Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet"

Transkript

1 Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens repr.: Daglig leder: Jan-Tore Ovesen Terje Berntsen Magnus Andersen Jens Jenssen Magnar Richardsen Geir Tore Brataas Generell virksomhet Vår daglige leder ivaretar driften av havna til vanlig. Ved årsmøtetidspunkt i mars 2014 hadde vi i så måte et bytte. Bjørnar Jørgensen takket av og Geir Tore Brataas overtok og fortsetter i stillingen også i Brataas har fortsatt den praksis som har vært fulgt tidligere og kommunisert med styreleder og styret for øvrig både gjennom formelle styremøter men også gjennom e-post og andre elektroniske medier, samt noe telefonkontakt i spesielle saker. Havnas web-sider fikk et løft i 2012 og fungerer som kommunikasjonsmedium mot publikum og andelshavere. Styrets leder har så langt hatt redaksjonsansvaret for disse web-sidene, men det er på tide at dette også overføres som en del av daglig lederes oppgaver. Det vil kunne medføre at vi får noe hyppigere oppdatering enn det som har vært tilfelle i det siste året. Fortsatt er det lite tilbakemeldinger fra andelshavere om innholdet eller forslag til innhold. Bruk av Facebook har vært vurdert, men vil kreve en hyppigere oppfølging fra havnas ledelse. E-post er en god måte å kommunisere med andelshaverne på. Vi prøver også å bruke e-post i størst mulig grad på utsendelse av informasjon. Styret vil derfor oppfordre alle andelshavere til å melde inn e-post adresse til havna og gjerne med mobilnummer og annet som er viktig dersom vi trenger å ta kontakt. Vår virksomhet styres av den relativt nye lovgivningen for samvirkeforetak. Så langt synes det som om vedtekter og reglement fungerer bra og gir styret de nødvendige retningslinjer for å styre aktiviteten i havna. Styret finner derfor ingen grunn til å be om at årsmøtet skal ta stilling til endringer på dette området i år. Vi har fortsatt en utfordring i forhold til en spyleplass for båtene og et krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Styret har fått innvilget en søknad om utsettelse på kravet og har videre lagt saken i bero fordi det sommeren 2013 ble foretatt en del målinger av utslipp fra grunnen på oppstillingsplassen. Resultatet av dette foreligger nå og rapporten er sendt Tromsø kommune med en kopi til oss som leietaker på eiendommen. Konsekvensen kan fortsatt bli større masseutskiftninger i området og saken blir da behandlet i Tromsø kommune før vi får oversikt over hva som skal gjøres og hvilke konsekvenser det får for Tromsdalshavna SA. Saken følges videre opp av styret i inneværende år med en intensjon om å etablere spyleplass og ellers behandle saken slik den fremlegges av kommunen.

2 Vaktordning/kameraovervåkning I høst la vi ned vaktordningen i havna til fordel for en overvåkningsløsning med kamera jfr. vedtak på årsmøtet i mars i Så langt har det ikke medført økning i forhold til innbrudd og tyverier i havna og vi har heller ikke grunn til å tro at det har vært økning i skadeomfang på båter og pirer. Det har dessverre tatt en del lenger tid enn planlagt å få denne kameraløsningen til å fungere slik som intensjonen var, men nå er det meste på plass. Som overvåkningsløsning har systemet vært i drift en tid, men det har tatt tid å få på plass en tilfredsstillende løsning for tilgang utenfra for andelshaverne. I disse dager synes også det på plass og andelshaverne kan snart gå inn på PC og nettbrett hjemmefra for å se på egen og andres båter i havna. Det er lagt ut link til løsningen på våre hjemmesider og brukernavn og passord tildeles andelshavere etter henvendelse til vår daglige leder. Styret vil evaluere løsningen til våren for å se på om det er nødvendig med videre utbygging for å sikre en tilfredsstillende kontroll i området. Havna er videre behørig skiltet i forhold til at det pågår kontinuerlig overvåkning med kamera jfr. datatilsynets regler og det gjøres kontinuerlig opptak av hendelser i havna som lagres i inntil 7 dager. I vinter har det vært et par utfordringer med værforholdene. Ole og andre navngjetne uvær har herjet og rasert båthavner både på Lyngseidet, Furuflaten og i Eidkjosen. Båter har gått ned og mange ble skadet utover det. I Tromsdalshavna hadde vi et par mindre skader uten alvorlige konsekvenser. Det røynet på fortøyninger og landganger, men det holdt. Dette understreker likevel viktigheten av et godt vedlikehold og at fortøyninger og annet etterses og byttes. Det er også i år gjort en solid stykke arbeid med hensyn til vedlikehold og havna er i bedre stand enn noen gang tidligere. Båtplasser/ventelister Vi har fortsatt ventelister på båtplasser i havna. Daglig leder har ansvar for tildeling av båtplasser med hjemmel i våre vedtekter og reglement. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til andelshavere som driver privat fremleie i strid med vedtektene, men situasjonen blir stadig bedre. Vi omsetter derfor flere båtplasser nå enn tidligere. Det er totalt omsatt 22 båtplasser siden årsmøtet i 2014 fordelt som følger: 13 stk. med bredde 2,5 meter 4 stk. med bredde 3 meter 4 stk. med bredde 3,5 meter 1 stk. med bredde 4 meter. Utover dette er det 7 båtplasser som er overført innen nærmeste familie slik vedtektene tillater fordelt med 1 stk. 3,0 meter og 6 stk. 2,5 meters plasser. Havna formidler videre fremleie for ca. 40 plasser i havna. Styret finner det fortsatt nødvendig å minne om at vedtektene skal følges. Brudd på vedtektene gir styret hjemmel til å innløse plassen. Vedlikehold Følgende vedlikehold er utført i 2014:

3 Føringene til gangveiene på pirene er forlenget. Det er gjort ettersyn av fortøyninger i havna og det er skiftet fortøyning på pirene. Pir C har fått to nye vannposter. Pir B byttet 9 stk. gangbaner og 10 stk. bommer. Pir C byttet 20 stk. gangbaner og 18 stk. Bommer. Pir D byttet 1 stk. gangbane og 3 stk. bommer. Ca. 70 gamle gangbaner er fendret med ny fendring. Det er satt opp stolper for kameraovervåkning og lagt ned rør og kabler for tilførsel av strøm og dataoverføring. Det er skiftet 3 stk. lysarmaturer på molo i vest. Det er skiftet dekke på gangbru og rekkverk til E-piren. Diverse skilting er fornyet o Kameraovervåkning o Parkering forbudt skilt o Skilt for brann og ordensregler i havna Styret synes det er på sin plass å takke Jens Jenssen som har gjort en enestående innsats som vedlikeholdsansvarlig i havna i de siste årene. Åge Olsen fortjener også en ekstra takk. Jens har valgt å takke nei til gjenvalg i år. Økonomiske forhold Regnskapet viser at driften av havna er under samme kontroll som tidligere. Det er ingen dramatiske endringer i forhold til budsjett. Resultatregnskapet for 2014 viser et underskudd på ,52 kr. Underskuddet er i samsvar med budsjettert resultat for Havna har pr et løpende lån hos Sparebank 1 Nord-Norge på kr Dette er lån tatt opp for å gjennomføre utskifting av gangbaner og bommer i 2013 og Det er ellers ingen gjeld i selskapet utover ikke forfalt leverandørgjeld og avsetning for ikke utbetalte kostnader påløpt i Den økonomiske situasjonen er under kontroll. Regnskapet er revidert og revisors beretning legges fram på årsmøtet. Styret ønsker til å takke alle tillitsvalgte og samarbeidspartnere for innsatsen i Tromsdalen mars 2015 Jan-Tore Ovesen Terje Berntsen Magnus Andersen Jens Jenssen Magnar Richardsen

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer