillegg kommer selvsagt dokumenter (pdf, doc osv) som det ofte lenkes til via verktøyene ovenfor. Legg merke til at følgende ikke kan benyttes i Webfronter: meldinger kalender fronterdokument forum avstemning læringsstier dynamiske dagens elementer Nedenfor skal vi se et eksempel på hvordan et nettsted for en skole kan bygges opp på denne måten. Først har vi opprettet et eget rom som skal inneholde de relevante ressursene. I Arkiv-verktøyet organiseres ressursene slik det er angitt nedenfor. 6

7 Mappestruktur Øverst på nettstedet kan vi ha en rad med inntil 8 knapper. Den første knappen vil alltid være Hjem(tilbake til førstesiden), mens de andre kan du velge tittel og innhold bak: Vi oppretter først alle hovedmappene som hver utgjør en hovedmeny i form av disse knappene: I dette tilfellet har vi 4 mapper som representerer hver sin knapp i topprammen, samt en mappe som representerer menyen i høyre marg. Det betyr at det vil være 3 ubrukte knapper igjen (de blir inaktive). Innholdet i hver av disse hovedmappene er først en rekke undermapper. Disse undermappene vil vises som menyvalg i høyre eller venstre marg: 7

8 Mappestrukturen under hovedmappen Om oss vil utgjøre menyvalgene som vist ovenfor: Fra innholdet i disse undermappene velger vi det som skal vises i hovedrammen når du foretar et valg i menyen: 8

9 I tilfellet ovenfor vises Tema og ritual. Tekst og bilder er montert sammen ved bruk av verktøyet Artikkel: Som du ser er ligger denne artikkelen i mappen Tema og ritual, og slik ser den ut: 9

10 Her ser du at dette er nøyaktig det samme som vises på nettstedet (med unntak av bakgrunnsfargen). 3. Innholdsproduksjon Det vi ønsker skal vises i hovedrammen oppretter vi ved hjelp av Fronters verktøyer som tidligere angitt. Her skal vi se noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. Åpningssiden (dersom man ikke velger å ha nyheter som åpningsside) er opprettet som en egen Side utenfor alle mappene: Mappen Om oss inneholder en rekke undermapper som presenterer skolen. Titlene på disse undermappene vises i venstre eller høyre marg når noen klikker på knappen Om oss. Rekkefølgen kan du selv velge i Webfronterverktøyet. 10

11 11

12 Startsiden (Start Om oss) La oss se på noe av selve innholdet. Vi begynner med det som vises i hovedrammen når nettstedet velges. Dette er Startsiden som er laget ved hjelp av Side-verktøyet: I redigeringsmodus ser det slik ut: 12

13 Dokumentet er sammensatt av tekst, bilder samt linjer for å skape et bra inntrykk; det lønner seg å legge litt flid i designet av disse sidene! Eksempel på en Side med lenker til dokumenter Her skal vi se på et annet eksempel: Siden Filosofi med barn i skolen skal inneholde en lenke til en.pdf fil. Fila det skal lenkes til laster vi opp i ei mappe under Filer i Ressurser. Siden med teksten ligger i menystrukturen, og inneholder tekst, en horisontal linje samt interne lenker til de to dokumentene: På nettstedet vil det vises på denne måten: 13

14 Dokumentet (pdf-format) vil nå være tilgjengelig for brukeren via den interne lenken. Eksempel på en Side kombinert med en Liste Liste kan være et praktisk verktøy når du skal lage en lenkesamling: Her har du et eksempel på en liste med informasjon vedrørende barnehagen. Det er viktig å velge de alternerende fargene (1) slik at de harmonerer med fargeuttrykket til selve nettstedet. I tillegg er det her også brukt visning av beskrivelse (2): 14

15 Detaljene for en oppføring ser du her: Lister er kjekt å bruke, både til eksterne kilder, men også til interne ved å benytte Intern lenke. Denne listen finner vi igjen i selve Siden: 15

16 Her har vi montert sammen tekst, linje og Liste i en Side. Eksempel på en Side som inneholder bilder I tillegg til å bygge opp en Side med tekst, linjer og lenker bruker vi selvsagt også bilder: I redigeringsmodus kan det se slik ut: 16

17 Det er viktig å avpasse størrelsen til bildene, både i forhold til hverandre og i forhold til teksten slik at inntrykket blir harmonisk. 17

18 Eksempel på en Side som inneholder klikkbare bilder (lenker) Dette siste eksempelet viser en Side som i tillegg til å inneholde tekst og linjer også inneholder bilder som er klikkbare. Dette betyr at bildene fungerer som lenker til forskjellige ressurser: Ved menyvalget Endre egenskaper til et bilde får du opp feltene for å knytte en lenke til et bilde: Ved å oppgi beskrivelse når bildet lastes opp vil både teksten og selve bildet være klikkbare. 18

19 Kjekt å kunne En meget praktisk funksjon er implementert i Webfronter: Du kan redigere innholdet direkte fra nettsiden: Nederst til høyre på hver side vil du finne et symbol (dette skal endres) som er en lenke til kildefilen. Dersom du allerede er pålogget Fronter vil du kunne redigere siden der og da: 19

20 Dersom du ikke er pålogget vil det kreves at det blir gjort: Etter påloggingen vil dokumentet bli åpnet i redigeringsmodus: 20

21 Husk at dersom automatisk publisering er satt på (omtalt senere i dette heftet) vil endringene automatisk komme på nettstedet. Oppsummering Du har nå sett en rekke eksempler på hvordan innholdselementene kan bygges opp ved hjelp av Fronters verktøyer. Det er viktig å planlegge denne jobben slik at mapper, filer, bilder osv. blir organisert på en ryddig måte. Alle mappene sammen med Sidene, Artiklene, Listene osv. utgjør det som skal vises på nettstedet. Det som gjenstår er å knytte de ulike objektene til de ulike knappene og mappene. Alt det som til nå er beskrevet kan gjøres uavhengig av om Webfronter-verktøyet er på plass eller ikke, men for å sy det hele sammen må administrator ha foretatt noen innstillinger, noe som er beskrevet i punkt Opprettelse av selve nettstedet Det rommet som skal administrere nettstedet må ha verktøyet Webfronter i innredningen: 21

22 Vi legger til dette verktøyet på vanlig måte: I vårt eksempel har vi opprettet et eget rom, Webfronter hvor alle ressurser er samlet. Fra Webfronter i venstre marg velger vi Nytt nettsted: 22

23 Vi velger nå hvilket mor -nettsted dette skal knyttes til (1), navnet på nettstedet (2) samt hvilken mal (3) som skal benyttes. Manualen vil beskrive bruk av malen Universal. For bruk av de øvrige malene, henvises til forrige utgave av dokumentasjonen. I nedtrekksmenyen som nå blir tilgjengelig skal du så designe og knytte mapper og filer til menyvalgene. I tillegg angir du hva som skal vises i topp-, bunn- og siderammen: 23

24 Vi ser nærmere på de enkelte punktene. Felles for alle er at du etter å ha endret dem publisere fra menyvalgene nederst til høyre. Dersom du kun velger Lagre, vil endringene bli lagret, men ikke publisert til webserveren. Basisinformasjon 1. Skolens navn: Skriv inn skolens navn 2. Egentilpasset tekst: Disse feltene kan du på et senere tidspunkt velge å legge til nederst på nettstedet ditt. For eksempel til å legge inn adresse, telefon, rektor og webredaktør. Utseende 24

25 1. Velg størrelse for nettside: 1 gir en bredde på 960 piksler mens 2 gir 770 piksler. 2. Skriv fargeskallnummer: Malen har 10 faste fargekombinasjoner (0-9). Ved å skrive en c i dette feltet, kan du under menypunktet Egentilpassede farger sette sammen din egen fargekombinasjon Legg til horisontal meny (y/n): Dette feltet lar deg legge til en horisontal meny på siden din. Denne menyen kan ha maksimalt 7 menypunkter med undermenyer. 25

26 4. Velg startside (vises dersom nyheter er inaktiv): Her kan du velge en presentasjonsside som skal være nettstedets forside dersom du ikke ønsker en nyhetsmating på førstesiden. Denne presentasjonssiden lager du i mappen Meny 5. Legg til nyheter på startsiden (y/n): Dette feltet lar deg legge til en nyhetsmating fra Nyhetsverktøyet i et valgt rom i Fronterinstallasjonen din. Det forutsetter at du har laget en Infofronterbruker, og at denne er medlem av det rommet som skal publisere nyheter til hjemmesiden (nærmere beskrevet under Nyheter). Topptekst 1. Høyde for topptekst (i piksler): Skriv inn høyden på det bildet du ønsker å bruke som toppbanner. 2. Vis skolenavn i toppen (y/n): Her velger du om skolens navn skal legges oppå det bildet du velger som toppbanner 3. Velg bakgrunnsbilde: Bildet du skal bruke må du på forhånd ha laget i et bildebehandlingsprogram og lastet opp i arkivet i publiseringsrommet. Deretter velger du bildet ved å klikke Velg. NB: Ta hensyn til hvilken bredde du har valgt for nettstedet når du lager bakgrunnsbildet! Bunntekst 1. Legg til bunntekst (y/n): Her velger du om du vil ha en bunntekst på åpningssiden din (Hjem) 26

27 2. Høyde for bunntekst (i piksler): Her velger du høyden på bunnteksten din. 3. Inkluder standardinformasjon i bunnen (y/n): Her velger du om du vil at informasjonen fra de 4 tekstfeltene i Basisinformasjon skal vises som bunntekst på åpningssiden (Hjem). 4. Velg bakgrunnsbilde: Dersom du ønsker å ha et bakgrunnsbilde, må du på forhånd ha laget et bilde i et bildebehandlingsprogram og lastet opp i arkivet i publiseringsrommet. Deretter velger du bildet ved å klikke Velg. NB: Ta hensyn til hvilken bredde du har valgt for nettstedet når du lager bakgrunnsbildet! Sidemeny 1. Legg til sidemeny (y/n): Her velger du om du vil ha et eget felt på siden av nettsiden din. Denne er en forutsetning dersom du ønsker undermenyer under de ulike menypunktene i den horisontale menyen. 2. Plassering av sidemeny (r: høyre, l: venstre ): Velg plassering av feltet med undermenyer, høyre eller venstre. 3. Legg til innloggingsboks (y/n): Velg om du ønsker at sidefeltet skal inneholde en innloggingsboks til Fronterinstallasjonen din. 4. Legg til innloggingsboks på undersider (y/n): Velg om innloggingsboksen skal vises på alle undersider, eller kun på startsiden (Hjem). 27

28 5. Legg til undermeny på startside (y/n): Her kan du legge til en egen meny som kun vises i sidefeltet på startsiden. 6. Legg til lenke til nyhetsarkivet (y/n): Her velger du om sidefeltet skal inneholde en lenke et nyhetsarkiv for Nyhetsverktøyet som Infofronterbrukeren din viser nyheter fra. 7. Legg til RSS-strøm (y/n): Her kan du velge å legge til en RSS-strøm i sidefeltet ditt. Denne kan komme fra hvilken som helst webside som tilbyr denne tjenesten. 8. Legg til et bilde (y/n): Kan du velge å legge til et bilde nederst i sidefeltet. 9. Velg bilde (175 x 100): Bildet du skal bruke må du på forhånd ha laget i et bildebehandlingsprogram og lastet opp i arkivet i publiseringsrommet. Deretter velger du bildet ved å klikke Velg 10. Tittel for RSS-strøm: Her legger du inn overskrift for RSS-matingen. 11. RSS strøm (URL-encoded syntax): Her legger du inn adressen til RSS-kilden 12. Tittel på undermeny: Her legger du inn overskrift for menyen du eventuelt vil legge til i sidefeltet. 13. Undermeny-type (1: Utvidet, 2: Kollapset): Her velger du om alle undermenyene eller bare det øverste nivået skal vises,. 14. Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den øverste mappen for menyen i sidefeltet. Lag denne mappen i Meny. Eventuelle undermapper blir undermenyer, og du velger rekkefølgen ved å nummerere dem i feltet til høyre for mappene. Dersom hver mappe inneholder mer enn ett element, velger du hvilket element som skal vises fra nedtrekksmenyen til høyre for rekkefølgen. Nyheter 1. Infobruker-bruker: Her skriver du inn brukernavnet til den Infofronterbrukeren du har laget. Du må altså opprette en (virtuell) bruker i Fronter, gi denne et brukernavn, hake av for Normal bruker: Tillat pålogging samt Tillat publisering Gi brukeren tilgang til å publisere nyheter. Dette siste valget finner du under Infofronter på kontaktkortet. 2. Antall nyheter som skal vises (startsiden): Velg hvor mange nyheter som skal vises på startsiden dersom du har valgt nyheter som startside under Utseende. 3. Beskrivelseslengde (antall tegn): Velg hvor mange tegn som skal vises som ingress før Les mer vises. 28

29 4. Antall nyheter som skal vises (Nyhetsarkivet): Velg hvor mange nyheter som skal vises i Nyhetsarkivet i Sidemenyen. Flash-fane 1. Legg til flash-fane på startside (y/n): Her velger du om du vil ha et Flashbanner som legger seg under toppbanneret. Flashbanneret kan for eksempel bestå av flere bilder som vises etter hverandre. 2. Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den mappen som inneholder bildene som skal vises i Flashbanneret. De må hete banner1.jpg, banner2.jpg osv. Dersom du kun legger inn ett bilde vil dette vises fast, men dersom du imidlertid legger inn flere bilder med navn som angitt ovenfor, vil disse automatisk vises etter hverandre i en evig løkke. Størrelsen på bildene må være 785x120 piksler. Tilfeldig visning av bilder 1. Legg til felt på startsiden som kan vise bilder i tilfeldig rekkefølge (y/n): Her velger du om du vil ha et felt som viser et nytt tilfeldig bilde hver gang siden åpnes. 29

30 2. Antall bilder (Maks 9): Her velger du hvor mange bilder det skal roteres mellom. 3. Bildetittel (liten skrift): Her kan du legge en overskrift med liten skrift over de tilfeldige bildene. 4. Bildetittel (stor skrift): Her kan du legge en overskrift med stor skrift over de tilfeldige bildene. 5. Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den mappen du har lagret de bildene du ønsker å vise. De må hete image1.jpg, image2.jpg osv, og være i stående format. Oversettelser Det finnes en rekke standardknapper i malen. Disse kan du legge din egen tekst på. 30

31 Egentilpassede farger 1. Bruk av denne funksjonen forutsetter at det er satt en c i feltet Skriv fargeskallnummer under Utseende. For alle de ulike valgene kan du enten klikke på fargen som står der for å få opp en fargepalett eller du kan skrive inn fargekoden for den fargen du ønsker. Fargekoden må begynne med #. 2. Generell tekstfarge: Velger den generelle tekstfargen på siden. 3. Tekstfarge for lenker: Velger fargen på alle aktive lenker i på siden. 4. Tekstfarge for meny: Velger fargen på teksten i den horisontale menyen 5. Tekstfarge for valgt meny: Velger fargen på teksten til den aktive menyen. 6. Tekstfarge for dato (i nyheter): Velger fargen på datoen i nyheter. 7. Bakgrunnsfarge for innhold: Velger bakgrunnsfargen for sidene. 8. Bakgrunnsfarge utenfor: Velger bakgrunnsfargen utenfor innholdet 9. Bakgrunnsfarge: Velger bakgrunnsfargen i feltet mellom elementene på nettstedet. 10. Bakgrunnsfarge for meny: Velger bakgrunnsfarge for den horisontale menyen. 11. Bakgrunnsfarge for valgt meny: Velger bakgrunnsfarge for den aktive menyen. 12. Bakgrunnsfarge for nyhetsområdet: Velger bakgrunnsfarge for nyheter. 13. Rammefarge for nyhetsområdet: Velger farge på rammen rundt innholdet i Nyheter. 14. Generell rammefarge: Velger farge på rammene rundt elementene i sidefeltet samt knappene i den horisontale menyen. 15. Velg rotkatalog for meny: Her kan du velge en mappe som inneholder en egenprodusert css-fil dersom du ønsker å gjøre tilpasninger av malen. 31

32 Filer Velg rotkatalogen for meny: Her velger du den mappen som skal inneholde filer du ønsker å lenke til, og dermed publisere på nettstedet ditt. Lag denne mappen i Ressurser, og last opp alle filer her. Du kan godt lage undermapper for å strukturere dem. Menyknappene 1-7 Vi ser nå på hvordan menysystemet bygges opp ved å bruke den første knappen Meny 1 som eksempel: Vi velger først korrekt menyknapp Meny 1 vil være den første knappen etter Hjem. Deretter må vi angi tittel på knappen ved hjelp av valget Tittel på undermeny, og så hvilken mappe som inneholder de underliggende menyvalgene som vises i venstre eller høyre marg. 32

33 Her har vi valgt mappen Om oss som rot-mappe dette blir tittelen på menyknappen helt til venstre. Videre ser du alle undermappene som er opprettet under hovedmappen Om oss. Disse undermappene vil være menyvalgene som vises i venstre marg når noen klikker på knappen Om oss. Rekkefølge velges ved å sette inn tall i rutene til høyre for mappene. Siden hver undermappe kan inneholde mer enn en fil må du gå gjennom hvert punkt slik at du angir hvilken fil som automatisk skal vises når noen klikker på menyvalget: Sørg for at du kontrollerer alle undermappene slik at korrekt fil blir valgt! Mal Her kan du velge hvilken mal du ønsker å bruke. Under fanen Innstillinger har du følgende valg: Her kan du endre mor -nettsted, avgjøre om flere nettsteder skal kunne opprettes samt om autopublisering skal være aktivert. Dette siste punktet er praktisk: du kan endre innholdet på en side og publisere disse direkte ved hjelp av knappen Publiser øverst eller nederst på siden. Dette gjelder både når du redigerer sidene i 33

34 webfronterrommet og direkte fra hjemmesiden. Dette gir en raskere publisering, da det kun er den aktuelle siden som publiseres, og ikke hele nettstedet. Under valget Server kan du velge om du vil publisere nettstedet ditt til en egen FTPserver eller til Fronters webserver. Publisering Generelt anbefaler vi at autopublisering er aktivert, men når vi foretar strukturelle endringer må vi sørge for dette ved å bruke valget: 34

35 Da lastes alle filer opp på nytt slik at de siste endringene kommer med. Valget Følg lenke ute til høyre er snarvei til å vise nettstedet: 5. Administrators oppgaver Under Innstillinger vil administrator ha tilgang til verktøyet Maler for Webfronter: I den øvre delen av bildet ser vi at det er to forhåndsutfylte valg: Distribuere og Tillat publisering: 35

36 Disse valgene medfører at det kan opprettes alias på underliggende nivåer, og at disse nettstedene kan bli publisert. Dersom vi nå velger en skole (på et underliggende nivå) kan det opprettes et eget alias for den skolen: Her har vi valgt skolenoden Elging grunnskole og velger Legg til alias: 36

37 I dette tilfellet opprettes det et nettsted som får URL en og som tillater publisering av innhold. Siden det her ikke er haket av for Distribuere vil det ikke være mulig å opprette undernivåer under dette nettstedet. Dersom en skole ønsker at ansatte og elever skal kunne opprette egne nettsteder må det hakes av for dette valget. I den nedre delen av vinduet vises den tilgjengelige malen. I tillegg er det mulig å legge til en eller flere egenproduserte maler: Den nye malen må hentes inn fra ett av arkivene i Fronter: 37

38 Nedenfor ser du miniatyrbilder av maler Fronter leverer: 38

39 Eksempel på nettsted med egenprodusert mal (Osloskolene) Der er mulig å benytte en egenprodusert mal i forbindelse med Webfronter, noe Osloskolene har gjort. Her ser vi et eksempel på et ferdig nettsted fra Elvebakken videregående skole: Nettstedet inneholder 4 sentrale informasjonsområder, merket 1 4. (1) er menysystemet, (2) er nyheter, (3) er variert informasjon om skolen mens (4) er informasjon som kommer fra Utdanningsetaten i Oslo. Dersom vi ser litt nærmere på oppsettet i Webfronter vil vi finne bl.a. dette: 39

40 Her har vi de ulike elementene som skal publiseres på nettstedet. Vi vil kjenne igjen de grunnleggende prinsippene som er omtalt tidligere i dette heftet her er ett eksempel: Dette er innstillingene for menyvalget Skolens tilbud. På tilsvarende måte kan det bygges opp andre maler som blir benyttet. Dette forutsetter gode kunnskaper innen html og css. 40

41 Eksempel på nettstedet Fronterhjelp ved Høgskolen i Lillehammer Ved å velge adressen https://fronter.com/hil vil du få opp følgende nettsted: Dette er et relativt omfattende nettsted med ressurser knyttet til Fronter for både studenter og ansatte. Nettstedet er i sin helhet utviklet ved bruk av Webfronter. Ved å bruke egendefinert skin er det enkelt å få fargene til å være de samme som de som benyttes på HiLs ordinære nettsted, 41

42 Versjonskontroll Versjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Tema: Webfronter Steinar Hov Ingen endringer Steinar Hov Oppdatert med ny mal (Universal) Jan-Helge Akersveen Y Oppdatert Jan-Helge Akersveen QA Revisjon Dato Godkjent av Kommentarer Georg Ranhoff Gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid Godkjent Steinar Hov Gjennomgått, korrigert, lagt til noen bilder Steinar Hov Gjennomgått og korrigert. 42

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal. LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal. LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Programmet er utviklet av

Programmet er utviklet av Programmet er utviklet av TM Velkommen til Swf!t2 beta Oppfølgeren til open source publiseringssystemet Swf!t. Swf!t2 er et webbasert redigeringsverktøy for dine hjemmesider eller bedriftssider. Her kan

Detaljer