EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter -"

Transkript

1 SAK 4 / EKSTRA: Seilforeningens økonomiske situasjon, prognoser og kalkyler, og dialog omkring låneopptak med banken. BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Seilforeningen har store økonomiske utfordringer: 1. Seilforeningen har i dag 1,6 millioner i ubetalt leverandørgjeld knyttet til arbeid på servicebygget i Seilforeningen har en gjeld på i overkant av i ikke-tilbakebetalt havneinnskudd til tidligere medlemmer i perioden Seilforeningen har et lån på 5 millioner kroner for å bygge servicebygget. 4. Seilforeningen har behov for ca 1,5-2 millioner for å ferdigstille servicebygget og få permanent brukstillatelse og lage en festeavtale for bygget. 5. Seilforeningen har ingen likviditet til å oppfylle våre økonomiske forpliktelser. 6. Banken er skeptisk til å låne oss mer penger, og seilforeningen ønsker heller ikke å øke lånerammen vesentlig da seilforeningen ikke kan betjene høyere lån. For å låne oss mer penger krever banken at vi viser at vi har betalingsevne, noe vi ikke har i dag. Uten tiltak vil seilforeningen vil ha et underliggende negativt driftsresultat. Dette vil også være situasjonen i årene fremover dersom seilforeningen drifter på et minimum. Leverandørgjeld og investeringer gjør at vår likviditetssituasjon er svært anstrengt. Styret har et 3-års perspektiv på å få økonomisk orden i seilforeningen. Styret har stilt følgende spørsmål og arbeidet med dette siden årsmøtet: 1. Hvor kan vi spare? 2. Hvor kan vi tjene mer penger? Styret har innført innkjøpsstopp og stoppet arbeidet på servicebygget. Styret har vurdert inntektspotensialet på servicebygget, og ser at netto eksterne inntekter på bygget ikke vil kunne tilsvare byggets finans og driftskostnader. Styret er derfor ikke villig til å investere ytterligere millioner i bygget slik at det kan brukes til kommersiell utleie og hotellvirksomhet. Styret vurderer det slik at byggets primæroppgave er å være en sosial samlingsarena for foreningens medlemmer og sportslig aktivitet. Begrenset utleievirksomhet vil kunne bidra med noen overskuddspenger til foreningens medlemmer. Inntektspotensialet til servicebygget er begrenset, og denne inntektssiden vil ikke kunne balansere kostnadssiden. Seilforeningen må derfor øke inntekter fra foreningens medlemmer for å kunne skaffe inntekter som står i forhold til seilforeningens kostnader.

2 Fokus på videre inntektsøkning vil være gjennom å øke antall medlemmer, få flere båtplasser, søknad om offentlig støtte, søknader til private bidragsytere (sponsorer), og ikke minst økt medlemsbidrag. Styret vil gjennomføre kostnadsreduserende tiltak på alle poster i seilforeningens utgifter. Styret vil derfor på dette årsmøtet be om de fremlagte endringer og tiltak for å bringe seilforeningens økonomi i balanse. Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 5 / EKSTRA: Endring av dugnadsregler For at Askøy seilforening skal klare å arbeide seg ut av den økonomiske situasjonen er alle medlemmers bidrag i foreningen av største viktighet. Vi har derfor lagt opp til en ny modell som skal ha som hovedmål: Å redusere kostnader knyttet til drift av foreningen Å tjene mest mulig knyttet til arrangementer som gjennomføres Å fordele oppgaver på flere medlemmer Å gi enkelt medlemmer større valgmulighet Å skape en aktiv forening hvor flest mulig av medlemmene hjelper til Det foreslås endring i type arbeide i AS som defineres under dugnad. For å få flere til å delta i dugnad i AS utvides arbeid som kvalifiserer til dugnadstimer. Askøy Seilforenings aktiviteter har etter hvert fått et omfang som krever engasjement fra medlemmer utover bygg og anlegg som har hatt hovedprioritet over flere år. Fremover vil det være behov for flere ressurser innen drift, gjennomføring arrangementer seilsport og diverse andre arrangementer knyttet til servicebygget og administrasjon. Formålet med endringene er å rette opp tidligere skjevheter, dekke et bredere aktivitetsområde, redusere behov for innkjøpte tjenester og totalt sett bidra til at økonomien bedres, at aktiviteter opprettholdes og videreutvikles i tråd med medlemmenes interesser og seilforeningens formål. Disse retningslinjer er foreslått vedtatt på ekstraordinært årsmøte i 2014 med grunnlag i seilforeningens anstrengte økonomi og derav følgende behov for ekstrainnsats fra medlemmene de neste 3 år:

3 1. Timekostnad for ikke utført dugnad fastsettes til kr. 125 pr. time, og må innbetales like etter årsslutt. 2. Dugnad for havneplass fastsettes til 30 timer pr. år 3. Styret fastsetter dugnadsprogram i samråd med medlemmer og komiteer, og dette kan inneholde alle seilforeningens aktiviteter. 4. Faste verv i Styret samt noen av Styret nærmere spesifiserte faste komite/aktivitetsledere betraktes som at dugnadsplikt er oppfylt uten telling av timer. 5. Noen aktiviteter vil kunne beregnes med redusert timetall, vurdert etter arbeidets art og belastning.

4 Nye regler for dugnad: Dugnadstimer godkjennes av komiteleder Det føres eget skjema hvor alle timer og datoer skal fortløpende godkjennes. Det gis maks 5 timer per gang dugnad gjennomføres Dugnadstimer kan ikke overføres til nytt år Rabattordninger avvikles. Tidligere opptjente rabatter avvikles. Disse regler overstyrer andre regler som per dags dato måtte være gjeldende. Ved spørsmål eller uklarheter knyttet til dugnad er komiteleders beslutning avgjørende. Forslag til vedtak: Nye dugnadsregler vedtas. SAK 6 / EKSTRA: Ekstraordinære inntekter fra foreningens medlemmer SAK 7 / EKSTRA Revidert budsjett for 2014

5 SAK 8 / EKSTRA: Fullmakter og organisering av Askøy seilforening Askøy seilforening har i dag følgende komiteer: Komité Seiling Komité Regatta Komité PR og (Sponsor) Komité Havn og anlegg Komité for Aktivitet, kurs og sosialt samvær Komité for Vertskap (deles opp i 2 grupper) Komité for Økonomi/Regnskap Det foreslås følgende ny komité: Komité Administrasjon Denne komiteen skal ha de samme funksjoner og beslutningsmyndighet som daglig leder, og er direkte underlagt og rapporterer til styret. Alle komiteer er underlagt styret og følger ellers retningslinjer gitt i mandater for komiteer i Askøy Seilforening. Siste revidering var november Det vektlegges at leder i hver komité vil ha en beslutningsmyndighet som er i samsvar med retningslinjer gitt av styret. Mandater for komiteer i AS vurderes og endres fortløpende av styret. Forslag til vedtak: Ny organisering vedtas. Askøy, 5.juni 2014 Kees Ekeli, styreleder Askøy Seilforening

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Budsjett for bygging av korthullsbane

Budsjett for bygging av korthullsbane Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer