ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor"

Transkript

1 ErgoGroup IKT-driftstjenester Driftsløsninger for kommunalsektor

2 Visjon Vi muliggjør ambisjoner gjør det enklere

3 Strategiske fokusområder Digitalisere offentlig virksomhet Effektivisere forretningsprosesser Verdiøke og tilgjengeliggjøre virksomhetskritisk informasjon Frigjøre ressurser for mellomstore virksomheter (SMB) Landsdekkende tilstedeværelse og leveransekraft Kostnadseffektive infrastruktur -og driftstjenester

4 ErgoGroup i kommunemarkedet 431 Økonomistyring i 175 kommuner Innfordring til 70 kommuner Lønns- og personalløsninger til 150 kommuner Saksbehandlerløsninger til 200 kommuner Dokument- og arkivløsning til 180 kommuner Portal til 70 kommuner Infobaser og meldingstjenester til 200 kommuner Driftsløsninger til 70 kommuner Andre teknologiløsninger til 50 kommuner Valgløsning til 260 kommuner Rådgivningstjenester til 50 kommuner

5 ErgoGroup - Kommunesatsning ErgoGroup ønsker å tilby rasjonelle og kostnadseffektive IKT-driftstjenester som er skalerbare i forhold til størrelse på kommunene Konseptet er modulbasert og kan tilpasses de ulike behov og utfordringer kommunene står over for. Konseptet er basert på vår lange erfaring med IT-drift i ulike bransjer og sterke lokale tilstedeværelse.

6 Lokal tilstedeværelse nær 40 lokasjoner i Norge og 90 i Norden ErgoGroup satser på lokal kompetanse og leveransekraft Lokal tilgjengelighet er viktig for kommuner og regionale virksomheter Grunnet ulik næringsstruktur har ErgoGroup etablert lokale kompetansesentre med leveranseansvar for utvalgte bransjeløsninger

7 Noen referanser Bruk av ephorte saksbehandling i Målselv kommune. Innføring av AGRESSO elektronisk fakturabehandling i Bergen har resultert i: Hamar kommune (ERP-løsning, HR-løsning) Bergen kommune (ERP-løsning, Valg, innholdstjenester) Lyngdal kommune (ERP-løsning, Sak og arkiv, portalløsning) Målselv kommune (ERP-løsning, Sak og arkivløsning, portalløsning, ASP) Akershus Fylkeskommune (ERP-løsning, HR-løsning, Sak og arkiv) Gjøvik Kommune (Infrastruktur lagring, virtualisering og backup) Digitale Gardermoen/6 kommuner (Sak og arkiv, portalløsning) Fosenregionen (ERP-løsning, HR-løsning, Sak og arkiv) Stavanger kommune (BI-løsning) Produktivitetsgevinst på 13 mill pr. år i Gjennom en vellykket innføring av en sak- og arkivløsning fakturabehandlingen med høy.. Redusert antall manuelle operasjoner Vårt gjennom samliv med at prosessen ErgoGroup er er elektronisk lykkelig! Tilrettelagt for automatisk matching av bestilling, varemottak og faktura God sporbarhet og kontroll Kristin Ulvang Økonomidirektør i Bergen kommune Øyvind Foshaug Rådmann i Målselv

8 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge kunsten er å se hele bildet ØKONOMISTYRING / LØNN / PERSONAL LOGISTIKK VIRKSOMHETSSTYRING FAGSYSTEMER INTEGRASJON KOMMUNEN SIKKERHET OUTSOURCEDE TJENESTER RÅDGIVNING OG KONSULENTTJENESTER SAMFUNNSLØSNINGER DRIFT OG INFRASTRUKTUR

9 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge sikkerhet MOBILITET mobil arbeidsplass INFRASTRUKTUR infrastruktur varesalg DRIFT sikkerhet nettverk software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

10 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge MOBILITET å bruke kommunens it-løsninger utenfor huset sikkerhet MOBILITET INFRASTRUKTUR DRIFT mobil arbeidsplass infrastruktur sikkerhet nettverk infrastrukturtjeneste software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

11 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge IKT-Driftstjenester Delte tjenester Dedikerte tjenester Kunde Sluttbrukertjenester Brukeradministrasjon - Samhandling og mobilitet - Servicedesk - Klient sikkerhet Applikasjonstjenester Applikasjonsdrift - Applikasjonsforvaltning - Applikasjonsutvikling - Integrasjonsløsninger ITIL Datasentertjenester Server - Lagring - Database - Forvaltning Nettverkstjenester Nettverk og kommunikasjon - Integrert nettverk - IP telefoni - Kontaktsenter - Mobilitet Multisourcing Full sourcing DRIFT Sikkerhet Sikkerhetskultur - Fysisk sikkerhet - Lover og regler - Systemteknisk sikkerhet sikkerhet nettverk software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

12 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge IKT-driftstjenester for kommuner HW administrasjon Lisens administrasjon Utstyrsleie Rådgivning / konsulenttjenester Desentrale tjenester Datasentertjenester Sentrale tjenester infrastrukturtjeneste Sluttbrukertjenester Applikasjonstjenester Klient drift - Tykk Enkel fjerndrift Domene administrasjon Applikasjonsdrift sikkerhet Klient drift - Tynn Garantert fjerndrift Sentral drift Applikasjonsoppgradering Skriveradministrasjon Terminal serverdrift Exchange Databasedrift Brukerstøtte Backup fjerndrift Database hotel DBA funksjon Utvidet overvåking Terminal serverdrift Felles kontorstøtte Sikker lagring MOBILITET Sentral antiivirus DRIFT LAN Garantert nettverksdrift - LAN Nettverkssikring mobil arbeidsplass Nettverk og kommunikasjonstjenester Skolenett Sikker zone Trådløst WAN Internett aksess Internett sikkerhet infrastruktur IP VPN mottak sikkerhet nettverk software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

13 Fleksibel leveransemodell Mulighet for kombinasjon av ulike leveransemodeller Fjerndrift Ergogroup drifter kommunens infrastruktur i kommunens lokaler Sentral drift ErgoGroup drifter kommunens infrastruktur i ErgoGroups lokaler og gjør tjenestene tilgjengelig i kommunens nett Fellestjenester (ASP) ErgoGroup levere standardtjenester til kommunen fra et felles driftsmiljø som benyttes av mange kommuner Kommune A Kommune B Kommune C Tjenester ErgoGroup Lokalt -Onsitetjenester ErgoGroup Lokalt -Onsitetjenester Eget driftsmiljø Driftsstøtte Krav og forventninger fra den aktuelle kommune legges til grunn for valg av kombinasjon av leveransemodell ErgoGroup Sentralt Center Of Exellence - Kommunedrift - Drift - Fellestjenester - Kundeoppfølging - Brukerstøtte - Rådgivning

14 ErgoGroup sentralt Center of Exellence Leveranse av de sentrale tjenester vil skje fra våre driftsentre i Mo i Rana, Tromsø. Fjerndrift og drift av fellestjenester vil bli utført av kompetente ressurser med lang erfaring fra drift av kommuner. Brukerstøtte og koordinering av lokale ressurser Koordinering og oppfølging av kundeavtaler

15 Tjenestemoduler: IT-bransjens legoland Kundeleveranse SLA pris Tjenestemodulene er ErgoGroups interne byggeklosser som inngår i en tjeneste som leveres til kunde Skreddersøm Tilpasninger Skreddersøm Tilpasninger Standard E-post E tjeneste OLA kost Kundetilpasset E-post E tjeneste Kan sammenlignes med Lego der Legobrikkene er standardiserte, men bare fantasien setter begrensninger for hva som kan bygges. E-postdrift Win Tjenestemoduler ErgoGroups tjenestemoduler standardiserte, men disse kan inngå i både standardtjenester og kundetilpassede tjenester som vist i figuren under. Serverdrift Lagring Sentral Sentral Maskinkraft Sentral Sentral Nett- Nettaksess Support

16 Nettverk og kommunikasjonstjenester Enkel Enkel nettverksdrift nettverksdrift - - LAN LAN Garantert Garantert nettverksdrift nettverksdrift - - LAN LAN Nettverkssikring Nettverkssikring Skolenett Skolenett Sikker Sikker sone sone Trådløst Trådløst WAN WAN Internettaksess Internettaksess Internettsikkerhet Internettsikkerhet IP IP VPN VPN mottak mottak EG drifter kommunens nettverk AS-IS. Det stilles ingen krav til nettverkskomponentene. Ingen garantert opptid. EG drifter kommunens nettverk med en garantert opptid. Nettverkskomponentene skal godkjennes av EG og tilfresstille minimumskravene. EG drifter alle brannmurer med garantert opptid. Nettverkskomponentene skal godkjennes av EG og tilfresstille minimumskravene. EG drifter skolenettet for kommunen Drift av sikker sone. Alle nettverkskomponenter inkl. brannmur. Drift av kommunens trådløs nett. Kan tilbyes som en garantert tjeneste under forutsetning av at nettverkskomponentene tilfredsstiller minimumskrav i EG Drift og overvåking av alle WAN forbindelser i kommunen. Det være seg mellom lokasjoner internt eller mot eksterne parter. Garantert internettaksess Tilleggstjeneste til internettaksess for å øke sikkerhetsnivået og kontrollen med bruk av Internett Sentralt mottak for alle eksterne parter som trenger tilgang til kommunens nettverk.

17 Datasentertjenester Desentraliserte Desentraliserte tjenester tjenester Enkel Enkel fjerndrift fjerndrift Garantert Garantert fjerndrift fjerndrift Terminal Terminal serverdrift serverdrift Backup Backup fjerndrift fjerndrift Utvidet Utvidet overvåking overvåking EG overtar serverdriften i kommunens lokaler basert på dagens utstyr. Det gis ingen opptidsgaranti mens garantert tilgang på ressurser ved feilretting EG overtar serverdriften i kommunens lokaler basert på utstyr som er godkjent av EG. Tjenesten gir en garantert opptid. EG drifter terminalserver løsningen i kommunens lokaler med en garantert oppetid. EG drifter backup løsning i kommunens lokaler. Skifting av taper er basert på EG personell eller kommunens personell mot en kompensasjon. Overvåking av driftmiljø utover kapasiteten til kommunens personell. Sentrale Sentrale tjenester tjenester Domene Domene administrasjon administrasjon Sentral Sentral drift drift Exchange Exchange Database Database hotel hotel Terminal Terminal serverdrift serverdrift Felles Felles kontorstøtte kontorstøtte Sikker Sikker lagring lagring Sentral Sentral antiivirus antiivirus Fellestjeneste. Drift av sentral AD. Inkludere brukeradministrasjon og rettighetsstyring EG overtar serverdriften for kommunen i EG sine lokaler. Tjenesten gir en garantert opptid. Fellestjeneste. Drift av sentral mailserver. Inkludere administrasjon av mailkonti. Drift av databaser i EG driftsmiljø. Med garantert oppetid. Fellestjeneste. Standard kontorstøtteplattfom distribuert via terminal server i kommunens nett. Lagring av kommunens data i sentral lagringsløsning hos EG. Sikker backup løsning. Distribusjon av løpende oppdateringer av antivirus til servere og klienter i kommunens nettverk.

18 Applikasjonstjenester Klient Klient drift drift - - Tykk Tykk Klient Klient drift drift - - Tynn Tynn Skriveradministrasjon Skriveradministrasjon Brukerstøtte Brukerstøtte Drift av PC er i kommunens nettverk. Inkludert tanking og feilretting. Basert på standard mal for kommuner. Drift av kommunens tynne klienter. Inkludere feilretting og oppdateringer. Drift og feilretting av tjenere og printere. Mottaksapparat for henvendelse fra kommunens brukere. Brukerstøtte kan tilbys enten som 1. eller 2. linje.

19 Sluttbrukertjenester Applikasjonsdrift Applikasjonsdrift Applikasjonsoppgradering Applikasjonsoppgradering Databasedrift Databasedrift DBA DBA funksjon funksjon Drift av enkelt applikasjon. Overvåking av kritiske prosesser og feilretting. Oppgradering av applikasjoner. Drift og overvåking av kommunens databaser med garantert opptid. Tunning av databaser og andre administrative oppgaver

20 Datasentertjenester

21 Datasentertjenester Våre driftstjenester dekker hele tjenestespekteret innen sentral drift av servere, lagring og nettverk til klientutstyr Driftsplattformene strekker seg fra skreddersydde dedikerte løsninger til fleksible standardløsninger, med eller uten avbrudssikring som sikrer mot driftsavbrudd ved uforutsette hendelser Vårt driftstjeneste konsept er basert på ITIL

22 Datasentertjenester Server Lagring Database Rådgivning Forvaltning // konsulenttjenester Datasenter Lokal Lokal lagring lagring Databasedrift Konfigurasjon Datakraft Datakraft Sentral Sentral lagring lagring Database hotell hotell Programvaredistribusjon Serverdrift Sikkerhetskopierinkopiering Sikkerhetsoppdateringer Katastrofe- og og kontinuitetsløsninger Sikkerhet Sikkerhet QA QA // Testmiljø Testmiljø Forvaltning Rådgivning Database Lagring Server / / konsulenttjenester

23 Datasenter ErgoGroup har flere lokale datasentre rundt i landet blant annet to datasentre i Tromsø og et i Mo i Rana, foruten de stor i fjellhallene i Gjøvik. Alle datasentrene er moderne, og tilfredsstiller alle krav til miljø og sikkerhet. Avansert og sikker infrastruktur kobler datasentrene sammen, noe som muliggjør dublering av datakraft, lagring og kritisk utstyr med fleksibilitet og skalerbarhet

24 Datakraft ErgoGroup tilbyr drift og utleie av datakraft på de fleste typer plattformer og operativsystemer. Om det er enkelt servere (fysisk eller virtualisert) for utvikling, test og/eller QA eller komplette driftstjenesteplattformer er dette et gunstig alternativ til det å eie utstyret selv, både for en kortere eller lengre periode Alle løsningene kan leveres som ferdig pakketerte tjenester med ulike SLA

25 Serverdrift Optimal tilgjengelighet og ytelse tilpasset kommunens behov Uansett om man velger å plassere maskinvaren lokalt eller i Funksjon en av våre og bransje datasentre avhengig dekker ErgoGroups og forvaltning driftskonsept alle typer plattformer og operativsystemer med tilhørende systemprogramvare Plattform uavhengig drift og forvaltning Vårt basis driftskonsept består av prosesser og rutiner med tilhørende systemprogramvare for Plattform avhengig drift og sikkerhetskopiering, overvåking, konfigurasjon og virtualisering antivirus

26 Virtualisering Virtualisering er veien til en raskere og mer kostnadseffektiv levering av datakraft, også i miljøer med flere operativsystemer. Ved å dele ressurser og redusere kompleksiteten, blir applikasjonene enklere å drifte og forvalte Denne dynamiske tilnærmingen gjør det mulig å allokere ressurser i overensstemmelse med endringer i etterspørselen for den enkelte applikasjon. Du kan raskere ta høyde for å innføre nye tjenester, og du kan like raskt fjerne overflødige tjenester

27 Kontinuitets- og Katastrofeløsninger Om det gjelder sikring av enkeltstående komponenter ved dublering av utstyr, fordeling av utstyr over flere datasentre for avbruddsikring, eller komplette separate katastrofeløsninger har ErgoGroup lang erfaring og basis infrastruktur som støtter dette SAN LAN Strømnett WAN Datasenter 1 Datasenter 2

28 Database Databasedrift Effektiv drift og proaktiv overvåking av kommunens databaser, uavhengig av plattform og database teknologi Databasehotell Vi tilbyr databasehotell som tjeneste, dette gir stordriftsfordeler fra første database I kombinasjon med våre lagrings- og applikasjonstjenester gir vi deg effektiv, sikker og kostnadsoptimal tilgang til dine data

29 Databasedrift består blant annet av Sørge for at databaseprosesser og logger har avtalt driftsstatus Diagnostisere, registrere og eventuelt å eskalere feil i databasens driftsstatus til DBA, samt oppfølging til saken er løst Administrere og overvåke databasen i henhold til fastsatte grenseverdier, og eskalere overskridelsene til DBA Bistå DBA i feilhåndtering av databasen

30 Lagring ErgoGroup leverer skalerbare, sikre og effektive lagringstjenester tilpasset kommunens behov Standard Arkivering (Plus) Database Speiling Synkron/Asynkron Fil/katalog Bruk av ulike typer lagringsmedie og lagringsmetoder sørger vi for ytelse- og kostoptimal lagring av dine data. Om du velger Snapshot lokallagring eller benytter Raid vårt 0, 1, moderne 5 og 10 lagringsnettverk med sentrale lagringssystemer vil dine High-end data ha høy tilgjengelighet Database Low-end Fil/katalog Arkivering Speiling Vi vil klassifisere dine QA/Test data, avhengig av krav til ytelse og tilgjengelighet fordeles disse på ulike lagringsløsninger. Dette gir en kostoptimal løsning Raid 0, 1, 5 og/eller 10

31 Sikkerhetskopiering Om dine data er plassert på egen server eller sentralt i vårt lagringssystem leverer vi effektiv sikkerhetskopiering og gjenoppretting fra vår sentrale sikkerhetskopieringstjeneste. All kopiering skjer fra våre automatiske og robotiserte tapesystemer Avhengig av krav til tilgjengelighet og gjenopprettelsestid benyttes ulike former for kopieringsmetoder. Våre metoder dekker både off-line og on-line kopiering, slik at dine applikasjoners krav til underliggende data kan være tilgjengelig 24/7 Valg av strategi må gjøres etter følgende prinsipper Krav til maksimalt tap av data Krav til maksimalt tid for gjenoppretting

32 Overvåking Avansert visualisering, også gjennom en web basert portal, sammen med personlig definert oppsett gir informasjon i en forretningsmessig og teknisk kontekst Dagens nettverk er ofte komplekse, og arbeidet med å finne feil er både tids- og ressurskrevende. Overvåkingsverktøyet korrelerer automatisk alarmer og meldinger for å avdekke opphavet til en feilsituasjon. (Root Cause Analysis)

33 Konfigurasjonsstyring Sentral og individuell styring, lagring, versjonskontroll og historikk av alle konfigurasjonsfiler Støtter automatisk synkronisering og/eller overskriving av endrede filer eller oppsett En unik brukerprofil kan uavhengig av nettverks- og serveroppkobling følge brukeren Hendelses håndtering Ved overskridelser av verdier eller når problemer oppdages på inventaret, utføres predefinerte aksjoner som f.eks installering og igangsetting av program

34 Sikkerhetsoppdateringer (Patch Management) Mange episoder hvor feil og kritiske hendelser skjer kommer som et resultat av mangelfulle sikkerhetsoppdateringer på klienter og servere Active Directory Domain Microsoft Update Services WSUS

35 Antivirus Organisasjoner over hele verden kjemper for å løse et økende antall sikkerhetshendelser i sine IT-miljøer. Virus og ormer har kostet organisasjoner milliarder av kroner bare i det siste året, noe som medfører tap av inntekter og produktivitet ErgoGroup benytter en helhetlig, omfattende, antivirusløsning som bidrar til å beskytte alle deler av virksomheten - fra ytterkanten av nettverket til PDAen. Løsningen eliminerer virusinfeksjoner, letter administrasjonen gjennom et enkelt styringskonsoll for administrasjon av heterogene miljøer, og forenkler og automatiserer oppdateringsprosessen Løsningen gir sentral, policy-basert administrasjon på tvers av Windows-, Linux-, og UNIX-plattformer, inkludert antivirusklienter og Microsoft Exchange

36 Nettverk og kommunikasjonstjenester Tjenesteområdet leverer tjenester som kan løse de fleste behov innenfor nettverk og kommunikasjonsområdet Sammensatte konsepter og tjenester gir effektivisering av brukernes hverdag og øker service graden mot kundens kunder

37 Nettverk og kommunikasjonstjenester Nettverk og og kommunikasjon Integrert nettverk IP-telefoni Kontaktsenter Rådgivning Mobilitet // konsulenttjenester LAN LAN Betalingstransaksjoner Nettverksanalyse Servicestrategi Vandrenett WAN WAN Spilltransaksjoner Spill- Summetone Kanaluavhengig Brannmur Alarmoverføring Alarm- Klienter Klienter Intelligentrutinruting IP-VPN IP-VPN Videoovervåking Video- Sentralbord Sentralbord Internett Internett Sikkerhet Sikkerhet Intranett Intranett Sentrallagring Sentrallagring Informasjon og og integrasjon Informasjon og og integrasjon Nettverk Rådgivning og Integrert og kommunikasjon Kontaktsenter IP-telefoni / Mobilitet nettverk / konsulenttjenester Tale Tale

38 Nettverk og kommunikasjon Tjenestene gir kommunen løsninger for basis behovet for kommunikasjon og nettverk. Det inkluderer alt fra Lokal nett med tilgang til applikasjoner, lagring og utskrift, til sikker kommunikasjon mot internett eller andre aktører i virksomheten. Tjenestene dekker også talekommunikasjon, både fast og mobil, internt, eksternt med og uten sentralbord-løsninger og IN-tjenester (5- siffrete og grønnenummer) Tjenestene er skalerbare og fleksible Gevinster Leveres med avtalt innhold, kvalitet og pris

39 LAN Lokalnettverk Lokalnettverket er kommunens nervesystem for all digital kommunikasjon. Kravene til lokalnettverket, med tanke på sikkerhet, kapasitet og tjenestemuligheter er økende i dagens samfunn ErgoGroup har drifttjenester for LAN/WLAN, LAN-WAN- LAN kommunikasjon med støtte for VLAN IP-telefoni Avanserte sikkerhetsløsninger med brannmur, kryptering, IDS og IPS

40 WAN Behovet for mer effektive IT-tjenester hos kommunen blir mer prekært, jo flere ansatte kommunen har. Ingen kunder bør stå i kø, og ingen ansatte må miskommunisere med andre ansatte, bare fordi kommunens kommunikasjonsteknologi ikke fungerer optimalt. Effektiv kommunikasjon både internt og eksternt er og blir stadig mer viktig for kommunen, skal den møte markedets økende krav Med løsninger fra ErgoGroup får du sømløs fasttelefoni, mobiltelefoni, data, sms, telefaks, e-post kombinert med et effektivt - alltid tilgjengelig Intranett, med ekstra- og Internett for gjester og kunder

41 IP-VPN IP-VPN er et fleksibelt og skalerbart bedriftsnett bygget for datakommunikasjon, bredbåndstelefoni, streaming og videokonferanser Ansatte på reise Elementer som e-post, arkiv, regnskap eller tilgang Hovedkontor til leverandørsystemer er Utenlandskontor tilgjengelig for medarbeidere enten de sitter på Avdelingskontor hjemmekontor, en filial, eller på hovedkontoret. ErgoGroup Trafikken kan prioriteres IP-VPN og skilles som for eksempel mellom tale og data Partnere Internett Hjemmekontor

42 Internett Våre tjenester sikrer kostnadseffektiv, sikker kommunikasjon med Internett hvor vi har fokus på skalerbarhet og garantier for servicekvalitet. ErgoGroup er Internet Service Provider. ErgoGroup hjelper til med å registrere domenenavn. Domenenavnet legges inn på våre navneservere slik at det blir tilgjengelig for oppslag på Internett. ErgoGroup ivaretar årlig administrasjon og vedlikehold av domenet

43 Sluttbrukertjenester Samhandling og og mobilitet Servicedesk Klient Brukeradministrasjon Rådgivning // konsulenttjenester Synkronisering Feilmeldingsmottamottak Tykk Tykk Autentisering linje linje Tynn Tynn Autorisering linje linje Hybrid Hybrid Administrasjon Leveransesenter Service Service management Samhandling Rådgivning Brukeradministrasjon og mobilitet Servicedesk // og Klient konsulenttjenester konsulenttjenester

44 Samhandling og mobilitet Ved hjelp av SharePoint Portal Server kan kommunen distribuere en intelligent portal som knytter sammen brukere, grupper og kunnskaper slik at de ansatte kan dra nytte av relevant informasjon på tvers av forretningsprosesser og dermed arbeide mest mulig effektivt

45 Gevinst, Servicedesk Kunden får et kontaktpunkt i sin hverdag (SPOC) med en høy løsningsgrad i 0. linje Et robust og faglig miljø som håndterer mange typer av henvendelser, og som har oppdaterte og kraftige verktøy som understøtter en effektiv håndtering av saker

46 Servicedesk ErgoGroup Servicedesk er brukerens og kundens viktigste støtte når arbeidsdagen krever raske og gode leveranser. Tjenesten kan inneholde Feilmeldingsmottak 1. linje 2. linje Leveransesenter Service Management

47 Feilmeldingsmottak Feilmeldingsmottaket er knytte til alle basistjenester fra ErgoGroup eller det kan kjøpes separat for kunders egne systemer Tjenesten inneholder; Mottak pr telefon eller e-post Registrering av sak i Servicedesk Verifisering av sak med alvorlighetsgrad Videresending av saken til avtalt 1. linje (problemløsning)

48 1. linje Vår 1. linje er tett knyttet sammen med 0. linje for å redusere tiden for problemhåndtering Tjenesten kan inneholde problemhåndtering av Operativsystem Nettverk Server Applikasjon Brukeradministrasjon Kundespesifikke systemer

49 2. linje Problemløsning fra egne faggrupper med seniorkompetanse fra avtalt 2. linje Operativsystem Nettverk Server Applikasjon Brukeradministrasjon Kundespesifikke systemer

50 Driftstjenester ErgoGroup sørger for sikker drift av dine ITsystemer. ErgoGroup er en av landets ledende driftsleverandører, med en omfattende portefølje bestående av profilerte private og offentlige kunder. De fleste av kundene våre kan mye om IT. Felles for dem er at de likevel gjerne vil slippe å forholde seg til detaljene, for å konsentrere seg om det de kan best, nemlig å utvikle egen forretningsvirksomhet. Derfor lar de oss gjøre det vi kan best: å ivareta deres IT-systemer.

51 Driftstjenester Vi vet at sikker IT-drift både er en forutsetning og ikke minst driftskritisk for de fleste kommuner i dag. ErgoGroup sørger for at ITsystemene er operative og tilgjengelige hele døgnet, 365 dager i året. Noen av våre kunder ErgoGroup har en rekke store, mellomstore og små kunder som vi leverer driftstjenester til. Flere av disse har kontorer spredt over hele landet. Blant kundene våre finner du Oslo kommune, Skattedirektoratet, Gjensidige, ISS, NAV, NetCom og Norsk Tipping.

52 ErgoGroup gir deg hele bildet! ERP Lønn Personal Rekruttering Timer

53 ERP FAGSYSTEMER sikkerhet & integrasjon

54 Hent ut gevinstene

55 ErgoGroup gir deg hele bildet! ØKONOMISTYRING / LØNN / PERSONAL LOGISTIKK VIRKSOMHETSSTYRING FAGSYSTEMER integrasjon kommunen KOMMUNEN sikkerhet OUTSOURCEDE TJENESTER RÅDGIVNING OG KONSULENTTJENESTER SAMFUNNSLØSNINGER DRIFT OG INFRASTRUKTUR

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

Intern IT SLA for Møre og Romsdal Fylkeskommune

Intern IT SLA for Møre og Romsdal Fylkeskommune Intern IT SLA for Møre og Romsdal Fylkeskommune IT Tjeneste Alle Roller/Ansvar MRFK IT-Seksjonen Ansvarlig: Administrasjonssjef IT Driftsleder Eier: Fylkesrådmannen IT Sjef Konsultert: Avdelingsledere

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Teknisk hjørne RiskManager

Teknisk hjørne RiskManager Teknisk hjørne RiskManager Nye muligheter med RiskManager levert i skyen Tor Myklebust Peter Hjelvik Tom Martens Meyer Solem WWW.EVRY.NO/SAKOGPORTAL Tor Myklebust (46) Utvikler på RiskManager siden 2011

Detaljer

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center Automatisert og sentralisert distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server Å distribuere og vedlikeholde Windows Server - operativsystemer i datasentre og på tvers av ITmiljøer kan være en

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Presentasjon av virksomhet Q1-2014 IKT DRIFT

Presentasjon av virksomhet Q1-2014 IKT DRIFT Presentasjon av virksomhet Q1-2014 IKT DRIFT 2 3 Roller og ansvar IKT Strategi IT Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL Samordning og prioritering IKT HP IKT infrastruktur og teknologisk

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

ITIL - rammeverk for IT-drift. IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik

ITIL - rammeverk for IT-drift. IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik ITIL - rammeverk for IT-drift IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik ITIL Information Technology Infrastructure Library Service Strategy (Tjenestestrategi) Service Design (Tjenestedesign)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver 1 Kort om ErgoGroup 2 Et ledende nordisk IT-selskap med ca. 3 700 ansatte Omsatte for 6 milliarder

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Presentasjon av virksomhet Q1-2013 IKT DRIFT

Presentasjon av virksomhet Q1-2013 IKT DRIFT Presentasjon av virksomhet Q1-2013 IKT DRIFT 2 3 Roller og ansvar IKT Strategi IT Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL Samordning og prioritering IKT HP IKT infrastruktur og teknologisk

Detaljer

IKT Drift. Presentasjon av virksomhet Q1-2010

IKT Drift. Presentasjon av virksomhet Q1-2010 IKT Drift Presentasjon av virksomhet Q1-2010 IKT i Bergen kommune Byrådet Kommunaldirektør BFKE IKT Styringsgruppe IKT-strategi LEVERANDØR IKT Drift IKT FU/SKU BESTILLER Byrådsavdeling Leder: Odd Terje

Detaljer

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag : Kundens kravspesifikasjon Innhold INNLEDNING.... BESKRIVELSE BILAG.... KRAVTABELL... AVTALENS OMFANG... 4. KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT LØSNING...

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren.

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q2 2017 for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. Om PC Drift og Leie tjenestene PC Drift er en løsning

Detaljer

Avtale om IT- driftstjenester Bilag 1

Avtale om IT- driftstjenester Bilag 1 Oslo Vognselskap AS Avtale om IT- driftstjenester Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Innhold 1. Bakgrunn og omfang... 3 1.2 Om Oslo Vognselskap AS... 3 1.3 Dagens IKT-miljø... 3 1.4 Omfang av anskaffelsen...

Detaljer

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Løsninger Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Innhold Bredbandsfylkets grunnmur Trådløs Internett Sikkerhet Helse, Skatt, Gjest, Papirløse politikere Infrastruktur som tjeneste Digitale senter + Ditt

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Skytjenester (Cloud computing)

Skytjenester (Cloud computing) -Ein tydeleg medspelar Skytjenester (Cloud computing) Kontaktkonferanse Kristiansund 14.-15. juni Dagfinn Grønvik - IT-sjef Møre og Romsdal fylkeskommune Luftig begrep Skytjenester.men likevel rimelig

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

fra visjon til virkelighet

fra visjon til virkelighet fra visjon til virkelighet Markedsbehov Visjon Løsning Gevinster Odd-Henrik Hansen Leder Dokument, integrasjon og portaler Servicekonferansen 2008 29. oktober 2008 Dokumenthåndtering og portal 343 Åseral

Detaljer

IT-sikkerhet en praktisk tilnærming. Gardemoen

IT-sikkerhet en praktisk tilnærming. Gardemoen IT-sikkerhet en praktisk tilnærming Gardemoen 29.03.2017 Dagens agenda Kort om Rejlers Embriq Trender og dagens trusselbilde Organisering av sikkerhetsarbeidet Tekniske løsninger Oppsummering: 10 tips

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

EMENTOR Application Management Center

EMENTOR Application Management Center EMENTOR Application Management Center Agenda Hvordan levere en god brukeropplevelse i et konfliktfritt miljø Bjørn M. Riiber Produktsjef - Citrix og Ementor AMC briiber@ementor.no 92018498 Ementors fem

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for. Antivirusløsning. K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for. Antivirusløsning. K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Sist oppdatert: 06.01.2016 Signert dato:

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Telefon 22 12 98 00 post@iterum.no iterum.no SKYTJENESTER ASP Med skytjenester fra Iterum får dere hele IT-funksjonen levert gjennom en plugg i veggen. Du logger

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører B a l a z s H a l a s y 0 3. 0 4. 2 0 0 9 Enebakk, Fet og Rælingen kommune har valgt å slå sammen IKT-avdelingene sine. Ny organisasjon

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Norsk Tipping - Spill og underholdning siden 1948 9. juni 2010 2 Målet med presentasjonen

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer

Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016

Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016 12. MAI 2016 Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016 STEFFEN DAHL MANAGER BUSINESS CONCEPTS, EVRY STEFFEN.DAHL@EVRY.COM 90068964 EVRY OPEN Tema: Get IT as a Service IT-Puls Trondheim 2016 Lyst til å

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER

IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER Dette er noe av hva IT-Avdelingen vil tilby og utføre hos din bedrift. Alt avhenger av hva din bedrift har behov for. For god IT-drift er det viktig at medarbeidere

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om NTNU e-rom 3. Innhold i tjenesten Funksjonalitet Bestilling Løsningen består av følgende elementer Teknisk skisse av løsning

Detaljer

Tilgjengelighet: - Jobb hvor du vil når du vil - Tilgang til dine programmer og data uansett hvor du befinner deg

Tilgjengelighet: - Jobb hvor du vil når du vil - Tilgang til dine programmer og data uansett hvor du befinner deg FrontDesk er en IT-løsning for bedrifter som ønsker å sette bort hele eller deler av sin IT-drift til en profesjonell aktør, og selv konsentrere seg om sin egen kjernevirksomhet. WWW.FRONTDESK.NO POWERED

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien SonicWALL UTM NSA serien TZ serien NSA E-Class serien Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur Nettverksikkerhet for SMB - Minimumskrav Brannmur(UTM) Et brannmur er førstelinjeforsvar

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Den Nettverksintegrerte Tjeneste Geir Førlie

Den Nettverksintegrerte Tjeneste Geir Førlie Den Nettverksintegrerte Tjeneste Geir Førlie 5 linjer om Broadnet Nasjonal aktør innen Datacom 45.000+ km med Fiber Leverandør til Norges største bedrifter Spesialist innenfor IPVPN og Sikkerhet Fokus

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

Avtale om IT-driftstjenester Bilag 1

Avtale om IT-driftstjenester Bilag 1 Fredskorpset Avtale om IT-driftstjenester Bilag 1 Fredskorpsets kravspesifikasjon Innhold 1. Bakgrunn og omfang... 2 1.1 Om Fredskorpset... 2 1.2 Dagens IT drift... 2 1.3 Klientmiljøet hos Fredskorpset...

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Kort om status historikk, status og utvikling

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Velkommen til Tromsø, IKT i kommunene: Fra data til visdom

Velkommen til Tromsø, IKT i kommunene: Fra data til visdom Velkommen til Tromsø, IKT i kommunene: Fra data til visdom Et arrangement i regi av: Atea Nordisk og Baltisk infrastrukturleverandør med nr. 1 posisjon i alle markedene (nr. tre i Europa), 14 mrd. i omsetning

Detaljer

Windows 7. IT Forum 20.05.2010

Windows 7. IT Forum 20.05.2010 Windows 7 IT Forum 20.05.2010 Historikk - XP-løsningen utviklet for 8-9 år siden - Målgruppen var ca. 400 maskiner i sentraladministrasjonen og deler av Unifob - I dag er det over 7500 Windowsmaskiner

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

www.nhh.no epost: post@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no

www.nhh.no epost: post@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no Innledning Visjon, oppdrag og fokus Duplisering av tjenester Sikring av data Sikring av serverressurser NHHs Visjon NHH-miljøet skal

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

Proact Support Plus. En tilleggstjeneste til Proact Premium Support eller leverandørsupport! Support Plus Services. Oversikt

Proact Support Plus. En tilleggstjeneste til Proact Premium Support eller leverandørsupport! Support Plus Services. Oversikt Support Plus Services Proact Support Plus En tilleggstjeneste til Proact Premium Support eller leverandørsupport! Oversikt Sikre spisskompetanse uten rekruttering Tilgang til servicedesk 24x7, året rundt

Detaljer

Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser

Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret til ny

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike Moderne bredbåndsnett i Hole og Ringerike Lysveien Den nye Europaveien i Norge heter ikke E18. Den har ikke 100 kilometer i timen som fartsgrense. Den nye Europaveien har en konstant fartsgrense på over

Detaljer

Datasenterstrategi i SpareBank 1 Hvilke valg finnes mellom skyen og egen kjeller?

Datasenterstrategi i SpareBank 1 Hvilke valg finnes mellom skyen og egen kjeller? Datasenterstrategi i SpareBank 1 Hvilke valg finnes mellom skyen og egen kjeller? Eivind Gjemdal Konserndirektør IT 26.11.2015 Klassifisering : ÅPEN Idégrunnlaget for SpareBank 1 Alliansen Bakgrunn Overordnede

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Drifte selv eller sette bort - pro et contra.

Drifte selv eller sette bort - pro et contra. Drifte selv eller sette bort - pro et contra. Hvorfor er du her Som ephorte-kunde kan du velge mellom flere driftsmodeller. I denne workshopen går vi igjennom mulighetene du har og fordeler og ulemper

Detaljer

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes 1 Innledning I dette bilaget beskrives arkitektur og systemlandskap for Visma Flyt PPT. 2 Visma Flyt Plattform Visma Flyt PPT er bygget på Vismas Flyt Plattform

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer