Ledelsesrapport. Januar 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Januar 2016"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Aktivitet 5. Prioriteringsregelen 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Kvalitet Ventetid 63,6 73,8 Fristbrudd 1,2% 6,5% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 7,7 % 7,9 % Økonomi (beløp i 1 000) Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

4 3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2015 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager (alle tjenesteområder) ,0 % Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,2 % 15,0 % 5,0 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert data november 2014) 3 % 4,2 % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 73,5 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2014) 55,0 % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) Budsjettavvik =

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Des Jan HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 65,9 66,8 66,8 79,6 Oslo universitetssykehus HF 67,7 73,1 73,1 92,3 Sunnaas sykehus HF 54,2 57,8 57,8 60,7 Sykehuset i Vestfold HF 59,2 58,6 58,6 66,1 Sykehuset Innlandet HF 52,7 59,5 59,5 67,8 Sykehuset Telemark HF 50,8 57,2 57,2 53,6 Sykehuset Østfold HF 62,4 62,1 62,1 74,2 Sørlandet sykehus HF 58,8 62,2 62,2 63,3 Vestre Viken HF 56,0 62,4 62,4 81,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59,1 63,2 63,2 73,9 Betanien Hospital 48,0 56,0 56,0 56,0 Diakonhjemmet Sykehus 54,8 48,8 48,8 51,5 Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,3 89,6 89,6 91,0 Martina Hansens Hospital 60,0 60,0 60,0 71,0 Revmatismesykehuset 61,0 72,0 72,0 74,0 Private rusinstitusjoner med avtale 43,0 68,0 68,0 81,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,6 63,6 63,6 73,8 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 70 Ventetid VOP 70 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Antall langtidsventende - somatikk >4 år 1-4 år

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Januar HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,6 1,0 2,6 0,0 1,5 1,5 9,5 Oslo universitetssykehus HF 1,4 0,0 1,2 0,0 1,4 1,4 20,9 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,4 Sykehuset Innlandet HF 0,6 0,7 2,8 0,0 0,6 0,6 2,1 Sykehuset Telemark HF 1,1 1,2 0,0 0,0 1,1 1,1 8,5 Sykehuset Østfold HF 3,0 0,9 0,0 0,0 2,8 2,8 3,8 Sørlandet sykehus HF 3,2 1,0 0,0 2,8 3,0 3,0 2,3 Vestre Viken HF 0,3 0,0 0,0 1,5 0,3 0,3 1,3 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 2,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 Martina Hansens Hospital 0,5 0,5 0,5 1,2 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,8 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,5 0,0 0,0 2,0 0,6 0,6 2,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1,2 0,5 1,0 0,9 1,2 1,2 6,5 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 2,5 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 7,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,8 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd i % av de med rett Fristbrudd i % av de med rett Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter Andel fristbrudd avviklede pasienter i % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Faktisk 2014 Faktisk 2015 Faktisk Andel fristbrudd ventende pasienter i % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aksetittel Styresak - januar 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater tom

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp tom

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Brystkreft, HSØ 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Tykk og endetarmskreft, HSØ 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lungekreft, HSØ 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Prostatakreft, HSØ 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Blærekreft, HSØ 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lymfom, HSØ 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Akutt levkemi, HSØ 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Des Jan HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 77 % 80 % 80 % 64 % 49 % Oslo universitetssykehus HF 60 % 60 % 60 % 56 % 0 % Sunnaas sykehus HF 91 % 89 % 89 % 72 % 88 % Sykehuset i Vestfold HF 83 % 80 % 80 % 56 % 56 % Sykehuset Innlandet HF 80 % 84 % 84 % 63 % 58 % Sykehuset Telemark HF 73 % 78 % 78 % 65 % 61 % Sykehuset Østfold HF 60 % 62 % 62 % 59 % 61 % Sørlandet sykehus HF 73 % 76 % 76 % 61 % 56 % Vestre Viken HF 83 % 87 % 87 % 65 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 73 % 74 % 74 % 61 % 57 % Betanien Hospital 65 % 75 % 75 % 75 % 73 % Diakonhjemmet Sykehus 82 % 86 % 86 % 78 % 76 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 83 % 84 % 84 % 66 % 60 % Martina Hansens Hospital 2 % 5 % 5 % 38 % 38 % Revmatismesykehuset 87 % 91 % 91 % 75 % 58 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 73 % 73 % 61 % 58 % Oslo universitetssykehus HF rapporterte på indikatoren fra og med januar

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 0,8 % 1,5 % 1,5 % 6,0 % 3,0 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 0,8 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 1,5 % Sykehuset Innlandet HF 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,3 % 3,3 % 3,7 % 2,8 % Sykehuset Østfold HF 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,9 % 3,2 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % Vestre Viken HF 1,6 % 2,5 % 2,5 % 3,3 % 1,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,2 % 4,7 % 4,7 % 2,9 % 1,3 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 1,6 % 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,4 Oslo universitetssykehus HF 4,7 4,7 Sunnaas sykehus HF 5,0 5,0 Sykehuset i Vestfold HF 4,0 4,0 Sykehuset Innlandet HF 5,0 5,0 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,1 Sykehuset Østfold HF 5,5 5,5 Sørlandet sykehus HF 2,9 2,9 Vestre Viken HF 3,3 3,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 4,1 Betanien Hospital 3,1 3,1 Diakonhjemmet Sykehus 2,7 2,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 1,0 Martina Hansens Hospital 3,0 3,0 Revmatismesykehuset 1,1 1,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,9 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 95 % 95 % 88 % Oslo universitetssykehus HF 96 % 96 % 87 % Sunnaas sykehus HF 97 % 97 % 75 % Sykehuset i Vestfold HF 94 % 94 % 87 % Sykehuset Innlandet HF 97 % 97 % 95 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 98 % Sykehuset Østfold HF 92 % 92 % 87 % Sørlandet sykehus HF 97 % 97 % 96 % Vestre Viken HF 98 % 98 % 94 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 91 % Betanien Hospital 98 % 98 % 94 % Diakonhjemmet Sykehus 98 % 98 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 98 % 98 % 105 % Martina Hansens Hospital 98 % 98 % 92 % Revmatismesykehuset 99 % 99 % 100 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 96 % 92 % 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 596 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 148 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital 894 Revmatismesykehuset 16 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 34

35 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF 571 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 138 Sykehuset i Vestfold HF 0 Sykehuset Innlandet HF 523 Sykehuset Telemark HF 67 Sykehuset Østfold HF 293 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF 842 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 0 Diakonhjemmet Sykehus 28 Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 Martina Hansens Hospital 0 Revmatismesykehuset 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 35

36 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 132 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF 960 Sykehuset Østfold HF 797 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 77 Diakonhjemmet Sykehus 703 Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 36

37 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2015 Hittil i år HiÅ mot HiÅ 2015 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,2 % ,8 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,0 % ,4 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,9 % 378 3,5 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,0 % ,8 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,2 % 114 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,8 % ,7 % ,7 % ,1 % Grouper er ikke ferdigstilt, og rapporteringen av aktivitet i januar er derfor i hovedsak basert på grouper for 2015 og budsjett. 37

38 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Januar Januar mnd DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 452 2,5 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 6 1,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 50 1,0 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,0 % Vestre Viken HF ,6 % 428 5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,3 % Betanien Hospital ,2 % 6 1,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 51 3,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 13 0,8 % Martina Hansens Hospital ,9 % ,4 % Revmatismesykehuset ,7 % 28 20,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % ,6 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,9 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) ,0 % ,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,2 % 114 3,9 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,8 % ,7 % 38

39 4. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % 129 0,5 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 0 0,0 % -1-0,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 0 0,0 % 529 2,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % 354 2,7 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 0 0,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,9 % 659 2,6 % Vestre Viken HF ,5 % 0 0,0 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,2 % ,5 % Betanien Hospital ,0 % 0 0,0 % -79-3,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % 0 0,0 % 452 8,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 0 0,0 % ,4 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % 234 9,2 % Revmatismesykehuset ,6 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,2 % ,8 % 39

40 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder Januar Endring HiÅ Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % D Prosent ,3 % ,6 % 588 2,4 % ,8 % ,9 % ,7 % ,4 % ,9 % 6 5,6 % ,8 % ,1 % ,9 % ,7 % ,7 % ,9 % ,8 % 40

41 4. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,6% ,4% ,9% ,2% Oslo universitetssykehus HF 0 0,0% 114 1,4% ,1% 145 7,6% Sunnaas sykehus HF 0 0,0% Sykehuset i Vestfold HF ,6% ,4% 13 0,3% ,1% Sykehuset Innlandet HF ,6% ,0% ,1% 93 4,2% Sykehuset Telemark HF ,1% ,0% ,6% ,3% Sykehuset Østfold HF ,3% ,2% ,3% ,8% Sørlandet sykehus HF ,9% ,1% ,5% ,7% Vestre Viken HF ,5% ,2% ,4% ,7% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 85 15,9% ,6% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,8% ,0% ,1% Betanien Hospital ,0% Diakonhjemmet Sykehus 305 5,7% ,8% ,1% ,8% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3% ,8% ,2% 43 5,7% Martina Hansens Hospital 58 2,1% Revmatismesykehuset ,6% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2% ,9% ,8% ,8% 41

42 5. Prioriteringsregelen Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett HiÅ Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HiÅ 2015 Endring Avvik i prosent Somatikk ,2 % ,2 % ,8 % VOP ,9 % ,0 % ,9 % BUP ,8 % ,2 % ,9 % Psykisk helsevern ,7 % ,1 % ,2 % TSB ,8 % ,2 % ,8 % 42

43 5. Prioriteringsregelen Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 129 0,5% ,7% ,8% ,0% Oslo universitetssykehus HF ,5% ,0% ,9% ,3% Sunnaas sykehus HF - 1-0,4% Sykehuset i Vestfold HF 529 2,9% ,5% 153 3,2% ,9% Sykehuset Innlandet HF ,0% 416 4,5% ,6% ,1% Sykehuset Telemark HF 354 2,7% ,8% ,6% ,8% Sykehuset Østfold HF ,1% ,0% ,5% 24 1,1% Sørlandet sykehus HF 659 2,6% ,6% ,9% ,1% Vestre Viken HF ,3% ,6% ,2% 185 8,4% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,0% 272 0,0% ,2% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,5% ,0% ,9% ,1% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus 452 8,8% 85 2,8% ,1% ,7% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4% 249 4,4% ,5% 69 9,4% Martina Hansens Hospital 234 9,2% Revmatismesykehuset ,2% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% ,9% ,9% ,8% 43

44 5. Prioriteringsregelen Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Jan Denne periode Budsjettavvik Avvik i prosent Hittil i år (gjennomsnitt) HiÅ Budsjettavvik Avvik i prosent Årsestimat vs årsbudsjett (gjennomsnitt) Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HIÅ 2015 Hittil i år Endring Avvik i prosent Somatikk ,8% ,8% ,0% ,2% VoP ,5% ,5% ,1% ,9% BUP ,2% ,2% ,0% ,5% Psykisk helsevern ,8% ,8% ,1% ,8% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet ,0% ,0% ,0% ,2% Preshospitale tjenester ,4% ,4% ,0% ,9% Annet ,6% ,6% ,8% ,8% TOTAL ,0% ,0% ,1% ,8% 44

45 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen HiÅ per jan Endring %-vis endring ,4% 355 2,0% 18 3,4% 20 3,0% 118 3,0% 1 0,0% ,5% 265 5,7% 66 2,3% 122 2,3% 142 2,1% ,4% ,8% 45

46 6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær

47 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

48 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2015 Desember 2014 Desember 2013 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 8,7 % 8,8 % 8,3 % 8,4 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7,7 % 7,9 % 7,7 % 7,5 % 7,4 % 7,6 % Sunnaas sykehus HF 7,0 % 5,3 % 7,3 % 6,6 % 6,3 % 7,4 % Sykehusapotekene HF 7,7 % 7,6 % 9,4 % 8,9 % 7,8 % 8,2 % Sykehuset i Vestfold HF 7,6 % 7,1 % 8,0 % 7,0 % 7,3 % 7,2 % Sykehuset Innlandet HF 7,7 % 7,5 % 7,8 % 7,3 % 7,3 % 7,5 % Sykehuset Telemark HF 7,1 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 6,9 % 6,5 % Sykehuset Østfold HF 9,1 % 7,8 % 9,2 % 7,7 % 7,9 % 8,5 % Sykehuspartner HF 5,2 % 5,2 % Sørlandet sykehus HF 6,5 % 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 6,6 % Vestre Viken HF 7,6 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,5 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,1 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % Helse Sør-Øst RHF 3,6 % 1,7 % 1,1 % 2,8 % 2,6 % 3,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % 48

49 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % 90,3 % 21,4 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 93,7 % 13,8 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 92,5 % 16,8 % 94,1 % Sykehusapotekene HF ,4 % 94,9 % 9,9 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 86,8 % 31,5 % 89,0 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 86,5 % 30,8 % 89,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 87,3 % 32,9 % 89,2 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 85,8 % 35,3 % 87,4 % Sykehuspartner HF ,9 % 99,4 % 1,6 % 99,5 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 85,0 % 31,7 % 87,8 % Vestre Viken HF ,7 % 88,1 % 30,7 % 89,3 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 89,5 % 24,4 % 91,1 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 49

50 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,4 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,3 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,1 % ,1 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,7 % 968 2,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,6 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,9 % 855 0,5 % Sykehuset Østfold HF ,5 % ,5 % ,5 % Sykehuspartner HF ,0 % ,2 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,5 % ,3 % Vestre Viken HF ,9 % ,7 % ,6 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 50

51 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Annen lønn Akershus universitetssykehus HF ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehusapotekene HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sykehuspartner HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 51

52 7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år 1,53 1,75 1,62 1,32 1,36 1,31 0,85 0,77 0,93 1,86 1,91 1,80 1,72 1,79 1,70 1,62 1,74 1,61 1,50 1,67 1,58 1,59 1,80 1,67 1,88 1,87 1,79 1,53 1,62 1,54 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,53 1,75-0,22 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,32 1,36-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF ,85 0,77 0,08 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,86 1,91-0,06 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,79-0,07 1,70 Sykehuset Telemark HF ,62 1,74-0,12 1,61 Sykehuset Østfold HF ,50 1,67-0,17 1,58 Sørlandet sykehus HF ,59 1,80-0,21 1,67 Vestre Viken HF ,88 1,87 0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,53 1,62-0,09 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med F. 52

53 7. Produktivitet 1,58 1,53 1,30 1,32 0,81 0,85 1,90 1,86 1,75 1,72 1,67 1,62 1,74 1,50 1,71 1,59 1,84 1,88 1,56 1,53 DRG-produktivitet hittil i år 2015 og DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF ,53 1,58 Oslo universitetssykehus HF ,32 1,30 Sunnaas sykehus HF ,85 0,81 Sykehuset i Vestfold HF ,86 1,90 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,75 Sykehuset Telemark HF ,62 1,67 Sykehuset Østfold HF ,50 1,74 Sørlandet sykehus HF ,59 1,71 Vestre Viken HF ,88 1,84 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,53 1,56 53

54 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik 0 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode korrigert for endringer i pensjon Resultat Denne Budsjettavvik periode Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Årsest. vs. Årsbud Estimat Budsjett Avvik

55 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til TNOK Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Resultat 2015 Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Budsjettavvik hittil i år 2015 Endring

56 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,3% -2,9% Oslo universitetssykehus HF ,4% -1,3% Sunnaas sykehus HF ,9% 5,4% Sykehusapotekene HF ,7% -0,2% Sykehuset i Vestfold HF ,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,1% -0,6% Sykehuset Telemark HF ,2% -1,6% Sykehuset Østfold HF ,4% -4,0% Sykehuspartner HF ,5% 2,2% Sørlandet sykehus HF ,2% -1,2% Vestre Viken HF ,2% -0,5% Helse Sør-Øst RHF ,7% 0,1% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3% -1,0% 56

57 8. Økonomi/finans Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

58 8. Økonomi/finans Likviditetsutvikling 58

59 8. Økonomi/finans Investeringer 59

60 9. Vedlegg Ventetid, fristbrudd og korridorpasienter 60

61 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Alle tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private institusjoner m/avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner

62 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Somatikk Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Somatikk - (med og uten rett) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

63 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern barn og unge Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - barn og unge Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

64 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern voksne Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - voksne Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

65 9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet Gjennomsnitt ventetid - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Private institusjoner m/avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner

66 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Somatikk Andel fristbrudd - somatikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2 % 11 % 10 % 2 % Oslo universitetssykehus HF 1 % 19 % 22 % 1 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 2 % 2 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 1 % 3 % 2 % 1 % Sykehuset Telemark HF 1 % 20 % 9 % 1 % Sykehuset Østfold HF 3 % 3 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 3 % 5 % 3 % 3 % Vestre Viken HF 0 % 2 % 1 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 1 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 1 % 2 % 0 % Betanien Hospital 0 % 1 % 2 % 0 % Martina Hansens Hospital 1 % 4 % 1 % 1 % Revmatismesykehuset 1 % 0 % 1 % 1 % Private institusjoner m/avtale 0 % 1 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 % 8 % 7 % 1 % 66

67 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Psykisk helsevern voksne Andel fristbrudd - VoP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1 % 3 % 1 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 3 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 0 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 1 % 2 % 1 % Sykehuset Telemark HF 1 % 0 % 1 % Sykehuset Østfold HF 1 % 1 % 1 % Sørlandet sykehus HF 1 % 1 % 1 % Vestre Viken HF 0 % 0 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 0 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0 % 1 % 0 % 67

68 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Psykisk helsevern barn og unge Andel fristbrudd - BUP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3 % 4 % 3 % Oslo universitetssykehus HF 1 % 1 % 1 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 0 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 3 % Sykehuset Telemark HF 0 % 2 % 0 % Sykehuset Østfold HF 0 % 1 % 0 % Sørlandet sykehus HF 0 % 0 % 0 % Vestre Viken HF 0 % 3 % 0 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 0 % 0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 % 2 % 1 % 68

69 9. Vedlegg Andel fristbrudd per foretak Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet Andel fristbrudd - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 0 % 0 % 5 % 0 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 5 % 4 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 0 % 2 % 0 % Sykehuset Innlandet HF 0 % 5 % 4 % 0 % Sykehuset Telemark HF 0 % 4 % 0 % 0 % Sykehuset Østfold HF 0 % 3 % 0 % 0 % Sørlandet sykehus HF 3 % 2 % 0 % 3 % Vestre Viken HF 2 % 0 % 0 % 2 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 % 6 % 0 % 0 % Private institusjoner m/avtale 2 % 8 % 2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1 % 5 % 3 % 1 % 69

70 9. Vedlegg Korridorpasienter somatikk Per foretak Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 3,0 % 5,7 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 1,5 % 2,5 % 2,3 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 3,3 % 2,8 % 3,4 % 3,3 % Sykehuset Østfold HF 2,1 % 3,2 % 3,3 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,8 % 0,6 % 0,3 % Vestre Viken HF 2,5 % 1,8 % 3,3 % 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1,6 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,7 % 1,3 % 2,7 % 4,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,6 % 2,3 % 1,6 % 70

71 9. Vedlegg Resultat, budsjettavvik, ventetid og fristbrudd per foretak 71

72 9. Vedlegg Akershus universitetssykehus HF (1/2) Akershus universitetssykehus HF Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) 67 Fristbrudd (alle områder) 1,5% Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TNOK Akershus universitetssykehus HF - Resultat per måned (justert f or ekstraordinere pensjonskostnader) Jan 15 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Akershus universitetssykehus HF - Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinere pensjonskostnader) Jan 15 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat 72

73 9. Vedlegg Akershus universitetssykehus HF (2/2) Akershus universitetssykehus HF Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) 67 Fristbrudd (alle områder) 1,5% Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Dager Akershus universitetssykehus HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 Prosent 15% Akershus universitetssykehus HF- f ristbrudd (alle områder) 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Ingen fristbrudd og kortere ventetider Program erfaringsseminar, onsdag 29. april 2015

Ingen fristbrudd og kortere ventetider Program erfaringsseminar, onsdag 29. april 2015 Ingen fristbrudd og kortere ventetider Program erfaringsseminar, onsdag 29. april 2015 09.00 10.00 Velkommen + Hvor står vi hvor går vi? Folke Sundelin 10.00 10.30 Innsatsteamet opplegg for arbeidet Amund

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Andre tertial 2011 1 2 1. Sammendrag... 4 Risikovurdering... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 4 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd...

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Monitorering av pakkeforløp kreft

Monitorering av pakkeforløp kreft Colourbox Stein Olav Gystad, Norsk pasientregister Lillestrøm 28. oktober 2015 Tema Tilbakemeldinger fra NPR Måloppnåelse for Helse Sør-Øst RHF per september 2015 Videre arbeid Tilbakemeldinger fra NPR

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Styresak 66/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport september 2015. (bemanning per oktober 2015)

Styresak 66/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport september 2015. (bemanning per oktober 2015) Styresak 66/2015 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport september 2015 (bemanning per oktober 2015) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer