Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag 27.02.14 kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ULVØY VEL 2013

2 Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering a) Innlevering av fullmakter og opptelling av stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling og dagsorden c) Valg av møteleder d) Valg av referent e) Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøtet 2. Styrets beretning Årsregnskap og revisjonsberetning Budsjettforslag Fastsettelse av kontingent og båtplassavgifter 6. Valg av styremedlemmer / informasjon om valgkomite 7. Innkomne forslag: a. Fra Styret i Ulvøy Vel - Nærmiljøanlegg - Omdanning av barnhagen til aksjeselskap - Forslag til vedtektsendringer

3 b. Fra Ulvøy vels båtforening - Ny A brygge i Forberedelse /finansiering/utskiftning - Forslag til vedtekstendringer - Ny ungdomsbrygge - Økning av landfesteavgift - Kajakkavgift - Uteblivelsesgebyr vaktordning - Landfesteeieres deltakelse på dugnad og vaktordning - Juridisk vurdering om dagens praksis med dugnadsavgift er lovlig c. Fra medlemmer - Sladrespeil ved Ulvøybrua Asbjørn Sæthre - Ny sittebenk(er) på Krysset- Kristin Vangsøy Bachken 8. Ordet fritt. Enkel servering etter møtet. Velkommen skal dere være! Vennlig hilsen Styret i Ulvøy Vel Ulvøya,

4 Årets styre har bestått av følgende medlemmer Formann Nestformann Ansvarlig for: Velhuset Carl Egil Mastad Jens Hirsch Ruth Innli Bente Kringlebotten Mette Risnæs Arrangement Barnehagen Båtforeningen Sydstranden Forretningsfører Revisorer Valgkommité Tora Stensvold Charlotte Rapp Liv Janna Sveen Gry Haga Kim Aanerud Terje Duus Jens Hirsch Kristin Vangsøy Bachken Diana Balinova Morten Bugge Roar Baust Petter Vogt

5 Styrets Beretning 2013 Ulvøy Vel er en ideell organisasjon som er stiftet for å ivareta Ulvøy Vels eiendommer, medlemmer, samt drift av barnehave, strand, velhus og båtforening. Den er non-profit og gir ikke utbytte, men bruker overskudd til investeringer og vedlikehold av egne eiendommer. Hver avdeling; Ulvøya Barnehave, Ulvøy Vel Båtforening og Ulvøy Vel med Velhuset Syden og Sydstranden har egne regnskap og ansvarsområder. Bare Ulvøya Barnehave har fast ansatte med daglig leder og egen HMS ansvarlig. Det er rapportert om at barnehaven har godt arbeidsmiljø. Man bestreber seg på å oppnå likestilling, men er for tiden dominert av kvinner. Ingen i styret mottar godtgjørelse. Ulvøya Vel har ingen aktiviteter som påvirker miljøet negativt. Virksomheten har sunn økonomi med minimal gjeld. I 2013 er det avholdt 7 styremøter samt de vanlige arrangementene som dugnad, 17. mai, St. hans, og juletretenning. Velhuset har blitt pusset opp innvendig og nye bord og stoler er kjøpt inn. Gjerdet ved Velhuset, samt gjerdet ved inngangen til Sydstranden har blitt reparert. Asfalten på ballplassen på Sydstranden har blitt reparert. Vi har fått en ny hjemmeside med domenet Det vises også til delrapportene fra hver gruppe som redegjør for sine aktiviteter. Styret vil takke alle som deltar i dugnader og andre sammenkomster hvor det gjøres viktig arbeide til felles beste som rydding av strendene, vedlikehold av fellesareal og sprøyting/måking av skøytebanen.

6 Vi vil oppfordre alle Ulvøyas beboere til å bli medlem av Vellet, ta del i styrets arbeide og følge de anmodninger Vellet kommer med: Kjør forsiktig, 30km maks Parkere hensynsfullt på en side av veien Ikke felle kalkfurutrær Bistå med å holde øya ren og pen Alt dette er med på å skape et godt miljø på Ulvøya og gjør Ulvøya til et helt spesielt sted å bo. Årsrapport Senior-Rådet Senior-Rådet har i år hatt følgende deltagere: Jan Torgersen Per Haugerud Bjørn Grenager Per Svenningsen Jürgen Eble John B. Syversen Hans B. Salvesen Petter Vogt Roar Baust Ragnvald Fjøss Senior-Rådet hadde 7 dugnadsdager i mai juni fram til vaktene overtok. Det vesentlige var rydding av stranden, utsetting av søppelkasser og sigarettdunker og plassering av sittebenker. Badetrappene ble rengjort / oljet før utsetting. Takrenner og tak på vaktboden ble også reparert. I høst har vi ryddet alt løvverk rundt boden og inntil tennisbanene. Vellets lagerbod ble ryddet og gammelt utstyr ble kjørt bort. Til sammen hadde vi i år 8 leveringer på Grønnmo. Den store busken mot tennisbanen ble tatt ned ( det var to hengerlass). Badetrappene ble rengjort og tatt inn. Takene på toalettbygget og lagerhuset er feid og takrennene renset. Aktuelle søppelbeholdere er tatt inn. Rådet hadde 8 dugnadsdager i høst. Oppgaver for våren 2014 blir å skifte papp på taket av boden og male den utvendig. Roar Baust

7 Årsrapport - Velhuset "Syden" Også i 2013 har det vært ganske stor aktivitet på Velhuset. Utleie Huset har vært benyttet ca. 70 ganger til Ulvøyas egne aktivitetsgrupper som: - Teater - Hyggetreff - Lions - Ungdomsgruppen - Styremøter o. l. Bruttoinntektene ble ca. kr ,00 lavere i 2013, noe som skyltes at vi reduserte husleien for dansegruppen. Dansegruppen vil ikke ha noen aktivitet første halvår av Betalende grupper er ca. det samme som forrige år ca. 70 ganger, og samme antall for øyas egne aktiviteter, da med overvekt av teatergruppen som stort sett har huset hver tirsdag. Investeringer i Innkjøpt 2 sammenleggbare bord - " 10 nye bord til festsalen - " 70 pent brukte stoler til festsalen - Festsalen, kjøkken og gang i 1. etasje er malt Ønskede investeringer for Maling av toaletter, garderobe og gang i sokkeletasje - Utvendig maling av Velhuset - Bygging av handikaptoalett i tilknytning 1. etasje. Ett ønske til slutt Ikke kast privat søppel i eller utenfor Velhusets konteinere. Konteinerne er til søppel for de som har leid huset. Ruth Innli Bente Kringlebotten Mette Risnes

8 Årsrapport - Sydstranden Sommeren 2013 ble endelig det vi ventet på. Sol og deilig vann så langt øyet kunne se. Ingen brennmaneter heller! Omsetningen ble da også ,-, men likevel noe lavere enn forventet på en slik flott og lang sesong. Seniorgruppa har nok en gang bidratt aktivt med vedlikehold og rutinemessige oppgaver i sesongen. Sikkerhetsgruppen Nordstrand AS har hatt ansvar for vaktholdet på stranden. Årets dugnad ble avholdt siste helgen i april. Vi fikk støtte av Rusken og maritim forsøpling ble registrert inn til prosjektet Rydd en strand. Stranden ble noe rasert av store overvannmengder på forsommeren. Dette ble utbedret med minigraver, som også fjernet uønskede rosa rugosa busker. Asfalten på ballplassen ble reparert og utbedret. Gjerdet og porten ved Velhuset ble reparert etter påkjørsel av ukjent bil. Trafikkforsikringsforbundet (TFF) dekket skaden. Rosene som ble plantet i 2012 klarte ikke den kalde vinteren og vi bør vurdere andre hardføre busker i bedene mot syd. I urnene (les minene) ble det plantet hortensia og disse så ut til å klare den tørre og varme sommeren godt. Grillstedet på vestre odde ble ødelagt i høststormene og trenger reparasjon. I år var Isrid Ødegaard ansvarlig for driften av stranden i badesesongen og Styret fikk mange positive tilbakemeldinger om både strand og at mottakelsen var den beste noen gang. Skøytebanen ble klar så fort kulda kom og har i skrivende stund blitt sprøytet 21 ganger. Ildsjelene er i gang med sprøyting så snart temperatur tillater. Søppelkasser står nå ute hele året og dette bidrar til renere strand også utenom sesong. Vi takker alle som har hjulpet til med å holde stranden ren og pen og ikke minst en takk til alle våre badegjester! Jens Hirsch / Kristin Vangsøy Bachken

9 Årsrapport Ungdomsklubben Ulvøyas barn fra klasse har også i år vært ivrige deltagere på ungdomsklubben på Velhuset. I 2013 har det vært seks treff og på hver klubbkveld er det et oppmøte på barn. Klubbkveldene innholder spill, musikk, konkurranser, leker og enkel matservering. Desember var tradisjonen tro ekstra hyggelig med juleverksted der barna fikk lage julegaver og julepynt. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre på at dette er en bra aktivitet for Ulvøyas barn. Ungdomsklubben sponses 100 % av Ulvøy Vel.Klubben har i år hatt en utskiftning av ledere Vibeke Heen Schjærven, Inger Hallre og Lise Onstad Elveslett som takket for seg sommeren 2013 etter å ha gjort en fantastisk innsats i mange år. De nye lederne er nå Trine Mork, Elin Duus og Lejla Musovic. De har alle barn som deltar på ungdomsklubben. Årsrapport Arrangementskomiteen Dugnad Siste helg i april ble det som vanlig arrangert dugnad på Sydstranda. Godt oppmøte og ivrig jobbing. For barna ble det arrangert ansiktsmaling og kongleplukking. Stor takk til de ungdommene som hjalp til, ingen nevnt, ingen glemt! 17. mai 17.mai ble avviklet i et uvant strålende vær. Toget ble ledet an av lokale musikere, og trist nok ble det dette året en spesiell markering med en stille og verdig passering forbi Måkeveien 25. Etter toget var det som vanlig feiring på Sydstranda med flott tale, leker for barna og traktement med lokale hjemmelagde godsaker. En stor takk til alle som bidro til en flott 17.maifeiring! St.Hans St. Hans var godt forberedt med stort bål, partytelt, dj med musikkanlegg, grillplasser og benker klar til å ta imot glade øyboere. Det elendige været la imidlertid en betydelig demper på feiringen, og vi måtte ha ekstra inspeksjon av brannvesenet for å få godkjenning for å bestemme om vi i det hele tatt kunne tenne bålet i den sterke vinden. Det kunne vi omsider, og bål og feiring ble det for de som holdt ut

10 Juleverksted Siste helgen i november var det juleverksted på Velhuset. Massevis av barn og foreldre fordelt på 2 økter på en dag. Det var nok mange glade foreldre og besteforeldre og andre som fikk flotte hjemmelagde julegaver. Som vanlig var det mange som stilte opp med hjemmebakst og som hjalp til med de ulike aktivitetene. Julegrantenning Første søndag i advent var det som vanlig julegrantenning med stort oppmøte, og gode hjelpere hadde sørget for både kakeutvalg, kaffe, gløgg og ikke minst koselig musikk og selveste julenissen! Juletrefest En flott og vellykket juletrefest ble arrangert 15. januar med over 30 barn med medfølgende søsken og foreldre. Festen var en ukedag rett etter barnehagen, så det ble servert pølser og kaker. Og jaggu kom ikke nissen også! Vi i arrangementskomiteen takker hjertelig for all hjelp og støtte fra alle som har stilt opp med alt fra teltoppsetting, kakebaking, kaffekoking, saftblanding og lekledelse til nisseopptreden! Uten dere som alltid stiller opp, så hadde det ikke blitt så mange flotte arrangementer her i «bygda» vår. Tusen takk! Tora Stensvold / Charlotte Rapp Årsrapport Ulvøya barnehage Ulvøya barnehage er en privat barnehage med Ulvøy vel som eier. Barnehagen ble for første gang tatt i bruk april Siden den gang har barnehagen jevnt og trutt vokst i både areal, barnetall og ansatte. Vi har siden november 2001 vært en to-avdelings barnehage med totalt 34 barn i alderen 1-6 år. Vår åpningstid er fra kl Barnehagen drives økonomisk med foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Foreldrebetalingen har vært stabil de siste årene og har også i 2013 vært på kr ,- pr. mnd. inkl. to måltider om dagen. Barnehagen følger pålegget om maksimal takst. Barnehagens to avdelinger: Lilleulv med 14 barn i alderen 1-4 år. Storeulv med 20 barn i alderen 3-6 år.

11 Lilleulv er en såkalt søskengruppe med små barn helt under året og opp til 4 år. Her er det ypperlig for de minste, som lærer fort av de eldre barna og får nok omsorg av både voksne og barn. For også å ivareta behovene til de eldste barna blir gruppen ofte delt inn etter alder og behov. Det er trygt og godt for barn å ha hele sin barnehagetid i en og samme barnehage. Barnehagen er en hyggelig barnehage i trivelige lokaler med glade barn, dyktige ansatte og hyggelige foreldre. Barnehagen har en visjon som sier: Med glede, vennskap, trygghet og gode opplevelser, tar vi vare på barndommen og gir barna gode minner. Ut ifra dette driver vi vår virksomhet og det preger vår hverdag. Vi håper det er mange barn på øya som har gode barnehageminner I tillegg til vår visjon setter vi hvert år et konkret mål for virksomheten. Dette barnehageåret 13/14 er det, som ifjor : Respektere hverandre på en likeverdig måte. Dette er et viktig og alvorlig arbeid, som det tar tid å jobbe med. Det utarbeides mål og tiltak underveis i året for å nå dette målet. Leken står sentralt i barnehagens hverdag og vi gir den rom og tid. Leken er svært viktig for barns utvikling på mange plan og skal ikke undervurderes. Språk rettes det også ekstra fokus mot. I tillegg til dette har vi i løpet av året flere morsomme temaer. Tradisjoner og høytider gir vi også spesiell oppmerksomhet på tradisjonelt vis. Barnehagen er det vi kaller en Bio-barnehage. Det vil si at barnehagen har planter og simulert dagslys som gjør innemiljøet bedre og har en helsebringende effekt. Dette har resultert i at sykefraværet på både voksne og barn har blitt redusert siden installasjonen i Bemanningen er som vanlig veldig stabil. Vi har personale som har jobbet her fra noen mnd. til snart 24 år. Dette tyder nok på stor trivselsfaktor. I dag er vi en personalgruppe med en aldersspredning fra 20 til 59 år. Dette gir en fin og verdifull bredde i personalgruppen, alt fra lekenhet til erfarenhet. Alt er viktig i en barnehage. Vi er en læringsbarnehage, som tar imot elever fra barne-og ungdomsarbeiderfaget på videregående skoler. Videre har vi en lærling i samme faget på full tid her hos oss. Vi er en barnehage som kan skryte av at vi har full pedagogisk bemanning

12 Personalet har sett slik ut i 2013 (i fulle og deltids stillinger): Styrer/førskolelærer Hege Kjær Avd. Lilleulv: Avd.leder/førskolelærer Birgit Kannelønning Assistent Ida Kjelgren Assistent Isabella Pøhner Lærling Eivind Kallerud Ekstrahjelp/førskolelærer stud. Tine Kjær Hannestad Avd. Storeulv: Avd.leder/førskolelærer Assistent Assistent Assistent Inger Hallre Heidi Andressen Bente Rydal Tonje Haugmark Barnehagen har et samarbeidsutvalg, som består av 6 medlemmer som representerer eier, foreldre og ansatte. Samarbeidsutvalget har denne høsten bestått av: Eiers representant Eiers vara repr. Foreldre repr. Foreldre vara repr. Personalets repr. Personalets vara repr. Liv Janna Konow Sveen Gry Eriksen Haga Joachim Bøhler Gro Nevstad Hege Kjær Inger Hallre Dette barnehageåret har vi for første gang på nesten 20 år tatt inn barn utenfra øya. Dette skyldes lav «produksjon» av øyas beboere ;-) Søknadsfristen til høstens opptak er 1 mars. Barnehagen er lovpålagt å være tilknyttet bydelens samordnede opptak. Søknadsskjema kan hentes på Oslo kommune, bydel Nordstrands nettsider. Barnehagen foretar sitt eget opptak med de samme opptakskriterier som tidligere, som prioriterer Ulvøyas barn. Vi takker foreldre og eier for samarbeidet i år Hege Kjær Styrer

13 Årsrapport - Nordveststranden / Ulvøy Vels Båtforening På Båtforeningens årsmøte ble følgende styre valgt: Kim Aanerud Terje Duus Frode Hansen Jan Fredrik Conradi Erik Flateby Harald Ebne Lars Myhrbraaten Jan Wåle formann nestformann styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem, ny Formann og nestformann ble valgt på Ulvøy Vels årsmøte. Det deltok 20 medlemmer på Båtforeningens årsmøte. Dagsorden ble behandlet og de fremlagte saker ble godkjent. Regnskapet ble godkjent. Innkommet forslag vedr. maksimal utleietid for plasser i flytebrygganlegget som ikke brukes av andelshaver ble nedstemt. Kajakkavgift ble hevet fra kr. 200,- til 400,- (dette kom ikke fram i referat fra generalforsamlingen i UV) På generalforsamlingen i UV ble det vedtatt at UBV bidrar til Ulvøya Vel med kr ,- pr. år. UVB mener vedtaket er gjort på feil premisser. På samme generalforsamling ble det bestemt at dugnadsavgiften beholdes på kr. 1000,- og at båtplasser leies ut til markedspris til eiere utenfor øya. Båtforeningen fortsatte i 2013 drift og vedlikehold av NV stranden og flytebrygganlegget. Deltagelse på dugnad i UVB er fremdeles god. På dugnadsdagene 28, 30.mai og 5.juni 2013 ble det registrert ca. 130 oppmøter/personer fordelt på disse tre dager. Det ble registrert også oppmøte fra de som kun har landfeste. Neste år prøver vi å være enda bedre forberedt mht. oppgaver og fordeling av disse. Utover generelt vedlikehold ble det laget en ny gangplatting mellom C og D brygga. Platting og skjørt /stålramme ble skiftet ut på Dampskipsbrygga. Forstøtningsmur ble støpt samt gangvei forbi hjørnet av båthuset ble etablert. Moringer og moringskjettinger på B brygga er skiftet. Festekjettinger / bolter til land på A og D brygga slet seg og er festet på nytt. Diverse supplerende rekkverk er bestilt og monteres primo 2014.

14 UBV etablerer en ny ungdomsbrygge/jollebrygge i Styret oppfordrer igjen alle båteiere med båtplass til et hyppigere tilsyn av båt og brygge/fortøyning. Vi har i 2013 ikke erfart bedre oppfølging av båter i flytebrygganlegget. Dette gjelder spesielt vinterhavn. Det har vært en del problemer med vaktordningen. Noen er veldig flinke og forbereder sitt vaktlag i god tid, mens andre møter ikke opp og nøkkel til vaktbod «forsvinner» etc. Styret i UVB vil i 2013 foreslå tiltak for et bedret vakthold. I perioden er det avholdt 5 styremøter, 3 dugnadsdager samt flere «minidugnader» bl.a. pga. nye fester til land for A og D brygga, befaringer med u.leverandører/innhenting av div. priser samt flere avklaringsmøter/befaringer. I vintersesongen 2013/14 er det 22 båter som ligger i boblehavn (dette er en nedgang fra 29 stk i fjor) 82 stk. (84 i 2012) ble fakturert bryggeleie sommer som andelshavere, 19 stk. (24 stk) plasser fremleies av Båtforeningen. Det er fakturert ut kr. 200,- til 50 stk. (48 stk) som disponerer landfeste. 14 stk. (17 stk) er fakturert bøyeplasser/jolleplasser, 15 stk. (13 stk) disponerer sjøbod, og 17 stk. (14 stk) disponerer kajakkplass. Det ble utfakturert 14. stk ( 18stk) dugnadsgebyr. Ulvøya, Styret i Ulvøy Vels Båtforening

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer