Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen"

Transkript

1

2 Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q Sigurd Steensæth 4 Administrerende direktør Eilag Teknikk AS Helge Sæthershagen 5 Administrerende direktør Expert Norge AS Trygve Holtskog

3 Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Konsernsjef Expert Eilag ASA

4 Kvartalsrapport Q Sigurd Steensæth Konserndirektør finans Expert Eilag ASA

5 Expert Eilag ASA 1. Kvartal 1. Kvartal Driftsinntekter Vareforbruk Øvrige driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Driftsmargin 2,9 % 3,7 %

6 Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Helår Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og andre personalkostnader Andre salgs- og adm. kostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Resultatandel tilknyttede selskaper Netto finansinntekter/finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Herav minoritetsinteresser

7 Eilag Teknikk AS 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftsresultat Driftsmargin 2,5 % 2,2 %

8 Expert Norge AS 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftsresultat Driftsm argin 2,3 % 4,3 %

9 Balanse: Eiendeler EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger, og annen fast eiendom Transportmidler, inventar, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Aksjer i tilknyttede foretak Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse: Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offenlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Forholdstall Pr Pr Pr Resultatgrad 1,4% 2,0% 1,6% Gj. snittlig antall utestående aksjer Resultat per aksje 0,52 0,74 2,38 Kontantstrøm per aksje 1,30 1,38 5,14 Egenkapitalandel 42,2% 46,3% 38,8% Netto rentebærende gjeld

12 Største aksjonærer 1. Telenor ASA 9,9 % 2. Klepp Installasjon AS 2,0 % 3. Verdipapirfondet Avanse Spar 2,0 % 4. Arne Hansen AS 1,7 % 5. NorgesInvestor AS 1,6 % 6. Rasmussengruppen AS 1,6 % 7. Meieribrukets Pensjonskasse 1,3 % 8. Elektro AS 1,2 % 9. J. M. Hansen AS 1,2 % 10. Ullensaker Elektriske AS 1,2 %

13 Helge Sæthershagen Administrerende direktør Eilag Teknikk AS

14 Eilag Teknikk AS: Oppsummering Q Beholdt markedsandeler Erstattet tap av små og mellomstore kunder Vunnet ytterligere på store kunder Vunnet markedsandeler i installasjonsmarkedet Økt bruttofortjenesten Reduserer driftskostnadene

15 Eilag Teknikk AS: Det norske markedet Markedsandel (2001) Eilag Teknikk Markedsandel 35 % Berggård Amund. 9 % Sonepar 5 % Ahlsell 5 % Andre 2 % Eilag Teknikk 29 % 30 % 25 % 20 % 17,3% 17,5% 18,0% 27,0% 27,9% 28,3% 28,5% 29,0% Solar 12 % 15 % 10 % Nexans 16 % Elektroskandia 23 % 5 % 0 % Totalmarked NOK ~6.4 mrd Q2/00 Q3/00 Q4/00 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Kilde: Elektroforeningen

16 Eilag Teknikk AS: Det totale grossistmarkedet OMSETNING Millioner ,2 Q1/00 Q2/00 Q3/00 Q4/00 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Kilde: Elektroforeningen Nedgang på 5,6% Q1/01 Q1/02. Påsken var i 2001 i Q2, mens den var i Q1 i 2002.

17 Eilag Teknikk AS: Markedsutvikling produkter Q1/02 Kabel Inst. Kabel E verk Inst. Matr. Linje Matr. Lysutstyr Svakstr. matr. Sum alle grp. Offshore Total- -5,4% -31,5% -0,1% -0,6% -10,5% -12,8% -5,6% Marked Eilag Teknikk +8,4% 83,6-2,4% 7,0 +9,1 % 159,5-18,5% 17,6-20,1% 74,8 +5,1% 34,6 +1,0% Eilag Teknikk halvert omsetning på E kabel Eilag Teknikk taper ift Elektroskandia. Store tunell prosjekter 01

18 Eilag Teknikk AS: Kunder Kundesegmenter (2001) Største kunder (2001) E-Verk 11 % Industri 9 % Offshore 3 % Annet 6 % Elektroentreprenører 71% Largest customers ABB Sønnico Nord Trøndelag Energi Aker Bravida Norge Rolls-Royce Marine Elektro Ørnulf Wiig Installasjon NOK m. Share 8 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % Rønning Elektro 1 % Hallingdal Kraftnett 1 % Sum largest 5 % Sum 20 largest 26 % Andre 74 % Total 100 %

19 Eilag Teknikk AS: Omsetning pr. kanal 70 % 60 % 64 % 55 % Q Mål % 40 % 30 % 26 % 30 % 20 % 10 % 10 % 15 % 0 % Telefon/Fax Elektronisk Express

20 Eilag Teknikk AS: Distribusjon Tromsø Etter oppkjøp Utvikling Aug 00 Nov 00 Jan 01 Mar02 Regionale lokasjoner Ansatte Bodø Ålesund Trondheim Florø Bergen Odda Stord Haugesund Stavanger Hamar Kjeller Gjelleråsen Oslo Bærum Drammen Sarpsborg Fredrikstad Tønsberg LarvikSkien Kristiansand Arendal Porsgrunn

21 Eilag Teknikk AS: Fremtidsutsikter Omsetning for april er tilfredsstillende Bruttofortjenesten antas å synke i forhold til Q1 Kostnadene ihht. plan Fokus på kvalitet og inntjening

22 Trygve Holtskog Administrerende direktør Expert Norge AS

23 Expert Norge: Q Svakt marked og forskyvninger mellom første og andre kvartal har resultert i et midlertidig svakere resultat Stabil utvikling til medio februar. Deretter meget svakt. Omsetning Q1 2002: 647 mill. kr. 2001: 681 mill. kr. Driftsresultat (EBIT) Q1-2002: 15,1 mill. kr. 2001: 29,2 mill. kr. Svakere driftsinntekter skyldes primært data og telecom Expert tar markedsandeler innen hvite- og brunevarer Rammebetingelser på telecom er bedret og Expert vil ta markedsandeler framover

24 Expert Norge: Kommentar til resultatet Resultatet fra Q1 er akseptabelt sett i lys av utviklingen i markedet Expert Norge forventer resultatvekst i Q2 Delvis kompensere for Q1 God tendens i april 2002 Et godt Q2 avhenger av markedets utvikling i mai og juni 2002

25 Expert Norge: Fremtidsutsikter Intensivering av inntektsskapende aktiviteter Trimming av kostnader, men opprettholdelse av planlagte investeringer Fortsatt oppgradering av butikker Utvikling av nye lokasjoner Utrulling av e-læringsprogram Styrking av merkevare og markedsføringskonsept De sterke blir sterkere Vi forventer å vise en positiv utvikling i Q2 mot fjoråret

26 Takk for oppmerksomheten Spørsmål og svar

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag ÅRSBERETNING 2003 E n h e t o g m a n g f o l d Utdrag STYRETS BERETNING Trondheim og Omegn Boligbyggelag, med forretningskontor i Trondheim, er et andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer