Saksliste Møteinnkalling 5/17 Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte Saker til behan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Møteinnkalling 5/17 Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte Saker til behan"

Transkript

1 Meeting Book: Lillesand kontrollutvalg ( ) Lillesand kontrollutvalg Date: T12:00:00 Location: LIBIR IKS, Birkelandsveien 167,4790 Lillesand Note:

2 Saksliste Møteinnkalling 5/17 Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte Saker til behandling 25/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune 17 26/17 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune 18 27/17 Orientering fra revisjonen /17 Referatsaker /17 Eventuelt

3 5/17 Godkjenning av møteinnkalling / Godkjenning av møteinnkalling : Godkjenning av møteinnkalling Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Godkjenning av møteinnkalling Møteinnkalling godkjennes. Vedlegg: Møteinnkalling

4 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra møte godkjennes. Vedlegg: Protokoll

5 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg Møteprotokoll Lillesand kontrollutvalg Dato: Sted: Arkivsak: kl. 13:00 Rådhuset. møterom ved personalkantinen 17/00011 Til stede: Bjørn Melbye (AP), Astrid Schmidt (SV), Ingebjørg Ribe Rudihagen (KRF), Jon Røthe (AP) Møtende varamedlemmer: Forfall: Lars Gunnar Nag (H) Varaene kunne ikke møte. Andre: Daglig leder, ansv. Forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke Ass. daglig leder og ansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen Sakskart Side Møteinnkalling 4/17 17/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 4/17 17/ Godkjenning av protokoll fra møte Saker til behandling 18/17 16/ Forvaltningsrevisjon - Sosialtjenesten i Lillesand kommune 5 19/17 17/ Prosjektplan: Selskapskontroll i LIBIR IKS 7 1

6 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 17/ Budsjett for kontroll og tilsyn Lillesand kommune 8 21/17 17/ Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 Lillesand kommune 9 22/17 17/ Orientering fra revisjonen /17 17/ Referatsaker /17 17/ Eventuelt Lillesand, Leder Bjørn Melbye Kontrollutvalgsleder Alexander Etsy Jensen Sekretær 2

7 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg Møteinnkalling 4/17 Godkjenning av møteinnkalling Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Møteinnkalling godkjennes. Møtebehandling Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Møteinnkalling godkjennes. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3 Saksnr 4/17

8 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg Møteprotokoll 4/17 Godkjenning av protokoll fra møte Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Protokoll fra møte godkjennes. Møtebehandling Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Protokoll fra møte godkjennes. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4 Saksnr 4/17

9 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg Saker til behandling 18/17 Forvaltningsrevisjon - Sosialtjenesten i Lillesand kommune Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Saksnr 18/17 Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenesten i Lillesand kommune» til etterretning. Kontrollutvalget innstiller bystyret til å gjøre følgende vedtak: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenesten i Lillesand kommune» til etterretning. Bystyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger som fremgår av rapporten og slutte seg til kontrollutvalgets anbefalinger: - Kontrollutvalget anbefaler at NAV Lillesand vurderer dagens utforming av vedtak og i den anledning ser nærmere på hvordan innholdet kan gjøres mer tydelig overfor tjenestemottaker, herunder bruken av vurderinger, begrunnelser og skjønn. Internkontrollen innen sosialtjenesteområdet fremstår for kontrollutvalget som tilfredsstillende, men kan bære preg av å være i en etableringsfase på enkelte områder. Kontrollutvalget anbefaler derfor at NAV Lillesand fortsetter å sette internkontroll på dagsorden for å gjøre de ansatte mer bevisst på at en del av de aktivitetene de allerede gjør i hverdagen er internkontroll, og for å sørge for at internkontroll blir satt i et mer helhetlig system. Bystyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av mars 2018 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. Møtebehandling På oppdrag fra Aust-Agder revisjon IKS la oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke og forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik frem forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten i Lillesand kommune og svarte på spørsmål fra utvalget. Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenesten i Lillesand kommune» til etterretning. Kontrollutvalget innstiller bystyret til å gjøre følgende vedtak: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenesten i Lillesand kommune» til etterretning. 5

10 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg Bystyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger som fremgår av rapporten og slutte seg til kontrollutvalgets anbefalinger: - Kontrollutvalget anbefaler at NAV Lillesand vurderer dagens utforming av vedtak og i den anledning ser nærmere på hvordan innholdet kan gjøres mer tydelig overfor tjenestemottaker, herunder bruken av vurderinger, begrunnelser og skjønn. - Internkontrollen innen sosialtjenesteområdet fremstår for kontrollutvalget som tilfredsstillende, men kan bære preg av å være i en etableringsfase på enkelte områder. Kontrollutvalget anbefaler derfor at NAV Lillesand fortsetter å sette internkontroll på dagsorden for å gjøre de ansatte mer bevisst på at en del av de aktivitetene de allerede gjør i hverdagen er internkontroll, og for å sørge for at internkontroll blir satt i et mer helhetlig system. Bystyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av mars 2018 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

11 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 Prosjektplan: Selskapskontroll i LIBIR IKS Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Saksnr 19/17 Prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS (LIBIR) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første kvartal Møtebehandling På oppdrag fra Aust-Agder revisjon IKS la oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke frem prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS (LIBIR) og svarte på spørsmål fra utvalget. Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS (LIBIR) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første kvartal [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 7

12 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 Budsjett for kontroll og tilsyn Lillesand kommune Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Saksnr 20/17 Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Lillesand kommune med en ramme på kr ,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. Møtebehandling Sekretær Alexander Etsy Jensen la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2017 i Lillesand kommune. Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Lillesand kommune med en ramme på kr ,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 8

13 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 Lillesand kommune Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Saksnr 21/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Lillesand kommune tas til orientering. Møtebehandling Ass. daglig leder og ansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om overordnet revisjonsstrategi 2017 for Lillesand kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Lillesand kommune tas til orientering. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 9

14 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 Orientering fra revisjonen Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Saksnr 22/17 Saken tas til orientering. Møtebehandling Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 1. Løpende revisjon Ansvarlig regnskapsrevisor orienterte om løpende revisjon: - Refusjon ifbm. statlig finansiering av eldreomsorg. - Momskomp. - Begynt med løpende revisjon. - Dialog med Struktur 1 om muligheten for tidligere avleggelse av årsregnskapet. - Helsedirektoratet sin avgjørelse knyttet til Grimstad kommune Betydning for resten av Kommune-Norge? Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Saken tas til orientering. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 10

15 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 Referatsaker Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Saksnr 23/17 Saken tas til orientering. Møtebehandling 1. Referatsaker: a. Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen. 2. Innkommen/utgående post: a. Spørsmål fra ordfører om status i kontrollutvalgets oppfølging av avløpsforhold Fjelldal. 3. Saker behandlet i kommunestyret: a. Ingen saker behandlet i bystyret. 4. Neste møte kl. 13:00 a. Samhandling, roller og ansvar (forutsatt at ny rådmann er på plass) Votering Enstemmig for forslag til vedtak. Vedtak Saken tas til orientering. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 11

16 5/17 Godkjenning av protokoll fra møte / Godkjenning av protokoll fra møte : Protokoll Lillesand kontrollutvalg /17 Eventuelt Behandlet av 1 Lillesand kontrollutvalg Klikk her for å skrive inn tekst. Møtebehandling Ingen saker ble behandlet under eventuelt. Votering Vedtak [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 12 Saksnr 24/17

17 25/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune - 17/ Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune : Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. Det gjøres oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke legges ved denne saken da denne er å finne i bystyresak 103/17 behandlet i møte Økonomisjef John Ånon Jonassen stiller i møtet for å orientere i saken. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 1

18 26/17 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune - 17/ Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune : Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune Saken tas til orientering. Bakgrunn for saken: Tidligere rådmann i Lillesand kommune Jan Henning Windegaard fratrådte sin stilling da han gikk av med pensjon. Fra er Guri Ulltveit-Moe ansatt som ny rådmann. I den forbindelse er det naturlig at det rettes et fokus på kontrollutvalgets rolle og viktigheten av et godt samspill med rådmann. I tillegg ba kontrollutvalget i møte under sak 12/17 (Eventuelt) om å få forelagt en sak som omfatter samhandling, roller og ansvar mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, politisk- og administrativledelse når ny rådmann er på plass. Med det som bakgrunn er ny rådmann invitert til møte. Tidligere har kontrollutvalget satt samspillet mellom bystyret og kontrollutvalget på dagsorden, dette ble gjort i møte sak 1/16. i den forbindelse møtte ordfører i møte. Saksopplysninger: Kontrollutvalget og rådmannen er partnere i kommunens egenkontrollarbeid. Både kontrollutvalget og rådmannen har ansvar for den kommunale egenkontrollen, og begge må sørge for et godt samarbeid. Gjennom et godt samarbeid kan kontrollutvalgets arbeid medvirke ikke bare til økt kontroll, men også til læring og forbedring i forvaltningen. En viktig forutsetning for godt samarbeid er å ha en gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller. Figuren under viser at det fra bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse. Det ligger til administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende intern kontroll. Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom kontrollutvalget. Kontrollutvalgets oppgave er å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på bystyrets vegne. Figuren viser at kontrollutvalget skal ha tilsyn med politiske utvalg under bystyret (men ikke selve bystyret), med kommunens virksomhet ledet av administrasjonssjefen, med kommunale foretak, interkommunale selskaper og heleide kommunale aksjeselskaper, og med 1

19 26/17 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune - 17/ Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune : Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune kommunens interesser i aksjeselskaper med private eiere. I hovedsak bygger kontrollutvalget sitt tilsyn på de kontrollaktiviteter som blir utført og rapportert av revisor. Noen av tilsynsoppgavene kan også utføres av kontrollutvalgets eget sekretariat. Begge de to styringslinjene inngår i bystyrets totalansvar for den kommunale virksomheten. Videre viser tabellen under aktørene og deres oppgaver og hvor oppgavene er hjemlet i kommuneloven med forskrifter. Aktør - Kommunestyret Koml. 76 Rådmannen Koml Kontrollutvalget Koml Sekretariatet KU F 20 Revisjonen Koml. 78 Oppgave Det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen Saker forsvarlig utredet Vedtak blir iverksatt Adm. i samsvar med lov, forskrift, instruks Adm. gjenstand for betryggende kontroll Det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Påse at det utføres: o regnskapsrevisjon o forvaltningsrevisjon o selskapskontroll Saker til KU forsvarlig utredet Vedtak fattet av KU blir iverksatt Utføre og rapportere RR og FR iht. god kommunal revisjonsskikk I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen for kontrollutvalg kommer det frem av spørreundersøkelsen at forutsetningene for ett godt samarbeid er åpenhet, dialog, tillit, gjensidig informasjon og rolleforståelse. 2

20 26/17 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune - 17/ Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune : Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand kommune Samhandling mellom kontrollutvalg og rådmann bør bygge på: - God dialog og rolleforståelse - God samhandling mellom administrasjonens og revisjonen (I praksis er det revisor som har den løpende samhandlingen med administrasjonen) - Rådmann deltar i kontrollutvalget når det er nødvendig - Kontrollutvalgets arbeid må oppfattes som nyttig - Viktigheten av at rådmann følger opp merknader og tiltak fra kontrollutvalget innen angitte frister - Kontrollutvalget viser respekt for kommunens administrasjon og ansatte Ny rådmann Guri Ulltveit-Moe stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og administrasjonen. Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet ønsker med denne saken å legge til rette for en god dialog mellom rådmann og kontrollutvalget i møtet og at det igjen skal føre til et godt samspill mellom administrasjonen og kontrollutvalget resten av denne valgperioden. Med tanke på at ny rådmann er tilsatt har sekretariatet lagt opp til at hovedfokuset i denne omgang skal være på kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen. Med tanke på at kontrollutvalget tidligere har invitert ordfører til en lignende sekvens, er det sekretariatets vurdering at det ikke er nødvendig å invitere ordfører i denne omgang, men ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget og kan møte etter eget ønske. Sekretariatet er av den oppfatning at også kontrollutvalget bør lære og forbedre seg basert på egne erfaringer med kontrollutvalgsarbeidet. Kontrollutvalget bør derfor evaluere arbeidet årlig for å identifisere hvordan utvalget kan arbeide enda bedre. Denne evalueringen kan gjerne gjennomføres i forbindelse med at utvalget behandler kontrollutvalgets årsmelding og oppsummerer året som har gått. I denne sammenheng kan det være aktuelt å inviter samarbeidspartnere representert ved ordfører og rådmann til å komme med innspill til hvordan den samlede egenkontrollen kan forbedres i kommunen. Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 3

21 27/17 Orientering fra revisjonen / Orientering fra revisjonen : Orientering fra revisjonen Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Orientering fra revisjonen Saken tas til orientering. Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året. Saksopplysninger: Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 1. Løpende revisjon Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 1

22 28/17 Referatsaker / Referatsaker : Referatsaker Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Referatsaker Saken tas til orientering. Saksopplysninger: 1. Referatsaker: Ingen saker. 2. Innkommen/utgående post: a. Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon 3. Saker behandlet i bystyret: Ingen saker. 4. Neste møte kl. 13:00 Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 1

23 28/17 Referatsaker / Referatsaker : Henvendelse til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon Birkenes kommune Kontrollutvalget Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler / Alexander Etsy Jensen Til Kristiansand kontrollutvalg, Søgne kontrollutvalg, Lillesand kontrollutvalg, Songdalen kontrollutvalg Kopi til Aust-Agder Revisjon IKS, Agder kommunerevisjon IKS Henvendelse til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget i Birkenes kommune behandlet i møte sak 27/17-1b (Referatsaker). Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget beslutter å avvente bestilling av forvaltningsrevisjon barnevern i påvente av Fylkesmannens rapport til Kristiansand kommune. Birkenes kommune tar ett initiativ ovenfor de andre eierkommunene til Barnevernet for Kristiansandsregionen om å få til en felles forvaltningsrevisjon. Med denne henvendelsen ønsker kontrollutvalget i Birkenes kommune å ta et initiativ ovenfor de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om å få til en felles forvaltningsrevisjon. Sekretariatet er av den oppfatning at det kan være vanskelig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon knyttet til barnevernsområdet uten at Kristiansand som vertskommune er med, både formelt og rent praktisk. Et vertskommunesamarbeid er en del av virksomheten til den kommunen som er vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i (verts)kommunen skal derfor etter de vanlige reglene i kommuneloven 77 føre løpende tilsyn også med den delen av virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre kommunene i samarbeidet. Kontrollutvalget i samarbeidskommunen skal ikke føre tilsyn med den interne driften i vertskommunen. Det følger imidlertid av reglene for samarbeidsavtalen at avtalen skal inneholde bestemmelser om underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen. Disse opplysningene har kontrollutvalget i samarbeidskommunen full innsynsrett i. På grunnlag av opplysningene kan kontrollutvalget for eksempel undersøke om samarbeidet skjer innenfor rammen av det som er avtalt. Opplysningene vil også være viktig for å kunne vurdere om samarbeidet er egnet til å realisere de målsetningene kommunestyret har satt for samarbeidet.

24 28/17 Referatsaker / Referatsaker : Henvendelse til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon Slik vi ser det vil de andre eierkommunen utenom Kristiansand som er vertskommune ha en begrenset adgang til innsyn og at man da heller ikke får adgang til all nødvendig informasjon i forbindelse med en forvaltningsrevisjon. I tillegg er vi av den oppfatning at en samordnet forvaltningsrevisjon vil kunne bidra til best mulig læring i alle deltakerkommunene og en hensiktsmessig ressursutnyttelse. Dette er viktig å koordinere kontrollutvalgenes eget kontrollarbeid for å unngå dobbeltarbeid, og for å unngå for stor belastning på Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen. Barnevern er et område som er beskrevet i overordnet analyse og prioritert i flere av deltakerkommunenes plan for forvaltningsrevisjon Konsekvensen av at barnevernet av ulike årsaker ikke i tilstrekkelig grad greier å følge opp de barn og familier som har behov for bistand kan potensielt gi alvorlige konsekvenser for det enkelte barn. Sannsynligheten for at disse konsekvensene inntrer vil være avhengig av barnevernets ressurser, bemanning, kompetanse og organisering. Det er krevende å slå sammen flere avdelinger fra ulike kommuner. Dette medfører økt kompetanse, men samtidig kan rutiner glippe, spesielt i en startfase. Det går blant annet frem av overordnet analyse for Kristiansand kommune at totalt sett vurderer revisjonen sannsynligheten og risikoen som høy. Dette i sammen med flere alvorlige saker knyttet til barnevernsområdet de senere årene, kan tilsi at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av dette området. Dersom de andre kommunene kan tenke seg å bli med på et felles prosjekt må man ta stilling til hvordan man skal gjennomføre prosjektet. Kontrollutvalgene må blant annet ta stilling til hvem som skal gjennomføre prosjektet, kostnadsfordeling og prosjektets innretning. Dette kan eventuelt sekretariatet komme tilbake til dersom kontrollutvalgene responderer positivt på denne henvendelsen, og koordinere i sammen med de to revisjonsenhetene. Kontrollutvalgene må få forelagt en modell for kostnadsfordeling og prosjektplan. Kontrollutvalget i Birkenes kommune håper med det på en positiv tilbakemelding og gjerne innen utgangen av november For kontrollutvalget i Birkenes kommune Alexander Etsy Jensen Rådgiver Tlf: E-post: Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

25 29/17 Eventuelt / Eventuelt : Eventuelt Arkivsak-dok. Saksbehandler 17/ Alexander Etsy Jensen Saksgang Lillesand kontrollutvalg Eventuelt Klikk her for å skrive inn tekst. 1

Reidun Aamland Andersen (AP) for Eddie Røsnes (AP) Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke

Reidun Aamland Andersen (AP) for Eddie Røsnes (AP) Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke Møteprotokoll Lillesand kontrollutvalg Dato: 19.09.2016 kl. 14:00 Sted: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Til stede: Bjørn Melbye (AP), Lars Gunnar Nag (H), Ingebjørg Ribe Rudihagen

Detaljer

Bjørn Melbye (AP), Alexander Iversen (V), Ivar Fahsing (H) og Kari Lise Svaleng (H) Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling.

Bjørn Melbye (AP), Alexander Iversen (V), Ivar Fahsing (H) og Kari Lise Svaleng (H) Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling. Møteprotokoll Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Sted: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn Melbye

Detaljer

Birger Eggen, Vibeke Salvesen (ikke møtt)

Birger Eggen, Vibeke Salvesen (ikke møtt) Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 31.08.2016 kl. 9:00 Sted: Møterom 3 etg. Arkivsak: 15/10154 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Svein Hansen (Ap), Arne Guddal

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 15.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Finn Tallakstad, Helga Baasland

Finn Tallakstad, Helga Baasland Møteprotokoll Siljan kontrollutvalg Dato: 20.09.2016 kl. 10:00 Sted: Kommunehuset, møterommet Arkivsak: 15/09886 Til stede: Finn Tallakstad, Helga Baasland Møtende varamedlemmer: Forfall: Ole Arthur Austad

Detaljer

Møteprotokoll. Vegårshei kontrollutvalg. 1/16 15/ Godkjenning av innkalling til møte

Møteprotokoll. Vegårshei kontrollutvalg. 1/16 15/ Godkjenning av innkalling til møte Møteprotokoll Vegårshei kontrollutvalg Dato: 11.02.2016 kl. 9:00-11:50 Sted: Vegårshei kommunehus Arkivsak: 15/09714 Til stede: Møtende varamedlemmer: Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Helga

Detaljer

Hovedrevisor Øyvind Nilsen Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud Trainee/forvaltningsrevisor Anne Dorthea B. Skjebstad

Hovedrevisor Øyvind Nilsen Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud Trainee/forvaltningsrevisor Anne Dorthea B. Skjebstad Møteprotokoll Lillesand kontrollutvalg Dato: 23.11.2015 kl. 13:00 Sted: Rådhuset, møterom ved personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Til stede: Bjørn Melbye (AP), Astrid Schmidt (SV), Bjørnar Heldal (V),

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller på mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller på mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 23.05.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Wiggo Svendsen (H), Knut Gunnar Solli (AP), Olav Heimdal (SP) og Inger E.B. Slågedal (SV) Iren Sommerseth (SV) møtt kl. 14:10 (sak 1/16-8/16)

Wiggo Svendsen (H), Knut Gunnar Solli (AP), Olav Heimdal (SP) og Inger E.B. Slågedal (SV) Iren Sommerseth (SV) møtt kl. 14:10 (sak 1/16-8/16) Møteprotokoll Birkenes kontrollutvalg Dato: 15.02.2016 kl. 14:00 Sted: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Til stede: Wiggo Svendsen (H), Knut Gunnar Solli (AP), Olav Heimdal (SP) og

Detaljer

Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen. Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen. Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling. Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 11.02.2016 kl. 12:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braavig Arkivsak: 15/10170 Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Leif Oskar Hopland (AP), Terje

Detaljer

Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Rådhuset, møterom ved kantina. Forfall: Til stede:

Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Rådhuset, møterom ved kantina. Forfall: Til stede: Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær Rådhuset, møterom

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 15.02.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll

Møteinnkalling Møteprotokoll Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 04.05.2017 kl. 9:00 Sted: Møterommet 3. etg. Arkivsak: 17/00167 Til stede: Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter, Linn Zwilgmeyer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Vegårshei kontrollutvalg Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Møtested: Vegårshei kommunehus Arkivsak: 15/09714 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Vegårshei kontrollutvalg Dato: 11.02.2016 kl. 9:00 Møtested: Vegårshei kommunehus Arkivsak: 15/09714 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Espen Alf Halvorsen (Krf), Solveig Nordkvist (H). Revisjonssjef Tor Ole Holbek Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen.

Espen Alf Halvorsen (Krf), Solveig Nordkvist (H). Revisjonssjef Tor Ole Holbek Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen. Møteprotokoll Songdalen kontrollutvalg Dato: 27.09.2016 kl. 9:00 Sted: Perrongen Arkivsak: 15/10173 Til stede: Espen Alf Halvorsen (Krf), Solveig Nordkvist (H). Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP)

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP) Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: 15.02.2016 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E.

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12.

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12. Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 05.01.2017 kl. 12:00 15:55 Sted: Arendal Kultur- og rådhus, møterom 252 Barbu Arkivsak: 16/14184 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder),

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 08.02.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen (OBS! Flyttet) Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kjell Skarheim (varamedlem) for Randi Gunsteinsen

Kjell Skarheim (varamedlem) for Randi Gunsteinsen Møteprotokoll Risør kontrollutvalg Dato: 27.10.2016 kl. 12:30 15:30 Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Per Anders Østerholt (leder), Rune

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Gjerstad kontrollutvalg Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Møtested: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 30.11.2015 kl. 9:00 Møtested: Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 905 89

Detaljer

Økonomisjef Ståle Øverland (sak 32/15) Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland (sak 33/15) Sekretær Alexander Etsy Jensen.

Økonomisjef Ståle Øverland (sak 32/15) Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland (sak 33/15) Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteprotokoll Søgne kontrollutvalg Dato: 02.12.2015 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom 3 etg. Arkivsak: 15/10172 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Jan Stubstad (H), Peder Johan Pedersen

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget. Struktur1, Senterveien 10, 4790 Lillesand. Forfall:

Birkenes kommune. Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget. Struktur1, Senterveien 10, 4790 Lillesand. Forfall: Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Møteleder: Struktur1, Senterveien 10, 4790 Lillesand Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteprotokoll Vennesla kontrollutvalg Dato: 12.09.2017 kl. 14:00 Sted: Herredshuset, Sal 1 Arkivsak: 17/00163 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Oddbjørn Hagen (leder), Bente

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 12.09.2016 kl. 9:00 11:55 Sted: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen. Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen. Sekretær Alexander Etsy Jensen. Møteinnkalling. Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 20.06.2016 kl. 14:00 Sted: Anna Jensen Arkivsak: 15/10170 Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Leif Oskar Hopland (AP), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Søgne kontrollutvalg Dato: 13.12.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10172 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Audun B. Sandhaug (varamedlem) for Rakel Birkeli Søraker Siv Annie Dale (varamedlem) for Angrim Flaten

Audun B. Sandhaug (varamedlem) for Rakel Birkeli Søraker Siv Annie Dale (varamedlem) for Angrim Flaten Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: 27.09.2016 kl. 9:00 10:15 Sted: Rådhuset, møterom Trogfjell Arkivsak: 15/09715 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Tobias Wessel-Hansen Tangen (leder), Turid

Detaljer

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: 30.08.2017 kl. 17:30 Sted: Møterom 443, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 6. februar 2017 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, møterom 1008 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Svein Kjetil Stallemo (AP) for Randi Bruvik Dahl (SV) Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Svein Kjetil Stallemo (AP) for Randi Bruvik Dahl (SV) Revisjonssjef Tor Ole Holbek Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 14.04.2016 kl. 12:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braavig Arkivsak: 15/10170 Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Leif Oskar Hopland (AP), Terje

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2014

Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 22. november 2013, Sak 22/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14. november 2011, Sak 027/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Drangedal kontrollutvalg Dato: 01.09.2016 kl. 12:00 Møtested: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 8. desember 2015, Sak 23/15 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Økonomisjef Espen Grimsland kommer for å orientere om kommunens økonomiske situasjon under sak 19/14.

Økonomisjef Espen Grimsland kommer for å orientere om kommunens økonomiske situasjon under sak 19/14. Vår ref. 14/759-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.11.2014 Lillesand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 24.11.2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Rådhuset, møterom ved

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 6/16 15/ Godkjenning av innkalling /16 15/ Godkjenning av protokoll 7.9.

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 6/16 15/ Godkjenning av innkalling /16 15/ Godkjenning av protokoll 7.9. Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 02.11.2016 kl. 9:00 11:30 Sted: Arendal kultur- og rådhus, komiterom 252 Arkivsak: 15/10150 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder), Liv

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP)

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Rakel Birkeli Søraker (SP), Turid E. Haugstøyl (H) og Ole Martin Retterholt (FRP) Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Rakel Birkeli Søraker

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Frosta kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 28. februar 2013, Sak 6/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 19.09.2016 kl. 14:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!) Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 23.11.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på

Detaljer

Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Revisor Marianne Rogn Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal

Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Revisor Marianne Rogn Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal Møteprotokoll Drangedal kontrollutvalg Dato: 31.03.2016 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Til stede: Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12. J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Til stede: Vidar Kleppe (DEM), Birte Simonsen (MDG), Stian Hamre (AP)

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg Dato: 10.11.2016 kl. 12:00 Møtested: Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braarvig Arkivsak: 15/10170 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2017 Møtedato: 20.06.2017 Utvalgssaksnr.: 12/17-7/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Songdalen kontrollutvalg Dato: 29.09.2015 kl. 18:00 Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10173 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

Svein Hansen, Birger Eggen, Ordfører Jan Dukene Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, sak 9/16

Svein Hansen, Birger Eggen, Ordfører Jan Dukene Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, sak 9/16 Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 26.04.2016 kl. 9:00 Sted: Møterom 3 etg. Arkivsak: 15/10154 Til stede: Svein Hansen, Birger Eggen, Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Vibeke Salvesen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 29.05.2017 kl. 9:00 11:55 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/010 433-1798-5.6

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Møtetid: 12.09.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H),

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Birger Eggen, Vibeke Salvesen. Hovedrevisor Ivar Aanonsen. Rådmann Jarle Bjørn Hanken Assisterende rådmann Øyvind Johannesen.

Birger Eggen, Vibeke Salvesen. Hovedrevisor Ivar Aanonsen. Rådmann Jarle Bjørn Hanken Assisterende rådmann Øyvind Johannesen. Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 10.11.2016 kl. 9:00 Sted: Kommunehuset, datarommet Arkivsak: 15/10154 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Svein Hansen (leder), Arne Guddal

Detaljer

Grimstad kommune. Møteprotokoll fra Grimstad kommune - kontrollutvalget. Dag Ommundsen Øystein Haga. Tormod Fossnes (vara for Solveig Kleivene)

Grimstad kommune. Møteprotokoll fra Grimstad kommune - kontrollutvalget. Dag Ommundsen Øystein Haga. Tormod Fossnes (vara for Solveig Kleivene) Grimstad kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Grimstad kommune - kontrollutvalget Møtedato: 15.10.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Formannskapssalen, rådhuset Lene Langemyr Solveig Kleivene Dag

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer