ULLERN BANDY. Årsberetning for år 2007 Ullern IF Bandyavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLERN BANDY. Årsberetning for år 2007 Ullern IF Bandyavdelingen"

Transkript

1 Årsberetning for år 2007 Ullern IF Bandyavdelingen 1 Medlemmer Bandyavdelingen har pr registrert 225 (174) aktive medlemmer. Fordelingen er 102 (93) medlemmer i gruppen 6-12 år, 64 (56) i gruppen år, 20 (14) i gruppen år og 39 (9) i gruppen over 25 år. (Tallet i parentes angir antallet i 2006). Vi har i 2007 registrert alle lagledere, så det er hovedårsaken til at antallet personer over 26 år har steget såpass mye. Spillende medlemmer har økt med ca 20 personer. 2 Styret og sportslig utvalg Styret har bestått av to kvinner og fire menn: Marianne Talberg - Styreleder Inger-Lise Etholm - Nestleder og sekretær Stein R. Giske* - Kasserer Terje Pedersen - Styremedlem, ansvarlig bane/drift Knut Berntsen - Styremedlem, materialforvalter Stein Pedersen - Sportslig leder *Stein Giske gikk ut av styret høsten 2007 da han gikk inn som styremedlem i stiftelsene rundt Ullern Idrettspark. Knut Abrahamsen har høsten 2007 overtatt som økonomileder, dog ikke som valgt styremedlem. Arbeidsmiljøet ansees som godt. Klubben har ingen ansatte. Sportslig utvalg har bestått av: Stein Pedersen - Sportslig leder og leder for eldre lag Håkon Sletta - Sportslig leder for yngre lag (fra 93 og nedover) Tor Dokken har vært Web-ansvarlig. 3 Lagene høsten 2007 Det ble høsten 2007 påmeldt 13 lag i serien. Senior, 30 spillere, men tendensen er at flere faller av utover i sesongen. Vanskeligere å få med spillere på helgekamper. Trener er Stein Pedersen. Lagledere er Svein-Erik Hammerstad, Jostein Nyfløtt, Anders Hoel for A-laget, Terje Lund, Stian Holthe og Preben Schau for rekrutt. A-laget spiller i 1. divisjon, rekruttlaget i 3. divisjon. Rekruttlaget benytter spillere fra junior, A-laget og har seniorspillere som kun spiller på rekruttlaget. Lite treningsgrunnlag pga vanskelig vinter, spesielt for rekrutt-laget. Junior, 17 spillere. Trener Andrej Mariashine, lagleder Stein Giske. Laget deltar i NM-serien. Sesongen 2006/2207 fikk laget (guttelaget forrige sesong) andreplass i kretsserien og kom til kvartfinale i NM etter tap for Norgesmesterne. Side 1 av 5

2 Gutt 91/92, 12 spillere, noen av spillerne spiller også på juniorlaget. Lagledere Thorvald Steen, Monica Larsen. Trenere er Christian Nordvik og Morten Smith. Deltar i krets- og NM-serie. Smågutt 93, 15 aktive Trenere og lagledere er Håkon Sletta og Petter Berntzen. Deltar i krets- og NMserie. Smågutt 94, 13 aktive Lagleder er Lars Petlund, trenere er Christian Randsborg og Kristoffer Kongsberg. Deltar i krets- og NM-serie. Lillegutt 95/96, 13 aktive Da det ble stort frafall i 1996-gruppen, valgte man å slå sammen 95 og 96 gruppen. Lillegutt har to lag i kretsserien. Lagledere er Keith Woods, Jan Bulukin og Gisle Fjeldsæter, trenere er Marius Helland og Marius Berntzen. Knøtt 97, 16 aktive, gjennomsnitt 12 gutter på trening. Lagledere og trenere Terje Lund, Stein Petter Eriksen og Knut Inge Karstensen. Christoffer Heltne er med som trener. To lag i kretsserien. Deltatt på to cuper på Røa og Stabæk. Laget er helt avhengig av mer faste istider i haller og på kunstis for neste sesong. Knøtt 98/99, 6 aktive i 98 og 24 aktive i 99. Da 1998 årgangen består av få medlemmer, har vi valgt å slå 98 og 99 sammen. Ett 98-lag og to 99-lag i kretsserien. Deltatt på flere cuper. Lagledere er Olav Kværnberg og Sven Barlinn, Knut Herdlevær, Oddveig Helland, Lars Gustav Helle, Espen Berner og Ørjan Stokkeland. Trener Håkon Berntsen. Mange treninger og kamper avlyst pga dårlig vær. Bandyskolen 2000, 23 aktive, gutter på trening. Leder er Andreas Smette med hjelp av Snorre Berg, Lars Heed og Tom Østbye. Ikke med i serie, men har vært med i noen cuper. P.g.a. manglende istid, ligger nok skøyteferdighetene til Ullern noe bak klubber med kunstis. Dette er godt synlig på cupene. Ellers er det god moral og lagånd blant gutta! Bandyskolen 2001, 29 aktive. Knut Berntsen dro Bndyskolen2001 igang høsten Lagledere nå er Tanja Westhagen, Simen Torgersen, Stein Petter Eriksen, Harald Iwe og Carl-Aksel Sveen. Håkon Rygg og Tord Amble-Ommundsen hjelper til som trenere. Stilte med ett lag i Ullerncup. 4 Utvikling, begivenheter og resultater Is og vær Høsten 2007 var værmessig svært vanskelig med mye variasjon i temperatur og nedbør. Isen på Ullernbanen var ikke mulig å bruke før til jul. Ullern Bandy har i likhet med alle de andre av Oslo bandyklubber som selv ikke har kunstis, fått svært lite tilgang på kunstis. Norges Idrettshøgskole, Valle Hovin og noe istid på Stabekkbanen har vært brukt. Dette gjør nok at skøyteferdighetene på våre spillere ligger tilbake i forhold til de som har tilgang til kunstis. Vi i styret innser at vi før neste sesong må prøve å få tilgang til mer is i haller og kunstisbaner. Det er verken enkelt eller billig, men er nødvendig for at vi skal kunne opprettholde nivået vårt og beholde og rekruttere spillere. Ullerncup Det ble i februar 2007 arrangert Ullerncup for syverlag. Cupen ble en suksess med fint, kaldt vær og 36 påmeldte lag hvorav 28 eksterne. Arrangementet krevde Side 2 av 5

3 dugnadsdeltagelse fra hele klubben, noe vi viste at vi fikk til. Cupen demonstrerte spilleglede, og ga oss et fint overskudd økonomisk sett. Treningsseminar I oktober 2007 arrangerte klubben et treningsseminar på Hamar for lagene smågutt og gutt. Dette som oppkjøring til sesongen 2007/2008. Vi hadde leid istid i Vikingsskipet, og overnattet to netter på skole. Arrangementet ble vellykket og frister til gjentagelse, men må eventuelt neste gang planlegges tidligere slik at vi får med lagenes trenere. Det er også viktig med mange nok foreldre på et slikt arrangement. Styrearbeid og sportslig utvalg Styret har i perioden hatt seks styremøter. Styret har sett at det er behov for mer ressurser på den administrative siden. Dette ønskes løst ved at en bandysekretær kommer på plass i forbindelse med årsmøtet februar Det er gjort forsøk på å få mer hjelp til anlegg og drift, dette har vi ikke lykkes med, og arbeidet må fortsette i Det har vært behov for å styrke sportslig utvalg. Utvalget består nå av Stein Pedersen (sportslig leder og ansvarlig for lagene gutt, junior og senior), Håkon Sletta (ansvarlig for lagene smågutt og lillegutt), Terje Lund (ansvarlig for lagene knøtt og bandyskolen) og Knut Berntsen (utstyrsansvarlig). Utstyrsavtale Det har blitt tegnet utstyrsavtale med Slipemaskinservice. Lagene har fått og får etter behov nye drakter som er oppdatert med sponsorer. Styret besluttet i 2007 å følge rådene vedrørende barneidrett, så vi har valgt å ikke ha reklame på draktene for våre syverlag. Medlems- og lisensregister Alle medlemmer er nå registrert i medlemsregisteret til KlubbenOnline. Fakturering av treningsavgifter foretas herfra. Lisenser er registret i lisensregisteret. Klubben har valgt å betale alle lisensene samlet, og legge dette inn som en del av treningsavgiften. Regnskapsførsel Klubben be pålagt av Ullern IF å ha felles regnskapsfører og revisor. Borgund Regnskap er derfor vår nye regnskapsfører, og Svein Østerhus vår nye revisor. Dette ble igangsatt høsten Web Klubben har fortsatt utviklingen av Vi tilstreber at all nødvendig informasjon skal ligge på web, og blant annet kan nå alle resultattabeller nås direkte for hvert lag. Trenerkompetanse Klubben har jobbet med å få trenere med bandykompetanse på alle lagene. Vi er nesten i mål så langt, men dette må være en kontinuerlig prosess. Klubben må jobbe videre med å bygge opp trenerkompetansen ved å sette treningen mer i system, avholde trenerkurs, osv. Sportslige prestasjoner våren 2007: A-laget endte på sjette plass i 1. divisjon sesongen 2006/2007 Rekrutt-laget endte på tredje plass i tredje divisjon To spillere; Aleksander Heltne og Nicolai Schau, spilte på bronselaget i U17 VM. Side 3 av 5

4 5 Økonomi, ytre miljø og sponsor Bandyavdelingen har en velordnet og sunn økonomi. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på NOK ,-. Årsaken til et såpass høyt overskudd er en forskyvning av inntekter. Klubben har i 2007 fakturert treningsavgifter og sponsorinntekter både rundt årsskiftet 2006/2007 OG høsten 2007, mens de fleste utgiftene for sesongen 2007/2008 vil komme først våren Dermed har 2007 fått inntekter delvis fra to sesonger. Klubben ønsker framover å fakturere treningsavgifter på høsten. Ved neste årsavslutning vil det økonomiske bildet være riktigere. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Ullern Bandy har i 2007 hatt sponsorer som tilsammen har bidratt med kr ,- (også her er det inntekter delvis for to sesonger). En del av sponsorene bidrar med varer eller tjenester. - Colosseumklinikken - Hartmark - Flamenco Pizza - Kaktus - Kiwi - Peugeot (Bertel og Steen) - Noble Denton - Semar - Prosjektflis - Slipemaskinservice - HT Eiendom - Yara - Objectnet (nå KnowIt) 6 Fremtidige mål og arbeidsoppgaver Kunstis på Ullernbanen. Støtte opp om Ullern Idrettspark og kunstisprosjektet i regi av Ullern IF. Ullern Bandy er helt avhengig av å få kunstis for å kunne overleve på sikt. Beholde dagens aktive spillere og rekruttere 30 nye høsten Er vi 250 medlemmer ved årsskiftet 2008/2009? Vurdere oppstart av et jentelag. Mer istid på kunstis og i ishaller høsten Bygge opp mer kompetanse hos trenerne. Utarbeide håndbøker og treningsopplegg. Avholde trenerkurs. Arrangere Ullerncup årlig Gjennomføre en strategi- og målprosess for å definere hva Ullern Bandy er og skal være. Få mer ressurser på bane og driftssiden. Side 4 av 5

5 Oslo, 15. februar 2008 Marianne Talberg Inger-Lise Etholm Knut Abrahamsen Styreleder Nestleder Kasserer Terje Pedersen Knut Berntsen Stein Pedersen Side 5 av 5

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Høvik Bandy Sesongprogram 2010/2011

Høvik Bandy Sesongprogram 2010/2011 Høvik Bandy Sesongprogram 2010/2011 Lykke til med sesongen, Høvik Bandy! Hilsen våre nye og gamle stjerner Bandyavdelingen 2010-2011 Høvik IF Bandy fortsetter å vokse. Årets Bandyskole (født 2004) er allerede

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.seagulls.no

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.seagulls.no Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.seagulls.no Sesongen 2015/16 - A-lag, 2 divisjon - U14/15, SørVestlandserien - U13, SørVestlandserien - U11, SørVestlandserien - U10,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

READYAVISEN GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER

READYAVISEN GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER READYAVISEN Julen 2014 98. årg. GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER Lederen har ordet Inne i mitt første år som valgt leder føler jeg meg mer komfortabel i den ansvarsfulle rollen. Igjen må jeg gi honnør til

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013

MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013 MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013 http://bredde.sandnesulf.no Vi deler minner for livet Kontakt oss: Tlf: 51 66 79 75 eller på e-post sandnesulf@sandnesulf.no Velkommen til Sandnes Ulf Sandnes

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer