Ledelsesrapport. April 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. April 2017"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Mar Apr HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 52,8 57,0 54,4 65,2 73,6 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 57,3 57,7 60,4 69,9 90,9 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 47,3 52,5 50,5 52,0 51,6 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 51,7 51,0 53,2 59,0 61,8 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 44,5 47,7 46,6 55,9 64,9 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 57,2 57,1 56,5 52,7 54,2 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 54,2 54,0 53,7 62,4 71,5 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 54,3 54,6 54,6 58,6 62,8 57,8 61,4 Vestre Viken HF 53,2 55,5 54,2 59,0 75,8 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 52,8 54,1 54,0 60,6 71,1 58,4 68,2 Betanien Hospital 66,3 54,4 62,9 66,0 69,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,3 53,8 49,1 46,6 53,8 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 78,4 76,0 79,1 86,5 89,1 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 45,6 48,7 50,0 52,0 65,0 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 61,5 59,1 63,8 68,0 70,0 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 89,0 78,2 81,3 57,0 78,0 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 53,7 54,8 54,9 61,0 71,0 59,0 68,4 3

4 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Privat HSØ (Alle) Total

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,6 0,0 0,0 3,6 1,5 1,4 1,3 9,2 1,5 6,4 Oslo universitetssykehus HF 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,8 1,2 17,7 1,1 12,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,5 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 1,1 0,6 1,3 Sykehuset Innlandet HF 1,1 0,4 1,8 0,0 1,1 1,1 0,5 1,8 0,9 1,6 Sykehuset Telemark HF 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,1 11,3 1,4 7,3 Sykehuset Østfold HF 1,4 0,6 0,0 0,0 1,3 1,6 2,7 2,7 2,6 2,6 Sørlandet sykehus HF 1,2 1,0 0,0 1,8 1,2 1,8 2,5 2,7 2,3 3,7 Vestre Viken HF 1,2 0,4 0,0 0,0 1,1 0,8 0,3 0,9 0,7 0,9 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,2 0,3 2,0 0,2 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,4 0,5 Revmatismesykehuset 1,5 1,5 1,0 1,6 0,6 1,1 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 2,9 2,8 2,4 3,7 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner April ,2 0,2 0,2 0,8 1,1 1,1 1,1 6,0 1,2 4,3 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid per april Helseforetak Ikke passert planlagt tid Passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus HF ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sørlandet sykehus HF ,0 % Vestre Viken HF ,8 % Totalsum ,8 % 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år) 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Feb Mar HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 82 % 76 % 80 % 77 % 62 % Oslo universitetssykehus HF 85 % 83 % 84 % 63 % 55 % Sunnaas sykehus HF 77 % 100 % 89 % 82 % 72 % Sykehuset i Vestfold HF 77 % 73 % 75 % 80 % 54 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 82 % 83 % 85 % 65 % Sykehuset Telemark HF 86 % 86 % 86 % 81 % 62 % Sykehuset Østfold HF 64 % 65 % 66 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 77 % 74 % 76 % 77 % 61 % Vestre Viken HF 88 % 88 % 88 % 86 % 67 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 81 % 79 % 80 % 76 % 60 % Betanien Hospital 87 % 85 % 80 % 80 % 70 % Diakonhjemmet Sykehus 96 % 94 % 95 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 77 % 78 % 77 % 88 % 69 % Martina Hansens Hospital 97 % 98 % 98 % 97 % 42 % Revmatismesykehuset 87 % 85 % 87 % 84 % 74 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 81 % 79 % 81 % 77 % 61 % 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Mar Apr HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,8 % 0,6 % 1,7 % 1,1 % 4,7 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,6 % 0,9 % 1,4 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 0,8 % 1,3 % 0,9 % 0,9 % Sykehuset Telemark HF 0,9 % 0,5 % 1,1 % 2,5 % 3,0 % Sykehuset Østfold HF 3,0 % 2,0 % 2,2 % 1,4 % 2,8 % Sørlandet sykehus HF 1,6 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,1 % 0,8 % 1,4 % 2,4 % 2,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 2,0 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,1 % 1,1 % 1,7 % 2,1 % 1,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 1,9 % 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per april Tilbake til innholdsfortegnelse 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per april 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81,8 % 80,4 % 80,4 % 76,5 % 89,6 % 90,8 % Oslo universitetssykehus HF 71,7 % 66,9 % 74,9 % 64,2 % 60,9 % 60,1 % Sunnaas sykehus HF 72,3 % 79,6 % Sykehuset i Vestfold HF 88,7 % 89,4 % 63,7 % 89,1 % 52,0 % 87,5 % Sykehuset Innlandet HF 86,2 % 84,7 % 81,6 % 75,2 % 93,2 % 79,7 % Sykehuset Telemark HF 81,0 % 78,7 % 70,4 % 66,3 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 78,5 % 78,8 % 88,2 % 91,5 % 97,8 % 94,2 % Sørlandet sykehus HF 87,1 % 84,7 % 89,5 % 87,5 % 86,4 % 79,6 % Vestre Viken HF 87,1 % 86,1 % 77,3 % 75,8 % 68,9 % 76,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 81,5 % 79,9 % 79,1 % 79,9 % 75,2 % 78,1 % Betanien Hospital 70,5 % 68,4 % Diakonhjemmet Sykehus 89,6 % 90,0 % 79,9 % 77,9 % 93,9 % 89,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,2 % 93,0 % 92,0 % 93,5 % 73,9 % 89,5 % Martina Hansens Hospital 84,7 % 84,9 % Revmatismesykehuset 85,0 % 76,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,0 % 80,5 % 80,3 % 80,8 % 75,8 % 78,6 % 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2017 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per april 2017 Hittil i år per april 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,1 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,4 % Vestre Viken HF ,7 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % ,8 % Andel 16

17 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -18,1 % -7,1 % -5,9 % 48,6 % 6,9 % 15,2 % 6,5 % 16,2 % 0,7 % 2,6 % -1,1 % -1,2 % Oslo universitetssykehus HF -13,8 % -10,5 % 7,5 % -11,0 % -0,1 % 7,2 % 0,0 % 4,7 % 2,1 % -0,1 % 4,0 % -1,3 % Sunnaas sykehus HF -3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -10,1 % 6,7 % 3,5 % -14,0 % 2,4 % -5,1 % -24,9 % 4,9 % 0,4 % -2,6 % -7,1 % 0,2 % Sykehuset Innlandet HF -17,9 % 5,9 % -0,9 % 29,6 % 4,6 % 1,1 % 5,1 % -6,0 % -0,7 % -3,6 % 2,8 % -1,7 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 6,1 % -3,7 % -3,4 % 0,7 % 3,5 % 9,7 % -14,2 % -1,2 % -0,2 % 2,6 % -21,2 % Sykehuset Østfold HF -14,8 % -5,1 % 8,1 % 7,0 % 6,7 % -1,3 % -9,7 % 18,3 % -1,5 % -1,9 % -2,7 % -2,7 % Sørlandet sykehus HF -6,7 % 10,3 % 2,1 % -7,9 % -0,3 % 5,2 % -1,0 % 32,8 % 0,7 % -0,5 % 5,5 % 4,8 % Vestre Viken HF -8,1 % -5,5 % -4,3 % -15,3 % 3,1 % 1,1 % 13,0 % 11,9 % 1,5 % -2,5 % 1,9 % -1,5 % Helse Sør-Øst RHF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 7,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2,4 % 4,8 % 0,6 % 9,5 % 0,8 % -1,1 % 0,8 % -1,0 % Betanien Hospital -4,8 % -2,3 % Diakonhjemmet Sykehus 5,4 % 4,6 % 14,3 % 6,4 % 1,3 % 18,9 % 7,7 % 13,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -8,3 % 5,4 % -27,6 % -14,0 % 1,4 % 9,5 % 5,9 % 5,1 % Martina Hansens Hospital -4,1 % 10,6 % % endring hittil i år Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset -6,2 % -9,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -10,6 % 0,3 % -2,0 % 9,2 % 2,4 % 5,9 % 1,0 % 9,5 % 17

18 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,9% ,2% ,5% ,2% Oslo universitetssykehus HF ,1% ,2% 5 0,0% 398 4,7% Sunnaas sykehus HF 54 4,1% Sykehuset i Vestfold HF ,4% ,1% ,9% 373 4,9% Sykehuset Innlandet HF ,6% 440 1,1% 941 5,1% ,0% Sykehuset Telemark HF 384 0,7% 695 3,5% 950 9,7% ,2% Sykehuset Østfold HF ,7% ,3% ,7% ,3% Sørlandet sykehus HF ,3% ,2% ,0% ,8% Vestre Viken HF ,1% 453 1,1% ,0% ,9% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,0% 0 0,0% 744 7,1% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4% ,8% 899 0,6% ,5% Betanien Hospital ,3% Diakonhjemmet Sykehus 314 1,3% ,9% 338 7,7% ,8% Lovisenberg Diakonale Sykehus 299 1,4% ,5% 465 5,9% 158 5,1% Martina Hansens Hospital ,6% Revmatismesykehuset ,7% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4% ,9% ,0% ,5% Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 18

19 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,7 % 2,6 % -1,1 % -1,2 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % -0,1 % 4,0 % -1,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % -2,6 % -7,1 % 0,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % -3,6 % 2,8 % -1,7 % Sykehuset Telemark HF ,2 % -0,2 % 2,6 % -21,2 % Sykehuset Østfold HF ,5 % -1,9 % -2,7 % -2,7 % Sørlandet sykehus HF ,7 % -0,5 % 5,5 % 4,8 % Vestre Viken HF ,5 % -2,5 % 1,9 % -1,5 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % -1,1 % 0,8 % -1,0 % Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 19

20 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Kostnader per tjenesteområde (hittil i år per tertial) Eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon Per helseforetak/sykehus Tilbake til innholdsfortegnelse Kostnader per tjenesteområde Per 1. tertial 2016 Per 1. tertial 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,3 % 4,5 % -1,8 % -5,8 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 3,4 % -4,7 % 5,8 % Sunnaas sykehus HF ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % -0,2 % 4,0 % -5,6 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % -3,4 % 4,4 % -6,1 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 0,5 % 1,9 % -12,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % -2,0 % -9,9 % 0,2 % Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF ,2 % 3,7 % 4,5 % -2,0 % Vestre Viken HF ,1 % -1,3 % 2,6 % 1,7 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % -5,2 % 3,8 % 15,0 % Elimineringer Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 0,0 % -0,1 % 5,2 % 20

21 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per april Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,4 % ,0 % ,5 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,5 % ,6 % ,5 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % ,7 % ,2 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,7 % ,5 % ,3 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,9 % ,3 % ,1 % Nye legemidler ,0 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,8 % ,4 % ,6 % ,4 % ,3 % 21

22 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik April 2017 April måned Avvik i prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,6 % ,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 180 3,5 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,9 % Vestre Viken HF ,9 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,5 % Betanien Hospital ,1 % ,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,3 % ,4 % Revmatismesykehuset ,5 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % 58 9,0 % Kjøp fra private avtaleparter ,9 % ,3 % Fritt behandlingsvalg ,7 % 7 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,4 % ,3 % Legemidler ,5 % ,5 % Nye legemidler ,8 % 678 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,1 % ,8 % 22

23 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, DBL, kreft, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % 441 1,4 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,2 % 228 1,1 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,2 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 566 1,3 % 586 4,1 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,6 % 603 2,3 % Vestre Viken HF ,2 % 145 0,1 % 843 2,2 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,4 % ,3 % Betanien Hospital ,5 % ,9 % ,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % 4 0,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,3 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,4 % 0 0,0 % 117 3,9 % Revmatismesykehuset ,9 % ,0 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,4 % ,8 % 23

24 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) April 2017 ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,8 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,7 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,8 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,6 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % ,1 % Vestre Viken HF ,0 % ,5 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,6 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,2 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % ,7 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,8 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,8 % ,8 % 24

25 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,6% ,0% ,0% ,5% Oslo universitetssykehus HF ,2% ,9% ,1% 379 4,5% Sunnaas sykehus HF 118 9,5% Sykehuset i Vestfold HF ,6% ,8% ,8% ,3% Sykehuset Innlandet HF ,5% ,2% ,6% ,8% Sykehuset Telemark HF 711 1,3% 66 0,3% 777 7,8% ,5% Sykehuset Østfold HF ,4% ,0% ,5% 745 7,5% Sørlandet sykehus HF ,4% 314 0,8% ,3% ,8% Vestre Viken HF ,8% ,9% 805 2,4% 43 0,4% Helse Sør-Øst RHF ,7% ,3% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,1% ,5% ,5% ,0% Betanien Hospital 279 3,4% Diakonhjemmet Sykehus 609 2,6% ,5% 137 3,0% ,5% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1% 987 3,7% ,2% ,7% Martina Hansens Hospital 403 3,4% Revmatismesykehuset ,7% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1% ,5% ,2% ,9% 25

26 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år «Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) April 2017 ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,8 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,7 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,8 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,6 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % ,1 % Vestre Viken HF ,0 % ,5 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,6 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % ,2 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % ,7 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus VOP BUP TSB Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent ,9 % ,8 % ,3 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,9 % ,8 % ,8 % 26

27 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. April 2017 Hittil i år per apr (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per apr Endring Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,1 % 57 0,9% Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,3 % 314 1,7% Sunnaas sykehus HF ,0 % ,2 % - 6-1,0% 787 Sykehusapotekene HF ,3 % ,5 % 9 1,3% 830 Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,4 % ,5% Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,0 % ,2% Sykehuset Telemark HF ,7 % ,5 % ,2% Sykehuset Østfold HF ,8 % ,2 % ,2% Sykehuspartner HF ,3 % ,2 % ,1% Sørlandet sykehus HF ,1 % ,6 % 58 1,1% Vestre Viken HF ,1 % ,1 % 52 0,7% Helse Sør-Øst RHF ,3 % ,0 % 0-0,1% 171 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,7 % 209 0,3% %-vis endring Totalt antall ansatte per apr (snitt) 27

28 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2017 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,9 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,4 % ,7 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,6 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,1 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,8 % ,5 % Sykehuset Telemark HF ,5 % ,2 % 293 0,0 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,1 % ,9 % Sykehuspartner HF ,0 % ,1 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,3 % ,4 % ,3 % Vestre Viken HF ,2 % ,2 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,2 % ,6 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 28

29 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % Sunnaas sykehus HF ,0 % Sykehusapotekene HF ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sykehuspartner HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,4 % Vestre Viken HF ,2 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % 29

30 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Mars 2017 Mars 2016 Mars 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,2 % 8,1 % 9,0 % 8,6 % 8,6 % 9,2 % Oslo universitetssykehus HF 7,4 % 7,3 % 7,8 % 7,8 % 7,8 % 8,3 % Sunnaas sykehus HF 7,9 % 6,9 % 6,3 % 8,8 % 8,0 % 6,3 % Sykehusapotekene HF 6,8 % 5,7 % 10,0 % 7,4 % 6,6 % 10,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7,1 % 6,8 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,8 % 7,3 % 8,1 % 8,3 % 7,8 % 8,6 % Sykehuset Telemark HF 6,8 % 7,2 % 7,6 % 7,0 % 7,6 % 7,9 % Sykehuset Østfold HF 8,2 % 8,3 % 7,9 % 8,3 % 9,0 % 7,9 % Sykehuspartner HF 5,2 % 5,8 % 6,2 % 6,5 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,9 % 6,8 % 7,3 % 7,1 % 7,3 % Vestre Viken HF 8,2 % 7,2 % 8,0 % 8,4 % 7,7 % 8,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,3 % 5,9 % Helse Sør-Øst RHF 2,9 % 4,7 % 2,4 % 3,8 % 4,4 % 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,5 % 7,3 % 7,8 % 7,9 % 7,8 % 8,2 % 30

31 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,67 1,73 1,66 1,31 1,35 1,30 0,91 0,91 0,92 1,78 1,87 1,82 1,84 1,86 1,77 1,70 1,67 1,61 1,72 1,75 1,67 1,66 1,77 1,68 1,90 1,91 1,86 1,58 1,63 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,67 1,73-0,06 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,31 1,35-0,04 1,30 Sunnaas sykehus HF ,91 0,91 0,00 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,78 1,87-0,09 1,82 Sykehuset Innlandet HF ,84 1,86-0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF ,70 1,67 0,02 1,61 Sykehuset Østfold HF ,72 1,75-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF ,66 1,77-0,11 1,68 Vestre Viken HF ,90 1,91-0,01 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,58 1,63-0,04 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 31

32 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2016 og 2017 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,66 1,67 1,30 1,31 0,92 0,91 1,77 1,78 1,80 1,84 1,61 1,70 1,56 1,72 1,63 1,66 1,89 1,90 1,56 1,58 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2016 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF ,67 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,31 1,30 Sunnaas sykehus HF ,91 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,78 1,77 Sykehuset Innlandet HF ,84 1,80 Sykehuset Telemark HF ,70 1,61 Sykehuset Østfold HF ,72 1,56 Sørlandet sykehus HF ,66 1,63 Vestre Viken HF ,90 1,89 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,58 1,56 32

33 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

34 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 2733 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen April 2017 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

35 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E2017 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

36 9. Vedlegg Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat, budsjettavvik, ventetid og fristbrudd per foretak 36

37 9. Vedlegg Tilbake til innholdsfortegnelse Sykehuset Innlandet HF (1/2) 2017 Sykehuset Innlandet HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% TNOK Sykehuset Innlandet HF - Korrigert resultat per måned Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik Resultat TNOK Sykehuset Innlandet HF - Akkumulert budsjettavvik og korrigert resultat Jan 16 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. budsjettavvik Akk. resultat 37

38 9. Vedlegg Tilbake til innholdsfortegnelse Sykehuset Innlandet HF (2/2) 2017 Sykehuset Innlandet HF Jan 17 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat Budsjettavvik Ventetid (alle områder) Fristbrudd (alle områder) 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% Dager Sykehuset Innlandet HF- Ventetid (alle områder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prosent 5% Sykehuset Innlandet HF- f ristbrudd (alle områder) 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus,

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Andre tertial 2011 1 2 1. Sammendrag... 4 Risikovurdering... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 4 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd...

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Første tertial 2012 1 1. Sammendrag... 3 Risikovurdering... 3 Kvalitet og pasientsikkerhet... 3 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd... 11

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 4. november 2010 Tidspunkt: Kl 0900-1630 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF Mars 2012 (Bemanningstall for april) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer