Årsberetning Snarøya Sportsklubb 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Snarøya Sportsklubb 2008"

Transkript

1 Årsberetning Snarøya Sportsklubb 2008 Det har vært et idrettsmessig godt år, til tross for at forholdene ikke lå til rette før i september 08. Da kunne vi ta i bruk det vi utrykker som Norges flotteste idrettsanlegg. Vi er stolte av å kunne ta i bruk dette anlegget, og erfarer hvor mye glede dette anlegget tilfører klubben og nærmiljøet på disse få månedene i Det er med stor tilfredshet å kunne meddele årsmøte at klubben utvikler seg i meget positivt i fht. Sportslige resultater og tilsig av nye medlemmer. I dag teller vi 749 aktive medlemmer som fordeler seg på bandy (193), fotball (430), håndball (90) og innebandy (29). Denne veksten vil jeg tillegge et meget godt og profesjonelt arbeid i alle avdelinger. Den frivillige innsatsen som legges for dagen for de aktive utøverne er forbilledlig. Det nye anlegget gjør også sitt til at vi tiltrekker oss flere aktive og frivillige ressurser. Dette er vi meget glade for. Veksten og ansvaret vi som klubb har påtatt oss ved å drifte anlegget og hallen har tatt klubben over i en annen divisjon. Vi har ansatt vår første daglige leder, Tore Lennart som har lang fartstid i klubben gjennom 25 år, både som trener, oppmann, materialforvalter, styremedlem og ikke minst som ansvarlig for klubblokalene. De siste årene har Lennart vært aktiv med i arbeidet og pådriver av utbyggingen av de nye idrettsanlegget. Videre har vi ansatt Igor Pracht som driftansvarlig og som har med seg 2 sesong arbeidere vinterstid. Vi er glade for å ha disse resurssene med på laget. Sportshytta har som dere fleste kjenner til åpnet for servering og hygge for alle medlemmer i mellom. Med serveringen og TV på kveldene og i helgene har hytta blitt et viktig og godt samlingssted for våre medlemmer. Harald Skjerve-Nielssen og Harald Solaas har tatt initiativ til å stifte Oldemannsligaen for vår klubb. Dette er et godt initiativ for å ivareta og engasjere våre senior medlemmer. Vi ønsker initiativet velkommen. Vi kan oppsummer året etter vår visjon som vi har etterlevd til det fulle. Lagidrett er gøy for alle SSK er en bredde klubb som gjør det mulig for alle å finne seg til rette og utvikle seg under gode kyndige rammer hvor alle er på samme lag. Ved å lese årsberetningen videre fra alle gruppene i klubben vil dere lese om de gode prestasjoner og aktivitetsnivået som legges for dagen. Takk for flott innsats til dere alle. Knut Fredrik Ramstad Formann Snarøya Sportsklubb

2 Årsberetning for bandygruppen 2008 Bandysesongen går over to halvår slik at en årsrapport for bandyen denne gangen vil dekke sluttresultatene for sesongen 2007/2008 og forsesongen av 2008/2009-sesongen. Våre bandylag er med i kretsserien for Akershus (for gutteklassen er det i tillegg en interkretsserie med Buskerud), NM som arrangeres av Norges Bandyforbund samt at mange av lagene fortrinnsvis 7-erbandyen er med i mange cuper. Kretsserien: I interkretsserien kom guttelaget på 4. plass, men i serien som omfatter bare lag fra Akershus ble det 2.plass. Småguttlaget fortsatte samarbeidet med Frem 31 og stilte 2 lag. Snarøya/Frem kom på 2. plass og Frem/Snarøya kom på 6.plass. Lillegutt 1995, 1996 og 1997 spiller 7-erbandy laget kom på 2.plass, 1996-laget på 4. plass, mens det i 1997-klassen ikke settes opp noen tabell da disse spillerne kommer inn under barneidrettsreglene der resultater ikke skal komme frem. NM-serien: I NM klarte ikke vårt A-lag å komme seg opp i 1. divisjon. Det ble en 3. plass, og vi fikk dermed ikke spille kvalifikasjonskamper til 1. divisjon. Vårt juniorlag spilte i elitegruppen og kom på 6.plass der. I kvartfinalen møtte laget Ready, men tapte. Guttelaget spilte også i elitegruppen der de endte på 8. plass. Laget møtte Røa i kvartfinalen der det ble tap. Småguttlaget kom på 2. plass i sin gruppe. Laget vant over Høvik i 1/16- finalen, men måtte gi tapt for Mjøndalen i kvartfinalen. Old Boys-laget kom på 6.plass av 9 lag laget var med i den tradisjonsrike Haslum-serien, mens 1999-laget var med i Høvik-serien som også har en lang historie. Vi har også et jentelag med spillere født i 1993/1994 som har vært med i noen cuper. Problemet er at det er ikke mange andre lag å spille mot. Flere av våre 7-erlag er med i mange cuper. Selv arrangerte vi vår egen turnering for yngre lag 9. og 10. februar med mange deltakende lag. Denne turneringen har vi arrangert fast siden 1995 da klubben fylte 75 år. Den har blitt avlyst 1 gang grunnet mildvær, og de siste årene har vi hatt den på kunstisbanen på Rud. Vi arrangerte bandyskole for 1998-kullet og ned til 2000-årgangen. Det er våre juniorspillere som er trenere

3 Sesongen 2007/2008 var den siste uten egen bane, og alle så nå frem til egen kunstis. Det nye idrettsanlegget stod ferdig sensommeren 2008 med 2 kunstgressbaner der den største banen også er kunstisbanen. I tillegg kunne vi ta vårt nye klubbhus (Sportshytta) i bruk. 5. november 2008 hadde vi is på vår nye bane, og siden har vi hatt gode isforhold som har gitt stabile treningsforhold, og lagene har fått mye istrening. Dette ser vi allerede nå har gitt resultater. Alle våre lag gjør det mye bedre enn tidligere sesonger, og det er blitt mye lettere å drive med bandy når vi vet at avtalte treninger og kamper vil kunne gjennomføres som planlagt. Det er et yrende liv på banen. I helgene når det er publikumstid, er det mange familier på banen, og vaffelsalget i Sportshytta går unna. Mange andre klubber har leid istid av oss inntil naturisen kom. Old Boys-laget har så langt vunnet alle sine kamper, mens A-laget nå er på god vei til å komme på kvalifikasjonsplass til 1. divisjon. Også de andre lagene ligger høyt på sine tabeller. 13. og 14. desember arrangerte vi en turnering for guttelag etter henstilling fra Norges Bandyforbund. Igor Prahkt fortsetter som trener for A-laget og juniorlaget samt at han også gjør noen trenerinnhopp på andre lag for å gi av sin bandykompetanse. Peter Willoch som har spilt elitebandy for Stabæk, har kommet tilbake til Snarøya, og er en sentral ressursperson på A-laget. En del av de yngre spillerne er trenere for de yngre lagene. Jeg vil nok en gang takke alle oppmenn og trenere for den store jobben de gjør for bandyen på Snarøya. Det er et viktig arbeide som gjøres for å gi barn og ungdom en meningsfylt fritid. innebandy innebandy laget til Snarøya SK har etablert seg i idrettshallen, trener 2 ganger i uken og spille kamper en gang i uken. Det er flere av beboerne på Snarøya som har funnet veien til hallen og blir med på treningen. Dette vitner om at når forholdene blir lagt til rette kommer aktiviteten og idrettsgleden frem etter flere års glemsel. Kjell Øiestad Leder av bandygruppen

4 Årsberetning for fotballgruppen 2008 Fotballgruppen nådde i løpet av sesongen 440 spillere fordelt på alle alderstrinn. Det er fremdeles en økning av spillere, og det er etablert nye lag for både jenter og gutter i de aller yngste årsklassene. Antall lag øker i takt med medlemsmassen og for 2009-sesongen meldes det på 32 lag til seriespill. Det er ny rekord! Gledelig er det også at vi for første gang på mange år, melder på et voksenlag for damer. Flere av kullene holder et godt sportslig nivå, men en analyse av tabellene viser at vi har muligheter til å utvikle oss videre på dette området.. Allikevel er det først og fremst bredden (over 65 % av elevene på Snarøya skole er aktive fotballspillere) og engasjementet fra alle involverte spillere/foreldre som er det mest gledelige og det viktigste i vår breddeklubb. Sammen med de nye banefasilitetene, gir dette grunn til å se meget lyst på fremtiden. Snarøya hadde 2 seniorlag for menn i det vanlige seriesystemet. Det ene laget ble nr.2 i sin pulje i 6. divisjon og rykket opp til 5. divisjon. Vi har dermed hatt opprykk hvert år siden seniorlaget meldte seg på i 8. divisjon i Det andre A-laget holdt sin plass i 7 div. GRATULERER!! Åpningen av det nye anlegget ble en suksess! Et flott sosialt arrangement med Snarøya Cup som en viktig del av dagen. Slike arrangement knytter klubben sammen på kryss av alderstrinnene. En stor takk til alle som jobbet med arrangementet, spesielt til Sindre Døvigen og John-Mikal Størdal fra fotballavdelingen. Det nye anlegget gir oss fantastiske muligheter til å arrangere fotballskoler og fotballcuper i fremtiden. Anlegget gir oss også mange muligheter til sportslig utvikling. Det er gledelig å se en høy aktivitet både på fotballbanen og bandybanen. Klubbhuset har vært sterkt savnet, og har allerede blitt et fint samlingspunkt for Snarøya medlemmene. Fotballen er en viktig idrett for miljøet på Snarøya. Visjonen Fotball er gøy for alle gir klare føringer for en breddeklubb. Handlingsplanen for fotballen evalueres i 2009 og det settes nye målsettinger for de neste 4 årene. Det samme gjelder den Sportslige planen. Denne kan leses på vår hjemmeside før sesongstart Samarbeidsavtalen med Stabæk har blitt godt mottatt. SSK Fotball har fått impulser og erfaringer sammen med trenere og administrasjonen i Stabæk. Hospiteringsavtalen med Stabæk fungerer bra og er et godt alternativ for våre mest satsende fotballspillere. Vi ser også at den interne hospiteringen i fotballgruppa fungerer bedre og gjør at fotballgruppen står ennå bedre samlet. Vi har som mål at alle 11er-lag i ungdomsfotballen skal få tilbud om egne trenere. Vi har også i 2008 hatt en egen trenerkoordinator, 2 utdannede trenere og 6 yngre trenere som er rekruttert fra A-lag og yngre lag. I

5 tillegg har vi etablert et sportslig utvalg. Det vil i 2009 sesongen settes videre fokus på det sportslige apparatet, øke trenerkompetansen og finne en felles spillestil for 11er klassene. Snarøya har 8 trenere på utdanning denne vinteren. Vi har en fin hjemmeside som jeg vil oppfordre alle til å besøke. Her er alle våre samarbeidspartnere representert. Jeg vil også benytte anledningen til å takke spillere /lagledere /trenere og deres støttespillere, for en flott innsats i sesongen Samtidig vil jeg takke våre samarbeidspartnere som gjør det mulig for oppgradering av Sportsklubbens utstyr. Tom Sundby Leder, Fotballgruppen Årsberetning for håndballgruppen 2008 Håndballgruppen er i stadig vekst. Ved utgangen av 2008 har vi nærmere 90 håndballspillere i gruppen. Dette er i hovedsak jenter i årskullene 1997, 1999, 2000, 2001 og Begge de to siste har hatt oppstart i løpet av 2008, med stor deltakelse. I tillegg har vi startet trening for damer en kveld i uken, og så her med stor deltakelse. Vi har pt tre lag med i regionsserien; to lag i jenter 97 og ett lag i jenter 99, og begge årskullene gjør det bra i sine seriespill. En viktig årsak til veksten i antall spillere og lag antas å være de gode treningsforholdene vi har fått med den nye idrettshallen på Hundsund, som åpnet for trening i november. Etter hvert vil vi også gjennomføre våre hjemmekamper i Hundsundhallen. Håndballgruppen ser frem til stadig tilflyt av spillere og oppstart av nye årskullslag i 2009, og flere gode prestasjoner på håndballbanen. Hanne Røed Leder, håndballgruppen

6 Årsberetning markedsgruppe 2008 Snarøya Sportsklubb (SSK) har siden 2006 hatt en markedsgruppe som har som målsetning å sikre inntekter til drift av klubb, klubbutvikling og aktiviteter innen de ulike idrettsgrener klubben driver samt styrke økonomien generelt. Markedsgruppen består ved utgangen av 2008 av 3 personer og ledes av Sindre Døvigen. Snarøya Sportsklubb har 6 hovedsamarbeidspartnere. Scandinavian Property Development Poppe & Co eiendomsmegling Fornebubanken Arena fitness Meny Accenture I tillegg kommer mindre sponsorater. Totalt har markedsgruppen solgt inn avtaler i perioden for ,- Avtalene med hovedsamarbeidspartnere har løpetid på 2 år og består av ulike elementer som: Profilering ved klubbhus Draktreklame Profilering og annonsering i trykte medier (kataloger, brosjyrer, nyhetsbrev etc) Profilering på klubbens hjemmesider Profilering på arrangementer ( Fotballens dag, turneringer etc) Mulighet for salg til klubbens medlemmer gjennom arrangementer og websider. I tillegg til innsalg av sponsoravtaler har markedsgruppen i 2008 arbeidet med aktiviteter ovenfor sponsorer som arrangement, dugnader og produksjon av trykk på drakter, annonser, nyhetsbrev og webbannere. Markedsarbeidet skal i tillegg støtte opp under aktiviteter som gjør klubben vår kjent og bidra til at SSK får et positivt omdømme. Sindre Døvigen Leder markedsgruppen

Årsberetning for bandygruppa, sesongen

Årsberetning for bandygruppa, sesongen Årsberetning for bandygruppa, sesongen 2014/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning ved bandygruppas leder... 3 Sportslig... 4 Bandyskole... 5 Administrativt... 6 Drift av bane, traktor og isprepareringsmaskin....

Detaljer

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket!

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket! . Stavanger Basketballklubb Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200 Årsberetning 2013......... GLAD i Basket! Stavanger, 7. april 2014 Årsberetning for 2013 Denne

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Årsberetning HSKN 2013

Årsberetning HSKN 2013 Årsberetning HSKN 2013 Innhold 1 Hovedstyret 2 Bygg og anlegg 3 Fotball Senior 4 Fotball Yngres 5 Dommere 6 Sykkel 7 Dametrening 7 Innebandy 7 Idrettskole Hovedstyret Hovedstyret i HSKN har i 2013 gjennomført

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011.

ÅRSBERETNING FOR 2011. ÅRSBERETNING FOR. 1. Organisasjon. Styret Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Nils Osaland Kathrine Jørgensen Gaute

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL. Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014

ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL. Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 Klubbhus: 2013 har også vært ett år med mye dugnad, men nå står hele klubbhuset fredig. I 2etg er nå klubbstuen ferdig

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Høvik Bandy Sesongprogram 2009/2010

Høvik Bandy Sesongprogram 2009/2010 Høvik Bandy Sesongprogram 2009/2010 Høvik IF Bandyavdeling har de 3 siste årene vært i stor endring og utvikling. For tre år siden hadde vi et A-lag som spilte i 1. divisjon og det var rundt 175 aktive

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

Årsberetning Fotballgruppa 2013

Årsberetning Fotballgruppa 2013 Årsberetning Fotballgruppa 2013 Nesodden IF Fotball Tlf. 6691 7477 / 9008 1762 www.nesoddenif.no Berger Stadion, Postboks 188 1450 Nesoddtangen www.nesoddenfotball.no post@nesoddenfotball.no Innhold Fotballstyret

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer