REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING"

Transkript

1 REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 15. desember kl 1830 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 13/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur, Knut-Erik Hjorth, P-I Thorsen, E-T Wiik, Åse Espeseth, O-J Michelsen, Jan Rune Hopland, Ove Flatnes. Fravær: Valeur FØLGENDE SAKER ER TIL BEHANDLING: REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER SAK N117/14: Godkjenning av sist referat Vedtak: "Saken behandles på sirkulasjon.» SAK N118/14: Orienteringssaker Inkassovarsel i fra Questback- Sverre Valeur har fortalt styrets leder at han tar denne i sitt selskap VM i yngling alt er i rute SAK N119/14: Saker fra medlemservice 1. Status utfakturering før årsavslutning godt i rute 2. Status utestående fordringer før årsavslutning alt utsendt 3. Forberedelser budsjett 2015 Kalender på nettsiden virker ikke.

2 REGNSKAP OG RAPPORTERING SAK N120/14: Tilbakebetaling havneinnskudd Tilbakebetaling av havneinnskudd 6 stk. havneplasser, Schau, Kyvik, Reigstad, Skaug, Koberg, Svensson, tilsammen kr ,-. Ytterligere 3 saker, Halvorsen, Hæve og Hoff med samlet beløp ca ,- kan utbetales før nyttår under forutsetning at de er kvalitetssikret av komite for havn og kran, KEH, medlemsservice ved JRH og Økonomikomite ved ER eller PIT. Vedtak: De ovennevnte innskudd tilbakebetales med kr Dette klargjøres for utbetaling 18. desember De 3 øvrige sakene avklares og fullmakt gis styreleder for godkjenning. SAK N121/14: Tilbakebetaling av lån fra Nordbye as Det vises til inngått avtale med Nordbye AS i desember 2013 vedrørende finansiering av båtkjøp, samlet ca ,- I hht. Denne avtale skal beløpet tilbakebetales først i tråd med at seilforeningen mottar tilskudd fra NSF for dette, og videre i tråd med at båtene videreselges og seilforeningen får inntekter av dette. Det resterende skal gå til nedbetaling fra Det presiseres at Nordbye AS er eiet av seilforeningens styremedlem Sverre Valeur og er således å betrakte som «nærstående». Dette er grunnlaget for at saken fremlegges for styret før utbetaling. Pr. dato er der bokført tilskudd fra NSF på kr ,- på kto og salgsinntekter for videresalg av båter kr ,- på kto Vedtak: Orienterte sum, til sammen kr ,- kan utbetales til Nordbye AS innen Det vil da gjenstå en gjeld til Nordbye AS etter avtalen på kr ,- pr SAK N122/14: Regnskap pr og prognose 2014

3 Regnskapet pr viser et overskudd på kr Det positive regnskapstallet skyldes innskudd/salg av havneplass pålydende jmfr ekstraordinært årsmøtes vedtak om økning av innskudd. Se også sak N120/14, hvor regnskapet for 2014 blir ytterligere redusert med kr og øvrig mulige tilbakebetalinger av innskudd. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Styret understreker på nytt viktigheten av medlemmenes ekstraordinære innskudd. SAK N123/14: Regnskapstjenester Det foreligger 4 tilbud om regnskapstjenester. Disse er i omfang og art ganske forskjellige: Excact regnskap, Storebotn: 625,- pr. time, anslår 90 timer pr. år. Tilbudet gir ikke inntrykk av å inneholde vurdering av seilforeningens eventuelle behov for tilleggstjenester. Elto regnskap, Storebotn: 600,- pr. time. Har ikke gitt noen timeestimat. Fremstår som positive og tilpasningsdyktige ift. å avhjelpe seilforeningens behov og tilpasse dette etter hvert Ome regnskap, Storebotn: Tilbyr fast pris kr ,- pr år. Virker som de har en fremtidsrettet dataløsning med blant annet fakturagodkjenning i sky m.m., men ikke like fleksibel ift. eventuelle spesielle tilpasninger for foreningen. Det kan antas at tilleggsomkostninger vil tilkomme. Ytterligere avklaring er ansett nødvendig. Aval AS, Bergen: En mer detaljert prisliste, virker proff, men vil uomtvistelig bli en mer kostbar løsning enn noen av de ovenfornevnte. Vedtak: Kriterier for evaluering av tilbydere diskuteres. Økonomikomiteen jobber videre med evaluering basert på innspill fra styret og fremlegger forslag til vedtak på neste styremøte. OPPFØLGINGSSAKER SAK N124/14: Tilbakebetaling utestående nøstedisponenter Det er utarbeidet oversikt tilgodehavende nøstedisponenter for 2013.

4 Vedtak: Det utbetales oppgjør til den enkelte nøstedisponent tilgodehavende for 2013 etter dokumentert oppsetning i løpet av SAK N125/14: Regnskapsmessige bokførte avsetninger Der er foretatt avsetning for skyld til nøstedisponenter på kr i Dette foreslås tilbakeført så snart avregning for 2013 bokføres. Samtidig må ny avsetning foretas basert på prognose som utarbeides for avregning for Dersom prognosen viser tilnærmet samme verdi som 2013 vil avsetningen bestå som før. Styret søker avklaring med Auctor Bergen as v/ Thorvald Haarberg for realitetsbehandling av avsetning for byggeledelse. Styret søker avklaring i god tid før årsmøtet for Det må også avklares hvorvidt videre arbeid foregår med Auctor Bergen as som ansvarlig søker. Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at avsetning for nøstedisponenter beregnes for 2014, avsetning for byggeledelse tilbakeføres, og at der foretas en ny avsetning for diverse utestående mangler og avklaringer vedrørende bygget skjønnsmessig anslått til kr SAK N126/14: Telefoni telefon Telefon disponeres fremdeles av Sverre. Medlemsservice har ikke lykkes i å få denne telefonen returnert. Vedtak: Styreleder sjekker opp saken med formål å få denne telefonen returnert. SAK N127/14: Nøkkelsystem Sak N115/14 redegjorde for seilforeningen nøkkelsystem. Saken er ikke kommet videre. Vedtak: Styreleder sjekker opp saken for avklaringer med leverandør, også i forhold til brannvern.

5 BESLUTNINGSSAKER DISKUSJONSSAKER SAK N128/14: Utkast til organisering for ASF Rosmer/Ekeli gjennomgikk sine tanker om videre organisering. UTFORDRINGER: 3 hovedgrupper: 1. Seiling, 2. økonomi(controller), 3. drift (adm) Skille økonomi/controller og drift Seiling regattasjef sport utvikling joller (laser, feva)/tur og hav. Bør være 2 personer, begge representert i styret. Hus/eiendom brann og avklaringer ferdigstillelse/byggegodkjenning. Avklaring av hvor mailadresser sendes og og ) Knut Erik sjekker opp. Avklaring av roller, mandat og ansvar for de ulike komiteer. Teknisk drift og vedlikehold ok. Ingen underkomiteer som ikke rapporterer til styret Vedtak: Saken diskuteres. Det vil være ønskelig å få organisasjonsstrukturen avklart til årsmøtet. Eventuelt: Oppsummering: Evaluering av møtet Saker for neste styremøte

6 Bergen Med vennlig hilsen Kees Oscar Ekeli Styrets leder

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer