Det store kompetanseløftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det store kompetanseløftet"

Transkript

1 ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst, men andre halvår blir svakere enn det første, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Han anbefaler aksjene Seadrill og Subsea 7 som sterke kort i et avventende marked. Side 2. Trener du, betaler du Med 15 års erfaring og 190 treningssentre i porteføljen har Creno spisskompetanse på betalingsoppfølging av mer og mindre treningsglade nordmenn. Side 3. - Inkasso er svært komplekst. Derfor er det riktig og viktig at alle inkassomedarbeidere deltar i solide inkassofaglige utdanningsprogram, sier generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening (NIF), Thor Andersen. Han roser Creno for å ha lagt et solid og langsiktig utdanningsløp for medarbeiderne. Side 6 og 7. Lønnsom pengekravskompetanse Experians e-sigill for seriøse bedrifter på nett Markedets mest effektive kredittsjekk Alltid i forkant Vanskelige inkassosaker? Store utestående beløp? Tvistesaker? Konkurssaker? Creno Legal tar saken og sørger for å ta de riktige juridiske skrittene. Side 4. De aller fleste foretak har en nettside for å markedsføre seg selv og sin bedrift, og undersøkelser viser at én av fire nordmenn bruker nettbutikker minst én gang i måneden. Side 4. Som Creno-kunde får du tilgang til markedets beste, enkleste og mest effektive kredittsjekk. Du finner den på den siste versjonen av Lawson M3. Side 5. - Vi må alltid ligge i forkant, mener regnskapssjef Vikki Gulliksen i Unit4 Agresso. Side 8.

2 2 Lederen Aksjetipset Offshore-aksjer på opptur - Vi venter forsiktig vekst, men andre halvår blir svakere enn det første, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea. Han anbefaler aksjene Seadrill og Subsea 7 som sterke kort i et avventende marked. Lønnsom kompetanse Kompetanse kan ikke bygges én gang for alle. Kompetanse må stadig utvikles og fornyes. I Creno må alle som ansettes, vise til høy utdanning og solid kompetanse innen områder som juss og økonomi. Men selv om basiskunnskapen er på plass, går samfunnet og utviklingen ufortrødent videre. Derfor legger vi vekt på å holde oss oppdatert på nye lover og forskrifter, nye metoder og nye arbeidsverktøy. Du synes sikkert dette bør være en selvfølge. Det synes vi også. Derfor har vi tatt et skritt videre: I samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening har alle Crenos saksbehandlere tatt bevillingshaverkurs og tilhørende eksamen i inkasso. Det gir alle Creno-saksbehandlere kompetanse og godkjenning til selv å starte og å drive inkassovirksomhet. Dermed strekker vi oss mye lenger enn Finanstilsynets krav. Bevillingshaverkurset inngår i en langsiktig utdanningsplan der vi har som mål å heve kompetansen vår på en rekke områder. Selvsagt skal vi holde oss oppdatert innen alle lover og regler som angår inkassovirksomhet. Men vi vil også bli bedre innen områder som kundebehandling og effektivitet. Hva betyr dette for deg som kreditor? Kort sagt skal vi bli i stand til å løse enda flere inkassosaker enda raskere. Vi tror nemlig at økt kompetanse gir enda bedre inntjening ikke minst for deg. I denne utgaven av CrenoAvisen setter vi søkelys på Crenos kompetanse. Les mer på de neste sidene. Etter god generell vekst i første halvår, drevet av offentlige stimulanser og lageroppbygging, frykter Roland at markedet har for store forventninger til fortsatt vekst i andre halvår. - Lagereffekten og stimuli avtar samtidig som arbeidsledigheten i USA har bitt seg fast på høye nivåer. Slik vi tolker de makroøkonomiske signalene, ser det ut til at en mulig resesjon er avverget. Alternativet da blir en myk landing med forsiktig vekst. Seadrill I et avventende marked har aksjestrategen to klare kjøpsanbefalinger. - Seadrill ser ut til å kunne bli en fortsatt god investering, mener han, og sikter til kursoppgangen fra knapt 100 til 156 kroner (9. september 2010) siden Nordea anbefalte aksjen i CrenoAvisen i juni Seadrill er et solid selskap med god ledelse og enestående operasjonell og aksjonærvennlig historikk. De har tatt levering på en rekke rigger på tid og på budsjett, noe som vitner om svært god kontroll. Etter oljeutslippet i Mexicogulfen er kravene til sikkerhet offshore strammet inn. Det passer Seadrill godt. Selskapet har en langt nyere flåte enn de fleste av konkurrentene, og får derfor høyere rater, forklarer Roland. Han legger også vekt på at selskapet utbetaler store beløp i utbytte. - I 2011 kan aksjeeiere forvente et utbytte på prosent, tror Roland. Subsea 7 Nordea kommer med en sterk kjøpsanbefaling også på Subsea 7. - I dag foregår mer og mer av oljeletingen på store havdyp. Undervannsentreprenør- og ingeniørselskapet utvikler og leverer gode løsninger for å øke utvinningsgraden og levetiden på disse oljereservene. Markedet er svært konsolidert med historisk solide marginer. Roland peker på at selskapet har en solid ordrebok til en verdi av 2,6 milliarder amerikanske dollar. - Det innebærer at 91 prosent av den estimerte omsetningen i 2010 og 46 prosent for 2011 allerede er dekket, og det gir god visibilitet i inntjeningen, sier Roland. I tillegg er en sammenslåing av selskapene Subsea 7 og det britiske subsea-ingeniør og -konstruksjonsselskapet Acergy på trappene. Det bidrar til å styrke selskapet gjennom bedre ressursutnyttelse, mener Roland. - Ledelsen i Subsea 7 flagger at fusjonen vil gi synergier på 100 millioner dollar i året, noe som alene gir et bidrag til aksjekursen på 9 14 kroner. I tillegg tror vi ledelsen har vært konservative i sine estimater. Med forventninger om fortsatt god kontraktsinngang ser vi på aksjen som et svært godt kjøp, sier aksjestrategen. Nordeas aksjestrateg Erik Roland fremhever Seadrill og Subsea 7 som to gode aksjekjøp. Endelig tilbake! Ett år etter forrige utgave av CrenoAvisen er vi endelig tilbake! Året har bydd på store utfordringer med strammere rammebetingelser for inkassobransjen. Vi har brukt året til å bygge organisasjon og kompetanse. Nå gleder vi oss til fortsettelsen! Eivind Rodem, konst. adm. dir. Crenos samarbeidspartnere I vår fikk Seadrill overlevert sin nyeste dypvannsborerigg, West Orion. Den skal operere på en seks års borekontrakt med Petrobras utenfor Brasil. Nordea tror på fortsatt god avkastning på Seadrill-aksjen. Foto: Seadrill

3 3 Trening Enkel, men vanskelig oppskrift på lønnsomhet i treningssenterbransjen: Trener du, så betaler du! passer dem best. Uansett foregår overføringen av betalingsinformasjon mellom oss og treningssenteret like glatt. Proff Ifølge Helseth skal ikke sentrene behøve å bekymre seg for filoverføringer og purringer. - Treningssenteret må ha fokus på medlemmene. De skal sørge for at medlemmene trener, trives og får god oppfølging. De medlemmene som likevel ikke betaler, er Creno proffe på å kommunisere med. Hemmeligheten ligger i kundebehandlingen. Derfor er det avgjørende at Crenos saksbehandlere har kompetanse på å se og møte ulike mennesker med ulike grunner til ikke å betale. - Noen er gjengangere. Andre har vært på ferie og oversett fakturaen. Vi må velge tilnærming basert på erfaring, historikk og menneskekunnskap, forteller Helseth. - Tenk bare på hvor viktig brevteksten er «betalingspåminnelse» høres da mye hyggeligere ut enn «purring»? smiler Helseth. Foto: NorTrim Med 15 års erfaring og 190 treningssentre i porteføljen har Creno spisskompetanse på betalingsoppfølging av mer og mindre treningsglade nordmenn. - Creno har to oppgaver: Vi skal motivere treningssentermedlemmene til å trene mer, og til å betale medlemsavgiften. For det er en gang slik at den som trener, også betaler for seg, sier Ronny Helseth, produktsjef for Crenos treningssentersegment. Kompetansetung Han legger ikke skjul på at betalingsoppfølging i medlemsbaserte virksomheter er et eget fag som krever helt andre fremgangsmåter enn ordinære pengekrav. - For treningssentrene driver vi medlemsoppfølging. Vi skal bidra til fornøyde medlemmer, og har gjennom årene bygd opp en enorm Systemleverandørene Nortrim AS kompetanse på dette både hos den enkelte saksbehandler og i avdelingen. Saksbehandlerne i Creno logger alle hendelser og henvendelser, og diskuterer stadig ulike løsninger. Det sikrer at kompetansen deles og utvikles, mener Helseth. - Tilpasser oss systemleverandørene Creno har landets største treningssenterkjeder på kundelista, og samarbeider tett med markedets tre ledende leverandører av økonomi- og medlemssystem til bransjen; NorTrim AS, Online EDB AS og svenske BRP Systems AB (se egen sak). - Vi har tilpasset innfordringsløsningen vår til alle de tre leverandørene. Det gir det enkelte treningssenter frihet til å velge det medlemssystemet som BRP Systems AB Online EDB AS - Vi bidrar til fornøyde medlemmer gjennom vår spisskompetanse på medlems- og betalingsoppfølging, sier Crenos Ronny Helseth. NorTrim leverer økonomi- og medlemssystemet NorTrim Xakt. - Systemet har alle de funksjoner et godt medlemssystem skal ha. I tillegg har vi lagt ekstra vekt på at systemet i seg selv skal inneholde gode økonomirutiner, gi en god og detaljert oversikt over medlemsmassen, samt at det skal tilfredsstille selv den mest kresne regnskapsfører i form av gode og nøyaktige rapporter, forteller salgs- og markedsansvarlig Per Erik Bjerksæter i NorTrim AS. - NorTrim Xakt har også svært gode løsninger for å sortere medlemmer etter ulike kriterier. Dermed er det enkelt følge opp medlemmene ved å skreddersy kommunikasjonen ved hjelp av sms, e-post eller brev. NorTrim har samarbeidet med Creno gjennom mange år. - Det er ingen tvil om at Creno er en ledende aktør i bransjen. Selskapet kan treningssenterbransjen inn og ut, og har lang erfaring og høy kompetanse, sier Bjerksæter. - Et effektivt system skal ha gode løsninger for all drift, fra nettbasert booking og salg, til automatisk kontering og rapportering, sier markedssjef Magnus Thorarensen i BRP Systems. Selskapet leverer businessog medlemssystemet BRP til treningssentre, spa, idrettsanlegg og arrangementssteder i Norge og Sverige. - Automatisering og enkle brukergrensesnitt gjør hverdagen mer effektiv for både ansatte og medlemmer ved treningssenteret, sier Thorarensen. Han peker på viktigheten av integrerte løsninger med andre leverandører til sentrene, så som leverandører av apparater og innfordringstjenester. - Samarbeidet med Creno sikrer en effektiv innfordringsprosess. Ikke bare for treningssenteret, som alltid har full kontroll på fakturaer og økonomi, men også for medlemmene. Løsningen gjør det blant annet mulig å betale regningen i kassa på senteret helt inntil kravet sendes til inkasso. Det sparer både kunden og senteret for ekstra kostnader, forteller Thorarensen. Online EDB har utviklet bransjeløsningen Exceline. Systemet brukes i dag på over 230 sentre i Norge på alt fra små selvbetjente til kjeder med mange sentre. - En tommelfingerregel er at 10 prosent av de månedlige fakturaene går til purring. Da er det helt nødvendig med et helhetlig og brukervennlig medlemssystem som gir god oversikt, mener daglig leder Rune Reitan. Han legger vekt på mest mulig automatiserte prosesser og minst mulig manuell behandling. - Medlemstilknytningen gjør treningssenterbransjen spesiell. Få andre bransjer benytter repeterende krav og avtalegiro slik som treningssentrene. Derfor krever innfordring og oppfølging av medlemmene stor bransjekunnskap. Det har Creno, mener Reitan. - I tillegg kjenner Creno medlemssystemet Exceline svært godt, og har sikre løsninger for utveksling av filer og informasjon, sier Reitan.

4 4 Creno Legal Lønnsom pengekravskompetanse Experian Experians e-sigill for seriøse bedrifter på nett Av Hanne Broen, Experian Vanskelige inkassosaker? Store utestående beløp? Tvistesaker? Konkurssaker? Creno Legal tar saken og sørger for å ta de riktige juridiske skrittene. - Creno har inkassofaglig kompetanse på alle områder i eget hus fra ordinære krav på lave beløp til tunge tvistesaker og rettslig forfølgelse. Dermed kan du være trygg på at vi kjenner saken din og følger den opp med mål om å få pengene på din konto raskest mulig. Det sier Henriette Hoelseter, jurist og avdelingsleder i Creno Legal. Hun har over ti års erfaring fra alle typer inkassosaker i Creno, og vet hva som kreves. Tung pengekravskompetanse - For deg som kreditor er det viktig å få pengene raskt. Ikke minst når det er snakk om store beløp. Derfor har Creno prosedyrer på straks å overføre alle store krav, noen ganger på flere hundre tusen kroner, fra Crenos ordinære saksbehandlere til oss i Creno Legal, sier Hoelseter. - Ofte er det behov for en annen type saksbehandling og kompetanse på slike typer krav. Creno Legal behandler også omstridte krav, som ikke kan behandles som ordinære inkassosaker. Avdelingen har spesialkompetanse på juridisk tunge saker, som tvangssalg, realisering av pant, utkasting og konkurspågang. I Creno Legal jobber to jurister og fire advokater med å sikre deg pengene du har krav på. De fire advokatene som er tilknyttet avdelingen, har alle omfattende erfaring med pengekravsjuss, og har samarbeidet tett med Creno gjennom alle år. Fakta: Creno Legal Creno Legal håndterer krav på større beløp konkurspågang tvangssalg løsøre tvangssalg fast eiendom realisering av pant generelt, for eksempel pant i bankkonto bestridte krav utenlandssaker overvåkingssaker rådgivning innen penge-, kreditt- og finansieringssaker Creno Legal består av 2 jurister 4 advokater 1 saksbehandler Juridiske råd - I noen tilfeller får vi saker som kan være aktuelle å forfølge rettslig. Da gir vi deg en kostnadsfri gjennomgang av saken, en vurdering av hvor sterkt kravet står, og et forslag til videre framdrift, forteller advokat Paul Høgseth. Hvis vi anbefaler å ta saken til rettssystemet, står du selvsagt fritt til å velge advokat, påpeker Høgseth. Han understreker viktigheten av en slik vurdering. - Da unngår du å iverksette rettslige skritt i en sak der du har lav sannsynlighet for å vinne frem, sier Høgseth og tilføyer: - Har saken vært i forliksrådet uten å bli løst, kan det være både tids- og ressursbesparende å få en rask gjennomgang av saken av en advokat, før den eventuelt bringes videre i rettssystemet. Alltid oppdatert For å kunne håndtere kravene riktig, må Creno Legal ha kunnskap om lovverket også utenfor det inkassofaglige området. - Dessuten har visse bransjer, som for eksempel energibransjen, særregler for inndriving av krav, for eksempel retten til å stenge strømmen. Vi holder oss selvsagt oppdatert på hele lovverket og alle forskrifter som kan berøre innfordringsprosessen, blant annet gjennom årlige kurs, forteller Hoelseter. - Vi skal alltid være i forkant. Det holder ikke å oppdatere seg når saken ligger på bordet. Dette gjelder for alle saksbehandlere i Creno ikke bare oss i Creno Legal, sier Hoelseter. To jurister og fire advokater i Creno Legal sørger for å ta de riktige skrittene og gjøre de riktige vurderingene i tunge innfordringssaker. Her er jurist og avdelingsleder Henriette Hoelseter og advokat Paul Høgseth. De aller fleste foretak har en nettside for å markedsføre seg selv og sin bedrift, og undersøkelser viser at én av fire nordmenn bruker nettbutikker minst én gang i måneden. Dette er svært positivt, men samtidig gir det useriøse aktører en ny arena. På nettet finnes det derfor også mange nettsider og nettbutikker med uærlige hensikter. I en slik verden er kunder opptatt av sikkerhet og av å kunne handle trygt. Derfor har Experian nå lansert et helt nytt kvalitetsstempel for nettsider e-sigill. Kredittverdighetsbevis på nett e-sigill er et kredittverdighetsbevis som publiseres på bedriftens egen nettside. Beviset viser til enhver tid selskapets kredittverdighet og bidrar til at selskapet og nettsiden fremstår som seriøs og profesjonell, samt gi troverdighet til potensielle kunder og leverandører. e-sigill gir bedriften et kvalitetsstempel på bedriftens hjemmeside som gir tillit til at du er en trygg partner å kjøpe fra bedre markedsføring av bedriften som en seriøs og profesjonell partner for nye kunder og leverandører mulighet til å skille bedriften fra useriøse og ikke kredittverdige aktører i din bransje et godt forhandlingsgrunnlag og økt troverdighet ved inngåelse av avtaler med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser Kontinuerlig oppdatert e-sigill oppdateres daglig basert på tall fra Experians databaser. Kvalitetsstempelet vil automatisk forsvinne fra nettsiden hvis foretakets kredittverdighet synker under et på forhånd fastsatt nivå. Symbolet inneholder selskapets navn, organisasjonsnummer, risikoklasse og dagens dato. Risikoklassene er delt i nivåene: Kredittverdig, God kredittverdighet, Beste kredittverdighet og Absolutt beste kredittverdighet. Lavere risikoklasser vil altså ikke vises og symbolet forsvinner fra vedkommendes webside. Ønsker din bedrift å fremstå seriøst og kreditverdig på nett? Kontakt Anett Nielsen på com eller tlf Se også www. experian.no. Med e-sigill på hjemmesiden din viser du at bedriften er seriøs og kredittverdig. NIF Stadig flere har betalingsproblemer Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening I det siste har det vært en rekke oppslag i media om at stadig flere har betalingsproblemer - ofte basert på tall og statistikker fra kredittopplysningsbyråene. Noen har sågar kalt det byks i betalingskrav. Jeg var for noen dager siden på et arrangement for forliksråd og namsmenn i Norge. De var oppriktig bekymret for utviklingen og var interessert i hva inkassobransjen mente om dette. Jeg kunne ikke annet enn å bekrefte at vi delte denne bekymringen. Det har faktisk vært en konstant økning i inkassosaker de siste årene. Tallene for første halvår 2010 viser til fortsatt økning av saker som sendes til inkasso. Jeg har tidligere advart om hva dette kan medføre på det rettslige plan. En markant økning i forliksklager og utleggsbegjæringer vil sprenge kapasiteten i rettssystemet og skape store restanser. Dette vil igjen skape store finansielle konsekvenser for næringslivet. La oss derfor håpe at den norske inkassobransjen fortsatt vil kunne løse majoriteten av sakene utenrettslig. Samarbeid mellom oppdragsiver/kreditor og inkassobyrå vil være viktigere enn noensinne i perioden foran oss. Lykke til!

5 5 Lawson M3/Movex: Markedets mest effektive kredittsjekk Creno-medarbeideren Som Creno-kunde får du tilgang til markedets beste, enkleste og mest effektive kredittsjekk. Du finner den på den siste versjonen av Lawson M3. - Dette er fremtidens løsning: alt integrert i ett verktøy, der du med enkle tastetrykk får den informasjonen du trenger alltid oppdatert og alltid tilgjengelig, sier Anett Nielsen hos kredittinformasjonsleverandøren Experian. Hun er ikke i tvil om at Crenos M3-kunder nå får markedets beste kredittsjekkløsning. Alltid oppdatert - Når du legger inn en ny bedrifts- eller privatkunde, klikker du ganske enkelt på symbolet for kredittsjekk i det samme skjermbildet, og får umiddelbar tilbakemelding på om kunden er kredittverdig, forklarer Nielsen. Kredittvurderingen bygger på informasjon fra Experians database, som samler og behandler all informasjon fra alle tilgjengelige registre og databaser, for eksempel Enhetsregisteret, ulike kredittregistre og annen selskapsinformasjon. - På denne måten får du alltid oppdatert informasjon. Det er viktig både når du registrerer kunden, og når du senere vil foreta ekstra sjekker, for eksempel i forbindelse med nye ordrer eller uteblitt betaling. Marked og økonomi er jo i stadig endring, og kredittverdighet trenger dermed ikke å være en konstant tilstand, mener Nielsen. Sikrer gode rutiner Kredittsjekkløsningen for Lawson M3 er utviklet eksklusivt for Crenos kunder. - For oss er det viktig å tilby kundene våre intuitive og selvforklarende løsninger. Tiden for tykke brukermanualer er forbi. Når de gode rutinene ligger integrert i programvaren, blir det veldig mye enklere ikke bare å etablere, men å vedlikeholde de gode rutinene, mener Petter Rossbach i Creno. Han mener verktøyet er viktig for at alle som jobber mot kunder, skal kunne foreta den samme enkle, men svært viktige kredittsjekken. - Det er sjelden slik at alle selgere i en bedrift har inngående kjennskap til kredittvurdering. Med den nye M3-versjonen kan hvem som helst som registrerer nye kunder eller tar imot ordrer, foreta en like grundig sjekk, understreker Rossbach. Finnes bare på ny M3-versjon - Den nye M3-versjonen, Lawson M3 10.1, har et langt bedre brukergrensesnitt enn de forrige versjonene, sier senior forretningskonsulent Audun Krutvik i Merit Consulting. Selskapet utvikler, tilpasser og leverer Lawson M3-løsninger til kunder over hele Norge. - Kredittsjekken er én av flere nye funksjoner vi har lagt inn i løsningen. I tillegg gir den blant annet langt bedre og enklere oppdatering av adresser og telefonnummer. Løsningen gir deg kort sagt nye og enklere muligheter til å holde deg oppdatert om kundene dine. Det kan utvilsomt bli lønnsomt, mener Krutvik. Fakta: Slik virker kredittsjekken i nye Lawson M3 (Lawson Smart Office): Marja Romann Aas - Saksbehandler - 24 år - Kjæreste med Børre Hva engasjerer deg? Den nye leiligheten min! Jeg har kjøpt en 55 kvadratmeter stor leilighet i en bygård fra 1930-tallet, der bare badet var pusset opp. Resten er oppussingsprosjekt. Nå planlegger jeg rom for rom, og i hodet er jeg allerede ferdig med soverommet. Innen jeg overtar leiligheten har jeg nok det aller meste klart. Hva gjør deg glad i hverdagen? Hyggelige kolleger! Når vi bruker mesteparten av døgnet på jobb, betyr det enormt mye hvem vi omgir oss med i arbeidshverdagen. Og jeg er veldig heldig med dem jeg har rundt meg. = Kunden er kredittverdig = Vent litt mens vi sjekker kredittverdigheten = Kunden er ikke kredittverdig Hvor går drømmereisen? Til New York og Miami. Jeg studerte et halvår ved Berkeley University i fjor, og oppdaget at USA er et fantastisk kontinent med utrolig mye forskjellig å by på. Men akkurat nå er det altså storbyene som frister mest. Hva er den beste gaven du kan få? Jeg trenger veldig mye til den nye leiligheten både under oppussinga og etterpå, så akkurat nå må det bli et gavekort fra IKEA, en fargehandel eller byggvarebutikk. Enkelt og selvforklarende: I samarbeid med Merit Consulting og Experian tilbyr Creno nå en enkel og sikker kredittvurdering. Løsningen finnes på den nye versjonen av Lawson M3, som ble lansert i februar. Hvem beundrer du? Jeg hadde mange forbilder da jeg var yngre, men det har nok blitt færre med årene. Celina Midelfart er en flott kvinne med ambisjoner og gjennomføringsevne. Det beundrer jeg.

6 6 Kompetanseløftet Tema: Det store Kompetanseløftet Komplekst fagområde krever høy kompetanse - Inkasso er svært komplekst. Derfor er det riktig og viktig at alle inkassomedarbeidere deltar i solide inkassofaglige utdanningsprogram, sier generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening (NIF), Thor Andersen. Han roser Creno for å ha lagt et solid og langsiktig utdanningsløp for medarbeiderne. - Inkasso involverer store deler av lovverket, og som saksbehandler må du være både jurist, økonom og en stor dose psykolog, mener Andersen. - Dessuten er skyldnerne en sammensatt gruppe av private og bedrifter, med svært ulik innstilling til betaling. Også dette gjør inkasso til et krevende fag. Andersen mener Crenos utdanningsprogram har styrket selskapet både internt og overfor kunder og skyldnere. - Kursingen er viktig, men like viktig er miljøet på arbeidsplassen og medarbeidernes holdning til kompetanse. Her har Creno gjort en kjempejobb ved å involvere alle saksbehandlere og bygge et internt kompetansemiljø, mener generalsekretæren. Han peker på at inkassobyråene som er tilknyttet NIF, i fjor behandlet over 5,2 millioner inkassosaker. - 5,1 million av sakene ble løst. Det ga næringslivet 20 milliarder kroner i kassa. Dette resultatet oppnår ikke bransjen uten solid kompetanse, hevder Andersen. Medarbeiderne i Crenos avdelinger i Trondheim (over) og Oslo (over til høyre) holder inkassokompetansen på topp gjennom kurs og videreutdanning. Crenos kompetanseløft innebærer et utdanningsprogram med kursing av alle saksbehandlere, samt selgere og ansatte i støttefunksjoner, totalt 50 medarbeidere grunnkurs, fordypningskurs og bevillingshaverkurs i inkasso i samarbeid med Norske inkassobyråers Forening (NIF). Kurset omfattet fire fagsamlinger i 2008 og 2009, med avsluttende eksamen i oktober 2009 der alle Crenos kursdeltakere bestod og dermed er godkjente bevillingshavere videreføring av kompetanse-løftet med kursing i effektive rutiner og prosesser høsten 2010 jevnlig videre kursing innen juss, rettslige prosesser, inkassofaglige tema og salg Crenos kundeundersøkelse våren 2010 viste at Creno-kundene totalt sett er meget fornøyde, og at tilfredsheten var enda større i vår enn ved de tidligere årlige målingene. Holder kompetansetrykket oppe Nå holder vi kompetansetrykket oppe, lover avdelingsleder i Creno AS, Inge Walmestad. - Den daglige inkassovirksomheten krever oversikt over en rekke lover og forskrifter, og en dyktig saksbehandler er helt avhengig av å ha inngående forståelse innen forretningsjuss. Det sier avdelingsleder Inge Walmestad i Creno AS. Stort fagfelt Avtaleloven, foreldelsesloven, tvangsfullbyrdelsesloven, aksjeloven, tvisteloven, inkassoloven, panteloven, konkursloven, lov om forsinkelsesrente og lov om gjeldsordning er bare noen eksempler på lover som kan berøre inkassoprosessen. Walmestad understreker betydningen av at alle Crenos saksbehandlerne har kunnskap og oversikt. - Vi må kjenne til grensesnittene mellom ulike lover i tilfeller der flere lover kommer til anvendelse, for eksempel i de ulike delene av innfordringsprosessen. Dette tilegner vi oss gjennom formell utdannelse og videreutdanning i Creno, samt gjennom den solide rettslige erfaringen saksbehandlerne våre har, sier Walmestad. Skal sikre bunnlinjen - Vi forvalter meget store verdier for kundene våre, og vi skal sørge for å ivareta fordringsmassen best mulig. Å minimere tap på kundefordringer er ofte kritisk for å jobbe frem en god bunnlinje for kundene våre, og for noen kunder er den gode saksbehandler faktisk helt avgjørende for fremtidig eksistens. En god jobb forutsetter også at vi tar godt vare på skyldnerne, som er våre kunders kunder, og som danner grunnlaget for lønnsomheten i alle bedrifter. Dette har vi fått mange gode tilbakemeldinger på, sier Walmestad. Avdelingslederen, som selv er siviløkonom og Master in International Business Management, legger vekt på at alle som blir ansatt som saksbehandlere i Creno, har høy formell utdannelse innen områder som juss og økonomi. - Inkasso berører så mange fagområder, og det skjer stadig endringer. Derfor må vi sørge for å holde oss oppdaterte og for å utvide kunnskapsområdene våre. Skal vi og kundene våre henge med, nytter det ikke å stå stille. Viderefører kunnskapsfokus Nå videreføres kompetanseløpet med nye kurs. - Vi har lagt planer for videre kompetanseutvikling. Blant annet deltar vi fortløpende på kursing innen juss, rettslige prosesser og inkassofaglige tema. Vi har både interne kurs i henhold til best practicetankegang, og kurs sammen med søsterselskapet vårt, Codex Advokat AS, som har juridisk ekspertise på pengekrav. - Men vi legger også vekt på å utvikle ferdighetene innen kundebehandling og telefonteknikker. I kontakten med skyldnerne er saksbehandlerne selgere som skal selge inn det å betale regningen fra akkurat din bedrift. Det setter store krav til kommunikative evner, sier Walmestad. - Ofte må en god saksbehandler også være en god psykolog. Avdelingsleder Inge Walmestad i Creno AS.

7 7 Dyktigere og tryggere Itella ibilling smart, enkelt og billig Av Lars Söder, Itella Creno-medarbeiderne har vært imponerende motiverte, dyktige og innsatsvillige. At alle saksbehandlere i et inkassobyrå gjennomfører bevillingshaverkurset og består eksamen, er unikt, sier Crenos HR-pådriver Arild Tørstad i konsulentfirmaet blibest AS. - Inkasso kombinerer en rekke fag og områder. Når alle medarbeidere deltar i den samme omfattende opplæringen, får de en felles faglig forståelse og plattform. Og det igjen legger grunnlag for den viktige faglige tryggheten, mener Tørstad. Kompetansekultur Han mener at også det interne klimaet har utviklet seg siden Creno startet det omfattende utdanningsløpet. - Suksess avhenger ikke bare av den enkeltes kompetanse, men også av om vi har en kultur for å dele kompetanse. Det at alle medarbeidere har fått samme opplæring, har ført til flere faglige diskusjoner, som gir videre utvikling. Tørstad forteller at kompetanseutviklingen i Creno kommer som et resultat av både selskapets langsiktige strategi, og av motiverte og kunnskapshungrige ansatte som vil ha faglig påfyll for å gjøre en enda bedre jobb. De siste årene har Creno-medarbeiderne brukt fritiden til å lese fag ved siden av full jobb. - De har vært særdeles motiverte. Kursingen har vært et felles løft for hele selskapet som har forsterket den positive holdningen til personlig og faglig utvikling. Mer fokus på lønnsomhet I høst er selskapet i gang med kompetanseheving innenfor prosessferdigheter. - Vi oppnår best resultat for Creno og kundene når bruker tiden på de lønnsomme aktivitetene. Kort sagt må vi løse enda flere saker enda raskere. Det krever fokus på de riktige tingene, og det blir Creno enda bedre på nå, lover Arild Tørstad. ibilling omfatter Itellas mange smarte og effektive tjenester for å sende fakturaer, fysisk eller elektronisk, til virksomheter og privatkunder. Her er noen av løsningene du bør vite om. ipost ipost er en enkel og standardisert løsning for produksjon og elektronisk eller fysisk distribusjon av vanlige brev og fakturaer. Du kan også enkelt knytte ipost til Itellas elektroniske arkiv for oppslag og lagring av dokumenter i inntil 10 år. Itella tar seg av hele verdikjeden fra filmottak til distribusjon og lagring. iprint iprint er en skreddersydd løsning for utskrift og konvoluttering av brev. Her får du din egen profil på brevark og fakturaer, samt inntil fire fortrykte vedlegg som pakkes i C5- eller C4-konvolutter. Itella kan også pakke og sende ut brev og pakker utenom standardformat. efaktura B2B UT (til virksomheter) Itellas efaktura B2B UT lar deg sende elektronisk faktura på en rimelig og effektiv måte. Det er ingen forutsetning at fakturamottakeren er Itella-kunde. Dermed kan du raskt øke andelen elektroniske fakturaer, og dermed også raskt merke besparelsene ved elektronisk fakturering. Som Itella-kunde får du og kundene dine tilgang til dine elektroniske fakturaer gjennom utvekslingstjenesten erc. Nedlastingen er kostnadsfri for fakturamottakeren. erc benyttes gjerne av mottakere som ikke er tilknyttet en meldingssentral. I tillegg til å sende ut e-postmeldinger med PDF-vedlegg, kan du også sende ut e-post med arkivlink. Med denne linken kan mottakeren laste ned en visningskopi av fakturaen. Hvis e-postadressen er feil eller linken ikke brukes, kan du få fakturaen printet og sendt til mottakerens fysiske postkasse. efaktura B2C (til privatpersoner) Gjennom B2C videreformidler vi fakturaene i avtalt format til BBS, leverer fakturahotell slik at mottakeren kan se en visningskopi av fakturaen, og kan ta ansvaret for vedlikehold av på- og avmelding av nye efaktura-brukere. Vi kan også levere epost med PDF-vedlegg eller arkivlink til privatkunder. earkiv earkiv er Itellas webbaserte lagrings- og arkivtjeneste. Med earkiv har du rask, effektiv og sikker tilgang til forretningsdokumenter som faktura, lønnslipper og avtaledokumenter. Tjenesten kan enkelt integreres i intranett, kundeweb eller forretningssystem. Dermed kan du selv velge hvordan du vil gi ansatte og kunder tilgang til purringer, originalfaktura og lønnspesifikasjoner. iboost UT Med Itellas iboost-tjeneste blir fakturaen sendt gjennom den kanalen som kunden din foretrekker, og som er mest kostnadseffektiv for deg. Når du leverer kunderegisteret ditt til Itella, bearbeider vi kundedataene i Itellas iboost verktøy. Deretter kan du følge opp kundene via kampanjer, e-post, brev, telefon og møter. Les mer om Itellas tjenester på Om ibilling Multikanal-løsninger for utfakturering blir stadig mer etterspurt. Itella har både standardiserte og skreddersydde løsninger, og de fleste kan brukes til både elektronisk og fysisk distribusjon. Flere av tjenestene, spesielt de som knyttes opp til fysisk distribusjon, kan også brukes til å sende andre typer dokumenter, som salgsbrev og lønnsslipper. Faktura via epost og erc er de nyeste kanalene, som kompletterer print og vanlig efaktura. iboost er også en ny, langsiktig løsning for å øke andelen kostnadsbesparende e-fakturaer. Færre turister gir flere konkurser Nedgangen i antallet utenlandske turister som overnatter i Norge fører til mange konkurser i reiselivsbransjen. Flere utenlandske turister kommer sjøveien, og dropper dermed norske hoteller og restauranter. Arild Tørstad i konsulentfirmaet blibest AS. I perioden januar til juli var det 175 konkurser blant landets overnattingsog serveringssteder, mot 126 fjor. Det er en økning på hele 38,9 prosent. Ingen andre bransjer har en så høy konkursrate og en så sterk økning sammenlignet med juli i fjor. Kilde: Credit News/StockLink Foto: Jørn Adde Trondheim kommune.

8 8 Økonomi i hverdagen Alltid i forkant - Vi må alltid ligge i forkant, mener regnskapssjef Vikki Gulliksen i Unit4 Agresso. Med løpende rapportering og skarpt blikk for hvor det kan oppstå problemer, slipper regnskapssjefen å kaste bort tid på brannslukking. - Da kan vi i stedet bruke tiden på å videreutvikle prosesser og kompetanse, sier Gulliksen. Hun mener nøklene til en effektiv økonomihverdag ligger i kontinuerlig fokus på videreutvikling, gode rutiner og verktøy, dyktige medarbeidere og serviceinnstilling. Regnskap som ressurs - Vi som jobber med regnskap, må se oss selv som en serviceenhet overfor resten av selskapet. Vi skal ikke bare sitte på tall og data, men være tilgjengelige ressurspersoner som gir oppdatert og korrekt informasjon. Da blir regnskap like mye et styringsredskap som dokumentasjon av historien, mener Gulliksen. Kvalitet Når regnskapssjefen i Unit4 Agresso snakker om økonomi og regnskap, kommer hun stadig tilbake til ordet kvalitet kvalitet i prosesser, i kompetanse, i verktøy og i oppfølging. - Kvalitet står alltid øverst på listen. Det innebærer at regnskapet skal være korrekt, komplett, oppdatert og ifølge lovverket, sier hun. Gjør tall til styringsverktøy - Et godt økonomiprogram er helt avgjørende for å oppnå kvalitet og effektivitet. Programmet må være stabilt, og gi gode muligheter for rapportering og oppfølging, mener Gulliksen, som ikke kan la være å skryte av Agresso-løsningen. - Den er rask, presis, og endringsvennlig, og gir utrolige muligheter til å trekke ut informasjon på tvers av de ulike modulene. Dermed blir det også et godt styringsverktøy for ledelsen, påpeker regnskapssjefen. Løpende rapportering gir kontroll Regnskapsavdelingen i Unit4 Agresso kjører regelmessige avstemminger og rapporteringer. Det gir ifølge Gulliksen god oversikt og kontroll. - Hyppig rapportering med løpende frister kan føles stressende, men det gir svært god oversikt og forebygger ubehagelige overraskelser. Det gir oss mulighet til å ligge i forkant og ta eventuelle avvik etter hvert. Gulliksen legger også vekt på betydningen av dyktige og oppdaterte medarbeidere, og på verdien av en kultur for å dele erfaringer. - Stort sett skjer det få dramatiske endringer innen regnskap. Et av områdene vi likevel må være våkne på, er hva som skal innberettes som lønn, og hvordan. Det gjelder blant annet mobiltelefon, firmabil og reiser, sier Vikki Gulliksen. Regnskapssjef Vikki Gulliksen i Unit4 Agresso Fakta: UNIT4 Agresso AS leverer Agresso Business World - et ERP-system som omfatter både økonomistyring og HR&Lønn-løsninger, samt kundeservice og konsulenttjenester, til det norske markedet har hovedkontor i Oslo sammen med Agressos internasjonale utviklingsselskap UNIT4 R&D er datterselskap av UNIT4 Group NV, som har hovedkontor i Holland. Regnskapssjefens tips Tenk kvalitet. Regnskapet skal alltid være riktig, komplett og ifølge lovverket. Ligg i forkant. Rapportene skal ikke gi store overraskelser. Tenk videreutvikling. Prosesser, rutiner, verktøy og kompetanse kan alltid bli bedre. Rapporter jevnlig. Det gir god kontroll og oversikt. Ta vare på medarbeiderne. Legg til rette for faglig utvikling og oppdatering. Tenk service. Gjør regnskapsavdelingen til en ressurs for bedriften. Sørg for å ha et pålitelig økonomisystem som enkelt lar seg justere til nye behov. Historisk mange inkassosaker Flytter ut og får inkasso Tollkreditt Vil fjerne 50-øring Første halvår i år mottok inkassoselskapene i Norge flere saker enn i første halvår i Det tilsvarer en vekst på 2,6 prosent, og er et historisk høyt tall. Ved utgangen av første halvår hadde bransjen saker til behandling. Det er 6,8 prosent flere saker enn på samme tid i fjor, og er tidenes høyeste tall. Sakene tilsvarte mislighold for 64,4 milliarder kroner. Det er 9,7 prosent mer enn i fjor, og det største registrerte beløpet noen sinne. Kilde: Kredittilsynet Bare én prosent av 20-åringene her i landet har betalingsanmerkning, men hele fem prosent av 23-åringene. Totalt er rundt unge i alderen år er registrert med betalingsanmerkning. Det viser en analyse av kvartalstallene for betalingsanmerkninger siste år som kredittopplysningsbyrået Experian har gjennomført. - Tallene viser med all tydelighet at mange får problemer med privatøkonomien når de flytter hjemmefra, sier Rolf Wilhelmsen i inkassoselskapet Aktiv Kapital. Kravene utgjør til sammen rundt en halv milliard kroner. Kilde: Credit News/Newswire Tollvesenet kan på søknad innvilge kreditt for toll, avgifter, godtgjørelse og omkostninger (tollkreditt). Tollkreditten kan benyttes i alle tollregionene, uavhengig av hvilken tollregion som har innvilget den. Bruk av tollkreditt er en gunstigere betalingsordning for vareeieren enn kontant betaling. Også for Tollvesenet er bruk av tollkreditt en enklere og rimeligere administrativ ordning. Kilde: Tollvesenet Norges Bank foreslår i et høringsbrev at 50-øremynten settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel. Bakgrunnen for forslaget er at 50-øren ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Den brukes av butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger. Kilde: Norges Bank Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Eivind Rodem, mobil:

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer