Årsrapport Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen"

Transkript

1 AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: Fax: Årsrapport 2002 Årsrapport 2002

2 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons- og innholdstjenester på elektroniske medieplattformer. AS INNHOLD: Dette er Nøkkeltall 2002 i korte trekk Vil ha flere ben å stå på Konsernledelsen TV-virksomheten Internett og interaktive medier er en etablert og sentral aktør i den norske mediebransjen. Konsernets redaksjonelle produkter og innholdstjenester er tilgjengelig på tv, tekst-tv, internett, web-tv, telefon og informasjonsskjermer. legger vekt på langsiktig lønnsom drift innenfor konsernets kjerneområder kombinert med vekst på nye forretningsområder knyttet til elektroniske medier. Produktene fra s datter- og tilknyttede selskaper forbrukes jevnlig av en høy andel av befolkningen: TV 2 har daglig 2,24 millioner seere over 13 år, TVNorge Nettstedene TV2.no, og TV 2 Nettavisen/Spray har til sammen 1,7 millioner unike månedlige brukere. Sammen med NRK har opprettet selskapet Norges televisjon. Selskapet har søkt om konsesjon for et digitalt bakkesendernett for tv, og satser på å bli en ledende operatør og leverandør av digital-tv og tilhørende tjenester. TV 2 AS 100 % Nydalen Studios AS 100 % Outside Broadcast Team AS 100 % TV 2 Interaktiv AS 88 % Norges Televisjon AS 50 % TV 2 Invest AS 100 % Storm Weather Center AS 80,4 % Phonofile AS 43,8 % TV 2 Nettavisen AS 100 % Storm Weather Center Styrets årsberetning Regnskap s hovedkontor ligger i Bergen. Konsernets virksomhet omfatter cirka 630 årsverk. TVNorge AS 49,33 % Eierandeler i 12 øvrige selskaper Revisjonsberetning In English Rettighetsselskapet Intrige AS 33,33 % Datter- og tilknyttede selskaper per

3 Nøkkeltall TV 2-konsernet Noter Resultat 1 Driftsinntekter 1000 kr Driftsresultat 1000 kr Andel resultat tilknyttede selskaper 1000 kr (18 693) (60 774) (63 915) ( ) (60 255) 4 Netto finansposter 1000 kr (19 481) (56 712) Ordinært resultat før skattekostnad 1000 kr (14 154) Årsresultat etter minoritetsinteresser 1000 kr (27 827) (58 146) Driftsmargin (EBIT) a (%) 13,3 8,3 15,8 10,0 13,6 8 Fortjenestemargin b (%) 10,7 (1,9) 14,2 (4,3) 6,6 Kapitalforhold 9 Totalkapital 1000 kr Egenkapital og minoritetsinteresser 1000 kr Egenkapitalandel c (%) 47,5 37,3 43,7 35,3 46,2 12 Egenkapitalrentabilitet d (%) 29,6 (5,1) 42,5 (12,9) 19,1 13 Totalkapitalrentabilitet e (%) 15,4 2,1 28,1 (0,5) 15,0 14 Likviditetsgrad f 2,1 1,3 1,3 1,0 1,3 Aksjerelaterte nøkkeltall 15 Gjennomsnittlig antall aksjer Resultat per aksje g kr 63,9 (10,7) 82,5 (22,4) 33,2 17 Kontantstrøm per aksje h kr 97,8 36,8 156,3 80,8 72,9 18 Avsatt utbytte per aksje kr Personale 19 Antall årsverk per i Personalkostnadsprosent j (%) 25,1 26,4 23,5 23,2 21,5 Noter a Driftsresultat / Driftsinntekter b Årsresultat etter minoritetsinteresser / Driftsinntekter c Egenkapital og minoritetsinteresser / Totalkapital d Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig egenkapital e (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital f Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld g Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig antall aksjer h (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endringer i netto pensjonsforpliktelse + / - andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper betalbar skatt) / Gjennomsnittlig antall aksjer i Omfatter årsverk fra selskaper der eier mer enn 50 prosent. Tallet for 2002 inkluderer 45 årsverk i TV 2 Nettavisen, som ble ervervet av j Personalkostnader / Driftsinntekter k GRP = Gross Rating Points. 1 GRP tilsvarer 1% rating, dvs seere l Betegner gjennomsnittlig andel av befolkningen over 13 år som benytter TV 2 daglig. Kilde: Norsk Gallup Forbruker og Media 2002/2 m Riksuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som har tilgang på tv. Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel n Konkurranseuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som har tilgang til NRK1, TV 2, TV3 og TVNorge. Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel o Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel p Tallet for 2002 betegner unike månedelige brukere i snitt i perioden nov jan Kilde: Norsk Gallup RedSheriff. Tallene for tidligere år betegner unike ukentlige brukere. Kilde: Norsk Gallup WebToppen, 4. kvartal q Tallet for 2002 betegner unike månedelige brukere i snitt i perioden nov jan Kilde: Norsk Gallup RedSheriff. Tallene for tidligere år betegner unike ukentlige brukere. Kilde: Norsk Gallup WebToppen, 4. kvartal. Nettavisen var ikke med på Norsk Gallup WebToppens måling 4. kvartal 2002 r Kilde: Infonor Produksjons- og markedsforhold 21 Solgte GRP TV 2 k TV 2s daglige nettodekning l (%) TV 2s seerandel i riksuniverset m (%) 32,2 31,4 31,7 30,9 30,2 24 TV 2s seerandel i konkurranseuniverset n (%) 29,2 27,7 27,7 24,9 24,1 25 Gjennomsnittsnordmannens daglige TV 2-forbruk o min Brukere TV 2.no p Brukere TV 2 Nettavisen/Spray q Unike ukentlige brukere TV 2 tekst-tv r

4 2002 i korte trekk 1. kvartal Utviklingen på reklamemarkedet er negativ, men TV 2 opprettholder reklameomsetningen. TV 2-konsernet får et betydelig negativt resultat i første kvartal, blant annet på grunn av kostbare tv-sendinger fra Vinter-OL i Salt Lake City. Opphør av kontrakt om nyhetsproduksjon for TVNorge medfører et inntektsbortfall på 40 millioner på årsbasis. og NRK etablerer selskapet Norges televisjon, som har som målsetting å bli en ledende tilbyder av digital-tv og tilhørende tjenester. 2. kvartal Den totale reklameomsetningen i Norge faller betydelig, og sommeromsetningen er svak også for tv-kanalen TV 2. Kulturdepartementet lyser ut konsesjonen for et digitalt bakkesendernett. Storm Weather Center tar et strategisk viktig skritt på kraftmarkedet og utvider kundeporteføljen fra tradere og meglere til å omfatte også kraftprodusenter. 3. kvartal søker konsesjon til å drive riksdekkende kommersiell radio. Til tross for fortsatt negativ utvikling på reklamemarkedet, viser TV 2-konsernet inntektsvekst og den totale kostnadsveksten i konsernet er lav. Tv tar betydelige andeler av reklamemarkedet, først og fremst på bekostning av dagspresse. 4. kvartal Norges televisjon, som eies av og NRK, er eneste søker på konsesjonen for et digitalt bakkesendernett. foretar et strategisk oppkjøp av Nettavisen for å styrke internettvirksomheten i konsernet. når ikke opp i kampen om den utlyste radiokonsesjonen, som går til Kanal 4. TV 2 Interaktiv innfører betalingsordninger for sine web-tv-tjenester. 1. kvartal 2003 TV 2-konsernet presenterer et driftsresultat for 2002 på 208 millioner kroner. Både TV 2 Interaktiv og TVNorge viser betydelig resultatforbedring fra 2001, men bidrar fortsatt negativt til konsernregnskapet. Internettvirksomheten i TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen samordnes. Stemningen på reklamemarkedet er fortsatt avventende, men tv-kanalen TV 2 tar fortsatt markedsandeler fra andre mediekanaler, og setter omsetningsrekord i januar. TV 2 Interaktiv og VG Nett etablerer et felles elektronisk rubrikkmarked 6 7

5 Vil ha flere ben å stå på I tråd med s vekststrategi, har strategiske nysatsinger preget en stor del av hverdagen for Kåre Valebrokk i Nettavisen ble overtatt nyttårsaften, Norges televisjon søkte konsesjon til å drive et digitalt bakkesendernett, og TV 2 Gruppen begynte å interessere seg for radio. Samtidig leverte TV 2-konsernet et driftsresultat for 2002 på 208 millioner av en omsetning på 1,56 milliarder. Det tilsvarer en driftsmargin på 13,3 prosent, i tråd med s langsiktige målsettinger. Årsresultatet etter skatter og minoriteter ble på 166 millioner. - Jeg er fornøyd med utviklingen når det gjelder det rent økonomiske, men det skulle da også bare mangle at vi ikke reiste kjerringa betydelig i forhold til et 2001 som var direkte begredelig. For den gode økonomiske utviklingen skaper først og fremst et solid fundament for den videre satsing i. Konsernet skal ha flere ben å stå på. - Når du sier at har som strategi å utvikle seg til et bredt elektronisk mediekonsern, hva legger du egentlig i begrepet? - At vi skal være tilgjengelig på de fleste medieplattformer tv, radio, internett og det som måtte komme av nye og interessante teknologier. Men jeg setter to streker under elektronisk,vi skal ikke drive med avis. Det er ikke her vi har kjernekompetansen vår, selv om noen av oss har slitt ut noen skopar i norske avisredaksjoner. Det er et naturlig siktemål for å prøve å utnytte vår kompetanse og kreativitet på flere plattformer. Tv er i dag primært et kveldsmedium, og vi må skaffe oss bedre kontakt med det norske folk større deler av døgnet. Det skulle da også bare mangle at vi ikke reiste kjerringa betydelig Blant de strategiske grepene som ble tatt i 2002 for å nå denne målsettingen, var søknaden på den såkalte P4-konsesjonen. Konsesjonen gikk til Kanal4, men det er bebudet utlysing av en ny konsesjon i løpet av 2003, med prosents befolkningsdekning. - Det kommersielle radiomarkedet fremstår ikke som noen gullgruve akkurat nå, men radio er prinsipielt interessant for fordi radio er komplementært til tv når det gjelder tidsbruk. Folk lytter til radio på dagen og ser tv om kvelden. Radiodrift ville bidra til at vi nettopp fikk god kontakt med befolkningen hele døgnet. Ved siden av radio fremhever konsernsjefen internett som et sentralt dagtidsmedium i konsernets strategi. For å styrke stillingen på nettet, kjøpte Nettavisen i desember Kjøpet av Nettavisen var riktig for av mange grunner. Markedsposisjonen er sterk, og Nettavisen er primært et dagtidsmedium. TV2.no og Nettavisen utfyller hverandre i innholdsprofil der Nettavisen er sterk på løpende nyhetsdekning, er TV2.no sterk på underholdning og levende bilder. Jeg tror at kombinasjonen av disse nettstedene gjør oss i stand til å vokse betydelig på et marked som omsider ser ut til å bli kommersielt drivverdig. Vi må skaffe oss bedre kontakt med det norske folk større deler av døgnet. - Både Nettavisen og TV 2 Interaktivs internettvirksomhet har gått med betydelige underskudd de siste årene. Hvorfor skal minus og minus bli pluss i dette tilfellet? - En gang før har vi trodd at nettets kommersielle tid var kommet. I likhet med veldig mange andre tok vi feil. Denne gangen tror vi timingen er riktig fordi vi ser håndfaste tegn på at nettet blir akseptert som reklameplass. I øyeblikket er det faktisk nettet som har den sterkeste reklameveksten, selv om volumene fortsatt er beskjedne i forhold til andre mediegrupper. Digitaliser eller dø? I januar 2002 inngikk TV 2 og NRK et fornuftsbasert ekteskap i selskapet Norges televisjon (NTV). Selskapet har som uttalt målsetting å bli en ledende leverandør av digital-tv med tilliggende herligheter. NTV var eneste søker på konsesjonen til å drive et digitalt bakkesendernett. - Er TV 2 her ute etter å skaffe seg en sterk posisjon på distribusjonsmarkedet? - Nei, det er ikke det som er drivkraften. Vi er ute etter å finne måter å sørge for at de som er våre seere også kan bli våre kunder. Da må vi vite hvem de er, slik at vi kan kommunisere direkte med dem. Det kan vi ikke i dag. Nå behandles søknaden av Kulturdepartementet, og det ventes en stortingsmelding om saken i løpet av våren. Så får vi ta det derfra. - Blir TV 2 spilt ut over sidelinjen i det fremtidige mediemarkedet dersom et bakkenett ikke blir bygd? - Nei, det blir vi ikke. TV 2 står alt for sterkt til å bli marginalisert på kort sikt. Men vi kan ikke sitte rolig og se på at andre utnytter de interaktive mulighetene mens vi sitter bundet til den analoge verden. Et digitalt bakkenett vil gi oss den handlefriheten vi trenger for å sikre vekst og lønnsomhet i årene fremover. Dersom et bakkenett ikke skulle la seg realisere, må veien nødvendigvis gå gjennom kabel og satellitt. Men enkelt blir det ikke. 8 9

6 Konsernledelsen 49,3 prosent betyr halvparten av problemene og langt mindre av innflytelsen. Når det gjelder selskapet Storm Weather Center, som blant annet leverer værmeldingen til TV 2, har Valebrokk tidligere sagt at det ikke er nødvendig å eie hele hønsegården for å skaffe seg egg. TV 2 Invest eier i dag 80,4 prosent av selskapet, som er i ferd med å skaffe seg spennende posisjoner på et voksende internasjonalt marked for værtjenester. - Betyr det at storbonden beholder hønsegården inntil videre? Kåre Valebrokk Konsernsjef Født 1940, sjef for TV 2-konsernet og sjefredaktør/administrerende direktør for tv-kanalen TV 2 siden oktober Tidligere journalist i blant annet Morgenbladet og VG. Sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv/Norges Handels- og Sjøfartstidende fra Gjorde den rosa næringslivsavisen leselig også utenfor de engere lag av næringslivet. Utdannet diplomøkonom fra BI. Er i dag styreleder for blant annet TV 2 Interaktiv, TV 2 Invest, TV 2 Nettavisen og Norges televisjon. - Dersom TV 2 ikke skulle få radiokonsesjon og det heller ikke blir noe av det digitale bakkesendernettet, hvilke reelle vekstmuligheter finnes da? - Vekstmuligheter finnes nesten alltid. Vi diskuterer mulighetene for å starte nye kanaler, kanskje til og med betal-tv-kanaler. Men vi må huske at Norge er et lite marked. Skal det lanseres nye kanaler, må vi vite at det er noe folk vil ha, at det er noe de er villige til å betale for. Selvsagt er det også mulig å spise nye markedsandeler i det kommersielle tv-markedet, selv om vi allerede har 67 prosent. Nye oppkjøp kan også komme, og jeg vil slett ikke se bort fra at vi kommer til å snuse videre på radio. Før denne rapporten går i trykken, vil jo også P5-konsesjonen være utlyst, men vi må selvsagt se på vilkårene før vi bestemmer oss for om vi skal søke eller ikke. - Ja, det gjør det, og Storm-folkene gjør en god jobb. Og nå kan vi jo håpe at disse markedsposisjonene resulterer i betydelig omsetningsøkning og gode resultater fremover. - Apropos penger: å lese s resultater de siste årene har på mange måter fortont seg som å studere skissen til en berg- og dalbane. Hva gjøres for å skape en kurve som ligner mer på linjetraseene til de danske statsbaner? Rune Indrøy Konserndirektør informasjon og kommunikasjon Født 1964, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 siden 1992, hvor han har vært nyhetsreporter, redaksjonssjef, informasjonssjef og informasjonsdirektør. Tidligere journalist i blant annet Askøyværingen, Bergens Tidende og Aftenposten. Studier i sammenliknende politikk og historie ved Universitetet i Bergen. To perioder i TV 2-styret som ansattes representant. Er i dag observatør i styrene i en rekke TV 2-selskaper. vi ser håndfaste tegn på at nettet blir akseptert som reklameplass. Øivind Johannessen Konserndirektør finans og økonomi Den primære forutsetningen for lønnsom vekst er i følge konsernsjefen likevel at klarer å holde fokus på det konsernet allerede driver med. Det vil si fullt trykk på kjernevirksomheten tv og forlengelsen av tv-mediet, som for eksempel web-tv. Med lønnsomheten på plass, vil det i følge Valebrokk alltid være mulig å skape vekst. - Derfor er det vel ingen grunn til å legge skjul på at jeg i likhet med de fleste andre toppsjefer i mediebransjen ser med glede frem til den dagen da veksten i det totale reklamemarkedet omsider kommer tilbake. Bedring i TVNorge TV 2 og majoritetseier i TVNorge, SBS, har i lengre tid forhandlet om mulige endringer i eierkonstellasjonen, uten å ha kommet til noen løsning. Men selv om konsernsjefen fortsatt har temaet på agendaen, opplever han ikke spørsmålet som like presserende lenger. - Det henger selvsagt sammen med den snuoperasjonen TVNorge har gjennomført, den er vi faktisk ganske imponert over. Og nå kan det synes som om TVNorge vil være i stand til å levere positive resultater fremover. Men når det er sagt ingen liker å sitte med en eierandel på 49,3 prosent. 49,3 prosent betyr halvparten av problemene og langt mindre av innflytelsen. - Litt opp og ned har det gått, ja. Men inntjeningen i TV 2 har hele tiden vært brukbar om ikke like god hvert år. De største utslagene kom av store salgsgevinster i 2000 og store tap på aksjer i I 2002 hadde vi ingen av delene og leverte sterke resultater både i TV 2 og. - Sett gjennom Valebrokks øyne, hvordan ser s verden ut om fem år? - Fem år er lang tid, særlig i vår bransje. Men klarer vi å beholde dagens entusiasme, arbeidsglede og handlekraft både i tv-kanalen TV 2 og i de andre av konsernets satsinger, ser jeg ingen grunn til å være annet enn optimist på s vegne. Kjetil Nilsen Konserndirektør strategi og forretningsutvikling Født 1962, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Administrerende direktør i TV 2 Interaktiv fra Tidligere regionsansvarlig for IBM, hvor han var ansatt fra Siviløkonom fra Heriot Watt University. Er i dag nestleder av styret for Norges televisjon og styremedlem i TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen. Født 1952, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 som økonomidirektør siden Tidligere forsker ved Chr. Michelsens Institutt, assisterende banksjef i Bergen Bank og økonomidirektør i Bergens Skillingsbank. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Er i dag styremedlem i TVNorge, TV 2 Invest og TV 2 Nettavisen

7 TV-virksomheten Tv tar markedsandeler Reklamemarkedet var preget av lavkonjunktur og omsetningssvikt i Ifølge Mediebyråenes Interesseorganisasjon falt totalomsetningen av reklame med 6,7 prosent fra Tv-markedet endte med nullvekst, mens omsetningen for mediegrupper som avis, radio og fagpresse sank betydelig. Tv er nå i ferd med å ta igjen dagspresse som største mediegruppe for merkevareannonsering. Tv hadde 36,5 prosent av totalmarkedet i 2002, mot 39,4 for dagspressen. I 2001 var forholdet 34,1 mot 41,7 prosent. Godt år for TV var et godt år for TV 2 både økonomisk og med tanke på markedsposisjoner. Driftsresultatet ble 233,1 millioner kroner, opp 61,3 prosent fra Inntektene økte med 3,8 prosent til millioner, selv om opphør av avtalen om nyhetsproduksjon for TVNorge medførte et inntektsbortfall på 40 millioner. Driftskostnadene sank med 2,8 prosent til millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere distribusjonskostnader i forbindelse med at TV 2 kuttet analog satellittdistribusjon og en bedre tilpasning av programutgiftene til sesongmessige svingninger i etterspørselen etter reklame. Årsresultatet etter skatter og minoriteter ble 131,7 millioner kroner, mot -27,8 millioner i TV 2s resultat i 2002 var betydelig bedre enn markedsutviklingen skulle tilsi. Mens totalmarkedet for reklame falt betydelig og tvmarkedet endte med nullvekst, økte TV 2 sin reklameomsetning med fem prosent fra Dette skyldes i hovedsak en vellykket salgsoffensiv mot mindre og mellomstore kunder, som resulterte i et stort antall nye annonsører på TV 2. TV 2 legger vekt på at det skal opprettholdes et tv-tilbud av høy kvalitet hele året. Samtidig må det gjennom året være et visst samsvar mellom programutgiftene og etterspørselen etter reklame. Konkurransen på seermarkedet var svært tøff i 2002, særlig i første halvår, der vintersport og Borettslaget på NRK trakk mange seere. Med unntak av Vinter-OL fra Salt Lake City, kom TV 2s store satsinger i første rekke på høsten, da etterspørselen etter tv-reklame tradisjonelt er høyest. TV 2 satte i gang de store høstsatsingene noe tidligere enn vanlig, og fikk rekordhøy oppslutning både i august og september. Torsdagsklubben, Hotel Cæsar og de faste nyhets- og aktualitetsprogrammene oppnådde høye seerandeler utover høsten. Også Håndball-EM for kvinner i desember ga god uttelling på seermarkedet, og TV 2s samlede markedsandel i 2002 endte på 32,2 prosent TV 2s hittil høyeste. Seerandelen i konkurranseuniverset økte også betydelig og endte på 29,2 prosent. Seerandeler i riksuniverset % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % TV 2 NRK1 TVNorge TV3 NRK2 Andre Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel TV 2s andel av tv-seingen på de kommersielle norske kanalene økte fra 65,1 prosent i 2001 til 67,2 prosent i TV 2 holder posisjonen som den suverent største kanalen spesielt i de kommersielt attraktive aldersgruppene og 20-29, og er Norges største tv-kanal i målgruppen år. Den årlige profilundersøkelsen fra MMI viste at TV 2 holder posisjonen som en av Norges sterkeste merkevarer uavhengig av bransje. Blant mediebedriftene er TV 2s posisjon suveren. Mens 75 prosent av befolkningen oppgir et godt totalinntrykk av TV 2, var resultatet 68 prosent for NRK, som var neste mediebedrift på listen. Kommersielle seerandeler % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel TV 2 TVNorge TV3 Klar bedring i TVNorge TVNorge fikk et betydelig bedre resultat i 2002 enn tidligere år. Driftsresultatet ble minus 7,2 millioner, mot minus 70,5 millioner i Årsresultatet ble minus 4,8 millioner, mot et underskudd på 91,2 millioner i Resultatforbedringen skyldes i all hovedsak store kostnadskutt. TVNorge satset først og fremst på etablerte programsuksesser som Big Brother, Muldvarpen og 71 grader nord i Distribusjonsutgiftene ble betydelig redusert da TVNorge avsluttet den analoge satellittdistribusjonen våren TVNorge hadde en liten nedgang i seerandel, og endte med en markedsandel på 9,6 prosent i riksuniverset, mot 10,1 prosent i 2001, et år der den første runden med realityserien Big Brother fikk høye seertall. s samlede tv-virksomhet i TV 2 og TVNorge har nå en seerandel på 41,8 prosent i riksuniverset. NRK1 og NRK2s samlede andel er til sammenligning 42,2 prosent. TV 2 har vært i dialog med majoritetseieren i TVNorge, SBS, med sikte på en endring av eierstrukturen. Samtalene har så langt ikke ført til noen endringer. Situasjonen er imidlertid ikke like presserende som tidligere, i og med at TVNorge har gjennomført en betydelig resultatforbedring og synes å kunne levere positive resultater fremover. Digitalt bakkenett I januar 2002 etablerte TV 2 og NRK i fellesskap Norges televisjon (NTV), med eierandeler på 50 prosent hver. Selskapet har som målsetting å bli en ledende leverandør av digital-tv og tilhørende tjenester. NTV har som eneste selskap søkt om konsesjon til å etablere og drive et digital bakkesendernett. Det foreligger ingen politisk avklaring i forhold til søknaden, men det er ventet en stortingsmelding om saken våren For TV 2 er fulldigitalisering av tv-markedet et viktig strategisk skritt med tanke på å komme i direkte kontakt med seerne. NTVs forretningsmodell er basert på hurtig digitalisering kombinert med opphør av de analoge sendingene. Dette vil spare både NRK og TV 2 for en lang periode med kostbar parallell distribusjon av analoge og digitale signaler. Et digitalt bakkesendernett er etter TV 2s skjønn den eneste distribusjonsformen som vil sikre et godt digitalt tv-tilbud til hele befolkningen uavhengig av bosted. Et digitalt nett vil også øke konkurransen på distribusjonssektoren til glede for både seere, tv-kanaler og andre innholdsleverandører. Fremtidsutsikter På kort sikt er TV 2s inntektsmuligheter knyttet til utviklingen på reklamemarkedet, og dermed til svingninger i det private forbruk. Inngangen til 2003 ser positiv ut fra TV 2s ståsted, men det er naturlig nok knyttet noe usikkerhet til stigende arbeidsledighet og internasjonal krigsfrykt. TV 2 regner imidlertid med at reklamemarkedet på sikt vil ta seg opp igjen, og erfaringene fra de fleste andre markeder ikke minst USA viser en ubrutt vekst i reklameomsetning for tv-mediet på bekostning av andre mediegrupper. Året 2003 markerer starten på en ny konsesjonsperiode for TV 2. Konsesjonen gir TV 2 stabile rammevilkår på mange områder de neste syv årene. I tråd med konsesjonsvilkårene skal TV 2 betale minimum 25 millioner i konsesjonsavgift for 2003, avhengig av reklameomsetningen. Av dette går 25 millioner uavkortet til Norsk filmfond, som har vedtatt å bevilge 35 millioner årlig til produksjon av tv-drama. Dette vil være en ordning også TV 2s dramatilbud kan nyte godt av. På lengre sikt avhenger TV 2s vekstmuligheter av evnen til å komme i direkte kontakt med sine seere. TV 2 er av den oppfatning at mulighetene som ligger i digital-tv først vil materialisere seg når alle seerne har gått over til digitalt mottak, og ser fulldigitalisering som et viktig strategisk mål, enten via et bakkenett eller på andre måter

8 Internett og interaktive medier TV 2 Interaktiv er spydspissen i s multimediesatsing. Selskapet eies med 88 prosent av og 12 prosent av Aftenposten. Med utgangspunkt i TV 2s innhold og ved hjelp av strategiske allianser og eierskap i andre bedrifter, skal TV 2 Interaktiv utvikle og bygge nye inntektsstrømmer på lønnsomme elektroniske plattformer. TV 2 Interaktiv var i 2002 ansvarlig for redaksjonell og kommersiell drift av TV2.no og TV 2s tekst-tv-tjenester. Selskapet er en ledende utvikler av web-tv, telefonitjenester og tjenester for faste og mobile informasjonsskjermer. TV 2 Interaktiv er en betydelig aktør på rubrikkmarkedet. Etter en kraftig restrukturering av selskapet i 2001, konsoliderte TV 2 Interaktiv stillingen på viktige markeder i 2002 og oppnådde betydelig resultatforbedring. Omsetningen var på 106,5 millioner, ned 6,7 prosent fra Driftsresultatet var minus fire millioner, opp 25,6 millioner fra Årsresultatet ble minus 0,6 millioner, mot minus 23,7 millioner i Internett Internettbransjen har vært gjennom en tøff og nødvendig saneringsfase, og byr i dag på interessante forretningsmuligheter for aktører med langsiktige og edruelige målsettinger. Ifølge Norsk Gallup har 70 prosent av befolkningen tilgang til internett, og 1,5 millioner nordmenn bruker nettet daglig. Også som reklamemarked opplever nettet betydelig vekst. Ifølge Mediebyråenes Interesseorganisasjon økte omsetningen av internettreklame med 39,2 prosent i 2002, og var den store vinneren blant mediegruppene. Med en omsetning på 110 millioner, passerte internett fagpresse som reklamekanal. Som følge av restruktureringen av TV 2 Interaktivs internettsatsing, har TV2.no hatt problemer med å opprettholde brukermassen i forhold til konkurrentene. TV2.no, som tidligere har vært blant de fire-fem største nettstedene i Norge, var ikke blant de ti største i Med tanke på å styrke posisjonen på internett, kjøpte TV 2 Gruppen Nettavisen i desember Nettavisen utfyller TV2.no i forhold til innholdsprofil. Nettavisen er sterk på løpende nyhetsdekning, TV2.no på underholdning og levende bilder. Sammen vil TV2.no og Nettavisen gi den kritiske brukermasse som gjør i stand til å ta del i oppgangen på internettmarkedet. Virksomheten i TV2.no og Nettavisen samordnes for å skape størst mulig synergieffekter, men de bevares som separate nettsteder med ulik redaksjonell profil. Internett er i en rivende utvikling fra langsomt tekstmedium til hurtig multimediekanal. Nærheten til TV 2 gir TV 2 Interaktiv tilgang til et multimedieinnhold som i utgangspunktet burde være svært attraktivt. Samtidig satser på at Nettavisen skal opprettholde posisjonen som et av de fremste nyhetsmediene på nettet. Web-tv TV 2 Interaktiv var først ute med egen web-tv-kanal i Norge, og er godt posisjonert for vekst i markedet for web-tv og bredbåndstjenester. Usikkerheten i markedet har i første rekke vært knyttet til betalingsviljen og veksttakten i bredbåndstilknytningen. TV 2 Interaktiv innførte betalingstjenester på web-tv i 2002, og har bygd opp en stor brukermasse blant annet gjennom satsingen på Tippeligaen. Utfordringene er i dag i første rekke knyttet til teknisk kapasitet til hvordan store, samtidige brukermasser skal takles. Før dette kan bli et massetilbud, kreves betydelige investeringer i teknisk kapasitet. Andre forretningsområder TV 2 Interaktiv er en betydelig aktør på rubrikkmarkedet, og gjennomførte i 2002 redesign og økt satsing på rubrikkmarkedet TV2TORGET, som selger rubrikkannonser både på tekst-tv og internett. Brukermassen på tekst-tv har økt noe fra 2001 til 2002, men omsetningsmessig har 2002 vært preget av tøff konkurranse fra NRK, som selger reklameplass til meget lave priser på tekst-tv-sider preget av lisensfinansiert innhold. TV 2 Interaktiv har tatt dette temaet opp med konkurransemyndighetene. Teleinteraktivitet er en av de aller viktigste inntektskildene for TV 2 Interaktiv, og utviklingen i 2002 var positiv. Undersøkelser fra de største tv-markedene i Europa viser at interaktivt tv har vokst på en noe uventet måte med mobiltelefon som returkanal. I følge det ledende europeiske konsulentselskapet Gartner brukes tekstmeldinger i dag like hyppig som internett, og Norge ligger langt fremme i denne utviklingen. TV 2 Interaktiv jobber for å drive denne utviklingen videre i samarbeid med tv-kanalen TV 2. Samtidig er det åpenbart at det gryende teknologiskiftet fra SMS til MMS gir TV 2 Interaktiv et komparativt fortrinn på grunn av tilgangen til multimedieinnhold. TV 2 Interaktiv er også godt posisjonert i forhold til salg av innholdstjenester til ulike mobile og stasjonære informasjonsskjermer, for eksempel på busser, tog, flyplasser og kjøpesentre. Fremtidsutsikter TV 2 Interaktiv vil drive kontinuerlig utvikling av nye tjenester via nye distribusjonskanaler, med basis i det innhold som skapes i konsernets kjernevirksomhet. SMS-teknologiens suksess som returkanal i forbindelse med tv-kanaler, tolker først og fremst som et signal om at det er sterk etterspørsel etter interaktive tjenester, men at tjenestene må knyttes til teknologier der penetrasjonen i befolkningen allerede er høy. Kritiske suksessfaktorer for s multimediesatsing er i stor grad knyttet til betalingsviljen, både på nettet og for andre interaktive tjenester. Undersøkelser viser at over halvparten av de med internett-tilgang er villige til å betale for innhold. Viljen til å betale for tradisjonelle nyhetstjenester er liten, men den type eksklusive tjenester som TV 2 Interaktiv tilbyr via web-tv, kommer langt mer positivt ut. Fremtidsutsiktene til innholdsleverandører som TV 2 Interaktiv avhenger til en viss grad av teledistributørenes holdninger til inntektsfordeling. Når WAP-teknologien kollapset, har dette klar sammenheng med operatørenes manglende vilje til å dele inntekter generert av nytt innhold, med innholdsleverandørene. Innenfor tekst-tv kan supertekst-teknologien skape nye inntektsmuligheter for TV 2 Interaktiv, men også store utfordringer i form av flere konkurrenter. Supertekst kan distribueres uten å følge en tv-kanal. For å ta del i oppgangen på markedet for internettreklame, er avhengig av at Nettavisen og TV2.no også i fortsettelsen klarer å tiltrekke seg store brukermasser

9 En solskinnshistorie fra Bergen Vær er spennende. Med alt fra strålende solskinn til skypumper og snøstorm, kan vær umulig være kjedelig. Hvorfor ble værvarsling da oppfattet som noe traust og sidrumpa? Dette enkle spørsmålet var utgangspunktet for at Storm Weather Center på 1990-tallet gjorde slutt på den vedvarende, flaue brisen som hadde preget norsk værvarsling i 130 år. Samtidig så man et stort markedspotensial for nye og spennende værprodukter. Ganske enkelt fordi været er noe alle er opptatt av. Fordi de beste værvarslene legger til rette for de beste handlene på kraftmarkedet. Fordi et pålitelig værvarsel kan utgjøre forskjellen mellom liv og død for dem som ferdes på sjøen. Derfor var det starten på en spennende historie og slett ingen aprilsnarr da Storm 1. april 1998 brøt det 130-årige monopolet til Meteorologisk Institutt, og leverte sitt første selvstendige værvarsel. Etter en oppbyggingsfase med fokus på norske mediekunder, er Storm i dag en Storm Weather Center Storm i 2002 Lavkonjunktur preget også markedet for værtjenester i 2002, og særlig energimarkedet fikk merke ringvirkningene av Enron-kollapsen. Storm ledende aktør på markedet for værtjenester i Nord-Europa, med aktiviteter rettet mot fire hovedmarkeder: mediebransjen, internett og tele- rundt ti prosent fra 2001, og kom økte imidlertid omsetningen med komindustrien, kraftbransjen og offshoreindustrien. styrket ut av 2002 på sine hovedsatsingsområder. Storm har som målsetting å vokse internasjonalt, og satser i første rekke på å bli en ledende leverandør av nyttige og underholdende værprodukter på det europeiske markedet. Selskapet er eid med 80,4 prosent av TV 2 Invest og 19,6 prosent av selskapets ansatte. Omsetningen i 2002 ble på 17,2 millioner. Selskapet er fortsatt inne i en oppbyggingsfase, og leverte et driftsresultat på 0,4 millioner, på linje med Årsresultatet ble 0,4 millioner. Storm er nummer én på leveranser av værtjenester til norske medier, med VG og TV 2 som de største kundene. Storm styrket posisjonen på internett ytterligere i 2002, og driver nå en værportal med nesten 50 nettsteder på kundelisten, deriblant nettstedene til VG, Aftenposten, TV 2, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Startsiden og mer enn 40 A-presse-aviser. Storm står sterkt på det nordeuropeiske kraftmarkedet, og har en egen værportal for kraftbransjen, der de fleste aktørene på det nordiske kraftmarkedet er kunder var for øvrig et vanskelig år på kraftmarkedet. Det hadde stor betydning for Storm at American Electric Power overtok og utvidet Storms kontrakt med Enron da den verdensomspennende giganten kollapset. Fra hovedsakelig å levere værtjenester til meglere og tradere, utvidet Storm kundemassen i 2002 til å omfatte også tradisjonelle energiprodusenter. I tillegg til en sterk nordisk posisjon innenfor energimarkedet, har Storm tyske og engelske kunder. Posisjonering med tanke på videre internasjonal satsing og vekst står sentralt for virksomheten fremover. Storm har drevet betydelig produktutvikling rettet mot kraftbransjen, og satser stort mot dette markedet i Storm har også forventninger til et samarbeid med teknologiselskapet vi[z]rt rettet mot internasjonale tv-kanaler. Storm leverer allerede været til en rekke tv-kanaler, også utenfor det nordeuropeiske kjerneområdet. Både det norske og det europeiske værmarkedet har vært preget av at aktører med statlig tilknytning har hatt betydelige konkurransefordeler i forhold til rene, kommersielle aktører. I 2002 fikk Storm medhold av Konkurransetilsynet etter å ha klaget inn Meteorologisk Institutt (DNMI) for statlig subsidiering av kommersiell virksomhet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har nå bedt Forskningsdepartementet om å gjennomgå hele virksomheten i DNMI med tanke på omorganisering. Et nøytralt og sterkt DNMI er viktig for å ivareta sentrale oppgaver knyttet til forskning og internasjonalt samarbeid, men Storm er opptatt av at statlig tilknytning ikke må gi enkelte aktører konkurransefordeler gjennom kryss-subsidiering. I et europeisk perspektiv står Storm overfor store utfordringer på dette området. Storm driver også en begrenset forskningsvirksomhet, og har fått midler fra EU til spennende prosjekter som skal videreføres i På lengre sikt ønsker Storm å øke innsatsen også på dette området

10 Styrets årsberetning Året 2002 ble et godt år for TV 2-konsernet, selv om reklamemarkedet og mediebransjen generelt var preget av lavkonjunktur. Lønnsomhetsutviklingen i konsernet var positiv, i hovedsak på grunn av et solid resultat i tv-kanalen TV 2 og resultatforbedring både i TVNorge og i TV 2 Interaktiv. har som målsetting å utvikle et bredt, elektronisk mediekonsern basert på langsiktig høy lønnsomhet og vekst. I 2002 var etableringen av Norges televisjon, de påfølgende søknadene om konsesjon for et digitalt bakkesendernett og radiokonsesjon og oppkjøpet av Nettavisen sentrale oppgaver i tråd med denne målsettingen. Gjennom det heleide datterselskapet TV 2 og eierandelen på 49,33 prosent i TVNorge, er en sentral aktør i det norske tvmarkedet. TV 2 styrket sine markedsposisjoner i 2002, både på seerog annonsemarkedet. Med 32,2 prosents andel av tv-seingen, har TV 2 aldri stått sterkere blant norske tv-seere. Også TV 2s andel av det totale reklamemarkedet økte betydelig i 2002, hovedsakelig på bekostning av aktører i dagspressen. TVNorge hadde en marginal nedgang i seerandel i 2002, men befestet posisjonen som nummer 2-kanalen i det kommersielle tv-markedet, godt foran TV3. Selv om TVNorge leverte et lite underskudd, har kanalen gjennomført en betydelig økonomisk snuoperasjon i Multimediemarkedet er inne i en klar konsolideringsfase etter en tøff og nødvendig sanering de siste par årene. Markedet kan fortsatt karakteriseres som umodent, med mange aktører og usikre forretningsmodeller, men 2002 ga flere signaler om at internett er i ferd med å bli kommersielt drivverdig. TV 2 Interaktiv har virksomheter på en rekke områder knyttet til internett og interaktive medier og klarte i 2002 å snu den negative utviklingen etter et kraftig underskudd i Det er fortsatt telefonitjenester og rubrikkannonser som er selskapets viktigste inntektskilder, men utviklingen i 2002 viste at selskapet har et forretningspotensial også på andre områder. I tråd med konsernets strategi om å styrke posisjonen på internettmarkedet, kjøpte Nettavisen ved slutten av Med tanke på å sikre TV 2 en ledende posisjon også på det digitale tv-markedet og for å tilrettelegge for direkte kontakt med TV 2s seere ble selskapet Norges televisjon (NTV) opprettet i TV 2 Gruppen og NRK eier 50 prosent hver av selskapet, som har søkt operatørkonsesjon for et digital bakkesendernett. I 2002 tok også en strategisk beslutning om å forsøke å komme inn på radiomarkedet. Bakgrunnen er at radio er komplementært til tv med tanke på tidsbruk. Tv er primært et kveldsmedium, mens radio er et dagtidsmedium. søkte om konsesjon til å drive riksdekkende kommersiell radio (den såkalte P4-konsesjonen), men denne tilfalt Kanal 4. vurderer nå om konsernet skal søke på den utlyste P5- konsesjonen, som får prosents dekning i befolkningen. Økonomi TV 2-konsernets samlede driftsinntekter i 2002 var 1.560,5 millioner kroner, opp 57,3 millioner eller 3,8 prosent fra Oppgangen kan i hovedsak forklares med økte reklameinntekter i TV 2, som mer enn kompenserte for et inntektsbortfall på 40 millioner da avtalen om nyhetsproduksjon for TVNorge opphørte. Konsernets driftskostnader ble redusert med 1,9 prosent til 1.352,3 millioner. Konsernets driftsresultat i 2002 ble 208,2 millioner kroner, mot 124,7 millioner i Resultatet før skatt i 2002 ble 170 millioner og resultatet etter skatt 166,2 millioner, mot henholdsvis 7,2 millioner og minus 27,8 millioner i Kvartalsresultatene i varierer betydelig gjennom året. Dette henger sammen med svingningene i etterspørselen etter tvreklame. I 2002 var driftsresultatet i 1. kvartal minus 28,2 millioner kroner, mens 2. kvartal ga et driftsresultat på 81,9 millioner. 3. kvartal er normalt preget av at det er lav etterspørsel etter reklame om sommeren, og driftsresultatet ble 11,6 millioner. 4. kvartal ble derimot meget bra for TV 2-konsernet, med et driftsresultat på 142,8 millioner, opp 94 millioner fra Driftsinntektene i 4. kvartal var på 486 millioner, opp 50,7 millioner eller 11,7 prosent fra TV 2s reklameomsetning i 4. kvartal 2002 var den høyeste siden kanalen ble etablert. Samtidig var konsernets kostnader i 4. kvartal redusert med 43 millioner i forhold til året før. De sentrale nøkkeltall for konsernet viser en klar positiv utvikling fra Driftsmarginen for 2002 ble 13,3 prosent, opp fra 8,3 prosent året før og i tråd med TV 2-konsernets langsiktige lønnsomhetsmål. Egenkapitalavkastningen var 29,6 prosent, mot minus 5,1 prosent i Totalkapitalavkastningen var 15,4 prosent, mot 2,1 prosent i TV 2-konsernets andel av resultatet fra felleskontrollerte (NTV) og tilknyttede selskaper (TVNorge), er negativ med 18,7 millioner kroner. Dette inkluderer også en goodwill-avskriving på 14,6 millioner. Selv om selskapene fortsatt belaster konsernregnskapet, har det vært en positiv utvikling sammenlignet med det negative bidraget på minus 60,8 millioner i Det er gjennomført en markert snuoperasjon i Stål Talsnes (ansattes representant) Journalist i TV 2, programleder for Absolutt underholdning. Tidligere politisk journalist i A-pressens Oslo-redaksjon og VG. Ansatt i TV 2 siden 1995, har ledet en rekke aktualitetsprogrammer. Sverre Munck (representerer Schibsted) Konserndirektør for strategi og utvikling i Schibsted og administrerende direktør i 20 Min Holding AG. Tidligere direktør i Loki, har jobbet i McKinsey og Finansdepartementet. Jan Erik Knarbakk (representerer Schibsted) Konserndirektør for tv, film og forlag i Schibsted. Tidligere styreleder for TV 2 i en femårsperiode. Har hatt redaksjonelle lederstillinger i blant annet VG, Hjemmet og Norges Handels- og sjøfartstidende. Øyvind Brigg (ansattes representant) Journalist i TV 2s politiske avdeling. Ansatt i TV 2 siden 1992, har blant annet ledet kanalens utenriksavdeling. Lang presseerfaring, blant annet gjennom 17 år som journalist i VG. Jon Espen Lohne (representerer A-pressen) Konserndirektør i A-pressen med ansvar for forretningsområdet tv. Også administrerende direktør for A-pressens elektroniske medier. Tidligere finansdirektør i A-pressen. Harald Norvik (styrets leder) Selvstendig næringsdrivende. Styrets leder siden juni Lang erfaring fra politikk og næringsliv, blant annet som statssekretær i Olje- og Energidepartementet og konsernsjef i Statoil. Jan Arve Sandås (ansattes representant) Serviceingeniør i TV 2. Har jobbet i kanalen siden 1994, i linjekontroll, som linkoperatør og teknisk leder for studiosendinger. Lang erfaring fra serviceteknikk og teknisk tv-produksjon. Tommy Melle (representerer Egmont) Konserndirektør i Egmont og divisjonssjef for Kids&Teens-divisjonen i Norden. Også administrerende direktør i Egmont Serieforlaget i Norge. Har hatt en rekke lederstillinger i England og Norden innen medie- og reklamebransjen. Bengt Martin Olsen (representerer A-pressen) Partner og daglig leder i GBM-Partners AS. Tidligere ordfører i Bergen og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet gjennom ti år. Bred erfaring fra presse, politikk og næringsliv. Hans Jacob Carstensen (representerer Egmont) Konserndirektør finans i Egmont. Har hatt flere ledende stillinger i den nordiske telekombransjen, blant annet som konserndirektør i TDC Mobile International og Tele Danmark. Tidligere finansdirektør i Telenordia

11 TVNorge, der årsresultatet for 2002 ble minus 4,8 millioner mot et underskudd på 91,2 millioner året før. Konsernets finanskostnader i 2002 utgjorde 19,5 millioner kroner. Til tross for større renteutgifter, blant annet knyttet til lånet som ble tatt opp for å dekke engangsvederlaget på 150 millioner for ny TV 2-konsesjon, er dette betydelig bedre enn i Da ble regnskapet belastet med store aksjetap mot slutten av året. har hatt et klart fokus på kostnadskontroll i 2002 og samlet var ressursbruken 26,2 millioner kroner lavere enn året før. Programkostnadene i TV 2 ble redusert med 24 millioner kroner fra 2001 og endte på 512 millioner. Samtidig ble personalkostnadene redusert med 5,3 millioner eller 1,3 prosent til 391 millioner. Disse kostnadsreduksjonene er en konsekvens av nedbemanning og andre tiltak i TV 2 og TV 2 Interaktiv. Grunnet lavere investeringstakt de siste årene, ble avskrivingene noe redusert i 2002, mens posten andre driftskostnader økte med 15 millioner til 389 millioner. Gjennom utnyttelsen av ikke-balanseførte skattefordeler i nyervervede TV 2 Nettavisen as er årets skattekostnader redusert med 47,2 millioner. Totalt sett er styret tilfreds med den økonomiske utviklingen og resultatet for Finansiell informasjon TV 2 har en aksjekapital på 260 millioner og en samlet egenkapital på 614 millioner. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 47,5 prosent. TV 2 er videre finansiert med langsiktig gjeld på til sammen 276,8 millioner. Utover dette har TV 2 en kassekreditt på 125 millioner. Film- og rettighetslageret utgjør 439,2 millioner bestående av både innkjøp av norske produksjoner, utenlandske filmer samt rettigheter knyttet til sportsarrangementer. Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper utgjør 167 millioner. TV 2 fakturerer inntektene i norske kroner, mens betydelige innkjøp av filmer og rettigheter primært gjøres i amerikanske dollar. Det benyttes i noen grad opsjoner og terminkjøp for å redusere denne valutarisikoen. Virksomheten i 2002 Seerandeler måned for måned , riksuniverset 12+ NRK1 NRK2 TV 2 TVNorge TV3 Andre 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Jan Jan Jan Des Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel Resultat (alle tall i 1000 kr.) TV-kanalen TV 2 TV 2-konsernet Driftsmargin TV-kanalen TV 2 TV 2-konsernet 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Tv-virksomheten Året 2002 var et godt år for tv-virksomheten i konsernet, selv om det norske reklamemarkedet var preget av lavkonjunktur. I følge tall fra Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO), falt den samlede reklameomsetningen med 6,7 prosent. Tv kom imidlertid langt bedre ut enn andre mediegrupper, og tallene for 2002 viste nullvekst for tv-reklame. MIO-tallene viser også at tv tok markedsandeler på bekostning av dagspresse, og bekrefter dermed en langvarig trend i det norske reklamemarkedet. Mens dagspressen hadde rundt 50 prosent av det totale reklamemarkedet i 1997 og tv hadde drøyt 30 prosent, var tvs andel av merkevareannonseringen 36,5 prosent i 2002, mot 39,4 prosent for avis. Styrket markedsposisjon for tv-kanalen TV 2 I et stagnerende totalmarked økte TV 2 sin reklameomsetning med 64 millioner kroner eller 5 prosent til 1.353,5 millioner. Samtidig som annonsørene har en tendens til å samle seg rundt markedslederne når det skal kuttes i annonsebudsjettene, ligger en vellykket offensiv mot nye tv-kunder bak denne veksten. TV 2s andel av markedet for tvreklame steg til 67 prosent i 2002, mens TVNorges andel lå på høyde med 2001 med ca 20 prosent. Seermarkedet var preget av meget sterk konkurranse i 2002, kanskje særlig fra lisensfinansierte NRK, som ikke trenger å ta hensyn til svingninger i reklamemarkedet i sin programproduksjon. De kommersielle kanalene merket spesielt hard konkurranse fra NRK i forbindelse med Vinter-OL i Salt Lake City, samtidig som statskanalen kjørte hardt på underholdningsfronten hele året var også preget av en hel rekke satsinger på reality-tv. TV 2 lyktes likevel godt med sitt høstskjema og hadde rekordhøye markedsandeler både i august og september. På bakgrunn av den tøffe konkurransen er styret tilfreds med at TV 2 økte sin andel av tv-seingen til 32,2 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra Dette er TV 2s hittil høyeste seerandel på årsbasis. TVNorges andel av den totale tv-seingen endte på 9,6 prosent. Det tilsvarer en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2001, et år som var preget av stor suksess for den første runden av realityserien Big Brother. Samlet hadde TV 2 og TVNorge en andel på 41,8 prosent av den totale tv-seingen i Norge i Også blant de seerne som både kan ta inn NRK, TV 2, TVNorge og TV3, hadde TV 2 markert fremgang i Seerandelen i dette såkalte konkurranseuniverset endte på 29,2 prosent, mot 27,7 i TVNorges andel falt marginalt, mens TV3 igjen var den store taperen. Når det gjelder seeroppslutningen om de kommersielle norske kanalene TV 2, TVNorge og TV3, har TV 2 hatt en jevn vekst i andeler de siste tre årene. I 2002 fikk TV 2 en kommersiell andel på 67,2 prosent, opp 2,1 prosentpoeng fra TVNorge fikk en marginal nedgang fra 2001, men ligger på et høyere nivå enn i Kommersielle seerandeler % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Kilde: Norsk Gallup TV-meter-panel TV 2 TVNorge TV

12 Resultatutvikling tv-kanalen TV 2 Driftsresultat for 2002 ble 233,1 millioner kroner. Dette er en økning på 88,6 millioner eller 61,3 prosent fra Inntektene økte fra 1.398,5 til 1.453,6 millioner, tilsvarende en vekst på 55 millioner eller 3,9 prosent. I 2001 produserte TV 2 nyheter for TVNorge, og i 2002 ble det altså mer enn kompensert for dette inntektsbortfallet gjennom veksten i reklameinntekter. Driftskostnadene ble samtidig redusert med 2,7 prosent, fra til 1.220,4 millioner kroner. Kostnadsreduksjonen kan blant annet henføres til lavere distribusjonskostnader etter at analoge satellittsendinger ble avsluttet høsten Samtidig ble programkostnadene noe redusert, ettersom sendeskjemaet på høsten ikke var preget av like kostbare satsinger som i 2001, da blant annet fem ukentlige sendinger av realityserien Farmen sto på sendeplanen. Styret viser for øvrig til at det er utarbeidet egen årsrapport/programrapport for TV 2 as. Resultatutvikling TVNorge TVNorge reduserte underskuddet fra 91,2 millioner kroner i 2001 til 4,8 millioner i De totale inntektene i kanalen var 381 millioner, som er 10,7 millioner høyere enn året før. TVNorges samlede kostnader i 2002 endte på 388,2 millioner, ned 52,6 millioner fra Reduksjonen kan i hovedsak forklares med reduserte programkostnader og opphør av den analoge satellittdistribusjonen. TV 2s eierandel i TVNorge er på 49,3 prosent. TV 2 har vært i dialog med majoritetseier Scandinavian Broadcasting System (SBS) om en mulig endring i eiersituasjonen, uten at dette har ført frem. TV 2 har et ansvarlig lån til TVNorge hvor lånesummen utgjør i underkant av 50 millioner kroner. Multimedievirksomheten s datterselskap TV 2 Interaktiv er ansvarlig for redaksjonell og kommersiell drift av TV2.no og TV 2s tekst-tv-tjenester. Selskapet er en ledende utvikler av web-tv, telefonitjenester og tjenester for faste og mobile informasjonsskjermer. TV 2 Interaktiv er også en betydelig aktør på rubrikkmarkedet. Etter et kraftig underskudd i 2001, spisset TV 2 Interaktiv virksomheten mot områder med velfungerende forretningsmodeller, som telefoni og rubrikkmarkedet. Aktiviteten på disse forretningsområdene har gitt overskudd i en årrekke, men rubrikkmarkedet i 2002 var også preget av den generelle økonomiske nedgangen, samt av tøff konkurranse fra NRK som selger rubrikkannonser til lave priser på tekst-tvsider preget av lisensfinansiert innhold. Posisjonering på internett Selv om omsetningsvolumet fortsatt er begrenset, var internett den mediegruppen som hadde prosentvis høyest vekst i reklameomsetningen i Etter kraftig restrukturering i 2001, mistet nettstedet TV2.no imidlertid betydelige markedsandeler i forhold til konkurrentene. For å opprettholde den kritiske brukermasse som vil være avgjørende for å ta del i den ventede reklameveksten på internett, kjøpte før årsskiftet 100 prosent av aksjene i Nettavisen as fra Spray Network NV. Nettavisen har en etablert markedsposisjon og høy brukeroppslutning, og utfyller TV2.no godt i forhold til innholdsprofil. Internettvirksomhetene i TV2 Interaktiv og Nettavisen samordnes for å skape størst mulig synergieffekter, men TV2.no og Nettavisen bevares som separate nettsteder med ulik redaksjonell profil. TV 2 Gruppen har som målsetting for Nettavisen at selskapet skal opprettholde posisjonen som et av Norges fremste nettbaserte nyhetsmedier. TV 2 Interaktiv innførte i 2002 betalingsordninger for web-tv, og høstet gode erfaringer fra dette relativt nye forretningsområdet, ikke minst fra satsingen på tippeligakamper som ikke går på vanlig tv. Bedret utvikling i TV 2 Interaktiv TV 2 Interaktiv oppnådde et resultat som endte nesten i balanse i Året før hadde selskapet et underskudd på 23,7 millioner kroner. Omsetningen i 2002 var 106,5 millioner, noe lavere enn i Driftskostnadene kom på 110,5 millioner, ned 33,2 millioner fra Kostnadsreduksjonen må i første rekke ses i sammenheng med nedbemanningen som ble gjennomført i løpet av Annen virksomhet og strategisk forretningsutvikling I tillegg til aktiviteter innenfor tv og multimedia, driver investeringsvirksomhet gjennom selskapet TV 2 Invest. Samtidig skjer det en betydelig forretningsutvikling og strategisk posisjonering mot nye markeder i regi av konsernet, for eksempel gjennom selskapet Norges televisjon og satsingen mot det kommersielle radiomarkedet. Utviklingen i TV 2 Invest s aksjeinvesteringer av rent finansiell karakter er samlet i TV 2 Invest. Som en konsekvens av den svært negative utviklingen i aksjemarkedet de siste årene, er TV 2 Invests strategi i hovedsak at erverv av aksjeposter skal betales med reklametid på TV 2. Denne forretningsmodellen vil ligge til grunn for investeringsvirksomheten også i I løpet av 2002 ble det totalt investert for 8,4 millioner, primært i selskapene Current as og Via Gruppen as. Gode markedsposisjoner for Storm Weather Center s eierinteresser i Storm Weather Center forvaltes av TV 2 Invest. Storm økte omsetningen med rundt 10 prosent i 2002, til 17,2 millioner kroner. Årsresultatet ble 0,4 millioner, på linje med Selskapet har en sentral posisjon på det nordeuropeiske markedet for værvarslingstjenester og er stor på det norske mediemarkedet. I 2002 tok Storm også viktige skritt inn på det tunge energimarkedet. Selskapet har de siste årene hatt en betydelig økning i antall ansatte og virksomheten utgjør nå 22 årsverk. Storm driver også en begrenset forskningsvirksomhet med støtte fra EU. Norges televisjon og det digitale bakkenettet Norges televisjon (NTV) var eneste søker på den utlyste operatørkonsesjonen for et digitalt bakkesendernett. NTV har i lengre tid vært i dialog med departementet i forbindelse med søknadsbehandlingen, men det foreligger fortsatt ikke noen politisk avklaring på søknaden, selv om det nå ser ut til å være et klart politisk flertall for utbygging av et digitalt bakkesendernett. Det forventes at Kulturdepartementet vil legge frem en Stortingsmelding i løpet av våren. Den politiske behandlingen av denne vil være avgjørende for prosjektets videre fremdrift. Status på radiosiden Styret registrerer at s søknad ikke nådde opp ved tildelingen av konsesjonen for riksdekkende reklamefinansiert radio, den såkalte P4-konsesjonen. Det er imidlertid styrets oppfatning at kommersiell radiodrift vil være i tråd med s strategiske målsettinger, og det vil derfor bli vurdert om det er aktuelt å søke på den såkalte P5-konsesjonen. Endret organisasjonsstruktur Med tanke på å skape styrket forretningsmessig fokus på de primære oppgavene i hvert enkelt selskap i TV 2-konsernet, ble organisasjonen formelt omstrukturert per årsskiftet 2001/2002. as er nå morselskap i konsernet. eier 100 prosent av det utfisjonerte selskapet TV 2 as, der konsernets tv-virksomhet er samlet. TV 2 Gruppen eier videre 100 prosent av TV 2 Invest as med alle omløpsinvesteringer i konsernet, 88 prosent av TV 2 Interaktiv as og 100 prosent av TV 2 Nettavisen as, som primært har internett som forretningsområde. Med dette håper styret å ha lagt best mulig til rette for videreutvikling av konsernet i tråd med s langsiktige strategiske målsettinger. Det er parallelle styrer for as og TV 2 as. Kåre Valebrokk er konsernsjef i og sjefredaktør/administrerende direktør for TV 2. Gunnar Stavrum er sjefsredaktør/administrerende direktør for TV 2 Interaktiv og for TV 2 Nettavisen. Axel Dahl er administrerende direktør for TV 2 Invest. har sitt hovedkontor i Bergen. Personell, arbeidsmiljø, ytre miljø Virksomheten i de selskapene i konsernet der har en eierandel på 50 prosent eller mer, utgjorde 616 årsverk per , mot 639 årsverk i Tallet for 2002 inkluderer 45 årsverk fra TV 2 Nettavisen, som ble ervervet av I TV 2 Gruppen er det til sammen åtte årsverk. Innenfor helse, miljø og sikkerhet er det et løpende samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er opprettet et eget helseutvalg som samarbeider med arbeidsmiljøutvalget for å forbedre det interne arbeidsmiljøet. Det har spesielt vært satt fokus på sykefravær, som for TV 2 as var på 5 prosent i Dette er fremdeles lavt i forhold til landet for øvrig og det arbeides kontinuerlig for å opprettholde den lave fraværsandelen. Virksomhetene i TV 2-konsernet utøver ingen aktiviteter som påviselig skader det ytre miljø. Norges televisjon (NTV), der TV 2 Gruppen eier 50 prosent, har søkt om konsesjon til å etablere et digitalt bakkesendernett i Norge. En eventuell utbygging vil i all hovedsak være basert på bruk av eksisterende infrastruktur og sendemaster, slik at miljømessige konsekvenser vil være minimale eller helt fraværende, både i en anleggsperiode og driftsfase. Styret i as Det er felles styre for as og TV 2 as. Ved generalforsamlingen i 2002 takket Erik D. Jensen av etter et års virke i styret. Hans Jacob Carstensen, som er konserndirektør finans i Egmont, ble valgt som nytt medlem. Harald Norvik, Tommy Melle og Bengt Martin Olsen ble gjenvalgt som styremedlemmer for en ny toårsperiode. Styret vil takke Erik D. Jensen for innsatsen i hans andre periode som styrerepresentant. Etter valget består styret i av: Harald Norvik (styrets leder), Jan Erik Knarbakk, Sverre Munck, Jon Espen Lohne, Tommy Melle, Hans Jacob Carstensen og Bengt Martin Olsen alle valgt av generalforsamlingen og Øyvind Brigg, Stål Talsnes og Jan Arve Sandås valgt av og blant de ansatte. Styrehonorarene for regnskapsåret 2001 var kroner til styrets formann og til hvert av styremedlemmene

13 Selskapets aksjonærer Ved årsskiftet hadde 78 aksjonærer. De største aksjonærene er: Eierandel Schibsted ASA 33,34 % Egmont Holding AS 33,26 % A-pressen ASA 22,23 % A-pressen TV AS 11,01 % Øvrige 0,16 % Det har kun vært mindre endringer i aksjonærsammensetningen i løpet av året. Da selskapet Pecheur as som eide en aksjepost i TV 2 skiftet eier, bestred kjøperen eksisterende aksjonærers forkjøpsrett. Kjøper har imidlertid meldt at saken ikke vil bli forfulgt ytterligere, og aksjene er fordelt mellom Egmont, Schibsted og A-pressen i tråd med gjeldende aksjonæravtale. I forbindelse med tildeling av ny tv-konsesjon, ble eierbegrensningene i selskapet opphevet. Det er nå anledning for en enkelt aktør til å eie mer enn 1/3 av aksjene i TV 2. Av styrets medlemmer representerer Jan Erik Knarbakk og Sverre Munck aksjene til Schibsted, Tommy Melle og Hans Jacob Carstensen aksjene til Egmont Holding og Jon Espen Lohne og Bengt Martin Olsen (eier også 2 aksjer privat) aksjene til A-pressen og A-pressen TV. Disponering av årets resultat Ved årsskiftet utgjorde egenkapitalen i konsernet 673,7 millioner kroner, hvorav aksjekapitalen var 260 millioner og overkursfond utgjorde 90 millioner. Egenkapitalandelen var på 52,2 prosent. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå at det overføres et konsernbidrag fra TV 2 as til Nettavisen as på 254,9 millioner kroner og fra TV 2 as til TV 2 Invest as på 2,4 millioner. Videre foreslås det overført et konsernbidrag på 3,9 mill fra as til TV 2 Invest as. Styret vil foreslå at det til aksjonærene utbetales et utbytte på 23 kroner per aksje, til sammen 59,8 millioner. den resterende frie kapitalen utgjør 86,3 millioner. Dette gir følgende disponering av årets resultat (tall i tusen kroner): Årets resultat Til fond for vurderingsforskjeller Til utbytte Fra annen egenkapital (63 070) Med bakgrunn i det foreliggende årsregnskapet bekrefter styret at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Fremtidsutsikter På kort sikt avhenger den økonomiske utviklingen i av tvkanalen TV 2. Kanalens reklame- og sponsorinntekter står i dag for rundt 85 prosent av konsernets totale omsetning. Som for TV 2, er inntektsmulighetene i TVNorge og til dels også TV 2 Interaktiv avhengige av utviklingen på reklamemarkedet. er derfor eksponert for svingninger i norsk økonomi generelt og detaljomsetningen spesielt. Styret ser positivt på 2003, samtidig som det er usikkerhet knyttet til effektene av økt arbeidsledighet og den ustabile politiske situasjonen i Midt-Østen. Styret ser det som viktig at TV 2 opprettholder sin posisjon på det kommersielle tv-markedet, både hva seerandeler og andel av reklameomsetningen angår. har også et langsiktig konkurransefortrinn i TV 2s sterke oppslutning i befolkningen, og har en positiv utfordring i å videreforedle merkevaren TV 2 samt i å gjøre TV 2s merkevarestyrke til et aktivum for flere av konsernets virksomheter. Året 2003 markerer inngangen på en ny konsesjonsperiode for TV 2, noe som sikrer kanalen forholdsvis stabile rammeforhold de neste syv årene. De nye konsesjonsvilkårene medfører en årlig, omsetningsavhengig konsesjonsavgift. I tillegg ble det i 2002 innbetalt en engangsavgift på 150 millioner. Den årlige avgiften blir på minimum 25 millioner kroner. Prognosene for reklameomsetningen i 2003 tyder ikke på at avgiften blir vesentlig høyere enn 25 millioner dette året. For tv-kanalen TV 2 vil det av flere grunner være viktig å komme hurtig over på en fulldigitalisert distribusjonsplattform. Dette både for å komme i direkte kontakt med seerne og for å kunne utvikle nye tv-tilbud og innholdstjenester. I dag står selskapet Norges televisjon (NTV) sentralt i prosessen med å digitalisere TV 2. Det synes nå å være politisk enighet om at utbygging av et digitalt bakkesendernett er viktig for å sikre hele befolkningen et godt digitalt tv-tilbud, og bredbåndsutbygging fremstår ikke lenger som noe troverdig alternativ for tv-distribusjon. For styret i er det viktig å sikre at den finansielle risikoen knyttet til en eventuell utbygging blir lav. Det er også viktig at overgangsperioden med kostbar parallell distribusjon av analoge og digitale signaler blir så kort som mulig. Med våre eierposisjoner i TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettaviser er godt posisjonert både for den ventede veksten i internettreklame og i forhold til å kapitalisere på nye betalingstjenester på nettet. En kritisk suksessfaktor for multimedievirksomheten er knyttet til brukernes vilje til å betale for attraktive innholdstjenester, og at denne øker med høyere penetrasjon av nye teknologier. Videre er det sentralt at aktørene i telekombransjen i større grad blir villige til å dele overskuddet som genereres av nye innholdstjenester. På multimedieområdet kan det også være aktuelt å inngå strategiske partnerskap med aktører utenfor konsernet dersom disse sitter på komplementærressurser eller -kunnskap i forhold til. Det er styrets oppfatning at er godt posisjonert for videre vekst i sine kjernemarkeder. Takk for innsatsen 2002 var et godt år for TV 2-konsernet sett under ett og styret ønsker å utrykke sin takk til alle ansatte. Både i tv-kanalen TV 2 og i de øvrige av konsernets virksomheter er det nedlagt et betydelig arbeid som har styrket s posisjon på flere sentrale markeder. Styret takker også annonsører, kunder, leverandører, forretningsforbindelser, offentlige myndigheter og aksjonærer for et godt samarbeid i Bergen/Oslo 18. mars 2003 Styret i as Endring av egenkapitalen I en ekstraordinær generalforsamling ble fusjonsfordringen mellom as og TV 2 as på 470 millioner kroner, som ble etablert i forbindelse med restruktureringen av TV 2-konsernet, konvertert til egenkapital. Dette ble besluttet etter at Finansdepartementet hadde gitt godkjennelse til å gjennomføre konverteringen skattefritt. Til sammen 373 millioner ble gjennom denne transaksjonen overført til annen egenkapital. Ved årsskiftet utgjorde samlet egenkapital 614 millioner. Harald Norvik Sverre Munck Jan Erik Knarbakk styrets leder Tommy Melle Hans Jacob Carstensen Jon Espen Lohne Bengt Martin Olsen Øyvind Brigg Stål Talsnes Jan Arve Sandås Kåre Valebrokk sjefredaktør/administrerende direktør 24 25

14 Resultatregnskap TV 2 KONSERN 2002 Balanse TV 2 KONSERN 2002 (TALL I NOK 1000) Note (TALL I NOK 1000) Note Reklameinntekter Andre inntekter Driftsinntekter Programkostnader 2 ( ) ( ) ( ) Personalkostnader 3, 22 ( ) ( ) ( ) Ordinære avskrivinger 7 (60 565) (72 897) (75 798) Andre driftskostnader 4, 8 ( ) ( ) ( ) Driftskostnader ( ) ( ) ( ) DRIFTSRESULTAT Andel resultat tilknyttede selskaper 9 (18 693) (60 774) (63 915) Netto finansposter 5 (19 481) (56 712) RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad 6 (3 771) (36 612) ( ) RESULTAT ETTER SKATT (29 403) Minoritetenes andel av resultatet (1) (1 576) (2 139) RESULTAT ETTER SKATT OG MINORITETER (27 827) Resultat pr. aksje 63,9 (10,7) 82,5 Utvannet resultat pr. aksje 63,9 (10,7) 82,5 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Konsesjonsrettighet Varemerke Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Påkostninger leiebygg, boligeiendommer Produksjonsutstyr, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Aksjer Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Filmer, rettigheter, lisenser o.l Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalinger Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer Andre verdipapirer Sum investeringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Balanse TV 2 KONSERN 2002 Kontantstrømanalyse TV 2 KONSERN 2002 (TALL I NOK 1000) Note EGENKAPITAL OG GJELD LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Tilført fra årets virksomhet 1) Endring lager, debitorer, kreditorer (34 196) (93 508) Andre tidsavgrensninger ( ) ( ) ( ) Netto likviditetsendring fra virksomheten ( ) Opptjent egenkapital Øvrig konsernkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Annen langsiktig gjeld Langsiktig lån 17, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skatt Skyldig mva, skattetrekk o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler (21 824) (42 255) ( ) Salg av varige driftsmidler Salg av aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjer Investering i aksjer (3 643) (29 585) (60 265) Utlån til nærstående selskap (1 496) 0 (52 035) Netto likviditetsendring fra investeringer (26 535) (68 643) (14 568) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Utbetalt utbytte (52 000) (52 000) 0 Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld (52 504) (10 000) (10 000) Netto likviditetsendring fra finansiering (29 504) (10 000) Netto likviditetsendring gjennom året 10 ( ) Likviditetsbeholdning pr LIKVIDITETSBEHOLDNING PR Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen/Oslo. 18. mars Styret i as 1) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skatt avskrivninger/nedskrivninger resultatandel datterselskaper/tilknyttede selskaper gev. ved salg av tilknyttede selskaper/andre aksjer 0 0 ( ) - gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 (1 907) + nedskrivning aksjer endring pensjoner (1 316) =Tilført fra årets virksomhet Harald Norvik Sverre Munck Jan Erik Knarbakk Tommy Melle Hans Jacob Carstensen Jon Espen Lohne styrets leder Bengt Martin Olsen Øyvind Brigg Stål Talsnes Jan Arve Sandås Kåre Valebrokk sjefredaktør/administrerende direktør 28 29

16 Regnskapsprinsipper TV 2 KONSERN 2002 Konsolidering Konsernregnskapet omfatter as og alle datterselskaper hvor as eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Datterselskaper fremgår av note 26. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i gruppen er eliminert. Oppkjøpt virksomhet konsolideres i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Merverdier tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til. Overskytende merpris er aktivert som goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom konsoliderte datterselskaper ikke er heleide, er de utenforstående aksjonærenes interesser vist som minoritetsinteresser under egenkapital. I morselskapet er datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden (se eget avsnitt under Tilknyttede selskaper). Felleskontrollerte virksomheter Felleskontrollert virksomhet defineres som økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet er i konsernregnskapet regnskapsført etter egenkapitalmetoden (se eget avsnitt under Tilknyttede selskaper). I morselskapet er felleskontrollerte virksomheter vurdert etter egenkapitalmetoden (se eget avsnitt). Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper hvor as eier 20 %-50 % av den stemmeberettigede kapital, er både i morselskapet og konsernet vurdert etter egenkapitalmetoden. s andel av resultat vises på egne linjer under finanspostene. Ved beregning av resultatandel er det korrigert for avskrivning på merverdi/inntektsføring på mindreverdi. Investeringen er vist på egen linje blant anleggsmidler. Investeringens verdi øker/minker med resultatandel og reduseres med andel av utbytte. Driftsinntekter Reklameinntekter inntektsføres i takt med utsending og oppnådd seeroppslutning. Det avsettes fullt ut for underleveranser. Sponsorinntekter inntektsføres i takt med utsending. Barteravtaler (bytteavtaler) periodiseres i takt med bruken, eller tidsperioden avtalen er inngått over. Andre inntekter inntektsføres i den periode inntekten er opptjent. Produksjonsstøtte Produksjonsstøtte er klassifisert i henhold til de kostnader de er ment å dekke. Ekstraordinære inntekter og kostnader Poster klassifiseres som ekstraordinære dersom de er uvanlige, uregelmessige og vesentlige. Klassifisering av poster i balanse/resultat Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for selskapet. Andre eiendeler er omløpsmidler. Kortsiktig gjeld har forfall innen ett år eller er knyttet til varekretsløpet. Øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Verdipapirer og aksjer Kortsiktige plasseringer i form av obligasjoner og andre verdipapirer inngår i en handelsportefølje og vurderes til virkelig verdi. Andre aksjer vurderes enkeltvis og føres opp til laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost. Kundefordringer Kundefordringer er oppført etter fradrag for avsetning for forventet tap. Filmer, rettigheter, lisenser og norske produksjoner Kontrakter vedrørende kjøp av filmer, produksjoner, rettigheter etc. balanseføres fra tidspunktet rettigheten inntreffer. Betalte filmer og rettigheter der rettighetsperioden ikke er inntruffet, balanseføres som forskuddsbetaling. Beholdningen kategoriseres i tre hovedgrupper; filmer/serier, såper og events/aktualitet. TV 2 kostnadsfører kostpris med minst 60 % ved 1. gangs sending for gruppen filmer/serier, med minst 80 % ved 1. gangs sending for gruppen såper og med 100 % ved 1. gangs sending for gruppen events/aktualitet. Innkjøpte sportsrettigheter som gjelder en gitt tidsperiode, utgiftsføres i takt med bruk av retten til sending. Det avsettes for ukurans i film- og rettighetsbeholdningen. Andre omløpsmidler Andre omløpsmidler er oppført til laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost. Leasing Operasjonelle leasingavtaler behandles som leieavtaler. Leien klassifiseres som driftskostnad og forskuddsleie fordeles lineært over avtaleperioden. Anleggsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid på over tre år og kostpris mer enn kr ,-. I balansen er varige driftsmidler oppført til historisk kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke ventes å være forbigående. Påkostning leiebygg avskrives over leiekontraktstiden eller antatt leietid. Årets ordinære avskrivninger er belastet driftskostnader i resultatregnskapet. Gevinst eller tap ved salg av anleggsmidler er nettoført under driftsinntektene. Vedlikehold Som hovedregel utgiftsføres vedlikehold når det påløper. Oppgradering og utskiftning av varige driftsmidler betraktes som investering og aktiveres. Latente forpliktelser og betingede utfall Det er avsatt for forventningen av latente og betingede forpliktelser dersom disse er sannsynlige og kvantifiserbare. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi. Valuta Pengeposter i valuta vurderes til balansedagens kurs. For å redusere valutarisikoen benytter selskapet seg av valutaterminkontrakter. Eventuelle terminkontrakter benyttes for å kurssikre fremtidige utbetalinger i valuta og benyttes bare for å sikre transaksjoner. De underliggende transaksjoner blir derfor registrert til terminkurs. Pensjoner TV 2 regnskapsfører pensjoner i samsvar med Norsk Regnskapstiftelses regnskapsstandard vedrørende behandling av pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet under lønnskostnader i resultatregnskapet. Ytelsesplaner I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelse som avsetning for forpliktelser. I beløpet for netto pensjonsforpliktelser inngår også arbeidsgiveravgift som vil påløpe/-faktisk er betalt beregnet etter gjeldende satser. Akkumulert virkning av estimatendringer og avvik på inntil 10 % av hva som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene holdes utenfor grunnlaget for resultatføring. Når akkumulert virkning ved årets begynnelse overstiger 10 %-grensen, blir resultatføring av det overskytende påbegynt. Tilskuddsordninger For tilskuddsplaner kostnadsføres premien løpende. Skatt I resultatregnskapet vises betalbar skatt og utsatt skatt samlet som skattekostnad. I balansen vises skatt beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultat som betalbar skatt under kortsiktig gjeld. Utsatt skatt/-skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer ved utgangen av året mellom regskapsmessige verdier og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring. Netto utsatt skatt vises som avsetning for forpliktelser mens netto utsatt skattefordel vises som immateriell eiendel. Ved oppkjøp beregnes utsatt skatt på merverdier unntatt goodwill som føres opp netto. Kontantstrømoppstilling TV2 viser kontantstrømoppstilling i samsvar med den indirekte metoden i NRS om kontantstrømoppstilling. Likviditetsbeholdningen er definert som summen av kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer som obligasjoner, pengefond og aksjefond. Bankinnskudd presenteres netto sammen med opptrekk kassekreditt. Sammenligningstall Sammenligningstall i selskapsregnskapet for as er identiske med avlagt regnskap for TV 2 as i 2001 og TV 2 as ble fisjonert i as og TV 2 as. Fisjonsbalansen pr er brukt som grunnlag for utarbeidelse av kontantstrømmen i

17 Noter til resultatregnskap TV 2 KONSERN 2002 og balanse (TALL I NOK 1000) Note 4: Andre driftskostnader Note 1: Segmenter TV 2 konsernet inndeles i segmentene TV, Multimedia og Forretningsutvikling/investeringer. Under TV sorterer TV-, produksjons- og rettighetsselskaper. Under Multimedia sorterer TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen og under Forretningsutvikling/investeringer sorterer investeringer av både operasjonell og finansiell art i morselskapet og TV 2 Invest. Nedenfor gis en oversikt over aktiviteten i de ulike segmentene i år Forretningsutvikling/ Elimin- TV Multimedia investeringer eringer Konsern Inntekter, eksterne Inntekter, fra andre segmenter (58 070) 0 Programkostnader (2 901) Personalkostnader (2 215) Avskrivninger Andre driftskostnader (69 849) Driftsresultat (10 786) (8 585) Eiendeler ( ) Egenkapital ( ) Gjeld ( ) Investeringer (inklusiv aksjer) Gjennomsnittlig antall årsverk Konsernets omsetning er i all hovedsak i Norge. Note 2: Programkostnader Filmer og lisenser Norske programkontrakter Øvrige programproduksjoner Rettigheter, sport, aktualitet Sum programkostnader Husleiekostnader Markedsføring Reiser Rekvisita, telefon og it Vareforbruk Distribusjon/Kontribusjon Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 5: Spesifikasjon av finansposter Gevinst ved salg av aksjer Renteinntekter Kursgevinst verdipapirer Rentekostnader Kurstap verdipapirer Agio/(Disagio) (6 130) (3 941) Netto finansposter (19 481) (56 712) Note 6: Skatter Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring utsatt skattefordel (68 439) (7 254) Sum årets skattekostnad Avstemming nominell til faktisk skattesats Ordinært resultat før skatt x 28 % Skatteeffekt av følgende poster: - andel resultat etter egenkapitalmetoden goodwillavskrivning ikke fradragsberettigede kostnader ikke balanseført utsatt skattefordel m.m. (52 475) Sum regnskapsført skattekostnad Note 3: Personalkostnader Lønnsytelser Folketrygdavgift Pensjonskostnader, se note Andre ytelser Sum personalkostnader Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller: Omløpsmidler (10 812) (7 892) (10 998) Varige driftsmidler (29 260) (26 652) (19 116) Pensjonsforpliktelser (6 698) (6 165) (6 794) Andre forskjeller (19 054) (14 165) 443 Fremførbart underskudd (1 556) (3 844) (3 557) Sum utsatt skatt/(skattefordel) (67 379) (58 718) (40 022) Ikke balanseført utsatt skattefordel datterselskaper Balanseført utsatt skatt/(skattefordel) (66 241) (45 921) (40 022) Utsatt skattefordel er balanseført med utgangspunkt i forventning om fremtidig inntjening. Årets skattekostnad er redusert med Nok ,- gjennom utnyttelse av ikke balanseførte skattefordeler i TV 2 Nettavisen

18 Note 7: Varige driftsmidler, goodwill og varemerke Prod. utstyr, Påkostning Boliginventar o.l. leiebygg eiendommer Goodwill Varemerke Sum Kostpris pr Tilgang i året Avgang i året (1 148) (1 148) Kostpris pr Samlede avskrivninger pr Ordinære avskrivninger Avgang avskrivninger (824) (824) Samlede avskrivninger pr Balanseført verdi pr Avskrivningssats 20 % - 30 % 5 år 0 % 20 % 5 år lineært lineært Goodwill kan spesifiseres som følger: Selskap Kjøps- Avskrivnings- Opprinnelig Årets Balansetidspunkt periode goodwill avskrivning ført verdi TV 2 Interaktiv 1995/ år Andre datterselskap *) år (401) (6 009) *) Opprinnelig goodwill er nettoført, og inneholder både goodwill og negativ goodwill på oppkjøpstidspunktet. Note 9: Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Navn Tilknyttede selskaper/ Forretnings Kjøpe- Andel balanse Merverdi felleskontrollerte selskaper sted Eierandel sum ført EK v/oppkjøp v/oppkjøp TVNorge as Oslo 49,33 % (34 001) Phonofile as Oslo 43,75 % Rettighetsselskapet Intrige as Oslo 33,33 % Norges Televisjon as Oslo 50 % Stemmeandel tilsvarer eierandel. Goodwill, Nok 293 mill vedrørende oppkjøp av andel i TVNorge as avskrives over 20 år i samsvar med tidshorisonten som ble lagt til grunn ved verdivurdering av selskapet. Pr er goodwill totalt avskrevet med Nok 101 mill. Ved beregning av resultatandel TVNorge er utsatt skattefordel ikke inkludert. Spesifikasjon av balanseførte verdier i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper: Navn Tilknyttede selskaper/ Balanseført Resultat- Balanseført felleskontrollerte selskaper verdi 1.1 Tilgang andel Avgang verdi TVNorge as (16 998) Phonofile as Rettighetsselskapet Intrige as (200) 359 Norges Televisjon as (1 728) Sum tilknyttede selskaper/ felleskontrollerte selskaper (18 693) (200) Note 8: Leieavtaler Type anleggsmiddel Avtale utgår Årlig leie Infrastruktur/teknisk utstyr studio,bergen *) Hovedsendekontroll, Bergen *) Biladministrasjonsavtale *) løpende Lokaler Bergen, bygg 1 og 2 **) år Lokaler Oslo, bygg 1, 2 og 3 **) 2007/ Sendenett ***) *) TV 2 as sine avtaler. **) TV 2 s leieavtaler i Bergen utløper i år Opsjon for forlengelse er gjort gjeldende, og forhandlinger er i gang. TV 2 as har en ensidig opsjon på videre leie på 5 år av gangen for bygg 1 og for bygg 2 en ensidig opsjon på 1 periode a 2 år. I Oslo utløper TV 2 s leieavtaler hhv og TV 2 as har en ensidig opsjon på 2 perioder a 5 år for bygg 1 og bygg 3, mens det for bygg 2 er en ensidig opsjon på 1 periode a 5 år. Frist for å gjøre opsjonene gjeldende er 6 mnd. før utløp av leieperioden. ***) Analog satellittoverføring ble avsluttet høsten Rett til bruk av bakkenettet er knyttet til TV 2 s konsesjon. Avtale med Norkring om leie av analogt sendenett for ny konsesjonsperiode ble inngått høsten Note 10: Aksjer Eierandel Ansk.- Balanseført Balanseført Balanseført kost verdi verdi verdi Brann asa 7,50 % Vi[z]rt Ltd. 10,79 % VentureLab as 12,03% Advertising.com International Holding Ltd *) 2,28 % CyberWatcher as 2,43 % esolution Group as 5,76 % Intrahouse as 10,50 % Carrot Communication as 4,14 % Acta Holding as 0,97 % Adirekta Holding as 30,80 % VIA Gruppen as 2,83 % Current as 10,70 % God Helse as 33,62 % Sum kortsiktige aksjeinvesteringer *) Tidligere Dayrates as 34 35

19 Note 11: Langsiktige fordringer Utlån til tilknyttede selskaper *) Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer *) Lånet er gitt til TVNorge as og er et ansvarlig lån. Gjennomsnittlig rente er 4 % pr. år. Det er ikke stilt sikkerhet og det forhandles om en nedbetalingsplan. Note 12: Filmer, rettigheter, lisenser og norske produksjoner Innkjøpte filmer/serier Norske produksjoner Generell avsetning for ukurans (26 000) (20 000) (15 000) Sum Inngåtte, ikke balanseførte rettighetskontrakter Note 13: Kundefordringer og tapsavsetninger Kundefordringer innland Kundefordringer utland Avsetning for mulig tap (5 062) (3 753) (12 247) Netto kundefordringer Herav fordringer på tilknyttede selskaper Note 14: Forskuddsbetalinger Filmrettigheter, rettighetsperiode ikke inntruffet Sportsrettigheter, sportssendinger som avvikles etter Forskuddsbetalte, ikke balanseførte programkontrakter Leiekontrakter Andre forskuddsbetalinger Sum forskuddsbetalinger Note 15: Andre fordringer Lån til ansatte Opptjente renteinntekter Andre kortsiktige fordringer Note 16: Egenkapital Øvrig Sum Selskaps- Overkurs- konsern- Minoritets- egenkapital og kapital fond kapital interesser min.interesser Egenkapital Årsresultat (1) Utbytte 0 0 (59 800) 0 (59 800) Egenkapital Morselskapets aksjekapital utgjør Nok 260 mill bestående av aksjer hver pålydende Nok 100. Etter vedtektene har eksisterende aksjonærer forkjøpsrett ved salg av aksjer. Alle aksjene har lik stemmerett. Morselskapets største aksjonærer er Schibsted asa 33,34 %, Egmont Holding as 33,26 %, A-pressen TV as 11,01 % og A-pressen asa 22,23 %. Av adm. direktør, styremedlemmer og revisor eier styremedlem Bengt Martin Olsen 2 aksjer og ansattes styrerepresentant Øyvind Brigg 2 aksjer. Av selskapets ledelse eier konserndirektør Øivind Johannessen 40 aksjer, konserndirektør Rune Indrøy 11 aksjer og salgsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll 1 aksje. Note 17: Garantier og panteheftelser TV 2 har inngått en konsernkontoavtale som innebærer at konsernselskapene er solidarisk ansvarlig for de trekk som andre selskaper i konsernet har gjennomført. Pr utgjør nettotrekk på konsernkontoen Nok 0,5 mill, hvorav morselskapet har tilført Nok 6,4 mill. Det er fra banken knyttet en covenant til engasjementene som tilsier at egenkapitalen skal være minimum 300 mill og at egenkapitalandelen skal være minst 30 %. TV 2 as har stilt sikkerhet for TVNorge as sitt opptrekk på kassekreditt i forhold til vår eierandel i selskapet. TVNorges trekkramme er oppad begrenset til 25 mill. I tillegg har TV 2 as stilt husleiegaranti i forhold til eierandel i selskapet. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for adm. direktør, styreleder eller styremedlemmer i selskapet eller til deres nærstående. Av ledende ansatte har direktør for strategi og forretningsutvikling Kjetil Nilsen lån på Nok 0,6 mill. Rentesats er 6 %. Lånet er uten sikkerhet og avdragsfritt. Lånet forfaller i sin helhet 31. desember Det er stilt sikkerhet for ansattes lån med Nok 0,3 mill. Balanseført pantesikret gjeld til bank utgjør Nok 275 mill. Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør: Fordringer Aksjer Andre fordringer Lager av film og rettigheter Produksjonsutstyr, inventar o.l Boligeiendom, påkostning leiebygg Sum Sum andre kortsiktige fordringer Herav fordringer på tilknyttede selskap

20 Note 18: Pensjoner Note 19: Pantelån TV 2 har kollektiv tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i forsikrings selskapet Vital med innmelding etter ett års ansettelse. Pr er 375 ansatte innmeldt i ordningen. I Storm Weather Center as er det etablert tilskuddsbasert pensjonsordning. Balanseført pensjonsforpliktelse inneholder også avsetning for AFP. Ved beregningene av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 6,5 % 6,5 % 6,5 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene 7,5 % 7,5 % 7,5 % Lønnsregulering 3,0 % 3,0 % 3,0 % Inflasjon/G-regulering 2,5 % 2,5 % 2,5 % Pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % 2,5 % Frivillig avgang for de under 40 år 5,0 % 5,0 % 5,0 % Frivillig avgang for de over 40 år 2,0 % 2,0 % 2,0 % Uttakstilbøyelighet AFP 30 % 30 % 30 % Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelse (brutto) (95 796) (77 254) (74 777) Verdi av pensjonsmidler Over-(underdekning) (25 277) (10 765) (19 292) Uamortisert beløp (509) (8 751) (1 772) Arbeidsgiveravgift (3 635) (2 797) (2 565) Balanseført netto pensjonsforpliktelser (29 421) (22 313) (23 629) Avdragsplan pantelån Gjenstående År Avdrag Pantegjeld og senere as har et pantelån på Nok 75 mill med løpetid over 5 år. Lånet er avdragsfritt tom Renten er bundet til 6,5 % + margin. TV 2 as har to pantelån tilsammen Nok 200 mill. Lån med rest Nok 50 mill og nedbetaling over 5 år har bundet rente på 5,45 % + margin over hele løpetiden. Lån på Nok 150 mill Note 20: Leverandørgjeld skal nedbetales over 7 år og har for Nok 100 mill bundet rente på 6,25 % + margin i 3 år og deretter 3 mnd NIBOR + margin og for Nok 50 mill en fastrente på 6,2 % + margin frem til juli 2004 (hvis 3 mnd NIBOR er under 6,8 %) og deretter fastrente 6,5 % ut løpetiden. Leverandørgjeld innland Leverandørgjeld utland Sum leverandørgjeld Herav gjeld til tilknyttet selskap Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad påløpne pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler (4 634) (4 116) (3 546) Amortisering (164) (195) (54) Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Note 21: Annen kortsiktig gjeld Innbetalt depositum fra reklameformidlere Garantioppgjør TVNorge Avsetninger for påløpte kostnader Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld *) Sum annen kortsiktig gjeld I konsernets kollektive pensjonsordning inngår selskapene as, TV 2 as og TV 2 Interaktiv as. *) Bevilget kassekreditt i morselskapet utgjør Nok 125 mill. Herav gjeld til tilknyttede selskaper

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 8. februar 2006. Foreløpig årsregnskap 2005/ Regnskap 4. kvartal 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 8. februar 2006. Foreløpig årsregnskap 2005/ Regnskap 4. kvartal 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 8. februar 2006 Foreløpig årsregnskap / Regnskap 4. kvartal 4. kvartal TV 2 Konsern Per 4. kvartal (NOK mill.) 540,8 597,2 Driftsinntekter 1.944,3 1.775,9 (411,5) (522,5) Driftskostnader

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL lokal nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.02 30.09.01 31.12.01 31.12.00 Driftsinntekter 1 788 903 1 699 139 2 298 452 2 257 587

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

Klokken er straks 21.00

Klokken er straks 21.00 INNHOLD: Dette er TV 2 Nøkkeltall TV 2-året 2001 Kampen for tilværelsen På TV 2 i 2001 Seernes dom Virksomhetsbeskrivelse Styrets årsberetning Regnskap Revisjonsberetning TV 2 Norway - 2001 in brief 4

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Kommentarer 1. HALVÅR 1996 2. kvartal ble preget av oppkjøpet av Aftonbladet, Sveriges nest største avis. Oppkjøpet er det største Schibsted har foretatt, og

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.06.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.06.2006 Delårsrapport for P Radio Hele Norge ASA pr 3.6.26 P Radio Hele Norge ASAs delårsregnskap pr 3.6.26 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS Sammendrag: Aftenposten AS ervervet 50% av aksjekapitalen i TV 2s datterselskap Net 2 Interaktiv AS (tidligere

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a 2. KVARTALSRAPPORT 2001 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS 2 ADMINISTRASJONENS BERETNING Konsernets driftsresultat ble på 50 mkr (46 mkr) i første halvår, mens resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Kommentarer 3. KVARTAL 1996 3. kvartal har vært positivt for Schibsted, med omsetnings- og resultatvekst innenfor de fleste områder. Unntaket er multimedia,

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 12. februar 2015 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2014 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2014 v/øk.sjef

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005 Dette

Detaljer

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 3. kvartal 2008 var 538,5 MNOK, 8,7 MNOK (1,6%) høyere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 30. april 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet i 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger 1. Kvartal 1999 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998 Hovedtrekk Norsk detaljhandel har hatt en sterk vekst gjennom første halvår, idet omsetningen økte med 8,7 prosent sammenlignet med første halvår 1997. Veksten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8 Hovedpunkter Konsernets omsetning i første kvartal var MNOK 319, som var en økning på 7 % eller MNOK 19 i forhold til første kvartal i fjor Inntektstypene fortsatte å utvikle seg ulikt, lesermarkedsinntektene

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 31.12.2005

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 31.12.2005 Delårsrapport for pr 31.12.2005 s delårsregnskap pr 31.12.2005 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor noe avvikende

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer