Tema: Fronterdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Fronterdokument"

Transkript

1 Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet: Det er ingen endringer i dette heftet Tema: Fronterdokument... 1 Innledning... 2 Fronterdokument... 2 Opprettelse av et Fronterdokument for samskriving... 3 Kommentarer... 6 Overføring til tekstbehandler (tekst uten bilder)... 7 Overføring til tekstbehandler (tekst med bilder) Prosessorientert skriving Versjonskontroll

2 Innledning Dette heftet tar for seg samskrivingsverktøyet i Fronter 91. Eksemplene prøver å illustrere kjente problemstillinger. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvike mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronter 91. Lykke til. Lillehammer, desember 2008 Steinar Hov/Steinar Hov Fronterdokument I Fronter har vi et meget anvendelig verktøy for ulike situasjoner hvor samskriving eller prosessorientert skriving er arbeidsformen: Fronterdokument. Der hvor vi har prosjektoppgaver og lignende kan studentene/elevene med fordel skrive i et slikt Fronterdokument: studentene/elevene kan skrive samtidig i samme dokument (de skriver individuelle tekster/avsnitt) uansett hvor de er lokalisert, bare de er knyttet til Internett og befinner seg pålogget Fronter. De vil da til enhver tid se hva de andre har skrevet i det samme dokumentet. De som skriver sammen i et slikt dokument kan låse sine egne avsnitt slik at ingen andre kan endre på innholdet eller slette det. Videre kan de flytte avsnittene (oppover/nedover) ved behov. I tillegg kan det settes inn bilder. Lærer/veileder vil kunne vurdere den enkeltes innsats og komme med kommentarer ved enkelte avsnitt dersom det er ønskelig. En student/elev kan også skrive en tekst som andre kan kommentere. Denne teksten kan så endres i fred og ro av studenten før de andre slipper til for nye kommentarer - prosessorientert skriving. I et Fronterdokument kan du foreta noen formateringer ved hjelp av mulighetene i den innebygde editoren. Dersom du ønsker ytterligere formatering slik som innholdsfortegnelse og topp- og bunntekst, kan du kopiere Fronterdokumentet over i tekstbehandler hvor justeringene behandles. 2

3 Opprettelse av et Fronterdokument for samskriving I Arkiv velger du Opprett: Her har vi flere valg, og samskrivingsverktøyet finner vi i øvre del: Dersom dette skal være en samskriving hvor flere studenter/elever deltar (fellesdokument), må det hakes av for flere forfattere. Etter opprettelsen ser dokumentet slik ut: 3

4 Hver student/elev som har tilgang til dokumentet (som kanskje ligger i ei tilpasset gruppemappe) kan nå skrive helt uavhengig av og samtidig med de andre ved å klikke på knappen Nytt avsnitt. De ulike verktøyknappene inneholder muligheter for skrifttyper, skriftstørrelser, farger, tabeller osv. Når teksten er ferdig avsluttes det hele med et klikk på Lagre. Etter hvert som studentene/elevene skriver sine bidrag øker Fronterdokumentet i størrelse. Hver gang de lagrer sitt eget arbeid kommer de tilbake til selve hoveddokumentet og ser hvordan det hele blir: 4

5 Her ser vi at teksten kommer fortløpende nedover. Mellom hvert tekstbidrag vil vi se disse symbolene: Ved å klikke på Nytt avsnitt opprettes et nytt tekstbidrag mellom de eksisterende. Sett inn likning fører deg inn i formeleditoren for å skrive matematiske uttrykk. Du kan ikke sette inn slike uttrykk direkte i teksten fordi formeleditoren ikke er implementert i teksteditoren slik den er i verktøyet Prøver. På samme måte må bilder settes inn ved å velge egen knapp for det. Bildene må ligge på PC-en de kan ikke lastes inn direkte fra et arkiv i Fronter. Ved å klikke på Endre helt øverst får vi noen nye muligheter: Som du ser vises det hvem som har skrevet de ulike tekstbidragene sammen med når de sist ble endret. I tillegg kommer det noen symboler helt til høyre: hengelås pil opp eller ned Slett Endre Den som oppretter et tekstbidrag kan låse det ved å klikke på hengelåsen. Da kan ingen andre studenter/elever endre teksten. Piltastene brukes for å flytte hele 5

6 tekstområdet oppover eller nedover. Slett sier seg selv og Endre medfører at man kommer inn i teksten igjen for å skrive mer, rette noe osv. Kommentarer Veileder/faglærer samt andre studenter/elever kan kommentere i Fronterdokumentet ved først å hake av helt øverst: Nå vil det dukke opp en kommentarknapp nede til høyre for hvert tekstbidrag. Et klikk på den åpner et lite tekstvindu for å skrive i: Kommentering med svar osv. kan foregå i flere etapper som ledd i en skriveprosess. 6

7 Etter hvert som skrivearbeidet går framover opprettes automatisk nye versjoner. Men forfatterne kan også selv velge Ny versjon: Selvvalgte versjoner blir nummerert 1.0, 2.0 osv. De tidligere versjonene kan ikke lenger endres og er ment å være dokumentasjon av en skriveprosess. Overføring til tekstbehandler (tekst uten bilder) Når dokumentet er ferdig kan det overføres til en tekstbehandler for videre raffinement. Velg Vis dokument: Her ser du at alle symboler for Nytt avsnitt, Sett inn bilde osv. er fjernet: 7

8 Avhengig av hvor omfattende dokumentet kan du selv vurdere hvilken av disse to metodene du vil bruke for å kopiere teksten over til en tekstbehandler på: 1. Kopiering av ett og ett tekstavsnitt Ved å velge Vis dokument som forklart ovenfor ser du at tekstavsnittene kommer i hver sin ramme (tabell). Merk ett slikt tekstavsnitt på vanlig måte (klikk-og-dra), velg Kopier (Ctrl + C) og lim så inn (Ctrl + V) i tekstbehandleren. Dette må du gjenta for hvert tekstavsnitt. 2. Kopiering av all tekst på en gang Du merker alt ved å bruke hurtigtasten Ctrl+A, kopierer det med Ctrl+C og limer det inn i tekstbehandleren ved å bruke Rediger / Lim inn utvalg : 8

9 Deretter velger du å lime inn som uformatert tekst: Helt øverst er det med noe støy det sletter vi: 9

10 Overføring til tekstbehandler (tekst med bilder) Dersom Fronterdokumentet skal inneholde bilder vil kopieringen ovenfor ikke fungere korrekt; bildene blir ikke med. 10

11 Også her ser vi på to metoder velg den som passer best: 1. Bildene blir først satt inn i tekstbehandleren Det kan være hensiktsmessig å sette fokus på selve teksten i Fronterdokumentet og kun markere med stikkord hvor bilder skal settes inn. Teksten kan dermed enkelt kopieres for så å bli overført til tekstbehandleren. Der kan så bildene settes inn ved å bruke den aktuelle funksjonen for det; bildene må jo ligge tilgjengelige på PC en enten de settes inn i Fronterdokumentet eller via tekstbehandleren. 2. Bildene settes inn i Fronterdokumentet I stedet for å kopiere må vi laste ned dokumentet for deretter å hente det inn i tekstbehandleren. Bruk hurtigmenyen foran dokumentnavnet og velg Last ned: Første gang du gjør dette på en PC må du bekrefte installasjonen av en liten Java. Deretter kommer forslag om plassering: 11

12 Legg spesielt merke til at dette er en pakket fil (zip). Det betyr at etter nedlastingen må du pakke den opp. Noen operativsystemer har denne funksjonen innbygget mens andre igjen må installere et gratisprogram som WinZip for å få dette til: I dette tilfellet ser du at dokumentet ligger i mappen My Documents på C-disken. Ved å høyreklikke på det og deretter velge WinZip kommer valgene opp for utpakkingen. Resultatet ser slik ut: 12

13 Det skapes et html-dokument samt en mappe (som inneholder bildene). Dette htmldokumentet kan så åpnes i Word (start tekstbehandleren først og velg så Åpne): 13

14 Fortsettelsen er å merke tabellen (i tabellens øvre venstre hjørne) og deretter konvertere den til tekst: Sluttresultatet ser slik ut: 14

15 Prosessorientert skriving I dette eksempelet skal vi se hvordan studentene/elevene kan bruke Fronter til prosessorientert skriving. Ideen er at en student/elev skriver en tekst for så å invitere andre til å kommentere den. Deretter kan teksten endres på grunnlag av kommentarene. I neste omgang kan den reviderte teksten kommenteres, og slik gjentas det hele til forfatteren er fornøyd. Utgangspunktet er et Fronterdokument med den forskjellen fra fellesdokument at det bare er en forfatter. Vi ser på et tilfelle hvor Liv skal skrive om en bedrift, mens andre studenter/elever skal kommentere teksten. Hun oppretter derfor et Fronterdokument og passer på at det kun er en forfatter: Liv skriver så teksten sin og haker av for Åpne for kommentering: De andre på hennes gruppe kan da skrive kommentarer (dokumentet blir synlig i aktuell mappe). Deretter velger hun Ny versjon og skriver så videre bl.a. på grunnlag av kommentarene. I neste omgang åpner hun for videre kommentering og slik fortsetter dette som en skriveprosess. 15

16 Etter noen runder med kommentering og skriving vil hun ha en rekke versjoner av teksten. Ved å velge en og en av disse kan hele forløpet i skriveprosessen gjenskapes sammen med kommentarene: I tillegg til å bla i de ulike versjonene kan hun se på Statistikk for dokumentet: Der vil versjonene være merket sammen med kommentarene: 16

17 Når hun så er ferdig med selve skriveprosessen merker hun hele dokumentet og kopierer det over i Word på nøyaktig samme måte som med fellesdokumentet. Versjonskontroll Versjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Tema: Steinar Hov Fronterdokument samme Steinar Hov samme Steinar Hov samme Steinar Hov samme Steinar Hov samme Steinar Hov samme Steinar Hov Ingen endringer Steinar Hov Ingen endringer Steinar Hov QA Revisjon Dato Godkjent av Kommentarer Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og godkjent Ingun Vaglid gjennomgått og godkjent Ingun Vaglid gjennomgått og godkjent Ingun Vaglid gjennomgått og godkjent Eli Toftøy-Andersen gjennomgått og godkjent 17

18 Georg Ranhoff gjennomgått og godkjent Georg Ranhoff Godkjent Ingun Vaglid Godkjent 18