Styresak. Februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Februar 2017"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 55,1 62,0 Fristbrudd 1,2% 1,1% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnkostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 8,1 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover for Korrigert resultat

4 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Jan Feb HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 54,8 53,4 54,2 65,1 75,8 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 63,7 62,4 63,1 72,7 95,1 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 51,0 53,0 51,8 53,2 55,1 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 56,3 53,1 54,8 59,1 64,5 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 48,3 45,9 47,2 56,5 66,3 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 56,4 55,2 55,9 53,7 52,6 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 53,5 53,0 53,3 63,5 74,7 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 55,7 53,7 54,8 59,6 63,8 57,8 61,4 Vestre Viken HF 53,7 54,9 54,3 60,3 80,5 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55,3 53,9 54,6 61,7 73,5 58,4 68,2 Betanien Hospital 57,6 71,5 64,3 55,0 53,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,0 47,6 47,8 46,4 53,1 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 80,8 0,0 80,8 87,0 90,7 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 53,5 51,8 52,7 56,0 67,0 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 64,5 69,8 67,0 75,0 70,0 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 66,1 81,0 72,6 65,0 86,0 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,0 54,1 55,1 62,0 73,5 59,0 68,4 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter menes ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 65 Ventetid VOP 60 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetid ventende uten rett - somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet «Topp 10» Per fagområde Fagområde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Plastikk-kirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Øyesykdommer Generell kirurgi Gastroenterologisk kirurgi Fordøyelsessykdommer Kjevekirurgi og munnhulesykdom Urologi Øre-nese-hals sykdommer Nevrologi Hjertesykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Karkirurgi Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Generell indremedisin Total

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Privat HSØ (Alle) Total

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,5 0,3 0,7 0,0 1,4 1,3 1,3 8,9 1,5 6,4 Oslo universitetssykehus HF 0,6 1,0 2,4 0,0 0,6 0,7 1,1 19,4 1,1 12,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,4 0,6 1,1 0,0 1,3 1,6 0,3 1,0 0,6 1,3 Sykehuset Innlandet HF 1,1 0,6 0,8 0,0 1,1 1,0 0,5 1,9 0,9 1,6 Sykehuset Telemark HF 1,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 1,0 9,3 1,4 7,3 Sykehuset Østfold HF 1,4 0,6 1,1 0,0 1,4 1,6 2,7 3,2 2,6 2,6 Sørlandet sykehus HF 2,2 0,4 0,0 0,0 2,1 2,2 2,6 2,6 2,3 3,7 Vestre Viken HF 0,8 0,3 0,6 0,0 0,7 0,8 0,3 1,0 0,7 0,9 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,4 0,4 1,7 0,2 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,9 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,5 Revmatismesykehuset 1,2 1,2 0,9 1,1 0,6 1,1 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 4,3 3,4 2,5 1,6 2,6 3,7 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Februar ,2 0,4 0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 6,1 1,2 4,3 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - somatikk 8,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - BUP 7,0 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,0 % 7,0 % 6,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - VOP 8,0 % 7,0 % 6,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - TSB 5,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter Fristbrudd helsehjelp påstartet og ventende Andel fristbrudd 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Helsehjelp påstartet Ventende Ledelsesrapport - februar

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft Ledelsesrapport - februar

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft Ledelsesrapport - februar

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 2,2 % 2,0 % 2,1 % 1,2 % 5,7 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,8 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % Sykehuset Innlandet HF 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,0 % 1,2 % Sykehuset Telemark HF 1,5 % 1,5 % 1,5 % 2,9 % 3,4 % Sykehuset Østfold HF 1,7 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 3,3 % Sørlandet sykehus HF 1,2 % 0,8 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % Vestre Viken HF 1,9 % 1,9 % 1,9 % 2,6 % 3,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,1 % 1,2 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 2,3 % 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Des Jan HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 77 % 84 % 84 % 80 % 64 % Oslo universitetssykehus HF 71 % 85 % 85 % 65 % 56 % Sunnaas sykehus HF 67 % 94 % 94 % 83 % 72 % Sykehuset i Vestfold HF 69 % 75 % 75 % 83 % 56 % Sykehuset Innlandet HF 79 % 83 % 83 % 86 % 63 % Sykehuset Telemark HF 73 % 87 % 87 % 81 % 65 % Sykehuset Østfold HF 62 % 69 % 69 % 62 % 59 % Sørlandet sykehus HF 78 % 76 % 76 % 76 % 61 % Vestre Viken HF 82 % 89 % 89 % 88 % 65 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 75 % 81 % 81 % 77 % 61 % Betanien Hospital 64 % 75 % 75 % 79 % 75 % Diakonhjemmet Sykehus 95 % 97 % 97 % 90 % 78 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 80 % 78 % 78 % 88 % 66 % Martina Hansens Hospital 98 % 97 % 97 % 97 % 38 % Revmatismesykehuset 65 % 92 % 92 % 83 % 75 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 75 % 81 % 81 % 78 % 61 % 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført 2017 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,1 4,2 4,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,9 4,0 4,5 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 93 % 95 % 94 % 96 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 94 % 96 % 95 % 96 % 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 5 3 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 25

26 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 55,8 63,2-7,4-11,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 46,3 47,0-0,7-1,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51,7 52,2-0,6-1,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 38,2 39,9-1,7-4,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 55,1 62,0-6,9-11,1 % 26

27 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Feb 2016 Feb 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 66,6 56,4 52,0 37,1 54,6 53,4 47,4 43,7-18,1 % -5,3 % -8,7 % 17,9 % Oslo universitetssykehus HF 73,7 55,7 68,1 26,7 63,8 47,5 74,5 25,8-13,4 % -14,7 % 9,3 % -3,2 % Sunnaas sykehus HF 53,5 51,8-3,2 % Sykehuset i Vestfold HF 60,7 37,8 43,6 31,2 56,1 39,2 49,1 28,8-7,6 % 3,9 % 12,5 % -7,7 % Sykehuset Innlandet HF 57,6 38,9 47,8 30,0 47,4 42,0 47,8 39,7-17,7 % 8,1 % 0,0 % 32,2 % Sykehuset Telemark HF 54,4 45,2 45,1 36,9 56,6 47,9 43,5 34,0 3,9 % 5,9 % -3,6 % -8,0 % Sykehuset Østfold HF 64,7 52,2 55,4 26,1 53,9 47,2 59,8 24,7-16,7 % -9,7 % 8,0 % -5,3 % Sørlandet sykehus HF 60,9 39,9 38,9 32,2 56,0 43,8 40,6 27,5-8,0 % 9,8 % 4,5 % -14,5 % Vestre Viken HF 61,1 47,1 62,3 48,8 54,9 43,5 56,1 40,1-10,2 % -7,6 % -10,0 % -17,8 % Helse Sør-Øst RHF Betanien Hospital 55,0 64,3 16,9 % Diakonhjemmet Sykehus 48,1 35,6 54,6 31,0 49,5 36,7 59,0 46,0 3,0 % 2,9 % 8,0 % 48,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 95,4 52,0 57,2 51,9 87,1 60,0 48,6 53,3-8,7 % 15,4 % -15,0 % 2,6 % Martina Hansens Hospital 55,0 52,3-4,8 % Revmatismesykehuset 75,0 67,0-10,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63,2 47,0 52,2 39,9 55,8 46,3 51,7 38,2-11,7 % -1,5 % -1,1 % -4,2 % 27

28 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Avvik i prosent F 2016 Årsestimat 2017 Endring Avvik i prosent Somatikk ,2 % ,8 % VOP ,9 % ,6 % BUP ,0 % ,4 % Psykisk helsevern ,1 % ,9 % TSB ,1 % ,2 % Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved Oslo universitetssykehus vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved Oslo universitetssykehus. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 med denne justeringen. 28

29 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Feb 2016 Feb 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,4 % 18,5 % 9,1 % 15,0 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % 12,8 % 3,9 % 12,8 % Sunnaas sykehus HF ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % -11,3 % -33,6 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 7,4 % 8,2 % -7,7 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 9,0 % 12,7 % -6,1 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 13,3 % -6,3 % 26,7 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 6,8 % 0,0 % 49,7 % Vestre Viken HF ,7 % 7,7 % 19,5 % 20,4 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % 12,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % 9,8 % 2,6 % 14,8 % Betanien Hospital ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 28,3 % 20,1 % 5,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % 13,6 % 1,6 % 5,7 % Martina Hansens Hospital ,0 % Revmatismesykehuset ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % 10,9 % 3,0 % 14,1 % Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved Oslo universitetssykehus vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved Oslo universitetssykehus. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 med denne justeringen. 29

30 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Endring Endring i % F 2016 Årsestimat 2017 Endring Endring i % Somatikk ,1% ,5% VOP ,3% ,2% BUP ,2% ,8% Psykisk helsevern ,8% ,3% Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ,8% ,2% Preshospitale tjenester ,3% ,6% Annet ,6% ,6% TOTAL ,6% ,3% Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 30

31 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Feb 2016 Feb 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,0 % 2,4 % -1,3 % -1,2 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % -0,4 % 4,4 % -1,3 % Sunnaas sykehus HF ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % -2,9 % -5,8 % -0,4 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % -3,4 % 2,9 % -2,6 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0,0 % 3,0 % -18,2 % Sykehuset Østfold HF ,2 % -3,5 % -2,4 % -2,9 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 0,3 % 3,4 % 3,9 % Vestre Viken HF ,8 % -2,9 % 3,7 % 1,8 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % -1,3 % 1,2 % -0,8 % Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. 31

32 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per februar Avvik budsjett DRG (døgn) iht. "sørge for" ,1 % ,3 % ,0 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,3 % ,1 % ,0 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,9 % ,7 % ,0 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,0 % ,7 % ,0 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,1 % ,1 % ,0 % Nye legemidler ,2 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,3 % ,1 % ,0 % ,8 % ,8 % ,0 % 32

33 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,2 % ,1 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,0 % ,3 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % ,9 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,9 % ,0 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,0 % ,1 % Nye legemidler ,4 % ,2 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,4 % ,3 % ,6 % ,8 % 33

34 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % 460 3,2 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 1 0,0 % 757 2,1 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 0 0,0 % 610 3,6 % Sykehuset Telemark HF ,4 % 0 0,0 % 234 3,4 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 0 0,0 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 535 4,6 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % 1 0,0 % ,9 % Betanien Hospital ,2 % 0 0,0 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % 0 0,0 % 117 3,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 1 0,0 % ,1 % Martina Hansens Hospital ,3 % 0 0,0 % 56 3,8 % Revmatismesykehuset ,6 % ,4 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,0 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % - 1 0,0 % ,5 % Kjøp fra private avtaleparter ,2 % 0 0,0 % ,4 % Fritt behandlingsvalg ,0 % 20 6,7 % 5 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,0 % 0 0,0 % ,7 % Legemidler ,1 % 0 0,0 % ,1 % Nye legemidler ,2 % 0 0,0 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,3 % 0 0,0 % ,1 % 34

35 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Februar 2017 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Februar måned Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,9 % ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 34 0,4 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 86 1,5 % Vestre Viken HF ,8 % 447 5,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,3 % Betanien Hospital ,3 % ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 37 2,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % ,6 % Martina Hansens Hospital ,3 % - 7-0,9 % Revmatismesykehuset ,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % ,6 % Kjøp fra private avtaleparter ,8 % ,1 % Fritt behandlingsvalg ,5 % 1 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,9 % ,4 % Legemidler ,0 % ,5 % Nye legemidler ,4 % 986 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,4 % ,2 % 35

36 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Februar 2017 ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,1 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,7 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,6 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,4 % ,6 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % ,6 % ,0 % Vestre Viken HF ,3 % ,8 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,7 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,6 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,1 % ,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,6 % ,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,1 % ,6 % ,5 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 36

37 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,5 % 0 0,0 % -2-0,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 0 0,0 % 858 3,1 % Sykehuset Østfold HF ,2 % 0 0,0 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 581 1,1 % Vestre Viken HF ,1 % 0 0,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 0 0,0 % ,2 % Betanien Hospital ,4 % 0 0,0 % -62-1,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % 0 0,0 % 648 5,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 0 0,0 % 188 1,8 % Martina Hansens Hospital ,3 % 0 0,0 % ,0 % Revmatismesykehuset ,9 % ,0 % ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,0 % ,3 % 37

38 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,4 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,7 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,9 % 0 0,0 % 911 9,0 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 0 0,0 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,8 % Vestre Viken HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % ,3 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,1 % ,2 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,4 % 600 1,3 % ,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 0 0,0 % ,6 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 47 0,0 % ,4 % 38

39 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 0 0,0 % 315 3,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,0 % 728 8,2 % Sykehuset Telemark HF ,3 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 0 0,0 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % -4 0,0 % Vestre Viken HF ,8 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,4 % ,6 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,9 % 60 0,5 % ,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % 0 0,0 % 61 1,6 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,3 % ,0 % 39

40 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % 0 0,0 % ,8 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 0 0,0 % 62 1,7 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,6 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 0 0,0 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,1 % ,7 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % ,3 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,9 % ,8 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 0 0,0 % 69 5,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % 90 5,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,8 % ,1 % 40

41 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Februar 2017 Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,7 % 275 0,3 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,0 % ,4 % 100 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,8 % ,6 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % ,3 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,9 % 304 7,1 % 140 0,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,5 % 749 0,7 % 928 0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,1 % ,9 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,5 % ,4 % 47 0,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,5 % 0 0,0 % 16 1,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,0 % ,5 % 588 1,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,6 % ,2 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,0 % ,0 % ,3 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,7 % ,6 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,6 % ,6 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,4 % ,4 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,1 % ,8 % 41

42 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,2% ,2% 828 5,9% ,3% Oslo universitetssykehus HF ,8% 396 2,1% ,9% 312 7,5% Sunnaas sykehus HF 51 8,5% Sykehuset i Vestfold HF ,0% ,6% ,9% ,6% Sykehuset Innlandet HF ,7% ,7% ,2% ,9% Sykehuset Telemark HF 998 3,6% 715 6,9% 408 8,3% ,5% Sykehuset Østfold HF ,2% 1 0,0% ,9% ,0% Sørlandet sykehus HF ,1% ,4% ,0% ,5% Vestre Viken HF ,1% ,7% ,8% 110 1,9% Helse Sør-Øst RHF ,3% ,7% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,9% 359 0,2% ,0% ,8% Betanien Hospital 98 2,4% Diakonhjemmet Sykehus 570 4,9% ,4% 174 7,9% - 4-0,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6% 947 7,3% ,9% ,4% Martina Hansens Hospital 556 9,3% Revmatismesykehuset ,9% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0% ,5% ,0% ,4% 42

43 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år Februar 2017 ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,1 % 696 Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,0 % 470 Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,7 % 587 Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,6 % 488 Sykehuset Telemark HF ,4 % ,6 % 335 Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % 884 Sørlandet sykehus HF ,7 % ,6 % 850 Vestre Viken HF ,3 % ,8 % 916 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,6 % 157 Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,1 % 281 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,6 % BUP Faktisk HiÅ 43

44 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning - Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. Februar 2017 Hittil i år per feb (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per feb Endring Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,1 % 70 1,1% Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,3 % 322 1,8% Sunnaas sykehus HF ,6 % ,2 % 9 1,6% 793 Sykehusapotekene HF ,2 % ,9 % 6 0,8% 826 Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,6 % ,5% Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,2 % ,7% Sykehuset Telemark HF ,4 % ,7 % ,6% Sykehuset Østfold HF ,3 % ,5 % ,9% Sykehuspartner HF ,8 % ,6 % ,9% Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % 51 0,9% Vestre Viken HF ,4 % ,2 % 76 1,1% Helse Sør-Øst RHF ,8 % ,8 % 0 0,2% 168 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,6 % 332 0,6% %-vis endring Totalt antall ansatte per feb (snitt) 44

45 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2017 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,0 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,3 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,1 % ,1 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,2 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,3 % 793 0,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,1 % ,5 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,1 % 131 0,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,8 % ,5 % Sykehuspartner HF ,0 % ,8 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,1 % ,1 % Vestre Viken HF ,6 % ,5 % ,6 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,9 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 45

46 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning - Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehusapotekene HF ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,1 % Sykehuset Østfold HF ,8 % Sykehuspartner HF ,8 % Sørlandet sykehus HF ,1 % Vestre Viken HF ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % 46

47 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

48 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

49 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Januar 2017 Januar 2016 Januar 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,6 % 8,6 % 8,9 % 8,6 % 8,6 % 8,9 % Oslo universitetssykehus HF 8,0 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 7,8 % 8,0 % Sunnaas sykehus HF 9,2 % 8,3 % 5,8 % 9,2 % 8,3 % 5,8 % Sykehusapotekene HF 8,0 % 7,0 % 8,5 % 8,0 % 7,0 % 8,5 % Sykehuset i Vestfold HF 7,8 % 7,5 % 7,6 % 7,8 % 7,5 % 7,6 % Sykehuset Innlandet HF 8,6 % 7,8 % 8,3 % 8,6 % 7,8 % 8,3 % Sykehuset Telemark HF 7,5 % 7,8 % 7,8 % 7,5 % 7,8 % 7,8 % Sykehuset Østfold HF 8,2 % 9,3 % 7,5 % 8,2 % 9,3 % 7,5 % Sykehuspartner HF 6,7 % 6,6 % 6,7 % 6,6 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 6,7 % 7,1 % 7,5 % 6,7 % 7,1 % Vestre Viken HF 8,5 % 7,6 % 8,1 % 8,5 % 7,6 % 8,1 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,7 % 5,7 % Helse Sør-Øst RHF 4,5 % 3,8 % 2,4 % 4,5 % 3,8 % 2,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,1 % 7,8 % 7,9 % 8,1 % 7,8 % 7,9 % 49

50 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 90,5 % 21,5 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 93,7 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF ,7 % 91,9 % 17,9 % 93,4 % Sykehusapotekene HF ,2 % 95,1 % 10,3 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 86,4 % 31,7 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 87,1 % 30,8 % 89,5 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 87,9 % 32,0 % 89,6 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 86,3 % 35,0 % 87,6 % Sykehuspartner HF ,2 % 99,1 % 1,9 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 86,3 % 30,2 % 88,8 % Vestre Viken HF ,4 % 88,8 % 29,4 % 89,9 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 99,6 % 0,6 % 99,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % 89,9 % 24,0 % 91,3 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 50

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer