ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor"

Transkript

1 ErgoGroup IKT-driftstjenester Driftsløsninger for kommunalsektor

2 Visjon Vi muliggjør ambisjoner gjør det enklere

3 Strategiske fokusområder Digitalisere offentlig virksomhet Effektivisere forretningsprosesser Verdiøke og tilgjengeliggjøre virksomhetskritisk informasjon Frigjøre ressurser for mellomstore virksomheter (SMB) Landsdekkende tilstedeværelse og leveransekraft Kostnadseffektive infrastruktur -og driftstjenester

4 ErgoGroup i kommunemarkedet 431 Økonomistyring i 175 kommuner Innfordring til 70 kommuner Lønns- og personalløsninger til 150 kommuner Saksbehandlerløsninger til 200 kommuner Dokument- og arkivløsning til 180 kommuner Portal til 70 kommuner Infobaser og meldingstjenester til 200 kommuner Driftsløsninger til 70 kommuner Andre teknologiløsninger til 50 kommuner Valgløsning til 260 kommuner Rådgivningstjenester til 50 kommuner

5 ErgoGroup - Kommunesatsning ErgoGroup ønsker å tilby rasjonelle og kostnadseffektive IKT-driftstjenester som er skalerbare i forhold til størrelse på kommunene Konseptet er modulbasert og kan tilpasses de ulike behov og utfordringer kommunene står over for. Konseptet er basert på vår lange erfaring med IT-drift i ulike bransjer og sterke lokale tilstedeværelse.

6 Lokal tilstedeværelse nær 40 lokasjoner i Norge og 90 i Norden ErgoGroup satser på lokal kompetanse og leveransekraft Lokal tilgjengelighet er viktig for kommuner og regionale virksomheter Grunnet ulik næringsstruktur har ErgoGroup etablert lokale kompetansesentre med leveranseansvar for utvalgte bransjeløsninger

7 Noen referanser Bruk av ephorte saksbehandling i Målselv kommune. Innføring av AGRESSO elektronisk fakturabehandling i Bergen har resultert i: Hamar kommune (ERP-løsning, HR-løsning) Bergen kommune (ERP-løsning, Valg, innholdstjenester) Lyngdal kommune (ERP-løsning, Sak og arkiv, portalløsning) Målselv kommune (ERP-løsning, Sak og arkivløsning, portalløsning, ASP) Akershus Fylkeskommune (ERP-løsning, HR-løsning, Sak og arkiv) Gjøvik Kommune (Infrastruktur lagring, virtualisering og backup) Digitale Gardermoen/6 kommuner (Sak og arkiv, portalløsning) Fosenregionen (ERP-løsning, HR-løsning, Sak og arkiv) Stavanger kommune (BI-løsning) Produktivitetsgevinst på 13 mill pr. år i Gjennom en vellykket innføring av en sak- og arkivløsning fakturabehandlingen med høy.. Redusert antall manuelle operasjoner Vårt gjennom samliv med at prosessen ErgoGroup er er elektronisk lykkelig! Tilrettelagt for automatisk matching av bestilling, varemottak og faktura God sporbarhet og kontroll Kristin Ulvang Økonomidirektør i Bergen kommune Øyvind Foshaug Rådmann i Målselv

8 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge kunsten er å se hele bildet ØKONOMISTYRING / LØNN / PERSONAL LOGISTIKK VIRKSOMHETSSTYRING FAGSYSTEMER INTEGRASJON KOMMUNEN SIKKERHET OUTSOURCEDE TJENESTER RÅDGIVNING OG KONSULENTTJENESTER SAMFUNNSLØSNINGER DRIFT OG INFRASTRUKTUR

9 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge sikkerhet MOBILITET mobil arbeidsplass INFRASTRUKTUR infrastruktur varesalg DRIFT sikkerhet nettverk software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

10 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge MOBILITET å bruke kommunens it-løsninger utenfor huset sikkerhet MOBILITET INFRASTRUKTUR DRIFT mobil arbeidsplass infrastruktur sikkerhet nettverk infrastrukturtjeneste software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

11 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge IKT-Driftstjenester Delte tjenester Dedikerte tjenester Kunde Sluttbrukertjenester Brukeradministrasjon - Samhandling og mobilitet - Servicedesk - Klient sikkerhet Applikasjonstjenester Applikasjonsdrift - Applikasjonsforvaltning - Applikasjonsutvikling - Integrasjonsløsninger ITIL Datasentertjenester Server - Lagring - Database - Forvaltning Nettverkstjenester Nettverk og kommunikasjon - Integrert nettverk - IP telefoni - Kontaktsenter - Mobilitet Multisourcing Full sourcing DRIFT Sikkerhet Sikkerhetskultur - Fysisk sikkerhet - Lover og regler - Systemteknisk sikkerhet sikkerhet nettverk software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

12 ErgoGroup digitaliserer kommunenorge IKT-driftstjenester for kommuner HW administrasjon Lisens administrasjon Utstyrsleie Rådgivning / konsulenttjenester Desentrale tjenester Datasentertjenester Sentrale tjenester infrastrukturtjeneste Sluttbrukertjenester Applikasjonstjenester Klient drift - Tykk Enkel fjerndrift Domene administrasjon Applikasjonsdrift sikkerhet Klient drift - Tynn Garantert fjerndrift Sentral drift Applikasjonsoppgradering Skriveradministrasjon Terminal serverdrift Exchange Databasedrift Brukerstøtte Backup fjerndrift Database hotel DBA funksjon Utvidet overvåking Terminal serverdrift Felles kontorstøtte Sikker lagring MOBILITET Sentral antiivirus DRIFT LAN Garantert nettverksdrift - LAN Nettverkssikring mobil arbeidsplass Nettverk og kommunikasjonstjenester Skolenett Sikker zone Trådløst WAN Internett aksess Internett sikkerhet infrastruktur IP VPN mottak sikkerhet nettverk software hardware DRIFT OG INFRASTRUKTUR

13 Fleksibel leveransemodell Mulighet for kombinasjon av ulike leveransemodeller Fjerndrift Ergogroup drifter kommunens infrastruktur i kommunens lokaler Sentral drift ErgoGroup drifter kommunens infrastruktur i ErgoGroups lokaler og gjør tjenestene tilgjengelig i kommunens nett Fellestjenester (ASP) ErgoGroup levere standardtjenester til kommunen fra et felles driftsmiljø som benyttes av mange kommuner Kommune A Kommune B Kommune C Tjenester ErgoGroup Lokalt -Onsitetjenester ErgoGroup Lokalt -Onsitetjenester Eget driftsmiljø Driftsstøtte Krav og forventninger fra den aktuelle kommune legges til grunn for valg av kombinasjon av leveransemodell ErgoGroup Sentralt Center Of Exellence - Kommunedrift - Drift - Fellestjenester - Kundeoppfølging - Brukerstøtte - Rådgivning

14 ErgoGroup sentralt Center of Exellence Leveranse av de sentrale tjenester vil skje fra våre driftsentre i Mo i Rana, Tromsø. Fjerndrift og drift av fellestjenester vil bli utført av kompetente ressurser med lang erfaring fra drift av kommuner. Brukerstøtte og koordinering av lokale ressurser Koordinering og oppfølging av kundeavtaler

15 Tjenestemoduler: IT-bransjens legoland Kundeleveranse SLA pris Tjenestemodulene er ErgoGroups interne byggeklosser som inngår i en tjeneste som leveres til kunde Skreddersøm Tilpasninger Skreddersøm Tilpasninger Standard E-post E tjeneste OLA kost Kundetilpasset E-post E tjeneste Kan sammenlignes med Lego der Legobrikkene er standardiserte, men bare fantasien setter begrensninger for hva som kan bygges. E-postdrift Win Tjenestemoduler ErgoGroups tjenestemoduler standardiserte, men disse kan inngå i både standardtjenester og kundetilpassede tjenester som vist i figuren under. Serverdrift Lagring Sentral Sentral Maskinkraft Sentral Sentral Nett- Nettaksess Support

16 Nettverk og kommunikasjonstjenester Enkel Enkel nettverksdrift nettverksdrift - - LAN LAN Garantert Garantert nettverksdrift nettverksdrift - - LAN LAN Nettverkssikring Nettverkssikring Skolenett Skolenett Sikker Sikker sone sone Trådløst Trådløst WAN WAN Internettaksess Internettaksess Internettsikkerhet Internettsikkerhet IP IP VPN VPN mottak mottak EG drifter kommunens nettverk AS-IS. Det stilles ingen krav til nettverkskomponentene. Ingen garantert opptid. EG drifter kommunens nettverk med en garantert opptid. Nettverkskomponentene skal godkjennes av EG og tilfresstille minimumskravene. EG drifter alle brannmurer med garantert opptid. Nettverkskomponentene skal godkjennes av EG og tilfresstille minimumskravene. EG drifter skolenettet for kommunen Drift av sikker sone. Alle nettverkskomponenter inkl. brannmur. Drift av kommunens trådløs nett. Kan tilbyes som en garantert tjeneste under forutsetning av at nettverkskomponentene tilfredsstiller minimumskrav i EG Drift og overvåking av alle WAN forbindelser i kommunen. Det være seg mellom lokasjoner internt eller mot eksterne parter. Garantert internettaksess Tilleggstjeneste til internettaksess for å øke sikkerhetsnivået og kontrollen med bruk av Internett Sentralt mottak for alle eksterne parter som trenger tilgang til kommunens nettverk.

17 Datasentertjenester Desentraliserte Desentraliserte tjenester tjenester Enkel Enkel fjerndrift fjerndrift Garantert Garantert fjerndrift fjerndrift Terminal Terminal serverdrift serverdrift Backup Backup fjerndrift fjerndrift Utvidet Utvidet overvåking overvåking EG overtar serverdriften i kommunens lokaler basert på dagens utstyr. Det gis ingen opptidsgaranti mens garantert tilgang på ressurser ved feilretting EG overtar serverdriften i kommunens lokaler basert på utstyr som er godkjent av EG. Tjenesten gir en garantert opptid. EG drifter terminalserver løsningen i kommunens lokaler med en garantert oppetid. EG drifter backup løsning i kommunens lokaler. Skifting av taper er basert på EG personell eller kommunens personell mot en kompensasjon. Overvåking av driftmiljø utover kapasiteten til kommunens personell. Sentrale Sentrale tjenester tjenester Domene Domene administrasjon administrasjon Sentral Sentral drift drift Exchange Exchange Database Database hotel hotel Terminal Terminal serverdrift serverdrift Felles Felles kontorstøtte kontorstøtte Sikker Sikker lagring lagring Sentral Sentral antiivirus antiivirus Fellestjeneste. Drift av sentral AD. Inkludere brukeradministrasjon og rettighetsstyring EG overtar serverdriften for kommunen i EG sine lokaler. Tjenesten gir en garantert opptid. Fellestjeneste. Drift av sentral mailserver. Inkludere administrasjon av mailkonti. Drift av databaser i EG driftsmiljø. Med garantert oppetid. Fellestjeneste. Standard kontorstøtteplattfom distribuert via terminal server i kommunens nett. Lagring av kommunens data i sentral lagringsløsning hos EG. Sikker backup løsning. Distribusjon av løpende oppdateringer av antivirus til servere og klienter i kommunens nettverk.

18 Applikasjonstjenester Klient Klient drift drift - - Tykk Tykk Klient Klient drift drift - - Tynn Tynn Skriveradministrasjon Skriveradministrasjon Brukerstøtte Brukerstøtte Drift av PC er i kommunens nettverk. Inkludert tanking og feilretting. Basert på standard mal for kommuner. Drift av kommunens tynne klienter. Inkludere feilretting og oppdateringer. Drift og feilretting av tjenere og printere. Mottaksapparat for henvendelse fra kommunens brukere. Brukerstøtte kan tilbys enten som 1. eller 2. linje.

19 Sluttbrukertjenester Applikasjonsdrift Applikasjonsdrift Applikasjonsoppgradering Applikasjonsoppgradering Databasedrift Databasedrift DBA DBA funksjon funksjon Drift av enkelt applikasjon. Overvåking av kritiske prosesser og feilretting. Oppgradering av applikasjoner. Drift og overvåking av kommunens databaser med garantert opptid. Tunning av databaser og andre administrative oppgaver

20 Datasentertjenester

21 Datasentertjenester Våre driftstjenester dekker hele tjenestespekteret innen sentral drift av servere, lagring og nettverk til klientutstyr Driftsplattformene strekker seg fra skreddersydde dedikerte løsninger til fleksible standardløsninger, med eller uten avbrudssikring som sikrer mot driftsavbrudd ved uforutsette hendelser Vårt driftstjeneste konsept er basert på ITIL

22 Datasentertjenester Server Lagring Database Rådgivning Forvaltning // konsulenttjenester Datasenter Lokal Lokal lagring lagring Databasedrift Konfigurasjon Datakraft Datakraft Sentral Sentral lagring lagring Database hotell hotell Programvaredistribusjon Serverdrift Sikkerhetskopierinkopiering Sikkerhetsoppdateringer Katastrofe- og og kontinuitetsløsninger Sikkerhet Sikkerhet QA QA // Testmiljø Testmiljø Forvaltning Rådgivning Database Lagring Server / / konsulenttjenester

23 Datasenter ErgoGroup har flere lokale datasentre rundt i landet blant annet to datasentre i Tromsø og et i Mo i Rana, foruten de stor i fjellhallene i Gjøvik. Alle datasentrene er moderne, og tilfredsstiller alle krav til miljø og sikkerhet. Avansert og sikker infrastruktur kobler datasentrene sammen, noe som muliggjør dublering av datakraft, lagring og kritisk utstyr med fleksibilitet og skalerbarhet

24 Datakraft ErgoGroup tilbyr drift og utleie av datakraft på de fleste typer plattformer og operativsystemer. Om det er enkelt servere (fysisk eller virtualisert) for utvikling, test og/eller QA eller komplette driftstjenesteplattformer er dette et gunstig alternativ til det å eie utstyret selv, både for en kortere eller lengre periode Alle løsningene kan leveres som ferdig pakketerte tjenester med ulike SLA

25 Serverdrift Optimal tilgjengelighet og ytelse tilpasset kommunens behov Uansett om man velger å plassere maskinvaren lokalt eller i Funksjon en av våre og bransje datasentre avhengig dekker ErgoGroups og forvaltning driftskonsept alle typer plattformer og operativsystemer med tilhørende systemprogramvare Plattform uavhengig drift og forvaltning Vårt basis driftskonsept består av prosesser og rutiner med tilhørende systemprogramvare for Plattform avhengig drift og sikkerhetskopiering, overvåking, konfigurasjon og virtualisering antivirus

26 Virtualisering Virtualisering er veien til en raskere og mer kostnadseffektiv levering av datakraft, også i miljøer med flere operativsystemer. Ved å dele ressurser og redusere kompleksiteten, blir applikasjonene enklere å drifte og forvalte Denne dynamiske tilnærmingen gjør det mulig å allokere ressurser i overensstemmelse med endringer i etterspørselen for den enkelte applikasjon. Du kan raskere ta høyde for å innføre nye tjenester, og du kan like raskt fjerne overflødige tjenester

27 Kontinuitets- og Katastrofeløsninger Om det gjelder sikring av enkeltstående komponenter ved dublering av utstyr, fordeling av utstyr over flere datasentre for avbruddsikring, eller komplette separate katastrofeløsninger har ErgoGroup lang erfaring og basis infrastruktur som støtter dette SAN LAN Strømnett WAN Datasenter 1 Datasenter 2

28 Database Databasedrift Effektiv drift og proaktiv overvåking av kommunens databaser, uavhengig av plattform og database teknologi Databasehotell Vi tilbyr databasehotell som tjeneste, dette gir stordriftsfordeler fra første database I kombinasjon med våre lagrings- og applikasjonstjenester gir vi deg effektiv, sikker og kostnadsoptimal tilgang til dine data

29 Databasedrift består blant annet av Sørge for at databaseprosesser og logger har avtalt driftsstatus Diagnostisere, registrere og eventuelt å eskalere feil i databasens driftsstatus til DBA, samt oppfølging til saken er løst Administrere og overvåke databasen i henhold til fastsatte grenseverdier, og eskalere overskridelsene til DBA Bistå DBA i feilhåndtering av databasen

30 Lagring ErgoGroup leverer skalerbare, sikre og effektive lagringstjenester tilpasset kommunens behov Standard Arkivering (Plus) Database Speiling Synkron/Asynkron Fil/katalog Bruk av ulike typer lagringsmedie og lagringsmetoder sørger vi for ytelse- og kostoptimal lagring av dine data. Om du velger Snapshot lokallagring eller benytter Raid vårt 0, 1, moderne 5 og 10 lagringsnettverk med sentrale lagringssystemer vil dine High-end data ha høy tilgjengelighet Database Low-end Fil/katalog Arkivering Speiling Vi vil klassifisere dine QA/Test data, avhengig av krav til ytelse og tilgjengelighet fordeles disse på ulike lagringsløsninger. Dette gir en kostoptimal løsning Raid 0, 1, 5 og/eller 10

31 Sikkerhetskopiering Om dine data er plassert på egen server eller sentralt i vårt lagringssystem leverer vi effektiv sikkerhetskopiering og gjenoppretting fra vår sentrale sikkerhetskopieringstjeneste. All kopiering skjer fra våre automatiske og robotiserte tapesystemer Avhengig av krav til tilgjengelighet og gjenopprettelsestid benyttes ulike former for kopieringsmetoder. Våre metoder dekker både off-line og on-line kopiering, slik at dine applikasjoners krav til underliggende data kan være tilgjengelig 24/7 Valg av strategi må gjøres etter følgende prinsipper Krav til maksimalt tap av data Krav til maksimalt tid for gjenoppretting

32 Overvåking Avansert visualisering, også gjennom en web basert portal, sammen med personlig definert oppsett gir informasjon i en forretningsmessig og teknisk kontekst Dagens nettverk er ofte komplekse, og arbeidet med å finne feil er både tids- og ressurskrevende. Overvåkingsverktøyet korrelerer automatisk alarmer og meldinger for å avdekke opphavet til en feilsituasjon. (Root Cause Analysis)

33 Konfigurasjonsstyring Sentral og individuell styring, lagring, versjonskontroll og historikk av alle konfigurasjonsfiler Støtter automatisk synkronisering og/eller overskriving av endrede filer eller oppsett En unik brukerprofil kan uavhengig av nettverks- og serveroppkobling følge brukeren Hendelses håndtering Ved overskridelser av verdier eller når problemer oppdages på inventaret, utføres predefinerte aksjoner som f.eks installering og igangsetting av program

34 Sikkerhetsoppdateringer (Patch Management) Mange episoder hvor feil og kritiske hendelser skjer kommer som et resultat av mangelfulle sikkerhetsoppdateringer på klienter og servere Active Directory Domain Microsoft Update Services WSUS

35 Antivirus Organisasjoner over hele verden kjemper for å løse et økende antall sikkerhetshendelser i sine IT-miljøer. Virus og ormer har kostet organisasjoner milliarder av kroner bare i det siste året, noe som medfører tap av inntekter og produktivitet ErgoGroup benytter en helhetlig, omfattende, antivirusløsning som bidrar til å beskytte alle deler av virksomheten - fra ytterkanten av nettverket til PDAen. Løsningen eliminerer virusinfeksjoner, letter administrasjonen gjennom et enkelt styringskonsoll for administrasjon av heterogene miljøer, og forenkler og automatiserer oppdateringsprosessen Løsningen gir sentral, policy-basert administrasjon på tvers av Windows-, Linux-, og UNIX-plattformer, inkludert antivirusklienter og Microsoft Exchange

36 Nettverk og kommunikasjonstjenester Tjenesteområdet leverer tjenester som kan løse de fleste behov innenfor nettverk og kommunikasjonsområdet Sammensatte konsepter og tjenester gir effektivisering av brukernes hverdag og øker service graden mot kundens kunder

37 Nettverk og kommunikasjonstjenester Nettverk og og kommunikasjon Integrert nettverk IP-telefoni Kontaktsenter Rådgivning Mobilitet // konsulenttjenester LAN LAN Betalingstransaksjoner Nettverksanalyse Servicestrategi Vandrenett WAN WAN Spilltransaksjoner Spill- Summetone Kanaluavhengig Brannmur Alarmoverføring Alarm- Klienter Klienter Intelligentrutinruting IP-VPN IP-VPN Videoovervåking Video- Sentralbord Sentralbord Internett Internett Sikkerhet Sikkerhet Intranett Intranett Sentrallagring Sentrallagring Informasjon og og integrasjon Informasjon og og integrasjon Nettverk Rådgivning og Integrert og kommunikasjon Kontaktsenter IP-telefoni / Mobilitet nettverk / konsulenttjenester Tale Tale

38 Nettverk og kommunikasjon Tjenestene gir kommunen løsninger for basis behovet for kommunikasjon og nettverk. Det inkluderer alt fra Lokal nett med tilgang til applikasjoner, lagring og utskrift, til sikker kommunikasjon mot internett eller andre aktører i virksomheten. Tjenestene dekker også talekommunikasjon, både fast og mobil, internt, eksternt med og uten sentralbord-løsninger og IN-tjenester (5- siffrete og grønnenummer) Tjenestene er skalerbare og fleksible Gevinster Leveres med avtalt innhold, kvalitet og pris

39 LAN Lokalnettverk Lokalnettverket er kommunens nervesystem for all digital kommunikasjon. Kravene til lokalnettverket, med tanke på sikkerhet, kapasitet og tjenestemuligheter er økende i dagens samfunn ErgoGroup har drifttjenester for LAN/WLAN, LAN-WAN- LAN kommunikasjon med støtte for VLAN IP-telefoni Avanserte sikkerhetsløsninger med brannmur, kryptering, IDS og IPS

40 WAN Behovet for mer effektive IT-tjenester hos kommunen blir mer prekært, jo flere ansatte kommunen har. Ingen kunder bør stå i kø, og ingen ansatte må miskommunisere med andre ansatte, bare fordi kommunens kommunikasjonsteknologi ikke fungerer optimalt. Effektiv kommunikasjon både internt og eksternt er og blir stadig mer viktig for kommunen, skal den møte markedets økende krav Med løsninger fra ErgoGroup får du sømløs fasttelefoni, mobiltelefoni, data, sms, telefaks, e-post kombinert med et effektivt - alltid tilgjengelig Intranett, med ekstra- og Internett for gjester og kunder

41 IP-VPN IP-VPN er et fleksibelt og skalerbart bedriftsnett bygget for datakommunikasjon, bredbåndstelefoni, streaming og videokonferanser Ansatte på reise Elementer som e-post, arkiv, regnskap eller tilgang Hovedkontor til leverandørsystemer er Utenlandskontor tilgjengelig for medarbeidere enten de sitter på Avdelingskontor hjemmekontor, en filial, eller på hovedkontoret. ErgoGroup Trafikken kan prioriteres IP-VPN og skilles som for eksempel mellom tale og data Partnere Internett Hjemmekontor

42 Internett Våre tjenester sikrer kostnadseffektiv, sikker kommunikasjon med Internett hvor vi har fokus på skalerbarhet og garantier for servicekvalitet. ErgoGroup er Internet Service Provider. ErgoGroup hjelper til med å registrere domenenavn. Domenenavnet legges inn på våre navneservere slik at det blir tilgjengelig for oppslag på Internett. ErgoGroup ivaretar årlig administrasjon og vedlikehold av domenet

43 Sluttbrukertjenester Samhandling og og mobilitet Servicedesk Klient Brukeradministrasjon Rådgivning // konsulenttjenester Synkronisering Feilmeldingsmottamottak Tykk Tykk Autentisering linje linje Tynn Tynn Autorisering linje linje Hybrid Hybrid Administrasjon Leveransesenter Service Service management Samhandling Rådgivning Brukeradministrasjon og mobilitet Servicedesk // og Klient konsulenttjenester konsulenttjenester

44 Samhandling og mobilitet Ved hjelp av SharePoint Portal Server kan kommunen distribuere en intelligent portal som knytter sammen brukere, grupper og kunnskaper slik at de ansatte kan dra nytte av relevant informasjon på tvers av forretningsprosesser og dermed arbeide mest mulig effektivt

45 Gevinst, Servicedesk Kunden får et kontaktpunkt i sin hverdag (SPOC) med en høy løsningsgrad i 0. linje Et robust og faglig miljø som håndterer mange typer av henvendelser, og som har oppdaterte og kraftige verktøy som understøtter en effektiv håndtering av saker

46 Servicedesk ErgoGroup Servicedesk er brukerens og kundens viktigste støtte når arbeidsdagen krever raske og gode leveranser. Tjenesten kan inneholde Feilmeldingsmottak 1. linje 2. linje Leveransesenter Service Management

47 Feilmeldingsmottak Feilmeldingsmottaket er knytte til alle basistjenester fra ErgoGroup eller det kan kjøpes separat for kunders egne systemer Tjenesten inneholder; Mottak pr telefon eller e-post Registrering av sak i Servicedesk Verifisering av sak med alvorlighetsgrad Videresending av saken til avtalt 1. linje (problemløsning)

48 1. linje Vår 1. linje er tett knyttet sammen med 0. linje for å redusere tiden for problemhåndtering Tjenesten kan inneholde problemhåndtering av Operativsystem Nettverk Server Applikasjon Brukeradministrasjon Kundespesifikke systemer

49 2. linje Problemløsning fra egne faggrupper med seniorkompetanse fra avtalt 2. linje Operativsystem Nettverk Server Applikasjon Brukeradministrasjon Kundespesifikke systemer

50 Driftstjenester ErgoGroup sørger for sikker drift av dine ITsystemer. ErgoGroup er en av landets ledende driftsleverandører, med en omfattende portefølje bestående av profilerte private og offentlige kunder. De fleste av kundene våre kan mye om IT. Felles for dem er at de likevel gjerne vil slippe å forholde seg til detaljene, for å konsentrere seg om det de kan best, nemlig å utvikle egen forretningsvirksomhet. Derfor lar de oss gjøre det vi kan best: å ivareta deres IT-systemer.

51 Driftstjenester Vi vet at sikker IT-drift både er en forutsetning og ikke minst driftskritisk for de fleste kommuner i dag. ErgoGroup sørger for at ITsystemene er operative og tilgjengelige hele døgnet, 365 dager i året. Noen av våre kunder ErgoGroup har en rekke store, mellomstore og små kunder som vi leverer driftstjenester til. Flere av disse har kontorer spredt over hele landet. Blant kundene våre finner du Oslo kommune, Skattedirektoratet, Gjensidige, ISS, NAV, NetCom og Norsk Tipping.

52 ErgoGroup gir deg hele bildet! ERP Lønn Personal Rekruttering Timer

53 ERP FAGSYSTEMER sikkerhet & integrasjon

54 Hent ut gevinstene

55 ErgoGroup gir deg hele bildet! ØKONOMISTYRING / LØNN / PERSONAL LOGISTIKK VIRKSOMHETSSTYRING FAGSYSTEMER integrasjon kommunen KOMMUNEN sikkerhet OUTSOURCEDE TJENESTER RÅDGIVNING OG KONSULENTTJENESTER SAMFUNNSLØSNINGER DRIFT OG INFRASTRUKTUR

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Samordnet Kommunikasjon med Office 365 Tjenestebilag Lansering 3

Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Samordnet Kommunikasjon med Office 365 Tjenestebilag Lansering 3 Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Samordnet Kommunikasjon med Office 365 Tjenestebilag Lansering 3 Versjon Dato: 3.1 19. september 2014 Side 1 av 9 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Samordnet Kommunikasjon. Unified Communications fra Telenor. Telenor med Office 365. Tjenestebilag. Lansering 03.11.2014

Samordnet Kommunikasjon. Unified Communications fra Telenor. Telenor med Office 365. Tjenestebilag. Lansering 03.11.2014 Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Lansering 03.11.2014 Versjon 1.04 Dato:04. november 2014 Side 1 av 8 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNET

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer