Pressemelding 23. august Regnskap per 1. halvår 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007"

Transkript

1 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per (NOK mill) (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266, , ,8 Driftskostnader (1.265,3) (1.090,2) (2.287,4) Driftsresultat 1,0 44,0 26,4 Resultat fra TS (18,3) (9,1) (18,9) Netto finans 9,4 0,8 24,5 Resultat før skatt (7,9) 35,8 32,0 Skatter 26,3 (48,0) (25,1) Minoritet 22,9 34,9 100,1 Resultat 41,3 22,6 107,1 Hovedpunkter Satsingen fra 2006 med norsk fotball, nye tv-kanaler, flere nettportaler og digitalt bakkenett preger også 1. halvår Konsernets inntekter utgjør mill og driftsresultat er på 1,0 mill (inklusiv 100 % av datterselskapene TV 2 Zebra og Kanal 24) Inntektsvekst i 1. halvår 12 % og vekst i kostnader på 16 % Samlet kommersiell markedsandel for alle tv-kanalene var på 65,4 %, som er noe høyere enn året før TV 2 as oppnådde et driftsresultat på 99,4 mill, noe lavere enn året før De nye tv-kanalene TV 2 Nyhetskanalen ble lansert i januar og TV2 Sport ved oppstart av fotballsesongen Det digitale bakkenettet er like om hjørnet med lansering av Rikspakken hvor de 4 TV 2-kanalene TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Film og TV 2 Nyheter vil inngå. TV 2 Sport vil bli introdusert senere. Alf Hildrum har tiltrått som adm. direktør/sjefredaktør

2 TV 2 Gruppen Rundt 70 prosent av befolkningen benytter seg av TV 2-konsernets produkter på tv, internett og radio på en gjennomsnittsdag. I daglig brukeroppslutning er derfor TV 2 Gruppen landets største kommersielle mediehus. Fjoråret var et år preget av strategisk viktige investeringer og nysatsinger både på tv og internett. Naturlig setter mange av disse nysatsingene også sitt preg på halvårsregnskapet. TV 2 Konsern Per 1. halvår Per (NOK mill) (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266, , ,8 Driftskostnader (1.265,3) (1.090,2) (2.287,4) Driftsresultat 1,0 44,0 26,4 Resultat fra TS (18,3) (9,1) (18,9) Netto finans 9,4 0,8 24,5 Resultat før skatt (7,9) 35,8 32,0 Skatter 26,3 (48,0) (25,1) Minoritet 22,9 34,9 100,1 Resultat 41,3 22,6 107,1 Regnskapene for TV 2 as, TV 2 Zebra as, TV 2 Interaktiv as, Kanal 24 as, TV 2 Torget as og Storm Weather Center as er 100 % konsolidert i konsernregnskapet, mens NTV as og RiksTV as er ført med vår eierandel som tilknyttede selskaper. Konsernregnskapet for 2007 er avlagt etter IFRS, mens de tilsvarende tallene for 1. halvår 2006 og året 2006 er oppgitt etter NRS. Selskapsregnskapene blir fortsatt avlagt etter NRS. De samlede driftsinntektene i konsernet utgjør 1.266,4 millioner, en vekst på 132 millioner, tilsvarende + 11,7 %. Driftskostnadene utgjør millioner, en økning på 175 mill, + 16 %. Driftsresultatet er positivt med 1 million. Dette må sees i lys av de satsinger som er gjennomført og er derfor noe svakere enn for fjoråret. Vår andel av resultatene i tilknyttede selskaper utgjør minus 18,3 mill, primært RiksTV og NTV. Netto finansinntekter er positive med 9,4 millioner. Minoritetens andel er primært knyttet til underskuddet i TV 2 Zebra og utgjør 22,9 millioner. Resultat etter skatt og minoritet utgjør 41,3 millioner. Skatteregnskapet er påvirket av overgangen til IFRS. Det konsernbidraget som ble gitt til Kanal 24 i 2006 er etter IFRS standarden regnskapsført i vedtaksåret 2007, mens det etter NRS ble regnskapsført i Bak de samlede ressursinnsatsen ligger det en komplett dekning av norsk fotball og direktesending av samtlige Tippeligakamper både på tv og internett. Det sendes kamper på TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Sport og egne kioskkanaler. Videre distribueres kampene på FXTV på internett og på mobilt internett. Investeringene og kostnadene knyttet til etablering og drift av TV 2 Film med oppstart høsten 2006 og TV 2 Nyhetskanalen med første sending 17. januar, inngår i regnskapet. TV 2 Gruppens samlede kommersielle markedsandel i 1. halvår var på 65,4 % som er noe opp fra 65,0 % i I riksmarkedet var markedsandelen for tv-kanalene på 31,1 %, som er opp fra 30,5 % året før. Flerkanalstrategien har gitt TV 2-konsernet en betydelig og sterk posisjon på tv-markedet. Konsernets kanaler kompletterer hverandre tematisk. De fem kanalene som har vært i drift i 2007 gir konsernet et godt utgangspunkt for å møte den økte konkurransen som vil følge av digitaliseringen av bakkenettet. TV 2 Den gode inntektsveksten har fortsatt inn i 2007 og per 1. halvår passerte inntektene 1 milliard kroner. Økningen er på 77 mill tilsvarende +7,8 %. Reklameinntektene øker med 3 % og øvrige inntekter med 38 %. I den siste posten ligger også vederlag for distribusjon av TV2s kanaler. Driftskostnadene utgjør 962 mill, en økning på 110 mill. Av økningen utgjør veksten i personalkostnader 68 mill. Noe av dette kan henføres til etableringen av Nyhetskanalen. Driftsresultatet for 1. halvår er på 99,4 mill, som tilsvarer en driftsmargin på 9,4 %. TV 2 as Per 1. Halvår Per (NOK mill) Driftsinntekter 1.061,4 984, ,6 Driftskostnader (961,9) (852,0) (1.751,4) Driftsresultat 99,4 132,4 296,2 TV 2s markedsandel i riksuniverset svinger gjennom året som for tidligere år i området rundt 30 %. For 1. halvår samlet er markedsandelen 28,4 %, en svak nedgang fra året før. Den kommersielle andelen er på 61,1 %, som er noe ned fra 62,9 % for samme periode i Utfordringen har vært knyttet til seertiden, der Gallups målinger viser en nedgang. 2

3 Dette har medført at produksjonen av grp har vært noe lavere enn etterspørselen i markedet. TV 2 Filmkanalen og TV 2 Nyhetskanalen eies og drives av TV 2 as, mens Kanalen TV 2 Zebra eies i eget selskap med 55 % eierandel og med redaktør- og driftsansvar hos TV 2. TV 2 Zebra har på kort tid klart å etablere seg som den største av de små kanalene i det norske markedet. Kanalen har en bred underholdningsprofil også med fotballkamper fra den norske eliteserien. Markedsandelen har utviklet seg positivt og er nå opp mot 4 % i det nasjonale riksuniverset (+12 år). 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Januar Februar Mars 0,5 0,4 April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Både TV 2 Film og TV 2 Nyhetskanalen har en markedsandel rundt 0,4 0,6 %. Sett i lys av at TV 2 Nyhetskanalen er en rendyrket nyhetsformidler uten langvarig sammenhengende seing er dette et tilfredsstillende nivå. Samtidig som begge kanalene også konkurrerer med hovedkanalen TV 2 styrker kanalene TV 2s konsernets samlede posisjon i konkurransen med de øvrige kommersielle kanalene. TV 2 Zebra, TV 2 Film og TV 2 Nyhetskanalen distribueres i dag på plattformene satellitt og kabel. Fra lansering av det digitale bakkenettet 1. september vil kanalen også inngå i RiksTVpakken og i løpet av utbyggingsperioden vil kanalen dermed få riksdekkende distribusjon. Mai TV2 NRK1 NRK2 TVN TV3 Andre TV 2 Zebra Discovery ZTV MTV Voice TV Disney Channel TV 2 Filmkanalen TV 2 Nyhetskanalen 0,5 1,6 1,8 1,6 1,9 Jan 06 Feb 06 Mar 06 Apr 06 Mai 06 Jun 06 Jul 06 Aug 06 2,0 2,0 Sep 06 1,9 Juni Juli 1,3 August September Okt 06 Nov 06 Des 06 Oktober 1,6 1,5 November Desember 1,3 Januar 1,3 Februar Mars April Mai 2,6 2,6 Juni Juli 3,4 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 AE-TV Holding A-pressen og Egmont Holding har tidligere kjøpt opp alle aksjene i TV 2 Gruppen som var eid av Schibsted asa. Per årsskiftet hadde de to eierne 99,94 % av aksjene. Senere ble selskapet AE-TV Holding as etablert med 50/50 eierskap. Primo januar 2007 ble aksjene i TV 2 Gruppen overført til dette selskapet. Alle de gjenværende aksjonærene fikk tilbud om å selge til samme pris som var tilbudt Schibsted. Overfor de aksjonærene som ikke aksepterte dette tilbudet ble det vedtatt å gjennomføre tvangsinnløsning på de samme vilkår som i det frivillige tilbudet. AE-TV Holdning eier nå 100 % av TV 2 Gruppen as. Ny adm. direktør/sjefredaktør Alf Hildrum, som kom fra stillingen som konsernsjef i A-pressen, tiltrådte stillingen som adm. direktør og sjefredaktør i TV 2 Gruppen og TV 2 den 4. juni Hildrum var tidligere også styreleder i TV 2 Gruppen. Samtidig trådte Kåre Valebrokk tilbake som pensjonist etter nesten 8 år ved roret i TV 2. Styret vil takke Kåre Valebrokk for innsatsen i denne perioden, der TV 2 har utviklet seg fra en tv-kanal til et moderne mediehus. Fremtidsutsikter Selv om renteøkningene og børsuroen for mange gir grunn til en viss forsiktighet er de økonomiske forholdene i norsk økonomi fortsatt meget gode. Dette gir grunnlag for fortsatt vekst i reklameinntekter på alle plattformer. For TV 2 konsernet er det avgjørende å være plassert på ulike plattformer slik at vi kan tilby produkter og tjenester som både brukerne og annonsørene ønsker å benytte. Det er vår målsetting at brukerbetaling både knyttet til tvkanalene og til andre produkter og tjenester fremover skal utgjøre en større del av de samlede inntekter. Dette vil gjøre konsernet mindre sårbart for de markeds- og konjunktursvingninger. 3

4 Gjennom etableringen av flere kanaler har TV 2 konsernet styrket konkurranseposisjonen på det kommersielle tv-markedet. Med de fem tvkanalene TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Film, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sport er TV 2 Gruppen forberedt til å møte denne konkurransen. Samtidig gir flerkanalstrategien TV 2-konsernet mulighet til å delta i kampen om attraktive rettigheter. Det vi bli gjennomført en betydelig opptrapping av konsernets samlede nettvirksomhet. Målet er at TV 2 Gruppen skal være landets ledende mediehus på internett og mobil og gjøre TV 2s merkevare og innhold mer tilgjengelig på nett. Kjerneområdene i satsingen vil være underholdning, nyheter og sport. Et av virkemidlene i arbeidet er å etablere et felles nettselskap med TV 2s eiere Egmont og A-pressen. TV 2 Gruppen AS, Bergen 23. august

5 TV 2 Konsern Resultatregnskap Per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per (NOK mill.) Regnskapsprinsipp (IFRS) (NRS) (NRS) Reklameinntekter Andre inntekter Driftsinntekter Programkostnader (546) (522) (1.070) Personalkostnader (424) (331) (709) Ordinære avskrivninger (64) (29) (98) Andre driftskostnader (232) (209) (409) Driftskostnader (1.265) (1.090) (2.287) DRIFTSRESULTAT Andel resultat FS og TS (18) (9) (19) Netto finansposter RESULTAT FØR SKATT (8) Skattekostnad på resultat 26 (48) (25) RESULTAT ETTER SKATT 18 (12) 7 Minoritetsinteresser RESULTAT ETTER MINORITETER

6 TV 2 Konsern Balanse per TV 2 Konsern Per 1. Halvår Per 1. Halvår Per (NOK mill.) Anleggsmidler (IFRS) (NRS) (NRS) Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Konsesjonsrettighet Varemerke Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttede og fellesk. selskaper Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Filmer, rettigheter, lisenser o.l Fordringer Investeringer Kontanter, bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Netto pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Utsatt skatt Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 TV 2 Konsern Kontantstrøm Per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 1. halvår Per (NOK mill.) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring lager, debitorer, kreditorer (75) (24) 25 Andre tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler (79) (57) (185) Salg av varige driftsmidler Investering i aksjer (3) (23) (42) Salg aksjer Utlån til nærstående selskap (23) (15) (3) Netto likviditetsendring fra investeringer (105) (90) (222) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Utbetalt utbytte 0 (125) (125) Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld (8) 0 (19) Netto likviditetsendring fra finansiering 42 (70) (59) Netto likviditetsendring for perioden (53) (36) (20) Likviditetsbeholdning pr LIKVIDITETSRESERVE PR. UTGANG ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skatt (8) avskrivninger/nedskrivninger resultatandel datterselskap /tilknyttet selskap gevinst ved salg aksjer 0 (1) (1) - verdiøkning/ + nedskrivning aksjer 1 2 (2) + endring pensjoner =Tilført fra årets virksomhet

8 TV 2 Konsern Sentrale nøkkeltall Per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Note Per 1. Halvår Per 1. Halvår Per Finansielle nøkkeltall (IFRS) (NRS) (NRS) 1 Driftsmargin a (%) 0,1 % 3,9 % 1,1 % 2 Fortjenestemargin b (%) 3,3 % 2,0 % 4,6 % 3 Egenkapitalandel c (%) 37,0 % 38,8 % 44,1 % 4 Egenkapitalrentabilitet d (%) 6,0 % 3,7 % 16,0 % 5 Totalkapitalrentabilitet e (%) 0,8 % 3,2 % 4,0 % 6 Likviditetsgrad f 1,4 2,3 2,4 Personale 7 Antall årsverk 1024 na Personalkostnadsprosent g (%) 33,5 % 29,1 % 30,7 % Produksjon og markedsforhold 9 Seerandel TV 2 h 28,4 29,5 30,1 10 Seerandel TV 2 Zebra h 2,0 1,0 1,3 11 Seerandel TV 2 Filmkanalen h 0,4 na na 12 Seerandel TV 2 Nyhetskanalen h 0,3 na na 13 Kommersiell andel TV 2 i 61,1 62,9 62,3 14 Kommersiell andel TV 2 Zebra i 4,3 2,1 2,8 15 Unike ukentlige nettbrukere j Daglig dekning (alle dager) Kanal 24 j na na 17 Ukentlig dekning Kanal 24 j na na 18 Markedsandel Kanal 24 j 5,0 na na a b c d e f g h i j Driftsresultat / Driftsinntekter. Årsresultat etter min.interesser / Driftsinntekter Egenkapital og min.interesser / Totalkapital. Årsresultat etter min.interesser / Gj.snittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gj.snittlig totalkapital. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. Personalkostnader / Driftsinntekter. Riksuniverset = Den del av befolkningen over 12 år som har tilgang på TV. Andel av den totale seeing på de seks kanalene TV2, TV 2 Zebra, TVNorge, Voice TV, ZTV og TV3. Kilde: TNS Gallup 8

9 TV 2 as Resultatregnskap 1. halvår 2007 TV 2 AS (Kanalen) Per 1. halvår Per (NOK mill.) (NRS) (NRS) (NRS) Reklameinntekter Andre inntekter Driftsinntekter Programkostnader (444) (439) (886) Personalkostnader (308) (240) (506) Ordinære avskrivninger (43) (31) (64) Andre driftskostnader (167) (142) (296) Driftskostnader (962) (852) (1.751) DRIFTSRESULTAT Resultat DS/TS Netto finansposter (3) (1) (7) RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad (28) (37) (73) RESULTAT ETTER SKATT Sentrale nøkkeltall 1. halvår 2007 TV 2 AS (Kanalen) Note Per 1. halvår Per 1. halvår Per Finansielle nøkkeltall (NRS) (NRS) (NRS) 1 Driftsmargin a (%) 9,4 % 13,4 % 14,5 % 2 Fortjenestemargin b (%) 6,5 % 9,6 % 10,6 % 3 Egenkapitalandel c (%) 35,8 % 27,4 % 24,1 % 4 Egenkapitalrentabilitet d (%) 25,6 % 36,7 % 97,1 % 5 Totalkapitalrentabilitet e (%) 12,0 % 13,5 % 31,2 % 6 Likviditetsgrad f 1,1 1,3 1,2 Personale 7 Antall årsverk 727 na Personalkostnadsprosent g (%) 29,0 % 24,4 % 24,7 % Produksjon og markedsforhold 9 Seerandel riksuniverset h 28,4 29,5 30,1 10 Kommersiell markedsandel i 61,1 62,9 62,3 a b c d e f g h i Driftsresultat / Driftsinntekter. Årsresultat etter min.interesser / Driftsinntekter Egenkapital og min.interesser / Totalkapital. Årsresultat etter min.interesser / Gj.snittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gj.snittlig totalkapital. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. Personalkostnader / Driftsinntekter. Riksuniverset = Den del av befolkningen over 12 år som har tilgang på TV. Andel av den totale seeing på de seks kanalene TV2, TV 2 Zebra, TVNorge, Voice TV, ZTV og TV3. 9

10 Kontaktpersoner: Alf Hildrum, adm. direktør/sjefredaktør, Tlf: e-post: Øivind Johannessen, konserndirektør økonomi/finans, Tlf: e-post: Rune Indrøy, konserndirektør informasjon, Tlf: e-post: Kjetil Nilsen, konserndirektør forretningsutvikling, Tlf: e-post: 10

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001 Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Marginal økning i omsetningen første halvår 2001 i forhold til samme periode i fjor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer