Vedtekter for Småtroll Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Småtroll Barnehage"

Transkript

1 Vedtekter for Småtroll Barnehage

2 VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader til bestemmelsene. 2. Barnehagen skal sikre barn utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Barnehagens årsplan skal fortelle om barnehagens mål og dens pedagogiske virkemidler for å oppnå de oppsatte målene. Barnehagen er livssynsnøytral og reserverer seg mot barnehagelovens paragraf 1,2. ledd. 3. Barnehagen skal sikre at Rammeplanens innhold på fagområdene blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme. Fagområdene er : kommunikasjon, språk og tekst kropp, bevegelse og helse kunst, kultur og kreativitet natur, miljø og teknikk etikk, religion og filosofi nærmiljø og samfunn antall, rom og form 4. Barnehagen skal ha tilsyn med og omsorg for barna i den tiden de oppholder seg der, og gi barna anledning til lek og sysselsetting. Barnehagen skal i samarbeid med barnas foresatte fremme barnas utvikling og deres sosiale tilpasning, idet det tas hensyn til det enkelte barns fysiske og psykiske forutsetninger. Barna skal spise minst to måltider i barnehagen om dagen. Det ene måltidet kan være et fruktmåltid. Det må være en rimelig fordeling av inne- og uteaktiviteter i barnehagen. 5. Barnehagen er selveiende og drives av foreldrene. Driften av barnehagen er ikke beregnet å gi overskudd. Barnehagen får inntekter gjennom statstilskudd, kommunalt tilskudd og foreldrebetaling.

3 6. Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. (Bhg.lovens 4). Samarbeidsutvalget i Småtroll består av : 1 representant fra foreldrerådet. 1 representant fra styret. 1 representant fra personalet. 1 representant fra kommunen. 6b. Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvaret for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer. Nærmere retningslinjer for samarbeidsutvalgets oppgaver går frem av «Forskrift til Lov om barnehager», nr Saker av viktighet skal forelegges samarbeidsutvalget. 7. Hver barnehage skal ha et foreldreråd. (Bhg.loven 4). Foreldrerådet består av alle foreldre til barn i barnehagen. Foreldrerådets representant til samarbeidsutvalget velges på foreldremøte i september. Nærmere retningslinjer for foreldrerådets oppgaver går frem av «Forskrifter til Lov om barnehager», nr , og i merknader til loven (kap. 11 om foreldremedvirkning). 8. Barnehagen samarbeider med alle barnehagene i kommunen om opptak av barn. Det er styrer som har opptaksmyndighet i Småtroll. Klager på opptak sendes til styrer. Småtroll tar inn nye barn mellom 0-2 år. Plassen kan beholdes til august det året barnet fyller 3 år. Søknadsfrist er første uken i mars. Søknadsfristen annonseres i lokalavisen og på kommunens Web-sider. Eventuell oppsigelse av plassen før barnehageårets slutt må skje skriftlig til styrer. Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Arealnormen er 7 m2 pr. barn.

4 9. Opptakskriterier. De som har, eller har hatt søsken i Småtroll går foran andre søkere ved opptak. Søsken av barn i Trollklubben. Barnegruppa settes sammen med tanke på alder og kjønn, så langt dette er mulig. Ellers forholder vi oss til de kommunale inntakskriteriene. Det skal være maks 13 barn i barnehagen pr. dag. Før et barn tas inn i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse (Bhg.loven 23). 10. Åpningstiden er fra kl Klokkeslett for åpning om morgenen/stenging om ettermiddagen fastsettes av samarbeidsutvalget ut ifra flertallet av foreldrenes behov. Oppholdstiden er 9 timer. Oppholdsbetalingen fastsettes av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» fastsatt ved kongelig resolusjon 23. april 2004 med hjemmel i barnehageloven. Det gis 40% søskenmoderasjon. Planleggingsdager: Barnehagen har 5 tariff-festede planleggingsdager pr. år. Barnehagen er stengt disse dagene. Ferie: Barna skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av året, og 3 av disse må være sammenhengende mellom 1. juni og 30. september. Den siste uken skal også være sammenhengende, ikke tas ut i enkeltdager. Småtroll samarbeider med Trollklubben barnehage om sommeren, og i romjulen. Barnehagene har vanlig åpningstid i romjulen, men stengt hele jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag holdes åpent til kl Forsikring: Barna er forsikret den tiden de oppholder seg i barnehagen. 11. Årsmelding avgis av styreren hvert år. Meldingen skal inneholde redegjørelse for virksomheten i barnehagen.

5 12. Taushetsplikt og opplysningsplikt. For virksomhet etter barnehageloven gjelder forvaltningslovens 13-13f om taushetsplikt. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker, og være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side. Barnehagepersonalet skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. 13. Internkontroll. Barnehagen skal ha egne rutiner for internkontroll. Dokumentasjon for internkontroll skal være tilgjengelig i barnehagen. 14. Dugnad. Det er en dugnad på høsten, og en på våren. På høsten vasker vi ned huset, og på våren er det vedlikehold og rydding ute. Siden barnehagen er foreldredrevet, forventes det at foreldrene stiller opp på arrangementer i barnehagens regi. (Dugnader, foreldremøter o.l.). 15. Årsmøte. Årsmøtet er barnehagens øverste organ. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av september. Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig og sendes foreldrene med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde: 1. Valg av møteleder. 2. Styrers årsmelding. 3. Godkjenning av regnskap og fastsetting av budsjett. 4. Valg av styremedlemmer. 5. Eventuelle forslag til vedtektsendringer. 6. Andre saker som styret ifølge vedtekter eller på eget initiativ skal legge frem på årsmøtet, eller saker som er sendt inn av medlemmene. 7. Styrets forslag må være inntatt i den utsendte underretning med saksliste. Forslag fra medlemmene må, for å kunne bli behandlet, være styret i hende 7 dager før årsmøtets avvikling.

6

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtatt i generalforsamling 5. desember 2005 med virkning fra 1. august 2006. Endret og vedtatt i generalforsamling 07.10.13 Adresse: Gml. Ringeriksv. 125 1356 Bekkestua

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE Innholdfortegnelse 1 Barnehagens formål. 2 2 Forvaltning av barnehagen 2 3 Opptak av barn. 2 4 Opptaksmyndighet og klageinstans og vilkår for kommunal støtte... 2,3 5 Oppholdsbetaling

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer