Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2

3 Oppsummering mai Oppsummering Kvalitet Ventetid 47 Fristbrudd 1,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykepengerefusjoner (tall i 1000) Sykefravær i % 7,9 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2017 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 dager for DPH) Gjennomsnittlig ventetid 3. Kvalitet jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i mai var 48 dager. Ventetiden for somatikk var 49 dager, 4 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 44 dager, og for TSB var ventetiden på 33 dager i mai. Det var sporadiske langtidsventende over ett år (24 totalt, spredt på 14 sykdomsgrupper). 5

6 Andel fristbrudd Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB 3. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mai på 1,1 % for SI samlet (82 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,7 % (88 pasienter). Hyppigste fristbrudd var fortsatt for fordøyelsessykdommer med 30 pasienter og øye med 15 pasienter, mens pasienter med hudsykdommer nå ble behandlet innen fristen. 6

7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % mai 16 jun 16 jul 16 aug 16 sep 16 okt 16 nov 16 des 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 Mnd År Sist oppdatert: :07: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for april er 82 % (spredning 76 96). To divisjoner ligger under 80 %. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden. 7

8 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet Divisjon Avd Andel KorrPas (Alle) 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 periode Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i pasientsystemet DIPS registrert som korridorpasienter i mai. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 85 % innen somatikk i mai, 77 % innen habilitering og rehabilitering og 77 % for psykisk helsevern VOP 76 %, BUP 85 % og TSB (rus) 85 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9

10 3. Kvalitet Pakkeforløp for kreft (til februar tall fra Helsedirektoratet) NB! Ulik skala på y-aksen 10

11 Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 11

12 Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,1 % 1,2 % Andel fristbrudd somatikk 1,1 % 1,2 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,4 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % 0,9 % Andel fristbrudd TSB 3,2 % 0,6 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 82,0 % 83,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 85 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 76 % 80 % Epikrisetid PHV barn og unge 85 % 84 % Epikrisetid TSB 85 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,6 % 1,2 % Kilde: interne data fra SI Mål 3. Kvalitet 12

13 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - mai 2017 Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,0 % 1,8 % 1,3 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,4 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,9 % Andel fristbrudd TSB 3,2 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 76,0 % 91,0 % 88,0 % 89,0 % 83,0 % 76,0 % 96,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 44 Ventetid PHV barn og unge 50 Ventetid TSB 33 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 81 % 90 % 89 % 77 % 77 % 79 % 97 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,5 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13

14 Aktivitet 4. Aktivitet mai.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,3 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,6 % ,0 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % ,8 % ,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,7 % ,0 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,1 % ,8 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,5 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,1 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,6 % ,6 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,8 % ,8 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,8 % ,6 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,5 % ,7 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,9 % ,8 % ,6 % 14

15 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret pr mai Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% 0,1% 0,8% -0,7% -0,5% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2017 F 2015 F 2016 F

16 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år 2016 vs 2017 Faktisk % Faktisk Budsjettavvik Budsjettavvik % HiÅ 2016 Endring DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,7% ,8% ,8% Dagbehandling ,3% ,4% ,6% Poliklinisk virksomhet ,2% ,0% ,0% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,7% ,5% ,6% Legemidler ,1% ,5% ,7% Nye legemidler ,4% ,7% 655 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,1% ,4% ,4% % 16

17 Aktivitet DRG-poeng PHV og TSB Poliklinikk 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode F 2017 B 2017 Budsjett avvik Hittil i år % F 2017 B 2017 Budsjett avvik VOP - Psykisk helsevern for voksne ,2 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi ,2 % ,0 % Sum ,1 % ,6 % % 17

18 Aktivitet - somatikk 4. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2017 vs 2016 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2016 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,6 % ,0% B02 Gjøvik ,6 % ,0% B03 Lillehammer ,5 % ,1% B05 Hab/Rehab ,8 % ,0% B10 Kongsvinger ,9 % ,2% B20 Tynset ,9 % ,3% Totalt ,7 % ,5% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 301 DRG-poeng foran plantall pr mai. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i mai. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 518 DRG-poeng foran plantall. 18

19 Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per mai 2017 HIÅ Budsjett Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet Aktivitet lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2016 Faktisk akkumulert 2017 Budsjett akkumulert

20 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk 4. Aktivitet mai.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Avvik HiÅ 2016 Endring avvik prosent avvik prosent prosent prosent Somatikk ,7 % ,7 % ,8 % ,2 % Psykisk helsevern ,3 % ,5 % ,5 % ,3 % VOP ,6 % ,5 % ,5 % ,2 % BUP ,8 % ,8 % ,8 % ,0 % TSB ,2 % ,9 % ,8 % ,6 % For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriene sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette. Divisjon Psykisk helsevern har ved utgangen av april 21 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 4,5 % av planlagt bemanning. Det er 17 ledige stillinger tilsvarende 4,2 % innen psykisk helsevern og 4 ledige stillinger tilsvarende 6,2 % innen TSB. Færre ansatte enn budsjettert resulterer i lavere aktivitet enn budsjettert. Svikten i aktivitet i forhold til budsjett innen TSB skyldes lavere aktivitet ved DPS-ene i Oppland. DPS Lillehammer har 20,6 % lavere aktivitet enn budsjettert og 38,5 % færre ansatte enn budsjettert. DPS Gjøvik har en svikt i aktiviteten på 8,7 % og 12,1 % færre ansatte enn budsjettert. Det er i 2017 en endring i hvordan aktiviteten telles i forbindelse med overgang til ISF finansiering. Det er derfor noe vanskelig å sammenligne aktiviteten i år med budsjettert aktivitet og aktiviteten i fjor. Inntektene fra poliklinikk har de tre siste måneder vært høyere enn budsjettert. Dersom vi likevel sammenligner med foregående år har aktiviteten for VOP økt med 0,2 %, for BUP har den økt med 6,7 % og for TSB er den polikliniske aktiviteten redusert med 5,6 %. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 20

21 Bemanning - Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for mai måned ligger 3 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med mai i fjor ligger bemanningstallene i mai i år 46 brutto månedsverk lavere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i mai et forbruk som ligger 23 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Hittil i år etter fire måneder ligger dermed bemanningen 12 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, tilsvarende 0,17 %. Dersom den avtagende trenden i bemanningen på foretaksnivå fortsetter i samme grad resten av året, vil vi være i tråd med budsjett ved årets slutt. 21

22 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,0 % Elverum-Hamar ,3 % Gjøvik ,2 % Lillehammer ,1 % PHT ,6 % Hab/Rehab ,3 % Med. Service ,2 % Psykisk helsevern ,4 % Eiendom og Intern service ,4 % Kongsvinger ,2 % Tynset ,1 % Forskning ,8 % Sykehuset Innlandet ,1 % 22

23 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,8% ,5% ,4% Overtid og ekstrahjelp ,6% ,7% ,8% Annen lønn ,2% ,6% ,9% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,2% ,7% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innl ,4% ,0% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,5% ,9% Innleid arbeidskraft ,1% ,4% ,0% 23

24 Sykefravær 5. Bemanning 24

25 Sykefravær pr divisjon 5. Bemanning Sykefravær Divisjon apr.17 apr.16 apr.15 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 5,8 % 4,8 % 3,9 % 5,8 % 4,5 % 3,9 % Elverum-Hamar 5,5 % 6,6 % 6,2 % 6,6 % 6,8 % 7,7 % Gjøvik 6,6 % 6,0 % 8,0 % 7,1 % 6,9 % 8,7 % Lillehammer 5,3 % 6,6 % 6,5 % 6,6 % 7,4 % 7,0 % PHT 6,0 % 6,7 % 8,4 % 7,8 % 7,6 % 8,8 % Hab/Rehab 7,6 % 7,2 % 4,4 % 8,7 % 7,1 % 6,8 % Med. Service 6,3 % 6,8 % 7,1 % 6,9 % 6,0 % 7,4 % Psykisk helsevern 9,3 % 8,3 % 7,7 % 9,6 % 8,8 % 9,1 % Eiendom og Intern service 8,9 % 8,2 % 6,7 % 10,5 % 8,4 % 8,3 % Kongsvinger 7,5 % 6,3 % 6,9 % 7,9 % 7,4 % 7,4 % Tynset 5,5 % 8,9 % 6,8 % 5,7 % 7,5 % 6,6 % Forskning 5,8 % 3,4 % 1,5 % 5,9 % 4,4 % - Sykehuset Innlandet 7,1 % 7,1 % 6,9 % 7,9 % 7,5 % 8,0 % 25

26 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 5. Bemanning 26

27 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Hele tusen Resultat pr mnd og akkumulert 2017 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 27

28 Økonomi Resultat Sykehuset Innlandet totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer mai 2017: Pr mai viser regnskapet et positivt resultat på 48,9 mill kr. Justeres det for besparelsen knyttet til pensjon på 26,5 mill kr, som foretaket ikke kan forvente å få beholde, har SI et positivt resultat på 22,4 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på -10,9 mill kr pr mai. For mai isolert er det et merforbruk på - 0,9 mill kr, noe som er ca 7,5 mill kr etter budsjett for denne måneden. Divisjonene og stab har et negativt resultat til sammen på 25,6 mill hittil i år. De somatiske sykehusene har et negativt avvik akkumulert på 38,8 mill kr pr mai. De somatiske sykehusene har i mai måned fått overført 1,3 mill kr fra fellesområde til dekning for merkostnader knyttet til økt ressursbruk ifbm innføringen av Ris/pacs. 28

29 Økonomi - Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,0% ,6% ,1% Utskrivningsklare pasienter ,7% ,1% ,6% Gjestepasienter ,8% ,2% ,3% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,9% ,5% Polikliniske inntekter ,1% ,7% ,3% Andre driftsinntekter ,4% ,9% ,2% Sum driftsinntekter ,5% ,0% ,3% Varekostnader ,9% ,0% ,1% Innleid arbeidskraft ,1% ,4% ,0% Lønnskostnader eks pensjon ,4% ,0% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,5% ,9% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,1% ,9% ,5% Andre driftskostnader ,5% ,9% ,2% Sum driftskostnader ,9% ,3% ,5% Driftsresultat ,0% ,3% ,5% Netto finans ,6% ,7% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

30 Økonomi Resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: 6. Økonomi / finans Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 14 mill kr akkumulert pr mai. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter knyttet til H-resepter på fellesområdet enn budsjettert. Det følges opp både internt i foretaket og opp mot HSØ dette avviket. Tilsvarende avvik finnes i de andre helseforetakene i HSØ, og er bla knyttet at enkelte legemidler som benyttes pr nå ikke gir ISF-refusjon. Det arbeides mot Helse- og omsorgsdepartementet ifht dette. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på 2,4 mill kr. Det var lavere ISF inntekter enn budsjettert i januar og februar, men fra mars har inntektene vært høyere enn budsjettert. Konserninterne gjestepasienter: Det positive avviket er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Divisjonen har en større vekst innen gjestepasienter enn budsjettert hittil i år. Årsprognosen er justert på denne posten da det er forventet at denne økningen fortsetter utover året. Varekostnader: Varekostnader er omtrent i balanse pr mai. Det er en besparelse på høykostmedisiner som bokføres på fellesområdet. Det er ikke forventet at dette skal vedvare ut året. Fra 1. mai er det overført nye kreftlegemidler til H-resept ordningen. Det er usikkert hvor store disse kostnadene vil bli for foretaket. Divisjonene har et merforbruk på varekostnader pr mai. Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk pr mai på 11,7 mill kr. Dette er fordelt på flere divisjoner. 30

31 Økonomi Resultat pr mai divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for mai måned, hittil i år pr divisjon. 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,9 % ,6 % Elverum / Hamar ,1 % ,4 % Gjøvik ,1 % ,4 % Lillehammer ,6 % ,4 % Prehospitale tjenester ,0 % ,1 % Habilitering/rehabilitering ,6 % ,9 % Medisinsk service ,0 % ,2 % Psykisk helsevern ,2 % ,2 % Eiendom og Internservice ,3 % ,7 % Kongsvinger ,2 % ,5 % Tynset ,6 % ,0 % Felles ,1 % ,5 % Forskning ,0 % ,5 % Resultat ,3 % ,4 % Herav endrede pensjonskostnader ifht budsjett Korrigert resultat ,0 % ,3 % 31

32 Prognose Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 mill kr, men det knytter seg stor usikkerhet til måloppnåelse. Samtlige somatiske divisjoner i tillegg til divisjon Psykisk helsevern har et negativt resultat hittil i år. De somatiske sykehusene opprettholder sine årsprognoser lik budsjett. Risikoen i årsprognosen til de somatiske sykehusene er estimert til ca 80 mill kr i negativ retning. Dette krever ytterligere tiltak for de somatiske divisjonene for å komme i økonomisk balanse i I tillegg vil divisjonene være avhengig av effekter av omstillingsarbeidet som er planlagt i Helseforetakene har fått overført finansieringsansvaret for ytterligere et stort antall nye medikamenter i Dette medfører økt usikkerhet i forhold til hvor mye kostnader dette utgjør i forhold til overførte inntekter for året. Utviklingen følges opp nøye. Foretaket innførte i mai 2016 økonomiske strakstiltak under navnet «50 pluss». Dette var tenkt en varighet på 1 år, fra mai 2016 til mai Foretaket forlenger «50 pluss» innen enkelte av tiltakene. De tiltakene som har en negativ innvirkning på kompetanseutviklingen er ikke hensiktsmessig å forlenge, mens den nøkterne sparingen og de strenge vurderingene knyttet til bemanning vil fortsette for å sikre at foretaket når årsbudsjettet. 32

33 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et negativt driftsresultat i mai på minus 2,2 mill kr. Inkludert i resultatet for mai er en svikt i beregnet inntekt fra etterkoding for 1. tertial på 3,3 mill kr. Resultatet for mai er derfor isolert pluss 1,1 mill kr. Etter fem måneder er divisjonens driftsresultat minus 7,5 mill kr. Aktiviteten i divisjonen er samlet sett høy. Divisjonen har samlet 15,7 mill kr høyere inntekter enn budsjettert. Dette inkluderer refusjoner til høykostmedikamenter fra sentral budsjettpost på 1,3 mill kr. Divisjonen har høyere personalkostnader enn budsjettert og er svært sårbar for svikt i aktivitet eller pasienttyngde/indeks. Det arbeides med å redusere personalkostnadene. Det påløper ekstra kostnader til det nye RIS/PACS systemet. Divisjonen har fått refundert denne kostnaden fra sentral budsjettpost i årets fem første måneder. Kostnadene til dyre medikamenter til kreftbehandling og øyesykdommer er økende og utfordrer divisjonens økonomi. Divisjonen ligger an til en årsprognose på -25 mill kr dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes og at effekt av planlagte tiltak slår inn i sin helhet. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjonen i mai er -0,6 mill kr målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter mai er -9,9 mill kr. Divisjonen har hatt en måned med høy aktivitet på alle omsorgsnivå. I mai har divisjonen et negativt avvik på lønnskostnader på kr. 3,1 mill kr. Dette gjelder i hovedsak avdelingene indremedisin og kirurgi. Divisjonen har i april fått overført 0,25 mill kr fra fellesområdet til dekning for merkostnader i forhold til økt ressursbruk i forbindelse med innføringen av Ris/Pacs. Dersom divisjonen ikke får effekt av planlagte tiltak inneværende år er det risiko for at årsprognosen kan bli -13 mill kr. Divisjonen understreker at man er avhengig av effekt av omstillingstiltak inneværende år, for å kunne oppnå et økonomisk resultat i balanse. 33

34 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Lillehammer: Divisjonen fikk et merforbruk 4 mill kr i mai 2017, akkumulert resultat er på minus 15,5 mill kr. Avdelinger med størst merforbruk pr mai 2017 er Kirurgi med 6,5 mill kr, Indremedisin med 6,6 mill kr og Gyn/føde med 3,5 mill kr. Det er lønnskostnadene som er hovedutfordringen til divisjonen. Disse blir ikke redusert selv om aktiviteten er lavere enn planlagt. Dette er en utfordring som har vedvart i 2017, da akkumulert avvik på lønnsområdet utgjør 8,8 mill kr av det totale merforbruket på 15,5 mill kr. Avviket på inntektene utgjør 3,9 mill kr pr mai, og overforbruk på varekostnader utgjør 3 mill kr. Divisjonen ligger an til en årsprognose på -30 mill kr dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes, i tillegg til at effekt av planlagte tiltak må slå inn. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et akkumulert resultat på minus 1,1 mill kr. Divisjonen hadde lavere ISF inntekter enn budsjettert i januar og februar, men har etter dette hatt høyere inntekter enn budsjettert. I likhet med andre helseforetak i HSØ har poliklinikkene på BUP området lavere inntekter enn budsjettert, mens det er en positiv utvikling for DPS og sentralsykehus. Det legges mye arbeid i å følge opp at kodingen blir riktig. Gjestepasientoppgjør viser et positivt resultat, men det er mindre overskudd på dette enn i tidligere måneder. Divisjonen har netto kostnader på driftstilskudd til Fekjær på 4,5 mill kr som ikke er budsjettert. Dette vil i 2017 totalt beløpe seg til 7,2 mill kr. Avtalen overføres til HSØ fom september Divisjonen har et merforbruk på lønn og innleie sett under ett på 4 mill kr. Dette er inkludert lønnskostnader til omstillingskandidater som er 1,4 mill kr høyere enn budsjettert. I forbindelse med mange ressurskrevende pasienter på sentralsykehusavdelingene har divisjonen pådratt seg høye kostnader til ekstra personale. Divisjonen leverer en prognose med resultat i balanse, men med en risiko mellom 0-7 mill kr. 34

35 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et positivt resultat i mai måned på 1 mill kr. Akkumulert er resultatet på minus 5,8 mill kr. Etterkodingen for 1. tertial har gitt divisjonen en positiv effekt på 0,6 mill kr som er bokført i mai. Isolert sett er mai i balanse. Divisjonen ligger an til en årsprognose på -13,9 mill kr dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes og at effekt av planlagte tiltak slår inn i sin helhet. Fellesområdet: Fellesområdet har pr mai et positive avvik mot budsjett på 14,6 mill kr justert for lavere pensjonskostnad. Det er imidlertid flere usikre poster som kan slå negativt ut for foretaket: H-resepter er inntektsført etter erfaringstall fra tidligere år, samt tilbakemelding over antall DRG-poeng per april 2017 fra HSØ. Rapportering for de nye legemidlene som ble overført til ISF-systemet fra 2017 er nå på plass, og vi har rapportert dette for 1. tertial. Etter 1. tertial ligger SI betydelig etter budsjett. Foretaket har vært i kontakt med HSØ som informerer om tilsvarende lave inntekter i de andre foretakene. Enkelte legemidler til behandling av hepatitt C som SI har en kostnad på 13,5 mill kr pr mai gir pr i dag ikke ISF-refusjon. HSØ jobber med å få 2 medikamenter knyttet til dette godkjent som ISFfinansiering. Foretaket har p.t. ikke tatt hensyn til dette i inntektsføringen. Foretaket vil følge med utviklingen av nye legemidler fremover og det blir viktig å følge opp kodingen både på nye og gamle H-resepter. Det er knyttet stor usikkerhet til dette området. 35

36 Økonomi Resultat pr mai divisjon 6. Økonomi / finans Høykostmedisiner: Foreløpig er det en besparelse på 16,4 millioner kroner knyttet til kostnadssiden på høykostmedisiner. Det er stor sannsynlighet for at det positive avviket blir mindre utover året på grunn av at nye kreftlegemidler er overført til H- resept ordningen fra 1. mai. Foretaket har fått overført midler til dette fra Helse Sør-Øst RHF men det er likevel stor usikkerhet til nivået. Dette er legemidler som har høy pris og større forbruk en forventet vil gi store kostnader for foretaket. Besparelse på høykostmedisiner må også sees opp mot mindreinntekter på H-resepter. Utviklingen på høykostmedisiner blir fulgt opp fortløpende og det er denne posten som det er størst usikkerhet knyttet til. Kostnader knyttet til gjestepasienter inklusive fritt behandlingsvalg ligger foreløpig lavere enn budsjett. Kostnadene er i stor grad avsatt etter erfaringstall fra tidligere år samt mottatte data fra Norsk pasientregister pr april. Kostnader knyttet til pasientreiser er i balanse i forhold til budsjett etter mai. Dette er et område det har vært arbeidet mye med i forhold til informasjon for å redusere kostnadsutviklingen. Det er satt av budsjett på fellesområdet til å dekke eventuell overskridelse. Foreløpig gir dette et positivt avvik på fellesområdet når pasientreiser så langt er i balanse hittil i år. Det er et positivt avvik på lønnsområdet. Dette er i hovedsak knyttet til avsatte midler til omstilling kort sikt og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. 36

37 Rapportering «50 pluss» 6. Økonomi / finans Foretaket innførte i mai 2016 økonomiske strakstiltak under navnet «50 pluss». Dette var tenkt en varighet på 1 år, fra mai 2016 til mai Foretaket forlenger «50 pluss» innen enkelte av tiltakene. De tiltakene som har en negativ innvirkning på kompetanseutviklingen er ikke hensiktsmessig å forlenge, mens den nøkterne sparingen og de strenge vurderingene knyttet til bemanning vil fortsette for å sikre at foretaket når budsjettert årsresultat. Nedenfor en oversikt over utvalgte områder: Brutto månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnit t jan mai Endring Tabellen over viser et utdrag for perioden jan-mai 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en reduksjon i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 83 brutto månedsverk. 37

38 Rapportering 50 pluss Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt 6. Økonomi / finans Jan-mai 2016 Jan - mai 2017 Endring 56 Komp. og rekr. ikke oppg.pl Utstyr som ikke skal aktiv Rep., vedlikehold og service Kontorkostnad, trykksak o.l Godtgjørelse for reise - diett Sum Tabell over viser faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden januar mai 2017 mot tilsvarende periode i Tallene er i hele tusen og tallene er justert for MVA-komp slik at det er sammenlignbart med tallene. Oversikten viser en nedgang i disse kostnadene på til sammen 0,6 mill kr. Tallene for 2017 viser brutto kostnader, inkl mva. Regnskapet for 2017 forøvrig viser netto tall eks mva. 38

39 Rapportering 50 pluss 6. Økonomi / finans Jan-mai 2016 Jan - mai Komp. og rekr. ikke oppg.pl. 65 Utstyr som ikke skal aktiv. 66 Rep., vedlikehold og service 68 Kontorkostna d, trykksak o.l 71 Godtgjørelse for reise - diett Jan-mai Jan - mai Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Sammenlignet med samme periode i år er det en nedgang i kostnader på disse områdene men unntak av «Utstyr som ikke skal aktiv og Rep., vedlikehold og service». 39

40 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2017 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i mai er på 576 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

41 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E

42 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT/MTU Andre Sum

43 Avtalelojalitet 7. Innkjøp KPI-område KPI-krav nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 Faktisk kjøp på avtale 80,0 % 83,5 % 88,9 % 75,7 % 88,1 % 86,2 % 80,2 % 91,8 % Avtalelojaliteten er noe varierende fra måned til måned. De store variasjonene skyldes hovedsakelig forskjellig omsetning, da april var en måned med generelt lite fakturaer og få av de store fakturaene fra blant annet Sykehuspartner. De fakturaene fra Sykehuspartner som ikke ble kontert i april, ble kontert i mai i stedet, og det er hovedårsaken for hvorfor avtalelojaliteten er veldig høy. Når det gjelder bruk av ehandel har denne vært veldig lav i april og mai, sett i forhold til bruk tidligere i år. 43

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.12.2012 til etterretning 2. Styret er svært

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013 Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer