Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom"

Transkript

1 Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle inntrykket av det som legges ut Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom Eksempel på en startside i et malrom Mal for fagrom Page 1

2 Malrom Malen for fagrommet inneholder et avgrenset antall verktøy. Dette kan endres av rom-eier, men å begrense antall verktøy i venstre-menyen har vært et av målene med denne malen. I tillegg til "vanlige" verktøy som Førsteside, Innlevering, Portefølje og Deltagere er det lagt til det nye innleveringsverktøyet (1) og det finnes bare ett arkiv (2). Verktøyene nedenfor den horisontale streken (3) er konfigurert slik at disse ikke synes for elevene. Mal for fagrom Page 2

3 Førstesideverktøyet Mal for fagrom benytter førstesideverktøyet. Ved å plassere verktøyet øverst i listen, blir dette det første brukeren ser når han kommer inn i rommet. I malen for fagrom finnes det 3 ulike førstesider som læreren (som må være eier av rommet) kan velge blant. Disse 3 variantene er laget slik at "Førsteside A" er den "enkleste", mens "Førsteside C" vil kreve mer innsats fra læreren. For å angi hvilken av de 3 variantene som skal benyttes, må en først slå på mappevisning (1), så velge å vise arkivinformasjon (2) og deretter benytte pilene (3) for å endre rekkefølgen. Den øverste siden vil fungere som førsteside. Mal for fagrom Page 3

4 Førsteside - A Dette er den enkleste varianten av malen. Mange lærere kan i denne variante arbeide på samme måte som tidligere, samtidig som at navigasjon og visuell presentasjon er forbedret. Lenken Innlevering (1) peker til innleveringsverktøyet. De 3 andre faste lenkene Prøve (2), Elevmappe (3) og Fagstoff (4) er lenker som peker til mapper i arkivet. Disse mappen er innstilt slik at de passer formålet. Prøvemappen kan bare inneholde prøver og mapper, Elevmapper kan bare inneholde mapper og i Fagstoff-mappen har elevene bare lesetilgang. Førsteside - B I denne varianten er fagstoffet tenkt oppdelt i temaer. Ni temaer, uten tittel, vises i en nedtrekksliste, hvor hver lenke leder til en egen temaside. Denne nedtrekkslisten erstatter lenken fagstoff i Førsteside A. Mal for fagrom Page 4

5 Førsteside - C Førsteside C benytter verktøyet læringssti istedet for nedtrekkslisten i B. Lenken til Tema (1) går til denne læringsstien. De ulike temasidene som ligger i mappen Arkiv->Førstesider->Temasider. I en læringssti kan læreren først gjøre en side ferdig, før han tilgjengeliggjør siden ved å legge den til i læringsstien. Temaside (for B og C) Temasidene inneholder, på samme måte som førstesiden, noen forhåndsdefinerte elementer. Lærere kan selv fjerne og legge til nye elementer (bokser) på siden. Om en velger å benytte en boks som følger med i malen, må læreren følge "reglene" for denne boksen. Hvilke regler som gjelder for de ulike boksene, ser du i avsnittet "boks-regler". Mal for fagrom Page 5

6 Bokser Sidene, som danner malen, inneholder 6 ulike forhåndsdefinerte bokser. Disse er: Overskrift (1) Nyheter (2) Lenker med ikoner (3) Meny (4) Fritekst (5) Punktliste med overskrifter (6) Nyheter har ingen "regler" ettersom denne boksen bare viser nyheter som skapes i nyhetsverktøyet. Mal for fagrom Page 6

7 Redigere innhold på en side Redigering av innholdet på en side gjøres ved først å settessiden i endremodus (1), deretter klikker en innenfor rammen på den boksen en ønsker å redigere (2). Når redigeringen er ferdig må en lagre, og deretter lukke endremodus ved å velge Lukk (3) eller ved å klikke på den aktive blyanten (1). Mal for fagrom Page 7

8 Regler: Overskrift I et overskriftsfelt er det bare teksten som skal endre. Dette gjøres ved å endre teksten som står inne i tabellen (1). Det skal altså ikke legges til tekst nedenfor tabellen (2). Å endre formateringen av teksten vil gi et uønsket resultat. Regler: Lenker med ikoner Ingen formatering av tekst. Dette gjelder både for overskriftene (1) og punktlisten (2). Det er mulig å legge til innhold nedenfor/ mellom tabellene, men boksene er i utgangspunktet ikke tilpasset dette. Mal for fagrom Page 8

9 Regler: Meny Om en velger å benytte Førsteside B, vil denne inneholde en Meny. Menyen er en artikkel som ligger i den skjulte mappen "Førstesider" i arkivet. Menyen inneholder 9 "Blanke" lenker til temasider. Dette betyr at læreren må legge inn navnet på de ulike temaene som skal vises. Om læreren skriver navnet mellom ">" og ":" (1) så vil lenken beholdes. Om det er for mange med 9 temaer, kan overskytende fjernes i punktlisten. Om det ikke er tilstrekkelig med 9, må det legges til flere punkt. Nye punkt må manuelt lenkes til riktig temaside. Dette betyr at en først må ha opprettet flere temasider i mappen Arkiv->Førstesider->Temasider. Den viktigste regelen er å ikke benytte tekst-formateringer. Det skal heller ikke legges til tekst nedenfor tabellen (2). Videre er det også anbefalt at det bare lenkes til sider. Dette for at brukerne da kan beholde konteksten de befinner seg i. Mal for fagrom Page 9

10 Regler: Fritekst Ingen formatering av tekst. Dette gjelder både for overskriften(1) og brødteksten (2). Det er mulig å legge til innhold nedenfor tabellen, men boksene er i utgangspunktet ikke tilpasset dette. Husk å lagre. Mal for fagrom Page 10

11 Regler: Punktliste med overskrifter Ingen formatering av tekst. Dette gjelder både for overskriftene (1) og punktlisten (2). Legg til nye punkter ved å trykke enter etter siste kulepunkt. Hvis kulepunktet fjernes, vil også noe av koden bli borte. Da kan du bruke (3) angreknappen i editoren for å legge det til igjen. Husk å lagre. Mal for fagrom Page 11

12 Endre meny i klasserom og fagrom Litt avhengig av hvilke mal som er valgt for ditt klasserom eller fagrom så kan forskjellige menyer forekomme. Disse menyene kan endres og det som kan endres er antall menypunkter og tekst på punktene, samt hva det skal lenkes til. Punktene kan være en vanlig lenke som leder til en side eller det kan være en nedtrekksmeny. Menyen er laget som en artikkel, dette gjør at menyen kan legges inn på flere sider og navigeringen blir lik for alle sidene. For eksempel menypunktet start som alltid vil ta deg tilbake til rommets førsteside. For å endre på menyen må førstesiden settes i editmodus ved å klikke på pennen(1) Førstesiden settes i editmodus for å endre meny Når førstesiden er i editmodus er det lett å se de forskjellige elementene siden er bygget opp med, og vi ser at menyen er lagt i et eget felt. I feltet ser vi også at det står at dette er et artikkelfelt (1). En artikkel må endres fra stedet artikkelen ligger, den kan ikke redigeres direkte i siden, men for å gjøre det enkelt å finne artikkelen har vi lagt til en lenke som heter "Åpne artikkel"(2). Denne tar deg til mappen artikkelen ligger i og viser deg artikkelen. Her må du på nytt klikke på pennen for editeringsmodus. Mal for fagrom Page 12

13 Meny (artikkelen) i editmodus Når pennen er klikket på og artikkelen er i editeringsmodus klikkes det i feltet som skal redigeres. Bildet under viser hvordan menyen (artikkelen) da ser ut. Selve menypunktene er lenker til interne sider i den ferdige strukturen i rommet. Menypunktet "Førsteside" lenkes opp til den førstesiden som til en hver tid er valgt i rommet. Menypunktet "Fag" inneholder en nedtrekksmeny. Hvert av punktene i nedtrekket ser slik ut >: og er knyttet til en egen side. Fyll ut navnet på siden mellom > og : som vist under. Årsaken til at sidenavnet skal skrives her er lenken garantert ikke blir brudt. Menypunkt "Periodeplan" fungerer på samme vis som punktet over. Husk å lagre. Mal for fagrom Page 13

14 Ferdig endret meny På bildet under ser vi at fagene Engelsk og Norsk(1) som ble ført inn i menyen (i artikkelen) har kommet på plass. Disse lenker til ferdige sider. Jobber jeg så i Norsksiden vil jeg ha samme meny der, siden artikkelen er satt inn på denne siden også, og kan enkelt navigere meg til et annet fag eller tilbake til førstesiden. Klasserom - Hvilke bokser finnes på førstesiden Førstesiden er bygd opp av tre bokser, med ulike bruksområder. For å endre på siden må man trykke på blyanten øverst i høyre hjørnet. Mal for fagrom Page 14

15 Faste elementer på førstesiden Siden er delt i 1) Toppmeny, 2) Nyhetsfelt og 3) Boks for lenker. Under vises hvordan du endrer de ulike boksene: 1) Toppmeny Trykk et sted inne i tekstboksen for å redigere teksten. Toppmeny Her endres kun tittelen på siden/klasserommet. Skriv det nye navnet/tittelen inne i tabellen. NB: IKKE endre på skrifttype eller størrelser. (Dette er allerede definert i koden i rommet slikt at endrer du på det, brytes koden) Husk å lagre. Nyheter 2) Nyheter som skrives i nyhetsverktøyet, vil vises i felt 2 på siden. Bilder som lastes opp til nyheter - vil vises med lik størrelse på førstesiden Mal for fagrom Page 15

16 Boks med lenker Klikk et sted i tekstboksen for å endre eller legge til lenker. (Merk: Du må trykke på et ledig felt og ikke på en lenke som allerede ligger der) Da åpner teksteditoren seg, og lenkene som allerede ligger der, vises i punktlisten i tabellen. 1) Her kan det endres på overskriften til feltet. (NB: Ikke endre skriftstørrelse eller font) 2) Hvert kulepunkt nedover blir et nytt "lenkebilde" dersom du setter inn en lenke. Legg til et bilde med lenke i lenkefeltet Sett markøren etter Fagstoff og trykk enter slik at det blir et nytt kulepunkt under. Skriv deretter teksten du vil ha under lenkebildet; Legg til en intern eller ekstern lenke. Husk å lagre. Mal for fagrom Page 16

17 Merk: Ikke lag så lang tekst på lenken! Slik vil den nye bildelenken se ut når du lagrer: Koble sammen en fagsti i Klasserommet Hvis Førsteside D er valgt i klasserommet, vil lenkene til de ulike temaene lenkes til en fagsti. Når det skal settes inn flere sider i fagstien, gjøres følgende. Velg Fag til høyre i menyen, og trykk på lenken til faget som du skal sette inn en ny fagside. Mal for fagrom Page 17

18 Når man står i en fagsti/læringssti, vil ikke blyanttenget vises for å redigere på siden, men det vises en avkrysningsboks med endre. Ved å krysse av her, kommer man rett inn i diagrammet for fagstien. Ved å velge nedtrekkspilen etter den presentasjonssiden som allerede ligger i fagstien, vil man kunne sette inn en ny side i stien. Her velges Legg til presentasjonsside. Mal for fagrom Page 18

19 Så gjelder det å finne riktig presentasjonsside. Disse skal lagesi Arkiv -> Førstesider ->Fagstier - >FagstiX_files (skult). Hver av disse mappene representerer et fag. Velg neste side som skal settes inn Mal for fagrom Page 19

20 Ferdig resultat; To sider i fagstien Nå har fagstien fått en 'Neste' knapp øverst i høyre hjørnet som fører til neste side i fagstien. Gjennta prosessen når det skal settes inn enda en side. Mal for fagrom Page 20

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer