Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag 27.02.14 kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ULVØY VEL 2013

2 Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering a) Innlevering av fullmakter og opptelling av stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling og dagsorden c) Valg av møteleder d) Valg av referent e) Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøtet 2. Styrets beretning Årsregnskap og revisjonsberetning Budsjettforslag Fastsettelse av kontingent og båtplassavgifter 6. Valg av styremedlemmer / informasjon om valgkomite 7. Innkomne forslag: a. Fra Styret i Ulvøy Vel - Nærmiljøanlegg - Omdanning av barnhagen til aksjeselskap - Forslag til vedtektsendringer

3 b. Fra Ulvøy vels båtforening - Ny A brygge i Forberedelse /finansiering/utskiftning - Forslag til vedtekstendringer - Ny ungdomsbrygge - Økning av landfesteavgift - Kajakkavgift - Uteblivelsesgebyr vaktordning - Landfesteeieres deltakelse på dugnad og vaktordning - Juridisk vurdering om dagens praksis med dugnadsavgift er lovlig c. Fra medlemmer - Sladrespeil ved Ulvøybrua Asbjørn Sæthre - Ny sittebenk(er) på Krysset- Kristin Vangsøy Bachken 8. Ordet fritt. Enkel servering etter møtet. Velkommen skal dere være! Vennlig hilsen Styret i Ulvøy Vel Ulvøya,

4 Årets styre har bestått av følgende medlemmer Formann Nestformann Ansvarlig for: Velhuset Carl Egil Mastad Jens Hirsch Ruth Innli Bente Kringlebotten Mette Risnæs Arrangement Barnehagen Båtforeningen Sydstranden Forretningsfører Revisorer Valgkommité Tora Stensvold Charlotte Rapp Liv Janna Sveen Gry Haga Kim Aanerud Terje Duus Jens Hirsch Kristin Vangsøy Bachken Diana Balinova Morten Bugge Roar Baust Petter Vogt

5 Styrets Beretning 2013 Ulvøy Vel er en ideell organisasjon som er stiftet for å ivareta Ulvøy Vels eiendommer, medlemmer, samt drift av barnehave, strand, velhus og båtforening. Den er non-profit og gir ikke utbytte, men bruker overskudd til investeringer og vedlikehold av egne eiendommer. Hver avdeling; Ulvøya Barnehave, Ulvøy Vel Båtforening og Ulvøy Vel med Velhuset Syden og Sydstranden har egne regnskap og ansvarsområder. Bare Ulvøya Barnehave har fast ansatte med daglig leder og egen HMS ansvarlig. Det er rapportert om at barnehaven har godt arbeidsmiljø. Man bestreber seg på å oppnå likestilling, men er for tiden dominert av kvinner. Ingen i styret mottar godtgjørelse. Ulvøya Vel har ingen aktiviteter som påvirker miljøet negativt. Virksomheten har sunn økonomi med minimal gjeld. I 2013 er det avholdt 7 styremøter samt de vanlige arrangementene som dugnad, 17. mai, St. hans, og juletretenning. Velhuset har blitt pusset opp innvendig og nye bord og stoler er kjøpt inn. Gjerdet ved Velhuset, samt gjerdet ved inngangen til Sydstranden har blitt reparert. Asfalten på ballplassen på Sydstranden har blitt reparert. Vi har fått en ny hjemmeside med domenet Det vises også til delrapportene fra hver gruppe som redegjør for sine aktiviteter. Styret vil takke alle som deltar i dugnader og andre sammenkomster hvor det gjøres viktig arbeide til felles beste som rydding av strendene, vedlikehold av fellesareal og sprøyting/måking av skøytebanen.

6 Vi vil oppfordre alle Ulvøyas beboere til å bli medlem av Vellet, ta del i styrets arbeide og følge de anmodninger Vellet kommer med: Kjør forsiktig, 30km maks Parkere hensynsfullt på en side av veien Ikke felle kalkfurutrær Bistå med å holde øya ren og pen Alt dette er med på å skape et godt miljø på Ulvøya og gjør Ulvøya til et helt spesielt sted å bo. Årsrapport Senior-Rådet Senior-Rådet har i år hatt følgende deltagere: Jan Torgersen Per Haugerud Bjørn Grenager Per Svenningsen Jürgen Eble John B. Syversen Hans B. Salvesen Petter Vogt Roar Baust Ragnvald Fjøss Senior-Rådet hadde 7 dugnadsdager i mai juni fram til vaktene overtok. Det vesentlige var rydding av stranden, utsetting av søppelkasser og sigarettdunker og plassering av sittebenker. Badetrappene ble rengjort / oljet før utsetting. Takrenner og tak på vaktboden ble også reparert. I høst har vi ryddet alt løvverk rundt boden og inntil tennisbanene. Vellets lagerbod ble ryddet og gammelt utstyr ble kjørt bort. Til sammen hadde vi i år 8 leveringer på Grønnmo. Den store busken mot tennisbanen ble tatt ned ( det var to hengerlass). Badetrappene ble rengjort og tatt inn. Takene på toalettbygget og lagerhuset er feid og takrennene renset. Aktuelle søppelbeholdere er tatt inn. Rådet hadde 8 dugnadsdager i høst. Oppgaver for våren 2014 blir å skifte papp på taket av boden og male den utvendig. Roar Baust

7 Årsrapport - Velhuset "Syden" Også i 2013 har det vært ganske stor aktivitet på Velhuset. Utleie Huset har vært benyttet ca. 70 ganger til Ulvøyas egne aktivitetsgrupper som: - Teater - Hyggetreff - Lions - Ungdomsgruppen - Styremøter o. l. Bruttoinntektene ble ca. kr ,00 lavere i 2013, noe som skyltes at vi reduserte husleien for dansegruppen. Dansegruppen vil ikke ha noen aktivitet første halvår av Betalende grupper er ca. det samme som forrige år ca. 70 ganger, og samme antall for øyas egne aktiviteter, da med overvekt av teatergruppen som stort sett har huset hver tirsdag. Investeringer i Innkjøpt 2 sammenleggbare bord - " 10 nye bord til festsalen - " 70 pent brukte stoler til festsalen - Festsalen, kjøkken og gang i 1. etasje er malt Ønskede investeringer for Maling av toaletter, garderobe og gang i sokkeletasje - Utvendig maling av Velhuset - Bygging av handikaptoalett i tilknytning 1. etasje. Ett ønske til slutt Ikke kast privat søppel i eller utenfor Velhusets konteinere. Konteinerne er til søppel for de som har leid huset. Ruth Innli Bente Kringlebotten Mette Risnes

8 Årsrapport - Sydstranden Sommeren 2013 ble endelig det vi ventet på. Sol og deilig vann så langt øyet kunne se. Ingen brennmaneter heller! Omsetningen ble da også ,-, men likevel noe lavere enn forventet på en slik flott og lang sesong. Seniorgruppa har nok en gang bidratt aktivt med vedlikehold og rutinemessige oppgaver i sesongen. Sikkerhetsgruppen Nordstrand AS har hatt ansvar for vaktholdet på stranden. Årets dugnad ble avholdt siste helgen i april. Vi fikk støtte av Rusken og maritim forsøpling ble registrert inn til prosjektet Rydd en strand. Stranden ble noe rasert av store overvannmengder på forsommeren. Dette ble utbedret med minigraver, som også fjernet uønskede rosa rugosa busker. Asfalten på ballplassen ble reparert og utbedret. Gjerdet og porten ved Velhuset ble reparert etter påkjørsel av ukjent bil. Trafikkforsikringsforbundet (TFF) dekket skaden. Rosene som ble plantet i 2012 klarte ikke den kalde vinteren og vi bør vurdere andre hardføre busker i bedene mot syd. I urnene (les minene) ble det plantet hortensia og disse så ut til å klare den tørre og varme sommeren godt. Grillstedet på vestre odde ble ødelagt i høststormene og trenger reparasjon. I år var Isrid Ødegaard ansvarlig for driften av stranden i badesesongen og Styret fikk mange positive tilbakemeldinger om både strand og at mottakelsen var den beste noen gang. Skøytebanen ble klar så fort kulda kom og har i skrivende stund blitt sprøytet 21 ganger. Ildsjelene er i gang med sprøyting så snart temperatur tillater. Søppelkasser står nå ute hele året og dette bidrar til renere strand også utenom sesong. Vi takker alle som har hjulpet til med å holde stranden ren og pen og ikke minst en takk til alle våre badegjester! Jens Hirsch / Kristin Vangsøy Bachken

9 Årsrapport Ungdomsklubben Ulvøyas barn fra klasse har også i år vært ivrige deltagere på ungdomsklubben på Velhuset. I 2013 har det vært seks treff og på hver klubbkveld er det et oppmøte på barn. Klubbkveldene innholder spill, musikk, konkurranser, leker og enkel matservering. Desember var tradisjonen tro ekstra hyggelig med juleverksted der barna fikk lage julegaver og julepynt. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre på at dette er en bra aktivitet for Ulvøyas barn. Ungdomsklubben sponses 100 % av Ulvøy Vel.Klubben har i år hatt en utskiftning av ledere Vibeke Heen Schjærven, Inger Hallre og Lise Onstad Elveslett som takket for seg sommeren 2013 etter å ha gjort en fantastisk innsats i mange år. De nye lederne er nå Trine Mork, Elin Duus og Lejla Musovic. De har alle barn som deltar på ungdomsklubben. Årsrapport Arrangementskomiteen Dugnad Siste helg i april ble det som vanlig arrangert dugnad på Sydstranda. Godt oppmøte og ivrig jobbing. For barna ble det arrangert ansiktsmaling og kongleplukking. Stor takk til de ungdommene som hjalp til, ingen nevnt, ingen glemt! 17. mai 17.mai ble avviklet i et uvant strålende vær. Toget ble ledet an av lokale musikere, og trist nok ble det dette året en spesiell markering med en stille og verdig passering forbi Måkeveien 25. Etter toget var det som vanlig feiring på Sydstranda med flott tale, leker for barna og traktement med lokale hjemmelagde godsaker. En stor takk til alle som bidro til en flott 17.maifeiring! St.Hans St. Hans var godt forberedt med stort bål, partytelt, dj med musikkanlegg, grillplasser og benker klar til å ta imot glade øyboere. Det elendige været la imidlertid en betydelig demper på feiringen, og vi måtte ha ekstra inspeksjon av brannvesenet for å få godkjenning for å bestemme om vi i det hele tatt kunne tenne bålet i den sterke vinden. Det kunne vi omsider, og bål og feiring ble det for de som holdt ut

10 Juleverksted Siste helgen i november var det juleverksted på Velhuset. Massevis av barn og foreldre fordelt på 2 økter på en dag. Det var nok mange glade foreldre og besteforeldre og andre som fikk flotte hjemmelagde julegaver. Som vanlig var det mange som stilte opp med hjemmebakst og som hjalp til med de ulike aktivitetene. Julegrantenning Første søndag i advent var det som vanlig julegrantenning med stort oppmøte, og gode hjelpere hadde sørget for både kakeutvalg, kaffe, gløgg og ikke minst koselig musikk og selveste julenissen! Juletrefest En flott og vellykket juletrefest ble arrangert 15. januar med over 30 barn med medfølgende søsken og foreldre. Festen var en ukedag rett etter barnehagen, så det ble servert pølser og kaker. Og jaggu kom ikke nissen også! Vi i arrangementskomiteen takker hjertelig for all hjelp og støtte fra alle som har stilt opp med alt fra teltoppsetting, kakebaking, kaffekoking, saftblanding og lekledelse til nisseopptreden! Uten dere som alltid stiller opp, så hadde det ikke blitt så mange flotte arrangementer her i «bygda» vår. Tusen takk! Tora Stensvold / Charlotte Rapp Årsrapport Ulvøya barnehage Ulvøya barnehage er en privat barnehage med Ulvøy vel som eier. Barnehagen ble for første gang tatt i bruk april Siden den gang har barnehagen jevnt og trutt vokst i både areal, barnetall og ansatte. Vi har siden november 2001 vært en to-avdelings barnehage med totalt 34 barn i alderen 1-6 år. Vår åpningstid er fra kl Barnehagen drives økonomisk med foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Foreldrebetalingen har vært stabil de siste årene og har også i 2013 vært på kr ,- pr. mnd. inkl. to måltider om dagen. Barnehagen følger pålegget om maksimal takst. Barnehagens to avdelinger: Lilleulv med 14 barn i alderen 1-4 år. Storeulv med 20 barn i alderen 3-6 år.

11 Lilleulv er en såkalt søskengruppe med små barn helt under året og opp til 4 år. Her er det ypperlig for de minste, som lærer fort av de eldre barna og får nok omsorg av både voksne og barn. For også å ivareta behovene til de eldste barna blir gruppen ofte delt inn etter alder og behov. Det er trygt og godt for barn å ha hele sin barnehagetid i en og samme barnehage. Barnehagen er en hyggelig barnehage i trivelige lokaler med glade barn, dyktige ansatte og hyggelige foreldre. Barnehagen har en visjon som sier: Med glede, vennskap, trygghet og gode opplevelser, tar vi vare på barndommen og gir barna gode minner. Ut ifra dette driver vi vår virksomhet og det preger vår hverdag. Vi håper det er mange barn på øya som har gode barnehageminner I tillegg til vår visjon setter vi hvert år et konkret mål for virksomheten. Dette barnehageåret 13/14 er det, som ifjor : Respektere hverandre på en likeverdig måte. Dette er et viktig og alvorlig arbeid, som det tar tid å jobbe med. Det utarbeides mål og tiltak underveis i året for å nå dette målet. Leken står sentralt i barnehagens hverdag og vi gir den rom og tid. Leken er svært viktig for barns utvikling på mange plan og skal ikke undervurderes. Språk rettes det også ekstra fokus mot. I tillegg til dette har vi i løpet av året flere morsomme temaer. Tradisjoner og høytider gir vi også spesiell oppmerksomhet på tradisjonelt vis. Barnehagen er det vi kaller en Bio-barnehage. Det vil si at barnehagen har planter og simulert dagslys som gjør innemiljøet bedre og har en helsebringende effekt. Dette har resultert i at sykefraværet på både voksne og barn har blitt redusert siden installasjonen i Bemanningen er som vanlig veldig stabil. Vi har personale som har jobbet her fra noen mnd. til snart 24 år. Dette tyder nok på stor trivselsfaktor. I dag er vi en personalgruppe med en aldersspredning fra 20 til 59 år. Dette gir en fin og verdifull bredde i personalgruppen, alt fra lekenhet til erfarenhet. Alt er viktig i en barnehage. Vi er en læringsbarnehage, som tar imot elever fra barne-og ungdomsarbeiderfaget på videregående skoler. Videre har vi en lærling i samme faget på full tid her hos oss. Vi er en barnehage som kan skryte av at vi har full pedagogisk bemanning

12 Personalet har sett slik ut i 2013 (i fulle og deltids stillinger): Styrer/førskolelærer Hege Kjær Avd. Lilleulv: Avd.leder/førskolelærer Birgit Kannelønning Assistent Ida Kjelgren Assistent Isabella Pøhner Lærling Eivind Kallerud Ekstrahjelp/førskolelærer stud. Tine Kjær Hannestad Avd. Storeulv: Avd.leder/førskolelærer Assistent Assistent Assistent Inger Hallre Heidi Andressen Bente Rydal Tonje Haugmark Barnehagen har et samarbeidsutvalg, som består av 6 medlemmer som representerer eier, foreldre og ansatte. Samarbeidsutvalget har denne høsten bestått av: Eiers representant Eiers vara repr. Foreldre repr. Foreldre vara repr. Personalets repr. Personalets vara repr. Liv Janna Konow Sveen Gry Eriksen Haga Joachim Bøhler Gro Nevstad Hege Kjær Inger Hallre Dette barnehageåret har vi for første gang på nesten 20 år tatt inn barn utenfra øya. Dette skyldes lav «produksjon» av øyas beboere ;-) Søknadsfristen til høstens opptak er 1 mars. Barnehagen er lovpålagt å være tilknyttet bydelens samordnede opptak. Søknadsskjema kan hentes på Oslo kommune, bydel Nordstrands nettsider. Barnehagen foretar sitt eget opptak med de samme opptakskriterier som tidligere, som prioriterer Ulvøyas barn. Vi takker foreldre og eier for samarbeidet i år Hege Kjær Styrer

13 Årsrapport - Nordveststranden / Ulvøy Vels Båtforening På Båtforeningens årsmøte ble følgende styre valgt: Kim Aanerud Terje Duus Frode Hansen Jan Fredrik Conradi Erik Flateby Harald Ebne Lars Myhrbraaten Jan Wåle formann nestformann styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem, ny Formann og nestformann ble valgt på Ulvøy Vels årsmøte. Det deltok 20 medlemmer på Båtforeningens årsmøte. Dagsorden ble behandlet og de fremlagte saker ble godkjent. Regnskapet ble godkjent. Innkommet forslag vedr. maksimal utleietid for plasser i flytebrygganlegget som ikke brukes av andelshaver ble nedstemt. Kajakkavgift ble hevet fra kr. 200,- til 400,- (dette kom ikke fram i referat fra generalforsamlingen i UV) På generalforsamlingen i UV ble det vedtatt at UBV bidrar til Ulvøya Vel med kr ,- pr. år. UVB mener vedtaket er gjort på feil premisser. På samme generalforsamling ble det bestemt at dugnadsavgiften beholdes på kr. 1000,- og at båtplasser leies ut til markedspris til eiere utenfor øya. Båtforeningen fortsatte i 2013 drift og vedlikehold av NV stranden og flytebrygganlegget. Deltagelse på dugnad i UVB er fremdeles god. På dugnadsdagene 28, 30.mai og 5.juni 2013 ble det registrert ca. 130 oppmøter/personer fordelt på disse tre dager. Det ble registrert også oppmøte fra de som kun har landfeste. Neste år prøver vi å være enda bedre forberedt mht. oppgaver og fordeling av disse. Utover generelt vedlikehold ble det laget en ny gangplatting mellom C og D brygga. Platting og skjørt /stålramme ble skiftet ut på Dampskipsbrygga. Forstøtningsmur ble støpt samt gangvei forbi hjørnet av båthuset ble etablert. Moringer og moringskjettinger på B brygga er skiftet. Festekjettinger / bolter til land på A og D brygga slet seg og er festet på nytt. Diverse supplerende rekkverk er bestilt og monteres primo 2014.

14 UBV etablerer en ny ungdomsbrygge/jollebrygge i Styret oppfordrer igjen alle båteiere med båtplass til et hyppigere tilsyn av båt og brygge/fortøyning. Vi har i 2013 ikke erfart bedre oppfølging av båter i flytebrygganlegget. Dette gjelder spesielt vinterhavn. Det har vært en del problemer med vaktordningen. Noen er veldig flinke og forbereder sitt vaktlag i god tid, mens andre møter ikke opp og nøkkel til vaktbod «forsvinner» etc. Styret i UVB vil i 2013 foreslå tiltak for et bedret vakthold. I perioden er det avholdt 5 styremøter, 3 dugnadsdager samt flere «minidugnader» bl.a. pga. nye fester til land for A og D brygga, befaringer med u.leverandører/innhenting av div. priser samt flere avklaringsmøter/befaringer. I vintersesongen 2013/14 er det 22 båter som ligger i boblehavn (dette er en nedgang fra 29 stk i fjor) 82 stk. (84 i 2012) ble fakturert bryggeleie sommer som andelshavere, 19 stk. (24 stk) plasser fremleies av Båtforeningen. Det er fakturert ut kr. 200,- til 50 stk. (48 stk) som disponerer landfeste. 14 stk. (17 stk) er fakturert bøyeplasser/jolleplasser, 15 stk. (13 stk) disponerer sjøbod, og 17 stk. (14 stk) disponerer kajakkplass. Det ble utfakturert 14. stk ( 18stk) dugnadsgebyr. Ulvøya, Styret i Ulvøy Vels Båtforening

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I ULVØY VEL 27.02.14

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I ULVØY VEL 27.02.14 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I ULVØY VEL 27.02.14 Formannen ønsket velkommen og mintes de som var gått bort siden fjorårets generalforsamling. 1. Konstituering. a) Opprop: 104 medlemmer tilstede hvorav

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til ordinær generalforsamling for

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

ÅRSMØTE I ROVEN VEL. Agenda

ÅRSMØTE I ROVEN VEL. Agenda ÅRSMØTE I ROVEN VEL Tirsdag 8. mars kl 1900 På Roven Grendehus. Agenda -Innledning -Godkjenning av innkalling -Valg av møteleder og referent. -Valg av 2 personer til å undertegne protokoll -Årsberetning.

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542

Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542 Innkalling med dagsorden Årsmøtet 2014 Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542 Villa Lilleborg Mandag 31. mars 2014, kl 1900, Villa Lilleborg Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 02.02.2011 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Tirsdag 29. Mars 2011 Klokken 19.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Det var 29 stemmeberettigede tilstede + 23 fullmakter. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning og konstituering 1.1 23 fullmakter ble

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00 Årsmøte 2013 Tann-Annolseter hyttevel innkaller til årsmøte med påfølgende matservering og sosialt samvær lørdag 17. august 2013. Vedlagt følger årsberetning, regnskap og budsjett. Sted: Sygard Romsåssætra

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Revebåsen Hytteeierforening 2012 REVEBÅSEN HYTTEEIERFORENING. Årsberetning for juli 2011-juli 2012

Revebåsen Hytteeierforening 2012 REVEBÅSEN HYTTEEIERFORENING. Årsberetning for juli 2011-juli 2012 REVEBÅSEN HYTTEEIERFORENING Årsberetning for juli 2011-juli 2012 Styret har bestått av: Leder Inge Os (1). Bjørnar Brekke(1), Anders Wedde (1), Bjørn Wigdahl (0) og Heidi Martinsen (1). Varamedlemmer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Vedtekter. Kollevoll Barnehage

Vedtekter. Kollevoll Barnehage Vedtekter Kollevoll Barnehage 10.09.2013 1 1. Navn Samvirkeforetakets navn er: Kollevoll Barnehage SA 2. Formål Samvirkets formål er å eie og drive barnehage i Spind til beste for medlemmene. Virksomheten

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening.

Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening. Leirsund: 20.02.2014 Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening. Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Finn Eirik Eilertsen Erik Kjus Ole Johnny Transeth Bård Hauglid Karin Høieggen Håkan

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Hellvikskog Vel v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 www.hellvikskog.nesodden.net REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Tid: Kl. 19:15 Sted: Hellviktangen Tilstede:

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ARSBERETNING. u LVØV VEL 2011

ARSBERETNING. u LVØV VEL 2011 o ARSBERETNING u LVØV VEL 2011 Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag 16. februar 2012 kl 1900 På Velhuset "SYDEN" Dagsorden: 1. Konstituering a) Innlevering av fullmakter og opptelling av stemmeberettigede

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2009 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 28.1.2010 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent:

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: FAU, Ortun skole Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: 27.10.2015 Kl. 19:30-20:40 Nesbø Sælensminde Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr Tove Nilsen

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2012

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2012 Generalforsamling Dalsåsen Vel 2012 Dalsåsen Vel Generalforsamlingen 2012 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 14. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer