REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald Gjøsæter, Eivind Skog, Knut-Erik Hjort, Anders Jamne, Åse Espeseth, Ole-Jørgen Michelsen, Jan Rune Hopland, Ove Flatnes. FØLGENDE SAKER ER TIL BEHANDLING: REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER SAK 1/15: Godkjenning av sist referat Forslag til vedtak: "Referatet fra styremøte godkjennes.» Godkjent SAK 2/15: Orienteringssaker Komiteene orienterer. 1) Jan Rune/ VM yngling Nye NOK fra Norscrap Vest. Sjøforsvaret med NOK ekstra. Venter svar fra Bergen Group Hanøytangen og Frydenbø. 2) 3)Sekretariat er ikke på plass og dette jobbes med. Frivillige ønskes- Vertskap til VM må på plass. Frivillige ønskes- Ynglingegruppen har møte om bl. annet dette den 26. mars. Status VM i yngling. Ole Jørgen bekrefter at kunngjøring og Seilingsbestemmelser snart er klare. Dugnad Det lages datoer for våren til neste styremøte. Ryddedag i Kolavågen den 21. mars. Havn Bygg

2 Regatta Regatta 2015 Opplegget for våren er stort sett på plass. Ole Jørgen må ha hjelp til arrangementene. Foreldre til jolleseilere kan kontakte Ole Jørgen. REGNSKAP OG RAPPORTERING SAK 19/15: Budsjett 2015 Budsjett for 2015 fremlegges for orientering på dette møtet. Formål er å klarlegge budsjettregler for komiteene. Komiteene fremlegger planer for 2015 med kostnadsoverslag innen sine budsjettgrenser. Vedlikehold/utbedringer etc. til neste styremøte. Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK N5/15: Tapsføring av utestående fordringer Flere fordringer virker svært lite sannsynlig å få innkrevet. Se vedlegg. Forslag til vedtak: Fordringene tapsføres. Vedtatt. Jan Rune følger opp. Beløp er NOK SAK 6/15: Tvistesaker Seilforeningen har noen saker som er tvistbare. Orientering fra Jan Rune. Badstusaken har fått ett nytt og uventet krav. Kravet betales ikke, da det ikke er noen avtale å referere til og faktura virker uklar. Hr. Carl-Johan Gastranius tilskrives. Quest back. Da tidligere formann Kees Eikeli har kommet til enighet med Sverre Valør om denne saken, tilskrives Quest Back med kopi til Sverre. Fakturaen skal ikke betales av Askøy Seilforening. Andre og Espen forfatter brev i begge sakene. Forslag til vedtak: Medlemsservice gis fullmakt til å sende disse til inkasso samt andre fordringer i 2014 som ikke er blir betalt våren Ut fra referat fra forrige møte må Sverre Valeur tilskrives og Questback kopieres på den korrespondansen, slik at vi ikke lenger er en del av den saken. SAK N7/15: Salg av ledige båtplasser Seilforeningen har noen ledige båtplasser. Det må utarbeides en oversikt over dette da seilsesongen snart er i gang. Det må også utarbeides en oversikt over henvendelser seilforeningen har fått med forespørsel om båtplass.

3 Forslag til vedtak: Komite for havn og kran utarbeider en oversikt over ledige båtplasser så snart som mulig. De ledige plassene må annonseres Vedtatt. Medlemsservice handterer også saken til Oddvar Oppedal, som melder seg ut av foreningen. Ref brev ad. utmeldelse. Plassen legges ut for salg når saken er avklart. Sak vedr Per Nytun følges opp av Jan Rune. OPPFØLGINGSSAKER Sak 20/15 Søknad om midlertidig brukstillatelse for 1. etg i servicebygget er sendt pr 11/ etter oppfordring fra komité seiling. Et hurtig svar forventes på det. Forslag til vedtak: Svar fra Askøy kommune avventes. Vedtatt BESLUTNINGSSAKER SAK 4/15: Økonomistyring og regnskap i Askøy Seilforening Økonomistyringen har vært, og er fremdeles, arbeidskrevende. Lite optimale løsninger gjør det unødvendig tungvint, samtidig som nødvendige kontrollfunksjoner ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det er derfor ansett nødvendig å revurdere gjeldende løsning for regnskap og økonomistyring for å finne en mer fremtidsrettet løsning som kan sikre god kontroll med økonomien og en fornuftig arbeidsbelastning for styret. Det er fra økonomikomiteen vurdert at dagens løsning for økonomistyring ikke er tilstrekkelig forsvarlig. Det vil være hensiktsmessig å sette ut økonomifunksjonen, både for å lette arbeidsbelastningen på enkeltmedlemmer, men minst like mye for å sikre en forsvarlig kontroll med seilforeningens drift og økonomi. Vi har mottatt tilbud fra 4 ulike regnskapsbyråer. Etter evaluering har vi kommet frem til at OME Regnskap AS kan tilby en tjeneste som samlet sett er vurdert å gi Askøy Seilforening den beste løsningen. De tar i tillegg på seg å administrere medlemsregister og havneregister for oss i samarbeid med oss, og vil blant annet stille i kvartalsvise styremøter og rapportere økonomien. Deres løsning er basert på Visma økonomisystem, med en praktisk tilpasning for drift av havn. XMarina ser ut til å være det foretrukne systemet for havnen. Forslag til vedtak:

4 «Styret gir sin tilslutning til dette og gir Nestleder Merkantilt og Styreleder sammen fullmakt til å inngå avtale med OME Regnskap AS. Kostnadene for avtalen er oppsummert i sak N123/14. Det er gitt pris på NOK Inkludert system for havneregister. Vedtatt. 5 For 2 Mot 2 Avholdende SAK 8/15: Organisering av seilforeningen Det er utarbeidet et forslag til organisering av seilforeningen. Den vesentlige endringen er at det legges opp til en 3-deling av foreningens virksomhet i sport, økonomi og drift og organisering og rollebeskrivelser. Forslag til vedtak: Organiseringen arbeides med frem mot et medlemsmøte i April Sak no 21/15 Div reparasjoner etter siste storm Knut Erik setter opp liste med kostnadsoverslag. Utgifter skal presenteres styret før bestillinger settes. Sak N120/14 Tilbakebetaling av havneinnskudd Knut Erik og Jan Rune rydder utestående saker i fellesskap. Gamle saker skal ryddes unna snarest. Nye medlemmer med båt er klare. Sak no.22 DISKUSJONSSAKER SAK 18/15: Status dugnad 2014 og 2015 Sak 23/15 Tildelingskriterier havneplass Knut Erik lager forslag til neste møte. Sak 24/15 Priser opplag/havneplass yngling-evt. behov for justeringer. Det er priser for dette. Ove og Jan rune presenterer dette på neste møte. Samt se på Sak 25/15 Fadderavtaler Ove presenterer status på neste møte. Eventuelt: Åse tar opp sak ang havneinnskudd. Vises til sak over. Vi er nå i stand til å få orden på de utestående sakene snarest.

5 Ove forfatter et brev på underlaget og sender til kommunen angående bosstømming og administrasjon av det. Ove setter opp behov med kostnader for kjøl og kjøkken. Sak om søknader for tilskudd etableres. Jan Rune har laget oversikt og overrakte den til Økonomi. Andre og Espen finner en måte å håndtere dette på til neste møte. Oppsummering: Evaluering av møtet: skriver referat direkte med saker på prosjektor på neste møte. Styret Saker for neste styremøte Saker sendes inn i god tid. Innspill fra medlem om lading av Elbiler. 2x 16A uttak. Bergen Med vennlig hilsen André Farstad Styrets leder

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre.

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. Arbeidsprosesser Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. De fleste er definert og finns i Kvikk guide. Det er laget en foil på hver av de viktigste Trykk på funksjonen for å få mer info Trykk

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer