INNHOLD. Årsrapport 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Årsrapport 2005"

Transkript

1 INNHOLD Årsrapport 2005

2 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

3 Årsrapport 2005 Dette er TV 2 Gruppen...04 TV 2 Gruppen - historien så langt i korte trekk...06 Nøkkeltall...07 Konsernsjefen har ordet...09 Konsernledelsen...10 Virksomhetsbeskrivelse...11 Ring 02255!...15 Genistrek eller galskap...17 På bred front...19 Trendspeider med tekno-teft...21 Styrets årsberetning...23 Regnskap TV 2 Konsern...31 Regnskap TV 2 Gruppen...51 Revisjonsberetning in brief...65 Klikk direkte på ønsket tema TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

4 Dette er TV 2 Gruppen Målt i brukeroppslutning er TV 2 Gruppen Norges største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittlig dag bruker 72 prosent av befolkningen våre redaksjonelle produkter og innholdstjenester. TV 2 Gruppens tilbud er tilgjengelig via tv, tekst-tv, radio, internett, web-tv, bredbånds-tv, mobil og ulike informasjonsskjermer. Virksomheten omfatter etablerte merkevarer som TV 2, TV2.no og Nettavisen samt nysatsinger som TV 2 Mobil, Kanal 24, TV 2 Zebra, Side2 og NA24. Kombinasjonen av kvalitet, mangfold og rekkevidde i befolkningen gir TV 2 Gruppen en unik posisjon i det norske markedet. Vi har produkter som lever 24 timer i døgnet, og kan bygge bredere og raskere dekning for våre annonsører enn noen annen aktør. Gjennom eierskapet i TV 2, TV 2 Zebra og Kanal 24, er TV 2 Gruppen landets ledende aktør innenfor kommersiell kringkasting. OB-Team er rustet opp til å bli en betydelig leverandør av tv-tekniske produksjonstjenester. Virksomheten knyttet til internett og interaktive medier er samlet i TV 2 Interaktiv, som driver noen av landets største nettsteder og har en betydelig virksomhet knyttet til telefoni, web-tv og andre interaktive tjenester. Norges televisjon har søkt om konsesjon for et digitalt bakkenett, og har som målsetting å bli en ledende leverandør av digital-tv og tilhørende tjenester. Gjennom TV 2 Invest driver TV 2 Gruppen investeringsvirksomhet i beslektede bransjer. TV 2 Gruppens hovedkontor ligger i Bergen og konsernet har rundt 750 ansatte. Driftsinntekter (mill. kroner) Driftsresultat (mill. kroner) Total- og egenkapital (mill. kroner) * TV 2 AS 100 % TV 2 Interaktiv AS ** 100 % TV 2 Rubrikk AS 100 % TV 2 Invest AS 100 % Kanal 24 AS 51,62 % NTV / NTV Pluss AS 33,33 % Nydalen Studios AS 100 % Storm Weather Center AS 80,4 % OB-Team AS 100 % Phonofile AS 33,03 % Nordic World AS 50 % Aksjeposter i en rekke selskaper Intrige AS 33,33 % * Selskapsstruktur per ** Selskapene TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjonerte , og virksomheten er nå samlet i TV 2 Interaktiv. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

5 TV 2 Gruppen - historien så langt TV 2-konsernet har sitt utspring i tv-kanalen TV 2, som så dagens lys i 1991 og startet sendingene i Dagens TV ble etablert i 1993 for å ta seg av annonsesalget på tekst-tv. Selskapet heter i dag og er et av Norges største på internett og interaktive innholdstjenester. TV 2 kjøpte 49,33 prosent av TVNorge-aksjene i Samme år ble værvarslingsselskapet, grafikkselskapet Autograf (i dag vi[z]rt) og investeringsselskapet Tempelkroken Invest (i dag TV 2 Invest) etablert. I 2002 ble virksomhetene rundt TV 2 formelt organisert i en konsernmodell med som morselskap. For å sikre allmennkringkasterne kontroll over egen distribusjon ved overgangen til et fulldigitalisert tv-marked, stiftet TV 2 Gruppen og NRK selskapet. Stortinget sa ja til digitalisering av bakkenettet i 2004, og Norges televisjon var eneste søker på den utlyste konsesjonen. I 2005 kom Telenor inn på eiersiden. For å styrke posisjonen på internett, kjøpte TV 2 Gruppen i Konsernets nettsatsinger ble samordnet i TV 2 Nettavisen, som raskt vokste til å bli et av landets største nettsteder. I 2003 gikk TV 2 Gruppen inn i den kommersielle radioen Kanal 24, som startet sendingene i riksnettet i TV 2 Gruppen eier nå 51,6 prosent av aksjene i. Som et ledd i konsernets flerkanalstrategi ble tilleggskanalen TV 2 Xtra etablert i Samme år ble eierandelen i TVNorge solgt til majoritetseier SBS. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 for å ta hånd om salget av rubrikkannonser på tekst-tv og internett. Høsten 2005 ble TV 2 Xtra relansert som med utvidet sendeflate og bredere distribusjon. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor stiftet selskapet NTV Pluss for å ta hånd om betal-tv-operasjonen i det digitale bakkenettet. De nye nettstedene og NA24 lanseres i 2005, og begge får raskt høy brukeroppslutning. TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjonerer ved inngangen til TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

6 2005 i korte trekk 1. kvartal TV 2 Nettavisen starter eget nyhetsbyrå Nyhetsagenten. Selskapet TV 2 Rubrikk etableres for å ta seg av salget av rubrikkannonser på TV 2s tekst-tv og på konsernets nettsider. TV 2 Nettavisen lanserer underholdningsportalen Side2, som raskt blir en suksess. Høy fart på reklamemarkedet bidrar til et rekordsterkt 1. kvartal for TV 2 Gruppen. Etter søknad fra Norges televisjon (NTV), utvides konsesjonsperioden for det planlagte digitale bakkesendernettet fra 12 til 15 år. 2. kvartal Lav kostnadsvekst i tv-kanalen TV 2 og fortsatt høy vekst i omsetningen av tv- og internettreklame gir rekordresultat i TV 2 Gruppen også i 2. kvartal. TV 2 Gruppen og Telenor sikrer seg eksklusive medierettigheter til norsk seriefotball til 2009 og til cup og landskamper i Norge til Rettighetene omfatter fri-tv, betal-tv, internett og mobil. Konsesjonen for det digitale bakkesendernettet lyses ut på nytt. 3. kvartal TV 2 lanserer den nye kanalen TV 2 Zebra, som sender sport og underholdning. Telenor blir medeier i NTV. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor eier nå 1/3 hver av selskapet. NTV søker på nytt om konsesjon for det digitale bakkenettet, og er eneste søker. TV 2 Nettavisens brukeroppslutning vokser med rekordfart. 4. kvartal TV 2 Gruppen øker eierandelen i Kanal 24 til 51,6 prosent. TV 2 Nettavisen lanserer det nye nettstedet NA24, som utelukkende satser på nyheter fra politikk og næringsliv. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor etablerer selskapet NTV Pluss, som skal håndtere betal-tvvirksomheten i det digitale bakkesendernettet. OB-Team starter en betydelig opprusting for å kunne håndtere de store produksjonsmengdene knyttet til fotballavtalen. TV 2 Zebra får plass i Canal Digitals analoge kabelnett, og øker distribusjonen betydelig. 1. kvartal 2006 TV 2 Gruppen presenterer et driftsresultat på 233 millioner for 2005, opp fra 175 millioner året før. TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjoneres og blir Norges største selskap innenfor Internett og interaktive tjenester. TV 2 Interaktiv og A-pressen går sammen om en felles satsing på en ny søke- og katalogtjeneste på Internett. TV 2 Zebra blir tyngdepunktet i utnyttelsen av betal-tv-rettighetene til norsk fotball. Kanalen skilles ut i eget selskap, og Telenor Broadcast Holding kommer inn på eiersiden. 6 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

7 Nøkkeltall Noter Resultat 1 Driftsinntekter 1000 kr Driftsresultat 1000 kr Andel resultat tilknyttede selskaper 1000 kr (29 942) ( ) (9 451) (18 693) (60 774) 4 Netto finansposter 1000 kr (19 481) (56 712) 5 Ordinært resultat før skattekostnad 1000 kr Årsresultat etter minoritetsinteresser 1000 kr (27 827) 7 Driftsmargin (EBIT) a (%) 12,0 9,8 12,1 13,3 8,3 8 Fortjenestemargin b (%) 7,1 7,1 11,6 10,6 (1,8) Kapitalforhold 9 Totalkapital 1000 kr Egenkapital og minoritetsinteresser 1000 kr Egenkapitalandel c (%) 36,2 42,1 51,9 47,7 37,3 12 Egenkapitalrentabilitet d (%) 24,0 19,3 28,0 29,6 (5,1) 13 Totalkapitalrentabilitet e (%) 15,6 12,2 16,8 15,5 2,1 14 Likviditetsgrad f 2,0 2,0 2,1 2,1 1,3 Aksjerelaterte nøkkeltall 15 Gjennomsnittlig antall aksjer Resultat per aksje g kr 53,3 48,3 72,2 63,9 (10,7) 17 Kontantstrøm per aksje h kr 89,6 116,1 98,1 97,8 36,8 18 Avsatt utbytte per aksje kr 48,0 100,0 28,9 23,0 20,0 Personale 19 Antall årsverk per i Personalkostnadsprosent j (%) 29,4 28,2 28,1 25,8 26,3 Produksjons- og markedsforhold 21 Solgte GRP TV 2 k TV 2-konsernets daglige nettodekning l % TV 2s daglige nettodekning m (%) TV 2s seerandel i riksuniverset n (%) 29,4 30,0 29,5 32,2 31,4 25 Kommersiell seerandel o (%) 63,2 65,3 63,8 67,2 65,1 26 Gjennomsnittsnordmannens daglige TV 2-forbruk p min Brukere TV 2 Nettavisen q Unike ukentlige brukere TV 2 tekst-tv r Noter a) Driftsresultat / Driftsinntekter. b) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Driftsinntekter. c) Egenkapital og minoritetsinteresser / Totalkapital d) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig egenkapital. e) (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital. f) Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. g) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig antall aksjer. h) (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endringer i netto pensjonsforpliktelse + / - andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper betalbar skatt) / Gjennomsnittlig antall aksjer. i) Omfatter årsverk fra selskaper der TV 2 Gruppen eier mer enn 50 prosent. j) Personalkostnader / Driftsinntekter. k) GRP = Gross Rating Points. 1 GRP tilsvarer 1% rating, dvs seere. l) Betegner andelen av befolkningen over 13 år som bruker et eller flere av konsernets innholdsprodukter (TV 2, TV 2 tekst-tv, TV 2 Nettavisen, TV 2 Mobil, Kanal 24) på en gjennomsnittlig dag. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 4Q m) Betegner andelen av befolkningen over 13 år som bruker TV 2 på en gjennomsnittlig dag. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2. n) Riksuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som har tilgang på tv. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. o) Andelen av den totale seertiden brukt på de tre kommersielle kanalene TV 2, TVNorge og TV3. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. p) Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. q) Viser unike ukentlige brukere over 13 år. Kilde TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2. r) Kilde: TNS Gallups halvårlige Tekst-TV-undersøkelse. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

8 Kåre Valebrokk Konsernsjef 8 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

9 Norge på et brett Det hender jeg får underlige spørsmål under TV 2 Gruppens resultatfremleggelser. Et av de underligste er følgende: Når starter dere avis? Jeg tok sannsynligvis munnen litt for full da jeg svarte. Men svaret ble i det minste klart nok: Aldri. Vi skal aldri starte avis. Til gjengjeld skal vi bli Norges største kommersielle aktør i den elektroniske medieverden. Aldri er et sterkt ord. Jeg føler meg like fullt trygg på at svaret var riktig. TV 2 Gruppens strategi er glassklar: Vi skal bli en stor aktør på alle tilgjengelige plattformer, men alle plattformene skal være elektroniske. Vi skal med andre ord ikke bli en trussel for tilveksten i norske skoger. Nå, ved inngangen til 2006, kan vi konstatere at vi er på god vei. Vi er størst på kommersielt TV, vi driver den tredje største nettavisen, vi er største leverandør av videoprodukter på internett (både til PC og TV-apparater), vi er en betydelig aktør på katalog- og rubrikkmarkedet. Vi er store på mobiltelefon og Kanal 24 vil forhåpentligvis gjøre oss til en viktig aktør også i radiomarkedet. Med denne strategi i bunnen er TV 2 Gruppen allerede blitt Norges største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittsdag bruker 72 prosent av landets befolkning en eller flere av TV 2 Gruppens plattformer. Dette er 2,8 millioner personer over 12 år. Begrunnelsen for stadig å gå bredere i den elektroniske verden er enkel nok. Vi ønsker å nå flest mulig personer med TV 2 Gruppens innhold, slik at dyre rettighetskjøp (som rettighetene til norsk fotball, Idol o.l.) kan utnyttes mest mulig effektivt og økonomisk. Samtidig vil vi utnytte det faktum at de forskjellige plattformer har sin prime time på forskjellige tider av døgnet. Om kvelden hersker TV nokså enerådende, om morgenen før kl og mellom kl og er det radioen som gjelder mens de øvrige plattformene fordeler seg jevnere over døgnet utenom TVs prime time, men har likevel sin store tid om dagen. Dette er den redaksjonelle siden av saken. Også på annonsesiden er det viktig å være på flest mulig plattformer. Bare ved å ha flere plattformer kan vi holde et annonsebudskap varmt hele døgnet og dermed gi våre annonsører den effekt de etterspør. Speed to market er et velkjent begrep innen all markedsføring. Den som sitter på et nytt produkt vil ha størst mulig markedspenetrasjon før konkurrentene slipper til med tilsvarende produkter og etterspør derfor den raskeste og mest effektive måte å gjøre det på. TV 2 Gruppen er sannsynligvis den norske oppmerksomhetsleverandør som kan oppfylle et slikt ønske best. TV 2 Gruppen er i øyeblikket godt posisjonert for å delta i utbyggingen av det digitale bakkenettet sammen med NRK og Telenor. Fullt utbygd vil bakkenettet kunne nå hele den norske befolkning og dermed ytterligere øke gruppens totale distribusjon. Blant annet vil siste tilskudd til TV 2-familien, TV 2 Zebra og en planlagt filmkanal fordoble sin distribusjon. Vi regner derfor med at TV 2 Gruppen innen relativt kort til vil kunne nå over 80 prosent av den norske befolkning over 12 år i løpet av 24 timer. Det digitale bakkenettet åpner forøvrig for en rekke nye, kommersielle muligheter som TV 2 Gruppen planlegger å utnytte fullt ut. I TV 2 Gruppen ser vi lyst på markedsmulighetene i det nye året og regner med at vi til tross for flere store satsinger skal kunne klare å styrke vår allerede sterke posisjon i det norske mediemangfoldet. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

10 Konsernledelsen Kåre Valebrokk Sjefredaktør/administrerende direktør Født 1940, sjef for TV 2-konsernet og sjefredaktør/administrerende direktør for tv-kanalen TV 2 siden oktober Tidligere journalist i blant annet Morgenbladet og VG. Sjefredaktør/administrerende direktør i Norges Handels- og Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv fra Diplomøkonom fra BI. Er i dag styreleder for blant annet TV 2 Interaktiv, TV 2 Invest og Kanal 24, og sitter i styret for Norges televisjon. Rune Indrøy Konserndirektør informasjon og kommunikasjon Født 1964, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 siden 1992, hvor han har vært nyhetsreporter, redaksjonssjef, informasjonssjef og informasjonsdirektør. Tidligere journalist i blant annet Askøyværingen, Bergens Tidende og Aftenposten. To perioder i TV 2-styret som ansattes representant. Er observatør i styremøtene i en rekke TV 2-selskaper. Øivind Johannessen Konserndirektør finans og økonomi Født 1952, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 som økonomidirektør siden Tidligere forsker ved Chr. Michelsens Institutt, assisterende banksjef i Bergen Bank og økonomidirektør i Bergens Skillingsbank. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Styremedlem i TV 2 Invest, TV 2 Interaktiv og TV 2 Rubrikk. Kjetil Nilsen Konserndirektør strategi og forretningsutvikling Født 1962, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Administrerende direktør i TV 2 Interaktiv fra 1996 til Tidligere regionsansvarlig for IBM, hvor han var ansatt fra Siviløkonom fra Heriot Watt University, og jobbet i IBM fra , først med markedsføring, så som regionsansvarlig på Bergenskontoret. Sitter i styret for TV 2 Interaktiv, Norges televisjon, Kanal 24 og TV 2 Rubrikk. Bjørn Gunnar Rosvoll Konserndirektør salg og markedsføring Født 1967, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 siden 1993, først som selger, siden som salgssjef, assisterende salgsdirektør og salgs- og markedsdirektør. Tidligere ansatt i CPC Foods. Utdannet ved Varehandelens Høyskole. Styremedlem i TV 2 Invest, TV 2 Interaktiv, Kanal 24 og Storm Weather Center. 10 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

11 TV 2 Gruppen i i hovedtrekk Sterkt annonsemarked gir styrket drift Sterk posisjon på tv-markedet, ny kanal lansert Svake resultater fra radio Sterk produktutvikling på Internett, solid trafikk- og omsetningsvekst Godt resultat fra interaktive medier Sikret attraktive rettigheter for tv, web-tv og mobil Økonomisk var 2005 et godt år for TV 2 Gruppen. Konsernet henter hovedparten av sine inntekter fra annonsemarkedet, og høy aktivitet i næringslivet og stor vekst i reklameomsetningen bidro til styrket drift i de fleste av våre virksomheter. Samtidig var det en betydelig økning i distribusjonsinntekter og ulike former for brukerbetaling. Driftsresultatet på 233 millioner er TV 2 Gruppens nest beste hittil. Både tv-kanalen TV 2, TV 2 Interaktiv, TV 2 Nettavisen, OB- Team og Storm Weather Center leverte rekordresultater i Konsernets samlede inntekter vokste med 9,5 prosent, mens kostnadsveksten var på 6,9 prosent. Underskuddet i Kanal 24 ble betydelig mindre enn i 2004, men selv om pilene peker i riktig retning både hva inntekter og lyttertall gjelder, er det fortsatt langt igjen til et nivå som gir grunnlag for lønnsom drift. TV 2 Gruppens virksomhet er konsentrert om tre forretningsområder: tv/radio, internett/interaktive medier og forretningsutvikling/investering. På flere områder innebar aktiviteten i 2005 strategiske gjennombrudd som har styrket TV 2 Gruppens posisjon som landets ledende elektroniske mediekonsern. Lanseringen av TV 2 Zebra og nye distribusjonsavtaler har styrket posisjonen på betal-tv-markedet. Kjøpet av rettighetene til norsk toppfotball vil gi viktige bidrag med tanke på målsettingen om å øke inntektene knyttet til distribusjon og brukerbetaling på flere plattformer. Fulldigitalisering av tv-distribusjonen er kostnadskrevende men like fullt nødvendig for å kunne utnytte de mulighetene som ligger i moderne tv-industri. Etter søknad fra Norges televisjon (NTV), der TV 2 Gruppen, NRK og Telenor eier 1/3 hver, besluttet myndighetene å utvide konsesjonsperioden til det digitale bakkenettet fra 12 til 15 år. NTV var eneste søker da konsesjonen ble utlyst på nytt. Vellykket produktutvikling har styrket konsernets posisjon på Internett, der både omsetningsvekst og trafikkutvikling har vært meget god i Godt år for TV 2 Økonomisk var 2005 et godt år for tv-kanalen TV 2, selv om det ble foretatt betydelige investeringer i TV 2 Zebra og den tøffe konkurransen medførte behov for ekstra investeringer i TV 2s sendeskjema på høsten. Økte reklame- og distribusjonsinntekter bidro til betydelig sterkere drift enn foregående år. Samtidig var kostnadsveksten relativt lav sammenlignet med 2004, som blant annet var preget av tung og meget vellykket satsing på Fotball-EM fra Portugal. Kombinasjonen av riksdekning og et variert programtilbud kjennetegnet av høy kvalitet, har gitt TV 2 en unik posisjon på det norske reklamemarkedet. Kanalen omsatte reklame for nesten 1,6 milliarder i TV 2 fikk god uttelling på en rekke store programsatsinger i fjor. Håndball-VM for menn og underholdningsprogrammene Senkveld, Jakten på kjærligheten, Rikets røst og Idol bidro med sterke markedsandeler. Kåringen av årets Idol hadde nesten 1,5 millioner seere og var både TV 2s mest sette program gjennom tidene og Norges mest sette tv-program i Konkurransen om tv-seerne er spesielt tøff i høstsesongen, da omsetningen av tvreklame er på sitt høyeste. TV 2 fikk noe lavere oppslutning enn forventet på et par av de nye programkonseptene høsten 2005, og maktet ikke å ta sin relative andel av annonseveksten. TV 2s seerandel i totalmarkedet ble 29,4 prosent, en marginal nedgang sammenlignet med 2004 men på linje med Den kommersielle markedsandelen ble 63,2 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra Sommeren 2005 kjøpte TV 2 Gruppen og Telenor eksklusive rettigheter til norsk toppfotball. Avtalen har en økonomisk ramme på en milliard, og omfatter seriefotballen til og med 2008 og cup og hjemlige landskamper til og med For TV 2 er avtalen med på å befeste kanalens posisjon som Norges fotballkanal nummer én. Fotballavtalen innebærer at det skal produseres langt over 200 fotballkamper årlig. Høsten 2005 ble det derfor besluttet å bygge opp kapasiteten i TV 2s heleide datterselskap OB-Team, som driver med teknisk tv-produksjon. Beslutningen er også motivert av et ønske om å motvirke monopoltendenser i det skandinaviske markedet for teknisk tv-produksjon. Hovedtall TV 2- konsernet* Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (EBIT) 9,8 % 12,0 % Årsresultat Årsverk * Alle kronebeløp i mill kr Tilgang til attraktive tv-rettigheter er kanskje den største utfordringen for en frittstående tv-kanal i et lite land. TV 2 har utviklet et godt samarbeid med flere nordiske tv-kanaler, og kjøpte i 2005 blant annet rettighetene til Fotball-VM for menn til og med 2014 i samarbeid med NRK. Samarbeidet med svensk TV4 ble formalisert gjennom dannelsen av det felles selskapet Nordic World, som skal drive med kjøp, salg og distribusjon av rettigheter. Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med finsk MTV3. Den nye avtalen med en av USAs fremste leverandører av kvalitetsfilm og tvserier, CBS Paramount, er også viktig for TV 2. Denne avtalen ble inngått i samarbeid med dansk TV2 og svensk TV4. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

12 Markedsandeler i riksuniverset 12 +, prosent TV 2 29,5 30,0 29,4 NRK1 40,2 40,7 40,1 NRK2 3,4 3,4 3,8 TVNorge 10,4 9,5 11,0 Kommersielle seerandeler i riksuniverset 12 +, prosent TV 2 63,8 65,3 63,2 TVNorge 22,3 20,7 23,6 TV3 13,8 13,9 13,1 Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel TV3 6,4 6,4 6,1 Andre 10,2 10,0 9,6 Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel TV 2 Zebra lansert Lanseringen av TV 2 Zebra høsten 2005, var et viktig skritt for å styrke tilstedeværelsen på et betal-tv-marked som i omsetning allerede er større enn markedet for tv-reklame. TV 2 Zebra sender sport og underholdning, og retter seg mot en noe yngre og mer kommersielt publikum enn allmennkanalen TV 2. TV 2 Zebra distribueres i kabelnett og over satellitt, og har en teknisk dekning i befolkningen på 60 prosent. I 2006 og videre fremover vil TV 2 Zebra ha et betydelig tilbud av norsk toppfotball, noe som klart kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt kanalen ytterligere. Svakt fra Kanal 24 TV 2-konsernets engasjement på radiomarkedet har sammenheng med den strategiske verdien av å være tilstede i alle viktige distribusjonskanaler. TV 2 Gruppen økte eierandelen i den kommersielle radiokanalen Kanal 24 høsten 2005, og har nå 51,6 prosent av aksjene i selskapet. Etter en tøff start i 2004, ble 2005 et omstillingsår for Kanal 24, med ny programprofil og restrukturering av organisasjonen. Reposisjoneringen har begynt å gi resultater i form av økte lyttertall og stigende reklameinntekter. Omsetningen økte med 22 prosent i 2005, og gjennomsnittlig daglig lytterdekning vokste med ett prosentpoeng til 8,2 prosent. Det tilsvarer lyttere, opp fra Målt i antall lyttere var det ingen andre norske radiokanaler som vokste mer i Samtidig sank den gjennomsnittlige lyttertiden, slik at Kanal 24s markedsandel er uforandret i forhold til året før. Sterk posisjon for TV 2 Nettavisen Veksten i omsetning av nettreklame var formidabel i 2005, og Internett passerte både radio og utendørsreklame som distribusjonskanal for merkevareannonser. Med 41 prosents økning av reklameinntektene, tok TV 2 Nettavisen sin relative andel av omsetningsveksten. Samkjøringen TV 2 Nettavisen er etablert som landets tredje største innholdsdrevne nettsted, og det ble i 2005 gjort betydelige investeringer i nye produkter for å opprettholde og styrke denne posisjonen. Internettmarkedet modnes, konkurransen blir tøffere og annonsørenes krav til mediet øker, både med hensyn til dekningsgrad og målgruppeinnretning. TV 2 Nettavisen gjorde derfor betydelige investeringer i redaksjonelle produkter i 2005, blant annet med underholdningsportalen Side2, som ble lansert i januar. Livsstils- og kjendisprofilen traff i markedet fra dag én, og allerede høsten 2005 hadde Side2 over unike ukentlige brukere. For TV 2-konsernet er det et klart konkurransefortrinn å være etablert som nummer én på dette stoffområdet, der flere norske medieaktører har varslet nye satsinger i nær fremtid. Nisjeproduktet NA24.no, som utelukkende satser på nyheter fra politikk og næringsliv, hadde unike ukentlige brukere bare etter en måneds drift, og er etablert som et av de største nettstedene i sin sjanger. TV 2 Nettavisen gikk med overskudd for andre år på rad, men kostbar produktutvikling medførte at driftsmarginen ikke ble høyere enn 4,7 prosent. For ytterligere å kunne utnytte den omfattende redaksjonelle aktivitet som drives i konsernets internett- og tekst-tv-redaksjoner, etablerte TV 2 Nettavisen nyhetsbyrået Nyhetsagenten i starten av I tillegg til konsernets egne medier, leverer Nyhetsagenten byråtjenester til blant annet Aftenposten og 74 Fjord1-ferger. TV 2 Gruppen er godt posisjonert for videre vekst på et internettmarked som er i rivende utvikling. TV 2 Nettavisen og TV 2 Interaktiv har de siste årene hatt felles ledelse og virksomhetsområder som i stor grad har overlappet selv om de formelt har vært organisert i to ulike selskaper. I januar 2006 ble TV 2 Nettavisen fusjonert inn i TV 2 Interaktiv, som dermed fremstår som landets ledende tilbyder av internettprodukter og interaktive innholdstjenester. Sterkt fra TV 2 Interaktiv TV 2 Interaktiv leverte tidenes beste driftsresultat i 2005 med 14,6 millioner. Inntektene økte med 12,8 prosent, mens kostnadsveksten var på 5,5 prosent. Selskapet driver en omfattende virksomhet knyttet til blant annet interaktivt tv, tekst-tv, teletjenester, web-tv/ip-tv og mobile innholdstjenester. I 2005 var det særlig det interaktive tv-konseptet Sonen og teleinntekter knyttet til TV 2-programmer som Idol og Vil du bli millionær?, som bidro til resultatveksten. Selskapet er godt posisjonert også på andre områder der det forventes sterk omsetningsvekst de nærmeste årene. 12 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

13 Daglig lytterdekning 2005, prosent Ukentlige brukere, 12 + Kanal 24 8,2 NRK P1 38,0 NRK P2 7,5 NRK P3 9,1 P4 22,5 Radio 1 Storby 6,8 Kilde: TNS Gallups radioundersøkelse TV 2* Kanal 24* TV 2 Nettavisen* TV 2 Mobil** TV 2 tekst-tv*** TV 2 web-tv**** Kilder: *Forbruker & Media 2005/2 **Forbruker & Media 4Q 2005 ***TNS Gallups tekst-tv-undersøkelse ****Måling fra TNS Gallup januar 2006 Undersøkelser fra TNS Gallup viser at over 10 prosent av befolkningen allerede bruker mobile innholdstjenester ukentlig. I 4. kvartal 2005 hadde TV 2 Mobil nesten ukentlige brukere. TV 2s web-tv er bygd opp som markedsleder basert på TV 2-konsernets omfattende tilgang til levende bilder. Det er i 2005 foretatt investeringer og inngått strategiske samarbeidsavtaler for å opprettholde konsernets posisjon på dette området. Det er ventet generelt stor satsing på ip-tv i Norge i 2006, og konkurransen vil etter alt å dømme øke betydelig. Den teknologiske utviklingen muliggjør nå langt mer avanserte tv-tilbud av stadig høyere kvalitet distribuert via internett og bredbånd, og internasjonale analyseselskaper, deriblant anerkjente Screen Digest, spår en nærmest eksplosiv vekst i antall ip- og web-tv-abonnenter de nærmeste årene. Det er derfor viktig for TV 2 Gruppen å innarbeide denne plattformen i konsernets samlede tilnærming til tv-markedet. Ved inngangen til 2006 offentliggjorde TV 2 Interaktiv og A-pressen et samarbeid om en ny søke- og katalogtjeneste på internett. Tjenesten tar utgangspunkt i TV 2- katalogen, og har som målsetting å skape et konkurransedyktig produkt på det lokale søke- og katalogmarkedet. Markedet for online søk og katalogoppføringer i Norge er preget av tøff konkurranse med flere etablerte aktører, men kombinasjonen av sterke lokale medier og TV 2s nasjonale kanaler, kan gi et konkurransefortrinn. TV 2 tekst-tv har nesten to millioner ukentlige brukere, og salg av annonser til dette mediet utgjør en betydelig inntektskilde for TV 2 Interaktiv. Et fremtidsrettet mediekonsern På kort sikt er TV 2 Gruppens lønnsomhet i stor grad avhengig av utviklingen på reklamemarkedet og TV 2s posisjon på det kommersielle tv-markedet. Det er generelt positive utsikter for norsk økonomi for 2006, og det forventes fortsatt vekst i reklameomsetningen. Samtidig er det forventet at Internetts andel av reklameomsetningen vil øke ytterligere, og det er viktig for TV 2 Gruppen å opprettholde den sterke posisjonen som er etablert på nettet. På lengre sikt vil konsernets resultater i større grad avhenge av posisjonen på markedet for betal-tv og andre former for brukerbetaling. Kjøpet av de eksklusive rettighetene til norsk toppfotball er viktig for hele konsernet, ettersom avtalen omfatter både fri-tv, betaltv, internett og mobil. Avtalen er et viktig ledd i konsernets strategiske målsetting om å øke inntektene knyttet til distribusjon og brukerbetaling. Fulldigitalisering av distribusjonen er viktig for TV 2 Gruppen, både fordi det åpner for bedre utnyttelse av knappe frekvensressurser, billigere distribusjon, satsing på flere kanaler og utvikling av nye innholdstilbud. Stortinget ga klarsignal for utbygging av et digitalt bakkenett allerede i februar 2004, og selskapet Norges televisjon (NTV), der TV 2 Gruppen, Telenor og NRK eier 1/3 hver, var eneste søker da konsesjonen ble lyst ut for andre gang våren Det er ventet at Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet vil tildele NTV konsesjon våren I november stiftet de tre NTV-eierne selskapet NTV Pluss, som skal ta hånd om betal-tv-operasjonen i bakkenettet. Det ble i 2005 gjort betydelige investeringer i digitalisering av tv-produksjonen. På hovedkontoret i Bergen er analog produksjonsteknologi erstattet av et digitalt nyhetsrom, og Oslo står for tur i Det bygges nytt studio i Bergen i 1. kvartal 2006 med tanke på parallelle studiosendinger på flere kanaler, og linjekontrollen er rustet opp for å takle økt aktivitet. En ny hovedkontroll med kapasitet til utspilling av 8-9 tv-kanaler ferdigstilles i TV 2 er i ferd med å gjennomføre omleggingen til et fulldigitalisert mediehus basert på moderne og fremtidsrettede løsninger. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

14 Se på meg! Det handler om å vise seg fra sin beste side. Om å bli sett. Reklamemarkedet er en oppmerksomhetsøkonomi. I Norge i dag kan ingen skape full oppmerksomhet raskere og mer effektivt enn TV 2 Gruppen. Her kan annonsørene kurtisere befolkningen 24 timer i døgnet. 14 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

15 Ring 02255! Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer. Det er mantraet og hovedårsaken til TV 2 Gruppens solide inntak av kosttilskudd de siste årene. For vi har vokst kraftig. Vi har muskler å vise frem. TV-kanalen TV 2 trimmes stadig for å holde posisjonen som den sterkeste mannen på det kommersielle tv-markedet. Vi har også vokst gjennom oppkjøp og nyetableringer. Vi overtok Nettavisen i 2002 og kjøpte oss inn i Kanal 24 året etter. Det siste året har nye merkenavn som TV 2 Zebra, Side2 og NA24 kommet til. Noen voksesmerter har det blitt, men ikke mer enn forventet. Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer. Det er mantraet. Vi lever hele døgnet Vi vil gi forbrukerne det beste innholdet på alle elektroniske medieplattformer 24 timer i døgnet. For annonsørene skal det en vakker dag bare være nødvendig å ringe et telefonnummer for å nå hele Norges befolkning maksimalt effektivt Hårete målsettinger, men på ingen måte urealistiske. TV 2 Gruppen er allerede landets største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittsdag bruker 72 prosent av befolkningen et eller flere av TV 2 Gruppens produkter. Det betyr 2,8 millioner mennesker over 12 år. For at annonsørene skal få gode resultater, er det viktig at budskapet havner på riktig plattform. Der står TV 2-konsernet i en særstilling som annonseformidler. Produktene våre lever hele døgnet. Vi sitter på ulike mediekanaler som har sine styrker i ulike deler av mediedøgnet. Sa du morgen? Middag? Kveld? Eller er du et nattdyr? Vi tilbyr annonsørene to tv-kanaler, tekst-tv, bredbånds-tv, radio, mobil og flere ulike nettsteder som har høy brukeroppslutning som fellesnevner. Var det nattdyr du sa? Da prøver vi radio. Eller internett, interaktivt tv eller mobil, for den saks skyld. Vi får budskapet ut i riktig tid i den kanalen det hører hjemme. Smittende gjestfrihet Den store rekkevidden er selvsagt en av hovedårsakene til TV 2s suksess på markedet for tv-reklame. Vi når inn i stuene til utrolig mange nordmenn på en gang. Vel så viktig er det at disse ønsker oss hjertelig velkommen. For den gjestfriheten smitter over på annonsørene. Det er ikke uten grunn at TV 2 er den tv-kanalen som har de mest lojale reklameseerne. Det er ikke hos oss de setter på kaffen i reklamepausen. Gjennom et solid programtilbud har TV 2 skapt et unikt miljø for annonsørene. Et positivt miljø, et variert miljø og fremfor alt et miljø kjennetegnet av kvalitet. Annonsørene kan føler seg hjemme, enten de liker tundra eller tropesol. Denne kombinasjonen av høy dekning og kommersiell miljøskaping ønsker vi å gjøre gjeldende for hele konsernet. Og vi lykkes langt på vei. Flere og flere annonsører ønsker å bruke større deler av Norges mest effektive markedsføringsmaskin. Vi utvikler stadig nye annonsekanaler, og hjelper kundene inn der de hører hjemme. Antilopen gjør seg best på savannen. Isbjørnen er neppe i sitt ess i 45 pluss. Men tilbake til utgangspunktet. Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer. Det er dit vi skal, og det er dit vi er på vei. Enten du ønsker å speed-date hele befolkningen eller skape et mer langvarig forhold til utvalgte deler av den TV 2 Gruppen er ingen dum plass å starte. Det er bare å ringe Unike daglige brukere, 12 +* TV 2 Gruppen totalt TV TV 2 tekst-tv TV 2 Nettavisen Kanal TV 2 Mobil Kilde: Forbruker & Media 4Q 2005 * Alle tall rundet av til nærmeste 1000 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

16 I tykt og tynt Fotballsupporternes våte Tippeligadrøm har blitt virkelighet. For første gang i Europa blir samtlige kamper fra en liga sendt direkte og i fullverdig tv-produksjon. Fotballsatsingen til TV 2 og TV 2 Zebra lar deg følge laget ditt i tykt og tynt uten å reise land og strand rundt. 16 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

17 Genistrek eller galskap? Galskap, mente noen. Genistrek og full seier for TV 2, hevdet andre. Meningene har vært mange og delte om sommerens rekordkjøp av den norske toppfotballen. At interessen for norsk fotball er både høy og stigende, er det ingen som bestrider. Men prislappen? Rett skal være rett: En milliard er fryktelig mange penger. Og selv om Telenor vil dekke sin del av regningen, er 650 millioner noen kroner det óg. Til gjengjeld får vi rikelig med fotball for disse kronene. Vi får full tilgang til den idretten nordmenn er mest opptatt av sju måneder i året. 182 eliteseriekamper hver sesong. Full dekning av cupen med finalesøndagen som årlig og ubestridt rosin i en ellers fyldig fotballpølse. Toppserien for kvinner, 1. divisjon menn og ikke minst samtlige bataljer landslaget utkjemper på norsk jord. Vi skal følge Åge Hareides menn til Fotball- EM i 2008 og enda lenger. Fotballavtalen betyr både festmat og daglig brød i flere år fremover. Tenåring i fotballrus Hos tenåringen TV 2 spratt champagnekorkene i taket da avtalen var i havn. Det var en langsiktig målsetting som ble innfridd; oppfyllelsen av et ønske TV 2-sporten hadde hatt siden kanalen gikk i kortbukser. Bakgrunnen for jubelen var selvsagt denne: En mer attraktiv tv-rettighet får du ikke i Norge. Posisjonen som fotballkanal nummer én var befestet. Rollen som viktig nasjonal tv-kanal ytterligere styrket. Nedtellingen til 9. april og T-dagen dagen da Tippeligaen 2006 sparkes i gang er for lengst startet. Produksjonskapasiteten er rustet opp til et helt nytt nivå. De beste kommentatorene er på plass i tospann med de dyktigste fagfolkene. Vesentlige detaljer pugges og noen uvesentlige. Visste du forresten at Kaizer-vokalist Janove Ottesen er sønn av tidligere Brynespiller Rune Ottesen, som scoret seks mål for Bryne i 1977-sesongen? Ingenting overlates til tilfeldighetene når TV 2-konsernet forbereder seg på å gjøre norsk toppfotball tilgjengelig for befolkningen i en skala vi aldri før har sett. Hver uke skal det sendes en tippeligakamp på allmennkanalen TV 2 og to på TV 2 Zebra. TV 2s lillesøster kunne knapt fått bedre klær å vise seg frem i i kampen om oppmerksomhet på et tv-marked der tilbudene står i kø. Følg ditt lag i tykt og tynt I tillegg til det historisk omfangsrike tilbudet av norsk fotball på fri-tv, bruker vi løssalgs-tv eller abonnements-tv for å gjøre hver eneste kamp tilgjengelig for de som vil følge sitt lag i tykt og tynt. Også her er det TV 2 Zebra som skal porsjonere ut godbitene. Men også andre deler av TV 2s nærmeste familie ser lyst på å få fotballen i hus. Rettighetsavtalen vil gi positive ringvirkninger i hele konsernet. Tromsøsupporteren som vil starte 2006-sesongen med Molde-Tromsø i stedet for det TV 2-sendte oppgjøret Vålerenga- Odd, vil oppdage at TV 2s web-tv virkelig lever opp til slagordet Se hva du vil når du vil. For TV 2 Interaktiv, som skal holde konsernets web-tv-satsing i etablert angrep samtidig som den teknologiske utviklingen slipper stadig flere konkurrenter inn på banen, kunne ikke fotballavtalen ha kommet mer beleilig. Selskapet skal også tilrettelegge fotballen for mobil via TV 2s wap-portal. At bortimot mobilbrukere kjøpte bildene av Arni Gautur Arason og årets keepertabbe i 2005, viser sannsynligvis bare en flik av interessen. Med større utbredelse av 3G-telefoner, vil også dette potensialet bli realisert. Et digitalt liv etter døden Produksjon av en slik mengde fotballbilder er ingen liten utfordring. Produksjonsvolumet krever investering i ny teknikk, opplæring av mannskap og planleggere som holder tunga beint i munnen. For ikke å bli avhengig av eksterne krefter, besluttet vi høsten 2005 å ruste opp OB-Team, TV 2s heleide datterselskap for teknisk tv-produksjon. Det ble investert i to nye produksjonsbusser, og jakten på tilgjengelig utstyr stoppet i alle fall ikke før Brenner-passet. Med fire hypermoderne tv-busser, blir OB-Team nå den største aktøren på utendørs kringkasting i Norge. At oppbygging av ny kapasitet også bidrar til å øke konkurransen innen teknisk tv-produksjon, får være et ekstra pluss i regnskapet og kan gi en langsiktig effekt som ikke er til å kimse av. Alle fotballgodbitene må ha et tilholdssted også etter at den flyktige tilværelsen som direktesendt bilde er over. Vi er glade for at TV 2 fikk tilslaget i anbudskonkurransen om å lage det nye fotballarkivet for Norges Fotballforbund. Det sikrer hvert spark et verdig liv etter døden. Fotballavtalen I juni 2005 kjøpte TV 2 Gruppen og Telenor de eksklusive rettighetene til norsk toppfotball. Avtalen omfatter seriefotballen til og med 2008 og cup og hjemlige landskamper til og med Rettighetene gjelder formidling av levende bilder på tv, internett og mobil. Ingen fasit mandag morgen Så tilbake til spørsmålet som ble stilt innledningsvis. Genistrek eller galskap? Sannsynligvis ingen av delene. La oss kalle det en kalkulert risiko. Prisen er høy, ingen tvil om det, men produktet er attraktivt og kom under hammeren på et tidspunkt da både teknologisk utvikling og økt konkurranse gjorde at timingen var perfekt for flere av TV 2 Gruppens virksomheter. Svaret kommer uansett ikke i april Heller ikke i november eller ved slutten av neste sesong. Fasiten har vi først når vi ser kan se tilbake på hvordan fotballavtalen virket inn på TV 2-konsernets posisjoner både på etablerte og nye markeder. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

18 Varsko her! Klekking av egg og etablering av tv-kanaler handler begge om timing. Som hun sa, kjerringa som ruget på Mumle Gåsegg: Du kom ikke ut av egget før du kunne pipe, du heller! I 2005 var turen kommet til TV 2 Zebra, og det stopper neppe der. Når tiden blir moden, banker det på skallet igjen. 18 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

19 På bred front Lanseringen av TV 2 Zebra markerer en viktig merkestein på veien mot et flerkanalsystem i TV 2-regi. Strategien er ikke ny, den har vært under bearbeiding lenge. Sterke krefter, både på tv-markedet og i den teknologiske utviklingen gjorde at høsten 2005 var tiden moden for å realisere del én av en langsiktig satsing. Distribusjonsforskjellene mellom de ulike kanalene er i ferd med å forsvinne. Denne utvikling vil skyte ytterligere fart gjennom etableringen av det digitale bakkesendernettet. Det betyr større kamp om reklamekronene og mer skreddersydde produkter for smalere målgrupper. Flere kanaler betyr økt styrke i kampen om seere, rettigheter og reklameinntekter. Allerede i dag har mellom 60 og 70 prosent av befolkningen tilgang til minst 20 tv-kanaler, samtidig som økt bredbåndsdistribusjon gir en nærmest eksplosjonsartet utvikling av tv-like tilbud. Flere av de tradisjonelt brukerbetalte kanalene satser nå også i reklamemarkedet. Utviklingen av mer avansert sluttbrukerteknologi fører til at forbrukeren får en helt ny kontroll over eget mediekonsum. Noen av de teknologiske nyvinningene er også en direkte trussel mot selve reklame-tv-modellen, fordi den gir brukeren anledning til å filtrere vekk reklamen eller bestille programmer fra et bibliotek uavhengig av kringkasternes sendeskjema. Plattform for videre vekst Det er med andre ord lett å henfalle til en slags ufrivillig elendighetsbeskrivelse når nødvendigheten av nye kanaler skal forklares. Derfor er det viktig å understreke at for TV 2 Gruppen er ikke flere kanaler et defensivt tiltak, men først og fremst en mulighet til å satse offensivt både på nye jaktmarker og på etablerte markeder der vante grenser gås opp på ny. Flere kanaler betyr økt styrke i kampen om seere, rettigheter og reklameinntekter. Og ikke minst det betyr en plattform for å kapre andeler på markedet for betal-tv. Mens veksten i omsetning av tv-reklame har flatet noe ut de siste årene, kan betal-tvmarkedet vise til en formidabel vekst. Etter alle solemerker passerte betal-tv omsetningen av tv-reklame i Det betyr ikke at reklamemarkedet blir mindre viktig for TV 2 Gruppen, konsernet henter fortsatt rundt 9/10 av inntektene fra annonsemarkedet, og i en sterk økonomi vil det fortsatt være stor etterspørsel etter effektive annonsekanaler. Men vi må ta hensyn til at gresset i en forstand er grønnere på den andre siden av gjerdet: veksttakten er høyest på abonnements- og løssalgs-tv og forbrukerne er villige til å bruke stadig mer penger på å skaffe seg den tv-tilbudet de har mest lyst på. Markedene for reklamefinansiert tv og brukerbetalt tv vil leve side om side, og de vil flettes i hverandre. For TV 2-konsernet er det en naturlig målsetting å markere seg på begge sider av gjerdet. Dyrt å lage tv i Norge TV-rettigheter er dyrt i Norge, ikke minst fordi sentrale rettighetshavere har en tendens til å betrakte Skandinavia som et enkelt tvmarked. Nå er det heldigvis en myte at så mange tror Norge er hovedstaden i Stockholm, men det norske tv-markedets marginale posisjon i internasjonal sammenheng byr på utfordringer. Det understreker ikke minst behovet for skandinaviske allianser og muligheten til å utnytte omfangsrike rettighetspakker på flere plattformer enn allmennkanalens. Relativt sett er det også mye dyrere å drive med tv i Norge enn i andre land ikke bare fordi vårt generøse tilfang av høye fjell og dype daler gjør at distribusjonen er kostbar, men også fordi det koster like mye å lage programmer for 4,5 millioner nordmenn som for 60 millioner briter. Samtidig understreker prisen på den norske toppfotballen med all mulig tydelighet en utvikling som har pågått i lengre tid: Veksten i reklameinntekter holder på ingen måte tritt med prisutviklingen på sentrale tv-rettigheter. En kombinasjon av brukerbetaling og reklameinntekter blir derfor nødvendig for å finansiere videre utvikling av innhold og rettighetskjøp for TV 2 Gruppen. For å skape økonomi i fotballavtalen og nyttiggjøre oss det volumet rettighetene innebærer, vil vi bruke avtalen både til å styrke allmennkanalen TV 2 i kampen om de store seermassene, til å etablere TV 2 Zebra på markedet og til å hente inntekter fra de mest fotballinteresserte seerne gjennom løssalgs-tv og satsing på web-tv. Krever tålmodighet Det er de færreste forunt å starte en ny tvkanal og få høyere inntekter enn kostnader i første driftsår, og TV 2 Zebra kommer da også til å påvirke konsernets resultat i negativ retning i Det koster å få gjennomslag for et nytt tilbud hos et kresent tv-publikum. Men satsingen kommer til å gi positive effekter på sikt og vi ser ikke bort fra at det vil finnes enda en merkestein på veien mot flerkanalsystemet før neste årsrapport går i trykken. Aktører i ulike ender av næringskjeden har lagt press på den redaktørrollen TV 2 og andre tv-kanaler tradisjonelt har hatt. Ved å utvikle en attraktiv bukett av kanaler som kan nyttiggjøre seg rettigheter på ulike plattformer ved hjelp av ulike inntektsmodeller, styrker vi posisjonen på tv-markedet. Vi vil selvsagt ha innflytelse på pakkingen og distribusjonen av TV 2s produkter, og vi vil ha en rettmessig andel av de inntektene vi genererer for distributørene. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

20 Morgendagens medier Ingen trenger tenkehette for å skjønne at morgendagens mediebruk blir mer mangfoldig enn dagens. Men det kan hjelpe å være litt Petter Smart når ny teknologi og nye ideer skal omdannes til gode inntektsmuligheter. Sånn at også Onkel Skrue blir fornøyd. 20 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 8. februar 2006. Foreløpig årsregnskap 2005/ Regnskap 4. kvartal 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 8. februar 2006. Foreløpig årsregnskap 2005/ Regnskap 4. kvartal 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 8. februar 2006 Foreløpig årsregnskap / Regnskap 4. kvartal 4. kvartal TV 2 Konsern Per 4. kvartal (NOK mill.) 540,8 597,2 Driftsinntekter 1.944,3 1.775,9 (411,5) (522,5) Driftskostnader

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005 Dette

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

Pressemelding 2. november 2005 TV 2 Gruppen as. Regnskap per 3. kvartal 2005

Pressemelding 2. november 2005 TV 2 Gruppen as. Regnskap per 3. kvartal 2005 Pressemelding 2. november 2005 TV 2 Gruppen as Regnskap per 3. kvartal 2005 Utviklingstrekk 3. kvartal 2005 Konsernets driftsresultat for 3. kvartal isolert var 2,6 mill, 1,3 mill svakere enn fjorårets

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2004

Resultat 2. kvartal 2004 Resultat 2. kvartal 2004 Pressekonferanse Oslo 11. august 2004 Driftsresultat 41,5 mill 50,8 mill Resultat etter skatt 8,3 mill 81,0 mill Kvartalsresultat Q2 2004 TV 2 Gruppen Hovedpunkter 2004 Utviklingstrekk

Detaljer

TV 2 GRUPPEN - 1. kvartal 2003 Positiv utvikling og betydelig bedring sammenlignet med fjoråret!

TV 2 GRUPPEN - 1. kvartal 2003 Positiv utvikling og betydelig bedring sammenlignet med fjoråret! NOTAT : PRESSEMELDING Kopi til : Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Fra : Adm. direktør/sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist mandag 5. mai, 2003 (kl 16.10) Emne : Regnskap for TV 2 Gruppen 1. kvartal

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist tirsdag 28. januar, 2003 (kl 16.00) Emne : Regnskap for TV 2-konsernet

Detaljer

Positiv utvikling i 1. kvartal

Positiv utvikling i 1. kvartal TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2004 Driftsinntekter 410,8 375,2 1 617,9 Driftskostnader (393,6) (374,9) (1 422,9) Driftsresultat 17,2 0,3 195,0

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter 4. kvartal 2001 Regnskapet for 4. kvartal viser et driftsresultat for 2001som er betydelig svakere enn året før. Etter finans og skatter viser TV 2 Gruppens regnskap et negativt årsresultat. Selv om TV

Detaljer

NOTAT. 3. kvartal 2001

NOTAT. 3. kvartal 2001 NOTAT Til : Pressemelding/Aksjonærene i TV 2 Kopi til: Fra : Adm. direktør/sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist 17. oktober, (kl 16.00) Emne : Regnskap for pr 3. kvartal 3. kvartal Regnskapet

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2003

Resultat 1. kvartal 2003 Bilde Resultat 1. kvartal 2003 Bilde Presentasjon 7. mai v/ konsernsjef Alf Hildrum Agenda > 2 > Hovedtrekk 1. kvartal > Lokale medier > TV 2 > Russland > Organisasjon > Framtidsutsikter Hovedtrekk per

Detaljer

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL lokal nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.02 30.09.01 31.12.01 31.12.00 Driftsinntekter 1 788 903 1 699 139 2 298 452 2 257 587

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 1996 ble nok et begivenhetsrikt år for Schibsted-konsernet i tråd med den dynamikk som preger medieindustrien i Norge og verden forøvrig. De viktigste hendelsene gjennom året,

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Kommentarer 1. HALVÅR 1996 2. kvartal ble preget av oppkjøpet av Aftonbladet, Sveriges nest største avis. Oppkjøpet er det største Schibsted har foretatt, og

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS Sammendrag: Aftenposten AS ervervet 50% av aksjekapitalen i TV 2s datterselskap Net 2 Interaktiv AS (tidligere

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

TVNorge-familien har aldri vært større.

TVNorge-familien har aldri vært større. PRISLISTE 2011 TVNorge-familien har aldri vært større. Vi har heller aldri vært mer entusiastiske enn vi er nå. Som primærutfordrer i et knallhardt TV-marked, er det likevel noe som er viktigere enn både

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Pressemelding 15. august 2006. Regnskap 2. kvartal 2006

Pressemelding 15. august 2006. Regnskap 2. kvartal 2006 Pressemelding 15. august 2006 Regnskap 2. kvartal 2006 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2006 (NOK mill.) 2006 520,1 616,8 Driftsinntekter 1.134,2 969,2 1.944,3 (402,4) (608,2) Driftskostnader

Detaljer

Mediaseminar i regi av A-pressen ASA Christiania Markets. Oslo, 4. april 2000 Alf Hildrum

Mediaseminar i regi av A-pressen ASA Christiania Markets. Oslo, 4. april 2000 Alf Hildrum Mediaseminar i regi av ASA Oslo, Alf Hildrum Viktigste strategiske hendelser 1999 kjøper og etablerer flere mindre aviser; Øyene, Halden Dagblad, Jarlsberg og Porsgrunn DB etablerer avistrykkeri i Ekaterinburg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2 MEDIEUTVIKLING 2 1961-2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 81 81 68 66 38 Newspapers Radio TV Internet 0 61 65 69 71 73 77 80 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2006 2006/2007

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Idretten som markedsprodukt. Sportsredaktør Bjørn Taalesen

Idretten som markedsprodukt. Sportsredaktør Bjørn Taalesen Idretten som markedsprodukt Sportsredaktør Bjørn Taalesen Medianalder og aldersspenn for TV-kanalene 1. halvår 2004 35 Lavt Aldersspenn Høyt 30 25 20 15 MTV ZTV TV3 TV 2 NRK2 TVNorge Canal+ Discovery

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 25. august 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Resultatvekst i andre

Detaljer

Dette er Lasse. Nå: Kommunikasjonsrådgiver GimCom

Dette er Lasse. Nå: Kommunikasjonsrådgiver GimCom Dette er Lasse Utdanning: Hovedfag i Medier og Kommunikasjon fra UIO Utdanning: Bedriftsøkonom fra BI Verv: Styreleder GimCom AS Verv: Styreleder Sponsor- og Eventforeningen Jobb: Journalist i VG Jobb:

Detaljer

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.s chibsted.no Investor Relations:

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS 25. mai 2016 Agenda 1. Innledning v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Status v /adm. dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial 2016 v/ øk. sjef Anders

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Klokken er straks 21.00

Klokken er straks 21.00 INNHOLD: Dette er TV 2 Nøkkeltall TV 2-året 2001 Kampen for tilværelsen På TV 2 i 2001 Seernes dom Virksomhetsbeskrivelse Styrets årsberetning Regnskap Revisjonsberetning TV 2 Norway - 2001 in brief 4

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Kommentarer 3. KVARTAL 1996 3. kvartal har vært positivt for Schibsted, med omsetnings- og resultatvekst innenfor de fleste områder. Unntaket er multimedia,

Detaljer

Pressemelding 14. mars 2007. Regnskap 4. kvartal og året 2006

Pressemelding 14. mars 2007. Regnskap 4. kvartal og året 2006 Pressemelding 14. mars 2007 Regnskap 4. kvartal og året 4. kvartal TV 2 Konsern Per 4. kvartal (NOK mill.) 597,2 706,9 Driftsinntekter 2.313,8 1.944,3 (522,5) (667,9) Driftskostnader (2.287,4) (1.711,1)

Detaljer

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter Medietrender 11.10.12 Knut-Arne Futsæter @Futsaeter AGENDA 1. Papiraviser 2. Blader og magasiner 3. Radio 4. TV og streaming 5. Internett og mobil 6. Sosiale nettsamfunn 7. Oppsummering 2 Antall leste

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 12. februar 2015 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2014 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2014 v/øk.sjef

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Christian Printzell Halvorsen, Adm.dir FINN.no epost: christian@finn.no twitter: @printzell 1 FINN har en imponerende posisjon i

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer